Page 1

№37 (477) від 28 вересня 2011 року Ціна 2 грн. 99 коп. www.ar.rv.ua

e-mail: office@ar.rv.ua

прийом оголошень: (0362) 625-635


14

№ 37 вiд 28 вересня 2011 ро

№ 37 вiд 28 вересня 2011 ро

АФІША РЕКЛАМИ

3


4

IНФОРМАЦIЯ

ЗМІСТ

АФІША РЕКЛАМИ ............3 КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО

ОГОЛОШЕННЯ...........................4

БIРЖА ПРАЦI 5.1.0. Працевлашт вання Пропон ю робот ........................35 Ш аю робот ...........................40

НЕРУХОМІСТЬ БІЗНЕС 1.1.0. Квартири Продам.......................................5 К плю.........................................8 Здам..........................................9 Винайм ....................................10 Обмін.........................................10 Пропон ю....................................10 1.2.0. Б дин и, отеджі, незавершене б дівництво Продам......................................10 К плю........................................11 Здам..........................................11 Винайм ....................................11 Обмін........................................11 1.3.0. Дачі, земельні ділян и Продам......................................11 К плю......................................12 Здам........................................12 Винайм ..................................12 Обмін.......................................12 1.4.0. Гаражі, іос и Продам.....................................12 К плю......................................12 Здам........................................12 Винайм ..................................12 Обмін.......................................12 1.5.0. Комерційна нер хомість Продам.....................................13 К плю......................................13 Здам........................................13 Винайм ..................................13 Обмін.......................................13 ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА

ГАЗЕТОЮ.................................13

БУДIВНИЦТВО 2.1.0. Ві на, двері Продам.....................................16 К плю......................................17 2.2.0. Б дівельні матеріали Продам.....................................17 К плю......................................19 2.3.0. Оздоблювальні матеріали Продам.....................................20 К плю.......................................20 2.4.0. Б дівельні інстр менти та обладнання Продам......................................20 К плю......................................20 2.5.0. Газ, опалення, водопостачання Продам.....................................20 К плю......................................21 2.6.0. Еле трообладнання Продам.....................................21 К плю......................................21 2.7.0. Посл и Ремонтно-б дівельні..................21 З ви отовлення..........................22 З встановлення...........................22 Інші........................................22 Б ддовід а................................22 2.8.0. Металопро ат, вторсировина Продам.....................................22 К плю......................................23 Пропон ю..................................23

МЕБЛІ

3.1.0. Меблі, предмети інтер’єр Продам.....................................23 Меблева довід а........................23 К плю......................................24 Пропон ю..................................24 КАРТА ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ У ТИЖНЕВИК «АФІША.РІВНЕ»..25 ГОРОСКОП...............................26 Афіша вітає...............................26

АВТОАФIША

4.1.0. Автомобілі ле ові імпортні Продам.....................................27 К плю......................................27 Обмін.......................................27 Оренда......................................27 4.2.0. Автомобілі ле ові СНД Продам.....................................29 К плю......................................29 Обмін.......................................29 Оренда......................................29 4.3.0. Автоб си та мі роавтоб си Продам....................................30 К плю.....................................30 Обмін......................................30 Оренда.....................................30 4.4.0. Автомобілі вантажні Продам.....................................31 К плю......................................31 Обмін.......................................31 Оренда......................................31 4.5.0. Спецтехні а, сіль осптехні а та обладнання Продам.....................................31 К плю......................................31 Обмін.......................................32 Оренда......................................32 4.6.0. Автосервіс Пропон ю..................................32 4.7.0. Автозапчастини Продам.....................................32 К плю......................................33 Обмін.......................................33 4.8.0. Гаражне обладнання Продам.....................................33 К плю.......................................33 Пропон ю..................................33 4.9.0. Стоян и, пар ін и Пропон ю....................................33 4.10.0. Транспортні посл и Пропон ю..................................33 Попит......................................33 4.11.0 Мото-, велотехні а, запчастини Продам.....................................33 К плю......................................33 4.12.0. Паливно-мастильні матеріали Продам.....................................33 К плю......................................33 Автодовід а................................34 Ціна на пальне на АЗС У раїни.........................34

6.1.0. Офісне обладнання Продам.....................................42 К плю......................................42 6.2.0. Бан івсь е обладнання Продам.....................................42 К плю......................................42 6.3.0. Витратні матеріали, анцтовари Продам.....................................42 К плю......................................42 Пропон ю..................................42 6.4.0. Др ована прод ція Продам.....................................42 К плю......................................42 Пропон ю..................................42 6.7.0. Тор овельне обладнання, матеріали Продам.....................................42 К плю......................................42 Пропон ю..................................42 6.8.0. Промислове обладнання Продам.....................................42 К плю......................................42 Пропон ю..................................42 6.9.0. Спецодя .........................42 Продам.....................................42 6.10.0. Тара і па ов а Продам.....................................42 К плю......................................42 Пропон ю..................................42 6.11.0. Конта ти........................42 Пропон ю..................................42

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ В ПОТОЧНИЙ НОМЕР ТИЖНЕВИКА «АФІША. РІВНЕ» - ПОНЕДІЛОК, ДО 13 од. В р бри «Терміново в номер» - ВІВТОРОК, ДО 16 од. (подвійна оплата) ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ: з 8.30 до 18.30 - понеділо - п`ятниця, в інший час - на автовідповідач Оплатити платні о олошення можна

реда ції тижневи а "Афіша.Рівне" за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, 3 (вхід з двор ), 2 поверх або в б дь-я ом відділенні бан , перерах вавши ошти на: р/р 26003054706363 в РФ ЗАТ КБ «Приватбан », МФО 333391, ЄДРПОУ 2308315221. Одерж вач: ПП Дробина Інна Анатоліївна При оплаті о олошення, подано о на сайті тижневи а «Афіша.Рівне», перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення №……. в азет «Афіша.Рівне» (номер вашо о платно о о олошення автоматично присвоюється при йо о подачі на сайті). При оплаті о олошення, подано о по телефон , перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення в азет «Афіша.Рівне» (із в азанням сво о ПІБ). Платні о олошення потрапляють азет через доб після отримання оплати на вищев азаний розрах н овий рах но .

Я подати о олошення ре ламно-інформаційний тижневи «Афіша. Рівне»? ТЕЛЕФОНОМ Без оштовні о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о 1 зміст ) Ви можете подати щодня цілодобово за телефоном:

ФАКСОМ 2

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ .................43 Сл жба розш

дітей................46

БЮРО ПОСЛУГ

9.5.0. Навчання Пропон ю....................................51 9.5.0. Юридичні посл и та а дит Пропон ю..................................51 9.6.0. Полі рафічні, ре ламні таінформаційні посл и Пропон ю..................................51 9.5.0. Відпочино , спорт, т ризм Пропон ю..................................51 9.5.0. Медицина, осмети а Пропон ю..................................51 9.5.0. Поб тові посл и Пропон ю..................................51 9.5.0. Ремонт поб тової техні и Пропон ю..................................51 9.5.0. Ремонт омп. техні и Пропон ю..................................51 9.4.0. Рит альні посл и Продам.....................................51 К плю......................................51 Пропон ю..................................51

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ 10.1.0. ЗНАЙОМСТВА...............52 10.2.0. За блено, знайдено........52 НОВИНИ РІВНОГО..................53 АФІША ДОЗВІЛЛЯ......................54

Видр ваний те ст о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о зміст ) можна надіслати фа сом, в азавши іль ість подач і онта тний телефон. Замовлення

до 22 слів, 7 рн. за подач

625-635

Платні та без оштовні (не містять омерційно о зміст ) о олошення приймаються в реда ції азети за

О олошення, виділене рап ою та

жирним шрифтом Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., • т. хх-хх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

Варіант №3

О олошення, виділене рам ою до 22 слів ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО (розмір 20 х 41 мм) КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ 7 рн. за подач ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХХХ-ХХ

адресою:

м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 пов. ПОШТОЮ 4

Заповнити розбірливо «К пон без оштовно о о олошення» та надіслати в онверті за адресою:

33028, м. Рівне м-н Незалежності, 3 2 поверх

ПОБУТ

8.1.0. Одя , вз ття Продам....................................48 К плю.....................................49 8.2.0. Дитячі товари Продам....................................49 К плю......................................49 8.3.0. Галантерея, т анини Продам....................................49 К плю......................................49 8.4.0. Відпочино , спорт, т ризм Продам....................................49 К плю......................................50 8.5.0. Медицина, осмети а Продам....................................50 К плю......................................50 8.6.0. Мистецтво Продам....................................50 К плю.....................................50 Пропон ю.................................50 8.7.0. Анти варіат, одинни и, ювелірні вироби Продам....................................50 К плю.....................................50 8.1.0. Господарсь і товари, поб това хімія Продам.....................................50 К плю.......................................50 8.2.0. Прод ти харч вання Продам.....................................50 К плю......................................50 8.3.0. Тварини, рослини Продам.....................................50 К плю.......................................50 Подар ю...................................50 Пропон ю..................................50 8.5.0. Сільсь е осподарство Продам....................................50 К плю......................................50

до 22 слів, 5 рн. за подач

• Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., т. хххх-хх, (ххх) ххх-хх-хх Варіант №2

(0362) У РЕДАКЦІЇ 3

Варіанти п блі ацій омерційних о олошень Варіант №1 О олошення, виділене рап ою

(0362) 625-635

приймаються за телефоном:

ТЕХНІКА

7.1.0. Комп’ютери, ор техні а Продам.....................................47 К плю......................................47 7.2.0. Засоби зв’яз Продам.....................................47 К плю......................................47 Пропон ю..................................47 7.3.0. Фото-, іно, опти а Продам.....................................47 К плю......................................47 Пропон ю..................................47 7.4.0. Теле-, відео-, а діо-, радіо Продам.....................................47 К плю......................................47 Пропон ю..................................47 7.5.0. Поб това техні а Продам.....................................47 К плю.......................................48

№37 від 28 вересня 2011 ро

email 5

Надіслати о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о зміст ) еле тронною поштою:

office@ar.rv.ua 625635@ar.rv.ua

ІНТЕРНЕТОМ Надіслати о олошення приватно о 6 хара тер (не містять омерційно о зміст ), заповнивши форм на сайті:

www.ar.rv.ua

Варіант №4 О олошення, виділене рам ою та жирним шрифтом ОПЕЛЬ, 1996Р., до 22 слів БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, (розмір 20 х 41 мм) ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ9 рн. за подач ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХХХ

Варіант №5

О олошення, виділене сірим фоном

до 22 слів (розмір 25 х 41 мм) 12 рн. за подач

Варіант №6 Фотоо олошення зі знім ом об’є та продаж

ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

БУДИНОК

(розмір 50х41 мм) до 22 слів 25 рн. за подач

МОБІЛЬНИМ ТЕЛЕФОНОМ 7 Без оштовні о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о зміст ) приймаються через SMSповідомлення за номером:

Б дино , 250 в.м. о раїна міста. Ціна до овірна

(094) 966-87-92

т. хх-хх-хх

Еле тронні адреси азети «Афіша. Рівне»:

Ре ламний відділ:

rek@ar.rv.ua des@ar.rv.ua

Відділ о олошень:

625635@ar.rv.ua office@ar.rv.ua


5

№37 від 28 вересня 2011 ро

НЕРУХОМІСТЬ Квартири 1.1.1. Продам 1- імнатні вартири

1- імнатн вартир , 35/18/9, • 8 поверх, євроремонт. Власни . Ціна: 28000 .о. Конта ти: (067) 360-79-94, (050) 435-79-49

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5 ц, 26/12/5, зас лений бал он, можливість доб дови. Ціна: 22500 .о. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 5/ 9П, 34/18/9/, 28000 .о. або обмін з доплатою на 3 . в. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9п, 35/18/9, осметичний ремонт (під бізнес). Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Данила Галиць о о, 2 поверх, 36 в.м., «чеш а», осметичний ремонт, меблі. Ціна: 33500 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 п, 34/17/9, житловий стан, лічильни и, можливість доб дови. Ціна: 27500 .о. Конта ти: (098) 596-63-72

1- імнатн вартир , в л. • Київсь а, 2/5Ц. Конта ти: 43-60-31,

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9Ц, 46 в.м. за альна площа. Новоб дова, дахова отельня, після б дівельни ів. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5Ц, за альна площа 18 в.м., ремонт. Ціна: 12500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

(096) 261-77-07

1- імнатн вартир , в л. П ш іна, 6/9 ц, поліпшене план вання. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , в л. • Ст.Бандери, 3/5Ц. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07

1- імнатн вартир , євроремонт, центр, зр чне, тихе місце, можливо з меблями.Терміново. Недоро о. Власни , можливий редит. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1- імнатн вартир , пр. • Мир , 4/5 ц, Гр шевсь о о 2/9. З

євроремонтом, можливо з меблями, в зр чном тихом місці. Терміново. Можливий редит.Дешево. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1- імнатн вартир , р-н Пивзавод , 2/5 ц, терміново, дешево. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , р-н • Ювілейний, 2/9 п, терміново, дешево, або обмін на 2- імнатн вартир . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , пр. Мир , 1-пов. Ціна: 47000 .о. Конта ти: (067) 281-29-96 1- імнатн , в л. Ма арова, 3/9 Ц, 30/18/5, пласти ові ві на. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 603-34-91 1- імнатн вартир , р-н ЗОШ №12, 1/5Ц, 35/18,5/6,5, євро, зас лений бал он, ванна-джа зі, підвал, абельне ТБ, Інтернет, част ово меблі. Ціна: 29900 .о., тор . Конта ти: (096) 212-34-44 referatyk.org.ua@gmail.com www.diploma.org.ua 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, малосімей а, част овий ремонт, лічильни и на вод , бал он, лоджія, пар ет, 23.2 в.м. Конта ти: (097) 293-74-13 1- імнатн вартир , 1/9 Ц, 15/27/7. Конта ти: (098) 796-59-79 1- імнатн вартир , 37 в.м, євроремонт. Можливий обмін. Конта ти: (097) 413-87-43 1- імнатн вартир , біля отелю «Т рист», мебльована, імпортна сантехні а, бойлер, ондиціонер, телефон, абельне ТБ. Конта ти: 64-24-43, (096) 491-83-15 1- імнатн вартир , в л. 6-та Гвардійсь а, 2/9п, 35/18/9, осметичний ремонт. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 36/18/ 9, 8/9 п. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5ц, 31/16/5, жилий стан. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Волинсь ої Дивізії, 6/9п, 60 в.м., новоб дова, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 65500 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52

1- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 2/10П, 34/18/9. Без ремонт , нова сантехні а. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/10 п, 34/18/9, ремонт. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 ц, 35 в.м.. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 9/10 ц, 34/19/7.6, житловий стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Вербова,1/9п., 34/ 17/8, після апітально о ремонт , без бал он , можливість доб дови. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5ц, 36/20/8, жилий стан. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а 1/5Ц, 29/18/5, осм.рем. або обмін з доплатою на 2 . в. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а 2/5Ц, 36/20.5/7,8, 32000 .о. або обмін на б д. за містом Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 6/9 п, 36/18/8, броньовані двері, нова сантехні а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5 ц, 32/17/6, євроремонт. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 1/5Ц, 30/18/5,5. Перепланована, хня-ст дія, ремонт. Ціна: 23500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5Ц, 30/18/6. Косметичний ремонт. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 11/12 ц, 33/14/7, жилий стан. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 31/14/ 6. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5 Ц, 18/12/5, малосімей а, ремонт, пл.ві на, перетерті стелі. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (091) 323-32-82 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5 Ц, 18/12/5, малосімей а, ремонт, пл.ві на, перетерті стелі. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (091) 323-32-82 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5Ц, 30/18/6. Без ремонт . Ціна: 26000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/9п, 35/ 18/9, жилий стан с/в о ремо. Терміново. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Га аріна,1/5Ц, 32/ 17/6, євроремонт. Власни . Конта ти: (066) 040-85-80

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/ 9п, 34/17/8.5, жилий стан, без бал он . Ціна: 27000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52

1- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 5/10п, 34/18/9, добротний стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 6/9 п, 36/18/8, броньовані двері, нова сантехні а. Конта ти: (096) 916-58-86

1- імнатн вартир , в л. Д ндича 1/5Ц, 30/18/6 Ціна: 23000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 9 п, 34/18/9. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 7/ 9ц , 40/19/9. Новоб дова, МП ві на, броньовані двері, стяж и. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 5/9П, 34/18/9. Бал он, житловий стан. Ціна: 26000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71 (067) 360-90-09, (050) 900-24-44

1- імнатн вартир , в л. Га аріна 5/5Ц, повноцінна, 22000 .о. Терміново. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 6/ 9. Конта ти: 28-60-29

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 7 поверх, 35/17.8/9, без ремонт , част ово мебльована, лічильни и, бойлер. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/ 5Ц, 42/22/10. Новоб дова, автономне опалення. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Д днича, 3/5, ремонт. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-15-20, (098) 946-59-80

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5, 31/ 18/5. Ремонт. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (097)97 65 575

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, малосімей а. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/9 Ц, мебльована. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/9П, 32/18/6. Нові ві на, двері. Бойлер. Зас лений бал он. Інтернет. Телефон. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (097)97 65 575 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/9Ц, 36/17/8. «Чеш а», хороший стан, мебльована. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 5/9 п, 34/18/9. Жилий стан Терміново. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 8/9 п (м), 35/18/9, осметичний ремонт. Терміново або обмін на автомобіль. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 8/9Ц, 39/19/14. Хороший стан. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 5/ 9 п, 35/18/9, хороший стан, зр чне місце розташ вання. Ціна: 27500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 5/ 9 Ц, малосімей а, євроремонт. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/ 10 п, 35/18/9, част овий ремонт, терміново. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/9П, 35/19/9. Дизайнерсь ий ремонт. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Га аріна 30/18/6 осметичний ремонт. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5 Ц. Хороший ремонт, без бал он , олон а. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (097) 863-42-89

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 7/ 10П, 34/18/9. Хороший жилий стан. Ціна: 26500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Коперни а, 4/ 6Ц, 38/18/9. По ращене план вання, ремонт. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 7/9 п, 35/18/9, євроремонт, перепланована, мебльована. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5 ц, нові меблі, євроремонт. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 п, 35/18/9, без ремонт , терміново. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/9 п, 34/18/9, доро ий євроремонт. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Волинсь ої Дивізії, 8/9п, 35/18/9, хороший ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52

1- імнатн вартир , в л. А. Мельни а, 1/ 9 п, 32/17/6, перетерті стелі, с часна ванна, бал он зас ленний, ві на пласти ові, євроремонт. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/ 9п., 34.8/17.3/9.8, вартира потреб є ремонт , бал он, санв зол о ремий, дахова отельня, домофон. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52

1- імнатн вартир , в л. Данила Галиць о о, 4/5ц, 28.1 в.м., осметичний ремонт, нова сантехні а. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52

1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа 2/5Ц, 29,3/15/5,7. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 6/9 п, 31/12.6/9, лоджія. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 6/9П, 31,8/20,5/9. Жилий стан. Ціна: 26500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 6/9п, 31.8/12.5/9, малосімей а, звичайний стан. Ціна: 21500 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. Є.Коновальця 1/ 5 Ц, 52/24/14, новоб дова, ремонт, бал он, лічильни и, автономне опалення. Власни . Ціна: 46000 .о. Конта ти: (067) 363-14-97, (097) 475-29-08 1- імнатн вартир , в л. Є.Коновальця, 1/ 5 ц, новоб дова, 51/24/14, ремонт, автономне опалення. Власни . Ціна: 46000 .о., тор . Конта ти: (067) 363-14-97, (097) 475-29-08 1- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, пор ч пар , 5/5 це л.б д. ст дія. Євроремонт. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Зам ова, 2/2 ц, висо і стелі, перетерті стіни, з меблями. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Київсь а 5/9 п, 34/18/9, добротний ремонт, лічильни и. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Київсь а 2/9 П. 35/18/9. Косметичний ремонт. Бал он зас лений. Ціна: 27500 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, 26-29-71, (067) 310-05-45, (050) 900-24-44 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/5Ц, 31/18/7. По ращене план вання. Євроремонт. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 пов, 32/13/8.6, ремонт, с лопа ети, нова сантехні а. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9п, 31/12/8, євроремонт, нові меблі. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9П, 35,5/18/9. Част овий ремонт. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, біля «Сільпо», 4/5 ц, 38/19/8, чеш а, бойлер, лоджія, с п тни ове ТБ. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 5/ 5 ц, 38/16/8, новоб дова стяж и автономне опалення. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

9/10П

34/18/9

жилий стан

25500

А.Мельни а

9/9П

32/12/8

жилий стан

25000

В. Дивізії

6/9П

35/18/9

жилий стан

28000

Київсь а

2/9П

34/18/9

жилий стан

27500

Ст. Бандери

5/5Ц

29/16/6

ремонт

26000

1- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о, 2/4 ц, 53/30/15. Новоб дова автономне опалення МП ві на, броньовані двері, стяж и. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

Д бенсь а

5/9П

34/18/9

жлий стан

25500

1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої 3/9П, 31/14/9, 24000 .о. або обмін з доплатою на 2 . в. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

Квасилів

1/9П

47,6/29,2/9

жилий стан

27000

Ш хевича

2/9П

50/30/8

хороша осмети а

35500

Б

8/9Ц

60/35/10

євроремонт, меблі

67000

1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 3/4 ц, 34/18/9, хороший стан, олон а Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

6-Гвардійсь а

2/9П

50/30/8

євроремонт, меблі

43000

Д.Галиць о о

6/9П

50/30/8

жилий стан

36000

Міц евича

4/9Ц

48/28/7,5

євроремонт

55000

1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 3/4 ц, 38/19/6, осметичний ремонт, олон а. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 3/5Ц, 35,5/20/7. По ращене план вання, підвал. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 1/5 ц, 42/20/12, повний фарш, елітне місце, можливо під офіс. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а 8/9П, 35/18/9, ремонт. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 8/9 п, 34/18/9, жилий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. М. Хвильово о, 2/3Ц, 34/18/8. Хороший ремонт, перепланована, автономне опалення, висо і стелі, затишне місце. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

ТРИКІМНАТНІ КВАРТИРИ: Міц евича

5/5Ц

71/45/10

жилий стан

60000

П.Мо или

2/4Ц

56/39/7,8

жилий стан

45000

Остафова

1/2Ц

58,1/39/7,9

автономне опалення, ремонт

67,3/39,3/11,2

євроремонт, меблі

58000

С.Кр шельниць ої

2/9Ц

Пр.Мир

8/9Ц

87/55/10

євроремонт

63000 95000

Коновальця

9/9Ц

65/39/9

жилий стан

53000

Терміново Земельні ділян и в районі А роперероб и площею від 0,10 до 0,12 а. Наявність державних а тів .Ціна 2 500 .о./1сот. Б дино в районі Гідропар . Це ляний ,двоповерховий. Площа -200 в. м. Ремонт .Баня. Землі 0,10 а. Можливий редит. Ціна 300 000 .о. тор Бізнес-пропозиція. Приміщення з євроремонтом обладнане під офіс площею 400 в.м., 13 сот. землі, відео на ляд, пар ов а, басейн. Ціна 260 000 .о. тор можливе пере редит вання. Адміністративно – с ладсь ий омпле с. Офіси площею 210 в.м. євроремонт, с ладсь і приміщення 450 в. м. 30 сот. землі в оренді. Ціна 300 000 .о. тор .

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, (Бояр а), 8/9 п, 35/19/9, хороший стан, бал он. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Продам земельн ділян 26000 .о. тор

в с. Верхів 22 сот. під б дівництво. Біля озера. Ціна

Продам земельн ділян Ціна 5000 .о.

в с. Сер іїв а 10 сот. під б дівництво. Поряд ліс.

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 23.2/ 12/5. Ціна: 175000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

Оренда

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9, це ла, 30 в.м., ремонт, металопласти ові ві на. Конта ти: 43-20-14

Най ращі вартири, б дин и, офісні приміщення в дов остро ов оренд .

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 п, 34/18/9. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9П, 34,5/18/9. Жилий стан. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 46, 2/ 9, за альна площа 32 в.м. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 46, 2/ 9, за альна площа 32 в.м. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 5/9 п, 34/18/9, жилий стан. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9, 31/15/7, терміново. Ціна: 23500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9, це ляний б дино , 30*18*5, не това. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (067) 180-40-16

1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 4/5 ц, 32/17/6, євроремонт, бойлер. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

овинсь а

Офісне приміщення по в л. Соборна (центр міста), площею 90 в.м. (чотири імнати , приймальня, санв зол). Євроремонт, си налізація, офісні меблі. Ціна 18000 рн. в міс.

1- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и 3/5 ц, 42/18/12, новоб дова, автономне опалення. Терміново. Ціна: 35500 .о., тор . Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 3/5 ц. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

ДВОКІМНАТНІ КВАРТИРИ:

1- імнатн вартир , в л. Ма арова 6/9 П, 35/18/9, осметичний ремонт, терміново. Конта ти: (096) 254-30-62

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 п, 35/18/9, малосімей а, .жилий стан. Ціна: 23000 .о., тор . Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 3/5 ц, 44/19/8, хороший стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

ОДНОКІМНАТНІ КВАРТИРИ: А.Мельни а

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, З / 9, 34/19/9, малосімей а, жилий стан, Можливий обмін на. б дино . Ціна: 25000 .о. Конта ти: (095)243-51-74

1- імнатн вартир , в л. Кн Оль и, 4/9 ц, 37/19/9, осметичний ремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 1/5Ц, 30/16/6. Ремонт, висо ий цо оль. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ ОРЕНДА

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. МАКАРОВА, 9/9 П, 31.3/12.10, КОСМЕТИЧНИЙ РЕМОНТ, МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, СОНЯЧНА СТОРОНА, БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. ЦІНА: 25000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 1- імнатн вартир , в л. Мельни а 9/10П, 34/18/9. Жилий стан. Ціна: 25500 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 1- імнатн вартир , в л. Мельни а 9/9П, 32/12/8. Житловий стан. Ціна: 25000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45


6

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ 1- імнатн вартир , в л. Соборна 2/9 ц, 31 в м, жилий стан. Терміново. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5Ц, 39/19/8. Косметичний ремонт. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9 ц, 35/18/5, ремонт. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н Ювілейний, 2\9п, 34\18\9, житловий стан, зас лений бал он, тихий двір, охайний під’їзд. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 40-07-00, (067) 454-00-89 1- імнатн вартир , в л. Соломії Кр шельниць ої, 1/9ц, 28.1 в.м., част ово євроремонт. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 5Ц, 31/17/6. Жилий стан. Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5 ц, 32/18/7, част ово ремонт. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 5/5 ц. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/10п, 34/18/9, жилий стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/9 п, 34/18/9, житловий стан, можливість доб дови бал она. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 5/9 п, з по ращеним план ванням, 38/16/9+6 в.м., лоджія, євроремонт. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6/9П, 32/19/7, част овий ремонт. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л. Степана Бандери, 2/5ц, 24/12/6, євроремонт, част ово мебльована, лічильни и, бойлер. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. Степана Бандери, 5/5ц, 35 в.м, «хр щов а», євроремонт. Ціна: 26300 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/ 5 ц, 31/17,1/5,4, без ремонт , нова олон а. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/ 5 ц, 33/16/8, терміново. Ціна: 22500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/ 5Ц, 33/18/5,6. Жилий стан. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 1/9 п, 34/18/9, без ремонт , терміново. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 33 в.м., «хр щов а», 1 поверх, овані рати. Власни . Терміново. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07

1- імнатн вартир , в л. Міц евича 7/9 П,.34/18/9, хороший стан,ремонт. Конта ти: (096) 254-30-62

1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 8/9 п, 34/18/9, осметичний ремонт. МП ві на. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 1/9 ц, 34/17/9, хороший житловий стан. Ціна: 28500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9 п, 35 в.м., житловий стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 8/9 п, 35/18/9, ремонт. Ціна: 24500 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 8/9П, 35/18/9. Хороший жилий стан. Ціна: 24500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9п, 34/18/9, жилий стан. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Фр това, 2/2Ц, 30/16/7,5. Ремонт, автономне опалення. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 2 поверх, це ляний б дино , 37 в.м., євроремонт. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5 ц, 31 в.м., жилий стан, без бал она. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 2/2 ц, відремонтований дах, чеш а, терміново. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5 Ц, 32 м в, без ремонт , «хр щов а» Ціна: 23000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 2/ 2ц, 37 в.м., хороший ремонт. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52

1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5Ц, 31/18/7. Ремонт, можливо під омерцію. Ціна: 25800 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 37 в.м., євроремонт, можливий обмін, різні варіанти. Конта ти: (097) 413-87-43

1- імнатн вартир , в л. Черня а. Терміново. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 28-78-21, (067) 249-43-32

1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 37 в.м., євроремонт. Конта ти: (097) 413-87-43

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича 9/10П, 24000 .о. або обмін на б дино в Рівненсь ом р-ні Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 37/ 19.8/9.5, «чеш а», євроремонт, можливий обмін на 2,3- імнатн вартир , без ремонт . Конта ти: (097) 413-87-43 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, євроремонт 37 в.м. Обмін, б дь - я і варіанти. Конта ти: (097) 413-87-43 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, євроремонт, 37 в.м. Ціна: 27500 .о. Конта ти: (097) 413-87-43 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича 7/9П, 31/13/9, ремонт, 23500 .о. або обмін з доплатою на 2 . в Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 1/5, 35,2*19,6*7,6, ладова, підвал. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 180-40-16 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 4/9 п, 34/18/9, євроремонт. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 1/2Ц, 32,6/21,7/5,5. Хороший жилий стан, два підвали. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/10 п, 35/18/6, терміново. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 35,2 в.м., власни . Конта ти: (096) 621-82-99 1- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 7/9 ц, 53/24/12, новоб дова, роз ішне план вання. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Оле а Д ндича, 5/5ц, 31.8/18.8/5.1, малосімей а, осметичний ремонт, проводився апітальний ремонт дах . Ціна: 22500 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 8/ 9П, 318/9. Хороший стан. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Р. Ш хевича, 4/ 9 п, 34/18/9, осметичний ремонт. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Р. Ш хевича, 4/ 9 П, 34/18/9, хороший стан. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. С. Бандери, 2/ 5Ц, 24/ 12/6, євроремонт, бал он зас лений, лічильни и, бойлер, підвал. Конта ти: (097) 511-40-48 1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої , 2/9 п , 35/18/9, пласти ові ві на, осметичний ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої 6/9П, ремонт. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниц ої 8/9 п, 35/18/9, осметичний ремонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 8/9 п, з євроремонтом, 34/18/9. Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 п, 34/17.4/8, без бал он , осметичний ремонт. Конта ти: (097) 485-99-55 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 2/9 п, 34/18/9, добротний ремонт. 28500 Ціна: 28500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/9 п, 35/18/9, ремонт, затишне місце. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (097)511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 8/9 п., 35/18/9, житловий стан. Терміново, тор . Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 9/9 п, 36/17/10, жилий стан, бал он зас ланий. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л.Д.Галиць о о, 2/ 9Ц, чесь ий прое т, мебльована, двері броньовані, лічильни и, власни . Ціна: 33000 .о. Конта ти: (067) 709-61-07 1- імнатн вартир , в л.Д.Галиць о о, це ляний, 36 в.м. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 1- імнатн вартир , в л.Кн.Романа, 5 поверх, малосімей а, 20 в.м., Ціна: 15000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л.Лєрмонтова, 7/9 Ц, 37/20/8, євроремонт, терміново, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-07-31, (096) 540-71-16 1- імнатн вартир , в л.Млинівсь а, євроремонт, 37 в.м, роз лян б дь-я і варіанти. Конта ти: (097) 413-87-43 1- імнатн вартир , в л.Соборна, 4/9Ц, 27/ 14/6. Власни . Ціна: 21500 .о. Конта ти: (068) 568-43-85, (098) 907-12-88 1- імнатн вартир , в л.Ст днетсь а, 7/9Ц, 34/20/7. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (099) 229-50-79 1- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 33.9/ -/8.8, 1/9 п. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (095) 243-51-74

№37 від 28 вересня 2011 ро 1- імнатн вартир , малосімей , в л. Біла, 5/5Ц, 22,5/12/5. Жилий стан. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , малосімей , в л. Д. Галиць о о, 2/9П, 31/12/8. Жилий стан Ціна: 23500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , малосімей , в л. Ма арова, 8/9Ц, 30/18/5,5. Жилий стан. Ціна: 22500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , малосімей , в л. Соборна, 9/9Ц, 22/12/5. Ремонт, нова столяр а. Ціна: 16500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , пр. Дворець ий, 1/ 5ц, 23/12/5, осметичний ремонт, пласти ові ві на, можливість доб дови. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , пр. Мир 3/5 ц, 37 в м, жилий стан олон а. Ціна: 32500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , пр. Мир , 5/5 ц, 31/ 18/6, житловий стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 1- імнатн вартир , пр. Мир , 5/5 ц. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 1- імнатн вартир , пр.Мир , 5/5 ц, 31/ 17/6, жилий стан, с/в о ремо. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , р-н Льоно омбінат , без посередни ів. Конта ти: (096) 485-99-55Валерій 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 1/ 5Ц, олон а, можлива доб дова, власни . Конта ти: (050) 907-08-45 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 1/9 ц, 28/18/5, хороший ремонт. Ціна: 21500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 2/9 П, 34 в.м., звичайний стан, зас лений бал он, домофон, терміново. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 40-07-00, (067) 454-00-89 1- імнатн вартир , ремонт, нові меблі, , техні а, шафа- пе, м я а частина, стін а. Конта ти: (096) 808-47-59, (067) 903-40-26 1- імнатн вартир , Слав та Хмельниць ої обл., можливий обмін на 1- імнатн вартир в м.Рівне. Конта ти: 23-25-51, (050) 435-36-93 1- імнатн вартир , центр, без ремонт , 30.4/16.8/5.9. Ціна: до овірна. Конта ти: (068) 893-74-39 1- імнатн вартир , центр, с часний ремонт, меблі. Конта ти: (096) 808-47-59 1- імнатн вартир ,в л. Ма арова 3/9Ц, 30/18/6, 20000 .о. . або обмін з доплатою на 2 . в. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 1- імнатн вартир . в л. Га аріна, 4/5Ц, 30/17/6. Косметичний ремонт. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 1- імнатн вартир . в л. Гр шевсь о о, 2/ 9П, 30/18/6. Жилий стан. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 1- імнатн вартир . в л. Д.Галиць о о, 2/ 9Ц, 36/18/8. Чесь ий прое т. Ціна: 33 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 1- імнатн вартир . в л. Ма арова, 6/9Ц, 23/12/5. Малосімей а. Свіжий осметичний ремонт. Перетерті стелі. Ціна: 21000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 1- імнатн вартир . в л. Мірющен а, 2/ 5Ц, 31/17/6. Жилий стан. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 1- імнатн вартир . в л. Стр тинсь ої, 1/ 5Ц, 33/18/5. Жилий стан. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 1/2 вартири, в л. Конта ти: (067) 254-35-71 2 імнати в 861-62-00

ртожит

Павлючен а.

. Конта ти: (050)

2- імнатн вартир , в л. Каперни а, 1/5. Без посередни ів/ Конта ти: (097) 781-94-41 atotovickiy@mail.ru 3- імнатна вартира, в л. Коцюбинсь о о. Конта ти: 22-51-47 Гостин , в л. Д.Галиць о о, 5/9Ц, за альна площа 20 м. в, євроремонт, столяр а нова. Ціна: 19000 .о., тор . Конта ти: (098) 354-90-55 Кімнати в ртожит , в л. Д.Галиць о о, 10000 .о, без ремонт , та 11000 .о., з ремонтом. Конта ти: (096) 277-04-76 Кімнат в ртожит , 18 в.м, в л.Відінсь а, ремонт. Конта ти: 43-02-30 Кімнат в ртожит , в л. Відінсь а, 18 в.м. Конта ти: (063) 071-50-81 Кімнат в ртожит , в л. Відінсь а, 3/5 ц, 18 в.м., з ремонтом. Ціна: 13000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 Кімнат в ртожит , в л. Відінсь а, ремонт, 18 в.м. Ціна: 12700 .о. Конта ти: (097) 781-94-41 Кімнат в ртожит , в л. П. Мо или, 3/ 5Ц, 20 в.м., хня і санв зол на чотири сім’ї. Ціна: 13500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 Кімнат , 20 м. в, в ртожит , приватизована, 3 поверх. Ціна: 13000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Малосімей , в л. Відінсь а,18 в. м, 3/5 Ц, осметичний ремонт, пласти ові ві на, броньовані двері, бойлер. Конта ти: (067) 675-31-73 Малосімей , в л.Відінсь а, 3/5Ц, 18/12/ 6, ремонт, броньовані двері, пласти ове ві но, бойлер, д шова. Власни . Ціна: 17000 .о., тор . Конта ти: (096) 702-62-20

1- імнатн вартир , Здолб нів 2, 5/5 Ц, 29.4 в.м., ремонт. Конта ти: (097) 392-63-89

Малосімей , в л.Ма арова, 8/9Ц, за альна площа 23,2 в.м, лоджія, лічильни и, пар ет, част овий ремонт. Ціна: 18500 .о. Конта ти: (097) 293-74-13

1- імнатн вартир , Здолб нів, 1 поверх, 34 в.м., араж, літня хня, 7 сот землі. Ціна: 12500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Малосімей , в л.Ма арова, це ляний б дино , 20,2/11/5, можливий обмін на 1- імнатн вартир з доплатою. Ціна: 18500 .о. Конта ти: 61-05-59, (097) 454-58-81

1- імнатн вартир , Квасилів, 5/9П, 35/18/ 9. Не малосімей а, хороший жилий стан. Ціна: 20500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , Квасилів, 9/9П, 34,7/ 17,4/8,3. Косметичний ремонт. Ціна: 19500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , Квасилів. Власни . Конта ти: (093) 510-34-86 1- імнатн вартир , Ма арова 1/9П, 30/18/ 6. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 1- імнатн вартир , малосімей а, 8/9 ц, 29/17/5, + вітальня. Терміново. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

1.1.2. Продам 2- імнатні вартири

2- імнатн вартир , в л. • Ювілейна, 2/9 п, терміново, дешево або обмін на 1- імнатн . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, 48,5 М.КВ., РЕМОНТ, З МЕБЛЯМИ ТА ПОБУТОВОЮ ТЕХНІКОЮ. КОНТАКТИ: ВУЛ.ШУХЕВИЧА (050)825-36-35 2- імнатн вартир , в л Льоно омбінатівсь а, 3/14Ц, по ращено о план вання, 49/28/8,8 ремонт. Терміново. Ціна: 42000 .о. тор . Конта ти: (097) 968-07-31 2- імнатн вартир , в л. 24 Серпня, 2/2 ц, 53/41/8+сарай+підвал. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. 24 Серпня, 53 в.м., ремонт, олон а. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. 6-та Гвардійсь а, 5/9 п, 50/29/8, без ремонт . Ціна: 34000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 5 ц, 60/34/10, новоб дова, автономне опалення, стяж и. Терміново. Ціна: 57000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 9 ц, 70 в.м., новоб дова, 2 лоджії, дахова отельня. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9 п, 52/31/9, добротний ремонт, лічильни и. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9 п, 52/31/9, добротний ремонт, лічильни и. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 46.9\26.9\15.5\11.5\7.1, 3\9Ц, житловий стан, не това. Поряд с пермар ет, апте а, ш ола. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (067) 364-25-25 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5 пов., 40 в.м. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5 ц, 40/26/5, житловий стан, олон а, прохідна. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а 1/5Ц, 72/40/15. Євроремонт, автономне опалення, вмонтовані меблі. Ціна: 72000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (098) 44-55-131 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а 2/5Ц, 44/30/6.1, власни . Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5 ц, 43 в.м., євроремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5 ц, 44/27.2/5.3, житловий стан, олон а. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5 ц, 74/35/14, євроремонт, автономне опалення, новоб дова. Ціна: 72000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5ц 44/27/5,3, олон а, житловий стан. Ціна: 45 000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5Ц, 42,7/28/6. Ремонт. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 ц, 70 в.м., чеш а, р-н подат ової, осметичний ремонт. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, 72 в.м., євроремонт, меблі, новоб дова, автономне опалення. Ціна: 72000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5Ц, ремонт, без посередни ів. Конта ти: (096) 851-29-25 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5Ц, 45/31/6. Ремонт, санв зол о ремо. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (095) 243-51-74 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 45/29/6, євроремонт, вмонтована хня. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 45/29/6, євроремонт, вмонтовані меблі на хні, бал он зас лений, власни . Ціна: 45000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 67 в.м., євроремонт. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, 44 в.м., євроремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/4Ц, 45/ 29/6. Євроремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5Ц, 45/ 27/6. Жилий стан. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 2/5 Ц. 44/27/6. Косметичний ремонт, бал он зас лений. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (067) 364-44-74 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/ 5 ц, 44/25/6, осметичний ремонт, олон а. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1\5Ц, 44/25/6, осметичний ремонт, о ремі імнати, затишний двір. Власни . Ціна: 34000 .о. Конта ти: (099) 388-38-13 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/ 5Ц, 44/27/6. Жилий стан. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 5 ц, 44 в.м., житловий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. • Д бенсь а, 1/5 ц, « енеральсь ий»

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 5 ц, 48/28/7, хороший стан, зр чне розташ вання. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9 п, 49/30/9, євроремонт, меблі вмонтовані, си налізація. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

б дино . Можливо під офіс. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/5Ц, поліпшене план вання, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/ 4 ц, 42/23/5, житловий стан. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04


2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 3/9П, 49/29/9. Косметичний ремонт, вмонтована хня. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о (навпроти рин Андріївсь ий), 9\9П, ві на в двір, потреб є ремонт . Ціна: 33000 .о., тор . Конта ти: (067) 364-25-25 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о 9/ 9 П, євроремонт, ондиціонер. Ціна: 34000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (098) 44-55-131 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 1/ 9 п, 53/39/9, житловий стан. Ціна: 34000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 2/ 9 ц, 49/29/9, осметичний ремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9 п. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9 ц. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9 п, 48 в.м., євроремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9 п, 50/29/9, євроремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 9/ 9 п, 49/29/9, добротний стан, нова плит а, вмонтована хня, не това. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 9/ 9 п. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 2- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 3/5 ц, 60/ 38/10, ремонт, 2 лоджії, власни . Ціна: 55000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 3/5 ц, 68 в.м., євроремонт. Ціна: 56000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 4/5 ц, 63 в.м., повний євроремонт, пре расне місце. Ціна: 58000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Дворець а, 1/4 Ц., автономне опалення, 36 сот землі, араж. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: (095) 243-51-74 2- імнатн вартир , в л. Дорошен а, 3/3 ц, 41 в.м., євроремонт.нова столяр а.автономне опалення. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Дорошен а, 3/3 ц, 41 в.м., мансардний поверх, новий дах, хороший ремонт, автономне опалення. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Дорошен а, 3/3Ц, 41 в.м., мансардний поверх, новий дах, хороший ремонт, автономне опалення. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Дра анч а, 5/5 ц, 60 в.м., новоб дова, автономне опалення, житловий стан. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Дра анч а, 5/5 ц, 60 в.м., новоб дова.автономне опалення.жилий стан. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 3/3, євроремонт, 50 в.м. Конта ти: (096) 916-58-86 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 3/3, євроремонт, 50 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 5/9 п, 49/29/8, хороший стан. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 5/ 5 ц, 47/30/6, ремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 2- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 5/ 5Ц, 44/30/6. Ремонт. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о, 1/1 ц, 41 в.м. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/2 ц, 43/27/6, житловий стан. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 13/14 ц, 49.9/26.5/8.2, євроремонт, металопласти ові ві на, бойлер, лічильни и, лоджія, власни . Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 818-29-67

2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 5/5 ц, 45/28/6.5, житловий стан, терміново. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 5/5Ц, 43/28/6. Без ремонт . Ціна: 32500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, це ляний б дино , житловий стан. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Коновальця 2/9Ц. Жилий стан. Ціна: 41000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 681-36-35 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 ц, 72 в.м., ремонт, автономне опалення. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 3/ 9П. Ціна: 36000 .о тор . Конта ти: (097) 968-07-31 2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 1/1 ц, 54 м. в, хня 8 м. в., автономне опалення, ремонт, приб дова, льох, ділян а. Ціна: 57 000 .о Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 1/ 1Ц, 41/32/6. Косметичний ремонт, о ремі імнати, затишний двір. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/5 ц, 52/29/7 в.м., «чеш а», ремонт, бал он зас лений, лічильни и на опалення, імнати о ремі. Ціна: 44000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/9 ц, 50/29/8, пласти ові ві на, житловий стан. Ціна: 44000 .о., тор . Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 5/ 9 п, 49/29/8, житловий стан. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 8/ 9 п, 49/29/9, пл.ві на, ремонт, тр би поміняні. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 5/5 ц, 50/31/7, хороший стан, є технічний поверх. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 7/9 п, 56/30/8, ремонт. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 2/5 ц, 44 в.м., імнати о ремі, осметичний ремонт, мп.ві на, без бал она. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 7/9 ц, 66 в.м., елітна, новоб дова, євроремонт, дахова отельня. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 3/9 ц, хороший ремонт, з меблями. Ціна: 47000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 12/14, це ельний, чесь ий прое т, ремонт, власни , терміново. Конта ти: (066) 288-56-90 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/5 ц, 54/32/6, чеш а, без ремонт , дах пере ритий, терміново. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. М.Вовч а 2/5Ц , 47/30/6.2. Ізольовані імнати, жилий стан. Ціна: 45000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 681-36-35 2- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 4/5 ц, по ращене план вання, 54 в.м. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Мазепи, 3/9 ц, 72 в.м., євроремонт. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 4/9 ц, 48/29/8, євроремонт. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Соборна 2/5Ц, 43,8/ 27/5.3. Космети а, санв зол роздільний. Ціна: 45000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 681-36-35 2- імнатн вартир , в л. Соборна, (р-н пивзавод), 2/2 ц, 47/30/9, автономне опалення, висота стелі 3 м, є підвал, сарай, о ремий вхід. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/2Ц, 44/ 29/6. Без ремонт . Ціна: 29500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/2Ц, 60 в.м., перепланована, автономне опалення, піді рів підло и, вмонтовані меблі, євроремонт, можливість доб дови. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9П, 48/28/7. Жилий стан. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/3 ц, 45 в.м., дворівнева, хня-ст дія, можливо під офіс, ма азин. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 П, 53/29/9, євроремонт. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/3Ц, 45/ 31/6. К хня-ст дія, ар и, дворівнева. Терміново. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 п, 53/30/9, житловий стан, лічильни и. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/9Ц, 54/ 30/9. Жилий стан, дві лоджії. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9П, 52/30/8. Жилий стан, подвійний бал он, імнати і санв зол о ремо. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9 п, 49/30/7, хороший стан. Ціна: 36500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9п, осметичний ремонт, зас лений бал он, лічильни и, підвал. Власни . Ціна: 36000 .о. Конта ти: 63-24-88, (097) 148-90-94 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9П, 53/30/9. Жилий стан, подвійний бал он. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 6/9П, 48,5/30/7. Хороший жилий стан. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Набережна 1/5Ц, 1 ві но на доро , 43 м в., си налізація. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 п, 49/29/9, житловий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Набережна 1/5ц, 44/27/6, това, можливо під офіс, жилий стан. Ціна: 38 000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9П, 48/28/9. Жилий стан. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 ц, 1 ві но на доро , 43 в.м., си налізація. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 44/ 31/6, це ляний, бал он, олон а, можливість доб дови, або обмін на б дино в місті. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54

2- імнатн вартир , в л. Остафова, 2/5Ц, 47/28/6. Жилий стан, д шова абіна. Ціна: 365000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 3/5 ц, 72/42/14, елітний б дино , новоб дова, євроремонт, автономне опалення, е с люзивний варіант. Ціна: 105000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 4/9Ц . Євроремонт, зас лена лоджія. Ціна: 55000 .о .тор . Конта ти: (097) 77-60-511, (066) 116-40-68

2- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 1/5Ц, 46/27/6. Без ремонт . Ціна: 34500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Остафова, 2/5 ц, 47/28/6, житловий стан, зр чне місце розташ вання. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

2- імнатн вартир , в л. С.Бандери 5/5Ц, ізольовані імнати, євроремонт, шатровий дах. Ціна: 37000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 681-36-35

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4/9 п, 49/29/8, євроремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и 2/5 Ц. Без ремонт , без бал он . Ціна: 32000 .о. тор . Конта ти: (067) 364-44-74, (066) 776-33-67

2- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 9/9, 52/ 36/8, в хорошом стані. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 8/9 п, 52 в.м., перетерті стелі, пласти ові ві на, ламінат. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52

2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 3/9 ц, 48/28/8, чеш а, євроремонт. Ціна: 49000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 2/2Ц, 45,5/29,6/6,5. Автономне опалення, лічильни и, дах не проті ає, можливість доб дови мансарди. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 7/9 п, хороший житловий стан, бойлер. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 9/9Ц, 52 в.м. за альна площа, без ремонт . Ціна: 32500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 п, 49/29/8, житловий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 13/14Ц, 52/30/7.5. По ращене план вання, жилий стан. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 6/9П, 50/30/8, хороший житловий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 0362022-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 9/9Ц, 53/27,8/8,5. По ращене план вання, хороший стан. Ціна: 48000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 7/9 ц, житловий стан. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5ц, 43./27/6.0. Нова сантехні а, олон а, броньовані двері, си налізація, телефон, Інтернет. Пор ч рино , з/д во зал, ш ола, дитячий садочо . Ціна: 48000 .о. Конта ти: (096) 464-55-45 ksyushka1690@yandex.ru 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5 ц, 45/30/6, житловий стан, не това. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5Ц, 43,6/28/6. Жилий стан, підвал. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 1/9П, 58,3/32/10. Хороший стан, бал он та лоджія. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

7

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№37 від 28 вересня 2011 ро

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/4 ц, част овий ремонт. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5 ц, 41/28/5.5, житловий стан, пор ч з пин а. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5 ц, 43/28/5.5, житловий стан. Ціна: 31500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5Ц, 41/28/5,5. Хороший жилий стан. Ціна: 31500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/9 ц, 50/29/8, чеш а, мп.ві на, ремонт, новий б дино . Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н Ювілейний, 3/5 Ц, 43/39/6, олон а, жилий стан, власни . Ціна: 36500 .о. Конта ти: (067) 862-46-26

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. СТРУТИНСЬКОЇ, 41.7 КВ.М., 3/4Ц, БЕЗ РЕМОНТУ. ЦІНА: 35000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 2- імнатн вартир , в л. Тиха, 8/10Ц. Новоб дова, дахове опалення, стан після б дівельни ів. Ціна: 67000 .о. тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 2- імнатн вартир , в л. Тра торна, 5/5ц, 60 в.м., новоб дова, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 65500 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 2- імнатн вартир , в л. Черня а 4/5Ц, євроремонт, ст дія, олон а. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 6/9 ц, 61 в.м., новоб дова. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Черня а, новоб дова, 62 в.м., євроремонт, дахова отельня, пар ов а. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/5 ц, 45/30/6, осметичний ремонт. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/5 ц, без ремонт . Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 4/5 ц, 43 в.м., осметичний ремонт, в ванні плит а, імнати о ремі. Ціна: 44000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 5/5 ц, 43-27-5, нова столяр а. Ціна: 37500 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 3/5Ц, 43/25/6,5. Хороший стан. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ш ільна, 1/5 ц, 49 в.м., житловий стан, під бізнес. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича 5/9 П. 50/30/8. Хороший осметичний ремонт. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 П, 64/29.4, 2 зас лені бал они, пласти ові ві на, хороший ремонт. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (096) 967-72-84 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9, 65,4/29,4/9, житловий стан, 2 зас лених бал они, пласти ові ві на, власни . Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 64-83-76, (066) 589-37-34 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9П, 65,4/29,4/9, жилий стан, два бал они зас лені, пласти ові ві на. Власни . Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 64-83-76, (066) 589-37-34 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/9, з ремонтом, вільна. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/9 п, ремонт, вмонтована хня, поміняна сантехні а, 35500 .о., тор . або обмін на 3- імнатн вартир з доплатою. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/9П, 48/29/8. Ремонт, столяр а з нат рально о дерева, вмонтована хня. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 4/9 п, 51/29/9, добротний стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 4/9П, 47,9/28/9. Жилий стан. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 6/9П, 51,8/29/9. Косметичний ремонт, лічильни и. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л.Га аріна, 1/5Ц, 44 в.м, євроремонт, о ремі імнати, можливо під офіс. Ціна: 53000 .о. Конта ти: (067) 180-40-16 2- імнатн вартир , в л.Є.Коновальця, 26, 8 поверх. Квартира нова. Новоб дова. Нові пласти ові ві на та броньовані двері. Без ремонт . Власни . Ціна: 43000 .о. Конта ти: (050) 201-76-88 2- імнатн вартир , в л.Калнишевсь о о, 41/23/5,3, ород, заїзд, власни . Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 289-26-03 2- імнатн вартир , в л.Київсь а, 13/14Ц, 49,9/26,5/8,2, євроремонт, металопласти ові ві на, перепланована, бойлер, лічильни и, лоджія зас лена. Власни . Ціна: 47000 .о. Конта ти: (097) 818-29-67 2- імнатн вартир , в л.Київсь а, 8/9 П, 50/30/8, мебльована, жилий стан. Конта ти: 43-07-31, (096) 540-71-16

2- імнатн вартир , в л. Ст,Бандери, 5/ 5, 45/29/6.5, част овий ремонт, висо і стелі 3 м, дах не тече. Терміново. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

2- імнатн вартир , в л.Ма арова, 7/9П, осметичний ремонт, зас лений бал он, лічильни и, підвал. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (067) 180-40-16

2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/5 Ц, осметичний ремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л.Набережна, 1/5Ц, 44,4/27/6, нормальний стан, металеві двері, овані рати на ві нах, това, можливо під офіс. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 127-00-09

2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/ 5 ц, хороший стан, дах не тече. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/ 5Ц, 43/26/6. Хороший стан. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/3 ц, 50/30/8, ремонт, пл.ві на, Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/3 ц, 50/30/8, ремонт, пл.ві на, Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, 45/29/6, житловий стан, нова олон а, не това, ві на в двір. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/3 ц, 45/28/6.5, олон а, ремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

2- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 2/9П, 48/29/7. Звичайний стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/3, незавершений ремонт. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (096) 916-58-86

2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 4/4 ц, 45/29/6, житловий стан, дах не тече. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 9/9П, 49/30/7. Хороший стан, не това. Терміново. Ціна: 32500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 5/5 ц, 44/29/6, житловий стан. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 5/5 ц, 43/28/5.5, житловий стан, терміново. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 1/5 ц, 44.8/29/5.6, житловий стан. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (096) 485-99-55

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 5/5 ц, 44/29/6, осметичний ремонт, арний стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

2- імнатн вартир , в л.Чорновола, 2/5Ц. Конта ти: (067) 112-74-48 2- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 1/9 П, 65,4/29,4/9 з встав ою, жилий стан, 2 зас лених бал они, пласти лві ві на, власни . Ціна: 36000 .о. Конта ти: 64-83-76, (066)58937-34 2- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 1/9П, 65,4/29,4/9, жилий стан, 2 бал они, ві на пласти ові. Власни . Ціна: 36000 .о. Конта ти: 64-83-76, (066) 589-37-34 2- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 1/9П, 65,4/29,4/9, жилий стан, 2 зас лених бал она, пласти ові ві на, власни . Ціна: 36000 .о. Конта ти: 64-83-76 (066) 589-37-34 2- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 1/9П, 65,4/29,4/9, зі встав ою, жилий стан, два зас лені бал они. Власни . Ціна: 36000 .о. Конта ти: 64-83-76, (066) 589-37-34 2- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 2/9П, не това, ремонт. Ціна: 34500 .о Конта ти: (097) 968-07-31 2- імнатн вартир , в л.Ш хевича. 1/9П, 65,4/29,4/9, жилий стан, 2 зас лених бал они, пласти ові ві на. Власни . Ціна: 36000 .о., тор Конта ти: 64-83-76, (066) 589-37-34 2- імнатн вартир , Квасилів, 2/5 ц, 47/ 30/5.5, олон а, зас лений бал он, осметичний ремонт. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60

2- імнатн вартир , Квасилів, 2/5 ц, Терміново, ціна до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 2- імнатн вартир , Квасилів, 9/9П, 48,8/ 29,2/7,1. Не малосімей а, жилий стан. Ціна: 24500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , Квасилів, в л. Молодіжна, 9/9 П, 48.8/29.2/7.1, житловий стан, бал он зас лений, телефон. Терміново. Власни . Ціна: 23000 .о.тор . Конта ти: 20-31-90, (096) 546-77-39 2- імнатн вартир , Коперни а, без посередни ів. Конта ти: (096) 161-16-44 2- імнатн вартир , р-н Північний, 2/9П, хороший житловий стан, південна сторона, бал он. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (096) 393-89-18 galyginae@ukr.net 2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, хороший житловий стан, 5/5ц, 41/28/5,5, поряд з пин а, ма азин, дитячий садочо , ш ола. Ціна: 31 000 .о. Конта ти: (096) 393-89-18 galyginae@ukr.net 2- імнатн вартир , С. Бандери, 3/3ц, 45/ 28/6,5, ремонт, олон а. Ціна: 38 000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , хороший ремонт, нова сантехні а, нова провод а, лічильни и, бойлер.МПВ, інтернет. Конта ти: (050) 219-02-40 2- імнатн вартир . в л. 6-Гвардійсь а, 2/ 9П, євроремонт, меблі, ондиціонер. Ціна: 42000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 2- імнатн вартир . в л. Коновальця, 3\9п, 48\28\8, мебльована, звичайний житловий стан, бойлер, пласти ові ві на, зас лений бал он, домофон. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 40-07-00, (067) 454-00-89 2- імнатн вартир . в л. Костромсь а, 8/ 9П, 52/30/9. Ремонт. Лоджія 6,5 м. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 2- імнатн вартир . в л. Черня а, 2/5Ц. 47/30/6,5. Жилий стан. Колон а. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 2- імнатн вратир , в л. Д бенсь а, 3/9П, 48/28/7, хороший стан. Конта ти: (097) 968-07-31 Га аріна, це л. б д., 1 пов., 44 в.м., імнати ізольовані, євроремонт. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 24-65-63 (066) 240-39-49

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 9 п, 61/38/9, това, висо ий цо оль, домофон, хороший стан. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/ 5 ц, 62 в.м., чеш а, житловий стан. Ціна: 54000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/ 5Ц, 68/--/8,5 хороший стан, 2 бал они. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/ 9 ц, 114/70/15, євроремонт, хня вмонтована, біде, д шова абіна. Ціна: 105000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/ 9 ц, 116/70/14, євроремонт, новоб дова, дахова отельня. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 5 ц, 90/60/12, новоб дова, стяж и, автономне опалення. Терміново. Ціна: 80000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/ 5 ц, 68/44/9, чеш а, житловий стан, 2 бал она. Ціна: 54000 .о., тор . Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/ 5 ц, 75 в.м., євроремонт, автономне опалення, новоб дова, Ціна: 85000 .о., тор . Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 9/ 9 п, 62.7/9.4, житловий стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 1/9 п, 76 в.м., житловий стан, з 2 встав ами. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/10 п, 63 в.м., житловий стан. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 4/9 п, 63 в.м., житловий стан, не това, 1 мп.ві но. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 4/9 п, 63/37/9, житловий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

1.1.3. Продам 3- імнатні вартири

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 4/9 п, 66/40/9, осметичний ремонт, 2 лоджії зас лені, не това, бал он з хні. власни . Ціна: 39000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , 4/9Ц, новоб дова. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/9 п, 66/39/9, осметичний ремонт, поміняна підло а, Ціна: 41000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , • в л.Соборна, р-н Пивзавод , 1/2Ц,

65,9/ 26,6/ 10,5, автономне опалення, сарай- араж, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 209-91-09

3- імнатн вартир , пр. • Мир , част овий євроремонт,

пласти ові елітні ві на, в зр чном місці. Можливий обмін. Терміново. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

3- імнатн вартир , Квасилів, 62,5 в.м. Конта ти: 20-32-31 3- імнатн вартир , 2/9П, в л.Д.Галиць о о. Конта ти: 28-89-43, (063) 853-81-00 3- імнатн вартир , 4/5 ц, 55/39/6, аз, олон а, хороший стан, обміняю на Рівне, Л ць , з доплатою. Конта ти: (099) 061-49-68

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 66 в.м., житловий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 8/8 п, 62/37/22, лічильни и, дві лоджії, орище. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 9/10 п, 67/40/10, ві на пласти ові, вхідні двері поміняні. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 2/9п, 67 в.м., 2 зас лених лоджії, хороший стан, підло а-пар ет, бойлер. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/9 п, 66 в.м., євроремонт, мебльована, вб дована техні а. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 ц, 63/34/8, без ремонт , по ращене план вання. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , 5/5Ц, район 12-ш оли, євроремонт, власни . Ціна: 65000 .о., тор . Конта ти: (096) 232-55-54

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/9 ц, 82/50/11, новоб дова, стяж и, дахова отельня. Ціна: 76000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , Автово зал, 9/14 Ц, 65м в, с лопа ети, хороший стан. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 ц, 49/33.2/5.8, «хр щов а», обмін на рівноцінн . Ціна: 41000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55

3- імнатн вартир , в л .Стр тинсь ої, 9/ 10 Ц, 72 в.м, част ово євроремонт, дахова отельня, власни . Ціна: 53000 .о., тор . Конта ти: 69-07-38, (098) 542-87-46 до 14:00

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, новоб дова, 4/9 п, 80/50/11. Ціна: 56000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

3- імнатн вартир , С.Кр шельниць ої, 667/40/9, Конта ти: 43-16-92 (067) 268-98-54,

в л 3/9п.

3- імнатн вартир , в л Ст. Бандери, 60/ 42/6, 3/5ц. Конта ти: (067) 268-98-54 3- імнатн вартир , в л. Березовсь о о 3 пов. Це л.б д. 66м2, ремонт. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 3- імнатн вартир , в л. Біля ова, 5/5 ц, 60 в.м., євроремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 5 ц, 85/50/14, новоб дова, автономне опалення, євроремонт, вмонтована хня. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 5Ц 82/-/14, євро ремотнт, автономне опалення. Конта ти: (097) 968-07-31 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 5ц, 88/50/14, новоб дова, євроремонт, автономне опалення, ламінат, нова столяр а, в хні - піді рів підло и. Можливість доб дови. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, 56/39/5, без ремонт , біля «Те стильни а», не това, центр міста. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 8/9 ц, 63/40/8, житловий стан. Ціна: 44000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 8/9Ц, 63,7/33,6/6. Без ремонт . Ціна: 46500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 10/ 10 п, без ремонт , пере ритий дах, терміново. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 10/ 10 панельний, 8/39/64, ліфт працює постійно, домофон, власни . Терміново. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (067) 259-81-89 3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/ 10 п, 67/44/9, житловий стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о 8/ 9Ц, 87 в.м. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента


8

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ, ПОПИТ 3- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 6/ 9П, 62/38,8/9. Част овий ремонт, бойлер. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 3/4Ц, 70 в.м. за альна площа, ремонт. Ціна: 59000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ПОШТОВА, 2/2 Ц, 78.1/56.5/10.1, ПОЛЬСЬКИЙ БУДИНОК, ЦЕНТР, МОЖЛИВЕ ВИКОРИСТАННЯ ЯК КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ, МОЖЛИВИЙ ОКРЕМИЙ ВХІД. ЦІНА: 100000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

ЗДАМО

1- імнатні вартири Автово зал, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , телевізор, 1200 рн+ лічильни и. Бояр а, 2/9 п, меблі, холодильни , 1000 рн. Відінсь а, 4/5 ц, свіжий ремонт, част ово меблі, олон а, 1100 рн. Д ндича, 5/9, меблі, холодильни , зас лений бал он, 900 рн. Ма арова, 7/9 ц, необхідні меблі, пл. ві на, 800 рн+ ом нальні посл и. Мельни а, 3/9, меблі, холодильни , Інтернет, 1200 рн. Ш хевича, 4/9,

хня мебльована, імната п ста, 1100 рн.

Га аріна, 2/5 ц,

олон а, меблі, холодильни , 1150 рн.

Соборна, (Р м), меблі, осметичний ремонт, 1000 рн. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, меблі, поб това техні а, хороший ремонт, 1500 рн. Кн..Оль и, 3 поверх, меблі, холодильни ,

олон а, 1200 рн.

2- імнатні вартири С.Кр шельниць ої, 3/9 ц, меблі, поб това техні а, Інтернет, 1600 рн+ світло. Ма арова, 4/9, меблі, холодильни , телевізор, 1400 рн. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, Інтернет, холодильни , 1500 рн. Кн. Романа, меблі необхідні, нові вхідні двері, 1450 рн. Телі и, 7/9 п, холодильни , меблі, на тривалий термін, 1300 рн. Ш хевича, 5/9, імнати не прохідні, меблі, телефон, 1400 рн. пр.Мир , 3/5 ц,

олон а, меблі, холодильни , 1200 рн+

ом нальні посл и.

Квасилів, 2 поверх, бойлер, телевізор, холодильни , меблі, 950 рн. Соборна, меблі, поб това техні а, с часний ремонт, ціна до овірна.

3- імнатні вартири Ш хевича, 3/9 п, бойлер, меблі, холодильни , 1600 рн. Соборна (РУМ), 5 поверх, бойлер, поб това техні а, меблі, я існий ремонт, 2000 рн. Ст.Бандери, част ові меблі, Інтернет, аряча вода, 1700 рн. пр. Мир , меблі, холодильни , 1600

рн+лічильни и.

Кімнати Кімнат в

ртожит , сімейно о тип , меблі, 600 рн.

Кімнат без осподаря, в л. Чорновола, 500 рн. Кімнат без осподаря, в л. Га аріна, 300 рн з людини. Кімнат , в л. Відінсь а, 300 рн з людини. Кімнат , в л. Ювілейна, 250 рн з людини.

Б дин и, тимчасів и Б дино , р-н Грабни , 2 імнати, всі зр чності, меблі, 1500 рн. Тимчасів , Бояр а, част ові ви оди, 500 рн. Тимчасів

, р-н в л.. К рчатова, меблі, холодильни , зр чності, 700 рн.

3- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 64.7/40.1, ві на пласти ові, без посередни ів. Конта ти: (098) 840-57-32

3- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 2/5Ц, 56/48/4, без посередни ів. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (067) 705-60-10

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о (навпроти тролейб сно о правління), 1/9 п, 66/40/9, не това, висо ий цо оль, осметичний ремонт, дозвіл на автономне опалення. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 1/5 Ц, 57/40,5/6, без ремонт . Ціна: 38000 .о. Конта ти: (050) 435-30-67

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о 3/ 9П, жилий стан. Ціна: 41000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 681-36-35 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 1/ 9 п, житловий стан, Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 ц, 87/60/-. Конта ти: (096) 916-58-86

3- імнатн вартир , в л. Кн.Володимира, 1/5 ц, 100 в.м., євроремонт, автономне опалення, мебльована. Ціна: 120000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Кн.Володимира, це ляний б дино , 100 в.м., євроремонт. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 ц, 87/60/-. Конта ти: (096) 474-84-88

3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 3/9 ц, 75/45/9, пл.ві на, ремонт, си налізація. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 4/5Ц, 67/ 41/9, ремонт, 2 лоджії, част ово з меблями. Ціна: 67000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 4/4,без ремонт , хороша олишня сантехні а, батареї, терміново. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

3- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 5/5Ц, по ращенно о план вання, жилий стан, дві лоджії. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 8/9 ц, 62/38/6, мп.ві на., осметичний ремонт, чеш а. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 5/5Ц, 49,8/35/6. Без ремонт . Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа 5/5Ц. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

3- імнатн вартир , в л. Є. Коновальця, 4/10Ц, 64 м в, євроремонт. Ціна: 57000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/ 5ц 53/35/6, жилий стан, теплена , є всі лічильни и. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

3- імнатн вартир , в л. Є.Коновальця, 1/ 9 п, 63/37/9, висо ий цо оль., житловий стан, 2 зас лені лоджії, м/п ві на, по ріб. Ціна: 34500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Є.Коновальця, 3/ 9 ц, 69 в.м., новоб дова, в травні б де здана, дахова отельня. Ціна: 57000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 5/9 Ц, житловий стан. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (096) 916-58-86 3- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 9/9 ц, 65/39/9, 2 ладов і, лоджія, без ремонт . Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60 3- імнатн вартир , в л. Київсь а (біля обласної лі арні), 1/2 Ц, д бова столяр а, пар ет, імнати ізольовані, лічильни и, автономне опалення, аряча вода. Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 023-96-88 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/5 ц, 57/42/7, добротний стан, ондиціонер, пре расне місце. Ціна: 47000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9П, 64/38/9. Косметичний ремонт, ремонт дах . Ціна: 39500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 1/5Ц, 64/ 39,1/8,1. Хороший жилий стан. Ціна: 56000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. КН. ВОЛОДИМИРА («МАКСІ-ДОМ»), 1/5 Ц, 100.3 КВ.М., КУХНЯ - 15 КВ.М., ВАННА - 12 КВ.М. СУЧАСНИЙ РЕМОНТ, АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ. ВМОНТОВАНА КУХНЯ, ШАФИ-КУПЕ, МЕБЛІ. ЦІНА: 120000 У.О., ТОРГ. КОНТАКТИ: (050) 849-45-15, (097) 478-14-92

3- імнатн вартир , в л. Коновальця 1/9П, ремонт. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/9 п, 64/39/9, висо ий цо оль, 2 зас лені лоджії, пар ет, євроремонт, м/п ві на, по ріб. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/ 10 п, 64/37/8, житловий, хороший стан. Терміново. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/9 Ц. Поліпшене план вання, пласти ові ві на, жилий стан. Ціна: 53000 .о. тор . Конта ти: (067) 364-44-74 , (066) 77-63-36 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/ 9П, 62/38/9. Хороший стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/5 ц, 95/60/15, євроремонт, хня-ст дія, автономне опалення, висо ий цо оль. Ціна: 83000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14Ц, 68,4 в.м. за альна площа. «Чеш а», жилий стан. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 4/5 ц, 68 в.м., осметичний ремонт, по ращене план вання. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9 п, 67/38/9, бойлер, лічильни и, хороший стан, вільна. Терміново. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9П, 66/37/9, бойлер, 2 лоджіїї зас лені, жилий стан, вільна, терміново. Власни . Конта ти: (067) 364-52-84 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 п, 65/47/10, висо ий цо оль, хороший житловий стан, 2 зас лені лоджії, лічильни и, бойлер. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн 66/39/9, по ращене тор . Конта

вартир , в л. Ма арова, 3/9 п, хороший житловий стан, план вання. Ціна: 38500 .о., ти: (096) 277-04-76

3- імнатн вартир , в л.6-а Гвардійсь а, 5/9П, євроремонт, мебльована, власни або обміняю на вартир на 1- поверсі. Конта ти: (067) 360-51-23

3- імнатн вартир , в л.Орлова, 64/39/9, 3/9П, осметичний ремонт, пласти ові ві на. Ціна: 3900 .о. Конта ти: (067) 180-40-16

3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 2/9 ц, 66 в.м., без ремонт . Ціна: 57000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л.Остафова, ремонт, автономне опалення, араж, сарай. Конта ти: 26-95-80, (098) 825-34-18

3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 9/9 ц, 70 в.м., автономне опалення, осметичний ремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Соборна 6/9ц, 58000 .о. або обмін на б дино . Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/2Ц, 47 в.м. за альна площа, без ремонт . Ціна: 32000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9 ц, 61.1/45/10, євроремонт, вмонтована хня. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/9 п, 66/39/9, євроремонт, м/п ві на, пар ет, 2 лоджії зас лені, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/9Ц, 60/ 28/6,5. Жилий стан. Ціна: 48000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9 ц, 55/ 35/7.2, перепланована, арний ремонт, вмонтована хня, вели ий бал он, ві на в двір, пре расне місце навпроти ніверма . Терміново. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Соборна, БОС, 5/ 5 ц, 61 в.м., недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 3- імнатн вартир , в л. Соборна, БОС, 5/ 5 ц, 61 в.м., недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

3- імнатн вартир , в л.Чебишева,16. район 12 ш оли, житловий стан, вмебльована, додат ово є це ляний араж (з до ментами). Ціна: 45000 .о. Конта ти: (050) 201-76-88

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, КВАСИЛІВ, 6/9, 62.6/37, КВ.М. ЦІНА: 32000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 3- імнатн вартир , Квасилів, 7/9 П, звичайний стан. Ціна: Недоро о. Конта ти: (096) 783-56-15 3- імнатн вартир , О.Д ндича, 1/5, мебльована. Конта ти: (067) 864-79-90 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, 56/ 40/5.5, терміново, в хорошом стані. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , центр, 75/45/10, 2 бал они. Конта ти: (067) 170-87-24 3- імнатн вартир , центр, в л. Соборна, 4/4 Ц, 75.6/45.8/10.4. Терміново. Конта ти: (067) 170-87-24 3- імнатн вартир , центр, в л.Соборна, 4/4Ц, 2 бал они, 75/45,8/10,7. Конта ти: (067) 170-87-24 3- імнатн вартир . в л. Б овинсь а, 8/ 9П, 62/45/9. Косметичний ремонт. Нові ві на. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 3- імнатн вартир . в л. Набережна, 5/ 5Ц, 56/38/6. Жилий стан. Тепла. Ремонт дах . Ціна: 41000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

4- імнатн вартир , р-н Пивзавод . Дворівнева, євроремонт, автономне опалення, араж. Ціна: 250000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45, (050) 900-2-444 4- імнатн вартир , центр, 1/9Ц, під житло або омерційне призначення. Конта ти: 26-38-46

1.1.5. Продам 5- імнатні вартири 5- імнатн вартир , Бояр а, в л. Д бенсь а, 9/9, 103/93/-. Конта ти: (096) 916-58-86 5- імнатн вартир , Бояр а, в л. Д бенсь а, 9/9, 103/93/-. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 5- імнатн вартир , в л. Кн. Володимира, 7/10П, 104,7/62/8. Звичайний стан. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 5- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 П, 105/66/9 осмет. ремонт, пласти .ві на. Можливий обмін на 2 вартири. Ціна: 56000 .о. Конта ти: 097-511-40-48 5- імнатн вартир , Д бенсь а, 2 поверхи 2 і 3, 5 вел. імн, 132//16 жилий стан, індив.опал, пл.ві на, стелі 3,40 2 с/а. Ціна: 122000 .о. Конта ти: (095) 243-51-74 5- імнатн вартир , Квасилів, 9/9П, 100,2/ 63/9. Жилий стан. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 5- імнатн вартир , р-н 12 ш оли, 6/10 П. Власни . Конта ти: (067) 363-50-10

1.1.6. Продам по області та У раїні

4- імнатн вартир , • Квасилів, в л. Рівненсь а, 2/5 Ц,

61.1/43.5/5.3, автономне опалення. Конта ти: (067) 725-12-70, (067) 718-52-10

1- імнатн вартир , Здолб нів. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96 1- імнатн вартир , Квасилів, ремонт. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 2- імнатн вартир , Бабин, 1/4 б дин , це ла, панельне пере риття, льох, двір, аз, вода, пор ч. Конта ти: (067) 759-72-94 2- імнатн вартир , Здолб нів. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96 2- імнатн вартир , Зоря, 1/2, 46 в.м, без ремонт , вн трішня. Ціна: 21 000 .о. Конта ти: (067) 675-31-73 2- імнатн вартир , Квасилів, 1/5 Ц, 45.5/ 26.5/6. Конта ти: (067) 365-25-56 2- імнатн вартир , Квасилів, 2/5 ц, Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 п, 66/39/9, хороший стан. Ціна: 38500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 4/ 5Ц, 54/38/5. Без ремонт . Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 п, 66/38.5/9.8, хороший стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, 54/37/5, житловий стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 ц, 108 в.м., євроремонт, новоб дова, автономне опалення. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5 ц, 54/38/5, без ремонт . Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

4- імнатн , в л. Міц евича, 8/9 Ц, 73 в.м., в хорошом стані. Ціна: 52000 .о. Конта ти: 43-20-14

3- імнатн вартир , Здолб нів, 3/5 Ц, 102 в.м., ві на пласти ові, част овий ремонт. Конта ти: (068) 569-14-75

3- імнатн вартир , в л. Стефановича, р-н Грабни , 90 м в, 2 бал они. Ціна: 62000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

4- імнатн вартир , в р-ні Пивзавод . Дворівнева, стан після б дівельни ів, автономне опалення, араж. Ціна: 150000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45, (050) 900-2-444

3- імнатн вартир , Здолб нів, 5/5Ц, 64/ 42/7. Новоб дова, жилий стан. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

4- імнатн вартир , в центрі міста, 3/9 Ц, 70/46,6/9 в.м, ремонт, пласти ові ві на. Конта ти: 22-77-33, (097) 562-77-31

3- імнатн вартир , Зоря, 74,5 в.м, част овий євроремонт, пласти ові ві на, автономне опалення, хня мебльована. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (097) 645-71-82, (097) 668-01-45

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 ц, 108 в.м., євроремонт, новоб дова, автономне опалення. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої 1/ 9П, 37000 .о. або обмін на 1 . в.+доплата Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

1.1.4. Продам 4- імнатні вартири

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 П, 67/45/8, част овий ремонт. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 5/ 9ц, 66 в.м., жилий стан, 2 балони, імнати о ремі. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9Ц, 58,6/40/9. Ремонт, вели ий бал он. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 9/ 10 п, 72/44/10, автономне опалення, ремонт, вмонтована хня, част овий ремонт. Терміново. Ціна: 53000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

4- імнатн вартир , в л. Вербова, 8 п., 90.3/ 51.5/10.4, част ово євроремонт, автономне опалення, піді рів підло и, бойлер, бал он та лоджія зас лені. Ціна: 100000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52

3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 9/ 10, 72м2, євроремонт. Ціна: 58000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

4- імнатн вартир , в л. Вербова, 9/10 Ц. 96/76/ потреб є ремонт . Ціна: 50000 .о. Конта ти: (095) 243-51-74

3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 90 в.м., євроремонт, 2 вмонтованих ардеробних, хня мебльована, 3 зас лених лоджії, араж. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52

4- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 10/ 10, 85/45/9 ремонт, можливий обмін на 2- ім.в б дь-я ом р-ні. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (095) 243-51-74

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/9 п, 63/37/9, добротний, житловий стан. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 10/10 п, в хорошом стані, перетерті стіни, поміняна столяр а, м/п ві на, терміново. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 5/10 п, 62.8 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/10П, 64/38/9.Хороший стан. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/5Ц . 71/45/10. Поліпшене план вання. Ціна: 60000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 6/9 ц, 61/35/9.1, с лопа ети, столяр а, ремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

3- імнатн вартир , в л. Тиха, 3/10 ц, 82/ 50/10, новоб дова, стяж и, дахова отельня. Ціна: 82000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Тиха, 3/10 ц, 85/ 50/10, новоб дова. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 2/5ц, 60/36/16, с часний ремонт, хня-ст дія, меблі, бал он. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 3- імнатн вартир , в л. Черня а, р-н ТЦ «Нов с», 3/9ц, 95 в.м., араж, новоб дова. Ціна: 105000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 8/9 ц, житловий стан, лічильни и на вод . Ціна: 42000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 4/9 ц, 140 в.м., «повний фарш», доро ий ремонт, повністю мебльована. Ціна: 220000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34

3- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 39, 2 бал они, євроремонт, 1 поверх. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

3- імнатн вартир , в л. Шевчен а, 2/2Ц, 56/39/7. Косметичний ремонт. Ціна: 49000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 39, 2 бал они, євроремонт, 1 поверх. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 п, 65.4/29.4/9, житловий стан, 2 зас лені бал они, пл.ві на. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: 64-83-76

3- імнатн вартир , в л. Н.Хасевича, 2 рівні, це ла, 90 в.м., отеджно о тип , о ремий вхід, під отовлена до ремонт , автономне опалення. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Набережна 5/5 Ц, о ремі імнати, осметичний ремонт. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: (066) 116-40-68, (097) 776-05-11

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 2/9 п, 74/40/9, + 3 зас лені лоджії, ладов а, в арном стані, зр чне місце розташ вання. Терміново. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/9П, 69/37/9. Жилий стан. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/9 п, 62/37.5/13, хня, т алет, ванна - ремонт, імнати без ремонт . Ціна: 33000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55

3- імнатн вартир , в л. Коновальця. 1/ ’0 П, 62//Э, євростелі, підло а ламінат. Можливий обмін на б д. в Рівном або передмісті(Барма и,Колоден а). Ціна: 43000 .о. Конта ти: (095) 243-51-74

3- імнатн вартир , в л. Орлова, 8/9 п, з осметичним ремонтом. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/10п, 64.7/37.7/9.5, хороший ремонт, автономне опалення, перетерті стелі, доро і шпалери, нові доро і меблі, в спальні та дитячій, 2 бал они, лоджія. Ціна: 65500 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 2/9 П, 62//Э, без ремонт , вн трішня,бал он зас лений. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (095) 243-51-74

3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, р-н ЗОШ №23, 6/9П, 67/48/8, жилий стан. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 63-25-82, (067) 792-15-96 nina-kvartal@mail.ru

3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої , 3/9Ц, без ремонт , 2 лоджії. Ціна: 62000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

3- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5Ц, 55/35,2/6. Жилий стан, імнати ізольовані. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/5 ц, 64/43/8, пласти ові ві на, броньовані двері, хороший стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 6/9П, 66/39/9. Косметичний ремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 9/9Ц., 65/39/7, потреб є ремонт , не това. Конта ти: (097) 488-45-08

3- імнатн вартир , в л. Коновальця, новоб дова, 8/10ц, 70/60/9, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52

3- імнатн вартир , в л. Коперни а, 4/5, 55000 .о. або обмін на 2 . в.+доплата Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 6/9 п, осметичний ремонт. Ціна: 35500 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

3- ім н а т н вартир , в л.Льоно омбінатівсь а, 5/9П, 66/37/9, бойлер, 2 лоджії зас лені, жилий стан, вільна, терміново. Власни . Конта ти: (067) 364-52-84

3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 2/9 ц, 70 в.м., без ремонт . Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

Ювілейна, 3/9 ц, меблі част ово, телевізор, холодильни , 1100 рн+лічильни и.

№37 від 28 вересня 2011 ро

3- імнатн вартир , в л. Орлова, 8/9 п, осметичний ремонт. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/2 ц, автономне опалення, ремонт, араж, сарай, власни . Конта ти: 26-95-80, (098) 825-34-18 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 3/5 ц, 67/44/9, осметичний ремонт. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 5/ 9 ц, можливо продаж з меблями. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/9П, 67/40/9. Жилий стан, ремонт дах . Ціна: 34000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/9п, ремонт. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 23-50-71, (066) 116-40-68, (097) 776-05-11 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, по ращено о план вання, о ремі імнати, лоджія, бал он, лічильни и на вод , можливий обмін, на 1- імнатн +доплата. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 64-81-63

4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 87 в.м., 2/9 П, автономне опалення, підвал. Конта ти: (098) 577-99-23

4- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/9 Ц, 180 в.м, можна під бізнес і в редит. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-38-46 4- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/9 ц, по ращено о план вання, під житло, омерцію, хороший під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-38-46 4- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/9 Ц. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 26-38-46

2- імнатн вартир , Н. Любомир а, 1 поверх, це ляний. Можливий обмін на 3- імнатн вартир в Рівном з доплатою. Конта ти: (066) 784-95-59, (097) 183-42-71

3- імнатн вартир , Здолб нів-2, 3/4 ц, 59/ 39/6. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60

3- імнатн вартир , Квасилів, 7/9 п, житловий стан. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72

КВАРТИРИ У КИЄВІ!

1,2,3,4- імнатні вартири від заб довни а! Новоб дова, від 38 в.м. Безвідсот ова розстроч а на 1 рі . Без омісії. Ціна: 1050 .о./ в.м.

4- імнатн вартир , в л. Київсь а, 6/9Ц, 76/--/10, жилий стан. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 4- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9 П, 73/57/9,част ое.ремонт,центр.опал. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (095) 243-51-74 4- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 9/ 9Ц, 76,8/51,2/9,7. Без ремонт . Ціна: 46000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 4- імнатн вартир , в л. Корольова, 8/9 Ц, 84/54/8.5, с часний ремонт, д бовий пар ет, вб дована хня, мебльована, 2 бал они. Власни . Ціна: 67000 .о., тор . Конта ти: 43-89-81, (067) 360-99-69 4- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 1/5Ц, по ращене план вання, 75 в.м., ремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 4- імнатн вартир , в л. Мар а Вовч а, 1/5, бал он, підвал, азова олон а, вели а хня, ремонт. Ціна: 59000 .о. Конта ти: 23-23-40 4- імнатн вартир , в л. Міц евича, 8/9 Ц, по ращене план вання, в хорошом стані. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 43-20-14 4- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 4/ 9 ц, 90 в.м., євроремонт, дизайнерсь ий прое т, араж. Ціна: 620000 рн. Конта ти: (098) 596-63-72 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5ц, 62.8 в.м., «хр щов а», лічильни и, жилий стан, балон, імнати о ремі. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52

Конта ти: (098) 250-43-71

1.1.7. К плю 1- імнатні вартири

1,2,3- імнатн • б дь-я ом р-ні

вартир , в міста, рім останньо о поверх , для себе. Терміново. Роз лян б дь-я і пропозиції. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2- імнатн вартир в Рівном , терміново. Роз лян всі пропозиції. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 1- імнатн вартир в центрі з ремонтом. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир на Відінсь ій 1/5ц, 26/ 12/5, засте л. бал он, можливість доб дови, житловий стан. Ціна: 22 500 Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн 783-56-15

вартир , Конта ти: (096)

1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

4- імнатн вартир , в л.Б овинсь а, 2/ 9П, 86 в.м, автономне опалення, підвал. Конта ти: (098) 577-99-23

1- імнатн вартир , в р-ні Ювілейний, Бояр а, з ремонтом. Ціна: до 25000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

4- імнатн вартир , в л.Вербова, 8/10Ц, 93,2/51,5/10,4, автономне опалення, лічильни и води і аз , си налізація. Ціна: 102000 .о. Конта ти: 68-12-49 (097) 367-23-21

1- імнатн вартир , осметичний ремонт, без посередни ів. Конта ти: (097) 880-96-82

4- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 9/9 П, 90 в.м, хня 10 в.м, 2 зас лені лоджії, пл. ві на, автономне опалення. Конта ти: (096) 418-55-11

1- імнатн вартир , малосімей , без посередни ів, для себе. Ціна: до 17000 .о. Конта ти: 43-76-93, (097) 389-42-21 1- імнатн вартир , малосімей , роз лян б дь-я і пропозиції. Ціна: до 15000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76


1- імнатн вартир , р-н Північний, біля з пин и, з ремонтом, 2,3 поверх. Ціна: до 28000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний. Конта ти: 62-16-42 1- імнатн вартир , роз лян всі варіанти. Конта ти: (098) 126-87-10 1- імнатн вартир , б дь-я ом районі. Недоро о. Конта ти: 23-50-71 (067) 310-05-45 1- імнатн вартир . Без посередни ів. Терміново. Конта ти: (050) 860-44-18 1- імнатн вартир . Роз лян всі варіанти. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1.1.8. К плю 2- імнатні вартири 2, 3- імнатн вартир , р-н «Малят о». Конта ти: 63-78-07, (067) 607-78-04 2, 3- імнатн вартир , район «Малят о» або Новоб дова. Конта ти: (067) 270-61-14 2- імнатн вартир по ращено о план вання. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 2- імнатн вартир , «чеш », р-н в л. С.Кр шельниць ої, Відінсь а, С.Бендери. Роз лян сі пропозиції. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18 galyginae@ukr.net 2- імнатн вартир , бажано з ремонтом, в це ляном б дин . Ціна: до 32000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. Недоро о. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 2- імнатн вартир , р-н в л. Відінсь ої Автово зал , немебльован . Конта ти: (097) 863-42-89 2- імнатн вартир , р-н в лиць Га аріна, Черня а, Князя Романа, Д ндича. «Хр щов ». Крім останньо о поверх . Конта ти: (097)97 65 575 2- імнатн вартир , це ляний, панельний з ремонтом. Ціна: до 35000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир . Роз лян всі варіанти. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир . Роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Терміново. Конта ти: (050) 860-44-18

1.1.9. К плю 3- імнатні вартири 3- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в р-ні в л. Ш хевича, Коновальця, біля з пин и з 3 по 8 поверх, бажано з ремонтом. Ціна: до 38000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 10 поверх не вище 6. Роз лян всі варіанти. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , роз лян всі варіанти. Конта ти: (096) 393-89-18 galyginae@ukr.net 3- імнатн вартир . Роз лян всі варіанти. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1.1.11. К плю 5- імнатні вартири 5- імнатн вартир , в л.Гр шевсь о о, 7/ 10П,103 в.м, роз лян всі пропозиції, можливий обмін. Власни . Конта ти: (097) 528-52-70

1.1.13. Здам 1- імнатні вартири

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, або А рарний оледж, Д бенсь а. Всі зр чності, євроремонт. Подобово, по одинно, або помісячно. Конта ти: 43-76-93, (097) 389-42-21

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (096) 183-75-20, (096) 112-39-17, (050) 846-69-28 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, • автово зал, центр, або інші

райони, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (098) 304-62-50, (093) 680-97-62

•1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал, центр, по одинно, подобово, арний інтер’єр, абельне ТБ, аряча вода. Конта ти: 62-90-49, (096) 959-84-98

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, омфортно, євроремонт, в центрі, автово зал, з/д во зал, абельне ТБ, телефон, холодильни , всі до менти, по одинно, подобово, потижнево, недоро о, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5- імнатні вартири, «автобазар», або Автово зал, або р-н «Аврори», або автостоян а, в л. Га аріна. Подобово, потижнево, по одинно. До менти. Власни . Конта ти: 43-49-02, (097) 789-34-54

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аван ард», автоз пин а, в л. Ст. Бандери, Ма арова, по одинно, подобово, потижнево. До менти. Власни . Ціна: від 100-200 рн. Конта ти: 43-49-03, (097) 400-20-01

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аврора». Автостоян а, Бандери, біля «Бр лін », Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 120 рн. Конта ти: (096) 561-82-87

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар, або автово зал, або «Аврора», або б дь-я ий інший р-н міста, центр. Автостоян а, всі зр чності, ремонт. Квитанції. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 26-31-73, (098) 041-01-08

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал, або «Аврора», інше. Подобово. Потижнево. С часні, зр чні, затишні. До менти. Власни . Ціна: Від 150 рн. Конта ти: 43-04-28, (050) 435-92-28, (097) 387-82-58

1,2,3,4,5- імнатні вартири, Автово зал або біля «Сільпо», отелю «Мир», подобово, по одинно, потижнево, раще ніж в отелі, всі зр чності, ліж о, аряча вода, абельне ТБ, омфорт, автостоян а, витанції, недоро о. Конта ти: (094) 966-12-12

1,2- імнатні вартири, імнатні вартири, • •1,2,3,4,5Автово зал, центр. По одинно, автово зал, або «Аврора», подобово, потижнево, ремонт, 2-спальне ліж о, абельне ТБ. Комфорт та затишо . Недоро о. Власни . Видаються витанції. Конта ти: (067) 338-32-42,(066) 040-52-42, (097) 255-56-67,(093) 906-14-07

а ротехні м, автопар , центр, е оном лас 100 рн, до 300 рн. ВІП- лас , всі зр чності, до менти по відрядженню. Власни , онфіденційно. Конта ти: 43-04-28, (098) 449-67-16

імнатні вартири, •1,2,3,4,51,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, або автобазар, або • абсолютний омфорт, автобазар «Аврора», центр. Подобово. або автово зал, або «Аван ард».Автостоян а, біля рин , «Злата Плаза», Ст.Бандери, Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 43-47-51, (096) 463-84-51

•1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар

або автово зал, або «Аврора», або «Амі о». Автостоян а, Ст. Бандери, біля «Бр лін », біля ЦУМ .С часно, чисто. По одинно, подобово. До менти. Власни . Ціна: 120-250 рн/доба. Конта ти: 26-97-01, (096) 370-91-37, (063) 790-02-64

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал або «Сільпо» та інші райони. Подобово, потижнево, всі зр чності, аряча вода, недоро о, витанції. Конта ти: (094) 966-12-12

•1,2,3,4,5,6- імнатні автово зал або біля

вартири, базар , подобово, потижнево, омфортно, аряча вода, цілодобово, абельне ТБ, витанції, дост пні ціни, автостоян а, охорона, до менти для звітності, д же зр чно. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, або А рарний оледж, Д бенсь а. Всі зр чності, євроремонт. Подобово, по одинно, або помісячно. Конта ти: 43-76-93, (097) 389-42-21

Потижнево. Від 100 рн до с пер лас . С часний інтер’єр. До менти по відрядженню, онфіденційно. Власни . Конта ти: 43-37-42, (094) 966-04-28, (093) 651-08-86

•1,2,3,4,5- імнатні вартири. Абсолютно омфортно, автово зал,

12 ш ола, в л. Гр шевсь о о. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності. Ціна: від 100 рн. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1,2,3,4,5- імнатн вартир , • автово зал, Північний, Бояр а,

центр, Ювілейний. Подобово, по одинно. Гаряча вода, чиста постіль, всі зр чності. До менти по відрядженню. Власни . Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2- імнатн вартир , різні • райони, с часні меблі, поб това

техні а, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, постіль. По одинно, подобово. Квитанції. Власни . Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,3- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово, аряча вода, омфорт, абельне ТБ, автостоян а, до менти по відрядженню. Недоро о. Без посередни ів. Конта ти: (094) 966-12-12

9

КВАРТИРИ:ОРЕНДА

№37 від 28 вересня 2011 ро

1,2.3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал, або «Аврора», або біля афе «Амі о». Бандери (біля ресторан «Стамб л»), біля базар , Пар ова, центр. Недоро о. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (050) 880-84-06, (093) 534-83-86

1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, подобово, потижнево. Меблі, всі зр чності, аряча вода, абельне ТБ. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

1- імнатн вартир , мебльован , подобово, по одинно, чиста, затишна, недоро о, р-н с пермар ет «Арсен». Конта ти: (097) 483-25-13

•1- імнатн автово зал,

вартир , ремонт, центр, сервісне обсл ов вання та сі мови для відпочин , абельне ТБ, подобово, по одинно, потижнево. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, «ВЕЛМАРТ», ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ЦІЛОДОБОВО ГАРЯЧА ВОДА, 2-СПАЛЬНЕ ЛІЖКО, НАКРОХМАЛЕНА ПОСТІЛЬ, ПОРУЧ АВТОСТОЯНКА. КОНТАКТИ: (098)304-62-50, (093) 680-97-62

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, ВУЛ. ПАРКОВА, БОЯРКА, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ГАРНИЙ ІНТЕР’ЄР, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КОНТАКТИ: 62-90-49, (096) 959-84-98, (050) 846-69-28 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири. Абсолютно омфортно, автово зал, 12 ш ола, пивзавод, Північний. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності, недоро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, 12 ШКОЛА, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, 12 ш ола, в л. Гр шевсь о о, по одинно, подобово, потижнево. Недоро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, «АВРОРА», АВТОПАРК, АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ, ІНШІ. ПОДОБОВО. ПОТИЖНЕВО. ЕКОНОМКЛАС ВІД 100 ГРН. ДО 250 ГРН. ДОКУМЕНТИ, ВЛАСНИК, КОНФІДЕНЦІЙНО. КОНТАКТИ: 43-04-28, (094) 666-37-72, (097) 387-82-58, (050) 435-92-28

1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», ІНШІ РАЙОНИ, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. КОНТАКТИ: 43-37-42, (050) 435-92-28, (094) 966-04-28, (097) 387-82-58 1,2,3- імнатні 584-59-91

вартири. Конта ти: (097)

1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, КОМФОРТАБЕЛЬНІ ТА ЕЛІТНІ, З СУЧАСНИМ ЄВРОРЕМОНТОМ, ПОДОБОВО. ДОКУМЕНТИ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (068) 146-30-58 WWW.PODOBOVO.COM.RV.UA 1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, 1,2 ПОВЕРХ, БІЛЯ КАФЕ «ГАВАНА», ЦЕНТР, ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, КОЛОНКА, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ХОЛОДИЛЬНИК, ВСЯ ІНФОСТРУКТУРА, КВИТАНЦІЇ, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-63-16, (067) 363-89-77 1,2- імнатн вартир , 1-2-й пов., 200 рн/ доба біля автово зал , центр , євроремонт, абельне телебачення, аряча вода, подобово, по одинно, помісячно. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента

1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, СТОЯНКА, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: 26-68-07, (097) 260-46-24 1-КІМНАТНІ КВАРТИРИ. AБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЄВРОРЕМОНТ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, СУЧАСНІ МЕБЛІ, ГАРЯЧА ВОДА, КВИТАНЦІЇ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (097) 499-23-84, (050) 140-14-70 1- імнатн вартир в центрі, на тривалий термін. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 4 поверх, євроремонт, меблі. Ціна: 2000 рн.+ліч. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, олон а, меблі, холодильни , 1100 рн+ лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, олон а, меблі, холодильни , ремонт. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4 поверх, меблі, осметичний ремонт, 900 рн+ лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, євроремонт, меблі, поб това техні а. Ціна: 3200 рн.+ліч. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9п, меблі, холодильни , житловий стан, 1100 рн+лічильни и. Конта ти: 096-485-99-55

АЛЬТЕРНАТИВА ГОТЕЛЮ. 1-КІМНАТНА КВАРТИРА ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЦЕНТР, ЄВРОРЕМОНТ, НОВІ СУЧАСНІ МЕБЛІ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 112-75-85

ЗАТИШНІ КВАРТИРИ

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 5/ 9, част ово меблі, зас лений бал он, абельне телебачення, 1000 рн+ ом нальні посл и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 1000 рн+світло, вода. Конта ти: 097-511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 9а, 5 пов., без посередни ів. Конта ти: (097) 943-22-64 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, євроремонт. Ціна: 2000 рн.+посл и. Конта ти: (097) 943-22-64 1- імнатн вартир , в л. Дра оманова, 3 поверх, меблі, олон а, хороший ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, меблі, олон а. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (098) 591-18-11, 43-84-56 1- імнатн вартир , в л. Кав азь а, хороший стан, меблі, холодильни , телевізор, пральна машина. Ціна: 1600 рн.+ліч. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , інтернет, 1200 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4 поверх, жилий стан, меблі. Ціна: 1400 рн.+ліч. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. Князя Романа, 2 поверх, осметичний ремонт, меблі, холодильни , пральна машина. Ціна: 1400 рн.+ліч. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. Князя Романа, немебльована. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 43-84-56, (096) 808-47-59 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 7/ 9, бойлер, меблі, холодильни , 1100 рн+світло, вода. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9, меблі, холодильни , 800 рн + ом нальні посл и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, бал он зас лений, броньовані двері, холодильни , пральна машина-малют а, пилосмо , на дов отривалий термін, мебльована. Ціна: 1100 рн./ міс. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 5/9, меблі, осметичний ремонт, без поб тової техні и. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар

Подобово, потижнево, отельно о тип , престижні райони, від е оном лас до с пер лас . До менти по відрядженню.

т. (0362) 43-37-42, (050) 43592-28, (098) 449-67-16, (093) 513-09-59 Квартир . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1.1.14. Здам 2- імнатні вартири

1,2,3,4,5,6- імнатн • автово зал, різні р-ни,

вартир , олон а, с часні меблі, поб това техні а, пральна машина, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, чиста постіль, онфіденційно. По одинно, подобово. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

по одинно, потижнево, затишні, аряча вода, абельне ТБ. Всі ви оди, автостоян а, до менти по звітності. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

2- імнатн вартир , Басів К т, 1 поверх, приватний се тор. Гараж, ород. Автономне опалення. Ціна: 1500 рн.+ліч. Конта ти: (067) 903-40-26, (096) 808-47-59 2- імнатн вартир , Бояр а, 4/9 п, імнати непрохідні, меблі, холодильни , 1400 рн. Конта ти: (091)323-32-82 2- імнатн вартир , в л. Вербова, меблі. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 43-84-56, (096) 808-47-59 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1 поверх, хороший стан, част ово мебльована. Ціна: 1200 рн.+ліч. Конта ти: (067) 903-40-26, (096) 808-47-59

1- імнатн вартир , в л. Соборна, меблі. Ціна: 1100 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, бойлер. 3 місяці передоплата. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 43-84-56, (067) 903-40-26

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1350 рн. Конта ти: (095)243-51-74

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, олон а, холодильни , телевізор. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, меблі, можливо ст дентам або працюючим. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а,1 поверх, хороший стан, част ово мебльована. Ціна: 1200 рн.+ліч. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52

1- імнатн вартир , в л. Степана Бандери, хороший стан, меблі, холодильни , автономне опалення. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 2 поверх, жилий стан, меблі. Ціна: 1200 рн.+ліч. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. Ювілейна. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 1- імнатн вартир , малосімей а, мебльована. Власни . Конта ти: 5-95-52, (096) 219-99-80

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ. ДОКУМЕНТИ. НЕДОРОГО. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 1- імнатн вартир , р-н автово зал , меблі, ремонт, холодильни . Ціна: 1200 рн. Конта ти: 43-84-56, (096) 808-47-59 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, мебльована, поб това техні а. Конта ти: (096) 221-04-49 1- імнатн вартир , район автово зал , хороший ремонт, меблі, холодильни . Ціна: 1700 рн.+ліч. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , район Пивзавод , 5 поверх, жилий стан, меблі, бал он зас лений. Ціна: 1400 рн.+ліч. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , Ст.Бандери, осм. ремонт, холодильни , нова сантехні а , 1200 рн.міс. Порядній сім ї на дов отривалий термін. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , Тинне, приватний се тор, хороший ремонт, меблі, холодильни , пральна машина. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ. АБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО. ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. МЕБЛІ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 АБСОЛЮТНИЙ КОМФОРТ, 1,2,3-КІМ.КВ., ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРІ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА, ТЕЛЕФОН, ХОЛОДИЛЬНИК, КВИТАНЦІЇ, ВСІ ДОКУМЕНТИ, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-12-12, (067) 362-50-32

1.1.15. Здам 3- імнатні вартири

1,2,3,4,5- імнатні вартири, • абсолютний омфорт і затишо ,

різні райони, повністю омпле товані, н ч а система знижо . По одинно, подобово. Конфіденційно. До менти звітності. Власни . Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

2,3- імнатні вартири, • автово зал, або біля центр , центр, • 3- імнатн залізничний во зал, подобово, порядній сім’ї

1- імнатн вартир , в л. Соборна, меблі, жилий стан. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52

1- імнатн вартир , в л. Степана Бандери, меблі. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

2- імнатн вартир , подобово та по одинно. Всі мови, постійно аряча вода, абельне ТБ, холодильни , бойлер. Стоян а дворі, поряд ма азин. Надаємо звітні до менти. Ціна: 250 рн./ доба. Конта ти: (067) 364-25-25

2- імнатн вартир , в л. Волинсь ої Дивізії, арний стан, меблі, холодильни , пральна машина. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 8 поверх, жилий стан, меблі. Ціна: 1500 рн.+ліч. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 1 поверх, хороший стан, част ово мебльована. Ціна: 1500 рн.+ліч. Конта ти: (067) 903-40-26, (096) 808-47-59 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/5 ц, меблі за домовленістю, олон а, осметичний ремонт, 1400 рн + лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9, осметичний ремонт, затишна. Ціна: 1400 рн.+ ом.посл и. Конта ти: 23-28-29, (096) 930-69-23 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення, 1350 рн. Конта ти: 097-511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, меблі, поб това техні а. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (098) 591-18-11, 43-84-56 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, меблі. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 2- імнатн вартир , в л. Пересопниць а, меблі, жилий стан. Ціна: 1600 рн. Конта ти: 43-84-56, (096) 808-47-59 2- імнатн вартир , в л. Соборна (р-н РУМ), 2/9, меблі, імнати непрохідні, меблі, телевізор, холодильни , можливо для працюючих. Ціна: 1400 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл. ві на, телевізор, 1450 рн + світло. Конта ти: (095)243-51-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна, меблі, холодильни , ТБ. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (098) 591-18-11, 43-84-56 2- імнатн вартир , в л. Соборна, хороший стан, меблі, холодильни . Ціна: 1700 рн. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , імнати не прохідні, 1500 рн. Конта ти: 096-485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Черня а. Конта ти: (098) 859-43-51 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/9, част ово меблі, осметичний ремонт, 1300 рн + лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, меблі, ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 591-18-11, 43-84-56 2- імнатн вартир , р-н Північний, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (067) 997-00-57 svit_n@meta.ua

вартир , або дівчатам. Терміново. Конта ти: (097) 233-11-43

3- імнатн вартир , Відінсь а, 2/5 ц, олон а, меблі, холодильни , можливо для ст дентів, 1600 рн. Конта ти: 096-485-99-55 3- імнат н вартир , в л. Б.Хмельниць о о, ремонт, меблі, араж. Ціна: 2500 рн.+ліч. Конта ти: (067) 903-40-26, (096) 808-47-59 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2 поверх, пл.ві на, меблі, новий холодильни , 2 зас лені лоджії. Ціна: 1800 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 3- імнатн вартир , в л. Д ндича. 4/5 ц, олон а, меблі, холодильни , 1000 рн+ ом нальні посл и. Конта ти: 097-511-40-48 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, меблі, ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 43-84-56, (067) 903-40-26 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 1500 рн. Конта ти: 096-485-99-55 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, меблі, ремонт. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 43-84-56, (096) 808-47-59 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 3 поверх, жилий стан, меблі, холодильни , пральна машина. Ціна: 1800 рн.+ліч. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 3- імнатн вартир , в л. Олени Пчіл и, осметичний ремонт, меблі, всі зр чності. Ціна: 2000 рн.+ліч. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 3- імнатн вартир , в л. Олени Пчіл и, осметичний ремонт, меблі, холодильни . Ціна: 2000 рн.+ліч. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/9, меблі, бойлер, холодильни , 1700 рн. Конта ти: (091)323-32-82 3- імнатн вартир , в л. Степана Бандери, 1 поверх, після апітально о ремонт , меблі. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 3- імнатн вартир , в л. Черня а, меблі, ремонт. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (098) 591-18-11, 43-84-56 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 4 поверх, аряча вода, меблі, поб това техні а, ціна до овірна. Конта ти: 097-511-40-48 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, меблі, поб това техні а, хороший ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, меблі, ремонт, поб това техні а. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 43-84-56, (067) 903-40-26 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, меблі, холодильни , осметичний ремонт. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 3- імнатн вартир , центр, ремонт, мебльована. Ціна: 400 .о.+ ом нальні. Конта ти: (067) 910-89-21 3- імнатн вартир , центр, ремонт, мебльована. Конта ти: 43-94-96

1.1.16. Здам 4- імнатні вартири

1,2,3,4,5- імнатн вартир , автово зал, повністю омпле товані, омфорт та затишо . По одинно, подобово. Конфіденційно, витанції, власни . Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64 4- імнатн вартир , мебльована, центр, на тривалий термін. Власни . Конта ти: (097) 235-66-49

1.1.18. Здам імнат

• • Кімнат для працюючих дівчат, без власни а. Конта ти:

Кімнат дівчатам-ст дент ам. Конта ти: (097) 406-44-32

28-40-79

Кімнат для працюючих дівчат, без власни а. Конта ти: 28-40-79, (096) 386-73-42


10

БУДИНКИ, НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО 1/2 б дин , р-н Ліній, 3 імнати, хня ванна, 75 в.м., 4 сот землі, можливий обмін на 2- імнатн вартир . Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 168-20-60

Б дино , Новий Двір, с часний, новоб дова, мансардно о тип , з це ли, 180 в.м., 10 сот, всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Частин б дин , в л.Бахарєва, земельна ділян а 0,3 а, є можливість доб дови. Власни . Ціна: 30000 .о, тор., Конта ти: 43-02-34, (067) 889-96-57

1-,2- імнатн вартир , молода сім’я, без посередни ів. Конта ти: (093) 896-78-36

1/2 б дин , р-н Ліній, в л. Карбишева, 3 імнати, хня, ванна, 2 вітальні, 75 в.м., 0.4 а землі, можливий обмін на 2- імнатн з доплатою. Власни . Конта ти: (097) 168-20-60, (063) 181-47-19

Б дино , Новий Двір, с часний, новоб дова, мансардно о тип , з це ли, 180 в.м., 10 сот, всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Частин б дин , Лінії, 3 імнати, 75 в.м, 0,3 а землі або обміняю на 2- імнатн вартир з доплатою. Власни . Конта ти: (063) 681-44-82

1- імнатн вартир на тривалий термін, порядна жін а, медпрацівни . Терміново. Порядність і своєчасн оплат арант ю. Конта ти: 23-08-76

1/2 б дин , р-н Ювілейний, 2 поверхи, 140 в.м., араж, 3 підвали, 3 сот, всі ом ні ації. Власни . Недоро о. Конта ти: 43-07-58, (098) 078-76-65,

Частин б дин , р-н Бояр а, 45 в.м, ремонт, всі зр чності, 0,05 а земельна ділян а приватизована, під заб дов , власни . Конта ти: 5-92-45, (097) 812-17-33

1- імнатн вартир , бажано р-н Північний. На тривалий термін. Для однієї людини, мебльован . Конта ти: (067) 275-39-41

1/2 б дин , центр, 4 сот землі, приватизована. Власни . Конта ти: (096) 711-84-11

1- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45

1/2 б дин , центр, в л.24 серпня, 0,4 а землі, приватизована. Власни . Ціна: до овірна Конта ти: (096) 711-84-11

Б дино , Новий Двір, це ляний, 2-поверховий, мансардно о тип , 120 в.м., металочерепиця, теплений, централізоване водопостачання, еле три а, аз пор ч, є прое т та дозвіл на під лючення, ідроізольований, 5 амерні пласти ові ві на, енер озбері аючі, 10 сото землі. Ціна: 117 000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир . Роз лян всі варіанти. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1-, або 2- імнатн вартир , сім’я, на тривалий термін, можливо без меблів, порядність арант ємо. Конта ти: 24-73-11 (097) 412-31-82

1- імнатн вартир , в районі 12 ш оли. Недоро о. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 1- імнатн вартир , молода сім’я, на тривалий термін. Роз лянемо різні варіанти. Конта ти: (098) 134-19-59 1- імнатн вартир , р-н в л. Га аріна, на тривалий термін, порядність арант ю. Конта ти: (099) 735-69-76 1- імнатн вартир , Рівне, Квасилів. Конта ти: (067) 366-15-99

Кімнат для працюючої дівчини, без власни а. Конта ти: 28-40-79, (096) 386-73-42

•Кімнат , дівчатам-ст дент ам, або працюючим, без ш/з, цифрове телебачення, домашній інотеатр, Інтернет. Конта ти: 43-67-24, (097) 593-26-50

•Кімнат ст дентам-заочни ам хлопцям, є місце для авто. Власни . Конта ти: (098) 449-65-66

Хлопцю-ст дент , • Північний. Конта ти:

р-н (067)

105-69-17

Дівчатам, недоро о. Конта ти: 24-61-85 Дівчатам-заочницям. Конта ти: 62-09-36

1- імнатн вартир , сім’я (без дітей), мебльован , без посередни ів. На тривалий термін. Конта ти: (098) 525-26-35 1- імнатн вартир , сім’я, р-н 12 ш оли, вчасн полат арант ємо. Конта ти: (097) 346-73-55 2- імнатн вартир . Роз лян всі варіанти. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир без посередни ів. Конта ти: (098) 804-60-63, (095) 459-04-94 2- імнатн вартир в м.Рівне, роз лян б дь-я і варіанти. Конта ти: (097) 671-26-99 2- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 3- імнатн вартир .Роз лян всі варіанти. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 Житло в районі Бояр и, сім’я з дитиною, терміново. Ціна: Недоро о. Конта ти: (096) 183-39-29

Кімнат в ртожит , сімейно о тип . Ціна: 600 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

Квартир для себе. Конта ти: (097) 350-19-43

Кімнат в дво імнатній вартирі без проживання осподаря. Конта ти: (096) 238-78-01

Кімнат в 2- імнатній вартирі, без осподаря. Ціна: 600-700 рн. Конта ти: (097) 397-56-55

Кімнат двом дівчатам. Конта ти: (099) 728-47-64

Кімнат в ртожит . Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 04043-41

Квартир , власни , а ентства не т рб вати. Конта ти: (097) 350-19-43

Кімнат двом хлопцям або дівчатам, О.Д ндича, власни . Конта ти: 24-07-10 Кімнат дівчині або жінці, в л, Ма арова, всі зр чності. Ціна: До овірна. Конта ти: 61-53-84, (067) 784-30-96 Кімнат дівчині -ст дентці. Конта ти: (098) 414-77-25 Кімнат дівчині-ст дентці в ртожит . Ціна: 250 рн. Конта ти: (098) 522-64-55, (050) 503-05-26 Кімнат дівчині. Конта ти: 62-85-77 Кімнат для двох дівчат-ст денто , поблиз НУВГП. Є аряча вода, імната за ривається на люч. Конта ти: 23-32-51, (096) 148-17-62 Кімнат для ст дентів-заочни ів. Конта ти: 5-23-70 Кімнат з хорошими осподарями. Ціна: 350 рн/міс. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента Кімнат ст дентам, недоро о, р-н.Ювілейний. Конта ти: (097) 206-39-55 Кімнат ст дентам-заочни ам. Конта ти: 23-16-35 Кімнат хлопцю. Конта ти: (097) 821-40-63 Кімнат хлопцям-ст дентам або робочим. Ціна: 300 рн. Конта ти: (098) 529-72-90 Кімнат , в б дь-я ом р-ні міста, від 250 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар Кімнат , в приватном се торі. Конта ти: (097) 032-38-75 Кімнат , дівчатам-заочницям, центр. Власни . Конта ти: (097) 921-04-64 Кімнат , дівчатам-заочницям, центр. Власни . Конта ти: (098) 919-90-69

1.1.20. Обмін 1- імнатн вартир +1 імнатн вартир на 1/2 б дин , б дино . Конта ти: 26-11-32 1- імнатн вартир , 37 в.м., + імната в ртожит 18 в.м., все з євроремонтом, на 1/2 б дин , б дь-я і варіанти обмін . Конта ти: (097) 413-87-43 1- імнатн вартир , 37 в.м., 2/2, автономне опалення, євроремонт, роз лян всі варіанти обмін . Власни . Конта ти: (097) 413-87-43 1- імнатн вартир , центр, + 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, на б дино або 1/2 б дин . Конта ти: 26-11-32 2+1- імнатні вартири на 3- імнатн вартир , «хр щов и» не пропон вати. Конта ти: (063) 167-92-03 3- імнатн вартир , на 2 + 1- імнатн вартир + доплата. Конта ти: 22-32-60

1.1.21. Обмін по області та У раїні 3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ЛУЦЬК, 3/7 Ц, 81/44/14, ЄВРОРЕМОНТ, АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, САНТЕХНІКА НА РІВНОЦІННУ В РІВНОМУ, АБО ВАРІАНТИ. КОНТАКТИ: (096) 262-04-40

1.1.22. Пропон ю

Кімнат , дівчатам-заочницям. Конта ти: (097) 981-30-71 Кімнат , О.Д ндича 2а, для 2-х дівчат або хлопців. Конта ти: 24-07-10 Кімнат , р-н в л. Гр шевсь о о, заочни ам, або працюючим. Конта ти: 28-83-77, (066) 631-89-61 Кімнат , р-н в л. Гр шевсь о о. Конта ти: 64-32-04 Кімнат , хлопцю-ст дент . Конта ти: 23-67-55 Кімнат , Центр, о рема, хороші мови проживання. Ціна: 600 рн/міс Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента Місце в імнаті для дівчини, в л. Відінсь а. Конта ти: 23-46-75 Місце в імнаті для дівчини, р-н тц «Чай а». Конта ти: 26-62-33 О рем імнат в приватном Конта ти: (097) 032-38-75

се торі.

Хлопцю-ст дент . Конта ти: 24-26-19, (096) 665-66-57

1.1.19. Винайм

1,2,3,4,5,6- імнатн вартир в житловом стані, мебльован . Порядність, порядо , чистот та оплат арант ємо. Доро о, терміново, на б дь-я ий термін. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1- імнатн вартир в б дь-я ом районі Рівно о. Вчасн оплат арант ю. Конта ти: (096) 565-35-11 Молода сім’я зніме 1- імнатн •вартир , не мебльован або

Ш аємо співмеш ан для проживання в вартирі, без осподаря, в л. Соборна, р-н РУМ . Ціна: 350 рн./міс. Конта ти: (096) 110-69-97 parhomchukinna@mail.ru

Будинки, котеджі, незавершене будівництво 1.2.1. Продам в місті

1/ 2 б дин , центр. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07 1/2 б дин в р-ні Ліній. Це ляний. 75 м. в. 3 імнати. О ремий вхід. 3 сотих землі. 3 сотих землі. Ціна: 95000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 1/2 б дин , 2 поверхи, 120 в.м, араж, підвал, ом ні ації, 0,3 а земельна ділян а, власни . Конта ти: 43-07-58 (098) 078-76-65 1/2 б дин , в л. 24 Серпня, 4 сот землі, приватизована, власни . Конта ти: (067) 831-31-79, (096) 711-84-11 1/2 б дин , в л. Винничен а, 200 в.м., 5 сот землі, араж, баня, літня хня. Ціна: 149000 .о. Конта ти: 28-96-33 1/2 б дин , в л. Карбишева (р-н «лінії»), це ляний, 80 м в, 3 імнати, всі зр чності, 4 сот землі. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1/2 б дин , в л.24 Серпня, 0,4 а землі, власни . Конта ти: (096) 711-84-11 1/2 б дин , Грабни , 48 в.м, 2 імнати, всі зр чності, земельна ділян а 3 сот. Ціна: 49000 .о. Конта ти: (098) 603-34-91

част ово мебльован . Конта ти: (096) 738-75-98

1/2 б дин , Лінії, 100м. в, 4,2 сот землі. Ціна: 90000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1,2- імнатн вартир , порядна сім’я, недоро о, немебльован , без посередни ів. Конта ти: (097) 128-44-08

1/2 б дин , Лінії, 70 в.м., це ляно-шла овий, 3 імнати, 2 -поверхова тимчасів а, араж. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1,2- імнатн вартир , б дь-я ом районі. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 вартир . Конта ти: (067)

1/2 б дин , Лінії, це ляний, 3- імнати, 0.4 сот землі. Власни . Конта ти: (097) 168-20-60

1-, або 2- імнатн вартир , на тривалий термін. Конта ти: (096) 112-39-17

1/2 б дин , р-н Бояр и, 4 імнати, автономне опалення, всі зр чності, 3 сот ород . Конта ти: 62-82-20, (098) 257-61-88

1,2- імнатн 363-65-00

№37 від 28 вересня 2011 ро

1/3 б дин , пров. Дворець ий, це ляний, 3 імнати, без зр чностей, 2 сот землі. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1/3 частин б дин , р-н Пивзавод , 1 імната, хня, всі зр чності, можливість доб дови, ремонт. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (093) 876-58-35 1 / 4 б дин , в л. Тютюнни а, всі зр чності, 4 сот землі. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (096) 853-13-32, (097) 814-62-58 Бояр а, частин б дин , 45 в.м., ви оди, зем.ділян а 5,2 сот., приватизована, всі до менти, власни . Ціна: До овірна. Конта ти: 5-92-45 (097) 812-17-33 Б дино в р-ні А роперероб и. 175 м. в. 5 імнат. Ремонт. 2 аражі. 10 сотих землі. Ціна: 250000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино в р-ні Гідропар , 2 поверхи. 220 м. в. 5 імнат. 2 санв зли, металочерепиця, ороїд, баня, араж. Земельна ділян а 10 сотих. Ціна: 250000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино в р-ні Гідропар . 2 поверхи. 220 м. в. 5 імнат. Гараж. Бла о стрій. Земельна ділян а – 7 сотих. Ціна: 150000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино в р-ні Грабни . Ц, 60 в.м. 3 імнати. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино в центрі міста. 1-пов. 100/60/10. Земельна ділян а – 8 сотих. Ціна: 140000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино , 10 сот, с часний, новоб дова, мансардно о тип , це ляний, дизайнерсь ий прое т, впоряд оване подвір’я, всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Барма и, 180 в.м., це ляний, араж, зр чне місце розташ вання. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-39, (097) 246-35-97 Б дино , Басів К т, 10 сот, араж, баня, літня хня. Власни . Конта ти: 40-03-05 (067) 706-92-40 Б дино , Бояр а, 150 в.м., 6 сот. Ціна: 140000 .о. Конта ти: (063) 332-69-88 Б дино , в л. Вербова, новий добротний, 100% отовності, с часний дизайн, 250 в.м., 2 поверхи, євростандарт, араж, відеофон, 9 сот землі, власни . Ціна: 295000 .о., тор . Конта ти: 43-12-15, (067) 382-75-44 Б дино , в л. Вербова, новий, с часний дизайн, 250 в.м., підло а ерамо раніт з піді рівом, араж, ел.ворота, 9 сот землі, впоряд ована. Власни . Ціна: 295000 .о., тор . Конта ти: 43-12-15, (067) 382-75-44 Б дино , в л. Винничен а, 200 в.м, 5 сот землі. Ціна: 195000 .о. Конта ти: 28-96-33 Б дино , в л. Дворець а, 80 м в, 3 імнати, всі зр чності, о ремий араж. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , в л. Д найсь а, це ла, 100 в.м., хороший ремонт, 6 сот, фр тові дерева. Ціна: 95000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , в л. Ж овсь о о. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48 Б дино , в л. Костромсь а, 260 в.м., 12 сот, можливо в редит. Ціна: 750 .о./ в.м. Конта ти: (050) 339-24-03 Б дино , в л. Костромсь а, 270 в.м., 12 сот землі. Конта ти: 26-37-55, (050) 339-24-03 Б дино , в л. О ієн а (р-н в л. О. Телі и), новий, 100% отовності, 250 в.м., с часний дизайн, араж, ел.зам и, 9 сот землі, впоряд ована, приватизована, власни . Конта ти: 43-12-15, (067) 382-75-44 БУДИНОК, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 244 КВ.М., ЦЕГЛЯНИЙ, НА 2 СІМ’Ї, 6 КІМНАТ, 2 ВХОДИ, 2 КУХНІ, 2 САНВУЗЛИ, 2 СВЕРДЛОВИНИ, 2 СЕПТИКИ, ГАЗ, ВОДА, ІНТЕРНЕТ, СУПУТНИКОВЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ, ГАРАЖ, НАВІС ДЛЯ А/ М, САД, ГОРОД, 12.5 СОТ ЗЕМЛІ. ЦІНА: 165000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Б дино , в л. Слави, 2 поверхи. 250 в.м. Времян а 2-х пов. Басейн. Ремонт. Меблі. Камера. Си налізація. Ціна: 330000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60 Б дино , в л. Стр тинсь ої, 2 поверхи, 140 в.м., 2 бо си 100 в.м., араж, теплиця, літня хня 0.28 а землі. Можливий обмін. Ціна: 220000 .о., тор . Конта ти: 24-94-56, (067) 294-57-51 Б дино , в л.Л ць а. Ціна: 130000 Конта ти: (067) 360-62-10

.о.

Б дино , Гідропар , в л. Ботанічна, с часний, новий, 220 в.м., під отовлений до ремонт , баня, араж, 10 сот землі. Ціна: 450000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Б дино , Грабни , 89 в. м., 4 імнати, 10 сот, хороший ремонт. Ціна: 180000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , Колоден а, дерев’яний, 3 імнати, хня, ванна, азифі ований, земельна ділян а 15 сот. Конта ти: 43-15-20, (098) 946-59-80

БУДИНОК, НОВИЙ ДВІР, 2 ПОВЕРХИ, 244КВ.М., ЦЕГЛЯНИЙ, 6 КІМНАТ, ГАРАЖ, САД, ГОРОД, БЛАГОУСТРІЙ, 12,5СОТ. ЗЕМЛІ. МОЖНА НА ДВІ СІМ’Ї. МОЖЛИВИЙ КРЕДИТ. ЦІНА: 165000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 369-26-41

Б дино , Новий Двір. Ц., 75 м. в. 3 імнати. Земля – 4 сотих. Ціна: 58000 .о. Конта ти: (098) 084-82-06 Б дино , Оле сандрія, дерев’яний, обшитий ва он ою, 78 в.м., ремонт, 0.15 а, можливий обмін на 2- імнатн вартир в м. Рівне. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 Б дино , Панфіловців/лінії, 180 в., 4 сот, новий, під люч. Ціна: 235000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , р-н Бояр а, 64 в.м, 0,3 а земельна ділян а. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (098) 588-76-77 Б дино , р-н новоб дов, автово зал, с часний, 270 в.м., ремонт, 10 сот землі. Ціна: 280000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Б дино , р-н новоб дов, автово зал, с часний, 280 в.м., євроремонт, меблі, ландшафтний дизайн, 10 сот землі. Ціна: 400000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Б дино , р-н новоб дов, автово зал, с часний, 350 в.м., євроремонт, са на, більярдна, араж, 10 сот землі, хороше місце. Терміново. Ціна: 350000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Б дино , р-н новоб дов, автово зал, с часний, 360 в.м., дизайнерсь ий ремонт, меблі, 10 сот землі. Ціна: 440000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Б дино , р-н Північний, всі ом ні ації, земельна ділян а 0,06 а, приватизована, власни . Ціна: 33000 .о., тор . Конта ти: (093) 915-75-81 Б дино , р-н РУМУ. Конта ти: (067) 923-17-23 Б дино , Рівне, 10 сот, с часний, новоб дова, мансардно о тип , це ляний, дизайнерсь ий прое т, впоряд оване подвір’я, всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино , Тинне, 120 в.м., 2 поверхи, це ляний, араж, 11 сот землі. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , Тинне, це ляний, 70 в.м., 4 імнати, всі зр чності, автономне опалення, земельна ділян а 0,06 а. Конта ти: 62-77-95, (050) 150-07-20 Б дино , це ляний, власни . Ціна: 30500 .о. Конта ти: 5-96-51, (096) 621-37-21 Б дино , це ляний, приватизований. Конта ти: (066) 874-36-59 Б дино , центр, 175 в.м., це ляний, новий, 2 поверхи, власни . Конта ти: (066) 134-34-76 Б дино , центр, новий. Конта ти: (097) 486-40-24 Б дино , центр, це ляний, за альна площа 138 в.м., два поверхи, жилий стан, всі зр чності, араж, сарай, 4 сот. землі. Ціна: 82000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 Б дино , Червоні Гори. Ц. 2-х пов. 280 м. в. 5 ім. Земельна ділян а 16 сотих. Ціна: 160000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Грабни , новий 2-поверховий б дино , літня хня, са на. Ціна: До овірна. Конта ти: (067) 683-58-58, (050) 339-33-96 Котедж в р-ні А роперероб и, 2-х пов. 136 м. в. Земельна ділян а – 2 сотих. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Котедж на чотири сім’ї. По в л. Чорновола. Стан після б дівельни ів. 0,035 сот. землі. Ціна: 700 .о./ в.м. тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Котедж, р-н новоб дов, автово зал, 220 в.м., євроремонт, араж, 6 сот землі. Ціна: 240000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Незаверешне б дівництво, в л.Стариць о о, 180 в.м, пошпа льовані стелі, іпсо артон, араж 2 поверхи, земельна ділян а 0,065 а. Конта ти: (063) 071-50-81

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО, 2 ПОВЕРХИ, 210 КВ.М., МАНСАРДНОГО ТИПУ, 5 КІМНАТ, МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, ВСТАВЛЕНІ ВІКНА ТА ДВЕРІ, Є ГАРАЖ, 12 СОТ ЗЕМЛІ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ, 70 % ГОТОВНОСТІ. ЦІНА: 80000 У.О., ТОРГ. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Незавершене б дівництво, в л. Стариць о о, 180 в. м., можливий обмін. Конта ти: (097) 413-87-43 Незавершене б дівництво, в л. Стариць о о, 180 в.м., можливий обмін, роз лян всі варіанти. Конта ти: (050) 375-65-72 Незавершене б дівництво, в л. Стариць о о, 180 в.м., стеля іпсо артоном, араж 50 в.м., земельна ділян а 6,5 сот. Можливий обмін на вартир з доплатою. Ціна: 120000 .о. Конта ти: (063) 071-50-81 Незавершене б дівництво, в л.Стариць о о або обміняю на вартир з доплатою. Конта ти: (063) 071-50-81 Незавершене б дівництво, Новий Двір, 10 сот, ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Незавершене б дівництво, Новий Двір, 10 сот, ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Незавершене б дівництво, Новий двір, в л. С оропадсь о о, можливий обмін на вартир . Конта ти: (067) 340-04-93

Частин б дин , р-н Грабни а, 46 в.м, дві імнати, всі зр чності, земельна ділян а 3 сот. Ціна: 49000 .о. Конта ти: (098) 603-34-91

1.2.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.)

• Б дино , Зелений Гай, нормальні житлові мови, 0.47 сот

землі, сад, вино рад, поблиз ліс, 20 хв. до Рівно о. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (096) 300-99-22

Б дино , це ляний, 18-20 м від міста, з сіма зр чностями, пор ч озеро, річ а, ліс, можливий обмін на житло в Рівном або пор ч на рівноцінне, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1/2 б дин , Здовбиця, літня хня, араж, 14,9 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 850-85-94 ksucha.tom@yandex.ua 1/2 б дин , Здолб нів, 78 в.м, 4 імнати, всі зр чності. Конта ти: (093) 876-77-01 1/2 б дин , Клевань, 70 в.м., всі р чності + літня хня, сарай, 12 сот землі, приватизована, можливий обмін. Конта ти: 20-43-99, (097) 468-72-13 1/2 б дин , Клевань-2. Пор ч ліс, 35 м. в., 2 імнати, хня, 2 оридори. Сарай, льох, пічне опалення, 0,11 а. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60 1/2 б дин , Колоден а, 2 імнати, 1 на мансарді, підвал, 0,7 а землі можливий обмін на дво імнатн вартир . Конта ти: (097) 593-62-99 1/2 б дин , с. Глин и, Рівненсь о о р-н . 40 сотих. Ком ні ації. Асфальтований доїзд. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 1/2 б дин , Тинне, всі ом ні ації, терміново. Власни . Конта ти: (096) 773-18-86 Б дино дерев’яний, 53 в.м, с.У ільці, Гощансь ий р-н. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (063) 178-02-86, (097) 031-45-74 Б дино дерев’яний, 12 м від Рівно о, Дмитрів а, Гощансь ий р-н. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62 БУДИНОК ДЕРЕВ’ЯНО-ЦЕГЛЯНИЙ, ЗОЛОТІЇВ, ВУЛ.ВИШНЕВА, 3 КІМНАТИ, 77 КВ.М, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, САЙДИНГ, ПЛАСТИКОВІ ВІКНА, БЕЗ ВНУТРІШНЬОГО РЕМОНТУ, 0,02ГА ЗЕМЛІ, 0,01 ГА ПРИВАТИЗОВАНО. АБО ОБМІНЯЮ НА КВАРТИРУ. КОНТАКТИ: (097) 161-94-43, (096) 327-97-87 Б дино дерев’яно-це ляний, Тай ри, 0,22 а землі, можливий обмін. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (050) 805-07-58 Б дино з осп. б дівлями, с. Гр швиця 1, зі зр чностями, 30 сот. Конта ти: (067) 795-73-93 Б дино з надвірними б дівлями, 0,50 а, над ставом. Конта ти: (067) 385-89-02 Б дино новий, Здолб нів. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96 Б дино це ляний за містом, незавершене б дівництво, 16 м від Рівно о, аз вода, світло, асфальтований під’їзд, 0,15 а землі. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (098) 476-00-04 Б дино , 100 в.м., парове опалення, араж, сарай, хлів, світло, вода, аз, ород 16 сот. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: 27-22-44, (067) 364-22-29

БУДИНОК, 12 КМ. ВІД РІВНОГО (90 КВ.М.), ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, ЦЕГЛЯНИЙ, АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ, ПРИСАДИБНА ДІЛЯНКА ДЛЯ С/Г. ВЛАСНИК. ЦІНА: 42000 У.О. КОНТАКТИ: (050) 695-55-94 Б дино , 15 м. від Рівно о, 3 імнати, вода і аз пор ч, 17,5 сот., мальовнича місцевість, пор ч ставо . Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 533-38-29 Б дино , 20 м від Рівно о, хороший стан, надвірні б дівлі, аз, 0,35 а землі. Власни . Конта ти: (097) 842-24-31 Б дино , Б. Криниця, надвірні б дівлі, аз/ вода, приватизована. Конта ти: (067) 393-24-82 Б дино , Бабин, шла о-блочний. 4 ім. Траса Київ-Чоп. Земельна ділян а 9 +15 сотих. Гараж. Сарай. Літня хня. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60

Б дино , Вересневе, 400 в.м., 3 поверха, підведені всі ом ні ації, всередині, шт ат р а, стяж и, 2 входа, 10 сот землі. Ціна: 90000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , Вересневе, зр чне місце, 160 в.м, ороїд, металочерепиця, без вн трішніх робіт, всі ом ні ації, опалення, металопласти ові ві на, ошт ат рений. Терміново. Ціна: 67000 .о., тор . Конта ти: 43-04-50, (098) 020-41-33 Б дино , Верхів Острозь ий.р-н, 1 пов.це л.,80 в.м.З імн, хня, ремонт, пл.ві на. 0,40 а:0,15 а під б д,0,25 під с/ , прив, світло 380 В, аз, олодязь дворі. Можлива оренда 400 рн+ ом. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 097-511-40-48 Б дино , Глинсь , Здолб нівсь ий р-н, 100 в.м., 25 сот землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 885-11-14 Б дино , Городище, 83 в.м., 6 сот землі, пор ч с міжна ділян а на 6 сот. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (096) 783-56-15 Б дино , Горба ів, 18 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 237-82-00 Б дино , Городище, 2 поверхи, надвірні б дівлі, всі ом ні ації, роз лян б дь-я і пропозиції. Конта ти: 28-89-43, (063) 853-81-00 Б дино , Городище, 250 в.м., євроремонт, 10 сот. землі. Гараж . Впоряд оване подвір’я, асфальтований під’їзд. Ціна: 158000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (098) 44-55-131 Б дино , Городище, це ляний, 100 в.м., 3 імнати, житловий стан. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , Городо , біля «Вишневої Гори». Терміново. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Гощансь ий р-н, с.К розвани, аз. Конта ти: (067) 171-65-34 Б дино , Дмитрів а, 1 поверх, дерев’яний, 90 в.м., 3 імнати, хня, зр чності на в лиці, жилий стан, хлів, садо , ород 0.50 а. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 Б дино , Д бно, вода, аз, 0.10 а землі. Конта ти: (098) 892-84-61 Б дино , Д бно, новоб дова, 220 в.м., 4 спальні, зал, вітальня, 2 санв зли, хня 20 в.м., омора, вели ий бал он, араж + 6 сот землі, 95% отовність. Ціна: 120000 .о. Конта ти: (066) 381-19-89, (097) 253-05-55 Б дино , Д ліби, це ляний, хлів, підвал, аз. Конта ти: 60-95-77 Б дино , Дядь овичі, 25 сот, 4 імнати, облицьована плит ою, аз, жилий стан, літня хня нова, араж, сарай, льох. Конта ти: (098) 446-01-18 Б дино , Житин, с часний, новоб дова, мансардно о тип , це ляний, впоряд оване подвір’я, 180 в.м., 10 сот, всі ом ні ації, можливий обмін. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Житин, с часний, новоб дова, мансардно о тип , це ляний, впоряд оване подвір’я, 180 в.м., 10 сот, всі ом ні ації, можливий обмін. Терміново. Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино , Здолб нів, дерев’яний, оббитий Конта ти: (096) 916-58-86

новоб дова, сайдин ом.

Б дино , Здолб нів, новоб дова, дерев’яний, оббитий сайдин ом. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино , Здолб нів, це ла, 3 імнати, 8 сот. землі, центр міста. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96

БУДИНОК, ЗДОЛБУНІВ, ЦЕГЛЯНИЙ, 185.9/84.5/17, ЦЕНТР МІСТА, 0.07 ГА ЗЕМЛІ. ЦІНА: 150000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Здолб нівсь ий р-н. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96 Б дино , Квасилів, 0.21 а, потреб є ремонт або знос . Без посредни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 223-28-33 Б дино , Квасилів, 2 пов., це л, 170 в.м., літня хня, аз, земельна ділян а 10 сот, власни . Ціна: 49500 .о. Конта ти: (097) 609-42-88 Б дино , Квасилів, 2 поверхи, це ляний, літня хня, сарай, араж, 10 сот. Власни . Ціна: 51000 .о. Конта ти: (098) 603-34-91 Б дино , Квасилів, це ляний, 2 поверхи, 170 в.м, 1 поверх жилий, літня хня, араж, сарай, земельна ділян а 0,1 а. Ціна: 51000 .о. Конта ти: (097) 609-42-88

БУДИНОК, КВАСИЛІВ, ЦЕГЛЯНИЙ, 5 КІМНАТ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, 0,06 ГА АБО ОБМІНЯЮ НА 2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ В М.РІВНЕ З ДОПЛАТОЮ. КОНТАКТИ: (097) 384-03-41

Б дино , Барма и, 0,12 а, 3 поверхи (2+цо оль), металочерепиця, пл. ві на, араєд, о ороджений. 450 в.м, 3 входи, амінний зал, 3 сан зла, 2 хні, 8 імнат. Ціна: 180000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60

Б дино , Квасилів. Конта ти: (097) 353-19-96

Б дино , Біла Криниця, надвірні б дівлі, аз, вода, всі зр чності, 0,43 а землі, приватизована. Конта ти: (067) 393-24-82

Б дино , Колоден а, це ляний, 230 в.м., 2 поверхи, «під люч». Ціна: 145000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Б дино , Біла Криниця, це ляний, всі ом ні ації, без оздоблювальних робіт, 220 в.м, земельна ділян а 0,17 а. Ціна: 85 000 .о. Конта ти: (098) 977-15-04 Б дино , Б рин, 85 в.м., 3 імнати, це ляний, аз в б дин , надвірні б дівлі, 80 сот землі, поряд ліс, річ а Ціна: 21000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , Б рин. 25 м від Рівно о, шла о-це ляний під ш бою. 3 імнати. М/пл ві на. Європар ан. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (098) 596-63-72

Незавершене б дівництво, Новий двір, в л. С оропадсь о о, хороший під’їзд, 90% отовності, черепиця, ороїд, плит а, ламінат, опалення, вода, світло, тепла підло а, 16 сот., о р. араж 7*4,5. Ціна: 125000 .о. Конта ти: (067) 340-04-93

Б дино , В. Оле син, 2 половини, 1 пол. - 120 м. в., 1 пов. Ремонт. 2-пол. - 240 м. в.. 1-2 пов. Незав. ремонт. Утеплений. Ціна 70 000+70 000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60

Б дино , Новий Двір, в л. Чесь а, 75 в.м., 3 імнати, всі ом ні ації. Ціна: 58000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Об’є т незавершено о б дівництва, за альна площа 532,6 в.м, з присадибною земельною ділян ою 0,12 а, в л.Гостинна, 19. Конта ти: 64-99-10

Б дино , Новий Двір, ремонт, меблі, всі ом ні ації, впоряд оване подвір’я, 0,06 а. Ціна: 360000 . о. тор . Конта ти: (097) 134-74-02

Частин б дин , Бояр а, 45 в.м., всі ви оди, земельна ділян а 0,052 а, приватизована. Ціна: До овірна. Конта ти: 5-92-45, (097) 812-17-33

БУДИНОК, В.ОМЕЛЯНА, 5 КІМНАТ, 2 ПОВЕРХИ, 219.7 КВ.М., ІДЕАЛЬНИЙ СТАН, ЄВРОРЕМОНТ, ДІЛЯНКА 24.9 СОТ, ОГОРОДЖЕНА ТЕРИТОРІЯ, ЦЕНТР, 3 КМ ДО М. РІВНЕ. ЦІНА: 120000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Б дино , Клевань, р-н жд во зал ., 47 м. в. Ванна, т алет 6 сотих землі. Льох, сарай, літня хня. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60

Б дино , Колоден а. Ц. 3 поверхи, 180 м. в., черепиця, свердловина. Всі ом ні ації. Земельна ділян а 12 сотих. Ціна: 135000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино , Кривичі, 12 м. від Рівно о, це ляний, аз, вода, 60 сот о орода, власни . Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 Б дино , Кривичі, це ляний, 12 м. від Рівно о, аз, вода, 60 сот ород , власни . Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 Б дино , М. Житин, 3 імнати, хня, оридор, 0.57 а , сарай, олодязь, 8 м від Рівно о. Терміново. Власни . Конта ти: (096) 968-37-50 Б дино , М. Житин, 8 м від Рівно о, 3 імнати, хня, оридор, 0.57 а, сарай, олодязь. Власни , без посередни ів. Конта ти: (096) 968-37-50 Б дино , Молодаво,3, Д бенсь ий р-н, 0.20 а землі, центр. Ціна: 8000 .о. Конта ти: 28-11-45, (097) 319-65-46 Б дино , Молодаво-2, Д бенсь ий р-н, з надвірними б дівлями, літня хня, пор ч ліс, аз, є садо , 0,93 а. землі. Власни . Конта ти: (050) 869-90-36


ДАЧІ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

№37 від 28 вересня 2011 ро Б дино , Новин, Гощансь о о р-н , 1 поверх, 4 імнати, хня, сарай, літня хня. Недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

Незавершене б дівництво, Житин, 2 поверхи, 160 в.м., 6 імнат, 15 сот землі. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Б дино , Новин, Гощансь о о р-н , 1 поверх, 4 імнати, хня, сарай, літня хня. Недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Незавершене б дівництво, Колоден а, 2 пов., 160 в.м. чорнова стяж а, пошт , теплений, ороїд, пласт.ві на, металочерепиця, не о ородж, 0,06 а. Ціна: 85000 .о. Конта ти: (095) 243-51-74

Б дино , Обарів, 13 сот, с часний, новоб дова, мансардно о тип , це ляний, впоряд оване подвір’я, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Обарів, 13 сот, с часний, новоб дова, мансардно о тип , це ляний, впоряд оване подвір’я, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино , Обарів, новоб дова, мансардно о тип , з це ли, 160 в.м., 13 сот, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, пор ч з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино , Обарів, новоб дова, мансардно о тип , з це ли, 160 в.м., 13 сот, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, пор ч з пин а маршр т и. Терміново. , Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Омеляна, це ляний, 5 імнат, всі зр чності, араж, 12 сот землі. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , Остро , 100 в,м. 4 імнати, хня,ванна, т алет, араж, хлів,садо . Автономне опалення, вода, Конта ти: (095) 588-88-66 Б дино , Підліс и, 15 м від Рівно о, це ляний, ремонт, 2 аража, підвал, 25 сот землі, мальовниче місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 860-44-18

Незавершене б дівництво, Став и, 15 сот землі, аз, вода. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (067) 790-10-15, (050) 084-19-86 Незавершене б дівництво, Червоні Гори, це ляне, на рите, ом ні ації на ділянці, землі 10 сот. Ціна: 55000 .о. тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Частин б дин , Здолб нів. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96

1.2.3. Продам по У раїні Б дино , Крим, 0,14 а землі, 16 м від моря, приватизований. Ціна: 85000 .о., тор , Конта ти: (095) 871-84-59, (099) 505-68-37 Б дино , Львів, 60 в.м., Ц, 3 імнати, хня, 10 сот землі. Ціна: 98000 .о. Конта ти: (097) 752-25-92 Б дино , Полтавсь а обл,. азифі ований, всі зр чності, ділян а 0,25 а, приватизована, біля рорт Мир ород. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (098) 962-45-93 Незавершене б дівництво, с.Верхівсь . Конта ти: (095) 888-22-44

1.2.4. К плю

Б дино , Підліс и, 15 м від Рівно о, це ляний, ремонт, 2 аража, підвал, 25 сот землі, мальовниче місце. Конта ти: (096) 515-95-89

Б дино або незавершене б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Терміново. Конта ти: (050) 860-44-18

Б дино , по трасі Київ-Чоп, 30 сот землі. Конта ти: (067) 363-50-10

Б дино невели ий або 1/2 в місті, передмісті з ремонтом і не шла облочний. Конта ти: (067) 270 -61-14

Б дино , Рисв’ян а, Рівненсь ий р-н, терміново. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 360-62-10

Б дино , або частин для себе. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Б дино , с.Глинсь , це ляний, 10х10, земельна ділян а 0,30 а. Конта ти: (067) 151-29-97

Б дино , в селі, бажано Млинівсь ий, Л ць ий напрямо , можливі варіанти. Конта ти: (067) 946-04-76

Б дино , с.Голишів, або поміняю на 2- імнатн вартир м.Рівне. Конта ти: (067) 367-99-78

Б дино . Роз лян всі варіанти. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

Б дино , Світано , Корець ий р-н, надвірні б дівлі, 0,25 а земельна ділян а. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (098) 206-69-53 Б дино , старий, У раїн а, Острозь о о р-н , льох, риниця, ород, Конта ти: 28-06-33, (098) 493-40-73 Б дино , Стовпин, Корець о о це ляний, 4 імнати, 110 опалення, надвірні б дівлі, 0.50 а Можливий обмін на вартир . до овірна. Конта ти: 45-48-44, 879-16-78

р-н , в.м., землі. Ціна: (095)

Б дино , Тинне, 2 поверхи, це ляний, 140 в.м, 0,11 а земельна ділян а, всі зр чності, власни . Ціна: 90000 .о. Конта ти: (067) 362-25-21 Б дино , Тинне, в л. Джерельна, зр б на ритий металочереп, 200 в.м..0,10 а. Ціна: 85000 .о. Конта ти: (095) 243-51-74 Б дино , Тинне, це ляний, 70 в.м., 4 імнати, всі зр чності, автономне опалення, 0.06 а землі. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 62-67-95, (050) 150-07-20 Б дино , Томахів, житловий стан, є опалення місцеве, аз, вода, осподарсь а б дівля, 0, 46 а, 15 сот. землі, приватизована, можливий обмін на 1- імнатн з доплатою. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (067) 701-02-28 Б дино , Томахів, це ляний, аз, вода, опалення, поряд ш ола, ма азини. Ціна: до овірна, обмін. Конта ти: 28-79-07, (096) 857-55-70 Б дино , Т чин, центр, дерев’яний, старий, риниця. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 997-30-22 nadia3009@ukr.net Б дино , Федорів а, Гощансь ий р-н, сарай, араж, риниця, 0.8 а землі, приватизована. Конта ти: (067) 301-80-56 Б дино , хлів, літня хня, льох, олодязь, 0,5 а, Корець ий р-н, с.Головниця. Конта ти: 24-45-94, (096) 256-27-41

БУДИНОК, ХОТИНЬ, 110.6/69.6/ 13.1, 1.5 ПОВЕРХИ (МАНСАРДНИЙ), 5 КІМНАТ, ЦЕГЛЯНИЙ, НЕДАЛЕКО ВІД МІСТА 10 КМ, 0.25 ГА ЗЕМЛІ. ЦІНА: 48000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , це ляний, хлів, льох, олодязь, присадибна ділян а 0,3 а, поряд л , азопровід, водопровід. Конта ти: (098) 796-51-60 Б дино , Червоні Гори, 170 в., 8 сот, 2 поверхи, з двома о ремими входами. Конта ти: (067) 364-25-25 Б дино , Шпанів, це ляний, 130/70/16, 4 імнати+1 імната прохідна, хня, с/в, вода, аз, підвальне приміщення, араж, сарай, літня хня, 0,12 а. Ціна: 640 000,00 рн. Конта ти: (067) 675-31-73 Б дино , Шпанів. 2 поверхи, 130 в.м., 4 імнати, хня, вода, аз, підвал. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (067) 675-31-73 Земельн ділян 0,1 а, Біла Криниця. Конта ти: (096) 391-56-08 Земельн ділян зі старим б дин ом, Ясениничі, 7 м від Рівно о, вели ий садо , 0,46 а землі, надвірні б дівлі, олодязь, по ріб, світло, пор ч природний аз, приватизована. Конта ти: 5-31-18, (096) 518-60-14 Земельн ділян , Люцинів Гощансь о о р-н , 0,5 а, б дино , хлів, літня хня, риниця, льох. Конта ти: (066) 628-64-56, (066) 222-36-48 Незавершене б дівництво, Біла Криниця, 2 поверх, 160 в.м.,чорнова стяж а, теплений, ороїд, пл.ві на, металочерепиця, не о ороджений., 0.08 а. Ціна: 85000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 Незавершене б дівництво, Біла Криниця, 90 % отовності, 170 в.м., на рите металочерепицею, всередині чистова стяж а. 10 сот. землі. Асфальтований під»ізд. Ціна: 70000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (098) 44-55-131 Незавершене б дівництво, в л. Під ови, 180 в.м., можливий обмін. Конта ти: (063) 071-50-81 Незавершене б дівництво, Гоща. На рита ороб а без внтрішніх робіт.12 сот. землі. Ком ні ації на ділянці. Ціна: 30000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (098) 44-55-131 Незавершене б дівництво, М. Шпа ів, 52 сот землі. Власни . Конта ти: (097) 431-83-23

Земельн ділян або старий б дино , в м. Корець. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 728-08-21 Невели ий б дино або 1/2 б дин , ремонт, не шла обло . Конта ти: (067) 270-61-14 Незавершене б дівництво або невелич ий б дино (частин ), р-н Автово зал , в л. Дворець а, Басів К т, Колоден а. Можливий обмін на 1- імнатн вартир в центрі + невели а доплата. Конта ти: (067) 417-51-54 sp-inna@mail.ru

1.2.5. Здам 1/2 б дин , Грабни , меблі, місце під авто, 1500 рн. + лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31АН Сіар О рем імнат в приватном Конта ти: (097) 032-38-75

се торі.

Тимчасів , меблі, част ові зр чності. Ціна: 600 рн. Конта ти: 43-42-94 АН Сіар

1.2.6. Винайм Б дино , на тривалий термін, недале о від Рівно о. Конта ти: (067) 366-15-99 Б дино , частин б дин , на дов отривалий термін, в м. Рівне. Можливо з подальшим ви пом. Конта ти: (097) 506-64-34 sp-inna@mail.ru Частин б дин або б дино . Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1.2.7. Обмін

Б дино , Глинсь , Здолб нівсь ий р-н на 2 або 3- імнатн вартир в м.Рівне, Квасилів, Здолб нів, «хр щов и» та малосімей и не пропон вати. Конта ти: (068) 568-01-04 Б дино фінсь ий, об ладений білою це лою, Квітневе Д бенсь о о р-н на вартир в панельном б дин (Рівне-Квасилів-Здолб нів-Д бно). Конта ти: (066) 044-07-39 oliinik.vladimer@yandex.ru Незавершене б дівництво або обміняю на вартир + доплата. Конта ти: (063) 071-50-81 Частин б дин , в л. Бахарєва, земельна ділян а - 0,3 а, є можливість доб дови, власни на вартир в м.Рівне. Конта ти: 43-02-34, (067) 889-96-57

Дачі, земельні ділянки 1.3.1. Продам в місті

Земельні ділян и, під • б дівництво. Терміновий продаж. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1/2 б дин , Тинне, 59/23/13. Шла обло -це ла, ритий шифером, автономне опалення, всі зр чності, ремонт, 6 сот. землі. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

Земельн ділян , 0,15 а., приватизована, під заб дов . Ф ндамент, свердловина. Інші ом ні ації поряд. Конта ти: (050) 383-35-94 Земельн ділян , 45 сот, під заб дов та с/ призначення. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-38-46 Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, ом ні ації. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, приватизована, під б дівництво. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян , район зоопар . Ціна: 30000 y.o. Конта ти: (050) 201-76-88

Земельн ділян , Антопіль, 6 сот, приватизована, власни . Конта ти: (094) 966-16-85

Земельн ділян , Тинне, 10 сот, ом ні ації, асфальт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, БАРМАКИ, ДЕРЖАКТ, ПІД БУДІВНИЦТВО, КОМУНІЦКАЦІЇ, ЗУПИНКА МАРШРУТКИ, ПОРУЧ. НЕДОРОГО. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (098) 747-19-55

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, БІЛЯ ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ, 28.5Х35 М, РІВНА, В ХОРОШОМУ СТАНІ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 364-44-71

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, БІЛЯ ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (096) 916-58-86 Земельн ділян , в р-ні А роперероб и, від 0,10 до 0,12 а, наявність державних а тів. Централізовані інженерні мережі (водопостачання, аналізація, азопостачання, еле троенер ія). Ціна: 25000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71 (067) 364-44-74, (050) 900-24-44 Земельн ділян , в р-ні в л.Київсь ої, 30 сот., можливо під омерцію. Ціна: 150000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71 (050) 900-24-44, (067) 360-90-09 Земельн ділян , в р-ні Костромсь ої , 10 сот. Ціна: 25000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71 (067) 360-90-09, (067) 364-44-74 Земельн ділян , Вели ий Житин, пор ч ліс, всі ом ні ації та новоб дови. Під заб дов , всі до менти, 0,25 сото . Власни . Ціна: 26000 .о. Конта ти: (050) 201-76-88 Земельн ділян , Вересневе, 12 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Вересневе, 12 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Вересневе, об’їздна, 10 сот, недоро о. Конта ти: (050) 860-44-18 Земельн ділян , Вересневе, під б дівництво. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , в л. Костромсь а, 10 сот під ОСГ. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Земельн ділян , в л. Ма арова, для с/ призначення, 15 сот. Власни . Конта ти: (098) 783-53-97 Земельн ділян , в л. Серпан ова, 12 сот. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Грабни , 7 сот. Ціна: 95000 .о. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Зоопар , 10 сот. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян під заб дов , р-н Зоопар , 0,10 а. Ціна: 16000 .о., тор . Конта ти: 22-55-75 (095) 504-23-22 Земельн ділян , Барма и, 10,5 сот., під заб дов . Конта ти: (067) 363-65-00

Земельн ділян під заб дов в Здолб нові, ом ні ації пор ч, асфальт до ділян и, тихе місце. Конта ти: (063) 324-35-05

Земельн ділян . в л. Чесь а. 20 сот, є ставо , під б дівництво. Ком ні ації пор ч. Терміново. Ціна: 15000 .о., тор . Конта ти: (096) 341-41-17

Земельн ділян під заб дов , 16 сот., 12 м від Рівно о, поряд аз, еле три а, ліс. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (067) 360-59-06

1.3.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.)

Земельн • б дин ом,

ділян зі старим до менти на перезаб дов , площа 0,77 а з них 0,25 а під заб дов , терміново. Конта ти: (097) 990-42-37

ділян , К стин, 0,25 •а, Земельн під заб дов , рівнина. Ціна:

8000 .о. Конта ти: 24-60-03, (093) 637-70-88, (097) 921-21-58

Земельн ділян , Остро (р-н • ліцею), під б дівництво, 0.10 а, приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 682-81-41

Б дино , Соснове, в центрі, 2 імнати, хня, приб дова, льох, це ляний сарай. Поряд пар і річ а. Недоро о. Конта ти: (097) 587-39-86, (068) 145-69-36 Дач в Кам’яно ірсь (067) 209-18-63

, 12 сот. Конта ти:

Дач , біля Гр швиці, 2 поверхи, є аз, вода, світло, 15 сот землі. Конта ти: (098) 476-00-04

ДАЧУ, КАМ’ЯНОГІРСЬК, 2 ПОВЕРХИ, 2 ДІЛЯНКИ ЗЕМЛІ. КОНТАКТИ: (097) 505-86-24 Дач , Кам’яно ірсь , це ляна, мансардно о тип , ві на пласти ові, теплена, поряд риниця, баня. Власни . Ціна: 25000 .о. Конта ти: (096) 371-93-12

Земельн ділян , Колоден а, 0.12 а, ф ндамент пере ритий панелями, вода, аз, світло пор ч. Ціна: до овірна, Конта ти: (097) 653-53-17 Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Н. Двір, Серпан ова, 10 сот, під б дівництво. Ціна: 18500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Земельн ділян , під заб дов , всі ом ні ації, асфальтований під’їзд, терміново, власни . Ціна: 5000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00, (093) 730-14-15

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, Р-Н ЗООПАРКУ, 50 СОТ. КОНТАКТИ: (097) 350-17-58 Земельн ділян , р-н Зоопар , хороше місце, під б дівництво. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян для ведення сільсь о о осподарства, 0,1 а, Тинне. Конта ти: 61-39-42 (050) 339-20-47

Земельн ділян під заб дов , Городище, 15 сот. Конта ти: (050) 167-89-45 Земельн ділян під заб дов , Забороль, 0,23 а., аз, світло, олодязь, власни , тор . Ціна: 28000 .о. Конта ти: 63-70-04, (068) 146-26-30 Земельн ділян під заб дов , Здолб нів 2, 8 сот., приватизована, терміново. Конта ти: (050) 440-80-44 Земельн ділян під заб дов , Карпилів а (Пансь ий масив), 0,20 а, приватизована, сад, онтейнер. Конта ти: 62-80-13, (067) 268-08-54 Земельн ділян , 0,15 а, під заб дов , Б.Криниця. Конта ти: (098) 936-73-90 Земельн ділян , 0,18 а, Колоден а, в л.Молодіжна, державний а т на б дівництво, рівнина, ом ні ації пор ч. Конта ти: (096) 406-04-00

Земельн ділян , 0,6 сот., Кам’яно ірсь , масив Бар овсь ий. Конта ти: (097) 803-87-03 Земельн ділян , 10 м від Рівно о, Дядь овичі, 0,15 а, приватизована, під б дівництво або с/ , аз, світло, недоро о, власни . Конта ти: 45-03-87 Земельн ділян , 15 сот, с.Біла Криниця. Конта ти: (098) 936-73-90 Земельн ділян , 15 сот., під б дівництво, с. Карпилів а, всі ом ні ації, власни . Конта ти: (098) 600-33-70 Земельн ділян , 23 сот., с.В.Омеляна, поряд бо лін - л б. Ціна: 800 .о. за 1 сот. Конта ти: (067) 795-73-93

Дач , Кам’яна Гора, це лян , 2 поверхи, 6/7, без вн трішніх робіт, сарай, олодязь, 9 сот. Ціна: 7400 .о. Конта ти: (096) 213-55-52, (067) 362-55-01

Земельн ділян , Б. Криниця, 10 сот, біля новоб дов. Ціна: 6 000 .о. без тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Дач , Ново раїн а, 2-поверхова, ділян а 6 сот., о ороджена, аз, світло, септи або обміняю на вартир в м.Рівне. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-55-44, (067) 362-21-50 Дач , Ново раїн а, 2-поверховий б дино , бр ів а, о орожа, аз, світло, септи . Ціна: до овірна. Конта ти: 33027,Рівне,Б овинсь а 5 в.46 28-55-44, (067) 362-21-50, (050) 375-94-54 Дач , Ново раїн а, впоряд ован . Ціна: 12500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Дач , Ново раїн а, дерев’ян , пл.ві на, обшита ва он ою, 2 імнати + хня, 6 сот землі. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Дач , Ново раїн а, це лян , 3 поверхи, 105 в.м., всі ом ні ації, о ороджена. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Дач , Ново 175-20-22

раїн а. Конта ти: (050)

Дач , Хрінни и, біля озера. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 860-44-18 Дач , Ново 175-20-22

раїн а. Конта ти: (050)

Земельні ділян и, дачні, дві шт и по 0,08 а, Городище, оооператив, Вишневий, приватизовані, є садо , онтейнер, впоряд овані. Власни . Ціна до овірна. Конта ти: 5-83-72, (050) 339-28-10 Земельні ділян и, під заб дов , поблиз Рівно о. Конта ти: (097) 175-60-71

Земельн ділян , Вели а Омеляна, під заб дов , 18 сот., 72х25 м., приватизована, є аз. Конта ти: 22-44-81, (096) 749-55-32 Земельн ділян , Вересневе, 0,09 Конта ти: (098) 195-86-60

а.

Земельн ділян , Вересневе, 1,5 Конта ти: (096) 157-02-58

а.

Земельн ділян , Вересневе, 1,5 Конта ти: (096) 157-02-58

а.

Земельн ділян , Вересневе, центр, приватизована, під б дівництво, 0,1 а, всі ом ні ації. Конта ти: (067) 955-20-24 Земельн ділян , Верхів, 30 а, с/ призначення, близь о біля озера. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Верхів, 30 а, с/ призначення, близь о біля озера. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ,

Земельн ділян , 0,6 а, масив Залізнични , с.Городо . Конта ти: (067) 698-14-19

Земельн ділян , 8 сот, ородищенсь ий ооператив, приватизована, пор ч еле тромережа та аз, о ороджена. Конта ти: 22-77-33, (097) 562-77-31

Дач , Ново раїн а, 2-поверхова, бр ів а, о орожа, аз, світло, септи . Ціна: до овірна. Конта ти: 28-55-44, (067) 362-21-50

Земельн ділян , Вели а Омеляна, 10 сот., або обміняю на б с рівноцінний ціні. Конта ти: (067) 458-05-21

Земельн ділян , 0,5 а, в межах села. Конта ти: (097) 842-24-31

Дач , Кам’яна Гора, це ла, 2 поверхи, 6х7, без вн трішніх робіт, 9 сот землі. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 43-52-56, (096) 213-55-52, (067) 362-55-01

Дач , Ново раїн а, 2 поверхи, 50 в.м., 6 сот землі, араж, дві вели і теплиці, сад. Світло в б дин , аз на в лиці. Без посередни ів. Терміново. Ціна: 16500 .о. Конта ти: (050) 533-45-32

Земельн ділян , В.Омеляна, 0,13 а, недоро о. Конта ти: 61-08-64, (097) 944-74-59

Земельн ділян , Верхівсь , 12 сот, ом ні ації, недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , 45 сот, під заб дов , ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-38-46

Дач , Кам’яно ірсь , світло, теплиця, садо , олодязь, пор ч озеро, маршр тне та сі. Конта ти: (098) 314-21-86

Земельн ділян , В. Олесин, для ведення ОСГ. Конта ти: (067) 950-39-36

Земельн ділян , 0,47 а, Д брів а, всі ом ні ації, надвірні б дівлі, приватизована, можливий обмін. Конта ти: 68-34-92 (099) 116-72-77

Дач , Кам’яна Гора, 6 сот, олодязь, сарай, т алет, сад, без посередни ів. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (067) 710-22-83

Дач , Ново раїн а, 1лінія, мансардно о тип , ом ні ації, цо ольний араж. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян , Новий Двір, 12 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян зі старим б дин ом, р-н Грабни а, площа 0,7 а. Власни . Конта ти: (096) 601-35-23

Земельн ділян , Тинне, над доро ою, аз, світло, вода, можливий обмін. Конта ти: (063)071-50-81

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

Дач , масив «Бор івсь ий», мансардно о тип , дерев’яна, ві на пласти ові, обшита ва он ою, літня хня, баня, бесід а, 0,07 а. Ціна: 17000 .о. Конта ти: (098) 302-22-47

Земельн ділян 0,34 а з виробничими с ладсь ими приміщеннями, в л. Млинівсь а. Конта ти: (067) 670-73-31

Земельн ділян 0,5 а, с.Сатиїв, Д бенсь ий р-н. Конта ти: 43-53-85

Дач , масив Старомильсь ий, Здолб нів, 2 поверхи, це ла, біля озера, ліс . Конта ти: (099) 024-93-09

Земельн ділян , Новий Двір, 12 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельні ділян и, в л. Ма арова, 2 шт, 15 сот, недоро о. Конта ти: 26-21-36, (098) 783-53-97

Земельн ділян , Тинне, в л. Гаше а, можливо на дві дільниці або омерційне призначення, 18*75 вода, аз, світло. Є можливість взяти 5 - 6 сот. під ставо , є ам’яний пар ан. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097) 781-94-41 atotovickiy@mail.ru

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян , Зоопар , під б дівництво. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян 0,01 а під заб дов , Біла Криниця. Конта ти: (050) 175-20-22 Земельн ділян 0,33 а., 2 м. від м.Рівне, є державний а т, а та ож є земельна ділян а 4,38 а. Конта ти: (067) 303-91-07

Дач , Кам’яно ірсь , це ляна, мансардно о тип , ві на пласти ові, опалення, дві теплиці с ляні, риниця, баня. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (096) 371-93-12

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельні ділян и, с. Городо , 10 сот. під б дівництво, рівні. Ціна: 17000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45

Земельн ділян , Тинне, 10 сот, ом ні ації, асфальт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Б дино , р-н Червоні Гори, аз, вода, світло, 6 сот, приватизована. Конта ти: (096) 572-83-57

Земельна ділян а Новий Двір. Є тимчасів а, б д. матеріали, всі ом ні ації на ділянці. О ороджено. Землі 0,10 а. Ціна: 55000 .о. тор . Конта ти: (050) 338-71-09

11

Земельн ділян , 0,1 а, Барма и, до лян та, в лиця асфальтована. Конта ти: 23-49-82, (050) 337-71-05

Земельн ділян , Б. Криниця, 10 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Б. Криниця, 10 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Б.Криниця 10 сот. під б дівництво, ліва сторона, др а лінія. Ціна: 14000 .о., тор . Конта ти: (066) 116-40-68, (097) 776-05-11 Земельн ділян , Б.Криниця, 15 сот, під б дівництво, рівна, в середині масив . Ціна: 18000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 Земельн ділян , Бабин, 8 сот., під садівництво. Ціна: 3500 .о. Конта ти: 24-07-71, (067) 980-22-44 Земельн ділян , Бабин, Гощансь о о р-н , 8 сот, під садівництво. Ціна: 3500 .о. Конта ти: 24-07-71, (067) 980-22-44 Земельн ділян , Бардачів, Здолб нівсь ий р-н, 10 сот. Власни . Конта ти: (067) 358-86-08 Земельн ділян , Барма и, 0.21 а, під заб дов , в хорошом місці. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 860-44-18 Земельн ділян , Барма и, 0.21 а, під заб дов , в хорошом місці. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 515-95-89 Земельн ділян , Барма и, 10 сот. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Барма и, 11 сот. під б двіництво. Ком ні ації поряд. Ціна: 15000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (098) 44-55-131 Земельн ділян , Барма и, 15 сот, під б дівництво, є прое т, р-н новоб дов, Ціна: 20000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (098) 516-11-43 Земельн ділян , Біла Криниця, для б дівництва 0,1 а, ом ні ації біля ділян и, пор ч б дин и. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , біля м. Корець. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 540-45-47 Земельн ділян , біля Оле сандрії, 0.15 а, під заб дов , проведений аз. Конта ти: 64-24-43, (096) 491-83-15 Земельн ділян , Бо дашів, Здолб нівсь ий р-н, 10 сот, під б дівнитво. Конта ти: (098) 983-91-22 Земельн ділян , Бронни и, під заб дов 0,15 а з до ментами в с.Бронни и 11 м від Рівно о, ом ні ації пор ч, аз, світло. Конта ти: (096) 170-59-62

ВЕРХІВСЬК, 12 СОТ. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (050) 860-44-18 Земельн ділян , Глин и, 45 сот, під заб дов і ведення с/ , ом ні ації пор ч. Конта ти: 26-38-46 Земельн ділян , Городище, 0,2 а під садівництво. Конта ти: (063) 853-81-00 Земельн ділян , Верхівсь , 12 сот, ом ні ації, недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, 15 сот, хороше місце. Конта ти: (050) 167-89-45, (067) 364-29-89 Земельн ділян , Городище, 16 сот, під заб дов , недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, 16 сот, під заб дов , недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городище, 6 сот. Конта ти: 24-54-79 Земельн ділян , Городище, 8 сот., під садівництво, є можливість перевод під заб дов . Коміні ації пор ч. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (067) 726-92-51 oksan4yk@rambler.ru Земельн ділян , Городище, для б дівництва, між б дин ами, ом ні ації. Ціна: 11500 .о. Конта ти: (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городище, новий масив, 10 сот, рівна. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Гоща, під б дівництво, ом ні ації. Ціна: до овірна, тор , Конта ти: (097)519-78-68, (063)143-14-61, (097) 146-20-97, (096) 257-42-26 Земельн ділян , Грабни , ом ні ації, б дино це нляний, 3 імнати. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (067) 782-24-72 Земельн ділян , Гр швиця, 0,25 приватизована. Конта ти: 43-76-95

а,

Земельн ділян , Дібрів а, 0,47 а, роз лян пропозиції обмін . Конта ти: (099) 116-72-77 Земельн ділян , Дібрів а, 15 сотих під заб дов . Держа т. Ком ні ації. Асфальтований доїзд. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Земельн ділян , Дібрів а, Рівненсь ий р-н, 0,25 а під б дівництво, приватизована або обміняю на авто. Конта ти: (097) 389-79-39 Земельн ділян , Дядь овичі, 0,15 а, приватизована, садо , ом ні аціїї поряд. Конта ти: (096) 221-04-49 Земельн ділян , Дядь овичі, 10 сот, під заб дов . Конта ти: 5-23-70 Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот, пор ч аз, світло. Власни . Конта ти: 45-03-78 (094) 966-07-58, (098) 078-76-65 Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Дядь овичі, приватизована, під б дівництво, 0.15 сот, аз, світло, недоро о. Власни . Конта ти: 45-03-87 Земельн ділян , Житин, 15 сот. Ком ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Житин, 15 сот. Ком ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Жобрин (Червона Калина), 0,10 а. Конта ти: (098) 195-86-60 Земельн ділян , Жобрин, 10 сот. Під заб дов . Власни . Конта ти: (093) 549-36-48, (093) 102-66-88


12

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, ГАРАЖІ

№37 від 28 вересня 2011 ро Земельн ділян , під заб дов , з хорошим під’їздом, не дальші 5 м від Рівно о, не дорожче 6000 .о. Конта ти: 23-43-69, (098) 522-84-99

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ОМЕЛЯНА, 0.15 СОТ. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (096) 474-84-88

Дач в Ново раїнці, можна незавершен . Недоро о. Для себе. Ціна: 10 000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00

Земельн ділян , Омеляна, 15 сот, ом ні ації, асфальт. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян біля міста, під заб дов . Ціна: до 5 000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00

Земельн ділян , Омеляна, в л. Чесь а, 0,20 а, приватизована, аз. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 598-57-57

Земельн ділян поблиз міста, без посередни ів. Терміново. Конта ти: (050) 860-44-18

Земельн ділян , Лісопіль, Костопільсь о о р-н , 6 сот, о орожа, свердловина, аз, еле три а, сад. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-98-90, (099) 023-96-88

Земельн ділян , Порозово, Рівненсь ий р-н, 6 м від Рівно о, 0.15 а, приватизована, поблиз ліс . Конта ти: (067) 870-65-92

а.

Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , масив Бор івсь ий, 6 сот. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92

Земельн ділян , приватизована. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (066) 866-75-91

Земельн ділян , Ільпінь, біля Здолб нова, 20 а. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Колоден а, 14 сот. Конта ти: (096) 977-81-78

Земельн 23-32-15

Земельн ділян , Ільпінь, біля Здолб нова, 20 а. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Корнин, 0,37 а під шиномонтаж або АЗС. Конта ти: (067) 363-64-25

Земельн ділян , Ново раїн а, 0.6 сот. Конта ти: (095) 891-83-66, (098) 245-43-81

Земельн ділян , Ремель, 0,27 а, світло, вода, пор ч аз, асфальтовий під’їзд, садо . Конта ти: 5-34-25, (093) 462-17-14

Земельн ділян , Здолб нів, 0,1 Конта ти: (068) 146-86-29

Земельн ділян , Кам’яна Гора, 0,12 а. Конта ти: (067) 370-20-42, (050) 375-24-58 Земельн ділян , Кам’яна Гора, 0,6 а, масив Бор овсь ий, є ф ндамент, олодязь. Конта ти: (063) 635-52-30 Земельн ділян , Кам’яна Гора, 6 сот, приватизована, є олодязь, ф ндамент, 6х6. Конта ти: 43-03-36, (063) 635-52-30 Земельн ділян , Кам’яна Гора, 6 сот. Ціна: 2000 .о. Конта ти: (096) 213-55-52, (067) 362-55-01 Земельн ділян , Кам’яна Гора, масив Кам’яно ірсь ий, 6 сот, терміново. Ціна: 1950 .о., Конта ти: 43-52-56, (096) 213-55-52, (067) 362-55-01 Земельн ділян , Кам’яна Гора, масив Кам’яно ірсь ий, 6 сот. Ціна: 2000 .о. Конта ти: 43-52-56 Земельн ділян , Карипів а, 80 сотих. З них 35 — під заб дов , 45 — ОСГ. Ділян а с цільна. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

Земельн ділян , Корнин, 12 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Корнин, 12 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Корнин, 12,9 сот, під б дівництво. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Корнин, під б дівництво, 12 сот, приватизована, ом ні ації пор ч. Конта ти: 20-46-83, (097) 786-47-38 Земельн ділян , Костопіль, біля ново о Собор , в районі об’їзної, 0,08 а, аз, світло, вода пор ч. Ціна: 11000 .о., тор . Конта ти: (067) 662-89-81 Земельн ділян , К нин, Здолб нівсь ий р-н, біля ліс , 0.75 сот. Конта ти: (097) 642-18-63 Земельн ділян , К стин 10 сот., під б дівництво. Ціна: 7000 .о., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

Земельн ділян , Карпилів а (пансь ий масив), 15 сот. Недоро о. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , К стин, 0,126 а під б дівництво, держ.а т, рівна, вадратна, пор ч річ а. Конта ти: (067) 675-31-73

Земельн ділян , Карпилів а (пансь ий масив), 15 сот. Недоро о. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , К стин, 0.22 а, є ф ндамент, ом ні ації, ліс пор ч. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 23-68-59

Земельн ділян , Карпилів а, 80 сот, з них 35 - під заб дов , інше - ОСГ, держа ти, старий б дино , сад, є можливість ви опати ставо . Роз лядаються варіанти редит . Конта ти: (097) 084-82-06

Земельн ділян , К стин, 0,15 а, під заб дов . є ф ндамент, приватизована, ом ні ації пор ч, під’їзна доро а. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (097) 672-16-75

Земельн ділян , Карпилів а, 80 сотих, з них 35 - під заб дов , інше - ОСГ. Держа ти. Старий б дино . Сад. Є можливість ви опати ставо . Роз лядаються варіанти редит . Конта ти: (097) 084-82-06 Земельн ділян , Карпилів а, під заб дов , приватизована, 0.20 а, рівна. Конта ти: 62-80-13, (067) 268-08-54 Земельн ділян , Квасилів, р-н К полів, 0.10 сот, приватизована. Ціна: 12000 .о., тор . Конта ти: (097) 639-68-48 Земельн ділян , Клевань, 12 сот., центр. Поряд ліс, річ а, з пин а марш. та сі, с пермар ет. Конта ти: (096) 277-00-22 Земельн ділян , Клевань, під заб дов , 12 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 373 38 31 ghost-vitek@ukr.net

Земельн ділян , К стин, 0,18 а, під заб дов , приватизована, ом ні ації пор ч. Ціна: 7000 .о., тор . Конта ти: (097) 135-85-64 Земельн ділян , К стин, 0.11 а. Конта ти: (098) 195-86-60 Земельн ділян , К стин, 0.40 а, під заб дов , приватизована, ом ні ації пор ч. Ціна: 15000 .о., тор . Конта ти: (067) 589-49-28 Земельн ділян , К стин, 15 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

ділян

, Новий двір. Конта ти:

Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот, о ороджена, онтейнер, садо . Ціна: 6200 .о. Конта ти: 43-52-56

Земельн ділян , Реш ць , під заб дов , з прое том, 17 сот, аз, світло. Конта ти: (050) 339-24-03

Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот, о ороджена, світло, аз. Конта ти: (094) 966-16-85

Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, Ново раїн а, дачний масив «Про рес», 0.09 а, приватизована. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (0362) 40-49-01

Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот, ф ндамент 6х7, о ороджена, світло, аз, 50 м до озера. Конта ти: (067) 362-55-01

Земельн ділян , Тинне, 13 сот, вода, аз, світло, можливий обмін на 2 ділян и. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097) 771-94-41

Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот. землі, б дівельні матеріали, с важина. Без посередни ів. Конта ти: (097) 718-93-88

Земельн ділян , Тинне, 13 сот. над доро ою, 18х75, вода, аз, світло, є ам’яний пар ан. Конта ти: (050) 375-65-72

Земельн ділян , Ново раїн а, 9 сот, приватизована, аз. Власни . Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 Земельн ділян , Ново раїн а, дачна ділян а, 6 сот. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян , Тинне, 13 сот., над доро ою, можливо на 2 ділян и або омерційне призначення; 18*75, вода, аз, світло. Конта ти: (050) 375-65-72

Земельн ділян , Ново раїн а, дічі, 0,6 а землі, пор ч світло, аз, о ороджена. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (067) 171-40-53

Земельн ділян , Т чин, 0,23 а, держа т під б дівництво, всі ом ні ації, аз, асфальт, 1 лінія. Терміново. Власни . Ціна: 4000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00

Земельн ділян , Ново раїн а, масив «Про рес», 0.09 а, приватизована. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 40-49-01

Земельн ділян , Хрінни и, 0,12 а, є світло, аз, наявність державно о а т . Ціна: 9500 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 360-90-09

Земельн ділян , Обарів, 0,017 а, державний а т, під заб дов , ом ні ації пор ч, асфальтований під’їзд, озеро, ліс пор ч, терміново. Власни . Конта ти: (098) 783-53-97, (097) 606-13-45 Земельн ділян , Обарів, 0,25 а. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60 Земельн ділян , Обарів, 0,31 а під с/ на даний момент, зр чне місце під шиномонтаж та ін. Конта ти: (067) 675-31-73 Земельн ділян , Обарів, 17 сот., пор ч ом ні ації.Власни .Терміново. Конта ти: (098) 783-53-97 Земельн ділян , Обарів, 25 сот, біля ш оли, с/ призначення, ом ні ації пор ч, приватизвана, терміново, власни . Ціна: 7500 .о. Конта ти: 43-16-85 Земельн ділян , Обарів, 8 сот, 12х68м, під с/ . Конта ти: (094) 966-16-85

Земельн ділян , К стин, 15 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Обарів, район авторин , рівнина, власни . Конта ти: 64-12-03, (096) 789-69-38

Земельн ділян , К стин, ом ні ації пор ч, 17 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 541-02-08

Земельн ділян , Ново раїн а, дачна ділян а, 6 сот. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64

Дач , для себе, терміново, недоро о. Конта ти: (098) 070-76-28

Земельн ділян під б дівництво в Н.Дворі, Вересневом ,Колоденці. Ціна: до 14000 .о. Конта ти: 23-50-71, (097) 77-60-511, (066) 116-40-68

Земельн ділян , Омеляна, приватизована, 15 сот, або обмін на 1- імнатн вартир . Ціна: 15000 .о. Конта ти: (067) 941-09-45 Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Дач , в обмін на араж. Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38

Земельн ділян , Омеляна, 15 сот, ом ні ації, асфальт. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Омеляна, під заб дов , 0.24 а, аз вода, недоро о. Конта ти: (097) 346-72-44

Земельн ділян , Здовбиця, Здолб нівсь ий р-н, 0.25 а., всі ом ні ації, можливі різні варіанти обмін . Ціна: 10000 .о. Конта ти: (093) 563-78-46

Земельн ділян , Оле сандрія, 0,15 а., приватизована, під заб дов . Ч дове місцезнаходження - р-н Царсь е село, річ а та ліс неподале . Конта ти: (050) 383-35-94

Земельн ділян , Червоні ори (район ПМК-100), 10 сот. Заб дована в лиця, світло і аз пор ч з ділян ою, 500 метрів до з пин и. Ціна: 19 000 .о., тор . Конта ти: (067) 364-25-25 Земельн ділян , Червоні Гори, 10 сот, під б дівництво. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ЧЕРВОНІ ГОРИ, 30Х40, 12 СОТ, КОМУНІКАЦІЇ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (050) 860-44-18 Земельн ділян , Червоні Гори, 6 сот, під заб дов , аз, вода, світло на ділянці, власни . Конта ти: 28-24-30, (050) 375-14-86 Земельн ділян , Шпанів (Спиртзавод), 0,13 а. Конта ти: (098) 193-12-18 Земельн ділян , Шпанів, 25 сот, під заб дов , всі ом ні ації, держа т ново о зраз а. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (096) 518-86-77 Земельн ділян , Ш б ів, під заб дов , 0.32 а. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Ш б ів, під заб дов , 0.32 а. Конта ти: (096) 474-84-88, Земельн ділян , Ясениничі, 0.11 Конта ти: 28-78-41, (097) 381-60-99

а.

Земельн ділян ,0,13 а., Шпанів (р-н спиртзавод ). Конта ти: (098) 193-12-18 Земельн ділян . 0,10 а під заб дов , приватизована, власни . Конта ти: (067) 384-32-11 Земельн Шпанів, під б дівництво, або омерційн нер хомість, центр села. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн Шпанів, під б дівництво, або омерційн нер хомість, центр села. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, БІЛЯ ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (096) 515-95-89

Гараж, 2 поверхи, р-н РУМ . Конта ти: (098) 293-46-95 Гараж, в л Сір а (Північний). Кооператив «За ермом», пре расне місце, яма по всьом периметр . Терміново. Ціна: 6000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Гараж, в л. Вербова. Конта ти: (050) 175-20-22 Гараж, в л. К рчатова, ооператив «Автолюбитель», терміново, недоро о. Конта ти: (096) 363-54-22, (095) 876-50-00 Гараж, в л. Приходь а, автомашин 800 в.м., авто араж 600 в, Можлива оренда (частинами). Конта ти: 096-485-99-55 Гараж, в л. Соборна, це ляний, площею 22,8 в.м., висота 2,70, приватизований, яма. Ціна: 15000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 Гараж, в л.Вербова. Конта ти: (050) 175-20-22 Гараж, в л.Дворець а, приватизований, яма о лядова, світло. Конта ти: 23-28-06 Гараж, в л.К рчатова. Конта ти: 23-42-44 Гараж, в л.Стариць о о, металевий. Конта ти: 5-34-25, (093) 462-17-14 Гараж, ооператив «Дворець ий». Ціна: 3000 .о., Конта ти: 28-24-30, (050) 375-14-86 Гараж, ооператив «Кристал», в л. Дворець а 120. Конта ти: 26-40-56

Земельн ділян , Городище, Б.Криниця, зоопар . Конта ти: (050) 860-44-18 Земельн ділян , для себе, р-н Рівненсь ий, можливо з б дин ом під дач , недоро о, роз лян всі пропозиції, терміново. Ціна: до 5 000 .о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Земельн ділян , до 10 сот., в м. Рівне, р-н Колоден и, Ново о Двора, Басово о К та. Можливо незавершене б дівництво. Конта ти: (097) 506-64-34 sp-inna@mail.ru Земельн ділян , К стин, Барма и. Конта ти: (050) 860-44-18 Земельн ділян , Новий Двір, Колоден а. Конта ти: (050) 860-44-18 Земельн ділян , Тинне, Вересневе. Конта ти: (050) 860-44-18 Земельн ділян . Роз лян всі варіанти. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 Старий б дино чи земельн ділян під заб дов , Мартинів а, Гр швиця. Конта ти: (067) 154-46-86

Гаражі, кіоски

Гараж, в л Сір а (Північний). Кооператив «За ермом», пре расне місце, яма по всьом периметр . Терміново. Ціна: 6000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34

ГАРАЖ, КООПЕРАТИВ «НИВА», ПО ВУЛ. ШУХЕВИЧА, З ЯМОЮ, СУХИЙ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 364-44-71 Гараж, ооператив «Нива». Конта ти: (097) 486-40-24 Гараж, ооператив «Р бін». Конта ти: (063) 230-77-12 Гараж, ооператив «Ялина», в л.К рчатова, 18, новий. Конта ти: (096) 805-87-91 Гараж, ооператив, в л.Ш хевича, це ляний, яма, світло. Ціна: 4000 .о. Конта ти: 23-43-43, (098) 051-12-96 Гараж, ооперитив «Колесо». Ціна: 1 500 .о. Конта ти: (097) 892-65-25, (093) 661-83-52 Гараж, недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Гараж, р-н Б дин офіцерів. Конта ти: 62-20-56, (098) 121-12-77

1.4.1. Продам

•Гараж, ооператив «Аван ард», в л.Мельни а, приватизований,

Гараж, р-н Гідропар , можливість доб дови др о о поверх , подвійне пере риття. Державний а т на право власності на земельн ділян площею 0,0030 а. Конта ти: (093) 506-86-98

Гараж, • «Б дівельни »,

Гараж, це ляний в л. Чебишева,16 (з до ментами). Ціна: 10000 y.o. Конта ти: (050) 201-76-88

опалення, охорона. Конта ти: (098) 923-46-89, (098) 323-34-31

ооператив в л.Крейдяна, це ляний, приватизований, о лядова яма. Конта ти: (098) 923-46-89, (098) 323-34-31

Контейнери морсь і 3, 5, 20, 40 тонн, б дівельний ва ончи , н війсь овий, іос металевий без місця (для тор івлі чи на б дівництво). Конта ти: (067) 934-84-89 Ва ончи б дівельний, Конта ти: (067) 988-59-74

2,4*4,4

Гараж. Конта ти: 22-51-47 Гаражі металеві, розбірні, різних розмірів, достав а та встановлення по міст . Конта ти: (098) 611-93-36 Гараж, ооператив «Колесо». Ціна: 1 500 .о. Конта ти: (097) 892-65-25 Гараж. Конта ти: 22-51-47 Гаражі. Конта ти: (050) 676-70-46 Кіос в центрі, рино «Моріон». Конта ти: (067) 280-14-78

м.

Кіос металевий без місця. Конта ти: (093) 878-16-16

Ва ончи - іос , 3х6 м. Конта ти: (050) 339-24-03

Кіос на рин Ди о о, в хорошом місці, терміново. Конта ти: (097) 576-24-04

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ

Кіос , 45 в.м., теплений. Конта ти: 43-42-75, 460 461 462 463 (067) 702-75-60

ГАРАЖІВ, БУДІВЕЛЬНИХ ВАГОНЧИКІВ, МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ, БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ. КОНТАКТИ: 43-22-72, (097) 063-49-42

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, РІЗНОГО РОЗМІРУ. КОНТАКТИ: (098) 380-03-35 Гараж «черепаш а», терміново. Конта ти: (067) 362-38-41

Кіос , авторино (050) 375-27-59

«Динамо». Конта ти:

Кіос , біля вход в рино «Динамо», 45 в.м., теплений. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60 Кіос , на речовом рин , оловний прохід, центральна частина. Конта ти: (067) 561-75-62 Кіос , на речовом рин , центральна частина, оловний прохід. Конта ти: (067) 561-75-62 Кіос , на речовом рин , центральна частина. Конта ти: (067) 561-75-62 Кіос , рино Андріївсь ий, можлива оренда. Конта ти: (096) 377-12-03 Кіос , центральний, прод товий рино , обладнаний, можлива оренда, Конта ти: (067) 927-10-77 Контейнер металевий. Конта ти: 43-53-85

Гараж в ооперативі «Авіатор», 2 поверхи, терміново. Конта ти: (067) 364-52-84

Контейнер на рин 454-47-71

Під заб дов ,місто Здолб нів. Конта ти: (063) 324-35-05

Гараж в ооперативі «Автолюбитель», с хий, є о лядова яма, лічильни , світло, полич и. Конта ти: (050) 339-50-91

Контейнер, 5 т, рино «Ди о о», біля м’ясно о павільйон , хороше місце. Конта ти: (097) 245-59-26

1.3.3. Продам по У раїні

Гараж в ооперативі «Колесо», це ляний, підвал, еле три а в р-ні РУМа. Можлива доб дова 3- о поверх . Конта ти: (067) 362-05-86

К н війсь овий на а/м ЗІЛ. Конта ти: 61-56-60, (067) 362-15-63

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, В ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНІ, ГОРЛІВКА, ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, 0,42ГА, З ДВОПОВЕРХОВИМ ПРИМІЩЕННЯМ, 1414 КВ.М, ПІД ОБ’ЄКТ ТОРГІВЛІ. ЦІНА: 1200 000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 524-62-00 Земельн ділян 612-31-43

, Крим. Конта ти: (095)

Земельн ділян , Невіць е, За арпаття, 7 м. від обласно о центр , ом ні ації пор ч. Ціна: 2000 .о. Конта ти: (093) 639-57-85 fartlek5@yandex.ua Садиба, 0,1 а, м. Шепетів а, Хмельниць а обл. Конта ти: (098) 585-24-20

1.3.4. К плю

Земельн ділян для себе, не а ентство. Роз лян всі пропозиції, можливе оформлення за мій рах но . Конта ти: 43-52-56, (096) 213-55-52, (067) 362-55-01

Земельн ділян , біля Рівно о, • роз лян всі пропозиції, терміново.

Посередни ів прохання не т рб вати. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07

Гараж в ооперативі «Нива» по в л.Р.Ш хевича. Конта ти: (097) 506-00-19, (066) 044-42-38 Гараж в ооперативі «Т рист», в л. К рчатова, світло, це ляний, яма, приватизований, 24 в.м. Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38 Гараж металевий без місця. Конта ти: (096) 975-96-26

Ди о о. Конта ти: (067)

1.4.2. К плю Гараж, недоро о. Конта ти: 43-16-85

1.4.3. Здам Гараж, р-н 15 ш оли, металевий. Конта ти: (066) 656-53-32, (067) 727-58-58 Гараж, р-н РУМУ. Конта ти: 5-64-20

Гараж металевий, без місця, розібраний, хороший стан, можлива достав а. Ціна: 5490 рн. Конта ти: (067) 923-36-93

Гараж, РУМ. Конта ти: 22-51-47

Гараж металевий, в л. Крейдяна, ооператив «Стартер». Конта ти: 5-52-94, (0960282-36-68

Приміщення, в л. Соборна, 75 м в, ремонт. Ціна: 130 рн/ 1 в.м. Конта ти: 0362 22-43-36 (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Гараж металевий, пр. Мир , 2.5х5, з місцем. Конта ти: 64-88-73, (050) 537-58-38 Гараж це ляний, 2 поверхи, ооператив «Колесо», р-н РУМУ. Конта ти: 61-56-60, (067) 362-15-63 Гараж це ляний, 2-поверховий, ооператив «Нафтови », в л.Соборна, світло, охорона. Конта ти: 61-56-60 (067) 362-15-63 Гараж це ляний, в л. Ш хевича, ооператив «За ермом». Ціна: 7000 .о., тор . Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10 Гараж це ляний, ооператив «Р бін», в л.Сонячна, підвал, світло,. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (097) 668-15-92 Гараж це ляний, яма, світло, центр. Гараж і земля приватизовані. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10

Гараж. Конта ти: (098) 258-56-83

1.4.4. Винайм Гараж, в л. В. Дивізії, це ляний. Конта ти: 62-54-11, (097) 490-82-13

1.4.5. Обмін Бо си 6*10, о лядові ями, с лади. О рема територія. Еста ада. Ціна: до овірна. Конта ти: (095) 486-34-93 Гараж в ооперативі «Дворець ий» на араж по в л. Д.Галиць о о. Конта ти: 28-66-51, (096) 540-20-49 Гараж в ооперативі на дач в селі. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Гараж, на дач , в л. К рчатова, ооператив «Т рист». Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38


Рівненсь а обласна спіл а споживчих товариств здає в оренд : 1. Тор ові та офісні площі «Універма » в м. Костопіль т. 64-95-61, (097) 580-59-07 2. Офісні приміщення за адресою: м. Рівне, в л. Чорновола, 13 3. Тор ові приміщення за адресою: м. Рівне, в л. Га аріна, 63 4. Виробничі приміщення за адресою: смт. Гоща, в л. Рівненсь а, 9

Рівненсь а облспоживспіл а продає з а ціон : - лот №1: б дівля с лад площею 181,0 в.м., що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Костопільсь ий район, м. Костопіль, в л. Б. Хмельниць о о, 15 (ф ндамент бетонний, стовбчатий, стіни та пере ород и металопрофільні, по рівля – азбестоцементна, пере риття – дерев’яний дах, підло а – асфальт). Стартова ціна 138 900 рн. - лот №2: б дівля ма азин площею 173,5 в.м., що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Д бенсь ий район, с. Сми а, пров ло Квіт овий, 2 (ф ндамент бетонний, стіни – металевий ар ас, об ладений це лою, пере ород и це ляні, пере риття – металевий ар ас, підло а – мозаїчний бетон, дах – шифер). Стартова ціна 108 000 рн. - лот №3: б дівля хлібопе арні площею 488,7 в.м., що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Демидівсь ий район, смт. Демидів а, в л. Б. Хмельниць о о, 9 (ф ндамент б тобетонний, стіни це ляні, обшт ат рені під “ш б ”, пере ород и це ляні, пере риття – залізобетонні плити, підло а бетонна, дах – шифер). Стартова ціна 100 000 рн. - лот №4: адміністративне приміщення, що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Д бенсь ий район, с. Верба, в л. Львівсь а, 84б (ф ндамент б тобетонний, стіни це ляні, пере риття дерев’яне, дах – шифер). Стартова ціна 75 000 рн. - лот №:5 б дівля ма азин площею 113,8 в.м., що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Острозь ий район, с. Теремне, в л. Центральна, 37 (ф ндамент ам’яний, стіни це ляні, пере риття дерев’яне, підло а плит а, дах – шифер). Стартова ціна 40 000 рн. - лот №6: б дівля ма азин площею 73,9 в.м., що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Острозь ий район, с. Бродів, в л. Мирна, 39 (ф ндамент ам’яний, стіни це ляні, пере риття і підло а дерев’яні, дах – шифер). Стартова ціна 40 000

1.5.1. Продам

•Майновий омпле с. Рівненсь ий р-н, смт. Клевань. Виробнича

б дівля - 650 в.м., адмінб дівля 200 в.м., земельна ділян а - 0.7 а власності. Без посередни ів. Конта ти: (067) 360-20-96

Приміщення Корнин, Рівненсь о о р-н , 80 в.м., 0.3 а землі, в орист ванні. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (095) 459-32-50 С лад з офісом, в л. Дворець а, • офіс 65 в.м., с лад 320 в.м., рампа. Власни . Ціна: 150000 .о., тор . Конта ти: (095) 459-32-50

ВИРОБНИЧО-СКЛАДСЬКУ НЕРУХОМІСТЬ, М. ДУБНО, 569.6 КВ.М. НЕДІЮЧА. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 ГОТЕЛЬ, ГОЩА, 251.8 КВ.М., ТОВАРНИЙ СКЛАД 627.6 КВ.М., ПОБУТОВЕ ПРИМІЩЕННЯ 24.7 КВ.М., СКЛАД 39.4 КВ.М., СТОЛЯРНИЙ ЦЕХ 142.1 КВ.М, ПІДНАВІС -308.5 КВ.М., РОЗТАШОВАНИЙ НА ТРАСІ КИЇВ-ЧОП. ЦІНА: 90000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Діюче афе-бар «На оня» з са ною поблиз м. Костопіль. За альна площа 0,7 а. Ціна: 100 000,00 рн. Конта ти: (067) 363-56-38 Компле с б дівель та спор д, в л. Ж-Кюрі (р-н Рівнеенер о), із земельною ділян ою 1 а. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

КОМПЛЕКС СКЛАДСЬКИЙ, ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, 5569 КВ.М., 100% ПАКЕТ ОРЕНДАРІВ, ТА ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА ПІД ЗАБУДОВУ, 2 ГА. ЦІНА: 240 000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 524-62-00 Компле с, адміністративно-с ладсь ий. Офіси 210 в.м. – євроремонт, с лади 450 в.м., 30 сот. землі в оренді. Ціна: 300000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71 (067) 360-90-09, (050) 900-24-44

Ма азин діючий, 50 в.м., р-н прод тово о рин , можливий обмін на вартир . Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Незавершене б дівництво, Здолб нів, р-н з/д во зал , афе-мотель площею 200 в м земля в оренді 0.10 сот. Терміново. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34 Нер хомість. Конта ти: (096) 911-61-80, (095) 243-51-74 Офіс на дві імнати в центрі м.Рівне. Ціна: 376 000,00 рн. Конта ти: (097) 749-28-40 Приміщенння ртожит , Корнин. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 860-44-18 Приміщення 2-поверхове, 1500 в.м, Біла Криниця, біля траси. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (096) 303-55-12 Приміщення біля вход в авторино «Динамо», 45 в.м/, теплене. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60 Приміщення виробниче в місті. Конта ти: (097) 084-82-06 Приміщення виробниче. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 394-16-60 Приміщення виробничо-с ладсь е. Стоїть о ремо. Площею 800 в.м. Два офіси, ремонт, три морозильних амери на 600 бів, 10 сот. землі, рампа. Можливість редит . Ціна: 175000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (098) 44-55-131, (050) 900-2-444 Приміщення їдальні, Забороль, аз, світло. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 394-16-60 Приміщення під бізнес, в л. Соборна, 115 в.м, 9 імнат. Конта ти: 43-16-85 Приміщення під ма азин, салон, 2 поверхи, 45 м. в. Ком ні ації. Без ремонт . Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Приміщення під офіс, в л.Відінсь а, р-н афе «Традиція», 43 в.м за альна площа. Конта ти: 24-05-52, (095) 303-14-88 Приміщення під офіс, ма азин, в л.Млинівсь а, 1 поверх, о ремий вхід, євроремонт, автономне опалення, броньовані двері, си налізація, інтерент, телефон. Конта ти: 64-14-79, (067) 761-88-99 Приміщення телятни а, Городо , 700 в.м.за .пл.0,2851 а під особ.с/ . Конта ти: 097-511-40-48 Приміщення, в л. К рчатова, офісне, зр чне розташ вання, 7 імнат, 120 м в, 5 сот землі, приватизоване, передпрое тна пропозиція під офісний центр. Ціна: до овірна. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

рн.

Перший ро лот 10 відсот ів від стартової ціни, ожний наст пний не менше 1%. А ціон відб деться 21.11.2011 ро в 11.00 од. по в л. Чорновола, 13 в м. Рівне. Останній день реєстрації 17.10.2011 ро в абінеті 411 за цією ж адресою.

Реєстраційний внесо по лотах №1-3 в розмірі 170 рн., по лотах №4-6 в розмірі 100 рн. та арантійний внесо в розмірі 10 відсот ів від стартової ціни вносяться в ас облспоживспіл и або на її поточний рах но 26008101023003 в ПАТ „АБ У оопспіл а” м. Рівне, МФО 333432, ЗКПО 01764128. Для часті в а ціоні по пець подає ор анізатор а ціон заяв на часть в а ціоні, до мент, що посвідч є фізичн особ або представни а юридичної особи, їх повноваження, опії платіжних до ментів про сплат реєстраційно о внес та арантійно о внес , опію свідоцтва про державн реєстрацію для підприємств і ор анізацій, опію стат т , опію довід и про присвоєння ідентифі аційно о номера для фізичної особи.

З а ціонними засобами можна ознайомитись ожно о робочо о дня з 8.00 до 17.00, попередньо зателефон вавши за телефоном а ціонної омісії: (0362) 64-95-53, 64-95-70

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: (0362) 64-95-64 64-95-51

Комерційна нерухомість

Приміщення, в л. Соборна, 75 м в, ремонт. Ціна: 150000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066)040-43-41 Приміщення, в л. Ст.Бандери, автономне опалення, євроремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Приміщення, Н.У раїн а, в л. Приходь а, араж автомашин 800 в.м., авто араж 600 в.м., майстерня 600 в.м., Можлива оренда. Конта ти: (067) 363-64-25 Приміщення, Н.У раїн а, майстерня 600 в.м. Конта ти: (095) 243-51-74 Приміщення, офісне, в л. Відінсь а 39б (новоб дова), цо ольно о поверх площею 47,5 в м, євроремонт, автномне опалення, хня , броньовані двері. Власни Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Приміщення, центр, 105 м в, офісне, 5 імнат. Ціна: 160000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36 (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

ТЦ «АЗОВ ПЛАЗА», БЕРДЯНСЬК, ПР. ЛЕНІНА, 47, У 3-Х РІВНЯХ, 1023,2 КВ.М., 100% ПАКЕТ ОРЕНДАРІВ. ЦІНА: 1200 000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 524-62-00 Цех столярний, 11 верстатів. Конта ти: (099) 024-93-09

ЧАСТИНУ ГОТЕЛЮ «РОДИНА», ГОРЛІВКА, ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, 6,7,8 ПОВЕРХИ, ЗАГ. ПЛ. 2682 КВ. М. ЦІНА: 260 У.О./КВ.М. КОНТАКТИ: (067) 524-62-00

1.5.3. Здам

Бо си, нові, с часні, 40 і 60 в.м, • всі зр чності (д ш, т алет,

опалення) для ремонт а/м, під с лад, або виробництво. Конта ти: 62-44-94, (067) 362-19-36

ОФІСНІ ТА ТОРГОВЕЛЬНІ ПЛОЩІ В М. РІВНЕ, ВУЛ. ПОПОВИЧА (Р-Н РАЙМАГУ). ЄВРОРЕМОНТ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТ, ТЕЛЕФОН, ПІД ОХОРОНОЮ. КОНТАКТИ: (050) 375-72-84, (067) 382-04-02

ПРИМІЩЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНЕ, М. ДУБНО, 782.6 КВ.М., 0.4 ГА ЗЕМЛІ-ОРЕНДА. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

ПРИМІЩЕННЯ ДІЮЧОГО СВИНАРНИКА 450 КВ.М, 9 КМ. ВІД М. РІВНЕ, КОСТОПІЛЬСЬКИЙ НАПРЯМОК. КОНТАКТИ: (099) 242-88-72, (097) 150-16-22 Приміщення офісне в новом адміністративно- осподарсь ом центрі площею від 16 до 55 в.м..Зр чне розташ вання, стоян а, цілодобова охорона, системи вентиляції та ондиціон вання, автономне опалення, ліфти. Конта ти: 46-02-40, (097) 232-05-45 Приміщення під омерцію. Конта ти: (098) 195-86-60

ПРИМІЩЕННЯ ЦОКОЛЬНЕ, 25 КВ.М., ПІД СКЛАД, НЕДАЛЕКО ВІД РИНКУ. КОНТАКТИ: (067) 195-58-89, (097) 208-27-18 Приміщення, 100 в.м., можливо під с лад, 4 м від Рівно о. Конта ти: (067) 727-58-58 Приміщення, в л. Б овинсь а, 200 в.м. Ціна: 30 рн/ в.м. Конта ти: 0362 22-43-36

Приміщення нежитлові, в л. • Чорновола, 66, 32.5 в.м., 1 поверх,

Приміщення, в л. Відінсь а, о ремий вхід, євроремонт. 67 м. в. Ціна: 60 рн/ в.м. Конта ти: 0362 22-43-36 (067) 364-04-64

аряче водопостачання, під офіс, ма азин, пер арню. Конта ти: 28-89-47, 63-78-89, (050) 208-97-92

Приміщення, в л. Кн. Оль и, 20-40 м в. Ціна: 60 рн/ в.м. Конта ти: (0362) 22-43-36

Приміщення, в л. С. Кр шельниць ої, 45 м в, офісне, євроремонт. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Приміщення офісне, в л. Ш хевича, 40 в.м. Конта ти: (096) 860-76-32

С лад з рампою, 152 в.м, в л.Б дівельни ів 2. Ціна: 10 рн. за в.м. Конта ти: (067) 362-51-75

Приміщення, в л. С. Кр шельниць ої, 70 м в, ремонт. Ціна: 100000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066 040-43-41

Приміщення під офіси, ма азини, с лади, до 500 в.м., Інтернет, автономне опалення, телефонізовано, хороші під’їзди. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 463-16-06

Приміщення, в л. О. Д ндича, 280м в, 3 входи. Ціна: 150000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Приміщення, центр, 110м в, ремонт. Ціна: 250000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36

13

КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

№37 від 28 вересня 2011 ро

Приміщення, р-н залізнично о во зал , 25 в.м. Конта ти: (067) 759-93-33

1.5.4. Винайм Приміщення нежитлове. Терміново. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ Вся інформація, призначена для п блі ації в азеті «Афіша.Рівне», приймається на основі повної довіри. За б дь-я их обставин тижневи не несе відповідальності за достовірність інформації, я а п блі ється всіх видах о олошень, а та ож не дає нія их арантій, пов`язаних з п блі ацією вищев азаних матеріалів. Передр ов вати матеріали, оп блі овані в азеті “Афіша. Рівне”, забороняється!

Умови п блі ацій без оштовних о олошень, що не містять омерційно о зміст 1. Без оштовно приймаються о олошення приватно о хара тер (продаж речей б/в, півля, подар ю, ш аю робот ). Всі інші о олошення, подані з метою отримання приб т (посл и з продаж нер хомості, омерційна нер хомість, б дівництво, посл и перевізни ів, автосервіс, т ристичні, медичні посл и, посл и з працевлашт вання та подібне), вважаються омерційними та без оштовно не п блі ються. 2. Інформація від подавачів др ється раїнсь ою та російсь ою мовами 3. Без оштовні о олошення приймаються: - на вирізних понах - по телефон /фа с 625-635 - за допомо ою СМС-повідомлень на номер телефон (094) 966-87-92 - в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне» або поштою: м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх - через мереж Інтернет www.ar.rv.ua - в іос ах ТзОВ «РівнеПреса» та точ ах продаж азети, де є вивіс а «Афіша.Рівне» 4. На одном поні можна замовити п блі ацію лише одно о приватно о о олошення з 1 об`є том продаж 5. Без оштовне о олошення п блі ється протя ом 2 - тижнів при наявності вільно о місця в азеті. Обся о олошення - до 22 слів 6. Те ст о олошення повинен починатися з предмет півлі/продаж / обмін 7. О олошення про за блені до менти, штампи і повідомлення про лі відацію підприємств приймаються тіль и реда ції при наявності відповідних до ментів 8. Реда ція лишає за собою право реда торсь ої оброб и поданої інформації з метою надання їй форми, зр чної для читаць о о сприйняття. О олошення, я і не відповідають мовам п блі ації в азеті, НЕ ПУБЛІКУЮТЬСЯ 9. Реда ція просить вибачення за помил и та неточності, адже інформація, що надходить, є об`ємною і ми нама аємося повній мірі донести її до читача 10. Претензії через затрим чи втрат о олошень, відправлених поштою, реда ція не приймає 11. Реда ція з читачами не лист ється 12. Без оштовні о олошення в р бри “Знайомства” подаються тіль и в реда ції при пред’явленні паспорта. В та ом о олошенні зазначається номер мобільно о телефон або номер поштової абонентсь ої с ринь и, або адрес поштово о відділення з поміт ою «До запитання». Анонімні о олошення р бриці др ються надіслані поштою на поні. 13. Реда ція може змінювати вимо и щодо зміст та мов п блі ації о олошень. 14. У випад виявлення недобросовісної інформації ви ляді подання о олошення на ч жі номери телефонів або адреси, реда ція передає відповідні матеріали для розслід вання правоохоронні ор ани 15. Не п блі ються о олошення та ре лама про півлю-продаж доментів, нар оти ів, зброї, отр т, вн трішніх ор анів, рові та плазми, меди аментів, неліцензованих омп”ютерних про рам, державних на ород У раїни, на ород олишньо о СРСР та інших раїн, паспортів, тр дових нижо , дипломів, інших до ментів; о олошення, що містять таємн та онфіденційн інформацію, я і нав`яз ють політичні чи релі ійні по ляди, я і дис редит ють фізичних або юридичних осіб, пропа ють простит цію, неприйнятні з етичних мір вань, а та ож о олошення з проханням про матеріальн допомо , з пропозицією пересилання рошових с м та інших цінних в ладів я оплати за товар чи посл ; о олошення, я і оформлені нерозбірливим почер ом, або без зазначення особи подавача о олошення та йо о номер телефон . 16. Претензії через невихід без оштовних о олошень реда ція не роз лядає, ос іль и іль ість без оштовних о олошень постійно зростає.

Реда ція попередж є: Відповідальність за інформацію в о олошеннях нес ть їх подавачі. Іноді автори о олошень мож ть б ти недобросовісними в онта ті з Вами. Б дь лас а, б дьте обережні та обачливі. Ува а! Претензії та збит и, завдані особам, я і с ористалися наведеною в азеті інформацією, реда цією не приймаються.

Умови п блі ацій омерційних о олошень та ре лами Інформація про сі види діяльності, що є омерційними, п блі ється в азеті “Афіша. Рівне” ви ляді ре ламних бло ів та омерційних о олошень.

Комерційні о олошення 1. Комерційні о олошення приймаються: - на вирізних понах в реда ції та іос ах ТзОВ «РівнеПреса» - на платних понах в іос ах ТзОВ «РівнеПреса» - по телефон за мов передоплати з ідно з виставленим менеджером рах н ом - в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне»: м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх 2. Те ст о олошення має містити 1 предмет продаж 3. Обся о олошення - до 22 слів 4. Претензії через невихід платних о олошень приймаються протя ом 7 днів з момент виход азети при наявності товарно о че .

Останній термін прийом омерційних о олошень в номер - вівторо , 16.00

Ре лама

Про мови розміщення ре лами - детальніше за тел. (0362) 634-662 та e-mail: rek@ar.rv.ua Останній термін подачі замовлення – четвер, 18.00 О олошення та ре лама, в я их йде мова про діяльність, я а підля ає ліценз ванню з ідно із За оном «Про ліценз вання певних видів осподарсь ої діяльності» № 1775-14 від 01.06.2000 та ЗУ «Про ре лам » від 03.07.1996 р., повинні містити номер, дат видачі ліцензії та назв ор анізації, я а видала ліцензію та пред`явлена

реда ції (її опія).

Вимо и до ольорових та чорно-білих ма етів: Формати EPS, CDR (два варіанти: перший – шрифти, переведені риві, др ий – ори інальний ма ет для можливості оре т вання те ст ), PSD (слої не зведені), TIFF (CMYK, 300dpi). Мінімальний розмір е ля шрифта – 6 п н тів.

При недотриманні вищезазначених вимо реда ція не несе відповідальності за помили, доп щені при др ці ре ламно о бло чи омерційно о о олошення.


14

№ 37 вiд 28 вересня 2011 ро

№ 37 вiд 28 вересня 2011 ро

АФІША РЕКЛАМИ

3


26

№ 37 вiд 28 вересня 2011 ро

№ 37 вiд 28 вересня 2011 ро

БУДІВНИЦТВО

15


16

ВІКНА, ДВЕРІ

№37 від 28 вересня 2011 ро

Вікна, двері 2.1.1. Продам Бал они розс вні. Конта ти: 68-32-78, 43-15-14, (096) 408-76-50, (097) 493-55-41 Бал они. 45-04-30

Конта ти:

62-04-04,

Бал онні рами, сосна, в хорошом стані. Конта ти: (067) 804-88-81 Відливи. Конта ти: 43-06-83, (097) 866-14-84 Відливи. Конта ти: (067) 360-10-88 Ві на алюмінієві. Конта ти: 68-32-78, 43-15-14, (096) 408-76-50, (097) 493-55-41 Ві на дахові «Фа ро». Конта ти: 22-68-56, 63-64-89, 22-14-66, (067) 781-80-92 Ві на дахові. Конта ти: 22-68-56, 63-64-89. (067) 781-80-92 Ві на з євробр с . Конта ти: 68-32-78, 43-15-14, (096) 408-76-50, (097) 493-55-41 Ві на мансардні, сайдин , теплення фасадів. Системи водостічні. Гідро та пароізоляцію. Металопрофіль, біт мн черепицю, ерамічн та цементнопіщан черепицю. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Ві на мансардні. Конта ти: 63-55-33 (067) 360-22-20 Ві на мансардні. Конта ти: 62-33-53, 22-68-56 Ві на металопласти ові, двері вхідні металеві. Конта ти: 63-55-62, 23-53-14 Ві на металопласти ові, підві оння відливи, мос ітні сіт и, жалюзі, ролети. Конта ти: 43-01-64 (067) 873-74-74 Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-55-62, 23-53-14 Ві на металопласти ові. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20 (095) 703-14-59 Ві на металопласти ові. Конта ти: 43-01-64 (067) 873-74-74 Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11 Ві на металопласти ові. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76 Ві на металопласти ові. Конта ти: 43-02-24, 62-93-42, (096) 552-25-04 Ві на металопласти ові. Конта ти: 68-32-78, 43-15-14, (096) 408-76-50, (097) 493-55-41 Ві на металопласти ові. Конта ти: (097) 273-43-58 Ві на металопласти ові. Двері дерев’яні, металеві та металопласти ові. Жалюзі, ролети, відливи, підві оння, мос ітні сіт и. Конта ти: в л. Кн. Оль и, 8, офіс 40, 63-80-03 Ві на подівійні, б/в. Конта ти: (095) 902-06-57 Ві на та двері металопласти ові. Конта ти: 46-01-01, 69-04-64, 69-04-40, 69-04-41 Ві на та двері металопласти ові. Конта ти: 63-43-83 Ві на та двері металопласти ові. Рами бал онні розс вні, алюмінієві (лоджії, альтан и, офісні пере ород и). Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, 43-10-11, (067) 364-08-11 Ві на, двері б дь-я ої онфі рації. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 dom0507@ukr.net Ві на, двері дерев’яні, б/в. Конта ти: 43-69-87 Ві на, двері металопласти ові. Конта ти: 62-65-22, (093) 323-83-80 Ві на, двері, бал онні рами. Конта ти: 22-57-15, 43-92-07 Ві на, дерев’яні, б/в. Конта ти: 24-54-79 Ві на, під золотий д б, ламіновані, 240/ 180, 182/167. Конта ти: 23-25-51, (050) 435-36-93 Ві на. Конта ти: (067) 360-10-88 Ві на. Конта ти: 62-04-04, 45-04-30 Ві на. Німець а я ість. Конта ти: 68-32-78 Водовідливи. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Водовідливи. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 Водозливи. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20, (095) 703-14-59 Водозливи. Конта ти: 62-04-04, 45-04-30, 45-04-40 Гаражні ворота. Конта ти: 43-24-25, (097)408-22-00, (066)408-55-50 Двері вхідні, дерев’яні, з Конта ти: (097) 392-63-89

ороб ою.

Двері вхідні, жалюзі, ролети, мос ітні сіт и, підві оння, відливи. Конта ти: 43-06-83 (067) 866-14-84 Двері вхідні, металеві. Конта ти: 63-55-62, 23-53-14 Двері вхідні, подвійні. Ціна: 400 рн. Конта ти: 24-96-34, (097) 545-25-05 Двері вхідні. Конта ти: 43-06-83, (067) 866-14-84 Двері вхідні. Конта ти: 62-04-04, 45-04-30, 45-04-40 Двері вхідні. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 Двері дерев’яні, соснові. Конта ти: 63-44-75, 5-36-30


№37 від 28 вересня 2011 ро

Двері дерев’яні, фільончасті, з ороб ою, б/в. Конта ти: 61-04-45

Підві оння. Конта ти: 62-04-04, 45-04-30, 45-04-40

Двері металеві 2100х800. Конта ти: (097) 540-49-12

Рами бал онні, алюмінієві, розс вні. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11

Двері металеві, вхідні. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76 Двері металопласти ові, вхідні, металеві. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20, (095) 703-14-59

Рами ві онні для дачі. Конта ти: (067) 686-58-64 Рами ві онні, дерев’яні, зас лені, б/в, дешево. Конта ти: 28-54-42

Двері металопласти ові. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11

Решіт водозливн . Конта ти: (067) 686-58-64

Двері металопласти ові. Конта ти: (097) 273-43-58

Ролет, верти альний з зам ом, 2.5 х 2.45 см. Конта ти: 43-12-15, (067) 382-75-44

Двері між імнатні з МДФ та дерева, броньовані. Ві на (1300х1400). Конта ти: м. Рівне, в л. Київсь а, 44. 23-61-76, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Двері між імнатні, б/в, з зам ами. Ціна: 90 рн/шт., тор . Конта ти: 28-18-53, (097) 857-00-23, (066) 789-26-78 Двері між імнатні, броньовані. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

ДВЕРІ

Ролети захисні т анинні, бамб ові. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04 Ролети захисні. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 Ролети. Конта ти: 43-06-83, (097) 866-14-84 Ролети. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Ролети. Конта ти: 62-04-04, 45-04-30, 45-04-40 Системи водостічні. 45-20-07, (067) 363-20-65

Конта ти:

Сіт и від омах. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20, (095) 703-14-59 Сіт и мос ітні. Конта ти: 43-06-83, (097) 866-14-84 Сіт и мос ітні. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Сіт и мос ітні. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 Дверей, індивід альне замовлення під ваш оселю, ві он «під люч», з ла ванням, встановленням, з власно о та з матеріал замовни а,

т. 63-04-55, (097) 405-88-15, (067) 729-66-55 Двері соснові, не фарбовані. Ціна: 450-570 рн./ в.м. Конта ти: (097) 890-33-41 pihotin@inbox.ru

Сіт и протимос ітні. Конта ти: 22-67-80, 22-50-44, (067) 382-18-53

2.1.2. К плю Ві на дерев’яні, старі, візьм в подар но . Конта ти: 43-17-42 Ві на пласти ові, б/в. Конта ти: (097) 781-94-41

Будівельні матеріали

Двері соснові, с цільні, д бовий шпон. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

2.2.1. Продам

Двері, вхідні броньовані, вітчизняно о виробництва, між імнатні: МДФ, дерев’яні, шпоновані. Конта ти: 43-02-24, 62-93-42, (096) 552-25-04,

БУДМАТЕРІАЛИ

Двері, вхідні, 3 шт. Конта ти: 23-45-00 Двері, вхідні, соснові, д бові, в хорошом стані. Конта ти: 5-51-91 Двері, дерев’яні, подвійні, з ві нами, б/ в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Двері. Конта ти: (067) 360-10-88 Двері. Конта ти: (067) 364-52-71 Двері. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 Дерев’яні єврові на, двері, різні меблі з масив , хні, сходи. Конта ти: (067) 364-52-71, (067) 319-40-96 dima-golf@mail.ru Єврові на, л хі, від риті. Ціна: від 120 .о./ в.м. Конта ти: (097) 890-33-41 pihotin@inbox.ru Єврові на. Конта ти: (067) 364-52-71 Жалюзі всіх типів. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 Жалюзі, всіх типів. Конта ти: 22-67-80, 22-50-44, (067) 382-18-53 Жалюзі. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20, (050) 703-14-59 Жалюзі. Конта ти: 43-06-83, (097) 866-14-84 Жалюзі. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Жалюзі. Конта ти: 62-04-04, 45-04-30, 45-04-40 Компле т між імнатних дверей, дешево. Конта ти: (067) 952-06-00 Металопласти ові ві на та двері. Підві оння (вн трішні, зовнішні), мос ітні сіт и. Конта ти: в л. Га аріна, 39, 46-01-01, 69-04-64, 69-04-40, 69-04-41 Металопласти ові ві на, розс вні алюмінієві системи, жалюзі, ролети, відливи, підві оння, протимос ітні сіт и. Конта ти: в л. Київсь а, 44 (0362) 23-61-76, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Мос ітні сіт и, р лонні, дверні. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04 Натяжні стелі. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 dom0507@ukr.net Підві оння, мос ітні сіт и. Конта ти: 46-01-01, 69-04-64 Підві оння. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20, (095) 703-14-59 Підві оння. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Підві оння. Конта ти: 43-06-83, (097) 866-14-84 Підві оння. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50

Асфальт, білий пісо , це л во нетрив , вапно, плити пере риття, ра шня , раніт рожевий, цемент, щебінь, лин , відсів, пере ній, торфо рихт , чорнозем, перепал, + достав а МАЗ-маніп лятор.

Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Асфальт, щебінь ранітний, базальтовий, відсів ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий, пісо , пісо митий. Вивіз б дівельно о сміття, ліц. МТЗУ АВ №339649 від 29.05.07 р. Конта ти: 62-54-40, (067) 275-91-37

Бло и з римсь о о ра шня а (Крим). Міцні, відбірні. Висо ої я ості. Достав а по міст та області в орот ий термін. Ціна від виробни а. Конта ти: (063) 937-28-60, (097) 281-15-00

Ва он соснов , липов , по онажні вироби до неї. Можлива достав а. Конта ти: 43-03-30, (096) 606-22-98

Відсів базальтовий ранітний, щебінь всіх фра цій, амінь базальтовий р чний, пісо , пісо митий, чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 45-11-17, (098) 575-77-05, (093) 762-02-10

Відсів базальтовий, ранітний, щебінь базальтовий, ранітний, пісо , амінь б товий, р чний та механічний, це л силі атн . Конта ти: 43-48-41, (067) 420-21-04, (050) 338-40-90

Відсів, щебінь, рихт , амінь базальтовий та ранітний, пісо , торф, ній, лин . Вивіз б дівельно о сміття. Можливий перерах но . Конта ти: 22-43-09, (0970 234-25-59, (050) 184-50-70

Підло и теплі (поли). Продаж, встановлення. Конта ти: (067) 179-31-02

ДВЕРІ, БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

17


18

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

№37 від 28 вересня 2011 ро

БЕТОН. РОЗЧИН. ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК. КОНТАКТИ: 5-20-23, (067) 382-56-01

ЄВРОПАРКАНИ

БІТУМНА ЧЕРЕПИЦЯ «РОЖЕВА ПАНТЕРА» (ВИР-ВО США). ЦІНА: 100 ГРН./КВ.М. КОНТАКТИ: 63-61-99, (097) 587-91-99, (050) 435-13-55

Ви отовлення та встановлення: європар ани, трот арна плит а, бордюри, б дівельні бло и, відливи, парапети.

БІТУМНА ЧЕРЕПИЦЯ

Конта ти: (098) 028-10-15, (068) 828-25-28 Вироби залізобетонні: плити п стотні, перетин и, сваї, плити для о орожі, ільця олодязні, бордюри, сіт для лад и це ли. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Від оси на пласти ові ві на з іпсо артон , сендвіч-панелі ПВХ. Конта ти: (097) 865-45-33 Відливи металеві, нові. Конта ти: (095) 705-41-10

тел.: (0362) 43-19-54, (097) 421-75-17, (098) 970-54-64 Бло -ха с. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 БЛОКИ ВІБРОПРЕСОВАНІ ПІД «РВАНИЙ» КАМІНЬ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ПАРКАНІВ, ДЛЯ БУДІВНИЦТВА БУДИНКІВ ТА ПРИМІЩЕНЬ, ШАПКИ, СТОВПЧИКИ, КРИШКИ ПАРАПЕТНІ, БОРДЮР ДОРОЖНИЙ ТА ТРОТУАРНИЙ, МУРУВАННЯ З БЛОКУ. КОНТАКТИ: (097) 981-24-44, (067) 360-00-59

Бло и азобетонні. Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62 Бло и з азобетон ( азобло ) мар и Д 500, 200х300х600. Ціна: 560 рн. Конта ти: (067) 965-39-14, (067) 672-69-62 Бло и поризовані. Конта ти: (0332) 78-34-64 Бло и теплі ерамічні. Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35

БЛОКИ ФУНДАМЕНТНІ, Дош и, бал и, ро ви, рей , •Щебінь, відсів, • бр с, різні розміри. Замовлення, базальт, пісо , пісо достав а. Оренда щитів опал б и. Конта ти: 20-41-88, (067) 609-68-15, (063) 998-68-36

амінь, раніт, митий, лин , чорнозем. Достав а. Вивіз б дівельно о сміття, опання отлованів. Конта ти: 62-84-08, (050) 375-82-50, (067) 497-29-22

• Пісо б дівельний, відсів базальтовий ранітний, щебінь • Це л червон з доставою, всіх фра цій, амінь базальтовий можливе розвантаження. Конта ти: р чний, чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 45-11-18, (097) 496-60-63, (099) 012-12-05

Пісо , відсів, амінь, щебінь, чорнозем, лин , ній, б дівельне сміття, пісо річ овий, ш тер. Вивіз сміття. Конта ти: 62-84-06, (050) 435-42-19 Пісо • щебінь,

, пісо митий, відсів, амінь базальтовий та ранітний, рихт , чорнозем, торф, ерамзит, пере ній. Вивіз б дівельних відходів. Можливий перерах но . Конта ти: 22-43-09, (097) 234-24-59, (050) 184-50-70 Пісо , пісо митий, щебінь •ранітний базальтовий, відсів, амінь б товий. Достав а а/м ЗІЛ самос ид 6 тонн. Вивезення сміття, б дівельних відходів. Конта ти: 62-77-96, 43-34-56,

Пісо , пісо митий, щебінь •ранітний, базальтовий, відсів ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий. Конта ти: 62-68-69, (050) 338-40-98, (098) 442-13-31

•Пісо , чорнозем, відсів, щебінь

ній, лин , ранітний, базальтовий, це л , амінь б товий, шифер. Достав а ЗІЛ-130, самос ид « ол оспни ». Вивіз б двідходів. Працюю під е с аватором. Конта ти: (067) 948-18-07, (099) 341-97-22

•Цемент М-500 в міш ах, пісо в міш ах, щебінь ранітний в міш ах, відсів в міш ах, достав а. Конта ти: 43-90-56, (097) 378-42-71

(096) 750-45-81, (099) 402-30-36

Щебінь базальтовий ранітний, • відсів базальтовий ранітний,

пісо , пісо митий, амінь базальтовий р чний, чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 45-21-12, (093) 762-02-10, (098) 575-77-05, (099) 012-12-05

Щебінь ранітний базальтовий, • пісо , пісо митий, відсів, амінь

б товий. Достав а а/м ЗІЛ самос ид 6 тонн. Вивезення сміття, б дівельних відходів. Конта ти: 62-77-96, 43-34-56, (067) 360-97-50, (050)950-71-06

Щебінь, пісо , пісо митий, • відсів ранітний і базальтовий,

амінь б товий, вапно не ашене, це л червон та силі атн , достав а а/м ЗІЛ-130. Конта ти: 43-60-12, (098) 770-42-80

БАЛКИ, КРОКВИ, РЕЙКИ, ДОШКИ, ВИГОТОВЛЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 63-04-55, (067) 729-66-55, (097) 405-88-15 Бал и. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Бал и. Конта ти: (067) 360-10-88 Балясин різьблен , сходово о марш , д б, е с люзив. Конта ти: 43-17-42 (096) 918-75-83 Бетон сертифі ований в асортименті. Достав а автомі сером 4,6,10 б.м. Конта ти: (067) 360-88-14, (067) 125-27-25 Бетон, щебінь, пісо . Конта ти: 43-65-69, (050) 339-36-92, (067) 360-79-93

ПЕРЕТИНКИ. КОНТАКТИ: (098) 421-90-61, (067) 362-18-41 Бло и ф ндаментні. Конта ти: (097) 842-24-31 Боч и 200 л. Конта ти: (067) 124-34-69 Бр ів , бордюри. Конта ти: (093) 941-53-60 ВАГОНКУ ДЕРЕВ’ЯНУ (СОСНА), ВІЛЬХА, 55 ГРН/КВ.М., ШПУНТОВАНУ ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, 90 ГРН/КВ.М., САЙДИНГ ДЕРЕВ’ЯНИЙ (БЛОК-ХАУС) КУТНИК, ПЛІНТУС, МОНТАЖНУ РЕЙКУ. МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 64-58-45, (067) 363-37-87, (050) 515-58-06

Ва он пласти ов . 22-15-59, 22-50-64

Конта ти:

Ва он соснов , 14х70-145х1500-4500 мм. Конта ти: (067) 245-90-00, (067) 245-90-05

ВАПНО, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, КАМІНЬ, КРИХТИ КОЛЬОРОВІ, БЛОКИ ПІНОБЕТОННІ. ДОСТАВКА НА ОБ’ЄКТСАМОСКИДАМИ. ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Ва он , лиштв , плінт с, рей , бло -ха с, дош для підло и, бані са ни ( з різних порід дерева). Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

ВІДСІВ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ - «БАЗАЛЬТ», ГРАНІТ. ПІСОК МИТИЙ, КРИХТУ ГРАНІТНУ. ЦЕГЛУ, ЧОРНОЗЕМ, ЦЕГЛУ ПОШТУЧНО, ПІСОК І ВІДСІВ У МІШКАХ. КОНТАКТИ: 43-26-72, (097) 396-23-38 ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, КАМІНЬ БУТОВИЙ, ЗЕМЛЮ, ТОРФ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130. ВИВЕЗЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, КАМІНЬ, ПІСОК МИТИЙ, ШУТЕР, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ 12 Т (САМОСКИД). КОНТАКТИ: (097) 467-16-43 Відсів. Конта ти: (050) 200-64-64 Водоем льсійні фарби в асортименті. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Водозливи пласти ові. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Водостічні системи Bryza. Онд лін та омпле т ючі. Конта ти: в л. Кн. Володимира. 22-15-59, 22-50-64 Водостічні системи. 43-03-58, (097) 332-48-58

Конта ти:

Газобло и, пінобло и, це л , цемент, металочерепицю, біт мн черепицю, водостічні системи, по рівельні матеріали. Конта ти: 45-41-52

ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ. ПРАЙМЕР, БІТУМНІ МАСТИКИ ЗА ЦІНОЮ ВИРОБНИКА. КОНТАКТИ: 63-61-99, (097) 587-91-99, (050) 435-13-55 Гіпсо артон та омпле т ючі. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Гіпсо артонні профілі, штрипси. Конта ти: (03653) 5-47-77, (098) 447-17-77 Гр нт, лин , чорнозем, торфо рихт . Конта ти: (096) 539-56-72 ДВП. Конта ти: 64-12-98 ДВП. Конта ти: 22-50-48 Д е р е в о оріха під зріз, подар ю. Конта ти: (095) 705-41-10 Деталі пінопластові, армовані. Конта ти: 43-17-42, (096) 918-75-83 Дош и обрізні 30-40 мм. Ціна: дешево Конта ти: 27-78-81 Дош для підло и. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

ДОСТАВКА

Ва он . Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 (050) 375-36-31 Ва он . Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Ванн чав нн , довжина 1,5 м, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (097) 210-95-37 Ват «Техноні оль». Ціна: 13,00 рн. Конта ти: (096) 504-30-47, (093) 702-18-82 Вироби з жерсті. Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33

Достав а самос идами ЗІЛ (6т), КамАЗ (12т), ДАФ (30т). Щебінь, пісо , відсів, ерамзит, рихта, вапно, тирса. Вивезення сміття, робота під е с аватором. Ліц. АВ №352344 від 18.07.2007 р. МТЗУ.

Конта ти: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26


№37 від 28 вересня 2011 ро ДОШКИ, БАЛКИ, КРОКВИ, РЕЙКИ УСІХ РОЗМІРІВ, СУХІ ТА СВІЖОСПИЛЕНІ. ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ШПУНТОВАНУ, ВАГОНКУ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 24-48-66, 43-96-67, (096) 242-26-61

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДАХУ

Дош и. Конта ти: (067) 360-10-88

ДОШКУ БУДІВЕЛЬНУ, КРОКВИ, БРУС (УСІХ РОЗМІРІВ), ВАГОНКУ, БЛОК-ХАУС, ДОШКУ ПІДЛОГИ. БРУС ЦИЛІНДРОВАНИЙ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 40-09-86, (098) 686-76-02, (094) 967-09-86 Дош для підло и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 (050) 375-36-31 Дош д бов , терміново. Ціна: 1 850 рн. Конта ти: (063) 125-36-16 Дош соснов , свіжоспилен . Ціна: 500 рн. Конта ти: (097) 269-75-37 Дош , с х , свіжоспилен , бал и, рей и, ро ви, бр с. Конта ти: 43-83-27, (067) 382-23-06 Дош . Конта ти: 43-24-46, 43-25-60, (050) 375-36-31 Дрова тверді, обріз и, достав а. Конта ти: (096) 539-56-72 ДСП, ламінован , рядов . Конта ти: 22-50-48 ДСП. Конта ти: 64-12-98, (0332) 78-72-74 Елементи де оративні, для х дожньо о оздоблення фасадів. Конта ти: 43-17-42, (096) 918-75-83 Європар ани. Ціна: 200 рн. Конта ти: (097) 890-33-41 pihotin@inbox.ru Єврор беройд. Ціна: 16,00 рн. Конта ти: (096) 504-30-47, (093) 702-18-82 Залізобетонні вироби. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Замаз «НАТОЛ» онсистентна, для висо онавантажених в злів, для обладнання харчової промисловості. Ціна: 187 рн. Конта ти: (095) 895-22-14, (063) 991-74-54

Металочерепиця Металочерепиця, металопрофіль, бітумна черепиця, дахові вікна, дахові водозливи, утеплювачі тел.: (0362) 43-19-54 (097) 421-75-17,

(098)970-54-64 Металочерепицю, біт мн черепицю, водостічні системи, сайдин . Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58, (066) 607-82-71

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ, УТЕПЛЮВАЧІ, ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ, МАНСАРДНІ ВІКНА, ДАХОВІ ДРАБИНИ, ГІДРОПАРОБАР’ЄРНІ ПЛІВКИ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (097) 186-84-06

ПІНОПЛАСТ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ, ЗА ЦІНОЮ ВИРОБНИКА, ДОСТАВКА ПО ОБЛАСТІ. КОНТАКТИ: 43-46-80, (067) 343-67-67 ПІНОПЛАСТ, КОМПЛЕКТУЮЧІ, ЗА ЦІНОЮ ВИРОБНИКА. ДОСТАВКА ПО ОБЛАСТІ. КОНТАКТИ: 43-46-80, (067) 343-67-67 ПІСОК БУДІВЕЛЬНИЙ, ЦЕМЕНТ М-500 В МІШКАХ, РІЧКОВИЙ, ВАПНО, ВІДСІВ, КЕРАМЗИТ, ЧОРНОЗЕМ, ЩЕБІНЬ. ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ, БУДІВЕЛЬНУ, ВОГНЕТРИВКУ ПОШТУЧНО. ДОСТАВКА. ВАНТАЖНИКИ. КОНТАКТИ: 40-02-05, (098) 866-01-99, (050) 563-61-36

ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ЧОРНОЗЕМ, ГЛИНУ. ВИВІЗ СМІТТЯ, КОПАННЯ КОТЛОВАНІВ. КОНТАКТИ:

Металочерепицю, металопрофіль. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Металочерепицю, сайдин , водостічні системи. Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Металочерепицю. Конта ти: (03653) 5-47-77, (098) 447-17-77 Металочерепицю. Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58

(067) 953-95-33 ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ВСІХ ФРАКЦІЙ, ВІДСІВ, КАМІНЬ БУТОВИЙ, ЧОРНОЗЕМ, ТОРФ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130. ВИВЕЗЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

Металочерепицю. Конта ти: 63-64-89, 63-64-86

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ВІДСІВ, ШУТЕР, МИТИЙ ПІСОК, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 ТОНН (САМОСКИД). КОНТАКТИ: (067) 492-90-53

Металочерепицю. Конта ти: 45-20-07, (063) 363-20-07, (063) 775-44-71 Металочерепицю. Конта ти: 62-56-96, (067) 380-21-09 Металочерепицю. Конта ти: 62-33-53, 22-68-56

Інстр мент б дівельний, малярний. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Металочерепицю. Конта ти: 63-52-77 (050) 339-45-75

Пісо , щебінь. 343-63-58

Кабель-провід. (096)286-84-16

Металочерепицю. Конта ти: (097) 273-43-58

Пісо . Конта ти: (067) 360-10-88

Конта ти:

Камінь б товий, щебінь в асортименті, пісо , це л б дівельн . Конта ти: (096) 539-56-72 Камінь б товий: відібраний вр чн та з механічним навантаженням. Достав а самос идами (ЗІЛ). Конта ти: (067) 360-20-96; (067) 134-72-26 Камінь природній для ландшафт , річ овий, вал ни, марм р, варцит, ремній, сланець, тремоліт, аль а та рихта для ро аріїв, водоспадів, альпійсь их іро . Конта ти: (067) 360-20-96 Камінь. Конта ти: (050) 200-64-64

Мінеральн ват , пінопласт. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Молдін . Г ртовня дерева. Світ са н. Мережа ма азинів. Конта ти: в л. Стариць о о, 37 а, 43-24-46, (050) 375-36-31 Онд лін та омпле т ючі. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Онд лін. Конта ти: 45-20-07, (067) 363-20-65

БЛОКИ ВІБРОПРЕСОВАНІ

КАМІНЬ

Конта ти:

(097)

Саморізи, дюбеля в асортименті. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Плити ПКЖ 6х1,5 м. Конта ти: (096) 221-04-49

Сендвіч-панелі. Конта ти: 63-64-89, 63-64-86

Плити ПКЖ, 6х1.5. Конта ти: (096) 221-04-49

Силі они (а рилові, санітарні, ніверсальні). Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Плити п стотні, перетин и. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 ПЛИТКУ ТРОТУАРНУ, ВІБРОЛИТУ, ПЛИТКУ ТРОТУАРНУ, ПРЕСОВАНУ ТИПУ «ЦЕГЛА» (ГІДРОМЕХАНІЧНЕ ПРЕСУВАННЯ), ПЛИТКУ ФАСАДНУ, ЕЛЕМЕНТИ БЛАГОУСТРОЮ. ПОСЛУГИ ВКЛАДАННЯ. КОНТАКТИ: 24-15-83, (067)363-23-92

трот арн . Конта ти: 22-42-93

Плит трот арн . Конта ти: (067) 360-10-88 Плит фасадн , 30/30 см, оричнева, 5 па ово . Конта ти: (067) 793-44-54 Плит ОСП. Ціна: 115,00 рн. Конта ти: 63-06-34, (096) 504-30-47

Камінь для оздоблення фасадів, інтер`єрів, амінів. Матеріали для ландшафтно о б дівництва т. (096) 307-28-79, К рчатова, 18 Д Керамзит, марм ров рихт , азобетонні бло и, шифер, щебінь, амінь, відсів, пісо . Конта ти: (0362) 27-98-98, (067) 362-27-90 КЕРАМЗИТ (НАСИПОМ, ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ МІШКИ, «БІГ-БЕГИ»). ФРАКЦІЇ 5-10 ММ, 10-20ММ, 20-40ММ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА САМОСКИДАМИ ВІД 5 ДО 60 М. КУБ. ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Керамзит. Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62 Керамзит. Конта ти: 43-42-75 Кератерм 2НФ. Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35 Клей для пінобло ів. Конта ти: 60-88-51, 60-88-52, (067) 392-50-74 Клей монтажний (а риловий, неопреновий). Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Клін ер. Конта ти: (0332) 78-34-64 Крихт марм ров . Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62 Кро ви. Конта ти: (067) 360-10-88 Ла и, фарби, леї. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Лиштв . Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (097) 360-45-50 Матеріали б дівельні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Конта ти: (096) 449-44-68 Онд лін. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Онд лін. Конта ти: (097) 273-43-58 Пар ет, д бовий, 1- о сорт . Ціна: 100 рн. за в.м. Конта ти: (097) 564-50-73 Пар ет. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60, (050) 375-36-31 Пиломатеріал обрізаний та необрізаний, дош столярної я ості (ясен, д б, вільха). Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Піддони. Конта ти: (067) 360-10-88

ПІДПОКРІВЕЛЬНІ ПЛІВКИ. ВІТРОБАР’ЄР ТА ЄВРОБАР’ЄР ЗА ЦІНОЮ ВИРОБНИКА. КОНТАКТИ: 63-61-99, (097) 587-91-99, (050) 435-13-55 Пінобло и сіх типорозмірів, прямі постав и із заводів. Конта ти: (067) 360-20-96, (067) 134-72-26

ПІНОБЛОКИ УСІХ ТИПОРОЗМІРІВ. ПРЯМІ ПОСТАВКИ ІЗ ЗАВОДІВ (МОЖНА МАЛИМИ ОБ’ЄМАМИ). КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Пінобло и. Конта ти: (067) 360-10-88 Пінобло и. Конта ти: 60-88-51 (067) 392-50-74 Пісо б дівельний, митий з достав ою. Ціна: 1,00 рн. Конта ти: 43-12-70 (067) 943-36-60

Металопрофіль, металочерепицю. Конта ти: (098) 447-17-77

Пісо , відсів, раніт, базальт, щебінь різних фра цій. Конта ти: (098) 580-99-03

Металопрофіль. Конта ти: (097) 273-43-58

Пісо , недоро о. Конта ти: 45-10-01, (067) 360-10-88

Сайдин . Конта ти: 45-20-07, (067) 363-20-65

Пісо . Конта ти: (050) 200-64-64

Плит

Новин а! Уні альні вібропресовані бло и: стовпчи и для пар анів (прямо тні, р лі), б дівельні бло и 26х20х40, 20х20х40, 10х20х40

19

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Плів и. Конта ти: 22-68-56, 62-33-53 Плінт с. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Плінт си, план и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 (050) 375-36-31 Подар ю це л бит . Рівне. Конта ти: (098) 070-76-28 Полі арбонат та вироби з ньо о: навіси, ш мозахисні озир и, по риття, теплиці. Конта ти: 45-41-52 Полі арбонат та вироби з ньо о: навіси, ш мозахисні озир и, по риття, теплиці. Конта ти: (067) 218-67-20 Полі арбонат та вироби з ньо о: навіси, ш мозахисні озир и, по риття, теплиці. Конта ти: 45-41-51 Полі арбонат. 273-43-58

Конта ти:

(097)

Системи водостічні. Конта ти: 63-64-89, 63-64-86 Системи водостічні. Конта ти: 62-33-53, 22-68-56 Сіт и само леючі (с ловоло но, флізелін). Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Сіт арм юч (до систем теплення). Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

СІТКУ МЕТАЛЕВУ, ЗВАРЮВАЛЬНУ, ПЛЕТЕНА «РАБИЦЯ». КОНТАКТИ: 43-12-81 (067) 725-12-81 Софіт, цо ольний сайдин , водостічні системи. Конта ти: 63-23-90, (098) 871-80-54, (093) 489-88-19 С міші с хі. Конта ти: (0332) 78-34-64 С хі б дівельні с міші: шпа лів и, лей для плит и, іпсо артон , вирівнюючі с міші, цемент. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Теплоізоляцію рід ерамічн . Ціна: від 67 рн. Конта ти: (056) 725-21-74, (050) 970-76-73, (067) 562-33-71 heating@ua.fm www.heating.inf.ua Тирсоплит . Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-32 ТОРФ НАСИПОМ ТА В МІШКАХ ДЛЯ С/Г. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ, КАМАЗ. ТОРФОБРИКЕТ ПАЛИВНИЙ НАСИПОМ, В МІШКАХ, ГУМАТИ, ОРГАНІЧНО-МІНЕРАЛЬНЕ ДОБРИВО, ТОРФ’ЯНІ ГРАНУЛИ. КОНТАКТИ: 63-78-83, (093) 715-55-88

ЦЕГЛУ БУДІВЕЛЬНУ: М-100, М-75. ДОСТАВКА, ВИВАНТАЖЕННЯ. КОНТАКТИ: 43-65-41, 5-20-03, (098) 829-55-41, (067) 927-02-45 Це л лін ерн . Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35 Це л лицьов , ерамічн черепицю, поризовані бло и, с хі с міші. Конта ти: (0332) 78-34-64

ЦЕГЛУ ЛИЦЮВАЛЬНУ СБК, ЄВРОТОН, ПРОКЕРАМ, БІЛА ЦЕРКВА, АПБ ЦЕГЛА (БОРЗНА), ЛІТОС, КЕРАМЕЙЯ, БЛОК КЕРАТЕРМ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (093) 577-99-11, (098) 246-32-12 Це л лицювальн . Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35 Це л М-75, М-100. Конта ти: (067) 360-10-88

Це л мар и М-75, М-100. Ціна: 1100 рн. Конта ти: 45-10-01, (067) 360-10-88 startbud@ukr.net Це л облицювальн «CRH Nuth», Голландия. Конта ти: (057) 750-83-50, (057) 760-24-20 Це л , 200 шт, с ловат . Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11

Черепицю біт мн , виробництва США, Канада, Бель ія. Конта ти: 63-61-99, (097) 587-91-99, (050) 435-13-55

Черепицю біт мн . Конта ти: (097) 273-43-58

Ущільнювач. Конта ти: 22-68-56, 62-33-53

Рей 2 м і 2,5 м . 1м рей и - 2 рн. Можливі зниж и при півлі вел. іль ості. Конта ти: (067) 382-06-10, (066) 777-41-05

Фанер водостій , різних товщин та розмірів. Конта ти: (067) 363-70-16

Рей . Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Фанер . Конта ти: (067) 363-70-16

Ринв водостічн . Конта ти: (095) 091-58-18 Сайдин , бло -ха з, шалів . Конта ти: 43-24-46, 43-25-60, (050) 375-36-31

Фанер ДВП, ДСП. 64-12-98, (096) 354-57-79

Конта ти:

Це л Білоцер івсь . Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35 Це л б дівельн , лицювальн . Конта ти: 45-04-36 (067) 462-50-09

Сайдин . Конта ти: 63-64-89, 63-64-86

Це л б дівельн , червон . Ціна: 1,00 рн., тор . Конта ти: 43-12-70 (067) 943-36-60

Сайдин . Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33

Це л лицювальн . Конта ти: (0332) 78-34-64

Штампований бетон. Конта ти: (095) 767-84-78 Шт ат р и і леї. Ціна: 70,00 Конта ти: (096) 504-30-47

рн.

ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ВСІХ ФРАКЦІЙ, ВІДСІВ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, КАМІНЬ РУЧНИЙ, МЕХАНІЧНИЙ, ТОРФ, ЧОРНОЗЕМ, ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130, ВИВЕЗЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

Щебінь, відсів, ранітний і базальтовий, пісо б дівельний митий, ерамзит, це л , шифер. Достав а по міст і області. Конта ти: 43-12-70, (067) 943-36-60

Цемент. Конта ти: (067) 360-10-88

Тр б на димохід, довжина 6 м. Конта ти: 64-03-55, (095) 627-10-70

шня . Конта ти: (067) 360-10-88

Штампований бетон, альтернатива бр ів и. Конта ти: (095) 767-84-78

Це л . Конта ти: (097) 554-28-18

Черепицю біт мн . Конта ти: 45-20-07, 22-23-05, (067) 363-20-65

Ра

Штампований бетон (альтернатива бр ів и). Конта ти: (095) 767-84-78

Щебінь ранітний, достав а. Ціна: 1,00 рн. Конта ти: (067) 943-36-60

Тр б азбестов , діаметр 100 мм. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48

Ра шня римсь ий. Конта ти: (096) 111-23-08

Шифер. Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62

Це л , рядов , М-75, М-100. Конта ти: (067) 462-50-09

Профнастил. Конта ти: 63-64-89, 63-64-86

Утеплювачі. Конта ти: 45-20-07, (067) 363-20-65

Шифер, цемент, р беройд, єврор беройд, ДВП, лист, профіль, онь и оцин овані, біт м. Достав а автотранспортом. Конта ти: (0362) 43-15-68, 69-08-60, (067) 527-24-08, (066) 794-29-77 tovvtpming@mail.ru www.ming.cat-in.net

Щебінь базальтовий, ранітний. Різні фра ції. Достав а самос идами (ЗІЛ). Конта ти: (067) 360-20-96; (067)134-72-26

Черепицю біт мн . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Утеплювач. Конта ти: 22-68-56, 62-33-53

ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

Це л , б дівельн , (червон , біл ). Конта ти: (097) 343-63-58

Торфо рихт . Конта ти: (067)360-10-88

Радіатори чав нні. Конта ти: (096) 300-99-30

ЧОРНОЗЕМ, ЗЕМЛЮ, ТОРФ, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130,

Це л М100. Конта ти: (067) 360-69-83

К е р а т е р м . Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35

Профнастил. Конта ти: 45-20-07, (067) 363-20-65

Шифер, б\в, 1.20х60, залишо 60 шт. Конта ти: (067) 362-65-66

ЧЕРЕПИЦЮ КЕРАМІЧНУ ROBEN, КОМПЛЕКТУЮЧІ ДО НЕЇ. КОНТАКТИ: (098) 868-28-97, (067) 462-50-09, (050) 378-26-00 Черепицю ерамічн та цементно-піщан . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Черепицю ерамічн . Конта ти: (0332) 78-34-64 Шифер плос ий. Конта ти: (067) 943-36-60 Шифер, б/в, хвильовий. Конта ти: (097) 305-83-14

ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ВІДСІВ, ПІСОК, МИТИЙ ПІСОК, ШУТЕР, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ 12 ТОНН (САМОСКИД). КОНТАКТИ: (067) 970-89-78 ЩЕБІНЬ, ПІСОК ФАСОВАНИЙ, В МІШКАХ, ТОННАМИ. ДОСТАВКА, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00 Щебінь. Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62 Щебінь. Конта ти: (067) 360-10-88 Щебінь. Достав а а/м ЗІЛ 6 т. Конта ти: (050) 200-64-64

2.2.2. К плю

Шифер, б/в. Конта ти: (097) 305-83-14

Армат р , 4-6 мм, 1 тенн . • Конта ти: 23-43-69, (098)

Шифер, б/в. Ціна: Недоро о. Конта ти: (097) 453-52-24

Бал и, б/в. Конта ти: (097) 781-94-41

522-84-99


20

ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ Б дівельне ришт вання. Конта ти: (096) 213-55-52, (067) 362-55-01 Б дівельні матеріали різні. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Ва он з липи. Конта ти: (097) 214-80-86 Дош и. Конта ти: (097) 781-94-41

ДУБ СТАРИЙ, ДОШКУ, БРУС ДУБОВИЙ ЗІ СТАРИХ БУДИНКІВ. ЦІНА: ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. КОНТАКТИ: (067) 671-34-84 К н , онтейнер або ва ончи . Конта ти: (093) 878-16-16 Панелі пере риття, дерево. Конта ти: (067) 114-32-80 Плити пере риття, п стотні ПК 4,8м х 1,5м та ПК 4,8м х 1,2м. Конта ти: (098) 043-69-59 Це л . Конта ти: 473 474 475 476 477 Шифер, б/в. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Шифер, б/в. Конта ти: (067) 732-43-06 Шифер, хвильовий, малий та вели ий. Конта ти: (097) 305-83-14

Оздоблювальні матеріали 2.3.1. Продам Плит трот арн , фасадн , • бордюри, водозливи, парапети, риш и на стовпчи и. Можлива достав а. Конта ти: 43-03-30, (096) 606-22-98

Бр ів базальтов . Конта ти: (067) 738-21-96 Ванн а рилов з новоб дови. Конта ти: 62-17-45, (068) 568-14-76 Вироби з жерсті, профІльовані настили, водостічні системи Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Де оративн ранітно-марм ров шт ат р «Сіл от-сто н» 25 / відро. Конта ти: (066) 235-83-50

КРИХТУ МАРМУРОВУ РІЗНИХ КОЛЬОРІВ: МОЗАЇЧНУ, ЛАНДШАФТНУ, ФАСАДНУ. КАМІНЬ ЛАНДШАФТНИЙ. РІЗНІ ФРАКЦІЇ. ДОСТАВКА, ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Пар ани. Конта ти: (067) 360-10-88 Пар ет д бовий, новий, 10,2 в.м. Конта ти: (096) 954-44-39, (097) 859-44-55 Підві оння вн трішні. Конта ти: (097) 353-19-76 Пінопласт та омпле т ючі, за ціною виробни а, достав а по області. Конта ти: 43-46-80, (067) 343-67-67 Плит лицювальн , вир-ва Ю ославія, нов , 15х15 см. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

ПОЛІКАРБОНАТ (РІЗНОКОЛЬОРОВИЙ, ПРОЗОРИЙ ПЛАСТИК) ДЛЯ НАКРИТТЯ БАЛКОНІВ, ТЕПЛИЦЬ, АЛЬТАНОК, КОЗИРКІВ. КОНТАКТИ: 43-63-74, (067) 760-04-25 Поролон. Конта ти: 64-12-98, (0332) 78-72-74 Рід і шпалери, те стильні, від виробни а. Нат ральна сировина „По риття, що дихає”(шерсть, шов , бавовна, целюлоза); е оло ічно чисте по риття (більше 1000 видів); Конта ти: (066) 235-83-50 Ролети бамб ові. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76

САЙДИНГ (РОСІЯ, КАНАДА, ПОЛЬЩА), СОФІТИ, ВАГОНКА ПВХ (ЗОВНІШНЯ ТА ВНУТРІШНЯ), ЛИСТИ ПОЛІКАРБОНАТНІ, ОНДУЛІН, БЛОКИ СТІНОВІ ПІД «РВАНИЙ КАМІНЬ», УТЕПЛЕНІ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (097) 186-84-06 Сайдин , пласти ов ва он , де оративні панелі ПВХ. Конта ти: 63-23-90, (098) 871-80-54, (093) 489-88-19 Сайдин . Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58 С лобло и, б/в. Конта ти: (096) 213-55-52, (067) 362-55-01

СПЕЦЕМАЛІ: ХС, ХВ, ЕП, КО, МЛ, АНТИКОРОЗІЙНІ, ТЕРМОСТІЙКІ. РОЗЧИННИКИ: Р-4, Р646, Р-647, УЙАТ-СПІРИТ, СОЛЬВЕНТ, ОЛІФА. ГРУНТИ, ЕМАЛІ: ГФ, ПФ, НЦ. ЛАКИ СТОЛЯРНІ: НЦ, ПУ. ДИСПЕРСІЯ ПВА. КОНТАКТИ: 69-06-85, 26-34-72 Фанер . Конта ти: 64-12-98, (0332) 78-72-74

№37 від 28 вересня 2011 ро

ТЕПЛОВЕР ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНУ ШТУКАТУРНУ СУМІШ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ, ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА ПІДГОТОВКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ДЕКОРАТИВНІ ШТУКАТУРКИ. КОНТАКТИ: 40-05-60, 43-67-59 WWW.TEPLOVER.COM.UA Фанер , 64-12-98

ДВП,

ДСП.

Конта ти:

м. Л ць од (0332), (03322)

Кр и для заточ вання дис ових пил для різ и деревини, ДВП и ДСП. Конта ти: (050) 339-32-21

Бр ів «це лина», 150 в. м, можливо по частинах. Ціна: 60 рн./ в. м. Конта ти: 095-384-50-03 Бр ів , б/в, можливо частинами. Конта ти: 099-493-77-52 Бр ів , поребри и, відливи, даш и на стовпчи и, парапети різних розмірів та різно о ольор . В л. Запорізь а, 37 (р-н Теремно). Конта ти: 050-876-19-79, 290-270 Ва он соснов , 8-10 в. м, недоро о, терміново. Конта ти: 78-29-72 Ват мінеральн , залиш и. Конта ти: 050-725-84-19 Ковані рати на ві но, 124х135, недоро о. Конта ти: 050-590-42-32 Кован лав , довжина 1,60. Конта ти: 72-58-52, 050-928-15-45 Металочерепицю, металопрофіль, омпле т ючі різних раїн-виробни ів. Заміри, ошторис, низь і ціни, без оштовна достав а. Конта ти: 050-701-51-57 Металочерепиця та профнастил польсь о о виробни а. Конта ти: 096-903-54-29

Л і с а б дівельні. Конта ти: (067) 686-58-64 Металош ачі. Конта ти: 68-05-72 (097) 272-76-03 Молото пневматичний, відбійний, МОП 3, б/в. Конта ти: (050) 375-49-94

Ножиці для метал . Конта ти: (095) 844-57-27 Ножиці садові. 363-88-06

Конта ти:

(050)

Ришт вання б дівельне, боч и для ашення вапна, ящи для розчин , балони пропанові. Конта ти: (067) 686-58-64 Ришт вання б дівельне, боч и для ашення вапна, ящи для розчин , решіт а водозливна в лична. Конта ти: (067) 686-58-64 Свердла, б ри. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Тр би ПВХ, 14 мм. Конта ти: (094) 966-02-68 Т р б дівельн , 5 м висота, розбірна, с ладається в одн лінію на 6 м. Ціна: дешево. Конта ти: (095) 909-38-68

Плінт си, для стелі, нові та б/в, для підло и, в омпле ті з ріпленням. Конта ти: 75-06-36

Ф ано , на 400 мм, довжина стола 2.5 м, 4 ножі на вал , 3- іловатний дви н. Конта ти: (096) 414-60-58

Рам для бал она, зас лена, б/в, 200х160. Ціна: 500 рн. Конта ти: 097-502-82-02

Ящи для розчин . Конта ти: (067) 686-58-64

м. Л ць од (0332), (03322)

Се ції о орожі, з жовтої армат ри, або обміняю на зерно, ц ор. Конта ти: 099-243-37-80 Сіт мас вальн , 3х6 м. Конта ти: 097-107-92-34 77-00-51,

Бетонозміш вач на 220 Вт, б/в. Конта ти: 095-590-85-50

С ло для теплиці. Конта ти: 28-23-68 С ло, 2 мм, 3 мм, можливо на теплицю. Конта ти: 097-184-71-36

2.3.2. К плю Фанер ламінован , 8 мм, для • бетонної опал б и. Конта ти: 23-43-69, (098) 522-84-99

Ліноле м, б/в. Конта ти: (097) 246-04-75 Металочерепицю. Конта ти: (097) 781-94-41

Будівельні інструменти та обладнання

Газ, опалення, водопостачання

Мотобло и. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Плит облицювальн , 15х15 см. Конта ти: 72-55-20

Сіт . Конта ти: 066-233-86-51

РИШТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНІ З НАСТИЛАМИ. КОНТАКТИ: 22-24-80, (067) 603-71-90

Бетонолом автономний-р йнівни . Конта ти: 099-048-81-13

2.5.1. Продам

Фільтри для води: механічні, знезалізнення, видалення на ип , отримання питної води. Конс льтації, підбір, достав а, встановлення, сервіс. Конта ти: (067) 179-31-02 Балон азовий. Ціна: 150 Конта ти: (097) 374-18-25 Балон исневий Конта ти: 5-78-88

з

ред

рн.

тором.

Балон исневий. Конта ти: (067) 584-93-35 Бані. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Батареї опалення, недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Батареї чав нні для азово о опалення, 7 ребер. Ціна: 200 рн. Конта ти: 28-96-33 Батареї чав нні, б/в. Ціна: 15 рн/ребро. Конта ти: (067) 239-15-32 Батареї чав нні, б/в. Конта ти: (096) 334-91-74 Болер, Німеччина, б/ . Конта ти: 63-61-67 Ванн , б/в, 1.5м, металев . Ціна: 100 рн. Конта ти: (097) 392-63-89 Ванн , в хорошом стані, розмір 150х70. Конта ти: (067) 790-91-30

Боч для варіння смоли. Конта ти: 067-289-24-20

Водоспади, ас ади, фонтани, альпінарії, розарії. Конта ти: (067) 255-01-85, (067) 738-21-51

Віброверстат для ви отовлення бло ів, 20х20х40, та інші. Конта ти: 050-015-88-26

Водоспади. Конта ти: (067) 255-01-85, (067) 738-21-51

Віброверстат для ви отовлення шла обло ів, відсівобло ів, ерамзитобло ів. Конта ти: 067-787-87-59, 095-911-79-18 Гембляр , 400 мм, стіл 2500 мм, 4 леза, осий вал, 3 Вт, недоро о. Конта ти: 093-708-09-79

Встановлення опалювальних систем і сантехні и. Конта ти: (097) 668-24-48 Гідро- та пароізоляцію. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Гріл -автомат до азової печі. Ціна: 450 рн. Конта ти: 28-96-33

Дриль, нова. Конта ти: 050-236-52-42

Еле тронасоси, насосне обладнання. Конта ти: 61-09-23, 62-20-33, 63-08-01

Еле тродриль, 600 вт, патрон 16 мм. Конта ти: 25-43-74

Еле тронасоси. Конта ти: 61-09-23, 62-20-33, 63-08-01

Еле трозварювальний Конта ти: 095-875-96-92

апарат.

Еле трообі рівачі, б/в. Конта ти: (067) 797-89-20

Бензо енератори. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Інстр менти слюсарні, нові. Конта ти: 24-07-14

Еле тротермос, на 3.8 л. Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-25

Бензопили. 26-65-08

62-01-55,

Компресор для фарб вання (недоро о). Конта ти: 095-022-19-28, Дмитро

Колон и азові. Конта ти: 28-24-76

Бензопил «Штіль», нов . Конта ти: (063) 625-18-64

Новий форматно-роз рійний верстат для розпил ДСП. Конта ти: 095-642-06-81

2.4.1. Продам Конта ти:

Бензопил , в робочом стані. Конта ти: (095) 910-02-59 Бетонозміш вач, 0.3 б.м., 380 В. Конта ти: (067) 686-58-64 Бетонозміш вач. Конта ти: (096) 733-56-94 Бетонозміш вачі. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Боч и для вапна. Конта ти: (067) 686-58-64 Верстат форматно-роз рійний з підрізною пилою, для роз рою плит ДВП., недоро о. Конта ти: (093) 708-09-79 Верстат фрезерний з р хомою арет ою, вал 32 мм., три швид ості, дви н 3 Вт. Конта ти: (093) 140-85-55

Патрони до то арних стан ів, 160-200 діаметрів. Конта ти: 25-37-32 Поздовжньо-розпилюючий верстат, довжина станини 6,5 м, дви н 4 Вт. Конта ти: 050-702-89-35 Р чн

пил

. Конта ти: 24-39-31

Станцію для виробництва пінобетон , хороший стан. Конта ти: 098-549-49-72 То арний верстат 1 К 62, ідеальний стан. Конта ти: 068-109-38-61 То арний верстат 1 К. Конта ти: 050-940-25-24 Тр боз инач, діаметр 30 мм, пот жність 1,1 Вт. Конта ти: 096-456-88-36

.

Тр боріз для пласти ових тр б, новий. Конта ти: 050-236-52-42

Гембляр , ширина 400 мм., довжина 2,5 м., 4 ножі, осий вал, 5000 обертів, дви н 3 Вт. Конта ти: (093) 140-85-55

Форми, б/в, (в добром стані), для ви отовлення бр ів и та «рвано о» аменю, або обміняю на цемент. Конта ти: 050-876-19-79, 290-270

Верстат ф вальний, цир Конта ти: (098) 293-46-95

ляр

Генератор Forester EC 5500. Конта ти: (063) 264-27-44 Дюбелі, за леп и, ай и, болти, винти, ан ери. Конта ти: 43-03-36, (063) 635-52-30, (098) 128-96-85 Еле тропаяльни ЭПСН Конта ти: (066) 180-07-85

25/220

Заточний верстат для ножів. Конта ти: (093) 708-09-79 Інстр мент, р чний. 62-01-55, 26-65-08

Конта ти:

Фарб чорн , с х для бетон . Конта ти: (097) 554-28-18, (050) 155-37-87

Інстр менти, інвентар осподарчі товари. В широ ом асортименті. Конта ти: в л. Соборна, 36, (0362) 62-01-55, 26-65-08

Ф рніт р . Конта ти: 64-12-98, (0332) 78-72-74

Інстр менти, інвентар, осподарчі товари. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Шпалери паперові. Конта ти: 28-96-33

Кріплення. Конта ти: 22-68-56, 62-33-53

Цир

ляр

. Конта ти: 096-694-46-39

Колон азов «Термет 0089», б/в, Польща, хороший стан. Ціна: 500 рн. Конта ти: 23-14-05, (098) 486-97-17 Колон азов (097) 392-63-89

«Юн ер». Конта ти:

Колон азов в робочом Конта ти: 63-70-87

стані.

Колон азов , б/в. Конта ти: (067) 797-89-20 Колон 733-35-00

азов . Конта ти: (097)

Конве тор, 2.0 Вт, таймер, вентилятор, до 20 в.м. Конта ти: (097) 971-13-36 Котел азовий «Рiвнетерм-32В», в хорошом стані. Конта ти: (067) 900-68-28 Котел азовий «ЭФЕКТ-29». Конта ти: (067) 492-41-41 Котел азовий АГВ-80. Ціна: 850 рн. Конта ти: 28-96-33 Котел азовий АОГВ-11,5, Донець . Конта ти: (050) 235-01-25 Котел дво онт рний, б/в, потреб ючий ремонт . Конта ти: (067) 797-89-20 Котел еле трично о опалення. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

2.4.2. К плю

Котел КС-ТГ-16, стальний . Газ і тверде паливо. Конта ти: (050) 339-39-09

Фрезерний верстат із шипорізною арет ою (р хомим столом). Конта ти: (096) 744-92-49

Котел на тверде паливо, новий, або б/в. Конта ти: (098) 503-63-39

2.4.3. Здам в оренд

Котел Рівне-КЧМ, б/в, або нижні дверцята до ньо о. Конта ти: (093) 693-25-55

Б дівельне ришт вання. Конта ти: 20-45-79, (097) 435-94-65

Котел твердо-паливний, «Клівер», 14 Вт. Ціна: 2300 рн. Конта ти: (097) 865-45-33

ОРЕНДА РИШТУВАНЬ. КОНТАКТИ: 45-45-05, (067) 606-60-26, (050) 879-69-26

Котел твердопаливний. Конта ти: (067) 382-39-83 Котел, 2- онт рний, Конта ти: 43-40-40

«Херман».

Котел, КЧМ-4М. Конта ти: (096) 735-14-04


№37 від 28 вересня 2011 ро Котел. Конта ти: (098) 517-80-99 Котли азові та на твердом паливі. Конта ти: 63-38-36, (067) 362-00-93

КОТЛИ ГАЗОВІ, КОНВЕКТОРИ (ІМПОРТНІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ). КОНТАКТИ: (0362) 63-38-36, (067) 362-00-93 Котли азові. Конта ти: 28-24-76 Котли твердопаливні для опалення промислових і поб тових об’є тів. Конта ти: (098) 123-11-05, (098) 638-15-59 Domtepla-1@bk.ru www.domtepla.com.ua Котли твердопаливні. Конта ти: (03622) 5-60-38, (067) 359-84-11, (050) 435-03-57 Котли, ні альні, твердопаливні, поб тові та промислові. Конта ти: м. Рівне, в л. Стариць о о, 45. (03622) 5-60-38, (067) 359-84-11, (050) 435-03-57 www.retra.com.ua Котли: азові, еле тричні, твердопаливні різних виробництв. Конта ти: (097) 645-46-36 www.teplosfera.com

ЗВАРЮВАЛЬНІ АПАРАТИ

фарб вання, шт ат рення, стяж а, іпсо артонні роботи. Я ість і професійна швид ість. Конта ти: 28-74-65, (096) 864-04-15

М р вання б дин ів, • пере ородо , р бо , пар анів.

Виробництво зварювальних, інверторних апаратів, з ідно Європейсь ихвимо ІЕС60974-1:2000. Гарантія 18-36 міс. ТзОВ «Техмі »

Конта ти: м. Рівне, в л. К рчатова, 18ж, т. 64-30-12 Еле тромотор 3-фазний. тип ВАО-21-4У, виб хозахищений 1,1 Вт, 1410 об/хв. Конта ти: (097) 645-75-73 Лампи енер озбері аючі. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Обладнання еле трозварювальне. Конта ти: 60-91-02, (050) 375-08-18, (099) 020-35-33 Провід мідний та пристрій для за оряння по дерев . Конта ти: 26-47-68 Розет и, вими ачі. 62-01-55, 26-65-08

Мий , з раном, Німеччина. Конта ти: 63-79-68 (063) 592-61-06 Насос риничний, «Каштан». Ціна: 150 рн. Конта ти: (097) 865-45-33 Обі рівачі дизельні, б/в. Конта ти: (067) 797-89-20 Паро-, ідроізоляцію. Конта ти: (097) 273-43-58 Плити азові. Конта ти: 28-24-76 Плит азов , 3- амфорн , б/в, в хорошом стані. Конта ти: 28-74-21, (098) 937-35-39 Плит азов , в хорошом стані. Ціна: Недоро о. Конта ти: 23-39-78 (097) 101-63-60 Радіатори опалення, чав нні, нові, б/в. Конта ти: (097) 305-83-14 Радіатори чав нні, б/в, недоро о. Конта ти: (066) 714-56-30, (067) 303-15-64 Радіатори чав нні. Конта ти: (096) 497-22-29 Радіатори, б/в. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73 Радіатори. Конта ти: 28-24-76 Са ни. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Системи водостічні. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Тепло-, зв оізоляцію. Конта ти: (097) 273-43-58 Теплоізоляцію. Конта ти: 63-64-89, 63-64-86 Т и т а н на тверде паливо, новий. Конта ти: (098) 503-63-39 Титан на тверде паливо. Конта ти: (098) 503-63-39 Тр би, стальні, різних діаметрів Конта ти: 43-69-87 Умивальни , б/в, відмінном стані. Конта ти: (097) 392-63-89 Фільтри для очист и води, сіль таблетован . Конта ти: (067) 334-61-14, (066) 068-74-01 Фонтани. Конта ти: (067) 255-01-85, (067) 738-21-51

2.5.2. К плю

Радіатори, б/в. Доро о. Конта ти: 43-22-72, (097) 063-49-42 Батареї, нові, б/в. Конта ти: (099) 742-96-73 Ванни, чав нні, старі. Конта ти: (067) 124-34-69 Ванни. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11 Колон и азові, б/в. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73 Котел для варіння харчів. Конта ти: (050) 498-23-42 Котел КЧМ. Конта ти: (099) 742-96-73 Котли КЧМ-4М, Рівне, нові та б/в. Конта ти: (03657) 3-12-60, (098) 503-63-39, (067) 888-90-55 Котли на твердом паливі, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05 Радіатори опалення, нові. Конта ти: (067) 888-90-55 Т и т а н на тверде паливо, новий. Конта ти: (098) 503-63-39, (067) 888-90-55

Електрообладнання 2.6.1. Продам Апарат зварювальний ВД-400У1, робочий стан. Ціна: До овірна. Конта ти: 68-08-33, (097) 811-17-79 Еле троди, дріт зварювальний. Конта ти: 60-91-02, (050) 375-08-18, (099) 020-35-33 Еле трод хов , «Зан ссі», нов . Конта ти: (098) 476-00-04 Еле трозварювальне обладнання. Еле троди, дріт зварювальний, а сес ари, матеріали для зварювання та поріз и. Конта ти: м. Рівне, в л. Київсь а, 11, 60-91-02, (050) 375-08-18, (099) 020-35-33

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, ПОСЛУГИ ладання • Шт ат рення по «мая ах», • Лицювання,шпа влювання, ламінат , шпа лювання, лицювання

Конта ти:

2.6.2. К плю Еле тродви ни, ред тори і моторред тори. Конта ти: (067) 528-70-42 Еле тродви ни, ред тори, мотор-ред тори, балони пропанові, б/ в. Конта ти: 28-14-75, (067) 528-70-42

Бетонні (стяж а, ф ндамент) та по рівельні роботи. Євроремонт. Конта ти: (097) 712-62-17

всі види робіт «під люч». Конта ти: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

Нанесення ш би різних відтін ів по тепленню, шт ат ренню. Я існо, швид о. Власне ришт вання. Утеплення. Шт ат рення. Конта ти: (097) 561-66-95

Обшивання б дин ів сайдин ом, ва он ою, підсофіти, ринви. Утеплення фасадів пінопластом, мінватою, нанесення ороїд . В ладання столяр и, пар ет , ламінат, пар етна дош а. Монтаж са н. Конта ти: (096) 474-28-82

По рівельні роботи єврор беройдом, всі види робіт, стяж а, прайм вання, встановлення виробів із жерсті, достав а матеріалів, форма оплати б дь-я а. Конта ти: (067) 179-99-75

Послуги 2.7.1. Ремонтно-б дівельні

Посл и, про ат, оренда відбійно о молот а. Конта ти: (098) 370-18-86

Професійне м р вання амінів, Бетонні роботи, наливні, • • ман алів, встановлення топо та їх технічні та штамповані бетонні під лючення, оздоблення підло и. Конта ти: 23-43-69, (098) 522-84-99

Бляхарсь і • ви отовлення,

посл и: встановлення водостічних, вентиляційних систем; лицювання бляхою, обшивання оминів, ремонт і фарб вання дахів. Конта ти: 64-34-82, (050) 375-20-04

марм ром, природним аменем, ранітом, я існо. Конта ти: (097) 398-22-73, (066) 773-96-78

Б дівельні роботи: залив а ф ндаментів, м р вання, шт ат рні роботи, іпсо артон, стяж а, по рівля, сайдин , армстрон . Конта ти: (098) 293-46-95

Ремонт • офісів, всі

вартир, б дин ів, види ремонтнооздоблювальних робіт. Форма оплати б дь-я а. Конта ти: (067) 179-99-75 Утеплення фасадів б дин ів пінопластом, мінватою. Власні ришт вання. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

В ладання пар ет та інших видів дерев’яної підло и. Я існе шліф вання, оздоблення. Реставрація, ремонт старих по риттів. Конта ти: (067) 360-76-59

Шліф вання пар ет підло и, фанери, шпа лювання, ла вання. Конта ти: (098) 374-46-97

старо о шифер , шиферних дахів, ремонт шиферних по рівель. Конта ти: (067) 179-99-75

• •

Шліф вання пар ет та інших видів дерев’яної підло и. Швид о. Я існо. Конта ти: (067) 360-76-59

23-10-00, (066) 220-43-29

ро в’яної сайдин , водозливної системи, ремонт дахів металочерепицею, онд ліном, шифером, профілем, теплення дахів, недоро о, я існо. Конта ти: (097) 561-41-57

Встановлення шп нтованої • дош и, ламінованої підло и,

обшивання ва он ою всіх типів, бло -ха сом, сайдин ом, теплення фасадів пінопластом, мінеральною ватою. Конта ти: 64-58-45, (067) 363-37-87, (050) 515-58-06

Клеєння шпалер всіх видів, професійно, шпа лювання стін, стель та від осів, фарб вання, вели ий досвід роботи. Конта ти: 43-59-16, (097) 587-91-84

Лицювання плит ою стін і • підло и, я існо, арантія. Конс льтація без оштовна. Конта ти: 62-18-12, (097) 934-83-67 Лицювання плит ою, • встановлення сантехні и, заміна

тр б на пласти ові, в ладання ламінат , стяж а. Конта ти: 62-21-59, (067) 856-44-34

БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНІ РОБОТИ. ГІПСОКАРТОН, ПІДВІСНІ СТЕЛІ, ЛИЦЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, ЛАМІНАТ, ПАРКЕТ, ВАГОНКА, ПІДВІСНІ СТЕЛІ, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ВЛАСНЕ РИШТУВАННЯ, МУРУВАННЯ ТОЩО. КОНТАКТИ: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25 БУДІВНИЦТВО ВІД НУЛЬОВОГО ЦИКЛУ: ФУНДАМЕНТИ, СТІНИ, ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ, ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ОПОРЯДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ. ТАКОЖ НАДАЄ ПОСЛУГИ ГЕНПІДРЯДА. ПОСЛУГИ АВТОКРАНА. ЛІЦ. АВ №406695 ВІД 22 КВІТНЯ 2008 Р. КОНТАКТИ: (067) 360-00-76

ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, НІШ, АРОК, ПРОМІЖКІВ. ОТВОРИ ПІД КОНВЕКТОР, КАНАЛІЗАЦІЮ, ВЕНТИЛЯЦІЮ, ВОДУ, ОПАЛЕННЯ, ГАЗ. ЗБИВАННЯ ШТУКАТУРКИ, ПЛИТКИ, ПАДУГ, ЗНЯТТЯ НАБІЛУ ЗІ СТЕЛІ. КОНТАКТИ: 22-40-71 ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ КАРКАСІВ, СХОДОВИХ МАРШІВ, НАВІСІВ З ПОКРИТТЯМ, ПОЛІКАРБОНАТОМ (ПЛАСТИКОМ), ВОРІТ, СЕКЦІЙ, ОГОРОЖІ, ТА ІН. МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ. КОНТАКТИ: 22-24-80, (067) 603-71-90

Ландшафтний дизайн. Конта ти: (097) 583-61-70 (067) 255-01-85, (067) 738-21-51

МОНТАЖ ГІПСОКАРТОНУ, ВАГОНКИ, ЛАМІНАТУ, ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ШТУКАТУРЕННЯ, СТЯЖКИ ТА ІНШЕ. КОНТАКТИ: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05, (093) 622-76-30 М р вання, ремонт амінів, ман алів, р бо . Встановлення топо та їх під лючення. С ладання прое т та оздоблення марм ром, ранітом, пісчани ом. Ціна: від 3000 рн. Конта ти: (066) 773-96-78, (097) 398-22-73 volodya118@mail.ru

фарб вання, лицювання ранітом, стяж и, шт ат рення та інше. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05, (093) 622-76-30

НАДАМ ПОСЛУГИ ДОСВІДЧЕНОГО ВИКОНРОБА. КОНТАКТИ: (067) 360-00-76

леєння ба етів і шпалер. Конта ти: 60-97-75, 24-25-17, (097) 222-37-67

Під отов а стін до лицювання, вибивання отворів стінах, демонтаж підло и, заливання стяж и, шт ат рення, шпа лювання стін і стелі. Конта ти: (096) 307-56-62

Шпа лювання, іпсо артонні • роботи, в ладання ламінат ,

В ладання, шліф вання • пар ет , реставрація пофарбованої • Шпа лювання, фарб вання підло и під ла . Конта ти: стель і стін, вапняна побіл а, Влашт вання • системи, ва он и,

БРИГАДА ВИКОНУЄ ВСІ ВИДИ БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНИХ РОБІТ: ВЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ, ЦЕГЛЯНА КЛАДКА, ШТУКАТУРКА, БЕТОННА СТЯЖКА, ЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, ГІПСОКАРТОННІ РОБОТИ, ШПАКЛЮВАННЯ ТА ФАРБУВАННЯ. КОНТАКТИ: (067) 360-00-76

строп вання, теплення, ринви. Всі види робіт, швид о, я існо. Форма оплати б дь-я а. Конта ти: (067)179-99-75

Чист а • фарб ваня

старо о пар ет , ламінат, підло а, пар етна дош а, монтаж сайдин . Утеплення пінопластом, ороїд, баране . Монтаж са н. Конта ти: (096) 300-33-35

27-74-11, (096) 289-01-80

Встановлення ва он и, облицювання плит ою, іпсо артон, шт ат рення, шпа лювання, встановлення сантехні и. Повний, част овий ремонт приміщень, вартир, б дин ів. Конта ти: 63-07-65, (067) 173-47-84 evgen250977@mail.ru

аменю, встановлення поребри ів, водозливів, трамб вання віброплитою. Висо а я ість, арантія. Конта ти: (097) 385-99-22, (067) 362-12-08

В ладання пар ет • х дожньо о, щитово о, реставрація

(097)477-65-63

Відновлення від осів. Конта ти: 24-91-97, (098) 259-43-17

В ладання бр ів и, • • трот арної плит и, нат рально о

Шт ат рення стін, стяж а, • професійно. Конта ти: 20-42-57,

Ремонт дахів єврор беройдом. Всі види робіт: стяж а, прайм вання, встановлення виробів із жерсті. Достав а матеріалів. Форма оплати б дь-я а. Конта ти: (067) 179-99-75

Бри ада б дівельни ів • Ремонт дахів шифером, ви онає всі види б дівельних • онд ліном, металочерепицею, робіт від ф ндаментів «під люч», вн трішні роботи б дь-я ої с ладності. Конта ти: (098) 821-59-64, Юрій.

Шт ат рення стін, від осів, по «мая ах», німець а техноло ія, німець а я ість. Ви отовлення розчин можливо на б дівництві. Конта ти: 43-89-58, (097) 033-86-24

Надійний та висо оя існий • ремонт вашої оселі, європейсь а • Шт ат рення, заливання я ість робіт та с часні техноло ії, стяж и, лицювання. Конта ти:

По рівельні роботи шифером, онд ліном, металочерепицею, с ропил а, теплення, ринви. Всі види робіт. Швид о, я існо. форма оплати б дь-я а. Конта ти: (067) 179-99-75

Осцило раф, вольтметр. Конта ти: (067) 699-92-11

плит ою, іпсо артон. Конта ти: (098) 374-46-97

Шпа лювання, фарб вання, •леєння шпалер, оброб а від осів. Конта ти: 5-03-01

Шт ат рення «по мая ах» •іпсовою шт ат р ою машинним способом. Не потреб є подальшо о шпа лювання. Конта ти: (096) 754-52-68, (050) 074-58-88

Шт ат рення під «мая и», стяж а, іпсо артон. Конта ти: 20-42-57, (097) 477-65-63

Шт ат рення, лицювання, стяж а. Конта ти: 45-43-23

ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ ТА ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ЄВРОРУБЕРОЙДОМ (ГАРАЖІВ, БАЛКОННИХ КОЗИРКІВ, ЖИТЛОВИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ). ЯКІСТЬ ГАРАНТОВАНА. КОНТАКТИ: 43-08-27, (050) 231-22-12, (067) 360-28-15 Під отов а стін до лицювання, демонтаж підло и, вибивання отворів стінах, шт ат рення та шпа лювання стін і стелі, заливання стяж и на підло . Конта ти: (096) 307-56-62 Ремонт Ро в, то арні та фрейзерні роботи. Конта ти: (067) 476-70-60

21


22

№37 від 28 вересня 2011 ро

БУДІВЕЛЬНІ ПОСЛУГИ

Еле трозварювальні посл и, • ви отовлення металевих

онстр цій та металевих виробів, різної с ладності. Я існо та за дост пними цінами. Конта ти: 43-14-75, (098) 473-30-80,

БАЛКОНИ «ПІД КЛЮЧ». КОНТАКТИ: 63-32-02, (093) 755-69-27 Виробництво металопласти ових ві он та дверей. Конта ти: (0362) 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Виробництво металопласти ових ві он та дверей. Конта ти: 61-75-45, (096) 585-99-29, (067) 362-38-63 КОВАНІ ВИРОБИ, ВОРОТА, ПАРКАНИ, РЕШІТКИ НА ВІКНА, НАВІСИ НАД ДВЕРИМА, ХУДОЖНЯ КОВКА ПІД ДЗЕРКАЛА, СТОЛИКИ, ЛІЖКА, СВІТИЛЬНИКИ, ЛЮСТРИ. ЗДІЙСНЮЄМО ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ. КОНТАКТИ: 23-70-08, (067) 362-45-44

ХУДОЖНІ КОВАНІ ВИРОБИ. КОНТАКТИ: 63-32-02, (093) 755-69-27

2.7.3. З встановлення В ладання трот арної плит и, • встановлення бордюр, поребри ів,

водовідливів. Механічне влашт вання основи. Роботи ви он ємо професійно, я існо з арантією. Конта ти: (063) 648-59-20, (097) 388-71-74

В ладання, шліф вання, • ла вання б дь-я их видів

пар ет , встановлення столяр и, ва он и, сайдин , пар етної дош и, овролін , ліноле м . Конта ти: 5-34-83, 62-24-92 (066) 377-66-57

Встановлення ва он и, іпсо артон , ламінованої підло и, підвісної стелі, шпа лювання, шт ат рення, теплення. Конта ти: 5-60-52 (098) 625-00-48

Встановлення зміш вачів • приховано о монтаж , вб дованих

бач ів, ідромасажних ванн та ідробо сів. Конта ти: (067) 179-31-02

Встановлення сантехні и, • заміна водопровідних тр б та

аналізацій, онс льтації майстра. Конта ти: (098) 370-18-86

Встановлення систем опалення, водопроводів, аналізації, насосних станцій, свій або матеріал замовни а, роботи азозварювальні, ліц. МРРТБУ АВ №458522 від 10.02.09 р. Конта ти: 43-18-49, (097) 817-79-17

Встановлення та ремонт • сантехні и, заміна металевих тр б

АВТОВИШКА

Посл и автовиш ами АП-17 видвижна, АГП-22 лі тьова; автораном, е с аватором, самос идом

т. 62-97-81, 64-31-05, 43-04-72, (067) 362-30-54 Посл и з б дівельних та оздоблювальних робіт. Конта ти: 22-65-75, (067) 947-72-29 Ремонт вартир. Конта ти: (096) 343-09-14, (093) 776-20-83, (068) 569-48-38 С ління. Конта ти: 45-10-01, (067) 360-10-88 Утеплення фасадів пінопластом, нанесення де оративної шт ат р и. Конта ти: (096) 109-53-87

ШТУКАТУРЕННЯ СТІН, ВІДКОСІВ, ПО «МАЯКАХ», НІМЕЦЬКА ТЕХНОЛОГІЯ, НІМЕЦЬКА ЯКІСТЬ. ВИГОТОВЛЕННЯ РОЗЧИНУ, МОЖЛИВО НА БУДІВНИЦТВІ. КОНТАКТИ: 43-89-58, (097) 033-86-24

ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРИКА. ЗАМІНА ПРОВОДКИ, ВИМИКАЧІВ, РОЗЕТОК. РОЗКЛЮЧКА ЩИТА, ЗАМІНА АВТОМАТІВ, НАВІШУВАННЯ ТА ЗБИРАННЯ ЛЮСТР (БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ). КОНТАКТИ: (097) 749-11-62

Шт ат рення, маляр а, облицювання нат ральним аменем. Конта ти: (097) 253-06-60

ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, КЛЕЄННЯ ШПАЛЕР, БАГЕТІВ. ВКЛАДАННЯ ЛАМІНАТУ ТА ПЛІНТУСА, МОНТАЖ ТА ШПАКЛЮВАННЯ ВІДКОСІВ. НАНЕСЕННЯ ДЕКОРАТИВНОЇ ШТУКАТУРКИ ТИПУ «МОЗАЇКА». КОНТАКТИ: (096) 949-33-06 ШПАКЛЮВАННЯ, ШТУКАТУРЕННЯ, ЛИЦЮВАННЯ, БЕТОННІ РОБОТИ, БЕТОНОЗМІШУВАЧ. ЯКІСНО, НЕДОРОГО. ДОСВІД РОБОТИ. КОНТАКТИ: 62-61-97, (097) 427-99-81

ШТУКАТУРЕННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, СТЯЖКА, ВКЛАДАННЯ ВАГОНКИ, ГІПСОКАРТОНУ, ЛАМІНАТУ, ВСТАНОВЛЕННЯ ВІКОН, ДВЕРЕЙ, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ. КОНТАКТИ: (096) 731-93-58

2.7.2. З ви отовлення

•Ви отовлення, встановлення броньованих дверей. Я існе оббивання дверей. Конта ти: 27-17-21

Ви отовлення дош и (необрізна, обрізна) бр с довжиною до 7 м. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Вивизення б дівельно о сміття, робота з е с аватором. Конта ти: (096) 539-56-72 Вивіз б дівельних відходів. Конта ти: (097) 343-63-58 Посл и сантехні а. Конта ти: (096) 343-09-14, (093) 776-20-83, (068) 569-48-38 РОБОТИ ЗВАРЮВАЛЬНІ. ВИГОТОВЛЕННЯ БІГБОРДІВ, ВОРІТ, МЕТАЛЕВИХ ДВЕРЕЙ, ФЕРМ, МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ТОЩО. РЕМОНТ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ПРИЧЕПІВ. КОНТАКТИ: (050) 375-02-01, (096) 530-54-12

м. Л ць од (0332), (03322)

ГІПСОКАРТОН БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ, ПІДВІСНІ СТЕЛІ, ЛИЦЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ВЛАСНЕ РИШТУВАННЯ. ЯКІСНО ТА ЗАВЖДИ В ТЕРМІН. КОНТАКТИ: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

2.7.4. Інші Зрізання та обріз а дерев • бензопилами, професійно.

Бри ада б дівельни ів ви он є всі види вн трішніх б дівельно-оздоблювальних робіт. Конта ти: 067-124-00-51 Бри ада ви он є ремонт та монтаж дахів б дь-я ої с ладності та б дь-я ими матеріалами, інші б дівельні роботи. Конта ти: 066-217-00-74, 050-078-02-26 Бр ів а, професійне в ладання. Конта ти: 067-361-07-07, 099-416-44-14 Б дівельні роботи: амстрон , іпсо артон, шпа лів а, плит а, від оси, еле три а, шпалери (рід і). Конта ти: 099-723-93-17, Саша Б дівельні роботи: амстрон , шт ат р а, леєння шпалер, в ладання ламінат , плит и, іпсо артон , шпа лювання, фасадні роботи, ва он а. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-130-96-63, Василь Ми олайович Б дівельні роботи: ф ндаменти, в ладання це ли, бло ів, шт ат р а, шпа лів а, фарб вання, іпсо артон, еле три а. Конта ти: 095-031-72-41, 098-582-07-42

Ва он а, шпа лювання, ламінат, плит а, іпсо артон, шт ат р а, стяж а, малярні та інші роботи. Конта ти: 095-529-53-53 Вивіс и світлові, штендери, точ и споживача. Фасади з омпозит , по лей а вітрин. Ціна: Недоро о. Конта ти: 066-985-55-19 Ви отовлення та встановлення: дерев’яних драбин, дверей, альтано , терас, пар анів, садових меблів, столів, дитячих майданчи ів, меблів. Конта ти: (0332) 29-20-57, 096-701-08-40 Ви он ємо вн трішні еле тромонтажні роботи: монтаж лічильни ів, проведення еле три и в б дин ах та вартирах. Конта ти: 066-217-00-74 Ви он ємо ремонтно-б дівельні, земляні, бетонні, по рівельні, фасадні роботи та вн трішнє оздоблення. Конта ти: 067-361-07-07

Конта ти: 20-58-94, після 19.00. (067) 649-69-94

Відновлення старих ванн на дом замовни а, вибір ольорів, арантія. Конта ти: 096-979-71-26, Андрій

Хімічна промив а тепло• обмінни ів азових олоно та

В ладання бр ів и, монтаж поребри ів та бордюр. Конта ти: 050-276-52-77

Вивезення та завезення б дівельно о бою. Конта ти: (096) 539-56-72

В ладання плит и, підм р вання ванни, с п тні роботи. Конта ти: 098-976-86-33, 050-060-68-93

отлів. Конта ти: (067) 179-31-02

В сі види б дівельних робіт: ф ндаменти, лад а це ли, бло ів, теплення фасадів, по рівельні роботи та ін. Конта ти: 098-794-03-21 Всі види ремонтно-б дівельних робіт, чорнові та облицювальні роботи: м р вання з це ли та бло ів різних видів, по рівлі, де оративний та б товий амінь. Я існо, недоро о. Конта ти: (0332) 29-20-57, 067-368-48-47 Всі види ремонтно-оздоблювальних робіт вартир, офісів, б дин ів: від дизайн-прое т до здачі об’є та «під люч». Надійно, я існо, дост пні ціни. Конта ти: 096-571-31-68

Натяжні стелі, ла ові та матові, від 120 рн./ в. м, монтаж за доб . Гарантія 12 ро ів. Конта ти: ТМ «С часні стелі» 28-51-88, 050-339-93-21

Б дівельні та ремонтні роботи: стяж а, шт ат р а, шпа лів а, іпсо артон, облицювання плит ою. Конта ти: 050-246-99-65

Сантехнічні роботи по заміні систем водопостачання і аналізації. Конта ти: (067) 179-31-02

Вн трішньоремонтні роботи: стяж а, шт ат р а, шпа лювання, іпсо артон, облицювання плит ою, фарб вання, від оси, ремонт вартир, б дин ів, офісів. Гарантія, я ість. Конта ти: (0332) 29-20-57, 067-368-48-47

Бри ада б дівельни ів ви онає всі види ремонтно-б дівельних робіт. Продаємо бал и, ро ви, дош и, рей и, різних розмірів. Конта ти: 050-567-65-96

Встановлення та ремонт сантехні и. Конта ти: (067) 179-31-02

179-31-02

Влашт вання, теплення рід им пінопластом «Юніпор», «Піноізол», п стот стінах, пере ритті, підлозі тощо. Е оло ічно, тепло, недоро о. Конта ти: 096-524-19-31, 095-754-83-40, Валерій

М р ю ніверсальні печі, з ф н цією на рівання води, в са н , хлібо-б лочні печі, аміни та інші, на б дь-я ий вид палива. Надам онс льтації по б дівництв . Конта ти: 099-346-43-32

Б дівельні та ремонтні роботи: в ладання плит и, шт ат р а, шпа лів а та інші. Конта ти: 067-393-12-47, 099-002-94-12

Встановлення теплої підло и. • Конта ти: (067) 179-31-02 Під лючення бойлерів, • пральних машин. Конта ти: (067)

В ладаю бр ів , я існо, підхід до ожно о лієнта індивід альний. Конта ти: 050-945-01-43

Бетонні роботи з ви ористанням спецтехні и, прод тивність праці — 30 б. м/день (720 рн./ б. м — отовий бетон мар и 200 + робота). Конта ти: 095-114-30-96

на металопласти ові, під лючення пральних машин-автоматів, бойлерів, пос домийних машин. Конта ти: 64-28-13, (097) 809-37-34

• ПОСЛУГИ: РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ, ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ, СТОЛЯРНІ, САНТЕХНІЧНІ, МОНТАЖНІ. КОНТАКТИ: 43-14-36, (093) 585-84-73

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ, ШВИДКО, ЯКІСНО, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: (097) 720-48-21

Очищення поверхонь піс остр йним обладнанням (метал, це ла, бетон, раніт…). Конта ти: 067-361-07-07 Посл и архіте т рно о дизайн . Креативні ідеї. Попередні ес ізи, 3D-зображення отових приміщень, розстанов а та дизайн меблів, па ет реслень. Конта ти: 23-90-24, 097-777-75-15, 066-308-20-62, Валерій Посл и з обшив и ва он ою, теплення б дин ів пінопластом, « ороїд». Конта ти: 050-378-79-52, 095-218-12-21 Посл и сантехні а ремонт, встановлення ванн, мивальни ів, мийо , д шових абін, водопровідних, аналізаціних тр б. Гарантія, сервіс. Конта ти: (0332) 29-20-57, 067-368-48-47 Ремонт бал онів та дахів, єврор беройдом та р беройдом ( вартири, ма азини, онтейнери та аражі) + ідроізоляція приміщень. Достав а, арантія, досвід. Конта ти: 066-440-11-48, 096-768-55-58 Ремонтно-оздоблювальні роботи: монтаж іпсо артон , шпа лювання, плит а, де оративна шт ат р а, ламінат та ін. Дизайн інтер’єрів. Оперативно, я існо, недоро о. Конта ти: 050-966-07-27 Утеплення б дин ів пінопластом, «баране », « ороїд», сайдин . Конта ти: 095-529-53-53 Утеплення б дин ів пінопластом, « ороїд», «баране ». Я існо, недоро о. Конта ти: 098-217-73-28

Металопрокат, вторсировина 2.8.1. Продам Армат р , см и, дріт. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Квадрат. Конта ти: 28-55-54, 64-30-95

28-64-10,

КРУГИ КАЛІБРОВАНІ Ф6-26. ЛИСТ, ПРУТОК: Н/Ж, МІДЬ, АЛЮМІНІЙ, ЛАТУНЬ, ЛИСТ ОЦИНКОВАНИЙ, ЗАПІРНА АРМАТУРА. КОНТАКТИ: 22-30-12, (050) 540-81-80 Кр и. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Листи. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Металопро ат. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Металопрофіль. Конта ти: (03653) 5-47-77, (098) 447-17-77


23

№37 від 28 вересня 2011 ро Металопрофіль. Конта ти: 62-56-96, 62-56-97

Швелер. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

Металочерепицю польсь . Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Металочерепицю фінсь . Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33

ТРУБИ А/Ц Ф100-300. БЕТОННІ ТРУБИ Ф400-1400, ПЛИТИ, ОГОЛОВКИ. КОНТАКТИ: 22-30-12 Тр би, тни , швелер, р и, вадрат, листи, бал и, армат р , полоси, дріт. Полі арбонат всіх ольорів. Нержавіючий метал в асортименті. Конта ти: м.Рівне, в л. К рчатова, 18а, 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Тр би. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

2.8.2. К плю Армат р , тавр, тр б 2х4. Конта ти: (063) 071-50-81 Армат р . Конта ти: (097) 781-94-41 Бр хт чорних металів. Конта ти: (067) 470-19-35 Дріт олючий. 400-87-00

Конта ти:

(097)

Ма лат р , 80 оп/ . Ліц. АВ № 487845 від 25.02.2010 р. Конта ти: в л. Біла 85 а, 5-62-10, 43-22-10, (067) 830-32-71 Тр б

2х4. Конта ти: (097) 781-94-41

Швелер та тни в б дь-я ій іль ості, оцин ований профільний лист в б дь-я ій іль ості. Конта ти: (098) 611-93-36 Ма лат р , 80 оп/ . Ліц. АВ № 487845 від 25.02.2010 р. Конта ти: 5-62-10

МЕБЛІ Килим, б/в, 3х4. Ціна: 300 рн. Конта ти: (098) 078-04-44

Меблі, предмети інтер’єру 3.1.1. Продам А варі м, з обладнанням, 380 л. Ціна: 950 .о. Конта ти: 28-96-33 Б фет. Конта ти: (097) 437-80-81 Вітальні нові від виробни а. Конта ти: (096) 789-69-38 Вітальню, б/в. Конта ти: 68-33-19 Вітальню, в арном стані, дешево. Конта ти: 24-71-08, (098) 585-63-07 Вітальню, олір світлий, недоро о. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98 Газетницю. Ціна: 250 рн. Конта ти: 28-96-33 Гарніт р спальний, лі вальний, недоро о. Ціна: до овірна, Конта ти: 63-70-87, 22-50-50 Двері. Конта ти: (096) 126-15-41 Диван б/в. Конта ти: 45-08-38 Диван в хорошом стані, бордовий велюр. Конта ти: (097) 298-50-78 Диван двоспальний, роз ладний, 2 шт. Ціна: 350 рн. Конта ти: 63-24-88, (097) 148-90-94 Диван на дереві. Ціна: 2 050 Конта ти: (050) 563-74-99

ДИВАНИ, КУТКИ, КОМПЛЕКТИ, КОРПУСНІ МЕБЛІ НОВИЙ МАГАЗИН «МЕБЛІ 7.Я» АДРЕСА: М. РІВНЕ, ВУЛ. ШУХЕВИЧА,10. КОНТАКТИ: 62-40-44 Килим, на ид и. Конта ти: 23-25-51, (050) 435-36-93

Матраци ортопедичні, 2 шт + ліж а б/в. Конта ти: 63-61-67

нат ральні.

Конта ти:

Килими, 2х3. Конта ти: 28-43-33 Килими, вир-во Чехія, 3х4, нат ральні, різних ольорів. Ціна: 350 рн/шт.,тор . Конта ти: 28-18-53, (097) 857-00-23, (066) 789-26-78 Крісла (2), диван. Конта ти: (097) 452-01-49 Крісла, м’я і, в хорошом Конта ти: 45-08-38

стані.

Крісло омп’ютерне. Конта ти: (095) 606-19-68

К хні, шафи- пе, м’я і меблі, дивани, точ и, офісні меблі. Достав а, монтаж. Конта ти: (096) 687-05-66 mebli_2011@ukr.net

Диван, б/в, в хорошом стані. Ціна: 450 рн., Конта ти: 64-05-39

К хні. Конта ти: (067) 364-52-71

Диван, б/в, в хорошом стані. Ціна: 450 рн. Конта ти: 64-05-39

К хню. Ціна: 200 рн. Конта ти: 23-39-78 (097) 101-63-60

Диван, б/в, ідеальний стан, дерев’яний, в оричнево-молочних ольорах. Ціна: 1650 рн., тор . Конта ти: 28-18-53, (097) 857-00-23, (066) 789-26-78

К хню. Ціна: 3500 63-44-75, 5-36-30

Диван, б/в, сірий, с часний. Ціна: 500 рн. Конта ти: (097) 560-39-90

К хонн шаф , б/в, 160/48. Ціна: 100 рн. Конта ти: (096) 687-21-98

Диван, б/в. Конта ти: (066) 874-36-59

Ліж а дерев’яні. Хороша я ість, помірні ціни. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 p r o m _ r i v n e @ u k r . n e t www.akordmebli.ax3.net

(067)

Диван, шафа. 298-51-24

Конта ти:

(097)

Диван- ниж , 2 рісла, б/в. Конта ти: (067) 270-61-14 Диван- ниж

, б/в. Конта ти: 28-22-30

Диван-ліж о, б/в. Конта ти: 28-20-04 Диван-ліж о, двоспальний. Конта ти: 63-70-87 Диван-ліж о, хорошом стані. Ціна: 900 рн. Конта ти: (067) 125-38-69 Диван-малю , б/в, хороший стан. Конта ти: (096) 622-27-16 Диван. Конта ти: (067) 790-91-30 Диванде и, 2 шт. Конта ти: 63-70-87 Дивани, рісла-малю и, м’я і частини та точ и в імнат , хні, стін и, спальні, нові. Конта ти: 62-60-87, (096) 172-24-99 Доріж илимов , б/в, 2,5х4,5. Ціна: 300 рн., тор . Конта ти: 28-18-53, (097) 857-00-23, (066) 789-26-78 Ж рнальний стіл темно- оричнево о ольор в хорошом стані. Ціна: 150 рн. Конта ти: 63-24-88, (097) 148-90-94 Килим нат ральний 2х3 м. Конта ти: 28-20-04 Килим, б/в, 2х4, с часний. Ціна: 350 рн., тор . Конта ти: 28-18-53, (097) 857-00-23, (066) 789-26-78

частин . Конта ти: 62-09-36

Матраси ортопедичні, 2 шт., б/в, в арном стані. Ціна: 600 рн./шт. Конта ти: 24-07-71, (095) 339-62-63

Килими 28-62-63

Диван роз ладний: розмір 1.4х2.0, бежево-сіро о ольор , в хорошом стані.. Конта ти: (095) 302-56-33

Конта ти:

М’я

Матрац, ортопедичний. Конта ти: 63-61-67

К хні, шафи- пе, орп сні меблі, стін и, вітальні. Дизайн, достав а, монтаж. Ціна: 1500 рн/м.по . Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net

Диван, малю . 900-68-28

М’я ий точо для офіс , ш іряний, б/ в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 363-70-06

Килими 1.5х2 -250 рн, 3х4 -950 рн, 2.5х3 -350 рн. Конта ти: 28-96-33

Диван роз ладний, б/в. Ціна: 1 700 рн. Конта ти: (095) 302-56-33

Диван, б/в. Конта ти: (096) 333-19-70

Люстри, б/в. Конта ти: 43-69-87

Матрац, на пр жинном блоці, б/в, 2х0,9 м. Ціна: 200 рн. Конта ти: (098) 495-66-98

К хні від виробни а. Конта ти: (096) 789-69-38

Диван, б/в. Конта ти: (067) 280-14-58

Ліж о. Конта ти: (050) 563-74-99

Килим. Ціна: 300 рн. Конта ти: (098) 078-04-44

рн.

Диван роз ладний, б/в. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-59-24, (096) 275-25-30 weri4@mail.ru

Ліж о-диван, двоспальне, з дерев’яними бильцями, в хорошом стані. Конта ти: 64-23-01, (096) 138-31-45

рн. Конта ти:

К хню, б/в, з мий ою. Конта ти: 22-44-81

Ліж а з матрацами, 2 шт., б/в, в хорошом стані. Конта ти: (097) 331-39-66 Ліж а односпальні з матрацами. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48 Ліж о «Жасмін». Конта ти: (067) 354-10-75 Ліж о «Ла 354-10-75

на». Конта ти: (067)

Ліж о двоспальне, імпортне, ортопедичний матрац, б/в. Ціна: 7 500 рн. Конта ти: 28-27-84, (097) 272-36-09

Матраци ортопедичні, різних розмірів. Конта ти: 26-87-69, (096) 570-93-86 Меблі з дерева. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60, (050) 375-36-31 Меблі орп сні, м’я і частини, хні, шафи- пе, стін и, вітальні. Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net Меблі орп сні. Конта ти: (067) 360-10-88 Меблі офісні, б/в, хороший стан. Конта ти: (067) 363-70-16 Меблі, б/в. Конта ти: 24-19-72 (096) 470-91-53 Меблі, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 128-63-69 Меблі. Конта ти: (067) 364-52-71 Мий , 60*80. 864-79-90

Конта ти:

(067)

М’я ий точо в імнат , б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 М’я ий точо для офіс «Президент», ш іряний, б/в, відмінном стані. Конта ти: (067) 363-70-16 М’я частин , б/в, олір світло оричневий, поверхня з ворсом, миється, рісла роз ладні, додаються дві под ш и, хороший стан. Ціна: 22000 рн. Конта ти: 63-06-89, (093) 323-86-12

ОРИГІНАЛЬНІ ГІПСОВІ ФІГУРИ В ДІМ. ВИСОТА ВІД 50-60 СМ ДО 110 СМ. ЦІНА ЗІ СКЛАДУ ВІД 100 ГРН. КОНТАКТИ: 27-03-26, (097) 125-33-74 Килим, б/в, 3.5х2. Конта ти: 5-64-20 Письмовий стіл, б/в. Ціна: Дешево Конта ти: 22-67-09

Спальню, б/в, темно о Конта ти: 22-19-92

ольор .

Стіл ж рнальний. Ціна: 350 Конта ти: 28-96-33

рн.

Стіл омп’ютерний, новий. Конта ти: 5-44-30 Стіл омп’ютерний з полицями, ДСП, світлий. Ціна: 550 рн. Конта ти: 63-47-46 Стіл омп’ютерний. 5-44-30, (098) 388-15-13

Стін , б/в, 4,5 м. Конта ти: (067) 745-32-10

Стіл хонний, 4 стільці. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (096) 334-91-74

Стін , б/в, полірован , темно о ольор , недоро о, м’я ий точо , б/в, в імнат . Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

Стіл обідній. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48 Стіл однот мбовий, б/в, в арном стані. Конта ти: (097) 508-47-03 Стіл письмовий дитячий, б/в, хороший стан. Конта ти: (096) 919-14-43 Стіл письмовий з ріслом, чесь ий. Конта ти: 22-78-36, (067) 527-24-19

Полиці д бові, 350 рн/шт Конта ти: 28-96-33 Поролон, ф рніт р . 64-12-98, (096) 354-57-79

Стіл письмовий, б/в. Ціна: 400 Конта ти: (098) 078-04-44

рн.

Ро и оленя. Конта ти: 24-27-35 (099) 097-77-92

Стіл, 6 стільців вітальню, б/в. Конта ти: (067) 270-61-14

Світильни и «Селена». Конта ти: 62-68-22, після 17.00

Стіл-т мб , б/в. Конта ти: (067) 280-14-58

Ліж о металеве, з дерев’яними бильцями. Ціна: 150 рн. Конта ти: 28-76-64, (097) 449-18-99

Сервант. Конта ти: (066) 874-36-59

Стіл-т мб , новий. Конта ти: 23-49-93 (097) 898-47-50

Ліж о металеве, з панцирною сіт ою, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 64-19-08

Серванти, 2 шт, б/в. Конта ти: (067) 270-61-14

Ліж о, 2-спальне. Конта ти: 43-69-87

Спальне ліж о. Ціна: 2 550 Конта ти: (050) 563-74-99

рн.

Ліж о, б/в, 190х70, з дерев’яними спин ами, в хорошом стані. Конта ти: 28-74-21, (098) 937-35-39 Ліж о, односпальне, радянсь е. Ціна: 100 рн. Конта ти: 43-23-50, (098) 837-78-94 Люстри і лампи люмінесцентні. Конта ти: 68-36-84

Сервант. Конта ти: (050) 698-21-46

рн.

Спальню «Світано », темно о ольор . Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Спальню «Світано ». Конта ти: (096) 508-38-95 Спальню німець з італійсь ими матрацами. Конта ти: 22-78-36, (067) 527-24-19

Стін , 4,5 м, б/в, терміново. Конта ти: (067) 745-32-10

Стіл хонний, + 2 лав и (сосна), б/в. Конта ти: (063) 625-18-64

Стіл письмовий, однот мбовий, б/в. Конта ти: 22-44-81

Ліж о двоспальне. Ціна: 200 Конта ти: (097) 252-60-89

Стін , 2.30х2.70, ольоровий шпон. Конта ти: (098) 314-21-86

Стін , б/в, 4 м. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 64-34-27, (098) 225-29-77

П фи и: 2 залізні - 55 рн, 2 м’я их - 95 рн/шт. Конта ти: 28-96-33

Ліж о двоспальне, недоро о, б/в. Конта ти: 43-23-42

Стін полірован , темн , 3,5 м, б/в. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10

Конта ти:

Стіл письмовий, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

Конта ти:

Стін д бов , ори інальна, з Німеччини, д бові фасади, довжина 2,65. Конта ти: (067) 688-32-35

Стільці д бові, 200 рн/шт. Конта ти: 28-96-33 Стільці, 6 шт. Ціна: 1200 рн./6 шт Конта ти: 28-96-33 Стін «Костопіль», не доро о, в арном стані. Ціна: 500 рн. Конта ти: (097) 919-60-23 Стін «Юніор», дитяч імнат , недоро о. Конта ти: (067) 305-24-87 Стін

б/в. Конта ти: (097) 757-29-95

Стін дитяч . Ціна: 3500 Конта ти: 63-44-75, 5-36-30

рн.

Стін , б/в, темно-вишнево о ольор , с ладається з семи предметів, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-10-03, (098) 056-53-34 Стін , в хорошом (097) 198-53-98

стані. Конта ти:

Стін , Німеччина, розміри: 300х210х50 см. Конта ти: (050) 563-74-99 Столи д бові з афе, б/в. Конта ти: (067) 797-89-20 Столи, стільці, дитячі, спальні. Конта ти: м.Рівне, в л. П.Мо или, 28, 62-03-04, (050) 107-42-73 Столи ж рнальний. 23-72-57, (095) 102-06-48

Конта ти:

Тахт , б/в, синьо о ольор з жовтими вадрати ами. Ціна: 950 рн., тор . Конта ти: 28-18-53, (097) 857-00-23, (066) 789-26-78 Т анини меблеві, поролон, ф рніт р . Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79 Т анини меблеві. Конта ти: 64-12-98, (0332) 78-72-74 Трюмо з дзер алом. Ціна: 450 Конта ти: 28-96-33

рн.

Т мб під телевізор, б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: (098) 078-04-44 Т мб під телевізор, Конта ти: 23-64-40

недоро о.

Т мб під телевізор, п фі . Конта ти: 62-68-22 Частини м’я і, хні, шафи- пе, стін и, ліж а, дитячі ліж а. Конта ти: (097) 187-80-22 Частин м’я «Фараон», фабрично о виробництва, б/в, в хорошом стані. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 43-76-93, (097) 389-42-21 Частин м’я , б/в. Ціна: 1800 Конта ти: (067) 125-38-69

рн.

Частин м’я : диван роз ладний з нішею вниз , 2 рісла (нероз ладні), п фи . Терміново. Ціна: 3400 рн., тор . Конта ти: (095) 169-62-59, (096) 254-66-09 Частин м’я , б/в: диван- ниж а, 2 роз ладних рісла , 2 п фі и. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (097) 757-29-95 Частин м’я : диван роз ладний, два м’я і рісла, чотири стільці, б/в, відмінном стані . Конта ти: (067) 115-33-11 Шафи дводверні з антресолями, б/в. Конта ти: 63-05-04, (097) 205-76-14 Шафи дводверні з антресолями, б/в. Конта ти: 63-05-04, (097) 205-76-14 Шафи- пе та хні на замовлення. Ціна: до овірна. Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 p r o m _ r i v n e @ u k r . n e t www.akordmebli.ax3.net Шаф бежево о ольор , с часн . Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 125-38-69 Шаф дводверн , трильяж, б/в. Конта ти: 22-44-81 Шаф для одя , ла ован . Ціна: 3000 рн. Конта ти: 43-06-49, (067) 421-22-70

Т мби під телевізор, 2 шт. Конта ти: 28-54-42

Шаф д бов , старовинн , в хорошом стані. Конта ти: 63-70-87

Т мб дводверн під телевізор або в інших цілях, оричнево о ольор в хорошом стані. Ціна: 200 рн. Конта ти: 63-24-88, (097) 148-90-94

Шаф ла ован з антресоллю, б/в. Конта ти: 43-40-40, (066) 656-53-32

Т мб ла ован . Ціна: 350 Конта ти: 28-96-33

рн.

Шаф тридверн з антресолями, трюмо, дві т мбоч и, поліровані, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39


24

№37 від 28 вересня 2011 ро

МЕБЛІ, ПРЕДМЕТИ ІНТЕР`ЄРУ 3-дверн шаф , полірована, б/в, 181х127. Ціна: 600 рн. Конта ти: 097-502-82-02 3-дверн шаф , світло о ольор . Ціна: 100-150 рн. Конта ти: 71-21-39 3-дверн шаф , темно о ольор , б/в. Ціна: 250-300 рн. Конта ти: 71-21-39 3-дверн шаф , хороший стан, б/в. Терміново. Ціна: 100 рн. Конта ти: 097-783-47-69, 23-42-91 3-дверн шаф . 063-817-47-03

Конта ти:

4 стільці. Ціна: 80 рн. Конта ти: 068-551-07-22, 23-45-14 4-дверн шаф з антресолями. Конта ти: 77-13-86 5-дверн шаф з антресолями. Ціна: 4200 рн. Конта ти: 26-81-70, 095-155-71-16 6 м’я их рісел. Конта ти: 73-81-90, 067-768-38-93 Вітальню (3000 рн.), спальний арніт р (2000 рн.), б/в. Конта ти: 050-887-31-04 Шаф тридверн з антрисоллю, світло о ольор відмінном стані! Ціна: 500 рн. Конта ти: 63-24-88, (097) 148-90-94 Шаф , 3-дверн , з антресолями, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 24-04-91, (097) 838-20-75

Вішал

в прихож . Конта ти: 79-98-13

Гарніт р, в-ва Польща, хороший стан, б/в. Ціна: 8000 рн. Конта ти: 050-611-43-45, 050-547-07-90 Два 1,5-спальних ліж а, з матрацом, б/ в, недоро о. Конта ти: 066-068-74-30

Шаф , диван, трильяж. Конта ти: 28-96-34

Д в а 1-спальних ліж а. Конта ти: 050-926-22-82, 28-43-10

Шезлон и, виріб з нат рально о дерева р чної роботи. Ціна: 300 рн. Конта ти: (098) 128-28-63

Два ліж а від спально о арніт р Добромиль, з на лад ами, 2-сторонній матрац, хороший стан. Конта ти: 095-383-89-67, 26-19-60

м. Л ць од (0332), (03322)

Два м’я их рісла, прихож 3,40 м, т мбоч під телевізор. Ціна: недоро о. Конта ти: 71-52-23, 050-551-43-66 Д в а стільці, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-309-17-11

1,5-спальне ліж о, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 72-46-40, 095-538-52-98

Дві 2-дверні т мби, одна — ла ована, др а — матова. Конта ти: 78-56-29, 067-850-98-08

1,5-спальне ліж о, дерев’яне, б/в. Конта ти: 71-05-65

Дві шафи для ни . Конта ти: 72-23-06

Карнизи. Конта ти: 72-55-20 Книж ові полич и, радянсь о о зраз а, зі с лом, недоро о. Конта ти: 72-84-16, після 17.00

Стіл, с ладний, полірований, б/в, 2-дверн шаф , стілець, обертовий, металевий. Конта ти: 75-78-81

Книж ов шаф , т мб , б/в. Конта ти: 096-635-67-68

Стіл-т мб , темно-вишнево о ольор . Ціна: 100 рн. Конта ти: 050-716-60-35

Комод, 5 ш хляд. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 26-81-70, 095-155-71-16

Стіл-т мб , темно-вишнево о ольор . Ціна: 100 рн. Конта ти: 050-716-60-35

Комод, т мб , шаф . Конта ти: 096-733-74-03

Стільці, зі спин ами ні ельованими, низь і та висо і, б/в, Конта ти: 050-916-31-19, 23-06-32

Комп’ютерний стіл. Ціна: 500 Конта ти: 050-295-64-90

рн.

К хню Ма да, в-во Польща, світло о ольор , вільха, б/в. Конта ти: 095-887-53-16 К хню, 2,55 м, можл. продаж частинами. Конта ти: 098-895-00-18 К хню, світло о ольор , 1 шафа 80х30, 2 шафа 60х30, т мб 60х60, висота 80 см, мий 80х50. Конта ти: 099-284-52-72 К хню, с часн , фабричн , диван-«малят о», омп’ютерний стіл, омод, т мб для вз ття. Конта ти: 095-941-82-21 К хонні т мби, в-во Польща, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 050-914-31-45 К хонн шаф , б/в. Ціна: 30 рн. Конта ти: 23-42-91, 097-783-47-69 Ліж о вис вне (2 в 1). Ціна: 1060 рн. Конта ти: 050-295-64-90 Ліж о з матрацом, 90х1,90. Конта ти: 26-81-70, 095-155-71-16 Ліж о-«малят о», хороший стан, б/в. Конта ти: 050-610-79-14

Люстр , б/в. Конта ти: 050-243-17-03, 25-84-17 М’я частин : диван, рісла, 2 шт., хороший стан. Конта ти: 095-561-09-02, 76-96-32

Диван з под ш ами, с часний дизайн, ліж а. Конта ти: 095-941-82-21

2-, 3-дверн шаф , з антресолями, б/в. Конта ти: 26-58-91

Диван, оранжево о ольор , б/в. Конта ти: 050-438-13-88

2-дверн невисо шаф . Ціна: 350 рн. Конта ти: 24-50-60

Диван, стільці та інші орп сні меблі, б/в. Конта ти: 25-88-03

М’я е нероз ладне 24-39-31

2-дверн полірован шаф , недоро о. Конта ти: 72-58-52, 050-928-15-45, 095-188-90-32

Диван-ліж о, роз ладається ниж ою, довжина 2,20. Конта ти: 099-030-66-50

М’я ий точо , 165 х 240. Ціна: 3100 рн. Конта ти: 28-23-68, 063-668-54-77

Диван-тахт , роз ладний, с часний дизайн, точо на хню, письмовий стіл, фабричн прихож , омод. Конта ти: 050-829-65-21

М’я ий точо , 3-дверн , 2-дверн шаф , з антресолями, стіл д бовий. Конта ти: 093-908-07-89

2-дверн шаф з антресолями, майже нова. Конта ти: 24-56-31, 066-713-85-00 2-дверн шаф з антресолями, майже нова. Конта ти: 24-56-31, 066-713-85-00 2-дверн шаф з антресолями. Конта ти: 095-578-47-00 2-спальне ліж о від арніт р «Альбіна», б/в, хороший стан. Конта ти: 25-62-79

Диван-« ниж ». Ціна: 250 Конта ти: 099-261-63-09

рн.

Диван-« ниж ». Терміново. Ціна: 150 рн. Конта ти: 063-620-05-79, 091-976-59-73 Диван-«малют », 2 рісла, ж рнальний стіл, хню, в-во Польща, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 050-201-08-63, 72-00-85

2-спальне ліж о, з матрацом Ціна: 1000 рн. Конта ти: 28-23-68, 063-668-54-77

Диван-«малят о», вишнево о ольор , 2 рісла, 1 роз ладне, б/в. Конта ти: 28-17-32

2-яр сне ліж о. Ціна: 1160 Конта ти: 050-295-64-90

Диван-«малят о». Ціна: 300 Конта ти: 066-381-70-85

рн.

3-дверн шаф з антресолями. Ціна: 200 рн. Конта ти: 24-85-71

Дивани, рісла, 066-350-18-77

3-дверн шаф , без антресолей. Конта ти: 25-63-51, 099-239-70-80

Д и т я ч е ліж о, спальний арніт р, ви отовлений на замовлення. Конта ти: 24-93-39, 067-517-72-50

3-дверн шаф , з антресолями, 2 т мби. Конта ти: 050-926-22-82, 28-43-10 3-дверн шаф , люстр на 3 лампи, арниз. Конта ти: 068-551-07-22, 23-45-14 3-дверн шаф , німець о о в-ва. Ціна: до овірна. Конта ти: 72-72-70, 066-109-16-36

б/в.

рн.

Конта ти:

Дитяче м’я е ліж о, хороший стан, б/в. Конта ти: 050-611-43-45, 050-547-07-90 Ж рнальний стіл, люстр . Конта ти: 050-103-27-96, 24-55-50 Ж рнальний столи . Ціна: 30 рн. Конта ти: 71-57-11, 095-563-83-07

Стін Волинь, хороший стан, б/в. Конта ти: 050-403-89-11 Стін Волинь, шаф 2-дверн , спальний арніт р, недоро о, б/в. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 096-414-49-40 Стін Волинь-2, хороший стан, б/в. Конта ти: 095-471-55-17 Стін Пролісо , хороший стан, б/в, дешево. Конта ти: 25-23-68, 066-626-67-39 Стін , 3,5х2,4, диван, 2 м’я і рісла, 2-дверн шаф , в хорошом стані, б/в. Терміново. Конта ти: 050-062-53-15, 24-53-29 Стін , в-ва Литва, світло- оричнево о ольор , хороший стан. Конта ти: 24-97-64, 095-561-09-02

Стін , в-ва Польща, олір ма а он, хороший стан. Конта ти: 24-97-64, 095-561-09-02

1-спальне ліж о, хороший стан, б/в. Конта ти: 098-308-03-68, Сер ій

Диван-« ниж », бордово-бежево о ольор , є ніша для білизни, 2,20х1,50, хороший стан. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 78-37-65, 050-585-56-15

Стін Волинь, недоро о. Конта ти: 050-833-06-36

Люстр з трьома плафонами. Ціна: 150 рн. Конта ти: 75-06-36

Дві шафи, нові, 26-58-91

2-дверн шаф з антресолями вниз для верхньо о одя , темно- оричнево о ольор , матова, 215х90. Ціна: 600 рн. Конта ти: 097-502-82-02

Стін Волинь, орп сна, довжина 4 м. Конта ти: 050-103-27-96, 24-55-50

Стін , в-ва Л ць , недоро о. Конта ти: 066-486-93-64

імнат ,

1-спальне ліж о, з матрацом. Ціна: 600 рн. Конта ти: 28-23-68, 063-668-54-77

2-дверн шаф для одя , з антресолями. Конта ти: 74-40-85, 050-955-73-80

Стін Волинь, довжина 4 м,б/в, хороший стан. Недоро о. Конта ти: 71-59-62, 096-941-68-91

б/в.

Люстр в дитяч Конта ти: 72-55-20

1,5-спальне ліж о. Ціна: 800 рн. Конта ти: 28-23-68, 063-668-54-77

2-дверн шаф (350 рн.), трюмо (150 рн.), б/в. Конта ти: 095-304-53-33

Стіл, роз ладний. Ціна: 100 рн. Конта ти: 097-244-73-07, 26-09-04

Книж ов шаф , 3 полиці, письмовий стіл, в-ва Німеччини. Конта ти: 72-52-24

Дві шафи, омод, 3-яр сний, тахт , світло о ольор . Ціна: 3000 рн. Конта ти: 24-99-39 па овані. Конта ти:

Стіл хонний, роз ладний, д б. Конта ти: 23-42-91, 097-783-47-69

Меблі в дитяч імнат , хороший стан, б/в. Конта ти: 063-228-04-60 Меблі для дом : омод, т мба та інше. Конта ти: 096-733-74-03 Металеві ліж а. Конта ти: 24-39-31 М’я е рісло, б/в. Конта ти: 26-58-91 рісло. Конта ти:

М’я ий точо , є ніша для білизни, відмінном стані. Конта ти: 099-234-15-02, 098-937-32-72 М’я ий точо , ідеальний стан, б/в. Ціна: 4500 рн. Конта ти: 050-611-43-45, 050-547-07-90 М’я ий точо , роз ладний, с часно о дизайн , перси ово о ольор зі світлозеленою встав ою, 4 под ш и, 2 ніші для постелі, відмінний стан. Конта ти: 050-507-79-17 М’я ий точо : дивани-«малют и», роз ладні Конта ти: 093-638-02-78

2 рісла.

М’я і стільці, 2-т мбовий Конта ти: 093-908-07-89

стіл.

М’я частин , диван, двоспальне ліж о з ортопедичним матрацом, вели е рісло, шаф , стіл письмовий, трельяж, омод. Конта ти: 23-61-21 М’я частин . Конта ти: 24-93-39, 067-517-72-50 М’я

частин . Конта ти: 79-98-13

М’я частин : диван, 2 рісла. Недоро о. Конта ти: 095-516-96-02 Навісн шаф ванн імнат . Конта ти: 26-01-45, 097-442-29-00 Настінне дзер ало. 067-791-70-84

Конта ти:

Новий роз ладний диван. Конта ти: 28-23-68 Письмовий стіл, 2 шт. Ціна: 650 рн. Конта ти: 26-81-70, 095-155-71-16 Письмовий стіл, б/в. Конта ти: 098-308-03-68, Сер ій Подвійний арниз, 2,5 м. Ціна: 150 рн. Конта ти: 75-06-36 Полич и для ни , під с лом. Конта ти: 24-55-50, 050-103-27-96 Прихож , в оридор, б/в, світло о ольор , висота — 3 м, в хорошом стані. Конта ти: 71-23-06, 050-713-88-76 Прихож , довжина 2,30 м, висота 2,15 м. Конта ти: 097-751-98-01 Прихож , омод, недоро о. Конта ти: 095-941-82-21 Прихож . Конта ти: 050-578-47-95 Роз ладне рісло-ліж о, на пр жинном матраці, хороший стан. Ціна: 600 рн. Конта ти: 050-804-89-30 Сервант, 2-яр сний, б/в, задня стін а — дзер альна, ш хляди, т мби, хороший стан. Ціна: 350 рн. Конта ти: 050-804-89-30 Сировин оріха для ви отовлення меблів. Конта ти: 066-427-58-39, 75-19-91 Спальню Е спаза, прихож . Терміново. Конта ти: 71-52-88, 096-905-00-99 Спальню Е стаза: шафа, трильяж, 2-спальне ліж о. Конта ти: 72-23-06

Стін , вітчизняно о виробництва, б/в, в хорошом стані. Ціна: 200 рн. Конта ти: 095-304-53-33 Стін , роз ладний, над вний диван, на 5-ти позиціях, з еле тродви ном. Конта ти: 096-733-74-03 Столи , під телевізор, б/в. Конта ти: 25-91-94 Таб рет и, олір — білий з червоним, дешево, 4 шт., стіл хонний. Конта ти: 78-37-65, 050-585-56-15 Тахт Лада, б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: 097-244-73-07, 26-09-04 Тахт , роз ладна. 068-138-72-21

Конта ти:

Трельяж, без дзер ала, терміново. Конта ти: 063-620-05-79, 091-976-59-73 Трельяж, хороший стан, б/в. Конта ти: 050-438-12-97 Три дивани, б/в. Конта ти: 26-58-91 Трюмо з овальним дзер алом, хороший стан. Конта ти: 24-97-64, 095-561-09-02 Т мбоч и, б/в. Конта ти: 23-10-39, 098-308-03-68

3.1.2. К плю Килим, доріж . Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11 Крісло роз ладне. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11 Матрац ортопедичний двоспальний. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Т мб на хню. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11 Шаф дводверн , диван, недоро о. Конта ти: (097) 953-22-37

3.1.3. Пропон ю ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ РІЗНИХ ВИРОБНИЦТВ: ШАФИ, ШАФИ-КУПЕ, КУХНІ, СТОЛИ КОМП’ЮТЕРНІ, ВІТАЛЬНІ ТА ІНШЕ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 5-66-07, (097) 702-98-56

ВИГОТОВЛЕННЯ КУХОНЬ «ВІТАЛ» ПІД ЗАВОДСЬКІ СТАНДАРТИ З ФАСАДАМИ МДФ. КОНТАКТИ: 64-44-10, (098) 716-95-84 WWW.VITAL06.OKIS.RU ВИГОТОВЛЕННЯ ШАФ-КУПЕ: «КОМАНДОР», «ВІТАЛ», КУХНІ «BLUM», ВІТАЛЬНІ, СПАЛЬНІ, ОФІСНІ, ДИТЯЧІ, КОРПУСНІ МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ. ЦІНИ ВИРОБНИКА. КОНТАКТИ: 64-44-10, (098) 716-95-84, (050) 435-97-87 WWW.VITAL06.RU Диван, б/в, подар ю - мова самовивіз. Конта ти: 69-07-38

ШАФИ-КУПЕ «KOMANDOR», «ВІТАЛ»: 1.2 М - 1655, 1.5 М - 1900 ГРН, 1.8 М - 2150 ГРН, 2.4 М - 2680 ГРН. КОНТАКТИ: 64-44-10, (098) 716-95-84, (050) 435-97-87 WWW.VITAL06.OKIS.RU


№37 від 28 вересня 2011 ро

25


26

№ 37 вiд 28 вересня 2011 ро

№ 37 вiд 28 вересня 2011 ро

БУДІВНИЦТВО

15


27

№37 вiд 28 вересня 2011 ро

АВТОАФІША ОПЕЛЬ

Автомобілі легкові, імпортні

Опель Ре орд, 1979 р.в., в хорошом стані. Терміново. Тор . Конта ти: (067) 725-99-39

4.1.1. Продам

Опель Астра, 1993 р.в., 1,6, зелений. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (097) 068-21-05

АУДІ

Опель Астра, 1996 р.в., ніверсал, 1.6 ТД, по запчастинах. Конта ти: (093) 745-52-20

А ді А 6, 1996 р.в., синій металі , 2.0 інже тор, седан, ондиціонер, еле тропа ет. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (097) 191-32-45

Опель Кадет, 1989 р.в., 1,7 дизель, седан, велюр, титани, небитий. Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (067) 970-73-59

Форд Ес орт, 1985 р.в., 1,6 дизель, титанові дис и, ма нітола, анти орозійна оброб а зова, «свіжий» дви н. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (050) 672-48-41, (067) 363-04-52 Форд Ес орт, 1987 р.в., 1,3 бензин. Ціна: 2550 .о. Конта ти: (096) 773-18-86 Форд Сієра, 1989 р.в., 2.0 дви н, седан, терміново. Ціна: 3500 .о. Конта ти: (097) 206-34-48 Форд Сієста 1989 р.в., бла итний металі , седан, бензин, еле трос лопідйомни и, лю , робочий стан. Ціна: 2700 .о. Конта ти: (097) 341-78-77

Опель Кадет, 1989 р.в., 1,9 дизель, седан, олір темно-синій, велюр, титан. Ціна: 2800 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

ШКОДА

А ді А4, відмінном стані. Конта ти: (050) 649-78-80

Опель Кадет, 1989 р.в., 1.7 дизель, седан, темно-синьо о ольор , титани, велюр, небитий. Ціна: 2700 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

Ш ода О тавія, ніверсал, 2006 р.в, 1.2 бензин, ондиціонер, центральний замо , 1 власни . Конта ти: (067) 269-83-96

БМВ

Опель Комбо, 2004 р.в., 1.3 CDI, пасажир, біло о ольор , ABS, airbag, серво ермо, еле тропідйомни и. Ціна: 8500 .о. Конта ти: (067) 373 38 31

ШКОДА

А ді А4, 1998 р.в., олір вишня-металі , 1,8 інже тор. Конта ти: (096) 967-73-39

БМВ

БМВ 528, 1997 р.в. Ціна: 12500 Конта ти: (098) 196-23-48

Ш ода О тавія ніверсал, 2008 р.в., 1,9 ТДІ, пробі - 130000 м., або обмін на дешевше авто. Ціна: до овірна. т. (097) 446-99-73

Пежо 305, хороший стан. Конта ти: (097) 048-78-28 Оле сандр

БМВ 316,1994 р.в. сірий, ондиціонер, підйомни и, еле тролю , еле тродзер ала, титанові дис и, в хорошом стані. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 399-78-36

Пежо 405, 1995 р.в., 1.6 аз-бензин, сірий металі , нерозмитнений, без пробі по У раїні. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 984-65-13

СЕАТ

.о.

ВОЛЬВО Вольво 460, 1992 р.в. Ціна: 2900 .о. Конта ти: (050) 556-16-92

ДЕУ ДЕУ Ланос, 2006 р.в., олір зелений, зібраний в Польщі, мотор від а/м Опель 1,5, терміново. Конта ти: (098) 595-45-48 Де Ланос, новий, за ціною виробни а, можливість виплати від 700 рн. в міс. Конта ти: (098) 252-88-65 Де Ланос. Роз лян всі варіанти оплати. Конта ти: (095) 326-11-04 Де , аз пропан, омпле т зимової ми, ц/з, си налізація. Конта ти: 43-19-54, (097) 421-75-17 nptex@i.ua www.nptex.com.ua

МАЗДА Мазда-626, 1989 р.в., ніверсал, 2,2 аз/ бензин. Конта ти: (098) 837-38-48

МЕРСЕДЕС Мерседес 100, 1995 р.в, 1,5 бензин, в хорошом стані. Конта ти: 20-86-39, (098) 421-90-76 Мерседес 124, 2,4 дизель. Ціна: 1700 .о. Конта ти: (096) 483-28-66 Мерседес 124, 2,4 дизель. Ціна: 1700 .о. Конта ти: (096) 483-28-66 Мерседес 190, 1989 р.в., 2.0 дви н дизель, 1 власни , аражне збері ання, рідна фарба. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 952-73-10

Сеат Ібіза, 1998 р.в., 1,6 інже тор, 3-дверний, олір ол бий велюр, еле тропа ет, ідропідсилювач. Ціна: 53000 .о. Конта ти: (067) 970-73-59 Сеат Ібіза, 1998 р.в., 1,6 інже тор, велюр, еле тропа ет, ідропідсилювач ерма. Ціна: 5200 .о., тор . Конта ти: (067) 970-73-59

ТОЙОТА Тойота Каріна, 1987 р.в., 1.6 л. Ціна: 3400 .о. Конта ти: (067) 254-29-00

ФОЛЬКСВАГЕН

Фоль сва ен Пасат В3, 1993 р.в., моноінже тор, 1,8, зов ніверсал, зелений олір, до лян тий, ходова та дви н без в ладень. Ціна: 5800 .о. Конта ти: (096) 991-81-09 Фоль сва ен Венто, Гольф-3. Конта ти: (098) 571-42-35 Фоль сва ен Пассат, 1990 р.в., 1,8 об’єм, олір чорний, ніверсал. Ціна: 4500 .о. Конта ти: 43-46-47 (097) 068-21-05 Фоль сва ен Пассат, 1991 р.в., 1,8 аз-метан, центральний замо , си налізація, титанові дис и, еле тропа ет, ідропідсилювач. Ціна: 5100 .о. Конта ти: (097) 924-73-40

ФОРД

4.1.26. К плю

• •Опель до 1995 р.в., недоро о. Конта ти: (067) 9*70-73-59 Фоль сва ен 2, недоро о. • Конта ти: (067) 970-73-59 Іномар ле ов . Ціна: до 4000 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

А/м, що потреб є ремонт . Конта ти: (094) 966-16-85

АВТОМОБІЛЬ В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, АВАРІЙНИЙ, В НЕРОБОЧОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП. КОНТАКТИ: (067) 873-67-77 АВТОМОБІЛЬ В КРЕДИТ, ВІД 1000 ДО 3000 У.О., БУДЬ-ЯКИЙ АБО ВІЗЬМУ В ОРЕНДУ. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (067) 831-67-69 Автомобіль, б дь-я ий, можна не на ход . Конта ти: 43-52-56 А ді А6 2000-2003 р.в. Конта ти: (097) 606-84-88 А ді-80, 100. Конта ти: (098) 571-42-35 А ді-Б3 або Б4. Конта ти: (097) 752-25-92

Іномар , в хорошом стані. Конта ти: (097) 752-25-92 Мерседес- 124, 190. Конта ти: (098) 571-42-35 Мерседес-123, 124. Конта ти: (096) 463-36-56 Мерседес-124Е або 190. Конта ти: (097) 752-25-92 Опель Ас она, Опель Ве тра. Конта ти: (098) 571-42-35

МІТЦУБІШІ

Ніссан Прерія Джип. Конта ти: (097) 645-75-73

КІА Ріо, новий, 2011 р.в. Конта ти: (095) 326-11-04, (067) 589-55-62

Іномар и аварійні або після ДТП. Конта ти: (068) 500-38-75

Мерседес Спринтер 311, 2005 р. в., середній-висо ий, вантажний, чорно о ольор , АВЕ, антиб с, нова ма, автономна піч «Вебасто», щойно при наний, відмінний стан. Конта ти: (067) 709-61-07

НІССАН

Автомобіль ле овий. Конта ти: (096) 213-55-52, (067) 362-55-01 Автомобіль. Конта ти: (098) 196-23-48

Вартб р . Конта ти: (098) 517-80-99

Мерседес Віто, 2006 р.в., проб. 148 тис., 2,2 дизель, пасажир. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (067) 339-37-96

Мітц біші Лансер, 1986 р.в., 1.5 бензин, седан по запчастинах. Конта ти: (098) 762-48-52

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

А ді-80, 100. Конта ти: (096) 463-36-56

ФОРД

Форд Ес орт, 1985 р.в., 1,6 дизель, титанові дис и, ма нітола, анти орозійна оброб а зова, «свіжий» дви н. Ціна: 2500 .о. т. (050) 672-48-41, (067) 363-04-52

4.1.28 Оренда

Де Ланос, в оренд . Конта ти: (098) 411-63-38

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам

А ді-100, 1990 р. в., 2,3 аз/бензин, ідропідсилювач ерма, центральний замо . Ціна: 4600 . о., тор . Конта ти: 050-912-05-47, Оле

РЕНО

ПЕЖО

Ш ода О тавія або Фабія. Конта ти: (068) 500-38-75

А ді Б-4, 1992 р. в. Конта ти: 050-775-12-21, 050-573-00-70

Опель Оме а, ніверсал, 1991 р.в., 2,0 інже тор. Ціна: 3650 .о. Конта ти: (096) 773-18-86

т. (050) 920-16-23, (050) 139-12-80

Фоль сва ен-Гольф або Джета-1,2,3. Конта ти: (097) 752-25-92

А ді А-6, 1996 р. в., синій металі , 2,0 седан, ондиціонер, еле трові на, еле тродзер ала, м. Львів. Ціна: 8000 . о. Конта ти: 097-191-32-45

Опель Оме а, 1989 р.в., 2.0 бензин, седан, по запчастинах. Конта ти: (098) 762-48-52

БМВ-530, 2000 р.в., «повний фарш», рім ш іри, пробі 218 тис. м, 3.0 дизель. Ціна: 17500 .о.

Фоль сва ен Пасат, Венто, Гольф або Джета. Конта ти: (068) 500-38-75

АУДІ

Опель Оме а, 1989 р.в., 2,0 бензин. Конта ти: (095) 657-97-10

Рено, 2007 р.в., пробі - 236000 м., не битий, нефарбований. Ціна: 14200 .о. Конта ти: (098) 973-59-99 Selo27@gmail.com

Фоль сва ен Гольф-2, або Джетта-2. Конта ти: (096) 463-36-56

Опель-Ас она або Астра. Конта ти: (096) 463-36-56 Фіат Добло або Сітроен Берлін о, щойно при нані. Конта ти: (067) 656-47-61 Фоль сва ен Венто, або Гольф-3. Конта ти: (096) 463-36-56 Фоль сва ен Гольф або Джета. Конта ти: (098) 571-42-35

БМВ БМВ-525, 1982 р. в., 2,5 дви н, сірий. Конта ти: 095-856-02-82 БМВ-540, 2003 р.в., по запчастинах. Конта ти: 066-713-85-00, 24-56-31

ДЕУ Де -Lanos TF69Y, 2007 р. в., пробі 140000 м, олір – ха і бежевий, 1,5 дви н. Ціна: до овірна. Конта ти: promlutsk@gmail.com 099-190-42-15 Де -Ланос, 1999 р. в., 1,5 аз/бензин, синій, д же хороший стан, не розмитнений. Ціна: 1700 . о. Конта ти: 067-453-57-33 Де -Ланос, новий, можливість подальшої виплати. Конта ти: 067-106-13-49, 066-189-32-09 Де -Не сія, 2006 р. в., вишнево о ольор , мотор 1,5, дис и, центральний замо , си налізація, с лопідйомни и. Ціна: 6300 . о. Конта ти: 050-438-36-34

ОПЕЛЬ

ФОЛЬКСВАГЕН

Опель-Ас она, 1986 р. в., білий, 1,6 дизель, хетчбе , КП-5, 5,5 л/100 м, на л ць ій реєстрації. Конта ти: 066-916-20-18

Фоль сва ен, 1,6 бензин, 1982 р. в., 5-дверний. Ціна: 12000 рн. Конта ти: 097-963-18-21 Фоль сва ен-Гольф, 1986 р. в., біло о ольор , дизель. Ціна: До овірна. Конта ти: 050-438-36-34

Опель-Ве тра, 1990 металі , седан, після на ход , 1,7 дизель. Конта ти: 067-332-03-31

р. в., сріблястий незначно о ДТП, Ціна: 1800 . о. 099-737-43-88,

Опель-Ве тра, 1991 р. в., 2,0 бензин, недоро о. Ціна: 3500 . о., тор . Конта ти: 050-960-98-99 Опель-Кадет, 1982 р. в. Ціна: 2000 . о. Конта ти: 095-574-43-38 Опель-Кадет, 1989 р. в., білий, 1,6, дизель, ніверсал. Ціна: 2100 . о. Конта ти: 066-282-71-98 Опель-Кадет, 1991 р. в., дви н 1,6, синьо о ольор , 5-дверний, титанові дис и, нерозмитнений. Конта ти: 067-453-57-33, 066-360-88-06 Опель-Комбо, 2006 р. в., дизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Опель-Оме а Б-100, повний еле тропа ет, поміняні ремені, роли и, омпле т зимової ми. Ціна: 8700 . о. Конта ти: 099-188-14-03 Опель-Оме а, 1995 р. в., 2.0 бензин, ніверсал, зелений металі , АБС, АРБД, центральний замо , си налізація, ондиціонер, велюр. Ціна: 5800 . о. Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31 Опель-Оме а, 1995 р. в., зелений металі , 2,0, седан, 7 л/100 м, 5-ст п а, ондиціонер, ABS, AIRBAK, еле тропа ет, авто в м. Львів. Терміново. Ціна: 5500 . о. Конта ти: 097-667-19-69 Опель-Оме а-А, -В, по запчастинах. Конта ти: 050-773-28-91

Ланос, новий, можлива виплата частинами. Конта ти: 066-109-24-20

РЕНО

Ланос, новий, ондиціонер, еле тропа ет, 2010 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-189-32-09, 067-106-13-49

Рено-Кен о, 2006 р. в, 1,5 дизель, без пробі по У раїні, в хорошом стані. Конта ти: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19, 050-569-06-60

Ланос, новий, можлива виплата частинами. Конта ти: 066-109-24-20

КІА Кіа-Ріо, 2011 р. в., в редит від 1133 рн./ міс., без довід и про доходи. Конта ти: 066-109-24-20 Кіа-Черато, можливість подальшої виплати, недоро о. Конта ти: 066-189-32-09, 067-106-13-49

МЕРСЕДЕС Мерседес-124, 1989 р. в., сірий, ніверсал, 2,5 дизель. ш іряний салон, центр. замо , си налізація, в хорошом стані. Ціна: 5900 . о. Конта ти: 098-953-50-00, 050-519-37-92

СІТРОЕН Сітроєн-Берлін о, 2002 р. в., 1.4 л, інже тор, хорошом стані. Конта ти: 099-791-07-35

ФІАТ Фіат-Брава 1,4 SX, 1995 р. в., або обміняю на тра тор, чи вантажний пі ап. Ціна: 5000 . о., тор . Конта ти: 050-204-69-75 Фіат-Добло, 2004 р. в., дизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28 Фіат-Уно, 1.3,бензин,1988 р. в., червоний, хороший стан. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 099-908-62-52 maljarka@rambler.ru maljarka.uaprom.net

Фоль сва ен-Гольф, 1988 р. в., 1,6 бензин, КП-5, червоний, 5-дверний. Ціна: 3300 . о. Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31 Фоль сва ен-Гольф, 1989 р. в., 1,3 бензин, КП-5, білий, 3-дверний, потреб є ремонт дви на. Ціна: 1800 . о. Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31 Фоль сва ен-Гольф, 1988 р. в., 1,6 бензин, КП-5, червоний, 5-дверний. Ціна: 3300 . о. Конта ти: 099-737-43-88 Фоль сва ен-Джетта, 1991 р. в., 1,6 бензин, КП-5, червоно о ольор , титанові дис и, м зи а. Ціна: 4200 . о. Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31 Фоль сва ен-Пасат Б-2, 1985 р. в., 1,6 дизель, ніверсал, недоро о. Конта ти: 095-890-35-77

ФОРД Форд-Ес орт, 1987 р. в., сірий металі , 1,6, дизель, 5-дверний. Ціна: 1700 . о. Конта ти: 099-737-43-88, 067332-03-31 Форд-Оріон, 1983 р. в., 1,4 об’єм дви на, бензин, синьо о ольор , в хорошом та робочом стані, знаходиться в м. Нововолинсь . Конта ти: 066470-45-02 Форд-С орпіо, після ДТП, на запчастини. Конта ти: 093-661-92-19 Форт-С орпіо, 1987 р. в., 2,9 бензин, повний привід, чорний. або обмін. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 097-921-42-38, 099-443-49-34

ШЕВРОЛЕ Шевроле-Авео, 2007 р. в., тюнін , ідеальний стан. Ціна: 10000 . о. Конта ти: 050-611-43-45, 050-547-07-90 Шевроле-Авео, новий. Ціна: від 750 рн./ міс. Конта ти: 066-189-32-09 Шевроле-Кр з, 2010 р. в., можлива част ова оплата. Конта ти: 066-189-32-09, 067-106-13-49

ШКОДА Ш ода-О тавія, 15.12.2006 р. в., 1,9 ТД, чорний, 88700 м, ондиціонер, еле тропа ет, без ДТП. Конта ти: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19, 050-569-06-60 Ш ода-Фаворит, 1990 р. в., біло о ольор , вінниць а реєстрація, 1,3 дви н, в хорошом стані, зов потреб є незначно о осметично о ремонт . Ціна: 2100 . о., тор . Конта ти: 096-874-70-30, 050-167-72-74


28

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ

№37 вiд 28 вересня 2011 ро

Ш ода-Фаворит, 1994 р. в., збір а Німеччини, «Бле Лайн». Потреб є осметично о ремонт . Конта ти: 099-723-87-79

БМВ 523, повний омпле т, 10400 . о. Терміново, тор . Конта ти: 067 258-86-76.

МАЗДА

плю Автомобіль, можливо потреб є ремонт , роз лян всі пропозиції. Конта ти: 098-953-50-00, 050-519-37-92 Автомобіль, б дь-я ом Конта ти: 096-463-36-56

стані.

Автомобіль, я ий переб ває в редиті. Конта ти: 068-500-38-75 А ді А-6 або А ді А-4. Конта ти: 068-500-38-75 А ді-100, 1988-2000 р. в., дизель, араван, бажано в неробочом стані. Конта ти: 066-272-32-54 А ді-80, 100. Конта ти: 096-463-36-56 БМВ-3, 5, 7. Конта ти: 096-463-36-56 Б дь-я е авто. Ціна: до 3000 Конта ти: 095-889-38-09

. о.

Візьм на виплат авто: Де -Ланос, Де -Сенс або Чері-Ам лет. Ціна: до 5000 . о. Конта ти: 050-150-38-24 Іномар , в б дь-я ом технічном стані. Ціна: до 3000 .о. Конта ти: 068-500-38-75 Мерседес Е-124, 190. Конта ти: 097-752-25-92 Мерседес, А ді, Фоль сва ен, 1995-2008 р.в., дизель, недоро о. Конта ти: 098-571-42-35

Мазда 323, 1987 р. в., сірий металі , 5-дв., ідеальний стан. Конта ти: 097 492-16-86. Мазда 323, 81 р.в., 1,3, червоний, 3-двер., 1700 .о. Конта ти: 096 667-24-28, 066 383-14-58. Мазда 6, 1.8, 09.2007 р. в. з автосалон , чорний металі , витрата 5-6 л, пробі 39 тис. м, все рім ш іри, 1 власни , фірмові т. о., стан ново о а/с, сервісна та арантійна ниж а. Ціна: до овірна. Конта ти: 4-95-77, 050 607-22-71 Мазда 6, 2010 р. в., хетчбе , синьо о ольор , 2.0 бензин. Ціна: 23500 . о. Конта ти: 067) 118-11-63. Мазда 626, 93 р.в., 1,8 і, червоний, 5500 дол. Конта ти: 095 630-78-11. Мазда СХ-7, 2008 р. в., пробі 72 тис. м, чорно о ольор , автом. ш іра, мах. омпле тація+ омпле т зимової ми. Ц. 26900 . о. Терміново! Конта ти: 099 723-61-30.

МЕРСЕДЕС Мерседес 124, 94 р.в., Е 200, аз/бензин, 8900 .о. Конта ти: 098 255-39-49.

Мерседес-123, 124, 190. Конта ти: 096-463-36-56

Мерседес 190, 2.0 дизель, 1986 р. в., сірий олір або обміняю на дешевше авто. Ціна: 4700 . о. Конта ти: 096 606-78-58, 098 553-85-39.

Мітц біші-Лансер, з до Конта ти: 097-986-02-91

ментами.

Мерседес Бенц Е210, 99 р.в., 2,2 тді, 11300 .о. Конта ти: 067 344-52-11.

Опель-Ас она, Ве тра. Конта ти: 096-463-36-56

Мерседес Є200, 94 р., добрий стан, італійсь а азова станов а, під виплат . Конта ти: 098 255-34-49

Опель-Кадет, 068-500-38-75

Астра.

Конта ти:

Фіат-Тіпо, 1,9 т рбодизель, бажано в неробочом стані, роз лян всі варіанти. Конта ти: 097-986-02-91 Фіат-Тіппо, щойно при наний, 1,9 TDI. Конта ти: 097-986-02-91 Фоль сва ен-Венто, Гольф, Джета. Конта ти: 068-500-38-75 Фоль сва ен-Венто, Гольф-3, Джетта. Конта ти: 096-463-36-56 Фоль сва ен-Гольф 2, Джета-2. Конта ти: 096-463-36-56 Фоль сва ен-Гольф 4, 5, недоро о. Конта ти: 098-571-42-35 Фоль сва ен-Гольф, Джета, 1, 2,3 моделей. Конта ти: 097-752-25-92 Фоль сва ен-Пассат В-2, В-3. Конта ти: 068-500-38-75

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам АУДІ

Мерседес-126, 2,8 і, синій метал., 83 р.в., онд, ел. с лопід., велюр, си н., добрий стан. 4800 .о. Конта ти: 068 144-34-44.

МІТЦУБІШІ Мітц біші Галант, 1991 р. в., 1.8 бензин, інже тор, добром стані або обмін на дорожче авто. Конта ти: 067 344-72-99, 095 833-55-42. Мітц біші Лансер Х, 2007 р. в., чорно о ольор , 2.0 бензин. Ціна: 16500 . о. Конта ти: 050 373-50-33. Міц бісі Лансер, 2007 р. в., пробі 90 тис. м, битий (автом.), в ідеальном стані, червоний. Конта ти: 099 611-11-31, 067 689-91-70.

НІССАН Ніссан Блюберт, 86 р.в., білий, 3800 .о. Запчастини. Конта ти: 099 050-08-75. Ніссан Блюберд, 1988 р. в., 1.8 бензин. Ц. 1500 . о. Конта ти: 066 243-02-67, 098 048-02-63. Ніссан, 1988 р. в., 1.6 інже тор, синій, до овірна. Конта ти: 099 739-40-18.

А ді А 4, 1.8 інже тор, 1998 р. в., на запчастини. Достав а по У р. Конта ти: 050 837-38-16, 096 185-82-99 А ді А 6, 1997 р. в., ніверсал, чорно о ольор , 2.5 дизель, 216 тис. м пробі . Конта ти: 067 342-46-46 066 233-17-19.

Опель Ас она, червоний, 1.6 м. інже тор, м зи а, си нал., добром стані. Конта ти: 067 318-14-58.

А ді А 6, 1998 р. в., синьо о ольор , Конта ти: 050 529-99-66.

Опель Астра араван, 1997 р. в. Конта ти: 097 212-78-19.

А ді А6, 96 р.в., синій мет., 2,0 і, седан, онд., ел. па ., 8000 дол. Львів. Конта ти: 097 191-32-45.

Опель Астра, 1.6, 1993 р. в., сірий, хетчбе 3-дверний, добром стані, можливий обмін на інше авто не нижче 2005 р. в. Ц. 4450 . о. Конта ти: 066 837-96-15.

А ді, 1986 р. в., бензин, л джений зов, дешево. Конта ти: 096 136-56-17. А ді-100, зелений, хороший стан, ондиціонер, пар -троні , АБС, си налізація, м льтило , под ш и, еле тродзер ала, еле трові на, еле тролю . Ціна: до овірна Конта ти: 096 886-72-91

БМВ БМВ 520 І, 1994 р. в., темно-синій металі , ел. лю , ондиц., 2 под ш и безпе и, аз-метан (100 л балони), добром стані. Ц. до овірна. Конта ти: 067 788-61-24. БМВ 520, 1997 р. в., седан, синьо о ольор , 2.0 бензин, задній привід. Ціна: 11800 . о. Конта ти: 096) 681-28-55. БМВ 520, седан, 2.2 бензин, 170 тис. м пробі . ABD, ABS, ESP, ало ен и, сенонові фари. Под ш а безпе и (Airbag). Си налізація. Центральний замо . Ціна: 17200 . о. Конта ти: 066 666-69-02. БМВ 520i, два міс. на У раїні, ідеальний стан, до лян тий, інець 1997 р. в., рідний пробі 210 тис. м, небитий, нема орозії, бортовий омп’ютер. Ціна: 13600 .о. Конта ти: 068 841-85-65.

Опель Кадет, 1,3 бенз., оричн., лю ., добрий стан, 85 р.в., 2250 .о. Конта ти: 099 317-91-26, 068 977-13-57. Опель Кадет, 1,6 диз., 87 р.в., 1500 дол. Конта ти: 097 053-39-03. Опель Комбо вант., 2005 р.в., 1.7 дизель, р чна КПП, передній привід, пробі 196 000 м., АБС, ало енні фари, замо на КПП, АРБ, си нал., ц/з, /п ерма, ел. с лопід., ма нітола. Ціна: 7900 .о. / 63279 рн. Конта ти: (098)123-42-58. Опель Оме а по запчастинах, 1993 рі , Конта ти: 096 154-93-35 Опель Оме а, 1988 р. в., 2.3 дизель. Ц. 2200 . о. Конта ти: 096 853-41-76. Опель Оме а, 1992 р. в., добрий стан, бензин, синій мет., 3300 . о. Конта ти: 066 465-05-41. Опель Оме а, 1995 р. в., сірий, 2.0 інже тор, седан, 5 ст. КП, ондиц., ел. па ет, м. Львів. Ц. 5500 . о. Конта ти: 097 667-19-69. Опель Оме а, 87 р.в., 1,8, добрий стан, 2900 .о. Конта ти: 068 542-06-09. Терміново Опель Ре орд, 1986 р.в., стан добрий, об’єм 1800, мех. 5-ст. КПП, бензин, салон велюр, передні с лопід., тит. дис и, ма 14, зов не нилий, неіржавий. Ціна: 3000 .о. Конта ти: 067 559-60-17, 098 451-98-29.

РЕНО Рено 19, 94 р.в., 1,8 бенз., ел. лю , под. безп., ел. с лопід., синій, 230000 м. 2850 .о. Конта ти: 095 094-95-42. Рено 5, 1987 р. в., 3-дв., роз лян різні пропозиції. Конта ти: 050 666-98-42. Рено Кен о пас., 2001 р. в. Ціна: 5099 . о. Конта ти: 066 306-69-11. Рено Трафі , 06 р., 1,9 тд, пасажир, білий, онд. 14300 дол. Конта ти: 095 906-36-28. Рено Трафі , 96 р.в., 2,2 і, аз/бенз., ба ато запчастин. Конта ти: 095 609-44-69. Рено-21, 86 р.в., диз., сірий, седан, на ход . 1450 дол. Конта ти: 096 742-99-85.

ПЕЖО ОПЕЛЬ Опель Кадет, 1987 р.в., сірий, хорош. стан, омбі-В, спорт, 3-дверний. Ціна: 13000 рн, тор . Конта ти: 71-33-76. 098 484-48-68.

А ді Б4, 92 р.в., 2,0 моноінж., тит. дис и, ел. па ет. Конта ти: 067 344-39-66.

Опель Кадет хетчбе 1986 р.в., сірий олір, моноінже тор 1.6, Ціна: до овірна. Конта ти: Коломия.в л.Міц евича34 7-02-32, 098 694-77-53, 067 494-89-74. agenstvo_xobbi@mail.ru

Опель Астра, 91 р.в., Конта ти: 067 124-55-60. Опель Ве тра А, 89 р.в., 1.6, інже тор. Ціна: 3700 .о. Конта ти: 066 273-18-48, 098 608-53-13. Опель Ве тра, 1995 р. в., 2.0 інже тор, хетчбе , вишневий металі , ел. па ет, лю , 3 р. на У раїні. Ц. 6350 . о. Конта ти: 097 643-06-01. Опель Ве тра, 1995 р. в., седан, червоно о ольор , 2.0 бензин. 180 тис. м пробі . Ціна: 4600 . о. Конта ти: (050) 664-15-92. Опель Ве тра, 2.0 І, 1992 р. в., чорний, тонований, ел. дзер ала, ел. с лопідіймачі, ел. лю , /п ерма, добром стані. Конта ти: 099 735-30-42. Опель Ве тра, 2.0 інже тор, 1992 р. в., тонований, титани, добром стані. Недоро о. Конта ти: 099 735-30-42.

Пежо 405, 1995 р.в., сірий-металі , 1.6 дви н, аз-бензин, нерозмитнений, без пробі по У раїні. Ціна: до овірна. Конта ти: Коломия.в л.Міц евича34 7-02-32, 067 984-65-13. auto.ria.ua/ auto_peugeot_5498894.html Пежо Бо сер, 2007 р. в., 2.2 НДІ, Конта ти: 098 332-42-48.

ФІАТ Фіат Д ато, 2003 р. в., 2.8 СД. Конта ти: 098 332-42-48 Фіат Д ато, 91 р.в., пасажир, без мотора. Ціна: 6000 рн. Конта ти: 097 673-69-94. Фіат Панда, 1989 р. в., 750 Конта ти: 097 977-87-80.

б, 4 л

Фіат С до, 2003 р. в., вантаж., білий, 1.9 дизель, пробі 198 тис. м, добром стані. Конта ти: 097 748-26-31. Фіат С до, 99 р.в., 1,9 диз., добрий стан, щойно при наний. Конта ти: 050 513-85-32. Фіат Уно, 1,7 дизель, синій, 5-дв., 1500 .о. Конта ти: 068 144-83-75. Фіат Уно, 1987 р. в., з до , потреб є незначно о ремонт . 1100 . о. Конта ти: 050 373-89-07. Фіат Уно, 88 р.в., 1,4 арб., ш іра, тит., 950 .о. Конта ти: 095 829-33-17.

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Гольф 3, 1992 р.в., 1.4 моноінж., в добром стані, ш моізоляція, лю , білий мет., тоновані ві на, си наліз., нова літня ма + омпле т зимової ми. Конта ти: 067 589-92-07. Фоль сва ен поло, 1998 р.в. ціна до овірна. Конта ти: 097 944-15-42. Фоль сва ен В-3, 1988 р.в., аз-бензин, 1.8 мі, мп3, фар оп, сірий, добрий стан. Ціна: 5100, тор . Конта ти: 096 817-51-24. gta81@mail.ru Фоль сва ен Венто, 1993 р. в., 1.8, ц/з, си нал., тон вання ві он, ондиц. Ц. 6100 . о. Конта ти: 097 986-27-70. Фоль сва ен Венто, 1996 р. в., 1.9 т. дизель, добром стані. Конта ти: 098 255-39-49. Фоль сва ен Гольф 2, 1.8 інж., 1990 р. в., червоний, 5 ст КП, 5-дв, аз. в до ментах, лю заводсь ий, си нал, ма нітола, спойлер, широ і бампери, титани Р15, 195х60, ермо спортивне, сидіння Рі ар, аражне збері ання. Власни . 4500 . о. Конта ти: 096 742-99-90 Оле . Фоль сва ен Гольф 2, 1985 р. в., 1.2 бензин, червоний, титани, добром стані. Ц. до овірна. Конта ти: 050 553-26-50, 067 841-64-21. Фоль сва ен Гольф 2, Джетта 2. Конта ти: 096 463-36-56. Фоль сва ен Гольф 3 пе, 94 р.в., 1,8 моноінж., онд., ел. дзер ала, серво ермо, ел. ре л. фар, добрий стан. Ціна: 6000 .о. Конта ти: 096 733-23-13, 050 970-48-66.

Пежо Е сперт, 2004 р. в., відмінний стан. Конта ти: 050 678-15-59.

Фоль сва ен Гольф, 2007 р. в., чорно о ольор , 1.6 бензин. Автомат. 86 тис. м. Ціна: 16999 . о. Конта ти: 050 537-12-99.

СІТРОЕН

Фоль сва ен Джета, 91 р.в., вишневий, /п ерма, ц/з, 4700 .о. Тор . Конта ти: 067 342-37-15.

Сітроен Берлін о 2009 р.в.( червень), 1,6 HDI дизель,білий, пасажир, ондиціонер, аербе , АВС, си наліз., ц/ з, еле тропа ет, ш іряний салон, МР-3, проб. 64 тис. м. Ціна: 15200 .о., тор . Конта ти: 066 102-77-95. Сітроен Джампі, 99 р.в., 1,9 диз., білий, під пасажир. Конта ти: 098 376-26-67.

СЕАТ Сеат Ібіза, 1993 р. в., сірий, лю , ма нітола МР-3, ма, чохли, дви н після ап. ремонт , витрата 5/6/7, нормальном стані, ц/з, ел. с лопідіймачі, тоновані. Ц. 2900 . о. Конта ти: 067 866-30-03. Сеат Ін а, 1999 р.в., білий, 1,9 дизель, ідропідсилювач, робочий стан. Або обміняю на ліс або інші б д. матеріали. Конта ти: 067 419-99-37.

Фоль сва ен Джетта, 1.8, 1986 р. в., пробі 250 тис. м, нормальномі стані. Ц. 3600 . о. Конта ти: 097 712-57-76. Фоль сва ен Джетта, 1985 р. в., 1.8 інже тор, седан, сірий металі . Ц. 3300 . о., тор . Конта ти: 096 481-21-74. Фоль сва ен Пасат Б2, ро одил, 1,6 тд. Конта ти: 098 253-34-44. Фоль сва ен Пасат В-3, 1992 р. в., 1.8 м. інже тор, червоний, добром стані. Конта ти: 097 908-87-59. Фоль сва ен Пасат В2 араван на запчастини. Ціна: до овірна. Конта ти: 095 634-21-13. Фоль сва ен Пасат В2, 86 р.в., 1,6, терміново, на ход . Конта ти: 050 210-48-09. Фоль сва ен Пасат В-3, 1992 р. в., 1.8 м. інже тор, червоний, добром стані. Конта ти: 097 908-87-59.

Сеат Кордоба, 1996 р. в., 1.4 інже тор, синій, си нал., ц/з. Ц. 5500 . о., тор . Конта ти: 097 609-39-75.

Фоль сва ен Пасат, 1.8 бензин, 6.5/100 м, білий, ц/з, тит. дис и, лю , тоновані ві на, фар оп, м льтило . Ц. до овірна. Конта ти: 050 950-03-06.

Опель Ве тра, 96 р, 1.6, сіра, 5 ст п. Ціна: 3200 .о. Конта ти: 068 542-28-30.

ТОЙОТА

Опель Ве тра, червоний, 94 р.в., добрий стан, 1,8, недоро о. Конта ти: 097 966-12-89.

Тойота Каріна Е, 95 р.в., 1,6, 6800 .о. Конта ти: 096 919-83-80.

Фоль сва енПасат, 1998 р. в., 1.6 інже тор, пробі 230 тис. м, ондиц., АВС, аербе , ма нітола, темно-зелений. Ц. до овірна. Конта ти: 067 750-35-19

Опель Ве тра, 90 р. в., хатчбе , червоно о ольор , 1.8 бензин, моноінже тор. 4000 . о., тор . Конта ти: 096 385-62-75.

Опель Ве тра А, 89 р.в., 1.6, інже тор. Ціна: 3700 .о. Конта ти: 066 273-18-48, 098 608-53-13.

Тойота Каріна, 1992 р. в., дизель, 2.0, 3500 . о. Конта ти: 096 471-40-40. Тойота Корола, 97 р.в., добрий стан, 1,4. 6000 дол. Конта ти: 066 562-58-80.

Фоль сва ен Пасат, 95 р.в., араван, фіолетовий металі , є все, добрий стан, лімат- онтроль, 2 аербе и, ш іра, повна ел.- а, піді р. сидінь. 7350 тор . Конта ти: 050 867-28-05.


АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ СНД

№37 вiд 28 вересня 2011 ро

Фоль сва ен Поінтер, 2004 р. в., сірий мет., 1.0, 100 тис/ м, витрата 5/100 м, онд, АВС, АРБ,СД, си нал, ел. с лопід., титани, тон в. Конта ти: 099 702-99-59. Фоль сва ен Транспортер Т4, 95 р.в., 2,4 диз., білий, 8=1 місце, в/п, пар с дов а база, на ход , потр. рем. дви на. 7500 .о. Конта ти: 050 537-00-07, 093 703-34-47.

ФОРД Терміново! Форд Сієрра, бла итний, 1,6 бензин, 1984 р.в., робочий стан. 1300 . о. Конта ти: 095 218-08-89, 096 935-07-69. Форд Ес орт, 93 р.в., черв., бенз., 16- лап, 1,6, 5-ст. КП, хетчбе . 4300. Тор . Конта ти: 096 705-29-01. Форд Оріон, 1986 р. в. Ц. 1700 . о., тор. Терміново або обмін на дорожче авто з моєю доплатою. Конта ти: 097 236-32-38, 097 602-82-35. Форд Оріон, 1988 р. в., сірий, 1.6 Д, седан. Ціна: до овірна. Конта ти: 099 537-91-43. Форд Сієра, 1990 р. в, добрий стан. до овірна. Конта ти: 067 130-73-17. Форд Сієра, 1996 р. в., чорний, добром стані. Ц. 2800 . о. Конта ти: 097 088-27-11. Форд Сієрра 1,6, 1989 ро вип с , олір червоний. Конта ти: 0972975639 Форд С орпіо, 1986 р.в., з/п до ньо о. Конта ти: 6-49-39, 067 936-51-72. Форд Транзит Конне т 2003 р.в.1.8 ТDСІ, АBS, аербе , /п ерма, вантажнопасажир. Рі в У раїні. Ціна: 9000 .о.,тор . Конта ти: 0974420767 Форд Транзит, 91 р.в., 1,6 бенз., добрий стан. Конта ти: 097 892-58-76. Форд Фієста омфорт, 2006 р. в., вишневий мет., мех КП, 5-ст., 32 тис/ м, АРБ, онд., автома нітола з СД, ДВД, МР-3, тон вання заводсь е. Ціна: 11000 . о. Конта ти: 050 970-55-91.

ХОНДА Хонда Діо 35, 1998 р. в. Ц. 3500 рн. Конта ти: 097 184-64-82. Хонда Діо 35, хороший стан. Конта ти: 097 772-58-52

ЧЕРІ Чері QQ, 08 р.в., червоний, онд., АВС, с лопід., автомат КП. Конта ти: 050 603-35-56.

С бар Ле асі, 1990 р. в., червоний, європей а, 2 строння си нал., ц/з, /п, ерма, титани, 1 власни , ід. стан. Терміново зв’яз з виїздом. Конта ти: 096 476-82-38, 096 336-78-23. С з і Свіфт, седан, синій мет, 1995 р. в., 1.5 МІ, відмінний стан. 4750 . о. Конта ти: 099 452-93-77. Татра 613, ле овий, 1977 р. в., олІр вишневий, дви н 3495 б., витрата до 12л/100 м. Ціна: 1500 . о., тор . Конта ти: 78600 097 601-11-82. Хюндай Соната, 2008 р. в., 2.0 бензин, 46 тис. м, Конта ти: 050 338-82-75. Чана Бенні, 2008 р. в., синій перлам тр, ондиц., СД плеєр, малий пробі . Ц. 6800 . о. Конта ти: 050 373-74-31.

плю А ді, БМВ, Мерседес, Опель, Фоль сва ен, Ш ода О тавія або Фабія. Конта ти: 098 571-42-35.

Альфа Ромео, 1994 р. в., зелено о ольор , 2.0 бензин, 258 тис. м пробі , Кондицiонер, iдропiдсилювач, с лопiдiймачi, Airbag. Ціна: 5400 . о. Конта ти: 099 704-33-78. Дачія Соленза, 03 р.в., /п, онд., ел. па ет, МР 3, тит., 1 власни , е спл ат валась в Європі, на У р. 4 міс., небитий, нефарбований. 4500 .о. Конта ти: 098 461-31-35. Дачія Ло ан ніверсал, синій, 2008 р. в., 50 тис. м. Конта ти: 050 170-73-44. Дачія Ло ан, 2006 р. в., 1.4, середня омп. Ц. 6900 . о. Конта ти: 097 378-17-96. Джилі СК, 2007 р. в. Ц. 6000 Конта ти: 097 896-18-46.

. о.

Джилі, 07 р.в., після незначно о ДТП. 4800 .о. Тор . Можливий обмін. Конта ти: 096 540-70-86.

ВАЗ 2108, 1990 р.в., чорно о ольор , 1.1 арбюратор, 5-ст п а КПП. Ціна: 1800 .о. Конта ти: 43-46-47

ВАЗ

ГАЗ ГАЗ-21, 1963 р. в., 2,5 бензин, зелено о ольор , недоро о. Конта ти: 095-047-34-09, 067-788-33-51, 093-855-15-88

Візьм авто під виплат на 5-6 міс. На ход , зі всіма до ментами. Ціна: 1500 .о. Конта ти: 068 189-09-23. interpol2010@gmail.com

ВАЗ 21099, 1997 р.в., Рівненсь а реєстрація, хороший стан. Конта ти: (098) 078-77-18

ВАЗ-21011, 1987 р. в., синьо о ольор . Конта ти: 098-884-59-48

ГАЗ-31022, 1994 р. в., ніверсал, білий, хорошом стані. Конта ти: 067-317-36-98

Іномар и добром стані: А ді, Мерседес, Фоль сва ен. Конта ти: 097 752-25-92. Іномар

диз. Конта ти: 097 667-19-69

Іномар після ДТП з до ментами, без до ментів або нерозмитнен , в б дь-я ом стані. Конта ти: 050 373-89-07. Лянча Дельта, нерозмитнений. Конта ти: 097 748-00-61. Мерседес 123, 124. Конта ти: 096 463-36-56. Опель Ас она, Ве тра. Конта ти: 096 463-36-56. Фоль сва ен Б2 Кро одил, 1.6 диз., на з/п, або сам дви н. Конта ти: 098 585-33-73. Фоль сва ен Венто, Гольф 3. Конта ти: 096 463-36-56. Фоль сва ен Гольф 1.2, Джета 1.2, А ді А 6, А 4, В4, В3. Конта ти: 067 581-61-36. Фоль сва ен Джетта, Венто, Ш ода Фабія. Конта ти: 097 248-50-17. Фоль сва ен Пасат В 2, В3, В4, Венто, Бора, Мерседес 124 Е. Конта ти: 067 491-27-62.

Автомобілі легкові, СНД ВАЗ

ВАЗ 1118 «Каліна», 2006 р.в., пробі 120 тис. м., червоний, незначні пош одження зова. Ціна: 4700 .о. Конта ти: (095) 459-32-50 ВАЗ 2106, 1987 р.в., потреб є • ремонт зова. Конта ти: (067) 763-49-33

ВАЗ 21011, 1978 р.в. Конта ти: 40-03-47, (067) 419-91-64 ВАЗ 2102, 1979 р.в. Конта ти: (067) 988-59-74

ВАЗ 2104, КІНЕЦЬ 2008 Р.В, ПРОБІГ 5 ТИС.КМ. КОНТАКТИ: (067) 360-14-10 ВАЗ 2104. Конта ти: (096) 584-02-18 ВАЗ 21043, 2002 р.в., 1.5 л., білий, аз-бензин, стан - хороший, тонований + омпле т зимової ми, тор . Ціна: 3500 .о., тор . Конта ти: 40-02-01, (094) 967-02-01 ВАЗ 2106, 1988 р.в., 1,3 бензин. Ціна: 1300 .о. Конта ти: (098) 416-23-57

ВАЗ

ВАЗ 21099, 2005 р.в., світло-сірий металі , оброблена, тонований, м зи а МП3, нова ма, добрий стан. Ціна: 4800 .о. Конта ти: (067) 679-21-21 ВАЗ 21099, 2005 р.в., хороший стан. Ціна: 4400 .о. Конта ти: (050) 375-95-67 ВАЗ 2110, 2007 р.в., олір чорний, хороший стан. Конта ти: (097) 924-82-29 ВАЗ 21111, 2005 р.в., 1,6, 8 лапан., проб. 86 тис, бла итний металі , центр. замо , си налізація, еле тропідйомни и, власни . Ціна: 5500 .о., тор . Конта ти: (097) 778-47-63 ВАЗ 21115, 2005 р.в., 1,5 арбюратор, 66 тис. проб., центр. замо , си налізація, еле тропа ет, титани, хороший стан, срібний металі . Ціна: 5500 .о., тор . Конта ти: (097) 616-92-22 ВАЗ 3212140, 2009 р.в., 1,7 бензин/ інже тор, 4 тис. проб. Ціна: До овірна. Конта ти: (097) 642-47-67 Оле сандр ВАЗ-2101. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11 ВАЗ-2106, 1979 р.в., в хорошом стані. Конта ти: (050) 556-16-92 ВАЗ-21063, 1988 р.в., потреб є ремонт , олір бежевий. Конта ти: (096) 111-23-08 ВАЗ-2107, 2002 р.в. Конта ти: (097) 645-75-73 ВАЗ-21099, 1992 р.в., 1.5, 5-ст КПП, бежевий. Ціна: 3000 .о. Конта ти: (067) 645-76-32 ВАЗ-2199, 1992 р.в., 1.5 об’єм, 5-ст пенева КПП, бежево о ольор . Ціна: 3000 .о. Конта ти: (067) 645-76-32

ГАЗ ГАЗ-21Р, 1969 р.в., на ход . Конта ти: (050) 375-47-91 ГАЗ-31029, Вол а, в хорошом стані. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23

ВАЗ-21013, 1983 р. в., пробі — 104 тис. м, апремонт дви на, новий а м лятор, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-59-86, 050-983-37-64

ВАЗ-2103, 0977 р. в., синьо о ольор , «дипломат», 1,5 аз. обладнання на пропан, си налізація, центральний замо , відмінний технічний стан, потреб є фарб вання. Ціна: 1700 . о. Конта ти: 050-317-72-34

ГАЗ-31105, 2004 р. в., 2,3, бензин, аз метан, зелений. Ціна: 3500 . о. Конта ти: 097-526-88-41 ГАЗ-53, 52, КААЗ-Домінатор-105, або на запчастини. Конта ти: 095-368-74-27, 067-332-94-90

ВАЗ-2105, 1996 р. в., червоний. Ціна: 1500 . о. Конта ти: 099-332-47-13 ВАЗ-21051, 1995 р. в., червоно о ольор , ТО до 2012 ро , страх вання, хороший стан, або обмін на тра тор Т-40, Т-25, з доплатою. Конта ти: 097-619-19-65, 066-958-54-44 ВАЗ-21051, 1995 р. в., червоно о ольор , ТО до 2012 ро , страх вання, хороший стан. Ціна: 23900 . о. Конта ти: 097-619-19-65, 066-958-54-44 ВАЗ-2106, 1989 р. в., 1,3 дви н, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-522-25-37, 097-672-88-31 ВАЗ-2106, 1991 р. в., відмінном стані. Конта ти: 095-475-26-28 ВАЗ-21063, 1985 р. в., бежевий, апремонт зова, тоноване с ло, переднє сидіння — від іномар и. Ціна: 2200 . о. Конта ти: 067-332-29-72, 28-34-21 ВАЗ-2107, 1985 р. в., в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-905-32-35 ВАЗ-2109, 1999 р. в., 1,5, КП-5, синій металі , велюровий салон, титанові дис и. Ціна: 3600 . о. Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31 ВАЗ-21093, 1995 р. в., 1.5 л, червоний. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-356-13-23

ЗАЗ

ВАЗ-21099, можливе відтермін вання платеж . Конта ти: 066-109-24-20

ЗАЗ «Слав та». Ціна: 3200 .о. Конта ти: 61-13-55, (097) 298-41-45

ВАЗ-2110, 2007 р. в., чорний, 1,5 дви н, 16- лапанний, хороший стан. Конта ти: 097-924-82-29

ЗАЗ 968, хороший стан. Конта ти: 27-65-70, (067) 761-49-05 ЗАЗ 968М, в хорошом стані. Ціна: Недоро о. Конта ти: (097) 645-28-94 ЗАЗ Слав та -Лю с, 2008 р.в., об’єм 1.2, сірий металі , центральний замо . Ціна: 3800 .о Конта ти: (067) 888-90-55 ЗАЗ Таврія пі ап, 2003 р.в., хороший стан, знятий з облі . Конта ти: (097) 397-87-07 Таврію пі ап, 2003 р.в., хороший стан, знятий з облі . Недоро о. Конта ти: (097) 397-87-07

ЛУАЗ ЛУАЗ «Волинян а». Конта ти: (096) 584-02-18 ЛУАЗ 969М «Волинян а», 1990р, пробі - 32000 м. Ідеальний стан. Ціна: 1750 .о. Конта ти: (097) 668-15-92

МОСКВИЧ Мос вич 412, 1985 р.в., в хорошом стані, терміново. Ціна: 800 .о. Конта ти: (097) 826-33-27

УАЗ УАЗ 469, 1981 р.в. Конта ти: (067) 988-59-74

ВАЗ 21063, 1986 р.в., 1.3 арбюратор, хороший стан. Ціна: 1800 .о., тор .

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

т. (096) 976-62-13, (093) 637-70-94

Таврія 2003 р.в., білий, 1,2 арбюратор, аз, бензин, аз зареєстрований, хороший стан, малотоннажний ф р он. Ціна: 2300 .о. Конта ти: (098) 341-39-27

ГАЗ-3110 Вол а, 2003 р. в., білий, 2.4 л, аз/метан. Ціна: 2300 . о. Конта ти: 099-332-47-13 ГАЗ-3110, 2003 р. в., бла итний металі , без до ментів, потреб є незначно о ремонт , недоро о. Конта ти: 050-956-32-75

ВАЗ-21099, 1995 р. в., червоний, 1,5, 5-ст п а. Ціна: 3100 . о. Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31

ЗАЗ - 1102, в арном стані, біло о ольор , мотор масла не бере, пробі 64000 м. Ходова нова. В салоні змінена на нов обшив а. Нові два дис и. Конта ти: (096) 480-29-08

ГАЗ-24, хороший стан, недоро о. Конта ти: 063-128-74-62

ВАЗ-2102, 1978 р. в., хорошом стані, аражне збері ання. Ціна: 1500 . о. Конта ти: 095-151-80-31

ГАЗ-М20, «Побєда». Конта ти: (096) 584-02-18

Мос вич 2141. Ціна: 600 .о. Конта ти: (098) 517-80-99

Мінівен 8 пас. FAW 6371 2007 р.в., аз (7-8л/100 м) /бензин (4,8-6,5/100 м), 1,1 л мотор/5мех/пробі 101т. м, титанові дис и+зимова ма. Відмінний стан (2-й власни ), в ладень не потреб є. Ціна: 5500 .о. Конта ти: 0667138325 0664973929

Сан йон Ре стон, 2006 р. в, 3.2 інж, 5 АКП, чорно о ол., повний омпле т, ід. стан. Конта ти: 4-30-80, 72-02-49, 067 284-45-77.

продам

ГАЗ-2410, 1991 р. в, білий, хорошом стані, дви н після апремонт , не об атаний. Конта ти: (0332) 75-12-69, 050-196-83-85, 097-425-26-11

Інфініті 130, 2000 р. в., 3.0 бензин, CD, MP3, а сти а, ма нітола, сабв фер. Ціна: 12000 . о. Конта ти: 095 851-60-45, 067 147-85-26.

Привез б дь-я ий а/м із-за ордон з правом ер вання. Конта ти: 097 419-32-72, 063 481-36-26.

ВАЗ 2107, 1996 р.в., червоний, після апремонт . Ціна: 2000 .о. Конта ти: (097) 299-86-55

ВАЗ-21011, 1978 р. в., 1,3 дви н, світло- оричнево о ольор , один власни , зварювальні роботи не проводилися. Конта ти: 25-04-75

4.2.1. Продам

Авто з Німеччини під замовлення. Конта ти: 067 750-68-27.

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

ВАЗ 2109, 1995 р.в., червоний, 1.5 бензин, 5-ст п а КПП, тонований, фар оп, си налізація, центральний замо , Львів. Ціна: 2900 .о. Конта ти: (097) 249-23-42

ШКОДА

ІНШІ АВТО

ВАЗ 21063, 1991 р., олір білий, апремонт. Конта ти: (097) 721-53-96 ВАЗ 21063, 1991р., олір білий, ап.ремонт, терміново. Конта ти: (097) 721-53-96

ВАЗ, ЗАЗ, ДЕУ, ДАЧІЮ, ЧЕРІ, іномар , небит , нефарбован ! Доро о! Конта ти: 093 193-91-19 097 682-89-68, 066 719-15-16

Фоль сва ен Пасат П2, П3, П4, Венто, Гольф або Джетта. Конта ти: 068 500-38-75.

Ш ода С пер В, 2008 р. в., седан, чорно о ольор , 1.8 бензин, 115 тис. м пробі , Автомобіль плено в 2009р офіційно о дилера. Всі лючі, Нові літні олеса MICHELIN + майже нові зимові шини, , я і від їздили один сезон. Не потреб є в ладень. Сама повна омпле тація. Ціна: 17800 . о. Конта ти: 067 214-87-50.

ВАЗ 21063, 1990 р.в., олір бежевий. Конта ти: (067) 831-43-91

ВАЗ-2105, без до ментів. Конта ти: (098) 517-80-99 ЗАЗ Таврія або Слав та. Конта ти: 43-46-47 (097) 068-21-05

А ді-80, 100. Конта ти: 096 463-36-56.

ШЕВРОЛЕ

Ш ода О тавія, 2008 р. в., чорний, аз. станов а, 4 ст. КП, без єдино о фарб вання, стан ново о а/м. Ц. 17800 . о., тор . Конта ти: 097 341-93-66, 095 889-19-83.

ВАЗ 2106, дви н 1.3, 5-ст. КПП. Ціна: 9000 рн. Конта ти: (097) 522-45-33

ВАЗ-2103, 2107. Конта ти: (097) 305-83-14

ВАЗ 21099, чорний металі , передній па ет, оплата частинами. Конта ти: 066-189-32-09, 067-106-13-49

Лачетті 1,6, синій олір, 2011 р. в., під виплат від 2000 рн/міс. Конта ти: 095 793-30-28, 0342 73-47-24.

Шевроле Авео, 1.5, червоний під виплат від 972 рн/місяць. Зниж а 6% на авто. Конта ти: 096 607-97-55.

ВАЗ 2106, 1992 р.в., 1,5 арбюратор, темно- оричневий. Ціна: 2000 .о. Конта ти: (067) 973-18-27

4.2.8. К плю

ВАЗ 2109, 1988 р.в., хороший стан, білий. Конта ти: (067) 901-51-52

Фоль сва ен Пасат В-2, дви н 1.6 дизель, без до м. на з/ч. Конта ти: 099 047-42-79.

Шевроле Кр з, 1,8, олір металі , можливо редит від 2300 рн/міс. Конта ти: 095 793-30-28, 0342 73-47-24.

ВАЗ 21013, 1982 р.в., відмінний стан, не нилий, небитий, в ладень не потреб є. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 168-63-65

29

ВАЗ-2111, 1980 р. в., бежевий, 1.5 л, дви н ВАЗ-2105, ремінний, панель ВАЗ-2106. Ціна: 750 . о. Конта ти: 099-332-47-13 ВАЗ-21114, 2007 р. в., олір — сірий металі , 1.6 бензин,84 тис. пробі , титанові дис и, нова ма, тонований, еле тропа ет, тюнін , а сти а, МР3, в ідеальном стані. Можливий обмін. Ціна: 6200 . о., тор . Конта ти: 095-828-77-76 igor.gera@inbox.ru ВАЗ-2115, 2003 р. в., хороший стан, один власни . Ціна: 5150 . о. Конта ти: 095-077-06-49 ВАЗ-2115, 2006 р. в., на запчастини. Конта ти: 24-56-31, 066-013-85-00, 095-913-67-16 ВАЗ-2115, 2008 р. в., по запчастинах. Конта ти: 24-56-31

ВАЗ 21011, білий, добрий стан. Конта ти: 098 256-77-76. ВАЗ 21013, 1986 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 096 382-24-12. ВАЗ 21013, 1988 р. в., 1.2, 10000 рн. Конта ти: 067 318-85-56. ВАЗ 2103, 1978 р. в., нормальном стані. Ц. 1400 . о. Конта ти: 097 626-13-80. ВАЗ 2103, 1980 р. в., зов з до м. Конта ти: 067 342-01-58, 095 827-52-63. ВАЗ 2103, добрий стан, + з/п. Ціна: 20000 рн. Конта ти: 098 724-91-86. ВАЗ 2104, 2000 р. в., червоний, аз-бензин, тон вання, добрий стан, 3400 . о., тор . Конта ти: 050 229-54-41, 067 699-84-01. ВАЗ 21043, 2006 р. в., пробі 27 тис. м, синій. Ц. 4900 . о. Конта ти: 096 273-60-67. ВАЗ 2105, 1982 р. в., білий, добром стані+з/ч(запасний дви н з до м.). Ц. 1300 . о., тор . Конта ти: 095 170-62-37. ВАЗ 2105, 1988 р. в., дви н 1,3, 4-ст. КПП, червоний, в хорошом стані. Ціна: 2200 .о. Конта ти: 096 208-25-64, 050 952-40-58. ВАЗ 2105, 1991 р. в., білий. Ц. 1600 . о. Конта ти: 55-40-26.

ЗАЗ

ВАЗ 2105, оричневий, 1986 р. в., ма нітола, добром стані. Ц. 14000 рн. Конта ти: 097 942-71-19.

ЗАЗ, Слав та-110307, 2004 р. в., пробі 80000 м, біло о ольор . Ціна: 2400 . о. Конта ти: 050-804-14-71

ВАЗ 2105, добром стані. Терміново! темно-синьо о ольор . Ц. 1700 . о. Конта ти: 098 253-17-85.

ЗАЗ-11027, Таврія, 1994 р. в., хорошом стані. Конта ти: (0332)70-45-95, до 10.00, 099-002-91-10

ВАЗ 2106 на з/ч. Конта ти: 78-91-31.

ЗАЗ-Ланос, 2011 р. в., ондиціонер, ідропідсилювач ерма. Роз лян всі пропозиції. Конта ти: 095-912-79-99

ВАЗ 2106, 1983 р. в., 8500 рн. Конта ти: 097 772-58-52

ЛУАЗ Л АЗ-969-М, 1991 р. в., твердий дах, відмінний стан. Конта ти: 095-884-18-27, 25-04-57

МОСКВИЧ Мос вич, 1,3 бензин, олір - сірий металі , центральний замо , тонований, повний апремонт 2010 рі , піді рів задньо о с ла, ва мний підсилювач тормозів, автоматичне від ривання ба ажни а з салон , передні сидіння від Пежо, передні еле трос лопідіймачі. Ціна: 2600 y. o. Конта ти: 050-994-09-16 Мос вич, в хорошом стані. Конта ти: 23-65-80 Мос вич-2140, дви н після апремонт , можливо по запчастинах, недоро о. Конта ти: 066-254-05-16 Мос вич-2141, 1986 р. в., в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-730-93-55

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам ВАЗ ВАЗ-2106, 1986 р.в., жовто о ольор в хорошом стані. Ціна: 1400 .о. Конта ти: 096 299-27-31. ВАЗ 11118, Калина, 2006 р.в., червоний, пробі 95 тис., ма нітола, центральний замо , підсилювач ерма. Ціна: 5300 .о. Конта ти: 050 373-25-99.

ВАЗ 2106, 1983 р. в., 8500 рн. Конта ти: 097 184-64-82.

ВАЗ 2106, 1985 р. в., зелений, на ход , тон. с ло., все працює. Ціна: 1700 .о Конта ти: 77-95-73, 097 397-06-94, 097 569-00-14. oksanabekesh@mail.ru ВАЗ 2106, 1990 р. в., бежевий, добрий стан. Ц. до овірна. Конта ти: 067 699-84-01, 050 229-54-41. ВАЗ 2106, 1992 р. в., бежевий. Ц. 2200 . о. Конта ти: 097 988-49-59. ВАЗ 2106, 1994 р. в., червоний, 1.5 з аз. станов ою. Конта ти: 096 479-64-01. ВАЗ 2106, 1994 р. в., червоний, аз. станов а. Ц. 2100 . о., тор . Конта ти: 096 479-64-01. ВАЗ 2106, 83 р.в., Ціна: 8500 рн. Конта ти: 097 772-58-52 ВАЗ 2106, добрий стан, 1983 р. в. 1300 . о. Конта ти: 067 888-61-35. ВАЗ 2106, жовтий, 1989 р. в., добром стані, м зи а. Ц. до овірна. Конта ти: 096 886-72-91. ВАЗ 2106, нормальний стан. Терміново! Ціна: 1200 .о. Конта ти: 098 497-88-07. ВАЗ 21061, білий, 89 р.в., 1,5, 5-ст., лю , си н., ц/з, 2000 .о. Конта ти: 098 333-53-80. ВАЗ 21063, 1990 р. в., бежевий, нормальний стан. 2200 . о. Конта ти: 097 684-19-50. ВАЗ 2107, 1986 р. в., 1.5, після ремонт дви на, фар оп, си нал., ц/з. Ц. 1600 . о. Конта ти: 098 504-69-60, 095 638-76-23. ВАЗ 2107, 1987 р.в., дви н 1,5. Ціна: 1550 .о. Конта ти: 098 716-27-84. ВАЗ 2107, 1991 р.в., бензин, відмінний стан. Ціна: 2300 . о. Конта ти: 096 570-26-21 ВАЗ 2107, 2000 р. в., синій, бензин, аз-метан, добром стані. Конта ти: 50-44-46, 098 250-80-94. ВАЗ 2107, 2003 р. в., 1.5 бензин, пробі 33 тис. м. Ц. 3700 . о. Конта ти: 050 910-49-48. ВАЗ 2107, 2007 р. в., си нал., добром стані. Ц. 3850 . о. Конта ти: 096 916-94-26.


30

ЛЕГКОВІ АВТО СНД, АВТОБУСИ ГАЗ-2412, білий, 89 р.в., ніверсал, 1600 .о. Конта ти: 096 691-65-26. ГАЗ-3110, аз метан, 03 р.в. Конта ти: 098 069-33-76. ГАЗ-52, 53 за ціною металолом , на ход . Конта ти: 096 208-16-24. ГАЗ-69 Б, ори інал, відмін. стан. Конта ти: 050 924-28-63.

,

ГАЗ2412, білий, 89 р.в., ніверсал, 1600 дол. Конта ти: 096 691-65-26.

ДЕО Део Ланос добром стані. Недоро о. Конта ти: 097 734-26-97. ВАЗ 2107, 2008 р., 25 тис. м, один власни . Ціна: 5000 .о. Конта ти: (050) 464-24-98 ВАЗ 2107, темно-вишневий, після повно о апремонт . 2900 . о. Конта ти: 096 869-83-93, 050 376-84-63.

ВАЗ Калина, 2008 р. в., в хорошом стані, 23 тис. пробі , сріблястий олір. В омпле тації: ондиціонер, ма нітола, ABS. Ціна: до овірна. Конта ти: 050 213-60-13, 097 903-26-02.

ВАЗ 2107, хор. стан, 5-ст. КПП, м зи а, ц/з. Ціна: 2000 . о., тор . Конта ти: 096 734-55-61.

ВАЗ, 1986 р. в. Конта ти: 096 136-56-17. ВАЗ-1111 О а, ідеальний стан, 92 р.в. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 673-69-94.

ВАЗ 2107, хороший стан, тон. с ло, нова ма, ма нітола. Ціна: 1500 .о. Конта ти: 098 497-88-07.

ВАЗ-2101, 74 р.в., білий, апрем. дви на, зова. Конта ти: 097 358-75-56.

ВАЗ 2107, темно-вишневий, після повно о апремонт . 2900 . о. Конта ти: 096 869-83-93

ВАЗ-2101, черв., аз/бенз., Ціна 9800 рн або обмін на б дмат. Конта ти: 096 877-48-06.

ВАЗ 2108, 1990 р. в., 1.3, 5 ст. КП, червоний, в ідеальном стані. Конта ти: 098 451-49-74.

ВАЗ-21011 нормальном стані, після ремонт . Конта ти: 098 973-13-82.

ВАЗ 2109, 1990 р. в., 1.5, 5-ст КП, 4 тис/ м, після апремонт , терміново, Коломийсь ий р-н. Конта ти: 068 190-34-31. ВАЗ 2109, 1990 р. в., 1.5, червоний, ц/з, си нал, дорбом стані. Ц. 3400 . о. Конта ти: 096 606-58-86. ВАЗ 2109, 1991 р. в. Конта ти: 097 389-56-07, 097 701-20-84 ВАЗ 2109, 1995 р. в., червоний, 1.5 бензин, 5-ст КП, тон вання, МР-3, фар оп, синал., ц/з, зимова ма, м. Львів. 2900 . о. Конта ти: 097 249-23-42. ВАЗ 2109, 1995 р.в., біло о ольор , в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 098 121-68-32. ВАЗ 2109, 2003 р. в., зелений металі , 1.5 І, російсь а збір а, титани. Ц. 4600 . о. Конта ти: 050 649-28-43. ВАЗ 2109, 90 р.в., ідеальний стан, аз-бензин. Конта ти: 068 104-01-65. ВАЗ 2109, червоний, відмінном стані, тит. дис и. Ц. до овірна. Конта ти: 097 679-08-21. ВАЗ 21093, 2003 р. в., сірий, рідна фарба, не битий, си нал., ц/з, ел. с лопідіймачі, добром стані. Конта ти: 097 664-45-29. ВАЗ 21093, 2005 р. в., сірий металі , аз-бензин, добром тех. стані. Ц. 4650 . о. Конта ти: 067 339-07-79. ВАЗ 21099, фіолетовий, лю , си нал., ш іряний салон. можливий обмін на авто або ліс, дош . Конта ти: 097 254-01-29, 099 068-71-41. ВАЗ 21099, чорно о ольор , 1.5 бензин, 89 тис. м пробі , тоноване с ло, тюнін , ц/з, аражне збері ання. Ціна: 4500 . о. Конта ти: 067 966-96-36, 097 444-12-99. ВАЗ 2110, 2008 р. в., 1.6 і., чорний металі , пробі 56 тис. м, 1 власни , аражне збері ання, 6-7 л/100 м, си налізація, ц/з, МР-3, а сти а, титани, нова ма, в ідеальном стані. Терміново! Ц. 6500 . о., тор . Конта ти: 096 813-70-35. ВАЗ 2110, 2010 р. в., зелений, 1.6 і, си нал., тит. дис и, ма нітола, МР-3, можливий обмін на авто або ліс, дош . Конта ти: 097 254-01-29, 099 068-71-41. ВАЗ 21104, 2006 р.в., бежевий, 1.6 16- лап. дви н, тонований, передні с лопідіймачі, захист піддона, ц/з, не фарбований, небитий, 2 власни , добром стані. Ціна: 5800 .о. Конта ти: 099 060-10-29. ВАЗ 21111.2007 р. чорний. Один власни , арний стан. Ц. 5.500, тор . 0675836387. Ціна: 5.500. Конта ти: hhkjj,hkj;.lk 782468 80674763417 ВАЗ 2114, 2007 р. в., хетчбе , чорно о ольор , 1.6 бензин. Хороший стан. Ш моізоляція дах авт. Двостороння си налізація, анти орозійна оброб а зова, захист піддона, автома нітола Alpine, 4-ри олон и. Не битий. Ціна: 6100 . о. Конта ти: 050 713-11-95. ВАЗ 2114, чорний, 2007 р. в., пробі 30 тис. м, МР-3, хороша а сти а, тоновані ві на, си нал., в ідеальном стані. Ц. 6100 . о. Конта ти: 097 942-71-19. ВАЗ 2115, 2007 р. в., пробі 49 тис м. Конта ти: 095 726-77-02. ВАЗ 2121 Тай а, бензин, 113 тис. м пробі . Ціна: 5600 . о. Конта ти: 097 669-22-31.

ВАЗ-21011, 78 р.в., сірий, норм. стан, 1300 .о. Тор . Конта ти: 050 913-90-00. ВАЗ-2103, бежевий, добрий стан. 1600 дол. Конта ти: 097 399-46-71. ВАЗ-2105, 89 р.в., 1800 дол. Конта ти: 096 943-38-71, 096 812-63-65. ВАЗ-2106, 84 р.в., білий, добрий стан, 2100 дол. Конта ти: 097 362-40-46. ВАЗ-2107, 05 р.в., вишневий. 3500 дол. Конта ти: 067 833-02-05. ВАЗ-2107, 87 р.в., 1,5 дви н, золотистий металі , відмін. стан. 2100 .о. Конта ти: 096 745-13-94. ВАЗ-2109, 90 р.в., 1,5, білий, недор о. Конта ти: 097 966-12-89. ВАЗ-2109, 92 р.в., 1,5, червоний, після апрем., 3200 .о. Конта ти: 096 667-24-28, 066 383-14-58. ВАЗ-2109, червоний, дов е рило, 92 р.в., 1,5 дви ., 4200 .о. під виплат . Конта ти: 096 667-24-28. ВАЗ-21099, 01 р.в., 5-ст. КП, тон., МР 3, сірий. 4550 .о. Тор . Конта ти: 067 877-93-42. ВАЗ-21099, 93 р.в., МП 3, тонов., ало ени, ц/з, 2900. Тор . Конта ти: 096 261-85-88. ВАЗ-21099, сірий, 07 р.в., добрий стан, недоро о, терміново. Конта ти: 097 966-12-89. ВАЗ-21099, сірий,01 р.в., арб., 4100 .о. Конта ти: 067 877-93-42. ВАЗ-2115, 2007-2008 р.в., 5500 .о. Конта ти: 095 645-43-82, 55-04-95. ВАЗ-2410,по запчастинах Конта ти: 067 342-01-58, 095 827-52-63.

Део Сенс, 03 р.в., сірий, титани, си н., ц/з, ма нітола, в та сі не б ла. 4500 .о. Тор . Конта ти: 097 528-97-32, 050 553-31-72. Део Сенс, 2003 р. ві., пробі 113 тис. м, нова АКБ, рем. ходової, добром стані. Конта ти: 066 032-20-74. Део Сенс, 2005 р.в., 5400 .о. Конта ти: 050 780-68-19.

ЗАЗ Таврія, 92 р.в., білий, хороший стан, Ц. 1000 .о. Тор . Конта ти: 050 286-59-18, 095 004-93-62. ЗАЗ 110307 Слав та, 1.2 бензин, бежевий. Ціна: 2500 Конта ти: 097 850-66-19. ЗАЗ Слав та, 2004 р. в., арб., синьо о ольор ,анти ор., ц/з. Ц. до овірна. Конта ти: 096 678-25-74. ЗАЗ Слав та, 2006 р. в., 1.2 арб., темнозелений металі , ц/з, си нал., тонований, м зи а, в ідеальном стані. Ц. 2900 . о.. тор . Конта ти: 098 477-31-86. Слав та, 99 р.в., зелений, добрий стан, 16000 рн. Конта ти: 098 669-97-92, 066 825-33-62. Слав та лю с, 2005 р. в., відмінний стан. Конта ти: 067 675-08-60. Слав та, інже тор, 1,2, добром стані, сіра, 2007 р.в. 3400 .о. Конта ти: 097 548-70-15. Василь. Слав та, 99 р.в., зелений, добрий стан, 16000 рн. Конта ти: 098 669-97-92 Таврія нова, 2003 р. в., зелений мет., 54 тис/ м пробі , си нал., відмінний стан. 2500 . о. Конта ти: 50-87-26. 099 290-73-46. Таврія пі ап, добрий стан. Конта ти: 096 400-37-75, 099 342-10-81. Таврія Слав та Лю с, відмінний стан, 2005 р.в., темно-зелений, си нал. Ціна: 3300 .о. Конта ти: 050 678-15-59. Таврія, 1994 р. в., темно-синій, салон від Форд, потреб є незначно о ремонт , на ход , Долинсь ий р-н. Ц. 7500 рн. Конта ти: 098 955-04-62.

Терміново! ВАЗ 2101, хороший стан, центр. замо , мотор після ап. рем., 1 власни . Ціна: 600 .о Конта ти: 096 826-05-32

Мос вич 412 іж, 1978 р. в., новий дви н та азова станов а, в добром стані (на ход ). Ціна: 1200 .о. Конта ти: 097 981-38-94.

Терміново! ВАЗ 21011, добром стані, аз-бензин, ц/з, 102 б. Ц. до овірна. Конта ти: 097 299-01-17, 095 465-74-34.

Мос вич АЗЛК, нормальний стан, арбюратор, КПП від Жи лів, ходова норм. Ціна: 5000 .о., тор . Конта ти: 096 734-55-61.

ГАЗ 53, добрий стан, на ход , нов. а м., ТО. 24000 рн. Конта ти: 098 835-40-02. Газ-2410 на запчастини. Є все. Конта ти: 097 869-15-65.

Мос вич 2140, 1981 р. в., на ход . Ц. до овірна. Конта ти: 050 671-95-90.

Мос вич М 2140. Конта ти: 097 542-73-82, 03479 4-32-51. Мос вич, еле тр. запалювання, 4-ст. КПП від ВАЗ 2107, арб., витрата по трасі 7, місто 9. +2 рила передні і риш а ба ажи а, R-14 задні. Ціна: 700, тор . Конта ти: 096 813-37-97. Мос вич-2140. Конта ти: 098 047-69-29. Мос вич М 2140. Конта ти: 097 542-73-82

ЗАЗ Таврія, 92 р.в., білий, хороший стан, Ц. 1000 .о. Тор . Конта ти: 050 286-59-18, 095 004-93-62. ЗАЗ 110307 Слав та, 1.2 бензин, бежевий. Ціна: 2500 Конта ти: 097 850-66-19. ЗАЗ Слав та, 2004 р. в., арб., синьо о ольор ,анти ор., ц/з. Ц. до овірна. Конта ти: 096 678-25-74.

СІТРОЕН

Мерседес, 2005 р. в., пасажирсь ий,2,2 дизель, або обміняю на дешевше авто. Конта ти: 099-642-04-01 Мерседес-208, б с, після апремонт , з причепом. Конта ти: 050-528-97-98 Мерседес-814, б да 6 м, 1993 р. в., «меблевоз». Ціна: 10000 . о. Конта ти: 095-522-00-06, 095-053-85-03 Мерседес-Вітто-110, 1998 р. в., т рбодизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096357-65-33

ФІАТ Фіат-С до, 1998 р. в., білий, в/п 6,5 т, щойно при наний. Конта ти: 067-293-82-93

Таврія пі ап, добрий стан. Конта ти: 096 400-37-75, 099 342-10-81. Таврія Слав та Лю с, відмінний стан, 2005 р.в., темно-зелений, си нал. Ціна: 3300 .о. Конта ти: 050 678-15-59.

ПЕЖО

Таврія, 1994 р. в., темно-синій, салон від Форд, потреб є незначно о ремонт , на ход , Долинсь ий р-н. Ц. 7500 рн. Конта ти: 098 955-04-62.

Пежо-Е сперт, 2002 р. в., 1,9, дизель, 3-дверний, вантажно-пасажир, білий. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-438-18-01

УАЗ УАЗ 469, 1980 р. в., робочом стані. Ц. 15000 рн, тор . Конта ти: 096 606-59-56. УАЗ 469, 89 р.в., апрем., залізний дах, д и, арб. від Жи лів, хороший стан. 2500 дол. Тор . Конта ти: 098 498-40-78.

ІНШІ АВТО Автомобіль під виплат від 538 рн/міс., без довід и про доходи. Конта ти: 095 001-04-48.

плю ВАЗ 2109 під виплат з першим внес ом. Можливий обмін на обладнання для ма азин «Живо о пива». Ціна: до 3000 .о. Конта ти: 098 586-74-41. ВАЗ, ГАЗ, Мос вич б дь-я ом стані (аварійний, не наход ). Роз лян всі пропозиції. Самовивіз. Конта ти: 095 636-30-58, 097 424-70-39. ВОЛГА ГАЗ 24-10 в хорошом стані, можна з ПДВ, азовою станов ою. Конта ти: 098 707-99-94 А/м під виплат на та сі. Конта ти: 096 724-04-38. Авто або я і потреб ють ремонт , або після незначно о ДТП. Конта ти: 097 378-17-96. Мос вич ГАЗ ВАЗ ЗАЗ, можливо, не на ход . Після ДТП, самовивіз. Конта ти: (095) 636-30-58

Сітроен Джампі, 2007 р.в., пробі 71 тис. м., вантажний «повний фарш», 1.6 НДІ. Ціна: 13800 .о., тор . т. (067) 961 -35 -11

ФІАТ Ф і ат Д ато, 1996 р.в., 2,5ТДІ, пасажирсь ий, синій, ма сі. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 114 52 80 tovstoniuk@gmail.com

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Т 4, пасажир, 1.9 дизель, відмінном стані. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (050) 537-59-51 Фоль сва ен Транспортер Т-4, 1992 р.в, олір чорний, лон . Ціна: 7200 .о. Конта ти: (097) 196-76-96

ФОРД Форд Транзит, 1998 р, 2,5 дизель, 5-ст КПП. Ціна: 7300 .о. Конта ти: 24-27-67 Форд Транзит, 2000 р.в., 2,5 дизель. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (067) 171-40-53

4.3.12 інші

МЕРСЕДЕС

Автоб с КАВЗ-3270, 1989 р.в., олір білий, 21 посадочне місце. Конта ти: (067) 362-06-05 Автоб си т ристичні і пасажирсь і (місь і) всіх європейсь их маро , без посередни ів. Конта ти: (063) 207-54-49 sasha.batora@inbox.ru БАЗ 2215 Дельфін, 2005 р. в., пробі - 60 тис. м., 2,5 л., 4 балони, 14 сидячих місць, помаранчевий, міст від а/м Іве о. Терміново. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (0322) 63-17-65, (093) 874-57-27 edelweys.natashio@gmail.com Кіа Бест, 1997 р.в., пробі 180 тис. м., 2.2 дизель, або обмін на пасажир, 8 місць, тонований, ідропідсилювач ерма. Ціна: 5000 .о., тор . Конта ти: (067) 942-97-08

Мерседес Бенц 212, 2000 р.в. Ціна: 11100 .о. Конта ти: (067) 745-36-50

КІА

4.3.1. Продам

Мос вич 2140 лю с, 86 р.в., бежевий, на ход , недоро о. Конта ти: 096 311-39-23.

СІТРОЕН

Таврія нова, 2003 р. в., зелений мет., 54 тис/ м пробі , си нал., відмінний стан. 2500 . о. Конта ти: 50-87-26. 099 290-73-46.

МОСКВИЧ

Мос вич «пиріжо ». Конта ти: 097 904-17-38.

Пежо Партнер, 2008 р.в., 1.6 НДІ, срібний олір, щойно при наний. Ціна: 10500 .о. Конта ти: (067) 958-75-75

Слав та, інже тор, 1,2, добром стані, сірий, 2007 р.в. 3400 .о. Конта ти: 097 548-70-15. Василь.

АЗЛК-2140, 1982 р.в., аражне збері ання, рідна фарба, один власни . Ціна: 8500 рн. Конта ти: 6-29-27, 066 358-11-21. До Мос вич АЗЛК 21, терміново. Конта ти: 096 666-91-58.

ГАЗ

ЗАЗ Слав та, 2006 р. в., 1.2 арб., темнозелений металі , ц/з, си нал., тонований, м зи а, в ідеальном стані. Ц. 2900 . о.. тор . Конта ти: 098 477-31-86. Слав та лю с, 2005 р. в., відмінний стан. Конта ти: 067 675-08-60. Слав та, 99 р.в., зелений, добрий стан, 16000 рн. Конта ти: 098 669-97-92, 066 825-33-62.

Автобуси та мікроавтобуси

ВАЗ2106, 1500 .о., 77 р.в. Конта ти: 097 887-81-71. ВАЗ2109, 1,а арб., 5-ст., 99 р.в., червоний ранат, си н., с лопідійм., м з., салон червоний з чорним, ш іра, дов е рило, пробі 96 тис. Конта ти: 096 957-52-28. Терміново! ВАЗ 2101, не на ход . Ціна: до овірна. Конта ти: 097-599-52-85.

Вол а 2410, 1989 р. в., на ход . Конта ти: 096 433-65-10. Вол а-21, добрий стан, все рідне, не фарбований, малий пробі . 3000 дол. Конта ти: 097 125-35-40. ГАЗ - 53, 1977р.в., аз-метан (7балонів), мотори після апремонт . Ціна: 1600 .о. Конта ти: (0342)720601 0969398171 ground-master.if.ua ГАЗ 3110, 2001 р.в., 2,4 арбюратор, бензин, білий, ле овий седан-В. Ціна: до овірна. Конта ти: (099)7500682, (097)7779719 ГАЗ 3310 «Вол а», 1998 р. в., після ДПТ, можна на ход . Недоро о. Конта ти: 095 561-47-94, 067 264-69-18.

№37 вiд 28 вересня 2011 ро

Мерседес Бенц Vito 115 CDI Ambiente, 2005 р.в., 2.2 дизель, пробі 155 тис. м. Конта ти: (093) 516-00-13 Мерседес Варіо, 4,3 дви н, антиб с, відмінном стані, щойно при наний. Конта ти: 28-70-52, (067) 709-61-07 Мерседес Варіо-814, 2006 р.в., 4,3 т рбодизель, б д а 35 б.м, в хорошом стані. Конта ти: (067) 709-61-07

Мерседес Спринтер-311, ма сі, 2004 р.в., вантажний, хороший стан. Конта ти: (067) 709-61-07 Мерседес Спринтер-311, ма сі, 2005 р.в., вантажний, ондиціонер, АВС, антиб с, вебасто, сервісна ни а, щойно при наний, відмінний стан. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 Мерседес-210, 1994 р.в., з холодильною станов ою. Конта ти: (050) 375-15-11

ПЕЖО Пежо Партнер, 1999 р.в., 1,4 бензин, пасажир, си налізація ARB, центр. замо , тонований, ідропідсилювач ерма, бі сенон, ма нітола. Ціна: 5650 .о., тор . Конта ти: (066) 203-91-18, (097) 251-04-02

Фоль сва ен-Транспортер Т4, 1998 р. в., 2.5, т рбодизель. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33

ФОРД Форд-Transit Connect, 2005 р. в., 1.8 TDI, білий, 2-дверний, пасажир 5 місць, ондиціонер, еле тропідіймачі, піді рів дзер ал, іммобілайзер, два аербе и, витрата 6.1л. Ціна: 8700 . о. Конта ти: 098-253-73-33, 066-386-60-89, zajatsyaroslav@ukr.net Форд-Транзит, 2004 р. в., орот ий, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам ГАЗ ГАЗ-3307, 04 р.в., аз/бензин, промтоварний ф р он, рейсовий стан. Конта ти: 067 208-62-26. Газель 33023, 1999 р. в. ( р день), 1.5 т, пасаж.-6 чол. Конта ти: 066 566-49-10. Газель висо ий, 02 р., 132 місця, аз. ст. Конта ти: 093 902-14-92. Газель, висо ий, 2002 р. в., 13 місць, аз-метан, до овірна. Конта ти: 093 902-14-92.

МЕРСЕДЕС

Мерседес Віто, пасажирсь ий, 2006 р.в., чорний. Конта ти: (067) 339-37-96 Мерседес Спринтер, 1999 р.в., середній-висо ий, вантажний, заводсь а фарба, нова ма, ондиціонер, щойно при наний, відмінном стані. Конта ти: 28-70-52, (067) 709-61-07

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Т-4, 2,5 т рбодизель, 75 Вт, без пробі по У раїні, щойно при наний, біло о ольор . Ціна: 8000 . о. Конта ти: 050-205-19-29 Фоль сва ен Т-4. Ціна: до 2000 . о. Конта ти: 067-768-38-93 Фоль сва ен-Пассат, 1989 р. в., 1,8 бензин, чорний, седан. Ціна: 3900 . о., тор . Конта ти: 096-694-26-07 Фоль сва ен-Транспортер Т4, 1998 р. в., 1.9, т рбодизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33

Кіа Бест, 1997 р.в., пробі 180 тис. м., 2.2 дизель, або обмін на пасажир, 8 місць, тонований, ідропідсилювач ерма. Ціна: 5000 .о., тор . т. (067) 942-97-08

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам БОГДАН Бо дан А-91, 2004 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-334-82-51 Бо дан А-91, недоро о. Конта ти: 050-528-97-98, 097-481-90-02 Бо дан АО 92, відмінний стан, можливо на маршр т. Конта ти: 097-481-90-02, 050-528-97-98 Б с Т-2, 1987 р. в., 1,6, пасажир, жовтий. Ціна: до овірна. Конта ти: 098-637-54-00

ГАЗ Газель, 1999 р. в., бортовий, тент. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 066-597-94-03 Газель, 2003 р. в., пасажирсь ий, аз/ бензин, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-025-44-71, 093-724-41-96 ГАЗель, пасажирсь ий, 12 місць, 2003 р. в., аз бензин. Ціна: 25000 рн. Конта ти: 093-818-85-60

МЕРСЕДЕС Мерседес Варіо 612 TDI, 1999 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-660-19-45

Мерседес 313, 2004 р. в., білий, 2.2 СДІ, середній, висо ий, щойно при наний, можливий обмін на ліс, дош або авто. Конта ти: 097 254-01-29, 099 068-71-41. Мерседес 380, 1995 р. в., чорний, відмінном стані. Конта ти: 097 908-87-59. Мерседес 413 CDI, 2003 р. в. Ціна: до овірна Конта ти: 050 660-19-45. Мерседес Бенц Віто 110 ТД, 1997 р. в., червоний, 7+1, при наний в вітні 2010 р., CD, MP-3, DVD, столи , додат ова піч а для обі рів салон . Тор . Ціна: 10500. Конта ти: 099 538-37-10. oleg.grygorchuk@yandex.ru Мерседес Варіо 612 TDI, 1999 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 050 660-19-45. Мерседес Віто 108, 2.2 СДІ, темно-синій. Конта ти: 098 255-43-17. Мерседес Віто 110 СДІ, 2001 р. в., 160 тис/ м, відмінний стан, щойно при наний. Конта ти: 066 715-63-14. 095 909-63-54. Мерседес Віто 111 СДІ, 2.2, 2006 р. в., білий, щойно при наний, ел. с лопідіймачі, термо-троні , стабілізаційна система, сервіс. Конта ти: 063 371-36-77, 063 494-38-60. Мерседес Віто, 1999 р. в., 2.3, пасаж. 9 місць, си нал., МР-3, радіо. Ц. 10300 . о. Конта ти: 068 485-35-01, 098 953-15-12. Мерседес МВ 100, мі роавтоб с, 1993 р.в, вантажопідйомність, 2 т, дов а база, нормальний стан. Ціна: до овірна Конта ти: 097 748-24-02. Б с Мерседес 208 Д, 1994 р. в., пасаж., 15 місць або обміняю. Ц. до овірна. Конта ти: 067 339-09-79.

ОПЕЛЬ Опель Віваро, 03 р.в., 1,9 тді, 138000 м, 11800, пасажир. Конта ти: 097 181-82-72.

ПЕЖО Пежо Бо сер, 1995 р. в., 1.9. Ціна: 5200 . о. Конта ти: 067 476-80-95. Пежо Бо сер, 2,0 аз-бензин, 1999 р.в., синій олір. Дви н, зов і ходова в поряд . Газ (метан) витрата 10/по трасі, 12-14/по міст на 100 м. Ціна: 6900 .о., тор . Конта ти: Кал ш 066 782-69-37


№37 вiд 28 вересня 2011 ро Пежо партнер, 2005 р.в., пробі 125 тис. м, авс, ондиціонер, піді рів сидінь, мп-3, титанові дис и r-15 + омпле т зимової ми, щойно при наний, переобладнаний пасажир. Ц. 9500 дол. можливий обмін. Конта ти: 097 125-27-37.

СІТРОЕН Ciтроен Джампі пасс., 2004 ро , відмінном стані в ладень не потреб є, ходова зроблена. Ба ажни нержавіючий. Пасажир 8 місць. В авто є підсилювач ерма; MP3; тон вання с ла, серво ермо. Ціна: 10500. Конта ти: 097-86-73-634 yaromko@ukr.net

ФІАТ Фіат Д ато, 2000 р. в., вантаж.-пасаж. Конта ти: 066 270-15-72. Фіат Д ато, 96 р.в., тд, 2,5, синій, ори . пасажир, 6500 дол. Конта ти: 050 967-00-53.

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Т-4, 1994 р. в., 1.9 т. дизель, білий. Ц. 6200 . о. Конта ти: 097 232-99-00. Фоль сва ен Т2, 88 р.в., вант. 3200 дол. Конта ти: 067 124-55-60. Фоль сва ен Транспортер T4, 1995 р.в., дизель 2.4, вант./ пасажир, 8+1 місце, «пар с» (дов а база, висо ий), білий, ел. дзер ала, ел. с лопід, фар оп, ц/з, на ход (потрібен КР дви на). Ціна: 6500 Конта ти: 050 980-61-19. Фоль сва ен Транспортет, 2002 р. в., білий, 2.5 тді, 75 вт, при наний з Нім, після ДТП. Ціна: 4700 євро. Конта ти: 066 395-71-52. Б с Фоль сва ен Т-4, 1997 р.в., білий, дов а база, пасажир, хороший стан. Терміново! Ціна: недоро о. Конта ти: 097 625-03-12, 095 822-79-16.

Мерседес Спринтер-311, середній, висо ий, 2004 р.в., вантажний, небитий, нефарбований, хороший стан. Конта ти: (067) 709-61-07

СІТРОЕН Сітроен Берлін о, 1989 р.в., 1,9 дизель, без бо ових дверцят, світло-сірий металі . Ціна: 4900 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен ЛТ 55, 1991 р.в., бортовий, можливий обмін. Конта ти: (063) 071-50-81 Фоль сва ен ЛТ-35, ма сі, 2004 р.в., 2.5ТДІ, вантажний, заводсь а фарба, щойно при наний, відмінний стан. Ціна: 12900 .о. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07

МАН

МАН 8.163, 1998 р. в. Ціна: до овірна Конта ти: 050 660-19-45.

МАН 8.163, 1998 р. в. Ціна: до овірна Конта ти: 050-660-19-45

Тра тор навантаж вач «Карпати», роб. стан, 3 овші. Конта ти: 097 998-81-41

Спецтехніка, сільгосптехніка та обладнання

МЕРСЕДЕС Мерседес-Бенц, вантажний. Ціна: недоро о. Конта ти: 095-407-41-10

РЕНО Рено-Менеджер, 1995 р. в., 9,8 л, 270 інсь их сил, вантажопідйомність — 10 т, пневмо, си налізація, автономна піч, спальни , можливий обмін на житло, або мі роавтоб с. Конта ти: 050-285-20-28

ФОЛЬКСВАГЕН

4.5.1. Продам

Тра тор Т-25, ціна-36000 рн, артопле омбайн «Боль о» Польща - 43000 рн. Конта ти: (095) 459-32-50

Асенізатор на базі ЗІЛ-131, аз, бензин, , не б в в е спл атації, об ем боч и 7 б, ціна до овірна, можливо бартер. Конта ти: (067) 364-30-92

Фоль сва ен LT-28, 1991 р. в., терміново. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 050-438-07-83, 098-303-01-13

Фоль сва ен Т-4, 1998 р.в., 1,9 т рбодизель, вантажно-пасажирсь ий, олір червоний. Ціна: 10500 .о. Конта ти: 43-46-47 (097) 068-21-05 Фоль сва ен-ЛТ-35, ма сі, 2005 р.в., вантажний, АВC, антиб с, небитий, заводсь а фарба, щойно при наний, відмінном стані. Ціна: 12950 .о. Конта ти: (067) 709-61-07

Форд-Транзит, 1998 р. в., 2,5 дизель, д бль- абіна. Конта ти: 099-754-65-92, 050-378-45-72

Навісне та причіпне обладнання до тра торів. Конта ти: (098) 258-56-96

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

Пл дв х орп сний, заводсь ий. Конта ти: (067) 812-40-30

Фоль сва ен ЛТ-35, ма сі, 2004 р.в., 2.5ТДІ, вантажний, заводсь а фарба, щойно при наний, відмінний стан. Ціна: 12900 .о. Конта ти: 28-79-52

ФОРД ФОРД

ФОРД

АСЕНІЗАТОР

ФОРД

Підйомни 519-09-79

Асенізатор на базі ЗІЛ-131, аз, , бензин, не б в в е спл атації, об ем боч и 7 б, ціна до овірна, можливо бартер.

продам ГАЗ ГАЗ 3307, без до м. на з/ч. Конта ти: 067 950-96-92. ГАЗ 5201, олеса нові, 220х508, 2 шт. Ц. до овірна. Конта ти: 097 699-36-19.

т. (067) 364-30-92 Бетонозміш вач, орморіз Конта ти: (096) 733-56-94

.

Бетонозміш вач. Конта ти: (096) 733-56-94

ГАЗ 53 дизель. Ц. 14000 рн. Газель пасаж.-13000 рн. Конта ти: 098 980-37-82, 050 949-11-41.

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

ГАЗ 53, 1977 р. в., аз-бензин, ф р он, дви н після ап. ремонт . Ц. 1600 . о. Конта ти: 067 802-87-40.

Боч -причіп, 3000 л., хороший стан. Ціна: 5000 рн. Конта ти: (096) 708-12-30, (096) 610-96-34

ГАЗ 53, 1977 р. в., ф р он, дви н після ап. рем., аз-бензин метан (7 балонів), з до м. Ц. 1800 . о. Конта ти: 067 802-87-40.

Б льдозер ДТ- 75, 1984 р.в., в робочом стані, на ход . Конта ти: (098) 296-21-11

Автоб с Еталон БАЗ-079, 2006 р. в., арном стані. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 067 303-08-53. Автоб с ІВАН, т рбодизель, розтермін вання. Конта ти: 73-27-90. 099 069-41-54

Автоб с Мерседес-611, рі вип с 1995, апремонт зова+фарб вання. Ціна: старт 9,5 000 .о. Конта ти: 0673030853

ГАЗ 66, бензин, бортовий, робочий, 1976 р. в. Хмельниць а обл. Конта ти: 097 782-06-41.

Форд Транзит, 2005 р.в., 2,4 ТДІ, пробі - 241000 м., ондиціонер, аербе , дов а база, задній привід, еле тропа ет. Ціна: 12700 .о.

Автоб си ПАЗ 32054 (2 шт.), на мі роавтоб с, можливий обмін. Конта ти: 050 101-13-67.

т. (096) 114-44-26

Б с Іс з , 8 місць, пасаж., 2.0 бензин, білий, 1994 р. в., добром стані. Ц. 3900 . о., тор , обмін з моєю доплатою Конта ти: 066 291-98-52.

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

Автомобілі вантажні 4.4.1. Продам ГАЗ ГАЗ-3309, 2008 р.в., самос ид, дви н 245 т рбо, 50000 м пробі . Конта ти: (099) 924-90-70, (098) 294-65-05 ГАЗ-53, бортовий, аз/бензин, метан, 7 балонів. Ціна: до овірна. Конта ти: (03650) 2-24-24, (097) 458-80-99 ГАЗ-53Б самос ид. Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95

ЗІЛ ЗІЛ 130, 1981 р.в., апітальний ремонт, бортовий. Ціна: До овірна. Конта ти: (097) 512-03-57 ЗІЛ 130. Конта ти: (067) 804-25-44 ЗІЛ самос ид, аз-бензин. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60 ЗІЛ-130 б д а-термос, на аз , 5т; ЗІЛ-130 самос ид; Форд-Іве о сідловий тя ач; Мерседес, тент, 2,5 т; ІЖ-2717; ІЖ-27175 на аз ; ВАЗ-21099. Конта ти: (050) 339-34-28 ЗІЛ-130, самос ид, аз-метан, бензин, хороший стан, терміново. Конта ти: 68-07-40, (097) 226-92-32 ЗІЛ-самос ид, аз, бензин. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60

ЗІЛ-130 БУДКА-ТЕРМОС, НА ГАЗУ, 5Т; ЗІЛ-130 САМОСКИД; ФОРД-ІВЕКО СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ; МЕРСЕДЕС, ТЕНТ, 2,5 Т; ІЖ-2717; ІЖ-27175 НА ГАЗУ; ВАЗ-21099. КОНТАКТИ: (050) 339-34-28

ІВЕКО

ЗАЗ 1102, 1996 р.в. Ціна: 1100 .о., тор . Конта ти: (096) 454-08-61 Напівпричіп термос, 12 т. Конта ти: (050) 339-34-28 ФАВ 1031, вантажний ф р он, 2,5 дизель, 2009 р.в, олір білий, терміново. Конта ти: (067) 772-59-83

НАПІВПРИЧІП ТЕРМОС, 12 Т. КОНТАКТИ: (050) 339-34-28

плю ГАЗ-3309. Конта ти: (098) 294-65-05

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам ДАФ DAF-45, 2002 р. в., 6,0, TD, КП-6, спальни , авт. піч, білий, 6 тонн, термоб да-тент, ідроборт, рейсовий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 098-263-71-40, 095-200-33-97

ГАЗ ГАЗ 53 Б, «самос ид», 1983 р. в., відмінний технічний стан. Ціна: за домовленістю. Конта ти: 066-496-32-20, 067-344-88-10 ГАЗ-3107, 1992 р. в., в неробочом стані, або обміняю на тра тор. Конта ти: 050-556-46-42

ЗІЛ

Іве о 80-13, 1987 р.в., 5 т, б д а 21 б.м, можливий обмін на мі роавтоб с. Конта ти: (067) 171-72-18

ЗІЛ-554 М, « ол оспни », дви н Урал, аз, 9 балонів, ма 50 %, Ціна: 2500 . о. Конта ти: 067- 960-61-57, 067262-11-36

МЕРСЕДЕС

ЗІЛ-« ол оспни », аз, бензин, в добром стані. Ціна: 4200 . о. Конта ти: 097-169-02-35

Мерседес Варіо, 2005 р.в., 4,3 л, АВС, довжина б д и - 5 м., дизель. Ціна: 168 000 рн., тор . Конта ти: (067) 362-18-44, (066) 917-20-69

ЗІЛ-ММЗ-554, «самос ид», дизель, хороший робочий стан. Ціна: 3700 . о. Конта ти: 050-515-74-55

Мерседес Спринтер-311, ма сі, 2004 р.в., вантажний, АВС, антиб с, вебасто, автономна пічна Вебасто, щойно при наний відмінном стані. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07

КАМАЗ КамАЗ-3410, «тя ач», ЗІЛ-130, « ол оспни ». Конта ти: 095-368-74-27, 067-332-94-90

ГАЗ 66. Конта ти: 098 256-77-76. ГАЗ 69 вантажно-пасаж. Конта ти: 050 666-98-42. Газель, б д , 4 балони, метан, 1996 р. в. Терміново. Ціна: до овiрна. Конта ти: 099 096-53-60, Р слан.

ЗІЛ ЗІЛ ММЗ 554 М СПГ « ол оспни », 1988 р. в., аз/метан-бензин. Конта ти: 097 986-26-81, 095 886-92-20 ЗІЛ 130 самос ид, дизель, нові олеса. Конта ти: 096 698-57-16. ЗІЛ 130 самос ид-« ол оспни » арном стані. Конта ти: 066 722-13-11. ЗІЛ 130, дизель. Конта ти: 097 288-59-91. ЗІЛ 131, дизель. Конта ти: 097 663-60-17. ЗІЛ ММЗ 555, дизель, самос ид, ол оспни . Конта ти: 097 570-72-12. ЗІЛ ММЗ-4502, самос ид, дизель Д-240 нові, м , а м лятор. Ц. 5100 . о. Конта ти: 095 933-95-11, 098 978-08-75. ЗІЛ самос ид, азова станов а, на ход . Конта ти: 067 343-17-80 0342 55-48-71, 55-47-31 ЗІЛ самос ид, азова станов а, на ход . Конта ти: 067 343-17-80 ЗІЛ самос ид, дизель, нові олеса, а м лятор. Ціна: 4600 . о. Конта ти: 099 265-58-95, 098 978-08-74. ЗІЛ-157, самос ид з Конта ти: 098 292-05-06.

лебід ою.

ЗІЛ-4331, 0,2 диз. Конта ти: 067 767-13-24. ЗІЛ-4331, ф р он, дви н і КП від КамАЗ, 93 р.в. Конта ти: 098 039-83-35, 097 018-04-28.

КАМАЗ КамАЗ 5320 з причепом, робочий стан. Конта ти: 097 284-24-87. КамАЗ 55102, 5511. Цементовоз ЗІЛ 130. Гідропідіймач до ЗІЛ ММЗ 555. Конта ти: 099 726-61-76. КамАЗ 55111, 1991 р. в., відмінном стані. Конта ти: 099 244-44-38.

МАЗ МАЗ 5549, самос ид. Конта ти: 098 668-86-62. МАЗ 5551-самос ид, 1991 р. в., відмінном стані, після КП ходової, дви на, фарбований, нова ма, обмін на ле ове авто чи б с. Ціна: 8600 Конта ти: 067 339-68-32. МАЗ самос ., терміново. Конта ти: 098 253-34-44.

ІНШІ АВТОМОБІЛІ ДАФ, 91 р.в., 2,5 диз., 3,5 т в/п, або здам в оренд . Конта ти: 098 691-75-56. КрАЗ 256 самос ид (3 шт.) Ціна: до овірна. Конта ти: 050 101-13-67. КрАЗ, 07 р.в., ідеал. стан, самос ид, терміново. Конта ти: 068 104-01-65. МАЗ-533630 2121,2003 р.в., пробі 160 тис. м, відмінном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 095 330-30-50, 050 339-51-85.

Бетонозміш вач. Конта ти: (096) 733-56-94

Б ря оріз . Конта ти: (096) 733-56-94 Е с аватор ЕО 2621, 1984 р.в., дизель, наход в робочом стані. Конта ти: (098) 296-21-11 Е с аватор-навантаж вач JCB. Конта ти: (063) 307-12-56 Е с аватор, навантаж вач «Карпатець», 1992 р.в., 4 овші, хороший стан, можливий обмін. Ціна: 45000 рн. Конта ти: (067) 704-73-68 Еле тро орморіз . Конта ти: (096) 733-56-94 Еле тро орморіз . Конта ти: 28-09-32, (096) 543-48-59 Картопле омбайн однорядний «Анна», хороший стан, терміново. Ціна: 49000 рн. Конта ти: (096) 445-66-32 Картоплесаджал , 2-рядов , б/в, чесь о о виробництва. Конта ти: (067) 645-80-19 Колеса до воза, б/в. Конта ти: 24-96-34 Комбайн зернозбиральний «CLAAS «Мер р» жат а-3м. Робочий стан. Конта ти: (067) 303-91-07

ФОЛЬКСВАГЕН

1,7 т. Конта ти: (098)

Пл інний, «Двоян». Здолб нів. Конта ти: (097) 245-59-26 Причіп з ба ом на вод . Конта ти: (067) 988-59-74

Форд Транзит, 94 р.в., жовтий, пасажир 7+1. Конта ти: 067 109-85-94.

Автоб с Іван. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 097 582-18-20.

Комбайн зернозбиральний, «Клас-Домінатор-105», жат а 5м, візо , січ арня. Ціна: 88000 рн. Конта ти: (067) 704-73-68 Комбайн СК-5 Нива, в наявності 2 шт. Конта ти: (093) 400-83-45, (067) 963-28-00 Кран «Піонер» з еле тродви ном. Конта ти: (067) 390-79-38 Кран-маніп лятор, 1.5 т., виліт стріл и - 4.5 м. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 705-86-39

Фоль сва ен ЛТ-35, середній, висо ий, 2004 р.в., 2,5 ТДІ, вантажний, небитий, в хорошом стані. Конта ти: (067) 709-61-07

Фоль сва ен-ЛТ-35, середній висо ий, 2005 р.в., 2.5ТДІ, нова ма, небитий заводсь а фарба АБС антиб с вантажний, відмінном стані, щойно при наний. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07

31

МІКРОАВТОБУСИ, ВАНТАЖІВКИ, СПЕЦТЕХНІКА

Причіп 2-ПТС-4. Конта ти: (067) 303-91-07 Причіп до тра тора одновісний. Конта ти: (067) 988-59-74 Саморобний тра тор. Конта ти: (097) 110-57-94 Січ арню, еле тричн , Конта ти: (067) 812-40-30

Фоль сва ен Кадді, 2008 р.в, 1,9 дизель, морозильне обладнання, чи на інший мінівен, морозильна станов а з п льтом правління з абіни, температ ра - від -20 до -38. Ціна: 1500 євро, тор . т. (093) 931-91-81

4.5.2. К плю

220Вт.

Дви н від бетономішал и «Ruggerini rd-270». Конта ти: (097) 951-54-97

Тельфер еле тричний 3,2 т. Конта ти: (067) 670-73-31

Мотобло або мінітра тор. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 171-66-19 kvv76@ukr.net

Тельфер, 500 , бол арсь ий. Конта ти: (067) 988-59-74

стан.

Навіс задню до тра тора Т-25. Конта ти: (097) 951-54-97 Причіп «Лаветта», недоро о. Конта ти: 43-52-56, (096) 213-55-52, (067) 362-55-01 Причіп «Лаветта», недоро о. Конта ти: 43-52-56

Тра тор Т-25, відмінном стані. Конта ти: 27-06-84, (096) 157-02-58

Причіп до л/а, з до ментами, недоро о, б/в. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Тра тор Т-40М, робочий стан. Ціна: 25000 рн. Конта ти: (098) 084-05-48

Рало для виорювання артоплі, нове. Конта ти: (067) 888-90-55

Тра тор МТВ-80, 1991 р.в., хороший стан. Конта ти: (096) 176-52-39 Тра тор Т-16, робочий стан. Ціна: 14000 рн. Конта ти: (098) 084-05-48 Тр а т о р Т-25, відмінний Конта ти: (096) 157-02-58

Тра тор, 12 інсь их сил. Конта ти: (097) 022-33-54 Тра тор Т-25, відмінном Конта ти: 27-06-84

стані.

Тра тор, саморобний (Заліщи и). Конта ти: (096) 599-31-81, (096) 584-02-18 Фоль сва ен Кадді, 2008 р.в, 1,9 дизель, морозильне обладнання, чи на інший мінівен, морозильна станов а з п льтом правління з абіни, температ ра - від -20 до -38. Ціна: 1500 євро, тор . Конта ти: (093) 931-91-81 Ф р он до ГАЗ-3307, 60 б.м., 2005 р.в., ізотерм. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (099) 924-90-70 Цистерни залізничні, 63 м в., 76 м в. Конта ти: (097)553-13-49 Чан пароводяний, 300 л. Конта ти: (067) 988-59-74

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам Ба ажни до а/м ВАЗ, Мос вич та ін. Конта ти: 050-861-28-11, 050-522-98-72 Ба ажни до Рено-Кен о. Ціна: 300 рн. Конта ти: 050-647-44-91 Віял для провіювання зернових, терміново. Конта ти: 067-660-68-87, (0277)3-38-07 Дворядні опач и, причепні артопляні та артоплесаджал и на 3 м. Конта ти: 050-264-08-52, 095-424-84-36


32

СПЕЦТЕХНІКА, ЗАПЧАСТИНИ

№37 вiд 28 вересня 2011 ро

Мотообприс вач МОС-14, дальність до 23 м. Гарантія, бензопили. Конта ти: 067 470-66-19, 095 634-78-75. Навантаж вач в/п 3.5 т «Бал анар», дизель новий. Ц. 7800 . о. Конта ти: 067 343-09-05. Навантаж вач, зерновий навантаж вач для зерна, р дзи, реч и, самохідний, 100 т/ од. 3500 рн або обмін на авто. Конта ти: 067 552-86-95. Обприс вачі, роторні осар и, рабар и, преспідбирачі, тра тори Т-25, артопле омбайни, артопле опач и, пл и, льтиватори та ін. с/ техні а на замовлення. Достав а за домовленістю. Конта ти: 050 690-59-83, 097 474-22-11, 096 680-95-90, 098 974-44-18. Пл 2- орп сний, Одесь о о в-ва. Конта ти: 097 492-16-86. Пл оборотний, 3- орп сний. 2000 . о. Т-25, з абіною, ід. стан, 45000 рн., навантаж вач рейферний, 4400 рн. Конта ти: 096 973-80-89, 050 376-84-63. Прес-підбирач Кир изстан. Ціна: 25000. Конта ти: 096 722-69-53, 03479 4-57-14

Е с аватор-навантаж вач Карпатець, 1992 р. в., 4 овші, в хорошом стані, можливий обмін. Ціна: 45000 рн. Конта ти: 067-704-73-68 Еле тросіч арню, 220 Вт, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 066-307-30-39 Запчастини до с/ техні и іноземно о в-ва: пл ів, борін, льтиваторів, сівало , омпа торів. Конта ти: 067-332-44-06 sasha_bayan@mail.ru Зварювальний апарат 220/380. Ціна: 500 рн. Конта ти: 050-901-05-85 san2010san@ukr.net Зернов сівал ЦЗ-3-6, зерновий навантаж вач ЗМ-60. Конта ти: 095-858-68-45 Зерноочисн машин ОВС-25, «Пе т с-Гі ант»; зернонавантаж вач ЗМ-60, ЗПС-100; КШП-6; протр ювач ПС-10А. Конта ти: 050-993-62-11 Кінний льтиватор. Ціна: 500 Конта ти: 096-733-74-03 Кінн артопле опач інн осар . 098-872-37-76

рн.

(швирял а) та Конта ти:

Тра тор Т-25. Конта ти: 068-563-49-26 Тра тор Т-25. Конта ти: 050-166-91-11 Тра тор ХТЗ-2511, 75 мото один. Тра тор власно о виробництва. Конта ти: 067-722-99-15, 095-355-55-30 Тра тори Т-40, Т-25, причепи 1ПТС2, 2ПТС3, 2ПТС4; запчастини до тра торів Т-25, Т-40, ЮМЗ-6, дви ни Д-144, Д-21 1-ї омпле тності. К льтиватор до Т-40. Конта ти: 067-722-99-15, 095-355-55-30 Шини R-13, до воза. Конта ти: 066-217-77-24, 26-63-38 ЮМЗ, 1991 р. в., вели а абіна, хорошом стані; тра тор Т-40 та Т-25, Горохівсь ий р-н. Конта ти: 067-269-93-28

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам Е с аватор-навантаж вач «Карпатець», 1992 р. в., 4 овші, добром стані, можливий обмін. Ціна: 45000 рн. Конта ти: 067 704-73-68. Китайсь о о в-ва, 2007 р. в.+причіп 1-вісьний, самос ид, фреза японсь а, шир. 1.40, осар роторн , пл 2- орп сний робочом стані. Ціна: 7500 . о. Конта ти: 097 933-37-19. Китайсь о о в-ва, 25 /с, вед чий перед, 3-циліндри, пл 2- орп сний, осар роторн , фрез , причіп 1-вісний самос ид. Конта ти: 097 933-37-19. Міні-тра тор саморобний з дизельним дви ном. Конта ти: 066 243-02-67, 098 048-02-63. МТЗ-82, 05 р.в., причіп, льтиватор, пл , запчастини. Конта ти: 097 622-35-86. При арпатець, дизель, 3500 . о., добрий стан. Конта ти: 097 621-91-27. Продам або обміняю МАЗ 5334 на МТЗ-80 с\ варіант. Ціна 40000 рн. Конта ти: 03479 4-57-14 096 722-69-53 Саморобний тра тор з причепом і пл ом. Ціна: 2600 .о. Конта ти: 095 028-72-99.

Продам ЮМЗ 8280 2000 р., передній вед чий міст. Ціна: 56000. Конта ти: 03479 4-57-14

ЮМЗ, добрий стан, 3 овші, або обмін на вантажний, пасаж. б с. Конта ти: 097 866-53-81, 097 651-11-61.

Т-150. Ц. 25000 . о. Конта ти: 066 722-13-11. Т-16, 1993 р. в. Конта ти: 098 636-47-71

Картоплезбиральний «Анна», 1-рядний, причіпний, Польща, б н ер, 1,5т, із самонавантаж вачем на причіп, прод тивність - 1,5 а/день, та ож наявності мар и: «Grimme», «Hasia», запчастини, достав а. Конта ти: 066 976-46-50, 096 845-12-85

Т-16, Т-40. Конта ти: 096 102-94-52, 096 102-94-51. Т-25 без абіни, дви н після апремонт , добром стані. Ц. 5500 . о. Конта ти: 096 973-80-89. Т-25, без до ., 2500 .о. Конта ти: 050 644-18-88. Т-40 без вед чо о перед а з причепом. Конта ти: 098 855-26-50. Трелювальний Т 55, добрий стан. Конта ти: 097 837-76-79, 099 092-49-68. ЮМЗ 6, 1986 р. в., + льтиватор, пл , добром стані, 5000 . о. Конта ти: 097 748-14-38. ЮМЗ-6 вели а абіна, стартер, а м лятор, на ход . Ц. 5100 . о. Конта ти: 095 933-95-11, 098 978-08-75. Зернозбиральні, б ря озбиральні, артоплезбиральні, прес-підбирачі та ін., можлива достав а, част ове редит вання, міжсезонні зниж и. Конта ти: 050 924-26-13. Зернозбиральні, артопляні, тю вальні преси, сівал и,саджал и, обприс вачі, Причіп-дача « емпін », осар и, артопле опач и 1-2 рядні, пл и, льтиватори, тра тори, ара в/ п 1,5т. ін. с/ техні а. Конта ти: 067 391-02-53, 063 571-13-60, 067 357-78-50 Комбайни зернозбиральні, б ря озбиральні, артоплезбиральні, прес-підбирачі, тра тори Т-25, та ін., можлива достав а, част ове редит вання, міжсезонні зниж и. www.rustexno.agrobiz.net, rustexno@mail.ru Конта ти: (050)9242613.

Cпецавтотехні а: зернозбиральні омбайни та запчастини «Массей Фер юсон», «Клаасс», «Джон Дір», «Вольво», прес-підбирачі, артоплеомбайни, автонавантаж вачі, фронтальні навантаж вачі. Конта ти: 068 566-70-77 050 175-55-52, 050 539-57-92 Cпецавтотехні а: зернозбиральні омбайни та запчастини «Массей Фер юсон», «Клаасс», «Джон Дір», «Вольво», прес-підбирачі, артопле омбайни, автонавантаж вачі, фронтальні навантаж вачі. Конта ти: 068 566-70-77. 050 175-55-52 , 050 539-57-92 Авто ран в/п 6 т на базі ГАЗ 53 без до м. Ц. 24000 рн. Конта ти: 067 343-09-05. Автомобілерозвантаж вач бо ово о розвантаження тип АВС-50(РМБ) з довжиною платформи 16(18)м. Конта ти: 096 946-27-51, 050 339-51-85

Гідромолот на е с аватори ЮМЗ, МТЗ, майже новий. Ц. 15000 рн. Конта ти: 050 434-42-02. Гноєроз идач РОУ 7 Ціна: 15000 Конта ти: 096 722-69-53, 03479 4-57-14 Дис ова борона навісна до МТЗ 80, 82. Конта ти: 098 234-84-77

Зернозбиральний «Клаас Домінатор-105», візо , січ арня, жат а 5 м. На з/ч. Конта ти: 067 704-73-68.

З/д цистерни на 63 м б, 73 м Конта ти: 067 553-13-49.

Комбайн зернозбиральний Джон Дір 960, відмінний стан. Конта ти: 098 234-84-77. Комбайни зернозбиральні: Клас, Массей-Фер юсон, Джон-Дір; прес-підбирачі вадратні, р лі тю и; артоплезбиральні омбайни Грімме; р дзяні жнивар и 4-, 8-ряд ові, інша с/ техні а. (050)970-96-11.

Конта ти:

Б льдозер Т 170. Конта ти: 097 837-76-79, 099 092-49-68. Е с аватор ЕО 2621", 1988 р. в., нормальном стані або обмін на КамАЗ самос ид. Ціна: 52000 рн. Конта ти: 050 434-42-02. Е с аватор на базі МТЗ-82, 93 р.в., при наний з Польщі. Конта ти: 068 104-01-65. Е с аваторна базі ЮМЗ-ЕО 2621, 1988 р.в., Кап.ремонт дви на та ороб и, або обмін на ле ове авто. Ціна: 5800 .о. Конта ти: 067 949-10-78.

САК, 1983 р.в., дви н від Мос вича 412, в добром стані. Ціна: 800 .о., тор . Конта ти: 095 348-95-66

Автосервіс

б.

Картопле омбайни «Анна» та ін., артопле опач и , тю вальні преси, сівал и, саджал и, обприс вачі. Причіп-дач « емпін », осар и, пл и, льтиватори, тра тори, ін. с\ техні . (097)8994943, (050)5015255. Конта ти: 067 771-64-02, 097 501-58-99. Картопле опал добром стані. Ц. до овірна. Конта ти: 099 642-05-13. Комбайни, жат и, тра тори, борони дис ові, сіял и, преспідбірни и, зерноочисн техні , КамАЗ, авто ран, б льдозер, е с аватор. Сіль осппідприємство, моло озавод, ц ровий завод. Конта ти: 050 516-88-26, 067 791-12-45. Косар роторн , 1,9 м. 4500 Конта ти: 097 864-24-29.

рн.

Кран «Піонер». Дешево. Конта ти: 067 419-99-37. Кран флянцевий Р -10, Д -8. Ц. 200 рн. Конта ти: 096 731-24-50. Кран-бал тельфер, новий, рад. в-ва, в/п 0,5 т. 4000 рн. Конта ти: 067 303-85-57. К льтиватор КНС 3 Ціна: 6000 Конта ти: 096 722-69-53, 03479 4-57-14 К льтиватор шир. 3 м до тра тора МТЗ, ЮМЗ, 3-рядни . Конта ти: 066 389-07-30. Лебід до ГАЗ 66. Конта ти: 067 950-96-92. Міні-тра тор, артопле опач , 16000 рн, причіп. Конта ти: 067 124-55-25.

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) Пропон ю Автови п. Автомобілі від ідеально о стан до потреб ючих ремонт , а та ож після ДТП. Конта ти: 050-276-45-34, 098-629-24-55, 067-340-81-69 Зварювання, рихт вання авто, ви отовлення ф р онів. Конта ти: 050-378-79-52, 095-218-12-21 Обшив автомобілів. Недоро о. Конта ти: 098-630-41-32 Ремонт еле трообладнання, стартерів, енераторів а/м та ін. автоеле трообладнання. Продаж омпле т ючих та цілих а ре атів. Конта ти: 097-934-33-92 Тон вання с ла автомобілів. Я існо, недоро о. Конта ти: 099-912-41-20 Установ для розвал та сходження оліс. Конта ти: 066-541-83-57

Автозапчастини •

4.7.1. Продам

4.6.1. Пропон ю

Дви н MERKCURY 4,0, 4 т, відмінний стан. Ціна: 8000 рн. Конта ти: (050) 375-15-31

Професійне встановлення си нал., ц\з, м льтило ів, с ло.під., автом зи и, ДВД, пар овочних радарів. Недоро о. Гарантія. Можливий виїзд до замовни а. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Компле т дис ів з мою 4х14 для а/м Де -Сенс, Ланос, відмінном стані для підвищення вид та лієренс . Терміново. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

АНТИКОРОЗІЙНА

Авто ми Р-14, зимові. Конта ти: 26-40-56 Автозапчастини до БМВ 520, зов Е34. Ціна: Недоро о Конта ти: (067) 728-58-39

Шип вання автошин. • Конта ти: (050) 375-15-31 ОБРОБКА

Б льдозер Т-130, 1995 р. в., арном стані, без до м. Ц. 65000 рн. Конта ти: 066 722-13-11.

Дис ов борон до МТЗ, ЮМЗ-10000 рн. Автоцистерн 3.5 м б.-2000 рн. Конта ти: 098 980-37-82, 050 949-11-41.

Комбайн зернозбиральний Вольво 800, з Швеції, добрий стан. Ціна: 8000 . о. Конта ти: 050 75-8-24-78

С/ техні , привезен з Польщі: артопле омбайни «Анна», тра тори, преси, та інш с/ техні а. Конта ти: 066 164-94-68. 097 474-22-11, 097 474-22-72

Б льдозер ДТ-75 арном стані або обміняю на ліс- р ля . Ц. 30000 рн. Конта ти: 066 722-13-11.

Зерновий Массей Фер юсон, 3 м жат а, абіна, добрий стан. Конта ти: 098 779-09-97.

Зернозбиральні: «Вольво», «Клаас», «Джон-Дір», «Массей-Фер юсон», б ря озбиральні, артоплезбиральні, прес-підбирачі, на замовлення із-за ордон , можлива достав а. Конта ти: (0332)210244, (050)1849978.

Причіп ПТС-2-4, пл 3- орп сний, льтиватор п с овий, дви н 1- омпле тації. Конта ти: 096 489-65-43.

ЯКІСНИЙ РЕМОНТ АВТО, ДВЯКІСНИЙ РЕМОНТ АВТО, ДЧ, ХОДОВОЇ ЧАСТИНИ, ЗВАРЮВАЛЬНІ ТА РИХТОВОЧНІ РОБОТИ, РЕМОНТ ТА ЗАМІНА ГЛУШНИКІВ, КУЗОВІВ. КОНТАКТИ: 43-63-74, (096) 558-04-74, (098) 214-30-89

Анти орозійна оброб а автомобілів за шведсь ою техноло ією, ремонт ходової частини та розвал -сходження, зварювання, рихт вання, шпа лювання, фарб вання ле ових автомобілів. Чист а інже торів.

т. 62-97-81, 64-31-05, 43-04-72, (067) 362-30-54 АВТОМОБІЛЬНЕ ГАЗОБАЛОННЕ ОБЛАДНАННЯ. ВСТАНОВЛЕННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ. ДІАГНОСТИКА. ПРОШИВКА ЕЛЕКТРОННОГО БЛОКУ УПРАВЛІННЯ ПІД ГАЗ. КОНТАКТИ: (067) 360-75-15

АВТОСКЛО «PILKINGTON», ДЛЯ ЛЕГКОВИХ, ВАНТАЖНИХ А/М. ДОСТАВКА. ЗАМІНА. РЕМОНТ ТРІЩИН, СКОЛІВ. КОНТАКТИ: 23-35-80, (050) 339-31-05, (098) 131-43-75, (096) 784-94-84

АВТОСКЛО. ЗАМІНА, РЕМОНТ, ПРОДАЖ. СКЛО В НАЯВНОСТІ НА ВСІ ВИДИ АВТО. КОНТАКТИ: 43-30-20, (067) 660-84-43 АВТОСКЛО: РЕМОНТ ТРІЩИН, СКОЛІВ, ЗАМІНА СКЛА, ДОСТАВКА НА ЗАМОВЛЕННЯ. ПРАЦЮЄМО НА ВИЇЗДІ. КОНТАКТИ: (050) 971-63-72, (097) 832-38-03

ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОСИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНИХ ЗАМКІВ. КОНТАКТИ: (067) 943-36-54 ОБШИВАННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ АВТОСАЛОНІВ, ВСТАНОВЛЕННЯ СКЛА ТА СИДІНЬ. КОНТАКТИ: 43-30-20, (067) 660-84-43 ЯКІСНЕ ПОЛІРУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ, ХІМЧИСТКА ТА РЕСТАВРАЦІЯ САЛОНУ, ВІДНОВЛЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ФАР ТА ЛІХТАРІВ, ФАРБУВАННЯ КОЛІСНИХ ДИСКІВ. ШВИДКО, ЯКІСНО, НЕ ДОРОГО. КОНТАКТИ: (097) 476-46-24

Автомобільн р п , шпиль и, та елаж, інстр мент. Конта ти: 43-03-36, (063) 635-52-30, (098) 128-96-85 Автос ло. Конта ти: (097) 188-23-77 Армортизатори задні до а/м Опель. Конта ти: 43-76-95 Ба алюмінієвий до а/м ВАЗ. Конта ти: (067) 686-58-64 Бампер до а/м Форд Ес орт. Конта ти: 43-76-95 Бампер задній, фар оп до Фоль сва ен Голф 3. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10 Бампер передній MAN F2000. Конта ти: (067) 382-20-89 Бампер передній, до а/м Фоль сва ен Т-4. Конта ти: 26-37-55, (050) 339-24-03 Бампер, Опель Оме а. Ціна: до овірна, Конта ти: 26-38-46 Бло дви на Д144. Конта ти: (096) 334-88-76 Бло дизельний до а/м Мазда, об’єм 2 л., стандарт. Конта ти: (063) 255-04-34 Гальмівний дис до а/м Іве о. Конта ти: 20-45-79, (097) 435-94-65 Голов бло а циліндрів, дви на ГАЗ 2410. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61 Г м до автомобіля, дешево. Конта ти: 22-54-60, (097) 890-46-32 Г м до б са, б/в, з Німеччини. Конта ти: 26-37-55, (050) 339-24-03 Г м зимов , Р-17, 2 шт. Конта ти: 43-52-56 Г м Р-14, Р-15, 2 шт., б/в. Конта ти: 28-09-32, (096) 543-48-59 Г чномовець до а/м, стереопідсилювач «Лорта»-75У-202С, 75 Вт. Конта ти: (096) 425-94-84 Двері передні ліві до ГАЗ 2410. Конта ти: (050) 375-15-31 Дви н Д-240, б/в. Конта ти: (095) 830-28-36 Дви н до а/м Мерседес ОМ-360, з паливною апарат рою. Конта ти: (067) 704-73-68 Дви н до а/м Мос вич, хороший стан. Конта ти: (097) 305-83-14 Дви н до а/м Фоль сва ен, 1.6 бензин, на запчастини. Ціна: 400 рн. Конта ти: 26-40-56 Дви н до ВАЗ-24, омпле тований, в хорошом стані. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (067) 883-97-39 Дви н по запчастинах. Конта ти: 68-07-40, (097) 226-92-32 Дви н, ІВЕКО, 2,5 дизель, по запчастинах. Конта ти: 20-45-79, (097) 435-94-65 Дви ни до човна: «Непт н-23» (новий), «Вітерець 8-12», «салют-2» (новий). Конта ти: (067) 404-23-99 Деталі зова до ВАЗ 2105. Конта ти: 24-27-35 (099) 097-77-92

Дис з мою до а/м Мерседес Спринтер, Фоль сва ен ЛТ-35, відмінний стан, недоро о. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 Дис титановий до а/м Тойота Кемрі, 1994 р.в., відмінний стан, недоро о. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 Дис и BMW R15 7Jx15. Конта ти: (097) 441-48-20 Дис и BMW R15, 4 шт. Конта ти: (097) 441-48-20 Дис и BMW R16. Конта ти: (097) 441-48-20 Дис и Mazda3 R16. Конта ти: (097) 44-48-20, (097) 698-52-03 Дис и R13. Конта ти: (097) 441-48-20 Дис и R15x4x114.3. Конта ти: (050) 562-44-47 Дис и до БМВ. Конта ти: (096) 213-55-52, (067) 362-55-01 Дис и і амери на 16 від а/м Тата. Конта ти: (067) 270-83-77 Дис и металеві, до а/м БМВ, 4 шт. Конта ти: 43-52-56, (096) 213-55-52, (067) 362-55-01 Дис и на а/м Фіат Д ато. Конта ти: (098) 477-72-86 Дис и Р-17,5, з 563-78-46

мою. Конта ти: (093)

Задній міст «РАБА» (МАЗ, ЛАЗ, ІКАРУС, ЗІЛ). Конта ти: 26-68-04 ЗАЗ Таврія по запчастинах. Конта ти: (067) 645-76-32 Запчастини до а/м Опель Кадет, Конта ти: (094) 966-68-10 Запчастини до авто європейсь о о виробництва, б/в, привезені з Н іме ч ч ини. К о нта ти: (0 9 7 ) 016-62-88 Запчастини до ГАЗ-53, ред тор задньо о моста, дви н по запчастинах. Конта ти: 68-07-40, (097) 226-92-32 Запчастини до Мос вича 2140. Конта ти: 26-40-56 Капот W Knddi, 2005 р. Ціна: 500 рн. Конта ти: (050) 375-15-31 Капот ГАЗ-24. Ціна: 250 рн. Конта ти: (050) 375-15-31 Колесо з титановим дис ом відмінном стані до а/м Тойота Кемрі, 1994 р.в., недоро о. Конта ти: 28-89-52, (067) 709-61-07 Короб збор пот жності до ГАЗ-3309, самос ид, ідророзподільни , ідропідіймач. Конта ти: (098) 294-65-05 Короб передач 5-ст пінчат від а/м Фоль сва ен Пассат. Конта ти: (097) 645-68-39 Крило заднє ГАЗ-24. Ціна: 500 рн. Конта ти: (050) 375-15-31 Криш ба ажни а до а/м Ланос, нов . Конта ти: (098) 411-63-38 Криш ба ажни а до ГАЗ 3110. Ціна: 500 рн. Конта ти: (050) 375-15-31 Ме афон до а/м. Переривач (трамплер) ГАЗ-53, онта тний, без онта тний. Конта ти: (096) 425-94-84 Мерседес 609 по запчастинам. Конта ти: (093) 563-78-46 М і ст ЗИЛ-157. Конта ти: (096) 106-80-64 Насос р чний для пере ач вання дизпалива. Конта ти: (067) 686-58-64 Опель Кадет по запчастинах. Конта ти: (094) 966-68-10 Опель Ре орд, 1986 р.в., по запчастинах. Конта ти: (096) 224-57-40 Паливний насос 1,9 т рбордизель. Конта ти: (067) 121-38-54 Переривач до ГАЗ-53, онта тний, без онта тний. Конта ти: (096) 425-94-84 Під рил и W KADDI, 2000 р. Ціна: 250 рн. Конта ти: (050) 375-15-31 Помп водян до а/м Мерседес 124, бензин. Конта ти: 43-76-95 Причепи до нових а/м. Конта ти: (096) 121-72-76 Причіп до л/а на рессорах. Конта ти: 22-32-60 Рено 9, по запчастинах. Конта ти: 20-86-39, (098) 421-90-76 Стій и передні, нові до а/м Тойота Камрі. Конта ти: (050) 375-52-95 Титани, відмінном стані. Конта ти: (063) 388-55-55 Топливний насос «Бош» до а/м Мерседес. Конта ти: (097) 645-75-73 Фар оп до а/м Мерседес 308, 1993 р.в. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (050) 375-15-31 Фар оп до а/м Мерседес Спринтер. Ціна: 660 рн. Конта ти: (050) 375-15-31 Фар оп до а/м Фіат Фіоріно. Конта ти: 27-96-51 Ф і ат після ДТП, на запчастини. Конта ти: (093) 845-58-49 Ф о р д Гранада по запчастинах. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Форд на запчастини, дис и металеві R13, б/в. Конта ти: (060) 375-52-95 Ф о р д Гранада по запчастинах. Конта ти: 5-81-77 Чохли на автомобіль, синьо о ольор . Конта ти: 5-88-22, (098) 648-71-65 Шини вантажні, 225х75х16, б/в. Конта ти: 62-73-97, (067) 993-68-65


№37 вiд 28 вересня 2011 ро Балони азові на метан для ле . авто 80-85 л, італ. в-ва. Конта ти: 067 764-30-62. Голов бло а до Газель. Конта ти: 098 121-40-10. Голов бло а до Газель. Конта ти: 096 546-22-51. Голов бло а, олінвал, т рбін , іномар и. Конта ти: 067 768-38-93.

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам 2 передніх рила до ВАЗ-2101, нові, пласти ові Ціна: за 2 шт./ 350 рн. Конта ти: 097-751-66-39 4 с ати, 195х65х15. Конта ти: 095-503-09-39 Ба ажни на дах до а/м Хюндай. Конта ти: 067-289-24-20 Ба ажни та фор оп до а/м Фоль сва ен Т-4, недоро о. Конта ти: 050-205-19-29 Газове обладнання, б/в, в-ва Італії, пропан/б тан або метан, недоро о. Конта ти: 067-791-70-84 Газовий автомобільний балон пропан, під запас («таблет а»). Конта ти: 067-791-70-84 Голов бло а до а/м Газель. Конта ти: 067-768-38-93 Голов бло а до а/м Тойота, Х ндай, Хонда, Кіа. Конта ти: 067-768-38-93 Голов бло а до а/м Газель. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 067-305-66-10 Голов бло а до а/м Тойота та Х ндай. Конта ти: 067-305-66-10 Голов бло а, олінвал, т рбо, до іномаро . Конта ти: 067-768-38-93 Два а м лятори, ємністю 140, 950 Ампер, арантія до серпня 2012 р. Ціна: 970 рн./шт., тор . Конта ти: 067-451-97-26 Двері, до Мерседес-Віто. Конта ти: 72-36-38, 050-915-67-08 Дви н АЗЛК-2140, після апремонт . Конта ти: 050-015-48-63, Ві тор Дви н до а/м Фіат, 2,5, т рбодизель, в хорошом стані. Ціна: 1200 .о. Конта ти: 067-768-38-93 Дви н до БМВ-540, 2003 р. в. Конта ти: 24-56-31, 066-713-85-00 Дви н до тра тора К - 701 ( іровець) б/ в. Колінвал Р-1; Р-2. Конта ти: Рівне, в л. Б овинсь а, 15, в. 13, 067-363-06-30 Дви н першої омпле тації Мерседес ОМ 360, для омбайна з запчастинами. Конта ти: 067-704-73-68 До а/м AUDI А-6, 1998 р. в., 2,5 TDI ; AUDI А-6, 1997 р. в., 2,5 TDI та 2,6 бензин; CHEVROLET LACETTI 2008 р. в., 1,6 бензин та 1,8 бензин; PASSAT В-5 1999 р. в., 1,6 бензин; TAYOTA CAMRY 30 2003 р. в., 3,0 бензин. Конта ти: 050-888-50-93, 067-196-14-48

Колінвал, арданний вал, олов бло а до вантажної іномар и. Конта ти: 067-768-38-93 Колінвал, арданний вал, олов бло а до вантажної іномар и. Конта ти: 067-768-38-93 Компле т бо ово о с ла до а/м РАФ. Конта ти: 095-503-09-39 Компле т ючі до автоматичних та механічних КПП, ермові рей и, стартери та енератори. Конта ти: 096-275-97-11, 050-378-10-94 Компресор аражний V-250 л. Конта ти: 067-332-83-74 Мі родви ни для ра етомоделей. Конта ти: 26-15-82. 099-175-22-56 Мотобло , в-ва Білор сь. Конта ти: 066-444-98-65 Навісний дви н Хонда-8, 2006 р. в, до човна. Конта ти: 050-524-10-40 Помп , до тра тора Володимирець. Конта ти: 093-908-07-89 Радіатор до а/м ГАЗ-53, стартер до а/м КамАЗ, або обміняю на ц ор. Конта ти: 050-876-02-20 Радіатор новий. 050-876-02-20

Конта ти:

С ло до ле ово о авто. Конта ти: 066-128-67-00, 063-434-82-99, Стартер до а/м КамАЗ. Конта ти: 099-309-17-11 Стартер до КамАЗ, б/в. Конта ти: 095-308-84-44 Титанові дис и 225х50 R-17 до БМВ, А ді, Фоль сва ен, недоро о. Конта ти: 097-645-13-78 Шини до вантажних автомобілів, розм. від 240х508 до 320х508. Конта ти: 050-587-74-23, 050-197-07-80 Шини Росава WQ-102, 195*65215, фа тично нові. Ціна: 570 рн. Конта ти: 067-306-97-21, 050-294-37-23 «Літні» шини, 205х50х15. Ціна: 4 шт./ 250 рн. Конта ти: 067-334-08-53, 050-194-31-71, 050-262-43-73

4.7.2. К плю Конта ти: 43-22-72, (097) 063-49-42

До а/м Опель-Ас она, 1,6 бензин, КП-4, передня панель, ва м, двірни и, илими для салон , хетчбе , риш а ба ажни а, нижні важелі. Конта ти: 066-916-20-18

Автодви н М412, новий або б/в. Конта ти: (096) 221-04-49

До ЗІЛ-130, олов и до дви на, нові, б/ в. Конта ти: 095-402-81-56 До ЗІЛ-130. Конта ти: 099-020-07-56 До Опель-Ве тра, А ді-100, Мерседес-124. Конта ти: 050-105-49-59 До РАФ: КПП — 800 рн., міст — 800 рн., ардан — 300 рн. Конта ти: 067-334-08-53, До Фоль сва ен-Гольф 2, (підвіс а). Конта ти: 097-986-02-91

Дви н до а/м Таврія ЗАЗ 1102, не ільзований, арном стані. Терміново. Конта ти: (097) 209-99-87 yukinagatogirl@gmail.com www.vkontakte.ru/blue_lemon Еле тродви ни, моторед тори, балони пропанові, б/в, дельтер, вир-ва Бол арія. Конта ти: 28-14-75, (067) 528-70-42 Карбюратор до Мос вич, ВАЗ. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Каталізатори відпрацьовані автомобільні. Ціна: до 2000 рн./шт. Конта ти: (097) 919-02-02 k a t a l i z a t o r y @ u k r . n e t www.katalizatory.ho.ua Мос вич на запчастини. Конта ти: (098) 517-80-99

4.7.3. Обмін Запчастини до а/м КамАЗ: ороб а, ред тор, диференціал .Можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29

до

ЗІЛ.

Конта ти:

Запчастини до навантаж вача: циліндр підйом стріли 2т, ідророзподільни 4-се ційний, ланцю и, шлан и; запчастини ЗІЛ, МАЗ, ГАЗ-53. Конта ти: 050-605-88-15 Запчастини, в-ва Японії та Кореї. Конта ти: 066-128-67-00, 063-434-82-99, 098-189-10-37 Запчастини, до автомобіля Форд-Сієра. Конта ти: 098-630-41-32 Запчастини, до Мерседеса. Конта ти: 050-702-89-35 Запчастини, до Мос вича. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 050-702-89-35 Зарядний пристрій, 12 Вт, запчастини до ВАЗ-2106. Конта ти: 099-642-24-49, 26-55-26 Колінвал до а/м КамАЗ, б/в, стандарт. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 067-768-38-93

продам Автофільтри на всі мар и авто за ціною вели о о опт . Конта ти: www.autolux.com.ua Бло дви на, олінвал, ЗІЛ 130, шини 260/508 нові. Конта ти: 097 986-26-81 Газов станов , до ГАЗ 24, ВАЗ, б/в. Недоро о. Конта ти: 097 986-26-81, 095 886-92-20. Дви н МАЗ 6. Конта ти: 097 159-69-43 До а/м Газель нові та б/в. Конта ти: 097 986-26-81 Компле т зимових шин uniroyaс 195/70/ r-15с, добром стані. Конта ти: 095 468-83-84.

Колінвал до 067-305-66-10

Автошини ЗІЛ-130. Конта ти: 067 767-13-24.

Конта ти:

До ГАЗ 53: передню бал , мости, ст пиці передньо о моста, тя поперечн зборі, нажимний дис зчеплення, альмівні барабани задні 2 шт. До ГАЗ 66 ред тор задньо о моста. Конта ти: 097 699-36-19. До Газель, ГАЗ-3110, ГАЗ-31029, Уаз, ВАЗ, Мос вич, Фоль сва ен Пасат В 2. Конта ти: 067 342-01-58, 095 827-52-63. До дви на МАН 8153:, олов а, паливний насос, помпа, омпресор, / п, форс н и, поршнi, оле тор вихлопний. Конта ти: 096 545-27-25. До М-412. Конта ти: 52-56-15. До МАЗ, Краз, КамАЗ, ЗІЛ 130-131. Конта ти: 050 867-28-05.

До УАЗ: мости, ороб и, роздат и, дви ни, ресори, олеса та ін. запчастини. Конта ти: 097 935-67-40. Дом рати для вантажних автомобілів, б/в, 2 шт., на 5 т. і на 20 т. Ціна: до овірна. Конта ти: 066 031-38-26. alexpetr81@yandex.ru Е ономайзер палива, е ономія до 30% ( аз, бензин, ДП). Форм ємо дилерсь мереж . Конта ти: 067 367-53-78. www.Petro-mag.com.ua. Капот новий до Мос вич «пиріжо », 2 під рильни и до Мос вич 412. Конта ти: 050 763-33-37. Колінвал ВАЗ 2101, до овірна. Конта ти: 098 724-91-86. Колінвал, розподілвал до ГАЗ-52, новий, 1000 рн. Конта ти: 067 303-85-57. КП до ЗІЛ, Газель, 5-ст. Конта ти: 095 338-41-59. К зов вантажний, бортовий, 4.20 м, зов ізотермічний. Конта ти: 095 260-06-31.

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/ М ГАЗЕЛЬ, ТЕНТОВАНИЙ, 2 ТОННИ, 13 КВ.М. ПО МІСТУ ТА ОБЛАСТІ (НЕДОРОГО) КОНТАКТИ: 43-63-74, (067) 760-04-25 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А\М ЗІЛ-130, САМОСКИД, 6 ТОНН, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00 ЕКСКАВАТОРА ПОСЛУГИ: КОПАННЯ ТРАНШЕЙ ТА КОТЛОВАНІВ ЕО-2621, ЕО-3322, ПЗМ-2, ВИВЕЗЕННЯ ЗЕМЛІ ТА СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 43-37-19, (067)763-56-52

ЕКСПЕДИЦІЙНО-ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ. КОНТАКТИ: 63-80-46, 63-80-57, 63-80-56, (067) 360-02-91, (067) 362-00-72

пропон ю

ВОРОТА АВТОМАТИЧНІ.

64-51-81, (067) 907-95-30

Посл и е с аватора SHAAR, ЗІЛ «самос ид», вивіз б дівельно о сміття. Конта ти: (0332) 28-55-10, 050-671-08-44

Автомати . Конта ти: 22-67-80, 22-50-44, (067) 382-18-66 Ворота аражні. Конта ти: (0362) 22-57-15, 43-92-07 Ворота аражні. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

Ворота се ційні. Конта ти: 22-67-80, 22-50-44, (067) 382-18-66 Гараж. Конта ти: (067) 364-37-80 Ролети захисні. Конта ти: 22-67-80, 22-50-44, (067) 382-18-66

Транспортні послуги •

4.10.1. Пропон ю

Автоперевезення по всій території У раїни та Європи. Шен ен віза. Конта ти: 23-43-69, (098) 522-84-99

568-23-80

Вантажні перевезення а/м • Пежо, до 2 тонн + 2 пас., недоро о,

по міст та У раїні (2.65х1.60х1.45 -5 б), ліц. АВ №486676 від 12.10.2009 р. Конта ти: (097) 468-70-59, (050) 656-28-99 Вантажно-пасажирсь і • перевезення а/м Мерседес

Спринтер, 8 чол.+1,5 т, по У раїні та Європі. Конта ти: (098) 923-46-89, (098) 323-34-31

Пасажирсь і перевезення, мі роавтоб сом Мерседес-Бенц 210 Д, 2-8 місць, анти ризові ціни, ліц. АБ №296429 від 17.11.2005 р. Конта ти: 43-67-24, (067) 593-26-50

Велосипед, б/в, Німеччина. Конта ти: (096) 111-23-08

Мотоци л Ява-350, 1976 р. в. Конта ти: 050-610-79-46

Велосипед, б/в. (097) 545-25-05 Велосипед, ірсь стані. Ціна: 500 3741825 Велосипед. Ціна: (096) 111-23-08

С тер Speed Geap. Конта ти: 25-43-74 С тер С з і, з до ментами, в хорошом стані. Недоро о. Конта ти: 068-109-43-40, м. Рожище С тер, 125 б. м, новий, пробі 450 м, зареєстрований, відмінний стан. Конта ти: 097-667-20-70 Спортивно- ірсь ий велосипед SCOTT, біло-бронзово о ольор . Конта ти: 066-713-85-00, 24-56-31

Конта ти: 24-96-34, ий, б/в, в хорошом рн. Конта ти: 097 до овірна. Конта ти:

Запчастини до с тера Viper R3. Конта ти: (098) 754-59-50 Запчастини до с терів та мопедів. Конта ти: (067) 382-11-52 info@baza.rv.ua www.baza.rv.ua

Мотоци л «Урал М67», 12 Вт. Конта ти: (097) 214-12-94

Диспетчерсь і посл и. Вантажні автомобілі в ожном ре іоні. Постійна, сезонна робота для власни ів вантажіво . Конта ти: Л ць , 096-346-96-51

КЕРУВАННЯ КОНТАКТИ:

Велосипед, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 23-60-94, (097) 719-04-72

4.11.1. Продам Велосипед «У раїна-т рист». Конта ти: (067) 250-97-00

Пасажирсь і перевезення по У раїні (на замовлення) Рівне-Київ-Рівне. Ліц. №086190 від 9.07.01 р. МТУ. Конта ти: 60-80-08,63-60-53, (093) 747-20-70, (067) 773-17-13

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

пропон ю Весільні перевезення, про ат автомобіля з водієм, транспортні посл и. Комфортне авто. Можливий виїзд в б дь-я е місто Ів.-Фран івсь ої обл. Ціна: 100 рн./ од. Конта ти: 096 554-28-48, 050 966-93-96. tanyamedvd@mail.ru Щотиждневі поїзд и в Росію омфортабельним мі роавтоб сом Мерседес Спрінтер, 16 місць. Та ож Рено Трафі , 8 місць. Зниж и для постійних лієнтів. Конта ти: 050 535-33-91.

Запчастини до мотоци ла ІЖ Юпітер, старо о вип с . Конта ти: 099-199-79-69 Мотоци л Джонсон, 2-циліндровий, напівспортивний, зареєстрований, новий. Конта ти: 098-503-63-39 Мотоци л Джонсон, новий, 2циліндровий, реєстрація. Конта ти: 067-888-90-55 Мотоци л МТ Днєпр-11. Конта ти: 24-85-53, 095-789-39-22 Мотоци л Планета-3, «під бай », з до ментами. Ціна: 300 . о. Конта ти: 098-795-24-44

Мопед «Верховина 7», перероблений на двохмісний чопер. Конта ти: (096) 923-24-64

4.8.1. Продам ДИСТАНЦІЙНЕ

Мото , велотехніка, запчастини

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ (ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕСІЛЛЯ) МІКРОАВТОБУСОМ МЕРСЕДЕС СПРІНТЕР, 18 МІСЦЬ, ВІДКИДНІ СИДІННЯ, ТЕЛЕВІЗОР, ВІДЕО. КОНТАКТИ: (050) 435-48-55, (067) 777-31-14

Вантажні перевезення по У раїні, м/ автоб сом Фоль сва ен Lt-35, в/п 3 т. Конта ти: 097-777-75-06

МІСТО Автоперевезення, достав а • вантажів по Рівном , області та У раїні, а/м Рено-Мастер, в/п до 2 І.-ФРАНКІВСЬК тонн, плюс 2 пасажири. Недоро о, ліц. АВ №509020 від 03.02.2010 р. (0342) Конта ти: (097) 238-08-29, (068)

Колінвал до а/м Мерседес-А тра. Конта ти: 067-768-38-93 а/м.

Вантажні автоперевезення. Конта ти: (063) 750-34-76

Шини до а/м Газель, б/в. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61

Еле тродви н, 900 обертів, фланцевий. Конта ти: 067-888-90-55

Запчастини 067-339-05-39

До а/м МАЗ 500 самос ид: КПП, ред тор, задній міст, радіатор та ба ато ін. Конта ти: 050 867-28-05. До Авіа, 09 р. в., Конта ти: 067 903-01-72. До ВАЗ-2103 бло циліндрів, олінвал. Конта ти: 098 039-83-35, 097 018-04-28.

Частометр і енератор. Конта ти: (093) 728-96-77

До Фоль сва ен-Гольф, 1995 р. в. Конта ти: 050-674-32-21

Запчастини до а/м РАФ. Конта ти: 095-503-09-39

Автопосл и а/м ЗІЛ-130, + причіп, самос ид, ГАЗ-53, самос ид, ліц. МТЗУ АВ № 370150 від 08.08.07 р. Конта ти: (097) 343-63-58

Мос вич, ГАЗ, ЗАЗ, УАЗ, РАФ, • Гаражне обладнання ЄРАЗ можливо без до ментів. Автодви н М408 або М412. Конта ти: (096) 221-04-49

До ЗІЛ-130, 131; ГАЗ-52,53; КАМАЗ: ред тори, ресори; зов бортовий до а/м ЗІЛ. Конта ти: 050-966-07-20

Дви н, арданний вал, радіатор, нові альмівні олод и до ВАЗ 21013, альмівні олод и до ЗІЛ 157. Конта ти: 099 314-56-85.

До УАЗ, мости, роздат а, дви н та ін. Конта ти: 097 311-16-85

До а/м Ж , 2009 р. в. Конта ти: 067-903-01-72

До ЗАЗ-968-М. Конта ти: 050-695-36-55

Автопосл и а/м ЗІЛ 130 + напівпричіп. Перевезення вантажів до 12 м та 10 тонн. Конта ти: (097) 705-86-39

Ред тори охолодження, нові та б/в. Конта ти: 066-128-67-00, 063-434-82-99, 098-189-10-37

До а/м Авіа, 2010 р. в. Конта ти: 067-903-01-72

До ВАЗ, задній міст (700 рн.), в зборі, КП-4, в ідеальном стані, ороб (300 рн.), олінчатий вал (130 рн.), стартер (90 рн.), піч (120 рн.). Конта ти: 050-862-31-73

Дви н ГАЗ-53, повна омпле тація, після ап. ремонт . Конта ти: 72-06-01, 096 939-81-71. ground-master.if.ua/

До УАЗ 469 рам ,1994 р. в. ново о зраз а, ресори, двері, настав и на двері, рам лобово о, мости, КП, роздат , дви н. Конта ти: 0979356740

Конта ти:

Посл и автомобілем: Мерседес, • ф р он, 40 б.м., 4 тонни

ідроборт; Мерседес-Спринтер, б с, 1.5 тонн. Конта ти: (097) 853-26-50

Радіатор, паливн апарат р , КП-4, до а/м Фоль сва ен-Гольф, 1,6 дизель. Недоро о. Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31

Роздат ГАЗ-69. 050-876-02-20

Рено Трафі , 8 місць ( 1.5 тонн вантаж ). Ліц.СР АВ №434902 від 22.10.2008 до 21.10.2013р. Конта ти: (097) 183-19-77, (050) 086-67-68

Дви н ГАЗ 53, повна омпле тація, після ап. рем. Конта ти: 067 802-87-40.

До ГАЗ 21, ГАЗ 24: нові дверцята, ришт ба ажни а, арнизи. Конта ти: 050 170-73-44.

33

ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ Перевезення приватні, • ле овим а/м по області, по У раїні.

Мотоци л «Дніпро» МТ-11. Конта ти: (067) 988-40-75 Мотоци л «Мінс ». Ціна: 2000 Конта ти: (097) 214-12-94

рн.

Мотоци л «Урал», 3 шт. Ціна: 500 .о. Конта ти: (097) 214-12-94 Мотоци л Джонсон, новий, зареєстрований. Конта ти: (067) 888-90-55 Мотоци л МТ 9. Ціна: 2500 Конта ти: (097) 214-12-94

рн.

Мотоци л спортивний «Зон шен-200», синій, 2007 р.в. Конта ти: (093) 880-88-48, (066) 365-56-36 Мотоци л, Іж Юпітер 5, запчастини, червоний, в хорошом стані, небитий. Конта ти: (095) 910-02-59 Мотоци Конта ти: Мотоци Конта ти:

л, Мінсь , терміново. (097) 642-54-39 л ЯВА 350-638. Доро о. (067) 812-40-30

ПРОПОНУЮ РЕМОНТ ВЕЛОСИПЕДІВ НА ДОМУ. КОНТАКТИ: (098) 231-13-31 С тер «Xonda». Конта ти: (097) 669-78-86 С тер «С з і», чорно о ольор . Ціна: 4200 рн. Конта ти: (067) 189-36-70 С тер, в хорошом стані. Конта ти: (098) 971-05-40

Велосипеди, німець о о Конта ти: 099-048-81-13

в-ва.

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам «Ямаха», 2006 р. в., 49.9 см б. Ц. 450 . о. Конта ти: 096 678-40-02. Велосипед ірсь ий, задні та передні амортизатори, 18 передач. Ціна: 500 рн., тор . Конта ти: 067 454-13-77. Велосипед нім. вир-ва, б/в. Конта ти: 096 381-73-21, 55-52-41. Гірсь ий велосипед. Конта ти: 52-90-62, 063 307-75-78. Мопед «Карпати» 2 шт-1500 рн та Ри а однос оросний-700 рн Конта ти: 75-90-87, 098 593-00-39. Мотобло и. Широ ий модельний ряд мотобло ів та навісно о обладнання до них. Ціна дот пна та надійна я ість. Конта ти: 097 616-75-29. Мотоци л «Дніпро 11» добром стані. Конта ти: 098 080-50-08. Мотоци л «Ява-350», 1983 р. в. Конта ти: 097 629-80-06, 050 266-31-41. С тер Хонда Гіорно, пробі 3105 м, в ідеальном стані. Недоро о. Конта ти: 097 845-38-41.

4.11.2. К плю Мотоци л Ява-350, б дь-я ом стані. Ціна: До 2500 рн. Конта ти: (097) 358-70-11 Мотоци ли Іж-Планета-3,4. Конта ти: 63-01-93, (096) 204-40-58

МІСТО ЛУЦЬК Паливно мастильні (0332), (03322) матеріали Продам

4.12.1. Продам

Велосипед Мінсь , б/в. Конта ти: 050-861-28-11, 050-522-98-72 Велосипеди, німець о о в-ва. Конта ти: 099-048-81-13

Паливо титанне. Конта ти: (097) 985-30-05 Р ави для нафтопрод тів. Конта ти: (050) 435-22-10


34

№37 вiд 28 вересня 2011 ро


№37 від 28 вересня 2011 ро

БІРЖА ПРАЦІ Працевлаштування 5.1.1. Пропон ю робот

• 6 тор ових а ентів, 4 е спедитори, 8 різноробочих терміново потрібні. Можна без досвід роботи. З/п 100-200 рн. в день. Виплата потижнево або щодня. Конта ти: 43-92-41, (094) 966-92-41

Б дівельній омпанії для роботи в Києві та Хар ові потрібні спеціалісти по «мо ром » фасад . Житло надається. З/п 2 рази в міс. Конта ти: (050) 303-48-53 Хар ів (067) 508-70-52 Київ

В ресторан потрібні • працівни и хні та бар . Досвід роботи. Ві від 23 р. Конта ти: (067) 320-24-57

В Рівненсь філію на постійн робот потрібен тест вальни , можна без д\р, ві - до 26 р. З\п 160 рн.\день. Конта ти: 43-92-58, (098) 680-39-16

В тор овий омпле с на постійн або тимчасов робот потрібні молоді люди до 25р., за різними ва ансіями, з\п - від 2000 до 4000 рн., залежно від посади та рафі роботи. Конта ти: 49-09-21, (098) 194-29-50

Водію з власним ле овим мі роавтоб сом до 10 місць або ле овим автомобілем, витрати пально о - до 7 л. Оплата праці висо а та вчасно. Конта ти: (067) 616-69-99

Для постійної роботи потрібен • продавець. З\п - 2600 рн., ві 18-26 р. Конта ти: (067) 882-31-76

Додат овий •осметичною

заробіто з прод цією. Конта ти: 40-05-97 (067) 885-80-44, (067) 962-01-55

Запрош ємо до співпраці ст дентів. Конта ти: 40-05-97, (067) 885-80-44, (067) 962-01-55

Запрош ємо продавців • тор овий дім, ві ом до 25 р., з\п -

2600 рн. Не а ентство. Конта ти: 43-92-58, (094) 966-92-58, (097) 684-31-76

•Запрош ємо продавців, ві до 25 р., з\п - 2600 рн. Конта ти: (067) 882-31-76

Лі арю-стоматоло . Д/р від 2 р. Вимо и: ом ні абельність, відповідальність, бажання працювати. З/п при співбесіді. Конта ти: 64-25-27, (097) 506-64-90

На постійн робот потрібен • помічни менеджера, ві - до 28 р., з\п - 2600 рн. Конта ти: (067) 882-93-41, (094) 967-09-21

На постійн робот потрібен тест вальни , ві - до 28р., можна без д\р, з\п - 160 рн\день. Конта ти: (098) 680-39-16, (094) 967-09-21

Се ретарю. Вимо и: а тивність, ом ні абельність, ві - до 28р., з вмінням орист ватись мобільним телефоном. Навчання та стаж вання оплач ються. З\п висо а. Конта ти: (094) 967-09-21 То арю-автоматчи с • опытом роботы на то арных автоматах 1 Б-240. З/п 8000-12000 рн. Конта ты: (099) 484-26-34

Тор овим представни ам та е спедиторам, ві від 18 до 37 ро ів, став а 2400+%, роботодавець. Конта ти: 40-07-65, (098) 032-22-84 У відділ достав и потрібні • молоді люди до 25 р., для достав и поб тової техні и по міст та області, з\п - 160 рн\день, оплата щоденна. Конта ти: (098) 194-29-68

А ентам з продаж з власним авто, до 40 ро ів. З/п 150 - 300 рн. в день + бензин + доплата за авто. Терміново. Конта ти: (097) 645-91-28 Вантажни ам, тор овим а ентам, персонал в офіс, в новий філіал, навчання без оштовне. Не а ентство. З/п 1900 3500 рн., в залежності від ва ансії. Конта ти: 43-92-41, (097) 645-91-28 Різноробочим, р’єрам, онс льтантам до 30 ро ів, навчання за рах но фірми. З/п 2200 - 4500 рн. Конта ти: (094) 966-92-41, (097) 645-91-28

ПРОСТА РОБОТА ПРИ СКЛАДІ. 7 СПІВРОБІТНИКІВ НА ПОСТІЙНУ І ТИМЧАСОВУ РОБОТУ. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: 62-30-22, (097) 645-91-28 Автозварни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Авто ранівни , вахта 3-6 місяців, з/п 40 тис.р б. Новий Урен ой. Росія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (096) 485-99-55 Авто ранівни , з/п 2000 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 Автомехані , автослюсарю, автоеле три , авторихт вальни , автофарб вальни , на СТО, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Автомийни , з/п - 2000 рн.. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Автомийни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Автомийни 362-01-67

. Конта ти: 26-96-35, (067)

Автослюсарю (Городо ), з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Автослюсарю вантажних автомобілів, ві - до 35 ро ів, з досвідом роботи, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Автослюсарю, з/п - 1500 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Автофарб вальни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Автошпа лювальни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 А ентам відділ достав и та замовлень. Ві 18-40 ро ів. З/п 150-200 рн./день + премії. Конта ти: (095) 243-51-74 А ентам з продаж (слабоал о ольні напої). З д/р та без, з/п 2500-3500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

А ент з достав и та зб т з власним авто. Конта ти: 40-02-39 (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

А роном . Конта ти: 23-33-09, (067) 112-74-97 Адміністратор в пер арню, до 35 р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Адміністратор , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Не а ентство! Потрібен ратор до 28 р., можна без д\р. З\п під час навчання - 120 рн\день. Конта ти: (067) 252-69-84 Не а ентство! Проводимо набір співробітни ів до 28 р. в тор овий дім за спеціальностями: помічни менеджера, продавецьонс льтант, омпле т вальни , асир. З\п - від 1800 до 3500 рн., залежно від посади. Конта ти: (094) 967-09-21, (098) 651-78-54

Пер арю- ніверсал , • терміново. Вимо и: досвід,

мед ниж а, вміння робити зачіс и. У нас: достойна стабільна з/п, хороший оле тив. Конта ти: 45-03-62, (096) 165-98-34, (050) 673-76-84

•Підприємство запрош є на робот менеджера з механічною

Адміністратор - омірни , до 35 ро ів, з/п став а +%. Конта ти: (096) 485-99-55 Асистент менеджера (робота з замовни ами). Можливо без досвід роботи, ом ні абельність, цілеспрямованість. Конта ти: (097) 511-40-48 Асистент стоматоло а, ві - до 35 ро ів, можливо без досвід , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Бармен , бажано д/р, з/п потижнево або подобово. Конта ти: 22-10-15, (096) 947-62-71

освітою (інженер-механі ), бажано з д/р. Конта ти: 26-27-60, (050) 375-30-06

Бармен , рафі роботи тиждень через тиждень. Чолові , жін а з досвідом роботи та без. З/п 500-700 рн./тиждень. Конта ти: (097) 511-40-48

Помічни в автомайстерню, молодом працьовитом хлопцю. Конта ти: (067) 660-84-43

Бармен , рафі роботи, тиждень/ тиждень, 15.00-7.00, д/р не обов’яз ово, з/п від 1000 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

Працівни и відділ зб т на приватн фірм , ві від 18-35 р. Конта ти: (098) 631-00-65

Бармен , д/р, потижневий рафі роботи, з/п - до овірна. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

• • •

Приймальни ам с лотари. Конта ти: 43-60-81, (067) 362-01-71, (063) 857-64-00

Тра тористам, охоронцям, па вальни ам. Конта ти: 68-30-33, 68-30-34

Бармен , дівчині ві ом до 30 ро ів. Конта ти: 45-01-45 Бармен , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Бармен , з/п - став а + %. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

35

•БІЗНЕС, ТЕХНІКА •ПОБУТ, БЮРО ПОСЛУГ •ЗНАЙОМСТВА •ПРОГРАМА ТБ, ДОЗВІЛЛЯ


БІРЖА ПРАЦІ

36

№37 від 28 вересня 2011 ро Головном б х алтер (тор івля), в/о, д/ р від 3 ро ів. Знання ПК, 1С. з/п від 3000 рн. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Головном б х алтер ВО, д/р б дівельній сфері від 3 ро ів, знання б х алтерсь о о, правлінсь о о, подат ово о облі , ПК, 1С. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

ГІПСОКАРТОННИКАМ, ПЛИТОЧНИКАМ, МАЛЯРАМ, ФАСАДНИКАМ, КАМЕНЯРАМ. ОПЛАТА ВИСОКА, ОБ’ЄМИ ВЕЛИКІ, ДОПОМАГАЄМО З ЖИТЛОМ. РОБОТА В КИЄВІ. КОНТАКТИ: (098) 610-72-20, ВАСИЛЬ

Продавцю на овочі, можливо без д/р, рафі роботи - позмінний. З/п - 1300 рн.

Головном б х алтер та рядовом б х алтер , терміново, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Офіціант , д/р та без. Позмінний рафі роботи. Продавцю- онс льтант співбесіді. Автомийни Х дожни

хонних меблів, д/р. З/п - при

Головном б х алтер , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

, з/п - 1500 рн..

, вимо и: арна творча ява.

Е с аваторни

, д/р, з/п - 120 рн/день.

Продавцю- онс льтант в мереж с пермар етів. Менеджер з продаж 35 р.

нафтопрод тів, д/р в тор івлі, ві - до

Модельєр - онстр тор швейно о виробництва, д/р, з х дожньою явою, з/п - 2000 рн. Касир , можливо без д/р, бажання працювати. Еле три

Відеомонтажер , во, знання про рамно о забезпечення з др, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

, д/р, р пи дост п - 3-5.

Зав осп ( омірни ), до 50 ро ів, д/р, з/п - від 1500 рн.

Водію авто рана, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Швеї, з д/р. Слюсарю, 30-50р., мінімальний д/р, з/п - від 1500 рн.

Водію з власним а/м на сл жб та сі. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Тор овом а ент , можна без д/р, власне авто, бажання працювати, з/п - від 2000 рн. Менеджер з постачання ал о олю, д/р з продаж , знання ПК на рівні орист вача, до 30 р., з/п - 2000 рн. Підсобном робітни

, виробництво бло ів.

Майстр з озеленення, д/р, рафі роботи: з 09-18:00, з/п - 2000 рн. Продавцю запчастин до вітчизняних авто, д/р мінімальний, знання ПК на рівні орист вача. Менеджер з продаж б дматеріалів, бажано з власним авто. Менеджер з продаж анцтоварів, д/р в сфері продаж анцтоварів, мінімальні знання 1С, з/п - став а+%. Помічни

Ви ладач з іноземної мови (франц зь а, іспансь а, італійсь а), ві від 25 до 35 ро ів., в/о, д/р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Ви онроб , з досвідом, вища б дівельна освіта, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Водію з власним авто (вантажним), з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Водію ат «Е», «С», з виїздом за ордон. Конта ти: 62-39-66 (097) 346-18-67 Водію ат. «Е», на міжнародні перевезення. Конта ти: 23-19-25, (067) 363-08-68 Водію ат. В, С, Д, д/р на маніп ляторі. Конта ти: 46-02-70 Водію ат. В.С., д/р від 5 ро ів на вантажних а/м. ві 40-45 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Водію ат. Е, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

харя, д/р, охайність.

Водію ат. Е, міжнародні перевезення, машини – 20 т, по У раїні. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Менеджер з продаж запчастин до авто, д/р в тор івлі мінімальний. К харю, до 50 р, д/р, охайність та порядність, з/п - 1500-2000 рн. Дизайнер , знання про рам Фотошоп, Корел, можливо без д/р.

Водію ат. Е, на міжнародні перевезення. Конта ти: (067) 363-08-68

Диспетчер -ло іст , д/р, рафі роботи: 9.00 - 18.00, з/п до овірна.

Головном б х алтер . Жін а до 45 ро ів, знання 1С: Б х алтерія, д/р (тор івля), вміння працювати з ПДВ. Конта ти: (096) 485-99-55 Головном б х алтер . Знання «1С:Б х алтерія», д/р. Співбесіда. Конта ти: (091) 323-32-82 Двірни , ві необмежений. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Двірни , до 55 ро ів, терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Двірни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Дизайнер , во, ві - від 20 до 30 ро ів, можливо без досвід роботи, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Дизайнер , знання про рам Фотошоп, Корел, можливо без д/р. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Дизайнер , знання Фотошоп , ві 20-30 р. Конта ти: 24-55-73, (067) 381-88-18 Дире тор з продаж , ерівни відділ запчастин, ерівни СТО. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

ДЛЯ ДОСТАВКИ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ ПОТРІБНІ МОЛОДІ ЛЮДИ, З\П - 4000 ГРН. КОНТАКТИ: (097) 145-86-58, (094)966-92-58

Бетонни , б бетон 450 рн/ в.м. Конта ти: (091) 323-32-82 Бри аді бетонярів, з д/р, з/п від 40000 -70000 р б. Сочі. Росія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (095) 243-51-74 Бри аді б дівельни ів. Конта ти: (097) 606-84-88

БУДІВЕЛЬНИКА В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. З/П ГРН./М КУБ. КЛАДКИ. КОНТАКТИ: (050) 386-40-13, (067) 406-98-70 Б дівельни ам (опал б а, аналізація) при старті 12 зл/ од + проживання, Варшава. Польща, Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (097) 511-40-48 Б дівельни ам всіх спеціальностей, різноробочим, робітни ам на бетонний завод, з/п 80-110 рон/ од. Чехія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (091) 323-32-82 Б дівельни ам для вн трішніх робіт в б дин . Конта ти: (096) 221-04-49 Б дівельни ам з вн трішніх робіт. Конта ти: (096) 221-04-49 Б дівельни ам на житловий омпле с в м.Київ, з/п до 6000 рн., житло, харч вання. Конта ти: (067) 235-32-02 Б дівельни ам, різних спеціальностей, м. Рівне, з/п від 120 рн/день. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Б дівельни 340-04-93

.

Конта ти:

(067)

Б х алтер (виробн-во), з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Б х алтер (помічни ). Жін а, знання «1С: Б х алтерія». З/п 1150 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Б х алтер д/р від 1 ро , жін 24-50. Знання ПК, 1С, первинно о облі до ментів, форм вання реєстр виданих та отриманих подат ових на ладних. ЗП 1500-1800 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Б х алтер на облі ПДВ. освіта вища або середня спеціальна, від 25 до 40 ро ів, з д/р, ПК, 1С, Бест-Звіт. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Б х алтер на с лад преси. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Б х алтер , в/о, д/р, знання ПК, 1С аналіз, онтроль, р х товарів на підприємстві, звір а з онтра ентами, ведення реєстр отриманих та виданих подат ових на ладних. Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14 Б х алтер , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Б х алтер , офіційне працевлашт вання. Жін а до 30 ро ів, в/о обов’яз ово, знання ПК, «1С: Б х алтерія». Конта ти: (096) 485-99-55

В РІВНЕНСЬКУ ФІЛІЮ НА ПОСТІЙНУ АБО ТИМЧАСОВУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ТЕСТУВАЛЬНИК, МОЖНА БЕЗ Д\Р, ВІК - ДО 28 Р., З\П - 160 ГРН\ДЕНЬ. КОНТАКТИ: (098) 680-39-16 Вантажни на ондитерсь і вироби, до 45 р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Водію ат. С, по міст , з/п - 1500 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Водію на автомобілі ЗІЛ-самос ид, аз, бензин, д/р, без ш ідливих звичо . Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60 Водію на а\м ЗІЛ-самос ид. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60 Водію на вантажний а/м, 20 тонн. маршр т Рівне-Польща, права ат. В,С,Д,Є, д/р обов’яз овий. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Водію на мі роавтоб с. З/п 2500-3000 рн. Конта ти: (091) 323-32-82 Водію на та сі. Конта ти: (098) 411-63-38

офіційне Конта ти:

Веб-дизайнер , знання html-верст и (div,css). З/п - 3000 рн. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Веб-про раміст , знаня html-верст и (div,css), jquery, sphinxsearch, extjs. З/п - 3000 рн. Конта ти: (096) 349-99-34 Виробни 365-27-08

ле ал. Конта ти: (096)

Диспетчер -ло іст , транспортное спедиційні посл и. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Діловод -до ментознавцю, з/п від 1600 рн, д/р від 1 ро , дівчина від 20 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

СПІВБЕСІДУ ЗА ТЕЛЕФОНОМ.

Водію, до 45 ро ів, на сл жбовий а/м, ат. Б, Ц, Конта ти: 62-20-11, (067) 362-00-24 Водію, зі стажем роботи на автоб сі, ві ом до 40 ро ів. Конта ти: (067) 380-22-21 Водію, ате орій В, С, досвід роботи. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Водію-е спедитор з достав и хліба. Конта ти: (068) 145-70-55

Вантажни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Диспетчер -ло іст , д/р, рафі роботи з 09.00 до 18.00, з/п - до овірна. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Водію, ( ат В, С), д/р від 3 р. 25-55 ро ів. Без ш ідливих звичо , а ратність, відповідальність. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Вантажни , денна/нічна зміни, з/п 1200-1500 рн. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Вантажни , з/п - від 100 рн./день. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Конта ти: 43-92-58, (067) 882-93-41

ДОДАТКОВЕ ДЖЕРЕЛО

Водію, ате орія В, С, Е, д/р. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Вантажни , до 40 р, з/п - 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

На постійн або тимчасов робот потрібні хлопці та дівчата з вмінням орист ватися мобільним телефо-ном. З/п - 120 рн/день.

Водію по міст . з власним ле овим а/ м. Конта ти: (096) 485-99-55

Вантажни на постійн робот . Конта ти: 45-00-17, (097) 742-24-32

Вантажни , працевлашт вання. 43-07-40, (097) 238-57-23

Е спедитор , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Е спедитор , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Е спедитор , освіта середня спеціальна, д/р від 1 ро на даній посаді, з/п 1500 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Е спедитор , освіта середня спеціальна.Досвід від 1 ро на даній посаді. ЗП 1500 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Е спедитор . Конта ти: 198-69-68, (097) 759-51-73

(093)

Е спедитор . Бажано д/р. Конта ти: ()96) 485-99-55 Еле три , д/р, з/п - від 2500 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Еле три , на півстав и. Конта ти: 45-01-45 Еле три , офіційне працевлашт вання. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Еле три . Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Еле трозварни ам на звар зраз ів (звар а р чна, напівр чна, автомат). Освіта середня спеціальна, д/р обов’яз овий, з/п від 3000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Еле трозварни , б дівельни ам, різноробочим, з д/р, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Еле трозварни , д/р 5 ро ів, з/п від 40000 р б. Новий Урен ой. Росія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (096) 485-99-55 Еле трозварни , досвід роботи, з/п - від 2000 рн. Конта ти: (063) 071-50-81 Еле трозварни (067) 698-50-67

. Конта ти: 64-45-61,

Еле трозварювальни , д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (067) 306-25-40 Еле трозварювальни , лицювальни , підсобни . Конта ти: (067) 340-04-93 Еле тромехані . (Росія. Серп хов). Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (095) 243-51-74

Енер ети . ВО, технічна. Д/р від 3 ро ів. Чол від 25 до 50р. 1800-2100 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Бармен , д/р, потижневий рафі роботи, з/п - до овірна.

Бетонни ам-армат рни ам, з/п від 1900-2500 р б. Сочі. Росія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (096) 485-99-55

Е спедитор , водію-е спедитор , власний а/м, від 21 ро . Конта ти: (097) 511-40-48

Еле тромонтер . Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

, денна/нічна зміни, з/п - 1200-1500 рн.

Без оштовно підберемо репетитора, няню, домо осподар . Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Е спедитор , водію, з/п - від 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ:

Автослюсарю, д/р, до 40 р.

Без оштовна реєстрація онс льтантів, подар н и, без оштовне навчання. Конта ти: 43-52-59, (067) 811-12-45

Е спедитор (ба алія). Чолові до 35 ро ів, з/п 1500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

Диспетчер , знання ПК, жін ам до 35 ро ів. Конта ти: (097) 149-10-39

Б дівельни ам (м ляр, бетонни , шт ат р), працевлашт вання офіційне, з/п - 2000 рн.

Бармен , офіціант з д/р. Конта ти: (067) 360-60-11 Бармен . Конта ти: 26-96-35

. Конта ти: 43-42-75,

Еле тромонтажни для проведення ЛЕП. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Водію, ате орія В, С, Е, д/р.

Вантажни

Е с аваторни (067) 702-75-60

Водіям, з/п 18000 р б. Серп хов. Росія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (095) 243-51-74 Водіям, ат. В, С, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Водіям. Новий Урен ой. Росія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (097) 511-40-48 Встановлювальни пласти ових ві он та дверей. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Вчителю для допомо и чневі ви онанні домашніх завдань. Конта ти: (067) 382-49-12 Газо-, еле трозварни ам, до 55 ро ів, з/п - від 2800 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Газо-, еле трозварни ам, Польща, Гдансь ,13.5 зл/ од, + житло, одя . Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (097) 511-40-48

ЗАРОБІТКУ. ЗАПИС НА ДЕНИС ГЕННАДІЙОВИЧ. КОНТАКТИ: (096) 436-90-26 Додат овий дохід для працюючих, пенсіонерів та мам де ретній відп стці. Конта ти: (098) 335-45-98

ДОДАТКОВИЙ ЗАРОБІТОК ДО ЗАРПЛАТИ ТА ПЕНСІЇ. ВІЛЬНИЙ ГРАФІК. ЗАПИС НА СПІВБЕСІДУ ЗА ТЕЛЕФОНОМ. ДЕНИС ГЕННАДІЙОВИЧ. КОНТАКТИ: (096) 436-90-26. Домо осподарці, 40-50 р, 100 рн/день. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Домо осподарці. Проживання - р-н автово зал . Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Е ономіст , в/о, д/р від 1 ро , знання ПК, е ономічне план вання фінансової роботи підприємства. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Е ономіст , чол/жін, 23-45 ро ів, в/о, знання ПК, д/р виробництві. Конта ти: (095) 243-51-74 Е ономіст , чолові до 35 ро ів, в/о, знання ПК, 1С Б х алтерія: д/р 2 ро и. Конта ти: (096) 485-99-55 Е с аваторни , вахта, чолові до 53 ро ів, д/р. З/п 5000 рн, проживання та харч вання за рах но фірми. Конта ти: (097) 511-40-48 Е с аваторни , з/п висо а. Конта ти: (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

ЖІНКИ 20-34 Р, ЗАПРОШУЮТЬСЯ В КЛІНІКУ, ВЗЯТИ УЧАСТЬ В ПРОГРАМАХ «ДОНОРСТВА ЯЙЦЕКЛІТИН» ТА «СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА» ДЛЯ ДОПОМОГИ БЕЗПЛІДНИМ ПАРАМ, ВИСОКА МАТЕРІАЛЬНА КОМПЕНСАЦІЯ. ЛІЦ. МОЗУ АВ №554391 ВІД 22.07.10 Р. КОНТАКТИ: (067) 410-85-85, (050) 448-88-42

Заввиробництвом, в/о, д/р харчовій промисловості, ом ні абельність не онфлі тність, цілеспрямованість, впевненість, з/п при співбесіді. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Зав осп ( омірни ), до 50 ро ів, д/р, з/п - від 1500 рн. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Зав осп , д/р з б дматеріалами, 1С, до 30 ро ів, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Зав осп , до 50 ро ів, з/п 1500 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Зав осп , омірни , д/р., терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Завід ючом с ладом, д/р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

ЗАВСКЛАДУ НА ВИРОБНИЦТВО ТАРИ. ВИМОГИ - ЗНАННЯ СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ. З/П ПРИ СПІВБЕСІДІ (ВІД 1000 ГРН. + СОЦІАЛЬНИЙ ПАКЕТ). КОНТАКТИ: 43-01-01, (067)733-09-42 Завс ладом, в/о, д/р, Знання ПК, 1С, ведення с ладсь о о облі . Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ МАЙСТРІВ З ВИГОТОВЛЕННЯ КАРТИН З БУРШТИНУ. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГАРАНТОВАНО. КОНТАКТИ: 46-01-29, (096) 833-51-22, (050) 435-93-36 Завс ладом, омірни , 25-35р., д/р., з/ п - 2200 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Завс ладом. ВО, д/р від 1 ро . Знання ПК, онтролю залиш ів на с ладі, до ментальне оформлення надходження та виб ття товарів. ЗП 1500-2000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 За рійни 923-55-51

.

Конта ти:

(050)

Заст пни оловно о б х алтера, в/о, від 25 до 35 ро ів, д/р від 3 ро ів, знання б х алтерсь о о, подат ово о, правлінсь о о облі , з/п від 3000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Заст пни оловно о б х алтера. Жін а, в/о, знання ПК, 1С: Б х алтерія 8.8, д/р. Конта ти: (091) 323-32-82 Зварювальни ам ТІГ від 15 зл/ од, + житло, одя , Польща, Гдиня. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (097) 511-40-48 Зварювальни , д/р, офіційне оформлення. Конта ти: (093) 875-16-69 Зварювальни -рихт вальни , фарб вальни , шпа лювальни . Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Зварювальни . Росія. Серп хов. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (097) 511-40-48 Інженер з охорони праці, 26-45 р., наявність посвідчення. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Інженер з охорони праці. ВО, чол від 25 до 45 ро ів. Д/р, наявність відповідних посвідчень, дозволів. Постійне місце роботи. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Інженер по твердопаливних отлах. Конта ти: (098) 651-75-92 Інженер по тепловій мережі. Конта ти: (098) 651-75-92 Інженер -техноло , в/о технічна, д/р техноло ом б дівельних матеріалів та с мішей обов’яз овий, від 30 до 45 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Інспе тор з адрів, до 40 р., д/р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Каменярам, з/п від 35000-40000 р б. Сочі. Росія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (096) 485-99-55 Каменяр . (Росія. Серп хов). Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (097) 511-40-48 Касирам в с пермар ет. Конта ти: 22-41-77 Касирам, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Касирам, можливо без д/р, 2/2. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Касирам. Освіта середня, досвід роботи від 1 ро , від 22 до 55р. Робота позмінна. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Касир (с пермар ет). Жін а до 30 ро ів, знання ПК, бажання працювати. Конта ти: (091) 323-32-82 Касир в розважальний за лад. Знання ПК, можна без д/р. Конта ти: (096) 485-99-55 Касир в с пермар ет, до 30 ро ів, знання ПК, бажання працювати. Конта ти: (097) 511-40-48 Касир в с пермар ет, до 30 ро ів, можна без д/р, з/п від 1300 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 Касир в с пермар ет. Жін а до 30 ро ів, можна без д/р. З/п від 1300 рн. Конта ти: (095) 243-51-74 Касир з досвідом роботи, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Касир тор овельно о зал , д/р, ві до 27 р. Конта ти: 46-02-70 Касир тор ово о зал . Терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Касир , можливо без д/р, бажання працювати. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Касир . Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Керівни амбіційном , д/р від 1 ро , вміння працювати на рез льтат. Конта ти: 43-08-20, (094) 966-08-20 Керівни напрям з до ляд за рослинами, д/р від 3 р., ві до 45 р., освіта вища. Конта ти: 46-02-70 Керівни СТО, ві - 25-40 ро ів, з досвідом на ерівних посадах, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Керівни СТО, досвід на ер ючих посадах, знання автомобілів, з/п - від 5000 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Київсь ій б дівельній омпанії потрібні на робот шт ат ри, маляри, плиточни и. Конта ти: (096) 268-29-29, (050) 072-38-87 v.p.7788@mail.ru Комірни на с лад отової прод ції (Росія. Серп хов). Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (091) 323-32-82 Комірни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

КОМПАНІЯ AVON ЗАПРОШУЄ ДО СПІВПРАЦІ. З/П 200-5000 ГРН./МІС. ЗА КОНСУЛЬТАЦІЄЮ ЗВЕРТАТИСЬ ЗА ТЕЛ. (066) 238-45-70, (067) 672-69-31. КОНТАКТИ: 25-89-09 КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКАМ ОДЯГУ З ЄВРОПИ НА СКЛАД-МАГАЗИН, БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ У ВІЦІ, М. КИЇВ, ГРАФІК РОБОТИ 4/4, 7/7, 14/14, З/ П ВИПЛАЧУЄТЬСЯ ЩОДНЯ ( 360 ГРН./ДЕНЬ + ПРЕМІЇ), ПОБЛИЗУ ГУРТОЖИТОК. КОНТАКТИ: (096) 151-33-84, (044) 383-15-31

Компле т вальни , чолові и від 18-40 ро ів, д/р та без д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (067) 675-40-41 Кондитер на оздоблення тортів, освіта середня спеціальна, д/р обов’яз овий, до 50 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14 Кондитер , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Кондитер , пе арю, терміново, можна без д/р, бажання працювати. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Конс льтантам. Конта ти: (096) 778-47-94


БІРЖА ПРАЦІ

№37 від 28 вересня 2011 ро

Конс льтант в осметичн омпанію, основний або додат овий дохід. Конта ти: (050) 945-53-07, (096) 925-08-83

Майстр з в ладання дерев’яної підло и. Конта ти: (096) 221-04-49

Конс льтант в тор овельн фірм , до 40 ро ів, можливо без д/р. Конта ти: (097) 511-40-48

Майстр з встановлення ондиціонерів, від 23 до 35 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Конс льтант для роз р т и ново о бренд нат ральної де оративної осмети и. Дохід - від 100 .о., зайнятість - 4-8 од\тиждень. Конта ти: (098) 335-45-98 Конс льтант , основний або додат овий дохід, без оштовне навчання. Конта ти: (050) 173-51-24, (050) 945-53-07 Конс льтант , подар н и, зниж и. Конта ти: 43-52-59, (067) 811-12-45 Конс льтант -товарознавцю. Можливо без д/р. З/п від 400 рн./тиждень. Конта ти: (097) 511-40-48 Конс льтант . Конта ти: 63-34-19, (097) 832-78-00 Косметоло , д/р, спеціальна освіта, від 25 до 40 ро ів, робота позміннна, з/п став а +%. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Косметоло , майстр -пер арю ніверсал , в салон раси. Конта ти: 23-02-08, (097) 555-41-70

Майстр з в ладання щитово о пар ет . Конта ти: (096) 221-04-49

Майстр с важини 23-04-54, Майстр 45-43-02,

з чищення водопровідної на дачній ділянці. Конта ти: (096) 425-65-34 мані юр . Конта ти: (067) 208-19-10

Майстр мані юр . Конта ти: (096) 444-98-30

МАЛЯРУ-ДРУКАРЮ НА ВИРОБНИЦТВО ТАРИ, 2/2 ДНІ. НАВЧАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ. ЗАРПЛАТА ВІД ВИРОБІТКУ + СОЦІАЛЬНИЙ ПАКЕТ. КОНТАКТИ: 43-01-01, (067) 733-09-42 Маляр , плиточни , сантехні , еле три , з/п 800-1000 .о. , вахта. Росія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (091) 323-32-82 Мані юрниці до 35 ро ів, з/п 100 рн/ день. Конта ти: (097) 511-40-48

Кравцю лабораторію. Конта ти: 63-08-15, (096) 365-27-08

Мані юрниці, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Кранівни ам, з/п 85 рон/ од. Чехія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (097) 511-40-48

Мані юрниці. Конта ти: 62-66-86, (096) 444-98-30 Мані юрницям. Конта ти: 26-68-29, (096) 266-04-41

Кранівни

. Конта ти: (096) 485-99-55

Кредитним менеджерам в бан . Конта ти: (091) 323-32-82 К р’єр . Конта ти: 40-02-39 (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 К р’єрам, м. Рівне, освіта немає значення, бажання працювати та добре знання міста, від 18 до 30 ро ів, з/п 1100 рн+ омпенсація проїзд . Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

КУР’ЄРУ У ВІДДІЛ ДОСТАВКИ ТА ЗБУТУ, РОБОТА ПОСТІЙНА, СТАВКА 2100 ГРН.+ПРЕМІЯ. РОБОТОДАВЕЦЬ. КОНТАКТИ: 40-07-64, (098) 032-22-84 К р’єр , з/п 3000 рн/міс. Конта ти: 45-00-17, (067) 364-45-13 К харю, бармен в афе за містом з потижневою оплатою та проживанням, д/р не обов’яз овий. Конта ти: 24-79-28 К харю, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 К харю, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 К харю, зі стажем. Конта ти: 26-96-35 К харю, помічни харя, рафі роботи до 23.00, можливо без д/р. Конта ти: (096) 485-99-55 К харю, помічни харя, рафі тиждень через тиждень. З/п від 500 рн/ тиждень. Конта ти: (097) 511-40-48 К харю. Конта ти: (067) 698-50-67 Лицювальни плит. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Лицювальни , шт ат р , шпа лювальни , майстрам із в ладання бр ів и та пар ет , з/п від 1800 рн. Конта ти: (067) 340-04-93 Лицювальни , шт ат р , шпа лювальни , майстр з в ладання бр ів и. Конта ти: (097) 413-87-43 Лі арю-стоматоло . ВО, відповідна, від 25р. Досвід роботи від 1 ро . Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Мар етоло

з а/м. Конта ти: 23-33-09

Мар етоло , до 35 ро ів, д/р. Конта ти: (095) 243-51-74 Мар етоло . Конта ти: (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Масажист , пер арю- ніверсал , осметоло . Конта ти: 63-64-02 Машиніст авто- ідропідіймача, д/р 5 ро ів, з/п від 45000 р б, Новий Урен ой. Росія, Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (097) 511-40-48 Машиніст е с аватора, з/п – 120 рн/ день. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Машиніст тістообробних машин, середня освіта, без д/р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Медсестрі в стомат абінет, освіта середня спеціальна, можливо без д/р. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер з редит вання в тор овий центр, з/п - став а +%, до 35 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер з ло істи и, д/р, до 45 р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер з персонал . Конта ти: (097) 512-03-57 Менеджер з персонал . д/р. Конта ти: 62-20-11, (067) 842-39-57 Менеджер з продаж (офісна робота), від 25 до 40 ро ів, д/р то рівлі, знання ПК, 1С, вміння вести пере овори. Ком ні абельність, відповідальність. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер з продаж автомобілів, наявність вод. прав, 22-35 р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер з продаж запчастин до авто, д/р в тор івлі мінімальний. Конта ти: 40-16-95, (096) 34-999-34 zebra.rv@mail.ru

Ло іст вантажно-автомобільних перевезень, з досвідом роботи, з/п – висо а. Конта ти: (098) 591-18-11

Менеджер з продаж мастил та запчастин. ВО, чол від 23 ро ів, досвід роботи в продажах від 1 ро . Відповідальність, цілеспрямованість. ЗП став а + % . Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Ло іст , в/о, д/р на анало ічній посаді від 1 ро , роз лядається д/р «менеджера зі зб т », повний робочий день, на постійне місце роботи. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Менеджер з продаж мобільних телефонів, в/о, бажано е ономічна, д/р від 1 ро мобільних телефонів, ч/ж від 23 до 35 ро ів, з/п став а + %. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Майстер мані юр . 45-43-02 (067) 208-19-10

Менеджер з продаж нер хомості (оренда), чол/жін від 20 до 30 ро ів, можливо без д/р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Конта ти:

Майстр виробів з б рштин . Вимо и: арна творча ява. Конта ти: 40-16-95, (096) 34-999-34 zebra.rv@mail.ru Майстр для ви отовлення сходів дерев’яних, між поверхами. Конта ти: (096) 221-04-49 Майстр для реставрації ванни. Конта ти: (096) 221-04-49 Майстр для чист и септи а від іл . Конта ти: 68-17-54, (050) 375-18-27 Майстр з ви отовлення дерев’яних маршів між поверхами. Конта ти: (096) 221-04-49 Майстр з ви отовлення та встановлення металопласти ових ві он. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Менеджер з продаж нер хомості (ріелтор), чол/жін від 20 до 30 ро ів, можливо без д/р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер з продаж , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Менеджер з ре лами. Конта ти: 63-46-62, 62-56-35 Менеджер з ре лами. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Менеджер з ре лами. Вимо и: бажано д/р в ре ламі, висо і ом ні ативні дані, презентабельний ви ляд. Конта ти: 63-46-62

Менеджер з т ризм , в/о, д/р від 1 ро , знання ПК, офісної ор техні и, ом ні абельність, відповідальність, ор анізація т рів по У раїні та за ордоном. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14 Менеджер зі зб т , можливо без д/р, від 25 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Менеджер інформаційно о відділ . Конта ти: 63-46-62 Менеджер анцтоварів., д/р 2 ро и, з/ п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Менеджер по за пці сировини, в/о, д/ р від 2 ро ів, знання ПК, досвід ведення пере оворів, аналіз залиш на с ладі та с ладання рафі за п и. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер по під люченню інтернет . З/п від 3000 рн. Конта ти: (050) 681-21-28 Ві торія (067) 596-63-21 І ор Менеджер відділ зб т . Прод това р па, знання 1С. Відрядження по області. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер , во, ві - від 20 до 30 ро ів, можливо без досвід роботи, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

МЕНЕДЖЕРУ З РЕКЛАМИ. КОНТАКТИ: 625-635, 634-662 Менеджер , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Менеджер , за п и-продаж, з досвідом роботи, ві необмежений, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Менеджер -адміністратор . Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Менеджер -постачальни з технічною освітою, знання ПК, власне авто. Конта ти: 23-33-09, (098) 605-16-46 Мерчендайзерам. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Мерчендайзер на поб тов хімію, з/п 1600 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Мерчендайзер , ві 19 ро ів, ом ні абельним, ввічливим, з/п висо а. Конта ти: (097) 511-40-48 Мерчендайзер , з/п - став а +%. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Мерчендайзер . Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Мі робіоло . Конта ти: 23-33-09, (067) 112-74-97 Молодим людям для навчання та подальшої роботи на фас вальних автоматах, бажання працювати, з/п 1360-1700 рн. Конта ти: (097) 741-91-68 (9:00-18:00) Монолітни ам, водіям, слюсарям. вахта, омпенсація проїзд . Ві 25-55 ро ів. З/ п 45-60 тис.р б. Вар та. Росія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (095) 243-51-74 Монолітни ам, д/р, офіційне оформлення. Конта ти: (093) 875-16-69 Монтажер , вища освіта, знання ПЗ омпанії Adobe. Конта ти: 43-03-40, (050) 375-48-70 fenix_78@list.ru Монтажни ам сталевих та залізобетонних онстр цій, освіта середня спеціальна, д/р обов’яз овий, ві - від 22 р., з/п - висо а. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Монтажни ам та замірни ам на металопласти ові ві на, освіта середня спеціальна, д/р обов’яз овий, з/п став а + бон си. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Монтажни ам техноло ічно о стат вання. Освіта середня спеціальна, д/р обов’яз овий, з/п висо а, на випробов вальний термін від 3000 рн. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Монтажни ондинціонерів, з/п від 2500 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Монтажни , д/р, з/п - 120 рн/день. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 Моторист , фарб вальни , діа ност еле трообладнання, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 М лярам, д/р, офіційне оформлення, сприяння в розселенні. Конта ти: (093) 875-16-69 М лярам, шт ат рам, зварювальни ам. Терміново, з/п 80-110 рон/ од. Чехія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (091) 323-32-82 М’ясни ам, 12 зл/ од + житло, одя , вз ття. Польща. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (096) 485-99-55

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ПОМІЧНИК МЕНЕДЖЕРА ДО 28 Р., З\П - 3000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 882-93-41, (094) 966-92-58

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ПРОДАВЦІ, ВІК - 18-28 Р., З\П - 2600 ГРН. КОНТАКТИ: 40-09-21, (067) 882-93-41 На постійн робот потрібні співробітни и на с лад та різноробочі. З/ п 120 рн/день. Конта ти: 63-34-19, (097) 832-78-00 Начальни відділ зб т . чол/жін від 25 до 40 ро ів, д/р на ерівних посадах, (ві онне виробництво). відповідальність, ом ні абельність, вміння вести пере овори. Готовність до відряджень. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 НЕ АГЕНТСТВО! ПРОВОДИМО НАБІР СПІВРОБІТНИКІВ ДО 28 Р. В ТОРГОВИЙ ДІМ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ: ПОМІЧНИК МЕНЕДЖЕРА, ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ, КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК, З/П - ВІД 1800 ДО 3500 ГРН., ЗАЛЕЖНО ВІД ПОСАДИ. КОНТАКТИ: 40-09-21, (094) 967-09-21

Няні, помічниці по осподарств , вернант ам, до ляд за дітьми та людьми похило о ві . Росія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (096) 485-99-55 Облі овцю на виробництво, в/о, д/р від 1 ро , знання ПК, 1С бажано, с ладсь о о облі . Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Оператор відділ на ляд , від 25 до 40 р, д/р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Оператор відеона ляд , д/р від 1 р. Конта ти: 46-02-70 Оператор отельні в деревообробний цех, день через два. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Оператор лінії виробництва, середня освіта, без д/р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Оператор форм вально о прес ( ідропресовані бло и). Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Оператор -адміністратор , з/п - 120 рн/ доба, доба через дві. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Оператор - асир в Інтернет- л б, з/п - 200 рн./доба. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Оператор -фас вальни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Офіс-менеджер зі знанням іноземної мови (німець а, ан лійсь а), знання ПК, можливо без д/р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Офіс-менеджер , д/р, знання ПК, офісної техні и, з/п висо а. Конта ти: (096) 485-99-55 Офіс-менеджер , з д/р, від 20-40 ро ів, знання про рам office, з/п висо а. Конта ти: (095) 243-51-74 Офіс-менеджер , знання ПК, офісної техні и, ом ні абельність, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Офіс-менеджер , можливо без д/р, ві 20-40 ро ів, знання ПК, з/п за домовленістю. Конта ти: (091) 323-32-82 Офіс-менеджер , можливо без д/р. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Офісн , а тивним молодим людям, навчання, ар’єрний ріст. Конта ти: (093) 589-93-03 Офіціантам в 645-49-56

афе. Конта ти: (097)

Офіціантам, барменам та харям з досвідом та без, чол /жін від 18 ро ів. Графі позмінний, з/п до овірна. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Офіціантам, з/п - 60-75 рн/день. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Офіціантам, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Офіціант в отельно-ресторанний омпле с. Конта ти: (067) 698-50-67 Офіціант , з д/р та без. Позмінний рафі роботи. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Офіціант , можливо без д/р, ві від 20 ро ів, з/п став а + %. Конта ти: (091) 323-32-82

37


БІРЖА ПРАЦІ

38

№37 від 28 вересня 2011 ро Пер арю- ніверсал , д/р. Конта ти: 45-03-62, (050) 673-76-84 Пер арю- ніверсал , досвід роботи, вміння робити зачіс и. Конта ти: 45-03-62, (096) 165-98-34, (050) 673-76-84

РЕЄСТРАЦІЯ В ПОСОЛЬСТВО ПОЛЬЩІ НА РОБОЧІ ВІЗИ

Різноробочі на оброб

свіжої морсь ої риби

Місце праці – Гдансь , Гдиня, заробітна плата - від 700 проживання - надається.

Продавцю біж терії в ма азин, приємна зовнішність, ві - від 35 ро ів. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

арю. Конта ти: 23-10-06

Підсобни , з/п 1500 -2000 Конта ти: (063) 071-50-81

плата - від 6000 рн., проживання - надається. При собі мати резюме

.о.,

Працівни и на пилорам . Заробітна плата - від 700 .о.,

Офіціант , можливо без д/р, з/п +%. Конта ти: (096) 485-99-55 Офіціант . Конта ти: 26-96-35

рн.

Підсобни , з/п 1500-2000 рн. Конта ти: (097) 413-87-43 Підсобном робітни . Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

проживання - надається.

Офіціант . Конта ти: 63-81-51

Плиточни ( іпсо артон, шпа лів а, сантехні а). Конта ти: 43-02-30

Працівни и на залізничн олію (перевір а олії, ви онання ремонтних та ін. олійних робіт)

Охоронни ам, 2 дні через 2 дні, терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Плиточни , майстр пічни ( амін р б а в баню). Конта ти: 43-02-30

Заробітна плата - від 700

Охоронни ам, не вахта, д/р не має значення, від 20 до 30 ро ів, з/п від 1500 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Працівни

.о., проживання - надається.

в пральний цех. Заробітна плата - від 600 .о.,

проживання - надається.

Б дівельни и- ніверсали, б дівельни и всіх валіфі ацій (бетонярі, армат рни и, аменярі, спеціалісти з вн трішніх робіт, спеціалісти-по рівельни и, плиточни и, спеціалісти з теплення б дин ів, фасадни и та ін). Місце праці – вся Польща, заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Охоронни ам, чолові ам і жін ам, 23-45 р., вахта 14 днів по території У раїни, працевлашт вання, і проживання без оштовно, з/п 1500-2000 рн. за вахт . Конта ти: (0362) 60-90-35, (067) 234-66-04

Зварювальни и - автомат, напівавтомат, ар оном

Охоронни по міст , з/п - від 1200 рн., 3 дні через 3. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Місце праці – Варшава, Сл псь , Сосновіце, Гдансь , Вроцлав, Іновроцлав, заробітна плата від 800 .о., до 1200 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Охоронни , доба через дві, з/п від 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Столяри на меблев

Охоронни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Охоронни , чолові від 22 ро ів, після сл жби в ЗСУ, з/п висо а, можливо ст денти. Конта ти: (097) 511-40-48 Охоронцю до 25 ро ів. Конта ти: 26-96-35

фабри (ви отовлення м’я их та хонних меблів), праця на с часних верстатах. Місце праці – Кемпно, Гдансь , заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Тапі ери (оббив а м’я их меблів). Місце праці -

Кемпно, заробітна плата від 800 робочий одя надається.

.о., проживання без оштовне,

Монтажни и металевих, алюмінієвих та дерев’яних допоміжних б дівельних онстр

цій

Місце праці - Варшава, Вроцлав, Гдансь , Лодзь, заробітна плата від 900 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Водії на міжнародні перевезення ( ате орія С+Е) Місце праці - Варшава, Гдансь , Ольштин, перевезення Бель ія, Данія, Нідерланди), інші раїни ЕС та раїн Бенілю са – проживання част ово оплач ване, заробітна плата від 1000 євро.

Тра тористи в фермерсь их

осподарствах

Місце праці - вся Польща, заробітна плата від 1600 злот, проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

Майстри з доїння

орів

фермерсь і осподарства

Місце праці - вся Польща, заробітна плата від 1600 злот, проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

Різноробочі на б дівництва, с лади, заводи та фабри и Польщі . Робота для чолові ів та жіно , що не

потреб є валіфі ації, а лише фізично о здоров’я, обов’яз и – па вання, перебирання, вантаження різно о тип прод ції та товар , прибирання робочо о місця. Місце праці – вся Польща, заробітна плата від 600 до 900 .о., в залежності від тип ви он ваної праці, проживання без оштовне, робочий одя надається.

Працівни и на збирання печериць в спеціалізованих теплицях . Відрядження до Нідерландів.

Оплата праці в Польщі – 600 .о., оплата праці в Нідерландах – 4 євро/ одина, проживання без оштовне, транспортні витрати на переїзд з Польщі до Нідерландів за рах но роботодавця.

Працівни и в отельно-ресторанних омпле сах, бармени, офіціанти, по оїв и, помічни и по хні, пос домийни и та ін. Праця по всій Польщі, заробітна плата від 600 до 1200 .о., в залежності від ва ансії, проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

До лядальниці за людьми похило о ві в сім’ях та б дин ах для престарілих . Місце праці - вся Польща,

заробітна плата від 600 харч вання без оштовне.

.о., проживання без оштовне,

Швач и на пошиття жіночо о одя , операційні швач и, швач и на меблев фабри (матраци, чохли для м‘я их меблів) . Місце праці - Варшава, Кемпно, Вроцлав, Зелена Г ра, заробітна плата від 700 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

То арі по чорном та ольоровом металах, фрезер вальни и. Місце праці - Лодзь, Тиші, заробітна плата від 800 надається.

.о., проживання без оштовне, робочий одя

Працівни и на ізоляцію та

теплення тр б

Місце праці - Лодзь, Вроцлав, заробітна плата від 700 проживання без оштовне, робочий одя надається.

.о.,

До ляд за нор ами. робота в Польщі, заробітна плата 5000 рн.

Робота на птахофермах Заробітна плата 5000 рн. Обвалювальни и м`яса, ветеринар-зоотехні .

Проживання надається, заробітна плата від 6000 рн/міс

Проводится набір бажаючих на сезонн працю по збор рожаю в фермерсь і осподарства. Місце праці - вся Польща, заробітна плата від виробіт і становить близь о 600-1000 .о., проживання без оштовне, харч вання без оштовне. Ва ансії поновлюються щоденно. Телефон йте, щоб отримати повн інформацію про наявні робочі місця. Для тих, хто не знайшов потрібн ва ансію в наших пропозиціях, підберемо ва ансію індивід ально. Термін офіційно о працевлашт вання в Польщі – від 6 місяців до 1 ро . Повна візова підтрим а, забезпечення піврічними, річними до ментами на право праці в Польщі та артами тривало о поб т на замовлення.

Охоронцю, від 22 ро ів, після сл жби в ЗСУ, з/п висо а, можливо ст денти. Конта ти: (096) 485-99-55 Охоронцю, ві від 21 ро , з/п висо а. Конта ти: (096) 485-99-55 ОХОРОНЦЯМ НА ВАХТУ (КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНІ ПУНКТИ), М. КИЇВ, ВІД 18 ДО 55 РОКІВ, З/П 2300 ГРН. ЗА ТИЖДЕНЬ, МОЖЛИВІСТЬ ПРАЦЮВАТИ ВІДРАЗУ ПО 3 ТИЖНІ ЧЕРЕЗ ОДИН, ЖИТЛО ТА ФОРМА НАДАЄТЬСЯ, Є ХАРЧУВАННЯ. КОНТАКТИ: (044) 383-06-02, (067) 409-95-50

ОХОРОНЦЯМ НА ВИРОБНИЧІ ТА ТОРГОВЕЛЬНІ ОБ’ЄКТИ В М. КИЇВ, 1/2, 1/3, 7/7, НІЧНІ, ДЕННІ, ВАХТА, З ТРУДОВОЮ ТА БЕЗ, З/П ЩОДЕННА 380 ГРН./ЗМІНУ, ХАРЧУВАННЯ, ГУРТОЖИТОК ДЛЯ СПІВРОБІТНИКІВ, СПЕЦОДЯГ ВІД ФІРМИ. КОНТАКТИ: (0440 383-06-02, (067) 409-95-50

Охоронцям на житловий омпле с в м.Київ, вахтовий метод, з/п випробов вальний термін 1650 рн., з/п до 5000 рн., житло, харч вання, форма. Конта ти: (067) 411-80-00 Охоронцям, 2/2, терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Охоронцям, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 ОХОРОНЦЯМ-СТОРОЖАМ ТОРГОВОГО ЦЕНТРУ, ВІД 18 ДО 60 РОКІВ, М. КИЇВ, Д/Р НЕОБОВ’ЯЗКОВИЙ, ПОТИЖНЕВИЙ ГРАФІК РОБОТИ (ВАХТА), З 9.00 ДО 20.00, З/П 2300 ГРН.ЗА 7 ДНІВ, ІНОГОРОДНІМ НАДАЄТЬСЯ ЖИТЛО. КОНТАКТИ: (044) 361-92-45, (096) 900-48-15

Охоронцям. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 ПАКУВАЛЬНИКАМ НА СЕКОНД-ХЕНДИ, М. КИЇВ, ДО 60 РОКІВ, ВАХТА (7/7, 14/ 14), ПОЗМІННО (2/2, 4/4, 5/2), ІНОГОРОДНІМ НАДАЄТЬСЯ ЖИТЛО, З/П ЩОДЕННО 360 ГРН./ДЕНЬ, 2-РАЗОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ПОСЕРЕДНИКІВ НЕ ТУРБУВАТИ. КОНТАКТИ: (044) 383-17-91, (096) 151-33-95

ПАКУВАЛЬНИКАМ НОВОГО ВЗУТТЯ В КОРОБКИ. РОБОТА В М. КИЇВ, ВІД 18 ДО 60 РОКІВ, Д/Р НЕОБОВ’ЯЗКОВИЙ, ГРАФІК РОБОТИ ПОТИЖНЕВИЙ (ВАХТА). З 9.00 ДО 20.00. З/П 2200 ГРН ЗА 7 ДНІВ, ІНОГОРОДНІМ НАДАЄТЬСЯ ЖИТЛО. КОНТАКТИ: (067) 409-95-50, (044) 383-06-02

Пе арю, хлібоб лочних виробів, жінці, д/р до 50 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Пе арю - ондитер . 64-45-61, (067) 698-50-67

Конта ти:

Пе арю. Конта ти: (096) 141-22-96 Пе арям, вантажни ам, можна ст дентам, нічні зміни від 90 рн/ніч. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Пе арям. Конта ти: 23-27-63 Пер арю до 35 ро ів, з/п 100 рн/день. Конта ти: (095) 243-51-74 Пер арю, мані юрниці, хороші мови, на відсот ах, можливе навчання. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Пер арю- ніверсал з досвідом роботи. Конта ти: (067) 362-44-48

Продавцю, д/р, без ш/з, з/п став а +%. Конта ти: (095) 511-40-48

Пер

Підсобни на б дівництво. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Координатор із знанням польсь ої та ан лійсь ої мов, польсь ої та німець ої мов, ПК. Заробітна

Продавецям меблів, ві - 22-40 ро ів, без досвід роботи, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Продавцю (одя , вз ття). Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Підсобни ам та різноробочим на б дівництво, лицювальни ам, від 20 до 40 ро ів, д/р, без ш/з. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Ліцензія МПСПУ серія АВ №378126 від 01.10.2008р.

Продавцю, ві 20-30 ро ів, рино «Ди о о», іос «Кава». Конта ти: (097) 576-24-04

Пер арю- ніверсал , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Пер арям, (спеціалістам на чоловічі, жіночі та дитячі зачіс и), д/р, відповідна освіта. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Пер арям, мані юрницям. Конта ти: 62-60-30 Пер арям. Конта ти: (096) 266-04-41

Респ блі а Польща

Приймальни замовлень, з/п - 1000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Плиточни 698-50-67

. Конта ти: 64-45-61, (067)

По до ляд за хворими. Конта ти: 43-44-33 По оївці в отель, з/п 70 рн/день. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 По оївці. Конта ти: 26-96-35

Продавцю в «Се онд Хенд», з/п від 1400 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцю в продма азин, з/п - 80/100 рн./день. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Продавцю, сантехні а, знання ПК. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцю в прод товий ма азин до 35 ро ів. Конта ти: (096) 485-99-55 Продавцю в салон меблів, д/р в тор івлі. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю для в личної тор івлі, 23-31 р. Конта ти: (066) 130-77-14 Продавцю жіночо о одя , з/п 1500 рн, +%. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю з виїздом на райони до 30 ро ів. Конта ти: 62-54-11, (097) 490-82-13 Продавцю запчастин до вітчизняних авто, д/р - мінімальний, знання ПК на рівні орист вача. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Помічни завс ладом, до 50 ро ів, з/п 1500 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Продавцю анцтоварів, три дні через три, з/п – 50 рн+%, до 50 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Помічни харя, харю, офіціант , бармен , терміново, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Помічни харя. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Помічни на виробництво, з/п від 1000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Пос домийниці в їдальню, з/п 1000 рн. Конта ти: 43-07-40 Пос домийниці, з/п - від 1000 рн., тиждень через тиждень. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Пос домийниці, з/п від 1000 рн, тиждень/тиждень. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Пос домийниці, постійна, позмінна, 7/ 7 з 10.00 до 21.00 з/п від 65 рн/зміна. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Прас вальни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Прас вальницям, з/п - від виробіт + 30% преміальні. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Працевлашт вання за різними ва ансіями. Без стя нення % із заробітної плати. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Працівни ам в офіс, чол, жін, ві від 20 до 45 ро ів. Конта ти: 45-00-17, (067) 346-45-13 Працівни ам для с ладання шт чних вітів. Конта ти: 24-15-86 Працівни в аптечний с лад, без д/р, ві - від 25 до 40 ро ів, зп - від 1500 рн. + %. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Працівни в майстерню з ремонт вз ття без ві ових обмежень, з/п до овірна, р-н Ювілейно о. Конта ти: (096) 372-24-80 Працівни в майстерню з ремонт вз ття, без ві ових обмежень, р-н Ювілейний. Конта ти: (096) 372-24-80 Працівни в майстерню поб тової техні и, без досвід роботи. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Працівни на автомий , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Працівни на виробництво млинців. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Працівни на млин. Конта ти: (067) 370-20-42

Продавцю, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Продавцю, на рДи о о та Андріївсь ий р- . Конта ти: (096) 183-23-25 Продавцю, прод това р па, з 9 до 17, з/ п 120 рн/день. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцю анцтоварів, д/р - 2 р., з/п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Помічни харя, з/п 600 рн/тиждень. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцю, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Продавцю в ма азин промтоварів, знання ПК, бажано 1С. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Продавцю в перехід Центральний. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Продавцю в прод/ма азин, бажано з досвідом роботи, з/п став а + %. Конта ти: (097) 511-40-48

По рівельни твердої по рівлі. Росія, Серп хов. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (097) 511-40-48

Помічни ерівни а, ві від 25 ро ів, а тивність, цілеспрямованість, презентабельна зовнішність, можливість ар’єрно о зрост . Конта ти: (067) 450-31-70

Продавцю, жін а від 20 ро ів, бажано досвід роботи, приємна зовнішність, з/ п висо а. Конта ти: (091) 323-32-82

Продавцю вітів в б ті , дизайнерсь і здібності. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю ла о-фарбової прод ції, чолові , бажано д/р. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Продавцю морозива, зп - 60 рн/день. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Продавцю на ри- риль, до 50 ро ів, з/ п 600 рн/тиждень. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю на овочі, можливо без д/р, рафі роботи - позмінний. З/п - 1300 рн. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Продавцю на речовий рино , жіночі та дитячі речі. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

ПРОДАВЦЮ НА РИНОК, ОПЛАТА - 50 ГРН./ДЕНЬ+%. ПРОМИСЛОВА ГРУПА. КОНТАКТИ: 43-01-01, (067)733-09-42 Продавцю на рино , пром р па, з/п 50 рн/день, Конта ти: (067) 364-13-00 Продавцю на центральний рино іос парф мерно- осметичної прод ції, жінці. Конта ти: 5-26-77, (050) 748-02-29 Продавцю пива, 2 дні через 2. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю поб тової техні и. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Продавцю продовольчих товарів, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Продавцю промислових товарів. Конта ти: 62-76-89, (067) 587-76-23 Продавцю промтоварів в ма азин, бажано хлопець, ві до 30 р. А енцій прохання не т рб вати. Конта ти: 62-76-89, (067) 587-76-23 Продавцю відділ Конта ти: 45-01-45

«чай- ава».

Продавцю відділ і рашо .жін/чол, з/ п висо а. Конта ти: (096) 485-99-55 Продавцю відділ анцтоварів, з/п висо а, чол/жін. Конта ти: (096) 485-99-55 Продавцю відділ поб тової техні и, чол/жін, з/п висо а. Конта ти: (095) 243-51-74 Продавцю фарб, з досвідом вміння тон вати, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Продавцю фарб, з/п – 1500 рн. + %. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Продавцю, промислова р па, з/п 1500 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю, рино «Моріон», поб това хімія. Конта ти: (097) 506-00-19

Продавцю- онс льтант , 30-50 р., знання ПК на рівні орист вача, з/п - 1500 рн. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Продавцю- онс льтант , бажано з д/р, приємна зовнішність, з/п висо а. Конта ти: (096) 485-99-55 Продавцю- онс льтант , бажано з д/р, приємна зовнішність, з/п висо а. Конта ти: (097) 511-40-48 Продавцю- онс льтант , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Продавцю- онс льтант . Конта ти: 40-02-39 (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Продавцю- онс льтант . З/п - 80-160 рн/день. Конта ти: (097) 832-78-00 Продавцям- онс льтантам (різна р па товарів), терміново. Освіта середня, з досвідом та без досвід роботи, жін від 22 до 55р. Робота позмінна. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Продавцям- онс льтантам, ві – 18-28 ро ів, можливо без досвід рботи, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Прораб на б дівництво. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Прораб , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Ре іональном менеджер , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Ре іональном менеджер , чолові , знання ПК, власне авто. Не а ентство. Конта ти: 23-33-09, (098) 605-16-46, (095) 046-55-64

РЕКЛАМНОМУ АГЕНТУ. КОНТАКТИ: 625-635, 634-662 Репетитор ан лійсь ої мови, 5 лас. Конта ти: (067) 382-49-12 Рихт вальни на СТО. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ ПРОВОДИТЬ ПІДГОТОВКУ МЕНЕДЖЕРІВ СЕРЕДНЬОЇ ЛАНКИ, МОЖНА БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ. З\П ПІД ЧАС НАВЧАННЯ - 160 ГРН.\ДЕНЬ. КОНТАКТИ: (044) 232-47-21 Ріелтор , бажано досвід. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Ріелтор , можливо без д/р. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Різальни метал , стропальни 15 рн/ од. Конта ти: 43-07-40

, з/п

РІЗНОРОБОЧІ, ВАНТАЖНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО ТАРИ. РОБОТА ФІЗИЧНА 2/2 ДНІ.ЗАРПЛАЛАТА ВІД 1000 ГРН. + СОЦІАЛЬНИЙ ПАКЕТ. КОНТАКТИ: 43-01-01, (067)733-09-42 Різальни метал . 64-45-61, (067) 698-50-67

Конта ти:

Різноробочим на радіаторний завод, 8 зл/ од проживання надає роботодавець. Варшава. Польща, Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (095) 243-51-74 Різноробочим, підсобни ам, з/п від 25000 р б. Сочі. Росія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (095) 243-51-74

Продавцю харч.прод, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Різноробочим. Ві 18-35 ро ів. Оплата потижнево. Іно ороднім надається житло. Конта ти: 45-00-17, (067) 364-45-13

Прибиральниці, до 45 р., з/п - 1300 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцю хлібоб лочних виробів, на рин . Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Різноробочим. Серп хов. Росія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (096) 485-99-55

Прибиральниці, до 50 р. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Продавцю, б дматеріалів, до 40 ро ів, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Різноробочом на ви отовлення бр ів и. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Працівни , на виробництво а сес арів для тварин в столярний цех, без д/р Конта ти: 24-57-64

Прибиральниці, неповний робочий день. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Прибиральниці, по оївці, доба через 2, з/п - від 100 рн./доба. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Прибиральниці, пос домийниці. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Прибиральницям в офісні приміщення, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Приймальни вторсировини. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23


БІРЖА ПРАЦІ

№37 від 28 вересня 2011 ро

39

Різноробочом на ви отовлення бр ів и. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Різноробочом , з/п – 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Різноробочом , підсобни 1500-2000 рн. Конта ти: 071-50-81

, з/п (063)

Різноробочом , підсобни 1500-2000 рн. Конта ти: 071-50-81

, з/п (063)

Різноробочом . З/п 50 рн./день. Конта ти: (098) 410-55-41 Робітни ам на хню, з/п 65-80 рон/ од. Чехія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (091) 323-32-82 Робітни зал (різні ва ансії), харю, асир . Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Робітниці на панчішне виробництво, можна без д/р. Конта ти: (067) 306-89-64

РОБОТА + НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ ДЛЯ МОЛОДІ-ПРОГРАМА «АU-PAIR» (НІМЕЧЧИНА, АВСТРІЯ). ВІЗОВА ПІДТРИМКА, ЛІЦ. МПСПУ АВ №362766 ВІД 18.10.07 Р. КОНТАКТИ: 22-14-31, 26-97-07 РОБОТА В РОСІЇ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ - БУДІВЕЛЬНИКАМ, ЛИЦЮВАЛЬНИКАМ, ЛІСОРУБАМ, ТРАКТОРИСТАМ. З/П ВІД ВИРОБІТКУ. ПРОЖИВАННЯ НАДАЄТЬСЯ. РОБОТА В ПОЛЬЩІ РІЗНОРОБОЧИМ, ШВАЧКАМ. ЛІЦ. МПСПУ №46697 ВІД 1.11.06. КОНТАКТИ: ВУЛ. СОБОРНА, 94, ГАЛЕРЕЯ 43-61-87, (050) 673-76-48, (094) 966-61-87

РОБОТУ В СІМ’ЯХ З ПЕДАГОГІЧНОЮ АБО МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ ЧИ З ДОСВІДОМ РОБОТИ. ВІК ВІД 25 ДО 50 РОКІВ. КОНТАКТИ: 43-91-89, (093) 876-72-70 РОБОТУ ДЛЯ МОЛОДІ ТА СТУДЕНТІВ-ЗАОЧНИКІВ, КАР’ЄРНИЙ ЗРІСТ, СТАВКА 120-150 ГРН./ДЕНЬ. КОНТАКТИ: 40-07-64, (097) 155-88-42 Робот на ви отовлення б етів, з/п 7 зл/ од, проживання. Польща. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (091) 323-32-82 Робот на рибний завод ( па ов а риби), з/п 7 зл / од, проживання. Польща, Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (095) 243-51-74 Робот на СТО (шиномонтаж). 8зл/ од + чайові, без валіфі ації, проживання надає роботодавець. Каліш. Польща, Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (095) 243-51-74 Робот по до ляд за інвалідом, р-н ЗОШ №12. Конта ти: 28-11-27, (097) 077-25-70 Робот сімейній парі (допомо а по дом ). 6 зл/ од, 300 од, повний пансіон проживання, від 35-55 ро ів. Варшава. Польща. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (096) 485-99-55 Робот справі захист майна. Конта ти: 40-10-01, 40-04-19, (097) 391-90-15 Робот чолові ам на шліф вання решіто для азових плит, 7 зл/ од, від 25 ро ів. Польща. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (096) 485-99-55 Розповсюдж вачам листіво , оплата щодня. Конта ти: 45-00-17 (067) 364-45-13 Розповсюдж вачам ре лами, листіво , флаєрів. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Се ретарю в офіс, д/р, знання ПК, офісної техні и, в/о, з/п висо а. Конта ти: (097) 511-40-48 Се ретарю, в/о, д/р, ввічлива, дисциплінована, з/п висо а. Конта ти: (091) 323-32-82 Се ретарю-дире тора, д/р, в/о, з/п 2000 рн. Конта ти: (095) 243-51-74 Сервісном інженер систем безпе и, з/ п 2000 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 Системном адміністратор , знання 1С%, ом ні абельність, з/п 1900 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Слюсарю з ви отовлення металевих виробів. Конта ти: 64-31-05, (067) 360-55-80 Слюсарю, 30-50 р., мінімальний д/р, з/ п - від 1500 рн. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Слюсарю-еле три , доба через 2, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Слюсарю-зварювальни ованих виробів, з/п – висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Слюсарю-ремонтни техноло ічно о обладнання, досвід роботи. Конта ти: 61-99-37, (050) 435-05-90 ydod9@mail.ru Слюсарю-сантехні на виробництво. Роботодавець. Конта ти: 69-51-94, (067) 390-31-82 Слюсарям-механі ам, ві - від 25 ро ів, во, з досвідом роботи, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Слюсарям. (Росія. Серп хов). Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (095) 243-51-74 Спеціалістам з ремонт омп’ютерів, в/ о технічна, д/р від 1 ро . Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14 Спеціалістам меблевий цех (поліров а, шліфов а, ви отовлення меблів, різьблення). Чол від 25 ро ів, досвід в даній сфері обов’яз овий. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

- Конс льтації з працевлашт вання за ордоном та продовження термін переб вання на роботі на 1 рі - Ле алізація до ментів Польщі

РОБОТА В ПОЛЬЩІ Спеціаліст з повернення бор ів, д/р, «працівни виїзної р пи», чолові и 20-45 ро ів, з/п від 3000 рн/місяць + преміальні. Конта ти: 43-03-71, (067) 360-77-19 Спеціаліст з ремонт , омп’ютерів, принтерів, на заправ артриджів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

СТАНЬ КОНСУЛЬТАНТОМ AVON І ЗБЕРИ КОЛЕКЦІЮ ПОДАРУНКІВ (ГАМАНЕЦЬ, ТУШ, ПАРФУМИ ТА ІН.). КОНТАКТИ: 25-89-09, (066) 238-45-70, (067) 672-69-31 Столяр верстатни . Конта ти: 45-06-90, (067) 382-52-92 Столяр , д/р, з/п - 4000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Столяр , з/п - від виробіт Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Сторож на автостоян , день через три, з/п 1000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Сторож на постійн робот . Конта ти: (067) 360-07-22 Сторож , 10000 р б. Серп хов. Росія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (091) 323-32-82 С первайзер , 25-30 ро ів, з/п 2500 рн+%. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 С первайзер , з/п від 4000 рн.+ амортизація, власний автомобіль, ал о ольна р па. Конта ти: (050) 438-46-41 Сценарист -постановни , во, знання про рамно о забезпечення, написання сценаріїв, др, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Телефоніст -диспетчер на та сі, досвід роботи. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Техні по ремонт авово о обладнання, з/п 1500 рн, д/р. Конта ти: 22-14-98

Тор овом а ент , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Тор овом а ент , ом ні абельність, з посвідченням водія, з/п висо а. Конта ти: (096) 485-99-55

ТОРГОВІЙ ФІРМІ НА СКЛАД І У ВІДДІЛ ДОСТАВКИ ПОТРІБНІ ЛЮДИ ДО 40 Р. НЕ АГЕНТСТВО. Є ПЕРСПЕКТИВА. З/П 2500 - 4000 ГРН. КОНТАКТИ: 62-30-22, (097) 645-91-28 Тор овом а ент , мерчендайзер , е спедитор до 40 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

То арю-шліф вальни , терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 То арям, зварювальни ам, ливарни ам, шліф вальни ам, форм вальни ам, слюсарям. Чехія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (097) 511-40-48

ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ МЕНЕДЖЕРІВ, МЕРЧАНДАЙЗЕРІВ, ПРОМОУТЕРІВ, МОЖЛИВО БЕЗ Д/ Р. КОНТАКТИ: 23-63-07, 43-13-07

ТОРГОВИЙ ДІМ ПРОВОДИТЬ НАБІР ПРОДАВЦІВ ДО 28 Р. З/П - 2800 ГРН. КОНТАКТИ: 43-92-58, (094) 966-92-58 Тор овим а ентам, прод ти харч вання. Роботодавець. Конта ти: (067) 958-75-75 Тор овим представни ам з власним авто, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Тор овим представни ам з власним авто, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Тор овим представни ам, мерчандайзерам, промо терам для проведення промо-а цій, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Тор овим представни ам. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Тор овом а ент з власним авто, бажано д/р, ондитерсь і вироби, мови хороші, не а ентство. Конта ти: (098) 344-75-14, (096) 980-99-76 Тор овом а ент , з д/р, відповідальним, чол/жін, з/п висо а. Конта ти: (097) 511-40-48 Тор овом а ент , з д/р, ві від 22 ро ів, чол/жін, з/п висо а. Конта ти: (096) 485-99-55

Швачці. Конта ти: 61-07-83, 43-48-47 Швеї з д/р та без, з/п 1500 +%, соц. па ет. Конта ти: (097) 511-40-48 Швеї з д/р. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Медсестри – з/п від 3500 рн.

Флорист , д/р обов’яз ово. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

ТОРГОВОМУ ПРЕДСТАВНИКУ З ВЛАСНИМ АВТО. ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА: ПРОЖИВАННЯ У М. САРНИ АБО М. КУЗНЕЦОВСЬК. З/П - ВІД 4500 ГРН. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. КОНТАКТИ: (067) 215-43-96 MASIA_SH@MAIL.RU WWW.NEW-VIST.COM

Тор овом представни , в/о, д/р в продажах, саме ЗЗР, чол/жін від 25 до 35 ро ів, можна без власно о а/м. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Тор овом представни , д/р, можна без авто, з/п - 5000 рн., (поб това хімія). Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Фото раф , во, ві - від 20 до 30 ро ів, можливо без досвід роботи, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Фото раф , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Фотодизайнер , знання фотошоп , відповідальність, вміння спіл ватись з людьми, з/п став а + бон си. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Х дожни ам, з/п – 1500 рн. + %. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Х дожни -дизайнер , став а+%. Конта ти: (096) 485-99-55

ЦІКАВА ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ. КОНТАКТИ: (067) 885-80-44

Техноло , д/р не менш 3 ро ів, знання ПК, техні и, з/п від 40000 р б. Новий Урен ой. Росія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (096) 485-99-55

То арю, фрезер вальни . Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Фінансовом онс льтант в бан , з/п – висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Тор овом а ент , можна без д/р, власне авто, бажання працювати, з/п - від 2000 рн. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Технічном спеціаліст в області ПК. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

То ровом представни з власним автомобілем, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Водії ате орії С, Е Спеціалісти на м`ясо омбінат, м.Вроцлав - з/п від 9 зл./ од. (спеціалісти), від 10-11 зл./ од. (фізична праця), в л. проживання та харч вання; Працівни и на збір шампіньйонів - з./п. від 1500 зл./ од. Працівни и на збір ябл - оплата по одинна; То арі верстатів з ЧПК - з/п від 11 зл./ од. Монтажни и метало онстр цій - з/п - від 10 зл./ од. По рівельни и - з/п - від 11 зл./ од. Сантехні и для проведення зовнішніх та вн трішніх аналізаційних робіт - з/п - від 9 зл./ од. Водії на TIR (Прибалти а, Польща) Спеціалісти на м`ясо омбінат К харі (пансіонати, ресторани, бари) - з/п від 5000 рн/міс Працівни и, різноробочі- з/п від 4500 рн/міс Різноробочі на птахоферм - з/п від 4500 рн/міс Столяри (спеціалісти з ви отовлення меблів) - з/п від 4500 рн/міс Столяри (двері, сходи - дерев`яні) - з/п від 5000 рн/міс Працівни и з перероб и сміття, біля Варшави - з/ п від 7 зл/ од Працівни и на збір шампіньйонів, м.Зелена Г ра з/п 2800 зл. Працівни и на м`ясо омбінат, м.Вроцлав, біля Варшави - з/п від 9 зл/ од (спеціалісти), від 10-11 зл/ од (фіз. праця), проживання, харч вання Еле тротехні и - з/п від 5400 рн/міс Робота в теплицях - з/п від 4500 рн/міс (сімейні пари) Працівни и на в ладання це ли - з/п від 6500 рн/ міс (м.Лодзь) Працівни и на б дов - з/п 5600 рн/міс (м.Лодзь) Працівни и на перероб риби, м. Гдансь - з/п від 500 .о. Армат рни и, бетонни и - з/п від 5500 рн. Бр арі з/п від 5000 рн. М лярі ( аменярі) - з/п від 5000 рн. Шт ат ри – з/п від 5000 рн. Бри ади б дівельни ів ( іпсо артон, шпа лювання, теплення фасадів) - з/п від 5500 рн. Теслі і по рівельни и – з/п від 6000 рн. Плиточни и – з/п від 6500 рн. Зварни и – з/п від 6500 рн. Працівни и на робот в сільсь е осподарство з/п від 4000 рн. До лядальниці - з/п від 4500 рн. Прибиральниці - з/п від 4000 рн. По оїв и - з/п від 4000 рн. Пе арі - з/п від 4500 рн.

ФАСУВАЛЬНИКАМ РОДЗИНОК В КУЛЬКИ-ПАКЕТИ, М. КИЇВ, ВІД 18 РОКІВ, ГРАФІКИ РОБОТИ РІЗНІ, МОЖНА ВАХТА, З 08.00 ДО 16.00 АБО З 14.00 ДО 20.00. З/П СТАВКА 305 ГРН./ ДЕНЬ + ПЕРЕРОБКИ, НАДАЄТЬСЯ ЖИТЛО, ПОСЕРЕДНИКІВ НЕ ТУРБУВАТИ. КОНТАКТИ: (044) 361-48-71, (096) 998-17-48

Тор овом представни , з власним а/м, з/п від 2500 рн.+амортизація. Конта ти: (050) 438-46-41 Тор овом представни , можливо без автомобіля, з/п від 2000 рн. Конта ти: (050) 438-46-41 Тор овом представни (067) 958-75-75

. Конта ти:

Тор овом представни . Конта ти: (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Тра торист , б льдозерист . Серп хов. Росія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (091) 323-32-82 Тра торист , Новорочиці, Острозь ий р-н. Конта ти: 23-33-09

У ТОРГОВИЙ ДІМ ПОТРІБНІ: ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ З\П-3000ГРН.ГРАФІК РОБОТИ: ЗАЛЕЖНО ВІД ПОСАДИ. КОНТАКТИ: 43-92-58 (094) 966-92-58 Фарб вальни деревини в деревообробний цех, з/п від 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 ФАСУВАЛЬНАКАМ ОВОЧІВ І ФРУКТІВ В МІШКИ-СІТКИ, РОБОТА В М. КИЇВ, ВІД 18 ДО 60 РОКІВ, Д/Р НЕОБОВ’ЯЗКОВИЙ, ГРАФІК РОБОТИ ПОТИЖНЕВИЙ (ВАХТА). З 9.00 ДО 20.00. З/П 2380 ГРН ЗА 7 ДНІВ, ІНОГОРОДНІМ НАДАЄТЬСЯ ЖИТЛО. КОНТАКТИ: (044) 383-69-27, (098) 023-57-10 ФАСУВАЛЬНИКАМ ПЕЧИВА НА КОНДИТЕРСЬКУ ФАБРИКУ, М. КИЇВ, МОЖНА БЕЗ Д/Р В ДАНІЙ СФЕРІ, РОБОТА ПОТИЖНЕВА І ПОВАХТОВА, ВІД 18 ДО 55 РОКІВ, З/П 2400 ГРН НА ТИЖДЕНЬ, ГУРТОЖИТОК ПОРУЧ, ПОСЕРЕДНИКІВ ПРОХАННЯ НЕ ТУРБУВАТИ. КОНТАКТИ: (096) 151-33-84, (044) 383-15-31

Фас вальни ам прод тів. Конта ти: (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Фас вальниці на насіння, зерно, освіта немає значення, д/р на виробництві, до 45 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Фінансовом аналіти , можливо без досвід роботи, навчаня без оштовне, з/ п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

ЦІЛЕНАПРАВЛЕНИМ ХЛОПЦЯМ ТА ДІВЧАТАМ, ВІК ВІД 18 ДО 35 Р. КАР’ЄРНИЙ РІСТ. СТАВКА 120-150 ГРН/ ДЕНЬ. КОНТАКТИ: 40-07-64, (097) 155-88-42 Шашлични ам в афе. Конта ти: (097) 645-49-56

Швеї, вдома, вміння працювати зі ш ірою, з/п до овірна, р-н Ювілейно о. Конта ти: (097) 759-50-10 Швеї, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Швеї, Конта Швеї, Конта Швеї.

за рійни , з/п - при співбесіді. ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 робота на дом , р-н Ювілейний. ти: (096) 372-24-80 Конта ти: (050) 923-55-51

Швеям, прас вальни ам, онтролер я ості швейної прод ції, робітни ам на д блювання. Конта ти: 63-08-15, (096) 365-27-88 Швид ий та я існий підбір працівни ів. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Шиномонтажни ам. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Шиномонтажни . Бажання працювати. Терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Шпа лювальни на СТО. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

м.Л ць од (0332), (03322) Ав т о м и й ни а , ві 18-30 р., ГР позмінний, ЗП 1500 рн., б дівельни а, різних спеціальностей, різноробочо о, вантажни а, па вальни а. Конта ти: 095-568-28-29 Ав т о м и й ни а , ві 18-35 р., ГР позмінний, з/п 1500 рн., вантажни а, завід вача с лад , ДР від 1 р., ПК. Конта ти: 050-268-13-38

Гарант ємо: робоч віз , до менти з польсь их бірж праці, післявиїзне обсл ов вання та оформлення необхідних до ментів

Мі рація та працевлашт вання в Канаді: - оформлення до ментів - оформлення імі раційно о лопотання - йо о подача з метою здоб ття постійно о місця проживання всієї сім`ї

- Навчання в Польщі - вища ш ола ( ніверситет), м. Лодзь - Навчання, стаж вання для медсестер в Німеччині - Запрош ємо на реєстрацію на 2011 рі про рам Work&Travel. - AU-PAIR, США, АВСТРІЯ


БІРЖА ПРАЦІ

40

Водія, ат. «В», бажано власне авто, з/п 4500 рн. Конта ти: 095-484-58-56, 097-534-17-45 Водія, ат. «В», «С», ДР, ві до 40 ро ів, з/п за домовленістю. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Водія, ат. «В», «С», тор ово о представни а, ві 20-35 .р ( ондитерсь ий напрямо ), е спедитора (прод това р па товарів), бажано ДР від 1 р. Конта ти: 095-568-28-29 Водія, ат. «В», «С», «Е» з/п за домовленістю. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46

А в том ийни а , ГР т/т, водія-е спедитора, ате орії «В», «С». Конта ти: 095-568-28-29 А ента з інформації. Бажано ДР в мережевних омпаніях або в ерівництві. Конта ти: 095-134-69-13, 067-612-58-97 А ента-посередни а, з/п 3148 рн./міс. — н ч ий рафі роботи. Можливість заробляти більше. Бажано ДР підприємниць ої діяльності, або онта ти в Польщі. Конта ти: 098-850-50-90, 29-12-59 Адміністратора отелю, знання ан л. мови, чолові , 25-35 р., ДР необов’яз ово, ГР позмінний. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Адміністратора отелю, приємна зовнішність, дос онале знання іноземної мови, ГР тиж./тиж., ДР, з/п 2000 рн., заст пни а ерівни а, знання б д. матеріалів, до 50 р., ПК, 8.00-17.00, з/п за домовленістю, б х алтера, ДР, ві 25-40 р., ГР 8.00-17.00, з/п 3000 рн. Конта ти: 098-745-04-52 Адміністратора ресторанy, ДР від 3 р., ві 27-45 р., з/п за домовленістю. Конта ти: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50 Адміністратора ресторан (ві 25-35 р., ДР від 1р.), офіціанта (18-30 р), харя (ДР), харя-ман альни а (ДР), прибиральниці, пос домийниці (30-42 р.), бармена (ДР від 2р., ві 20-32 р.). Конта ти: 067-332-60-76 Адміністратора ресторан , ДР, жін а, ві 25-40 ро ів. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Адміністратора ресторан , знання ан лійсь ої мови, ві 25-35 ро ів, робота позмінно. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Адміністратора спорт омпле с , ДР необов’яз ово, дівчина, ві 20-28 ро ів, з/п за домовленістю. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Адміністратора с пермар ет , ДР, ВО, з/п висо а. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 А дитора, ДР від 3 ро ів, ( оловним б х алтером, а дитором, е ономістом), ВО, ві до 45 р., з/п 3000 рн. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Бармена, бармена-офіціанта. Конта ти: 050-991-40-43 Бармена, офіціанта, ДР, з/п за домовленістю. Конта ти: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50 Б дівельна омпанія запрош є на робот м. Києві аменярів ( азобло , це ла). Оплата праці відрядно-преміальна, 2 рази на місяць. Розцін и висо і. Конта ти: 097-511-65-30 Б дівельна ор анізація візьме на робот ви онробів. Бажано власне авто та ДР. Конта ти: 067-361-07-07 Б дівельне підприємство візьме на постійн робот інженера- ошторисни а. Вимо и: ДР від 5 ро ів на займаній посаді, освіта ПЦБ, з/п за домовленістю. Конта ти: 79-30-50, 050-674-56-08 Б дівельни а (різні спеціальності, ви онання вн трішніх та зовнішніх робіт), працівни а на ви лад б ів и, ДР, ЗП 5000 рн., м ляра, маляра, шт ат ра, іпсо артонни а. Конта ти: 066-261-22-39 Б дівельни а, масажист и, домо осподар и, фотомоделі, се ретаря, вчитель и ан лійсь ої, італійсь ої, іспансь ої мов, продавця, харя, прибиральниці, для жін и, до 40 р. Конта ти: 095-905-83-66 Б дівельни а: аменяра, шт ат ра, маляра-шт ат ра, плиточни а, р. роб. — 7/7, 14/14, 6/1, з/п від 6000 рн., житло надається. м. Київ. Конта ти: (044) 383-95-77, 067-115-01-92 Б х алтера (за риття звітності), ДР, можливо за с місництвом, б х алтера-е ономіста, ДР, ЗП від 3000 рн., ГР 9.00-18.00, тор ово о а ента (дитяче харч вання), ДР, ЗП 3000 рн., с первайзера, ДР, ЗП 5000 рн., лаборанта, ДР, ЗП 1500 рн. Конта ти: 095-742-96-47

Б х алтера на виробництво, з/п за домовленістю. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Б х алтера, ДР від 1 ро , з первинною до ментацією, з/п до 4000 рн. Конта ти: 066-415-74-86, 097-472-98-53 Б х алтера, ДР від 2 ро ів тор івлі, знання 1 С, з/п від 2000 рн. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Б х алтера, ДР від 6 місяців в тор івлі, 1С, до 40 р., з/п від 2000 рн. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Б х алтера, ДР обов’яз ово, завід вача с лад , знання ПК, бажано 1С. Конта ти: 095-568-28-29 Б х алтера, ДР, ріелтора в а ентство нер хомості, бажано ДР, знання ПК. Конта ти: 095-568-28-29 Б х алтера, підприємця, платни а ПДВ, ві 25-40 ро ів, з/п 2000 рн, робота с. Острожець. Конта ти: 050-378-60-98 Б х алтера,1С, версія 7:7, офіс-менеджера, ПК , дівчина, від 20 р., менеджера зі зб т б дівельних товарів, ДР, або співбесіда, ЗП 4000 рн., б х алтера-е ономіста, ДР, ЗП 2500 рн. Конта ти: 063-821-56-83 Б х алтера- асира, ДР від 2 ро ів, з/п 2000 рн. Конта ти: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, КА «Партнер» В с пермар ет «Наш Край» потрібні: пе арі, харі, м’ясни . Конта ти: 050-668-91-32 Вантажни а (4 чол.), па вальни а (6 чол.), різноробочо о, омірни а на ртовий с лад, до 40 р., з/п потижнева, від 500 рн. Конта ти: 25-02-03 Вантажни а на с лад, водія, асира в с пермар ет, тор ово о представни а, мерчендайзера. Конта ти: 78-92-44 Вантажни а, менеджера з постачання, ПК, ВО, до 35 р., менеджера зі зб т , ДР, ГР ненормований. Конта ти: 095-568-28-29 Вантажни а, на с лад поб тової хімії, прод тів харч вання, ЗП від 1800-2000 рн. Конта ти: 099-236-21-61, 063-668-43-90, 23-14-41, КА «Вол. адр. рес.» Вантажни а, різноробочо о, чолові , бажання працювати, з/п від 1500 рн. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Вантажни а- омірни а в ма азин, до 40 р., ЗП 2000 рн., фрезер вальни а, ДР, форм вальни а м’ясних виробів, заморожених прод тів, 25-45 р., ГР 3 дні/3 дні, па вальни а овочів та фр тів, двірни а, ГР позмінний, можна пенсіонера, ЗП 1300 рн., нічно о сторожа, від 50 р, ЗП 800 рн. Конта ти: 063-821-56-83 Ви онроба, ДР, ВО (б дівельна). Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Ви онроба, чолові , ві 30-45 ро ів, ДР. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Візьм на робот майстрів з в ладання бр ів и, з/п за домовленістю. Конта ти: 050-945-01-43 Візьм на робот офіціанта Конта ти: (0332) 72-62-62

ресторан.

Візьм працівни ів (чол., ві ом 20-35 р.) на виробництво бр ів и, з/п за домовленістю. Конта ти: 066-767-37-69, з 9.00-19.00, 050-876-19-79 Водія на вантажне авто ЗІЛ та КамАЗ. Конта ти: 067-361-07-07 Водія на КамАЗ, ат. «Е», ЗП від 3000 рн. Конта ти: 095-466-38-33 Водія та сі, ДР, водія маршр тно о та сі, ДР від 3 р. Конта ти: 050-268-13-38 Водія, власний б с, з/п за домовленістю. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Водія, з власним авто, нормований робочий день, з/п 2200 рн. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Водія, з власним б сом, розвезення еле тротоварів, ЗП від 3000 рн. Конта ти: 099-236-21-61, 063-668-43-90, 23-14-41, КА «Вол. адр. рес.»

Водія, ат. «Е», ДР від 3 ро ів, (Європа, Польща), водія на маршр тне та сі, ДР від 3 р. Конта ти: 050-268-13-38 Водія, ат. «Е», поїзд и по Західній У раїні, з/п за домовленістю. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Водія, ат. «Е», поїзд и по м. Л ць та Волинсь ій області, з/п від 2500 рн. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Водія, ат. «С», ДР, ві 35 р., з/п за домовленістю. Конта ти: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50 Водія, ате орії «В», «С», по У раїні, ате орії «Д», з/п висо а, ДР, еле тро азозварни а, ДР, з/п 3000 рн., б х алтера, можна за с місництвом, за риття звітності, з/п 3000 рн., юрис онс льта, з ДР, з/п 1500 рн., юриста, ДР, ЗП 2500 рн. Конта ти: 098-745-04-52 Водія, ате орії «Е» (б дівельні матеріали) по У раїні, тор ово о представни а, працівни а на с лад, чол. до 40 р. Конта ти: 098-075-84-73 Водія, ате орії «Е», ДР, з/п 5000 рн., водія-е спедитора, з/п 3000 рн., е спедитора по міст , з/п 1500 рн., двірни а, я ий не зловживає спиртним, р. роб. 3/3, з/п 1400 рн., автомехані а, ле ові авто, ДР, водія на маршр тне та сі, ДР, е с рсовода, ДР, з/п висо а. Конта ти: 063-821-61-27 Водія, на ле ове авто, ДР. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Водія, по У раїні, ЗП від 5000 рн., охоронця, в приватний се тор, доба/2, ЗП 1500 рн., б х алтера, 1С, 7:7, ЗП 4500 рн., швейцара, ДР, ЗП висо а. Конта ти: 063-821-56-83 Водія, слюсаря, зварни а, рихт вальни а, фарб вальни а. Конта ти: 050-586-36-82 Водія-дале обійни а, для здійснення міжнародних перевезень. Вимо и: за ордонний паспорт, досвід роботи. Конта ти: 050-719-13-35 Водія-дале обійни а, ДР, ві від 30-50 р., наявність за ордонно о паспорта, з/п від 3500 рн. Конта ти: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50 Водія-е спедитора (с провід товар ), безал о ольна р па, водія ат. «В», «С», по міст , з/п 2000 рн., омірни а на с лад, ДР (ві на, двері), з/п 2000 рн., різноробочих на монтаж алюмінієвих онстр цій, з/п висо а, вахтера, з/п 1000 рн. Конта ти: 093-821-56-83

№37 від 28 вересня 2011 ро Е спедитора, ві від 20 р, бажано ДР, водія-е спедитора, ат. «В», «С», ДР від 1р., тор ово о представни а, наявність власно о авто, З/П від 3000 рн. Конта ти: 098-075-84-73 Е спедитора, ДР бажано, відповідальність, чол., ві 20-30 ро ів, з/п за домовленістю. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Е спедитора, ДР, з/п за домовленістю. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Е спедитора, ДР, ненормований робочий день, з/п від 1900 рн. Конта ти: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, КА «Партнер» Еле три а на 068-903-43-35

СТО.

Конта ти:

Еле три а, ДР мінімальний, з/п 2000 рн. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Еле трозварни а, досвід роботи, з/п від 2500 рн. Конта ти: 063-668-43-90, 099-236-21-61, 23-14-41, КА «Вол. адр. рес.» Еле трозварни а, ДР, з/п від 1200 рн. Конта ти: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, КА «Партнер» Жін ам на виробництво, ві 18-40 ро ів, прибиральниці, пос домийниці, ві до 40 р. Конта ти: 098-075-84-73 Жін ам на виробництво, ДР необов’яз ово, ві до 40 ро ів, з/п за домовленістю. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Жінці по до ляд за людиною похило о ві , 3 дні/тиждень,з/п 200 рн./день. Конта ти: 095-484-58-56, 067-876-49-35 З позмінним рафі ом роботи: асира, продавця- онс льтанта в с пермар ет, вантажни а. Конта ти: 050-268-13-38 Завід вача с лад , ДР, 1С, З/П 2500 рн., продавця, прод. р па товарів, р. роботи тиждень/тиждень, З/П 1500 рн., асира в с пермар ет, можливо без ДР. Конта ти: 098-075-84-73 Завід вача с лад , ДР, б дівельні матеріали, ві до 40 ро ів. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46

Завід вача с лад , на приватн фірм , чолові , до 40 р., ДР від 2 р., ЗП від 2500 рн. Конта ти: 099-236-21-61, 063-668-43-90, 23-14-41 Завід вача с лад , чолові або жін а, ві до 40 ро ів, ДР, з/п за домовленістю. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46

Запрош ємо на он рсній основі оловно о інженера. Вимо и: освіта ПЦБ, ДР не менше 10 ро ів на займаній посаді, з/п за домовленістю. Конта ти: 050-378-02-06, 79-30-50 Запрош ємо на постійн робот робітни ів б дівельних професій та різноробочих. Надаємо житло. Конта ти: 050-267-79-30, 067-925-91-59 Запрош ємо на робот б дівельни ів для б дівництва цер ви в м. Л ць . Конта ти: 050-267-79-30, 72-71-28

Головно о б х алтера, ДР від 3 ро ів, 25-40 ро ів, знання фінансово о план вання, з/п 4000 рн. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02

Запрош ємо на робот б дівельн бри ад , ДР. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46

Головно о б х алтера, ДР від 5р., з/п за домовленістю. Конта ти: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50

Заробіто для молодих мам, н ч ий рафі роботи. Можливість більшість роботи ви он вати вдома. Конта ти: 098-850-50-90, 29-12-59

Дизайнера, ВО, фотошоп, авто ад, з/п 2000 рн., помічни а дизайнера, ДР, х дожни а-оформлювача ре ламних вивісо , ДР, продавця (жіноче вз ття), ДР, дівч., ГР 10.00-17.00, вих. неділя, робота ТЦ, ЗП 1700 рн. + 5 %, х дожни а-де оратора, ДР, з/п 2000 рн., піар-менеджера, а дитора, ДР, ЗП висо а. Конта ти: 066-261-22-39 Дизайнера, ДР від 1 р., х дожни аоформлювача, продавця (поб това хімія). Конта ти: 095-568-28-29 Дизайнера, знання дизайнерсь их про рам. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Дизайнера–верстальни а, з/п від 2000 рн. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Домо осподар и в приватний б дино , ГР за домовленістю, ЗП ідна, жін., до 50 р., р’єра, робота по міст , опит вача для ж рнал , по лей а о олошень в маршр т ах, ЗП 1400 рн. Конта ти: 096-725-37-31 Е спедитора (с провід товар ), бажано наявність водійсь их прав, ате орій «В», «С», ДР, робота по міст , з/п 2500 рн., омпле т вальни а, ДР, з/п 2500 рн., охоронця, в приватний б дино , ГР ніч/3, з/п 1600 рн. Конта ти: 066-261-22-39 Е спедитора, ві 18-35 р., продавця- онс льтанта, 18-35 р., столяра, ві 20-40 р., ви отовлення меблів, ДР. Конта ти: 098-075-84-73

Керівни а виробничо о підрозділ , ВО (технічна), ДР від 3 ро ів на ерівних посадах на виробництві, ві 35-50 р., з/п 5000 рн. Конта ти: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, КА «Партнер» Керівни а відділ про рамно о с провод , ДР, ВО, про рамне забезпечення, з/п від 2500 рн. Конта ти: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50 Компле т вальни а, чолові , ві 20-40 ро ів. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Контролера, ГР тиж./тиж., чолові , ві 20-35 ро ів, з/п за домовленістю. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46

5.1.2. Ш аю робот Адміністратора, дівчина, 21 рі , освіта тор овельна. Відповідальна, ом ні абельна, без ш/з. Конта ти: (096) 654-88-24 tata2890@mail.ru Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (096) 968-37-50 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (095) 702-07-55, (098) 630-45-41 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: 68-28-03, (096) 622-27-16 Б дівельни а. Конта ти: 343-09-14, (095) 341-64-44 Б дь-я оплач ван , чолові Конта ти: (098) 425-37-38

(096) 35 р.

Б дь-я , дівчина 25 ро ів. Конта ти: (097) 898-67-99 Б дь-я , добреоплач ван , чолові 41 рі , без ш/з. Конта ти: 64-81-63, (095) 356-45-79 Б дь-я , жін а 27 ро ів. Конта ти: (098) 206-21-16

Запрош ємо до співпраці людей всіх ві ових ате орій з вели им бажанням працювати. Конта ти: 095-144-43-51

Дизайнера, в ре ламне а ентство, омірни а, ДР від 1р. Конта ти: 098-075-84-73

Керівни а б дівельно о ма азин , ДР, ВО, до 45 р., з/п за домовленістю. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46

Завід вача с лад , ДР, прод ти харч вання, ві 25-40 ро ів. Конта ти: 29-90-09, 050-955-7246

Водія-е спедитора, вод. права, ат. «В», ДР, з/п за рез льтатами співбесіди. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02

Головно о б х алтера, ДР від 6 місяців, ВО, 1С (7,7), з/п за домовленістю. Конта ти: 096-985-17-37, 29-90-09

Кваліфі ованим сантехні ам, столярам, еле три ам. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46

Б дь-я , 2 чолові а. Конта ти: 62-82-61, (067) 866-32-75

Завід ючої осподарством, бажано ДР, ві до 45 ро ів, з/п за домовленістю. Конта ти: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, КА «Партнер»

Головно о б х алтера, ДР від 2 р., з/п від 3000 рн., б х алтера, ДР від 1 р., з/п 2000 рн. Конта ти: 095-568-28-29

Інженера- остр тора, ДР від 5 р., з/п від 2000 рн. Конта ти: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, КА «Партнер»

Завід вача с лад , ДР, помічни а завід вача с лад (сантехні а), до 50 р., ЗП висо а, продавця в ма азин біж терії, жін., від 20 р., ГР 10.00-20.00, тиж./тиж., ЗП 1800 рн., оператора омп’ютерно о набор , ЗП ідна. Конта ти: 096-725-37-31

Водія-е спедитора, вод. права ат. «В», «С», п’ятиден а, з/п 5000 рн. Конта ти: 095-851-32-16, 067-876-49-35

Водія-е спедитора, ате орії «В», «С», бажано ДР. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Водія- р’єра, з власним авто, з/п 1300 рн./тиж. + бензин. Конта ти: 050-630-17-24, 095-484-58-56 Водія–е спедитора, бажано ДР, ат. «В», «С», з/п від 1500 рн. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46

Інженера-еле три а, еле три а, ДР, р. роб. з 9.00-18.00, з/п 1600 рн, майстра дільниці еле тро-монтажних робіт, ДР на ерівних посадах, з/п 2800, ГР 9.00-18.00, оловно о інженера, ДР, начальни а з охорони праці, ЗП 4000 рн. Конта ти: 063-821-56-83

Заст пни а оловно о б х алтера, ві 25-30 ро ів, ВО, ДР від 3 р., ол. б х., 1 С-7.7. З/п висо а. Конта ти: 095-851-32-16, 067-876-49-35 Здам робочі місця в салоні пер арні. Конта ти: 050-378-79-52, 095-218-12-21 Інженера з випроб вання транспортних засобів, до 45 р., ВО, наявність водійсь их прав, ате орія «Д». Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Інженера з норм вання праці, ВО, бажано ДР, з/п 1500 рн. Конта ти: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, КА «Партнер» Інженера з охорони праці, ВО, ДР. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Інженера з охорони праці, на еле тромонтажне підприємство, ДР на анало ічній посаді, ЗП від 2000 рн. Конта ти: 099-236-21-61, 063-668-43-90, 23-14-41 Інженера сервісно о центр , знання омп’ютерної техні и, бажано ДР, з/п за домовленістю. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Інженера сервісно о центр , ремонт омп’ютерів, ДР з паяльними станціями. З/П за домовленістю. Конта ти: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, КА «Партнер» Інженера технічно о на ляд на б дівництві, ВО (б дівельна), ДР від 5 ро ів, ві 30-50 р., з/п 4000 рн. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Інженера- онстр тора, інженератехноло а, ВО технічна, ДР не обов’яз ово, знання онстр торсь их про рам. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46

Б дь-я , 4 хлопцi, 23 р. Конта ти: (098) 533-86-80 Б дь-я , дівчина 18 р., приємна зовнішність, ом ні абельна. Конта ти: (098) 109-20-23

Б дь-я , жін а 31 р. Конта ти: (097) 613-13-89 Б дь-я , жін а 34 р., інтим не пропон вати. Конта ти: (0970 240-19-86 Б дь-я , жін а 36 р. Інтим не пропон вати. Конта ти: 62-36-20, (096) 724-28-32 Б дь-я , жін а 36 р., д/р, в/о, знання ПК. Інтим не пропон вати. Конта ти: (095) 845-48-43 Б дь-я , жін а 36 ро ів, інтим не пропон вати. Конта ти: 62-36-20, (096) 724-28-32 Б дь-я , жін а 38 ро ів. Конта ти: (097) 005-63-28 Б дь-я , жін а 44 р. Інтим не пропон вати. Конта ти: 24-29-39, (095) 533-77-85 Б дь-я , жін а 47 ро ів, інтим не пропон вати. Конта ти: 28-83-77, (066) 631-89-61 Б дь-я , жін а 50 ро ів. Конта ти: 24-24-49 Б дь-я , жін а старшо о ві . Конта ти: 28-06-33, (098) 493-40-73 Б дь-я , жін а, 33 р., інтим не пропон вати. Конта ти: (095) 935-17-23 Б дь-я , жін а, інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 005-63-28 Б дь-я , на неповний робочий день, жін а 35 ро ів. Інтим не пропон вати. Конта ти: 62-36-20, (096) 724-28-32 Б дь-я , офісн , висо ооплач ван , дівч. 23 р., знання ПК, базових про рам, вн тр. і зовн. до ментації. КА і мереж. мар етин не т рб вати. Конта ти: (097) 642-12-84 Б дь-я , постійн , чолові 39 ро ів, відповідальний, без ш/з. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04 Б дь-я , терміново, чолові 35 р., без ш ідливих звичо . Конта ти: 9067) 879-96-68 Б дь-я , хлопець 21 рі . Конта ти: 28-71-43, 63-51-23 Б дь-я , хлопець 28 р. Конта ти: 26-25-31 Б дь-я , хлопець 29 ро ів, ат. Б. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Б дь-я , хлопець, 23 р. Конта ти: (098) 056-78-00 Б дь-я , хлопець, 23 ро и, освіта середня спеціальна. Конта ти: (097) 934-23-45 Linnuk88@ukr.net Б дь-я , хлопець. Конта ти: (093) 532-22-67 Б дь-я , чолові 31 рі , відповідальний, без ш/з. Конта ти: (096) 353-49-12 Б дь-я , чолові 50 ро ів, ат. В, С. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Б дь-я , чолові , 30 р., в/о. Конта ти: 43-23-42 Б дь-я , чолові , разов або терміново, оплата щоденна. Конта ти: 40-05-26 Б дь-я , чолові . Конта ти: (097) 515-40-81 Б дь-я , чолові . Конта ти: (067) 150-58-48 Б дь-я , чолові . Конта ти: (067) 150-58-48

Б дь-я

. Конта ти: (095) 500-31-51

Б дь-я

. Конта ти: (096) 144-58-88

Б х алтера в підприємстві на єдином подат . Конта ти: (098) 513-49-59 Б х алтера, оловно о б х алтера, фізичних та юридичних осіб, знання ПК, 1С:, д/р. Конта ти: (050) 375-87-20 Б х алтера, д/р. Конта ти: (096) 918-92-44 Б х алтера, е ономіста, офісменеджера. Конта ти: 62-10-54 (098) 449-65-63 Б х алтера, стаж 5 ро ів, ві 35 ро ів, знання 1С «Б х алтерії». Конта ти: (067) 382-27-12 Вантажни а або різноробочо о. Конта ти: (098) 056-78-00 Вантажни а, разов , з/п після ви онання робіт. Конта ти: (097) 645-43-75 Вантажни а. Конта ти: (095) 500-31-51 Ви ладача, репетитора, пере ладача німець ої мови, арний досвід, стаж вання за ордоном. Конта ти: 5-98-53, (097) 527-27-81 Водія з власним вантажним автомобілем до 3 т. Конта ти: 24-71-08, (098) 585-63-07 Водія з власним автомобілем Фіат Д Конта ти: (067) vovchatancha@ukr.net

вантажним ато, 1.5 т. 777-49-85

Водія ат. «В», «С», «Д», «Є», д/р, по У раїні. Конта ти: (098) 289-64-00 Водія ат. Б, д/р 5 ро ів. Конта ти: (097) 334-36-18 Водія, 2 власних вантажних а/м, Газель 1.5 т/т, ЗІЛ бортовий 3 т/т. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61 Водія, або б дь-я інш , чолові 27 ро ів, в/о. Конта ти: (097) 840-10-20 Водія, власне ле ове авто, можливі разові поїзд и. Конта ти: (096) 213-55-52, (067) 362-55-01 Водія, власний мі роавтоб с Мерседес, вантажний, 3 т+4 чол., всі види завантаження, можливі разові поїзд и. Конта ти: 43-52-56 Водія, всі ате орії, влсне авто. Конта ти: (050) 689-02-39 Водія, є всі ате орії, віза шен ен. Конта ти: (067) 993-20-41 Водія, є всі ате орії, д/р, за ордонний паспорт, шен ен віза. Конта ти: (097) 515-40-81 Водія, з власним автомобілем Лада 111, ніверсал, можливі разові поїзд и. Конта ти: (093) 693-25-55 Водія, ат «В», «С», «Д», стаж роботи. Конта ти: 22-52-98, (097) 865-72-11 Водія, ат «В». Конта ти: 5-93-34, (096) 527-27-98 Водія, ат. «В», «С», «D», «Е», стаж 18 ро ів, є за ордонний паспорт. Конта ти: (067) 254-29-00 Водія, ат. “”В’’, “”С’’, е спедитора. Конта ти: (098) 747-18-55 Водія, ат. А, В,С,Д,Є, д/р 24 ро и, шен ен віза. Конта ти: (093) 693-25-55 Водія, ат. С,Д,Є, володіння ан лійсь ою мовою. Конта ти: (098) 289-64-00 Водія, стаж 11 ро ів, всі ате орії. Конта ти: (098) 979-80-68, (050) 625-53-32 Водія, чолові 45 р., всі ате орії, досвід роботи 27 ро ів. Конта ти: (097) 968-78-73 Водія-е спедитора, менеджера, д/р в тор овельній діяльності. Конта ти: 24-69-15, (098) 229-05-22 Водія. Конта ти: (067) 406-18-75 Гіпсо артонни а, монтаж пласти . Конта ти: (098) 981-07-66 Головно о б х алтера за с місництвом, в.о., знання «1С. Б х алтерія», д/р 7 ро ів. Конта ти: 22-31-63, (067) 154-46-86 Головно о б х алтера на єдиний подато , стаж роботи більше 15 ро ів. Конта ти: (050) 278-13-58 Головно о б х алтера, б х алтера, д/р, знання 1С. Конта ти: 62-15-45, (097) 913-69-11 Диспетчера, адміністратора, продавця, жін а 33 р. Конта ти: (067) 673-17-59 До лядальниці за літньою людиною. Конта ти: 64-05-39 До лядальниці, жін а 50 р., д/р. Конта ти: 62-72-76, (066) 125-22-07 До лядальниці, жін а, 57р., д/р. Конта ти: 26-84-33, (095) 542-09-57 До лядальниці, прибиральниці, інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 005-63-28 До лядальниці, продавця промтоварів в приміщенні. Конта ти: 64-05-39 До ляд за дітьми. Конта ти: (096) 494-56-75 Домо осподар и, прибиральниці, пос домийниці, жін а, 43 р. Конта ти: 20-46-49 Е ономіста, в/о, знання ПК, про рам MS Office, Access, «1С П-во», Internet, д/р в інформ. сфері, д/р з базами даних, аналітичною інформацією. Конта ти: (097) 642-12-84 Еле три а, 5 р па доп с . Конта ти: 23-43-43, (098) 051-12-96 Еле три а, майстра з встановлення ондиціонерів, омірни а. Конта ти: 20-46-49 Еле три а, чолові 38 р., д/р, 4 р па доп с , відповідальний, порядний, ом ні абельний. Конта ти: 64-73-02, (096) 359-48-04 Еле тромонтера, еле три а 5 розряд . Конта ти: 22-27-39, (097) 861-21-01 Ес алаторни а. Конта ти: (098) 232-80-06 Заст пни а дире тора з омерційних питань, чолові 53 р., відповідальний. Конта ти: (097) 783-78-23 Інженера-механі а, стаж роботи, доп с по аз , посвідчення з охорони праці. Конта ти: 64-03-55, (095) 627-10-70 Інспе тора з адрів. Конта ти: (067) 686-87-72


БІРЖА ПРАЦІ

№37 від 28 вересня 2011 ро

41

спортивної медицини - еле тромонтер з ремонт та обсл ов вання еле тро стат вання - слюсар з ремонт реа торно-т рбінно о стат вання - інженер ТзОВ «БК ПоліссяБ дМонтаж» - оловний інженер - е ономіст з претензійних робіт

Підприємствам області потрібні працівни и Комірни а або продавця. Конта ти: (067) 394-53-38 К харя чи помічни а харя, жін а 35 р., д/р. Конта ти: (097) 437-52-16 Лицювальни а та інших б дівельних спеціальностей. Конта ти: 23-00-63

Продавця в прод товий ма азин. Конта ти: (097) 437-52-16

Менеджера з продаж , чолові , в/о технічна, д/р. Конта ти: 23-15-63

Продавця промтоварів. Конта ти: 64-05-39

Менеджера, різноробочо о. 981-07-66 Ві тор

Продавця, д/р або б дь-я Конта ти: (095) 500-31-55

іпсо артонщи а, Конта ти: (098)

Мерчендайзера або адміністратора. Конта ти: 40-05-96, (098) 422-51-36 Мерчендайзера. Конта ти: 24-25-07, (097) 034-02-00 Няні по до ляд за дитиною Конта ти: (067) 664-91-13 Няні по до ляд за дитиною. Конта ти: (067) 664- 91-13 Няні, д/р. Конта ти: 62-14-92 Няні, д/р. Конта ти: 22-47-06 Няні, до лядальниці, вір юча порядна жін а 38 ро ів, д/р. Конта ти: (097) 005-63-28 Няні, є ре омендації. Конта ти: (097) 005-63-28 Няні, жін а 48 ро ів, д/р, в/о, ре омендації. Конта ти: 23-25-35, (098) 433-19-96 Няні, жін а 50 р., педа о ічна освіта, має досвід роботи. Конта ти: 62-71-59, (068) 893-77-94 Няні, жін а, 40 р., в/о педа о ічна (філоло ), є досвід роботи, відповідальна. Конта ти: 61-50-15 (050) 657-04-30 Няні, порядна, відповідальна, є досвід роботи. Конта ти: 26-63-84, (096) 440-65-74 Няні. Конта ти: 24-91-88, (098) 845-62-11 Оператора отельні, прибиральниці, домо осподар и. Конта ти: 64-32-84, (067) 762-26-26 Оператора ПК, продавця омп’ютерної техні и, в/о, знання ПК, офісної техні и, про рам MS Office, Internet. Хлопець, 22 ро и. Ввічливий, відповідальний. Конта ти: (096) 126-73-10 sergmolot2007@rambler.ru Офіс-менеджера, жін а 28 ро ів, в/о, знання ПК, 1С:, діловодство, ведення адрів. Конта ти: 62-86-29 Офісн , дівчина 24 ро и, в/о е ономічна, орист вач ПК, знання офісної техні и, відповідальна, ом ні абельна, бажання вчитись. КА не т рб вати. Конта ти: (097) 481-57-21 Охоронця в нічн змін , хлопець без ш/ з. Конта ти: 24-25-07, (097) 034-02-00 Охоронця вільний час. Конта ти: 24-25-07, (097) 034-02-00 Охоронця, без ш/з. Конта ти: 24-25-07, (097) 034-02-00 Охоронця, в нічний час, відповідальний, без ш/з, є д/р. Конта ти: 62-24-92, (096) 407-33-92 Охоронця, д/р., сл жба в ЗС. Конта ти: 24-33-67, (063) 573-35-09 Охоронця, позмінно, чолові , 39 ро ів, без ш/з. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04 Охоронця, чолові 53 р., спортсмен, без ш ідливих звичо . Конта ти: (097) 783-78-23 Охоронця. Конта ти: (095) 500-31-51 Охоронця. Конта ти: (096) 110-29-88 Помічни а б х алтера. Конта ти: 26-39-16 Помічни а

харя. Конта ти: 20-46-49

Пос домийниці, по оїв и, прибиральниці, няні, до лядальниці, жін а 38 р., добросовісна, чесна. Конта ти: (096) 215-32-08 Пос домийниці. Конта ти: 20-46-49 Пос домийниці. Конта ти: (097) 437-52-16 Прибиральниці б дин ів, інтим не пропон вати. Конта ти: 64-36-07, (067) 365-65-17 Прибиральниці б дин ів, вартир, д/р, інтим не пропон вати. Конта ти: 64-36-07, (067) 365-65-17 Прибиральниці б дин ів, вартир, офісів, д/р за ордоном, ре омендації. Конта ти: (067) 762-36-19 Прибиральниці в офіс, приватні б дин и. Конта ти: 23-35-56, (068) 568-29-63 Прибиральниці на неповний робочий день, жін а 52 р., порядна, ом ні абельна. Конта ти: (096) 479-95-18 Прибиральниці, в елітних б дин ах, д/ р, інтим не пропон вати. Конта ти: 64-36-07, (067) 365-65-17 Прибиральниці, в елітних б дин ах, д/ р. Інтим не пропон вати. Конта ти: 64-36-07, (067) 365-65-17 Прибиральниці, домо осподар и, є ре омендації, інтим не пропон вати. Конта ти: (098) 778-98-13 Прибиральниці, пос домийниці, жін а 42 р. Конта ти: (097) 738-23-86 Продавця або фас вальниці, жін а 37 р., з д/р. Конта ти: (067) 793-44-54 Продавця в б ті , дівчина 24 ро и, відповідальна, швид о вч сь, в/о е ономічна, знання ПК. Конта ти: (097) 481-57-21

Продавця непрод тових товарів, жін а 35 р. Конта ти: 40-05-96 (098) 422-51-36 Продавця промтоварів або офісн робот . Конта ти: (097) 263-20-12

інш .

Продавця, жін а 31 р. Конта ти: 63-72-95

Ва ансії станом на 27 вересня 2011 ро

(МЦЗ: тел. 26-55-32) - еле тромонтажни з абельних мереж, еле тромонтажни з освітлення та освітлювальних мереж, обмот вальни елементів еле тричних машин (обмот а дви нів для стан ів) з/пл. 15002000 рн

Продавця, жін а 42 ро и. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

- офіціант, хар, мийни пос д , з/пл. 1000 рн

Продавця, жін а, 30 р. Конта ти: (097) 613-26-89

- психоло (робота з дітьмисиротами), з/пл. 555 рн (0,5 ст.) - швач а, равець (ле о о та верхньо о одя , пошиття та ремонт ш іряних виробів) з/пл. 1500-2000 рн, - диспетчер хлібопе арсь ої сл жби, па вальни хлібоб лочних виробів, відрядна оплата праці - стропальни , азорізальни , з/пл. від 1500 рн

Продавця, знання ПК. Конта ти: 43-82-69 Продавця- онс льтанта в ма азин або б ті , дівчина 25 р., рафі роботи бажано позмінно. Конта ти: 26-73-22, (093) 756-18-34 Продавця- онс льтанта, терміново. Конта ти: (063) 720-69-77 nastia-tarasova25@rambler.ru Продавця. Конта ти: 62-16-42 Продавця. Конта ти: 26-63-84, (096) 440-65-74 Продавця. Конта ти: (067) 686-87-72 Репетитора почат ових ласів. Конта ти: 22-65-19, (095) 303-15-12 Репетитора, історія, правознавство. Конта ти: 62-97-22, (050) 662-30-10 Ріелтора, чолові 40 ро ів, д/р. Конта ти: (063) 071-50-81 Ріелтора, чолові 40 ро ів, д/р. Конта ти: (063) 071-50-81 Різноробочо о. Конта ти: (095) 500-31-51 Робот б дь-я , в приміщенні, жін а 35 ро ів, інтим не пропон вати. Конта ти: 62-36-20, (096) 724-28-32 Робот висо ооплач вальн , жін а 32р. Конта ти: 26-50-71 Робот з ПК, різні сфери діяльності. Конта ти: 22-27-39, (097) 861-21-01 Робот з розрах н металопласти ових онстр цій. Конта ти: (067) 115-31-35 Робот няні, до лядальниці, жін а 55 р. Конта ти: 26-50-71 Робот після 15.00 або в нічн змін , ст дент а. Конта ти: (096) 341-33-08 Робот позмінн , потижнев , дівчина 24 ро и, знання ПК, в/о. Конта ти: (097) 481-57-21 Робот вільний час, ці ав , творч . Конта ти: 62-24-92, (096) 407-33-92 Робот , б дь-я , 24 ро и, спеціальність менеджер-е ономіст. Конта ти: (096) 845-46-00 Робот , б дь-я , дівчина 24 ро и, інтим не пропон вати. Конта ти: 20-80-72, (096) 845-46-00 Робот , дівчина, д/р в сфері обсл ов вання та продаж 2,5 ро и, вільне володіння раїнсь ою, російсь ою мовами та ПК. Роз лян всі варіанти. З/п (бажано) від 1500 рн. Конта ти: (097) 889-92-73 vladusik29@mail.ru Робот , жін а 24 ро и, інтим не пропон вати. Конта ти: 20-80-72, (096) 845-46-00 Робот , терміново, жін а 40 р., інтим не пропон вати. Конта ти: (096) 601-22-28 Робот , хлопець, 20 ро ів, маю права ате орія B, C, водійсь ий стаж - 1.5 ро и. Конта ти: (097) 235-21-50 invisible_oper@mail.ru

- оловний спеціаліст зі страх вання, з/пл. 1440-1800 рн - слюсар-сантехні , 1000-1150 рн, диспетчер, з/пл. 1000 рн + доплата за нічні зміни

Тор ово о представни а, д/р, в/о. Конта ти: (097) 645-43-75 Фас вальни а, па вальни а. Конта ти: 24-25-07, (097) 034-02-00

прод тів і сировини,

- механі швейно о обладнання - равець - швач а, 2 чол. ПП Ватич

- пічни , двірни , ЖКП «Пар ове», тел. (0362)633302, пічни , з/пл. від 1100 рн

- за рійни ПАТ “Клевансь ий лісозавод “Промінь” - майстер цех

Реда ція азети «Надсл чансь ий вісни » - оре тор ПП Василець В.Г. - продавець продовольчих товарів ПП С хан Ю.М. - швач а

ФОП Гол б В.В.

- техні з інвентаризації нер хомо о майна - інженер з інвентаризації нер хомо о майна

-

ТзОВ «ДОЦ УБ РАЕС» ат р

ТзОВ «Західатомб дмонтаж» - слюсар-сантехні А.А.

- фотооператор

РЦЗ: тел. (250) 2-10-57

- начальни лісопильно о цех

ладальни -па

- завантаж вач-вивантаж вач харчової прод ції, 8 чол. БЖКП - м ляр

ПСК “Головинсь е” - продавець продовольчих товарів

- за рійни , з/пл. 1500 рн

- еле тро азозварни - верстатни деревообробних верстатів - помічни дире тора

- рихт вальни

- мані юрниця, з/пл. 1000 рн - пер ар, з/пл. 1000 рн - форм вальни медичних препаратів, з/пл. 1300 рн

Д бенсь а виховна олонія

- водій міжнародних вантажних перевезень, з/пл. 1000 рн - продавець продовольчих товарів, з/ пл. від 1000-1200 рн - охоронни , з/пл.1000-1500 рн

- швач а ПП Лічний А.А. - продавець продовольчих товарів Д бенсь а ДЕД

ПП Мельни С.В. шліф вальни -полір вальни виробів з аменю, 2 чол. ПП Остапч В.В. зовів

- еле тро азозварни - оператор мийної станов и ПП “Адамо” - еодезист Пень івсь а сільсь а рада - землевпорядни ПП “Холод плюс”

- менеджмент ( правитель) в роздрібній тор івлі поб товими товарами Продоб’єднання - продавець продовольчих товарів, 3 чол.

ПП фірма “Селена”

(принтерів,

- вчитель середньо о навчальновиховно о за лад

- оловний б х алтер

ПП Петровсь ий В.В.

ПП Шаалан Т.Х. - менеджер із зб т поб тової хімії

ТОВ «У рб дбазальт»

- пер ар ВАТ Здолб нівсь ий ЗНО

ТзОВ “Сан ом Рівне”

- машиніст е с аватора одно овшово о

- вантажни

- то ар

- машиніст б льдозера ТОВ «Кордео»

ПП “Тепло азб д” - інженер з я ості

- верстатни деревообробних верстатів, 4 чол. Філія «Костопільсь ий райавтодор»

- а роном

- продавець продтоварів Мар ет «ФОЗЗІ»

- тра торист

ПП Кравч В.І. - мані юрниця

- продавець продтоварів

- машиніст авто рейдера ПП Яроши О.І.

- асир тор овельно о зал

ТОВ фірма «У рпластсервіс»

- столяр, 4 чол.

- ран ляторни

ВАТ «Радивилівсь а меблева фабри а»

ДЗ «К знецовсь а СЕС об’є та з особливим режимом роботи»

- се ретар ерівни а

- лі ар з ом нальної і ієни - лі ар–ба теріоло - лі ар з і ієни дітей та підліт ів - інженер (хімічні техноло ії)

ПАТ «Радивилівсь ий завод «Ф рніт ра» - нала одж вальни овальсь опресово о стат вання ТОВ ШТП «Мая »

- лі ар–епідеміоло - лі ар з радіаційної і ієни

- швач а

- еле три цех

ВП «Рівненсь а АЕС» ДП НАЕК «Енер оатом»

РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН

Х дожни а. Конта ти: 24-02-84, (098) 837-03-57

- лаборант хімі о-ба теріоло ічно о аналіз

- інстр центр

Ці ав робот вільний час. Конта ти: 62-24-92, (096) 407-33-92

- інженер з е спл атації машинно-

- лі ар з лі

- охоронни

Демидівсь ом районі КП “Демидівсь е виробничоза отівельно-тор ове підприємство” - продавець продовольчих товарів (села Хрінни и, Боремель) - продавець непродовольчих товарів (с.Вов овиї)

Костопільсь ом районі ТОВ «АФ Маломидсь а»

тор навчально-трен вально о

(РЦЗ: тел. 22-34-74) ФОП Шепеля Г.М.

вальної фіз

Підприємство «РІВНЕ-ІНВАГРУП» - а ент тор овельний ПП «АЛЬФА - ЩТ»

РАДИВИЛІВСЬКИЙ РАЙОН МЦЗ: тел. (236) 2-21-11

ції

Мар ет «Сільпо»

ПС ППП «Здолб нівсь е»

- слюсар з онтрольновимірювальних приладів та автомати и

Форм вальни а хліба або пе аря. Конта ти: (067) 394-53-38

ЗАТ “Рівне-Стиль” - швач а

ТОВ «Е о-базальт»

(РЦЗ: тел. (233) 4-13-20)

- апаратни пастеризації та охолодження моло а - приймальни молочної прод

- менеджер із зб т автозапчастин

Мізоць а спеціальна ш ола-інтернат - лі ар-педіатр

КУЗНЕЦОВСЬК

- оператор автомата для розливання молочної прод ції па ети та плів

- швач а ТзОВ “Монро”

- дорожній робітни

- продавець продовольчих товарів, 2 чол. ТОВ «Бімол»

Фінансиста, в/о е ономічна, знання MS Office, Access, «1С П-во», Internet, ПК, д/ р в інформ. сфері. КА і мережевий мар етин не т рб вати. Конта ти: (097) 642-12-84

х дожніх виробів з

Рівненсь а дитяча м зична ш ола №2

Соснівсь е ТРП

- слюсар-ремонтни

- машиніст еле тростанції перес вної

шліф вальни -полір вальни виробів з аменю

ПП М лярч Г.В. - водій 2, 1 лас (автоб си)

- асир тор ово о зал

- техні з під отов и технічної до ментації - техні -енер ети

- розпилювач аменю

- тра торист

ПП Ковт н О.П.

Рівненсь а дистанція еле тропостачання Львівсь ої залізниці

- виробни б рштин

- майстер з ремонт заправ и артриджів) ТОВ «Селадон-рось»

С.О.

та

- тра торист

ТОВ «РІА-Пропозиція»

ПП Семенч - м ляр

вантаж

- продавець непродовольчих товарів ТОВ “Ріше Б рштин”

ПП М зич

- товарознавець ПП На мч Н.В.

- прийомоздавальни ба аж

- продавець- онс льтант

РЦЗ: тел. (252) 2-24-14

ПП Гонта Н.A.

Рівненсь а дире ція залізничних перевезень Львівсь ої державної залізниці

- дояр - водій вантажно о автомобіля

- монтажни систем вентиляції, ондиціон вання повітря, 4-6 розряд , з/пл. 1300 рн

РАЙОН (РЦЗ: тел.

Дистанція олії Львівсь ої державної залізниці - машиніст еле тростанції перес вної

СК “Еліт”

ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ РАЙОН

БЕРЕЗНІВСЬКИЙ

олійних машин

- машиніст еле тростанції перес вної

- рамни

- еле тро азозварни 3-6 розряд , з/ пл. 1130-2000 рн

- пер ар Філія «Здолб нівсь ий райавтодор»

- слюсар з ремонт та механізмів

- слюсар-ремонтни ПОГ «АВМ і К» з пор шенням опорно-р хово о апарат

шліф вальни -полір вальни виробів з аменю

Н.В.

Відо ремлений підрозділ “Колійна машинна станція № 123” нала одж вальни олійних машин та механізмів

- еле тромехані

- обвалювальни м’яса ППФ «Лар о»

- підсобний робітни СП «Моноліт»

- дорожній робітни

ВАКАНСІЇ ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ

м.Рівне

- продавець продовольчих товарів

- азорізальни (робота з металобр хтом), з/пл. 1500 рн

ТзОВ «Веснян а Д»

ППФ “Бере иня” - мані юрниця

- ондитер Костопільсь а ЦРЛ

- механі

- хар, офіціант, бармен, з/пл. від 1000-1500 рн

ФОП Гол б Б.Л. - бармен - пер ар, 2 чол.

- продавець продовольчих товарів Маломидсь а ЗОШ І-ІІІст.

ТзОВ «А ролен» - водій важ их вантажних автомобілів з вели ою вантажопідйомністю

Приватне підприємство “Гараж монстрів” - слюсар з ремонт автомобілів

ПП Железна В.К.

ПСК “Доброб т”

- верстатни деревообробних верстатів

- вантажни

- механі з ремонт транспорт

ВК ТзОВ «Компанія «Вежа»

- столяр

О.С.

- хар - продавець продовольчих товарів, 2 чол.

- підсобний робітни

- начальни цех з ви отовлення отової прод ції - інженер з автоматизованих систем ер вання виробництвом - водій навантаж вача

- слюсар з ремонт автомобілів (вели овантажних), з/пл.1500 рн - різьбяр по дерев та бересті, з/пл. 1000 рн - швач а, з/пл. 1500-2000 рн

вальни , 8 чол.

(256) 4-94-63)

- начальни медичної частини ТзОВ «Спе тр»

ФОП Гордійч

- офіціант

-

Костопільсь е ССТ

- швач а, онтролер я ості, прас вальни , з/пл. 1680-1800 рн

- бармен, 2 чол.

АТ «Родина»

Кооператив “Пе ас” - продавець- онс льтант

ТзОВ СГП “Ім.Волові ова” - то ар

- продавець продовольчих товарів, 5 чол. ФОП Гордійч О.В.

- хар - бармен

- еле трослюсар (слюсар) чер овий та з ремонт стат вання

ТОВ “Фапомед У раїна”

хар, 2 чол.

Дядь овиць е споживче товариство

Зорянсь е споживче товариство

- продавець продовольчих товарів, 4 чол. ПП Грицю Д.А.

ПП Ч храй В.В.

- продавець продовольчих товарів Фермерсь е осподарство “Кемпін ”

КОСТОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН (РЦЗ: тел. (257) 2-13-52)

Вели омидсь е ССТ

м. ДУБНО і ДУБЕНСЬКИЙ РАЙОН (МРЦЗ: тел.

- еле тромонтажни силових мереж та еле тро стат вання, з/пл. 1130 рн

льт ри

Ком нальне підприємство «К знецовсь е місь е бюро технічної інвентаризації»

Н.Ф.

- офіціант

- продавець продовольчих товарів ТОВ “СП “АЛМІ”

Управління освіти - м зичний ерівни

- бармен

- форм вальни залізобетонних виробів та онстр цій, водій вантажно о автомобіля, машиніст б льдозера (б дівельні роботи) мар и ДТ-75, бетоняр, ви онавець робіт

- слюсар-сантехні , з/пл. 960 рн - двірни , з/пл. 1500 рн

ФОП Шепеля Г.В. та

- швач а, 3 чол.

ПП Бортни

- продавець продовольчих товарів ПП Кориць а О.П.

- молодший інспе тор (охорона об’є та) - енер ети

- ви онавець робіт

- шт

ТОВ «У лен о»

- швач а, 20 чол.

- мані юрниця

Тор ово о а ента, хлопець, 21 рі . Конта ти: (096) 977-16-09

- омірни - за отівельни 2 чол.

- про раміст (розроб а сайтів, верст а, дизайн, знання про рам С++, HTML), з/пл. від 2000 рн

Робот , хлопець, 26 ро ів. Освіта - базова вища. Конта ти: (096) 377-23-34 the-motor@mail.ru

Се ретаря, дівчина 24 ро и, д/р 1 рі на посаді менеджер-оператор, орист вач ПК, знання офісних про рам, офісної техні и, ввічлива, відповідальна. Конта ти: (097) 481-57-21

Рай оопза отпром

ГОЩАНСЬКИЙ РАЙОН

(253) 5-51-85)

Робот , чолові , 40 р., в/о, знання ПК. Конта ти: 24-12-53, (067) 144-06-07

тів і сировини

- слюсар-сантехні , 1150 рн - інженер з охорони праці, з/пл. 1500 рн - менеджер із зб т поб тової хімії, з/пл. від 1000 рн

Робот , хлопець, 22 ро и. Освіта вища. Професійні нави и: Windows, MS Office, Internet – впевнений орист вач. Конта ти: (096) 969-07-01 usach_i.v@ukr.net

Робот , чолові , 36 ро ів, освіта вища. Дос онале знання б х алтерсь о о та подат ово о облі підприємств. Досвід роботи. Конта ти: (066) 039-84-76 valdan82@gmail.com

- за отівельни прод - м ляр

- молодший інспе тор (на ляд за зас дженими), 3 чол.

- еодезист

- інстр тор з фізичної

тра торно о пар

м. РІВНЕ

до овірних

Городищенсь а виправна олонія № 96

льт ри та

- офіціант, 2 чол.

- підсобний робітни

За довід ами звертатися центри зайнятості


42

БІЗНЕС Торговельне обладнання, матеріали 6.5.1. Продам Автомати азованої води радянсь о о виробництва, робочі, в хорошом стані, омпле товані в ле ислотними балонами та ред торами. Можливе подальше обсл ов вання. Конта ти: 28-78-05, (097) 519-18-58 Ва и настільні з циферблатом РМ-10 (для рин ) Конта ти: 61-04-45 Вітрин холодильн , б/в, 1,25 м довжина, напів р ле с ло. Конта ти: (067) 589-41-15 Вітрин холодильн , б/в. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60 Обладнання для розлив пива в ПЕТпляш , 6 ранів, охолодж вач, 2 балони, ліщі. Конта ти: (067) 589-41-15 Обладнання тор ове, 4 від риті шафи, довжина 5 м. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (098) 708-69-20

Офісне обладнання

Прилаво тор овий, перес вний, для при от вання «Хот-До ів» з вб дованим чайни ом. Конта ти: (067) 394-11-31

6.1.1. Продам Машин и др арсь і, б/в, «Оптіма» і «Лілея». Конта ти: (067) 363-70-16 Реж щий плоттер DGI OM-150 в хорошем состоянии, 32-разрядный. Ціна: 3500 .о. Конта ти: 22-79-05, (096) 669-19-93

Витратні матеріали, канцтовари

Шаф холодильн «Інтер 501», б/в, в хорошом стані, 1985x604x620 мм. Терміново. Дешево. Конта ти: (098) 329-86-16 (067) 114-52-80 tovstoniuk@gmail.com

6.5.2. К плю Контейнер морсь ий, н чи ва ончи . Конта ти: (093) 878-16-16 Обладнання для пе арні. Конта ти: (050) 498-23-42

Дипломат 49х37 см. Конта ти: 5-78-88

Промислове обладнання

Чорнило для заправ и артриджів. Конта ти: (098) 714-27-89

6.6.1. Продам

6.3.1. Продам

6.4.1. Продам Вели радянсь енци лопедію, 3-й вип с , 1971 р., 33 тома. Конта ти: 28-87-90 Ж рнали «Б рда» за де іль а ро ів, недоро о. Конта ти: 63-68-73 Кни и, дис и, атало , реслення міні-ферм, 6 шт. Конта ти: (096) 911-65-85 Кни и. Конта ти: (097) 642-77-16 Літерат р х дожню. 24-27-35 (099) 097-77-92

Конта ти:

6.4.2. К плю Довідни з ремонт Конта ти: 68-36-84

іноапарат ри.

6.4.3. Пропон ю Дизайн та виробництво зовнішньої ре лами: вивіс и, щити, таблич и, світлові літери. Конта ти: (050) 944-36-65, (097) 393-44-49 Др візито : 150 рн/1000 шт. Конта ти: (050) 944-36-65, (097) 393-44-49

Пил стріч ов по метал , подача СОЖ, маятни ово о тип , 220В, можливість різання під том 45 рад сів. Конта ти: (098) 689-08-78 Пил стріч ов , по метал , ма с.діаметр різо до 300 мм. Конта ти: (096) 456-88-36 Пилозбірни для стр ж и, стаціонарний, 2-міш овий, 2.2 Вт, прод тивність 6 тис б.м., 220 Вт. Конта ти: (093) 286-10-03

Верстат заточний, для ножів рейсм са, ф ан а, робоча довжина 640 мм. Конта ти: (098) 578-89-99 Верстат то арний 1М 61Р, середня величина. Конта ти: (067) 670-73-31 метал .

Верстат то арний. Конта ти: (067) 363-84-88. Верстат фрезерний по метал , варіатор швид ості. Конта ти: (098) 689-08-78 Верстат, верти ально-фрезерний, по метал . Конта ти: (096) 456-88-36 Верстати дерево- та металообробні. Конта ти: (03 2) 242-41-75, (067) 631-95-93, (067) 544-31-33 Верстати деревообробні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Верстати, форматно-роз рійні, стіл 2.8х1.6, дви н 4 Вт. Конта ти: (093) 286-10-03 Машин слюсарно-інстр ментальн , з набором інстр ментів. Конта ти: 62-68-22, після 17.00 Напівавтомат для ви отовлення вз ття, б/в, недоро о (Чехія). Конта ти: 26-68-04, (096) 731-20-20

МЕТАЛЕВІ БОЧКИ. ЄМНІСТЬ 200 ЛІТРІВ. ЧИСТІ. МАЙЖЕ НОВІ. ЦІНА: 10 ШТУК - ПО 100 ГРН. КОНТАКТИ: 43-01-01, (067)733-09-42 С отч різних розмірів, вели их іль остях. Конта ти: 43-16-85, (067) 362-55-01 Ящи и, дерев’яні. Конта ти: (096) 377-12-03

м.Л ць од (0332), (03322)

Пилорам стріч ов на бензиновом дви ні, 7.5 Вт, робоча довжина від 3 м, діаметр до 500 мм. Конта ти: (093) 286-10-03 Рейсм с, ма с. ширина 630мм, се ційний вал подачі, 4 ножі на вал , 7.5- іловатний дви н, 5 тис. обертів. Конта ти: (096) 414-60-58 Фрезер деревообробний, з р хомим столом, вал 32 мм., 3 швид ості, дви н 3 КВт. Конта ти: (098) 578-89-99 Фрезер з р хомою арет ою, рейсм с, ф ано , пилосмо для стр ж и, 2-міш овий і форматно-роз рійний, недоро о. Конта ти: (093) 140-85-55 Фрезер з шипорізною арет ою, вал 32 мм, швид ість вала, 10000/ 8000/6000 об/хв., дви н 3 Вт. Конта ти: (093) 140-85-55

Алюмінієвий бідон, новий, 25 л. Конта ти: 099-309-17-11 Бан и, 0,25, 0,5, 0,3 л. Конта ти: 095-308-84-44 Бан и, 0,5 л, 60 шт . Ціна: 1,20 рн./ шт. Конта ти: 095-817-18-09 Бан и, 10 л. Конта ти: 093-908-07-89 Бан и, 3 л, дешевше, ніж на рин , 50 шт. Конта ти: 26-58-91 Бан и, 3 л. Конта ти: 098-895-00-18 Бідон алюмінієвий, 40 л. Конта ти: 050-876-02-20 Боч и, 8 б. м. Конта ти: 095-368-74-27, 067-332-94-90

6.6.2. К плю Верстат для ви отовлення ста анчи ів з торф . Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95

Боч оцин ован , 1 25-43-74

Дви н на цир ляр , 4 Вт, 3000 обертів. Конта ти: (067) 958-75-75

Європіддони, в хорошом стані, б/в, дешево. Конта ти: 050-750-53-47

Кремозбивальн (050) 498-23-42

машин . Конта ти:

Ємність для розчин , 1.9 б. м, або здам. Конта ти: 066-621-73-39

Лещата, б/в. Конта ти: 64-88-73 (050) 537-58-38

Ємність, 10 б. м, 25 б. м, в задовільном стані. Ціна: за домовленістю. Конта ти: 050-194-31-11

Переми ачі ПМОВ, МКВ, серени ПВСС, барометри, анемометри, динамометри, інцеві вими ачі ВПВ-4М. Конта ти: (097) 484-93-05 Тістомішал 498-23-42

Верстат ба атоф н ційний, 5 -операційний деревообробний (ф ано -300 мм, рейсм с-300мм, цир ляр а, ориз. фрезер). Конта ти: (098) 578-89-99

Верстат то арний, по Конта ти: (096) 456-88-36

для овбасно о Конта ти: (067)

Обладнання для їдальні і пе арні. Конта ти: (050) 498-23-42

Вентилятор промисловий. 50 см. Конта ти: 28-54-42

Друкована продукція

Обладнання виробництва. 394-16-60

.

Конта ти:

(050)

Спецодяг 6.7.1. Продам

Спецодя фірмовий, робочий продаж, пошиття. Нанесення ло отипів вишив ою, плів ою. Спецвз ття. ЗІЗ, р авиці, перчат и. Во не асни и і миючі засоби. Конта ти: 43-15-68, 69-08-60, (067) 527-24-08, (066) 794-29-77 tovvtpming@mail.ru www.ming.cat-in.net Р

авиці. Конта ти: 68-36-84

Спецодя , вз ття. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Спецодя . Конта ти: 63-07-20 Спецодя . Конта ти: 62-30-66, 62-49-12 Чоботи. Конта ти: 68-36-84

Тара і упаковка 6.8.1. Продам Бан и. Конта ти: (067) 360-66-31 Боч и пластмасові, 200 л. Конта ти: 5-66-81, (067) 124-34-69 Боч , пластмасов , 200 л. Ціна: 200 рн. Конта ти: (097) 865-45-33 Б тлі 10, 20 л., бідон 40 л., б/в. Конта ти: 5-35-46 Ємність, металев , прямо тна, з риш ою 1,4 б. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 865-45-33

ЄМНІСТЬ

Боч

б. м. Конта ти:

. Конта ти: 093-936-71-84

Ємність, б/в, 10-100 б. м, нержавіюча, емальована, металева. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-829-44-15 Залізничні цистерни, 63 та 73 Конта ти: 067-553-13-49

б. м.

Кастр лі, іноземно о в-ва, 5 шт. Конта ти: 26-58-91 Кастр лю, емальован , 40 л, нова. Ціна: 150 рн. Конта ти: 097-783-47-69 Металеві боч и на 200 л. Ціна: 100 рн./ шт. Конта ти: 050-015-88-26 Металеві аністри, ємність 20 л. Конта ти: 050-702-89-35 Металеві аністри, ємністю більше 20 л. Конта ти: 24-39-31 Металев боч Конта ти: 099-702-17-86

, ємність 3 б. м. 097-696-67-95,

Оцин ован боч . Ціна: 200 Конта ти: 050-438-06-35

рн.

Пластмасові боч и, харчові, 120, 200, 1000 л - би. Плів тепличн 4-, 6-сезонна, в-во Польща, 6, 8, 12 м, а роволо но. Конта ти: (0332) 78-01-89, 050-670-90-75 С ляні бан и, ємністю 0,5 л, 1 л, 3 л. Конта ти: 24-39-31 С ляні б тлі, ємністю 10 та 20 л. Конта ти: 24-39-31 Харчов ємність для рідини, діаметр 0,33, висота 1,40. Конта ти: 093-724-53-83, 26-82-97

6.8.2. К плю Міні-пляш и, ємністю 50 мл. Шпанівсь о о завод «Рівес». Інші пляш и радянсь о о виробництва. Роз лян б дь-я і варіанти. Ціна: від 50 рн. Конта ти: (098) 681-53-89

Контакти 6.9.1. Пропон ю Допомож розпочати свій • бізнес, без апіталов ладень з

пасивним доходом. Надійно, ви ідно, ле о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 Підприємство приймає • замовлення на ви отовлення пластмасових та мотехнічних виробів. Конта ти: (067) 360-33-30

Всі види редитів фізичним особам. Конта ти: standerloanlender@gmail.com

Ємність, нержавіюча сталь (ширина 1.22, довжина 2.02, висота 1.20) Конта ти: (098) 007-93-93, (050) 925-54-37 Ємність, нержавіюча сталь (ширина 1.22, довжина 2.02, висота 1.20). Конта ти: (098) 007-93-93, (050) 925-54-37

Дилера з продаж полі арбонат Рівном та області. Конта ти: (067) 218-67-20 Кредит отів ою до 100 000 ривень без застави та пор чителів. До 5000 рн - без довід и про доходи. Мінімальний па ет до ментів. Попереднє рішення по телефон протя ом одини. Конта ти: (097) 034-19-93 Кредит під застав нер хомості. Конта ти: (066) 516-11-69 a.yagolnitskiy@gmail.com

Контейнер під овочі. Конта ти: 5-66-81, (067) 124-34-69

С боренда офіс . Конта ти: (097) 976-49-48

Матеріали па вальні та обладнання від виробни а. Конта ти: 43-16-85, (067) 362-55-01

Терміново візьм редит під відсот и, без першо о внес , без застави. Конта ти: (096) 184-16-76

№37 від 28 вересня 2011 ро


№37 від 28 вересня 2011 ро

ТЕЛЕАФІША

43

Ïîíåäiëîê, 3 æîâòíÿ

06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 06.20 Православний алендар 06.50 О ляд преси 07.15 Ера бізнес 07.40 Знайди себе 07.45 М льтфільм 08.15, 00.15 Е сперт на зв’яз 08.40, 00.50 Корисні поради 09.00 Підс м и тижня 09.50 Дитячий фестиваль 10.30 Насамперед, ми - люди 11.05 Шеф- хар раїни 12.10, 15.30, 18.45, 21.45, 05.50 Діловий світ 12.20 Право на захист 12.40 Армія 12.55 Наша пісня 13.35 Але сандров Раллі-2011 14.40 Ві но в Амери 15.15 Euronews 15.35 Вшан вання пам’яті жертв Бабино о Яр 16.25 Т/с «Став а більша за життя» 19.00 After Live 19.20 Про оловне 19.50 Карао е для дорослих 20.40 Сільрада 20.55 Офіційна хроні а 21.00, 01.20 Підс м и дня 21.30, 01.50 Світ спорт 21.40 221. Е стрений ви ли 21.55 Ф тбольний од 22.55 Трій а, Кено, Се нда дачі 23.00, 00.00 Підс м и 23.25 Від першої особи 02.05 ТелеА адемія

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30 Рівне за тиждень 06.50, 20.05, 21.05, 01.00 Патр ль 07.10, 08.15, 17.25 М/ф 07.30, 17.05, 00.00 Рівне сьо одні 07.40 Феєрія мандрів 08.00 Кіноле торій 08.35, 04.10 «Правда життя» 09.10, 22.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю» 10.05, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00, 12.35 Т/с «CSI: Нью-Йор » 12.00 Т/с «Дете тиви» 13.30 Т/с «Лі ов а» 15.20 Х/ф «Шах оролеві діамантів « 17.15 Kids Flix 18.00, 19.00 Вітаємо Вас 18.45, 19.45, 20.45, 00.45 Новини Рівно о 19.30 Бізнес Новини 20.15 Д/с «Е стремальне дов ілля» 21.15 На часі 00.10 Шляхами Волині 01.15 Ритми ночі 02.05, 05.15 «Свідо » 02.30 «Речовий до аз»

14.05, 16.10, 17.50 «По ода в У раїні» 14.10 «Своїми очима» 14.20 «5 елемент» 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 03.00 «Час новин» 15.20, 16.20 «Час інтерв’ю» 17.15, 18.40 «По ода на рортах» 17.25 «Територія за он » 18.00, 00.00 «Час новин» (рос.) 18.10, 00.20 «По ода світі» 18.15 «Енер она ляд» 18.45 «Київсь ий час» 18.55, 23.45, 00.15, 04.20 «Час спорт » 19.30 «Час: важливо» 21.00, 01.00, 05.00 «Час» 22.00, 01.50 «У раїнсь і пристрасті» 23.30, 04.00 «Час-Тайм» 23.50, 03.25, 04.15 «Бізнес-час» 00.25 «Автопілот-новини» 00.35, 03.55, 04.55, 05.55 «О ляд преси» 03.30 «Вели а політи а» 04.30 «Життя ці аве»

07.30, 23.45 «15 хвилин до завтра» 08.00 «Світ зіро » 09.12 «Ювелір Т.В.» 10.00 «Галілео» 11.00 «Найроз мніший» 12.40 «Кохання вели ом домі» 14.00 Т/с «Таємниці Смолвіля» 15.40 «Мо рий зорепад» 16.30, 20.00, 22.00 «Big Brother» 17.00, 21.00 «Бійцівсь ий л б» 18.00, 01.45 Т/с «Надприродне» 19.00 «Три сестри» 22.45 «Ме си ансь і ані ли» 00.15 «Big Brother. Ніч» 00.25 Т/с «Кося и» 01.35 «Ме си ансь і ані ли. Ніч на віллі» 02.25 «Нічне життя»

06.00 Срібний апельсин 06.40 Події тижня 07.10, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.20, 14.00 Т/с «Слід» 09.00, 20.15 Т/с «Гл хар. Повернення» 11.00 Т/с «Варень а» 13.00, 04.30 «Нехай оворять» 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.00, 19.00, 03.30 Події 17.15, 03.50 Критична точ а 19.20 Т/с «Мар ся. Випроб вання» 21.15 Т/с «Кримінальна поліція» 22.20 Х/ф «Неймовірний Хал » 00.50 Х/ф «Мережа» 02.40 Т/с «Безмовний свідо » 05.20 Д/с «Найнеймовірніше відео»

06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 00.00, 02.00, 17.00 ТСН 07.15 М/с 09.25 К лінарне шо «Сма ємо» 10.00, 17.40 «Сімейні мелодрами» 10.55, 18.30 «Не бреши мені - 2» 11.55 «Світ навиворіт - 2: Індія» 12.55 Х/ф «Небеса: в пош ах раю» 15.10 Комедія «Все в лючено» 17.20 «Шість адрів» 20.15, 20.50 Т/с «Інтерни - 2» 21.15 «Діти напро ат» 22.15 «Се с-місія» 23.15 «Tkachenko.ua» 00.15, 01.10, 04.10 Т/с «За он і порядо » 02.15 Х/ф «Емма» 05.00 Т/с «Тисяча і одна ніч»

05.30 Х/ф «Хлопчи і дівчин а» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новим ран ом 07.30 Спорт Подробицях 09.10 Т/с «Таємниці слідства - 4» 11.00 Т/с «Невидим и» 12.15, 03.10 Д/с 13.10 «Сімейний с д» 14.10 «Юрмала 2009» 16.10 «Жди меня» 18.10 Т/с «У лісах і на орах» 19.05 Т/с «Обр ч а» 20.00, 02.40 «Подробиці» 20.30 «Спорт Подробицях» 20.35 Т/с «Порцелянове весілля» 23.50 «Позаочі» В. Литвин 00.50 Х/ф «Донни Дар о» 04.00 «Зна я ості» 04.35 Т/с «Спец ор відділ розслід вань»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 «Добрий рано » 09.15 «Контрольна за півля» 09.40 «Жити здорово!» 11.00, 04.05 «Модний виро » 12.20, 01.10 «Слід» 13.15 «Дільничний дете тив» 14.00 Інші новини 14.20 «Зроз міти. Пробачити» 15.20, 02.45 «Хоч знати» 15.55 «Поле ч дес» 16.55, 00.10 «Воля і справедливість» 18.40, 03.05 «Давай одр жимося!» 19.45, 01.50 «Нехай оворять» 21.00 «Час» 21.30 Т/с «Мисливці за діамантами» 22.40 «Нонно, давай!» 23.15 «Проже торперісхілтон» 23.50 Нічні новини

05.30, 23.10 Т/с «До тор Ха с» 06.15, 02.10 «Бізнес+» 06.20 , 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 07.05, 19.05 Моя правда 08.15 Х/ф «Небесний с д» 12.55 «Битва е страсенсів» 14.55, 00.10 Т/с «Адво ат» 17.00 «Давай одр жимося» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 20.10, 22.40 «Феномен» 02.00 «Вi на-Спорт» 02.15 Х/ф «Коханий за наймом» 03.50 Нічний ефір

05.25 Сл жба розш дітей 05.35, 06.40 Світано 06.20, 07.35 Ділові фа ти 06.35, 09.10, 12.55, 19.10, 01.35 Спорт 07.40, 08.45, 12.45, 18.45, 22.30, 02.30 Фа ти 09.15 Море по оліно 10.05 Х/ф «Залюднений острів-2» 12.25, 13.00 Х/ф «Кро одил Данді» 14.55 Х/ф «Ми з майб тньо о» 19.15, 00.45 Надзвичайні новини 20.15 Т/с «Лі відація» 22.45, 03.00 Свобода слова 01.45 Т/с «Кіст и-4»

РТБ, УТЗ 06.00 Переможний олос вір ючо о 06.30, 16.00 М льтдарин и 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 О ляд подій тижня 07.25, 11.30 Кл б С пер ни и 07.45, 14.20, 23.25, 04.30 Елементи 08.20, 17.30 Хітова вежа 08.50, 11.50, 17.00, 19.30 Сл жба розш дітей 09.30, 12.30, 18.20, 20.00 Один на один 10.00, 16.20 А варі м 10.20 Рівненщина мистець а 10.40, 15.30 Фестивальний поді м 11.00, 13.00, 16.40 М з. Фільм 11.20 Дитячий ж рнал «Сімба» 14.00 Ретроспе тива 14.50, 19.40 Офіційні новини 15.50, 18.50, 22.25, 23.10, 23.50, 04.00, 05.30 М зичний алейдос оп 17.10 Азб а ремесел 18.00 ПіДеМо разом 19.00, 21.00, 22.30, 00.00, 05.00 «День» 19.20, 21.20, 22.50, 05.20 Телевізійна римінальна сл жба 19.45 На добраніч аз а 20.30 Час раїни 21.30 Європейсь ий дім 21.50 Західний е спрес 22.05 СвітОсвіт 23.00 У пош ах ле енд 23.15 На межі можливо о

05.45, 13.00 «Твою мам !» 06.10 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 07.00, 08.30 «М льти з Л нті ом» 07.30 М/с «П а» 08.00 «Телеп зи и» 09.00 «Єралаш» 09.20, 16.05 Т/с «Ранет и» 10.15 Т/с «Всі жін и відьми» 11.05 Т/с «Зайцев +1» 11.30 «Жіноча лі а» 12.00 «Що ти робив мин лої п’ятниці?» 13.30, 18.25 «Маша & моделі» 14.10, 21.30 Т/с «Зайцев+1» 15.10 «Дом-2» 17.00, 20.05 Т/с «Універ» 19.05 Т/с «Моя пре расна няня» 21.55, 00.25 Т/с «Реальні пацани» 22.20 Т/с «Щоденни и Темно о» 23.00 Т/с «Надприродне» 23.55 «Д рнєв +1» 00.55 «До світан »

04.50 Т/с «Ранет и» 05.30, 06.35 Kids Time 05.35 М/с «При оди Дже і Чана» 06.40, 07.15, 07.40 «Підйом» 06.45 М/с «Фі с і Фо сі» 07.30, 09.00, 19.00, 00.35 Репортер 09.10 Т/с «Щаслива сімей а» 11.20 Т/с «Щасливі разом» 13.00 Здраст йте, я - ваша мама! 13.55, 14.50 Teen Time 14.00 Т/с «Тр Дже сон» 14.55, 19.35 Т/с «Тат севі доч и» 15.55 Т/с «Розпачливі домо осподар и-7» 16.55 Т/с «Др зі» 17.55, 21.35 Т/с «Вороніни» 19.15, 00.55 Спортрепортер 20.35 Бать и й діти 22.35 Аферисти 23.35, 01.10 Новий по ляд 01.05 Сл жба розш дітей 01.55 Х/ф «Безт рботна» 03.45, 04.30, 04.50 Зона ночі

06.00, 17.40 Рим. Смерть Імперії 06.50, 07.10 І раш и для дорослих 07.40, 08.40, 09.40, 10.30 Слідами Оле сандра Вели о о 11.20, 20.20 Фантастичні історії 12.10, 16.20 Неймовірні фа ти 13.00 Хіт-парад техні и 13.50, 14.40, 04.00, 05.00 Top Gear 15.30 Р йнівни и міфів 17.10 Хіти Інтернет 18.30, 21.10 Се ретні історії 19.30 Таємні зна и 22.10 Інсайдер 22.40, 03.00 Лютер 23.30, 00.20 Божевільні 01.00 По ер Д ель 2 02.00 Ме амоделі

07.00 «Рано Росії» 11.05, 05.15 Х/ф «А зорі т т тихі...» 1 с. 12.45 «Країна птахів» 13.00, 15.00, 19.00, 15.30, 23.00, 00.00 Вісті 13.30, 04.30 Т/с «Маршр т милосердя» 14.15 «Моя срібна ля. Ніна Усатова» 15.50 «З новим домом!» 16.35 «Про най оловніше» 17.20, 03.00 Т/с «Слово жінці» 18.10, 03.45 Т/с «Єфросинія. Продовження» 19.45 «Прямий ефір» 20.35 Т/с «Завжди овори «завжди» - 6" 22.10 Т/с «Схиблена» 23.15 «Хроні а однієї страти» 00.15 «Тим часом» 01.00 Новини льт ри 01.20 Т/с «Віра, Надія, Любов» 02.05 «Профіла ти а»

05.45, 10.10, 02.30 Твій Хіт 06.00 Ж рфі с 06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00, 18.40, 23.25 одини Бізнес 07.20 Створи себе 07.25 «Життя зі зна ом +» 07.50 М льтфільми 08.20 П’ятизір овий відпочино 09.00, 21.10 Хіт-парад ди ої природи 11.10 Дитинство ди ій природі 12.15 По ляд майб тнє 16.25 Х/ф «Мі ранти» 18.30, 20.30, 23.15, 03.00 «24 одини» 18.45, 20.50, 23.30 «Життя» 18.55 На перехрестях планети Земля 20.15, 05.45 Сильні світ сьо о 22.10 Невідоме про відомих 00.00 Таємниці долі 03.10, 05.15 Дива и 03.35 Трипільці 04.20 Ольвія

06.00, 15.35 Демонтаж 06.25, 11.00, 01.55 Королi б дiвництв 07.20, 18.00, 04.10 Я це влаштовано? 07.50, 18.30, 04.40 Я це зроблено? 08.15, 08.45 Кр тiше не прид маєш 09.10, 17.00, 02.50 Р йнiвни и ле енд 10.05, 14.40, 05.05 Рев моторiв на Motor City 11.55 Всесвiт Стiвена Хо ин а 12.50 Я влаштований Всесвiт 13.45, 19.00, 00.00 Top gear 16.05 Риба-меч 20.00 Життя на межi 21.00 Вижити двох 22.00 Смертельний лов 23.00 Межа мiцностi: Лiм зин 01.00 Вижити за б дь-я цiн 03.45 Блис авичнi атастрофи

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтийт рикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

Âiâòîðîê, 4 æîâòíÿ 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 06.20 Православний алендар 06.50 О ляд преси 07.15 Ера бізнес 07.40 Знайди себе 07.45 М льтфільм 08.15, 00.15 Е сперт на зв’яз 08.40, 00.50 Корисні поради 09.00, 21.00, 01.20 Підс м и дня 09.35 Світло 10.00 «Ле о б ти жін ою» 11.05 В остях Д. Гордона 12.10, 15.30, 18.45, 21.45, 05.50 Діловий світ 12.25 Хай щастить 12.45 Темний сил ет 12.55 Країна я ості 13.20 Х/ф «Ра ети не повинні злетіти!» 15.15 Euronews 15.40 Т/с «Став а більша за життя» 16.35 Т/с «Епоха честі» 19.00 Про оловне 19.35 Концертна про рама «Хіти 20- о сторіччя» ч.1 20.55 Офіційна хроні а 21.30, 01.50 Світ спорт 21.40, 21.55 221. Е стрений ви ли 22.55 Трій а, Кено, Ма сима 23.00, 00.00 Підс м и 23.25 Від першої особи 02.05 ТелеА адемія 03.10 Т/с «Ні оля Ле Фло » 04.10 Т/с «Сержант Ро а-3» 05.55 Гімн У раїни

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 00.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 01.00 Патр ль 07.15 Kids Flix 07.35, 17.10, 00.00 Рівне сьо одні 08.15 М/ф 08.40, 02.00, 05.15 «Свідо » 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю « 10.00, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Нью-Йор - 6» 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.35 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів - 10» 13.30 Т/с «Лі ов а» 15.30 Х/ф «Контр дар» 17.20 Веселі ро и 17.30 Д/с «Е стремальне дов ілля» 18.00, 19.00 Вітаємо Вас 20.20 На часі 21.25 Небесна олис ова 21.40 „Модно” 00.10 К лінарне шо „СмачнОГО!” 01.15 Ритми ночі 02.30 «Правда життя» 03.35 «А енти вплив » 05.35 «Уро и тітонь и Сови»

06.01, 21.40, 04.00 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.05, 18.40, 23.50 «По ода на рортах» 06.20, 18.55, 23.15, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.30 «Рано на 5-м » 09.10, 23.20, 03.25, 04.15 «Бізнес-час» 09.15, 11.20, 12.20, 14.10, 16.05, 17.55, 22.50 «По ода в У раїні» 09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 03.00 «Час новин» 10.30, 11.30, 12.30 «Прес- онференції прямом ефірі» 10.55, 18.10, 00.20 «По ода світі» 15.20 «Мотор-ТБ» 16.15, 17.15 «У раїнсь і пристрасті» 18.00, 00.00 «Час новин» (рос.) 18.15, 03.30 «А ро онтроль» 18.45, 23.00 «Київсь ий час» 19.30, 01.50 «Час: важливо» 21.00, 01.00, 05.00 «Час» 22.00, 02.30 «Народний онтроль» 23.30 «Територія за он » 23.55, 00.35, 03.55, 04.55, 05.55 «О ляд преси» 00.25 «Автопілот-новини» 04.30 «Феєрія мандрів»

07.30, 23.45 «15 хвилин до завтра» 08.00, 12.50, 19.00 «Три сестри» 09.12 «Ювелір Т.В.» 10.00 «Галілео» 11.00 Т/с «Два з половиною чолові и» 12.15 Т/с «Б ває й ірше» 14.00 Т/с «Таємниці Смолвіля» 15.50 «Мо рий зорепад» 16.30, 20.00, 22.00 «Big Brother» 17.00, 21.00 «Бійцівсь ий л б» 18.00, 01.45 Т/с «Надприродне» 22.45 «Ме си ансь і ані ли» 00.15 «Big Brother. Ніч» 00.25 Т/с «Кося и» 0 1 . 3 5 «Ме си ансь і ані ли. Ніч на віллі» 02.25 «Нічне життя»

06.10 Срібний апельсин 06.50, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.10, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.20, 14.00, 22.20 Т/с «Слід» 09.00, 20.15 Т/с «Гл хар. Повернення» 10.00, 21.15 Т/с «Кримінальна поліція» 11.00 Т/с «Дорожній патр ль - 9» 13.00, 04.30 «Нехай оворять» 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 03.50 Критична точ а 19.20 Т/с «Мар ся. Випроб вання» 00.00 Т/с «Подія» 00.55 Х/ф «Неймовірний Хал » 02.40 Т/с «Безмовний свідо » 05.20 Д/с «Найнеймовірніше відео»

06.45 «Сл жба розш дітей» 06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.25, 17.00 ТСН 07.15 М/с 09.55, 17.40 «Сімейні мелодрами» 10.50, 18.30 «Не бреши мені - 2» 11.50, 05.50 «Чесно» 12.45 «Ілюзія безпе и. Звільни нас від л аво о» 13.45, 05.05 Т/с «Тисяча і одна ніч» 14.45, 02.00 Т/с «Новини» 15.40 «Міняю жін - 3» 17.20 «Шість адрів» 20.15, 20.50 Т/с «Інтерни - 2» 21.15 «Міняю жін - 4» 22.25 «Гроші» 23.45 «Зняти все» 00.10, 01.05, 03.35, 04.20 Т/с «За он і порядо . Злочинний намір» 02.50 Т/с «Одр жені. З дітьми»

05.25, 16.00 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів-10» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новим раном 07.30 Спорт Подробицях 09.10 Т/с «Таємниці слідства - 4» 11.00 Т/с «Невидим и» 12.15, 23.50, 03.45 Д/с 14.05 «Сімейний с д» 15.05 «С дові справи» 18.10 Т/с «У лісах і на орах» 19.05 Т/с «Обр ч а» 20.00, 03.10 «Подробиці» 20.30 «Спорт Подробицях» 20.35 Т/с «Порцелянове весілля» 00.10 Д/ф «Валентина Телич ина. Дихається добре, живеться порізном » 01.15 Х/ф «15 хвилин» 03.40 «Телевізійна сл жба розш дітей» 04.40 Т/с «Спец ор відділ розслід вань»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 «Добрий рано » 09.15 «Контрольна за півля» 09.40 «Жити здорово!» 11.00, 04.05 «Модний виро » 12.20, 01.05 «Слід» 13.15 «Дільничний дете тив» 14.00 Інші новини 14.20 «Зроз міти. Пробачити» 15.20, 02.40 «Хоч знати» 15.55, 21.30 Т/с «Мисливці за діамантами» 16.55, 00.05 «Воля і справедливість» 18.40, 03.05 «Давай одр жимося!» 19.45, 01.45 «Нехай оворять» 21.00 «Час» 22.40 Д/ф «Модний виро » 23.45 Нічні новини

06.00, 02.25 «Бізнес+» 06.05 «До ментальний дете тив» 07.35, 23.40 Т/с «До тор Ха с» 08.35 , 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 09.35, 19.05 Моя правда 10.40 Х/ф «Коханий за наймом» 12.45 «Феномен» 14.55, 00.40 Т/с «Адво ат» 17.00 «Давай одр жимося» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 20.10 «Фермер ш ає др жин » 22.40 «Правила життя. Упа ов а» 02.15 «Вi на-Спорт» 02.30 Х/ф «Ти завжди б деш зі мною» 04.05 Нічний ефір

05.25, 02.25, 08.45, 12.45, 22.25 Фа ти 05.40, 06.45 Світано 06.25, 07.40 Ділові фа ти 06.40, 09.25, 12.55, 19.10, 01.30 Спорт 07.45 Ти не повіриш! 09.30, 19.15, 00.40 Надзвичайні новини 10.30, 16.40 Т/с «Літєйний» 12.30, 13.00 Ане доти по- раїнсь и 13.50 Південне Б тово 14.40, 20.10 Т/с «Лі відація» 18.45 Фа ты. Вечер 22.40 Х/ф «Діамантові соба и» 01.40 Т/с «Кіст и-4» 02.55 Х/ф «Глибина»

РТБ, УТЗ 06.00 Переможний олос вір ючо о 06.30, 16.00 М льтдарин и 06.55, 14.50, 19.40 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00, 05.00 Інформаційний вип с «День» 07.20, 09.20, 12.20, 15.20, 19.20, 21.20, 22.50, 05.20 Телевізійна римінальна сл жба 07.30, 11.30 Кл б С пер ни и 07.50, 14.20, 23.30, 04.30 Елементи 08.20 Азб а ремесел 08.45 Західний е спрес 09.30, 12.30, 18.20 Один на один 10.00 Європейсь ий дім 10.20 А ми відпочиваємо 10.50, 15.30, 17.30, 23.00 Фестивальний поді м 11.00, 16.40 М з. Фільм 11.20 Дитячий ж рнал «Сімба» 11.50, 17.00, 19.30 Сл жба розш дітей 13.00 М з. Фвльм «Обіймись, У раїно». Продовження 14.00 Ретроспе тива 15.55, 18.30, 04.00, 05.30 М зичний алейдос оп 16.20 Пізнай світ 17.10 Та е життя. Г зь 18.00 Без права на заб ття. Ветеранимеди и 19.45 На добраніч аз а 20.00 Громадсь а приймальня 20.30 Час раїни 21.30 Перехрестя правди 21.50 Та е життя 22.10 Телеспорт 00.30 повтор ран ово о ефір

05.45, 13.00 «Твою мам !» 06.10 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 07.00, 08.00 «Телеп зи и» 07.30 М/с «П а» 08.30 «М льти з Л нті ом» 09.00 «Єралаш» 09.20, 16.05 Т/с «Ранет и» 10.15 Т/с «Всі жін и відьми» 11.05 Т/с «Зайцев +1» 11.30 «Жіноча лі а» 12.00 «Що ти робив мин лої п’ятниці?» 13.30, 18.25 «Маша & моделі» 14.10, 19.05 Т/с «Моя пре расна няня» 15.10 «Дом-2» 17.00, 20.05 Т/с «Універ» 21.30 Т/с «Зайцев+1» 21.55, 23.55 Т/с «Реальні пацани» 22.20 Т/с «Щоденни и Темно о» 23.00 Т/с «Надприродне» 00.25 «Дом-2. Спецвип с » 00.55 «До світан »

04.50 Т/с «Ранет и» 05.30, 06.35 Kids Time 05.35 М/с «При оди Дже і Чана» 06.40, 07.15, 07.40 «Підйом» 06.45 М/с «Фі с і Фо сі» 07.30, 09.00, 19.00, 00.40 Репортер 09.10 Т/с «Щаслива сімей а» 11.20, 23.40 Т/с «Щасливі разом» 13.00 Бать и і діти 13.55, 14.55 Teen Time 14.00 Т/с «Тр Дже сон» 15.00, 19.35 Т/с «Тат севі доч и» 15.55 Т/с «Розпачливі домо осподар и-7» 16.55 Т/с «Др зі» 17.55, 21.35 Т/с «Вороніни» 19.15, 01.00 Спортрепортер 20.35 Знов разом 22.35 Хто проти блондино ? 01.10 Х/ф «Більше мене» 02.35, 03.25, 04.10, 04.45 Зона ночі 02.40 Іван Фран о 03.30 Середньовіччя зачинається о 18.00 03.45 Я, милістю Божою, пан возний 04.15 Бий, хто цнотливий 04.30 У раїнсь ий Соломон, або У раїнсьа правда і за он

06.00, 09.40 У пош ах правди 06.50, 07.10 Хіти Інтернет 07.40, 08.10 Гаджет шо 08.40 Рай: життя після смерті 10.30, 19.30 Таємні зна и 11.20, 20.20 Фантастичні історії 12.10, 16.20 Неймовірні фа ти 13.00 Хіт-парад техні и 13.50 Тан и. Аси 14.40 Воїни. Сам раї 15.30 Р йнівни и міфів 17.10, 04.00 Інсайдер 17.40 Рим. Смерть Імперії 18.30, 21.10 Се ретні історії 22.10, 05.00 І раш и для дорослих 22.40, 03.00 Лютер 23.30, 00.20 Божевільні 01.00 По ер Д ель 2 02.00 Ме амоделі 04.30 10 правил спіх 05.30 Ме атренди

07.00 «Рано Росії» 11.05, 05.15 Х/ф «А зорі т т тихі...» 2 с. 12.30 М льтфільм 12.45 «Країна птахів» 13.00, 15.00, 19.00, 15.30, 23.00, 00.00 Вісті 13.30, 04.30 Т/с «Маршр т милосердя» 14.15, 22.10 Т/с «Схиблена» 15.50 «З новим домом!» 16.35 «Про най оловніше» 17.20, 03.00 Т/с «Слово жінці» 18.10, 03.45 Т/с «Єфросинія. Продовження» 19.45 «Прямий ефір» 20.35 Т/с «Завжди овори «завжди» - 6" 23.15 «Слід велетня. За ад а однієї робниці» 00.15 «К льт рна революція» 01.00 Новини льт ри 01.20 Т/с «Віра, Надія, Любов» 02.05 «Профіла ти а»

06.00, 18.45, 23.30 «Життя» 06.15 Сл жба розш дітей 06.20, 16.35 М льтфільми 06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00, 18.30, 20.30, 23.15, 03.00 «24 одини» 07.10, 18.40, 23.25 одини Бізнес 07.15 Створи себе 07.20 «Життя зі зна ом +» 07.55, 18.55 На перехрестях планети Земля 09.00, 20.50 Хіт-парад ди ої природи 10.10, 15.45, 02.30 Твій Хіт 11.10, 21.50 Невідоме про відомих 12.15 По ляд майб тнє 16.55 Х/ф «Четвертий» 20.15, 05.45 Сильні світ сьо о 22.50 Світсь і хроні и 00.00 Таємниці долі 03.10, 05.15 Дива и 03.40 Ольвія 04.30 Феодоро

06.00, 15.35 Демонтаж 06.25, 11.00, 01.55 Королi б дiвництв 07.20, 18.00, 04.10 Я це влаштовано? 07.50, 18.30, 04.40 Я це зроблено? 08.15 Ви ривлення час 09.10, 17.00, 02.50 Р йнiвни и ле енд 10.05, 14.40, 05.05 Рев моторiв на Motor City 11.55 Вижити за б дь-я цiн 12.50 Вижити двох 13.45, 19.00, 00.00 Top gear 16.05 Риба-меч 20.00, 01.00 Вiдродження 21.00 Гi антсь i б дiвництва 22.00 Б дiвельна допомо а 23.00 Межа мiцностi: Автоб с 03.45 Блис авичнi атастрофи


44 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 06.20 Православний алендар 06.50 О ляд преси 07.15 Ера бізнес 07.40 Знайди себе 07.45 М льтфільм 08.15, 00.15 Е сперт на зв’яз 08.40, 00.50 Корисні поради 09.00, 21.00, 01.20 Підс м и дня 09.40 «Ле о б ти жін ою» 10.00 В лючення з Кабінет Міністрів У раїни 10.15 «Ле о б ти жін ою» 11.05 В остях Д. Гордона 12.10, 15.30, 18.45, 21.45, 05.50 Діловий світ 12.30 Д/ф «Звичайний фашизм» 1, 2 с. 15.15 Euronews 15.40 Т/с «Епоха честі» 19.00 Про оловне 19.35 Концертна про рама «Хіти 20- о сторіччя» ч.2 20.55 Офіційна хроні а 21.30, 01.50 Світ спорт 21.40 221. Е стрений ви ли 21.55 Досвід 22.45 Ме алот 22.50 С перлото, Трій а, Кено 23.00, 00.00 Підс м и 23.25 Від першої особи 02.05 ТелеА адемія 03.10 Т/с «Ні оля Ле Фло » 04.10 Т/с «Сержант Ро а-3» 05.55 Гімн У раїни

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 00.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 01.00 Патр ль 07.15 Веселі ро и 07.35, 17.10, 00.00 Рівне сьо одні 08.20 Чоловічі розва и. Ретроспе тива 08.40, 02.15, 05.15 «Свідо » 09.00, 22.00 Т/с «NCIS» 10.00, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Нью-Йор - 6» 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.35 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів - 10» 13.30 Т/с «Лі ов а» 15.35 Х/ф «Контрабандист» 17.20 АВС-ш а 17.30 М/ф 17.40 Чоловічі розва и 18.00, 19.00 Вітаємо Вас 20.15 Домашні любленці 21.25 Небесна олис ова 21.40 Б дь здоров! 21.50 Сильні світ 00.10 Д/с «Е стремальне дов ілля» 01.10 Ритми ночі 01.20 « Ле енди арно о розш » 02.40 «Речовий до аз» 03.00 « Мобільні розва и « 03.15 «Правда життя» 04.20 «А енти вплив » 05.40 «Уро и тітонь и Сови»

ТЕЛЕАФІША

№37 від 28 вересня 2011 ро

Ñåðåäà, 5 æîâòíÿ 06.01, 21.40, 04.00 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40, 23.50 «По ода на рортах» 06.20, 18.55, 23.15, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.30 «Рано на 5-м » 09.10, 23.20, 03.25, 04.15 «Бізнес-час» 09.15, 11.15, 12.10, 14.10, 16.10, 17.50, 22.50 «По ода в У раїні» 09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 03.00 «Час новин» 10.30 «Прес- онференції прямом ефірі» 10.55, 18.10, 00.20 «По ода світі» 11.20 «Енер она ляд» 12.15 «C анер» 15.20 «Здорові історії» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Вільна авань» 18.00, 00.00 «Час новин» (рос.) 18.15 Д/ф «Йосип Сліпий: молитва за У раїн » 1 ч. 18.45, 23.00 «Київсь ий час» 19.30, 01.50 «Час: важливо» 21.00, 01.00, 05.00 «Час» 22.00, 02.30 «А цент» 23.30 «Драйв» 23.55, 00.35, 03.55, 04.55, 05.55 «О ляд преси» 00.25 «Автопілот-новини» 03.30 «Хроні а дня» 04.30 «Не перший по ляд»

07.30, 23.45 «15 хвилин до завтра» 08.00, 12.50, 19.00 «Три сестри» 09.12 «Ювелір Т.В.» 10.00 «Галілео» 11.00 Т/с «Два з половиною чолові и» 12.15 Т/с «Б ває й ірше» 14.00 Т/с «Таємниці Смолвіля» 15.50 «Мо рий зорепад» 16.30, 20.00 «Big Brother» 17.00 «Бійцівсь ий л б» 18.00, 01.45 Т/с «Надприродне» 22.45 «Ме си ансь і ані ли» 00.15 «Big Brother. Ніч» 00.25 Т/с «Кося и» 01.35 «Ме си ансь і ані ли. Ніч на віллі» 02.25 «Нічне життя»

06.10 Срібний апельсин 06.50, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.10, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.20, 14.00, 22.20 Т/с «Слід» 09.00, 20.15 Т/с «Гл хар. Повернення» 10.00, 21.15 Т/с «Кримінальна поліція» 11.00 Т/с «Дорожній патр ль» 13.00, 04.30 «Нехай оворять» 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 03.50 Критична точ а 19.20 Т/с «Мар ся. Випроб вання» 00.00 Т/с «Подія» 00.55 Т/с «Втеча» 02.40 Т/с «Безмовний свідо » 05.20 Д/с «Найнеймовірніше відео»

06.45 «Сл жба розш дітей» 06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.25, 02.45, 17.00 ТСН 07.15 М/с 09.55, 17.40 «Сімейні мелодрами» 10.50, 18.30 «Не бреши мені - 2» 11.50, 05.50 «Чесно» 12.45 «Ілюзія безпе и. Звільни нас від л аво о» 13.35, 04.35 Т/с «Тисяча і одна ніч» 14.35, 01.55 Т/с «Новини» 15.35 «Міняю жін - 3» 17.20 «Шість адрів» 20.15, 20.50 Т/с «Інтерни - 2» 21.15 «Від пацан и до панян и - 2» 22.25 «Особиста справа» 23.45 «Зняти все» 00.10, 01.05, 03.45 Т/с «За он і порядо . Злочинний намір» 03.00 Т/с «Одр жені. З дітьми»

05.25, 16.00 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів10» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новим ран ом 07.30 Спорт Подробицях 09.10 Т/с «Таємниці слідства - 5» 11.00 Т/с «Невидим и» 12.15, 03.05 Д/с 14.05 «Сімейний с д» 15.05 «С дові справи» 18.10 Т/с «У лісах і на орах» 19.05 Т/с «Обр ч а» 20.00, 02.30 «Подробиці» 20.30 «Спорт Подробицях» 20.35 Т/с «Порцелянове весілля» 23.50 Д/ф «Жадібність» 00.50 Х/ф «На ч жій см зі» 03.00 «Телевізійна сл жба розш дітей» 03.55 «Позаочі» 04.35 Т/с «Спец ор відділ розслід вань»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 «Добрий рано » 09.15 «Контрольна за півля» 09.40 «Жити здорово!» 11.00, 04.05 «Модний виро » 12.20, 01.05 «Слід» 13.15 «Дільничний дете тив» 14.00 Інші новини 14.20 «Зроз міти. Пробачити» 15.20, 02.40 «Хоч знати» 15.55, 21.30 Т/с «Мисливці за діамантами» 16.55 «Воля і справедливість» 18.40, 03.05 «Давай одр жимося!» 19.45, 01.45 «Нехай оворять» 21.00 «Час» 22.40 Середовище проживання 23.45 Нічні новини 00.05 «Убивство»

06.00, 03.00 «Бізнес+» 06.05 «До ментальний дете тив» 07.00, 00.30 Т/с «До тор Ха с» 07.55, 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 08.55, 19.00 Моя правда 10.00 Х/ф «Ти завжди б деш зі мною» 12.05 «Фермер ш ає др жин » 13.55 «Правила життя. Упа ов а» 14.55, 01.20 Т/с «Адво ат» 17.00 «Давай одр жимося» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 20.10, 22.40 «МастерШеф» 02.50 «Вi на-Спорт» 03.05 Х/ф «Аеліта, не приставай до чолові ів» 04.25 Нічний ефір

05.15 Сл жба розш дітей 05.25, 02.20, 08.45, 12.45, 18.45, 22.25 Фа ти 05.40, 06.45 Світано 06.25, 07.35 Ділові фа ти 06.40, 09.20, 12.55, 19.10, 01.25 Спорт 07.45 Прово атор 09.30, 19.15, 00.30 Надзвичайні новини 10.30 Т/с «Літєйний» 12.30, 13.00 Ане доти по- раїнсь и 13.25 Південне Б тово 14.25 Т/с «Лі відація» 16.35 Т/с «Літєйний» 17.35 Т/с «Мент за оні» 20.10 Т/с «Лі відація» 22.40 Х/ф «І ар» 01.35 Т/с «Кіст и-4» 02.50 Х/ф «Діамантові соба и»

РТБ, УТЗ 06.00 Переможний олос вір ючо о 06.30, 16.00 М льтдарин и 06.55, 14.50, 19.40 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00, 05.00 Інформаційний вип с «День» 07.20, 09.20, 12.20, 15.20, 19.20, 21.20, 22.50, 05.20 Телевізійна римінальна сл жба 07.30, 11.30 Кл б С пер ни и 07.50, 14.20, 23.30, 04.30 Елементи 08.10, 15.30, 17.10 Фестивальний поді м 08.40 Телеспорт 09.30 Громадсь а приймальня 10.00 Перехрестя правди 10.20 Без права на заб ття 10.40 Та е життя 11.00, 13.30, 16.40 М з. Фільм 11.20 Дитячий ж рнал «Сімба» 11.50, 17.00, 19.30 Сл жба розш дітей 12.30, 18.20 Один на один 13.00 Підводний світ Рівненщини 14.00 Ретроспе тива 16.20 Пізнай світ 17.40 Перехрестя правди 18.00 Мандри. Лип і і оща 18.30, 04.00, 05.30 М зичний алейдос оп 19.45 На добраніч аз а 20.00 По с ті 21.30 Б дьмо здорові 21.50 Лісовими стеж ами 22.00 Хітова вежа 23.00 А ми відпочиваємо 00.30 повтор ран ово о ефір

05.45, 13.00 «Твою мам !» 06.10 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 07.00, 08.00 «Телеп зи и» 07.30 М/с «П а» 08.30 «М льти з Л нті ом» 09.00 «Єралаш» 09.20, 16.00 Т/с «Ранет и» 10.15 Т/с «Всі жін и відьми» 11.05 Т/с «Зайцев +1» 11.30 «Жіноча лі а» 12.00 «Що ти робив мин лої п’ятниці?» 13.30, 18.25 «Маша & моделі» 14.10, 19.05 Т/с «Моя пре расна няня» 15.10 «Дом-2» 17.00, 20.05 Т/с «Універ» 21.30 Т/с «Зайцев+1» 21.55, 23.55 Т/с «Реальні пацани» 22.20 Т/с «Щоденни и Темно о» 23.00 Т/с «Надприродне» 00.25 «Дом-2. Спецвип с » 00.55 «До світан »

07.00 «Рано Росії» 11.05, 05.15 Х/ф «Уро и франц зь ої» 12.30 М льтфільм 12.45 «Країна птахів» 13.00, 15.00, 19.00, 15.30, 23.00, 00.40 Вісті 13.30, 04.30 Т/с «Маршр т милосердя» 14.15, 22.10 Т/с «Схиблена» 15.50 «З новим домом!» 16.35 «Про най оловніше» 17.20, 03.00 Т/с «Слово жінці» 18.10, 03.45 Т/с «Єфросинія. Продовження» 19.45 «Прямий ефір» 20.35 Т/с «Завжди овори «завжди» - 6" 23.15 Вели ий свят овий онцерт, присвячений від риттю «Грозний-Сіті» 01.00 Новини льт ри 01.20 Т/с «Віра, Надія, Любов» 02.05 «Профіла ти а»

04.50 Т/с «Ранет и» 05.30, 06.35 Kids Time 05.35 М/с «При оди Дже і Чана» 06.40, 07.15, 07.40 «Підйом» 06.45 М/с «Фі с і Фо сі» 07.30, 09.00, 19.00, 00.40 Репортер 09.10 Т/с «Щаслива сімей а» 11.20, 23.35 Т/с «Щасливі разом» 13.00 Знов разом 13.55, 14.55 Teen Time 14.00 Т/с «Тр Дже сон» 15.00, 19.35 Т/с «Тат севі доч и» 15.55 Т/с «Розпачливі домо осподар и-7» 16.55 Т/с «Др зі» 17.55, 21.35 Т/с «Вороніни» 19.15, 00.55 Спортрепортер 20.35 Ревізор 22.35 Зроби мені смішно 01.05 Сл жба розш дітей 01.10 Х/ф «Занадто ба ато сонця» 02.45, 03.45, 04.50 Зона ночі 02.50 Ах, не оворіть мені про любов... 03.30 Софія- дитя охання 03.50 Запоріжсь а Січ.Вито и 04.05 Джерела Вітчизни 04.20 Братіє і др жино 04.35 За литовсь ої доби

06.00, 18.45, 20.50, 23.30 «Життя» 06.15 Сл жба розш дітей 06.20, 16.30 М льтфільми 06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00, 18.30, 20.30, 23.15, 03.00 «24 одини» 07.10, 18.40, 23.25 одини Бізнес 07.15 Створи себе 07.20 «Життя зі зна ом +» 07.55, 18.55 На перехрестях планети Земля 09.00, 21.10 Хіт-парад ди ої природи 10.10, 15.45, 02.30 Твій Хіт 11.10, 22.10 Невідоме про відомих 12.15 По ляд майб тнє 17.00 Х/ф «Страховий а ент» 20.15, 05.45 Сильні світ сьо о 00.00 Таємниці долі 03.10, 05.15 Дива и 03.40 Феодоро 04.25 Боспорсь е царство

06.00, 09.40 У пош ах правди 06.50 10 правил спіх . Дія 07.10 10 правил спіх . Контроль 07.40, 08.10 Гаджет шо 08.40, 17.40 Рим. Смерть Імперії 10.30, 19.30 Таємні зна и 11.20, 20.20 Фантастичні історії 12.10, 16.20 Неймовірні фа ти 13.00, 15.30 Р йнівни и міфів 13.50 Повітряні бої. МіГ. Повітряні вбивці 14.40 Зброя людини. Сілат 17.10, 04.30 І раш и для дорослих 18.30, 21.10 Се ретні історії 22.10 10 правил спіх . Віра 22.40, 03.00 Лютер 23.30, 00.20 Божевільні 01.00, 02.00 Ме амоделі 04.00 10 правил спіх 05.00 Ме атренди 05.30 Хіти Інтернет

06.00, 15.35 Демонтаж 06.25, 11.00, 01.55 Королi б дiвництв 07.20, 18.00, 04.10 Я це влаштовано? 07.50, 18.30, 04.40 Я це зроблено? 08.15 Ви ривлення час 09.10, 17.00, 02.50 Р йнiвни и ле енд 10.05, 14.40, 05.05 Рев моторiв на Motor City 11.55 Вiдродження 12.50 Гi антсь i б дiвництва 13.45, 19.00, 00.00 Top gear 16.05 Риба-меч 20.00 Людина проти ди о о свiт 21.00, 21.30 Брати по трясовинi 22.00 Ера динозаврiв 23.00 Межа мiцностi: Корабель 01.00 Китовi вiйни 03.45 Блис авичнi атастрофи

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

×åòâåð, 6 æîâòíÿ 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 06.20 Православний алендар 06.50 О ляд преси 07.15 Ера бізнес 07.40 Знайди себе 07.45 М льтфільм 08.15, 00.15 Е сперт на зв’яз 08.40, 00.50 Корисні поради 09.00, 21.00, 01.20 Підс м и дня 09.35 Кни а.ua 09.55 «Ле о б ти жін ою» 11.10 Здоров’я 12.10, 15.20, 17.45, 21.20, 05.50 Діловий світ 12.30 А дієнція. Країни від А до Я 12.55 Кро до зіро . Євробачення 13.40 Х/ф «Безвісті зни лий» 15.10 Euronews 15.25 Т/с «Епоха честі» 18.00 Контрольна робота 18.25 Хо ей. Чемпіонат У раїни. «Бер т» (Київ)-»Со ол»(Київ) 19.50, 01.40 Світ спорт 20.45 221. Е стрений ви ли 20.55 Офіційна хроні а 21.25 Ш стер-Life 22.55 Трій а, Кено, Ма сима 23.00, 00.00 Підс м и 23.25 Від першої особи 01.50 ТелеА адемія 02.55 Слово ре іонам 03.10 Т/с «Ні оля Ле Фло » 04.10 Т/с «Сержант Ро а-4» 05.55 Гімн У раїни

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 00.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 01.00 Патр ль 07.15 АВС-ш а 07.35, 17.15, 00.00 Рівне сьо одні 08.20 Б дь здоров! 08.30, 17.35 М/ф 08.40, 02.30, 05.15 «Свідо » 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю « 10.00, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Нью-Йор - 6» 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.35 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів - 10» 13.35 Т/с «Лі ов а» 15.35 Х/ф «Остання інд ль енція» 17.25 Веселі ро и 18.00, 19.00 Вітаємо Вас 20.15 Зроблено р ами 21.25 Небесна олис ова 21.40 Чоловічі розва и 00.10 „Модно” 00.20 Сильні світ 01.10 Ритми ночі 01.25 « Ле енди арно о розш » 02.55 «Речовий до аз» 03.50 «Правда життя» 04.20 «А енти вплив » 05.35 «Уро и тітонь и Сови»

06.01, 21.40 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40, 23.50 «По ода на рортах» 06.20, 18.55, 23.30, 00.20, 04.20 «Час спорт » 06.30 «Рано на 5-м » 09.10, 23.40, 03.24, 04.15 «Бізнес-час» 09.15, 11.20, 12.20, 14.10, 16.10, 17.50 «По ода в У раїні» 09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30 «Час новин» 10.30, 11.30, 12.30 «Прес- онференції прямом ефірі» 10.55, 18.10, 00.25 «По ода світі» 15.20 «Життя в задоволення» 16.20 «Драйв» 16.40 «Трансмісія» 17.25, 18.15, 04.40 «А цент» 18.00, 00.00, 04.00, 05.00 «Час новин» (рос.) 18.45, 04.30 «Київсь ий час» 19.30, 02.15, 05.15 «Час: важливо» 21.00, 03.00 «Час» 22.00, 01.00 «РесП блі а з Анною Без ли » 23.55, 04.25 «О ляд преси» 00.30, 03.30 «Автопілот-новини» 03.40 «Машина час »

07.30, 23.45 «15 хвилин до завтра» 08.00, 12.50, 19.00 «Три сестри» 09.12 «Ювелір Т.В.» 10.00 «Галілео» 11.00 Т/с «Два з половиною чолові и» 12.15 Т/с «Б ває й ірше» 14.00 Т/с «Таємниці Смолвіля» 15.50 «Мо рий зорепад» 16.30, 20.00, 22.00 «Big Brother» 17.00, 21.00 «Бійцівсь ий л б» 18.00, 01.45 Т/с «Надприродне» 22.45 «Ме си ансь і ані ли» 00.15 «Big Brother. Ніч» 00.25 Т/с «Кося и» 0 1 . 3 5 «Ме си ансь і ані ли. Ніч на віллі» 02.25 «Нічне життя»

06.10 Срібний апельсин 06.50, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.10, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.20, 14.00, 22.20 Т/с «Слід» 09.00, 20.15 Т/с «Гл хар. Повернення» 10.00, 21.15 Т/с «Кримінальна поліція» 11.00 Т/с «Дорожній патр ль» 13.00, 04.30 «Нехай оворять» 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 03.50 Критична точ а 19.20 Т/с «Мар ся. Випроб вання» 00.00 Т/с «Подія» 00.55 Т/с «Втеча» 02.40 Т/с «Безмовний свідо » 05.20 Д/с «Найнеймовірніше відео»

06.45 «Сл жба розш дітей» 06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.25, 02.45, 17.00 ТСН 07.15 М/с 09.55, 17.40 «Сімейні мелодрами» 10.50, 18.30 «Не бреши мені - 2» 11.50, 05.35 «Чесно» 12.45 «Ілюзія безпе и. Е страсенси серед нас» 13.40, 04.40 Т/с «Тисяча і одна ніч» 14.50, 01.55 Т/с «Новини» 15.50 «Міняю жін - 3» 17.20 «Шість адрів» 20.15, 20.50 Т/с «Інтерни - 2» 21.15 «Чотири весілля» 22.25 «Здив й мене» 23.45 «Зняти все» 00.10, 01.05, 03.50 Т/с «За он і порядо . Злочинний намір» 03.00 Т/с «Одр жені. З дітьми»

05.25, 16.00 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів-10» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новим раном 07.30 Спорт Подробицях 09.10 Т/с «Таємниці слідства - 5» 11.00 Т/с «Невидим и» 12.15, 03.30 Д/с 14.05 «Сімейний с д» 15.05 «С дові справи» 18.10 Т/с «У лісах і на орах» 19.05 Т/с «Обр ч а» 20.00, 02.55 «Подробиці» 20.30 «Спорт Подробицях» 20.35 «Шо №1» 23.00 Х/ф «Рись» 01.00 Х/ф «Справа №39» 03.25 «Телевізійна сл жба розш дітей» 04.35 Т/с «Дівичвечір»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 «Добрий рано » 09.15 «Контрольна за півля» 09.40 «Жити здорово!» 11.00, 04.05 «Модний виро » 12.20, 01.10 «Слід» 13.15 «Дільничний дете тив» 14.00 Інші новини 14.20 «Зроз міти. Пробачити» 15.20, 02.45 «Хоч знати» 15.55, 21.30 Т/с «Мисливці за діамантами» 16.55 «Воля і справедливість» 18.40, 03.05 «Давай одр жимося!» 19.45, 01.50 «Нехай оворять» 21.00 «Час» 22.40 «Людина і за он» 23.45 Нічні новини 00.05 «Підпільна імперія». Новий сезон

06.15, 02.45 «Бізнес+» 06.20 «До ментальний дете тив» 07.25, 00.00 Т/с «До тор Ха с» 08.30 , 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 09.30, 19.05 Моя правда 10.35 Х/ф «Аварія - доч а мента» 12.40 Х/ф «Жіноча ло і а» 14.55, 01.00 Т/с «Адво ат» 17.00 «Давай одр жимося» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 20.10, 22.40 «Зважені та щасливі» 02.35 «Вi на-Спорт» 02.50 Х/ф «Віват, ардемарини!» 05.10 Нічний ефір

05.20, 02.50, 08.45, 12.45, 18.45, 22.30 Фа ти 05.35, 06.40 Світано 06.20, 07.35 Ділові фа ти 06.35, 09.25, 12.55, 19.10, 01.55 Спорт 07.45 Ма сим м в У раїні 09.30, 19.15, 01.05 Надзвичайні новини 10.30 Т/с «Літєйний» 11.35, 16.35 Т/с «Мент за оні» 12.35, 13.00 Ане доти по- раїнсь и 13.20 Південне Б тово 14.20 Т/с «Лі відація» 20.10 Т/с «Апостол» 22.45 Х/ф «Бле дже » 02.10 Т/с «Кіст и-4» 03.20 Х/ф «І ар»

РТБ, УТЗ 06.00 Переможний олос вір ючо о 06.30, 16.00 М льтдарин и 06.55, 14.50, 19.40 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00, 05.00 Інформаційний вип с «День» 07.20, 09.20, 12.20, 15.20, 19.20, 21.20, 22.50, 05.20 Телевізійна римінальна сл жба 07.30, 11.30 Кл б С пер ни и 07.50, 14.20, 04.30 Елементи 08.20, 15.50, 18.50, 23.40, 04.00, 05.30 М зичний алейдос оп 08.30, 15.30 Фестивальний поді м 09.30, 12.30, 18.20 Один на один 10.00 Б дьмо здорові 10.20, 17.50 Хітова вежа 10.50 Лісовими стеж ами 11.00, 13.40, 16.40 М з. Фільм 11.20 Дитячий ж рнал «Сімба» 11.50 Сл жба розш дітей 13.00 Підводний світ Рівненщини. За межею льод 14.00 Ретроспе тива 16.20 Молодіжний прорив 17.00 Штрихи з нат ри 17.20 А ми відпочиваємо 19.30 Сл жба розщ дітей 19.45 На добраніч аз а 20.00 Громадсь а приймальня 20.30 Час раїни 21.30 Зона онфлі т 21.50 Мандри 22.10 Молодіжний прорив 23.00 Т/Ф «Софія Київсь а» 1 ч. 00.30 повтор ран ово о ефір

05.45, 13.00 «Твою мам !» 06.10 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 07.00, 08.00 «Телеп зи и» 07.30 М/с «П а» 08.30 «М льти з Л нті ом» 09.00 «Єралаш» 09.20, 16.00 Т/с «Ранет и» 10.15 Т/с «Всі жін и відьми» 11.05 Т/с «Зайцев +1» 11.30 «Жіноча лі а» 12.00 «Що ти робив мин лої п’ятниці?» 13.30, 18.25 «Маша & моделі» 14.10, 19.05 Т/с «Моя пре расна няня» 15.10 «Дом-2» 17.00, 20.05 Т/с «Універ» 21.30 Т/с «Зайцев+1» 21.55, 23.55 Т/с «Реальні пацани» 22.20 Т/с «Щоденни и Темно о» 23.00 Т/с «Надприродне» 00.25 «Дом-2. Спецвип с » 00.55 «До світан »

04.50 Т/с «Ранет и» 05.30, 06.35 Kids Time 05.35 М/с «При оди Дже і Чана» 06.40, 07.05, 07.40 «Підйом» 06.45 М/с «Фі с і Фо сі» 07.30, 09.00, 19.00, 00.50 Репортер 09.10 Т/с «Щаслива сімей а» 11.20, 23.50 Т/с «Щасливі разом» 13.00 Бать и і діти 13.55, 14.55 Teen Time 14.00 Т/с «Тр Дже сон» 15.00, 19.35 Т/с «Тат севі доч и» 15.55 Т/с «Розпачливі домо осподар и-7» 16.55 Т/с «Др зі» 17.55, 21.35 Т/с «Вороніни» 19.15, 01.10 Спортрепортер 20.35 К хня на двох 22.40 Мрії зб ваються 01.20 Сл жба розш дітей 01.25 Х/ф «Блис ча» 02.50, 03.45, 04.45 Зона ночі 02.55 Катерина Біло р Послання 03.50 Видряпатися на попа 04.05 Втрачені права 04.20 Ма деб рзь і хроні и 04.30 Перші ро и риміналісти и

06.00, 09.40 У пош ах правди 06.50, 07.10, 05.00 Хіти Інтернет 07.40, 08.10 Гаджет шо 08.40, 17.40 Рим. Смерть Імперії 10.30, 19.30 Таємні зна и 11.20, 20.20 Фантастичні історії 12.10, 16.20 Неймовірні фа ти 13.00, 15.30 Р йнівни и міфів 13.50 Воїни. Сам раї 14.40 Тан и. Аси 17.10 10 правил спіх . Віра 18.30, 21.10 Се ретні історії 22.10, 04.00 І раш и для дорослих 22.40, 03.00 Лютер 23.30, 00.20 Божевільні 01.00, 02.00 Ме амоделі 04.30 Ме атренди 05.30 Інсайдер

07.00 «Рано Росії» 11.05, 05.15 Х/ф «Перевір а на доро ах» 12.45 «Країна птахів» 13.00, 15.00, 19.00, 15.30, 23.00, 00.00 Вісті 13.30, 04.30 Т/с «Маршр т милосердя» 14.15, 22.10 Т/с «Схиблена» 15.50 «З новим домом!» 16.35 «Про най оловніше» 17.20, 03.00 Т/с «Слово жінці» 18.10, 03.45 Т/с «Єфросинія. Продовження» 19.45 «Прямий ефір» 20.35 Т/с «Завжди овори «завжди» - 6" 23.15 «Двобій» 00.15 «Саті. Нен дна ласи а...» 01.00 Новини льт ри 01.20 Т/с «Віра, Надія, Любов» 02.05 «Профіла ти а»

06.00, 18.45, 23.30 «Життя» 06.15 Сл жба розш дітей 06.20 М льтфільми 06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00, 18.30, 20.30, 23.15, 03.00 «24 одини» 07.10, 18.40, 23.25 одини Бізнес 07.15 Створи себе 07.20 «Життя зі зна ом +» 07.55, 18.55 На перехрестях планети Земля 09.00, 20.50 Хіт-парад ди ої природи 10.10, 15.45, 02.30 Твій Хіт 11.10 Невідоме про відомих 12.15 По ляд майб тнє 16.35 Х/ф «Незваний др » 20.15, 05.45 Сильні світ сьо о 21.50 Сльози світ 23.00 Се ретні файли. Світ тварин 00.00 Таємниці долі 03.10, 05.15 Дива и 03.40 Боспорсь е царство 04.30 Невідома о пація

06.00, 15.35 Демонтаж 06.25, 11.00, 01.55 Королi б дiвництв 07.20, 18.00, 04.10 Я це влаштовано? 07.50, 18.30, 04.40 Я це зроблено? 08.15 Ви ривлення час 09.10, 17.00, 02.50 Р йнiвни и ле енд 10.05, 14.40, 05.05 Рев моторiв на Motor City 11.55 Смертельний лов 12.50, 13.20 Брати по трясовинi 13.45, 19.00, 00.00 Top gear 16.05 Риба-меч 20.00 Вечiр р тих хлопцiв 20.30, 01.25, 01.00 Хлопцi з арматами 21.00 Найважчi вiйсь овi професiї 22.00 Бойовi машини з Май ом Брюєром 23.00 Межа мiцностi: Б дино 03.45 Блис авичнi атастрофи


ТЕЛЕАФІША

№37 від 28 вересня 2011 ро

Ï`ÿòíèöÿ, 7 æîâòíÿ 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05 Спорт 06.20 Православний алендар 06.50 О ляд преси 07.15 Ера бізнес 07.40 Король професії 07.50 М льтфільм 08.15, 00.15 Е сперт на зв’яз 08.40, 00.50 Корисні поради 09.00, 21.00 Підс м и дня 09.40 Прем»єра д/ф «Іван Підд бний. На п’єдесталі міфів та правди» 10.05 «Ле о б ти жін ою» 11.10 «Віра. Надія. Любов» 12.10, 15.30, 21.15, 05.50 Діловий світ 12.20 «Надвечір’я» з Т. Щербатю 12.50 О олиця 13.20 Х/ф «Бриз и Шампансь о о» 15.15 Euronews 15.40 Т/с «Епоха честі» 18.40 Ма істраль 19.00 Наша пісня 19.40 After Live 20.00 Концертна про рама «Хіти 20- о сторіччя» ч.1 21.25 Ш стер-Live 22.45 Трій а, Кено, Се нда дачі 22.50 Ш стер-Live 00.00 Підс м и 01.20 Ш стер-Live 02.40 Світло 03.10 Хіт-парад «Національна двадцята» (із с рдопере ладом) 04.10 Т/с «Сержант Ро а-4» 05.55 Гімн У раїни

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 00.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 01.00 Патр ль 07.15 Веселі ро и 07.35, 17.15, 00.00 Рівне сьо одні 08.20 Домашні любленці 08.40, 02.05, 05.40 «Свідо » 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю» 10.00, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Нью-Йор - 6» 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.30 Х/ф «Батальйони просять во ню» 13.30 Т/с «Версія» 15.25 Х/ф «Особиста зброя» 15.25 Х/ф «Без стро давності « 17.25 М/ф 17.40, 19.00 Вітаємо Вас 18.25 Прес-по ляд з В. С ринсь им 20.15 К лінарне шо „СмачнОГО!” 21.25 Небесна олис ова 21.40 Кіноле торій 00.10 Прес-по ляд з В. С ринсь им 00.25 Сильні світ 01.15 Ритми ночі 02.30 «Правда життя» 03.25 М/с «Черепаш и ніндзя» 03.50 «Речовий до аз» 04.15 «А енти вплив »

06.01, 21.40, 04.00 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 18.40, 23.50 «По ода на рортах» 06.20, 18.55, 23.15, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.30 «Рано на 5-м » 09.10, 23.20, 03.25, 04.15 «Бізнес-час» 09.15, 11.10, 12.20, 14.10, 16.10, 22.50 «По ода в У раїні» 09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.30, 03.00 «Час новин» 10.30, 12.30 «Прес- онференції прямом ефірі» 10.55, 18.10, 00.20 «По ода світі» 11.15 «С анер» 15.20 «Своїми очима» 16.30 «РесП блі а з Анною Без ли » 18.00, 00.00 «Час новин» (рос.) 18.15, 22.00, 02.30 «Ві но Європ » 18.45, 23.00 «Київсь ий час» 19.30, 01.50 «Час: важливо» 21.00, 01.00, 05.00 «Час» 23.30 «Трансмісія-тест» 23.55, 00.35, 03.55, 04.55, 05.55 «О ляд преси» 00.25 «Автопілот-новини» 03.30 «Машина час » 04.30 «Яппі»

07.30, 23.45 «15 хвилин до завтра» 08.00, 12.50 «Три сестри» 09.12 «Ювелір Т.В.» 10.00 «Галілео» 11.00 Т/с «Два з половиною чолові и» 12.15 Т/с «Б ває й ірше» 14.00 Т/с «Таємниці Смолвіля» 15.50 «Мо рий зорепад» 16.30, 20.00, 22.00 «Big Brother» 17.00, 21.00 «Бійцівсь ий л б» 18.00, 01.45 Т/с «Надприродне» 19.00 «Світ зіро » 22.45 «Ме си ансь і ані ли» 00.15 «Big Brother. Ніч» 00.25 Т/с «Кося и» 01.35 «Ме си ансь і ані ли. Ніч на віллі» 02.25 «Нічне життя»

06.10 Срібний апельсин 06.50, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.10, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.20, 14.00 Т/с «Слід» 09.00, 20.15 Т/с «Гл хар. Повернення» 10.00 Т/с «Кримінальна поліція» 11.00 Т/с «Дорожній патр ль» 13.00, 04.30 «Нехай оворять» 15.35, 02.45 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 03.50 Критична точ а 19.20 Т/с «Мар ся. Випроб вання» 22.15 Т/с «Я - охоронець» 02.00 Лас аво просимо 05.20 Д/с «Найнеймовірніше відео»

06.45 «Сл жба розш дітей» 06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 17.00 ТСН 07.15 М/с 09.55, 17.40 «Сімейні мелодрами» 10.50, 18.30 «Не бреши мені - 2» 11.50 «Чесно» 12.45, 03.55 «Ілюзія безпе и. Зцілення дивом» 13.40 Т/с «Тисяча і одна ніч» 14.35, 02.15 Т/с «Новини» 15.35 «Міняю жін - 3» 17.20 «Шість адрів» 20.15 «Вели а різниця в Одесі» 22.45 Х/ф «Вавилон нової ери» 00.35, 01.25, 04.40, 05.30 Т/с «За он і порядо . Злочинний намір» 03.05 Т/с «Одр жені. З дітьми»

05.25 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів-10» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новим раном 07.30, 20.30 Спорт Подробицях 09.10 Т/с «Таємниці слідства - 5» 11.00 Т/с «Невидим и» 12.15 Д/с 14.05 «Сімейний с д» 15.05 «С дові справи» 16.00 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів-10» 18.10 Т/с «У лісах і на орах» 19.05 Т/с «Обр ч а» 20.00, 03.40 «Подробиці» 20.45 Ф тбол. Збірна У раїни- Збірна Бол арії 23.00 «Вели а політи а з Єв енієм Кисельовим» 01.30 Х/ф «Неприбор аний» 04.35 Т/с «Дівичвечір»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 05.05 «Добрий рано » 09.15 «Контрольна за півля» 09.40 «Жити здорово!» 11.00 «Модний виро » 12.20 «Слід» 13.15 «Дільничний дете тив» 14.00 Інші новини 14.20 «Зроз міти. Пробачити» 15.20 «Хоч знати» 15.55 Т/с «Мисливці за діамантами» 16.55 «Че ай на мене» 18.40 «Поле ч дес» 19.45 «Нехай оворять» 21.00 «Час» 21.30 Х/ф «Золотий лючи » 23.55 Олена Ваєн а. Концерт 01.50 Х/ф «Геть омерцію на любовном фронті» 03.05 Х/ф «Прощавай, шпана замос ворець а...» 04.45 «До и всі вдома»

06.15 «Бізнес+» 06.20 «До ментальний дете тив» 06.45, 00.55 Х/ф «Від тюрми та від с ми» 08.50 Х/ф «Приватне замовлення» 17.35, 22.00 «Вi на-Новини» 17.45 Х/ф «Любов і ол би» 20.00, 22.45 «Національне талант-шо «Танцюють всі!-4» 23.45 «В соЛапоХвіст» 02.30 Х/ф «Гардемарини - 3» 04.10 Нічний ефір

05.10 Сл жба розш дітей 05.20, 02.25, 08.45, 12.45, 18.45 Фа ти 05.35, 06.40 Світано 06.20, 07.35 Ділові фа ти 06.35, 09.25, 12.55, 19.10, 01.25 Спорт 07.45 Стоп-10 09.30 Надзвичайні новини 10.30, 16.30 Т/с «Мент за оні» 12.35, 13.00 Ане доти по- раїнсь и 13.20 Південне Б тово 14.15 Т/с «Апостол» 19.15 Джентльмени на дачі 20.20 Х/ф «Механі » 22.15 Х/ф «Перевізни -3» 00.35 Самозванці 01.40 Голі та смішні 02.55 Х/ф «Бле дже »

РТБ, УТЗ 06.00 Переможний олос вір ючо о 06.30, 16.00 М льтдарин и 06.55, 14.50, 19.40 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00, 05.00 Інформаційний вип с «День» 07.20, 09.20, 12.20, 15.20, 19.20, 21.20, 22.50, 05.20 Телевізійна римінальна сл жба 07.30, 11.30 Кл б С пер ни и 07.50, 14.20 Елементи 08.20 Т/Ф «Софія Київсь а» 1 ч. 09.30 Громадсь а приймальня 10.00 Мандри 10.20 Зона онфлі т 10.40 Молодіжний прорив 11.00, 13.35, 16.40 М з. Фільм 11.20 Дитячий ж рнал «Сімба» 11.50, 17.00, 19.30 Сл жба розш дітей 12.30, 18.30, 20.00 Один на один 13.00 Підводний світ Рівненщини 13.25, 15.30, 17.10 Фестивальний поді м 14.00 Ретроспе тива 15.50, 04.00, 05.30 М зичний алейдосоп 16.20 Юна зір а 17.50 Та б ло 18.10 Молодіжний прорив 19.45 На добраніч аз а 20.30 Час раїни 21.30 По орина 21.50 У пош ах ле енд 22.00 День в м зеї 23.00 Телеспорт 23.30 Зміни свій світ 00.30 повтор ран ово о ефір 04.30 елементи

05.45, 13.00 «Твою мам !» 06.10 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 07.00, 08.00 «Телеп зи и» 07.30 М/с «П а» 08.30 «М льти з Л нті ом» 09.00 «Єралаш» 09.20, 16.05 Т/с «Ранет и» 10.15 Т/с «Всі жін и відьми» 11.05 Т/с «Зайцев +1» 11.30 «Жіноча лі а» 12.00 «Що ти робив мин лої п’ятниці?» 13.30, 18.25 «Маша & моделі» 14.10, 19.05 Т/с «Моя пре расна няня» 15.10 «Дом-2» 17.00, 20.05 Т/с «Універ» 21.30 Т/с «Зайцев+1» 21.55, 23.55 Т/с «Реальні пацани» 22.20 «Теорія зради» 23.00 Т/с «Надприродне» 00.25 «Дом-2. Спецвип с » 00.55 «До світан »

04.45 Т/с «Ранет и» 05.30 Сл жба розш дітей 05.35, 06.35 Kids Time 05.40 М/с «При оди Дже і Чана» 06.40, 07.15, 07.40 «Підйом» 06.45 М/с «Фі с і Фо сі» 07.30, 09.00, 19.00, 00.55 Репортер 09.10 Т/с «Щаслива сімей а» 11.20 Т/с «Щасливі разом» 12.55 Знов разом 13.55, 14.50 Teen Time 14.00 Т/с «Тр Дже сон» 14.55, 19.35 Т/с «Тат севі доч и» 15.55 Т/с «Розпачливі домо осподар и-7» 16.55 Т/с «Др зі» 17.50 Т/с «Вороніни» 19.15, 01.10 Спортрепортер 20.35 Здраст йте, я - ваша мама! 21.50 Інт їція 23.05 Х/ф «Заморожений аліфорнієць» 01.20 Х/ф «Нес інченна історія» 02.45, 03.45, 04.35, 05.15 Зона ночі 02.50 ТБ про ТБ 03.20 Десята м за в У раїні 03.50 Вище неба 04.20 Упертий раїнець 04.40 Обожнювана 05.05 Вір мені

06.00, 09.40 У пош ах правди 06.50, 07.10, 05.30 І раш и для дорослих 07.40, 08.10 Гаджет шо 08.40, 17.40 Рим. Смерть Імперії 10.30 Таємні зна и 11.20, 19.30, 20.30, 21.30 Фантастичні історії 12.10, 16.20 Неймовірні фа ти 13.00, 15.30, 04.00 Р йнівни и міфів 13.50 Зброя людини. Сілат 14.40 Повітряні бої. МіГ. Повітряні вбивці 17.10 Хіти Інтернет 18.30 Се ретні історії 22.40, 03.00 Лютер 23.30, 00.20 Божевільні 01.00 По ер. Євро По ер Т р 02.00 Ме амоделі 05.00 10 правил спіх

45 07.00 «Рано Росії» 11.05 «Чорні діри. Білі плями» 11.45 «Абсолютний сл х» 12.30 «П’ятий вимір» 13.00, 15.00, 19.00, 15.30, 23.20 Вісті 13.30, 04.30 Т/с «Маршр т милосердя» 14.15 Т/с «Схиблена» 15.50 «З новим домом!» 16.35 «Про най оловніше» 17.20, 03.00 Т/с «Слово жінці» 18.10, 03.45 Т/с «Єфросинія. Продовження» 19.45 «Прямий ефір» 20.35, 05.15 «Юрмала» 21.40 Х/ф «Я би я тебе любив...» 23.50 «Ма ія іно» 00.35 Х/ф «Карнавал»

06.00, 18.45, 20.50 «Життя» 06.20 М льтфільми 06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00, 18.30, 20.30 «24 одини» 07.10, 18.40 одини Бізнес 07.15 Створи себе 07.20 «Життя зі зна ом +» 07.55, 18.55 На перехрестях планети Земля 09.00, 21.10 Хіт-парад ди ої природи 10.10, 15.45, 02.30 Твій Хіт 11.10 Сльози світ 12.15 По ляд майб тнє 16.35 Х/ф «Час відпочин від с боти до понеділ а» 20.15, 05.30 Сильні світ сьо о 22.10 Х/ф «Місто наречених» 00.00 Таємниці долі 03.05, 05.05 Дива и 03.30 Невідома о пація

06.00, 15.35 Демонтаж 06.25, 11.00, 01.55 Королi б дiвництв 07.20, 18.00, 04.10 Я це влаштовано? 07.50, 18.30, 04.40 Я це зроблено? 08.15 Ви ривлення час 09.10, 17.00, 02.50 Р йнiвни и ле енд 10.05, 14.40, 05.05 Рев моторiв на Motor City 11.55, 12.25 Хлопцi з арматами 12.50 Найважчi вiйсь овi професiї 13.45, 19.00, 00.00 Top gear 16.05 Риба-меч 20.00, 01.00 Всесвiт Стiвена Хо ин а 21.00 Космiчнi першопроходцi 22.00 Я влаштований Всесвiт 23.00 Межа мiцностi: Газовоз 03.45 Блис авичнi атастрофи

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для

Ñóáîòà, 8 æîâòíÿ 06.00 Ран ова молитва 06.10 М льтфільм 06.20 Світ православ’я 07.10 Ера здоров’я 07.30, 00.50 Корисні поради 07.40 На олімпійсь ий Лондон 07.55 Форм ла-1. Гран-прі Японії. Кваліфі ація 09.30 Ш стер-Live 12.30 Глибинне б ріння 13.00 After Live 13.25 Країна я ості 13.50 Х/ф «Нормандія - Неман» 15.40 В остях Д. Гордона 16.40 Майстер- лас 17.00 Золотий са 17.30 Зелений оридор 17.45 Світ атома 18.00 Концерт Раймонда Па лса 20.00 Творчий вечір Б. Ст п и 1 ч. 21.00, 01.20 Підс м и дня 21.35 Творчий вечір Б. Ст п и 2 ч. 22.45 Ме алот 22.50 С перлото, Трій а, Кено 23.00 Ультра. Тема 23.20 Ера здоров’я 23.45 Питання з О.Березовсь ою 00.00 День знань 01.55 ТелеА адемія 03.10 Т/с «Сержант Ро а-4» 04.55 «Надвечір’я» з Т. Щербатю 05.25 О олиця 05.55 Гімн У раїни

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30 Бізнес Новини 06.45, 07.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 18.20 Патр ль 07.15 Прес-по ляд з В. С ринсь им 07.25, 15.25 М/ф 08.20 К лінарне шо „СмачнОГО!” 08.50 Веселі ро и 09.00 Kids Flix 09.10 АВС-ш а 09.35 Т/с «С то ан лійсь і вбивства « 11.30 «Речовий до аз» 12.00 « Головний свідо « 13.00 Х/ф «Десант» 15.00 Феєрія мандрів 16.00 Вітаємо Вас 17.40 „Модно” 18.00 Рівне за тиждень 18.40 Чоловічі розва и 19.00 Т/с «Меч» 23.00 Х/ф «Адреналін» 00.50 Х/ф «Лише сильніші « 02.35 «Речовий до аз» 04.10 «Правда життя» 05.40 «Уро и тітонь и Сови»

06.01 «Час-Тайм» 06.15, 10.10, 13.05, 17.15, 18.40, 23.50 «По ода на рортах» 06.20, 08.05, 18.55, 23.15, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.30, 18.45, 23.00 «Київсь ий час» 06.40, 11.35 «Автопілот-тест» 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 03.00 «Час новин» 07.05, 09.10, 17.50, 22.50 «По ода в У раїні» 07.20 «Кл б 700» 07.50, 08.50, 19.55, 23.20, 03.25, 04.15 «Бізнес-час» 08.15, 11.10, 16.15, 18.10, 00.20 «По ода світі» 08.20, 19.15, 20.50, 00.25 «Тема тижня» 08.30 «Технопар » 09.20, 02.30 «Інтеле т.ua» 10.15 «Здорові історії» 10.35 «Не перший по ляд» 11.20 «Трансмісія-тест» 12.15 «Ві но в Європ » 13.10 «Вперед, на Олімп!» 13.35 «Драйв» 14.10 «К хня рмана» 14.25 «Гра долі» (Іван Карпен о-Карий) 15.20, 04.30 «Зверни ва з Тетяною Рам с» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Феєрія мандрів» 18.00, 00.00 «Час новин» (рос.) 18.15, 03.30 «Народний онтроль» 19.30, 20.05, 01.00, 01.20, 05.00, 05.20 «Час інтерв»ю» 21.00, 01.50 «Вели а політи а» 21.40, 04.00 «Ві но в Амери » 22.00 «Машина час » 23.30 «Яппі» 23.55, 00.35, 03.55, 04.55, 05.50 «О ляд преси» 02.00 «Хроні а дня»

07.00, 17.10 «Світ зіро » 08.00 «Галілео» 09.12 «Ювелір Т.В.» 10.00 «Спеція» 10.30 «Брейн-рин » 11.30 «Вайп а т» 13.25 «Найроз мніший» 15.20 Т/с «Таємниці Смолвіля» 18.20 «Рандев » 18.50 «PRO Весілля» 19.30 «Все для тебе. Останній шанс» 20.00 «Big Brother» 21.00 Х/ф «Трансформери» 23.50 Х/ф «Жа а швид ості» 01.40 Х/ф «Незнайомці» 02.50 «Нічне життя»

06.10, 05.20 Срібний апельсин 06.50, 19.00, 03.30 Події 07.10, 03.50 Х/ф «Майор Пейн» 09.10, 13.00 Т/с «Я - охоронець» 12.00 О олена рас ня 14.00, 18.00, 19.20 Т/с «Варень а» 16.00 Т/с «Дорожній патр ль - 9» 20.20 Урочиста церемонія від риття НСК «Олімпійсь ий» 23.30 Т/с «Втеча» 01.40 Х/ф «Свої діти» 03.10 Щиросерде зізнання

06.30 М/ф «См рфи» 07.25, 03.40 «Справжні лі арі» 08.15 «Світсь е життя» 09.05 «Хто там?» 10.05, 10.30 М/с 10.55 «Світ навиворіт - 2: Індія» 11.55, 04.25 «Е страсенси проти вчених» 12.55 «Від пацан и до панян и - 2» 14.05, 05.15 Фантастична омедія «А вамарин» (1) 16.00 «Вели а різниця в Одесі» 17.35 «Здив й мене» 18.30, 20.00 Х/ф «Др жина енерала» 19.30 ТСН 22.45 Х/ф «Парі» 00.25 Х/ф «Вавилон нової ери» 02.00 «Гроші» 02.50 «Особиста справа»

05.30 « Вели а політи а з Єв енієм Кисельовим» 07.40 «Форм ла любові» 08.40 «Городо » 09.00 «Орел і Реш а» 10.00 «У раїно, вставай!» 10.40 «Вирваний з натовп » 11.15 «Найроз мніший « 13.10 Х/ф «Любов на вістрі ножа» 15.50 «Юрмала 2009» 17.45 «Вечірній вартал. Спецвип с » 19.00 «Розсміши омі а» 20.00, 01.55 «Подробиці» 20.30 «Майдан’s 2» 23.00 Розбір польотів 00.00 Х/ф «Пароль Риба-Меч» 02.25 Х/ф «Подр жжя Харт в Австралії»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новини 06.10 Х/ф «Доро а моя людина» 07.55 «Грай, армонь люблена!» 08.55 «Роз мниці і роз мни и» 09.40 «Слово пастиря» 10.10 «Сма » 10.50 «Юліан Семенов. «Він занадто баато знав...» 12.20 Середовище проживання. З щене моло о на пісном маслі 13.50 Х/ф «Афоня» 15.35 Х/ф «Золотий лючи » 18.15 «Мар о Бернес. «Ми замов аємо, дивлячись небеса...» 19.15 «Вели і пере они» 21.00 «Час» 21.15 «Примара опери» 22.55 «Проже торперісхілтон» 23.40 «Що? Де? Коли?» 00.50 Х/ф «Брати» 02.30 Х/ф «На рай світ ...» 04.00 «Дільничний дете тив» 04.35 «Че ай на мене»

05.05 06.00 07.45 08.45 08.55 10.05 11.05 12.45 15.55 19.00 23.35 01.40 02.20 04.05

М/ф «Остров со ровищ» Х/ф «Аварія - доч а мента» «Карао е на Майдані» «Снідано з Юлією Висоць ою» «Їмо вдома» М/ф «Пін віни Мада ас ар » «В соЛапоХвіст» «Зважені та щасливі» «Національне талант-шо «Танцюють всі!-4» «Х-Фа тор. Революція» Х/ф «Любов і ол би» «Любов і ол би» Невідома версія Х/ф «Жіноча ло і а» Нічний ефір

05.20, 18.45 Фа ти 05.50 Козирне життя 06.15 Х/ф При оди Бріс о Кі нті-молодшо о 08.00 Битва націй 09.40 Вели а різниця по- раїнсь и 10.45 Люди, оні, роли и і...домашні роли и 11.10 Квартирне питання 12.10 Х/ф «Перевізни -3» 14.35 Джентльмени на дачі 15.45 Стоп-10 16.40 Прово атор 17.40 Ма сим м в У раїні 18.55 Спорт 19.00, 23.30 Наша Russia 19.55 Х/ф «Анти ілер» 22.30 Самозванці 23.50 «Та сі». Комедійный телесеріал 01.00 Х/ф «Убивця-вірт оз» 02.45 Х/ф «Останній замо » 04.50 Т/с «Кіст и-4»

РТБ, УТЗ 06.00 Бла а вість з Рі ом Реннером 06.30, 16.00 М льтдарин и 06.55, 14.50 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00, 05.00 «День» 07.20, 09.20, 12.20, 15.20, 19.20, 21.20, 22.50, 05.20 Телевізійна римінальна сл жба 07.35, 11.30, 16.20 Кл б С пер ни и 07.55, 14.20, 04.30 Елементи 08.20 Телеспорт 08.40, 20.20 А варі м 09.35 Б дьмо здорові 09.55, 18.20, 04.00, 05.30 М зичний алейдос оп 10.00 По орина 10.20 Та е життя 10.40 Без права на заб ття 11.00, 16.40 М з. Фільм 11.20 Дитячий ж рнал «Сімба» 11.50, 17.00 Сл жба розш дітей 12.35 Один на один 13.05 Срібній терції-15 14.00 Ретроспе тива 15.35, 17.10, 22.20, 23.20 Фестивальний поді м 17.30 День в м зеї 18.00 Телеспорт 18.30 У пош ах ле енд 18.40 Азб а сма 19.35 ХАЕС інформ є 19.45 На добраніч аз а 20.00 Зона онфлі т 20.40 Б дьмо здорові 21.35 Перехрестя правди 22.00 По орина 23.00 Мандри

06.30, 08.10 «Малята-твійнята» 06.50, 08.35 «Телеп зи и» 07.15, 09.00 «М льти з Л нті ом» 07.40 «Байди ів а» 09.35 Т/с «Моя пре расна няня» 10.40 «Жіноча лі а» 11.10 «Одна за всіх» 12.05, 22.30 «Баб ни & дід ни» 12.30 «ТЕТ 2.0» 13.25 «10 бажань» 14.20 Т/с «І раш и» 15.15, 20.40 Т/с «Універ» 16.45 Х/ф «Оптом дешевше 2» 18.30 «Лялеч а» 19.25 Т/с «Зайцев+1» 23.00 Х/ф «Дев’ята брама» 01.20 Т/с «Щоденни и Темно о» 01.55 «До світан »

05.00 Т/с «Ранет и» 05.50 Т/с «Ж рнал мод» 06.50 Х/ф «При оди Елмо» 08.05 Х/ф «Ліззі Ма айр» 10.00 Ревізор 11.00 Файна Ю райна 11.45 Даєш молодь 12.10 Зроби мені смішно 13.10 Т/с «Тат севі доч и» 13.30 Фабри а Зіро -4 17.00 Х/ф «10 причин моєї ненависті» 19.00 Х/ф «Без обличчя» 22.00 Зоряний б дино . Напередодні 23.00 Х/ф «Бать о нареченої» 01.05 Спортрепортер 01.10 Х/ф «Дзвіно » 03.05, 04.10, 04.35 Зона ночі 03.10 Народження раїнсь о о іно 04.15 Тася 04.25 Останній лоцман

06.00, 06.50 Арма еддон тваринно о світ 07.40, 08.00, 05.00 Хіти Інтернет 08.30 Хіт-парад техні и 09.20, 10.10, 11.00 Р йнівни и міфів 11.50, 12.50, 13.50 Top Gear 14.40 І раш и для дорослих 15.10 Інсайдер 15.40 Сім смертних ріхів. Хтивість 16.30, 17.30, 18.30, 19.20 Ві ін и 20.20, 21.10 Таємні зна и 22.00, 22.50, 23.40 Се ретні історії 00.30 10 правил спіх . Молитва 01.00 По ер. The Big Game2. 7 ч. 02.00, 03.00, 04.00 Ме амоделі 05.30 Ме атренди

07.00, 10.00, 13.00, 07.10, 10.10, 13.20, 19.00 Вісті 07.20 Х/ф «Їхали в трамваї Ільф і Петров» 08.25 М льтфільми 09.00 «С ботни » 09.30 «Нотат и нат раліста» 10.20 «Вся Росія» 10.35 Х/ф «Я би я тебе любив...» 12.15, 01.20 «Чоловіча розмова. Мар о Бернес» 13.25 «Чесний дете тив» 13.55 «Городо ». Дайджест 14.20 «Влада фа т » 15.00 «Учитель з «Залізним» хрестом» 15.50, 02.05 Х/ф «Живе та ий хлопець» 17.25 «С ботній вечір» 19.45, 03.40 Х/ф «Зой ина любов» 21.25, 05.20 Т/с «Даішни и. Продовження» 23.10 «Дівчата» 23.45 Х/ф «Здраст й і прощавай»

05.45, 03.20 Дива и 06.10 М льтфільми 06.30 Бла а звіст а з Рі ом Реннером 07.00 На перехрестях планети Земля 08.00, 05.20 Зелена варта 08.35, 15.00, 02.35 Твій Хіт 09.00 Створи себе 09.05, 20.20 24 одини Світ 10.15 За сім морів 10.50 Телеенци лопедія 11.15 Невідоме про відомих 12.15 По ляд майб тнє 16.10 Королі професії 16.35 М/ф «Циб ліно» 17.40 Се ретні файли. Світ тварин 18.00 Світсь і хроні и 18.20 Ж рфі с 19.00 Портрети ди ої природи 19.30 Життя серед життя 20.00 одини Бізнес 20.40 Смертельна хня 21.35 Х/ф «Соло для слона з ор естром» 00.05 Таємниці долі 03.05, 05.45 Сильні світ сьо о 03.40 Невідома о пація 04.30 УПА. Третя сила

06.00 Створи мотоци л 06.55 Рев моторiв на Motor City 07.50, 00.00 Вижити двох 08.45, 23.00 Смертельний лов 09.40 Гi антсь i б дiвництва 10.35 Вiдродження 11.30, 01.55 Ера динозаврiв 12.25 Чоловi , жiн а, природа: Л їзiана 13.20, 13.45 Королi а цiонiв 14.15 Top gear 15.10 Е стремальнi заїзди 16.05, 03.45 Я це влаштовано? 16.30 Я це зроблено? 17.00 Всесвiт Стiвена Хо ин а 18.00 Космiчнi першопроходцi 19.00 Я влаштований Всесвiт 20.00, 04.10, 20.30, 04.40 Класи а з Пiвденно о пляж 21.00, 05.05, 21.30, 05.35 П“ята передача 22.00 Авто оролi п стелi 01.00 Вижити за б дь-я цiн 02.50, 03.15 Брати по трясовинi


46 06.00 Ран ова молитва 06.10 М льтфільм 06.20 Кро до зіро 07.00 До . фільм «Нянь и ди ої природи» 07.40 Питання з О.Березовсь ою 07.50 Сільсь ий час 08.20 У равто онтинент 08.35 Моя земля - моя власність 08.45, 00.50 Корисні поради 08.55 Форм ла-1. Гран-прі Японії 11.00 Кро до зіро . Євробачення 11.40 Я це? 12.05 Карао е для дорослих 12.50 Шеф- хар раїни 13.40 Хто в домі хазяїн? 14.20 Х/ф «Че айте на зв’яз ово о» 15.35 Феєрія життя 16.05 Концертна про рама «Чорнобиль Ф сіма» 16.55 Ближче до народ 17.30 Діловий світ 18.10 Золотий са 18.35 Маю честь запросити 19.25 Концертна про рама «Хіти 20- о сторіччя» 2 ч. 20.40 Головний ар мент 20.50 Офіційна хроні а 21.00, 01.20 Підс м и тижня 21.40 Точ а зор 22.00 Фоль -music 22.55 Трій а, Кено, Ма сима 23.00 Ера бізнес 23.35 На олімпійсь ий Лондон 23.50 Оперативний об’є тив 00.15 Новини 02.05 Та просто 02.30 Д/ф «Вільна людина. Андрій Сахаров» 04.10 Т/с «Сержант Ро а-4» 05.55 Гімн У раїни

Рівне-1, НТН 06.00 М зичний майданчи 07.15 Рано Надії 07.45, 18.00 Рівне за тиждень 08.05, 18.20 Патр ль 08.25 Веселі ро и 08.40 Зроблено р ами 09.00, 11.10 М/ф 09.20 На часі 10.00 „Модно” 10.20 Хіт-парад FM-TV 10.50 Феєрія мандрів 11.20 Б дь здоров! 11.30 « Ле енди арно о розш « 12.00, 03.25 «А енти вплив » 12.30 « Най ращі бої братів Клич ів» 14.10 «Б шидо. Східні єдиноборства « 14.55 Вітаємо Вас 16.20 К лінарне шо „СмачнОГО!” 16.50 Домашні любленці 17.10 Вітаємо Вас 17.40 Кіноле торій 18.40 Чоловічі розва и. Ретроспе тива 19.00 Х/ф «Лише сильніші « 21.00 Х/ф «По раб вання на Бей ер-стріт» 23.20 Х/ф «Адреналін - 2: висо а напр а» 01.15 Х/ф «Небезпечні зв’яз и « 04.20 «Правда життя» 05.25 «Уро и тітонь и Сови»

ТЕЛЕАФІША

№37 від 28 вересня 2011 ро

Íåäiëÿ, 9 æîâòíÿ 06.01, 09.20 «Ві но в Амери » 06.15, 10.10, 13.15, 17.10, 18.40, 23.50 «По ода на рортах» 06.25, 08.05, 18.55, 23.15, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.35, 18.45, 23.00 «Київсь ий час» 06.40 «Технопар » 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 03.00 «Час новин» 07.05, 09.10, 17.50, 22.50 «По ода» 07.10, 08.20, 19.15, 20.50, 00.25, 01.50, 05.50 «Тема тижня» 07.20 «Кл б 700» 07.50, 08.50, 19.55, 23.20, 03.25, 04.15 «Бізнес-час» 08.15, 11.10, 12.15, 16.15, 18.10, 00.20 «По ода світі» 08.30, 15.20, 23.30, 04.30 «Ре ламна хня» 10.15 «Яппі» 10.35 «Феєрія мандрів» 11.15 «Трансмісія» 11.35, 02.30 «ДМБ» 12.20 «Життя ці аве» 13.20 «Мотор-ТБ» 14.10 «К хня рмана» 14.25 «Гра долі» (Іван Карпен о-Карий) 16.20, 02.00 «Фа тор безпе и» 17.15 «Палата» 17.30 «Не перший по ляд» 18.00, 00.00 «Час новин» (рос.) 18.15, 03.30 «Машина час » 19.30 «Вели а політи а» 20.05 Д/ф 21.00, 01.00, 05.00 «Час: підс м и» 21.40, 04.00 «Час-Тайм» 22.00 «Територія за он » 23.55, 00.35, 03.55, 04.55 «О ляд преси»

07.00 «AutoEVO» 07.25 «The Ukrainians» 08.00 «Галілео» 09.12 «Ювелір Т.В.» 10.00 «Слідами пращ рів» 10.30 «Світ зіро » 11.30 «Рандев » 12.10 «PRO Весілля» 12.50 «Все для тебе. Останній шанс» 13.20 «Три сестри» 15.20 «Кохання вели ом домі» 15.30 «КВН» 17.10 Х/ф «Трансформери» 20.00 «Big Brother» 22.00, 02.20 «Бійцівсь ий л б» 23.00 «Обережно! Кастин !» 23.30 «Що? Де? Коли?» 00.50 Х/ф «Жа а швид ості»

06.00, 05.35 Срібний апельсин 06.50 Події 07.10, 04.00 Х/ф «В личні танці 3D» 09.10 Лас аво просимо 10.10 Х/ф «Весна на Зарічній в лиці» 12.10 Х/ф «Свої діти» 14.10 Т/с «Варень а» 16.00 Т/с «Дорожній патр ль - 9» 18.00, 19.30 Т/с «Варень а. Продовження» 19.00, 03.30 Події тижня 22.20 Ф тбольний ві -енд 23.30 Т/с «Втеча» 01.45 Х/ф «Побачення наосліп»

06.55 Х/ф «Вели і ані ли» 08.40 М льтфільм 09.05 «Лото-Забава» 10.05, 10.30 М/с 10.55 «Ди і і смішні» 11.20 «Хован и» 12.15 Т/с «Незвичайна сім’я» 14.00 К лінарне шо «Сма ємо» 14.25, 04.25 «Алхімія охання» 15.20 «Я та жив » 15.55 Х/ф «Др жина енерала» 19.30 ТСН 20.15 Х/ф «На измене» 22.00 Т/с «Інтерни - 2» 22.25 «Світсь е життя» 23.25 «Телевізійна сл жба новин» 00.15 «Tkachenko.ua» 01.00 Х/ф «Жм р и» 03.00 Х/ф «Парі» 05.10 «Вели і ані ли»

04.20 Т/с «Брати-Дете тиви» 05.50 «Найроз мніший « 07.25 М/с «Вин с» 08.25 М/с «Маша та Ведмідь» 08.30 «Це моя дитина» 09.30 «Ш ола до тора Комаровсь о о» 10.00 «Ран ова Пошта з П ачовою та Гал іним» 10.35 «НЕДІЛЯ З «КВАРТАЛОМ» 11.30 «Смачна лі а з А.Заворотню » 12.25 Х/ф «Кав азь а полонян а, або Нові при оди Ш ри а» 14.10 Т/с «За за ад ових обставин 3. Наст пна станція Смерть» 16.10 «Вечірній вартал. Вибори 2009» 18.05 Т/с «Салямі» 20.00, 01.00 «Подробиці тижня» 21.00 Т/с «Салямі» 22.55, 03.50 Х/ф «Канда ар» 01.45 Х/ф «Недитяче іно» 03.10 Х/ф «Форм ла любові»

06.00, 10.00, 12.00 Новини 06.10 «Генії і лиходії» 06.35 Х/ф «Зимовий вечір Га рах» 08.00 «Сма » 08.35 «Армійсь ий ма азин» 09.10 «Здоров’я» 10.10 «До и всі вдома» 11.00 «Три життя Єв ена Євсти нєєва» 12.15 Х/ф «Лас аво просимо, або Стороннім вхід заборонений» 13.40 Т/с «Серафіма Пре расна» 16.45 Х/ф «Кані ли с воро о режим » 19.35 «Спеціальне завдання» 21.00 Недільний «Час» 22.00 «М льт особистості» 22.40 «Yesterday live» 23.45 Х/ф «Невдахи» 01.30 Х/ф «Щиро Ваш...» 02.55 Х/ф «Б дино на дюнах» 04.00 «Модний виро »

05.00 М/ф «Остров со ровищ» 06.00 Х/ф «Справа Р мянцева» 07.45, 16.10 «МастерШеф» 08.40 «Снідано з Юлією Висоць ою» 08.50 «Їмо вдома» 10.00, 01.10 «Неймовірні історії охання» 11.00 «Карао е на Майдані» 12.00 «Х-Фа тор. Революція» 19.00 «Битва е страсенсів. Третя світова» 21.00 Х/ф «Пряни и із артоплі» 23.00 Х/ф «До лядальниця» 02.05 Нічний ефір

06.30, 18.45 Фа ти 06.45 Квартирне питання 07.45 Ане доти по- раїнсь и 08.05 Х/ф «Кро одил Данді-2» 10.30 Ти не повіриш! 11.30 Козирне життя 11.55 Інший ф тбол 12.20, 19.40 Спорт 12.25 Вели а різниця по- раїнсь и 14.05 Х/ф «Механі » 16.00 Битва націй 17.40, 19.45 Наша Russia 20.10 «Та сі». Комедійный телесеріал 21.20 Х/ф «Анти ілер-2» 01.40 Голі та смішні 02.30 Х/ф «Останній замо » 04.35 Інтера тив. Тижневи 04.50 Т/с «Кіст и-4»

РТБ, УТЗ 06.00 Повнота радості життя 06.30, 16.00 М льтдарин и 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00, 05.00 О ляд подій тижня 07.30, 11.30, 16.20 Кл б С пер ни и 07.50, 16.40 Фестивальний поді м 08.30, 17.00, 19.40, 21.50 Сл жба розш дітей 08.40 Рівненщина мистець а 09.25 Мандри 09.45 Молодіжний прорив 10.05, 21.30 Європейсь ий дім 10.30 Перехрестя правди 10.50 У пош ах ле енд 11.00, 15.30, 17.10 М з. Фільм 11.20 Дитячий ж рнал «Сімба» 11.50 На території за он 12.30 По с ті 13.30 Срібній терції-15 2 ч. 14.00 Ретроспе тива 14.20 Біоло і а 14.50 Офіційні новини 17.30 Почер долі. Юрій Г рін 17.50 Та б ло. Рівненсь а область 18.10 Моя родина-У раїна. Євреї 18.30 Мандри. Лип і і Гоща 19.30 П льс РАЕС 19.45 На добраніч аз а 20.00 Б дьмо здорові 20.20 День в м зеї 20.50 Лісовими стеж ами 22.00 Хітова вежа 22.55 Фестивальни йподі м 23.15, 04.30 Елементи 23.45, 04.00, 05.30 М зичний алейдос оп 00.30 повтор ран ово о ефір

05.40 «ТЕТ 2.0» 06.30, 08.10 «Малята-твійнята» 06.50, 08.35 «Телеп зи и» 07.15, 09.00 «М льти з Л нті ом» 07.40 «Байди ів а» 09.30 Т/с «Зайцев +1» 10.45 Х/ф «Оптом дешевше 2» 12.30 «Лялеч а» 13.25, 22.30 «Це любов» 13.50 Т/с «І раш и» 15.15, 20.45 Т/с «Універ» 17.10 Х/ф «Пі ап. З’йом без правил» 18.30 «10 бажань» 19.25 Т/с «Зайцев+1» 23.00 Х/ф «Глянець» 01.10 Х/ф «Пі ап. З’йом без правил» 02.25 «Д рнєв +1» 02.50 «До світан »

04.30 Т/с «Ранет и» 06.10 Кліпси 06.35 Т/с «Ж рнал мод» 07.45 Цер ва Христова 08.00 Запитайте в до тора 08.35 Живчи Старти 09.00 Даєш молодь 09.35 М/ф «Принцеса-лебідь 3» 10.55 Я - ГЕРОЙ! 12.50 Шо манія 13.40 Аферисти 14.45 Info-шо 15.50 Х/ф «Арма еддон» 19.00 Фабри а Зіро -4 22.05 Фабри а зіро -4. Ще не все 22.50 Х/ф «Занадто р та для тебе» 00.40 Спортрепортер 00.45 Х/ф «Ла для волосся» 02.40, 03.40, 04.30, 04.50 Зона ночі 02.45 Становлення раїнсь о о німо о іно 03.45 Він врят вав нас від ч ми 04.00 Най ращі... Серед повит х 04.15 Земці 04.35 Мовчазне божество

06.00, 06.50 Арма еддон тваринно о світ 07.40 У пош ах правди 08.30 Хіт-парад техні и 09.20, 10.10, 11.00, 03.00, 04.00 Р йнівни и міфів 11.50, 12.50, 13.50 Top Gear 14.40 І раш и для дорослих 15.10 Інсайдер 15.30 Сім смертних ріхів. Заздрість 16.30 За ад и Нострадам са 18.30 С дний день 20.20, 21.10 Се ретні історії 22.00, 22.50, 23.40 Фантастичні історії 00.30, 05.30 Хіти Інтернет 01.00 По ер. The Big Game2. 8 ч. 02.00 Ме амоделі 05.00 10 правил спіх

07.05 Х/ф «На ч жом святі» 08.20 «Сам собі режисер» 09.00 «Сміхопанорама» 09.25 «Ран ова пошта» 10.00, 13.00, 10.10, 13.20, 19.00 Вісті 10.45 «З новим домом!» 11.00 Х/ф «Здраст й і прощавай» 12.30 «Очевидне-неймовірне» 13.25 «Вся Росія» 13.40 «Лев Кисельов: «Я се ще зачарований на ою...» 14.20, 06.15 «Метели . Люсьєна Овчинниова» 15.00 «Квито Вели ий» 15.40, 01.25 Х/ф «Молода др жина» 17.15, 03.00 «Сміятися дозволяється» 20.10, 04.40 Х/ф «Прощання слов’ян и» 21.45 «Спеціальний ореспондент» 22.40 Х/ф «Ванеч а» 00.30 «М зи а на ві и». Присвята Ісаа Шварц

06.00 Трипільці 06.50, 15.30, 02.30 Твій Хіт 07.10 Кл б С пер ни и 07.30 Кл б 700 08.05 Телеенци лопедія 08.40, 11.30 М льтфільми 09.00 Створи себе 09.50 Смертельна хня 10.35, 20.25 Невідоме про відомих 12.15 По ляд майб тнє 15.00 За сім морів 16.15 Шлях до перемо и 16.30 Х/ф «Соло для слона з ор естром» 19.00 Життя серед життя 19.40 П’ятизір овий відпочино 20.00, 05.05 Зелена варта 22.15 Х/ф «Піна» 00.00 Таємниці долі 03.00 Дива и 03.10, 05.30 Сильні світ сьо о 03.30 Обличчя пюр 04.20 За ибель «Антар ти и» 04.50 Красень Київ

06.00, 06.25 Блис авичнi атастрофи 06.55, 02.50 Головоломи 07.50, 20.00, 01.55 Р йнiвни и ле енд 08.45, 03.45 Я це влаштовано? 09.10 Я це зроблено? 09.40 Вижити за б дь-я цiн 10.35, 17.00, 18.00, 19.00 Вижити двох 11.30, 11.55 Брати по трясовинi 12.25 Всесвiт Стiвена Хо ин а 13.20 Космiчнi першопроходцi 14.15 Я влаштований Всесвiт 15.10 Чоловi , жiн а, природа: Л їзiана 16.05, 16.30 Королi а цiонiв 21.00, 21.30 Хлопцi з арматами 22.00 Найважчi вiйсь овi професiї 23.00 Бойовi машини з Май ом Брюєром 00.00 На мiсцi злочин , ч.13 01.00 Межа мiцностi: Лiм зин 04.10 Б дiвельна допомо а 05.05 Гi антсь i б дiвництва

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

Б лах Олена Кірово радсь а область Розш ється Б лах Олена, 14.02.1994 р. н., меш ан а Знам’янсь о о район , м.Знам’ян а, я а приблизно 31.07.2011ро пішла з дом та не поверн лась по теперішній час. При мети дівчини: зріст 145-150см., волосся темно р сяве середньої довжини, очі сіро о ольор .

Ро ачова Світлана Дніпропетровсь а область Розш ється: Ро ачова Світлана, 07.04.1994 р. н., чениця ш оли – інтернат №2 м. Дніпропетровсь , я а 08.09.2011 близь о 11-00 одини пішла з дом та до теперішньо о час її місце знаходження невідоме. При мети дівчини: на ви ляд 13-14 ро ів, на зріст 145-150 см, середньої стат ри, волосся світло-р сяве, середньої довжини, очі сірі. Особливі при мети: на обличчі 3 родим и: на лобі, під правим о ом та біля рот з лівої сторони.

Салімова Лейла. Київсь а область

Тархов Юрій Одесь а область

Розш ється: житель а смт. Борова, Салімова Лейла, 15.06.1996 р.н., я а в ніч з 18.01.20011р. на 19.01.2011р. пішла з дом та не поверн лася. В останнє бачили в інці січня на пероні ст. «Глеваха».

Розш ється: Тархов Юрій, 25.01.1994 р.н., я ий листопаді 2010 ро пішов з дом та до теперішньо о час місце йо о знаходження не відоме.

При мети дівчини: на ви ляд 15 ро ів, зріст 165 см. повної тіло б дови, волосся світло-р се, дов е, обличчя овальне, брови широ і, би широ і, підборіддя пряме. Б ла одя нена: оричнева рт а середньої довжини, червоний светр з широ ою орловиною, чорні брю и, чорні чоботи.

При мети хлопця: на ви ляд 19-20 ро ів, 170175 см на зріст, середньої стат ри, пряме світле волосся, світлі очі, вели ий ніс, повні би.

Соч а Михайло За арпатсь а область Розш ється: житель смт. В.Березний, Вели оберезнянсь о о район , Соч а Михайло, 16.09.1994 р.н., я ий 01.08.2011 ро близь о 15:00 од. вийшов з приміщення дитячо о б дин , розташовано о за адресою смт. В.Березний, в л. Корятовича, 10, і пішов в невідомом напрям . Де переб ває Михайло зараз не відомо.

Телятни Віталій Кірово радсь а область Розш ється: Телятни Віталій, 20.12.1994 р.н. меш анець с. Андр сів а Світловодсь о о район Кірово радсь ої області, я ій 19.08.2011 ро пішов з дом та до теперішньо о час неповерн вся .

При мети хлопця: на ви ляд 16-18 ро ів, 165-170 см на зріст, середньої стат ри, орот е світле волосся, вели ий за острений ніс.

При мети хлопця: На ви ляд 16-17 ро ів, зріст 180 см, середньої стат ри, волосся р сяве, орот е, очі арі.

Б в одя нений: чорна ф тбол а з дов ими р авами , чорні спортивні брю и з білими см ами, оричневі росів и з червоними шн р ами.

Б в одя нений: сині спортивні штани, синій светр, мові тапоч и чорно о ольор .


47

№37 від 28 вересня 2011 ро

ТЕХНІКА Комп’ютери, оргтехніка 7.1.1. Продам Бло системний. Конта ти: (066) 040-05-77 Бло системний. Конта ти: (066) 920-34-10 Картридж ори інальний «Кенон» Конта ти: (098) 714-27-89 Комп’ютер, відмінний стан, «Целерон-1.8», ОП 1 б, вінчестер 120, відео арта 256 Мб, ДВД-РВ + монітор 17 дюймів, лавіат ра, миш а, олон и. Ціна: 1700 рн. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84 Ксеро с «Кенон» NP-155, б/в. Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 363-70-16 Модем для інтернет «ОГО» від У ртеле ом , модель Делін 2540У. на арнтії до 21.01.2012р. Ціна: 140 рн. Конта ти: (067) 360-76-81 Модем для пользования интернетом ОГО. Конта ти: (063) 688-58-88 Монітор «Самс н 943». Ціна: 700 рн. Конта ти: (050) 339-38-51 Монітор «Самс н », в хорошом стані. Конта ти: (096) 111-23-08 Монітор LG Fletron T 710 PH відмінном стані (паспорт дис ). Конта ти: 9098) 449-74-77

Комп’ютер, б/в. Ціна: 500 рн. Конта ти: 71-57-11, 095-563-83-07

Фотоапарат Trust PowerCam 910Z 5 Мп. Конта ти: (095) 653-99-84

Телевізор малень ий, б/в. Ціна: 350 рн. Конта ти: 28-96-33

Комп’ютер, б/в. Ціна: 1800 рн. Конта ти: 050-665-75-84, 29-19-30

Фотозбільш вач «Ленин рад 6 У», рам а. Недоро о. Конта ти: 63-75-85

Комп’ютер, б/в. Конта ти: 71-57-11, 095-563-83-07

Фотозбільш вач. Конта ти: 5-64-20

Телевізор, «Самс н » 3294150. Ціна: 3700 рн. Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26

Комп’ютер. Ціна: 400 рн. Конта ти: 095-093-09-48 Комп’ютерн техні , нов та б/в. Можливість редит вання, модернізація та ремонт. Абонентсь е обсл ов вання омп’ютерів ор анізацій. Конта ти: 29-19-30, 050-665-75-84 Монітор Самс н -2243 SM, 22 дюйми, залишилося арантії 1 рі , в-во Малайзії. Ціна: 1150 рн. Конта ти: 093-844-45-93, 25-49-79

Но тб «Самс н », б/в. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 61-04-45

Фото а амер «Соні ДСК-W110» ібер-шот. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98 Шлейф до фотоапарат Оlympus-mju700-mju710-mju760. Конта ти: (097) 374-18-25

7.4.1. Продам

Новий но тб Packard Bell EasyNote LM81-SB-018RU/ 17.3" (1600х900)LED/ AMD Phenom II Quad-Core N930 (2.0 ГГц)/RAM 4 ГБ/HDD 320 ГБ/ATI Radeon HD5650, 1 ГБ/DVD+/-RW/LAN/Wi-Fi/ Bluetooth 3.0 /веб- амера/ Windows 7 Home Basic. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 063-433-73-83

А м лятори до відео амери Sony серия M, 2 шт и NP-QM71, і NP-FM30. Конта ти: (098) 257-66-17

Нов , зовнішню мережев но тб а, PCMCIA. 093-630-22-12

А стичн систем , б/в. до овірна. Конта ти: 24-08-63

арт для Конта ти:

Но тб MSI, б/в 3 р. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 066-328-69-52 Но тб Samsung RV408 новий, арантія 1 рі , додаю 3g modem + миш . Терміново. Ціна: 2550 рн. Конта ти: 063-266-60-26, 099-313-02-66

7.1.2. К плю Комп’ютер. Конта ти: (099) 277-23-87 Но тб

. Конта ти: (099) 277-23-87

А стичн систем S30. Конта ти: (063) 625-18-64 Ціна:

Відео амер DVD Panasonic VDR-51. Конта ти: (067) 364-15-20 Відео амер , в хорошом стані, привезена з Амери и. Відео амера цифрова, є додат овий а м лятор. Конта ти: (097) 669-78-86

Ма нітол . Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57

АйФон 3G ( опія), 2 сім- арт и. Гарантія 12 міс. Достав а. Ціна: 650 рн. Конта ти: (067) 364-57-23 alldenysy@gmail.com

Ма нітофон «Еле троні а 324-1», 1987 р.в., в добром стані, робочий, без ременів привод . Конта ти: (050) 981-67-77

Но тб , новий, 2-ядерний, Пенті м 1.86 Гц, ОЗУ 2 Гб, НДД 320 Гб, відео арта 256 Мб, 1.3 Мп веб- амера + миш а, олон и, с м а, блю-т з, батарея 2 одини. Ціна: 2800 рн. Конта ти: (099) 277-23-87

Ком ні атор «Ас с». Конта ти: (098) 714-27-89 Модем «ОГО» мобільний. Конта ти: (067) 584-93-35 Радіотелефон «Сенао». Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Но тб и та нетб и, б/в, 1- та 2-ядерні. Конта ти: (098) 579-99-99

Телефон «Но іа 6233». Конта ти: (097) 512-03-57

Портативні ом’ютери, 1 р. арантія. Ціна: Від 2555 рн. Конта ти: 62-34-28, 63-33-88

Телефон «Но іа 7260», відмінном стані. Ціна: 300 рн. Конта ти: (096) 967-72-84

Принтер CANON MP 250 +CБПЧ Ціна: 550 рн. Конта ти: (050) 200-08-89, (066) 040-63-33

Телефон «Р сь», з автовідповідачем, б/ в. Конта ти: (095) 091-58-18

Пристав і ров «Соні Плейстейшн 1» + 20 дис ів, арта пам’яті. Ціна: 350 рн. Конта ти: (096) 967-72-84 Ремонт та модернізація омп’ютерів, омпле т ючі (нові та б/в). Конта ти: 62-56-20, 62-56-21 komp@utel.net.ua

Телефон Nokia 6233. Конта ти: (096) 994-74-76 Телефон мобільний «Nokia 5800» в хорошом стані. Терміново. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (093) 813-92-17, (098) 430-01-48 vovikua1@ukr.net

Системні бло и, 3 р. арантії. Ціна: Від 1899 рн. Конта ти: 62-34-28, 63-33-88

Телефон мобільний «Соні Ері сон К 310І, зарядний пристрій до ньо о. Конта ти: (096) 184-16-76

С анер Mustek 1248UB. Майже новий. Недоро о. Конта ти: (096) 961-44-96, (063) 825-48-99

Телефон мобільний Nokia Конта ти: (098) 252-17-30

Техні омп’ютерн . 63-53-45, (067) 363-19-98

Конта ти:

м.Л ць од (0332), (03322) Комп’ютер , системний бло , монітор 15 дюймів, лавіат ра, миш а. Ціна: 550 рн. Конта ти: 29-46-01, 099-325-22-49 Комп’ютер Атлон, 2-ядерний, оперативна пам’ять 2 Гц, відео 512, вінчестер 500, монітор 22 дюйми. Конта ти: 097-907-71-44 Комп’ютер Пенті м 4, процесор 2,6 Г ц, вінчестер 320, відео інте роване, монітор 15 або 17, миш а, лавіат ра. Конта ти: 050-438-64-01, 097-907-71-44 Комп’ютер, б/в, для офісних робіт. Ціна: 1100 рн. Конта ти: 29-19-30, 050-665-75-84

n97.

Телефон Но іа 5230. Ціна: 900 рн. Конта ти: (097) 503-61-71 Телефон Сіменс A52, новий а м лятор. Конта ти: (067) 777-49-85 Телефони мобільні, нероз одовані. Недоро о. Конта ти: 43-67-24, (067) 593-26-50 Чохли силі онові для телефонів Samsung та Nokia, чорні. Ціна: 55,00 рн. Конта ти: (067) 364-09-46

7.2.2. К плю Телефони мобільні. 23-25-36, (050) 435-25-98

Конта ти:

Фото, кіно, оптика 7.3.1. Продам Відео амер «Соні Плейстейшн», недоро о. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98 Фільмос оп для діафільмів, б/в. Конта ти: (095) 091-58-18

Бензопил , виробництва Швеції. Конта ти: 68-39-06 (097) 745-12-92

ольорові. Конта ти:

Телевізори, б/в. Конта ти: 28-96-33

м.Л ць од (0332), (03322) Відео амер Самс н . Ціна: 500 рн. Конта ти: 067-334-08-53, 050-194-31-71, 050-262-43-73

Ма нітофон Юпітер, в робочом стані. Конта ти: 5-35-46 Ма нітофон, 2- асетний. Конта ти: 28-18-53, (097) 857-00-23, (066) 789-26-78 МП-3 плеєр. Конта ти: (098) 714-27-89 Пристав і ров «Соні Плейстейшн 1,2», +джойсти и, арти пам’яті та дис и. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98 Пристав і ров «Хboх». Ціна: 700 рн. Конта ти: (096) 784-62-13 Пристав і ров , Х-Бо с-360, + вінчестер 20 Гб, 1 джойсти , 20 дис ів. Ціна: 1900 рн. Конта ти: 28-83-77 (096) 967-72-84 Пристав 62-68-22

, світлом зичн . Конта ти:

Про равач з платів ами радянсь их часів, дешево. Конта ти: 26-83-60 Про равач, б/в. Ціна: 150 рн. Конта ти: 28-96-33 Радіоапарат р «Радіотехні а»: ма нітофон-пристав , М-201-стерео, Світлом зичн пристав «Міраж», телефон вати після 17.00. Конта ти: 62-68-22 Радіолампи, радіодеталі. Конта ти: 68-36-84 Радіол «Латвія». Конта ти: (097) 642-77-16 Радіол «Мелодія», б/в. Ціна: 180,00 рн. Конта ти: (050) 435-28-13 Радіол «Урал 111». 24-19-72, (096) 470-91-53

Конта ти:

Радіоприймач VEF 202, все в ори іналі, тіль и відс тня нижня збо р тіл а. Конта ти: (050) 435-17-47 Систем а стичн «Романти а», б/в. Конта ти: 24-08-63 Телевізор «Proline», робочий, в хорошом стані. Конта ти: (097) 669-78-86 Телевізор «SONY», 71 см, майже новий. Ціна: 800 рн. Конта ти: (050) 435-21-02 Телевізор «Еле трон», 51 см. діа ональ. Конта ти: 24-19-72, (096) 470-91-53 Телевізор «Еле трон», ольоровий, з п льтом правління. Ціна: 120 рн. Конта ти: 63-18-84 Телевізор «Еле троні а», чорно-білий. Ціна: 120 рн. Конта ти: 63-18-84 Телевізор LG. Конта ти: 43-69-87

Вентилятор анальний, «Вентс», на 1000 м. б, 140 ват. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (097) 865-45-33 Витяж «Elica», б/в. Ціна: 500 Конта ти: (050) 375-30-91

рн.

Витяж Fagor 3CFT-ALA. Конта ти: (050) 375-30-91 Газов олон КросКР2ОС. Конта ти: (067) 864-79-90 Еле тровентилятор на підло , новий. Ціна: 85 рн. Конта ти: (096) 253-42-43 Еле трод хов Severin TO9677. Ціна: 600 рн. Конта ти: (095) 653-99-84

Відеома нітофон, на запчастини. Конта ти: 095-409-40-77

Еле трочайни , заварний «Tevion». Конта ти: (095) 653 99 84

Г чномовець для радіоточ и. Конта ти: 066-427-58-39, 75-19-91

Еле трочайни . Конта ти: 5-64-20

Ди тофон на мі ро асеті. Ціна: 150 рн. Конта ти: 050-135-44-52 І ров пристав СЄГА. Конта ти: 24-02-85, 067-950-40-59

Кольоровий телевізор Еле трон, хороший стан, б/в. Конта ти: 24-99-39

7.2.1. Продам

блют з. Конта ти: (098)

Телевізори 62-68-22

Домашній інотеатр. 5-44-30, (098) 388-15-13

Но тб HP Pavilion g6-1081sr Конта ти: (098) 988-42-02

Гарніт р 714-27-89

Телевізор. Конта ти: (099) 277-23-87

Колон и «Піонер-Кенв д» та ін. техні з Європи. Конта ти: 095-834-60-85

Конта ти:

7.5.1. Продам Бачо від омпа т нітаз , Польща. Конта ти: (097) 645-68-39

Відеоплеєр «FUNAI», в хорошом стані. Конта ти: (067) 492-41-41

Кінотеатр домашній, 5 олоно + сабв фер + підсилювач, U.S.Blaster. Ціна: 300 рн. Конта ти: (096) 518-90-18 post_rv@ukr.net

Апарат телефонний, дис овий. Ціна: 40 рн. Конта ти: 68-36-84

Телевізор, б/в. Конта ти: (067) 797-89-20

Колон и Радіотехні а S-30, в робочом стані. Ціна: 150 рн. Конта ти: 066-886-38-59 san2010san@ukr.net

Засоби зв’язку

Но тб , «Целерон 2.0», ОЗУ 1 Гб, відео арта 384 Мб, вінчестер 120 Гб, ДВД РВ, с м а та миш а, дисплей 15.4, відмінний стан. Конта ти: (099) 277-23-87

стані.

Відеома нітофон LG, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-18-53, (097) 857-00-23, (066) 789-26-78

Но тб 15.6" (1366x768), AMD Athlon II Dual-Core P320 (2.1 ГГц), RAM 2 ГБ, HDD 320 ГБ, ATI Mobility Radeon HD4200, DVD Super Multi, LAN, Wi-Fi, веб- амера, DOS, 2.6 Конта ти: (093) 942-46-64

Но тб НР, новий, 15.6 дюймів, 2-ядерний, целерон 2.10 Гц, ОП 3.Гб, вінчестр 320, відео арта від 1256 до 512 Мб, 1.3 Мп веб- амера, батарея 3 одини. Ціна: 2800 рн. Конта ти: (096) 967-72-84

Телевізор, б/в, відмінном Конта ти: (096) 371-93-44

Телефон дис овий, в хорошом стані. Конта ти: 63-75-85

Теле, відео, аудіо, радіо

Монітори Samsung 740N i Samsung 152B. Конта ти: 093-311-43-77

Но тб «Asus A8S». Конта ти: (095) 391-12-58 Но тб «Lenovo IdeaPad B560-380A-4». Конта ти: (098) 988-42-02

Фотозбільш вач. Конта ти: (097) 392-63-89

Побутова техніка

Кольоровий телевізор Р бін, з п льтом. Конта ти: 24-39-31 Кольоровий телевізор, б/в. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 097-921-42-38, 099-443-49-34 Кольоровий телевізор. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 097-921-42-38, 099-443-49-34

Еле трошашличницю, нов , недоро о. Конта ти: (099) 277-23-87 Зволож вач повітря, т мано творювач. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (097) 865-45-33 Кавовар 28-43-33

«Ровента». Конта ти:

Камер морозильн «О еан». Ціна: 2 300 рн. Конта ти: (063) 310-10-01 Камер морозильн , Німеччина. Конта ти: (098) 477-72-86 Колон азов «Бош». Ціна: 1500 рн. Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26 Комбайн хонний «Мрія Конта ти: (050) 339-24-03

2М».

Кондиціонери. Продаж, встановлення. Гарантійне та після арантійне обсл ов вання. Конта ти: (095) 091-58-18

Ма нітол , в-во Ри а, старо о зраз а, лампов . Конта ти: 095-308-84-44

Котел «Б лерьян», тип 04 велетень з димоходом. Ціна: до овірна Конта ти: (067) 363-75-95

Малий телевізор Грюнді , діа ональ 37 см. Конта ти: 29-95-96, 099-915-34-81

Котел КЧМ, в робочом стані. Конта ти: (067) 363-70-06

М зичний центр, дешево. Конта ти: 26-01-45, 097-442-29-00 Підсилювач Радіотехні а У-101-стерео, в робочом стані. Ціна: 300 рн. Конта ти: 066-886-38-59 san2010san@ukr.net Радіоприймачі, 24-39-31

чномовці. Конта ти:

Радіостанції «Кенв вели ий раді с дії, відпочин , можливо омпле т, недоро 067-791-70-84

д», професійні, для роботи та на та сі, новий о. Конта ти:

Телевізор Philips 29PT8520, плос ий е ран 29, (72 см), 4:3, 100 Гц, стерео 20 Вт, Dolby Virtual, 2хSCART, S-Video, телете ст. Відімінний стан та я ість зображення. Конта ти: 095-510-88-06 Телевізор Еле трон, з п льтом, в робоч стані. Ціна: 300 рн. Конта ти: 24-07-14, 050-694-41-02 Телевізор Рассвет-307, недоро о. Конта ти: 063-770-23-56, 71-12-29, 066-378-53-16 Телевізор Соні KV-21FT2K, в-во Словенія, діа ональ 52 см, з п льтом, хороший стан. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 050-916-31-19, 23-06-32 Телевізор Соні-Тринітрон, 100 Гц, діа ональ 72 см. Ціна: 1100 рн. Конта ти: 050-956-59-56 Телевізор Томпсон, 73 см . Ціна: 1500 рн. Конта ти: 75-06-36 Телевізор, LCD, 2007 р. в., діа ональ — 26 дюймів, відмінном стані. Конта ти: 095-386-60-89 Телевізор, чорно-білий, б/в. Конта ти: 71-05-65, після 19.00 Телевізор. Конта ти: 72-55-20 Тюнер для с п тни ово о телебачення. Конта ти: 24-07-14

7.4.2. К плю Пристав і ров «Соні Плейстейшн 1, 2, 3» та ПСП, Х-Бо с, можливо в неробочом стані. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98 Телевізор на запчастини. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62 Телевізори лампові, бобінні ма нітофони на запчастини. Конта ти: 64-76-59, (097) 432-89-89

Машин швейн Лада. Ціна: 200 рн. Конта ти: (067) 124-34-69 Машин швейн «Victoria 858». Конта ти: (095) 653-99-84 Машин швейн , «Зін ер». Конта ти: (067) 364-52-84 Машин швейн , «Лада» з т мбоч ою. Ціна: 250 рн. Конта ти: 5-66-81, (067) 124-34-69

Машин швейн «Чай а 142М» з еле троприводом, з т мбою. є інстр ція, набір лапо . В хорошом стані. Ціна: до овірна Конта ти: 40-10-98, (066) 039-01-05 Машин швейн (066) 043-72-32

«Чай а». Конта ти:

Машин швейн , ножн , дешево. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Машин швейн , поб тов , з р чним приводом на підставці, ф тлярі. Конта ти: 24-59-86, (096) 412-99-87 Мі сер еле тричний, недоро о. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57 Морозильн амер . Ціна: 800 Конта ти: 28-96-33

рн.

На рівач для дзер ала ванній імнаті. Видаляє воло з поверхні. Ціна: від 60 рн. Конта ти: (056) 725-21-74 (050) 970-76-73, (067) 562-33-71 www.irh.org.ua Настінний обі рівач-панно ( артина), плів овий, н ч ий. Живлення - 220 В. Пот жність 280 Вт. Ціна: від 220 рн. Конта ти: (056) 725-21-74 (050) 970-76-73, (067) 562-33-71 www.grelka.cc.ua Обі рівач. Ціна: 150 рн. Конта ти: 64-05-39, (098) 717-18-97 Обі рівачі інфрачервоні . Ціна: від 506 рн. Конта ти: (056) 785-12-77, (050) 970-76-73, (067) 562-33-71 www.heating.inf.ua Обміняю холодильни «О а» на мішо ц р . Конта ти: (096) 171-39-76 Оверло промисловий, радянсь ий. Ціна: 600 рн. Конта ти: 63-68-73 Паровар «Studio Dampfgarer». Конта ти: (095) 653-99-84

Машин швейн . Конта ти: (050) 435-92-42

Пилосмо , б/в. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42

Машин пральн EBD, потреб є ремонт . Конта ти: (050) 375-30-91

Піч мі рохвильов . Конта ти: (095) 653-99-84

Машин пральн , «Арістон», в робочом стані. Конта ти: 63-70-87

Плит азов «Еле тра». Конта ти: (067) 116-41-32

Машин пральн , «Волна-2М», напівавтомат. в робочом стані. Конта ти: 28-74-21, (098) 937-35-39

Плит азов 4- амфорн , б/в. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Машин пральн , «Зіроч а», автомат. Конта ти: 43-69-87 Машин пральн , б/в, на запчастини. Конта ти: (0970 945-42-54

Плит азов Бош. Конта ти: 63-44-75, 5-36-30 Плит азов , 2- амфорн , настільна, нова. Конта ти: (096) 221-04-49

пральн , б/в. Конта ти:

Плит азов , 2- амфорн , настільн ,нов . Конта ти: (096) 221-04-49

Машин пральн , б/в. Конта ти: (066) 927-56-81

Плит азов , 2- амфорн , нов . Конта ти: (096) 221-04-49

Машин швейн «Зін ер», старо о зраз а. Конта ти: 43-46-47, (097) 694-38-89

Плит азов , 4- амфорн . Конта ти: 63-72-13 (після 19:00)

Машин 68-33-19

Машин швейн «Подольс ». Конта ти: 24-19-72 (096) 470-91-53 Машин швейн «Чай а -142М», з еле троприводом в т мбі. Хороший робочий стан, набір лапо , інстр ція. Недоро о. Конта ти: 5-26-79, (066) 039-01-05 shramkolena@ukr.net

Плит азов , хороший стан, б/в. Конта ти: 64-63-14, (098) 000-99-47 Плит азов , хороший стан. Ціна: 1000 рн., тор . Конта ти: (050) 194-57-51 Плит азов . 298-51-24 Плит

Конта ти:

(097)

азов . Конта ти: (067) 686-58-64


48 Плит

№37 від 28 вересня 2011 ро

азов . Конта ти: (097) 392-63-89

Поб тов техні з Німеччини, б/в. Конта ти: (050) 963-88-61, (098) 449-63-16 Пральн машин «Мрія». Конта ти: 23-28-64, (067) 385-89-48 Пральн машин «Еліс», б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: 22-54-60 Пральн машин автомат Beko, 1000 об., в хорошом стані. Конта ти: 62-72-98, (050) 984-43-68 Пральн машин , б/в, в неробочом стані. Конта ти: 24-02-84, (098) 837-03-57 Пральн машин -автомат, б/в, Ціна: 700 рн. Конта ти: (050) 673-76-18 Прас , в хорошом стані. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57 Самовар, ні ельований, новий. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-77-33, (097) 562-77-31 Самовар. Конта ти: 5-64-20

Холодильни «LG NO FROST», сталево о ольор , відмінном стані. Конта ти: (096) 103-99-52

ТЕХНІКУ ПОБУТОВУ З ЄВРОПИ, Б/В ТА НОВУ. КОНТАКТИ: 40-12-36, (067) 705-54-01, (097) 298-50-62

Холодильни . Конта ти: 68-33-19 Швейне обладнання, промислове та поб тове, нове та б/в. Конта ти: (050) 914-55-84 Швейн машин «Верітаз» . Ціна: 400 рн. Конта ти: 63-68-73 Швейн машин «Зін ер» (раритет). Конта ти: 63-68-73 Швейн машин , б/в, недоро о. Конта ти: (098) 951-77-39

м.Л ць од (0332), (03322)

Холодильни «Індезіт» СД145", б/в, 2 ро и. Конта ти: (067) 270-61-14 Холодильни «Мінсь 15М», б/в, хороший стан. Ціна: 1200 рн., тор . Конта ти: (050) 194-57-51 Холодильни «Мінсь », б/в, хорошом робочом стані. Ціна: 700 рн. Конта ти: 26-90-10, (068) 568-47-05 Холодильни «Норд», б/в, в хорошом стані. Конта ти: 23-46-50, (066) 040-67-19

Холодильни з морозильною амерою. Конта ти: 29-95-96, 099-915-34-81

Поб тов швейн машин Чай а-142-М, з ножним приводом, з еле троприладами. Конта ти: 095-828-84-41, 26-41-32

Холодильни ЗІЛ, швейн машин Чай а, з ножним приводом, полірована т мба. Конта ти: 095-887-53-16

Плит азов . Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Холодильни , б/в, недоро о. Конта ти: (067) 708-20-00 Холодильни , недоро о. Конта ти: 0973051703

Холодильни Норд, 3- амерний, б/в, хороший стан. Конта ти: 25-66-46

Пральн машин -«малят о». Конта ти: 72-57-08, 098-275-12-50

Холодильни 095-568-02-89

Пральн машин Wirpool, верти альна, на 5 , 800 обертів, б/в, в хорошом стані. Ціна: 1400 рн. Конта ти: 095-304-53-33

Холодильни ОК-3, в робочом стані. Конта ти: 25-63-51, 099-239-70-80

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДО 100 ГРН., ПРАЛЬНІ МАШИНИ ДО 80 ГРН., ГАЗОВІ ПЛИТИ ДО 60 ГРН., В НЕРОБОЧОМУ СТАНІ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 43-22-72, (097) 063-49-42

Техні поб тов . Конта ти: (096) 412-99-87

Холодильни Дніпро, стан ідеальний. Ціна: 800 рн. Конта ти: (066) 866-75-91

Еле тросамовар. Конта ти: 24-02-85, 067-950-40-59

Техні . Конта ти: 24-59-86, (096) 412-99-87

Холодильни , б/в, в хорошом стані. Ціна: Недоро о. Конта ти: 62-72-15 (096) 303-60-33

Кавовар , авомол 099-048-81-13

Холодильни , б/в. Конта ти: 62-83-47

Поб тов техні . Конта ти: 066-702-10-26, 096-714-93-57

Плит азов , б/в. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24

Еле тричн 3- онфор ов плит , хороший стан, б/в. Конта ти: 095-691-72-98

Еле тром’ясор б , еле трохріноріз , в-во Італія, нова. Конта ти: 23-04-66

Хлібопіч AFK BM-3. Конта ти: (095) 653-99-84

б/в.

Пос домийн машин . Ціна: 350 рн. Конта ти: 24-56-31, 066-713-85-00

Холодильни б/в, дешево. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Холодильни , б/в, хороший стан. Конта ти: (097) 645-68-39

Пилосос, в-во Німеччина, Конта ти: 26-58-91

Плит азов , б/в, недоро о. Конта ти: (067) 708-20-00

Конта ти:

Газов плит . 095-887-53-16

Со овижимал «Braun Конта ти: (050) 378-01-71

(097)

рн.

Холодильни , старий. Конта ти: (067) 708-20-00

Еле тровафельницю. 099-048-81-13

Конта ти:

Пилосос «Ра ета». Ціна: 100 Конта ти: 097-783-47-69

Техні , в-ва Німеччини, б/в: холодильни и, морозильні амери, холодильні вітрини, пральні машини, азові та еле тричні плити, азові олон и, енератори, телевізори, мі рохвильові печі, хонні омбайни та інше. Конта ти: 099-277-72-00

7.5.2. К плю Машин ремозбиваюч . Конта ти: (050) 498-23-42

Порохотя LIBERTON, новий. Ціна: 350 рн. Конта ти: 75-06-36

Холодильни «Норд», відмінний стан, ново о зраз а, висо ий. Ціна: 850 рн. Конта ти: 26-33-90, (098) 257-66-30

Фритюрницю. 185-83-25

Пилосос «Ра ета». Ціна: За домовленістю. Конта ти: 23-42-91, 097-783-47-69

Со овитис ач «Еленбер », в робочом стані. Конта ти: 067-334-08-53, 050-194-31-71, 050-262-43-73

Холодильни Норд, 1- амерний, холодильни Мінсь , 2- амерний. Конта ти: 093-908-07-89

Самовари еле тричні, недоро о. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57 MP80».

Мі рохвильов піч Моліне с, хороший стан, б/в. Конта ти: 096-691-72-98

Конта ти:

. Конта ти:

Компресор, тент, до холодильни а Еле тролю с. Конта ти: 050-915-67-08 Мий , нова, 50х50. Ціна: 100 рн. Конта ти: 097-783-47-69, 23-42-91

Пральн машин Зіроч а, мало абаритна, робочий стан. Конта ти: 25-91-94 Пральн машин Індезіт, автомат, б/ в, недоро о, еле троплит Норд, нова, ціна — нижча рин ової. Конта ти: 73-72-62 Пральн машин , завантаження до 6 , в-ва Німеччини. Конта ти: 096-733-74-03

Норд, б/в. Конта ти:

Холодильни «Позіс», з морозильною амерою, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 24-42-39 Холодильни з морозильною амерою. Конта ти: 29-95-96, 099-915-34-81 Холодильни ЗІЛ, швейн машин Чай а, з ножним приводом, полірована т мба. Конта ти: 095-887-53-16 Холодильни Норд, 1- амерний, холодильни Мінсь , 2- амерний. Конта ти: 093-908-07-89

Холодильни и старі. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11, (067) 337-30-02 Холодильни и та азові плити вітчизняно о виробництва. Конта ти: (098) 611-93-36 Холодильни и, телевізори, пральні машини, ванни, азові плити, азові олон и, різні залізні речі, старі. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11

ПОБУТ П хови жіночий, новий, з Італії. Ціна: 399 рн. Конта ти: (096) 253-42-43

Одяг, взуття 8.1.1. Продам

Одя «се онд-хенд», Ан лія, Швеція, ори інал. Конта ти: (097) 784-17-70 Весільн с ню, р авич и, в хорошом стані, 44-46р. Ціна: 800 рн. Конта ти: (096) 811-34-39 Війсь ов форм . Конта ти: 24-12-53, (067) 144-06-07 Дитячий омбінезон для дівчин и. Конта ти: 24-12-53, (067) 144-06-07 Д блян чоловіч , розмір 50, дешево. Конта ти: 26-40-56 Кож шо , з єнота, р. 48-50. Ціна: до овірна, Конта ти: 63-70-87 Костюм жіночий спортивний, сіро о ольор , італійсь ий, ROSALBA, розмір XL (50). При бажанні можете приїхати поміряти. Конта ти: (096) 888-16-08 Костюм жіночий спортивний, сіро о ольор , італійсь ий, ROSALBA, розмір XL (50). При бажанні можете приїхати поміряти. Конта ти: (096) 888-16-08 Костюм чоловічий, олір світлий, р.50. Конта ти: (050) 846-22-50, (098) 307-24-26 К рт жіноч , нов , розмір 40 європейсь ий, ла ована ш іра, терміново. Ціна: Недоро о. Конта ти: 64-87-03, (097) 013-97-32 К рт ш ірян , жіноч , 48 розмір, б/в. Конта ти: (095) 091-58-18 Одя «се онд-хенд». Ціна: 5 Конта ти: (097) 770-66-19

рн/

.

Одя се онд-хенд. Ціна: від 5 рн/ Конта ти: (097) 486-40-24 Одя , б/в. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54

САЛОН ВЕСІЛЬНОЇ МОДИ. ПРОДАЖ ТА ПРОКАТ ВЕСІЛЬНОГО ВБРАННЯ. ЧИЩЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ. ВЕСІЛЬНІ АКСЕСУАРИ. ВЕЧІРНІ ТА ВИПУСКНІ СУКНІ. КОНТАКТИ: ВУЛ. ПОШТОВА, 9, 26-87-91, (067) 363-03-11 С ню весільн , 42-44 Конта ти: (097) 228-22-72

розмір.

С ню весільн , атлас, в про аті не б ла розмір 48 (L). Конта ти: (098) 535-49-67 С ню весільн , атласна, олір білий, р. 46, можливий про ат. Конта ти: (098) 846-22-50, (098) 307-24-26 С ню весільн , виробництва Прибалти и, сніжно-біла з золотою оздобою, орсет розшитий амінцями. На зріст 165-175 см. Ціна: 700 рн. Конта ти: (095) 583-82-94 vika.rom@gmail.com

Т флі рожеві, абл - 9 см. Ціна: 50 рн. Конта ти: (096) 253-42-43 Т флі. Конта ти: 63-07-20 Форм офіцерсь і шинелі. Конта ти: 23-28-64, (067) 385-89-48 Чоботи, ялові, р. 48. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Шап

, нор ов . Конта ти: 23-16-35

ан . Конта ти:

Ш б жіноч , розмір 46-48, дешево. Конта ти: 26-40-56

С ню весільн , виш ан , олір «шампань». Конта ти: (099) 727-68-48

Ш б , єнот, нат ральн , дов , 45-50 розмір. Ціна: 8000 рн. Конта ти: 63-70-87

С ню весільн , виш (093) 486-32-56

С ню весільн , виш ан , розмір 42-46, 160-175 см. Конта ти: (097) 176-20-95 С ню весільн , виш (097) 177-52-77

ан . Конта ти:

С ню весільн , виш ан . Ціна: 2000 рн. Конта ти: 24-67-33 С ню весільн , виш ан . Колір білий. Розмір 42-44. Корсет оздоблений перлами та стразами. Оброблена в хімчистці. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 672-37-21 NetiXL@i.ua С ню весільн , дешево. Конта ти: (097) 777-77-55 С ню весільн , мало о розмір . Конта ти: 22-44-81

Пальто чорно о ольор , ашемір, нат ральне х тро, розмір «М». Конта ти: (067) 663-47-68

С ню весільн , ори інальн , з салон , в ідеальном стані, р чна робота бісером, на висо дівчин , розмір 46, а сес ари в подар но . Конта ти: (097) 637-46-20

Плащ, чоловічий, р. 54, новий. Ціна: 100 рн. Конта ти: 62-83-47

С ню весільн , р. 42, від дизайнера. Конта ти: 20-80-72, (096) 845-46-00

П сери, дешево. Конта ти: 28-10-47, (068) 683-85-95

С ню весільн , р. 42, олір шампань. Конта ти: 20-80-72, (096) 845-46-00 С ню весільн , р. 42-44, олір шампань. Конта ти: 20-80-72, (096) 845-46-00 С ню весільн , р. 46-48, дешево. Конта ти: 45-40-03, (063) 706-47-97 С ню весільн , с часн , е с люзивн , авторсь , олір білий, шифон+болеро, арний стан, р. 44-46. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 43-94-87, (097) 298-50-78 С ню весільн , відмінном стані, розмір 44, ріст 160 см. Конта ти: (097) 125-83-76 С ню весільн , відмінном стані, розмір 44-46, недоро о. Терміново. Конта ти: (097) 609-43-71 С ню весільн . Ціна: 420 рн. Конта ти: (098) 535-49-67 С ню весільн . Конта ти: (066) 404-75-37 С ню вечірню, вишнево о ольор . Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54

Ш б , нат ральн , дов , р. 48-50, єнот. Ціна: 8000 рн. Конта ти: 63-70-87 Я існий чоловічий та жіночий одя . Конта ти: м.Рівне, в л. Київсь а, 44. (066) 100-15-48, (096) 291-33-13

м.Л ць од (0332), (03322) Босоніж и чоловічі, італійсь і, парчові, оричнево о ольор , 44 розм., нові. Ціна: 220 рн. Конта ти: 75-06-36 Брезентовий фарт х для Конта ти: 26-38-67

оваля.

Брезентові штани. Конта ти: 26-38-67 Весільні р авич и, до лі тя. Конта ти: 098-128-04-92, 25-31-84 Весільн с ню, 44 розм., два орсети, р авич и та а сес ари або здам напро ат. Ціна: 1300 рн. Конта ти: 050-666-47-26, 26-54-66 Весільн с ню, 44-46 розмір, біла, верх — орсет, б/в 1 раз. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 24-99-39 Весільн с ню, 44-48 розмір, на висо дівчин . Конта ти: 050-718-94-39 Весільн с ню, 46-48 розмір, хороший стан, б/в. Конта ти: 050-206-0-09

Весільн с ню, ольор шампансь о о, р чна робота, б/в 1 раз, в подар но — ільця. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 066-981-77-97, Олена Весільн с ню, ольор шампань, зі встав ами. Недоро о. Конта ти: 097-895-31-46, 066-132-23-17 Весільн с ню, ори інально о фасон , з ристалами Сваровс і, вели ий розмір, б/в 1 раз. Конта ти: 099-732-71-19 Весільн с ню, ори інально о фасон , розм. 42-46, в хорошом стані. Конта ти: 050-716-49-33 Весільн с ню, підспіднични , р авич и. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 097-163-38-54, Світлана Весільн с ню, ріст 155 см. Конта ти: 095-573-00-70 Весільн с ню, розмір 36-40, олір — чайна троянда, рець ий фасон, б/в 1 раз. Конта ти: 096-300-09-17 Весільн с ню, розмір 44-48, б/в. Ціна: недоро о. Конта ти: 75-04-37, 098-745-05-60 Весільн с ню, с моч , болеро, біло о ольор , з рожевим де ором, стильна, виш ана, б/в 1 раз, розмір 42-46. Ціна: 1800 рн. Конта ти: 79-16-82, 096-481-15-82 Весільн с ню, шифон, на висо стр н дівчин , розмір 42-46. Конта ти: 72-06-68 Весільн

с ню. Конта ти: 23-69-51

Вишиті сороч и, 10 шт., р шни и. Конта ти: 26-94-67, Марія Сер іївна Вишит сороч , вели ий розмір. Конта ти: 72-36-38, 050-915-67-08 Крават и іноземно о виробництва, нові та ласичні. Ціна: 10 рн./шт. Конта ти: 24-07-14, 050-694-41-02 Г мові чоботи, розм. 42-43. Ціна: 50 рн. Конта ти: 23-42-91 Джинси, жіночі. Ціна: Конта ти: 050-135-44-52

оптова.

Весільн с ню, S-M, в-ва Польща. Конта ти: 050-103-27-96

Джинсові штани для ва ітної, синьо о ольор , 46-48 розмір . Конта ти: 097-602-53-37

Весільн с ню, біла, арний фасон, б/в 1 раз. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-705-89-00

Д блян , бежев , 48 розм. Конта ти: 24-56-31, 066-713-85-00

Весільн с ню, біло о ольор , 46-50 розмір, хороший стан, р авич и, ільця та а сес ари до неї. Конта ти: 097-854-99-54 Весільн с ню, біло о ольор , розмір 44-46, б/в 1 раз. Ціна: недоро о. Конта ти: 066-662-51-27

С ню вечірню, розмір 44. Конта ти: 43-85-40

Весільн с ню, біло о ольор , розмір 44-46, р авич и, б/в 1 р. Ціна: 600 рн. Конта ти: 095-110-60-61

Т флі весільні, розмір 37. Конта ти: 43-85-40

Весільн с ню, висо а я ість, нова, дешево. Конта ти: 097-290-22-13

Жіночий плащ оричнево о та ірчично о ольор . Конта ти: 067-476-39-69, 76-05-57 Жіночі босоніж и, біло о ольор , 36 розмір, в-во Польща, фабричні, нові, арний дизайн, недоро о. Конта ти: 050-990-07-33, 050-378-08-18 Жіноч нор ов 050-956-59-56

ш б . Конта ти:

Жіноч ш ірян рт , ол бо о ольор . Конта ти: 050-956-59-56 Костюм чоловічий, 48 розмір, ріст 5. Конта ти: 095-870-74-76


49

ПОБУТ

№37 від 28 вересня 2011 ро Костюм чоловічий, новий, 46-48 розмір,2-3 ріст, темний та світлий. Ціна: 300 рн. Конта ти: 26-15-82, 099-175-22-56 К рт и- ам фляж, тепленні, нові. Конта ти: 050-694-41-02, 24-07-14 К рт ш ірян , чоловіч , 48-50 розмір, б/в. Ціна: 250 рн. Конта ти: 26-15-82. 099-175-22-56 Міліцейсь форм , нов та б/в, 48-50 розмір, на ріст до 175 см. Конта ти: 095-559-97-76 Новий орсет. Конта ти: 24-40-07 Нор ов ш б , 48-50 розмір, оричнево о ольор . Конта ти: 71-42-91, 096-414-49-40 Одя чоловічий вели их розмірів, б/в, добром стані. Ціна: Недоро о. Конта ти: 050-694-41-02, 24-07-14 Одя , зимовий, літній, осінній, для дорослих. Конта ти: 26-58-91

Вз ття, розмір 21-24, осінь-зима, б/в. Конта ти: 24-07-71, (096) 541-67-27

Візо , на всі пори ро , в хорошом стані. Конта ти: (097) 669-78-86

Стіл для од вання. Ціна: 300 Конта ти: (098) 594-56-31

Візо «Geoby». 665-07-53

(050)

Візо , хороший стан. Конта ти: (098) 794-84-80

Стілець для од вання, б\в. Ціна: 600 рн. Конта ти: 64-87-36, (067) 456-44-85

Візо «VULKANO BEBETTO». Конта ти: (096) 452-52-66

Візо -трансформер, зимово-літній, відмінном стані. Ціна: 900 рн., тор . Конта ти: (067) 726-92-51 oksan4yk@rambler.ru

С ню рожев , для дівчин и 6 ро ів. Ціна: 140 рн. Конта ти: 62-83-47

Конта ти:

Пальто, плащ, остюм, 50-52 р., чоловічий. Конта ти: 25-43-74

Візо «X-Lander XT» 2в1. Конта ти: (097) 642-68-48

Плащ, 03 К, остюм L-1 (водостій ий), мові чоботи, 44 розм. Конта ти: 097-107-92-34

Візо «Андро с», від народження до 3 ро ів, зима-літо, повний омпле т, б/ в 10 місяців. Конта ти: (067) 928-89-97

Рибальсь і, мові чоботи, нові, 43-44 розмір, недоро о. Конта ти: 24-07-14

Візо «Андро с», зимово-літній. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 770-66-19

Р авич и, весільні. 098-128-04-92

Візо «Джобі», відмінном стані. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98

Конта ти:

Свят ов с ню, 44-46 розмір, піджа , орсет, спідницю, омбінезон та штани, для ва ітних. Конта ти: 78-89-90, 098-262-37-50 Т флі чоловічі, 39-40 розмір, чорні, на ш іряній підошві. Ціна: 140 рн. Конта ти: 26-15-82, 099-175-22-56 Т флі чоловічі, італійсь і, 42 розм., нові. Ціна: 230 рн. Конта ти: 75-06-36 Т флі чоловічі, ш іра, нові. Конта ти: 050-694-41-02, 24-07-14

Візо «Дот», сірий, омпле тований, відмінний стан. Конта ти: (097) 64569- 13 Візо «Коне о», 2 в 1, салатово о ольор . Конта ти: (097) 855-13-15 Візо «Чі о», сіро-червоно о ольор , дощови , люль . Ціна: 1000 рн. Конта ти: 64-21-31, (067) 913-35-85 Візо Anmar Hilux, новий. Конта ти: (066) 194-71-47

Т флі, жіночі, ш іряні. Конта ти: 23-41-35

Візо весняно-літній, «Бебі», в хорошом стані. Конта ти: 64-13-04, (067) 714-66-05

Т флі, розмір 050-662-50-34

Візо дитячий «Андро с», літній варіант, синій. Конта ти: 64-18-77

36.

Конта ти:

Чоботи, жіночі, розмір 38, на абл Конта ти: 093-908-07-89

.

Чоловічий остюм, новий, 46-48 р., ріст 180 см. Терміново. Конта ти: 050-438-37-21 Чоловічий остюм, новий, чорно о ольор , на зріст 170 см. Конта ти: 78-89-90, 098-262-37-50 Чоловічі джинси, фірми Лі, вели ий розмір, об’єм 130 см, Ціна: 250 рн. Конта ти: 050-804-89-30 Чоловічі сороч и, іноземно о виробництва, нові, 44-45 розмір, недоро о. Конта ти: 24-07-14

Візо дитячий «Колетто Матео», 3 в1, олфр червоно- оричневий, ле ий, повний омпле т. Конта ти: (067) 804-88-81 Візо дитячий «Та о», зимово-літній, б/в, олір оранжево-чорний, весь омпле т, хороший стан. Конта ти: (097) 481-44-64 Візо дитячий, «Капелла», сіробла итний. Ціна: 750 рн. Конта ти: 26-44-96, (067) 945-72-72 Візо дитячий, 68-33-19

б/в.

Конта ти:

Гойдал дитяч , від 0 до 2-х ро ів, хороший стан. Конта ти: (067) 804-88-81 Гойдал дитяч . Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48 Дитяче ліж о від 3 до 12 р. Конта ти: 22-54-60 Дитячий велосипед. Ціна: 350 Конта ти: (099) 232-38-89

Дитячий одя та вз ття до 3-х ро ів, б/в, недоро о, в хорошом стані. Конта ти: 24-02-84, (098) 837-03-57 Дитячі ол от и від 0 до 6 міс. Ціна: 20 рн. Конта ти: (097) 281-28-02 Еле троавтомобіль дитячий. Конта ти: 43-85-40 Еле тропіді рівач для дитячо о харч вання. Конта ти: 43-85-40 Зимово-літній візо . 24-12-53, (067) 144-06-07

Конта ти:

Кеди нові, розмір 23. Ціна: 160 рн. Конта ти: (095) 583-82-94 vika.rom@gmail.com Кен р в хорошом стані, від 3,2 до 11,8 . Конта ти: (097) 421-78-79 Кен р . Ціна: 70 рн. Конта ти: (096) 876-72-05 Колис з балдахіном. Конта ти: (097) 855-13-15 Комбінезон зимовий. Ціна: 65 Конта ти: (097) 281-28-02

рн.

Чоловіч зимов рт , нова, розмір 48-50. Конта ти: 71-12-29, 066-379-53-16, 063-770-23-56

Візо дитячий, повний омпле т, зима-літо, олір червоно-сірий. Конта ти: (0252) 5-72-13

К рточ для дівчин и, б/в. Ціна: 110 рн. Конта ти: (096) 963-50-25

Чоловіч сороч , розмір 54, світло-салатова, з полос ами, в-ва Мос ва. Конта ти: 23-42-91, 097-783-47-69

Візо дитячий. Ціна: недоро о. Конта ти: (098) 717-18-97

Шап і омір з лисиці, шап чорноб р и. Конта ти: 72-55-20

з

. Конта ти: (097)

Ліжеч о дитяче, б/в, дерев’яне, може ойдатись, ш хляда, ортопедичний матрац, Польща, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 63-06-89, (093) 323-86-12 Ліж о «Джобі» для дитини. Конта ти: (066) 927-56-81 Ліж о дитяче. 189-36-70

Конта ти:

(067)

Ліж о для немовляти, б/в в хорошом стані. Ціна: 150 рн. Конта ти: 64-05-39

Ш іряні т флі, 39 розм., нові, недоро о. Конта ти: 23-41-35, 050-573-15-27

Візо зимово-літній, олір синьобла итиний, б/в, відмінном стані, 4 положення, в омпле ті онверт для новонароджено о, с м а, мос ітна сіт а, зимовий чохол для ніжо в сидячом положенні. Терміново, недоро о. Ціна: 850 рн., тор . Конта ти: 23-51-73, 23-47-97 (095) 845-48-43

Шов ов сороч , чорна, чол., розм. 50-52 та чорні штани, 3 ріст, розм. 52-52, нові. Конта ти: 23-42-91, 097-783-47-69

Візо зимово-літній, Польща, помаранчевий, відмінний стан. Конта ти: 62-07-44 (095) 519-03-36

Ліж о- олис , дерево на підшипни ах, маятни ова система, нове, недоро о. Конта ти: (067) 849-98-66, (097) 400-87-00

8.1.2. К плю

Візо зимово-літній, трансформер, сіро-білий олір. Конта ти: (097) 89-62-53

Ліж о- олис , плетене з лози. Конта ти: 69-06-11

Ш арпет и чоловічі, 27 розмір. Конта ти: 098-128-04-92, 25-31-84 Ш іряні жіночі чоботи. 40 розмір. Конта ти: 26-38-67

КОМІСІЙНИЙ МАГАЗИН, ПРИЙМАЄМО НА КОМІСІЮ ОДЯГ, ВЗУТТЯ ТА ІН. КОНТАКТИ: 40-12-36, (067) 705-54-01, (097) 298-50-62

Дитячі товари

Ванноч дитяч , 73 см, є місце для мила і мочал и, біла. Ціна: 49 рн. Конта ти: (096) 687-21-98

Ліж о з б а, нове з матрацом, для дитини. Ціна: 950 рн. Конта ти: 28-96-33 Ліж о, дитяче. в хорошом Конта ти: 28-54-42

стані.

рн. Конта ти:

Ход ни. Конта ти: (097) 669-78-86

Ш ільн форм для дівчато 6-12 ро ів, олір бордовий та чорний, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 801-74-64

м.Л ць од (0332), (03322)

стані. Конта ти:

Підстав під ванноч (097) 855-13-15

. Конта ти:

Сидіння для пання дитини. Ціна: 70 рн. Конта ти: 28-96-33

Візо , весняно-літній «Чі о», б/в. Ціна: 550 рн. Конта ти: 64-87-36, (067) 456-44-75

Ванноч дитяч . Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48

Візо , зимово-літній, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (097) 227-68-48

Велосипед дитячий з р ч ою і м зичною орів ою. Конта ти: 43-85-40

Візо , зимово-літній, в хорошом стані. Ціна: 100 рн. Конта ти: 28-96-33

Слін новий, фірмовий, в омпле ті з інстр цією та DVD-дис ом (відео-інстр ція). Конта ти: (097) 068-06-16

Велосипед, відмінном Конта ти: (099) 232-38-89

Візо , зимово-літній, в хорошом стані. Ціна: 600 рн. Конта ти: 64-61-71

Слін , новий. 481-14-73

Слін з ільцями. Конта ти: (050) 375-53-88

Конта ти:

(097)

При раси весільні на а/м (б ети, фатін, віти). Конта ти: 63-07-20

Д и т я ч е ліж о, повний Конта ти: 050-962-52-37

омпле т.

Дитяче ліж о. Конта ти: 050-669-05-25 Дитячий велосипед, 7-14 р. Конта ти: 095-381-74-66, 25-76-23 Дитячий велосипед, з допоміжними олесами, для дитини ві ом 3 р. Ціна: 200 рн. Конта ти: 050-673-80-44, 78-98-19

РЕСТАВРАЦІЯ ПУХОВО-ПІР’ЯНИХ ПОДУШОК ТА ПЕРИН, ДЕЗІНФЕКЦІЯ. СУШКА ТА РОЗРИХЛЕННЯ ПІР’Я. ЗАМІНА СТАРОГО НАПІРНИКА НА НОВИЙ. КОНТАКТИ: М. РІВНЕ, ВУЛ. СЛОВАЦЬКОГО, 1, К. 55 22-42-65

Дитячий візо -«тростин а», для двійнят, хороший стан. Недоро о. Конта ти: 095-535-36-41

Весняно-осінній омбінезон, світло-зелено о ольор , з темними встав ами, на ві від 6 міс. до 1,5 ро , хороший стан. Конта ти: 095-533-61-83

Дитячий онстр тор, вели а па ов а. Ціна: 80 рн. Конта ти: 050-673-80-44, 78-98-19

Дерев’яне дитяче ліж о- олис з матрацом та ш хлядою. Ціна: до овірна. Конта ти: 72-36-63 Дитяче автомобільне рісло, для дитини до 1 р., хороший стан, б/в. Конта ти: 050-611-43-45, 050-547-07-90 Дитяче еле троліжеч о, рацію «Радіо-няня». Конта ти: 050-702-89-35 Д и т я ч е і раш ове «Поні», в д же хорошом стані. Конта ти: 050-914-31-45 Дитяче рісло, 050-962-52-37

оляс

Дитячий велосипед. 050-702-89-35

Дитячий літній візо Джоббі. Конта ти: 050-540-49-93, 71-30-77

Дитяче ліжеч о, 2-яр сне, з вб дованим омп’ютерним столом та шафою для одя . Ціна: за домовленістю. Конта ти: 066-324-34-36, Ірина

Штори на 28-43-33

хню, 4,20/1,75. Конта ти:

Штори нові, зелені. Конта ти: (097) 777-50-44 Штори р лонні, з т анин та бамб . Конта ти: 22-67-80, 22-50-44, (067) 382-18-53

8.2.2. К плю

8.3.2. К плю Ковдри бай ові або ватяні, можливо б/в, пошт чно, в том числі радянсь о о виробництва, доро о. Конта ти: (050) 888-48-80, (094) 908-69-84

Ковдри дитячі, бай ові, можливо б/в, пошт чно, в том числі радянсь о о виробництва, доро о. Конта ти: (050) 888-48-80, (094) 908-69-80

Галантерея, тканини 8.3.1. Продам

Дитяче ліжеч о, в хорошом стані. Ціна: 800 рн. Конта ти: 095-901-07-05

Білизн постільн . Конта ти: (097) 693-86-04

Дитяче ліжеч о, в хорошом стані. Недоро о. Конта ти: 050-700-72-19

Диванде и, вир-во Польща. Конта ти: 5-64-20

Д и т я ч е ліжеч о, в-во Польща, 3 положення висоти, пр жина ачання фі с ється, ш хляда, ортопедичний матрац ( о осова основа). Ціна: 900 рн., тор . Конта ти: 095-200-33-90

Килим, 2/3, зелений,б/в. Конта ти: (097) 777-50-44

Дитяче ліжеч о, з матрацом, б/в. Ціна: 350 рн. Конта ти: 093-691-99-98

Компле т постільний: матрац, под ш , овдр , по ривало. Конта ти: 63-70-87

Дитяче ліжеч о, матрац, ріплення під балдахін. Конта ти: 095-534-36-29

Чайни и для завар и, набір, 3 шт. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57

Велосипед для дитини. Конта ти: 40-02-18, 093 254-13-38

. Конта ти:

Манеж для двох. Конта ти: (050) 196-97-28

Візо , в хорошом (096) 681-53-48

Д и т я ч е ліж о, матрац, балдахін. Конта ти: 23-17-22, 095-580-81-63

Весняно-осінній омбінезон на овчині, ві 4-10 місяців. Конта ти: 095-241-98-62

Візо , «Чі о», червоний, в ідеальном стані, повний омпле т. Ціна: 9502 рн., тор . Конта ти: (097) 511-92-91

Одя та вз ття, на хлопчи а до восьми ро ів, б/в. Конта ти: (067) 280-14-58

Д и т я ч е ліж о з обмеж вачем, балдахіном, под ш ою, одіялом та о осовим матрацом. Конта ти: 050-591-36-31

ПОСТІЛЬНУ БІЛИЗНУ ПРОПОНУЄ ШВЕЙНА МАЙСТЕРНЯ, ЯКІСНУ. ПОШИТТЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ. ШИРОКИЙ ВИБІР ТКАНИН. КОНТАКТИ: 40-05-07, (050) 508-79-43, (067) 397-26-21

Д и т я ч е ліж о з матрацом, б/в. Конта ти: 050-611-43-45, 050-547-07-90

Тюль, штори на хню, 4.20 м. ширина, 1.75 - довжина, под ш и. Конта ти: 28-43-33

Манеж дитячий, хороший стан. Ціна: 250 рн. Конта ти: 28-96-33

Візо , б/в, сіро-рожевий «Андро с», 2 в 1, чохол, дощови , с м а, Польща. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 162-70-40

Дитяче ліжеч о. Конта ти: 26-81-66, 050-827-09-03

Полотно т ане, 10 м, олір оричневий. Ціна: 15 рн./м Конта ти: 5-23-70 (067) 731-16-42

Дитячий візо , фіолетово о ольор , в-ва Німеччини, хороший стан. Ціна: 400 рн. Конта ти: 050-673-80-44, 78-98-19

Візо трансформер. Конта ти: (067) 360-59-07

Мотоци л дитячий на а м ляторах, відмінний стан. Конта ти: (067) 360-55-34

Дитяче ліжеч о. Конта ти: 71-05-65

По ривало двоспальне, нове. Конта ти: 5-64-20,

Автомобільне дитяче рісло, до 10 , відмінний стан. Ціна: 120 рн., тор . Конта ти: 050-658-34-43, 067-712-24-73, 093-053-35-77

Візо осінь, зима. Конта ти: 23-18-19, (067) 337-91-52

Меблі в дитяч імнат : стіл омп’ютерний, шаф , б/в, в хорошом стані. Конта ти: 64-10-03, (098) 056-53-34

Дитяче ліжеч о-трансформер, від народження до 7 р., матрац, о осовий наповнювач. Конта ти: 050-438-13-88

Под ш и, п хові різно о розмір . Конта ти: 5-64-20,

Т анини меблеві. Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79

Дитяче ліжеч о, світло о ольор , з балдахіном, б/в, 3- олісний велосипед. Недоро о. Конта ти: 095-510-36-02

.

Д и т я ч е ліжеч о- олис , світло о ольор , з матрацом ( о осова основа). Конта ти: 095-412-59-97

Конта ти:

Люль , з о осовим матрацом, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 43-85-40

Ліж о- олис 837-03-57

Ванноч дитяч , пластмасов , б/в, відмінном стані. Ціна: 55 рн. Конта ти: 23-47-97 (095) 845-48-43

стані.

Ход ни. Ціна: 150 28-96-33

Конта ти: (098)

Візо літній «Парасоль а», олір синій. Конта ти: 43-46-72

Візо , 4- олісний, для перевезення вантаж . Конта ти: 68-36-84

Автомобіль на а м ляторі, в хорошом стані. Конта ти: (067) 777-49-85

Ход ни, 2 в 1. Конта ти: (050) 516-27-32

Д и т я ч е ліжеч о, нове, матрац, наповнення — о осова стр ж а. Конта ти: 099-557-60-96, 25-04-49

ВІзо , 3 в 1, червоно-чорно о ольор , зр чний. Ціна: 2700 рн. Конта ти: (067) 804-88-81

8.2.1. Продам

(097)

Череви и осінньо-весняні (22р.) Конта ти: (097) 459-57-71

Крісло- ойдал 706-00-41

Візо зимово-літній «ОК», для хлопчи а, повний омпле т, арний стан, синьо-бла итний, вели і олеса. Ціна: 800 рн. Конта ти: 60-79-46, (093) 306-99-37 bossbos@mail.ru

Конта ти:

Дитячий візо для двійні, 2 орзин и, зелено-чорний. Конта ти: (067) 753-13-84

Візо дитячий, зимово-літній. Конта ти: (098) 717-18-97

Візо для близнят «Geoby». Конта ти: (063) 435-67-78

Ход ни «Чі о». 493-76-46

Череви и дитячі, ш іряні. Конта ти: (067) 804-88-81

Крісло дитяче для од вання, б/в, в хорошом стані. Ціна: 250 рн. Конта ти: 5-80-56, (096) 107-27-53

Чоловіч чорн рт , 48-50 розм., в-ва Голландії, чорний чоловічий остюм, новий, 48 розм., недоро о. Конта ти: 23-41-35, 050-573-15-27

С м до візоч яс раво о ольор . Ціна: 80 рн. Конта ти: (050) 585-61-10

рн.

Візо дитячий, зимово-літній, синій, відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 595-45-48

Чоловічі т флі, в-во Чехія, ш іряні, р до о ольор , 45-46 р., недоро о. Конта ти: 096-131-80-94, 79-17-55

рн.

Килими, 2 шт., вели их розмірів, б/в. Конта ти: 22-73-62, (098) 205-60-29

Корзин 63-07-20

для ц

еро . Конта ти:

М флон, нат ральний. Ціна: 6000 рн. Конта ти: 63-70-87 Перин , 2-спальн . Конта ти: 5-64-20 Под ш и, 70х70. Конта ти: 28-43-33

Відпочинок, спорт, туризм 8.4.1. Продам

• •Човен «Про рес», 2 м. Ціна: 10000 рн. Конта ти: (050) 375-15-31 Човен «Утено », с лопласти , 3,6 • м. Ціна: 6000 рн. Конта ти: (050) Гадання. Конта ти: 26-78-12, (067) 164-14-60

375-15-31

Більярдний ий, б/в, в хорошом стані, с ладний. Конта ти: (050) 944-36-65, (097) 393-44-49 Велотренажер «Атлеті а». Ціна: 1000 рн. Конта ти: (050) 339-38-51 Гриль. Конта ти: (097) 374-18-25 Гриф олімпійсь ий, 2,20 м., новий, діаметр - 50 мм, з зам ами. Ціна: 700 рн. Конта ти: (098) 290-07-18 Дис и для штан и, нові, об Конта ти: (098) 290-07-18

мовані.

Костюм Л-1, розмір 2. Конта ти: (097) 107-92-34


ПОБУТ

50

Намет війсь овий 4х4м. Конта ти: (097) 107-92-34 Намет, 2х3, без ар аса. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42 Р шницю ТОЗ-99, алібр - 5,6 мм, приціл, чохол. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (050) 375-15-31

Інстр менти м зичн