Issuu on Google+

их к ь с і м и р п у х у р д лу а а л з к к з о о в р о т в + а з і к о т у маршр №26 (466) від 13 липня 2011 року Ціна 2 грн. 99 коп. www.ar.rv.ua

e-mail: office@ar.rv.ua

прийом оголошень: (0362) 625-635


14

№ 26 вiд 13 липня 2011 ро

№ 26 вiд 13 липня 2011 ро

АФІША РЕКЛАМИ

3


4

IНФОРМАЦIЯ

ЗМІСТ

АФІША РЕКЛАМИ............3 КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО

ОГОЛОШЕННЯ...........................4

БIРЖА ПРАЦI 5.1.0. Працевлашт вання Пропон ю робот ........................35 Ш аю робот ............................38

НЕРУХОМІСТЬ БІЗНЕС 1.1.0. Квартири Продам.......................................5 К плю.........................................8 Здам..........................................8 Винайм ....................................9 Обмін.........................................9 Пропон ю....................................9 1.2.0. Б дин и, отеджі, незавершене б дівництво Продам......................................9 К плю........................................10 Здам..........................................10 Винайм ....................................10 Обмін........................................10 1.3.0. Дачі, земельні ділян и Продам......................................10 К плю......................................11 Здам........................................11 Винайм ..................................11 Обмін.......................................11 1.4.0. Гаражі, іос и Продам.....................................11 К плю......................................11 Здам........................................11 Винайм ..................................11 Обмін.......................................11 1.5.0. Комерційна нер хомість Продам.....................................11 К плю......................................12 Здам........................................12 Винайм ..................................12 Обмін.......................................12 ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ.................................12 КАРТА ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ У ТИЖНЕВИК «АФІША.РІВНЕ»..13

БУДIВНИЦТВО 2.1.0. Ві на, двері Продам.....................................16 К плю......................................17 2.2.0. Б дівельні матеріали Продам.....................................18 К плю......................................20 2.3.0. Оздоблювальні матеріали Продам.....................................20 К плю.......................................20 2.4.0. Б дівельні інстр менти та обладнання Продам......................................21 К плю......................................21 2.5.0. Газ, опалення, водопостачання Продам.....................................21 К плю......................................22 2.6.0. Еле трообладнання Продам.....................................22 К плю......................................22 2.7.0. Посл и Ремонтно-б дівельні..................22 Б ддовід а................................22 З ви отовлення..........................23 З встановлення...........................23 Інші........................................23 2.8.0. Металопро ат, вторсировина Продам.....................................23 К плю......................................23 Пропон ю..................................23

МЕБЛІ

3.1.0. Меблі, предмети інтер’єр Продам.....................................23 Меблева довід а.........................25 К плю......................................25 Пропон ю..................................25 ГОРОСКОП...............................26 Афіша вітає...............................26 КРОСВОРД..................................26

АВТОАФIША

4.1.0. Автомобілі ле ові імпортні Продам.....................................28 К плю......................................29 Обмін.......................................29 Оренда......................................29 4.2.0. Автомобілі ле ові СНД Продам.....................................29 К плю......................................30 Обмін.......................................30 Оренда......................................30 4.3.0. Автоб си та мі роавтоб си Продам....................................30 К плю.....................................31 Обмін......................................31 Оренда.....................................31 4.4.0. Автомобілі вантажні Продам.....................................31 К плю......................................31 Обмін.......................................31 Оренда......................................31 4.5.0. Спецтехні а, сіль осптехні а та обладнання Продам.....................................31 К плю......................................34 Обмін.......................................34 Оренда......................................34 4.6.0. Автосервіс Пропон ю..................................34 4.7.0. Автозапчастини Продам.....................................34 К плю......................................35 Обмін.......................................35 4.8.0. Гаражне обладнання Продам.....................................35 К плю.......................................35 Пропон ю..................................35 4.9.0. Стоян и, пар ін и Пропон ю....................................35 4.10.0. Транспортні посл и Пропон ю..................................35 Попит......................................35 4.11.0 Мото-, велотехні а, запчастини Продам.....................................35 К плю......................................35 4.12.0. Паливно-мастильні матеріали Продам.....................................35 К плю......................................35 Автодовід а................................35 Автоновини................................35 Ціна на пальне на АЗС У раїни...35

6.1.0. Офісне обладнання Продам.....................................40 К плю......................................40 6.2.0. Бан івсь е обладнання Продам.....................................40 К плю......................................40 6.3.0. Витратні матеріали, анцтовари Продам.....................................40 К плю......................................40 Пропон ю..................................40 6.4.0. Др ована прод ція Продам.....................................40 К плю......................................40 Пропон ю..................................40 6.7.0. Тор овельне обладнання, матеріали Продам.....................................40 К плю......................................40 Пропон ю..................................40 6.8.0. Промислове обладнання Продам.....................................40 К плю......................................40 Пропон ю..................................40 6.9.0. Спецодя .........................40 Продам.....................................40 6.10.0. Тара і па ов а Продам.....................................40 К плю......................................40 Пропон ю..................................40 6.11.0. Конта ти........................40 Пропон ю..................................40

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ В ПОТОЧНИЙ НОМЕР ТИЖНЕВИКА «АФІША. РІВНЕ» - ПОНЕДІЛОК, ДО 13 од. В р бри «Терміново в номер» - ВІВТОРОК, ДО 16 од. (подвійна оплата) ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ: з 8.30 до 18.30 - понеділо - п`ятниця, в інший час - на автовідповідач Оплатити платні о олошення можна

реда ції тижневи а "Афіша.Рівне" за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, 3 (вхід з двор ), 2 поверх або в б дь-я ом відділенні бан , перерах вавши ошти на: р/р 26003054706363 в РФ ЗАТ КБ «Приватбан », МФО 333391, ЄДРПОУ 2308315221. Одерж вач: ПП Дробина Інна Анатоліївна При оплаті о олошення, подано о на сайті тижневи а «Афіша.Рівне», перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення №……. в азет «Афіша.Рівне» (номер вашо о платно о о олошення автоматично присвоюється при йо о подачі на сайті). При оплаті о олошення, подано о по телефон , перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення в азет «Афіша.Рівне» (із в азанням сво о ПІБ). Платні о олошення потрапляють азет через доб після отримання оплати на вищев азаний розрах н овий рах но .

Я подати о олошення ре ламно-інформаційний тижневи «Афіша. Рівне»? ТЕЛЕФОНОМ Без оштовні о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о 1 зміст ) Ви можете подати щодня цілодобово за телефоном:

ФАКСОМ 2

ТЕХНІКА

7.1.0. Комп’ютери, ор техні а Продам.....................................41 К плю......................................41 7.2.0. Засоби зв’яз Продам.....................................41 К плю......................................41 Пропон ю..................................41 7.3.0. Фото-, іно, опти а Продам.....................................41 К плю......................................41 Пропон ю..................................41 7.4.0. Теле-, відео-, а діо-, радіо Продам.....................................41 К плю......................................42 Пропон ю..................................42 7.5.0. Поб това техні а Продам.....................................42 К плю.......................................42

ПОБУТ

БЮРО ПОСЛУГ

9.5.0. Навчання Пропон ю....................................50 9.5.0. Юридичні посл и та а дит Пропон ю..................................50 9.6.0. Полі рафічні, ре ламні таінформаційні посл и Пропон ю..................................50 9.5.0. Відпочино , спорт, т ризм Пропон ю..................................50 9.5.0. Медицина, осмети а Пропон ю..................................50 9.5.0. Поб тові посл и Пропон ю..................................50 9.5.0. Ремонт поб тової техні и Пропон ю..................................50 9.5.0. Ремонт омп. техні и Пропон ю..................................50 9.4.0. Рит альні посл и Продам.....................................50 К плю......................................50 Пропон ю..................................50

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ

10.1.0. ЗНАЙОМСТВА...............52 10.2.0. За блено, знайдено........52 РОЗКЛАД РУХУ ПРИМІСЬКИХ МАРШРУТНИХ ТАКСІ ІЗ АВТОВОКЗАЛУ..........................52 НОВИНИ РІВНОГО..................53 АФІША ДОЗВІЛЛЯ......................54

Видр ваний те ст о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о зміст ) можна надіслати фа сом, в азавши іль ість подач і онта тний телефон. Замовлення

до 22 слів, 7 рн. за подач

625-635

Платні та без оштовні (не містять омерційно о зміст ) о олошення приймаються в реда ції азети за

О олошення, виділене рап ою та

жирним шрифтом Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., • т. хх-хх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

Варіант №3

О олошення, виділене рам ою до 22 слів ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО (розмір 20 х 41 мм) КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ 7 рн. за подач ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХХХ-ХХ

адресою:

м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 пов. ПОШТОЮ 4

Заповнити розбірливо «К пон без оштовно о о олошення» та надіслати в онверті за адресою:

33028, м. Рівне м-н Незалежності, 3 2 поверх

дітей................46

8.1.0. Одя , вз ття Продам....................................47 К плю.....................................47 8.2.0. Дитячі товари Продам....................................47 К плю......................................48 8.3.0. Галантерея, т анини Продам....................................48 К плю......................................48 8.4.0. Відпочино , спорт, т ризм Продам....................................48 К плю......................................48 8.5.0. Медицина, осмети а Продам....................................48 К плю......................................49 8.6.0. Мистецтво Продам....................................49 К плю.....................................49 Пропон ю.................................49 8.7.0. Анти варіат, одинни и, ювелірні вироби Продам....................................49 К плю.....................................49 8.1.0. Господарсь і товари, поб това хімія Продам.....................................49 К плю.......................................49 8.2.0. Прод ти харч вання Продам.....................................49 К плю......................................49 8.3.0. Тварини, рослини Продам.....................................49 К плю.......................................49 Подар ю...................................49 Пропон ю..................................49 8.5.0. Сільсь е осподарство Продам....................................49 К плю......................................49

до 22 слів, 5 рн. за подач

• Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., т. хххх-хх, (ххх) ххх-хх-хх Варіант №2

(0362) У РЕДАКЦІЇ 3

Варіанти п блі ацій омерційних о олошень Варіант №1 О олошення, виділене рап ою

(0362) 625-635

приймаються за телефоном:

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ.................43 Сл жба розш

№26 від 13 липня 2011 ро

email 5

Надіслати о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о зміст ) еле тронною поштою:

office@ar.rv.ua 625635@ar.rv.ua

ІНТЕРНЕТОМ Надіслати о олошення приватно о 6 хара тер (не містять омерційно о зміст ), заповнивши форм на сайті:

www.ar.rv.ua

Варіант №4 О олошення, виділене рам ою та жирним шрифтом ОПЕЛЬ, 1996Р., до 22 слів БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, (розмір 20 х 41 мм) ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ9 рн. за подач ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХХХ

Варіант №5

О олошення, виділене сірим фоном

до 22 слів (розмір 25 х 41 мм) 12 рн. за подач

Варіант №6 Фотоо олошення зі знім ом об’є та продаж

ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

БУДИНОК

(розмір 50х41 мм) до 22 слів 25 рн. за подач

МОБІЛЬНИМ ТЕЛЕФОНОМ 7 Без оштовні о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о зміст ) приймаються через SMSповідомлення за номером:

Б дино , 250 в.м. о раїна міста. Ціна до овірна

(094) 966-87-92

т. хх-хх-хх

Еле тронні адреси азети «Афіша. Рівне»:

Ре ламний відділ:

rek@ar.rv.ua des@ar.rv.ua

Відділ о олошень:

625635@ar.rv.ua office@ar.rv.ua


№26 від 13 липня 2011 ро

НЕРУХОМІСТЬ

Квартири Продам 1.1.1. 1- імнатні вартири

1- імнатн вартир , в л. • Ма арова, 2 поверх, в арном стані. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (050) 952-82-11

1- імнатн • П ш іна, 6/9

вартир , в л. ц, поліпшене план вання. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , • євроремонт, центр, зр чне, тихе

місце, можливо з меблями. Терміново. Недоро о. Власни , можливий редит. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1- імнатн вартир , пр. • Мир , 4/5 ц, Гр шевсь о о 2/9. З євроремонтом, можливо з меблями, в зр чном тихом місці. Терміново. Можливий редит.Дешево. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1- імнатн вартир , р-н • Пивзавод , 2/5 ц, терміново, дешево. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , р-н • Ювілейний, 2/9 п, терміново, дешево, або обмін на 2- імнатн вартир . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартирв , в л. Ма арова, малосімей а, част овий ремонт, лічильни и на вод , бал он, лоджія, пар ет, 23.2 в.м. Конта ти: (097) 293-74-13

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 5/9 Ц, малосімей а, євроремонт. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л. Кн.Володимира, 6/9 п, житловий стан, пласти ові ві на. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02Олена

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 46, 2/9, за альна площа 32 в.м. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/ 9П, 34,1/17,4/9. Жилий стан. Ціна: 28500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/ 9П, 35/19/9. Дизайнерсь ий ремонт. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/5 ц, 18.4/13.5/4.5, житловий стан. Ціна: 14000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна

1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 3/9Ц, 25 м. в. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 4/9П, 34/18/9. Хороший жилий стан. Ціна: 26500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 5/ 9П, 34/18/9. Бал он, житловий стан. Ціна: 26000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 360-90-09, (050) 900-24-44

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/5 ц, ремонт, автономне опалення, 24/ 14. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 ц, 24 м в, броньовані двері, ліфт працює. Ціна: 14500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л. Вербова.32/15/ 6,6/ 4/9/П. Сонячна сторона. Пор ч ш ола, дитячий садо , пар для дітей. Тихий двір. Інтернет, абельне телебачення. Вмонтована хня. Ремонт. Конта ти: (097) 896-35-50 amor_87@mail.ru

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 6/ 10П, 34/18/9, хороший стан. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 7/10П, 34/18/9. Хороший жилий стан. Ціна: 26500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. В.ДИВІЗІЇ, 9/9 П, 32/12.5/9, РЕМОНТ. ЦІНА: 21500 У.О., ТОРГ. КОНТАКТИ: 43-41-18, (098) 446-30-31

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 9 п, 34/17/9, висо ий цо оль, можливість доб дови. Ціна: 29500 .о. Конта ти: (098) 027-41-23Олена 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, імната в ртожит , 18 м в, є д шова абіна, бойлер. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5 ц, 32/17/6, євроремонт, мебльована, теплена підло а, нова сантехні а. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 1/ 5Ц, 30/18/5,5. Перепланована, хня-ст дія, ремонт. Ціна: 23500 .о., тор . Конта ти: (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 1/9 п, 34/12/8, осметичний ремонт, пл.ві на. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (098) 027-41-23 Олена 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 4/5 Ц, житловий стан, по ращено о план вання. Ціна: 31 000 .о. Конта ти: 43-96-35, (097) 438-26-15 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 6/ 9П, 31,8/20,5/9. Жилий стан. Ціна: 26500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5 Ц. Хороший ремонт, без бал он , олон а. Ціна: 25000 . о. тор Конта ти: 23-50-71, (097) 86-342-89

1- імнатн вартир , в л. Є.Коновальця, 1/5 ц, новоб дова, 51/24/14, ремонт, автономне опалення. Власни . Ціна: 46000 .о., тор . Конта ти: (067) 363-14-97, (097) 475-29-08

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/ 5Ц, 318/6. Косметичний ремонт. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Зам ова, центр, 2/2Ц, 28/15/7. Ремонт, олон а, висо і стелі. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/ 5Ц, 22/12/5, олон а, хороший стан. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л. Зам ова, центр, олон а, висо і стелі, ремонт, аз, меблі, нова сантехні а. Власни . Ціна: 25 000 .о. Конта ти: (098) 831-81-08 dopomoga_cgd@i.ua

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/ 5Ц, 30/18/6. Ремонт. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Київсь а 2/9 П. 35/18/9. Косметичний ремонт. Бал он зас лений. Ціна: 27500 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, 26-29-71, (067) 310-05-45, (050) 900-24-44

1- імнатн вартир , 37 в.м, євроремонт. Можливий обмін. Конта ти: (097) 413-87-43

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5 ц, без ремонт . Ціна: 26000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена

1- імнатн вартир , в л. C. Кр шельниць ої, 2/5Ц, 37 м в, хороший стан, олон а. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л. етьмана Ви овсь о о, 2/9Ц, 40/19/9. Новоб дова, без вн трішніх робіт. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Біла, 5/5 ц, 22.5/12/5, малосімей а, без ремонт . Конта ти: (067) 767-13-02 Олена

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/1 п, 36/18/9, ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (098) 027-41-23 Олена

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/5 Ц. Ізольовані імнати, хороший осметичний ремонт. Ціна: 31000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (097) 134-74-02

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, омпле с «Ви овсь ий», 2/9 ц, 40/19/ 9, новоб дова, лічильни и тепла, аз , води, лоджія зас лена, дахове опалення. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 26-90-71, (097) 498-87-99

1- імнатн вартир , в л. Д, Галиць о о, 2/Ц ,34/18/8, чесь ий прое т, по ращене план вання, с лопа ети, броньовані двері. Ціна: 33500 .о. Конта ти: (096) 911-61-80 Оль а

1- імнатн вартир , в л. Кн. Володимира, 3/5ц, 32/14,5/6, євроремонт, хня вмонтована, бал он, бойлер, сонячна сторона. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (095) 872-90-09

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/9Ц, 36/17/8. «Чеш а», хороший стан, мебльована. Ціна: 33500 .о. Конта ти: (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 1/ 5Ц, 30/16/6. Ремонт, висо ий цо оль. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 8/9Ц, 39/19/14. Хороший стан. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 2/5Ц, 31/18,4/5. Ремонт, вмонтована хня. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 9/ 9 п, 32/12.5/9, ремонт. Ціна: 21500 .о., тор . Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 5 Ц, 27 в.м. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (097) 088-46-99

5

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/ 9П, 35,5/18/9. Част овий ремонт. Ціна: 27500 .о. Конта ти: (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/ 5, євроремонт. Конта ти: 63-61-20, після 18.00. (098) 525-08-86

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. КОНОВАЛЬЦЯ, 8/10Ц, 34,8/17,4/8,8, ЛІЧИЛЬНИКИ НА ТЕПЛО, ВОДУ, ГАЗ, БАЛКОН ЗАСКЛЕНИЙ, ДВЕРІ БРОНЬОВАНІ, ДОМОФОН, КОСМЕТИЧНИЙ РЕМОНТ, ПЛАСТИКОВІ ВІКНА ЧАСТКОВО. КОНТАКТИ: (097) 252-70-05 1- імнатн вартир , в л. Коперни а, 4/ 6Ц, 38/18/9. По ращене план вання, ремонт. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/5Ц, 42/22/10. Новоб дова, автономне опалення. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а. 3/9 П, 31/12/9, житловий стан, чиста, охайна, вели ий зас лений бал он. Поряд дитсадо , ш ола. Конта ти: (067) 364-25-25

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. МАКАРОВА, 9/9 П, 31.3/12.10 КВ.М., КОСМЕТИЧНИЙ РЕМОНТ, МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, СОНЯЧНА СТОРОНА, БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. МОЖЛИВИЙ КРЕДИТ. ЦІНА: 25000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 1- імнатн вартир , в л. Мельни а 9/ 10П, 34/18/9. Жилий стан. Ціна: 28000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 35/ 18/9, хороший стан. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: 45-42-09, (098) 931-24-09 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6/ 9П, 32/12/7. Євроремонт. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6/ 9П, 32/19/7, част овий ремонт. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/9 П, 35/18/9, євроремонт, пласти ові ві на, мебльована. Без посередни ів. Ціна: 31000 .о, тор . Конта ти: (067) 382-48-14

1- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 7/9 ц, 36/19/8, житловий стан. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/ 9 П, пласти ові ві на, перетерті стелі, лічильни и. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 984-42-58

1- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 7/9Ц, 38/19/8. По ращене план вання, ремонт. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/ 9П, 34/18/9. Жилий стан. Ціна: 27000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45

1- імнатн вартир , в л. М. Хвильово о, 2/3Ц, 34/18/8. Хороший ремонт, перепланована, автономне опалення, висо і стелі, затишне місце. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова 2/9 Ц. 32/18/6. Хороший осметичний ремонт, лоджія зас лена. Ціна: 25500 .о. тор Конта ти: (097) 134-74-02, (050)338-71-09 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 П, 34 м в, хороший стан. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/ 9п, 35/18/9. Терміново. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 45-42-09, (098) 931-24-09 1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 8/9П, 318/9. Хороший стан. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Р. Ш хевича, 4/9 П, 34/18/9, хороший стан. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 2-й поверх, осметичний ремонт. Ціна: 30 500 .о. Конта ти: 43-96-35, (097) 438-26-15 1- імнатн вартир , в л. С. Петлюри, 1/1Ц, 33,9/20/11. Косметичний ремонт, бойлер. Терміново. Ціна: 20500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої , 2/5Ц, 31/18/6.2. Жилий стан. Ціна: 31000 . о .тор Конта ти: 23-50-71, (067) 681-36-35 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/9ц, 21/11/5. Ціна: 18000 .о, тор . Конта ти: (096) 541-85-18 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5Ц, 39/19/8. Косметичний ремонт. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3 поверх, це ляний б дино , азова олон а, за альна площа 29,5. Ціна: 27500 y.o. Конта ти: (098) 910-00-71

1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/9 П, 31 в.м. Посередни ів не т рб вати. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 290-04-56, (099) 727-68-29

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, 24/12/6, євроремонт, част ово мебльована, бойлер, або обміняю на 2- імнатн в це ляном б дин , рім 1 та останньо о поверх . Власни . Конта ти: (099) 377-25-33, (097) 412-47-72

1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 4/9 п, 34/17.5/8.5, пласти ові ві на, нова сантехні а. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/5Ц, 33/18/5,6. Жилий стан. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 4/9П, 34/17,5/9. Косметичний ремонт. Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/9П, 34/18/9. Ремонт. Ціна: 280000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 4/9П, 34/17.5/8.5 Ціна: 26000 .о. Конта ти: (097) 457-06-22

1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 8/ 9П, 35/18/9. Хороший жилий стан. Ціна: 24500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74


6

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

А.Мельни а

9/10П

34/18/9

жилий стан

25500

А.Мельни а

9/9П

32/12/8

жилий стан

25000

В. Дивізії

6/9П

35/18/9

жилий стан

28000

Київсь а

2/9П

34/18/9

жилий стан

27000

Ювілейна

4/9П

34/89/9

жилий стан

23000

Д бенсь а

5/9П

34/18/9

жилий стан

26000

ДВОКІМНАТНІ КВАРТИРИ 1/9П

47,6/29,2/9 жилий стан

27000

Ш хевича

2/9П

50/30/8

ремонт

36000

Б

8/9Ц

60/35/10

євроремонт, меблі

67000

О.Д ндича

1/5Ц

48/33/6,5

жилий стан

35000

Соборна

5/6Ц

83/45/15

ремонт

66000

Вербова

5/5Ц

41/26/5.3

жилий стан

2- імнатн хороший Конта ти: 364-04-64,

2- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 13/ 14Ц, 52/30/7.5. Поліпшене план вання, жилий стан. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, без ремонт . Ціна: 36000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и 2/5 Ц. Без ремонт ,без бал он . Ціна: 32000 .о. тор . Конта ти: (067) 364-44-74, (066) 776-33-67

2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 3/9 Ц, євроремонт, з меблями. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 5/ 5Ц, 43/28/6. Без ремонт . Ціна: 32500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

ОДНОКІМНАТНІ КВАРТИРИ

овинсь а

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 6/ 9П, 48,5/30/7. Хороший жилий стан. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 4/5 Ц, 46/32/6 в.м., пласти ові ві на на дві сторони, хороший двір. Ціна: 33500 .о. Конта ти: (096) 540-71-16

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ ОРЕНДА

Квасилів

№26 від 13 липня 2011 ро

35000

ТРИКІМНАТНІ КВАРТИРИ Кн. Оль и

5/5Ц

54,5/37,5/5,5

П.Мо или

2/4Ц

56/39/7,8

жилий стан

осметичний ремонт 37500 44000

Київсь а

4/5Ц

65/39/8,5

жилий стан

65000

А.Мельни а

7/9П

66/39/10

жилий стан

Га аріна

8/9Ц

63,7/33.6/9.6 жилий стан

46000

Кі відзе

3/5Ц

70,3/46.1/8.7 ремонт

62000

38000

Терміново Земельні ділян и в районі А роперероб и, площею від 0,10 до 0,12 а. Наявність державних а тів. Ціна 2 500 .о./сот. Б дино в районі Гідропар . Це ляний, двоповерховий. Площа 200 в. м. Ремонт. Баня. Землі - 0,10 а. Можливий редит. Ціна 300 000 .о., тор Приміщення з євроремонтом, обладнане під офіс, площею 400 в.м., 13 сот. землі, відеона ляд, пар ов а, басейн. Ціна 260 000 .о., тор , можливе пере редит вання. Адміністративно – с ладсь ий омпле с. Офіси, площею 210 в.м. євроремонт, с ладсь і приміщення 450 в. м., 30 сот. землі в оренді. Ціна 300 000 .о., тор Офісне приміщення по в л. Соборна (центр міста), площею 90 в.м. (чотири імнати, приймальня, санв зол). Євроремонт, си налізація, офісні меблі. Ціна 18000 рн./міс. Земельн ділян , Верхів, 22 сот. під б дівництво. Біля озера. Ціна 26000 .о., тор Земельн ділян , Сер іїв а, 10 сот., під б дівництво. Поряд ліс. Ціна 5000 .о.

Оренда Най ращі вартири, б дин и, офісні приміщення в дов остро ов оренд .

1- імнатн вартир , в л. Фр това, 2/ 2Ц, 30/16/7,5. Ремонт, автономне опалення. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5 Ц, 32 м в, осметичний ремонт. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- іматн вартир , в л. Мельни а, 3/ 9, 48/30//7, част овий ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатні вартири, в л. Ст.Бандери, 2 шт, 1 поверх, ві на до з пин и, 94 в.м. Власни . Конта ти: (050) 435-56-39

1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/9 ц, 30/18/6, євроремонт. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна

2- імнатн вартир , 8/9Ц, с часний євроремонт, броньовані вхідні двері, лічильни и на вод , опалення,част ово мебльована. Конта ти: (096) 911-21-93

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 33.9/-/8.8, 1/9 п. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 457-21-44

2- імнатн вартир , в р-ні центр Автово зал , з ремонтом. Конта ти: (050) 900-24-44

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, ремонт, недоро о. Конта ти: (050) 647-68-09

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 4/9 Ц, 48/28/7. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (0362) 46-16-50, (067) 364-36-1

1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 2/ 9 п, 36/17/9, 30 в.м., без ремонт . Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 027-41-23 Олена.

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 4/9 Ц, 48/28/7. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 46-16-50, (067) 364-36-10

1- імнатн вартир , в л.Пар ова, 5/5Ц, 28/15/6, осметичний ремонт, пласти ові ві на. Власни . Ціна: 26000 .о. Конта ти: 22-39-50, (096) 410-85-46

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5 ц, 40.1/26.2/5.3, житловий стан, нова олон а, підвал. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна

1- імнатн вартир , Здолб нів. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9 п, 48.7/18/12/7.5, осметичний ремонт, бал он зас лений. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна

1- імнатн вартир , Квасилів, 5/9П, 35/ 18/9. Хороший жилий стан. Ціна: 20500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 5 Ц, 44.4 в.м., моживі варіанти під офііс. Без посередни ів. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (098) 022-01-13

1- імнатн вартир , Квасилів. Власни . Конта ти: (093) 510-34-86

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 5Ц, 42,7/28/6. Ремонт. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , малосімей , в л. Ма арова, 1/9Ц, 22/12/5. Косметичний ремонт. Ціна: 18500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , малосімей , в л. Ма арова, 2/9П, 31/13/7. Жилий стан, бал он. Ціна: 21500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , малосімей , в л. Ма арова, 5/9Ц, 28,8/17,5,6. Хороший жилий стан. Ціна: 18500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , малосімей , в л. Соборна, 9/9Ц, 25,4/13/5,5. Косметичний ремонт, відремонтований дах. Ціна: 18500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/ 5Ц, 45/31/6. Ремонт, санв зол о ремо. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/4Ц, 45/29/6. Євроремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 Ц, 45/30/6, о ремі імнати, євроремонт, сантехні а, столяр а, олон а, вмонтовані меблі, або обмін на 3- імнатн вартир . Ціна: 45000 .о. Конта ти: (096) 293-42 -55

1- імнатн вартир , малосімей , пров. Дворець ий, 23/12/5,5. Косметичний ремонт, можливість доб дови. Ціна: 19000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 45/ 30/6, імнати о ремі, євроремонт, нова провод а, столяр а, сантехні а, олон а, вмонтовані меблі, бал он зас лений є підвал. Ціна: 45 000 .о. Конта ти: (096) 293-42-55

1- імнатн вартир , пр. Мир , 2/5 ц, хр щов а, нова столяр а, пл. ві на, нова олон а. Ціна: 27500 .о., тор . Конта ти: 45-42-09, (098) 931-24-09

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 2/5 Ц. 44/27/6. Косметичний ремонт, бал он зас лений. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 43-83-18, (067) 364-44-74

1- імнатн вартир , пр. Мир , 5/5 ц, 31.4/16.5/5.4, житловий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна

2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 1/9П. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , р-н автово зал , в л. Орлова, 8/9 П, 36./17.5/8, ремонт, пласти ові ві на, пар ет, вмонтована хня. Власни . Конта ти: (097) 704-84-13

2- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 3/5 ц, 63 в.м., ремонт, 2 вели і лоджії. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена

1- імнатн вартир , центр, 7/9ц, по ращене план вання, євроремонт. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 23-50-71, (097) 86-342-89, (093) 575-33-07

2- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 3/5Ц, 63/35/8,5. Поліпшене план вання, хороший жилий стан. Ціна: 56000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

вартир . Конта ти: (067)

2- імнатн вартир , в л. Дорошен а, 1/2ц, 43/27/6, жилий стан. Ціна: 30500 .о. Конта ти: (096) 720-83-45

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 49/ 29/8.6, це ла, хороший стан, част ово меблі. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. Дорошен а, 3/3Ц, 41 в.м. за альна площа, мансардний поверх, новий дах, хороший ремонт, автономне опалення. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

Кімнат в ртожит , в л. Відінсь а, 18 в.м., євроремонт. Ціна: 12700 .о. Конта ти: (097) 781-94-41

2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 3/ 9 п, 50 в.м., житловий стан. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88Тетяна

Кімнат в ртожит , в л. П. Мо или, 3/5Ц, 20 в.м., хня і санв зол на чотири сім’ї. Ціна: 13500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 3/ 9П, 50/30/9. Хороший жилий стан. Ціна: 34000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

Кімнат , 20 м. в, в ртожит , приватизована, 3 поверх. Ціна: 13000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 1/ 5Ц, 44,8/29/5,6.Жилий стан. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

Малосімей , в л.Ма арова, 8/9Ц, за альна площа 23,2 в.м, лоджія, лічильни и, пар ет, част овий ремонт. Ціна: 18500 .о. Конта ти: (097) 293-74-13

2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 6/9 п. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 485-99-55 Валерій.

1- імнатн 270-61-14

1.1.2. 2- імнатні вартири

2- імнатн вартир , в л. Є. Коновальця, 26, 8 поверх. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 637-84-95 2- імнатн вартир , в л. Є.Коновальця, 8 поверх. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (093) 637-84-95

2- імнатн вартир , в л. • Д бенсь а, 1/5 ц, « енеральсь ий» б дино . Можливо під офіс. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 2/ 9, по ращене план вання, звичайний стан. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. • Ювілейна, 2/9 п, терміново, дешево або обмін на 1- імнатн . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. Київсь а 5/5Ц, 45/31/6. Ізольовані імнати, хороший осметичний ремонт. Ціна: 31000 .о. тор Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

вартир , в л. П хова, 4/9П, стан. Ціна: 36000 .о. (0362) 22-43-36, (067) (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 7/9П, 52/29/8. Жилий стан, подвійний бал он. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 4/ 4Ц, 45/31/6, жилий стан. Ціна: 31500 .о. Конта ти: (097) 470-22-23

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/10Ц, 49/27,5/7,5, євроремонт, вмонтована хня, бойлер, або обмін на 1/2 б дин . Конта ти: (063) 175-89-77

2- імнатн вартир , в л. Соборна ,1/3, 45 в.м, стеля 4 м., євростиль, зр чне місце для офіс , житла. Конта ти: (098) 605-13-76

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/10ц, 48/30/8. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (096) 720-83-45

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/2Ц, 44/29/6. Без ремонт . Ціна: 29500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9ц, 49/28/8, терміново. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (096) 720-83-45

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/2Ц, 60 в.м. за альна площа, перепланована, автономне опалення, піді рів підло и, вмонтовані меблі, євроремонт, можливість доб дови. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 1/ 1 ц, 54 в.м., автономне опалення, ремонт, по ріб, приб дова, земельна ділян а. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-89-86 2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 1/ 1 ц, 54 в.м., євроремонт, по ріб, приб дова, автономне опалення. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 Валерій 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 9/ 9Ц, 52 в.м. за альна площа, без ремонт . Ціна: 32500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 4/5 Ц, 70 в.м., новоб дова, автономне опалення, євроремонт, 80% мебльована. Ціна: 70000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 9/9 п, 48.2/10/18/2/7, євроремонт, мебльована. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна 2- імнатн вартир , в л. К рчатова, 3/ 4Ц, 38 м в, жилий стан. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/5Ц, 54,3/36/9. «Чеш а», жилий стан. Ціна: 36600 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Мазепи, 3/9 ц, 72/34/11, євроремонт. По ращене план вання. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена 2- імнатн вартир , в л. Мазепи, 3/9 Ц, 72/34/11, по ращено о план вання, євроремонт, висо і стелі, част ово мебльована. Власни . Конта ти: (067) 360-79-66 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/ 9П, 48/28/7. Жилий стан. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/ 9П, 53/29/9, євроремонт. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9 П, 49 в. м., жилий стан, лічильни и на вод та тепло, зас лений бал он, підвал, домофон. Власни . Ціна: 36 000 .о. Конта ти: 63-24-88, (097) 155-54-77 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/ 9П, 53/30/9. Жилий стан, подвійний бал он. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/ 9П, 48/29/9. Жилий стан. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 3/5Ц, 47/31/7, жилий стан. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 2/ 9Ц . Євроремонт, зас лена лоджія. Ціна: 55000 .о .тор Конта ти: 23-50-71, (097) 77-60-511 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 3/ 5Ц, 52/30/8. По ращене план вання, жилий стан. Ціна: 52000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Набережна 1/ 5Ц, 1 ві но на доро , 43 м в., си налізація. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 1/ 9П, 58,3/32/10. Хороший стан, бал он та лоджія. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 2/ 9П, 48/29/7. Звичайний стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/9Ц, 54/30/9. Жилий стан, дві лоджії. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/3Ц, 52/29/11. Жилий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 5/9Ц, хороший стан. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 1/3Ц, 41,6/27/6. Без ремонт , висо ий цо оль. Ціна: 30500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 1/5Ц, 47/31/7, імнати о ремі. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/5 Ц, осметичний ремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/5Ц, 42/29/6. Жилий стан. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 4/5 Ц, 46,8/29,7/6, без ремонт , імната прохідна, олон а. Ціна: 276 000 рн. Конта ти: (096) 159-57-72 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/5Ц, 43/31/6. Жилий стан. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери 4/5 Ц. Ізольовані імнати, осмети а. Ціна: 36000 .о. тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 1/5 ц, 43 в.м. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 1/5 ц, 94 в.м., 2 дво імнатні вартири, 1 в. з ремонтом 1 без ремонт . Ціна: 90000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/3 ц, 50/30/8, ремонт, пл.ві на, Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 2- імнатн вартир , в л. Тиха, 8/10Ц. Новоб дова, дахове опалення, стан після б дівельни ів. Ціна: 70000 .о. тор Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/ 5Ц, 45/30/6. Косметичний ремонт. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 40,7/27,3 в.м. Терміново. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 24-95-25, (097) 803-55-16 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 5/ 5 ц, 53/17/15/6, житловий стан, олон а. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 5/ 5 Ц, с часний ремонт. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 602-58-18 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 5/ 5Ц, 44/29/6. Жилий стан, автономне опалення. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича 5/9 П. 50/30/8. Хороший осметичний ремонт. Ціна: 37000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45, (050) 338-71-09

2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича 5/ 5 Ц. 42/26/6. Жилий стан, бал он зас лений. Ціна: 32000 .о. тор Конта ти: (097) 134-74-02

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/ 9 П, 64/29.4, 2 зас лені бал они, пласти ові ві на, хороший ремонт. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (096) 967-72-84

2- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 9/9 п, 48.2/27.9/7, част овий євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 080-53-88

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/ 9 п, 65.4 в.м., пласти ові ві на, 2 бал она, 2 ладов и. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 Валерій.

2- імнатн вартир , в л. Орлова. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 343-61-19

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 11/ 14 ц, по ращено о план вання. Терміново. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 45-42-09, (098) 931-24-09

2- імнатн вартир , в л. Остафова, 2/ 5Ц, 47/28/6. Жилий стан, д шова абіна. Ціна: 365000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 3/9 ц, євроремонт. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 2- імнатн вартир , в л. Пар ова, 2/5Ц, 56/30/10. Перепланована 3- ім. вартира, хороший жилий стан. Ціна: 53000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 2/ 9П, 49,8/29/9. Хороший стан. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/ 5Ц, 49/29,6/8 в.м, світло, аз, вода. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 468-52-56 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/ 9, 48/30//8, з ремонтом. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76


КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№26 від 13 липня 2011 ро

7

ЗДАМО 1- імнатні вартири Відінсь а, 3/5 ц, меблі, свіжий осметичний ремонт, Інтернет, холодильни , 1100 рн. Київсь а, меблі, холодильни , можливо для працюючих, або ст дентів, 1200 рн. Гр шевсь о о, 4/9 п, бойлер, меблі, холодильни , 1150 рн. Га аріна, 4/5 ц, олон а, меблі необхідні, 950 рн + світло + вода. Д ндича, 3/9 ц, част ово меблі, холодильни , 800 рн. Ш хевича, меблі, поб това техні а, с часний ремонт, 1000 рн + осметичний ремонт.

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/ 9 П, 48/30/8, част овий ремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (096) 720-83-45 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича. 5/ 9П, 49/29/7,1. Жилий стан. Ціна: 335000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 6/ 9П, 51/30/9. Косметичний ремонт, підвал. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 6/ 9П, 52,3/30/10. Косметичний ремонт. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л.Васильчен а, 3/5Ц, 39,6/24,3/5,5, бал он зас лений, олон а, підвал обладнаний полицями та ямою для збері ання овочів. Ціна: до овірна. Конта ти: 23-29-45 2- імнатн вартир , в л.Є.Коновальця, 8 поверх. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 637-84-95 2- імнатн вартир , в л.Київсь а (біля обллі арні), 1/2Ц, «хр щов а», висо ий цо оль, ві на виходять на північ і схід, є можливість доб дови. Власни . Ціна: 35000 .о. Конта ти: 23-18-70, (067) 162-90-34 2- імнатн вартир , в л.Київсь а, 13/ 14Ц, 49,9/26,5/8,2, євроремонт, металопласти ові ві на, перепланована, бойлер, лічильни ��, лоджія зас лена. Власни . Ціна: 47000 .о. Конта ти: (097) 818-29-67

3- імнатн вартир , пр. • Мир , част овий євроремонт,

пласти ові елітні ві на, в зр чном місці. Можливий обмін. Терміново. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

3- імнатн вартир в л. Мельни а, 5/ 10, 62/36//9, част овий ремонт. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , 1/5 Ц. Власни . Конта ти: (067) 759-23-22 3- імнатн вартир , 1/5Ц, в л. Відінсь а. Власни . Конта ти: (096) 668-86-16 3- імнатн вартир , 5/9 Ц, 63,6 / 40,3 / 7,8. Перепланована малосімей а. Терміново Ціна: 40 000 . о., тор . Конта ти: 43-96-35, (097) 438-26-15 3- імнатн вартир , Автово зал, 9/14 Ц, 65м в, с лопа ети, хороший стан. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Дире торії, 1/ 5 ц, 78 в.м., житловий стан. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/5 ц, 85 в.м., ремонт, вмонтована хня, 2 бал она, підвал. Ціна: 76000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/9 п, 60.3/37 в.м., житловий стан. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (096) 112-56-17 Юля

2- імнатн вартир , в л.Соборна, 1/3Ц, євростиль, двохрівнева. Конта ти: (098) 605-13-76

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/5Ц, 68/--/8,5 хороший стан, 2 бал они. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , аряча вода, абельне ТБ, холодильни . Конта ти: (098)-427-38-05

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 4/ 9П, 63/37/9, жилий стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

2- імнатн вартир , Здолб нів, 1/5, автономне опалення. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 8/ 8/П, 62/36/10, ремонт, перетерті стіни, стеля, лічильни и, лоджія + бал он зас лені. Власни . Можливий обмін на 1 імн.+доплата. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (097) 235-10-24

2- імнатн вартир , Квасилів, 1/5Ц, ремонт, лічильни и, бойлер. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 522-09-40 2- імнатн вартир , Квасилів, в л. Молодіжна, 9/9 П, 48.8/29.2/7.1, житловий стан, бал он зас лений, телефон. Терміново. Власни . Ціна: 24500 .о.тор . Конта ти: 20-31-90, (096) 546-77-39 2- імнатн вартир , м-н Незалежності, 2/5Ц, 41,4/27,7/6. Жилий стан. Ціна: 37000 .о., тор Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , м-н Незалежності, 2/5Ц, 41,4/27,7/6. Хороший жилий стан. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , пр. Мир , 2/5 Ц, 42/27/6,5, роздільні імнати. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (096) 720-83-45 2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 3/5 Ц, 43х29х6, част ово євроремонт, олон а, або обмін на 3- імнатн вартир з доплатою. Власни . Ціна: 38000 .о. Конта ти: (067) 862-46-26

1.1.3. 3- імнатні вартири

3- імнатн вартир , в л. • Соборна (ЦУМ), ремонт,

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 9/9П, 63/37/9. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (0512) 59-43-23, (097) 714-27-11, (067) 949-80-79 xvelena@gmail.com 3- імнатн вартир , в л. Вербова, хороший ремонт, пар ет, бойлер. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/ 5 Ц, 50,6/39/6, осметичний стан, вмонтована хня. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/ 9 ц, новоб дова, 80/50/11, тор , власни , до менти. Ціна: 57000 .о., тор . Конта ти: 23-53-13, (068) 568-29-63 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, по ращено о план вання. Терміново. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 45-42-09, (098) 931-24-09 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 8/9Ц, 63,7/33,6/6. Без ремонт . Ціна: 46500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 4/5Ц, 67/41/9, ремонт, 2 лоджії, част ово з меблями. Ціна: 75000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

переплан вання, араж пор ч. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 194-16-59

3- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 5/5Ц, по ращенно о план вання, жилий стан, дві лоджії. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

3- імнатн вартир в центрі міста. Власни . Терміново. Конта ти: (050) 490-58-08

3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 1/ 9П, 62/39/9. ремонт, лоджія з підвалом. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , автово • зал, в л. Київсь а, 2/9 п, 66/39/9, по ращене план вання, бал он, лоджія, пар ет. Власни . Конта ти: (0362) 23-70-16, (093) 254-14-15

3- імнатн вартир , в л. • Соборна (ЦУМ), ремонт, переплан вання, араж пор ч. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 194-16-59

3- імнатн вартир , • житловий омпле с «Гетьман

Ви овсь ий», се ція 4, 1/9, за альна площа 89.20 в.м., житлова площа 50.80 в.м. Конта ти: (050) 339-31-35

3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 5/ 5Ц, 49,8/35/6. Без ремонт . Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Д ндича, 5/9 п, 18/12/9/9, в.м., житловий стан, бойлер, лоджія. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 Валерій 3- імнатн вартир , в л. Є. Коновальця, 4/10Ц, 64 м в, євроремонт. Ціна: 57000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Київсь а (біля обласної лі арні), 1/2 Ц, д бова столяр а, пар ет, імнати ізольовані, лічильни и, автономне опалення, аряча вода. Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 023-96-88

Чорновола, 3/5 ц,

олон а, меблі, холодильни , 1200 рн + лічильни и.

В.Дивізії, меблі, пласти ові ві на, абельне телебачення, 1100 рн. Ма арова, меблі, холодильни , 750

рн + лічильни и.

Квасилів, бойлер, меблі, на тривалий термін, 700 рн.

2- імнатні вартири Ст. Бандери, 3/5 ц, олон а, меблі, Інтернет, холодильни , 1400 рн. Київсь а, 2/5 ц, олон а, меблі, поб това техні а, с часний ремонт, ціна до овірна. Гр шевсь о о, 6/9, імнати не прохідні, меблі, холодильни , 1450 рн. Квасилів, 3 поверх, меблі, холодильни , 950 рн + світло. Га аріна,

хня мебльована, імнаті п сті, 1350 рн.

Пр. Мир , олон а, меблі необхідні, телевізор, холодильни , 1500 рн. Ювілейна, 2 поверх, меблі част ово, пласти ові ві на, зас лений бал он, 1400 рн. Ма арова, 7/9 п, меблі, холодильни , телевізор, 1300 рн + світло + телефон. Королен а, олон а, меблі, телевізор, 1500 рн. Ш хевича, 5/9 п, меблі за домовленістю, осметичний ремонт, 1400 рн.

3- імнатні вартири Остафова, меблі, холодильни , олон а, Інтернет, телевізор, 1650 рн. Мельни а, меблі, осметичний ремонт, можливо для ст дентів, 1500 рн. Відінсь а, 2/5 ц,

олон а, меблі, холодильни , 1700 рн.

Вербова, меблі, свіжий осметичний ремонт, 1500 рн.

Кімнати Кімнат в

ртожит

, сімейном , меблі, холодильни , 600 рн.

Кімнат , в л. Га аріна, без проживання осподаря, по 350 рн. Кімнат , в л. Відінсь а, по 300 рн з людини. Кімнат , в л. Соборна, по 280 рн з людини. Кімнат , в л. В.Дивізії, по 250 рн з людини. Кімнат , в л. Д.Галиць о о, по 300 рн з людини.

Б дин и, тимчасів и Б дино , в л. Мірющен а, 3 імнати, всі зр чності, меблі, 1500 рн. Тимчасів а, част ові зр чності, меблі, 500 рн.

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 п, 66 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (096) 112-56-17 Юля

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, новоб дова. 2/7 Ц, 66/39/8.5. ремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/ 9П, 64/38/9. Косметичний ремонт, ремонт дах . Ціна: 39500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Ма арова. Конта ти: 5-42-69, (063) 056-46-48

3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 1/5 ц, 75 в.м., перепланована, хня-ст дія, автономне опалення, євроремонт Ціна: 60000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 1/ 5Ц, 64/39,1/8,1. Хороший жилий стан. Ціна: 56000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 2/5Ц, 56/48/4, без посередни ів. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (067) 705-60-10 3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 4/ 5Ц, 54,5/37.5/5.5. Косметичний ремонт, бал он, підвал. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/ 5ц 53/35/6, жилий стан, теплена , є всі лічильни и. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/9П, 60/37/9, хороший жилий стан, 2 зас лені лоджіїї, м/п ві на, по ріб. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14Ц, 68,4 в.м. за альна площа. «Чеш а», жилий стан. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9П, 66/37/9, бойлер, 2 лоджіїї зас лені, жилий стан, вільна, терміново. Власни . Конта ти: (067) 364-52-84 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/ 9П, приватизована, бал он зас лений пласти ом, броньовані двері, бойлер, с п тни ова антена, абель, телефон, п льт охорони. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (050) 463-04-69 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 П, 62/40/8, євроремонт, столяр а, лоджія, можна обмін на 1/2 чи б дино . Ціна: 40 000 .о. Конта ти: (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/ 10П, 63/39/9. Хороший стан. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/ 10П, 64/38/9. Жилий стан. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/ 10, 64/37/8, жилий стан. Терміново. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 6/ 9 ц, 61/35/9.1, с лопа ети, столяр а, ремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 39, 2 бал они, євроремонт, 1 поверх. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 3- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, євроремонт, з доб довою, терміново. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41, АН Рента 3- імнатн вартир , в л. Набережна 5/ 5 Ц, роздільні імнати, осметичний ремонт. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: 23-50-71, (066) 116-40-68, (097) 776-05-11 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/ 5Ц, 55/39/5. Жилий стан, підвал. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 5/ 5 ц, 54.9, євроремонт, шатровий дах. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 5/ 9Ц, 54,9/35,2/6. Жилий стан, імнати ізольовані. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. О. Олеся, 4/5 Ц, 65/39.7/8.5, 2 бал они зас лені, металопласти ові ві на, броньовані двері, без ремонт . Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (067) 738-44-31

3- імнатн вартир , в л. Соборна, ДОС 2/5 Ц. 50/30/5,5. Євроремонт, імнати прохідні, бал он зас лений. Ціна: 48000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (098) 445-51-31

3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/2 ц, 58/39/8, автономне опалення, сарай, араж. Власни . Конта ти: 26-95-80, (098) 825-34-18

3- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 5/9Ц, жилий стан. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/2 ц, 58/39/8, євроремонт, автономне опалення, араж, сарай. Ціна: 63000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 4/5 Ц, 54/38/5, без ремонт . Власни . Ціна: 40000 .о. Конта ти: (095) 316-62-58

3- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 3/ 4Ц, 70 в.м. за альна площа, ремонт. Ціна: 59000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 4/5Ц 54 в. м., норм. стан, броньовані двері. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55Валерій

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ПОШТОВА, 2/2 Ц, 78.1/56.5/10.1, В ПОЛЬСЬКОМУ БУДИНКУ, В ЦЕНТРІ, МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЯК КОМЕРЦІЙНУ НЕРУХОМІСТЬ, ОКРЕМИЙ ВХІД. МОЖЛИВИЙ КРЕДИТ. ЦІНА: 100000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 3/9 ц, 74 в.м., євроремонт. Ціна: 71000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна 3- імнатн вартир , в л. Р. Ш хевича, 6/9П, жилий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 3/9Ц, 64/48/8,5, євроремонт, ахель, с лопа ети. Ціна: 66000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 3/9 Ц, імнати о ремі, 66 в.м., по ращене план вання, 2 лоджії, житловий стан. Конта ти: (097) 403-52-44 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 2/9 ц, 64.1/38.8/8, в.м., без ремонт . Ціна: 57000 .о. Конта ти: (096) 112-56-17 Юля

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 4/5Ц, 54/38/5. Без ремонт . Ціна: 40500 .о. Конта ти: (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Стефановича, р-н Грабни , 90 м в, 2 бал они. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 9/10 Ц, 72/44/10, євроремонт, вмонтована хня, індивід альне опалення. Власни . Ціна: 53000 .о. Конта ти: 69-07-38 3- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 2/5Ц, 52/39,5/6, ремонт, нові ві на, двері, перетерті стіни, стеля, хня-плит а, олон а, бал он зас лений. Терміново. Власни . Ціна: 44000 .о. Конта ти: (063) 706-53-23 3- імнатн вартир , в л. Чебишева, 7/ 10 , житловий стан. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 8/9/ 9, 146 в.м., дворівнева, без вн трішніх робіт, домофон. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 5/ 5 ц, 48/33/6, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 605-56-56

3- імнатн вартир , в л. Набережна, 59 в., перепланована, євроремонт. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (067) 277-73-45

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/2Ц, 47 в.м. за альна площа, без ремонт . Ціна: 32000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Шевчен а, 2/ 2Ц, 56/39/7. Косметичний ремонт. Ціна: 49000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Набережна, 6/ 9 ц, 78 в.м., с часний ремонт, лоджія на 2 імнати. Ціна: 99000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 Валерій

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/9Ц, 60/28/6,5. Жилий стан. Ціна: 48000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Ш ільна, 5/5 ц, 56 в.м., житловий стан, бойлер, пласти ові ві на, броньовані двері. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02


8

КВАРТИРИ: ПОПИТ, ОРЕНДА 1- імнатн вартир , р-н Північний, без посередни ів. Конта ти: (097) 235-10-24

ЗАТИШНІ КВАРТИРИ

1- імнатн вартир , б дь-я ом районі. Недоро о. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 1- імнатн вартир , центр, з ремонтом, терміново, без посередни ів. Конта ти: (063) 632-41-21

5- імнатн вартир , в л. Кн. Володимира, 7/10П, 104,7/62/8. Звичайний стан. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/ 9,69/37/9, жилий стан, част овий ремонт. Ціна: до 40000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

5- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/ 9 П, ремонт, пласти ові ві на, нова столяр а. Конта ти: 64-65-67, (098) 493-39-48

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/ 9П, 63/39/9. Жилий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

5- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/ 9 П, ремонт, поміняні ві на, двері. Власни . Ціна: 45000 .о. Конта ти: 64-65-67, (098) 493-99-48

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/ 9 п, житловий стан, перетерті стелі, лоджія зас лена. Ціна: 35500 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/ 9П, 67/40/9. Жилий стан, ремонт дах . Ціна: 34000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/ 9п, ремонт. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 23-50-71, (066) 116-40-68, (097) 776-05-11 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 6/ 9П, 6337,6/9. Част овий ремонт. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 65 в.м. Терміново. Ціна: 388000 рн. Конта ти: 43-96-35, (097) 438-26-15 3- імнатн вартир , в л.Кі відзе, 3/5Ц, 2 бал она, євроремонт. Ціна: 57000 .о. Конта ти: (067) 363-69-12 3- імнатн вартир , в л.Р.Ш хевича, 2/10П, 66/39/9, ремонт, лічильни и, бойлер. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 505-95-92, (066) 044-42-38 3- імнатн вартир , в л.Чебишева, р-н 12 ш оли, ремонт, житловий стан, вмебльована, є це ляний араж. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 637-84-95 3- імнатн вартир , Квасилів, 7/9 П, 63,5/17,1/9,5 в.м. Ремонт. Терміново. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 20-47-48 3- імнатн вартир , р-н автово зал , 9/ 9 п, омора, підвал, 2 бал они, телефон. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 24-39-97, (097) 034-18-80 3- імнатн вартир , центр, 75/45/10, 2 бал они. Ціна: 85000 .о., тор . Конта ти: (067) 170-87-24 3- імнатн вартир , центр, в л. Соборна, 4/4 Ц, 75.6/45.8/10.4. Терміново. Ціна: 85000 .о., тор . Конта ти: (067) 170-87-24

1.1.4. 4- імнатні вартири 4- імнатн вартир , в р-ні Пивзавод . Дворівнева, стан після б дівельни ів, автономне опалення, араж. Ціна: 150000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45,(050) 338-71-09 4- імнатн вартир , в центрі міста, 3/ 9 Ц, 70/46,6/9 в.м, ремонт, пласти ові ві на. Конта ти: 22-77-33, (097) 562-77-31 4- імнатн вартир , в л. Га аріна, 6/ 9Ц, 63/45,2/6,2. Без ремонт , дві вели і лоджії. Ціна: 51000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 4- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 1 пов, 78/57/7,5, висо ий цо оль, може б ти під офіс. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 4- імнатн вартир , в л. Київсь а, 6/ 9Ц, 76/--/10, жилий стан. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

5- імнатн вартир , Квасилів, 9/9П, 103/63/9. Косметичний ремонт, лічильни и, терміново. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1.1.6. по області та У раїні 1- імнатн вартир , Горба ів, 2 поверх, це ляний б дино , автономне опалення, ремонт, 15000 .о. + араж з бло ів 2000 .о. Конта ти: (097) 645-40-73

1- імнатн вартир , Оржів, 25 м. від Рівно о, 31 в.м., 3/5 Ц, потреб є осметично о ремонт . Терміново. Ціна: 9004 .о., тор . Конта ти: (067) 423-09-60 baza_od@mail.ru 1- імнатн вартир , Слав та, Хмельниць ої обл., 2/5 Ц, 25/11/7, недале о ліс, річ а. Ціна: 11000 .о. Конта ти: (097) 462-68-47 2- імнатн вартир , Здолб нів, 3/4Ц, 46/28/6. Жилий стан, терміново. Ціна: 22000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , Квасилів, 2/5 Ц, по ращене план вання, 50 в.м, автономне опалення, лоджія зас лена. Конта ти: (097) 271-44-82 2- імнатн вартир , Квасилів, 2/5 ц, Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 2- імнатн вартир , Н. Любомир а, 1 поверх, це ляний. Можливий обмін на 3- імнатн вартир в Рівном з доплатою. Конта ти: (066) 784-95-59, (097) 183-42-71 3- імнатн вартир , Здолб нів, 5/5Ц, 93 в.м. за альна площа, новоб дова, автономне опалення. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , Здолб нів, новоб дова, 3/5 Ц, автономне опалення. Власни . Конта ти: (067)ь 499-89-83 3- імнатн вартир , Здолб нів, пр. Цементни ів, 1/2 ц, 92 в.м., євроремонт, автономне опалення, 2 омори, підвал. Ціна: 58000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 Валерій.

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, КВАСИЛІВ, 6/9, 62.6/37 КВ.М. МОЖЛИВИЙ КРЕДИТ. ЦІНА: 32000 У.О. КОНТАКТИ: (067)

3- імнатн вартир , Сарни, Набережна, 1/3Ц, 67 в.м., без ремонт , імнати о ремі. Власни . Ціна: 280000 рн. Конта ти: (096) 159-57-72

4- імнатн вартир , в л. Міц евича, 2/ 5 Ц, 76 в.м., по ращено о план вання. Конта ти: (050) 500-10-10

К плю

4- імнатн вартир , в л. Соборна центр, новоб дова, дворівнева, 115м в, дизайнерсь ий ремонт, автономне опалення. Ціна: 140000 .о. Конта ти: (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1.1.7. 1- імнатні вартири

1.1.5. 5- імнатні вартири 5- імнатн вартир , в л, Ш хевича, 7/ 9 п, 105/66/9.5. Ціна: 60000 .о., тор . Конта ти: 64-84-98, (063) 588-27-15, (096) 351-98-98

2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. Недоро о. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 2- імнатн вартир , по в л. Коновальця. Конта ти: (050) 338-71-09 2- імнатн вартир , р-н «Малят о». Конта ти: 63-78-07, (067) 607-78-04 2- імнатн вартир , р-н в л. Мірющен а, Відінсь а, Бояр а, в це ляном б дин . Конта ти: (096) 453-51-63 2- імнатн вартир . Роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

3- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

4- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 1/ 5Ц, по ращене план вання, 75 в.м., ремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

4- імнатн вартир , центр, 115м в., євроремонт, автономне опалення, 2 аража в дворі. Ціна: 120000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

т. (0362) 43-37-42, (050) 43592-28, (098) 449-67-16, (093) 513-09-59

1- імнатн вартир , Здолб нів, в л. Заводсь а, 3/3 ц, 32/18/6.5, житловий стан. Ціна: 16500 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена

3- імнатн вартир , Оле сандрія, о ремі імнати, підвал, араж, сарай, 3 сот ород . Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-45-40, (097) 235-66-03

4- імнатн вартир , р-н Пивзавод . Дворівнева, євроремонт, автономне опалення, араж. Ціна: 250000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45, (050) 900-2-444

2,3- імнатн вартир , недоро о, без посередни ів. Конта ти: (067) 423-05-35, (067) 418-13-68

1.1.9. 3- імнатні вартири

4- імнатн вартир , в л. Корольова, 8/ 9 Ц, 84/54/8.5, с часний ремонт, д бовий пар ет, вб дована хня, мебльована, 2 бал они, зас лена лоджія. Власни . Ціна: 71000 .о., тор . Конта ти: 43-89-81, (094) 966-89-81, (067) 360-99-69

4- імнатн вартир , Міц евича, 5Ц. Конта ти: 26-08-76

отельно о тип , престижні райони, від е оном лас до с пер лас . До менти по відрядженню.

1- імнатн вартир , Здолб нів 2, 3/5 Ц б дин , можливий обмін на 1- імнатн вартир в Рівном з доплатою. Власни . Ціна: 14000 .о Конта ти: (063) 181-47-19

1- імнатн вартир , Квасилів, 3/9П, 34/ 18/9, євроремонт, бойлер. Ціна: 21000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

536-62-47

• 1,2,3- імнатн б дь-я ом р-ні

вартир , в міста, рім останньо о поверх , для себе. Терміново. Роз лян б дь-я і пропозиції. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2- імнатн вартир в Рівном , терміново. Роз лян всі пропозиції. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , �� районі О.Д ндича, Льоно омбінат , Га аріна, Черня а. Без ремонт до 25000 .о., з ремонтом до 30000 .о. Конта ти: 23-50-71, (067) 681-36-35

Подобово, потижнево,

1.1.8. 2- імнатні вартири 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , Б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45

Здам

1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», ІНШІ РАЙОНИ, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, Т. 43-37-42, (050) 435-92-28, (094) 966-04-28, (097) 387-82-58

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (096) 183-75-20, (096) 112-39-17, (050) 846-69-28

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, • автово зал, центр, або інші

райони, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (098) 304-62-50, (093) 680-97-62

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал або «Аврора», інше. Подобово. Потижнево. С часні, зр чні, затишні. Від 150 рн. До менти. Власни , т. 43-04-28, (050) 435-92-28, (097) 387-82-58

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, •омфортно, євроремонт, в центрі,

подобово, потижнево, ремонт, 2-спальне ліж о, абельне ТБ. Комфорт та затишо . Недоро о. Власни . Видаються витанції. Конта ти: (067) 338-32-42,(066) 040-52-42, (097) 255-56-67,(093) 906-14-07

•1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал або біля

«Сільпо», подобово, всі зр чності, аряча вода, недоро о, витанції. Конта ти: 63-37-32, (097) 591-59-20, (050) 435-43-54

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аван ард». Автостоян а, біля рин , «Злата Плаза», Ст.Бандери, Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 43-47-51, (096) 463-84-51

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аврора», або «Амі о». Автостоян а, Ст. Бандери, біля «Бр лін », біля ЦУМ . С часно, чисто. По одинно, подобово. До менти. Власни . Ціна: 120-250 рн/доба. Конта ти: 26-97-01, (096) 370-91-37, (063) 790-02-64 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», АВТОПАРК, АГРАРНИЙ, ІНШІ. ПОДОБОВО. ПОТИЖНЕВО. ЕКОНОМ-КЛАС 150 ГРН ДО 250 ГРН.ДОКУМЕНТИ, ВЛАСНИК, КОНФІДЕНЦІЙНО, Т. 43-04-28, (094) 666-37-72, (097) 387-82-58, (050) 435-92-28

•1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, або автобазар, або «Аврора», центр. Подобово. Потижнево. Від 100 рн до с пер лас . С часний інтер’єр. До менти по відрядженню, онфіденційно. Власни , т. 43-37-42, (094) 966-04-28, (093) 651-08-86

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, або «Аврора», а ротехні м, автопар , центр, е оном лас 100 рн, до 300 рн ВІП- лас , всі зр чності, до менти по відрядженню. Власни , онфіденційно, т. 43-04-28, (098) 449-67-16

1-КІМНАТНІ КВАРТИРИ. AБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЄВРОРЕМОНТ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, СУЧАСНІ МЕБЛІ, ГАРЯЧА ВОДА, КВИТАНЦІЇ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (097) 499-23-84, (050) 140-14-70

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, • автово зал або біля базар ,

подобово, потижнево, омфортно, аряча вода, цілодобово, абельне ТБ, витанції, дост пні ціни, автостоян а, охорона, до менти для звітності, д же зр чно. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

подобово, арний інтер’єр, абельне ТБ, аряча вода. Конта ти: 62-90-49, (096) 959-84-98

автово зал, з/д во зал, абельне ТБ, телефон, холодильни , всі до менти, по одинно, подобово, потижнево, недоро о, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6- імнатн вартир , автово зал, різні р-ни, олон а, с часні меблі, поб това техні а, пральна машина, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, чиста постіль, онфіденційно. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатні вартири, • автобазар, або автово зал, або

«Аван ард», «Аврора», пр. Мир , пор ч афе «Гавана», ресторан «Істанб л», Ст. Бандери, центр. С часно,ремонт.По одинно,подобово. Власни . Конта ти: (067) 607-88-71

1,2,3,4,5- імнатні вартири, «автобазар», або Автово зал, або р-н «Аврори», або автостоян а, в л. Га аріна. Подобово, потижнево, по одинно. До менти. Власни . Конта ти: 43-49-02, (067) 362-14-15

•1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, подобово, потижнево. Меблі, всі зр чності, аряча вода, абельне ТБ. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

1- імнатн вартир , ремонт, автово зал, центр, сервісне обсл ов вання та сі мови для відпочин , абельне ТБ, подобово, по одинно, потижнево. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1, 2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ГНУЧКІ ЦІНИ, ЦІЛОДОБОВЕ ЗАСЕЛЕННЯ, ТЕЛЕ-ТА ПОБУТОВА ТЕХНІКА, ГАРЯЧА, ХОЛОДНА ВОДА ЦІЛОДОБОВО, 2 СПАЛЬНИХ МІСЦЯ. НЕОБХІДИЙ ПОСУД, ПОСТІЛЬ. КОНТАКТИ: 43-21-16, (067) 727-79-38

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, «ВЕЛМАРТ», ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ЦІЛОДОБОВО ГАРЯЧА ВОДА, 2-СПАЛЬНЕ ЛІЖКО, НАКРОХМАЛЕНА ПОСТІЛЬ, ПОРУЧ АВТОСТОЯНКА. КОНТАКТИ: (098)304-62-50, (093) 680-97-62

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, ВУЛ. ПАРКОВА, БОЯРКА, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ГАРНИЙ ІНТЕР’ЄР, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КОНТАКТИ: 62-90-49, (096) 959-84-98, (050) 846-69-28 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири. Абсолютно омфортно, автово зал, 12 ш ола, пивзавод, Північний. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності, недоро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, 12 ШКОЛА, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1,2,3,4,5- імнатні вартири, «автобазар», або Автово зал, або р-н «Аврори», інше. Подобово, потижнево, по одинно. Конта ти: 43-49-03, (097) 400-20-01

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, 12 ш ола, в л. Гр шевсь о о, по одинно, подобово, потижнево. Недоро о. Конта ти: (098) 446-30-31

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт і затишо , різні райони, повністю омпле товані, н ч а система знижо . Конфіденційно. До менти звітності. Власни . Ціна: 100-300 рн/доба. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», АВТОПАРК, АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ, ІНШІ. ПОДОБОВО. ПОТИЖНЕВО. ЕКОНОМКЛАС ВІД 100 ГРН. ДО 250 ГРН. ДОКУМЕНТИ, ВЛАСНИК, КОНФІДЕНЦІЙНО. КОНТАКТИ: 43-04-28, (094) 666-37-72, (097) 387-82-58, (050) 435-92-28

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аврора». Автостоян а, Бандери, біля «Бр лін », Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 120 рн. Конта ти: (096) 561-82-87 1,2,3,4,5- імнатні вартири, • абсолютний омфорт, автобазар, або

1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», ІНШІ РАЙОНИ, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. КОНТАКТИ: 43-37-42, (050) 435-92-28, (094) 966-04-28, (097) 387-82-58

автово зал або «Аврора», або б дь-я ий інший р-н міста, центр. Автостоян а, всі зр чності, ремонт. Квитанції. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 26-31-73, (098) 041-01-08

1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, ПОВНІСТЮ УКОМПЛЕКТОВАНІ, КОМФОРТ ТА ЗАТИШОК. КОНФІДЕНЦІЙНО, КВИТАНЦІЇ, ВЛАСНИК. ЦІНА: 100-250 ГРН/ДОБА. КОНТАКТИ: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

отелю «Мир», подобово, по одинно, потижнево, раще ніж в отелі, всі зр чності, ліж о, аряча вода, абельне ТБ, омфорт, автостоян а, витанції, недоро о. Конта ти: (094) 966-12-12

1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, КОМФОРТАБЕЛЬНІ ТА ЕЛІТНІ, З СУЧАСНИМЄВРОРЕМОНТОМ, ПОДОБОВО. ДОКУМЕНТИ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (068) 146-30-58 WWW.PODOBOVO.COM.RV.UA

•1,2,3,4,5- імнатні вартири, Автово зал або біля «Сільпо»,

1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, СТОЯНКА, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: 26-68-07, (097) 260-46-24 1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, РІЗНІ РАЙОНИ, СУЧАСНІ МЕБЛІ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ДВД, ПОСУД, ПОСТІЛЬ, КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. ЦІНА: ВІД 100 ГРН. КОНТАКТИ: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1- імнатн вартир , в л. 24 Серпня (р-н СШ№ 2), 2 поверх, це ляний б дино , олон а, част ово мебльована. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 481-36-33

райони. Подобово, потижнево, всі зр чності, аряча вода, недоро о, витанції. Конта ти: (094) 966-12-12

1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, 1,2 ПОВЕРХ, БІЛЯ КАФЕ «ГАВАНА», ЦЕНТР, ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, КОЛОНКА, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ХОЛОДИЛЬНИК, ВСЯ ІНФОСТРУКТУРА, КВИТАНЦІЇ, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-63-16, (067) 363-89-77

1,2.3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал, або «Аврора», або біля афе «Амі о». Бандери (біля ресторан «Стамб л»), біля базар , Пар ова, центр. Недоро о. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (050) 880-84-06, (093) 534-83-86

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, • Автово зал або «Сільпо» та інші

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, • Автово зал, центр, по одинно,

1,2- імнатні вартири, • Автово зал, центр. По одинно,

1,2,3,4,5- імнатн вартир , автово зал, Північний, Бояр а, центр, Ювілейний. Подобово, по одинно. Гаряча вода, чиста постіль, всі зр чності. До менти по відрядженню. Власни . Ціна: 100-250 рн/доба. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,3- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово, аряча вода, омфорт, абельне ТБ, автостоян а, до менти по відрядженню. Недоро о. Без посередни ів. Конта ти: (094) 966-12-12

1.1.13. 1- імнатні вартири

1,2,3,4,5- імнатні вартири. Абсолютно омфортно, автово зал, 12 ш ола, в л. Гр шевсь о о. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності. Ціна: від 100 рн. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1- імнатн вартир . Без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 26, 9/9 П, ремонт, власни , терміново. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 28-79-52, (067) 934-23-26

№26 від 13 липня 2011 ро

1- імнатн вартир , в л. Київсь а (р-н 12 ш оли), 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий осметичний ремонт, Інтернет. Ціна: 1100 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Кі відзе, осметичниий ремонт, 5 поверх, мебльована. Ціна: 1200 рн./міс. Конта ти: (063) 037-16-74 gydzuchoc@ukr.net 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4 поверх, меблі в хорошом стані, без поб тової техні и, зас лений бал он, 1000 рн+світло. К��нта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Чорновола. С часні меблі, холодильни , телевізор, пральна машина, бойлер. Власни . Конта ти: (067) 360-48-89 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, меблі част ово, холодильни , сантехні а в хорошом стані, 950 рн+лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , мебльована, на орот ий термін. Конта ти: (097) 118-72-14 1- імнатн вартир , мебльована. Ціна: 1200 рн./міс. Конта ти: (063) 037-16-74

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ. ДОКУМЕНТИ. НЕДОРОГО. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 1- імнатн вартир , пр. Мир , олон а, с часний ремонт, меблі, поб това техні а. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 1- імнатн вартир , пр.Мир 3/5 Ц. Євроремонт, меблі, пос д. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ. АБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО. ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. МЕБЛІ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 АБСОЛЮТНИЙ КОМФОРТ, 1,2,3-КІМ.КВ., ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРІ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА, ТЕЛЕФОН, ХОЛОДИЛЬНИК, КВИТАНЦІЇ, ВСІ ДОКУМЕНТИ, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-12-12, (067) 362-50-32

Затишні вартири. Подобово, потижнево, отельно о тип , престижні райони, від е оном лас до с пер лас . Конта ти: (0362) 43-37-42,(050) 435--92-28 (098) 449-67-16, (093) 513-09-59

1.1.14. 2- імнатні вартири

2,3,4,5- імнатні вартири, • автово зал, автобазар, або «Аврора»,

центр. Подобово. Потижнево, с часний інтер’єр, аряча вода, с п тни ове ТБ. До менти по відрядженню. Власни . Конта ти: 43-37-42, (094) 966-04-28, (093) 651-08-86, (098) 449-67-16

2,3- імнатні вартири, • автово зал, або біля центр , центр,

залізничний во зал, подобово, по одинно, потижнево, затишні, аряча вода, абельне ТБ. Всі ви оди, автостоян а, до менти по звітності. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4 поверх, аряча вода, меблі, абельне ТБ, свіжий та я існий ремонт. Ціна: 1350 рн. Конта ти: (093) 143-54-31 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 п, телевізор, меблі, холодильни , телефон, 1450 рн+світло. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73, (093) 143-54-31 АН Сіар 2- імнатн вартир , Д.Галиць о о, 2/ 9, бойлер, меблі за домовленістю, холодильни . Ціна: 1400 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар


№26 від 13 липня 2011 ро 2- імнатн вартир , мебльована, ремонт. Конта ти: 26-85-94 (096) 377-88-33 2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ЦЕНТР, ВЕЛИКОГАБАРИТНА, МЕБЛЬОВАНА, ТЕЛЕФОН, ГАЗ, КОЛОНКА, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ, ГАРНИЙ БАЛКОН, 2-ПОВЕРХ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 382-85-64

1.1.18. Кімнати

Кімнат , р-н Північний, 2 дівчатам. Євроремонт, пральна машина. Ціна: 350 рн. Конта ти: (067) 873-08-66 Кімнат в ртожит , сімейно о тип , блочна система, меблі. Ціна: 500 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

Кімнат . Терміново. Конта ти: (096) 659-79-36 serhiy_chepak@ukr.net

1/2 б дин , Лінії, 3 імнати, хня, осметичний ремонт. Ціна: 95000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна

1.1.20. Обмін

1/2 б дин , Лінії, 70 в.м., о ремий вхід, 3 імнати, хня, ом ні ації, потреб є ремонт . Ціна: 80000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/9 Ц, 40/19/9, новоб дова, лічильни и тепла, аз та води, лоджія зас лена, броньовані двері, на 1- імнатн вартир , з доплатою. Конта ти: 26-90-71, (097) 498-87-99 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/9 Ц, 40/19/9, новоб дова, лічильни и тепла, аз , води, лоджія зас лена, с лопа ети, на менш 1- імнатн з доплатою Конта ти: 26-90-71, (097) 498-87-99 1- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и на 2- імнатн вартир , р-н Малят о, або новоб дова. Конта ти: (067) 607-78-04 1- імнатн вартир , Слав та, Хмельниць а обл., на 1- імнатн вартир в м. Рівне. Конта ти: 23-25-51

Кімнат в приватном б дин , р-н Басів та. Конта ти: (097) 658-21-28

1- імнатн вартир , центр, + 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, на б дино або 1/2 б дин . Конта ти: 26-11-32

Кімнат в приватном Конта ти: (097) 032-38-75

2- імнатн вартир , 2/9П на 1- імнатн з доплатою в р-ні Ювілейно о. Конта ти: (067) 428-96-86

се торі.

Кімнат хлопцям ст дентам або заочни ам і робочим. Ціна: 300 рн. Конта ти: (098) 529-72-90 Кімнат

хлопцям. Конта ти: 23-07-86

Кімнат , без осподарів, 300 рн з людини. Конта ти: 43-42-94 АН Сіар

КІМНАТУ, ВУЛ. ПУШКІНА, ДІВЧАТАМ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ. КОНТАКТИ: 22-32-38, (097) 757-28-38 Кімнат , в л. Ст. Бандери, по 250 рн з людини. Конта ти: 43-42-94 АН Сіар Кімнат , в л.Кн. Оль и, для ст дентів, всі зр чності. Конта ти: м. Рівне, в л. Кн. Оль и, 29/34 63-67-86, (096) 391-08-54 galinolya@i.ua Кімнат , р-н в л. Гр шевсь о о, заочни ам, або працюючим. Конта ти: 28-83-77, (066) 631-89-61 Кімнат , р-н в л. Гр шевсь о о. Конта ти: 64-32-04 Кімнат , центр. Ціна: 600 Конта ти: (096) 540-10-54

4- імнатн вартир , центр, це ляний б дино , 72 м в, обмін на 1+1 імн. вартири. Конта ти: 0362 22-43-36, 067) 364-04-64, (066) 040-43-41, 5- імнатн вартир , Рівне на б дино в селі. Конта ти: (067) 382-17-41

1.1.21. Обмін по області та У раїні 3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ЛУЦЬК, 3/7 Ц, 81/44/14, ЄВРОРЕМОНТ, АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, САНТЕХНІКА НА РІВНОЦІННУ В РІВНОМУ, АБО ВАРІАНТИ. КОНТАКТИ: (096) 262-04-40

Будинки, котеджі, незавершене будівництво

рн.

Продам

1.1.19. Винайм

1.2.1. в місті

•1,2,3,4,5,6- імнатн вартир в житловом стані, мебльован . •1/2 б дин , Басів К т, 0,6 а. Ціна: до овірна. Порядність, порядо , чистот та власни . оплат арант ємо. Доро о, терміново, на б дь-я ий термін. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1- імнатн вартир , Д бно, в р-ні мед чилища. Оплата арантована. Конта ти: (097) 369-98-44 1, 2- імнатн вартир в районі в лиць Кн.Оль и, Ж овсь о о, Ст.Бандери, С.Кр шельниць ої, на тривалий термін (сім’я з двох чолові ), без посередни ів. Конта ти: 45-40-26 1,2- імнатн вартир з ремонтом в районі в лиць Кн.Оль и, Ж овсь о о, Ст. Бандери, С.Кр шельниць ої, на тривалий термін, сім’я з двох чолові . Без посередни ів, Конта ти: 45-40-26 taras-fedora-syn@rambler.ru 1,2- імнатн вартир , сім’я, на тривалий термін, центр або недале о від центр . Можливо з подальшим ви пом. Роз лянемо різні варіанти. Конта ти: (063) 690-75-18 1,2- імнатн вартир , б дь-я ом районі. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 1- імнатн вартир , в р-ні Ювілейно о. Конта ти: (097) 134-74-02 1- імнатн вартир , в районі 12 ш оли. Недоро о. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 1- імнатн вартир , частин б дин . Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73 1- імнатн вартир . Ціна: від 800-1100 рн. Конта ти: (067) 291-71-11 1- імнатн вратир , центр або поблиз , бажано част ово мебльован на дов отривалий термін. Конта ти: (093) 455-09-62

Конта ти: 68-35-05

Б дино , Б. К т, 174 в.м., •араж 48 в.м., приватизований, ділян а 0.06 а. Конта ти: 68-14-89, (050) 339-26-49

Б дино , Б. К т, 290 в.м., приватизований, ділян а 0.74 а. Конта ти: 68-14-89, (050) 339-26-38

Частин • Пивзавод ,

б дин , р-н 2 імнати, хня, мебльована, аз, вода. Конта ти: (095) 688-86-53

1/2 б дин , 2 поверхи, 120 в.м., всі ом ні ації, араж з підвалом, 3 сот. Конта ти: 43-07-58, (094) 966-07-58 1/2 б дин , 2 поверхи, 120 в.м., всі ом ні ації, араж з підвалом, 3 сот. Конта ти: 43 (094) 966-07-58 1/2 б дин , 81 в.м., р-н Бояр и, 2 сот. землі, новоб дова, євроремонт, піді рів підло и, 3 імнати, хня, бал он, 2 санв зли, надвірні б дівлі, араж. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-87-55, (066) 656-50-80, (050) 221-38-64 1/2 б дин , в л. 24 Серпня, 4 сот землі, приватизована, власни . Конта ти: (067) 831-31-79, (096) 711-84-11

1/2 б дин , р-н Гідропар , 60/31/11, це ляний, землі 7 сот., хлів, ород - 4 сот., фр тові дерева, тихе місце, всі ом ні ації, або обмін на вартир з доплатою. Конта ти: (067) 738-44-31 www.estaterv.blogspot.com

1/2 б дин , Грабни , 100м в, 7 сот. землі. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1/2 б дин , Лінії, 100м. в, 4,2 сот землі. Ціна: 90000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1/2 б дин , Лінії, 140 м в. 2 поверхи, 5 імнат, євроремонт, 3 сот землі. Ціна: 130000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Б дино , Колоден а, 2 пов., це ляний, 360/300/15. Басейн, са на, араж, земельна ділян а - 15 сотих. Ціна: 160 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 БУДИНОК, НОВИЙ ДВІР, 2 ПОВЕРХИ, 244КВ.М., ЦЕГЛЯНИЙ, 6 КІМНАТ, ГАРАЖ, САД, ГОРОД, БЛАГОУСТРІЙ, 12,5СОТ. ЗЕМЛІ. МОЖНА НА ДВІ СІМ’Ї. МОЖЛИВИЙ КРЕДИТ. ЦІНА: 165000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 369-26-41 Б дино , всі ом ні 0,06 а. Конта ти:

Новий Двір, ремонт, меблі, ації, впоряд оване подвір’я, Ціна: 360000 . о. тор . (097) 134-74-02

Б дино , Новий Двір, с часний, новоб дова, мансардно о тип , з це ли, 180 в.м., 10 сот, всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

1/2 б дин , р-н РУМ , 50 в.м., аз, вода, сарай. Ціна: до овірна. Конта ти: (066) 368-35-99 1/2 старо о б дин , в л.Оле синсь а, 36 в.м за альна площа, без зр чностей, 0,16 а земельна ділян а. Ціна: 35000 .о., тор Конта ти: (063) 358-20-67

Б дино , Панфіловців/лінії, 180 в., 4 сот, новий, під люч. Ціна: 235000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1/3 б дин , Лінії, 24 в.м., аз, вода, 1 імната, хня, можливість доб дови. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена

Б дино , Привітна, р-н Бояр а, це ляний 180м в, 8 сот землі. Ціна: 180000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1/3 б дин , р-н пивзавод , хня, 3 сот землі. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (093) 886-58-35

Б дино , р-н Бахарєва, з о ремими заїздами, є можливість доб дови, 8.59 сот, для житла, або омерції, можливий обмін. Власни . Терміново. Ціна: 29900 .о. Конта ти: 43-02-34, (067) 889-96-57

1/4 б дин , р-н Бояр и, 45 в.м, 0,052 а землі, приватизовано під заб дов , ремонт, всі зр чності, пор ч ш ола, дитячий садо , ма азин, всі до менти, власни . Ціна: недоро о. Конта ти: (097) 812-17-33 Б дин и дачні (+ піч для опалення і при от вання їжі). Конта ти: (093) 747-14-63, (050) 862-92-04

БУДИНКИ, 2 ШТ., ЦЕНТР МІСТА, Р-Н ПОКРОВСЬКИЙ СОБОР, НОВОЗБУДОВАНІ, 2-ПОВЕРХОВІ, ЄВРОРЕМОНТ, 8 СОТ ЗЕМЛІ. КОНТАКТИ: (067) 736-38-19 Б дино 150 в.м., 7 сот, с ладається з 2 повноцінних 2- імнатних вартир, 2 входи, 2 санв зли, 2 хні, оридор, ладов а. Ціна: 199000 .о. Конта ти: (097) 887-88-86, (093) 312-35-35 80978878886@ukr.net Б дино в Рівном . Конта ти: (097) 303-05-66 Б дино двоповерховий, я ий потреб є апітально о ремонт . Конта ти: (096) 497-73-55 Б дино , Басів К т, вели ий с часний, 6 імнат, араж, баня, терміново. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (098) 577-75-79 Б дино , Вересневе, 150м в, це ляний, 2 санв зла, підло а з піді рівом. Ціна: 130000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , в л. Винничен а, 200 в.м, 5 сот землі. Ціна: 195000 .о. Конта ти: 28-96-33 Б дино , в л. Дворець а, 80 м в, 3 імнати, всі зр чності, о ремий араж. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , в л. Дворець а, новоб дова. Ціна: 149 000 .о. Конта ти: 43-91-10

Б дино , в л. Костромсь а, 260 в.м., 12 сот, можливо в редит. Ціна: 750 .о./ в.м. Конта ти: (050) 339-24-03

1/2 б дин , в л. Соборна, 3 імнати, 95.8/57.6/10, 0.0836 а землі. Власни . А ентства не т рб вати. Конта ти: (095) 204-72-91

Б дино , Грабни , 89 в. м., 4 імнати, 10 сот, хороший ремонт. Ціна: 180000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Б дино , Новий Двір, це ляний, 75 в.м, 3 імнати, всі ом ні ації, житловий стан, є можливість доб дови, 0.04 а. землі, держа т, власни , терміново. Ціна: 58000 .о., тор . Конта ти: (050) 375-05-18 z_frolov@mail.ru

1/2 б дин , в л. Орлова, хороший стан, 2 імнати, всі зр чності, 6 сот землі. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Квартир в р-ні автово зал на тривалий термін. Конта ти: (067) 773-70-27

Кімнат на тривалий термін, без посереди ів. Конта ти: (097) 560-85-96

1/2 б дин , р-н Гідропар , 60/31/11, це ляний, землі 7 сот., хлів, ород - 4 сот., фр тові дерева, тихе місце, всі ом ні ації, або обмін на вартир з доплатою. Ціна: 63000 .о., тор . Конта ти: (067) 738-44-31 www.estaterv.blogspot.com

Б дино , в л. Костромсь а, 2 поверхи, 275 в.м., новоб дова, араж, ом ні ації, + остинний б дино . Ціна: 350000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88

1/2 б дин , в л. Соборна, 3 імнати, 95.8/56.7/10, 0.0836 а землі, власни . Конта ти: (095) 204-72-91

Кімнат в районі Пивзавод , без осподарів. Терміново. Конта ти: (097) 821-56-45

1/2 б дин , р-н Бояр и, 4 імнати, автономне опалення, всі зр чності, 3 сот ород . Конта ти: 62-82-20, (098) 257-61-88

1/2 б дин , в л. Карбишева (р-н «лінії»), це ляний, 80 м в, 3 імнати, всі зр чності, 4 сот землі. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , р-н в л. Відінсь ої Автово зал , немебльован . Конта ти: (097) 86-342-89

Квартир , сім’я на тривалий термін, мебльован , в хорошом стані, в районі Радіозавод ,12 ш оли, автово зал . Ціна: до 1300 рн. Конта ти: (097) 866-28-81

1/2 б дин , м. Рівне, р-н залізнично о во зал , о ремий заїзд, є можливість доб дови, 3 сот землі, без зр чностей, можливий обмін на вартир в м. Рівне. Власни . Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: 43-02-34, (067) 889-96-57

1/2 б дин , в л. Винничен а, 200 в.м., 5 сот землі, араж, баня, літня хня. Ціна: 177000 .о. Конта ти: 28-96-33

1/2 б дин , в л. С. Ковалевсь ої, 135 в.м., автономне опалення, 3 сот. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 382-01-75

Квартир для себе, без посередни ів. Конта ти: 45-03-87 (097) 350-19-43

1/2 б дин , Лінії, це ляний, 3- імнати, 0.4 сот землі. Власни . Конта ти: (097) 168-20-60

Б дино , в л. Д найсь а, це ла, 100 в.м., хороший ремонт, 6 сот, фр тові дерева. Ціна: 130000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45

9

КВАРТИРИ: ОРЕНДА; БУДИНКИ

Б дино , в л. Костромсь а, 270 в.м., 12 сот землі. Конта ти: 26-37-55, (050) 339-24-03 Б дино , в л. К рчатова, 2 поверхи, 200 в.м., новоб дова, євроремонт, ом ні ації. Ціна: 190000 .о. Конта ти: (096) 911-61-80 Оль а. Б дино , в л. Мірющен а, 80м в, 4 імнати на 2 входи, 6 сот землі, на 2 входи. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (0362) (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , в л. Поповича, 4 ім, всі зр чності, 12 сот землі. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , в л. Серпан ова, 2 –х поверховий, 90 % отовності, 190 в.м., 10 сот, 130 000 .о. можливий редит, тор Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , в л. Стр тинсь ої, 2 поверхи, 140 в.м., 2 бо си 100 в.м., араж, теплиця, літня хня 0.28 а землі. Можливий обмін. Ціна: 250000 .о., тор . Конта ти: 24-94-56, (067) 294-57-51

Б дино , р-н Бояр и, 78 в.м., дерев’яно-це ляно о тип + доб дови. Власни . Ціна: 70000 .о. Конта ти: (097) 506-48-64 Б дино , р-н Гідропар , 2 пов., за альна площа - 200 м. в. Баня, теплиця, літня хня, підвал, араж, земельна ділян а - 10 сотих. Ціна: 250 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино , Рівне, 10 сот, с часний, новоб дова, мансардно о тип , це ляний, дизайнерсь ий прое т, впоряд оване подвір’я, всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

1/2 б дин , 2 імнати + 1 імната на мансарді, підвал, 0,7 а землі, Колоден а, в л.Рівненсь а. Конта ти: (097) 593-62-99

Б дино , Д бно, 6 імнат, опалення азове, сарай, араж, літня хня, 6 сот землі. Конта ти: 62-39-20, (096) 510-08-42

1/2 б дин , В,Житин, дерев’яний, 1 імната, хня, 25 сот, під б дівництво, літня хня. Ціна: 300000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна

Б дино , Гоща, 1 поверх, 14 сот землі, араж, літня хня, зр чності, аз, 4 імнати. Можливий обмін на 2,3- імнатн вартир . Конта ти: (067) 337-98-17 Іван.

1/2 б дин , Здолб нів, зроблено апітальний ремонт, 181 в.м., вели ий сад. Можливий обмін. Терміново. Власни . Конта ти: (067) 946-78-83 1/2 б дин , Клевань, 70 в.м., всі р чності + літня хня, сарай, 12 сот землі, приватизована, можливий обмін. Конта ти: 20-43-99, (097) 468-72-13 1/3 б дин , Квасилів, дерев’яний. Потреб є ремонт 0.06 а, аз підведений, приватизований, без посередни ів. Ціна: 20000 .о., Конта ти: 24-96-91, (050) 590-22-54 Б дино в аварійном стані, 18 м від Рівно о, є вм рований араж, льох, садо , 0,2 а земельна ділян а, асфальтований під’їзд, аз, світло. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 857-60-77 Б дино в с. Верхів. Одноповерховий, це ляний, 4 імнати, хня, літня хня, араж, сарай, по ріб, землі 0,25 а. Конта ти: (050) 627-61-61 Б дино дерев’яний, Клевань, за альна площа 70 в.м, 0,01 а землі, всі зр чності, літня хня, сарай. Конта ти: (093) 378-55-22 БУДИНОК ДЕРЕВ’ЯНО-ЦЕГЛЯНИЙ, ЗОЛОТІЇВ, ВУЛ.ВИШНЕВА, 3 КІМНАТИ, 77 КВ.М, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, САЙДИНГ, ПЛАСТИКОВІ ВІКНА, БЕЗ ВНУТРІШНЬОГО РЕМОНТУ, 0,02ГА ЗЕМЛІ, 0,01 ГА ПРИВАТИЗОВАНО. АБО ОБМІНЯЮ НА КВАРТИРУ. КОНТАКТИ: (097) 161-94-43, (096) 327-97-87

Б дино з д бово о бр са, Костопіль, 2 поверхи, 0,1 а землі, 50% отовності. Ціна: 39000 .о., тор Конта ти: (067) 738-44-31

Б дино , Тинне, 2 поверхи, це ляний, 168 в.м., всі ви оди, араж, нові ві на. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена.

Б дино з приб довами, м. Корець, азифі ований, олодязь, 4 імнати, 11 сот землі, приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 387-38-63

Б дино , Тинне, в л. Джерельна, зр б на ритий металочерепицею, 200 в.м., 0,10 а. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 68-39-80, (067) 675-31-73

Б дино , 12 м від Рівно о, Гощансь ий р-н, дерев’яний. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62

Б дино , Тинне, центр, це ляний, 2 поверхи, 121 в.м., 6 імнат, всі зр чності, араж, літня хня, підвал, 0.11 а. Без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 273-47-02, (067) 428-15-86 Б дино , це ляний, приватизований. Конта ти: (066) 874-36-59 Б дино , центр, 175 в.м., це ляний, новий, 2 поверхи, власни . Конта ти: (066) 134-34-76 Б дино , Ювілейний, це ляний, 100м в, 4 імнати, всі зр чності, 6 сот землі. Ціна: 120000 .о. Конта ти: (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Котедж на чотири сім’ї. Стан після б дівельни ів. Гараж. Ціна: 75000 .о. тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Котедж, в л. Дем’янч а, 218 в.м., 3 поверхи, араж, 1 сот землі, част ово євроремонт. Ціна: 145000 .о. Конта ти: (097) 470-22-23 Котедж, р-н А роперероб и. За альна площа - 136 м. в., земельна ділян а - 2 сотих. Ціна: 75 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Незавершене б дівництво, в л. П ш іна, 250 в.м., араж, літня хня, можна частинами. Ціна: 140000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена Незавершене б дівництво, Новий Двір, 10 сот, ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Незавершене б дівництво, Новий двір, в л. С оропадсь о о, можливий обмін на вартир . Конта ти: (067) 340-04-93

1.2.2. за містом (Рівненсь а обл.)

Б дино , в мебльованом місці, • біля ліс , вели ий сад. Конта ти: 46-64-68

Б дино , У раїн а, Острозь о о р-н , 35 сот, хлів, льох, 10 сот сад а, недоро о, 5 хв. ход до з пин и еле трич и. Конта ти: (096) 588-58-87

Б дино , це ляний, 18-20 м від міста, з сіма зр чностями, пор ч озеро, річ а, ліс, можливий обмін на житло в Рівном або пор ч на рівноцінне, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Б дино , Бабин, житловий стан, аз, вода, надвірні б дівлі. Ціна: до овірна. Конта ти: 3-44-70, (096) 999-12-13 Б дино , Барма и, мансардно о тип , 1 м від Рівно о, всі зр чності, роз лян всі пропозиції. Ціна: до овірна. Конта ти: 68-05-08, (067) 18-11-597 Б дино , Барма и, новоб дова, надвірні б дівлі. Ціна: до овірна. Конта ти: 68-04-41 Б дино , Біла Криниця, 1 поверх, шла о/блочний, ом ні ації, 12 сот під заб дов , аз, світло. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена Б дино , Біла Криниця, перша лінія, 2 поверхи, 160 в.м., надвірні б дівлі, ом ні ації, аз, опалення, сад. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна. Б дино , В,Житин, 3 поверхи, 2 поверхи житлові, 3 недоб дований, ом ні ації, са на, по ріб. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена Б дино , В. Оле син, 3 імнати, хня, надвірні б дівлі, олодязь, 13.5 сот. Власни . Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-04-26 Б дино , В. Оле син, 3 імнати, хня, приб дова, олодязь, 2 по реби, асфальтований двір, 13.5 сот землі. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 460-75-20 Б дино , В.Житин, 180 в.м., 11сот землі, 110 000 .о. Тор , можливий обмін. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , В.Житин. Конта ти: (096) 416-50-17

БУДИНОК, В.ОМЕЛЯНА, 5 КІМНАТ, 2 ПОВЕРХИ, 219.7/107.6/ 19.9, 24.9 СОТ ЗЕМЛІ, ОГОРОДЖЕНА ТЕРИТОРІЯ, В ЦЕНТРІ, 3 КМ ДО М. РІВНЕ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Глинсь , Здолб нівсь ий р-н, 100 в.м., 25 сот землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 885-11-14 Б дино , Голишів. Конта ти: (067) 367-99-78 Б дино , Городище, незавершене б д-во, ороб а на рита, мансардно о тип . Ціна: 40000 .о. Конта ти: (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , Здолб нів. Власни . Ціна: 70000 .о. Конта ти: (099) 306-76-11

Б дино , Гоща, 100 в.м., вмонтований араж, отельня, аз, вода, аналізація, 0.22 а, ам’яна о орожа. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (096) 333-16-40 Б дино , Д бно, новоб дова, 220 в.м., 4 спальні, зал, вітальня, 2 санв зли, хня 20 в.м., омора, вели ий бал он, араж + 6 сот землі, 95% отовність. Ціна: 120000 .о. Конта ти: (066) 381-19-89 Б дино , Д бно, р-н автово зал , 4 імнати, всі зр чності, затишне місце. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (050) 108-76-04 Б дино , Житин, с часний, новоб дова, мансардно о тип , це ляний, впоряд оване подвір’я, 180 в.м., 10 сот, всі ом ні ації, можливий обмін. Терміново. Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Б дино , Здолб нів, 1 поверх, це ляно-шла овий, осметичний ремонт, пл.ві на, аз. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена Б дино , Здолб нів, новоб дова, дерев’яний, оббитий сайдин ом. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

БУДИНОК, ЗДОЛБУНІВ, ЦЕГЛЯНИЙ, 185.9/84.5/17, В ЦЕНТРІ МІСТА, 0.07 ГА ЗЕМЛІ. МОЖЛИВИЙ КРЕДИТ. ЦІНА: 150000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Здолб нівсь ий р-н. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96 Б дино , Золотіїв, дерев’яний, 3 імнати, 77 в.м., всі ом ні ації, без вн трішньо о ремонт , або обмін. Конта ти: (097) 161-94-43 Б дино , Кам’яно ірсь , 2 поверхи, це ляний, світло 380В, баня, басейн, більярд, свердловина, 12 сот землі. Ціна: 30000 .о., Конта ти: 24-42-18, (067) 585-25-13 Б дино , Квасилів, 0,13 а землі, літня хня, два сарая, араж, аз. Конта ти: (096) 342-01-42, (097) 236-74-08 Б дино , Квасилів, 2 поверхи, 170 в.м., літня хня, по ріб, 0.10 а. Власни . Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 609-42-88 Б дино , Клевань 1, 20 сот землі, приватизований. Конта ти: (067) 942-77-21 Б дино , Клевань, надвірні б дівлі. Без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 924-37-89 Б дино , Клевань. Ціна: 47000 Конта ти: (096) 911-61-80 Оль а

.о.

Б дино , Корець, це ляний, 4 імнати, аз, парове опалення, двір асфальтований, араж, літня хня, 0,08 а земельна ділян а. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (098) 091-88-36 Б дино , Костопіль, за альна площа 180 в.м., араж, отельня. Всі ом ні ації всередині. Земельна ділян а - 10 сото . Сад. Город. Ціна: 60000 y.о., тор . Конта ти: (067) 114-44-80 Б дино , Костопіль, Конта ти: 23-61-88

недоро о.

Б дино , Кривичі, 12 м. від Рівно о, 4 імнати, 0.25 а, аз. Конта ти: 64-24-51, (066) 465-90-20 Б дино , Кривичі, це ляний, 12 м. від Рівно о, аз, вода, 60 сот ород , власни . Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 Б дино , зр чності, землі. Ціна: 22-43-36, 040-43-41

Крилів, це ляний, всі осподарчі б дівлі, 65 сот 20000 .о. Конта ти: (0362) (067) 364-04-64, (066)

Б дино , К нин, Здолб нівсь ий р-н, дерев’яний під дач , сарай, по ріб, поряд ліс. Ціна: 8000 .о., тор . Конта ти: (098) 463-41-06 Б дино , К нин, хлів, сад, 70 сот землі. Ціна: 12000 рн., тор . Конта ти: (098) 463-41-06 Б дино , К стин. Конта ти: (098) 591-96-26, (096) 401-06-42 Б дино , М. Житин, 8 м від Рівно о, 3 імнати, хня, оридор, 0.57 а, сарай, олодязь. Власни , без посередни ів. Конта ти: (096) 968-37-50 Б дино , М.Житин, 65.4 в.м., 3 імнати, хня, оридор, 0.57 а землі, підвал, льох, сарай, олодязь, 8 м від Рівно о. Конта ти: (097) 601-26-70


10

БУДИНКИ, ДАЧІ, НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО Б дино , Тай ри, це ляний, 0.22 а, можливий обмін. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (050) 805-07-58 Б дино , Томахів, житловий стан, є опалення місцеве, аз, вода, осподарсь а б дівля, 0, 46 а, 15 сот. землі, приватизована, можливий обмін на 1- імнатн з доплатою. Конта ти: (067) 701-02-28 Б дино , Томахів, це ляний, аз, вода, опалення в б дин , можливий обмін. Конта ти: 28-79-07, (096) 857-55-70 Б дино , Федорів а, Гощансь ий р-н, сарай, араж, риниця. Ціна: 14 000 .о. Конта ти: (067) 301-80-54, (097) 226-92-32 БУДИНОК, ХОТИНЬ, 110.6/69.9/ 13.1 КВ.М., 1.5 ПОВЕРХА (МАНСАРДНИЙ), 5 КІМНАТ, ЦЕГЛЯНИЙ, НЕДАЛЕКО ВІД МІСТА 10 КМ., З ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ПЛОЩЕЮ 0.25 ГА. МОЖЛИВИЙ КРЕДИТ. ЦІНА: 48000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Б дино , Май ів, Гощансь ий р-н, це ляний, 3 імнати, 67 в.м., хня, вітальня, омора, веранда, без аз , 0.45 а землі. Власни . Ціна: 7500 .о. Конта ти: (096) 445-33-73, (067) 862-46-26 Б дино , Молодаво,3, Д бенсь ий р-н, 0.20 а землі, центр. Ціна: 8000 .о. Конта ти: 28-11-45, (097) 319-65-46 БУДИНОК, НОВИЙ ДВІР, ЦЕГЛЯНИЙ, 110 КВ.М, 5 КІМНАТ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ПІДВАЛ, ЛІТНЯ КУХНЯ, САРАЙ, ТЕПЛИЦЯ, ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0,08 ГА. ЦІНА: 160000 У.О., ТОРГ КОНТАКТИ: 22-78-18, (098) 765-67-52 Б дино , Новин, Гощансь о о р-н , 1 поверх, 4 імнати, хня, сарай, літня хня. Недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86, (050) 860-44-18, (096) 474-84-88 Б дино , новоб дова, Гоща, 200 в.м, 0,14 а землі, терміново, власни . Конта ти: (067) 977-56-48 Б дино , Ново раїн а, 190 в.м., всі ом ні ації, 12 сот, євроремонт, біля ліс . Ціна: 80000 .о. Конта ти: (067) 383-51-26 Б дино , Обарів, 13 сот, с часний, новоб дова, мансардно о тип , це ляний, впоряд оване подвір’я, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

БУДИНОК, ОБАРІВ, НОВИЙ МАСИВ ПО ЛУЦЬКІЙ ТРАСІ, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59 Б дино , Обарів, новоб дова, мансардно о тип , з це ли, 160 в.м., 13 сот, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, пор ч з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Б дино , Оле сандрія, дерев’яний, 3 імнати, хня, сарай, льох, 15 сот землі, вода, аз. Терміново. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: 43-45-40, (097) 235-66-03 Б дино , Оле син, це ляний, 4 імнати, 14 сот землі. Ціна: 60000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , Понебель, 7 м. від Рівно о в Л ць ом напрям , 250 в.м., 0,3 а. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (067) 360-69-36 Tokarev_Oleksandr@ukr.net Б дино , Радивилівсь ий р-н, с. Михайлів а, шла овий, 3 імнати, асфальтований під’їзд, аз поряд, риниця. Власни . Ціна: 7000 .о., тор . Конта ти: 43-42-94, (066) 010-01-22 АН Сіар Б дино , старий, У раїн а, Острозь о о р-н , льох, риниця, ород, Конта ти: 28-06-33, (098) 493-40-73 Б дино , Стовпин, Корець о о р-н , це ляний, 4 імнати, 110 в.м., опалення, надвірні б дівлі, 0.50 а землі. Можливий обмін на вартир . Ціна: до овірна. Конта ти: 45-48-44, (095) 879-16-78

Котедж, Зоря, 4 імнати, араж, всі зр чності, осподарсь і б дівлі, 9 сот, пор ч ш ола, пар . Конта ти: 27-97-39, (096) 934-81-09 Незавершене б дівництво, в л. Під ови, 180 в.м., можливий обмін. Конта ти: (063) 071-50-81 Незавершене б дівництво, Горшів, 135 в.м, 2 поверхи, 1-й поверх жилий, всі ом ні ації, 0,15 а земельна ділян а. Власни . Ціна: 50000 .о. Конта ти: (096) 285-79-87 Незавершене б дівництво, М. Шпа ів, 52 сот землі. Власни . Конта ти: (097) 431-83-23 Незавершене б дівництво, Обарів., с пер прое т. Ціна: 72000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Незавершене б дівництво, Червоні Гори, це ляне, на рите, ом ні ації на ділянці, землі 10 сот. Ціна: 45000 .о. тор Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

1.2.3. по У раїні Б дино , Бр силів, 70 м від Києва, 75 в.м за альна площа, всі зр чності, вели ий садо з вино радом, баня, ліс пор ч. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (067) 989-31-00 Б дино , Крим, 0,14 а землі, 16 м від моря, приватизований. Ціна: 90000 .о., тор , Конта ти: (095) 871-84-59, (099) 505-68-37 Б дино , Крим, 2,5 м до моря, 80 м. в., потреб є ремонт , араж. Ціна: 8200 .о. Конта ти: м.Тернопіль, в л. Золотоірсь а 7, в. 42 (050) 339-51-44, (067) 352-01-90 Б дино , Крим, приватизований, 4 сот землі, 16 м від моря, тор . Ціна: 80000 .о. Конта ти: (095) 871-84-59 Б дино , Львів, 60 в.м., Ц, 3 імнати, хня, 10 сот землі. Ціна: 98000 .о. Конта ти: (097) 752-25-92 Б дино , Полтавсь а обл,. азифі ований, всі зр чності, ділян а 0,25 а, приватизована, біля рорт Мир ород. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (098) 026-54-30

1.2.4. К плю Б дино або незавершене б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86 Б дино на х торі. Роз лян б дь-я і пропозиції. Конта ти: (067) 946-04-76 Б дино під дач , Здолб нівсь ий р-н до 20 м від Здолб нова, недоро о, для себе. Конта ти: (096) 376-38-05 Б дино , або частин для себе. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

1.2.6. Винайм 1/2 б дино , на тривалий термін, всі зр чності, о ремий двір. Конта ти: (067) 925-80-30 Б дино , 1/2 б дин , на дов отривалий термін, на о олицях м. Рівне. Конта ти: (096) 614-16-02

1.2.7. Обмін Б дино , Гощансь ий р-н на 1- імнатн вартир . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 128-55-78 Б дино , Симонів, аз, вода, всі зр чності, 0,25 а землі, надвірні б дівлі на 2- імнатн вартир , Рівне. Конта ти: (093) 878-03-29

№26 від 13 липня 2011 ро

Б дино , Симонів, аз, вода, всі зр чності, 0,25 а землі, хлів, льох, араж на 2- імнатн вартир , Рівне. Власни . Конта ти: (067) 934-23-26

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот, під б дівництво. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Б дино , Шпанів, це ляний, 90 м в, обмін на 1 вартир + 20 000 .о. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

Дачі, земельні ділянки Продам 1.3.1. в місті

Земельні ділян и, під • б дівництво. Терміновий продаж. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

Б дино , р-н Червоні Гори, аз, вода, світло, 6 сот, приватизована. Конта ти: (096) 572-83-57 Земельні ділян и, в л. Ма арова, 2 шт, 15 сот, недоро о. Конта ти: 26-21-36, (098) 783-53-97 Земельн ділян м. Рівне. Площа 0,1000 а, оренда на 10 ро ів 0,005 а. Конта ти: (050) 627-61-61 Земельн ділян , 0,45 а, виробничо о або омерційно о призначення. Можливий продаж частинами. Держа т. На ділянці є с лад 360 м. в. Зр чний під’їзд, зал. олія, ом ні ації. Терміново. Ціна: 180000 .о. Конта ти: (096) 212-96-05 Земельн ділян , 10 сот. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 113-95-81 Земельн 61-94-22

ділян

, 13 сот. Конта ти:

Земельн 61-94-22

ділян

, 31 сот. Конта ти:

Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот. Терміново, Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Н. Двір, Серпан ова, 10 сот, під б дівництво. Ціна: 18500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Земельн ділян , Новий Двір, 12 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Новий Конта ти: (067) 454-47-71

Земельн ділян , Новий Двір. Є тимчасів а, б д. матеріали, всі ом ні ації на ділянці. О ороджено. Землі 0,10 а. Ціна: 55000 .о. тор Конта ти: (050) 338-71-09 Земельн ділян , під б дівництво, 0,3 а, пор ч ом ні ації, б дин и, річ а, пляж, ліс. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (0362) 46-16-50, (067) 364-36-1 Земельн ділян , р-н авторозв’яз и доро и Київ-Чоп, 0,12 а, можливе ви ористання під АЗС, СТО, афе. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-12-42 Земельн ділян , р-н в л. Ма арова, Павлючен а, 0.1 а. Конта ти: (097) 381-75-75, (050) 523-07-01 Земельн ділян , р-н зоопар , 0.94 а. Конта ти: 64-40-25, (097) 213-31-52

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, Р-Н ЗООПАРКУ, 50 СОТ. КОНТАКТИ: (097) 350-17-58

Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, приватизована, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Антопіль, 6 сот, приватизована, власни . Конта ти: (094) 966-16-85 Земельн ділян , Барма и, 10 сот землі. Конта ти: 62-73-73 Земельн ділян , біля зоопар , 0,12 а, рівна, в хорошом місці, з однієї сторони меж є з пар ом, поряд заб дована в лиця, ом ні ації поряд, отова до почат б дівництва. Власни . Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 362-12-42 Земельн ділян , в р-ні А роперероб и, від 0,10 до 0,12 а, наявність державних а тів. Централізовані інженерні мережі (водопостачання, аналізація, азопостачання, еле троенер ія). Ціна: 25000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 364-44-74, (050) 900-24-44 Земельн ділян , в р-ні в л.Київсь а, 30 сот., можливо під омерцію. Ціна: 150000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (050) 900-24-44, (067) 360-90-09

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, Р-Н ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ, 0.10 ГА ЗЕМЛІ. ВЛАСНИК. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (050) 511-05-20 Земельн ділян , Тинне, 10 сот, ом ні ації, асфальт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Царсь е село, 0,01 а. Власни . Конта ти: (097) 481-36-33 Земельн ділян , центр, під омерційн заб дов з прое том, доро о. Конта ти: (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян , в р-ні Костромсь ої , 10 сот. під б дівництво. Ціна: 25000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 360-90-09, (067) 364-44-74 Земельн ділян , Вересневе, 12 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Вересневе, під б дівництво. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , в л. Серпан ова, 12 сот. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , в л. Чесь а, біля «Софії», 36 сот, під заб дов . Ціна: до овірна. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , в л. Чорновола, 10 сот, біля озера, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , в л.Чесь а, під заб дов , 0,25 і 0,10 а, ом ні ації пор ч. Терміново, недоро о. Власни . Конта ти: (067) 883-32-05 Земельн ділян , Грабни , 7 сот. Ціна: 95000 .о. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , за авторин ом, 0.237 а, приватизована, дозвіл на заб дов , пор ч ом ні ації, аз, вода, 3-фазна еле тролінія. Конта ти: (097) 056-52-61, (097) 056-52-60

Двір.

1.3.2. за містом (Рівненсь а обл.)

Земельн ділян , Клевань 1, • 0.11 а, під заб дов . Терміново, дешево. Конта ти: (096) 736-20-06

Земельн ділян , Оржів, під заб дов , (18 м від Рівно о), мальовниче місце, над річ ою, приватизована, є вся до ментація. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 375-98-94, (096) 695-28-35 Б дино , Весняне, Корець о о р-н , надвірні б дівлі, азифі оване. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 153-40-47 Дача, Ново раїн а, 2-поверховий це ляний б дино , 3 імнати, хня, араж, 0,6 а землі, аз підведений до б дин , жилий стан. Ціна: 17000 .о. Конта ти: (097) 470-22-23

Дач , Ново раїн а, це ла, 2 поверхи, 0,6 а землі, терміново. Конта ти: (097) 505-95-92, (066) 044-42-38

Земельн ділян , Вересневе, 10 сотих, всі ом ні ації, літня хня. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (096) 540-71-16

Дві дачні ділян и по 0,08 а, Городище, державний а т. Власни . Ціна: недоро о. Конта ти: 5-83-72, (050) 339-28-10

Земельн ділян , Вересневе, 16 сотих, рівнина, під заб дов . Ціна: 12000 .о. Конта ти: (096) 540-71-16

Земельн ділян 0,27 а, Ремель. Конта ти: 5-34-25, (093) 462-17-14 Земельн ділян під заб дов , Забороль, 0,23 а., аз, світло, олодязь, власни , тор . Ціна: 28000 .о. Конта ти: 63-70-04 (068) 146-26-30

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, 0,01 ГА ПІД ЗАБУДОВУ, 1 КМ ВІД РІВНОГО,ВПРАВО ВІД ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ, ЕЛІТНИЙ МАСИВ. ВЛАСНИК. ЦІНА: 20300 У.О. КОНТАКТИ: (097) 252-70-05 Земельн ділян , 0,12 а під заб дов , ом ні ації пор ч, можливий обмін на вантажний автомобіль (іномар ), мі роавтоб с. Конта ти: (098) 462-04-92 Земельн ділян , 0,15 а, Б.Криниця, під заб дов , ом ні ації пор ч, приватизована. Власни . Конта ти: (067) 770-60-08 Земельн ділян , 0,85 а зі старою заб довою, Шпа ів. Ціна: недоро о. Конта ти: 23-68-26 Земельн ділян , 12 м від Рівно о, Кривичі, під б дівництво, 0.11 а. Конта ти: (067) 581-05-69 Земельн ділян , 12 м від Рівно о, Кривичі, приватизована, під б дівництво, можливий обмін на а/м. Власни . Конта ти: (098) 355-39-21 Земельн ділян , 12 м. від Рівно о, 0,20 а, ом ні ації пор ч. Конта ти: (098) 907-32-35, (063) 627-09-36 Земельн ділян , Б. Криниця, 0.15 а під заб дов , приватизована, ом ні ації пор ч, власни . Конта ти: (098) 419-73-99 Земельн ділян , Б. Криниця, 10 сот, біля новоб дов. Ціна: 6 000 .о. без тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Б. Криниця, 10 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Б.Криниця 10 сот. під б дівництво, ліва сторона, др а лінія. Ціна: 14000 .о., тор . Конта ти: (066) 116-40-68, (097) 776-05-11 Земельн ділян , Б.Криниця, приватизована, 0.1 а, є доро а, всі ом ні ації, без посередни ів. Конта ти: (050) 523-07-01 Земельн ділян , Бабин, Гощансь о о р-н , 8 сот, під садівництво. Ціна: 3500 .о. Конта ти: 24-07-71, (067) 980-22-44 Земельн ділян , Барма и 11 сот. під б дівництво. Ціна: 15000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (098) 44-55-131 Земельн ділян , Барма и, 0,16 а. Конта ти: (066) 894-49-89 Земельн ділян , Барма и, 0.11 а., сі зр чності, район новоб дов, терміново. Власни . Ціна: 15 000 .о. Конта ти: (097) 921-09-65 Земельн ділян , Барма и, 1 м від Рівно о, пор ч всі зр чності. Ціна: 15 000 .о. Конта ти: 68-05-08, (067) 18-11-597

Дачн ділян 0,06 а, Ново раїн а, є плодові дерева, щі, н 8 в.м, вода, аз, всі ом ні ації пор ч. Ціна: 6000 .о. Конта ти: 23-18-70, (067) 162-90-34

Земельн ділян , Барма и, 10 сот. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Дач , Городище, 2 поверхи, поряд з пин а. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян , Барма и, 19 сот, під б дівництво, є прое т, р-н новоб дов, Ціна: 15000 .о. Конта ти: (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Дач , Кам‘яно ірсь , біля ліс , 8 сот, 2 поверхи, все під дерево, є свердловина. Конта ти: (067) 585-25-13 Дач , Кам’яна Гора, це лян , 2 поверхи, 6/7, без вн трішніх робіт, сарай, олодязь, 9 сот. Ціна: 7400 .о. Конта ти: (096) 213-55-52 Дач , Кам’яно ірсь , 2 поверхи, є басейн, баня, проведена вода, д ш, можливо з більярдом. Конта ти: (067) 135-50-92 Дач , Кам’яно ірсь , світло, теплиця, садо , олодязь, пор ч озеро, маршр тне та сі. Конта ти: (098) 314-21-86

Земельн ділян , Верхівсь , 12 сот, ом ні ації, недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , в л. Приозерна, 0.1 а, під заб дов . Власни . Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 481-36-33 Земельн ділян , Городище, 16 сот, під заб дов , недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Городище, новий масив, 10 сот, рівна. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Гоща, 0,125 а, вода, аз, ЛЕП, аналізація, асфальтований під’їзд. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (067) 360-83-96 popkow@gmail.com Земельн ділян , Гр швиця, приватизована, 0.5 а, поряд аз, ел.енер ія. Конта ти: (097) 474-00-18 Земельн ділян , Дібрів а, Рівненсь о о р-н , 0.25 а, під б дівництво, приватизована, ом ні ації пор ч, можливий обмін на а/м. Конта ти: (067) 983-66-08 Земельн ділян , Дядь овичі, 0.38 а, з них 0.25 під б дівництво, 0.13 під с/ , держа т, всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 248-71-23 Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот, пор ч аз, світло. Власни . Конта ти: 43-07-58 (094) 966-07-58

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ДЯДЬКОВИЧІ, 15 СОТ. МОЖЛИВИЙ ТОРГ. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (050) 997-35-13, (098) 603-64-88 Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Дядь овичі, під с/ , 0.33 а, держа т. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 102-07-41 Земельн ділян , Житин, 15 сот. Ком ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , За ороща, 0.20 а, ом ні ації пор ч, терміново. Конта ти: (098) 811-40-09 Земельн ділян , Здовбиця, 0,20 а під б дівництво, ом ні ації пор ч, арне місце. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: (096) 293-42-55 Земельн ділян , Здовбиця, Здолб нівсь ий р-н, 0.25 а., всі ом ні ації, можливі різні варіанти обмін . Ціна: 10000 .о. Конта ти: (093) 563-78-46

Земельн ділян , Біла Криниця, 0,15 а. Власни . Конта ти: (098) 419-73-99

Земельн ділян , Здолб нів, 0.1 а. Конта ти: (068) 146-86-29

Земельн ділян , Біла Криниця, приватизована. Конта ти: (096) 183-75-89

Земельн ділян , Здолб нів, під заб дов , ом ні ації пор ч, асфальт до ділян и, тихе місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 324-35-05

Земельн ділян , біля м. Корець, Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 540-45-47

Дач , масив Старомильсь ий, Здолб нів, 2 поверхи, це ла, біля озера, ліс . Конта ти: (099) 024-93-09

Земельн ділян , В. Житин, 10 сот, ом ні ації пор ч, асфальтований під’їзд. Терміново. Власни . Ціна: 8500 .о. Конта ти: 5-25-82, (067) 350-35-40

Дач , Ново раїн а, 1лінія, мансардно о тип , ом ні ації, цо ольний араж. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян , Верхівсь , 0.15 а, для б дівництва, державний а т, недале о від траси, всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 102-07-41

Земельн ділян , Здолб нів 2, 8 сот, приватизована, під заб дов . Власни . Конта ти: (067) 302-73-32

Конта ти:

Дач , Ново раїн а, азифі ована, пласти ові ві на, теплиця 6х6 м під с лом, альтан а. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 988-64-65

Земельн ділян , Верхів, 30 а, с/ призначення, близь о біля озера. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

Земельн ділян , Барма и. Конта ти: (050) 689-02-39

Земельн ділян , в районі зоопар , під б дівництво, 10 сот, ород 10 сот, всі до менти. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 637-84-95

Дач , Кам’ яно ірсь . 63-75-16, (050) 669-36-93

Земельн ділян , Верхів, 0,30 а. Ком ні ації, - аз, еле троенер ія. Поблиз доро и Рівне-Остро , хороше транспортне спол чення, навпроти ставо , ліс. Призначення - с/ , можливе переведення під б дівництво. Ціна: 11700 .о., тор . Конта ти: (067) 362-12-42

Земельн ділян , В. Омеляна, в л. Чесь а, 0,25 а, приватизована, можливо під заб дов . Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 251-86-42, (067) 595-90-15 Земельн ділян , В. Омеляни, 16 сотих. Ком ні ації пор ч. Ціна: 17000 .о. Конта ти: (096) 540-71-16

Дач , Ново раїн а, 2 поверхи, араж, теплиця, олодязь, о ороджа, сарай, земля приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 291-16-69

Земельн ділян , В.Омеляна, 25 сот, під заб дов . Без посередни ів. Власни . Ціна: 18000 .о., тор . Конта ти: (096) 453-13-45

Дач , Ново раїн а, впоряд ована. Ціна: 12500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян , Вели а Омеляна, під заб дов , 18 сот., 72х25 м., приватизована, є аз. Конта ти: 22-44-81, (096) 749-55-32

Земельн ділян , Здолб нів, під заб дов , приватизована, 0.10 а, світло та аз напроти ділян и. Терміново. Власни . Ціна: 9000 .о. Конта ти: (097) 324-34-97 Земельн ділян , Зоря, 0.15 а, всі ом ні ації пор ч, в районі новоб дов. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 688-92-12 Земельн ділян , Ільпінь, біля Здолб нова, 20 а. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86 Земельн ділян , Кам’яна Гора, 6 сот, приватизована, недоро о. Конта ти: (063) 635-52-30 Земельн ділян , Кам’яна Гора, 6 сот. Ціна: 2000 .о. Конта ти: (096) 213-55-52 Земельн ділян , Кам’яна Гора, 6 сот. Конта ти: (097) 506-51-13 Земельн ділян , Кам’яна Гора, масив Кам’яно ірсь ий, 6 сот. Ціна: 2000 .о. Конта ти: 43-52-56 Земельн ділян , Карпилів а (пансь ий масив), 15 сот. Недоро о. Конта ти: (096) 916-58-86, (050) 860-44-18


ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, ГАРАЖІ

№26 від 13 липня 2011 ро

11

Земельн ділян , Колоден а, 0,14 а. Конта ти: (096) 977-81-78 Земельн ділян , Колоден а, 0.12 а, ом ні ації пор ч. Конта ти: (097) 653-53-17 Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Корнин, 12 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Корнин, 12,9 сот, під б дівництво. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Корнин, під б дівництво, 12 сот, приватизована, ом ні ації пор ч. Конта ти: 20-46-83, (097) 786-47-38

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ОСГ, 1.25, БІЛЯ ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ. КОНТАКТИ: (067)

Земельн ділян , Корнин, хороше місце, 0.126 а. Конта ти: (067) 765-45-16 Земельн ділян , Костопіль, 0.10 а, під б дівництво, держа т, асфальтований під’їзд, ом ні ації підведені до земельної ділян и. Ціна: 5000 .о., тор . Конта ти: (067) 114-44-80 Земельн ділян , Костопіль, біля ново о Собор , в районі об’їзної, 0,08 а, аз, світло, вода пор ч. Ціна: 11000 .о., тор . Конта ти: (067) 662-89-81 Земельн ділян , К стин, 0.20 а, під заб дов , приватизована, ом ні ації. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (097) 135-85-64 Земельн ділян , К стин, 0.22 а, є ф ндамент, ом ні ації, ліс пор ч. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 23-68-59 Земельн ділян , К стин, 12,5 сот. Ціна: 5500 .о., тор . Конта ти: (097) 013-70-06 Земельн ділян , К стин, 15 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , К стин, приватизована, під заб дов , терміново. Конта ти: 27-33-67 Земельн ділян , К стин, приватизован , 22 сот., є ф ндамент, аз, світло поряд, або обмін на 1- імнатн вартир м. Рівне. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 23-68-59, (097) 672-16-75 Земельн ділян , Лісопіль, Костопільсь о о р-н , 6 сот, о орожа, свердловина, аз, еле три а, сад. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-98-90, (099) 023-96-88 Земельн ділян , М.Оле син, р-н новоб дов, 0.11 а, рівна, всі ом ні ації. Власни . Ціна: 11 000 .о. Конта ти: (097) 412-35-90

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, НА ЛУЦЬКОМУ КІЛЬЦІ. БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59 Земельн ділян , Нова У раїн а, 31 сот, під б дівництво, ом ні ації пор ч. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (067) 915-13-90 Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот, о ороджена, онтейнер, садо . Ціна: 6200 .о. Конта ти: 43-52-56

382-02-59 Земельн ділян , під заб дов , 10 м від Рівно о, 0.10 а. Конта ти: (097) 996-99-48 Земельн ділян , район зоопар . Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 637-84-95 Земельн ділян , с.К стин 10 сот. під б дівництво. Ціна: 7000 .о. тор Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Земельн ділян , Сер іїв а, 12 м від Рівно о, 0,25 а (50х50 м), рівна. Поряд сосновий ліс, березовий ай, річ а, джерело. Власни . Терміново. Власни . Ціна: 18000 .о., тор . Конта ти: (067) 362-12-42 Земельн ділян , Сер іїв а, під заб дов , 0,15 а, озеро, ліс, або обміняю на а/м. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (097) 344-95-52 Земельн ділян , Т чин, 0,23 а, р. Горинь, став и, держа т під б дівництво, всі ом ні ації, 380 В, аз, асфальт, 1 лінія. Терміново. Власни . Ціна: 4000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00 Земельн ділян , Хрінни и, 0,12 а, є світло, аз, наявність державно о а т . Ціна: 9500 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 360-90-09 Земельн ділян , Червоні Гори, 10 сот, під б дівництво. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Червоні Гори, 6 сот, під заб дов , аз, вода, світло на ділянці, власни . Конта ти: 28-24-30, (050) 375-14-86

Земельн ділян (097) 842-24-31

, Ш б ів. Конта ти:

Земельн ділян , Ясениничі, вели ий сад, старий б дино , олодязь, по ріб, пор ч природний аз, приватизовано. Конта ти: 5-31-18, (067) 125-02-99 Земельн 618-55-46

ділян

. Конта ти: (095)

1.3.4. К плю

Земельн ділян під б дівництво в Б.Криниця, Н.Дворі до 14000 .о. Конта ти: 23-50-71, (097) 77-60-511, (066) 116-40-68 Земельн ділян поблиз міста. без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

Земельн ділян , Оле сандрія, під заб дов , приватизована. Конта ти: (096) 255-32-66

Гараж, 6х4.5, висота 3м., р-н РЕГІ. Терміново. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (097) 550-93-33 Гараж, в л. Вербова. Конта ти: (050) 175-20-22 Г а р а ж , в л. Соборна, це ляний, площею 22,8 в.м., висота 2,70, приватизований, яма. Ціна: 15000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 Гараж, в л. Чебишева. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 637-84-95 Гараж, в л.Чебишева 16, це ляний. Ціна: 10000 рн. Конта ти: (093) 637-84-95 Гараж, збірний, металевий, новий, без місця. Конта ти: (067) 382-03-94 Гараж, ооператив «Автолюбитель», яма, підвал, хороший стан. Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 172-05-11

Г а р а ж , ооператив «За Конта ти: (067) 360-87-98

ермом».

Гараж, ооператив «Колесо», дешево. Конта ти: (067) 364-22-34 Г а р а ж , ооператив «Колесо», під автоб с. Ціна: 13000 .о., тор . Конта ти: 59-43-23, (097) 714-27-11, (067) 949-80-79

Гараж, ооператив «Кристал». Ціна: 1100 .о. Конта ти: (067) 337-98-17 Іван Гараж, ооператив «Нива», це ляний, яма, світло. Ціна: 4700 .о. Конта ти: 23-43-43, (098) 051-12-96 Гараж, металевий, розбірний. Конта ти: (066) 656-53-32 Гараж, недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Гараж, обладнаний ямою, підвалом для овочів, освітлений. Конта ти: 23-29-45 Г а р а ж , р-н Б дин офіцерів. Конта ти: 62-20-56, (098) 121-12-77

Гаражі, кіоски

Гараж-с лад, 36 в.м., яма, ооператив «Б дівельни ів», в л. Крейдяна. Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 129-58-94

1.4.1. Продам

Гараж, в ооперативі «Нива», приватизований, 6х4, висота 3.5, яма, підвал, с хий. Конта ти: (050) 545-77-35 Бо си, 2 шт, р-н 12 ш оли. Конта ти: (050) 906-24-22, (098) 793-79-95

ГАРАЖІ ПРИВАТИЗОВАНІ, ПО ВУЛ. МЕЛЬНИКА, КООПЕРАТИВ «АВАНГАРД», З ОПАЛЕННЯМ ТА ОХОРОНОЮ, ТА ПО ВУЛ. КРЕЙДЯНА, КООПЕРАТИВ «БУДІВЕЛЬНИК», ЦЕГЛЯНИЙ, З ЯМОЮ. КОНТАКТИ: (098) 923-46-89

Кіос , центральний, прод товий рино , обладнаний, можлива оренда, Конта ти: (067) 927-10-77 Гараж, в ооперативі «Нива», приватизований, 6х4, висота 3.5, яма, підвал, с хий. Конта ти: (050) 545-77-35

Контейнер, рино «Ди о о». Конта ти: (097) 576-24-04 Контейнер б/в. Конта ти: (067) 934-84-89 Палат тор овельн , 3х2. Ціна: 600 рн. Конта ти: (097) 110-57-25

Ва ончи поб товий, 2 шт. Ціна: 22804 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Кіос на рин «Андріївсь ий». Конта ти: (067) 968-29-25

Ва ончи , 2-поверховий. Конта ти: 69-07-30

Кіос , 45 в.м., теплений. Конта ти: 43-42-75, 460 461 462 463 (067) 702-75-60

Контейнер 2.50х1х2м. Конта ти: (096) 349-25-69

1.4.2. К плю

Г а р а ж в ооперативі «Авіатор», 2 поверхи, терміново. Конта ти: (067) 364-52-84

Кіос , автово зал. Конта ти: (067) 583-22-33

Контейнер б/в. Конта ти: (067) 934-84-89

Ва ончи металевий. Конта ти: (096) 706-01-99

Кіос , металевий збірний, теплений, новий, без місця. Конта ти: (067) 382-03-94

Контейнер на рин «Моріон». Конта ти: (096) 541-90-37

Гараж в ооперативі. Конта ти: (094) 966-52-56

Контейнер, 2.5х5.2, можливо під араж, для ле ово о авто. Хороший стан. Ціна: 900 .о. Конта ти: (067) 223-69-77

Гараж, недоро о. Конта ти: 43-16-85

. Конта ти:

Кіос , на рин в л. Кн. Романа. Конта ти: (067) 172-20-69

Контейнер, 3-тонний, з місцем або без місця. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-41-64, (097) 397-86-40

1.4.3. Здам

Г а р а ж в ооперативі «Нива» по в л.Р.Ш хевича. Конта ти: (097) 505-95-92, (066) 044-42-38

Земельн ділян , Омеляна, 15 сот, ом ні ації, асфальт. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

Гараж в ооперативі Конта ти: (050) 375-09-45

Земельн ділян , Омеляна, в л. Чесь а, 0,20 а, приватизована, аз. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 598-57-57

Гараж металевий розбірний. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Земельн ділян , Оржів, 21 сот, над річ ою. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 375-98-94, (096) 695-28-35

Гараж це ляний, яма, світло, центр. Гараж і земля приватизовані. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10

Г а р а ж , р-н ПМК 100, ооператив «Автолюбитель», приватизований. Конта ти: (098) 324-28-96

Земельн ділян , Ново раїн а. Конта ти: 5-33-80, (097) 491-45-58

Земельн ділян , Обарів, 8 сот, 12х68м, під с/ . Конта ти: (094) 966-16-85

Г а р а ж це ляний, р-н Північний, ооператив «Нива», яма, підвал, світло. Ціна: 6500 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

Земельн ділян , 10 м від Рівно о. Конта ти: 43-16-85

Земельн ділян , Ново раїн а, ооператив «Про рес», 0,9 а. Конта ти: 63-73-63, 5-26-44, (068) 568-84-71

Земельн ділян , Обарів, 25 сот, біля ш оли, с/ призначення, ом ні ації пор ч, приватизвана, терміново, власни . Ціна: 7500 .о. Конта ти: 43-16-85

Гараж це ляний, ооператив «Кристал». Конта ти: 64-86-82, (098) 823-20-88 triumpf_@ukr.net

Гараж, ооператив «Колесо», підвал. Конта ти: (067) 364-22-34

Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот, ф ндамент, 6х7, о ороджена, ом ні ації біля ділян и. Конта ти: 43-16-85

Земельн ділян , Обарів, 17 сот, під заб дов , ом ні ації пор ч. Недоро о. Конта ти: 26-21-36, (098) 783-53-97

Г а р а ж це ляний, в л. Ш хевича, ооператив «За ермом». Ціна: 7000 .о., тор . Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10

Гараж, ооператив «Джерело», металевий. Конта ти: 5-69-89, (096) 515-77-45

Земельн ділян , під заб дов . Ціна: недоро о. Конта ти: 22-78-18, (098) 427-38-43

Земельн ділян , Обарів, 15 сот, під заб дов , є прое т, приватизована, ом ні ації пор ч, без посередни ів. Конта ти: 43-03-53, (097) 786-79-18

Г а р а ж це ляний, в л. Вербова, з підвалом. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04-40

Земельн ділян , Шпанів, 0.28 сот, під б дівництво, ом ні ції пор ч. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 232-92-67

Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот, ф ндамент 6х7, о ороджена, світло, аз, 50 м до озера. Конта ти: (067) 362-55-01

Земельн ділян , Обарів, 0,08 а, рівнина. Власни . Конта ти: 64-12-03

Гараж металевий, розбірний. Конта ти: (098) 611-93-36

Гараж, ооператив «Дворець ий». Ціна: 3000 .о., Конта ти: 28-24-30, (050) 375-14-86

Дач , в обмін на араж. Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38

Земельн ділян , Ново раїн а, дачна ділян а, 6 сот. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Гараж металевий, приватизований ооператив «Колесо». Конта ти: (096) 123-44-59

Земельн ділян , Червоні Гори, під заб дов , 12 сот. Конта ти: (095) 123-85-36

Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот, о ороджена, світло, аз. Конта ти: (094) 966-16-85

Земельн ділян , Ново раїн а, 9 сот, приватизована, аз. Власни . Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23

Гараж металевий, в л.Дворець а. Ціна: 1200 .о. Конта ти: (067) 364-37-80, (099) 340-16-21

«Нива».

Гараж ооператив «Нива». Конта ти: (050) 545-77-35

Г а р а ж металевий, без місця, розібраний, хороший стан, можлива достав а. Ціна: 4990 рн. Конта ти: (067) 923-36-93

Кіос , на речовом (067) 422-22-89

рин

Кіос , р-н Пересопниці. Конта ти: (067) 362-84-54 Кіос , рино «Північний» Конта ти: (067) 172-20-69 Кіос , рино Андріївсь ий, можлива оренда. Конта ти: (096) 377-12-03

Контейнер, 5 тонн, рино Конта ти: (067) 360-81-70

«Ди о о».

Контейнер, речовий рино . Терміново. Конта ти: (067) 772-90-57 Контейнер, рино «Ди о о». Конта ти: (067) 454-47-71

Гараж. Конта ти: 5-46-12

Г а р а ж , в л.Дворець а, навпроти слідчо о ізолятора. Конта ти: (067) 901-73-87 Приміщення, в л. Соборна, 75 м в, ремонт. Ціна: 150 рн/ 1 в.м. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1.4.4. Винайм Г а р а ж , в л. В. Дивізії, це ляний. Конта ти: 62-54-11, (097) 490-82-13

1.4.5. Обмін Гараж в ооперативі на дач в селі. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Г а р а ж , на дач , в л. К рчатова, ооператив «Т рист». Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38

Комерційна нерухомість 1.5.1. Продам

Майновий омпле с. • Рівненсь ий р-н, смт. Клевань. Виробнича б дівля - 650 в.м., адмінб дівля - 200 в.м., земельна ділян а - 0.7 а власності. Без посередни ів. Конта ти: (067) 360-20-96


12

КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

Рівненсь а облспоживспіл а продає з а ціон :

Рівненсь а обласна спіл а споживчих товариств здає в оренд :

- лот №1: частина ма азин площею 473,4 в.м., що знаходиться за адресою: м. Рівне, в л. Га аріна, 63 (ф ндамент стріч овий, залізобетонні бло и, стіни і пере ород и це ляні, пере риття залізобетонні плити, підло а – ерамічна плит а). Стартова ціна 2 167 000 рн. - лот №2: майновий омпле с (овочесховище, х добозабійний п н т (новий), свиновід одівельний п н т, с лад ш ірсировини, х добозабійний п н т), що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, смт. Зарічне, в л. Приво зальна, 3а. Стартова ціна 1 400 000 рн. - лот №3: підвал площею 680,5 в.м., що знаходиться за адресою: м. Рівне, в л. Га аріна, 63 (стіни і пере ород и це ляні, пере риття - залізобетонні плити, підло а – бетонна). Стартова ціна 640 000 рн. - лот №4: б дівлі і спор ди с лад -ма азин , що знаходяться за адресою: Рівненсь а область, м. Радивилів, в л. 24 Серпня, 39. Стартова ціна 601 210 рн. - лот №5: овбасний цех з допоміжними спор дами та отельня овбасно о цех , що знаходяться за адресою: Рівненсь а область, Д бенсь ий район, с. Миро оща Др а, в л. Молодіжна, 22. Стартова ціна 195 000 рн. - лот №6: адміністративне приміщення, що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Д бенсь ий район, с. Верба, в л. Львівсь а, 84б (ф ндамент б тобетонний, стіни це ляні, пере риття дерев’яне, дах – шифер). Стартова ціна 125 000 рн. - лот №7: б дівля рибно о цех , що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Здолб нівсь ий район, смт. Мізоч, в л. Лип и, 9 (ф ндамент б тобетонний, стіни це ляні, пере ород и це ляні, пере риття – залізобетонні плити, підло а асфальт, дах – шифер). Стартова ціна 80 000 рн. - лот №8: б дівля ма азин , що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Здолб нівсь ий район, с. М. Мощаниця, в л. Незалежності, 56а (ф ндамент ам’яний, стріч овий, стіни це ляні, пере риття дерев’яне, дах – шифер). Стартова ціна 40 000 рн.

1. Тор ові та офісні площі «Універма » в м. Костопіль т. 64-95-61, (097) 580-59-07 2. Офісні приміщення за адресою: м. Рівне, в л. Чорновола, 13 3. Тор ові приміщення за адресою: м. Рівне, в л. Га аріна, 63

Перший ро лот 10 відсот ів від стартової ціни, ожний наст пний не менше 1%. А ціон відб деться 05.08.2011 ро об 11.00, по в л. Чорновола, 13 в м. Рівне. Останній день реєстрації 01.08.2011 ро в абінеті 411 за цією ж адресою. Реєстраційний внесо по лотах №1-6 в розмірі 170 рн., по лот №7-8 в розмірі 100 рн. та арантійний внесо в розмірі 10 відсот ів від стартової ціни вносяться в ас облспоживспіл и або на її поточний рах но 26008101023003 в ПАТ „АБ У оопспіл а” м. Рівне, МФО 333432, ЗКПО 01764128. Для часті в а ціоні по пець подає ор анізатор а ціон заяв на часть в а ціоні, до мент, що посвідч є фізичн особ або представни а юридичної особи, їх повноваження, опії платіжних до ментів про сплат реєстраційно о внес та арантійно о внес , опію свідоцтва про державн реєстрацію для підприємств і ор анізацій, опію стат т , опію довід и про присвоєння ідентифі аційно о номера для фізичної особи.

4. Виробничі приміщення за адресою: смт. Гоща, в л. Рівненсь а, 9 ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: (0362) 64-95-64 64-95-51

З а ціонними засобами можна ознайомитись ожно о робочо о дня з 8.00 до 17.00, попередньо зателефон вавши за телефоном а ціонної омісії: (0362) 64-95-54, 64-95-70

Приміщення, в л. Ст. Бандери, 26, 138 в.м., євроремонт, вітринні ві на. Під ма азин, бан інше. Власни , неа ентство. Конта ти: (063) 853-80-95 2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. СТРУТИНСЬКОЇ, 41.7 КВ.М., 3/4 Ц, Є РЕМОНТ, ДОБРИЙ СТАН. ЦІНА: 35000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 1.14 ГА, З ПРИМІЩЕННЯМИ І АДМІНІСТРАТИВНИМИ БУДІВЛЯМИ, СКЛАДСЬКІ ПРИМІЩЕННЯ, БОКСИ, СУШИЛЬНІ КАМЕРИ ПО ДЕРЕВУ, ПРИМІЩЕННЯ ПІД СТОЛЯРНИЙ ЦЕХ, ГОТЕЛЬ 460 КВ.М., ПІД’ЇЗД ЗАЛІЗНОЇ ДОРОГИ. КОНТАКТИ: 26-35-39, (067) 295-30-02

ПРИМІЩЕННЯ КОЛИШНЬОЇ КОТЕЛЬНІ, ВУЛ. СОБОРНА, 404А, 300 КВ.М, ВИСОТА 7 М., ОКРЕМИЙ В’ЇЗД.

АДМІН.ПРИМІЩЕННЯ, ДУБНО, 782.6 КВ.М. РОЗТАШУВАННЯ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ МІСТА, 0.4 ГА ЗЕМЛІ - ОРЕНДА. МОЖЛИВИЙ КРЕДИТ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 ГОТЕЛЬ, ГОЩА, 251.8 КВ.М., ТОВАР.СКЛАД 627.6 КВ.М., ПОБУТ.ПРИМІЩЕННЯ 24.7 КВ.М., СКЛАД 39.4 КВ.М., СТОЛЯРНИЙ ЦЕХ 142.1 КВ.М., ПІД НАВІС 308.5 КВ.М. РОЗТАШОВАНІ НА ТРАСІ КИЇВ-ЧОП. МОЖЛИВИЙ КРЕДИТ. ЦІНА: 90000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

КОНТАКТИ: 5-20-23, 5-21-82, (067) 382-56-01 Приміщення під бізнес, в л. Соборна, 115 в.м, 9 імнат. Конта ти: 43-16-85 Приміщення, в л. О. Д ндича, 280м в, 3 входи. Ціна: 150000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Приміщення, в л. С. Кр шельниць ої, 45 м в, офісне, євроремонт. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Приміщення, в л. С. Кр шельниць ої, 70 м в, ремонт. Ціна: 100000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066 040-43-41

№26 від 13 липня 2011 ро

Приміщення, в л. Соборна, 75 м в, ремонт. Ціна: 150000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1.5.3. Здам

Приміщення виробничі, с ладсь і, офісні, в л. Соборна, дешево. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Приміщення нежитлові, в л. • Чорновола, 66, 16.4; 32.5 в.м., 1 поверх, аряче водопостачання, під офіс, ма азин, пер арню. Конта ти: 28-89-47, 63-78-89, (050) 208-97-92

Приміщення офісні, р-н Фоззі, 15 в.м Ціна: від 28 рн.+ ом нальні. Конта ти: (050) 339-31-35

Приміщення с ладсь е, 70-240 •в.м., бо си для ремонт а/м, столярний цех. Конта ти: 26-35-39, (067) 295-30-02

Приміщення, в л. Ст. Бандери, 26, 138 в.м., вітринні ві на, під ма азин, бан інше. Власни . Неа ентство. 9000 рн./ місяць + ом нальні посл и. Конта ти: (063) 853-80-95

ВИРОБНИЧЕ ПРИМІЩЕННЯ ПЛОЩЕЮ 300 КВ.М, ПРОВ. РОБІТНИЧИЙ, 5 (АБО ПРОДАМ). ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 683-93-15

ЗДАЄМО В ОРЕНДУ ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ, СКЛАДИ. КОНТАКТИ: (0362) 64-49-82 ОРЕНДА ОФІСНИХ ПРИМІЩЕНЬ. 21 КВ.М., 160 КВ.М. (4 КІМНАТИ). ВЛАСНИК. ЦІНА: 35-40 ГРН/КВ.М. КОНТАКТИ: 62-97-51, (050) 511-05-20 ОФІСНІ ТА ТОРГОВЕЛЬНІ ПЛОЩІ В М. РІВНЕ, ВУЛ. ПОПОВИЧА (Р-Н РАЙМАГУ). ЄВРОРЕМОНТ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТ, ТЕЛЕФОН, ПІД ОХОРОНОЮ. КОНТАКТИ: (050) 375-72-84, (067) 382-04-02

ПРИМІЩЕННЯ ДІЮЧОГО СВИНАРНИКА 450 КВ.М, 9 КМ. ВІД М. РІВНЕ, КОСТОПІЛЬСЬКИЙ НАПРЯМОК. КОНТАКТИ: (099) 242-88-72, (097) 150-16-22

ТОРГОВУ ПЛОЩУ В ПРМІЩЕННІ, СМТ. ГОЩА. КОНТАКТИ: (098) 445-59-23

1.5.4. Винайм Ма азин прод товий, 50-100 в.м. Конта ти: (067) 162-69-41 Приміщення нежитлове. Терміново. Конта ти: (067) 364-04-64

ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ Вся інформація, призначена для п блі ації в азеті «Афіша.Рівне», приймається на основі повної довіри. За б дь-я их обставин тижневи не несе відповідальності за достовірність інформації, я а п блі ється всіх видах о олошень, а та ож не дає нія их арантій, пов`язаних з п блі ацією вищев азаних матеріалів. Передр ов вати матеріали, оп блі овані в азеті “Афіша. Рівне”, забороняється!

Умови п блі ацій без оштовних о олошень, що не містять омерційно о зміст 1. Без оштовно приймаються о олошення приватно о хара тер (продаж речей б/в, півля, подар ю, ш аю робот ). Всі інші о олошення, подані з метою отримання приб т (посл и з продаж нер хомості, омерційна нер хомість, б дівництво, посл и перевізни ів, автосервіс, т ристичні, медичні посл и, посл и з працевлашт вання та подібне), вважаються омерційними та без оштовно не п блі ються. 2. Інформація від подавачів др ється раїнсь ою та російсь ою мовами 3. Без оштовні о олошення приймаються: - на вирізних понах - по телефон /фа с 625-635 - за допомо ою СМС-повідомлень на номер телефон (094) 966-87-92 - в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне» або поштою: м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх - через мереж Інтернет www.ar.rv.ua - в іос ах ТзОВ «РівнеПреса» та точ ах продаж азети, де є вивіс а «Афіша.Рівне» 4. На одном поні можна замовити п блі ацію лише одно о приватно о о олошення з 1 об`є том продаж 5. Без оштовне о олошення п блі ється протя ом 2 - тижнів при наявності вільно о місця в азеті. Обся о олошення - до 22 слів 6. Те ст о олошення повинен починатися з предмет півлі/продаж / обмін 7. О олошення про за блені до менти, штампи і повідомлення про лі відацію підприємств приймаються тіль и реда ції при наявності відповідних до ментів 8. Реда ція лишає за собою право реда торсь ої оброб и поданої інформації з метою надання їй форми, зр чної для читаць о о сприйняття. О олошення, я і не відповідають мовам п блі ації в азеті, НЕ ПУБЛІКУЮТЬСЯ 9. Реда ція просить вибачення за помил и та неточності, адже інформація, що надходить, є об`ємною і ми нама аємося повній мірі донести її до читача 10. Претензії через затрим чи втрат о олошень, відправлених поштою, реда ція не приймає 11. Реда ція з читачами не лист ється 12. Без оштовні о олошення в р бри “Знайомства” подаються тіль и в реда ції при пред’явленні паспорта. В та ом о олошенні зазначається номер мобільно о телефон або номер поштової абонентсь ої с ринь и, або адрес поштово о відділення з поміт ою «До запитання». Анонімні о олошення р бриці др ються надіслані поштою на поні. 13. Реда ція може змінювати вимо и щодо зміст та мов п блі ації о олошень. 14. У випад виявлення недобросовісної інформації ви ляді подання о олошення на ч жі номери телефонів або адреси, реда ція передає відповідні матеріали для розслід вання правоохоронні ор ани 15. Не п блі ються о олошення та ре лама про півлю-продаж доментів, нар оти ів, зброї, отр т, вн трішніх ор анів, рові та плазми, меди аментів, неліцензованих омп”ютерних про рам, державних на ород У раїни, на ород олишньо о СРСР та інших раїн, паспортів, тр дових нижо , дипломів, інших до ментів; о олошення, що містять таємн та онфіденційн інформацію, я і нав`яз ють політичні чи релі ійні по ляди, я і дис редит ють фізичних або юридичних осіб, пропа ють простит цію, неприйнятні з етичних мір вань, а та ож о олошення з проханням про матеріальн допомо , з пропозицією пересилання рошових с м та інших цінних в ладів я оплати за товар чи посл ; о олошення, я і оформлені нерозбірливим почер ом, або без зазначення особи подавача о олошення та йо о номер телефон . 16. Претензії через невихід без оштовних о олошень реда ція не роз лядає, ос іль и іль ість без оштовних о олошень постійно зростає.

Реда ція попередж є: Відповідальність за інформацію в о олошеннях нес ть їх подавачі. Іноді автори о олошень мож ть б ти недобросовісними в онта ті з Вами. Б дь лас а, б дьте обережні та обачливі. Ува а! Претензії та збит и, завдані особам, я і с ористалися наведеною в азеті інформацією, реда цією не приймаються.

Умови п блі ацій омерційних о олошень та ре лами Інформація про сі види діяльності, що є омерційними, п блі ється в азеті “Афіша. Рівне” ви ляді ре ламних бло ів та омерційних о олошень.

Комерційні о олошення 1. Комерційні о олошення приймаються: - на вирізних понах в реда ції та іос ах ТзОВ «РівнеПреса» - на платних понах в іос ах ТзОВ «РівнеПреса» - по телефон за мов передоплати з ідно з виставленим менеджером рах н ом - в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне»: м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх 2. Те ст о олошення має містити 1 предмет продаж 3. Обся о олошення - до 22 слів 4. Претензії через невихід платних о олошень приймаються протя ом 7 днів з момент виход азети при наявності товарно о че .

Останній термін прийом омерційних о олошень в номер - вівторо , 16.00

Ре лама

Про мови розміщення ре лами - детальніше за тел. (0362) 634-662 та e-mail: rek@ar.rv.ua Останній термін подачі замовлення – четвер, 18.00 О олошення та ре лама, в я их йде мова про діяльність, я а підля ає ліценз ванню з ідно із За оном «Про ліценз вання певних видів осподарсь ої діяльності» № 1775-14 від 01.06.2000 та ЗУ «Про ре лам » від 03.07.1996 р., повинні містити номер, дат видачі ліцензії та назв ор анізації, я а видала ліцензію та пред`явлена

реда ції (її опія).

Вимо и до ольорових та чорно-білих ма етів: Формати EPS, CDR (два варіанти: перший – шрифти, переведені риві, др ий – ори інальний ма ет для можливості оре т вання те ст ), PSD (слої не зведені), TIFF (CMYK, 300dpi). Мінімальний розмір е ля шрифта – 6 п н тів.

При недотриманні вищезазначених вимо реда ція не несе відповідальності за помили, доп щені при др ці ре ламно о бло чи омерційно о о олошення.


№26 від 13 липня 2011 ро

13


14

№ 26 вiд 13 липня 2011 ро

№ 26 вiд 13 липня 2011 ро

АФІША РЕКЛАМИ

3


26

№ 26 вiд 13 липня 2011 ро

№ 26 вiд 13 липня 2011 ро

БУДІВНИЦТВО

15


16

ВІКНА, ДВЕРІ, БУДМАТЕРІАЛИ

№`26 вiд 13 липня 2011 ро

Ві на, двері дерев’яні, б/в. Конта ти: 43-69-87

Вікна, двері 2.1.1. Продам Бал они «під люч», с лопа ети різних ате орій, натяжні стелі. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 dom0507@ukr.net

Ві на, двері металопласти ові від виробни а. Бал они. Заміри, достав а - без оштовно. Конта ти: 43-79-27, (097) 084-83-53 Ві на, двері металопласти ові. Конта ти: 24-75-82, 45-45-82, (050) 375-49-85, (097) 442-73-13

Ві на без рам. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84

Ві на, двері, бал онні рами. Конта ти: 22-57-15, 43-92-07

Ві на дахові «Фа ро». Конта ти: 22-68-56, 63-64-89, 22-14-66, (067) 781-80-92

Ві на, двері. Конта ти: 40-02-15, (097) 505-25-20

Ві на дахові. Конта ти: 22-68-56, 63-64-89. (067) 781-80-92 Ві на дерев’яні зас лені, б/в. Конта ти: (099) 408-80-33 Ві на дерев’яні, нефарбовані, зас лені. Ціна: в/м-200 рн. Конта ти: (096) 572-83-57 Ві на дерев’яні. Конта ти: 68-09-93 Ві на дерев’яні. Конта ти: 62-94-70 Ві на е опласт, під золотий д б, ламіновані, 3-створчаті і 2-створчаті, 2- амерні. Конта ти: 23-25-51 Ві на мансардні. Конта ти: 63-55-33 (067) 360-22-20 Ві на мансардні. Конта ти: 22-68-56, 62-33-53. Ві на мансардні. Конта ти: 22-68-56, 62-33-53 Ві на мансардні. Конта ти: 22-14-66, (050) 375-15-73 Ві на металопласти ові, (виробництво У раїни). Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76 Ві на металопласти ові, 2 шт., 210 на 150 , профіль VEKA , 3-х се ційні , середня - від ривається . Стан ідеальний . Конта ти: (050) 339-39-09 Ві на металопласти ові, б/в. Конта ти: (097) 781-94-41 Ві на металопласти ові, дерев’яні. Конта ти: 24-65-47, 68-05-12, (096) 156-94-52, (050) 435-37-03

Ві на, дерев’яні, б/в. Конта ти: 45-08-38 Ві на, дерев’яні, б/в. Конта ти: 24-54-79 Ві на, нові, зі с лом. Конта ти: 63-43-99 Ві на, різних розмірів, 40 шт/150 рн. Конта ти: (067) 940-62-53 Ві на. Конта ти: 5-43-23, 26-54-86 Ві на. Конта ти: 40-01-67, (067) 360-44-20, (094) 967-01-67 Ві на. Конта ти: 45-08-38 Ві но дерев’яне, подвійне 1,48×1,38×0,1м, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 27-25-95, (098) 849-43-45 Ві но, нове, подвійне. Конта ти: 62-94-70, (098) 449-88-49 Ві онні дерев’яні бло и. Конта ти: 23-62-44 Водовідливи. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27 Водозливи. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20, (095) 703-14-59 Водостічні системи. 43-03-58, (097) 332-48-58

Конта ти:

Двері 2100х700 мм, нова ороб а, приховані завіси, 2 зам и, пере од. лючі, віч о, дзвіно . Ціна: 885 рн. Конта ти: (067) 322-24-16 Двері броньовані, б/в, дешево. Конта ти: (096) 294-56-09

Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-55-62, 23-53-14

Двері броньовані, недоро о. Конта ти: 43-05-75 (067) 364-44-86

Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-43-83

Двері броньовані. Конта ти: (095) 135-76-64

Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-80-03

Двері вхідні та між імнатні. Конта ти: 24-75-82, 45-45-82, (050) 375-49-85, (097) 442-73-13

Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27

Двері вхідні, дерев’яні, недоро о. Конта ти: 5-67-21, (067) 272-44-50

Ві на металопласти ові. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20 (095) 703-14-59

Двері вхідні, металеві. Конта ти: 63-55-62, 23-53-14

Ві на металопласти ові. Конта ти: 43-79-27, (097) 084-83-46

Двері вхідні, між імнатні. Конта ти: 43-11-25, 43-05-25, (067) 362-44-63

Ві на подвійні. 503-64-14

Двері вхідні, між імнатні. Конта ти: 24-56-47, 68-05-12, (096) 156-94-52, (050) 435-37-03

Конта ти:

(097)

Ві на та двері металопласти ові. Конта ти: 46-01-01, 69-04-64, 69-04-40, 69-04-41

Двері вхідні, між імнатні. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76

Ві на, «Реха », 2 шт., 800/1300 мм. Конта ти: (098) 902-95-81

Двері вхідні, подвійні, дерев’яні. Конта ти: 62-94-70, (098) 449-88-49

Ві на, 8 шт., двері бал онні, 2 шт., б/в. Конта ти: 24-58-47

Двері вхідні, подвійні. Ціна: 400 рн. Конта ти: 24-96-34, (097) 545-25-05

Ві на, б/в, 100х120-2 шт., 126х120-1шт, 125х150-1 шт., б/в. Конта ти: 64-61-26, (098) 293-46-95

Двері вхідні. Конта ти: 63-50-55, (095) 278-93-56

Ві на, б/в, 7 шт., подвійні. Конта ти: 5-01-69 Ві на, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 62-83-97, 43-69-87, (094) 966-69-87 Ві на, б/в, дерев’яні, з ороб ою, 1.60х1.30, 6 шт. Ціна: по 350 рн., тор . Конта ти: 64-47-88, (096) 388-63-13 Ві на, б/в, недоро о, 6 шт, подвійні. Конта ти: 5-01-69 Ві на, без рам. Конта ти: (067) 601-68-60 Ві на, дахові. Конта ти: 68-04-82, (067) 781-80-92 Ві на, двері б дь я ої онфі рації. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 dom0507@ukr.net

Двері вхідні. Ціна: 800 рн. Конта ти: (097) 353-19-76 Двері дерев’яні, металеві та металопласти ові. Конта ти: 63-80-03 Двері дерев’яні, фільончасті з ороб ами, б/в, недоро о. Конта ти: 63-08-74 Двері зі с лом, 2х0.70, 2 шт - 2.0.60 Конта ти: (097) 692-62-26 Двері металеві (067) 382-03-94

теплені. Конта ти:

Двері металеві, 210х200 см., недоро о. Конта ти: (067) 440-35-22 Двері металопласти ові, Конта ти: (067) 363-84-88.

5

шт.

Двері металопласти ові, вхідні, металеві. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20, (095) 703-14-59


БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

№`26 вiд 13 липня 2011 ро

Двері металопласти ові. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11

Жалюзі. Конта ти: 43-33-44, 43-56-12, (097) 704-21-91

Двері металопласти ові. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27

Жалюзі. Конта ти: (097) 353-19-76

Двері металопласти ові. Конта ти: 43-79-27, (097) 084-83-46 Двері металопласти ові. Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 363-84-88. Двері між імнатні д бові з ороб ою. Ціна: 400 рн. Конта ти: 64-64-17 Двері між імнатні з МДФ та дерева, броньовані. Ві на Конта ти: 23-61-76, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Двері між імнатні, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 62-61-36, (067) 456-35-74 Двері між імнатні, б/в. Недоро о. Конта ти: 24-43-51, (098) 552-55-20 Двері між імнатні. Конта ти: (097) 447-95-44

Мос ітні сіт и, р лонні, дверні. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04 На��ір фрез на ві на, двері. Конта ти: 68-08-62, 43-03-42 Підві оння. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Підві оння. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20, (095) 703-14-59 Підві оння. Конта ти: (097) 734-10-20 Рами бал онні з монос лом. Конта ти: (0362) 63-43-83 Рами бал онні зі с лом, 1.34х1.65 - 1 шт, 1.1х1.65-2 шт, 1.07х1.65-1 шт, металеві 1.40х1.25-2 шт. Конта ти: 23-03-34

Двері нові, соснові. Конта ти: 26-26-24, (067) 144-97-23

Рами бал онні, алюмінієві, розс вні. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11

Двері подвійні. Конта ти: 62-94-70

Рами бал онні. Конта ти: 63-43-83

Двері соснові, б/в, в хорошом стані, між імнатні, 200х90. Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 681-14-57

Рами ві онні зі с лом,1,7/0,5; 1,5/0,5; 2,15/1,60, б/в. Конта ти: 62-83-47, (066) 653-50-02

Двері соснові, пол торні, б/в. Конта ти: 45-26-01

Рами ві онні, б/в, дерев’яні. Конта ти: 28-07-41, (067) 924-05-19

Двері соснові, с цільні, д бовий шпон. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Рами ві онні, дерев’яні, зас лені. Конта ти: 68-18-12

Двері с цільні, д бовий шпон, 200 рн. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Решіт водозливн . Конта ти: (067) 686-58-64

Двері чав нні до р б и. Ціна: 100 рн. Конта ти: 24-96-34, (097) 545-25-05

Ролет, верти альний з зам ом, 2.5 х 2.45 см. Конта ти: 43-12-15, (067) 382-75-44

Двері, б/в, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-61-36, (067) 456-35-74 Двері, б/в, залізні, в араж, сарай. Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 701-16-30

Ролети захисні т анинні, бамб ові. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04 Ролети захисні. Конта ти: 62-32-54, (067) 382-18-66

Двері, б/в, між імнатні, подвійні, ла овані. Конта ти: (067) 341-04-95, (098) 563-39-04

Ролети захисні. Конта ти: 43-15-14, (096) 408-76-50

Двері, б/в. Конта ти: (067)-272-44-50

Ролети із т анини та бамб Конта ти: (067) 382-18-66

5-67-21,

.

Двері, б/в. 5 шт. Ціна: 200 рн., тор . Конта ти: 62-13-39, (096) 240-49-65

Ролети т анинні та бамб ові, сонцезахисні. Конта ти: 63-43-83

Двері, бал онні рами. Конта ти: 45-44-05, 23-01-15

Ролети т анинні, захисні. Конта ти: 40-02-15, (097) 505-25-20

Двері, ві но б/в. Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96

Ролети. Конта ти: 43-33-44, 43-56-12, (097) 704-21-91

Двері, вхідні, дерев’яні. Конта ти: 64-62-28

Системи бал онні. Конта ти: 63-43-83

Двері, вхідні, подвійні, сосна, б/в. Конта ти: (098) 551-08-06 Двері, вхідні, подвійні. Конта ти: 62-94-70 Двері, дерев’яні, б/в. Конта ти: 43-69-87 Двері, дерев’яні, подвійні, з ві нами, б/ в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Двері, металеві, б/в. Конта ти: 26-71-60, (096) 230-11-54 Двері, нові. Конта ти: 62-17-45

Системи водостічні. Конта ти: 22-68-56, 62-33-53. Системи водостічні. Конта ти: 22-68-56, 62-33-53 Системи водостічні. 22-14-66, (050) 375-15-73

Конта ти:

Системи водостічні. Конта ти: (063) 363-20-07, (063) 775-44-71 Системи водостічні. 61-99-69, (063) 127-87-97

Конта ти:

Сіт и від омах. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20, (095) 703-14-59

Двері. Конта ти: 5-43-23, 26-54-86

Сіт и мос ітні. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27

Дверн ороб для 2-х дверей. Конта ти: 62-66-99, (050) 820-39-11

Сіт и протимос ітні. Конта ти: (067) 382-18-66

Єврові на. Конта ти: 5-43-23, 26-54-86 Жалюзі оризонтальні, верти альні. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04 Жалюзі оризонтальні, верти альні. Конта ти: 40-02-15, (097) 505-25-20 Жалюзі оризонтальні. Конта ти: (067) 394-11-31 Жалюзі, всіх типів. Конта ти: 22-67-80, 22-50-44, (067) 382-18-53 Жалюзі, ролети, відливи, підві оння, мос ітні сіт и. Конта ти: 63-80-03

Сіт и протимос ітні. Конта ти: 22-67-80, 22-50-44, (067) 382-18-53 Сіт мос ітн . Ціна: 90 Конта ти: (067) 394-11-31

рн/ в.м.

С ло ві онне, б/в. Конта ти: (096) 884-75-50 С ло вітражне, б/в. Конта ти: 62-40-12 С ло ольорове, 2мм. Конта ти: (067) 859-09-82 С ло, 3 мм., б/в. Конта ти: 63-22-11

Жалюзі. Конта ти: 60-88-04, 43-09-85

С ло, 4-5 мм. Конта ти: 63-20-25

Жалюзі. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27

С лопа ети. Конта ти: (067) 924-05-19

Жалюзі. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20, (050) 703-14-59

Шалів на двері, вільха, нова. Конта ти: 28-97-80

17


18

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

№`26 вiд 13 липня 2011 ро

Щебінь ранітний базальтовий, пісо , пісо митий, відсів, амінь Будівельні матеріали • б товий. Достав а а/л ЗІЛ-130.

2.2.1. Продам Асфальт, щебінь • базальтовий, відсів

ранітний, ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий, пісо , пісо митий. Вивіз б дівельно о сміття, ліц. МТЗУ АВ №339649 від 29.05.07 р. Конта ти: 62-54-40, (067) 275-91-37 Бетон, розчин вапняний, цементний, пісо , щебінь, відсів, чорнозем. Вивезення сміття та б дівельних відходів. Конта ти: 43-47-96, (095) 807-01-12 Бло и з римсь о о ра шня а (Крим). Міцні, відбірні. Висо ої я ості. Достав а по міст та області в орот ий термін. Ціна від виробни а. Конта ти: (063) 937-28-60, (097) 281-15-00 Ва он соснов , липов , по онажні вироби до неї. Можлива достав а. Конта ти: 43-03-30, (096) 606-22-98 Вироби залізобетонні: плити п стотні, ф ндаментні бло и, ільця олодязні, перетин и, бордюри, поребри и. Бетон, розчин. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Відсів базальтовий ранітний, щебінь, амінь базальтовий р чний, пісо , чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 45-11-18, (098) 575-77-05 Відсів базальтовий, ранітний, щебінь базальтовий, ранітний, пісо , амінь б товий, р чний та механічний, це л силі атн . Конта ти: 43-48-41, (067) 420-21-04, (050) 338-40-90 Дош и, бал и, ро ви, рей и сіх розмірів, с хі та свіжоспилені. Дош для підло и, шп нтован , ва он . Достав а. Конта ти: 24-48-66, 43-96-67, (096) 242-26-61 Дош и, бал и, ро ви, рей , бр с, різні розміри. Замовлення, достав а. Оренда щитів опал б и. Конта ти: 20-41-88, (067) 609-68-15, (063) 998-68-36 Дош с х , необрізн , б дь-я их порід дерева 25, 40, 50. С шіння дош и в амері. Я існо. Конта ти: 26-35-39, (067) 295-30-02 Камінь річ овий з За арпаття, різних розмірів. Конта ти: 26-35-39, (067) 295-30-02 Пісо б дівельний, відсів базальтовий ранітний, щебінь, амінь базальтовий р чний, чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/ м ЗІЛ. Конта ти: 45-11-17, (097) 496-60-63 Пісо в міш ах, відсів в міш ах, цемент М-500 в міш ах, щебінь ранітний в міш ах, достав а. Конта ти: 43-90-56, (097) 378-42-71 Пісо в міш ах, цемент, це л во нетрив , червон , щебінь, відсів, чорнозем, пере ній, лин , шифер, достав а, ліц. МТЗУ АВ №042985 від 26.05.06 р. Конта ти: 62-07-63, 68-14-86, (050) 622-11-51, (067) 172-63-62 Пісо митий, ар’єрний. Щебінь ранітний. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Пісо , відсів, амінь, щебінь, чорнозем, лин , ній, б дівельне сміття, пісо річ овий, ш тер. Вивіз сміття. Конта ти: 62-84-06, (050) 435-42-19 Пісо , пісо митий, щебінь ранітний базальтовий, відсів, амінь б товий. Готів овий та без отів овий розрах но . Конта ти: 62-77-96, (067) 360-97-50, (050)950-71-06 Пісо , пісо митий, щебінь ранітний, базальтовий, відсів ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий. Конта ти: 62-68-69, (050) 338-40-98, (098) 442-13-31 Пісо , чорнозем, ній, лин , відсів, щебінь ранітний, базальтовий, це л , амінь б товий, шифер. Достав а ЗІЛ-130, самос ид « ол оспни ». Вивіз б двідходів. Працюю під е с аватором. Конта ти: (067) 948-18-07, (099) 341-97-22 Плит трот арн , фасадн , бордюри, водозливи, парапети, риш и на стовпчи и. Можлива достав а. Конта ти: 43-03-30, (096) 606-22-98 Розчин вапняний, цементний, с ладний. Достав а. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Сіт арм юч , для це ляної лад и. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Це л во нетрив , б\в. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Це л червон з доставою, можливе розвантаження. Конта ти: (096) 750-45-81, (099) 402-30-36 Щебінь базальтовий ранітний, відсів, амінь базальтовий р чний, пісо , чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 45-21-12, (099) 012-12-05

• •

Готів овий та без отів овий розрах но . Конта ти: 62-77-96, 43-34-56, (067) 360-97-50, (050) 950-71-06 Щебінь, відсів, амінь, раніт, базальт, пісо , пісо митий, лин , чорнозем. Достав а. Вивіз б дівельно о сміття, опання отлованів. Конта ти: 62-84-08, (050) 375-82-50, (067) 497-29-22 Щебінь, пісо , пісо , митий, відсів ранітний і базальтовий, амінь б товий, вапно не ашене, це л червон та силі атн , достав а а/м ЗІЛ-130. Конта ти: 43-60-12, (096) 366-26-50

• •

А сес ари по рівельні. Конта ти: 22-14-66, (050) 375-15-73

БУДМАТЕРІАЛИ

• • • • • •

Асфальт, білий пісо , це л во нетрив , вапно, плити пере риття, ра шня , раніт рожевий, цемент, щебінь, лин , відсів, пере ній, торфо рихт , чорнозем, перепал, + достав а МАЗ-маніп лятор.

Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Бал бетонн , б/в. Конта ти: 23-62-44, (095) 489-64-11 Бал соснов . Ціна: 800 рн. Конта ти: (067) 322-24-16 Батареї чав нні. Конта ти: (097) 431-39-75 Бетон, розчин. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Бетон, щебінь, пісо . Конта ти: 43-65-69, (050) 339-36-92, (067) 360-79-93

БЕТОН-РОЗЧИН, ДОСТАВКА АВТОМІКСЕРОМ,

ЗАЛІЗОБЕТОННІ ВИРОБИ -

КОНТАКТИ: (067) 382-56-01

• • • • • • • •

• • • • • •

БЛОКИ, ПЕРЕТИНКИ, КІЛЬЦЯ, БОРДЮРИ. Біт мн черепицю «А ваізол», по рівельні матеріали. Конта ти: 29-38-57, (096) 169-63-78 Біт мн черепицю. 22-14-66, (050) 375-15-73

Конта ти:

Бло и б дівельні для ф ндамент , 2 шт. Конта ти: (067) 797-53-53, (097) 472-20-21

ВАПНО, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, КАМІНЬ, КРИХТИ КОЛЬОРОВІ, БЛОКИ ПІНОБЕТОННІ. ДОСТАВКА НА ОБ’ЄКТ САМОСКИДАМИ. ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Ват мінеральн , базальтов «Ро в л». Конта ти: 62-96-09, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Ват

мінеральн . Конта ти: 62-30-26

ВІДСІВ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ - «БАЗАЛЬТ», ГРАНІТ. ПІСОК МИТИЙ, КРИХТУ ГРАНІТНУ. ЦЕГЛУ, ЧОРНОЗЕМ, ЦЕГЛУ ПОШТУЧНО, ПІСОК І ВІДСІВ У МІШКАХ. КОНТАКТИ: 43-26-72, (097) 396-23-38 ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, КАМІНЬ БУТОВИЙ, ЗЕМЛЮ, ТОРФ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130. ВИВЕЗЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

Відсів, щебінь ранітний та базальтовий, різних фра цій, пісо , вивіз б дівельно о сміття. Конта ти: 69-04-23, 28-05-76, (050) 337-71-25, (098) 775-88-96

ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, КАМІНЬ, ПІСОК МИТИЙ, ШУТЕР, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ 12 Т (САМОСКИД). КОНТАКТИ: 63-25-49, (097) 467-16-43 Водозливи пласти ові. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Газобло и «Сто лайт». Конта ти: 62-96-09, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Газобло и стінові та перестіночні. Достав а та вивантаження раном-маніп лятором. Конта ти: 26-38-57, (067) 360-08-77 Гіпсо артон 9,5 мм., 12,5 мм., воло остій ий, звичайний. Ціна: 10 рн. Конта ти: (067) 322-24-16 Гіпсо артонні профілі, штрипси. Конта ти: (03653) 5-47-77, (098) 447-17-77 ГРАНІТНІ ВИРОБИ: ПІДВІКОННЯ, СТІЛЬНИЦІ, ПЛИТКИ. ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО. КОНТАКТИ: ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 27, 43-54-69, (098) 254-20-14, (050) 375-58-68, (095) 335-24-97 Двері вхідні, соснові з ороб ою, б/в. Конта ти: 64-88-73, (098) 214-44-96 Двері чав нні до р би, б/в. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 ДВП. Конта ти: 22-50-48

БЛОКИ БУДІВЕЛЬНІ З КРИМСЬКОГО РАКУШНЯКА, ГАРАНТОВАНА ЯКІСТЬ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (096) 372-25-68 STROJBOR@I.UA БЛОКИ ВІБРОПРЕСОВАНІ ПІД «РВАНИЙ» КАМІНЬ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ПАРКАНІВ, ДЛЯ БУДІВНИЦТВА БУДИНКІВ ТА ПРИМІЩЕНЬ, ШАПКИ, СТОВПЧИКИ, КРИШКИ ПАРАПЕТНІ, БОРДЮР ДОРОЖНІЙ ТА ТРОТУАРНИЙ, МУРУВАННЯ З БЛОКУ. КОНТАКТИ: (097) 981-24-44, (067) 360-00-59

Бло и ві онні, дерев’яні, 1,5/1,5, недоро о. Конта ти: (097) 462-68-47 Бло и азобетонні. Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62 Бло и ф ндаментні 180х30х60 см, 2 шт., дешево. Конта ти: 24-64-71, (097) 738-23-24 Бр с. Конта ти: 5-43-23, 26-54-86 Бр си. Конта ти: 64-52-65 Бр с и дерев’яні, б/в. Конта ти: (095) 699-68-59 ВАГОНКУ ДЕРЕВ’ЯНУ (СОСНА), ВІЛЬХА, 55 ГРН/КВ.М., ШПУНТОВАНУ ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, 90 ГРН/КВ.М., САЙДИНГ ДЕРЕВ’ЯНИЙ (БЛОК-ХАУС) КУТНИК, ПЛІНТУС, МОНТАЖНУ РЕЙКУ. МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 64-58-45, (067) 363-37-87, (050) 515-58-06

Ва он пласти ов , біл . Конта ти: (095) 699-68-59 Ва он пласти ов . 22-15-59, 22-50-64

Конта ти:

Ва он , б/в, вн трішню. Конта ти: 28-27-10 Ва он . Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 (050) 375-36-31 Ва он . 26-54-86

Конта ти:

5-43-23,

Дош и для підло и. Конта ти: 5-43-23, 26-54-86

ДОСТАВКА

Достав а самос идами ЗІЛ (6т), КамАЗ (12т), ДАФ (30т). Щебінь, пісо , відсів, ерамзит, рихта, вапно, тирса. Вивезення сміття, робота під е с аватором. Ліц. АВ №352344 від 18.07.2007 р. МТЗУ.

Конта ти: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Дош и соснові, с хі. Конта ти: 43-30-16 (098) 790-94-48 ДОШКИ СУХІ ТА СВІЖОСПИЛЕНІ, СОСНОВІ 25-50 ММ, РЕЙКИ, БАЛКИ, БРУС, БУДЬ-ЯКИХ РОЗМІРІВ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА. ДОШКИ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ВАГОНКА. КОНТАКТИ: (0362) 43-16-75, 23-03-90 (067) 494-75-45, (050) 555-81-91

Дош и с хі, 40,50,70 мм. Конта ти: (098) 790-94-48 Дош и, б/в. 316-11-16

Конта ти:

(096)

Дош 50, с х . Конта ти: (097) 718-65-43 ДОШКУ ОБРІЗНУ, НЕОБРІЗНУ, БАЛКИ, КРОКВИ, БРУСИ, РЕЙКИ УСІХ РОЗМІРІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ З ДОСТАВКОЮ. ВАГОНКУ, ДОШКУ ШПУНТОВАНУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, БЛОК-ХАУС. КОНТАКТИ: 64-58-45, (067) 363-37-87, (050) 515-58-06


№`26 вiд 13 липня 2011 ро

ДОШКУ ОБРІЗНУ, НЕОБРІЗНУ. БАЛКИ, КРОКВИ, БРУС УСІХ РОЗМІРІВ, НА ЗАМОВЛЕННЯ. ВАГОНКУ, ДОШКУ ШПУНТОВАНУ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (0362) 43-23-99, (094) 966-23-99, (098) 687-74-06 Дош

Пар ет, д бовий, 8 в.м. Конта ти: 62-75-56, (067) 360-20-31 Перила. Конта ти: 5-43-23, 26-54-86 Перліт. Конта ти: (067) 362-27-90, (067) 989-48-62 Піддони, б/в, для це ли. Конта ти: 5-20-03, (067) 927-02-45

. Конта ти: 64-52-65

Дош . Конта ти: 43-24-46, 43-25-60, (050) 375-36-31 ДСП, залиш и. 699-68-59

Конта ти:

(095)

Дюбель. Конта ти: 5-50-15, 43-13-06, (050) 431-16-32

ПІНОБЛОКИ УСІХ ТИПОРОЗМІРІВ. ПРЯМІ ПОСТАВКИ ІЗ ЗАВОДІВ (МОЖНА МАЛИМИ ОБ’ЄМАМИ). КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Європіддони, недоро о. Конта ти: (098) 421-68-60

Пінобло и. Конта ти: 43-08-87, (067) 362-14-39

Залізобетонні вироби. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

Пінобло и. Конта ти: (03657) 7-61-57, (097) 908-42-09, (050) 375-07-38

КЕРАМЗИТ (НАСИПОМ, ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ МІШКИ, «БІГ-БЕГИ»). ФРАКЦІЇ 5-10 ММ, 10-20ММ, 20-40ММ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА САМОСКИДАМИ ВІД 5 ДО 6 КУБ.М. ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Керамзит. Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62 Керамічні поризовані бло и. Конта ти: 63-30-11, (050) 375-02-33 Клеї. Конта ти: 62-30-26 КРИХТУ МАРМУРОВУ РІЗНИХ КОЛЬОРІВ: МОЗАЇЧНУ, ЛАНДШАФТНУ, ФАСАДНУ. КАМІНЬ, ЛАНДШАФТНИЙ. РІЗНІ ФРАКЦІЇ. ДОСТАВКА, ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Крихт марм ров . Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62 Кр и олодязні та для септи а. Конта ти: (0362) 23-03-90, 43-16-75 (067) 494-75-45,(050) 555-81-91 Ліс б дівельний, низь і ціни. Конта ти: 43-05-81, (067) 395-25-90 Матеріали б дівельні, с часні. Конта ти: 64-31-11, 64-33-00 (050) 435-44-02 Матеріали б дівельні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Матеріали б дівельні. Конта ти: 64-31-11, 64-33-00, (096) 418-48-88 Металочерепицю, біт мн черепицю, водостічні системи, сайдин . Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58, (066) 607-82-71

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ, УТЕПЛЮВАЧІ, ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ, МАНСАРДНІ ВІКНА, ДАХОВІ ДРАБИНИ, ГІДРОПАРОБАР’ЄРНІ ПЛІВКИ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (097) 186-84-06 Металочерепицю, металопрофіль. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Металочерепицю, металопрофіль. Конта ти: 43-19-54, (097) 421-75-17, (098) 970-54-64 www.nptex.com.ua Металочерепицю, сайдин , водостічні системи. Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Металочерепицю. Конта ти: (03653) 5-47-77, (098) 447-17-77 Металочерепицю. Конта ти: 22-68-56, 62-33-53. Металочерепицю. Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58 Металочерепицю. Конта ти: 63-64-89, 63-64-86 Металочерепицю. Конта ти: 22-68-56, 62-33-53 Металочерепицю. Конта ти: 45-20-07, (063) 363-20-07, (063) 775-44-71

26-38-57,

ПІСОК, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ЧОРНОЗЕМ, ГЛИНУ. ВИВІЗ СМІТТЯ, КОПАННЯ КОТЛОВАНІВ. КОНТАКТИ: (097) 953-95-33 Пісо , піісо митий, відсів, щебінь базальтовий, ранітний, амінь б товий, р чний, лин , чорнозем. Конта ти: 45-23-43, (097) 600-73-55 Пісо , піісо митий, відсів, щебінь базальтовий, ранітний, амінь б товий, р чний, лин , чорнозем. Конта ти: 43-46-61, (097) 410-00-65 ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ВСІХ ФРАКЦІЙ, ВІДСІВ, КАМІНЬ БУТОВИЙ, ЧОРНОЗЕМ, ТОРФ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130. ВИВЕЗЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ВІДСІВ, ШУТЕР, МИТИЙ ПІСОК, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 ТОНН (САМОСКИД). КОНТАКТИ: 68-37-51, (067) 492-90-53, (095) 876-50-33 Плити бетонні, ПКЖ, ребристі - 6 * 1,5м. Ціна: 300 рн. Конта ти: (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net www.akordmebli.ax3.net Плити для о орожі, ільця олодязні, бордюри, сіт лад и це ли. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Плити пере риття залізобетонні, 9х1,20м. Конта ти: (097) 481-36-33 Плити пінополістирольні, мін. ват . Конта ти: 5-50-15, 43-13-06, (050) 431-16-32 Плити п стотні, перетин и. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Плит ерамічн , 20х25 см, Хар ів, недоро о. Конта ти: 62-16-02, (098) 825-42-22 Плит лицювальн , 15х15, 20 в.м. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Плит лицювальн . 62-79-67, (096) 146-45-75

Конта ти:

Плит на підло в хню, 5 в.м., 300 рн. Конта ти: (067) 921-92-08 ПЛИТКУ ТРОТУАРНУ, ВІБРОЛИТУ, ПЛИТКУ ТРОТУАРНУ, ПРЕСОВАНУ ТИПУ «ЦЕГЛА» (ГІДРОМЕХАНІЧНЕ ПРЕСУВАННЯ), ПЛИТКУ ФАСАДНУ, ЕЛЕМЕНТИ БЛАГОУСТРОЮ. ПОСЛУГИ ВКЛАДАННЯ. КОНТАКТИ: 24-15-83, (067)363-23-92

Плит трот арн . Конта ти: 61-09-19, 61-06-14 Плит ДСП, залиш и. Конта ти: (095) 699-68-59

Металочерепицю. Конта ти: 62-56-96, (067) 380-21-09

Плів и. Конта ти: 22-68-56, 62-33-53

Металочерепицю. Конта ти: 43-05-81, (067) 395-25-90

Плінт с. 26-54-86

Онд лін та омпле т ючі. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Конта ти:

5-43-23,

ПОЛІКАРБОНАТ

Онд лін. Конта ти: (063) 363-20-07, (063) 775-44-71 Онд лін. Конта ти: 61-99-69, (063) 127-87-97

ОРЕНДА РИШТУВАНЬ. КОНТАКТИ: 45-45-05, (067) 606-60-26, (050) 879-69-26 Пар ет д бовий, 12 в.м. Ціна: 50 рн/ в.м. Конта ти: 22-65-75 Пар ет, б овий, (черешня, ясен). Конта ти: 24-57-68, (067) 362-71-58

Полі арбонат різно ольоровий, прозорий пласти для на риття бал онів, теплиць, альтано , озир ів.

Конта ти: 43-63-74, (067) 760-04-25

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

19


20

БУДІВЕЛЬНІ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ Профнастил. Конта ти: 63-64-89, 63-64-86 Профнастил. Конта ти: 363-20-07, (063) 775-44-71

(063)

№`26 вiд 13 липня 2011 ро

ЦЕГЛУ БІЛУ ВОГНЕТРИВКУ, ЧЕРВОНУ. КОНТАКТИ: 26-60-88,

Ра шня римсь ий. Конта ти: (067) 428-15-86 Ра шня , римсь ий. Конта ти: (03657) 7-61-57, (097) 908-42-09, (050) 375-07-38 Рей и. Конта ти: 5-43-23, 26-54-86 Ринви оцин овані, б/в. Конта ти: (067) 380-05-65 Розчин вапняний, цементний. Достав а. Конта ти: (067) 382-56-01 vpotopa@mail.ru Ролети. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27 Ролети. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27 САЙДИНГ (РОСІЯ, КАНАДА, ПОЛЬЩА), СОФІТИ, ВАГОНКА ПВХ (ЗОВНІШНЯ ТА ВНУТРІШНЯ), ЛИСТИ ПОЛІКАРБОНАТНІ, ШИФЕР, БЛОКИ СТІНОВІ ПІД «РВАНИЙ КАМІНЬ», УТЕПЛЕНІ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (097) 186-84-06 Сайдин , бло -ха з, шалів . Конта ти: 43-24-46, 43-25-60, (050) 375-36-31 Сайдин , пласти ов ва он , де оративні панелі ПВХ. Конта ти: 63-23-90, (098) 871-80-54, (093) 489-88-19 Сайдин . Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58 Сайдин . Конта ти: 63-64-89, 63-64-86 Сайдин . Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Сайдин . Конта ти: (063) 363-20-07, (063) 775-44-71 Сайдин . Конта ти: 61-99-69, (063) 127-87-97 Системи іпсо артонні. Конта ти: 64-31-51, 64-31-52, Системи шт ат рні. Конта ти: 64-28-19, 63-68-14, (067) 920-09-47 Сіт арм вальн . Конта ти: 5-50-15, 43-13-06, (050) 431-16-32

(097) 343-63-58, ЦЕГЛУ БУДІВЕЛЬНУ: М-100, М-75. ДОСТАВКА, ВИВАНТАЖЕННЯ. КОНТАКТИ: 5-20-03, (098) 829-55-41, (067) 927-02-45 Це л ерамічн . Конта ти: 63-36-93, 26-05-30 ЦЕГЛУ ЛИЦЮВАЛЬНУ СБК, ЄВРОТОН, ПРОКЕРАМ, БІЛА ЦЕРКВА, АПБ ЦЕГЛА (БОРЗНА), ЛІТОС, КЕРАМЕЙЯ, БЛОК КЕРАТЕРМ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (093) 577-99-11, (098) 246-32-12 Це л лицювальн , рядов . Конта ти: 26-38-57, 43-08-87, (067) 362-14-39 Це л лицювальн . Конта ти: (067) 804-25-44 Це л лицювальн . Конта ти: 62-96-09, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Це л лицювальн . 63-00-11, (050) 375-02-33.

Конта ти:

Це л М-100. Конта ти: 339-28-18, (067) 362-81-28

(050)

Це л М-75, М-100 (піддони). Достав а по міст та області. Розвантаження раном-маніп лятором. Конта ти: (050) 339-28-18, (067) 362-81-28 Це л М-75. Конта ти: (050) 339-28-18, (067) 362-81-28 Це л рядов М-75, М-100, лицювальна. Конта ти: 26-38-57, (067)360-08-77 Це л , 200 шт, с ловат . Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02 Це л , б/в, 500 шт. Ціна: 60 Конта ти: (097) 119-65-10

оп/шт.

Це л , б/в. Конта ти: 5-47-69, (066) 228-31-67 Це л , б/в. Ціна: 2 рн./шт. Конта ти: (067) 490-15-18 Це л , б/в. Конта ти: 62-93-02

СІТКУ МЕТАЛЕВУ, ЗВАРЮВАЛЬНУ, ПЛЕТЕНА

Це л , б/в. Недоро о. Конта ти: (096) 461-81-60

«РАБРИЦЯ». КОНТАКТИ:

Це л , половин и, б/в, дешево. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

43-12-81, (067) 725-12-81 С ло для ві он. Конта ти: 22-48-94, (097) 808-63-80 С ло, 5 мм. Конта ти: 68-24-40, (097) 302-65-83 С лобло и, б/в. Конта ти: (096) 213-55-52 СКЛОПАКЕТИ (ТЕРМІНОВЕ ВСТАНОВЛЕННЯ, ВИГОТОВЛЕННЯ, РЕМОНТ). СКЛО ВІТРИННЕ, ВІЗЕРУНКОВЕ, ДЗЕРКАЛА (ПОРІЗКА). ШИФЕР ХВИЛЬОВИЙ, ПЛОСКИЙ, АЗБЕСТОЦЕМЕНТНІ ТРУБИ, ЦЕМЕНТ. БІТУМ. КОНТАКТИ: 22-24-08, (097) 868-82-72

СПЕЦЕМАЛІ: ХС, ХВ, ЕП, КО, МЛ, АНТИКОРОЗІЙНІ, ТЕРМОСТІЙКІ. РОЗЧИННИКИ: Р-4, Р646, Р-647, УЙАТ-СПІРИТ, СОЛЬВЕНТ, ОЛІФА. ГРУНТИ, ЕМАЛІ: ГФ, ПФ, НЦ. ЛАКИ СТОЛЯРНІ: НЦ, ПУ. ДИСПЕРСІЯ ПВА. КОНТАКТИ: 69-06-85, 26-34-72 Стелю підвісн . Конта ти: 62-30-26 Стовпчи и, сіт 284-53-15

. Конта ти: (096)

С міші ідроізоляційні. Конта ти: 62-30-26 С міші лейові. Конта ти: 5-50-15, 43-13-06, (050) 431-16-32 С міші с хі б дівельні. Конта ти: 64-31-51, 64-31-52 Термобло и. Конта ти: 63-55-44, 43-26-38

Це л , половин и, б/в, дешево. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ВСІХ ФРАКЦІЙ, ВІДСІВ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, КАМІНЬ РУЧНИЙ, МЕХАНІЧНИЙ, ТОРФ, ЧОРНОЗЕМ, ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130, ВИВЕЗЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ВІДСІВ, ПІСОК, МИТИЙ ПІСОК, ШУТЕР, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ 12 ТОНН (САМОСКИД). КОНТАКТИ: 68-36-60, (067) 970-89-78

ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (098) 371-80-11, (0362) 43-43-13 ЩЕБІНЬ, ПІСОК ФАСОВАНИЙ, В МІШКАХ, ТОННАМИ. ДОСТАВКА, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00 Щебінь, пісо . Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Щебінь. Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62

Армат р б дівельн 10-12-14 мм., можна б/в. Конта ти: (097) 238-08-29 Армат р б дівельн 10-12-14мм. Конта ти: (097) 238-08-29 Армат р б дівельн , 10-12-14 мм., можна б/в. Конта ти: (097) 238-08-29 Бал и, бр с, дешево. Конта ти: 43-06-10, (063) 706-53-23 Бр ів , можна б/в. Конта ти: (093) 693-25-55 Б дівельне ришт вання. Конта ти: (096) 213-55-52 Б дівельні матеріали різні. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Черепицю ерамічн та цементно-піщан . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Черепицю нат ральн , б/в. Конта ти: (067) 428-15-86

ЧОРНОЗЕМ, ЗЕМЛЮ, ТОРФ, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

Ва он

. Конта ти: 64-52-65

Вироби овані. 717-71-64

Конта ти:

(067)

Ворота пар анні. Конта ти: 27-77-67 ДСП рядов , ДВП ламінован . Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Д б морений, терміново. Конта ти: (098) 840-30-19 Жалюзі верти альні, оризонтальні. Конта ти: 24-56-47, 68-05-12, (096) 156-94-52, (050) 435-37-03

Жалюзі, ролети. Конта ти: (050) 375-56-82 Жалюзі, ролети. Конта ти: 24-75-82, (050) 375-49-85, (097) 442-73-13 Жалюзі сіх видів. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76 Жалюзі, ролети. Конта ти: (050) 375-56-82 Кахель для р б и. 22-48-94, (097) 808-63-80

Конта ти:

Кахель на амін або піч. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Ковані вироби. Конта ти: 24-75-82, (050) 375-49-85, (097) 442-73-13

Відходи для вимощення доро и. Конта ти: (093) 693-25-55

О орож штахетн із оцин овано о метал . Конта ти: (063) 127-87-97

Дош и обрізні. Конта ти: (050) 655-98-02

Пар етн

ВІЛЬХА. КОНТАКТИ: (067)

ЧЕРЕПИЦЮ КЕРАМІЧНУ ROBEN, КОМПЛЕКТУЮЧІ ДО НЕЇ. КОНТАКТИ: (098) 868-28-97, (067) 462-50-09, (050) 378-26-00

Жалюзі сіх видів. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76

2.2.2. К плю

Черепицю біт мн . Конта ти: (063) 363-20-07, (063) 775-44-71

Черепицю линян , б/в. Конта ти: (067) 428-15-86

Вироби залізобетонні, достав а. Конта ти: 5-07-05, (067) 645-29-60

ДОШКУ НЕОБРІЗНУ, ЯСЕН,

Черепицю линян , б/в. Конта ти: (067) 428-15-86

2.3.1. Продам Бр ів з нат рально о аменю 7х7, 10х10, можлива достав а. Конта ти: (067) 886-83-18 Дош и с хі та щойно спилені, соснові 25-50 мм, рей и, бал и, бр с, б дь-я их розмірів. Можлива достав а. Дош и для підло и, ва он . Конта ти: 23-03-90, 43-16-75, (067) 494-75-45, (050) 555-81-91 Теплі підло и «Енсто»: підбір, достав а, встановлення. Конта ти: (067) 179-31-02

ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ПІСОК.

Черепицю біт мн . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Черепицю в асортименті. Конта ти: 63-00-11, 23-40-18

Оздоблювальні матеріали

дош

. Конта ти: 64-69-84

Плит лицювальн , рожев , Ю ославія, 15х15, нов . Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Плит

, б/в. Конта ти: (097) 419-05-72

Плінт си. Конта ти: 64-52-65

360-45-40, (067) 360-45-50

Пор чні. Конта ти: 27-77-67

К н , онтейнер або ва ончи . Конта ти: (093) 878-16-16

Рей и. Конта ти: 64-52-65

Лещата слюсарні, вели і, Конта ти: (098) 228-57-23

Стелі натяжні. Конта ти: 43-81-45, (067)351-01-31, (094) 966-81-45

б/в.

Лю и чав нні, аналізаційні. Конта ти: (067) 990-66-62 fantonio@meta.ua Плити дорожні та для о орожі, б/в. Конта ти: (067) 286-83-60 Плити дорожні. Конта ти: (099) 445-93-28 Плити залізобетонні для о орожі, б/в. Конта ти: (097) 481-36-33 Плити пере риття бетонні 3,6х1,5х8 м. Конта ти: (067) 364-44-74 Плити пере риття бетонні 5,4х1,5х8 м. Конта ти: (067) 364-44-74 Плити пере риття, 9 м. Конта ти: (067) 383-55-25

Сантехні

. Конта ти: 62-30-26

Стелі натяжні. Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58 Сходи на орище. Конта ти: 24-56-47, 68-05-12, (096) 156-94-52, (050) 435-37-03 ТЕПЛОВЕР ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНУ ШТУКАТУРНУ СУМІШ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ, ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА ПІДГОТОВКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ДЕКОРАТИВНІ ШТУКАТУРКИ. КОНТАКТИ: 40-05-60, 43-67-59 WWW.TEPLOVER.COM.UA

Сіт для о орожі, 1.5м. Конта ти: (067) 797-89-20

ФАРБИ ДЛЯ ДАХІВ ТА ФАСАДІВ

Сіт для о орожі. Конта ти: (097) 238-08-29

(ГАЗ, БЕТОН, КОРОЇД, БАРАНИК, ЛАКИ, МОРИЛКИ, КЛЕЇ).

Сіт оцин ован , для о орожі. Конта ти: 26-62-26

КОНТАКТИ: 62-99-55,

С лобло и. Конта ти: 43-16-85

(067)362-96-79

. Конта ти: 64-52-65

Тр би азбестові, ерамічні, діаметр від 20 см, довжина 200 м, щоб с ладались. Конта ти: 23-50-31

Фарб для бетон , чорн . Конта ти: 64-36-00, (050) 155-37-87, (097) 554-28-18

Шифер половин и, б/в, дешево. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Шифер вели ий б/в. Конта ти: (097) 238-08-29

Фарб чорн , с х для бетон . Конта ти: (097) 554-28-18, (050) 155-37-87

Шифер, (половин и). 62-79-67, (096) 146-45-75

Конта ти:

Шифер вели ий, б/в, сіт для о орожі. Конта ти: (097) 238-08-29

Шифер, 45 листів, б/в. Конта ти: (067) 277-73-45

Шифер вели ий, б/в. Конта ти: (097) 238-08-29

Тр би водозливні, б/в. Конта ти: (096) 316-11-16

Шифер, 8-хвильовий, б/в. Конта ти: 62-94-70

Шифер вели ий, б/в. Конта ти: (097) 238-08-29

Тр би, б/в. Конта ти: (067) 380-05-65

Шифер, 95 листів. Ціна: 20 рн/шт. Конта ти: 61-37-01, (066) 341-46-47

Шифер вели ий, б/в. Конта ти: (097) 238-08-29

Шифер, б/в, хвильовий. Конта ти: (097) 305-83-14

Шифер, б/в. Конта ти: (097) 480-92-29

2.3.2. К плю

Шифер, б/в. Конта ти: (097) 687-95-28

Шифер, б/в. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Ліноле м б/в. Конта ти: (097) 246-04-75

Утеплювач. Конта ти: 22-14-66, (050) 375-15-73

Шифер, б/в. Конта ти: (097) 305-83-14

Шифер, б/в. Конта ти: (067) 804-25-44

Ліноле м, 246-04-75

Шифер, б/в. Конта ти: (067) 380-05-65

Утеплювач. Конта ти: 64-31-51, 64-31-52

Шифер, вели ий б/в. Конта ти: (097) 238-08-29

Шифер, половин и, б/в. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Ліноле м, можна б/в. Конта ти: (097) 238-08-29

Утеплювач. Конта ти: 22-68-56, 62-33-53

Шифер. Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62

Утеплювачі. Конта ти: (063) 363-20-07, (063) 775-44-71

Шифер, (половин и). 62-79-67, (096) 146-45-75

Ущільнювач. Конта ти: 22-68-56, 62-33-53

Шифер, 45 листів, б/в. Конта ти: (067) 277-73-45

Фарби а рилові. Конта ти: 5-50-15, 43-13-06, (050) 431-16-32

Шпа лів и. 64-31-52,

Цвяхи, 130 мм. Конта ти: 28-22-30

Шпалери паперові. Конта ти: 28-96-33

Це л (половин и). 62-79-67, (096) 146-45-75

Шт ат р и. Конта ти: 43-13-06, (050) 431-16-32

Тирсоплит , 1 Конта ти: 5-23-70

б.м./150

рн.

Тирсоплит . Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-32 Торфо рихт , 50 , в міш ах. Конта ти: (067) 797-53-53, (097) 472-20-21

Тр б бетонн , довжина 5 м, діаметр 1 м. Конта ти: 22-19-48 Утеплювач. Конта ти: 22-68-56, 62-33-53

Конта ти:

Шалів

Конта ти:

Конта ти:

64-31-51,

5-50-15,

Фонтани, став и. Конта ти: 63-55-44, 43-26-38 Фотошпалери. Конта ти: 23-25-51 Шт ат р теплоізоляційн . Ціна: 90 рн. Конта ти: (093) 845-32-10 www.inteza.kiev.ua

б/в.

Конта ти:

(097)


№`26 вiд 13 липня 2011 ро

БУДІНСТРУМЕНТИ, ОПАЛЕННЯ •

21

Сантехні від: «Віл арі Бош»; «Джа ззі»; «Геберіт»; «Грое»; «Кл ді»; «Орас»; «Ла фен»; «Рава »- ванни, д шові абіни, зміш вачі, мивальни и, біде, нітази. Підбір та встановлення. Конта ти: (067) 179-31-02

Автомати азов . Конта ти: 63-35-16, (096) 220-54-70 Автомати до азово о отла. Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 977-81-78 Балон азовий, 5 л., з ред тором. Ціна: 70 рн. Конта ти: (098) 307-25-24

Ліноле м, можна б/в. Конта ти: (097) 238-08-29

Будівельні інструменти та обладнання 2.4.1. Продам

Обладнання деревообробне: ба атопильний верстат, бр совальний верстат. Конта ти: 26-35-39, (067) 775-96-13 Пилорам стріч ов , верстати обрізні, ба атопил., фрезери, рейсм си, цир ляр на 2 пил и, палетно-торцовочний. Конта ти: 23-03-90, 43-16-75, (067) 494-75-45, (050) 555-81-91

Гембляр , ширина 400 мм., довжина 2,5 м., 4 ножі, осий вал, 5000 обертів, дви н 3 Вт. Конта ти: (093) 140-85-55 Дрель «Данило Майстер». Конта ти: (096) 450-36-09 Дріт зварювальний. Конта ти: 62-22-10

Бензо енератори, мотопомпи. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Бензо енератори. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Балон азовий. Конта ти: 68-24-40, (097) 302-65-83 Балон азовий. Конта ти: 63-43-99 Балон исневий Конта ти: 5-78-88

з

ред

тором.

Еле тродриль. Конта ти: 27-82-66

Балони азові, 3 шт. Конта ти: 23-69-65, (098) 584-34-33

Еле троінстр менти. 28-65-73, 62-05-30

Конта ти:

Балони азові, поб тові. Конта ти: (067) 797-53-53, (097) 472-20-21

Еле тропил . Ціна: 450 рн. Конта ти: (096) 586-90-20

Балони исневі, 2 шт. Конта ти: (050) 208-97-92

Запчастини на пластмасові ві на. Конта ти: 28-89-97, (067) 768-31-96

Балони пропанові і исневі. Конта ти: (097) 580-59-40

Заточний верстат для ножів. Конта ти: (093) 708-09-79

Балони, азові, б/в, дешево Конта ти: (067) 601-68-60

Інстр мент, р чний. 62-01-55, 26-65-08

Конта ти:

Батареї опалення, недоро о. Конта ти: (093) 254-13-38

Кріплення. 62-33-53

22-68-56,

Батареї опалення, недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Конта ти:

Лещата. Конта ти: 23-16-35 АПАРАТИ ЗВАРЮВАЛЬНІ «TECHMIES» 165А, 185А, 205А (ПЕРЕМОЖЕЦЬ КОНКУРСУ «100 КРАЩИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ»). ВИР-ВО В М.РІВНЕ. КОНТАКТИ: М. РІВНЕ, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 18Ж. 64-30-12, (067) 967-43-77 WWW.SVARKA.RV.UA

Балон азовий, пропановий. Конта ти: (067) 686-58-64

Л і с а б дівельні. Конта ти: (067) 686-58-64 Люль б дівельн . Конта ти: 5-46-12, (050) 435-23-41 Металош ачі. Конта ти: 68-05-72 (097) 272-76-03 Мотопомпи Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Обладнання для ви отовлення пінобло ів, б/в. Конта ти: (098) 259-40-94

Батареї чав нні (7+2), нові. Конта ти: 23-18-01, (050) 388-43-26 Батареї чав нні для азово о опалення, 7 ребер. Ціна: 200 рн. Конта ти: 28-96-33 Батареї чав нні, нові. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Батареї чав нні. Конта ти: 62-40-32, (097) 792-98-31 Батареї чав нні. Конта ти: (067) 985-40-62, (093) 388-88-08 Батареї чав нні. Конта ти: (097) 013-97-32

Обладнання для ви отовлення пінобло ів. Конта ти: (098) 259-40-94

Батареї, б/в, 7х8 ребер. Конта ти: (097) 217-30-25

Обладнання мото льтиватори. 28-65-73, 62-05-30

Батареї, б/в. Конта ти: (096) 735-14-04

Бензопили. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Бензопил «Др жба». Конта ти: (067) 384-32-60, (050) 375-22-94

Обладнання тор овельне. Конта ти: 61-99-00

Бензопил «Тай а», 2.5 Вт, 45 см, 45.5 довжина, на бензині А76. Конта ти: (097) 747-17-19

Обміняю еле трозвар на бензопил . Конта ти: 27-21-15

Бензопили, мото оси. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Бензопил «Штіль 440». Конта ти: (097) 299-71-59 Бензопил «Штіль», нов . Конта ти: (063) 625-18-64 Бензопил . Конта ти: (097) 816-45-10 Бензопил . 2.4 Вт, 57.5, нов . Конта ти: (067) 382-47-99 Бетонозміш вач MLS-145N. Ціна: 8415 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Бетонозміш вач на 80 л. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04--40

навісне, Конта ти:

Бач и до 27-06-39

нітазів, б/в. Конта ти:

Бойлер, б/в., 50 л. Конта ти: (096) 516-51-18 Бойлер. Конта ти: 26-04-53

Піддони. Конта ти: 43-36-30 (066) 700-95-85

Бойлер. Конта ти: 20-42-35

Рейсм с, ширина вала 1 м, то арний, по дерев , недоро о. Конта ти: (098) 216-54-44

Бойлери. Конта ти: 43-59-97, (067) 426-66-88

Свердла, б ри. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Стано деревообробний. Конта ти: (098) 259-40-94 Стано ф вальний з цир ляр ою, ширина оброб и 30 см. Ціна: 800 .о. Конта ти: (099) 908-62-52 maljarka@rambler.ru

Бойлери. Конта ти: 22-60-82, 62-08-44

Ванни, б/в, самовивіз. Конта ти: (098) 301-70-84 Ванн металев , 1.7, б/в. Конта ти: (097) 580-59-40 Ванн металев , 150 см. Конта ти: (097) 692-62-26 Ванн металев , б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: 26-45-55, (050) 815-17-60

Тельфер. Ціна: 250 .о. Конта ти: (096) 303-55-12

Ванн металев , б/в. 150 м. Конта ти: 61-04-45

Бетонозміш вач, 0.3 б.м., 380 В. Конта ти: (067) 686-58-64

Установ для виробництва бло ів. Конта ти: (0362) 28-88-57, (050) 339-27-04

Ванн металев , Італія, 1.6, б/в. Конта ти: 23-05-76

Бетонозміш вач, 220 Вт. Конта ти: (097) 640-53-67

Штабелер ідравлічний. Конта ти: (067) 476-70-60

Бетонозміш вач, б/в, на 160 л, на 380 Вт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-01-85, (096) 853-25-89

Ящи для розчин . Конта ти: (067) 686-58-64

Бетонозміш вач. Конта ти: (096) 733-56-94

Ящи з петлями для підняття розчин , 2 б. Конта ти: (067) 797-53-53, (097) 472-20-21

Бетонозміш вач р чний. Конта ти: (097) 718-65-43

Бетонозміш вач. Конта ти: (050) 442-10-28 Бетонозміш вач. Конта ти: (096) 733-56-94 Бетонозміш вач. Конта ти: (096) 733-56-94 Бетонозміш вач. Конта ти: (096) 733-56-94 Бетонозміш вачі. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Бетонозміш вачі. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Боч и для вапна. Конта ти: (067) 686-58-64 Вал ф вальний. Конта ти: (098) 628-98-12 Верстат деревообробний «УБДН» (настільний). Конта ти: (067) 956-03-66 Верстат ПЧМ 5, для заточення ножів. Конта ти: (067) 382-00-89 Верстат форматно-роз рійний з підрізною пилою, для роз рою плит ДВП., недоро о. Конта ти: (093) 708-09-79 Верстат фрезерний з р хомою арет ою, вал 32 мм., три швид ості, дви н 3 Вт. Конта ти: (093) 140-85-55 Верстат ф вальний, цир ляр . Конта ти: 64-61-26, (098) 293-46-95 Верстати деревообробні, б/в. Конта ти: (098) 216-54-44 Верстати для виробництва меблів та меблевих фасадів, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (0343) 84-46-38, (067) 343-31-06 dimaks-admin@bur.if.ua Візо садовий, 2- олісний, самос ид, в-во Квасилівсь о о завод . Конта ти: (096) 973-28-36 Газоно осар 22-62-39

, 1300 Вт. Конта ти:

Ванн металев . Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39 Ванн металев . Конта ти: (067) 384-32-60, (050) 375-22-94 Ванн чав нн , б/в. Конта ти: (093) 692-81-21

Еле тро онве тори. Конта ти: 43-23-53, (097) 329-75-32 Еле тронасоси, насосне обладнання. Конта ти: 61-09-23, 62-20-33, 63-08-01

Ванн чав нн , б/в. Конта ти: 5-47-69, (066) 228-31-67

Кабін т алетн , торф’яний т алет, септи и. Конта ти: (095) 891-83-66, (098) 245-43-81

Ванн чав нн , б/в. 28-86-50, (095) 410-87-96

Конта ти:

Колон и азові. Конта ти: 62-22-06, (067) 575-35-78

Апарат АВД фарб вальний «Ва нер 2600,7000», «Фініш 211». Конта ти: (067) 769-34-27

Ванн чав нн , бла итн , довжиною 170 см. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04-40

Колон азов , «Бош», б/в. Конта ти: 68-34-32, (067) 688-47-39

Бензопил . Конта ти: (097) 816-45-10

Ванн чав нн . Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96

2.4.2. К плю

Візо для напівавтомата та зварювальний р ав. Конта ти: 63-32-02

Ванн чав нн . Конта ти: 23-64-24, (097) 603-54-80

Лещата. Конта ти: (093) 693-25-55

Ванн , б/в, металев емальован біл , добрий стан, розміри 1.70х0.70, виробництво Німеччина. Ціна: 250 рн. Конта ти: (050) 355-85-96

Ришт вання б дівельні. Конта ти: (093) 693-25-55

Ванн , б/в, чав нн . 23-50-08, (097) 163-41-66

Лещата, б/в. Конта ти: (050) 375-52-95 Лещата. Конта ти: (093) 693-25-55

2.4.3. Здам в оренд Бетонозміш вач. Конта ти: • 43-67-89, (067) 393-97-77, (093) 838-47-77

Оренда ришт вань фасадних. • Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Ришт вання б дівельні, • ле осплавні з настилами, висота до 100 м; виш а - т ра, перес вна на олесах, висота до 8 м. Достав а по Рівном без оштовна. Конта ти: 43-16-85, (067) 362-55-01 www.BRM-lesa.com

Газ, опалення, водопостачання

Конта ти:

Ванн , чав нн . Конта ти: (067) 772-92-16 Ванн -д жа зі, вир-во Чехія, 170х110х63, 10 форс но , відмінном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 61-38-93, (050) 690-37-98, (067) 189-18-04 Водона рівач проточний, «Демпад», Т реччина, Конта ти: (067) 925-07-37

азовий, новий.

Водона рівачі «Ра нд». Конта ти: 62-22-06, (067) 575-35-78 Водона рівачі еле тричні, бойлери. Ціна: 720-900 рн. Конта ти: 5-23-66, (097) 507-82-78, (067) 392-96-82 Водона рівачі на опич ючі. Конта ти: 43-23-53, (097) 329-75-32 Водопостачання, ліц. АВ №459432 від 30.08.2009р. МРРБУ ДАБІ. Конта ти: 43-04-33, 43-06-89, (098) 449-96-50

2.5.1. Продам

Гідро- та пароізоляцію. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Еле тричне висо оефе тивне • інфрачервоне опалення, тепла

Гідроізоляцію. Конта ти: 63-55-44, 43-26-38

підло а. Реалізація і монтаж. Конта ти: 28-89-47, (050) 208-97-92

Гріл -автомат до азової печі. Ціна: 450 рн. Конта ти: 28-96-33

Колон азов , «Дан о», нов , недоро о. Конта ти: 68-08-33 Колон азов , «Юн ер», запчастини. Конта ти: 22-65-75

на

Колон азов , «Юн ерс», б/в. Конта ти: (067) 707-82-42 Колон азов , «Юн ерс», б/в. Ціна: 600 рн. Конта ти: 68-34-32, (067) 688-47-39 Колон азов , б/в, в робочом стані. Конта ти: 24-13-18, (098) 951-77-50

Колон азов , б/в, іноземно о виробництва. Конта ти: (095) 504-99-67 Колон азов , б/в. 68-12-56, (098) 669-86-04

Конта ти:

Колон азов , б/в. Конта ти: (099) 408-80-33 Колон азов , Львів, б/в. Конта ти: 22-57-06, (066) 846-35-71 Колон азов , недоро о. Конта ти: 26-68-10, (067) 362-89-22

К о т е л «В л ан», б/в. Конта ти: 5-42-32 Котел «Дан о-8». Ціна: 800 Конта ти: 63-72-95

рн.

Котел «Житомир-3», новий. Ціна: 500 рн. Конта ти: (097) 860-67-55 Котел азовий «Візіон», новий, 2- онт рний, з природньою тя ою, Італія, недоро о. Конта ти: 64-17-99

азов . Конта ти: (097)

Котел азовий «Рiвнетерм-32В», в хорошом стані, б/в. Конта ти: (067) 900-68-28

Колон , б/в. Конта ти: 43-92-23, (067) 426-66-88

Котел азовий «Термоте а», на твердом паливі, 2 ро и. Конта ти: (097) 792-98-31

Конве тор азовий, 50 в.м. Конта ти: 610-604, (067) 362-59-16

Котел азовий АГВ-80. Ціна: 850 рн. Конта ти: 28-96-33

Конве тор азовий, недоро о. Конта ти: (066) 415-13-48

Котел азовий АОГВ 11,5, Донець . Конта ти: (050) 235-01-25

Конве тор азовий. Конта ти: (067) 384-32-60, (050) 375-22-94

Котел азовий, «Дан о». Ціна: 800 рн. Конта ти: 63-72-95

Конве тори. Конта ти: 22-60-82, 62-08-44

Котел азовий, «Дан о-8», б/в, 3 ро и. Конта ти: 63-72-95

Колон 217-30-25


22

№`26 вiд 13 липня 2011 ро

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, БУДПОСЛУГИ Системи піді рів підло и. Конта ти: 43-23-53, (097) 329-75-32 Системи теплення, Конта ти: 5-50-15, 43-13-06 С шар для р шни ів в ванн імнат з нержавіючої сталі 32ПС5, нов , 400мм х 800мм., «змійови ». Ціна: 250 рн. Конта ти: (050) 355-85-96

Еле троди, дріт зварювальний. Конта ти: 60-91-02, (050) 375-08-18, (099) 020-35-33

Тр би, металопласти ові. Конта ти: 22-60-82, 62-08-44 Умивальни білий, ерамічний. Ціна: 80 рн. Конта ти: 60-85-87

Еле тропідстанцію 220В. Конта ти: (097) 879-38-07

ФІЛЬТРИ ДЛЯ ВОДИ: ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ, ПОМ’ЯКШУЮЧІ, ХЛОРВИДАЛЯЮЧІ, ПРИГОТУВАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ НА ОСНОВІ ЗВОРОТНЬОГО ОСМОСУ. КОНТАКТИ: (067) 179-31-02

В ілля, о с, антрацит. • Конта ти: 23-70-08 з 18.00, (067) 362-45-44

Батареї, нові, б/в. Конта ти: (099) 742-96-73 Ванни. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11 Ванн чав нн . Конта ти: 64-83-65, (067) 296-52-86 Ванн , б/в. Конта ти: (098) 301-70-84 Ванн , чав нн ,б/в. Конта ти: (098) 912-43-39

Конта ти:

(067)

Котел еле трично о опалення. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Котел КВ- 300, 1987р.в, робочий стан. Конта ти: ballanss@ukr.net (096) 967-73-16, (063) 200-75-82

Котли азові. Конта ти: 62-22-06, (067) 575-35-78 Котли азові. Конта ти: 61-13-16 Котли для опалення, нові. Конта ти: (067) 444-12-22

Котел КС-ТГ-16, аз і тверде паливо. Конта ти: (050) 339-39-09

Котли на всі види палива. Конта ти: 61-09-23, 62-20-33, 63-08-01

Котел КСТ-20. 217-30-25

(097)

Котли, азові, еле тро, твердопаливні. Конта ти: 22-60-82, 62-08-44

Котел на тверде паливо. Конта ти: (096) 977-81-78

Лічильни азовий, б/в. Конта ти: (098) 907-32-35, (063) 627-09-36

Котел на твердом паливі КЧМ. Конта ти: 68-08-62, 43-03-42

Лічильни 114-15-16

Котел чав нний, б/в. Конта ти: 5-32-63

Лічильни , Ціна: 250 440-43-15

Конта ти:

Котел чав нний, б/в. Конта ти: (099) 408-80-33 Котел, «Б лер’ян», середній. Конта ти: (067) 382-87-91 Котел, «Дан о-12», б/в. Конта ти: 28-61-37

Мий

на

азовий. Конта ти: (099) азовий, Ж-4, «сам аз». рн. Конта ти: (098) хню. Конта ти: 22-33-98

Мий нержавіюч , б/в. Конта ти: 43-69-87 Мий

, 50х50. Конта ти: 24-09-39

Плит азов , 3- амфорн , б/в, в хорошом стані. Конта ти: 28-74-21, (098) 937-35-39 Плит

азов . Конта ти: (097) 475-87-05

Помп для води, висота підйом 6 м. Конта ти: (096) 425-94-84 Помп

для води. Конта ти: 26-06-00

Радіатор чав нний, Конта ти: 43-36-53

10

се цій.

Радіатори опалення чав нні, б/в. Конта ти: (097) 782-60-17

Конта ти:

(096)

Котел, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05 Котел, на твердом паливі, б/в. Ціна: не доро о. Конта ти: (067) 171-72-18 Котел, радянсь о о виробництва, 2- онт рний, б/в, недоро о. Конта ти: 43-40-43

Плит азов на 4 омфор и в хорошом стані. Конта ти: (099) 377-71-07 Радіатори опалення, нові. Конта ти: (067) 888-90-55 Радіатори чав нні, б/в. Конта ти: (067) 162-73-74, (097) 063-49-42 Т и т а н на тверде паливо, новий. Конта ти: (098) 503-63-39, (067) 888-90-55

Радіатори опалення, чав нні, 2 се ції з 7 і 3 ребер. Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04-40

Електрообладнання

Радіатори опалення, чав нні, нові, б/в. Конта ти: (097) 305-83-14

2.6.1. Продам

Радіатори опалення, чав нні. Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04-40

Cтано свердлильний. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (068) 226-39-19

Радіатори стальні. Конта ти: 62-22-06, (067) 575-35-78

Автомат зварювальний, постійно о стр м . 220 В. Конта ти: 26-47-93, (067) 938-61-29

Обладнання азобалонне, встановлення, монтаж, продаж, сервіс, свідоцтво НДЦБДР №3306 від 6.07.2006 р. Конта ти: 64-20-19, (050) 375-11-65

Радіатори чав нні, нові, імпортні. Конта ти: 43-30-16, (098) 790-94-48 Радіатори чав нні, нові. Конта ти: (098) 790-94-48

Апарат зварювальний. Конта ти: (067) 384-32-60, (050) 375-22-94

Радіатори чав нні, нові. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

А п а р а т и зварювальні. Конта ти: 26-51-85, (096) 949-28-30

Радіатори, б/в. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

Верстат то арно- винторізний, проміжо між центрами 1,5 м. діаметр патрона 200 мм. Конта ти: (068) 226-39-19

Радіатори. Конта ти: 22-60-82, 62-08-44

БОЙЛЕРІВ. КОНТАКТИ:

Се цію задню до отла КЧМ. Конта ти: (098) 042-03-29

Котел, ТМ 4М, КСТ-16. Конта ти: (096) 735-14-04

(067) 179-31-02

Системи водостічні. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Котел- олон азов 32 Вт, хороший стан, з омпле т ючими. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (067) 936-69-74

Підло тепл ТЕСЕ. Конта ти: 43-04-33, 43-06-89, 28-87-68, (098) 449-96-50

Системи опалення, водопостачання та водовідведення. Конта ти: 63-55-44, 43-26-38

Рент енометр ДП-5А. Конта ти: 28-01-21, (067) 722-69-34 Розет и, вими ачі. 62-01-55, 26-65-08

Конта ти:

Світлотехнічн прод цію. Конта ти: (0362) 64-24-64, (095) 288-51-50

Шинопровід, 40 628-98-12

и. Конта ти:

в. Конта ти: (098)

Еле тродви ни від 0,5 до 1,5 Конта ти: (096) 733-56-94

Верстат, стр альний, мотор 5000 Вт. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (068) 226-39-19 Дріт для еле трозварювання. КГ-1/50 Конта ти: 27-82-66 Еле тродви 704-25-44

н. Конта ти: (067)

Вт

Еле тродви ни. Конта ти: 28-14-75, (067) 528-70-42 ни. Конта ти: (066)

Послуги 2.7.1. Ремонтно-б дівельні

• Бетонні роботи, м р вання це лою, бло ами, теплення

б дин ів. Пере риття дахів. Конта ти: (067) 103-03-98 Бри ада б дівельни ів ви онає всі види б дівельних робіт від ф ндаментів «під люч», вн трішні роботи б дь-я ої с ладності. Конта ти: (098) 821-59-64, Юрій. Б дівельні роботи: залив а ф ндаментів, м р вання, шт ат рні роботи, іпсо артон, стяж а, по рівля, сайдин , армстрон Конта ти: 64-61-26, (098) 293-46-95 Б дівництво б дин ів під замовлення. Порядність, я ість арант ю. Конта ти: (098) 479-57-36 Б дь-я і б дівельно-ремонтні роботи незалежно від об’єм , швид о, я існо. Без посередни ів. т. (097) 580-75-86, (066) 043-56-66 Висо оя існе м р вання пар анів, всі види вн трішніх робіт, вибивання бетонних це ляних стін, ф ндаментів різної с ладності. Конта ти: 62-70-58, 62-73-33, (099) 229-18-34 В ладання бр ів и, трот арної плит и, нат рально о аменю, встановлення поребри ів, водозливів, трамб вання віброплитою. Висо а я ість, арантія. Конта ти: (097) 385-99-22, (067) 362-12-08

• • • • • •

В ладання пар ет та інших • видів дерев’яної підло и. Я існе

шліф вання, оздоблення. Реставрація, ремонт старих по риттів. Конта ти: (067) 360-76-59 В ладання, шліф вання пар ет , реставрація пофарбованої підло и під ла . Конта ти: 23-10-00, (066) 220-43-29 Влашт вання ро в’яної системи, ва он и, сайдин , водозливної системи, ремонт дахів металочерепицею, онд ліном, шифером, профілем, теплення дахів, недоро о, я існо. Конта ти: (097) 561-41-57 Встановлення шп нтованої дош и, ламінованої підло и, обшивання ва он ою всіх типів, бло -ха сом, сайдин ом, теплення фасадів пінопластом, мінеральною ватою. Конта ти: 64-58-45, (067) 363-37-87, (050) 515-58-06 Клеєння шпалер всіх видів, професійно, шпа лювання стін, стель та від осів, фарб вання, вели ий досвід роботи. Конта ти: 43-59-16, (097) 587-91-84 Лицювання плит ою, встановлення сантехні и, заміна тр б на пласти ові, в ладання ламінат , стяж а. Конта ти: 62-21-59, (067) 856-44-34 Монтаж іпсо артон , ва он и, ламінат , шпа лювання, леєння шпалер, фарб вання. Конта ти: (096) 727-79-48, (095) 647-69-29 Нанесення ш би різних відтін ів по тепленню, шт ат ренню. Я існо, швид о. Власне ришт вання. Утеплення. Шт ат рення. Конта ти: 64-22-64, (097) 561-66-95 Посл и б дівельної лабораторії. Свідоцтво №РТ-0066\2010. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Роботи б дівельні: теплення фасадів (власні ришт вання), енпідряд. Ліц. АГ №577910. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Утеплення фасадів б дин ів пінопластом, мінватою. Власні ришт вання. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05 Шліф вання ново о (реставрація старо о) пар ет та дощатих підло . В ладання пар ет , ламінат , чорнової дош и. Швид о. Виїзд до замовни а. Конта ти: (067) 382-12-24, (098) 999-65-80 Шліф вання пар ет та інших видів дерев’яної підло и. Швид о. Я існо. Конта ти: (067) 360-76-59 Шпа лів а, шт ат р а, побіл а, фарб вання та леєння шпалер. Т. (097) 222-37-67, 60-97-75 Конта ти: 60-97-75, (097) 222-37-67, Шпа лю вання стін, стелі, від осів, фарб вання, леєння шпалер. Конта ти: 62-02-57, (067) 587-76-38, Шпа лювання, іпсо артонні роботи, в ладання ламінат , фарб вання, лицювання ранітом, стяж и, шт ат рення та інше. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05, (093) 622-76-30 Шпа лювання, фарб вання, леєння шпалер, оброб а від осів. Конта ти: 5-03-01 Шт ат рення «по мая ах» іпсовою шт ат р ою машинним способом. Не потреб є подальшо о шпа лювання. Конта ти: (096) 754-52-68, (050) 074-58-88 Шт ат рення стін, від осів, по «мая ах», німець а техноло ія, німець а я ість. Ви отовлення розчин можливо на б дівництві. Конта ти: 43-89-58, (097) 033-86-24 Шт ат рення , заливання стяж и, лицювання. Конта ти: 27-74-11, (096) 289-01-80 Шт ат рення, лицювання, стяж а. Конта ти: (098) 917-94-89 Шт ат рення, нанесення ш би, фарб вання. Я існо спецапаратом. Конта ти: 28-93-91, (066) 039-85-45

• • •

• • • • •

Дви н тип 4ПФ112 або 4ПН112. Конта ти: (067) 768-08-96 rykiv@rambler.ru

Мі сер. Конта ти: (067) 380-86-90

Радіатори опалення чав нні, б/в. Конта ти: 68-18-12

ПІДБІР, ВСТАНОВЛЕННЯ

Прод цію світлотехнічн . Конта ти: 64-24-64, (095) 288-51-50

Котли КЧМ-4М, Рівне, нові та б\в. Конта ти: (03657) 3-12-60, (098) 503-63-39, (067) 888-90-55

Котел, азовий, 22-44-81

Котел, новий, на аз і тверде паливо, КС-16. Конта ти: (098) 440-43-15

Насоси центробіжні К, КМ, ВК, ЦНС, АХ, Х, Ц , СМ, Д. Конта ти: 610-923, 622-033, (067) 957-99-86

Еле тродви 166-69-72

Апарат зварювальний. Конта ти: 61-06-04, (067) 362-59-16

Котел, КЧМ-4М, ПКСТ-16. Конта ти: (096) 735-14-04

Насоси живильні для отлів. Конта ти: 610-923, 622-033, (067) 957-99-86

Котли КЧМ, б/в та інші на твердом паливі. Конта ти: 68-08-62, 43-03-42

Радіатори чав нні, б/в. Конта ти: 62-94-70

Печі, топ и стальні та чав нні. т. 45-01-02, (050) 567-98-72, (067)360-86-45

Насоси ва мні, б/в, чесь і (30 Вт), радянсь і (7 Вт). Конта ти: (098) 440-43-15

Автомати війсь ов та цивільн , переми ачі-автомати. Конта ти: (067) 944-05-90

Обі рівач еле тричний, 6-12 Вт, недоро о. Конта ти: (067) 382-47-99

Котел, КЧМ-4. Рівне, на твердом паливі, аз. Конта ти: (098) 042-03-29

Насос FB-750-13-8, б/в, 2010 р.в. Ціна: 1300 рн. Конта ти: 61-80-36

Котел КЧМ. Конта ти: (099) 742-96-73

Котел, б/в, парапетний, «9АФ-В л ан». Ціна: 2000 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49

Котел, азовий, б/в. Конта ти: (067) 364-38-08

Лампи енер озбері аючі. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

2.6.2. К плю

Апарат зварювальний, заводсь ий, виробництва СРСР. Конта ти: (098) 216-54-44

Обі рівач. Конта ти: 62-67-66

Кабельнопровідни ов прод цію. Конта ти: (0362) 64-24-64, (095) 288-51-50

Колон и азові. Конта ти: (067) 154-24-65, (066) 200-91-44

Радіатори чав нні, б/в, відмінном стані, 50 шт. Конта ти: (067) 525-80-95

Конта ти:

Конта ти:

Трансформатор, 380-220, 36-12. Конта ти: 26-06-00

«Херман».

б/в.

30м.

Стабілізатори напр 28-65-73, 62-05-30

Насос «Гном» 10 бів. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 22-30-12, (050) 540-81-80

Котел, 2- онт рний, Конта ти: 43-40-40

мідний,

Запчастини б/в, до азової плити «Брест». Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Котел КЧМ. 735-14-04

Котел азовий. 363-13-53

Кабель 28-22-90

Ванн . Конта ти: (098) 301-70-84

Колон и азові, б/в. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

Плит азов , «Еле та», б/в, дешево. Конта ти: 28-12-86, (099) 741-15-65

Еле тротельфер, виробництва СРСР, новий, жовто о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 674-33-36

Насоси для дренаж . Конта ти: 610-923, 622-033, (067) 957-99-86

2.5.2. К плю

Котли азові, вітчизняно о та імпортно о виробництва. Ціна: від 3500 рн. і вище. Конта ти: 5-23-66, 5-43-35, (097) 507-82-78, (067) 392-96-82

Еле тро онве тори. Конта ти: 62-22-06, (067) 575-35-78

Умивальни . Конта ти: 24-09-71

Установ азов в омпле ті (пропан). Конта ти: (097) 645-06-33

Котел азовий, Рівне. Конта ти: 63-61-67

Еле тро онве тор «Дімпле с», б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 340-71-31

Еле тропил «Данило майстер». Конта ти: (096) 450-36-09

Установ автоматичн , водонапірн , Польща, 2005 р.в. Конта ти: (067) 925-07-37

». Конта ти: (097)

Еле троінстр мент р чний. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Умивальни , мий , б/в. Конта ти: 62-83-47, (066) 653-50-02

Унітази, б/в. Конта ти: (067) 309-71-57

П і ч «б рж й 430-40-82

Еле трод хов , «Зан ссі», нов . Конта ти: (098) 476-00-04

Еле тронасоси. Конта ти: (0362) 610-923, 622-033 (067) 957-99-86

Унітаз. Конта ти: 20-42-35

Котли азові та на твердом паливі (Житомир). Конта ти: 63-38-36, (067) 362-00-93

н. Конта ти: 27-31-27

Еле тродви н. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04-40

Умивальни , б/в. Конта ти: 28-27-10

Умивальни . Конта ти: (097) 645-58-08

Котел азовий, б/в. Конта ти: (067) 492-41-41

н. Конта ти: (067)

Теплоізоляцію. Конта ти: 63-64-89, 63-64-86

Тр би металеві, 250 мм. Конта ти: 68-05-86, (050) 849-46-73

Піч «б рж й », чав нн . Конта ти: (098) 628-98-12

Еле тродви 804-25-44 Еле тродви

Т и т а н на тверде паливо, новий. Конта ти: (098) 503-63-39

Котел. Конта ти: (098) 517-80-99

Еле тродви н, б/в, 7.5 В, 3-фазний. Конта ти: (067) 588-57-65, (067) 309-74-22

Тепловентилятор, «Віте », Австрія, 2-позиційний ре лятор пот жності, 1000-1800 Вт, новий. Ціна: 180 рн. Конта ти: 63-18-84

Термопот, на 3.8 л. Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-25

Котел азовий, «Прометей», б/в. Конта ти: (067) 707-82-42

Еле тродви н, 18.5 Вт, 950 обертів. Конта ти: (0257) 6-55-08, (096) 386-97-03

• • • • • • • • • • • • •


23

№`26 вiд 13 липня 2011 ро РЕМОНТ «ПІД КЛЮЧ» КВАРТИР, БУДИНКІВ. КОНТАКТИ: (067) 985-39-58 Ремонт вартир, б дин ів. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05 Ремонт вартир. Конта ти: (096) 343-09-14, (093) 776-20-83, (068) 569-48-38 Ремонт вартир. Конта ти: (063) 989-17-72 maslovsykuy@mail.ru

Шт ат рення, нанесення ш би, фарб вання. Я існо спецапаратом. Конта ти: 28-93-91, (066) 039-85-45 БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНІ РОБОТИ. ГІПСОКАРТОН, ПІДВІСНІ СТЕЛІ, ЛИЦЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, ЛАМІНАТ, ПАРКЕТ, ВАГОНКА, ПІДВІСНІ СТЕЛІ, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ВЛАСНЕ РИШТУВАННЯ, МУРУВАННЯ ТОЩО. КОНТАКТИ: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, НІШ, АРОК, ПРОМІЖКІВ. ОТВОРИ ПІД КОНВЕКТОР, КАНАЛІЗАЦІЮ, ВЕНТИЛЯЦІЮ, ВОДУ, ОПАЛЕННЯ, ГАЗ. ЗБИВАННЯ ШТУКАТУРКИ, ПЛИТКИ, ПАДУГ, ЗНЯТТЯ НАБІЛУ ЗІ СТЕЛІ. КОНТАКТИ: 22-40-71 ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, ПІДГОТОВКА КВАРТИР ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ, КАНАВКИ В БЕТОНІ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ДРОТІВ, КАБЕЛІВ. ОТВОРИ ПІД РОЗЕТКИ, ВИМИКАЧІ, ЛІЧИЛЬНИКИ ТА РОЗПОДІЛЬЧІ КОРОБКИ. КОНТАКТИ: 22-40-71

ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ. ДОСТАВКА ПІСКУ, ЦЕГЛИ, ЩЕБЕНЮ. КОНТАКТИ:

МОНТАЖ ГІПСОКАРТОНУ, ВАГОНКИ, ЛАМІНАТУ, ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ШТУКАТУРЕННЯ, СТЯЖКИ ТА ІНШЕ. КОНТАКТИ: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05, (093) 622-76-30

МУРУВАННЯ ПАРКАНІВ, БУДИНКІВ ТА ПРИМІЩЕНЬ З ВІБРОПРЕСОВАНОГО БЛОКУ. ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЯ БЛОКІВ. КОНТАКТИ: (097) 981-24-44, (067) 360-00-59 М р вання та ремонт амінів, ман алів, р бо , встановлення топо та під лючення до димоход , монтаж димоходів із нержавій и з проходженням по рівлі, розвод а тепла по дом . С ладання прое т та оздоблення марм ром, ранітом, піщани ом. Конта ти: (097) 398-22-73, (066) 773-96-78

НАДІЙНИЙ ТА ВИСОКОЯКІСНИЙ РЕМОНТ ВАШОЇ ОСЕЛІ, ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ РОБІТ ТА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ВСІ ВИДИ РОБІТ «ПІД КЛЮЧ». КОНТАКТИ: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25 Облицювання цо олів аменем, шт а�� р а, маляр а. Конта ти: (098) 997-96-26 tkachuk197946@yandex.ru

(097) 343-63-58 Ви отовлю вироби із жерсті, ольорово о та оцин овано о метал , водостічні системи та омпле т ючі для по рівлі. Конта ти: (097) 273-43-58 ВИКОНУЄМО: ФАСАДИ З ПІНОПЛАСТУ, КОРОЇД, ТЕКШЕР, ШУБА, МОЗАЇКА, КРОШКА. Є ВЛАСНЕ РИШТУВАННЯ. ЗНИЖКА НА БУДМАТЕРІАЛИ. КОНТАКТИ: (093) 870-29-70, (093) 140-13-36, (099) 740-96-97 В ладання ламінат , пар етної дош и. Конта ти: (097)805-16-38 Всі види робіт з ремонт вартир та офісів. Конта ти: 635570 (096) 599-24-18 ГІПСОКАРТОН БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ, ПІДВІСНІ СТЕЛІ, ЛИЦЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ВЛАСНЕ РИШТУВАННЯ. ЯКІСНО ТА ЗАВЖДИ В ТЕРМІН. КОНТАКТИ: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

Лицювання ранітом, плит ою, в ладання бр ів и. т. (097) 805-16-38 Монтаж іпсо артон , ва он и, ламінат , шпа лювання, леєння шпалер, лицювання, фарб вання, шт ат рення, стяж и та інше т. (098)694-50-37, (050)668-21-05

ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ ТА ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ЄВРОРУБЕРОЙДОМ (ГАРАЖІВ, БАЛКОННИХ КОЗИРКІВ, ЖИТЛОВИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ). ЯКІСТЬ ГАРАНТОВАНА. КОНТАКТИ: 43-08-27, (050) 231-22-12, (067) 360-28-15

ТЕПЛІ ПІДЛОГИ. МОНТАЖ. ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: (067) 985-39-58 Утеплення фасадів б дин ів пінопластом, мінватою. Власні ришт вання. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

ФАСАДНІ РОБОТИ, КОРОЇД, БАРАНЕК, МОЗАЇКА,

КОНТАКТИ: 63-32-02,

ФАРБУВАННЯ. КОНТАКТИ:

(093)755-69-27

(067) 985-39-58 Шпа лювання, по лей а обоїв, ба етів, ремонт від осів, стяж а. Конта ти: (098) 823-64-61

ШТУКАТУРЕННЯ СТІН, ВІДКОСІВ, ПО «МАЯКАХ», НІМЕЦЬКА ТЕХНОЛОГІЯ, НІМЕЦЬКА ЯКІСТЬ. ВИГОТОВЛЕННЯ РОЗЧИНУ, МОЖЛИВО НА БУДІВНИЦТВІ. КОНТАКТИ: 43-89-58, (097) 033-86-24 Шт ат рення, стяж и, м р вання, бетонні роботи. Конта ти: (097) 805-16-38

2.7.2. З ви отовлення

В и о т о в л е н н я метало онстр цій, ованих виробів. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

БАЛКОНИ «ПІД

ХУДОЖНІЙ РОЗПИС, МАТУВАННЯ, КАРТИНИ НА СКЛІ, ДЗЕРКАЛІ ДЛЯ ШАФ-КУПЕ, КУХОНЬ, ДВЕРНИХ ПРОЙОМІВ, ТА ІН., ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДИЗАЙН. КОНТАКТИ: (067) 738-44-31, (096) 254-71-23

ХУДОЖНІ КОВАНІ ВИРОБИ.

2.7.3. З встановлення

• Висо оя існе збирання і встановлення ві он та дверей.

Металопрокат, вторсировина

2.8.1. Продам

Конта ти: (097) 288-87-77 В ладання, шліф вання, ла вання б дь-я их видів пар ет , встановлення столяр и, ва он и, сайдин , пар етної дош и, овролін , ліноле м . Конта ти: 5-34-83, 62-24-92 (066) 377-66-57 Встановлення систем опалення, водопроводів, аналізації, насосних станцій, свій або матеріал замовни а, роботи азозварювальні, ліц. МРРТБУ АВ №458522 від 10.02.09 р. Конта ти: 43-18-49, (097) 817-79-17 Встановлення та ремонт сантехні и, заміна металевих тр б на металопласти ові, під лючення пральних машин-автоматів, бойлерів, пос домийних машин. Конта ти: 64-28-13, (097) 809-37-34

• •

ПОСЛУГИ АВТОВИШКОЮ ВС 22,

КЛЮЧ». КОНТАКТИ:

ЛІКТЕВА, 22 М. КОНТАКТИ:

63-32-02,

2.7.4. Інші

(093) 755-69-27

• Вивіз б дівельних відходів, сміття, ліц. МТЗУ АВ №042985 від

62-99-55, (067) 362-96-79, (067)360-00-59

Ви отовлення дерев’яних ві он, недоро о. Конта ти: (096) 758-26-90

ПОСЛУГИ: РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ, ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ, СТОЛЯРНІ, САНТЕХНІЧНІ, МОНТАЖНІ. КОНТАКТИ: (093) 585-84-73, (096) 853-73-48 Роботи по в ладанню бр ів и, встановленню бордюрів та систем водовідведення. т. (098) 881-31-36 Ремонт вартир, б дин ів. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

ВИГОТОВЛЯЄМО ПРОСТІ ТА ХУДОЖНІ КОВАНІ ВИРОБИ, МУЛЯЖІ ЗБРОЇ (СПИСИ, МЕЧІ, ЩИТИ ТА ІН.), НАВІСИ НАД ДВЕРИМА, АЛЬТАНКИ, КАРКАСИ НА ЛАВКИ. ЗДІЙСНЮЄМО ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ. КОНТАКТИ: 23-70-08 З 18.00, (067) 362-45-44 Еле трозварювальні посл и, ви отовлення металевих онстр цій та металевих виробів. Швид о, я існо, помірні ціни. Конта ти: (098) 473-30-80

26.05.06р. Конта ти: 62-07-63, 68-14-86, (050) 622-11-51, (067) 172-63-62 Зрізання та обріз а дерев бензопилами, професійно. Конта ти: 20-58-94, після 19.00. (067) 649-69-94 С шіння дош и б дь-я их порід дерева в амері. Я існо. Конта ти: 26-35-39, (067) 295-30-02

• •

Посл и сантехні а. т. (096) 343-09-14, (093) 776-20-83, (068) 569-48-38 Ш аю посл и автовиш ою на 2 одини. Недоро о. т. 43-10-91, (094) 966-10-91 panteleevjurijj@rambler.ru

Металопрофіль, ціни низь і. Конта ти: 43-05-81, (067) 395-25-90 Металопрофіль. Конта ти: (03653) 5-47-77, (098) 447-17-77 Металопрофіль. Конта ти: 62-56-96, 62-56-97 Металочерепицю польсь . Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Металочерепицю фінсь . Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Металочерепицю. Конта ти: 61-99-69, (063) 127-87-97

Армат р запірн , в асортименті. Конта ти: 60-86-49, 45-00-91 Армат р , см и, дріт. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Армат р . Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Армат р . Конта ти: 22-23-71

Сталь листов . Конта ти: 22-23-71 Тр би 160х130х105 Конта ти: (03652) 5-76-70, (098) 214-44-79 Тр би ВГП. Конта ти: 22-23-71 Тр би металеві. Конта ти: 27-77-67 Тр би оцин овані. Конта ти: 5-86-21

Бал и. Конта ти: (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

Тр би поліетиленові, тр би поліпропіленові. Конта ти: 62-94-41, 23-33-53, (096) 307-38-21

Дріт мідний, обмот вальний, р ло о та прямо тно о переріз . Конта ти: (096) 307-32-01

Тр би, б/в, діаметром:150,219. К тни и, швелери. Конта ти: (0362) 28-88-57, (050) 339-27-04

Дріт. Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

Тр би, металеві. Конта ти: (095) 699-68-59

Кабель. Конта ти: 27-82-66

Тр б азбестов , 100 мм. Конта ти: 23-72-57, (099) 438-65-77

Катан . Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Квадрат. Конта ти: 28-55-54, 64-30-95

28-64-10,

Швелер, бал . Конта ти: 26-51-85, (096) 949-28-30 Швелер. Конта ти: 27-77-67

Квадрат. Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Кр , вадрат, еле троди. Конта ти: 22-23-71 Кр и. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

Швелер. Конта ти: 22-23-71 Шести ранни . Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

2.8.2. К плю

Кр и. Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

Армат р 10-12 мм. 60-86-33, (098) 461-10-65

К тни . Конта ти: 22-23-71

Армат р б дівельн , 10-12 мм. Конта ти: (098) 461-10-65

К тни и. Конта ти: 43-25-60, (050) 375-36-31

43-24-46,

Л и с т оцин ований, 2х1 м., 1мм шириною, 3 шт., недоро о. Конта ти: 24-64-71, (097) 732-23-24 Листи 6-8 мм. т. (096) 284-53-15

Конта ти:

Армат р , 14-20м, можна б/в, недоро о. Конта ти: (067) 859-09-82 Дріт олючий. т. (097) 400-87-00 К тни 25-30 см, б/в. Конта ти: (050) 175-21-81

МЕБЛІ Газетницю. Ціна: 250 рн. Конта ти: 28-96-33

Меблі, предмети інтер’єру

Гарніт р хонний, з мий ою, 180 см. Конта ти: 23-72-51, (067) 526-34-01 Гарніт р спальний, б/в, Німеччина. Конта ти: (050) 375-49-11

3.1.1. Продам

Диван товий з ріслом, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 62-15-29, (067) 301-07-06 Диван товий, відмінний стан, 2.60*1.60, терміново. Ціна: 3600 рн. Конта ти: 28-98-73, (097) 645-53-68 vilimec@rambler.ru

Диван, б/в. Конта ти: 28-14-98, (068) 893-76-64

Диван-ліж о. Ціна: 200 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49

Диван, б/в. Ціна: 400 рн. Конта ти: (097) 510-13-66

Диван-ліж о. Конта ти: 63-39-54, (093) 658-97-61

Диван, б/в. Конта ти: 24-39-16, (067) 589-17-09

Диван-ліж о. Конта ти: 21-11-40, 63-70-14 Диван. Конта ти: (097) 078-71-79

рн.

Гарніт р спальний, лі вальний, недоро о. Ціна: до овірна, Конта ти: 63-70-87, 22-50-50

Диван роз ладний, б/в. Конта ти: (096) 779-69-50

Диван, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 375-56-90

Вітальню 3,5 м. Конта ти: 5-23-61, після 18.00, (096) 199-75-56

Гарніт р спальний. Конта ти: (050) 339-24-00

Диван, дешево. Конта ти: 62-77-94

Вітальню, 2.5 м, з антресолями, б/в. Ціна: 700 рн. Конта ти: (067) 339-92-75

Гарніт р столовий, стіл+6 стільців, (д б, золотий велюр). Конта ти: (067) 752-78-36

Диван, «Малю », б/в, в хорошом стані. Ціна: 550 рн. Конта ти: 28-19-30, (067) 360-32-96

Вітальню «Райд а». Ціна: 500 Конта ти: 5-88-07

Диван, «Малю », в хорошом стані, терміново. Конта ти: 26-71-60

Диван, рісло, стіл-т мб , б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 280-14-58

Дзер ала для ванних імнат. Конта ти: 43-07-05, (067) 364-33-38

Диван, 2 рісла, б/в, дешево. Конта ти: (067) 360-14-05

Диван, товий з ріслом в хорошом стані. Ціна: 1700 рн. Конта ти: 62-15-29, (067) 301-07-06

Дзер ало вели е шаф . Ціна: 100 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49

Диван, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: (098) 790-94-38

Диван, новий. Конта ти: 62-60-87, (096) 172-24-99

Дзер ало, 28-97-80

Диван, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: (097) 467-88-25

Диван, старий. Ціна: 250 рн. Конта ти: 5-48-98, (097) 210-81-60

стані.

Диван, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 63-33-67

Вітальню, б/в. Недоро о. Конта ти: (098) 837-52-36

Диван «Малят о», б/в, дешево. Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59

Диван, б/в, в хорошом стані. Ціна: 450 рн. Конта ти: 64-05-39

Диван- ниж , 1.90х1.10, б/в, хороший стан. Ціна: 250 рн, тор . Конта ти: 22-36-95, (096) 237-52-98

Вітальню, в хорошом стані, світло о ольор . Ціна: 700 рн. Конта ти: 23-40-85, (098) 975-69-01

Диван «Малят о». Конта ти: 63-29-58, 5-90-51

Диван, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 28-13-53, (097) 695-30-39

Диван + рісло, б/в, хороший стан. Ціна: 1700 рн. Конта ти: 62-15-29, (067) 301-07-06

Диван, б/в, недоро о. Конта ти: 23-10-73, (097) 477-13-52

Вітальню, 3х40 см., недоро о. Конта ти: 26-06-05, після 18.00. Вітальню, б/в, недоро о. Конта ти: 23-02-39 Вітальню, б/в. Конта ти: 68-33-19 Вітальню, б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: (097) 337-32-45 Вітальню, б/в. Ціна: 1100 .о. Конта ти: 24-13-18, (098) 951-77-50

Вітальню, в хорошом стані. Ціна: до овірна, Конта ти: 24-71-08, (098) 585-63-08 Вітальню. Конта ти: 62-95-92

недоро о.

Конта ти:

Диван «Малю », відмінном Конта ти: 22-19-01

Диван б/в. Ціна: не доро о. Конта ти: 27-37-32

Вітальню. Конта ти: (093) 660-00-77

Диван зі спин ою (нероз ладний). Ціна: 250 рн. Конта ти: (096) 253-42-43

Віша , б/в. Конта ти: 22-53-27

Диван і два рісла. Конта ти: 68-18-09

Вітальню. Конта ти: 61-88-98, 62-22-67

Диван, б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: 26-67-02, (091) 315-50-25 Диван, б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: (091) 315-50-25 Диван, б/в. Конта ти: (099) 362-97-18 Диван, б/в. Конта ти: 46-35-05

Диван. Конта ти: 28-34-93, (097) 759-14-15 Диванде , новий. Ціна: 250 Конта ти: 23-36-65

рн.

Дивани. Конта ти: 26-37-03, 43-00-99 Етажер для ни , б/в. Конта ти: (095) 091-58-18 Жалюзі верти альні. Конта ти: (067) 394-11-31 Земельн ділян , масив Бор івсь ий, 6 сот. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92 Карнизи, б/в. Конта ти: 62-70-58 Килим 2.4х1.7, нат ральний, б/в. Конта ти: (067) 647-70-60

рн.,

Килим 2х3, Ціна: 500 рн. Конта ти: 5-78-88

Диван- ниж , нова модель, хороший стан. Конта ти: 28-08-31

Килим 2х3, ГДР. Конта ти: 28-61-44,

Диван- ниж , б/в. Ціна: 450 Конта ти: 64-34-67

Диван- ниж . Ціна: 200 рн. Конта ти: (067) 752-29-50 Диван- ниж . Ціна: 1600 Конта ти: (067) 364-11-26

рн.

Диван- ниж . Конта ти: 63-39-54, (093) 658-97-61 Диван-ліж о, + 2 рісла, стіл письмовий. Конта ти: (093) 186-78-34

Килим 2х3, німець о о виробництва, я існий. Ціна: 950 рн. Конта ти: 23-36-65 Килим 2х3. Конта ти: 23-25-51 Килим 2х3. К��нта ти: (095) 091-58-18

Килим нат ральний 2х3. Конта ти: 21-11-40, 63-70-14 Килим нат ральний, радянсь о о виробництва, 2х3, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 24-33-77 Килим новий 3.50х2.30. Ціна: 250 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49

Килим 2х3м. Конта ти: 28-61-44

Килим, 185х130. Конта ти: 62-36-07, (097) 717-96-55

Килим оричнево-бежево о ольор , 2х3 м. Ціна: 190 рн. Конта ти: 24-13-18, (098) 951-77-50

Килим, 2.5х3.5, вир-ва Ю ославія, оричнево о ольор . Ціна: 150 рн. Конта ти: 23-50-15, (067) 263-36-02


24

№`26 вiд 13 липня 2011 ро

МЕБЛІ, ПРЕДМЕТИ ІНТЕР`ЄРУ Килим, 2х3 м, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 23-63-20, (097) 286-78-09

К хню, б/в, біло о ольор . Ціна: 500 рн., Конта ти: 23-36-42, (097) 688-56-11

Ліж о. Конта ти: 28-34-93, (097) 759-14-15

Килим, 2х3 м. Конта ти: 26-08-76

К хню, б/в. Конта ти: 62-83-06,

Ліж о. Конта ти: (096) 184-47-45

Килим, 2х3, 2.х1.40. Конта ти: 28-86-50 (095) 410-87-96

К хню, б/в. Конта ти: 24-39-16, (067) 589-17-09

Ліфт-панто раф. Конта ти: 63-18-84

Килим, 2Х3, б/в, 2х1.40. Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96

К хню, недоро о, б/в. Конта ти: (097) 2089-92-31

Килим, 2х3, Чехія. Конта ти: 5-78-88

Ліж а двояр сні. Конта ти: 26-37-03, 43-00-99

Килим, 3/4. Ціна: 200 рн. Конта ти: (098) 078-04-44 Килим, б/в, 1.5х2. Конта ти: 23-64-46 Килим, б/в, в хорошом Конта ти: 23-64-46

стані.

Килим, нат ральний, 2х3, недоро о. Конта ти: 24-33-77 Килими 1.5х2 -250 рн, 3х4 -950 рн, 2.5х3 -350 рн. Конта ти: 28-96-33 Килими, 2 шт. Конта ти: 28-34-93, (097) 759-14-15

Ліж а, 2 шт, б/в, в хорошом недоро о. Конта ти: 63-33-67

стані,

Ліж а, 2 шт, б/в. Конта ти: 62-70-58 Ліж а, 2 шт, дерев’яні, без матраців. Ціна: 100 рн. Конта ти: 22-54-60, (097) 890-46-32 Ліж а, 2 шт., 1-спальні, б/в. Конта ти: 62-89-66, (067) 379-09-69 Ліж а, б/в, недоро о, 1-спальні. Конта ти: 23-72-57, (099) 438-65-77

Килими, 2х3. Конта ти: 28-43-33

Ліж а, б/в. Конта ти: 24-39-16, (067) 589-17-09

Килими, 5x2,5, 2,5x1,7. Конта ти: 5-38-70, (067) 647-70-60

Ліж а. Конта ти: 23-72-57, (099) 438-65-77

Ковдри, под ш и. Конта ти: 26-37-03, 43-00-99

Ліж о «Н абест». Ціна: 2000 Конта ти: (067) 983-37-22

Комод, б/в, світло о ольор . Ціна: 350 рн. Конта ти: 24-78-82, (067) 750-27-18

Ліж о 2-спальне, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-75-43, (066) 381-87-35

.о.

Комод, б/в. Конта ти: (097) 753-85-61

Ліж о 2-спальне, нове. Конта ти: (096) 607-22-28

Комод, б/в. в хорошом стані. Ціна: 350 рн. Конта ти: (066) 204-24-25, (097) 671-36-54

Ліж о 2-яр сне, нове. Конта ти: 63-47-84, (050) 375-97-18

Комод. Конта ти: (096) 277-31-67 Компле т меблевий «Світано », Костопіль, недоро о, в хорошом стані, світло о ольор . Конта ти: (097) 341-52-06, (095) 935-16-99 Крісла м’я і, 2 шт, арний стан. Ціна: 350 рн. Конта ти: 43-37-42, 43-04-28 Крісла м’я і, нероз ладні, 2 шт. Конта ти: 28-03-92, (067) 105-60-50 Крісла роз ладні, 2 шт., в хорошом стані. Ціна: до овірна, Конта ти: 24-44-29, (096) 126-68-88

Ліж о двоспальне, трильяж, 2 т мбоч и, олір світлий, арний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-39-28, з !8.00 Ліж о двоспальне. Конта ти: (098) 611-93-36 Ліж о дерев’яне, р чна робота, без матраца. Ціна: 670 рн., тор . Конта ти: (067) 770-81-24 olenkaprofi@mail.ru Ліж о дерев’яне. Конта ти: (097) 692-62-26 Ліж о дитяче, б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: 23-26-76, (097) 462-24-60

Крісла ш іряні. Конта ти: 64-16-58, (067) 295-72-33

Ліж о дитяче, д бове, 2 ш хляди. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (097) 585-61-28

Крісла, 2 шт. Конта ти: 63-66-15

Ліж о односпальне. Конта ти: 23-20-59

Крісла, 2 шт. Конта ти: (097) 078-71-79

Ліж о підліт ове, розміри 80х160, ортопедичний матрац, відміном стані. Ціна: 500 рн. Конта ти: (063) 365-04-68, (067) 926-91-10

Крісла, 2 шт. Конта ти: 28-34-93, (097) 759-14-15 Крісла, 2 шт., б/в. Конта ти: 26-07-79, (067) 950-17-97 Крісла, 2 шт., б/в. Конта ти: 28-20-04 Крісла, 2 шт., м’я і, відмінном стані. Ціна: 300 рн. Конта ти: (096) 440-85-58 Крісла, 2 шт., роз ладні, синьо о ольор . Ціна: по 1000 рн. Конта ти: (096) 371-93-44

Ліж о пол торне і дві приліж ові т мбоч и, дешево. Конта ти: 64-07-45, (067) 771-40-41

Матрац протипролежневий. Конта ти: 26-18-49, (097) 865-72-29 Матрац, 2-спальний, 1.98х1.60. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-22-67 Матрац, 2-спальний. Ціна: до овірна, Конта ти: 61-88-98, 62-22-67 Матрац, б/в, 2х1.6, в хорошом стані. Конта ти: (067) 382-18-15 Матрац, ортопедичний. Конта ти: 63-61-67 Матраци ортопедичні, 2 шт + ліж а б/ в. Конта ти: 63-61-67 Матраци ортопедичні, б/в. Конта ти: (096) 914-31-52 Матраци ортопедичні, різних розмірів. Конта ти: 26-87-69, (096) 570-93-86 Матраци ортопедичні. Конта ти: 26-37-03, 43-00-99 Матраци ортопедичні. Конта ти: 40-01-30, (050) 313-00-19, (067)992-21-56 Меблі б/в, для салон , пер Конта ти: (067) 384-38-32

арні.

Сервант, недоро о. Конта ти: (098) 987-84-57 Сервант, світлий, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-44-32, (097) 248-36-71 Сервант, старий. Ціна: 50 Конта ти: (098) 449-73-03

рн.

Сервант. Конта ти: (066) 874-36-59

Меблі від виробни а. Зниж и до 800 рн. Конта ти: 61-11-21 Меблі дачні. Конта ти: 5-43-23, 26-54-86 Меблі з дерева. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60, (050) 375-36-31 Меблі орп сні, м’я і частини, хні, шафи- пе, стін и, вітальні. Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net Меблі хонні, б/в. Ціна: 200 Конта ти: (063) 780-03-19

Сервант, оричневий, полірований. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49

рн.

Меблі МДФ ванн імнат , недоро о. Конта ти: 64-12-03 Меблі на замовлення. Ціна: до овірна. Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net Меблі офісні в стилі «ретро», б/в. Конта ти: (067) 363-70-16 Меблі офісні, б/в. Конта ти: (099) 090-23-61

Сервант. Конта ти: 22-49-17, (067) 458-56-30 Сервант. Ціна: 500 рн. Конта ти: (096) 130-36-59 Сервант. Конта ти: 22-78-12 Сервант. Конта ти: (096) 932-93-08 Серванти, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 780-03-19 Спальню «Ві торія», в хорошом стані. Конта ти: 5-91-11 Спальню «Світано », б/в. Конта ти: 28-62-22, (098) 837-30-97 Спальню «Світано », темно о ольор . Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Спальню «Світано ». Ціна: 1000 рн. Конта ти: 68-08-22, (093) 993-82-14 Спальню «Світано ». Конта ти: (096) 508-38-95 Спальню світло о ольор , (нат ральний д бовий шпон). Ціна: 4000 рн. Конта ти: 23-46-00

Ліж о, 1-спальне, 2-спальне. Конта ти: (098) 304-51-20

Меблі офісні, в розбірном стані, б/в. Конта ти: (067) 363-55-05

Ліж о, 1-спальне. Конта ти: (093) 784-14-24

Меблі, б/в, Польща. Конта ти: 62-37-05

Спальню, б/в, в хорошом недоро о. Конта ти: 62-67-62

Меблі, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 102-53-19

Спальню, б/в. Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96

Меблі, б/в. Конта ти: 62-70-58

Спальню, б/в. Конта ти: 28-17-47, (097) 576-24-47

Крісла, б/в, 2 шт, диван. Конта ти: 26-07-79, (067) 950-17-97

Ліж о, 1-спальне. Ціна: 1500 Конта ти: (067) 775-48-57

Крісла, б/в. Конта ти: 24-39-16, (067) 589-17-09

Ліж о, 136х195, з матрацом, б/в. Ціна: 300 рн., тор . Конта ти: 64-75-36, (098) 603-34-03

рн.

Ліж о, 2-спальне з приліж овою т мбою, світло о ольор , ла оване. Конта ти: 22-49-17, (067) 458-56-36

Крісло-ліж о, б/в. Ціна: 650 Конта ти: 64-64-17

рн.

Ліж о, 2-спальне, б/в. Ціна: 650 рн. Конта ти: (067) 448-75-46

Крісло-ліж о, б/в. Ціна: 400 Конта ти: 64-64-17

рн.

Ліж о, 2-спальне, б/в. Конта ти: 22-44-81

Крісло-ліж о, б/в. Ціна: 400 Конта ти: 64-64-17

рн.

Ліж о, 2-спальне, б/в. Конта ти: 43-63-69

Крісло-ліж о, від м’я ої частини «Міраж», зелено-золото о ольор . Ціна: 1700 рн. Конта ти: 61-51-64, (067) 335-60-18

Матрац ортопедичний, Конта ти: 62-77-94

Меблі офісні, б/в. Конта ти: (099) 090-23-61

Ліж о, 1-спальне. Конта ти: 28-27-91

Крісло, сіро о ольор , роз ладне, в хорошом стані. Конта ти: 28-70-54

Люстр . Конта ти: 23-01-27

Ліж о пол торне, б/в. Ціна: 150 рн. Конта ти: (097) 446-25-72

Крісла, 2шт., роз ладні. Конта ти: (098) 476-11-86

Крісло, б/в. Недоро о. Конта ти: 22-47-88

Люстри і лампи люмінесцентні. Конта ти: 68-36-84

Ліж о, 2-спальне, з матрацами, в хорошом стані. Конта ти: (067) 741-29-42 Ліж о, 2-спальне. Конта ти: 63-39-28, (093) 220-90-58

Меблі, б/в: м’я а частина, столовий стіл, стін . Конта ти: (098) 445-59-00 Меблі, з Білор сії. Конта ти: 62-40-44 Меблі, м’я і частини, хні, шафи- пе, стін и, вітальні, передпо ої, спальні. Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 www.akordmebli.ax3.net Міні-диван «Дельфін», недоро о. Конта ти: 5-82-81, (050) 375-01-72 Набір хонний: стіл + 4 стільці. Новий. Конта ти: 43-37-42 Набір хонний:стіл + 2 рісла, б/в. Конта ти: (093) 651-08-46 Набір офісних меблів, + 3 стільці зі спин ою, б/в, в задовільном стані. Ціна: 921 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Спальню, «Світано » 61-06-04, (067) 362-59-16

Конта ти: стані,

Спальню, б/в. Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39 Спальню, Бол арія, Конта ти: 63-*60-62

недоро о.

Спальню, Німеччина, без шафи. Конта ти: 28-13-15, (097) 431-83-42 Спальню, світл , б/в. Конта ти: (098) 225-06-38 Спальню. Конта ти: 5-23-61, (096) 199-75-56 Спальню. Конта ти: 63-39-54, (093) 658-97-61 Спальню. «Світано », б/в. Конта ти: 28-62-22, (096) 648-17-77 Стіл б/в, роз ладний, хорошом стані + 6 стільчи ів. Ціна: 430 рн. Конта ти: 28-49-78

Крісло-ліж о, недоро о. Конта ти: 64-47-99, (096) 936-94-56

Ліж о, 2-спальне. Конта ти: 43-69-87

Обладнання для Інтернет- л бів, б\в. Конта ти: (096) 212-81-80

К точо хонний, д бовий. Конта ти: (067) 363-50-31

Ліж о, 2-яр сне, б/в, д б. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 62-99-16

Палас. Конта ти: 22-53-27

Стіл б/в, с часний, мало абаритний, роз ладний, олір «вільха». Конта ти: 22-78-78

К точо хонний, д бовий. Конта ти: 62-07-63, (067) 172-63-62

Ліж о, 2-яр сне, б/в, з драбиною, нат ральне дерево, 1.48х70х1.80. Ціна: 800 рн. Конта ти: 26-33-79

Пенал 26-50-95

Стіл д бовий, 4 стільці. Конта ти: 24-23-54, (097) 545-25-05

К точо хонний. 24-11-33, (050) 593-83-39

Конта ти:

Ліж о, 2-яр сне, б/в. Ціна: 700 рн. Конта ти: (097) 508-14-06

хонний, б/в. Конта ти:

Пенал, т мба під телевізор. Конта ти: 22-78-12

Ліж о, 2-яр сне, дерев’яне, нове. Конта ти: (067) 831-31-15

Передпо ій, б/в, світло о ольор . Ціна: 1200 рн. Конта ти: 24-13-18, (098) 951-77-50

Ліж о, 2-яр сне, нове. Ціна: 900 рн. Конта ти: (097) 654-43-40

Підстав під телевізор. Конта ти: 64-78-72, (096) 342-01-96

К точо м’я ий з ріслом, б/в, в хорошом стані. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 62-15-29, (067) 301-07-06

Ліж о, 2-яр сне. Конта ти: (096) 371-93-02

Полиці д бові, 350 рн/шт Конта ти: 28-96-33

К точо 23-61-88

Конта ти:

Ліж о, 2-яр сне. Конта ти: (097) 654-43-40

Полицю ниж ов , недоро о. Конта ти: 28-97-80

К точо м’я ий. Конта ти: 62-60-87, (096) 172-24-99

Ліж о, 2-яр сне. Конта ти: (097) 654-43-40

Полицю навісн . Конта ти: 28-27-84, (097) 272-36-09

Ліж о, б/в, з матрацами. Ціна: 700 рн. Конта ти: (036) 245-08-68

Полич и нижні, 2 шт., б/в. Ціна: 120 рн. Конта ти: (066) 204-24-25, (097) 671-36-54

К точо м’я ий, б/в. Конта ти: (050) 185-27-98, (096) 406-04-41 К точо м’я ий, в хорошом Конта ти: (097) 449-39-90

К точо

м’я ий,

б/в.

стані.

м’я ий. Конта ти: 23-61-88

К точо м’я ий. Ціна: 2500 Конта ти: 64-64-17

рн.

К точо м’я ий. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 24-35-25, (067) 360-14-39 К точо , м’я ий, на хню, б/в. Конта ти: (067) 301-29-81 К хні, вітальні, шафи різних розмірів, недоро о. Конта ти: 64-12-03 К хні, шафи- пе, орп сні меблі, стін и, вітальні за індивід альним дизайном. Ціна: 1500 рн/м.по . Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net К хні, шафи- пе. Замір дизайнера без оштовний. т. (096) 687-05-66 К хню «Попелюш а». 62-22-56, (096) 861-66-15

Конта ти:

Ліж о, б/в, з матрацом, недоро о. Конта ти: 62-70-58 Ліж о, б/в, темно о ольор . 1.90х70, Бол арія. Конта ти: 23-53-75, (096) 574-20-02 Ліж о, б/в. Конта ти: 26-95-27, (096) 279-46-74 Ліж о, б/в. Конта ти: (097) 208-08-63 Ліж о, дерев’яне. Конта ти: (097) 459-48-93 Ліж о, д бове. Ціна: 1500 Конта ти: (097) 585-61-28

рн.

Ліж о, недоро о. Конта ти: (093) 143-41-70, (098) 716-62-82

К хню, 2.40, б/в, недоро о. Конта ти: 5-79-21

Ліж о- ойдал , дерев’яне, з балдахіном, ортопедичним матрацом, відмінном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 61-38-93, (050) 690-37-98

К хню, б/в, 2 м довжина, недоро о. Конта ти: 68-49-47

Ліж о-диван. Конта ти: 23-40-26, (091) 318-59-07

Стіл д бовий, б/в. Конта ти: 26-50-95 Стіл ж рнальний, 109х65. Конта ти: (097) 692-62-26 Стіл ж рнальний, б/в, відмінний стан. Конта ти: 5-82-81 Стіл ж рнальний, б/в. Конта ти: 24-39-16, (067) 589-17-09 Стіл ж рнальний, можна під телевізор. Конта ти: (097) 955-59-39 Стіл ж рнальний, пенал. Конта ти: 23-72-57, (099) 438-65-87 Стіл ж рнальний. Конта ти: 62-01-38, (067) 337-08-07 Стіл ж рнальний. Конта ти: (096) 277-31-67

Прилав и під с лом, 3 шт., недоро о. Конта ти: 64-12-03

Стіл ж рнальний. Конта ти: 23-64-24, (097) 603-54-80

П фи . Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39

Стіл ж рнальний. Конта ти: (097) 078-71-79

П фи и: 2 залізні - 55 рн, 2 м’я их - 95 рн/шт. Конта ти: 28-96-33

Стіл ж рнальний. Ціна: 350 Конта ти: 28-96-33

рн.


№`26 вiд 13 липня 2011 ро

25

МЕБЛІ, ПРЕДМЕТИ ІНТЕР`ЄРУ

Стін , 3-се ції, чорно о ольор , для ни . Конта ти: 23-23-27, (067) 337-08-07 Стін , 3.4 м., б/в. Конта ти: 23-28-81, (050) 820-25-32 Стін , 3.5 м., в хорошом Конта ти: 64-34-67

стані.

Стін , 4.5 м., Дніпропетровсь , б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 647-70-60 Стін , б/в, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-12-22, (067) 435-65-62

Стіл ж рнальний. Конта ти: (050) 837-43-42, Стіл омп’ютерний, в хорошом стані. Ціна: 700 рн. Конта ти: (098) 503-08-78 Стіл омп’ютерний. Конта ти: (097) 449-39-90

Стіл-т мб . Конта ти: (096) 277-31-67 Стіл-т мб . Ціна: 280 рн. Конта ти: 23-41-22 Стіл-т мб . Конта ти: (067) 416-51-80

Стін , б/в, в хорошом стані. Конта ти: 23-40-85, Стін , б/в, в хорошом стані. Конта ти: (050) 375-82-28 Стін , б/в, оричнев . Конта ти: (097) 514-33-81

Стіл-т мб . Конта ти: (093) 660-00-77

Стін

Стіл омп’ютерний з т мбою. Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39

Стіл-т мб . Ціна: 280 рн. Конта ти: 23-41-22

Стін , б/в, недоро о. Конта ти: (096) 599-13-01

Стіл омп’ютерний відмінном стані, 145х60х90. Конта ти: 23-50-15, (067) 263-36-02

Стіл. Конта ти: 24-24-23

Стін , б/в, недоро о. Конта ти: 63-27-78, (097) 986-38-50

Стіл омп’ютерний, в хорошом стані. Ціна: 300 рн. Конта ти: 28-08-31 Стіл омп’ютерний, з настав ою, 1.12х1.70м. Конта ти: 62-65-76, (097) 868-83-84 Стіл омп’ютерний, товий з т мбою, полицями. Ціна: 850 рн. Конта ти: 23-46-00 Стіл омп’ютерний, товий, світло о ольор . Ціна: 850 рн. Конта ти: 23-46-00

Стіл. Конта ти: 62-52-69 Стільці вели і м’я і. Конта ти: (050) 576-30-96, (097) 449-18-99 Стільці д бові, 200 рн/шт. Конта ти: 28-96-33 Стільці м’я і, 6 шт, б/в. Конта ти: (095) 091-58-18 Стільці напівм‘я і зі спин ою, б/в. Ціна: 50 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49

, б/в, недоро о. Конта ти: 63-27-69

Стін , б/в, полірован , темно о ольор , недоро о, м’я ий точо , б/в, в імнат . Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Стін , б/в, темно-вишнево о ольор , с ладається з семи предметів, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-10-03, (098) 056-53-34 Стін , б/в, хороший стан. Конта ти: 22-58-26, (066) 131-74-56

Стільці, 6 шт, б/в. Ціна: 150 рн. Конта ти: 28-03-92, (067) 105-60-50

Стін , б/в. Конта ти: 68-18-24, (067) 359-07-50

Стіл омп’ютерний, новий, недоро о. Конта ти: 24-54-37, (097) 741-89-28

Стільці, 6 шт. Ціна: 1200 рн./6 шт Конта ти: 28-96-33

Стін , б/в. Конта ти: 61-96-54, (067) 779-01-54

Стіл омп’ютерний. 23-52-84

Конта ти:

Стільці, б/в, дерев’яні. Ціна: 25-45 рн. Конта ти: (096) 253-42-43

Стін , б/в. Ціна: 700 рн. Конта ти: (067) 994-35-39

Стіл омп’ютерний. 62-64-53

Конта ти:

Стільці, б/в. Конта ти: (067) 284-98-16

Стін

Стільці, роз ладні, б/в. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84

Стін , б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: 63-76-16

Стін «А ат», б/в, полірован , темно- оричево о ольор , терміново. Конта ти: (097) 305-82-82

Стін

Конта ти:

Стіл хонний овальний, 2 стільці, в хорошом стані. Конта ти: 62-12-95, (067) 362-24-21

Стін «А ат», б/в. Конта ти: (098) 464-00-79

Стіл р лий, б/в. Конта ти: (097) 286-48-63 Стіл р 23-37-55

лий,

новий.

Стіл хонний, + 2 лав и (сосна), б/в. Конта ти: (063) 625-18-64 Стіл хонний, б/в. Конта ти: (095) 091-58-18 Стіл хонний. Конта ти: 23-72-57, (099) 438-65-87 Стіл обідній. Конта ти: 23-72-57, (099) 438-65-77 Стіл офісний, 2 шт., б/в, в задовільном стані. Ціна: 80 рн./ шт. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Стіл письмовий однот мбовий, б/в. Ціна: 150 рн. Конта ти: (066) 204-24-25, (097) 671-36-54 Стіл письмовий Конта ти: 23-20-59

однот мбовий.

Стін «А ат», б/в. Конта ти: 62-28-44, (067) 907-42-39 Стін «А ат», недоро о. Конта ти: 64-07-68 Стін «А ат», недоро о. Конта ти: 64-07-67, (067) 963-50-88

Шаф , 3-дверн , б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 23-09-16

Частин м’я , б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 777-50-44

Шаф , 3-дверн , оріх. Конта ти: (097) 475-87-05 Шаф , 3-дверн , з антресоллю, б/в, недоро о. Конта ти: 24-21-92, (067) 289-72-26

Трюмо. Конта ти: 22-44-58

Частин м’я , оричнево о ольор , диван + 2 рісла, б/в, хороший стан, недоро о. Конта ти: 28-82-83, (097) 986-39-04

Трюмо. Конта ти: 22-54-60, (097) 890-46-32

Частин м’я , м’я ий точо . Конта ти: 62-60-87, (096) 172-24-99

Трюмо. Конта ти: (098) 991-28-39

Частин м’я 62-14-45

Трюмо. Конта ти: (067) 745-32-10 Трюмо. Конта ти: (098) 105-51-18 Трюмо. Конта ти: 63-29-58, 5-90-51

Трюмо. Конта ти: 23-01-28 Трюмо. Конта ти: 63-39-28, (093) 220-90-58

, недоро о. Конта ти:

Частин м’я , ш ірзамінни , б/в. Конта ти: 28-08-31

Частин м’я . Ціна: до овірна, Конта ти: (097) 322-26-36

Т мби приліж ові, 2 шт, б/в. Недоро о. Ціна: по 75 рн Конта ти: 64-07-45, (067) 771-40-41

Частин м’я 464-00-79

.

Конта ти:

(098)

Шаф , 3-дверн , ла ован . Конта ти: 22-44-58

Частин м’я 464-00-79

.

Конта ти:

(098)

Шаф , 3-дверн , світло о ольор . Ціна: 200 рн. Конта ти: (067) 752-29-50

Частин м’я 040-55-80

.

Конта ти:

(066)

Шаф , 3-дверн . Конта ти: (067) 985-80-13

Частин м’я 436-04-81

.

Конта ти:

(097)

Шаф , 3-дверн . Конта ти: 5-59-03, (099) 324-05-30, (097) 078-46-08

Т мбоч и 2 шт, + трюмо, б/в, відмінном стані. Конта ти: 23-50-15, (067) 263-36-02

Стін , в хорошом стані, б/в. Конта ти: 43-82-24, (098) 128-28-61

Т мбоч на олесах, розмір 60x40x40 cм., 3 вис вних ящи а. Ціна: 320 рн. Конта ти: (067) 363-27-51

Стін , в хорошом стані, б/в. Конта ти: (096) 542-06-76

Т мб для вз ття з віша ом. Ціна: 70 рн. Конта ти: (097) 653-85-61

Стін , в хорошом стані. Недоро о. Конта ти: (068) 893-76-64

Т мб для ни , 133х70х30. Конта ти: 28-71-14

Частин м’я : диван 3-місний + 2 рісла. Ціна: 14500 рн. Конта ти: (050) 563-74-99

рн.

рн.

Шафи ниж ові, 2-дверні, б/в. Конта ти: 24-23-54, (097) 545-25-05

(067)

Стін , недоро о. Конта ти: (093) 143-41-70, (098) 716-62-82

Т мб нов с часн , на олесах. Ціна: 280 рн. Конта ти: 23-39-78

Шафи тридверні з антресолями. Ціна: 650 рн. Конта ти: 64-64-17

Стін «А ат». Ціна: 1000 рн. Конта ти: 24-35-25, (067) 360-14-39

Стін , нов , неполірован , під оріх. Ціна: до овірна. Конта ти: 23-55-27, після 18.00

Т мб під м зичн Конта ти: 5-79-21

Шафи, 3 шт., 2-дверні, з антресолями, б/в. Конта ти: 63-05-04, (097) 205-76-14

Стін «Горинь», б/в. Конта ти: 23-36-37

стані.

Стін без шафи. Конта ти: 63-39-54, (093) 658-97-61 Стін в дитяч імнат із чотирьох предметів. Конта ти: 24-27-65 Стін в зал. Конта ти: 5-62-09, 097 866-41-08 Стін в хорошом стані, Костопіль. Конта ти: 62-22-67, 61-88-98

Стіл під телевізор. Ціна: 190 рн. Конта ти: 24-13-18, (098) 951-77-50

Стін в хорошом стані. Конта ти: 28-84-23, (066) 413-20-14, (098) 629-21-75

Стіл роз ладний, б/в. Конта ти: (096) 516-51-18

Стін дерв’ян , 3 м. Конта ти: (097) 654-43-40

Стіл розс вний, полірований, відмінний стан. Ціна: 400 рн. т. (097) 405-71-53

Стін дитяч , 3 м, вільха, Польща. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (066) 110-54-78

Стіл, 1-т мбовий, оричневий, полірований. Конта ти: 28-14-73

Стін з антресолями. Конта ти: 63-27-30, (096) 269-62-68

Стіл, б/в, відмінном стані, 1.7х58х62. Конта ти: 5-82-81, (098) 071-56-33

Стін полірован , нат ральне червоне дерево, в хорошом стані. Конта ти: (096) 477-22-81 Стін полірован , темн , 3,5 м, б/в. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10

Стіл, дерев’яний, ори інальний дизайн. Конта ти: (097) 459-48-93

Стін с часн , хороший стан. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 24-35-25, (067) 360-14-39

Стіл, с часний, роз ладний, мало абаритний. Конта ти: 22-78-78

Стін відмінном стані. Конта ти: 62-74-56, (098) 247-28-07

Стіл- ниж . Ціна: 100 рн. Конта ти: 64-58-81, (093) 747-99-88

Стін , «Горинь», б/в, можливо по частинах. Конта ти: 23-36-37

Стіл-парт для чнів почат ових ласів. Конта ти: 23-28-06

Стін , 180х180. Ціна: 600 рн. Конта ти: 61-87-06, (093) 926-82-36

Стіл-т мб , новий. Ціна: 280 Конта ти: 23-41-22

Стін , 2.30х2.70, ольоровий шпон. Конта ти: (098) 314-21-86

Стін , Прибалтійсь а, в хорошом стані, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-33-10, 096 838-26-56 Стін , світл , полірован , Конта ти: 28-88-40

б/в.

Стін , вітальню, 2.5 м., в хорошом стані, б/в. Конта ти: (067) 339-92-75 Стін , хороший стан, б/в. Конта ти: 24-04-43 після 18.00, (097) 955-59-39 Стін , чорно о ольор , Польща. Конта ти: (097) 119-15-19

апарат р .

Т мб під телевізор, б/в, недоро о. Конта ти: 24-21-92, (067) 289-72-26 Т мб під телевізор, б/в. Конта ти: 26-50-95

Т мб під телевізор. Конта ти: 2-61-25 Т мб під телевізор. 24-71-89, (093) 787-14-24

Конта ти:

Шаф «Е стаза» з дзер алами. Конта ти: (097) 955-59-39

приліж ов . Конта ти: 23-46-00

Шаф «Світано ». Конта ти: (093) 660-00-77

Т мб під телевізор. Конта ти: 28-63-42

Т мб

Т мб , 106 см. Конта ти: (097) 692-62-26

Стін . Ціна: 300 рн. Конта ти: (096) 130-36-59

Т мб , б/в. Ціна: 120 рн., тор . Конта ти: 24-21-92, (067) 289-72-26 Hudoshina_anna@mail.ru

. Конта ти: 61-88-98, 62-22-67

Стін

. Конта ти: 62-60-87.

Стін

. Конта ти: (067) 673-17-59

Холодильни , б/в. Конта ти: 24-39-16, (067) 589-17-09

Стін

. Конта ти: (067) 745-32-10

Стін

. Конта ти: (099) 071-50-61

Стін . 4х0.6х2.22 Конта ти: (097) 078-71-79 Стін

. Недоро о. Конта ти: 62-02-02

Столи письмові з т мбою. Конта ти: 63-43-99 Столи. Конта ти: 64-20-22, (097) 734-10-20 С часні шафи- пе. К хні на замовлення. Конта ти: 26-78-91, (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net Таб рет и. Ціна: 80 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49 Тахт , б/в, оричнево о Конта ти: 64-16-18

ольор .

Тахт , в хорошом стані. Ціна: 400 рн. Конта ти: 28-17-35, (066) 044-07-78 Тахт . Конта ти: 64-29-08, (097) 349-65-65 Телевізор, б\в. Конта ти: 24-39-16, (067)589-17-09 Трильяж світло о ольор . Ціна: 300 рн. Конта ти: 23-46-00 Трильяж, 2 т мби. Недоро о. Конта ти: 61-05-52, (067) 418-04-00 Трильяж, б/в. Конта ти: 28-20-04

Шафи- пе та хні на замовлення. Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net Шафи- пе, хні, м’я і частини, спальні, передпо ої, дитячі, ліж а, ліж а двояр сні, точ и, вітальні. Конта ти: (097) 187-80-22, (066) 040-05-60 p r o m _ r i v n e @ u k r . n e t www.akordmebli.ax3.net

Т мб під телевізор, п фі . Конта ти: 62-68-22

Стін . Конта ти: 62-60-87, (096) 172-24-99

Стін

Шаф , 3-дверн , з антресолями, в хорошом стані. Ціна: 300 рн. Конта ти: 28-04-73, (096) 684-82-53

Т мби під мий и різних розмірів, недоро о. Конта ти: 64-12-03

Т мб ла ован . Ціна: 350 Конта ти: 28-96-33

Конта ти:

Шаф , 3-дверн , з антресолями, б/в. Ціна: 400 рн. Конта ти: 64-07-45, (067) 771-40-41

Трюмо. Конта ти: 23-20-59

Стін , недоро о. Конта ти: (067) 856-44-52

Стін «А ат». 289-72-26

Шаф , 3-дверн , з антресолями, б/в, хороший стан. Конта ти: 24-04-91, (097) 838-20-75

Частин м’я . Конта ти: 62-60-87, (096) 172-24-99

Частин м’я : диван, 2 рісла, роз ладні. Ціна абсолютно прийнятна. Конта ти: (067) 739-04-37

Стін «Сми а». Ціна: 1300 рн., тор . Конта ти: 28-10-55, (097) 477-60-60

рн.

, б/в. Конта ти: (067)

Трюмо. Конта ти: 24-49-07

Т мб тов , під телевізор. Конта ти: (050) 339-99-70

Стіл письмовий. Конта ти: 22-78-12

Стіл, в хорошом стані. Конта ти: (067) 647-70-60

Частин м’я 994-35-39

Трюмо, б/в. Конта ти: 43-63-69

Стін , недоро о. Конта ти: 28-34-93, (097) 759-14-15

Стін «Сми а», в хорошом Недоро о. Конта ти: 63-29-40

Стіл, б/в. Конта ти: (098) 445-59-00

Шаф , 3-дверн , б/в, в хорошом стані, б/в. Конта ти: 22-75-08, (067) 358-86-86

рн.

(098)

Стін «А ат». Ціна: 1000 Конта ти: (096) 540-73-91

Шаф , 3-дверн , 2.29х1.50 Конта ти: (097) 692-62-26

Частин м’я , б/в. Ціна: 1500 рн, тор . Конта ти: (096) 273-30-69

Трюмо з дзер алом. Ціна: 450 Конта ти: 28-96-33

Конта ти:

Стіл письмовий, темний, полірований. Конта ти: 63-29-58, 5-90-51

Стіл роз ладний. Конта ти: 5-48-86

Частин м’я , б/в. Конта ти: 62-60-87, (096) 172-24-99

Стін «А ат». 464-00-79

Стіл письмовий, в хорошом недоро о. Конта ти: 26-81-73

Стіл під телевізор, оричнево о ольор . Конта ти: 24-13-18, (098) 951-77-50

Шаф , 2-дверн . Конта ти: 26-08-76

, б/в. Конта ти:

Стін «Костопіль», арном стані. Ціна: 500 рн. Конта ти: (097) 919-60-23

Стіл письмовий. Ціна: 80 рн. Конта ти: (097) 653-85-61

, б/в. Конта ти: (096)

Т мб для одя 43-63-69

Стін «Горинь», б/в. Конта ти: 68-12-56, (098) 669-86-04

Стіл письмовий. Конта ти: 22-44-58

Частин м’я 273-30-69

Стін , оричневий олір, б/в, дешево. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Стіл письмовий, б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: 64-58-81, (093) 747-99-88

Стіл письмовий. Конта ти: 28-08-00

Шаф , 2-дверн . Конта ти: 24-71-89, (093) 787-14-24

(096)

Стін «Волинь», 4 м, нела ована, недоро о. Конта ти: (097) 505-95-92, (066) 044-42-38

Стіл письмовий. Конта ти: 28-27-91

, б/в. Конта ти: (097) 208-08-63

, б/в. Конта ти: (098)

Конта ти:

Стіл письмовий, 2-т мбовий. Ціна: 150 рн. Конта ти: 5-47-69, (096) 295-02-76

Стіл письмовий. Конта ти: 5-48-86

Стін

Трюмо з 2 приліж овими т мбами, в хорошом стані, б/в. Конта ти: 24-24-23

Частин м’я 445-59-00

Стін «А ат». 918-92-35

Стін «А ат». Конта ти: 5-67-21, (067) 272-44-50

стані,

, б/в. Конта ти: (097) 436-04-81

Стін , б/в. Конта ти: 28-14-98, (068) 893-76-64

Трильяж. Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39

Частин м’я : диван, 2 рісла, відмінний стан. Ціна: 2780 рн. Конта ти: 64-73-36, (097) 110-07-30

Стіл письмовий, 1-т мбовий. Конта ти: 24-76-35, (050) 150-06-82

Стіл письмовий, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

, б/в. Конта ти: (098) 445-59-00

Трильяж. Конта ти: (097) 333-16-16

Частини м’я і, хні, шафи- пе, стін и. Конта ти: (097) 187-80-22 Частин м’я «Баєр», + 2 рісла, в добром стані. Ціна: 2500 рн., тор . Конта ти: 26-82-60 Частин м’я , б/в, відмінний стан, диван, 2 рісла. Ціна: 2880 рн. Конта ти: 64-73-36, (097) 110-07-30 Частин м’я , б/в, відмінном стані. Конта ти: 63-66-15, (067) 895-08-64 Частин м’я , диван, 2 рісла, б/в. Конта ти: 28-03-92, (067) 105-60-50 Частин м’я , нов . 62-60-87, (096) 172-24-99

Конта ти:

Шаф 1-дверн , з антресоллю. Конта ти: 63-29-58, 5-90-51 Шаф 3-дверн , з антресоллю. Конта ти: 62-74-56, (098) 247-28-07 Шаф 3-дверн , з антресолями, недоро о. Конта ти: 63-48-83, (098) 442-51-71

ниж ов . Конта ти: 22-78-12

Шаф , недоро о. Конта ти: (098) 987-84-57 Шаф , полірован , з антресоллю. Ціна: 200 рн. Конта ти: 64-50-23, (096) 932-93-08 Шаф , темн , б/в, недоро о. Конта ти: 63-60-62 Шаф . Конта ти: (067) 745-32-10 Шаф . Конта ти: (097) 834-89-45

3.1.2. К плю А варі ми 797-89-20

б/в. Конта ти: (067)

Диван до 300 440-85-58

рн. Конта ти: (096)

Диван-ліж о. Конта ти: 24-90-28 Килим світлих тонів. Конта ти: (097) 380-24-18 Килим, доріж . Конта ти: 63-14-85, (097) 653-36-14 Крісло роз ладне. Конта ти: 63-14-85, (097) 653-36-14 Крісло- ачал , дешево, б/в. Конта ти: 68-24-40, (097) 302-65-83 Крісло- ачал . Конта ти: 68-24-40, (097) 302-65-83 Крісло-ліж о, в хорошом Конта ти: (067) 989-85-10

стані.

Матрац з поролон , б/в, 1-спальний. Конта ти: (067) 382-17-41

Шаф для одя з антресолями, б/в. Ціна: 350 рн. Конта ти: 5-45-56, (097) 245-12-16

Роз ладач 804-25-44

Шаф для одя , 3-дверн , б/в. Конта ти: 64-21-81, (096) 860-66-88 Шаф для одя , б/в. Конта ти: (095) 699-68-59

Частин м’я : рісло та товий диван, б/в, хорошом стані. Конта ти: 23-54-65, (097) 115-48-60

Шаф ниж ов , б/в. 22-72-10, (068) 570-19-74 Шаф

Конта ти:

.

Конта ти:

(067)

Стіл ванн імнат , в б дь-я ом стані. Конта ти: (067) 705-08-10 Стіл-дипломат, алюмінієвий, роз ладний. : 63-66-18, (063) 721-91-71 Стілець офісний, можна б/в. Конта ти: (098) 625-33-13 Т мб під телевізор, б/в. Конта ти: 28-33-75, (096) 300-26-05

3.1.3. Пропон ю

ниж ов , б/в. т. 26-50-95

Шаф ла ован з антресоллю, б/в. Конта ти: 43-40-40, (066) 656-53-32

Частин м’я , б/в, в хорошом стані. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 24-75-59

Шаф металев . Конта ти: (099) 240-96-81

Частин м’я , б/в, в хорошом стані. Конта ти: (066) 040-85-80

Шаф , 2-дверн , б/в, з антресолями, 2.2х0.9х0.6. Конта ти: 23-37-67, (067) 360-95-88, (067) 362-02-32

Конта ти:

Шаф ,

Шаф для вз ття 90 см., д бовий шпон. Конта ти: 62-74-56, (098) 247-28-07

Шаф ниж ов в хорошом стані, б/в. Конта ти: 24-24-23

Частин м’я , б/в. 24-04-43, (097) 955-59-39

Шаф , б/в, 2-дверн . Ціна: 200 рн. Конта ти: (097) 446-25-72

Ліж о, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (097) 475-87-05

Частин м’я , хорошом стані, б/в. Конта ти: 64-49-31, (096) 401-29-74

Частин м’я , б/в, с часний дизайн, недоро о. Конта ти: (067) 775-48-57, (050) 622-21-41

Шаф , 3-дверн . Конта ти: (067) 378-72-25

Шаф 3-дверн , з антресолями. Конта ти: 5-23-61 (після 18.00), (066) 283-76-05

Шаф для пос д . Конта ти: 62-52-69

Частин м’я відмінном стані, диван, 2 рісла. Ціна: 2880 рн. Конта ти: (097) 110-07-30

Шаф , 3-дверн , з антресолями, світл , б/в. Конта ти: 23-38-33

ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ РІЗНИХ ВИРОБНИЦТВ: ШАФИ, ШАФИ-КУПЕ, КУХНІ, СТОЛИ КОМП’ЮТЕРНІ, ВІТАЛЬНІ ТА ІНШЕ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 5-66-07, (097) 702-98-56

Шаф , 2-дверн , б/в. Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39

Реставрація м’я их меблів: ремонт, перетя вання, зміна дизайн . Конта ти: 46-01-31, (067) 905-93-66

Шаф , 2-дверн , б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: (097) 446-25-72

Стіл письмовий, б/в, (подар ю). Конта ти: (067) 416-51-80


26

№ 26 вiд 13 липня 2011 ро

№ 26 вiд 13 липня 2011 ро

БУДІВНИЦТВО

15


34

№26 від 13 липня 2011 ро Дис и до а/м Мерседес. Конта ти: 24-23-09, (067) 967-50-95 Дис и до оліс, 4 шт., 6,5х16, автомобіль С бар . Конта ти: (067) 395-94-11 Еле тродви ни. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74 Запчастини до а/м ГАЗ-69, нові. Конта ти: (050) 566-21-72 Запчастини до а/м Фіат Ре ата. Конта ти: 68-24-99, (097) 272-30-55 andriymosiychuk@bk.ru Карбюратор до Мос вич, ВАЗ. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Каталізатори відпрацьовані автомобільні. Ціна: до 2000 рн./шт. Конта ти: (063) 422-85-85 katalizatory@ukr.net www.katalizatory.ho.ua Колеса, 2 шт, б/в в хорошом стані Р13 165х70. Конта ти: (067) 295-30-14

Короб передач до а/м ГАЗ-21. Конта ти: (067) 151-51-77 Короб передач до а/м ЗІЛ-130. Конта ти: 28-23-74, (067) 594-62-54 Короб передач до а/м Спринтер -311, 2002 р.в. Конта ти: (066) 791-41-76, (066) 768-69-13 Короб передач до а/м Форд Ес орт. Конта ти: (096) 961-41-55 Короб передач до а/м Форд Сієра. Конта ти: (097) 164-85-35 КПП до а/м ЗІЛ-130. Конта ти: (096) 691-74-31 КПП-автомат до а/м Форд Сієра. Конта ти: (096) 691-74-31 Крило ліве до а/м Фіат Уно, 1994 р.в. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 Крило, ліве, нове, до а/м Мітц біші Ланцер, 1985-1986 р.в. Конта ти: (098) 762-48-52 Крило, нове, ліве, 1985, 1986 рр., До а/м Мітц біші Кольт Ланцер. Конта ти: (093) 500-40-97 Криш ба ажни а до а/м Ланос, нов . Конта ти: (098) 411-63-38 Криш ба ажни а до а/м Фоль сва ен-Пасат. Конта ти: 5-47-69, (066) 228-31-67 К зов до а/м КамАЗ,в ідеальном стані. Конта ти: (095) 535-56-27 К зов до а/м Опель Астра, 2005 р.в., седан, сірий. Конта ти: (044) 233-76-61

ОПЕЛЬ КАДЕТ, 1.4 ІНЖЕКТОР ПО

Мос вич на запчастини. Конта ти: (098) 517-80-99

Опель Ре орд, 1986 р.в., по запчастинах. Конта ти: (096) 224-57-40

Фар оп, задній бампер до а/м Фоль сва ен-Гольф-3. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10

Радіатор системи охолодження «Урал-4320». Конта ти: (067) 362-89-86

Причіп «С іф». 625-87-39

Конта ти:

(050)

Причіп СКІФ, новий, в хорошом стані, власни . Конта ти: (096) 827-60-31 Радіатор, до а/м ВАЗ-2101. Конта ти: (098) 902-95-81 Ред тор моста до а/м ГАЗ-66. Конта ти: 28-23-74, (067) 594-62-54 Ресори, с ати до а/м ГАЗ-52. Конта ти: (096) 691-74-31 Решіт передню до а/м Форд Транзит. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 Сидіння до а/м Рено Мастер. Конта ти: 43-81-84, (097) 472-20-21 Сидіння до а\м Рено Майстер. Конта ти: (067) 797-53-53, (097) 472-20-21 Сидіння переднє до ВАЗ. Конта ти: 28-70-54 Сидіння подвійне до а/м Мерседес-611. Конта ти: (099) 757-21-57

Лебід до а/м ГАЗ-66. Конта ти: (098) 628-98-12

Сидіння подвійні до а/м Мерседес-611. Конта ти: (099) 757-21-57

Лебід , до а/м ГАЗ-66, війсь ов . Конта ти: 28-06-73, (097) 430-40-82

Сидіння. Конта ти: 43-23-48, (050) 435-82-30

Мазда 626, 1999 р.в., на запчастини. Конта ти: (096) 396-55-26

С ло заднє, вітрове, до а/м «М-2140». Конта ти: (096) 307-56-62

Мазда, 626, 1986 р.в., по запчастинах. Конта ти: 24-32-86, (099) 272-02-54

С ло заднє, до А ді-80. Конта ти: 43-05-75, (067) 364-44-86

Ме афон до а/м. Переривач (трамплер) ГАЗ-53, онта тний, без онта тний. Конта ти: (096) 425-94-84

С ло заднє, переднє до а/м Мазда-626, 1987 -1988 р.в. Конта ти: 24-54-79

Міст задній до а/м ГАЗ-66. Конта ти: (096) 691-74-31 Міст задній до а/м Сієра. Конта ти: (097) 164-85-35

С ло лобове до а/м ВАЗ-2108. Конта ти: 24-76-35, (050) 150-06-82 Стій и передні, нові до Ле с с РХ-300. Конта ти: (050) 375-52-95 Стій и передні, нові, до а/м Тойота Кемрі. Конта ти: (050) 375-52-95 Стріч и ободові. Конта ти: 62-16-22 Тенти, б/в, з напівпричепів. Конта ти: (0362) 28-88-57, (050) 339-27-04

Міст задній, зов з до ментами, КПП, та інше до а/м РАФ, Вол а. Конта ти: (066) 218-79-00

Тра тор ДТ-75, на запчастини. Конта ти: (097) 645-44-97

Міст задній. Конта ти: (097) 480-92-29

Т рбін , 1.9 TDI Фоль сва ен 2006-2008 рр., CV-110. Конта ти: (097) 391-41-81

Мітц біші Ланцер, 1986 р.в., седан, по запчастинах. Конта ти: (098) 762-48-52 Мітц біші, різні мод��лі, запчастини. Конта ти: (093) 051-31-88 Мости задні і ермов олон Конта ти: (067) 360-14-84

до ГАЗ 53.

Мости задні, до а/м ГАЗ-53, 52, радіатор, новий. Конта ти: (098) 329-85-05 Напівпричіп ОДАС 93/70, 1998 р/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 382-00-89

Установ азов «Євро 3», недоро о. Конта ти: (098) 433-70-07 Установ азов , до а/м ЗІЛ-130. Конта ти: (067) 682-55-91 Фари до а/м Тойота Камрі, недоро о. Конта ти: 43-01-03, (066) 788-03-68 Фар оп до а/м А ді 80 (боч а). Конта ти: 64-12-03 Фар оп до а/м А ді-80, недоро о. Конта ти: 64-12-03

Фар опи до різних а/м. Конта ти: (067) 993-91-64

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/ М КАМАЗ-ДОВГОМІР, 20 ТОНН І НАРОЩЕНІ БОРТИ,

62-97-51, (050) 511-05-20

Фар оп до а/м Фоль сва ен Гольф-3. Ціна: 700 рн. Конта ти: (067) 701-16-30

Переривач до ГАЗ-53, онта тний, без онта тний. Конта ти: (096) 425-94-84

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М ЗІЛ-130, БОРТОВИЙ, 5 ТОНН, МОЖЛИВИЙ ПЕРЕРАХУНОК, ЛІЦ. АВ № 537067 ВІД 25.05.2010 Р. КОНТАКТИ: 62-28-55, (097) 284-50-96

К н и від а/м ЗІЛ, УРАЛ, інші. Конта ти: (050) 506-16-93

(099)740-96-97

870-29-70, (093) 140-13-36,

ЛІЦ. МТЗУ АВ № 354276 ВІД

Мазда 626, Рено 19 по запчастинах. Конта ти: (096) 787-45-55

Сидіння подвійне з т мбою від ЛТ-35. Конта ти: (067) 369-59-00

Міст до мотоци ла «Урал», в хорошом стані. Конта ти: (097) 214-12-94

боч а,

пневмохід. Конта ти: (098) 503-13-50, (050) 178-88-20 Посл и автомобілем: Мерседес, ф р он, 40 б.м., 4 тонни ідроборт; Мерседес-Спринтер, б с, 1.5 тонн. Конта ти: (097) 853-26-50

К зов до автомобіля ИЖ 2715. Конта ти: (067) 777-63-81

Фар оп до а/м Рено Трафі . Конта ти: (050) 678-93-04

ЗАПЧАСТИНАХ. КОНТАКТИ: (093)

К зов до Спринтера -311, 2002 р.в. Конта ти: (066) 791-41-76, (066) 768-69-13

Мерседес 609 по запчастинам. Конта ти: (093) 563-78-46

Фар оп до а/м А ді-801, Конта ти: 64-12-03

Вантажні перевезення Мерседес • 814, 5 т., 38 б.м., 2-спальни и,

Ресори до причіп «2ПТС-4». Конта ти: (067) 362-89-86

18.07.07 Р. КОНТАКТИ:

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А\М ЗІЛ-130, САМОСКИД, 6 ТОНН, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПО

Фар передню, прав до а/м Фоль сва ен Гольф-4. Конта ти: (099) 757-21-57

С ати до а/м ГАЗ, ЗІЛ, КамАЗ, та запчастини б/в, та нові. Конта ти: (067) 363-10-14

УКРАЇНІ ДО 5 ТОНН. КОНТАКТИ:

Фіат Д ато, 1990 р.в., 2.5 Д, мі роавтоб с, наявні до менти, по запчастинах. Конта ти: (095) 570-72-36, (096) 890-51-25

Стій и задні до а/м Фіат Ре ата, 1,9D, ніверсал. Конта ти: 68-24-99, (097) 272-30-55 andriymosiychuk@bk.ru

Форд Гранада по запчастинах. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Форд Гранада по запчастинах. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Форд Транзит, 1994 р.в., на запчастини. Конта ти: (096) 314-69-68

Фоль сва ен Пассат В-2 на запчастини. Конта ти: (096) 953-05-17 Шини до а/м Газель, б/в. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61 Шини, б/в, 320х508 «МАЗ», з малим пробі ом. Конта ти: (096) 265-12-45, (099) 632-55-25

Форс н и «Бош», до а/м Мерседес Віто Спринтер на дви н 2.2 cdi, б/в, недоро о. Конта ти: (091) 965-26-48 Форс но до а/м Мерседес-Спринтер. Конта ти: (098) 259-25-83 Холодильни в а/м, новий. Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59 Чохли на автомобіль, синьо о ольор . Конта ти: 5-88-22, (098) 648-71-65 Шини R14, 4 шт. + металеві дис и + овпа и, хороший стан. Ціна: 2200 рн. Конта ти: (063) 307-07-43 marchuk3@ukr.net

4.7.3. Обмін Запчастини до а/м КамАЗ ( ороб а, ред тор, диференціал). Можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29 Запчастини до а/м КамаЗ: ороб а, ред тор, диференціал. Можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29

Гаражне обладнання

Шин літню, 195-65-15, 4 шт., б/в, Ціна: 150 рн./шт. Конта ти: (096) 448-10-82 Шлан и повітряні, 68-08-62, 43-03-42

4.8.1. Продам

исневі. Конта ти:

ВОРОТА АВТОМАТИЧНІ. ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ

4.7.2. К плю

(067)907-95-30

Автошини, 260х508, до а/м КамАЗ, нові та б/в. Конта ти: 28-88-57

Ворота аражні, металеві, 2.5х1.90. Конта ти: 26-87-92

Ба паливний Т2 Дизель. Конта ти: (097) 480-92-29

Ворота аражні, металеві. Конта ти: (067) 382-03-94

Бампери до а/м ВАЗ 2105. Конта ти: (097) 271-30-28

Ворота аражні. Конта ти: 26-87-92

Барабан альмівний «РАБА», 12-шпильо . Конта ти: (096) 265-12-45, (099) 632-55-25 Г м до а/м ЗІЛ 130. Конта ти: 24-75-43, (067) 319-91-11 Г м Р-14С. Конта ти: 64-83-65, (067) 296-52-86 Дах металевий до а/м УАЗ 469. Конта ти: (067) 151-51-77

Ворота се ційні аражні, промислові. Конта ти: 45-10-10, (067) 379-35-17 Ворота, б/в. Конта ти: (096) 461-76-07 Ворота. Конта ти: (067) 717-71-64 Пар ан, ворота, хвірт , б/в. Конта ти: 62-74-63 Підіймач дво винтовий для ремонт ле ових авто. Конта ти: (0362) 28-88-57, (050) 339-27-04

Дви н дизельний до л/а Мерседес 190, в хорошом робочом стані. Конта ти: (050) 655-98-02

4.8.2. К плю

Дви н до КамАЗ-3740. Конта ти: (067) 362-89-86

Гараж металевий, б/в, недоро о, без місця. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Дви н УТ-20. Конта ти: (098) 078-77-18 Дви н УТ-20. Конта ти: (098) 078-77-18

(067) 495-36-22, (050) 435-02-50 Вантажні перевезення по У раїні до 5 тонн. Конта ти: (067) 495-36-22, (050) 435-02-50

Транспортні послуги 4.10.1. Пропон ю

Автоперевезення мі роавтоб сом Форд-Транзит, 8 чол. + вантаж, або до 2 тонн. Ліц. №385936, від 11.01.08 р. Конта ти: 23-77-31, (067) 478-28-85 Автоперевезення, достав а вантажів по Рівном , області та У раїні, а/м Рено-Мастер, в/п до 2 тонн, плюс 2 пасажири. Недоро о, ліц. АВ №509020 від 03.02.2010 р. Конта ти: (097) 238-08-29, (068) 568-23-80 Вантажні перевезення а/м Пежо, до 2 тонн + 2 пас., недоро о, по міст та У раїні (2.65х1.60х1.45 -5 б), ліц. АВ №486676 від 12.10.2009 р. Конта ти: (097) 468-70-59, (050) 656-28-99 Вантажні перевезення б дівельних матеріалів, меблів, фортепіано та ін. по місті, області, посл и вантажни ів без вихідних. Конта ти: (067) 266-05-51, (067) 420-57-00

• • •

Велосипед, ірсь ий, 18 передач, в добром стані. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 64-21-48 Велосипед, недоро о. Конта ти: 23-05-63, Велосипед, Німеччина, б/в. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (050) 688-58-31 Велосипед, Німеччина. Конта ти: (066) 894-49-89 Велосипеди, б/в, з Німеччини. Конта ти: (096) 261-97-56 Велосипеди, Німеччина, запчастини до них. Конта ти: (066) 894-49-89 Велосипеди. Німеччина. Ціна: від 1000 рн. Конта ти: (098) 477-72-86 Дви н до мотоци ла К -750. Конта ти: (097) 471-56-61 Запчастини до мотоци ла МТ. Ціна: 800 рн. Конта ти: (067) 495-15-42 Колесо до спортивно о велосипед , заднє. Конта ти: (097) 447-95-44 Мопед «Альфа», 2008 р.в., 100 б., можливий обмін. Конта ти: (098) 775-55-77 Мопед «Верховина» + запчастини. Конта ти: (098) 775-55-77 Мопед «Ри а» ( азови ), терміново. Ціна: 450 рн. Конта ти: (098) 775-55-77

Мопед «Ри а». Конта ти: 62-67-66 Мопед «Сімсон», 50 б.см. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 27-98-39 (067) 984-70-13 Мопед «Сімсон», Німеччина, 1996 р.в., 2 місний, 50 б.см. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 27-98-39, (098) 966-55-55 Мопед «Сімсон», Німеччина., 50 б.см. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 27-98-39, (067) 984-70-13

ВАНТАЖНО-ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ (1.5 ТОНН + 8 МІСЦЬ), КОМФОРТАБЕЛЬНИМ МІКРОАВТОБУСОМ МЕРСЕДЕС СПРІНТЕР ПО УКРАЇНІ, СНГ ТА ЄВРОПІ. КОНТАКТИ: (098) 923-46-89

Мопед «Хонда», спортивний. Конта ти: (068) 230-85-56

Достав а непродовольчих товарів, рт. Конта ти: (099) 563-28-17 berezin1992g@mail.ru www.x-torg.com

Моторолер. Ціна: 2000 рн., тор . Конта ти: 44-68-66, (096) 871-58-59

ЕКСКАВАТОРА ПОСЛУГИ: КОПАННЯ ТРАНШЕЙ ТА КОТЛОВАНІВ ЕО-2621, ЕО-3322, ПЗМ-2, ВИВЕЗЕННЯ ЗЕМЛІ ТА СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 43-37-19, 24-57-99, (067)763-56-52

Мотопомпи «Свія а». Конта ти: (099) 199-79-69 Моторолер «М равей». Конта ти: (096) 302-71-73

Моторолер. Конта ти: (066) 866-75-91 Мотоци л «ІЖ-Юпітер 4-К», пробі 3 тис. м. Ціна: 4500 рн. Конта ти: (067) 180-58-97 Мотоци л «М равєй-2». Конта ти: (066)866-75-91 Мотоци л «Ява» 350-12В1. Ціна: 5000 рн. Конта ти: (098) 575-77-12

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ МІКРОАВТОБУСОММЕРСЕДЕС СПРІНТЕР, 18 МІСЦЬ, ВІДКИДНІ СИДІННЯ, ТЕЛЕВІЗОР, ВІДЕО. КОНТАКТИ: (050) 435-48-55, (067) 435-48-55

Мотоци л «Ява-350», 1972 р.в., 1982 р.в. Конта ти: 23-69-65, (098) 584-34-33

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПО УКРАЇНІ КОМФОРТАБЕЛЬНИМ АВТОБУСОМ «СЕТРА», 50 МІСЦЬ, КОНДИЦІОНЕР, ВІДЕО, МІКРОФОН. ЛІЦ. АГ 503574. КОНТАКТИ: (067) 360-60-15, (097) 248-69-75

Мотоци л ІЖ Юпітер-5, в хорошом стані, є до менти. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (097) 167-34-95

КОНТАКТИ: 64-51-81,

Авто м , 260х508, б/в. Конта ти: (097) 489-89-54

Велосипед, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-21-25, (096) 298-96-17

Мопед «Ри а». Ціна: 450 рн. Конта ти: (066) 218-79-00

Сидіння до а/м Рено. Конта ти: (067) 339-37-96

Фар передню, прав до а/м Гольф-4. Конта ти: (099) 757-21-57

№26 від 13 липня 2011 ро

Перевезення вантажні. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 703-32-66 Перевезення вантажно-пасажирсь і а/м Мерседес Спринтер 313, по У раїні та Європі. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 923-46-89 Посл и транспортні для вантаж по У раїні (не абарит, цистерна, ева атор, зерновоз, спецтехні а, дов омір). Конта ти: (067) 902-68-01, (095) 247-19-96, (063) 225-67-43 dxl3@ya.ru www.logisticua.blogspot.com

Мото, велотехніка, запчастини 4.11.1. Продам Велосипед ірсь ий, б/в. Конта ти: (096) 226-77-48 Велосипед ірсь ий, Італія, в хорошом стані, б/в. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (050) 508-95-69 Велосипед ірсь ий, Німеччина. Конта ти: (067) 776-26-09 Велосипед 766-26-09

ірсь ий. Конта ти: (067)

Велосипед дорослий, Конта ти: (096) 281-62-79

с ладний.

Велосипед зимовий, новий вид розва . Конта ти: (098) 082-10-15 Велосипед підліт овий на 6-10 ро ів, б/ в, добрий стан. Конта ти: 28-74-94, (067) 584-41-10, (050) 435-41-65 Велосипед радянсь о о виробництва. Конта ти: (096) 389-39-38 Велосипед, б/в, в хорошом стані, 21 передача, передній і задній амортизатор. Ціна: 600 рн. Конта ти: (097) 411-14-78 Велосипед, б/в, Німеччина. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84 Велосипед, б/в. Конта ти: (098) 477-72-86

Мотоци л з оляс ою, 1992 р.в., пробі 11 тис. м., з до ментами, синьо о ольор , відмінний стан Ціна: 7000 рн. Конта ти: (096) 157-51-42 Мотоци л ІЖ Планета, 1987 р.в. Ціна: 4 800 рн. Конта ти: (067) 134-63-34

Мотоци л Іж-Юпітер 5, 1990 р.в., в хорошом стані, аражне збері ання, один осподар. Конта ти: (067) 963-50-61 Мотоци л МТ-10, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 120-14-66 Мотоци л МТ-11. Конта ти: (097) 487-32-89 Мотоци л, 1990 р.в. Ціна: 2000 Конта ти: (097) 720-29-97

рн.

Мотоци л, Хонда, НСР-125. Ціна: 1200 .о. Конта ти: 27-98-39, (098) 966-55-55 Мотоци л. Гарантія, запчастини. Конта ти: 23-69-65, (098) 584-34-33 Мотоци ли К-750, Ірбіт М-65, Урал, запчастини до них. Конта ти: (097) 214-12-94 Мотоци ол, Джонсон, новий, зареєстрований. Конта ти: (067) 888-90-55 С тер «Хонда Діо 18», недоро о. Конта ти: (098) 205-69-76 С тер «Хонда-Діо АФ-27», новий, темно-синій, нова ма. Ціна: 3500 рн. Конта ти: 28-03-07, (097) 594-39-06 С тер в неробочом стані. Конта ти: (067) 103-03-98 С тер Пежо GEO, 1993 р.в., в хорошом стані, небитий, нефарбований. Ціна: 3 000 рн. Конта ти: (067) 757-07-43 С т��р синьо о ольор , терміново, в хорошом стані. Конта ти: (098) 222-67-17 С тер, чорно о ольор , «Хонда-Леад», СС, 80 б., хороший стан. Ціна: 3200 рн, тор . Конта ти: 26-92-55 С

тер. Конта ти: (098) 703-56-03

4.11.2. К плю Велосипед, б/в, від 4-6 ро ів. Конта ти: 28-88-20 Мопед в неробочом (098) 594-62-18

стані. Конта ти:

Мотоци л «ІЖ Планета-5», червоний, з до ментами, б дь-я ий стан, недоро о. Конта ти: (098) 891-35-01 Мотоци л Іж Планета-3, без до ментів. Конта ти: (096) 204-40-58

АВТОАФІША

27


28

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ

А ді -100 Квадро, 1987 р.в., 2.0 інже тор, червоний, центральний замо . Ціна: 4000 .о. Конта ти: (097) 577-31-85, (098) 953-50-00

ДЖИЛІ

№26 вiд 13 липня 2011 ро

МЕРСЕДЕС БЕНЦ-124

ДЖИЛІ

АУДІ-80

А ді-80 Б-4, 1989 р.в., 1.8 бензин, тюнін , си налізація, CD, MP 3, хороший стан,

т. (066) 383-38-99

Авторино

м. Рівне

А ді 100, 1991р., олір синій металі , 2,8 інже тор, седан 5ст КПП, си налізація, ідропідсилювач, АВС, ондиціонер, еле трові на, еле тродзер ала, місце знаходження м.Львів. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (097) 191-32-45

Автомобілі легкові, імпортні

А ді А 4, червоний металі . Конта ти: (096) 967-73-39

7.1.1. Продам

А ді-100, 1994 р.в., 2.0і, седан, білий, ондиціонер, еле три а, нерозмитнений, з Німеччини. Ціна: 2550 .о. Конта ти: (097) 151-54-24, (050) 435-21-59

АУДІ А ді 100, 1989 р.в. Ціна: тор . Конта ти: (096) 112-74-33

АУДІ

А ді, 1986 р.в., 2.2 інже тор. Ціна: 3800 .о. Конта ти: (097) 280-16-92

т. (067) 773-48-97

т. (096) 726-45-66

Мерседес Віто-113, 1998 р.в., 2.0 аз/ бензин, пасажир, «повний фарш». Ціна: 10500 .о. Конта ти: (066) 391-91-30

МАЗДА

Мерседес Спринтер 311, 2005 р. в., середній-висо ий, вантажний, чорно о ольор , АВЕ, антиб с, нова ма, автономна піч «Вебасто», щойно при наний, відмінний стан. Конта ти: (067) 709-61-07

Мазда 626, в хорошом стані, вишнево о ольор . Конта ти: (067) 923-17-23 Мазда-626, 1989 р.в., ніверсал, 2.2 аз-бензин. Конта ти: (098) 837-38-48

МАЗДА

А ді-80, 1981 р.в., 1.6 бензин, терміново, недоро о. Конта ти: (097) 358-62-80

МІТЦУБІШІ

ОПЕЛЬ

БМВ 528, 1997 р. Ціна: 12500 Конта ти: (098) 196-23-48

Опель Ас она, 1987 р.в, сіро о ольор . Конта ти: (097) 465-91-76

МАЗДА 323

Опель Ве тра, 1995 р.в., 2.0 інже тор, ABS, 2ARB, хороший стан, в 2009 р. при наний. Ціна: 5900 .о. Конта ти: (099) 044-29-51

ОПЕЛЬ

Фіат П нто, 1994 р.в., імобілайзер, под ш а безпе и, лю , с лопідйомни и, титанові дис и, перешитий салон, тоновані ві на. Конта ти: (097) 754-12-10 Фіат Тіпо, 1991 р.в., 1.6 інже тор, лю . Ціна: 3500 .о. Конта ти: (096) 542-29-51 Фіат Тіпо, 1993 р.в., біло о ольор , відмінном стані, ремонт ходової частини. Конта ти: (098) 698-81-10 Фіат Фіоріно, 1998 р.в., 1.7 дизель, ма 265х17, 4 шт. Конта ти: (050) 563-62-02

Рено-11, 1985 р.в., Ціна: 1900 .о. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78

Фіат Фіоріно, 2000 р.в., 1,7 ТД. Ціна: 4200 .о. Конта ти: (098) 575-12-41

РЕНО 25

Фіат, 2006 р.в., біло о ольор , на повном заряді. Конта ти: (067) 923-17-23

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Бора, 2000 р.в., 1.6 І. Конта ти: (096) 967-73-39 Фоль сва ен Венто, Гольф-3. Конта ти: (098) 571-42-35 Фоль сва ен Гольф 3, 1997 р.в. , 1.6 інже тор, червоний. Конта ти: (093) 675-74-14

Рено-25, 1990 р.в., 2.2 інже тор, / п ерма, передні с лопідіймачі, хороший стан. Ціна: 3500 .о.

ФОЛЬКСВАГЕН

РЕНО Вартб р , в хорошом стані. Недоро о. Конта ти: 40-05-17

Вольво-340, 1986 р.в., Д, витрати 4.5 л, ТО. Конта ти: (097) 640-07-41, (050) 375-61-50

АУДІ

ФІАТ Фіат Добло Ма сі, 2007 р.в., пробі - 26 т. м., фар оп, ондиціонер, ABS, ма нітола, бортовий омп’ютер, /п, ел. дзер ала, ел. с лопідйомни и, піді рів сидінь, ц /з, білий, вант-пас., щойно при н., омб. ш іра. Ціна: 13 500 .о. Конта ти: (050) 219-03-36

ВАРТБУРГ

Вольво XC60, 2010 р.в., пробі - 24 т. м., повна омпле тація, ш іра, чорний метаіл , Tip-tronic дис и R18. Ціна: 37 000 євро. Конта ти: (098) 634-78-78

т. (098) 418-80-04

Тойота-Кемрі, 2002 р.в., бензин, об’єм 3 л, пробі 180000 м, ороб а автомат, салон ш іра. Ціна: 17000 .о. Конта ти: (067) 275-39-18

т. (096) 266-14-82, (050) 435-34-77

БМВ-3, 1989 р.в., на ход , нова реєстрація, можливо на запчастини. Конта ти: (093) 061-39-58

ВОЛЬВО

А ді А-6, 2006 р.в., пробі 185 тис. м., 1.8І, «повний фарш», рім ш іри., 9900 .о.,

Кен о, 2008 р.в., ABS, Airbag, ет, м льти ермо, сервісна а, білий, щойно при н. ти: (096) 599-26-96

л. на 100 м. Конта ти: (050) 523-79-25, (097) 402-67-33

т. (097) 130-04-62

АУДІ

РЕНО

Опель Кадет, 1982 р.в., 1.6 • дизель, 5-дверний, МП 3, фар оп, 5

т. (097) 904-45-14

.о.

Опель Фронтера, 1993 р.в., 2,4 бензин, олір зелений металі . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 398-68-14

Рено ел.па ниж Конта

А ді-90, 1985 р.в., 2.2І, можливий обмін на б с з доплатою. Конта ти: 27-98-39, (067) 984-70-13

БМВ

Опель Оме а, 1989, синій, 2.0 дви н. Ціна: до овірна. Конта ти: (095) 657-97-10

Мітц біші Паджеро 1995 р.в., 2.8 ТДІ, пробі 313 тис. м., повна омпле тація. Ціна: 12600 .о. Конта ти: (067) 679-21-21

Ніссан Прерія, 1987 р.в. Конта ти: (097) 645-75-73, (063) 970-18-81

БМВ 320 G, 1989 р.в., відмінном стані, або обмін на міні-тра тор. Конта ти: (098) 576-99-48, (097) 675-21-63

Опель Оме а, 1996 р.в., в омпле тований. Конта ти: (067) 380-32-11

Мітц біші Галант, 1991 р.в., 1.8 інже тор, еле тролю , седан. Ціна: 4600 .о. Конта ти: (067) 254-29-00

НІССАН

Мазда 626, 1991 р.в., 1.8 арбюратор, базова омпле тація, 4100 .о., тор ,

Опель Оме а, 1992 р.в., ніверсал, вишневий металі , 2.0 аз/бензин, на ход , в хорошом стані, салон - велюр, при наний з Європи, нерозмитнений. Ціна: 1350 y.o. Конта ти: (096) 592-15-99, (097) 194-48-39

Рено 19. 1990 р.в., об’єм 1,8, олір червоний, хетчбе , син алізація, центральний замо . Ціна: 2800 .о. Конта ти: (067) 846-18-12

А ді-80, боч а, 1989 р.в., 2.0 інже тор, лю , ідропідсилювач ерма. Ціна: 4200 .о. Конта ти: (067) 254-29-00

А ді -100 Квадро, 1987 р.в., 2.0 інже тор, червоний, центральний замо . Ціна: 4000 .о. Конта ти: (097) 577-31-85, (098) 953-50-00

А ді А 6 Квадро, 1996 р.в., пробі 340 тис. м, «повний фарш», рім ш іри, 2.5 ТДІ, 103 КВт, велюр, 11300 .о.,

Джилі, 2008 р.в., пробі 65 тис. м, 1.6 інже тор, «повний фарш», рім ш іри, 6600 .о. , тор ,

Мерседес Бенц-124, 1995 р.в., ніверсал, 3.0 дизель, терміново, або обмін на Ніссан Патрол. Ціна: 8000 .о.

Мазда-323, 1995 р.в., пробі 190 тис. м, 1.5 інже тор, ороб а автомат, 2ARB, си налізація, центральний замо , ідропідсилювач ерма, еле тролю . Ціна: 6000 .о., тор

т. (096) 603-22-89

Фоль сва ен Гольф, 1989 р.в., 1.6 ТД. Ціна 3300 .о., т. (096) 229-47-70 Опель Кадет, 1987 р.в., 1.6 арбюратор, 5-ст п а, 2400 .о.,

ФОЛЬКСВАГЕН

т. (095) 909-05-78

Вольво-440, 1.8І, 1989 р.в. Ціна: 1850 .о. Конта ти: 68-00-33, (093) 534-91-00

Мазда 626, 1987 р.в., 1,8 арбюратор. Ціна: 2800 .о., тор . Конта ти: (067) 923-17-23

Опель Кадет, 1985 р. в., 1,6 дизель. Ціна: 1100 .о. Конта ти: (098) 307-25-24 Опель Кадет, 1985 р.в., 1,3 бензин, в робочом стані. Ціна: 2500 .о., тор . Конта ти: (067) 388-74-65

Рено Шафран, 1996 р.в., 2-зонний, лімат- онтроль, р їз- онтроль, пробі 171 тис. м., еле тропа ет, ідропідсилювач ерма, си налізація, ороб а автомат, 8000 .о., тор ,

Опель Кадет, 1985 р.в., 1,6 дизель. Конта ти: (098) 364-37-98

т. (097) 894-14-82

ДЕУ

МЕРСЕДЕС

Де Ланос, 1,6, 2005 р.в., вишневий, відмінном стані. Конта ти: (097) 546-98-48

Мерседес 124, 1991 р.в., дизель, небитий, нефарбований. Конта ти: (097) 645-36-92

Де Ланос, 2004 р.в., об’єм дви на 1,5, в хорошом стані. Ціна: 5600 .о. Конта ти: (097) 749-90-78

МЕРСЕДЕС

Опель Комбо, або обміняю на мі роавтоб с. Конта ти: (067) 260-17-56

ОПЕЛЬ

Де Ланос, 2005 р.в., 1.6 інже тор, пробі 130 тис. м. Ціна: 6300 .о., тор . Конта ти: (097) 227-17-98 Де Ланос, 2009-2010 р., дви н 1500 Опель, пробі - 24000 м., /п ерма, ц/ з, си налізація, тонований, оброблений, задовільний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 453-76-67 Де Ланос, 2011 р.в., 1.5 інже тор. Конта ти: (067) 589-55-62 Де Ланос, можливість подальшої виплати 670 рн./місяць. Конта ти: (097) 990-69-01

А ді -А 4, 1994 р.в., пробі 270 тис. м, 1.6 аз/бензин, 7300 .о.,

Де Сенс, 2004 р.в., 1.3 інже тор, зелений, потреб є осметично о ремонт . Ціна: 3600 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

т. (095) 153-04-76, (097) 033-76-47

Де Ланос, 2005 р.в., 1.6 інже тор, пробі 130 тис. м. Ціна: 6300 .о., тор . Конта ти: (097) 227-17-98

МерседесБенц-124,1992р.в.,2.5дизель, апремонт дви на, ходової паливної апарат ри, хороший стан, 6300 .о. т. (066) 040-11-15, (097) 055-78-15

Опель Кадет, 1982 р.в., MP 3, фар оп, робочий стан, 1.6 дизель. Ціна 1350 .о. т. (050) 523-79-25, (097) 402-67-33

ПЕЖО Пежо, 1985 р.в., на ход . Конта ти: (067) 454-47-71 Пежо, 2001 р.в., в хорошом стані. Ціна: 5 300 .о. Конта ти: (067) 429-23-05

Фоль сва ен Гольф, 1988 р.в., пробі 240 тис. м., 1.8 інже тор, еле тропа ет, си налізація, рідна фарба або обмін. Ціна до овірна,

СІТРОЕН

т. (097) 524-19-58

Сітроен Берлін о, 1999 р.в., в хорошом стані. Конта ти: (093) 755-90-07

Фоль сва ен Каді, 1,9 СДІ, 2002р.в., хороший стан. Конта ти: (067) 341-04-95

СЕАТ

Фоль сва ен Каді, 2002 р.в., ідеальний стан. Ціна: 5900 .о. Конта ти: (068) 570-82-92

Сеат Кордоба, 1994 - 1995р., седан, 1,4 аз-бензин, ідропідсилювач, еле тропідйомни и. Ціна: 3800 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

ТОЙОТА Тойота, 1986 р.в. Ціна: 23 000 Конта ти: (067) 345-05-21

.о.

Фоль сва ен Пасат В2, синій металі , 1987 р.в., 1.8 бензин, 1 власни , ідеальний стан, терміново. Конта ти: (097) 718-65-43 Фоль сва ен Пасат, 1994 р.в., синій седан, ороб а-автомат, 1.8Д. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 273-43-58


Фоль сва ен Пасат, 19992 р.в., пробі 270 тис. м, 1.9 дизель, еле тролю , оре тор фар, центральний замо , си налізація, титанові дис и, ма Р-15. Ціна: 5800 .о. Конта ти: (050) 537-59-51, (067) 178-61-24

ФОЛЬКСВАГЕН

Фоль сва ен Пассат, 1986 р.в., 1.6 арбюратор, синій металі , 5-ст п а КПП, центральний замо , си налізація, хороший стан. Конта ти: (067) 196-46-74 Фоль сва ен Пассат, 1990 р.в., ніверсал, 1,6 дизель, в ідеальном стані. Ціна: 5700 .о. Конта ти: (097) 952-73-10 Фоль сва ен Поло, 1987 р.в., 1.3 дизель, 4л./100 м, тонований, червоний. Конта ти: (097) 411-57-71

Додж Інтерпід, 1996 р.в., 3.5 І, чорний, «повний фарш», на ход . Роз лян варіанти обмін . Ціна: 6500 .о. Конта ти: (067) 364-30-18 Кіа Ріо, в редит. Ціна: від 35 рн/день. Конта ти: (067) 103-03-58 Кіа Сід, 2010 р.в., роз лян варіанти помісячної оплати. Конта ти: (067) 103-03-58

СУБАРУ

Мітц біші Паджеро, нерозмитнений, 1991 -2000 рр. Конта ти: (066) 127-61-26 Опель Ас она, Опель Ве тра. Конта ти: (098) 571-42-35

ФОРД

рн.

Фоль сва ен Гольф або Джета-1,2,3. Конта ти: (097) 752-25-92

Хюндай Лантра, 1994 р.в., в хорошом стані, можливий обмін. Конта ти: (067) 154-49-77

Фоль сва ен Гольф або Джета. Конта ти: (098) 571-42-35

Форд С орпіо, Седан, 1995 р.в., 2.0, 16 лап., бензин, «повний фарш», рім ш іри, ороб а автомат. Конта ти: (097) 118-73-68, (098) 131-30-41

Ш ода 100, запасний дви н і запчастини. Конта ти: (096) 204-73-64

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

т. (096) 748-00-61

А/м новий, страхов а та оформлення в подар но . Конта ти: (096) 911-93-07 Автомобіль ле овий. Конта ти: (096) 213-55-52

ДАЧІА

ФОЛЬКСВАГЕН

т. (097) 178-37-73 Фоль сва ен Пассат В3, 1991 р.в., 2.0, ніверсал, олір - нила вишня, хороший стан. Конта ти: (067) 663-41-80 osyris21@yandex.ru

ВАЗ-21011, 1974 р.в., 68 тис. м, 1.3 дизель, хорший стан. Ціна: 1200 .о. т. (067) 709-00-85

ВАЗ

ВАЗ

ВАЗ 2107, 2007 р.в., 1.5 інже тор, пробі 50 тис. м., хороший стан, синій престиж, до овірна,

Фоль сва ен-Гольф або Джета-1,2,3. Конта ти: (097) 752-25-92

ВАЗ

ВАЗ

Хюндай Поні, 1992 р. в., світло-срібний металі , 186 тис. м., 1,5 л., си налізація, ц/з, тонований, зимова ма, хороший стан, ТО 2012, можливий обмін на ніверсал, б с. Ціна: 4200 .о. Конта ти: (097) 979-20-70 andriyvtm@mail.ru

4.1.26. К плю

ВАЗ - 2108, 1988 р.в., після апремонт , хороший стан. Ціна: 23000 рн. Конта ти: (067) 711-54-20

т. (096) 126-46-22

А/м ле овий до 2500 (067) 424-02-37

.о. Конта ти:

А/м ле овий, або б с до 3000 .о. Конта ти: (096) 543-48-82, (097) 408-87-17 А/м можливо проблемний. Конта ти: (067) 362-55-01

• •

ВАЗ 110307 «Слав та», 2005 р.в., в хорошом стані. Конта ти: (067) 123-96-83 ВАЗ 21005, 1983 р.в., бензин, відмінном стані. Ціна: тор . Конта ти: 063-200-41-89 ВАЗ 2101, 1976 р.в., олір червоний, 5-ст КПП, потреб є зварювальних робіт. Ціна: 600 .о. Конта ти: 64-44-12, (050) 184-68-72 ВАЗ 21013, 1980 р.в., страхов а. Ціна: 1200 .о., тор . Конта ти: (066) 040-67-69, (097) 894-13-88

ВАЗ

ВАЗ -21043, 1998 р.в., пробі 85 тис. м, 1.5 арбюратор, нова ма, МП 3, тонований, в хорошом стані, 3000 .о.,

т. (098) 459-39-90

ВАЗ

ВАЗ 2109 , 1997 р.в., 1.5 арбюратор, 5-ст п а КПП, пробі 92 тис. м. ціна 3600 .о.

ВАЗ -2105, 1981 р.в., пробі 60 тис. м., 1.3 арбюратор, тонований, си налізація, центральний замо , нова ма, тюнін , 2100 .о.,

т. (096) 314-33-80, (098) 928-65-51

т. (096) 813-28-02

ВАЗ 21093, 2003 р.в., 1.5 інже тор, темно-зелений металі , пробі 100 тис. м, в хорошом стані. Ціна: 6500 .о. Конта ти: (067) 256-77-97

ВАЗ

ВАЗ 21099, 2005 р.в. Терміново. Конта ти: (050) 375-95-67 ВАЗ 21099, 2007 р.в., 1.6 інже тор, небитий, нефарбований. Ціна: 5900 .о. Конта ти: (097) 945-11-53 ВАЗ 21110, 2005 р.в., об’єм 1,6 І/ аз, 16 лапан, аз зареєстрований, «повний фарш», рім ш іри. Ціна: 5950 .о. Конта ти: (097) 327-41-45 ВАЗ 2112, 2006 р.в., об’єм дви на - 1600 б см., Ціна: 48 000 рн. Конта ти: (067) 775-61-50 ВАЗ 2121, 1992 р.в., апремонт ходової та дви на, нова ма, а м лятор, хороший стан, без передньо о моста. Конта ти: (097) 510-69-60 ВАЗ Слав та, 2004 р.в., червоно о ольор , МР3, в хорошом стані. Ціна: 2800 рн., тор . Конта ти: 26-63-84 (097) 401-23-25 ВАЗ-01. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02

А/м, недоро о. Конта ти: 5-46-12 А/м, що потреб є ремонт . Конта ти: (094) 966-16-85

ВАЗ-2101, 1976 р.в., ТО 2012, червоний. Ціна: 11000 рн., тор . Конта ти: (098) 463-41-06

Автомобіль б дь-я ий, розрах но отів овий, терміново. Конта ти: (067) 341-04-95

ВАЗ-2101, 1978 р.в., червоний, аз-бензин, апремонт дви на, новий а м лятор, нова ма, тит.дис и, техо ляд 2012 р. Ціна: 1500 .о. Конта ти: (097) 411-14-78

Автомобіль в хорошом стані. Конта ти: (067) 726-95-26 Автомобіль ле овий, після ДТП. Конта ти: (067) 588-57-65, (067) 309-74-22

ВАЗ-21011, 1979 р.в. Ціна: 1300 .о. Конта ти: (096) 109-64-69

Автомобіль ле овий, роз лян всі варіанти. Ціна: до 4000 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

ВАЗ 2102, 1980 р.в., 1.2 арбюратор, ніверсал. Ціна 2000 .о., тор .,

ВАЗ-21013, 1985 р.в., в хорошом стані, біло о ольор . Ціна: 1200 .о., тор . Конта ти: (097) 649-67-92

Автомобіль ле овий. Ціна: до 2000 .о. Конта ти: (067) 424-02-37

т. (097) 960-06-35

ВАЗ-21014, 2007 р.в., 1.5 арбюратор, в хорошом стані. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (099) 551-83-44

Автомобіль, б дь-я ий, можна не на ход . Конта ти: 43-52-56

Фоль сва ен Пасат, 1993 р.в., 1.8 МІ, пробі 260 тис. м., си налізація, центральний замо , бортовий омп’ютер, еле тропа ет, 5900 .о., тор ,

ВАЗ 2109, 1992 р.в., хороший стан. Конта ти: (067) 716-06-84

т. (096) 752-43-20

ВАЗ 21043, 1987 р.в., 1.2 бензин, хороший стан. Ціна: 1500 .о., тор . Конта ти: (097) 943-22-97 ВАЗ 21061, 1985 р.в., 4-ст п а, бежевий, 1.3 арбюратор. Ціна: 1650 .о. Конта ти: (096) 918-61-44 ВАЗ-111830 «Калина», 2007 р.в., дви н 1.6. . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 722-15-96

Шевроле Авео, 2008 р.в., 1.5 інже тор, сірий металі . Ціна: 8200 .о. Конта ти: (067) 774-14-70, (099) 702-10-21

ШКОДА

Фоль сва ен Гольф-2, 1984 р.в., 1.6 арбюратор, в хорошом стані, 2800 .о.

Хюндай Лантра, 1995 р.в., 1.5 інже тор, центральний замо , с лопідіймачі, хороший стан, 4000 .о.

ле ов . Ціна: до 3000 •.о.Іномар Конта ти: (067) 970-73-59 Шевроле Авео, 2006 р.в., 1.5 • інже тор. Ціна: 6800 .о. Конта ти: або Форд. Ціна: до 2500 •.о.Опель (097) 399-74-11 Конта ти: (067) 970-73-59 •Пежо або Рено. Ціна: до 2000 .о. Конта ти: (067) 970-73-59 • Фоль сва ен до 1992 р.в., недоро о. Конта ти: (067) 970-73-59 Шевроле Та ма, 2006 р.в., пробі - 120 т. м., ондиціонер, ABS, /п, ел.па ет, ц/з, чорний. Ціна: 10 000 .о. Конта ти: (097) 951-61-73

ВАЗ 2109, 1992 р.в., олір червоний, дви н 1,5 , 5-ст КП. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 222-68-03, (098) 696-24-47

4.2.1. Продам

ШЕВРОЛЕ

Шевроле Каптива, КАСКО на 6 місяців подар но . Конта ти: (096) 911-93-07

ВАЗ 2108, 1990 р.в., чорно о ольор , 1.1 арбюратор, 5-ст п а КПП. Ціна: 1800 .о. Конта ти: 43-46-47

Фоль сва ен Пасат, Венто, Гольф або Джета. Конта ти: (068) 500-38-75

Автомобілі легкові, СНД

Хонда Ціві , 1997 р.в., 1.4SI, ондиціонер, R-15. Конта ти: (050) 537-59-51

ФОЛЬКСВАГЕН

ХЮНДАЙ

Фоль сва ен Гольф-2, або Джетта-2. Конта ти: (096) 463-36-56

Форд Сієра. 1989 р.в., ніверсал, 1.6 л., аз/бензин. Ціна: 3400 .о. Конта ти: (067) 254-29-00

ХОНДА

ВАЗ 2107, 2004 р.в., синій, пробі 39 тис. м. Конта ти: (067) 277-48-80

Опель-Ас она або Астра. Конта ти: (096) 463-36-56

Ш ода О тавія або Фабія. Конта ти: (068) 500-38-75

Форд Фюжн, 2008 р.в., пробі - 38 т. м. Ціна: 12 500 .о. Конта ти: (096) 489-47-92

ВАЗ 2107, 2004 р.в., ма нітола, си налізація, центральний замо , в хорошом стані. Конта ти: (096) 948-65-55

Опель Ре орд 2 і 3 Д, на запчастини. Конта ти: (067) 588-57-65, (067) 309-74-22

т. (097) 118-73-68, (098) 131-30-41

Форд С орпіо,1995-1996 р.в., 2.0, 16v лапанів, лімат- онтроль, ондиціонер, м льти ермо, салон велюр, ел.с ло, си налізація, ABS, аербе , бортовий ПК. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (097) 118-73-68, (098) 131-30-41 vasilii-vopr@yandex.ru

ВАЗ 21011

Фоль сва ен Венто, або Гольф-3. Конта ти: (096) 463-36-56

Т р а т о р ТЛ-6. Ціна: 13000 Конта ти: (097) 108-60-32

Форд С орпіо, 1995 (1996) р.в., 2.0 інже тор, 16 лапанів, ондиціонер лімат- онтроль, бортовий омп’ютер, еле трос ло 4 шт., еле тродзер ала, центральний замо , еле тромі роліфт, 2 ARB, 6000 .о.,

ВАЗ 2107, 2004 р.в., знята з облі , аз вписаний в тех. паспорт, терміново. Ціна: 3100 .о., тор . Конта ти: (063) 841-82-12 artemonius07@rambler.ru

Опель Оме а, 2.3Д, на запчастини. Конта ти: (067) 588-57-65, (067) 309-74-22

т. (067) 988-11-56

т. (097) 273-43-58

стані.

Форд Мондео, 1996 р.в., 1.8 ТД. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (067) 171-40-53

ФОЛЬКСВАГЕН

Фоль сва ен Пассат, 1994 р.в., 1,8 моноінже тор, ороб а-автомат, синій. Ціна: 7000 .о.

Мерседес-124Е або 190. Конта ти: (097) 752-25-92

Мерседес- 124, 190. Конта ти: (098) 571-42-35

т. (050) 537-59-51, (067) 178-61-24

ФОЛЬКСВАГЕН

Мерседес-123, 124. Конта ти: (096) 463-36-56

Форд Ес орт, 1986 р.в., синій металі . Ціна: 1300 .о. Конта ти: (097) 678-76-21

С бар А тбе , 2008 р.в., пробі 56 тис. м, чорний, «повний фарш», рім ш іри, рідна фарба, 2.5 інже тор, 20500 .о.,

т. (096) 163-12-72

стані.

Мерседес- 124, 190. Конта ти: (098) 571-42-35

Мерседес W 123, в хорошом Конта ти: (067) 284-90-55

Форд Сієра, 1987 р.в., 1.8 бензин. Конта ти: (067) 862-21-80

Фоль сва ен Пассат Б-4, 1995 р.в., ABS, 2ARB, еле тролю , еле тродзер ала, з піді рівом, піді рів сидінь, велюр, нова ма, апремонт ходової. Ціна: 6900 .о.

Мерседес W 123, в хорошом Конта ти: (067) 284-90-55

Мерседес-124Е або 190. Конта ти: (097) 752-25-92

ФОРД

Фоль сва ен Пасат, 1992 р.в., пробі 270 тис. м, центральний замо , ма Р-15, си налізація, 1.9 дизель, еле тролю , титанові дис и, хороший стан, 6200 .о.,

29

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ

№26 вiд 13 липня 2011 ро

ВАЗ 2103, 1974 р.в. Ціна: 800 .о., тор . Конта ти: 40-03-47

А ді-80, 100. Конта ти: (098) 571-42-35

ВАЗ 2104, 1988 р.в. Ціна: 10000 рн. Конта ти: (067) 959-41-65

А ді-80, 463-36-56

ВАЗ 2104. Конта ти: (096) 584-02-18

100.

Конта ти:

(096)

А ді-Б3 або Б4. Конта ти: (097) 752-25-92

Дачія Селенза, 2003 р.в., пробі 106 тис. м. 6 л на 100 м., 1.4 інже тор, дви н і підвіс а від Рено, ондиціонер, ідропідсилювач ерма, еле трос лопідіймачі, ма нітола, центральний замо , оре тор фар, можливий обмін, ціна 4800 .о., тор ,

А ді-Б3 або Б4. Конта ти: (097) 752-25-92

т. (067) 363-03-74

Іномар , в хорошом стані. Конта ти: (097) 752-25-92

Вартб р . Конта ти: (098) 517-80-99 Іномар и аварійні або після ДТП. Конта ти: (068) 500-38-75 Іномар , в хорошом стані. Конта ти: (097) 752-25-92

ВАЗ 21043, 2006р., 5-ст КПП, інже тор, центральний замо , знята з облі . Конта ти: (067) 742-57-86 ВАЗ 21061, 1983 р.в., пробі - 1 т. м., ц/ з, тон вання, ма нітола, аражне збері ання, си налізація, бежевий. Ціна: 2 250 .о. Конта ти: (096) 646-90-66 ВАЗ 21063, 1983 р.в., 5 КПП, не нилий, небитий, в хорошом стані. Конта ти: (093) 4173518 ВАЗ 21063, 1991 р/в, біло о ольор , в хорошом стані, терміново. Конта ти: (097) 721-53-96

ВАЗ 2112, 2006 р.в., об’єм дви на - 1600 б см., Ціна: 48 000 рн. Конта ти: (067) 775-61-50

ВАЗ-2107, 1997 р.в., 1.5 арбюратор, 5ст п а, центральний замо , 2800 .о.,

т. (097) 387-83-22 ВАЗ-21011, 1979 р.в. Ціна: 1300 Конта ти: (096) 109-64-69

.о.

ВАЗ-21013, 1985 р.в., в хорошом стані, біло о ольор . Ціна: 1200 .о., тор . Конта ти: (097) 649-67-92 ВАЗ-21014, 2007 р.в., 1.5 арбюратор, в хорошом стані. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (099) 551-83-44 ВАЗ-2102, зелено о ольор , 1976 р.в. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 299-83-83 ВАЗ-2104, хороший стан. Ціна: 2700 .о. Конта ти: (098) 936-86-71 ВАЗ-21043, 1992 р.в., 1.2 аз/бензин. Власни . Ціна: 2300 .о., тор . Конта ти: (067) 878-65-50 ВАЗ-2106, 1979 р.в., в хорошом стані. Конта ти: (050) 556-16-92 ВАЗ-21061, 1998 р.в. Конта ти: (097) 808-63-77 ВАЗ-21063, 1985 р.в. Конта ти: (067) 103-03-98 ВАЗ-2107, 1988 р.в., 1.5 арбюратор, бежево о ольор , в хорошом стані. Ціна: 2200 .о. Конта ти: (096) 198-97-65


30

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ, АВТОБУСИ ЛУЦЬК (0332), (03322)

ВАЗ-2107, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 936-86-71 ВАЗ-21083, 1992 р.в., 1.5, арбюратор, 5 КПП, передній привід, олір білий, ма нітола МР3, зимова ма, титанові дис и, техо ляд 2012. Ціна: 24000 рн. Конта ти: (097) 193-25-38, (066) 652-68-55 ВАЗ-2109. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 298-62-85 ВАЗ-21099, 1997 р.в., рівненсь а реєстрація, в хорошом стані. Конта ти: 43-31-09, 62-90-53 (098) 078-77-18 ВАЗ-21099, 1997 р.в., хороший стан, Рівненсь а реєстрація. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 078-77-18 ВАЗ-321204, 2007 р.в., 1.5 інже тор, небитий, нефарбований. Ціна: 4400 .о. Конта ти: (097) 945-11-53

ЗАЗ Слав та Лю с, 2005 р.в., 1.5 бензин, синій металі , небитий, нефарбований. Ціна: 3200 .о. Конта ти: (097) 945-11-53 ЗАЗ Слав та, 2005 р.в., 1.2 Д, арбюратор, пробі 37тис. м, Ціна: 3500 .о., тор . Конта ти: 06736215-09 ЗАЗ Слав та, 2005 р.в., олір «М рена», МП-3, спойлер, тонова��ий, оброблений, чохли. Ціна: 3000 .о. тор . Конта ти: (097) 836-42-81

ГАЗ 24,в хорошом стані, аражне збереження, 1 власни , 12 л/100 м. Ціна: 2000 .о. Конта ти: (096) 827-60-31

ГАЗ 3110, 2002 р.в., білий, титанові дис и, арний стан. Ціна: 2100 .о., тор . Конта ти: 22-66-29, (096) 686-28-32, (095) 470-95-39 ГАЗ 3110, 2004 р.в., зелений, аз-пропан. Ціна: 30000 рн. Конта ти: (068) 845-40-55, (096) 599-03-30 ГАЗ 3110, запчастини до ньо о, б/в. Конта ти: (067) 256-40-23 ГАЗ-31029, Вол а, в хорошом стані. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 ГАЗ-М20, «Побєда». Конта ти: (096) 584-02-18

ЗАЗ ЗАЗ 11022, 1992 р.в., 1.1 бензин. Конта ти: (097) 645-36-80

ЗАЗ

ЗАЗ 1103, 08 «Слав та» Лю с, 2008 р.в., пробі 61 тис. м., 1.3 інже тор. Ціна 3500 .о. т. (050) 738-30-01, (067) 775-42-57

ВАЗ 21099, чорний металі , передній па ет, оплата частинами. Конта ти: 066-189-32-09, 067-106-13-49

Запорожець. Конта ти: 097-253-10-72

ВАЗ-2101, 1981 р. в., 1,3 арбюратор, титани, ма нітола, тонований, ало енні фари. Ціна: 1100 . о., тор . Конта ти: 095-828-77-80 ВАЗ-2102, 1978 р.в., 1.5 л, КП-5, хороший стан. Ціна: 1400 y. o. Конта ти: 099-754-66-21 ВАЗ-2103, 1976 р. в., червоний, нова ходова, бензонасос, тонований, м зи а, терміново. Ціна: 1400 . о., тор . Конта ти: 098-024-13-07, 099-442-2919

ФОЛЬКСВАГЕН ЛТ-28, 1992 Р.В., 2.5 ДИЗЕЛЬ, ВАНТАЖНО-ПАСАЖИР, 8+1 КАТЕГОРІЯ «В». КОНТАКТИ: (097) 742-09-62

стані.

Л АЗ, 1991 р. в., дви н ВАЗ-2103, після апремонт . Конта ти: 066-621-73-39 Л АЗ-969, 1990 р. в., 1,2 дви н, відмінний стан. Ціна: 2400 . о. Конта ти: 099-029-33-65

ЛУАЗ

ВАЗ-2106, 1982 р. в., бежево о ольор , нефарбований. Конта ти: 098-081-73-39

ЛУАЗ «Волинян а». Конта ти: (096) 584-02-18

ВАЗ-2106, 1983 р. в., білий. Ціна: 1400 . о. Конта ти: 066-130-04-17, Андрій

МОСКВИЧ

Мос вич 412, хороший стан, один власни . Конта ти: (068) 568-15-11, (093) 905-42-14 Мос вич 2115, хороший стан. Конта ти: (068) 568-15-11, (093) 905-42-14

Мос вич 2104, ТО до 2012. Ціна: 6000 рн., т ор . Конта ти: (097) 864-32-33 Мос вич 2140, 1986 р.в, 1.5 бензин/ арбюратор, олір беж, нова ма, а м лятор. Ціна: 5500 рн. Конта ти: (067) 588-50-47, (097) 919-03-06 Мос вич 2140, 1987р.в. Ціна: 5000 рн. Конта ти: (067) 405-42-78 Мос вич 2141. Ціна: 600 .о. Конта ти: (098) 517-80-99 Мос вич АЗЛК - 2140, на ход . Терміново. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (097) 583-60-04

ВАЗ-2106, 1985 р. в., зелений, після апремонт . Ціна: 1500 . о. Конта ти: (03637)4-26-70, 097-976-02-07

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

ВАЗ-2107, 2002 р. в., 1,5 бензин, КП-5. Ціна: 2800 . о. Конта ти: 068-562-7233, 097-751-74-01 ВАЗ-2107, 2004 р. в., пробі 58000 м, фіолетово о ольор , ТО до 2012 р, хороший стан. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-522-52-82 ВАЗ-2108. 1989 р. в., бежевий олір, си налізація, центральний замо , тоноване с ло. Ціна: 2 500 .о. / 20 000 рн. Конта ти: 066-772-24-75, Сер ій

Мос вич АЗЛК-2140, 1983 р.в., дви н після апремонт . Ціна: 4050 .о. Конта ти: (050) 435-04-64

ВАЗ-21093, 1992 р. в., рее спорт, олір світло-зелений металі . Ціна: 3500 . о. Конта ти: 067-174-56-51

Мос вич Іж 2715, 1991 р.в., червоний. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 185-82-33

ВАЗ-21099, 2001 р. в., сіро о ольор . Конта ти: 066-658-21-24, 096-732-7365

Мос вич М-408, 1972 р.в. Конта ти: 62-14-17, (067) 363-37-71

ВАЗ-21099, 2008 р. в., 14 т. м, чорний металі , один власни , небитий, нефарбований. Ціна: 53000 рн. Конта ти: 098-512-98-51

Мос вич-412, в хорошом стані, дешево. Конта ти: (098) 296-44-40, (066) 271-62-34

ЗАЗ 968, хороший стан. Конта ти: 27-65-70, (067) 761-49-05

УАЗ Сімбір, 2004 р.в., 2.7 інже тор, нова ма. Ціна: 7300 .о. Конта ти: (067) 364-30-18, (097) 507-99-90 УАЗ, Сімбір-Патріот, 2004 р.в., 2.7 І, ідеальний стан, зелено о ольор , (морено). Ціна: 8000 .о., тор . Конта ти: (097) 507-99-90, (067) 364-30-18 УАЗ-469, 1990 р.в. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 780-17-48

Мос вич-2715 ІЖ, 1991 р. в., бежево о ольор , 1,5 об’єм дви на. Конта ти: 066-632-14-30, Вадим.

ВАЗ-2107, 1985 р. в., в хорошом стані. Ціна: До овірна. Конта ти: 066-905-3235

ВАЗ-21093, 1992 р. в., зелений металі , в хорошом стані. Конта ти: 067-17456-51

Мос вич-412, в робочом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 837-53-10

Мос вич-2140, 1976 р. в., з до ментами. Конта ти: 095-696-6405

4.2.8. К плю

Мос вич АЗЛК 2140, 1986 р.в., білий. Конта ти: (098) 835-79-28

Мос вич, 1977 р.в., в хорошом стані, олір лотос. Конта ти: 68-05-82, (097) 306-30-59

Мос вич ІЖ-412, 1980 р. в., хороший стан. Ціна: 500 . о. Конта ти: 097-87746-17

ВАЗ-21063, 1989 р. в., повний ремонт зова, бежево о ольор . Конта ти: 050135-45-93, 72-78-19

ВАЗ-2107, 1991 р. в., 1,5 арбюратор, КП-5, олір вишні, МР3 ма нітола, фар оп, волинсь а реєстрація, в хорошом стані. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 099-226-43-11

ВАЗ-21099, 2008 р. в., пробі 14000 м, олір чорний металі , небитий, не фарбований, 1 власни . Ціна: 52000 рн. Конта ти: 098-512-98-51 ВАЗ-21099, можливе відтермін вання платеж . Конта ти: 066-109-24-20 ВАЗ-2115, 2008 р.в., по запчастинах. Конта ти: 066-713-85-00, 24-56-31 Вол а-24, аз, 1978 р. в., темно-зелено о ольор . Ціна: 15000 рн. Конта ти: 050888-50-51, 25-77-46

ГАЗ ГАЗ-3102, 1983 р. в., хороший стан. Ціна: 20000 рн. Конта ти: 050-969-2107 ГАЗ-31029, 1994 р. в., хороший стан. Ціна: 11000 рн.. тор . Конта ти: 096752-98-27 ГАЗ-53, самос ид, можливий обмін на тра тор. Конта ти: 098-637-71-61, 096731-96-97

Мерседес-208, пасажир, 12 місць. 1995 р.в. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 935-86-93

ЛУАЗ Л АЗ, 1986 р. в., в робочом Конта ти: 066-621-73-39

ВАЗ-2103, 2107. Конта ти: (097) 305-83-14 ВАЗ-2105, без до (098) 517-80-99

ментів. Конта ти:

Автобуси та мікроавтобуси 4.3.1. Продам ГАЗ ГАЗ Р та, 2007 р.в., пробі - 250000 м., метан, 4 балони, нова ма. Ціна: 13000 y.o. Конта ти: (093) 643-02-24

ОПЕЛЬ Опель Комбо, 2004 р.в., дизель, ДТІ, 1.3, пасажир, білий, або обмін на б дино . Ціна: 8500 .о., Конта ти: (096) 571-35-20

Рено Трафі , 2004 р.в., 1.9 ТД, пасажир, ондиціонер, «повний фарш» рім ш іри. Конта ти: (0660 391-91-30 Рено Трафі , 2006 р.в., 1.9 дизель, вантажно-пасажир, ондиціонер. Ціна: 13200 .о. Конта ти: (063) 563-11-49 Рено Трафі , 2008 р.в., 2,0 дизель, щойнопри наний, без пробі на У раїні, олір білий, повний еле тропа ет, 75 000 м ори інальний пробі , розмитнений. Ціна: д овірна. Конта ти: (095) 877-29-28, (098) 328-28-51

СІТРОЕН Сітроен Берлін о 2001 р.в., 1.8 аз/ бензин, пробі 157 тис. м, еле тропа ет, ондиціонер, пасажир. Конта ти: (067) 244-29-52

ФОЛЬКСВАГЕН

Фоль сва ен ЛТ-35, 2006 р.в., пробі 126 тис. м., 2.5 дизель, 80 КВт, вантажний, середній, підвищений ABD, ондиціонер ABS, ідропідсилювач ерма, 15800 .о.,

т. (067) 792-22-88

ФОРД Фіат Д ато, 1996 р.в., вантажно-пасажир, 1.9Д., пробі 280 тис. м. Ціна: 5500 .о., тор . Конта ти: (098) 951-29-29

ФІАТ

Форд Транзит, 1975 р.в., червоний, 1.7 бензин, пробі 20 тис. м., спар а задніх оліс, 2.8 тонн, 5-дверний. Конта ти: (096) 913-22-54 Форд Транзит, 1986 р.в. Конта ти: (067) 937-80-20 Форд Транзит, 1987р.в., вантажно-пасажир, синій, 2.5 Д. Ціна: 3500 y.o. Конта ти: (066) 271-18-69, (097) 359-74-69 Форд Транзит, 1995 р.в., 2.5 ТД. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 911-01-57

Мерседес Бенц 208, 1985 р.в., 3.0 дизель, пасажир «В», синій. Ціна: 4000 .о. Конта ти: (096) 404-18-68

Форд Транзит, 2005-2006 р.в., 2.0, ондиціонер, антиб с, ц/з, оре тор фар, /п ерма. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (097) 118-73-68, (097) 981-05-57 vasilii-vopr@yandex.ru

Мерседес Бенц 208,1993 р.в., 2.3 дви н, вантажно-пасажирсь ий. Конта ти: (067) 696-26-87

Мерседес Віто 109, 2007 р.в., 2.2 дизель, центральний замо , еле тропа ет. Ціна: 135 896 рн. Конта ти: (095) 906-89-00, (066) 043-46-75

(067) 973-18-09

Рено Кен о, 2003 р.в., 1.5 дизель, хороший стан, еле тропа ет, пасажир, DBD, ARB. Ціна: 8200 .о., тор . Конта ти: (067) 748-48-06

Мерседес 208, пасажирсь ий. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 935-86-93

Мерседес Варіо, 4,3 дви н, антиб с, відмінном стані, щойно при наний. Конта ти: 28-70-52, (067) 709-61-07

Фоль сва ен ЛТ-35, 2005 (е спл атація 2006 р), пробі 255 тис. м., вантажно-пасажир, ел.па ет, 2.5ТД., 13900 .о.

Рено Трафі -100, 2003 р.в., 1.9 дизель, пасажир, срібний металі , «повний фарш», рім ш іри. Ціна: 11500 .о. Конта ти: (096) 681-08-10

ФІАТ

Мерседес Бенц-609Д, пасажир. Ціна: до овірна, Конта ти: 63-58-32, (097) 661-98-29

ФОЛЬКСВАГЕН

РЕНО Рено Кен о, 2003 р.в., 1.5 дизель, хороший стан, еле тропа ет, пасажир, DBD, ARB. Ціна: 8200 .о., тор . Конта ти: (067) 748-48-06

Газель 32213, 2005 р.в., пробі 120 тис. м,13 місць. Ціна: 6250 y.o. Конта ти: (093) 643-02-24

Мерседес Бенц, синьо о ольор , 3.0Д, 1985 р.в., пасажир, апремонт дви на. Ціна: 3600 .о. Конта ти: (096) 404-18-68

т. (098) 763-62-60, (063) 200-77-00

ПЕЖО

Сітроен Джампер, 2001 р.в., дизель. Ціна: 80000 рн. Конта ти: (067) 382-65-39

МЕРСЕДЕС

Фоль сва ен Транспортер Т-4, 1999 р.в., пробі 200 тис. м, пасажир, ідропідсилювач ерма, ондиціонер, протит ман и, 2.5 ТДІ, 75 КВт, хороший стан, 13200 .о.,

Пежо, 1985 р.в. Конта ти: (067) 454-47-71

ГАЗ-322132, 2003 р.в., ( азель), пасажирсь ий мі роавтоб с, синій. Ціна: 3200 .о. Конта ти: (067) 382-56-01

Мерседес 208, 1993 р.в., дизель, в хорошом стані. Ціна: 50000 рн. Конта ти: (097) 900-75-28

ФОЛЬКСВАГЕН

Мерседес Спринтер, 1999 р.в., середній-висо ий, вантажний, заводсь а фарба, нова ма, ондиціонер, щойно при наний, відмінном стані. Конта ти: 28-70-52, (067) 709-61-07

Мерседес-814, пасажир, дообладнаний, 21 місце. 2000 р.в. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 935-86-93

Мос вич АЗЛК-2141, 1986 р. в., в робочом стані. Ціна: 1300 . о. Конта ти: 066-730-93-55, Оле сандр.

Л АЗ-969М, 1992 р.в., тюнін , ш іра. Ціна: 3200 .о. Конта ти: (067) 727-39-83

Мерседес Віто-110, 2003 р.в., 2.2 СДІ, пасажир, ондиціонер, еле тропа ет, центральний замо , си налізація, автоном а. Конта ти: 9050) 537-59-51, (067) 178-61-24

Л АЗ 969 М, 1991 р. в., відмінний стан. Конта ти: 095-884-18-27, 25-04-57

ВАЗ-21053, 2000 р. в., 1,5 бензин, КП-5, е спорт, фіолетово о ольор , хороший стан. Ціна: 2700 . о. Конта ти: 068-25170-44

УАЗ

ЗАЗ Слав та -Лю с, 2008 р.в., об’єм 1.2, сірий металі , центральний замо , 3800 .о. Конта ти: (067) 888-90-55

Запорожець, в робочом стані. Конта ти: 23-22-41

ЗАЗ-968М, 1986 р.в., техо ляд 2012 р., нова ма нітола, арбюратор, енератор. Конта ти: (096) 988-15-25

ЗАЗ Таврія, 2004 р.в., 1.2 л., в хорошом стані, пробі 62000 м. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (096) 556-43-73

ЗАЗ 968. Конта ти: 27-65-70, (067) 761-49-05

ЗАЗ Лан с, Сенс, Форза, з можливостями виплати. Конта ти: (099) 053-80-82

ВАЗ 2102. Конта ти: 098-637-71-61, 096-731-96-96

МОСКВИЧ

Мос вич-412, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 455-18-71

добром стані. Конта ти:

ЗАЗ ЗАЗ , 2011 р. в., 1,5 дви н, ідропідсилювач, центральний замо , си налізація, ондиціонер. Конта ти: 099-020-09-61

Мос вич АЗЛК, 1986 р. в., зелений, без до ментів, хороший стан, терміново. Конта ти: 093-881-48-54

ЗАЗ 11030740 Слав та, 2006 р.в., червоний, пробі 60 тис. м., центральний замо . Ціна: 23000 рн. Конта ти: (097) 519-76-43

ЗАЗ 968М, 23-29-45

ВАЗ ВАЗ 11183 Калина, 2008 р. в., 26000 м пробі , 1,6 МЗ, фор оп, один власни . Ціна: До овірна. Конта ти: 097-484-0627, 067-387-61-91

ВАЗ-2105, олір вишні, на волинсь ій реєстрації. Ціна: 1600 . о., тор . Конта ти: 066-961-55-33

ЗАЗ Таврія, 2002 р.в., 1.2 арбюратор, хоро��ий стан. Ціна: 1700 .о., тор . Конта ти: (097) 452-99-01

ГАЗ 2410. Конта ти: (067) 255-01-69 ГАЗ 31029, в хорошом стані. Власни . Конта ти: (067) 252-55-23

ГАЗ-69 А, в хорошом стані. Ціна: 12000 рн. Конта ти: 098-497-41-21

ВАЗ-2105, 1986 р. в., 4-ст. КПП, хороший стан. Конта ти: 066-212-6864, 096-608-00-66

ГАЗ ГАЗ «Победа» М-20, і запасні частини. Конта ти: 22-35-94

№26 вiд 13 липня 2011 ро

Фіат Д ато, 2000 р.в., пробі 176 тис. м., 2.8ТД, вантажний, низь ий, орот ий., ціна до овірна,

т. (096) 851-89-86 Фіат С до, 2003 р.в., 2.0 ТД, еле тропа ет, вантажно-пасажир, ори інальний, ABS, ARB. Ціна: 8900 .о. Конта ти: (067) 588-50-47, (097) 919-03-06

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Каді, 2005 р.в., пробі 130 тис. м, 1.9 ТДІ, пасажир, 77 Вт, срібний металі . Конта ти: (067)363-29-52 Фоль сва ен Каді, пасажирсь ий, 2005 р.в., 2,0 дизель, щойно при наний, олір жовтий, двоє бо ових дверцят, є все, рім ондиціонера, 85000 м пробі , на облі . Ціна: до овірна. Конта ти: (095) 877-29-28, (098) 328-28-51 Фоль сва ен-Транспортер, Т-5., 2006 р.в., 1.9ТДІ, біло о ольор , пасажир, 6 місць, ондиціонер, ел.підіймач. Конта ти: (067) 923-17-23

ІНШІ АВТОМОБІЛІ Газель, 2005 р.в., цільнометалевий, аз-метан, 4 балони, витрата пально о 50 рн/100 м, змішаний ци л. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (097) 214-12-94 Сіат Добло, 2006 р.в., пасажирсь ий. Ціна: 12300 .о., тор . Конта ти: (067) 923-17-23

ЛУЦЬК (0332), (03322)

ІВЕКО Іве о-3510, 1994 р. в., 2,5 т рбодизель, мі роавтоб с можливий обмін. Конта ти: 050-544-45-24

МЕРСЕДЕС Мерседес Бенс-210D (б с), 1992 р. в., 2,9, потреб є ремонт . Терміново. Ціна: Недоро о. Конта ти: 068-565-36-15 Мерседес-208, б с, після апремонт , з причепом. Конта ти: 050-528-97-98


ВАНТАЖІВКИ, СПЕЦТЕХНІКА

№26 вiд 13 липня 2011 ро

Пежо Е сперт, 1.9 дизель, вантажний, червоний, ондиціонер, щойно при наний. Ціна: 6700 .о. Конта ти: (050) 537-59-51, (067) 178-61-24

РЕНО Рено Премі м 260, 10 тонн, рефрижератор, об’єм 9.8, 24 л/ 100 м, б д а 50 б.м. Конта ти: (097) 257-78-37 Рено Трафі , 2003 р.в., 2.5 ТДІ, автозапчастини, синій, вантажний. Конта ти: (097) 074-76-69 Мерседес-210, 1994 р. в., пасажирсь ий, дизель, 15 місць, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-360-12-88 Мерседес-Вітто-110, 1998 р. в., т рбодизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-35765-33

ЗІЛ. Конта ти: (067) 499-28-22

ІВЕКО

СІТРОЕН Сітроен Берлін о, вантажний, 1998 р., 1,9 дизель, без бо ових дверцят. Ціна: 3700 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

ПЕЖО

Іве о Ма ір с 80-13, 1987 р.в., вантажопідйомність 5 тонн, ресори, дви н 6 л, витрати 15-17 л., на ход , обмін на мі роавтоб с. Власни . Ціна: 6600 .о., тор . Конта ти: (067) 171-72-18

Пежо-Е сперт, 1998 р. в., 1,9 т рбодизель, олір вишні, вантажнопасажирсь ий, олір вишні, центральний замо , еле трос лопідіймачі, ондиціонер, щойно при наний. Ціна: 6000 . о. Конта ти: 067-293-82-93

КАМАЗ

FAW

КамАЗ 5320, 1985 р.в., рейсовий стан, ма нова, а м. бат. нова + причіп. Конта ти: (097) 546-98-48

FAW-61, тентований, дизель, 2006 р. в. Ціна: До овірна. Конта ти: 050-560-9265

Пежо-Партнер, 2004 р. в., 1,9 дизель, м. Польща. Ціна: 2500 євро. Конта ти: 050267-78-48

КамАЗ 5410, 5420. Конта ти: (067) 362-30-54

Фоль сва ен LT-28, 1991 р. в., терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-438-0783, 098-303-01-13

РЕНО

КамАЗ- 5410, 1991 р.в., на ход . Конта ти: (098) 277-88-92

Рено-Trafic 11, 2006 р. в., 1,9, пробі 112000 м, ондиціонер, АБС, ма нітола CD, си налізація, ц/з, /п, ел. ор. фар, под ш а безпе и, щойно при наний, 100% розмитнений, ідеальний стан. Ціна: 14100 . о. Конта ти: 0685048013

КамАЗ з причіпом. Ціна: до овірна. Конта ти: (095) 831-23-71

КамАЗ-5320, 5410, ма 260х508, абіна, зов. Конта ти: 43-02-19, (098) 711-35-57 КамАЗ-5320, 5410. Конта ти: 43-48-60, 43-02-19, (098) 711-35-57

ФІАТ

МАЗ

Фіат-Д ато, 1989 р. в., ма сі, вантаж., /п, зелений, 2.5, дизель. Конта ти: 050-544-45-24

МАЗ 54329, 1999 р.в. Конта ти: (067) 362 0025

Фіат-Д ато, 1995 р. в., 2,5 т рбодизель, пасажирсь ий. Конта ти: 095-841-44-13 Фоль сва ен-Транспортер Т4, 1998 р. в., 1.9, т рбодизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Фоль сва ен-Транспортер Т4, 1998 р. в., 2.5, т рбодизель. Конта ти: 099-27517-28, 096-357-65-33

СІТРОЕН

С пер-МАЗ-53362 з причіпом на ход , 1994 р.в. Конта ти: (067) 255-44-32

Сітроен Джампі (франц з), 2002 р.в., пробі 199 тис. м., 2.0НДІ, вантажний, ел.па ет, тит.дис и, 5 дверний, 7299 .о., тор ,

т. (097) 080-80-96

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен ЛТ 55, 1991 р.в., бортовий, можливий обмін. Конта ти: (063) 071-50-81

Мерседес Спринтер 213, 2004 р.в., щойно при наний з Німеччини, ABS, ASP, Webasto. Конта ти: (066) 910-09-73

• •

МЕРСЕДЕС 817

Авто ран КС-35715, Івановець. 1987 р.в. Конта ти: (067) 364-30-92 Авто ран КС-3575, на базі автомобіля ЗІЛ 133 ГЯ, в робочом стані. Ціна: 77700 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Фоль сва ен ЛТ-35, 2005 (е спл атація 2006 р), пробі 255 тис. м., вантажно-пасажир, ел.па ет, 2.5ТД., 13900 .о.

4.3.13. К плю

(067) 973-18-09

.о.

Автомобілі вантажні

Мерседес 817, 1994 р.в., 6.0 дизель, хороший стан, новий дви н, після апремонт . Ціна: 14000 .о.

4.4.1. Продам

т. (067) 961-48-64, 62-67-89

ГАЗ

Мерседес 609D, 1995 р.в., ори інал, 4.0 літровий дизельний дви н, 5 ст. КПП. Вантажопідйомність - 2 т., 32 м. б., пробі - 760000 м. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: (097) 677-32-00

ГАЗ-53, 1990р., ф р он, аз-бензин (метан 7 балонів), італійсь а станов а, повний апремонт, хороший стан. Конта ти: 62-83-07 050 690-36-48, 050690-66-77 ГАЗ-53. Конта ти: (067) 395-57-29

ЗІЛ

ЗІЛ-130, ММЗ-4505, 1992 р.в., • самос ид, бензин Конта ти: (067) 909-95-85

ЗІЛ - « ол оспни », аз-бензин, 8 балонів. Конта ти: (067) 989-48-62 ЗІЛ 130, після апремонт . Конта ти: (096) 497-47-23 ЗІЛ 130. Конта ти: (067) 704-25-44 ЗІЛ 4331, 2000 р.в., з азобалонною станов ою. Ціна: 47000 рн. Конта ти: (067) 362-00-25 ЗІЛ ММЗ, 1991 р.в., самос ид, аз/бензин. Конта ти: (097) 896-28-39 ЗІЛ-130, 1992 р.в., бензин, пробі 17 тис. м., ідеальний стан. Ціна: 22000 рн. Конта ти: (097) 835-39-56

Мерседес Спринтер 316, олір синій, ондиціонер, еле трос лопідйомни и, щойно при наний, 220000 м пробі , розмитнений. Ціна: до овірна. Конта ти: (095) 877-29-28, (098) 328-28-51 Мерседес Спринтер-311, ма сі, 2005 р.в., вантажний, ондиціонер, АВС, антиб с, вебасто, сервісна ни а, щойно при наний, відмінний стан. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 Мерседес Спринтер-312Д, 1997 р.в., 2.9 б.см, біло о ольор , хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 741-94-39, (067) 798-23-93

МЕРСЕДЕС СПРІНТЕР 312, 1999 Р.В., 2.9 ДИЗЕЛЬ, ВАНТАЖНИЙ. КОНТАКТИ: (098) 445-82-22

ПЕЖО ПЕЖО БОКСЕР

ЗІЛ-130, самос ид, 1992 р.в., бензин. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 909-95-83

ЗІЛ-самос ид, ММЗ-554 М, ол оспни , 1985 р.в., бензин. можливий обмін. Ціна: 3000 .о. Конта ти: 27-98-39, (067) 984-70-13

ІНШІ АВТОМОБІЛІ Дон-фен , 2005р, 2500 б, 40000 пробі , 25,т. Ціна: до овірна. Конта ти: (0343) 84-46-38, (067) 343-31-06 ЛДВ, 2004 р.в., дви н 2.4 дизель самос ид, щойно при наний, один власни . Конта ти: (097) 718-65-43 Мітц біші Кантер 75, 1999 р.в., 36 бів, ходова після ап.ремонт . Ціна: 12600 .о. Конта ти: 62-06-59 С анія, 1995 р.в., R-113M, 20 тонн, тент, недоро о. Конта ти: 43-15-40, (067) 301-99-01

т. (067) 382-49-19

Бетонозміш вач, орморіз Конта ти: (096) 733-56-94

.

Бетонозміш вач. Конта ти: (096) 733-56-94 Бло дви на до тра тора МТЗ-80, олінвал номінал. Конта ти: (067) 495-15-42 Борони дис ові. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 645-70-19 Борон дис ов , обприс Конта ти: (050) 530-30-85

вач.

Борон дис ов . Конта ти: (096) 525-71-19 Бортов до Т-40. Конта ти: 62-16-22 Б д автомобільн , алюмінієв , 28 б.м. Конта ти: (099) 757-21-57 Б льдозер ДТ-75, 1984 р.в., в робочом стані, на ход . Ціна: 3000 .о. Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net Б ря оріз

. Конта ти: (096) 733-56-94

Верстат для шліф вання олінчастих валів. Конта ти: 28-88-57, (050) 339-27-04

ЛУЦЬК (0332), (03322)

Візо , 4- олісний, для перевезення вантаж . Конта ти: 68-36-84

ГАЗ ГАЗ 53 Б, «самос ид», 1983 р. в., відмінний технічний стан. Ціна: за домовленістю. Конта ти: 066-496-3220, 067-344-88-10 ГАЗ-53, самос ид, можл. обмін на б дматеріали або тра тор. Конта ти: 098-637-71-61, 096-731-96-96

КАМАЗ КамАЗ-5320, 1986 р. в., рейсовий стан, ма нова, а м. бат. нова +причіп борти висо і, зерновоз. Конта ти: 097546-98-48

МАЗ Пежо Бо сер, 2006 р.в., пробі 105 тис. м., 2.0 аз-бензин, ма сі-база, вантажний, ондиціонер, ел.па ет, автономна піч. Ціна: 11900 .о.

Автопідіймач, 2-стій овий, без дви на, тор . Ціна: 4500 рн. Конта ти: (098) 056-65-75

УАЗ-3303, бортовий, в хорошом стані, 1992 р.в. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 363-59-50, (097) 604-54-55

КамАЗ-5410, робочий стан. Ціна: 5500 . о. Конта ти: 067-442-00-58

ЗІЛ-131, бортовий, дви н дизель СМД-22. Конта ти: (096) 915-50-36

ЗІЛ-самос ид, аз, бензин. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60

Фоль сва ен-ЛТ-35, ма сі, 2005 р.в., вантажний, АВC, антиб с, небитий, заводсь а фарба, щойно при наний, відмінном стані. Ціна: 12950 .о. Конта ти: (067) 709-61-07

КамАЗ-5410, з причіпом (9 м), в хорошом стані. Ціна: 5900 . о. Конта ти: 067-442-00-58

ЗІЛ-130, самос ид, аз-метан, бензин, хороший стан, терміново. Конта ти: 68-07-40, (097) 226-92-32

ЗІЛ-бортовий, самос ид. Конта ти: (067) 363-10-14

4.5.1. Продам

МЕРСЕДЕС

Форд-Транзит, 2004 р. в., орот ий, щойно при наний. Конта ти: 099-27517-28, 096-357-65-33

ГАЗ-31029, в хорошом стані, біло о ольор , 5-ст КПП. Конта ти: (098) 594-62-54

Спецтехніка, сільгосптехніка та обладнання Картопле опач « інсь верт ш », в хорошом стані. Конта ти: (097) 432-05-18 Міні-тра тор, саморобний, + пл , плж о , причіп; ЗАЗ-968 М; ЧЗТ-350. Конта ти: (098) 873-48-01 Тра тор Т-40 АМ, 1987 р.в., синій + льтиватор, пл . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 723-97-04

ФОРД

ГАЗ 3307, 1993 р.в., з азобалонною станов ою. Конта ти: (067) 362-00-25

Мерседес 609. Ціна: 3000 .о. Конта ти: (097) 7556178

ФОЛЬКСВАГЕН

Форд-Транзит, 1989 р. в., 2,5 дизель, 8 місць, орот ий, середній. Конта ти: 050-015-88-26

Фоль сва ен Т-4. Ціна: до 5000 Конта ти: (067) 349-42-89

4.4.19. К плю ГАЗ-3309. Конта ти: (098) 294-65-05

МАЗ-500, 1991 р. в.. бензовоз, апремонт дви на, відмінний стан. Ціна: 10000 . о. Конта ти: 095-915-68-83

УРАЛ Урал-4320 самос ид. Ціна: 5800 . о. Конта ти: 067-442-00-58

Газоно осар бензинов , Німеччина, б/в. Конта ти: 5-56-15 Газоно осар . Конта ти: 43-92-23, (067) 426-66-88 Гідроциліндр Т-74. 43-73-36, після 18.00

Конта ти:

Дви н Д-240 б/в. Конта ти: (095) 830-28-36 Дви н дизельний, Ч-2, на запчастини. Конта ти: (096) 723-91-10 Дви н, повітряний фільтр ЯМЗ-238. Конта ти: (067) 364-30-92 Дом рат, 52 тонни. Конта ти: 43-81-84, (097) 472-20-21 Ева атор, Конта ти: (067) 782-18-59, (050) 435-29-08 Е с аватор «ЕО-4321», 1992 р.в., Е с аватор «ТХ-112». Конта ти: (067) 364-30-92 Е с аватор ЕО 2621, 1989 р. в., в робочом стані, на ход . Ціна: 100 рн. Конта ти: (098) 296-21-11 Е с аватор ЕО 2621, 1989 р.в., в робочом стані, на ход . Конта ти: (098) 296-21-11 prom_rivne@ukr.net Е с аватор ЕО 2621, після апремонт . Конта ти: (096) 497-47-23 Е с аватор ЕО-2621, в хорошом стані. Конта ти: (068) 569-29-69 verbowa@i.ua

31


32

СПЕЦТЕХНІКА

№26 вiд 13 липня 2011 ро

Е с аватор ЮМЗ. Конта ти: (098) 440-43-15

К зов до а/м КамАЗ-5511, терміново. Конта ти: (097) 233-82-26

Е с аватор, 1302-Е, «Атлас». Конта ти: (067) 364-30-92

К льтиватор. Конта ти: (063) 208-96-31

Причіп-дач , відмінний стан, 1977 р.в., аз, плита, обі рівач, холодильни , тент. Терміново. Ціна: 2000 .о. Конта ти: (098) 488-27-02

Міні-тра тор, бензин. Ціна: 10000 рн. Конта ти: (098) 463-41-06

Причіп-Лавета 1991 р.в. Конта ти: 43-81-95, (050) 613-99-97

Міні-тра тор, вир-ва Японія, в хорошом стані. Конта ти: (096) 136-46-14

Радіатор Т-74. Конта ти: 43-73-36, після 18.00

Міні-тра тор, дизель. Ціна: 10000 рн. Конта ти: (098) 463-41-06

Рам до навісно о артопле опача КТМ. Конта ти: (097) 645-70-19

Міні-тра тор, робочий стан. Конта ти: (097) 459-53-62

Рено Ма н м, 2003 р.в., 700 тис.пробі , 440 дви н, тя ач. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 115-48-60

Е с аватор, навантаж вач «Карпатець», 1992 р.в., 4 овші, хороший стан, можливий обмін. Ціна: 45000 рн. Конта ти: (067) 704-73-68 Е с аватори ЮМЗ, 1985 р.в., 1986р.в., 1989р.в., 1991 р.в., після апремонт , івш 0.3 б.м., с ати в хорошом стані. Конта ти: (050) 155-37-87, (097) 554-28-18 Запчастини б/в, до тра торів. Конта ти: 43-45-16, (098) 252-17-00

Міні-тра тор. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 463-41-06

Запчастини до тра торів Т-25, Т-40, ЮМЗ, МТЗ. Ціна: від 100 рн. Конта ти: (067) 495-15-42

Міст передній до МТЗ-82, б/в, дви н Д-240, Д-245 ( апремонт на заводі в Білор сії). Конта ти: (095) 830-28-36

Запчастини до ЮМЗ-6. Конта ти: (096) 967-73-16

Міст передній, МТЗ-82 в омпле ті б/в. Конта ти: (095) 830-28-36

Сівал 6-рядн , б ря ов . Конта ти: (097) 468-80-16 Сівал Grust Buster-4030, 2008 р.в., робоча ширина - 9.14 м., 2-се ційна, б н ер для міндобрив. Конта ти: (067) 491-54-54 r.galas@mail.ru Сівал

. Конта ти: 68-02-67

Сівал

. Конта ти: (050) 530-30-85

Транспортери до артопле опачів. Конта ти: (097) 594-25-45 Тр бо ладач ТГ-80, в робочом стані. Ціна: 12000 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Тю опрес, після апремонт . Ціна: 50000 рн. Конта ти: (066) 180-66-39 Ф р он до ГАЗ-3307, 60 б.м., 2005 р.в., ізотерм. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (099) 924-90-70

ЛУЦЬК (0332), (03322) 2 вози, на дерев’яних олесах та роз идач міндобрива. Конта ти: с. Чар ів, Л ць ий р-н. 095-110-60-73, 098-39054-93 Б льдозер ДРС-2, 2008 р. в. Ціна: 211000 рн. Конта ти: 78-82-07 Б льдозер ДТ-75, 1987 р. в. Ціна: 35000 рн. Конта ти: 78-82-07

Зернозбиральний омбайн «Вольво-800», або обмін на тра тор «МТЗ-80». Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 486-06-84

Млин КДУ-2.0-1, «У раїн а». Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 876-94-30 Млин. Конта ти: 68-02-67

Січ арню, б/в. Конта ти: (095) 577-62-64

Зміш вач ормів, С-3-0, 3 тонни. Конта ти: (067) 755-94-90

Млин. Конта ти: 28-10-08

Січ арню. Конта ти: 20-68-06

Г сеничний е с аватор Unex DH-411, в-ва Чехія, 1989 р. в., 28 тонн -16000 м/ , овш 2 б. м, робочий стан. Ціна: 18000 . о. Конта ти: 097-142-93-34 garmata77@i.ua

Моло овоз ГАЗ-5312, 1992 р.в., пробі 1000 м, всі деталі по телефон . Ціна: 7000 .о. Конта ти: (098) 533-56-77

С ат передній до омбайна. Конта ти: (097) 468-80-16

Дерев’яно о воза. Конта ти: 096-539-2062

Т р а т о р «Данфен-240», 2010 р.в. Конта ти: (096) 324-50-26

Е с аватор ЕО-2621, 1990 р. в. Ціна: 32000 рн Конта ти: 78-82-07

Тра тор «Слобожанець». Конта ти: 61-14-75

Е с аватор-навантаж вач Карпатець, 1992 р. в., 4 овші, в хорошом стані, можливий обмін. Ціна: 45000 рн. Конта ти: 067-704-73-68

Кабін до а/м КрАЗ-25621. Конта ти: (067) 364-30-92 Кабін ЗІЛ-130. Конта ти: (067) 364-30-92 Кабін на тра тор ЮМЗ, в добром стані. Конта ти: (067) 695-21-65 Кабін , вели на тра тор ЮМЗ, в хорошом стані. Конта ти: (067) 695-21-65 Картопле опач, недоро о. Конта ти: (067) 954-20-19 Картоплесаджал , пл , льтиватор, причіп до міні-тра тора. Конта ти: (096) 723-91-10 Рівне. Картоплесаджал . Конта ти: (0250) 2-12-44, (097) 496-60-39

Навантаж вач «Бал ан ар», ВП 3 тонни, бензин. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79 Навіс задню до тра торів Т-40, ЮМЗ. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (067) 495-15-42 Напівпричіп МТМ 933011, 2002 р.в., бортовий тент. Ціна: 36911 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Підорювач б ря ів. Конта ти: (096) 526-26-71 Пл 2- орп сний. Конта ти: 28-78-41, (097) 381-60-99

Конта ти:

Пл 2- орп сний. Конта ти: 28-27-85, (096) 784-63-40

Колеса до воза, б/в. Конта ти: 24-96-34

Пл 2- орп сний. Конта ти: (096) 968-29-89

Комбайм СК5 «Нива», пл тра торний двох орп сний. Конта ти: (096) 213-90-99

Пл 3- орп сний. Конта ти: (097) 233-82-26

Комбайн «ACTIVE-800» в робочом стані. Конта ти: (098) 057-59-92

Пл дво орп сний, до тра тора Т-25, Т-40. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Картоплесаджал 61-14-75

.

Комбайн «Вольво-800». Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 954-20-19 Комбайн «Вольво830», хороший стан. Конта ти: (097) 609-53-51 Комбайн «Клас-Кол мб с», жат а - 2м, дизель, нові ремені. Конта ти: (066) 031-53-42 Комбайн «СК-5Нива», ідеальний стан. Конта ти: (0250) 2-12-44, (097) 496-60-39 Комбайн б ря озбиральний. Конта ти: (097) 830-57-50, (098) 216-49-00 Комбайн Вольво-830, відмінний стан. Конта ти: (097) 609-53-51 Комбайн зерновий, «Вольво-830», ширина 2.3м, Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 486-06-84 КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ «ВОЛЬВО-880», «AKTIV», 2.3 М ЖАТКА, ВІДМІННИЙ СТАН, ГОТОВИЙ ДО ЖНИВ. ТЕРМІНОВО. ЦІНА: 6700 У.О. КОНТАКТИ: (097) 543-66-00, (097) 544-45-45 Комбайн зернозбиральний «ДжонДір», хороший стан. Ціна: 12500 .о. Конта ти: (067) 396-93-01 Комбайн зернозбиральний МФ-240, ДжонДір-935. Конта ти: (067) 581-60-58 Комбайн зернозбиральний, «Вольво-800», ширина жат и 2.3 м, або поміняю на тра тор МТЗ. Конта ти: (096) 486-06-84 Комбайн зернозбиральний, «Клас-Домінатор-105», жат а 5м, візо , січ арня. Ціна: 88000 рн. Конта ти: (067) 704-73-68 Комбайн зернозбиральний, тра тор Т-25, МТЗ-82. Конта ти: (097) 671-65-92, (097) 618-84-84 Комбайн артоплезбиральний, сівал зернов . Конта ти: (096) 425-92-35 Комбайн артоплезбиральний. Ціна: 35000 рн. Конта ти: (093) 799-17-32 nusikstar@mail.ru Комбайн СК5 «Нива». Конта ти: 67-70-59, (096) 213-90-99 Комбайни б ря озбиральні. Конта ти: (050) 924-26-13 Комбайни зернозбиральні. Конта ти: (050) 924-26-13 Комбайни артоплезбиральні. Конта ти: (050) 924-26-13 Комбайни ормозбиральні «Рось», зернозбиральні «Слав тич». Конта ти: 61-14-75, (050) 375-32-62 Коренеріз Корморіз Корморіз

. Конта ти: 27-77-67 . Конта ти: 68-02-67 . Конта ти: 27-67-77

Короб КПП Т-74. 43-73-36, після 18.00

Конта ти:

Пл , 2- орп сний, до тра тора. Конта ти: (096) 52-5-71-19 Пл , 2- орп сний. Конта ти: (0250) 2-12-44, (097) 496-60-39 Пл , 2- орп сний. 28-78-41, (097) 381-60-99

Конта ти:

Пл , 3- орп сний. Конта ти: (097) 233-82-26 Пл , 3- орп сний. Конта ти: (097) 320-71-29

ном.

Тра тор МТЗ-82, 1993 р.в. Конта ти: (097) 190-85-58 Тра тор на базі УАЗ. Конта ти: (066) 218-79-00 Тра тор на базі УАЗ. Конта ти: (098) 775-55-77 Тра тор саморобний з абіною, анало Т25, дизель, є ідравлі а. Ціна: 20000 рн. Конта ти: (097) 350-34-54 Тра тор саморобний+ абіна. Конта ти: (097) 459-53-62 Тра тор саморобний. Конта ти: (098) 463-41-06 Тра тор саморобний. Ціна: 7000 рн., тор . Конта ти: (068) 893-50-68 Тра тор Т- 40АМ, 1991 р.в., робочий стан. Є причіп 2 ПТС-4 та інше с/ знаряддя. Конта ти: (067) 303-91-07 Т р а т о р Т-150 К. Конта ти: (063) 208-96-31 Тра тор Т-16, з навантаж вачем , ПГ-02, 4.5 т. Конта ти: (096) 126-73-96 Тра тор Т-16, на ход . Ціна: 17000 рн. Конта ти: (098) 837-91-90

Пл , 3х3,5, виробництва СРСР. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (067) 495-15-42 Пл , льтиватор до Т-25. Конта ти: (097) 459-53-62

Тра тор Т-25 з вед чим переднім авто. Конта ти: (096) 525-71-19

Пл

Т р а т о р Т-25, осар и тра торні, обприс вачі, артоплесаджал и та ін. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74

. Конта ти: (096) 525-71-19

Прес-підбирачі. Конта ти: (050) 924-26-13 Пристрій зернозбиральний, б/в. Конта ти: (067) 931-97-56 Причепи до л/а, різних типів і розмірів. Конта ти: (050) 039-86-64 Причіп «1ПТС-9», тра торний. Ціна: 12500 рн. Конта ти: (098) 533-56-77 Причіп «Лавета», 1991 р.в. Ціна: 1500 .о. Конта ти: 43-81-95, (050) 613-99-97 Причіп (ЗІЛ, МАЗ, КамАЗ). Конта ти: 26-58-04 Причіп (ЗІЛ, МАЗ, КамАЗ). Конта ти: (097) 480-92-29

Тра тор Т-25, відмінном стані. Конта ти: 27-06-84, (096) 157-02-58 Тра тор Т-28, 1986 р.в., 45- інсь их сил, апремонт дви на, причіп, пл , льтиватор. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (098) 360-48-41 Тра тор Т-40, 1990 р.в. Конта ти: (096) 541-84-78 Тра тор Т-40. Ціна: 3500 .о. Конта ти: (096) 486-06-84 Тра тор Т-40. Конта ти: (096) 324-50-26 Тра тор Т-40: льтиватор, пл та причіп. Ціна: до овірна. Конта ти: 2-28-64, (098) 449-97-65

ЗІЛ ММЗ-554 М, 1991 р. в. Ціна: 61000 рн. Конта ти: 78-82-07 Кінний льтиватор. Ціна: 500 Конта ти: 096-733-74-03

рн.

Комбайн FAHR-М 900, ф р он-31, тра тор МТЗ-82, причіп ІФА. Конта ти: 067-879-14-04 Комбайн б ря овий Посейдон, 1рядний. Ціна: 32000 рн. Конта ти: 097668-81-02 Комбайн Джондір-430, ширина жат и 2,7, хороший стан, недоро о. Конта ти: 066-704-06-26 Комбайн Є-281, в хорошом стані. Ціна: 68000 рн. Конта ти: 067-442-00-58 Комбайн Масей Фер юсон-186-307, артопляний омбайн Анна, преспідпирач Фіпма, роторн осар . Конта ти: 097-618-84-84 Комбайн Нива, на запчастини. Конта ти: 097-829-34-17 Комбайн СК-5 Нива. Конта ти: 098522-71-20 Комбайн-зернозбиральний, КласДомінатор 105, жат а 5 м, візо , січ арня, на запчастини. Ціна: 88000 рн. Конта ти: 067-704-73-68 Комбайни б/в ДОН-1500 (1994 р. в.), Fortshritt на запчастини (1988 р. в.), б ря озбиральний MORO (1995 р. в.), тра тори Т-70, ДЕ-75, дизеля, преспідбирач ПРФ-108, обприс вачі причепні (2000 л), ВАЗ, ЗІЛ, ГАЗ, КАМАЗ, самос иди і причепи до них, УАЗ (медична). Конта ти: 067-36150-10 Комбайни Мойсей Фер юсон-31, FAURМ 900. Конта ти: 067-879-14-04 Комбайни: зернозбиральний, б р я о з б и р а л ь н и й , артоплезбиральний, прес-підбирач, та інше. Конта ти: 050-924-26-13 Кран-маніп лятор. Конта ти: 067-36125-22 К зов-«самос ид» на КамАЗ-5320 або 53212, майже новий. Конта ти: 067384-18-47 Пл та об орт вач 70-05-27

інний. Конта ти:

Пл , 2- орп сний. Ціна: 2800 Конта ти: 097-668-81-02

рн.

Тра тор Т40 АМ, робочий стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (097) 962-73-32

Причіп без до ментів Конта ти: 050544-24-15 vova68@yahoo.com vova68@yahoo.com

Тра тор Т40, відмінний стан. Ціна: 32000 рн. Конта ти: (097) 962-73-32

Причіп до тра тора, в хорошом стані. Конта ти: 098-613-12-32

Причіп бортовий-8328 ЗІЛ. Ціна: 2000 .о. Конта ти: (067) 262-26-76

Тра тор Хар ів, Т-012, в хорошом стані, можливий обмін. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Роторн осар . Ціна: 6000 Конта ти: 097-668-81-02

Причіп до а/м «Т рист», 2009 р.в., недоро о. Конта ти: (097) 842-24-31

Тра тор ЮМЗ, 2005 р.в., відмінном стані. Конта ти: (099) 226-33-94

Причіп до а/м ЗІЛ-самос ид, або обміняю на 2ПТС4. Конта ти: (097) 639-68-85

Тра тор ЮМЗ-6, 1982 р.в., мала абіна, ма нова. Ціна: 3200 .о. Конта ти: (067) 495-15-42

Причіп до ле ово о а/м, новий. Конта ти: (050) 039-86-64

Тра тор ЮМЗ-6, 1993 р.в., вели а абіна. В робочом стані. Ціна: до овірна. Конта ��и: (067) 383-09-59

Причіп 10 тонн. Конта ти: (098) 884-93-12 Причіп 2-вісний, вантажопідйомність 2 тонни. Конта ти: (050) 039-86-64 Причіп до а/м. Конта ти: (096) 745-72-12

Причіп до тра тора 2ПТФ-4, на ход . Конта ти: (097) 358-82-18 Причіп до тра тора Т-25. Конта ти: (098) 837-91-90

Тра тор ЮМЗ-6, АКЛ, 1992 р.в. Ціна: 14000 рн. Конта ти: 5-20-64 Тра тор ЮМЗ. Конта ти: (067) 972-86-31

Причіп до тра тора, 2 тонни. Конта ти: (067) 988-59-74

Тра тор, вадраци л ЗІМ. Конта ти: (067) 838-89-66

Причіп до тра тора. Конта ти: (050) 196-29-65

Тра тор, саморобний (Заліщи и). Конта ти: (096) 599-31-81, (096) 584-02-18

Причіп житловий відмінном стані ( азова плита, обі рівач), холодильни , тент, недоро о. Конта ти: 62-66-63, (098) 488-27-02 Причіп житловий, на олесах, аз, плит а, холодильни , обі рівач, 800 , недоро о. Конта ти: 62-66-63, (098) 488-27-02 Причіп тра торний, Конта ти: (096) 247-62-63

Косар

Причіп, 2-вісний та пл до тра тора. Конта ти: (096) 781-61-08

тра торн . Конта ти: 68-02-67

Т р а т о р з дизельним дви Конта ти: (066) 218-79-00

Т р а т о р Т-25 в хорошом стані. Конта ти: (067) 580-13-21, (098) 477-98-73

Косар роторн , терміново, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 791-25-20

Кран СКГ 401. Ціна: 412941.60 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Тра тор «Т-40», на ход . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 486-06-84

вели ий.

Кран-бал , нов , Польща, 1 тонна. Конта ти: (098) 329-85-05

Причіп, новий, до ле ово о а/м, мотобло а, з до ментами. Ціна: 2700 рн. Конта ти: (03840) 5-61-44, (096) 121-72-76

К зов до а/м ГАЗ-3307. Конта ти: (067) 364-30-92

Причіп, саморобний до Т-25. Конта ти: (097) 459-53-62

Тра тори ХПЗ, ЮМЗ, Слобожанець, 30% омпенсація вартості. Конта ти: 61-14-75, (050) 375-32-62

рн.

Силосний омбайн ФОРШРИД Е-281, робочий стан. Ціна: 64000 рн. Конта ти: 067-442-00-58 Січ арню, нова, недоро о. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 095-022-19-28 Станд для відновлення еометрії зовів атомобілів після ДТП. Недоро о. Конта ти: 097-603-78-42 Т р а т о р власно о виробництва. Конта ти: 098-613-12-32 Тра тор Мас орні , в-ва Німеччини, 40 інсь их сил, хороший стан. Ціна: 35000 рн. Конта ти: 097-668-81-02 Тра тор Т-25, в-ва Польщі, хороший стан. Ціна: 42000 рн., тор . Конта ти: 097-668-81-02 Тра тор Т-25, з інвентарем, в хорошом робочом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 098-522-71-20 Тра тор Т-25. Конта ти: 068-563-49-26


АВТОСЕРВІС, АВТОЗАПЧАСТИНИ

№26 вiд 13 липня 2011 ро Тра тор Т-40, з пл ом, 1987 р. в., хороший стан, один власни . м. Володимир-Волинсь ий. Ціна: 30000 рн. Конта ти: 067-609-56-40, Юрій

Авто амери. Конта ти: 62-16-22

АВТОШРОТ: ЗАПЧАСТИНИ ДО БУСІВ ТА ЛЕГКОВИХ А/М ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА ЯПОНСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА З НІМЕЧЧИНИ. КОНТАКТИ: ВУЛ. КУРЧАТОВА, 18 Б. 28-86-69, (067) 363-52-22

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тра тор ЮМЗ-6 КЛ. Конта ти: 098-51620-19

АВТОСИГНАЛІЗАЦІЇ ТА

Тра тор ЮМЗ-6 М, в розібраном стані, без олінвала, недоро о. Ціна: до овірна Конта ти: 095-876-54-53 Zduga.t@mail.ru

КОНТАКТИ: (067) 943-36-54

Тра тор ЮМЗ-6, в робочом стані. Ціна: 17000 рн. Конта ти: 096-949-15-20 Тра тор, в-ва Японія, з фрезою, в неробочом стані. Конта ти: 095-31605-23 Тра тори МТЗ-82, МТЗ-320, причіп ІФА. Конта ти: 067-879-14-04

ЦЕНТРАЛЬНИХ ЗАМКІВ.

Килими мові до а/м Опель-Ве тра, Опель-Кадет. Конта ти: 22-62-39 Ма нітофон «Піонер» до а/м. Конта ти: (067) 296-87-68 Масло до дви на «Ессо», 4 л. Конта ти: 22-62-39 Наві атор а/м, новий. Конта ти: (097) 553-88-11

Тра тори Т-16, Т-25, Т-40, ЮМЗ, хорошом стані. Конта ти: м.Горохів 097-339-23-57, 067-361-03-59 yrasyk@list.ru

Тра торн рабар «Сонеч о», 5 зіро . Ціна: 3300 рн. Конта ти: 097-668-8102 Тра торн осар , се ментн . Ціна: 4000 рн. Конта ти: 097-668-81-02 Шини R-13, до воза. Конта ти: 066-21777-24, 26-63-38

4.5.2. К плю Авто ран, автовиш 458-99-33

ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ.

Дви н до тра тора Т-25, або Т-16 в б дь-я ом стані. Конта ти: (097) 296-19-24 Запчастини до тра тора Т-25, можна б/ в. Конта ти: (097) 296-19-24 Колінвал до тра тора Т-16. Конта ти: (096) 247-62-63 Комбайн «Херсонець-200». Конта ти: (098) 270-34-05 МТЗ-82, е с аватора болотно о. Конта ти: (098) 884-93-12 Обприс вач для тра тора Т-40, можна б\в. Конта ти: (096) 959-85-74 Підіймач а/м 2-стій овий до 3 тонн. Конта ти: (096) 543-48-82, Причіп «Лаветта», недоро о. Конта ти: 43-52-56, (096) 213-55-52 Причіп до а/м УАЗ, можливо без до ментів. Конта ти: (098) 587-18-73 Причіп до ле ово о а/м, в б дь-я ом стані. Конта ти: (098) 587-18-73

Причіп до тра тора. Конта ти: (067) 710-60-66 Причіп МТП-24 Б, ПТС-9. Конта ти: (098) 884-93-12 Причіп ПТС-4. 375-24-86

Конта ти:

(050)

Причіп, 2ПДС-6, Тра тор МТЗ-82, торф’ян техні та запчастини до неї. Конта ти: (098) 884-93-12 Причіп, недоро о. Конта ти: (050) 544-24-15 Причіп. Конта ти: (095) 694-10-44 Причіп. Конта ти: (050) 039-86-64 Рало для виорювання артоплі, нове. Конта ти: (067) 888-90-55 Сівал зернов СЗУ 3, 6. Конта ти: (098) 587-18-73 Тра тор МТЗ, ЮМЗ, Т-40, недоро о. Конта ти: (067) 588-57-65, (067) 309-74-22

ЯКІСНИЙ РЕМОНТ АВТО, ДВИГУНІВ, КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, ХОДОВОЇ ЧАСТИНИ, ЗВАРЮВАЛЬНІ ТА РИХТОВОЧНІ РОБОТИ, РЕМОНТ ТА ЗАМІНА ГЛУШНИКІВ, КУЗОВІВ. КОНТАКТИ: 43-63-74, (096) 558-04-74 ,(098) 214-30-89

Професійне встановлення си нал., ц\з, м льтило ів, с ло.під., автом зи и, ДВД, пар овочних радарів. Недоро о. Гарантія. Можливий виїзд до замовни а. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 АВТОМОБІЛЬНЕ ГАЗОБАЛОННЕ ОБЛАДНАННЯ. ВСТАНОВЛЕННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ. ДІАГНОСТИКА. ПРОШИВКА ЕЛЕКТРОННОГО БЛОКУ УПРАВЛІННЯ ПІД ГАЗ. КОНТАКТИ: 43-05-66, (067) 360-75-15

АВТОСКЛО «PILKINGTON», ДЛЯ ЛЕГКОВИХ, ВАНТАЖНИХ А/М. ДОСТАВКА. ЗАМІНА. РЕМОНТ ТРІЩИН, СКОЛІВ. КОНТАКТИ: 23-35-80, (050) 339-31-05, (098) 131-43-75, (096) 784-94-84

Бал передню до тра тора Т-40. Конта ти: (096) 680-19-07

Бампер задній до а/м Форд Сієра. Конта ти: (097) 164-85-35 Бампер задній, фар оп до Фоль сва ен Голф 3. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10 Бампер передній до а/м Ло ан-Дачія. Конта ти: (050)375-29-90 Бампер передній до а/м Форд Ес орд. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78

Автови п. Автомобілі від ідеально о стан до потреб ючих ремонт , а та ож після ДТП. Конта ти: 050-276-45-34, 098-629-24-55, 067-340-81-69

Бампер передній до а/м Форд Транзит. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78

Вантажні перевезення по м. Л ць , до 2 т. Домашні речі, б дівельні матеріали. Конта ти: 050-907-12-76, 29-00-29 Вантажні перевезення, мі роавтоб сом по У раїні та області, вантажопідйомністю 2 т. Конта ти: 099-044-82-10, 096-820-33-22 Відео спостереження за авто: GPS/GSMна ляд; термінами онтролю палива. Конта ти: 067-382-18-88 www.stragua.com Зварювання, рихт вання авто, ви отовлення ф р онів. Конта ти: 050378-79-52, 095-218-12-21 Здам в оренд місце для стоян и вели овантажно о транспорт , асфальтована територія, з цілодобовою охороною та відеона лядом. Єдиний омпле с (мий а, шиномонтаж, АЗС, СТО), та риті о лядові ями. Конта ти: 095-557-39-94

Автозапчастини

Бампер передній, до а/м Фоль сва ен Т-4. Конта ти: 26-37-55, (050) 339-24-03 Бампер передній, зовні частини, двері задні, передні до Рено Дачія, 2007 р.в. Конта ти: (068) 503-16-82 stozapchasti@mail.ru

Г м зимов , літню, Р-13, Р-15. Конта ти: 68-09-79 Г м зимов , Р-17, 2 шт. Конта ти: 43-52-56 Г м зимов . Р15х60х185. Конта ти: 43-16-85 Г м літню до а/м. 165/70Р13, б/в. Конта ти: (097) 392-01-86 Г м літню Р-17, 2 шт. Конта ти: 43-52-56 Г м Р-280, РСІ-185, 6шт. Ціна: 7000 рн. Конта ти: (067) 180-58-97 Г чномовець до а/м, стереопідсилювач «Лорта»-75У-202С, 75 Вт. Конта ти: (096) 425-94-84 Дви н «Рено Ла на», 4 циліндри, 12 інсь их сил, пробі 280 тис., 1995 р.в. Конта ти: (098) 275-62-13 Дви н 0.3, об’ємом 1500 см. б. до а/ м.ВАЗ, після апремонт . Конта ти: (067) 960-67-84 Дви н 1.9 дизель від а/м Рено-Кен о. Конта ти: (066) 702-56-60

Дис и Р-17,5, з 563-78-46

мою. Конта ти: (093)

Запчастини до а/м Форд Гранада. Конта ти: (097) 720-29-97

Дви н А ді-100, 1986 р.в, ороб а передач, ба , л шни , бампер. Ціна: не доро о. Конта ти: 27-62-77, (098) 260-76-25

Дис и Р14, металеві на 4 дир и. Конта ти: 23-61-88

Запчастини до а/м Форд Ес орт, 1985 р.в., хетчбе . Конта ти: (067) 309-27-25

Дис и титанові. Р17. Італія. Конта ти: (067) 776-26-09

Дви н до а/м ГАЗ-2410, в добром стані, 1 омпле ція. Конта ти: (067) 727-39-83

Дис и, ГАЗ-53, 691-74-31

Запчастини до а/м Форд Сієра, 5-ст пінчаста КПП. Конта ти: (068) 893-50-68

Дви н до а/м ГАЗ-53. Конта ти: (067) 945-58-54 Дви н до а/м Мазда 626, 2.0, 16 лапанів. Конта ти: (096) 396-55-26 Дви н до а/м Мерседес ОМ-360, з паливною апарат рою. Конта ти: (067) 704-73-68 Дви н до а/м Мос вич, після апремонт , з ороб ою, в повній омпле ції. Конта ти: (098) 848-76-92 Дви н до а/м Мос вич, хороший стан. Конта ти: (097) 305-83-14

Запчастини до а/м А ді А6, б/в. Конта ти: (050) 212-19-09

БМВ-520, 1990 р.в., дви н М-50, по запчастинах. Конта ти: (097) 711-16-79 Важіль до а/м Ш ода-О тавія. Конта ти: 64-36-85, (067) 418-79-60, (095) 155-92-82 Вал задньо о моста. 43-73-36, після 18.00

Конта ти:

Дви н до а/м УАЗ 465, після апремонт . Конта ти: (067) 151-51-77 Дви н до а/м Фоль сва ен ЛТ 28-55, 1989 р.в., по запчастинах. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84

Вольво, на запчастини, 2.4 ТД. Конта ти: (067) 364-38-08

Запчастини до а/м ГАЗ-24. Конта ти: (066) 894-49-89

Дви н до мотоци ла МТ-1036. Конта ти: (097) 214-12-94

Авто ми Р-14, зимові. Конта ти: 26-40-56 Авто м «Росава», 165х13, 2 шт., нов . Конта ти: (066) 897-24-74, (096) 365-20-23

Генератор до а/м ВАЗ-2108, 2109, новий, дешево. Конта ти: 23-44-46, (095) 685-45-38

Дви н, 1.6ТД. до а/м Фоль сва ен. Конта ти: (050) 537-59-51

Авто

Генератор до а/м ВАЗ-2108, або 2109. Конта ти: 23-44-26, (095) 685-45-38

Дви н, б/в до а/м КамАЗ, ЯМЗ-238, першої омпле тації. Ціна: 25000 рн. Конта ти: (067) 180-58-97

Гл шни до а/м Мерседес-611. Конта ти: (099) 757-21-57

Дви н, б/в, 1.9 ТДІ, Рено Мастер, по запчастинах. Конта ти: (067) 681-14-57

Гл шни до а/м Спринтер -311, 2002 р.в. Конта ти: (066) 791-41-76, (066) 768-69-13

Дви н, б/в, до ВАЗ-2121 «Нива». Конта ти: (096) 519-98-61

Гл шни . Конта ти: (099) 757-21-57 б/в.

Дви н, до а/м Форд-Оме а, 2.4 інже тор. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 118-95-83

Голов бло а циліндра до а/м Ш ода, 1.9ТДІ. Конта ти: 23-61-88

Дви ни до а/м Опель-Фронтера, 2.2 бензин. Конта ти: 24-71-35, (097) 398-22-60

Г м 265/70/16, «DUNLOP», майже нова, д же хороший стан. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (099) 045-48-57 Г м б/в, «Матадор», літню, 195х65 Р15. Конта ти: 64-36-85, (067) 418-79-60, (095) 155-92-82

б/в.

Конта ти:

(099)

Авто м , дис и, б/в. Конта ти: (099) 757-21-57 Автозапчастини до а/м КамАЗ. Короб а, ред тор(49), диференціал. Можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29 Автозапчастини до а/м КамАЗ. Можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29 Автозапчастини до а/м КамАЗ: ороб а, ред тор(49), диференціал. Можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29

Г м до а/м ЗІЛ-130, (ромбі ), б/в. Конта ти: 24-75-43, (067) 319-91-11 Г м до а/м Таврія, 155х70 Р-13. Конта ти: 64-78-72, (096) 342-01-96 Г м до а/м, 4 шт., Р-13, хороший стан. Ціна: 600 рн. Конта ти: (097) 828-91-60 Г м до а/м, б/в зимов , в хорошом стані, 205х65х15, 4 шт. Конта ти: (067) 339-37-96

Автомобільні шини. Конта ти: 63-08-52

Г м до а/м, б/в, «Росава», БС-20, 175/ 70/13, 2шт, добрий стан. Ціна: 390 рн. Конта ти: (067) 363-35-62

Автоси налізацію, ц/з. Конта ти: 43-23-48, (050) 435-82-30

Г м до б са, б/в, з Німеччини. Конта ти: 26-37-55, (050) 339-24-03

Автос ло. Конта ти: 43-23-48, (050) 435-82-30

Г м з дис ами до Газелі Р-16, б/в. Конта ти: 61-01-42, (098) 883-88-24

Автос ло. Конта ти: (097) 188-23-77 Автос ло. Конта ти: (097) 188-23-77

Г м зимов «Но іан» 205/55 Р16" 4 шт.; «Данлоп» 195/65 Р-15, 2 шт. Конта ти: (097) 330-31-11

Автошини, дис и, а м лятори. Конта ти: (067) 444-12-22

Г м зимов «Но іан» 205х65х15, б/в. Конта ти: (067) 339-37-96

Автошини, дис и, б дь-я ої с ладності. Конта ти: 61-17-11, 43-09-04, 61-06-88

Г м зимов «Но іан» до а/м, 205х65х15, б/в, хороший стан, 4 шт. Конта ти: (067) 339-37-96

Запчастини до а/м БМВ-520, з дви ном М-50. Недоро о. Конта ти: (0950 485-46-40

Дви н до а/м Фоль сва ен Пассат, 1.6 ТД. Ціна: 500 .о. Конта ти: (067) 178-61-24

Генератор до а/м ВАЗ-2108, 09, новий + з/п. Конта ти: 23-44-26, (095) 685-45-38

Гл шни и, аталізатори, Конта ти: (067) 993-91-64

Запчастини до а/м БМВ, 1990 р.в., недоро о. Конта ти: (097) 711-16-79

Запчастини до а/м Вольво-440: ороб а передач, ермова рей а, ермо з под ш ами, механізмами, дви н 2.0І. Конта ти: (066) 702-56-60

Дви н до ВАЗ-21093, недоро о. Конта ти: (067) 811-14-38

Авто м , 757-21-57

Запчастини до автомобіля Мос вич, б/ в. Конта ти: 23-12-54, (096) 303-79-97

Дви н до а/м Спринтер -311, 2002 р.в. Конта ти: (066) 791-41-76, (066) 768-69-13

Вал розподільчий. Конта ти: 23-61-88

Авто м , б/в, літню, 165х70, Р-14, 4 шт. Конта ти: (095) 705-41-10

Запчастини до автомобіля Вол а, б/в. Конта ти: (067) 256-40-23

Бло дизельний до а/м Мазда, об’єм 2 л., стандарт. Конта ти: (063) 255-04-34

Дви н до а/м Форд Ес орт. Ціна: 4000 .о. Конта ти: (096) 410-61-23

Авто м , б/в, 265х17,4 шт. Конта ти: (050) 563-62-02

Задній бампер, фар оп до а/м Фоль сва ен-Гольф-3. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10

Запчастини до а/м, б/в. Конта ти: (066) 366-32-44

Запчастини до а/м Авіа. Конта ти: 43-27-69, (067) 903-01-72

Вал олінчатий до КрАЗ. Ціна: 5000 рн. Конта ти: (067) 180-58-97

Авто м , б/в, 205/75, Р-16. Конта ти: (097) 267-27-97

ни, різні. Конта ти: (098)

Дви н до а/м Рено Мастер. Конта ти: (067) 797-53-53

Дви н до а/м Фоль сва ен-1.6 бензин, потреб є ремонт , д же дешево. Конта ти: 68-09-79

Авто м , 195х65х15, нов , недоро о. Конта ти: (096) 230-04-67

Еле тродви 329-85-05

Запчастини до а/м Форд-Транзит. Конта ти: (067) 797-53-53

Барабани альмівні. Конта ти: (099) 757-21-57

Вал олінчатий до а/м ВАЗ ЯМЗ-238. Ціна: 6000 рн. Конта ти: (067) 180-58-97

м 320х508, Конта ти: 62-16-22

Еле тродви н, 7,5 КВт, 750 обертів. Конта ти: (067) 588-57-65, (067) 305-74-22

Запчастини до а/м Форд Транзит, 1989 р.в. Конта ти: (096) 839-03-27

Запчастини до всіх а/м. Конта ти: 43-93-09, (093) 876-78-18

Дви н до а/м Фоль сва ен, 1.6 бензин, на запчастини. Ціна: 400 рн. Конта ти: 26-40-56

Авто м , 195х65х15, нов , дешево. Конта ти: (096) 230-04-67

Еле тродви н, 380 Вт, 3000 об/хв. Конта ти: (067) 107-79-77, (066) 779-91-50

Запчастини до а/м Форд Транзит, 1985 р.в. Конта ти: (096) 839-03-27

Запчастини б/в, до Додж Караван, 1996 2005 р.в., вели ий асортимент. Конта ти: (094) 966-85-28, (067) 382-67-58, (063) 354-47-43

Вал арданний до а/м КамАЗ, новий. Конта ти: 68-04-41

Дис и. Конта ти: (099) 757-21-57

Дви н до а/м Оріон, 1.6. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-64-46, (097) 489-81-86

Барабани альмівні до а/м Мерседес-611. Конта ти: (099) 757-21-57

Запчастини до ЮМЗ-6: бло дви на, передня бал а. Конта ти: (097) 013-65-76 Компле т дис ів з мою 4х14 для а/м Де -Сенс, Ланос, відмінном стані для підвищення вид та лієренс . Терміново. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 Н/причіп ізотерм L-12 м Конта ти: (067) 886-83-18

(096)

Запчастини до ВАЗ-2101-09, б/в. Конта ти: (097) 836-03-99

Дви н до а/м Мос вич-408. Конта ти: (067) 339-24-83

4.7.1. Продам

Конта ти:

Задній міст «РАБА» (МАЗ, ЛАЗ, ІКАРУС, ЗІЛ). Конта ти: 26-68-04

Бампер, Опель Оме а. Ціна: до овірна, Конта ти: 26-38-46

Вал арданний до а/м ВАЗ. Конта ти: 68-04-41

Авто м , б/в, 195х65, Р15х91 Конта ти: (097) 879-38-07

4.6.1. Пропон ю

Ба ажни до а/м Фоль сва ен Т-4. Конта ти: (063) 853-57-49

ЛУЦЬК (0332), (03322)

Тра тор сні оочисний на базі Т-25, в робочом стані. Конта ти: (067) 748-24-19

Автосервіс

м лятори. Конта ти: 63-08-52

Бампер задній до а/м Мазда, 2004 р.в., б/в, недоро о. Конта ти: 43-52-56, (096) 213-55-52

Авто м , автоси налізацію. Конта ти: 23-60-43, (050) 222-21-01

Шини б/в до МТЗ-80. Конта ти: (050) 375-24-86

А

Фарб вання автомобілів. Конта ти: (099) 908-62-52 maljarka@rambler.ru

Т р а т о р МТЗ-82, причіп 1ПТС-9. Конта ти: (098) 884-93-12

Т р а т о р ЮМЗ-6, на запчастини. Конта ти: (097) 289-66-23

А м лятори, б/в. Конта ти: (067) 381-14-73

Бампер до а/м Спринтер -311, 2002 р.в. Конта ти: (066) 791-41-76, (066) 768-69-13

Причіп до ле ово о а/м. Конта ти: (098) 587-18-73 Причіп до тра тора. Конта ти: (067) 710-60-66

стані.

КОНТАКТИ: (067) 943-36-54

. Конта ти: (097)

Б ря оріз , овочеріз , б/в, нов . Конта ти: (067) 363-61-32

А м лятор, б/в, відмінном Конта ти: (067) 369-59-00

рн.

Ба ажни до а/м Фоль сва ен Т4. Конта ти: 62-84-50, (063) 853-57-49

РЕМОНТ ЛЕГКОВИХ ТА

Тра тори ЮМЗ, Т-40, Т-25, Т-16. хорошом і відмінном стані. . Ціна: до овірна. Конта ти: 067-361-03-59, 097-339-23-57 yrasyk@list.ru

А м лятор 90 (А). Ціна: 450 Конта ти: (097) 238-08-29

33

Г м зимов 165/80, R13, б/в, 1 сезон, та дис и до Ford. Ціна: до овірна. Конта ти: (03652) 4-25-53 (067) 715-54-14 Godstas2005@meta.ua

Дви н СМД-22, першої омпле тності. Конта ти: (097) 755-61-78

Запчастини до а/м ГАЗ-53: дви н, двері, бампер, апот, ресори. Конта ти: 23-69-65, (098) 584-34-33

Запчастини до ГАЗ-53, ред тор задньо о моста, дви н по запчастинах. Конта ти: 68-07-40, (097) 226-92-32 Запчастини до ЗІЛ-150, 157. Конта ти: 27-70-71 Запчастини до Мерседес 123, 1985 р.в. Конта ти: (097) 656-22-99 Запчастини до Мерседеса, Кен о. Конта ти: (066) 702-56-60 Запчастини до причепа, б/в. Конта ти: (067) 180-58-97 Запчастини до УАЗ 469. Конта ти: (096) 953-05-17 Запчастини до Фоль сва ен Гольф -3 Венто. Конта ти: (098) 991-83-22 Запчастини до Фоль сва ен Гольф 3, 1998 р.в., 1.9 ТД. Конта ти: (098) 991-73-22, (099) 468-77-36

Запчастини до а/м ЗАЗ-Вол а, б/в, нові. Конта ти: (098) 775-55-77

КамАЗ: КПП, ред тор, диференціал, можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29

Запчастини до а/м ЗІЛ-130, ГАЗ-52. Конта ти: (068) 569-29-69 verbowa@i.ua

Капот до а/м Вол а, ГАЗ-24. Конта ти: (095) 699-68-59

Запчастини до а/м імпортних з Німечинни, до а/м ле ових і мі роавтоб сів. Конта ти: (097) 705-31-52

Капот до а/м Форд Фо с 1, до 2005 р.в., недоро о. Конта ти: (067) 382-47-99

Запчастини до а/м Л АЗ. Конта ти: (067) 727-39-83

Кардан до Спринтера -311, 2002 р.в. Конта ти: (066) 791-41-76, (066) 768-69-13

Запчастини до а/м Мазда 3, 2004 р.в. Конта ти: (094) 966-52-56

Колеса 280, б/в 90% залишо , «Росава ВСІ-185», 6 шт. Ціна: 7000 рн. Конта ти: (067) 180-58-97

Запчастини до а/м Мерседес-207. Конта ти: 23-61-88

Колеса б/в, Р-14. Конта ти: (097) 016-16-15, (098) 598-72-98

Запчастини до а/м Мітц біші Паджеро, 1991-2000 рр. Достав а. Конта ти: (066) 127-61-26

Колеса до Т-150. Конта ти: (097) 496-60-39

Запчастини до а/м Мос вич-2140, ЗІЛ-130. Конта ти: 62-77-49, (098) 849-43-59

Компле т нової ми до ЗІЛ. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (093) 259-57-77, (067) 934-50-01

Запчастини до а/м Мос вич. Конта ти: (096) 573-55-24

Короб автопередач до а/м Вольво-740, 5-ст напівавтомат. Конта ти: (097) 879-38-07

Запчастини до а/м Опель Кадет, Конта ти: (094) 966-68-10

Дви ни по запчастинах до а/м Фіат-Д ато, 2.5ТДІ, 1995 р.в. Конта ти: 24-71-35, (097) 398-22-60

Короб до а/м Вольво-740. Конта ти: (097) 876-38-07

Запчастини до а/м Опель-Ре орд, 1981 р.в., б/в. Конта ти: (097) 296-11-89

Короб до мотоци ла «Дніпро». Конта ти: (097) 214-12-94

Деталі зова до ВАЗ 2105. Конта ти: 24-27-35

Запчастини до а/м Пежо Партнер, 2003 р.в., 1.9 дизель. Конта ти: (097) 836-03-99

Де Сенс, Ланос, 2000 р.в., на запчастини. Конта ти: (067) 915-13-90

Короб передач 5-ст пінчат від а/м Фольцва ен Пассат. Конта ти: (097) 645-68-39

Запчастини до а/м Фіат С до, Добло, Джампі. Конта ти: (097) 836-03-99

Короб передач до а/м ГАЗ 69. Конта ти: (067) 151-51-77

Дис Р14 до Мітц біші Конта ти: 23-61-88

Ніссан.

Дис титановий до а/м Тойота Кемрі, 1994 р.в., відмінний стан, недоро о. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 Дис и R16 Конта ти: (067) 382-65-39 Дис и б/в. Конта ти: (099) 757-21-57 Дис и до а/м ГАЗ-53. Конта ти: (096) 691-74-31 Дис и до а/м ЗІЛ, недоро о, нові. Конта ти: (098) 421-68-60 Дис и до а/м Опель Оме а, Мерседес, ГАЗ. Конта ти: (067) 260-98-99 Дис и до БМВ. Конта ти: (096) 213-55-52 Дис и олісні до а/м Мерседес-611. Конта ти: (099) 757-21-57 Дис и ле осплавні, Р-13, б/в. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Дис и металеві, до а/м БМВ, 4 шт. Конта ти: 43-52-56, (096) 213-55-52 Дис и Р-14, металеві. Конта ти: 23-61-88, (067) 764-51-39


34

№26 від 13 липня 2011 ро Дис и до а/м Мерседес. Конта ти: 24-23-09, (067) 967-50-95 Дис и до оліс, 4 шт., 6,5х16, автомобіль С бар . Конта ти: (067) 395-94-11 Еле тродви ни. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74 Запчастини до а/м ГАЗ-69, нові. Конта ти: (050) 566-21-72 Запчастини до а/м Фіат Ре ата. Конта ти: 68-24-99, (097) 272-30-55 andriymosiychuk@bk.ru Карбюратор до Мос вич, ВАЗ. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Каталізатори відпрацьовані автомобільні. Ціна: до 2000 рн./шт. Конта ти: (063) 422-85-85 katalizatory@ukr.net www.katalizatory.ho.ua Колеса, 2 шт, б/в в хорошом стані Р13 165х70. Конта ти: (067) 295-30-14

Короб передач до а/м ГАЗ-21. Конта ти: (067) 151-51-77 Короб передач до а/м ЗІЛ-130. Конта ти: 28-23-74, (067) 594-62-54 Короб передач до а/м Спринтер -311, 2002 р.в. Конта ти: (066) 791-41-76, (066) 768-69-13 Короб передач до а/м Форд Ес орт. Конта ти: (096) 961-41-55 Короб передач до а/м Форд Сієра. Конта ти: (097) 164-85-35 КПП до а/м ЗІЛ-130. Конта ти: (096) 691-74-31 КПП-автомат до а/м Форд Сієра. Конта ти: (096) 691-74-31 Крило ліве до а/м Фіат Уно, 1994 р.в. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 Крило, ліве, нове, до а/м Мітц біші Ланцер, 1985-1986 р.в. Конта ти: (098) 762-48-52 Крило, нове, ліве, 1985, 1986 рр., До а/м Мітц біші Кольт Ланцер. Конта ти: (093) 500-40-97 Криш ба ажни а до а/м Ланос, нов . Конта ти: (098) 411-63-38 Криш ба ажни а до а/м Фоль сва ен-Пасат. Конта ти: 5-47-69, (066) 228-31-67 К зов до а/м КамАЗ,в ідеальном стані. Конта ти: (095) 535-56-27 К зов до а/м Опель Астра, 2005 р.в., седан, сірий. Конта ти: (044) 233-76-61

ОПЕЛЬ КАДЕТ, 1.4 ІНЖЕКТОР ПО

Мос вич на запчастини. Конта ти: (098) 517-80-99

Опель Ре орд, 1986 р.в., по запчастинах. Конта ти: (096) 224-57-40

Фар оп, задній бампер до а/м Фоль сва ен-Гольф-3. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10

Радіатор системи охолодження «Урал-4320». Конта ти: (067) 362-89-86

Причіп «С іф». 625-87-39

Конта ти:

(050)

Причіп С��ІФ, новий, в хорошом стані, власни . Конта ти: (096) 827-60-31 Радіатор, до а/м ВАЗ-2101. Конта ти: (098) 902-95-81 Ред тор моста до а/м ГАЗ-66. Конта ти: 28-23-74, (067) 594-62-54 Ресори, с ати до а/м ГАЗ-52. Конта ти: (096) 691-74-31 Решіт передню до а/м Форд Транзит. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 Сидіння до а/м Рено Мастер. Конта ти: 43-81-84, (097) 472-20-21 Сидіння до а\м Рено Майстер. Конта ти: (067) 797-53-53, (097) 472-20-21 Сидіння переднє до ВАЗ. Конта ти: 28-70-54 Сидіння подвійне до а/м Мерседес-611. Конта ти: (099) 757-21-57

Лебід до а/м ГАЗ-66. Конта ти: (098) 628-98-12

Сидіння подвійні до а/м Мерседес-611. Конта ти: (099) 757-21-57

Лебід , до а/м ГАЗ-66, війсь ов . Конта ти: 28-06-73, (097) 430-40-82

Сидіння. Конта ти: 43-23-48, (050) 435-82-30

Мазда 626, 1999 р.в., на запчастини. Конта ти: (096) 396-55-26

С ло заднє, вітрове, до а/м «М-2140». Конта ти: (096) 307-56-62

Мазда, 626, 1986 р.в., по запчастинах. Конта ти: 24-32-86, (099) 272-02-54

С ло заднє, до А ді-80. Конта ти: 43-05-75, (067) 364-44-86

Ме афон до а/м. Переривач (трамплер) ГАЗ-53, онта тний, без онта тний. Конта ти: (096) 425-94-84

С ло заднє, переднє до а/м Мазда-626, 1987 -1988 р.в. Конта ти: 24-54-79

Міст задній до а/м ГАЗ-66. Конта ти: (096) 691-74-31 Міст задній до а/м Сієра. Конта ти: (097) 164-85-35

С ло лобове до а/м ВАЗ-2108. Конта ти: 24-76-35, (050) 150-06-82 Стій и передні, нові до Ле с с РХ-300. Конта ти: (050) 375-52-95 Стій и передні, нові, до а/м Тойота Кемрі. Конта ти: (050) 375-52-95 Стріч и ободові. Конта ти: 62-16-22 Тенти, б/в, з напівпричепів. Конта ти: (0362) 28-88-57, (050) 339-27-04

Міст задній, зов з до ментами, КПП, та інше до а/м РАФ, Вол а. Конта ти: (066) 218-79-00

Тра тор ДТ-75, на запчастини. Конта ти: (097) 645-44-97

Міст задній. Конта ти: (097) 480-92-29

Т рбін , 1.9 TDI Фоль сва ен 2006-2008 рр., CV-110. Конта ти: (097) 391-41-81

Мітц біші Ланцер, 1986 р.в., седан, по запчастинах. Конта ти: (098) 762-48-52 Мітц біші, різні моделі, запчастини. Конта ти: (093) 051-31-88 Мости задні і ермов олон Конта ти: (067) 360-14-84

до ГАЗ 53.

Мости задні, до а/м ГАЗ-53, 52, радіатор, новий. Конта ти: (098) 329-85-05 Напівпричіп ОДАС 93/70, 1998 р/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 382-00-89

Установ азов «Євро 3», недоро о. Конта ти: (098) 433-70-07 Установ азов , до а/м ЗІЛ-130. Конта ти: (067) 682-55-91 Фари до а/м Тойота Камрі, недоро о. Конта ти: 43-01-03, (066) 788-03-68 Фар оп до а/м А ді 80 (боч а). Конта ти: 64-12-03 Фар оп до а/м А ді-80, недоро о. Конта ти: 64-12-03

Фар опи до різних а/м. Конта ти: (067) 993-91-64

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/ М КАМАЗ-ДОВГОМІР, 20 ТОНН І НАРОЩЕНІ БОРТИ,

62-97-51, (050) 511-05-20

Фар оп до а/м Фоль сва ен Гольф-3. Ціна: 700 рн. Конта ти: (067) 701-16-30

Переривач до ГАЗ-53, онта тний, без онта тний. Конта ти: (096) 425-94-84

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М ЗІЛ-130, БОРТОВИЙ, 5 ТОНН, МОЖЛИВИЙ ПЕРЕРАХУНОК, ЛІЦ. АВ № 537067 ВІД 25.05.2010 Р. КОНТАКТИ: 62-28-55, (097) 284-50-96

К н и від а/м ЗІЛ, УРАЛ, інші. Конта ти: (050) 506-16-93

(099)740-96-97

870-29-70, (093) 140-13-36,

ЛІЦ. МТЗУ АВ № 354276 ВІД

Мазда 626, Рено 19 по запчастинах. Конта ти: (096) 787-45-55

Сидіння подвійне з т мбою від ЛТ-35. Конта ти: (067) 369-59-00

Міст до мотоци ла «Урал», в хорошом стані. Конта ти: (097) 214-12-94

боч а,

пневмохід. Конта ти: (098) 503-13-50, (050) 178-88-20 Посл и автомобілем: Мерседес, ф р он, 40 б.м., 4 тонни ідроборт; Мерседес-Спринтер, б с, 1.5 тонн. Конта ти: (097) 853-26-50

К зов до автомобіля ИЖ 2715. Конта ти: (067) 777-63-81

Фар оп до а/м Рено Трафі . Конта ти: (050) 678-93-04

ЗАПЧАСТИНАХ. КОНТАКТИ: (093)

К зов до Спринтера -311, 2002 р.в. Конта ти: (066) 791-41-76, (066) 768-69-13

Мерседес 609 по запчастинам. Конта ти: (093) 563-78-46

Фар оп до а/м А ді-801, Конта ти: 64-12-03

Вантажні перевезення Мерседес • 814, 5 т., 38 б.м., 2-спальни и,

Ресори до причіп «2ПТС-4». Конта ти: (067) 362-89-86

18.07.07 Р. КОНТАКТИ:

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А\М ЗІЛ-130, САМОСКИД, 6 ТОНН, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПО

Фар передню, прав до а/м Фоль сва ен Гольф-4. Конта ти: (099) 757-21-57

С ати до а/м ГАЗ, ЗІЛ, КамАЗ, та запчастини б/в, та нові. Конта ти: (067) 363-10-14

УКРАЇНІ ДО 5 ТОНН. КОНТАКТИ:

Фіат Д ато, 1990 р.в., 2.5 Д, мі роавтоб с, наявні до менти, по запчастинах. Конта ти: (095) 570-72-36, (096) 890-51-25

Стій и задні до а/м Фіат Ре ата, 1,9D, ніверсал. Конта ти: 68-24-99, (097) 272-30-55 andriymosiychuk@bk.ru

Форд Гранада по запчастинах. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Форд Гранада по запчастинах. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Форд Транзит, 1994 р.в., на запчастини. Конта ти: (096) 314-69-68

Фоль сва ен Пассат В-2 на запчастини. Конта ти: (096) 953-05-17 Шини до а/м Газель, б/в. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61 Шини, б/в, 320х508 «МАЗ», з малим пробі ом. Конта ти: (096) 265-12-45, (099) 632-55-25

Форс н и «Бош», до а/м Мерседес Віто Спринтер на дви н 2.2 cdi, б/в, недоро о. Конта ти: (091) 965-26-48 Форс но до а/м Мерседес-Спринтер. Конта ти: (098) 259-25-83 Холодильни в а/м, новий. Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59 Чохли на автомобіль, синьо о ольор . Конта ти: 5-88-22, (098) 648-71-65 Шини R14, 4 шт. + металеві дис и + овпа и, хороший стан. Ціна: 2200 рн. Конта ти: (063) 307-07-43 marchuk3@ukr.net

4.7.3. Обмін Запчастини до а/м КамАЗ ( ороб а, ред тор, диференціал). Можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29 Запчастини до а/м КамаЗ: ороб а, ред тор, диференціал. Можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29

Гаражне обладнання

Шин літню, 195-65-15, 4 шт., б/в, Ціна: 150 рн./шт. Конта ти: (096) 448-10-82 Шлан и повітряні, 68-08-62, 43-03-42

4.8.1. Продам

исневі. Конта ти:

ВОРОТА АВТОМАТИЧНІ. ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ

4.7.2. К плю

(067)907-95-30

Автошини, 260х508, до а/м КамАЗ, нові та б/в. Конта ти: 28-88-57

Ворота аражні, металеві, 2.5х1.90. Конта ти: 26-87-92

Ба паливний Т2 Дизель. Конта ти: (097) 480-92-29

Ворота аражні, металеві. Конта ти: (067) 382-03-94

Бампери до а/м ВАЗ 2105. Конта ти: (097) 271-30-28

Ворота аражні. Конта ти: 26-87-92

Барабан альмівний «РАБА», 12-шпильо . Конта ти: (096) 265-12-45, (099) 632-55-25 Г м до а/м ЗІЛ 130. Конта ти: 24-75-43, (067) 319-91-11 Г м Р-14С. Конта ти: 64-83-65, (067) 296-52-86 Дах металевий до а/м УАЗ 469. Конта ти: (067) 151-51-77

Ворота се ційні аражні, промислові. Конта ти: 45-10-10, (067) 379-35-17 Ворота, б/в. Конта ти: (096) 461-76-07 Ворота. Конта ти: (067) 717-71-64 Пар ан, ворота, хвірт , б/в. Конта ти: 62-74-63 Підіймач дво винтовий для ремонт ле ових авто. Конта ти: (0362) 28-88-57, (050) 339-27-04

Дви н дизельний до л/а Мерседес 190, в хорошом робочом стані. Конта ти: (050) 655-98-02

4.8.2. К плю

Дви н до КамАЗ-3740. Конта ти: (067) 362-89-86

Гараж металевий, б/в, недоро о, без місця. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Дви н УТ-20. Конта ти: (098) 078-77-18 Дви н УТ-20. Конта ти: (098) 078-77-18

(067) 495-36-22, (050) 435-02-50 Вантажні перевезення по У раїні до 5 тонн. Конта ти: (067) 495-36-22, (050) 435-02-50

Транспортні послуги 4.10.1. Пропон ю

Автоперевезення мі роавтоб сом Форд-Транзит, 8 чол. + вантаж, або до 2 тонн. Ліц. №385936, від 11.01.08 р. Конта ти: 23-77-31, (067) 478-28-85 Автоперевезення, достав а вантажів по Рівном , області та У раїні, а/м Рено-Мастер, в/п до 2 тонн, плюс 2 пасажири. Недоро о, ліц. АВ №509020 від 03.02.2010 р. Конта ти: (097) 238-08-29, (068) 568-23-80 Вантажні перевезення а/м Пежо, до 2 тонн + 2 пас., недоро о, по міст та У раїні (2.65х1.60х1.45 -5 б), ліц. АВ №486676 від 12.10.2009 р. Конта ти: (097) 468-70-59, (050) 656-28-99 Вантажні перевезення б дівельних матеріалів, меблів, фортепіано та ін. по місті, області, посл и вантажни ів без вихідних. Конта ти: (067) 266-05-51, (067) 420-57-00

• • •

Велосипед, ірсь ий, 18 передач, в добром стані. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 64-21-48 Велосипед, недоро о. Конта ти: 23-05-63, Велосипед, Німеччина, б/в. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (050) 688-58-31 Велосипед, Німеччина. Конта ти: (066) 894-49-89 Велосипеди, б/в, з Німеччини. Конта ти: (096) 261-97-56 Велосипеди, Німеччина, запчастини до них. Конта ти: (066) 894-49-89 Велосипеди. Німеччина. Ціна: від 1000 рн. Конта ти: (098) 477-72-86 Дви н до мотоци ла К -750. Конта ти: (097) 471-56-61 Запчастини до мотоци ла МТ. Ціна: 800 рн. Конта ти: (067) 495-15-42 Колесо до спортивно о велосипед , заднє. Конта ти: (097) 447-95-44 Мопед «Альфа», 2008 р.в., 100 б., можливий обмін. Конта ти: (098) 775-55-77 Мопед «Верховина» + запчастини. Конта ти: (098) 775-55-77 Мопед «Ри а» ( азови ), терміново. Ціна: 450 рн. Конта ти: (098) 775-55-77

Мопед «Ри а». Конта ти: 62-67-66 Мопед «Сімсон», 50 б.см. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 27-98-39 (067) 984-70-13 Мопед «Сімсон», Німеччина, 1996 р.в., 2 місний, 50 б.см. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 27-98-39, (098) 966-55-55 Мопед «Сімсон», Німеччина., 50 б.см. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 27-98-39, (067) 984-70-13

ВАНТАЖНО-ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ (1.5 ТОНН + 8 МІСЦЬ), КОМФОРТАБЕЛЬНИМ МІКРОАВТОБУСОМ МЕРСЕДЕС СПРІНТЕР ПО УКРАЇНІ, СНГ ТА ЄВРОПІ. КОНТАКТИ: (098) 923-46-89

Мопед «Хонда», спортивний. Конта ти: (068) 230-85-56

Достав а непродовольчих товарів, рт. Конта ти: (099) 563-28-17 berezin1992g@mail.ru www.x-torg.com

Моторолер. Ціна: 2000 рн., тор . Конта ти: 44-68-66, (096) 871-58-59

ЕКСКАВАТОРА ПОСЛУГИ: КОПАННЯ ТРАНШЕЙ ТА КОТЛОВАНІВ ЕО-2621, ЕО-3322, ПЗМ-2, ВИВЕЗЕННЯ ЗЕМЛІ ТА СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 43-37-19, 24-57-99, (067)763-56-52

Мотопомпи «Свія а». Конта ти: (099) 199-79-69 Моторолер «М равей». Конта ти: (096) 302-71-73

Моторолер. Конта ти: (066) 866-75-91 Мотоци л «ІЖ-Юпітер 4-К», пробі 3 тис. м. Ціна: 4500 рн. Конта ти: (067) 180-58-97 Мотоци л «М равєй-2». Конта ти: (066)866-75-91 Мотоци л «Ява» 350-12В1. Ціна: 5000 рн. Конта ти: (098) 575-77-12

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ МІКРОАВТОБУСОММЕРСЕДЕС СПРІНТЕР, 18 МІСЦЬ, ВІДКИДНІ СИДІННЯ, ТЕЛЕВІЗОР, ВІДЕО. КОНТАКТИ: (050) 435-48-55, (067) 435-48-55

Мотоци л «Ява-350», 1972 р.в., 1982 р.в. Конта ти: 23-69-65, (098) 584-34-33

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПО УКРАЇНІ КОМФОРТАБЕЛЬНИМ АВТОБУСОМ «СЕТРА», 50 МІСЦЬ, КОНДИЦІОНЕР, ВІДЕО, МІКРОФОН. ЛІЦ. АГ 503574. КОНТАКТИ: (067) 360-60-15, (097) 248-69-75

Мотоци л ІЖ Юпітер-5, в хорошом стані, є до менти. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (097) 167-34-95

КОНТАКТИ: 64-51-81,

Авто м , 260х508, б/в. Конта ти: (097) 489-89-54

Велосипед, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-21-25, (096) 298-96-17

Мопед «Ри а». Ціна: 450 рн. Конта ти: (066) 218-79-00

Сидіння до а/м Рено. Конта ти: (067) 339-37-96

Фар передню, прав до а/м Гольф-4. Конта ти: (099) 757-21-57

№26 від 13 липня 2011 ро

Перевезення вантажні. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 703-32-66 Перевезення вантажно-пасажирсь і а/м Мерседес Спринтер 313, по У раїні та Європі. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 923-46-89 Посл и транспортні для вантаж по У раїні (не абарит, цистерна, ева атор, зерновоз, спецтехні а, дов омір). Конта ти: (067) 902-68-01, (095) 247-19-96, (063) 225-67-43 dxl3@ya.ru www.logisticua.blogspot.com

Мото, велотехніка, запчастини 4.11.1. Продам Велосипед ірсь ий, б/в. Конта ти: (096) 226-77-48 Велосипед ірсь ий, Італія, в хорошом стані, б/в. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (050) 508-95-69 Велосипед ірсь ий, Німеччина. Конта ти: (067) 776-26-09 Велосипед 766-26-09

ірсь ий. Конта ти: (067)

Велосипед дорослий, Конта ти: (096) 281-62-79

с ладний.

Велосипед зимовий, новий вид розва . Конта ти: (098) 082-10-15 Велосипед підліт овий на 6-10 ро ів, б/ в, добрий стан. Конта ти: 28-74-94, (067) 584-41-10, (050) 435-41-65 Велосипед радянсь о о виробництва. Конта ти: (096) 389-39-38 Велосипед, б/в, в хорошом стані, 21 передача, передній і задній амортизатор. Ціна: 600 рн. Конта ти: (097) 411-14-78 Велосипед, б/в, Німеччина. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84 Велосипед, б/в. Конта ти: (098) 477-72-86

Мотоци л з оляс ою, 1992 р.в., пробі 11 тис. м., з до ментами, синьо о ольор , відмінний стан Ціна: 7000 рн. Конта ти: (096) 157-51-42 Мотоци л ІЖ Планета, 1987 р.в. Ціна: 4 800 рн. Конта ти: (067) 134-63-34

Мотоци л Іж-Юпітер 5, 1990 р.в., в хорошом стані, аражне збері ання, один осподар. Конта ти: (067) 963-50-61 Мотоци л МТ-10, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 120-14-66 Мотоци л МТ-11. Конта ти: (097) 487-32-89 Мотоци л, 1990 р.в. Ціна: 2000 Конта ти: (097) 720-29-97

рн.

Мотоци л, Хонда, НСР-125. Ціна: 1200 .о. Конта ти: 27-98-39, (098) 966-55-55 Мотоци л. Гарантія, запчастини. Конта ти: 23-69-65, (098) 584-34-33 Мотоци ли К-750, Ірбіт М-65, Урал, запчастини до них. Конта ти: (097) 214-12-94 Мотоци ол, Джонсон, новий, зареєстрований. Конта ти: (067) 888-90-55 С тер «Хонда Діо 18», недоро о. Конта ти: (098) 205-69-76 С тер «Хонда-Діо АФ-27», новий, темно-синій, нова ма. Ціна: 3500 рн. Конта ти: 28-03-07, (097) 594-39-06 С тер в неробочом стані. Конта ти: (067) 103-03-98 С тер Пежо GEO, 1993 р.в., в хорошом стані, небитий, нефарбований. Ціна: 3 000 рн. Конта ти: (067) 757-07-43 С тер синьо о ольор , терміново, в хорошом стані. Конта ти: (098) 222-67-17 С тер, чорно о ольор , «Хонда-Леад», СС, 80 б., хороший стан. Ціна: 3200 рн, тор . Конта ти: 26-92-55 С

тер. Конта ти: (098) 703-56-03

4.11.2. К плю Велосипед, б/в, від 4-6 ро ів. Конта ти: 28-88-20 Мопед в неробочом (098) 594-62-18

стані. Конта ти:

Мотоци л «ІЖ Планета-5», червоний, з до ментами, б дь-я ий стан, недоро о. Конта ти: (098) 891-35-01 Мотоци л Іж Планета-3, без до ментів. Конта ти: (096) 204-40-58

АВТОАФІША

27


№26 від 13 липня 2011 ро

БІРЖА ПРАЦІ

Працевлаштування 5.1.1. Пропон ю робот

• 6 тор ових а ентів, 4 е спедитори, 8 різноробочих

терміново потрібні. Можна без досвід роботи. З/п 100-200 рн. в день. Виплата потижнево або щодня. Конта ти: 43-92-41, (094) 966-92-41

Аналіти ам фінансов омпанію. В/о, знання ПК. Проводиться навчання. Конта ти: 43-53-08 Арт- р’єрам, на постійн • робот , можна без д/р, ві 18-25

ро ів. З/п 100 рн/ день. Оплата ожно о дня. Конта ти: (093) 725-92-42, (097) 684-31-76

Керівни філії, в/о, •орист вач ПК, ан лійсь а базова,

попереднє без оштовне навчання, стаж вання, з/п + бон си + проживання + транспортні. Конта ти: 43-53-08, (098) 609-03-25

Менеджер по роботі з •лієнтами. В/о, знання ПК.

Попереднє навчання. Конта ти: 43-53-08

На постійн та тимчасов • робот потрібні продавці, ві -

18-26р., з\п - 2600 рн.Не а ентство! Конта ти: (067) 882-93-41, (094) 966-92-51

Не а ентство! Потрібер ратор • до 28 р. Можна без досвід роботи. З\п під час навчання - 120 рн. в день, після - 150 рн. в день. Конта ти: 067 252 69 84

Не а ентство! Проводимо набір • співробітни ів до 28 ро ів, в

В Рівненсь філію на постійн або тимчасов робот потрібен тест вальни . Можна без д/р, ві до 26р., з\п - 160 рн\день. Конта ти: (098)680-39-16

тор овий дім за спеціальностями: помічни менеджера, продавецьонс льтант, омпле т вальни , асир. З/п від 1800 до 3500 рн., залежно від посади. Конта ти: 40-09-21, (094) 967-09-21

Конта ти: (093) 725-92-42, (097) 684-31-76

та відповідальних людей. Конта ти: (096) 181-76-75

Вантажни ам в с лад• ма азин поб тової техні и. Ві • Офісна робота з н ч им 18-25 ро ів, з/п 80 рн/день. (вільним) рафі ом для а тивних

Ви ладачам, офіцерам запас . Гн ч ий рафі . Відрядна оплата. Не а ентство. Конта ти: 43-08-20, (093) 589-93-03

Водію з власним ле овим а/м, бажано на аз . Конта ти: (098) 772-13-87

Водію з власним мі роавтоб сом • до 8 місць. Конта ти: (098) 772-13-87

Па вальни ам-фас вальни ам • на постійн робот . Д/р не обов’яз овий, з/п 80 рн/день, ві до 25 ро ів. Конта ти: (093) 725-92-42, (097) 684-31-76

Підприємств потрібен на постійн робот ратордо26р.Можна без досвід роботи. З\п під час навчання - 120 рн\день, після - 200 рн\день. Конта ти: (067) 252-69-84

Продавцям- онс льтантам Водію ате орії «Е» на КаМАЗ • в новий с лад-ма азин • Конта ти: (067) 886-83-18 поб тової техні и. Ві до 25 або тимчасової ро ів, з/п 100 рн/день, оплата •Для постійної роботи Рівном та області в інці дня. Конта ти: (093) потрібні 14 е спедиторів, ві ом до 24 р.,з\п - 5000 рн. Повна зайнятість. Конта ти: (098) 699-82-49, (098) 651-78-54

Для постійної роботи потрібен продавець. З\п - 2600 рн., ві 18-26 р. Конта ти: (067) 882-93-41, (094) 966-92-51

Е спедиторам. Д/р не • обов’яз овий. Ві 18-25 ро ів, з/п 2300 рн/міс. Конта ти: (093) 725-92-42, (097) 684-31-76

Запрош ємо продавців тор овий дім ві ом до 25р., З\п 2600 рн. Конта ти: (067) 882-93-41, (094) 966-92-51

725-92-42, (097) 684-31-76

• Різноробочом , з р-н Ювілейно о, на авторино

«Динамо», чолові 25-35 ро ів. Конта ти: (097) 705-31-52

Робота вдома, 2500 рн./міс. Від вас: 2 онверти із з/а на а/с «Новація». Конта ти: м. Марі поль-2, Донець а обл., 87502 (097) 248-33-24, novaship@list.ru

Робота для людей ві ом 25-40 ро ів, жін и та чолові и. Конта ти: (096) 156-62-24

Робота для ст дентів! Вільний рафі ! Перспе тива! Конта ти: (096) 184-47-61

35

•БІЗНЕС, ТЕХНІКА •ПОБУТ, БЮРО ПОСЛУГ •ЗНАЙОМСТВА •ПРОГРАМА ТБ, ДОЗВІЛЛЯ


БІРЖА ПРАЦІ

36

№26 від 13 липня 2011 ро Водію, ( ат «Е») ВО, від 25 р., досвід від 5 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Е спедиторам, водіям з освітою, вип с ни ам без досвід роботи. Конта ти: 62-20-10, (067) 362-00-24

Водію, ( ат В, С), д/р від 3 р. 25-55 ро ів. Без ш ідливих звичо , а ратність, відповідальність. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Е спедиторам, водіям, людям з освітою, вип с ни ам ВУЗів без д/р. Конта ти: 62-20-10, (067) 362-00-24

Водію, д/р, з/п 1800 рн. Конта ти: (067) 738-44-31

- Конс льтації з працевлашт вання за ордоном та продовження термін переб вання на роботі на 1 рі - Ле алізація до ментів Польщі

Водії на TIR (Прибалти а, Польща) Спеціалісти на м`ясо омбінат К харі (пансіонати, ресторани, бари) - з/п від 5000 рн/міс Працівни и, різноробочі- з/п від 4500 рн/міс Різноробочі на птахоферм - з/п від 4500 рн/міс Столяри (спеціалісти з ви отовлення меблів) - з/п від 4500 рн/міс Столяри (двері, сходи - дерев`яні) - з/п від 5000 рн/міс Працівни и з перероб и сміття, біля Варшави з/п від 7 зл/ од Працівни и на збір шампіньйонів, м.Зелена Г ра з/п 2800 зл. Працівни и на м`ясо омбінат, м.Вроцлав, біля Варшави - з/п від 9 зл/ од (спеціалісти), від 1011 зл/ од (фіз. праця), проживання, харч вання Еле тротехні и - з/п від 5400 рн/міс Робота в теплицях - з/п від 4500 рн/міс (сімейні пари) Працівни и на в ладання це ли - з/п від 6500 рн/ міс (м.Лодзь) Працівни и на б дов - з/п 5600 рн/міс (м.Лодзь) Працівни и на збір пол ниці, вишень Працівни и на збирання печериць - з/п від 500 .о. Працівни и на перероб риби, м. Гдансь - з/п від 500 .о. Армат рни и, бетонни и - з/п від 5500 рн. Бр арі з/п від 5000 рн. М лярі ( аменярі) - з/п від 5000 рн. Шт ат ри – з/п від 5000 рн. Бри ади б дівельни ів ( іпсо артон, шпа лювання, теплення фасадів) - з/п від 5500 рн. Теслі і по рівельни и – з/п від 6000 рн. Плиточни и – з/п від 6500 рн. Зварни и – з/п від 6500 рн. Працівни и на робот в сільсь е осподарство з/п від 4000 рн. До лядальниці - з/п від 4500 рн. Прибиральниці - з/п від 4000 рн. По оїв и - з/п від 4000 рн. Пе арі - з/п від 4500 рн. Медсестри – з/п від 3500 рн.

Гарант ємо: робоч віз , до менти з польсь их бірж праці, післявиїзне обсл ов вання та оформлення необхідних до ментів

Мі рація та працевлашт вання в Канаді: - оформлення до ментів - оформлення імі раційно о лопотання - йо о подача з метою здоб ття постійно о місця проживання всієї сім`ї

- Навчання в Польщі - вища ш ола ( ніверситет), м. Лодзь - Навчання, стаж вання для медсестер в Німеччині - Запрош ємо на реєстрацію на 2011 рі про рам Work&Travel. - AU-PAIR, США, АВСТРІЯ

Водію, ат. Е. Конта ти: (050) 339-34-04

Е спедиторам. Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Водію, ат. є, з/п до овірна. Конта ти: 5-37-66, (050) 673-76-18

Е спедиторам. Бажано д/р. Конта ти: (067) 767-13-02

Водію, міжобласні та міжнародні перевезення, ат. Е, з/п до овірна. Конта ти: (097) 511-40-48

Е спедитор промислової р пи товарів. Ві - до 45 ро ів. З\п - від 2500 рн. Не а ентство. Конта ти: 40-02-39

Водію-дале обійни 43-03-49

Е спедитор , водію-е спедитор , (власний а/м). Чолові від 21 ро . Конта ти: (097) 511-40-48

. Конта ти: 43-03-48,

Водію-е спедитор , робота через день, з/п від 1600 рн, знання міста д/р, не а ентство. Конта ти: 60-80-26, (063) 354-65-45

РОБОТА В ПОЛЬЩІ

Водію-тор овом представни з власним авто, можливо без д\р, з\п - від 2800 рн + паливо. Конта ти: 40-02-39

Робот для цілеспрямованих, • відповідальних людей з

можливістю висо о о ар’єрно о зрост . Конта ти: (098) 780-46-87

! Перспе тива! Вільний •рафіРобот ! Конта ти: (098) 966-16-70 а тивність, •омСені ретарю, абельність, до 28р., з

вмінням орист ватися мобільним телефоном. Навчання та стаж вання оплач ється. З/п – висо а. Конта ти: (094) 967-09-21

•Співробітни ам в офіс. В/о, досвід ор анізаційної роботи. Гн ч ий рафі . Відрядна оплата. Не а ентство. Конта ти: 43-54-85, (094) 966-08-20

Співробітни ам для ново о прое т тренін ово о центр . Ві 20-45 р. Лідерсь і я ості. Бажання працювати на рез льтат. Конта ти: (093) 589-93-03

У новий с лад-ма азин • потрібні: вантажни и, е спеди-

тори, омпле т вальни и, па вальни и, продавціонс льтанти, тор овельні представни и, менеджери з ре лами. Приймаємо без д/р. Ві 18-25 ро ів, з/п від 1700-4300 рн/міс. Конта ти: (093) 725-92-42, (097) 684-31-76

Бармен , д/р. Конта ти: 64-48-19 Бармен , дівчині ві ом до 30 ро ів. Конта ти: 45-01-45 Бармен , з д/р, ввічливість, ом ні абельність. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 Бармен . Конта ти: 26-96-35 Бармен . Конта ти: (050) 375-19-16 Бармен . 28-45 р., д/р. Конта ти: (067) 772-92-16 Бри аді б дівельни ів. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84 Бри аді б дівельни ів. Конта ти: 45-21-35, (096) 202-90-25 Б дівельни ам. Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67 Б дівельни ам. Конта ти: 45-21-35, (067) 383-90-69, (096) 202-90-25 Б х алтер (б дівництво), д/р. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Б х алтер (помічни ). Жін/чол, без досвід роботи, знання 1С:Б х алтерія, з/п 1150 рн. Конта ти: (067) 767-13-02 Б х алтер ВО, досвід від 2 ро ів жін 24-35. Знання ПК, 1С.Контроль за надходженням. виб ттям ТМЦ, переміщень, проведення інвентаризації, звір а з постачальни ами, ведення до оворів.ЗП 2000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Б х алтер д/р від 1 ро , жін 24-50. Знання ПК, 1С, первинно о облі до ментів (випис а рах н ів, на ладних, подат ових на ладних), звір а з онтра ентами, форм вання реєстр виданих та отриманих подат ових на ладних. ЗП 1500-1800 рн Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Б х алтер до 40 ро ів, д/р 2 ро и. Конта ти: 62-20-28

ПРОСТА РОБОТА ПРИ СКЛАДІ. 7 СПІВРОБІТНИКІВ НА ПОСТІЙНУ І ТИМЧАСОВУ РОБОТУ. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: 62-30-22, (097) 645-91-28

Б х алтер на нарах вання заробітної плати. ВО. досвід роботи від 2 ро ів.Знання ПК.,1С, Бест-Звіт. ЗП до 1600-2000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Авто ранівни . Конта ти: 62-97-81, 64-31-05, 43-04-72, (067) 362-30-54

Б х алтер , знання 1:С Б х алтерія, версія 7.0., обов’яз ово. Конта ти: 63-81-55, (096) 938-85-39

Авто ранівни 362-49-34

. Конта ти: 64-31-05, (067)

Б х алтер 64-31-11

ма азин. Конта ти: 64-33-00,

Б х алтер , жінці до 35 ро ів, з в/о, д/р. Конта ти: 62-20-11, (067) 362-00-24

. Конта ти: 26-96-35, (067)

Б х алтер , офіційне працевлашт вання. Жін а до 30 ро ів, в/о обов’яз ово, можливо без досвід роботи, знання ПК, 1С: Б х алтерія. Конта ти: (091) 323-32-82

Автослюсарю. Конта ти: 62-97-07, (067) 382-44-08

Б х алтер . Конта ти: 64-31-05, (067) 362-49-34

Автомийни 362-01-67

А ентам з продаж (автозапчастини). Ві до 35 ро ів, з досвідом роботи та без. З/п 2500-3500 рн. Жін ам. Конта ти: (097) 511-40-48 А ентам з продаж (слабоал о ольні напої). З досвідом роботи та без. З/п 2500-3500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 А ентам з продаж , пром р па, ві - 18-45 ро ів, з\п - 120-200 рн\день. Конта ти: (097) 759-51-73

БУХГАЛТЕРУ. ЗНАННЯ 1:С БУХГАЛТЕРІЯ, Д/Р ВІД 3 Р. КОНТАКТИ: 62-56-35, 63-46-62 (067) 935-21-26

А ентам відділ достав и та замовлень ( 5 ва ансій). Ві 18-40 ро ів. З/п 150-200 рн/ день + премії. Жін ам. Конта ти: (067) 767-13-02

Вантажни ам на с лад. З\п без затримо . Конта ти: (093) 198-69-68

А ент в бан , з/п - від 1500 рн. Конта ти: (096) 698-83-53 krv-1990@mail.ru

Вантажни на постійн робот . Конта ти: 45-00-17, 9097) 742-24-32

А ент з достав и та зб т з власним а/м, терміново, з\п - від 2650 рн+премії. Конта ти: 40-02-39

Вантажни 375-76-22

А ент з достав и та зб т з власним авто. Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 А ент з достав и товарів по Рінвом та області з власним авто, до 45 ро ів, можливо без д/р. З\п - 650-800 рн\тиждень + премії. Конта ти: (093) 198-69-68 А ент , представни , менеджер , з д\р та без, з а\м та без. Терміново. Роботодавець. Конта ти: (093) 198-69-68 Адміністратор , в салон раси. Конта ти: 23-02-08 Аналіти . Аналіти а світових фінансових рин ів, (е ономічна статисти а, звіти провідних е ономічних держав). Вимо и: 20-45 р. в/о, знання ПК. З/п 3000 рн+% Конта ти: 43-53-08. Армат рни

. Конта ти: (093) 363-46-46

Асистент ерівни а, в полі рафічн фірм , терміново, бажано з д/р, з/п від 650-800 рн./тиждень. Конта ти: (066) 407-84-21 Асистент менеджера (робота з замовни ами). Можливо без досвід роботи, ом ні абельність, цілеспрямованість. З/п від 2500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Асистент менеджера, можливо без д\р, бажання працювати, відповідальність. З\п - від 2800 рн. Конта ти: (097) 759-51-73 Асистент стоматоло а. В/о, д/р від 1 ро на анало ічній посаді, від 23 р, ом ні абельність, відповідальність, швид ість мислення. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Барменам, ві ом від 18 ро ів. Конта ти: 45-21-35, (067) 383-90-69, (096) 202-90-25 Барменам, з д/р. Конта ти: (067) 362-01-06 Бармен , рафі роботи тиждень через тиждень. 15.00-7.00. Досвід роботи не обов’яз ово. Заробітна плата від 1000 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 Бармен , рафі роботи тиждень через тиждень. Чол/жін з досвідом роботи та без. З/п 500-700 рн./тиждень. Конта ти: (091) 323-32-82

на с лад. Конта ти: (050)

Вантажни 375-76-22

, до 35 ро ів. Конта ти: (050)

Вантажни

. Конта ти: (098) 576-99-84

Веб-дизайнер . Конта ти: 45-21-35, (067) 383-90-69, (096) 202-90-25 Водію автонавантаж вача, МАЗ, ат. Є. Конта ти: 62-20-28, 62-20-10, (067) 362-00-24 Водію з власним вантажним Конта ти: (095) 339-51-15

а/м.

Водію ат. Д, маршр т по міст . Конта ти: 26-67-81, після 19.00, (067) 956-26-81 Водію ат. Є на МАЗ. Конта ти: 62-20-11, (067) 362-00-24 Водію ат. Є, на міжнародні перевезення. Конта ти: 23-19-25, (067) 363-08-68 Водію ат. Ц, д/р. Конта ти: 68-24-37 (067) 360-69-82 Водію ат.Є, на а/м МАЗ. Конта ти: 62-20-21 Водію ате орії В, С з д/р. Конта ти: 64-99-90 Водію ате орії С+Е. Конта ти: 43-56-69, (098) 027-46-15 Водію маршр тно о та сі по міст . Конта ти: 43-46-95, (067) 383-09-36 Водію на а/м ЗІЛ-самос ид, аз-бензин. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60 Водію на а/м ЗІЛ-самос ид, аз-бензин. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60 Водію на а/м МАЗ-8 тонн. Конта ти: (050) 375-02-33 Водію на ЗІЛ-самос ид. Конта ти: (067) 702-75-60 Водію на мі роавтоб с. З/п 2500-3000 рн. Конта ти: (091) 323-32-82 Водію на та сі. Конта ти: (098) 411-63-38 Водію по міст . Власний ле овий автомобіль. Конта ти: (067) 767-13-02 Водію – міжнародни . Д/р від 3 ро ів на а/ м іноземно о виробництва (ф ри). Наявність прав ат В,С. Д, Є. На постійне місце роботи. з/п висо а. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Е спедиторам, пром р па. Конта ти: (066) 407-84-21

Е спедитор , освіта середня спеціальна.Досвід від 1 ро на даній посаді. ЗП 1300- 1500 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Е спедитор . Конта ти: (097) 832-78-00

Водіям ат. С, Е (за ордонний паспорт), терміново. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Е спертам-промо терам, чол/жін до 29 ро ів, з/п 2100 + бон си, %. Конта ти: (098) 622-54-05

Водіям, ат. С, Є, ві до 40 ро ів. Конта ти: (067) 728-12-62

Еле три , з д/р, до 45 ро ів. Конта ти: (067) 362-01-06

Водіям-е спедиторам. Конта ти: 64-20-26

Еле три 45-01-45

Вчителю, репетитор з порт альсь ої мови для дитини 7 р. Конта ти: 62-36-07, (097) 717-96-55

, на півстав и. Конта ти:

Еле три

. Конта ти: (093) 363-46-46

Еле три

. Конта ти: (067) 362-01-67

Газо-, еле трозварни ам. Конта ти: (067) 738-44-31

Еле тро-, азозварни напівавтоматом. Конта ти: 43-56-69, (098) 027-46-15

Газорізальни ам, з д/р. Житло, харч вання - надається. З/п - 4000 рн/міс. Конта ти: (050) 343-10-55, (093) 963-49-74 pokasic@ukr.net

Еле тро- азозварювальни , з/п від 2000 рн. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Головном б х алтер , д/р від 3 ро ів, з/п 2500 рн. Конта ти: (098) 052-61-81 Головном б х алтер , знання 1С:, лієнт-бан . Не а ентство. Конта ти: (095) 143-82-62 Головном б х алтер . Жін а до 45 ро ів, знання 1С: Б х алтерія, д/р (тор івля), вміння працювати з ПДВ. Конта ти: (097) 511-40-48 Головном б х алтер . Знання 1С: Б х алтерія, д/р. Співбесіда. Конта ти: (091) 323-32-82 Головном механі (096) 365-27-88

. Конта ти: 63-08-15

Дизайнер , ві 20-30 ро ів, знання фотошоп . Конта ти: 24-55-73, (067) 381-88-18 Дизайнер , знання про рам ПК. Конта ти: (097) 481-36-51 Дизайнер , орп сні меблі. Конта ти: 62-65-76, (097) 868-83-84

ДИЗАЙНЕРУ-ВЕРСТАЛЬНИКУ. ВИМОГИ: Д/Р, ЗНАННЯ COREL DRAW, ADOBE PAGE MAKER, IN DESIGN, PHOTOSHOP. З/П - ПРИ СПІВБЕСІДІ. КОНТАКТИ: 63-46-62, (063) 867-52-86, (067) 366-16-45 Дире тор автосалон . Вища технічна освіта. чол від 27р. Досвід на ерівних посадах від 5 р. знання рин автомобілів, ор анізаторсь і здібності, наявність власно о авто обов’яз ова. З/п став а+ бон си+ відш од вання пально о. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Диспетчер , жін від 20р. Знання ПК. Офісних про рам, вміння спіл ватися з людьми, наполе ливість, відповідальність. ЗП став а+%. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Диспетчер -ло іст , бажано д/р, знання ПК. Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67 Дистриб’ютор в тор ов омпанію. Повна зайнятість. З\п - від 3000 рн. Конта ти: 40-02-39 ДЛЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТРІБНІ ЛЮДИ БУДІВЕЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, РОБОТА В М. КИЇВ, ВЕЛИКІ ОБСЯГИ РОБІТ, ВАХТА, ЖИТЛО, ХАРЧУВАННЯ, СПЕЦОДЯГ, З/П ВІД 7500 ДО 9000 ГРН. РЕЄСТРАЦІЯ НЕОБОВ’ЯЗКОВА. ВИПЛАТА З/П БЕЗ ЗАТРИМОК. КОНТАКТИ: (044) 383-69-27, (098) 023-57-10

ДЛЯ ДОСТАВКИ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ ПОТРІБНІ МОЛОДІ ЛЮДИ. З\П - 4000 ГРН. КОНТАКТИ: (097)145-86-58, (094) 966-92-51 Для ст дентів на літо або на постійній основі. З/п 1500-5000 рн. Конта ти: 68-24-99, (098) 971-04-56, (093) 620-31-59 До лядальниці за вітами. Освіта бажано а ронома, жін від 25 до 45р. Д/р обов’яз овий! Вміння вирощ вати рослини, станов а відповідно о освітлення, температ р, підтрим а відповідно о рівня воло ості і т.д. (вазон ова прод ція, віти). Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Е ономіст , чол/жін 23-45 ро ів, в/о, знання ПК, д/р виробництві. Конта ти: (067) 767-13-02 Е ономіст , чолові до 35 ро ів, в/о, знання ПК, 1С Б х алтерія: д/р 2 ро и. Конта ти: (091) 323-32-82 Е с аваторни , вахта, чолові до 53 ро ів, д/р. З/п 5000 рн, проживання та харч вання за рах но фірми. Конта ти: (097) 511-40-48 Е с аваторни , освіта середня спеціальна. Д/р від 3р, наявність посвідчень, ат. Е. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Е спедиторам (ба алія). Чолові до 35 ро ів, з/п 1500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИКАМ, МОНТАЖНИКАМ, ОЗДОБЛЮВАЛЬНИКАМ (СТОЛЯРАМ), МАЛЯРАМ. ВИМОГИ: ЧОЛОВІКИ ВІКОМ 22-45 РОКІВ, БЕЗ Ш/З, ДОСВІД РОБОТИ. КОНТАКТИ: 68-33-33 Еле трозварни , д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (067) 306-25-40 Еле трозварни , слюсарю з ви отовлення металовиробів, автослюсарю, різноробочом , то арю. Конта ти: 68-08-62, 43-03-42 Еле трозварювальни 363-46-46

. Конта ти: (093)

Еле тромонтер . Конта ти: 5-61-70, (097) 237-16-52 Еле трослюсарю, (ремонт, нала одження еле тромашин, а м ляторів, механічних ва іт.д.). Чол від 25 до 45 р., з д/р від 3 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Енер ети +сантехні . Освіта середня спеціальна, технічна, досвід роботи від 2 ро ів, чол від 23 до54 р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Енер ети . ВО, технічна. Д/р від 3 ро ів. Чол від 25 до 50р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Заcт пни ерівни а в омерційн ор анізацію. Конта ти: 45-27-95, (097) 298-27-95 Завс лад . ВО,досвід роботи від 1 ро .чол від 23 до 35р. Знання ПК, онтролю залиш ів на с ладі, до ментальне оформлення надходження та виб ття товарів. ЗП 1500-2000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

ЗАПРОШУЄМО БРИГАДИ НА СЕЗОННУ РОБОТУ ПО ЗБИРАННЮ КАРТОПЛІ У ПОЛТАВСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ. КОНТАКТИ: (097) 281-97-99, (050) 600-56-52 ЗАПРОШУЮТЬСЯ ЖІНКИ В КЛІНІКУ, ВІКОМ 20-34 Р, ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ, ВЗЯТИ УЧАСТЬ В ПРОГРАМАХ «ДОНОРСТВА ЯЙЦЕКЛІТИН» ТА «СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА» ВИСОКА МАТЕРІАЛЬНА КОМПЕНСАЦІЯ. ЛІЦ. МОЗУ АВ №554391 ВІД 22.07.10 Р. КОНТАКТИ: (067) 410-85-85, (050) 448-88-42 Заст пни оловно о б х алтера. Жін а, в/ о, знання ПК, 1С: Б х алтерія 8.8, д/р. Конта ти: (091) 323-32-82 Заст пни дире тора виробництва, харчова ал зь. Чол/жін без ві ових обмежень. З/п за рез льтатами співбесіди. Конта ти: (067) 767-13-02 Збірни 43-12-17

меблів, д/р роботи. Конта ти:

Зварювальни (б дівельна сфера). Робота на висоті, наявність відповідних ате орій, дозволів, чол від 25 р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Інженер-прое тант . Освіта вища технічна або б дівельна, чол/жін., від 22 до 30 р. Знання про рам AutoCAD, SOLIDWORKS ін. Можливо без д/р, вип с ни и НУВГП ( афедри б дівництва, землевпоряд вання, теплоенер ети и, еоло іі). Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Інженер (тор овельна сфера) Вища технічна освіта, чол від 25р, досвід на даній посаді від 3 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04 Інженер з в/о, чолові до 35 ро ів. Конта ти: 62-20-27, 62-20-10, (067) 362-00-24 Інженер з охорони праці. ВО, чол від 25 до 45 ро ів. Д/р, наявність відповідних посвідчень, дозволів. Постійне місце роботи. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Інженер з сервісно о обсл ов вання омп’ютерів. Висо і професійні нави и сфері омп’ютерних техноло ій, досвід від 5 ро ів. чол від 25 ро ів. ЗП при співбесіді. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14


№26 від 13 липня 2011 ро Інженер , е спедитор , менеджер , безробітним з освітою. Конта ти: 62-20-28, 62-20-10, (067) 362-00-24 Інспе тор з редит вання. Конта ти: 45-21-35, (067) 383-90-69, (096) 202-90-25 Кадрови . ВО, від 25р., досвід на анало ічній посаді від 2 ро ів. Знання ПК, 1С, адрово о діловодства, КЗпП. ЗП при співбесіді. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Каменярам. Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67 Каменяр . Конта ти: (093) 363-46-46 Касирам операційно о зал . Освіта середня, досвід роботи від 1 ро , від 22 до 55р. Робота позмінна. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Касир . Конта ти: 45-21-35, (096) 202-90-25, (067) 383-90-69 Керівни виробничої дільниці. Конта ти: 43-56-69, (098) 027-46-15 Керівни виробничої дільниці. Конта ти: 43-56-69, (098) 027-46-15 Керівни . Ві від 20-40 ро ів. Конта ти: (067) 364-45-13 Комірни , в/о, бажано е ономічна,чол від 25 до 40р. Д/р на анало ічній посаді від 1 ро (б дь-я а р па товарів). Прийом товар , видача зі с лад , ведення залиш ів, оформлення на ладних “на відп с ”, “переміщення”. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Ком ні абельним людям для соцопит вання. Конта ти: (067) 289-87-85 Кондитер . Конта ти: 45-21-35, (067) 383-90-69, (096) 202-90-25 Конс льтант в осметичн омпанію, основний або додат овий дохід. Конта ти: (050) 945-53-07, (096) 925-08-83 Конс льтант в осметичн омпанію. Реєстрація без оштовна. Конта ти: (096) 112-75-38 Конс льтант в тор ов фірм , ві - 18-45 ро ів, навчання та працевлашт вання без оштовне. З\п - 600-800 рн\тиждень. Конта ти: 40-02-39 Конс льтант редитний відділ (бан ) ВО, е ономічна.чол/жін від 25 р до 40р. Знання рин редитних посл . Надання онс льтацій по оформленні редитів, відповідних до ментів! ДР від 1 ро . Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Кошторисни . ВО, технічна, досвід роботи від 5 ро ів(б дівництво). Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Кравцю. Конта ти: 63-08-15, (096) 365-27-08 Кранівни 335-51-91

на ран КС 5363. Конта ти: (098)

Кранівни

. Конта ти: (096) 485-99-55

Кредитним менеджерам Конта ти: (067) 767-13-02

в

бан и.

К р’єрам для роботи відділ достав и. Навчання та стаж вання - за рах но роботодавця, з\п - 1800-3400 рн. Конта ти: (093) 198-69-68

Менеджер з продаж (моло а) з власним авто. ВО, чол від 25 ро ів, досвід роботи в продажах від 2 ро ів. Знання ПК,офісних про рам, вміняя вести пере овори, онтроль дебіторсь о- редиторсь ої забор ованості , наявність прав ат «В». ЗП став а + % +відш од ваня ПММ+ амортизація. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер з продаж автозапчастин . ВО, чол від 23 ро ів, досвід роботи в продажах від 1 ро .Знання б дови автомобілів. Відповідальність, цілеспрямованість . ЗП став а + % .ТЕРМІНОВО. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер з продаж автомобілів. ВО, бажано е ономічна, від 23 ро ів, д/р в продажах від 1 ро . Знання ПК, офісних про рам, наявність прав ат. «В», знання рин цін та б дови автомобілів. З/п став а + % .ТЕРМІНОВО. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер з продаж запчастин до вітчизняних машин ВО, бажано технічна. Досвід роботи в тор івлі від 1 ро , офісна робота, чол /жін від 23 до 35 р.Знання ПК, 1С, офісних про рам. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер з продаж мастил та запчастин до с/ тезні и .ВО, чол від 23 ро ів, досвід роботи в продажах від 1 ро .Відповідальність, цілеспрямованість . ЗП став а + % .ТЕРМІНОВО. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер з продаж металопласти ової прод ції (ві на,двері, бал они).ВО, бажано е ономічна, чол/жін від 24 ро ів, досвід роботи в продажах від 2 ро ів.Знання ПК, 1С, знання рин металопласти ової прод ції є перева ою. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер з продаж , з\п - висо а. Конта ти: (066)407-84-21 Менеджер з реалізації б дівельних матеріалів. Конта ти: (097) 832-78-00 Менеджер з реалізації оздоровчих посл . Конта ти: 45-27-95, (097) 298-27-95 Менеджер з ре лами. Конта ти: 43-56-69, (098) 027-46-15 Менеджер з ре лами. Вимо и: бажано д/р в ре ламі, висо і ом ні ативні дані, презентабельний ви ляд. Конта ти: 63-46-62 Менеджер ЗЕД. В/о, бажано е ономічна, дівчина, від 23 ро ів, знання ПК, офісних про рам. Досвід ведення пере оворів, оформлення до оворів півлі-продаж , мінімальний д/р на митниці. Знання ан лійсь ої чи німець ої мови є перева ою. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

К р’єр , з\п - 2200 рн. Конта ти: (066) 407-84-21 К р’єр . Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Менеджер по роботі з персоналом, з\п висо а. Конта ти: (097) 759-51-73

К р’єрам по міст . Конта ти: (050) 835-23-82

Менеджер по правлінню персоналом на постійній основі або я додат овий заробіто , н ч ий час роботи. Вимо и: бажання працювати. З/п 2000-5000 рн. Конта ти: (098) 971-04-56, (093) 620-31-59

К харю, бармен , офіціант , з д/р. Конта ти: (067) 360-60-11 К харю, зі стажем. Конта ти: 26-96-35 К харю, на постійне місце. Графі позмінний, ЗП до овірна. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 К харю, помічни харя, рафі роботи до 23.00. Можливо без д/р. Конта ти: (096) 485-99-55 К харю, помічни харя, рафі тиждень через тиждень. З/п від 500 рн/тиждень. Конта ти: (067) 767-13-02 К харю. Конта ти: 63-81-51 Лицювальни ам. Конта ти: 64-31-05, (067) 362-49-34 Лицювальни , з/п від 1800 рн. Конта ти: (097) 781-94-41 Лицювальни

. Конта ти: (067) 738-44-31

Лицювальни

. Конта ти: (050) 375-65-72

Лі арю-стоматоло . ВО, відповідна, від 25р. Досвід роботи від 1 ро . Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Ло опед для дитини. Конта ти: 26-62-76

МАГАЗИН-СКЛАД НА ПОСТІЙНУ, АБО ТИМЧАСОВУ РОБОТУ ЗАПРОШУЄ 12 ЕКСПЕДИТОРІВ ДО 27 РОКІВ. ЗП 4000 ГРН, ОПЛАТА ВЧАСНО. КОНТАКТИ: (097) 148-14-39 Майстр -мані юр . Конта ти: 45-43-02, (0670 208-19-10 Маляр . Конта ти: (093) 363-46-46 Мані юрниці. Конта ти: 45-21-35, (067) 383-90-69, (096) 202-90-25 Мар етоло

з а/м. Конта ти: 23-33-09

Мар етоло , дівчина, хлопець до 35 ро ів, д/р. Конта ти: (097) 511-40-48 Мар етоло , на виробнич фірм , чол/жін від 23 ро ів. Досвід роботи від 2 р. вища освіта, бажано мар етоло а. З/п при співбесіді. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Мар етоло . Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Мар етоло . Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Мар етоло . Не а ентство. Конта ти: (066) 407-84-21

МЕНЕДЖЕРУ ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ. РОБОТА З КЛІЄНТАМИ КОМПАНІЇ. ОФІСНА РОБОТА ЗА КОМП’ЮТЕРОМ. ВИМОГИ: В/О, ЗНАННЯ ПК. ПРОВОДИТЬСЯ ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА. З/П 4300 ГРН + %. КОНТАКТИ: 43-53-08

Менеджер , ві ом 20-30 ро ів. Конта ти: 24-55-73 (067) 381-88-18 Менеджер , інженер , е спедитор . Конта ти: 62-20-28, 62-20-10, (067) 362-00-24 Менеджер -се ретарю, 20-30 р., знання ПК, ом ні абельність, вміння спіл ватись з людьми, ор анізаційні здібності. Конта ти: (097) 781-94-41 Менеджер . Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Мережевий мар етин для а тивних людей. Конта ти: (097) 844-71-87

МЕРЕЖЕВИК. ЯКЩО ТВОЯ КОМПАНІЯ КРАЩА - ПІДПИШИ МЕНЕ. КОНТАКТИ: (067) 571-96-35, (050) 406-59-15 Мерчендайзер , жін/чол, від 19 ро ів, ом ні абельним. Конта ти: (097) 511-40-48 Механі , д/р 5 ро ів, чолові до 55 ро ів, з/п 2500 рн. Конта ти: (098) 052-71-81 Мийни на автомий 291-16-69

. Конта ти: (097)

Молодим спеціалістам. 43-61-52, (098) 712-11-68,

Конта ти:

Монтажни ам. Освіта середня спеціальна.досвід роботи мінімальний, встановлення металевих онстр цій. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Монтажни на санітарно-технічні системи. Освіта середня -спеціальна, ДР від 3 ро ів (водовідведення, водопостачання), наявність 5 розряд , чол від 25 до 45р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 На постійн або тимчасов робот потрібні хлопці та дівчата з вмінням орист ватись мобільним телефоном. З\п - 120 рн. в день. Конта ти: (067) 882-93-41

НА ПОСТІЙНУ І ТИМЧАСОВУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ТОРГ-АГЕНТИ, ЕКСПЕДИТОРИ, РІЗНОРОБОЧІ, З/П 100-250 ГРН. В ДЕНЬ. НАВЧАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ, НЕ К/А. КОНТАКТИ: 43-92-41, (097) 645-91-28

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ:

Менеджер в мережевій інд стрії. Конта ти: (097) 844-71-87 Менеджер з редит вання. Конта ти: 45-21-35, (096) 202-90-25, (067) 383-90-69

Респ блі а Польща Ліцензія МПСПУ серія АВ №378126 від 01.10.2008р.

Різноробочі на оброб

свіжої морсь ої риби

Місце праці – Гдансь , Гдиня, заробітна плата - від 700 проживання - надається.

.о.,

Працівни и на пилорам Заробітна плата - від 700

.о., проживання - надається.

Працівни и на залізничн олію (перевір а олії, ви онання ремонтних та ін. олійних робіт) Заробітна плата - від 700

Працівни Заробітна плата - від 600

.о., проживання - надається.

в пральний цех .о., проживання - надається.

Б дівельни и- ніверсали, б дівельни и всіх валіфі ацій (бетонярі, а��мат рни и, аменярі, спеціалісти з вн трішніх робіт, спеціалісти-по рівельни и, плиточни и, спеціалісти з теплення б дин ів, фасадни и та ін). Місце праці – вся Польща, заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Зварювальни и - автомат, напівавтомат, ар оном Місце праці – Варшава, Сл псь , Сосновіце, Гдансь , Вроцлав, Іновроцлав, заробітна плата від 800 .о., до 1200 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Столяри на меблев

фабри

(ви отовлення м’я их та хонних меблів), праця на с часних верстатах. Місце праці – Кемпно, Гдансь , заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Тапі ери (оббив а м’я их меблів) Місце праці - Кемпно, заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Монтажни и металевих, алюмінієвих та дерев’яних допоміжних б дівельних онстр цій Місце праці - Варшава, Вроцлав, Гдансь , Лодзь, заробітна плата від 900 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Водії на міжнародні перевезення ( ате орія С+Е) Місце праці - Варшава, Гдансь , Ольштин, перевезення Бель ія, Данія, Нідерланди), інші раїни ЕС та раїн Бенілю са – проживання част ово оплач ване, заробітна плата від 1000 євро.

Тра тористи в фермерсь их

осподарствах

Місце праці - вся Польща, заробітна плата від 1600 злот, проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

Майстри з доїння орів фермерсь і осподарства Місце праці - вся Польща, заробітна плата від 1600 злот, проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

Різноробочі на б дівництва, с лади, заводи та фабри и Польщі Робота для чолові ів та жіно , що не потреб є валіфі ації, а лише фізично о здоров’я, обов’яз и – па вання, перебирання, вантаження різно о тип прод ції та товар , прибирання робочо о місця. Місце праці – вся Польща, заробітна плата від 600 до 900 .о., в залежності від тип ви он ваної праці, проживання без оштовне, робочий одя надається.

Працівни и на збирання печериць в спеціалізованих теплицях Відрядження до Нідерландів. Оплата праці в Польщі – 600 оплата праці в Нідерландах – 4 євро/ одина, проживання без оштовне, транспортні витрати на переїзд з Польщі до Нідерландів за рах но роботодавця.

.о.,

Працівни и в отельно-ресторанних омпле сах, бармени, офіціанти, по оїв и, помічни и по хні, пос домийни и та ін. Праця по всій Польщі, заробітна плата від 600 до 1200 .о., в залежності від ва ансії, проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

До лядальниці за людьми похило о ві та б дин ах для престарілих Місце праці - вся Польща, заробітна плата від 600 проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

в сім’ях .о.,

Швач и на пошиття жіночо о одя , операційні швач и, швач и на меблев фабри (матраци, чохли для м‘я их меблів) Місце праці - Варшава, Кемпно, Вроцлав, Зелена Г ра, заробітна плата від 700 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

То арі по чорном та ольоровом фрезер вальни и

металах,

Місце праці - Лодзь, Тиші, заробітна плата від 800 проживання без оштовне, робочий одя надається.

Працівни и на ізоляцію та

.о.,

теплення тр б

Місце праці - Лодзь, Вроцлав, заробітна плата від 700 проживання без оштовне, робочий одя надається.

.о.,

До ляд за нор ами робота в Польщі, заробітна плата 5000 рн.

Робота на птахофермах заробітна плата 5000 рн.

Обвалювальни и м`яса, ветеринар-зоотехні проживання надається, заробітна плата від 6000 рн/міс З інця люто о 2011 ро проводится набір бажаючих на сезонн працю по збор рожаю в фермерсь і осподарства. Місце праці - вся Польща, заробітна плата від виробіт і становить близь о 600-1000 .о., проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

Менеджер в інформаційний центр. Конта ти: 45-21-35, (096) 202-90-25, (067) 383-90-69 Менеджер в інформаційний центр. Вимо и: ом ні абельність, вміння працювати з людьми. Конта ти: (067) 738-44-31

37

Менеджер з продаж (ал о оль) з власним авто. ВО, чол від 25 ро ів, досвід роботи в продажах від 2 ро .Знання ПК., офісних про рам, наявність прав ат «В». ЗП став а + %. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Менеджер по роботі з лієнтами. Вимо и - ом ні абельність, наполе левість, бажання працювати. Кар’єрний ріст. З\п 2800-4200 рн. Конта ти: 40-02-39

К р’єр , рафі вільний. Ві до 30 ро ів, власний с тер або мотоци л. З/п висо а. Конта ти: (091) 323-32-82

БІРЖА ПРАЦІ

На постійн або тимчасов робот потрібні хлопці та дівчата з вмінням орист ватися мобільним телефо-ном. З/п - 120 рн/день.

Ва ансії поновлюються щоденно. Телефон йте, щоб отримати повн інформацію про наявні робочі місця. Для тих, хто не знайшов потрібн ва ансію в наших пропозиціях, підберемо ва ансію індивід ально. Термін офіційно о працевлашт вання в Польщі – від 6 місяців до 1 ро .

Конта ти: 43-92-58, (067) 882-93-41

Повна візова підтрим а, забезпечення піврічними, річними до ментами на право праці в Польщі та артами тривало о поб т на замовлення.


БІРЖА ПРАЦІ

38

№26 від 13 липня 2011 ро Промо терам, чол/жін 18-29 ро ів, з/п 110 рн/день. Конта ти: (098) 622-54-05 РЕГІОНАЛЬНОМУ ПРЕДСТАВНИКУ (УПРАВЛІННЯ ФІЛІЄЮ КОМПАНІЇ, СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ, УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ). ВИМОГИ: ЧОЛОВІК, ЖІНКА, ВИЩА ОСВІТА, БАЖАННЯ, ДОСВІД РОБОТИ НА КЕРІВНИХ ПОСАДАХ. З/П 5000 ГРН+% КОНТАКТИ: 43-62-71

МЕНЕДЖЕРА, ДО 28Р., З\П 3000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 882-93-41, (094) 966-92-51 На різні ва ансії в тор ов фірм потрібні люди, ві ом 18-45 ро ів. Навчання та працевлашт вання - без оштовне, є перспе тива. З\п - 650-800 рн\тиждень. Конта ти: (097) 759-51-73

НА ТИМЧАСОВУ АБО ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ТЕСТУВАЛЬНИК, ВІК- ДО 26Р., МОЖНА БЕЗ Д\Р, З\П - 160 ГРН В ДЕНЬ. КОНТАКТИ: (098)680-39-16,(094)966-92-51

НАДОЕЛИ БОЛЬШИЕ ЗАКУПКИ? МАЛО ПЛАТЯТ ПО МАРКЕТИНГУ? ВЫХОД ЕСТЬ!!! КОНТАКТЫ: (050) 406-59-15, (067) 571-96-35 Не а ентство! Проводимо набір співробітни ів до 28 р., в тор овий дім за спеціальностями: помічни менеджера, продавець- онс льтант, омпле т вальни , асир. З/п від 1800 до 3500 рн, залежно від посади. Конта ти: 40-09-21, (094) 967-09-21 Няні на один . Конта ти: 45-21-35, (096) 202-90-25 Няні. Конта ти: 45-21-35, (096) 202-90-25, (067) 383-90-69 Оброблювач 42-01-07

риби, з д/р. Конта ти:

ОПЕРАТОРУ КОМП’ЮТЕРНОГО НАБОРУ. ВИМОГИ: ШВИДКИЙ НАБІР ТЕКСТУ НА ПК, ВОЛОДІННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ, Д/Р НЕ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ. КОНТАКТИ: 63-46-62, (067) 935-21-26, (063) 867-52-86 Оператор , в бо лін . чол/жін з досвідом роботи від 1 ро . Знання ПК, асово о апарат . Відповідальність, поряднясть. ЗП став а+%. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Ор анізатор шо -про рам за с місництвом, вільний рафі роботи. Конта ти: (066) 200-22-23 Офіс- менеджер . Знання 1С. первинно о облі до ментів, випис а на ладних, рах н ів. досвід від 1 ро , жін від 22 ро ів ЗП від 1500 до 2000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Офіс-менеджер , до 23 ро ів, ом ні абельність, приємної зовнішності, можливо без д/р, з/п 1000-1200 рн. Конта ти: (096) 808-47-59 Офіс-менеджер , жін а з д/р, знання ПК, офісної техні и, з/п висо а. Конта ти: (067) 767-13-02 Офіс-менеджер , з д/р, ві 20-40 ро ів, знання про рам office, з/п висо а. Конта ти: (0960 485-99-55 Офіс-менеджер , можливо без д/р, ві 20-40 ро ів, знання ПК, з/п за домовленістю. Конта ти: (091) 323-32-82 Офіс-менеджер . Конта ти: 45-21-35, (067) 383-90-69, (096) 202-90-25 Офіс-менеджер . Знання ПК, офісної техні и, вхідна, вихідна до ментація, випис а рах н ів. Досвід від 1 ро , жін від 22 ро ів. ЗП до 1500 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Офіціантам, барменам з досвідом та без, чол /жін від 18 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Офіціантам, з д/р та без, можливе навчання. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 Офіціантам, з д/р. Конта ти: (097) 976-75-22 Офіціантам, з/п 1500 рн. Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67 Офіціантам, харям, ман альни . Без посередни ів. Конта ти: (093) 630-86-54 Офіціантам. Конта ти: (050) 375-19-16

ОХОРОННОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ПОТРІБНІ ЧОЛОВІКИ ВІД 20-50 РОКІВ, НА ПОСАДУ ІНСПЕКТОРА ОХОРОНИ. РОБОТА ВАХТОВИМ МЕТОДОМ 15 НА 15 ДІБ. З/П 1600 ГРН., СОЦ.ПАКЕТ. ВИЇЗД З ВАХТИ ГАРАНТОВАНИЙ. КОНТАКТИ: (067) 234-20-68, (067) 509-13-07 Охоронцю (заводи, техні а), 6 рн/ од. Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67 Охоронцю. Конта ти: 45-21-35, (096) 202-90-25, (067) 383-90-69

ОХОРОНЦЯМ НА ВАХТУ (КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНІ ПУНКТИ), РОБОТА В М. КИЇВ, ВІКОМ ВІД 18 ДО 55 РОКІВ, З/П 2000 ГРН./ТИЖДЕНЬ. ЖИТЛО, ФОРМА, ХАРЧУВАННЯ НАДАЄТЬСЯ. КОНТАКТИ: (044) 383-06-02, (067) 409-95 ОХОРОНЦЯМ НА ПРОХІДНУ ОФІСНОГО ПРИМІЩЕННЯ, З Д/Р І БЕЗ, РОБОТА В М. КИЇВ, ГРАФІК РОБОТИ ПОТИЖНЕВИЙ, З 8.00 ДО 20.00 (1800 ГРН./ТИЖДЕНЬ), ВИПЛАТА З/П В КІНЦІ ТИЖНЯ. КОНТАКТИ: (044) 361-42-12, (098) 524-27-91 Охоронцям, ві 18-45. Конта ти: 43-42-95

ОХОРОНЦЯМ-СТОРОЖАМ ТОРГОВОГО ЦЕНТРУ, РОБОТА В М. КИЇВ, ВІКОМ ВІД 18 ДО 60 РОКІВ, Д/Р НЕОБОВ’ЯЗКОВИЙ, ГРАФІК РОБОТИ ПОТИЖНЕВИЙ (ВАХТА), З/П 1800 ГРН./7 ДНІВ, ВИДАЄТЬСЯ В КІНЦІ ТИЖНЯ, НЕМІСЦЕВИМ НАДАЄТЬСЯ ЖИТЛО. КОНТАКТИ: (044) 361-92-45, (096) 900-48-15

ПАКУВАЛЬНИКАМ НА СЕКОНД-ХЕНД, РОБОТА В М. КИЇВ, ВІКОМ ДО 60 РОКІВ, ВАХТОВИЙ І ПОЗМІННИЙ ГРАФІК РОБОТИ, НЕМІСЦЕВИМ НАДАЄТЬСЯ ЖИТЛО. З/П СТАВКА 340 ГРН./ДЕНЬ, 2-РАЗОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ПОСЕРЕДНИКІВ НЕ ТУРБУВАТИ. КОНТАКТИ: (044) 383-17-91, (096) 151-33-95 Па вальни ам на с лад. Не а ентство. Конта ти: (066) 407-84-21

ПАКУВАЛЬНИКАМ РУЛОНІВ ТУАЛЕТНОГО ПАПЕРУ І СЕРВЕТОК, РОБОТА В М. КИЇВ, ВІК БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, З/П 370 ГРН./ДЕНЬ, ВИПЛАТА ЩОДЕННА. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. КОНТАКТИ: (096) 323-67-48, (044) 360-92-31 Пер арю чоловічом , д/р. Конта ти: 22-14-32, (097) 546-19-31 Пер

арю, д/р. Конта ти: 43-03-75

Пер

арю, д/р. Конта ти: 63-56-03

Пер

арю, д/р. Конта ти: 22-14-32

Пер

арю, з д/р. Конта ти: 43-03-75

Пер арю- ніверсал та мані юрниці. Конта ти: 43-45-79, (098) 443-59-40 Пер арю- ніверсал , майстр мані юр . Конта ти: 45-43-02 (067) 208-19-10 Пер арю- ніверсал . Конта ти: 45-43-02, (067) 208-19-10 Пер арю- ніверсал . Конта ти: 45-43-02, (066) 208-19-10 Пер арям з д/р, з/п - %. Конта ти: (097) 951-90-92 Пер

арям. Конта ти: (067) 928-23-70

Пер арям. Конта ти: 45-21-35, (067) 383-90-69, (096) 202-90-25 Підсобни , з/п 1500 -2000 ��н. Конта ти: (063) 071-50-81 Плиточни ам. Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67 По оївці. Конта ти: 26-96-35 Помічни харя, до 30 ро ів, можливо без д/р. Конта ти: (093) 630-86-54 Помічни менеджера, ві - 18-45 р., можливо без д\р, з\п - від 2400 рн. Конта ти: 40-02-39

Офіціантам. Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67 Офіціантам. Конта ти: 45-21-35, (067) 383-90-69, (096) 202-90-25

Пос домийниці, в афе. Конта ти: (067) 438-44-31

Офіціант , можливо без д/р, ві від 20 ро ів, з/п став а + %. Конта ти: (091) 323-32-82

Пос домийниці. Конта ти: 64-06-65

Конта ти:

43-56-29,

Офіціант . Конта ти: 26-96-35 Офіціант . Конта ти: 63-81-51 Охоронни ам, подобово або вахтовий метод (Львів, Київсь а обл., 2т/2, доро а + проживання + харч вання за рах но роботодавця). Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ БРИГАДА ШТУКАТУРІВ НА НІМЕЦЬКУ ШТУКАТУРНУ СТАНЦІЮ З Д/Р ТА СПЕЦІАЛІСТА, ЯКИЙ СТАВИТЬ «МАЯКИ». КОНТАКТИ: (097) 754-12-10

Охоронцю до 25 ро ів. Конта ти: 26-96-35

Помічни пе аря. Освіта середня, можна без д/р, чолові від 20 до 35 ро ів, без ш/з, важність, охайність, не онфлі тність. На постійне місце роботи. Графі позмінний, з/п від 2000 -3000 рн. Повний соцпа ет. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Офіціантам. 067-35-41-085

ПОТРІБНІ КУР’ЄРИ ДЛЯ РОБОТИ ПО МІСТУ, ВІК 18-28Р., З\П - 160 ГРН\ДЕНЬ. КОНТАКТИ: (097)145-86-58

Пос домийниці. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 Працевлашт вання за різними ва анціями. Без стя нення % із заробітної плати. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Працівни ам на ви овлення бр ів и, з/п 60 рн/день. Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67

Працівни ам на с лад. Не а ентство. З\п від 100 рн\день. Конта ти: (097) 759-51-73 Працівни ам с лад . Ві : 18-50 р. Конта ти: (096) 899-52-95 Прибиральниці в залі ресторан . Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67 Про рамістам сфері б х алтерсь о о облі . Чол/жін .від 22 ро ів. Досвід від 1 ро . Освіта вища технічна. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Про раміст (ВЕБ про рами + зання 1С 8,0). ВО, веб- про рам вання, про рам вання 1С. Досвід роботи обов’яз овий. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Продавцю в б ті , до 35 ро ів, д/р з жіночим одя ом. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Продавцю в іос на прод товий рино . Конта ти: 43-86-42, (067) 382-36-78 Продавцю в прод/ма азин, бажано з досвідом роботи, з/п став а + %. Конта ти: (097) 511-40-48 Продавцю в продовольчий ма азин. Конта ти: 26-27-73 Продавцю з виїздом на райони до 30 ро ів. Конта ти: 62-54-11, (097) 490-82-13 Продавцю з досвідом роботи, без ш ідливих звичо , з/п став а + %. Конта ти: (067) 767-13-02 Продавцю 290-01-94

ави і чаю. Конта ти: (096)

Продавцю анцтоварів, д/р. Конта ти: (096) 516-51-18 Продавцю морозива. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60 Продавцю на рино . Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67

ПРОДАВЦЮ НА РИНОК. ВИМОГИ: ПОРЯДНІСТЬ, КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (098) 439-92-35, (050) 925-30-52

Адміністратора в афе, д/р. Конта ти: (096) 639-71-13

Тор овим а ентам, прод ти харч вання. Конта ти: (067) 958-75-75

Адміністратора, б дь-я (097) 481-67-76

Різноробочим. Конта ти: (067) 797-89-20 Різноробочим. Конта ти: 68-08-62, 43-03-42 Різноробочим. Конта ти: (093) 363-46-46 Різноробочим. Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67 Різноробочим. Ві 18-35 ро ів. Оплата потижнево. Іно ороднім надається житло. Конта ти: 45-00-17, (067) 364-45-13 Різноробочі виробнич та тор овельн фірми, чол від 20р. Досвід необов’яз овий, оловне- бажання працювати. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Різноробочом , хлопець 18-30 р., відповідальний, працьовитий, бажано наявність посвідчення водія ат. В, перспе тива, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-16-85 (Оле сандр Ми олайович) Робітни в тор ов омпанію з перспе тивою очолити відділ. Співбесіда. Конта ти: (097) 759-51-73 Робітни тор ово о зал . Конта ти: 45-21-35, (067) 383-90-69, (096) 202-90-25

Продавцю, рино «Андріївсь ий», «Ди о о» (одя ). Конта ти: (098) 455-84-05 Продавцю, стаж роботи. Конта ти: 23-00-67 Продавцю, терміново. Конта ти: (093) 198-69-68 Продавцю- онс льтант в полі рафічн фірм , терміново. Графі роботи з 8.00-18.00, з\п - висо а, потижнева. Конта ти: 40-02-39 Продавцю- онс льтант , бажано з досвідом роботи, приємна зовнішність, з/п висо а. Конта ти: (096) 485-99-55 Продавцю- онс льтант , пром р па, терміново. Не а ентство. Конта ти: (097) 759-51-73 Продавцю- онс льтант . Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Продавцю- онс льтант . Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Продавцю- онс льтант . З/п 80-160 рн/ день. Конта ти: (097) 832-78-00 Продавцю. Конта ти: (098) 576-99-84 Продавцю. Конта ти: 45-21-35, (096) 202-90-25, (067) 383-90-69 Продавцям в перехід «Центральний». Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67 Продавцям- онс льтантам (різна р па товарів), терміново. Освіта середня, з досвідом та без досвід роботи, жін від 22 до 55р. Робота позмінна. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Продавцям- онс льтантам, з/п 2100 рн. Конта ти: (050) 835-23-82

Тор овим представни ам. Конта ти: 64-20-26

ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ТОРГОВИХ ПРЕДСТАВНИКІВ, МЕРЧЕНДАЙЗЕРІВ, ПРОМОУТЕРІВ, КУР’ЄРІВ. Є МОЖЛИВІСТЬ ЛІТНЬОГО ЗАРОБІТКУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ. КОНТАКТИ: 43-13-07, 23-63-07 Тор овом а ент в полі рафічн фірм , навчання, перспе тива, з\п - 100-180 рн\день, ві 18-35 ро ів. Конта ти: (097) 759-51-73 Тор овом а ент по міст , тор івля пивом, д/р обов’яз ово. Конта ти: 68-24-37, (067) 354-40-03 Тор овом а ент , з д/р, відповідальним, чол/жін, з/п висо а. Конта ти: (097) 511-40-48

офісн . Конта ти:

Адміністратора, се ретаря, в/о, 23 р. Конта ти: (096) 796-86-24 Switlana_m@mail.ru Адміністратора, чолові , 39 ро ів, без ш/з, відповідальний. Конта ти: (067) 375-84-04 Адміністратора. Конта ти: (096) 235-43-25 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (096) 968-37-50 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: 62-03-77, (096) 220-59-17 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (098) 912-43-39 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: 22-38-01 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (095) 702-07-55, (098) 630-45-41 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (097) 576-21-90 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (095) 702-07-55, (098) 630-45-41 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (097) 601-26-70 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (067) 103-03-98 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (098) 416-44-99 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: 68-28-03, (096) 622-27-16 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (096) 342-01-42 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (097) 236-74-08

РОБОТА + НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ ДЛЯ МОЛОДІ-ПРОГРАМА «АU-PAIR» (НІМЕЧЧИНА, АВСТРІЯ). ВІЗОВА ПІДТРИМКА, ЛІЦ. МПСПУ АВ №362766 ВІД 18.10.07 Р. КОНТАКТИ: 22-14-31, 26-97-07

Тор овом а ент , ом ні абельним, можливо без д/р, з посвідченням водія, з/ п висо а. Конта ти: (096) 485-99-55

Бри ада по рівельни ів. Конта ти: (097) 684-27-02

Робота для молоді від 18 ро ів, можливо на літо. Вимо и - відповідальність, ом ні абельність. З\п - 100-200 рн\день. Оплата потижнева. Конта ти: 40-02-39 Робота на літо. Ві від 18 ро ів. Конта ти: (098) 631-00-65 Робот в полі рафічній фірмі: збір замовлень, достав а товар , ре лама, зб т, з\п - від 120 рн\день. Конта ти: (097) 759-51-73 Робот з достав и піцци. Хлопець з власним с тером чи мопедом. ТЕРМІНОВО, отові взяти ст дента на літо. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 РОБОТУ ЗА ТРУДОВИМ ДОГОВОРОМ. ПОЛЬЩА: ВОДІЇ КАТЕГОРІЇ Е, ФАРМАЦЕВТИ, БУДІВЕЛЬНИКИ, ПОКОЇВКИ, ЗРІЗАННЯ ШАМПІНЬЙОНІВ, СЕЗОННІ РОБОТИ. ЧЕХІЯ ЗВАРЮВАЛЬНИКИ. КУВЕЙТ: ІНСТРУКТОРИ, АДМІНІСТРАТОРИ. ЛІЦ. АВ №466975 ВІД 01.11.2006 Р. МПСПУ. КОНТАКТИ: (044) 220-21-05, (066) 104-56-56 WWW.FOREIGNSTAFF.INFO Робот на дачі чолові старшо о ві Конта ти: 28-06-33, (098) 493-40-73

Тор овом а ент , терміново, з/п висо а. Конта ти: 40-02-39

Бри адира б дівельної бри ади з ремонт вартир. Конта ти: 63-55-70, (096) 599-24-18

Тор овом представни (098) 052-61-81

з а/м. Конта ти:

Б дівельни а, д/р. Конта ти: (098) 997-96-26 tkachuk197946@yandex.ru

Тор овом представни з власним авто. Конта ти: (097) 759-51-73

Б дівельни а, можливо бри ада. Конта ти: 68-28-44, (097) 386-59-64

Тор овом представни , до 30 ро ів, д/р, наявність а/м, з/п від 3500 рн. Конта ти: (050) 356-39-71

Б дівельни а, чолові 28-17-48, (097) 325-99-83

Тор овом 958-75-75

представни . Конта ти: (067)

.

Робот платіжній системі. Конта ти: www.spllinters.narod2.ru Розроблювач риби, терміново, нави и обов’яз ові. Робота позмінна. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

С ладсь им співробітни ам. Конта ти: (093) 198-69-68 Слюсарю на ремонт, станов тентів, ар асів до автомобілів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Слюсарю, механі (автосфера). Д/р від 3 ро ів по ремонт автомобілів. ЗП став а+%. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Спеціалістам з під лючення абельно о телебачення, інтернет . Досвід оловне роз міння даної специфі и роботи. ЗП 2000-4000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04 Спеціалістам меблевий цех (поліров а, шліфов а, ви отовлення меблів, різьблення). Чол від 25 ро ів, досвід в даній сфері обо’яз овий. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Спеціаліст з повернення бор ів , д/р, «працівни виїзної р пи», чолові и 20-45 ро ів, з/п від 1500 рн/місяць + преміальні. Конта ти: 43-03-71, (067) 360-77-19

Б дівельни а. Конта ти: (096) 343-09-14, (095) 341-64-44

Тор овом представни . Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Б дівельни ів, малярів-оздоблювальни ів, д/р, Мос ва-Крим. Конта ти: 62-51-38, (096) 125-73-68

Тор овом представни . З\п - висо а, без затримо . Конта ти: (066) 407-84-21

Б дівельних спеціальностей, чолові , 32 р. Конта ти: (098) 473-31-47

Тра торист , з/п 3000-4000 рн., 3/3. Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67

Б дь-я або еле три а по змінах. Конта ти: (097) 645-68-39

представни

У ТОРГОВИЙ ДІМ ПОТРІБНІ : ПРОДАВЕЦЬ- КОНСУЛЬТАНТ (З\П - 2600 ГРН.), ПОМІЧНИК МЕНЕДЖЕРА ( З\П - 3000 ГРН.).ГРАФІК РОБОТИ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОСАДИ. КОНТАКТИ: (067) 882-93-41, (094) 966-92-51 ФАСУВАЛЬНИКАМ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ВІКОМ ДО 60 РОКІВ, РОБОТА В М.КИЇВ, МОЖНА БЕЗ Д/Р, НАВЧАННЯ. ОПЛАТА ЩОДЕННА, 320 ГРН./ДЕНЬ. ЖИТЛО, ХАРЧУВАННЯ І СПЕЦОДЯГ НАДАЄТЬСЯ. КОНТАКТИ: (044) 383-15-31 ФАСУВАЛЬНИКАМ ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ В МІШКИ-СІТКИ, РОБОТА В М. КИЇВ, ВІКОМ ВІД 18 ДО 60 РОКІВ. Д/Р НЕОБО’ЯЗКОВИЙ. З/П 1900 ГРН./7 ДНІВ, ГРАФІК РОБОТИ ПОТИЖНЕВИЙ (ВАХТА), НЕМІСЦЕВИМ НАДАЄТЬСЯ ЖИТЛО. КОНТАКТИ: (044) 383-69-27, (098) 023-57-10 ФАСУВАЛЬНИКАМ РОДЗИНОК В ПАКЕТИ, РОБОТА В М. КИЇВ, ВІКОМ ВІД 18 РОКІВ, ГРАФІКИ РОБОТИ РІЗНІ, МОЖЛИВА ВАХТА. З/П-СТАВКА 295 ГРН./ДЕНЬ + %. З/П ВИДАЄТЬСЯ ЩОДНЯ. ЗАПБЕЗПЕЧУЄМ ЖИТЛОМ. ПОСЕРЕДНИКІВ НЕ ТУРБУВАТИ. КОНТАКТИ: (044) 361-48-71, (096) 998-17-48

Спеціаліст онта т-центр , дівчата 22-30 ро ів, з/п від 1000 рн./місяць, + преміальні. Конта ти: (066) 200-22-23

Флорист , з д/р. Конта ти: (050) 167-64-52

Спеціаліст на заправ атриджів, ремонт ор техні и. ВО, д/р мінімальний, чолові від 20 до 30р. ЗП став а+%. Постійне місце роботи. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Фото раф , ві 20-30 ро ів. Конта ти: 24-55-73, (067) 381-88-18

Співробітни ам тор овий відділ полі рафічної фірми, ві - до 50 ро ів. З\п - висо а, потижнева. Конта ти: (066) 407-84-21

Фото рафам. Конта ти: (067) 383-90-69, (096) 202-90-25

Фото раф . Конта ти: (098) 027-46-15 Швачці. Конта ти: 63-08-15, (096) 365-27-88 Швачці. Конта ти: 43-56-69, (098) 027-46-15

Співробітни ам. Конта ти: (098) 105-51-18

Швеї, з д/р та без, з/п 1500 рн + % соц.па ет. Конта ти: (067) 767-13-02

Статист , з/п від 2200 рн. Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Швеї. Конта ти: 45-21-35, (067) 383-90-69, (096) 202-90-25

Статист , з\п - 2200 рн. Конта ти: (066) 407-84-21

Шеф- харю, з/п 2000 рн. Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67

Столярам, малярам, плиточни ам, різноробочим. Робота в м.Київ. Конта ти: (044) 258-99-06, (067) 509-07-82 (067) 548-17-55, (067) 327-27-20

Шеф- харю, зі знанням європейсь ої хні, терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Столяр . Конта ти: (093) 363-46-46 Стоматоло , в/о, чол/жін від 22р. Можливо без д/р, за пра тичні нави и б д ть прийняті пройдені виробничі пра ти и. Відповідальність, ом ні абельність, бажання працювати. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

27 р. Конта ти:

Б дівельни а. Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55

. Конта ти:

Тор овом 64-25-65

У ВІДДІЛ ДОСТАВКИ ПОТРІБНІ МОЛОДІ ЛЮДИ ДО 25 Р ДЛЯ ЗБУТУ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ ПО МІСТУ ТА ОБЛАСТІ. З\П -4000 ГРН,ОПЛАТА ВЧАСНО, КОНТАКТИ: (098) 194-29-68

Сервісном інженер систем опалення ( отли, болери, ондиціонери, азові плити і т.д.). Конта ти: (097) 853-25-04

«Ди ий». Конта ти:

ТОРГОВИМ ПРЕДСТАВНИКАМ (МЕТОДИЧНІ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ), З ВЛАСНИМ АВТОМОБІЛЕМ, НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ, З/П СТАВКА + %, БЕНЗИН, АМОРТИЗАЦІЯ ОПЛАЧУЄТЬСЯ КОНТАКТИ: (096) 770-88-84

Конта ти: (097) 780-44-47

Адміністраторa, омірни a, диспетчерa, освіта вища. Конта ти: 63-67-86, (096) 391-08-54 galinolya@i.ua

Тор овом а ент , з д/р, ві від 22 ро ів, чол/ жін, з/п висо а. Конта ти: (067) 767-13-02

Продавцю апте (провізор). Терміново. Освіта фармацевтична, обов’яз ово, д/р в апте ах мінімальний. Місце на період де ретної відп ст и терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Продавцю, на рино (097) 111-72-33

Адміністратора, оператора, • жін а, 24 р., в/о технічна, д/р.

Тест- р’єр , без д\р, з\п - від 3000 рн. Конта ти: (066) 407-84-21

Се ретарю, в/о, д/р, ввічлива, дисциплінована, з/п висо а. Конта ти: (091) 323-32-82

Продавцю, з д/р. Конта ти: (050) 167-64-52

5.1.2. Ш аю робот

Різальни матеріалів. Конта ти: 63-08-15, (096) 365-27-88

Се ретарю дире тора, д/р, в/о, з/п 2000 рн. Конта ти: (067) 767-13-02

Продавцю, жін а від 20 ро ів, бажано досвід роботи, приємна зовнішність, з/п висо а. Конта ти: (091) 323-32-82

Юрист . Конта ти: 45-21-35, (096) 202-90-25, (067) 383-90-69

Рихт вальни автомобілів. Конта ти: (050) 537-58-38, (096) 387-12-52

Продавцю прод тових товарів, валіфі ованом , по в л. С. Бандери. Конта ти: 23-01-11, (097) 217-30-25

Продавцю, до 35 ро ів. Конта ти: (050) 375-76-22

Шт ат р , з д/р на шт ат рній станції. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Реєстратор в стоматоло ічн осметоло ічн ст дію. Конта ти: 63-45-34

Продавцю одя в ма азин. Конта ти: 23-59-09, (067) 354-10-83

Продавцю ма азин осподарчих товарів, знання ПК, порядність, відповідальність. Конта ти: (098) 807-54-64

Шт ат рам. Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67

Територіальном менеджер на хлібоб лочні вироби. В/о, досвід мінімальний, чол від 23 ро ів, наявність прав ат В (авто надає фірма) Знання ПК, бажано 1С. Ком ні абельність, не онфлі тність. ЗП 3000 рн + %. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Різноробочим, вантажни ам на металобр хт. Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67 Охоронни , чолові від 22 ро ів, після сл жби в ЗСУ, з/п висо а, можливо ст денти. Конта ти: (097) 511-40-48

Тамади. Конта ти: 45-21-35, (067) 383-90-69, (096) 202-90-25 Територіальном менеджер на ондитерсь і вироби. Освіта вища, досвід в тор івлі від 1 ро , чол від 23 ро ів, наявність прав ат В (авто надає фірма) Знання ПК, офісних про рам, відповідальність, не онфлі тність. ЗП від 3000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Різноробочим виробничий цех. молодим хлопцям, освіта середня, д/р не обов’яз овий. Навчання на місці. Ком ні абельність, цілеспрямованість, бажання працювати. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

НА ПОСТІЙНУ ТА ТИМЧАСОВУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ПОМІЧНИК

Сторож . Конта ти: (050) 676-70-46

Шеф-

харю. Конта ти: (067) 947-52-79

Шеф- харю. Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67 Шпа лювальни ам. Конта ти: 64-31-05, (067) 362-49-34 Шпа лювальни 738-44-31

.

Конта ти:

(067)

Б дь-я добреоплач ван , чолові . Конта ти: 64-18-65, (096) 482-95-42 Б дь-я з проживанням. Конта ти: (098) 919-63-14 Б дь-я за с місництвом. Конта ти: (07) 364-43-01 Б дь-я на б дівництві, чолові 35 ро ів. Конта ти: 64-18-65, (096) 482-95-42 Б дь-я оплач ван робот , чолові ро ів. Конта ти: (098) 711-95-07

39

Б дь-я постійн робот , пов’язан з омп’ютерами. Конта ти: (096) 875-54-56 Б дь-я робот , для ст дентів. Конта ти: (067) 360-60-69 Б дь-я

робот . Конта ти: (096) 609-77-61

Б дь-я , 2 чолові а. Конта ти: 62-82-61, (067) 866-32-75 Б дь-я , 2 чолові и, можна одноразов . Конта ти: 62-82-61, (067) 866-32-75 Б дь-я , 3 хлопці, 22 ро и. Конта ти: (098) 533-86-80 Б дь-я , бажано офісн , дівчина 25 ро ів, в/о, знання ПК, інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 613-26-54 natakuhpil@mail.ru Б дь-я , вечірній час, хлопець 19 ро ів, інтим не пропон вати. Конта ти: (096) 569-59-35 Б дь-я , висо ооплач ван , терміново, дівчина 21 р, енер ійна, відповідальна, без ш/з, середня освіта, повна зайнятість. Конта ти: (098) 954-73-14 Б дь-я , відповідальна, ом ні абельна, вічлива. Конта ти: (096) 541-91-45 Б дь-я , д/р в тор івлі. Конта ти: (096) 541-91-45 Б дь-я , д/р, дівчина 24 ро и, д/р тор овим представни ом, продавцемонс льтантом, промо тером. Конта ти: (098) 800-80-78 Б дь-я , дівчина 21 рі , д/р в тор івлі, дистриб’ютор, ом ні абельна, КА прохання не т рб вати. Конта ти: (097) 794-01-14 Б дь-я , дівчина 22 ро и, без д/р. Конта ти: (096) 975-84-70 Б дь-я , дівчина 23 ро и, в/о е ономічна. Конта ти: (097) 947-40-92 Б дь-я , дівчина 23 ро и, потижнев або подобов , інтим не пропон вати. Конта ти: (096) 653-02-62 Б дь-я , дівчина 23 ро и. Конта ти: 65-45-63 Б дь-я , дівчина 24 ро и, в/о е ономічна. Конта ти: (097) 481-67-76 Б дь-я , дівчина 24 ро и. Конта ти: (097) 265-03-40 Б дь-я , дівчина 25 ро ів, д/р тор івлі, відповідальна. Конта ти: (096) 355-02-19 Б дь-я , дівчина 26 р., в/о, знання ПК, досвід роботи в тор івлі. Інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 481-44-64 Б дь-я , дівчина 26 ро ів, в/о, знання ПК, д/р в тор івлі. Інтим не пропон вати. Конта ти: 26-21-10, (097) 481-44-64 Б дь-я , дівчина 26 ро ів, в/о, знання ПК, д/р в тор івлі. Інтим не пропон вати. Конта ти: 26-21-10, (097) 481-44-64 Б дь-я , дівчина 27 ро ів, інтим не пропон вати, а ентствам не т рб вати. Конта ти: (067) 182-35-98


БІРЖА ПРАЦІ

№26 від 13 липня 2011 ро Б дь-я , дівчина 31 рі , відповідальна, в/ о філоло ічна, досвід з продаж нер хомості, роз лян всі варіанти, інтим не пропон вати. Конта ти: (067) 322-97-57

Б дь-я , чолові 34 ро и, без ш/з. Конта ти: (068) 572-15-50

Б дь-я , дівчина, 26 ро ів, в/о, знання ПК, д/р в тор івлі, інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 481-44-64

Б дь-я , чолові 35р. Конта ти: 23-24-27, (067) 714-62-25, (096) 570-14-97

Б дь-я , дівчина, 32 ро и, відповідальна, в/о філоло ічна, д/р з людьми, інтим не пропон вати. Конта ти: (067) 322-97-57 Б дь-я , дівчина, в/о, інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 756-99-48 Б дь-я , добреоплач ван , жін а 27 ро ів, в/о. Конта ти: (097) 861-91-61

Б дь-я , чолові 35 ро ів. Конта ти: (097) 956-57-07

Водія, ат, Б, Ц. Конта ти: (098) 581-18-43 Водія, ат. А, Б, Ц, Д, чолові 34 ро и, стаж 14 ро ів. Конта ти: 26-00-74, Водія, ат. Б, Ц, Д, Є. Конта ти: (098) 421-59-94

Б дь-я , чолові 36 ро ів, після обід . Конта ти: (097) 159-28-87

Водія, ат. В,С,D,E. Досвід роботи У раїна Європа, знання ан лійсь ої мови. Конта ти: (098) 289-64-00

Б дь-я , чолові 37 ро ів. Конта ти: (096) 471-55-68

Водія, ат. В,С,Д, д/р. Конта ти: 22-52-98, (097) 865-72-11

Б дь-я , чолові 39 ро ів. Конта ти: 5-99-92, (096) 462-83-09

Водія, ат. В,С,Д, є власний мі роавтоб с, чолові 31 рі . Конта ти: (067) 887-07-57

Б дь-я , чолові 25-45-63

44 ро и. Конта ти:

Водія, ат. В,С,Д. Конта ти: 22-52-98, (097) 865-72-11

Робот , б дь-я , жін а 28 ро ів, інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 637-94-01

Сторожа, в нічний час, д/р. Конта ти: (067) 863-78-69

Офіціанта, в афе, з д/р. Конта ти: 26-66-27

Робот , б дь-я , чолові 40 ро ів. Конта ти: (096) 227-07-13, (068) 226-36-85

Сторожа, двірни а, оператора Конта ти: (097) 447-95-44

Робот , б дь-я . Хлопець. Конта ти: (099) 634-02-92

Сторожа, чолові 50 ро ів. Конта ти: (098) 421-68-14

Робот , в/о е ономічна, знання 1С:, д/р більше 9 ро ів. Конта ти: 63-79-16, (067) 191-76-52

Сторожа-охоронни а в нічний час, чолові 50 ро ів. Конта ти: (098) 912-43-39

Робот , для 2 ст дентів. Конта ти: (067) 770-35-96

То аря інстр ментальни а, Конта ти: 24-45-39

Охоронця в нічний час, відповідальний, без ш ідливих звичо . Конта ти: 62-24-92, (096) 407-33-92 Охоронця в нічн змін , хлопець без ш/з. Конта ти: 24-25-07, (097) 034-02-00 Охоронця, в нічний час, відповідальний, без ш/з, є д/р. Конта ти: 62-24-92, (096) 407-33-92 Охоронця, в нічний час, д/р. Конта ти: (067) 863-78-69 Охоронця, д/р. Конта ти: (098) 298-31-00

Б дь-я , добреоплач ван , з перспе тивою ар’єрно о рост та офіційним працевлашт ванням, жін а, роз мна, цілеспрямована та старанна. Конта ти: (098) 948-69-90

Б дь-я , чолові 47 ро ів. Конта ти: (050) 689-43-15

Водія, ат. В. Конта ти: 5-93-34, (096) 527-27-98

Охоронця, позмінно, чолові , 39 ро ів, без ш/з. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04

Б дь-я , чолові 50 ро ів, ат. В, С. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Водія, ат.В, власне авто. 30 ро ів Конта ти: (098) 692-87-28

Охоронця, сторожа, чолові 39 ро ів, є д/р. Конта ти: 62-82-61, (067) 125-93-65

Б дь-я , добреоплач ван , чолові 35 ро ів. Конта ти: 64-18-65, (096) 482-95-42

Б дь-я , чолові 50 ро ів. Конта ти: 24-61-49, (098) 803-62-75

Водія, чолові , 37 ро ів, з власним мі роавтоб с. Конта ти: (067) 901-73-87

Охоронця, сторожа, чолові 55 ро ів, в/о, д/ р. Конта ти: 28-21-01, (098) 056-52-72

Б дь-я , добреоплач ван , чолові 41 рі , без ш/з. Конта ти: 64-81-63, (095) 356-45-79

Б дь-я , чолові , 29 ро ів. Конта ти: (098) 449-67-17

Водія-е спедитора, власний мі роавтоб с. Конта ти: 43-21-73

Охоронця, сторожа. Конта ти: 5-79-21, (096) 280-69-59

Б дь-я , досвід в б дівництві. Конта ти: (096) 738-20-76

�� дь-я , чолові , 32 ро и. Конта ти: (097) 411-57-71 Б дь-я , чолові , 45 ро ів. Конта ти: (097) 459-17-98

Водія-е спедитора, менеджера, досвід роботи в тор овельній діяльності. Конта ти: 24-69-15, (098) 229-05-22

Охоронця, сторожа. Конта ти: (066) 048-87-91

Б дь-я , є власний ле овий а/м. Конта ти: 28-13-69, (096) 402-38-23

Водія. Конта ти: (050) 689-02-39

Б дь-я

Б дь-я , чолові , в/о, рафі роботи зран до обід . Конта ти: (067) 607-84-18

Охоронця. Конта ти: (063) 573-35-09

Б дь-я 26-54-74

, жін а 30 ро ів. Конта ти: 26-50-71 , жін а 30 ро ів. Конта ти:

Б дь-я , жін а 32 ро и, інтим не пропон вати. Конта ти: 5-99-92, (098) 625-27-09

Б дь-я , чолові , оплата щоденно. Конта ти: 40-05-26 Б дь-я

, чолові . Конта ти: 63-78-29

Б дь-я

, чолові . Конта ти: (066) 048-93-09

Б дь-я

, чолові . Конта ти: (096) 518-86-77

Б дь-я , жін а 34 ро и. Конта ти: (097) 375-30-76

Б дь-я

, чолові . Конта ти: (098) 006-09-59

Б дь-я

, чолові . Конта ти: 63-78-29

Б дь-я , жін а 35 ро ів. Конта ти: (067) 905-25-40

Б дь-я

, чолові . Конта ти: (066) 048-87-91

Б дь-я

, чолові . Конта ти: (066) 048-87-91

Б дь-я , жін а 33 ро и. Конта ти: 23-72-93, (098) 625-28-80

Б дь-я , жін а 38 ро ів, інтим не пропон вати. Конта ти: 23-75-96 Б дь-я , жін а 38 ро ів. Конта ти: (097) 005-63-28 Б дь-я , жін а 40 ро ів, відповідальна, ом ні абельна, вміння спіл ватися з людьми, приємна зовнішність, інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 865-43-08, (067) 161-95-82

Б дь-я , чолові . Конта ти: 62-82-61, (067) 672-57-35 Б дь-я , чолові . Конта ти: (067) 150-58-48 Б дь-я ,чолові 29 ро ів. Конта ти: (098) 449-67-17 Б дь-я

. Конта ти: (098) 883-41-29

Б дь-я

. Конта ти: (095) 500-31-51

Б дь-я , жін а 43 р., інтим не пропон вати. Конта ти: 24-29-39, (095) 533-77-85

Б дь-я

. Конта ти: (096) 144-58-88

Б дь-я , жін а 45 ро ів. Конта ти: (098) 907-32-35, (063) 627-09-36

Б х алтера за с місництвом або підприємця, знання 1С, д/р на за . системі та єдином подат . Конта ти: (067) 688-74-28

Б дь-я 25-89-47

, жін а 45 ро ів. Конта ти:

Б дь-я , жін а 47 ро ів, інтим не пропон вати. Конта ти: 28-83-77, (066) 631-89-61 Б дь-я , жін а 53 ро и. Конта ти: (097) 127-81-17 Б дь-я , жін а 55 ро ів. Конта ти: 28-80-92, (098) 551-08-06 Б дь-я , жін а в/о, знання ПК. Конта ти: 26-61-46, (067) 396-93-07 Б дь-я , жін а, 36 ро ів, інтим не пропон вати. Конта ти: (096) 941-57-26 Б дь-я 53-98-47

, жін а, 45 ро ів. Конта ти:

Б дь-я , інвалід ІІІ р пи. Конта ти: (096) 918-92-44 Б дь-я , ат. Б, Ц, Д, чолові 47 ро ів. Конта ти: (096) 333-19-70 Б дь-я , рім мережево о мар етин , жін а 29 ро ів, в/о, знання ПК, інтим не пропон вати. Конта ти: (067) 791-67-25 Б дь-я , оператора ЕОМ, хлопець, 21 рі . Конта ти: 28-66-93 (068) 226-32-84 Б дь-я , офісн , висо ооплач ван , дівч. 23 р., знання ПК, базових про рам, вн тр. і зовн. до ментації. КА і мереж. мар етин не т рб вати. Конта ти: (097) 642-12-84 Б дь-я , офісн , дівчина, 23 р., знання ПК, базових про рам, відповідальна, ом ні абельна, вміння спіл ватися з інтим не пропон вати. людьми, Конта ти: (096) 796-86-24

Б дь-я

. Конта ти: (096) 110-29-88

, хлопець 18 ро ів. Конта ти:

Б дь-я , хлопець 20 ро ів, права ат. А, Б, Ц, за ордонний паспорт. Конта ти: (067) 166-58-60 Б дь-я , хлопець 20 ро ів. Конта ти: (097) 077-25-15 Б дь-я , хлопець 23 р., в/о, володіння ПК. Конта ти: (096) 698-27-90 Б дь-я , хлопець 23 ро и. Конта ти: (097) 118-95-83

Головно о б х алтера, д/р. Конта ти: 62-75-54, (097) 759-61-48 Головно о б х алтера, жін а 40 р., вид діяльності виробництво, ЗЕТ, автопосл и, тор івля. Конта ти: (096) 549-42-26 Головно о б х алтера, на неповний робочий день або за с місництвом, д/р, знання ПК, 1С Б х алтерії. Конта ти: (097) 298-22-94 Диспетчера д/р. Конта ти: 63-76-54, (097) 495-30-68

Б х алтера, оловно о б х алтера, д/р, знання 1С, в/о. Конта ти: 62-15-45, (097) 913-69-11

До лядальниці, д/р. Конта ти: (067) 831-86-70

Е ономіста, в/о, знання ПК, про рам MS Office, Access, «1С П-во», Internet, д/р в інформ. сфері, д/р з базами даних, аналітичною інформацією. Конта ти: (097) 642-12-84 Е спедитора, стаж. Конта ти: 26-04-92, (098) 516-85-59 Е спедитора, чолові 35 ро ів. Конта ти: (097) 956-57-07

Еле три а. Конта ти: 63-55-70, (096) 599-24-18

Б х алтера. Конта ти: (050) 601-26-70 Б х алтера. Конта ти: (096) 639-71-13 Б х алтера. Конта ти: м. Рівне, в л. Кн. Оль и, 29/34 63-67-86, (096) 391-08-54 galinolya@i.ua Вантажни а, разов , з/п після ви онання робіт. Конта ти: (097) 645-43-75

Водія з власним авто Сітроен Берлін о. Конта ти: 63-31-00, (093) 630-05-75 Водія ат. «В», «С», «Д», д/р. Конта ти: 22-52-98, (097) 865-72-11 Водія ат. Б, для поїздо за ордон, д/р в Польщі, Німеччині, Італії, наявність діючої візи. Конта ти: (067) 216-13-92 Водія ат. Б, Ц, Д, Є, чолові 30 ро ів. Конта ти: (067) 170-23-34, (093) 878-20-44 Водія ат. Б, Ц. Конта ти: (096) 945-14-50

Еле тро-, азозварни а, хлопець 25 ро ів, д/р 7 ро ів, є посвідчення різальни а. Конта ти: (066) 366-27-71 Еле трозварни а, чолові 35 ро ів. Конта ти: 23-72-93, (098) 944-01-31 Завід вача афе. Конта ти: (096) 639-71-13 Завід ючої 639-71-13

афе, д/р. Конта ти: (096)

Зварювальни а. Хлопець, 25 ро ів, досвід роботи - 7 ро ів, є посвідчення різальни а. Конта ти: 5-88-49, (066) 621-15-47 Інженера водопостачання, водовідведення, після за інчення ніверситет . Конта ти: 62-99-65, (067) 857-23-45, (098) 205-84-83

К харя, помічни а харя, д/р, жін а 35 ро ів. Конта ти: (097) 437-52-16 Масажиста. Конта ти: (067) 364-43-01 Менеджера з продаж , чолові , в/о технічна, д/р. Конта ти: 23-15-63 Менеджера з т ризм . Вільне володіння ан лійсь ою мовою.(Пра ти а в США), в/ о, 24 ро и. Конта ти: (098) 976-86-90 andruhacompany@mail.ru Менеджера-е ономіста. Конта ти: (050) 375-87-20

Водія ат. Б. Конта ти: (096) 227-07-13, (095) 385-80-77

Мерчендайзера, д/р 5 ро ів. Конта ти: (097) 494-92-95

Водія ат. Б. Конта ти: 5-93-34, (096) 527-27-98

Няні, д/р. Конта ти: 62-14-92

Водія ат. Б. Конта ти: (098) 364-37-98

Няні, дівчина, 19 ро ів, з д/р. Конта ти: (096) 882-85-05

Водія ат. В, є власний а/м. Конта ти: 64-18-11, (097) 898-68-61

Няні, до лядальниці, вір юча порядна жін а 38 ро ів, д/р. Конта ти: (097) 005-63-28

Водія ат. В,С,Е, ві 30 ро ів, д/р 8 ро ів. Конта ти: (098) 821-92-70

Няні, до лядальниці, роз лян б дь-я і варіанти, жін а, 36р. Конта ти: (067) 333-74-65

Водія ате орії, А, В, С, С1, д/р 1 рі . Конта ти: (096) 690-98-83

Няні, жін а 48 ро ів, д/р, в/о, ре омендації. Конта ти: 23-25-35, (098) 433-19-96

Б дь-я , хлопець 28 ро ів, через день. Конта ти: 5-24-96, (096) 460-39-93

Водія мі роавтоб са, автоб са або ле ово о а/м. Конта ти: 20-54-17, (098) 059-46-03

Няні, жін а 55 р., д/р, Конта ти: 5-99-38

Б дь-я , хлопець 29 ро ів, ат. Б. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Водія, 2 власних вантажних а/м, Газель 1.5 т/т, ЗІЛ бортовий 3 т/т. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61

Няні, жін а, 50 ро ів. Конта ти: 62-71-59

Б дь-я , хлопець, 28 ро ів. Конта ти: 26-25-31 Б дь-я , хлопці-ст денти. Конта ти: (096) 165-94-93 Б дь-я , чолові 21 рі . Конта ти: (097) 898-58-69 Б дь-я , чолові 23 р., освіта вища технічна, диплом масажиста, соціально о працівни а. Роз лян різні варіанти. Конта ти: (097) 757-60-02 sentic88@bigmir.net Б дь-я

, чолові 30 р. Конта ти: 43-23-42

Б дь-я , чолові 30 ро ів, з власним а/м, можливий неповний робочий день. Конта ти: (097) 465-91-76

Водія, власний а/м. Конта ти: (067) 177-86-99 Водія, власний б с 2т. Конта ти: (067) 277-48-80 Водія, всі ате орії, є за ордонний паспорт. Конта ти: (067) 797-89-20 Водія, є власний а/м Газель. Конта ти: (097) 214-12-94 Водія, є власний а/м, всі Конта ти: (050) 689-02-39

ате орії.

Водія, є власний ле овий а/м. Конта ти: (097) 205-73-49 Водія, є власний ле овий а/м. Конта ти: (097) 205-73-49 Водія, є всі ате орії, д/р, чолові Конта ти: 24-58-61, (098) 406-72-65

42 р.

Б дь-я , чолові 30 ро ів. Конта ти: 43-23-42, (066) 262-26-99

Водія, ат «В», права «В», «С», стаж 15 ро ів, д/р 1млн. м. Конта ти: 28-74-94, (067) 584-41-10, (050) 435-41-65

Б дь-я , чолові 32 ро и. Конта ти: (098) 006-09-59

Водія, ат «В». Конта ти: 5-93-34, (096) 527-27-98

Б дь-я 29-47-96

Водія, ат В, С, вели ий д/р, можливі відрядження. Конта ти: 63-22-25

, чолові

33 ро и. Конта ти:

Прибиральниці на підприємстві, в афе. Конта ти: 28-43-39

Прибиральниці, в елітних б дин ах, д/р. Інтим не пропон вати. Конта ти: 64-36-07, (067) 365-65-17 Прибиральниці, вахтера, продавця промтоварів на рин , жін а, 43 ро и, інттим не пропон вати. Конта ти: (096) 569-59-35 Прибиральниці, вранці, ввечері. Конта ти: 64-43-48, (097) 398-84-18 Прибиральниці, домо осподар и, є ре омендації, інтим не пропон вати. Конта ти: (098) 778-98-13 Прибиральниці, домо осподар и, пос домийниці. Конта ти: м. Рівне, в л. Кн. Оль и, 29/34 63-67-86, (096) 391-08-54 galinolya@i.ua Прибиральниці, жін а 35 ро ів. Конта ти: 36-68-24 Прибиральниці, жін а 40 ро ів. Конта ти: 20-42-77 Прибиральниці, жін а 42 ро и. Конта ти: (093) 947-82-21 Прибиральниці, жін а 43 ро и. Конта ти: 64-43-48, (097) 398-84-18 Прибиральниці, (098) 071-29-79

вечірній час. Конта ти:

Прибиральниці. Конта ти: (095) 456-32-87 Продавця в прод товий ма азин, жін а, 34 ро и, д/р. Конта ти: (096) 456-87-87 Продавця жіночо о одя , д/р, порядність. Конта ти: (096) 235-43-25 Продавця на рин , жін а 30 р. Конта ти: (096) 276-15-04 Продавця промтоварів або офісн робот . Конта ти: (097) 263-20-12 Продавця, є д/р, дівчина 28 ро ів, відповідальна, ом ні абельна, енер ійна, інтим не пропон вати. Конта ти: 64-10-68, (098) 461-10-59

Б дь-я , хлопець 25 ро ів. Конта ти: (098) 561-51-96

Б дь-я , хлопець, 24 ро и, в нічн змін . Конта ти: (096) 489-01-83

Пос домийниці. Конта ти: (097) 437-52-16

Продавця промтоварів. Конта ти: 64-05-39

Водія ат. Б, Ц. Конта ти: 63-22-25

Водія, або б дь-я інш , чолові 27 ро ів, в/о. Конта ти: (097) 840-10-20

Пос домийниці. Конта ти: (097) 437-52-16

К р’єра, з/п від 2000 рн. Конта ти: (093) 155-90-13 Антон

Водія ат. С.Е, досвід, шен ен віза. Конта ти: (050) 668-38-55, (067) 922-36-31 djalex73@mail.ru

Б дь-я , хлопець, 20 ро ів. Конта ти: (096) 561-85-15

Пос домийниці, жін а 42 ро и. Конта ти: (093) 947-82-21

Інженера, з д/р. Конта ти: ()097 850-88-12

Б дь-я , хлопець 25 ро ів, в нічн змін . Конта ти: (096) 593-41-61

Б дь-я , хлопець 29 ро ів. Конта ти: (095) 045-21-53

Помічни а харя. Конта ти: 63-67-86, (096) 391-08-54 galinolya@i.ua

Прибиральниці, або б дь-я , жін а 50 ро ів. Конта ти: 24-61-49, (096) 881-98-46

Б х алтера, д/р. Конта ти: (096) 918-92-44

Б х алтера, підприємця на єдином подат . Конта ти: (098) 513-49-59

Помічни а б х алтера. Конта ти: (096) 639-71-13

Прибиральниці офісних приміщень та б дин ів. Конта ти: 23-53-13, (068) 568-29-63

Еле три а, еле тромонтера 5-розряд. Конта ти: 22-27-39, (097) 861-21-01

Б х алтера, знання ПК, 1С: Конта ти: 64-44-41

Плиточни а, б дь-я інш , чолові 40 ро ів, д/р в б дівництві. Конта ти: 24-04-91, (097) 838-20-75

Добреоплач ван , чолові 39 ро ів, є права ат. Б, Ц. Конта ти: 28-74-94, (050) 435-41-65

Б х алтера, д/р 10 ро ів. Конта ти: 26-00-43 Б х алтера, е ономіста, д/р, знання ПК. Конта ти: 62-10-54, (098) 449-65-63

Пере ладача, в/о. Мовна пра ти а в США. Конта ти: (098) 976-86-90

Добре оплач ван , хлопець 21 рі . Роз лян всі пропозиції. Конта ти: (098) 970-41-08

До лядальниці. Конта ти: 22-47-06

Б х алтера, в/о, д/р. Конта ти: (098) 811-40-09

Охоронця. Конта ти: (095) 500-31-51

Прибиральниці офісних б дин ів, приміщень. Конта ти: 23-35-56, (068) 568-29-63

Б х алтера, в/о е ономічна, знання 1С, д/ р більше 9 ро ів. Конта ти: 63-79-16, (067) 191-76-52 Б х алтера, в/о е ономічна, знання ПК, д/р. Конта ти: 63-79-16, (067) 191-76-52

Охоронця, чолові , д/р. Конта ти: (07) 364-43-01

Диспетчера, р’єра, жін а, 55 р. Конта ти: 28-80-92, (098) 551-08-06

До лядальниці, няні, жін а, 50 р., досвід роботи. Конта ти: 62-25-96, (067) 725-17-03

Водія з власним а/м. Конта ти: (096) 294-24-38

Б дь-я 62-79-62

Головно о б х алтера, д/р, в/о, знання 1С: Конта ти: 63-71-59, (067) 154-46-86

Б х алтера по с місництв , порядність арантована. Конта ти: (096) 370-65-94

Б дь-я , постійн , чолові 39 ро ів, відповідальний, без ш/з. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04

Б дь-я , ст денти, неповна зайнятісь. Робота за домовленістю. Ви он ємо роботи: в ладання плит и, оббив а ва он ою, прибирання вартир під час ремонтів і т.п. Конта ти: (097) 107-38-71

Головно о б х алтера, 54 р, в/о. Конта ти: (091) 315-50-24

До лядальниці, жін а 53 ро и. Конта ти: 62-25-96

Вдома, жін а 34 ро и. Конта ти: 61-94-79, (097) 602-57-20

Б дь-я , ст дент 4 рс . Конта ти: (097) 732-78-47 moldavchyk@i.ua

Вчителя фізично о виховання. Конта ти: 26-15-58, (067) 364-43-01

Б х алтера за с місництвом. Конта ти: (096) 639-71-13

Б дь-я , позмінн , .жін а 40 р., інтим не пропон вати. Конта ти: (098) 811-40-09

Б дь-я , працьовита, відповідальна жін а 40 ро ів. А ентства не т рб вати. Конта ти: 22-45-75, (098) 404-60-57

Водія. Конта ти: 45-01-45

Няні, є д/р з немовлятами. Конта ти: (098) 714-10-00

Няні, жін а 55 ро ів. Конта ти: 25-68-13 Няні, порядна, відповідальна, є д/р. Конта ти: 26-63-84 (096) 440-65-74 Няні, порядна, відповідальна, є досвід роботи. Конта ти: 26-63-84, (096) 440-65-74 Няні. Конта ти: 24-91-88, (098) 845-62-11 Няні. Конта ти: 22-47-06 Оператора ПК, е спедитора. Конта ти: (098) 980-75-00 Оператора, володіння сліпим набором, знання омп. про рам - дос онале. Конта ти: 63-67-86, (096) 391-08-54 Офіс-менеджера, жін а 28 ро ів, в/о, знання ПК, 1С:, діловодство, ведення адрів. Конта ти: 62-86-29 Офіс-менеджера, се ретаря, дівчина 27 ро ів, в/о, д/р, знання ПК, 1С:б х алтерії, швид ий др . Конта ти: (097) 342-29-59 Ola-3003@mail.ru Офісн , дівчина 23 ро и, в/о е ономічна, орист вач ПК, знання офісної техні и, відповідальна, ом ні абельна, бажання вчитись.КАнет рб вати.Конта ти:(097)481-57-21 Офісн , дівчина 23 ро и, в/о, відповідальна, орист вач ПК. Конта ти: (097) 481-57-21 Офісн , жін а, в/о, знання ПК. Мережевий мар етин не т рб вати. Конта ти: 26-61-46, (067) 396-93-07

39

Офісн , жін а, знання ПК, в/о. Конта ти: 26-61-46, (067) 396-93-07

Продавця, жін а 40 ро ів. Конта ти: (067) 911-98-75 Продавця, жін а 51 р. Конта ти: (097) 290-10-02 Продавця. Конта ти: 26-63-84, (096) 440-65-74 Репетитора з ан лійсь ої мови. Конта ти: (050) 375-33-59 Репетитора з ан лійсь ої, пере ладача. Дівчина, 22 р., в/о - педа о ічна. Конта ти: (096) 676-61-99 anna_denega@email.ua Різноробочо о. Конта ти: (095) 500-31-51 Різьбяра по дерев , х дожни а. Конта ти: 63-31-00, (093) 630-05-75 Робот б дъ-я , 4 хлопці. Конта ти: (098) 533-86-80 tokar.andrei2011@yandex.ua Робот б дь-я , в/о е ономічна, д/р продавцем поб тової техні и, омірни а, тор ово о представни а. Конта ти: (096) 745-60-98 Робот б дь-я , висо ооплач ван , чолові . Конта ти: (067) 364-43-01 Робот б дь-я , добреоплач ван , чолові 54 ро и. Конта ти: (067) 126-84-28 Робот б дь-я , жін а 57 р. Конта ти: (097) 655-19-35 Робот б дь-я , інвалід 3 р пи. Конта ти: (097) 825-72-40 Робот б дь-я , чолові 21 рі . Ціна: 100 .о. Конта ти: (097) 898-58-69 Робот б дь-я (096) 155-15-90

, чолові

34р. Конта ти:

Робот б дь-я , щоденна оплата. Конта ти: 40-05-26 Робот з розповсюдження флаєрів, листіво , на літо. Конта ти: 26-25-96, (096) 167-58-59 klerrrk@yandex.ru Робот по до ляд за дитиною, чи за людиною похило о ві , на неповний день. Конта ти: 22-54-60, (063) 141-25-93 Робот по міст , хлопець, 20 ро ів, з власним авто. З/п 4000 рн. + бензин. Конта ти: 5-73-84, (097) 397-41-19 Kronos753@gmail.com Робот вільний час, ці ав , творч . Конта ти: 62-24-92, (096) 407-33-92 Робот ЗМІ, знання раїнсь ої мови, літерат ри, володію П/К на рівні орист вача. Конта ти: (096) 112-75-38 Zolotovoloska7@yandex.ru Робот сфері зв’яз ів з ромадсь істю, в/о відповідна. Конта ти: (097) 806-37-15 Робот , б дь-я , дівчина 27 р., інтим не пропон вати. Конта ти: (096) 585-52-11

Робот , офісн , дівчина 27 ро ів, в/о, знання ПК, швид ий др , відповідальна, старанна, інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 342-29-59

отельні.

Сторожа. Конта ти: 28-50-24 з

д/р.

То аря-фрезер вальни а 5-розряд , підробіто вільний час. Конта ти: (097) 901-26-93

Робот , по б дівництв . Конта ти: 64-18-65, (096) 482-95-42

Тор ово о представни а, д/р, в/о. Конта ти: (097) 645-43-75

Робот , хлопець 20 ро ів. Конта ти: 28-71-43, 63-51-23

Фінансиста, в/о е ономічна, знання MS Office, Access, «1С П-во», Internet, ПК, д/р в інформ. сфері. КА і мережевий мар етин не т рб вати. Конта ти: (097) 642-12-84

Робот , хлопець 21 рі , Конта ти: (097) 898-58-69 Робот , хлопець-ст дент, після 15.00. Конта ти: (097) 311-89-33

Х дожни а, робот в інтер’єрі, розпис на стінах та іпсо артонних онстр ціях. Конта ти: 24-02-84, (098) 837-03-57

Робот , хлопці-ст денти. Конта ти: (063) 119-03-99

Ці ав робот вільний час. Конта ти: 62-24-92, (096) 407-33-92

Робот , чолові 35 ро ів. Конта ти: 62-88-03 Се ретаря-референта, офіс-менеджера, діловода, дівчина, 22 р., в/о. Конта ти: (098) 997-01-43 Соліст и. Конта ти: (097) 342-29-59 Соліст и. Конта ти: (097) 342-29-59 Ola-3003@mail.ru Столяра-верстатни а. Конта ти: 5-98-33, (097) 115-71-76

Чер ової, жін а-інвалід 3 р пи, по змінах. Конта ти: 28-66-93, (096) 746-80-84 Шліф вальни а виробів з дерева. Конта ти: 23-37-57, (096) 261-58-97 Шліф вальни а по метал , з д/р. Конта ти: 24-45-39 Юриста, молодшо о спеціаліста, знанням ПК, без досвід роботи. Конта ти: stifler199@rambler.ru


40

№26 від 13 липня 2011 ро

БІЗНЕС Вітрини тор ові, дерев‘яні зі с ляними дверцятами, 1.20х90х30 з підстав ою, б/в, в хорошом стані. Ціна: 750 рн. Конта ти: 43-37-42, 43-04-28

Промислове обладнання

Вітрини холодильні, на пиво, вод . Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 554-73-89, (097) 432-89-89 Вітрини, б/в, 4 шт. Ціна: 950 рн. Конта ти: (098) 499-67-16 Вітрини, прилав и. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 935-86-93

Апарат зварювальний для зварювання алюмінію та ольорових металів. Конта ти: (067) 767-74-26

Вітрин тор овельн , в хорошом стані. Ціна: 4800 рн. Конта ти: (093) 705-45-90, (050) 922-67-35

Апарат зварювальний У001У - АДД, в робочом стані 1 шт. Ціна: 5400 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Вітрин холодильн , б/в. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60

Ва автомобільн , 30 тонн, з ва овою. Конта ти: (067) 360-39-33

Вітрин холодильн , верти альн . Конта ти: 23-61-88, (096) 200-43-26

Ва

верти альн .

Вітрин холодильн , ондитерсь , б/в. Конта ти: (066) 228-31-67, (096) 295-02-76 Вітрин холодильн , ондитерсь Конта ти: 5-47-69, (066) 228-31-67

.

Вітрин холодильн . Конта ти: (050) 435-02-60 Вітрин холодильн . Ціна: 2500 Конта ти: (098) 134-19-23

рн.

Гриль ніверсальний ( аз-еле три а). Конта ти: (067) 833-09-83 Камери морозильні, б/в, Німеччина. Конта ти: (097) 478-05-05 Камер морозильн . Конта ти: (098) 783-96-40 Камер морозильн . Конта ти: (067) 362-86-92 Камер морозильн . Терміново. Конта ти: 5-71-93, (096) 389-77-74 Камер холодильн . Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 276-42-50 Крісло пер арсь е, б/в, Ціна: 300 рн. Конта ти: (097) 546-21-99

Офісне обладнання 6.1.1. Продам Машин др арсь (097) 430-40-82

«Ятрань». Конта ти:

Меблі офісні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Банківське обладнання 6.2.1. Продам Стільці офісні. Конта ти: (067) 384-32-60, (050) 375-22-94

Друкована продукція 6.4.1. Продам Енци лопедичний словни Бро а за і Єфрона. Повне зібрання. Конта ти: (095) 402-50-55

6.4.2. К плю Довідни з ремонт Конта ти: 68-36-84

іноапарат ри.

Торговельне обладнання, матеріали 6.5.1. Продам Автомати азованої води радянсь о о виробництва, робочі, в хорошом стані, омпле товані, в ле ислотними балонами та ред торами. Можливе подальше обсл ов вання. Конта ти: 28-78-05, (097) 519-18-58 Апарат еле тричний для ви отовлення ша рми. Конта ти: (050) 705-91-23 Апарат асовий, б/в. Конта ти: (067) 382-69-97 Ва и настільні, циферблатні, РН-10. б/в. Конта ти: 61-04-45 Ва для зваж вання рідини. Конта ти: 26-68-04 Ва з ирями, б/в, (на 1 5-97-48, (050) 435-02-60

). Конта ти:

Вітрини тор ові (плита, с ло). Конта ти: 43-37-42

Кни и нові, 2008 р. Конта ти: 26-08-76

Вітрини тор ові, 6 шт., б/в, 210х60х35, в хорошом стані. (с ло, дзер ала, ш хляди). Конта ти: 43-37-41, 43-05-28

Кни и, дис и, атало , реслення міні-ферм, 6 шт. Конта ти: (096) 911-65-85

Вітрини тор ові. Ціна: 700 рн. Конта ти: (093) 651-08-86

А ре ат холодильний, ФАП-15. Конта ти: (067) 364-38-08

Вітрин з підсвіт ою. Конта ти: 43-63-05, (067) 363-54-44

Вітрин холодильн , Конта ти: (067) 360-16-19

Літерат р х дожню. Конта ти: 24-27-35

6.6.1. Продам

Мане ен іпсовий, жіночий з пер ою. Конта ти: (067) 340-71-31, (067) 834-70-60 Мане ени, б/в. Недоро о. Конта ти: 43-37-42 Намет, 2х3, новий. Ціна: 600 рн. Конта ти: (097) 607-98-97 Обладнання під ниж овий ма азин, ма азин одя . Конта ти: (067) 112-89-25 sagandi@mail.ru Обладнання тор овельне, б/в. Конта ти: 62-30-23 Обладнання тор ове. Конта ти: (067) 935-86-93 Обладнання тор ове. Конта ти: (067) 985-40-62, (093) 388-88-08 Обладнання тор овельне для тор івлі непродовольчими товарами: шафа-стелаж, стелажі (4 шт.без задньої стін и), прилав и зі с лом (3 шт.) Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 540-79-85 Прилаво тор овий, перес вний, для при от вання «Хот-До ів» з вб дованим чайни ом. Конта ти: (067) 394-11-31

на 15 тонн. Конта ти: (098) 884-93-12

Ва , стріл ов , б/в, не доро о. Конта ти: (067) 866-32-75 Вал на цир 718-65-43

ляр

. Конта ти: (097)

Вал ф вальний, 35см на 2 ножі, е сцентри а, б/в. Ціна: 900 рн. Конта ти: (067) 770-13-87 Вали стр альні. Конта ти: (097) 430-40-82 Вентилятор промисловий. 50 см. Конта ти: 28-54-42 Верстат ба атоф н ційний, 5 операційний деревообробний (ф ано -300 мм, рейсм с-300мм, цир ляр а, ориз. фрезер). Конта ти: (098) 578-89-99 Верстат оризонтально-фрезерний. Ціна: 7440 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Верстат деревообробний до а/м Мерседес Віто. Конта ти: 60-86-33, (098) 461-10-65

Машин для сти ованої звар и пласти ованих тр б REMS «CCM»-250 К-ЕЕ, в робочом стані. Ціна: 41300 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

6.7.1. Продам Костюм азозварни а. Конта ти: 22-62-39 Р

авиці. Конта ти: 68-36-84

Спецодя , вз ття. Конта т��: 62-01-55, 26-65-08

Верстат деревообробний, ніверсальний К 40. Конта ти: 20-87-22, (050) 339-37-08 Верстат деревообробний. Конта ти: (096) 450-36-09

Металош ач. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 953-38-84

Форм лейтенанта, літньо-осінньо-зимов . Конта ти: 23-25-51

Верстат деревообробний. Конта ти: 27-82-66

Мотопомп . Конта ти: (097) 601-26-70

Чоботи. Конта ти: 68-36-84

Верстат для обточ вання альмівних на ладо . Конта ти: 28-88-57, (050) 339-27-04 Верстат для свердління с ла. Конта ти: (03652) 5-76-70, (098) 214-44-79 Верстат заточний, для ножів рейсм са, ф ан а, робоча довжина 640 мм. Конта ти: (098) 578-89-99 Верстат заточний, нажда , б/в. Конта ти: 68-08-62 Верстат офсетний др арсь ий RIOBI-480К, формат А3, недоро о. Конта ти: (068) 146-26-31 Верстат Р.24. Конта ти: (067) 483-87-46 Верстат свердлильний. Конта ти: (098) 440-43-15 Верстат то арний по дерев , хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 722-33-71, (093) 574-42-87

6.7.2. К плю

Обладнання насосне. Конта ти: 63-55-44, 43-26-38,

Проти ази ДП-2, запасні фільтри до них. Конта ти: (067) 944-05-90

Патрон то арний, ф250. Конта ти: (03652) 5-76-70, (098) 214-44-79 Пил

Підіймач ідравлічний, б/в. Конта ти: 43-49-45, (050) 610-03-10 Пристрій 27-82-66

зварювальний.

Конта ти:

Верстат фрезерний, з цир Конта ти: (066) 702-56-60

ляр ою.

6.5.2. К плю

Верстат ФСШ-1А, деревообробний, 2003 р.в., в робочом стані. Ціна: 12725 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Вітрин холодильн , 1.5 м, б/в. Конта ти: (066) 768-84-35

Верстат ф вальний з рейсм сом. Конта ти: (066) 702-56-60

Контейнер морсь ий, н чи ва ончи . Конта ти: (093) 878-16-16

Верстат ф вальний, 40см, вал, ори інальний. Конта ти: (097) 975-99-31

Стелажі с ладсь і, б/в. Конта ти: (067) 363-79-21

Верстат ф вальний, Конта ти: (066) 702-56-60

Бан и, недоро о. Конта ти: 5-92-45 Боч и, 1000 л., пластмасові, на піддоні. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 64-36-00, (067) 887-07-57

Системи автономно о полив . Конта ти: 63-55-44, 43-26-38

Боч и, аністри для пально о, б/в. Конта ти: (095) 699-68-59

Системи пиловидалення, центральні. Конта ти: 63-55-44, 43-26-38

Боч

Стан и , насоси та інше обладнання за альнопромислово о призначення та для ЗБВ виробництва, металоформи. Конта ти: (067) 410-49-14

Верстат фрезерний з цир ляр ою, ніверсальний. Конта ти: (066) 702-56-60

6.8.1. Продам Бан и с ляні. Конта ти: 23-16-35

Рейсм с. Конта ти: (067) 544-31-33

Верстат то арний, по метал . Конта ти: (096) 456-88-36

Стій

Тара і упаковка

р чн 1м. Конта ти: 23-36-37

Пил стріч ов , по метал , ма с.діаметр різо до 300 мм. Конта ти: (096) 456-88-36

Солярій, стан - відмінний, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-10

Верстат то арний. Ціна: 8500 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Спецодя . Конта ти: 63-07-20

Нівелір НІК - ЗМ, в робочом стані, 1 шт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Верстат то арний, по метал , 1К-625, 1968 р. Ціна: 20000 рн. Конта ти: (067) 777-66-24

Верстат то арний. Конта ти: (067) 544-31-33

Холодильн вітрин , б/в, в робочом стані. Конта ти: 62-12-89, (050) 375-02-61

Спецодяг

Матеріали па вальні, обмот вання різних видів вантаж . Конта ти: 62-05-74, (067) 362-55-01

Машин слюсарно-інстр ментальн , з набором інстр ментів. Конта ти: 62-68-22, після 17.00

Стій и барні. Конта ти: 64-20-22, (097) 734-10-20 барн . Конта ти: (067) 935-86-93

Кр и для вн трішньо о шліф вання. 25х35 Конта ти: (097) 430-40-82

Стано то арний. Конта ти: (067) 745-30-28

,3

б.м. Конта ти: (097) 687-95-28

Боч , залізн , об’єм 10 (067) 364-30-92

б.м. Конта ти:

Боч , залізн , об’єм 10 (067) 364-30-92

б.м. Конта ти:

Б тель с ляний на 20 л. Конта ти: 5-01-55, (097) 840-37-11 Боч и, 1000 л., пластмасові, на піддоні. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 64-36-00, (067) 887-07-57

С шар для фр тів, овочів, трав, прод тів, м’яса, риби. Конта ти: 61115 , м. Хар ів, 115, в л. Со олова, 3, оф 4 (0572) 94-76-98, (066) 103-60-97, (093) 341-93-93 lois-npk@rambler.ru

Боч и, аністри для пально о, б/в. Конта ти: (095) 699-68-59

Тельфер, 1 тонна. Ціна: 250 .о. Конта ти: (098) 401-70-61

Б тель с ляний. Конта ти: 63-43-99

Тельфер, вантажопідйомністю 1-1,5 тонни. Конта ти: 68-08-62, 43-03-42

Боч

,3

б.м. Конта ти: (097) 687-95-28

Боч , залізн , об’єм 10 (067) 364-30-92

б.м. Конта ти:

Б тель, 20 л. Конта ти: 23-20-59

Тельфер. Конта ти: (096) 303-55-12

Ємність 1 б.м, з нержавіючої сталі, 2мм товщина, діаметр 90/150см. Конта ти: 24-64-71, (097) 738-23-24

Трос оцин ований, діаметром: 8.6, 3.6. Конта ти: (067) 360-95-03

Ємність для цемент на опорах, 6 Ціна: 4000 рн. Конта ти: 26-58-04

Фрезер деревообробний, з р хомим столом, вал 32 мм., 3 швид ості, дви н 3 КВт. Конта ти: (098) 578-89-99

Ємність, 10, 25, 50, 100 м. б., емальован , металев , нержавіюч . Конта ти: (050) 318-56-62

Фрезер з р хомою арет ою, рейсм с, ф ано , пилосмо для стр ж и, 2-міш овий і форматно-роз рійний, недоро о. Конта ти: (093) 140-85-55

Ємності пластмасові для води, харчових та хімічних прод тів. Конта ти: (095) 891-83-66

Верстат, верти ально-фрезерний, по метал . Конта ти: (096) 456-88-36

Фрезер з шипорізною арет ою, вал 32 мм, швид ість вала, 10000/ 8000/6000 об/хв., дви н 3 Вт. Конта ти: (093) 140-85-55

Ємність 1 б.м, з нержавіючої сталі, 2мм товщина, діаметр 90/150см. Конта ти: 24-64-71, (097) 738-23-24

Верстат, то арний 1А, 62Г. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79

Фрезер. Конта ти: (067) 544-31-33

Каністри, б/в на 10, 20л. Конта ти: 23-69-65, (098) 584-34-33

Верстат ф 218-11-55

ніверсальний.

вальний. Конта ти: (096)

Верстат шліф вальний, то арний, б/в. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79 Верстат, б/в. Конта ти: (097) 662-77-99, (050) 375-52-95

Верстат, УКП-114 для розточ и, т п и, шат на. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79 Верстат, шліф вально- олінчато о вала ЗА-423. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79 Верстати деревообробні, б/в. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79 Верстати деревообробні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Верстати деревообробні. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Верстати фрезерні, по дерев , метал . Конта ти: (098) 440-43-15 Вимірювач воло ості сировини. Конта ти: 68-08-62, 43-03-42 Віброб лов ГЛИВІ - 17К, в робочом стані, 2 шт. Ціна: 2200 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636,692-590 Віброверстат для виробництва шла обло ів, відсівобло ів, ерамзитобло ів. Конта ти: (067) 787-87-59 Віброверстат для виробництва шла обло ів, відсівобло ів, ерамзитобло ів. Техноло ія, арантія. Конта ти: (067) 787-87-59, (095) 911-79-18 Віброплит MS90, в робочом стані. Ціна: 7900 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Камер оптильн ніверсальн , висо ої я ості опчення б дь-я их прод тів. Конта ти: 61115 , м. Хар ів, 115, в л. Со олова, 3, оф 4 (0572) 94-76-98, (066) 103-60-97, (093) 341-93-93 lois-npk@rambler.ru Камер морозильн «Привіле », 300 л., верти альн , 2-дверн , б/в. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 64-36-00, (067) 887-07-57 Компресор ЗИФ НВ-5, в робочом стані 1 шт. Зварювальний апарат У001У - АДД, в робочом стані, 1 шт. Конта ти: 28-15-69, 692-636,692-590

Шинопровід для зварювання апарат . Конта ти: (097) 430-40-82

6.6.2. К плю

Ємності, від 3 до 16 м. б. Конта ти: (098) 440-43-15

Матеріали па вальні та обладнання від виробни а. Конта ти: 43-16-85, (067) 362-55-01 Мішо поліпропіленовий, нестандартно о розмір . Конта ти: (066) 718-83-96

А ре ат для прес вання тирси бри ети. Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95

С отч різних розмірів, вели их іль остях. Конта ти: 43-16-85, (067) 362-55-01

Апарат зварювальний. Конта ти: (066) 218-79-00 Верстат для ви отовлення ста анчи ів з торф . Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95 Верстат, для ви отовлення вос ових свічо . Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95 Верстати металообробні, ред тори, насоси, трансформатори, ідродви ни, роли и- онвеєрні. Конта ти: (096) 364-30-53 Дви н на цир ляр , 4 Вт, 3000 обертів. Конта ти: (067) 958-75-75 Кабель, провід. Конта ти: (067) 441-65-23 energocentre@ukr.net Компресор для малярних робіт. Конта ти: (096) 457-07-92 Котел для при от вання їжі. Конта ти: (050) 498-23-42 Кремозбивальн машин . Конта ти: (050) 498-23-42 Лещата для зменшення Конта ти: 63-32-02

Ємності харчові, технічні, біметалічні, нержавіючі, емальовані, об’ємом 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100 б.м Конта ти: (095) 729-44-15 Ємність, 10, 25, 50 л., нержавіюч , металев . Конта ти: (067) 553-13-49 Ємності, 10, 25, 50 б.м., нержавіючі, біметалеві, емальовані. Конта ти: (067) 721-32-93 Ящи и з-під пива. Конта ти: (093) 693-25-55 Ящи и, б/в. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78

Контакти

обертів.

Обладнання для столової і пе арні. Конта ти: (050) 498-23-42 Пилорам , б/в. Конта ти: 23-43-43, (098) 051-12-96 Рейсм с. Конта ти: (050) 707-27-62 . Конта ти: (050) 498-23-42

6.8.2. К плю

Пляш и, доро о, ТМ «Слав тич», «Т бор », «Пепсі», « Ро ань» та ін. Конта ти: 43-60-81, (067) 362-01-71, (063) 857-64-00

Лещата, б/в. Конта ти: 64-88-73

Тістомішал

б.м.

6.9.1. Пропон ю

Допомож розпочати свій бізнес, без апіталов ладень з пасивним доходом. Надійно, ви ідно, ле о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32


41

№26 від 13 липня 2011 ро

ТЕХНІКА Комп’ютери, оргтехніка 7.1.1. Продам Cистемний бло , монітор Samtron, лавіат ра, лазерна миш а. Конта ти: (096) 659-79-36 Апарат опіювальний «Кенон UUH 53272», б/в. Ціна: 400 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636,692-590 Апарат опіювальний «Ксеро с-5316», опії А3 + 3 артриджі. Конта ти: (096) 932-93-08 Бло живлення. Конта ти: 24-76-35, (050) 150-06-82 Відео арт . Ціна: до овірна. Конта ти: 20-52-18, (098) 532-36-49 Комп’ютер AMD Sempron LE-1250, 2200 MHz. Конта ти: (097) 387-47-47 verba39@ukr.net Комп’ютер АМД, 512 Мбт, в омпле ті, недоро о. Конта ти: 68-11-14, (067) 940-62-53 Комп’ютер, б/в, в робочом стані. Конта ти: (093) 505-02-48, (097) 487-99-88 Комп’ютер. Процесор Intel(R) Celeron(R) CPU 2,66 GHz. Відео арта ATI Radeon 9250. ОЗУ 1,50 Гб. Пам’ять 660 Гб. DVD привід LG. Ціна: 2800 рн., тор . Конта ти: (096) 914-30-11 Комп’ютер «Атлон-64», монітор «Філіпс-20». Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98 Комп’ютер «Самс н » і принтер, б/в. Конта ти: 26-96-49 Комп’ютер «Селерон-450», Монітор 17. Ціна: 300 рн. Конта ти: 62-91-72, (097) 514-92-65 Комп’ютер IRR, б/в. Ціна: 128 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Комп’ютер, АМД -643+, монітор «Філіпс-2000ВФ» Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98 Комп’ютер, б/в, в робочом стані. Конта ти: (093) 505-02-48, (097) 487-99-88 Комп’ютер, б/в, недоро о, «Селерон» 1.3 Г. 393ОЗУ, 100 б. Конта ти: (098) 451-14-59 Комп’ютер, б/в, повний омпле т. Конта ти: 28-88-26, (067) 363-85-90 Комп’ютер, б/в, процесор «Целерон», ОП 512 Гб, вінчестер 80 Гб, відео арта 64 Мб, ДВД-РВ, СДР-прилади, монітор, миш , лавіат р . Конта ти: (097) 137-00-94 Комп’ютер, б/в, процесор «Целерон-2.4», ОП 1 Гб, вінчестер 80Гб, відео арта, 128 Мб, монітор, лавіат ра, миш а. Конта ти: (097) 137-00-94 Комп’ютер, б/в. Конта ти: (095) 605-01-10 Комп’ютер, б/в. Конта ти: (096) 804-60-48 Комп’ютер, в хорошом стані. Конта ти: (067) 979-58-98 Комп’ютер, відмінний стан, «Целерон-1.8», ОП 1 б, вінчестер 120, відео арта 256 Мб, ДВД-РВ + монітор 17 дюймів, лавіат ра, м��ш а, олон и. Ціна: 1700 рн. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84

Монітор «Сіменс», 20 «. Ціна: 800 Конта ти: (096) 620-86-86

рн.

Монітор 19" Asus VW193DR. Системний бло Athlon II X4 640 3.0GHz. Ціна: 5100 рн. Конта ти: (099) 170-06-64 Монітор 19", б/в, TFT LCD LG Flatron L1952SQ. Фізичних пош оджень немає. Ціна: 750 рн. Конта ти: (050) 412-33-99 Монітор LG FLATRON ezT710PH, хороша я ість зображення. Конта ти: (098) 831-91-62; (063) 789-17-59 Монітор Samsung SyncMaster 795DF, б/в. Конта ти: (098) 635-85-76 Монітор, 17". Ціна: 600 26-04-41

рн. Конта ти:

Монітор, б/в. Конта ти: (067) 283-17-59 Монітор. Ціна: 600 рн. Конта ти: 26-04-41

Но тб «Acer D250», б/в, ідеальний стан, посилена батарея, синій олір, Atom N280 1,66GHz, HDD 160GB, 1GB RAM, Wi-Fi bg, Bluetooth, web-cam 0,3mp. Ціна: 300 .о. Конта ти: Львів (067) 976-77-20 Но тб «ASUS F3S», потреб є малень о о « осметично о» ремонт . Ціна: 2500 рн. Конта ти: allal31@ukr.net Но тб «Dell Latitude L400», е ран-12"(1024х768), Intel Pentium® III(700 МГц),128МБ,60ГБ. Ціна: 1555 рн. Конта ти: (067) 383-09-59 Но тб «Ассер», недоро о, арантія. Можливий обмін на ц ор. Конта ти: 60-79-46 Но тб «Самс н Р522». Конта ти: (067) 964-60-31 Но тб Acer TM 2410, в робочом стані, б/в. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (096) 948-36-99 Но тб Toshiba Sattelite 1400-S151, ліцензований Windows XP Professional, Cel 1.2, 30 GB, ОЗУ 512MB, Modem, LAN,DVD/ RW. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (050) 355-85-96 Но тб НР, новий, 15.6 дюймів, 2-ядерний, целерон 2.10 Гц, ОП 3.Гб, вінчестр 320, відео арта від 1256 до 512 Мб, 1.3 Мп веб- амера, батарея 3 одини. Ціна: 2800 рн. Конта ти: (096) 967-72-84 Но тб , «Асер», діа ональ 15.6, новий, арантія, па ов а. Ціна: 2900 рн. Конта ти: 60-79-46 Но тб , «Тошиба», подвійний процесор, пам’ять 2Гб, вінчестр 250 Гб. Конта ти: (096) 626-17-20, (063) 126-56-23 Но тб , «Целерон 2.0», ОЗУ 1 Гб, відео арта 384 Мб, вінчестр 120 Гб, ДВД РВ, с м а та миш а, дисплей 15.4, відмінний стан. Конта ти: (099) 277-23-87 Но тб , б/в, двоядерний. Ціна: 2600 рн. Конта ти: (067) 383-09-59

Комп’ютери та омпле т ючі, недоро о. Конта ти: 60-79-46

Но тб и та нетб и, б/в., 1- та 2-ядерні. Конта ти: (098) 579-99-99

Комп’ютери, б/в, недоро о. Конта ти: 68-17-31, (096) 274-85-29

Но тб и, б/в, 1,2-ядерні. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (098) 251-47-77

Комп’ютери, но тб 444-12-22

Но тб и, б/в, недоро о. Конта ти: (098) 251-47-77

Монітор «Ел Джі». Ціна: 400 рн. Конта ти: (067) 784-82-68 Монітор «Самс н 551 С», б/в. Ціна: 40 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Монітор «Самс н Sync Master 795 МВ+», монітор знаходиться відмінном стані, тор . Конта ти: (050) 970-07-13 Монітор «Самс н », 15 дюймів. Ціна: 100 рн. Конта ти: (050) 375-36-70 Монітор «Самс н », б/в. Конта ти: (096) 537-90-96 Монітор «Самс н », плос ий, 17 дюймів. Конта ти: 28-80-92, (097) 490-23-35

Но тб и, б/в. Ціна: від 1200 рн. Конта ти: (067) 383-09-59 Но тб и, б\в, одно- та двоядерні, недоро о. Конта ти: (067) 383-09-59 Но тб

Фотопринтер «Кенон». Конта ти: (098) 714-27-89

Принтер «Кенон», б/в. Конта ти: 28-53-59, (096) 261-97-56 Принтер «Кенон», б/в. Конта ти: (096) 537-90-96 Принтер «Кенон», ольоровий др Конта ти: 24-75-57, (067) 364-18-65

.

Принтер «Кенон», недоро о. Конта ти: (096) 261-97-56 Принтер NR LG 6L, б/в. Ціна: 120 Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Комп’ютери радянсь о о вир-ва: «Львів», «Пош », «Еле троні а», «ЕС». «СМ-», «ZX Спе тр м», «Іс ра» та ін., омпле т ючі до них. Конта ти: (067) 944-05-90 Монітор LCD, б/в, дешево. Конта ти: 26-04-41 Но тб

. Конта ти: (050) 375-94-71

Но тб

. Конта ти: (099) 277-23-87

Засоби зв’язку 7.2.1. Продам Апарат телефонний, дис овий. Ціна: 20 рн. Конта ти: 68-36-84 Монітор «Самс н -755», 17 дюймів. Конта ти: (095) 340-45-95, (098) 120-90-17 Радіотелефон «Сенао». Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Радіотелефон «Сенао-358», б/в, відмінний стан. Конта ти: (067) 382-03-94 Телефа с «Панасоні KX-F 550», б/в. Ціна: 400 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Телефон «Но іа 6100». Конта ти: (097) 005-63-28 Телефон «Р сь». Конта ти: (095) 091-58-18 Телефон Samsung E2152, в ч довом стані. Не лючить, незначні подряпини на задній ришці. Конта ти: (096) 999-38-99 Телефон мобільний «Samsung U600», червоний, б/в, робочий. Ціна: 550 рн., тор . Конта ти: (097) 298-62-44 Телефон мобільний «Ал атель» Ціна: 50 рн. Конта ти: 24-09-75 (067) 983-99-08 Телефон мобільний «Моторола V-980», б/ в, паспорт. Ціна: 200 рн. Конта ти: 69-06-81 Телефон мобільний «Но іа-5130С», е спрес мюзі + арта пам’яті 1Гб, відмінний стан. Ціна: 500 рн. Конта ти: (066) 131-86-40 Телефон мобільний «Но іа-5230», сенсорний, новий, арта пам’яті. Ціна: 850 рн. Конта ти: (066) 131-86-40 Телефон мобільний Конта ти: (096) 723-91-10

«Панасоні ».

Телефон мобільний «Самс н Д ос Д-880», слайдер, б/в. Конта ти: (096) 361-44-27, (095) 657-97-99 Телефон мобільний «Сіменс». Конта ти: (067) 827-87-45 Телефон мобільний, «Самс н Конта ти: 43-67-24

Д-820».

Телефон, мобільний «Сіменс А-70». Ціна: 70 рн. Конта ти: (098) 902-95-81 Телефони б/в. Конта ти: (098) 956-80-93 Телефони мобільні. Конта ти: (067) 444-12-22 Телефони мобільні. Конта ти: (050) 435-25-98

и. Конта ти: (098) 956-80-93

Принтер «Lexmark Z645», б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: (067) 445-09-94

рн.

Принтер лазерний ольоровий «Епсон», б/ в. Ціна: 750 рн. Конта ти: (098) 868-03-06 Принтер,«Кенон», б/в. Конта ти: (096) 537-90-96

Монітор «Самс н ». Ціна: до овірна, Конта ти: 20-52-18, (098) 532-36-49

Принтер, б/в. Конта ти: (099) 757-21-57

Монітор «Самс н ». Конта ти: (096) 537-90-96

Пристав і ров «Соні Плейстейшн 1» + 20 дис ів, арта пам’яті. Ціна: 350 рн. Конта ти: (096) 967-72-84

Монітор «Самс н ». Ціна: 500 рн. Конта ти: 62-93-91, після 19.00

Стіл омп’ютерний, світлий. Конта ти: (097) 305-82-82

Комп’ютер. Конта ти: (099) 277-23-87

Но тб и б/в, різних омпле тацій. Ціна: від 1300 рн. Конта ти: (067) 383-09-59

Монітор «Белін а», 19 «. Ціна: 650 рн. Конта ти: (096) 620-86-86

СНПЧ на Epson S22 SX125. Конта ти: 45-05-51, (067) 306-77-55 www.kartcentr.at.ua

Но тб «Acer Aspire 5520G», на запчастини. Конта ти: (098) 700-74-47

Комп’ютер, повний 23-52-84

Монітор «LG-T717», в хорошом стані, робочий. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 183-58-35

С анер. Конта ти: 27-18-40

7.1.2. К плю

Но тб , новий. Гарантія ПЗ. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 60-79-46

Монітор «LG», плос ий е ран, б/в, 2.5 ро и. Конта ти: 23-46-00

С анер BearPaw 2448CS Plus. Ціна: 300 рн. Конта ти: (066) 348-82-67

Дис жорст ий, «Самс н », 200 Гб. Конта ти: (067) 363-85-90

Комп’ютер, недоро о. Конта ти: (096) 261-97-56

Модем. Конта ти: 20-52-18

Систем операційн «Віндовс-ХП», професійний. Конта ти: (067) 363-85-90

Монітори. Конта ти: 64-15-77, (067) 319-06-17

Комп’ютер, монітор «ЕлДжі», системний бло , лавіат ра. Конта ти: 23-01-27, 64-01-71

и. Конта ти: (067)

Системні бло и «Пенті м-2», 3, 4. Конта ти: 64-15-77, (067) 319-06-17

Монітори «LG», б/в. Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 784-82-68

Но тб , новий, 2-ядерний, Пенті м 1.86 Гц, ОЗУ 2 Гб, НДД 320 Гб, відео арта 256 Мб, 1.3 Мп веб- амера + миш а, олон и, с м а, блю-т з, батарея 2 одини. Ціна: 2800 рн. Конта ти: (099) 277-23-87

омпле т. Конта ти:

Пристав і ров Плей Стейшн-3. В омпле т входить CD - 13 шт. Ціна: 3600 рн. Конта ти: (067) 778-14-85

Принтер. Конта ти: 28-63-42

7.2.2. К плю Телефон «Но іа-6280». (096)411-44-41

Телес оп «CONUSPACE-6». Відмінніий стан. Терміново. Ціна: 555 рн., тор . Конта ти: (093) 927-16-11 Фотоапарат «SONY DSC S800». Можливий обмін на мобільний телефон або інш техні . Ціна: 500 рн. Конта ти: (098) 697-37-18 kanyusuk@mail.ru Фотоапарат «Альфа 300». Конта ти: 27-18-40 Фотоапарат «Зеніт», б/в, відмінний стан. Конта ти: 28-74-94, (067) 584-41-10 Фотоапарат «Зеніт-Є». Ціна: до овірна. Конта ти: 43-01-85, (096) 853-25-89

Відеоплеєр «Самс н ». Конта ти: 28-27-84, (097) 272-36-09

Пристав і ров , Х-Бо с. Конта ти: (097)956-45-42

Відеоплеєр, «Відео он», б/в, недоро о, телефон вати з 19.00 до 21.00. Конта ти: 24-99-54, (095) 204-72-91

Пристав 62-68-22

ДВД, б/в, «Самс н » з арао е. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 995-92-73 ДВД-плеєр «Де с -511», всі формати, арао е, мі рофон в подар но , в хорошом стані. Ціна: 350 рн. Конта ти: (067) 375-84-04

Фотоапарат «Зеніт». Конта ти: (067) 647-70-60

ДВД-плеєр, «Бравіс-551», новий. Конта ти: 63-78-07, (067) 607-78-04

Фотоапарат «Ні он» Д-60. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 64-12-27, (050) 375-94-71

ДВД-про равач, б/в, хороший стан, недоро о. Конта ти: (098) 924-98-31

Фотоапарат «Соні» DCR-SR62. Конта ти: (096) 744-85-19, (063) 208-98-74

ДВД. Конта ти: (067) 831-43-45

Фотоапарат «Соні» А-200. Конта ти: (067) 562-22-91 Фотоапарат «Соні», цифровий, на арантії. Конта ти: (097) 943-35-99

Дис овод ДВД-РВ. Конта ти: (098) 732-36-49 Домашній інотеатр «ЕлДжі» LH-Т6340 в хорошом стані. Конта ти: (098) 028-90-06

стані.

І ров пристав «Соні Плейстейшен-1,2», + джойсти и, дис и, арантія. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98

Фотоапарат, «Кенон», 2 ро и арантія. Конта ти: 43-8370, (067) 277-99-20

Камер телевізійн , «Еле троні а-822», б/ в, недоро о. Конта ти: 26-87-69, (096) 570-93-86

Фотоапарат ЗЕНІТ Е, в хорошом Конта ти: 62-12-95, (067) 362-24-21

Фотоапарати «Зеніт-12сд»11:ЕТ. Ціна: до 300 рн. Конта ти: 27-96-08 zablotskiy@inbox.ru

Кінес оп «Самс н », діа ональ-51 см. «Голстар», «Тошиба». Конта ти: (097) 432-89-89

Конта ти:

Фотозбільш вач «Ленин рад 6 У», рам а. Недоро о. Конта ти: 63-75-85

Телефон мобільний «Но іа-3230, можливо б/в. Конта ти: (067) 384-12-91

Фотозбільш вач «Таврія», б/в, недоро о. Конта ти: 5-79-21

Телефон мобільний, недоро о. Конта ти: (098) 902-95-81

Фотозбільш вач «Юність», дешево. Конта ти: 28-22-90

Телефони мобільні. Конта ти: 28-83-77, 68-49-17, (096) 967-72-84,

Фотозбільш вач. Конта ти: 43-94-87, (094) 966-94-86

Телефони мобільні. Конта ти: (099) 277-23-87

Фотозбільш вач. Конта ти: 28-70-54

Колон и радянсь о о виробництва, недоро о, в хорошом стані. Конта ти: (096) 450-36-09

Фото а амер «Соні ДСК-W110» ібер-шот. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98

Ма нітол . Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57

Фото амер професійн , дзер альн «Соні А-230». Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98

Ма нітофон «Мая ». Конта ти: 26-06-00

Фото&, кіно&, оптика 7.3.1. Продам Телевізор «Шарп», 70 см, хороший стан. Ціна: 350 рн. Конта ти: 5-42-16, (097) 439-26-60

Фотоліхтар. Конта ти: 43-94-87, (094) 966-94-86

Теле&, відео&, аудіо&, радіо 7.4.1. Продам

Колон и м зичні 25В., 2 шт. Конта ти: 24-76-35, (050) 150-06-82 Колон и радянсь о о виробництва «Романти а», «Мая » та «Ф 30». Конта ти: (096) 450-36-09