Page 1

№33 (473) від 31 серпня 2011 року www.ar.rv.ua

Ціна 2 грн. 99 коп.

e-mail: office@ar.rv.ua

прийом оголошень: (0362) 625-635


14

№ 33 вiд 31 серпня 2011 ро

№ 33 вiд 31 серпня 2011 ро

АФІША РЕКЛАМИ

3


4

IНФОРМАЦIЯ

ЗМІСТ

АФІША РЕКЛАМИ ............3 КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО

ОГОЛОШЕННЯ...........................4

БIРЖА ПРАЦI 5.1.0. Працевлашт вання Пропон ю робот ........................35 Ш аю робот ...........................40

НЕРУХОМІСТЬ БІЗНЕС 1.1.0. Квартири Продам.......................................5 К плю.........................................8 Здам..........................................8 Винайм ....................................9 Обмін.........................................9 Пропон ю....................................9 1.2.0. Б дин и, отеджі, незавершене б дівництво Продам......................................9 К плю........................................10 Здам..........................................10 Винайм ....................................10 Обмін........................................10 1.3.0. Дачі, земельні ділян и Продам......................................10 К плю......................................11 Здам........................................11 Винайм ..................................11 Обмін.......................................11 1.4.0. Гаражі, іос и Продам.....................................11 К плю......................................11 Здам........................................11 Винайм ..................................11 Обмін.......................................11 1.5.0. Комерційна нер хомість Продам.....................................11 К плю......................................12 Здам........................................12 Винайм ..................................12 Обмін.......................................12 ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ.................................12 КАРТА ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ

6.1.0. Офісне обладнання Продам.....................................42 К плю......................................42 6.2.0. Бан івсь е обладнання Продам.....................................42 К плю......................................42 6.3.0. Витратні матеріали, анцтовари Продам.....................................42 К плю......................................42 Пропон ю..................................42 6.4.0. Др ована прод ція Продам.....................................42 К плю......................................42 Пропон ю..................................42 6.7.0. Тор овельне обладнання, матеріали Продам.....................................42 К плю......................................42 Пропон ю..................................42 6.8.0. Промислове обладнання Продам.....................................42 К плю......................................42 Пропон ю..................................42 6.9.0. Спецодя .........................42 Продам.....................................42 6.10.0. Тара і па ов а Продам.....................................42 К плю......................................42 Пропон ю..................................42 6.11.0. Конта ти........................42 Пропон ю..................................42

У ТИЖНЕВИК «АФІША.РІВНЕ»..13

Сл жба розш

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ В ПОТОЧНИЙ НОМЕР ТИЖНЕВИКА «АФІША. РІВНЕ» - ПОНЕДІЛОК, ДО 13 од. В р бри «Терміново в номер» - ВІВТОРОК, ДО 16 од. (подвійна оплата) ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ: з 8.30 до 18.30 - понеділо - п`ятниця, в інший час - на автовідповідач Оплатити платні о олошення можна

реда ції тижневи а "Афіша.Рівне" за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, 3 (вхід з двор ), 2 поверх або в б дь-я ом відділенні бан , перерах вавши ошти на: р/р 26003054706363 в РФ ЗАТ КБ «Приватбан », МФО 333391, ЄДРПОУ 2308315221. Одерж вач: ПП Дробина Інна Анатоліївна При оплаті о олошення, подано о на сайті тижневи а «Афіша.Рівне», перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення №……. в азет «Афіша.Рівне» (номер вашо о платно о о олошення автоматично присвоюється при йо о подачі на сайті). При оплаті о олошення, подано о по телефон , перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення в азет «Афіша.Рівне» (із в азанням сво о ПІБ). Платні о олошення потрапляють азет через доб після отримання оплати на вищев азаний розрах н овий рах но .

Я подати о олошення ре ламно-інформаційний тижневи «Афіша. Рівне»? ТЕЛЕФОНОМ Без оштовні о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о 1 зміст ) Ви можете подати щодня цілодобово за телефоном:

ФАКСОМ 2

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ .................43 дітей................46

МЕБЛІ

3.1.0. Меблі, предмети інтер’єр Продам.....................................23 Меблева довід а........................24 К плю......................................24 Пропон ю..................................24 ГОРОСКОП...............................26 Афіша вітає...............................26 КРОСВОРД..................................26

АВТОАФIША

4.1.0. Автомобілі ле ові імпортні Продам.....................................28 К плю......................................28 Обмін.......................................28 Оренда......................................28 4.2.0. Автомобілі ле ові СНД Продам.....................................30 К плю......................................30 Обмін.......................................30 Оренда......................................30 4.3.0. Автоб си та мі роавтоб си Продам....................................31 К плю.....................................32 Обмін......................................32 Оренда.....................................32 4.4.0. Автомобілі вантажні Продам.....................................32 К плю......................................33 Обмін.......................................33 Оренда......................................33 4.5.0. Спецтехні а, сіль осптехні а та обладнання Продам.....................................33 К плю......................................33 Обмін.......................................34 Оренда......................................34 4.6.0. Автосервіс Пропон ю..................................34 4.7.0. Автозапчастини Продам.....................................34 К плю......................................34 Обмін.......................................34 4.8.0. Гаражне обладнання Продам.....................................34 К плю.......................................34 Пропон ю..................................34 4.9.0. Стоян и, пар ін и Пропон ю....................................34 4.10.0. Транспортні посл и Пропон ю..................................34 Попит......................................34 4.11.0 Мото-, велотехні а, запчастини Продам.....................................34 К плю......................................34 4.12.0. Паливно-мастильні матеріали Продам.....................................34 К плю......................................34 Автодовід а................................34 Ціна на пальне на АЗС У раїни.........................34

7.1.0. Комп’ютери, ор техні а Продам.....................................47 К плю......................................47 7.2.0. Засоби зв’яз Продам.....................................47 К плю......................................47 Пропон ю..................................47 7.3.0. Фото-, іно, опти а Продам.....................................47 К плю......................................47 Пропон ю..................................47 7.4.0. Теле-, відео-, а діо-, радіо Продам.....................................47 К плю......................................47 Пропон ю..................................47 7.5.0. Поб това техні а Продам.....................................47 К плю.......................................48

БЮРО ПОСЛУГ

9.5.0. Навчання Пропон ю....................................51 9.5.0. Юридичні посл и та а дит Пропон ю..................................51 9.6.0. Полі рафічні, ре ламні таінформаційні посл и Пропон ю..................................51 9.5.0. Відпочино , спорт, т ризм Пропон ю..................................51 9.5.0. Медицина, осмети а Пропон ю..................................51 9.5.0. Поб тові посл и Пропон ю..................................51 9.5.0. Ремонт поб тової техні и Пропон ю..................................51 9.5.0. Ремонт омп. техні и Пропон ю..................................51 9.4.0. Рит альні посл и Продам.....................................51 К плю......................................51 Пропон ю..................................51

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ 10.1.0. ЗНАЙОМСТВА...............52 10.2.0. За блено, знайдено........52 НОВИНИ РІВНОГО..................53 АФІША ДОЗВІЛЛЯ......................54

Видр ваний те ст о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о зміст ) можна надіслати фа сом, в азавши іль ість подач і онта тний телефон. Замовлення

до 22 слів, 7 рн. за подач

625-635

Платні та без оштовні (не містять омерційно о зміст ) о олошення приймаються в реда ції азети за

О олошення, виділене рап ою та

жирним шрифтом Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., • т. хх-хх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

Варіант №3

О олошення, виділене рам ою до 22 слів ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО (розмір 20 х 41 мм) КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ 7 рн. за подач ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХХХ-ХХ

адресою:

м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 пов. ПОШТОЮ 4

Заповнити розбірливо «К пон без оштовно о о олошення» та надіслати в онверті за адресою:

33028, м. Рівне м-н Незалежності, 3 2 поверх

ПОБУТ

8.1.0. Одя , вз ття Продам....................................48 К плю.....................................48 8.2.0. Дитячі товари Продам....................................48 К плю......................................49 8.3.0. Галантерея, т анини Продам....................................49 К плю......................................49 8.4.0. Відпочино , спорт, т ризм Продам....................................49 К плю......................................49 8.5.0. Медицина, осмети а Продам....................................49 К плю......................................49 8.6.0. Мистецтво Продам....................................49 К плю.....................................50 Пропон ю.................................50 8.7.0. Анти варіат, одинни и, ювелірні вироби Продам....................................50 К плю.....................................50 8.1.0. Господарсь і товари, поб това хімія Продам.....................................50 К плю.......................................50 8.2.0. Прод ти харч вання Продам.....................................50 К плю......................................50 8.3.0. Тварини, рослини Продам.....................................50 К плю.......................................50 Подар ю...................................50 Пропон ю..................................50 8.5.0. Сільсь е осподарство Продам....................................50 К плю......................................50

до 22 слів, 5 рн. за подач

• Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., т. хххх-хх, (ххх) ххх-хх-хх Варіант №2

(0362) У РЕДАКЦІЇ 3

Варіанти п блі ацій омерційних о олошень Варіант №1 О олошення, виділене рап ою

(0362) 625-635

приймаються за телефоном:

БУДIВНИЦТВО ТЕХНІКА 2.1.0. Ві на, двері Продам.....................................16 К плю......................................17 2.2.0. Б дівельні матеріали Продам.....................................17 К плю......................................19 2.3.0. Оздоблювальні матеріали Продам.....................................20 К плю.......................................20 2.4.0. Б дівельні інстр менти та обладнання Продам......................................20 К плю......................................20 2.5.0. Газ, опалення, водопостачання Продам.....................................20 К плю......................................21 2.6.0. Еле трообладнання Продам.....................................21 К плю......................................21 2.7.0. Посл и Ремонтно-б дівельні..................21 З ви отовлення..........................22 З встановлення...........................22 Інші........................................22 2.8.0. Металопро ат, вторсировина Продам.....................................22 К плю......................................22 Пропон ю..................................22 Б ддовід а................................22

№33 від 31 серпня 2011 ро

email 5

Надіслати о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о зміст ) еле тронною поштою:

office@ar.rv.ua 625635@ar.rv.ua

ІНТЕРНЕТОМ Надіслати о олошення приватно о 6 хара тер (не містять омерційно о зміст ), заповнивши форм на сайті:

www.ar.rv.ua

Варіант №4 О олошення, виділене рам ою та жирним шрифтом ОПЕЛЬ, 1996Р., до 22 слів БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, (розмір 20 х 41 мм) ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ9 рн. за подач ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХХХ

Варіант №5

О олошення, виділене сірим фоном

до 22 слів (розмір 25 х 41 мм) 12 рн. за подач

Варіант №6 Фотоо олошення зі знім ом об’є та продаж

ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

БУДИНОК

(розмір 50х41 мм) до 22 слів 25 рн. за подач

МОБІЛЬНИМ ТЕЛЕФОНОМ 7 Без оштовні о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о зміст ) приймаються через SMSповідомлення за номером:

Б дино , 250 в.м. о раїна міста. Ціна до овірна

(094) 966-87-92

т. хх-хх-хх

Еле тронні адреси азети «Афіша. Рівне»:

Ре ламний відділ:

rek@ar.rv.ua des@ar.rv.ua

Відділ о олошень:

625635@ar.rv.ua office@ar.rv.ua


5

№33 від 31 серпня 2011 ро

НЕРУХОМІСТЬ Квартири 1.1.1. Продам 1- імнатні вартири

1- імнатн вартир , 35/18/9, 8 поверх, євроремонт. Власни . Ціна: 28000 .о. Конта ти: (067) 360-79-94, (050) 435-79-49

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5Ц. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07

1- імнатн вартир , в л. П ш іна, 6/9 ц, поліпшене план вання. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о , 1/9П, 34/17/9 в.м., жилий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097)511-40-48

1- імнатн вартир , в л. Коперни а, 4/6Ц, 38/18/9. По ращене план вання, ремонт. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 6/9 ц, 32/18/6, терміново. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 1/10, 36/18/8 в.м., висо ий цо оль, бойлер, пар ет. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (067)767-13-02 Олена

1- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5 Ц, мебльована, житловий стан. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 799-77-40

1- імнатн вартир , в л. Орлова, 8/9 п, 36/18/9, ремонт, м/п ві на, лічильни и, вмонтована хня. Ціна: 29500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 2/9 П, с часний ремонт, 32 в.м. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/5, вели а площа, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 080-53-88 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/9, вели а площа, осметичний ремонт Ціна: 24000 .о. Конта ти: (097) 485-99-55

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5Ц. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/9, 32/12/9, терміново. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

1- імнатн вартир , євроремонт, центр, зр чне, тихе місце, можливо з меблями.Терміново. Недоро о. Власни , можливий редит. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/9Ц, 36/17/8. «Чеш а», хороший стан, мебльована. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

• •

1- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 ц, Гр шевсь о о 2/9. З євроремонтом, можливо з меблями, в зр чном тихом місці. Терміново. Можливий редит. Дешево. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

• 1- імнатн вартир , р-н Пивзавод , 2/5 ц, терміново, дешево. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

• 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 2/9 п, терміново, дешево, або обмін на 2- імнатн вартир . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир під омерційн діляність, в л.Пол бот а, 41 в.м. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27 1- імнатн вартир , 5/9П, р-н Бояр а. Конта ти: 63-25-71

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 8/9Ц, 39/19/14. Хороший стан. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 5/9 Ц, малосімей а, євроремонт. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/9П, 35/19/9. Дизайнерсь ий ремонт. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 5/9П, 34/18/9. Бал он, житловий стан. Ціна: 26000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71 (067) 360-90-09, (050) 900-24-44 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 6/9 п, 36/18/8, броньовані двері, нова сантехні а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 1- імнатн вартир , в л. Д ндича 6/9П, осметичний ремонт, 31 в.м. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (097)511-40-48

1- імнатн вартир , в л. C.Кр шельниць ої, 8/9 ц, 36/18/9, без посередни ів. Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-25

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 1/5Ц, 30/18/5,5. Перепланована, хня-ст дія, ремонт. Ціна: 23500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Біла, 2/5 ц, 33/18/6, олон а, хороший стан. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 6/9П, 31,8/20,5/9. Жилий стан. Ціна: 26500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 40.4 в.м. Конта ти: (097) 701-47-21

1- імнатн вартир , в л. Зам ова, 2/2 ц, висо і стелі, перетерті стіни, з меблями. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

1- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 2/10П, 34/18/9. Без ремонт , нова сантехні а. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/10 п, 34/18/9, ремонт. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 2/89 п, 31/13/7. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9П, 34/18/9. Част овий ремонт. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 9/10 ц, 34/19/7.6, житловий стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а 3/9 П, 31/12/9, ремонт, зас лена лоджія. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 п, 34/17/9, ві на на доро , можливість доб дови + лічильни и, терміново. Ціна: 26500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9Ц, 46 в.м. за альна площа. Новоб дова, дахова отельня, після б дівельни ів. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, 24/12/5.5, терміново Ціна: 19000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5Ц, за альна площа 18 в.м., ремонт. Ціна: 12500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, імната в ртожит , 18 м в, є д шова абіна, бойлер. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5 Ц. Хороший ремонт, без бал он , олон а. Ціна: 25000 . о. тор . Конта ти: (097) 86-342-89 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5Ц, 30/18/6. Косметичний ремонт. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/12 ц, 31/14/9, житловий стан. терміново Ціна: 22000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5 Ц, 32/19/5 жилий стан. Ціна: 21000 .о. Конта ти: (096) 720-83-45 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5Ц, 30/18/6. Без ремонт . Ціна: 26000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Зам ова, центр, 2/2Ц, 28/15/7. Ремонт, олон а, висо і стелі. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Зам ова, центр, олон а, висо і стелі, ремонт, аз, меблі, нова сантехні а. Власни . Ціна: 25 000 .о. Конта ти: (098) 831-81-08 dopomoga_cgd@i.ua 1- імнатн вартир , в л. Київсь а 2/9 П. 35/18/9. Косметичний ремонт. Бал он зас лений. Ціна: 27500 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, 26-29-71, (067) 310-05-45, (050) 900-24-44 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 пов, 32/13/8.6, ремонт, с лопа ети, нова сантехні а. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9П, 35,5/18/9. Част овий ремонт. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 1/5Ц, 30/16/6. Ремонт, висо ий цо оль. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 4/5 ц, 32/17/6, євроремонт, бойлер. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 п, 35/18/9, без ремонт , терміново. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 п, без ремонт . Ціна: 26000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55Валерій 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 7/10П, 34/18/9. Хороший жилий стан. Ціна: 26500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/10 п, 35/18/9, част овий ремонт, терміново. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/5Ц, 42/22/10. Новоб дова, автономне опалення. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 8/9П, 33 /12/9 в.м., євроремонт. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097)511-40-48 1- ім натн вартир , в л. Лермонтова, 7/9Ц, 38/19/8. По ращене план вання, ремонт. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. М. Хвильово о, 2/3Ц, 34/18/8. Хороший ремонт, перепланована, автономне опалення, висо і стелі, затишне місце. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, (Бояр а), 8/9 п, 35/19/9, хороший стан, бал он. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 П, 34 м в, хороший стан. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 П, 34/18/9, в хорошом стані, пласти ові ві на, підвал, недоро о Конта ти: 43-20-14 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 46, 2/9, за альна площа 32 в.м. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6\9П, 35/18/9. Хороший жилий стан. Бал он зас лений пласти ом, теплений. Ванна облицьована с часною плит ою, перетерті стелі, на стінах шпалери. Ціна: 24500 .о. Конта ти: (067) 364-25-25 podobovorivne@gmaill.com 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9, 31/15/7, терміново. Ціна: 23500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Мельни а 9/10П, 34/18/9. Жилий стан. Ціна: 25500 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 1- імнатн вартир , в л. Мельни а 9/9П, 32/12/8. Житловий стан. Ціна: 25000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 5/9 п, з по ращеним план ванням, 38/ 16/9+6 в.м., лоджія, євроремонт. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6/9П, 32/19/7, част овий ремонт. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36 1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/9 П, 31 в.м. Посередни ів не т рб вати. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 290-04-56, (099) 727-68-29 1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 4/9П, 34/17,5/9. Косметичний ремонт. Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 1/9 ц, 34/17/9, хороший житловий стан. Ціна: 28500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 3/9П, 3531/17,7/9. Жилий стан. Ціна: 27500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 37 в.м., євроремонт. Конта ти: (097) 413-87-43 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, євроремонт, 37 в.м. Обмін, б дь - я і варіанти. Конта ти: (097) 413-87-43 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, євроремонт, 37 в.м. Обмін, б дь-я і варіанти. Конта ти: (097) 413-87-43 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 3/9Ц, 25 м. в. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 1/2Ц, 32,6/21,7/5,5. Хороший жилий стан, два підвали. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/10 п, 35/18/6, терміново. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 3/9 ц, 30/18/5, терміново. Ціна: 21500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/3Ц, 32 в.м., під бізнес-проп. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097)511-40-48

1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 8/9П, 318/9. Хороший стан. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Р. Ш хевича, 4/9 П, 34/18/9, хороший стан. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ ОРЕНДА

1- імнатн вартир , в л. Са айдачно о, 5/5 ц, 31/17/6, зр чне розташ вання. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9 Ц, 27/14/6, власни . Ціна: 22000 .о. Конта ти: (067) 363-33-75

ОДНОКІМНАТНІ КВАРТИРИ: А.Мельни а А.Мельни а

9/10П 9/9П

34/18/9 32/12/8

жилий стан жилий стан

25500 25000

В. Дивізії

6/9П

35/18/9

жилий стан

28000

Київсь а

2/9П

34/18/9

жилий стан

27500

Ст. Бандери

5/5Ц

29/16/6

ремонт

26000

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9, 20,8 в.м., осметичний ремонт, малосімей а. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (097) 511-40-48

Д бенсь а

5/9П

34/18/9

жлий стан

25500

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9 ц, перепланована, ремонт. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Квасилів

1/9П

47,6/29,2/9

жилий стан

27000

Ш хевича Б овинсь а

2/9П 8/9Ц

50/30/8 60/35/10

хороша осмети а євроремонт, меблі

35500 67000

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5Ц, 39/19/8. Косметичний ремонт. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої 1/5 Ц, жилий стан, 33 в.м. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (097)511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/5Ц, 33/18/5,6. Жилий стан. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 2/5 Ц, 23/12/5. Ремонт. Д бові меблі, поб това техні а. Ціна: 20 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

ДВОКІМНАТНІ КВАРТИРИ: 6-Гвардійсь а

2/9П

50/30/8

євроремонт, меблі

43000

Д.Галиць о о

6/9П

50/30/8

жилий стан

36000

Міц евича

4/9Ц

48/28/7,5

євроремонт

55000

ТРИКІМНАТНІ КВАРТИРИ: Міц евича

5/5Ц

71/45/10

жилий стан

65000

П.Мо или

2/4Ц

56/39/7,8

жилий стан

44000

Київсь а С.Кр шельниць ої

2/9П 2/9Ц

66/39/9 жилий стан 67,3/39,3/11,2 євроремонт, меблі

40000 63000

Пр.Мир

8/9Ц

87/55/10

євроремонт

95000

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 33/16/8, 1/5 ц, терміново. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

Коновальця

9/9Ц

65/39/9

жилий стан

53000

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 4/5 ц, 32/16/7. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 277-04-76

Земельні ділян и в районі А роперероб и площею від 0,10 до 0,12 а. Наявність державних а тів. Ціна 2 500 .о./1сот.

1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 8/9П, 35/18/9. Хороший жилий стан. Ціна: 24500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Фр това, 2/2Ц, 30/16/7,5. Ремонт, автономне опалення. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5 Ц, 32 м в, осметичний ремонт. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5Ц, 31/18/7. Ремонт, можливо під омерцію. Ціна: 25800 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/9 п, ремонт. Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л.6-Гвардійсь а, 2/9П, осметичний ремонт, бал он зас лений, си налізація, бойлер, домофон Ціна: 26000 .о. Конта ти: (096) 720-83-45 1- імнатн вартир , в л. 6-Гвардійсь а, 2/9П, осметичний ремонт, бал он зас лений, си налізація, бойлер, домофон. Власни . Конта ти: (067) 291-25-94 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/9П, 34,8/17,3/9,8. Власни . Конта ти: (096) 805-99-94 1- імнатн вартир , в л.Д.Галиць о о, 2/9Ц, чешсь ий прое т, мебльована, двері броньовані, лічильни и, власни . Ціна: 33000 .о. Конта ти: (067) 709-61-07 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, євроремонт, 37 в.м, роз лян б дь-я і варіанти. Конта ти: (097) 413-87-43 1- імнатн вартир , в л.Соборна, 4/9Ц, 27/14/6, без посередни ів. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (067) 363-33-75 1- імнатн вартир , в л.Соборна, 4/9Ц, 27/14/6, власни . Ціна: 22000 .о. Конта ти: (067) 363-33-75 1- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 3/14Ц, 37/17/9, бал он зас лений, житловий стан, потреб є осметично о ремонт , отова до продаж . Ціна: 27000 .о. Конта ти: 40-07-00 (067) 454-00-89 1- імнатн вартир , Д.Галиць о о, 2/9 Ц, 36/18/8, броньовані двері, лічильни и, меблі. Ціна: 33500 . о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 1- імнатн вартир , Квасилів. Власни . Конта ти: (093) 510-34-86

Терміново Б дино в районі Гідропар . Це ляний ,двоповерховий. Площа -200 в. м. Ремонт. Баня. Землі 0,10 а. Можливий редит. Ціна 300 000 .о. тор Бізнес-пропозиція. Приміщення з євроремонтом обладнане під офіс площею 400 в.м., 13 сот. землі, відео на ляд, пар ов а, басейн. Ціна 260 000 .о. тор можливе пере редит вання. Адміністративно – с ладсь ий омпле с. Офіси площею 210 в.м. євроремонт, с ладсь і приміщення 450 в. м. 30 сот. землі в оренді. Ціна 300 000 .о. тор . Офісне приміщення по в л. Соборна (центр міста), площею 90 в.м. (чотири імнати , приймальня, санв зол). Євроремонт, си налізація, офісні меблі. Ціна 18000 рн. в міс. Продам земельн ділян Ціна 26000 .о. тор

в с. Верхів 22 сот. під б дівництво. Біля озера.

Продам земельн ділян Ціна 5000 .о.

в с. Сер іїв а 10 сот. під б дівництво. Поряд ліс.

Оренда Най ращі вартири, б дин и, офісні приміщення в дов остро ов оренд .


6

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/9 п, ремонт, вільна. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 8/ 10 П. Конта ти: 62-46-21, (068) 93871-22 2- імнатн вартир , в л. Вербова 4/9п 48/30/8 без ремонт . Ціна: 30500 .о. Конта ти: (096) 720-83-45 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/ 9 п, житловий стан, бал он зас лений. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097)511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а 3/5Ц, 47 в.м., жилий стан, бал он зас лений, лічильни и, броньовані двері. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5Ц, 42,7/28/6. Ремонт. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5Ц, 44/29/7. Без бал он . Зр чне розташ вання. Жилий стан. Терміново. Ціна: 31 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

1- імнатн вартир , Квасилів, 5/9П, 35/ 18/9. Хороший жилий стан. Ціна: 20500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 Ц, 44 в.м., євроремонт. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: 24-75-32, (067) 765-15-83 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 Ц, 45 в.м., євроремонт. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: (067) 765-15-83

1- імнатн вартир , Квасилів, 9/9П, 34,7/17,4/8,3. Косметичний ремонт. Ціна: 19500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/4Ц, 45/29/6. Євроремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , малосімей а, в л. Д. Галиць о о, 2/9П, 31/12/8. Жилий стан Ціна: 23500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 Ц, 45/30/6, о ремі імнати, євроремонт, сантехні а, столяр а, олон а, вмонтовані меблі, або обмін на 3- імнатн вартир . Ціна: 45000 .о. Конта ти: (096) 293-42 -55

1- імнатн вартир , малосімей а, в л. Дворець а, 1/5Ц, 23/12/5,5. Косметичний ремонт, Ціна: 18500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , малосімей а, в л. Ма арова, 5/9Ц, 28,8/17,5,6. Хороший жилий стан. Ціна: 18500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , малосімей а, в л. Соборна, 9/9Ц, 25,4/13/5,5. Косметичний ремонт, відремонтований дах. Ціна: 18500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 ц, с часний ремонт, пл. ві на. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 1- імнатн вартир , пров л. Робітничий 5/5 Ц, 45/18/11, доб дована ім., зс л. Бал он. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (067)767-13-02 Олена 1- імнатн вартир , р-н автово зал , 8/9, 36/17,5/8 в.м., ремонт, пл./ві на, бойлер, вмонтована хня. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (067)767-13-02 Олена вартир , центр, без 1- імнатн ремонт , 30.4/16.8/5.9. Ціна: до овірна. Конта ти: (068) 893-74-39

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5Ц, 45/27/6. Жилий стан. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

№33 від 31 серпня 2011 ро 2- імнатн вартир , в л. Є.Коновальця, 47,5/27,1/7,4, новоб дова, нові пласти ові ві на та броньовані двері, без ремонт . Стіни пошт ат рені, обі рівальні онве тори. Власни . Ціна: 43000 .о. Конта ти: (093) 637-84-95 2- імнатн вартир , в л. Є.Коновальця, 8 поверх. Це ляний б дино . Квартира нова. Новоб дова. Нові пласти ові ві на та броньовані двері. Без ремонт . Власни . Ціна: 43000 .о. Конта ти: (093) 637-84-95 2- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 5/5Ц, 44 в. м. перетерті стіни, жилий стан, вб д. хня, олон а. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Київсь а 8/9Ц, 47/16/14/8, євроремонт, бал он зас лений, вб дована ардеробна. Ціна: 47000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/2Ц, за альна площа 41,2 в.м. Перепланована, о ремі імнати, висо ий цо оль. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 6/9П, 48,5/30/7. Хороший жилий стан. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9П, 48/28/9. Жилий стан. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 13/14Ц, 52/30/7.5. По ращене план вання, жилий стан. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 2/2Ц, 45,5/29,6/6,5. Автономне опалення, лічильни и, дах не проті ає, можливість доб дови мансарди. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и 2/5 Ц. Без ремонт , без бал он . Ціна: 32000 .о. тор . Конта ти: (067) 364-44-74, (066) 776-33-67

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 44 в.м, 1 поверх, євроремонт, о ремі імнати. Власни . Терміново. Конта ти: 24-65-63, (066) 240-36-49

2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 44/31/6, це ляний, бал он, олон а, можливість доб дови, або обмін на б дино в місті. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 45/30/6, імнати о ремі, євроремонт, нова провод а, столяр а, сантехні а, олон а, вмонтовані меблі. Ціна: 45 000 .о. Конта ти: (096) 293-42-55

2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 4/5 43/28/5.5, житловий стан, терміново. Ціна: 35500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 2/5 Ц. 44/27/6. Косметичний ремонт, бал он зас лений. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (067) 364-44-74 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/5Ц, 44/27/6. Жилий стан. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/5 ц, 48/28/7, хороший стан, зр чне розташ вання. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 5/5 ц, 45/28/6.5, житловий стан, терміново. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 5/5Ц, 43/28/6. Без ремонт . Ціна: 32500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/5 ц, імнати о ремі, дах не тече. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 1/9П. Ціна: 34500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 1/1Ц, 41/32/6. Косметичний ремонт, о ремі імнати, затишний двір. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

Конта ти:

2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 3/9П, 49/29/9. Косметичний ремонт, вмонтована хня. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 1/1ц, 54 в.м., автономне опалення, ремонт, приб дова, по ріб, ділян а. Власни . Ціна: 57 тис. .о., тор . Конта ти: (067) 362-89-86

1- імнатн вартир . в л. Ма арова, 7/9П, санв зол, осметичний ремонт. Конта ти: (067) 835-69-99

2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 6/9 п, 53/30/9 + 6 в.м вітальня. терміново. Ціна: 33500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 2/5 ц, 45/29/6, житловий стан. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

1- імнатн вартир ,в л. Д.Галиць о о, 5/9 п, 35/18/9, хороший стан, зр чне місце розташ вання. Ціна: 27500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн 800-1100 291-71-11

вартир . Ціна: від рн. Конта ти: (067)

1- імнатн вартир . (067) 270-61-14

Квартир , р-н автово зал , 7/9 п, 66/ 39/9. Пласти ові ві на, лічильни и, зас лені лоджії, пар ет, омора. Конта ти: 68-24-86, (067) 360-78-36, (050) 984-73-03 Кімнат в ртожит , 18 в.м, в л.Відінсь а, ремонт. Конта ти: 43-02-30 Кімнат в ртожит , в л. Відінсь а, ремонт, 18 в.м. Конта ти: 43-02-30 Кімнат в ртожит , в л. П. Мо или, 3/5Ц, 20 в.м., хня і санв зол на чотири сім’ї. Ціна: 13500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 Кімнат , 20 м. в, в ртожит , приватизована, 3 поверх. Ціна: 13000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Малосімей , в л. Відінсь а,18 в. м, 3/5 Ц, осметичний ремонт, пласти ові ві на, броньовані двері, бойлер. Ціна: 144 000,00 рн. Конта ти: (067) 675-31-73

1.1.2. Продам 2- імнатні вартири

2- імнатн вартир , в л. • Д бенсь а, 1/5 ц, « енеральсь ий» б дино . Можливо під офіс. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. Міц евича, броньовані двері, пласти ові ві на, 48х27.1х7.3, це ляний. Власни . Ціна: 44500 .о. Конта ти: 43-07-69, (067) 602-72-48, (093) 436-67-75 2- імнатн вартир , в л. • Соборна, 2/5Ц, поліпшене

план вання, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07

2- імнатн вартир , в л. • Ювілейна, 2/9 п, терміново, дешево або обмін на 1- імнатн . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир перероблен під офіс, за альна площа 41.1. в.м, в л.Кі відзе. Конта ти: 64-99-04 2- імнатн вартир , Конта ти: (066) 795-17-01

5/5Ц.

2- імнатн вартир , 9/9 П, 49/30/8 в.м, вн трішня, чиста, с ха, вільна, част овий ремонт, терміново. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (096) 720-83-45

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о 9/9 П, євроремонт, ондиціонер. Ціна: 34000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (098) 44-55-131 2- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 3/5 ц, 60/38/10, хороший ремонт, 2 лоджії. Власни . Ціна: 58000 .о. Конта ти: 23-53-13, (068) 568-29-63 2- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 3/5, 63 в.м., с часний ремонт, 2 вели і лоджії. Ціна: 57000 .о. Конта ти: (097) 511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 3/5Ц, 63/35/8,5. По ращене план вання, хороший жилий стан. Ціна: 56000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Дорошен а, 1/2 Ц, 43/27/6 жилий стан. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (096) 720-83-45 2- імнатн вартир , в л. Дорошен а, 3/3Ц, 41 в.м. за альна площа, мансардний поверх, новий дах, хороший ремонт, автономне опалення. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а 5/10/П, 49/29/8, хороший стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (096) 720-83-45 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 1/5, 40.98, хороший ремонт, броньовані двері, можливо під офіс. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 3/3, євроремонт, 50 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 3/9 п, част овий ремонт, вільна. Ціна: 34000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 3/9П, 50/30/9. Хороший жилий стан. Терміново. Ціна: 34000 .о. тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 5/9 п, 49/29/8, хороший стан. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Є. Коновальця, 26, 8 поверх. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 637-84-95 2- імнатн вартир , в л. Є.Коновальця, 26, 8 поверх, новоб дова, нові пласти ові ві на та броньовані двері. Без ремонт . За альна площа 47,5. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (093) 637-84-95 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 2/5 ц, 42/28/6.5. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 9/9Ц, 52 в.м. за альна площа, без ремонт . Ціна: 32500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/5, 66 в.м., с часний ремонт, житловий стан. Ціна: 66000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. К рчатова, 3/5 ц, 49/29/9, ремонт, лічильни и, олон а, хороше місце розташ вання. Ціна: 44000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 7/9 ц, житловий стан. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 4/5 ц, по ращене план вання, 54 в.м. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9П, 48/28/7. Жилий стан. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 П, 53/29/9, євроремонт. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9П, 52/30/8. Жилий стан, подвійний бал он, імнати і санв зол о ремо. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9 п, 49/30/7, хороший стан. Ціна: 36500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/ 9П, 53/30/9. Жилий стан, подвійний бал он. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/ 9П, 48/29/9. Жилий стан. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 4/ 9Ц . Євроремонт, зас лена лоджія. Ціна: 55000 .о .тор . Конта ти: (097) 77-60-511, (066) 116-40-68 2- імнатн вартир , в л. Міц евіча, 8/ 9, 49/30/8 в.м, терміново. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (096) 720-83-45 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-49-23, (067) 934-72-80 2- імнатн вартир , в л. Набережна 1/5Ц, 1 ві но на доро , 43 м в., си налізація. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/ 5Ц, 43,6/28/6. Жилий стан, підвал. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 1/ 9П, 58,3/32/10. Хороший стан, бал он та лоджія. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 2/9П, 48/29/7. Звичайний стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 9/9П, 49/30/7. Хороший стан, не това. Терміново. Ціна: 32500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича 5/5 Ц. 42/26/6. Жилий стан, бал он зас лений. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: (097) 134-74-02 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 1/5 ц, 46/28/6, терміново. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 6/9П, 50/30/8, хороший житловий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 0362022-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Остафова, 2/5Ц, 47/28/6. Жилий стан, д шова абіна. Ціна: 365000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. С. Бандери, 5/5 Ц, 42/27/6. Гарний стан. Зас лений бал он. Не това. Ціна: 35 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 5/5 ц, 50/31/7, хороший стан, є технічний поверх. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 9/9Ц, 53/27,8/8,5. По ращене план вання, хороший стан. Ціна: 48000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, (р-н пивзавод), 2/2 ц, 47/30/9, автономне опалення, висота стелі 3 м, є підвал, сарай, о ремий вхід. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/ 2Ц, 44/29/6. Без ремонт . Ціна: 29500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/ 2Ц, 60 в.м. за альна площа, перепланована, автономне опалення, піді рів підло и, вмонтовані меблі, євроремонт, можливість доб дови. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/ 3Ц, 45/31/6. К хня-ст дія, ар и, дворівнева. Терміново. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/ 9Ц, 54/30/9. Жилий стан, дві лоджії. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/ 4 ц, част овий ремонт. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/ 5 ц, 43/28/5.5, житловий стан. Ціна: 31500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/ 9 ц, 55/30/9, по ращене план вання, без посередни ів. Конта ти: 43-58-15, (097) 539-83-24 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 1/3Ц, 41,6/27/6. Без ремонт , висо ий цо оль. Ціна: 30500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/5 Ц, осметичний ремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/5 ц, хороший стан, дах не тече. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/5Ц, 43/31/6. Жилий стан. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн Ст.Бандери 4/5 Ц. осмети а. Ціна: Конта ти: (097) 338-71-09

вартир , в л. Ізольовані імнати, 36000 .о. тор . 134-74-02, (050)

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 1/2 ц, можливість доб дови, під офіс, 42 в.м., терміново. Ціна: 29000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/3 ц, 50/30/8, ремонт, пл.ві на, Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5 ц, без ремонт . Ціна: 34500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5, імнати ізольовані, омора, нова олон а, броньовані двері. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5, імнати ізольовані, омора, нова олон а, броньовані двері. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (067) 767-13-02Олена 2- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 1/9 ц, 43/23/7, висо ий цо оль, зас лений бал он, терміново. Ціна: 34000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Тиха, 8/10Ц. Новоб дова, дахове опалення, стан після б дівельни ів. Ціна: 70000 .о. тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 2- імнатн вартир , в л. Черня а 4/5Ц, євроремонт, бал он зас лений. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Чорновола 18, 2 поверх, без бал она. Конта ти: (097) 270-59-91


2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2 поверх. Конта ти: (067) 120-22-20 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/ 5 ц, без ремонт . Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5 Ц, мебльована, олон а. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (067) 363-69-12 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 5/5 ц, вільна. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 3/5Ц, 43/25/6,5. Хороший стан. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича 5/9 П. 50/30/8. Хороший осметичний ремонт. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9П, 65,4/29,4/9, жилий стан, два бал они зас лені, пласти ові ві на. Власни . Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 64-83-76, (066) 589-37-34 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/9 п, ремонт, вільна. Ціна: 34500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/9, з ремонтом, вільна. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/9П, 48/29/7. Без ремон . Ціна: 33500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/9 п, ремонт, вмонтована хня, поміняна сантехні а, 35500 .о., тор . або обмін на 3- імнатн вартир з доплатою. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/9П, 48/29/8. Ремонт, столяр а з нат рально о дерева, вмонтована хня. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 6/9П, 51,8/29/9. Косметичний ремонт, лічильни и. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л.Б овинсь а, 5/9П, 49/29/8, пласти ові ві на, бал он зас лений, лічильни и, ремонт. Ціна: 38500 .о. Конта ти: (096) 915-69-07 2- імнатн вартир , в л.Б овинсь а, новоб дова, євроремонт, част ово мебльована, 8/9Ц. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (096) 911-21-93 2- імнатн вартир , в л.Вербова. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (096) 111-72-79 2- імнатн вартир , в л.Відінсь а, 1/5Ц, 44.4 в.м, можливий варіант під офіс, без посередни ів. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (098) 022-01-13 2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ.ВІДІНСЬКА, 3/5Ц, 45/36/6, ЄВРОРЕМОНТ, ОХОРОНА, ПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ЛІЧИЛЬНИКИ, КОЛОНКА, МЕБЛЬОВАНА. ВЛАСНИК. ЦІНА: 55000 У.О. КОНТАКТИ: (050) 065-15-09

2- імнатн вартир , в л.Відінсь а, 67 в.м., євроремонт, лічильни и на тепло, терміново. Конта ти: (097) 754-86-22 2- імнатн вартир , в л.Га аріна, 2/ 5Ц, р-н ТЦ «Чай а», 44 в.м, євроремонт. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: 24-75-32, (067) 797-36-25 2- імнатн вартир , в л.Є.Коновальця, 8/9П, новоб дова, пласти ові ві на, броньовані двері, без ремонт , 47,5/27,1/7,4, власни . Ціна: 43000 .о. Конта ти: (093) 637-84-95 2- імнатн вартир , в л.Калнишевсь о о, 41/23/5,3, ород, заїзд, власни . Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 289-26-03 2- імнатн вартир , в л.Київсь а (біля обллі арні), 1/2Ц, «хр щов а», висо ий цо оль, ві на виходять на північ і схід, є можливість доб дови. Власни . Ціна: 35000 .о. Конта ти: 23-18-70, (067) 162-90-34 2- імнатн вартир , в л.Київсь а, 7/9П, ремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (096) 406-00-45 2- імнатн вартир , в л.Коновальця, 2/5Ц, 73/40/15, новоб дова, автономне опалення, осметичний ремонт. Ціна: 61000 .о. Конта ти: (097) 488-45-08 2- імнатн вартир , в л.Мельни а, 10/10П, 49/29/7, власни . Ціна: 35000 .о. Конта ти: (067) 597-01-01 2- імнатн вартир , в л.Набережна, 1/5Ц, 44,4/27/6, нормальний стан, металеві двері, овані рати на ві нах, това, можливо під офіс. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (098) 127-00-09 2- імнатн вартир , в л.Орлова, євроремонт. Конта ти: (097) 343-61-19 2- імнатн вартир , в л.Р сь а, 1/ 2Ц, автономне опалення, с часний ремонт, підвал, молжливість доб дови. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 26-71-38, (099) 750-31-07 2- імнатн вартир , в л.Соборна, 5/ 5Ц або обміняю на 3- імнатн з доплатою. Конта ти: 5-96-51, (096) 621-37-21 2- імнатн вартир , в л.Соборна, 5/ 5Ц. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 5-96-51 (096) 621-37-21 2- імнатн вартир , в л.Соборна, р-н Ювілейний, 5/5Ц, 41/28/5,5, без посередни ів. Конта ти: 5-96-51, (096) 621-37-21 2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ.ЧЕРНЯКА, 62/33/11, НОВОБУДОВА, ПОКРАЩЕНЕ ПЛАНУВАННЯ, ДОДАТКОВЕ ПРИМІЩЕННЯ, ЄВРОРЕМОНТ, ДАХОВА КОТЕЛЬНЯ, У ДВОРІ ГАРАЖІ, ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК, ПОРЯД СУПЕРМАРКЕТ ТА РИНОК. БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. ЦІНА: 49900 У.О. КОНТАКТИ: (067) 366-26-25

2- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 1/9 П, 65,4/29,4/9 з встав ою, жилий стан, 2 зас лених бал они, пласти лві ві на, власни . Ціна: 36000 .о. Конта ти: 64-83-76, (066) 58937-34

2- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 1/9П, 65,4/29,4/9, зі встав ою, жилий стан, два зас лені бал они. Власни . Ціна: 36000 .о. Конта ти: 64-83-76, (066) 589-37-34

3- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 4/5Ц, 67/41/9, ремонт, 2 лоджії, част ово з меблями. Ціна: 67000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л.Ш хевича. 1/ 9П, 65,4/29,4/9, жилий стан, 2 зас лених бал она, пласти ові ві на. Власни . Ціна: 36000 .о., тор Конта ти: 64-83-76, (066) 589-37-34

3- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 5/5Ц, по ращенно о план вання, жилий стан, дві лоджії. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , Квасилів 9/9П, 48,9 в.м., жилий стан, бал он зас лений, лічильни и,бойлер. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 511-40-48

3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 5/5Ц, 49,8/35/6. Без ремонт . Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , Квасилів, 9/9П, 48,8/29,2/7,1. Жилий стан. Ціна: 24500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Є. Коновальця, 4/10Ц, 64 м в, євроремонт. Ціна: 57000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , Квасилів, в л. Молодіжна, 9/9 П, 48.8/29.2/7.1, житловий стан, бал он зас лений, телефон. Терміново. Власни . Ціна: 24500 .о.тор . Конта ти: 20-31-90, (096) 546-77-39

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, МАЛОСІМЕЙКА, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ, ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА 23 КВ.М. КОНТАКТИ: (096) 978-67-01, (097) 670-04-90 2- імнатн вартир , під омерційн діяльність. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27 2- імнатн вартир , по ращено о план вання, р-н Північний. Конта ти: 43-15-20 2- імнатн вартир , пр. Мир , 2/5 ц, без ремонт . Ціна: 34000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир . в л. 6-Гвардійсь а, 2/9П, євроремонт, меблі, ондиціонер. Ціна: 42000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 2- імнатн малосімей , в л.Відінсь а, 1/5Ц, 26 в.м, жилий стан,є можливість доб дови, висо ий цо оль. Конта ти: (097) 670-03-90

1.1.3. Продам 3- імнатні вартири

3- імнатн вартир , • (дешевше від заб довни а), житловий омпле с «Гетьман Ви овсь ий», се ція 4.1, поверх 9, за альна площа 89.2 в.м., житлова площа 50.80 в.м. Конта ти: (050) 339-31-35

3- імнатн вартир , 4/9Ц, новоб дова. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07

3- імнатн вартир , пр. Мир , част овий євроремонт, пласти ові елітні ві на, в зр чном місці. Можливий обмін. Терміново. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 3- імнатн вартир в л. Мельни а, 5/10, 62/36//9, част овий ремонт. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , 2/9П, в л.Д.Галиць о о. Конта ти: 28-89-43, (063) 853-81-00 3- імнатн вартир , 4/5 ц, 55/39/6, аз, олон а, хороший стан, обміняю на Рівне, Л ць , з доплатою. Конта ти: (099) 061-49-68 3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, 59 КВ.М, 6/9П, ОДНА КІМНАТА ПРОХІДНА, БАЛКОН ЗАСКЛЕНИЙ, ВІКНА ПЛАСТИКОВІ, ДВЕРІ БРОНЬОВАНІ, БОЙЛЕР, СУПУТНИКОВА АНТЕНА, ПУЛЬТ ОХОРОНИ. КОНТАКТИ: (050) 463-04-69

3- імнатн вартир , Автово зал, 9/ 14 Ц, 65м в, с лопа ети, хороший стан. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/5Ц, 68/--/8,5 хороший стан, 2 бал они. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/10 п, 63/37/9, част овий ремонт. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 4/9П, 63/37/9, жилий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Вербова 7/ 9П, 62 в.м. , жилий стан. Ціна: 44000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55Валерій 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 6/ 9Ц, 69 в.м., євроремонт, 2 ондиціонери, бал он. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02Олена 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5 ц, ві на на доро , можливість доб дови та під бізнес, 60 в.м. Ціна: 53000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/9 ц, новоб дова, 80/50/11, тор , власни , до менти. Ціна: 57000 .о., тор . Конта ти: 23-53-13, (068) 568-29-63 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, новоб дова, 4/9 п, 80/50/11. Ціна: 56000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, по ращено о план вання. Терміново. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 45-42-09, (098) 931-24-09 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 8/9Ц, 63,7/33,6/6. Без ремонт . Ціна: 46500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/9 ц, 87/60/-. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

7

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№33 від 31 серпня 2011 ро

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 П, 66/39/9. Жилий стан. Ціна: 40000 .о. тор Конта ти: (097) 134-74-02 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 п, 76 в.м. Терміново. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9П, 64/38/9. Косметичний ремонт, ремонт дах . Ціна: 39500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 1/5Ц, 64/39,1/8,1. Хороший жилий стан. Ціна: 56000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 2/5Ц, 56/48/4, без посередни ів. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (067) 705-60-10 3- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 1/5 Ц, 61 в.м., висо ий цо оль. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 2/5 ц, 56/42/6, житловий стан. Ціна: 48000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/5 ц, 61.1 в.м., хр щов а, вели ий цо оль, автономне опалення, пар ет, нові тр би, підвал. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/5ц 53/35/6, жилий стан, теплена , є всі лічильни и. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/5Ц, 61.1/48.4/6.2 .Житловий стан, можливість доб дови бал он , висо ий цо оль. Ціна: 39000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/9 п, 63/37/9. хороший житловий стан, 2 зас лені лоджії, м/п ві на, по ріб. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/5 Ц 100 в.м,. жилий стан, автономне опалення, можна в редит, араж 10 м від б дин (о ремо). Ціна: 79500 .о. Конта ти: (097) 511-40-48 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/10 п, 64/37/8, житловий, хороший стан. Терміново. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/9 Ц. Поліпшене план вання, пласти ові ві на, жилий стан. Ціна: 53000 .о. тор . Конта ти: (067) 364-44-74 , (066) 77-63-36 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/9П, 62/38/9. Хороший стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Коцюбинсь о о, 3 поверх, 3 імнати ізольовані, 2 бал они. Конта ти: (093) 462-17-14 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14Ц, 68,4 в.м. за альна площа. «Чеш а», жилий стан. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9 п, 67/38/9, бойлер, лічильни и, хороший стан, вільна. Терміново. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 П, 67/45/8, част овий ремонт. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

ЗДАМО 1- імнатні вартири Відінсь а, 3/5 ц, меблі, свіжий осметичний ремонт, Інтернет, холодильни , 1100 рн. Київсь а, меблі, холодильни , можливо для працюючих, або ст дентів, 1200 рн. Гр шевсь о о, 4/9 п, бойлер, меблі, холодильни , 1150 рн. Га аріна, 4/5 ц, олон а, меблі необхідні, 950 рн + світло + вода. Д ндича, 3/9 ц, част ово меблі, холодильни , 800 рн. Ш хевича, меблі, поб това техні а, с часний ремонт, 1000 рн + осметичний ремонт.

3- імнатн вартир , в л. Остафова 3/5 Ц 67 в.м,. жилий стан. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55

Чорновола, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , 1200 рн + лічильни и.

3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/2 ц, автономне опалення, ремонт, араж, сарай, власни . Конта ти: 26-95-80, (098) 825-34-18

Ма арова, меблі, холодильни , 750 рн + лічильни и.

3- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 5/9 ц, можливо продаж з меблями. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 6/9 п, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 6/9П, 62/38,8/9. Част овий ремонт, бойлер. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 3/4Ц, 70 в.м. за альна площа, ремонт. Ціна: 59000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. С. Бандери 4/5Ц 54 в. м. норм. стан, броньовані двері. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої , 3/9Ц, без ремонт , 2 лоджії. Ціна: 62000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Соборна (р-н РУМУ), 3/9П, 63/37/10. 2 зас лені бал они. Нова сантехні а. Бойлер. Металопласти ові ві на. Ціна: 45 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 3- імнатн вартир , в л. Соборна (ЦУМ), ремонт, переплан вання, араж пор ч. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 194-16-59 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/ 9 п, 66/39/9, 2 бал они, 2 підвали, висо ий цо оль, осметичний ремонт. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/ 2Ц, 47 в.м. за альна площа, без ремонт . Ціна: 32000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/ 9 п, 66/39/9, євроремонт, м/п ві на, пар ет, 2 лоджії зас лені, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/ 9/П, 66/39/9, євроремонт, металопласти ові ві на, нова столяр а, пар ет, зас лені лоджії, лічильни и на аз, вод . Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 440-26-50, (066) 040-10-61 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/ 9Ц, 60/28/6,5. Жилий стан. Ціна: 48000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Соборна, БОС, 5/5 ц, 61 в.м., недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9Ц, 58,6/40/9. Ремонт, вели ий бал он. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Соборна, ДОС 2/5 Ц. 50/30/5,5. Євроремонт, імнати прохідні, бал он зас лений. Ціна: 48000 .о. тор . Конта ти: (098) 445-51-31

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/10П, 64/38/9. Хороший стан. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 4/5Ц., 54/38/5. Без ремонт . Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/9 п, 64/37/8, житловий стан. Терміново. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5 ц, 54/38/5, без ремонт . Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/5Ц . 71/45/10. Поліпшене план вання. Ціна: 65000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45

3- імнатн вартир , в л. Стефановича, р-н Грабни , 90 м в, 2 бал они. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 6/9 ц, 61/35/9.1, с лопа ети, столяр а, ремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 8/9 ц, житловий стан, лічильни и на вод . Ціна: 42000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 39, 2 бал они, євроремонт, 1 поверх. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86 3- імнатн вартир , в л. Набережна 5/5 Ц, роздільні імнати, осметичний ремонт. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: (066) 116-40-68, (097) 776-05-11

3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 9/10 п, 72/44/10, автономне опалення, ремонт, вмонтована хня, част овий ремонт. Терміново. Ціна: 53000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Толсто о 2/3 Ц 74 в.м,. жилий стан, автономне опалення. Ціна: 78000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 3- імнатн вартир , в л. Чебишева, 7/10 п, житловий стан, лоджія зас лена, пор ч араж. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 5/5 ц, 48/33/6, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 605-56-56

3- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5Ц, 55/35,2/6. Жилий стан, імнати ізольовані. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Шевчен а, 2/2Ц, 56/39/7. Косметичний ремонт. Ціна: 49000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Набережна, 59 в., перепланована, євроремонт. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (067) 277-73-45

3- імнатн вартир , в л. Шевчен а, 2/7, с часний євроремонт. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31

В.Дивізії, меблі, пласти ові ві на, абельне телебачення, 1100 рн.

Квасилів, бойлер, меблі, на тривалий термін, 700 рн.

2- імнатні вартири Ст. Бандери, 3/5 ц, олон а, меблі, Інтернет, холодильни , 1400 рн. Київсь а, 2/5 ц, олон а, меблі, поб това техні а, с часний ремонт, ціна до овірна. Гр шевсь о о, 6/9, імнати не прохідні, меблі, холодильни , 1450 рн. Квасилів, 3 поверх, меблі, холодильни , 950 рн + світло. Га аріна,

хня мебльована, імнаті порожні, 1350 рн.

Пр. Мир , олон а, меблі необхідні, телевізор, холодильни , 1500 рн. Ювілейна, 2 поверх, меблі част ово, пласти ові ві на, зас лений бал он, 1400 рн. Ма арова, 7/9 п, меблі, холодильни , телевізор, 1300 рн + світло + телефон. Королен а, олон а, меблі, телевізор, 1500 рн. Ш хевича, 5/9 п, меблі за домовленістю, осметичний ремонт, 1400 рн.

3- імнатні вартири Остафова, меблі, холодильни , олон а, Інтернет, телевізор, 1650 рн. Мельни а, меблі, осметичний ремонт, можливо для ст дентів, 1500 рн. Відінсь а, 2/5 ц, олон а, меблі, холодильни , 1700 рн. Вербова, меблі, свіжий осметичний ремонт, 1500 рн.

Кімнати Кімнат в

ртожит

, сімейном , меблі, холодильни , 600 рн.

Кімнат , в л. Га аріна, без проживання осподаря, по 350 рн. Кімнат , в л. Відінсь а, по 300 рн з людини. Кімнат , в л. Соборна, по 280 рн з людини. Кімнат , в л. В.Дивізії, по 250 рн з людини. Кімнат , в л. Д.Галиць о о, по 300 рн з людини.

Б дин и, тимчасів и Б дино , в л. Мірющен а, 3 імнати, всі зр чності, меблі, 1500 рн. Тимчасів а, част ові зр чності, меблі, 500 рн.

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2/7, СУЧАСНИЙ ЄВРОРЕМОНТ. ЦІНА: 75000 У.О. КОНТАКТИ: 43-41-18, (098) 446-30-31 3- імнатн вартир , в л. Шевчен а, 56/39/7, імнати о ремі, бойлер, всі лічильни и, хороший стан. Ціна: 47000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 2/9 п, 74/37/9, 2 лоджії зас лені, част овий ремонт. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/9П, 69/37/9. Жилий стан. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/9п, ремонт. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 23-50-71, (066) 116-40-68, (097) 776-05-11 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/9П., 67/40/9. Жилий стан, ремонт дах . Ціна: 34000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 6/9П, 66/39/9. Косметичний ремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/5Ц, 82/-/14, новоб дова, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 608000 рн. Конта ти: (097) 968-07-31 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9П, 646/37/9, бойлер, 2 лоджії зас лені, жилий стан, вільна, терміново. Власни . Конта ти: (067) 364-52-84 3- імнатн вартир , в л.Ма арова, 1/9П, 65/47/10, висо ий цо оль, жилий стан, 2 підвала, можна під ма азин. Власни . Ціна: 39000 .о. Конта ти: 5-48-88, (063) 057-33-39 3- імнатн вартир , в л.Ма арова, 1/9П, 65/47/10, висо ий цо оль, жилий стан, бойлер, лічильни и, 2 підвали. Без посередни ів. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 5-48-88, (093) 752-63-55 3- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 6/9П, 71/39/12, євроремонт, част ово мебльована. Власни . Ціна: 49000 .о. Конта ти: (097) 013-71-95

3- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 2/10П, 66/39/9, ремонт, лічильни и, бойлер. Конта ти: (097) 506-00-19, (066) 044-42-38 3- імнатн вартир , в л.Чебишева, р-н 12 ш оли, жилий стан, мебльована, це ляний араж з до ментами. Ціна: до овірна Конта ти: (093) 637-84-95 3- імнатн вартир , в л.Чебишева, р-н 12 ш оли, ремонт, житловий стан, вмебльована, є це ляний араж. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 637-84-95 3- імнатн вартир , в л.Чебишева,16. район 12 ш оли, житловий стан, мебльована, додат ово є це ляний араж (з до ментами). Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 637-84-95 3- імнатн вартир , в л.Чебишева. район 12 ш оли, жилий стан, мебльована, є це ляний араж (з до ментами). Ціна: 50000 .о. Конта ти: (093) 637-84-95 3- імнатн вартир , євроремонт, в л.Набережна. Конта ти: (099) 357-47-41 3- імнатн вартир , Квасилів, 4/9П, 67 в.м, хороший стан. Власни . Ціна: 36000 .о. Конта ти: (067) 735-87-52 3- імнатн вартир , Квасилів, 7/9 п., 63.5/17.1/9.5, ремонт. Терміново. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 20-47-48, (096) 195-34-01 3- імнатн вартир , Квасилів, 7/9п. Терміново. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 20-47-48, (096) 195-34-01 3- імнатн вартир , новоб дова, в л.Костромсь а, 2/5Ц, 66 в.м, євроремонт, автономне опалення, 2 бал они, вмонтована хня. Ціна: 68000 .о. Конта ти: (067) 788-76-42 3- імнатн вартир , просп. Мир 3/ 5Ц, 60 в.м. част овий євроремонт, фірмові двері, ві на. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 3- імнатн вартир , центр, євроремонт, 59 в.м. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (067) 113-95-81

1.1.4. Продам 4- імнатні вартири 4- імнатн вартир , 1/5Ц, 71 Конта ти: 23-23-40

в.м.

4- імнатн вартир , 5/5Ц, в л.Міц евича. Конта ти: 26-08-76


8

КВАРТИРИ: ПОПИТ, ОРЕНДА 1- імнатн вартир , б дь-я ом районі. Недоро о. Конта ти: 23-50-71 (067) 310-05-45

1.1.8. К плю 2- імнатні вартири 2,3- імнатн вартир , б дь-я ий район. Конта ти: (097) 671-26-99 2,3- імнатн вартир , недоро о, без посередни ів. Конта ти: (067) 423-05-35, (067) 418-13-68 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. Недоро о. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 2- імнатн вартир , в р-ні Північно о. Стан не має значення. Ціна: до 37000 .о., тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 2- імнатн вартир , в це л. б дин , по ращ. план вання, центр, бажано з автономним опаленням або олон ою. Конта ти: (067) 317-81-71 4- імнатн вартир , в р-ні Пивзавод . Дворівнева, стан після б дівельни ів, автономне опалення, араж. Ціна: 150000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45, (050) 900-2-444 4- імнатн вартир , в л. Га аріна, 6/ 9Ц, 63/45,2/6,2. Без ремонт , дві вели і лоджії. Ціна: 51000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 4- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/9 п, 85 в.м., є лічильни на тепло в б дин . Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 4- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 1 пов, 78/57/7,5, висо ий цо оль, може б ти під офіс. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 4- імнатн вартир , в л. Київсь а (р-н Малят о),113,2/51,7/10,3, 3/9. Автономне опалення, 2 санв зла, 2 бал она, пар ет, пласти ові ві на, вмонтовані хня, шафа- пе, ладов а.Телефон, Інтернет, абельне ТБ. Терміново. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (067) 752-52-20 4- імнатн вартир , в л. Київсь а, 6/9Ц, 76/--/10, жилий стан. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 4- імнатн вартир , в л. Київсь а,113,2/51,7/10,3, 3/9 ц, автономне опалення, 2 санв зла, 2 бал они, пар ет, пласти ові ві на, вмонтовані хня, шафа- пе, омора.Телефон, Інтернет, абельне ТБ. Витя на р ах. Терміново. Конта ти: (067) 752-52-20 4- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 1/ 5Ц, по ращене план вання, 75 в.м., ремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 4- імнатн вартир , в л. Міц евича, 2/ 5 Ц, 76 в.м., по ращено о план вання. Конта ти: (050) 500-10-10 4- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, євроремонт, мебльована. Ціна: 620 000 рн., тор . Конта ти: (067) 362-07-76 4- імнатн вартир , в л.Вербова, 8/ 10Ц, 93,2/51,5/10,4, автономне опалення, лічильни и води і аз , си налізація. Ціна: 102000 .о. Конта ти: 68-12-49 (097) 367-23-21 4- імнатн вартир , р-н Пивзавод . Дворівнева, євроремонт, автономне опалення, араж. Ціна: 250000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45, (050) 900-2-444 4- імнатн вартир , центр, 1/9Ц, під житло або омерційне призначення. Конта ти: 26-38-46

1.1.5. Продам 5- імнатні вартири 2-рівнев вартир , в л.Коновальця, 150 в.м, дизайнерсь ий євроремонт. Ціна: 155000 .о. Конта ти: (093) 730-21-87, (093) 730-21-88 5- імнатн вартир , Бояр а, в л. Д бенсь а, 9/9, 103/93/-. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 5- імнатн вартир , в л. Кн. Володимира, 7/10П, 104,7/62/8. Звичайний стан. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 5- імнатн вартир , в л. Р. Ш хевича, 3/10П, автономне опалення. Конта ти: (098) 600-90-17 5- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/ 9 П, ремонт, пласти ові ві на, нова столяр а. Конта ти: 64-65-67, (098) 493-39-48 5- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/ 9 П, ремонт, поміняні ві на, двері. Власни . Ціна: 45000 .о. Конта ти: 64-65-67, (098) 493-99-48

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ З МАНСАРДОЮ, ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА 105 КВ.М, СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА (КИЇВ). КОНТАКТИ: (066)245-57-09 1- імнатн вартир , євроремонт, Горба ів. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (097) 675-21-63, (097) 645-40-73 1- імнатн вартир , Квасилів, 8/9, 34/18/9, євроремонт, бойлер, пласти овий бал он, ві на. Власни . Конта ти: 20-45-71, (067) 358-55-59 1- імнатн вартир , Квасилів, 8/9П. Конта ти: (067) 358-55-59, (097) 645-74-96 1- імнатн вартир , Оржів, 2/5Ц, пор ч ліс, річ а, приватизована, Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 442-28-30 1- імнатн вартир , Слав та, Хмельниць ої обл., 2/5 Ц, 25/11/7, недале о ліс, річ а. Ціна: 11000 .о. Конта ти: (097) 462-68-47 2- імнатн вартир , Здолб нів. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96 2- імнатн вартир , Квасилів, 2/5 ц, Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 2- імнатн вартир , Н. Любомир а, 1 поверх, це ляний. Можливий обмін на 3- імнатн вартир в Рівном з доплатою. Конта ти: (066) 784-95-59, (097) 183-42-71 2- імнатн вартир , Ш б ів, автономне опалення. Конта ти: (067) 287-49-63 3- імнатн вартир , Здолб нів 2, заводсь а, це ляний б дино , 69/40/12, 2 бал они. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-4 3- імнатн вартир , Здолб нів, 5/ 5Ц., 93 в.м. за альна площа, новоб дова, автономне опалення. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , Зоря, 74,5 в.м, част овий євроремонт, пласти ові ві на, автономне опалення, хня мебльована. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (097) 645-71-82, (097) 668-01-45 3- імнатн вартир , Квасилів, 9/9 П, 66/39/9, без ремонт . Без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 20-42-77, (097) 918-60-08 3- імнатн вартир , Оле сандрія, о ремі імнати, підвал, араж, сарай, 3 сот ород . Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-45-40, (097) 235-66-03

1.1.7. К плю 1- імнатні вартири

1,2,3- імнатн • б дь-я ом р-ні

вартир , в міста, рім останньо о поверх , для себе. Терміново. Роз лян б дь-я і пропозиції. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

• 1,2- імнатн вартир в Рівном , терміново. Роз лян всі пропозиції. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , без посередни ів, дешево. Конта ти: 5-78-88 1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в б дь-я ом р-ні, для себе. Конта ти: (097) 389-42-21

5- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 102 в.м або обміняю, роз лян б дь-я і пропозиції. Власни . Конта ти: (050) 370-91-68

1- імнатн вартир , в р-ні в л. Ш хевича, Коновальця, Д ндича. з 2 по 4 поверх. з ремонтом. Ціна: до 28000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

5- імнатн вартир , Квасилів, 9/9П, 103/63/9. Косметичний ремонт, лічильни и. Терміново. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в р-ні Ювілейний, Бояр а, з ремонтом. Ціна: до 25000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

5- імнатн вартир , р-н 12 ш оли, 6/ 10 П. Власни . Конта ти: (067) 363-50-10

1- імнатн вартир , малосімей . Ціна: 15-19 тис. .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , по ращено о план вання, це ла. Конта ти: 43-15-20

1.1.6. Продам по області та У раїні

1- імнатн вартир , р-н автово зал , для себе, без посередни ів. Конта ти: (095) 340-45-95, (098) 120-90-17

1- імнатн вартир , Здолб нів 2, 4/5Ц, власни . Конта ти: 22-36-78, (067) 745-55-13

1- імнатн вартир . Без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

1- імнатн вартир , Здолб нів. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96

Кімнат в ртожит , без ремонт , дешево. Конта ти: (067) 382-17-41

2- імнатн вартир , Квасилів. Конта ти: (067) 358-55-59, (097) 645-74-96 2- імнатн вартир , це ляний б дино , бажано з ремонтом. Ціна: до 32000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , це ляний, панельний з ремонтом. Ціна: до 35000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир . Без посередни ів. Ціна: до 35000 .о. Конта ти: 20-41-23, (097) 551-82-55 2- імнатн вартир . Роз лян всі пропозиції. Конта ти: (067) 252-71-81 2- імнатн вартир . Роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

1.1.9. К плю 3- імнатні вартири 3- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. По ращено о план вання. Недоро о. Конта ти: 23-50-71 (067) 310-05-45 3- імнатн вартир , в р-ні в л. Ш хевича, Коновальця, біля з пин и з 3 по 8 поверх, бажано з ремонтом. Ціна: до 38000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

1.1.11. К плю 5- імнатні вартири Вели о абаритн вартир в м.Рівне. Конта ти: (067) 113-95-81 Вели о абаритн Конта ти: (099) 357-47-41

вартир .

1.1.13. Здам 1- імнатні вартири

1,2- імнатні вартири, Автово зал, центр. По одинно, подобово, потижнево, ремонт, 2-спальне ліж о, абельне ТБ. Комфорт та затишо . Недоро о. Власни . Видаються витанції. Конта ти: (067) 338-32-42,(066) 040-52-42, (097) 255-56-67,(093) 906-14-07

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал або біля «Сільпо», подобово, всі зр чності, аряча вода, недоро о, витанції. Конта ти: 63-37-32, (097) 591-59-20, (050) 435-43-54

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аван ард».Автостоян а, біля рин , «Злата Плаза», Ст.Бандери, Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 43-47-51, (096) 463-84-51

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аврора», або «Амі о». Автостоян а, Ст. Бандери, біля «Бр лін », біля ЦУМ . С часно, чисто. По одинно, подобово. До менти. Власни . Ціна: 120-250 рн/доба. Конта ти: 26-97-01, (096) 370-91-37, (063) 790-02-64

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (096) 183-75-20, (096) 112-39-17, (050) 846-69-28

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, центр, або інші райони, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (098) 304-62-50, (093) 680-97-62

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал, центр, по одинно, подобово, арний інтер’єр, абельне ТБ, аряча вода. Конта ти: 62-90-49, (096) 959-84-98 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, •омфортно, євроремонт, в центрі,

автово зал, з/д во зал, абельне ТБ, телефон, холодильни , всі до менти, по одинно, подобово, потижнево, недоро о, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5- імнатні вартири, «автобазар», або Автово зал, або р-н «Аврори», або автостоян а, в л. Га аріна. Подобово, потижнево, по одинно. До менти. Власни . Конта ти: 43-49-02, (097) 789-34-54

1,2,3,4,5- імнатні вартири, «автобазар», або Автово зал, або р-н «Аврори», інше. Подобово, потижнево, по одинно. Конта ти: 43-49-03, (097) 400-20-01

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аврора». Автостоян а, Бандери, біля «Бр лін », Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 120 рн. Конта ти: (096) 561-82-87

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар, або автово зал або «Аврора», або б дь-я ий інший р-н міста, центр. Автостоян а, всі зр чності, ремонт. Квитанції. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 26-31-73, (098) 041-01-08

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал, або «Аврора», інше. Подобово. Потижнево. С часні, зр чні, затишні. До менти. Власни . Ціна: Від 150 рн. Конта ти: 43-04-28, (050) 435-92-28, (097) 387-82-58

•1,2,3,4,5- імнатні вартири, Автово зал або біля «Сільпо», отелю «Мир», подобово, по одинно, потижнево, раще ніж в отелі, всі зр чності, ліж о, аряча вода, абельне ТБ, омфорт, автостоян а, витанції, недоро о. Конта ти: (094) 966-12-12

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, або «Аврора», а ротехні м, автопар , центр, е оном лас 100 рн, до 300 рн. ВІП- лас , всі зр чності, до менти по відрядженню. Власни , онфіденційно. Конта ти: 43-04-28, (098) 449-67-16

•1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, або автобазар, або

1,3- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово, аряча вода, омфорт, абельне ТБ, автостоян а, до менти по відрядженню. Недоро о. Без посередни ів. Конта ти: (094) 966-12-12

•1- імнатн автово зал,

вартир , ремонт, центр, сервісне обсл ов вання та сі мови для відпочин , абельне ТБ, подобово, по одинно, потижнево. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, «ВЕЛМАРТ», ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ЦІЛОДОБОВО ГАРЯЧА ВОДА, 2-СПАЛЬНЕ ЛІЖКО, НАКРОХМАЛЕНА ПОСТІЛЬ, ПОРУЧ АВТОСТОЯНКА. КОНТАКТИ: (098)304-62-50, (093) 680-97-62

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, ВУЛ. ПАРКОВА, БОЯРКА, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ГАРНИЙ ІНТЕР’ЄР, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КОНТАКТИ: 62-90-49, (096) 959-84-98, (050) 846-69-28 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири. Абсолютно омфортно, автово зал, 12 ш ола, пивзавод, Північний. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності, недоро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, 12 ШКОЛА, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, 12 ш ола, в л. Гр шевсь о о, по одинно, подобово, потижнево. Недоро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, «АВРОРА», АВТОПАРК, АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ, ІНШІ. ПОДОБОВО. ПОТИЖНЕВО. ЕКОНОМКЛАС ВІД 100 ГРН. ДО 250 ГРН. ДОКУМЕНТИ, ВЛАСНИК, КОНФІДЕНЦІЙНО. КОНТАКТИ: 43-04-28, (094) 666-37-72, (097) 387-82-58, (050) 435-92-28

1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», ІНШІ РАЙОНИ, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. КОНТАКТИ: 43-37-42, (050) 435-92-28, (094) 966-04-28, (097) 387-82-58 1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, КОМФОРТАБЕЛЬНІ ТА ЕЛІТНІ, З СУЧАСНИМ ЄВРОРЕМОНТОМ, ПОДОБОВО. ДОКУМЕНТИ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (068) 146-30-58 WWW.PODOBOVO.COM.RV.UA

1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, 1,2 ПОВЕРХ, БІЛЯ КАФЕ «ГАВАНА», ЦЕНТР, ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, КОЛОНКА, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ХОЛОДИЛЬНИК, ВСЯ ІНФОСТРУКТУРА, КВИТАНЦІЇ, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-63-16, (067) 363-89-77

1,2,3,4,5- імнатні вартири. Абсолютно омфортно, автово зал, 12 ш ола, в л. Гр шевсь о о. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності. Ціна: від 100 рн. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1,2- імнатн вартир , подобово, всі ви оди, без посередни ів. Конта ти: 26-68-07, (097) 260-46-24

1,2,3,4,5- імнатн вартир , автово зал, Північний, Бояр а, центр, Ювілейний. Подобово, по одинно. Гаряча вода, чиста постіль, всі зр чності. До менти по відрядженню. Власни . Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2- імнатн вартир , різні райони, с часні меблі, поб това техні а, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, постіль, Квитанції. Власни . Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал або біля базар , подобово, потижнево, омфортно, аряча вода, цілодобово, абельне ТБ, витанції, дост пні ціни, автостоян а, охорона, до менти для звітності, д же зр чно. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2.3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал, або «Аврора», або біля афе «Амі о». Бандери (біля ресторан «Стамб л»), біля базар , Пар ова, центр. Недоро о. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (050) 880-84-06, (093) 534-83-86

Д бенсь а. Всі зр чності, євроремонт. Подобово, по одинно, або помісячно. Ціна: 2400 рн. Конта ти: 43-76-93, (097) 389-42-21

Меблі, всі зр чності, аряча вода, абельне ТБ. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

•1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, •1- імнатн вартир , в л. Ст. автово зал, або А рарний оледж, Бандери, подобово, потижнево.

ЗАТИШНІ КВАРТИРИ

1- імнатн вартир , мебльован , подобово, по одинно, чиста, затишна, недоро о, р-н с пермар ет «Арсен». Конта ти: (097) 483-25-13

«Аврора», центр. Подобово. Потижнево. Від 100 рн до с пер лас . С часний інтер’єр. До менти по відрядженню, онфіденційно. Власни . Конта ти: 43-37-42, (094) 966-04-28, (093) 651-08-86

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал або «Сільпо» та інші райони. Подобово, потижнево, всі зр чності, аряча вода, недоро о, витанції. Конта ти: (094) 966-12-12

№33 від 31 серпня 2011 ро

1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, СТОЯНКА, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: 26-68-07, (097) 260-46-24 1,3- імнатні вартири, центр, мебльовані, автономне опалення. Конта ти: (050) 655-98-02 1-КІМНАТНІ КВАРТИРИ. AБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЄВРОРЕМОНТ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, СУЧАСНІ МЕБЛІ, ГАРЯЧА ВОДА, КВИТАНЦІЇ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (097) 499-23-84, (050) 140-14-70

1- імнатн вартир , в л. Київсь а (р-н 12 ш оли), 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий осметичний ремонт, Інтернет. Ціна: 1100 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31АН Сіар 1- імнатн вартир , мебльована, на орот ий термін. Конта ти: (097) 118-72-14 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4 поверх, меблі в хорошом стані, без поб тової техні и, зас лений бал он, 1000 рн+світло. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , р-н Пивзавод , мебльована. Конта ти: 43-09-45, (098) 455-84-91

Подобово, потижнево, отельно о тип , престижні райони, від е оном лас до с пер лас . До менти по відрядженню.

т. (0362) 43-37-42, (050) 43592-28, (098) 449-67-16, (093) 513-09-59 1- імнатн вартир , в л. Чорновола. С часні меблі, холодильни , телевізор, пральна машина, бойлер. Власни . Конта ти: (067) 360-48-89 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, меблі част ово, холодильни , сантехні а в хорошом стані, 950 рн+лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , Квасилів, терміново, без посередни ів, на вели ий термін. Конта ти: (067) 304-28-37, (067) 287-36-23 1- імнатн вартир , мебльована. Конта ти: (067) 280-91-38

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ. ДОКУМЕНТИ. НЕДОРОГО. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 1- імнатн вартир , подобово, по одинно, р-н центрально о автово зал . Всі мови, постійно аряча вода, свіжа постіль, холодильни , бойлер. Поряд ма азин. Надаємо звітні до менти. Власни . Ціна: 150 рн./ доба. Конта ти: (067) 364-25-25 podobovorivne@gmail.com 1- імнатн вартир , пр. Мир , олон а, с часний ремонт, меблі, поб това техні а. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 1- імнатн вартир , р-н Пивзавод , мебльована. Конта ти: 43-09-45, (098) 455-84-91 1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ. АБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО. ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. МЕБЛІ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

АБСОЛЮТНИЙ КОМФОРТ, 1,2,3-КІМ.КВ., ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРІ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА, ТЕЛЕФОН, ХОЛОДИЛЬНИК, КВИТАНЦІЇ, ВСІ ДОКУМЕНТИ, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-12-12, (067) 362-50-32 АЛЬТЕРНАТИВА ГОТЕЛЮ. 1-КІМНАТНА КВАРТИРА ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЦЕНТР, ЄВРОРЕМОНТ, НОВІ СУЧАСНІ МЕБЛІ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 112-75-85

Квартир . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Кімнат , заочни ам або працюючим хлопцям, є місце для а/м. Власни . Конта ти: (098) 449-65-66 Місце в 1- імнатній вартирі. Дівчині. Мебльована, район РЗВА. Ціна: 600 рн./міс. Конта ти: (096) 608-26-42

1.1.14. Здам 2- імнатні вартири

1,2,3,4,5,6- імнатн • автово зал, різні р-ни,

вартир , олон а, с часні меблі, поб това техні а, пральна машина, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, чиста постіль, онфіденційно. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

2,3- імнатні вартири, • автово зал, або біля центр , центр,

залізничний во зал, подобово, по одинно, потижнево, затишні, аряча вода, абельне ТБ. Всі ви оди, автостоян а, до менти по звітності. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

2- імнатн вартир відпочиваючим, Крим, Феодосія, 15 хв від моря, всі мови. Ціна: 350 рн/доб Конта ти: (096) 623-46-39 2- імнатн вартир , без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 461-10-74 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4 поверх, аряча вода, меблі, абельне ТБ, свіжий та я існий ремонт. Ціна: 1350 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 п, телевізор, меблі, холодильни , телефон, 1450 рн+світло. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73, (093) 143-54-31 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої,євроремонт, терміново. Конта ти: 23-34-92, (066) 334-37-42 2- імнатн вартир , в л.Соборна, р-н Універма . Конта ти: (067) 172-67-86


КВАРТИРИ: ОРЕНДА; БУДИНКИ

№33 від 31 серпня 2011 ро 2- імнатн вартир , Д.Галиць о о, 2/ 9, бойлер, меблі за домовленістю, холодильни . Ціна: 1400 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 2- імнатн вартир , мебльована, ремонт. Конта ти: 26-85-94 (096) 377-88-33

1.1.15. Здам 3- імнатні вартири

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт і затишо , різні райони, повністю омпле товані, н ч а система знижо . Конфіденційно. До менти звітності. Власни . Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

3- імнатн вартир , євроремонт, мебльована, араж біля б дин . Конта ти: (097) 298-50-13 3- імнатн вартир , в л.Млинівсь а, част ово мебльована. Конта ти: 63-26-65 (067) 726-64-90 3- імнатн вартир , араж, євроремонт, мебльована, поб това техні а, аряча вода, лічильни и. Власни . Конта ти: (050) 815-17-95, (066) 974-20-58

1.1.16. Здам 4- імнатні вартири

1,2,3,4,5- імнатн • автово зал,

вартир , повністю омпле товані, омфорт та затишо . Конфіденційно, витанції, власни . Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1.1.18. Здам імнат

Дві імнати •вартирі для

3- імнатній ст дентів, в л.Київсь а, р-н автово зал . Ціна: 500 рн./міс. Конта ти: (096) 748-94-25

Кімнати дві, ст дентампершо рсни ам. Хлопці без осподарів. Конта ти: (067) 105-69-17

Кімнат двом ст дент ам. • Конта ти: 28-11-65, (095) 500-24-47 дівчатам- ст дент ам •Кімнат рсів, перших в л.С.Бандери, р-н піцерії «Бр (096) 314-99-28

лін». Конта ти:

Кімнат для працюючих дівчат, без власни а. Конта ти: 28-40-79, (096) 386-73-42

Кімнат хлопцям- ст дентам, • в л. Ш хевича. Конта ти: 64-80-32, (096) 698-03-52

Кімнат , біля отелю «Мир», • хлопцям-ст дентам. Конта ти: 40-08-83

Кімнат , дівчатамст дент ам, або працюючим, без ш/з, цифрове телебачення, домашній інотеатр, Інтернет. Конта ти: (097) 593-26-50 Кімнат , дівчатам. Конта ти: • (067) 318-84-70

Квартир ст дентам, недоро о, р-н Ювілейний. Конта ти: (097) 206-39-55 olich0703@mail.ru Кімнат в ртожит , власни . Конта ти: (097) 353-19-90 Кімнат в ртожит , р-н Радіозавод для 2-х чолові . Конта ти: 23-71-93 (099) 757-22-38 Кімнат в ртожит , сімейно о тип , блочна система, меблі. Ціна: 500 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар Кімнат в приватном Конта ти: (097)032-38-75

се торі.

Кімнат , з хнею, для хлопців, з о ремим входом, без осподаря. Конта ти: 23-07-86

Кімнат . Конта ти: (095) 489-64-11

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/9 Ц, 40/19/9, новоб дова, лічильни и тепла, аз , води, лоджія зас лена, с лопа ети, на менш 1- імнатн з доплатою Конта ти: 26-90-71, (097) 498-87-99

Місце в імнаті двом порядним дівчатам, р-н Північний, приватний се тор, част ові зр чності. Ціна: 300 рн. Конта ти: 62-26-08, (096) 603-22-90

1- імнатн вартир , в л.Ма арова, 8/ 9П, ремонт на 2- імнатн вартир , р-н Ювілейно о. Конта ти: (096) 359-27-44

Місце в імнаті, молодом хлопцю. Конта ти: (097) 618-55-32 О рем імнат в приватном се торі. Конта ти: (097) 032-38-75

2- імнатн вартир , 2/9П на 1- імнатн з доплатою в р-ні Ювілейно о. Конта ти: (067) 428-96-86

Кімнат , центр, недоро о. Конта ти: 26-85-42, (096) 577-77-17 Кімнат , центр. Ціна: 600 Конта ти: (096) 540-10-54

рн.

Ст дентам, дівчатам, заочної форми навчання. Конта ти: (095) 605-01-10 Тимчасів , част ові зр чності. Конта ти: (098) 716-84-49

1.1.19. Винайм

•1,2,3,4,5,6- імнатн вартир в житловом стані, мебльован .

Порядність, порядо , чистот та оплат арант ємо. Доро о, терміново, на б дь-я ий термін. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1, 2- імнатн вартир , бажано мебльован , в районі центр або поблиз , на тривалий термін. За помірн цін . Конта ти: (098) 370-58-00, (066) 039-25-45 1,2- імнатн вартир , порядна молода сім’я, в затишном місці, бажано недале о від центр . Роз лянемо варіанти оренди з подальшим ви пом. Конта ти: (067) 278-81-14 1,2- імнатн вартир , б дь-я ом районі. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1,2- імнатн 363-65-00

вартир . Конта ти: (067)

1- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45

Кімнат для працюючо о чолові а, р-н Бояр а, мебльована. Конта ти: 62-83-75, (067) 100-18-02 Кімнат для чотирьох дівчат, з хозяй ою. Конта ти: 24-07-10 Кімнат ст дентам-заочни ам, центр. Конта ти: 26-05-42, (067) 597-01-01 Кімнат ст дентам-заочни ам. Конта ти: 23-16-35 Кімнат ст дентці. 64-36-16, (050) 621-16-50

Конта ти:

5- імнатн вартир в Рівном на вартир Львові та Львівсь ій області. Можливий продаж. Ціна: 49000 .о. Конта ти: (067) 382-17-41 5- імнатн вартир , Рівне на б дино в селі. Конта ти: (067) 382-17-41

1.1.21. Обмін по області та У раїні

Ш аю співмеш ан для проживання в вартирі, без хазяїна. Конта ти: (098) 083-90-74

1- імнатн вартир , молода сім’я, в хорошом стані, мебльован , з олон ою, бал он зас лений. Конта ти: (063) 277-72-86, (067) 268-09-32

Будинки, котеджі, незавершене будівництво

1- імнатн вартир , молода сім’я, на тривалий термін. Без посередни ів, а ентствам не т рб вати. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (098) 419-87-91 1- імнатн вартир , недоро о, терміново. Конта ти: (097) 880-64-18 1- імнатн вартир , р-н Північний, недоро о. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 1- імнатн 946-59-80

вартир . Конта ти: (098)

1- імнатн 832-77-45

вартир . Конта ти: (097)

2- імнатн вартир в м.Рівне, роз лян б дь-я і варіанти. Конта ти: (097) 671-26-99 2- імнатн вартир вартістю до 1300 рн., своєчасн оплат арант ю. Конта ти: 64-21-31, (067) 913-35-85 2- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 2- імнатн вартир , р-н в л. Відінсь ої Автово зал , немебльован . Конта ти: (097) 86-342-89 2- імнатн вартир , р-н Північний, немебльована. Конта ти: (067) 370-20-42, (050) 375-24-58 2- імнатн 057-56-55

вартир . Конта ти: (093)

Житло на тривалий термін, порядна сім’я. Конта ти: 45-27-89, (067) 360-44-81 районі.

Квартир , власни , а ентства не т рб вати. Конта ти: (097) 350-19-43 Квартир , Здолб нів, сім’я, без посередни ів. Терміново. Конта ти: (097) 747-70-51 Квартир . Конта ти: (093) 057-56-55 Кімнат або звартир в р-ні РДГУ, ст дент першо рсни , Конта ти: (097) 032-68-96 Кімнат в ртожит . Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 04043-41 Кімнат в районі Пивзавод , без осподарів. Терміново. Конта ти: (097) 821-56-45

Кімнат хлопцям. Конта ти: (096) 645-90-71 Кімнат , 4-м дівчатам. Конта ти: 24-07-10

Кімнат , р-н 15 ш оли. Конта ти: (098) 956-81-79

Кімнат , без осподарів, 300 рн з людини. Конта ти: 43-42-94 АН Сіар

Кімнат , роз лян всі пропозиції. Конта ти: (096) 112-77-41

Кімнат , в л. Ст. Бандери, по 250 рн з людини. Конта ти: 43-42-94 АН Сіар

Кімнат . Терміново. Конта ти: (096) 659-79-36 serhiy_chepak@ukr.net

Кімнат , дівчатам-заочницям. р-н в л. Відінсь а. Конта ти: 23-34-72

Кімнат або звартир в р-ні РДГУ, ст дент першо рсни , Конта ти: (097) 032-68-96

Кімнат , центр, недоро о. Конта ти: 26-85-42, (096) 577-77-17

4- імнатн вартир , це ляний б дино , 72 в.м. обмін на 1+1 імнатні вартири. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , молода сім’я з дитиною. А енції, прохання не т рб вати. Конта ти: (096) 183-39-29

Кімнат для працюючо о чолові а, в приватном се торі, ртожит . Конта ти: (068) 267-77-42 nina-cvet@mail.ru

Кімнат , дівчатам. Конта ти: 26-14-74

3- імнатн вартир , Здолб нів-2, 2/ 2Ц, 60,5/43,5/7,4 на 1- імнатн вартир в м.Рівне. Конта ти: (098) 594-62-46

1.1.22. Пропон ю

Квартир на тривалий термін, порядність та вчасн оплат арант ю. Конта ти: (067) 754-93-88, (050) 638-04-89

Кімнат для дівчини-ст дент и першо рсниці. Конта ти: (096) 675-03-48

3- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 5/9П, вартира с ха і тепла, бал он і лоджія зас лені на 2+1, або 1+1- імнатні вартири. Конта ти: (097) 301-11-67

1- імнатн вартир , мебльован , без посередни ів. Конта ти: (097) 301-68-95 nina-cvet@mail.ru

Кімнат двом ст дент ам. Конта ти: 23-07-52, (095) 619-25-60 Кімнат для дівчини, в л.Відінсь а, р-н афе «Фламін о». Конта ти: 23-42-44

3- імнатн вартир , в л.Ма арова на 1- імнатн вартир з доплатою. Без посередни ів. Конта ти: 5-48-88, (093) 752-63-55

1- імнатн вартир , мебльован , без посередни ів Конта ти: (097) 749-14-78

Квартир в б дь-я ом Конта ти: (097) 084-82-06

дівчині. Конта ти: 28-92-02

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 п, обмін на 1- імнатн вартир +Д. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ З МАНСАРДОЮ, ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА 105 КВ.М, С.СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА (КИЇВ) НА КВАРТИРУ В М.РІВНЕ. РОЗГЛЯНУ БУДЬ-ЯКІ ПРОПОЗИЦІЇ. КОНТАКТИ: (066) 245-57-09

1- імнатн вартир , в районі 12 ш оли. Недоро о. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45

Кімнат двом ст дентам. Конта ти: (097) 163-40-28

Кімнат

1.1.20. Обмін

Ш аю співмеш ан працююч для винайм вартири. Конта ти: (050) 442-86-41, (093) 875-24-35

1.2.1. Продам в місті

1/2 б дин , центр. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07

Б дино , в л. О ієн а (р-н в л. О. Телі и), новий, 100% отовності, 250 в.м., с часний дизайн, араж, ел.зам и, 9 сот землі, впоряд ована, приватизована, власни . Конта ти: 43-12-15, (067) 382-75-44 1/2 б дин в центрі міста, всі мови, 4 імнати, земельна ділян а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 255-12-79 1/2 б дин , 2 поверхи, 120 в.м., всі ом ні ації, араж з підвалом, 3 сот. Конта ти: 43-07-58, (094) 966-07-58, (098) 078-76-65 1/2 б дин , 2 поверхи, 120 в.м., всі ом ні ації, араж з підвалом, 3 сот. Конта ти: (094) 966-07-58 1/2 б дин , 3 імнати, 75 в.м., 4 сот землі, терміново. Власни . Конта ти: (063) 181-47-19 1/2 б дин , 81 в.м., р-н Бояр и, 2 сот. землі, новоб дова, євроремонт, піді рів підло и, 3 імнати, хня, бал он, 2 санв зли, надвірні б дівлі, араж. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-87-55, (066) 656-50-80, (050) 221-38-64 1/2 б дин , в л. Винничен а, 200 в.м., 5 сот землі, араж, баня, літня хня. Ціна: 177000 .о. Конта ти: 28-96-33 1/2 б дин , в л. Карбишева (р-н «лінії»), це ляний, 80 м в, 3 імнати, всі зр чності, 4 сот землі. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1/2 б дин , в л. Ломоносова, 50 в.м, 0,3 а, аз, вода, сарай. Ціна: до овірна. Конта ти: (066) 368-35-99 1/2 б дин , в л. Орлова, хороший стан, 2 імнати, всі зр чності, 6 сот землі. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1/2 б дин , в л. Приходь а, за альна площа 50 в.м. Чесь ий прое т, всі зр чності, потреб є ремонт , 3 сот и землі. Ціна: 72000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1/2 б дин , Лінії, 100м. в, 4,2 сот землі. Ціна: 90000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1/2 б дин , Лінії, 140 м в. 2 поверхи, 5 імнат, євроремонт, 3 сот землі. Ціна: 130000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1/2 б дин , Лінії, це ляний, 3- імнати, 0.4 сот землі. Власни . Конта ти: (097) 168-20-60 1/2 б дин , р-н Бояр и, 4 імнати, автономне опалення, всі зр чності, 3 сот ород . Конта ти: 62-82-20, (098) 257-61-88 1/2 б дин , р-н Бояр и. Конта ти: 23-62-44, (095) 489-64-11 1/2 б дин , р-н ідропар . Власни . Конта ти: 22-45-17, (098) 978-48-25

1/2 б дин , р-н Грабни , 45 в.м., 2 імнати, хня, всі зр чності, 3 сот землі. Ціна: 52000 .о. Конта ти: 43-20-14, (098) 603-34-91 1/2 б дин , р-н Ювілейний, 2 поверхи, 140 в.м., араж, 3 підвали, 3 сот, всі ом ні ації. Власни . Недоро о. Конта ти: 43-07-58, (098) 078-76-65, 1/2 б дин , це ляний, одноповерховий, центр, 80 в.м, всі зр чності, 0,02 а землі. Ціна: 130000 .о., тор . Конта ти: 45-30-38, (098) 807-53-23 1 / 3 б дин , пров. Дворець ий, це ляний, 3 імнати, без зр чностей, 2 сот землі. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1/3 частин б дин , р-н Пивзавод , 1 імната, хня, всі зр чності, можливість доб дови, ремонт. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (093) 876-58-35 Б дино в центрі міста, новий. Конта ти: (067) 383-05-74 Б дино старий, р-н Басів та, недоро о. Конта ти: (096) 573-15-63 Б дино це ляний, сарай, льох, присадибна ділян а 0,30 а. Пор ч азопровід, вода. Терміново. Недоро о. Конта ти: (098) 796-51-60 Б дино , Басів К т. Конта ти: 23-11-08, (067) 706-92-40 Б дино , в л. Вербова, новий, с часний дизайн, 250 в.м., підло а ерамо- раніт з піді рівом, араж, ел.ворота, 9 сот землі, впоряд ована. Власни . Ціна: 295000 .о., тор . Конта ти: 43-12-15, (067) 382-75-44 Б дино , в л. Винничен а, 200 в.м, 5 сот землі. Ціна: 195000 .о. Конта ти: 28-96-33 Б дино , в л. Дворець а, 2 поверхи, 196 в. м. 4 ім. Мансарда 25 в.м. євроремонт, араж. Ціна: 175000 .о. Конта ти: (097) 511-40-48 Б дино , в л. Дворець а, 80 м в, 3 імнати, всі зр чності, о ремий араж. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , в л. Дворець а, новоб дова. Ціна: 149 000 .о. Конта ти: 43-91-10 Б дино , в л. Д найсь а, це ла, 100 в.м., хороший ремонт, 6 сот, фр тові дерева. Ціна: 130000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , в л. К рчатова 2пов. 200 в.м. ново б д., єврорем., ом ні ації. Ціна: 190000 .о. Конта ти: (097) 511-40-48 Б дино , в л. К рчатова, 2 поверхи, 200 в.м., новоб дова, євроремонт, ом ні ації. Ціна: 190000 .о. Конта ти: (096) 911-61-80 Оль а. Б дино , в л. Малорівненсь а, дерев’яний, 80 в..м. Конта ти: (067) 493-36-67 Б дино , в л. Привітна, р-н Бояр и, це ляний 180м в, 8 сот землі. Ціна: 180000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , в л. Серпан ова, 2 –х поверховий, 90 % отовності, 190 в.м., 10 сот, 130 000 .о. можливий редит, тор Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , в л. Стр тинсь ої, 2 поверхи, 140 в.м., 2 бо си 100 в.м., араж, теплиця, літня хня 0.28 а землі. Можливий обмін. Ціна: 220000 .о., тор . Конта ти: 24-94-56, (067) 294-57-51 Б дино , в л.Крейдяна, всі зр чності, приватизована земельна ділян а, 0,06 а. Власни . Ціна: 33000 .о., тор . Конта ти: (093) 915-75-81 Б дино , в л.Устинсь а, за альна площа 70,6 в.м. Конта ти: 64-99-04 Б дино , Грабни , 89 в. м., 4 імнати, 10 сот, хороший ремонт. Ціна: 180000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , Новий Двір, 1 пов. 177 в.м. незавершене б дівництво, 3 спальні, абінет, хня, вітражні ві на, 10 сот. землі. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55

БУДИНОК, НОВИЙ ДВІР, 2 ПОВЕРХИ, 244КВ.М., ЦЕГЛЯНИЙ, 6 КІМНАТ, ГАРАЖ, САД, ГОРОД, БЛАГОУСТРІЙ, 12,5СОТ. ЗЕМЛІ. МОЖНА НА ДВІ СІМ’Ї. МОЖЛИВИЙ КРЕДИТ. ЦІНА: 165000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 369-26-41 Б дино , Новий Двір, 75 в.м, 3 імнати, всі ом ні ації ( аз, вода, світло, мвсь ий телефон), житловий стан, 0.05 а. землі, держа т, власни , терміново. Ціна: 56500 .о. Конта ти: (050) 375-05-18 z_frolov@mail.ru Б дино , Новий Двір, в л. Чесь а, 75 в.м., 3 імнати, всі ом ні ації. Ціна: 58000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , всі ом ні 0,06 а. Конта ти:

Новий Двір, ремонт, меблі, ації, впоряд оване подвір’я, Ціна: 360000 . о. тор . (097) 134-74-02

Б дино , Новий Двір, с часний, новоб дова, мансардно о тип , з це ли, 180 в.м., 10 сот, всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Б дино , Новий Двір, це ляний, 2 поверхи, мансардно о тип , 120 в.м., металочерепиця, теплений, централізоване водопостачання, еле три а, аз пор ч є прое т та дозвіл на під лючення, ідроізольований, 10 сото землі. Ціна: 117 000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 Б дино , центр, новий. Конта ти: (097) 486-40-24 Б дино , р-н А роперероб и, 160 в.м, с часний ремонт 1- о поверх , араж, мансардний поверх не завершений, 0,1 а землі. Ціна: 140000 .о. Конта ти: (096) 909-80-90

Б дино , Новий Двір, це ляний, 75 в.м, 3 імнати, всі ом ні ації ( аз, вода, світло, мвсь ий телефон, житловий стан, є можливість доб дови надб дови мансардно о поверх , 0.05 а. землі, держа т. Власни , терміново. Ціна: 56500 .о., тор . Конта ти: (050) 375-05-18 z_frolov@mail.ru Б дино , Панфіловців/лінії, 180 в., 4 сот, новий, під люч. Ціна: 235000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , р-н А роперероб и, 160 в.м, с часний ремонт 1- о поверх , араж, мансардний поверх не завершений, 0,1 а землі. Ціна: 140000 .о. Конта ти: (096) 909-80-90 Б дино , р-н Бояр а, 64 в.м, 0,3 а земельна ділян а. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (098) 588-76-77 Б дино , р-н Бояр и, 150 в.м, 2-поверховий. на 2 сім’ї, 6 сот, з ремонтом. Ціна: 160000 .о. Конта ти: (067) 782-24-72 Б дино , р-н Гідропар , 2 пов., за альна площа - 200 м. в. Баня, теплиця, літня хня, підвал, араж, земельна ділян а - 10 сотих. Роз лядаються варіанти обмін , редит . Ціна: 250 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино , р-н РУМУ. Конта ти: (067) 923-17-23 Б дино , Рівне, 10 сот, с часний, новоб дова, мансардно о тип , це ляний, дизайнерсь ий прое т, впоряд оване подвір’я, всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Б дино , центр, 175 в.м., це ляний, новий, 2 поверхи, власни . Конта ти: (066) 134-34-76 Б дино , Ювілейний, це ляний, 100м в, 4 імнати, всі зр чності, 6 сот землі. Ціна: 120000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Котедж на чотири сім’ї. Стан після б дівельни ів. Гараж.2 сот. землі, автономне опалення. Ціна: 75000 .о. тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Котедж, в л. С.Дем’янч а (р-н радіозавода),155/85/18,6, 2-поверховий, араж, я існий ремонт, ондиціонери, піді рів підло и, сходи та пар ет д бові, вмонтовані шафи- пе, си налізація, відеофон. Ціна: 220000 .о. Конта ти: (067) 752-52-20 Котедж, р-н А роперероб и, 2-поверховий, 136 м. в. 3 імнати, 2 санв зли, хня-ст дія. Підло а з піді рівом. 2 сот. землі. Ціна: 75 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Котедж, р-н А роперероб и. За альна площа - 136 м. в., земельна ділян а - 2 сотих. Ціна: 75 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

9

1/2 б дин , р-н Грабни а, о ремий двір, 0,2 а землі, власни . Конта ти: (096) 428-35-23 Б дино 2-поверховий, Чорно орія, 126 в.м, 0,7 а земельна ділян а, право власності на фізичн особ . Ціна: 80000 .о. Конта ти: (050) 749-48-91 Б дино в аварійном стані, 20 м від Рівно о, асфальтовий під’їзд, пор ч аз, садо , льох, араж м рований, 0,25 а землі. Конта ти: (096) 857-60-77 Б дино дерев’яний, 12 м від Рівно о, Дмитрів а, Гощансь ий р-н. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62 Б дино дерев’яний, Ківерці, 72 в.м, 0,1 а ород , садо , вода, надвірні б дівлі. Конта ти: (096) 501-77-92 Б дино дерев’яний, Клевань, за альна площа 70 в.м, 0,01 а землі, всі зр чності, літня хня, сарай. Конта ти: (093) 378-55-22 Б дино з надвірними б дівлями, 0,50 а над ставом. Конта ти: (067) 385-89-02 БУДИНОК НА ДВІ ПОЛОВИНИ, ОКРЕМІ ВХОДИ, 2 І 4 КІМНАТИ, ГАЗ, ВОДА, ЛІТНЯ КУХНЯ, ГАРАЖ, ПІДВАЛ, ВЛАСНИЙ СТАВОК, 0,5 ГА ЗЕМЛІ, ІНДИВІДУАЛЬНІ КУХНЯ, ВАННА, ТУАЛЕТ, 10 КМ ВІД РІВНОГО. КОНТАКТИ: 27-53-85, (067) 953-97-48

Б дино старий, Демидів а, 0,30 а землі, світло, аз. Конта ти: (067) 903-04-21 Б дино старий, Озеряни. Конта ти: (097) 553-95-49

Незавершене б дівництво, в л. Стариць о о, 180 в.м., араж 2 поверховий 50 в.м., земельна ділян а 6,5 сот., о ороженний. Можливий обмін на вартир з доплатою. Конта ти: (063) 071-50-81 Незавершене б дівництво, Новий Двір 2 пов., пошт ат рений, араж. Ціна: 120000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02Олена Незавершене б дівництво, Новий Двір, 10 сот, ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Незавершене б дівництво, Новий двір, 3 спальні, хня 18 в. м., зал, абінет, вітражні ві на, 10 сотих. Ціна: 82000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55

Б дино це ляний за містом, 16 м від Рівно о, аз вода, світло, асфальтований під’їзд, 0,15 а землі. Конта ти: (098) 476-00-04

Незавершене б дівництво, Новий двір, в л. С оропадсь о о, можливий обмін на вартир . Конта ти: (067) 340-04-93 Незавершене б дівництво, Новий Двір, в л. С оропадсь о о, хороший під“їзд, 90% отовності, черепиця, опалення, вода, світло, араж 7x4,5. Конта ти: (067) 340-04-93 Об’є т незавершено о б дівництва, за альна площа 532,6 в.м, з присадибною земельною ділян ою 0,12 а, в л.Гостинна, 19. Конта ти: 64-99-10 Частин б дин , в л.Бояр а, ремонт, всі зр чності, 45 в.м, 0,052 а землі, приватизована, під заб дов або доб дов , до менти, власни . Конта ти: 5-92-45, (097) 812-17-33 Частин б дин , Лінії, 3 імнати, 75 в.м, 0,3 а землі або обміняю на 2- імнатн вартир з доплатою. Власни . Конта ти: (063) 681-44-82

Б дино , Барма и, о олиця міста, надвірні б дівлі, садо , 0,50 а землі. Конта ти: 68-04-41

1.2.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.)

Б дино , Івач ів, Здолб нівсь ий р-н, літня хня, риниця, підвал, орд 0,5 а, зр чне спол чення з містом. Конта ти: (097) 408-49-53

Б дино , це ляний, 18-20 м від міста, з сіма зр чностями, пор ч озеро, річ а, ліс, можливий обмін на житло в Рівном або пор ч на рівноцінне, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1/2 б дин , Здолб нів, зроблено апітальний ремонт, 181 в.м., вели ий сад. Можливий обмін. Терміново. Власни . Конта ти: (067) 946-78-83 1/2 б дин , Клевань, 70 в.м., всі р чності + літня хня, сарай, 12 сот землі, приватизована, можливий обмін. Конта ти: 20-43-99, (097) 468-72-13 1/2 б дин , Колоден а, 2 імнати, 1 на мансарді, підвал, 0,7 а землі можливий обмін на дво імнатн вартир . Конта ти: (097) 593-62-99 1/2 б дин , Омеляна, роз лян всі пропозиції обмін . Конта ти: (098) 413-67-78

Б дино це ляний, 26 в.м, Квасилів, можливість доб дови, земельна ділян а 0,06 а, приватизована, підведений аз, осподарсь і приміщення. Ціна: 17000 .о. Конта ти: (096) 458-60-65 Б дино , 0,5 а землі, Федорів а, Гощансь ий р-н, надвірні б дівлі. Конта ти: (067) 385-89-02 Б дино , 20 м від Рівно о, хороший стан, надвірні б дівлі, аз, 0,25 а землі. Власни . Конта ти: (097) 842-24-31 Б дино , Барма и, 46,5 в.м, 0,102 а земельна ділян а. Конта ти: 63-18-28

Б дино , Біла Криниця, 2 поверх, 160 в.м., надвірні б дівлі, ом ні ації, аз, опалення, сад. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 Б дино , Біла Криниця, перша лінія, 2 поверхи, 160 в.м., надвірні б дівлі, ом ні ації, аз, опалення, сад. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна. Б дино , Б рин, 85 в.м., 3 імнати, це ляний, аз в б дин , надвірні б дівлі, 80 сот землі, поряд ліс, річ а Ціна: 21000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , В. Оле син, 3 імнати, хня, надвірні б дівлі, олодязь, 13.5 сот. Власни . Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-04-26 Б дино , В.Житин, 180 в.м., 11сот землі, можливий обмін. Ціна: 110 000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , Вар овичі, площа - 93 в.м., аз, аряча, вода, можливість доб дови 2 поверх , літня хня, землі 65 сот. Терміново. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (098) 056-84-77, (093) 246-68-36 Б дино , Глинсь , Здолб нівсь ий р-н, 100 в.м., 25 сот землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 885-11-14 Б дино , Голишів. Конта ти: (067) 367-99-78 Б дино , Горба ів, 18 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 237-82-00 Б дино , Городище, 2 поверхи, надвірні б дівлі, всі ом ні ації, роз лян б дь-я і пропозиції. Конта ти: 28-89-43, (063) 853-81-00 Б дино , Городище, незавершене б д-во, ороб а на рита, мансардно о тип . Ціна: 35000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , Гоща, надвірні б дівлі, 0.22. Конта ти: (098) 194-83-56 Б дино , Дов ошиї, Рівненсь а обл., або обміняю на авто. Конта ти: (050) 370-91-68 Б дино , Житин 1 пов. 150 в. м новий, ом ні ації, підло а стяж а, 10 сото землі. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55


10

ДАЧІ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ Б дино , М. Житин, 3 імнати, хня, оридор, 0.57 а, підвал, льох, сарай, олодязь. Конта ти: (097) 601-26-70 Б дино , М. Житин, 8 м від Рівно о, 3 імнати, хня, оридор, 0.57 а, сарай, олодязь. Власни , без посередни ів. Конта ти: (096) 968-37-50 Б дино , Миро оща, 110 в.м., азове опалення, надвірні б дівлі, 50 сот землі. Конта ти: 24-14-96, (067) 386-15-52 Б дино , Мнишин, це ляний, потреб є незначно о ремонт . Ціна: 8500 .о. Конта ти: 5-51-43 Б дино , Н.Двір, незавершений, це ляний, с часний прое т. Ціна: 85000 .о. Конта ти: (067) 362-95-31 Б дино , Новин, Гощансь о о р-н , 1 поверх, 4 імнати, хня, сарай, літня хня. Недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86, (050) 860-44-18, (096) 474-84-88 Б дино , Ново раїн а, 13 сот, аз, вода. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 008-08-59, (067) 347-50-38

Б дино , Д бно, новоб дова, 220 в.м., 4 спальні, зал, вітальня, 2 санв зли, хня 20 в.м., омора, вели ий бал он, араж + 6 сот землі, 95% отовність. Ціна: 120000 .о. Конта ти: (066) 381-19-89 Б дино , Житин, с часний, новоб дова, мансардно о тип , це ляний, впоряд оване подвір’я, 180 в.м., 10 сот, всі ом ні ації, можливий обмін. Терміново. Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Б дино , Зарічненсь ий р-н, Серни и. Конта ти: (050) 435-45-71, (066) 574-19-71 Б дино , Здолб нів, новоб дова, дерев’яний, оббитий сайдин ом. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Б дино , Здолб нівсь ий р-н. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96 Б дино , Золотіїв, дерев’яний, 3 імнати, 77 в.м., всі ом ні ації, без вн трішньо о ремонт , або обмін. Конта ти: (097) 161-94-43 Б дино , Іваничі, Костопільсь ий р-н. Конта ти: (098) 220-90-87 Б дино , Іванів а, 1.70 а землі, літня хня, риниця, льох, джерело, ставо . Недоро о. Конта ти: (050) 732-10-03

БУДИНОК

т. (097) 384-03-41 Б дино , Караєвичі, 53 в.м., 30 сот землі, під заб дов , приватизована. Конта ти: 61-82-30, (096) 156-93-39 Б дино , Квасилів 1 пов. 88 в. м. автономне опалення, ом ні ації 14 сото землі. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02Олена Б дино , Квасилів, 0.21 а, потреб є ремонт або знос . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 223-28-33 Б дино , Квасилів, 2 поверхи, 170 в.м., літня хня, по ріб, 0.10 а. Власни . Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 609-42-88 Б дино , Квасилів, це ляний, літня хня, 10 сот. Ціна: 61000 .о. Конта ти: 43-20-14, (098) 603-34-91 Б дино , Квітневе, Д бенсь о о р-н , «фінсь ий» прое т, об ладений білою це лою, риниця з насосом, пор ч з пин а потя а, надвірні б дівлі. Власни . Конта ти: (066) 044-07-39 oliinik.vladimer@yandex.ru Б дино , Клевань 2, 110 в.м., всі ом ні ації, 14 сот. Власни . Ціна: 14000 .о. Конта ти: (097) 412-35-90 2

Б дино , Ново раїн а, 3 пов, підвал, араж, ом ні ації, сад. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (097) 511-40-48 Б дино , Обарів, 0,18 а землі, надвірні б дівлі, аз. Конта ти: (098) 589-47-97 Б дино , Обарів, 13 сот, с часний, новоб дова, мансардно о тип , це ляний, впоряд оване подвір’я, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

БУДИНОК, ОБАРІВ, НОВИЙ МАСИВ ПО ЛУЦЬКІЙ ТРАСІ, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59 Б дино , Обарів, новоб дова, мансардно о тип , з це ли, 160 в.м., 13 сот, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, пор ч з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Б дино , Оле сандрія, дерев’яний, 3 імнати, хня, сарай, льох, 15 сот землі, вода, аз. Терміново. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: 43-45-40, (097) 235-66-03

Б дино , Квасилів, це ляний, 5 імнат, всі зр чності, 0,06 а або обміняю на 2- імнатн вартир в м.Рівне з доплатою.

Б дино , Клевань, Конта ти: 27-18-40

Б дино , Ново раїн а, 190 в.м., всі ом ні ації, 12 сот, євроремонт, біля ліс . Ціна: 80000 .о. Конта ти: (067) 383-51-26

поверхи.

Б дино , Колоден а, 2 пов, 200 в.м, ом ні ації, літня хня, араж, 24 сот и. Ціна: 320000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 Б дино , Колоден а, 2 пов, 200 в.м, мансардно о тип , новий ом ні ації, зовні завершений. Ціна: 85000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 Б дино , Колоден а, 2 поверхи, 200 в.м., мансардно о тип , новий, ом ні ації, зовні завершений. Ціна: 85000 .о. Конта ти: (096) 911-61-80 Оль а. Б дино , Костопіль, за альна площа - 180 в.м., араж, отельня. Всі ом ні ації всередині. Земельна ділян а - 10 сото . Сад. Город. Ціна: 60000 y.о., тор . Конта ти: (067) 114-44-80 Б дино , Костопіль, недоро о, можливі варіанти. Конта ти: 23-61-88, (067) 764-51-39 Б дино , Костопіль, недоро о. Конта ти: 23-61-88, (067) 764-51-39 Б дино , Кривичі, 12 м від Рівно о, це ляний, 4 імнати, аз, олон а дворі, надвірні б дівлі, 0,25 а землі. Конта ти: 64-24-51, (066) 465-90-20 Б дино , Крилів, Д бенсь ий р-н, аз, вода, араж, літня хня. 0,5 а землі, садо . Конта ти: (0362) 23-07-46 (097) 344-08-68

Б дино , Остро , 0,18 а земельна ділян а, 80 в.м за альна площа. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 594-56-24 Б дино , Остро . Конта ти: (095) 588-88-66 Б дино , Підліс и, 15 м від Рівно о, це ляний, ремонт, 2 аража, підвал, 25 сот землі, мальовниче місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 860-44-18 Б дино , Підліс и, 15 м від Рівно о, це ляний, ремонт, 2 аража, підвал, 25 сот землі, мальовниче місце. Конта ти: (096) 515-95-89 Б дино , Радивилівсь ий р-н, с. Михайлів а, шла овий, 3 імнати, асфальтований під’їзд, аз поряд, риниця. Власни . Ціна: 7000 .о., тор . Конта ти: 43-42-94, (066) 010-01-22 АН Сіар Б дино , Рясни и, старий, дерев’яний, 0.52 а землі, по ріб, ф ндамент, 16 м від Рівно о. Конта ти: (098) 405-22-85

БУДИНОК, С.МОЛОДОВО-1, НАДВІРНІ БУДІВЛІ, ГАЗ, ТЕЛЕФОН, ЗЕМЛЯ ПРИВАТИЗОВАНА. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (068) 847-31-95, (066) 300-55-62 Б дино , Сапожин, Корець ий р-н, в хорошом стані. Ціна: 3000 .о. Конта ти: 26-53-67, (096) 863-02-48 Б дино , Світано , Корець ий р-н, 0,25 а землі, надвірні б дівлі. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (0980 206-69-53 Б дино , Світано , Корець ий р-н, надвірні б дівлі, 0,25 а земельна ділян а. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (098) 206-69-53 Б дино , Синів, Гощансь ий р-н, 39,2 в.м за альна площа, біля озера, 0,51 а земельна ділян а, араж на дві машини, льох, молодий сад, риниця, приватизоване. Конта ти: (050) 435-32-02 Б дино , старий, У раїн а, Острозь о о р-н , льох, риниця, ород, Конта ти: 28-06-33, (098) 493-40-73 Б дино , Тинне, с часний, це ляний, потреб є част ових оздоблювальних робіт. Власни . Конта ти: 62-02-84 (098) 414-68-62 Б дино , Шпанів, це ляний, 130/70/ 16, 4 імнати+1 імната прохідна, хня, с/в, вода, аз, підвальне приміщення, араж, сарай, літня хня, 0,12 а. Ціна: 640 000,00 рн. Конта ти: (067) 675-31-73 Земельн ділян зі старим б дин ом, Ясениничі, 7 м від Рівно о, вели ий садо , 0,46 а землі, надвірні б дівлі, олодязь, по ріб, світло, пор ч природний аз, приватизована. Конта ти: 5-31-18, (096) 518-60-14 Котедж, Зоря, 20 м від Рівно о, 150 в.м, 0,09 а, всі ом ні ації, надвірні б дівлі, жилий стан, араж. Конта ти: 27-97-39, (096) 934-81-09 Незавершене б дівництво, Вересневе, 0,1 а, хороший прое т. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (097) 827-75-98 Незавершене б дівництво, М. Шпа ів, 52 сот землі. Власни . Конта ти: (097) 431-83-23

№33 від 31 серпня 2011 ро

Незавершене б дівництво, Вересневе, 400 в.м., 3 поверха, підведені всі ом ні ації, в середині, шт ат р а, стяж и, 2 входа, 10 сот землі. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн 61-94-22

Незавершене б дівництво, Новий двір, в л. С оропадсь о о, хороший під’їзд, 90% отовності, черепиця, ороїд, плит а, ламінат, опалення, вода, світло, тепла підло а, 16 сот., о р. араж 7*4,5. Конта ти: (067) 340-04-93

Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, приватизована, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Незавершене б дівництво, Оржів, 135 в.м, 2 поверхи, 1-й поверх жилий, всі ом ні ації, 0,15 а земельна ділян а. Власни . Ціна: 50000 .о. Конта ти: (096) 285-79-87 Незавершене б дівництво, Став и, 15 сот землі, аз, вода. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (067) 790-10-15, (050) 084-19-86 Незавершене б дівництво, Червоні Гори, це ляне, на рите, ом ні ації на ділянці, землі 10 сот. Ціна: 55000 .о. тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Незавершене б дівництво, Ш б ів Рівненсь о о район . Центральна в лиця. Газ, еле троенер ія, вихід на л . Конта ти: (098) 542-84-25 fedrom@mail.rv.ua

1.2.3. Продам по У раїні Б дино , Дерно Ківерець о о район Волинсь ої обл. Є сад, ород, сарай, літня хня, льох. 50 сото . Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 451-59-90 Б дино , Крим, 0,14 а землі, 16 м від моря, приватизований. Ціна: 90000 .о., тор , Конта ти: (095) 871-84-59, (099) 505-68-37 Б дино , Підд бне, Львівсь а обл., Со альсь ий р-н, дерев’яний, 3 імнати, + земельна ділян а 25 сот. Власни . Ціна: 2000 .о. Конта ти: (067) 428-15-81

1.2.4. К плю Б дино або 1/2 б дин , жилий стан, на 3-4 імнати зі зр чностями, о ремим двором в Рівне, Колоденці, Новом Дворі, Тинном . Ціна: 55000-60000 .о. Конта ти: (067) 771-40-41 Б дино або незавершене б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Б дино в б дь-я ом районі міста. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино з подальшим ви пом, 30-40 м від Рівно о. Роз лян б дь-я і пропозиції. Конта ти: (067) 872-42-42 Б дино , або частин для себе. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Б дино , б дь-я ий, до 2000 .о., роз лян всі пропозиції. Конта ти: (067) 696-83-78 Незавершене б дівництво, до 100 в.м., в межах міста, на виплат на 2 ро и, з першим внес ом 20000 .о. Можливий обмін 1- імнатн вартир в центрі + доплата. Ціна: до 70000 .о. Конта ти: (067) 417-51-54 sp-inna@mail.ru Незавершене б дівництво, р-н Автово зал, в л. Дворець а, Колоден а, Басів К т. Можливий обмін на 1- імнатн вартир в центрі + невели а доплата. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (067) 417-51-54 sp-inna@mail.ru

1.2.6. Винайм 1/2 б дин , в місті або поблиз , на тривалий термін, зі зр чностями, без посередни ів, порядна сім’я. Конта ти: (097) 214-12-94 1 / 2 б дин , зі всіма ви одами, аражем, на тривалий термін, своєчасн оплат арант ємо. Конта ти: (067) 925-80-30 Б дино або частин б дин в місті. Конта ти: (097) 084-82-06

ділян

, 13 сот. Конта ти:

Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

Земельн ділян , Барма и, 10,5 сот., під заб дов . Конта ти: (067) 363-65-00 Земельн ділян , біля Антополя, з 2 б дин ами, є всі мережі, пор ч ліс, озеро. Конта ти: (050) 655-98-02

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, БІЛЯ ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (096) 515-96-35, (050) 860-44-18 Земельн ділян , в р-ні А роперероб и, від 0,10 до 0,12 а, наявність державних а тів. Централізовані інженерні мережі (водопостачання, аналізація, азопостачання, еле троенер ія). Ціна: 25000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71 (067) 364-44-74, (050) 900-24-44 Земельн ділян , в р-ні в л.Київсь ої, 30 сот., можливо під омерцію. Ціна: 150000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71 (050) 900-24-44, (067) 360-90-09 Земельн ділян , в р-ні Костромсь ої , 10 сот. Ціна: 25000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71 (067) 360-90-09, (067) 364-44-74 Земельн ділян , Вересневе, 12 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Вересневе, під б дівництво. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , в л. Серпан ова, 12 сот. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , в л. Чесь а, біля «Софії», 36 сот, під заб дов . Ціна: до овірна. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , в л. Чорновола, 10 сот, біля озера, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Городище, 10 сот. Конта ти: 23-62-44, (095) 489-64-11 Земельн ділян , Городище, 8 сот. приватизована під дач , орб а з дерева на рита шифером. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 Земельн ділян , Грабни , 7 сот. Ціна: 95000 .о. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , за авторин ом, 0.237 а, приватизована, дозвіл на заб дов , пор ч ом ні ації, аз, вода, 3-фазна еле тролінія. Конта ти: (097) 056-52-61, (097) 056-52-60 Земельн ділян , Зоопар , 10 сот Ціна: 9000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1.3.1. Продам в місті

Земельні ділян и, під • б дівництво. Терміновий продаж. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

Б дино , р-н Червоні Гори, аз, вода, світло, 6 сот, приватизована. Конта ти: (096) 572-83-57 Земельн ділян під заб дов , 0,1 а. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 113-95-81 Земельн ділян під заб дов , 0,18 а. Конта ти: 64-08-55, (067) 946-81-36, ((066) 043-55-2 Земельн ділян , 0,1 а під б дівництво. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (099) 357-47-41 Земельн ділян , 10 сот. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 113-95-81

Земельні ділян и, Кам’яна Гора, масив Бор івсь ий, 0.6 а та 0.12 а. Конта ти: (067) 382-13-20 Б дино , Весняне, Корець о о р-н , надвірні б дівлі, азифі оване. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 153-40-47 Б дино , Соснове, в центрі, 2 імнати, хня, приб дова, льох, це ляний сарай. Поряд пар і річ а. Недоро о. Конта ти: (097) 587-39-86, (068) 145-69-36 Дачні ділян и, 2 шт., по 0,08 а, Городище, державні а ти, ом ні аціїї пор ч, недоро о. Власни . Конта ти: 5-83-72, (050) 339-28-10 Дачн ділян 0,06 а, Ново раїн а, є плодові дерева, щі, н 8 в.м, вода, аз, всі ом ні ації пор ч. Ціна: 6000 .о. Конта ти: 23-18-70, (067) 162-90-34 Дач , біля Гр швиці, 2 поверхи, є аз, вода, світло, 15 сот землі. Конта ти: (098) 476-00-04 Дач , Городище, 2 поверхи, поряд з пин а. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

ДАЧУ, КАМ’ЯНОГІРСЬК, 2 ПОВЕРХИ, 2 ДІЛЯНКИ ЗЕМЛІ. КОНТАКТИ: (097) 505-86-24 Дач , Кам’яно ірсь , світло, теплиця, садо , олодязь, пор ч озеро, маршр тне та сі. Конта ти: (098) 314-21-86 Дач , Кам’яно ірсь , це ляна, мансардно о тип , ві на пласти ові, опалення, дві теплиці с ляні, риниця, баня. Конта ти: (096) 371-93-12 Дач , Кам’яно ірсь , це ляна, мансардно о тип , с ляні теплиці 2 шт., с важина, риниця, альтан а, баня. Власни . Конта ти: (096) 371-93-12 Дач , Кам’яно ірсь . Конта ти: (096) 879-66-56, (095) 403-46-16 Дач , Ново раїн а, 1лінія, мансардно о тип , ом ні ації, цо ольний араж. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

раїн а. Конта ти: (050)

Земельн ділян 0,01 а під заб дов , Біла Криниця. Конта ти: (050) 175-20-22

Земельн ділян , Зоопар , хороше місце, під б дівництво. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 0,09 ГА, ПІД ЗАБУДОВУ, З ДОКУМЕНТАМИ, В МЕЖАХ М.ДУБНО. КОНТАКТИ: (066) 245-57-09

Земельн ділян , Новий Двір. Є тимчасів а, б д. матеріали, всі ом ні ації на ділянці. О ороджено. Землі 0,10 а. Ціна: 55000 .о. тор . Конта ти: (050) 338-71-09 Земельн ділян , під б дівництво, 0,3 а, пор ч ом ні ації, б дин и, річ а, пляж, ліс. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (0362) 46-16-50, (067) 364-36-1 Земельн ділян , р-н зоопар Ціна: 30000 y.o. Конта ти: (093) 637-84-95 Земельн ділян , район зоопар . Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 637-84-95 Земельн ділян , Тинне, 10 сот, ом ні ації, асфальт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , центр, під омерційн заб дов з прое том, доро о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян , 0,27 а під заб дов , Гощансь ий р-н, Горба ів, наявні ом ні ації, пор ч автотраса Київ-Чоп. Конта ти: (097) 276-79-98. Земельн ділян , 0,47 а, Д брів а, всі ом ні ації, надвірні б дівлі, приватизована, можливий обмін. Конта ти: 68-34-92 (099) 116-72-77 Земельн ділян , 0,5 а, ородищенсь ий ооператив, приватизована, пор ч еле тромережа, та аз, о ородженя. Конта ти: 22-77-33, (097) 562-77-31 Земельн ділян , 12 м. від Рівно о, 0,20 а, ом ні ації пор ч. Конта ти: (098) 907-32-35, (063) 627-09-36 Земельн ділян , Антопіль, 0,08 а. Конта ти: 45-08-05 Земельн ділян , Б. Криниця, 10 сот, біля новоб дов. Ціна: 6 000 .о. без тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Б. Криниця, 10 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Б.Криниця 10 сот. під б дівництво, ліва сторона, др а лінія. Ціна: 14000 .о., тор . Конта ти: (066) 116-40-68, (097) 776-05-11 Земельн ділян , Б.Криниця, 0,15 а під б дівництво, 2 лінія, ом ні ації пор ч. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: (097) 519-78-68 Земельн ділян , Б.Криниця, 15 сот, під б дівництво, рівна, в середині масив . Ціна: 18000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 Земельн ділян , Бабин, 10 сот, під заб дов . Терміново. Конта ти: (067) 985-54-52 Земельн ділян , Бардачів, Здолб нівсь ий р-н, 10 сот. Власни . Конта ти: (067) 358-86-08 Земельн ділян , Барма и 11 сот. під б дівництво. Ціна: 15000 .о. тор Конта ти: (098) 44-55-131 Земельн ділян , Барма и, 0,16 а. Конта ти: (066) 894-49-89

Земельн ділян , Барма и, 0.21 а, під заб дов , в хорошом місці. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 860-44-18

Земельн ділян , Зоопар , під б дівництво. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян , Новий Двір, 12 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

Земельн ділян , 0,16 а, р-н санаторію «Червона алина», ом ні ації пор ч, озеро, ліс. Конта ти: (097) 160-47-01

Дач , Ново раїн а, впоряд ована. Ціна: 12500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельні ділян і, с. Городо , 10 сот. під б дівництво, рівні. Ціна: 17000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45

Земельн ділян , Н. Двір, Серпан ова, 10 сот, під б дівництво. Ціна: 18500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян , 0,15 а, під заб дов , Б.Криниця. Конта ти: (098) 936-73-90

Земельн ділян , Барма и, 0.11 а., сі зр чності, район новоб дов, терміново. Власни . Ціна: 15 000 .о. Конта ти: (097) 921-09-65

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот. Терміново, Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

Земельн ділян під заб дов , Гр швиця, терміново, недоро о. Ціна: 5500 .о. Конта ти: 64-41-91, (097) 428-52-20 Земельн ділян під заб дов , приватизована, є план заб дови, 0,22 а. Конта ти: 64-54-97 Земельн ділян сільсь о осподарсь о о призначення, 0,44 а., Вересневе. Конта ти: 64-08-55, (067) 946-81-36, (066) 043-55-2 Земельн ділян , 0,06 а, Ново раїн а, під садівництво, рівна, прямо тна. Ціна: 5500 .о. Конта ти: 45-30-38, (098) 807-53-23

Дач , Ново раїн а, 2 поверхи, араж, теплиця, олодязь, о ороджа, сарай, земля приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 291-16-69

Дач , Ново 175-20-22

1.2.7. Обмін

Дачі, земельні ділянки

Земельн ділян , Оржів, під заб дов , (18 м від Рівно о), мальовниче місце, над річ ою, приватизована, є вся до ментація. Конта ти: (050) 375-98-94, (096) 695-28-35

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян , К стин, 0,17 а, приватизовано, під б дівництво, або обміняю на автомобіль. Конта ти: (067) 983-66-08

Частин б дин , в л. Бахарєва, земельна ділян а - 0,3 а, є можливість доб дови, власни на вартир в м.Рівне. Конта ти: 43-02-34, (067) 889-96-57

8000 .о. Конта ти: 24-60-03, (093) 637-70-88, (097) 921-21-58

Дач , Ново раїн а, дерев’яна, пл.ві на, обшита ва он ою, 2 імнати + хня, 6 сот землі. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян , Колоден а, 0.12 а, ф ндамент пере ритий панелями, вода, аз, світло пор ч. Ціна: до овірна, Конта ти: (097) 653-53-17

Б дино , Шпанів, це ляний, 90 в.м., обмін на 1 імнатн вартир +20000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

ділян , К стин, 0,25 •а, Земельн під заб дов , рівнина. Ціна:

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Частин б дин або б дино . Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Б дино , Симонів, аз, вода, всі зр чності, 0,25 а землі, надвірні б дівлі на 2- імнатн вартир , Рівне. Конта ти: (093) 878-03-29

1.3.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.)

Земельн ділян 0,15 а, Біла Криниця під заб дов , приватизована, ом ні ації пор ч, власни . Конта ти: (098) 419-73-99 Земельн ділян 0,2 а, Горба ів. Конта ти: (096) 191-58-41 Земельн ділян 0,23 а, Обарів. Конта ти: (067) 332-80-40 Земельн ділян 0,27 а, Ремель. Конта ти: 5-34-25, (093) 462-17-14 Земельн ділян 0,5 а, під заб дов , приватизована, траса Київ-Чоп, Д брів а. Конта ти: (099) 116-72-77 Земельн ділян для заб дови, 0,23 а, В.Омеляна. Ціна: 18400 рн. Конта ти: (067) 795-73-93 Земельн ділян з б дин ом, Клевань-1, 0,11 а землі, вода, пічне опалення, терміново. Конта ти: 27-01-68, (097) 502-83-47 Земельн ділян з недоб дованим б дин ом, масив «Західний 1», 6,5х7,5 м, садові ділян и, підведений аз, о орожа, земля оброблена. Конта ти: (096) 829-91-73 Земельн ділян під заб дов , 0,25 а, ом ні ації пор ч, р-н афе «Софія», терміново, власни . Конта ти: (067) 883-32-05 Земельн ділян під заб дов , Вели ий Житин, пор ч ліс, всі ом ні ації, новоб дови, всі до менти, 0,25 а. Власни . Ціна: 26000 .о. Конта ти: (093) 637-84-95 Земельн ділян під заб дов , Вересневе, 0,9 а, приватизована, без посередни ів. Конта ти: (067) 457-99-59 Земельн ділян , 0,5 а, в межах села. Конта ти: (097) 842-24-31

Земельн ділян , Барма и, 0.21 а, під заб дов , в хорошом місці. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 515-95-89 Земельн ділян , Барма и, 10 сот. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Барма и, 15 сот, під б дівництво, є прое т, р-н новоб дов, Ціна: 20000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, БАРМАКИ. ЦІНА: 10000 У.О. КОНТАКТИ: 24-18-33, (098) 583-82-07 Земельн ділян Конта ти: 26-03-77

,

Барма и.

Земельн ділян , Біла Криниця, 15 сот, всі ом ні ації пор ч, зр чний під’їзд, держа т, хороше місце, пор ч є заб дови (приватні б дин и). Ціна: 20000 .о., тор . Конта ти: (097) 187-80-22 Земельн ділян , Біла Криниця, 9,5 сот. Власни . Ціна: 12500 .о., тор . Конта ти: (097) 187-80-22 Земельн ділян , Біла Криниця,10 сот. + 5 сот, в арном місці, є отовий прое т на б дівництво б дин , 110 м. в., б дівельний ва ончи . Ціна: 15000 .о. Конта ти: 62-88-01, (096) 540-97-81 Земельн ділян , біля м. Корець. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 540-45-47 Земельн ділян , біля траси Рівне-Остро , 5,5 сот, приватизована під с/ . Конта ти: (063) 853-25-79 Земельн ділян , Бо дашів, Здолб нівсь ий р-н, 10 сот, під б дівнитво. Конта ти: (098) 983-91-22 Земельн ділян , Бронни и, 0,27 а. Конта ти: (050) 435-02-50 Земельн ділян Під заб дов . 540-64-73

, В. Житин 12 сот. Конта ти: (097)

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, В..ЖИТИН, 0,20 ГА, КОМУНІКАЦІЇ ПОРУЧ, ЗЕЛЕНА ЗОНА. КОНТАКТИ: (097) 490-40-05 Земельн ділян , Вельбівне, Острозь о о район , Рівненсь ої обл. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 974-76-85


№33 від 31 серпня 2011 ро Земельн ділян , В.Шпа ів, 0,25 а, 17 м від м.Рівне. Зр чний доїзд. Рівна, прямо тна. Власни . Ціна: 8500 .о., тор . Конта ти: 43-21-69, (066) 395-30-95 Земельн ділян , Вели ий Житин, 0,70 а, приватизована, поряд ш ола. Терміново. Ціна: 10 000 .о. Конта ти: (067) 976-33-99 Земельн ділян , Вели ий Житин, пор ч ліс, всі ом ні ації, та новоб дови. Під заб дов , всі до менти. 0,25 сото . Власни . Ціна: 25000 .о. Конта ти: (093) 637-84-95 Земельн ділян , Вели ий Житин, пор ч ліс, всі ом ні ації. Під заб дов , всі до менти, 0,25 сото . Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 637-84-95 Земельн ділян , Вересневе, 1,5 а. Конта ти: (096) 157-02-58 Земельн ділян , Верхів, 0,30 а. Ком ні ації, - аз, еле троенер ія. Поблиз доро и Рівне-Остро , хороше транспортне спол чення, навпроти ставо , ліс. Призначення - с/ , можливе переведення під б дівництво. Ціна: 11700 .о., тор . Конта ти: (067) 362-12-42 Земельн ділян , Верхів, 30 а, с/ призначення, близь о біля озера. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Верхівсь , 0,10 а, 10 м від Рівно о, терміново. Конта ти: (067) 909-35-83 Земельн ділян , Верхівсь , 0.15 а, для б дівництва, державний а т, недале о від траси, всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 102-07-41 Земельн ділян , Верхівсь , 12 сот, ом ні ації, недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ВЕРХІВСЬК, 12 СОТ. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (096) 474-84-88 Земельн ділян , в л. Гаше а, Тинне, 13 сот., над доро ою, можливо на 2 част и або омерційне призначення. Конта ти: (050) 375-65-72 Земельн ділян , Горба ів, 0,27 а під б дівництво, наявні ом ні ації; пор ч а/м Київ-Чоп. Конта ти: (097) 276-79-98 Земельн ділян , Городище, 0,08 а, ом ні ації пор ч, вода, садо . Конта ти: 22-36-78, (067) 745-55-13 Земельн ділян , Городище, 0,1 а, приватизована, під садівництво або обміняю на авто. Конта ти: (063) 419-60-10 Земельн ділян , Городище, 0,15 а, під заб дов . Конта ти: (095) 180-45-89 Земельн ділян , Городище, 0,2 а під садівництво. Конта ти: (063) 853-81-00 Земельн ділян , Городище, 0.08 а під садівництво, є можливість під б дівництво, ом ні ації пор ч. Можливий обмін на а/м ВАЗ + доплата. Власни . Ціна: 6000 .о. Конта ти: (067) 726-92-51 Земельн ділян , Городище, 11 сот, 5 м. від Рівно о. Ціна: до овірна. Конта ти: 20-71-72, (067) 948-62-55 Земельн ділян , Городище, 15 сот, хороше місце. Конта ти: (050) 167-89-45, (067) 364-29-89 Земельн ділян , Городище, 16 сот, під заб дов , недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Городище, 6 сот. Конта ти: 24-54-79 Земельн ділян , Городище, 8 сот, о ороджена, є світло, вода, аз підведений до воріт, підвал, дачний б дино , дешево. Конта ти: 64-65-67, (098) 493-39-48 Земельн ділян , Городище, ооператив «Калина», приватизована, 0,06 а, з пин а пор ч, аз і світло на ділянці, терміново. Ціна: 4500 .о Конта ти: 40-07-00, (067) 454-00-89 Земельн ділян , Городище, новий масив, 10 сот, рівна. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Городище, приватизована. Конта ти: 20-74-14 Земельн ділян , Гоща, 0,125 а, вода, аз, ЛЕП, аналізація, асфальтований під’їзд. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (067) 360-83-96 popkow@gmail.com Земельн ділян , Гоща, під б дівництво, ом ні ації. Ціна: до овірна, тор , Конта ти: (097)519-78-68, (063)143-14-61, (097) 146-20-97, (096) 257-42-26 Земельн ділян , Гр швиця, приватизована, 0.5 а, поряд аз, ел.енер ія. Конта ти: (097) 474-00-18

Земельн ділян , Дядь овичі, під с/ , 0.33 а, держа т. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 102-07-41 Земельн ділян , Дядь овичі, приватизована, під б дівництво, 0.15 сот, аз, світло, недоро о. Власни . Конта ти: 45-03-87 Земельн ділян , Житин, 15 сот. Ком ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Житин. р-н новоб дов, 0,15 а, всі ом ні ації, власни . Конта ти: (097) 273-08-52 Земельн ділян , За ороща, 0.20 а, ом ні ації пор ч, терміново. Конта ти: (098) 811-40-09 Земельн ділян , Здовбиця, 0,20 а під б дівництво, ом ні ації пор ч, арне місце. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: (096) 293-42-55 Земельн ділян , Здовбиця, Здолб нівсь ий р-н, 0.25 а., всі ом ні ації, можливі різні варіанти обмін . Ціна: 10000 .о. Конта ти: (093) 563-78-46 Земельн ділян , Здолб нів, 0.05 а, ом ні ації 10 м. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (050) 925-56-93 Земельн ділян , Здолб нів, в л. Коперни а. Власни . Конта ти: (096) 277-02-25 Земельн ділян , Здолб нів, під заб дов 0.10 а, рівна, приватизована, світло та аз напроти. Терміново. Власни . Ціна: 9000 .о., тор . Конта ти: (097) 324-34-97 Земельн ділян , Здолб нів, під заб дов , приватизована, 0.10 а, світло та аз напроти ділян и. Терміново. Власни . Ціна: 9000 .о. Конта ти: (097) 324-34-97 Земельн ділян , Ільпінь, біля Здолб нова, 20 а. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Кам’яна Гора, 0,12 а. Конта ти: (067) 370-20-42, (050) 375-24-58 Земельн ділян , Кам’яна Гора, 0,6 а, масив Бор овсь ий, є ф ндамент, олодязь. Конта ти: (063) 635-52-30 Земельн ділян , Кам’яна Гора, 6 сот. Конта ти: (097) 506-51-13 Земельн ділян , Кам’яна Гора, масив Кам’яно ірсь ий, 6 сот. Ціна: 2000 .о. Конта ти: 43-52-56 Земельн ділян , Карпилів а (пансь ий масив), 15 сот. Недоро о. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Карпилів а, 70 сотих, держа т. Ціна: 25 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, КОЗЛИН, 13 СОТ. ТЕРМІНОВО.

КОНТАКТИ:

(096) 474-84-88 Земельн ділян , Колоден а, 0,1 а для ведення ОСГ, 100 м від траси Київ-Чоп. Конта ти: (097) 846-89-64, (067) 581-05-69 Земельн ділян , Колоден а, 0,14 а. Конта ти: (096) 977-81-78

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, КОЛОДЕНКА, 12 СОТ, КОМУНІКАЦІЇ, ВЛАСНИК. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (096) 515-95-89 ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, КОЛОДЕНКА, 12 СОТ, КОМУНІКАЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (050) 860-44-18 Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Корнин, 12 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Корнин, 12,9 сот, під б дівництво. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Корнин, хороше місце, 0.126 а. Конта ти: (067) 765-45-16 Земельн ділян , Костопіль, 0.10 а, під б дівництво, держа т, асфальтований під’їзд, ом ні ації підведені до земельної ділян и. Ціна: 5000 .о., тор . Конта ти: (067) 114-44-80

Земельн ділян , Дядь овичі, 0,15 а, приватизована, садо , ом ні аціїї поряд. Конта ти: (096) 221-04-49

Земельн ділян , К нин, 0,7 а, під заб дов , 300 м від траси, пор ч ліс, державний а т. Ціна: 8000 .о., тор . Конта ти: (096) 133-96-31

Земельн ділян , Дядь овичі, 0.15 а, під б дівництво, є держ. а т на землю. Ціна: 30000-35000 рн. Конта ти: 43-64-46, (097) 489-81-86

Земельн ділян , К стин, 0,15 а, під заб дов . є ф ндаметн, приватизована, ом ні ації пор ч, під’їзна доро а. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (097) 672-16-75

Земельн ділян , Дядь овичі, 0.15 а, під заб дов , перша лінія, ом ні ації. Власни . Без посередни ів. Конта ти: 45-03-87

Земельн ділян , К стин, 0,18 а, під заб дов , приватизована, ом ні ації пор ч. Ціна: 7000 .о., тор . Конта ти: (097) 135-85-64

Земельн ділян , Дядь овичі, 0.38 а, з них 0.25 під б дівництво, 0.13 під с/ , держа т, всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 248-71-23

Земельн ділян , К стин, 0.22 а, є ф ндамент, ом ні ації, ліс пор ч. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 23-68-59

Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот, пор ч аз, світло. Власни . Конта ти: 43-07-58 (094) 966-07-58, (098) 078-76-65 Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

Земельн ділян , К стин, 0.25 а, або обмін на а/м. Конта ти: (050) 925-56-93 Земельн ділян , К стин, 15 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , масив Бор івсь ий, 6 сот. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92

11

ГАРАЖІ, КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ Земельн ділян , К стин, приватизован , 22 сот., є ф ндамент, аз, світло поряд, або обмін на 1- імнатн вартир м. Рівне. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 23-68-59, (097) 672-16-75 Земельн ділян , масив «Кам’яно ірсь », 6 сот. Пор ч ліс. Конта ти: 26-10-47, (097) 542-63-41 skylinegt-r@ukr.net

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, НА ЛУЦЬКОМУ КІЛЬЦІ. БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59

Земельн ділян , Шпанів, 0.28 сот, під б дівництво, ом ні ції пор ч. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 232-92-67

Земельн ділян , Ново раїн а 6 сот, приватизована, о ороджена, є сарай, це ляний. Ціна: 6200 .о. Конта ти: 5-46-12 Земельн ділян , Ново раїн а, 0,6 а, ф ндамент. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (067) 102-07-04 Земельн ділян , Ново раїн а, 12 сот, аз, опан а, олодязь, біля озера. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: 26-03-77, (093) 672-31-39 Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот, о ороджена, онтейнер, садо . Ціна: 6200 .о. Конта ти: 43-52-56 Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот, ф ндамент, 6х7, о ороджена, ом ні ації біля ділян и. Конта ти: 43-16-85 Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сото , Західний масив, з підведеним азом і з ф ндаментними бло ами, приватизована. Ціна: 5000 .о., тор . Конта ти: (097) 507-82-51 Земельн ділян , Ново раїн а, дачна ділян а, 6 сот. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Ново раїн а, масив Західний, 2, є ф ндамент. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (067) 102-07-04 Земельн ділян , Ново раїн а, під б дівництво, 0.10 а, є держ. а т на землю. Ціна: 40000 рн. Конта ти: 43-64-46, (097) 489-81-86 Земельн ділян , Ново раїн а. Конта ти: 5-33-80, (097) 491-45-58 Земельн ділян , Обарів, 25 сот, біля ш оли, с/ призначення, ом ні ації пор ч, приватизвана, терміново, власни . Ціна: 7500 .о. Конта ти: 43-16-85 Земельн ділян , Обарів, 7 сот, аз, вода. Конта ти: (097) 183-13-34, (097) 183-13-35 Земельн ділян , Оле сандрія, 1.41 а. (пай), біля ліс озеро. Конта ти: (096) 302-71-73, (091) 332-71-73 Земельн ділян , Оле сандрія, центр. Приватизована, 15 сото ; ліс та озеро пор ч, ф ндамент, ом ні ації пор ч. Власни . Конта ти: (050) 383-35-94 Земельн ділян , Омеляна, 0,5 а, рівна. Газ та еле троенер ія підведені. Є садо . Ціна: 80000 .о. Конта ти: (096) 944-91-86

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ОМЕЛЯНА, 0.15 СОТ. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Омеляна, 15 сот, ом ні ації, асфальт. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Омеляна, в л. Чесь а, 0,20 а, приватизована, аз. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 598-57-57 Земельн ділян , Омеляна, під заб дов , 0.24 а, аз вода, недоро о. Конта ти: (097) 346-72-44

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ОСГ, 1.25, БІЛЯ ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59 Земельн ділян , Підліс и, 0,3 Конта ти: (067) 982-62-62

Земельн ділян , Тинне, 0,13 а, над доро ою, можливо на дві дільниці або омерційне призначення. Конта ти: (050) 375-65-72 Земельн ділян , Хрінни и, 0,12 а, є світло, аз, наявність державно о а т . Ціна: 9500 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 360-90-09 Земельн ділян , Червоні Гори, 10 сот, під б дівництво. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Шпанів, 0,13 а. Конта ти: (098) 193-12-18

Земельн ділян , Ясениничі, 0.11 а. Конта ти: 28-78-41, (097) 381-60-99 Земельн ділян ,Н.У раїн а, 0,09 а, під заб дов , є державний а т, можливий обмін з доплатою на авто. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (050) 777-95-44 Земельн ділян . 0,10 а під заб дов , приватизована, власни . Конта ти: (067) 384-32-11

1.3.3. Продам по У раїні Земельн ділян , Ожидів 0,15 а, під заб дов . Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 240-25-76

Дач 10-20 м від Рівно о, неподалі ліс та озера. Конта ти: 64-03-55 (067) 363-88-00 Дач або б дино під дач , без посередни ів. Конта ти: (097) 289-75-25 Дач , в обмін на араж. Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38 Земельн ділян під б дівництво в Б.Криниця, Н.Дворі. Ціна: до 14000 .о. Конта ти: 23-50-71, (097) 77-60-511, (066) 116-40-68 Земельн ділян поблиз міста, без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , 10 м від Рівно о. Конта ти: 43-16-85

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, БІЛЯ ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ.КОНТАКТИ: (096) 515-95-89 Земельн ділян , до 10 сот., в р-ні Колоден а, Новий двір, Басів К т. Можливо незавершене б дівництво. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (067) 417-51-54 sp-inna@mail.ru Земельн ділян , Здолб нів, р-н ш оли №6, без посередни ів. Конта ти: 63-32-02 Земельн ділян , К стин, Оле сандрія, Рівне, 0,8-0,15 а. Без посередни ів. Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27 Земельн ділян , під б дівництво, Колоден а, Новий Двір,Тинне, Вересневе, Золотіїв. Ціна: до 8000 .о Конта ти: (097) 395-17-00 oktybr77@mail.ru Земельн ділян , Ясениничі. Конта ти: (050) 337-98-43

1.3.7. Обмін Дач , Кам’яна Гора. Конта ти: (067) 750-24-80 1220-5908@ukr.net Земельн ділян , в л. Гаше а, Тинне, 13 сот, над доро ою, аз, світло. Є можливість взяти 5-6 сот під ставо . Конта ти: (050) 375-65-72 Земельн ділян , Н.У раїн а, 0,09 а, під заб дов на ле овий астомобіль, можлива доплата. Конта ти: (050) 777-95-44

Гаражі, кіоски

а.

Земельн ділян , Подоляни, для б дівництва житлово о б дин , зр чний доїзд. Власни . Ціна: 6500 .о., тор . Конта ти: 43-21-69, (066) 395-30-95 Земельн ділян , Порозово, Рівненсь ий р-н, 6 м від Рівно о, 0.15 а, приватизована, поблиз ліс . Конта ти: (067) 870-65-92 Земельн ділян , приватизован . Власни . Конта ти: (093) 944-05-73 Земельн ділян , р-н зоопар , 9.4 сот. Хороше місце, зр чний під’їзд. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: (097) 187-80-22 Земельн ділян , район зоопар . Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 637-84-95 Земельн ділян , Ремель, 0,27 а, світло, вода, пор ч аз, асфальтовий під’їзд, садо . Конта ти: 5-34-25, (093) 462-17-14 Земельн ділян , с.К стин 10 сот. під б дівництво. Ціна: 7000 .о. тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Земельн ділян , світло, аз, вода, зр чне розташ вання, район новоб дов, б дівельний ва ончи . Конта ти: (066) 039-64-63 Земельн ділян , Тинне, 0,1 а, під заб дов . Ціна: 25000 .о. Конта ти: (096) 577-77-26 Земельн ділян , Ш б ів, під заб дов , 0.32 а. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86

1.3.4. К плю

Земельн ділня , біля Рівно о, роз лян всі пропозиції, терміново. Посередни ів прохання не т рб вати. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07

1.4.1. Продам Гараж, ооператив «Аван ард», • в л.Мельни а, приватизований, отоплення, охорона. Конта ти: (098) 923-46-89, (098) 323-34-31

Гараж, ооператив «Б дівельни », в л.Крейдяна, це ляний, приватизований, о лядова яма. Конта ти: (098) 923-46-89, (098) 323-34-31

Контейнери морсь і 3, 5, 20, 40 тонн, б дівельний ва ончи , н війсь овий, іос металевий без місця (для тор івлі чи на б дівництво). Конта ти: (067) 934-84-89 Ва ончи б дівельний. Ціна: 8000 рн. Конта ти: 62-88-01, (096) 540-97-81 miroslava@nextmail.ru Ва ончи - іос , 3х6 м. Конта ти: (050) 339-24-03

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, БУДІВЕЛЬНИХ ВАГОНЧИКІВ, МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ, БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ. КОНТАКТИ: 43-22-72, (097) 063-49-42

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, РІЗНОГО РОЗМІРУ. КОНТАКТИ: (098) 380-03-35 Гараж «черепаш а» під авто або на б дівництво. Конта ти: 26-38-63, (067) 925-83-45 Г а р а ж «Черепаш а». Конта ти: 62-99-18 Гараж (подвійний) 36 в.м. в оренд . Світло, яма, металевий стіл, стелажі, охорона. Конта ти: (097) 238-08-29 Гараж в ооперативі «Автолюбитель», 1-й поверх, ремонт, о лядова яма, підвал та освітлення, с хий. Конта ти: (096) 944-91-86 Г а р а ж в ооперативі «Джерело». Конта ти: (097) 489-81-86 Гараж в ооперативі «Колесо», р-н РУМ . Конта ти: (067) 762-22-77, (093) 599-55-75 Гараж в ооперативі «Кристал», підвал. Конта ти: 27-66-05, (093) 768-49-41 Г а р а ж в ооперативі «Нива» по в л.Р.Ш хевича. Конта ти: (097) 506-00-19, (066) 044-42-38 Гараж в ооперативі «Т рист», в л. К рчатова, світло, це ляний, яма, приватизований, 24 в.м. Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38 Гараж з підвалом, в л.Нижньодворець а. Конта ти: (067) 680-79-76 Гараж ооператив «Нива», по в л. Ш хевича, це ляний, яма, охорона. Конта ти: (067) 377-78-98 Гараж металевий без місця. Конта ти: (096) 975-96-26 Гараж металевий розбірний. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Гараж металевий, 2.5х5, з місцем, пр. Мир . Конта ти: 64-88-73, (098) 214-44-96 Гараж металевий, без місця, 7х3.5. Ціна: 10000 рн. Конта ти: 5-33-80 Г а р а ж металевий, без місця, розібраний, хороший стан, можлива достав а. Ціна: 5490 рн. Конта ти: (067) 923-36-93 Гараж металевий, в л. Крейдяна, ооператив «Стартер». Конта ти: 5-52-94, (0960 282-36-68 Гараж металевий, розбірний. Конта ти: (098) 611-93-36 Г а р а ж це ляний, в л. К рчатова. Приватизований. Ціна: 3000 .о., тор . Конта ти: (097) 901-26-01 stakhur.tanya@gmail.com Гараж це ляний, в л. Чебишева (з до ментами). Ціна: 10000 y.o. Конта ти: (093) 637-84-95 Г а р а ж це ляний, з до ментами, Чебишева . Ціна: 10000 y.o. Конта ти: (093) 637-84-95 Гараж це ляний, ооператив «Нива», в л.Ш хевича, о лядова яма, світло. Ціна: 4300 .о. Конта ти: 23-43-43, (098) 051-12-96 Г а р а ж це ляний, о лядова яма, в л.К рчатова (ПМК), недоро о. Конта ти: (067) 114-07-45 Г а р а ж це ляний, центр, пр.Мир , світло, о лядова яма, до менти. Конта ти: 26-87-22, (096) 181-32-50 Гараж, 2 поверхи, р-н РУМ . Конта ти: (098) 293-46-95 Гараж, в л. Вербова. Конта ти: (050) 175-20-22 Г а р а ж , в л. Соборна, це ляний, площею 22,8 в.м., висота 2,70, приватизований, яма. Ціна: 15000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 Гараж, в л. Чебишева, це ляний. Ціна: 10000 y.o. Конта ти: (093) 637-84-95 Г а р а ж , в л.К рчатова. Конта ти: 23-42-44 Г а р а ж , в л.Нижньодворець а, в ооперативі «Кристал», це ляний. Конта ти: 5-51-43 Гараж, в л.С.Бандери, центр. Конта ти: (097) 052-24-34 Гараж, в л.Стариць о о, металевий. Конта ти: 5-34-25, (093) 462-17-14 Гараж, двоповерховий, це ляний, з ямою і підвалом. Кооператив «Колесо». Висота воріт - 2 м. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 928-84-19 Гараж, ооператив «Дворець ий», з ямою та підвалом. Ціна: 20000 рн. Конта ти: (050) 105-29-29 irena-pavljuk@rambler.ru Гараж, ооператив «Колесо», підвал. Конта ти: (067) 364-22-34 Гараж, ооператив «Колесо». Конта ти: 5-30-14, 64-10-24 Гараж, ооператив «Кристал» або обміняю на авто. Конта ти: 27-66-05, (093) 768-49-41 Гараж, ооператив «Кристал». Ціна: 1100 .о. Конта ти: (067) 337-98-17 Іван Гараж, ооператив «Нива». Конта ти: (097) 486-40-24 Г а р а ж , металевий, ооператив «Джерело», можливий обмін. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-64-46, (097) 489-81-86 Гараж, ооператив «Т рист». Конта ти: (096) 975-96-26 Г а р а ж , р-н Б дин офіцерів. Конта ти: 62-20-56, (098) 121-12-77

Гараж, це ляний. Конта ти: (098) 716-16-18

ГАРАЖ, КООПЕРАТИВ «РУБІН» ПО ВУЛ. ГЛИБОКІЙ, ПІДВАЛ, ЯМА, 220 В СВІТЛО. КОНТАКТИ: (098) 579-98-85 Гараж- «черепаш », б/в, недоро о. Конта ти: (067) 359-91-08 Кіос металевий без місця. Конта ти: (093) 878-16-16 Кіос на рин «Андріївсь ий». Конта ти: (096) 839-41-96, (067) 968-29-25 Кіос на рин «Андріївсь ий». Конта ти: (096) 839-41-96, (067) 968-29-25 Кіос , 45 в.м., теплений. Конта ти: 43-42-75, 460 461 462 463 (067) 702-75-60 Кіос , автово зал. Конта ти: (067) 583-22-33 Кіос , рино Андріївсь ий, можлива оренда. Конта ти: (096) 377-12-03 Кіос , центр, рино «Моріон». Ціна: до овірна. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 Кіос , центральний, прод товий рино , обладнаний, можлива оренда, Конта ти: (067) 927-10-77 Контейнер морсь ий і ва ончи б дівельний. Конта ти: (093) 878-16-16 Контейнер на рин «Моріон». Конта ти: (096) 541-90-37 Контейнер, 5 т, рино «Ди о о», біля м’ясно о павільйон , хороше місце. Конта ти: (097) 245-59-26, (067) 732-23-52 Контейнер, 5 т., на рин Ди о о, біля м’ясно о павільйона. Конта ти: (067) 732-23-52 Контейнер, б/в, 12 т. Конта ти: (067) 776-26-44 Контейнер, рино «Ди о о». Конта ти: (067) 454-47-71

1.4.2. К плю Гарад в ооперативі «Автолюбитель». Конта ти: (098) 873-48-01 Гараж металевий, б/в. Конта ти: (096) 470-72-24 Гараж, недоро о. Конта ти: 43-16-85 Гараж. Конта ти: 5-46-12

1.4.3. Здам Гараж (подвійний), 36 в.м., світло, яма, металевий стіл, стелажі, охорона. Конта ти: (097) 238-08-29 Г а р а ж це ляний, в л.К рчатова, о лядова яма. Конта ти: (066) 488-68-30, (097) 087-60-43 Гараж, ооператив «Мазда». Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27 Гарж металічний, центр, р-н 15 ш оли. Конта ти: (066) 656-53-32 Приміщення, в л. Соборна, 75 м в, ремонт. Ціна: 130 рн/ 1 в.м. Конта ти: 0362 22-43-36 (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1.4.4. Винайм Гараж по в л. В.Дивізії. Конта ти: (097) 986-39-32 Г а р а ж , р-н Ювілейний. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78

1.4.5. Обмін Г а р а ж , на дач , в л. К рчатова, ооператив «Т рист». Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38

Комерційна нерухомість 1.5.1. Продам

Майновий омпле с. • Рівненсь ий р-н, смт. Клевань. Виробнича б дівля - 650 в.м., адмінб дівля - 200 в.м., земельна ділян а - 0.7 а власності. Без посередни ів. Конта ти: (067) 360-20-96 ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ ПРОПОНУЄ ГРОМАДЯНАМ ТА ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ БОЛЬОВУ УЧАСТЬ В БУДІВНИЦТВІ 16 КВАРТИРНОГО БУДИНКУ ПОКРАЩЕНОГО ПЛАНУВАННЯ В М. РІВНЕ ПО ВУЛ. МЕЛЬНИКА, 15. КОНТАКТИ: (067) 362-19-07, (050) 588-98-81 Приміщення 2-поверхове, 1500 в.м, Біла Криниця, біля траси. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (096) 303-55-12


12

КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

Рівненсь а обласна спіл а споживчих товариств здає в оренд : 1. Тор ові та офісні площі «Універма » в м. Костопіль т. 64-95-61, (097) 580-59-07 2. Офісні приміщення за адресою: м. Рівне, в л. Чорновола, 13 3. Тор ові приміщення за адресою: м. Рівне, в л. Га аріна, 63 4. Виробничі приміщення за адресою: смт. Гоща, в л. Рівненсь а, 9

№33 від 31 серпня 2011 ро

Рівненсь а облспоживспіл а продає з а ціон :

ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ

- лот №1: основні засоби майново о омпле с „Вели омежиріць ий плодоовочевий онсервно-с шильний завод”, що знаходяться за адресою: Рівненсь а область, Корець ий район, с. В. Межирічі, в л. За ребля, 29 ( отельня, с шильний цех, с лад отової прод ції, адмінприміщення, насосна, нова прохідна, онсервний цех). Стартова ціна 1 600 000 рн. - лот №2: основні засоби майново о омпле с „Острозь ий плодо онсервний завод”, що знаходяться за адресою: Рівненсь а область, Острозь ий район, с. Оженин, в л. Мирна, 1. (заводо правління, аражі, водонапірна башня, виробничі цехи, трансформаторна, отельня, свинарни , с лади матеріальні, майстерня, насосна спор да). Стартова ціна 1 800 000 рн. - лот №3: б дівля с лад площею 181,0 в.м., що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Костопільсь ий район, м. Костопіль, в л. Б. Хмельниць о о, 15 (ф ндамент бетонний, стовбчатий, стіни та пере ород и металопрофільні, по рівля – азбестоцементна, пере риття – дерев’яний дах, підло а – асфальт). Стартова ціна 138 900 рн. - лот №4: б дівля хлібопе арні площею 488,7 в.м., що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Демидівсь ий район, смт. Демидів а, в л. Б. Хмельниць о о, 9 (ф ндамент б тобетонний, стіни це ляні, обшт ат рені під “ш б ”, пере ород и це ляні, пере риття – залізобетонні плити, підло а бетонна, дах – шифер). Стартова ціна 100 000 рн. - лот №5: б дівля ма азин площею 134,9 в.м., що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Д бенсь ий район, с. Шепетин, в л. Шевчен а, 65 (ф ндамент бетонний, стіни – амінь ра шний, пере ород и це ляні, пере риття – бал и дерев’яні, підло а бетонна, дах – шифер). Стартова ціна

89 500 рн.

Перший ро лот 10 відсот ів від стартової ціни, ожний наст пний не менше 1%. А ціон відб деться 02.09.2011 ро об 11.00 по в л. Чорновола, 13 в м. Рівне. Останній день реєстрації 29.08.2011 ро в абінеті 411 за цією ж адресою. Реєстраційний внесо по лотах №1-3 в розмірі 170 рн., по лотах №4,5 в розмірі 100 рн. та арантійний внесо в розмірі 10 відсот ів від стартової ціни вносяться в ас облспоживспіл и або на її поточний рах но 26008101023003 в ПАТ АБ „ У оопспіл а” м. Рівне, МФО 333432, ЗКПО 01764128. Для часті в а ціоні по пець подає ор анізатор а ціон заяв на часть в а ціоні, до мент, що посвідч є фізичн особ або представни а юридичної особи, їх повноваження, опії платіжних до ментів про сплат реєстраційно о внес та арантійно о внес , опію свідоцтва про державн реєстрацію для підприємств і ор анізацій, опію стат т , опію довід и про присвоєння ідентифі аційно о номера для фізичної особи.

З а ціонними засобами можна ознайомитись ожно о робочо о дня з 8.00 до 17.00, попередньо зателефон вавши за телефоном а ціонної омісії: (0362) 64-95-53, 64-95-70

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: (0362) 64-95-64 64-95-51 Ма азин діючий, 50 в.м., р-н прод тово о рин , можливий обмін на вартир . Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Компле с, адміністративнос ладсь ий. Офіси 210 в.м. – євроремонт, с лади 450 в.м., 30 сот. землі в оренді. Ціна: 300000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71 (067) 360-90-09, (050) 900-24-44 Ма азин діючий. Конта ти: 23-61-88 Ма азин зі с ладом, 38 в.м, на території рин . Конта ти: (067) 360-39-33 Нежитлове приміщення, 48 в.м, в л.Ж овсь о о, о ремий вхід, ремонт. Можливо під офіс бан , пер арню, апте , тощо. Ціна: 110000 .о. Конта ти: 43-80-94 (0500 435-60-46 Нер хомість. Конта ти: (096) 911-61-80, (095) 243-51-74 ОФІС, 55 КВ.М., 70 КВ.М., ПО ВУЛ. П. МОГИЛИ, 28, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, РЕМОНТ, ПРИВАТ ИЗ ОВАН А З Е М ЛЯ , ЗРУЧНИЙ ПІД’ЇЗД, РОЗВИНЕНА ІНФРАСТРУКТУРА. КОНТАКТИ: (067) 362-19-07, (050) 588-98-81

Приміщення під бізнес, в л. Соборна, 115 в.м, 9 імнат. Конта ти: 43-16-85

1.5.2. К плю

Приміщення під офіс, в л.Відінсь а, р-н афе «Традиція», 43 в.м за альна площа. Конта ти: 24-05-52, (095) 303-14-88

Приміщення виробниче, с ладсь е, араж. Ціна: до 10 тис. .о. Конта ти: (097) 346-72-23

Приміщення, в л. К рчатова, офісне, зр чне розташ вання, 7 імнат, 120 м в, 5 сот землі, приватизоване, передпрое тна пропозиція під офісний центр. Ціна: до овірна. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64 Приміщення, в л. О. Д ндича, 280м в, 3 входи. Ціна: 150000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Приміщення, в л. С. Кр шельниць ої, 45 м в, офісне, євроремонт. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64

НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ

Приміщення їдальні, Забороль, аз, світло. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 394-16-60

ПРИМІЩЕННЯ КОЛИШНЬОЇ КОТЕЛЬНІ, ВУЛ. СОБОРНА, 404А, 300 КВ.М, ВИСОТА 7 М., ОКРЕМИЙ В’ЇЗД. КОНТАКТИ: 5-20-23, 5-21-82, (067) 382-56-01 Приміщення офісне, 36,7 в.м, 1-й поверх житлово о б дин з о ремим входом, в л.Відінсь а. Конта ти: (067)729-53-60 Приміщення під офіс, 55 в.м, в л.Відінсь а. Власни . Конта ти: (096) 749-55-10 Приміщення під омерцію, стріч ов пилорам , 1000 в.м. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net

Бо си, нові, с часні, 40 і 60 в.м, • всі зр чності (д ш, т алет,

опалення) для ремонт а/м, під с лад, або виробництво. Ціна: 1100-1600 рн. Конта ти: 62-44-94, (067) 362-19-36

Приміщення виробничі, с ладсь і, офісні, в л. Соборна, дешево. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Приміщення нежитлові, в л. • Чорновола, 66, 16.4; 32.5 в.м., 1 поверх, аряче водопостачання, під офіс, ма азин, пер арню. Конта ти: 28-89-47, 63-78-89, (050) 208-97-92

Приміщення офісні 15 в.м, • р-н іпермар ет «Фоззі», вартість

Приміщення біля вход в авторино «Динамо», 45 в.м/, теплене. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60 Приміщення виробничо-с ладсь е. О ремостояче. Площею 800 в.м. Два офіси, ремонт, три морозильних амери на 600 бів, 10 сот. землі, рампа. Ціна: 175000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (098) 44-55-131

1.5.3. Здам

від 28 рн.+ ом нальні посл и. Конта ти: (050) 339-31-35

Нежитлове приміщення, 48 в.м, в л.Ж овсь о о, о ремий вхід, ремонт. Можливо під офіс, бан , апте , пер арню, ма азин тощо.

Конта ти: (050) 435-60-46 Приміщення, в л. С. Кр шельниць ої, 70 м в, ремонт. Ціна: 100000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066 040-43-41, Приміщення, в л. Соборна, 75 м в, ремонт. Ціна: 150000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64 Приміщення, центр, 105 м в, офісне, 5 імнат. Ціна: 160000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36 (067) 364-04-64 Приміщення, центр, 110м в, ремонт. Ціна: 250000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64 С лад з офісом. Ціна: 2 388 000,00 рн. Конта ти: (067) 796-60-02 Цех з обладнанням по ви отовленню вібропресованих виробів: бр ів и, бордюрів, бло ів б дівельних. Ціна: 200 000,00 рн. Конта ти: (050) 537-59-96

ЗДАЄМО В ОРЕНДУ ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ, СКЛАДИ. КОНТАКТИ: (0362) 64-49-82

Приміщення, 100 в.м., можливо під с лад, 4 м від Рівно о. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

ПРИМІЩЕННЯ, 70 КВ.М., ПО ВУЛ. П. МОГИЛИ, 28, 3-1 ПОВЕРХ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ТЕЛЕФОН, ІНТЕРНЕТ, РЕМОНТ, 40 ГРН./КВ.М. КОНТАКТИ: (067) 362-19-07, (050) 588-98-81

1. Без оштовно приймаються о олошення приватно о хара тер (продаж речей б/в, півля, подар ю, ш аю робот ). Всі інші о олошення, подані з метою отримання приб т (посл и з продаж нер хомості, омерційна нер хомість, б дівництво, посл и перевізни ів, автосервіс, т ристичні, медичні посл и, посл и з працевлашт вання та подібне), вважаються омерційними та без оштовно не п блі ються. 2. Інформація від подавачів др ється раїнсь ою та російсь ою мовами 3. Без оштовні о олошення приймаються: - на вирізних понах - по телефон /фа с 625-635 - за допомо ою СМС-повідомлень на номер телефон (094) 966-87-92 - в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне» або поштою: м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх - через мереж Інтернет www.ar.rv.ua - в іос ах ТзОВ «РівнеПреса» та точ ах продаж азети, де є вивіс а «Афіша.Рівне» 4. На одном поні можна замовити п блі ацію лише одно о приватно о о олошення з 1 об`є том продаж 5. Без оштовне о олошення п блі ється протя ом 2 - тижнів при наявності вільно о місця в азеті. Обся о олошення - до 22 слів 6. Те ст о олошення повинен починатися з предмет півлі/продаж / обмін 7. О олошення про за блені до менти, штампи і повідомлення про лі відацію підприємств приймаються тіль и реда ції при наявності відповідних до ментів 8. Реда ція лишає за собою право реда торсь ої оброб и поданої інформації з метою надання їй форми, зр чної для читаць о о сприйняття. О олошення, я і не відповідають мовам п блі ації в азеті, НЕ ПУБЛІКУЮТЬСЯ 9. Реда ція просить вибачення за помил и та неточності, адже інформація, що надходить, є об`ємною і ми нама аємося повній мірі донести її до читача 10. Претензії через затрим чи втрат о олошень, відправлених поштою, реда ція не приймає 11. Реда ція з читачами не лист ється 12. Без оштовні о олошення в р бри “Знайомства” подаються тіль и в реда ції при пред’явленні паспорта. В та ом о олошенні зазначається номер мобільно о телефон або номер поштової абонентсь ої с ринь и, або адрес поштово о відділення з поміт ою «До запитання». Анонімні о олошення р бриці др ються надіслані поштою на поні. 13. Реда ція може змінювати вимо и щодо зміст та мов п блі ації о олошень. 14. У випад виявлення недобросовісної інформації ви ляді подання о олошення на ч жі номери телефонів або адреси, реда ція передає відповідні матеріали для розслід вання правоохоронні ор ани 15. Не п блі ються о олошення та ре лама про півлю-продаж доментів, нар оти ів, зброї, отр т, вн трішніх ор анів, рові та плазми, меди аментів, неліцензованих омп”ютерних про рам, державних на ород У раїни, на ород олишньо о СРСР та інших раїн, паспортів, тр дових нижо , дипломів, інших до ментів; о олошення, що містять таємн та онфіденційн інформацію, я і нав`яз ють політичні чи релі ійні по ляди, я і дис редит ють фізичних або юридичних осіб, пропа ють простит цію, неприйнятні з етичних мір вань, а та ож о олошення з проханням про матеріальн допомо , з пропозицією пересилання рошових с м та інших цінних в ладів я оплати за товар чи посл ; о олошення, я і оформлені нерозбірливим почер ом, або без зазначення особи подавача о олошення та йо о номер телефон . 16. Претензії через невихід без оштовних о олошень реда ція не роз лядає, ос іль и іль ість без оштовних о олошень постійно зростає.

Приміщення, в л. Б овинсь а, 200 в.м. Ціна: 30 рн/ в.м. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Приміщення, в л. Відінсь а, о ремий вхід, євроремонт. 67 м. в. Ціна: 60 рн/ в.м. Конта ти: 0362 22-43-36 (067) 364-04-64

Умови п блі ацій омерційних о олошень та ре лами

Приміщення, в л. Кн. Оль и, 20-40 м в. Ціна: 60 рн/ в.м. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64

Інформація про сі види діяльності, що є омерційними, п блі ється в азеті “Афіша. Рівне” ви ляді ре ламних бло ів та омерційних о олошень.

СЛЮСАРНИЙ ЦЕХ ПО РЕМОНТУ АВТО, 200 КВ.М З КОМПРЕСОРОМ ТА ДВОМА ПІДЙОМНИКАМИ ПО ВУЛ.СТРУТИНСЬКІЙ. КОНТАКТИ: (050) 463-04-69

ТОРГОВУ ПЛОЩУ В ПРИМІЩЕННІ УНІВЕРМАГУ, СМТ. ГОЩА. КОНТАКТИ: (098) 445-59-23

ОФІСНІ ТА ТОРГОВЕЛЬНІ ПЛОЩІ В М. РІВНЕ, ВУЛ. ПОПОВИЧА (Р-Н РАЙМАГУ). ЄВРОРЕМОНТ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТ, ТЕЛЕФОН, ПІД ОХОРОНОЮ. КОНТАКТИ: (050) 375-72-84, (067) 382-04-02

ТОРГОВУ ПЛОЩУ, ВУЛ. КН.РОМАНА (РИНОК «ПІВНІЧНИЙ»). КОНТАКТИ: (067) 339-27-98

ПРИМІЩЕННЯ ДІЮЧОГО СВИНАРНИКА 450 КВ.М, 9 КМ. ВІД М. РІВНЕ, КОСТОПІЛЬСЬКИЙ НАПРЯМОК. КОНТАКТИ: (099) 242-88-72, (097) 150-16-22

Умови п блі ацій без оштовних о олошень, що не містять омерційно о зміст

Реда ція попередж є: Відповідальність за інформацію в о олошеннях нес ть їх подавачі. Іноді автори о олошень мож ть б ти недобросовісними в онта ті з Вами. Б дь лас а, б дьте обережні та обачливі. Ува а! Претензії та збит и, завдані особам, я і с ористалися наведеною в азеті інформацією, реда цією не приймаються.

Офісне приміщення, центр, в л.Шевчен а,9, власни . Конта ти: (067) 873-14-30

Приміщення діючо о продовольчо о ма азин . Конта ти: (098) 770-95-36

Вся інформація, призначена для п блі ації в азеті «Афіша.Рівне», приймається на основі повної довіри. За б дь-я их обставин тижневи не несе відповідальності за достовірність інформації, я а п блі ється всіх видах о олошень, а та ож не дає нія их арантій, пов`язаних з п блі ацією вищев азаних матеріалів. Передр ов вати матеріали, оп блі овані в азеті “Афіша. Рівне”, забороняється!

Останній термін прийом омерційних о олошень в номер - вівторо , 16.00

Ре лама

Про мови розміщення ре лами - детальніше за тел. (0362) 634-662 та e-mail: rek@ar.rv.ua Останній термін подачі замовлення – четвер, 18.00 О олошення та ре лама, в я их йде мова про діяльність, я а підля ає ліценз ванню з ідно із За оном «Про ліценз вання певних видів осподарсь ої діяльності» № 1775-14 від 01.06.2000 та ЗУ «Про ре лам » від 03.07.1996 р., повинні містити номер, дат видачі ліцензії та назв ор анізації, я а видала ліцензію та пред`явлена

реда ції (її опія).

Вимо и до ольорових та чорно-білих ма етів:

1.5.4. Винайм Ма азин прод товий, 50-100 Конта ти: (067) 162-69-41

Комерційні о олошення 1. Комерційні о олошення приймаються: - на вирізних понах в реда ції та іос ах ТзОВ «РівнеПреса» - на платних понах в іос ах ТзОВ «РівнеПреса» - по телефон за мов передоплати з ідно з виставленим менеджером рах н ом - в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне»: м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх 2. Те ст о олошення має містити 1 предмет продаж 3. Обся о олошення - до 22 слів 4. Претензії через невихід платних о олошень приймаються протя ом 7 днів з момент виход азети при наявності товарно о че .

в.м.

Приміщення в центрі міста під офіс. Конта ти: (067) 762-22-77, (093) 599-55-75 Приміщення нежитлове. Терміново. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Формати EPS, CDR (два варіанти: перший – шрифти, переведені риві, др ий – ори інальний ма ет для можливості оре т вання те ст ), PSD (слої не зведені), TIFF (CMYK, 300dpi). Мінімальний розмір е ля шрифта – 6 п н тів.

При недотриманні вищезазначених вимо реда ція не несе відповідальності за помили, доп щені при др ці ре ламно о бло чи омерційно о о олошення.


№33 від 31 серпня 2011 ро

13


14

№ 33 вiд 31 серпня 2011 ро

№ 33 вiд 31 серпня 2011 ро

АФІША РЕКЛАМИ

3


№`33 вiд 31 серпня 2011 ро

БУДІВНИЦТВО

15


16

ВІКНА, ДВЕРІ

№`33 вiд 31 серпня 2011 ро

Ві но металопласти ове, 1,5х1,2 м. Конта ти: (067) 362-94-75

Вікна, двері

Ві но, нове, подвійне. Конта ти: 62-94-70, (098) 449-88-49

2.1.1. Продам Бал они «під люч», с лопа ети різних ате орій, натяжні стелі. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 dom0507@ukr.net Бал они. 45-04-30

Конта ти:

62-04-04,

Бал онні рами, сосна, в хорошом стані. Конта ти: (067) 804-88-81 Бал онні рами. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76 Бал онні системи розс вні, алюмінієві. Конта ти: (0362) 63-43-83 Бло и ві онні дерев’яні . Конта ти: 23-62-44 (095) 489-64-11 Відливи. Конта ти: 43-01-64, (067) 873-74-74

Водовідливи. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 Водозливи. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20, (095) 703-14-59 Водозливи. Конта ти: 62-04-04, 45-04-30, 45-04-40 Ворота металеві аражні з вхідними дверима, 2 шт, б/в, 1,97х2,50 м. Ціна: 990 рн./шт. Конта ти: 43-82-03, (093) 935-68-68 Двері броньовані (Київ, Житомир, Китай). Ціна: від 850 рн. Конта ти: 24-75-82, 45-45-82, (050) 375-49-85, (097) 442-73-13 Двері броньовані та між імнатні, ві на металопласти ові, алюмінієві онстр ції, офісні пере ород и, фасадні системи, отли «Б лер’ян». Конта ти: в л. К рчатова, 3, 62-93-42, 43-02-24, (093) 690-26-83

Ві на дерев’яні зас лені, б/в. Конта ти: (099) 408-80-33

Двері вхідні, між імнатні. Конта ти: 24-56-47, 68-05-12, (096) 156-94-52, (050) 435-37-03

Ві на мансардні. Конта ти: 63-55-33 (067) 360-22-20

Двері вхідні, між імнатні. Конта ти: 43-01-64, (067) 873-74-74

Ві на металопласти ові, дерев’яні. Конта ти: 24-65-47, 68-05-12, (096) 156-94-52, (050) 435-37-03

Двері вхідні, подвійні, дерев’яні. Конта ти: 62-94-70, (098) 449-88-49

Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-43-83 Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-80-03 Ві на металопласти ові. Конта ти: 45-20-30, 45-20-33 Ві на металопласти ові. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20 (095) 703-14-59 Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11 Ві на металопласти ові. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76 Ві на металопласти ові. Конта ти: 43-02-24, 62-93-42, (096) 552-25-04 Ві на металопласти ові. Двері дерев’яні, металеві та металопласти ові. Жалюзі, ролети, відливи, підві оння, мос ітні сіт и. Конта ти: в л. Кн. Оль и, 8, офіс 40, 63-80-03 Ві на та двері металопласти ові. Конта ти: 63-43-83 ВІКНА ТА ДВЕРІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ. ДЕРЕВ’ЯНІ ЗІ СКЛОПАКЕТОМ. ПІДВІКОННЯ, ВОДОВІДЛИВИ, МОСКІТНІ СІТКИ. ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ. ЗАМІРИ, ДОСТАВКА, ГАРАНТІЯ БЕЗКОШТОВНО. ЦІНИ ВИРОБНИКА. КОНТАКТИ: 62-11-77, 43-62-27, (093) 192-51-12, (098) 525-74-54

Ві на, 8 шт., двері бал онні, 2 шт., б/в. Конта ти: 24-58-47 Ві на, б/в, 100х120-2 шт., 126х120-1шт, 125х150-1 шт., б/в. Конта ти: (098) 293-46-95 Ві на, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 62-83-97, 43-69-87, (094) 966-69-87 Ві на, б/в. Конта ти: 5-62-09, (097) 866-41-08 Ві на, двері б дь-я ої онфі рації. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 dom0507@ukr.net Ві на, двері дерев’яні, б/в. Конта ти: 43-69-87 Ві на, двері металопласти ові. Конта ти: 62-65-22, (093) 323-83-80 Ві на, двері металопласти ові. Різний профіль. Підві оння, водовідливи, протимос ітні сіт и. Конта ти: 24-75-82, 45-45-82, (050) 375-49-85, (097) 442-73-13 Ві на, двері, бал онні рами. Конта ти: 22-57-15, 43-92-07

ВІКНА, ДВЕРІ, ВОРОТА, БАЛКОНИ «ПІД КЛЮЧ», МОСКІТНІ СІТКИ, ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ. ВИГОТОВЛЕННЯ, ДОСТАВКА, ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: 43-19-16, (098) 543-09-03 Ві на, двері. Конта ти: 26-00-98 Ві на, дерев’яні, б/в. Конта ти: 24-54-79 Ві на, нові, зі с лом. Конта ти: 63-43-99 Ві на, подвійні. Конта ти: 45-08-38 Ві на. Конта ти: (097) 408-22-00 Ві на. Конта ти: 62-04-04, 45-04-30 Ві но дерев’яне, подвійне, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 27-25-95, (098) 849-43-45

Двері вхідні, подвійні. Ціна: 400 рн. Конта ти: 24-96-34, (097) 545-25-05 Двері вхідні. Конта ти: 62-04-04, 45-04-30, 45-04-40 Двері дерев’яні, 2.2х0.76, б/в. Ціна: 100 рн., Конта ти: 62-83-47 Двері дерев’яні, б/в, подвійні, світлі. Терміново. Ціна: 500 рн. Конта ти: (066) 134-34-76 Двері дерев’яні, металеві та металопласти ові. Конта ти: 63-80-03 Двері дерев’яні, соснові. Конта ти: 63-44-75, 5-36-30 Двері д бові, б/в, з ороб ою. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 283-32-06 Двері д бові, нові, 3 шт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 5-25-82 (067) 350-35-40 Двері з ДСП Ціна: 200 рн. Конта ти: 62-13-39, (096) 240-49-65 Двері з ороб ою, соснові, ла овані, 67Х2,02 см, б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: 24-05-56, (067) 843-64-85 Двері металеві, вхідні. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76 Двері металопласти ові, вхідні, металеві. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20, (095) 703-14-59 Двері металопласти ові. Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 363-84-88. Двері між імнатні д бові з ороб ою. Ціна: 400 рн. Конта ти: 64-64-17 Двері між імнатні з МДФ та дерева, броньовані. Ві на (1300х1400). Конта ти: м. Рівне, в л. Київсь а, 44. 23-61-76, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Двері між імнатні МДФ, ламіновані, дерев’яні, шпоновані. Конта ти: 24-75-82, 45-45-82, (050) 375-49-85, (097) 442-73-13 Двері між імнатні, б/в, зі с лом, 5 шт. Конта ти: (067) 106-80-33 Двері між імнатні, б/в, недоро о, терміново. Конта ти: 63-58-94 Двері між імнатні, броньовані. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Двері між імнатні, вир-ва Польща, У раїна. Конта ти: (097) 47-64-664 m y k o l a t m m @ u k r . n e t www.centurion.com.pl Двері між імнатні, сосна, 0,71х2,0 м, хороший стан. Конта ти: 5-93-09 Двері, б/в. Конта ти: 23-62-44 (095) 489-64-11 Двері, вхідні броньовані, вітчизняно о виробництва, між імнатні: МДФ, дерев’яні, шпонтовані. Конта ти: 43-02-24, 62-93-42, (096) 552-25-04, Двері, дерев’яні, подвійні, з ві нами, б/ в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Двері, соснові, нові. Конта ти: 26-26-24, (067) 144-97-23 Двері. Конта ти: 45-08-38 Двері. Конта ти: (096) 408-76-50 Дверн ороб для 2-х дверей. Конта ти: 62-66-99, (050) 820-39-11 Жалюзі всіх типів. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 Жалюзі, ролети, відливи, підві оння, мос ітні сіт и. Конта ти: 63-80-03


БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

№`33 вiд 31 серпня 2011 ро

Жалюзі верти альні, оризонтальні, пласти ові, дерев’яні, бабмб ові, т анинні. Захисні ролети. Заміри без оштовно. Конта ти: 24-75-82, 45-45-82, (050) 375-49-85, (097) 442-73-13

Бло и з римсь о о ра шня а (Крим). Міцні, відбірні. Висо ої я ості. Достав а по міст та області в орот ий термін. Ціна від виробни а. Конта ти: (063) 937-28-60, (097) 281-15-00

ЖАЛЮЗІ, ГОРИЗОНТАЛЬНІ, ВЕРТИКАЛЬНІ. МОСКІТНІ СІТКИ. РОЛЕТИ. ЦІНИ ВІД ВИРОБНИКА. КОНТАКТИ: (098) 205-60-43

Ва он соснов , липов , по онажні вироби до неї. Можлива достав а. Конта ти: 43-03-30, (096) 606-22-98

Жалюзі. Конта ти: 43-15-14, (095) 869-51-70, (096) 408-76-50 Жалюзі. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20, (050) 703-14-59 Жалюзі. Конта ти: 43-01-64, (067) 873-74-74 Жалюзі. Конта ти: 62-04-04, 45-04-30, 45-04-40 Металопласти ові ві на, розс вні алюмінієві системи, жалюзі, ролети, відливи, підві оння, протимос ітні сіт и. Конта ти: в л. Київсь а, 44 (0362) 23-61-76, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Мос ітні сіт и, р лонні, дверні. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04 Підві оння. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20, (095) 703-14-59 Підві оння. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 Підві оння. Конта ти: 43-01-64, (067) 873-74-74 Підві оння. Конта ти: 62-04-04, 45-04-30, 45-04-40 Рами бал онні зі Конта ти: 5-78-88

с лопа етом.

Рами бал онні, б/в, 3,10х1,65,м, дешево. Конта ти: (097) 645-75-73 Рами бал онні. Конта ти: 63-43-83 Рами бал онні. 804-80-81

Конта ти:

(067)

Рами ві онні для дачі. Конта ти: (067) 686-58-64 Рами ві онні зі с лом,1,7/0,5; 1,5/0,5; 2,15/1,60, б/в. Конта ти: 62-83-47, (066) 653-50-02 Рам бал онн . Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96 Решіт водозливн . Конта ти: (067) 686-58-64 Ролети захисні т анинні, бамб ові. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04 Ролети захисні. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 Ролети т анинні та бамб ові, сонцезахисні. Конта ти: 63-43-83 Ролети. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27 Ролети. Конта ти: 43-01-64, (067) 873-74-74 Ролети. Конта ти: 62-04-04, 45-04-30, 45-04-40 Системи бал онні. Конта ти: 63-43-83 Сіт и від омах. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20, (095) 703-14-59 Сіт и мос ітні. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 Сіт и мос ітні. Конта ти: 43-01-64, (067) 873-74-74 Сіт протимос ітн . Ціна: 90 рн/ в.м. Конта ти: (067) 394-11-31 С ло, б/в, різних розмірів. Конта ти: 62-40-12 СКЛОПАКЕТИ (ТЕРМІНОВЕ ВСТАНОВЛЕННЯ, ВИГОТОВЛЕННЯ, РЕМОНТ). СКЛО ВІТРИННЕ, ВІЗЕРУНКОВЕ, ДЗЕРКАЛА (ПОРІЗКА). ШИФЕР ХВИЛЬОВИЙ, ПЛОСКИЙ, АЗБЕСТОЦЕМЕНТНІ ТРУБИ, ЦЕМЕНТ. БІТУМ. КОНТАКТИ: 22-24-08, (097) 868-82-72

2.1.2. К плю В і н а пласти ові, б/в, армат р , тр б 2х4, це л , металочерепицю, дос и, бал и б/в. Конта ти: (097) 781-94-41 Компле т ючі та матеріали для ви отовлення с лопа етів. Конта ти: 22-24-08, (097) 868-82-72

Будівельні матеріали •

2.2.1. Продам

Асфальт, щебінь ранітний, базальтовий, відсів ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий, пісо , пісо митий. Вивіз б дівельно о сміття, ліц. МТЗУ АВ №339649 від 29.05.07 р. Конта ти: 62-54-40, (067) 275-91-37

17

Вироби залізобетонні: плити • п стотні, ф ндаментні бло и, ільця олодязні, перетин и, бордюри, поребри и. Бетон, розчин. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

Відсів базальтовий ранітний, щебінь всіх фра цій, амінь базальтовий р чний, пісо , пісо митий, чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 45-11-17, (098) 575-77-05, (093) 762-02-10

Відсів базальтовий, ранітний, щебінь базальтовий, ранітний, пісо , амінь б товий, р чний та механічний, це л силі атн . Конта ти: 43-48-41, (067) 420-21-04, (050) 338-40-90

Дош и, бал и, ро ви, рей и сіх розмірів, с хі та свіжоспилені. Дош для підло и, шп нтован , ва он . Достав а. Конта ти: 24-48-66, 43-96-67, (096) 242-26-61

Дош и, бал и, ро ви, рей , • бр с, різні розміри. Замовлення, достав а. Оренда щитів опал б и. Конта ти: 20-41-88, (067) 609-68-15, (063) 998-68-36

Пісо б дівельний, відсів базальтовий ранітний, щебінь всіх фра цій, амінь базальтовий р чний, чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 45-11-18, (097) 496-60-63, (099) 012-12-05

Пісо митий, ар’єрний. Щебінь ранітний. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

Пісо , відсів, амінь, щебінь, чорнозем, лин , ній, б дівельне сміття, пісо річ овий, ш тер. Вивіз сміття. Конта ти: 62-84-06, (050) 435-42-19

Пісо , пісо митий, відсів, щебінь, амінь базальтовий та ранітний, рихт , чорнозем, торф, ерамзит, пере ній. Вивіз б дівельних відходів. Можливий перерах но . Конта ти: 22-43-09, (097) 234-24-59, (050) 184-50-70 Пісо , пісо митий, щебінь •ранітний базальтовий, відсів, амінь б товий. Готів овий та без отів овий розрах но . Конта ти: 62-77-96, (067) 360-97-50, (050)950-71-06

Пісо , пісо митий, щебінь •ранітний, базальтовий, відсів ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий. Конта ти: 62-68-69, (050) 338-40-98, (098) 442-13-31

Пісо , чорнозем, ній, лин , відсів, щебінь ранітний, базальтовий, це л , амінь б товий, шифер. Достав а ЗІЛ-130, самос ид « ол оспни ». Вивіз б двідходів. Працюю під е с аватором. Конта ти: (067) 948-18-07, (099) 341-97-22

Розчин вапняний, цементний, с ладний. Достав а. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

арм юч , для це ляної •ладСіти. Конта ти: 5-20-23, (067) •Щебінь, відсів, амінь, раніт, базальт, пісо , пісо митий, лин , 382-56-01 чорнозем. Достав а. Вивіз Це л во нетрив , б\в. б дівельно о сміття, опання • Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 отлованів. Конта ти: 62-84-08, (050) 375-82-50, (067) 497-29-22 Цемент М-500 в міш ах, пісо • в міш ах, щебінь ранітний в пісо , пісо митий, •Щебінь, міш ах, відсів в міш ах, відсів ранітний і базальтовий, достав а. Конта ти: 43-90-56, (097) 378-42-71

амінь б товий, вапно не ашене, це л червон та силі атн , достав а а/м ЗІЛ-130. Конта ти: 43-60-12, (098) 770-42-80

пісо , пісо митий, амінь базальтовий р чний, чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 45-21-12, (093) 762-02-10, (098) 575-77-05, (099) 012-12-05

Асфальт, білий пісо , це л во нетрив , вапно, плити пере риття, ра шня , раніт рожевий, цемент, щебінь, лин , відсів, пере ній, торфо рихт , чорнозем, перепал, + достав а МАЗ-маніп лятор. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Щебінь базальтовий ранітний, • відсів базальтовий ранітний,

Щебінь ранітний базальтовий, • пісо , пісо митий, відсів, амінь б товий. Достав а а/л ЗІЛ-130. Готів овий та без отів овий розрах но . Конта ти: 62-77-96, 43-34-56, (067) 360-97-50, (050) 950-71-06

Бал и, ро ви довжина 6 м, дош а обрізна 4 м, товщина 25 мм. Конта ти: 24-63-31 Бал и. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

БУДМАТЕРІАЛИ

БІТУМНА

ЧЕРЕПИЦЯ

БЕТОН-РОЗЧИН, ДОСТАВКА АВТОМІКСЕРОМ, ЗАЛІЗОБЕТОННІ ВИРОБИ - БЛОКИ, ПЕРЕТИНКИ, КІЛЬЦЯ, БОРДЮРИ. КОНТАКТИ: (067) 382-56-01 Бло и б дівельні авто лавної оброб и, порожнисті. Конта ти: (096) 782-11-76, (095) 260-70-80

Асфальт, білий пісо , це л во нетрив , вапно, плити пере риття, ра шня , раніт рожевий, цемент, щебінь, лин , відсів, пере ній, торфо рихт , чорнозем, перепал, + достав а МАЗ-маніп лятор.

Бло и азобетонні. Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62

Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

тел.: (0362) 43-19-54, (097) 421-75-17, (098) 970-54-64

Бло и азобетонні. Конта ти: (093) 399-83-41, (093) 399-83-59

Бал бетонн , б/в. Конта ти: 23-62-44, (095) 489-64-11

Бетон, розчин. Конта ти: (067) 382-56-01

Бло и з азобетон ( азобло ) мар и Д 500, 200х300х600. Ціна: 560 рн. Конта ти: (067) 965-39-14, (067) 672-69-62

Бетон сертифі ований в асортименті. Достав а автомі сером 4,6,10 б.м. Конта ти: (067) 360-88-14, (067) 125-27-25

Біт мн черепицю «А ваізол», по рівельні матеріали. Конта ти: 29-38-57, (096) 169-63-78 Біт мн черепицю. Конта ти: (0362) 43-19-54, (097) 421-75-17

Бло и теплі ерамічні. Конта ти: 63-00-11, (050) 375-02-33 Б дівельний амінь, об’єм 1,5 ЗІЛа. Конта ти: 28-13-15, (097) 431-83-42


18

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

№`33 вiд 31 серпня 2011 ро

ДОШКИ СУХІ ТА ЩОЙНО СПИЛЕНІ, СОСНОВІ 25-50 ММ, РЕЙКИ, БАЛКИ, БРУС, БУДЬ-ЯКИХ РОЗМІРІВ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА. ДОШКИ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ВАГОНКУ. КОНТАКТИ: (0362) 43-16-75, 23-03-90 (067) 494-75-45, (050) 555-81-91 Дош и, бал и, бр си свіжоспилені з тополі і сосни, розпилювання ліс . Конта ти: (067) 729-62-95 Дош обрізн та необрізн , рей , бр с різних розмірів. Конта ти: (098) 421-90-34, (097) 267-27-72

ДОШКУ ОБРІЗНУ, НЕОБРІЗНУ, БАЛКИ, КРОКВИ, БРУСИ, РЕЙКИ УСІХ РОЗМІРІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ З ДОСТАВКОЮ. ВАГОНКУ, ДОШКУ ШПУНТОВАНУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, БЛОК-ХАУС. КОНТАКТИ: 64-58-45, (067) 363-37-87, (050) 515-58-06 ДОШКУ ОБРІЗНУ, НЕОБРІЗНУ. БАЛКИ, КРОКВИ, БРУС УСІХ РОЗМІРІВ, НА ЗАМОВЛЕННЯ. ВАГОНКУ, ДОШКУ ШПУНТОВАНУ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (0362) 43-23-99, (094) 966-23-99, (098) 687-74-06

Металочерепицю, металопрофіль. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Металочерепицю, сайдин , водостічні системи. Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Металочерепицю. Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58 Металочерепицю. Конта ти: 43-05-81, (067) 395-25-90 Металочерепицю. Конта ти: (097) 645-34-58

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ ВІД ВИРОБНИКА. ГАРАНТІЯ, МОНТАЖ, ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 62-56-96, 62-56-97, (067) 380-21-09 МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ, ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ ІНФРАЧЕРВОНОГО ОПАЛЕННЯ, ВИРОБИ З НАТУРАЛЬНОГО КАМЕНЮ. КОНТАКТИ: 43-19-16, (099) 040-63-82

БЛОКИ ВІБРОПРЕСОВАНІ

ДСП рядов , ДВП ламінован . Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 ДСП, ламінован , рядов . Конта ти: 22-50-48 ДСП. Конта ти: 64-12-98, (0332) 78-72-74 Єврор беройд. Ціна: 16,00 рн. Конта ти: (096) 504-30-47, (093) 702-18-82

КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, ШУТЕР, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 ТОНН. КОНТАКТИ: 68-36-60, (067) 970-89-78 КЕРАМЗИТ (НАСИПОМ, ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ МІШКИ, «БІГ-БЕГИ»). ФРАКЦІЇ 5-10 ММ, 10-20ММ, 20-40ММ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА САМОСКИДАМИ ВІД 5 ДО 60 М. КУБ. ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Керамзит, марм ров рихт , азобетонні бло и, шифер, щебінь, амінь, відсів, пісо . Конта ти: (0362) 27-98-98, (067) 362-27-90 Керамзит. Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62 Крихт марм ров . Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62 Кр и олодязні та для септи а. Конта ти: (0362) 43-16-75, 23-03-90 (067) 494-75-45, (050) 555-81-91

Новин а! Уні альні вібропресовані бло и: стовпчи и для пар анів (прямо тні, р лі), б дівельні бло и 26х20х40, 20х20х40, 10х20х40

Конта ти: (096) 449-44-68 Новин а! Уні альні вібропресовані бло и: стовпчи и для пар анів (прямо тні, р лі), б дівельні бло и 26х20х40, 20х20х40, 10х20х40 Конта ти: с. Городо (096) 449-44-68 Онд лін. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Пиломатеріали з тополі і сосни, розпилювання ліс . Конта ти: (067) 729-62-95 Пиломатеріали. Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77 Піддони. Конта ти: 68-24-37, (067) 362-69-82

ПІНОБЛОКИ УСІХ ТИПОРОЗМІРІВ. ПРЯМІ ПОСТАВКИ ІЗ ЗАВОДІВ (МОЖНА МАЛИМИ ОБ’ЄМАМИ). КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Матеріали б дівельні, с часні. Конта ти: 64-31-11, 64-33-00 (050) 435-44-02

Пінобло и. Конта ти: (03657) 7-61-57, (097) 908-42-09, (050) 375-07-38

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДАХУ

Пінобло и. Конта ти: (096) 782-11-76, (095) 260-70-80 Пісо б дівельний, митий з достав ою. Ціна: 1,00 рн. Конта ти: 43-12-70 (067) 943-36-60

Металочерепиця Металочерепиця, металопрофіль, бітумна черепиця, дахові вікна, дахові водозливи, утеплювачі тел.: (0362) 43-19-54 (097) 421-75-17, БЛОКИ ВІБРОПРЕСОВАНІ ПІД «РВАНИЙ» КАМІНЬ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ПАРКАНІВ, ДЛЯ БУДІВНИЦТВА БУДИНКІВ ТА ПРИМІЩЕНЬ, ШАПКИ, СТОВПЧИКИ, КРИШКИ ПАРАПЕТНІ, БОРДЮР ДОРОЖНИЙ ТА ТРОТУАРНИЙ, МУРУВАННЯ З БЛОКУ. КОНТАКТИ: (097) 981-24-44, (067) 360-00-59

Ва он б дівельн , 2.4х4.4. Конта ти: (067) 988-59-74 Вапно. Конта ти: 62-30-26 Ват «Техноні оль». Ціна: 13,00 рн. Конта ти: (096) 504-30-47, (093) 702-18-82 Ват

ВАГОНКУ ДЕРЕВ’ЯНУ (СОСНА), ВІЛЬХА, 55 ГРН/КВ.М., ШПУНТОВАНУ ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, 90 ГРН/КВ.М., САЙДИНГ ДЕРЕВ’ЯНИЙ (БЛОК-ХАУС) КУТНИК, ПЛІНТУС, МОНТАЖНУ РЕЙКУ. МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 64-58-45, (067) 363-37-87, (050) 515-58-06

ВАПНО, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, КАМІНЬ, КРИХТИ КОЛЬОРОВІ, БЛОКИ ПІНОБЕТОННІ. ДОСТАВКА НА ОБ’ЄКТСАМОСКИДАМИ. ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, КАМІНЬ БУТОВИЙ, ЗЕМЛЮ, ТОРФ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130. ВИВЕЗЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

Вироби залізобетонні, достав а. Конта ти: 5-07-05, (067) 645-29-60 Вироби залізобетонні: плити п стотні, перетин и, сваї, плити для о орожі, ільця олодязні, бордюри, сіт для лад и це ли. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

ВІДСІВ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ - «БАЗАЛЬТ», ГРАНІТ. ПІСОК МИТИЙ, КРИХТУ ГРАНІТНУ. ЦЕГЛУ, ЧОРНОЗЕМ, ЦЕГЛУ ПОШТУЧНО, ПІСОК І ВІДСІВ У МІШКАХ. КОНТАКТИ: 43-26-72, (097) 396-23-38

ДВП. Конта ти: 22-50-48 Достав а: щебінь, пісо , відсів, ерамзит, рихта, вапно, тирса. а під е Конта ти: (067) 760-04-08

ДОСТАВКА ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ 12 63-25-49, (097) 467-16-43 Конта ти:

Газобло и стінові та перестіночні. Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77 Газобло и стінові та перестіночні. Достав а та вивантаження раном-маніп лятором. Конта ти: 26-38-57, (067) 360-08-77

Матеріали для дах . Металочерепицю, металопрофіль, біт мн черепицю, дахові ві на, дахові водозливи, теплювачі. Конта ти: 43-19-54, (097) 421-75-17, (098) 970-54-64 Матеріали по рівельні. Конта ти: (098) 702-00-15 gild-krovel@mail.ru www.gild-krovel.com.ua

Металочерепицю, біт мн черепицю, водостічні системи, сайдин . Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58, (066) 607-82-71

Т (САМОСКИД). КОНТАКТИ:

Водостічні системи. 43-03-58, (097) 332-48-58

(098)970-54-64

Металопрофіль. Конта ти: (097) 645-34-58

КАМІНЬ, ПІСОК МИТИЙ, ШУТЕР,

мінеральн . Конта ти: 62-30-26

Вироби з жерсті. Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33

Д В П . Конта ти: 64-12-98, (0332) 78-72-74

Достав а самос идами ЗІЛ (6т), КамАЗ (12т), ДАФ (30т). Щебінь, пісо , відсів, ерамзит, рихта, вапно, тирса. Вивезення сміття, робота під е с аватором. Ліц. АВ №352344 від 18.07.2007 р. МТЗУ.

Конта ти: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ, УТЕПЛЮВАЧІ, ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ, МАНСАРДНІ ВІКНА, ДАХОВІ ДРАБИНИ, ГІДРОПАРОБАР’ЄРНІ ПЛІВКИ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (097) 186-84-06

ПІСОК БУДІВЕЛЬНИЙ, ЦЕМЕНТ М-500 В МІШКАХ, РІЧКОВИЙ, ВАПНО, ВІДСІВ, КЕРАМЗИТ, ЧОРНОЗЕМ, ЩЕБІНЬ. ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ, БУДІВЕЛЬНУ, ВОГНЕТРИВКУ ПОШТУЧНО. ДОСТАВКА. ВАНТАЖНИКИ. КОНТАКТИ: 40-02-05, (098) 866-01-99, (050) 563-61-36 Пісо , піісо митий, відсів, щебінь базальтовий, ранітний, амінь б товий, р чний, лин , чорнозем. Конта ти: 45-23-43, (097) 600-73-55 Пісо , пісо митий, відсів, щебінь базальтовий, ранітний, амінь б товий, р чний, лин , чорнозем. Конта ти: 43-46-61, (097) 410-00-65

ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ЧОРНОЗЕМ, ГЛИНУ. ВИВІЗ СМІТТЯ, КОПАННЯ КОТЛОВАНІВ. КОНТАКТИ: (067) 953-95-33 Плита ОСП. Ціна: 115,00 рн. Конта ти: 63-06-34, (096) 504-30-47 Плити бетонні, ПКЖ, ребристі - 6 * 1,5м. Ціна: 300 рн. Конта ти: (097) 187-80-22 p r o m _ r i v n e @ u k r . n e t www.akordmebli.ax3.net Плити для о орожі, ільця олодязні, бордюри, сіт лад и це ли. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Плити о орожі, 6х1,5, 6 шт . Конта ти: (067) 260-98-99


№`33 вiд 31 серпня 2011 ро ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ВСІХ ФРАКЦІЙ, ВІДСІВ, КАМІНЬ БУТОВИЙ, ЧОРНОЗЕМ, ТОРФ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130. ВИВЕЗЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ВІДСІВ, ШУТЕР, МИТИЙ ПІСОК, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 ТОНН (САМОСКИД). КОНТАКТИ: 68-37-51, (067) 492-90-53, (095) 876-50-33 Плити пере риття 9х1,5 м. Конта ти: (066) 764-01-20, (098) 405-22-85 Плити ПКЖ 6,1.5 м. Конта ти: (096) 221-04-49 Плити ПКЖ 6х1,5 м. Конта ти: (096) 221-04-49 Плити п стотні, перетин и. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Плит ерамічн , 20х25 см, Хар ів, недоро о. Конта ти: 62-16-02, (098) 825-42-22 ПЛИТКУ ТРОТУАРНУ, ВІБРОЛИТУ, ПЛИТКУ ТРОТУАРНУ, ПРЕСОВАНУ ТИПУ «ЦЕГЛА» (ГІДРОМЕХАНІЧНЕ ПРЕСУВАННЯ), ПЛИТКУ ФАСАДНУ, ЕЛЕМЕНТИ БЛАГОУСТРОЮ. ПОСЛУГИ ВКЛАДАННЯ. КОНТАКТИ: 24-15-83, (067) 363-23-92

Плит трот арн . Конта ти: 61-09-19, 61-06-14 Подар ю дерево старої хати, самовивіз. Конта ти: 60-78-54 По рівельні матеріали, біт мн черепицю. Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77 Полі арбонат, Німеччина, Швейцарія. Конта ти: (060) 349-72-44 Полі арбонат. Конта ти: 62-30-26 Ра шня , римсь ий. Конта ти: (03657) 7-61-57, (097) 908-42-09, (050) 375-07-38 Ринви оцин овані, б/в. Конта ти: (067) 380-05-65 Розчин вапняний, цементний. Достав а. Конта ти: (067) 382-56-01 vpotopa@mail.ru Сайдин . Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Сіт и мос ітні. 45-20-30,45-20-33

Конта ти:

СІТКУ МЕТАЛЕВУ, ЗВАРЮВАЛЬНУ, ПЛЕТЕНА «РАБИЦЯ» КОНТАКТИ: 43-12-81 (067) 725-12-81 С ло для ві он. Конта ти: 22-48-94, (097) 808-63-80 Стелю підвісн . Конта ти: 62-30-26 Стовпчи и, сіт 284-53-15

. Конта ти: (096)

С міші ідроізоляційні. Конта ти: 62-30-26 Тр би водозливні з оцин ованої сталі в зборі. Конта ти: (067) 772-92-16

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Цемент. Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77 Цемент. Конта ти: (067) 360-61-72

Черепицю біт мн . Конта ти: (096) 782-11-76, (095) 260-70-80

Бал и, ро ви 4-9 м, дош и, с хі пиломатеріали, ва он а, сходи, рей и, овані вироби, б дь-я а форма оплати, ПДВ, достав а. Конта ти: 050-665-08-08

Черепицю в асортименті. Конта ти: 63-00-11, 23-40-18

Бал и, ро ви, дош и. Конта ти: 063-859-57-55

Черепицю біт мн . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Бал и, ро ви, д бові дош и, дош и на підло , монтажні рей и. Конта ти: 050-665-08-08

ЧЕРЕПИЦЮ КЕРАМІЧНУ ROBEN, КОМПЛЕКТУЮЧІ ДО НЕЇ. КОНТАКТИ: (098) 868-28-97, (067) 462-50-09, (050) 378-26-00

Басейн, для плавання, для дорослих. Конта ти: 095-219-78-62 Бетон різних маро , шла обло и. Конта ти: 76-02-48, 76-02-53, 050-438-59-51 Бетонні плити, 3х3,6 м, 12 шт. Ціна: 1800 рн./шт. Конта ти: 093-881-34-80

Черепицю ерамічн та цементнопіщан . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

ЧОРНОЗЕМ, ЗЕМЛЮ, ТОРФ, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00 Шифер, б/в, жерсть оцин ован , б/в. Конта ти: (098) 800-80-23 Шифер, б/в. Конта ти: (067) 380-05-65 Шифер, б/в. Конта ти: (096) 513-81-58 Шифер, цемент, р беройд, єврор беройд, ДВП, лист, профіль, онь и оцин овані, біт м. Достав а автотранспортом. Конта ти: (0362) 43-15-68, 69-08-60, (067) 527-24-08, (066) 794-29-77 tovvtpming@mail.ru www.ming.cat-in.net Шифер. Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62 Шт ат р и і леї. Ціна: 70,00 Конта ти: (096) 504-30-47

рн.

Щебінь, відсів, ранітний і базальтовий, пісо б дівельний митий, ерамзит, це л , шифер. Достав а по міст і області. Конта ти: 43-12-70, (067) 943-36-60 ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ВСІХ ФРАКЦІЙ, ВІДСІВ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, КАМІНЬ РУЧНИЙ, МЕХАНІЧНИЙ, ТОРФ, ЧОРНОЗЕМ, ДОСТАВКА А/ М ЗІЛ-130, ВИВЕЗЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

Щебінь ранітний, достав а. Ціна: 1,00 рн. Конта ти: (067) 943-36-60

ЩЕБІНЬ, ПІСОК ФАСОВАНИЙ, В МІШКАХ, ТОННАМИ. ДОСТАВКА, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00 Щебінь, пісо , відсів, достав а ЗІЛ-130. Конта ти: (066) 764-01-20, (098) 405-22-85

Тр б азбестов , 100 мм. Конта ти: 23-72-57 (099) 438-65-84

Щебінь, пісо , відсів, щебінь ранітний, пісо митий, вивіз сміття. Конта ти: 23-57-46, (050) 999-61-44, (097) 886-17-70

Ущільнювач. Конта ти: 22-68-56, 62-33-53

Щебінь, пісо . Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

Фанер водостій , ламінован , різних товщин та розмірів. Конта ти: (067) 363-71-16

Щебінь. Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62

Фанер . Конта ти: (067) 363-70-16 Ф а р б и водоем льсійні. Конта ти: 62-30-26 Це л б дівельн , червон . Ціна: 1,00 рн., тор . Конта ти: 43-12-70 (067) 943-36-60

ЦЕГЛУ БУДІВЕЛЬНУ: М-100, М-75. ДОСТАВКА, ВИВАНТАЖЕННЯ. КОНТАКТИ: 43-65-41, 5-20-03, (098) 829-55-41, (067) 927-02-45 ЦЕГЛУ ЛИЦЮВАЛЬНУ СБК, ЄВРОТОН, ПРОКЕРАМ, БІЛА ЦЕРКВА, АПБ ЦЕГЛА (БОРЗНА), ЛІТОС, КЕРАМЕЙЯ, БЛОК КЕРАТЕРМ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (093) 577-99-11, (098) 246-32-12 Це л лицювальн . Конта ти: 63-00-11, (050) 375-02-33. Це л М100. Конта ти: (067) 360-69-83 Це л облицювальн . Конта ти: (096) 782-11-76, (095) 260-70-80 Це л рядов М-75, М-100, лицювальн . Конта ти: 26-38-57, (067)360-08-77 Це л рядов , лицювальн . Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77 Це л , 200 шт, с ловат . Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02 Це л , б/в. Ціна: 2 рн./шт. Конта ти: (067) 490-15-18 Це л , б/в. Недоро о. Конта ти: (096) 461-81-60 Це л , рядов , М-75, М-100. Конта ти: (067) 462-50-09

Бал и, довжина 6 м, 20 шт., 120 рн./ шт, бр ів а, сіра, 40 в. м, 40 рн./ в. м. Конта ти: 050-339-93-00

Щебінь. Дешево. Власни . Конта ти: 45-45-45, (096) 123-54-69

2.2.2. К плю Армат р б дівельн , 10-12-14мм., можна б/в. Конта ти: (097) 238-08-29 Бр ів базальтов або Конта ти: (097) 618-30-40

ранітн .

Дош ясенев 50 мм, с х , довжиною 3,5-4,5 метрів. Конта ти: 28-92-54, (063) 125-36-16, (098) 811-64-14 shodyveletyk@ukr.net

ДУБ СТАРИЙ, ДОШКУ, БРУС ДУБОВИЙ ЗІ СТАРИХ БУДИНКІВ. ЦІНА: ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. КОНТАКТИ: (067) 671-34-84 К н , онтейнер або ва ончи . Конта ти: (093) 878-16-16 К плю ліноле м, можна б/в. Конта ти: (097) 238-08-29

Бит це л та шла , від розібраної б дівлі, недоро о. Конта ти: 067-332-39-04

Гідроізоляційн с міш Ceresit CR-65. Конта ти: 095-402-80-15 Двері бал онні. Конта ти: 76-05-87 Двері вхідні, 067-289-24-20

б/в.

Конта ти:

Двері МДФ, біло о ольор , 0,60х2, з завісами і врізним зам ом. Конта ти: 099-083-19-65, 71-40-41 Двері, б/в. Конта ти: 050-378-87-64 Двері, ві онні рами. Ціна: Недоро о. Конта ти: 23-42-91, 097-783-47-69 Двері, між імнатні, зі с лом. Ціна: Недоро о. Конта ти: 28-56-58 Двері, між імнатні, старо о зраз а, є з с ляною встав ою, бал онні. Ціна: недоро о. Конта ти: 050-181-49-77 Де оративні шт ат р и, продаж та нанесення, OIKOS, CANDIS, Antiko, Signoria, Spiver та інше.Продаж інстр ментів. Конта ти: ТМ «С часні стелі» 28-51-88 050-339-93-21, Дерево оріха. Конта ти: 066-427-58-39

Біл та червон це л , відсів, ерамзит, пісо , щебінь, чорнозем, торфо рихт , торфобри ет, дрова, достав а по міст без оштовна, вивіз б д. сміття. Конта ти: 095-535-56-63, 097-751-64-30

Дерев’яні бр си: сосна, 5х8 см, 12 шт., 2 м, д б, 5х7, 2 м, 4 шт. Конта ти: 26-38-67

Біл та червон це л , відсів, пісо , щебінь, чорнозем, торфо рихт , торфобри ет, дрова, ерамзит, достав а по міст без оштовна, вивіз б д. сміття. Конта ти: 050-941-48-24, 050-832-97-42, 76-72-23

Дерев’яні рами, зі с лом, з шести частин, б/в, 40 шт., між імнатні двері, б/в, зі с лом та л хі. Ціна: Дешево. Конта ти: 095-220-03-87, 72-59-75

Біл та червон це л , відсів, щебінь, пісо , чорнозем, ній, торфо рихт , достав а, вивіз б дівельно о сміття. Достав а по міст без оштовна. Конта ти: 050-609-77-14, 097-839-42-39 Біл та червон це л , відсів, щебінь, пісо , чорнозем, ній, торфо рихт , достав а, вивіз б дівельно о сміття. Достав а по міст без оштовна. Конта ти: 26-24-33, 050-652-41-97 Біл та червон це л , відсів, щебінь, пісо , чорнозем, ній, торфо рихт , достав а, вивіз б дівельно о сміття. Достав а по міст без оштовна. Конта ти: 050-021-82-14 Біл та червон це л , відсів, щебінь, пісо , чорнозем, ній, торфо рихт , достав а, вивіз б дівельно о сміття. Достав а по міст без оштовна. Конта ти: 050-569-48-13 Біл та червон це л , відсів, щебінь, пісо , чорнозем, ній, торфо рихт , достав а, вивіз б дівельно о сміття. Достав а по міст без оштовно. Конта ти: 050-569-48-13, 050-021-82-14

Дерев’яні двері, фільончасті, б/в. Конта ти: 050-242-03-02

Дерев’яні фільончасті-с ляні двері, 65х210 см, недоро о. Конта ти: 72-62-98, 066-746-56-21 Дерев’ян бал онн рам , пофарбована, зас лена, недоро о. Конта ти: 25-96-84 Дерев’ян ва он (сосна, вільха). Конта ти: 050-546-84-99 Дорожні плити, товщиною 16 см, 20 шт. Конта ти: 096-204-92-96 Дорожню плит , плити ПКЖ, це ла б/ в, ри елі, перемич и, аміння б дь-я о о тип . Конта ти: 050-905-31-59 Дош и для опал б и, б/в, хороший стан, недоро о. Конта ти: 050-378-03-51, 066-062-34-81 Дош и, бр с. Конта ти: 77-00-51, 066-233-86-51 Дош , необрізна, с ха, сосна, 44 мм, довжина 4,50 м. Ціна: 700 рн. Конта ти: 26-02-01, 095-491-98-27 ДСП, 3х4, новий. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-783-47-69, 23-42-91 Залізобетонний стовп, б/в. Конта ти: 050-813-73-32

Біл та червон це л , пісо , щебінь, б товий амінь, чорнозем, торфо рихт , відсів. Конта ти: 050-917-16-70

Італійсь плит для підло и, 11 в. м, з де орами, недоро о. Конта ти: 066-114-80-49

Бло и азобетонні ТМ «БР-ЕКО», мар а Д-500, сертифі овані.Розмір 20х30х60, 20х40х60, 10х30х60. Конта ти: 098-034-64-46, 050-853-05-96

Камінь-ра шня римсь ий, для зведення 1-4 поверхових б дівель, о орож, ф ндаментів. БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. Достав а без оштовна. Конта ти: 095-716-95-10, 097-766-03-68

Бло и з римсь о о ра шня а. Міцні, відбірні бло и. Висо ої я ості. Достав а по міст та області в орот ий термін. Ціна: від виробни а. Конта ти: 097-281-15-00, 063-937-28-60 Бло и, 20х30х60, 11 099-923-67-81

б. м. Конта ти:

Камінь: річ овий, індезит, піщани , ра шня , за арпатсь ий б т, б т, раніт. Конта ти: 050-905-31-59 Кахель де оративний, омпле т на амін. Ціна: 200 . о. Конта ти: 050-544-24-15 vova68@yahoo.com

Блях оцин ован , 2х1 м, товщина 0,55, 30 листів. Ціна: Недоро о Конта ти: 26-88-37, 095-536-66-26

Кахель, білий, 098-577-35-34

Блях оцин ован , 5 листів, 1,5х1,0. Конта ти: 067-332-02-51

Керамзит в міш ах, 50 міш ів. Конта ти: 050-544-45-24

Бр ів , ранітна, олота, достав а, 8 ольорів. Ціна: від 75 рн./ в. м. Конта ти: 068-140-05-50

Кован лав , довжина 1,60. Конта ти: 72-58-52, 050-928-15-45,

Бр ів , поребри и, відливи, даш и на стовпчи и, парапети різних розмірів та різно о ольор . В л. Запорізь а, 37 (р-н Теремно). Конта ти: 050-876-19-79, 290-270

б/в.

Конта ти:

Компле т дверей, б/в, темно о ольор , для 3- імнатної вартири панельно о б дин . Конта ти: 050-529-93-16 К ти и для підтримання ре ламно о щита на офісі, 0,9, 6 шт. Конта ти: 050-181-49-77

Б дівельне ришт вання. Конта ти: 050-674-56-09

К тни и алюмінієві, Конта ти: 24-59-64

Б товий амінь, щебінь, відсів, пісо , це л , лин , землю, торфо рихт та інші б дівельні матеріали, вивіз сміття. Конта ти: 066-779-97-07, (03322) 6-84-75

К хонне ві но, демонтоване з новоб дови, 162х117 см. Ціна: 500 рн. Конта ти: 067-999-02-56

Ва он соснов , 8-10 в. м, недоро о, терміново. Конта ти: 78-29-72

Металопласти ові ві на VEKA. Конта ти: 098-777-47-09, Ми ола

Ват мінеральн , залиш и. Конта ти: 050-725-84-19

Між імнатні двері, б/в, ДВП. Конта ти: 050-378-79-45, 76-02-86

Відсів, щебінь, пісо , б товий амінь, червон та біл це л , чорнозем, торфо рихт . Конта ти: 050-966-07-25

Між імнатні двері, разом зі с лом та р ч ами, в хорошом стані; 2 дверей (0,60х2 м), 2 дверей (с цільні, 0,60х2 м). Ціна: 160 рн. Конта ти: 25-84-17, 050-243-17-03

Ві на зас лені, б/в, 150х140 подвійні, с ладаються із 3 частин. Конта ти: 70-74-73, 050-378-29-56 Ві на зі с лом, без ороб и. Конта ти: 72-06-68 Ві на, 150х140, б/в, хороший стан, дешево. Конта ти: 095-424-39-56 Ві на, б/в. Конта ти: 097-783-47-69

23-42-91,

Липов

на

бал он.

ва он . Конта ти: 77-00-51

Мотобло , в-ва Білор сь. Конта ти: 066-444-98-65 Нат ральн металочерепицю. Конта ти: 29-94-49, 098-985-51-19 Нове пласти ове ві но КВЕ, чотири амерне, 1,31х1,20, права половина від ривається. Конта ти: 050-588-96-87

С лобло и. Конта ти: 43-16-85

Ві на, дерев’яні, б/в. Конта ти: 79-98-13

Нов , дерев’ян рам 167х200. Конта ти: 093-469-24-34

Ш и ф е р , б/в, 30 шт. Конта ти: 23-69-89

Ві но дерев’яне, 120х185 см. Конта ти: 72-55-20

О орож металев , для пам’ятни а. Конта ти: 066-427-58-39, 75-19-91

М.ЛУЦЬК (0332), (03322)

Ві онні рами, 10 шт., 235х50. Конта ти: 72-57-08, 098-275-12-50

Панелі пере риття, б/в, 150х6, 5 шт. Конта ти: 050-545-83-77

Во нетрив це л . Конта ти: 72-57-08, 098-275-12-50

Панелі пере риття. 063-859-57-55

Конта ти:

2 міш и с міші Ceresit CR-65, по 25 . Ціна: 75 рн./мішо . Конта ти: 095-402-80-15

Ворота, аражні, металеві, дерев’яні, по 2 омпле ти. Конта ти: 78-50-62, 067-334-34-78

Панелі пере риття. 093-639-58-21

Конта ти:

Армат ра, діаметр 28 мм, 140 м. Конта ти: 050-014-32-37

Вхідні двері, ві но, дерев’яні, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 71-05-65, після 19.00

Бал и, 12х14, довжина 5 м. Конта ти: 050-829-59-47 Бал и, 3 шт., довжина 6 м, діаметр. 15 см. Ціна: 60 рн./шт. Конта ти: 063-449-43-97

Панелі ПК 1,2*6,0 - 35 шт., та 1,5*6,0, 13 шт., б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-232-05-92

Вхідні і між імнатні двері. Конта ти: 098-985-50-44, Ми ола

Панелі ребристі ПКЖ, залізобетонні, б/ в, або обміняю на плос ий шифер. Конта ти: 097-752-59-55

Гаражні ворота, металеві та дере’яні, 2 омпле ти. Конта ти: 099-052-86-03

Пар ет д бовий. 068-108-81-18

Конта ти:

19


20

ГАЗ, ОПАЛЕННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ Це л та шифер, б/в, хорошої я ості. Конта ти: Л ць ий р-н, 099-129-12-20, 066-079-95-53

№`33 вiд 31 серпня 2011 ро

ПОЛІКАРБОНАТ

Це л червон , 1000 шт. Конта ти: 050-339-93-00 Це л червон , біл «півторач » та шифер, бій це ли та бетон . Все б/в, відмінном стані, з достав ою. Конта ти: 097-546-98-48 Червон це л і панелі пере риття. Конта ти: 063-859-57-55 Швелер металевий, ширина — 0,24, нарізаний по 2,6 п. м, новий. Конта ти: 050-181-49-77 Швелер, новий. Конта ти: 28-56-58 Швелер, тр би, стовпчи и, дош , соснов , д бові бр си. Конта ти: 097-184-71-36

Конта ти: 43-63-74, (067) 760-04-25

Шифер, 8-хвильовий, 10 листів. Конта ти: 067-332-02-51

Полі арбонат різно ольоровий, прозорий пласти для на риття бал онів, теплиць, альтано , озир ів. Конта ти: 43-63-74 (067) 760-04-25

Шиферні листи на о орож , б/в, 2,5х1,5, 9 шт. Конта ти: 096-857-53-28 Щебінь, відсів, пісо , б товий амінь, червон та біл це л , чорнозем, торфо рихт . Конта ти: 050-966-07-20

2.3.1. Продам

Ва он пласти ов , МДФ. Конта ти: 62-30-26 Ванн а рилов з новоб дови. Конта ти: 62-17-45, (068) 568-14-76 Вироби з жерсті, профІльовані настили, водостічні системи Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Водовідливи оцин овані. Конта ти: 62-30-26

Підві онни и, пласти ові, білі, 2 шт. Конта ти: 095-588-55-44 Пісо , щебінь (базальт, раніт), відсів, б товий амінь, червон та біл це л , чорнозем, торфо рихт . Конта ти: 050-837-10-95 Пісо , щебінь, різних фра цій, відсів, це л червон та біл . Конта ти: 095-533-63-94 Пісо , щебінь, різних фра цій, відсів, червона та біла це ла. Достав а, вивіз б дівельно о сміття. Конта ти: 095-533-63-94 Плити пере риття-ПКЖ, на дах, 3х6 м, 1,5х6 м. Конта ти: 71-83-92 Плити ПКЖ, 6х1,5 м, плити для ан арів, люч ові, 4х2 м, б/в. Конта ти: 097-546-98-48 Плити ПКЖ, ПК, дорожні плити, це л червон , силі атн , по они, стовпи, перемич и, можл. обмін на автотехні . Конта ти: 068-139-77-12, 099-178-70-78 Плит для підло и з де орами, в-ва Італія. 45х45, 11 в., недоро о. Конта ти: 72-73-64 Плит облицювальн , 15х15 см. Конта ти: 72-55-20 Плінт са, для стелі, нові та б/в, для підло и, в омпле ті з ріпленням. Конта ти: 75-06-36 Подвійне дерев’яне ві но з р ч ою та жалюзями, 142х148, в хорошом стані, б/в. Ціна: 400 рн. Конта ти: 25-84-17, 050-243-17-03 Профільн тр б , 50х50, довжина 2,2 м, метал-3, 15 шт. Конта ти: 095-912-03-92 С ло для теплиці. Конта ти: 28-23-68

77-00-51,

С ло, 2 мм, 3 мм, можливо на теплицю. Конта ти: 097-184-71-36 Соснові ві на, з д бовими ороб ами, 4 шт., зас лені, розмір по ороб ах 1,20х1,60. Конта ти: 093-724-53-83, 26-82-97

Тр би поліпропіленові СІТІНГ, в-ва Чехія, оптові ціни. Конта ти: 050-271-14-84

Водостічні системи. Конта ти: (097) 645-34-58

КОНВЕКТОРИ

Ро л , б/в. Конта ти: (050) 191-75-08

. Конта ти: 62-30-26

С лобло и, б/в. Конта ти: (096) 213-55-52

СПЕЦЕМАЛІ: ХС, ХВ, ЕП, КО, МЛ, АНТИКОРОЗІЙНІ, ТЕРМОСТІЙКІ. РОЗЧИННИКИ: Р-4, Р646, Р-647, УЙАТ-СПІРИТ, СОЛЬВЕНТ, ОЛІФА. ГРУНТИ, ЕМАЛІ: ГФ, ПФ, НЦ. ЛАКИ СТОЛЯРНІ: НЦ, ПУ. ДИСПЕРСІЯ ПВА. КОНТАКТИ: 69-06-85, 26-34-72

Ящи для розчин . Конта ти: (067) 686-58-64

М.ЛУЦЬК (0332), (03322) Бетонолом автономний-р йнівни . Конта ти: 099-048-81-13 Боч для варіння смоли. Конта ти: 067-289-24-20 Віброверстат для ви отовлення бло ів, 20х20х40, та інші. Конта ти: 050-015-88-26

ТЕПЛОВЕР ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНУ ШТУКАТУРНУ СУМІШ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ, ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА ПІДГОТОВКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ДЕКОРАТИВНІ ШТУКАТУРКИ. КОНТАКТИ: 40-05-60, 43-67-59 WWW.TEPLOVER.COM.UA

Віброверстат для ви отовлення шла обло ів, відсівобло ів, ерамзитобло ів. Конта ти: 067-787-87-59, 095-911-79-18 Гембляр , 400 мм, стіл 2500 мм, 4 леза, осий вал, 3 Вт, недоро о. Конта ти: 093-708-09-79 Дриль, нова. Конта ти: 050-236-52-42

Газові онве тори АКОГ та отли ТЕPLOWEST від виробни а. Котли на твердом паливі.

Конта ти: 63-01-09, (097) 477-65-20, (050) 748-02-43 Газові онве тори АКОГ та отли ТЕPLOWEST від виробни а. Котли на твердом паливі. Конта ти: 63-01-09, (097) 477-65-20, (050) 748-02-43 Гідро- та пароізоляцію. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Гріл -автомат до азової печі. Ціна: 450 рн. Конта ти: 28-96-33

Двері МДФ, броньовані. Конта ти: 62-30-26

Фарби а рилові. Конта ти: 5-50-15, 43-13-06, (050) 431-16-32

Компресор для фарб вання (недоро о). Конта ти: 095-022-19-28, Дмитро

Каміни е с люзивні, де оративні під еле тротоп и Конта ти: (096) 918-75-83

Жалюзі сіх видів. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76

Ф рніт р . Конта ти: 64-12-98, (0332) 78-72-74

Колон и азові. Конта ти: 28-24-76

Каміни (топ и), ори інальні, висо ий КДД. Конта ти: (067) 729-62-95

Х дожня ов а. Ві онні решіт и, о орожі, сходи та бал они, навіси та озир и, овані меблі, металеві онстр ції, ований е с люзив. Конта ти: (097) 273-76-61 Hotferro@mail.ru

Новий форматно-роз рійний верстат для розпил ДСП. Конта ти: 095-642-06-81 Прес для с леювання дверей та фанери. Ціна: 5000 .о. Конта ти: 097-405-29-24

Колон азов «Юн ер». Конта ти: 64-21-15, (097) 410-46-10

Станцію для виробництва пінобетон , хороший стан. Ціна: Недоро о. Конта ти: 098-549-49-72

Колон азов в робочом Конта ти: 63-70-87

Кахель для р б и. 22-48-94, (097) 808-63-80

Клей для бло ів. Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77 Ковані вироби. Ви отовлення. Недоро о. Конта ти: 24-75-82, 45-45-82, (050) 375-49-85, (097) 442-73-13 КРИХТУ МАРМУРОВУ РІЗНИХ КОЛЬОРІВ: МОЗАЇЧНУ, ЛАНДШАФТНУ, ФАСАДНУ. КАМІНЬ ЛАНДШАФТНИЙ. РІЗНІ ФРАКЦІЇ. ДОСТАВКА, ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Пар ет б овий. Конта ти: (096) 382-00-23, (067) 362-71-58

Пар ет д бовий. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 564-50-73 Підло 62-30-26

ламінован .

Шпалери паперові. Конта ти: 28-96-33 Шпалери, дешево. Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-25

То арний верстат 1 К 62, ідеальний стан. Конта ти: 050-940-25-24, 068-109-38-61

Шпалери. Конта ти: (050) 560-88-99, (066) 260-81-80

Тр боз инач, діаметр 30 мм, пот жність 1,1 Вт. Конта ти: 096-456-88-36

Конта ти:

Пінопласт. Конта ти: 62-30-26 Плит ранітн , шліфован , олір сірий та чорний. Конта ти: 28-88-69 Плит лицювальн , вир-ва Ю ославія, нова, 15х15 см. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Тр б залізобетонн , діам. 50 см, довж. 5 м. Конта ти: 095-244-78-72 Фі рне с ло, 120х57. Конта ти: 72-57-08, 098-275-12-50

Плит на підло в хню, 5 в.м., 300 рн. Конта ти: (067) 921-92-08

Форми, б/в, (в добром стані), для ви отовлення бр ів и та «рвано о» аменю, або обміняю на цемент. Конта ти: 050-876-19-79, 290-270

Поролон. Конта ти: 64-12-98, (0332) 78-72-74

Ф ндаментні бло и ФБС -4- 300 рн., ФБС -3- 240 рн., перемич и всіх видів, ільця аналізаційні, бордюри, поребри и. Можлива достав а і бартер. Конта ти: 050-378-06-26; 29-02-35, 067-370-45-34 www.bbo.at.ua

Ролети захисні, я ість арантована. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76

Ролети бамб ові. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76

Сайдин , пласти ов ва он , де оративні панелі ПВХ. Конта ти: 63-23-90, (098) 871-80-54, (093) 489-88-19 Стелі натяжні. Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58

Тр боріз для пласти ових тр б, новий. Ціна: 30 рн. Конта ти: 050-236-52-42

2.3.2. К плю

Конта ти:

Плит лицювальн , рожев , Ю ославія, 15х15, нов . Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Ф ндаментні бло и ФБСФ-40, 40 шт. Ціна: 265 рн. Конта ти: 093-639-58-21

Конта ти:

Двері дерев’яні. Конта ти: 61-04-45

Пар ет д бовий, 12 в.м. Ціна: 50 рн/ в.м. Конта ти: 22-65-75

С х столярн дош , необрізна, 25 мм, довжина 4 м. Ціна: 600 рн./ б. м. Конта ти: 093-839-91-94

надвірн .

Еле тронасоси, насосне обладнання. Конта ти: 61-09-23, 62-20-33, 63-08-01

Столярні дош и, бал и, ро ви, рей и. Конта ти: 066-938-68-74, Ма сим

С хі дош и: ясен, черешня, липа, сосна. Конта ти: 095-883-33-53, 050-104-53-73

Вбиральню 28-88-69

апарат.

Пар ет д бовий, 10,2 в.м. Конта ти: 64-76-03

Конта ти:

Ро л , б/в, 2 т. Конта ти: (050) 191-75-08

Ванн , 1.50, мивальни , б/в. Конта ти: 64-63-47, (067) 347-32-87

Еле трозварювальний Конта ти: 095-875-96-92

Софіти, по рівля, сайдин , водостічні системи: продаж, достав а, монтаж. Конта ти: 095-722-94-90, Михайло

С хе вапно, мішо . 23-46-27, 050-322-08-32.

Сантехні

Ришт вання б дівельне, боч и для ашення вапна, ящи для розчин , балони пропанові. Конта ти: (067) 686-58-64

«Б рж й » чав нн . Ціна: 450 рн. Конта ти: 22-35-62, (063) 479-71-51

Фанер . Конта ти: 64-12-98, (0332) 78-72-74

КАМІНЬ ПРИРОДНИЙ ПІСКОВИК ДЛЯ ОПОРЯДЖЕННЯ БУДИНКІВ, ДИЗАЙНУ, ЛАНДШАФТУ. ПОСТІЙНО В АСОРТИМЕНТІ НА СКЛАДІ. КОНТАКТИ: 26-47-38, (050) 191-75-08

Сіт . Конта ти: 066-233-86-51

Лещата. Конта ти: 23-16-35

С ло вітражне, б/в. Конта ти: 62-40-12

Бр ів , бордюри, плити, східці з раніт , олони ам’яні. Конта ти: (067) 686-98-21

Сіт мас вальн , 3х6 м. Конта ти: 097-107-92-34

Лещата фрезерні і слюсарні. Конта ти: (098) 440-43-15

Ф ано , на 400 мм, довжина стола 2.5 м, 4 ножі на вал , 3- іловатний дви н. Конта ти: (096) 414-60-58

Бр ів базальтов . Конта ти: (067) 738-21-96

Пиломатеріали, бал и, ро ви, бр си, рей и, дош и, та ож під замовлення, можлива достав а. Конта ти: 066-938-68-74, 097-153-30-31

Бойлери еле тричні, вир-во Росія, Італія, 30-100 л, монтаж, достав а. Конта ти: 62-99-11, 43-10-90

Сайдин . Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58

риш и на стовпчи и. Можлива достав а. Конта ти: 43-03-30, (096) 606-22-98

Се ції о орожі, з жовтої армат ри, або обміняю на зерно, ц ор. Конта ти: 099-243-37-80

Лещата слюсарні, вели і. Конта ти: (067) 362-19-36

Оздоблювальні матеріали Плит трот арн , фасадн , • бордюри, водозливи, парапети,

Перемич и залізобетонні всіх розмірів, на ві на та двері, можлива достав а і бартер. Дешево. Конта ти: 067-370-45-34, 050-378-06-26, 29-02-35 www.bbo.at.ua

Батареї, б/в, 7х8 ребер. Конта ти: (097) 217-30-25

Металош ачі. Конта ти: 68-05-72 (097) 272-76-03

«Короїд» та «бароне ». Конта ти: 098-777-47-09

Сайдин , Канада, підпо рівельна підшив а: продаж, монтаж, виїзд на заміри до лієнта, достав а. Конта ти: 095-722-94-90, Михайло

Еле тропил . Ціна: 450 рн. Конта ти: (096) 586-90-20

САЙДИНГ (РОСІЯ, КАНАДА, ПОЛЬЩА), СОФІТИ, ВАГОНКА ПВХ (ЗОВНІШНЯ ТА ВНУТРІШНЯ), ЛИСТИ ПОЛІКАРБОНАТНІ, ОНДУЛІН, БЛОКИ СТІНОВІ ПІД «РВАНИЙ КАМІНЬ», УТЕПЛЕНІ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (097) 186-84-06

Щебінь, відсів, пісо , це ла, ерамзит. Конта ти: 050-024-94-62

Перемич и бетонні (залиш и), 12х15, 1,65 — 6 шт., 1,90 — 2 шт. Можлива достав а. Недоро о. Конта ти: 063-413-07-01, 099-638-01-38

Полі арбонат різно ольоровий, прозорий пласти для на риття бал онів, теплиць, альтано , озир ів.

Бр ів базальтов . Конта ти: (097) 618-30-40 Ва он з липи. Конта ти: (097) 214-80-86 Ліноле м, можна б/в. Конта ти: (097) 238-08-29 Сіт металев для о орожі, бажано б/в, висота 1-1,20м. Конта ти: (067) 106-80-33

Цир

ляр

. Конта ти: 096-694-46-39

2.4.1. Продам

АПАРАТИ ЗВАРЮВАЛЬНІ «TECHMICS» 165А, 185А, 205А (ПЕРЕМОЖЕЦЬ КОНКУРСУ «100 КРАЩИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ»). ВИР-ВО В М.РІВНЕ. КОНТАКТИ: М. РІВНЕ, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 18Ж. 64-30-12, (067) 967-43-77 WWW.SVARKA.RV.UA Балони в ле ислотні, пропанові, асцителенові, шлан и зварювальні, оріл и, різа , тал р чна 1 т, боч а 80 л. Конта ти: (067) 686-58-64 Бензопил «Штіль», нов . Конта ти: (063) 625-18-64

Візо для напівавтомата та зварювальний р ав. Конта ти: 63-32-02

2.4.3. Здам в оренд

Бетонозміш вач р чний. Конта ти: (097) 718-65-43 Бетонозміш вач, 130 л., Здолб нів. Конта ти: (097) 245-59-26 Верстат деревообробний. Конта ти: (096) 450-36-09 Верстат ф вальний, цир Конта ти: (098) 293-46-95

ляр

.

Дриль «Данило Майстер». Конта ти: (096) 450-36-09

КОНТАКТИ: 45-45-05, (067) 606-60-26, (050) 879-69-26 РИШТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНІ З НАСТИЛАМИ. КОНТАКТИ: 22-24-80, (067) 603-71-90

Газ, опалення, водопостачання з

ред

Колон азов , «Дан о», нов , недоро о. Конта ти: 68-08-33 Колон азов , б/в. Конта ти: (099) 408-80-33 Колон азов , б/в. Ціна: 700 Конта ти: (067) 442-00-62

рн.

Конве тори азові 2-5 Вт, сталеві, чав нні, арантія, достав а. Конта ти: 62-99-11, 43-10-90 рн.

Котел азовий «Візіон», новий, 2- онт рний, з природньою тя ою, Італія, недоро о. Конта ти: 64-17-99 Котел азовий «Термоте а», на твердом паливі, 2 ро и. Конта ти: (097) 792-98-31 Котел азовий АГВ-80. Ціна: 850 рн. Конта ти: 28-96-33 Котел азовий АОГВ, б/в. Конта ти: (067) 680-79-76 Котел азовий, «Дан о». Ціна: 800 рн. Конта ти: 63-72-95 Котел азовий, «Термоте », б/в, в хорошом стані. Конта ти: (097) 792-98-31 Котел азовий, 2- онт рний, «Атон», 16 Вт, б/в. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 462-68-47 Котел азовий. 166-86-02

Конта ти:

(093)

Котел 2- онт рний, іноземно о виробництва, дешево, терміново. Конта ти: (098) 620-96-84 Котел КЧМ, КРТ 1620. Конта ти: (096) 735-14-04 Котел на дровах. Ціна: 9 600 Конта ти: (067) 384-70-56

рн.

Котел на твердом паливі. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 435-35-06

2.5.1. Продам Балон исневий Конта ти: 5-78-88

стані.

Котел «Дан о-8». Ціна: 800 Конта ти: 63-72-95

2.4.2. К плю

т вань • О р е н д аКонта ти:р и ш5-20-23, Будівельні інструменти фасадних. (067) 382-56-01 та обладнання ОРЕНДА РИШТУВАНЬ.

Еле тричне висо оефе тивне інфрачервоне опалення, тепла підло а. Реалізація і монтаж. Конта ти: 28-89-47, (050) 208-97-92

Колон «Беретта», Італія. Конта ти: 28-88-06

Котел твердопаливний, КС-25ТГ. Конта ти: (067) 417-14-68 тором.

Котел чав нний, б/в. Конта ти: (099) 408-80-33

Батареї опалення, 24 ребра. Конта ти: (097) 645-08-21, (097) 710-39-55

Котел, 2- онт рний, Конта ти: 43-40-40

Батареї чав нні для азово о опалення, 7 ребер. Ціна: 200 рн. Конта ти: 28-96-33

Котли азові «Арістон», «Нова Флоріда», «Вайленд», «Вісман», «Беретта», монтаж, достав а, І-й зап с . Конта ти: 62-99-11, 43-10-90

Батареї чав нні, б/в, недоро о. Конта ти: 63-48-58 Батареї чав нні. Конта ти: (067) 985-40-62, (093) 388-88-08

«Херман».

Котли азові та на твердом паливі. Конта ти: 63-38-36, (067) 362-00-93

Батареї чав нні. Конта ти: (097) 013-97-32

Котли азові, еле тричні, твердопаливні різних виробництв. Конта ти: (097) 645-46-36

Батареї чав нні. Конта ти: 64-23-10

Котли азові. Конта ти: 28-24-76


№`33 вiд 31 серпня 2011 ро Котли на всі види палива. Конта ти: 61-09-23, 62-20-33, 63-08-01

Еле тричн 050-197-50-20

Конта ти:

Котел КЧМ. Конта ти: (099) 742-96-73

Котли твердопаливні, вир-во У раїна, Польща, автоматичний режим, завантаження паливом до 20 од., пот жність 13-1140 Вт, монтаж, достав а. Конта ти: 62-99-11, 43-10-90

Еле троводона рівач, 18 Вт, в-во Росія, новий. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 73-04-63, 099-463-68-38

Котел на твердом паливі для обі рів приміщення до 100 в.м та насос для отла на твердом паливі, б/в. Конта ти: 23-50-31, (098) 651-75-92

Котли твердопаливні. Конта ти: (067) 384-62-80 www.moderator.com.ua Котли: азові, еле тричні, твердопаливні різних виробництв, я офіційний представни в місті. Вели ий вибір, широ ий ціновий діапазон. Гарантійне зобов»зання. Конта ти: (097) 645-46-36 www.teplosfera.com Лічильни азовий, б/в. Конта ти: (098) 907-32-35, (063) 627-09-36 Насос для опалення. Конта ти: (097) 462-68-47 Обі рівач еле тричний, 6-12 Вт, недоро о. Конта ти: (067) 382-47-99 Обі рівач. Конта ти: 62-67-66 Обладнання азове. Конта ти: 24-24-76 Плити азові. Конта ти: 28-24-76 Плит азов «Брест». Конта ти: 64-21-15, (097) 410-46-10 Плит азов , 3- амфорн , б/в, в хорошом стані. Конта ти: 28-74-21, (098) 937-35-39 Плит азов . Конта ти: 62-14-45, (067) 336-78-82 Радіатори опалення сталеві та алюмінієві, для систем центрально о та індивід ально о опалення. Конта ти: (097) 645-46-36 www.teplosfera.com Радіатори опалення чав нні, б/в. Конта ти: (097) 782-60-17 Радіатори опалення чав нні. Конта ти: 28-78-41, (097) 381-60-99 Радіатори опалення, б/в. Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58 Радіатори чав нні, б/в, недоро о. Конта ти: (050) 674-10-69 Радіатори чав нні, б/в. Конта ти: (067) 476-70-60 Радіатори, б/в. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73 Радіатори. Конта ти: 28-24-76

плит .

Зміш вач для ванни. Ціна: 80 Конта ти: 75-06-36

рн.

Керамічний мивальни , біло о ольор , хороший стан, б/в. Конта ти: 28-09-89. 066-711-29-61 Кип’ятильни для води та піді рівач для пива, вина. Об’єм 10 л, 20 л, із нержавіючої сталі. Терморе лятор від 30 до 110º С. Гарантія 12 міс., в-во Польща. Ціна: 1240 рн. Конта ти: 067-757-47-95 Кисневий балон. 096-118-78-10

Конта ти:

Колон , азов , б/в. Конта ти: 068-233-58-54

Конве тори, азові, б/в, 3 шт. Конта ти: 066-307-74-99 Котел азовий Rens, в-ва Росія, 2- онт рний, навісний, новий. Ціна: 3500 рн. Конта ти: 063-391-67-06 Котел Дан о, 2- онт рний, 12 Конта ти: 063-859-57-55

Вт.

Котел еле тричний «Термія» (Вінниця), пот жністю 4,5/220; 6,0/ 220;6,0/380;9,0/380;12,0/380; 18,0/380 Вт/В. Три ст пені ре лювання пот жності. Трирівнева система захист . Вб дований цир ляційний насос (є варіант без насоса). Компа тні розміри. Гарантія. Ціна: від 1575 рн. Конта ти: 097-702-28-51; 063-225-87-22 petrolviv98@mail.ru Котел на аз, чав нна топ а, 25 Вт, б/в. Конта ти: 097-645-13-78 Котли Вісман Вайлент, арантія, обсл ов вання. Конта ти: 063-859-57-55 К хонн мий , емальована. 60х80, в-ва Чехії, нова. Конта ти: 097-447-33-51

Системи водостічні. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Термопот, на 3.8 л. Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-25

Мий , 50х50 см, б/в. Ціна: Недоро о. Конта ти: 097-783-47-69, 23-42-91

Топ на твердом паливі, нов . Ціна: 400 рн. Конта ти: (096) 216-48-27

Мий

Умивальни , мий , б/в. Конта ти: 62-83-47, (066) 653-50-02 Унітаз, новий. Конта ти: 61-04-45

М.ЛУЦЬК (0332), (03322) Алюмінієв 067-289-24-20

ванн .

, металев . Конта ти: 76-00-09

Мідний С. А. на проточн Конта ти: 24-62-33

вод .

На рівач дзер ала для ванної імнати, видаляє воло з поверхні. Конта ти: 056-725-21-75, 093-359-61-10, 050-970-76-73 Обі рівач інфрачервоний. Е ономне опалення без аз з низь им енер оспоживанням Ціна: від 506 рн. Конта ти: 056-725-21-74, 050-970-76-73, 067-562-33-71 heating@ua.fm

Конта ти:

Плит азов Еле та, б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: 050-695-13-79

Ба на 100 л, нержавіючий, новий, до міні-башні. Конта ти: 096-575-84-00

Радіатори опалення сталеві «Термія» (Вінниця). Рробочий тис – 1,6 мПа; тис при випробов ванні – до 6,0 мПа. Розміри: висота – 40 см; довжина – від 30 до 200 см. Гарантія – 10 ро ів. Ціна: 225 рн./шт. Конта ти: 097-702-28-51; 063-225-87-22 petrolviv98@mail.ru

Ба , 40 л, поливаний. Ціна: До овірна. Конта ти: 23-42-91, 097-783-47-69 Бойлер. Конта ти: 099-048-81-13 Ванни а рилові, виробництво Польща. Конта ти: 095-654-28-17 Ванн чав нн , довж. 1,50 м, б/в. Конта ти: 050-378-71-53 Водян станцію, пот жн . Конта ти: 099-048-81-13 В ілля антрацит-« орішо » та « ла ». Конта ти: 095-545-98-89 Газовий автомобільний балон пропан, під запас («таблет а»). Конта ти: 067-791-70-84 Газовий балон з азом і форс н ою. Ціна: 500 рн. Конта ти: 26-81-70, 095-155-71-16 Газовий отел АОГВ, 11 Вт, на площ опалення 30-110 в. м. Ціна: 450 рн. Конта ти: 050-100-32-77 Газовий отел Житомир-3, хороший стан. Конта ти: 76-07-22 Газовий обі рівач, інфрачервоний, новий, в-ва Польщі. Ціна: 1350 рн. Конта ти: 050-544-24-15 Газові балони на розрідженний аз, ємність 22 . Конта ти: 097-184-71-36 Газові балони. Ціна: Конта ти: 050-378-30-39

Дешево.

Газові отли Арістон. Конта ти: 050-271-14-84 Газов олон Еле тролю с, хороший стан. Конта ти: 76-07-22 Газов олон «Нева», еле тро отел 6 Вт. Конта ти: 050-152-36-73 Газов олон , б/в, хороший стан. Ціна: 400 рн. Конта ти: 26-83-56, 095-856-03-16 Газов олон 098-669-78-90

.

Конта ти:

Газов плит , в-ва Польща, б/в. Конта ти: 050-720-52-49 Газов плит , Норд-501-4, розмір 85х60х50, біло о ольор , нова. Ціна: 1300 рн. Конта ти: 050-378-88-15, 75-72-88 Газов плит . Конта ти: 25-02-21, 066-082-13-35 Газов плит . 095-887-53-16

Конта ти:

Д бові, р бані дрова, можлива достав а. Конта ти: 097-696-67-95, 099-702-17-86

Лічильни аз промисловий РГ-100 і лапан ре люючий РК-1М, обмін на б дь-що. Конта ти: (093) 878-16-16

Електрообладнання

Радіатори опалення, б/в, 80х60х60, недоро о. Конта ти: 099-328-01-80 Радіатори чав нні, хороший стан. Конта ти: 097-673-80-34

Конта ти:

ЗВАРЮВАЛЬНІ АПАРАТИ

Виробництво зварювальних, інверторних апаратів, з ідно Європейсь ихвимо ІЕС60974-1:2000. Гарантія 18-36 міс. ТзОВ «Техмі »

Конта ти: м. Рівне, в л. К рчатова, 18ж, т. 64-30-12 Виробництво зварювальних, інверторних апаратів, з ідно з Європейсь ими вимо ами ІЕС 60974 - 1:2000. Гарантія 18-36 міс. Конта ти: 64-30-12 Еле тродви н 75 Вт, 1000 об/хв. Конта ти: (067) 382-00-89 Еле тродви ни, мотори, ред Конта ти: (098) 440-43-15

тори.

Еле трод хов , «Зан ссі», нов . Конта ти: (098) 476-00-04 Еле трозварювальний апарат, однофазний, саморобний. Конта ти: (098) 595-45-48 Пил еле трична для обстрі ання щів, «Бош». Конта ти: (067) 362-05-68

М.ЛУЦЬК (0332), (03322) Дріт ніхромовий, мідний, нержавіючий, оцин ований, чорний. Конта ти: 050-197-50-20 Е/станцію, нов , 75 097-371-50-71

Вт. Конта ти:

Еле тричн січ арню, 220 Вт. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-035-20-85 Еле тро енератор, 2,25 Вт, в-ва Китай, в хорошом стані. Конта ти: 095-652-35-60 Кабель алюмінієвий,1,8 мм, діаметр. Конта ти: 76-70-56, 098-263-71-55 Насоси, еле тродви ни, еле троприводи на зас ви, сальни ові омпенсатори, фланці, відводи, навантаж вачі, ред тори, омпресори, азод в и, з бчасті м фти, вентилятори, теплообміни и. Конта ти: 067-638-48-75 Підсилювач 100 Вт, дві олон и по 30 Вт. Конта ти: 093-484-79-19 Прилад, тип Ц 7342-М1, еле тровимірювальний, омбінований. Конта ти: 75-78-81 Ред тори, пониж ючі, черв’ячні. Конта ти: 097-874-46-68

Системи вентиляції, ондиціювання та повітряно о опалення. Конта ти: 095-245-96-86 www.klimatvdomi.com

Стабілізатор напр и (захищає прилади від перепад еле роене рії), вітчизняно о виробництва. Конта ти: 050-135-44-52

Твердопаливні отли, чав нні, в-ва Чехія. Конта ти: 050-271-14-84

2.6.2. К плю

Тени для обі рів , с хі, пот жність 1,2 Вт, довжина 3 м. Конта ти: 066-621-73-39

Еле тродви ни, мотор-ред тори, ред тори, балони пропанові, б/в. Конта ти: (067) 528-70-42

Тени повітряні. 097-352-17-22

Еле тродви 166-69-72

Конта ти:

Теплообмінни и до олоно азових всіх типів, вітчизняно о в-ва, нові, та запчастини, недоро о. Конта ти: 29-59-80, 050-888-48-80 Т и т а н на тверде паливо, новий. Конта ти: 067-888-90-55 Тр би водостічні, або обміняю на тр би меншо о розмір . Конта ти: 75-06-36 Умивальни , в хорошом стані. Ціна: 85 рн. Конта ти: 050-243-17-03 Умивальни , ол бий, Конта ти: 24-59-64

новий.

Умивальни , мий хонн , б/в. Конта ти: 050-720-52-49 Унітаз, в-ва Голландії. Ціна: 250 рн. Конта ти: 75-06-36 Чав нний радіатор, 11 се цій. Конта ти: 72-62-98, 066-746-56-21 Чав нні радіатори, б/в, та отел КЧМ. Конта ти: 050-777-84-50 Чав нн ванн , б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-888-78-93 «Б рж й

». Конта ти: 097-352-17-22

2.5.2. К плю

Радіатори, б/в. Доро о. Конта ти: 43-22-72, (097) 063-49-42 Ванни. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11 Колон и азові, б/в. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

В ладання пар ет та інших • видів дерев’яної підло и. Я існе

шліф вання, оздоблення. Реставрація, ремонт старих по риттів. Конта ти: (067) 360-76-59

підло и під ла . Конта ти: 23-10-00, (066) 220-43-29

Влашт вання • системи, ва он и,

ро в’яної сайдин , водозливної системи, ремонт дахів металочерепицею, онд ліном, шифером, профілем, теплення дахів, недоро о, я існо. Конта ти: (097) 561-41-57

Конта ти:

Радіатори чав нні. 063-859-57-55

аменю, встановлення поребри ів, водозливів, трамб вання віброплитою. Висо а я ість, арантія. Конта ти: (097) 385-99-22, (067) 362-12-08

В ладання, шліф вання • пар ет , реставрація пофарбованої

2.6.1. Продам

Конве тори еле тричні на опорах «Термія» (Вінниця) 0,5;1,0;1,5; 2,0;2,5 Вт ртом та в роздріб. Е оло ічно чисті, безш мні. Є моделі для воло их приміщень. Гарантія – 5 ро ів. Можлива достав а. Ціна: від 315 рн. Конта ти: 097-702-28-51; 063-225-87-22 petrolviv98@mail.ru

Металев ванн , розмір 1,70х0,7, біло о ольор , в-во Італія, нова. Ціна: 620 рн. Конта ти: 050-378-88-15, 75-72-88

Тр би водозливні, б/в. Конта ти: (096) 316-11-16

Котел, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05

А п а р а т и зварювальні. 26-51-85, (096) 949-28-30

21

БУДІВЕЛЬНІ ПОСЛУГИ В ладання бр ів и, • трот арної плит и, нат рально о

ни. Конта ти: (066)

Послуги 2.7.1. Ремонтно-б дівельні

Встановлення дверей, ві он, плінт сів, зам ів, реставрація ві он і дверей, в ладання ламінат , ліноле м , пар ет , овролін . Конта ти: (096) 586-70-43, Анатолій

Встановлення та заміна • водопровідних тр б, аналізації. Конта ти: (096) 586-70-43, Анатолій

Встановлення та • сантехні и, д шових

заміна абін, монтаж батарей опалення (матеріал замовни а). Конта ти: (096) 586-70-43, Анатолій

Євроремонт, шпа лювання, шт ат рення, ламінат, стяж а, іпсо артон. Рід і шпалери. Фа т ра, папір с. Конта ти: 28-43-08, (067) 645-10-84

Заміна еле тропровод и, встановлення та ремонт поб тової еле тротехні и, вими ачів, розето , люстр. Конта ти: (096) 586-70-43, Анатолій

Зведення ф ндаментів, б дівель, отеджів, аражів. М р вання (бло и, це ла), по ірвлі (металочерепиця, шифер, онд лін). Конта ти: (096) 220-59-17 Клеєння шпалер всіх видів, • професійно, шпа лювання стін,

стель та від осів, фарб вання, вели ий досвід роботи. Конта ти: 43-59-16, (097) 587-91-84

Лицювання плит ою стін і • підло и, я існо, арантія. Конс льтація без оштовна. Конта ти: 62-18-12, (097) 934-83-67

Лицювання плит ою, • встановлення сантехні и, заміна тр б на пласти ові, в ладання ламінат , стяж а. Конта ти: 62-21-59, (067) 856-44-34

Лицювання, в ладання • ламінат , встановлення іпсо артон , шпа лювання, шт ат рення, стяж а. Висо а професійна я ість і швид ість. Конта ти: 28-74-65, (096) 864-04-15

Надійний та висо оя існий ремонт вашої оселі, європейсь а я ість робіт та с часні техноло ії, всі види робіт «під люч». Конта ти: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25 Нанесення • відтін ів по

ш би різних тепленню, шт ат ренню. Я існо, швид о. Власне ришт вання. Утеплення. Шт ат рення. Конта ти: 64-22-64, (097) 561-66-95

Нанесення • відтін ів по

ш би різних тепленню, шт ат ренню. Я існо, швид о. Власне ришт вання. Утеплення. Шт ат рення. Конта ти: (097) 561-66-95

Опалення, водопостачання та водовідведення, всі види вн трішніх робіт. Конта ти: (097) 356-80-99

Посл и б дівельної лабораторії. Свідоцтво №РТ-0066\2010. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

Бетонні роботи, наливні, • технічні та штамповані бетонні • Посл и, про ат, оренда підло и. Конта ти: 23-43-69, (098) відбійно о молот а. Конта ти: (098) 522-84-99

Бри ада б дівельни ів ви онає всі види б дівельних робіт від ф ндаментів «під люч», вн трішні роботи б дь-я ої с ладності. Конта ти: (098) 821-59-64, Юрій. Б дівельні роботи: залив а • ф ндаментів, м р вання,

шт ат рні роботи, іпсо артон, стяж а, по рівля, сайдин , армстрон . Конта ти: (098) 293-46-95

370-18-86

Роботи б дівельні: теплення фасадів (власні ришт вання), енпідряд. Ліц. АГ №577910. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

Утеплення фасадів б дин ів • пінопластом, мінватою. Власні ришт вання. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

Шліф вання пар ет та інших видів дерев’яної підло и. Швид о. Я існо. Конта ти: (067) 360-76-59

Б дівництво б дин ів під замовлення. Бри ада. Недоро о. Конта ти: (098) 479-57-36

Шпа лювання стін, стелі, • від осів, фарб вання, леєння

швид о, я існо. Без посередни ів. Конта ти: (097) 580-75-86, (066) 043-56-66

Шпа лювання, іпсо артонні роботи, в ладання ламінат , фарб вання, лицювання ранітом, стяж и, шт ат рення та інше. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05, (093) 622-76-30

Б дь-я і б дівельно-ремонтні • роботи незалежно від об’єм ,

•По рівля дахів, фарб вання. Конта ти: (096) 586-70-43, Анатолій

шпалер. Конта ти: 62-02-57, (067) 587-76-38,

Шт ат рення «по мая ах» іпсовою шт ат р ою машинним способом. Не потреб є подальшо о шпа лювання. Конта ти: (096) 754-52-68, (050) 074-58-88

Шт ат рення під «мая и», стяж а, іпсо артон. Конта ти: 20-42-57, (097) 477-65-63

•Шт ат рення стін, стяж а, професійно. Конта ти: 20-42-57, (097)477-65-63

Шт ат рення, заливання • стяж и, лицювання. Конта ти: 27-74-11, (096) 289-01-80

• Шт ат рення, шпа лювання, • фарб вання стін і стелі,

Шт ат рення, лицювання, стяж а. Конта ти: 45-43-23

влашт вання від осів, леєння шпалер, лицювання, монтаж ва он и, іпсо артон , теплення пінопластом, в ладання ламінат і плінт сів. Конта ти: (096) 586-70-43, Анатолій БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНІ РОБОТИ. ГІПСОКАРТОН, ПІДВІСНІ СТЕЛІ, ЛИЦЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, ЛАМІНАТ, ПАРКЕТ, ВАГОНКА, ПІДВІСНІ СТЕЛІ, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ВЛАСНЕ РИШТУВАННЯ, МУРУВАННЯ ТОЩО. КОНТАКТИ: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, НІШ, АРОК, ПРОМІЖКІВ. ОТВОРИ ПІД КОНВЕКТОР, КАНАЛІЗАЦІЮ, ВЕНТИЛЯЦІЮ, ВОДУ, ОПАЛЕННЯ, ГАЗ. ЗБИВАННЯ ШТУКАТУРКИ, ПЛИТКИ, ПАДУГ, ЗНЯТТЯ НАБІЛУ ЗІ СТЕЛІ. КОНТАКТИ: 22-40-71

Ви отовлю вироби із жерсті, ольорово о та оцин овано о метал , водостічні системи та омпле т ючі для по рівлі. Конта ти: (097) 273-43-58

ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, ПІДГОТОВКА КВАРТИР ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ, КАНАВКИ В БЕТОНІ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ДРОТІВ, КАБЕЛІВ. ОТВОРИ ПІД РОЗЕТКИ, ВИМИКАЧІ, ЛІЧИЛЬНИКИ ТА РОЗПОДІЛЬЧІ КОРОБКИ. КОНТАКТИ: 22-40-71

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ КАРКАСІВ, СХОДОВИХ МАРШІВ, НАВІСІВ З ПОКРИТТЯМ, ПОЛІКАРБОНАТОМ (ПЛАСТИКОМ), ВОРІТ, СЕКЦІЙ, ОГОРОЖІ, ТА ІН. МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ. КОНТАКТИ: 22-24-80, (067) 603-71-90

Відновлення від осів. 24-91-97, (098) 259-43-17

Конта ти:

В ладання трот арної плит и та бр ів и з ви ористанням віброплити. Встановлення бордюрів та водозливів. Конта ти: (098) 449-34-91

МОНТАЖ ГІПСОКАРТОНУ, ВАГОНКИ, ЛАМІНАТУ, ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ШТУКАТУРЕННЯ, СТЯЖКИ ТА ІНШЕ. КОНТАКТИ: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05, (093) 622-76-30 М о н т аж фасадних і вн трішніх алюмінієвих онстр цій. Монтаж металопласти ових дверей, вхідних броньованих дверей. Конта ти: (063) 770-30-70, (097) 331-32-00 ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ ТА ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ЄВРОРУБЕРОЙДОМ (ГАРАЖІВ, БАЛКОННИХ КОЗИРКІВ, ЖИТЛОВИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ). ЯКІСТЬ ГАРАНТОВАНА. КОНТАКТИ: 43-08-27, (050) 231-22-12, (067) 360-28-15

Посл и плиточни а. Конта ти: (093) 776-27-87


22

№`33 вiд 31 серпня 2011 ро

БУДІВЕЛЬНІ ПОСЛУГИ, МЕТАЛОПРОКАТ АВТОВИШКИ

ЄВРОПАРКАНИ

Зрізання та обріз а дерев • бензопилами, професійно. Конта ти: 20-58-94, після 19.00. (067) 649-69-94

Посл и автовиш ами АП-17 видвижна, АГП-22 лі тьова; автораном, е с аватором, самос идом

Ви отовлення та встановлення: європар ани, трот арна плит а, бордюри, б дівельні бло и, відливи, парапети.

т. 62-97-81, 64-31-05, 43-04-72, (067) 362-30-54

Конта ти: (098) 028-10-15, (068) 828-25-28

Посл и автовиш ами АП-17 видвижна, АГП-22 лі тьова; авто раном, е с аватором, самос идом. Конта ти: 62-97-81, 64-31-05, 43-04-72 (067) 362-30-54

Ви отовлення та встановлення: європар ани, трот арна плит а, бордюри, б дівельні бло и, відливи, парапети. Конта ти: (098) 028-10-15,(068) 828-25-28

ПОСЛУГИ: РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ, ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ, СТОЛЯРНІ, САНТЕХНІЧНІ, МОНТАЖНІ. КОНТАКТИ: (093) 585-84-73

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ПРОДАЖ ВІБРОПРЕСОВАНИХ БЛОКІВ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ ТА БРУКІВКИ «СТАРЕ МІСТО», ЦІНИ ПОМІРНІ, МОЖЛИВА ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (097) 255-56-88

Реставрація ванн. Конта ти: 45-22-31

ХУДОЖНІ КОВАНІ ВИРОБИ. КОНТАКТИ: 63-32-02, (093) 755-69-27

Роботи б дівельні. Конта ти: 64-61-26, (098) 293-46-95 Роботи зварювальні. Конта ти: (097) 891-57-35 d-dog@ukr.net Роботи ремонтно-б дівельні: бетонні роботи, шт ат рні роботи, монтаж іпсо артон , ва он и, сайдин , шпа лювання; облицювання та ін. Конта ти: (097) 324-34-97 Сантехні а та еле три а. Конта ти: 64-65-65 (097) 238-46-10

СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ

ХУДОЖНЯ КОВКА ТА ВИРОБИ З МЕТАЛУ. ШВИДКО, ДЕШЕВО, ЯКІСНО. КОНТАКТИ: (097) 167-28-89

БАЛКОНИ «ПІД КЛЮЧ». КОНТАКТИ: 63-32-02, (093) 755-69-27

Б ріння свердловин на вод , монтаж насосно о обладнання, ліц. АВ №507018 ДГУ від 15.01.10 р.

т.ф.: (0362) 63-00-16 м. Рівне, в л. К рчатова, 18а Свердловини на вод , насосне обладнання. Гідро еоло ічні та е оло ічні дослідження. Конта ти: в л. К рчатова, 18 а. 63-00-16 Шпа лювання стін, стель, фарб вання, леєння шпалер, де о-плінт с . Я існо, помірні ціни. Конта ти: 61-05-52, (098) 403-04-47

ШПАКЛЮВАННЯ, ШТУКАТУРЕННЯ, ЛИЦЮВАННЯ, БЕТОННІ РОБОТИ, БЕТОНОЗМІШУВАЧ. ЯКІСНО, НЕДОРОГО. ДОСВІД РОБОТИ. КОНТАКТИ: 62-61-97, (097) 427-99-81 ШТУКАТУРЕННЯ СТІН, ВІДКОСІВ, ПО «МАЯКАХ», НІМЕЦЬКА ТЕХНОЛОГІЯ, НІМЕЦЬКА ЯКІСТЬ. ВИГОТОВЛЕННЯ РОЗЧИНУ, МОЖЛИВО НА БУДІВНИЦТВІ. КОНТАКТИ: 43-89-58, (097) 033-86-24

ШТУКАТУРЕННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, СТЯЖКА, ВКЛАДАННЯ ВАГОНКИ, ГІПСОКАРТОНУ, ЛАМІНАТУ, ВСТАНОВЛЕННЯ ВІКОН, ДВЕРЕЙ, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ. КОНТАКТИ: (096) 731-93-58

2.7.2. З ви отовлення Ви отовлення метало он• стр цій, ованих виробів. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Ви отовлення, встановлення • броньованих дверей. Я існе оббивання дверей. Конта ти: 27-17-21 Еле трозварювальні посл и, • ви отовлення металевих онстр цій та металевих виробів. Швид о, я існо, помірні ціни. Конта ти: (098) 473-30-80 Бетонні роботи, наливні, технічні, штамповані бетонні підло и. Конта ти: 23-43-69, (098) 522-84-99 Х дожні овані вироби. Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27 Бал они «під люч». 63-32-02, (093) 755-69-27

Конта ти:

2.7.3. З встановлення В ладання трот арної плит и, • встановлення бордюр, поребри ів,

водовідливів. Механічне влашт вання основи. Роботи ви он ємо професійно, я існо з арантією. Конта ти: (063) 648-59-20, (097) 388-71-74

Встановлення сантехні и, • заміна водопровідних тр б та аналізацій, онс льтації майстра. Конта ти: (098) 370-18-86

Встановлення систем • опалення, водопроводів,

аналізації, насосних станцій, свій або матеріал замовни а, роботи азозварювальні, ліц. МРРТБУ АВ №458522 від 10.02.09 р. Конта ти: 43-18-49, (097) 817-79-17

Встановлення та ремонт сантехні и, заміна металевих тр б на металопласти ові, під лючення пральних машин-автоматів, бойлерів, пос домийних машин. Конта ти: 64-28-13, (097) 809-37-34 ГІПСОКАРТОН БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ, ПІДВІСНІ СТЕЛІ, ЛИЦЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ВЛАСНЕ РИШТУВАННЯ. ЯКІСНО ТА ЗАВЖДИ В ТЕРМІН. КОНТАКТИ: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

В ладання трот арної плит и, встановлення бордюр, поребри ів, водовідливів. Механічне влашт вання основи. Роботи ви он ємо професійно, я існо з арантією. Конта ти: (063) 648-59-20, (097) 388-71-74 Встановлення систем опалення, водопроводів, аналізації, насосних станцій, свій або матеріал замовни а, роботи азозварювальні, ліц. МРРТБУ АВ №458522 від 10.02.09 р. Конта ти: 43-18-49, (097) 817-79-17 Встановлення та ремонт сантехні и, заміна металевих тр б на металопласти ові, під лючення пральних машин-автоматів, бойлерів, пос домийних машин. Конта ти: 64-28-13, (097) 809-37-34

2.7.4. Інші

Вивіз б дівельних відходів, сміття, ліц. МТЗУ АВ №042985 від 26.05.06р. Конта ти: 62-07-63, 68-14-86, (050) 622-11-51, (067) 172-63-62

Пісо в міш ах, цемент, це л во нетрив , червон , щебінь, відсів, чорнозем, пере ній, лин , шифер, достав а, ліц. МТЗУ АВ №042985 від 26.05.06 р. Конта ти: 62-07-63, 68-14-86, (050) 622-11-51, (067) 172-63-62

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ, ШВИДКО, ЯКІСНО, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: (097) 720-48-21 Земельні роботи: е с авація, опання став ів, лашт вання насипів, опання отлованів і траншей. Конта ти: (0362) 43-05-88, (067) 157-39-19, (097) 331-73-59 Посл и по зрізанню дерев. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 253-42-43 Посл и стріч ової пилорами, недоро о. Конта ти: (067) 729-62-95 Різьба х дожня по дерев , р чна. Конта ти: (096) 918-75-83 Ш аю посл и автовиш ою на 2 одини. Недоро о. Конта ти: 43-10-91, (094) 966-10-91 panteleevjurijj@rambler.ru

Металопрокат, вторсировина 2.8.1. Продам Армат р , см и, дріт. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Армат р . Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Дріт. Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Катан . Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Квадрат. Конта ти: 28-55-54, 64-30-95

28-64-10,

Квадрат. Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Кр и. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Кр и. Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 К тни . Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 К тни . Конта ти: 22-23-71 Л и с т оцин ований, 2х1 м., 1мм шириною, 3 шт., недоро о. Конта ти: 24-64-71, (097) 732-23-24 Лист. Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Листи 6-8 мм. Конта ти: (096) 284-53-15 Листи. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Металопро ат. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Металочерепицю польсь . Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Металочерепицю фінсь . Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Полос . Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Сталь листов . Конта ти: 22-23-71 Сталь оцин ован . Конта ти: (050) 487-78-87, (067) 628-78-87 Тр би, тни , швелер, р и, вадрат, листи, бал и, армат р , полоси, дріт. Полі арбонат всіх ольорів. Нержавіючий метал в асортименті. Конта ти: м.Рівне, в л. К рчатова, 18а, 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Тр би. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Тр би. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 375-85-76 Тр би, тни , швелер, р и, вадрат, листи, бал и, армат р , полоси, дріт. Полі арбонат всіх ольорів. Конта ти: 28-64-10 Швелер, бал . Конта ти: 26-51-85, (096) 949-28-30 Швелер. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Швелер. Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Швелер. Конта ти: 22-23-71 Шести ранни . Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

2.8.2. К плю Армат р 10-12 мм. 60-86-33, (098) 461-10-65

Конта ти:

Швелер та тни в б дь-я ій іль ості. Конта ти: (098) 611-93-36


23

№`33 вiд 31 серпня 2011 ро

МЕБЛІ Компле т офісних меблів. Конта ти: (050) 625-87-39

Матрац ортопедичний. Конта ти: (096) 537-90-96

Стіл омп’ютерний, новий, ДСП світле. Ціна: 550 рн. Конта ти: 63-47-46

Крісла «Баро о» ротан Конта ти: (050) 729-72-22

4 шт.

Матрац протипролежневий, новий. Конта ти: 26-18-49, 9097) 865-72-29

Стіл омп’ютерний. Конта ти: (096) 277-31-67

Крісла м’я і, 2 шт, арний стан. Ціна: 350 рн. Конта ти: 43-37-42, 43-04-28

Матрац, 2-спальний, 1.98х1.60. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-22-67

Стіл омп’ютерний. 23-52-84

Крісла, 2 шт, стіл хонний, недоро о. Конта ти: 22-12-23

Матрац, б/в, 2х1.6, в хорошом стані. Конта ти: (067) 382-18-15

Стіл омп’ютерний. Конта ти: (096) 374-82-30, (093) 432-03-19

Крісла, 2 шт., б/в. Конта ти: 26-07-79, (067) 950-17-97

Матраци ортопедичні, 2 шт + ліж а б/в. Конта ти: 63-61-67

Стіл омп’ютерний. 5-44-30, (098) 388-15-13

Вітальню, б/в, світл . Ціна: до овірна. Конта ти: 24-59-07

Крісла, м’я і, в хорошом Конта ти: 45-08-38

стані.

Матраци ортопедичні, різних розмірів. Конта ти: 26-87-69, (096) 570-93-86

Стіл хонний, + 2 лав и (сосна), б/в. Конта ти: (063) 625-18-64

Вітальню, б/в. Конта ти: 68-33-19

Крісла, м’я і, в хорошом Конта ти: 45-08-38

стані.

Матраци ортопедичні. Конта ти: 40-01-30, (050) 313-00-19, (067)992-21-56

Стіл хонний, олір світлооричневий, хороший стан, 60х90 см. Конта ти: 23-07-85

Меблі із спальні «Світано », ла овані, оричнево о ольор , 2 т мби, трюмо, ліж о без матрац Конта ти: (063) 853-55-97

Стіл

Меблі орп сні, м’я і частини, хні, шафи- пе, стін и, вітальні. Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net

Стіл письмовий Конта ти: 23-20-59

Меблі, предмети інтер’єру 3.1.1. Продам

Ліж а односпальні з матрацами, 2 шт., б/в, дешево. Конта ти: 28-64-35, (093) 685-91-87

Газетницю. Ціна: 250 рн. Конта ти: 28-96-33 Гарніт р «Латоріца»: диван + 2 рісла, в хорошом стані. Конта ти: (067) 381-73-76. (096) 639-45-69 Гарніт р хонний, з мий ою, 180 см. Конта ти: 23-72-51, (067) 526-34-01 Гарніт р спальний, б/в. Ціна: 1800 рн., тор . Конта ти: 28-22-70, (050) 546-06-07 Дзер ало. Конта ти: 63-58-94 Диван «Малю », б/в, в хорошом стані. Ціна: 500 рн. Конта ти: (097) 233-11-68 Диван + рісло, б/в, хороший стан. Ціна: 1700 рн. Конта ти: 62-15-29, (067) 301-07-06 Диван б/в. Конта ти: 45-08-38 Диван товий з ріслом, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 62-15-29, (067) 301-07-06 Диван підліт овий 145х72, при роз ладанні 190х72, основа нат ральне дерево. Конта ти: (097) 075-02-64 Диван роз ладний. Ціна: 300 Конта ти: 63-24-88

рн.

Диван, б/в, в хорошом стані. Ціна: 450 рн. Конта ти: 64-05-39 Диван, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (096) 965-62-20 Диван, б/в, нова оббив а. Ціна: 600 рн. Конта ти: 5-22-18, (098) 298-00-59 Диван, б/в. Конта ти: 46-35-05 Диван, б/в. Конта ти: 28-14-98, (068) 893-76-64 Диван, б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: 63-72-95 Диван, зр чний, «Romira» . Конта ти: (097) 578-67-73 Диван, рісла роз ладні, 2 шт., б/в. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 24-05-56, (067) 543-64-85 Диван, рісло, стіл-т мб , б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 280-14-58 Диван- ниж , 2 нероз ладні рісла, б/ в, в хорошом стані. Недоро о. Конта ти: (050) 237-91-28

Крісло омп’ютерне, нове. Ціна: 1 249 рн. Конта ти: 43-03-37, (066) 043-80-86 Крісло м’я е, б/в. Конта ти: (096) 965-62-20 Крісло, сіро о ольор , роз ладне, в хорошом стані. Конта ти: 45-08-38 Крісло-ліж о, б/в, в хорошом стані. Ціна: 900 рн. Конта ти: (050) 676-12-16 Крісло-ліж о, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (050) 676-12-16 Крісло-ліж о, б/в, в хорошом стані. Ціна: 800 рн. Конта ти: 23-41-22 (050) 676-12-16 Крісло-ліж о, б/в. Ціна: 400 Конта ти: 64-64-17

рн.

К точо хонний, д бовий. Конта ти: 62-07-63, (067) 172-63-62 К точо , м’я ий, на хню, б/в. Конта ти: (067) 301-29-81 К хні, шафи- пе, орп сні меблі, стін и, вітальні. Ціна: 1500 рн/м.по . Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net

Меблі на замовлення. Ціна: до овірна. Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net Меблі офісні в стилі «ретро», б/в. Конта ти: (067) 363-70-16 Меблі т ристичні: стіл, 4 стільці. Конта ти: 24-07-40, (096) 140-90-25 Меблі, б/в, дешево. Конта ти: 43-91-10 Меблі, б/в, Польща. Конта ти: 62-37-05 Меблі, б/в. Конта ти: 62-70-58 Меблі, м’я і частини, хні, шафи- пе, стін и, вітальні, передпо ої, спальні. Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 www.akordmebli.ax3.net

К хонний точо ; стіл роз ладний, лавоч и, стільці, терміново, дешево Конта ти: 64-87-85 Ліж а дерев’яні. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net www.akordmebli.ax3.net Ліж а дерев’яні, 2 шт., б/в. Конта ти: 24-54-79 Ліж а з нат рально о дерева. Конта ти: 26-37-03, 43-00-99 Ліж а односпальні, 2 шт. Конта ти: 23-45-00 Ліж а односпальні, 2 шт., б/в. Конта ти: (067) 337-08-08 Ліж а односпальні. Конта ти: 23-72-57, (099) 438-65-84

частин , б/в. Конта ти: 28-08-31

Килим відмінном стані, 1,9х3,7м. Конта ти: (097) 238-46-10 Килим, 2х3 м, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 23-63-20, (097) 286-78-09 Килим, 2х3 м. Конта ти: 26-08-76 Килим, б/в, 3х4. Ціна: 300 рн. Конта ти: (098) 078-04-44 Килим, б/в, в хорошом Конта ти: (050) 269-41-76

стані.

Килим, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 28-84-23, (098) 629-21-75 Килим, червоний 2х3, та илимове по риття сіро- авове, недоро о. Конта ти: 22-16-67, (067) 363-71-75 Килими 1.5х2 -250 рн, 3х4 -950 рн, 2.5х3 -350 рн. Конта ти: 28-96-33 Килими, 2 шт., новий і б/в. Конта ти: 28-96-02 Килими, 2х3. Конта ти: 28-43-33 Ковдри, под ш и. Конта ти: 26-37-03, 43-00-99 Комод, б/в. Конта ти: (097) 753-85-61

Стіл письмовий. Конта ти: 22-44-58 Стіл під телевізор, оричнево о ольор . Конта ти: 24-13-18, (098) 951-77-50

Стіл, дерев’яний, ори інальний дизайн. Конта ти: (097) 459-48-93

Полицю навісн . Конта ти: 28-27-84, (097) 272-36-09

Стіл, с часний, роз ладний, мало абаритний. Конта ти: 22-78-78

П фи . Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39

Стіл-т мб . Конта ти: (067) 416-51-80

П фи и: 2 залізні - 55 рн, 2 м’я их - 95 рн/шт. Конта ти: 28-96-33 Ро и оленя. Конта ти: 24-27-35 (099) 097-77-92

Спальний омпле т: шаф , т мбоч и, ліж а, трюмо. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (067) 285-69-29 Спальню «Світано », темно о ольор . Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Спальню світло о ольор , (нат ральний д бовий шпон). Ціна: 4000 рн. Конта ти: 23-46-00 Спальню, б/в. Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39

Ліж о, 2-спальне, 1.8х2 м. д бове, 2 т мби. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 505-13-17

Спальню. Конта ти: 62-65-76, (097) 868-83-84 Стіл б/в, с часний, мало абаритний, роз ладний, олір «вільха». Конта ти: 22-78-78 Стіл ж рнальний, світлий, б/в. Ціна: 50 рн. Конта ти: 5-48-88

Ліж о, б/в. Конта ти: (097) 208-08-63

Стіл ж рнальний. Ціна: 350 Конта ти: 28-96-33

Ліж о, дерев’яне. Конта ти: (097) 459-48-93

Стіл ж рнальний. Конта ти: 23-72-57, (099) 438-65-87

Ліж о, недоро о. Конта ти: (093) 143-41-70, (098) 716-62-82

Стіл омп’ютерний, ДСП, ширина - 90 см,, висота - 76 см. Ціна: 230 рн. Конта ти: (067) 196-75-07

Матрац ортопедичний, Чер аси, 2х90х26. Ціна: 800 рн., тор . Конта ти: (097) 280-17-60

Стін , 3.4 м., б/в. Конта ти: 23-28-81, (050) 820-25-32

Полиці на хню, 2 шт., д б. Конта ти: 26-10-17, (093) 719-47-28

Ліж о пол торне, б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: 68-11-14, (067) 940-62-53

Матрац ортопедичний, б/в, 6 ро ів, 1.35 х 1.95. Ціна: 200 рн. Конта ти: (067) 908-34-37

Стін , 2.30х2.70, ольоровий шпон. Конта ти: (098) 314-21-86

Полиці д бові, 350 рн/шт Конта ти: 28-96-33

Спальню, д б, нова. Конта ти: (067) 772-92-16

Люстри і лампи люмінесцентні. Конта ти: 68-36-84

рн.

Стіл, вели ий, офісний стіл. Конта ти: (098) 484-74-69

Спальню, б/в. Конта ти: 0975762447

Ліж о, розміри: 200х160 см. Конта ти: (050) 563-74-99

Стін , 2,15х1,92 м. Ціна: 600 Конта ти: (067) 285-69-29

Стіл, б/в. Конта ти: (050) 993-50-85

Ліж о односпальне. Конта ти: 23-20-59

Ліж о, б/в, 87х1.90. Ціна: 120 рн., тор . Конта ти: 22-36-95, (096) 237-52-98

Стін полірован , 3,5 м., б/в. Ціна: 1400 рн. Конта ти: 5-22-18, (098) 298-00-59

Под ш и. Конта ти: 63-72-95

Сервант. Конта ти: 23-45-00

Ліж о, б/в, 190х70, з дерев’яними спин ами, в хорошом стані. Конта ти: 28-74-21, (098) 937-35-39

Стін дитяч . МДФ. Колір - рем/ металі . Ціна: 2 099 рн. Конта ти: 43-03-37, (066) 043-80-86, (098) 656-52-56

Стіл, б/в. Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96

Ліж о з матрацом, б/в, в хорошом стані, 195х97 см. Конта ти: (067) 662-89-69

Ліж о односпальне, 190х70 см, ортопедична основа, матрац. б/в, в хорошом стані. Ціна: 90 рн. Конта ти: 22-12-32 (096) 687-21-98

Т мби, 2 шт, світло о ольор , відмінном стані. Конта ти: 63-39-28, (093) 220-90-58

рн.

Под ш и, 3 шт., 60х60 см. Ціна: 100 рн. Конта ти: 24-05-56, (067) 8436485

Сервант, світлий, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-44-32, (097) 248-36-71

Ліж о металеве, з дерев’яними бильцями. Ціна: 150 рн. Конта ти: 28-76-64, (097) 449-18-99

Стін дитяч . Ціна: 3500 Конта ти: 63-44-75, 5-36-30

Стін , 5 м., світло- оричнево о ольор , полірован , в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-63-29, (067) 936-60-99

Ліж о двоспальне, недоро о, б/в. Конта ти: 43-23-42

Ліж о металеве з дерев’яними бильцями, 2 шт., в хорошом стані. Конта ти: 63-72-71

Трюмо. Конта ти: 63-39-28, (093) 220-90-58

Стіл вітальню, стільці 6 шт., б/в, ла овані. Конта ти: (067) 607-78-04

Сервант, 2 шт., б/в. Конта ти: (067) 607-78-04

Килим нат ральний, 2х3 м, б/в. Конта ти: 5-08-95

Стіл письмовий. Конта ти: 28-08-00

Стін в хорошом стані. Конта ти: 28-84-23, (066) 413-20-14, (098) 629-21-75

Палас. Конта ти: 22-53-27

Ліж о 2-спальне, трильяж, 2 т мбоч и, олір світлий, арний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-39-28, з !8.00

Килим 2х3. Ціна: 500 рн. Конта ти: 5-78-88

Стіл письмовий, дешево. Конта ти: (0980 301-66-59

Трюмо. Конта ти: 22-44-58

Стін , 4,5 м, полірован . Конта ти: 62-95-92

Диван-ліж о. Конта ти: 63-39-54, (093) 658-97-61

Килим 2.4х1.7, нат ральний, б/в. Конта ти: (067) 647-70-60

рн.

Стін в дитяч імнат із чотирьох предметів. Конта ти: 24-27-65, після 16.00

Стіл т алетний, хороший стан. Конта ти: 5-96-67, (097) 252-60-89

Наматрацни и. Конта ти: 40-01-30, (050) 313-00-19, (067)992-21-56

Світильни и «Селена». Конта ти: 62-68-22, після 17.00

Килим 1,6х5 м, жовто- оричневі тона, новий. Конта ти: 23-50-15, (067) 263-36-02

Стіл письмовий, б/в. Ціна: 400 Конта ти: (098) 078-04-44

М’я

рн. Конта ти:

Ліж о 2-спальне, нове. Конта ти: (096) 607-22-28

Етажер для ни , б/в. Конта ти: (095) 091-58-18

Стіл письмовий, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

К хню. Ціна: 3500 63-44-75, 5-36-30

Диван-ліж о, двоспальний. Конта ти: 63-70-87

Дивани. Конта ти: 26-37-03, 43-00-99

Стіл письмовий, б/в, 1,35-62 см, в хорошом стані, дешево. Конта ти: 28-40-24, (093) 794-11-93

М’я частин хонно о точ а, д б. Конта ти: 26-10-17, (093) 719-47-28

Роз ладач . Конта ти: 23-61-88, (096) 200-43-26

Диванде и, 2 шт. Конта ти: 63-70-87

Стіл письмовий, 2-т мбовий. Ціна: 150 рн. Конта ти: 5-47-69, (096) 295-02-76

К хню, б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: (098) 250-95-58

Ліж а, 2 шт, б/в. Конта ти: 62-70-58

Диван. Конта ти: 68-18-09

однот мбовий.

Стіл розс вний, полірований, відмінний стан. Ціна: 400 рн. Конта ти: (097) 405-71-53

К хню, 2.40, б/в, недоро о. Конта ти: 5-79-21

Диван-ліж о, б/в. Конта ти: 28-20-04

(067)

хонний. Конта ти: 23-45-00

Стіл письмовий б/в, в хорошом стані. Самовивіз. Ціна: 150 рн. Конта ти: (067) 276-52-78

Стіл розс вний, б/в, полірований, відмінний стан. Ціна: 200 рн. Конта ти: 5-48-88

Ліж а пол торні, 2 шт. Конта ти: 28-13-15, (097) 431-83-42

Конта ти:

Конта ти:

М’я ий точо для офіс «Президент», ш іряний, б/в, відмінном стані. Конта ти: (067) 363-70-16

Диван- ниж , рісла 2 шт., перетя н ті, б/в. Конта ти: (067) 607-78-04

Диван-малю . 900-68-28

Конта ти:

рн.

Стіл омп’ютерний з т мбою. Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39 Стіл омп’ютерний, б/в, 140х110х85 см, олір вишня. Конта ти: 5-95-47 Стіл омп’ютерний, в хорошом стані. Ціна: 300 рн. Конта ти: 28-08-31 Стіл омп’ютерний, товий з т мбою, полицями. Ціна: 850 рн. Конта ти: 23-46-00

Стіл-т мб . Ціна: 280 рн. Конта ти: 23-41-22 Стіл-т мб . Ціна: 150 рн. Конта ти: 23-61-88 (067) 764-51-39

Стін , б/в, в хорошом стані. Конта ти: 5-59-31 Стін , б/в, недоро о. Конта ти: 24-48-84 Стін , б/в, полірован , темно о ольор , недоро о, м’я ий точо , б/в, в імнат . Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Стін , б/в, темно-вишнево о ольор , с ладається з семи предметів, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-10-03, (098) 056-53-34 Стін

, б/в. Конта ти: (098) 445-59-00

Стін

, б/в. Конта ти: (097) 208-08-63

Стільці д бові, 200 рн/шт. Конта ти: 28-96-33

Стін , в хорошом (097) 669-78-86

Стільці, 3 шт. Конта ти: 23-45-00

Стін , Польща, чорно о ольор , с часн . Конта ти: 23-53-13, (068) 568-29-63

Стільці, 6 шт. Ціна: 1200 рн./6 шт Конта ти: 28-96-33

стані. Конта ти:

Стін , світл , полірован , Конта ти: 28-88-40

б/в.

Трюмо. Конта ти: (098) 991-28-39

Трюмо. Конта ти: 23-45-00

Т мбоч , 269-41-76

б/в. Конта ти: (050)

Т мб для білизни. 68-32-36, 43-05-28

Конта ти:

Т мб для вз ття (ДСП 16 вен е ма ія). Конта ти: (097) 540-49-12 Т мб з дзер алом. Конта ти: 68-32-36, 43-05-28 Т мб ла ован . Ціна: 350 Конта ти: 28-96-33

рн.

Т мб нов с часн , на олесах. Ціна: 280 рн. Конта ти: 23-39-78 Т мб під м зичн Конта ти: 5-79-21

апарат р .

Т мб під телевізор, б/в. Ціна: до овірна, Конта ти: 62-15-69 Т мб під телевізор, б/в. Конта ти: 23-15-26, (098) 712-72-45 Т мб під телевізор, б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: (098) 078-04-44 Т мб під телевізор, б/в. Конта ти: (050) 269-41-76 Т мб під телевізор, в хорошом стані. Конта ти: (097) 080-25-58 Т мб під телевізор, п фі . Конта ти: 62-68-22 Т мб під телевізор. Конта ти: (050) 837-43-42, Т мб під телевізор. 68-32-36, 43-05-28

Конта ти:

Т мб під телевізор. Конта ти: 5-97-65 Т мб приліж ов , 2 шт. Конта ти: 68-32-36, 43-05-28 Т мб

приліж ов . Конта ти: 23-46-00

Стін «А ат», б/в, 4 се ції +2-дверна шафа. Ціна: 1500 рн, тор . Конта ти: 24-21-92, (067) 289-72-26

Стін , чорно о ольор . Конта ти: (067) 972-88-77

Т мб , 106 см. Конта ти: (097) 692-62-26

Стін «Волинь», недоро о. Конта ти: (066) 044-42-38, (097) 505-95-92

Стін , шаф тридверн , стільці. Конта ти: (067) 506-39-69

Частини м’я і, хні, шафи- пе, стін и. Конта ти: (097) 187-80-22

Стін «Горинь», б/в. Конта ти: 68-12-56, (098) 669-86-04

Стін

. Конта ти: (067) 673-17-59

Стін

. Недоро о. Конта ти: 62-02-02

Стін «Горинь», б/в. Конта ти: 62-39-66

Т анини меблеві. Конта ти: 64-12-98, (0332) 78-72-74

Частин м’я 905-30-30

«Орхідея». Конта ти: 050

Стін «Костопіль», арном Конта ти: (097) 919-60-23

Трильяж з т мбоч ами, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 63-72-95

Частин м’я 445-59-00

, б/в. Конта ти: (098)

Трильяж, б/в. Конта ти: 28-20-04

Частин м’я 273-30-69

, б/в. Конта ти: (096)

стані.

Стін «Юніор». Конта ти: (097) 606-24-96 Стін 4 м. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 929-64-00 Стін б/в, в хорошом стані. Самовивіз. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (067) 276-52-78 Стін без шафи. Конта ти: 63-39-54, (093) 658-97-61

Трильяж. Конта ти: 22-44-58 Трильяж. Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39 Трюмо з дзер алом. Ціна: 450 Конта ти: 28-96-33 Трюмо. Конта ти: 22-44-58

рн.

Частин м’я , рісло та товий диван, б/в, хорошом стані. Конта ти: 23-54-65, (097) 115-48-60

Частин м’я . Конта ти: 62-14-45, (067) 336-78-82 Шафи тридверні з антресолями. Ціна: 650 рн. Конта ти: 64-64-17 Шафи, 2 шт. Ціна: Конта ти: 62-09-94

до овірна.


24

№`33 вiд 31 серпня 2011 ро

МЕБЛІ, ПРЕДМЕТИ ІНТЕР`ЄРУ

Матраци 2-сторонньої м’я ості, 185х80, 2 шт., б/в Ціна: 300 рн. Конта ти: 050-609-54-80, 096-501-59-71 Меблі в дитяч імнат , хороший стан, б/в. Конта ти: 063-228-04-60 Меблі для дом : омод, т мба та інше. Конта ти: 096-733-74-03 М’я ий точо , 165 х 240. Ціна: 3100 рн. Конта ти: 28-23-68, 063-668-54-77 М’я ий точо , є ніша для білизни, відмінном стані. Конта ти: 099-234-15-02, 098-937-32-72

Шафи- пе на замовлення. Ціна: до овірна. Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net www.akordmebli.ax3.net Шафи- пе. Конта ти: 26-78-91, (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net Шаф для одя , 3-дверн , б/в. Конта ти: 64-21-81, (096) 860-66-88 Шаф д бов , старовинн , в хорошом стані. Конта ти: 63-70-87 Шаф ниж ов , сервант. Конта ти: 22-44-58 Шаф ла ован з антресоллю, б/в. Конта ти: 43-40-40, (066) 656-53-32 Шаф тридверн світло- оричнево о ольор з антресолями. Ціна: 500 рн. Конта ти: 63-24-88, (097) 155-54-77 Шаф тридверн , 2 шт. Ціна: 350 рн. Конта ти: 63-24-88 Шаф тридверн , ла ован , б/в, відмінний стан. Конта ти: 68-32-36, 43-05-28 Шаф , 2-дверн , б/в. Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39 Шаф , 3-дверн , 2.29х1.50 Конта ти: (097) 692-62-26 Шаф , 3-дверн , з антресоллю. Конта ти: 5-41-17, (093) 754-31-54 Шаф , 3-дверн , з антресоллю. Ціна: 250 рн. Конта ти: 5-41-17, (093) 754-31-54 Шаф , 3-дверн , з антресолями. Конта ти: 61-06-04, (067) 362-59-16 Шаф , 3-дверн , темно о ольор , ла ован . Конта ти: 22-53-36, (067) 358-31-59 Шаф , 3-дверн . Конта ти: (067) 985-80-13 Шаф , 3-дверн . Конта ти: 5-59-03, (099) 324-05-30, (097) 078-46-08 Шаф , 3-дверн . Конта ти: (067) 378-72-25 Шаф , б/в, в хорошом стані. Конта ти: 24-22-64 Шаф , б/в, в хорошом стані. Конта ти: (097) 371-21-61 Шаф , бЇв. Ціна: 170 рн. Конта ти: 23-63-20, (067) 839-89-29 Шаф , світло о ольор , 200х80х40 см. Конта ти: 24-26-03, (095) 500-51-16 Шаф -

пе. Конта ти: (097) 540-49-12

Шаф -пенал до хні, дерев’ян , б/в, в хорошом стані. Ціна: 160 рн., тор . Конта ти: 22-12-32, (096) 687-21-98 Шаф -сервант, в хорошом недоро о. Конта ти: 5-59-31

стані,

3.1.2. К плю

ВИГОТОВЛЕННЯ ШАФ-КУПЕ: «КОМАНДОР», «ВІТАЛ», КУХНІ «BLUM», ВІТАЛЬНІ, СПАЛЬНІ, ОФІСНІ, ДИТЯЧІ, КОРПУСНІ МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ. ЦІНИ ВИРОБНИКА. КОНТАКТИ: 64-44-10, (098) 716-95-84, (050) 435-97-87 WWW.VITAL06.RU

ШАФИ-КУПЕ «KOMANDOR», «ВІТАЛ»: 1.2 М - 1655, 1.5 М - 1900 ГРН, 1.8 М - 2150 ГРН, 2.4 М - 2680 ГРН. КОНТАКТИ: 64-44-10, (098) 716-95-84, (050) 435-97-87 WWW.VITAL06.OKIS.RU

М.ЛУЦЬК (0332), (03322)

Дерев’яне трюмо, оричнево о ольор , с часний дизайн, одне дзер ало, ш хляда. Ціна: 350 рн. Конта ти: 050-726-31-20 Дерев’ян стін , ширина 3,4 м, висота 1,80 м. Конта ти: 26-47-15 Диван з под ш ами, с часний дизайн, ліж а. Конта ти: 095-941-82-21 Диван, вишнево о ольор , роз ладний, в хорошм стані. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 066-859-05-38, Марина Диван, диван-«малят о», шаф , роз ладне рісло. Ціна: Недоро о. Конта ти: 24-04-33, 76-08-75 Диван, стільці та інші орп сні меблі, б/в. Конта ти: 25-88-03 Диван-тахт , роз ладний, с часний дизайн, точо на хню, письмовий стіл, фабричн прихож , омод. Конта ти: 050-829-65-21

1-спальне ліж о. Ціна: 800 рн. Конта ти: 28-23-68, 063-668-54-77 1-спальне ліж о, з матрацом. Ціна: 600 рн. Конта ти: 28-23-68, 063-668-54-77 1-спальне ліж о, хороший стан, б/в. Конта ти: 098-308-03-68, Сер ій 1-спальне ліж о. Конта ти: 74-40-85, 050-955-73-80 1-спальне ліж о. Ціна: 200 Конта ти: 050-438-06-35

Дерев’яне ліж о, сервант, розмір 1,5х1,80. Ціна: Дешево. Конта ти: 095-284-92-77

рн.

2-, 3-дверн шаф , з антресолями, б/в. Конта ти: 26-58-91

Диван-«малят о». Ціна: 300 Конта ти: 066-381-70-85

рн.

Диван-«малят о», зелено о ольор , б/ в. Конта ти: 78-56-29, 067-850-98-08

Письмовий стіл, 2 шт. Ціна: 650 рн. Конта ти: 26-81-70, 095-155-71-16 Письмовий стіл, б/в. Конта ти: 098-308-03-68, Сер ій Підліт овий роз ладний диван-ліж о, 185х85. Конта ти: 050-269-79-08 Подвійний арниз, 2,5 м. Ціна: 150 рн. Конта ти: 75-06-36 Польсь стін , вишнево о ольор , довжина 4,05 м, б/в. Конта ти: 78-73-85, 095-001-75-77

Прихож , довжина 2,33 м, ширина 0,43 м, недоро о. Конта ти: 097-751-98-01

Прихож , с часний дизайн, в хорошом стані. Конта ти: 050-668-91-16 Прихож . Конта ти: 050-955-73-80

74-40-85,

Роз ладне рісло, на пр жинном матраці, хороший стан. Ціна: 600 рн. Конта ти: 050-804-89-30

Ж рнальний столи . Ціна: 30 рн. Конта ти: 71-57-11, 095-563-83-07

2-дверн шаф для одя , з антресолями. Конта ти: 74-40-85, 050-955-73-80

Сервант, 2-яр сний, б/в, хороший стан. Ціна: 350 рн. Конта ти: 050-804-89-30

Карнизи. Конта ти: 72-55-20

2-дверн шаф з антресолями, майже нова. Конта ти: 24-56-31, 066-713-85-00

Книж ов шаф , 3 полиці, письмовий стіл, в-ва Німеччини. Конта ти: 72-52-24

Сервант. Ціна: 350 рн. Конта ти: 25-78-50, 066-419-58-89

2-дверн шаф з антресолями, майже нова. Конта ти: 24-56-31, 066-713-85-00

Комод, 5 ш хляд. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 26-81-70, 095-155-71-16

2-спальне ліж о, в-во Польща, б/в, з матрацами. Ціна: 1600 рн. Конта ти: 095-384-76-45

Комод, т мб , шаф . Конта ти: 096-733-74-03

2-дверн полірован шаф , недоро о. Конта ти: 72-58-52, 050-928-15-45, 095-188-90-32

2-спальне ліж о, в-во Польща, в хорошом стані, олір оріх, б/в. Конта ти: 067-240-15-66, 050-438-38-79 2-спальне ліж о, з матрацом Ціна: 1000 рн. Конта ти: 28-23-68, 063-668-54-77 2-спальне ліж о, хороший стан, б/в. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 050-806-55-32 2-яр сне ліж о. Ціна: 1150 Конта ти: 050-295-64-90

рн.

3-, 2 дверні шафи (5-дверна), дитяч стін , односпальні ліж а, т мбоч и під телевізор, б/в. Конта ти: 097-326-18-18

стіл.

Комп’ютерний стіл. Ціна: 490 Конта ти: 050-295-64-90

рн.

Компле т: диван-«малят о» та роз ладне рісло, довж.2.2 м, зелено- оричнево о ольор , б/в. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (0332) 72-90-84, 099-232-42-72 Комп’ютерний столи , товий, стіл-т мб під телевізор. Конта ти: 050-100-32-73 Крісло роз ладне, відмінний стан. Ціна: 450 рн. Конта ти: 095-810-10-06, 067-999-72-45

К хню, довжина 2,60. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-152-82-77, Наталія

Т мб на хню. Конта ти: 63-14-85, (097) 653-36-14

3-дверн шаф , люстр на 3 лампи, арниз. Конта ти: 068-551-07-22, 23-45-14

3.1.3. Пропон ю

3-дверн шаф , світло о ольор , 1-спальне ліж о, дерев’яне. Конта ти: 23-66-77, 050-528-37-78

К хню, зроблена під замовлення, червоно о ольор , хороший стан, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-200-80-76

ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ КУХНІ «БЛЮМ», «ХАЙТЕК», «ХАМЕЛЕОН» ШАФИ-КУПЕ, СТІНКИ, СПАЛЬНІ, ВІТАЛЬНІ, ОФІСНІ, АПТЕЧНІ МЕБЛІ. ПРОЕКТУВАННЯ, ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 62-65-76, (097) 868-83-84

3-дверн шаф , світло о ольор . Ціна: 100-150 рн. Конта ти: 71-21-39

ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ РІЗНИХ ВИРОБНИЦТВ: ШАФИ, ШАФИ-КУПЕ, КУХНІ, СТОЛИ КОМП’ЮТЕРНІ, ВІТАЛЬНІ ТА ІНШЕ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 5-66-07, (097) 702-98-56

4 стільці. Ціна: 80 рн. Конта ти: 068-551-07-22, 23-45-14

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕБЛІВ, ДВОРОВИХ СПОРУД, ОБЛАДНУЄМО СПОРТИВНІ ЗАЛИ ДЛЯ ДНЗ: СТІЛЬЦІ, СТОЛИ, ЛІЖКА, ШАФИ, ЛАВКИ, СПОРТИВНІ КОМПЛЕКСИ, ІГРОВЕ ОБЛАДНАННЯ. МОЖЛИВИЙ КРЕДИТ НА ПІВРОКУ. КОНТАКТИ: 27-11-35, (096) 497-73-55

Новий роз ладний диван. Конта ти: 28-23-68

Конта ти:

Ж рнальний 097-741-73-17

3-дверн шаф , без антресолів. Конта ти: 25-63-51, 099-239-70-80

Ви отовлення меблів. Вели ий вибір матеріалів, достав а, дизайн, встановлення, арантія, я існо. Конта ти: (03622) 5-88-23, (098) 571-93-39 an-60@yandex.ru

М’я частин , хороший стан, б/в. Ціна: 700 рн. Конта ти: 050-806-55-32

Прихож , омод, недоро о. Конта ти: 095-941-82-21

К хню, 2,55 м, можл. продаж частинами. Конта ти: 098-895-00-18

ВИГОТОВЛЕННЯ КУХОНЬ «ВІТАЛ» ПІД ЗАВОДСЬКІ СТАНДАРТИ З ФАСАДАМИ МДФ. КОНТАКТИ: 64-44-10, (098) 716-95-84 WWW.VITAL06.OKIS.RU

М’я частин , диван, двоспальне ліж о з ортопедичним матрацом, вели е рісло, шаф , стіл письмовий, трельяж, омод. Конта ти: 23-61-21

Диван-«малют », спальне місце 73х190 см, б/в, ідеальний стан. Конта ти: 24-45-23, 066-631-22-18, 067-332-41-00

3-дверн шаф та т мб , б/в, недоро о. Конта ти: 095-314-36-30

Стіл-т мб , білий. Конта ти: 28-88-40

2 рісла.

Прихож , довжина 1,6 м. Ціна: 300 рн. Конта ти: 050-610-74-34

3-дверн шаф з антресолями. Ціна: 200 рн. Конта ти: 24-85-71

Крісло роз ладне. Конта ти: 63-14-85, (097) 653-36-14

М’я ий точо : дивани-«малют и», роз ладні Конта ти: 093-638-02-78

Диван-« ниж », бордово-бежево о ольор , є ніша для білизни, 2,20х1,50, хороший стан. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 78-37-65, 050-585-56-15

К хню Ма да, в-во Польща, світло о ольор , вільха, б/в. Конта ти: 095-887-53-16

Килим, доріж . Конта ти: 63-14-85, (097) 653-36-14

М’я ий точо , ш іра, д б, оричнево о ольор , хороший стан. Конта ти: 097-524-67-93

3-дверн шаф , темно о ольор , б/в. Ціна: 250-300 рн. Конта ти: 71-21-39 3-дверн шаф , хороший стан, б/в. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-783-47-69, 23-42-91

5-дверн шаф з антресолями. Ціна: 4200 рн. Конта ти: 26-81-70, 095-155-71-16 6 м’я их рісел. Конта ти: 73-81-90, 067-768-38-93 Вітальню (3000 рн.), спальний арніт р (2000 рн.), б/в. Конта ти: 050-887-31-04 Гарніт р спальний. Ціна: Недоро о. Конта ти: 24-50-09 Два ліж а від спально о арніт р «Добромиль», з на лад ами, 2-сторонній матрац, хороший стан. Конта ти: 095-383-89-67, 26-19-60 Два м’я их рісла, прихож 3,40 м, т мбоч під телевізор. Ціна: недоро о. Конта ти: 71-52-23, 050-551-43-66 Д в а стільці, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-309-17-11 Дві 2-дверні т мби, одна — ла ована, др а — матова. Конта ти: 78-56-29, 067-850-98-08 Дві шафи для ни . Конта ти: 72-23-06 Дві шафи, омод, 3-яр сний, тахт , світло о ольор . Ціна: 3000 рн. Конта ти: 24-99-39 Дві шафи, нові, 26-58-91

па овані. Конта ти:

К хню, світло о ольор , 1 шафа 80х30, 2 шафа 60х30, т мб 60х60, висота 80 см, мий 80х50. Ціна: 650 рн. Конта ти: 099-284-52-72

Спальню Е стаза: шафа, трельяж, 2-спальне ліж о. Конта ти: 72-23-06 Спальню, біло о ольор , 2 т мби, 2-спальне ліж о, шаф . Ціна: до овірна. Конта ти: 050-200-80-76 Стіл, роз ладний. Ціна: 100 рн. Конта ти: 097-244-73-07, 26-09-04 Стіл, с ладний, полірований, б/в, 2-дверн шаф , стілець, обертовий, металевий. Конта ти: 75-78-81 Стіл-т мб , темно-вишнево о ольор . Ціна: 100 рн. Конта ти: 050-716-60-35 Стіл-т мб , темно-вишнево о ольор . Ціна: 100 рн. Конта ти: 050-716-60-35 Стільці, зі спин ами ні ельованими, низь і та висо і, б/в, Конта ти: 050-916-31-19, 23-06-32 Стін в дитяч імнат «Гном», т мб , ліж о, стіл, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-200-80-76 Стін в дитяч імнат , світло о ольор , три се ції та шаф . Конта ти: 24-27-87, 050-978-35-94 Стін Волинь, недоро о. Конта ти: 050-833-06-36 Стін Волинь, шаф 2-дверн , спальний арніт р, недоро о, б/в. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 096-414-49-40 Стін Пролісо , хороший стан, б/в, дешево. Конта ти: 25-23-68, 066-626-67-39 Стін Р та, темно о ольор , 5 се цій. Конта ти: 24-27-87, 050-978-35-94

К хню, с часн , фабричн , диван-«малят о», омп’ютерний стіл, омод, т мб для вз ття. Конта ти: 095-941-82-21

Стін вітальню, темно- оричнево о ольор , Гранд-Де ор, в стилі модерн, хороший стан, б/в. Конта ти: 050-200-80-76

К хонний стіл та чотири таб рет и. Ціна: до овірна. Конта ти: 73-78-39

Стін зал, б/в, хороший стан. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 70-74-73, 050-378-29-56

К хонні т мби, в-во Польща, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 050-914-31-45 Ліж о вис вне (2 в 1). Ціна: 1060 рн. Конта ти: 050-295-64-90 Ліж о з матрацом, 90х1,90. Конта ти: 26-81-70, 095-155-71-16

Стін , 2-дверн 095-132-81-18

шаф . Конта ти:

Стін , в-ва Литва, світло- оричнево о ольор , хороший стан. Конта ти: 24-97-64, 095-561-09-02

б/в.

Стін , в-ва Польща, олір ма а он, хороший стан. Конта ти: 24-97-64, 095-561-09-02

Люстр з трьома плафонами. Ціна: 150 рн. Конта ти: 75-06-36

Стін , роз ладний, над вний диван, на 5-ти позиціях, з еле тродви ном. Конта ти: 096-733-74-03

Люстр в дитяч Конта ти: 72-55-20

імнат ,

Люстр , б/в. Конта ти: 050-243-17-03, 25-84-17 М’я частин : диван, рісла, 2 шт., хороший стан. Конта ти: 095-561-09-02, 76-96-32

Стін , темно о ольор , полірована, недоро о. Терміново. Конта ти: 73-85-76, 066-068-74-30, Світлана Таб рет и, олір — білий з червоним, дешево. Конта ти: 78-37-65


№`33 вiд 31 серпня 2011 ро Тахт Лада, б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: 097-244-73-07, 26-09-04

Т мбоч и, б/в. Конта ти: 23-10-39, 098-308-03-68

Тахт , в хорошом стані, з відсі ом для білизни.розміри 190х80 см. Ціна: 500 рн. Конта ти: 050-607-82-58

Т мбоч , під телевізор, в хорошом стані. Конта ти: 25-84-17

Три дивани, б/в. Конта ти: 26-58-91 Трюмо з овальним дзер алом, хороший стан. Конта ти: 24-97-64, 095-561-09-02

Шаф , темно-вишнево о ольор , 210х90х45. Ціна: 100 рн. Конта ти: 050-716-60-35 «Роз ладач

».

Конта ти:

МЕБЛІ, ПРЕДМЕТИ ІНТЕР`ЄРУ 066-378-53-16, 71-12-29, 063-770-23-56 Шаф - пе, в хорошом стані, довжина 2,05 м, висота - 2,1 м, либина-64 см. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 095-429-68-72 kykla1984@bk.ru Шаф -«пенал», для пос д , біло о ольор , 1,80х52. Ціна: 100 рн., тор . Конта ти: 78-37-65, 050-585-56-15

плю 2-яр сне ліж о з нат рально о дерева, б/ в. Конта ти: 097-721-45-26 2-яр сне 066-270-98-71

ліж о.

Конта ти:

Диван, б/в, ш іряний, в хорошом стані. Терміново. Конта ти: 050-223-84-61

25

Стін та 2-дверн шаф . Ціна: до овірна. Конта ти: 095-132-81-18

Меблі, б\в, за символічн цін зв’яз з переїздом. Конта ти: 050-448-85-55

пропон ю

Ви отовлення меблів. Вели ий вибір матеріалів, достав а, дизайн, встановлення, арантія, я існо. Конта ти: (03622) 5-88-23, (098) 571-93-39

Меблі на замовлення: шафи- пе, омп’ютерні столи, вітальні, прихожі, офісні меблі. Конта ти: 099-005-19-46

Ви отовлення меблів. Конта ти: 27-11-35, (096) 497-73-55


26

№`33 вiд 31 серпня 2011 ро


34

№33 від 31 серпня 2011 ро Мерседес 609 по запчастинам. Конта ти: (093) 563-78-46

Міст задній (ЗІЛ, ЛАЗ, МАЗ). Конта ти: (067) 729-62-95

ВОРОТА АВТОМАТИЧНІ. ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ. КОНТАКТИ: 64-51-81, (067) 907-95-30

Міст передній, МТЗ-82 в омпле ті, б/в. Конта ти: (095) 830-28-36

Ворота аражні, се ційні. Конта ти: (0362) 63-43-83

Мос вич на запчастини. Конта ти: (098) 297-99-13

Ворота аражні. Конта ти: (0362) 22-57-15, 43-92-07

Мотоци л 750. Ціна: 2400 рн. Конта ти: (097) 214-12-94

Ворота аражні. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50

Насос р чний для пере ач вання дизпалива. Конта ти: (067) 686-58-64

Ворота аражні. Конта ти: 408-22-00, (066) 408-55-50

Опель Ве тра по запчастинах. Конта ти: (067) 581-95-65

Ворота. Конта ти: (067) 717-71-64

Механічн ороб передач 5-ст пінчат і мотор до автомобіля А ді-80 «боч а», недоро о. Конта ти: (067) 362-19-36

Опель Кадет по запчастинах. Конта ти: (094) 966-68-10

Дви н «Рено Ла на», 4 циліндри, 12 інсь их сил, пробі 280 тис., 1995 р.в. Конта ти: (098) 275-62-13

Автозапчастини 4.7.1. Продам

Дви н дизель 1.6, до Гольф-2. • Конта ти: (097) 235-92-19 •Компле т дис ів з мою 4х14 для а/м Де -Сенс, Ланос,

Дви н 1,8 бензин та інші запчастини до Фоль сва ен Пасат Б-3 1988-1992 р.в. Конта ти: (096) 307-90-48 Дви н 2,0 до автомобіля Мазда 626. Конта ти: (096) 396-55-26

Запчастини до а/м Мазда 3, 2004 р.в. Конта ти: (094) 966-52-56 Запчастини до а/м Мітц біші А тлендер, 2,0 мотор, мости та інші запчастини. Конта ти: (067) 382-74-66, (066) 127-61-26

Дви н до а/м А ді-100, 2,0 інже тор, 1986 р.в. Конта ти: 27-62-77, (098) 260-76-25

Запчастини до а/м Мітц біші Паджеро 1,2,3 спорт, 1985-2007 р.в., мотори 2,5ТДІ, 2,8ТДІ, 3,0, 3,5, ороб и, мости, роздат и та інші запчастини. Конта ти: (067) 382-74-66, (066) 127-61-26

Дви н до а/м Гольф 2, 1.6 дизель. Конта ти: (097) 235-92-19

Запчастини до а/м Мос вич, б/в. Конта ти: (067) 794-87-01

Автозапчастини до ГАЗ 3110: риш а ба ажни а. Конта ти: (050) 375-15-31

Дви н до а/м Рено Майстер 2.5 СДІ. Форд Транзин 2.2 СДІ. Конта ти: 24-71-35, (097) 398-22-60

Запчастини до а/м Форд Ес орт, 1985 р.в., хетчбе . Конта ти: (067) 309-27-25

Автозапчастини до Мерседес Спринтер: дис олеса Р-15, фар оп. Конта ти: (050) 375-15-31

Дви н до а/м Фоль сва ен, 1.6 бензин, на запчастини. Ціна: 400 рн. Конта ти: 26-40-56

5-ст ороб передач до ВАЗ 2103, б/в, ред тор задньо о моста, б/в, поршнева до ВАЗ 21011. Конта ти: (067) 587-76-27

Дви н до ВАЗ-21093, недоро о. Конта ти: (067) 811-14-38

відмінном стані для підвищення вид та лієренс . Терміново. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Авто м та дис и, б\в. Конта ти: (099) 757-21-57

Дви н до мотобло а «Білор сь» УД-1, М-1. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (096) 396-55-26

Авто м , нов та б/в, зимов , до ле ових а/м. Конта ти: (050) 519-59-00

Дви н до мотоци ла Конта ти: (097) 214-12-94

Автос ло заднє до ВАЗ-2104, 1 робочий тен. Ціна: 150 рн. Конта ти: (067) 908-34-37

Дви н до Ш ода або Фоль сва ен, 1,9 дизель, паливна апарат ра. Конта ти: (0670 360-39-33

Автос ло. Конта ти: (097) 188-23-77

Дви н СМД-14. 876-57-75

Автошини, б/в відмінном стані, 220х508. Конта ти: (067) 928-86-40 Ба ажни до Фоль сва ен-Т4. Конта ти: (063) 853-57-49 Ба алюмінієвий до а/м ВАЗ. Конта ти: (067) 686-58-64 Бампер передній до а/м Форд Ес орд. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 Бло правління а/м Газель. Конта ти: (067) 600-14-27

МТ-1036.

Конта ти:

(067)

Дви н, 1.6 арбюратор до а/м Фоль сва ен Гольф, недоро о. Конта ти: (067) 362-19-36 Дви н, б/в, до ВАЗ-2121 «Нива». Конта ти: (096) 519-98-61 Деталі зова до ВАЗ 2105. Конта ти: 24-27-35 (099) 097-77-92 Дис и R-16, в хорошом стані. Ціна: 900 рн. Конта ти: (063) 129-85-05

Запчастини до авто ЗІЛ-156. Конта ти: (096) 355-57-23 Запчастини до автомобілів DACIA Logan, б/в. Конта ти: (095) 560-61-43 Запчастини до ВАЗ 2104, 2105. Конта ти: (067) 587-76-27 Запчастини до всіх а/м. Конта ти: 43-93-09, (093) 876-78-18 Запчастини до ГАЗ-21: рило переднє ліве,нове, та ін. запчастини дви на та ходової. Конта ти: (067) 941-09-45 Запчастини до ЗАЗ-968 М, облицьов а передня, днище ба ажни а, напіввісь задніх оліс з хрестовинами. Конта ти: (097) 426-61-45 Запчастини до МТ-9, б/в. Конта ти: (096) 519-98-61 Іве о 4910, 2.8ТД, по запчастинах. Конта ти: (067) 362-57-58 Капот до а/м Форд Фо с 1, до 2005 р.в., недоро о. Конта ти: (067) 382-47-99

Генератор до ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, новий. Ціна: дешево. Конта ти: 23-44-26

Дис и ле осплавні, Р-13, б/в. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Голов и дви на до ЗІЛ 130. Конта ти: (095) 402-81-56

Дис и металеві, до а/м БМВ, 4 шт. Конта ти: 43-52-56, (096) 213-55-52

Голов бло а циліндрів, дви на ГАЗ 2410. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61

Дис и на А ді-6 R-16. Конта ти: (067) 881-71-71

Г м R-13,14, 15, б/в. Конта ти: (096) 543-48-59

Дис и Р-14, до а/м Мітц біші. Конта ти: 23-61-88, (096) 200-43-26

Колінчатий вал до автоб са Мерседес, 6 л, ори інальний. Ціна: 400 .о. Конта ти: (096) 303-55-75

Г м для автомобіля, дешево. Конта ти: 22-54-60, (097) 890-46-32

Дис и Р-17,5, з 563-78-46

Короб до мотоци ла Конта ти: (097) 214-12-94

Капот М-2141 Конта ти: (067) 847-96-00, (066) 045-18-12 Капот, рило заднє, двері передні ліві до ГАЗ 2410. Конта ти: (050) 375-15-31 Карданний вал до а/м КамАЗ, новий. Конта ти: 68-04-41 Колеса на титанових дис ах, 155х70см, R13 до Фоль сва ен ГольфІІ. Конта ти: (067) 362-05-68

«Дніпро».

Г м до а/м, б/в, 195х65, Р15. «Данлоп Вінтер Спорт», 2 шт. Конта ти: (097) 330-31-11

ЗапчастинидоMitsubishiPajeroSport,Mitsubishi Pajero Wagon 2.3.4. Двер и, апоти, риш и та ін. Конта ти: (097) 326-34-47

Короб передач 5-ст пінчат від а/м Фоль сва ен Пассат. Конта ти: (097) 645-68-39

Г м зимов , 165/80 R13 б/в 1 сезон, та дис и до а/м Форд. Ціна: 800 рн. Конта ти: (03652) 4-25-53, (067) 715-54-14

Запчастини до а/м Авіа. Конта ти: 43-27-69, (067) 903-01-72

КПП-автомат до а/м Форд Сієра. Конта ти: (096) 691-74-31

Запчастини до а/м А ді А4, 1995 р.в., 1,9ТДІ і мотор, ороб а та інші запчастини. Конта ти: (067) 382-74-66

Крило ліве до а/м Фіат Уно, 1994 р.в. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78

Г м зимов . Р15х60х185. Конта ти: 43-16-85 Г м , нов . 205х45х17. Ціна: 250 Конта ти: (097) 334-47-27

.о.

Запчастини до а/м ГАЗ-24. Конта ти: (066) 894-49-89

Г чномовець до а/м, стереопідсилювач «Лорта»-75У-202С, 75 Вт. Конта ти: (096) 425-94-84

Запчастини до а/м Іс дз -Родео, 1991-1997 р.в., мотор 2,6 і, 3,2 і, ороб и. Конта ти: (067) 382-74-66

Конта ти:

Причіп до тра тора. Ціна: 4000 Конта ти: (067) 976-33-99

Криш ба ажни а до а/м Ланос, нов . Конта ти: (098) 411-63-38 Ма нето до тра тора МТЗ. Конта ти: (050) 537-59-51, (067) 178-61-24 Мазд 626, 1999 р., по запчастинах. Конта ти: (096) 396-55-26 Мерседес 123 на запчастини. Конта ти: (067) 339-24-83

Решіт передню до а/м Форд Транзит. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 Сидіння переднє до ВАЗ. Конта ти: 45-08-38 С ати, б/в до а/м ЗІЛ, КамАЗ на 280. Конта ти: (095) 694-10-44 С ло заднє з піді рівом, тоноване, б/в до а/ м А ді Конта ти: (067) 587-76-27 С ло заднє, переднє, рила, апот до а/м Мазда-626, 1987 -1988 р.в. Конта ти: 24-54-79 С ло лівої передньої двер и, тоноване, б/в до а/м Фоль сва ен. Конта ти: (067) 587-76-27 Трансформатор зварювальний, пот жний, саморобний. Конта ти: (067) 587-76-27 Тр би вихлопні. Конта ти: 43-09-45, (098) 455-84-91 Установ азов , до а/м ЗІЛ-130. Конта ти: (067) 682-55-91 Фари до а/м Тойота Камрі, недоро о. Конта ти: 43-01-03, (066) 788-03-68 Фар оп до а/м Рено Трафі . Конта ти: (050) 678-93-04 Фоль сва ен Пасат Б-2 по запчастинах. Конта ти: (098) 686-54-06 Фор оп до Фольцва ен, ніверсальний. Конта ти: (067) 975-81-02

4.7.2. К плю

Мос вич, ГАЗ, ЗАЗ, УАЗ, РАФ, • ЄРАЗ можливо без до ментів. Конта ти: 43-22-72, (097) 063-49-42

Дви н дизельний до л/а Мерседес 190, в хорошом робочом стані. Конта ти: (050) 655-98-02 Дви н до а/м Таврія ЗАЗ 1102 1,1 не ільзований, арном стані, за помірн цін . Терміново. Конта ти: (097) 209-99-87 yukinagatogirl@gmail.com www.vkontakte.ru/blue_lemon Дви н до КамАЗ-3740. Конта ти: (067) 362-89-86 Еле тродви ни. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74 Карбюратор до Мос вич, ВАЗ. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 К зов до автомобіля ИЖ 2715. Конта ти: (067) 777-63-81 Мости до а/м ГАЗ 69. Конта ти: (067) 768-08-96 Мотор до тра тора Т-40 Конта ти: (098) 648-21-39 Роздат до а/м КАМаз самос ид. Конта ти: 61-99-98, (050) 738-23-42 Сидіння до а/м Рено. Конта ти: (067) 339-37-96 Шини до а/м Газель, б/в. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61

4.7.3. Обмін Запчастини до а/м КамаЗ. Короб а, ред тор(49), диференціал. Можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29 Короб до а/м КАМаЗ, без делітеля. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 238-08-29

Гаражне обладнання 4.8.1. Продам Ворота, б/в. Конта ти: (096) 461-76-07

Посл и перевезення вантажів. Роз лян всі пропозиції. Конта ти: (096) 956-59-53

4.10.2. Попит

Підйомни автомобільний, б/в, 2,5 т. Конта ти: (067) 776-26-44

ШУКАЄМО ПЕРЕВІЗНИКА ТА ВЛАСНИКІВ МАРШРУТНИХ ТАКСІ АБО АВТОБУСІВ З МІСЬКИМИ МАРШРУТАМИ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ НА ТРАНСПОРТІ. КОНТАКТИ: (0332) 28-17-08

4.8.2. К плю Гараж металевий, б/в, недоро о, без місця. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Транспортні послуги

рн.

Причіпи до нових а/м. Конта ти: (096) 121-72-76

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПО УКРАЇНІ КОМФОРТАБЕЛЬНИМ АВТОБУСОМ «СЕТРА», 50 МІСЦЬ, КОНДИЦІОНЕР, ВІДЕО, МІКРОФОН. ЛІЦ. АГ 503574. КОНТАКТИ: (067) 360-60-15, (097) 248-69-75

Ворота: се ційні, промислові, онсольні. Конта ти: (067) 717-71-64

(050)

Ред тор масляний, б/в. Конта ти: (067) 587-76-27

Гальмівний дис до а/м Іве о. Конта ти: 20-45-79, (097) 435-94-65

Запчастини до а/м Вольво С анія. Ціна: 100 рн. Конта ти: (095) 883-74-23, (098) 084-18-90

Причіп «С іф». 625-87-39

Запчастини до авто європейсь о о виробництва, б/в, привезені з Німеччини. Конта ти: (097) 016-62-88

Дис и до а/м Мазда R16, 5 шт. + резина, 215/70/R16. Конта ти: (097) 441-48-20, (097) 698-52-03

Г м зимов , Р-17, 2 шт. Конта ти: 43-52-56

Прилад «Вільні р и» для мобільно о телефон , вир-во Іспанія, для б дь-я ої машини. Ціна: 100 рн. Конта ти: 5-48-98, (097) 210-81-60

Радіатор до ондиціонера автомобіля Мерседес. Ціна: 30 .о. Конта ти: (050) 537-59-51, (067) 178-61-24

Мос вич.

мою. Конта ти: (093)

Паливн апарат р , стартер до а/м Форд, 1,6 дизель. Конта ти: 43-64-46 (097) 489-81-86

Запчастини до а/м Форд-Транзит. Конта ти: (067) 797-53-53

Дис и до а/м ГАЗ-53. Конта ти: (096) 691-74-31

Бло циліндрів до а\м Конта ти: (067) 587-76-27

Опель Ре орд, 1986 р.в., по запчастинах. Конта ти: (096) 224-57-40

(097)

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ (ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕСІЛЛЯ) МІКРОАВТОБУСОММЕРСЕДЕС СПРІНТЕР, 18 МІСЦЬ, ВІДКИДНІ СИДІННЯ, ТЕЛЕВІЗОР, ВІДЕО. КОНТАКТИ: (050) 435-48-55, (067) 777-31-14

Мото, велотехніка, запчастини

4.10.1. Пропон ю

Автоперевезення мі роавто• б сом Форд-Транзит, 8 чол. +

вантаж, або до 2 тонн. Ліц. №385936, від 11.01.08 р. Конта ти: 23-77-31, (067) 478-28-85

Автоперевезення по всій • території У раїни та Європи. Шен ен віза. Конта ти: 23-43-69, (098) 522-84-99

Автоперевезення, достав а • вантажів по Рівном , області та

У раїні, а/м Рено-Мастер, в/п до 2 тонн, плюс 2 пасажири. Недоро о, ліц. АВ №509020 від 03.02.2010 р. Конта ти: (097) 238-08-29, (068) 568-23-80

Автопосл и а/м ЗІЛ 130, 6 тонн. • Конта ти: 23-03-90, 43-16-75 (067) 494-75-45, (050) 555-81-91

Вантажні перевезення а/м Пежо, • до 2 тонн + 2 пас., недоро о, по міст та У раїні (2.65х1.60х1.45 -5 б), ліц. АВ №486676 від 12.10.2009 р. Конта ти: (097) 468-70-59, (050) 656-28-99

Вантажопасажирсь і переве• зення а/м Мерседес Спринтер, 8 чол.+1,5 т, по У раїні та Європі. Конта ти: (098) 923-46-89, (098) 323-34-31

Пасажирсь і перевезення, • мі роавтоб сом Мерседес-Бенц

4.11.1. Продам Велосипед «М стан ». Конта ти: (093) 693-25-45 Велосипед ірсь ий, б/в. Конта ти: (096) 226-77-48 Велосипед ірсь ий, Італія, в хорошом стані, б/в. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (050) 508-95-69 Велосипед, б/в, в хорошом стані, 21 передача, передній і задній амортизатор. Ціна: 600 рн. Конта ти: (097) 411-14-78 Велосипед, б/в. Конта ти: 24-96-34, (097) 545-25-05 Велосипед, Німеччина, б/в. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (050) 688-58-31 Велосипеди дитячі, б/в, від 3 до 8 ро ів, відмінном стані. Конта ти: 26-37-35, (050) 339-24-03 Велосипеди, Німеччина, запчастини до них. Конта ти: (066) 894-49-89 Міст вед чий до мотоци ла МТ. Ціна: 150 .о. Конта ти: (097) 214-12-94 Мопед «Ри а». Конта ти: 62-67-66 Мопед «Хонда», спортивний. Конта ти: (068) 230-85-56 Мопед, або обміняю. Конта ти: (067) 850-61-99 Мотопомпи «Свія а». Конта ти: (099) 199-79-69

210 Д, 2-8 місць, анти ризові ціни, ліц. АБ №296429 від 17.11.2005 р. Конта ти: 43-67-24, (067) 593-26-50

Моторолер «Мо і ». 24-45-94, (067) 429-29-34

Перевезення приватні, ле овим а/м по області, по У раїні. Рено Трафі , 8 місць (1.5 тонн вантаж ). Ліц.СР АВ №434902 від 22.10.2008 до 21.10.2013р. Конта ти: (097) 183-19-77, (050) 086-67-68

Мотоци л Джонсон, новий, зареєстрований. Конта ти: (067) 888-90-55

Посл и автомобілем: Мерседес, • ф р он, 40 б.м., 4 тонни ідроборт; Мерседес-Спринтер, б с, 1.5 тонн. Конта ти: (097) 853-26-50

Автопосл и а/м ЗІЛ130 + напівпричіп 9 м., 12 тонн. Конта ти: (097) 705-86-39

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М ГАЗЕЛЬ, ТЕНТОВАНИЙ, 2 ТОНН, 13 КВ.М., ПО МІСТУ ТА ОБЛАСТІ (НЕДОРОГО). КОНТАКТИ: 43-63-74 (067) 760-04-25

Конта ти:

Моторолер «М равей». Конта ти: (096) 302-71-73

Мотоци л ІЖ Планета 3. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 214-12-94 Мотоци л ІЖ Юпітер 4К, пробі 3000 м. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (067) 180-58-97 Мотоци л ІЖ ЮПІТЕР 5. Конта ти: (095) 910-02-59 Мотоци л Іж-Планета-5. Конта ти: (097) 808-63-77 Пар моста вед чо о до мотоци ла МТ. Ціна: 150 .о. Конта ти: (067) 925-80-30 С тер «Хонда Діо 18», недоро о. Конта ти: (098) 205-69-76 С тер «Хонда Діо» АС-18, хороший стан. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (096) 979-16-80

СКУТЕР

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А\М ЗІЛ-130, САМОСКИД, 6 ТОНН, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00 Достав а непродовольчих товарів, рт. Конта ти: (099) 563-28-17 berezin1992g@mail.ru www.x-torg.com

ЕКСКАВАТОРА ПОСЛУГИ: КОПАННЯ ТРАНШЕЙ ТА КОТЛОВАНІВ ЕО-2621, ЕО-3322, ПЗМ-2, ВИВЕЗЕННЯ ЗЕМЛІ ТА СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 43-37-19, 24-57-99, (067) 763-56-52

ЕКСПЕДИЦІЙНОТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ. КОНТАКТИ: 63-80-46, 63-80-57, 63-80-56, (067) 360-02-91, (067) 362-00-72

С тер Хонда Броад, 1998 р.в. цІНА 5200 .о.

т. (096) 562-40-16 С тер, 2-місний, зареєстрований. Конта ти: (067) 588-22-09 С

тер. Конта ти: (097) 125-32-03

4.11.2. К плю Мотороллер «Ри а». Конта ти: 27-18-40 Мотоци л «Мінсь » відмінном стані. Конта ти: (096) 881-37-38

№33 від 31 серпня 2011 ро

АВТОАФІША

27


28

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ

Де Ланос, можливість подальшої виплати 670 рн./місяць. Конта ти: (097) 990-69-01

Автомобілі легкові, імпортні

Де -Ланос, з можливістю подальшої виплати. Ціна: від 672 рн./міс. Конта ти: (067) 307-08-11

Опель Ве тра, 1989 р.в., титанові дис и, центральний замо , хороший стан, 1,6 арбюратор. Ціна: 4200 .о. Конта ти: (097) 105-98-52

МАЗДА

Опель Ве тра, 1997 р.в., ніверсал, 1,6 об’єм, под ш и аербе 2 шт., лю , еле тродзер ала, с лопідйомни и. Ціна: 7200 .о. Конта ти: (050) 435-09-40

4.1.1. Продам

Мазда 626, 1990 р.в., 2,0 аз-бензин, рідна фарба, потреб є част ової осмети и. Ціна: 2600 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

АУДІ АУДІ

Опель Ас она, 1987 р.в, сіро о ольор . Конта ти: (097) 465-91-76

Опель Кадет, 1985 р.в., 1,6 дизель, заміна поро ів, хороший стан, витрата палива 5л/100 м. Конта ти: (096) 425-82-71

Мазда 223,1989 р.в., на ход , центральний замо . Терміново. Ціна: 2000 .о. Конта ти: (067) 836-84-69

Опель Комбо, 1994 р.в., 1,7 дизель, олір червоний. Ціна: 3500 .о. Конта ти: (098) 416-23-57

Мазда 626, 1989 р.в., ніверсал, 2,2 аз-бензин. Ціна: 4500 .о., тор . Конта ти: (098) 837-38-48

ОПЕЛЬ

МЕРСЕДЕС

т. (067) 271-61-01

АУДІ

Мерседес 124, 1992 р.в., 2,5 дизель. Ціна: 6200 .о. Конта ти: (097) 055-78-15 Мерседес 124, 2,0 дизель. Конта ти: (067) 339-24-83 Мерседес 207, зов без номерів, 1976 р.в. Конта ти: (067) 260-17-56 Мерседес-124, білий, седан, 1989 р.в., аз-бензин, /п, фар оп, ц/з, титанові дис и, нерозмитнений. Конта ти: (098) 405-22-85

МЕРСЕДЕС

А ді А-6, 1996 р.в., 5-ст п а, 280 тис. м, механі а, ліма, ARB, 2.8 аз/бензин.

ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ 2, 1989 Р.В., ОБ’ЄМ 1.6 , БЕНЗИН. ЦІНА: 2700 У.О., ТОРГ. КОНТАКТИ: (097) 235-92-19 Фоль сва ен Пассат, 1985 р., 1,8 арбюратор. Ціна: 3000 .о. Конта ти: (050) 549-86-86 Фоль сва ен Пассат, 1990 р.в., 1,8 об’єм, олір чорний, ніверсал. Ціна: 4500 .о. Конта ти: 43-46-47 (097) 068-21-05

Фоль сва ен Пассат, 1992 р.в., седан, 1.9 ТД, вишневий металі , нерозмитнений з Німеччини. Конта ти: (067) 362-05-68

Мерседес 123, 2,0 дизель. Конта ти: (067) 339-24-83 Мерседес 124, 1989 р.в., 2,5 дизель, олір сірий, ніверсал, ш іряний салон, центральний замо , си налізація. Ціна: 5900 .о. Конта ти: (098) 953-50-00, (050) 519-37-92

Фоль сва ен Пасат Б-3, 1988 р.в., олір синій, 1,8 бензин, 5-ст КПП, седан, місце знаходження м.Львів. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (097) 191-32-45

Фоль сва ен Пассат, 1992 р.в., 1.6 ТДІ, ніверсал, відмінний стан. Ціна: 5700 .о. Конта ти: (097) 952-73-10

Мазд 626 на запчастини, 1986 р., з до ментами. Конта ти: 24-32-86, (099) 272-02-54

А ді 80, Б-4 Кватро, 1992 р.в., «повний фарш», пробі 365 тис. м, 2.0 аз/бензин. Ціна: 7100 .о., тор

№33 вiд 31 серпня 2011 ро

Фоль сва ен Пассат, 19991 р.в., чорний металі , 1.8 л ідропісилювач, хороший стан, седан, з Німеччини, нерозмитнений. Конта ти: (067) 362-05-68

Опель Кадет, 1985 р.в., 1,6 дизель, заміна поро ів, хороший стан, витрата палива 5л/100 м

БМВ БМВ 320 G, 1989 р.в., відмінном стані, або обмін на міні-тра тор. Конта ти: (098) 576-99-48, (097) 675-21-63 БМВ 528, 1997 р.в. Ціна: 12500 Конта ти: (098) 196-23-48

.о.

Мерседес Бенц 124, 1992 р.в., 2.5 дизель, апремонт дви на, паливної апарат ри, ходової. Ціна 6500 .о.

БМВ

НІССАН МІКРА

ФОРД

РЕНО

Чері М-1, нова, 1.6, можливість подальшої виплати. Конта ти: (067) 103-03-58

Рено Кліо, олір - чорний металі , 2007 р.в. Конта ти: (067) 296-87-68

Форд Ес орд Кабріолет, 1988 р.в., ш іра, си налізація, еле трос ло, центральний замо , титанові дис и, 1.6 інже тор. Ціна: до овірна.

Рено-11, 1985 р.в., Ціна: 1900 .о. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 Рено-21, 1986 р.в., 1.7 бензин, на ход . Конта ти: (097) 298-22-32

т. (067) 775-51-71, (093) 911-70-10

ПЕЖО

Фоль сва ен Пассат Б-3, 1989 р.в., пробі 370 тис. м., 1.6 аз/бензин, хороший стан. Ціна 4600 .о., тор .

Пежо, 1985 р.в., на ход . Конта ти: (067) 454-47-71

т. (097) 606-58-92

ШЕВРОЛЕ

СІТРОЕН

ФОРД

Сітроен Джампі, 2001 р.в., велюр, аербе , с лопідіймачі, ел.дзер ала, нова ма, хороший стан. Ціна: 8800 .о., Конта ти: (097) 986-38-31

Шевроле Авео, 2005 р.в., орейсь а збір а, пробі 90 тис. м, відмінном стані. Конта ти: 62-24-75, (069) 382-48-14

ФОРД

Сітроен, 2001 р., 1,9 дизель. Ціна: 7500 .о. Конта ти: (098) 310-04-39

Шевроле Кр ізер, новий, страхов а в подар но , можлива зниж а на редит. Конта ти: (097) 990-69-01, (099) 053-80-82 Шевроле, без пробі , автоцивіл а в подар но , можлива виплата. Конта ти: (097) 990-69-01, (099) 053-80-82

СЕАТ

ШЕВРОЛЕ

ВАРТБУРГ

т. (096) 341-52-52

т. (067) 360-60-05, (097) 933-52-02

ТОЙОТА

ФОРД

Тойота Land Cruiser Prado, 2006 р.в., Ціна: 266 400 рн. Конта ти: (096) 304-16-25

Автомобіль, б дь-я ий, можна не на ход . Конта ти: 43-52-56 А ді-80, 100. Конта ти: (098) 571-42-35

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Б-2, ніверсал, 1987 р.в., олір сірий металі , 1,6 ТД, хороший стан. Ціна: 3200 .о. Конта ти: (067) 424-02-37 Фоль сва ен Венто, Гольф-3. Конта ти: (098) 571-42-35 Фоль сва ен Гольф-3, 1996 р.в., 1,4 л, 5 дверей. хетчбе , МКПП, ц\з, си налізація, CD-ма нітола, а сти а, аражне збереження, омпле т з\ на дис ах. Ціна: 6500 .о. Конта ти: (095) 175-01-00

Опель-Ас она або Астра. Конта ти: (096) 463-36-56 Фоль сва ен Венто, або Гольф-3. Конта ти: (096) 463-36-56 Фоль сва ен Гольф або Джета. Конта ти: (098) 571-42-35 Фоль сва ен Гольф-2, або Джетта-2. Конта ти: (096) 463-36-56

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам

т. (097) 552-16-33

т. (097) 105-98-52

Шевроле Та ма, 2004 р.в., «повний фарш», о рім ш іри, 2.0.інже тор, ціна 8000 .о.

Тойота Камрі, 2004 р.в., дви н 2,4, ороб а-автомат, титанові дис и. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 72-92-06

ВОЛЬВО

ДЕУ

Автомобіль що потреб є ремонт , роз лян всі пропозиції. Конта ти: (098) 953-50-00, (050) 519-37-92

Опель Ас она, Опель Ве тра. Конта ти: (098) 571-42-35

ШКОДА

Форд Оріон, 1986 р.в., нова ма, нове зчеплення, нова паливна система, 1.6 дизель. Ціна: 2800 .о., тор .

ДЕУ Ланос, 2008 р.в., польсь а збір а, 1,5 інже тор, пробі - 22000 м, ідропідсилювач, без дефе тів, стан ново о авто. Конта ти: (097) 453-76-67

Автомобіль після ДТП або потреб є ремонт . Конта ти: (050) 160-29-97

Мерседес-123, 124. Конта ти: (096) 463-36-56

ШКОДА

ФІАТ

Опель Ве тра, 1989 р.в., титанові дис и, центральний замо , хороший стан, 1,6 арбюратор. Ціна: 4200 .о.

А/м, недоро о. Конта ти: 5-46-12

Мерседес- 124, 190. Конта ти: (098) 571-42-35

т. (098) 297-55-30

Фіат Фіоріно, 1994 р.в., 1.7Д. Ціна: до овірна. Конта ти: 64-36-00, (067) 887-07-57

Вольво-360, 1987 р.в., 2,0 інже тор, хороший стан. Конта ти: (096) 650-18-18

А/м ле овий, або б с до 3000 .о. Конта ти: (096) 543-48-82, (097) 408-87-17

А ді-80, 100. Конта ти: (096) 463-36-56

Вартб р , в хорошом стані. Недоро о. Конта ти: 40-05-17

Вольво 460, 1992 р.в. Ціна: 2900 .о. Конта ти: (098) 728-56-36

ле ов . Ціна: до 4000 •.о.Іномар Конта ти: (067) 970-73-59 Опель до 1995 р.в., недоро о. • Конта ти: (067) 9*70-73-59 Фоль сва ен 2, недоро о. • Конта ти: (067) 970-73-59

Мерседес 190, в хорошом робочом стані. Конта ти: (050) 655-98-02

Ніссан Мі ра, 2006 р.в., ороб а автомат,1,2об’єм.Ціна:12900 .о.,тор

ОПЕЛЬ ВЕКТРА

4.1.26. К плю

Б дь-я ий (іномар а) з до ментами, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (097) 068-21-05

Сеат Ін а, 1999 р.в., пробі 285 тис. м, 1.9 дизель, 5200 .о., тор

ОПЕЛЬ

Автомобіль на виплат від 25 рн/день. Конта ти: (067) 103-03-58

КіаСід,2010р.в.,роз лян варіантипомісячної оплати. Конта ти: (067) 103-03-58

т. (066) 533-94-77

т. (050) 920-16-23, (050) 139-12-80

Автомобіль ле овий. Конта ти: (096) 213-55-52

Кіа Сід на виплат , повне КАСКО подар но . Конта ти: (067) 103-03-58

Форд К р’єр, 2001 р.в., 230 тис. м., 1.8 ТД, терміново, новий паливний насос, а діосистема «Піонер», USB, вантажнопідйомність 800 . Ціна: 4500 .о., тор .

БМВ-530, 2000 р.в., «повний фарш» рім ш іри, пробі 218 тис. м, 3.0 дизель. Ціна: 17500 .о.

ІНШІ АВТОМОБІЛІ Авто на виплат під 0%. Конта ти: (098) 196-23-48

Додж Інтерпід, 1996 р.в., 3.5 І, чорний, «повний фарш», на ход . Роз лян варіанти обмін . Ціна: 6500 .о. Конта ти: (067) 364-30-18

т. (096) 425-82-71

СЕАТ

НІССАН

Форд Ес орд Кабріолет, 1988 р.в., ш іра, си налізація, еле трос ло, центральний замо , титанові дис и, 1.6 інже тор. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 775-51-71, (093) 911-70-10

Ш ода Фаворит, 1999 р.в., пі ап, 1.9 дизель. Ціна: 4200 .о. Конта ти: (067) 360-39-33

Кіа Ріо, в редит. Ціна: від 35 рн/день. Конта ти: (067) 103-03-58

т. (066) 040-11-15, (097) 055-78-15

БМВ, хорошом стані. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (067) 364-45-80 ludmila5571@rambler.ru

Форд Фієста, хетчбе . Ціна: 1300 .о. Конта ти: (096) 396-55-26

ФОЛЬКСВАГЕН

т. (067) 363-85-74 А ді-80, 1986 р.в., 1.6, потреб є ремонт зова та ходової. Терміново. Ціна: 1500 .о. Конта ти: 43-49-23, (067) 934-72-80

Форд Транзит, 1998 р, 2,5 дизель, 5-ст КПП. Ціна: 7300 .о. Конта ти: 24-27-67

Форд Ес орт, 1985 р.в., 1,6 дизель, олір ол бий металі . Ціна: 42300 .о. Конта ти: (098) 416-23-57 Форд Оріон, 1986 р.в., нова ма, нове щеплення, нова паливна система, 1.6 дизель. Ціна: 2800 .о., тор . Конта ти: (097) 552-16-33 Форд Сієра, 1985 р.в., 1.8 бензин. Ціна: 2850 .о. Конта ти: (067) 958-75-75 Форд Сієра, 2.0Д, арбюратор. Конта ти: (097) 788-56-37

АУДІ Audi-100, 1991 р. в., 2,3 бензин, ABS, центральный замо , лю , еле трос лопідіймачі. Конта ти: 097-712-86-69

Ш ода О тавія, 2002 р.в., 2,0 інже тор, повністю оснащена. Ціна: 11000 .о. т. (097) 887-59-08 Ш ода Феліція, 1999 р.в., 1,9 дизель. Ціна: 4200 .о. Конта ти: (067) 360-39-33 Ш ода Фаворит, 1999 р.в., пі ап, 1.9 дизель. Ціна: 4200 .о. Конта ти: (067) 360-39-33

А ді-100, 2,09 дизель. Ціна: 3200 . о. Конта ти: 097-803-66-76

БМВ БМВ-540, 2003 р. в., на запчастини. Конта ти: 095-913-67-16 БМВ-540, 2003 р.в., по запчастинах. Конта ти: 066-713-85-00, 24-56-31


ВОЛЬВО

ШЕВРОЛЕ

Вольво-740, 1990 р. в., 2,3 аз/бензин, нерозмитнений, або обміняю. Конта ти: 098-385-72-53

Шевроле, ціна від завод -виробни а, можливий редит. Конта ти: 099-020-09-61

ДЕУ

Шевроле-Кр з, 2010 р. в., можлива част ова оплата. Конта ти: 066-189-32-09, 067-106-13-49

Де -Ланос, 2008 р. в., дви н 1,5, чорно о ольор . Терміново. Конта ти: 095-919-41-98

плю

МАЗДА

Автомобіль, іноземно о виробництва, з АКП, з 2005 р. в. Ціна: до 8000 . о. Конта ти: 097-921-42-38

Мазда-626, 1992 р. в., 2,5 інже тор, хетчбе , олір вишні, весь омпле т. Ціна: 4900 . о. Конта ти: 095-490-10-55

А ді-100, 1988-2000 р. в., дизель, араван, бажано в неробочом стані. Конта ти: 066-272-32-54

МЕРСЕДЕС Мерседес С-180, 1994 р. в., 1,8 л, темно-синій, центральний замо , ABS, ARB та інше. Конта ти: 095-219-78-62 Мерседес-123, дви н 250 Д, без до ментів, ороб а передач механічна, на запчастини. Ціна: До овірна. Конта ти: 050-675-67-55

МІТЦУБІШІ Мітц біші-Галант, 1991 р. в., 2,0 бензин, хетчбе , потреб є ремонт дви на, на раїнсь ій реєстрації. Конта ти: 050-707-34-50, 067-464-94-01 Мітц біші-Кольт, 2008 р.в., пробі 9 тис. м, сірий металі , відмінний стан, повний омпле т. Конта ти: 098-669-78-90, 050-758-77-66

ОПЕЛЬ Опель-Ас она, 1978 р. в., в робочом стані, по запчастинах. Конта ти: 097-184-71-36 Опель-Ас она, 1985 р. в., 1,8 бензин, седан, оричнево о ольор . Ціна: 1200 . о. Конта ти: 097-140-92-99 Опель-Кадет Караван, 1985 р. в., 1,3 бензин, зелений, тюнін , тонований, фор оп, ало ени, в хорошом технічном стані. Ціна: 36000 . о., тор . Конта ти: 066-214-16-73 Опель-Комбо, 2006 р. в., дизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Опель-Оме а, 1991 р. в., седан, недоро о. Конта ти: 099-151-67-61 Опель-Ре орд, 1986 р. в., 2,0 бензин, біло о ольор . Ціна: До овірна. Конта ти: 050-136-03-43, 050-966-41-24, 25-41-87

РЕНО Рено-5. 1988 р. в., 1,1 бензин. Ціна: 10000 рн. Конта ти: 096-588-19-14 Рено-Кен о, 2007 р. в., темно-зелено о ольор . Ціна: 74000 рн. Конта ти: 067-442-00-58

Де -Лан с, 2004-2008 р. в. Ціна: до 5500 . о. Конта ти: 099-732-71-19 Фіат-Д ато, можливо в неробочом стані. Конта ти: 050-544-45-24 Фіат-Тіпо, 1,9 т рбодизель, бажано в неробочом стані, роз лян всі варіанти. Конта ти: 097-986-02-91

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам АУДІ A ді 100, 1987 р.в., 1.8 аз-бензин, білий, добром стані, нова а м ляторна батарея, лю , аражне збері ання. Ціна: 4500 .о. Конта ти: 098 905-66-99. А ді 100, 1991 р. в., 2.0 мі, сірий,титани. Ціна: 7100 . о. Конта ти: 095 303-14-33 А ді J 7, пробі 125 тис. м, повний фарш, 4.2 бензин. Ц. 50000 . о. Конта ти: 54-08-51. А ді А 4, 1.8 інже тор, 1998 р. в., на запчастини. Достав а по У р. Конта ти: 050 837-38-16, 096 185-82-99 А ді А6, 1995 р.в., 2,0 аз-бензин, Ціна: до овірна. Конта ти: 099 317-92-20. А ді А6, 2,6, аз/бензин, ел. С лопідйомни и, МР 3, тит. Дис и, 1995 р.в. Конта ти: 050 433-65-22. А ді А6, 2001 р.в., 1.8 т аз-бензин, «повний фарш», оя рім ш іри та лю а, чорно о ольор , відмінний стан. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 063 848-27-73, 050 920 98-68. auto.ria.ua/ auto_ford_4182408.html А ді Б4, 92 р.в., білий, 2,0, моноінж. Конта ти: 066 127-81-04. А ді, 1986 р. в., бензин. Конта ти: 096 136-56-17. А ді-100, зелений, хороший стан, ондиціонер, пар -троні , АБС, си налізація, м льтило , под ш и, еле тродзер ала, еле трові на, еле тролю , дерево, оре тор фар, титани, 4 зимових олеса з дис ами. Ціна: до овірна Конта ти: 096 886-72-91.

СІТРОЕН

БМВ

Сітроен-Джампі, 2005 р. в., 1,9, білий, без пробі по У раїні, дов а база. Ціна: 10200 . о. Конта ти: 063-824-75-40, 050-205-19-29

БМВ 320 І, темно-зелений, МР-3, ц/з, си наліз, 2.0, 1991 р. в., литі дис и. Ціна: 6500 . о. Конта ти: 097 310-35-82.

СУЗУКІ С з і-Вітара, 1995 р. в., 2,0 бензин, КП-5, центральний замо , 5-дверний, си налізація. Ціна: 6400 . о., тор . Конта ти: 050-077-37-13

ФІАТ Фіат-Добло, 2004 р. в., дизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28 Фіат-С орпіо, 1987 р. в., 2,9 бензин, повний привід, чорний. або обмін. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 097-921-42-38 Фіат-Фіоріно, 1993 р. в., 1,3 бензин, біло о ольор , CD MP 3, хороша ма, новий а м лятор, салон в хорошом стані, е ономна. Конта ти: 050-971-22-24

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен-Гольф, 1994 р. в., 4,6 бензин, тридверний. Конта ти: 050-293-78-90 Фоль сва ен-Пассат, 1989 р. в., 1,8 бензин, седан, чорний. Ціна: 4500 . о., тор . Конта ти: 096-694-26-07

ФОРД Форд-Оріон, 1983 р. в., 1,4 об’єм дви на, бензин, синьо о ольор , в хорошом та робочом стані, знаходиться в м. Нововолинсь . Конта ти: 066-470-45-02 Форд-Сієра, 1988 р. в., 2,0 бензин, можливо на запчастини, з до ментами. Конта ти: 098-415-71-74

ХОНДА Хонда-А орд, седан, черний, 2.4 л, повний омпле т, АКП, сенон, повний еле тропа ет, си налізація, м льтило , е валайзер на 6 дис ів, лю , нова ма, Конта ти: 067-638-48-75

Мерседес Бенц 815, 01 р.в., 4,2, диз., мах.КП, б да, нова ма. Конта ти: 067 584-10-90. Мерседес Віто, 05 р.в., 111 сді, 2,2, білий, віп-салон. Конта ти: 067 193-20-67, 050 618-79-19. Мерседес Е250, ніверсал, 95 р.в., 2,5 диз, сірий, онд., ел. па ет, си н., ц/з, 9600 .о. Конта ти: 050 822-39-72. Мерседес С 200, 1996 р. в., темно-синій, добром стані. Конта ти: 097 845-19-00. Мерседес-126, 2,8 і, синій метал., 83 р.в., онд, ел. с лопід., велюр, си н., добрий стан. 4800 .о. Конта ти: 068 144-34-44. Мерседес 190, 1985 р. в., інже тор, бежевий. Конта ти: 067 893-20-82.

МІТЦУБІШІ Мітц біші Галант, 1991 р. в., 1.8 бензин, інже тор, добром стані або обмін на дорожче авто. Конта ти: 067 344-72-99 Мітц біші Галант, 1997 р. в., 2.0 дизель, сірий, ніверсал, тоновані ві на, си нал., 7/100 м. Ц. 9200 . о., тор . Конта ти: 050 373-38-64.

Мазда 6, 1.8, 09.2007 р. в. з автосалон , чорний металі , витрати палива - 5-6 л, пробі 35 тис. м, все, рім ш іри, 1 власни , фірмові т. о., стан ново о а/с, сервісна та арантійна ниж а, можл. обмін на дешевше л/а або вантажний б с. Ціна: до овірна. Конта ти: 4-95-77, 050 607-22-71, 098 884-28-26. Мазда 626, 1987 р. в., 2.0 бензин, повний ел. па ет, си наліз.,ц/з, титани Р 15. Можл. обмін +моя доплата. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 545-17-55. Мазда xed, 2.0 см б., титани, тоновані ві на, м зи а, повний ел. па ет, в ладів не потреб є. Конта ти: 098 833-44-22.

МЕРСЕДЕС Мерседес 124, 2.0 дизель, 1989 р. в. Ц. 7300 . о. Конта ти: 067 994-11-32. Мерседес 124, 94 р.в., Е 200, аз/бензин, 8900 .о. Конта ти: 098 255-39-49. Мерседес 190, 2.0 Д, чорний, добрий стан, 1988 р. в. Конта ти: 096 568-31-32. Мерседес 210, 1989 р. в., 2.9, 4200 . о., тор . Конта ти: 067 590-17-77.

Рено 21, сірий седан, дизель, 1986 р. в., не потреб є ремонт , 1450 . о. Конта ти: 063 845-74-91. Рено 5, 1987 р. в., 3-дв., роз лян різні пропозиції. Конта ти: 050 666-98-42. Рено 5, червоний, всі пропозиції. Конта ти: 050 666-98-42. Рено Кен о, 1,9 диз., білий, пасажир, добр. стан, 99 р. в., 5300 .о. Конта ти: 050 373-26-81. Рено Кен о, 2006-07 р. в, темно-зелений бензин, 1.4, пасажир, або обмін на МТЗ 82. Ціна: 67000 рн. Конта ти: 067 442-00-58.

Рено Ма н м 400 ма , 01 р.в., ел. па ет, ондиціонер, нова ма, а м., нові альма, замінене масло. Конта ти: 068 144-24-14.

Мітц біші Лансер-Х, 2011 р.в., автомат КПП, різні ольори. В редит без першо о внес , без довід и про доходи. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 098 581-67-29.

Рено Ме ан, 1999 р.в., 1,4, 16 лапанів, сірий, нефарбований, аражне збері ання, або обміняю. Конта ти: 050 017-39-85, 097 653-70-47.

Мітц біші Паджеро, 1985 р. в, на з/ч. Конта ти: 093 027-42-27. Мітц біші Паджеро, 2011 р.в., автомат КПП, різні ольори. В редит без першо о внес , без довід и про доходи. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 098 581-67-29.

НІССАН Ніссан Мі ра 98 р.в, 1,0, зелений, 5800 .о. Конта ти: 067 802-09-62. Ніссан Блюберт, 86 р.в., білий, 3800 .о. Запчастини. Конта ти: 099 050-08-75. Ніссан Ванетте, 2008 р. в., 2.3 Д, зелений, відмінном стані, пасаж. Ц. до овірна, тор . Конта ти: 098 736-90-81. Ніссан Сені, 1993 р.в., 5-дверн., 2,0 диз., 5 л /100 м, мо рий асфальт, 3800 .о. Конта ти: 099 703-29-16.

ОПЕЛЬ Опель Ас она, 1988 р. в., 1.8, вишневий, тит. дис и, м зи а, си нал., добром стані. Ц. 1900 . о. Конта ти: 097 771-70-73. Опель Ас она, 87 р.в., 1,6 бенз., 5-ст п., син. металі , ц/з, си н., повний апрем, добрий стан. 2300 .о. Конта ти: 096 650-57-05. Опель Астра ніверсал, 94 р.в., синій, тит. дис и, ідеал. стан, 5000 .о., ідеал. стан, 1,4 і. Конта ти: 096 622-57-07. Опель Астра, 2000 р. в., 1.6 м. інже тор, бензин, білий, /п ерма, в ідеальном стані. Ц. 5600 . о. Конта ти: 098 477-31-86. Опель астра, 91 р.в., Конта ти: 067 124-55-60.

МАЗДА

Мазда 323, 1991 р. в., седан, 1.7 д, червоний, на з/ч. Конта ти: 050 736-66-67, 097 449-69-33.

РЕНО Рено 19, 1992 р. в., 1.9 дизель, седан, с лопідіймачі, ел. лю , титани. Ц. 3800 . о. під виплат 50% першо о внес . Конта ти: 067 424-08-54.

Мітц біші Галант, 92 р.в., повн. ел. па ет, си н., ц/з, піді р. дзер ал, відмін. стан. Конта ти: 099 642-87-22, 067 365-25-88.

Опель Віваро DTI, ф р он, в/п до 1.5 тонн, ідеальний стан. Ціна: 10500 .о. Конта ти: 063 981-67-61.

Мазда CХ-7, 2008 р.в. Iдеальний стан, Мах. Компле тацIя, додається омпле т зимової ми, чорно о ольор . Ш iра. Термiново, варiанти, тор . Ціна: 215 000. Конта ти: 0972875848

Опель Оме а, 1992 р. в., синій метал., ц/ з, си нал., ма нітола, тит. дис и, фар оп, т. о. до 20132 р., можливий обмін на доро е авто. Конта ти: 097 435-56-69.

Мітц біші Галант, 1997 р. в., 2.0 інже тор. Ц. 7000 . о. Конта ти: 050 166-80-30.

Вольво 245 ніверсал, 2.4 дизель, на хо д, т. о. до 2012 р., є різні з/ч до Вольво 740, 760, 240 та зов до 760 ніверсал. Конта ти: 067 272-50-71, 03471 5-13-72.

ВОЛЬВО

Опель Оме а, 87 р.в., 1,8, добрий стан, 2900 .о. Конта ти: 068 542-06-09.

Рено Кен о, 2007 р.в., 123 тис. пробі , білий, 1.4 бензин, ондиц., ідропідсил., под ш и безпе и. Конта ти: 067 340-68-54

Опель Астра, араван, чорний металі , 2,0 і, добрий стан, терміново. 4400 .о. Конта ти: 099 452-93-77. Опель Ве тра, 1.6 аз-бензин, хетчбе , ,1990 р.в., ідеальний стан. Ціна: 3750 Конта ти: 097 823-66-94. Опель Ве тра, 95 р.в., вишневий металі , хет чбе , ел. па ет, /п ерма, 3 р. на У р. 6400 дол. Конта ти: 097 643-06-01. Опель Ве тра, червоний, 94 р.в., добрий стан, 1,8, недоро о. Конта ти: 097 966-12-89.

БМВ 520 І, 1994 р. в., темно-синій металі , ел. лю , ондиц., 2 под ш и безпе и, аз-метан (100 л балони), добром стані. Ц. до овірна. Конта ти: 067 788-61-24.

29

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ

№33 вiд 31 серпня 2011 ро

Рено Премі м 420 дті, 01 р.в., черв., ел. па ет, онд., нові а м., добрий стан. Конта ти: 068 144-24-14. Рено Трафі , 06 р., 1,9 тд, пасажир, білий, онд. 14300 дол. Конта ти: 097 751-59-18. Рено Трафі , 2007 р. в., 2.0 дизель, 6 ст. мех., еле три а, щойно при наний, білий, пасаж. Конта ти: 050 617-73-66. Рено Трафі , 96 р.в., 2,2 і, аз/бенз., ба ато запчастин. Конта ти: 095 609-44-69.

ПЕЖО Пежо 309 Д, 1988 р. в., 1.9 дизель, мех. КП, білий, хетчбе , си нал.. ц/з, 5/100 м, с пер е оном авто, добром стані. Ц. 2400 . о. Конта ти: 096 816-54-73. Пежо 406, 2001 р. в., все рім ш іри. Конта ти: 097 942-70-68. Пежо 605, 2.0 бензин, 1991 р. в. Ц. до овірна. Конта ти: 098 405-42-34. Пежо Е сперт, 1999 р. в, вантажний, б д а обшита, білий, 1.9 ТД, терміново. Ціна: 6250 . о. Конта ти: 050 984-00-13, Володимир. Пежо Е сперт, 2006 р. в., АВС, 4 под ш и, лімат- онтроль, еле три а, в ідеальном стані, пробі 127 тис. м. Конта ти: 098 545-45-04. Пежо Партнер, 2003-2004 р. в., 1.9 дизель, 9 тис. м пробі , 5-ст. КП, білий, вантажний тип зова. Можливий обмін на Фабія, О тавія, Комбі. Ціна: 9000 . о., тор . Конта ти: 068 188-52-57, 091 308-04-54.

СІТРОЕН Сітроен Берлін о 2009 р.в.( червень), 1,6 HDI дизель,білий, пасажир, ондиціонер, аербе , АВС, си наліз., ц/з, еле тропа ет, ш іряний салон, МР-3, проб. 64 тис. м. Ціна: 15200 .о., тор . Конта ти: 066 102-77-95. Сітроен С 4 за ціною дистриб`ютора. Конта ти: 095 274-70-54.

СЕАТ Сеат Ібіза, 1993 р. в., сірий, лю , ма нітола МР-3, ма, чохли, дви н після ап. ремонт , витрати палива: 5/ 6/7, нормальном стані, ц/з, ел. с лопідіймачі, тоновані. Ц. 2900 . о. Конта ти: 067 866-30-03.

Опель Кадет, 1985 р. в., 1.3 бензин, поварений. Ц. 1500 . о. Конта ти: 096 822-76-43.

Сеат Ін а, 1999 р.в., білий, 1,9 дизель, ідропідсилювач, робочий стан. Або обміняю на ліс або інші б д. матеріали. Конта ти: 067 419-99-37.

Опель Кадет, 1987 р.в., сірий, хорош. стан, омбі-В, спорт, 3-дверний. Ціна: 13000 рн тор . Конта ти: 71-33-76. 098 484-48-68.

Сеат Кордоба, 1996 р. в., 1.4 інже тор, синій, /п ерма, тонований, ц/з, си нал., м зи а, нові шини. Ц. 5600 . о. Конта ти: 097 609-39-75.

Опель Кадет, 86 р.в., 1,6 дви ., добрий стан, араж. збереж. Конта ти: 099 029-10-60. Опель Комбо мінівен, червоний, тит. дис и, лю , под ш а безпе и водія. 8300 .о. Конта ти: 096 828-97-92. Опель Комбо, червоний, тит. дис и, лю , /п ерма. Ц. 8200 . о. Конта ти: 096 828-97-92. Опель Корса, 2000 р. в., 1.0, сірий, 3-дверний. Конта ти: 098 545-45-04. Опель Оме а по запчастинах, 1993 рі , Конта ти: 096 154-93-35 Опель Оме а, 1987 р. в., 1.8 І, добрий стан. 2999 . о. Конта ти: 098 542-06-09. Опель Оме а, 1992 р. в., 2.6 інже тор, 5 мех., синій металі , ма нітола, си нал., ц/з, лю , ел. па ет, оре тор фар, т. о. до 2012 р. Конта ти: 097 435-56-69. Опель Оме а, 1992 р. в., синій металі , 2.5 І, си нал., ма нітола, лю , фар оп, т. о. до 2012 р., добром стані, можливий обмін на дорожче. Конта ти: 097 336-73-44. Опель Оме а, 2.0 І, араван, 1992 р. в., синій. 2500 . о. Конта ти: 050 712-57-691, Василь

ТОЙОТА Тойота Цілі а, спортивний варіант, 1980 р. в., 1.8 бензин, білий, на ход . Ціна: 1800 . о. Конта ти: 097 408-51-81. Тойота Каріна Е, 95 р.в., 1,6, 6800 .о. Конта ти: 096 919-83-80. Тойота Каріна, 1992 р. в., дизель, 2.0, 3500 . о. Конта ти: 096 471-40-40. Тойота Кемрі, 2005 р. в., чорний, 2.4, бензин, мех КП, 39 тис. м проб. 19000 . о. Конта ти: 050 593-31-47. Тойота мінівен, 1,3, 83 р.в., після ДТП, з до ., 700 .о. Конта ти: 066 383-14-58. Тойота різних модифі ацій, 2011 р.в., автомат КПП, різні ольори. В редит без першо о внес , без довід и про доходи. Ціна: від 15000 .о. Конта ти: 098 581-67-29. Тойота Селі а, 1980 р. в., білий, 1.8 бензин, на ход . Ц. 1800 . о. Конта ти: 067 176-46-76. Тойота Целі а, 1,8 бензин, 80 р.в., білий, на ход . Конта ти: 067 176-46-76.

ФІАТ Фіат С до, 1998 р. в., 1.9 дизель, білий, повний пасаж 7+1, си нал. Конта ти: 097 763-57-01. Фіат С до, 1998 р. в., білий, повний пасаж., 1.9 дизель, відмінном стані. Ціна: 8200 . о. Конта ти: 097 934-07-67. Фіат С до, 2003 р. в., 1.9 дизель, білий. Конта ти: 097 848-26-31. Фіат Толедо, 1993 р. в., ел. па ., титани. 4600 . о. Конта ти: 096 692-49-81. Фіат Уно, 1,7 дизель, синій, 5-дв., 1500 .о. Конта ти: 068 144-83-75. Фіат Уно, 1987 р. в., з до , потреб є незначно о ремонт . 1100 . о. Конта ти: 050 373-89-07. Фіат Уно, 88 р.в., 1,4 арб., ш іра, тит., 950 .о. Конта ти: 095 829-33-17. Фіат Уно. Конта ти: 050 433-07-06.

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен транспортер т-2, 1986 р.в., 1,6 дви н, після апремонт , стан нормальний. ц. 2600 дол. тор . Конта ти: 096 946-86-25 Фоль сва ен Б5, 99 р.в., 1,6 і, ніверсал, все, рім ш іри, нові олеса, нова задня підвіс а, новий ма нітофон МР 3. Конта ти: 067 951-36-24. Фоль сва ен В-3, 1982 р. в., 1.9 т. дизель, білий, седан, добром стані, знятий з облі . Ц. 5300 . о. Конта ти: 050 867-28-05. Фоль сва ен Гольф 2, 1.8 інж., 1990 р. в., червоний, 5 ст КП, 5-дв, аз. в до ментах, лю заводсь ий, си нал, ма нітола, спойлер, широ і бампери, титани Р15, 195х60, ермо спотривне, сидіння Рі ар, аражне збері ання. Власни . 4500 . о. Конта ти: 096 742-99-90 Оле . Фоль сва ен Гольф 2, 88 р.в., 1,6 бенз., тит., лю , арний стан. 3100. Тор . Конта ти: 093 154-57-59. Фоль сва ен Гольф 3, 3-дверний, хетчбе , чорний металі , 1996 р. в., 1.9 дизель, 5 л/100 м, е ономний, омфортний, ц/з, си нал., лю , /п ерма, еле три а, МР-3, ма нітола «Піонер», тит. дис и, тонований, тіптроні . Ціна: 7500 . о. Конта ти: 067 344-36-66. Фоль сва ен Гольф 3, 1994 р.в., 1,8 моноінж., онд., ел. зер ала, серво ерма, ел. ре л. фар, добрий стан. 6100 .о. Конта ти: 096 733-23-13 Фоль сва ен Гольф-2, 87 р.в., 1,6 диз., 5-двер., сір. металі , на ход , на запч., Конта ти: 050 689-11-85.

Фоль сва ен Джета, 91 р.в., вишневий, /п ерма, ц/з, 4700 .о. Тор . Конта ти: 067 342-37-15. Фоль сва ен Джетта, 1986 р. в., 1.3 бензин, синій мет., добрий стан. Ціна: 3700 . о. тор . Конта ти: 050 867-28-05. Фоль сва ен Кадді, 1998 р. в. Ц. 4300 . о. Конта ти: 066 737-34-47. Фоль сва ен Кадді, 2004 р. в, відмінний стан. Конта ти: 093 801-78-78. Фоль сва ен Пасат Б2, 87 р.в., черв., 1,8 і, ніверсал, 5-ст., добрий стан, Львів, 2300 дол. Конта ти: 097 191-32-45. Фоль сва ен Пасат В 3, 91 р.в., 1,9 диз., лю , си н., ц/з, чорний, 5600 .о. Конта ти: 050 822-39-72. Фоль сва ен Пасат В 3, чорний, 1993 р. в., 2.0, повний інже тор, лю , ц/з. Ціна: 5500 . о. Конта ти: 066 090-41-31. Фоль сва ен Пасат В2, 86 р.в., 1,6, терміново, на ход . Конта ти: 050 210-48-09. Фоль сва ен Пасат, 92 р.в., 1,9 тд, білий, добрий стан, 5350 .о. Конта ти: 050 867-28-05. Фоль сва ен Пасат, 95 р.в., араван, фіолетовий металі , є все, добрий стан, лімат- онтроль, 2 аербе и, ш іра, повна ел.- а, піді р. сидінь. 7350 тор . Конта ти: 050 867-28-05. Фоль сва ен Поінтер, 2004 р. в., сірий, 1.0, 102 тис/ м, 5л/100 м, ондиціонр, АВС, АРБ, СД, си нал., ел. с лопідіймачі, титани, тон вання. Конта ти: 099 702-99-59. Фоль сва ен Транспортер Т 4, 1991 р. в., 2.0 інж, зелений, потреб є осметично о ремонт та зварювальних робіт. 4600 . о. Конта ти: 098 542-06-84. Фоль сва ен Транспортер Т4, 95 р.в., 2,4 диз., білий, 8=1 місце, в/п, пар с дов а база, на ход , потр. рем. дви на. 7500 .о. Конта ти: 050 537-00-07, 093 703-34-47. Фоль сва ен Транспортер, червоний, 90 р. в., 1,6 диз. Конта ти: 067 660-08-38.

ФОРД Форд Гранада, 1976 р.в., 2.3 арб., в добром стані, м зи а CD, MP-3, USB, тон. ві на, ш іряний салон, л/дис и, ц/ з, тюнін . Ціна: 5500 .о. Конта ти: 063 848-27-73. auto.ria.ua/ auto_ford_4182408.html Форд Ес орд араван, 1996 р. в., 1.8 т. дизель, бордовий. Ціна: 5500 . о. Конта ти: 098 323-08-44, 093 789-18-34. Форд Ес орд, 1988 р. в., 1.4, добрий стан. Конта ти: 097 908-87-59. Форд Ес орт, 1.6 дизель, 1981 р. в., на з/ ч або обмін з доплатою. Всі пропозиції Ціна: 800 . о. Конта ти: 097 671-62-72. Форд Ес орт, 1985 р. в., 1.6 дизель, розхід до 5 л, жовтий. Конта ти: 096 822-76-43. Форд Ес орт, 1988 р.в., 1,4 бенз., білий, 3-дверний або обмін на дорожче авто з допл. Конта ти: 099 754-37-49. Форд Оріон, 1994 р. в., 1.4 І, мех., 5 ст. КП, синій металі , седан, тон вання, си нал., ц/з, тор . Конта ти: 096 816-54-73. Форд Сієра, білий, 1987 р. в., 2.0 на з/ ч+нові з/ч. Конта ти: 096 804-12-27. Форд С орпіо, 1986 р.в., з/п до ньо о. Конта ти: 6-49-39, 067 936-51-72. Форд С орпіо, 1990 р. в., 2.0 інже тор, седан, срібний металі , без пробі по У раїні. Конта ти: 066 289-06-77. Ф о р д Транзит, 1998 р. в., синій, вантажний. 7500 . о. Конта ти: 095 763-48-99, 098 505-37-77. Форд Фієста, 1986 р.в., 1,6 дизель, темно-синій, 3-дверний, апремонт зова, перебрана ходова частина, нові передні олеса, салон в добром стані, 5 л/100 м. Ціна: 2450 .о. Конта ти: 097 610-59-11.


30

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ СНД

№33 вiд 31 серпня 2011 ро

ВАЗ 2101, 1976р., олір червоний, 5стКПП, потреб є зварювальних робіт. Ціна: 600 .о. Конта ти: (050) 184-68-75

ВАЗ 2107, 2004 р.в., синій, пробі 39 тис. м. Конта ти: (067) 277-48-80

ВАЗ, 2008 р.в., стан - хороший. Ціна: 6500 .о. Конта ти: (067) 750-24-80 1220-5908@ukr.net

ВАЗ-2102, в хорошом стані. Тех.о ляд 2013 р., страхов а 2012 р. Ціна: 1200 . о. Конта ти: 066-533-33-87

ВАЗ 21013, 1980 р.в., страхов а. Ціна: 1200 .о., тор . Конта ти: (066) 040-67-69, (097) 894-13-88

ВАЗ

ВАЗ-2101. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02

ВАЗ-2102, в хорошом стані.Техо ляд до 2013 ро , страхов а до липня 2012. Конта ти: 066-533-33-87

ВАЗ-21061, 1998 р.в. Конта ти: (097) 808-63-77

ВАЗ 2104, 1991 р.в., + причіп, 1.5 арбюратор. Ціна: 2850 .о. Конта ти: (097) 779-62-65 ВАЗ 2104. Конта ти: (096) 584-02-18 ВАЗ 2105, 1990 р.в., олір - бла итний, хороший стан. Ціна: 4200 .о. Конта ти: (067) 810-45-85

ХОНДА Хонда різних модифі ацій, 2011 р.в., автомат. КПП, різні ольори. В редит без першо о внес , без довід и про доходи. Ціна: від 10000 .о. Конта ти: 098 581-67-29.

ЧЕРІ Чері М11, 1,6 v, хетчбе , біло о ольор , надаю під виплат від 1143 рн/ міс. Конта ти: 096 607-97-55, Марина. Чері QQ, 08 р.в., червоний, онд., АВС, с лопід., автомат КП. Конта ти: 050 603-35-56. Чері Ам лет, 1.5, срібний металі під виплат зі зниж ою 15%. Конта ти: 096 607-97-55, 099 322-57-88. Чері М 11, 1.6, хетчбе , білий, під виплат . вд 1143 рн/міс. Конта ти: 096 607-97-55.

ШЕВРОЛЕ Шевроле Лачетті, 2011 р.в., 1,6 v, надаю під виплат від 1306 рн/міс. Конта ти: 096 607-97-55, Марина. Нива Шевроле, 2005 р. в., золотистий. Терміново! Конта ти: 066 777-99-35. Шавроле Авео, хетчбе , 1.5, 55 тис/ м, 2006 р. в. Ціна: 8000 . о. Конта ти: 067 260-22-72Шевроле Авео седан, сірий металі , 2007 р. в., 1.5 І, аз-бензин, 45 рн/100 м, е ономна, омфортна, ц/з, /п, еле три а, МР-3, а сти а, тонована, нова ма, в ідеальном стані. Ц. 7700 . о. Терміново! Конта ти: 096 813-70-35. Шевроле Авео, 2011 р. в., можливо під виплат від 973 рн./міс. Конта ти: 097 625-37-72. Шевроле Лацетті, 2011 р. в., 1.6, під виплат від 1306 р/міс. Конта ти: 096 607-97-55. Шевроле Лачетті, 2011 р.в., автомат. КПП, різні ольори. В редит без першо о внес , без довід и про доходи. Ціна: 14000 .о. Конта ти: 098 581-67-29.

ШКОДА Ш ода О тавія А 5, 2008 р. в., чорний, 1.6 і ГБО Італія 4 по ол., повний еле тропа ет, лімат, 57 тис/ м, сервісна ниж а. 18200 . о., тор . можливий обмін. Конта ти: 099 362-81-30, 096 927-23-31.

Хюндай Санта FE 2005 р.в., 2.0 інж., проб. 105 тис. м, повна омпле тація, рім ш іри, сірий мет. Ціна: до овірна. Конта ти: 096 865-19-22, 050 709-12-34.

ВАЗ-21063, 1984 р. в. Ціна: 1550 . о. Конта ти: 097-742-78-22

ГАЗ 3307, 1993 р.в., бензин/ аз, хороший стан. Конта ти: (098) 368-59-93

ЗАЗ ЗАЗ 965. Конта ти: (067) 339-24-83 ЗАЗ 968, відмінний стан. Ціна: 900 .о. Конта ти: (097) 052-76-53 ЗАЗ 968, хороший стан. Конта ти: 27-65-70, (067) 761-49-05 ЗАЗ Ланос, страхов а в подар но , безвідсот овий редит на 1 рі . Конта ти: (097) 990-69-01, (099) 053-80-82

ВАЗ 210543, 1995 р.в., пробі 50 тис. м., 1.5 аз/бензин, ма нітола, хороший стан. Ціна: 2600 .о.

ЗАЗ Таврія, 2004 р.в., пробі 36 тис. м., червоний. Ціна: 1900 .о. Конта ти: 63-66-18, (063) 729-57-68

т. (096) 132-23-80, (097) 102-89-31

ЗАЗ

Лянча Дельта нерозмитнений. Конта ти: 097 748-00-61. Опель Ас она, 1.6 Д, я ий потреб є апремонт або не на ход . Конта ти: 097 883-25-72

ВАЗ-2107, 1985 р. в., в хорошом стані, техо ляд 2011 ро . Ціна: 12000 рн. Конта ти: 066-987-47-26 ВАЗ-2107, 1987 р. в., 1,5 дви н, нова ма, білий, д же хороший стан. Ціна: 21000 . о., тор . Конта ти: 050-714-46-94, 097-874-61-29 ВАЗ-2107, 2004 р. в., пробі 58000 м, фіолетово о ольор , ТО до 2012 р, хороший стан. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-522-52-82 ВАЗ-21072, червоний, 1988 р. в., пробі 90000 м, апремонт дви на, нова ма, нові зам и, тонований, си налізація, нова АКП, ТО до 2012 р. Конта ти: 067-638-48-75 ВАЗ-21074, 1995 р. в., 1,6 бензин, КП-4, бежево о ольор . Ціна: До овірна. Конта ти: 066-736-86-17, 29-45-43 ВАЗ-2108, 1997 р. в. Конта ти: 098-925-36-87 ВАЗ-2109, 1992 р. в., 1,3 арбюратор, сіро о ольор . Конта ти: 095-161-11-91 ВАЗ-21099, 1993 р. в. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 099-791-12-22 ВАЗ-21099, можливе відтермін вання платеж . Конта ти: 066-109-24-20

ВАЗ 2109, 1991 р.в., 1,3 об’єм. Ціна: 3000 .о.

ВАЗ-2115, 2006 р. в., на запчастини. Конта ти: 095-913-67-16

ВАЗ 2106, 1992р., 1,3 арбюратор, 5-ст КПП. Ціна: 1900 .о. Конта ти: (097) 701-14-51

т. (097) 351-60-70

ВАЗ-969, в робочом стані, недоро о. Конта ти: 097-184-71-36

Опель Ас она, Ве тра, Оме а, Кадет, Астра. Конта ти: 096 463-36-57.

ВАЗ 2106, олір чорний, 1991р., азове обладнання. Конта ти: (098) 527-19-07

Опель Ве тра після ДТП з до . Конта ти: 066 383-14-58.

ВАЗ 21099, 1997 р., хороший стан, рівненсь а реєстрація, 1,5 дви н. Конта ти: (098) 078-77-18

ВАЗ 21061, 1984 р.в., олір - жовтий, відмінний стан. Конта ти: (098) 595-45-48

Фоль сва ен Венто, Гольф 3. Конта ти: 096 463-36-56. Фоль сва ен Джетта, Венто, Ш ода Фабія. Конта ти: 097 248-50-17. Фоль сва ен Пасат В 2, В3, В4, Венто, Бора, Мерседес 124 Е. Конта ти: 067 491-27-62. Фоль сва ен Пасат П2, П3, П4, Венто, Гольф або Джетта. Конта ти: 068 500-38-75. Фоль сва ен, Опель в хорошом стані, не битий, для себе. Ціна: 5500 .о. Конта ти: 097 180-62-15.

ВАЗ 21061, 1994р., 1,5 об’єм, 5 ст КПП. Конта ти: (067) 144-09-07 ВАЗ 21061, 1994р., об’єм 1,5 л, 5-ст КПП. Конта ти: (067) 144-09-07 ВАЗ 21063, 1986 р.в., 1.3 арбюратор, хороший стан. Ціна: 200 .о., тор . Конта ти: (096) 976-62-13, (093) 637-70-94

ВАЗ 21124, 2008 р.в., пробі 1000 м. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (067) 180-58-97 ВАЗ 2121. Конта ти: 43-09-45, (098) 455-84-91 ВАЗ 321099, 2005 р.в., 1.5 інже тор. Ціна: 4600 .о, т ор . Конта ти: (050) 375-95-67

ІНШІ АВТО

ВАЗ

Авто з Німеччини під замовлення. Конта ти: 067 750-68-27.

ВАЗ «Нива» 2121, 1986 р.в., після апремонт , в хорошом стані. Конта ти: (067) 876-57-75

ВАЗ

Дачіа Ло ан ніверсал, синій, 2008 р. в., 50 тис. м. Конта ти: 050 170-73-44. Джилі, 07 р.в., після незначно о ДТП. 4800 .о. Тор . Можливий обмін. Конта ти: 096 540-70-86. Кіа різних модифі ацій, 2011 р.в., автомат КПП, різні ольори. В редит без першо о внес , без довід и про доходи. Ціна: від 10000 .о. Конта ти: 098 581-67-29. Лянча Тема, 1990 р. в., 2.0 і, білий, ел. ві на, ел. дзер ала, /п ерма, борт. омп., ц/з, добром стані. Ціна: 2200 . о. Конта ти: 0983 698-03-76. Нісса 522, 1991 р. в., на ход . Ц. 3500 рн. Конта ти: 067 764-56-16.

ВАЗ 2104, 1991 р.в., + причіп, 1.5 арбюратор. Ціна: 2850 .о.

Сан йон Ре стон, 2006 р. в, 3.2 інж, 5 АКП, чорно о ол., повний омпле т, ід. стан. Конта ти: 72-02-49, 067 284-45-77.

т. (097) 779-62-65 ВАЗ 1118. Конта ти: (066) 975-68-22 ВАЗ 2101, 1976 р.в., в хорошом стані. Конта ти: (050) 184-68-75

ВАЗ_2101, терміново. Ціна: Недоро о. Конта ти: 066-130-95-84

ЗАЗ 110307 Слав та, 2005 р.в., пробі 73 тис. м., 1.2 дви н, центральний замо , си налізація, ш моізоляція, анти ор, + зимова ма на дис ах. Ціна 3500 .о.,

ЛУАЗ

ВАЗ

Л У А З «Волинян а», 1991 р.в., металічний дах, після апремонт . Ціна: 1400 .о. Конта ти: (097) 299-86-55 ЛУАЗ «Волинян а». Конта ти: (096) 584-02-18

• ВАЗ 321099, 2005 р.в., 1.5 інже тор. Ціна: 4600 .о, т ор . ВАЗ21063, 1986 р.в., 1.3 арбюратор, хороший стан. Ціна: 200 .о., тор .

т. (050) 375-95-67

т. (096) 976-62-13, (093) 637-70-94

ВАЗ

МОСКВИЧ

Мос вич АЗЛК, 1983 р.в., в хорошом стані. Ціна: 850 .о., тор . Конта ти: (067) 913-09-19, (067) 370-20-74

Мос вич 21406, 1987 р.в. Ціна: 5000 рн. Конта ти: (067) 405-42-78 Мос вич 230-77-12

2141.

Конта ти:

(063)

Мос вич 2715, «чобіто », 1991 р. Конта ти: (097) 185-82-33

ВАЗ 21063, 1987 р.в., в хорошом стані. Ціна: 1850 .о. Конта ти: 24-67-17, (097) 271-36-52

Мос вич 412, 1992 р.в., потреб є незначно о ремонт . Ціна: 450 .о. Конта ти: (067) 424-02-37

ВАЗ 21063, 1991 р., олір білий, апремонт. Конта ти: (097) 721-53-96

Мос вич 412, хороший стан, один власни . Ціна: 7200 рн. Конта ти: (068) 568-15-11, (093) 905-42-14

ВАЗ 2107, 2008 Р., РОСІЙСЬКА ЗБІРКА, ІНЖЕКТОР, КОЛІР СИНІЙ, 28 ТИС.КМ ПРОБІГ, ТОНОВАНІ ВІКНА, МАГНІТОЛА, ОДИН ВЛАСНИК. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (096) 597-09-61

Мос вич-412, 1989 р.в., недоро о. Конта ти: (098) 297-99-13

ВАЗ 2107, 1996 р., олір червоний, після апремонт . Ціна: 2200 .о. Конта ти: (097) 299-86-55 ВАЗ 2107, 2002 р., 5-ст КПП, хороший стан, російсь а збір а. Конта ти: (097) 645-75-73

Мос вич-412, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 455-18-71 Мос вич-»чобіто »-2715, 1991 р.в. Конта ти: 27-06-84, (096) 157-02-58

ВАЗ-2104, 1998 р.в., пробі 85 тис. м, нова ма, новий а м лятор, ремонт ходової, 1.5 арбюратор, ціна 3000 .о., тор . т. (098) 459-39-90

УАЗ УАЗ, Сімбір-Патріот, 2004 р.в., 2.7 І, ідеальний стан, зелено о ольор , (морено). Ціна: 8000 .о., тор . Конта ти: (097) 507-99-90, (067) 364-30-18

4.2.8. К плю ВАЗ-2103, 2107. Конта ти: (097) 305-83-14 ВАЗ-2105, без до (098) 517-80-99

ГАЗ ГАЗ 21 С, 1967 р. в., в робочом стані. Конта ти: 050-971-62-07 ГАЗ-31029, 1994 р. в., хороший стан. Ціна: 11000 рн., тор . Конта ти: 096-752-98-27 ГАЗ-3307, дви н після апремонт , термоф р он, 1992 р. в., в хорошом стані. Конта ти: 066-783-22-38

т. (067) 123-96-83

ВАЗ

Автомобілі легкові, СНД 4.2.1. Продам

Дачіа Ло ан 2008 р.в., чорний, ондиціонер. Ціна: 8800 .о. Конта ти: 067 955-94-10.

ВАЗ

ВАЗ 2106, 1986 р.в., 1,3 арбюратор, 5-ст КПП, центральний замо , си налізація, нова ма, хороший стан. Ціна: 1250 .о., тор . Конта ти: (097) 788-47-63, (097) 616-92-22

Ш ода О тавія, 2003 р. в., 1.6 І. зелений, 1 власни , в ідеальном стані. Конта ти: 098 545-45-04, 097 583-84-22.

Дачіа Соленза, 03 р.в., /п, онд., ел. па ет, МР 3, тит., 1 власни , е спл ат валась в Європі, на У р. 4 міс., небитий, нефарбований. 4500 .о. Конта ти: 098 461-31-35.

ВАЗ 2108, 1988 р.в., після апремонт зова, дви на, 1.3 арбюратор, 5-ст п а. Ціна: до овірна.

ВАЗ 2108, битий дах. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 131-48-97

А ді, БМВ, Мерседес, Опель, Фоль сва ен, Ш ода О тавія або Фабія. Конта ти: 098 571-42-35.

Іномар , можливо не на ход . Конта ти: 097 273-24-48.

ВАЗ-2106, 1991 р. в., відмінном стані. Конта ти: 095-475-26-28

ГАЗ 24, терміново, недоро о. Конта ти: (0412) 41-29-14 (096) 362-41-04

т. (098) 239-75-27

А ді A6, 2.5TDI, 1996-1997 р.в. Конта ти: 097 968-81-99.

Іномар , добрий стан, недоро о. Конта ти: 097 116-02-25.

ВАЗ-21099, 2005 р.в., в хорошом стані. Ціна: 4600 .о. Конта ти: (050) 375-95-67

ГАЗ 2410. Конта ти: (067) 255-01-69

ВАЗ

Авто в редит. Роз лян всі пропозиції. Конта ти: 050 373-17-39.

Іномар після ДТП з до ментами, без до ментів або нерозмитнен , в б дь-я ом стані. Конта ти: 050 373-89-07.

ВАЗ-2106, 1989 р. в., 1,3 дви н, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-672-88-31

ГАЗ

ВАЗ 210543, 1995 р.в., пробі 50 тис. м., 1.5 аз/бензин, ма нітола, хороший стан. Ціна: 2600 .о. Конта ти: (096) 132-23-80, (097) 102-89-31

плю

Візьм авто в редит, роз лян б дь-я і пропозиції. Ціна: 70000 рн. Конта ти: 097 701-57-56. mackiv_m_v@ukr.net Іномар и добром стані: А ді, Мерседес, Фоль сва ен. Конта ти: 097 752-25-92. Іномар диз. Конта ти: 097 667-19-69

ВАЗ-2109, 1992 р.в., сірий. Конта ти: (096) 575-03-11

ментів. Конта ти:

ЛУАЗ «Волинян а». Конта ти: (097) 383-11-09

ЗАЗ ЗАЗ , 2011 р. в., 1,5 дви н, ідропідсилювач, центральний замо , си налізація, ондиціонер. Конта ти: 099-020-09-61 ЗАЗ-968 М, хорошом стані, можливо на запчастини, дви н та ороб а після апремонт . Конта ти: 096-489-91-27 ЗАЗ-968 МП, новий, вант./пас., 1992 р. в. Конта ти: 067-977-02-87 Запорожець та запчастини до ньо о. Конта ти: 23-22-41

ЛУАЗ Л АЗ «Волинян а», відмінний стан. 050-525-62-55

1991 р. в., Конта ти:

ЛУАЗ, 969 м. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 098-759-48-27 ЛУАЗ-969 М, 1993 р. в., пробі 30000 м, в хорошом стані, ольор ха і, не фарбована. Конта ти: 050-203-08-25 Л АЗ-969, 1990 р. в., 1,2 дви н. Ціна: 1800 . о. Конта ти: 099-029-33-65

МОСКВИЧ Мос вич Лю с 2140, жовтий, 1987 р. в., хороший стан. Ціна: 6500 рн., тор . Конта ти: 068-191-75-85 Мос вич-408 Е, 1974 р. в., в робочом стані, пробі 97000 м. Конта ти: 095-251-15-63 Мос вич-412 ІЖ, 1981 р. в., апельсиново о ольор , відмінний стан. Ціна: 7000 рн. Конта ти: 71-51-95, 050-852-89-81 Мос вич-412, 1991 р. в., аз-бензин, синьо о ольор . Конта ти: 099-083-67-45

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам ВАЗ

ВАЗ В АЗ 2104, 1989 р. в., червоний. Конта ти: 067 465-95-16. ВАЗ «Калина», 2008 р. в., червоний, пробі 9 тис. м, си нал., ма нітола, ба ажни . Конта ти: 066 358-11-14.

ВАЗ 21099, чорний металі , передній па ет, оплата частинами. Конта ти: 066-189-32-09, 067-106-13-49

ВАЗ 1194 «Калина», хетчбе , 1.4 16- лапан, 2011 р. в., різні ольори. Повна омпле тація. В редит без першо о внес , без довід и про доходи. Конта ти: 098 581-67-29.

ВАЗ-2102, в хорошом стані. Ціна: 1000 . о., тор . Конта ти: 066-533-33-87

ВАЗ 2101, дви н 03, 1992 р. в. Конта ти: 067 872-17-50.


ВАЗ 2109, 1992 р. в., 1.5, червоний, після апремонт , 4200 . о. Можл. під виплат . Конта ти: 066 383-14-58. ВАЗ 21093, 1994 р. в., червоний, 1.5 арб. Терміново! Ц. до овірна. Конта ти: 098 827-86-25, 066 308-39-77. ВАЗ 21093, 1997 р. в., відмінном стані. Конта ти: 097 908-87-59. ВАЗ 21093, 2002 р. в., 1.5, си нал., ц/з, нова ма, фар оп, пробі 130 тис. м, аз. станов а. Ц. 4400 . о., без тор . Конта ти: 066 881-90-10. ВАЗ 21093, 2006 р. в., аражне збері ання, тон. ві на, си нал., ел. с лопід., ма нітола. Ціна: 5300 .о. Конта ти: 097 924-97-20, 050 158-65-40. ВАЗ 21093, 2007 р. в., 88 тис/ м. 5300 . о. Ціна: 3400 . о. Конта ти: 096 501-12-27. ВАЗ 21093, червоний, 1.5 мотор 5-ти ст п а, ороб а передач, в хорошом стані. ц. 3100 .о. Конта ти: 097 347-63-17 ВАЗ 21094, 2011 р. в., можливо під виплат від 695 рн./міс. Конта ти: 097 625-37-72.

ВАЗ 21011, 1977 р. в., червоний. Конта ти: 096 659-33-25. ВАЗ 21011, білий добром стані. Конта ти: 098 256-77-76. ВАЗ 21013, 1985 р. в., бежевий, 1500 . о. Конта ти: 097 856-79-50. ВАЗ 21013, 1985 р. в., бежевий. Ціна: 1500 . о. Конта ти: 097 856-79-50. ВАЗ 21013, 1986 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 096 382-24-12. ВАЗ 2102, 1984 р. в., відмінний стан. Конта ти: 095 561-39-45. ВАЗ 2103, 1977 р. в., білий, 1 власни , відмінний тех стан. Конта ти: 098 255-21-35. ВАЗ 2103, 1977 р. в., білий, відмінном стані. Конта ти: 098 255-21-35. ВАЗ 2103, 1978 р. в., нормальном стані. Ц. 1400 . о. Конта ти: 097 626-13-80. ВАЗ 2104, 1985 р. в., бла итний, 1 власни , на ход , нормальний стан, 5-ст. КПП. Ціна: 2000 . о., тор . Конта ти: 050 087-89-64, 098 424-27-21. ВАЗ 2104, 2000 р. в., аз-бензин, червоний, добрий стан. До овірна. Конта ти: 095 924-65-34. ВАЗ 2104, 2007 р. в, синій,1.5, 35 тис. м, відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 50-44-46, 098 250-80-94. ВАЗ 2105, 1991 р. в. Ц. 2200 . о. Конта ти: 55-40-26. ВАЗ 2105, 1994 р. в., бежевий, добрий стан, 1250 . о. Конта ти: 096 189-70-31. ВАЗ 2105, білий, 1991 р. в. Ц. 1900 . о. Конта ти: 55-40-26. ВАЗ 2105, білий, 1991 р. в., 1900 . о. Конта ти: 55-40-26. ВАЗ 2105, білий. Ц. 1900 . о. Конта ти: 55-40-26. ВАЗ 21054, 1983 р. в., 1200 . о. Конта ти: 096 654-28-51. ВАЗ 2106, 1,6 л., 1980 р. в., після апремонт , CD-ма нітола, передні сидіння від Фоль сва ен Гольф, червоний. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 444-14-36. ВАЗ 2106, 1975 р. в., добром стані. Ц. 1700 . о. Конта ти: 096 665-45-17. ВАЗ 2106, 1979 р. в., 1.6, білий, тит. дис и, ц/з, м зи а, омпле т зимової ми. Ц. до овірна. Конта ти: 097 771-70-73. ВАЗ 2106, 1987 р. в., 1.3 бензин, зелений. Ц. 1800 . о. Конта ти: 096 535-68-12. ВАЗ 2106, 1990 р. в., бежевий, добрий стан. Ц. до овірна. Конта ти: 067 699-84-01, 050 229-54-41. ВАЗ 2106, жовтий, 1989 р. в., добром стані, м зи а. Ц. до овірна. Конта ти: 096 886-72-91.

ВАЗ 21094, 2011 р. в., хетчбе , 1.6, під виплат від 694 рн/місяць зі зниж ою 15%. Конта ти: 096 607-97-55, 099 322-57-88. ВАЗ 21099, 2006 р. в., пробі 11 тис. м. Ц. 6000 . о. Конта ти: 52-18-86, 098 947-78-92. ВАЗ 21099, 2011 р. в., під виплат . Ц. 695 рн/місяць. Конта ти: 099 322-09-29. ВАЗ 21099, від 690 рн/місяць, Шевроле Лачетті від 1306 рн/місяць. Конта ти: 097 772-58-37. ВАЗ 21099, фіолетовий, лю , си нал., ш іряний салон. можливий обмін на авто або ліс, дош . Конта ти: 097 254-01-29, 099 068-71-41. ВАЗ 210994, під виплат . Зниж а 15%. Конта ти: 096 607-97-55, 099 322-57-88. ВАЗ 2110, 2010 р. в., зелений, 1.6 і, си нал., тит. дис и, ма нітола, МР-3, можливий обмін на авто або ліс, дош . Конта ти: 097 254-01-29, 099 068-71-41. ВАЗ 21104, 2004 ро , срібний, 1.5 дви н, 5200 .о. Конта ти: 050 373-79-37 ВАЗ 21111 ніверсал, 2006 р. в., пробі 49 тис. м, відмінном стані. Конта ти: 050 170-73-44.

ВАЗ 2115, 2006 р.в., 1,5 і, пробі 70 тис. м., тон вання, си нал, ц/з, зимова ма Nokian. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 093 021-08-25. ВАЗ 2115, 2008 р. в., ц/з, си нал., м зи а, анти ор., ш моізоляція, азова танов а 4-по ., 1 власни , аражне збері ання. 7000 . о. Конта ти: 098 461-31-35. ВАЗ 2115, сірий метал., 2010 р. в., можливо під виплат . Конта ти: 096 828-97-92.

ВАЗ 2108, 1988 р.в., лю , фар оп, mp3, після апремонт . Ціна: 2300 .о. Конта ти: 096 195-32-15. ВАЗ 2108, 1990 р. в., червоний, добром стані. Ц. 2650 . о. Конта ти: 099 336-55-08. ВАЗ 21083, 1998 р. в., 1.5 арб., 5 ст. КП, зелений, тонований, ц/з, си нал., м зи а, добром стані. Ц. 3500 . о., тор . Конта ти: 063 243-13-49. ВАЗ 2109, 1991 р. в., нормальном стані, 1.5, 5 ст. КП. Ц. 2650 . о. Конта ти: 067 837-39-92.

ВАЗ-21063, 1992 р. в., бежевий, 1,6 тор , 5-ст., тонов., м зи а, титани, відмін. стан, аз. станов а. 2800 .о. Тор . Конта ти: 097 265-64-09.

ГАЗ Вол а 2402 робочом стані, біло о ольор . Конта ти: 097 125-35-40. Вол а, 1985 р. в., білий, після повно о ап. ремонт , нова ма та АКБ. Ц. 1400 . о. або обмін. Конта ти: 097 849-04-51. Вол а-21, добрий стан, все рідне, не фарбований, малий пробі . 3000 дол. Конта ти: 097 125-35-40. Вол 2402, білий, 1982 р. в., стан нормальний. 1000 . о. Конта ти: 097 100-28-53. ГАЗ 21 Вол а на з/ч. Конта ти: 098 502-38-82. ГАЗ 24, зелений нова ма. Ц. до овірна. Конта ти: 097 646-05-39. ГАЗ 2410 Вол а, 1987 р. в., ісля ап. ремонт зова, аз.-бензин. Ц. 2800 . о. Конта ти: 099 095-13-18.

ГАЗ 53, добрий стан, на ход , нов. а м., ТО. 24000 рн Конта ти: 098 835-40-02. ГАЗ-21 Вол а, 63 р.в., після звар и, фарб вання, зелений, можл. обмін на б дмат, 1950 .о. Конта ти: 099 703-29-16.

ЗАЗ

ВАЗ 2121, 1987 р. в., 1.6, 5 ст. КП, титани. 2250 . о. Конта ти: 096 436-22-07.

Таврію бежево о ольор , 1991 р. в., після апремонт . Конта ти: 050 985-76-57

ВАЗ Калина, 1,6, сірий, можл. під виплат 783 рн/міс. Конта ти: 067 558-80-65.

ЗАЗ 110307 Слав та, 1.2 бензин, бежевий. Ціна: 2500 .о. Конта ти: 097 850-66-19.

ВАЗ, 1974 р. в., 1.3, на ход . Ц. 800 . о. Конта ти: 067 340-53-54.

ЗАЗ Сенс, 2011 р.в., від завод , можливо редит 640 рн/міс. Конта ти: 095 793-30-28, 73-47-24.

ВАЗ-21011 нормальном стані, після ремонт . Конта ти: 098 973-13-82.

ВАЗ-21013, 85 р.в., світлий беж, добрий стан. Конта ти: 066 200-94-11. ВАЗ-2103, зов з до ., добрий стан. Конта ти: 067 342-01-58, 095 827-52-63.

.о.

ВАЗ-2106, 1988 р. в., бежевий, після ап. рем. І ор. Ціна: 1900 .о. Конта ти: 098 198-49-76. ВАЗ-2106, 83 р.в., синій. Конта ти: 097 888-61-35/48. ВАЗ-2106, 84 р.в., білий, добрий стан, 2100 дол. Конта ти: 097 362-40-46. ВАЗ-2106, 92 р.в., відмін. стан, 1,5, 09 р. апрем. зова, дви на. Конта ти: 097 478-58-38. ВАЗ-21063, 1.5 арбюр., в робочом стані, зелений, тон. ві на, нові овпа и. Ціна: 1700 .о. Конта ти: 77-95-73, 097 397-06-94. oksanabekesh@mail.ru ВАЗ-21063, 1982 р.в., жовтий, тонований, нормальном стані. Конта ти: 098 925-94-79.

ЗАЗ Слав та лю с, 2004 р. в., сірий, арб. Власни . Конта ти: 099 050-08-38. ЗАЗ Таврія лю с, 2004 р. в. ( р день), добром стані, 1.2 арб., бензин, зелений металі , анти ор., си нал.. омпле т нових зимових оліс з дис ами, 1 власни , пробі 80 тис. м. Ц. 3100 . о. Конта ти: 050 373-83-29. ЗАЗ Форза, ліфтбе 1,5, можливо під виплат від 875 рн./міс. Конта ти: 097 625-37-72. ЗАЗ Форца, 2011 р.в., можлива розстроч а 908 рн/міс. Конта ти: 095 793-30-28, 73-47-24. Запорожець, 92 р.в., 3000 рн. Конта ти: 097 860-95-54. Слав та 2004 р.в., червоний 80000 м, можливий редит. Конта ти: 099 313-82-65? 067 999-21-29. Таврія пі ап, добрий стан. Конта ти: 096 400-37-75, 099 342-10-81. Таврія, 2000 р. в., нормальном стані або обмін на міні-тра тор. Конта ти: 067 747-07-25. Таврія, 92 р. в., на ход , 1200 Конта ти: 050 072-91-06.

.о.

Таврія, білий, 1,1, добрий стан, 950 .о. Конта ти: 096 738-39-22.

МОСКВИЧ АЗЛК-2140, 1982 р.в., аражне збері ання, рідна фарба, один власни . Ціна: 8500 рн. Конта ти: 6-29-27, 066 358-11-21.

ВАЗ-2107, 05 р.в., вишневий. 3500 дол. Конта ти: 067 833-02-05.

До Мос вич АЗЛК 21, терміново. Конта ти: 096 666-91-58.

ВАЗ-2107, 87 р.в., 1,5 дви н, золотистий металі , відмін. стан. 2100 .о. Конта ти: 096 745-13-94.

Мос вич 2140, 1987 р. в., білий, не нилий. Ц. 4100 рн, тор . Конта ти: 50-13-06, 097 965-31-26.

ВАЗ-2109, 90 р.в., 1,5, білий, недор о. Конта ти: 097 966-12-89.

Мос вич 2141, 1990 р. в., 1.6 арб. Ц. до овірна. Конта ти: 050 773-05-15.

ВАЗ-21093 Балти а, 1997 р.в. Ціна: 4300 y.o. Конта ти: 097 643-57-75, 066 282-28-98.

Мос вич 401, 1953 р. в., поварений, пофарбований, олив ово-зелений металі або обмі н на інші а/м. Конта ти: 098 979-96-86.

ВАЗ-21099, 01 р.в., 5-ст. КП, тон., МР 3, сірий. 4550 .о. Конта ти: 067 877-93-42 ВАЗ-21099, сірий, 07 р.в., добрий стан, недоро о, терміново. Конта ти: 097 966-12-89.

Мос вич АЗЛК 2141, 1994 р. в., білий, потреб є осмет. рем. Ц. 6400 рн, тор . Конта ти: 098 488-81-99. Мос вич ІЖ 412, 1991 р. в., бежевий, фар оп, МР-3. Ц. 750 . о. Конта ти: 093 789-18-34. Мос вич ІЖ 412, жовто о ольор , 1981 р. в., добрий стан, рідна фарба, не нилий, небитий, ідеальні олеса, 35 тис/ м, ма нітола, чохли, тон в., штор и ТО до 2011 р., страхов а до 2012 р. Ціна: 8000 рн, тор . Конта ти: 097 662-80-84. Мос вич ІЖ-412, бежевий, фар оп, 91 р.в., 750 дол. Конта ти: 093 789-18-34. Мос вич Комбі, 1987 р. в., добром стані. Ц. до овірна. Конта ти: 050 433-34-12. Мос вич добром стані, бежевий. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 941-13-36.

УАЗ

МЕРСЕДЕС Мерседес 210, вантажно-пасажирсь ий, 1994 р., 2,9 об’єм. Конта ти: (097) 842-24-31 Мерседес 310, б с, бензин, з до ментами, на запчастини. Конта ти: (067) 260-17-56

Мерседес 709, 1995 р.в., дов а база, пасажирсь ий, 4,0 об’єм, олір білий. Конта ти: (066) 768-69-13 Мерседес Варіо-814, 2006 р.в., 4,3 т рбодизель, б д а 35 бм, в хорошом стані. Конта ти: (067) 709-61-07 Мерседес Віто 108Д, 1996 р.в., 2,3 дизель, олір чорний, вантажно-пасажирсь ий. Конта ти: (067) 745-88-65

МЕРСЕДЕС

плю ВАЗ 2104, 07, я ий потреб є апремонт або не на ход . Конта ти: 097 883-25-72

Автобуси та мікроавтобуси

Мерседес Віто 112, 2000 р.в., пробі 230 тис. м., пассажир, «повний фарш», рім ш іри, 2.2 СДІ. Ціна: до овірна т. (097) 514-89-91

МЕРСЕДЕС

УАЗ 3962, 1987 р. в., добром стані, дви н зроблений, олеса нові, не нилий, на ход , т. о., стахов а. Конта ти: 066 082-07-40.

ВАЗ 2101-09. Недоро о. Конта ти: 097 748-42-01.

МЕРСЕДЕС

Мерседес 609, 1995 р.в., середня-висо а база, 4,0 об’єм, олір білий, пасажирсь ий. Конта ти: (0660 768-69-13

УАЗ 3303, бортовий, 1991 р. в., ТО до 2013 р. в., добрий стан, новий дви н, арбюратор ВАЗ 2108 або обмін. Ціна: 1800 . о. Конта ти: 096 436-22-07.

УАЗ 452 Б, 1982 р. в., зелений, відмінном стані. Ц. 2800 . о. Конта ти: 096 950-61-09, 067 316-26-10. УАЗ 452 санітар . Ціна: 1200 .о Конта ти: 0979356740 УАЗ омандир, 1973 р. в., нормальном стані. Недоро о. Конта ти: 096 809-49-85.

Мерседес Спринтер, 2006 р.в., вантажний, холодильни , термоб д а, бо ове і заднє завантаження, еле тропа ет, щойно при наний. Ціна: 15800 .о. Конта ти: (097) 511-99-91

Мерседес Віто-109, 2004 р.в., сервісна ни а, 2,2 дизель, пасажирсь ий, олір червоний, щойно при наний Ціна: 14900 .о. т. (067) 423-05-05 Мерседес Віто-110, 2003 р.в., 2.2 СДІ, пасажир, ондиціонер, еле тропа ет, центральний замо , си налізація, автоном а. Конта ти: (050) 537-59-51, (067) 178-61-24

Мерседес Спринтер, 2006 р.в., вантажний, холодильни , термоб д а, бо ове і заднє завантаження, еле тропа ет, щойно при наний. Ціна: 15800 .о. т. (097) 511-99-91

МЕРСЕДЕС

ОПЕЛЬ

4.3.1. Продам

Опель Комбо, 1995 р.в., в добром стані. Конта ти: (0670 260-17-56

ГАЗ

ПЕЖО

ГАЗ

ПЕЖО

ГАЗ-3110, добрий тех. стан. Конта ти: 096 817-86-15.

ГАЗ-69, 72 р.в., до ., 15000 рн. Конта ти: 098 577-87-68, 050 553-27-54. ГАЗ2412, білий, 89 р.в., ніверсал, 1600 дол. Конта ти: 096 691-65-26.

ВАЗ 2121, 1982 р. в., на з/ч, на ход , до . 1000 . о. Конта ти: 098 778-17-58.

Мос вич 412, 1980 р. в., вазівсь і 4 - ст. КП і арбюратор, нова ма. Конта ти: 096 883-73-70.

ГАЗ-2412, білий, 89 р.в., ніверсал, 1600 .о. Конта ти: 096 691-65-26.

ВАЗ 2121, 1982 р. в., 1.6 К, білий, потреб є ремонт ходової, фарб вання. Ціна: 1500 . о. або обмін. Конта ти: 098 778-17-58.

ВАЗ-2105, 89 р.в., 1800 дол. Конта ти: 096 943-38-71, 096 812-63-65.

ВАЗ 2108, 1988 р.в., білий, 1.1, 6 л/100 м, нормальний стан. Ціна: 20000, тор . Конта ти: 56-78-45, 067 476-34-17.

Лада «Калина», хетчбе , 1.4 16- лапан, 2011 р. в., різні ольори. Повна омпле тація. В редит без першо о внес , без довід и про доходи. Конта ти: 098 581-67-29

ГАЗ-69 Б, ори інал, відмін. стан. Конта ти: 050 924-28-63.

ВАЗ 21063, 1992 р. в., після ап. рем., нова ма. Ц. 2400 . о. Конта ти: 097 500-65-98.

ВАЗ 2108, 1986 р. в., апремонт дви на, зова, титани, МР-3, тон вання, ц/з, си нал, синій, 2800 . о. Конта ти: 066 396-31-26.

ВАЗ2109, 1,а арб., 5-ст., 99 р.в., червоний ранат, си н., с лопідійм., м з., салон червоний з чорним, ш іра, дов е рило, пробі 96 ти с. Конта ти: 096 957-52-28.

ВАЗ 2121 «Нива», аз-метан, бензин. Конта ти: 067 316-11-81.

ВАЗ-2105, 86 р.в., 1,3, червоний, си н., добрий стан, 2000 .о. Конта ти: 099 530-69-97.

ВАЗ 2108, 1.3, 1989 р. в., 4 ст. КП, червоний, добром стані. Терміново! Ц. 2550 . о. Конта ти: 097 913-69-00, 097 866-37-57.

ВАЗ2106, 1500 .о., 77 р.в. Конта ти: 097 887-81-71.

ГАЗ 3110. 2001 р. в., білий, метан, добрий стан. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 096 189-70-31.

ВАЗ 21063, 1985 р. в., 91 тис/ м, зелений, добрий стан. Ціна: 1500 . о. Конта ти: 097 246-49-09.

ВАЗ 2107, 2011 р. в., 1.5, різні ольори. Повна омпле тація. В редит без першо о внес без довід и про доходи. Повна омпле тація. Конта ти: 098 581-67-29.

ВАЗ-2115, 2007-2008 р.в., 5500 .о. Конта ти: 095 645-43-82, 55-04-95. ВАЗ. Після ап. ремонт дви на, ходової та зова. новий а м лятор, добра ма. Роблю дор чення від власни а. Рома. Ціна: 1550 Конта ти: 097 770-60-26. ВАЗ2106, 1,3, сірий, 92 р.в., 1400 .о. Конта ти: 050 555-86-01.

ВАЗ 21114, сірий, араван, 2007 р. в. Конта ти: 096 402-84-70.

ВАЗ-21011, червоний, добром стані, 1982 р.в.,, після ап. ремонт дви на та ходової. Терміново. Ціна: 1500 .о., тор . Конта ти: 063 848-27-73.

ВАЗ 2107, 2003 р. в., 1.5 бензин, пробі 33 тис. м. Ц. 3700 . о. Конта ти: 050 910-49-48.

ВАЗ-2115, 05 р.в., чорний, не фарб. 5500 .о. Конта ти: 099 479-52-65.

ГАЗ 2410 Вол а, 1988 р. в., біло о ольор , добром стані, Ціна: 1600 .о. Конта ти: 097 759-47-12.

ВАЗ 2106, добром стані, бежевий. Недоро о. Конта ти: 098 951-72-22. ВАЗ 2106. 1987 р. в., 1.3 бензин, зелений, добрий стан, власни . Ціна: 1900 . о. Конта ти: 050 610-23-53. ВАЗ 21061, білий, 89 р.в., 1,5, 5-ст., лю , си н., ц/з, 2000 .о. Конта ти: 098 333-53-80.

ВАЗ 21063, темно- червоний, 1984 р. в., 1.3, азова станов а. Ціна: 1400 . о. Конта ти: 099 757-96-58.

ВАЗ-2114, 07 р.в., срібний, рос. збір а, 1,6 дви ., 64000 м, аз/бенз., тит., част . безш м а, м з., єврор ч и, ц/з, си н. 47000 рн. Тор . Конта ти: 099 074-42-02, 063 770-25-25.

ВАЗ 21114, 2007 р. в., тоноване с ло, МР-3, си нал., в ідеальном стані. Ц. 6300 . о. Конта ти: 097 942-71-19.

ВАЗ-2105, білий, 91 р.в., 2600 Конта ти: 55-40-26.

31

ЛЕГКОВІ АВТО, АВТОБУСИ

№33 вiд 31 серпня 2011 ро

Мос вич 407 (раритет), 1962 р. в., з до м. Конта ти: 099 316-79-57. Мос вич 407, 1962 р. в., з до Конта ти: 099 316-79-57.

м.

Мерседес МБ-100, 1988 р.в., вантажно-пасажирсь ий, 2,4 дизель. Ціна: 3000 .о. т. (068) 827-95-88, (098) 275-94-27 ГАЗ «Соболь», 2005 р.в., 2,2 дизель, вантажний, нова ма, апремонт ходової, власни . Ціна: 6000 .о., тор т. (066) 231-05-50

Мерседес Саритер 311 СДІ, на запчастини. Конта ти: (066) 768-69-13 Мерседес Спринтер-311, ма сі, 2004 р.в., вантажний, хороший стан. Конта ти: (067) 709-61-07

Пежо Бо сер, 1998 р.в., вантажний, ма сі-база, 2.5 ТДІ, ціна 7500 .о.

т. (097) 866-71-76


32

МІКРОАВТОБУСИ, ВАНТАЖІВКИ РЕНО РЕНО

Фоль сва ен Транспортер Т-4, 1992 р.в, олір чорний, лон . Ціна: 7200 .о. Конта ти: (097) 196-76-96

ФОРД

ФОЛЬКСВАГЕН Т5

№33 вiд 31 серпня 2011 ро

Фіат-С до, 1,9, 2005 р. в., білий, без пробі по У раїні. Конта ти: 063-824-75-40, 050-205-19-29

ФОЛЬКСВАГЕН

ФОЛЬКСВАГЕН

Фоль сва ен Т 4, 2000 р. в., білий, розмитнений, не на облі . Ціна: 7300 . о. Конта ти: 050-205-19-29

Фоль сва ен ЛТ-28, 1989 р. в., 2.4 дизель, 13 місць+приват. землі 4, 5, 14 сот. або обмін на Мерседес 609 пасаж. Роз лян різні пропозиції. Конта ти: 097 353-56-95, 066 992-00-20.

Фоль сва ен-Транспортер Т4, 1998 р. в., 1.9, т рбодизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Фоль сва ен-ТранспортерТ4,1998р.в.,2.5, т рбодизель. Конта ти: 099-275-17-28

Рено Трафі , 1998 р.в., 1,9дизель, вантажний, салон обшитий. Ціна: 4500 .о. т. (096) 807-26-90 Рено Трафі , 2006 р.в., 1.9 дизель, вантажно-пасажир, ондиціонер. Ціна: 13200 .о. Конта ти: (063) 563-11-49 Рено Трафі , 1998 р.в., 1,9дизель, вантажний, салон обшитий. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (096) 807-26-90

Фоль сва ен Т-5, 2006 р.в., 1,9 ТДІ, олір синій, пасажирсь ий, повністю оснащений. т. (067) 364-46-81, (097) 440-02-53

Форд Транзит, 1984 р.в., вантажнопасажир, 2.4 дизель. Ціна: 4600 .о., тор . т. (067) 362-40-88

ФОРД

ФОРД Форд-Транзит, 1989 р. в., 2,5 дизель, 8 місць, орот ий, середній. Конта ти: 050-015-88-26 Форд-Транзит, 1990 р. в, орот ий, низь ий, відмінном стані. Ціна: 5500 . о. Конта ти: 067-360-12-88 Форд-Транзит, 2004 р. в., орот ий, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33

ФОЛЬКСВАГЕН Т4

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

Рено Ма н м-480, 202 р.в., новий дви н, ороб а передач, причіп, тент, здійснює перевезення єврозоною. Конта ти: (067) 811-73-72, (067) 985-80-13

СІТРОЕН

продам

СІТРОЕН Фоль сва ен Т4, 2001 р.в., вантажний, дов а база, висо ий, об’єм дви на 2,5. Ціна: 11800 .о.

Форд Транзит, 1996 р.в., вантажно-пасажир, орот ий підвищений, дизель 2.5. Ціна: 6000 .о. т. (066) 460-93-45

т. (067) 770-21-01

ФОРД ФОЛЬКСВАГЕН

Ф і ат Д ато, 2000 р. в., 2.8 тді, вантажо-пасаж., 65000 рн. Конта ти: 050 721-31-42.

МЕРСЕДЕС Мерседес 313, 2004 р. в., білий, 2.2 СДІ, середній, висо ий, щойно при наний, можливий обмін на ліс, дош або авто. Конта ти: 097 254-01-29, 099 068-71-41.

Фоль сва ен Т 2, транспортер, 1987 р. в., 1.6 Д, вантажний, червоний, добрий стан. 2800 . о. або обмін на л/авто. Конта ти: 050 610-23-53. Фоль сва ен Т 2, червоний, 1990 р. в. Конта ти: 067 660-83-08. Фоль сва ен Т-4, 1991 р. в., зелений, 2.4, пасажир. Ціна: до овірна. Конта ти: 098 833-73-72. Фоль сва ен Т-4, 2003 р. в., червоний, 2.5 дизель, 65 Вт, пасаж., з до м. Конта ти: 067 769-46-26, Сер ій. Фоль сва ен Т2, 88 р.в., вант. 3500 дол. Конта ти: 067 124-55-60. Фоль сва ен Транспортер Т-2 або обмін на тра тор. Конта ти: 096 102-94-51, 096 105-94-52.

КРАЗ КрАЗ тя ач 6444, спальна абіна, амазівсь і мости. Конта ти: (067) 339-24-83

МАН МАН 12254. Конта ти: (097) 443-90-43

МЕРСЕДЕС Мерседес Варіо, 2005 р.в., 4,3 л, АВС, довжина б д и - 5 м., дизель. Ціна: 168 000 рн., тор . Конта ти: (067) 362-18-44, (066) 917-20-69 Мерседес Спринтер-311, середній, висо ий, 2004 р.в., вантажний, не битий, не фарбований, хороший стан. Конта ти: (067) 709-61-07

ПЕЖО Пежо Е сперт, 1999 р.в., червоний, 1.9 дизель, ідропідсилювач, добрий стан. Ціна: 5700 .о. Конта ти: (067) 679-21-21

Фоль сва ен Транспортер Т-2, 1986 р. в., 1.6 дизель, білий. Ц. 3200 . о. Конта ти: 050 433-82-18. Фоль сва ен Транспортер Т-4, 2002 р. в., білий, 2.5 ТДІ, 75 Вт, після ДТП, щойно при наний. Ціна: 4600 євро. Конта ти: 066 395-71-52. Фоль сва ен Транспортет, 2002 р. в., білий, 2.5 тді, 75 вт, при наний з Нім, після ДТП. Ціна: 4700 євро. Конта ти: 066 395-71-52.

ФОРД Форд Транзит Т 3, бортовий, 1987 р. в., 1.6 Д, добрий стан, небитий, після апремонт , нове зчеплення, амортизатори, дви н. До овірна. Терміново. Конта ти: 096 945-83-01.

Автомобілі вантажні

Мерседес 413 CDI, 2003 р. в. Ціна: до овірна Конта ти: 050 660-19-45.

РЕНО

Рено Премі м 260, 10 тонн, рефрижератор, об’єм 9.8, 24 л/ 100 м, б д а 50 б.м. Конта ти: (097) 257-78-37

СІТРОЕН Сітроен Джампі, 1999 р.в., червоний, 1.9 дизель, ідропідсилювач, добрий стан. Ціна: 5700 .о. Конта ти: (067) 679-21-21

ФІАТ Фіат С до, 1999 р.в., червоний, 1.9 дизель, ідропідсилювач, добрий стан. Ціна: 5700 .о. Конта ти: (067) 679-21-21

4.4.1. Продам

ФОЛЬКСВАГЕН

Мерседес 609 Д, 18 місць, пасаж., 1995 р. в., 4.0, добром стані. Ц. до овірна. Конта ти: 050 622-96-67.

ГАЗ

Сітроен Берлін о, пасажирсь ий, 2002 р.в., 1,9 дизель

Мерседес Бенс 207, 1980 р. в., 2.4 Д, 4-ст. КП, на ход . 2200 . о. Конта ти: 097 340-30-54.

ГАЗ-3309, 2008 р.в., самос ид, дви н 245 т рбо, 50000 м пробі . Конта ти: (099) 924-90-70, (098) 294-65-05

Фоль сва ен ЛТ-35, середній, висо ий, 2004 р.в., 2,5 ТДІ, вантажний, небитий, в хорошом стані. Конта ти: (067) 709-61-07

т. (067) 302-11-54

Мерседес Варіо 612 TDI, 1999 р. в. Ціна: до овірна Конта ти: 050 660-19-45.

Сітроен Джампер на запчастини, 1999 р.в., 2,5 дизель, без до ментів. Ціна: 2900 .о. Конта ти: (067) 360-39-33

Мерседес Віто 109 СДІ, 2006 р. в., 2.2, при аний 1 серпня 2011 р., червоний, ел. с лопідіймачі, термотроні , стабілізаційна система, в ідеальном стані. Ц. 11700 євро. Конта ти: 063 494-38-60, 063 371-36-77.

Сітроен Джампер, 1999 р.в., 2.5 дизель, ходова Р-16, без першої реєстрації. Ціна: 2900 .о. Конта ти: (067) 360-39-33 Сітроен Джампер, 2003 р.в., 215 тис. м., вантажно-пасажир, 6 місць, центральний замо , ABS, вебаста, 2.0 ТД 86 вт. Ціна: 9500 .о. Конта ти: (097) 699-33-51

СІТРОЕН

Фоль сва ен Транспортер Т-4, 200 р.в., пробі 270 тис. м, вантажнопасажир, 1.9 дизель, ціна 9500 .о.

Мерседес 508, пасажир, 3500 дол. Конта ти: 067 539-06-73.

Форд Транзит, 2004 р.в., 2,0 дизель, вантажо-пасажирсь ий, центральний замо , ондиціонер, АВС. Ціна: 10000 .о.

т. (096) 490-67-24

т. (098) 650-79-99, (095) 144-45-70

ФОРД

4.3.12 інші

Форд Коне т, 2003 р.в., вантажний, пробі 125 тис. м., 1.8 ТДІ. Ціна: 8200 .о. Конта ти: (067) 798-69-35

ФОРД

Мерседес Віто, 2001 р. в., 110 дизель, вантаж., червоний, щойно при наний. Конта ти: 067 769-46-26.

Автоб с КАВЗ-3270, 1989 р.в., олір білий, 21 посадочне місце. Конта ти: (067) 362-06-05

Мерседес Віто, 2004 р. в., пасаж. або обімн. Конта ти: 050 433-06-46.

ПАЗ 3205, олір білий, 2003 р.в., дизпаливо, в робочом стані. Конта ти: (067) 362-06-05

т. (097) 699-33-51

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Каді, 2005 р.в., пробі 130 тис. м, 1.9 ТДІ, пасажир, 77 Вт, срібний металі . Конта ти: (093) 652-86-92 Фоль сва ен ЛТ-35, 1998 р.в., вантажно-пасажирсь ий, 2,5 ТД. Конта ти: (050) 674-87-10 Фоль сва ен ЛТ-35, 2002 р.в., низь ий, орот ий, пасажирсь ий. Конта ти: (067) 672-92-06 Фоль сва ен Т 4, 1998 р.в., 1,9 т рбо-дизель, вантажно-пасажирсь ий, олір червоний. Ціна: 10500 .о. Конта ти: (097) 068-21-05 Фоль сва ен Т-5, 2006 р.в., 1,9 ТДІ, олір синій, пасажирсь ий. Конта ти: (067) 364-46-81, (097) 440-02-53 Фоль сва ен Т4, 2001 р.в., вантажний, дов а база, висо ий, об’єм дви на 2,5. Ціна: 11800 .о. Конта ти: (067) 770-21-01

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) Форд Коне т, 2003 р.в., вантажний, пробі 125 тис. м., 1.8 ТДІ. Ціна: 8200 .о. т. (067) 798-69-35 Форд Конне т Транзит. 2003 р.в., стан хороший. Ціна: 10500 .о. Конта ти: (067) 750-24-80 1220-5908@ukr.net Форд К р’єр, 2001 р.в., 230 тис. м., 1.8 ТД, терміново, новий паливний насос, а діосистема «Піонер», USB, вантажнопідйомність 800 . Ціна: 4500 .о., тор . Конта ти: (066) 533-94-77 Форд Транзит, 1984 р.в., вантажно-пасажир, 2.4 дизель. Ціна: 4600 .о., тор . Конта ти: (067) 362-40-88 Форд Транзит, 1996 р.в., вантажно-пасажир, орот ий підвищений, дизель 2.5. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (066) 460-93-45 Форд Транзит, 2004 р.в., 2,0 дизель, вантажно-пасажирсь ий, центральний замо . Конта ти: (095) 144-45-70 Форд Транзит, 1984 р.в., Конта ти: (067) 362-40-88

Мерседес Віто 111 СДІ, 2.2, 2006 р. в., білий, щойно при наний, ел. с лопідіймачі, термотроні , стабілізаційна система, сервіс. Конта ти: 063 371-36-77, 063 494-38-60.

Автоб с I-VAN A07/A32 місь о о та примісь о о спол чення, дизель, альмівна система пневматична. Ціна: 37100 .о. Конта ти: 45-45-33, (098) 421-90-66

Автоб с ш ільний запорізь о о виробництва, новий. Ціна: 42013 .о. Конта ти: 45-45-33 (098) 421-90-66

Сітроен Джампер, 2003 р.в., 215 тис. м., вантажно-пасажир, 6 місць, центральний замо , ABS, вебаста, 2.0 ТД 86 вт. Ціна: 9500 .о.

Мерседес Віто 109, 2.2 СДі, 1999 р. в., синій, повний пасаж, 2 бо ових дверцят, 9800 . о. Конта ти: 098 948-82-43.

Мерседес Віто, 2004 р. в., пасаж. Конта ти: 050 433-06-46.

Мерседес Віто, білий, 2000 р. в., 2.2 СДІ, дизель, вантаж. малотоннажний, еле три а, м зи а, всередині обшитий. Ц. 8000 . о., можливий обмін. Конта ти: 097 748-18-54. Мерседес Спринтер 311, 2003 р. в., 2.2 дизель, білий, дов а база добром стані. Ц. до овірна. Конта ти: 097 131-21-26. Мерседес Спринтер 412, 1998 р. в., 2.9, жовтий, спар а. Конта ти: 097 790-78-31.

ГАЗ-53, 1990 Р.В., ФУРГОН, ГАЗ/ БЕНЗИН (МЕТАН-7 БАЛОНІВ), ІТАЛІЙСЬКА УСТАНОВКА, ХОРОШИЙ СТАН. КОНТАКТИ: (0362) 62-83-07, (050) 390-36-48, (050)690-66-77 ГАЗ-53Б (самос ид). Конта ти: (067) 729-62-95

• •

ЗІЛ-130, 4505-самос ид, 1992 р., бензин. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 909-95-83 ЗІЛ самос ид, аз-бензин. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60 ЗІЛ-130, аз-бензин, терміново, дешево. Конта ти: (096) 294-50-24 ЗІЛ-самос ид, аз, бензин. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60

ІВЕКО делі-358, 1999 р.в., 2,5 дизель. Ціна: 7500 .о. Конта ти: (067) 846-01-96

продам

ІВЕКО, 2,8 т рбодизель, 1998 р.в. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 268-92-55

БОГДАН

Опель Мовано, 2000 р. в., 2.5 дизель, білий, аербе , підвищений. Ц. 8000 . о. Конта ти: 050 661-12-84

КАМАЗ

РЕНО

КамАЗ 5320 1989 пробе 17000 м. Задовільний технічний стан. + причіп бортовий-Е. Конта ти: (097) 897-57-28

Іве о-3510, 1994 р. в., 2,5 т рбодизель, мі роавтоб с, можливий обмін. Конта ти: 050-544-45-24

МЕРСЕДЕС Мерседес-208, б с, після апремонт , з причепом. Конта ти: 050-528-97-98 Мерседес-Бенц О 309, 1986 р. в., автоб с, пасажирсь ий, 18 місць, жовто о ольор . Конта ти: 099-776-41-03 Мерседес-Вітто-110, 1998 р. в., т рбодизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28

РЕНО Рено-Master, 2008 р. в., 2,5 ТДІ, пробі 107000 м, білий, середня база, підвищений, ондиціонер, еле трові на, еле тропа ет, ідеальний стан, щойно при наний з Франції. Ціна: 14500 . о. Конта ти: 068-504-80-13

ФІАТ Фіат-Д ато, 1989 р. в., ма сі, вантаж., /п, зелений, 2.5, дизель. Конта ти: 050-544-45-24

Рено Кен о, пасажир, 2001 р. в., 212 тис/ м проб, 4 дв., р ча КП, жовтий, дизель, 1.9. Ціна: 6500 . о. Конта ти: 067 391-09-35. Рено Мастер L3H2, 2004 р.в., еле тропа ет, АРБ, AБС, ма нітола, CD, GPS-нави ація, MP3, /п ерма, іммобілайзер, нова ма, піді рів сидінь, ц/з, олеса R16, ц/з. Ціна: 10990 Конта ти: 067 854-21-84

СІТРОЕН Сітроен Джампер, 2004 р. в., сірий металі , б с 8 місць, 2.0 дизель, добром стані. Дешево. Конта ти: 4-11-53, 066 467-58-10.

СУЗУКІ С з і, пасаж., «розпашон а», нова ма, після повно о апремонт дви на, 1986 р. в. Конта ти: 095 468-15-01.

ФІАТ Фіат Д ато, 1995 р. в., пасаж., 2.5 Д, 14 місць. до овірна. Конта ти: 095 196-93-34. Фіат Д ато, 1999 р. в., 2.8 дзель, чорний ла , ба ажни , фар оп, низь ий, середній. Ц. 8000 . о. Конта ти: 050 661-12-84, 068 541-31-69.

Цементовоз, 10 т. Конта ти: (095) 418-17-68

4.4.21. Оренда

Здам FAW 1061, бортовий, тентований, 23 бм, 5,5 т. Конта ти: (097) 383-11-13 Здам ЗІЛ ММЗ-4502, самос ид. Конта ти: (097) 383-11-13

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам

ІВЕКО ІВЕКО 80-13, 1987 р.в., 5 т, б д а 22 м, можливий обмін на мі роавтоб с, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (067) 171-72-18

ОПЕЛЬ

ІВЕКО

ІНШІ АВТОМОБІЛІ С анія, 1995 р.в., R-113M, 20 тонн, тент, недоро о. Конта ти: 43-15-40, (067) 301-99-01

ЗІЛ

ЗІЛ 130, 1992 р.в., бензовоз, об’єм боч и 7100. Конта ти: (098) 205-89-99

Опель Віваро, 03 р.в., 1,9 тді, 138000 м, 11800, пасажир. Конта ти: 097 181-82-72.

Бо дан АО 92, відмінний стан, можливо на маршр т. Конта ти: 097-481-90-02

Фоль сва ен Т-4, 1998 р.в., вантажний, білий, 1.9 ТД, щойно при наний, 10 днів на У раїні, нова ма, замінено масло, фільтр, ремінь, натяжний роли . Ціна: 49500 .о. Конта ти: (093) 652-86-92

Конта ти:

ЗІЛ-5301, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 098-533-22-02 ЗІЛ-« ол оспни ». 095-206-74-57

КАМАЗ 53212, 10 т, причіп, тентований. Конта ти: (067) 339-24-83 КАМАЗ 53212. 339-24-83

ЗІЛ ЗІЛ-431410, бензин, бортовий, тентований, рейсовий стан. Конта ти: 050-985-83-11

(067)

Конта ти:

МАН МАН-80150, 1996 р. в., ф р он, 5 т. Ціна: 9700 . о. Конта ти: 050-911-12-46 МАН-8150, б да 35 бів, вантажопідйомність 7 т. Є причеп Конта ти: 066-610-63-92


СПЕЦТЕХНІКА

№33 вiд 31 серпня 2011 ро

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

КРАЗ 255, 1985 р. в., пробі 25 тис. м, всюдихід, самос ид. Конта ти: 050 753-71-81. КрАЗ, 07 р.в., ідеал. стан, самос ид, терміново. Конта ти: 068 104-01-65. МАН 8.163, 1998 р. в. Ціна: до овірна Конта ти: 050 660-19-45.

продам

Мерседес 208, 95 р.в., дизель, добрий стан. 5000 .о. Конта ти: 098 836-05-20.

ГАЗ ГАЗ 3110, 2002 р. в., пробі 204 тис. м, ГАЗ 66, 1988 р. в., пробі 5 тис. м. Конта ти: 050 753-71-81. ГАЗ 31105, інже тор, аз-бензин. 2006 р. в., пробі 10 тис. м, сірий металі . Ц. 4700 . о. Конта ти: 093 767-89-87. ГАЗ 5201. Ц. до овірна. Конта ти: 068 144-88-31. ГАЗ 53, 1977 р. в., а-бензин, ф р он, дви н після ап. ремонт . Ц. 1600 . о. Конта ти: 067 802-87-40. Газ 5312 самос ид, зов, а м лятор, добрий стан, на ход . Ціна: 24000 рн. Конта ти: 098 835-40-02. ГАЗ 66, бензин, бортовий, робочий, 1976 р. в. Конта ти: 097 782-06-41. ГАЗ 66. Конта ти: 098 256-77-76 ГАЗ 69 вантажно-пасаж. Конта ти: 050 666-98-42. ГАЗ 69 переобладнаний на самос ид, в/ п 1 т. Конта ти: 066 324-47-33. ГАЗ-53, 90 р.в., бортовий, норм. стан. Конта ти: 096 606-03-63. ГАЗ-53, самос ., 89 р.в., на хлд , недор., можл. обмін. Конта ти: 050 689-11-85. Газель, б д , 4 балони, метан, 1996 р. в. Терміново. Ціна: до овiрна. Конта ти: 099 096-53-60, Р слан.

ЗІЛ ЗІЛ 130 сідловий тя ач, 1992 р. в., аз-бензин, 10 балонів. Ціна: 3200 .о. Конта ти: 096 724-04-61, 050 956-23-27. ЗІЛ 131 в ідеальном стані. Ц. 4000 . о. Конта ти: 067 758-34-71. ЗІЛ 131, 1988 р. в., пробі 2 тис. м. Конта ти: 050 753-71-81. ЗІЛ 131, метал. зов, бо сове збері ання, лебід а, нові олеса. Відмінний стан. Ціна: 6500 . о. Конта ти: 067 490-35-83. ЗІЛ бортовий, тент, диз, 4.80 м. Кермов станов ЗІЛ. Конта ти: 067 783-21-04 ЗІЛ ММЗ 5584 М СПГ « ол оспни », 1988 р. в., аз-метан, бензин. Конта ти: 097 986-26-81,095 886-92-20. ЗІЛ самос ид, азова станов а, на ход . Конта ти: 067 343-17-80 ЗІЛ самос ид, дизель, нові олеса, а м лятор. Ціна: 4600 . о. Конта ти: 099 265-58-95, 098 978-08-74. ЗІЛ-130, самос ., 7 бал., метан, добрий стан, Львів. реєстрація, 22000 рн. Тор . Конта ти: 050 867-28-05. ЗІЛ-131 тя ач, аз-бензин, лебід а, 2700 пробі , хороший стан. Можливий обмін на пиломатеріали чи л/а з моєю доплатою. Конта ти: 096 476-90-60 ЗІЛ-131, бортовий. Конта ти: 097-679-08-24. ЗІЛ-157, самос ид з лебід ою. Конта ти: 098 292-05-06. ЗІЛ-413 Б диз., борт., в/п 10 т, 89 р.в., синій. Конта ти: 067 193-20-67, 050 618-79-19. ЗІЛ-самос ид, аз. станов а, на ход . 40000 рн. Конта ти: 067 343-17-80. 0342 55-48-71, 55-47-31

КАМАЗ КаМАЗ бортовий-5320, 1990 р. в., тентований, та ож причіп до ньо о. ціна до овірна. Конта ти: 067 968-87-30 КамАЗ-55102. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 050 433-03-53. 067 343-35-19, 097 710-16-25. КамАЗ-55111. Ціна: 5500 .о. Конта ти: 067 343-35-19, 097 710-16-25. 050 433-03-53. КамАЗ 5410, роб., 5400 . о. Конта ти: 067 442-00-58.

Мерседес Ате о 815, в/п до 7,5 т, спальни , 4,2 диз., 01 р.в., б да 40 м б., олеса і а м. нові. Конта ти: 067 584-10-90. УАЗ 469 розібраний зов із рамою, добром стані, нові рила, апот, тент, КПП, мости війсь ові та прості. Конта ти: 067 272-50-71, 03471 5-13-72. УАЗ-3962, 1995 р.в, МАЗ-533630 2121,2003 р.в., в хорошом стані, ціна до овірна. Конта ти: (095) 330-30-50, (050) 339-51-85.

Тра тор Т-40, пл і льтиватор. Ціна: 30000 рн. Конта ти: (096) 798-62-48

К н до а/м ЗІЛ. Конта ти: (050) 375-07-53

Тра тор Т-40: льтиватор, пл та причіп. Ціна: до овірна. Конта ти: 2-28-64, (098) 449-97-65

Міні-тра тор, дизель. Ціна: 10000 рн. Конта ти: (098) 463-41-06

Спецтехніка, сільгосптехніка та обладнання 4.5.1. Продам

Навантаж вачі телес опічні, е с аватори, виш и (14.7 м). Продаж, оренда. Конта ти: (0362) 43-05-88, (067) 157-30-40, (067) 157-39-19

Млин. Конта ти: 68-02-67 Мотобло дизельний Кентавр МБ 3040 Д Ціна: 5 065,00 рн. Конта ти: (095) 776-02-35, (098) 049-47-55

Автопере идач ВАЗ-Мос вич. Конта ти: (096) 543-48-59 Б льдозер ДТ-75, 1984 р.в., в робочом стані, на ход . Ціна: 3000 .о. Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net

БУРОВА УСТАНОВКА УРБ-ІІІ АМ, КАМАЗ 4310, 1990 Р.В., ДИЗЕЛЬ. ІНСТРУМЕНТ. ЦІНА: 37000 У.О. КОНТАКТИ: (050) 602-32-31 Виорювач артоплі інний. Конта ти: 28-78-41, (097) 381-60-99 Віял для очист и зерна Конта ти: 5-30-03 Дви н до мотобло , 1-циліндровий МЗ-5Б. Конта ти: 68-09-30, (098) 249-30-47 Дви н, повітряний фільтр ЯМЗ-238. Конта ти: (067) 364-30-92 Дробил ДКУ для зерна. Конта ти: (067) 423-67-57 Е с аватор «ЕО-4321», 1992 р.в., Е с аватор «ТХ-112». Конта ти: (067) 364-30-92 Е с аватор ГО 2621А. Конта ти: (067) 872-53-09 Е с аватор ЕО 2621, 1989 р.в., в робочом стані, на ход . Конта ти: (098) 296-21-11 prom_rivne@ukr.net Е с аватор ЮМЗ 6, вели а Конта ти: (067) 415-05-45

абіна.

КАРТОПЛЕКОПАЧКИ, Б/В, 2-РЯДНІ, ПРИЧІПНІ, ВІД 10000 ГРН, КАРТОПЛЕКОМБАЙН БОЛЬКО, ОДНОРЯДНИЙ - 45000 ГРН., ТРАКТОРИ, Б/В: МІТЦУБІШІ (15 К.С. 4 WD)-43000 ГРН.., КУБОТА (12-30 К.С. 4 WD) ВІД 45000 ГРН. КОНТАКТИ: (095) 459-32-50

Картопле опач (096) 157-02-58

,

Картоплесаджал 61-14-75

Пл 2- орп сний, до тра тора Т-25, Т-40. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Пл 2- орп сний. Конта ти: 28-27-85, (096) 784-63-40 Пл інний, «Двоян». Здолб нів. Конта ти: (097) 245-59-26 Пл

інний. Конта ти: 5-30-03

Комбайн зернозбиральний «Нива» СК-5, в хорошом робочом стані. Конта ти: (0250) 2-12-44, (097) 496-60-39 Комбайн зернозбиральний, МФ-240, Джон Дір 935. Конта ти: (067) 581-60-58

МАЗ

КОМБАЙНИ, КАРТОПЛЕКОПАЛКИ, ТРАКТОРИ, ОБПРИСКУВАЧІ, ПОСІВНА, ГРУНТООБРОБНА ТА БУДЬ-ЯКА ІНША ВЖИВАНА С/Г ТЕХНІКА З ЄВРОПИ ЗА ДУЖЕ НИЗЬКИМИ ЦІНАМИ. КОНТАКТИ: (0362) 430-874 (095) 459-32-50

Корморіз. Конта ти: 68-02-67 Корморіз еле тричн , б/в. Конта ти: (096) 543-48-59 . Конта ти: 68-02-67

тра торн . Конта ти: 68-02-67

Кран ЗІЛ 133 ГЯ. Ціна: 90000 Конта ти: (067) 415-05-45

рн.

Тра тор ЮМЗ-6, 1982 р.в., мала абіна, ма нова. Ціна: 3200 .о. Конта ти: (067) 495-15-42 Тра тор ЮМЗ-6, 1993 р.в., вели а абіна. В робочом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 383-09-59 Тра тор, без дви на. Ціна: 12000 рн., тор . Конта ти: (098) 463-41-06 Тра тор, саморобний, дви Конта ти: (067) 954-20-19

н Т-25.

Тра тор, саморобний. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (098) 987-15-11 Тра тори, 2 шт., Т-170. Ціна: До овірна. Конта ти: м. Рівне, в л. Гр нтова, 2 63-15-12, 63-18-51, (050) 375-31-60 Ф р он до ГАЗ-3307, 60 б.м., 2005 р.в., ізотерм. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (099) 924-90-70

4.5.2. К плю Картопле опач дворяд овий причепний КСТ 1.4. Конта ти: (097) 982-73-19

Пл , 2- орп сний. 28-78-41, (097) 381-60-99

Конта ти:

Комбайн «Херсонець-200». Конта ти: (098) 270-34-05

Пл , льтиватор до Т-25. Конта ти: (097) 459-53-62

Компресор. Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27

Причіп «Лавета», 1991 р.в. Ціна: 1500 .о. Конта ти: 43-81-95, (050) 613-99-97

Міні-тра тор. 675-74-14

Причіп до а/м «Т рист», 2009 р.в., недоро о. Конта ти: (097) 842-24-31 Причіп до а/м ЗІЛ-самос ид, або обміняю на 2ПТС4. Конта ти: (097) 639-68-85 Причіп до л/а, з до ментами, недоро о, б/в. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Причіп до тра тора Т-25. Конта ти: (098) 837-91-90

Причіп, 2-вісний та пл до тра тора. Конта ти: (096) 781-61-08 Сівал 6-рядн , б ря ов . Конта ти: (097) 468-80-16 Сівал

. Конта ти: 68-02-67

Тельфер еле тричний 3,2 т. Конта ти: (067) 670-73-31

Комбайн «Вольво830», хороший стан. Конта ти: (097) 609-53-51

Т р а т о р ЮМЗ 6, Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 191-56-61

Колінвал до тра тора Т-16. Конта ти: (096) 247-62-63

.

Конта ти:

Тра тор Хар ів, Т-012, в хорошом стані, можливий обмін. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Пл тра торний ІІІ- орп сний. Конта ти: 63-70-59, (096) 213-90-99

Ст пицю до сівал и. 28-78-41, (097) 381-60-99

Комбайн «Вольво» 830, в хорошом стані. Конта ти: (097) 609-53-51

Косар

вач. Конта ти: 68-02-67

Підйомни автомобільний, 4-стій овий, вир-во Німеччина, 3 т. Конта ти: (067) 360-39-33

інн . Конта ти:

Колеса до воза, б/в. Конта ти: 24-96-34

Корморіз

Обприс

Причіп, 2-вісний до а/м МАЗ, ЗІЛ, КамАЗ. Конта ти: (097) 480-92-29

Комбайн-зернозбиральний Нива СК-5, 1987 р.в., в робочом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 383-09-59

Валдай, 2008 р. в., вантаж., сірий металі , довж. зова 3.5 м, тент, пробі 35 тис. м, в ідеальном стані. Терміново! Конта ти: 050 373-20-18, 73-09-75.

К льтиватор КПС-4. Конта ти: (067) 876-57-75

Міст передній МТЗ-82, з Білор сії, б/в, після реставрації в омпле ті. Ціна: 12300 рн. Конта ти: (095) 830-28-36

КамАЗ 55111 самос ид, 1989 р. в., роб. стан. 8500 . о. Конта ти: 099 554-43-50.

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

Тра тор Т-40, 1990 р.в., в добром стані. Конта ти: (096) 176-52-39

Міст передній до МТЗ-82, б/в, дви н Д-240, Д-245 ( апремонт на заводі в Білор сії). Конта ти: (095) 830-28-36

Комбайн СК-5 «Нива». Конта ти: 63-70-59, (096) 213-90-99

МАЗ-54329, сідл. тя ач, 93 р.в., на ход . Конта ти: 52-28-82, 050 180-27-19

Конта ти:

ФАВ СА-1031, пол торна абіна, 2006 р. в., 3.2 Д, пробі 130 тис. м. Конта ти: 099 092-89-21.

КамАЗ 55102, 5511. Цементовоз ЗІЛ 130. Гідропідіймач до ЗІЛ ММЗ 555. Конта ти: 099 726-61-76.

МАЗ 5551-самос ид, 1991 р. в., відмінном стані, після КП ходової, дви на, фарбований, нова ма, обмін на ле ове авто чи б с. Ціна: до овірна. Конта ти: 067 339-68-32.

К льтиватор інний. 27-81-72, (067) 154-51-58

Конта ти:

Тра тор з пл ом, льтиватором і о ч вальни ом. Конта ти: (067) 279-11-40 Тра тор МТЗ 380. Ціна: 30000 Конта ти: (067) 415-05-45

р.

Тра тор МТЗ-80, 1990 р.в., в добром стані. Конта ти: (096) 176-52-39 Тра тор МТЗ-80, 1990 р.в., в хорошом стані. Конта ти: (067) 876-57-75

Конта ти:

(093)

Підіймач а/м 2-стій овий до 3 тонн. Конта ти: (096) 543-48-82, Причіп «Лаветта», недоро о. Конта ти: 43-52-56 Сівал зернов СЗУ 3, 6. Конта ти: (098) 587-18-73 Торфозбиральні машини. Конта ти: 23-33-09 Тра тор в робочом стані до 20000 рн. Можна без до ментів. Конта ти: (050) 902-98-26 Т р а т о р ЮМЗ-6, на запчастини. Конта ти: (097) 289-66-23

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам Міні-тра тори (Японія) «К бота», «Янмар», «Мітс бісі» пот жність 12-46 л.с, а та ож пл и, льтиватори, сівал и, осар и та інша с/ техні а. м.Чернівці. Конта ти: 050 721-72-36 Е с аватор-навантаж вач «Карпатець», 1992 р. в., 4 овші, добром стані, можливий обмін. Ціна: 45000 рн. Конта ти: 067 704-73-68.

абіна.

Міні-тра тор «При арпатець» на ход з до м. Конта ти: 066 324-47-33.

Тра тор МТЗ-82, 1993 р.в. Конта ти: (097) 190-85-58

МТЗ-82, 05 р.в., причіп, льтиватор, пл , запчастини. Конта ти: 097 622-35-86.

Тра тор Т-150 К. Конта ти: (063) 208-96-31

МАЗ 5334 на МТЗ-80 с\ варіант. Ціна 40000 рн. Конта ти: 03479 4-57-14 096 722-69-53

Т р а т о р МТЗ-80, вели а Конта ти: (096) 990-99-40

Тра тор Т-16, 1994 р.в., хороший стан, нова задня ма, стартер, а м лятор, паливний насос. Ціна: 3100 .о. Конта ти: (097) 831-07-02 zanetoj@ukr.net Т р а т о р Т-25 в хорошом стані. Конта ти: (067) 580-13-21, (098) 477-98-73

ЮМЗ 8280 2000 р., передній вед чий міст. Ціна: 56000 Конта ти: 096 722- 2653, 03479 4-57-14 Т 25 ФМ, 1995 р. в., пл 2- орп., причіп 1 вісьний, льтиватор, борони, осар , ід. ст. Конта ти: 050 911-90-93, Роман. Т-150 К, не на ход , на запч., 3 рн/ обмін. Конта ти: 050 689-11-85.

або

Тра тор Т-25 з вед чим переднім мостом, пл дис ова борона. Конта ти: (096) 525-71-19

Т-16, навантаж вач або Т-16 без навантаж вача. Конта ти: 095 903-75-87.

Тра тор Т-25, осар и тра торні, обприс вачі, артоплесаджал и та ін. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74

Т-16, Т-40. Конта ти: 096 102-94-51.

Тра тор Т-25, відмінном стані. Конта ти: 27-06-84, (096) 157-02-58

Т-25, без до ., 2500 .о. Конта ти: 050 644-18-88. Т-150 К, не на ход , на запч., 3 рн/ або обмін. Конта ти: 050 689-11-85.

Тра тор Т-40, 1990 р.в. Конта ти: (096) 541-84-78

Т-40, причіп 2 ПТС-4, пл 2- орп сний. Конта ти: 067 296-92-51.

33


34

№33 від 31 серпня 2011 ро Мерседес 609 по запчастинам. Конта ти: (093) 563-78-46

Міст задній (ЗІЛ, ЛАЗ, МАЗ). Конта ти: (067) 729-62-95

ВОРОТА АВТОМАТИЧНІ. ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ. КОНТАКТИ: 64-51-81, (067) 907-95-30

Міст передній, МТЗ-82 в омпле ті, б/в. Конта ти: (095) 830-28-36

Ворота аражні, се ційні. Конта ти: (0362) 63-43-83

Мос вич на запчастини. Конта ти: (098) 297-99-13

Ворота аражні. Конта ти: (0362) 22-57-15, 43-92-07

Мотоци л 750. Ціна: 2400 рн. Конта ти: (097) 214-12-94

Ворота аражні. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50

Насос р чний для пере ач вання дизпалива. Конта ти: (067) 686-58-64

Ворота аражні. Конта ти: 408-22-00, (066) 408-55-50

Опель Ве тра по запчастинах. Конта ти: (067) 581-95-65

Ворота. Конта ти: (067) 717-71-64

Механічн ороб передач 5-ст пінчат і мотор до автомобіля А ді-80 «боч а», недоро о. Конта ти: (067) 362-19-36

Опель Кадет по запчастинах. Конта ти: (094) 966-68-10

Дви н «Рено Ла на», 4 циліндри, 12 інсь их сил, пробі 280 тис., 1995 р.в. Конта ти: (098) 275-62-13

Автозапчастини 4.7.1. Продам

Дви н дизель 1.6, до Гольф-2. • Конта ти: (097) 235-92-19 •Компле т дис ів з мою 4х14 для а/м Де -Сенс, Ланос,

Дви н 1,8 бензин та інші запчастини до Фоль сва ен Пасат Б-3 1988-1992 р.в. Конта ти: (096) 307-90-48 Дви н 2,0 до автомобіля Мазда 626. Конта ти: (096) 396-55-26

Запчастини до а/м Мазда 3, 2004 р.в. Конта ти: (094) 966-52-56 Запчастини до а/м Мітц біші А тлендер, 2,0 мотор, мости та інші запчастини. Конта ти: (067) 382-74-66, (066) 127-61-26

Дви н до а/м А ді-100, 2,0 інже тор, 1986 р.в. Конта ти: 27-62-77, (098) 260-76-25

Запчастини до а/м Мітц біші Паджеро 1,2,3 спорт, 1985-2007 р.в., мотори 2,5ТДІ, 2,8ТДІ, 3,0, 3,5, ороб и, мости, роздат и та інші запчастини. Конта ти: (067) 382-74-66, (066) 127-61-26

Дви н до а/м Гольф 2, 1.6 дизель. Конта ти: (097) 235-92-19

Запчастини до а/м Мос вич, б/в. Конта ти: (067) 794-87-01

Автозапчастини до ГАЗ 3110: риш а ба ажни а. Конта ти: (050) 375-15-31

Дви н до а/м Рено Майстер 2.5 СДІ. Форд Транзин 2.2 СДІ. Конта ти: 24-71-35, (097) 398-22-60

Запчастини до а/м Форд Ес орт, 1985 р.в., хетчбе . Конта ти: (067) 309-27-25

Автозапчастини до Мерседес Спринтер: дис олеса Р-15, фар оп. Конта ти: (050) 375-15-31

Дви н до а/м Фоль сва ен, 1.6 бензин, на запчастини. Ціна: 400 рн. Конта ти: 26-40-56

5-ст ороб передач до ВАЗ 2103, б/в, ред тор задньо о моста, б/в, поршнева до ВАЗ 21011. Конта ти: (067) 587-76-27

Дви н до ВАЗ-21093, недоро о. Конта ти: (067) 811-14-38

відмінном стані для підвищення вид та лієренс . Терміново. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Авто м та дис и, б\в. Конта ти: (099) 757-21-57

Дви н до мотобло а «Білор сь» УД-1, М-1. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (096) 396-55-26

Авто м , нов та б/в, зимов , до ле ових а/м. Конта ти: (050) 519-59-00

Дви н до мотоци ла Конта ти: (097) 214-12-94

Автос ло заднє до ВАЗ-2104, 1 робочий тен. Ціна: 150 рн. Конта ти: (067) 908-34-37

Дви н до Ш ода або Фоль сва ен, 1,9 дизель, паливна апарат ра. Конта ти: (0670 360-39-33

Автос ло. Конта ти: (097) 188-23-77

Дви н СМД-14. 876-57-75

Автошини, б/в відмінном стані, 220х508. Конта ти: (067) 928-86-40 Ба ажни до Фоль сва ен-Т4. Конта ти: (063) 853-57-49 Ба алюмінієвий до а/м ВАЗ. Конта ти: (067) 686-58-64 Бампер передній до а/м Форд Ес орд. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 Бло правління а/м Газель. Конта ти: (067) 600-14-27

МТ-1036.

Конта ти:

(067)

Дви н, 1.6 арбюратор до а/м Фоль сва ен Гольф, недоро о. Конта ти: (067) 362-19-36 Дви н, б/в, до ВАЗ-2121 «Нива». Конта ти: (096) 519-98-61 Деталі зова до ВАЗ 2105. Конта ти: 24-27-35 (099) 097-77-92 Дис и R-16, в хорошом стані. Ціна: 900 рн. Конта ти: (063) 129-85-05

Запчастини до авто ЗІЛ-156. Конта ти: (096) 355-57-23 Запчастини до автомобілів DACIA Logan, б/в. Конта ти: (095) 560-61-43 Запчастини до ВАЗ 2104, 2105. Конта ти: (067) 587-76-27 Запчастини до всіх а/м. Конта ти: 43-93-09, (093) 876-78-18 Запчастини до ГАЗ-21: рило переднє ліве,нове, та ін. запчастини дви на та ходової. Конта ти: (067) 941-09-45 Запчастини до ЗАЗ-968 М, облицьов а передня, днище ба ажни а, напіввісь задніх оліс з хрестовинами. Конта ти: (097) 426-61-45 Запчастини до МТ-9, б/в. Конта ти: (096) 519-98-61 Іве о 4910, 2.8ТД, по запчастинах. Конта ти: (067) 362-57-58 Капот до а/м Форд Фо с 1, до 2005 р.в., недоро о. Конта ти: (067) 382-47-99

Генератор до ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, новий. Ціна: дешево. Конта ти: 23-44-26

Дис и ле осплавні, Р-13, б/в. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Голов и дви на до ЗІЛ 130. Конта ти: (095) 402-81-56

Дис и металеві, до а/м БМВ, 4 шт. Конта ти: 43-52-56, (096) 213-55-52

Голов бло а циліндрів, дви на ГАЗ 2410. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61

Дис и на А ді-6 R-16. Конта ти: (067) 881-71-71

Г м R-13,14, 15, б/в. Конта ти: (096) 543-48-59

Дис и Р-14, до а/м Мітц біші. Конта ти: 23-61-88, (096) 200-43-26

Колінчатий вал до автоб са Мерседес, 6 л, ори інальний. Ціна: 400 .о. Конта ти: (096) 303-55-75

Г м для автомобіля, дешево. Конта ти: 22-54-60, (097) 890-46-32

Дис и Р-17,5, з 563-78-46

Короб до мотоци ла Конта ти: (097) 214-12-94

Капот М-2141 Конта ти: (067) 847-96-00, (066) 045-18-12 Капот, рило заднє, двері передні ліві до ГАЗ 2410. Конта ти: (050) 375-15-31 Карданний вал до а/м КамАЗ, новий. Конта ти: 68-04-41 Колеса на титанових дис ах, 155х70см, R13 до Фоль сва ен ГольфІІ. Конта ти: (067) 362-05-68

«Дніпро».

Г м до а/м, б/в, 195х65, Р15. «Данлоп Вінтер Спорт», 2 шт. Конта ти: (097) 330-31-11

ЗапчастинидоMitsubishiPajeroSport,Mitsubishi Pajero Wagon 2.3.4. Двер и, апоти, риш и та ін. Конта ти: (097) 326-34-47

Короб передач 5-ст пінчат від а/м Фоль сва ен Пассат. Конта ти: (097) 645-68-39

Г м зимов , 165/80 R13 б/в 1 сезон, та дис и до а/м Форд. Ціна: 800 рн. Конта ти: (03652) 4-25-53, (067) 715-54-14

Запчастини до а/м Авіа. Конта ти: 43-27-69, (067) 903-01-72

КПП-автомат до а/м Форд Сієра. Конта ти: (096) 691-74-31

Запчастини до а/м А ді А4, 1995 р.в., 1,9ТДІ і мотор, ороб а та інші запчастини. Конта ти: (067) 382-74-66

Крило ліве до а/м Фіат Уно, 1994 р.в. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78

Г м зимов . Р15х60х185. Конта ти: 43-16-85 Г м , нов . 205х45х17. Ціна: 250 Конта ти: (097) 334-47-27

.о.

Запчастини до а/м ГАЗ-24. Конта ти: (066) 894-49-89

Г чномовець до а/м, стереопідсилювач «Лорта»-75У-202С, 75 Вт. Конта ти: (096) 425-94-84

Запчастини до а/м Іс дз -Родео, 1991-1997 р.в., мотор 2,6 і, 3,2 і, ороб и. Конта ти: (067) 382-74-66

Конта ти:

Причіп до тра тора. Ціна: 4000 Конта ти: (067) 976-33-99

Криш ба ажни а до а/м Ланос, нов . Конта ти: (098) 411-63-38 Ма нето до тра тора МТЗ. Конта ти: (050) 537-59-51, (067) 178-61-24 Мазд 626, 1999 р., по запчастинах. Конта ти: (096) 396-55-26 Мерседес 123 на запчастини. Конта ти: (067) 339-24-83

Решіт передню до а/м Форд Транзит. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 Сидіння переднє до ВАЗ. Конта ти: 45-08-38 С ати, б/в до а/м ЗІЛ, КамАЗ на 280. Конта ти: (095) 694-10-44 С ло заднє з піді рівом, тоноване, б/в до а/ м А ді Конта ти: (067) 587-76-27 С ло заднє, переднє, рила, апот до а/м Мазда-626, 1987 -1988 р.в. Конта ти: 24-54-79 С ло лівої передньої двер и, тоноване, б/в до а/м Фоль сва ен. Конта ти: (067) 587-76-27 Трансформатор зварювальний, пот жний, саморобний. Конта ти: (067) 587-76-27 Тр би вихлопні. Конта ти: 43-09-45, (098) 455-84-91 Установ азов , до а/м ЗІЛ-130. Конта ти: (067) 682-55-91 Фари до а/м Тойота Камрі, недоро о. Конта ти: 43-01-03, (066) 788-03-68 Фар оп до а/м Рено Трафі . Конта ти: (050) 678-93-04 Фоль сва ен Пасат Б-2 по запчастинах. Конта ти: (098) 686-54-06 Фор оп до Фольцва ен, ніверсальний. Конта ти: (067) 975-81-02

4.7.2. К плю

Мос вич, ГАЗ, ЗАЗ, УАЗ, РАФ, • ЄРАЗ можливо без до ментів. Конта ти: 43-22-72, (097) 063-49-42

Дви н дизельний до л/а Мерседес 190, в хорошом робочом стані. Конта ти: (050) 655-98-02 Дви н до а/м Таврія ЗАЗ 1102 1,1 не ільзований, арном стані, за помірн цін . Терміново. Конта ти: (097) 209-99-87 yukinagatogirl@gmail.com www.vkontakte.ru/blue_lemon Дви н до КамАЗ-3740. Конта ти: (067) 362-89-86 Еле тродви ни. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74 Карбюратор до Мос вич, ВАЗ. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 К зов до автомобіля ИЖ 2715. Конта ти: (067) 777-63-81 Мости до а/м ГАЗ 69. Конта ти: (067) 768-08-96 Мотор до тра тора Т-40 Конта ти: (098) 648-21-39 Роздат до а/м КАМаз самос ид. Конта ти: 61-99-98, (050) 738-23-42 Сидіння до а/м Рено. Конта ти: (067) 339-37-96 Шини до а/м Газель, б/в. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61

4.7.3. Обмін Запчастини до а/м КамаЗ. Короб а, ред тор(49), диференціал. Можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29 Короб до а/м КАМаЗ, без делітеля. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 238-08-29

Гаражне обладнання 4.8.1. Продам Ворота, б/в. Конта ти: (096) 461-76-07

Посл и перевезення вантажів. Роз лян всі пропозиції. Конта ти: (096) 956-59-53

4.10.2. Попит

Підйомни автомобільний, б/в, 2,5 т. Конта ти: (067) 776-26-44

ШУКАЄМО ПЕРЕВІЗНИКА ТА ВЛАСНИКІВ МАРШРУТНИХ ТАКСІ АБО АВТОБУСІВ З МІСЬКИМИ МАРШРУТАМИ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ НА ТРАНСПОРТІ. КОНТАКТИ: (0332) 28-17-08

4.8.2. К плю Гараж металевий, б/в, недоро о, без місця. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Транспортні послуги

рн.

Причіпи до нових а/м. Конта ти: (096) 121-72-76

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПО УКРАЇНІ КОМФОРТАБЕЛЬНИМ АВТОБУСОМ «СЕТРА», 50 МІСЦЬ, КОНДИЦІОНЕР, ВІДЕО, МІКРОФОН. ЛІЦ. АГ 503574. КОНТАКТИ: (067) 360-60-15, (097) 248-69-75

Ворота: се ційні, промислові, онсольні. Конта ти: (067) 717-71-64

(050)

Ред тор масляний, б/в. Конта ти: (067) 587-76-27

Гальмівний дис до а/м Іве о. Конта ти: 20-45-79, (097) 435-94-65

Запчастини до а/м Вольво С анія. Ціна: 100 рн. Конта ти: (095) 883-74-23, (098) 084-18-90

Причіп «С іф». 625-87-39

Запчастини до авто європейсь о о виробництва, б/в, привезені з Німеччини. Конта ти: (097) 016-62-88

Дис и до а/м Мазда R16, 5 шт. + резина, 215/70/R16. Конта ти: (097) 441-48-20, (097) 698-52-03

Г м зимов , Р-17, 2 шт. Конта ти: 43-52-56

Прилад «Вільні р и» для мобільно о телефон , вир-во Іспанія, для б дь-я ої машини. Ціна: 100 рн. Конта ти: 5-48-98, (097) 210-81-60

Радіатор до ондиціонера автомобіля Мерседес. Ціна: 30 .о. Конта ти: (050) 537-59-51, (067) 178-61-24

Мос вич.

мою. Конта ти: (093)

Паливн апарат р , стартер до а/м Форд, 1,6 дизель. Конта ти: 43-64-46 (097) 489-81-86

Запчастини до а/м Форд-Транзит. Конта ти: (067) 797-53-53

Дис и до а/м ГАЗ-53. Конта ти: (096) 691-74-31

Бло циліндрів до а\м Конта ти: (067) 587-76-27

Опель Ре орд, 1986 р.в., по запчастинах. Конта ти: (096) 224-57-40

(097)

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ (ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕСІЛЛЯ) МІКРОАВТОБУСОММЕРСЕДЕС СПРІНТЕР, 18 МІСЦЬ, ВІДКИДНІ СИДІННЯ, ТЕЛЕВІЗОР, ВІДЕО. КОНТАКТИ: (050) 435-48-55, (067) 777-31-14

Мото, велотехніка, запчастини

4.10.1. Пропон ю

Автоперевезення мі роавто• б сом Форд-Транзит, 8 чол. +

вантаж, або до 2 тонн. Ліц. №385936, від 11.01.08 р. Конта ти: 23-77-31, (067) 478-28-85

Автоперевезення по всій • території У раїни та Європи. Шен ен віза. Конта ти: 23-43-69, (098) 522-84-99

Автоперевезення, достав а • вантажів по Рівном , області та

У раїні, а/м Рено-Мастер, в/п до 2 тонн, плюс 2 пасажири. Недоро о, ліц. АВ №509020 від 03.02.2010 р. Конта ти: (097) 238-08-29, (068) 568-23-80

Автопосл и а/м ЗІЛ 130, 6 тонн. • Конта ти: 23-03-90, 43-16-75 (067) 494-75-45, (050) 555-81-91

Вантажні перевезення а/м Пежо, • до 2 тонн + 2 пас., недоро о, по міст та У раїні (2.65х1.60х1.45 -5 б), ліц. АВ №486676 від 12.10.2009 р. Конта ти: (097) 468-70-59, (050) 656-28-99

Вантажопасажирсь і переве• зення а/м Мерседес Спринтер, 8 чол.+1,5 т, по У раїні та Європі. Конта ти: (098) 923-46-89, (098) 323-34-31

Пасажирсь і перевезення, • мі роавтоб сом Мерседес-Бенц

4.11.1. Продам Велосипед «М стан ». Конта ти: (093) 693-25-45 Велосипед ірсь ий, б/в. Конта ти: (096) 226-77-48 Велосипед ірсь ий, Італія, в хорошом стані, б/в. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (050) 508-95-69 Велосипед, б/в, в хорошом стані, 21 передача, передній і задній амортизатор. Ціна: 600 рн. Конта ти: (097) 411-14-78 Велосипед, б/в. Конта ти: 24-96-34, (097) 545-25-05 Велосипед, Німеччина, б/в. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (050) 688-58-31 Велосипеди дитячі, б/в, від 3 до 8 ро ів, відмінном стані. Конта ти: 26-37-35, (050) 339-24-03 Велосипеди, Німеччина, запчастини до них. Конта ти: (066) 894-49-89 Міст вед чий до мотоци ла МТ. Ціна: 150 .о. Конта ти: (097) 214-12-94 Мопед «Ри а». Конта ти: 62-67-66 Мопед «Хонда», спортивний. Конта ти: (068) 230-85-56 Мопед, або обміняю. Конта ти: (067) 850-61-99 Мотопомпи «Свія а». Конта ти: (099) 199-79-69

210 Д, 2-8 місць, анти ризові ціни, ліц. АБ №296429 від 17.11.2005 р. Конта ти: 43-67-24, (067) 593-26-50

Моторолер «Мо і ». 24-45-94, (067) 429-29-34

Перевезення приватні, ле овим а/м по області, по У раїні. Рено Трафі , 8 місць (1.5 тонн вантаж ). Ліц.СР АВ №434902 від 22.10.2008 до 21.10.2013р. Конта ти: (097) 183-19-77, (050) 086-67-68

Мотоци л Джонсон, новий, зареєстрований. Конта ти: (067) 888-90-55

Посл и автомобілем: Мерседес, • ф р он, 40 б.м., 4 тонни ідроборт; Мерседес-Спринтер, б с, 1.5 тонн. Конта ти: (097) 853-26-50

Автопосл и а/м ЗІЛ130 + напівпричіп 9 м., 12 тонн. Конта ти: (097) 705-86-39

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М ГАЗЕЛЬ, ТЕНТОВАНИЙ, 2 ТОНН, 13 КВ.М., ПО МІСТУ ТА ОБЛАСТІ (НЕДОРОГО). КОНТАКТИ: 43-63-74 (067) 760-04-25

Конта ти:

Моторолер «М равей». Конта ти: (096) 302-71-73

Мотоци л ІЖ Планета 3. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 214-12-94 Мотоци л ІЖ Юпітер 4К, пробі 3000 м. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (067) 180-58-97 Мотоци л ІЖ ЮПІТЕР 5. Конта ти: (095) 910-02-59 Мотоци л Іж-Планета-5. Конта ти: (097) 808-63-77 Пар моста вед чо о до мотоци ла МТ. Ціна: 150 .о. Конта ти: (067) 925-80-30 С тер «Хонда Діо 18», недоро о. Конта ти: (098) 205-69-76 С тер «Хонда Діо» АС-18, хороший стан. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (096) 979-16-80

СКУТЕР

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А\М ЗІЛ-130, САМОСКИД, 6 ТОНН, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00 Достав а непродовольчих товарів, рт. Конта ти: (099) 563-28-17 berezin1992g@mail.ru www.x-torg.com

ЕКСКАВАТОРА ПОСЛУГИ: КОПАННЯ ТРАНШЕЙ ТА КОТЛОВАНІВ ЕО-2621, ЕО-3322, ПЗМ-2, ВИВЕЗЕННЯ ЗЕМЛІ ТА СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 43-37-19, 24-57-99, (067) 763-56-52

ЕКСПЕДИЦІЙНОТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ. КОНТАКТИ: 63-80-46, 63-80-57, 63-80-56, (067) 360-02-91, (067) 362-00-72

С тер Хонда Броад, 1998 р.в. цІНА 5200 .о.

т. (096) 562-40-16 С тер, 2-місний, зареєстрований. Конта ти: (067) 588-22-09 С

тер. Конта ти: (097) 125-32-03

4.11.2. К плю Мотороллер «Ри а». Конта ти: 27-18-40 Мотоци л «Мінсь » відмінном стані. Конта ти: (096) 881-37-38

№33 від 31 серпня 2011 ро

АВТОАФІША

27


№33 від 31 серпня 2011 ро

БІРЖА ПРАЦІ

Працевлаштування

Майстр -верстатни з оброб и аменя. Конта ти: (098) 254-20-14

5.1.1. Пропон ю робот

Медсестрі в стомат абінет, ві - до 30 ро ів Конта ти: (067) 762-43-44

Арт- р’єрам, на постійн робот , можна без д/р, ві 18-25 ро ів. З/п 100 рн/ день. Оплата ожно о дня. Конта ти: 45-41-06, (093) 725-92-42, (097) 684-31-76

В Рівненсь філію на потійн робот потрібен тест вальни , можна без д\р, ві - до 26 ро ів. З\п - 160 рн./день. Конта ти: (098) 680-29-16

На постійн робот • помічни менеджера, ві

потрібен - до 28 р, з\п - 2600 рн. Конта ти: (067) 882-93-41, (094) 966-92-51

На постійн робот потрібен • тест вальни , ві - до 28р.,можна без д\р, з\п - 160 рн\день. Конта ти: (098) 680-39-16, (094) 966-92-51

В тор овий омпле с на постійн • або тимчасов робот потрібні

Не а ентство! Потрібен ратор до 28р., можна без досвід роботи. З\п під час навчання - 120 рн на день. Конта ти: (067) 252-69-84

Вантажни ам в с лад• ма азин поб тової техні и. Ві

Не а ентство! Проводимо набір співробітни ів до 28 р., в тор овий дім за спеціальностями: помічни менеджера, продавецьонс льтант, омпле т вальни , асир. З\п - від 1800 до 3500 рн., залежно від посади. Конта ти: (094) 967-09-21

молоді люди до 25р., за різними ва ансіями, з\п - від 2000 до 4000 рн., залежно від посади та рафі роботи. Конта ти: (098) 194-29-50

18-25 ро ів, з/п 80 рн/день. Конта ти: 45-41-06, (093) 725-92-42, (097) 684-31-76

ам, е спедиторам, •Потрібні р’єри для постійної •о Вантажни м п л е т в а л ь н и а м , та тимчасової роботи по міст , ві

па вальни ам, продавцямонс льтантам, тор овельним представни ам, менеджерам з ре лами. Ві 18-25 ро ів, з/п від 1700-4300 рн/міс.Конта ти:45-41-06, (093)725-92-42,(097)684-31-76

18-28 р., з\п - 160 рн\день. Конта ти: (097) 145-86-58

Водію з власним ле овим мі роавтоб сом до 10 місць або ле овим автомобілем, витрати пально о - до 7л. Оплата праці висо а та вчасно. Конта ти: (067) 616-69-99

техні и. Ві до 25 ро ів, з/п 100 рн/ день, оплата в інці дня. Конта ти: 45-41-06, (093) 725-92-42, (097) 684-31-76

• •

Для постійної роботи потрібен продавець. З\п - 2600 рн., ві 18-26 р. Конта ти: (067) 882-93-41

• •Продавцям- онс льтантам в новий с лад-ма азин поб тової Продавцю поб тової хімії на рин . Конта ти: (097) 155-79-69

Се ретарю. Вимо и: а тивність, ом ні аб льність, ві - до 28р., з вмінням орист ватися мобільним телефоном. Навчання та стаж вання оплач ються. З\п висо а. Конта ти: (094) 967-09-21

Е спедиторам. Д/р не • обов’яз овий. Ві 18-25 ро ів, з/п • У відділ достав и потрібні 2300 рн/міс. Конта ти: 45-41-06, молоді люди до 25р., для достав и (093) 725-92-42, (097) 684-31-76

Запрош ємо продавців тор овий дім ві ом до 25 р., з\п 2600 рн. Не а ентство. Конта ти: (094) 966-92-58,(067) 882-93-41

Запрош ємо продавців, ві до 25р., з\п - 2600 рн. Конта ти: (067) 882-93-41 Каменярам, монтажни ам • м е т а л о о н с т р ц і й

(зварювальни и), монолітчи ам (опал б а, армат ра), по рівельни ам, столярам. Оплата відрядно- преміальна 800-1500 .о. Надається житло. (жирний шрифт) Конта ти: 0354 62-24-75, (067) 354-14-93

поб тової техні и по міст та області, з\п - 160 рн./день, оплата щоденна. Конта ти: (098) 194-29-68

•Швеї. Конта ти: (096) 128-98-58

Авто ранівни , вахта 3-6 місяців, з/п 40 тис.р б. Новий Урен ой. Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (096) 485-99-55 Авто ранівни , з/п - 2000 Конта ти: (097) 080-53-88

рн.

Автомехані , автослюсарю, автоеле три , авторихт вальни , автофарб вальни , на СТО, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Автомийни , з/п - 1500 рн.. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

35

•БІЗНЕС, ТЕХНІКА •ПОБУТ, БЮРО ПОСЛУГ •ЗНАЙОМСТВА •ПРОГРАМА ТБ, ДОЗВІЛЛЯ


БІРЖА ПРАЦІ

36 ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ТОРГОВИХ ПРЕДСТАВНИКІВ, МЕРЧЕНДАЙЗЕРІВ, КУР’ЄРІВ. З/П ВІД 2000 ГРН. СТАЖУВАННЯ ОПЛАЧУЄТЬСЯ. СТУДЕНТІВ СТАЦІОНАРУ ПРОХАННЯ НЕ ТУРБУВАТИ. КОНТАКТИ: 43-13-07, 23-63-07

Автомийни 362-01-67

. Конта ти: 26-96-35, (067)

А ентам з продаж (автозапчастини). Ві до 35 ро ів, з досвідом роботи та без. З/п 2500-3500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 А ентам з продаж (слабоал о ольні напої). З д/р та без, з/п 2500-3500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 А ентам відділ достав и та замовлень ( 5 ва ансій). Ві 18-40 ро ів. З/п 150-200 рн/день + премії. Жін ам. Конта ти: (097) 080-53-88 А роном . Конта ти: 23-33-09, (067) 112-74-97 А рохімі , р нтознавцю, вимо и: чолові , власне авто, знання ПК, житло в Рівном , можливі відрядження. Не а ентство. Конта ти: (098) 605-16-46 Адміністратор в пер арню, до 35 р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Адміністратор -продавцю, робочий день 7.30-18.00, вихідний - понеділо . Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Апаратни пастеризації та охолодження моло а. Конта ти: (253) 5-51-85 Армат р ни 363-46-46

.

Конта ти:

(093)

Асистент менеджера (робота з замовни ами). Можливо без досвід роботи, ом ні абельність, цілеспрямованість. З/ п від 2500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Асистент стоматоло а. Конта ти: (050) 571-34-47 Бармен (проживання бажано Бабин, Гоща), 1 доба/3, житло і харч вання надається. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Бармен , рафі роботи тиждень через тиждень. Чол/жін з досвідом роботи та без. З/п 500-700 рн./тиждень. Конта ти: (097) 080-53-88

Бармен , рафі роботи, тиждень/ тиждень, 15.00-7.00, д/р не обов’яз ово, з/п від 1000 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 Бармен , дівчині ві ом до 30 ро ів. Конта ти: 45-01-45 Бармен . Конта ти: 26-96-35 Бармен . Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Без оштовне заповнення ан ет та видача направлень. Широ ий вибір ва ансій. Конта ти: 43-85-03, (067) 107-99-31 Без оштовно підберемо репетитора, няню, домо осподар . Конта ти: (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Бетонни и-армат рни и, з/п від 1900-2500 р б. Сочі. Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (096) 485-99-55 Бетонни , б бетон 450 рн/ в.м. Конта ти: (091) 323-32-82 Бри аді бетонярів, з д/р, з/п від 40000 -70000 р б. Сочі. Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (095) 243-51-74 Бри аді б дівельни ів. Конта ти: 45-21-35, (096) 202-90-25 Б дівельни ам (опал б а, аналізація) при старті 12 зл/ од + проживання, Варшава. Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (097) 511-40-48 Б дівельни ам всіх спеціальностей, різноробочим, робітни ам на бетонний завод, з/п 80-110 рон/ од. Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (091) 323-32-82 Б дівельни ам з вн трішніх робіт. Конта ти: (096) 221-04-49 Б дівельни ам, різноробочим. Конта ти: (067) 698-50-67 Б дівельни ам, спеціалістам з ремонт вартир, лицювальни ам, шт ат рам, малярам. Конта ти: (066) 045-00-01 Б дівельни 340-04-93

.

Конта ти:

(067)

Б х алтер (помічни ). Жін/чол, без досвід роботи, знання 1С:Б х алтерія, з/п 1150 рн. Конта ти: (067) 767-13-02 Б х алтер на облі ПДВ. освіта вища або середня спеціальна, від 25 до 40 ро ів, з д/р, ПК, 1С, Бест-Звіт. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Б х алтер д/р від 1 ро , жін 24-50. Знання ПК, 1С, первинно о облі до ментів, форм вання реєстр виданих та отриманих подат ових на ладних. ЗП 1500-1800 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Б х алтер на с лад, робота з пресою. Конта ти: 64-45-61 (067) 698-50-67 Б х алтер , в/о, д/р, знання ПК, 1С аналіз, онтроль, р х товарів на підприємстві, звір а з онтра ентами, ведення реєстр отриманих та виданих подат ових на ладних. Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14 Водію на а/м КамАЗ, з/п 2000 рн, з 8.00 по 17.00. Конта ти: (067) 767-13-02

Б х алтер , д/р, з/п до овірна. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Водію на автомобіль FAV, 3,5 т, неповний робочий день. Конта ти: 62-34-34, 69-01-87

Б х алтер , знання ново о подат ово о оде с . Конта ти: 60-80-26, (093) 339-90-33 Б х алтер , знання ново о подат ово о оде с . Конта ти: 60-80-26, (067) 793-11-40 Б х алтер , офіційне працевлашт вання. Жін а до 30 ро ів, в/о обов’яз ово, можливо без досвід роботи, знання ПК, 1С: Б х алтерія. Конта ти: (097) 080-53-88 Б х алтер , первинний облі , д/р від 1 ро , до 40 ро ів, з/п - 1500 рн. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Б х алтер - асир , д/р, з/п 1500 рн. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

БУХГАЛТЕРУ. КОНТАКТИ: 62-05-65 Б х алтер . Конта ти: 63-81-55, (096) 938-85-39 В афе офіціантам, харям, пос домийниці. Конта ти: (067) 698-50-67

В РІВНЕНСЬКУ ФІЛІЮ НА ПОСТІЙНУ АБО ТИМЧАСОВУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ТЕСТУВАЛЬНИК, МОЖНА БЕЗ Д\Р, ВІК - ДО 28Р., З\П - 160 ГРН\ДЕНЬ. КОНТАКТИ: (098) 680-39-16

Вантажни на ондитерсь і вироби, до 45 р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Водію на а\м ЗІЛ-самос ид. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60 Водію на вантажний а/м, 20 тонн. маршр т Рівне-Польща, права ат. В,С,Д,Є, д/р обов’яз овий. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Водію на мі роавтоб с. З/п 2500-3000 рн. Конта ти: (091) 323-32-82 Водію по міст , з власним а/м. Конта ти: (067) 767-13-02 Водію – міжнародни . (перевезення). Д/р, зо рема на міжнародних від 3 ро ів по Європі. Наявність прав ат В,С. Д, Є. та за ордонно о паспорта, з/п висо а. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Водію, ( ат В, С), д/р від 3 р. 25-55 ро ів. Без ш ідливих звичо , а ратність, відповідальність. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Водію, ат. Е. Конта ти: (050) 339-34-04 Водію, ате орій В, С, Е, досвід роботи. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

офіційне Конта ти: 238-57-23,

Верстатни деревообробних верстатів. Конта ти: (256) 4-94-63

Водію-е спедитор з власним б сом до 2 тонн, можливі разові поїзд и. Конта ти: 60-80-26 Водію-е спедитор , достав а хліба. Конта ти: (067) 360-56-80 Водію-е спедитор , з а/м. Конта ти: 60-80-26 Водію-е спедитор , на а/м Мерседес-207, або Рено Рапід. Конта ти: 60-80-26, (063) 354-65-45

Водіям з власним авто на сл жб та сі. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Водіям, з/п 18000 р б. Серп хов. Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (095) 243-51-74 Водіям. Новий Урен ой. Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (097) 511-40-48 Встановлювальни пласти ових ві он та дверей. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Вчителю середньо о виховно о за лад (хімія). Конта ти: (253) 5-51-85

ВИКОНРОБУ, Д/Р. КОНТАКТИ: 62-05-65

Газо-, еле трозварни ам, Польща, Гдансь ,13.5 зл/ од, + житло, одя . Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (097) 511-40-48

Ви онроб , по системі опалення, водопостачання. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

Газорізальни ам, з д/р. Житло, харч вання - надається. З/п - 4000 рн/ міс. Конта ти: (050) 343-10-55, (093) 963-49-74 pokasic@ukr.net

Випалювач виробів б дівельної ерамі и. Конта ти: (253) 5-51-85 Виробни млинців, р/д 7.30-18.00, вихідний - понеділо . Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Водію автомобіля 2 і 1 лас (автоб си). Конта ти: (253) 5-51-85 Водію для здійснення міжнародних перевезення ат.»С», бажано д/р. Конта ти: (067) 360-03-38 Водію з власним вантажним авто до 3т з холодильною станов ою на постійній основі, об’єм робіт арант ємо. Не а енство. Конта ти: (050) 338-42-10 Водію ат. «Е», на міжнародні перевезення. Конта ти: 23-19-25, (067) 363-08-68 Водію ат. «С», «Е». наявність за ордонно о паспорта, терміново. Конта ти: (067) 698-50-67 Водію ат. В,С,В, д/р на маніп ляторі. Конта ти: 46-02-70 Водію ат. В.С., д/р від 5 ро ів на вантажних а/м. ві 40-45 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Водію ат. С, по міст , з/п - 1500 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Водію ате орії «Е», міжнародні перевезення, машина 20 т. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Водію ате орії Е. Конта ти: (098) 463-33-53 Водію маршр тно о та сі по міст . Конта ти: 43-46-95, (067) 383-09-36 Водію маршр тно о та сі по міст . Конта ти: 43-46-95, (067) 383-09-36

Дире тор ма азин , Остро , в/о технічна, д/р на ерівних посадах обов’яз овий, вміння вести пере овори, ор анізов вати робот оле тив , з/п при співбесіді. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Еле тро азозварювальни , з/п від 2000 рн. Конта ти: (067) 698-50-67

Газо-, еле трозварни , з/п від 2000 рн. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Головном б х алтер (виробництво), в/о, д/р від 3 ро ів, знання б х алтерсь о о облі , 1С, з/п від 4000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14 Головном б х алтер (тор івля), в/о, д/ р від 3 ро ів. Знання ПК, 1С. з/п від 3000 рн. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Головном б х алтер ВО, д/р б дівельній сфері від 3 ро ів, знання б х алтерсь о о, правлінсь о о, подат ово о облі , ПК, 1С. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Головном б х алтер на підприємство, ві від 35 ро ів, досвід. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Головном б х алтер та рядовом б х алтер , терміново, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Головном б х алтер , д/р обов’яз овий. Конта ти: 43-14-01 Головном б х алтер . Конта ти: 64-24-08, 43-62-85 Головном б х алтер . Жін а до 45 ро ів, знання 1С: Б х алтерія, д/р (тор івля), вміння працювати з ПДВ. Конта ти: (097) 511-40-48 Головном б х алтер . Знання 1С: Б х алтерія, д/р. Співбесіда. Конта ти: (097) 080-53-88 Двірни , ві необмежений. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Дизайнер , ві 20-30 ро ів, знання фотошоп . Конта ти: 24-55-73, (067) 381-88-18

. Конта ти: (093) 363-46-46

Еле тро-, азозварни (253) 5-51-85

. Конта ти:

дире тора.

Еле трозварни ам на звар зраз ів (звар а р чна, напівр чна, автомат). Освіта середня спеціальна, д/р обов’яз овий, з/п від 3000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Диспетчер -ло іст , бажано досвід роботи, знання ПК. Конта ти: (067) 698-50-67

Еле трозварни , д/р 5 ро ів, з/п від 40000 р б. Новий Урен ой. Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (096) 485-99-55

ДЛЯ ДОСТАВКИ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ ПОТРІБНІ МОЛОДІ ЛЮДИ, З\П - 4000ГРН. КОНТАКТИ: (097) 145-86-58, (094) 966-95-51 Для ст дентів 4-5 рсів, з перспе тивою ар’єрно о зрост , робота в офісі. Вимо и: ор анізаторсь і здібності. Конта ти: (096) 623-77-37 До лядальниці за вітами. Освіта бажано а ронома, д/р обов`яз овий, з/п 3000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 До лядальниці по до ляд за чолові ом похило о ві . Вимо и: с млінний до ляд, вміння от вати. Конта ти: (067) 364-43-01

ДОДАТКОВЕ ДЖЕРЕЛО ЗАРОБІТКУ. ЗАПИС НА СПІВБЕСІДУ ЗА ТЕЛЕФОНОМ. ДЕНИС ГЕННАДІЙОВИЧ. КОНТАКТИ: (096) 436-90-26

ДОДАТКОВИЙ ЗАРОБІТОК ДО ЗАРПЛАТИ ТА ПЕНСІЇ. ВІЛЬНИЙ ГРАФІК. ЗАПИС НА СПІВБЕСІДУ ЗА ТЕЛЕФОНОМ. ДЕНИС ГЕННАДІЙОВИЧ. КОНТАКТИ: (096) 436-90-26

Водію-е спедитор . Конта ти: 20-86-66

Вантажни , працевлашт вання. 43-07-40, (097) (066)794-04-60

Еле три

Водію-е спедитор з власним б сом до 2 та 5 тонн, можливі разові поїзд и. Конта ти: 60-80-26

Вантажни , до 40 р, з/п - 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Вантажни , з/п - від 80 рн./день. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Дире тор з продаж , ерівни відділ запчастин, ерівни СТО. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Додат овий заробіто для ст дентів. Конта ти: (097) 844-71-87

Вантажни на постійн робот . Конта ти: 45-00-17, (097) 742-24-32

, з д/р. Конта ти: (067)

Еле три , офіційне працевлашт вання. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Водію, міжобласні та міжнародні перевезення, ат. Е, з/п до овірна. Конта ти: (097) 511-40-48

Водію-е спедитор , робота через день, з/ п від 1600 рн, знання міста д/р, не а ентство. Конта ти: 60-80-26, (063) 354-65-45

Вантажни 740-03-59

Дизайнер , х дожні нави и. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Дире тор та заст пни Конта ти: 23-50-31

Б х алтер , ві від 30 ро ів, досвід, повний робочий день. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Вантажни ам на пиво. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Продавцю на овочі, можливо без д/р, рафі роботи позмінний. З/п - 1300 рн. Офіціант , д/р та без. Позмінний рафі роботи. Продавцю- онс льтант хонних меблів, д/р. З/п при співбесіді. Автомийни , з/п - 1500 рн.. Х дожни , вимо и: арна творча ява. Е с аваторни , д/р, з/п - 120 рн/день. Продавцю- онс льтант в мереж с пермар етів. Менеджер з продаж нафтопрод тів, д/р в тор івлі, ві - до 35 р. Модельєр - онстр тор швейно о виробництва, д/ р, з х дожньою явою, з/п - 2000 рн. Касир , можливо без д/р, бажання працювати. Еле три , д/р, р пи дост п - 3-5. Зав осп ( омірни ), до 50 ро ів, д/р, з/п - від 1500 рн. Швеї, з д/р. Слюсарю, 30-50р., мінімальний д/р, з/п - від 1500 рн. Тор овом а ент , можна без д/р, власне авто, бажання працювати, з/п - від 2000 рн. Менеджер з постачання ал о олю, д/р з продаж , знання ПК на рівні орист вача, до 30 р., з/п - 2000 рн. Підсобном робітни , виробництво бло ів. Майстр з озеленення, д/р, рафі роботи: з 0918:00, з/п - 2000 рн. Продавцю запчастин до вітчизняних авто, д/р мінімальний, знання ПК на рівні орист вача. Менеджер з продаж б дматеріалів, бажано з власним авто. Менеджер з продаж анцтоварів, д/р в сфері продаж анцтоварів, мінімальні знання 1С, з/п став а+%. Помічни харя, д/р, охайність. Менеджер з продаж запчастин до авто, д/р в тор івлі мінімальний. К харю, до 50 р, д/р, охайність та порядність, з/п 1500-2000 рн. Дизайнер , знання про рам Фотошоп, Корел, можливо без д/р. Диспетчер -ло іст , д/р, рафі роботи з 09-18:00, з/п - до овірна. Водію, ате орія В, С, Е, д/р. Б дівельни ам (м ляр, бетонни , шт ат р), працевлашт вання офіційне, з/п - 2000 рн. Автослюсарю, д/р, до 40 р. Вантажни , денна/нічна зміни, з/п - 1200-1500 рн. Бармен , д/р, потижневий рафі роботи, з/п до овірна.

№33 від 31 серпня 2011 ро

Домо осподарці, 40-50 р, 100 рн/день. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Домо осподарці. Проживання - р-н автово зал . Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Др арю шов отрафаретно о др , оператор ва мно о форм вання, ма етчи , мови праці за оплата за рез льтатами співбесіди Конта ти: 46-09-09 info@in-sight.com.ua Е ономіст з постачання, д/р. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Е ономіст , в/о, д/р від 1 ро . знання ПК. е ономічне план вання фінансової роботи підприємства. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Е ономіст , чол/жін 23-45 ро ів, в/о, знання ПК, д/р виробництві. Конта ти: (097) 080-53-88 Е ономіст , чолові до 35 ро ів, в/о, знання ПК, 1С Б х алтерія: д/р 2 ро и. Конта ти: (096) 485-99-55 Е с аваторни на е с аватор «Білор сь», д/р, без ш/з, від 120 рн/ зміна. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Е с аваторни , вахта, чолові до 53 ро ів, д/р. З/п 5000 рн, проживання та харч вання за рах но фірми. Конта ти: (097) 511-40-48 Е с аваторни (067) 702-75-60

. Конта ти: 43-42-75,

Е спедиторам, водіям, людям з освітою, вип с ни ам без досвід роботи. Конта ти: 62-20-10, (067) 362-00-24

Еле трозварни , д/р, з/п - висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Еле трозварювальни , д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (067) 306-25-40 Еле трозварювальни , лицювальни , підсобни . Конта ти: (067) 340-04-93 Еле трозварювальни (093) 363-46-46

. Конта ти:

Еле тромехані . (Росія. Серп хов). Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (095) 243-51-74 Енер ети . ВО, технічна. Д/р від 3 ро ів. Чол від 25 до 50р. 1800-2100 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 ЖІНКИ 20-34 Р, ЗАПРОШУЮТЬСЯ В КЛІНІКУ, ВЗЯТИ УЧАСТЬ В ПРОГРАМАХ «ДОНОРСТВА ЯЙЦЕКЛІТИН» ТА «СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА» ДЛЯ ДОПОМОГИ БЕЗПЛІДНИМ ПАРАМ, ВИСОКА МАТЕРІАЛЬНА КОМПЕНСАЦІЯ. ЛІЦ. МОЗУ АВ №554391 ВІД 22.07.10 Р. КОНТАКТИ: (067) 410-85-85, (050) 448-88-42

Заввиробництвом, в/о, д/р харчовій промисловості, ом ні абельність не онфлі тність, цілеспрямованість, впевненість, з/п при співбесіді. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Зав осп , д/р з б дматеріалами. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Зав осп , омірни , д/р., терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Завід ючом с ладом, д/р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Завс лад , з/п від 2000 рн., оператор на фас вальні автомати, з/п 1500 рн/ змін , фас вальни ам, з/п від 1500 рн., інженер КІП за с місництвом. Конта ти: (097) 741-91-68 Завс лад , омірни , 25-35р., д/р., з/ п - 2200 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Завс лад . ВО, д/р від 1 ро . Знання ПК, онтролю залиш ів на с ладі, до ментальне оформлення надходження та виб ття товарів. ЗП 1500-2000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 За отівельни прод тів і сировини, 2 чол. Конта ти: (253) 5-51-85

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ МАЙСТРІВ З ВИГОТОВЛЕННЯ КАРТИН З БУРШТИНУ. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГАРАНТОВАНО. КОНТАКТИ: 46-01-29, (096) 833-51-22, (050) 435-93-36 Заст пни оловно о б х алтера, в/о, від 25 до 35 ро ів, д/р від 3 ро ів, знання б х алтерсь о о, подат ово о, правлінсь о о облі , з/п від 3000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Заст пни оловно о б х алтера. Жін а, в/о, знання ПК, 1С: Б х алтерія 8.8, д/р. Конта ти: (091) 323-32-82

Е спедиторам, водіям, людям з освітою, вип с ни ам ВУЗів без д/р. Конта ти: 62-20-10, (067) 362-00-24

Заст пни дире тора виробництва, харчова ал зь. Чол/жін без ві ових обмежень. З/п за рез льтатами співбесіди. Конта ти: (067) 767-13-02

Е спедиторам- омпле т вальни ам, 21-32 р., досвід. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Зварни ам MIG-MAG. Вимо и: д/р 1 рі . З/п 3000 рн. Конта ти: jdmytrenko@gmail.com

Е спедиторам. Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Зварювальни ам ТІГ від 15 зл/ од, + житло, одя , Польща, Гдиня. Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (097) 511-40-48

Е спедиторам. Бажано д/р. Конта ти: (097) 080-53-88 Е спедитор (ба алія). Чолові до 35 ро ів, з/п 1500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 Е спедитор , водію на морозиво, з/п від 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Е спедитор , водію-е спедитор , (власний а/м). Чолові від 21 ро . Конта ти: (097) 511-40-48 Е спедитор , водію. 64-45-61, (067) 698-50-67

Конта ти:

Е спедитор , освіта середня спеціальна, д/р від 1 ро на даній посаді, з/п 1500 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Е спедитор , освіта середня спеціальна.Досвід від 1 ро на даній посаді. ЗП 1500 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Еле три

цех . Конта ти: (253) 5-51-85

Зварювальни , д/р, з/п висо а. Конта ти: (067) 738-44-31 Зварювальни , офіційне працевлашт вання, з/п - 7000 рн. (робота в м.Одеса). Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Зварювальни -рихт вальни , фарб вальни , шпа лювальни . Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Зварювальни . Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (097) 511-40-48 Інженер з охорони праці, 26-45 р., наявність посвідчення. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Інженер з охорони праці. ВО, чол від 25 до 45 ро ів. Д/р, наявність відповідних посвідчень, дозволів. Постійне місце роботи. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Еле три , д/р, з/п - від 2500 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Інженер -техноло , в/о технічна, д/р техноло ом б дівельних матеріалів та с мішей обов’яз овий, від 30 до 45 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04

Еле три 45-01-45

Каменярам для роботи в Києві. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

, на півстав и. Конта ти:


БІРЖА ПРАЦІ

№33 від 31 серпня 2011 ро Інспе тор з адрів, до 40 р., д/р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

КАМЕНЯРАМ, ЕКСКАВАТОРНИКАМ, БЕТОНУВАЛЬНИКАМ, РІЗНОРОБОЧИМ. З/П ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (050) 959-68-40, (067) 699-62-68 WWW.BUDREMSERVICE.COM.UA Каменярам, з/п від 35000-40000 р б. Сочі. Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (096) 485-99-55 Каменяр . (Росія. Серп хов). Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (097) 511-40-48

ІНЖЕНЕРУ З ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА, БАЖАНО ЗНАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ МОВ. КОНТАКТИ: 62-05-65

К харю в ш ільн їдальню. Конта ти: 63-33-91 (067) 799-66-93 К харю та бармен в афе за містом. Потижнева оплата та проживання. Конта ти: (067) 362-34-49 К харю, 9.00-18.00, вихідні - с бота, неділя. Конта ти: 64-45-61, (0670 698-50-67 К харю, до 50 р, д/р, охайність та порядність, з/п - 1500-2000 рн. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru К харю, зі стажем. Конта ти: 26-96-35 К харю, помічни харя, рафі роботи до 23.00, можливо без д/р. Конта ти: (096) 485-99-55 К харю, помічни харя, рафі тиждень через тиждень. З/п від 500 рн/ тиждень. Конта ти: (097) 511-40-48 К харю. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 К харю. Конта ти: 43-07-40 Лаборант хімі о-ба теріоло ічно о аналіз , 2 чол. Конта ти: (253) 5-51-85

Касирам, можливо без д/р, 2/2. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Лицювальни та робітни ам інших б дівельних спеціальностей. Конта ти: 64-65-65 (097) 238-46-10

Касирам. Освіта середня, досвід роботи від 1 ро , від 22 до 55р. Робота позмінна. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Лицювальни , шт ат р , шпа лювальни , майстрам із в ладання бр ів и та пар ет , з/п від 1800 рн. Конта ти: (067) 340-04-93

Касир в с пермар ет, до 30 ро ів, знання ПК, бажання працювати. Конта ти: (097) 080-53-88

Лі арю-стоматоло . ВО, відповідна, від 25р. Досвід роботи від 1 ро . Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Касир в с пермар ет, до 30 ро ів, знання ПК, бажання працювати. Конта ти: (097) 511-40-48

Ло іст з вантажно-автомобільних перевезень, з/п висо а, хороші мови праці. Конта ти: 63-46-99, (096) 933-73-26

Касир в с пермар ет, до 30 ро ів, можна без д/р, з/п від 1300 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

Касир тор овельно о зал , д/р від 1 ро , ві до 27 ро ів. Конта ти: 46-02-70

МАГАЗИН-СКЛАД НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ЗАПРОШУЄ 12 ЕКСПЕДИТОРІВ ДО 27Р. З\П 4000 ГРН. ОПЛАТА ВЧАСНО. КОНТАКТИ: (097) 148-14-39

Касир тор ово о зал . Конта ти: (253) 5-51-85

Майстрам з ви отовлення амінів. Конта ти: 64-31-05, (067) 362-49-34

Касир тор ово о зал . Терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Майстр з ви отовлення та встановлення металопласти ових ві он. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Касир в с пермар ет, до 30 ро ів, можна без д/р,з/п від 1300 рн. Конта ти: (097) 080-53-88

Касир , можна без досвід , 2 дні через 2 дні. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Касир . Конта ти: 63-08-71 Керівни напрям з до ляд за рослинами, д/р від 3 ро ів, ві до 45 ро ів, освіта вища. Конта ти: 46-02-70 Київсь ій б дівельній омпанії потрібні на робот шт ат ри, маляри, плиточни и. Конта ти: (096) 268-29-29, (050) 072-38-87 Комірни на с лад отової прод ції (Росія. Серп хов). Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (091) 323-32-82 Ковалям, слюсарям-зварювальни ам ованих виробів. Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27 Комерційном 63-08-71 Комірни

дире тор . Конта ти:

. Конта ти: (253) 5-51-85

Кондитер на оздоблення тортів, освіта середня спеціальна, д/р обов’яз овий, до 50 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14 Кондитер , пе арю, терміново, можна без д/р, бажання працювати. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Конс льтант в осметичн омпанію, основний або додат овий дохід. Конта ти: (050) 945-53-07, (096) 925-08-83 Конс льтант в тор овельн фірм , до 40 ро ів, можливо без д/р. Конта ти: (097) 080-53-88 Конс льтант середньо о та індивід ально о бізнес , стаж від 1 ро , з/п 2000 рн. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Конс льтант , основний або додат овий дохід, без оштовне навчання. Конта ти: (050) 173-51-24, (050) 945-53-07 Конс льтант . Навчання. Конта ти: 63-34-19, (097) 832-78-00 Косметоло , д/р, спеціальна освіта, від 25 до 40 ро ів, робота позміннна, з/п став а +%. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Кравцю, швеї. Конта ти: 63-32-01 Кравцю. Конта ти: (253) 5-51-85 Кранівни ам, з/п 85 рон/ од. Чехія. Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (097) 511-40-48 Кранівни

. Конта ти: (096) 485-99-55

Кредитним менеджерам в бан и. Конта ти: (067) 767-13-02

КУР’ЄРУ У ВІДДІЛ ДОСТАВКИ ТА ЗБУТУ, РОБОТА ПОСТІЙНА, СТАВКА 2100 ГРН+ПРЕМІЯ. РОБОТОДАВЕЦЬ. КОНТАКТИ: 40-07-64, (098) 032-22-84 К р’єр , рафі вільний. Ві до 30 ро ів, власний с тер або мотоци л. З/п висо а. Конта ти: (091) 323-32-82

Майстр з встановлення ондиціонерів, від 23 до 35 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Майстр з прое т вання Конта ти: (067) 362-00-24

хонь.

Майстр приймальної р пи автомобілів, освіта середня базовоавтомобільна сфера, знання ПК, 1С, б дов а/м, вміння онс льт вати лієнтів, щодо несправності а/м, з/п став а +%. Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14 Майстр -шляхови 2-58-72

. Конта ти: (234)

Ма ет вальни , володіння «Королдрайв», «Фотошоп», «Адопфлеш», дівчина до 30 р. Конта ти: 68-05-17, 68-05-18 Маляр , плиточни , сантехні , еле три , з/п 800-1000 .о. , вахта. Росія. Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (091) 323-32-82 Маляр . Конта ти: (093) 363-46-46 Ман альни , з/п - 1200 рн/міс. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Мані юрниці. Конта ти: 43-05-45 Мані юрниці. Конта ти: 62-66-86 Мані юрницям. Конта ти: (097) 642-57-41 Мар етоло , дівчина, хлопець до 35 ро ів, д/р. Конта ти: (097) 080-53-88 Мар етоло . Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Машиніст авто- ідропідіймача, д/р 5 ро ів, з/п від 45000 р б, Новий Урен ой. Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (097) 511-40-48 Машиніст б льдозера, з/п - 130 рн/ день. Конта ти: (067) 767-13-02 Машиніст е с аватора. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Медсестрі в стомат абінет. освіта середня спеціальна, можливо без д/р. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджерам з персонал на виробництві, ві від 35 р. Конта ти: 69-04-31

МЕНЕДЖЕРАМ З РЕКЛАМИ, ТОРГОВИМ АГЕНТАМ. ВИМОГИ: НАЯВНІСТЬ АВТО. КОНТАКТИ: (067) 363-18-32 Менеджер ( правителю) в роздрібній тор івлі поб товими товарами. Конта ти: (253) 5-51-85 Менеджер в онс льтаційнотренін овий центр, повна або част ова зайнятість, оплата від рез льтат . Роботодавець. Конта ти: (094) 966-08-20 Менеджер в ресторан, д/р від 1 ро , в/ в, 35-50 ро ів. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

К р’єр . Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Менеджер для роботи з лієнтами в офіс, ві до 40 р., д/р з людьми, можливий н ч ий рафі . роботодавець. Конта ти: (067) 450-31-70

К харю в ресторан, тиждень/тиждень, з 12.00 до 24.00. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Менеджер з анцтоварів, д/р - 2 р., з/п - 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

К харю в ресторан. Конта ти: (067) 698-50-67

Менеджер з реалізації б дівельних матеріалів. Конта ти: (097) 832-78-00

Менеджер з редит вання в тор овий центр, з/п - став а +%, до 35 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер з ло істи и, д/р, до 45 р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер з продаж (офісна робота), від 25 до 40 ро ів, д/р то рівлі, знання ПК, 1С, вміння вести пере овори. Ком ні абельність, відповідальність. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер з продаж (різна р па товарів), з власним а/м, д/р в продажах від 2 р., Знання ПК, з/п + %+відш од вання ПММ + амортизація. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер з продаж автомобілів, наявність вод. прав, 22-35 р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер з продаж в транспортн омпанію. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Менеджер з продаж мастил та запчастин.ВО, чол від 23 ро ів, досвід роботи в продажах від 1 ро . Відповідальність, цілеспрямованість. ЗП став а + % . Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер з продаж мобільних телефонів, в/о, бажано е ономічна, д/р від 1 ро мобільних телефонів, ч/ж від 23 до 35 ро ів, з/п став а + %. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер з продаж , робота в офісі, знання 1С:Б х алтерія. Конта ти: 63-81-55, (096) 938-85-39 Менеджер з ре лами, д/р від 1 ро , в/ о. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Менеджер 43-22-43

з ре лами. Конта ти:

МЕНЕДЖЕРУ З РЕКЛАМИ. КОНТАКТИ: 625-635, 634-662 Менеджер з т ризм , в/о, д/р від 1 ро , знання ПК, офісної ор техні и, ом ні абельність, відповідальність, ор анізація т рів по У раїні та за ордоном. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14 Менеджер зі зб т , знання ПК, власне авто, можливі відрядження. Не а ентство. Конта ти: (098) 605-16-46, (095) 046-55-64

М лярам, шт ат рам, зварювальни ам. Терміново, з/п 80-110 рон/ од. Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (091) 323-32-82 М ляр . Конта ти: 5-51-85 М’ясни с пермар ет, 3 дні/три, 7.00-19.00, офіційне оформлення. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 М’ясни

. Конта ти: (050) 413-95-99

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОРТІБЕН ПОМІЧНИК МЕНЕДЖЕРА ДО 28Р., З\П 3000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 882-93-41, (094) 966-92-58

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ПРОДАВЦІ, ВІК 18-28Р., З\П - 2600 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 882-93-41, (094) 966-92-51 На постійн робот потрібні співробітни и на с лад та різноробочі. З/ п 120 рн/день. Конта ти: 63-34-19, (097) 832-78-00

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ:

Менеджер зі зб т , можливо без д/р, від 25 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер зі зб т . 64-45-61, (067) 698-50-67

Конта ти:

Менеджер із за півлі, досвід від 2-х ро ів ( омп’ютерний ма азин). Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Менеджер по за пці сировини, в/о, д/ р від 2 ро ів, знання ПК, досвід ведення пере оворів, аналіз залиш на с ладі та с ладання рафі за п и. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер по т ризм , дівчина 20 ро ів, д/р. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Менеджер відділ зб т . Прод това р па, знання 1С. Відрядження по області. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер , ві ом 20-30 ро ів. Конта ти: 24-55-73 (067) 381-88-18 Менеджер -постачальни з технічною освітою, знання ПК, власне авто. Конта ти: 23-33-09, (098) 605-16-46 Менеджер . Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Мерчендайзер на поб тов хімію. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Мерчендайзер с пермар ет. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Мерчендайзер , ві 19 ро ів, ом ні абельним, ввічливим, з/п висо а. Конта ти: (097) 511-40-48 Механі , д/р 5 ро ів, чолові до 55 ро ів, з/п 2500 рн. Конта ти: (098) 052-71-81

На постійн або тимчасов робот потрібні хлопці та дівчата з вмінням орист ватися мобільним телефо-ном. З/п - 120 рн/день.

Конта ти: 43-92-58, (067) 882-93-41 Начальни відділ зб т . чол/жін від 25 до 40 ро ів, д/р на ерівних посадах, (ві онне виробництво). відповідальність, ом ні абельність, вміння вести пере овори. Готовність до відряджень. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Начальни 4-94-63

цех . Конта ти: (256)

Начальни юридичної сл жби, в/о, досвід, бажано чолові , страховий до овір (недержавна стр т ра). Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Начальни юридичної сл жби, досвід, в/о. Конта ти: (067) 698-50-67 НЕ АГЕНТСТВО. ПРОВОДИМО НАБІР СПІВРОБІТНИКІВ ДО 28Р. В ТОРГОВИЙ ДІМ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ: ПОМІЧНИК МЕНЕДЖЕРА, ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ, КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК, З\П - ВІД 1800 ДО 3500 ГРН., ЗАЛЕЖНО ВІД ПОСАДИ. КОНТАКТИ: 40-09-21, (094) 967-09-21

. Конта ти:

Няні на один . Конта ти: 45-21-35, (096) 202-90-25

Мі робіоло . Конта ти: 23-33-09, (067) 112-74-97

Няні, помічниці по осподарств , вернант ам, з/п 700-1200 .о. Конта ти: (097) 511-40-48

Монолітни ам, водіям, слюсарям. вахта, омпенсація проїзд . Ві 25-55 ро ів. З/ п 45-60 тис.р б. Вар та. Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (095) 243-51-74

Облі овцю на виробництво, в/о, д/р від 1 ро , знання ПК, 1С бажано, с ладсь о о облі . Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Мийни на автомий (097) 291-16-69

Монтажни ам сталевих та залізобетонних онстр цій, освіта середня спеціальна, д/р обов’яз овий, від 22 р, з/п висо а. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Монтажни ам техноло ічно о стат вання. Освіта середня спеціальна, д/р обов’яз овий , з/п висо а, на випробов вальний термін від 3000 рн. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14 Монтажни ондинціонерів,до 45 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Моторист , фарб вальни , діа ност еле трообладнання, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 М ляр . Конта ти: (098) 052-61-81 М’ясни ам, 12 зл/ од + житло, одя , вз ття. Польща. Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (096) 485-99-55

Операторам- асирам, дівчата до 25 ро ів, можна без досвід роботи, доба/ дві, 200 рн/доб . Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Оператор автомата для розлив молочної прод ції па ети та плів и, 2 чол. Конта ти: (253) 5-51-85 Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній, верстатів та станово . Конта ти: (256) 4-94-63 Оператор відділ на ляд , від 25 до 40 р, д/р. Конта ти: (097) 853-25-04 Оператор відеона ляд , д/р від 1 ро . Конта ти: 46-02-70 Оператор отельні в деревообробний цех, день через два. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Оператор мийної Конта ти: 5-51-85

станов и.

Оператор по виробництв па етів, па вальни . Конта ти: 23-50-31

37


БІРЖА ПРАЦІ

38

№33 від 31 серпня 2011 ро Охоронцю, ві до 35 ро ів, вимо и: заняття силовими видами спорт . Конта ти: (097) 771-13-84 Охоронцю. Конта ти: 45-21-35, (096) 202-90-25, (067) 383-90-69 Охоронцям (Острозь ий р-н), 20-45 ро ів, вахтовий метод, 7 діб/7діб, 120 рн./доба. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Охоронцям, ба ато видів охорони в Рівненсь ом р-ні, Києві, Житомирі. Конта ти: 64-45-61 (067) 698-50-67

- Конс льтації з працевлашт вання за ордоном та продовження термін переб вання на роботі на 1 рі - Ле алізація до ментів Польщі

Охоронцям, житло надається, з/п висо а. Конта ти: (098) 128-13-24 Охоронцям, подобово або вахтовий метод (Львів, Київсь а обл, доро а, проживання, харч вання за рах но роботодавця). Конта ти: (067) 698-50-67

РОБОТА В ПОЛЬЩІ Водії ате орії С, Е Спеціалісти на м`ясо омбінат, м.Вроцлав - з/п від 9 зл./ од. (спеціалісти), від 10-11 зл./ од. (фізична праця), в л. проживання та харч вання; Працівни и на збір шампіньйонів - з./п. від 1500 зл./ од. Працівни и на збір ябл - оплата по одинна; То арі верстатів з ЧПК - з/п від 11 зл./ од. Монтажни и метало онстр цій - з/п - від 10 зл./ од. По рівельни и - з/п - від 11 зл./ од. Сантехні и для проведення зовнішніх та вн трішніх аналізаційних робіт - з/п - від 9 зл./ од. Водії на TIR (Прибалти а, Польща) Спеціалісти на м`ясо омбінат К харі (пансіонати, ресторани, бари) - з/п від 5000 рн/міс Працівни и, різноробочі- з/п від 4500 рн/міс Різноробочі на птахоферм - з/п від 4500 рн/міс Столяри (спеціалісти з ви отовлення меблів) - з/п від 4500 рн/міс Столяри (двері, сходи - дерев`яні) - з/п від 5000 рн/міс Працівни и з перероб и сміття, біля Варшави - з/ п від 7 зл/ од Працівни и на збір шампіньйонів, м.Зелена Г ра з/п 2800 зл. Працівни и на м`ясо омбінат, м.Вроцлав, біля Варшави - з/п від 9 зл/ од (спеціалісти), від 10-11 зл/ од (фіз. праця), проживання, харч вання Еле тротехні и - з/п від 5400 рн/міс Робота в теплицях - з/п від 4500 рн/міс (сімейні пари) Працівни и на в ладання це ли - з/п від 6500 рн/ міс (м.Лодзь) Працівни и на б дов - з/п 5600 рн/міс (м.Лодзь) Працівни и на перероб риби, м. Гдансь - з/п від 500 .о. Армат рни и, бетонни и - з/п від 5500 рн. Бр арі з/п від 5000 рн. М лярі ( аменярі) - з/п від 5000 рн. Шт ат ри – з/п від 5000 рн. Бри ади б дівельни ів ( іпсо артон, шпа лювання, теплення фасадів) - з/п від 5500 рн. Теслі і по рівельни и – з/п від 6000 рн. Плиточни и – з/п від 6500 рн. Зварни и – з/п від 6500 рн. Працівни и на робот в сільсь е осподарство з/п від 4000 рн. До лядальниці - з/п від 4500 рн. Прибиральниці - з/п від 4000 рн. По оїв и - з/п від 4000 рн. Пе арі - з/п від 4500 рн. Медсестри – з/п від 3500 рн.

Па вальни ам. Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Пе арю, хлібоб лочних виробів, жінці, д/р до 50 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Оператор форм вально о прес ( ідропресовані бло и). Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Оператор швейних машин, позмінно. Конта ти: (067) 698-50-67 Оператор , фас вальни (067) 993-68-95

. Конта ти:

Оператор -адміністратор , з/п - 120 рн/ доба, доба через дві. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Оператор - асир в Інтернет- л б, з/п - 200 рн./доба. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Оператор -нала одж вальни швейних машин, ар’єрний зріст, знання ан л. або порт . мови. Конта ти: (067) 698-50-67 Оператор . Конта ти: 63-08-71 Ор анізатор шо -про рам за с місництвом, вільний рафі роботи. Конта ти: (066) 200-22-23 Офіс-менеджер , жін а з д/р, знання ПК, офісної техні и, з/п висо а. Конта ти: (067) 767-13-02 Офіс-менеджер , з д/р, від 20-40 ро ів, знання про рам office, з/п висо а. Конта ти: (096) 485-99-55 Офіс-менеджер , знання ПК, офісної техні и, ом ні абельність, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Офіс-менеджер , можливо без д/р, ві 20-40 ро ів, знання ПК, з/п за домовленістю. Конта ти: (091) 323-32-82 Офіціантам в отельно-ресторанний омпле с. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Офіціантам в піцерію. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Мі рація та працевлашт вання в Канаді: - оформлення до ментів - оформлення імі раційно о лопотання - йо о подача з метою здоб ття постійно о місця проживання всієї сім`ї

- Навчання в Польщі - вища ш ола ( ніверситет), м. Лодзь - Навчання, стаж вання для медсестер в Німеччині - Запрош ємо на реєстрацію на 2011 рі про рам Work&Travel. - AU-PAIR, США, АВСТРІЯ

Пер арю, мані юрниці, хороші мови, на відсот ах, можливе навчання. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Пер арю, мані юрниці. Конта ти: (097) 383-13-52 Пер арям з д/р, з/п - %. Конта ти: (097) 951-90-92 Пер арям, (спеціалістам на чоловічі, жіночі та дитячі зачіс и). д/р, відповідна освіта. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Пер арям, Конта ти: 62-60-30 Пер

мані юрницям.

арям. Конта ти: (097) 642-57-41

Підсобним робітни ам, Конта ти: (253) 5-51-85

3

чол.

Плиточни ам, 1000 в.м. Конта ти: 664-45-61, (067) 698-50-67 Плиточни ам, аменярам. Конта ти: (067) 698-50-67 Плиточни ам. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Плиточни , майстр пічни ( амін р б а в баню). Конта ти: 43-02-30 Плиточни , шт ат р , маляр для роботи в Києві. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Продавцю продовольчих товарів, 4 чол. Конта ти: (253) 5-51-85

Прибиральниці, до 45 р., з/п - 1300 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцю продовольчих товарів. Конта ти: 23-61-88, (067) 764-51-39

Прибиральниці, неповний робочий день. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Прибиральниці, по оївці, доба через 2, з/п - від 100 рн./доба. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Прибиральниці, пос домийниці. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Прибиральниці, с хе та воло е, вранці, 85 в.м. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Прибиральниці-пос домийниці в ресторан. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Продавцю- онс льтант в омп’ютерний ма азин, досвід. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Приймальни замовлень, з/п - 1000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцю- онс льтант з продаж чоловічо о та жіночо о одя в ТЦ «Е ватор», досвід роботи обов’яз ово. Конта ти: (093)733-10-93

Приймальни молочної прод Конта ти: (253) 5-51-85

ції.

Про раміст 1С, досвід. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Продавцю (одя , вз ття). Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю біж терії з нат рально о аміння, приваблива зовнішність. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Продавцю в «Се онд Хенд», з/п від 1400 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю в б ті , ві до 35 ро ів, досвід роботи з жіночим одя ом. Конта ти: (067) 698-50-67 Продавцю в б ті , досвід роботи, приємна зовнішність. Конта ти: 64-45-61 (067) 698-50-67

Продавцю в прод товий ма азин. Конта ти: (096) 477-77-13 Продавцю в салон меблів, д/р в тор івлі. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцю з досвідом роботи, без ш ідливих звичо , з/п став а + %. Конта ти: (097) 080-53-88

Помічни ерівни а офіс , ві 20-40 р., в/о, знання ПК, висо а оплата. Не а енція. Конта ти: (067) 450-31-70

Продавцю анцтоварів, бажано д/р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Помічни харя, д/р, охайність. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Продавцю анцтоварів, д/р - 2 р., з/п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Помічни харя, з/п 600 рн/тиждень. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцю анцтоварів, д/р 2 р, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Офіціант , д/р та без. Позмінний рафі роботи. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Помічни харя, харю, офіціант , бармен , терміново, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцю анцтоварів, три дні через три, з/п – 45 рн+%, до 30 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Офіціант , з/п 1500 рн. Конта ти: (067) 698-50-67

Пос домийниці в їдальню, з/п - 1000 рн. Конта ти: 43-07-40

Офіціант , можливо без д/р, ві від 20 ро ів, з/п став а + %. Конта ти: (091) 323-32-82

Пос домийниці в їдальню, з/п 1000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцю вітів в б ті , дизайнерсь і здібності. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Офіціант . Конта ти: 26-96-35

Пос домийниці, з/п - від 1000 рн., тиждень через тиждень. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Офіціантам, бармен , Конта ти: 61-04-44

харю.

Офіціантам, харям, асир , бармен . Без посередни ів. Конта ти: (093) 630-86-54

Офіціант . Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 43-13-45,

Пос домийниці, постійна, позмінна, 7/ 7 з 10.00 до 21.00 з/п від 65 рн/зміна. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Охоронни ам, 2 дні через 2 дні, терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Пос домийниці. Конта ти: (067) 738-44-31

Офіціант . Конта ти: 63-66-20 (097) 117-93-20

Охоронни ам, не вахта, д/р не має значення, від 20 до 30 ро ів, з/п від 1500 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Охоронни ам, чолові ам і жін ам, 23-45 р., вахта 14 днів по території У раїни, працевлашт вання, і проживання без оштовно, з/п 1500-2000 рн. за вахт . Конта ти: (0362) 60-90-35, (067) 234-66-04 Охоронни ам. Вахтовий метод, 30 днів через 7, не с димих, бажано з д/р. Проживання, форма - за рах но фірми, з\п - 2400 рн. Конта ти: (063) 415-05-08 Охоронни по міст , з/п - від 1200 рн., 3 дні через 3. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Охоронни , доба через дві, з/п - до 1500 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Охоронни , чолові від 22 ро ів, після сл жби в ЗСУ, з/п висо а, можливо ст денти. Конта ти: (097) 511-40-48

Прас вальни , з/п 100 рн/день. Конта ти: 43-03-48, 43-03-49 Працевлашт вання за різними ва ансіями. Без стя нення % із заробітної плати. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Працівни ам в майстерню з ремонт поб тової техні и без досвід роботи, 23-35 р. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Працівни ам на ви отовлення бр ів и, з/п 60 рн/день. Конта ти: (067) 698-50-67 Працівни ам с лад . Ві : 18-50 р. Конта ти: (096) 899-52-95 Працівни в майстерню по ремонт вз ття. Конта ти: (096) 372-24-80 Працівни 370-20-42

на млин. Конта ти: (067)

Прибиральниці на неповний робочий день. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Охоронцю до 25 ро ів. Конта ти: 26-96-35

Прибиральниці на с лад на неповний робочий день. Конта ти: 60-80-26, (063) 354-65-45

Охоронцю, від 22 ро ів, після сл жби в ЗСУ, з/п висо а, можливо ст денти. Конта ти: (096) 485-99-55

Прибиральниці на с лад, жінці пенсійно о ві , постійне місце роботи, з/п 1000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04

Продавцю, жін а від 20 ро ів, бажано досвід роботи, приємна зовнішність, з/ п висо а. Конта ти: (091) 323-32-82

Приймальни замовлень в хімчист , з/п 1200 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Помічни ам харя, 18-21 рі , можна без д/р. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Офіціантам, барменам та харям з досвідом та без, чол /жін від 18 ро ів. Графі позмінний, з/п до овірна. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Продавцю хлібоб лочних виробів, на рин . Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцю- онс льтант в зоома азин, позмінно, д/р. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Продавцю жіночо о одя , з/п став а+%. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Офіціантам, 3 чол. Конта ти: (253) 5-51-85

«чай- ава».

Приймальни замовлень в хімчист , з/п - 1200 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцю в продовольчий ма азин, в л.С.Бандери. Конта ти: 23-01-11, (097) 217-30-25

По рівельни твердої по рівлі. Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (097) 511-40-48

Продавцю відділ Конта ти: 45-01-45

Продавцю, сантехні а, знання ПК. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

По с ладанню шт чних вітів, жін ам. Конта ти: 24-15-86

По оївці. Конта ти: 26-96-35

Продавцю продтоварів. Конта ти: 23-61-88 (067) 764-51-39

Приймальни вторсировини. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

за хворими. Конта ти:

Поварам. Конта ти: (050) 920-13-06

Продавцю продовольчих товарів. Радивилівсь ий ЦЗ. Конта ти: (233)4-13-20

Продавцю, прод това р па, з 9 до 17. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцю в прод/ма азин, бажано з досвідом роботи, з/п став а + %. Конта ти: (097) 511-40-48

По до ляд 43-44-33

Продавцю продовольчих товарів. 2 чол. Конта ти: (250) 2-10-57

Прибиральниці-пос домийниці. Конта ти: (067) 698-50-67

По рівельни . Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

Офіціантам в по ер- л б, бармен , проживання в с.Бабин, Гощансь ий р-н. Конта ти: (067) 698-50-67

Офіціант . Конта ти: (253) 5-51-85

Гарант ємо: робоч віз , до менти з польсь их бірж праці, післявиїзне обсл ов вання та оформлення необхідних до ментів

Пе арям, вантажни ам, можна ст дентам, нічні зміни від 90 рн/ніч. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Прибиральниці, в стомат абінет. Конта ти: 63-45-34, 22-74-14

Продавцю ла о-фарбової прод ції, чолові бажано д/р. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Продавцю морозива. 43-42-75, (067) 702-75-60

Конта ти:

Продавцю на ри- риль, до 50 р., з/п 600 рн/тижд. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю на молочн р п Конта ти: (097) 344-47-79

товарів.

Продавцю на овочі, можливо без д/р, рафі роботи - позмінний. З/п - 1300 рн. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Продавцю на речовий рино . Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Продавцю на речовий рино по в л. Зам овій. Конта ти: (095) 442-81-77 Продавцю на рино «Андріївсь ий». Конта ти: (067) 698-50-67 Продавцю на рино «Ди о о», продаж верхньо о одя , ви ідні мови. Конта ти: 23-08-60, (098) 515-21-62 Продавцю на рино Андріївсь ий (прод ти харч вання), 8.00-20.00. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Продавцю на рино Ди о о та «Андріївсь ий». Конта ти: 64-45-31, (098) 455-84-05

Продавцю- онс льтант , бажано з д/р, приємна зовнішність, з/п висо а. Конта ти: (096) 485-99-55 Продавцю- онс льтант , в с пермар ет, непродовольчі товари, до 25 ро ів, з/п 2000 рн. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

ПРОДАВЦЮ-КОНСУЛЬТАНТУ, З/П СТАВКА 1000 ГРН. +%. ВИМОГИ: ЖІНКА ДО 35 РОКІВ, КОМУНІКАБЕЛЬНА, З БАЖАННЯМ ПРАЦЮВАТИ. КОНТАКТИ: (098) 307-15-55 Продавцю- онс льтант . Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Продавцю- онс льтант . З/п 80-160 рн/день. Конта ти: (097) 832-78-00 Продавцю- онс льтатнт молодіжно о стильно о одя , ві 20-30 р., д/р. Конта ти: 46-04-37 Продавцям в продовольчий ма азин. Конта ти: 23-61-88, (096) 200-43-26

ПРОДАВЦЯМ, ОФІЦІАНТАМ, КУХАРЯМ, ПОМІЧНИКАМ КУХАРЯ. КОНТАКТИ: (098) 258-16-19 Продавцям- онс льтантам (поб това техні а), від 20до 35 ро ів, можливо без д/р, з/п 2000 рн+%. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Продавцям- онс льтантам (різна р па товарів), терміново. Освіта середня, з досвідом та без досвід роботи, жін від 22 до 55р. Робота позмінна. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

ПРОДАВЦЯМКОНСУЛЬТАНТАМ, МОЛОДИМ, ПЕРСПЕКТИВНИМ, ЦІЛЕСПРЯМОВАНИМ ЛЮДЯМ, ВІКОМ 18-27 РОКІВ, З/П 600-900 ГРН/ ТИЖДЕНЬ + %. КОНТАКТИ: (097) 155-88-42 Промо терам, 18-30 р., досвід. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Промо тер в страхов омпанію, ві не обмежений. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Прораб на б дівництво. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (ПЛИТОЧНИКИ, МАЛЯРЫ, ГИПСОКАРТОНЩИКИ) ТРЕБУЮТСЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ НА ОБЪЕКТЫ В ИВАНО-ФРАНКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ. З/П, ПИТАНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. КОНТАКТЫ: (063) 615-10-23, (067) 233-87-14

Радіомонтажни , д/р, офіційне працевлашт вання. З/п - при співбесіді. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Рамни

. Конта ти: (256) 4-94-63

Ре іональном менеджер , чолові , знання ПК, власне авто. Не а ентство. Конта ти: 23-33-09, (098) 605-16-46, (095) 046-55-64 Реда тор , видання ж рнал , д/р - від 3 р., оплата висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцю на рино . Конта ти: (067) 698-50-67

РЕКЛАМНОМУ АГЕНТУ. КОНТАКТИ: 625-635, 634-662

Продавцю пива, 2 дні через 2. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23

Рихт вальни , автозварювальни , автомобілів. Конта ти: (096) 387-12-52

Продавцю поб тової техні и. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Ріелтор в а ентство нер хомості. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Продавцю поб тової хімії в іос (рино ). Конта ти: (097) 155-79-69

Різноробочим, вантажни ам на металобр хт. Конта ти: (067) 698-50-67

Продавцю на рино , пром р па, з/п 50 рн/день, Конта ти: (067) 364-13-00


БІРЖА ПРАЦІ

№33 від 31 серпня 2011 ро Різальни та стропальни метал , з/ п - 15 рн./ од. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Різноробочим на радіаторний завод, 8 зл/ од проживання надає роботодавець. Варшава. Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (095) 243-51-74

То арю, фрезер вальни . Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Різноробочим виробничий цех, освіта середня, д/р не обов’яз овий. Навчання на місці. Ком ні абельність, цілеспрямованість, бажання працювати. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

То арю-фрезер вальни 64-31-05, (067) 360-55-80

Різноробочим, підсобни ам, з/п від 25000 р б. Сочі. Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (095) 243-51-74

То арю. Конта ти: (253) 5-51-85

Різноробочим. Ві 18-35 ро ів. Оплата потижнево. Іно ороднім надається житло. Конта ти: 45-00-17, (067) 364-45-13 Різноробочим. Серп хов. Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (096) 485-99-55

. Конта ти:

То арю-шліф вальни , терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Слюсарю з онтрольно-вимірювальних приладів та автомати и. Конта ти: (253) 5-51-85 Слюсарю-еле три , доба через 2, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Слюсарю-механі на СТО по обсл ов ванню вантажних автомобілів. Конта ти: (096) 933-61-16

Тор овим а ентам. Конта ти: (096) 656-79-79

Різноробочом , м ляр , д/р, з/п 100 рн. Конта ти: (098) 052-61-81

Слюсарю-монтажни вентиляційних систем, з/п висо а. Конта ти: (067) 738-44-31

ТОРГОВИМ ПРЕДСТАВНИКАМ ТА

Слюсарю-ремонтни , еле три . Графі роботи та оплата за домовленістю. Конта ти: 62-56-56, (067) 363-38-00

37 РОКІВ, СТАВКА 2400+%,

РОБОТА + НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ ДЛЯ МОЛОДІ-ПРОГРАМА «АU-PAIR» (НІМЕЧЧИНА, АВСТРІЯ). ВІЗОВА ПІДТРИМКА, ЛІЦ. МПСПУ АВ №362766 ВІД 18.10.07 Р. КОНТАКТИ: 22-14-31, 26-97-07 Робота для чолові ів. З/п потижнево. Конта ти: 45-00-17 Робота через мереж Інтернет. Реєстрація без оштовна: http://fiftrys.com/ ?ref=2852401. Конта ти: (0365) 43-28-67, (098) 826-46-34

РОБОТУ ДЛЯ МОЛОДІ ТА СТУДЕНТІВ-ЗАОЧНИКІВ, ВІЛЬНИЙ ГРАФІК РОБОТИ, КАР’ЄРНИЙ ЗРІСТ, СТАВКА 120-150 ГРН./ДЕНЬ. КОНТАКТИ: 40-07-64 (097) 155-88-42 Робот людині для ви отовлення с венірної прод ції, д/р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Робот людям з власним авто, ідна з/п, автострах вання. Конта ти: (067) 934-31-33 Робот на ви отовлення б етів, з/п 7 зл/ од, проживання. Польща. Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (091) 323-32-82 Робот на дачі чолові старшо о ві . Конта ти: 28-06-33, (098) 493-40-73 Робот на рибний завод ( па ов а риби), з/п 7 зл / од, проживання. Польща, Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (095) 243-51-74 Робот на СТО (шиномонтаж). 8зл/ од + чайові, без валіфі ації, проживання надає роботодавець. Каліш. Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (095) 243-51-74 Робот по до ляд за інвалідом, в р-н 12 ш оли, оплата по одинно. Конта ти: 28-11-27, (097) 077-25-70 Робот сімейній парі (допомо а по дом ). 6 зл/ од, 300 од, повний пансіон проживання, від 35-55 ро ів. Варшава. Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (096) 485-99-55

Слюсарям-вентиляційни ам. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Слюсарям. (Росія. Серп хов). Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (095) 243-51-74 Спеціалістам з ремонт омп’ютерів, в/ о технічна, д/р від 1 ро . Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14

Сантехні ам. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Се ретарю в офіс, д/р, знання ПК, офісної техні и, в/о, з/п висо а. Конта ти: (097) 511-40-48 Се ретарю дире тора, д/р, в/о, з/п 2000 рн. Конта ти: (067) 767-13-02 Се ретарю, в/о, д/р, ввічлива, дисциплінована, з/п висо а. Конта ти: (091) 323-32-82 Се ретарю-діловод , д/р, в/о. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Системном адміністратор , знання 1С%, ом ні абельність, з/п 1900 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 С ладальни меблів, в інтер’єрний салон. Конта ти: 63-35-85

40-07-65 (098) 032-22-84 Тор овим представни ам, з авто, ненормований робочий день, з/п від 3500 рн. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

ТОРГОВИМ ПРЕДСТАВНИКАМ, ПРОМИСЛОВА ГРУПА ТОВАРІВ, НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ. ВІК 18-37 РОКІВ. РОБОТОДАВЕЦЬ, З/П СТАВКА 2400 ГРН. + %. КОНТАКТИ: 40-07-64, (098) 032-22-84

Х дожниці на артини з б рштин , освіта х дожня, д/р. з/п 2000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Заробітна плата - від 700

Чолові , я ий вміє в’язати віни и для бані. Конта ти: (097) 781-94-41

Заробітна плата - від 600

Шашлични 422-64-24

.

Конта ти:

(067)

Швач ам. Конта ти: (250) 2-10-57 Швачці на виробництво. Конта ти: 24-02-98 Швачці, 6 чол. Конта ти: (253) 5-51-85 Швачці-за рійниці. Пошиття матрацних чохлів, з/п - від виробіт . Конта ти: 25-63-77, (067) 709-54-30, (063) 205-98-11 natpo.v@mail.ru Швачці. Конта ти: (096) 372-24-80

Тор овом а ент з власним авто. Конта ти: (067) 384-70-56

Швеї, терміново. Роботодавець. Конта ти: (096) 445-69-41

Спеціаліст з повернення бор ів, д/р, «працівни виїзної р пи», чолові и 20-45 ро ів, з/п від 3000 рн/місяць + преміальні. Конта ти: 43-03-71, (067) 360-77-19

Тор овом а ент по міст з досвідом роботи. Конта ти: 68-24-37, (067) 354-40-03

Швеї. Конта ти: (096) 128-98-58 serji5@rambler.ru

Спеціаліст з продаж . Конта ти: 63-81-55, (096) 938-85-39 Спеціаліст онта т-центр , дівчата 22-30 ро ів, з/п від 1000 рн./місяць, + преміальні. Конта ти: (066) 200-22-23 Співробітни ам в офіс, вимо и: в/о е ономічна, манітарна, ві до 45 р., різні ва ансії, он рс, достойна оплата. Не а ентство. Конта ти: (094) 966-08-20 Співробітни ам на с лад. Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Статист . Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

СТОЛЯРАМ- СТАНОЧНИКАМ, ТРЕБУЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЮ, РАСПОЛОЖЕНОМУ В С. ЛЯДИНКА, ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛ. З/П - ОТ 3000 ГРН. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ЖИЛЬЁ. КОНТАКТЫ: (050) 353-28-57 Столяр , д/р, з/п - 4000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Столяр -верстатни на виробництво, терміново, офіційне працевлашт вання, ртожито 150 рн/міс., з/п 5000-7000 рн. Конта ти: (044) 412-69-42

Сторож , 10000 р б. Серп хов. Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (091) 323-32-82

Розповсюдж вачам. Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

РОБОТОДАВЕЦЬ. КОНТАКТИ:

Заробітна плата - від 700

Тор овим представни ам. Конта ти: 63-08-71

Робот чолові ам на шліф вання решіто для азових плит, 7 зл/ од, від 25 ро ів. Польща. Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (096) 485-99-55

ле ал. Конта ти: (253)

ЕКСПЕДИТОРАМ, ВІК ВІД 18 ДО

Столяр . Конта ти: (256) 4-94-63

Сторож -різноробочом , день через два, з/п 1200 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ДЛЯ РАБОТЫ В КИЕВЕ И ХАРЬКОВЕ ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО МОКРОМУ ФАСАДУ. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. З/П ДВА РАЗА В МЕСЯЦ. КОНТАКТЫ: ХАРЬКОВ (050) 303-48-53, КИЕВ (067) 508-70-52

С первайзер (ал о оль), в/о, д/р від 2 ро ів, знання дано о рин , моніторин , ви онання планів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 С первайзер , 25-30 р., з/п - 2500 рн. +%. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Тамади. Конта ти: 45-21-35, (067) 383-90-69, (096) 202-90-25

ТАНЦІВНИЦЯМ І ОФІЦІАНТКАМ ДЛЯ РОБОТИ В НІЧНОМУ КЛУБІ. КОНТАКТИ: (066) 243-24-25

Тор овом а ент по міст , тор івля пивом, д/р обов’яз ово. Конта ти: 68-24-37, (067) 354-40-03 Тор овом а ент , з д/р, відповідальним, чол/жін, з/п висо а. Конта ти: (097) 511-40-48 Тор овом а ент , з д/р, ві від 22 ро ів, чол/жін, з/п висо а. Конта ти: (096) 485-99-55 Тор овом а ент , сфера - прод ти харч вання, д/р - від 1 ро . З/п - став а + відсот и. Компенсація за проїзд по міст . Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Тор овом представни з власним а/м та без, д/р ві тор івлі від 2 ро ів, знання ре іон та рин ал о ольних напоїв, з/ п з а/м 3000 +%, без а/м 2000 рн+%. Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14 Тор овом представни з власним а/м, д/р. Конта ти: 61-06-33

ТОРГОВОМУ ПРЕДСТАВНИКУ, БАЖАНО Д/Р, З/П ВІД 200 ГРН. КОНТАКТИ: (098) 307-15-55 Тор овом представни , д/р, з авто. Конта ти: 61-06-33, (067) 448-74-06 Тор овом представни , д/р, можна без авто, з/п - 5000 рн., можна без авто, (поб това хімія). Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Тор овом представни , до 30 ро ів, д/ р, наявність а/м, з/п від 3500 рн. Конта ти: (050) 356-39-71 Тор овом представни (067) 958-75-75

. Конта ти:

Тор овом представни . Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Тра торист , б льдозерист . Серп хов. Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (091) 323-32-82 Тра торист , з/п 3000-4000 рн. Конта ти: (067) 698-50-67

У ТОРГОВИЙ ДІМ ПОТРІБНІ: ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ (З\П - 2600 ГРН.), ПОМІЧНИК МЕНЕДЖЕРА (З\П - 3000 ГРН.). ГРАФІК РОБОТИ: ЗАЛЕЖНО ВІД ПОСАДИ. КОНТАКТИ: (067) 882-93-41, (094) 966-92-51 Фарб вальни деревини в деревообробний цех, з/п від 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Фасадни ам, монолітни ам. Конта ти: (067) 197-95-70 yanchukkolya@mail.ru Фас вальни ам прод тів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Фінансовом онс льтант в бан , з/п – висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

С ладальни меблів, д/р, без ві ових обмежень. З/п - став а + %. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Телефоніст -диспетчер на сл жб та сі. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Техні на ральні автомати, д/р. Конта ти: (097) 523-32-30

Флорист , д/р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Слюсарю з ви отовлення металевих виробів. Конта ти: (067) 360-55-80

Технічном спеціаліст в області ПК. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Фото раф , ві 20-30 ро ів. Конта ти: 24-55-73, (067) 381-88-18

свіжої морсь ої риби

Швеям, збірни ам а сес арів для тварин, чолові ам і жін ам, з/п висо а, терміново. Конта ти: 24-02-98 Швид ий та я існий підбір працівни ів. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Шеф- харю, з/п 2000 рн. Конта ти: (067) 698-50-67 Шеф- харю, офіціантам. Конта ти: (067) 698-50-67 Шиномонтажни . Бажання працювати. Терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Шпа лювальни автомобілів, чол. 24-40 р., можна без досвід . Конта ти: (098) 052-61-81 Шпа лювальни , рихт вальни на СТО, бажано досвід. Конта ти: 64-45-61 (067) 698-50-67 Шт ат рам, шпа лювальни ам, по рівельни ам, лицювальни ам. Конта ти: 64-31-05, (067) 362-49-34 Шт

ат рам. Конта ти: (067) 698-50-67

Шт ат р з досвідом роботи на шт ат рній станції «Putz-Master». Конта ти: (067) 698-50-67 Ювелір з досвідом роботи лиття, з/п від 2000 рн. Конта ти: (067) 265-20-12

М. ЛУЦЬК (0332), (03322) Автомехані а на підприємство, ДР від 2 р., ЗП від 2500 рн. Конта ти: 099-236-21-61, 063-43-90, 23-14-41, КА «Вол. адр. рес.» Автомийни а, ві 18-30 р., різноробочих на б дівництво, майстрів з ремонт поб тової техні и. Конта ти: 095-568-28-29 Ав т о м и й ни а , ві 18-35 р., ГР позмінний, з/п 1500 рн., вантажни а, завід вача с лад , ДР від 1 р., ПК. Конта ти: 050-268-13-38 Ав т о м и й ни а , ГР т/т, водія-е спедитора, ате орії «В», «С». Конта ти: 095-568-28-29 А ента з продаж б дівельних матеріалів. Можливо без ДР. Конта ти: 098-502-16-14 А ента відділ зб т та достав и товар тор ові точ и, на постійн робот , терміново, в ртов фірм , з/п від 2650 рн. Конта ти: 093-800-10-39 А ента-посередни а, з/п 3148 рн./міс. — н ч ий рафі роботи. Можливість заробляти більше. Бажано ДР підприємниць ої діяльності, або онта ти в Польщі. Конта ти: 098-850-50-90, 29-12-59 Адміністратора отелю, знання ан л. мови, жін а 25-35 р., бажано ДР, ГР позмінний. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Адміністратора отелю, приємна зовнішність, дос онале знання іноземної мови, ГР тиж./тиж., ДР, з/п 2000 рн., заст пни а ерівни а, знання б д. матеріалів, до 50 р., ПК, 8.00-17.00, з/п за домовленістю, б х алтера, ДР, ві 25-40 р., ГР 8.00-17.00, з/п 3000 рн. Конта ти: 098-745-04-52 Адміністратора ресторанy, ДР від 3 р., ві 27-45 р., з/п за домовленістю. Конта ти: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50 Адміністратора ресторан , ДР, жін а, ві 25-40 ро ів. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46

.о.,

Працівни и на пилорам

Х дожни , вимо и: арна творча ява. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Швеї, з д/р та без, з/п 1500 рн + % соц.па ет, рафі роботи з 8.00 до 17.00. Конта ти: (067) 767-13-02

Робот платіжній системі. Конта ти: www.spllinters.narod2.ru

Роз ладач 5-51-85

Різноробочі на оброб

Місце праці – Гдансь , Гдиня, заробітна плата - від 700 проживання - надається.

Спеціалістам меблевий цех (поліров а, шліфов а, ви отовлення меблів, різьблення). Чол від 25 ро ів, досвід в даній сфері обо’яз овий. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Столяр . Конта ти: (093) 363-46-46

Робот , з педа о ічною освітою, ві ом від 30 до 50 ро ів Конта ти: 43-91-89, (093) 876-72-70 elenasparta@gmail.com www.nanya-rivne.yolasite.com

Заробітна плата - від 6000 рн., проживання - надається. При собі мати резюме

Тор овим а ентам. Конта ти: (067) 360-79-77

. Конта ти: (253)

Слюсарю. Конта ти: 64-31-05, (067) 360-55-80

Координатор із знанням польсь ої та ан лійсь ої мов, польсь ої та німець ої мов, ПК

Тор овим а ентам, прод ти харч вання. Конта ти: (067) 958-75-75

Різноробочом , з/п – 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Слюсарю-ремонтни 5-51-85

Ліцензія МПСПУ серія АВ №378126 від 01.10.2008р.

Тор овим а ентам з власним а/м, 21-32 р., досвід. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Слюсарю-зварювальни ованих виробів, з/п – висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Робітни ам на хню, з/п 65-80 рон/ од. Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (091) 323-32-82

Респ блі а Польща

То арям, зварювальни ам, ливарни ам, шліф вальни ам, форм вальни ам, слюсарям. Чехія. Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (097) 511-40-48

Різноробочом на ви отовлення бр ів и. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Різноробочом , хлопець 18-30 р., відповідальний, працьовитий, бажано наявність посвідчення водія ат. В, перспе тива, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-16-85 (Оле сандр Ми олайович)

39

Техноло , д/р не менш 3 ро ів, знання ПК, техні и, з/п від 40000 р б. Новий Урен ой. Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (096) 485-99-55

.о., проживання - надається.

Працівни и на залізничн олію (перевір а олії, ви онання ремонтних та ін. олійних робіт) Працівни

.о., проживання - надається.

в пральний цех .о., проживання - надається.

Б дівельни и- ніверсали, б дівельни и всіх валіфі ацій (бетонярі, армат рни и, аменярі, спеціалісти з вн трішніх робіт, спеціалісти-по рівельни и, плиточни и, спеціалісти з теплення б дин ів, фасадни и та ін). Місце праці – вся Польща, заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Зварювальни и - автомат, напівавтомат, ар оном Місце праці – Варшава, Сл псь , Сосновіце, Гдансь , Вроцлав, Іновроцлав, заробітна плата від 800 .о., до 1200 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Столяри на меблев

фабри

(ви отовлення м’я их та хонних меблів), праця на с часних верстатах. Місце праці – Кемпно, Гдансь , заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Тапі ери (оббив а м’я их меблів) Місце праці - Кемпно, заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Монтажни и металевих, алюмінієвих та дерев’яних допоміжних б дівельних онстр цій Місце праці - Варшава, Вроцлав, Гдансь , Лодзь, заробітна плата від 900 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Водії на міжнародні перевезення ( ате орія С+Е) Місце праці - Варшава, Гдансь , Ольштин, перевезення Бель ія, Данія, Нідерланди), інші раїни ЕС та раїн Бенілю са – проживання част ово оплач ване, заробітна плата від 1000 євро.

Тра тористи в фермерсь их

осподарствах

Місце праці - вся Польща, заробітна плата від 1600 злот, проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

Майстри з доїння орів фермерсь і осподарства Місце праці - вся Польща, заробітна плата від 1600 злот, проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

Різноробочі на б дівництва, с лади, заводи та фабри и Польщі Робота для чолові ів та жіно , що не потреб є валіфі ації, а лише фізично о здоров’я, обов’яз и – па вання, перебирання, вантаження різно о тип прод ції та товар , прибирання робочо о місця. Місце праці – вся Польща, заробітна плата від 600 до 900 .о., в залежності від тип ви он ваної праці, проживання без оштовне, робочий одя надається.

Працівни и на збирання печериць в спеціалізованих теплицях Відрядження до Нідерландів. Оплата праці в Польщі – 600 оплата праці в Нідерландах – 4 євро/ одина, проживання без оштовне, транспортні витрати на переїзд з Польщі до Нідерландів за рах но роботодавця.

.о.,

Працівни и в отельно-ресторанних омпле сах, бармени, офіціанти, по оїв и, помічни и по хні, пос домийни и та ін. Праця по всій Польщі, заробітна плата від 600 до 1200 .о., в залежності від ва ансії, проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

До лядальниці за людьми похило о ві та б дин ах для престарілих Місце праці - вся Польща, заробітна плата від 600 проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

в сім’ях .о.,

Швач и на пошиття жіночо о одя , операційні швач и, швач и на меблев фабри (матраци, чохли для м‘я их меблів) Місце праці - Варшава, Кемпно, Вроцлав, Зелена Г ра, заробітна плата від 700 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

То арі по чорном та ольоровом фрезер вальни и

металах,

Місце праці - Лодзь, Тиші, заробітна плата від 800 проживання без оштовне, робочий одя надається.

Працівни и на ізоляцію та

.о.,

теплення тр б

Місце праці - Лодзь, Вроцлав, заробітна плата від 700 проживання без оштовне, робочий одя надається.

.о.,

До ляд за нор ами робота в Польщі, заробітна плата 5000 рн.

Робота на птахофермах заробітна плата 5000 рн.

Обвалювальни и м`яса, ветеринар-зоотехні проживання надається, заробітна плата від 6000 рн/міс З інця люто о 2011 ро проводится набір бажаючих на сезонн працю по збор рожаю в фермерсь і осподарства. Місце праці - вся Польща, заробітна плата від виробіт і становить близь о 600-1000 .о., проживання без оштовне, харч вання без оштовне. Ва ансії поновлюються щоденно. Телефон йте, щоб отримати повн інформацію про наявні робочі місця. Для тих, хто не знайшов потрібн ва ансію в наших пропозиціях, підберемо ва ансію індивід ально. Термін офіційно о працевлашт вання в Польщі – від 6 місяців до 1 ро . Повна візова підтрим а, забезпечення піврічними, річними до ментами на право праці в Польщі та артами тривало о поб т на замовлення.


40

БІРЖА ПРАЦІ

Адміністратора ресторан , знання ан лійсь ої мови, ві 25-35 ро ів, робота позмінно. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46

Водія-дале обійни а, ДР, ві від 30-50 р., наявність за ордонно о паспорта, з/п від 3500 рн. Конта ти: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50

Адміністратора спорт омпле с , ДР необов’яз ово, ві до 28 ро ів, робота позмінно. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46

Водія-е спедитора (с провід товар ), безал о ольна р па, водія ат. «В», «С», по міст , з/п 2000 рн., омірни а на с лад, ДР (ві на, двері), з/п 2000 рн., різноробочих на монтаж алюмінієвих онстр цій, з/п висо а, вахтера, з/п 1000 рн. Конта ти: 093-821-56-83 Водія-е спедитора, вод. права, ат. «В», ДР, з/п за рез льтатами співбесіди. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Водія-е спедитора, ате орії «В», «С», бажано ДР. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46

Адміністратора спорт омпле с , ДР необов’яз ово, дівчина, ві 20-28 ро ів, з/п за домовленістю. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Адміністратора с пермар ет , ДР, ВО, з/п висо а. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Адмінстратора ресторан (ві 25-35 р., ДР від 1р.), офіціанта (18-30 р), харя (ДР), харя-ман альни а (ДР), прибиральниці, пос домийниці (30-42 р.), бармена (ДР від 2р., ві 20-32 р.). Конта ти: 067-332-60-76, 050-295-02-75 Асистента ерівни а, на постійн робот в полі рафічн фірм , терміново. Конс льтанта по товар , менеджера, бажано з ДР, з/п від 650-800 рн./тиж. Конта ти: 066-844-89-02 Бажаєш втілити свої мрії в реальність? Основний та додат овий заробіто з омпанією Avon. Без оштовна реєстрація, подар н и. Конта ти: 70-42-11, 050-168-90-31 Бармена, офіціанта, адміністратора, ДР. Конта ти: 063-821-61-27 Бармена, офіціанта, ДР, з/п за домовленістю. Конта ти: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50 Б дівельна омпанія запрош є на робот м. Києві аменярів ( азобло , це ла). Оплата праці відрядно-преміальна, 2 рази на місяць. Розцін и висо і. Конта ти: 097-511-65-30 Б дівельни ів різних спеціальностей (ви онання вн трішніх та зовнішніх робіт), працівни ів на ви лад бр ів и, ДР, з/п 5000 рн., б дівельни ів різних спеціальностей з ДР, м лярів, маляра, шт ат ра. Конта ти: 098-745-04-52 Б х алтера на виробництво, з/п за домовленістю. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Б х алтера, 1С, версія 7:7, офіс-менеджера, ПК, дівчина від 20 р., менеджера зі зб т б дівельних товарів, ДР, або співбесіда, з/п 4000 рн., б х алтера-е ономіста, ДР, з/п 2500 рн. Конта ти: 050-954-75-47 Ви онроба, ДР, ВО (б дівельна). Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Ви онроба, чолові , ві 30-45 ро ів, ДР. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Візьм на робот авто ранівни а. Конта ти: 050-905-31-59 Візьм на робот майстрів по в ладанню бр ів и, з/п за домовленістю. Конта ти: 050-945-01-43 Візьм на робот офіціанта, ресторан. Конта ти: (0332) 72-62-62 Візьм працівни ів (чол., ві ом 20-35 р.) на виробництво бр ів и, з/п за домовленістю. Конта ти: 066-767-37-69, з 9.00-19.00, 050-876-19-79 Водія (для ерівни а), бажано власне авто, з/п висо а. Конта ти: 066-415-74-86, 067-876-48-60 Водія автонавантаж вача на підприємство, підсобно о працівни а, чол. до 45 р., ГР позмінний. Конта ти: 063-668-43-90, 099-236-21-61, 23-14-41, КА «Вол. адр. рес.» Водія в сім’ю, вод. права ате орії «В», без ш ідливих звичо , з/п 4000 рн. Конта ти: 097-472-98-53 Водія на а/м Камаз. Конта ти: 050-173-28-55 Водія та сі, ДР, водія маршр тно о та сі, ДР від 3 р. Конта ти: 050-268-13-38 Водія, з власним авто, на аз , тор ово о а ента (3 ва ансії), е спедитора (4 ва ансії), р’єра (2 ва ансії), з/п висо а, потижнева. Конта ти: 066-844-89-02 Водія, з власним авто, нормований робочий день, з/п 2200 рн. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Водія, з власним автомобілем. Конта ти: 095-542-48-62 Водія, ат «Е», поїзд и по Західній У раїні, з/п за домовленістю. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Водія, ат. «В», «С», ДР, ві до 40 ро ів, з/п за домовленістю. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Водія, ат. «В», «С», по міст та області, стаж водіння від 2 р., з/п 2000-2500 рн. Конта ти: 23-14-41, 063-668-43-90, 099-236-21-61,КА «Вол. адр.рес.» Водія, ат. «В», «С», тор ово о представни а, ві 20-35 .р ( ондитерсь ий напрямо ), е спедитора, бажано ДР від 1 р. Конта ти: 095-568-28-29

Водія-е спедитора, ате орії «В», «С», ГР п’ятиденний, з/п від 4500 рн. Конта ти: 097-534-17-45, 095-484-58-86 Водія–е спедитора, бажано ДР, ат. «В», «С», з/п від 1500 рн. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Головно о б х алтера на підприємство, ВО, ДР більше 5 р., знання ПК (1С), з/п 5000 рн. Конта ти: 095-484-55-09, 097-534-17-45 Головно о б х алтера на приватне підприємство, ДР сфері виробництва. Конта ти: 099-236-21-61, 063-43-90, 23-14-41, КА «Вол. адр. рес.» Головно о б х алтера, ДР від 2 р., з/п від 3000 рн., б х алтера, ДР від 1 р., з/п 2000 рн. Конта ти: 095-568-28-29 Головно о б х алтера, ДР від 3 ро ів, 25-40 ро ів, знання фінансово о план вання, з/п 4000 рн. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Е спедитора, ві від 20 р, бажано ДР, водія-е спедитора, ат. «В», «С», ДР від 1р., тор ово о представни а, наявність власно о авто, З/П від 3000 рн. Конта ти: 098-075-84-73 Е спедитора, ДР бажано, відповідальність, чол., ві 20-30 ро ів, з/п за домовленістю. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Е спедитора, ДР, з/п за домовленістю. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Завід ючо о с ладом, чолові або жін а, ві до 40 ро ів, ДР, з/п за домовленістю. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Завід ючої осподарством, бажано ДР, ві до 45 ро ів, з/п за домовленістю. Конта ти: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, КА «Партнер» Запрош ємо на робот б дівельн бри ад , ДР. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Запрош ємо на робот офіціантів, ві ом 18-25 ро ів, можна без досвід роботи, офіційне працевлашт вання, з/п за домовленістю. Конта ти: 067-332-58-40 Заробіто для молодих мам, н ч ий рафі роботи. Можливість більшість роботи ви он вати вдома. Конта ти: 098-850-50-90, 29-12-59 Здам робочі місця в салоні пер арні. Конта ти: 095-218-12-21 Інженера з випроб вання транспортних засобів, до 45 р., ВО, наявність водійсь их прав, ате орія «Д». Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46

К а с и р а в бан , ДР, з/п висо а, помічни а нотарі са (сфера страх вання), з/п 2000 рн., охоронців в отельний омпле с, ДР, з/п 3000 рн., прибиральниці в офіс, з/п 1500 рн., пос домийниці в ресторан, з/п від 1400 рн., бармена, офіціанта, з ДР, з/п 2000 рн. Конта ти: 098-745-04-52 Касира тор ово о зал , в с пермар ет, позмінний рафі роботи, зарплата 1500 рн. Конта ти: 099-236-21-61, 063-668-43-90, 23-14-41, КА «Вол. адр. рес.» Касира, в тор овий зал. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Кваліфі ованим робітни ам б дівельних спеціальностей (плиточни а, маляра, іпсо артонни а) в б дівельн омпанію на об’є т в Івано-Фран івсь обл., з/п, харч вання, проживання при співбесіді. Конта ти: 063-615-10-23, Мар’ян (044)569-54-41, 067-233-87-14 Кваліфі ованим сантехні ам, столярам, еле три ам. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Керівни а б дівельно о ма азин , ДР, ВО, до 45 р., з/п за домовленістю. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Керівни а виробничо о підрозділ , ВО (технічна), ДР від 3 ро ів на ерівних посадах на виробництві, ві 35-50 р., з/п 5000 рн. Конта ти: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, КА «Партнер» Керівни а відділ про рамно о с провод , ДР, ВО, про рамне забезпечення, з/п від 2500 рн. Конта ти: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, КА «Партнер» Комерційно о дире тора (б д. матеріали), ДР на ерівних посадах, ві 25-40 р., з/п за домовленістю. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Комерційно о дире тора (б дівельні матеріали), ДР від 2 р., ВО, з/п висо а. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Комірни а, ві до 35 ро ів, ДР, з/п за домовленістю. Конта ти: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, КА «Партнер» Комірни а, ДР, чолові , ві 20-40 ро ів. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Комірни а, з/п від 2000 рн. Конта ти: 29-72-27 Комірни а, на приватне підприємство, ГР потижневий, з/п 1600 рн. Конта ти: 063-668-43-90, 099-236-21-61, 23-14-41, КА «Вол. адр. рес.» Компле т вальни а, ві 20-40 ро ів, відповідальність, робота позмінно, з/п 1800 рн. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Компле т вальни а, чолові , ві 20-40 ро ів. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Конс льтанта-продавця, на постійн робот в полі рафічн фірм , терміново. Графі роботи з 8.00-18.00, з/п висо а потижнева . Конта ти: 066-844-89-02 Контролера, ГР тиж./тиж., чолові , ві 20-35 ро ів, з/п за домовленістю. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46

Інженера- остр тора, ДР від 5 р., з/п від 2000 рн. Конта ти: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, КА «Партнер»

Кредитно о інспе тора, ДР необов’яз ово, ВО бажано, з/п став а + %. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 К р’єра, достав а товар тор ові точ и м. Л ць а та області, Д/Р не обов’яз овий, робота стабільна, З/П висо а. Конта ти: 093-800-10-39 К р’єра, з достав и товар в полі рафічн фірм , на постійн та тимчасов робот , ДР необов’яз овий, з\п висо а, потижнева. Конта ти: 066-844-89-02 К р’єра, на постійній основі, з/п 150 рн. /день. Терміново. Конта ти: 095-851-32-16, 067-876-49-35 К харя в їдальню, ДР бажано. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02

Інженера- ошторисни а, ви онороба, на б дівельн фірм , ВО (ПЦБ), ДР від 2 р. Конта ти: 23-14-41, 063-668-43-90, 099-668-43-90,КА «Вол. ад. рес»

К харя, ДР від 1 р., помічни а харя в афе, ДР або освіта за спеціальністю, офіціанта, можливо без ДР. Конта ти: 050-268-13-38

Інспе тора з редит вання, р. роб. тиж./ тиж., бажано ДР, з/п 3000 рн., офіс-менеджера, ПК, чіт а вимова, приємна зовнішність, бармена з ДР, з/п 2000 рн., офіціанта, з/п 1500 рн., прибиральниці офісних приміщень (в др половин дня), з/п 1400 рн. Конта ти: 093-821-56-83

К харя, ДР, Конта ти: 095-742-96-47

Інженера з норм вання праці, ВО, бажано ДР, з/п 1500 рн. Конта ти: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, КА «Партнер» Інженера з охорони праці, ВО, ДР. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Інженера- онстр тора, інженера-техноло а, ВО технічна, ДР не обов’яз ово, знання онстр торсь их про рам. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46

Інспе тора із споживчо о редит вання, ДР необов’яз ово, дівчина, ві до 28 ро ів. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Касира в бан , ДР або стаж вання, з/п 3000 рн., медпредставни а, ДР, з/п висо а, провідно о е ономіста, ДР, начальни а виробництва, з/п 4000 рн., омерційно о дире тора, ВО, ДР, ві до 45 ро ів, з/п 5000 рн., е ономіста, ДР, з/п 2500 рн. Конта ти: 066-261-22-39

№33 від 31 серпня 2011 ро Працівни ів на мий авто, з/п 1500-2000 рн. Конта ти: 097-613-26-29 Прибиральниці, пос домийниці, ГР позмінний. Конта ти: 098-075-84-73 Приймальни а товар , ДР необов’яз ово, чол. 20-30 р., порядність, з/п від 1500 рн. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Про раміста 1С, обов’яз ово ДР в про рам ванні 8:8, з/п висо а. Конта ти: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, КА «Партнер» Продавця- онс льтанта, ві 18-35 р., ГР позмінний, продавця, продовольча р па товарів. Конта ти: 050-268-13-38 Продавця- онс льтанта, ДР бажано, ві до 30 ро ів, з/п став а + %. Конта ти: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, КА «Партнер» Продавця- онс льтанта, з/п 2500 рн. Конта ти: 28-65-63 Продавця- онс льтанта, омп’ютерна техні а, ДР необов’яз ово, чолові , ві 20-30 ро ів. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Швач и, без ДР, пер аря, осметоло а, з ДР, масажиста. Конта ти: 098-075-84-73 Швач и, можливо без ДР, осметоло а, пер аря, мані юрниці, з/п висо а. Конта ти: 095-568-28-29 Шеф- харя, харя, ДР, з/п за домовленістю. Конта ти: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, КА «Партнер» Юриста, ДР від 2 р., ВО, (с ди, претензійно-позовна діляьність), ві до 40 р., помічни а юриста, з/п 4000 рн., менеджера з постачання, з/п висо а, помічни а нотарі са, ДР, ВО, р. роб. 9.00-18.00, з/п 4200 рн. Конта ти: 066-261-22-39

Б дь-я , дівчина, 26 ро ів, в/о, знання ПК, д/р в тор івлі, інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 481-44-64

Б дь-я , чолові , 22 р., можливо на б дівництві або вантажни ом. Конта ти: (097) 898-58-69

Б дь-я , дівчина, 32 ро и, відповідальна, в/о філоло ічна, д/р з людьми, інтим не пропон вати. Конта ти: (067) 322-97-57

Б дь-я , чолові , 27 ро ів, д/р з металом. Конта ти: (067) 151-26-49

Б дь-я , дівчина, в/о е ономічна, знання ПК. Конта ти: (096) 170-61-91 Б дь-я , добреоплач ван , чолові 41 рі , без ш/з. Конта ти: 64-81-63, (095) 356-45-79

Б дь-я , жін а 34 ро и. Конта ти: (063) 853-25-79

Б дь-я , чолові , в/о інженера-еле три а, 5 р. дост п . Конта ти: 23-43-43, (098) 051-12-96

Б дь-я , жін а 36 р., д/р, в/о, знання ПК. Інтим не пропон вати. Конта ти: (095) 845-48-43 Б дь-я , жін а 36 р., інтим не пропон вати. Конта ти: (096) 941-57-26 Б дь-я , жін а 37 р, д/р б х алтера, продавця, знання ПК. Конта ти: 23-39-28, (096) 368-56-63 Б дь-я , жін а 38 ро ів. Конта ти: (097) 005-63-28 Б дь-я , жін а 45 ро ів. Конта ти: (098) 907-32-35, (063) 627-09-36 Б дь-я , жін а 45 ро ів. Конта ти: 25-89-47 Б дь-я , жін а 47 ро ів, інтим не пропон вати. Конта ти: 28-83-77, (066) 631-89-61

змін .

Б дь-я , чолові . Конта ти: (096) 518-86-77 Б дь-я , чолові . Конта ти: (097) 047-08-31 Б дь-я , чолові . Конта ти: (067) 150-58-48 Б дь-я . Конта ти: 27-06-52, (097) 508-15-03 Б дь-я

. Конта ти: (095) 500-31-51

Б дь-я

. Конта ти: (096) 884-75-50

Б дь-я

. Конта ти: (096) 110-29-88

Б х алтера за с місництвом, юридична і фізична особа, здача звітності. Конта ти: (096) 639-71-13 Б х алтера, 1С, звітність, д/р 10 р. Конта ти: 26-00-43

Б дь-я , жін а 50 ро ів. Конта ти: 26-50-71

Б х алтера, 1С, звітність, д/р 10 р. Конта ти: 26-00-43

Б дь-я , жін а 50 ро ів. Конта ти: 24-24-49

Б х алтера, в/о, д/р. Конта ти: (098) 811-40-09

Б дь-я , жін а 52 ро и. Конта ти: (096) 235-43-25

Б х алтера, д/р. Конта ти: (096) 918-92-44

Б дь-я , жін а 53 ро и. Конта ти: (097) 127-81-17

Б х алтера, е ономіста, д/р, знання ПК. Конта ти: 62-10-54, (098) 449-65-63

Конта ти: (066) 143-68-73, (098) 538-95-11

Б дь-я , жін а, 35 р. Інтим не пропон вати. Конта ти: (093) 534-84-10

В пральні, д/р 3 ро и за ордоном. А ентства, прохання, не т рб вати. Конта ти: 62-64-88, (093) 118-50-31

Водія, всі ате орії, є за ордонний паспорт. Конта ти: (097) 214-12-12

Б дь-я , жін а, 36 ро ів. Інтим не пропон вати. Конта ти: (096) 941-57-26

Вантажни а або різноробочо о. Конта ти: (098) 056-78-00

5.1.2. Ш аю робот Автослюсаря: розвал• сходження, моторист, ходови .

Автошпа лювальни а, фарб вальни а. Конта ти: (098) 714-06-76 Адміністратора в пер арню, в/о, порядність. Конта ти: (096) 235-43-25 Адміністратора, є д/р, дівчина 28 ро ів, відповідальна, ом ні абельна, енер ійна, інтим не пропон вати. Конта ти: 64-10-68, (098) 461-10-59 Архіте тора, досвід роботи 4 ро и. Вільне володіння омп’ютером (ArchiCAD, AutoCAD, 3Ds Max, Photoshop, CorelDRAW). Конта ти: (097) 587-35-44 Бармена, жін а, 30 р., освіта за спеціальністю, стаж роботи. Конта ти: (097) 689-16-58 Бетонярів, по рівельни ів або різноробочих. Конта ти: 62-82-07, (096) 153-78-05 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (095) 702-07-55, (098) 630-45-41 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (096) 220-59-17 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: 68-28-03, (096) 622-27-16 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: 20-38-12, (096) 842-22-02 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (096) 220-59-17 Б дівельни а, д/р. Конта ти: (098) 997-96-26 Б дівельних спеціальностей, чолові , 32 р. Конта ти: (098) 473-31-47

Б дь-я , жін а, 38 р., відповідальна, працьовита. Конта ти: (096) 215-32-08

Ви ладача омп’ютерних дисциплін, дівчина 22 ро и, в/о. Конта ти: (097) 851-7306

Б дь-я , жін а, 45 р. Конта ти: 28-91-34

Водія ате орії «С». Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

Б дь-я , жін а, 50 ро ів. Конта ти: (097) 290-10-02

Водія з власним авто (ле ова) або б дівельних професій в місті. Конта ти: 23-28-50

Б дь-я , жін а, 52 р., інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 290-10-02 Б дь-я , офісн , висо ооплач ван , дівч. 23 р., знання ПК, базових про рам, вн тр. і зовн. до ментації. КА і мереж. мар етин не т рб вати. Конта ти: (097) 642-12-84 Б дь-я , пов’язан з облі ом та дитом. Ст дент, 4 рс, без д/р, з переведенням на інплан, є бажання працювати. Конта ти: (097) 107-38-71 Б дь-я , позмінн , .жін а 40 р., інтим не пропон вати. Конта ти: (098) 811-40-09 Б дь-я , постійн , чолові 39 ро ів, відповідальний, без ш/з. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04

Б дь-я , хлопець 25 ро ів. Конта ти: (098) 561-51-96

Водія, 2 власних вантажних а/м, Газель 1.5 т/т, ЗІЛ бортовий 3 т/т. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61

Б дь-я , хлопець 28 ро ів, через день. Конта ти: 5-24-96, (096) 460-39-93 Б дь-я , хлопець 29 ро ів. Конта ти: (095) 045-21-53

Б дь-я , хлопець, 19 р., можливо на б дівництві або вантажни лм. Конта ти: (098) 811-40-29

вдома. Конта ти:

Б дь-я , хлопець, 22 ро и. Конта ти: (098) 533-86-80

Б дь-я робот , хлопець. Конта ти: (096) 618-66-01

Б дь-я , хлопець, 23 р. Конта ти: (098) 056-78-00

Б дь-я , 3 хлопці, 22 ро и. Конта ти: (098) 533-86-80

Б дь-я , хлопець, 24 ро и, в нічн змін . Конта ти: (096) 489-01-83

Б дь-я , 4 хлопці. Конта ти: (097) 671-65-44

Б дь-я , хлопець, 28 ро ів. Конта ти: 26-25-31

Б дь-я , бажано офісн , дівчина 25 ро ів, в/о, знання ПК, інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 613-26-54 natakuhpil@mail.ru

Б дь-я , хлопці-ст денти. Конта ти: (097) 311-89-33

Б дь-я , р па ст дентів. Конта ти: (096) 698-27-90

Б дь-я , чолові 35р. Конта ти: 23-24-27, (067) 714-62-25, (096) 570-14-97

Б дь-я , чолові 35 ро ів. Конта ти: 56-36-58

Б дь-я , чолові 37 ро ів. Конта ти: (096) 471-55-68 Б дь-я , чолові 40 ро ів, тимчасов , постійн . Конта ти: 24-12-53, (098) 919-63-08

Б дь-я , дівчина 23р. Конта ти: (096) 653-02-62

Б дь-я , чолові 50 ро ів. Конта ти: 24-61-49, (098) 803-62-75

Б дь-я , дівчина 24 ро и. Конта ти: (097) 265-03-40

Б дь-я , чолові 55 ро ів, відповідвльний, без ш/з. Конта ти: 28-43-45

Б дь-я , дівчина, 18 ро ів, знання ПК, інтим не пропон вати. Конта ти: (098) 877-58-45

Водія ат. Б, Ц. Конта ти: 63-22-25

Водія ате орії «В» або особисто о. Конта ти: (096) 323-63-23

Б дь-я , хлопець, 17 ро ів, знання ПК, освіта професійно-технічна, без ш\з, працьовитий, відповідальний, творчий, ом ні абельний, енер ійний. Конта ти: 27-11-49, (097) 208-76-05 Riot182@yandex.ru

Б дь-я , дівчина 21 рі , д/р в тор івлі, дистриб’ютор, ом ні абельна, КА прохання не т рб вати. Конта ти: (097) 794-01-14

Водія ат. Б, Ц. Конта ти: 28-74-94, (050) 435-41-65

Б дь-я , хлопець 25 ро ів, в нічн змін . Конта ти: (096) 593-41-61

Б дь-я за с місництвом, молодий чолові , в/о. Конта ти: (067) 364-43-01

Б дь-я , два чолові а, можна разов . Конта ти: 62-82-07, (096) 153-78-05

Водія ат. Б, Ц, Д, Є, чолові 30 ро ів. Конта ти: (067) 170-23-34, (093) 878-20-44

Водія ат. В,С,Е, ві 30 ро ів, д/р 8 ро ів. Конта ти: (098) 821-92-70

Б дь-я , хлопець ві ом 18 ро ів. Роз лян б дь-я і варіанти. Конта ти: м. Д бно (097) 907-14-28

Б дь-я робот (099) 034-34-26

Водія ат. А, Б, Ц, чолові 30 ро ів. Конта ти: 64-36-00, (067) 887-07-57

Б дь-я , хлопець 22 р., в/о., знання ПК, терміново. Конта ти: (096) 698-27-90

Б дь-я з поденною або потижневою оплатою, жін а, 38 р. Конта ти: (096) 215-32-08

Б дь-я на неповний робочий день, жін а 34 р. Мережевий мар етин та інтим не пропон вати. Конта ти: (063) 853-25-79

Водія ат. «В», «С», «Д», «Є», д/р, по У раїні. Конта ти: (098) 289-64-00

Водія ат. В, С. Конта ти: 63-73-23, (093) 630-05-75

Працівни а на рино , ві 16-40 ро ів, з/ п щоденно. Конта ти: 067-321-61-71

Б дь-я за с місництвом, чолові . Конта ти: (067) 364-43-01

Водія ат «В», «С», «Е», досвід роботи 21 р., власне авто на 7 пасажирсь их місць, можливі разові поїзд и. Конта ти: (050) 614-82-43

Б дь-я , ст дент 4 рс . Конта ти: (097) 732-78-47 moldavchyk@i.ua

Б дь-я , хлопець 31 рі , без ш ідливих звичо . Конта ти: (096) 181-52-22

Працівни ам різних робітничих спеціальностей. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46

Б дь-я , чолові , 55 ро ів. Конта ти: 24-61-49, (098) 803-62-75 Б дь-я , чолові , в нічн Конта ти: (097) 699-34-99

Б дь-я або еле три а по змінах. Конта ти: (097) 645-68-39

Працівни ам на СТО, вахтовий метод. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46

Б дь-я , чолові , 35 р. Конта ти: 23-24-27.

Б дь-я , досвід в б дівництві. Конта ти: (096) 738-20-76

помічни а харя. 063-821-61-27,

Працівни ам на в ладання бр ів и, з/ п висо а, шт ат ра, бетоняра, омпле т вальни а, вантажни а, без ДР, від 18-45 р., без ДР, байд жі до спиртно о, з/п 1800 рн., продавця сонцезахистних о лярів, ГР за домовленістю, з/п 3000 рн. Конта ти: 066-261-22-39, 093-821-56-83

Б дь-я , чолові , 30 р., в/о. Конта ти: 43-23-42

Б дь-я , чолові з в/о. Конта ти: (067) 364-43-09

Водія, власне ле ове авто, можливі разові поїзд и. Конта ти: (096) 213-55-52 Водія, власний а/м. Конта ти: (067) 177-86-99 Водія, власний б с 2т. Конта ти: (067) 277-48-80 Водія, власний мі роавтоб с Мерседес, вантажний, 3 т+4 чол., всі види завантаження, можливі разові поїзд и. Конта ти: 43-52-56 Водія, водія-е спедитора, ате орії «В», «С», д/р. Конта ти: (097) 279-39-35 Водія, всі ате орії, влсне авто. Конта ти: (050) 689-02-39 Водія, всі ате орії, досвід водіння, власний а/м Газель. Конта ти: (097) 214-12-94 Водія, є власний а/м Газель. Конта ти: (097) 214-12-94 Водія, є власний ле овий а/м. Конта ти: (097) 205-73-49 Водія, є власний ле овий а/м. Конта ти: (097) 205-73-49 Водія, ат В,С, хлопець 19 ро ів. Конта ти: (097) 591-65-83 Водія, ат. «В», «С», «D», «Е», стаж 18 ро ів, є за ордонний паспорт. Конта ти: (067) 254-29-00 Водія, ат. «В», «С». Конта ти: 63-31-00, (093) 630-05-75 Водія, стаж 11 ро ів, всі Конта ти: (050) 625-53-32

ате орії.

Водія, чолові , 45 р., стаж роботи 25 р. Конта ти: 43-87-81, (097) 968-78-73 Водія-е спедитора, ат «В», «С», д/р. Конта ти: (097) 279-39-35 Водія-е спедитора, менеджера, д/р в тор овельній діяльності. Конта ти: 24-69-15, (098) 229-05-22 Головно о б х алтера, б х алтера, чолові , 33 р., д/р всіх видах діяльності, знання ПК дос онало. Конта ти: 26-90-71, (097) 554-72-12


БІРЖА ПРАЦІ

№33 від 31 серпня 2011 ро Головно о б х алтера, на неповний робочий день або за с місництвом, д/р, знання ПК, 1С Б х алтерії. Конта ти: (097) 298-22-94 Головно о інженера або оловно о механі а, в/о, стаж роботи 20 р., посвідчення відповідальної особи за азове осподарство, охорони праці отлонадзор . Конта ти: 64-03-55, (095) 627-10-70 Дизайнера сфері полі рафії (досвід роботи + портфоліо). Конта ти: (097) 587-35-44 Диспетчера д/р. Конта ти: 63-76-54, (097) 495-30-68 Диспетчера, ві до 30 р., знання ПК, ом ні абельність Конта ти: 60-80-26 До лядальниці за літньою людиною. Конта ти: 64-05-39 До лядальниці, жін а 57 ро ів, з д/р. Конта ти: 26-84-33, (095) 542-09-57 До лядальниці, няні, жін а, 50 р., досвід роботи. Конта ти: 62-25-96, (067) 725-17-03 До лядальниці. Конта ти: 23-47-71 Домо осподар и. Конта ти: (097) 805-35-85 Домо осподар и, прибиральниці, жін а, 43 р. Конта ти: 20-46-49 Е ономіста, в/о, знання ПК, про рам MS Office, Access, «1С П-во», Internet, д/р в інформ. сфері, д/р з базами даних, аналітичною інформацією. Конта ти: (097) 642-12-84 Е с аваторни а, чолові , 47 ро ів, без ш/ з, досвід роботи - 9 ро ів. Роз лян б дь-я і пропозиції. Конта ти: (097) 800-74-18 lenaigor86@mail.ru Е спедитора, стаж. Конта ти: 26-04-92, (098) 516-85-59 Еле три а, майстра з встановлення ондиціонерів, омірни а. Конта ти: 20-46-49 Еле три а, сантехні а, сторожа, чолові 47 ро ів, д/р. Конта ти: 26-61-46, (067) 456-93-52 Еле тромонтажни а-слюсаря, чолові . Конта ти: (097) 618-55-32 Еле тромонтера, еле три а 5 розряд. Конта ти: 22-27-39, (097) 861-21-01

Інженера водопостачання, водовідведення, після за інчення ніверситет . Конта ти: 62-99-65, (067) 857-23-45, (098) 205-84-83 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МАССАЖ С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ. ИСПРАВЛЯЮ ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ У ДЕТЕЙ: КРИВОШЕЯ, ДИСПЛАЗИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА, ПЛАСКОСТОПИЕ, СКОЛИОЗ. ПРОВОЖУ ЛЕЧЕБНУЮ ФИЗКУЛЬТУРУ. В\О, ОПЫТ РАБОТЫ 3 ГОДА. КОНТАКТИ: (066) 047-80-28

Оператора ПК, продавця омп’ютерної техні и, в/о, знання ПК, офісної техні и, про рам MS Office, Internet. Хлопець, 22 ро и. Ввічливий, відповідальний. Конта ти: (096) 126-73-10 sergmolot2007@rambler.ru Офісн , дівчина 24 ро и, в/о е ономічна, орист вач ПК, знання офісної техні и, відповідальна, ом ні абельна, бажання вчитись. КА не т рб вати. Конта ти: (097) 481-57-21

К р’єра, з/п від 2000 рн. Конта ти: (093) 155-90-13 Антон

Офісн , дівчина 24 ро и, в/о, е ономічна, досвід роботи продавця, оператора, знання ПК, КА не т рб вати. Конта ти: (097) 481-57-21

Лі аря по передрейсовом о ляд лі арів, є сертифі ат. Конта ти: (050) 537-59-51

Офісн , жін а, знання ПК, в/о. Конта ти: 26-61-46, (067) 396-93-07

Майстра з в ладання іпсо артон . Конта ти: (097) 047-08-31

Офісн , продавця пром р пи, няні, до лядальниці, жін а, знання ПК, в/о. Конта ти: 26-61-46, (067) 396-93-07

Медсестри, дівчина 28 ро ів, відповідальна, ом ні абельна, енер ійна, інтим не пропон вати. Конта ти: 64-10-68, (098) 461-10-59 Няні по до ляд за дитиною, педа о ічний стаж в дитячом сад 22 ро и. Конта ти: (067) 664-91-13 Няні, до лядальниці, вір юча порядна жін а 38 ро ів, д/р. Конта ти: (097) 005-63-28 Няні, до лядальниці, вернант и, жін а, в/о. Конта ти: (067) 396-93-07 Няні, жін а 48 ро ів, д/р, в/о, ре омендації. Конта ти: 23-25-35, (098) 433-19-96

Охоронця, позмінно, чолові , 39 ро ів, без ш/з. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04 Охоронця, сторожа. Конта ти: 5-79-21, (096) 280-69-59 Охоронця, чолові , д/р. Конта ти: (07) 364-43-01

Підсобни а, для лицювальни ів або пар етни ів. чолові 26 ро ів, без ш/з. Конта ти: (097) 288-87-77

Няні, продавця в іос анцтоварів або преси, в/о, за фахом вихователь. Конта ти: 26-62-92, (098) 649-54-86

По рівельни а або інші домашні роботи, чолові . Конта ти: 24-30-02

Няні. Конта ти: 22-47-06

Помічни а харя. Конта ти: 63-67-86, (096) 391-08-54 galinolya@i.ua Помічни а юриста, нотарі са. Конта ти: (096) 857-63-45 Помічни а 68-018-09

юриста.

Конта ти:

м. РІВНЕ (МЦЗ: тел. 26-55-32) оловний енер ети , диспетчер, тра торист, з/пл. від 1000 рн - машиніст озлово о та мостово о ранів, з/пл. від 1210 рн - менеджер із зб т Острозь ом р-ні (пиво), власне авто, з/пл. від 1000 рн - майстри виробничо о навчання (б дівельна справа, хар), з/пл. від 1700 рн - інженер-про раміст, з/пл. від 1000 рн інженер-теплоенер ети з автоматизації, прое т вання вентиляції, з/пл. від 1150 рн - хар, бармен, офіціант - масажист, рн

хар, офіціант, з/пл. від 1000

- пер ар, мані юрниця, осметоло , з/ пл. за домовленістю - плавильни метал та сплавів, з/пл. від 1100 рн - лі ар-стоматоло (можливо за с місництвом), з/пл. від 1000 рн - слюсар з ремонт автомобілів, механі (ле ові та вантажні автомобілі), з/пл. 20002500 рн. - майстер цех , швач а, прас вальни , онтролер я ості, з/пл. 1680-2000 рн - ерівни м зичний, з/пл. від 991 рн - машиніст рана маро КС-3577, КС 4361 А, МКГ-25-61, РВК-25-1, з/пл. 2000-5000 рн інженер-еле троні , еле три , оператор лейово о стат вання, помічни майстра, оператор термос ріплювально о стат вання - прибиральни афе-бар - пічни , з/пл. від 1100 рн - равець по роботі зі ш ірою, х тром, з/ пл. від 2000 рн - хар, з/пл. 1500 рн - офіціант, з/пл. від 1500 рн - бармен, з/пл. від 1500 рн - інженер-б дівельни , з/пл. 1500 рн - водій міжнародних вантажних перевезень, з/пл. 1800-2500 рн продавець продовольчих та непродовольчих товарів, з/пл. від 1000 рн - охоронни , з/пл.1000 рн - вантажни , з/пл. 1200-1700 рн - верстатни деревообробних верстатів, з/ пл. 2000 рн - майстер б дівельних та монтажних робіт, з/пл. 1400 рн

БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙОН (РЦЗ: тел. (253) 5-51-85) ПП Гонта Н.A. - товарознавець

- водій автомобіля 2, 1 лас (автоб си)

ГОЩАНСЬКИЙ РАЙОН РЦЗ: тел. (250) 2-10-57 ТОВ “Фапомед У раїна” - швач а, 10 чол.

м. ДУБНО і ДУБЕНСЬКИЙ РАЙОН (МРЦЗ: тел. (256) 4-94-63) ВК ТзОВ «Компанія «Вежа» - начальни лісопильно о цех - начальни цех з ви отовлення отової прод ції - інженер з автоматизованих систем ер вання виробництвом Д бенсь а виховна олонія - начальни медичної частини еле тромонтер з ремонт та обсл ов вання еле тро стат вання - е спедитор ТзОВ «Спе тр» - столяр - верстатни деревообробних верстатів ТзОВ «А ролен» - водій важ их вантажних автомобілів з вели ою вантажопідйомністю ТзОВ «ЛМЗ «Ісполін» - форм вальни машинно о форм вання

Продавця в б ті , дівчина 24 ро и, відповідальна, швид о вч сь, в/о е ономічна, знання ПК. Конта ти: (097) 481-57-21 Продавця на рино , жін а 33 р. Інтим не пропон вати. Конта ти: 23-28-50

Продавця промтоварів, реєстратора або б дь-я . Конта ти: (097) 263-20-12 Продавця промтоварів. Конта ти: 64-05-39 Продавця, є д/р, дівчина 28 ро ів, відповідальна, ом ні абельна, енер ійна, інтим не пропон вати. Конта ти: 64-10-68, (098) 461-10-59

- оператор мийної

станов и

ПП “Адамо” - еодезист ПП “Холод плюс” - обвалювальни

м’яса

ППФ «Лар о» - рамни ПП Присташ В.В. - пер

ар-модельєр

Робот б дь-я , чолові 21 рі . Ціна: 100 .о. Конта ти: (097) 898-58-69 Робот б дь-я , чолові 29 ро ів. Конта ти: (098) 449-67-17 Робот з до ляд та вирощ вання рослин, чолові , 31 р. Конта ти: (093) 620-44-46

- продавець продовольчих товарів ПСК «Кристал» - б фетни

МЦЗ: тел. (236) 2-21-11

СК “Еліт”

ДЗ «К знецовсь а СЕС об’є та з особливим режимом роботи» - лі ар з ом нальної і ієни - лі ар–ба теріоло - лі ар з і ієни дітей та підліт ів - інженер (хімічні техноло ії) - лі ар–епідеміоло - лі ар з радіаційної і ієни ВП «Рівненсь а АЕС» ДП НАЕК «Енер оатом» - інстр тор навчально-трен вально о центр ТзОВ «БК ПоліссяБ дМонтаж» - оловний інженер - е ономіст з до овірних та претензійних робіт - еодезист - ви онавець робіт МПП «Рино » - юрист Управління освіти - м зичний ерівни - інстр тор з фізичної льт ри Ком нальне підприємство «К знецовсь е місь е бюро технічної інвентаризації» - техні з інвентаризації нер хомо о майна - інженер з інвентаризації нер хомо о майна

- дояр - водій вантажно о автомобіля СП «Моноліт» - шліф вальни -полір вальни аменю

Робот на неповний робочий тиждень або день, хлопець. Конта ти: (096) 477-22-81 Робот по міст , хлопець, 20 ро ів, з власним авто. З/п 4000 рн. + бензин. Конта ти: 5-73-84, (097) 397-41-19 Kronos753@gmail.com Робот позмінн , потижнев , дівчина 24 ро и. Конта ти: (097) 481-57-21 Робот вільний час, ці ав , творч . Конта ти: 62-24-92, (096) 407-33-92 Робот сфері зв’яз ів з ромадс істю. В/ о, знання ПК, Інтернет, ан лійсь а мова. Конта ти: (097) 806-37-15

СФГ «А ротехсервіс» - тра торист-машиніст сільсь о осподарсь о о (лісо осподарсь о о) виробництва - еле тро азозварни - робітни фермерсь о о осподарства ВАТ «Радивилівсь а меблева фабри а» - се ретар ерівни а (підприємства, станови, ор анізації) ПП Тівон В.М. - мані юрниця КП «Радивилівтеплосервіс» - машиніст е с аватора - еле тро азозварни - еле три дільниці - слюсар з онтрольно-вимірювальних приладів та автомати и (еле тромехані а) ДП «Радивилівсь ий КХП» - еле тро азозварни - слюсар з онтрольно-вимірювальних приладів та автомати и (еле троні а) ПП Кимал о З.В. - продавець продовольчих товарів

ПСК «Головинсь е»

КУЗНЕЦОВСЬК

БЖКП - м ляр ПП Бражни І.П. - продавець продовольчих товарів ПП Василю Я.Я. - столяр б дівельний ВАТ Костопільсь а А ропромтехні а - робітни з до ляд за тваринами, 2 чол. Вели омидсь е ССТ - продавець продовольчих товарів Відділ охорони здоров’я Костопільсь ої РДА - лі ар за альної пра ти и-сімейний лі ар, 3 чол. Відділення НАСК Оранта - а ент страховий, 3 чол. ПП Железна В.К. - ондитер ПП Картапова І.О. - хар, 2 чол.

Робот з ПК, досвід. Конта ти: 22-27-39, (097) 861-21-01

Робот на літній період. Конта ти: (096) 609-77-61

Костопільсь а ЦРЛ - еле трослюсар (слюсар) чер овий та з ремонт стат вання Костопільсь е ССТ - продавець продовольчих товарів Маломидсь а ЗОШ І-ІІІ ст. - механі МП «Базальт» - машиніст аменерізної машини, 2 чол. ПП Остапч В.В. - рихт вальни зовів - еле тро азозварни

КОСТОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН (РЦЗ: тел. (257) 2-13-52)

Продавця, помічни а харя, домо осподар и, з д/р, жін а 49 ро ів, відповідальна, енер ійна. Конта ти: (098) 946-59-80

Продавця промтоварів в приміщенні, жін а, в/о, знання ПК. Конта ти: 26-61-46, (067) 396-93-07

- оловний енер ети - обр б вач ТзОВ «Веснян а Д»

- провізор

Продавця, жін а. Конта ти: 24-30-02

Робот з фі сованим робочим рафі ом, в/о, знання польсь ої мови , досвід роботи менеджером з зовнішніх відносин. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (096) 363-90-84

Продавця, жін а, 30 р. Конта ти: (097) 613-26-89

ПП Кардаш А.Ю. - чабан - фельдшер ветеринарної медицини ПП М лярч В.М. - механі з ремонт транспорт ПП М зич Н.В. - пер ар ТОВ фірма «Не тар» - продавець продовольчих товарів ТОВ «Земляприватінформ» - се ретар ПП Грибо І.В. - мані юрниця Філія «Здолб нівсь ий райавтодор» - тра торист МПП «Апте а»

Продавця, жін а, 50 ро ів. Конта ти: (097) 290-10-02

Продавця пром- або прод р пи, д/р, жін а, 40 р. Конта ти: 64-18-65, (098) 572-99-62

Прибиральниці. Конта ти: (097) 603-54-80

РЦЗ: тел. (252) 2-24-14

Ва ансії станом на 30 серпня 2011 ро

Прибиральниці. Конта ти: (095) 935-17-23

Пос домийниці. Конта ти: 20-46-49

ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ РАЙОН

ПП На мч Н.В. - мані юрниця ПП Оніщ О.П. - оператор мийної станов и ПП Семенч С.О. - м ляр ПП Ковт н О.П. - асир тор ово о зал - менеджмент ( правитель) в роздрібній тор івлі поб товими товарами Продоб’єднання - продавець продовольчих товарів, 4 чол. Соснівсь е ТРП - продавець продовольчих товарів, 2 чол. ТОВ «Бімол» - слюсар з онтрольно-вимірювальних приладів та автомати и - слюсар-ремонтни - оператор автомата для розливання молочної прод ції па ети та плів - апаратни пастеризації та охолодження моло а - приймальни молочної прод ції - еле три цех - лаборант хімі о-ба теріоло ічно о аналіз Рай оопза отпром - омірни - за отівельни прод тів і сировини, 2 чол. ТОВ «У лен о» - механі швейно о обладнання - равець Віт овиць ий НВК «ЗОШ-1-111 ст.-ДНЗ» - вчитель середньо о навчальновиховно о за лад (хімія) ПП Ватич Н.Ф. - продавець продовольчих товарів ПП Чели А.В.

Прибиральниці, вранці, ввечері. Конта ти: 64-43-48, (097) 398-84-18

Продавця, жін а 42 ро и. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

- швач а

Підприємствам області потрібні працівни и

Прибиральниці, в елітних б дин ах, д/ р. Інтим не пропон вати. Конта ти: 64-36-07, (067) 365-65-17

Прибиральниці, вечірній час. Конта ти: (098) 071-29-79

Няні, жін а 55 ро ів., д/р. Конта ти: 5-99-38

Офіс-менеджера, жін а 28 ро ів, в/о, знання ПК, 1С:, діловодство, ведення адрів. Конта ти: 62-86-29

Прибиральниці, або б дь-я , жін а 50 ро ів. Конта ти: 24-61-49, (096) 881-98-46

Прибиральниці, до лядальниці, порядна жін а. Конта ти: 62-72-76

Охоронця. Конта ти: (063) 573-33-09, (098) 611-92-86

Оператора ПК, е спедитора. Конта ти: (098) 980-75-00

Прибиральниці офісних приміщень та б дин ів. Конта ти: 23-53-13, (068) 568-29-63

Охоронця, в нічний час, відповідальний, без ш/з, є д/р. Конта ти: 62-24-92, (096) 407-33-92

Няні, жін а 50 р., педа о ічна освіта, має досвід роботи. Конта ти: 62-71-59, (068) 893-77-94

Оператора омп’ютерно о набор , знання ПК, 1С, д/р. Конта ти: (097) 486-81-01

Прибиральниці в офіс, приватні б дин и. Конта ти: 23-35-56, (068) 568-29-63

Охоронця вільний час. Конта ти: 24-25-07, (097) 034-02-00

Охоронця, жін а 52 ро и, д/р. Конта ти: 24-71-29, (067) 363-65-29

41

Представни а територіально о, ре іонально о в Рівненсь ій та/або Волинсь ій області. Чолові , 33 ро и, в/ о, досвід роботи від 5 ро ів, власний автомобіль. Конта ти: (097) 230-22-93

виробів з

ТОВ «РІА-Пропозиція» - майстер з ремонт (принтерів, заправ и артриджів) - фахівець з омп’ютерної рафі и ТОВ «Селадон-рось» - розпилювач аменю - шліф вальни -полір вальни виробів з аменю ТОВ «Е о-базальт» - оловний б х алтер ТОВ «Ма ма інд стрія» - шихтовар ТОВ «Свиспан лімітед» - інженер-техноло - механі ТОВ «У рб дбазальт» - підсобний робітни - машиніст е с аватора одно овшово о - машиніст б льдозера Філія «Костопільсь ий райавтодор» - тра торист ПП Яроши О.І. - столяр, 4 чол. - рамни - прес вальни виробів з деревини

РАДИВИЛІВСЬКИЙ РАЙОН (РЦЗ: тел. (233) 4-13-20) КП «Др жба» - еле три дільниці Радивилівсь е КТРП - продавець продовольчих товарів - асир (на підприємстві, в станові, ор анізації) - вантажни ПАТ Радивилівсь ий завод «Ф рніт ра» нала одж вальни овальсь опресово о стат вання ТОВ «ШТП «Мая » - швач а, 5 чол. СФГ «Мая » -тра торист-машиніст сільсь о осподарсь о о (лісо осподарсь о о) виробництва - водій автотранспортних засобів

РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН (РЦЗ: тел. 22-34-74) ФОП Шепеля Г.М. - офіціант, 2 чол. ПСК “Хлібо омбінат Рівненсь ої райспоживспіл и” - ондитер ОКП “Міжнародний аеропорт Рівне” - начальни фінансово о відділ заст пни начальни а сл жби еле тросвітлотехнічно о забезпечення польотів - шт рман аеропорт - інспе тор-пілот з безпе и польотів - авіаційний техні з приладів та еле тро стат вання еле тромонтер з ремонт та обсл ов вання еле тро стат вання, 2 чол. - робітни з омпле сно о обсл ов вання й ремонт б дин ів ПП “Гараж монстрів” - слюсар з ремонт автомобілів - механі з ремонт транспорт Фермерсь е осподарство “Кемпін ” - хар, 2 чол. ТОВ “СП “АЛМІ” - швач а, 3 чол. - за рійни - техноло ТОВ “МПП “Делі атес” - форм вальни овбасних виробів, 2 чол. ФОП Гол б Б.Л. - бармен ФОП Дятли В.В. - бетоняр - м ляр ФОП Гол б В.В. - продавець продовольчих товарів Зорянсь е споживче товариство - б х алтер хар - бармен - офіціант - прибиральни виробничих приміщень ПАТ “Клевансь ий лісозавод “Промінь” - б х алтер - майстер цех

ВАКАНСІЇ ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ

м.Рівне Відо ремлений підрозділ “Колійна машинна станція № 123”

Робот , б дь-я , дівчина 27 р., інтим не пропон вати. Конта ти: (096) 585-52-11 Робот , б дь-я , жін а. Конта ти: 23-47-62, (066) 894-49-89 Робот , жін а, 33 р., знання польсь ої мови, досвід роботи. Конта ти: (096) 363-90-84 Робот , хлопець, 26 ро ів. Освіта - базова вища. Конта ти: (096) 377-23-34 Робот , чолові , 36 ро ів, освіта вища. Дос онале знання б х алтерсь о о та подат ово о облі підприємств. Досвід роботи. Конта ти: (066) 039-84-76 Се ретаря, дівчина 24 ро и, д/р 1 рі на посаді менеджер-оператор, орист вач ПК, знання офісних про рам, офісної техні и, ввічлива, відповідальна. Конта ти: (097) 481-57-21 Слюсаря, чолові 32 ро и. Конта ти: (067) 458-36-87 Соліст и. Конта ти: (097) 342-29-59 Столяра-верстатни а. Конта ти: 5-98-33, (097) 115-71-76 Сторожа, охоронця. Конта ти: 24-33-67, (063) 573-35-09 Тор ово о представни а, д/р, в/о. Конта ти: (097) 645-43-75 Фінансиста, в/о е ономічна, знання MS Office, Access, «1С П-во», Internet, ПК, д/р в інформ. сфері. Конта ти: (097) 642-12-84 Х дожни а або різбляра по дерев . Конта ти: 63-73-23, (093) 630-05-75 Шліф вальни а по метал , з д/р. Конта ти: 24-45-39

- нала одж вальни олійних машин та механізмів - слюсар з ремонт олійних машин та механізмів - машиніст еле тростанції перес вної Дистанція олії Львівсь ої державної залізниці - машиніст еле тростанції перес вної Рівненсь а дире ція залізничних перевезень Львівсь ої державної залізниці - прийомоздавальни вантаж та ба аж Рівненсь а дистанція еле тропостачання Львівсь ої залізниці - техні з під отов и технічної до ментації - техні -енер ети - машиніст еле тростанції перес вної - еле тромехані - слюсар-ремонтни ПОГ «АВМ і К» з пор шенням опорнор хово о апарат - продавець- онс льтант - продавець непродовольчих товарів ТОВ “Ріше Б рштин” - виробни х дожніх виробів з б рштин ПП фірма “Селена” - швач а ТзОВ “Монро” - менеджер із зб т автозапчастин ЗАТ “Рівне-Стиль” - швач а ПМП Фірма “Лайф” - водій автоб са Рівненсь а дитяча м зична ш ола № 2 - вчитель середньо о навчальновиховно о за лад ПП Шаалан Т.Х. - менеджер із зб т поб тової хімії ПМП НВФ “Мі о Транс” - сестра медична ТзОВ “Сан ом Рівне” - вантажни РФ ТзОВ «Золотий е ватор» - прибиральни територій Мар ет «Сільпо» - продавець продтоварів Мар ет «ФОЗЗІ» - продавець продтоварів - асир тор овельно о зал ТОВ «АГРО ХХІ» - прибиральни сл жбових приміщень Підприємство «РІВНЕ-ІНВАГРУП» - а ент тор овельний

Демидівсь ом районі КП “Демидівсь е виробничо-за отівельнотор ове підприємство” - продавець продовольчих товарів (села Хрінни и, Боремель) - продавець непродовольчих товарів (с.Вов овиї)

Костопільсь ом

районі

ТОВ «АФ Маломидсь а» - підсобний робітни

м.К знецовсь Фірма “С орпіо Лімітед” - продавець продовольчих товарів - асир тор овельно о зал - ер ючий ма азином ВП «Рівненсь а АЕС» ДП НАЕК «Енер оатом» - лі ар-фізіотерапевт - еле тромехані з ремонт та обсл ов вання еле тронної медичної апарат ри - інстр тор навч.-трен вально о центр - лі ар з лі вальної фіз льт ри - інженер-еле троні


42

БІЗНЕС 6.6.2. К плю

Промислове обладнання

Верстат для ви отовлення ста анчи ів з торф . Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95

6.6.1. Продам

Верстат для ви отовлення ста анчи ів з торф . Конта ти: (067) 729-62-95

Ва автомобільн , 30 тонн, з ва овою. Конта ти: (067) 360-39-33

Верстати металообробні, ред тори, насоси, трансформатори, ідродви ни, роли и- онвеєрні. Конта ти: (096) 364-30-53

Ва на 15 тонн. Конта ти: (098) 884-93-12 Вал на цир 718-65-43

ляр

. Конта ти: (097)

Вал ф вальний, 35 см, е сцентри и. столи залізні (шліфовані), б/в. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (067) 770-13-87 Верстат ба атоф н ційний, 5 -операційний деревообробний (ф ано -300 мм, рейсм с-300мм, цир ляр а, ориз. фрезер). Конта ти: (098) 578-89-99

6.4.2. К плю

Офісне обладнання

Довідни з ремонт Конта ти: 68-36-84

6.1.1. Продам Машин др арсь «Ятрань». Конта ти: (097) 430-40-82

іноапарат ри.

Торговельне обладнання, матеріали 6.5.1. Продам

Банківське обладнання

Автомати азованої води радянсь о о виробництва, робочі, в хорошом стані, омпле товані в ле ислотними балонами та ред торами. Можливе подальше обсл ов вання. Конта ти: 28-78-05, (097) 519-18-58

6.2.1. Продам Стільці офісні. Конта ти: 384-32-60, (050) 375-22-94

(067)

Витратні матеріали, канцтовари 6.3.1. Продам

Вітрин холодильн , верти альн . Конта ти: 23-61-88, (096) 200-43-26

Папір. Конта ти: 62-05-35, 63-18-50, 63-30-53

Вітрин холодильн , ондитерсь , б/ в. Конта ти: (066) 228-31-67, (096) 295-02-76

Прод цію штемпельн . Конта ти: 62-05-35, 63-18-50, 63-30-53 С веніри офісні. Конта ти: 62-05-35, 63-18-50, 63-30-53 Товари анцелярсь і. Конта ти: 62-05-35, 63-18-50, 63-30-53 Товари ш ільні. Конта ти: 62-05-35, 61-18-50

Друкована продукція 6.4.1. Продам Ж рнали «Б рда» за де іль а ро ів, недоро о. Конта ти: 63-68-73 Кни и, дис и, атало , реслення міні-ферм, 6 шт. Конта ти: (096) 911-65-85 Календарі вартальні, ло отипом, на лей и Конта ти: (0322) 43-80-24

с отч з об’ємні.

Спецодя фірмовий, робочий продаж, пошиття. Нанесення ло отипів вишив ою, плів ою. Спецвз ття. ЗІЗ, р авиці, перчат и. Во не асни и і миючі засоби. Конта ти: 43-15-68, 69-08-60, (067) 527-24-08, (066) 794-29-77 tovvtpming@mail.ru www.ming.cat-in.net

Верстат заточний, для ножів рейсм са, ф ан а, робоча довжина 640 мм. Конта ти: (098) 578-89-99 Верстат Р.24. Конта ти: (067) 483-87-46 Верстат свердлильний, стаціонарний та столярний заводсь о о вир-ва. Конта ти: 43-64-46, (097) 489-81-86 Верстат то арний, середня величина. Конта ти: (067) 670-73-31 Верстат фрезерний по метал , варіатор швид ості. Конта ти: (098) 689-08-78 Верстат, для поріз и аменя. Конта ти: (050) 191-75-08

Вітрин холодильн . 23-61-88, (067) 764-51-39

Конта ти:

Еле тродви н 37 Вт, 1000 об. Конта ти: (067) 423-67-57

Вітрин , б/в. Конта ти: (068) 568-61-90

Металош

Камер оптильн , еле трична, 100 , заводсь е вир-во. Конта ти: 68-32-36, 43-05-28

Напівавтомат для ви отовлення вз ття, б/в, недоро о (Чехія). Конта ти: (067) 729-62-95

Камер морозильн «Привіле », на 300 л, верти альн , 2-дверн . Ціна: 2500 рн. Конта ти: (050) 155-37-87, (097) 354-28-18

Пил до цир 45-08-38

Стелажі с ладсь і, палетні, полич ові, тор ові стелажі, металеві меблі. Конта ти: (097) 033-97-20 maryac@list.ru www.triobud.com Установ и холодильні. Конта ти: (097) 645-34-58 Холодильні вітрини тор ові. Конта ти: 23-61-88, (067) 764-51-39

6.5.2. К плю

ВИГОТОВЛЕННЯ СПЕЦОДЯГУ НА ЗАМОВЛЕННЯ. ПОШИТТЯ РУКАВИЦЬ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕРЧАТОК РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, СПЕЦВЗУТТЯ ТА ЗІЗ ТЕХНІЧНІ ТКАНИНИ. КОНТАКТИ: ВУЛ. КУРЧАТОВА 18 А ОФ.201-203 (0362) 46-09-37, 43-19-63

Костюм Л-1, ОЗК. Ціна: 130 рн. Конта ти: (050) 225-72-29 uuzzt@mail.ru www.snab.prom.ua Плащ ОЗК. Ціна: 30 рн. Конта ти: (050) 225-72-29 uuzzt@mail.ru www.snab.prom.ua Р

ач. Конта ти: 27-18-40

ляр и. Конта ти:

Пилозбірни для стр ж и, стаціонарний, 2-міш овий, 2.2 Вт, прод тивність 6 тис б.м., 220 Вт. Конта ти: (093) 286-10-03 Пил до цир ляр и, хороший стан. Конта ти: 45-08-38 Рейсм с, ма с. ширина 630мм, се ційний вал подачі, 4 ножі на вал , 7.5- іловатний дви н, 5 тис. обертів. Конта ти: (096) 414-60-58 Стабілізатор напр и, б дин овий, б/в. Конта ти: (099) 116-72-77 Стано то арний. Конта ти: (067) 745-30-28 Тельфер, 1 тонна. Ціна: 250 Конта ти: (098) 401-70-61

авиці. Конта ти: 68-36-84

Чоботи. Конта ти: 68-36-84

Тара і упаковка

Віброверстат для виробництва шла обло ів, відсівобло ів, ерамзитобло ів. Техноло ія, арантія. Конта ти: (067) 787-87-59

Вітрин холодильн . Конта ти: (050) 435-02-60

Камер морозильн на 300 л, верти альн , 2-дверн . Ціна: 2500 рн. Конта ти: (050) 155-37-87

Спецодя . Конта ти: 63-07-20

Машин слюсарно-інстр ментальн , з набором інстр ментів. Конта ти: 62-68-22, після 17.00

Камер морозильн . Конта ти: (067) 362-86-92

Вели радянсь енци лопедію, 3-й вип с , 1971 р., 33 тома. Конта ти: 28-87-90

6.7.1. Продам

Верстат для поріз и аменя. Конта ти: (050) 191-75-08

Віброверстат для виробництва шла обло ів, відсівобло ів, ерамзитобло ів. Техноло ія, арантія. Конта ти: (067) 787-87-59, (095) 911-79-18

Каль лятори. Конта ти: 62-05-35, 63-18-50, 63-30-53

Тельфер, 1 тонна. Конта ти: 28-14-75, (067) 528-70-42

Верстат деревообробний. Конта ти: 27-82-66

Ва и еле тричні «Центровес Плюс F902Н-15Е», до 15 , в хорошом стані, терміново, недоро о. Конта ти: (098) 329-86-16

Вітрин холодильн , б/в. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60

Переми ачі ПМОВ, МКВ, серени ПВСС, барометри, анемометри, динамометри, інцеві вими ачі ВПВ-4М. Конта ти: (097) 484-93-05

Спецодяг

Верстат, УКП-114 для розточ и, т п и, шат на. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79

Дипломат 49х37 см. Конта ти: 5-78-88

Лещата для зменшення обертів. Конта ти: 63-32-02

Верстат деревообробний до а/м Мерседес Віто. Конта ти: 60-86-33, (098) 461-10-65

Апарат еле тричний для ви отовлення ша рми. Конта ти: (099) 327-40-41, (050) 705-91-23

Вітрин холодильн , б/в, 1,5 м довжина. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60

Дви н на цир ляр , 4 Вт, 3000 обертів. Конта ти: (067) 958-75-75

6.8.1. Продам Бан и 0,5 л. Конта ти: (067) 172-18-49 Бан и 3 л, б тлі 5 л, недоро о. Конта ти: 5-92-45 Бан и с ляні. Конта ти: 23-16-35 Бан и, 3 л. Конта ти: 68-27-58 Б тлі 20л. Конта ти: (097) 333-16-16 Ємності з нержавіючої сталі для охолодження моло а в неробочом стані, 1,5 і 2,5 б.м, 2 шт. Конта ти: (067) 390-05-97 Матеріали па вальні та обладнання від виробни а. Конта ти: 43-16-85, (067) 362-55-01 С отч різних розмірів, вели их іль остях. Конта ти: 43-16-85, (067) 362-55-01 Ящи и дерев’яні під овочі. Конта ти: (067) 748-24-19

6.8.2. К плю

.о.

Балони исневі або метанові, б/в. Конта ти: (096) 300-25-99, Ємності харчові, технічні, біметалічні, нержавіючі, емальовані, об’ємом 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100 б.м Конта ти: (095) 729-44-15

Конта ти:

Ва и товарні, б/в. Конта ти: (067) 774-74-03

Фрезер деревообробний, з р хомим столом, вал 32 мм., 3 швид ості, дви н 3 КВт. Конта ти: (098) 578-89-99

Щоденни и, алендарі вартальні, с отч з ло отипом, на лей и об’ємні. Конта ти: (0322) 43-80-24, (067) 670-74-00, (063) 783-17-14 liderm@ukr.net www.liderm.com.ua

Контейнер морсь ий, н чи ва ончи . Конта ти: (093) 878-16-16

Фрез «Бомет», недоро о. Конта ти: (096) 332-22-80

Пляш и, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 266-19-26

Стелажі с ладсь і, б/в. Конта ти: (067) 363-79-21

Цир ляр з ф ан ом. Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27

Ящи и, б/в. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78

Літерат р х дожню. 24-27-35 (099) 097-77-92

Контакти •

6.9.1. Пропон ю

Допомож розпочати свій бізнес, без апіталов ладень з пасивним доходом. Надійно, ви ідно, ле о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 Кредит отів ою до 100 000 рн. Рішення з а 1 од. Конта ти: (095) 490-19-48 Проінвест ю до 200 тис. євро приб т ове підприємство на Західній У раїні. Конта ти: (093) 665-71-94, (067) 344-39-48 natalie.tccm@gmail.com www.inv.if.ua Допомож розпочати свій бізнес, без апіталов ладень з пасивним доходом. Конта ти: 43-12-12 Пропон ю співпрацю з реалізації ново о одя . Конта ти: (097) 587-67-63 Ш аю партнерів для виробництва та продаж дров, тр н та інше, можлива діяльність в інших напрям ах. Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27

№33 від 31 серпня 2011 ро


№33 від 31 серпня 2011 ро

ТЕЛЕАФІША

43

Ïîíåäiëîê, 5 âåðåñíÿ

06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 07.00, 07.30, 08.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10 До .фільм «Кіевъ-Столыпино-Київ» 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Ера бізнес 07.45 М льтфільм 08.15 О ляд преси 08.40, 00.50 Корисні поради 09.00 Підс м и тижня 09.45 Т/с «Ро солана» 10.45 Шеф- хар раїни 11.50, 15.25, 18.45, 21.35, 05.50 Діловий світ 12.55 Право на захист 12.25 Армія 12.40 Дитячий фестиваль 14.40 Ві но в Амери 15.15 Euronews 15.35 Кіевъ - Столыпино - Київ 16.30 Т/с «Чотири тан істи і соба а» 19.00 Про оловне 19.25 На добраніч, діти 19.40, 21.55 Слов’янсь ий базар 20.35 Сільрада 20.55 Офіційна хроні а 21.00 Підс м и дня 21.25 Світ спорт 21.45 221. Е стрений ви ли 22.55 Трій а, Кено 23.00, 00.00 Підс м и 23.15 Від першої особи 00.15, 00.35 Верти аль влади 00.30 Підс м и дайджест 01.20 Чоловічий л б

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30 Рівне за тиждень 06.50, 20.05, 21.05, 00.30 Патр ль 07.10, 08.15, 17.30 М/ф 07.40 Феєрія мандрів 08.00 Кіноле торій 08.40, 04.50 «Правда життя» 09.10, 22.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю» 10.10, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00, 12.35 Т/с «CSI: Нью-Йор » 12.00 Т/с «Дете тиви» 13.30 Т/с «Пав тина - 4» 17.15 Веселі ро и 18.00, 19.00 Вітаємо Вас 18.45, 19.45, 20.45, 00.45 Новини Рівно о 19.30, 21.15 Бізнес Новини 20.15 Про оловне на „Рівне1” 21.25 Небесна олис ова 21.40 Чоловічі розва и 00.00 Шляхами Волині 01.10 Ритми ночі 02.10, 05.40 «Свідо » 02.35 «Речовий до аз» 03.25 М/с «Черепаш и-ніндзя» 03.50 «А енти вплив »

06.01, 23.30, 04.00 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40 «По ода на рортах» 06.20, 18.55, 23.45, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.30 «Рано на 5-м » 09.10, 23.50, 03.25, 04.15 «Бізнес-час» 09.15, 11.20, 12.20, 14.10, 16.10, 17.50 «По ода в У раїні» 09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 03.00 «Час новин» 10.30, 11.30, 12.30 «Прес- онференції прямом ефірі» 10.55, 18.10, 00.20 «По ода світі» 15.20, 16.20 «Час інтерв’ю» 17.25 «Територія за он » 18.00, 00.00 «Час новин» (рос.) 18.15 «Енер она ляд» 18.45 «Київсь ий час» 19.30 «Час: важливо» 21.00, 01.00, 05.00 «Час» 22.00, 01.50 «У раїнсь і пристрасті» 00.25 «Автопілот-новини» 00.35, 03.55, 04.55, 05.55 «О ляд преси»

06.50 «Реальні роші» 06.55 «Авто Жаба» 07.00 «В стами немовляти» 07.30 «Сам собі режисер» 08.40 «Найроз мніший» 10.20 Т/с «Два з половиною чолові и» 10.40 «КВН» 12.20 «Бійцівсь ий л б» 13.20 Т/с «При оди Гер леса» 15.10 Т/с «Таємниці Смолвіля» 17.00 Т/с «Одино і серця» 18.00 Т/с «Мережа» 19.00 Т/с «Наш домашній ма азин» 20.00 «У пош ах при од» 21.00 Т/с «Світлофор» 22.00, 01.10 Т/с «Надприродне» 23.00 «Ме си ансь і ані ли» 23.50 «15 хвилин до завтра» 00.15 Т/с «По идь и» 01.50 «Нічне життя»

06.00 Срібний апельсин 06.40 Події тижня 07.10, 18.00 Т/с Єфросинія. Продовження 08.20, 14.00 Т/с «Слід» 09.00, 11.00 Т/с «Гл хар. Продовження» 13.00 «Нехай оворять» 15.35, 01.00 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.00, 19.00 Події 17.15 Критична точ а 19.15 У раїна. 20 ро ів життя 19.20 Т/с «Мар ся. Випроб вання» 20.10 Т/с «Гл хар. Повернення» 22.10 Х/ф «Водний світ»

06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 00.00, 02.05 ТСН 07.15 М/с 09.25 К лінарне шо «Сма ємо» 10.00 «Е страсенси проти вчених» 10.55 «Здив й мене» 11.50 «Хован и» 12.45 «А т альний репортаж» 13.35, 02.20 Х/ф «Жін а-м ш етер» 17.20 «Шість адрів» 17.40 «Сімейні драми» 18.30 Т/с «Не бреши мені - 2» 20.15, 20.50 Т/с «Інтерни - 2» 21.15 «Діти напро ат» 22.15 «Ілюзія безпе и. Що пляшці?» 23.15 «Tkachenko.Ua» 00.15, 01.10 Т/с «За он і порядо » 05.15 Т/с «Тисяча і одна ніч»

05.20, 10.05 Х/ф 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новим ран ом 07.30, 20.30 Спорт Подробицях 09.10 Т/с «Повернення М хтара-2» 12.15 Т/с «Невидим и» 13.05 «Слідство вели...» 14.00 «Сімейний с д» 14.50 «Міжнародний фестиваль мор «Юрмала 2009» 16.30 «Жди меня» 18.10 «То -шо «Всі свої» 19.05 Т/с «Обр ч а» 20.00 «Подробиці» 20.35 Т/с «Свати 3» 21.40 «Шалена молодість моя або невідома Алла» 23.50 Д/ф

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 «Добрий рано » 09.15 «Контрольна за півля» 09.40 «Жити здорово!» 10.55, 04.05 «Модний виро » 12.15 «Людина і за он» 13.20 «Дете тиви» 14.00 Інші новини 14.20 «Зроз міти. Пробачити» 15.20 «Хоч знати» 15.55 «Поле ч дес» 16.55, 01.05 «Воля і справедливість» 18.40, 03.05 «Давай одр жимося!» 19.45, 02.00 «Нехай оворять» 21.00 «Час» 21.30 Т/с «Не при собі» 22.40 Т/с «Товариші поліцейсь і» 23.50 «Свід и» 00.45 Нічні новини

06.05, 01.30 «Бізнес+» 06.10 «До ментальний дете тив» 06.35 , 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 07.35, 17.00 «Давай одр жимося» 08.35, 09.40, 19.05 Зір ове життя 10.45 Х/ф «Час щастя-2» 12.45 «Битва е страсенсів» 14.55, 23.15 Т/с «Адво ат» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 20.10, 22.40 «Феномен» 01.20 «Вi на-Спорт» 01.35 Х/ф «Два бере и»

05.25 Сл жба розш дітей 05.35, 06.40 Світано 06.20, 07.35 Ділові фа ти 06.35, 09.10, 12.55, 19.10, 01.40 Спорт 07.40, 08.45, 12.45, 18.45, 22.30, 02.35 Фа ти 09.15 Х/ф «За ін «Дельта» 12.05 Ане доти по- раїнсь и 13.00 Море по оліно 13.45 Стоп-10 14.45 Х/ф «Непереможний» 19.15, 00.50 Надзвичайні новини 20.10 Т/с «Братани» 22.45, 03.05 Свобода слова 01.50 Т/с «У чорном спис -2»

РТБ, УТЗ 06.00 Переможний олос вір ючо о 06.30 М льтдарин и 07.00, 09.00 О ляд подій тижня 07.25 Кл б С пер ни и 07.45, 10.20, 11.00 М з. Фільм 08.05 ПіДеМо разом 08.20 Хітова вежа 08.55 Сл жба розш дітей 09.30, 18.30, 20.00 Один на один 10.00 А варі м 10.40 Фестивальний поді м 12.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 Інформаційний вип с «День» 12.20, 19.20, 21.20, 22.50 Телевізійна римінальна сл жба 13.00 Творчий вечір А. Паст шен а 17.10, 21.30 Європейсь ий дім 19.30 Соціальна допомо а 19.40 Офіційні новини 19.45 На добраніч аз а 20.30 Новини «П льс» 21.50 Західний е спрес 22.05 Почер долі. Алла Чер ха 22.25 М зичний алейдос оп 2 3 . 0 0 Міні-ф тбол. «Кардинал-Рівне»«Енер ія»(Львів) 00.30 повтор ран ово о ефір

05.45, 12.50 «Твою мам !» 06.10 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 07.00, 08.00 «Телеп зи и» 07.30, 08.30 «М льти з Л нті ом» 09.00, 16.00 Т/с «Ранет и» 10.00, 10.30, 17.00, 20.05, 14.30, 19.05 Т/с 11.20 «Жіноча лі а» 11.50 «Інт їція» 13.20, 18.25 «Маша & моделі» 14.00 «Це любов» 15.00 «Дом-2» 18.00, 21.25 «Зайцев +1» 21.55 Т/с «Реальні пацани» 22.20 Т/с «Щоденни и Темно о» 23.00 Т/с «Надприродне» 00.00 «Д рнєв +1» 00.30 «Дом-2. Спецвип с » 01.00 «До світан »

04.50 Т/с «Еври а» 05.30, 06.40 Kids’ Time 05.35 М/с «Нові при оди Бетмена» 05.55 М/с «Сімей а Аддамс 2» 06.45, 07.15, 07.40 «Підйом» 06.50 М/с «Дж манджи» 07.30, 09.00, 19.00, 00.30 Репортер 09.10 Х/ф «Моє життя в р їнах» 11.20 Т/с «Щасливі разом» 11.55 Здраст йте, я - ваша мама! 13.55 Т/с «Тат севі доч и» 14.50, 15.55 Teen Time 14.55 Т/с «Дрей і Джош» 16.00 Т/с «Др зі» 16.55, 23.35 Т/с Відчайд шні домо осподар и-6 17.55, 20.35 Т/с «Вороніни» 19.15, 00.50 Спортрепортер 19.25 Бать и і діти 21.35 Аферисти 22.35, 01.05 Новий по ляд 01.00 Сл жба розш дітей 01.50 Х/ф «Най ращий стрілець» 03.30 Зона ночі К льт ра 03.35, 03.50 Усмішни

06.00 Гаджет шо 06.20 Р йнівни и міфів 07.00, 05.00 Ме атренди 07.30, 12.20 Неймовірні фа ти 08.20, 09.20, 10.10 Ле ендарні створіння 11.00, 19.30 Г чна справа 11.40, 20.20 Фантастичні історії 13.00 Хіти Інтернет 13.30 Хіт-парад техні и 14.20, 03.00, 04.00 Top Gear 16.00 Невідома Європа 16.50 Правдиві історії 17.40 У пош ах правди 18.30, 21.10 «Намедни» 22.10 Інсайдер 22.40, 02.00 Вірт ози 23.30, 00.20 Божевільні

07.00 «Рано Росії» 11.05, 05.20 Х/ф «Жайвороно » 12.30 «Від Адама до атома» 13.00, 15.00, 19.00 Вісті 13.30, 04.35 Т/с «Маршр т милосердя» 14.15 «Кімната сміх » 15.30 Місцевий час. Вісті-Мос ва 15.50 «З новим домом!» 16.35 «Про най оловніше» 17.20, 03.05 Т/с «Слово жінці» 18.10, 03.50 Т/с «Єфросинія. Продовження» 19.45 «Прямий ефір» 20.35 Т/с «Гол б а» 22.15 Т/с «Особи, що охороняються» 23.00 Вісті.ru 23.15 «Чер овий по раїні» 00.05 «Вісті +» 00.20 «Влада фа т » 01.05 Новини льт ри 01.25 Т/с «Віра, Надія, Любов» 02.10 «Профіла ти а»

05.45, 10.10, 02.30 Твій хіт 06.00 Ж рфі с 06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00, 18.40, 23.25 24 одини Бізнес 07.20 Створи себе 07.25 «Життя зі зна ом +» 07.55 П’ятизір овий відпочино 08.25, 22.10 Амери ансь а осмічна одіссея 09.00, 21.10 Хіт-парад ди ої природи 11.10 Дитинство ди ій природі 12.15 По ляд майб тнє 16.25 Х/ф «Шашли » 18.10, 22.55 Живе ба атство У раїни 18.30, 20.30, 23.15, 03.00 «24 одини» 18.45, 20.50, 23.30 «Життя» 18.55 Подорож на рай світ 20.15, 05.45 Сильні світ сьо о 00.00 Таємниці долі 03.10, 05.10 Дива и 03.40 У раїнсь а революція

06.00 Махiнатори 06.25, 16.00 П“ята передача 06.50, 11.25, 01.40 Discovery: Прое т «Земля» 07.45, 18.15, 04.05 Я це працює 08.10, 18.45, 04.35 З чо о це зроблено? 08.40, 09.05, 22.50, 23.20 Кр тiше не прид маєш 09.35, 17.20, 02.40 Р йнiвни и ле енд 10.30, 15.05, 05.00 Брати по зброї 12.20, 12.45 На ова нефантасти а 13.15 Я влаштований Всесвiт 14.10, 19.10, 23.45 Top gear 16.25 Золота лихоман а 20.05 Життя на межi 21.00 Вижити двох 21.55 Смертельний лов 00.40 Вижити за б дь-я цiн 03.40 Блис авичнi атастрофи

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтийт рикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

Âiâòîðîê, 6 âåðåñíÿ 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 06.20, 06.35, 00.15, 00.35 Верти аль влади 06.45 Православний алендар 07.15 Ера бізнес 07.45 М льтфільм 08.15 О ляд преси 08.40, 00.50 Корисні поради 09.00, 21.00, 01.20 Підс м и дня 09.30 Світло 10.00 Від риття ІХ сесії Верховної Ради У раїни 12.10, 15.20, 18.45, 21.35, 05.50 Діловий світ 12.25 Хай щастить 12.45 Темний сил ет 13.05 Х/ф «Сходження» 15.10 Euronews 15.25 Т/с «Чотири тан істи і соба а» 19.00 Про оловне 19.40 Творчий вечір Петра Ма и 1 ч. 20.55 Офіційна хроні а 21.25 Світ спорт 21.40 221. Е стрений ви ли 21.45 Творчий вечір Петра Ма и 2 ч. 22.55 Трій а, Кено 23.00, 00.00 Підс м и 23.15 Від першої особи 00.30 Підс м и дайджест 01.45 Світ спорт 02.00 ТелеА адемія 03.00 Світло 03.30 М/с «Сандо ан» 04.00 Танці з зір ами (Італія). День 7, ч.1

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 00.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 00.30 Патр ль 07.15, 17.15 М/ф 08.30 Веселі ро и 08.40, 02.20, 05.40 «Свідо » 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю» 10.00, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Нью-Йор » 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.30 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів - 10» 13.30 Т/с «Next - 2» 15.35 Х/ф «Битва за Мос в » 17.30, 19.00 Вітаємо Вас 19.30, 21.15 Бізнес Новини 20.20 Феєрія мандрів 21.25 Небесна олис ова 21.40 „Модно” 00.00 К лінарне шо „СмачнОГО!” 01.10 Ритми ночі 02.50 «Правда життя» 03.40 М/с «Черепаш и-ніндзя» 04.05 «А енти вплив »

06.01, 21.40, 04.00 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.05, 18.40, 23.50 «По ода на рортах» 06.20, 18.55, 23.15, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.30 «Рано на 5-м » 09.10, 23.20, 03.25, 04.15 «Бізнес-час» 09.15, 11.20, 12.20, 14.10, 16.05, 17.55, 22.50 «По ода в У раїні» 09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 03.00 «Час новин» 10.30, 11.30, 12.30 «Прес- онференції прямом ефірі» 10.55, 18.10, 00.20 «По ода світі» 15.20 «Мотор-ТБ» 16.15, 17.15 «У раїнсь і пристрасті» 18.00, 00.00 «Час новин» (рос.) 18.15, 03.30 «А ро онтроль» 18.45, 23.00 «Київсь ий час» 19.30, 01.50 «Час: важливо» 21.00, 01.00, 05.00 «Час» 22.00, 02.30 «Народний онтроль» 23.30 «Територія за он » 23.55, 00.35, 03.55, 04.55, 05.55 «О ляд преси» 00.25 «Автопілот-новини» 04.30 «Феєрія мандрів»

06.50 «Реальні роші» 06.55 «Авто Жаба» 07.00 «В стами немовляти» 07.30 «Сам собі режисер» 08.30, 19.50 «У пош ах при од» 09.30 «Галілео» 10.30 Т/с «Два з половиною чолові и» 11.15, 18.45 Т/с «Наш домашній ма азин» 12.15, 20.45 Т/с «Світлофор» 13.10 Т/с «При оди Гер леса» 15.00 Т/с «Таємниці Смолвіля» 17.00 Т/с «Одино і серця» 17.50 Т/с «Мережа» 21.50, 01.10 Т/с «Надприродне» 22.45 «Ме си ансь і ані ли» 23.45 «15 хвилин до завтра» 00.15 Т/с «По идь и» 01.50 «Нічне життя»

05.00, 05.25 Т/с «Любов та інші д рниці» 05.45 Срібний апельсин 06.50, 17.00, 19.00, 03.40 Події 07.10, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.20, 14.00, 22.20 Т/с «Слід» 09.00 Т/с «Гл хар. Продовження» 11.00, 19.20 Т/с «Мар ся. Випроб вання» 12.00 Т/с «Дорожній патр ль - 6» 13.00, 04.40 «Нехай оворять» 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 04.00 Критична точ а 19.15 У раїна. 20 ро ів життя 20.20 Т/с «Гл хар. Повернення» 00.00 Т/с «Лицар дорі » 01.00 Х/ф «Водний світ» 03.15 Т/с «Безмовний свідо »

06.45 «Сл жба розш дітей» 06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.25 ТСН 07.15 М/с 09.55, 17.40 «Сімейні драми» 10.50, 18.30 Т/с «Не бреши мені - 2» 11.50 «Чесно» 12.45 «Ілюзія безпе и. Що пляшці?» 13.45, 05.10 Т/с «Тисяча і одна ніч» 15.20, 02.45 Т/с «Жіночі мрії про дале і раї» 16.20 «Міняю жін » 17.00 «ТСН. Особливе» 17.20 «Шість адрів» 20.15, 20.50 Т/с «Інтерни - 2» 21.15 «Міняю жін - 4» 22.25 «Гроші» 23.40 «Зняти все» 00.10, 01.05, 03.35, 04.25 Т/с «За он і порядо » 02.00 Т/с «Одр жені. З дітьми»

06.00, 04.45 Т/с «Спальний район» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новим ран ом 07.30, 20.30 Спорт Подробицях 09.10 Т/с «Повернення М хтара-2» 10.10 Т/с «Свати 3» 11.15 Д/с «Дете тиви» 12.15 Т/с «Невидим и» 13.15 «Слідство вели... з Леонідом Каневсь им» 14.10 «Сімейний с д» 15.10 «С дові справи» 16.05 Т/с «Каменсь а 3» 18.10 «То -шо «Всі свої» 19.05 Т/с «Обр ч а» 20.00, 03.20 «Подробиці» 20.35 Т/с «Свати 4» 2 1 . 4 0 Фестиваль «Crimea Music Fest» Від риття 00.50 Х/ф «Пере ладач а» 02.30 Д/ф «Теорія правди» 03.50 Телевізійна сл жба розш дітей 03.55 «Зна я ості»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 04.00 Новини 05.05 «Добрий рано » 09.15 «Контрольна за півля» 09.40 «Жити здорово!» 10.55, 04.05 «Модний виро » 12.15, 22.40 Т/с «Товариші поліцейсь і» 13.20 «Дете тиви» 14.00 Інші новини 14.20 «Зроз міти. Пробачити» 15.20 «Хоч знати» 15.40, 21.30 Т/с «Не при собі» 16.45, 01.00 «Воля і справедливість» 17.50 Ф тбол. Відбір овий матч Чемпіонат Європи 2012. Збірна Росії Збірна Ірландії. Прямий ефір 20.00, 01.50 «Нехай оворять» 21.00 «Час» 23.50 «Проти ночі» 00.40 Нічні новини 03.05 «Давай одр жимося!»

06.00, 01.50 «Бізнес+» 06.05 «До ментальний дете тив» 07.00 , 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 07.55, 17.00 «Давай одр жимося» 08.55, 19.05 Зір ове життя 10.00, 01.55 Х/ф «Молода др жина» 12.05 «Феномен» 14.50, 23.40 Т/с «Адво ат» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 20.10 «Фермер ш ає др жин » 22.40 «Кохана, ми вбиваємо дітей» 01.40 «Вi на-Спорт»

05.25, 03.05, 08.45, 12.45, 22.30 Фа ти 05.40, 06.45 Світано 06.25, 07.40 Ділові фа ти 06.40, 09.25, 12.55, 19.10, 02.10 Спорт 07.50 Ти не повіриш! 09.30, 19.15, 01.25 Надзвичайні новини 10.30, 16.35 Т/с «Літєйний» 12.40, 13.00 Ане доти по- раїнсь и 13.10 Прово атор 14.15, 20.10 Т/с «Братани» 18.45 Фа ты. Вечер 22.45 Х/ф «За ін «Дельта» 02.20 Т/с «У чорном спис -2» 03.35 Х/ф «Жнива»

РТБ, УТЗ 06.00 Переможний олос вір ючо о 06.30 М льтдарин и 06.55, 19.40 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 Інформаційний вип с «День» 07.20, 09.20, 19.20, 21.20, 22.50 Телевізійна римінальна сл жба 07.30 Кл б С пер ни и 0 7 . 5 0 Міні-ф тбол. «Кардинал-Рівне»«Енер ія»(Львів) 08.45 Західний е спрес 09.30, 12.30, 18.30 Один на один 10.00 Європейсь ий дім 10.20 А ми відпочиваємо 10.50 Соціальна допомо а 11.00 М з. Фільм 16.00 М льтдарин и 16.20 Пізнай світ 18.00 Без права на заб ття. Віль ірсь ий патріотизм 19.30 Сл жба розш дітей 19.45 На добраніч аз а 20.00 Громадсь а приймальня 20.30 Новини «П льс» 21.30 Перехрестя правди 21.50 Та е життя 22.10 Телеспорт 23.00 Житлова с бсидія. Хто на неї має право і я її отримати 23.10 Фестивальний поді м 23.30 Біоло і а 00.30 повтор ран ово о ефір

05.45, 12.50 «Твою мам !» 06.10 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 07.00, 08.00 «Телеп зи и» 07.30, 08.30 «М льти з Л нті ом» 09.00, 16.00 Т/с «Ранет и» 10.00, 17.00, 20.05 Т/с «Універ» 10.30 Т/с «Всі жін и відьми» 11.20 «Жіноча лі а» 11.50 «Інт їція» 13.20, 18.25 «Маша & моделі» 14.00, 19.05 Т/с «Моя пре расна няня» 15.00 «Дом-2» 18.00, 21.25 Т/с «Зайцев+1» 21.55 Т/с «Реальні пацани» 22.20 Т/с «Щоденни и Темно о» 23.00 Т/с «Надприродне» 00.00 Т/с «Реальні пацани» 00.30 «Дом-2. Спецвип с » 01.00 «До світан »

04.55 Т/с «Еври а» 05.30, 06.40 Kids’ Time 05.40 М/с «Нові при оди Бетмена» 06.00 М/с «При оди Дже и Чана» 06.45, 07.15, 07.40 «Підйом» 06.50 М/с «Дж манджи» 07.30, 09.00, 19.00, 00.55 Репортер 09.10 Х/ф «Най ращий стрілець» 11.55, 23.00 Т/с «Щасливі разом» 12.55 Бать и і діти 13.55 Т/с «Тат севі доч и» 14.50, 15.55 Teen Time 14.55 Т/с «Дрей і Джош» 16.00 Т/с «Др зі» 16.55, 00.00 Т/с «Відчайд шні домо осподар и-6» 17.55, 20.45 Т/с «Вороніни» 19.15, 01.10 Спортрепортер 19.25 Знов разом 21.50 Хто проти блондино ? 01.20 Х/ф «А адемія сно борда» 02.45, 03.35 Зона ночі 02.50, 03.40 Бо дан Хмельниць ий 04.20, 05.00 Зона ночі К льт ра 04.25 Ле ендарне парі 04.40 Шан йте майстрів замолод

06.00 Гаджет шо 06.20, 04.00, 05.00 Р йнівни и міфів 07.00 Хіти Інтернет 07.30, 12.20 Неймовірні фа ти 08.20, 09.20, 10.10 Дивовижні жін и 11.00, 19.30 Г чна справа 11.40, 20.20 Фантастичні історії 13.00, 03.00 Інсайдер 13.30 Хіт-парад техні и 14.20 Тан и. Т-34 15.10 Воїни. Спецпідрозділи 16.00 Невідома Європа 16.50 Правдиві історії 17.40 У пош ах правди 18.30 «Намедни» 21.10 Се ретні історії 22.10 І раш и для дорослих 22.40, 02.00 Вірт ози 23.30, 00.20 Божевільні 01.00 По ер Д ель 2 03.30 10 правил спіх

07.00 «Рано Росії» 11.05, 05.20 Х/ф «Почато » 12.30 «Від Адама до атома» 13.00, 15.00, 19.00 Вісті 13.30, 04.35 Т/с «Маршр т милосердя» 14.15, 22.15 Т/с «Особи, що охороняються» 15.30 Місцевий час. Вісті-Мос ва 15.50 «З новим домом!» 16.35 «Про най оловніше» 17.20, 03.05 Т/с «Слово жінці» 18.10, 03.50 Т/с «Єфросинія. Продовження» 19.45 «Прямий ефір» 20.35 Т/с «Гол б а» 23.00 Вісті.ru 23.15 «Зар чниці. Маршальсь і др жини» 00.05 «Вісті +» 00.20 «Під одним небом». Ми ита Стр ве 01.05 Новини льт ри 01.25 Т/с «Віра, Надія, Любов» 02.10 «Профіла ти а»

06.00, 18.45, 23.30 «Життя» 06.15 Сл жба розш дітей 06.20 М/ф 06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00, 18.30, 20.30, 23.15, 03.00 «24 одини» 07.10, 18.40, 23.25 24 одини Бізнес 07.15 Створи себе 07.20 «Життя зі зна ом +» 07.55, 22.30 Живе ба атство У раїни 08.25, 21.50 Амери ансь а осмічна одіссея 09.00, 20.50 Хіт-парад ди ої природи 10.10, 15.50, 02.30 Твій хіт 11.10 Подорож на рай світ 12.15 По ляд майб тнє 16.40 Х/ф «При оди Б ратіно» 18.15 Се ретні файли. Світ тварин 18.55 На перехрестях планети Земля 20.15, 05.45 Сильні світ сьо о 22.50 Світсь і хроні и 00.00 Таємниці долі 03.10, 05.15 Дива и 03.40 У раїнсь а революція 04.30 Провісни и незалежності

06.00 Махiнатори 06.25, 16.00 П“ята передача 06.50, 11.25, 01.40 Discovery: Прое т «Земля» 07.45, 18.15, 04.05 Я це працює 08.10, 18.45, 04.35 З чо о це зроблено? 08.40, 09.05, 22.50, 23.20 Кр тiше не прид маєш 09.35, 17.20, 02.40 Р йнiвни и ле енд 10.30, 15.05, 05.00 Брати по зброї 12.20 Вижити за б дь-я цiн 13.15 Вижити двох 14.10, 19.10, 23.45 Top gear 16.25 Золота лихоман а 20.05, 00.40 Ме аб дiвництва 21.00 Гi антсь i б дiвництва 21.55 Б дiвельна допомо а 03.40 Блис авичнi атастрофи


44 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 06.20, 06.35, 00.15, 00.35 Верти аль влади 06.45 Православний алендар 07.15 Ера бізнес 07.45 М льтфільм 08.15 О ляд преси 08.40, 00.50 Корисні поради 09.00, 21.00, 01.20 Підс м и дня 09.25 «Ле о б ти жін ою» 10.15 Т/с «Ро солана» 11.10 В остях Д. Гордона 12.10, 15.25, 18.45, 21.35, 05.50 Діловий світ 12.25 Наша пісня 13.15 Х/ф «Доля людини» 15.10 Euronews 15.30 Т/с «Чотири тан істи і соба а» 19.00 Про оловне 19.40 «Коханим жін ам». Ян Табачни 20.55 Офіційна хроні а 21.25 Світ спорт 21.45 221. Е стрений ви ли 21.50 Досвід 22.45 Ме алот 22.50 Трій а, Кено 23.00, 00.00 Підс м и 23.15 Від першої особи 00.30 Підс м и дайджест 01.45 Світ спорт 01.55 ТелеА адемія 02.55 Світло 03.20 М/с «Сандо ан» 04.10 Танці з зір ами (Італія). День 7, ч.2

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 00.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 00.30 Патр ль 07.15, 17.15 М/ф 08.15 Веселі ро и 08.25, 18.20 Чоловічі розва и 08.40, 02.15, 05.40 «Свідо » 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю» 10.00, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Нью-Йор » 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.30 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів - 10» 13.30 Т/с «Next - 2» 15.30 Х/ф «Битва за Мос в » 17.40, 19.00 Вітаємо Вас 19.30, 21.15 Бізнес Новини 20.15 Домашні любленці 21.25 Небесна олис ова 21.40 Сильні світ 00.00, 01.00 Ритми ночі 00.10 М зейОК! 02.40 «Речовий до аз» 03.00 «Мобільні розва и» 03.15 М/с «Черепаш и-ніндзя» 03.40 «Правда життя» 04.35 «А енти вплив »

ТЕЛЕАФІША

№33 від 31 серпня 2011 ро

Ñåðåäà, 7 âåðåñíÿ 06.01, 21.40, 04.00 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40, 23.50 «По ода на рортах» 06.20, 18.55, 23.15, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.30 «Рано на 5-м » 09.10, 23.20, 03.25, 04.15 «Бізнес-час» 09.15, 11.15, 12.10, 14.10, 16.10, 17.50, 22.50 «По ода в У раїні» 09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 03.00 «Час новин» 10.30 «Прес- онференції прямом ефірі» 10.55, 18.10, 00.20 «По ода світі» 11.20 «Енер она ляд» 12.15 «C анер» 15.20 «Здорові історії» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Вільна авань» 18.00, 00.00 «Час новин» (рос.) 18.15, 03.30 «Хроні а дня» 18.45, 23.00 «Київсь ий час» 19.30, 01.50 «Час: важливо» 21.00, 01.00, 05.00 «Час» 22.00, 02.30 «А цент» 23.30 «Драйв» 23.55, 00.35, 03.55, 04.55, 05.55 «О ляд преси» 00.25 «Автопілот-новини»

06.50 «Реальні роші» 06.55 «Авто Жаба» 07.00 «В стами немовляти» 07.30 «Сам собі режисер» 08.30, 19.50 «У пош ах при од» 09.30 «Галілео» 10.30 Т/с «Два з половиною чолові и» 11.15, 18.45 Т/с «Наш домашній ма азин» 12.15, 20.45 Т/с «Світлофор» 13.10 Т/с «При оди Гер леса» 15.00 Т/с «Таємниці Смолвіля» 17.00 Т/с «Одино і серця» 17.50 Т/с «Мережа» 21.50, 01.10 Т/с «Надприродне» 22.45 «Ме си ансь і ані ли» 23.45 «15 хвилин до завтра» 00.15 Т/с «По идь и» 01.50 «Нічне життя»

06.10 Срібний апельсин 06.50, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.10, 18.00 Т/с Єфросинія. Продовження 08.20, 14.00, 22.20 Т/с «Слід» 09.00 Т/с «Гл хар. Продовження» 11.00, 19.20 Т/с «Мар ся. Випроб вання» 12.00 Т/с «Дорожній патр ль - 7» 13.00, 04.30 «Нехай оворять» 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 03.50 Критична точ а 19.15 У раїна. 20 ро ів життя 20.20 Т/с «Гл хар. Повернення» 00.00 Т/с «Лицар дорі » 01.00 Х/ф «Аполлон 13» 05.15 Т/с «Любов та інші д рниці»

06.45 «Сл жба розш дітей» 06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.25 ТСН 07.15 М/с 09.55, 17.40 «Сімейні драми» 10.50, 18.30 Т/с «Не бреши мені - 2» 11.50 «Чесно» 12.45, 03.40 «Ілюзія безпе и. Тінь зір и. Фанати» 13.40, 05.10 Т/с «Тисяча і одна ніч» 15.05, 02.45 Т/с «Жіночі мрії про дале і раї» 16.05 «Міняю жін - 2» 17.00 «ТСН. Особливе» 17.20 «Шість адрів» 20.15, 20.50 Т/с «Інтерни - 2» 21.15 «Від пацан и до панян и - 2» 22.25 «Особиста справа» 23.40 «Зняти все» 00.10, 01.05, 04.25 Т/с «За он і порядо » 02.00 Т/с «Одр жені. З дітьми»

05.35, 16.05 Т/с «Каменсь а 3» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новим ран ом 07.30, 20.30 Спорт Подробицях 09.10 Т/с «Повернення М хтара-2» 10.10, 20.35 Т/с «Свати 4» 11.20 Д/с «Дете тиви» 12.15 Т/с «Невидим и» 13.15 «Слідство вели... з Леонідом Каневсь им» 14.10 «Сімейний с д» 15.10 «С дові справи» 18.10 «То -шо «Всі свої» 19.05 Т/с «Обр ч а» 20.00, 03.25 «Подробиці» 21.40 «Фестиваль «Crimea Music Fest». 1 он рсний день 00.55 Х/ф «Щит Бать івщини» 02.30 Д/ф «Теорія правди» 03.55 Телевізійна сл жба розш дітей 04.00 «Зна я ості» 04.45 Т/с «Спальний район»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 «Добрий рано » 09.15 «Контрольна за півля» 09.40 «Жити здорово!» 10.55, 04.05 «Модний виро » 12.15, 22.40 Т/с «Товариші поліцейсь і» 13.20 «Дете тиви» 14.00 Інші новини 14.20 «Зроз міти. Пробачити» 15.20 «Хоч знати» 15.55, 21.30 Т/с «Не при собі» 16.55, 01.05 «Воля і справедливість» 18.40, 03.05 «Давай одр жимося!» 19.45, 02.00 «Нехай оворять» 21.00 «Час» 23.50 Середовище проживання. «Ба ато м’яса з нічо о» 00.45 Нічні новини

06.00, 01.15 «Бізнес+» 06.05 «До ментальний дете тив» 06.55, 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 07.55, 17.00 «Давай одр жимося» 08.55, 19.00 Зір ове життя 10.00 Х/ф «Амери ансь а доч а» 12.05 «Фермер ш ає др жин » 13.55 «Кохана, ми вбиваємо дітей» 14.55, 23.00 Т/с «Адво ат» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 20.10, 22.40 «МастерШеф» 01.05 «Ві на-Спорт» 01.20 Х/ф «Дамсь е тан о»

05.10 Сл жба розш дітей 05.20, 02.25, 08.45, 12.45, 18.45, 22.30 Фа ти 05.40, 06.40 Світано 06.25, 06.35 Ділові фа ти 06.35, 09.20, 12.55, 19.10, 01.35 Спорт 07.45 Прово атор 09.30, 19.15, 00.40 Надзвичайні новини 10.35, 16.35 Т/с «Літєйний» 12.35, 13.00 Ане доти по- раїнсь и 13.15 Під прицілом 14.15, 20.10 Т/с «Братани» 22.45 Х/ф «Прямий онта т» 01.45 Т/с «У чорном спис -2» 03.00 Х/ф «Три оролі»

РТБ, УТЗ 06.00 Переможний олос вір ючо о 06.30 М льтдарин и 06.55, 19.40 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 Інформаційний вип с «День» 07.20, 09.20, 19.20 Телевізійна римінальна сл жба 07.30 Кл б С пер ни и 07.50 Біоло і а 08.10 Житлова с бсидія 08.20 Фестивальний поді м 08.40 Телеспорт 09.30 Громадсь а приймальня 10.00 Перехрестя правди 10.20 Без права на заб ття 10.40 Та е життя 11.00 М з. Фільм 12.30, 18.30, 20.00 Один на один 13.00 Концерт «Обіймись У раїно» 16.00 М льтдарин и 18.10 Мандри. Тара анів 17.00 У раїна: час місцевий 19.30 Сл жба розш дітей 19.45 На добраніч аз а 20.30 Новини «П льс» 21.20 М зичний алейдос оп 21.30 Б дьмо здорові 21.50 Лісовими стеж ами 22.00 Хітова вежа 22.50 Оформлюємо допомо на дитин 23.00 А ми відпочиваємо 23.30 Біоло і а 00.30 повтор ран ово о ефір

05.45, 12.50 «Твою мам !» 06.10 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 07.00, 08.00 «Телеп зи и» 07.30, 08.30 «М льти з Л нті ом» 09.00, 16.00 Т/с «Ранет и» 10.00, 17.00, 20.05 Т/с «Універ» 10.30 Т/с «Всі жін и відьми» 11.20 «Жіноча лі а» 11.50 «Інт їція» 13.20, 18.25 «Маша & моделі» 14.00, 19.05 Т/с «Моя пре расна няня» 15.00 «Дом-2» 18.00, 21.25 Т/с «Зайцев+1» 21.55 Т/с «Реальні пацани» 22.20 Т/с «Щоденни и Темно о» 23.00 Т/с «Надприродне» 00.00 Т/с «Реальні пацани» 00.30 «Дом-2. Спецвип с » 01.00 «До світан »

04.55 Т/с «Еври а» 05.30, 06.35 Kids’ Time 05.35 М/с «Нові при оди Бетмена» 06.00 М/с «При оди Дже и Чана» 06.40, 07.15, 07.40 «Підйом» 06.45 М/с «Дж манджи» 07.30, 09.00, 19.00, 00.35 Репортер 09.10 Х/ф «А адемія сно борда» 11.15, 22.35 Т/с «Щасливі разом» 12.45 Знов разом 13.55 Т/с «Тат севі доч и» 14.50, 15.55 Teen Time 14.55 Т/с «Дрей і Джош» 16.00 Т/с «Др зі» 16.55, 23.40 Т/с «Відчайд шні домо осподар и-6» 17.55, 20.35 Т/с «Вороніни» 19.15, 00.55 Спортрепортер 19.25 Між нами, сватами 21.35 Зроби мені смішно 01.05 Сл жба розш дітей 01.10 Х/ф «Джиллиан на її 37-й день народження» 03.00, 04.05 Зона ночі 03.05 Бо дан Хмельниць ий 0 4 . 1 0 С.Параджанов. Від ладена прем’єра 04.25, 04.55 Зона ночі К льт ра 04.30 Обожнювана

06.00 Гаджет шо 06.20, 13.30 Р йнівни и міфів 07.00 Інсайдер 07.30, 12.20 Неймовірні фа ти 08.20, 16.00 Невідома Європа 09.20, 16.50, 05.00 Правдиві історії 10.10, 17.40 У пош ах правди 11.00, 19.30 Г чна справа 11.40, 20.20 Фантастичні історії 13.00, 03.00 І раш и для дорослих 14.20 Повітряні бої. Нічні винищ вачі 15.10 Зброя людини. Морсь а піхота 18.30, 21.10 Се ретні історії 22.10 10 правил спіх 22.40, 02.00 Вірт ози 23.30, 00.20 Божевільні 01.00 Ме амоделі 03.30 Ме атренди 04.00 Неспортивне життя

07.00 «Рано Росії» 11.05, 05.20 Х/ф «Завтра б ла війна» 12.30 «Від Адама до атома» 13.00, 15.00, 19.00 Вісті 13.30, 04.35 Т/с «Маршр т милосердя» 14.15, 22.15 Т/с «Особи, що охороняються» 15.30 Місцевий час. Вісті-Мос ва 15.50 «З новим домом!» 16.35 «Про най оловніше» 17.20, 03.05 Т/с «Слово жінці» 18.10, 03.50 Т/с «Єфросинія. Продовження» 19.45 «Прямий ефір» 20.35 Т/с «Гол б а» 23.00 Вісті.ru 23.15 «Історичний процес» 00.45 «Вісті +» 01.05 Новини льт ри 01.25 Т/с «Віра, Надія, Любов» 02.10 «Профіла ти а»

06.00, 18.45, 20.50, 23.30 «Життя» 06.15 Сл жба розш дітей 06.20 М/ф 06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00, 18.30, 20.30, 23.15, 03.00 «24 одини» 07.10, 18.40, 23.25 24 одини Бізнес 07.15 Створи себе 07.20 «Життя зі зна ом +» 07.55, 22.55 Живе ба атство У раїни 08.25, 22.10 Амери ансь а осмічна одіссея 09.00, 21.10 Хіт-парад ди ої природи 10.10, 15.45, 02.30 Твій хіт 11.10 , 18.55 На перехрестях планети Земля 12.15 По ляд майб тнє 16.40 Х/ф «При оди Б ратіно» 18.15 Се ретні файли. Світ тварин 20.15, 05.45 Сильні світ сьо о 00.00 Таємниці долі 03.10, 05.10 Дива и 03.40 Провісни и незалежності

06.00 Махiнатори 06.25, 16.00 П“ята передача 06.50, 11.25, 01.40 Discovery: Прое т «Земля» 07.45, 18.15, 04.05 Я це працює 08.10, 18.45, 04.35 З чо о це зроблено? 08.40, 09.05, 22.50, 23.20 Кр тiше не прид маєш 09.35, 17.20, 02.40 Р йнiвни и ле енд 10.30, 15.05, 05.00 Брати по зброї 12.20 Ме аб дiвництва 13.15 Гi антсь i б дiвництва 14.10, 19.10, 23.45 Top gear 16.25 Золота лихоман а 20.05 Людина проти ди о о свiт 21.00, 21.30 Брати по трясовинi 21.55 Рiч овi монстри 00.40 Китовi вiйни: Гол а в сто сiна 03.40 Блис авичнi атастрофи

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

×åòâåð, 8 âåðåñíÿ 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 06.20, 06.35, 00.15, 00.35 Верти аль влади 06.45 Православний алендар 07.15 Ера бізнес 07.45 М льтфільм 08.15 О ляд преси 08.40, 00.50 Корисні поради 09.00, 21.00, 01.20 Підс м и дня 09.25 Кни а.ua 09.45 «Ле о б ти жін ою» 10.10 Т/с «Ро солана» 11.10 Здоров’я 12.10, 15.25, 18.45, 21.35, 05.50 Діловий світ 12.25 А дієнція. Країни від А до Я 13.00 Кро до зіро . Євробачення 13.40 Х/ф «Я зробив се, що мі » 15.15 Euronews 15.30 Т/с «Чотири тан істи і соба а» 19.00 Про оловне 19.30 «К льт особистості». Ю.Рибчинсь ий представляє Г.Татарчен а 20.55 Офіційна хроні а 21.25 Світ спорт 21.45 221. Е стрений ви ли 21.55 Бо атирсь і і ри 22.55 Трій а, Кено 23.00, 00.00 Підс м и 23.15 Від першої особи 00.30 Підс м и дайджест 01.45 Світ спорт 01.55 ТелеА адемія 02.55 Світло 03.20 М/с «Сандо ан» 04.10 Танці з зір ами (Італія). День 8, ч.1

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 00.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 00.30 Патр ль 07.15, 08.20, 17.25 М/ф 08.40, 02.35, 05.40 «Свідо » 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю» 10.00, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Нью-Йор » 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.30 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів - 10» 13.30 Т/с «Next - 2» 15.30 Х/ф «Битва за Мос в » 17.15 Веселі ро и 18.30, 19.00 Вітаємо Вас 19.30, 21.15 Бізнес Новини 20.15 Зроблено р ами 21.25 Небесна олис ова 21.40 Чоловічі розва и 00.00, 01.00 Ритми ночі 00.15 „Модно” 01.30 «Ле енди арно о розш » 03.00 «Речовий до аз» 03.50 М/с «Черепаш и-ніндзя» 04.15 «Правда життя» 04.40 «А енти вплив »

06.01, 21.40 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40, 23.50 «По ода на рортах» 06.20, 18.55, 23.30, 00.20, 04.20 «Час спорт » 06.30 «Рано на 5-м » 09.10, 23.40, 03.24, 04.15 «Бізнес-час» 09.15, 11.20, 12.20, 14.10, 16.10, 17.50 «По ода в У раїні» 09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30 «Час новин» 10.30, 11.30, 12.30 «Прес- онференції прямом ефірі» 10.55, 18.10, 00.25 «По ода світі» 15.20 «Життя в задоволення» 16.20 «Драйв» 16.40 «Трансмісія» 17.25, 18.15, 04.40 «А цент» 18.00, 00.00, 04.00, 05.00 «Час новин» (рос.) 18.45, 04.30 «Київсь ий час» 19.30, 02.15, 05.15 «Час: важливо» 21.00, 03.00 «Час» 22.00, 01.00 «РесП блі а з Анною Без ли » 23.55, 04.25 «О ляд преси» 00.30, 03.30 «Автопілот-новини» 03.40 «Машина час »

06.45 «Сл жба розш дітей» 06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.20 ТСН: «Телевізійна сл жба новин» 07.15 М/с 09.55, 17.40 «Сімейні драми» 10.50, 18.30 Т/с «Не бреши мені - 2» 11.50 «Чесно» 12.45, 03.35 «Ілюзія безпе и» 13.40, 05.10 Т/с «Тисяча і одна ніч» 15.05, 02.45 Т/с «Жіночі мрії про дале і раї» 16.05 «Міняю жін - 2» 17.00 «ТСН. Особливе» 17.20 «Шість адрів» 20.15, 20.50 Т/с «Інтерни - 2» 21.15 «Чотири весілля» 22.25 Т/с «Теорія брехні - 3» 23.35 «Зняти все» 00.05, 01.00 Т/с «За он і порядо » 01.55 Т/с «Одр жені. З дітьми « 04.20 Т/с «За он і порядо »

06.50 «Реальні роші» 06.55 «Авто Жаба» 07.00 «В стами немовляти» 07.30 «Сам собі режисер» 08.30, 19.50 «У пош ах при од» 09.30 «Галілео» 10.30 Т/с «Два з половиною чолові и» 11.15, 18.45 Т/с «Наш домашній ма азин» 12.15, 20.45 Т/с «Світлофор» 13.10 Т/с «При оди Гер леса» 15.00 Т/с «Таємниці Смолвіля» 17.00 Т/с «Одино і серця» 17.50 Т/с «Мережа» 21.50, 01.10 Т/с «Надприродне» 22.45 «Ме си ансь і ані ли» 23.45 «15 хвилин до завтра» 00.15 Т/с «По идь и» 01.50 «Нічне життя»

05.35 Т/с «Каменсь а 3» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новим раном 07.30, 20.30 Спорт Подробицях 09.10 Т/с «Повернення М хтара-2» 10.10, 20.35 Т/с «Свати 4» 11.20 Д/с «Дете тиви» 12.15 Т/с «Невидим и» 13.15 «Слідство вели... з Леонідом Каневсь им» 14.10 «Сімейний с д» 15.10 «С дові справи» 16.05 Т/с «Каменсь а 4» 18.10 «То -шо «Всі свої» 19.05 Т/с «Обр ч а» 20.00, 03.35 «Подробиці» 21.40 «Фестиваль «Crimea Music Fest» Ме а-Концерт 01.10 Х/ф «Приречені на війн » 02.50 Д/ф «Теорія правди» 04.05 Телевізійна сл жба розш дітей 04.40 Т/с «Спальний район»

06.00 Срібний апельсин 06.50, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.10, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.20, 14.00, 22.20 Т/с «Слід» 09.00 Т/с «Гл хар. Продовження» 11.00, 19.20 Т/с «Мар ся. Випроб вання» 12.00 Т/с «Дорожній патр ль - 7» 13.00, 04.30 «Нехай оворять» 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 03.50 Критична точ а 20.20 Т/с «Гл хар. Повернення» 00.00 Т/с «Лицар дорі » 01.00 Х/ф «Самотня біла жін а» 03.00 Т/с «Безмовний свідо » 05.15 Т/с «Любов та інші д рниці»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 «Добрий рано » 09.15 «Контрольна за півля» 09.40 «Жити здорово!» 10.55, 04.05 «Модний виро » 12.15, 22.40 Т/с «Товариші поліцейсь і» 13.20 «Дете тиви» 14.00 Інші новини 14.20 «Зроз міти. Пробачити» 15.20 «Хоч знати» 15.55, 21.30 Т/с «Не при собі» 16.55, 01.05 «Воля і справедливість» 18.40, 03.05 «Давай одр жимося!» 19.45, 02.00 «Нехай оворять» 21.00 «Час» 23.50 «Людина і за он» 00.45 Нічні новини

06.15, 01.50 «Бізнес+» 06.20 «До ментальний дете тив» 06.45 , 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 07.45, 17.00 «Давай одр жимося» 08.45 Х/ф «Балам т» 10.40 Х/ф «При оди Шерло а Холмса і до тора Ватсона» 14.55, 23.50 Т/с «Адво ат» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 19.05 Зір ове життя 20.10, 22.40 «Зважені та щасливі» 01.40 «Вi на-Спорт» 01.55 Х/ф «Ш ільний вальс»

05.20, 02.30, 08.45, 12.45, 18.45, 22.30 Фа ти 05.35, 06.40 Світано 06.25, 07.35 Ділові фа ти 06.35, 09.25, 12.55, 19.10, 01.35 Спорт 07.45 Ма сим м в У раїні 09.30, 19.15, 00.45 Надзвичайні новини 10.35, 16.35 Т/с «Літєйний» 12.35, 13.00 Ане доти по- раїнсь и 13.15 Стоп-10 14.15, 20.10 Т/с «Братани» 22.45 Х/ф «Небезпечна астроль» 01.50 Т/с «У чорном спис -2» 03.00 Х/ф «Прямий онта т»

РТБ, УТЗ 06.00 Переможний олос вір ючо о 06.30 М льтдарин и 06.55, 19.40 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 Інформаційний вип с «День» 07.20, 09.20, 12.20, 19.20, 21.20, 22.50 Телевізійна римінальна сл жба 07.30 Кл б С пер ни и 07.50 Біоло і а 08.20, 15.30 Фестивальний поді м 09.30, 12.30, 18.30 Один на один 10.00 Б дьмо здорові 10.20, 18.00 Хітова вежа 10.50 Лісовими стеж ами 15.50 Оформлюємо допомо на дитин 16.00 М льтдарин и 17.30 А ми відпочиваємо 19.30 Сл жба розш дітей 19.45 На добраніч аз а 20.00 Громадсь а приймальня 20.30 Новини «П льс» 21.30 Зона онфлі т 21.50 Мандри 22.10 Молодіжний прорив 23.00 Ч жих дітей не б ває 23.15 Біоло і а 23.45 М зичний алейдос оп 00.30 повтор ран ово о ефір

05.45, 12.50 «Твою мам !» 06.10 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 07.00, 08.00 «Телеп зи и» 07.30, 08.30 «М льти з Л нті ом» 09.00, 16.00 Т/с «Ранет и» 10.00, 17.00, 20.05 Т/с «Універ» 10.30 Т/с «Всі жін и відьми» 11.20 «Жіноча лі а» 11.50 «Інт їція» 13.20, 18.25 «Маша & моделі» 14.00, 19.05 Т/с «Моя пре расна няня» 15.00 «Дом-2» 18.00, 21.25 Т/с «Зайцев+1» 21.55 Т/с «Реальні пацани» 22.20 Т/с «Щоденни и Темно о» 23.00 Т/с «Надприродне» 00.00 Т/с «Реальні пацани» 00.30 «Дом-2. Спецвип с » 01.00 «До світан »

04.55 Т/с «Еври а» 05.35, 06.40 Kids’ Time 05.40 М/с «При оди Дже и Чана» 06.45, 07.15, 07.40 «Підйом» 06.50 М/с «Дж манджи» 07.30, 09.00, 19.00, 00.50 Репортер 09.10 Х/ф «Спра а швид ості» 11.20, 22.50 Т/с «Щасливі разом» 12.55 Між нами, сватами 13.55 Т/с «Тат севі доч и» 14.50, 15.55 Teen Time 14.55 Т/с «Дрей і Джош» 16.00 Т/с «Др зі» 16.55, 23.55 Т/с «Відчайд шні домо осподар и-6» 17.55, 20.40 Т/с «Вороніни» 19.15, 01.10 Спортрепортер 19.25 Двоє на одній хні 21.40 Мрії зб ваються 01.20 Сл жба розш дітей 01.25 Х/ф «Поетична Джастис» 03.05 Зона ночі 03.10 Іван Мазепа 04.10, 04.50 Зона ночі К льт ра 04.15 Кня иня Оль а 04.30 Мальовнича У раїна - «Мрія»

06.00 Гаджет шо 06.20, 13.30 Р йнівни и міфів 07.00 І раш и для дорослих 07.30, 12.20 Неймовірні фа ти 08.20 Невідома Європа 09.20, 16.50, 05.00 Правдиві історії 10.10, 17.40 У пош ах правди 11.00, 19.30 Г чна справа 11.40, 20.20 Фантастичні історії 13.00, 03.00 10 правил спіх 14.20 Воїни. Спецпідрозділи 15.10 Тан и. Т-34 16.00 Невідома Австралія 18.30, 21.10 Се ретні історії 22.10 Ме атренди 22.40, 02.00 Вірт ози 23.30, 00.20 Божевільні 01.00 Ме амоделі 03.30 Хіти Інтернет 04.00 Неспортивне життя

07.00 «Рано Росії» 11.05, 05.20 Х/ф «Женя, Женеч а і «Катюша» 12.30 «Від Адама до атома» 13.00, 15.00, 19.00 Вісті 13.30, 04.35 Т/с «Маршр т милосердя» 14.15, 22.15 Т/с «Особи, що охороняються» 15.30 Місцевий час. Вісті-Мос ва 15.50 «З новим домом!» 16.35 «Про най оловніше» 17.20, 03.05 Т/с «Слово жінці» 18.10, 03.50 Т/с «Єфросинія. Продовження» 19.45 «Прямий ефір» 20.35 Т/с «Гол б а» 23.00 Вісті.ru 23.15 «Двобій» 00.05 «Вісті +» 00.20 «Повернення». Ми ола Пиро ов 01.05 Новини льт ри 01.25 Т/с «Віра, Надія, Любов» 02.10 «Профіла ти а»

06.00, 18.45, 23.30 «Життя» 06.15 Сл жба розш дітей 06.20 М/ф 06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00, 18.30, 20.30, 23.15, 03.00 «24 одини» 07.10, 18.40, 23.25 24 одини Бізнес 07.15 Створи себе 07.20 «Життя зі зна ом +» 07.55, 22.35 Живе ба атство У раїни 08.25, 21.50 Амери ансь а осмічна одіссея 09.00, 20.50 Хіт-парад ди ої природи 10.10, 15.45, 02.30 Твій хіт 11.10 , 18.55 На перехрестях планети Земля 12.15 По ляд майб тнє 16.35 Х/ф «Кл б шпи нів» 20.15, 05.50 Сильні світ сьо о 22.50 Портрети ди ої природи 00.00 Таємниці долі 03.10, 05.15 Дива и 03.40 Провісни и незалежності 04.30 Трипільці

06.00 Махiнатори 06.25, 16.00 П“ята передача 06.50, 11.25, 01.40 Discovery: Прое т «Земля» 07.45, 18.15, 04.05 Я це працює 08.10, 18.45, 04.35 З чо о це зроблено? 08.40, 09.05, 22.50, 23.20 Кр тiше не прид маєш 09.35, 17.20, 02.40 Р йнiвни и ле енд 10.30, 15.05, 05.00 Брати по зброї 12.20 Смертельний лов 13.15, 13.40 Брати по трясовинi 14.10, 19.10, 23.45 Top gear 16.25 Золота лихоман а 20.05, 00.40, 20.35, 01.10 Хлопцi з арматами 21.00 Я ер вати атомним пiдводним човном 21.55 Бойовi машини з Май ом Брюєром 03.40 Блис авичнi атастрофи


ТЕЛЕАФІША

№33 від 31 серпня 2011 ро

Ï`ÿòíèöÿ, 9 âåðåñíÿ 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 16.35 Новини 06.10, 07.05, 08.05 Спорт 06.20, 06.35, 00.15, 00.35 Верти аль влади 06.45 Православний алендар 07.15 Ера бізнес 07.45 М льтфільм 08.15 О ляд преси 08.40, 00.50 Корисні поради 09.00, 21.00, 01.25 Підс м и дня 09.25 Д/ф «Сімдесятни и. Ві тор Іванов» 10.10 Т/с «Ро солана» 11.10 «Віра. Надія. Любов» 12.10, 15.25, 21.20, 05.50 Діловий світ 12.25 «Надвечір’я» з Т. Щербатю 12.55 О олиця 13.25 Х/ф «Т нель» 15.15 Euronews 15.35 Т/с «Чотири тан істи і соба а» 17.00 Ш стер-Live 18.55 Ф тбол. Чемпіонат У раїни. «Шахтар» (Донець ) - «Волинь» (Л ць ) 19.45 В ПЕРЕРВІ: Ма істраль 21.25 Ш стер-Live 00.00 Підс м и 00.30 Підс м и дайджест 01.20 Трій а, Кено 01.45 Ш стер-Live 02.45 Світло 03.10 Хіт-парад «Національна двадцята» (із с рдопере ладом) 04.05 Танці з зір ами (Італія). День 8, ч.2

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 00.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 00.30 Патр ль 07.20, 08.20 М/ф 08.40, 02.10, 05.40 «Свідо » 09.00 , 22.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю» 10.00, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Нью-Йор » 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.30 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів - 10» 13.30 Т/с «Next - 2» 15.35 Х/ф «Битва за Мос в » 17.30, 19.00 Вітаємо Вас 18.25 Прес-по ляд з В. С ринсь им 19.30, 21.15 Бізнес Новини 20.15 К лінарне шо „СмачнОГО!” 21.25 Небесна олис ова 21.40 Кіноле торій 00.00 Прес-по ляд з В. С ринсь им 00.10 Домашні любленці 01.00 Ритми ночі 02.35 «Правда життя» 03.40 М/с «Черепаш и-ніндзя» 04.00 «А енти вплив »

06.01, 21.40, 04.00 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 18.40, 23.50 «По ода на рортах» 06.20, 18.55, 23.15, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.30 «Рано на 5-м » 09.10, 23.20, 03.25, 04.15 «Бізнес-час» 09.15, 11.10, 12.20, 14.10, 16.10, 22.50 «По ода в У раїні» 09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.30, 03.00 «Час новин» 10.30, 12.30 «Прес- онференції прямом ефірі» 10.55, 18.10, 00.20 «По ода світі» 11.15 «С анер» 15.20 «Своїми очима» 16.30 «РесП блі а з Анною Без ли » 18.00, 00.00 «Час новин» (рос.) 18.15, 22.00, 02.30 «Ві но Європ » 18.45, 23.00 «Київсь ий час» 19.30, 01.50 «Час: важливо» 21.00, 01.00, 05.00 «Час» 23.30 «Трансмісія» 23.55, 00.35, 03.55, 04.55, 05.55 «О ляд преси» 00.25 «Автопілот-новини» 03.30 «Машина час »

06.50 «Реальні роші» 06.55 «Авто Жаба» 07.00 «В стами немовляти» 07.30 «Сам собі режисер» 08.30 «У пош ах при од» 09.30 «Галілео» 10.30 Т/с «Два з половиною чолові и» 11.15 Т/с «Наш домашній ма азин» 12.15 Т/с «Світлофор» 13.10 Т/с «При оди Гер леса» 15.00 Т/с «Таємниці Смолвіля» 17.00 Т/с «Одино і серця» 18.00 «КВН» 19.50 «Вели а різниця» 21.00 «Бійцівсь ий л б» 22.00 «Обережно! Кастин !» 22.45 «Ме си ансь і ані ли» 23.45 «15 хвилин до завтра» 00.15 Х/ф «В онта ті» 02.00 «Нічне життя»

06.00 Срібний апельсин 06.50, 17.00, 19.00, 03.40 Події 07.10, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.20, 14.00 Т/с «Слід» 09.00 Т/с «Гл хар. Продовження» 11.00, 19.20 Т/с «Мар ся. Випроб вання» 12.00 Т/с «Дорожній патр ль - 7» 13.00, 04.40 «Нехай оворять» 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 04.00 Критична точ а 20.20 Т/с «Гл хар. Повернення» 22.20 Т/с «Сліпа ля - 4» 02.00 Х/ф «Довічно!» 05.25 Т/с «Любов та інші д рниці»

06.45 «Сл жба розш дітей» 06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН 07.15 М/с 09.55, 17.40 «Сімейні драми» 10.50, 18.30 Т/с «Не бреши мені - 2» 11.50 «Чесно» 12.45, 03.50 «Ілюзія безпе и» 13.40 Т/с «Тисяча і одна ніч» 15.05, 03.00 Т/с Жіночі мрії про дале і раї 16.05 «Міняю жін - 2» 17.00 «ТСН. Особливе» 17.20 «Шість адрів» 20.15 Х/ф «Міцний орішо - 4» 22.45 «Вели а різниця по- раїнсь ом . Най раще» 23.45, 00.40, 04.35, 05.30 Т/с «За он і порядо . Злочинний намір» 01.35 Х/ф «Фантазер»

05.30, 16.05 Т/с «Каменсь а 4» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новим ран ом 07.30, 20.30 Спорт Подробицях 09.10 Т/с «Повернення М хтара-2» 10.10 Т/с «Свати 4» 11.20 Д/с «Дете тиви» 12.00, 18.00 «Новини» 12.15 Т/с «Невидим и» 13.15 «Слідство вели... з Леонідом Каневсь им» 14.10 «Сімейний с д» 15.10 «С дові справи» 18.10 «То -шо «Всі свої» 19.05 Т/с «Обр ч а» 20.00, 03.20 «Подробиці» 20.35 «Фестиваль «Crimea Music Fest» 23.35 «Вели а політи а з Єв енієм Кисельовим» 02.00 Х/ф «Випад овий запис» 04.10 Т/с «Спальний район»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 05.05 «Добрий рано » 09.15 «Контрольна за півля» 09.40 «Жити здорово!» 10.55 «Модний виро » 12.15 Т/с «Товариші поліцейсь і» 13.20 «Дете тиви» 14.00 Інші новини 14.20 «Зроз міти. Пробачити» 15.20, 05.30 «Хоч знати» 15.55 Т/с «Не при собі» 16.55 «Че ай на мене» 18.40 «Поле ч дес» 19.45 «Нехай оворять» 21.00 «Час» 21.30 Ювілейний фестиваль «Голосливий КіВін». К бо власни ів б а 00.40 Х/ф «Подвійний об ін» 02.05 Х/ф «Я вас тепер називати?...» 03.45 Х/ф «Вчора, сьо одні і завжди» 04.45 «До и всі вдома»

06.15, 02.35 «Бізнес+» 06.20 «До ментальний дете тив» 06.45 Зір ове життя 07.45 Х/ф «Ш ільний вальс» 09.45 Х/ф «Особисте життя лі аря Селіванової» 17.45, 22.00 «Вi на-Новини» 17.55 Х/ф «Операція «И» та інші при оди Ш ри а» 20.00, 22.45 «Національне талант-шо «Танцюють всі!-4» 23.40 «В соЛапоХвіст» 00.45 Х/ф «Амери ансь а доч а» 02.25 «Вi на-Спорт»

05.10 Сл жба розш дітей 05.20, 08.45, 12.45, 18.45 Фа ти 05.35, 06.40 Світано 06.25, 07.35 Ділові фа ти 06.35, 09.25, 12.55, 19.10, 02.20 Спорт 07.45 Стоп-10 09.30 Надзвичайні новини 10.35, 16.35 Т/с «Літєйний» 12.35, 13.00 Ане доти по- раїнсь и 13.20 Прово атор 14.15 Т/с «Братани» 19.15 Джентльмени на дачі 20.25 Х/ф «С арб нації» 23.20 Х/ф «Беов льф» 01.30 Самозванці 02.55 Х/ф «Небезпечна астроль»

РТБ, УТЗ 06.00 Переможний олос вір ючо о 06.30 М льтдарин и 06.55, 19.40 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 Інформаційний вип с «День» 07.20, 09.20, 19.20, 21.20, 22.50 Телевізійна римінальна сл жба 07.30, 11.30 Кл б С пер ни и 07.50 Біоло і а 08.20 Про сім’ю 08.45 Ч жих дітей не б ває 09.30 Громадсь а приймальня 10.00, 17.50 Мандри 10.20 Зона онфлі т 10.40, 18.10 Молодіжний прорив 16.00 М льтдарин и 16.20 Юна зір а 16.40 Концерт оле тивів ПДМ 2 ч. 17.10 Фестивальний поді м 17.30 Зона онфлі т 18.30, 20.00 Один на один 19.30 З любов’ю бать ів та пі л ванням держави 19.45 На добраніч аз а 20.30 Новини «П льс» 21.30 По орина 21.50 У пош ах ле енд 22.00 День в м зеї 23.00 Телеспорт 23.30 Зміни свій світ 00.30 повтор ран ово о ефір

05.45, 12.50 «Твою мам !» 06.10 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 07.00, 08.00 «Телеп зи и» 07.30, 08.30 «М льти з Л нті ом» 09.00, 16.00 Т/с «Ранет и» 10.00, 17.00, 20.05 Т/с «Універ» 10.30 Т/с «Всі жін и відьми» 11.20 «Жіноча лі а» 11.50 «Інт їція» 13.20, 18.25 «Маша & моделі» 14.00, 19.05 Т/с «Моя пре расна няня» 15.00 «Дом-2» 18.00, 21.25 Т/с «Зайцев+1» 21.55 Т/с «Реальні пацани» 22.20 «Теорія зради» 23.00 Т/с «Надприродне» 00.00 Т/с «Реальні пацани» 00.30 «Дом-2. Спецвип с » 01.00 «До світан »

45 07.00 «Рано Росії» 11.05 «Чорні діри. Білі плями» 11.45 «Володимир Даш евич.Доля в м зиці» 12.30 «П’ятий вимір» 13.00, 15.00, 19.00 Вісті 13.30, 04.35 Т/с «Маршр т милосердя» 14.15 Т/с «Особи, що охороняються» 15.30 Місцевий час. Вісті-Мос ва 15.50 «З новим домом!» 16.35 «Про най оловніше» 17.20, 03.05 Т/с «Слово жінці» 18.10, 03.50 Т/с «Єфросинія. Продовження» 19.45 «Прямий ефір» 20.35, 05.20 «Юрмала - 2011» 22.10 Х/ф «Помста» 23.45 Вісті.ru. П’ятниця 00.15 Х/ф «Бать и і діди» 01.35 Х/ф «Че айте листів»

04.50 Т/с «Еври а» 05.35 Сл жба розш дітей 05.40, 06.40 Kids’ Time 05.45 М/с «При оди Дже и Чана» 06.45, 07.15, 07.40 «Підйом» 06.50 М/с «Дж манджи» 07.30, 09.00, 19.00, 00.50 Репортер 09.10 Х/ф «Майже ерої» 11.15 Т/с «Грань-2» 16.00 Т/с «Др зі» 16.55 Т/с «Відчайд шні домо осподар и-7» 17.55 Т/с «Вороніни» 19.15, 01.05 Спортрепортер 19.35 Здраст йте, я - ваша мама! 21.30 Інт їція 22.40 Х/ф «Сили природи» 01.15 Х/ф «Кр тий тат сь» 02.45, 03.45 Зона ночі 02.50 Вище неба 03.20 Десята м за в У раїні 03.50 Геор ій Нарб т. Живі артини 04.10, 04.40 Зона ночі К льт ра 04.15 С мний П’єро

06.00, 18.45, 20.50 «Життя» 06.20 М/ф 06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00, 18.30, 20.30, 03.00 «24 одини» 07.10, 18.40 24 одини Бізнес 07.15 Створи себе 07.20 «Життя зі зна ом +» 07.55 Живе ба атство У раїни 08.25, 22.10 Амери ансь а осмічна одіссея 09.00, 21.10 Хіт-парад ди ої природи 10.10, 15.45, 02.30 Твій хіт 11.10, 18.55 На перехрестях планети Земля 12.15 По ляд майб тнє 16.30 Х/ф «Червоні росів и» 20.15, 05.30 Сильні світ сьо о 00.00 Таємниці долі 03.10, 05.05 Дива и 03.30 Трипільці

06.00 Гаджет шо 06.20, 13.30, 05.00 Р йнівни и міфів 07.00 10 правил спіх 07.30, 12.20 Неймовірні фа ти 08.20 Невідома Австралія 09.20, 16.50 Правдиві історії 10.10, 17.40 У пош ах правди 11.00 Г чна справа 11.40, 19.30, 20.30, 21.30 Фантастичні історії 13.00 Ме атренди 14.20 Зброя людини. Морсь а піхота 15.10 Повітряні бої. Нічні винищ вачі 16.00 Невідома Австралія. Серце п стелі 18.30 Се ретні історії 22.40, 03.00 Вірт ози 23.30, 00.20 Божевільні 01.00 По ер. Євро По ер Т р. Берлін. П’ята частина 02.00 Ме амоделі 04.00 Ударна хвиля

06.00 Махiнатори 06.25, 16.00 П“ята передача 06.50, 11.25, 01.40 Discovery: Прое т «Земля» 07.45, 18.15, 04.05 Я це працює 08.10, 18.45, 04.35 З чо о це зроблено? 08.40, 09.05, 22.50, 23.20 Кр тiше не прид маєш 09.35, 17.20, 02.40 Р йнiвни и ле енд 10.30, 15.05, 05.00 Брати по зброї 12.20, 12.45 Хлопцi з арматами 13.15 Я ер вати атомним пiдводним човном 14.10, 19.10, 23.45 Top gear 16.25 Золота лихоман а 20.05, 00.40, 20.35, 01.10 На ова нефантасти а 21.00 Космiчнi першопроходцi 21.55 Я влаштований Всесвiт 03.40 Блис авичнi атастрофи

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

Ñóáîòà, 10 âåðåñíÿ 06.00 Ран ова молитва 06.10 М льтфільм 06.20 Світ православ’я 07.00 Ера здоров’я 07.30, 00.50 Корисні поради 07.45 На олімпійсь ий Лондон 08.00 Ш стер-Live 12.30 Глибинне б ріння 13.00 Наша пісня 13.45 Країна я ості 14.10 Контрольна робота 14.35 Світ атома 14.55 Форм ла-1. Гран-прі Італії. Кваліфі ація 16.30 Золотий са 16.55 Ф тбол. Товарись ий матч «Ле енди ф тбол ». Команда ле енд «Динамо» - Команда зіро європейсьо о ф тбол 17.50 В ПЕРЕРВІ: Зелений оридор 18.55 Концертна про рама до Дня знань 21.00, 01.20 Підс м и дня 21.40 М.Поплавсь ий «Я раїнець» 22.45 Ме алот 22.50 Трій а, Кено 23.00 Ультра. Тема 23.20 Ера здоров’я 23.45 Питання з О.Березовсь ою 00.00 День знань 02.00 ТелеА адемія 02.55 М/с «Сандо ан» 04.10 Танці з зір ами (Італія). День 9, ч.1

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30 Бізнес Новини 06.45, 07.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 18.20 Патр ль 07.15 Прес-по ляд з В. С ринсь им 07.25, 08.50, 15.25 М/ф 08.20 К лінарне шо „СмачнОГО!” 09.45 Т/с «С то ан лійсь і вбивства» 11.45 «Речовий до аз» 12.15 Х/ф «Справа Лоховсь о о. Привіт від тез и» 13.00 Х/ф «Несл жбове завдання» 15.00 Феєрія мандрів 15.50 Веселі ро и 16.00 Вітаємо Вас 17.40 „Модно” 18.00 Рівне за тиждень 18.40 Чоловічі розва и 19.00 Т/с «Бри ада» 23.20 Х/ф «Дівчина з тат ванням дра она» 02.25 «Речовий до аз» 03.40 «Правда жизни»

06.01 «Час-Тайм» 06.15, 10.10, 13.05, 17.15, 18.40, 23.50 «По ода на рортах» 06.20, 08.05, 18.55, 23.15, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.30, 18.45, 23.00 «Київсь ий час» 06.40, 11.20 «Автопілот-тест» 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 03.00 «Час новин» 07.05, 09.10, 17.50, 22.50 «По ода в У раїні» 07.20 «Кл б 700» 07.50, 08.50, 19.55, 23.20, 03.25, 04.15 «Бізнес-час» 08.15, 11.10, 16.15, 18.10, 00.20 «По ода світі» 08.20, 14.10, 19.15, 20.50, 00.25 «Тема тижня» 08.30 «Ре ламна хня» 09.20, 02.30 «Інтеле т.ua» 10.15 «Здорові історії» 10.35 «Не перший по ляд» 11.35 «Технопар » 12.15 «Ві но в Європ » 13.10 «Вперед, на Олімп!» 13.35 «Драйв» 14.25 «Гра долі» (Остап Вишня, 2 с. 15.20, 04.30 Зверни ва з Тетяною Рам с 16.20 «Арсенал» 17.25 «Феєрія мандрів» 18.00, 00.00 «Час новин» (рос.) 18.15, 03.30 «Народний онтроль» 19.30, 20.05, 01.00, 01.20, 05.00, 05.20 «Час інтерв»ю» 21.00, 01.50 «Вели а політи а» 21.40, 04.00 «Ві но в Амери » 22.00 «Машина час » 23.30 «Яппі» 23.55, 00.35, 03.55, 04.55, 05.50 «О ляд преси» 02.00 «Хроні а дня»

06.40 07.10 08.00 09.00 10.00 10.40 11.00 13.10 15.00 16.50 17.15 19.00 20.00 22.00 00.00 01.50

«В стами немовляти» «Сам собі режисер» «У пош ах при од» «Галілео» «Спеція» «Вхід заборонено» Х/ф «Вона - чолові » «Найроз мніший» Т/с «Таємниці Смолвіля» «Городо » Т/с «Два з половиною чолові и» «Світ зіро » Х/ф «Ян оли Чарлі» Х/ф «В онта ті» Х/ф «99 фран ів» «Нічне життя»

06.10, 05.20 Срібний апельсин 07.00, 19.00, 03.30 Події 07.20, 03.50 Х/ф «Людина-амфібія» 09.20 Т/с «Карамболь» 11.10, 13.10 Т/с «Сліпа ля - 4» 12.10 О олена рас ня 16.00 Т/с «Дорожній патр ль - 7» 18.00, 19.20 Т/с «Пілот міжнародних авіаліній» 21.15 Х/ф «Крила ян ола» 23.45 Т/с «Гончі - 3» 01.40 Х/ф «Царство ар лій» 03.10 Щиросерде зізнання

06.20 М/ф «См рфи» 07.15 «Справжні лі арі» 08.15 «Світсь е життя» 09.05 «Хто там?» 10.10 М/с «Р салонь а» 10.35 М/с «Чіп та Дейл поспішають на допомо » 11.00 «Світ навиворіт - 2: індія» 12.00 «Вчені проти е страсенсів» 12.55 «Від пацан и до панян и - 2» 14.05 «Шість адрів» 14.55, 01.10 Х/ф «Та сі - 4» 16.35 «Вели а різниця по- раїнсь ом . Най раще» 17.35 «Здив й мене» 18.30, 20.00 Х/ф «Темні води» 19.30 ТСН: «Телевізійна сл жба новин» 22.45 Х/ф «Міцний орішо - 4» 02.35 Х/ф «Фантазер» 04.00 «Діти напро ат» 04.55 «Міняю жін - 4»

05.00 «Вели а політи а з Єв енієм Кисельовим» 07.00, 08.20 «Городо » 07.35 М/с «Маша та Ведмідь» 07.40 М/с «Він с» 09.00 «Орел та Реш а» 10.00 «У раїно, вставай!» 10.45 «Вирваний з натовп » 11.25 «Найроз мніший» 13.05 Т/с «Корот ий подих» 17.05 «Міжнародний фестиваль мор «Юрмала 2009» 19.05 «Розсмішити омі а» 20.00, 04.50 «Подробиці» 20.30 «Майдан’s 2» 23.00 Вечір професійно о бо с з Віталієм Клич о на Інтері 01.50 Т/с «Танець орностая» 05.20 Форм ла любові

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новини 06.10 Х/ф «Дощі» 07.00 Х/ф «Різні долі» 08.55 «Грай, армонь люблена!» 09.40 «Слово пастиря» 10.10 «Сма » 10.50 «Люсьєна Овчинни ова. Життя в очі ванні охання» 12.15 Х/ф «Добровольці» 14.25 Х/ф «Назад СРСР» 18.15 «Вели а різниця» 19.20 «Вели і олімпійсь і пере они» 21.00 «Час» 21.15 «Примара опери» 22.40 «Проже торперісхілтон» 23.15 Х/ф «Спо ади невдахи» 01.05 «Тихий дім» на Венеціансь ом інофестивалі 01.35 Х/ф «Справи серцеві» 03.05 Х/ф «Жити по-своєм ...» 04.35 «Че ай на мене» 05.30 «Хоч знати»

05.15 «Наші люблені м льтфільми: Н , по оди»(1) 06.05 «Карао е на Майдані» 06.50 Х/ф «Балам т» 08.40 «Снідано з Юлією Висоць ою» 08.50 «Їмо вдома» 10.00, 22.00 «В соЛапоХвіст» 10.40 М/ф «Пін віни Мада ас ар » 11.00 «Зважені та щасливі» 14.00 Х/ф «Операція «И» та інші при оди Ш ри а» 16.05 «Національне талант-шо «Танцюють всі!-4» 19.00 «Х-Фа тор. Революція» 23.50 Х/ф «При оди Шерло а Холмса і до тора Ватсона» 03.25 «Мобільна с ринь а»

04.40, 18.45 Фа ти 05.10 Козирне життя 05.40, 03.40 Х/ф «Пере они «Гарматне ядро« 07.20 Битва націй 08.45 Вели а різниця 10.55 Люди, оні, роли и і...домашні роли и 11.20 Квартирне питання 12.30 Х/ф «Забійний ф тбол» 14.30 Джентльмени на дачі 15.45 Стоп-10 16.45 Прово атор 17.40 Ма сим м в У раїні 18.55 Спорт 19.00 Наша Russia 20.00 Х/ф «Мерехтливий» 21.55 Самозванці 22.55 Х/ф «Д же епічне іно» 00.20 Х/ф «Доля Салема» 1 с. 02.10 Х/ф «48 один»

РТБ, УТЗ 06.00 Бла а вість з Рі ом Реннером 06.30, 16.00 М льтдарин и 06.55 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 Інформаційний вип с «День» 07.20, 09.20, 12.20, 19.20, 21.20, 22.50 Телевізійна римінальна сл жба 07.35, 16.20 Кл б С пер ни и 07.55, 23.20 Біоло і а 08.20, 18.00 Телеспорт 08.40, 20.20 А варі м 09.35, 20.40 Б дьмо здорові 09.55 З любов’ю бать ів та пі л ванням держави 10.00, 22.00 По орина 10.20 Та е життя 10.40 Без права на заб ття 12.35 Один на один 13.00 Срібній терції-15 1 ч. 14.00 Ретроспе тива 16.40 Концерт оле тивів ПДМ 17.10 Фестивальний поді м 17.30 День в м зеї 18.30 У пош ах ле енд 18.40 Почер долі. Алла Чер ха 19.35 Сл жба розш дітей 19.45 На добраніч аз а 20.00 СвітОсвіт 21.35 Перехрестя правди 22.20 Допомо а малозабезпеченим 23.00 Мандри 23.50 М зичний алейдос оп 00.30 повтор ран ово о ефір

06.30 М льтфільм 06.45, 08.10 «Телеп зи и» 07.10, 08.35 «Малята-твійнята» 07.35, 09.00 «М льти з Л нті ом» 09.30 «Одна за всіх» 10.00 Т/с «Хто домі осподар» 11.00, 19.25 Т/с «Моя пре расна няня» 12.00 «Це любов» 12.30 «ТЕТ 2.0» 13.30 «Жіноча лі а» 14.30 «Comedy Woman» 15.30 «Єралаш» 15.40, 21.10 Т/с «Універ» 17.10 Х/ф «Гарфілд 2» 18.30 «Лялеч а» 20.25 Т/с «Зайцев+1» 22.30 «Баб ни & дід ни» 23.00 Х/ф «Д же страшне іно 4» 00.30 «Дом-2» 01.25 «До світан »

04.35 Т/с «Еври а» 05.15 Т/с «Ж рнал мод» 06.20 Х/ф «Вільний бі » 07.50 Х/ф «Сили природи» 10.00 Ревізор 11.00 Двоє на одній хні 12.00 Файна Ю райна 12.35 Даєш молодь 13.15 Зроби мені смішно 14.15 Т/с «Тат севі доч и» 14.40 Фабри а Зіро -4 17.35 Х/ф «Усі мож ть оролі» 20.00 Я - ерой 22.00 Зір овий б дино . Напередодні 23.00 Х/ф «Інди о» 00.55 Спортрепортер 01.00 Х/ф «Шлюбні і ри землян» 02.35, 03.30 Зона ночі 02.40 Семерен и 03.35 С іфи (свідчення і версії) 03.55, 04.40 Зона ночі К льт ра 04.00 Бистроплинний сон

06.00, 07.00 Арме еддон тваринно о світ 08.00 У пош ах правди 08.50 Ударна хвиля 09.50, 10.40, 05.00 Р йнівни и міфів 11.30 Інсайдер 12.00 Ме атренди 12.30 І раш и для дорослих 13.00 Top Gear 14.20 Хіт-парад техні и 15.10 Невідома Австралія. Південні моря 16.10 Після Арма еддон 17.50, 18.50, 19.40 Ле ендарні завойовни и 20.30 Новітня історія. За ибель лін ора 2 1 . 2 0 Новітня історія. К-8. Се ретний до мент 22.00, 22.50, 23.40 Се ретні історії 00.30 10 правил спіх 01.00 По ер. The Big Game 02.00 Ме амоделі 03.00, 04.00 Війна хижа ів

07.00, 10.00, 13.00 Вісті 07.10, 10.10, 13.20 Місцевий час. ВістіМос ва 07.20 Х/ф «Бать и і діди» 08.40 М льтфільм 09.00 «С ботни » 09.30 «Нотат и нат раліста» 10.20 «Вся Росія» 10.35 Х/ф «Помста» 12.15 «Кіновійни по-радянсь и» 13.25 «Чесний дете тив» 13.50 «Городо ». Дайджест 14.20 «Код мавпи. Генети и проти Дарвіна» 15.05, 01.10 Володимир Володін, ерой опери 15.50, 01.55 Х/ф «Двадцять днів без війни» 17.25 «С ботній вечір» 19.00 Вісті в с бот 19.45 Х/ф «Люба моя донеч о» 21.20, 05.05 Т/с «Даішни и» 23.10 «Дівчата» 23.45 Х/ф «Тривай, тривай, чарівносте...» 03.35 Х/ф «Криза середньо о ві »

05.45, 03.15 Дива и 06.10, 16.10 М/ф 06.30 Бла а звіст а з Рі ом Реннером 07.00 На перехрестях планети Земля 08.00, 05.20 Зелена варта 08.35, 15.00, 02.30 Твій хіт 09.00 Створи себе 09.05, 20.20 24 одини Світ 10.15 За сім морів 10.50 Телеенци лопедія 11.15 Дитинство ди ій природі 12.15 По ляд майб тнє 16.20, 19.30 Життя серед життя 16.55 С ромна чарівність с часних техноло ій 17.30 Нянь и ди ої природи 18.00 Світсь і хроні и 18.20 Ж рфі с 19.00 Портрети ди ої природи 20.00 24 одини Бізнес 20.45 Подорож на рай світ 21.05 Смертельна хня 22.05 Х/ф «За ін» 00.00 Таємниці долі 03.00, 05.45 Сильні світ сьо о 03.40 Трипільці 04.25 Ольвія

06.00 Махiнатори 06.25 Створи мотоци л 07.15, 21.55 Рев моторiв на Motor City 08.10, 23.45 Вижити двох 09.05 Смертельний лов 10.00 Гi антсь i б дiвництва 10.55 Ме аб дiвництва 11.50 Б дiвельна допомо а 12.45 Чоловi , жiн а, природа: Айт та и 13.40, 14.10 Королi а цiонiв 14.35, 20.05, 04.05 Top gear 15.30, 21.00, 05.00 Амери ансь ий чоппер 16.25, 03.40 Я це працює 16.55 З чо о це зроблено? 17.20, 17.50 На ова нефантасти а 18.15 Космiчнi першопроходцi 19.10 Я влаштований Всесвiт 22.50 Монстри серединi мене 00.40 Вижити за б дь-я цiн 01.40 Рiч овi монстри 02.40, 03.10 Брати по трясовинi


46 06.00 Ран ова молитва 06.10 М льтфільм 06.20 Кро до зіро 07.00 До .фільм «Нянь и ди ої природи» 07.40 Питання з О.Березовсь ою 07.50 Сільсь ий час 08.20 У равто онтинент 08.40 Моя земля-моя власність 08.50, 00.50 Корисні поради 09.05 Я це? 09.30 Хто в домі хазяїн? 09.50 До и бать и сплять 10.15 Кро до зіро . Євробачення 11.00 Шеф- хар раїни 11.55 Прем’єра. Карао е для дорослих 12.55 Ближче до народ 13.25 Золотий са 13.50 В остях Д. Гордона 14.55 Форм ла-1. Гран-прі Італії 17.00 Прем’єра. Маю честь запросити 17.45 Діловий світ 18.15 Х/ф «Пам»ятай мене» 20.15, 00.15 Новини 20.40 Головний ар мент 20.50 Офіційна хроні а 21.00, 01.20 Підс м и тижня 21.40 Точ а зор 22.05 Фоль -music 22.55 Трій а, Кено 23.00 Ера бізнес . Підс м и 23.35 На олімпійсь ий Лондон 23.50 Оперативний об’є тив 02.00 Фоль -music 02.50 М/с «Сандо ан» 03.20 Танці з зір ами (Італія). День 9, ч.2 05.00 «Надвечір’я» з Т. Щербатю 05.30 О олиця

Рівне-1, НТН 06.00 М зичний майданчи 07.15 Рано Надії 07.45, 18.00 Рівне за тиждень 08.05, 18.20 Патр ль 08.25 Веселі ро и 08.40 Зроблено р ами 09.00, 11.10 М/ф 10.00 „Модно” 10.20 Хіт-парад FM-TV 10.50 Феєрія мандрів 11.30 «Ле енди арно о розш » 12.00, 03.05 «А енти вплив » 12.30 «Б шидо» 14.50 Вітаємо Вас 16.20 К лінарне шо „СмачнОГО!” 16.50 Домашні любленці 17.10 Вітаємо Вас 17.40 Кіноле торій 18.40 Чоловічі розва и 19.00 Х/ф «Безстрашний» 21.10 Х/ф «Останній світано » 23.20 Х/ф «Беов льф» 01.20 Х/ф «Безстрашний» 04.05 «Правда життя» 04.55 «Речовий до аз»

ТЕЛЕАФІША

№33 від 31 серпня 2011 ро

Íåäiëÿ, 11 âåðåñíÿ 06.01, 09.20 «Ві но в Амери » 06.15, 10.10, 13.15, 17.10, 18.40, 23.50 «По ода на рортах» 06.25, 08.05, 18.55, 23.15, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.35, 18.45, 23.00 «Київсь ий час» 06.40 «Технопар » 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 03.00 «Час новин» 07.05, 09.10, 17.50, 22.50 «По ода в У раїні» 07.10, 08.20, 14.15, 19.15, 20.50, 00.25, 01.50, 05.50 «Тема тижня» 07.20 «Кл б 700» 07.50, 08.50, 19.55, 23.20, 03.25, 04.15 «Бізнес-час» 08.15, 11.10, 12.15, 16.15, 18.10, 00.20 «По ода світі» 08.30, 15.20, 23.30, 04.30 Ре ламна хня 10.15 «Яппі» 10.35 «Феєрія мандрів» 11.15 «Трансмісія» 11.35, 02.30 «ДМБ» 12.20 «Життя ці аве» 13.20 «Мотор-ТБ» 14.25 «Гра долі» (Остап Вишня, 2 с. 16.20, 02.00 «Фа тор безпе и» 17.15 «Палата» 17.30 «Не перший по ляд» 18.00, 00.00 «Час новин» (рос.) 18.15, 03.30 «Машина час » 19.30 «Вели а політи а» 20.05 «Хроні а тижня» 21.00, 01.00, 05.00 «Час: підс м и» 21.40, 04.00 «Час-Тайм» 22.00 «Територія за он » 23.55, 00.35, 03.55, 04.55 «О ляд преси»

06.40 «В стами немовляти» 07.10 «Сам собі режисер» 08.00 «У пош ах при од» 09.00 «Галілео» 10.00, 00.30 «The Ukrainians» 10.30, 01.50 «Слідами пращ рів» 11.00 «Видибай и» 11.30 Т/с «Два з половиною чолові и» 13.15 «КВН» 15.00 Т/с «Таємниці Смолвіля» 16.50 «Городо » 17.30 Х/ф «Ян оли Чарлі» 19.10 «Світ зіро » 20.10, 01.00 «Бійцівсь ий л б» 21.10 «Обережно! Кастин !» 21.50 «Вели а різниця» 23.00 «Що? Де? Коли?» 00.00 «Не може б ти» 02.15 Х/ф «99 фран ів» 04.00 «Нічне життя»

06.00, 05.35 Срібний апельсин 06.40 Події 07.00, 04.00 Х/ф «Прибор вач а ти рів» 09.00 Лас аво просимо 10.00 Х/ф «Крила ян ола» 12.15, 18.00, 19.30 Т/с 15.10 Т/с «Дорожній патр ль - 7» 19.00, 03.30 Події тижня 22.20 Ф тбольний ві -енд 23.30 Т/с «Гончі - 3» 01.30 Х/ф «Обло а приб льців»

06.00, 04.00 Х/ф «Кінґ-Конґ» 08.40 М/ф «Вінні-П х і день т рбот» 09.05 Лотерея «Лото-Забава» 10.10 М/с «Р салонь а» 10.35 М/с «Чіп та Дейл поспішають на допомо » 11.00 «Хован и» 11.55, 03.00 «Одр жений за власним бажанням» 13.05 «Шість адрів» 13.30 К лінарне шо «Сма ємо» 14.05 «Алхімія охання. Наполеон» 14.55 «А т альний репортаж. Колишні чолові и зіро » 15.55 Х/ф «Темні води» 19.30 «ТСН-тиждень» 20.00 «Голос раїни» 22.00 Т/с «Інтерни - 2» 22.25 «Голос раїни - рез льтати олос вання» 22.55 «Світсь е життя» 23.50 «Телевізійна сл жба новин» 00.30 «Tkachenko.Ua» 01.10 Х/ф «М танти»

06.30 Вечір професійно о бо с з Віталієм Клич о на Інтері 09.30 «Ш ола до тора Комаровсь о о» 10.00 «Ран ова Пошта з П ачовою та Гал іним» 10.30 «Це моя дитина» 11.35 «Смачна лі а з А.Заворотню » 12.30 Т/с «Гальмівний шлях» 16.20 Х/ф «Зв’язо » 18.00 Х/ф «Два вит и Венецію» 20.00, 04.35 «Подробиці тижня» 20.50 «Фестиваль «Crimea Music Fest». За риття. Гала- онцерт 00.10 Д/ф «Тра едія 9/11. Теорія змови» 01.05 Х/ф «Вежі-Близню и» 03.05 Х/ф «Материнсь ий інстин т»

06.00, 10.00, 12.00 Новини 06.10 Х/ф «Ш ільний вальс» 07.45 «Сма » 08.20 «Армійсь ий ма азин» 09.10 «Здоров’я» 10.10 «Неп тні нотат и» 10.30 «До и всі вдома» 11.30 «Фазенда» 12.15 «9/11. С дний день Амери и» 13.55 Х/ф «Біле сонце п стелі» 15.35 «Єралаш» 16.00 «КВК». Прем’єр-лі а. Фінал 17.50 «За лашт н ами «Вели ої різниці» 18.55 «Хвилина слави. Мрії зб ваються!» 21.00 Недільний «Час» 22.00 «Нонна, давай!» 22.40 «Вели а різниця» 23.45 Х/ф «Племінни , або Російсь ий бізнес-2» 01.10 Х/ф «Дезертир» 02.40 Х/ф «Ін о ніто з Петерб р а» 04.05 «Модний виро »

05.15 М/ф «Н , по оди» 07.00 Х/ф «Раз на раз не випадає» 08.40 «Снідано з Юлією Висоць ою» 08.50 «Їмо вдома» 10.00, 23.10 «Неймовірні історії охання» 11.00 «Карао е на Майдані» 12.00 «В соЛапоХвіст» 12.50 «Х-Фа тор. Революція» 15.50 «МастерШеф» 18.00 «Паралельний світ» 19.00 «Битва е страсенсів» 21.10 Х/ф «Знайди мене» 00.10 Х/ф «Недільний тато»

06.20, 18.45 Фа ти 06.35 Квартирне питання 07.30 Ане доти по- раїнсь и 07.50 Т/с «Рюри и» 08.40 Х/ф «Забійний ф тбол» 10.30 Ти не повіриш! 11.30 Козирне життя 11.55 Інший ф тбол 12.20, 19.25 Спорт 12.25 Вели а різниця. Фестиваль в Одесі 14.20 Х/ф «С перменеджер або Моти а долі» 16.10 Наша Russia 17.00 Битва націй 19.30 Х/ф «Смертельна с тич а» 23.35 Голі та смішні 00.55 Х/ф «Доля Салема» 2 с. 02.30 Інтера тив. Тижневи 02.45 Х/ф «Інші 48 один» 04.15 Х/ф «Д же епічне іно»

РТБ, УТЗ 06.00 Повнота радості життя 06.30, 16.00 М льтдарин и 07.00, 09.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 О ляд подій тижня 07.30, 11.30, 16.20 Кл б С пер ни и 07.50, 23.15 Біоло і а 08.20 М з. Фільм 08.40 СвітОсвіт 09.25 Мандри 09.45 Молодіжний прорив 10.05, 21.30 Європейсь ий дім 10.30 Перехрестя правди 10.50 У пош ах ле енд 11.20 Дитячий ж рнал «Сімба» 13.00 Срібній терції-15 2 ч. 14.00 Ретроспе тива 17.10 Фестивальний поді м 17.25, 23.45 М зичний алейдос оп 17.30 СвітОсвіт 17.50 Та б ло. Палац Любомирсь их 18.10 По орина 18.30 Один на один 19.30 П льс РАЕС 19.40, 21.50 Сл жба розш дітей 19.45 На добраніч аз а 20.00 Б дьмо здорові 20.20 День в м зеї 20.50 Лісовими стеж ами 22.00 Хітова вежа 22.55 Дитина родині 00.30 повтор ран ово о ефір

06.30 М льтфільм 06.45, 08.10 «Телеп зи и» 07.10, 08.35 «Малята-твійнята» 07.35, 09.00 «М льти з Л нті ом» 09.30, 13.30 Т/с «Моя пре расна няня» 10.35 Х/ф «Гарфілд 2» 12.00 «Баб ни & дід ни» 12.30 «Лялеч а» 13.55 «Маша & моделі» 17.00 «ТЕТ 2.0» 17.55 Х/ф «Хотабич» 19.40 Т/с «Зайцев+1» 21.05 Т/с «Універ» 22.30 «Це любов» 23.00 Х/ф «Мої чорничні ночі» 01.00 «Дом-2» 01.50 «До світан »

04.40 06.05 06.30 07.45 08.00 08.25 08.55 10.50 13.40 14.40 15.45

Т/с «Еври а» Кліпси Т/с «Ж рнал мод» Цер ва Христа Запитайте лі аря Даєш молодь Х/ф «Майже ерої» Х/ф «См асті пере они» Аферисти Info-шо Х/ф «Гаррі Поттер і таємна імната» 19.00 Фабри а Зіро -4 21.40 Т/с «Вороніни» 22.05 Фабри а зіро -4. Голос вання 22.30 Фабри а зіро -4. Ще не все 23.30 Спортрепортер 23.35 Х/ф «До аз смерті» 01.50, 02.50 Зона ночі 01.55 Подорож втрачене мин ле 02.25 Київ на межі столітть 02.55 За блений рай 03.45, 04.45 Зона ночі К льт ра 03.50 Хто смород - діти інди о? 04.15 Дві Долі

06.00, 07.00 Війна хижа ів 08.00 У пош ах правди 08.50, 03.00 Ударна хвиля 09.50, 10.40, 11.30, 05.00 Р йнівни и міфів 12.20, 13.20 Top Gear 14.20 Хіт-парад техні и 15.10 Невідома Австралія. Серце п стелі 16.10 Бо проти Диявола 17.50, 18.50, 19.40 Ле ендарні завойовни и 20.30 Ме атренди 21.00 І раш и для дорослих 21.30 Інсайдер 22.00, 22.50, 23.40 Фантастичні історії 00.30, 04.30 Хіти Інтернет 01.00 По ер. The Big Game 02.00 Ме амоделі 04.00 10 правил спіх

07.00 Х/ф «Семен Дежньов» 08.20 «Сам собі режисер» 09.00 «Сміхопанорама» 09.25 «Ран ова пошта» 10.00, 13.00 Вісті 10.10, 13.20 Місцевий час. Вісті-Мос ва 10.45 «З новим домом!». Ідеї для вас 11.00 Х/ф «Тривай, тривай, чарівносте...» 12.30 «Очевидне-неймовірне» 13.25 «Вся Росія» 13.40 «Гамов. Фізи від Бо а» 14.30 «Простий непростий Сер ій Ні онен о» 15.10 «Романти а романс » 15.55, 01.15 Х/ф «Три тополі» на Плющисі» 17.15, 02.30 «Сміятися дозволяється» 19.00 Вісті тижня 20.10, 05.00 Х/ф «Розплата за любов» 21.45 Д/ф «Цитадель 911» 22.15 Х/ф «Гойдал а» 23.45 Творчий вечір С.Крюч ової 04.10 Х/ф «Deadline» 06.30 «Городо ». Дайджест

06.00 У раїнсь а революція 06.50, 15.30, 02.30 Твій хіт 07.15 Кл б С пер ни и 07.35 Кл б 700 08.05 Телеенци лопедія 08.40 М/ф 09.00 Створи себе 09.50 Смертельна хня 10.40, 21.00 Дитинство ди ій природі 12.15 По ляд майб тнє 15.00 За сім морів 16.20 Шлях до перемо и 16.35 Х/ф «За ін» 18.40 Се ретні файли. Світ тварин 19.00 Життя серед життя 19.35 П’ятизір овий відпочино 20.00, 05.05 Зелена варта 20.35 К лінарний преферанс 22.05 Х/ф «Зіна-Зін ля» 00.00 Таємниці долі 03.00, 04.45 Дива и 03.20, 05.30 Сильні світ сьо о 03.35 Обличчя пюр 04.30 Е стремі с

06.00 Махiнатори 06.25, 06.50 Блис авичнi атастрофи 07.15, 02.40 Винайти майб тнє 08.10, 20.05, 01.40 Р йнiвни и ле енд 09.05, 03.40 Я це працює 09.35 З чо о це зроблено? 10.00 Вижити за б дь-я цiн 10.55 Вижити двох 11.50, 12.20 Брати по трясовинi 12.45, 13.15 На ова нефантасти а 13.40 Космiчнi першопроходцi 14.35 Я влаштований Всесвiт 15.30 Чоловi , жiн а, природа: Айт та и 16.25, 16.55 Королi а цiонiв 17.20, 18.15, 19.10 Вiдродження 21.00, 21.30 Хлопцi з арматами 21.55 Я ер вати атомним пiдводним човном 22.50 Бойовi машини з Май ом Брюєром 23.45 На мiсцi злочин 00.40 Монстри серединi мене 04.05 Б дiвельна допомо а 05.00 Гi антсь i б дiвництва

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

Рибал о Володимир Ми олаївсь а область

Калашні ов Костянтин Ми олаївсь а область

Розш ється: Рибал о Володимир, 1995 р.н. родженець м. Ми олаєва, я ий 21.08.2011 близь о 12.00 один самовільно залишив територію дитячо о оздоровчо о центр , розташовано о в с.Риба ів а Березансь о о район Ми олаївсь ої області та до теперішньо о час не поверн вся. Місцезнаходження йо о невідоме. При мети хлопця: на ви ляд 16 ро ів, зріст 150 см., х дорлявої стат ри, волосся темне, середньої довжини, би тон і, обличчя р ле.

Розш ється: Калашні ов Костянтин, 1996 р.н., родженець м. Ми олаєва, я ий 21.08.2011 близь о 12.00 один самовільно залишив дитячий оздоровчий табір, розташований с. Риба ів а Березансь о о район Ми олаївсь ої області та до теперішньо о час не поверн вся. Місцезнаходження йо о невідоме. При мети хлопця: на ви ляд 15 ро ів, зріст 145-150 см., х дорлявої стат ри, волосся світле, орот е, би товсті, ніс прямий.

Б в одя н тий: бриджі світло о ольор .

Б в одя н тий: ф тбол а біло о ольор , світлі шорти.

С лоний Іван Ми олаївсь а область

Рєп ін Артем Донець а область

Гансь а Олена Кірово радсь а область

Розш ється: С лоний Іван, 1997 р.н. родженець м. Ми олаєва, я ий 21.08.2011 близь о 12.00 один самовільно залишив територію дитячо о оздоровчо о центр , розташовано о в с.Риба ів а Березансь о о район Ми олаївсь ої області та до теперішньо о час не поверн вся. Місцезнаходження йо о невідоме.

Розш ється: Рєп ін Артем, 07.03.1997 р.н., я ий 21.08.2011 р. приблизно о 17.00 самовільно пішов з б дин і до теперішньо о час йо о місцезнаходження невідоме.

При мети хлопця: на ви ляд 13 ро ів, зріст 140 см., х дорлявої стат ри, волосся світле, орот е, обличчя овальне.

Особливі при мети: шрам на лівій р ці в районі лі тя з вн трішньої сторони діаметром 1,5 см.

Розш ється: вихован а Оле сандрійсь ої ш олиінтернат Гансь а Олена, 18.07.1997 р. н, я а 15.08.2011 ро самовільно залишила оздоровчий табір „Жовтень” с. Бір и Оле сандрівсь о о район Кірово радсь ої області. Може знаходитися м. Кривий Рі Дніпропетровсь ої області, звід и телефон вала подр зі.

Особливі при мети: На лівій ст пні зниз поріз. Б в одя н тий: не відомо.

При мети хлопця: на ви ляд 14 ро ів, волосся світло-р сяве, пряме, орот е, зріст близь о 172 см, х дорлявої стат ри, очі зелені.

Б в одя нений: май а світло- оричнево о ольор , бла итні джинси, чорні мові шльопанці.

При мети дівчини: На ви ляд 13-14 ро ів , зріст 160 см, обличчя р ле, волосся темне орот е, ніс прямий, очі темні. Б ла одя нена: темна ф тбол а, юб а біло о ольор .

Телятні Віталій Кірово радсь а область Розш ється: Телятні Віталій, 20.12.1994 р.н. меш анець с. Андр сів а Світловодсь о о район Кірово радсь ої області, я ій 19.08.2011 ро пішов з дом та до теперішньо о час неповерн вся . При мети хлопця: На ви ляд 16-17 ро ів, зріст 180 см, середньої стат ри, волосся р сяве, орот е, очі арі. Б в одя нений: сині спортивні штани, синій светр, мові тапоч и чорно о ольор .


47

№33 від 31 серпня 2011 ро

ТЕХНІКА Відеома нітофон «Панасоні », в робочом стані, недоро о. Конта ти: 22-78-78

Комп’ютери, оргтехніка

Засоби зв’язку

7.1.1. Продам

7.2.1. Продам

Cистемний бло , монітор Samtron, лавіат ра, лазерна миш а. Конта ти: (096) 659-79-36

Апарат телефонний, дис овий. Ціна: 40 рн. Конта ти: 68-36-84

Комп’ютер АМД, 512 Мбт, в омпле ті, недоро о. Конта ти: 68-11-14, (067) 940-62-53 Комп’ютер двоядерний, б/в. Конта ти: (097) 891-57-35 d-dog@ukr.net Комп’ютер Пенті м 4, монітор Самс н 17 дюйм, 256 Мбт, недоро о. Конта ти: 68-11-14, (067) 940-62-53 Комп’ютер з монітором. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (096) 374-82-30, (0930 432-03-19 Комп’ютер, б/в, в робочом стані. Конта ти: (093) 505-02-48, (097) 487-99-88 Комп’ютер, б/в, недоро о, «Селерон» 1.3 Г. 393ОЗУ, 100 б. Конта ти: (098) 451-14-59 Комп’ютер, б/в. Конта ти: (095) 605-01-10 Комп’ютер, б/в. Конта ти: (096) 804-60-48 Комп’ютер, повний Конта ти: 23-52-84

омпле т.

Модем D-Link DFM-560E. Ціна: до овірна. Конта ти: 23-13-95, (050) 972-79-46 raisadov@mail.ru Монітор «Белін а», 19 «. Ціна: 650 рн. Конта ти: (096) 620-86-86 Монітор «Самс н » до Конта ти: 5-97-65

омп’ютера.

Монітор «Самс н », в хорошом стані. Конта ти: (096) 111-23-08 Монітор «Самс н ». 23-20-61, (067) 144-63-87

Конта ти:

Монітор «Сіменс», 19". Ціна: 700 рн. Конта ти: (096) 620-86-86 Монітор «Сіменс», 20 «. Ціна: 800 рн. Конта ти: (096) 620-86-86 Монітор 19", б/в, TFT LCD LG Flatron L1952SQ. Фізичних пош оджень немає. Ціна: 750 рн. Конта ти: (050) 412-33-99 Монітор LG 14", б/в, відмінном стані. Ціна: 30 рн. Конта ти: (068) 146-08-78 Монітор LG Flatron F720P Конта ти: (098) 107-01-89 Монітор LG L1952S, 19 дюймів. Ціна: 700 рн. Конта ти: (067) 117-91-46 Монітор LG, б/в, в робочом стані, терміново, дешево. Конта ти: (067) 106-80-33 Монітор LG, хороший стан. Конта ти: 64-06-31 Монітор плос ий «ЕлДжі», 17, ВВ, арний стан, 900 рн. Конта ти: 23-46-00 Монітор, б/в. Конта ти: (067) 283-17-59 Монітор. Конта ти: (096) 537-90-96 Монітори «LG», б/в. Ціна: 500 Конта ти: (067) 784-82-68

рн.

Гарніт р 714-27-89

Відеома нітофон «Самс н », відмінний стан. Конта ти: 28-74-94, (067) 584-41-10

блют з. Конта ти: (098)

Радіотелефон «Сенао». Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Радіотелефон «Сенао-358», б/в, відмінний стан. Конта ти: (067) 382-03-94 Рацію Kenwood, б/в, хорошом стані, майже нова. Ціна: 800 рн. Конта ти: (097) 475-87-05 Сремблери. Конта ти: (050) 667-67-87, (067) 607-09-17 Телефон «Но іа 6100». Конта ти: (097) 005-63-28

ДВД арао е з а стичною системою, б/ в. Ціна: 400 рн. Конта ти: (050) 676-12-16 ДВД арао е з а стичною системою, б/ в. Конта ти: (050) 676-12-16 ДВД-плеєр. Конта ти: (098) 455-84-91

Домашній інотеатр. 5-44-30, (098) 388-15-13

Конта ти:

Кінотеатр домашній (5 олоно + сабв фер + підсилювач). Ціна: 300 рн. Конта ти: (096) 518-90-18 post_rv@ukr.net

Чохли силі онові для телефонів Samsung та Nokia, чорні. Ціна: 55,00 рн. Конта ти: (067) 364-09-46

Відео амер «Соні Плейстейшн», недоро о. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98 Системи відеона ляд . Конта ти: (050) 667-67-87, (067) 607-09-17 С м для фотоапарат . Конта ти: (066) 568-11-38, (098) 866-05-61 Телевізор «Шарп», 70 см, хороший стан. Ціна: 350 рн. Конта ти: 5-42-16, (097) 439-26-60

Компле т з 5 СД дис ів спо ійної м зи и, фірма «Соні», ви отовлені в Німеччині. Конта ти: 5-48-98, (097) 210-81-60

Підсилювач «Фені с», на запчастини. Конта ти: 23-05-63, (067) 894-83-28 Плеєр ДВД, плеєр МП-5. Конта ти: (097) 333-16-16 Пристав і ров «Соні Плестейшн 2», б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 043-56-74

Про равач, б/в. Ціна: 150 рн. Конта ти: 28-96-33

, світлом зичн . Конта ти:

Прое тор ЛУЧ-2С8, б/в, в неробочом стані. Конта ти: (097) 715-78-69 Радіоапарат р «Радіотехні а»: ма нітофон-пристав , М-201-стерео, Світлом зичн пристав «Міраж», телефон вати після 17.00. Конта ти: 62-68-22

Радіоприймач. Конта ти: 23-36-37 Синтезатор «Ямаха», новий, Конта ти: 28-95-03, (067) 939-40-28

Но тб и та нетб и, б/в., 1- та 2-ядерні. Конта ти: (098) 579-99-99

Фотозбільш вач «Ленин рад 6 У», рам а. Недоро о. Конта ти: 63-75-85

С п тни ов антен з а т атором, б/в. Конта ти: (098) 464-21-09

Но тб и, б/в, 1,2-ядерні. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (098) 251-47-77

Фотозбільш вач «Таврія», б/в, недоро о. Конта ти: 5-79-21

Телевізор «ELECTRO» діа ональ 21(4:3), стереозв . Конта ти: (097) 206-37-76

Підстав и охолодження під но тб . Ціна: 60,00 рн. Конта ти: (067) 364-09-46

Фотозбільш вач. Конта ти: 45-08-38

Телевізор «ELENBERG», чорно о ольор , з діа онналлю 52 см., не б вший ви ористанні, з сервісною арантією від ма азина-продавця. Конта ти: (098) 344-86-16

Принтер «Кенон», ольоровий др . Конта ти: 24-75-57, (067) 364-18-65 Принтер, «Кенон», б/в. Конта ти: (096) 537-90-96 П льт дистанційно о ер вання для ПК. Ціна: 90,00 рн. Конта ти: (067) 364-09-46 Ремонт та модернізація омп’ютерів, омпле т ючі (нові та б/в). Конта ти: 62-56-20, 62-56-21 komp@utel.net.ua С анер. Конта ти: 27-18-40 Техні омп’ютерн . Конта ти: (067) 363-19-98

7.1.2. К плю

Телевізор «Беріз а» 61ТЦ-311Д. Ціна: 120 рн. Конта ти: (093) 693-25-55 Телевізор «Ватсон», 51 см. Ціна: 850 рн. Конта ти: (050) 705-91-23

7.4.1. Продам

Телевізор, плазма, новий, недоро о. Конта ти: (067) 282-60-24 Телевізор, чорно-білий, б/в, на запчастини. Конта ти: (098) 762-83-32 Телевізор. Конта ти: 23-01-28 Телевізор. Конта ти: 5-97-65 ольорові. Конта ти:

Телевізори, б/в. Конта ти: 28-96-33

7.4.2. К плю

Машин пральн «Бош», б/в. Конта ти: 43-45-79, (098) 443-59-40

Телевізор «Бан а», інес оп діа . 32 см. Конта ти: (098) 534-48-62 Телевізор на запчастини. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62 Телевізор старий. Конта ти: 43-19-65, (098) 686-54-06 Телевізори старі на запчастини. Конта ти: (097) 432-89-89

Холодильни «Норд», 3-х •амерний, б/в, 2200 рн. Котел «Beretta Super Exclusive», 31 Вт, димохідний, б/в, 4200 рн. Конта ти: 43-08-43, 26-55-86

Бачо від омпа т нітаз , Польша. Конта ти: (097) 645-68-39 Вітрин холодильн верти альн . Конта ти: (067) 360-16-19 Газов плит 4- амфорн . Конта ти: 23-61-88, (067) 764-51-39 Еле тробритв . Конта ти: 23-01-27 Еле трод хов «Карпати», б/в. Конта ти: (096) 543-48-59 Йо ртницю «Тефаль» Конта ти: (098) 455-84-91 «Ровента». Конта ти:

Кавовар . Конта ти: 28-27-84, (097) 272-36-09 Колон азов «Бош». Ціна: 1500 рн. Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26

Телевізор «Еле трон», в робочом стані, ольоровий. Конта ти: 23-29-45

Кондиціонери (продаж і встановлення). Конта ти: 26-87-22, (096) 181-32-50

Телевізор «Еле трон», робочий. Конта ти: 28-76-64, (097) 449-18-99

Кондиціонери. 645-34-58

Телевізор «Еле трон». Конта ти: 5-08-95

Машин швейн , б/в. Ціна: 400 рн. Конта ти: (067) 100-52-05

рн.

Колон азов ,б/в. Конта ти: (067) 421-08-46

Конта ти:

Машин пральн 24-71-43

«Либідь». Конта ти:

(097)

Машин швейн «Подольсь а», б/в, р чний привод. Конта ти: 23-16-35 Машин швейн «Чай а 3», з т мбою. Конта ти: 5-32-31, (098) 449-79-52 Машин швейн «Чай а-134 В», в ідеальном стані, повний омпле т, чохол. Ціна: 400 рн. Конта ти: (095) 207-40-98 Машин швейн з т мбою, б/в. Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-25 Машин швейн , «Зін ер». Конта ти: 26-18-36, (098) 422-51-36 Машин швейн , «Мальва», б/в, робочий стан. Недоро о. Конта ти: (093) 719-47-28 Машин швейн , б/в, для х тра, «10 Б лас». Конта ти: 5-97-18, (097) 298-59-91 Машин швейн , б/в, недоро о. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Машин швейн , б/в. Конта ти: (097) 286-48-63 Машин швейн , з ножним приводом, з т мбою. Конта ти: (095) 402-50-55 Машин швейн , ножн , дешево. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Машин швейн . Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-25

«Малют а».

Машин швейн . Конта ти: (067) 966-64-06

Машин пральн «Сіменс», б/в. Ціна: 2 600 рн. Конта ти: 63-80-05, 22-41-42, (067) 382-27-91

Машин швейн . Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Машин пральн Конта ти: 23-67-22

пральн

«Урал». Конта ти:

Машин пральн в хорошом стані, недоро о. Конта ти: (097) 771-77-50

7.5.1. Продам

Кавовар 28-43-33

«А рі а». Конта ти:

Машин пральн «Зан ссі WDS-832S», б/в, недоро о. Конта ти: 27-87-16, (067) 920-12-64

Машин 5-92-32

Побутова техніка

Відео амер 602-56-43

Відео амер , нов . Ціна: 1200 Конта ти: (093) 878-16-16

Машин пральн «Ардо 610», б/в, відмінном стані. Конта ти: 23-46-50, (066) 040-67-19

Систем а стичн С-9В, на запчастини або динамі и 75-ГДН. Конта ти: 64-36-00, (050) 155-37-87, (097) 554-28-18

Конве тор, б/в, майже новий. Конта ти: (067) 340-71-31, (067) 834-70-60

Но тб 26-04-41

Машин в’язальн «Тойота», Японія. Конта ти: (097) 491-45-36

Машин пральн 62-95-92

Телевізор «Еле трон», б/в. Конта ти: 68-49-90, (063) 483-51-81

Монітор LCD, б/в, дешево. Конта ти: 26-04-41

Машин швейн , «Чай а», б/в, недоро о. Конта ти: 5-01-55, (097) 840-37-11

Машин пральн «Ардо», б/в, в хорошом стані. Конта ти: 23-30-61

Відео амер DVD Panasonic VDR-51, б/ в. Конта ти: (067) 364-15-20 SONY. Конта ти: (067)

КОНДИЦІОНЕРИ. ПРОДАЖ, ВСТАНОВЛЕННЯ. ЛІЦ. РОДА АВ № 230964 ВІД 12.02.07. КОНТАКТИ: (0362) 63-38-36, (067) 362-00-93

Ма нітофон бабінний. Конта ти: 43-19-65, (098) 686-54-06

Телевізор «Грюнді », б/в (в-ва Німеччина), 62 см по діа оналі. Конта ти: 5-88-49, (066) 621-15-47

рн.

Конта ти:

Телевізор, ольоровий, б/в. Недоро о. Конта ти: 62-63-53

стані.

Відео-плеєр LG, відмінном Конта ти: (097) 645-78-77

Відео амер , б/в. Ціна: 600 Конта ти: (097) 451-55-76

неробочий.

Телевізор «Horizont», 2003 ро , 54 см, д . Ціна: 580 рн. Конта ти: (066) 662-96-85 Телевізор «Tecnimagen», 51 дюйм, хороший стан, б/в. Конта ти: 23-05-63, (067) 894-83-28

Теле, відео, аудіо, радіо

Телевізор, б\в. Конта ти: 24-39-16, (067)589-17-09

Радіолампи, радіодеталі. Конта ти: 68-36-84

Системи відеоспостереження. Конта ти: (050) 667-67-87, (067) 607-09-17 www.prima-pro.at.ua

Штативи для фото-, відео амери, малень і, зр чні, висота біля 17 сантиметрів звичаном стані та близь о 25 витя н том Ціна: 20,00 рн. Конта ти: (067) 364-09-46

рн.

Телефон дис овий, в хорошом стані. Конта ти: 63-75-85

Фотоапарат «Соні», цифровий. Конта ти: 64-15-77, (067) 319-06-17

Принтер «Епсон», б/в, робочий стан, терміново, дешево. Конта ти: (067) 106-80-33

Телевізор, без ДУ. Ціна: 150 Конта ти: 63-72-95

Ма нітофон асетний «Соні». Конта ти: 28-27-84, (097) 272-36-09

Фотоапарат «Кенон». 64-15-77, (067) 319-06-17

Фото амер цифров «Trust PowerCam». Конта ти: (095) 653-99-84

Телевізор, б/в. Німеччина. Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96

Телевізори 62-68-22

Про равач з платів ами радянсь их часів, дешево. Конта ти: 26-83-60

Фотоапарат «Соні» Н-7, цифровий. Ціна: 1700 рн. Конта ти: 64-12-27, (050) 375-94-71

Телевізор, б/в. Конта ти: 62-40-12

Ма нітофон дво асетний в неробочом стані, олон и знімаються (в робочом стані). Ціна: 80 рн. Конта ти: 5-48-98, (097) 210-81-60

Фотоапарат «Кенон ДФ-800». Конта ти: 24-00-15

Фотоапарат «Соні» А-200. Конта ти: (067) 562-22-91

Телевізор, б/в, «Меридіан», 80х55. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 64-26-60

Телевізор, в хорошом стані. Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 940-62-53

Фотоапарат Конта ти: (097) 621-61-33

Фотоапарат «Соні» DCR-SR62. Конта ти: (096) 744-85-19, (063) 208-98-74

Телевізор, б/в на запчастини. Конта ти: 5-92-75

Колон и радянсь о о виробництва «Романти а», «Мая » та «Ф 30». Конта ти: (096) 450-36-09

Пристав 62-68-22

Конта ти:

Телевізор малень ий, б/в. Ціна: 350 рн. Конта ти: 28-96-33

Телевізор, в робочом стані. Конта ти: 63-72-95

Ма нітофон «Мая 233», б/в. Конта ти: (067) 422-51-88

7.3.1. Продам

Телевізор TCL, ольоровий з плос им е раном, діа ональ 70 сантиметрів, олір сірий, по бо ам олон и відмінном стані, ви ористанні б в 3,5 ро и. Конта ти: (097) 475-87-05

Колон и 300 Вт, дешево. Конта ти: (063) 388-55-55

Ма нітол . Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57

Фото, кіно, оптика

Фотоапарат «Соні» А-200, цифровий, в хорошом стані, б/в. Конта ти: (067) 962-22-91

Но тб «ASUS», 100 Гб пам’яті, в хорошом стані. Конта ти: (098) 667-98-10

Телевізор Philips, 21 РТ 4456, сіро о ольор , відмінний стан. Конта ти: (050) 947-39-32, (098) 615-92-91

Телефон мобільний «Самс н Д-820», «Моторола К-1», б/в, в нормальном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-67-24, (050) 950-76-94, (067) 593-26-50

Монітори, 668-48-67

Но тб «Acer Aspire 5520G», на запчастини. Конта ти: (098) 700-74-47

Відеоплеєр «Самс н ». Конта ти: 28-27-84, (097) 272-36-09

Телефон мобільний «Панасоні ». Конта ти: (096) 723-91-10

Телефон. Конта ти: (067) 358-94-39

Телевізор «Соні». Конта ти: (097) 047-08-31

Телевізор «Тошиба», 51 дюйм, б/в. Конта ти: 23-05-63, (067) 894-83-28

Камер телевізійн , «Еле троні а822», б/в, недоро о. Конта ти: 26-87-69, (096) 570-93-86

Телефон Моторола, б/в. Конта ти: (097) 645-68-39

Телевізор «Соні». Конта ти: (063) 285-88-84

Відеома нітофон. Конта ти: (098) 130-10-68

Дис овод ДВД-РВ. Конта ти: (098) 732-36-49

Телефон мобільний, б/в. Ціна: 150 рн. Конта ти: (097) 571-96-58

Телевізор «Самс н », неплос ий. Конта ти: 28-27-84, (097) 272-36-09

Телевізор «Тевлон», Німеччина, 70 см., б/в. Конта ти: (050) 339-99-70

Телефон Samsung Galaxy Ace, ори інал. Новий. Ціна: 2 300 рн. Конта ти: (096) 574-22-45 Телефон Sony Ericsson Z780i. Ціна: 550 рн. Конта ти: (067) 383-09-59

Телевізор «Самс н », неплос ий е ран. Конта ти: 28-27-84, (097) 272-36-09

Відеома нітофон. Конта ти: 24-75-57, (067) 364-18-65

Ди тофон Panasonic, б/в. Конта ти: (067) 983-99-08

Фотоапарат «Соні» DSC-H7. Конта ти: (096) 744-85-19, (063) 208-98-74

Нетб «Самс н 220», 1 оператив і, 250жост ий дис , Конта ти: (063) 388-55-55

Відеома нітофон м льтисистемний DAEWOO на VHS. Конта ти: (068) 230-77-12

Телефон «Р сь». Конта ти: (095) 091-58-18

Монітори до омп`ютера, б/в. Конта ти: (067) 768-48-67 б/в. Конта ти: (067)

Відеома нітофон «Філіпс», б/в, майже новий. Конта ти: (098) 762-83-22

Телевізор «Самс н », б/в, в хорошом стані. Конта ти: (096) 745-48-35

Машин пральн , «Волна-2М», напівавтомат. в робочом стані. Конта ти: 28-74-21, (098) 937-35-39 Машин пральн , автомат, «Ламбер 210». Ціна: 650 рн. Конта ти: 63-73-39, (050) 665-52-83 Машин пральн , б/в, Німеччина, «Привіле », в хорошом стані. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (063) 843-09-02 Машин пральн , б/в. Конта ти: (066) 927-56-81 Машин пральн , б/в. Конта ти: 43-40-40, (066) 656-53-32 Машин пральн , в неробочом стані, б/ в. Конта ти: 24-02-84, (098) 837-03-57 Машин пральн , вітчизняно о виробництва, «Таврія», р ла. Конта ти: 62-66-99, (050) 820-39-11 Машин пральн , на запчастини, б/в. Ціна: 700 рн. Конта ти: (097) 945-42-54 Машин пральн . Конта ти: 24-02-84, (098) 837-03-57 Машин пральн . Ціна: 700 рн. Конта ти: 64-21-15, (097) 410-46-10 Машин

пральн . Конта ти: 28-88-06

Машин

пральн . Конта ти: 45-08-99

Машин швейн 63-68-73,

«Верітас». Конта ти:

Машин швейн «Зін ер», старо о зраз а. Конта ти: (097) 694-38-89 Машин швейн (099) 919-14-12

«Зін ер». Конта ти:

Машин швейн «На ман», Німеччина, б/в. Конта ти: 24-39-16, (067) 989-17-09

Машин швейн . Ціна: до овірна. Конта ти: 24-36-12, (066) 043-83-43, (097) 110-80-01 Машин

швейн . Конта ти: 26-51-98

Машин -автомат, пральн , б/в, недоро о. Конта ти: 45-03-87 (097) 350-19-43 Мі рохвильов піч «Самс н ». Конта ти: (098) 455-84-91 Мі сер еле тричний, недоро о. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57 Морозильн амер . Ціна: 800 Конта ти: 28-96-33

рн.

Настінний обі рівач-панно ( артина), плів овий, н ч ий. Живлення - 220 В. Пот жність 280 Вт. Ціна: від 220 рн. Конта ти: (056) 725-21-74, (050) 970-76-73, (067) 562-33-71 www.grelka.cc.ua Обі рівач для дзер ал приміщеннях з підвищеною воло істю. Ціна: від 60 рн. Конта ти: (056) 725-21-74 (050) 970-76-73, (067) 562-33-71 www.heating.inf.ua Обі рівач. Ціна: 150 рн. Конта ти: 64-05-39, (098) 717-18-97 Обі рівачі інфрачервоні. Ціна: від 500 рн. Конта ти: (056) 785-12-77, (050) 970-76-73, (067) 562-33-71 www.heating.inf.ua Оверло промисловий, радянсь ий. Конта ти: 63-68-73 Оверло 64-72-23

три отажний. Конта ти:

Панель азов , врізн , «Арістон» PZ-640 Т IX (НА). Конта ти: 62-84-08, (050) 375-82-50 Пилосмо «Бош». Ціна: 860 Конта ти: (067) 382-27-91

рн.

Пилосмо , б/в. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42 Пилосмо . Конта ти: 45-08-99


48

№33 від 31 серпня 2011 ро

Піч д хов Bestron. Ціна: 170 Конта ти: (099) 347-31-90

рн.

Плит азов , б/в, майже нов . Конта ти: 28-79-83, (067) 645-10-18

Самовари еле тричні, недоро о. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57

Піч мі рохвильов «С арлет», нов . Конта ти: (096) 614-16-02

Плит азов , б/в, недоро о. Ціна: 200 рн. Конта ти: 68-11-14, (067) 940-62-53

Піч мі рохвильов WHIRPOOL. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (099) 347-31-90

Плит

Со овитис ач, в хорошом стані, еле тричний. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-04-26

Піч мі рохвильов . Конта ти: 45-43-84, (066) 044-99-61 П і ч мі рохвильов . Ціна: 300 рн. Конта ти: 23-29-88, (067) 360-24-47 Плит азов «Др ж ов а», б/в, 1999 р.в. Ціна: 300 рн (можливий тор ) Конта ти: (097) 110-91-53 atbserg@mail.ru

азов , б/в. Конта ти: 43-69-87

Плит азов , б/в. Конта ти: 22-48-94, (097) 808-63-80 Плит азов , б/в. Терміново. Конта ти: 63-39-35 Плит азов , дво амфорн , настільн , нов . Конта ти: (096) 221-04-49 Плит 18.00

азов . Конта ти: 20-49-48, після

Со овитис ач, р чний. Конта ти: 23-36-37 Столи- риш и до азової плити, б/в. Конта ти: 23-72-57 (099) 438-65-84 Хлібопіч AFK BM-3. Конта ти: (095) 653-99-84 Холодильни «Атлант», 2- амерний, б/ в, в хорошом стані. Конта ти: (096) 719-03-03

Плит азов «Др ж ов а». Конта ти: 23-72-51, (067) 526-34-01

Пральн машин «Мрія». Конта ти: 23-28-64, (067) 385-89-48

Холодильни «Атлант», б/в, в хорошом стані. Конта ти: 23-52-00

Плит азов «Карпати», б/в. Ціна: 500 рн. Конта ти: 62-87-79

Пральн машин б/в. Конта ти: 45-03-87, (097) 350-19-43

Плит азов 4- омфорн , б/в. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Пральн машин (098) 455-84-91

Холодильни «Днепр», б/в, арном стані, робочий. Ціна: 170 рн. Конта ти: (362) 26-08-14

Плит азов , Ціна: 50 рн. Конта ти: 20-71-40

Пральн машин «Еліс», б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: 22-54-60

Плит азов , «Брест», б/в. Конта ти: (050) 191-75-08

Пральн машин «Привіле », б/в. Конта ти: 23-52-00

Плит азов , 2- амфорн , настільна, нова. Конта ти: (096) 221-04-49

Пральн машин , 60х82х55, 5 , 800 об. Конта ти: 24-69-15, (067) 777-28-75

«Бош» Конта ти:

Плит азов , 2- амфорн , нов . Конта ти: (096) 221-04-49

Пральн машин , б/в, в неробочом стані. Конта ти: (098) 837-03-57

Плит азов , 4- амфорн , б/в, недоро о. Конта ти: 26-43-36

Пральн машин , нов . Конта ти: 23-66-35, (097) 414-89-05

Плит азов , 4- амфорн . Конта ти: 23-61-88, (067) 764-51-39

Пральн машин -автомат «Сіменс», недоро о. Конта ти: (098) 473-31-47

Плит азов , б/в, в хорошом Конта ти: (098) 102-53-19

Прас , в хорошом стані Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57

стані.

Холодильни «Днєпр». Недоро о. Конта ти: 62-02-02 Холодильни «Дніпро», б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 5-59-03, (099) 324-05-30, (097) 078-46-08 Холодильни «Донбас», б/в, в робочом стані. Конта ти: (098) 464-21-09 Холодильни «Індезіт», б/в, 2 ро и е спл атації. Конта ти: (067) 607-78-04 Холодильни «Мінсь ». Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 784-30-96 Холодильни «Норд», 2- амерний, б/ в. Конта ти: (067) 360-64-54 Холодильни «Норд», 2- амерний, в неробочом стані, недоро о. Конта ти: 22-21-68, (098) 307-25-24

Холодильни «Норд», 3- амерний, недоро о. Конта ти: 23-05-63, (067) 894-83-28 Холодильни «Норд», б/в, в хорошом стані. Конта ти: 23-46-50, (066) 040-67-19 Холодильни «Норд», б/в, арантія. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 28-26-57, (067) 115-08-22 Холодильни «Норд», б/в. Конта ти: (096) 400-63-09 Холодильни «Норд». Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 490-15-18 Холодильни «Снай е 117», робочий. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-39-28 Холодильни «Снай е», відмінний стан. 5 ро ів е спл атації. Ціна: 1300 рн. Конта ти: 26-12-96, (050) 746-94-53 Холодильни б/в. Конта ти: 64-54-39 Холодильни Норд, б/в, хорошом стані, б в ви ористанні 5 ро ів. Ціна: 900 рн. Конта ти: (097) 475-87-05 Холодильни , «Днєпр» в хорошом стані. Конта ти: (095) 935-17-23 Холодильни , б/в, «Вірп л», сталево о ольор , 2- амерний, вели ий. Доро о. Конта ти: (067) 382-87-91 Холодильни , б/в, «Днепр», в хорошом стані. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 61-01-63, (096) 373-49-99 Холодильни , б/в, недоро о. Конта ти: 22-28-40 Холодильни , б/в, Конта ти: 64-24-65

Німеччина.

Холодильни , б/в. Конта ти: (067) 930-00-38

7.5.2. К плю

Холодильни , б/в. Конта ти: 62-83-47

Плит азов . Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Холодильни , б/в. Конта ти: (097) 430-80-22

Сепаратор. Конта ти: 60-97-72

Холодильни , в робочом стані, недоро о. Конта ти: 64-54-39

Холодильни б/в або новий. Конта ти: 22-24-08, (097) 868-82-72

Холодильни , в хорошом стані, працює тихо, олір білий, 3 амери. Ціна: 600 рн. Конта ти: 9096) 254-66-09

Холодильни , б/в, з достав ою. Конта ти: (096) 831-85-33

Холодильни , висота 1,05 м. Конта ти: 62-66-99, (050) 820-39-11 Холодильни . Конта ти: 68-33-19 Холодильни и. 963-02-49

Конта ти:

(097)

Холодильни «Норд», 3- амерний, недоро о. Конта ти: 23-05-63, (067) 894-83-28 Холодильн Ціна: 900 614-05-94

вітрин , б/в. Недоро о. рн. Конта ти: (096)

Швейне обладнання: оверло и, спецмашини, с орняш и, роз рійні, в’язальні, вишивальні, недоро о. Конта ти: (05) 914-55-84, (098) 447-58-08 Швейні машин и Подільсь о о завод , 2 шт., з ножним приводом, б/в, хороший стан. Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58 Швейн машин «Зін ер» (раритет). Конта ти: 63-68-73 Швейн машин «Подольсь а» з еле троприводом. Конта ти: 63-68-73

Холодильни , б/в, недоро о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Холодильни , б/в, недоро о. Конта ти: (050) 655-08-02 Холодильни , пральн машин , б/в, недоро о. Конта ти: 43-69-65, (098) 686-54-06

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДО 100 ГРН., ПРАЛЬНІ МАШИНИ ДО 80 ГРН., ГАЗОВІ ПЛИТИ ДО 60 ГРН., В НЕРОБОЧОМУ СТАНІ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 43-22-72, (097) 063-49-42 Холодильни и старі. 63-14-85, (096) 775-90-11

Конта ти:

Холодильни и та азові плити вітчизняно о виробництва. Конта ти: (098) 611-93-36 Холодильни и, телевізори, пральні машини, ванни, азові плити, азові олон и, різні залізні речі, старі. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11 Холодильни и. Конта ти: 43-22-72

ПОБУТ Одяг, взуття 8.1.1. Продам Б тси ф тбольні, різні розміри, б/в, Німеччина. Конта ти: (050) 177-27-58 Б шлат війсь ово-морсь ий, 48 р. Конта ти: (096) 216-48-27 Б шлат флотсь ий, 48 розмір Ціна: 300 рн. Конта ти: 22-35-62, (063) 479-71-51 Весільн с ню, відмінном стані, розмір 36-38. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 23-28-29, (096) 930-69-23 Вз ття мар и CampuS. Ціна: 899 рн. Конта ти: (067) 383-03-32 Вітров и та 103-46-22

рт и. Конта ти: (067)

Джинси та спідниці жіночі. Конта ти: (067) 103-46-22 Костюм жіночий, Фінляндія. Конта ти: 23-16-35 Костюм чоловічий, олір світлий, р.50. Конта ти: (050) 846-22-50, (098) 307-24-26 Костюм чоловічий, новий, р.50, дешево. Конта ти: (098) 298-31-00 Костюми спортивні, Конта ти: (067) 103-46-22

рю за и.

Кросів и «Атланти », 39 р. Конта ти: 62-83-47 Кросів и «Най », нові, ш іряні, 42 р. обміняю на монітор ТФТ. Конта ти: 5-48-98 (097) 210-81-60 К рт веснян , б/в. 43-76-95, (067) 280-14-78

Конта ти:

К рт зі шт чно о х тра, б/в, світло о ольор , 52-54 р. Ціна: 160 рн. Конта ти: (050) 585-61-10 К рт чоловіч , ш ірян , б/в, чорно о ольор , 48-50 розмір, в хорошом стані. Недоро о. Конта ти: (067) 362-17-80 К рт ш ірян жіноч , 48 р., б/в. Конта ти: (095) 091-58-18 Одя жіночий, новий. Конта ти: (067) 395-53-01 isystem@meta.ua Одя се онд-хенд. Ціна: від 5 рн/ Конта ти: (097) 486-40-24 Одя , б/в. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Плащ, чоловічий, р. 54, новий. Ціна: 100 рн. Конта ти: 62-83-47

Пальто жіноче, б/в, 48 р., хорошом стані. Ціна: 250 рн. Конта ти: (050) 585-61-10 Піджа ш іряний, б/в, розмір L. Ширина в плечах - 40 см, довжина - 78 см. Ціна: 850 рн. Конта ти: (096) 200-47-88

САЛОН ВЕСІЛЬНОЇ МОДИ. ПРОДАЖ ТА ПРОКАТ ВЕСІЛЬНОГО ВБРАННЯ. ЧИЩЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ. ВЕСІЛЬНІ АКСЕСУАРИ. ВЕЧІРНІ ТА ВИПУСКНІ СУКНІ. КОНТАКТИ: ВУЛ. ПОШТОВА, 9, 26-87-91, (067) 363-03-11 С ню весільн , виробництва Прибалти и, сніжно-біла з золотою оздобою, орсет розшитий амінцями. На зріст 165-175 см. Ціна: 700 рн. Конта ти: (095) 583-82-94 vika.rom@gmail.com Слін з ільцями. Ціна: 150 рн. Конта ти: (050) 375-53-88 Сороч и та офти чоловічі, жіночі. Конта ти: (067) 103-46-22 С ні весільні, вечірні, вип с ні. Конта ти: 9096) 391-13-82 С ні весільні, нові та б/в. Конта ти: (096) 202-90-25 С ню весільн «Ав стина». Корсет вишитий бісером, з невелич им шлейфом. В про аті не б ло. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (097) 176-20-95 bubchen-m@mail.ru С ню весільн , Нью-Йор , дов ий р ав. Конта ти: (067) 589-49-83 С ню весільн е с люзивн , відмінний стан. р.46, недоро о. Конта ти: 28-53-02, (096) 169-15-92 С ню весільн , 44-46 р., хороший стан. Ціна: 450 рн. Конта ти: (097) 777-77-55 С ню весільн , 46-50 розмір, орсет, спідниця о ремо, с моч а, одя нена один раз. С ня після хімчист и, в хорошом стані. Терміново, недоро о. Конта ти: (097) 562-14-23 С ню весільн , 46р. орсет, спідниця, в хорошом стані. Конта ти: (097) 805-35-85 С ню весільн , амери ансь о о виробництва, з шлейфом, біло о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 725-59-48

С ню весільн , виш ан , біло о ольор , б/в. Розмір - 46-48, ріст 175-180 см.. Ціна: 850 рн. Конта ти: (097) 893-26-78 С ню весільн , виш ан , ольор «шампань», 48 розмір, орсет і спідниця. Спідниця зі шлейфом. Ідеальний стан. Ціна: 500 .о., тор . Конта ти: 26-00-51, (050) 435-82-61 С ню весільн , виш ан . Ціна: 2000 рн. Конта ти: 24-67-33 С ню весільн , дешево. Конта ти: (097) 777-77-55 С ню весільн , дизайнерсь , б/в. Ціна: 3 000 рн. Конта ти: (063) 200-69-85 С ню весільн , еле антн , біло о ольор . Р чна робота вишив и. Розмір 44, в ідеальном стані. Одя алась один раз, в про аті не б ла. Ціна: 1600 рн., тор . Конта ти: (097) 110-91-53 atbserg@mail.ru

Форм офіцерсь і шинелі. Конта ти: 23-28-64, (067) 385-89-48 Чобіт и зимові, рожеві, 29 розмір. Відмінний стан. Ціна: 150 рн. Конта ти: 22-35-62, (063) 479-71-51

Шап , нор ов . Конта ти: 23-16-35 Ш б нор ов , р. 48-50. Ціна: до овірна, Конта ти: (098) 092-33-93

С ню весільн , недоро о. Конта ти: (096) 219-60-92

Ш б , фарбована лисиця, хорошом стані. Ціна: 300 рн. Конта ти: 26-00-51, (096) 10 38 621 gorunolena@gmail.com

С ню весільн , ори інальн , 44-46 р. Конта ти: (097) 528-73-28 С ню весільн , ори інальн , олір шампань, після хімчист и, розмір 42-44, при раси на волосся та р авич и. Конта ти: (098) 599-83-05 С ню весільн , р. 42-44, недоро о, терміново. Конта ти: 43-97-46

С ню весільн , розмір 44-46, р авич и, ільця, в про аті неб ла. Конта ти: (097) 892-57-42

С ню весільн , б/в, розмір 42-46, нова оле ція. Конта ти: (097) 402-30-00, (066) 560-43-78

С ню весільн , розмір 46, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 272-39-39 С ню весільн , розмір 50, атласна, хороший стан. Конта ти: (096) 949-73-06 С ню весільн , с часн , е с люзивн , авторсь , олір білий, шифон+болеро, арний стан, р. 44-46. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 43-94-87, (097) 298-50-78

С ню весільн , б/в. Конта ти: (096) 543-48-59

С ню весільн , терміново. Ціна: 400 рн. Конта ти: (098) 473-27-10

С ню весільн , біла, в про аті не б ла, 36 р. Ціна: 700 рн. Конта ти: (093) 876-58-35

С ню весільн , відмінном стані, е с люзивн , розмір 46-48. Недоро о. Конта ти: 28-53-02, (096) 169-15-92

С ню весільн , біл , 44-46 р, до неї додаються р авич и і ільця, в про аті не б ла. Конта ти: (097) 890-57-42 С ню весільн , в про аті не б ла, р чна робота, Польща. Конта ти: (096) 389-47-84 С ню весільн , в про аті не б ла. Ціна: 550 рн. Конта ти: 68-23-36

С ню весільн . Конта ти: (097) 211-46-85, (067) 984-59-84

С ню весільн , в хорошом стані, ви ористані б ла один раз. Можливий тор , в хорошом стані, ви ористані б ла один раз.Розмір 44-46. Ціна: 750 рн. Конта ти: (096) 779-20-54

Т флі весільні, розмір 37. Конта ти: 43-85-40 Т флі. Конта ти: 63-07-20

С ню весільн , можливий про ат. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 777-51-86

С ню весільн , б/в, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 64-02-05 (098) 479-57-20

рн.

С ню вип с н в арном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 937-34-98

Чоботи, нові, 36 р., нат ральна ш іра, вир-во Італія. Ціна: 400 рн. Конта ти: (067) 774-76-70

С ню весільн , розмір 42, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 451-40-39

С ню весільн , б/в. Ціна: 350 Конта ти: (066) 404-75-37

С ню вечірню. Ціна: 800 рн. Конта ти: (063) 121-86-88

С ню весільн , олір білий, р.44-46, р авич и, ільця, в про аті не б ла. Конта ти: (097) 890-57-42

С ню весільн , атласна, олір білий, р. 46, можливий про ат. Конта ти: (098) 846-22-50, (098) 307-24-26

С ню весільн , б/в, відмінном стані, дизайнерсь а робота, ольор «шампань». Конта ти: (095) 642-27-79

С ню весільн . Конта ти: (067) 772-43-78 С ню весільн . Колір - айворі, вишита бісером, розмір - 44-46. Ціна: 4500 рн. Конта ти: (096) 780-05-71 Anya07@ukr.net С ню вечірню, вишнево о ольор . Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54

С ню весільн . Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 337-91-52

Дитячі товари 8.2.1. Продам Авто рісло, б/в, Німеччина. Ціна: 450 рн. Конта ти: (098) 477-72-86 Авто рісло, до 13 , відмінном стані. Ціна: 450 рн. Конта ти: (098) 449-80-88 Авто рісло, нове. Ціна: 450 рн. Конта ти: (097) 671-37-54 monist_a@mail.ru Бл з и. Конта ти: (067) 369-67-37 Ванноч дитяч , б/в, в хорошом стані. Конта ти: (096) 965-62-20 Ванноч дитяч , пластмасов , б/в. Ціна: 80 рн. Конта ти: 24-03-61, (097) 524-40-16 Ванноч дитяч . Конта ти: 23-72-57 (099) 438-65-84 Ванноч диятч , пластмасов , б/в, відмінном стані. Ціна: 55 рн. Конта ти: 23-51-73, 23-47-97 (095) 845-48-43

С ню весільн . Конта ти: (067) 454-19-45

Велосипед «Жиобі», три олісний з р ч ою, олір рожевий, відмінний стан. Конта ти: 28-18-84, (098) 754-20-65

С ню весільн . Конта ти: 20-61-32, (067) 908-36-74

Велосипед дитячий з р ч ою і м зичною орів ою. Конта ти: 43-85-40

С ню весільн . Конта ти: 5-67-00, (096) 743-01-76

Велосипед дитячий з р ч ою. Конта ти: 28-52-28, (097) 546-47-36

С ню весільн . Конта ти: (096) 655-05-44

Велосипед дитячий, б/в. Ціна: 150 рн. Конта ти: 24-54-59 (097) 235-96-23


Велосипед для дитини, «Геобі». Конта ти: 5-39-75

Візо зимово-літній, Конта ти: 64-85-07

Велосипед відмінном Конта ти: (099) 232-38-89

Візо зимово-літній, для дівчин и, оши , дощови , с м а, мос ітна сіт а, відмінний стан. Ціна: 970 рн., тор . Конта ти: (096) 508-48-21

стані

Велосипед, 3- олісний, з р ч ою, в хорошом стані. Конта ти: 22-44-96, (098) 134-19-13 Велосипед, б/в, в хорошом Конта ти: (067) 256-02-36

стані.

Велосипед, б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: (098) 421-95-41 Велосипед, підліт овий. Ціна: 600 рн. Конта ти: (067) 188-58-16 fuka.afishal@mail.ru Вз ття дитяче в асортименті. Конта ти: 22-56-06, (096) 294-58-09 L.irel@yandex.ru Вз ття. Конта ти: (067) 369-67-37 Вишиван и. Конта ти: (067) 369-67-37 Візо «Geoby D288», відмінном стані. Конта ти: (050) 665-07-53 Візо «Атбор Віваро», зимово-літній, сіро-бла итний. Конта ти: 24-33-04, (098) 297-67-74 Візо «Атбор», б/в, зимово-літній, бежево о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 774-39-75 Візо встав сіт а Конта

«Бебі Лю с», синій з червоними ами, зимово-літній, мос ітна + дощови . Ціна: 1300 рн. ти: 24-64-16, (066) 633-52-89

Візо «Ві торія Голд», бордово-рожево о ольор , дощови , сіт а, оши . Ціна: 900 рн., тор . Конта ти: 22-14-20 Візо «Джобі», б/в, 3- олісний, для дівчин и. Конта ти: (097) 240-00-11 Візо «І сландер», ва а 5 , два положення спин и, дощови . Конта ти: (097) 704-37-19 Візо «Коне о», 2 в 1, в хорошом стані. Конта ти: (096) 411-21-01 Візо «Коне о», 2 в 1, салатово о ольор . Конта ти: (097) 855-13-15 Візо «Пі оліно», б/в. Конта ти: (097) 298-24-33 Візо «Та о», зимово-літній, трансформер, відмінний стан, повний омпле т + рю за «Чі о». Конта ти: 22-40-30, (097) 427-99-91 Візо «Та о Варіо», люль а + про лян овий візо , ніверсальний. Конта ти: (097) 805-35-85 Візо «Та о Джампер», ідеальний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 943-35-99 Візо «Та о», люль а, про л а, ле ий, ідеальний стан. Ціна: 2000 рн, тор . Конта ти: 63-36-57, (097) 788-47-34 Візо «Та о», помаранчево о ольор . Ціна: 500 рн. Конта ти: (097) 502-04-49 Візо «Чі о», 2 в 1, в хорошом стані. Ціна: 880 рн. Конта ти: 24-58-76, (098) 845-63-22 Візо «Чі о», весняно-літній, синьо-бежевий. Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 776-17-80 Візо «Чі о», олір червоний, майже нова, повний омпле т. Ціна: 900 рн., тор . Конта ти: (097) 511-92-91 Візо весняно-літній, «Бебі», в хорошом стані. Конта ти: 64-13-04, (067) 714-66-05 Візо весняно-літній, «Джобі», 8 , олір сіро-рожевий, недоро о. Конта ти: (098) 022-01-13

дешево.

Візо зимово-літній, олір рожевий, Польща. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 62-70-63, (096) 541-87-37 Візо зимово-літній, олір синьобла итний. хороший стан, персональна орзина, с м а, дощови . Ціна: 600 рн.. тор . Конта ти: (050) 846-22-50, (098) 307-24-26

Еле троавтомобіль дитячий. Конта ти: 43-85-40 Еле тропіді рівач для дитячо о харч вання. Конта ти: 43-85-40

Візо зимово-літній. Ціна: 900 рн. Конта ти: 62-44-55, (068) 583-01-43 Візо літній, відмінний стан. Ціна: 700 рн. Конта ти: (098) 717-92-92 Візо літній, дитячий. Конта ти: 26-18-49, (097) 865-72-29 Візо літній. Конта ти: 24-45-59, (097) 869-74-24 Візо осінньо-зимовий, олір синій. Конта ти: (096) 811-34-39

Візо дитячий «Пихпере о», Італія, в хорошом стані. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (096) 689-16-53 Візо дитячий «Раллі», Польща. Ціна: 500 рн. Конта ти: (096) 689-16-53 Візо дитячий «Та о» (Наталія), в хорошом стані, олір синій. Ціна: 750 рн. Конта ти: (097) 343-79-46 Візо дитячий з авто ріслом і орсетом, 3 положення спин и, США, хороший стан. Ціна: 800 рн. Конта ти: 24-92-77 096) 781-61-46 Візо дитячий, 68-33-19

б/в.

Конта ти:

Візо дитячий, олір червоний. Конта ти: (098) 455-84-91 Візо дитячий, літній, ле ий, «Тростин а». Конта ти: 22-44-96, (098) 134-19-13 Візо дитячий, насад а на нітаз для дитини. Ціна: 400 рн. Конта ти: 64-26-60 Візо зимово-літній «Та о», відмінний стан, повний омпле т. Ціна: 900 рн. Конта ти: 60-79-46 Візо зимово-літній «Та о», олір рожевий, два переносних оши и, дощови , с м а, відмінний стан. Конта ти: 5-95-47, (067) 362-72-87 Візо зимово-літній, «Та о», для двійні, бежево о ольор , відмінний стан. Конта ти: (097) 584-20-05 Візо зимово-літній, в хорошом стані. Конта ти: (067) 280-91-38 Візо зимово-літній, відмінний стан, олір синій. Ціна: 800 рн. Конта ти: (098) 595-45-48

Кен р . Конта ти: 64-21-15, (097) 410-46-10 Кімнат дитяч : ліж о, стіл омп’ютерний з полич ами, шафа з дзер алом, 2 т мбоч и. Конта ти: 22-38-71, (063) 847-75-83 Колис дитяч з двома ш хляд ами. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 585-61-28 Колис з балдахіном. Конта ти: (097) 855-13-15

Рю за «Кен р ». Ціна: 100 Конта ти: 28-96-33

рн.

Сидіння для пання дитини. Ціна: 70 рн. Конта ти: 28-96-33 Слін , новий. Конта ти: (097) 481-14-73 Слін . Конта ти: (066) 039-60-36 Сороч и різних ольорів, теплі, для хлопчи ів. Малі розміри. Ціна: 11 рн. Конта ти: (097) 530-53-62 viktoriazhylak@gmail.com Стіл для од вання. Конта ти: (098) 222-58-45 Стіл, стілець, для од ваня дітей. Конта ти: 24-12-53, (098) 919-63-08 Стілець для од вання дитини. Конта ти: (097) 704-37-19 Стільчи для од вання дитини «Джо бі». Ціна: 400 рн. Конта ти: 23-50-15, (067) 263-36-02

Візо , «Атбор», б/в, зимово-літній. Ціна: 950 рн., тор . Конта ти: (067) 180-74-59

Кони а, оричнево о Конта ти: (067) 360-82-12

Стін в дитяч імнат , світло о ольор , б/в, в хорошом стані. Конта ти: (050) 237-91-28

Візо , «Ві торія Голд», зимово-літній, трансформер. Конта ти: 28-20-12, (067) 136-48-83 Візо , «Коне о», 2 в 1, в хорошом стані. Конта ти: (067) 984-41-41 Візо , «Коне о», зимово-літній, б/в, чорно-синьо о ольор , в хорошом стані, недоро о. Конта ти: (097) 673-70-78 Візо , «Чі о», зимово-літній, світлобежево о ольор . Конта ти: 64-61-81 Візо , «Чі о», синьо-бежево о ольор , хороший стан. Ціна: 900 рн. Конта ти: 43-50-60, (096) 434-33-31 Візо , «Чі о», синьо о ольор , хороший стан. Конта ти: (097) 470-22-00 Візо , 2 в 1, зимово-літній. Ціна: 900 рн. Конта ти: (050) 435-72-74 Візо , 4- олісний, для перевезення вантаж . Конта ти: 68-36-84 Візо , б/в, «Атбор». Ціна: 950 рн, тор . Конта ти: (067) 180-60-70 Візо , б/в, осінньо-літній, в хорошом стані. Конта ти: 64-06-31 Візо , б/в. Конта ти: (067) 580-01-93 Візо , бла итно о ольор , майже новий. Ціна: 6500 рн, Конта ти: 64-35-02, (067) 382-48-77 Візо , весняно-літній «Еспіро», сіросалатово о ольор , б/в, в хорошом стані. Ціна: 700 рн. Конта ти: (096) 737-37-42 Візо , весняно-літній, «Чі о СТ-04», синьо-бежевий. Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 776-17-80 Візо , весняно-літній, зелено о ольор . Ціна: 800 рн. Конта ти: (063) 268-20-66 Візо , весняно-літній. Конта ти: 24-06-47, (068) 146-97-30, Візо , дитячий. Конта ти: (097) 443-00-32

Візо , зимово-літній «Карере», червоно-синій, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: (098) 458-28-27 Візо , зимово-літній, «Коне о»,2 в 1, сіро о ольор зі став ами. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (097) 839-26-75 Візо , зимово-літній, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (097) 227-68-48

Візо дитячий «Колетто Матео», 3 в1, олфр червоно- оричневий, ле а, повний омпле т. Конта ти: (067) 804-88-81

олір (067)

Речі дитячі на дівчин (4-6 ро ів), різні. Конта ти: 26-00-51, (096) 10 38 621 gorunolena@gmail.com

Стільчи для од вання, відмінном стані. Конта ти: 64-21-15, (097) 410-46-10

Візо весняно-осінній, олір сіро- оричневий. Ціна: 450 рн. Конта ти: (097) 585-61-28

Візо дитячий «Амадте с», в хорошом стані. Ціна: 700 рн., тор . Конта ти: (097) 287-28-26

Кен р для двійнят, темно-синій. Конта ти: 753-13-84

П хови зимовий рожево о ольор , з відстібним апюшоном та с моч ою. Відмінний стан. Ціна: 200 рн. Конта ти: 22-35-62, (063) 479-71-51

Комбінезон дитячий, ріст 74 см, Польща. Ціна: 250 рн. Конта ти: (098) 224-82-39

Візо , для дівчин и, б/в. Ціна: 500 рн. Конта ти: (097) 682-60-65

Візо дитячий «Амаде с» в хорошом стані. Конта ти: (097) 287-28-26

Кеди нові, розмір 23. Ціна: 160 рн. Конта ти: (095) 583-82-94 vika.rom@gmail.com

Пос д дитячий. Матеріал - ерамі а. С лад: чемоданчи , дві таріл и, чаш а. Ціна: 120 рн. Конта ти: (096) 769-95-25

Візо Та о. Конта ти: 63-36-57, (097) 588-47-34

рн.

Візо весняно-літній. Ціна: 500 Конта ти: (098) 222-58-45

Джинси. Конта ти: (067) 369-67-37 ДИТЯЧИЙ МАГАЗИН ПРИЙМАЄ НА КОМІСІЮ НА ВИГІДНИХ УМОВАХ ДИТЯЧІ ВІЗКИ, КОЛЯСКИ, АВТОКРІСЛА, ЛІЖЕЧКА, МАНЕЖІ, ВЕЛОСИПЕДИ, САМОКАТИ, ІГРАШКИ, ВЗУТТЯ. КОНТАКТИ: 43-63-74 (067) 340-64-71, (093) 572-63-12

Візо зимово-літній, олір синьобла итний, б/в відмінном стані, 4 положення, в омпле ті онверт для новонароджено о, с м а, мос ітна сіт а, зимовий чохол для ніжо в сидячом положенні. Терміново, недоро о. Ціна: 850 рн., тор . Конта ти: 23-51-73, 23-47-97 (095) 845-48-43

Візо , зимово-літній, бла итно о ольор , сі омпле т ючі, Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 784-92-53 Візо , зимово-літній, в хорошом стані. Ціна: 100 рн. Конта ти: 28-96-33 Візо , зимово-літній, в хорошом стані. Конта ти: (068) 568-57-32, (067) 783-93-67 Візо , зимово-літній, Німеччина. Ціна: 400 рн. Конта ти: 24-30-07, (097) 855-13-15

ольор .

Кони а- ойдал , «Отбор», м’я . Конта ти: 24-76-66, (098) 811-98-93 Кони а- ойдал , б/в, ш іряне сидіння, зв ові р хові ефе ти. Конта ти: (097) 240-00-11 Кони а- ойдал , м’я . Ціна: 80 рн. Конта ти: 5-98-76 Костюми спортивні. Конта ти: (067) 369-67-37 Крісло дитяче для од вання, б/в, відмінний стан. Конта ти: 5-80-56, (096) 107-27-53 Крісло для од вання «Чі о». Ціна: 350 рн. Конта ти: 62-16-18 Крісло для од вання, в хорошом стані. Конта ти: 5-80-56, (096) 107-27-53 Крісло для од вання, відмінном стані. Конта ти: (098) 421-80-13 Крісло- ойдал «Graco». Конта ти: (097) 025-89-06 Ліжеч о дитяче металеве для дітей ві ом 3-13 ро ів. Конта ти: 22-54-60, (097) 890-46-32 Ліжеч о- ачал на шарнірах, нат ральне дерево, а сес ри, омпле т білизни. Конта ти: (097) 265-00-90 Ліж о «Жобі» для дитини. Конта ти: (066) 927-56-81 Ліж о дерев’яне дитяче, вільха. Ціна: 350 рн. Конта ти: 64-35-02, (067) 382-48-77 Ліж о дитяче двохяр сне з матрацом, б/ в, в хорошом стані. Ціна: 900 рн. Конта ти: 63-16-32 (067) 218-67-21 Ліж о дитяче з матрацом. Конта ти: 5-05-13 Ліж о дитяче, дерев’яне з матрацом. Конта ти: (097) 747-29-11 Ліж о дитяче. Ціна: 150 рн. Конта ти: (098) 222-58-45

Стін , в хорошом 68-18-24

стані. Конта ти:

С ні нарядні для рочистих подій, напро ат. Конта ти: 45-05-88 С ню рожев , для дівчин и 6 ро ів. Ціна: 140 рн. Конта ти: 62-83-47 Форм ш ільн . Конта ти: (067) 369-67-37 Ход ни, б/в. Конта ти: 23-37-35, (050) 435-08-52 Ход ни, помаранчево-жовто о ольор . Ціна: 100 рн. Конта ти: (050) 200-73-84 Ход ни, рожево о ольор . Конта ти: 63-31-25, (050) 765-79-24 Ход ни. Ціна: 150 28-96-33

рн. Конта ти:

Ход ни. Конта ти: (098) 768-02-03 Ход н и дитячї з дерева, стані. Ціна: 180 рн. 22-35-62, (063) 479-71-51

відмінном Конта ти:

Ход н и. Ціна: 50 рн. Конта ти: (097) 287-28-26 Череви и дитячі, ш іряні. Конта ти: (067) 804-88-81 Чобіт и для дівчато . Ціна: 50 Конта ти: (050) 585-61-10

рн.

Ш ільн форм для дівчато 6-12 ро ів, олір бордовий та чорний, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 801-74-64

С м жіноч , олір - чорний, я існа т анина. Ціна: 138 рн. Конта ти: (099) 020-33-14 Тюль, штори на хню, 4.20 м. ширина, 1.75 - довжина, под ш и. Конта ти: 28-43-33 Чайни и для завар и, набір, 3 шт. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57 Ш ри лося і оз лі, виправлені. Конта ти: (098) 210-66-97

8.3.2. К плю Ковдри бай ові або ватяні, можливо б/в, пошт чно, в том числі радянсь о о виробництва, доро о. Конта ти: (050) 888-48-80, (094) 908-69-84

Відпочинок, спорт, туризм 8.4.1. Продам

• Паломниць і поїзд и до • батюш и Михаїла - зцілює

Гадання. Конта ти: 26-78-12, (067) 164-14-60

молитвою, лі є від важ их хвороб, нед , безпліддя, налаштов є на лад в сім’ї. Відвідання мо или йо о сина-цілителя Ієрея Петра, з заїздом до Почаївсь ої Лаври та дж.Св.Анни. Конта ти: (096) 277-04-76

Автомати «Витя ни і раш ». Ціна: 2500 рн./шт. Конта ти: (063) 327-70-43 Відпочино Яремче, неподалі річ и та ліс . С часні імнати з сіма зр чностями. Ціна: від 50 рн. Конта ти: (096) 950-70-02

Шахові фі ри, нетрадиційна форма, напівдоро оцінне аміння яшма-оні с. Конта ти: (067) 587-76-27

8.4.2. К плю Роз ладач . Конта ти: 63-14-85, (097) 653-36-14.

Медицина, косметика 8.5.1. Продам Апарат сл ховий, в хорошом Конта ти: (067) 710-22-83

стані.

А п а р а т и сл хові, цифрові. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 935-24-63 Вібромасажер «Біолю с». Конта ти: 62-70-58 Візо для інвалідів. Конта ти: (097) 245-58-83 Гель очищающий с щет ой для прыщей. Инновация в борьбе с прыщами. Конта ты: (098) 766-53-33 Килим, 24-11-52

оздоровчий.

Конта ти:

Матраци, под ш и ортопедичні. Ціна: 450 рн. Конта ти: (063) 352-20-41 Милиці дерев’яні. Ціна: 50 рн. Конта ти: 22-39-50, (096) 410-85-46 Милиці. Конта ти: 28-80-92, (098) 551-08-06 Моло овідсмо т вач «Канпол Бебі Премі м». Конта ти: 43-46-47, (097) 694-38-89 Моло овідсмо т вач «Філіпс евант» Конта ти: (096) 811-34-39 Прибори КВПіА: температ ра, тис , напараміри, монометри, термометри, лабораторні прилади. Конта ти: (096) 224-57-40 Солярій, терміново, Конта ти: 43-91-10

недоро о.

Стіл масажний, дерев’яний. Ціна: 500 рн. Конта ти: 43-53-85 Хн , вищий сорт. Конта ти: 64-61-56, (098) 371-79-86 Ход ни дорослі. Конта ти: 62-54-26, (063) 394-49-82

8.5.2. К плю

Візо , «парасоль а». Конта ти: 64-12-27, (050) 375-94-71 Ковдри дитячі, бай ові, можливо б/в, пошт чно, в том числі радянсь о о виробництва, доро о. Конта ти: (050) 888-48-80, (094) 908-69-80

Коовзани роли ові, б/в, розмір 31-33 Конта ти: (096) 294-58-35

М’яч андбольний, новий. Конта ти: (097) 217-45-08

8.6.1. Продам

Галантерея, тканини

Намет 4х4м, ва а - 40 , висота - 2.15 см, добром станi. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (050) 225-72-29 www.snab.prom.ua

А ордеон «Вельмейстер». Конта ти: (096) 609-74-94 А ордеон Demusa Junior III. Ціна: 1 600,00 рн., тор . Конта ти: (097) 376-19-52

Ліж о, біле, б/в. Ціна: 800 рн. Конта ти: (096) 323-93-34

8.3.1. Продам

Намет, 2х3, без ар аса. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42

Балалай

Ліж о, дерев’яне, з матрацом. Ціна: 200 рн. Конта ти: 5-41-17, (093) 754-31-54

Ковдр двоспальн , п хов , нат ральний тиснений атлас, золотаво о ольор . Конта ти: (097) 075-02-64

Н ам е т и т ристичні, 2,4-місцеві. Конта ти: (067) 927-10-99

Баян «Етюд». Конта ти: (096) 609-74-94 Баян. Конта ти: (096) 609-74-94

Ліж о- ойдал + о осовий матрац, в хорошом стані. Ціна: 800 рн. Конта ти: (050) 167-89-45

Ковдр , под ш и. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-25-82, (067) 384-31-55

Ліж о для немовляти, б/в в хорошом стані. Ціна: 150 рн. Конта ти: 64-05-39 Ліж о з матрацом, б/в. Недоро о. Конта ти: 23-26-76, (097) 462-24-60 Ліж о з матрацом, дитяче, б/в, недоро о. Конта ти: 23-78-54 Ліж о з матрацом, Польша, нов . Конта ти: (066) 743-32-40 Ліж о, б/в, недоро о. Конта ти: (067) 698-14-19

Візо , зимово-літній, синьо-бла итно о ольор , відмінний стан. Ціна: 700 рн. Конта ти: (097) 391-90-15

Ліж о- олис , дерево на підшипни ах, маятни ова система, нове, недоро о. Конта ти: (067) 849-98-66, (097) 400-87-00

Візо , зимово-літній, синьо о ольор , «Атланті », Польща. Конта ти: (066) 549-48-52

Ліж о- олис , плетене з лози. Конта ти: 69-06-11 Ліж о- олис , відмінном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 421-80-13

Конта ти:

Манеж дитячий, хороший стан. Ціна: 250 рн. Конта ти: 28-96-33

Візо , літній, для двійні. Ціна: 800 рн. Конта ти: (097) 445-28-90

Матрац з о осової стр ж и. Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-25

Візо , на всі пори ро . Ціна: 600 рн. Конта ти: (097) 669-78-86

Машин . Ціна: 80 рн. Конта ти: (098) 667-98-61

Візо , нов . Конта ти: 45-08-99 Візо , повна омпле тація, відмінном стані, недоро о. Конта ти: 22-58-23, (097) 887-04-97, (097) 699-34-33 Візо , чохол, дощови , орзина. Ціна: 350 рн. Конта ти: (096) 501-95-50

Меблі в дитяч імнат : стіл омп’ютерний, шаф , б/в, в хорошом стані. Конта ти: 64-10-03, (098) 056-53-34

Візо , зимово-літній. 43-71-02

Стін , «Юніор», для ш оляра, б/в, недоро о, олір «вільха», в хорошом стані. Конта ти: 3-74-12, (066) 040-50-14

ПОСТІЛЬНУ БІЛИЗНУ ПРОПОНУЄ ШВЕЙНА МАЙСТЕРНЯ, ЯКІСНУ. ПОШИТТЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ. ШИРОКИЙ ВИБІР ТКАНИН. КОНТАКТИ: 40-05-07, (050) 508-79-43, (067) 397-26-21

Тр е н аж е р «Орбітре », недоро о, терміново. Конта ти: (098) 272-99-60 Шахмати, недоро о. Конта ти: 62-61-01

Гантелі для фізвиховання. Конта ти: 63-71-28

Ліж о- ойдал дитяч , з 2 ш хлядами зниз , + о осовий матрац, олір б , хороший стан. Ціна: 800 рн. Конта ти: (050) 167-89-45

ніверсальний.

Стін дитяч , с часн , «Гербор», відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 411-44-19

Машин для стриж и «Бебеліссе», 6 насадо , ножиці в омпле ті, валіза пер аря. Конта ти: (097) 240-00-11 Под ш и, 70х70. Конта ти: 28-43-33

8.2.2. К плю

Ліж о для дитини до 3 ро ів, біло о ольор , з матрацом. Ціна: 250 рн. Конта ти: 23-49-33, (067) 759-23-22

Візо , зимово-літній, Польща, повний омпле т, відмінний стан. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (097) 534-63-77

Візо , зимово-літній, Конта ти: 62-93-57

49

ПОБУТ

№33 від 31 серпня 2011 ро

Меблі, для дитячої імнати. Конта ти: (067) 422-89-23

Візо . Конта ти: 45-08-99

Мотоци л, відмінном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 435-35-06

Гойдал дитяч , від 0 до 2-х ро ів, хороший стан. Конта ти: (067) 804-88-81

Одя верхній. Конта ти: (067) 369-67-37 Підстав під ванноч . Конта ти: (097) 855-13-15

Корзин для ц еро . Конта ти: 63-07-20 При раси весільні на а/м (б ети, фатін, віти). Конта ти: 63-07-20

Памперси, під лад и, пелюш и. Конта ти: 22-40-56

Мистецтво

Ман ал. Ціна: 350 рн. Конта ти: (067) 420-73-60, (099) 044-04-55

Намет, 2-місний. Конта ти: 23-28-06

Сiт мас вальн , 3х6 м. Ціна: 450 рн. Конта ти: (050) 225-72-29 uuzzt@mail.ru www.snab.prom.ua

. Конта ти: (096) 609-74-94

Банд р . Конта ти: (096) 609-74-94

Гармош . Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78

Стіл більярдний. Ціна: 500 .о Конта ти: 28-96-33

Дис овод до лавішних інстр ментів, міні-дис «Айва». Конта ти: 23-50-15

С м -холодильни . 26-41-69, (096) 765-96-03

Домбровий бас. Конта ти: (096) 609-74-94

Конта ти:


ПОБУТ

50 Антикваріат, годинники, ювелірні вироби 8.7.1. Продам Вироби ювелірні вітчизняно о виробництва. Конта ти: (097) 443-04-32 baranovskyd@ukr.net Годинни чоловічий «Оріент». Конта ти: 26-18-36, (098) 422-51-36 Годинни -б дильни «Слава», недоро о. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57 Кабл ч и срібні, 925 проба. Ціна: 150-120 рн. Конта ти: (095) 583-82-94 vika.rom@gmail.com Фортепіано механічне, анти варне. Ціна: 64 000,00 рн. Конта ти: (098) 448-90-00

8.7.2. К плю Д хові інстр менти. Конта ти: (096) 609-74-94 Інстр менти м зичні. Са софон «Альт Велт Клан ». Конта ти: (096) 609-74-94 Картин р чної роботи. Полотно, масло. Ціна: 600 рн. Конта ти: (096) 377-23-34 Картин . Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57 С рип Страдіварі, 1999 р.в., б/в. Конта ти: (097) 214-54-82 Фортепіано «У раїна» Ціна: 1 560,00 рн., тор . Конта ти: (096) 933-60-03 Фортепіано «У раїна», б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: (050) 269-41-76 Фортепіано «У раїна», олір оричневий, хороший стан. Конта ти: 23-34-21 Фортепіано «У раїна», олір оричневий. Конта ти: (097) 637-10-24 Фортепіано «У раїна», олір темно- оричневий, поліроване, в хорошом стані, терміново. Конта ти: (03652) 2-00-27, (067) 495-93-28 Фортепіано «У раїна», поліроване, відмінний стан. Конта ти: 63-68-73 Фортепіано «У раїна». Ціна: 3 999,00 рн., тор . Конта ти: (097) 816-82-79 Фортепіано, олір чорний. Конта ти: 5-60-44, (098) 298-12-67 Фортепіано. Ціна: 2400 рн., тор . Конта ти: (096) 613-54-32 Фортепіано. Конта ти: (067) 751-00-71 Фотепіано «У раїна». Ціна: 3 000,00 рн., тор . Конта ти: (093) 838-63-50, (097) 440-48-16

8.6.2. К плю

Встав и з недоро оцінно о аміння. (перснів, сережо , лонів, тощо). Конта ти: (050) 888-48-80, (094) 908-69-84

Картоплю. 24-34-80,

Конта ти:

28-04-97,

Кислот лимонн . Ціна: 14.00/ Конта ти: (050) 537-59-51

.

Кр пи. Конта ти: 5-01-73, 62-20-25 Мор в . Конта ти: (067) 103-03-98 Олію, соняшни ов . Конта ти: 5-01-73, 62-20-25 Помідори, ртом та вроздріб. Конта ти: 61-94-82, (067) 730-63-10 Пшеницю. Конта ти: 63-76-39, (067) 873-00-71 Сіль, харчов . Конта ти: 5-01-73, 62-20-25 Топінамб р. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 086-23-59 Ц

ор. Конта ти: 5-01-73, 62-20-25

Господарські товари, побутова хімія Брезент 5х6м, 5х11 м. Ціна: 1050 рн. Конта ти: (050) 225-72-29 uuzzt@mail.ru snab.prom.ua Ванн 1,5, б/в Конта ти: 64-61-56, (098) 371-89-86

. Конта ти: (098)

8.9.2. К плю

Тварини, рослини

8.8.1. Продам

8.10.1. Продам

Кошеня ( олор-пойнт) та сіамсь е ошеня. Конта ти: (096) 355-68-15

Кота породи т рець ий ван . Конта ти: 22-67-83, (097) 860-67-20 Кота шотландсь о о, вислов хо о, дівчин а 2 міс. Конта ти: (095) 563-83-63 Кошенят в добрі р и. Конта ти: 26-17-80, (050) 522-03-75 Кошенят порди раїнсь ий лев ий (сфін с), олі. Конта ти: 26-12-71, (067) 831-31-79 Кошенят породи сіамсь ий, недоро о. Конта ти: 26-23-41, (093) 655-13-00 Кошенят породи сіамсь і, напівп хнасті, недоро о. Ціна: 200 рн. Конта ти: 26-23-41, (093) 655-13-00 Кошенят шотландсь их веслов хих, сіамсь их, персів різно о о рас . Конта ти: 22-67-83, (097) 860-67-20 Кошенят шотландсь их вислов хих. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-13-66, (097) 153-62-32 Кошенят, породи британсь а орот ошерстна. Ціна: 500 рн. Конта ти: 20-52-34 Кролів велетнів, різно о ві , ва ою 6-8 . Ціна: до овірна. Конта ти: 5-83-70, (097) 524-18-19 Кролів аліфорнійсь ої породи, 45-50 днів. Конта ти: (098) 106-11-71 Кролів породи сірий велетень, 4-6 місяців. Конта ти: (098) 106-11-71 К рей арли ової породи. Конта ти: (096) 254-55-20 К щі, де оративні. Ціна: 50 рн/ Конта ти: 28-96-33

щ.

Німець вічар , дівчин а, 1 рі . Конта ти: (096) 254-55-20 Пап , бла итно о ольор , хвилястий, з літ ою. Ціна: 200 рн. Конта ти: 5-78-88 Пап

. Конта ти: (097) 047-08-31

Порося породи ман ал. Конта ти: (098) 374-32-79, (050) 278-80-82

Ганчір’я. Конта ти: 24-96-34, (097) 545-25-05 Ключ для за р ч вання онсервацій, напівавтомат, недоро о. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57 Сервіз столовий на 4 персони, 20 предметів. Ціна: 300 рн. Конта ти: (096) 769-95-25

Овець. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07

Поросят в’єтнамсь их. Конта ти: 64-61-77, (096) 416-50-17

А варі м, оформлений. Конта ти: (095) 920-05-53

Поросят орейсь их різно о ві Конта ти: (097) 087-59-46

А варі ми, 3 шт., нові, оброблені деревом, 55 л, 100 л. Конта ти: 24-41-05

Поросят орейсь их, 2 міс. Конта ти: (096) 519-10-09

Теплоізоляцію рід ерамічн . Ціна: 67 рн. Конта ти: (056) 725-21-74, (050) 970-76-73, (067) 562-33-71 heating@ua.fm www.heating.inf.ua

Барани племінні латвійсь ої темно олової породи. Конта ти: (067) 729-62-95

Розсад пол ниці сортів «Клері», «Хоней». Конта ти: (098) 411-65-80

Термоси, 12 л, олба нержавiй а. Ціна: 750 рн. Конта ти: (050) 225-72-29 uuzzt@mail.ru www.snab.prom.ua

Продукти харчування Борошно, ц ор, висів и, зерновідходи. Конта ти: (098) 609-03-92

Банд р . Конта ти: (095) 827-33-32 (095)

Б ря столовий. Конта ти: 22-62-76, (096) 698-12-91

Баян, 5-рядний з ре істрами, Німеччина. Конта ти: (095) 827-33-32

Випіч а солодощів в домашніх мовах на замовлення. Недоро о. Я існо. Швид о. Конта ти: (098) 811-40-09

Гітар , в б дь-я ом (093) 900-42-92

стані. Конта ти:

Вироби ма аронні. Конта ти: 5-01-73, 62-20-25

Інстр менти д хові. Конта ти: (095) 827-33-32

Вод мінеральн , лі вальн , столов . Конта ти: 5-01-73, 62-20-25

Фортепіано. Конта ти: (096) 573-15-63

Картоплю, рт. Конта ти: 27-39-46, (097) 296-19-24 Картоплю. Конта ти: 64-50-45, (067) 103-03-98

Корінь хрін . Конта ти: (067) 142-00-63

Банд р , б/в з переми ачами. Конта ти: (096) 941-57-26

Тр б . Конта ти: 27-18-40

Коров . Конта ти: (096) 136-46-25, (096) 386-76-08

Картоплю, вели , ртом та вроздріб. Конта ти: 22-62-76, (096) 698-12-91

Зерно, 1 т, з достав ою. Конта ти: 20-86-85

8.9.1. Продам

Тромбон. Конта ти: 27-18-40

Картоплю дрібн . Конта ти: 23-36-88

Торшер старовинний. Конта ти: (097) 443-90-45

Борошно, всіх ат н ів. Конта ти: 5-01-73, 62-20-25

Мольберт для малювання. Конта ти: 27-18-40

Коров , обил з лошам, свині живою ва ою. Конта ти: (067) 972-86-31

Часни , більше 100 595-45-48

А ордеон, б/в. Конта ти: (050) 339-24-03

Конта ти:

Картоплю 500 . Конта ти: 20-18-11, (067) 785-85-69

Монети вир-ва СССР, інших раїн, мар и, алендари и, інший оле ційний матеріал. Доро о. Конта ти: lemiiv@yahoo.com www.super5.ucoz.ru

А ордеон «Вельтмейстр». Конта ти: (095) 827-33-32

Баян «Етюд». 827-33-32

№33 від 31 серпня 2011 ро

Гриб чайний «Камб ха». Конта ти: 24-08-97 Гр ші, рт, 300 245-58-83

. Конта ти: (097)

Кап ст , ртом та вроздріб. Конта ти: 61-94-82, (067) 730-63-10

Вазон «Монстера». Конта ти: 23-28-64, (067) 385-89-48 Вазони «Алое», «Каланхое», 3-5 р. Конта ти: 23-72-57 (099) 438-65-84 Гіл

алое. Конта ти: 24-27-65

Г сей велетнів, м’ясної породи «Холмо ори», ві 1-6 міс., молодня 3,5-4 міс. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 524-18-19, (096) 540-58-01 Квіти імнатні, монстер . Конта ти: (097) 524-18-19 Квіти: піони, ромаш и, іриси, чесь і возди и, троянди. Конта ти: 28-96-33 Кобил , 7 ро ів. Конта ти: 20-80-16 Козеня 6 міс., від хорошої ози. Ціна: 250 рн. Конта ти: 28-72-36 Козли а, безро ий, 3 міс., білий. Конта ти: (096) 519-10-09 Коз

молод . Конта ти: 63-13-17

Коз хорош і озеня. Конта ти: (097) 835-46-63 Коз . Конта ти: (066) 109-30-62 Коня, 8 р. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 742-57-86 Корм для соба і ішо , виробництва Німеччини. Ціна: 165 рн. Конта ти: (093) 694-97-65 zoo-food@ukr.net www.vipkorm.com.ua Коров і 972-86-31

обил . Конта ти: (067)

Рибо

.

«Г пі». Конта ти: 24-41-05

Рослини зелені, хвойні на альпійсь ір , різні види. Конта ти: 28-96-33 Рослини Крепто арина, Аллатея. Конта ти: 24-41-05 Саджанці вічнозелених Конта ти: 28-88-69

рослин.

Ц ценят породи дже расел тер’єр, до менти КСУ. Ціна: 8000 рн. Конта ти: (067) 466-23-56 samba68@mail.ru www.omri-relizan.com Ц ценят породи західно-сибірсь а лай а. Конта ти: (098) 616-71-43 Ц ценят породи йор ширсь ий тер’єр. Конта ти: (096) 271-78-88 Ц ценят породи йор ширсь ий тер’єр. Конта ти: (068) 827-94-52 Ц ценят породи ав азь а вівчар а, лабрадор, ретривер. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74 Ц ценят породи ане орсо, чорно-ти рово о о рас . До менти КСУ. Привиті. Ціна: до овірна. Конта ти: Вінниця (067) 773-24-33, (067) 224-82-75 bella1235@rambler.ru Ц ценят породи арли овий пі інес. Конта ти: 22-67-83, (097) 860-67-20 Ц ценят породи лабрадор: 4 хлопчи и, 1 дівчин а, щеплені, заведені ветпаспорти. Терміново. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (067) 752-52-20 Ц ценят породи німець а вівчар а, дівчат а, недоро о. Конта ти: (067) 581-95-65 Ц ценят породи німець ий мініатюрний шпіц, хлопчи , дівчин а р до о ольор . До менти КСУ. Ціна: 650 .о. Конта ти: (067) 773-24-33, (067) 224-82-75 bella1235@rambler.ru Ц ценят породи середньоазіатсь ий алабай. Конта ти: (067) 172-52-44 Ц ценят породи спаніель, недоро о. Конта ти: 62-25-96, (067) 725-17-03 Ц ценят російсь о о спаніеля, народились 29.06.11р., о рас чорний з білим, міцні, до лян ті, недоро о. Конта ти: (067) 336-78-67 Ц ценят середньої породи тер’єр. Конта ти: 24-96-44 Ц ценят та ошенят. Конта ти: 63-57-82, (097) 284-50-50 Ц ценят, німець ої вівчар и. Конта ти: 68-02-67 Ц ценят, породи ан лійсь ий о ер-спаніель. Конта ти: 2-19-14, (097) 114-47-21

Свин и морсь і, недоро о. Конта ти: 5-79-21, (096) 280-69-59

Ц ценят, породи йор шир сь ий тер’єр, недоро о. Конта ти: 20-52-34

Соба , ц ценят породи південноросійсь а вівчар а. Повний па ет до ментів, щеплені, з леймом та чіпом. Ціна: 4000 рн., тор . Конта ти: Київ (095) 431-69-41 kw88@ukr.net

Ц ценят, породи той-тер’єр. Конта ти: (068) 827-65-65

Соба породи західносибірсь а лай а, 1,5 ро . Конта ти: (067) 111-49-89 Соба породи мастіно наполетано, до менти КСУ, привиті. Ціна: 111 y.o. Конта ти: (067) 224-82-74, (067) 773-24-33, (067) 224-82-75 bella1235@rambler.ru Соба породи мастіно наполетано, КСУ, привитий. Ціна: до овірна Конта ти: Вінниця (067) 773-24-33, (067) 224-82-75 bella1235@rambler.ru Соба породи німець а вівчар а, дівчин а, 3,5 місяці. Ціна: до овірна. Конта ти: 60-85-95, (097) 183-83-09 stepanyuk_88@mail.ru Соба породи німець а вівчар а, КСУ. Привиті. Конта ти: 24-01-14, (067) 362-72-55 Lyudmilasavchuk@yandex.ru Соба , середньоазійсь а вівчар а, 1 р., хлопчи . Конта ти: 28-79-01, (096) 453-51-05 Телицю тільн . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 645-61-09, (097) 380-24-54 Телич , о рас - червоне з білим. Ціна: до овірна. Конта ти: 20-51-23, 40-07-68, (067) 766-72-32, (097) 312-09-28 Торфос міші для рослин (від 4 до 30 л). Конта ти: (067) 729-62-95

Ц ценята породи естонсь а онча від робочих бать ів. Ціна: 500 рн. Конта ти: 20-87-73, (098) 433-70-05 Ю . Конта ти: 261-77-50

20-45-79,

(096)

8.10.3. Подар ю Кошеня в добрі р и. Конта ти: (093) 828-99-62, (097) 298-51-40 Кошеня три олірно о о рас , в добрі р и. Конта ти: 24-12-39 Кошеня. Конта ти: 63-79-48 Кошеня. Конта ти: (097) 495-30-92, (063) 688-62-45 Кошенят білих, п хнастих, 1,5 міс. Конта ти: 64-23-04, (067) 831-16-79 Кошенят в добрі р и, о рас ти ровий з білим та чорний. Конта ти: (098) 048-32-58 Кошенят в добрі р и. Конта ти: (067) 364-13-72 Кошенят в добрі р и. Конта ти: 26-11-20 Кошенят в добрі р и. Конта ти: 28-96-02 Кошенят в добрі р 22-52-27

и. Конта ти:

Кошенят арних. Конта ти: 5-94-68

Ц центя породи бо сер. Конта ти: (050) 198-38-26

Кошенят напівпородистих в добрі р и. Конта ти: 24-38-97, (097) 228-94-53 Кошенят персидсь их. Конта ти: 26-92-78, (093) 655-80-28

Ц ценя пе інес, привитий. Конта ти: 63-26-26

Кошенят ти рово о о рас , в добрі р и. Конта ти: 22-54-60, (097) 890-46-32

Ц ценя породи йор ширсь ий тер’єр, хлопчи , без до ментів, ветпаспорт, привитий. Ціна: 300 .о., тор . Конта ти: (067) 773-24-33, (067) 224-82-75 bella1235@rambler.ru

Кошенят, 4-6 місяці, різних о расів, соба середньо о розмір ( зв’яз із переїздом). Конта ти: 24-96-44

Ц ценя породи ав азь а вівчар а, 4 місяці. Ціна: 800 рн. Конта ти: (096) 963-96-41

Кошенят, дві дівчин и, в хороші р и. Конта ти: (098) 902-83-31 Irine_kb@mail.ru Кошенят, дівчат, привчені до лот а. Конта ти: 24-64-86, (067) 716-09-13 Кошенят, змішана порода перса і сіамсь ої. Конта ти: 22-47-80, (098) 357-78-74

Ц ценя сенбернара, 8 міс., привтий, до менти КСУ, бать и чемпіони. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (050) 749-48-91 Ц ценя, породи німець а вівчар а. Конта ти: 68-39-06, (097) 745-12-92 Ц ценят в добрі р и, невели ої породи, білі з чорними плям ами, дівчат а, можливо в приватний се тор. Конта ти: (093) 900-52-78 Ц ценят естонсь ої ончої, 2 міс. Конта ти: (098) 210-66-97 Ц ценят йор ширсь о о тер’єра. Ветпаспорт. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (067) 773-24-33, (067) 224-82-75 bella1235@rambler.ru Ц ценят йор ширсь о о тер’єра. Недоро о. Конта ти: (095) 699-91-87 Ц ценят німець ої вівчар и без родовод , недоро о. Конта ти: (098) 826-53-93 Ц ценят німець ої вівчар и. Конта ти: 24-01-14, (067) 362-72-55 Lyudmilasavchuk@yandex.ru Ц ценят породи бо сер. Конта ти: (050) 198-37-26, (050) 153-02-20

Кошенят, в хороші р и. Конта ти: 23-40-10, (097) 305-82-69

Кошенят, чорні, в добрі р и. Конта ти: 26-23-41, (093) 655-13-00 Кошенят, чорно-біло о о рас , 3 міс. Конта ти: 63-57-82, (097) 284-50-50 Кошенят. Конта ти: 26-23-41, (093) 655-13-00 Кошенят. Конта ти: 23-40-10, (097) 305-82-69 Кошенят. Конта ти: (097) 206-12-35, (099) 267-73-44 Кошенят. Конта ти: 24-08-97 Кошенят. Навчені на отячий WC. Конта ти: 26-23-41, (093) 655-13-00 Соба , вели 28-73-80,

. Конта ти: 28-26-04,

Ц ценя. Конта ти: (097) 540-49-35 Ц ценя. Конта ти: 28-26-04, 28-73-80, Ц ценят і ошенят. Конта ти: 43-87-58

Ц ценят невели ої породи. Конта ти: 24-12-39 Ц ценят німець ої вівчар и в хороші р и. Конта ти: (067) 928-84-19 Ц ценят середньої породи. Конта ти: 24-28-10 Ц ценят, в добрі р и. Конта ти: 5-55-16, (091) 372-13-66 Ц ценят, в хороші р и. Конта ти: 43-53-16, (067) 567-81-59 Ц ценят, змішаної породи вівчар и та тер’єра. Конта ти: 24-28-10 Ц ценят. Конта ти: 43-87-58

8.10.4. Пропон ю Замовлення на рчат та аченят бройлера, сенята. Конта ти: (066) 709-54-90, (096) 771-23-83 (050) 198-45-41, (067) 332-46-64 Кіт на в’яз , породи - сіамсь ий. Конта ти: (098) 356-73-77

Сільське господарство •

8.11.1. Продам

Поросят, свиней, свиномато , живою ва ою. Конта ти: (050) 339-29-39 Бджіл з в ли ами. Конта ти: 24-20-66 Б ря . Конта ти: 23-11-08

ВИСОКОЯКІСНІ КОРМА, ПРЕМІКСИ, КОНЦЕНТРАТИ ДЛЯ ВІДГОДІВЛІ СВИНЕЙ ТА ВРХ. БЕЛЬГІЯ. КОНТАКТИ: (067) 769-81-71 Віз, в хорошом стані. Конта ти: (068) 226-43-97 Віз. Конта ти: 23-11-08, (067) 706-92-40 Віс бджолиний, в ли и. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 524-18-19 Гарб зи. Конта ти: 23-11-08, (067) 706-92-40 Дрова р бані, 2 б. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42 Дрова фр тових дерев для при от вання шашли а. Ціна: 10-15 рн. Конта ти: (096) 253-42-43 Дрова фр тових дерев, різані. Конта ти: 23-77-89, (0680 230-41-00 Дрова фр тові. Конта ти: 28-88-06 Дрова. Самовивіз. Ціна: 500 Конта ти: (096) 253-42-43

рн.

Картоплю на орм х добі. Конта ти: 27-03-06, (067) 940-14-55 Кобил , 1.5 ро и. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 249-33-55 Кобил , 5 ро ів. Терміново. Конта ти: (067) 129-13-93, (098) 831-85-95 Кобил , робоча. Конта ти: (098) 445-94-10 Козенят. Конта ти: (096) 302-71-73, (091) 332-71-73 Комбі орм та онцентрати для сіх видів тварин та птиці. Конта ти: (066) 709-54-90, (096) 771-23-83 (050) 198-45-41, (067) 332-46-64 Коров . Конта ти: (098) 987-84-66 Обі рівач плів овий для в ли ів весняний період, для молодня а та розсади. Ціна: від 40 рн. Конта ти: (056) 785-12-77, (050) 970-76-73, (067) 562-33-71 www.heating.inf.ua Поїл и та одівниці для рчат. Конта ти: (066) 709-54-90, (096) 771-23-83 (050) 198-45-41, (067) 332-46-64 Поросят в’єтнамсь их, до лян тих/ Конта ти: (095) 535-62-88 Сіно в тю ах. Конта ти: (098) 055-80-42 Сіно. Конта ти: 23-11-08 Солом в тю ах. Конта ти: (098) 055-80-42

ТОРФ НАСИПОМ ТА В МІШКАХ ДЛЯ С/Г. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ, КАМАЗ. ТОРФОБРИКЕТ, ГУМАТИ, ОРГАНІЧНО-МІНЕРАЛЬНЕ ДОБРИВО, ТОРФ’ЯНІ ГРАНУЛИ. КОНТАКТИ: 63-78-83, (093) 715-55-88

8.11.2. К плю

Зерно пшениці, ячменю, р дзи. Конта ти: (050) 339-29-39 Апарат доїльний. Конта ти: (067) 754-78-31 Вовн не мит . Конта ти: 26-68-04 (067) 729-62-95 Зерно пшениці, ячменю, р дзи. Конта ти: (050) 339-29-39 Вовн немит . Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95 В ли и, б/в. Конта ти: 26-68-04, (096) 731-20-20 В ли и. Конта ти: 22-67-17 Дрова. Конта ти: (068) 500-91-57 Зерно пшениці, 64-82-69

ртом. Конта ти:


№33 від 31 серпня 2011 ро

БЮРО ПОСЛУГ Навчання •

9.1.1. Пропон ю

Ан лійсь а мова, заняття для дітей та дорослих, індивід альний підхід, с часна методи а ви ладання. Конта ти: (096) 947-35-40

Набір в дитячий садо . Конта ти: 45-21-35, (096) 202-90-25 Набір в ш ол (067) 360-51-22

Під от ю дитин до ш оли. Конта ти: (067) 946-81-41 Під от ю чнів до ш оли, допомо а чням молодших ласів. Конта ти: 22-65-19, (095) 303-15-12 Польсь а мова, ро и, пере лад. Конта ти: (093) 618-46-04

К рсові, онтрольні, реферати, дипломні задачі, швид о, недоро о, не з інтернет . Конта ти: 23-35-56, (068) 568-29-63

Репетиторство ан л. мови. Недоро о. Конта ти: 64-73-92 (067) 107-99-31

Навч професійно працювати на омп’ютері, швид о, я існо, ( рс орист вача, «1С: Б х алтерія»). Конта ти: 68-39-12, (097) 548-50-13

Уро и ан лійсь ої мови, ш ільний рс. Конта ти: (097) 759-92-72 Уро и математи и та хімії, репетиторство, досвідчені вчителі. Конта ти: 63-74-29 Уро и математи и. Конта ти: 23-28-64, (067) 385-89-48

• •

Польсь а мова (носій мови): репетиторство, під отов а до вст п ВНЗ Польщі, пере лади. Конта ти: (066) 228-60-16 Сертифі овані рси «1С: • Б х алтерія 8», тел. для запис

40-10-20. Конта ти: 636-236 (050) 375-66-17

У раїнсь а мова і літерат ра, • під отов а до ЗНО, онтрольні, рсові. Конта ти: 63-30-38, (095) 694-28-15

Уро и ан лійсь ої та німець ої мов. Конта ти: 43-46-10, (098) 601-47-51

Уро и ан лійсь ої мови для дош ільнят та ш олярів. Конта ти: 64-62-52

Уро и приватні з математи и чням б дь-я о о ві . Під отов а вип с ни ів до здачі ЗНО. Ціна: 15 рн./ од. Конта ти: (096) 129-58-87 OxanaKSR@mail.ru Уро и хімії для чнів 7-11 ласів і майб тніх абіт рієнтів. Конта ти: (099) 034-34-26

Юридичні послуги та аудит 9.2.1. Пропон ю

Юридичні посл и. Реєстрація Уро и дош ільнятам, • • підприємств. Юридичний с провід ш олярам, під отов а до ЗНО, лі відації та бан р тства за математи а, ан лійсь а мова. Конта ти: 24-67-33, (096) 748-99-58

Ан лійсь а мова. Індивід альні ро и для дітей 1-5 ласів. Конта ти: 26-00-51, (096) 10 38 621 gorunolena@gmail.com

АНГЛІЙСЬКА, ПОЛЬСЬКА, НІМЕЦЬКА, РОСІЙСЬКА, ІСПАНСЬКА, ІНТАЛІЙСЬКА, ПЕРЕКЛАДИ З ЗАСВІДЧЕННЯМ. ПОМІРНІ ЦІНИ. КОНТАКТИ: 63-44-23, (097) 924-39-72, (063) 989-21-05

АНГЛІЙСЬКА, ПОЛЬСЬКА, НІМЕЦЬКА. РЕПЕТИТОРСТВО У МІН-ГРУПАХ. ЯКІСНО, НАДАЄМО НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ. ПОМІРНІ ЦІНИ. КОНТАКТИ: (097) 924-39-72, (093) 827-42-04 Дипломні, рсові, онтрольні роботи, реферати з манітарних та юридичних дисциплін, за бібліотечними джерелами, арантія та с провід до захист , швид о, я існо, дешево. Конта ти: 43-34-10, (098) 384-90-43, (066) 043-65-13 astarta-s@ukr.net www.referatyk.rv.ua Заняття з ан лійсь ої мови, для різних ві ових ате орій. Кваліфі овано. Конта ти: (096) 190-56-90, (063) 352-12-56

ІНТЕНСИВНИЙ КУРС ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ. ПІДГОТОВКА ДО СПІВБЕСІДИ В ПОСОЛЬСТВІ НІМЕЧЧИНИ. КОНТАКТИ: 22-14-31, 26-97-07 Контрольні, рсові роботи, реферати, ІНДЗ з різних дисциплін. Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 765-10-77 vika201184@mail.ru К рсові, онтрольні, реферати, дипломні, швид о, недоро о, не з інтернет . Конта ти: 23-35-56, (068) 568-29-63 Механі а теоретична, онтрольні роботи. Конта ти: (068) 893-74-39

власною ініціативою підприємства (несплачені бор и - по ашаються). Прийнятні мови. Конта ти: (050) 375-31-23, (093) 143-73-01, (096) 962-22-01 АДВОКАТСЬКІ ПОСЛУГИ: ПІДГОТОВКА ПОЗОВНИХ ЗАЯВ, СКАРГ, ДОГОВОРІВ; ВИРІШЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ У СУДІ; ЗАХИСТ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ НА СЛІДСТВІ ТА СУДІ. СУДОВЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО В РАЙОННИХ СУДАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. СВ-ВО РОКДКА № 548 ВІД 18.04.2007 Р. КОНТАКТИ: М.РІВНЕ, ВУЛ. ДУБЕНСЬКА, 37, ОФ. 78 (ГУРТОЖИТОК, 4-ПОВЕРХ) (0362) 43-08-91, (097) 525-98-74 БУХГАЛТЕРСЬКІ ПОСЛУГИ: ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ; ЗДАЧА ФІНАНСОВОЇ, СТАТИСТИЧНОЇ, ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ; КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ, ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ПРИ ПЕРЕВІРКАХ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ. КОНТАКТИ: М. РІВНЕ, ВУЛ. ДУБЕНСЬКА, 37, ОФ. 78 (0362) 43-08-91, (097) 525-98-74

Допомо а в оформленні права власності на спад ове майно, нер хомість (земельні ділян и). Ле алізація вн трішньоб дин ових переплан вань та самочинно о б дівництва. Визначення права власності на новостворене нер хоме майно. Захист права власності на нер хоме майно в с ді. Конта ти: (0362) 43-08-91, (097) 525-98-74 Посл и юриста. Недоро о. Конта ти: 5-94-42, (067) 963-52-61 Alehandros@ua.fm Правова допомо а справах про страхові випад и. Захист прав та інтересів по справах про адміністративні правопор шення на стадіях під отов и та часті в с дових засіданнях, а та ож відш од вання ш оди всіх випад ах, що виті ають з цієї ате орії справ. Конта ти: 40-05-02, (099) 090-23-61 advokat_rivne@i.ua Стя нення забор ованості із заробітної плати в с ді, поновлення на роботі при неза онном звільненні, ос арження дисциплінарних стя нень, вирішення інших тр дових спорів. Конта ти: (0362) 43-08-91, (097) 525-98-74 Юридичний с провід бізнес : позовно-претензійна робота (абонентсь е обсл ов вання), стя нення дебіторсь ої забор ованості; подат ове план вання діяльності та о ремих осподарсь их операцій; ос арження рішень ДПІ; захист при перевір ах інших онтролюючих ор анів, лі відація с б’є тів осподарювання (в т.ч. через процед р бан р тства). Конта ти: (0362) 43-08-91, (097) 525-98-74

ВСТАНОВЛЕННЯ СУПУТНИКОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ. КОНТАКТИ: (097) 364-11-42

Відпочинок, спорт, туризм

моделей. Конта ти:

9.4.1. Пропон ю Посл и тамади, проведення весіль. Конта ти: (097) 832-77-45 Фотопосл и, весільні слайд-шо . Конта ти: 20-37-53, (050) 375-94-52

Медицина, косметика •

9.5.1. Пропон ю

Лі ар дерматовенероло Є ер Оле сандр Йосипович надає онс льтації. Ліц. №602114 від 23.06.2011. Конта ти: в л. Б. Хмельниць о о, 3, апт. №70. (067) 751-89-97 Всі види масажа. Ліц. Ф №052135 Конта ти: (093) 726-18-76, (067) 781-84-98 Кваліфі ований масажист з виїздом до замовни а. Пропон ю масаж дітям з різними вродженими патоло іями ( ривошия, дисплазія, тон с м’язів, с оліоз і т.д.). Оздоровча імнасти а. В/ о, д/р 3 ро и. Ціна: 500 рн. Конта ти: (066) 047-80-28 Конс льтації психоло ічні. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 401-06-90 lyudmylay@mail.ru

МАСАЖ КЛАСИЧНИЙ ВДОМА У ЗАМОВНИКА. ВАРТІСТЬ МАСАЖУ СПИНИ - 30 ГРН./ СЕАНС., ВСЬОГО ТІЛА - 50 ГРН./СЕАНС. КОНТАКТИ: (098) 127-53-54 МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «РЕМЕДІУС» НАДАЄ ПОСЛУГИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ДІТЬМИ. МАСАЖ, РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ ТРАВМ, ІНСУЛЬТІВ, ОПЕРАЦІЙ, СВТЛОТЕРАПІЯ ЛАМПОЮ «БІОПТРОН». КОНТАКТИ: 43-44-33, (098) 688-01-25 WWW.REMEDIUS.YOLASITE.COM

ГАДАННЯ. ЗНЯТТЯ ПОРЧІ, ВРОКІВ, СТРАХІВ. ВОРОЖБА. СР 3 №840763. КОНТАКТИ: 45-03-87, (097) 350-19-43, (050) 965-01-84 Оренда илимів. Ціна: від 60 рн. Конта ти: (063) 759-85-71 Посл и осметоло а, виїзд до лієнта. Конта ти: (097) 783-14-53

ПОСЛУГИ НЯНІ, ДОГЛЯДАЛЬНИЦІ ЗА ЛЮДИНОЮ ПОХИЛОГО ВІКУ, ЦІКАВЕ СПІЛКУВАННЯ. КОНТАКТИ: 28-06-33, (098) 493-40-73 ПРАННЯ КИЛИМОВИХ ВИРОБІВ, М’ЯКИХ МЕБЛІВ, СТІЛЬЦІВ, МАТРАЦІВ, МИТТЯ ФАСАДІВ БУДИНКІВ, ТА ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ, ЛІНОЛЕУМУ, КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ, САЛОНІВ АВТО. КОНТАКТИ: 45-45-05, (067) 606-60-26, (050) 879-69-26

Психоло ічна та психотерапевтична допомо а дорослим, сім’ям та дітям. Конта ти: (098) 796-60-76

РЕМОНТ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ, ДИТЯЧИХ ЕЛЕКТРОРАДІОІГРАШОК. ШВИДКО, ЯКІСНО, ГАРАНТІЯ. ЗВЕРТАТИСЬ В МАГАЗИН «РАВЛИК», Р-Н БОЯРКА. КОНТАКТИ: (098) 367-29-21 Фото-, відеозйом весіль, рочистих подій, я існо, швид о. Ціна: недоро о. Конта ти: (096) 570-26-27

Ремонт побутової техніки

Побутові послуги •

9.6.1. Пропон ю

Відео- та фотозйом рочистих подій. Я існо та професійно. Фото ст дійне та репортажне. Перезапис відео асет VHS та міні DV на DVD. Конта ти: 43-22-71, (067) 737-10-28

51

9.7.1. Пропон ю

Ремонт пральних машинавтоматів. Встановлення. Конта ти: 22-43-51, (067) 362-36-06

Відео-, фотозйом весіль, Ремонт комп’ютерної та • 2- амерн , професійн , «Full HD». Х дожня фотозйом а професійна, офісної техніки фото ни и. Конта ти: (098) 629-56-87 9.8.1. Пропон ю Відео-, фотозйом весіль, • ре лами, фільмів за сценарієм, Встановлення «Windows», ПЗ, х дожнє фото, вип с ні фотоальбоми, • фото ни и. Професійною техні ою перевір а на наявність вір сів та «ФУЛ НД». При замовленні фото і відео - фото ни а в подар но . Конта ти: 60-94-78, (067) 795-43-47 www.videovv.com

Відеозйом весіль, рочистих • подій, новою, триматричною професійною амерою, с пермонтаж, запис на ДВД, можлива фотозйом а, та оренда чорно о джипа, виїзд по області, недоро о, я існо. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Відеозйом та можливо • фотозйом весіль та інших рочистих подій. Комп’ютерний монтаж, виїзд власним транспортом на місце зйом и. Конта ти: (097) 185-22-02

Відеозйом та можливо • фотозйом весіль та інших рочистих подій. Комп’ютерний монтаж, виїзд власним транспортом на місце зйом и. Конта ти: 45-35-48, (097) 185-22-02

Вірші е с люзивні до свята. • Посл и тамади. Конта ти: 24-67-33, (096) 748-99-58

Встанов лення систем • с п тни ово о ТБ, пере од вання тюнерів, розширення про рам. Ремонт, сервіс, арантія. Недоро о та я існо. Конта ти: 43-12-12, (050) 375-71-25, (067) 362-50-32

Ремонт одя , пошиття спідниць, машинна вишив а. Конта ти: (067) 952-28-65 Реставрація емалі ванн в • домашніх мовах. Гарантія. Конта ти: 63-72-86, (097) 671-37-40

Фото-, відеозйом а весіль, вип с них вечорів, омп’ютерний монтаж, весільні фотоальбоми, виїзд по області. Конта ти: 22-52-59, (067) 836-23-96 druk@fotocentr.rv.ua www.fotocentr.rv.ua

встановлення антивір сної про рами, і ор, ремонт ПК, модернізація, онс льтації, сервіс, арантія. Недоро о, зр чно, швид о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Встановлення Windows, антивір сів, про рам. Виїзд додом . Конта ти: (096) 962-23-05 Встановлення та налашт вання Windows, б дь-я о о про рамно о забезпечення. Налашт вання периферійно о обладнання. Очищення омп’ютера від вір сів. Виїзд додом . Недоро о. Конта ти: (096) 607-11-02, (068) 841-42-30 vovayasen@gmail.com

РЕМОНТ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМП’ЮТЕРІВ, КОМПЛЕКТУЮЧІ (НОВІ ТА Б/В). КОНТАКТИ: 62-56-20, 62-56-21 KOMP@UTEL.NET.UA ПАМ’ЯТНИКИ З ГРАНІТУ ВСІХ КОЛЬОРІВ, ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ З МАРМУРОВОЇ КРИХТИ ОЗДОБЛЕНІ КОЛЬОРОВИМ СКЛОМ, ФОТО НА КЕРАМІЦІ. ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ, ГАРАНТІЯ, ЦІНИ ВИРОБНИКА. КОНТАКТИ: 45-14-99, (067) 983-94-99, (067) 993-94-43

РЕМОНТ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ПЗ, КОМП’ЮТЕРІВ. ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ПЗ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИНТЕРІВ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТУ, ПРОФЕСІЙНО, НЕДОРОГО, ВИЇЗД ДО ЗАМОВНИКА. КОНТАКТИ: 43-12-12, (067) 362-50-32

Ритуальні послуги

ПАМ’ЯТНИКИ. ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО. ГАРАНТІЯ. НИЗЬКІ ЦІНИ. КОНТАКТИ: М. РІВНЕ, ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 27, (098) 254-20-14

9.9.3. Пропон ю Лав и на ладовище, недоро о. Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27 Пам’ятни и. Власне виробництво в с. Житин, з раніт (всі ольори), професійні х дожні роботи, з марм рової рихти, оздоблені ольоровим с лом. Достав а, встановлення, ціни виробни а. Конта ти: 43-58-31, 43-15-54, 24-61-56, (067) 382-89-83

ПАМ’ЯТНИКИ З БАЗАЛЬТУ, ГАБРО, ГРАНІТУ. ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 43-79-42, (096) 188-84-72

Пам’ятни и з раніт всіх ольорів, х дожнє оформлення з марм рової рихти оздоблені ольоровим с лом, фото на ераміці. Конта ти: (067) 983-94-99 Ш аю партнерів для виробництва та продвж дерев’яних тр н, дров, та ін., можлива діяльність в інших напрям ах Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27


52

№33 від 31 серпня 2011 ро

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ Знайомства

ВОНА ЧЕКАЄ Вдова, 60 р., спо ійна, працюю. Меш аю в Острозі. Познайомлюся з чолові ом для с/с. Абонент - 0814, заочний л б «Спіл вання»: а/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627. Конта ти: а/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627 (06242) 2-40-64 Жін а, 63/162, в/о, працювала артист ою ансамблю пісні та танцю, дире тором б дин льт ри. Від нись! Людина, я а близь а до льт ри. Конта ти: а/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627 (06242) 2-40-64, (095) 197-48-90 Жін а, юрист, 60 р., познайомиться з чолові ом для с/с. Мрію жити в парі. Від нись, моя половин а. Абонент 8061, заочний л б «Спіл вання»: а/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627. Конта ти: а/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627 (095) 197-48-90 Молода вдова, 32 ро и, познайомиться з чолові ом. Абонент 0944, заочний л б «Спіл вання», а/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627. Конта ти: а/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627 С ромна жін а, юрист, 60 р., познайомиться з чолові ом для с/с. Мрію жити в парі. Від нись, моя половин а! Абонент 8061, заочний л б «Спіл вання». Конта ти: а/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627 (06242) 2-40-64, (095) 197-48-90

Симпатична, стр н а рівнян а, 37/165/ 52, розл чена, син 11 ро ів, познайомлюся для створення сім’ї з порядним та надійним чолові ом відповідно о ві . Код: 1205ДЛМ

Вдова, 68/174/70, спо ійна, врівноважена, приємної зовнішності, познайомиться з чолові ом (65-70 р.), без ш/з, с димостей, фізично здорово о, для спіл вання та з стрічей. Код: 0605ДМІ

Рівнян а, 39/167/63, в/о, познайомиться з порядним чолові ом, без ш/з, для серйозних стос н ів. Код: 1908АМТ

Жін а, 45/165/68, енер ійна оптиміст а, познайомиться з чолові ом, без ш/з, я ий веде а тивний спосіб життя та б де надійним др ом, для серйозних стос н ів. Код: 2604НЛА

Розл чена рівнян а, 53 ро и, добра, відповідальна, житлом забезпечена, познайомиться з чолові ом, без ш/з, для серйозних стос н ів або др жби. Код: 1607ДТБ Жін а, 55 ро ів, висо а, симпатична, середньої повноти, незалежна від дітей, познайомиться з чолові ом, до 65 р., з ідна на переїзд. Конта ти: Код: 1805ЛМЖ Самотня, симпатична жін а, 52/162/60, житлом забезпечена, познайомиться з незалежним чолові ом, без ш/з, для др жніх стос н ів. Конта ти: Код: 2006ГІС Стан арною с п тницею для життя чолові , я ий не с аржиться на дійсність. Надам перева добрим і світлим д м ам та поч ттям. Ві овий бар“єр - 55-58 р. Конта ти: Код: 0710ВГВ Рівнян а, 32/167/65, без ш/з, розл чена, без дітей, познайомиться з чолові ом, ві ом 35-45 р., непит щим, без матеріально-житлових проблем, для серйозних стос н ів, можна з дитиною. Код: 0406ТТВ

Красива жін а, 37/169/55, ш ає серйозно о чолові а для серйозних стос н ів. Код: 2508ЖНД

Рівнян а, 54/160/62, розл чена, познайомиться з непит щим, працьовитим чолові ом, для серйозних стос н ів. Код: 0605СТІ

Симпатична, стр н а жін а, 45/168/70, ш ає порядно о чолові а, з поч ттям мор , я ий вірить справжнє охання. Код: 1211ЯЛА

Стр н а рівнян а приємної зовнішності, 43/173/73, познайомиться для створення сім’ї з нормальним, фінансово незалежним чолові ом. Код: 2804ТНГ

Жін а, 27 р., нормальної стат ри, світловолоса, розл чена, маю двох дітей, рівнян а, познайомиться з чолові ом, без ш/з, матеріально забезпеченим. Код: 2704СКВ

ВІН ЧЕКАЄ

Чолові , 32/172/70, молодий, симпатичний, цілеспрямований, познайомиться з вір ючою жін ою 30-40 р., з Рівно о чи області, для створення сім’ї. Заради розва и не т рб вати. Конта ти: (096) 314-92-81

Зрiлий, добрий, ч тттєвий, охайний, доброзичливий та просто хороший чоловi ш ає жiн для серйозних вiдносин. 51 рi , Оле сандр. Iнтим не пропон вати. Конта ти: (098) 216-47-16

Чолові , 53/176, в/о, с ромний, чесний, похнайомиться з жін ою, я а не виба лива до се с . Захоплююсь садівництвом. Абонент 9206. Заочний л б «Спіл вання», а/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627. Конта ти: а/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627 (06242) 2-40-64, (095) 197-48-90 lzorya@mail.ru Чолові , 61/180, розл чений, с ромний, чесний. Познайомлюся з жін ою. Абонент 1227, заочний л б «Спіл вання», а/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627. Конта ти: а/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627 Чолові ,49 р., в/о технічна. Працюю на залізниці. Познайомлюся з дівчиною для с/с. Конта ти: а/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627 (06242) 2-40-64, (095) 197-48-90 Чолові -інвалід, 44/168, в/о. Меш аю в м.Б ча на Київщині, познайомлюсь з жін ою для с/с. Абонент 1358. а/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627. Конта ти: а/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627 Ш аю жiн для спiльно о життя. Можливо з дiтьми. Оле сандр. Конта ти: (098) 216-47-16

Вдова, 57/170/70, познайомиться з чолові ом, до 65 р., без ш/з, для серйозних стос н ів або др жби. Код: 1004ДСП

Молода людина, 29/165, без ш/з ,спо ійний, добрий, люблю дітей. Познайомлюся з жін ою для с/с. Абонент - 1400, заочний л б «Спіл вання»: а/ с 537, м.Горлів а, Донець а обл., 84627. Конта ти: (06242) 2-40-64, (095) 197-48-90

Чолові , 27/190/100, познайомиться з дівчиною, для серйозних стос н ів, 2530 р., можна з села. Код: 2608БАО Чолові , 52 ро и, розл чений, без ш/з, приємної зовнішності, житлом забезпечений, познайомиться з жін ою для серйозних стос н ів, я а б де з ідна на переїзд в село. Код: 1807ХАС

Жін а, 43/170, стр н а, симпатична, розл чена, маю сина. Познайомлюся з добрим чолові ом, без матеріальножитлових проблем, я ий вміє любити. Код: 0104КОН

Оле сандр, 27/180, сирота, меш аю Львові, познайомлюся з дівчиною для с/ с. Абонент 1366. Конта ти: а/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627 (06242) 2-40-64, (095) 197-48-90 lzorya@mail.ru

Рівнянин, 46/175/75, розл чений, спо ійний, бе ш/з, познайомиться з простою, стр н ою рівнян ою, 38-45 р., для серйозних стос н ів. Конта ти: Код: 3005МВС

Вдова, 55/162/82, незалежна, познайомиться з добрим, ці авим чолові ом. Код: 0504КОА

Чолові з села, 31/176, познайоимться з жін ою для с/с. Абонент 0861, заочний л б «СпІл вання», а/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627. Конта ти: а/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627

Жін а, 49/159/83, познайомиться з чолові ом, до 55 р., без ш/з, для серйозних стос н ів. Житлом забезпечена. Код: 2404ЛНВ

Симпатична, добра, світловолоса рівнян а, 31 р., познайомиться з висо им, порядним чолові ом, без ш/ з, для серйозних стос н ів. Код: 0203СЛВ Вдова, 56/165/75, познайомиться з чолові ом, без ш/з, для серйозних стос н ів. Код: 0102ЯЕС Жін а, 52/162/60, познайомиться з чолові ом, без ш/з, для серйозних стос н ів, до 64 р. Код: 0402ВІС

Чолові познайомиться з жін ою, я ої не с лались сімейні відносини. Ві ом до 40 ро ів. Конта ти: (067) 153-18-21 Чолові , 33 ро и, слюсар, познайомлюся з жін ою для с/с. Абонент 1093, а/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627. Конта ти: а/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627

Рівнянин, 46/175/75, розл чений, спо ійний, бе ш/з, познайомиться з простою, стр н ою рівнян ою, 38-45 р., для серйозних стос н ів. Код: 3005МВС Познайомлюся з дівчиною для одр ження. Код: 0206БАВ Чолові , 55 ро ів, без ш/з, житлом та матеріально забезпечений, проживаю з донь ою (11 ро ів), познайомлюся з одино ою жін ою, я а мо ла б стати матір’ю для дитини і осподинею в домі. Може б ти з сільсь ої місцевості. Код: 050ССД Чолові , 31/170/70, брюнет, спо ійний, порядний, без ш/з, матеріально та житлом забезпечений, познайомиться з дівчиною/жін ою відповідно о ві та не схильночю до повноти, для створення сім’ї. Код: 2004 ЮРА Чолові , 44/178/73, симпатичний, спортивної стат ри, з в/о, познайомиться з жін ою, для серйозних стос н ів. Код: 0703АНШ С и м п ат и ч н и й , цілеспрямований чолові , 32/172/65, познайомиться з порядною жін ою, з Рівно о або області, 25-35 р., можна з дитиною, для серйозних стос н ів. В перш чер відповім на листи з фото. Код: 1603ВЮІ

Порядний, надійний вдівець, без ш/з та матеріальних проблем, познайомиться з жін ою, до 50 р. Код: 1203ЛНВ Симпатичний чолові , 30/170/68, познайомиться з жін ою. Фінансов підтрим арант ю. Код: 1103БОВ Самотній, добрий хлопець познайомиться з доброю дівчиною, для створення сім’ї. Мені 38, зріст – 178 см. Код: 1502ШВК Рівнянин, 36/178/68, ш ає жін , для серйозних стос н ів. Код: 3107ЛОЛ Розл чений рівнянин, 61/177/88, без матеріальних і житлових проблем, познайомиться з освіченою, інтелі ентною жін ою, відповідно о ві , для постійних, серйозних стос н ів. Код: 1601ЛПД Чолові , 34/184/88, познайомиться з жін ою, для серйозних відносин. Можливо з дитиною. Код: 2212АМЮ Чолові , 35/178, познайомиться з дівчиною/жін ою, 27-35 рр., спо ійною, без ш/з, для серйозних стос н ів. Код: 1712АІС Вдівець, 53 ро и, ш аю свою половин для створення сім’ї. Житлом та матеріально забезпечений. Код: 1312ГАО Хлопець, 17 р., ш ає дівчин , до 19 р., з міста чи області. Код: 3011СМБ Чолові , 34 р., 178/75, ш ає дівчин / жін , з місцем для з стрічей. Код: 2811ЛРМ Чолові , 36/178/80, без ш/з, роботою та житлом забезпечений, познайомиться з дівчиною, для серйозних стос н ів, можна із села. Код: 2211АВП

Загублено, знайдено

Втрачене посвідчення водія і технічний паспорт на автомобіль РАФ, видане на ім’я Шевцов Ми ола Єв енійович, прош поверн ти за вина ород . Конта ти: (067) 597-78-81

Втрачений тимчасовий війсь овий вито на ім’я Мироню Віталій Володимирович, вважати недійсним.

Втрачені ни облі розрах н ових операцій фіс альний №1712001696 пломба ВМ 623767 до РРО Міні 200.02 МЕ заводсь ий №ПБ 57500173 і ни облі доходів та витрат видані на ПП Яц Р.С. ідентифі аційний од 3091423737, вважати не дійсними. Знайдено соба (р-н ТРЦ «Е ватор») породи пе інес, р до о о рас , на шиї червоний ошийни . Конта ти: (050) 412-33-99

СТАНОМ НА 30.08.2011 НАДІЙШЛИ ЛИСТИ ТАКИМ АДРЕСАТАМ: 1806АВФ – 2 листи

0710ВГВ - 1 лист

1601ЛПД – 1 лист

2704СКВ – 1 лист

1912АНВ – 3 листи

2006ГІС – 1 лист

1203ЛНВ – 1 лист

0311СВМ – 1 лист

1712АІС – 3 листи

35512ГВФ – 4 листи

2008КГБ – 1 лист

1111СЛІ – 1 лист

0104АБВ – 2 листи

2510ГІМ – 4 листи

3005МВС – 1 лист

0605СТІ - 1 лист

2212АМЮ – 3 листи

2701ГПК – 2 листи

0111НОВ – 2 листи

2804ТНГ – 1 лист

0703АНШ –3 листи

1006ДВЛ – 1 лист

2604НЛА – 1 лист

1310ЯГП – 5 листів

2109БТА – 2 листи

1111ДЛВ – 1 лист

2101ПАВ – 1 лист

1211ЯЛА – 1 лист

1103БОВ - 3 листи

1006ДЛВ-1 лист

1407ПСС – 1 лист

15002ШВК – 1 лист

0206БАВ - 1 лист

1607ДТБ-1 лист

2006ПС - 1 лист

2009ЧОЛ - 1лист

0311БАІ - 1 лист

1011ЗБП – 1 лист

0107СВА – 2 листи

Просимо абонентів забрати ореспонденцію! До ва и допис вачів р бри и «Знайомства»! Звертаємо Ваш ва , що о олошення др ються 3 місяці, листи збер іються в реда ції - 6 місяців. При збереженні більше, ніж 6 місяців стя ється подвійна оплата.


53<