Page 1

их к ь с і м и р п у х у р д лу а а л з к к з о о в р о т в + а з і к о т у маршр №26 (466) від 13 липня 2011 року Ціна 2 грн. 99 коп. www.ar.rv.ua

e-mail: office@ar.rv.ua

прийом оголошень: (0362) 625-635


14

№ 26 вiд 13 липня 2011 ро

№ 26 вiд 13 липня 2011 ро

АФІША РЕКЛАМИ

3


4

IНФОРМАЦIЯ

ЗМІСТ

АФІША РЕКЛАМИ............3 КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО

ОГОЛОШЕННЯ...........................4

БIРЖА ПРАЦI 5.1.0. Працевлашт вання Пропон ю робот ........................35 Ш аю робот ............................38

НЕРУХОМІСТЬ БІЗНЕС 1.1.0. Квартири Продам.......................................5 К плю.........................................8 Здам..........................................8 Винайм ....................................9 Обмін.........................................9 Пропон ю....................................9 1.2.0. Б дин и, отеджі, незавершене б дівництво Продам......................................9 К плю........................................10 Здам..........................................10 Винайм ....................................10 Обмін........................................10 1.3.0. Дачі, земельні ділян и Продам......................................10 К плю......................................11 Здам........................................11 Винайм ..................................11 Обмін.......................................11 1.4.0. Гаражі, іос и Продам.....................................11 К плю......................................11 Здам........................................11 Винайм ..................................11 Обмін.......................................11 1.5.0. Комерційна нер хомість Продам.....................................11 К плю......................................12 Здам........................................12 Винайм ..................................12 Обмін.......................................12 ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ.................................12 КАРТА ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ У ТИЖНЕВИК «АФІША.РІВНЕ»..13

БУДIВНИЦТВО 2.1.0. Ві на, двері Продам.....................................16 К плю......................................17 2.2.0. Б дівельні матеріали Продам.....................................18 К плю......................................20 2.3.0. Оздоблювальні матеріали Продам.....................................20 К плю.......................................20 2.4.0. Б дівельні інстр менти та обладнання Продам......................................21 К плю......................................21 2.5.0. Газ, опалення, водопостачання Продам.....................................21 К плю......................................22 2.6.0. Еле трообладнання Продам.....................................22 К плю......................................22 2.7.0. Посл и Ремонтно-б дівельні..................22 Б ддовід а................................22 З ви отовлення..........................23 З встановлення...........................23 Інші........................................23 2.8.0. Металопро ат, вторсировина Продам.....................................23 К плю......................................23 Пропон ю..................................23

МЕБЛІ

3.1.0. Меблі, предмети інтер’єр Продам.....................................23 Меблева довід а.........................25 К плю......................................25 Пропон ю..................................25 ГОРОСКОП...............................26 Афіша вітає...............................26 КРОСВОРД..................................26

АВТОАФIША

4.1.0. Автомобілі ле ові імпортні Продам.....................................28 К плю......................................29 Обмін.......................................29 Оренда......................................29 4.2.0. Автомобілі ле ові СНД Продам.....................................29 К плю......................................30 Обмін.......................................30 Оренда......................................30 4.3.0. Автоб си та мі роавтоб си Продам....................................30 К плю.....................................31 Обмін......................................31 Оренда.....................................31 4.4.0. Автомобілі вантажні Продам.....................................31 К плю......................................31 Обмін.......................................31 Оренда......................................31 4.5.0. Спецтехні а, сіль осптехні а та обладнання Продам.....................................31 К плю......................................34 Обмін.......................................34 Оренда......................................34 4.6.0. Автосервіс Пропон ю..................................34 4.7.0. Автозапчастини Продам.....................................34 К плю......................................35 Обмін.......................................35 4.8.0. Гаражне обладнання Продам.....................................35 К плю.......................................35 Пропон ю..................................35 4.9.0. Стоян и, пар ін и Пропон ю....................................35 4.10.0. Транспортні посл и Пропон ю..................................35 Попит......................................35 4.11.0 Мото-, велотехні а, запчастини Продам.....................................35 К плю......................................35 4.12.0. Паливно-мастильні матеріали Продам.....................................35 К плю......................................35 Автодовід а................................35 Автоновини................................35 Ціна на пальне на АЗС У раїни...35

6.1.0. Офісне обладнання Продам.....................................40 К плю......................................40 6.2.0. Бан івсь е обладнання Продам.....................................40 К плю......................................40 6.3.0. Витратні матеріали, анцтовари Продам.....................................40 К плю......................................40 Пропон ю..................................40 6.4.0. Др ована прод ція Продам.....................................40 К плю......................................40 Пропон ю..................................40 6.7.0. Тор овельне обладнання, матеріали Продам.....................................40 К плю......................................40 Пропон ю..................................40 6.8.0. Промислове обладнання Продам.....................................40 К плю......................................40 Пропон ю..................................40 6.9.0. Спецодя .........................40 Продам.....................................40 6.10.0. Тара і па ов а Продам.....................................40 К плю......................................40 Пропон ю..................................40 6.11.0. Конта ти........................40 Пропон ю..................................40

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ В ПОТОЧНИЙ НОМЕР ТИЖНЕВИКА «АФІША. РІВНЕ» - ПОНЕДІЛОК, ДО 13 од. В р бри «Терміново в номер» - ВІВТОРОК, ДО 16 од. (подвійна оплата) ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ: з 8.30 до 18.30 - понеділо - п`ятниця, в інший час - на автовідповідач Оплатити платні о олошення можна

реда ції тижневи а "Афіша.Рівне" за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, 3 (вхід з двор ), 2 поверх або в б дь-я ом відділенні бан , перерах вавши ошти на: р/р 26003054706363 в РФ ЗАТ КБ «Приватбан », МФО 333391, ЄДРПОУ 2308315221. Одерж вач: ПП Дробина Інна Анатоліївна При оплаті о олошення, подано о на сайті тижневи а «Афіша.Рівне», перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення №……. в азет «Афіша.Рівне» (номер вашо о платно о о олошення автоматично присвоюється при йо о подачі на сайті). При оплаті о олошення, подано о по телефон , перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення в азет «Афіша.Рівне» (із в азанням сво о ПІБ). Платні о олошення потрапляють азет через доб після отримання оплати на вищев азаний розрах н овий рах но .

Я подати о олошення ре ламно-інформаційний тижневи «Афіша. Рівне»? ТЕЛЕФОНОМ Без оштовні о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о 1 зміст ) Ви можете подати щодня цілодобово за телефоном:

ФАКСОМ 2

ТЕХНІКА

7.1.0. Комп’ютери, ор техні а Продам.....................................41 К плю......................................41 7.2.0. Засоби зв’яз Продам.....................................41 К плю......................................41 Пропон ю..................................41 7.3.0. Фото-, іно, опти а Продам.....................................41 К плю......................................41 Пропон ю..................................41 7.4.0. Теле-, відео-, а діо-, радіо Продам.....................................41 К плю......................................42 Пропон ю..................................42 7.5.0. Поб това техні а Продам.....................................42 К плю.......................................42

ПОБУТ

БЮРО ПОСЛУГ

9.5.0. Навчання Пропон ю....................................50 9.5.0. Юридичні посл и та а дит Пропон ю..................................50 9.6.0. Полі рафічні, ре ламні таінформаційні посл и Пропон ю..................................50 9.5.0. Відпочино , спорт, т ризм Пропон ю..................................50 9.5.0. Медицина, осмети а Пропон ю..................................50 9.5.0. Поб тові посл и Пропон ю..................................50 9.5.0. Ремонт поб тової техні и Пропон ю..................................50 9.5.0. Ремонт омп. техні и Пропон ю..................................50 9.4.0. Рит альні посл и Продам.....................................50 К плю......................................50 Пропон ю..................................50

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ

10.1.0. ЗНАЙОМСТВА...............52 10.2.0. За блено, знайдено........52 РОЗКЛАД РУХУ ПРИМІСЬКИХ МАРШРУТНИХ ТАКСІ ІЗ АВТОВОКЗАЛУ..........................52 НОВИНИ РІВНОГО..................53 АФІША ДОЗВІЛЛЯ......................54

Видр ваний те ст о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о зміст ) можна надіслати фа сом, в азавши іль ість подач і онта тний телефон. Замовлення

до 22 слів, 7 рн. за подач

625-635

Платні та без оштовні (не містять омерційно о зміст ) о олошення приймаються в реда ції азети за

О олошення, виділене рап ою та

жирним шрифтом Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., • т. хх-хх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

Варіант №3

О олошення, виділене рам ою до 22 слів ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО (розмір 20 х 41 мм) КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ 7 рн. за подач ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХХХ-ХХ

адресою:

м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 пов. ПОШТОЮ 4

Заповнити розбірливо «К пон без оштовно о о олошення» та надіслати в онверті за адресою:

33028, м. Рівне м-н Незалежності, 3 2 поверх

дітей................46

8.1.0. Одя , вз ття Продам....................................47 К плю.....................................47 8.2.0. Дитячі товари Продам....................................47 К плю......................................48 8.3.0. Галантерея, т анини Продам....................................48 К плю......................................48 8.4.0. Відпочино , спорт, т ризм Продам....................................48 К плю......................................48 8.5.0. Медицина, осмети а Продам....................................48 К плю......................................49 8.6.0. Мистецтво Продам....................................49 К плю.....................................49 Пропон ю.................................49 8.7.0. Анти варіат, одинни и, ювелірні вироби Продам....................................49 К плю.....................................49 8.1.0. Господарсь і товари, поб това хімія Продам.....................................49 К плю.......................................49 8.2.0. Прод ти харч вання Продам.....................................49 К плю......................................49 8.3.0. Тварини, рослини Продам.....................................49 К плю.......................................49 Подар ю...................................49 Пропон ю..................................49 8.5.0. Сільсь е осподарство Продам....................................49 К плю......................................49

до 22 слів, 5 рн. за подач

• Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., т. хххх-хх, (ххх) ххх-хх-хх Варіант №2

(0362) У РЕДАКЦІЇ 3

Варіанти п блі ацій омерційних о олошень Варіант №1 О олошення, виділене рап ою

(0362) 625-635

приймаються за телефоном:

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ.................43 Сл жба розш

№26 від 13 липня 2011 ро

email 5

Надіслати о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о зміст ) еле тронною поштою:

office@ar.rv.ua 625635@ar.rv.ua

ІНТЕРНЕТОМ Надіслати о олошення приватно о 6 хара тер (не містять омерційно о зміст ), заповнивши форм на сайті:

www.ar.rv.ua

Варіант №4 О олошення, виділене рам ою та жирним шрифтом ОПЕЛЬ, 1996Р., до 22 слів БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, (розмір 20 х 41 мм) ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ9 рн. за подач ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХХХ

Варіант №5

О олошення, виділене сірим фоном

до 22 слів (розмір 25 х 41 мм) 12 рн. за подач

Варіант №6 Фотоо олошення зі знім ом об’є та продаж

ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

БУДИНОК

(розмір 50х41 мм) до 22 слів 25 рн. за подач

МОБІЛЬНИМ ТЕЛЕФОНОМ 7 Без оштовні о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о зміст ) приймаються через SMSповідомлення за номером:

Б дино , 250 в.м. о раїна міста. Ціна до овірна

(094) 966-87-92

т. хх-хх-хх

Еле тронні адреси азети «Афіша. Рівне»:

Ре ламний відділ:

rek@ar.rv.ua des@ar.rv.ua

Відділ о олошень:

625635@ar.rv.ua office@ar.rv.ua


№26 від 13 липня 2011 ро

НЕРУХОМІСТЬ

Квартири Продам 1.1.1. 1- імнатні вартири

1- імнатн вартир , в л. • Ма арова, 2 поверх, в арном стані. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (050) 952-82-11

1- імнатн • П ш іна, 6/9

вартир , в л. ц, поліпшене план вання. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , • євроремонт, центр, зр чне, тихе

місце, можливо з меблями. Терміново. Недоро о. Власни , можливий редит. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1- імнатн вартир , пр. • Мир , 4/5 ц, Гр шевсь о о 2/9. З євроремонтом, можливо з меблями, в зр чном тихом місці. Терміново. Можливий редит.Дешево. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1- імнатн вартир , р-н • Пивзавод , 2/5 ц, терміново, дешево. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , р-н • Ювілейний, 2/9 п, терміново, дешево, або обмін на 2- імнатн вартир . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартирв , в л. Ма арова, малосімей а, част овий ремонт, лічильни и на вод , бал он, лоджія, пар ет, 23.2 в.м. Конта ти: (097) 293-74-13

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 5/9 Ц, малосімей а, євроремонт. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л. Кн.Володимира, 6/9 п, житловий стан, пласти ові ві на. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02Олена

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 46, 2/9, за альна площа 32 в.м. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/ 9П, 34,1/17,4/9. Жилий стан. Ціна: 28500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/ 9П, 35/19/9. Дизайнерсь ий ремонт. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/5 ц, 18.4/13.5/4.5, житловий стан. Ціна: 14000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна

1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 3/9Ц, 25 м. в. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 4/9П, 34/18/9. Хороший жилий стан. Ціна: 26500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 5/ 9П, 34/18/9. Бал он, житловий стан. Ціна: 26000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 360-90-09, (050) 900-24-44

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/5 ц, ремонт, автономне опалення, 24/ 14. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 ц, 24 м в, броньовані двері, ліфт працює. Ціна: 14500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л. Вербова.32/15/ 6,6/ 4/9/П. Сонячна сторона. Пор ч ш ола, дитячий садо , пар для дітей. Тихий двір. Інтернет, абельне телебачення. Вмонтована хня. Ремонт. Конта ти: (097) 896-35-50 amor_87@mail.ru

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 6/ 10П, 34/18/9, хороший стан. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 7/10П, 34/18/9. Хороший жилий стан. Ціна: 26500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. В.ДИВІЗІЇ, 9/9 П, 32/12.5/9, РЕМОНТ. ЦІНА: 21500 У.О., ТОРГ. КОНТАКТИ: 43-41-18, (098) 446-30-31

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 9 п, 34/17/9, висо ий цо оль, можливість доб дови. Ціна: 29500 .о. Конта ти: (098) 027-41-23Олена 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, імната в ртожит , 18 м в, є д шова абіна, бойлер. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5 ц, 32/17/6, євроремонт, мебльована, теплена підло а, нова сантехні а. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 1/ 5Ц, 30/18/5,5. Перепланована, хня-ст дія, ремонт. Ціна: 23500 .о., тор . Конта ти: (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 1/9 п, 34/12/8, осметичний ремонт, пл.ві на. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (098) 027-41-23 Олена 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 4/5 Ц, житловий стан, по ращено о план вання. Ціна: 31 000 .о. Конта ти: 43-96-35, (097) 438-26-15 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 6/ 9П, 31,8/20,5/9. Жилий стан. Ціна: 26500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5 Ц. Хороший ремонт, без бал он , олон а. Ціна: 25000 . о. тор Конта ти: 23-50-71, (097) 86-342-89

1- імнатн вартир , в л. Є.Коновальця, 1/5 ц, новоб дова, 51/24/14, ремонт, автономне опалення. Власни . Ціна: 46000 .о., тор . Конта ти: (067) 363-14-97, (097) 475-29-08

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/ 5Ц, 318/6. Косметичний ремонт. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Зам ова, центр, 2/2Ц, 28/15/7. Ремонт, олон а, висо і стелі. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/ 5Ц, 22/12/5, олон а, хороший стан. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л. Зам ова, центр, олон а, висо і стелі, ремонт, аз, меблі, нова сантехні а. Власни . Ціна: 25 000 .о. Конта ти: (098) 831-81-08 dopomoga_cgd@i.ua

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/ 5Ц, 30/18/6. Ремонт. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Київсь а 2/9 П. 35/18/9. Косметичний ремонт. Бал он зас лений. Ціна: 27500 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, 26-29-71, (067) 310-05-45, (050) 900-24-44

1- імнатн вартир , 37 в.м, євроремонт. Можливий обмін. Конта ти: (097) 413-87-43

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5 ц, без ремонт . Ціна: 26000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена

1- імнатн вартир , в л. C. Кр шельниць ої, 2/5Ц, 37 м в, хороший стан, олон а. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л. етьмана Ви овсь о о, 2/9Ц, 40/19/9. Новоб дова, без вн трішніх робіт. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Біла, 5/5 ц, 22.5/12/5, малосімей а, без ремонт . Конта ти: (067) 767-13-02 Олена

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/1 п, 36/18/9, ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (098) 027-41-23 Олена

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/5 Ц. Ізольовані імнати, хороший осметичний ремонт. Ціна: 31000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (097) 134-74-02

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, омпле с «Ви овсь ий», 2/9 ц, 40/19/ 9, новоб дова, лічильни и тепла, аз , води, лоджія зас лена, дахове опалення. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 26-90-71, (097) 498-87-99

1- імнатн вартир , в л. Д, Галиць о о, 2/Ц ,34/18/8, чесь ий прое т, по ращене план вання, с лопа ети, броньовані двері. Ціна: 33500 .о. Конта ти: (096) 911-61-80 Оль а

1- імнатн вартир , в л. Кн. Володимира, 3/5ц, 32/14,5/6, євроремонт, хня вмонтована, бал он, бойлер, сонячна сторона. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (095) 872-90-09

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/9Ц, 36/17/8. «Чеш а», хороший стан, мебльована. Ціна: 33500 .о. Конта ти: (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 1/ 5Ц, 30/16/6. Ремонт, висо ий цо оль. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 8/9Ц, 39/19/14. Хороший стан. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 2/5Ц, 31/18,4/5. Ремонт, вмонтована хня. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 9/ 9 п, 32/12.5/9, ремонт. Ціна: 21500 .о., тор . Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 5 Ц, 27 в.м. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (097) 088-46-99

5

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/ 9П, 35,5/18/9. Част овий ремонт. Ціна: 27500 .о. Конта ти: (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/ 5, євроремонт. Конта ти: 63-61-20, після 18.00. (098) 525-08-86

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. КОНОВАЛЬЦЯ, 8/10Ц, 34,8/17,4/8,8, ЛІЧИЛЬНИКИ НА ТЕПЛО, ВОДУ, ГАЗ, БАЛКОН ЗАСКЛЕНИЙ, ДВЕРІ БРОНЬОВАНІ, ДОМОФОН, КОСМЕТИЧНИЙ РЕМОНТ, ПЛАСТИКОВІ ВІКНА ЧАСТКОВО. КОНТАКТИ: (097) 252-70-05 1- імнатн вартир , в л. Коперни а, 4/ 6Ц, 38/18/9. По ращене план вання, ремонт. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/5Ц, 42/22/10. Новоб дова, автономне опалення. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а. 3/9 П, 31/12/9, житловий стан, чиста, охайна, вели ий зас лений бал он. Поряд дитсадо , ш ола. Конта ти: (067) 364-25-25

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. МАКАРОВА, 9/9 П, 31.3/12.10 КВ.М., КОСМЕТИЧНИЙ РЕМОНТ, МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, СОНЯЧНА СТОРОНА, БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. МОЖЛИВИЙ КРЕДИТ. ЦІНА: 25000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 1- імнатн вартир , в л. Мельни а 9/ 10П, 34/18/9. Жилий стан. Ціна: 28000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 35/ 18/9, хороший стан. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: 45-42-09, (098) 931-24-09 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6/ 9П, 32/12/7. Євроремонт. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6/ 9П, 32/19/7, част овий ремонт. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/9 П, 35/18/9, євроремонт, пласти ові ві на, мебльована. Без посередни ів. Ціна: 31000 .о, тор . Конта ти: (067) 382-48-14

1- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 7/9 ц, 36/19/8, житловий стан. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/ 9 П, пласти ові ві на, перетерті стелі, лічильни и. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 984-42-58

1- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 7/9Ц, 38/19/8. По ращене план вання, ремонт. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/ 9П, 34/18/9. Жилий стан. Ціна: 27000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45

1- імнатн вартир , в л. М. Хвильово о, 2/3Ц, 34/18/8. Хороший ремонт, перепланована, автономне опалення, висо і стелі, затишне місце. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова 2/9 Ц. 32/18/6. Хороший осметичний ремонт, лоджія зас лена. Ціна: 25500 .о. тор Конта ти: (097) 134-74-02, (050)338-71-09 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 П, 34 м в, хороший стан. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/ 9п, 35/18/9. Терміново. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 45-42-09, (098) 931-24-09 1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 8/9П, 318/9. Хороший стан. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Р. Ш хевича, 4/9 П, 34/18/9, хороший стан. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 2-й поверх, осметичний ремонт. Ціна: 30 500 .о. Конта ти: 43-96-35, (097) 438-26-15 1- імнатн вартир , в л. С. Петлюри, 1/1Ц, 33,9/20/11. Косметичний ремонт, бойлер. Терміново. Ціна: 20500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої , 2/5Ц, 31/18/6.2. Жилий стан. Ціна: 31000 . о .тор Конта ти: 23-50-71, (067) 681-36-35 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/9ц, 21/11/5. Ціна: 18000 .о, тор . Конта ти: (096) 541-85-18 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5Ц, 39/19/8. Косметичний ремонт. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3 поверх, це ляний б дино , азова олон а, за альна площа 29,5. Ціна: 27500 y.o. Конта ти: (098) 910-00-71

1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/9 П, 31 в.м. Посередни ів не т рб вати. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 290-04-56, (099) 727-68-29

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, 24/12/6, євроремонт, част ово мебльована, бойлер, або обміняю на 2- імнатн в це ляном б дин , рім 1 та останньо о поверх . Власни . Конта ти: (099) 377-25-33, (097) 412-47-72

1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 4/9 п, 34/17.5/8.5, пласти ові ві на, нова сантехні а. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/5Ц, 33/18/5,6. Жилий стан. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 4/9П, 34/17,5/9. Косметичний ремонт. Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/9П, 34/18/9. Ремонт. Ціна: 280000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 4/9П, 34/17.5/8.5 Ціна: 26000 .о. Конта ти: (097) 457-06-22

1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 8/ 9П, 35/18/9. Хороший жилий стан. Ціна: 24500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74


6

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

А.Мельни а

9/10П

34/18/9

жилий стан

25500

А.Мельни а

9/9П

32/12/8

жилий стан

25000

В. Дивізії

6/9П

35/18/9

жилий стан

28000

Київсь а

2/9П

34/18/9

жилий стан

27000

Ювілейна

4/9П

34/89/9

жилий стан

23000

Д бенсь а

5/9П

34/18/9

жилий стан

26000

ДВОКІМНАТНІ КВАРТИРИ 1/9П

47,6/29,2/9 жилий стан

27000

Ш хевича

2/9П

50/30/8

ремонт

36000

Б

8/9Ц

60/35/10

євроремонт, меблі

67000

О.Д ндича

1/5Ц

48/33/6,5

жилий стан

35000

Соборна

5/6Ц

83/45/15

ремонт

66000

Вербова

5/5Ц

41/26/5.3

жилий стан

2- імнатн хороший Конта ти: 364-04-64,

2- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 13/ 14Ц, 52/30/7.5. Поліпшене план вання, жилий стан. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, без ремонт . Ціна: 36000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и 2/5 Ц. Без ремонт ,без бал он . Ціна: 32000 .о. тор . Конта ти: (067) 364-44-74, (066) 776-33-67

2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 3/9 Ц, євроремонт, з меблями. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 5/ 5Ц, 43/28/6. Без ремонт . Ціна: 32500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

ОДНОКІМНАТНІ КВАРТИРИ

овинсь а

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 6/ 9П, 48,5/30/7. Хороший жилий стан. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 4/5 Ц, 46/32/6 в.м., пласти ові ві на на дві сторони, хороший двір. Ціна: 33500 .о. Конта ти: (096) 540-71-16

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ ОРЕНДА

Квасилів

№26 від 13 липня 2011 ро

35000

ТРИКІМНАТНІ КВАРТИРИ Кн. Оль и

5/5Ц

54,5/37,5/5,5

П.Мо или

2/4Ц

56/39/7,8

жилий стан

осметичний ремонт 37500 44000

Київсь а

4/5Ц

65/39/8,5

жилий стан

65000

А.Мельни а

7/9П

66/39/10

жилий стан

Га аріна

8/9Ц

63,7/33.6/9.6 жилий стан

46000

Кі відзе

3/5Ц

70,3/46.1/8.7 ремонт

62000

38000

Терміново Земельні ділян и в районі А роперероб и, площею від 0,10 до 0,12 а. Наявність державних а тів. Ціна 2 500 .о./сот. Б дино в районі Гідропар . Це ляний, двоповерховий. Площа 200 в. м. Ремонт. Баня. Землі - 0,10 а. Можливий редит. Ціна 300 000 .о., тор Приміщення з євроремонтом, обладнане під офіс, площею 400 в.м., 13 сот. землі, відеона ляд, пар ов а, басейн. Ціна 260 000 .о., тор , можливе пере редит вання. Адміністративно – с ладсь ий омпле с. Офіси, площею 210 в.м. євроремонт, с ладсь і приміщення 450 в. м., 30 сот. землі в оренді. Ціна 300 000 .о., тор Офісне приміщення по в л. Соборна (центр міста), площею 90 в.м. (чотири імнати, приймальня, санв зол). Євроремонт, си налізація, офісні меблі. Ціна 18000 рн./міс. Земельн ділян , Верхів, 22 сот. під б дівництво. Біля озера. Ціна 26000 .о., тор Земельн ділян , Сер іїв а, 10 сот., під б дівництво. Поряд ліс. Ціна 5000 .о.

Оренда Най ращі вартири, б дин и, офісні приміщення в дов остро ов оренд .

1- імнатн вартир , в л. Фр това, 2/ 2Ц, 30/16/7,5. Ремонт, автономне опалення. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5 Ц, 32 м в, осметичний ремонт. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- іматн вартир , в л. Мельни а, 3/ 9, 48/30//7, част овий ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатні вартири, в л. Ст.Бандери, 2 шт, 1 поверх, ві на до з пин и, 94 в.м. Власни . Конта ти: (050) 435-56-39

1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/9 ц, 30/18/6, євроремонт. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна

2- імнатн вартир , 8/9Ц, с часний євроремонт, броньовані вхідні двері, лічильни и на вод , опалення,част ово мебльована. Конта ти: (096) 911-21-93

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 33.9/-/8.8, 1/9 п. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 457-21-44

2- імнатн вартир , в р-ні центр Автово зал , з ремонтом. Конта ти: (050) 900-24-44

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, ремонт, недоро о. Конта ти: (050) 647-68-09

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 4/9 Ц, 48/28/7. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (0362) 46-16-50, (067) 364-36-1

1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 2/ 9 п, 36/17/9, 30 в.м., без ремонт . Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 027-41-23 Олена.

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 4/9 Ц, 48/28/7. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 46-16-50, (067) 364-36-10

1- імнатн вартир , в л.Пар ова, 5/5Ц, 28/15/6, осметичний ремонт, пласти ові ві на. Власни . Ціна: 26000 .о. Конта ти: 22-39-50, (096) 410-85-46

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5 ц, 40.1/26.2/5.3, житловий стан, нова олон а, підвал. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна

1- імнатн вартир , Здолб нів. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9 п, 48.7/18/12/7.5, осметичний ремонт, бал он зас лений. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна

1- імнатн вартир , Квасилів, 5/9П, 35/ 18/9. Хороший жилий стан. Ціна: 20500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 5 Ц, 44.4 в.м., моживі варіанти під офііс. Без посередни ів. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (098) 022-01-13

1- імнатн вартир , Квасилів. Власни . Конта ти: (093) 510-34-86

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 5Ц, 42,7/28/6. Ремонт. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , малосімей , в л. Ма арова, 1/9Ц, 22/12/5. Косметичний ремонт. Ціна: 18500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , малосімей , в л. Ма арова, 2/9П, 31/13/7. Жилий стан, бал он. Ціна: 21500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , малосімей , в л. Ма арова, 5/9Ц, 28,8/17,5,6. Хороший жилий стан. Ціна: 18500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , малосімей , в л. Соборна, 9/9Ц, 25,4/13/5,5. Косметичний ремонт, відремонтований дах. Ціна: 18500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/ 5Ц, 45/31/6. Ремонт, санв зол о ремо. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/4Ц, 45/29/6. Євроремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 Ц, 45/30/6, о ремі імнати, євроремонт, сантехні а, столяр а, олон а, вмонтовані меблі, або обмін на 3- імнатн вартир . Ціна: 45000 .о. Конта ти: (096) 293-42 -55

1- імнатн вартир , малосімей , пров. Дворець ий, 23/12/5,5. Косметичний ремонт, можливість доб дови. Ціна: 19000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 45/ 30/6, імнати о ремі, євроремонт, нова провод а, столяр а, сантехні а, олон а, вмонтовані меблі, бал он зас лений є підвал. Ціна: 45 000 .о. Конта ти: (096) 293-42-55

1- імнатн вартир , пр. Мир , 2/5 ц, хр щов а, нова столяр а, пл. ві на, нова олон а. Ціна: 27500 .о., тор . Конта ти: 45-42-09, (098) 931-24-09

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 2/5 Ц. 44/27/6. Косметичний ремонт, бал он зас лений. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 43-83-18, (067) 364-44-74

1- імнатн вартир , пр. Мир , 5/5 ц, 31.4/16.5/5.4, житловий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна

2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 1/9П. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , р-н автово зал , в л. Орлова, 8/9 П, 36./17.5/8, ремонт, пласти ові ві на, пар ет, вмонтована хня. Власни . Конта ти: (097) 704-84-13

2- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 3/5 ц, 63 в.м., ремонт, 2 вели і лоджії. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена

1- імнатн вартир , центр, 7/9ц, по ращене план вання, євроремонт. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 23-50-71, (097) 86-342-89, (093) 575-33-07

2- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 3/5Ц, 63/35/8,5. Поліпшене план вання, хороший жилий стан. Ціна: 56000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

вартир . Конта ти: (067)

2- імнатн вартир , в л. Дорошен а, 1/2ц, 43/27/6, жилий стан. Ціна: 30500 .о. Конта ти: (096) 720-83-45

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 49/ 29/8.6, це ла, хороший стан, част ово меблі. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. Дорошен а, 3/3Ц, 41 в.м. за альна площа, мансардний поверх, новий дах, хороший ремонт, автономне опалення. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

Кімнат в ртожит , в л. Відінсь а, 18 в.м., євроремонт. Ціна: 12700 .о. Конта ти: (097) 781-94-41

2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 3/ 9 п, 50 в.м., житловий стан. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88Тетяна

Кімнат в ртожит , в л. П. Мо или, 3/5Ц, 20 в.м., хня і санв зол на чотири сім’ї. Ціна: 13500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 3/ 9П, 50/30/9. Хороший жилий стан. Ціна: 34000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

Кімнат , 20 м. в, в ртожит , приватизована, 3 поверх. Ціна: 13000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 1/ 5Ц, 44,8/29/5,6.Жилий стан. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

Малосімей , в л.Ма арова, 8/9Ц, за альна площа 23,2 в.м, лоджія, лічильни и, пар ет, част овий ремонт. Ціна: 18500 .о. Конта ти: (097) 293-74-13

2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 6/9 п. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 485-99-55 Валерій.

1- імнатн 270-61-14

1.1.2. 2- імнатні вартири

2- імнатн вартир , в л. Є. Коновальця, 26, 8 поверх. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 637-84-95 2- імнатн вартир , в л. Є.Коновальця, 8 поверх. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (093) 637-84-95

2- імнатн вартир , в л. • Д бенсь а, 1/5 ц, « енеральсь ий» б дино . Можливо під офіс. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 2/ 9, по ращене план вання, звичайний стан. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. • Ювілейна, 2/9 п, терміново, дешево або обмін на 1- імнатн . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. Київсь а 5/5Ц, 45/31/6. Ізольовані імнати, хороший осметичний ремонт. Ціна: 31000 .о. тор Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

вартир , в л. П хова, 4/9П, стан. Ціна: 36000 .о. (0362) 22-43-36, (067) (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 7/9П, 52/29/8. Жилий стан, подвійний бал он. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 4/ 4Ц, 45/31/6, жилий стан. Ціна: 31500 .о. Конта ти: (097) 470-22-23

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/10Ц, 49/27,5/7,5, євроремонт, вмонтована хня, бойлер, або обмін на 1/2 б дин . Конта ти: (063) 175-89-77

2- імнатн вартир , в л. Соборна ,1/3, 45 в.м, стеля 4 м., євростиль, зр чне місце для офіс , житла. Конта ти: (098) 605-13-76

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/10ц, 48/30/8. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (096) 720-83-45

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/2Ц, 44/29/6. Без ремонт . Ціна: 29500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9ц, 49/28/8, терміново. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (096) 720-83-45

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/2Ц, 60 в.м. за альна площа, перепланована, автономне опалення, піді рів підло и, вмонтовані меблі, євроремонт, можливість доб дови. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 1/ 1 ц, 54 в.м., автономне опалення, ремонт, по ріб, приб дова, земельна ділян а. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-89-86 2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 1/ 1 ц, 54 в.м., євроремонт, по ріб, приб дова, автономне опалення. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 Валерій 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 9/ 9Ц, 52 в.м. за альна площа, без ремонт . Ціна: 32500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 4/5 Ц, 70 в.м., новоб дова, автономне опалення, євроремонт, 80% мебльована. Ціна: 70000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 9/9 п, 48.2/10/18/2/7, євроремонт, мебльована. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна 2- імнатн вартир , в л. К рчатова, 3/ 4Ц, 38 м в, жилий стан. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/5Ц, 54,3/36/9. «Чеш а», жилий стан. Ціна: 36600 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Мазепи, 3/9 ц, 72/34/11, євроремонт. По ращене план вання. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена 2- імнатн вартир , в л. Мазепи, 3/9 Ц, 72/34/11, по ращено о план вання, євроремонт, висо і стелі, част ово мебльована. Власни . Конта ти: (067) 360-79-66 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/ 9П, 48/28/7. Жилий стан. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/ 9П, 53/29/9, євроремонт. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9 П, 49 в. м., жилий стан, лічильни и на вод та тепло, зас лений бал он, підвал, домофон. Власни . Ціна: 36 000 .о. Конта ти: 63-24-88, (097) 155-54-77 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/ 9П, 53/30/9. Жилий стан, подвійний бал он. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/ 9П, 48/29/9. Жилий стан. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 3/5Ц, 47/31/7, жилий стан. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 2/ 9Ц . Євроремонт, зас лена лоджія. Ціна: 55000 .о .тор Конта ти: 23-50-71, (097) 77-60-511 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 3/ 5Ц, 52/30/8. По ращене план вання, жилий стан. Ціна: 52000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Набережна 1/ 5Ц, 1 ві но на доро , 43 м в., си налізація. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 1/ 9П, 58,3/32/10. Хороший стан, бал он та лоджія. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 2/ 9П, 48/29/7. Звичайний стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/9Ц, 54/30/9. Жилий стан, дві лоджії. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/3Ц, 52/29/11. Жилий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 5/9Ц, хороший стан. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 1/3Ц, 41,6/27/6. Без ремонт , висо ий цо оль. Ціна: 30500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 1/5Ц, 47/31/7, імнати о ремі. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/5 Ц, осметичний ремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/5Ц, 42/29/6. Жилий стан. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 4/5 Ц, 46,8/29,7/6, без ремонт , імната прохідна, олон а. Ціна: 276 000 рн. Конта ти: (096) 159-57-72 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/5Ц, 43/31/6. Жилий стан. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери 4/5 Ц. Ізольовані імнати, осмети а. Ціна: 36000 .о. тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 1/5 ц, 43 в.м. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 1/5 ц, 94 в.м., 2 дво імнатні вартири, 1 в. з ремонтом 1 без ремонт . Ціна: 90000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/3 ц, 50/30/8, ремонт, пл.ві на, Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 2- імнатн вартир , в л. Тиха, 8/10Ц. Новоб дова, дахове опалення, стан після б дівельни ів. Ціна: 70000 .о. тор Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/ 5Ц, 45/30/6. Косметичний ремонт. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 40,7/27,3 в.м. Терміново. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 24-95-25, (097) 803-55-16 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 5/ 5 ц, 53/17/15/6, житловий стан, олон а. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 5/ 5 Ц, с часний ремонт. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 602-58-18 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 5/ 5Ц, 44/29/6. Жилий стан, автономне опалення. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича 5/9 П. 50/30/8. Хороший осметичний ремонт. Ціна: 37000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45, (050) 338-71-09

2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича 5/ 5 Ц. 42/26/6. Жилий стан, бал он зас лений. Ціна: 32000 .о. тор Конта ти: (097) 134-74-02

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/ 9 П, 64/29.4, 2 зас лені бал они, пласти ові ві на, хороший ремонт. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (096) 967-72-84

2- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 9/9 п, 48.2/27.9/7, част овий євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 080-53-88

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/ 9 п, 65.4 в.м., пласти ові ві на, 2 бал она, 2 ладов и. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 Валерій.

2- імнатн вартир , в л. Орлова. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 343-61-19

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 11/ 14 ц, по ращено о план вання. Терміново. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 45-42-09, (098) 931-24-09

2- імнатн вартир , в л. Остафова, 2/ 5Ц, 47/28/6. Жилий стан, д шова абіна. Ціна: 365000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 3/9 ц, євроремонт. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 2- імнатн вартир , в л. Пар ова, 2/5Ц, 56/30/10. Перепланована 3- ім. вартира, хороший жилий стан. Ціна: 53000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 2/ 9П, 49,8/29/9. Хороший стан. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/ 5Ц, 49/29,6/8 в.м, світло, аз, вода. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 468-52-56 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/ 9, 48/30//8, з ремонтом. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76


КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№26 від 13 липня 2011 ро

7

ЗДАМО 1- імнатні вартири Відінсь а, 3/5 ц, меблі, свіжий осметичний ремонт, Інтернет, холодильни , 1100 рн. Київсь а, меблі, холодильни , можливо для працюючих, або ст дентів, 1200 рн. Гр шевсь о о, 4/9 п, бойлер, меблі, холодильни , 1150 рн. Га аріна, 4/5 ц, олон а, меблі необхідні, 950 рн + світло + вода. Д ндича, 3/9 ц, част ово меблі, холодильни , 800 рн. Ш хевича, меблі, поб това техні а, с часний ремонт, 1000 рн + осметичний ремонт.

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/ 9 П, 48/30/8, част овий ремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (096) 720-83-45 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича. 5/ 9П, 49/29/7,1. Жилий стан. Ціна: 335000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 6/ 9П, 51/30/9. Косметичний ремонт, підвал. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 6/ 9П, 52,3/30/10. Косметичний ремонт. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л.Васильчен а, 3/5Ц, 39,6/24,3/5,5, бал он зас лений, олон а, підвал обладнаний полицями та ямою для збері ання овочів. Ціна: до овірна. Конта ти: 23-29-45 2- імнатн вартир , в л.Є.Коновальця, 8 поверх. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 637-84-95 2- імнатн вартир , в л.Київсь а (біля обллі арні), 1/2Ц, «хр щов а», висо ий цо оль, ві на виходять на північ і схід, є можливість доб дови. Власни . Ціна: 35000 .о. Конта ти: 23-18-70, (067) 162-90-34 2- імнатн вартир , в л.Київсь а, 13/ 14Ц, 49,9/26,5/8,2, євроремонт, металопласти ові ві на, перепланована, бойлер, лічильни и, лоджія зас лена. Власни . Ціна: 47000 .о. Конта ти: (097) 818-29-67

3- імнатн вартир , пр. • Мир , част овий євроремонт,

пласти ові елітні ві на, в зр чном місці. Можливий обмін. Терміново. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

3- імнатн вартир в л. Мельни а, 5/ 10, 62/36//9, част овий ремонт. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , 1/5 Ц. Власни . Конта ти: (067) 759-23-22 3- імнатн вартир , 1/5Ц, в л. Відінсь а. Власни . Конта ти: (096) 668-86-16 3- імнатн вартир , 5/9 Ц, 63,6 / 40,3 / 7,8. Перепланована малосімей а. Терміново Ціна: 40 000 . о., тор . Конта ти: 43-96-35, (097) 438-26-15 3- імнатн вартир , Автово зал, 9/14 Ц, 65м в, с лопа ети, хороший стан. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Дире торії, 1/ 5 ц, 78 в.м., житловий стан. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/5 ц, 85 в.м., ремонт, вмонтована хня, 2 бал она, підвал. Ціна: 76000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/9 п, 60.3/37 в.м., житловий стан. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (096) 112-56-17 Юля

2- імнатн вартир , в л.Соборна, 1/3Ц, євростиль, двохрівнева. Конта ти: (098) 605-13-76

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/5Ц, 68/--/8,5 хороший стан, 2 бал они. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , аряча вода, абельне ТБ, холодильни . Конта ти: (098)-427-38-05

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 4/ 9П, 63/37/9, жилий стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

2- імнатн вартир , Здолб нів, 1/5, автономне опалення. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 8/ 8/П, 62/36/10, ремонт, перетерті стіни, стеля, лічильни и, лоджія + бал он зас лені. Власни . Можливий обмін на 1 імн.+доплата. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (097) 235-10-24

2- імнатн вартир , Квасилів, 1/5Ц, ремонт, лічильни и, бойлер. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 522-09-40 2- імнатн вартир , Квасилів, в л. Молодіжна, 9/9 П, 48.8/29.2/7.1, житловий стан, бал он зас лений, телефон. Терміново. Власни . Ціна: 24500 .о.тор . Конта ти: 20-31-90, (096) 546-77-39 2- імнатн вартир , м-н Незалежності, 2/5Ц, 41,4/27,7/6. Жилий стан. Ціна: 37000 .о., тор Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , м-н Незалежності, 2/5Ц, 41,4/27,7/6. Хороший жилий стан. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , пр. Мир , 2/5 Ц, 42/27/6,5, роздільні імнати. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (096) 720-83-45 2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 3/5 Ц, 43х29х6, част ово євроремонт, олон а, або обмін на 3- імнатн вартир з доплатою. Власни . Ціна: 38000 .о. Конта ти: (067) 862-46-26

1.1.3. 3- імнатні вартири

3- імнатн вартир , в л. • Соборна (ЦУМ), ремонт,

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 9/9П, 63/37/9. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (0512) 59-43-23, (097) 714-27-11, (067) 949-80-79 xvelena@gmail.com 3- імнатн вартир , в л. Вербова, хороший ремонт, пар ет, бойлер. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/ 5 Ц, 50,6/39/6, осметичний стан, вмонтована хня. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/ 9 ц, новоб дова, 80/50/11, тор , власни , до менти. Ціна: 57000 .о., тор . Конта ти: 23-53-13, (068) 568-29-63 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, по ращено о план вання. Терміново. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 45-42-09, (098) 931-24-09 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 8/9Ц, 63,7/33,6/6. Без ремонт . Ціна: 46500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 4/5Ц, 67/41/9, ремонт, 2 лоджії, част ово з меблями. Ціна: 75000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

переплан вання, араж пор ч. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 194-16-59

3- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 5/5Ц, по ращенно о план вання, жилий стан, дві лоджії. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

3- імнатн вартир в центрі міста. Власни . Терміново. Конта ти: (050) 490-58-08

3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 1/ 9П, 62/39/9. ремонт, лоджія з підвалом. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , автово • зал, в л. Київсь а, 2/9 п, 66/39/9, по ращене план вання, бал он, лоджія, пар ет. Власни . Конта ти: (0362) 23-70-16, (093) 254-14-15

3- імнатн вартир , в л. • Соборна (ЦУМ), ремонт, переплан вання, араж пор ч. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 194-16-59

3- імнатн вартир , • житловий омпле с «Гетьман

Ви овсь ий», се ція 4, 1/9, за альна площа 89.20 в.м., житлова площа 50.80 в.м. Конта ти: (050) 339-31-35

3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 5/ 5Ц, 49,8/35/6. Без ремонт . Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Д ндича, 5/9 п, 18/12/9/9, в.м., житловий стан, бойлер, лоджія. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 Валерій 3- імнатн вартир , в л. Є. Коновальця, 4/10Ц, 64 м в, євроремонт. Ціна: 57000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Київсь а (біля обласної лі арні), 1/2 Ц, д бова столяр а, пар ет, імнати ізольовані, лічильни и, автономне опалення, аряча вода. Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 023-96-88

Чорновола, 3/5 ц,

олон а, меблі, холодильни , 1200 рн + лічильни и.

В.Дивізії, меблі, пласти ові ві на, абельне телебачення, 1100 рн. Ма арова, меблі, холодильни , 750

рн + лічильни и.

Квасилів, бойлер, меблі, на тривалий термін, 700 рн.

2- імнатні вартири Ст. Бандери, 3/5 ц, олон а, меблі, Інтернет, холодильни , 1400 рн. Київсь а, 2/5 ц, олон а, меблі, поб това техні а, с часний ремонт, ціна до овірна. Гр шевсь о о, 6/9, імнати не прохідні, меблі, холодильни , 1450 рн. Квасилів, 3 поверх, меблі, холодильни , 950 рн + світло. Га аріна,

хня мебльована, імнаті п сті, 1350 рн.

Пр. Мир , олон а, меблі необхідні, телевізор, холодильни , 1500 рн. Ювілейна, 2 поверх, меблі част ово, пласти ові ві на, зас лений бал он, 1400 рн. Ма арова, 7/9 п, меблі, холодильни , телевізор, 1300 рн + світло + телефон. Королен а, олон а, меблі, телевізор, 1500 рн. Ш хевича, 5/9 п, меблі за домовленістю, осметичний ремонт, 1400 рн.

3- імнатні вартири Остафова, меблі, холодильни , олон а, Інтернет, телевізор, 1650 рн. Мельни а, меблі, осметичний ремонт, можливо для ст дентів, 1500 рн. Відінсь а, 2/5 ц,

олон а, меблі, холодильни , 1700 рн.

Вербова, меблі, свіжий осметичний ремонт, 1500 рн.

Кімнати Кімнат в

ртожит

, сімейном , меблі, холодильни , 600 рн.

Кімнат , в л. Га аріна, без проживання осподаря, по 350 рн. Кімнат , в л. Відінсь а, по 300 рн з людини. Кімнат , в л. Соборна, по 280 рн з людини. Кімнат , в л. В.Дивізії, по 250 рн з людини. Кімнат , в л. Д.Галиць о о, по 300 рн з людини.

Б дин и, тимчасів и Б дино , в л. Мірющен а, 3 імнати, всі зр чності, меблі, 1500 рн. Тимчасів а, част ові зр чності, меблі, 500 рн.

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 п, 66 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (096) 112-56-17 Юля

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, новоб дова. 2/7 Ц, 66/39/8.5. ремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/ 9П, 64/38/9. Косметичний ремонт, ремонт дах . Ціна: 39500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Ма арова. Конта ти: 5-42-69, (063) 056-46-48

3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 1/5 ц, 75 в.м., перепланована, хня-ст дія, автономне опалення, євроремонт Ціна: 60000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 1/ 5Ц, 64/39,1/8,1. Хороший жилий стан. Ціна: 56000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 2/5Ц, 56/48/4, без посередни ів. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (067) 705-60-10 3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 4/ 5Ц, 54,5/37.5/5.5. Косметичний ремонт, бал он, підвал. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/ 5ц 53/35/6, жилий стан, теплена , є всі лічильни и. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/9П, 60/37/9, хороший жилий стан, 2 зас лені лоджіїї, м/п ві на, по ріб. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14Ц, 68,4 в.м. за альна площа. «Чеш а», жилий стан. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9П, 66/37/9, бойлер, 2 лоджіїї зас лені, жилий стан, вільна, терміново. Власни . Конта ти: (067) 364-52-84 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/ 9П, приватизована, бал он зас лений пласти ом, броньовані двері, бойлер, с п тни ова антена, абель, телефон, п льт охорони. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (050) 463-04-69 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 П, 62/40/8, євроремонт, столяр а, лоджія, можна обмін на 1/2 чи б дино . Ціна: 40 000 .о. Конта ти: (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/ 10П, 63/39/9. Хороший стан. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/ 10П, 64/38/9. Жилий стан. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/ 10, 64/37/8, жилий стан. Терміново. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 6/ 9 ц, 61/35/9.1, с лопа ети, столяр а, ремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 39, 2 бал они, євроремонт, 1 поверх. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 3- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, євроремонт, з доб довою, терміново. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41, АН Рента 3- імнатн вартир , в л. Набережна 5/ 5 Ц, роздільні імнати, осметичний ремонт. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: 23-50-71, (066) 116-40-68, (097) 776-05-11 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/ 5Ц, 55/39/5. Жилий стан, підвал. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 5/ 5 ц, 54.9, євроремонт, шатровий дах. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 5/ 9Ц, 54,9/35,2/6. Жилий стан, імнати ізольовані. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. О. Олеся, 4/5 Ц, 65/39.7/8.5, 2 бал они зас лені, металопласти ові ві на, броньовані двері, без ремонт . Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (067) 738-44-31

3- імнатн вартир , в л. Соборна, ДОС 2/5 Ц. 50/30/5,5. Євроремонт, імнати прохідні, бал он зас лений. Ціна: 48000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (098) 445-51-31

3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/2 ц, 58/39/8, автономне опалення, сарай, араж. Власни . Конта ти: 26-95-80, (098) 825-34-18

3- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 5/9Ц, жилий стан. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/2 ц, 58/39/8, євроремонт, автономне опалення, араж, сарай. Ціна: 63000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 4/5 Ц, 54/38/5, без ремонт . Власни . Ціна: 40000 .о. Конта ти: (095) 316-62-58

3- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 3/ 4Ц, 70 в.м. за альна площа, ремонт. Ціна: 59000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 4/5Ц 54 в. м., норм. стан, броньовані двері. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55Валерій

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ПОШТОВА, 2/2 Ц, 78.1/56.5/10.1, В ПОЛЬСЬКОМУ БУДИНКУ, В ЦЕНТРІ, МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЯК КОМЕРЦІЙНУ НЕРУХОМІСТЬ, ОКРЕМИЙ ВХІД. МОЖЛИВИЙ КРЕДИТ. ЦІНА: 100000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 3/9 ц, 74 в.м., євроремонт. Ціна: 71000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна 3- імнатн вартир , в л. Р. Ш хевича, 6/9П, жилий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 3/9Ц, 64/48/8,5, євроремонт, ахель, с лопа ети. Ціна: 66000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 3/9 Ц, імнати о ремі, 66 в.м., по ращене план вання, 2 лоджії, житловий стан. Конта ти: (097) 403-52-44 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 2/9 ц, 64.1/38.8/8, в.м., без ремонт . Ціна: 57000 .о. Конта ти: (096) 112-56-17 Юля

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 4/5Ц, 54/38/5. Без ремонт . Ціна: 40500 .о. Конта ти: (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Стефановича, р-н Грабни , 90 м в, 2 бал они. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 9/10 Ц, 72/44/10, євроремонт, вмонтована хня, індивід альне опалення. Власни . Ціна: 53000 .о. Конта ти: 69-07-38 3- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 2/5Ц, 52/39,5/6, ремонт, нові ві на, двері, перетерті стіни, стеля, хня-плит а, олон а, бал он зас лений. Терміново. Власни . Ціна: 44000 .о. Конта ти: (063) 706-53-23 3- імнатн вартир , в л. Чебишева, 7/ 10 , житловий стан. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 8/9/ 9, 146 в.м., дворівнева, без вн трішніх робіт, домофон. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 5/ 5 ц, 48/33/6, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 605-56-56

3- імнатн вартир , в л. Набережна, 59 в., перепланована, євроремонт. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (067) 277-73-45

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/2Ц, 47 в.м. за альна площа, без ремонт . Ціна: 32000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Шевчен а, 2/ 2Ц, 56/39/7. Косметичний ремонт. Ціна: 49000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Набережна, 6/ 9 ц, 78 в.м., с часний ремонт, лоджія на 2 імнати. Ціна: 99000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 Валерій

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/9Ц, 60/28/6,5. Жилий стан. Ціна: 48000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Ш ільна, 5/5 ц, 56 в.м., житловий стан, бойлер, пласти ові ві на, броньовані двері. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02


8

КВАРТИРИ: ПОПИТ, ОРЕНДА 1- імнатн вартир , р-н Північний, без посередни ів. Конта ти: (097) 235-10-24

ЗАТИШНІ КВАРТИРИ

1- імнатн вартир , б дь-я ом районі. Недоро о. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 1- імнатн вартир , центр, з ремонтом, терміново, без посередни ів. Конта ти: (063) 632-41-21

5- імнатн вартир , в л. Кн. Володимира, 7/10П, 104,7/62/8. Звичайний стан. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/ 9,69/37/9, жилий стан, част овий ремонт. Ціна: до 40000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

5- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/ 9 П, ремонт, пласти ові ві на, нова столяр а. Конта ти: 64-65-67, (098) 493-39-48

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/ 9П, 63/39/9. Жилий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

5- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/ 9 П, ремонт, поміняні ві на, двері. Власни . Ціна: 45000 .о. Конта ти: 64-65-67, (098) 493-99-48

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/ 9 п, житловий стан, перетерті стелі, лоджія зас лена. Ціна: 35500 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/ 9П, 67/40/9. Жилий стан, ремонт дах . Ціна: 34000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/ 9п, ремонт. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 23-50-71, (066) 116-40-68, (097) 776-05-11 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 6/ 9П, 6337,6/9. Част овий ремонт. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 65 в.м. Терміново. Ціна: 388000 рн. Конта ти: 43-96-35, (097) 438-26-15 3- імнатн вартир , в л.Кі відзе, 3/5Ц, 2 бал она, євроремонт. Ціна: 57000 .о. Конта ти: (067) 363-69-12 3- імнатн вартир , в л.Р.Ш хевича, 2/10П, 66/39/9, ремонт, лічильни и, бойлер. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 505-95-92, (066) 044-42-38 3- імнатн вартир , в л.Чебишева, р-н 12 ш оли, ремонт, житловий стан, вмебльована, є це ляний араж. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 637-84-95 3- імнатн вартир , Квасилів, 7/9 П, 63,5/17,1/9,5 в.м. Ремонт. Терміново. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 20-47-48 3- імнатн вартир , р-н автово зал , 9/ 9 п, омора, підвал, 2 бал они, телефон. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 24-39-97, (097) 034-18-80 3- імнатн вартир , центр, 75/45/10, 2 бал они. Ціна: 85000 .о., тор . Конта ти: (067) 170-87-24 3- імнатн вартир , центр, в л. Соборна, 4/4 Ц, 75.6/45.8/10.4. Терміново. Ціна: 85000 .о., тор . Конта ти: (067) 170-87-24

1.1.4. 4- імнатні вартири 4- імнатн вартир , в р-ні Пивзавод . Дворівнева, стан після б дівельни ів, автономне опалення, араж. Ціна: 150000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45,(050) 338-71-09 4- імнатн вартир , в центрі міста, 3/ 9 Ц, 70/46,6/9 в.м, ремонт, пласти ові ві на. Конта ти: 22-77-33, (097) 562-77-31 4- імнатн вартир , в л. Га аріна, 6/ 9Ц, 63/45,2/6,2. Без ремонт , дві вели і лоджії. Ціна: 51000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 4- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 1 пов, 78/57/7,5, висо ий цо оль, може б ти під офіс. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 4- імнатн вартир , в л. Київсь а, 6/ 9Ц, 76/--/10, жилий стан. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

5- імнатн вартир , Квасилів, 9/9П, 103/63/9. Косметичний ремонт, лічильни и, терміново. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1.1.6. по області та У раїні 1- імнатн вартир , Горба ів, 2 поверх, це ляний б дино , автономне опалення, ремонт, 15000 .о. + араж з бло ів 2000 .о. Конта ти: (097) 645-40-73

1- імнатн вартир , Оржів, 25 м. від Рівно о, 31 в.м., 3/5 Ц, потреб є осметично о ремонт . Терміново. Ціна: 9004 .о., тор . Конта ти: (067) 423-09-60 baza_od@mail.ru 1- імнатн вартир , Слав та, Хмельниць ої обл., 2/5 Ц, 25/11/7, недале о ліс, річ а. Ціна: 11000 .о. Конта ти: (097) 462-68-47 2- імнатн вартир , Здолб нів, 3/4Ц, 46/28/6. Жилий стан, терміново. Ціна: 22000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , Квасилів, 2/5 Ц, по ращене план вання, 50 в.м, автономне опалення, лоджія зас лена. Конта ти: (097) 271-44-82 2- імнатн вартир , Квасилів, 2/5 ц, Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 2- імнатн вартир , Н. Любомир а, 1 поверх, це ляний. Можливий обмін на 3- імнатн вартир в Рівном з доплатою. Конта ти: (066) 784-95-59, (097) 183-42-71 3- імнатн вартир , Здолб нів, 5/5Ц, 93 в.м. за альна площа, новоб дова, автономне опалення. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , Здолб нів, новоб дова, 3/5 Ц, автономне опалення. Власни . Конта ти: (067)ь 499-89-83 3- імнатн вартир , Здолб нів, пр. Цементни ів, 1/2 ц, 92 в.м., євроремонт, автономне опалення, 2 омори, підвал. Ціна: 58000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 Валерій.

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, КВАСИЛІВ, 6/9, 62.6/37 КВ.М. МОЖЛИВИЙ КРЕДИТ. ЦІНА: 32000 У.О. КОНТАКТИ: (067)

3- імнатн вартир , Сарни, Набережна, 1/3Ц, 67 в.м., без ремонт , імнати о ремі. Власни . Ціна: 280000 рн. Конта ти: (096) 159-57-72

4- імнатн вартир , в л. Міц евича, 2/ 5 Ц, 76 в.м., по ращено о план вання. Конта ти: (050) 500-10-10

К плю

4- імнатн вартир , в л. Соборна центр, новоб дова, дворівнева, 115м в, дизайнерсь ий ремонт, автономне опалення. Ціна: 140000 .о. Конта ти: (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1.1.7. 1- імнатні вартири

1.1.5. 5- імнатні вартири 5- імнатн вартир , в л, Ш хевича, 7/ 9 п, 105/66/9.5. Ціна: 60000 .о., тор . Конта ти: 64-84-98, (063) 588-27-15, (096) 351-98-98

2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. Недоро о. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 2- імнатн вартир , по в л. Коновальця. Конта ти: (050) 338-71-09 2- імнатн вартир , р-н «Малят о». Конта ти: 63-78-07, (067) 607-78-04 2- імнатн вартир , р-н в л. Мірющен а, Відінсь а, Бояр а, в це ляном б дин . Конта ти: (096) 453-51-63 2- імнатн вартир . Роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

3- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

4- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 1/ 5Ц, по ращене план вання, 75 в.м., ремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

4- імнатн вартир , центр, 115м в., євроремонт, автономне опалення, 2 аража в дворі. Ціна: 120000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

т. (0362) 43-37-42, (050) 43592-28, (098) 449-67-16, (093) 513-09-59

1- імнатн вартир , Здолб нів, в л. Заводсь а, 3/3 ц, 32/18/6.5, житловий стан. Ціна: 16500 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена

3- імнатн вартир , Оле сандрія, о ремі імнати, підвал, араж, сарай, 3 сот ород . Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-45-40, (097) 235-66-03

4- імнатн вартир , р-н Пивзавод . Дворівнева, євроремонт, автономне опалення, араж. Ціна: 250000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45, (050) 900-2-444

2,3- імнатн вартир , недоро о, без посередни ів. Конта ти: (067) 423-05-35, (067) 418-13-68

1.1.9. 3- імнатні вартири

4- імнатн вартир , в л. Корольова, 8/ 9 Ц, 84/54/8.5, с часний ремонт, д бовий пар ет, вб дована хня, мебльована, 2 бал они, зас лена лоджія. Власни . Ціна: 71000 .о., тор . Конта ти: 43-89-81, (094) 966-89-81, (067) 360-99-69

4- імнатн вартир , Міц евича, 5Ц. Конта ти: 26-08-76

отельно о тип , престижні райони, від е оном лас до с пер лас . До менти по відрядженню.

1- імнатн вартир , Здолб нів 2, 3/5 Ц б дин , можливий обмін на 1- імнатн вартир в Рівном з доплатою. Власни . Ціна: 14000 .о Конта ти: (063) 181-47-19

1- імнатн вартир , Квасилів, 3/9П, 34/ 18/9, євроремонт, бойлер. Ціна: 21000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

536-62-47

• 1,2,3- імнатн б дь-я ом р-ні

вартир , в міста, рім останньо о поверх , для себе. Терміново. Роз лян б дь-я і пропозиції. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2- імнатн вартир в Рівном , терміново. Роз лян всі пропозиції. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в районі О.Д ндича, Льоно омбінат , Га аріна, Черня а. Без ремонт до 25000 .о., з ремонтом до 30000 .о. Конта ти: 23-50-71, (067) 681-36-35

Подобово, потижнево,

1.1.8. 2- імнатні вартири 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , Б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45

Здам

1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», ІНШІ РАЙОНИ, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, Т. 43-37-42, (050) 435-92-28, (094) 966-04-28, (097) 387-82-58

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (096) 183-75-20, (096) 112-39-17, (050) 846-69-28

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, • автово зал, центр, або інші

райони, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (098) 304-62-50, (093) 680-97-62

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал або «Аврора», інше. Подобово. Потижнево. С часні, зр чні, затишні. Від 150 рн. До менти. Власни , т. 43-04-28, (050) 435-92-28, (097) 387-82-58

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, •омфортно, євроремонт, в центрі,

подобово, потижнево, ремонт, 2-спальне ліж о, абельне ТБ. Комфорт та затишо . Недоро о. Власни . Видаються витанції. Конта ти: (067) 338-32-42,(066) 040-52-42, (097) 255-56-67,(093) 906-14-07

•1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал або біля

«Сільпо», подобово, всі зр чності, аряча вода, недоро о, витанції. Конта ти: 63-37-32, (097) 591-59-20, (050) 435-43-54

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аван ард». Автостоян а, біля рин , «Злата Плаза», Ст.Бандери, Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 43-47-51, (096) 463-84-51

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аврора», або «Амі о». Автостоян а, Ст. Бандери, біля «Бр лін », біля ЦУМ . С часно, чисто. По одинно, подобово. До менти. Власни . Ціна: 120-250 рн/доба. Конта ти: 26-97-01, (096) 370-91-37, (063) 790-02-64 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», АВТОПАРК, АГРАРНИЙ, ІНШІ. ПОДОБОВО. ПОТИЖНЕВО. ЕКОНОМ-КЛАС 150 ГРН ДО 250 ГРН.ДОКУМЕНТИ, ВЛАСНИК, КОНФІДЕНЦІЙНО, Т. 43-04-28, (094) 666-37-72, (097) 387-82-58, (050) 435-92-28

•1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, або автобазар, або «Аврора», центр. Подобово. Потижнево. Від 100 рн до с пер лас . С часний інтер’єр. До менти по відрядженню, онфіденційно. Власни , т. 43-37-42, (094) 966-04-28, (093) 651-08-86

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, або «Аврора», а ротехні м, автопар , центр, е оном лас 100 рн, до 300 рн ВІП- лас , всі зр чності, до менти по відрядженню. Власни , онфіденційно, т. 43-04-28, (098) 449-67-16

1-КІМНАТНІ КВАРТИРИ. AБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЄВРОРЕМОНТ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, СУЧАСНІ МЕБЛІ, ГАРЯЧА ВОДА, КВИТАНЦІЇ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (097) 499-23-84, (050) 140-14-70

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, • автово зал або біля базар ,

подобово, потижнево, омфортно, аряча вода, цілодобово, абельне ТБ, витанції, дост пні ціни, автостоян а, охорона, до менти для звітності, д же зр чно. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

подобово, арний інтер’єр, абельне ТБ, аряча вода. Конта ти: 62-90-49, (096) 959-84-98

автово зал, з/д во зал, абельне ТБ, телефон, холодильни , всі до менти, по одинно, подобово, потижнево, недоро о, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6- імнатн вартир , автово зал, різні р-ни, олон а, с часні меблі, поб това техні а, пральна машина, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, чиста постіль, онфіденційно. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатні вартири, • автобазар, або автово зал, або

«Аван ард», «Аврора», пр. Мир , пор ч афе «Гавана», ресторан «Істанб л», Ст. Бандери, центр. С часно,ремонт.По одинно,подобово. Власни . Конта ти: (067) 607-88-71

1,2,3,4,5- імнатні вартири, «автобазар», або Автово зал, або р-н «Аврори», або автостоян а, в л. Га аріна. Подобово, потижнево, по одинно. До менти. Власни . Конта ти: 43-49-02, (067) 362-14-15

•1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, подобово, потижнево. Меблі, всі зр чності, аряча вода, абельне ТБ. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

1- імнатн вартир , ремонт, автово зал, центр, сервісне обсл ов вання та сі мови для відпочин , абельне ТБ, подобово, по одинно, потижнево. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1, 2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ГНУЧКІ ЦІНИ, ЦІЛОДОБОВЕ ЗАСЕЛЕННЯ, ТЕЛЕ-ТА ПОБУТОВА ТЕХНІКА, ГАРЯЧА, ХОЛОДНА ВОДА ЦІЛОДОБОВО, 2 СПАЛЬНИХ МІСЦЯ. НЕОБХІДИЙ ПОСУД, ПОСТІЛЬ. КОНТАКТИ: 43-21-16, (067) 727-79-38

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, «ВЕЛМАРТ», ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ЦІЛОДОБОВО ГАРЯЧА ВОДА, 2-СПАЛЬНЕ ЛІЖКО, НАКРОХМАЛЕНА ПОСТІЛЬ, ПОРУЧ АВТОСТОЯНКА. КОНТАКТИ: (098)304-62-50, (093) 680-97-62

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, ВУЛ. ПАРКОВА, БОЯРКА, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ГАРНИЙ ІНТЕР’ЄР, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КОНТАКТИ: 62-90-49, (096) 959-84-98, (050) 846-69-28 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири. Абсолютно омфортно, автово зал, 12 ш ола, пивзавод, Північний. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності, недоро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, 12 ШКОЛА, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1,2,3,4,5- імнатні вартири, «автобазар», або Автово зал, або р-н «Аврори», інше. Подобово, потижнево, по одинно. Конта ти: 43-49-03, (097) 400-20-01

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, 12 ш ола, в л. Гр шевсь о о, по одинно, подобово, потижнево. Недоро о. Конта ти: (098) 446-30-31

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт і затишо , різні райони, повністю омпле товані, н ч а система знижо . Конфіденційно. До менти звітності. Власни . Ціна: 100-300 рн/доба. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», АВТОПАРК, АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ, ІНШІ. ПОДОБОВО. ПОТИЖНЕВО. ЕКОНОМКЛАС ВІД 100 ГРН. ДО 250 ГРН. ДОКУМЕНТИ, ВЛАСНИК, КОНФІДЕНЦІЙНО. КОНТАКТИ: 43-04-28, (094) 666-37-72, (097) 387-82-58, (050) 435-92-28

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аврора». Автостоян а, Бандери, біля «Бр лін », Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 120 рн. Конта ти: (096) 561-82-87 1,2,3,4,5- імнатні вартири, • абсолютний омфорт, автобазар, або

1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», ІНШІ РАЙОНИ, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. КОНТАКТИ: 43-37-42, (050) 435-92-28, (094) 966-04-28, (097) 387-82-58

автово зал або «Аврора», або б дь-я ий інший р-н міста, центр. Автостоян а, всі зр чності, ремонт. Квитанції. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 26-31-73, (098) 041-01-08

1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, ПОВНІСТЮ УКОМПЛЕКТОВАНІ, КОМФОРТ ТА ЗАТИШОК. КОНФІДЕНЦІЙНО, КВИТАНЦІЇ, ВЛАСНИК. ЦІНА: 100-250 ГРН/ДОБА. КОНТАКТИ: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

отелю «Мир», подобово, по одинно, потижнево, раще ніж в отелі, всі зр чності, ліж о, аряча вода, абельне ТБ, омфорт, автостоян а, витанції, недоро о. Конта ти: (094) 966-12-12

1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, КОМФОРТАБЕЛЬНІ ТА ЕЛІТНІ, З СУЧАСНИМЄВРОРЕМОНТОМ, ПОДОБОВО. ДОКУМЕНТИ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (068) 146-30-58 WWW.PODOBOVO.COM.RV.UA

•1,2,3,4,5- імнатні вартири, Автово зал або біля «Сільпо»,

1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, СТОЯНКА, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: 26-68-07, (097) 260-46-24 1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, РІЗНІ РАЙОНИ, СУЧАСНІ МЕБЛІ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ДВД, ПОСУД, ПОСТІЛЬ, КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. ЦІНА: ВІД 100 ГРН. КОНТАКТИ: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1- імнатн вартир , в л. 24 Серпня (р-н СШ№ 2), 2 поверх, це ляний б дино , олон а, част ово мебльована. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 481-36-33

райони. Подобово, потижнево, всі зр чності, аряча вода, недоро о, витанції. Конта ти: (094) 966-12-12

1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, 1,2 ПОВЕРХ, БІЛЯ КАФЕ «ГАВАНА», ЦЕНТР, ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, КОЛОНКА, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ХОЛОДИЛЬНИК, ВСЯ ІНФОСТРУКТУРА, КВИТАНЦІЇ, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-63-16, (067) 363-89-77

1,2.3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал, або «Аврора», або біля афе «Амі о». Бандери (біля ресторан «Стамб л»), біля базар , Пар ова, центр. Недоро о. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (050) 880-84-06, (093) 534-83-86

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, • Автово зал або «Сільпо» та інші

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, • Автово зал, центр, по одинно,

1,2- імнатні вартири, • Автово зал, центр. По одинно,

1,2,3,4,5- імнатн вартир , автово зал, Північний, Бояр а, центр, Ювілейний. Подобово, по одинно. Гаряча вода, чиста постіль, всі зр чності. До менти по відрядженню. Власни . Ціна: 100-250 рн/доба. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,3- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово, аряча вода, омфорт, абельне ТБ, автостоян а, до менти по відрядженню. Недоро о. Без посередни ів. Конта ти: (094) 966-12-12

1.1.13. 1- імнатні вартири

1,2,3,4,5- імнатні вартири. Абсолютно омфортно, автово зал, 12 ш ола, в л. Гр шевсь о о. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності. Ціна: від 100 рн. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1- імнатн вартир . Без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 26, 9/9 П, ремонт, власни , терміново. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 28-79-52, (067) 934-23-26

№26 від 13 липня 2011 ро

1- імнатн вартир , в л. Київсь а (р-н 12 ш оли), 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий осметичний ремонт, Інтернет. Ціна: 1100 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Кі відзе, осметичниий ремонт, 5 поверх, мебльована. Ціна: 1200 рн./міс. Конта ти: (063) 037-16-74 gydzuchoc@ukr.net 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4 поверх, меблі в хорошом стані, без поб тової техні и, зас лений бал он, 1000 рн+світло. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Чорновола. С часні меблі, холодильни , телевізор, пральна машина, бойлер. Власни . Конта ти: (067) 360-48-89 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, меблі част ово, холодильни , сантехні а в хорошом стані, 950 рн+лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , мебльована, на орот ий термін. Конта ти: (097) 118-72-14 1- імнатн вартир , мебльована. Ціна: 1200 рн./міс. Конта ти: (063) 037-16-74

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ. ДОКУМЕНТИ. НЕДОРОГО. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 1- імнатн вартир , пр. Мир , олон а, с часний ремонт, меблі, поб това техні а. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 1- імнатн вартир , пр.Мир 3/5 Ц. Євроремонт, меблі, пос д. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ. АБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО. ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. МЕБЛІ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 АБСОЛЮТНИЙ КОМФОРТ, 1,2,3-КІМ.КВ., ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРІ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА, ТЕЛЕФОН, ХОЛОДИЛЬНИК, КВИТАНЦІЇ, ВСІ ДОКУМЕНТИ, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-12-12, (067) 362-50-32

Затишні вартири. Подобово, потижнево, отельно о тип , престижні райони, від е оном лас до с пер лас . Конта ти: (0362) 43-37-42,(050) 435--92-28 (098) 449-67-16, (093) 513-09-59

1.1.14. 2- імнатні вартири

2,3,4,5- імнатні вартири, • автово зал, автобазар, або «Аврора»,

центр. Подобово. Потижнево, с часний інтер’єр, аряча вода, с п тни ове ТБ. До менти по відрядженню. Власни . Конта ти: 43-37-42, (094) 966-04-28, (093) 651-08-86, (098) 449-67-16

2,3- імнатні вартири, • автово зал, або біля центр , центр,

залізничний во зал, подобово, по одинно, потижнево, затишні, аряча вода, абельне ТБ. Всі ви оди, автостоян а, до менти по звітності. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4 поверх, аряча вода, меблі, абельне ТБ, свіжий та я існий ремонт. Ціна: 1350 рн. Конта ти: (093) 143-54-31 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 п, телевізор, меблі, холодильни , телефон, 1450 рн+світло. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73, (093) 143-54-31 АН Сіар 2- імнатн вартир , Д.Галиць о о, 2/ 9, бойлер, меблі за домовленістю, холодильни . Ціна: 1400 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар


№26 від 13 липня 2011 ро 2- імнатн вартир , мебльована, ремонт. Конта ти: 26-85-94 (096) 377-88-33 2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ЦЕНТР, ВЕЛИКОГАБАРИТНА, МЕБЛЬОВАНА, ТЕЛЕФОН, ГАЗ, КОЛОНКА, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ, ГАРНИЙ БАЛКОН, 2-ПОВЕРХ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 382-85-64

1.1.18. Кімнати

Кімнат , р-н Північний, 2 дівчатам. Євроремонт, пральна машина. Ціна: 350 рн. Конта ти: (067) 873-08-66 Кімнат в ртожит , сімейно о тип , блочна система, меблі. Ціна: 500 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

Кімнат . Терміново. Конта ти: (096) 659-79-36 serhiy_chepak@ukr.net

1/2 б дин , Лінії, 3 імнати, хня, осметичний ремонт. Ціна: 95000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна

1.1.20. Обмін

1/2 б дин , Лінії, 70 в.м., о ремий вхід, 3 імнати, хня, ом ні ації, потреб є ремонт . Ціна: 80000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/9 Ц, 40/19/9, новоб дова, лічильни и тепла, аз та води, лоджія зас лена, броньовані двері, на 1- імнатн вартир , з доплатою. Конта ти: 26-90-71, (097) 498-87-99 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/9 Ц, 40/19/9, новоб дова, лічильни и тепла, аз , води, лоджія зас лена, с лопа ети, на менш 1- імнатн з доплатою Конта ти: 26-90-71, (097) 498-87-99 1- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и на 2- імнатн вартир , р-н Малят о, або новоб дова. Конта ти: (067) 607-78-04 1- імнатн вартир , Слав та, Хмельниць а обл., на 1- імнатн вартир в м. Рівне. Конта ти: 23-25-51

Кімнат в приватном б дин , р-н Басів та. Конта ти: (097) 658-21-28

1- імнатн вартир , центр, + 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, на б дино або 1/2 б дин . Конта ти: 26-11-32

Кімнат в приватном Конта ти: (097) 032-38-75

2- імнатн вартир , 2/9П на 1- імнатн з доплатою в р-ні Ювілейно о. Конта ти: (067) 428-96-86

се торі.

Кімнат хлопцям ст дентам або заочни ам і робочим. Ціна: 300 рн. Конта ти: (098) 529-72-90 Кімнат

хлопцям. Конта ти: 23-07-86

Кімнат , без осподарів, 300 рн з людини. Конта ти: 43-42-94 АН Сіар

КІМНАТУ, ВУЛ. ПУШКІНА, ДІВЧАТАМ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ. КОНТАКТИ: 22-32-38, (097) 757-28-38 Кімнат , в л. Ст. Бандери, по 250 рн з людини. Конта ти: 43-42-94 АН Сіар Кімнат , в л.Кн. Оль и, для ст дентів, всі зр чності. Конта ти: м. Рівне, в л. Кн. Оль и, 29/34 63-67-86, (096) 391-08-54 galinolya@i.ua Кімнат , р-н в л. Гр шевсь о о, заочни ам, або працюючим. Конта ти: 28-83-77, (066) 631-89-61 Кімнат , р-н в л. Гр шевсь о о. Конта ти: 64-32-04 Кімнат , центр. Ціна: 600 Конта ти: (096) 540-10-54

4- імнатн вартир , центр, це ляний б дино , 72 м в, обмін на 1+1 імн. вартири. Конта ти: 0362 22-43-36, 067) 364-04-64, (066) 040-43-41, 5- імнатн вартир , Рівне на б дино в селі. Конта ти: (067) 382-17-41

1.1.21. Обмін по області та У раїні 3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ЛУЦЬК, 3/7 Ц, 81/44/14, ЄВРОРЕМОНТ, АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, САНТЕХНІКА НА РІВНОЦІННУ В РІВНОМУ, АБО ВАРІАНТИ. КОНТАКТИ: (096) 262-04-40

Будинки, котеджі, незавершене будівництво

рн.

Продам

1.1.19. Винайм

1.2.1. в місті

•1,2,3,4,5,6- імнатн вартир в житловом стані, мебльован . •1/2 б дин , Басів К т, 0,6 а. Ціна: до овірна. Порядність, порядо , чистот та власни . оплат арант ємо. Доро о, терміново, на б дь-я ий термін. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1- імнатн вартир , Д бно, в р-ні мед чилища. Оплата арантована. Конта ти: (097) 369-98-44 1, 2- імнатн вартир в районі в лиць Кн.Оль и, Ж овсь о о, Ст.Бандери, С.Кр шельниць ої, на тривалий термін (сім’я з двох чолові ), без посередни ів. Конта ти: 45-40-26 1,2- імнатн вартир з ремонтом в районі в лиць Кн.Оль и, Ж овсь о о, Ст. Бандери, С.Кр шельниць ої, на тривалий термін, сім’я з двох чолові . Без посередни ів, Конта ти: 45-40-26 taras-fedora-syn@rambler.ru 1,2- імнатн вартир , сім’я, на тривалий термін, центр або недале о від центр . Можливо з подальшим ви пом. Роз лянемо різні варіанти. Конта ти: (063) 690-75-18 1,2- імнатн вартир , б дь-я ом районі. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 1- імнатн вартир , в р-ні Ювілейно о. Конта ти: (097) 134-74-02 1- імнатн вартир , в районі 12 ш оли. Недоро о. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 1- імнатн вартир , частин б дин . Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73 1- імнатн вартир . Ціна: від 800-1100 рн. Конта ти: (067) 291-71-11 1- імнатн вратир , центр або поблиз , бажано част ово мебльован на дов отривалий термін. Конта ти: (093) 455-09-62

Конта ти: 68-35-05

Б дино , Б. К т, 174 в.м., •араж 48 в.м., приватизований, ділян а 0.06 а. Конта ти: 68-14-89, (050) 339-26-49

Б дино , Б. К т, 290 в.м., приватизований, ділян а 0.74 а. Конта ти: 68-14-89, (050) 339-26-38

Частин • Пивзавод ,

б дин , р-н 2 імнати, хня, мебльована, аз, вода. Конта ти: (095) 688-86-53

1/2 б дин , 2 поверхи, 120 в.м., всі ом ні ації, араж з підвалом, 3 сот. Конта ти: 43-07-58, (094) 966-07-58 1/2 б дин , 2 поверхи, 120 в.м., всі ом ні ації, араж з підвалом, 3 сот. Конта ти: 43 (094) 966-07-58 1/2 б дин , 81 в.м., р-н Бояр и, 2 сот. землі, новоб дова, євроремонт, піді рів підло и, 3 імнати, хня, бал он, 2 санв зли, надвірні б дівлі, араж. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-87-55, (066) 656-50-80, (050) 221-38-64 1/2 б дин , в л. 24 Серпня, 4 сот землі, приватизована, власни . Конта ти: (067) 831-31-79, (096) 711-84-11

1/2 б дин , р-н Гідропар , 60/31/11, це ляний, землі 7 сот., хлів, ород - 4 сот., фр тові дерева, тихе місце, всі ом ні ації, або обмін на вартир з доплатою. Конта ти: (067) 738-44-31 www.estaterv.blogspot.com

1/2 б дин , Грабни , 100м в, 7 сот. землі. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1/2 б дин , Лінії, 100м. в, 4,2 сот землі. Ціна: 90000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1/2 б дин , Лінії, 140 м в. 2 поверхи, 5 імнат, євроремонт, 3 сот землі. Ціна: 130000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Б дино , Колоден а, 2 пов., це ляний, 360/300/15. Басейн, са на, араж, земельна ділян а - 15 сотих. Ціна: 160 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 БУДИНОК, НОВИЙ ДВІР, 2 ПОВЕРХИ, 244КВ.М., ЦЕГЛЯНИЙ, 6 КІМНАТ, ГАРАЖ, САД, ГОРОД, БЛАГОУСТРІЙ, 12,5СОТ. ЗЕМЛІ. МОЖНА НА ДВІ СІМ’Ї. МОЖЛИВИЙ КРЕДИТ. ЦІНА: 165000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 369-26-41 Б дино , всі ом ні 0,06 а. Конта ти:

Новий Двір, ремонт, меблі, ації, впоряд оване подвір’я, Ціна: 360000 . о. тор . (097) 134-74-02

Б дино , Новий Двір, с часний, новоб дова, мансардно о тип , з це ли, 180 в.м., 10 сот, всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

1/2 б дин , р-н РУМ , 50 в.м., аз, вода, сарай. Ціна: до овірна. Конта ти: (066) 368-35-99 1/2 старо о б дин , в л.Оле синсь а, 36 в.м за альна площа, без зр чностей, 0,16 а земельна ділян а. Ціна: 35000 .о., тор Конта ти: (063) 358-20-67

Б дино , Панфіловців/лінії, 180 в., 4 сот, новий, під люч. Ціна: 235000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1/3 б дин , Лінії, 24 в.м., аз, вода, 1 імната, хня, можливість доб дови. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена

Б дино , Привітна, р-н Бояр а, це ляний 180м в, 8 сот землі. Ціна: 180000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1/3 б дин , р-н пивзавод , хня, 3 сот землі. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (093) 886-58-35

Б дино , р-н Бахарєва, з о ремими заїздами, є можливість доб дови, 8.59 сот, для житла, або омерції, можливий обмін. Власни . Терміново. Ціна: 29900 .о. Конта ти: 43-02-34, (067) 889-96-57

1/4 б дин , р-н Бояр и, 45 в.м, 0,052 а землі, приватизовано під заб дов , ремонт, всі зр чності, пор ч ш ола, дитячий садо , ма азин, всі до менти, власни . Ціна: недоро о. Конта ти: (097) 812-17-33 Б дин и дачні (+ піч для опалення і при от вання їжі). Конта ти: (093) 747-14-63, (050) 862-92-04

БУДИНКИ, 2 ШТ., ЦЕНТР МІСТА, Р-Н ПОКРОВСЬКИЙ СОБОР, НОВОЗБУДОВАНІ, 2-ПОВЕРХОВІ, ЄВРОРЕМОНТ, 8 СОТ ЗЕМЛІ. КОНТАКТИ: (067) 736-38-19 Б дино 150 в.м., 7 сот, с ладається з 2 повноцінних 2- імнатних вартир, 2 входи, 2 санв зли, 2 хні, оридор, ладов а. Ціна: 199000 .о. Конта ти: (097) 887-88-86, (093) 312-35-35 80978878886@ukr.net Б дино в Рівном . Конта ти: (097) 303-05-66 Б дино двоповерховий, я ий потреб є апітально о ремонт . Конта ти: (096) 497-73-55 Б дино , Басів К т, вели ий с часний, 6 імнат, араж, баня, терміново. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (098) 577-75-79 Б дино , Вересневе, 150м в, це ляний, 2 санв зла, підло а з піді рівом. Ціна: 130000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , в л. Винничен а, 200 в.м, 5 сот землі. Ціна: 195000 .о. Конта ти: 28-96-33 Б дино , в л. Дворець а, 80 м в, 3 імнати, всі зр чності, о ремий араж. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , в л. Дворець а, новоб дова. Ціна: 149 000 .о. Конта ти: 43-91-10

Б дино , в л. Костромсь а, 260 в.м., 12 сот, можливо в редит. Ціна: 750 .о./ в.м. Конта ти: (050) 339-24-03

1/2 б дин , в л. Соборна, 3 імнати, 95.8/57.6/10, 0.0836 а землі. Власни . А ентства не т рб вати. Конта ти: (095) 204-72-91

Б дино , Грабни , 89 в. м., 4 імнати, 10 сот, хороший ремонт. Ціна: 180000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Б дино , Новий Двір, це ляний, 75 в.м, 3 імнати, всі ом ні ації, житловий стан, є можливість доб дови, 0.04 а. землі, держа т, власни , терміново. Ціна: 58000 .о., тор . Конта ти: (050) 375-05-18 z_frolov@mail.ru

1/2 б дин , в л. Орлова, хороший стан, 2 імнати, всі зр чності, 6 сот землі. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Квартир в р-ні автово зал на тривалий термін. Конта ти: (067) 773-70-27

Кімнат на тривалий термін, без посереди ів. Конта ти: (097) 560-85-96

1/2 б дин , р-н Гідропар , 60/31/11, це ляний, землі 7 сот., хлів, ород - 4 сот., фр тові дерева, тихе місце, всі ом ні ації, або обмін на вартир з доплатою. Ціна: 63000 .о., тор . Конта ти: (067) 738-44-31 www.estaterv.blogspot.com

Б дино , в л. Костромсь а, 2 поверхи, 275 в.м., новоб дова, араж, ом ні ації, + остинний б дино . Ціна: 350000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88

1/2 б дин , в л. Соборна, 3 імнати, 95.8/56.7/10, 0.0836 а землі, власни . Конта ти: (095) 204-72-91

Кімнат в районі Пивзавод , без осподарів. Терміново. Конта ти: (097) 821-56-45

1/2 б дин , р-н Бояр и, 4 імнати, автономне опалення, всі зр чності, 3 сот ород . Конта ти: 62-82-20, (098) 257-61-88

1/2 б дин , в л. Карбишева (р-н «лінії»), це ляний, 80 м в, 3 імнати, всі зр чності, 4 сот землі. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , р-н в л. Відінсь ої Автово зал , немебльован . Конта ти: (097) 86-342-89

Квартир , сім’я на тривалий термін, мебльован , в хорошом стані, в районі Радіозавод ,12 ш оли, автово зал . Ціна: до 1300 рн. Конта ти: (097) 866-28-81

1/2 б дин , м. Рівне, р-н залізнично о во зал , о ремий заїзд, є можливість доб дови, 3 сот землі, без зр чностей, можливий обмін на вартир в м. Рівне. Власни . Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: 43-02-34, (067) 889-96-57

1/2 б дин , в л. Винничен а, 200 в.м., 5 сот землі, араж, баня, літня хня. Ціна: 177000 .о. Конта ти: 28-96-33

1/2 б дин , в л. С. Ковалевсь ої, 135 в.м., автономне опалення, 3 сот. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 382-01-75

Квартир для себе, без посередни ів. Конта ти: 45-03-87 (097) 350-19-43

1/2 б дин , Лінії, це ляний, 3- імнати, 0.4 сот землі. Власни . Конта ти: (097) 168-20-60

Б дино , в л. Д найсь а, це ла, 100 в.м., хороший ремонт, 6 сот, фр тові дерева. Ціна: 130000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45

9

КВАРТИРИ: ОРЕНДА; БУДИНКИ

Б дино , в л. Костромсь а, 270 в.м., 12 сот землі. Конта ти: 26-37-55, (050) 339-24-03 Б дино , в л. К рчатова, 2 поверхи, 200 в.м., новоб дова, євроремонт, ом ні ації. Ціна: 190000 .о. Конта ти: (096) 911-61-80 Оль а. Б дино , в л. Мірющен а, 80м в, 4 імнати на 2 входи, 6 сот землі, на 2 входи. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (0362) (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , в л. Поповича, 4 ім, всі зр чності, 12 сот землі. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , в л. Серпан ова, 2 –х поверховий, 90 % отовності, 190 в.м., 10 сот, 130 000 .о. можливий редит, тор Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , в л. Стр тинсь ої, 2 поверхи, 140 в.м., 2 бо си 100 в.м., араж, теплиця, літня хня 0.28 а землі. Можливий обмін. Ціна: 250000 .о., тор . Конта ти: 24-94-56, (067) 294-57-51

Б дино , р-н Бояр и, 78 в.м., дерев’яно-це ляно о тип + доб дови. Власни . Ціна: 70000 .о. Конта ти: (097) 506-48-64 Б дино , р-н Гідропар , 2 пов., за альна площа - 200 м. в. Баня, теплиця, літня хня, підвал, араж, земельна ділян а - 10 сотих. Ціна: 250 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино , Рівне, 10 сот, с часний, новоб дова, мансардно о тип , це ляний, дизайнерсь ий прое т, впоряд оване подвір’я, всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

1/2 б дин , 2 імнати + 1 імната на мансарді, підвал, 0,7 а землі, Колоден а, в л.Рівненсь а. Конта ти: (097) 593-62-99

Б дино , Д бно, 6 імнат, опалення азове, сарай, араж, літня хня, 6 сот землі. Конта ти: 62-39-20, (096) 510-08-42

1/2 б дин , В,Житин, дерев’яний, 1 імната, хня, 25 сот, під б дівництво, літня хня. Ціна: 300000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна

Б дино , Гоща, 1 поверх, 14 сот землі, араж, літня хня, зр чності, аз, 4 імнати. Можливий обмін на 2,3- імнатн вартир . Конта ти: (067) 337-98-17 Іван.

1/2 б дин , Здолб нів, зроблено апітальний ремонт, 181 в.м., вели ий сад. Можливий обмін. Терміново. Власни . Конта ти: (067) 946-78-83 1/2 б дин , Клевань, 70 в.м., всі р чності + літня хня, сарай, 12 сот землі, приватизована, можливий обмін. Конта ти: 20-43-99, (097) 468-72-13 1/3 б дин , Квасилів, дерев’яний. Потреб є ремонт 0.06 а, аз підведений, приватизований, без посередни ів. Ціна: 20000 .о., Конта ти: 24-96-91, (050) 590-22-54 Б дино в аварійном стані, 18 м від Рівно о, є вм рований араж, льох, садо , 0,2 а земельна ділян а, асфальтований під’їзд, аз, світло. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 857-60-77 Б дино в с. Верхів. Одноповерховий, це ляний, 4 імнати, хня, літня хня, араж, сарай, по ріб, землі 0,25 а. Конта ти: (050) 627-61-61 Б дино дерев’яний, Клевань, за альна площа 70 в.м, 0,01 а землі, всі зр чності, літня хня, сарай. Конта ти: (093) 378-55-22 БУДИНОК ДЕРЕВ’ЯНО-ЦЕГЛЯНИЙ, ЗОЛОТІЇВ, ВУЛ.ВИШНЕВА, 3 КІМНАТИ, 77 КВ.М, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, САЙДИНГ, ПЛАСТИКОВІ ВІКНА, БЕЗ ВНУТРІШНЬОГО РЕМОНТУ, 0,02ГА ЗЕМЛІ, 0,01 ГА ПРИВАТИЗОВАНО. АБО ОБМІНЯЮ НА КВАРТИРУ. КОНТАКТИ: (097) 161-94-43, (096) 327-97-87

Б дино з д бово о бр са, Костопіль, 2 поверхи, 0,1 а землі, 50% отовності. Ціна: 39000 .о., тор Конта ти: (067) 738-44-31

Б дино , Тинне, 2 поверхи, це ляний, 168 в.м., всі ви оди, араж, нові ві на. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена.

Б дино з приб довами, м. Корець, азифі ований, олодязь, 4 імнати, 11 сот землі, приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 387-38-63

Б дино , Тинне, в л. Джерельна, зр б на ритий металочерепицею, 200 в.м., 0,10 а. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 68-39-80, (067) 675-31-73

Б дино , 12 м від Рівно о, Гощансь ий р-н, дерев’яний. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62

Б дино , Тинне, центр, це ляний, 2 поверхи, 121 в.м., 6 імнат, всі зр чності, араж, літня хня, підвал, 0.11 а. Без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 273-47-02, (067) 428-15-86 Б дино , це ляний, приватизований. Конта ти: (066) 874-36-59 Б дино , центр, 175 в.м., це ляний, новий, 2 поверхи, власни . Конта ти: (066) 134-34-76 Б дино , Ювілейний, це ляний, 100м в, 4 імнати, всі зр чності, 6 сот землі. Ціна: 120000 .о. Конта ти: (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Котедж на чотири сім’ї. Стан після б дівельни ів. Гараж. Ціна: 75000 .о. тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Котедж, в л. Дем’янч а, 218 в.м., 3 поверхи, араж, 1 сот землі, част ово євроремонт. Ціна: 145000 .о. Конта ти: (097) 470-22-23 Котедж, р-н А роперероб и. За альна площа - 136 м. в., земельна ділян а - 2 сотих. Ціна: 75 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Незавершене б дівництво, в л. П ш іна, 250 в.м., араж, літня хня, можна частинами. Ціна: 140000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена Незавершене б дівництво, Новий Двір, 10 сот, ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Незавершене б дівництво, Новий двір, в л. С оропадсь о о, можливий обмін на вартир . Конта ти: (067) 340-04-93

1.2.2. за містом (Рівненсь а обл.)

Б дино , в мебльованом місці, • біля ліс , вели ий сад. Конта ти: 46-64-68

Б дино , У раїн а, Острозь о о р-н , 35 сот, хлів, льох, 10 сот сад а, недоро о, 5 хв. ход до з пин и еле трич и. Конта ти: (096) 588-58-87

Б дино , це ляний, 18-20 м від міста, з сіма зр чностями, пор ч озеро, річ а, ліс, можливий обмін на житло в Рівном або пор ч на рівноцінне, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Б дино , Бабин, житловий стан, аз, вода, надвірні б дівлі. Ціна: до овірна. Конта ти: 3-44-70, (096) 999-12-13 Б дино , Барма и, мансардно о тип , 1 м від Рівно о, всі зр чності, роз лян всі пропозиції. Ціна: до овірна. Конта ти: 68-05-08, (067) 18-11-597 Б дино , Барма и, новоб дова, надвірні б дівлі. Ціна: до овірна. Конта ти: 68-04-41 Б дино , Біла Криниця, 1 поверх, шла о/блочний, ом ні ації, 12 сот під заб дов , аз, світло. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена Б дино , Біла Криниця, перша лінія, 2 поверхи, 160 в.м., надвірні б дівлі, ом ні ації, аз, опалення, сад. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна. Б дино , В,Житин, 3 поверхи, 2 поверхи житлові, 3 недоб дований, ом ні ації, са на, по ріб. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена Б дино , В. Оле син, 3 імнати, хня, надвірні б дівлі, олодязь, 13.5 сот. Власни . Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-04-26 Б дино , В. Оле син, 3 імнати, хня, приб дова, олодязь, 2 по реби, асфальтований двір, 13.5 сот землі. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 460-75-20 Б дино , В.Житин, 180 в.м., 11сот землі, 110 000 .о. Тор , можливий обмін. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , В.Житин. Конта ти: (096) 416-50-17

БУДИНОК, В.ОМЕЛЯНА, 5 КІМНАТ, 2 ПОВЕРХИ, 219.7/107.6/ 19.9, 24.9 СОТ ЗЕМЛІ, ОГОРОДЖЕНА ТЕРИТОРІЯ, В ЦЕНТРІ, 3 КМ ДО М. РІВНЕ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Глинсь , Здолб нівсь ий р-н, 100 в.м., 25 сот землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 885-11-14 Б дино , Голишів. Конта ти: (067) 367-99-78 Б дино , Городище, незавершене б д-во, ороб а на рита, мансардно о тип . Ціна: 40000 .о. Конта ти: (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , Здолб нів. Власни . Ціна: 70000 .о. Конта ти: (099) 306-76-11

Б дино , Гоща, 100 в.м., вмонтований араж, отельня, аз, вода, аналізація, 0.22 а, ам’яна о орожа. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (096) 333-16-40 Б дино , Д бно, новоб дова, 220 в.м., 4 спальні, зал, вітальня, 2 санв зли, хня 20 в.м., омора, вели ий бал он, араж + 6 сот землі, 95% отовність. Ціна: 120000 .о. Конта ти: (066) 381-19-89 Б дино , Д бно, р-н автово зал , 4 імнати, всі зр чності, затишне місце. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (050) 108-76-04 Б дино , Житин, с часний, новоб дова, мансардно о тип , це ляний, впоряд оване подвір’я, 180 в.м., 10 сот, всі ом ні ації, можливий обмін. Терміново. Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Б дино , Здолб нів, 1 поверх, це ляно-шла овий, осметичний ремонт, пл.ві на, аз. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена Б дино , Здолб нів, новоб дова, дерев’яний, оббитий сайдин ом. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

БУДИНОК, ЗДОЛБУНІВ, ЦЕГЛЯНИЙ, 185.9/84.5/17, В ЦЕНТРІ МІСТА, 0.07 ГА ЗЕМЛІ. МОЖЛИВИЙ КРЕДИТ. ЦІНА: 150000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Здолб нівсь ий р-н. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96 Б дино , Золотіїв, дерев’яний, 3 імнати, 77 в.м., всі ом ні ації, без вн трішньо о ремонт , або обмін. Конта ти: (097) 161-94-43 Б дино , Кам’яно ірсь , 2 поверхи, це ляний, світло 380В, баня, басейн, більярд, свердловина, 12 сот землі. Ціна: 30000 .о., Конта ти: 24-42-18, (067) 585-25-13 Б дино , Квасилів, 0,13 а землі, літня хня, два сарая, араж, аз. Конта ти: (096) 342-01-42, (097) 236-74-08 Б дино , Квасилів, 2 поверхи, 170 в.м., літня хня, по ріб, 0.10 а. Власни . Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 609-42-88 Б дино , Клевань 1, 20 сот землі, приватизований. Конта ти: (067) 942-77-21 Б дино , Клевань, надвірні б дівлі. Без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 924-37-89 Б дино , Клевань. Ціна: 47000 Конта ти: (096) 911-61-80 Оль а

.о.

Б дино , Корець, це ляний, 4 імнати, аз, парове опалення, двір асфальтований, араж, літня хня, 0,08 а земельна ділян а. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (098) 091-88-36 Б дино , Костопіль, за альна площа 180 в.м., араж, отельня. Всі ом ні ації всередині. Земельна ділян а - 10 сото . Сад. Город. Ціна: 60000 y.о., тор . Конта ти: (067) 114-44-80 Б дино , Костопіль, Конта ти: 23-61-88

недоро о.

Б дино , Кривичі, 12 м. від Рівно о, 4 імнати, 0.25 а, аз. Конта ти: 64-24-51, (066) 465-90-20 Б дино , Кривичі, це ляний, 12 м. від Рівно о, аз, вода, 60 сот ород , власни . Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 Б дино , зр чності, землі. Ціна: 22-43-36, 040-43-41

Крилів, це ляний, всі осподарчі б дівлі, 65 сот 20000 .о. Конта ти: (0362) (067) 364-04-64, (066)

Б дино , К нин, Здолб нівсь ий р-н, дерев’яний під дач , сарай, по ріб, поряд ліс. Ціна: 8000 .о., тор . Конта ти: (098) 463-41-06 Б дино , К нин, хлів, сад, 70 сот землі. Ціна: 12000 рн., тор . Конта ти: (098) 463-41-06 Б дино , К стин. Конта ти: (098) 591-96-26, (096) 401-06-42 Б дино , М. Житин, 8 м від Рівно о, 3 імнати, хня, оридор, 0.57 а, сарай, олодязь. Власни , без посередни ів. Конта ти: (096) 968-37-50 Б дино , М.Житин, 65.4 в.м., 3 імнати, хня, оридор, 0.57 а землі, підвал, льох, сарай, олодязь, 8 м від Рівно о. Конта ти: (097) 601-26-70


10

БУДИНКИ, ДАЧІ, НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО Б дино , Тай ри, це ляний, 0.22 а, можливий обмін. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (050) 805-07-58 Б дино , Томахів, житловий стан, є опалення місцеве, аз, вода, осподарсь а б дівля, 0, 46 а, 15 сот. землі, приватизована, можливий обмін на 1- імнатн з доплатою. Конта ти: (067) 701-02-28 Б дино , Томахів, це ляний, аз, вода, опалення в б дин , можливий обмін. Конта ти: 28-79-07, (096) 857-55-70 Б дино , Федорів а, Гощансь ий р-н, сарай, араж, риниця. Ціна: 14 000 .о. Конта ти: (067) 301-80-54, (097) 226-92-32 БУДИНОК, ХОТИНЬ, 110.6/69.9/ 13.1 КВ.М., 1.5 ПОВЕРХА (МАНСАРДНИЙ), 5 КІМНАТ, ЦЕГЛЯНИЙ, НЕДАЛЕКО ВІД МІСТА 10 КМ., З ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ПЛОЩЕЮ 0.25 ГА. МОЖЛИВИЙ КРЕДИТ. ЦІНА: 48000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Б дино , Май ів, Гощансь ий р-н, це ляний, 3 імнати, 67 в.м., хня, вітальня, омора, веранда, без аз , 0.45 а землі. Власни . Ціна: 7500 .о. Конта ти: (096) 445-33-73, (067) 862-46-26 Б дино , Молодаво,3, Д бенсь ий р-н, 0.20 а землі, центр. Ціна: 8000 .о. Конта ти: 28-11-45, (097) 319-65-46 БУДИНОК, НОВИЙ ДВІР, ЦЕГЛЯНИЙ, 110 КВ.М, 5 КІМНАТ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ПІДВАЛ, ЛІТНЯ КУХНЯ, САРАЙ, ТЕПЛИЦЯ, ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0,08 ГА. ЦІНА: 160000 У.О., ТОРГ КОНТАКТИ: 22-78-18, (098) 765-67-52 Б дино , Новин, Гощансь о о р-н , 1 поверх, 4 імнати, хня, сарай, літня хня. Недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86, (050) 860-44-18, (096) 474-84-88 Б дино , новоб дова, Гоща, 200 в.м, 0,14 а землі, терміново, власни . Конта ти: (067) 977-56-48 Б дино , Ново раїн а, 190 в.м., всі ом ні ації, 12 сот, євроремонт, біля ліс . Ціна: 80000 .о. Конта ти: (067) 383-51-26 Б дино , Обарів, 13 сот, с часний, новоб дова, мансардно о тип , це ляний, впоряд оване подвір’я, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

БУДИНОК, ОБАРІВ, НОВИЙ МАСИВ ПО ЛУЦЬКІЙ ТРАСІ, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59 Б дино , Обарів, новоб дова, мансардно о тип , з це ли, 160 в.м., 13 сот, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, пор ч з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Б дино , Оле сандрія, дерев’яний, 3 імнати, хня, сарай, льох, 15 сот землі, вода, аз. Терміново. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: 43-45-40, (097) 235-66-03 Б дино , Оле син, це ляний, 4 імнати, 14 сот землі. Ціна: 60000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , Понебель, 7 м. від Рівно о в Л ць ом напрям , 250 в.м., 0,3 а. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (067) 360-69-36 Tokarev_Oleksandr@ukr.net Б дино , Радивилівсь ий р-н, с. Михайлів а, шла овий, 3 імнати, асфальтований під’їзд, аз поряд, риниця. Власни . Ціна: 7000 .о., тор . Конта ти: 43-42-94, (066) 010-01-22 АН Сіар Б дино , старий, У раїн а, Острозь о о р-н , льох, риниця, ород, Конта ти: 28-06-33, (098) 493-40-73 Б дино , Стовпин, Корець о о р-н , це ляний, 4 імнати, 110 в.м., опалення, надвірні б дівлі, 0.50 а землі. Можливий обмін на вартир . Ціна: до овірна. Конта ти: 45-48-44, (095) 879-16-78

Котедж, Зоря, 4 імнати, араж, всі зр чності, осподарсь і б дівлі, 9 сот, пор ч ш ола, пар . Конта ти: 27-97-39, (096) 934-81-09 Незавершене б дівництво, в л. Під ови, 180 в.м., можливий обмін. Конта ти: (063) 071-50-81 Незавершене б дівництво, Горшів, 135 в.м, 2 поверхи, 1-й поверх жилий, всі ом ні ації, 0,15 а земельна ділян а. Власни . Ціна: 50000 .о. Конта ти: (096) 285-79-87 Незавершене б дівництво, М. Шпа ів, 52 сот землі. Власни . Конта ти: (097) 431-83-23 Незавершене б дівництво, Обарів., с пер прое т. Ціна: 72000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Незавершене б дівництво, Червоні Гори, це ляне, на рите, ом ні ації на ділянці, землі 10 сот. Ціна: 45000 .о. тор Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

1.2.3. по У раїні Б дино , Бр силів, 70 м від Києва, 75 в.м за альна площа, всі зр чності, вели ий садо з вино радом, баня, ліс пор ч. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (067) 989-31-00 Б дино , Крим, 0,14 а землі, 16 м від моря, приватизований. Ціна: 90000 .о., тор , Конта ти: (095) 871-84-59, (099) 505-68-37 Б дино , Крим, 2,5 м до моря, 80 м. в., потреб є ремонт , араж. Ціна: 8200 .о. Конта ти: м.Тернопіль, в л. Золотоірсь а 7, в. 42 (050) 339-51-44, (067) 352-01-90 Б дино , Крим, приватизований, 4 сот землі, 16 м від моря, тор . Ціна: 80000 .о. Конта ти: (095) 871-84-59 Б дино , Львів, 60 в.м., Ц, 3 імнати, хня, 10 сот землі. Ціна: 98000 .о. Конта ти: (097) 752-25-92 Б дино , Полтавсь а обл,. азифі ований, всі зр чності, ділян а 0,25 а, приватизована, біля рорт Мир ород. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (098) 026-54-30

1.2.4. К плю Б дино або незавершене б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86 Б дино на х торі. Роз лян б дь-я і пропозиції. Конта ти: (067) 946-04-76 Б дино під дач , Здолб нівсь ий р-н до 20 м від Здолб нова, недоро о, для себе. Конта ти: (096) 376-38-05 Б дино , або частин для себе. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

1.2.6. Винайм 1/2 б дино , на тривалий термін, всі зр чності, о ремий двір. Конта ти: (067) 925-80-30 Б дино , 1/2 б дин , на дов отривалий термін, на о олицях м. Рівне. Конта ти: (096) 614-16-02

1.2.7. Обмін Б дино , Гощансь ий р-н на 1- імнатн вартир . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 128-55-78 Б дино , Симонів, аз, вода, всі зр чності, 0,25 а землі, надвірні б дівлі на 2- імнатн вартир , Рівне. Конта ти: (093) 878-03-29

№26 від 13 липня 2011 ро

Б дино , Симонів, аз, вода, всі зр чності, 0,25 а землі, хлів, льох, араж на 2- імнатн вартир , Рівне. Власни . Конта ти: (067) 934-23-26

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот, під б дівництво. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Б дино , Шпанів, це ляний, 90 м в, обмін на 1 вартир + 20 000 .о. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

Дачі, земельні ділянки Продам 1.3.1. в місті

Земельні ділян и, під • б дівництво. Терміновий продаж. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

Б дино , р-н Червоні Гори, аз, вода, світло, 6 сот, приватизована. Конта ти: (096) 572-83-57 Земельні ділян и, в л. Ма арова, 2 шт, 15 сот, недоро о. Конта ти: 26-21-36, (098) 783-53-97 Земельн ділян м. Рівне. Площа 0,1000 а, оренда на 10 ро ів 0,005 а. Конта ти: (050) 627-61-61 Земельн ділян , 0,45 а, виробничо о або омерційно о призначення. Можливий продаж частинами. Держа т. На ділянці є с лад 360 м. в. Зр чний під’їзд, зал. олія, ом ні ації. Терміново. Ціна: 180000 .о. Конта ти: (096) 212-96-05 Земельн ділян , 10 сот. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 113-95-81 Земельн 61-94-22

ділян

, 13 сот. Конта ти:

Земельн 61-94-22

ділян

, 31 сот. Конта ти:

Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот. Терміново, Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Н. Двір, Серпан ова, 10 сот, під б дівництво. Ціна: 18500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Земельн ділян , Новий Двір, 12 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Новий Конта ти: (067) 454-47-71

Земельн ділян , Новий Двір. Є тимчасів а, б д. матеріали, всі ом ні ації на ділянці. О ороджено. Землі 0,10 а. Ціна: 55000 .о. тор Конта ти: (050) 338-71-09 Земельн ділян , під б дівництво, 0,3 а, пор ч ом ні ації, б дин и, річ а, пляж, ліс. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (0362) 46-16-50, (067) 364-36-1 Земельн ділян , р-н авторозв’яз и доро и Київ-Чоп, 0,12 а, можливе ви ористання під АЗС, СТО, афе. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-12-42 Земельн ділян , р-н в л. Ма арова, Павлючен а, 0.1 а. Конта ти: (097) 381-75-75, (050) 523-07-01 Земельн ділян , р-н зоопар , 0.94 а. Конта ти: 64-40-25, (097) 213-31-52

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, Р-Н ЗООПАРКУ, 50 СОТ. КОНТАКТИ: (097) 350-17-58

Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, приватизована, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Антопіль, 6 сот, приватизована, власни . Конта ти: (094) 966-16-85 Земельн ділян , Барма и, 10 сот землі. Конта ти: 62-73-73 Земельн ділян , біля зоопар , 0,12 а, рівна, в хорошом місці, з однієї сторони меж є з пар ом, поряд заб дована в лиця, ом ні ації поряд, отова до почат б дівництва. Власни . Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 362-12-42 Земельн ділян , в р-ні А роперероб и, від 0,10 до 0,12 а, наявність державних а тів. Централізовані інженерні мережі (водопостачання, аналізація, азопостачання, еле троенер ія). Ціна: 25000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 364-44-74, (050) 900-24-44 Земельн ділян , в р-ні в л.Київсь а, 30 сот., можливо під омерцію. Ціна: 150000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (050) 900-24-44, (067) 360-90-09

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, Р-Н ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ, 0.10 ГА ЗЕМЛІ. ВЛАСНИК. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (050) 511-05-20 Земельн ділян , Тинне, 10 сот, ом ні ації, асфальт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Царсь е село, 0,01 а. Власни . Конта ти: (097) 481-36-33 Земельн ділян , центр, під омерційн заб дов з прое том, доро о. Конта ти: (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян , в р-ні Костромсь ої , 10 сот. під б дівництво. Ціна: 25000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 360-90-09, (067) 364-44-74 Земельн ділян , Вересневе, 12 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Вересневе, під б дівництво. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , в л. Серпан ова, 12 сот. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , в л. Чесь а, біля «Софії», 36 сот, під заб дов . Ціна: до овірна. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , в л. Чорновола, 10 сот, біля озера, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , в л.Чесь а, під заб дов , 0,25 і 0,10 а, ом ні ації пор ч. Терміново, недоро о. Власни . Конта ти: (067) 883-32-05 Земельн ділян , Грабни , 7 сот. Ціна: 95000 .о. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , за авторин ом, 0.237 а, приватизована, дозвіл на заб дов , пор ч ом ні ації, аз, вода, 3-фазна еле тролінія. Конта ти: (097) 056-52-61, (097) 056-52-60

Двір.

1.3.2. за містом (Рівненсь а обл.)

Земельн ділян , Клевань 1, • 0.11 а, під заб дов . Терміново, дешево. Конта ти: (096) 736-20-06

Земельн ділян , Оржів, під заб дов , (18 м від Рівно о), мальовниче місце, над річ ою, приватизована, є вся до ментація. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 375-98-94, (096) 695-28-35 Б дино , Весняне, Корець о о р-н , надвірні б дівлі, азифі оване. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 153-40-47 Дача, Ново раїн а, 2-поверховий це ляний б дино , 3 імнати, хня, араж, 0,6 а землі, аз підведений до б дин , жилий стан. Ціна: 17000 .о. Конта ти: (097) 470-22-23

Дач , Ново раїн а, це ла, 2 поверхи, 0,6 а землі, терміново. Конта ти: (097) 505-95-92, (066) 044-42-38

Земельн ділян , Вересневе, 10 сотих, всі ом ні ації, літня хня. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (096) 540-71-16

Дві дачні ділян и по 0,08 а, Городище, державний а т. Власни . Ціна: недоро о. Конта ти: 5-83-72, (050) 339-28-10

Земельн ділян , Вересневе, 16 сотих, рівнина, під заб дов . Ціна: 12000 .о. Конта ти: (096) 540-71-16

Земельн ділян 0,27 а, Ремель. Конта ти: 5-34-25, (093) 462-17-14 Земельн ділян під заб дов , Забороль, 0,23 а., аз, світло, олодязь, власни , тор . Ціна: 28000 .о. Конта ти: 63-70-04 (068) 146-26-30

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, 0,01 ГА ПІД ЗАБУДОВУ, 1 КМ ВІД РІВНОГО,ВПРАВО ВІД ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ, ЕЛІТНИЙ МАСИВ. ВЛАСНИК. ЦІНА: 20300 У.О. КОНТАКТИ: (097) 252-70-05 Земельн ділян , 0,12 а під заб дов , ом ні ації пор ч, можливий обмін на вантажний автомобіль (іномар ), мі роавтоб с. Конта ти: (098) 462-04-92 Земельн ділян , 0,15 а, Б.Криниця, під заб дов , ом ні ації пор ч, приватизована. Власни . Конта ти: (067) 770-60-08 Земельн ділян , 0,85 а зі старою заб довою, Шпа ів. Ціна: недоро о. Конта ти: 23-68-26 Земельн ділян , 12 м від Рівно о, Кривичі, під б дівництво, 0.11 а. Конта ти: (067) 581-05-69 Земельн ділян , 12 м від Рівно о, Кривичі, приватизована, під б дівництво, можливий обмін на а/м. Власни . Конта ти: (098) 355-39-21 Земельн ділян , 12 м. від Рівно о, 0,20 а, ом ні ації пор ч. Конта ти: (098) 907-32-35, (063) 627-09-36 Земельн ділян , Б. Криниця, 0.15 а під заб дов , приватизована, ом ні ації пор ч, власни . Конта ти: (098) 419-73-99 Земельн ділян , Б. Криниця, 10 сот, біля новоб дов. Ціна: 6 000 .о. без тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Б. Криниця, 10 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Б.Криниця 10 сот. під б дівництво, ліва сторона, др а лінія. Ціна: 14000 .о., тор . Конта ти: (066) 116-40-68, (097) 776-05-11 Земельн ділян , Б.Криниця, приватизована, 0.1 а, є доро а, всі ом ні ації, без посередни ів. Конта ти: (050) 523-07-01 Земельн ділян , Бабин, Гощансь о о р-н , 8 сот, під садівництво. Ціна: 3500 .о. Конта ти: 24-07-71, (067) 980-22-44 Земельн ділян , Барма и 11 сот. під б дівництво. Ціна: 15000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (098) 44-55-131 Земельн ділян , Барма и, 0,16 а. Конта ти: (066) 894-49-89 Земельн ділян , Барма и, 0.11 а., сі зр чності, район новоб дов, терміново. Власни . Ціна: 15 000 .о. Конта ти: (097) 921-09-65 Земельн ділян , Барма и, 1 м від Рівно о, пор ч всі зр чності. Ціна: 15 000 .о. Конта ти: 68-05-08, (067) 18-11-597

Дачн ділян 0,06 а, Ново раїн а, є плодові дерева, щі, н 8 в.м, вода, аз, всі ом ні ації пор ч. Ціна: 6000 .о. Конта ти: 23-18-70, (067) 162-90-34

Земельн ділян , Барма и, 10 сот. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Дач , Городище, 2 поверхи, поряд з пин а. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян , Барма и, 19 сот, під б дівництво, є прое т, р-н новоб дов, Ціна: 15000 .о. Конта ти: (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Дач , Кам‘яно ірсь , біля ліс , 8 сот, 2 поверхи, все під дерево, є свердловина. Конта ти: (067) 585-25-13 Дач , Кам’яна Гора, це лян , 2 поверхи, 6/7, без вн трішніх робіт, сарай, олодязь, 9 сот. Ціна: 7400 .о. Конта ти: (096) 213-55-52 Дач , Кам’яно ірсь , 2 поверхи, є басейн, баня, проведена вода, д ш, можливо з більярдом. Конта ти: (067) 135-50-92 Дач , Кам’яно ірсь , світло, теплиця, садо , олодязь, пор ч озеро, маршр тне та сі. Конта ти: (098) 314-21-86

Земельн ділян , Верхівсь , 12 сот, ом ні ації, недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , в л. Приозерна, 0.1 а, під заб дов . Власни . Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 481-36-33 Земельн ділян , Городище, 16 сот, під заб дов , недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Городище, новий масив, 10 сот, рівна. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Гоща, 0,125 а, вода, аз, ЛЕП, аналізація, асфальтований під’їзд. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (067) 360-83-96 popkow@gmail.com Земельн ділян , Гр швиця, приватизована, 0.5 а, поряд аз, ел.енер ія. Конта ти: (097) 474-00-18 Земельн ділян , Дібрів а, Рівненсь о о р-н , 0.25 а, під б дівництво, приватизована, ом ні ації пор ч, можливий обмін на а/м. Конта ти: (067) 983-66-08 Земельн ділян , Дядь овичі, 0.38 а, з них 0.25 під б дівництво, 0.13 під с/ , держа т, всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 248-71-23 Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот, пор ч аз, світло. Власни . Конта ти: 43-07-58 (094) 966-07-58

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ДЯДЬКОВИЧІ, 15 СОТ. МОЖЛИВИЙ ТОРГ. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (050) 997-35-13, (098) 603-64-88 Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Дядь овичі, під с/ , 0.33 а, держа т. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 102-07-41 Земельн ділян , Житин, 15 сот. Ком ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , За ороща, 0.20 а, ом ні ації пор ч, терміново. Конта ти: (098) 811-40-09 Земельн ділян , Здовбиця, 0,20 а під б дівництво, ом ні ації пор ч, арне місце. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: (096) 293-42-55 Земельн ділян , Здовбиця, Здолб нівсь ий р-н, 0.25 а., всі ом ні ації, можливі різні варіанти обмін . Ціна: 10000 .о. Конта ти: (093) 563-78-46

Земельн ділян , Біла Криниця, 0,15 а. Власни . Конта ти: (098) 419-73-99

Земельн ділян , Здолб нів, 0.1 а. Конта ти: (068) 146-86-29

Земельн ділян , Біла Криниця, приватизована. Конта ти: (096) 183-75-89

Земельн ділян , Здолб нів, під заб дов , ом ні ації пор ч, асфальт до ділян и, тихе місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 324-35-05

Земельн ділян , біля м. Корець, Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 540-45-47

Дач , масив Старомильсь ий, Здолб нів, 2 поверхи, це ла, біля озера, ліс . Конта ти: (099) 024-93-09

Земельн ділян , В. Житин, 10 сот, ом ні ації пор ч, асфальтований під’їзд. Терміново. Власни . Ціна: 8500 .о. Конта ти: 5-25-82, (067) 350-35-40

Дач , Ново раїн а, 1лінія, мансардно о тип , ом ні ації, цо ольний араж. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян , Верхівсь , 0.15 а, для б дівництва, державний а т, недале о від траси, всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 102-07-41

Земельн ділян , Здолб нів 2, 8 сот, приватизована, під заб дов . Власни . Конта ти: (067) 302-73-32

Конта ти:

Дач , Ново раїн а, азифі ована, пласти ові ві на, теплиця 6х6 м під с лом, альтан а. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 988-64-65

Земельн ділян , Верхів, 30 а, с/ призначення, близь о біля озера. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

Земельн ділян , Барма и. Конта ти: (050) 689-02-39

Земельн ділян , в районі зоопар , під б дівництво, 10 сот, ород 10 сот, всі до менти. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 637-84-95

Дач , Кам’ яно ірсь . 63-75-16, (050) 669-36-93

Земельн ділян , Верхів, 0,30 а. Ком ні ації, - аз, еле троенер ія. Поблиз доро и Рівне-Остро , хороше транспортне спол чення, навпроти ставо , ліс. Призначення - с/ , можливе переведення під б дівництво. Ціна: 11700 .о., тор . Конта ти: (067) 362-12-42

Земельн ділян , В. Омеляна, в л. Чесь а, 0,25 а, приватизована, можливо під заб дов . Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 251-86-42, (067) 595-90-15 Земельн ділян , В. Омеляни, 16 сотих. Ком ні ації пор ч. Ціна: 17000 .о. Конта ти: (096) 540-71-16

Дач , Ново раїн а, 2 поверхи, араж, теплиця, олодязь, о ороджа, сарай, земля приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 291-16-69

Земельн ділян , В.Омеляна, 25 сот, під заб дов . Без посередни ів. Власни . Ціна: 18000 .о., тор . Конта ти: (096) 453-13-45

Дач , Ново раїн а, впоряд ована. Ціна: 12500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян , Вели а Омеляна, під заб дов , 18 сот., 72х25 м., приватизована, є аз. Конта ти: 22-44-81, (096) 749-55-32

Земельн ділян , Здолб нів, під заб дов , приватизована, 0.10 а, світло та аз напроти ділян и. Терміново. Власни . Ціна: 9000 .о. Конта ти: (097) 324-34-97 Земельн ділян , Зоря, 0.15 а, всі ом ні ації пор ч, в районі новоб дов. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 688-92-12 Земельн ділян , Ільпінь, біля Здолб нова, 20 а. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86 Земельн ділян , Кам’яна Гора, 6 сот, приватизована, недоро о. Конта ти: (063) 635-52-30 Земельн ділян , Кам’яна Гора, 6 сот. Ціна: 2000 .о. Конта ти: (096) 213-55-52 Земельн ділян , Кам’яна Гора, 6 сот. Конта ти: (097) 506-51-13 Земельн ділян , Кам’яна Гора, масив Кам’яно ірсь ий, 6 сот. Ціна: 2000 .о. Конта ти: 43-52-56 Земельн ділян , Карпилів а (пансь ий масив), 15 сот. Недоро о. Конта ти: (096) 916-58-86, (050) 860-44-18


ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, ГАРАЖІ

№26 від 13 липня 2011 ро

11

Земельн ділян , Колоден а, 0,14 а. Конта ти: (096) 977-81-78 Земельн ділян , Колоден а, 0.12 а, ом ні ації пор ч. Конта ти: (097) 653-53-17 Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Корнин, 12 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Корнин, 12,9 сот, під б дівництво. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Корнин, під б дівництво, 12 сот, приватизована, ом ні ації пор ч. Конта ти: 20-46-83, (097) 786-47-38

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ОСГ, 1.25, БІЛЯ ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ. КОНТАКТИ: (067)

Земельн ділян , Корнин, хороше місце, 0.126 а. Конта ти: (067) 765-45-16 Земельн ділян , Костопіль, 0.10 а, під б дівництво, держа т, асфальтований під’їзд, ом ні ації підведені до земельної ділян и. Ціна: 5000 .о., тор . Конта ти: (067) 114-44-80 Земельн ділян , Костопіль, біля ново о Собор , в районі об’їзної, 0,08 а, аз, світло, вода пор ч. Ціна: 11000 .о., тор . Конта ти: (067) 662-89-81 Земельн ділян , К стин, 0.20 а, під заб дов , приватизована, ом ні ації. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (097) 135-85-64 Земельн ділян , К стин, 0.22 а, є ф ндамент, ом ні ації, ліс пор ч. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 23-68-59 Земельн ділян , К стин, 12,5 сот. Ціна: 5500 .о., тор . Конта ти: (097) 013-70-06 Земельн ділян , К стин, 15 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , К стин, приватизована, під заб дов , терміново. Конта ти: 27-33-67 Земельн ділян , К стин, приватизован , 22 сот., є ф ндамент, аз, світло поряд, або обмін на 1- імнатн вартир м. Рівне. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 23-68-59, (097) 672-16-75 Земельн ділян , Лісопіль, Костопільсь о о р-н , 6 сот, о орожа, свердловина, аз, еле три а, сад. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-98-90, (099) 023-96-88 Земельн ділян , М.Оле син, р-н новоб дов, 0.11 а, рівна, всі ом ні ації. Власни . Ціна: 11 000 .о. Конта ти: (097) 412-35-90

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, НА ЛУЦЬКОМУ КІЛЬЦІ. БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59 Земельн ділян , Нова У раїн а, 31 сот, під б дівництво, ом ні ації пор ч. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (067) 915-13-90 Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот, о ороджена, онтейнер, садо . Ціна: 6200 .о. Конта ти: 43-52-56

382-02-59 Земельн ділян , під заб дов , 10 м від Рівно о, 0.10 а. Конта ти: (097) 996-99-48 Земельн ділян , район зоопар . Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 637-84-95 Земельн ділян , с.К стин 10 сот. під б дівництво. Ціна: 7000 .о. тор Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Земельн ділян , Сер іїв а, 12 м від Рівно о, 0,25 а (50х50 м), рівна. Поряд сосновий ліс, березовий ай, річ а, джерело. Власни . Терміново. Власни . Ціна: 18000 .о., тор . Конта ти: (067) 362-12-42 Земельн ділян , Сер іїв а, під заб дов , 0,15 а, озеро, ліс, або обміняю на а/м. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (097) 344-95-52 Земельн ділян , Т чин, 0,23 а, р. Горинь, став и, держа т під б дівництво, всі ом ні ації, 380 В, аз, асфальт, 1 лінія. Терміново. Власни . Ціна: 4000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00 Земельн ділян , Хрінни и, 0,12 а, є світло, аз, наявність державно о а т . Ціна: 9500 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 360-90-09 Земельн ділян , Червоні Гори, 10 сот, під б дівництво. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Червоні Гори, 6 сот, під заб дов , аз, вода, світло на ділянці, власни . Конта ти: 28-24-30, (050) 375-14-86

Земельн ділян (097) 842-24-31

, Ш б ів. Конта ти:

Земельн ділян , Ясениничі, вели ий сад, старий б дино , олодязь, по ріб, пор ч природний аз, приватизовано. Конта ти: 5-31-18, (067) 125-02-99 Земельн 618-55-46

ділян

. Конта ти: (095)

1.3.4. К плю

Земельн ділян під б дівництво в Б.Криниця, Н.Дворі до 14000 .о. Конта ти: 23-50-71, (097) 77-60-511, (066) 116-40-68 Земельн ділян поблиз міста. без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

Земельн ділян , Оле сандрія, під заб дов , приватизована. Конта ти: (096) 255-32-66

Гараж, 6х4.5, висота 3м., р-н РЕГІ. Терміново. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (097) 550-93-33 Гараж, в л. Вербова. Конта ти: (050) 175-20-22 Г а р а ж , в л. Соборна, це ляний, площею 22,8 в.м., висота 2,70, приватизований, яма. Ціна: 15000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 Гараж, в л. Чебишева. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 637-84-95 Гараж, в л.Чебишева 16, це ляний. Ціна: 10000 рн. Конта ти: (093) 637-84-95 Гараж, збірний, металевий, новий, без місця. Конта ти: (067) 382-03-94 Гараж, ооператив «Автолюбитель», яма, підвал, хороший стан. Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 172-05-11

Г а р а ж , ооператив «За Конта ти: (067) 360-87-98

ермом».

Гараж, ооператив «Колесо», дешево. Конта ти: (067) 364-22-34 Г а р а ж , ооператив «Колесо», під автоб с. Ціна: 13000 .о., тор . Конта ти: 59-43-23, (097) 714-27-11, (067) 949-80-79

Гараж, ооператив «Кристал». Ціна: 1100 .о. Конта ти: (067) 337-98-17 Іван Гараж, ооператив «Нива», це ляний, яма, світло. Ціна: 4700 .о. Конта ти: 23-43-43, (098) 051-12-96 Гараж, металевий, розбірний. Конта ти: (066) 656-53-32 Гараж, недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Гараж, обладнаний ямою, підвалом для овочів, освітлений. Конта ти: 23-29-45 Г а р а ж , р-н Б дин офіцерів. Конта ти: 62-20-56, (098) 121-12-77

Гаражі, кіоски

Гараж-с лад, 36 в.м., яма, ооператив «Б дівельни ів», в л. Крейдяна. Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 129-58-94

1.4.1. Продам

Гараж, в ооперативі «Нива», приватизований, 6х4, висота 3.5, яма, підвал, с хий. Конта ти: (050) 545-77-35 Бо си, 2 шт, р-н 12 ш оли. Конта ти: (050) 906-24-22, (098) 793-79-95

ГАРАЖІ ПРИВАТИЗОВАНІ, ПО ВУЛ. МЕЛЬНИКА, КООПЕРАТИВ «АВАНГАРД», З ОПАЛЕННЯМ ТА ОХОРОНОЮ, ТА ПО ВУЛ. КРЕЙДЯНА, КООПЕРАТИВ «БУДІВЕЛЬНИК», ЦЕГЛЯНИЙ, З ЯМОЮ. КОНТАКТИ: (098) 923-46-89

Кіос , центральний, прод товий рино , обладнаний, можлива оренда, Конта ти: (067) 927-10-77 Гараж, в ооперативі «Нива», приватизований, 6х4, висота 3.5, яма, підвал, с хий. Конта ти: (050) 545-77-35

Контейнер, рино «Ди о о». Конта ти: (097) 576-24-04 Контейнер б/в. Конта ти: (067) 934-84-89 Палат тор овельн , 3х2. Ціна: 600 рн. Конта ти: (097) 110-57-25

Ва ончи поб товий, 2 шт. Ціна: 22804 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Кіос на рин «Андріївсь ий». Конта ти: (067) 968-29-25

Ва ончи , 2-поверховий. Конта ти: 69-07-30

Кіос , 45 в.м., теплений. Конта ти: 43-42-75, 460 461 462 463 (067) 702-75-60

Контейнер 2.50х1х2м. Конта ти: (096) 349-25-69

1.4.2. К плю

Г а р а ж в ооперативі «Авіатор», 2 поверхи, терміново. Конта ти: (067) 364-52-84

Кіос , автово зал. Конта ти: (067) 583-22-33

Контейнер б/в. Конта ти: (067) 934-84-89

Ва ончи металевий. Конта ти: (096) 706-01-99

Кіос , металевий збірний, теплений, новий, без місця. Конта ти: (067) 382-03-94

Контейнер на рин «Моріон». Конта ти: (096) 541-90-37

Гараж в ооперативі. Конта ти: (094) 966-52-56

Контейнер, 2.5х5.2, можливо під араж, для ле ово о авто. Хороший стан. Ціна: 900 .о. Конта ти: (067) 223-69-77

Гараж, недоро о. Конта ти: 43-16-85

. Конта ти:

Кіос , на рин в л. Кн. Романа. Конта ти: (067) 172-20-69

Контейнер, 3-тонний, з місцем або без місця. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-41-64, (097) 397-86-40

1.4.3. Здам

Г а р а ж в ооперативі «Нива» по в л.Р.Ш хевича. Конта ти: (097) 505-95-92, (066) 044-42-38

Земельн ділян , Омеляна, 15 сот, ом ні ації, асфальт. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

Гараж в ооперативі Конта ти: (050) 375-09-45

Земельн ділян , Омеляна, в л. Чесь а, 0,20 а, приватизована, аз. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 598-57-57

Гараж металевий розбірний. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Земельн ділян , Оржів, 21 сот, над річ ою. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 375-98-94, (096) 695-28-35

Гараж це ляний, яма, світло, центр. Гараж і земля приватизовані. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10

Г а р а ж , р-н ПМК 100, ооператив «Автолюбитель», приватизований. Конта ти: (098) 324-28-96

Земельн ділян , Ново раїн а. Конта ти: 5-33-80, (097) 491-45-58

Земельн ділян , Обарів, 8 сот, 12х68м, під с/ . Конта ти: (094) 966-16-85

Г а р а ж це ляний, р-н Північний, ооператив «Нива», яма, підвал, світло. Ціна: 6500 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

Земельн ділян , 10 м від Рівно о. Конта ти: 43-16-85

Земельн ділян , Ново раїн а, ооператив «Про рес», 0,9 а. Конта ти: 63-73-63, 5-26-44, (068) 568-84-71

Земельн ділян , Обарів, 25 сот, біля ш оли, с/ призначення, ом ні ації пор ч, приватизвана, терміново, власни . Ціна: 7500 .о. Конта ти: 43-16-85

Гараж це ляний, ооператив «Кристал». Конта ти: 64-86-82, (098) 823-20-88 triumpf_@ukr.net

Гараж, ооператив «Колесо», підвал. Конта ти: (067) 364-22-34

Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот, ф ндамент, 6х7, о ороджена, ом ні ації біля ділян и. Конта ти: 43-16-85

Земельн ділян , Обарів, 17 сот, під заб дов , ом ні ації пор ч. Недоро о. Конта ти: 26-21-36, (098) 783-53-97

Г а р а ж це ляний, в л. Ш хевича, ооператив «За ермом». Ціна: 7000 .о., тор . Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10

Гараж, ооператив «Джерело», металевий. Конта ти: 5-69-89, (096) 515-77-45

Земельн ділян , під заб дов . Ціна: недоро о. Конта ти: 22-78-18, (098) 427-38-43

Земельн ділян , Обарів, 15 сот, під заб дов , є прое т, приватизована, ом ні ації пор ч, без посередни ів. Конта ти: 43-03-53, (097) 786-79-18

Г а р а ж це ляний, в л. Вербова, з підвалом. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04-40

Земельн ділян , Шпанів, 0.28 сот, під б дівництво, ом ні ції пор ч. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 232-92-67

Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот, ф ндамент 6х7, о ороджена, світло, аз, 50 м до озера. Конта ти: (067) 362-55-01

Земельн ділян , Обарів, 0,08 а, рівнина. Власни . Конта ти: 64-12-03

Гараж металевий, розбірний. Конта ти: (098) 611-93-36

Гараж, ооператив «Дворець ий». Ціна: 3000 .о., Конта ти: 28-24-30, (050) 375-14-86

Дач , в обмін на араж. Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38

Земельн ділян , Ново раїн а, дачна ділян а, 6 сот. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Гараж металевий, приватизований ооператив «Колесо». Конта ти: (096) 123-44-59

Земельн ділян , Червоні Гори, під заб дов , 12 сот. Конта ти: (095) 123-85-36

Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот, о ороджена, світло, аз. Конта ти: (094) 966-16-85

Земельн ділян , Ново раїн а, 9 сот, приватизована, аз. Власни . Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23

Гараж металевий, в л.Дворець а. Ціна: 1200 .о. Конта ти: (067) 364-37-80, (099) 340-16-21

«Нива».

Гараж ооператив «Нива». Конта ти: (050) 545-77-35

Г а р а ж металевий, без місця, розібраний, хороший стан, можлива достав а. Ціна: 4990 рн. Конта ти: (067) 923-36-93

Кіос , на речовом (067) 422-22-89

рин

Кіос , р-н Пересопниці. Конта ти: (067) 362-84-54 Кіос , рино «Північний» Конта ти: (067) 172-20-69 Кіос , рино Андріївсь ий, можлива оренда. Конта ти: (096) 377-12-03

Контейнер, 5 тонн, рино Конта ти: (067) 360-81-70

«Ди о о».

Контейнер, речовий рино . Терміново. Конта ти: (067) 772-90-57 Контейнер, рино «Ди о о». Конта ти: (067) 454-47-71

Гараж. Конта ти: 5-46-12

Г а р а ж , в л.Дворець а, навпроти слідчо о ізолятора. Конта ти: (067) 901-73-87 Приміщення, в л. Соборна, 75 м в, ремонт. Ціна: 150 рн/ 1 в.м. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1.4.4. Винайм Г а р а ж , в л. В. Дивізії, це ляний. Конта ти: 62-54-11, (097) 490-82-13

1.4.5. Обмін Гараж в ооперативі на дач в селі. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Г а р а ж , на дач , в л. К рчатова, ооператив «Т рист». Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38

Комерційна нерухомість 1.5.1. Продам

Майновий омпле с. • Рівненсь ий р-н, смт. Клевань. Виробнича б дівля - 650 в.м., адмінб дівля - 200 в.м., земельна ділян а - 0.7 а власності. Без посередни ів. Конта ти: (067) 360-20-96


12

КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

Рівненсь а облспоживспіл а продає з а ціон :

Рівненсь а обласна спіл а споживчих товариств здає в оренд :

- лот №1: частина ма азин площею 473,4 в.м., що знаходиться за адресою: м. Рівне, в л. Га аріна, 63 (ф ндамент стріч овий, залізобетонні бло и, стіни і пере ород и це ляні, пере риття залізобетонні плити, підло а – ерамічна плит а). Стартова ціна 2 167 000 рн. - лот №2: майновий омпле с (овочесховище, х добозабійний п н т (новий), свиновід одівельний п н т, с лад ш ірсировини, х добозабійний п н т), що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, смт. Зарічне, в л. Приво зальна, 3а. Стартова ціна 1 400 000 рн. - лот №3: підвал площею 680,5 в.м., що знаходиться за адресою: м. Рівне, в л. Га аріна, 63 (стіни і пере ород и це ляні, пере риття - залізобетонні плити, підло а – бетонна). Стартова ціна 640 000 рн. - лот №4: б дівлі і спор ди с лад -ма азин , що знаходяться за адресою: Рівненсь а область, м. Радивилів, в л. 24 Серпня, 39. Стартова ціна 601 210 рн. - лот №5: овбасний цех з допоміжними спор дами та отельня овбасно о цех , що знаходяться за адресою: Рівненсь а область, Д бенсь ий район, с. Миро оща Др а, в л. Молодіжна, 22. Стартова ціна 195 000 рн. - лот №6: адміністративне приміщення, що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Д бенсь ий район, с. Верба, в л. Львівсь а, 84б (ф ндамент б тобетонний, стіни це ляні, пере риття дерев’яне, дах – шифер). Стартова ціна 125 000 рн. - лот №7: б дівля рибно о цех , що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Здолб нівсь ий район, смт. Мізоч, в л. Лип и, 9 (ф ндамент б тобетонний, стіни це ляні, пере ород и це ляні, пере риття – залізобетонні плити, підло а асфальт, дах – шифер). Стартова ціна 80 000 рн. - лот №8: б дівля ма азин , що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Здолб нівсь ий район, с. М. Мощаниця, в л. Незалежності, 56а (ф ндамент ам’яний, стріч овий, стіни це ляні, пере риття дерев’яне, дах – шифер). Стартова ціна 40 000 рн.

1. Тор ові та офісні площі «Універма » в м. Костопіль т. 64-95-61, (097) 580-59-07 2. Офісні приміщення за адресою: м. Рівне, в л. Чорновола, 13 3. Тор ові приміщення за адресою: м. Рівне, в л. Га аріна, 63

Перший ро лот 10 відсот ів від стартової ціни, ожний наст пний не менше 1%. А ціон відб деться 05.08.2011 ро об 11.00, по в л. Чорновола, 13 в м. Рівне. Останній день реєстрації 01.08.2011 ро в абінеті 411 за цією ж адресою. Реєстраційний внесо по лотах №1-6 в розмірі 170 рн., по лот №7-8 в розмірі 100 рн. та арантійний внесо в розмірі 10 відсот ів від стартової ціни вносяться в ас облспоживспіл и або на її поточний рах но 26008101023003 в ПАТ „АБ У оопспіл а” м. Рівне, МФО 333432, ЗКПО 01764128. Для часті в а ціоні по пець подає ор анізатор а ціон заяв на часть в а ціоні, до мент, що посвідч є фізичн особ або представни а юридичної особи, їх повноваження, опії платіжних до ментів про сплат реєстраційно о внес та арантійно о внес , опію свідоцтва про державн реєстрацію для підприємств і ор анізацій, опію стат т , опію довід и про присвоєння ідентифі аційно о номера для фізичної особи.

4. Виробничі приміщення за адресою: смт. Гоща, в л. Рівненсь а, 9 ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: (0362) 64-95-64 64-95-51

З а ціонними засобами можна ознайомитись ожно о робочо о дня з 8.00 до 17.00, попередньо зателефон вавши за телефоном а ціонної омісії: (0362) 64-95-54, 64-95-70

Приміщення, в л. Ст. Бандери, 26, 138 в.м., євроремонт, вітринні ві на. Під ма азин, бан інше. Власни , неа ентство. Конта ти: (063) 853-80-95 2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. СТРУТИНСЬКОЇ, 41.7 КВ.М., 3/4 Ц, Є РЕМОНТ, ДОБРИЙ СТАН. ЦІНА: 35000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 1.14 ГА, З ПРИМІЩЕННЯМИ І АДМІНІСТРАТИВНИМИ БУДІВЛЯМИ, СКЛАДСЬКІ ПРИМІЩЕННЯ, БОКСИ, СУШИЛЬНІ КАМЕРИ ПО ДЕРЕВУ, ПРИМІЩЕННЯ ПІД СТОЛЯРНИЙ ЦЕХ, ГОТЕЛЬ 460 КВ.М., ПІД’ЇЗД ЗАЛІЗНОЇ ДОРОГИ. КОНТАКТИ: 26-35-39, (067) 295-30-02

ПРИМІЩЕННЯ КОЛИШНЬОЇ КОТЕЛЬНІ, ВУЛ. СОБОРНА, 404А, 300 КВ.М, ВИСОТА 7 М., ОКРЕМИЙ В’ЇЗД.

АДМІН.ПРИМІЩЕННЯ, ДУБНО, 782.6 КВ.М. РОЗТАШУВАННЯ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ МІСТА, 0.4 ГА ЗЕМЛІ - ОРЕНДА. МОЖЛИВИЙ КРЕДИТ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 ГОТЕЛЬ, ГОЩА, 251.8 КВ.М., ТОВАР.СКЛАД 627.6 КВ.М., ПОБУТ.ПРИМІЩЕННЯ 24.7 КВ.М., СКЛАД 39.4 КВ.М., СТОЛЯРНИЙ ЦЕХ 142.1 КВ.М., ПІД НАВІС 308.5 КВ.М. РОЗТАШОВАНІ НА ТРАСІ КИЇВ-ЧОП. МОЖЛИВИЙ КРЕДИТ. ЦІНА: 90000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

КОНТАКТИ: 5-20-23, 5-21-82, (067) 382-56-01 Приміщення під бізнес, в л. Соборна, 115 в.м, 9 імнат. Конта ти: 43-16-85 Приміщення, в л. О. Д ндича, 280м в, 3 входи. Ціна: 150000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Приміщення, в л. С. Кр шельниць ої, 45 м в, офісне, євроремонт. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Приміщення, в л. С. Кр шельниць ої, 70 м в, ремонт. Ціна: 100000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066 040-43-41

№26 від 13 липня 2011 ро

Приміщення, в л. Соборна, 75 м в, ремонт. Ціна: 150000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1.5.3. Здам

Приміщення виробничі, с ладсь і, офісні, в л. Соборна, дешево. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Приміщення нежитлові, в л. • Чорновола, 66, 16.4; 32.5 в.м., 1 поверх, аряче водопостачання, під офіс, ма азин, пер арню. Конта ти: 28-89-47, 63-78-89, (050) 208-97-92

Приміщення офісні, р-н Фоззі, 15 в.м Ціна: від 28 рн.+ ом нальні. Конта ти: (050) 339-31-35

Приміщення с ладсь е, 70-240 •в.м., бо си для ремонт а/м, столярний цех. Конта ти: 26-35-39, (067) 295-30-02

Приміщення, в л. Ст. Бандери, 26, 138 в.м., вітринні ві на, під ма азин, бан інше. Власни . Неа ентство. 9000 рн./ місяць + ом нальні посл и. Конта ти: (063) 853-80-95

ВИРОБНИЧЕ ПРИМІЩЕННЯ ПЛОЩЕЮ 300 КВ.М, ПРОВ. РОБІТНИЧИЙ, 5 (АБО ПРОДАМ). ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 683-93-15

ЗДАЄМО В ОРЕНДУ ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ, СКЛАДИ. КОНТАКТИ: (0362) 64-49-82 ОРЕНДА ОФІСНИХ ПРИМІЩЕНЬ. 21 КВ.М., 160 КВ.М. (4 КІМНАТИ). ВЛАСНИК. ЦІНА: 35-40 ГРН/КВ.М. КОНТАКТИ: 62-97-51, (050) 511-05-20 ОФІСНІ ТА ТОРГОВЕЛЬНІ ПЛОЩІ В М. РІВНЕ, ВУЛ. ПОПОВИЧА (Р-Н РАЙМАГУ). ЄВРОРЕМОНТ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТ, ТЕЛЕФОН, ПІД ОХОРОНОЮ. КОНТАКТИ: (050) 375-72-84, (067) 382-04-02

ПРИМІЩЕННЯ ДІЮЧОГО СВИНАРНИКА 450 КВ.М, 9 КМ. ВІД М. РІВНЕ, КОСТОПІЛЬСЬКИЙ НАПРЯМОК. КОНТАКТИ: (099) 242-88-72, (097) 150-16-22

ТОРГОВУ ПЛОЩУ В ПРМІЩЕННІ, СМТ. ГОЩА. КОНТАКТИ: (098) 445-59-23

1.5.4. Винайм Ма азин прод товий, 50-100 в.м. Конта ти: (067) 162-69-41 Приміщення нежитлове. Терміново. Конта ти: (067) 364-04-64

ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ Вся інформація, призначена для п блі ації в азеті «Афіша.Рівне», приймається на основі повної довіри. За б дь-я их обставин тижневи не несе відповідальності за достовірність інформації, я а п блі ється всіх видах о олошень, а та ож не дає нія их арантій, пов`язаних з п блі ацією вищев азаних матеріалів. Передр ов вати матеріали, оп блі овані в азеті “Афіша. Рівне”, забороняється!

Умови п блі ацій без оштовних о олошень, що не містять омерційно о зміст 1. Без оштовно приймаються о олошення приватно о хара тер (продаж речей б/в, півля, подар ю, ш аю робот ). Всі інші о олошення, подані з метою отримання приб т (посл и з продаж нер хомості, омерційна нер хомість, б дівництво, посл и перевізни ів, автосервіс, т ристичні, медичні посл и, посл и з працевлашт вання та подібне), вважаються омерційними та без оштовно не п блі ються. 2. Інформація від подавачів др ється раїнсь ою та російсь ою мовами 3. Без оштовні о олошення приймаються: - на вирізних понах - по телефон /фа с 625-635 - за допомо ою СМС-повідомлень на номер телефон (094) 966-87-92 - в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне» або поштою: м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх - через мереж Інтернет www.ar.rv.ua - в іос ах ТзОВ «РівнеПреса» та точ ах продаж азети, де є вивіс а «Афіша.Рівне» 4. На одном поні можна замовити п блі ацію лише одно о приватно о о олошення з 1 об`є том продаж 5. Без оштовне о олошення п блі ється протя ом 2 - тижнів при наявності вільно о місця в азеті. Обся о олошення - до 22 слів 6. Те ст о олошення повинен починатися з предмет півлі/продаж / обмін 7. О олошення про за блені до менти, штампи і повідомлення про лі відацію підприємств приймаються тіль и реда ції при наявності відповідних до ментів 8. Реда ція лишає за собою право реда торсь ої оброб и поданої інформації з метою надання їй форми, зр чної для читаць о о сприйняття. О олошення, я і не відповідають мовам п блі ації в азеті, НЕ ПУБЛІКУЮТЬСЯ 9. Реда ція просить вибачення за помил и та неточності, адже інформація, що надходить, є об`ємною і ми нама аємося повній мірі донести її до читача 10. Претензії через затрим чи втрат о олошень, відправлених поштою, реда ція не приймає 11. Реда ція з читачами не лист ється 12. Без оштовні о олошення в р бри “Знайомства” подаються тіль и в реда ції при пред’явленні паспорта. В та ом о олошенні зазначається номер мобільно о телефон або номер поштової абонентсь ої с ринь и, або адрес поштово о відділення з поміт ою «До запитання». Анонімні о олошення р бриці др ються надіслані поштою на поні. 13. Реда ція може змінювати вимо и щодо зміст та мов п блі ації о олошень. 14. У випад виявлення недобросовісної інформації ви ляді подання о олошення на ч жі номери телефонів або адреси, реда ція передає відповідні матеріали для розслід вання правоохоронні ор ани 15. Не п блі ються о олошення та ре лама про півлю-продаж доментів, нар оти ів, зброї, отр т, вн трішніх ор анів, рові та плазми, меди аментів, неліцензованих омп”ютерних про рам, державних на ород У раїни, на ород олишньо о СРСР та інших раїн, паспортів, тр дових нижо , дипломів, інших до ментів; о олошення, що містять таємн та онфіденційн інформацію, я і нав`яз ють політичні чи релі ійні по ляди, я і дис редит ють фізичних або юридичних осіб, пропа ють простит цію, неприйнятні з етичних мір вань, а та ож о олошення з проханням про матеріальн допомо , з пропозицією пересилання рошових с м та інших цінних в ладів я оплати за товар чи посл ; о олошення, я і оформлені нерозбірливим почер ом, або без зазначення особи подавача о олошення та йо о номер телефон . 16. Претензії через невихід без оштовних о олошень реда ція не роз лядає, ос іль и іль ість без оштовних о олошень постійно зростає.

Реда ція попередж є: Відповідальність за інформацію в о олошеннях нес ть їх подавачі. Іноді автори о олошень мож ть б ти недобросовісними в онта ті з Вами. Б дь лас а, б дьте обережні та обачливі. Ува а! Претензії та збит и, завдані особам, я і с ористалися наведеною в азеті інформацією, реда цією не приймаються.

Умови п блі ацій омерційних о олошень та ре лами Інформація про сі види діяльності, що є омерційними, п блі ється в азеті “Афіша. Рівне” ви ляді ре ламних бло ів та омерційних о олошень.

Комерційні о олошення 1. Комерційні о олошення приймаються: - на вирізних понах в реда ції та іос ах ТзОВ «РівнеПреса» - на платних понах в іос ах ТзОВ «РівнеПреса» - по телефон за мов передоплати з ідно з виставленим менеджером рах н ом - в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне»: м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх 2. Те ст о олошення має містити 1 предмет продаж 3. Обся о олошення - до 22 слів 4. Претензії через невихід платних о олошень приймаються протя ом 7 днів з момент виход азети при наявності товарно о че .

Останній термін прийом омерційних о олошень в номер - вівторо , 16.00

Ре лама

Про мови розміщення ре лами - детальніше за тел. (0362) 634-662 та e-mail: rek@ar.rv.ua Останній термін подачі замовлення – четвер, 18.00 О олошення та ре лама, в я их йде мова про діяльність, я а підля ає ліценз ванню з ідно із За оном «Про ліценз вання певних видів осподарсь ої діяльності» № 1775-14 від 01.06.2000 та ЗУ «Про ре лам » від 03.07.1996 р., повинні містити номер, дат видачі ліцензії та назв ор анізації, я а видала ліцензію та пред`явлена

реда ції (її опія).

Вимо и до ольорових та чорно-білих ма етів: Формати EPS, CDR (два варіанти: перший – шрифти, переведені риві, др ий – ори інальний ма ет для можливості оре т вання те ст ), PSD (слої не зведені), TIFF (CMYK, 300dpi). Мінімальний розмір е ля шрифта – 6 п н тів.

При недотриманні вищезазначених вимо реда ція не несе відповідальності за помили, доп щені при др ці ре ламно о бло чи омерційно о о олошення.


№26 від 13 липня 2011 ро

13


14

№ 26 вiд 13 липня 2011 ро

№ 26 вiд 13 липня 2011 ро

АФІША РЕКЛАМИ

3


26

№ 26 вiд 13 липня 2011 ро

№ 26 вiд 13 липня 2011 ро

БУДІВНИЦТВО

15


16

ВІКНА, ДВЕРІ, БУДМАТЕРІАЛИ

№`26 вiд 13 липня 2011 ро

Ві на, двері дерев’яні, б/в. Конта ти: 43-69-87

Вікна, двері 2.1.1. Продам Бал они «під люч», с лопа ети різних ате орій, натяжні стелі. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 dom0507@ukr.net

Ві на, двері металопласти ові від виробни а. Бал они. Заміри, достав а - без оштовно. Конта ти: 43-79-27, (097) 084-83-53 Ві на, двері металопласти ові. Конта ти: 24-75-82, 45-45-82, (050) 375-49-85, (097) 442-73-13

Ві на без рам. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84

Ві на, двері, бал онні рами. Конта ти: 22-57-15, 43-92-07

Ві на дахові «Фа ро». Конта ти: 22-68-56, 63-64-89, 22-14-66, (067) 781-80-92

Ві на, двері. Конта ти: 40-02-15, (097) 505-25-20

Ві на дахові. Конта ти: 22-68-56, 63-64-89. (067) 781-80-92 Ві на дерев’яні зас лені, б/в. Конта ти: (099) 408-80-33 Ві на дерев’яні, нефарбовані, зас лені. Ціна: в/м-200 рн. Конта ти: (096) 572-83-57 Ві на дерев’яні. Конта ти: 68-09-93 Ві на дерев’яні. Конта ти: 62-94-70 Ві на е опласт, під золотий д б, ламіновані, 3-створчаті і 2-створчаті, 2- амерні. Конта ти: 23-25-51 Ві на мансардні. Конта ти: 63-55-33 (067) 360-22-20 Ві на мансардні. Конта ти: 22-68-56, 62-33-53. Ві на мансардні. Конта ти: 22-68-56, 62-33-53 Ві на мансардні. Конта ти: 22-14-66, (050) 375-15-73 Ві на металопласти ові, (виробництво У раїни). Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76 Ві на металопласти ові, 2 шт., 210 на 150 , профіль VEKA , 3-х се ційні , середня - від ривається . Стан ідеальний . Конта ти: (050) 339-39-09 Ві на металопласти ові, б/в. Конта ти: (097) 781-94-41 Ві на металопласти ові, дерев’яні. Конта ти: 24-65-47, 68-05-12, (096) 156-94-52, (050) 435-37-03

Ві на, дерев’яні, б/в. Конта ти: 45-08-38 Ві на, дерев’яні, б/в. Конта ти: 24-54-79 Ві на, нові, зі с лом. Конта ти: 63-43-99 Ві на, різних розмірів, 40 шт/150 рн. Конта ти: (067) 940-62-53 Ві на. Конта ти: 5-43-23, 26-54-86 Ві на. Конта ти: 40-01-67, (067) 360-44-20, (094) 967-01-67 Ві на. Конта ти: 45-08-38 Ві но дерев’яне, подвійне 1,48×1,38×0,1м, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 27-25-95, (098) 849-43-45 Ві но, нове, подвійне. Конта ти: 62-94-70, (098) 449-88-49 Ві онні дерев’яні бло и. Конта ти: 23-62-44 Водовідливи. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27 Водозливи. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20, (095) 703-14-59 Водостічні системи. 43-03-58, (097) 332-48-58

Конта ти:

Двері 2100х700 мм, нова ороб а, приховані завіси, 2 зам и, пере од. лючі, віч о, дзвіно . Ціна: 885 рн. Конта ти: (067) 322-24-16 Двері броньовані, б/в, дешево. Конта ти: (096) 294-56-09

Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-55-62, 23-53-14

Двері броньовані, недоро о. Конта ти: 43-05-75 (067) 364-44-86

Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-43-83

Двері броньовані. Конта ти: (095) 135-76-64

Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-80-03

Двері вхідні та між імнатні. Конта ти: 24-75-82, 45-45-82, (050) 375-49-85, (097) 442-73-13

Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27

Двері вхідні, дерев’яні, недоро о. Конта ти: 5-67-21, (067) 272-44-50

Ві на металопласти ові. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20 (095) 703-14-59

Двері вхідні, металеві. Конта ти: 63-55-62, 23-53-14

Ві на металопласти ові. Конта ти: 43-79-27, (097) 084-83-46

Двері вхідні, між імнатні. Конта ти: 43-11-25, 43-05-25, (067) 362-44-63

Ві на подвійні. 503-64-14

Двері вхідні, між імнатні. Конта ти: 24-56-47, 68-05-12, (096) 156-94-52, (050) 435-37-03

Конта ти:

(097)

Ві на та двері металопласти ові. Конта ти: 46-01-01, 69-04-64, 69-04-40, 69-04-41

Двері вхідні, між імнатні. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76

Ві на, «Реха », 2 шт., 800/1300 мм. Конта ти: (098) 902-95-81

Двері вхідні, подвійні, дерев’яні. Конта ти: 62-94-70, (098) 449-88-49

Ві на, 8 шт., двері бал онні, 2 шт., б/в. Конта ти: 24-58-47

Двері вхідні, подвійні. Ціна: 400 рн. Конта ти: 24-96-34, (097) 545-25-05

Ві на, б/в, 100х120-2 шт., 126х120-1шт, 125х150-1 шт., б/в. Конта ти: 64-61-26, (098) 293-46-95

Двері вхідні. Конта ти: 63-50-55, (095) 278-93-56

Ві на, б/в, 7 шт., подвійні. Конта ти: 5-01-69 Ві на, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 62-83-97, 43-69-87, (094) 966-69-87 Ві на, б/в, дерев’яні, з ороб ою, 1.60х1.30, 6 шт. Ціна: по 350 рн., тор . Конта ти: 64-47-88, (096) 388-63-13 Ві на, б/в, недоро о, 6 шт, подвійні. Конта ти: 5-01-69 Ві на, без рам. Конта ти: (067) 601-68-60 Ві на, дахові. Конта ти: 68-04-82, (067) 781-80-92 Ві на, двері б дь я ої онфі рації. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 dom0507@ukr.net

Двері вхідні. Ціна: 800 рн. Конта ти: (097) 353-19-76 Двері дерев’яні, металеві та металопласти ові. Конта ти: 63-80-03 Двері дерев’яні, фільончасті з ороб ами, б/в, недоро о. Конта ти: 63-08-74 Двері зі с лом, 2х0.70, 2 шт - 2.0.60 Конта ти: (097) 692-62-26 Двері металеві (067) 382-03-94

теплені. Конта ти:

Двері металеві, 210х200 см., недоро о. Конта ти: (067) 440-35-22 Двері металопласти ові, Конта ти: (067) 363-84-88.

5

шт.

Двері металопласти ові, вхідні, металеві. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20, (095) 703-14-59


БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

№`26 вiд 13 липня 2011 ро

Двері металопласти ові. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11

Жалюзі. Конта ти: 43-33-44, 43-56-12, (097) 704-21-91

Двері металопласти ові. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27

Жалюзі. Конта ти: (097) 353-19-76

Двері металопласти ові. Конта ти: 43-79-27, (097) 084-83-46 Двері металопласти ові. Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 363-84-88. Двері між імнатні д бові з ороб ою. Ціна: 400 рн. Конта ти: 64-64-17 Двері між імнатні з МДФ та дерева, броньовані. Ві на Конта ти: 23-61-76, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Двері між імнатні, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 62-61-36, (067) 456-35-74 Двері між імнатні, б/в. Недоро о. Конта ти: 24-43-51, (098) 552-55-20 Двері між імнатні. Конта ти: (097) 447-95-44

Мос ітні сіт и, р лонні, дверні. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04 Набір фрез на ві на, двері. Конта ти: 68-08-62, 43-03-42 Підві оння. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Підві оння. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20, (095) 703-14-59 Підві оння. Конта ти: (097) 734-10-20 Рами бал онні з монос лом. Конта ти: (0362) 63-43-83 Рами бал онні зі с лом, 1.34х1.65 - 1 шт, 1.1х1.65-2 шт, 1.07х1.65-1 шт, металеві 1.40х1.25-2 шт. Конта ти: 23-03-34

Двері нові, соснові. Конта ти: 26-26-24, (067) 144-97-23

Рами бал онні, алюмінієві, розс вні. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11

Двері подвійні. Конта ти: 62-94-70

Рами бал онні. Конта ти: 63-43-83

Двері соснові, б/в, в хорошом стані, між імнатні, 200х90. Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 681-14-57

Рами ві онні зі с лом,1,7/0,5; 1,5/0,5; 2,15/1,60, б/в. Конта ти: 62-83-47, (066) 653-50-02

Двері соснові, пол торні, б/в. Конта ти: 45-26-01

Рами ві онні, б/в, дерев’яні. Конта ти: 28-07-41, (067) 924-05-19

Двері соснові, с цільні, д бовий шпон. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Рами ві онні, дерев’яні, зас лені. Конта ти: 68-18-12

Двері с цільні, д бовий шпон, 200 рн. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Решіт водозливн . Конта ти: (067) 686-58-64

Двері чав нні до р б и. Ціна: 100 рн. Конта ти: 24-96-34, (097) 545-25-05

Ролет, верти альний з зам ом, 2.5 х 2.45 см. Конта ти: 43-12-15, (067) 382-75-44

Двері, б/в, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-61-36, (067) 456-35-74 Двері, б/в, залізні, в араж, сарай. Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 701-16-30

Ролети захисні т анинні, бамб ові. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04 Ролети захисні. Конта ти: 62-32-54, (067) 382-18-66

Двері, б/в, між імнатні, подвійні, ла овані. Конта ти: (067) 341-04-95, (098) 563-39-04

Ролети захисні. Конта ти: 43-15-14, (096) 408-76-50

Двері, б/в. Конта ти: (067)-272-44-50

Ролети із т анини та бамб Конта ти: (067) 382-18-66

5-67-21,

.

Двері, б/в. 5 шт. Ціна: 200 рн., тор . Конта ти: 62-13-39, (096) 240-49-65

Ролети т анинні та бамб ові, сонцезахисні. Конта ти: 63-43-83

Двері, бал онні рами. Конта ти: 45-44-05, 23-01-15

Ролети т анинні, захисні. Конта ти: 40-02-15, (097) 505-25-20

Двері, ві но б/в. Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96

Ролети. Конта ти: 43-33-44, 43-56-12, (097) 704-21-91

Двері, вхідні, дерев’яні. Конта ти: 64-62-28

Системи бал онні. Конта ти: 63-43-83

Двері, вхідні, подвійні, сосна, б/в. Конта ти: (098) 551-08-06 Двері, вхідні, подвійні. Конта ти: 62-94-70 Двері, дерев’яні, б/в. Конта ти: 43-69-87 Двері, дерев’яні, подвійні, з ві нами, б/ в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Двері, металеві, б/в. Конта ти: 26-71-60, (096) 230-11-54 Двері, нові. Конта ти: 62-17-45

Системи водостічні. Конта ти: 22-68-56, 62-33-53. Системи водостічні. Конта ти: 22-68-56, 62-33-53 Системи водостічні. 22-14-66, (050) 375-15-73

Конта ти:

Системи водостічні. Конта ти: (063) 363-20-07, (063) 775-44-71 Системи водостічні. 61-99-69, (063) 127-87-97

Конта ти:

Сіт и від омах. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20, (095) 703-14-59

Двері. Конта ти: 5-43-23, 26-54-86

Сіт и мос ітні. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27

Дверн ороб для 2-х дверей. Конта ти: 62-66-99, (050) 820-39-11

Сіт и протимос ітні. Конта ти: (067) 382-18-66

Єврові на. Конта ти: 5-43-23, 26-54-86 Жалюзі оризонтальні, верти альні. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04 Жалюзі оризонтальні, верти альні. Конта ти: 40-02-15, (097) 505-25-20 Жалюзі оризонтальні. Конта ти: (067) 394-11-31 Жалюзі, всіх типів. Конта ти: 22-67-80, 22-50-44, (067) 382-18-53 Жалюзі, ролети, відливи, підві оння, мос ітні сіт и. Конта ти: 63-80-03

Сіт и протимос ітні. Конта ти: 22-67-80, 22-50-44, (067) 382-18-53 Сіт мос ітн . Ціна: 90 Конта ти: (067) 394-11-31

рн/ в.м.

С ло ві онне, б/в. Конта ти: (096) 884-75-50 С ло вітражне, б/в. Конта ти: 62-40-12 С ло ольорове, 2мм. Конта ти: (067) 859-09-82 С ло, 3 мм., б/в. Конта ти: 63-22-11

Жалюзі. Конта ти: 60-88-04, 43-09-85

С ло, 4-5 мм. Конта ти: 63-20-25

Жалюзі. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27

С лопа ети. Конта ти: (067) 924-05-19

Жалюзі. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20, (050) 703-14-59

Шалів на двері, вільха, нова. Конта ти: 28-97-80

17


18

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

№`26 вiд 13 липня 2011 ро

Щебінь ранітний базальтовий, пісо , пісо митий, відсів, амінь Будівельні матеріали • б товий. Достав а а/л ЗІЛ-130.

2.2.1. Продам Асфальт, щебінь • базальтовий, відсів

ранітний, ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий, пісо , пісо митий. Вивіз б дівельно о сміття, ліц. МТЗУ АВ №339649 від 29.05.07 р. Конта ти: 62-54-40, (067) 275-91-37 Бетон, розчин вапняний, цементний, пісо , щебінь, відсів, чорнозем. Вивезення сміття та б дівельних відходів. Конта ти: 43-47-96, (095) 807-01-12 Бло и з римсь о о ра шня а (Крим). Міцні, відбірні. Висо ої я ості. Достав а по міст та області в орот ий термін. Ціна від виробни а. Конта ти: (063) 937-28-60, (097) 281-15-00 Ва он соснов , липов , по онажні вироби до неї. Можлива достав а. Конта ти: 43-03-30, (096) 606-22-98 Вироби залізобетонні: плити п стотні, ф ндаментні бло и, ільця олодязні, перетин и, бордюри, поребри и. Бетон, розчин. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Відсів базальтовий ранітний, щебінь, амінь базальтовий р чний, пісо , чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 45-11-18, (098) 575-77-05 Відсів базальтовий, ранітний, щебінь базальтовий, ранітний, пісо , амінь б товий, р чний та механічний, це л силі атн . Конта ти: 43-48-41, (067) 420-21-04, (050) 338-40-90 Дош и, бал и, ро ви, рей и сіх розмірів, с хі та свіжоспилені. Дош для підло и, шп нтован , ва он . Достав а. Конта ти: 24-48-66, 43-96-67, (096) 242-26-61 Дош и, бал и, ро ви, рей , бр с, різні розміри. Замовлення, достав а. Оренда щитів опал б и. Конта ти: 20-41-88, (067) 609-68-15, (063) 998-68-36 Дош с х , необрізн , б дь-я их порід дерева 25, 40, 50. С шіння дош и в амері. Я існо. Конта ти: 26-35-39, (067) 295-30-02 Камінь річ овий з За арпаття, різних розмірів. Конта ти: 26-35-39, (067) 295-30-02 Пісо б дівельний, відсів базальтовий ранітний, щебінь, амінь базальтовий р чний, чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/ м ЗІЛ. Конта ти: 45-11-17, (097) 496-60-63 Пісо в міш ах, відсів в міш ах, цемент М-500 в міш ах, щебінь ранітний в міш ах, достав а. Конта ти: 43-90-56, (097) 378-42-71 Пісо в міш ах, цемент, це л во нетрив , червон , щебінь, відсів, чорнозем, пере ній, лин , шифер, достав а, ліц. МТЗУ АВ №042985 від 26.05.06 р. Конта ти: 62-07-63, 68-14-86, (050) 622-11-51, (067) 172-63-62 Пісо митий, ар’єрний. Щебінь ранітний. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Пісо , відсів, амінь, щебінь, чорнозем, лин , ній, б дівельне сміття, пісо річ овий, ш тер. Вивіз сміття. Конта ти: 62-84-06, (050) 435-42-19 Пісо , пісо митий, щебінь ранітний базальтовий, відсів, амінь б товий. Готів овий та без отів овий розрах но . Конта ти: 62-77-96, (067) 360-97-50, (050)950-71-06 Пісо , пісо митий, щебінь ранітний, базальтовий, відсів ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий. Конта ти: 62-68-69, (050) 338-40-98, (098) 442-13-31 Пісо , чорнозем, ній, лин , відсів, щебінь ранітний, базальтовий, це л , амінь б товий, шифер. Достав а ЗІЛ-130, самос ид « ол оспни ». Вивіз б двідходів. Працюю під е с аватором. Конта ти: (067) 948-18-07, (099) 341-97-22 Плит трот арн , фасадн , бордюри, водозливи, парапети, риш и на стовпчи и. Можлива достав а. Конта ти: 43-03-30, (096) 606-22-98 Розчин вапняний, цементний, с ладний. Достав а. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Сіт арм юч , для це ляної лад и. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Це л во нетрив , б\в. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Це л червон з доставою, можливе розвантаження. Конта ти: (096) 750-45-81, (099) 402-30-36 Щебінь базальтовий ранітний, відсів, амінь базальтовий р чний, пісо , чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 45-21-12, (099) 012-12-05

• •

Готів овий та без отів овий розрах но . Конта ти: 62-77-96, 43-34-56, (067) 360-97-50, (050) 950-71-06 Щебінь, відсів, амінь, раніт, базальт, пісо , пісо митий, лин , чорнозем. Достав а. Вивіз б дівельно о сміття, опання отлованів. Конта ти: 62-84-08, (050) 375-82-50, (067) 497-29-22 Щебінь, пісо , пісо , митий, відсів ранітний і базальтовий, амінь б товий, вапно не ашене, це л червон та силі атн , достав а а/м ЗІЛ-130. Конта ти: 43-60-12, (096) 366-26-50

• •

А сес ари по рівельні. Конта ти: 22-14-66, (050) 375-15-73

БУДМАТЕРІАЛИ

• • • • • •

Асфальт, білий пісо , це л во нетрив , вапно, плити пере риття, ра шня , раніт рожевий, цемент, щебінь, лин , відсів, пере ній, торфо рихт , чорнозем, перепал, + достав а МАЗ-маніп лятор.

Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Бал бетонн , б/в. Конта ти: 23-62-44, (095) 489-64-11 Бал соснов . Ціна: 800 рн. Конта ти: (067) 322-24-16 Батареї чав нні. Конта ти: (097) 431-39-75 Бетон, розчин. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Бетон, щебінь, пісо . Конта ти: 43-65-69, (050) 339-36-92, (067) 360-79-93

БЕТОН-РОЗЧИН, ДОСТАВКА АВТОМІКСЕРОМ,

ЗАЛІЗОБЕТОННІ ВИРОБИ -

КОНТАКТИ: (067) 382-56-01

• • • • • • • •

• • • • • •

БЛОКИ, ПЕРЕТИНКИ, КІЛЬЦЯ, БОРДЮРИ. Біт мн черепицю «А ваізол», по рівельні матеріали. Конта ти: 29-38-57, (096) 169-63-78 Біт мн черепицю. 22-14-66, (050) 375-15-73

Конта ти:

Бло и б дівельні для ф ндамент , 2 шт. Конта ти: (067) 797-53-53, (097) 472-20-21

ВАПНО, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, КАМІНЬ, КРИХТИ КОЛЬОРОВІ, БЛОКИ ПІНОБЕТОННІ. ДОСТАВКА НА ОБ’ЄКТ САМОСКИДАМИ. ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Ват мінеральн , базальтов «Ро в л». Конта ти: 62-96-09, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Ват

мінеральн . Конта ти: 62-30-26

ВІДСІВ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ - «БАЗАЛЬТ», ГРАНІТ. ПІСОК МИТИЙ, КРИХТУ ГРАНІТНУ. ЦЕГЛУ, ЧОРНОЗЕМ, ЦЕГЛУ ПОШТУЧНО, ПІСОК І ВІДСІВ У МІШКАХ. КОНТАКТИ: 43-26-72, (097) 396-23-38 ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, КАМІНЬ БУТОВИЙ, ЗЕМЛЮ, ТОРФ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130. ВИВЕЗЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

Відсів, щебінь ранітний та базальтовий, різних фра цій, пісо , вивіз б дівельно о сміття. Конта ти: 69-04-23, 28-05-76, (050) 337-71-25, (098) 775-88-96

ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, КАМІНЬ, ПІСОК МИТИЙ, ШУТЕР, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ 12 Т (САМОСКИД). КОНТАКТИ: 63-25-49, (097) 467-16-43 Водозливи пласти ові. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Газобло и «Сто лайт». Конта ти: 62-96-09, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Газобло и стінові та перестіночні. Достав а та вивантаження раном-маніп лятором. Конта ти: 26-38-57, (067) 360-08-77 Гіпсо артон 9,5 мм., 12,5 мм., воло остій ий, звичайний. Ціна: 10 рн. Конта ти: (067) 322-24-16 Гіпсо артонні профілі, штрипси. Конта ти: (03653) 5-47-77, (098) 447-17-77 ГРАНІТНІ ВИРОБИ: ПІДВІКОННЯ, СТІЛЬНИЦІ, ПЛИТКИ. ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО. КОНТАКТИ: ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 27, 43-54-69, (098) 254-20-14, (050) 375-58-68, (095) 335-24-97 Двері вхідні, соснові з ороб ою, б/в. Конта ти: 64-88-73, (098) 214-44-96 Двері чав нні до р би, б/в. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 ДВП. Конта ти: 22-50-48

БЛОКИ БУДІВЕЛЬНІ З КРИМСЬКОГО РАКУШНЯКА, ГАРАНТОВАНА ЯКІСТЬ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (096) 372-25-68 STROJBOR@I.UA БЛОКИ ВІБРОПРЕСОВАНІ ПІД «РВАНИЙ» КАМІНЬ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ПАРКАНІВ, ДЛЯ БУДІВНИЦТВА БУДИНКІВ ТА ПРИМІЩЕНЬ, ШАПКИ, СТОВПЧИКИ, КРИШКИ ПАРАПЕТНІ, БОРДЮР ДОРОЖНІЙ ТА ТРОТУАРНИЙ, МУРУВАННЯ З БЛОКУ. КОНТАКТИ: (097) 981-24-44, (067) 360-00-59

Бло и ві онні, дерев’яні, 1,5/1,5, недоро о. Конта ти: (097) 462-68-47 Бло и азобетонні. Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62 Бло и ф ндаментні 180х30х60 см, 2 шт., дешево. Конта ти: 24-64-71, (097) 738-23-24 Бр с. Конта ти: 5-43-23, 26-54-86 Бр си. Конта ти: 64-52-65 Бр с и дерев’яні, б/в. Конта ти: (095) 699-68-59 ВАГОНКУ ДЕРЕВ’ЯНУ (СОСНА), ВІЛЬХА, 55 ГРН/КВ.М., ШПУНТОВАНУ ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, 90 ГРН/КВ.М., САЙДИНГ ДЕРЕВ’ЯНИЙ (БЛОК-ХАУС) КУТНИК, ПЛІНТУС, МОНТАЖНУ РЕЙКУ. МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 64-58-45, (067) 363-37-87, (050) 515-58-06

Ва он пласти ов , біл . Конта ти: (095) 699-68-59 Ва он пласти ов . 22-15-59, 22-50-64

Конта ти:

Ва он , б/в, вн трішню. Конта ти: 28-27-10 Ва он . Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 (050) 375-36-31 Ва он . 26-54-86

Конта ти:

5-43-23,

Дош и для підло и. Конта ти: 5-43-23, 26-54-86

ДОСТАВКА

Достав а самос идами ЗІЛ (6т), КамАЗ (12т), ДАФ (30т). Щебінь, пісо , відсів, ерамзит, рихта, вапно, тирса. Вивезення сміття, робота під е с аватором. Ліц. АВ №352344 від 18.07.2007 р. МТЗУ.

Конта ти: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Дош и соснові, с хі. Конта ти: 43-30-16 (098) 790-94-48 ДОШКИ СУХІ ТА СВІЖОСПИЛЕНІ, СОСНОВІ 25-50 ММ, РЕЙКИ, БАЛКИ, БРУС, БУДЬ-ЯКИХ РОЗМІРІВ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА. ДОШКИ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ВАГОНКА. КОНТАКТИ: (0362) 43-16-75, 23-03-90 (067) 494-75-45, (050) 555-81-91

Дош и с хі, 40,50,70 мм. Конта ти: (098) 790-94-48 Дош и, б/в. 316-11-16

Конта ти:

(096)

Дош 50, с х . Конта ти: (097) 718-65-43 ДОШКУ ОБРІЗНУ, НЕОБРІЗНУ, БАЛКИ, КРОКВИ, БРУСИ, РЕЙКИ УСІХ РОЗМІРІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ З ДОСТАВКОЮ. ВАГОНКУ, ДОШКУ ШПУНТОВАНУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, БЛОК-ХАУС. КОНТАКТИ: 64-58-45, (067) 363-37-87, (050) 515-58-06


№`26 вiд 13 липня 2011 ро

ДОШКУ ОБРІЗНУ, НЕОБРІЗНУ. БАЛКИ, КРОКВИ, БРУС УСІХ РОЗМІРІВ, НА ЗАМОВЛЕННЯ. ВАГОНКУ, ДОШКУ ШПУНТОВАНУ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (0362) 43-23-99, (094) 966-23-99, (098) 687-74-06 Дош

Пар ет, д бовий, 8 в.м. Конта ти: 62-75-56, (067) 360-20-31 Перила. Конта ти: 5-43-23, 26-54-86 Перліт. Конта ти: (067) 362-27-90, (067) 989-48-62 Піддони, б/в, для це ли. Конта ти: 5-20-03, (067) 927-02-45

. Конта ти: 64-52-65

Дош . Конта ти: 43-24-46, 43-25-60, (050) 375-36-31 ДСП, залиш и. 699-68-59

Конта ти:

(095)

Дюбель. Конта ти: 5-50-15, 43-13-06, (050) 431-16-32

ПІНОБЛОКИ УСІХ ТИПОРОЗМІРІВ. ПРЯМІ ПОСТАВКИ ІЗ ЗАВОДІВ (МОЖНА МАЛИМИ ОБ’ЄМАМИ). КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Європіддони, недоро о. Конта ти: (098) 421-68-60

Пінобло и. Конта ти: 43-08-87, (067) 362-14-39

Залізобетонні вироби. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

Пінобло и. Конта ти: (03657) 7-61-57, (097) 908-42-09, (050) 375-07-38

КЕРАМЗИТ (НАСИПОМ, ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ МІШКИ, «БІГ-БЕГИ»). ФРАКЦІЇ 5-10 ММ, 10-20ММ, 20-40ММ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА САМОСКИДАМИ ВІД 5 ДО 6 КУБ.М. ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Керамзит. Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62 Керамічні поризовані бло и. Конта ти: 63-30-11, (050) 375-02-33 Клеї. Конта ти: 62-30-26 КРИХТУ МАРМУРОВУ РІЗНИХ КОЛЬОРІВ: МОЗАЇЧНУ, ЛАНДШАФТНУ, ФАСАДНУ. КАМІНЬ, ЛАНДШАФТНИЙ. РІЗНІ ФРАКЦІЇ. ДОСТАВКА, ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Крихт марм ров . Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62 Кр и олодязні та для септи а. Конта ти: (0362) 23-03-90, 43-16-75 (067) 494-75-45,(050) 555-81-91 Ліс б дівельний, низь і ціни. Конта ти: 43-05-81, (067) 395-25-90 Матеріали б дівельні, с часні. Конта ти: 64-31-11, 64-33-00 (050) 435-44-02 Матеріали б дівельні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Матеріали б дівельні. Конта ти: 64-31-11, 64-33-00, (096) 418-48-88 Металочерепицю, біт мн черепицю, водостічні системи, сайдин . Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58, (066) 607-82-71

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ, УТЕПЛЮВАЧІ, ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ, МАНСАРДНІ ВІКНА, ДАХОВІ ДРАБИНИ, ГІДРОПАРОБАР’ЄРНІ ПЛІВКИ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (097) 186-84-06 Металочерепицю, металопрофіль. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Металочерепицю, металопрофіль. Конта ти: 43-19-54, (097) 421-75-17, (098) 970-54-64 www.nptex.com.ua Металочерепицю, сайдин , водостічні системи. Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Металочерепицю. Конта ти: (03653) 5-47-77, (098) 447-17-77 Металочерепицю. Конта ти: 22-68-56, 62-33-53. Металочерепицю. Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58 Металочерепицю. Конта ти: 63-64-89, 63-64-86 Металочерепицю. Конта ти: 22-68-56, 62-33-53 Металочерепицю. Конта ти: 45-20-07, (063) 363-20-07, (063) 775-44-71

26-38-57,

ПІСОК, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ЧОРНОЗЕМ, ГЛИНУ. ВИВІЗ СМІТТЯ, КОПАННЯ КОТЛОВАНІВ. КОНТАКТИ: (097) 953-95-33 Пісо , піісо митий, відсів, щебінь базальтовий, ранітний, амінь б товий, р чний, лин , чорнозем. Конта ти: 45-23-43, (097) 600-73-55 Пісо , піісо митий, відсів, щебінь базальтовий, ранітний, амінь б товий, р чний, лин , чорнозем. Конта ти: 43-46-61, (097) 410-00-65 ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ВСІХ ФРАКЦІЙ, ВІДСІВ, КАМІНЬ БУТОВИЙ, ЧОРНОЗЕМ, ТОРФ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130. ВИВЕЗЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ВІДСІВ, ШУТЕР, МИТИЙ ПІСОК, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 ТОНН (САМОСКИД). КОНТАКТИ: 68-37-51, (067) 492-90-53, (095) 876-50-33 Плити бетонні, ПКЖ, ребристі - 6 * 1,5м. Ціна: 300 рн. Конта ти: (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net www.akordmebli.ax3.net Плити для о орожі, ільця олодязні, бордюри, сіт лад и це ли. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Плити пере риття залізобетонні, 9х1,20м. Конта ти: (097) 481-36-33 Плити пінополістирольні, мін. ват . Конта ти: 5-50-15, 43-13-06, (050) 431-16-32 Плити п стотні, перетин и. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Плит ерамічн , 20х25 см, Хар ів, недоро о. Конта ти: 62-16-02, (098) 825-42-22 Плит лицювальн , 15х15, 20 в.м. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Плит лицювальн . 62-79-67, (096) 146-45-75

Конта ти:

Плит на підло в хню, 5 в.м., 300 рн. Конта ти: (067) 921-92-08 ПЛИТКУ ТРОТУАРНУ, ВІБРОЛИТУ, ПЛИТКУ ТРОТУАРНУ, ПРЕСОВАНУ ТИПУ «ЦЕГЛА» (ГІДРОМЕХАНІЧНЕ ПРЕСУВАННЯ), ПЛИТКУ ФАСАДНУ, ЕЛЕМЕНТИ БЛАГОУСТРОЮ. ПОСЛУГИ ВКЛАДАННЯ. КОНТАКТИ: 24-15-83, (067)363-23-92

Плит трот арн . Конта ти: 61-09-19, 61-06-14 Плит ДСП, залиш и. Конта ти: (095) 699-68-59

Металочерепицю. Конта ти: 62-56-96, (067) 380-21-09

Плів и. Конта ти: 22-68-56, 62-33-53

Металочерепицю. Конта ти: 43-05-81, (067) 395-25-90

Плінт с. 26-54-86

Онд лін та омпле т ючі. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Конта ти:

5-43-23,

ПОЛІКАРБОНАТ

Онд лін. Конта ти: (063) 363-20-07, (063) 775-44-71 Онд лін. Конта ти: 61-99-69, (063) 127-87-97

ОРЕНДА РИШТУВАНЬ. КОНТАКТИ: 45-45-05, (067) 606-60-26, (050) 879-69-26 Пар ет д бовий, 12 в.м. Ціна: 50 рн/ в.м. Конта ти: 22-65-75 Пар ет, б овий, (черешня, ясен). Конта ти: 24-57-68, (067) 362-71-58

Полі арбонат різно ольоровий, прозорий пласти для на риття бал онів, теплиць, альтано , озир ів.

Конта ти: 43-63-74, (067) 760-04-25

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

19


20

БУДІВЕЛЬНІ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ Профнастил. Конта ти: 63-64-89, 63-64-86 Профнастил. Конта ти: 363-20-07, (063) 775-44-71

(063)

№`26 вiд 13 липня 2011 ро

ЦЕГЛУ БІЛУ ВОГНЕТРИВКУ, ЧЕРВОНУ. КОНТАКТИ: 26-60-88,

Ра шня римсь ий. Конта ти: (067) 428-15-86 Ра шня , римсь ий. Конта ти: (03657) 7-61-57, (097) 908-42-09, (050) 375-07-38 Рей и. Конта ти: 5-43-23, 26-54-86 Ринви оцин овані, б/в. Конта ти: (067) 380-05-65 Розчин вапняний, цементний. Достав а. Конта ти: (067) 382-56-01 vpotopa@mail.ru Ролети. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27 Ролети. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27 САЙДИНГ (РОСІЯ, КАНАДА, ПОЛЬЩА), СОФІТИ, ВАГОНКА ПВХ (ЗОВНІШНЯ ТА ВНУТРІШНЯ), ЛИСТИ ПОЛІКАРБОНАТНІ, ШИФЕР, БЛОКИ СТІНОВІ ПІД «РВАНИЙ КАМІНЬ», УТЕПЛЕНІ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (097) 186-84-06 Сайдин , бло -ха з, шалів . Конта ти: 43-24-46, 43-25-60, (050) 375-36-31 Сайдин , пласти ов ва он , де оративні панелі ПВХ. Конта ти: 63-23-90, (098) 871-80-54, (093) 489-88-19 Сайдин . Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58 Сайдин . Конта ти: 63-64-89, 63-64-86 Сайдин . Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Сайдин . Конта ти: (063) 363-20-07, (063) 775-44-71 Сайдин . Конта ти: 61-99-69, (063) 127-87-97 Системи іпсо артонні. Конта ти: 64-31-51, 64-31-52, Системи шт ат рні. Конта ти: 64-28-19, 63-68-14, (067) 920-09-47 Сіт арм вальн . Конта ти: 5-50-15, 43-13-06, (050) 431-16-32

(097) 343-63-58, ЦЕГЛУ БУДІВЕЛЬНУ: М-100, М-75. ДОСТАВКА, ВИВАНТАЖЕННЯ. КОНТАКТИ: 5-20-03, (098) 829-55-41, (067) 927-02-45 Це л ерамічн . Конта ти: 63-36-93, 26-05-30 ЦЕГЛУ ЛИЦЮВАЛЬНУ СБК, ЄВРОТОН, ПРОКЕРАМ, БІЛА ЦЕРКВА, АПБ ЦЕГЛА (БОРЗНА), ЛІТОС, КЕРАМЕЙЯ, БЛОК КЕРАТЕРМ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (093) 577-99-11, (098) 246-32-12 Це л лицювальн , рядов . Конта ти: 26-38-57, 43-08-87, (067) 362-14-39 Це л лицювальн . Конта ти: (067) 804-25-44 Це л лицювальн . Конта ти: 62-96-09, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Це л лицювальн . 63-00-11, (050) 375-02-33.

Конта ти:

Це л М-100. Конта ти: 339-28-18, (067) 362-81-28

(050)

Це л М-75, М-100 (піддони). Достав а по міст та області. Розвантаження раном-маніп лятором. Конта ти: (050) 339-28-18, (067) 362-81-28 Це л М-75. Конта ти: (050) 339-28-18, (067) 362-81-28 Це л рядов М-75, М-100, лицювальна. Конта ти: 26-38-57, (067)360-08-77 Це л , 200 шт, с ловат . Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02 Це л , б/в, 500 шт. Ціна: 60 Конта ти: (097) 119-65-10

оп/шт.

Це л , б/в. Конта ти: 5-47-69, (066) 228-31-67 Це л , б/в. Ціна: 2 рн./шт. Конта ти: (067) 490-15-18 Це л , б/в. Конта ти: 62-93-02

СІТКУ МЕТАЛЕВУ, ЗВАРЮВАЛЬНУ, ПЛЕТЕНА

Це л , б/в. Недоро о. Конта ти: (096) 461-81-60

«РАБРИЦЯ». КОНТАКТИ:

Це л , половин и, б/в, дешево. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

43-12-81, (067) 725-12-81 С ло для ві он. Конта ти: 22-48-94, (097) 808-63-80 С ло, 5 мм. Конта ти: 68-24-40, (097) 302-65-83 С лобло и, б/в. Конта ти: (096) 213-55-52 СКЛОПАКЕТИ (ТЕРМІНОВЕ ВСТАНОВЛЕННЯ, ВИГОТОВЛЕННЯ, РЕМОНТ). СКЛО ВІТРИННЕ, ВІЗЕРУНКОВЕ, ДЗЕРКАЛА (ПОРІЗКА). ШИФЕР ХВИЛЬОВИЙ, ПЛОСКИЙ, АЗБЕСТОЦЕМЕНТНІ ТРУБИ, ЦЕМЕНТ. БІТУМ. КОНТАКТИ: 22-24-08, (097) 868-82-72

СПЕЦЕМАЛІ: ХС, ХВ, ЕП, КО, МЛ, АНТИКОРОЗІЙНІ, ТЕРМОСТІЙКІ. РОЗЧИННИКИ: Р-4, Р646, Р-647, УЙАТ-СПІРИТ, СОЛЬВЕНТ, ОЛІФА. ГРУНТИ, ЕМАЛІ: ГФ, ПФ, НЦ. ЛАКИ СТОЛЯРНІ: НЦ, ПУ. ДИСПЕРСІЯ ПВА. КОНТАКТИ: 69-06-85, 26-34-72 Стелю підвісн . Конта ти: 62-30-26 Стовпчи и, сіт 284-53-15

. Конта ти: (096)

С міші ідроізоляційні. Конта ти: 62-30-26 С міші лейові. Конта ти: 5-50-15, 43-13-06, (050) 431-16-32 С міші с хі б дівельні. Конта ти: 64-31-51, 64-31-52 Термобло и. Конта ти: 63-55-44, 43-26-38

Це л , половин и, б/в, дешево. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ВСІХ ФРАКЦІЙ, ВІДСІВ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, КАМІНЬ РУЧНИЙ, МЕХАНІЧНИЙ, ТОРФ, ЧОРНОЗЕМ, ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130, ВИВЕЗЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ВІДСІВ, ПІСОК, МИТИЙ ПІСОК, ШУТЕР, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ 12 ТОНН (САМОСКИД). КОНТАКТИ: 68-36-60, (067) 970-89-78

ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (098) 371-80-11, (0362) 43-43-13 ЩЕБІНЬ, ПІСОК ФАСОВАНИЙ, В МІШКАХ, ТОННАМИ. ДОСТАВКА, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00 Щебінь, пісо . Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Щебінь. Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62

Армат р б дівельн 10-12-14 мм., можна б/в. Конта ти: (097) 238-08-29 Армат р б дівельн 10-12-14мм. Конта ти: (097) 238-08-29 Армат р б дівельн , 10-12-14 мм., можна б/в. Конта ти: (097) 238-08-29 Бал и, бр с, дешево. Конта ти: 43-06-10, (063) 706-53-23 Бр ів , можна б/в. Конта ти: (093) 693-25-55 Б дівельне ришт вання. Конта ти: (096) 213-55-52 Б дівельні матеріали різні. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Черепицю ерамічн та цементно-піщан . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Черепицю нат ральн , б/в. Конта ти: (067) 428-15-86

ЧОРНОЗЕМ, ЗЕМЛЮ, ТОРФ, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

Ва он

. Конта ти: 64-52-65

Вироби овані. 717-71-64

Конта ти:

(067)

Ворота пар анні. Конта ти: 27-77-67 ДСП рядов , ДВП ламінован . Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Д б морений, терміново. Конта ти: (098) 840-30-19 Жалюзі верти альні, оризонтальні. Конта ти: 24-56-47, 68-05-12, (096) 156-94-52, (050) 435-37-03

Жалюзі, ролети. Конта ти: (050) 375-56-82 Жалюзі, ролети. Конта ти: 24-75-82, (050) 375-49-85, (097) 442-73-13 Жалюзі сіх видів. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76 Жалюзі, ролети. Конта ти: (050) 375-56-82 Кахель для р б и. 22-48-94, (097) 808-63-80

Конта ти:

Кахель на амін або піч. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Ковані вироби. Конта ти: 24-75-82, (050) 375-49-85, (097) 442-73-13

Відходи для вимощення доро и. Конта ти: (093) 693-25-55

О орож штахетн із оцин овано о метал . Конта ти: (063) 127-87-97

Дош и обрізні. Конта ти: (050) 655-98-02

Пар етн

ВІЛЬХА. КОНТАКТИ: (067)

ЧЕРЕПИЦЮ КЕРАМІЧНУ ROBEN, КОМПЛЕКТУЮЧІ ДО НЕЇ. КОНТАКТИ: (098) 868-28-97, (067) 462-50-09, (050) 378-26-00

Жалюзі сіх видів. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76

2.2.2. К плю

Черепицю біт мн . Конта ти: (063) 363-20-07, (063) 775-44-71

Черепицю линян , б/в. Конта ти: (067) 428-15-86

Вироби залізобетонні, достав а. Конта ти: 5-07-05, (067) 645-29-60

ДОШКУ НЕОБРІЗНУ, ЯСЕН,

Черепицю линян , б/в. Конта ти: (067) 428-15-86

2.3.1. Продам Бр ів з нат рально о аменю 7х7, 10х10, можлива достав а. Конта ти: (067) 886-83-18 Дош и с хі та щойно спилені, соснові 25-50 мм, рей и, бал и, бр с, б дь-я их розмірів. Можлива достав а. Дош и для підло и, ва он . Конта ти: 23-03-90, 43-16-75, (067) 494-75-45, (050) 555-81-91 Теплі підло и «Енсто»: підбір, достав а, встановлення. Конта ти: (067) 179-31-02

ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ПІСОК.

Черепицю біт мн . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Черепицю в асортименті. Конта ти: 63-00-11, 23-40-18

Оздоблювальні матеріали

дош

. Конта ти: 64-69-84

Плит лицювальн , рожев , Ю ославія, 15х15, нов . Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Плит

, б/в. Конта ти: (097) 419-05-72

Плінт си. Конта ти: 64-52-65

360-45-40, (067) 360-45-50

Пор чні. Конта ти: 27-77-67

К н , онтейнер або ва ончи . Конта ти: (093) 878-16-16

Рей и. Конта ти: 64-52-65

Лещата слюсарні, вели і, Конта ти: (098) 228-57-23

Стелі натяжні. Конта ти: 43-81-45, (067)351-01-31, (094) 966-81-45

б/в.

Лю и чав нні, аналізаційні. Конта ти: (067) 990-66-62 fantonio@meta.ua Плити дорожні та для о орожі, б/в. Конта ти: (067) 286-83-60 Плити дорожні. Конта ти: (099) 445-93-28 Плити залізобетонні для о орожі, б/в. Конта ти: (097) 481-36-33 Плити пере риття бетонні 3,6х1,5х8 м. Конта ти: (067) 364-44-74 Плити пере риття бетонні 5,4х1,5х8 м. Конта ти: (067) 364-44-74 Плити пере риття, 9 м. Конта ти: (067) 383-55-25

Сантехні

. Конта ти: 62-30-26

Стелі натяжні. Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58 Сходи на орище. Конта ти: 24-56-47, 68-05-12, (096) 156-94-52, (050) 435-37-03 ТЕПЛОВЕР ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНУ ШТУКАТУРНУ СУМІШ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ, ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА ПІДГОТОВКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ДЕКОРАТИВНІ ШТУКАТУРКИ. КОНТАКТИ: 40-05-60, 43-67-59 WWW.TEPLOVER.COM.UA

Сіт для о орожі, 1.5м. Конта ти: (067) 797-89-20

ФАРБИ ДЛЯ ДАХІВ ТА ФАСАДІВ

Сіт для о орожі. Конта ти: (097) 238-08-29

(ГАЗ, БЕТОН, КОРОЇД, БАРАНИК, ЛАКИ, МОРИЛКИ, КЛЕЇ).

Сіт оцин ован , для о орожі. Конта ти: 26-62-26

КОНТАКТИ: 62-99-55,

С лобло и. Конта ти: 43-16-85

(067)362-96-79

. Конта ти: 64-52-65

Тр би азбестові, ерамічні, діаметр від 20 см, довжина 200 м, щоб с ладались. Конта ти: 23-50-31

Фарб для бетон , чорн . Конта ти: 64-36-00, (050) 155-37-87, (097) 554-28-18

Шифер половин и, б/в, дешево. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Шифер вели ий б/в. Конта ти: (097) 238-08-29

Фарб чорн , с х для бетон . Конта ти: (097) 554-28-18, (050) 155-37-87

Шифер, (половин и). 62-79-67, (096) 146-45-75

Конта ти:

Шифер вели ий, б/в, сіт для о орожі. Конта ти: (097) 238-08-29

Шифер, 45 листів, б/в. Конта ти: (067) 277-73-45

Шифер вели ий, б/в. Конта ти: (097) 238-08-29

Тр би водозливні, б/в. Конта ти: (096) 316-11-16

Шифер, 8-хвильовий, б/в. Конта ти: 62-94-70

Шифер вели ий, б/в. Конта ти: (097) 238-08-29

Тр би, б/в. Конта ти: (067) 380-05-65

Шифер, 95 листів. Ціна: 20 рн/шт. Конта ти: 61-37-01, (066) 341-46-47

Шифер вели ий, б/в. Конта ти: (097) 238-08-29

Шифер, б/в, хвильовий. Конта ти: (097) 305-83-14

Шифер, б/в. Конта ти: (097) 480-92-29

2.3.2. К плю

Шифер, б/в. Конта ти: (097) 687-95-28

Шифер, б/в. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Ліноле м б/в. Конта ти: (097) 246-04-75

Утеплювач. Конта ти: 22-14-66, (050) 375-15-73

Шифер, б/в. Конта ти: (097) 305-83-14

Шифер, б/в. Конта ти: (067) 804-25-44

Ліноле м, 246-04-75

Шифер, б/в. Конта ти: (067) 380-05-65

Утеплювач. Конта ти: 64-31-51, 64-31-52

Шифер, вели ий б/в. Конта ти: (097) 238-08-29

Шифер, половин и, б/в. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Ліноле м, можна б/в. Конта ти: (097) 238-08-29

Утеплювач. Конта ти: 22-68-56, 62-33-53

Шифер. Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62

Утеплювачі. Конта ти: (063) 363-20-07, (063) 775-44-71

Шифер, (половин и). 62-79-67, (096) 146-45-75

Ущільнювач. Конта ти: 22-68-56, 62-33-53

Шифер, 45 листів, б/в. Конта ти: (067) 277-73-45

Фарби а рилові. Конта ти: 5-50-15, 43-13-06, (050) 431-16-32

Шпа лів и. 64-31-52,

Цвяхи, 130 мм. Конта ти: 28-22-30

Шпалери паперові. Конта ти: 28-96-33

Це л (половин и). 62-79-67, (096) 146-45-75

Шт ат р и. Конта ти: 43-13-06, (050) 431-16-32

Тирсоплит , 1 Конта ти: 5-23-70

б.м./150

рн.

Тирсоплит . Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-32 Торфо рихт , 50 , в міш ах. Конта ти: (067) 797-53-53, (097) 472-20-21

Тр б бетонн , довжина 5 м, діаметр 1 м. Конта ти: 22-19-48 Утеплювач. Конта ти: 22-68-56, 62-33-53

Конта ти:

Шалів

Конта ти:

Конта ти:

64-31-51,

5-50-15,

Фонтани, став и. Конта ти: 63-55-44, 43-26-38 Фотошпалери. Конта ти: 23-25-51 Шт ат р теплоізоляційн . Ціна: 90 рн. Конта ти: (093) 845-32-10 www.inteza.kiev.ua

б/в.

Конта ти:

(097)


№`26 вiд 13 липня 2011 ро

БУДІНСТРУМЕНТИ, ОПАЛЕННЯ •

21

Сантехні від: «Віл арі Бош»; «Джа ззі»; «Геберіт»; «Грое»; «Кл ді»; «Орас»; «Ла фен»; «Рава »- ванни, д шові абіни, зміш вачі, мивальни и, біде, нітази. Підбір та встановлення. Конта ти: (067) 179-31-02

Автомати азов . Конта ти: 63-35-16, (096) 220-54-70 Автомати до азово о отла. Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 977-81-78 Балон азовий, 5 л., з ред тором. Ціна: 70 рн. Конта ти: (098) 307-25-24

Ліноле м, можна б/в. Конта ти: (097) 238-08-29

Будівельні інструменти та обладнання 2.4.1. Продам

Обладнання деревообробне: ба атопильний верстат, бр совальний верстат. Конта ти: 26-35-39, (067) 775-96-13 Пилорам стріч ов , верстати обрізні, ба атопил., фрезери, рейсм си, цир ляр на 2 пил и, палетно-торцовочний. Конта ти: 23-03-90, 43-16-75, (067) 494-75-45, (050) 555-81-91

Гембляр , ширина 400 мм., довжина 2,5 м., 4 ножі, осий вал, 5000 обертів, дви н 3 Вт. Конта ти: (093) 140-85-55 Дрель «Данило Майстер». Конта ти: (096) 450-36-09 Дріт зварювальний. Конта ти: 62-22-10

Бензо енератори, мотопомпи. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Бензо енератори. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Балон азовий. Конта ти: 68-24-40, (097) 302-65-83 Балон азовий. Конта ти: 63-43-99 Балон исневий Конта ти: 5-78-88

з

ред

тором.

Еле тродриль. Конта ти: 27-82-66

Балони азові, 3 шт. Конта ти: 23-69-65, (098) 584-34-33

Еле троінстр менти. 28-65-73, 62-05-30

Конта ти:

Балони азові, поб тові. Конта ти: (067) 797-53-53, (097) 472-20-21

Еле тропил . Ціна: 450 рн. Конта ти: (096) 586-90-20

Балони исневі, 2 шт. Конта ти: (050) 208-97-92

Запчастини на пластмасові ві на. Конта ти: 28-89-97, (067) 768-31-96

Балони пропанові і исневі. Конта ти: (097) 580-59-40

Заточний верстат для ножів. Конта ти: (093) 708-09-79

Балони, азові, б/в, дешево Конта ти: (067) 601-68-60

Інстр мент, р чний. 62-01-55, 26-65-08

Конта ти:

Батареї опалення, недоро о. Конта ти: (093) 254-13-38

Кріплення. 62-33-53

22-68-56,

Батареї опалення, недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Конта ти:

Лещата. Конта ти: 23-16-35 АПАРАТИ ЗВАРЮВАЛЬНІ «TECHMIES» 165А, 185А, 205А (ПЕРЕМОЖЕЦЬ КОНКУРСУ «100 КРАЩИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ»). ВИР-ВО В М.РІВНЕ. КОНТАКТИ: М. РІВНЕ, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 18Ж. 64-30-12, (067) 967-43-77 WWW.SVARKA.RV.UA

Балон азовий, пропановий. Конта ти: (067) 686-58-64

Л і с а б дівельні. Конта ти: (067) 686-58-64 Люль б дівельн . Конта ти: 5-46-12, (050) 435-23-41 Металош ачі. Конта ти: 68-05-72 (097) 272-76-03 Мотопомпи Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Обладнання для ви отовлення пінобло ів, б/в. Конта ти: (098) 259-40-94

Батареї чав нні (7+2), нові. Конта ти: 23-18-01, (050) 388-43-26 Батареї чав нні для азово о опалення, 7 ребер. Ціна: 200 рн. Конта ти: 28-96-33 Батареї чав нні, нові. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Батареї чав нні. Конта ти: 62-40-32, (097) 792-98-31 Батареї чав нні. Конта ти: (067) 985-40-62, (093) 388-88-08 Батареї чав нні. Конта ти: (097) 013-97-32

Обладнання для ви отовлення пінобло ів. Конта ти: (098) 259-40-94

Батареї, б/в, 7х8 ребер. Конта ти: (097) 217-30-25

Обладнання мото льтиватори. 28-65-73, 62-05-30

Батареї, б/в. Конта ти: (096) 735-14-04

Бензопили. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Бензопил «Др жба». Конта ти: (067) 384-32-60, (050) 375-22-94

Обладнання тор овельне. Конта ти: 61-99-00

Бензопил «Тай а», 2.5 Вт, 45 см, 45.5 довжина, на бензині А76. Конта ти: (097) 747-17-19

Обміняю еле трозвар на бензопил . Конта ти: 27-21-15

Бензопили, мото оси. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Бензопил «Штіль 440». Конта ти: (097) 299-71-59 Бензопил «Штіль», нов . Конта ти: (063) 625-18-64 Бензопил . Конта ти: (097) 816-45-10 Бензопил . 2.4 Вт, 57.5, нов . Конта ти: (067) 382-47-99 Бетонозміш вач MLS-145N. Ціна: 8415 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Бетонозміш вач на 80 л. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04--40

навісне, Конта ти:

Бач и до 27-06-39

нітазів, б/в. Конта ти:

Бойлер, б/в., 50 л. Конта ти: (096) 516-51-18 Бойлер. Конта ти: 26-04-53

Піддони. Конта ти: 43-36-30 (066) 700-95-85

Бойлер. Конта ти: 20-42-35

Рейсм с, ширина вала 1 м, то арний, по дерев , недоро о. Конта ти: (098) 216-54-44

Бойлери. Конта ти: 43-59-97, (067) 426-66-88

Свердла, б ри. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Стано деревообробний. Конта ти: (098) 259-40-94 Стано ф вальний з цир ляр ою, ширина оброб и 30 см. Ціна: 800 .о. Конта ти: (099) 908-62-52 maljarka@rambler.ru

Бойлери. Конта ти: 22-60-82, 62-08-44

Ванни, б/в, самовивіз. Конта ти: (098) 301-70-84 Ванн металев , 1.7, б/в. Конта ти: (097) 580-59-40 Ванн металев , 150 см. Конта ти: (097) 692-62-26 Ванн металев , б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: 26-45-55, (050) 815-17-60

Тельфер. Ціна: 250 .о. Конта ти: (096) 303-55-12

Ванн металев , б/в. 150 м. Конта ти: 61-04-45

Бетонозміш вач, 0.3 б.м., 380 В. Конта ти: (067) 686-58-64

Установ для виробництва бло ів. Конта ти: (0362) 28-88-57, (050) 339-27-04

Ванн металев , Італія, 1.6, б/в. Конта ти: 23-05-76

Бетонозміш вач, 220 Вт. Конта ти: (097) 640-53-67

Штабелер ідравлічний. Конта ти: (067) 476-70-60

Бетонозміш вач, б/в, на 160 л, на 380 Вт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-01-85, (096) 853-25-89

Ящи для розчин . Конта ти: (067) 686-58-64

Бетонозміш вач. Конта ти: (096) 733-56-94

Ящи з петлями для підняття розчин , 2 б. Конта ти: (067) 797-53-53, (097) 472-20-21

Бетонозміш вач р чний. Конта ти: (097) 718-65-43

Бетонозміш вач. Конта ти: (050) 442-10-28 Бетонозміш вач. Конта ти: (096) 733-56-94 Бетонозміш вач. Конта ти: (096) 733-56-94 Бетонозміш вач. Конта ти: (096) 733-56-94 Бетонозміш вачі. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Бетонозміш вачі. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Боч и для вапна. Конта ти: (067) 686-58-64 Вал ф вальний. Конта ти: (098) 628-98-12 Верстат деревообробний «УБДН» (настільний). Конта ти: (067) 956-03-66 Верстат ПЧМ 5, для заточення ножів. Конта ти: (067) 382-00-89 Верстат форматно-роз рійний з підрізною пилою, для роз рою плит ДВП., недоро о. Конта ти: (093) 708-09-79 Верстат фрезерний з р хомою арет ою, вал 32 мм., три швид ості, дви н 3 Вт. Конта ти: (093) 140-85-55 Верстат ф вальний, цир ляр . Конта ти: 64-61-26, (098) 293-46-95 Верстати деревообробні, б/в. Конта ти: (098) 216-54-44 Верстати для виробництва меблів та меблевих фасадів, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (0343) 84-46-38, (067) 343-31-06 dimaks-admin@bur.if.ua Візо садовий, 2- олісний, самос ид, в-во Квасилівсь о о завод . Конта ти: (096) 973-28-36 Газоно осар 22-62-39

, 1300 Вт. Конта ти:

Ванн металев . Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39 Ванн металев . Конта ти: (067) 384-32-60, (050) 375-22-94 Ванн чав нн , б/в. Конта ти: (093) 692-81-21

Еле тро онве тори. Конта ти: 43-23-53, (097) 329-75-32 Еле тронасоси, насосне обладнання. Конта ти: 61-09-23, 62-20-33, 63-08-01

Ванн чав нн , б/в. Конта ти: 5-47-69, (066) 228-31-67

Кабін т алетн , торф’яний т алет, септи и. Конта ти: (095) 891-83-66, (098) 245-43-81

Ванн чав нн , б/в. 28-86-50, (095) 410-87-96

Конта ти:

Колон и азові. Конта ти: 62-22-06, (067) 575-35-78

Апарат АВД фарб вальний «Ва нер 2600,7000», «Фініш 211». Конта ти: (067) 769-34-27

Ванн чав нн , бла итн , довжиною 170 см. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04-40

Колон азов , «Бош», б/в. Конта ти: 68-34-32, (067) 688-47-39

Бензопил . Конта ти: (097) 816-45-10

Ванн чав нн . Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96

2.4.2. К плю

Візо для напівавтомата та зварювальний р ав. Конта ти: 63-32-02

Ванн чав нн . Конта ти: 23-64-24, (097) 603-54-80

Лещата. Конта ти: (093) 693-25-55

Ванн , б/в, металев емальован біл , добрий стан, розміри 1.70х0.70, виробництво Німеччина. Ціна: 250 рн. Конта ти: (050) 355-85-96

Ришт вання б дівельні. Конта ти: (093) 693-25-55

Ванн , б/в, чав нн . 23-50-08, (097) 163-41-66

Лещата, б/в. Конта ти: (050) 375-52-95 Лещата. Конта ти: (093) 693-25-55

2.4.3. Здам в оренд Бетонозміш вач. Конта ти: • 43-67-89, (067) 393-97-77, (093) 838-47-77

Оренда ришт вань фасадних. • Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Ришт вання б дівельні, • ле осплавні з настилами, висота до 100 м; виш а - т ра, перес вна на олесах, висота до 8 м. Достав а по Рівном без оштовна. Конта ти: 43-16-85, (067) 362-55-01 www.BRM-lesa.com

Газ, опалення, водопостачання

Конта ти:

Ванн , чав нн . Конта ти: (067) 772-92-16 Ванн -д жа зі, вир-во Чехія, 170х110х63, 10 форс но , відмінном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 61-38-93, (050) 690-37-98, (067) 189-18-04 Водона рівач проточний, «Демпад», Т реччина, Конта ти: (067) 925-07-37

азовий, новий.

Водона рівачі «Ра нд». Конта ти: 62-22-06, (067) 575-35-78 Водона рівачі еле тричні, бойлери. Ціна: 720-900 рн. Конта ти: 5-23-66, (097) 507-82-78, (067) 392-96-82 Водона рівачі на опич ючі. Конта ти: 43-23-53, (097) 329-75-32 Водопостачання, ліц. АВ №459432 від 30.08.2009р. МРРБУ ДАБІ. Конта ти: 43-04-33, 43-06-89, (098) 449-96-50

2.5.1. Продам

Гідро- та пароізоляцію. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Еле тричне висо оефе тивне • інфрачервоне опалення, тепла

Гідроізоляцію. Конта ти: 63-55-44, 43-26-38

підло а. Реалізація і монтаж. Конта ти: 28-89-47, (050) 208-97-92

Гріл -автомат до азової печі. Ціна: 450 рн. Конта ти: 28-96-33

Колон азов , «Дан о», нов , недоро о. Конта ти: 68-08-33 Колон азов , «Юн ер», запчастини. Конта ти: 22-65-75

на

Колон азов , «Юн ерс», б/в. Конта ти: (067) 707-82-42 Колон азов , «Юн ерс», б/в. Ціна: 600 рн. Конта ти: 68-34-32, (067) 688-47-39 Колон азов , б/в, в робочом стані. Конта ти: 24-13-18, (098) 951-77-50

Колон азов , б/в, іноземно о виробництва. Конта ти: (095) 504-99-67 Колон азов , б/в. 68-12-56, (098) 669-86-04

Конта ти:

Колон азов , б/в. Конта ти: (099) 408-80-33 Колон азов , Львів, б/в. Конта ти: 22-57-06, (066) 846-35-71 Колон азов , недоро о. Конта ти: 26-68-10, (067) 362-89-22

К о т е л «В л ан», б/в. Конта ти: 5-42-32 Котел «Дан о-8». Ціна: 800 Конта ти: 63-72-95

рн.

Котел «Житомир-3», новий. Ціна: 500 рн. Конта ти: (097) 860-67-55 Котел азовий «Візіон», новий, 2- онт рний, з природньою тя ою, Італія, недоро о. Конта ти: 64-17-99

азов . Конта ти: (097)

Котел азовий «Рiвнетерм-32В», в хорошом стані, б/в. Конта ти: (067) 900-68-28

Колон , б/в. Конта ти: 43-92-23, (067) 426-66-88

Котел азовий «Термоте а», на твердом паливі, 2 ро и. Конта ти: (097) 792-98-31

Конве тор азовий, 50 в.м. Конта ти: 610-604, (067) 362-59-16

Котел азовий АГВ-80. Ціна: 850 рн. Конта ти: 28-96-33

Конве тор азовий, недоро о. Конта ти: (066) 415-13-48

Котел азовий АОГВ 11,5, Донець . Конта ти: (050) 235-01-25

Конве тор азовий. Конта ти: (067) 384-32-60, (050) 375-22-94

Котел азовий, «Дан о». Ціна: 800 рн. Конта ти: 63-72-95

Конве тори. Конта ти: 22-60-82, 62-08-44

Котел азовий, «Дан о-8», б/в, 3 ро и. Конта ти: 63-72-95

Колон 217-30-25


22

№`26 вiд 13 липня 2011 ро

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, БУДПОСЛУГИ Системи піді рів підло и. Конта ти: 43-23-53, (097) 329-75-32 Системи теплення, Конта ти: 5-50-15, 43-13-06 С шар для р шни ів в ванн імнат з нержавіючої сталі 32ПС5, нов , 400мм х 800мм., «змійови ». Ціна: 250 рн. Конта ти: (050) 355-85-96

Еле троди, дріт зварювальний. Конта ти: 60-91-02, (050) 375-08-18, (099) 020-35-33

Тр би, металопласти ові. Конта ти: 22-60-82, 62-08-44 Умивальни білий, ерамічний. Ціна: 80 рн. Конта ти: 60-85-87

Еле тропідстанцію 220В. Конта ти: (097) 879-38-07

ФІЛЬТРИ ДЛЯ ВОДИ: ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ, ПОМ’ЯКШУЮЧІ, ХЛОРВИДАЛЯЮЧІ, ПРИГОТУВАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ НА ОСНОВІ ЗВОРОТНЬОГО ОСМОСУ. КОНТАКТИ: (067) 179-31-02

В ілля, о с, антрацит. • Конта ти: 23-70-08 з 18.00, (067) 362-45-44

Батареї, нові, б/в. Конта ти: (099) 742-96-73 Ванни. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11 Ванн чав нн . Конта ти: 64-83-65, (067) 296-52-86 Ванн , б/в. Конта ти: (098) 301-70-84 Ванн , чав нн ,б/в. Конта ти: (098) 912-43-39

Конта ти:

(067)

Котел еле трично о опалення. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Котел КВ- 300, 1987р.в, робочий стан. Конта ти: ballanss@ukr.net (096) 967-73-16, (063) 200-75-82

Котли азові. Конта ти: 62-22-06, (067) 575-35-78 Котли азові. Конта ти: 61-13-16 Котли для опалення, нові. Конта ти: (067) 444-12-22

Котел КС-ТГ-16, аз і тверде паливо. Конта ти: (050) 339-39-09

Котли на всі види палива. Конта ти: 61-09-23, 62-20-33, 63-08-01

Котел КСТ-20. 217-30-25

(097)

Котли, азові, еле тро, твердопаливні. Конта ти: 22-60-82, 62-08-44

Котел на тверде паливо. Конта ти: (096) 977-81-78

Лічильни азовий, б/в. Конта ти: (098) 907-32-35, (063) 627-09-36

Котел на твердом паливі КЧМ. Конта ти: 68-08-62, 43-03-42

Лічильни 114-15-16

Котел чав нний, б/в. Конта ти: 5-32-63

Лічильни , Ціна: 250 440-43-15

Конта ти:

Котел чав нний, б/в. Конта ти: (099) 408-80-33 Котел, «Б лер’ян», середній. Конта ти: (067) 382-87-91 Котел, «Дан о-12», б/в. Конта ти: 28-61-37

Мий

на

азовий. Конта ти: (099) азовий, Ж-4, «сам аз». рн. Конта ти: (098) хню. Конта ти: 22-33-98

Мий нержавіюч , б/в. Конта ти: 43-69-87 Мий

, 50х50. Конта ти: 24-09-39

Плит азов , 3- амфорн , б/в, в хорошом стані. Конта ти: 28-74-21, (098) 937-35-39 Плит

азов . Конта ти: (097) 475-87-05

Помп для води, висота підйом 6 м. Конта ти: (096) 425-94-84 Помп

для води. Конта ти: 26-06-00

Радіатор чав нний, Конта ти: 43-36-53

10

се цій.

Радіатори опалення чав нні, б/в. Конта ти: (097) 782-60-17

Конта ти:

(096)

Котел, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05 Котел, на твердом паливі, б/в. Ціна: не доро о. Конта ти: (067) 171-72-18 Котел, радянсь о о виробництва, 2- онт рний, б/в, недоро о. Конта ти: 43-40-43

Плит азов на 4 омфор и в хорошом стані. Конта ти: (099) 377-71-07 Радіатори опалення, нові. Конта ти: (067) 888-90-55 Радіатори чав нні, б/в. Конта ти: (067) 162-73-74, (097) 063-49-42 Т и т а н на тверде паливо, новий. Конта ти: (098) 503-63-39, (067) 888-90-55

Радіатори опалення, чав нні, 2 се ції з 7 і 3 ребер. Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04-40

Електрообладнання

Радіатори опалення, чав нні, нові, б/в. Конта ти: (097) 305-83-14

2.6.1. Продам

Радіатори опалення, чав нні. Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04-40

Cтано свердлильний. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (068) 226-39-19

Радіатори стальні. Конта ти: 62-22-06, (067) 575-35-78

Автомат зварювальний, постійно о стр м . 220 В. Конта ти: 26-47-93, (067) 938-61-29

Обладнання азобалонне, встановлення, монтаж, продаж, сервіс, свідоцтво НДЦБДР №3306 від 6.07.2006 р. Конта ти: 64-20-19, (050) 375-11-65

Радіатори чав нні, нові, імпортні. Конта ти: 43-30-16, (098) 790-94-48 Радіатори чав нні, нові. Конта ти: (098) 790-94-48

Апарат зварювальний. Конта ти: (067) 384-32-60, (050) 375-22-94

Радіатори чав нні, нові. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

А п а р а т и зварювальні. Конта ти: 26-51-85, (096) 949-28-30

Радіатори, б/в. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

Верстат то арно- винторізний, проміжо між центрами 1,5 м. діаметр патрона 200 мм. Конта ти: (068) 226-39-19

Радіатори. Конта ти: 22-60-82, 62-08-44

БОЙЛЕРІВ. КОНТАКТИ:

Се цію задню до отла КЧМ. Конта ти: (098) 042-03-29

Котел, ТМ 4М, КСТ-16. Конта ти: (096) 735-14-04

(067) 179-31-02

Системи водостічні. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Котел- олон азов 32 Вт, хороший стан, з омпле т ючими. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (067) 936-69-74

Підло тепл ТЕСЕ. Конта ти: 43-04-33, 43-06-89, 28-87-68, (098) 449-96-50

Системи опалення, водопостачання та водовідведення. Конта ти: 63-55-44, 43-26-38

Рент енометр ДП-5А. Конта ти: 28-01-21, (067) 722-69-34 Розет и, вими ачі. 62-01-55, 26-65-08

Конта ти:

Світлотехнічн прод цію. Конта ти: (0362) 64-24-64, (095) 288-51-50

Шинопровід, 40 628-98-12

и. Конта ти:

в. Конта ти: (098)

Еле тродви ни від 0,5 до 1,5 Конта ти: (096) 733-56-94

Верстат, стр альний, мотор 5000 Вт. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (068) 226-39-19 Дріт для еле трозварювання. КГ-1/50 Конта ти: 27-82-66 Еле тродви 704-25-44

н. Конта ти: (067)

Вт

Еле тродви ни. Конта ти: 28-14-75, (067) 528-70-42 ни. Конта ти: (066)

Послуги 2.7.1. Ремонтно-б дівельні

• Бетонні роботи, м р вання це лою, бло ами, теплення

б дин ів. Пере риття дахів. Конта ти: (067) 103-03-98 Бри ада б дівельни ів ви онає всі види б дівельних робіт від ф ндаментів «під люч», вн трішні роботи б дь-я ої с ладності. Конта ти: (098) 821-59-64, Юрій. Б дівельні роботи: залив а ф ндаментів, м р вання, шт ат рні роботи, іпсо артон, стяж а, по рівля, сайдин , армстрон Конта ти: 64-61-26, (098) 293-46-95 Б дівництво б дин ів під замовлення. Порядність, я ість арант ю. Конта ти: (098) 479-57-36 Б дь-я і б дівельно-ремонтні роботи незалежно від об’єм , швид о, я існо. Без посередни ів. т. (097) 580-75-86, (066) 043-56-66 Висо оя існе м р вання пар анів, всі види вн трішніх робіт, вибивання бетонних це ляних стін, ф ндаментів різної с ладності. Конта ти: 62-70-58, 62-73-33, (099) 229-18-34 В ладання бр ів и, трот арної плит и, нат рально о аменю, встановлення поребри ів, водозливів, трамб вання віброплитою. Висо а я ість, арантія. Конта ти: (097) 385-99-22, (067) 362-12-08

• • • • • •

В ладання пар ет та інших • видів дерев’яної підло и. Я існе

шліф вання, оздоблення. Реставрація, ремонт старих по риттів. Конта ти: (067) 360-76-59 В ладання, шліф вання пар ет , реставрація пофарбованої підло и під ла . Конта ти: 23-10-00, (066) 220-43-29 Влашт вання ро в’яної системи, ва он и, сайдин , водозливної системи, ремонт дахів металочерепицею, онд ліном, шифером, профілем, теплення дахів, недоро о, я існо. Конта ти: (097) 561-41-57 Встановлення шп нтованої дош и, ламінованої підло и, обшивання ва он ою всіх типів, бло -ха сом, сайдин ом, теплення фасадів пінопластом, мінеральною ватою. Конта ти: 64-58-45, (067) 363-37-87, (050) 515-58-06 Клеєння шпалер всіх видів, професійно, шпа лювання стін, стель та від осів, фарб вання, вели ий досвід роботи. Конта ти: 43-59-16, (097) 587-91-84 Лицювання плит ою, встановлення сантехні и, заміна тр б на пласти ові, в ладання ламінат , стяж а. Конта ти: 62-21-59, (067) 856-44-34 Монтаж іпсо артон , ва он и, ламінат , шпа лювання, леєння шпалер, фарб вання. Конта ти: (096) 727-79-48, (095) 647-69-29 Нанесення ш би різних відтін ів по тепленню, шт ат ренню. Я існо, швид о. Власне ришт вання. Утеплення. Шт ат рення. Конта ти: 64-22-64, (097) 561-66-95 Посл и б дівельної лабораторії. Свідоцтво №РТ-0066\2010. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Роботи б дівельні: теплення фасадів (власні ришт вання), енпідряд. Ліц. АГ №577910. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Утеплення фасадів б дин ів пінопластом, мінватою. Власні ришт вання. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05 Шліф вання ново о (реставрація старо о) пар ет та дощатих підло . В ладання пар ет , ламінат , чорнової дош и. Швид о. Виїзд до замовни а. Конта ти: (067) 382-12-24, (098) 999-65-80 Шліф вання пар ет та інших видів дерев’яної підло и. Швид о. Я існо. Конта ти: (067) 360-76-59 Шпа лів а, шт ат р а, побіл а, фарб вання та леєння шпалер. Т. (097) 222-37-67, 60-97-75 Конта ти: 60-97-75, (097) 222-37-67, Шпа лю вання стін, стелі, від осів, фарб вання, леєння шпалер. Конта ти: 62-02-57, (067) 587-76-38, Шпа лювання, іпсо артонні роботи, в ладання ламінат , фарб вання, лицювання ранітом, стяж и, шт ат рення та інше. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05, (093) 622-76-30 Шпа лювання, фарб вання, леєння шпалер, оброб а від осів. Конта ти: 5-03-01 Шт ат рення «по мая ах» іпсовою шт ат р ою машинним способом. Не потреб є подальшо о шпа лювання. Конта ти: (096) 754-52-68, (050) 074-58-88 Шт ат рення стін, від осів, по «мая ах», німець а техноло ія, німець а я ість. Ви отовлення розчин можливо на б дівництві. Конта ти: 43-89-58, (097) 033-86-24 Шт ат рення , заливання стяж и, лицювання. Конта ти: 27-74-11, (096) 289-01-80 Шт ат рення, лицювання, стяж а. Конта ти: (098) 917-94-89 Шт ат рення, нанесення ш би, фарб вання. Я існо спецапаратом. Конта ти: 28-93-91, (066) 039-85-45

• • •

• • • • •

Дви н тип 4ПФ112 або 4ПН112. Конта ти: (067) 768-08-96 rykiv@rambler.ru

Мі сер. Конта ти: (067) 380-86-90

Радіатори опалення чав нні, б/в. Конта ти: 68-18-12

ПІДБІР, ВСТАНОВЛЕННЯ

Прод цію світлотехнічн . Конта ти: 64-24-64, (095) 288-51-50

Котли КЧМ-4М, Рівне, нові та б\в. Конта ти: (03657) 3-12-60, (098) 503-63-39, (067) 888-90-55

Котел, азовий, 22-44-81

Котел, новий, на аз і тверде паливо, КС-16. Конта ти: (098) 440-43-15

Насоси центробіжні К, КМ, ВК, ЦНС, АХ, Х, Ц , СМ, Д. Конта ти: 610-923, 622-033, (067) 957-99-86

Еле тродви 166-69-72

Апарат зварювальний. Конта ти: 61-06-04, (067) 362-59-16

Котел, КЧМ-4М, ПКСТ-16. Конта ти: (096) 735-14-04

Насоси живильні для отлів. Конта ти: 610-923, 622-033, (067) 957-99-86

Котли КЧМ, б/в та інші на твердом паливі. Конта ти: 68-08-62, 43-03-42

Радіатори чав нні, б/в. Конта ти: 62-94-70

Печі, топ и стальні та чав нні. т. 45-01-02, (050) 567-98-72, (067)360-86-45

Насоси ва мні, б/в, чесь і (30 Вт), радянсь і (7 Вт). Конта ти: (098) 440-43-15

Автомати війсь ов та цивільн , переми ачі-автомати. Конта ти: (067) 944-05-90

Обі рівач еле тричний, 6-12 Вт, недоро о. Конта ти: (067) 382-47-99

Котел, КЧМ-4. Рівне, на твердом паливі, аз. Конта ти: (098) 042-03-29

Насос FB-750-13-8, б/в, 2010 р.в. Ціна: 1300 рн. Конта ти: 61-80-36

Котел КЧМ. Конта ти: (099) 742-96-73

Котел, б/в, парапетний, «9АФ-В л ан». Ціна: 2000 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49

Котел, азовий, б/в. Конта ти: (067) 364-38-08

Лампи енер озбері аючі. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

2.6.2. К плю

Апарат зварювальний, заводсь ий, виробництва СРСР. Конта ти: (098) 216-54-44

Обі рівач. Конта ти: 62-67-66

Кабельнопровідни ов прод цію. Конта ти: (0362) 64-24-64, (095) 288-51-50

Колон и азові. Конта ти: (067) 154-24-65, (066) 200-91-44

Радіатори чав нні, б/в, відмінном стані, 50 шт. Конта ти: (067) 525-80-95

Конта ти:

Конта ти:

Трансформатор, 380-220, 36-12. Конта ти: 26-06-00

«Херман».

б/в.

30м.

Стабілізатори напр 28-65-73, 62-05-30

Насос «Гном» 10 бів. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 22-30-12, (050) 540-81-80

Котел, 2- онт рний, Конта ти: 43-40-40

мідний,

Запчастини б/в, до азової плити «Брест». Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Котел КЧМ. 735-14-04

Котел азовий. 363-13-53

Кабель 28-22-90

Ванн . Конта ти: (098) 301-70-84

Колон и азові, б/в. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

Плит азов , «Еле та», б/в, дешево. Конта ти: 28-12-86, (099) 741-15-65

Еле тротельфер, виробництва СРСР, новий, жовто о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 674-33-36

Насоси для дренаж . Конта ти: 610-923, 622-033, (067) 957-99-86

2.5.2. К плю

Котли азові, вітчизняно о та імпортно о виробництва. Ціна: від 3500 рн. і вище. Конта ти: 5-23-66, 5-43-35, (097) 507-82-78, (067) 392-96-82

Еле тро онве тори. Конта ти: 62-22-06, (067) 575-35-78

Умивальни . Конта ти: 24-09-71

Установ азов в омпле ті (пропан). Конта ти: (097) 645-06-33

Котел азовий, Рівне. Конта ти: 63-61-67

Еле тро онве тор «Дімпле с», б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 340-71-31

Еле тропил «Данило майстер». Конта ти: (096) 450-36-09

Установ автоматичн , водонапірн , Польща, 2005 р.в. Конта ти: (067) 925-07-37

». Конта ти: (097)

Еле троінстр мент р чний. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Умивальни , мий , б/в. Конта ти: 62-83-47, (066) 653-50-02

Унітази, б/в. Конта ти: (067) 309-71-57

П і ч «б рж й 430-40-82

Еле трод хов , «Зан ссі», нов . Конта ти: (098) 476-00-04

Еле тронасоси. Конта ти: (0362) 610-923, 622-033 (067) 957-99-86

Унітаз. Конта ти: 20-42-35

Котли азові та на твердом паливі (Житомир). Конта ти: 63-38-36, (067) 362-00-93

н. Конта ти: 27-31-27

Еле тродви н. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04-40

Умивальни , б/в. Конта ти: 28-27-10

Умивальни . Конта ти: (097) 645-58-08

Котел азовий, б/в. Конта ти: (067) 492-41-41

н. Конта ти: (067)

Теплоізоляцію. Конта ти: 63-64-89, 63-64-86

Тр би металеві, 250 мм. Конта ти: 68-05-86, (050) 849-46-73

Піч «б рж й », чав нн . Конта ти: (098) 628-98-12

Еле тродви 804-25-44 Еле тродви

Т и т а н на тверде паливо, новий. Конта ти: (098) 503-63-39

Котел. Конта ти: (098) 517-80-99

Еле тродви н, б/в, 7.5 В, 3-фазний. Конта ти: (067) 588-57-65, (067) 309-74-22

Тепловентилятор, «Віте », Австрія, 2-позиційний ре лятор пот жності, 1000-1800 Вт, новий. Ціна: 180 рн. Конта ти: 63-18-84

Термопот, на 3.8 л. Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-25

Котел азовий, «Прометей», б/в. Конта ти: (067) 707-82-42

Еле тродви н, 18.5 Вт, 950 обертів. Конта ти: (0257) 6-55-08, (096) 386-97-03

• • • • • • • • • • • • •


23

№`26 вiд 13 липня 2011 ро РЕМОНТ «ПІД КЛЮЧ» КВАРТИР, БУДИНКІВ. КОНТАКТИ: (067) 985-39-58 Ремонт вартир, б дин ів. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05 Ремонт вартир. Конта ти: (096) 343-09-14, (093) 776-20-83, (068) 569-48-38 Ремонт вартир. Конта ти: (063) 989-17-72 maslovsykuy@mail.ru

Шт ат рення, нанесення ш би, фарб вання. Я існо спецапаратом. Конта ти: 28-93-91, (066) 039-85-45 БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНІ РОБОТИ. ГІПСОКАРТОН, ПІДВІСНІ СТЕЛІ, ЛИЦЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, ЛАМІНАТ, ПАРКЕТ, ВАГОНКА, ПІДВІСНІ СТЕЛІ, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ВЛАСНЕ РИШТУВАННЯ, МУРУВАННЯ ТОЩО. КОНТАКТИ: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, НІШ, АРОК, ПРОМІЖКІВ. ОТВОРИ ПІД КОНВЕКТОР, КАНАЛІЗАЦІЮ, ВЕНТИЛЯЦІЮ, ВОДУ, ОПАЛЕННЯ, ГАЗ. ЗБИВАННЯ ШТУКАТУРКИ, ПЛИТКИ, ПАДУГ, ЗНЯТТЯ НАБІЛУ ЗІ СТЕЛІ. КОНТАКТИ: 22-40-71 ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, ПІДГОТОВКА КВАРТИР ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ, КАНАВКИ В БЕТОНІ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ДРОТІВ, КАБЕЛІВ. ОТВОРИ ПІД РОЗЕТКИ, ВИМИКАЧІ, ЛІЧИЛЬНИКИ ТА РОЗПОДІЛЬЧІ КОРОБКИ. КОНТАКТИ: 22-40-71

ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ. ДОСТАВКА ПІСКУ, ЦЕГЛИ, ЩЕБЕНЮ. КОНТАКТИ:

МОНТАЖ ГІПСОКАРТОНУ, ВАГОНКИ, ЛАМІНАТУ, ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ШТУКАТУРЕННЯ, СТЯЖКИ ТА ІНШЕ. КОНТАКТИ: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05, (093) 622-76-30

МУРУВАННЯ ПАРКАНІВ, БУДИНКІВ ТА ПРИМІЩЕНЬ З ВІБРОПРЕСОВАНОГО БЛОКУ. ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЯ БЛОКІВ. КОНТАКТИ: (097) 981-24-44, (067) 360-00-59 М р вання та ремонт амінів, ман алів, р бо , встановлення топо та під лючення до димоход , монтаж димоходів із нержавій и з проходженням по рівлі, розвод а тепла по дом . С ладання прое т та оздоблення марм ром, ранітом, піщани ом. Конта ти: (097) 398-22-73, (066) 773-96-78

НАДІЙНИЙ ТА ВИСОКОЯКІСНИЙ РЕМОНТ ВАШОЇ ОСЕЛІ, ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ РОБІТ ТА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ВСІ ВИДИ РОБІТ «ПІД КЛЮЧ». КОНТАКТИ: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25 Облицювання цо олів аменем, шт ат р а, маляр а. Конта ти: (098) 997-96-26 tkachuk197946@yandex.ru

(097) 343-63-58 Ви отовлю вироби із жерсті, ольорово о та оцин овано о метал , водостічні системи та омпле т ючі для по рівлі. Конта ти: (097) 273-43-58 ВИКОНУЄМО: ФАСАДИ З ПІНОПЛАСТУ, КОРОЇД, ТЕКШЕР, ШУБА, МОЗАЇКА, КРОШКА. Є ВЛАСНЕ РИШТУВАННЯ. ЗНИЖКА НА БУДМАТЕРІАЛИ. КОНТАКТИ: (093) 870-29-70, (093) 140-13-36, (099) 740-96-97 В ладання ламінат , пар етної дош и. Конта ти: (097)805-16-38 Всі види робіт з ремонт вартир та офісів. Конта ти: 635570 (096) 599-24-18 ГІПСОКАРТОН БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ, ПІДВІСНІ СТЕЛІ, ЛИЦЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ВЛАСНЕ РИШТУВАННЯ. ЯКІСНО ТА ЗАВЖДИ В ТЕРМІН. КОНТАКТИ: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

Лицювання ранітом, плит ою, в ладання бр ів и. т. (097) 805-16-38 Монтаж іпсо артон , ва он и, ламінат , шпа лювання, леєння шпалер, лицювання, фарб вання, шт ат рення, стяж и та інше т. (098)694-50-37, (050)668-21-05

ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ ТА ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ЄВРОРУБЕРОЙДОМ (ГАРАЖІВ, БАЛКОННИХ КОЗИРКІВ, ЖИТЛОВИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ). ЯКІСТЬ ГАРАНТОВАНА. КОНТАКТИ: 43-08-27, (050) 231-22-12, (067) 360-28-15

ТЕПЛІ ПІДЛОГИ. МОНТАЖ. ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: (067) 985-39-58 Утеплення фасадів б дин ів пінопластом, мінватою. Власні ришт вання. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

ФАСАДНІ РОБОТИ, КОРОЇД, БАРАНЕК, МОЗАЇКА,

КОНТАКТИ: 63-32-02,

ФАРБУВАННЯ. КОНТАКТИ:

(093)755-69-27

(067) 985-39-58 Шпа лювання, по лей а обоїв, ба етів, ремонт від осів, стяж а. Конта ти: (098) 823-64-61

ШТУКАТУРЕННЯ СТІН, ВІДКОСІВ, ПО «МАЯКАХ», НІМЕЦЬКА ТЕХНОЛОГІЯ, НІМЕЦЬКА ЯКІСТЬ. ВИГОТОВЛЕННЯ РОЗЧИНУ, МОЖЛИВО НА БУДІВНИЦТВІ. КОНТАКТИ: 43-89-58, (097) 033-86-24 Шт ат рення, стяж и, м р вання, бетонні роботи. Конта ти: (097) 805-16-38

2.7.2. З ви отовлення

В и о т о в л е н н я метало онстр цій, ованих виробів. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

БАЛКОНИ «ПІД

ХУДОЖНІЙ РОЗПИС, МАТУВАННЯ, КАРТИНИ НА СКЛІ, ДЗЕРКАЛІ ДЛЯ ШАФ-КУПЕ, КУХОНЬ, ДВЕРНИХ ПРОЙОМІВ, ТА ІН., ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДИЗАЙН. КОНТАКТИ: (067) 738-44-31, (096) 254-71-23

ХУДОЖНІ КОВАНІ ВИРОБИ.

2.7.3. З встановлення

• Висо оя існе збирання і встановлення ві он та дверей.

Металопрокат, вторсировина

2.8.1. Продам

Конта ти: (097) 288-87-77 В ладання, шліф вання, ла вання б дь-я их видів пар ет , встановлення столяр и, ва он и, сайдин , пар етної дош и, овролін , ліноле м . Конта ти: 5-34-83, 62-24-92 (066) 377-66-57 Встановлення систем опалення, водопроводів, аналізації, насосних станцій, свій або матеріал замовни а, роботи азозварювальні, ліц. МРРТБУ АВ №458522 від 10.02.09 р. Конта ти: 43-18-49, (097) 817-79-17 Встановлення та ремонт сантехні и, заміна металевих тр б на металопласти ові, під лючення пральних машин-автоматів, бойлерів, пос домийних машин. Конта ти: 64-28-13, (097) 809-37-34

• •

ПОСЛУГИ АВТОВИШКОЮ ВС 22,

КЛЮЧ». КОНТАКТИ:

ЛІКТЕВА, 22 М. КОНТАКТИ:

63-32-02,

2.7.4. Інші

(093) 755-69-27

• Вивіз б дівельних відходів, сміття, ліц. МТЗУ АВ №042985 від

62-99-55, (067) 362-96-79, (067)360-00-59

Ви отовлення дерев’яних ві он, недоро о. Конта ти: (096) 758-26-90

ПОСЛУГИ: РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ, ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ, СТОЛЯРНІ, САНТЕХНІЧНІ, МОНТАЖНІ. КОНТАКТИ: (093) 585-84-73, (096) 853-73-48 Роботи по в ладанню бр ів и, встановленню бордюрів та систем водовідведення. т. (098) 881-31-36 Ремонт вартир, б дин ів. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

ВИГОТОВЛЯЄМО ПРОСТІ ТА ХУДОЖНІ КОВАНІ ВИРОБИ, МУЛЯЖІ ЗБРОЇ (СПИСИ, МЕЧІ, ЩИТИ ТА ІН.), НАВІСИ НАД ДВЕРИМА, АЛЬТАНКИ, КАРКАСИ НА ЛАВКИ. ЗДІЙСНЮЄМО ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ. КОНТАКТИ: 23-70-08 З 18.00, (067) 362-45-44 Еле трозварювальні посл и, ви отовлення металевих онстр цій та металевих виробів. Швид о, я існо, помірні ціни. Конта ти: (098) 473-30-80

26.05.06р. Конта ти: 62-07-63, 68-14-86, (050) 622-11-51, (067) 172-63-62 Зрізання та обріз а дерев бензопилами, професійно. Конта ти: 20-58-94, після 19.00. (067) 649-69-94 С шіння дош и б дь-я их порід дерева в амері. Я існо. Конта ти: 26-35-39, (067) 295-30-02

• •

Посл и сантехні а. т. (096) 343-09-14, (093) 776-20-83, (068) 569-48-38 Ш аю посл и автовиш ою на 2 одини. Недоро о. т. 43-10-91, (094) 966-10-91 panteleevjurijj@rambler.ru

Металопрофіль, ціни низь і. Конта ти: 43-05-81, (067) 395-25-90 Металопрофіль. Конта ти: (03653) 5-47-77, (098) 447-17-77 Металопрофіль. Конта ти: 62-56-96, 62-56-97 Металочерепицю польсь . Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Металочерепицю фінсь . Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Металочерепицю. Конта ти: 61-99-69, (063) 127-87-97

Армат р запірн , в асортименті. Конта ти: 60-86-49, 45-00-91 Армат р , см и, дріт. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Армат р . Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Армат р . Конта ти: 22-23-71

Сталь листов . Конта ти: 22-23-71 Тр би 160х130х105 Конта ти: (03652) 5-76-70, (098) 214-44-79 Тр би ВГП. Конта ти: 22-23-71 Тр би металеві. Конта ти: 27-77-67 Тр би оцин овані. Конта ти: 5-86-21

Бал и. Конта ти: (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

Тр би поліетиленові, тр би поліпропіленові. Конта ти: 62-94-41, 23-33-53, (096) 307-38-21

Дріт мідний, обмот вальний, р ло о та прямо тно о переріз . Конта ти: (096) 307-32-01

Тр би, б/в, діаметром:150,219. К тни и, швелери. Конта ти: (0362) 28-88-57, (050) 339-27-04

Дріт. Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

Тр би, металеві. Конта ти: (095) 699-68-59

Кабель. Конта ти: 27-82-66

Тр б азбестов , 100 мм. Конта ти: 23-72-57, (099) 438-65-77

Катан . Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Квадрат. Конта ти: 28-55-54, 64-30-95

28-64-10,

Швелер, бал . Конта ти: 26-51-85, (096) 949-28-30 Швелер. Конта ти: 27-77-67

Квадрат. Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Кр , вадрат, еле троди. Конта ти: 22-23-71 Кр и. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

Швелер. Конта ти: 22-23-71 Шести ранни . Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

2.8.2. К плю

Кр и. Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

Армат р 10-12 мм. 60-86-33, (098) 461-10-65

К тни . Конта ти: 22-23-71

Армат р б дівельн , 10-12 мм. Конта ти: (098) 461-10-65

К тни и. Конта ти: 43-25-60, (050) 375-36-31

43-24-46,

Л и с т оцин ований, 2х1 м., 1мм шириною, 3 шт., недоро о. Конта ти: 24-64-71, (097) 732-23-24 Листи 6-8 мм. т. (096) 284-53-15

Конта ти:

Армат р , 14-20м, можна б/в, недоро о. Конта ти: (067) 859-09-82 Дріт олючий. т. (097) 400-87-00 К тни 25-30 см, б/в. Конта ти: (050) 175-21-81

МЕБЛІ Газетницю. Ціна: 250 рн. Конта ти: 28-96-33

Меблі, предмети інтер’єру

Гарніт р хонний, з мий ою, 180 см. Конта ти: 23-72-51, (067) 526-34-01 Гарніт р спальний, б/в, Німеччина. Конта ти: (050) 375-49-11

3.1.1. Продам

Диван товий з ріслом, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 62-15-29, (067) 301-07-06 Диван товий, відмінний стан, 2.60*1.60, терміново. Ціна: 3600 рн. Конта ти: 28-98-73, (097) 645-53-68 vilimec@rambler.ru

Диван, б/в. Конта ти: 28-14-98, (068) 893-76-64

Диван-ліж о. Ціна: 200 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49

Диван, б/в. Ціна: 400 рн. Конта ти: (097) 510-13-66

Диван-ліж о. Конта ти: 63-39-54, (093) 658-97-61

Диван, б/в. Конта ти: 24-39-16, (067) 589-17-09

Диван-ліж о. Конта ти: 21-11-40, 63-70-14 Диван. Конта ти: (097) 078-71-79

рн.

Гарніт р спальний, лі вальний, недоро о. Ціна: до овірна, Конта ти: 63-70-87, 22-50-50

Диван роз ладний, б/в. Конта ти: (096) 779-69-50

Диван, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 375-56-90

Вітальню 3,5 м. Конта ти: 5-23-61, після 18.00, (096) 199-75-56

Гарніт р спальний. Конта ти: (050) 339-24-00

Диван, дешево. Конта ти: 62-77-94

Вітальню, 2.5 м, з антресолями, б/в. Ціна: 700 рн. Конта ти: (067) 339-92-75

Гарніт р столовий, стіл+6 стільців, (д б, золотий велюр). Конта ти: (067) 752-78-36

Диван, «Малю », б/в, в хорошом стані. Ціна: 550 рн. Конта ти: 28-19-30, (067) 360-32-96

Вітальню «Райд а». Ціна: 500 Конта ти: 5-88-07

Диван, «Малю », в хорошом стані, терміново. Конта ти: 26-71-60

Диван, рісло, стіл-т мб , б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 280-14-58

Дзер ала для ванних імнат. Конта ти: 43-07-05, (067) 364-33-38

Диван, 2 рісла, б/в, дешево. Конта ти: (067) 360-14-05

Диван, товий з ріслом в хорошом стані. Ціна: 1700 рн. Конта ти: 62-15-29, (067) 301-07-06

Дзер ало вели е шаф . Ціна: 100 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49

Диван, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: (098) 790-94-38

Диван, новий. Конта ти: 62-60-87, (096) 172-24-99

Дзер ало, 28-97-80

Диван, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: (097) 467-88-25

Диван, старий. Ціна: 250 рн. Конта ти: 5-48-98, (097) 210-81-60

стані.

Диван, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 63-33-67

Вітальню, б/в. Недоро о. Конта ти: (098) 837-52-36

Диван «Малят о», б/в, дешево. Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59

Диван, б/в, в хорошом стані. Ціна: 450 рн. Конта ти: 64-05-39

Диван- ниж , 1.90х1.10, б/в, хороший стан. Ціна: 250 рн, тор . Конта ти: 22-36-95, (096) 237-52-98

Вітальню, в хорошом стані, світло о ольор . Ціна: 700 рн. Конта ти: 23-40-85, (098) 975-69-01

Диван «Малят о». Конта ти: 63-29-58, 5-90-51

Диван, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 28-13-53, (097) 695-30-39

Диван + рісло, б/в, хороший стан. Ціна: 1700 рн. Конта ти: 62-15-29, (067) 301-07-06

Диван, б/в, недоро о. Конта ти: 23-10-73, (097) 477-13-52

Вітальню, 3х40 см., недоро о. Конта ти: 26-06-05, після 18.00. Вітальню, б/в, недоро о. Конта ти: 23-02-39 Вітальню, б/в. Конта ти: 68-33-19 Вітальню, б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: (097) 337-32-45 Вітальню, б/в. Ціна: 1100 .о. Конта ти: 24-13-18, (098) 951-77-50

Вітальню, в хорошом стані. Ціна: до овірна, Конта ти: 24-71-08, (098) 585-63-08 Вітальню. Конта ти: 62-95-92

недоро о.

Конта ти:

Диван «Малю », відмінном Конта ти: 22-19-01

Диван б/в. Ціна: не доро о. Конта ти: 27-37-32

Вітальню. Конта ти: (093) 660-00-77

Диван зі спин ою (нероз ладний). Ціна: 250 рн. Конта ти: (096) 253-42-43

Віша , б/в. Конта ти: 22-53-27

Диван і два рісла. Конта ти: 68-18-09

Вітальню. Конта ти: 61-88-98, 62-22-67

Диван, б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: 26-67-02, (091) 315-50-25 Диван, б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: (091) 315-50-25 Диван, б/в. Конта ти: (099) 362-97-18 Диван, б/в. Конта ти: 46-35-05

Диван. Конта ти: 28-34-93, (097) 759-14-15 Диванде , новий. Ціна: 250 Конта ти: 23-36-65

рн.

Дивани. Конта ти: 26-37-03, 43-00-99 Етажер для ни , б/в. Конта ти: (095) 091-58-18 Жалюзі верти альні. Конта ти: (067) 394-11-31 Земельн ділян , масив Бор івсь ий, 6 сот. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92 Карнизи, б/в. Конта ти: 62-70-58 Килим 2.4х1.7, нат ральний, б/в. Конта ти: (067) 647-70-60

рн.,

Килим 2х3, Ціна: 500 рн. Конта ти: 5-78-88

Диван- ниж , нова модель, хороший стан. Конта ти: 28-08-31

Килим 2х3, ГДР. Конта ти: 28-61-44,

Диван- ниж , б/в. Ціна: 450 Конта ти: 64-34-67

Диван- ниж . Ціна: 200 рн. Конта ти: (067) 752-29-50 Диван- ниж . Ціна: 1600 Конта ти: (067) 364-11-26

рн.

Диван- ниж . Конта ти: 63-39-54, (093) 658-97-61 Диван-ліж о, + 2 рісла, стіл письмовий. Конта ти: (093) 186-78-34

Килим 2х3, німець о о виробництва, я існий. Ціна: 950 рн. Конта ти: 23-36-65 Килим 2х3. Конта ти: 23-25-51 Килим 2х3. Конта ти: (095) 091-58-18

Килим нат ральний 2х3. Конта ти: 21-11-40, 63-70-14 Килим нат ральний, радянсь о о виробництва, 2х3, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 24-33-77 Килим новий 3.50х2.30. Ціна: 250 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49

Килим 2х3м. Конта ти: 28-61-44

Килим, 185х130. Конта ти: 62-36-07, (097) 717-96-55

Килим оричнево-бежево о ольор , 2х3 м. Ціна: 190 рн. Конта ти: 24-13-18, (098) 951-77-50

Килим, 2.5х3.5, вир-ва Ю ославія, оричнево о ольор . Ціна: 150 рн. Конта ти: 23-50-15, (067) 263-36-02


24

№`26 вiд 13 липня 2011 ро

МЕБЛІ, ПРЕДМЕТИ ІНТЕР`ЄРУ Килим, 2х3 м, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 23-63-20, (097) 286-78-09

К хню, б/в, біло о ольор . Ціна: 500 рн., Конта ти: 23-36-42, (097) 688-56-11

Ліж о. Конта ти: 28-34-93, (097) 759-14-15

Килим, 2х3 м. Конта ти: 26-08-76

К хню, б/в. Конта ти: 62-83-06,

Ліж о. Конта ти: (096) 184-47-45

Килим, 2х3, 2.х1.40. Конта ти: 28-86-50 (095) 410-87-96

К хню, б/в. Конта ти: 24-39-16, (067) 589-17-09

Ліфт-панто раф. Конта ти: 63-18-84

Килим, 2Х3, б/в, 2х1.40. Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96

К хню, недоро о, б/в. Конта ти: (097) 2089-92-31

Килим, 2х3, Чехія. Конта ти: 5-78-88

Ліж а двояр сні. Конта ти: 26-37-03, 43-00-99

Килим, 3/4. Ціна: 200 рн. Конта ти: (098) 078-04-44 Килим, б/в, 1.5х2. Конта ти: 23-64-46 Килим, б/в, в хорошом Конта ти: 23-64-46

стані.

Килим, нат ральний, 2х3, недоро о. Конта ти: 24-33-77 Килими 1.5х2 -250 рн, 3х4 -950 рн, 2.5х3 -350 рн. Конта ти: 28-96-33 Килими, 2 шт. Конта ти: 28-34-93, (097) 759-14-15

Ліж а, 2 шт, б/в, в хорошом недоро о. Конта ти: 63-33-67

стані,

Ліж а, 2 шт, б/в. Конта ти: 62-70-58 Ліж а, 2 шт, дерев’яні, без матраців. Ціна: 100 рн. Конта ти: 22-54-60, (097) 890-46-32 Ліж а, 2 шт., 1-спальні, б/в. Конта ти: 62-89-66, (067) 379-09-69 Ліж а, б/в, недоро о, 1-спальні. Конта ти: 23-72-57, (099) 438-65-77

Килими, 2х3. Конта ти: 28-43-33

Ліж а, б/в. Конта ти: 24-39-16, (067) 589-17-09

Килими, 5x2,5, 2,5x1,7. Конта ти: 5-38-70, (067) 647-70-60

Ліж а. Конта ти: 23-72-57, (099) 438-65-77

Ковдри, под ш и. Конта ти: 26-37-03, 43-00-99

Ліж о «Н абест». Ціна: 2000 Конта ти: (067) 983-37-22

Комод, б/в, світло о ольор . Ціна: 350 рн. Конта ти: 24-78-82, (067) 750-27-18

Ліж о 2-спальне, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-75-43, (066) 381-87-35

.о.

Комод, б/в. Конта ти: (097) 753-85-61

Ліж о 2-спальне, нове. Конта ти: (096) 607-22-28

Комод, б/в. в хорошом стані. Ціна: 350 рн. Конта ти: (066) 204-24-25, (097) 671-36-54

Ліж о 2-яр сне, нове. Конта ти: 63-47-84, (050) 375-97-18

Комод. Конта ти: (096) 277-31-67 Компле т меблевий «Світано », Костопіль, недоро о, в хорошом стані, світло о ольор . Конта ти: (097) 341-52-06, (095) 935-16-99 Крісла м’я і, 2 шт, арний стан. Ціна: 350 рн. Конта ти: 43-37-42, 43-04-28 Крісла м’я і, нероз ладні, 2 шт. Конта ти: 28-03-92, (067) 105-60-50 Крісла роз ладні, 2 шт., в хорошом стані. Ціна: до овірна, Конта ти: 24-44-29, (096) 126-68-88

Ліж о двоспальне, трильяж, 2 т мбоч и, олір світлий, арний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-39-28, з !8.00 Ліж о двоспальне. Конта ти: (098) 611-93-36 Ліж о дерев’яне, р чна робота, без матраца. Ціна: 670 рн., тор . Конта ти: (067) 770-81-24 olenkaprofi@mail.ru Ліж о дерев’яне. Конта ти: (097) 692-62-26 Ліж о дитяче, б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: 23-26-76, (097) 462-24-60

Крісла ш іряні. Конта ти: 64-16-58, (067) 295-72-33

Ліж о дитяче, д бове, 2 ш хляди. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (097) 585-61-28

Крісла, 2 шт. Конта ти: 63-66-15

Ліж о односпальне. Конта ти: 23-20-59

Крісла, 2 шт. Конта ти: (097) 078-71-79

Ліж о підліт ове, розміри 80х160, ортопедичний матрац, відміном стані. Ціна: 500 рн. Конта ти: (063) 365-04-68, (067) 926-91-10

Крісла, 2 шт. Конта ти: 28-34-93, (097) 759-14-15 Крісла, 2 шт., б/в. Конта ти: 26-07-79, (067) 950-17-97 Крісла, 2 шт., б/в. Конта ти: 28-20-04 Крісла, 2 шт., м’я і, відмінном стані. Ціна: 300 рн. Конта ти: (096) 440-85-58 Крісла, 2 шт., роз ладні, синьо о ольор . Ціна: по 1000 рн. Конта ти: (096) 371-93-44

Ліж о пол торне і дві приліж ові т мбоч и, дешево. Конта ти: 64-07-45, (067) 771-40-41

Матрац протипролежневий. Конта ти: 26-18-49, (097) 865-72-29 Матрац, 2-спальний, 1.98х1.60. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-22-67 Матрац, 2-спальний. Ціна: до овірна, Конта ти: 61-88-98, 62-22-67 Матрац, б/в, 2х1.6, в хорошом стані. Конта ти: (067) 382-18-15 Матрац, ортопедичний. Конта ти: 63-61-67 Матраци ортопедичні, 2 шт + ліж а б/ в. Конта ти: 63-61-67 Матраци ортопедичні, б/в. Конта ти: (096) 914-31-52 Матраци ортопедичні, різних розмірів. Конта ти: 26-87-69, (096) 570-93-86 Матраци ортопедичні. Конта ти: 26-37-03, 43-00-99 Матраци ортопедичні. Конта ти: 40-01-30, (050) 313-00-19, (067)992-21-56 Меблі б/в, для салон , пер Конта ти: (067) 384-38-32

арні.

Сервант, недоро о. Конта ти: (098) 987-84-57 Сервант, світлий, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-44-32, (097) 248-36-71 Сервант, старий. Ціна: 50 Конта ти: (098) 449-73-03

рн.

Сервант. Конта ти: (066) 874-36-59

Меблі від виробни а. Зниж и до 800 рн. Конта ти: 61-11-21 Меблі дачні. Конта ти: 5-43-23, 26-54-86 Меблі з дерева. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60, (050) 375-36-31 Меблі орп сні, м’я і частини, хні, шафи- пе, стін и, вітальні. Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net Меблі хонні, б/в. Ціна: 200 Конта ти: (063) 780-03-19

Сервант, оричневий, полірований. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49

рн.

Меблі МДФ ванн імнат , недоро о. Конта ти: 64-12-03 Меблі на замовлення. Ціна: до овірна. Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net Меблі офісні в стилі «ретро», б/в. Конта ти: (067) 363-70-16 Меблі офісні, б/в. Конта ти: (099) 090-23-61

Сервант. Конта ти: 22-49-17, (067) 458-56-30 Сервант. Ціна: 500 рн. Конта ти: (096) 130-36-59 Сервант. Конта ти: 22-78-12 Сервант. Конта ти: (096) 932-93-08 Серванти, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 780-03-19 Спальню «Ві торія», в хорошом стані. Конта ти: 5-91-11 Спальню «Світано », б/в. Конта ти: 28-62-22, (098) 837-30-97 Спальню «Світано », темно о ольор . Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Спальню «Світано ». Ціна: 1000 рн. Конта ти: 68-08-22, (093) 993-82-14 Спальню «Світано ». Конта ти: (096) 508-38-95 Спальню світло о ольор , (нат ральний д бовий шпон). Ціна: 4000 рн. Конта ти: 23-46-00

Ліж о, 1-спальне, 2-спальне. Конта ти: (098) 304-51-20

Меблі офісні, в розбірном стані, б/в. Конта ти: (067) 363-55-05

Ліж о, 1-спальне. Конта ти: (093) 784-14-24

Меблі, б/в, Польща. Конта ти: 62-37-05

Спальню, б/в, в хорошом недоро о. Конта ти: 62-67-62

Меблі, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 102-53-19

Спальню, б/в. Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96

Меблі, б/в. Конта ти: 62-70-58

Спальню, б/в. Конта ти: 28-17-47, (097) 576-24-47

Крісла, б/в, 2 шт, диван. Конта ти: 26-07-79, (067) 950-17-97

Ліж о, 1-спальне. Ціна: 1500 Конта ти: (067) 775-48-57

Крісла, б/в. Конта ти: 24-39-16, (067) 589-17-09

Ліж о, 136х195, з матрацом, б/в. Ціна: 300 рн., тор . Конта ти: 64-75-36, (098) 603-34-03

рн.

Ліж о, 2-спальне з приліж овою т мбою, світло о ольор , ла оване. Конта ти: 22-49-17, (067) 458-56-36

Крісло-ліж о, б/в. Ціна: 650 Конта ти: 64-64-17

рн.

Ліж о, 2-спальне, б/в. Ціна: 650 рн. Конта ти: (067) 448-75-46

Крісло-ліж о, б/в. Ціна: 400 Конта ти: 64-64-17

рн.

Ліж о, 2-спальне, б/в. Конта ти: 22-44-81

Крісло-ліж о, б/в. Ціна: 400 Конта ти: 64-64-17

рн.

Ліж о, 2-спальне, б/в. Конта ти: 43-63-69

Крісло-ліж о, від м’я ої частини «Міраж», зелено-золото о ольор . Ціна: 1700 рн. Конта ти: 61-51-64, (067) 335-60-18

Матрац ортопедичний, Конта ти: 62-77-94

Меблі офісні, б/в. Конта ти: (099) 090-23-61

Ліж о, 1-спальне. Конта ти: 28-27-91

Крісло, сіро о ольор , роз ладне, в хорошом стані. Конта ти: 28-70-54

Люстр . Конта ти: 23-01-27

Ліж о пол торне, б/в. Ціна: 150 рн. Конта ти: (097) 446-25-72

Крісла, 2шт., роз ладні. Конта ти: (098) 476-11-86

Крісло, б/в. Недоро о. Конта ти: 22-47-88

Люстри і лампи люмінесцентні. Конта ти: 68-36-84

Ліж о, 2-спальне, з матрацами, в хорошом стані. Конта ти: (067) 741-29-42 Ліж о, 2-спальне. Конта ти: 63-39-28, (093) 220-90-58

Меблі, б/в: м’я а частина, столовий стіл, стін . Конта ти: (098) 445-59-00 Меблі, з Білор сії. Конта ти: 62-40-44 Меблі, м’я і частини, хні, шафи- пе, стін и, вітальні, передпо ої, спальні. Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 www.akordmebli.ax3.net Міні-диван «Дельфін», недоро о. Конта ти: 5-82-81, (050) 375-01-72 Набір хонний: стіл + 4 стільці. Новий. Конта ти: 43-37-42 Набір хонний:стіл + 2 рісла, б/в. Конта ти: (093) 651-08-46 Набір офісних меблів, + 3 стільці зі спин ою, б/в, в задовільном стані. Ціна: 921 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Спальню, «Світано » 61-06-04, (067) 362-59-16

Конта ти: стані,

Спальню, б/в. Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39 Спальню, Бол арія, Конта ти: 63-*60-62

недоро о.

Спальню, Німеччина, без шафи. Конта ти: 28-13-15, (097) 431-83-42 Спальню, світл , б/в. Конта ти: (098) 225-06-38 Спальню. Конта ти: 5-23-61, (096) 199-75-56 Спальню. Конта ти: 63-39-54, (093) 658-97-61 Спальню. «Світано », б/в. Конта ти: 28-62-22, (096) 648-17-77 Стіл б/в, роз ладний, хорошом стані + 6 стільчи ів. Ціна: 430 рн. Конта ти: 28-49-78

Крісло-ліж о, недоро о. Конта ти: 64-47-99, (096) 936-94-56

Ліж о, 2-спальне. Конта ти: 43-69-87

Обладнання для Інтернет- л бів, б\в. Конта ти: (096) 212-81-80

К точо хонний, д бовий. Конта ти: (067) 363-50-31

Ліж о, 2-яр сне, б/в, д б. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 62-99-16

Палас. Конта ти: 22-53-27

Стіл б/в, с часний, мало абаритний, роз ладний, олір «вільха». Конта ти: 22-78-78

К точо хонний, д бовий. Конта ти: 62-07-63, (067) 172-63-62

Ліж о, 2-яр сне, б/в, з драбиною, нат ральне дерево, 1.48х70х1.80. Ціна: 800 рн. Конта ти: 26-33-79

Пенал 26-50-95

Стіл д бовий, 4 стільці. Конта ти: 24-23-54, (097) 545-25-05

К точо хонний. 24-11-33, (050) 593-83-39

Конта ти:

Ліж о, 2-яр сне, б/в. Ціна: 700 рн. Конта ти: (097) 508-14-06

хонний, б/в. Конта ти:

Пенал, т мба під телевізор. Конта ти: 22-78-12

Ліж о, 2-яр сне, дерев’яне, нове. Конта ти: (067) 831-31-15

Передпо ій, б/в, світло о ольор . Ціна: 1200 рн. Конта ти: 24-13-18, (098) 951-77-50

Ліж о, 2-яр сне, нове. Ціна: 900 рн. Конта ти: (097) 654-43-40

Підстав під телевізор. Конта ти: 64-78-72, (096) 342-01-96

К точо м’я ий з ріслом, б/в, в хорошом стані. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 62-15-29, (067) 301-07-06

Ліж о, 2-яр сне. Конта ти: (096) 371-93-02

Полиці д бові, 350 рн/шт Конта ти: 28-96-33

К точо 23-61-88

Конта ти:

Ліж о, 2-яр сне. Конта ти: (097) 654-43-40

Полицю ниж ов , недоро о. Конта ти: 28-97-80

К точо м’я ий. Конта ти: 62-60-87, (096) 172-24-99

Ліж о, 2-яр сне. Конта ти: (097) 654-43-40

Полицю навісн . Конта ти: 28-27-84, (097) 272-36-09

Ліж о, б/в, з матрацами. Ціна: 700 рн. Конта ти: (036) 245-08-68

Полич и нижні, 2 шт., б/в. Ціна: 120 рн. Конта ти: (066) 204-24-25, (097) 671-36-54

К точо м’я ий, б/в. Конта ти: (050) 185-27-98, (096) 406-04-41 К точо м’я ий, в хорошом Конта ти: (097) 449-39-90

К точо

м’я ий,

б/в.

стані.

м’я ий. Конта ти: 23-61-88

К точо м’я ий. Ціна: 2500 Конта ти: 64-64-17

рн.

К точо м’я ий. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 24-35-25, (067) 360-14-39 К точо , м’я ий, на хню, б/в. Конта ти: (067) 301-29-81 К хні, вітальні, шафи різних розмірів, недоро о. Конта ти: 64-12-03 К хні, шафи- пе, орп сні меблі, стін и, вітальні за індивід альним дизайном. Ціна: 1500 рн/м.по . Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net К хні, шафи- пе. Замір дизайнера без оштовний. т. (096) 687-05-66 К хню «Попелюш а». 62-22-56, (096) 861-66-15

Конта ти:

Ліж о, б/в, з матрацом, недоро о. Конта ти: 62-70-58 Ліж о, б/в, темно о ольор . 1.90х70, Бол арія. Конта ти: 23-53-75, (096) 574-20-02 Ліж о, б/в. Конта ти: 26-95-27, (096) 279-46-74 Ліж о, б/в. Конта ти: (097) 208-08-63 Ліж о, дерев’яне. Конта ти: (097) 459-48-93 Ліж о, д бове. Ціна: 1500 Конта ти: (097) 585-61-28

рн.

Ліж о, недоро о. Конта ти: (093) 143-41-70, (098) 716-62-82

К хню, 2.40, б/в, недоро о. Конта ти: 5-79-21

Ліж о- ойдал , дерев’яне, з балдахіном, ортопедичним матрацом, відмінном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 61-38-93, (050) 690-37-98

К хню, б/в, 2 м довжина, недоро о. Конта ти: 68-49-47

Ліж о-диван. Конта ти: 23-40-26, (091) 318-59-07

Стіл д бовий, б/в. Конта ти: 26-50-95 Стіл ж рнальний, 109х65. Конта ти: (097) 692-62-26 Стіл ж рнальний, б/в, відмінний стан. Конта ти: 5-82-81 Стіл ж рнальний, б/в. Конта ти: 24-39-16, (067) 589-17-09 Стіл ж рнальний, можна під телевізор. Конта ти: (097) 955-59-39 Стіл ж рнальний, пенал. Конта ти: 23-72-57, (099) 438-65-87 Стіл ж рнальний. Конта ти: 62-01-38, (067) 337-08-07 Стіл ж рнальний. Конта ти: (096) 277-31-67

Прилав и під с лом, 3 шт., недоро о. Конта ти: 64-12-03

Стіл ж рнальний. Конта ти: 23-64-24, (097) 603-54-80

П фи . Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39

Стіл ж рнальний. Конта ти: (097) 078-71-79

П фи и: 2 залізні - 55 рн, 2 м’я их - 95 рн/шт. Конта ти: 28-96-33

Стіл ж рнальний. Ціна: 350 Конта ти: 28-96-33

рн.


№`26 вiд 13 липня 2011 ро

25

МЕБЛІ, ПРЕДМЕТИ ІНТЕР`ЄРУ

Стін , 3-се ції, чорно о ольор , для ни . Конта ти: 23-23-27, (067) 337-08-07 Стін , 3.4 м., б/в. Конта ти: 23-28-81, (050) 820-25-32 Стін , 3.5 м., в хорошом Конта ти: 64-34-67

стані.

Стін , 4.5 м., Дніпропетровсь , б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 647-70-60 Стін , б/в, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-12-22, (067) 435-65-62

Стіл ж рнальний. Конта ти: (050) 837-43-42, Стіл омп’ютерний, в хорошом стані. Ціна: 700 рн. Конта ти: (098) 503-08-78 Стіл омп’ютерний. Конта ти: (097) 449-39-90

Стіл-т мб . Конта ти: (096) 277-31-67 Стіл-т мб . Ціна: 280 рн. Конта ти: 23-41-22 Стіл-т мб . Конта ти: (067) 416-51-80

Стін , б/в, в хорошом стані. Конта ти: 23-40-85, Стін , б/в, в хорошом стані. Конта ти: (050) 375-82-28 Стін , б/в, оричнев . Конта ти: (097) 514-33-81

Стіл-т мб . Конта ти: (093) 660-00-77

Стін

Стіл омп’ютерний з т мбою. Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39

Стіл-т мб . Ціна: 280 рн. Конта ти: 23-41-22

Стін , б/в, недоро о. Конта ти: (096) 599-13-01

Стіл омп’ютерний відмінном стані, 145х60х90. Конта ти: 23-50-15, (067) 263-36-02

Стіл. Конта ти: 24-24-23

Стін , б/в, недоро о. Конта ти: 63-27-78, (097) 986-38-50

Стіл омп’ютерний, в хорошом стані. Ціна: 300 рн. Конта ти: 28-08-31 Стіл омп’ютерний, з настав ою, 1.12х1.70м. Конта ти: 62-65-76, (097) 868-83-84 Стіл омп’ютерний, товий з т мбою, полицями. Ціна: 850 рн. Конта ти: 23-46-00 Стіл омп’ютерний, товий, світло о ольор . Ціна: 850 рн. Конта ти: 23-46-00

Стіл. Конта ти: 62-52-69 Стільці вели і м’я і. Конта ти: (050) 576-30-96, (097) 449-18-99 Стільці д бові, 200 рн/шт. Конта ти: 28-96-33 Стільці м’я і, 6 шт, б/в. Конта ти: (095) 091-58-18 Стільці напівм‘я і зі спин ою, б/в. Ціна: 50 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49

, б/в, недоро о. Конта ти: 63-27-69

Стін , б/в, полірован , темно о ольор , недоро о, м’я ий точо , б/в, в імнат . Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Стін , б/в, темно-вишнево о ольор , с ладається з семи предметів, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-10-03, (098) 056-53-34 Стін , б/в, хороший стан. Конта ти: 22-58-26, (066) 131-74-56

Стільці, 6 шт, б/в. Ціна: 150 рн. Конта ти: 28-03-92, (067) 105-60-50

Стін , б/в. Конта ти: 68-18-24, (067) 359-07-50

Стіл омп’ютерний, новий, недоро о. Конта ти: 24-54-37, (097) 741-89-28

Стільці, 6 шт. Ціна: 1200 рн./6 шт Конта ти: 28-96-33

Стін , б/в. Конта ти: 61-96-54, (067) 779-01-54

Стіл омп’ютерний. 23-52-84

Конта ти:

Стільці, б/в, дерев’яні. Ціна: 25-45 рн. Конта ти: (096) 253-42-43

Стін , б/в. Ціна: 700 рн. Конта ти: (067) 994-35-39

Стіл омп’ютерний. 62-64-53

Конта ти:

Стільці, б/в. Конта ти: (067) 284-98-16

Стін

Стільці, роз ладні, б/в. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84

Стін , б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: 63-76-16

Стін «А ат», б/в, полірован , темно- оричево о ольор , терміново. Конта ти: (097) 305-82-82

Стін

Конта ти:

Стіл хонний овальний, 2 стільці, в хорошом стані. Конта ти: 62-12-95, (067) 362-24-21

Стін «А ат», б/в. Конта ти: (098) 464-00-79

Стіл р лий, б/в. Конта ти: (097) 286-48-63 Стіл р 23-37-55

лий,

новий.

Стіл хонний, + 2 лав и (сосна), б/в. Конта ти: (063) 625-18-64 Стіл хонний, б/в. Конта ти: (095) 091-58-18 Стіл хонний. Конта ти: 23-72-57, (099) 438-65-87 Стіл обідній. Конта ти: 23-72-57, (099) 438-65-77 Стіл офісний, 2 шт., б/в, в задовільном стані. Ціна: 80 рн./ шт. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Стіл письмовий однот мбовий, б/в. Ціна: 150 рн. Конта ти: (066) 204-24-25, (097) 671-36-54 Стіл письмовий Конта ти: 23-20-59

однот мбовий.

Стін «А ат», б/в. Конта ти: 62-28-44, (067) 907-42-39 Стін «А ат», недоро о. Конта ти: 64-07-68 Стін «А ат», недоро о. Конта ти: 64-07-67, (067) 963-50-88

Шаф , 3-дверн , б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 23-09-16

Частин м’я , б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 777-50-44

Шаф , 3-дверн , оріх. Конта ти: (097) 475-87-05 Шаф , 3-дверн , з антресоллю, б/в, недоро о. Конта ти: 24-21-92, (067) 289-72-26

Трюмо. Конта ти: 22-44-58

Частин м’я , оричнево о ольор , диван + 2 рісла, б/в, хороший стан, недоро о. Конта ти: 28-82-83, (097) 986-39-04

Трюмо. Конта ти: 22-54-60, (097) 890-46-32

Частин м’я , м’я ий точо . Конта ти: 62-60-87, (096) 172-24-99

Трюмо. Конта ти: (098) 991-28-39

Частин м’я 62-14-45

Трюмо. Конта ти: (067) 745-32-10 Трюмо. Конта ти: (098) 105-51-18 Трюмо. Конта ти: 63-29-58, 5-90-51

Трюмо. Конта ти: 23-01-28 Трюмо. Конта ти: 63-39-28, (093) 220-90-58

, недоро о. Конта ти:

Частин м’я , ш ірзамінни , б/в. Конта ти: 28-08-31

Частин м’я . Ціна: до овірна, Конта ти: (097) 322-26-36

Т мби приліж ові, 2 шт, б/в. Недоро о. Ціна: по 75 рн Конта ти: 64-07-45, (067) 771-40-41

Частин м’я 464-00-79

.

Конта ти:

(098)

Шаф , 3-дверн , ла ован . Конта ти: 22-44-58

Частин м’я 464-00-79

.

Конта ти:

(098)

Шаф , 3-дверн , світло о ольор . Ціна: 200 рн. Конта ти: (067) 752-29-50

Частин м’я 040-55-80

.

Конта ти:

(066)

Шаф , 3-дверн . Конта ти: (067) 985-80-13

Частин м’я 436-04-81

.

Конта ти:

(097)

Шаф , 3-дверн . Конта ти: 5-59-03, (099) 324-05-30, (097) 078-46-08

Т мбоч и 2 шт, + трюмо, б/в, відмінном стані. Конта ти: 23-50-15, (067) 263-36-02

Стін , в хорошом стані, б/в. Конта ти: 43-82-24, (098) 128-28-61

Т мбоч на олесах, розмір 60x40x40 cм., 3 вис вних ящи а. Ціна: 320 рн. Конта ти: (067) 363-27-51

Стін , в хорошом стані, б/в. Конта ти: (096) 542-06-76

Т мб для вз ття з віша ом. Ціна: 70 рн. Конта ти: (097) 653-85-61

Стін , в хорошом стані. Недоро о. Конта ти: (068) 893-76-64

Т мб для ни , 133х70х30. Конта ти: 28-71-14

Частин м’я : диван 3-місний + 2 рісла. Ціна: 14500 рн. Конта ти: (050) 563-74-99

рн.

рн.

Шафи ниж ові, 2-дверні, б/в. Конта ти: 24-23-54, (097) 545-25-05

(067)

Стін , недоро о. Конта ти: (093) 143-41-70, (098) 716-62-82

Т мб нов с часн , на олесах. Ціна: 280 рн. Конта ти: 23-39-78

Шафи тридверні з антресолями. Ціна: 650 рн. Конта ти: 64-64-17

Стін «А ат». Ціна: 1000 рн. Конта ти: 24-35-25, (067) 360-14-39

Стін , нов , неполірован , під оріх. Ціна: до овірна. Конта ти: 23-55-27, після 18.00

Т мб під м зичн Конта ти: 5-79-21

Шафи, 3 шт., 2-дверні, з антресолями, б/в. Конта ти: 63-05-04, (097) 205-76-14

Стін «Горинь», б/в. Конта ти: 23-36-37

стані.

Стін без шафи. Конта ти: 63-39-54, (093) 658-97-61 Стін в дитяч імнат із чотирьох предметів. Конта ти: 24-27-65 Стін в зал. Конта ти: 5-62-09, 097 866-41-08 Стін в хорошом стані, Костопіль. Конта ти: 62-22-67, 61-88-98

Стіл під телевізор. Ціна: 190 рн. Конта ти: 24-13-18, (098) 951-77-50

Стін в хорошом стані. Конта ти: 28-84-23, (066) 413-20-14, (098) 629-21-75

Стіл роз ладний, б/в. Конта ти: (096) 516-51-18

Стін дерв’ян , 3 м. Конта ти: (097) 654-43-40

Стіл розс вний, полірований, відмінний стан. Ціна: 400 рн. т. (097) 405-71-53

Стін дитяч , 3 м, вільха, Польща. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (066) 110-54-78

Стіл, 1-т мбовий, оричневий, полірований. Конта ти: 28-14-73

Стін з антресолями. Конта ти: 63-27-30, (096) 269-62-68

Стіл, б/в, відмінном стані, 1.7х58х62. Конта ти: 5-82-81, (098) 071-56-33

Стін полірован , нат ральне червоне дерево, в хорошом стані. Конта ти: (096) 477-22-81 Стін полірован , темн , 3,5 м, б/в. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10

Стіл, дерев’яний, ори інальний дизайн. Конта ти: (097) 459-48-93

Стін с часн , хороший стан. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 24-35-25, (067) 360-14-39

Стіл, с часний, роз ладний, мало абаритний. Конта ти: 22-78-78

Стін відмінном стані. Конта ти: 62-74-56, (098) 247-28-07

Стіл- ниж . Ціна: 100 рн. Конта ти: 64-58-81, (093) 747-99-88

Стін , «Горинь», б/в, можливо по частинах. Конта ти: 23-36-37

Стіл-парт для чнів почат ових ласів. Конта ти: 23-28-06

Стін , 180х180. Ціна: 600 рн. Конта ти: 61-87-06, (093) 926-82-36

Стіл-т мб , новий. Ціна: 280 Конта ти: 23-41-22

Стін , 2.30х2.70, ольоровий шпон. Конта ти: (098) 314-21-86

Стін , Прибалтійсь а, в хорошом стані, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-33-10, 096 838-26-56 Стін , світл , полірован , Конта ти: 28-88-40

б/в.

Стін , вітальню, 2.5 м., в хорошом стані, б/в. Конта ти: (067) 339-92-75 Стін , хороший стан, б/в. Конта ти: 24-04-43 після 18.00, (097) 955-59-39 Стін , чорно о ольор , Польща. Конта ти: (097) 119-15-19

апарат р .

Т мб під телевізор, б/в, недоро о. Конта ти: 24-21-92, (067) 289-72-26 Т мб під телевізор, б/в. Конта ти: 26-50-95

Т мб під телевізор. Конта ти: 2-61-25 Т мб під телевізор. 24-71-89, (093) 787-14-24

Конта ти:

Шаф «Е стаза» з дзер алами. Конта ти: (097) 955-59-39

приліж ов . Конта ти: 23-46-00

Шаф «Світано ». Конта ти: (093) 660-00-77

Т мб під телевізор. Конта ти: 28-63-42

Т мб

Т мб , 106 см. Конта ти: (097) 692-62-26

Стін . Ціна: 300 рн. Конта ти: (096) 130-36-59

Т мб , б/в. Ціна: 120 рн., тор . Конта ти: 24-21-92, (067) 289-72-26 Hudoshina_anna@mail.ru

. Конта ти: 61-88-98, 62-22-67

Стін

. Конта ти: 62-60-87.

Стін

. Конта ти: (067) 673-17-59

Холодильни , б/в. Конта ти: 24-39-16, (067) 589-17-09

Стін

. Конта ти: (067) 745-32-10

Стін

. Конта ти: (099) 071-50-61

Стін . 4х0.6х2.22 Конта ти: (097) 078-71-79 Стін

. Недоро о. Конта ти: 62-02-02

Столи письмові з т мбою. Конта ти: 63-43-99 Столи. Конта ти: 64-20-22, (097) 734-10-20 С часні шафи- пе. К хні на замовлення. Конта ти: 26-78-91, (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net Таб рет и. Ціна: 80 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49 Тахт , б/в, оричнево о Конта ти: 64-16-18

ольор .

Тахт , в хорошом стані. Ціна: 400 рн. Конта ти: 28-17-35, (066) 044-07-78 Тахт . Конта ти: 64-29-08, (097) 349-65-65 Телевізор, б\в. Конта ти: 24-39-16, (067)589-17-09 Трильяж світло о ольор . Ціна: 300 рн. Конта ти: 23-46-00 Трильяж, 2 т мби. Недоро о. Конта ти: 61-05-52, (067) 418-04-00 Трильяж, б/в. Конта ти: 28-20-04

Шафи- пе та хні на замовлення. Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net Шафи- пе, хні, м’я і частини, спальні, передпо ої, дитячі, ліж а, ліж а двояр сні, точ и, вітальні. Конта ти: (097) 187-80-22, (066) 040-05-60 p r o m _ r i v n e @ u k r . n e t www.akordmebli.ax3.net

Т мб під телевізор, п фі . Конта ти: 62-68-22

Стін . Конта ти: 62-60-87, (096) 172-24-99

Стін

Шаф , 3-дверн , з антресолями, в хорошом стані. Ціна: 300 рн. Конта ти: 28-04-73, (096) 684-82-53

Т мби під мий и різних розмірів, недоро о. Конта ти: 64-12-03

Т мб ла ован . Ціна: 350 Конта ти: 28-96-33

Конта ти:

Шаф , 3-дверн , з антресолями, б/в. Ціна: 400 рн. Конта ти: 64-07-45, (067) 771-40-41

Трюмо. Конта ти: 23-20-59

Стін , недоро о. Конта ти: (067) 856-44-52

Стін «А ат». 289-72-26

Шаф , 3-дверн , з антресолями, б/в, хороший стан. Конта ти: 24-04-91, (097) 838-20-75

Частин м’я . Конта ти: 62-60-87, (096) 172-24-99

Частин м’я : диван, 2 рісла, роз ладні. Ціна абсолютно прийнятна. Конта ти: (067) 739-04-37

Стін «Сми а». Ціна: 1300 рн., тор . Конта ти: 28-10-55, (097) 477-60-60

рн.

, б/в. Конта ти: (067)

Трюмо. Конта ти: 24-49-07

Т мб тов , під телевізор. Конта ти: (050) 339-99-70

Стіл письмовий. Конта ти: 22-78-12

Стіл, в хорошом стані. Конта ти: (067) 647-70-60

Частин м’я 994-35-39

Трюмо, б/в. Конта ти: 43-63-69

Стін , недоро о. Конта ти: 28-34-93, (097) 759-14-15

Стін «Сми а», в хорошом Недоро о. Конта ти: 63-29-40

Стіл, б/в. Конта ти: (098) 445-59-00

Шаф , 3-дверн , б/в, в хорошом стані, б/в. Конта ти: 22-75-08, (067) 358-86-86

рн.

(098)

Стін «А ат». Ціна: 1000 Конта ти: (096) 540-73-91

Шаф , 3-дверн , 2.29х1.50 Конта ти: (097) 692-62-26

Частин м’я , б/в. Ціна: 1500 рн, тор . Конта ти: (096) 273-30-69

Трюмо з дзер алом. Ціна: 450 Конта ти: 28-96-33

Конта ти:

Стіл письмовий, темний, полірований. Конта ти: 63-29-58, 5-90-51

Стіл роз ладний. Конта ти: 5-48-86

Частин м’я , б/в. Конта ти: 62-60-87, (096) 172-24-99

Стін «А ат». 464-00-79

Стіл письмовий, в хорошом недоро о. Конта ти: 26-81-73

Стіл під телевізор, оричнево о ольор . Конта ти: 24-13-18, (098) 951-77-50

Шаф , 2-дверн . Конта ти: 26-08-76

, б/в. Конта ти:

Стін «Костопіль», арном стані. Ціна: 500 рн. Конта ти: (097) 919-60-23

Стіл письмовий. Ціна: 80 рн. Конта ти: (097) 653-85-61

, б/в. Конта ти: (096)

Т мб для одя 43-63-69

Стін «Горинь», б/в. Конта ти: 68-12-56, (098) 669-86-04

Стіл письмовий. Конта ти: 22-44-58

Частин м’я 273-30-69

Стін , оричневий олір, б/в, дешево. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Стіл письмовий, б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: 64-58-81, (093) 747-99-88

Стіл письмовий. Конта ти: 28-08-00

Шаф , 2-дверн . Конта ти: 24-71-89, (093) 787-14-24

(096)

Стін «Волинь», 4 м, нела ована, недоро о. Конта ти: (097) 505-95-92, (066) 044-42-38

Стіл письмовий. Конта ти: 28-27-91

, б/в. Конта ти: (097) 208-08-63

, б/в. Конта ти: (098)

Конта ти:

Стіл письмовий, 2-т мбовий. Ціна: 150 рн. Конта ти: 5-47-69, (096) 295-02-76

Стіл письмовий. Конта ти: 5-48-86

Стін

Трюмо з 2 приліж овими т мбами, в хорошом стані, б/в. Конта ти: 24-24-23

Частин м’я 445-59-00

Стін «А ат». 918-92-35

Стін «А ат». Конта ти: 5-67-21, (067) 272-44-50

стані,

, б/в. Конта ти: (097) 436-04-81

Стін , б/в. Конта ти: 28-14-98, (068) 893-76-64

Трильяж. Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39

Частин м’я : диван, 2 рісла, відмінний стан. Ціна: 2780 рн. Конта ти: 64-73-36, (097) 110-07-30

Стіл письмовий, 1-т мбовий. Конта ти: 24-76-35, (050) 150-06-82

Стіл письмовий, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

, б/в. Конта ти: (098) 445-59-00

Трильяж. Конта ти: (097) 333-16-16

Частини м’я і, хні, шафи- пе, стін и. Конта ти: (097) 187-80-22 Частин м’я «Баєр», + 2 рісла, в добром стані. Ціна: 2500 рн., тор . Конта ти: 26-82-60 Частин м’я , б/в, відмінний стан, диван, 2 рісла. Ціна: 2880 рн. Конта ти: 64-73-36, (097) 110-07-30 Частин м’я , б/в, відмінном стані. Конта ти: 63-66-15, (067) 895-08-64 Частин м’я , диван, 2 рісла, б/в. Конта ти: 28-03-92, (067) 105-60-50 Частин м’я , нов . 62-60-87, (096) 172-24-99

Конта ти:

Шаф 1-дверн , з антресоллю. Конта ти: 63-29-58, 5-90-51 Шаф 3-дверн , з антресоллю. Конта ти: 62-74-56, (098) 247-28-07 Шаф 3-дверн , з антресолями, недоро о. Конта ти: 63-48-83, (098) 442-51-71

ниж ов . Конта ти: 22-78-12

Шаф , недоро о. Конта ти: (098) 987-84-57 Шаф , полірован , з антресоллю. Ціна: 200 рн. Конта ти: 64-50-23, (096) 932-93-08 Шаф , темн , б/в, недоро о. Конта ти: 63-60-62 Шаф . Конта ти: (067) 745-32-10 Шаф . Конта ти: (097) 834-89-45

3.1.2. К плю А варі ми 797-89-20

б/в. Конта ти: (067)

Диван до 300 440-85-58

рн. Конта ти: (096)

Диван-ліж о. Конта ти: 24-90-28 Килим світлих тонів. Конта ти: (097) 380-24-18 Килим, доріж . Конта ти: 63-14-85, (097) 653-36-14 Крісло роз ладне. Конта ти: 63-14-85, (097) 653-36-14 Крісло- ачал , дешево, б/в. Конта ти: 68-24-40, (097) 302-65-83 Крісло- ачал . Конта ти: 68-24-40, (097) 302-65-83 Крісло-ліж о, в хорошом Конта ти: (067) 989-85-10

стані.

Матрац з поролон , б/в, 1-спальний. Конта ти: (067) 382-17-41

Шаф для одя з антресолями, б/в. Ціна: 350 рн. Конта ти: 5-45-56, (097) 245-12-16

Роз ладач 804-25-44

Шаф для одя , 3-дверн , б/в. Конта ти: 64-21-81, (096) 860-66-88 Шаф для одя , б/в. Конта ти: (095) 699-68-59

Частин м’я : рісло та товий диван, б/в, хорошом стані. Конта ти: 23-54-65, (097) 115-48-60

Шаф ниж ов , б/в. 22-72-10, (068) 570-19-74 Шаф

Конта ти:

.

Конта ти:

(067)

Стіл ванн імнат , в б дь-я ом стані. Конта ти: (067) 705-08-10 Стіл-дипломат, алюмінієвий, роз ладний. : 63-66-18, (063) 721-91-71 Стілець офісний, можна б/в. Конта ти: (098) 625-33-13 Т мб під телевізор, б/в. Конта ти: 28-33-75, (096) 300-26-05

3.1.3. Пропон ю

ниж ов , б/в. т. 26-50-95

Шаф ла ован з антресоллю, б/в. Конта ти: 43-40-40, (066) 656-53-32

Частин м’я , б/в, в хорошом стані. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 24-75-59

Шаф металев . Конта ти: (099) 240-96-81

Частин м’я , б/в, в хорошом стані. Конта ти: (066) 040-85-80

Шаф , 2-дверн , б/в, з антресолями, 2.2х0.9х0.6. Конта ти: 23-37-67, (067) 360-95-88, (067) 362-02-32

Конта ти:

Шаф ,

Шаф для вз ття 90 см., д бовий шпон. Конта ти: 62-74-56, (098) 247-28-07

Шаф ниж ов в хорошом стані, б/в. Конта ти: 24-24-23

Частин м’я , б/в. 24-04-43, (097) 955-59-39

Шаф , б/в, 2-дверн . Ціна: 200 рн. Конта ти: (097) 446-25-72

Ліж о, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (097) 475-87-05

Частин м’я , хорошом стані, б/в. Конта ти: 64-49-31, (096) 401-29-74

Частин м’я , б/в, с часний дизайн, недоро о. Конта ти: (067) 775-48-57, (050) 622-21-41

Шаф , 3-дверн . Конта ти: (067) 378-72-25

Шаф 3-дверн , з антресолями. Конта ти: 5-23-61 (після 18.00), (066) 283-76-05

Шаф для пос д . Конта ти: 62-52-69

Частин м’я відмінном стані, диван, 2 рісла. Ціна: 2880 рн. Конта ти: (097) 110-07-30

Шаф , 3-дверн , з антресолями, світл , б/в. Конта ти: 23-38-33

ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ РІЗНИХ ВИРОБНИЦТВ: ШАФИ, ШАФИ-КУПЕ, КУХНІ, СТОЛИ КОМП’ЮТЕРНІ, ВІТАЛЬНІ ТА ІНШЕ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 5-66-07, (097) 702-98-56

Шаф , 2-дверн , б/в. Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39

Реставрація м’я их меблів: ремонт, перетя вання, зміна дизайн . Конта ти: 46-01-31, (067) 905-93-66

Шаф , 2-дверн , б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: (097) 446-25-72

Стіл письмовий, б/в, (подар ю). Конта ти: (067) 416-51-80


26

№ 26 вiд 13 липня 2011 ро

№ 26 вiд 13 липня 2011 ро

БУДІВНИЦТВО

15


34

№26 від 13 липня 2011 ро Дис и до а/м Мерседес. Конта ти: 24-23-09, (067) 967-50-95 Дис и до оліс, 4 шт., 6,5х16, автомобіль С бар . Конта ти: (067) 395-94-11 Еле тродви ни. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74 Запчастини до а/м ГАЗ-69, нові. Конта ти: (050) 566-21-72 Запчастини до а/м Фіат Ре ата. Конта ти: 68-24-99, (097) 272-30-55 andriymosiychuk@bk.ru Карбюратор до Мос вич, ВАЗ. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Каталізатори відпрацьовані автомобільні. Ціна: до 2000 рн./шт. Конта ти: (063) 422-85-85 katalizatory@ukr.net www.katalizatory.ho.ua Колеса, 2 шт, б/в в хорошом стані Р13 165х70. Конта ти: (067) 295-30-14

Короб передач до а/м ГАЗ-21. Конта ти: (067) 151-51-77 Короб передач до а/м ЗІЛ-130. Конта ти: 28-23-74, (067) 594-62-54 Короб передач до а/м Спринтер -311, 2002 р.в. Конта ти: (066) 791-41-76, (066) 768-69-13 Короб передач до а/м Форд Ес орт. Конта ти: (096) 961-41-55 Короб передач до а/м Форд Сієра. Конта ти: (097) 164-85-35 КПП до а/м ЗІЛ-130. Конта ти: (096) 691-74-31 КПП-автомат до а/м Форд Сієра. Конта ти: (096) 691-74-31 Крило ліве до а/м Фіат Уно, 1994 р.в. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 Крило, ліве, нове, до а/м Мітц біші Ланцер, 1985-1986 р.в. Конта ти: (098) 762-48-52 Крило, нове, ліве, 1985, 1986 рр., До а/м Мітц біші Кольт Ланцер. Конта ти: (093) 500-40-97 Криш ба ажни а до а/м Ланос, нов . Конта ти: (098) 411-63-38 Криш ба ажни а до а/м Фоль сва ен-Пасат. Конта ти: 5-47-69, (066) 228-31-67 К зов до а/м КамАЗ,в ідеальном стані. Конта ти: (095) 535-56-27 К зов до а/м Опель Астра, 2005 р.в., седан, сірий. Конта ти: (044) 233-76-61

ОПЕЛЬ КАДЕТ, 1.4 ІНЖЕКТОР ПО

Мос вич на запчастини. Конта ти: (098) 517-80-99

Опель Ре орд, 1986 р.в., по запчастинах. Конта ти: (096) 224-57-40

Фар оп, задній бампер до а/м Фоль сва ен-Гольф-3. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10

Радіатор системи охолодження «Урал-4320». Конта ти: (067) 362-89-86

Причіп «С іф». 625-87-39

Конта ти:

(050)

Причіп СКІФ, новий, в хорошом стані, власни . Конта ти: (096) 827-60-31 Радіатор, до а/м ВАЗ-2101. Конта ти: (098) 902-95-81 Ред тор моста до а/м ГАЗ-66. Конта ти: 28-23-74, (067) 594-62-54 Ресори, с ати до а/м ГАЗ-52. Конта ти: (096) 691-74-31 Решіт передню до а/м Форд Транзит. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 Сидіння до а/м Рено Мастер. Конта ти: 43-81-84, (097) 472-20-21 Сидіння до а\м Рено Майстер. Конта ти: (067) 797-53-53, (097) 472-20-21 Сидіння переднє до ВАЗ. Конта ти: 28-70-54 Сидіння подвійне до а/м Мерседес-611. Конта ти: (099) 757-21-57

Лебід до а/м ГАЗ-66. Конта ти: (098) 628-98-12

Сидіння подвійні до а/м Мерседес-611. Конта ти: (099) 757-21-57

Лебід , до а/м ГАЗ-66, війсь ов . Конта ти: 28-06-73, (097) 430-40-82

Сидіння. Конта ти: 43-23-48, (050) 435-82-30

Мазда 626, 1999 р.в., на запчастини. Конта ти: (096) 396-55-26

С ло заднє, вітрове, до а/м «М-2140». Конта ти: (096) 307-56-62

Мазда, 626, 1986 р.в., по запчастинах. Конта ти: 24-32-86, (099) 272-02-54

С ло заднє, до А ді-80. Конта ти: 43-05-75, (067) 364-44-86

Ме афон до а/м. Переривач (трамплер) ГАЗ-53, онта тний, без онта тний. Конта ти: (096) 425-94-84

С ло заднє, переднє до а/м Мазда-626, 1987 -1988 р.в. Конта ти: 24-54-79

Міст задній до а/м ГАЗ-66. Конта ти: (096) 691-74-31 Міст задній до а/м Сієра. Конта ти: (097) 164-85-35

С ло лобове до а/м ВАЗ-2108. Конта ти: 24-76-35, (050) 150-06-82 Стій и передні, нові до Ле с с РХ-300. Конта ти: (050) 375-52-95 Стій и передні, нові, до а/м Тойота Кемрі. Конта ти: (050) 375-52-95 Стріч и ободові. Конта ти: 62-16-22 Тенти, б/в, з напівпричепів. Конта ти: (0362) 28-88-57, (050) 339-27-04

Міст задній, зов з до ментами, КПП, та інше до а/м РАФ, Вол а. Конта ти: (066) 218-79-00

Тра тор ДТ-75, на запчастини. Конта ти: (097) 645-44-97

Міст задній. Конта ти: (097) 480-92-29

Т рбін , 1.9 TDI Фоль сва ен 2006-2008 рр., CV-110. Конта ти: (097) 391-41-81

Мітц біші Ланцер, 1986 р.в., седан, по запчастинах. Конта ти: (098) 762-48-52 Мітц біші, різні моделі, запчастини. Конта ти: (093) 051-31-88 Мости задні і ермов олон Конта ти: (067) 360-14-84

до ГАЗ 53.

Мости задні, до а/м ГАЗ-53, 52, радіатор, новий. Конта ти: (098) 329-85-05 Напівпричіп ОДАС 93/70, 1998 р/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 382-00-89

Установ азов «Євро 3», недоро о. Конта ти: (098) 433-70-07 Установ азов , до а/м ЗІЛ-130. Конта ти: (067) 682-55-91 Фари до а/м Тойота Камрі, недоро о. Конта ти: 43-01-03, (066) 788-03-68 Фар оп до а/м А ді 80 (боч а). Конта ти: 64-12-03 Фар оп до а/м А ді-80, недоро о. Конта ти: 64-12-03

Фар опи до різних а/м. Конта ти: (067) 993-91-64

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/ М КАМАЗ-ДОВГОМІР, 20 ТОНН І НАРОЩЕНІ БОРТИ,

62-97-51, (050) 511-05-20

Фар оп до а/м Фоль сва ен Гольф-3. Ціна: 700 рн. Конта ти: (067) 701-16-30

Переривач до ГАЗ-53, онта тний, без онта тний. Конта ти: (096) 425-94-84

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М ЗІЛ-130, БОРТОВИЙ, 5 ТОНН, МОЖЛИВИЙ ПЕРЕРАХУНОК, ЛІЦ. АВ № 537067 ВІД 25.05.2010 Р. КОНТАКТИ: 62-28-55, (097) 284-50-96

К н и від а/м ЗІЛ, УРАЛ, інші. Конта ти: (050) 506-16-93

(099)740-96-97

870-29-70, (093) 140-13-36,

ЛІЦ. МТЗУ АВ № 354276 ВІД

Мазда 626, Рено 19 по запчастинах. Конта ти: (096) 787-45-55

Сидіння подвійне з т мбою від ЛТ-35. Конта ти: (067) 369-59-00

Міст до мотоци ла «Урал», в хорошом стані. Конта ти: (097) 214-12-94

боч а,

пневмохід. Конта ти: (098) 503-13-50, (050) 178-88-20 Посл и автомобілем: Мерседес, ф р он, 40 б.м., 4 тонни ідроборт; Мерседес-Спринтер, б с, 1.5 тонн. Конта ти: (097) 853-26-50

К зов до автомобіля ИЖ 2715. Конта ти: (067) 777-63-81

Фар оп до а/м Рено Трафі . Конта ти: (050) 678-93-04

ЗАПЧАСТИНАХ. КОНТАКТИ: (093)

К зов до Спринтера -311, 2002 р.в. Конта ти: (066) 791-41-76, (066) 768-69-13

Мерседес 609 по запчастинам. Конта ти: (093) 563-78-46

Фар оп до а/м А ді-801, Конта ти: 64-12-03

Вантажні перевезення Мерседес • 814, 5 т., 38 б.м., 2-спальни и,

Ресори до причіп «2ПТС-4». Конта ти: (067) 362-89-86

18.07.07 Р. КОНТАКТИ:

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А\М ЗІЛ-130, САМОСКИД, 6 ТОНН, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПО

Фар передню, прав до а/м Фоль сва ен Гольф-4. Конта ти: (099) 757-21-57

С ати до а/м ГАЗ, ЗІЛ, КамАЗ, та запчастини б/в, та нові. Конта ти: (067) 363-10-14

УКРАЇНІ ДО 5 ТОНН. КОНТАКТИ:

Фіат Д ато, 1990 р.в., 2.5 Д, мі роавтоб с, наявні до менти, по запчастинах. Конта ти: (095) 570-72-36, (096) 890-51-25

Стій и задні до а/м Фіат Ре ата, 1,9D, ніверсал. Конта ти: 68-24-99, (097) 272-30-55 andriymosiychuk@bk.ru

Форд Гранада по запчастинах. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Форд Гранада по запчастинах. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Форд Транзит, 1994 р.в., на запчастини. Конта ти: (096) 314-69-68

Фоль сва ен Пассат В-2 на запчастини. Конта ти: (096) 953-05-17 Шини до а/м Газель, б/в. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61 Шини, б/в, 320х508 «МАЗ», з малим пробі ом. Конта ти: (096) 265-12-45, (099) 632-55-25

Форс н и «Бош», до а/м Мерседес Віто Спринтер на дви н 2.2 cdi, б/в, недоро о. Конта ти: (091) 965-26-48 Форс но до а/м Мерседес-Спринтер. Конта ти: (098) 259-25-83 Холодильни в а/м, новий. Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59 Чохли на автомобіль, синьо о ольор . Конта ти: 5-88-22, (098) 648-71-65 Шини R14, 4 шт. + металеві дис и + овпа и, хороший стан. Ціна: 2200 рн. Конта ти: (063) 307-07-43 marchuk3@ukr.net

4.7.3. Обмін Запчастини до а/м КамАЗ ( ороб а, ред тор, диференціал). Можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29 Запчастини до а/м КамаЗ: ороб а, ред тор, диференціал. Можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29

Гаражне обладнання

Шин літню, 195-65-15, 4 шт., б/в, Ціна: 150 рн./шт. Конта ти: (096) 448-10-82 Шлан и повітряні, 68-08-62, 43-03-42

4.8.1. Продам

исневі. Конта ти:

ВОРОТА АВТОМАТИЧНІ. ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ

4.7.2. К плю

(067)907-95-30

Автошини, 260х508, до а/м КамАЗ, нові та б/в. Конта ти: 28-88-57

Ворота аражні, металеві, 2.5х1.90. Конта ти: 26-87-92

Ба паливний Т2 Дизель. Конта ти: (097) 480-92-29

Ворота аражні, металеві. Конта ти: (067) 382-03-94

Бампери до а/м ВАЗ 2105. Конта ти: (097) 271-30-28

Ворота аражні. Конта ти: 26-87-92

Барабан альмівний «РАБА», 12-шпильо . Конта ти: (096) 265-12-45, (099) 632-55-25 Г м до а/м ЗІЛ 130. Конта ти: 24-75-43, (067) 319-91-11 Г м Р-14С. Конта ти: 64-83-65, (067) 296-52-86 Дах металевий до а/м УАЗ 469. Конта ти: (067) 151-51-77

Ворота се ційні аражні, промислові. Конта ти: 45-10-10, (067) 379-35-17 Ворота, б/в. Конта ти: (096) 461-76-07 Ворота. Конта ти: (067) 717-71-64 Пар ан, ворота, хвірт , б/в. Конта ти: 62-74-63 Підіймач дво винтовий для ремонт ле ових авто. Конта ти: (0362) 28-88-57, (050) 339-27-04

Дви н дизельний до л/а Мерседес 190, в хорошом робочом стані. Конта ти: (050) 655-98-02

4.8.2. К плю

Дви н до КамАЗ-3740. Конта ти: (067) 362-89-86

Гараж металевий, б/в, недоро о, без місця. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Дви н УТ-20. Конта ти: (098) 078-77-18 Дви н УТ-20. Конта ти: (098) 078-77-18

(067) 495-36-22, (050) 435-02-50 Вантажні перевезення по У раїні до 5 тонн. Конта ти: (067) 495-36-22, (050) 435-02-50

Транспортні послуги 4.10.1. Пропон ю

Автоперевезення мі роавтоб сом Форд-Транзит, 8 чол. + вантаж, або до 2 тонн. Ліц. №385936, від 11.01.08 р. Конта ти: 23-77-31, (067) 478-28-85 Автоперевезення, достав а вантажів по Рівном , області та У раїні, а/м Рено-Мастер, в/п до 2 тонн, плюс 2 пасажири. Недоро о, ліц. АВ №509020 від 03.02.2010 р. Конта ти: (097) 238-08-29, (068) 568-23-80 Вантажні перевезення а/м Пежо, до 2 тонн + 2 пас., недоро о, по міст та У раїні (2.65х1.60х1.45 -5 б), ліц. АВ №486676 від 12.10.2009 р. Конта ти: (097) 468-70-59, (050) 656-28-99 Вантажні перевезення б дівельних матеріалів, меблів, фортепіано та ін. по місті, області, посл и вантажни ів без вихідних. Конта ти: (067) 266-05-51, (067) 420-57-00

• • •

Велосипед, ірсь ий, 18 передач, в добром стані. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 64-21-48 Велосипед, недоро о. Конта ти: 23-05-63, Велосипед, Німеччина, б/в. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (050) 688-58-31 Велосипед, Німеччина. Конта ти: (066) 894-49-89 Велосипеди, б/в, з Німеччини. Конта ти: (096) 261-97-56 Велосипеди, Німеччина, запчастини до них. Конта ти: (066) 894-49-89 Велосипеди. Німеччина. Ціна: від 1000 рн. Конта ти: (098) 477-72-86 Дви н до мотоци ла К -750. Конта ти: (097) 471-56-61 Запчастини до мотоци ла МТ. Ціна: 800 рн. Конта ти: (067) 495-15-42 Колесо до спортивно о велосипед , заднє. Конта ти: (097) 447-95-44 Мопед «Альфа», 2008 р.в., 100 б., можливий обмін. Конта ти: (098) 775-55-77 Мопед «Верховина» + запчастини. Конта ти: (098) 775-55-77 Мопед «Ри а» ( азови ), терміново. Ціна: 450 рн. Конта ти: (098) 775-55-77

Мопед «Ри а». Конта ти: 62-67-66 Мопед «Сімсон», 50 б.см. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 27-98-39 (067) 984-70-13 Мопед «Сімсон», Німеччина, 1996 р.в., 2 місний, 50 б.см. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 27-98-39, (098) 966-55-55 Мопед «Сімсон», Німеччина., 50 б.см. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 27-98-39, (067) 984-70-13

ВАНТАЖНО-ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ (1.5 ТОНН + 8 МІСЦЬ), КОМФОРТАБЕЛЬНИМ МІКРОАВТОБУСОМ МЕРСЕДЕС СПРІНТЕР ПО УКРАЇНІ, СНГ ТА ЄВРОПІ. КОНТАКТИ: (098) 923-46-89

Мопед «Хонда», спортивний. Конта ти: (068) 230-85-56

Достав а непродовольчих товарів, рт. Конта ти: (099) 563-28-17 berezin1992g@mail.ru www.x-torg.com

Моторолер. Ціна: 2000 рн., тор . Конта ти: 44-68-66, (096) 871-58-59

ЕКСКАВАТОРА ПОСЛУГИ: КОПАННЯ ТРАНШЕЙ ТА КОТЛОВАНІВ ЕО-2621, ЕО-3322, ПЗМ-2, ВИВЕЗЕННЯ ЗЕМЛІ ТА СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 43-37-19, 24-57-99, (067)763-56-52

Мотопомпи «Свія а». Конта ти: (099) 199-79-69 Моторолер «М равей». Конта ти: (096) 302-71-73

Моторолер. Конта ти: (066) 866-75-91 Мотоци л «ІЖ-Юпітер 4-К», пробі 3 тис. м. Ціна: 4500 рн. Конта ти: (067) 180-58-97 Мотоци л «М равєй-2». Конта ти: (066)866-75-91 Мотоци л «Ява» 350-12В1. Ціна: 5000 рн. Конта ти: (098) 575-77-12

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ МІКРОАВТОБУСОММЕРСЕДЕС СПРІНТЕР, 18 МІСЦЬ, ВІДКИДНІ СИДІННЯ, ТЕЛЕВІЗОР, ВІДЕО. КОНТАКТИ: (050) 435-48-55, (067) 435-48-55

Мотоци л «Ява-350», 1972 р.в., 1982 р.в. Конта ти: 23-69-65, (098) 584-34-33

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПО УКРАЇНІ КОМФОРТАБЕЛЬНИМ АВТОБУСОМ «СЕТРА», 50 МІСЦЬ, КОНДИЦІОНЕР, ВІДЕО, МІКРОФОН. ЛІЦ. АГ 503574. КОНТАКТИ: (067) 360-60-15, (097) 248-69-75

Мотоци л ІЖ Юпітер-5, в хорошом стані, є до менти. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (097) 167-34-95

КОНТАКТИ: 64-51-81,

Авто м , 260х508, б/в. Конта ти: (097) 489-89-54

Велосипед, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-21-25, (096) 298-96-17

Мопед «Ри а». Ціна: 450 рн. Конта ти: (066) 218-79-00

Сидіння до а/м Рено. Конта ти: (067) 339-37-96

Фар передню, прав до а/м Гольф-4. Конта ти: (099) 757-21-57

№26 від 13 липня 2011 ро

Перевезення вантажні. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 703-32-66 Перевезення вантажно-пасажирсь і а/м Мерседес Спринтер 313, по У раїні та Європі. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 923-46-89 Посл и транспортні для вантаж по У раїні (не абарит, цистерна, ева атор, зерновоз, спецтехні а, дов омір). Конта ти: (067) 902-68-01, (095) 247-19-96, (063) 225-67-43 dxl3@ya.ru www.logisticua.blogspot.com

Мото, велотехніка, запчастини 4.11.1. Продам Велосипед ірсь ий, б/в. Конта ти: (096) 226-77-48 Велосипед ірсь ий, Італія, в хорошом стані, б/в. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (050) 508-95-69 Велосипед ірсь ий, Німеччина. Конта ти: (067) 776-26-09 Велосипед 766-26-09

ірсь ий. Конта ти: (067)

Велосипед дорослий, Конта ти: (096) 281-62-79

с ладний.

Велосипед зимовий, новий вид розва . Конта ти: (098) 082-10-15 Велосипед підліт овий на 6-10 ро ів, б/ в, добрий стан. Конта ти: 28-74-94, (067) 584-41-10, (050) 435-41-65 Велосипед радянсь о о виробництва. Конта ти: (096) 389-39-38 Велосипед, б/в, в хорошом стані, 21 передача, передній і задній амортизатор. Ціна: 600 рн. Конта ти: (097) 411-14-78 Велосипед, б/в, Німеччина. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84 Велосипед, б/в. Конта ти: (098) 477-72-86

Мотоци л з оляс ою, 1992 р.в., пробі 11 тис. м., з до ментами, синьо о ольор , відмінний стан Ціна: 7000 рн. Конта ти: (096) 157-51-42 Мотоци л ІЖ Планета, 1987 р.в. Ціна: 4 800 рн. Конта ти: (067) 134-63-34

Мотоци л Іж-Юпітер 5, 1990 р.в., в хорошом стані, аражне збері ання, один осподар. Конта ти: (067) 963-50-61 Мотоци л МТ-10, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 120-14-66 Мотоци л МТ-11. Конта ти: (097) 487-32-89 Мотоци л, 1990 р.в. Ціна: 2000 Конта ти: (097) 720-29-97

рн.

Мотоци л, Хонда, НСР-125. Ціна: 1200 .о. Конта ти: 27-98-39, (098) 966-55-55 Мотоци л. Гарантія, запчастини. Конта ти: 23-69-65, (098) 584-34-33 Мотоци ли К-750, Ірбіт М-65, Урал, запчастини до них. Конта ти: (097) 214-12-94 Мотоци ол, Джонсон, новий, зареєстрований. Конта ти: (067) 888-90-55 С тер «Хонда Діо 18», недоро о. Конта ти: (098) 205-69-76 С тер «Хонда-Діо АФ-27», новий, темно-синій, нова ма. Ціна: 3500 рн. Конта ти: 28-03-07, (097) 594-39-06 С тер в неробочом стані. Конта ти: (067) 103-03-98 С тер Пежо GEO, 1993 р.в., в хорошом стані, небитий, нефарбований. Ціна: 3 000 рн. Конта ти: (067) 757-07-43 С тер синьо о ольор , терміново, в хорошом стані. Конта ти: (098) 222-67-17 С тер, чорно о ольор , «Хонда-Леад», СС, 80 б., хороший стан. Ціна: 3200 рн, тор . Конта ти: 26-92-55 С

тер. Конта ти: (098) 703-56-03

4.11.2. К плю Велосипед, б/в, від 4-6 ро ів. Конта ти: 28-88-20 Мопед в неробочом (098) 594-62-18

стані. Конта ти:

Мотоци л «ІЖ Планета-5», червоний, з до ментами, б дь-я ий стан, недоро о. Конта ти: (098) 891-35-01 Мотоци л Іж Планета-3, без до ментів. Конта ти: (096) 204-40-58

АВТОАФІША

27


28

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ

А ді -100 Квадро, 1987 р.в., 2.0 інже тор, червоний, центральний замо . Ціна: 4000 .о. Конта ти: (097) 577-31-85, (098) 953-50-00

ДЖИЛІ

№26 вiд 13 липня 2011 ро

МЕРСЕДЕС БЕНЦ-124

ДЖИЛІ

АУДІ-80

А ді-80 Б-4, 1989 р.в., 1.8 бензин, тюнін , си налізація, CD, MP 3, хороший стан,

т. (066) 383-38-99

Авторино

м. Рівне

А ді 100, 1991р., олір синій металі , 2,8 інже тор, седан 5ст КПП, си налізація, ідропідсилювач, АВС, ондиціонер, еле трові на, еле тродзер ала, місце знаходження м.Львів. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (097) 191-32-45

Автомобілі легкові, імпортні

А ді А 4, червоний металі . Конта ти: (096) 967-73-39

7.1.1. Продам

А ді-100, 1994 р.в., 2.0і, седан, білий, ондиціонер, еле три а, нерозмитнений, з Німеччини. Ціна: 2550 .о. Конта ти: (097) 151-54-24, (050) 435-21-59

АУДІ А ді 100, 1989 р.в. Ціна: тор . Конта ти: (096) 112-74-33

АУДІ

А ді, 1986 р.в., 2.2 інже тор. Ціна: 3800 .о. Конта ти: (097) 280-16-92

т. (067) 773-48-97

т. (096) 726-45-66

Мерседес Віто-113, 1998 р.в., 2.0 аз/ бензин, пасажир, «повний фарш». Ціна: 10500 .о. Конта ти: (066) 391-91-30

МАЗДА

Мерседес Спринтер 311, 2005 р. в., середній-висо ий, вантажний, чорно о ольор , АВЕ, антиб с, нова ма, автономна піч «Вебасто», щойно при наний, відмінний стан. Конта ти: (067) 709-61-07

Мазда 626, в хорошом стані, вишнево о ольор . Конта ти: (067) 923-17-23 Мазда-626, 1989 р.в., ніверсал, 2.2 аз-бензин. Конта ти: (098) 837-38-48

МАЗДА

А ді-80, 1981 р.в., 1.6 бензин, терміново, недоро о. Конта ти: (097) 358-62-80

МІТЦУБІШІ

ОПЕЛЬ

БМВ 528, 1997 р. Ціна: 12500 Конта ти: (098) 196-23-48

Опель Ас она, 1987 р.в, сіро о ольор . Конта ти: (097) 465-91-76

МАЗДА 323

Опель Ве тра, 1995 р.в., 2.0 інже тор, ABS, 2ARB, хороший стан, в 2009 р. при наний. Ціна: 5900 .о. Конта ти: (099) 044-29-51

ОПЕЛЬ

Фіат П нто, 1994 р.в., імобілайзер, под ш а безпе и, лю , с лопідйомни и, титанові дис и, перешитий салон, тоновані ві на. Конта ти: (097) 754-12-10 Фіат Тіпо, 1991 р.в., 1.6 інже тор, лю . Ціна: 3500 .о. Конта ти: (096) 542-29-51 Фіат Тіпо, 1993 р.в., біло о ольор , відмінном стані, ремонт ходової частини. Конта ти: (098) 698-81-10 Фіат Фіоріно, 1998 р.в., 1.7 дизель, ма 265х17, 4 шт. Конта ти: (050) 563-62-02

Рено-11, 1985 р.в., Ціна: 1900 .о. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78

Фіат Фіоріно, 2000 р.в., 1,7 ТД. Ціна: 4200 .о. Конта ти: (098) 575-12-41

РЕНО 25

Фіат, 2006 р.в., біло о ольор , на повном заряді. Конта ти: (067) 923-17-23

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Бора, 2000 р.в., 1.6 І. Конта ти: (096) 967-73-39 Фоль сва ен Венто, Гольф-3. Конта ти: (098) 571-42-35 Фоль сва ен Гольф 3, 1997 р.в. , 1.6 інже тор, червоний. Конта ти: (093) 675-74-14

Рено-25, 1990 р.в., 2.2 інже тор, / п ерма, передні с лопідіймачі, хороший стан. Ціна: 3500 .о.

ФОЛЬКСВАГЕН

РЕНО Вартб р , в хорошом стані. Недоро о. Конта ти: 40-05-17

Вольво-340, 1986 р.в., Д, витрати 4.5 л, ТО. Конта ти: (097) 640-07-41, (050) 375-61-50

АУДІ

ФІАТ Фіат Добло Ма сі, 2007 р.в., пробі - 26 т. м., фар оп, ондиціонер, ABS, ма нітола, бортовий омп’ютер, /п, ел. дзер ала, ел. с лопідйомни и, піді рів сидінь, ц /з, білий, вант-пас., щойно при н., омб. ш іра. Ціна: 13 500 .о. Конта ти: (050) 219-03-36

ВАРТБУРГ

Вольво XC60, 2010 р.в., пробі - 24 т. м., повна омпле тація, ш іра, чорний метаіл , Tip-tronic дис и R18. Ціна: 37 000 євро. Конта ти: (098) 634-78-78

т. (098) 418-80-04

Тойота-Кемрі, 2002 р.в., бензин, об’єм 3 л, пробі 180000 м, ороб а автомат, салон ш іра. Ціна: 17000 .о. Конта ти: (067) 275-39-18

т. (096) 266-14-82, (050) 435-34-77

БМВ-3, 1989 р.в., на ход , нова реєстрація, можливо на запчастини. Конта ти: (093) 061-39-58

ВОЛЬВО

А ді А-6, 2006 р.в., пробі 185 тис. м., 1.8І, «повний фарш», рім ш іри., 9900 .о.,

Кен о, 2008 р.в., ABS, Airbag, ет, м льти ермо, сервісна а, білий, щойно при н. ти: (096) 599-26-96

л. на 100 м. Конта ти: (050) 523-79-25, (097) 402-67-33

т. (097) 130-04-62

АУДІ

РЕНО

Опель Кадет, 1982 р.в., 1.6 • дизель, 5-дверний, МП 3, фар оп, 5

т. (097) 904-45-14

.о.

Опель Фронтера, 1993 р.в., 2,4 бензин, олір зелений металі . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 398-68-14

Рено ел.па ниж Конта

А ді-90, 1985 р.в., 2.2І, можливий обмін на б с з доплатою. Конта ти: 27-98-39, (067) 984-70-13

БМВ

Опель Оме а, 1989, синій, 2.0 дви н. Ціна: до овірна. Конта ти: (095) 657-97-10

Мітц біші Паджеро 1995 р.в., 2.8 ТДІ, пробі 313 тис. м., повна омпле тація. Ціна: 12600 .о. Конта ти: (067) 679-21-21

Ніссан Прерія, 1987 р.в. Конта ти: (097) 645-75-73, (063) 970-18-81

БМВ 320 G, 1989 р.в., відмінном стані, або обмін на міні-тра тор. Конта ти: (098) 576-99-48, (097) 675-21-63

Опель Оме а, 1996 р.в., в омпле тований. Конта ти: (067) 380-32-11

Мітц біші Галант, 1991 р.в., 1.8 інже тор, еле тролю , седан. Ціна: 4600 .о. Конта ти: (067) 254-29-00

НІССАН

Мазда 626, 1991 р.в., 1.8 арбюратор, базова омпле тація, 4100 .о., тор ,

Опель Оме а, 1992 р.в., ніверсал, вишневий металі , 2.0 аз/бензин, на ход , в хорошом стані, салон - велюр, при наний з Європи, нерозмитнений. Ціна: 1350 y.o. Конта ти: (096) 592-15-99, (097) 194-48-39

Рено 19. 1990 р.в., об’єм 1,8, олір червоний, хетчбе , син алізація, центральний замо . Ціна: 2800 .о. Конта ти: (067) 846-18-12

А ді-80, боч а, 1989 р.в., 2.0 інже тор, лю , ідропідсилювач ерма. Ціна: 4200 .о. Конта ти: (067) 254-29-00

А ді -100 Квадро, 1987 р.в., 2.0 інже тор, червоний, центральний замо . Ціна: 4000 .о. Конта ти: (097) 577-31-85, (098) 953-50-00

А ді А 6 Квадро, 1996 р.в., пробі 340 тис. м, «повний фарш», рім ш іри, 2.5 ТДІ, 103 КВт, велюр, 11300 .о.,

Джилі, 2008 р.в., пробі 65 тис. м, 1.6 інже тор, «повний фарш», рім ш іри, 6600 .о. , тор ,

Мерседес Бенц-124, 1995 р.в., ніверсал, 3.0 дизель, терміново, або обмін на Ніссан Патрол. Ціна: 8000 .о.

Мазда-323, 1995 р.в., пробі 190 тис. м, 1.5 інже тор, ороб а автомат, 2ARB, си налізація, центральний замо , ідропідсилювач ерма, еле тролю . Ціна: 6000 .о., тор

т. (096) 603-22-89

Фоль сва ен Гольф, 1989 р.в., 1.6 ТД. Ціна 3300 .о., т. (096) 229-47-70 Опель Кадет, 1987 р.в., 1.6 арбюратор, 5-ст п а, 2400 .о.,

ФОЛЬКСВАГЕН

т. (095) 909-05-78

Вольво-440, 1.8І, 1989 р.в. Ціна: 1850 .о. Конта ти: 68-00-33, (093) 534-91-00

Мазда 626, 1987 р.в., 1,8 арбюратор. Ціна: 2800 .о., тор . Конта ти: (067) 923-17-23

Опель Кадет, 1985 р. в., 1,6 дизель. Ціна: 1100 .о. Конта ти: (098) 307-25-24 Опель Кадет, 1985 р.в., 1,3 бензин, в робочом стані. Ціна: 2500 .о., тор . Конта ти: (067) 388-74-65

Рено Шафран, 1996 р.в., 2-зонний, лімат- онтроль, р їз- онтроль, пробі 171 тис. м., еле тропа ет, ідропідсилювач ерма, си налізація, ороб а автомат, 8000 .о., тор ,

Опель Кадет, 1985 р.в., 1,6 дизель. Конта ти: (098) 364-37-98

т. (097) 894-14-82

ДЕУ

МЕРСЕДЕС

Де Ланос, 1,6, 2005 р.в., вишневий, відмінном стані. Конта ти: (097) 546-98-48

Мерседес 124, 1991 р.в., дизель, небитий, нефарбований. Конта ти: (097) 645-36-92

Де Ланос, 2004 р.в., об’єм дви на 1,5, в хорошом стані. Ціна: 5600 .о. Конта ти: (097) 749-90-78

МЕРСЕДЕС

Опель Комбо, або обміняю на мі роавтоб с. Конта ти: (067) 260-17-56

ОПЕЛЬ

Де Ланос, 2005 р.в., 1.6 інже тор, пробі 130 тис. м. Ціна: 6300 .о., тор . Конта ти: (097) 227-17-98 Де Ланос, 2009-2010 р., дви н 1500 Опель, пробі - 24000 м., /п ерма, ц/ з, си налізація, тонований, оброблений, задовільний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 453-76-67 Де Ланос, 2011 р.в., 1.5 інже тор. Конта ти: (067) 589-55-62 Де Ланос, можливість подальшої виплати 670 рн./місяць. Конта ти: (097) 990-69-01

А ді -А 4, 1994 р.в., пробі 270 тис. м, 1.6 аз/бензин, 7300 .о.,

Де Сенс, 2004 р.в., 1.3 інже тор, зелений, потреб є осметично о ремонт . Ціна: 3600 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

т. (095) 153-04-76, (097) 033-76-47

Де Ланос, 2005 р.в., 1.6 інже тор, пробі 130 тис. м. Ціна: 6300 .о., тор . Конта ти: (097) 227-17-98

МерседесБенц-124,1992р.в.,2.5дизель, апремонт дви на, ходової паливної апарат ри, хороший стан, 6300 .о. т. (066) 040-11-15, (097) 055-78-15

Опель Кадет, 1982 р.в., MP 3, фар оп, робочий стан, 1.6 дизель. Ціна 1350 .о. т. (050) 523-79-25, (097) 402-67-33

ПЕЖО Пежо, 1985 р.в., на ход . Конта ти: (067) 454-47-71 Пежо, 2001 р.в., в хорошом стані. Ціна: 5 300 .о. Конта ти: (067) 429-23-05

Фоль сва ен Гольф, 1988 р.в., пробі 240 тис. м., 1.8 інже тор, еле тропа ет, си налізація, рідна фарба або обмін. Ціна до овірна,

СІТРОЕН

т. (097) 524-19-58

Сітроен Берлін о, 1999 р.в., в хорошом стані. Конта ти: (093) 755-90-07

Фоль сва ен Каді, 1,9 СДІ, 2002р.в., хороший стан. Конта ти: (067) 341-04-95

СЕАТ

Фоль сва ен Каді, 2002 р.в., ідеальний стан. Ціна: 5900 .о. Конта ти: (068) 570-82-92

Сеат Кордоба, 1994 - 1995р., седан, 1,4 аз-бензин, ідропідсилювач, еле тропідйомни и. Ціна: 3800 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

ТОЙОТА Тойота, 1986 р.в. Ціна: 23 000 Конта ти: (067) 345-05-21

.о.

Фоль сва ен Пасат В2, синій металі , 1987 р.в., 1.8 бензин, 1 власни , ідеальний стан, терміново. Конта ти: (097) 718-65-43 Фоль сва ен Пасат, 1994 р.в., синій седан, ороб а-автомат, 1.8Д. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 273-43-58


Фоль сва ен Пасат, 19992 р.в., пробі 270 тис. м, 1.9 дизель, еле тролю , оре тор фар, центральний замо , си налізація, титанові дис и, ма Р-15. Ціна: 5800 .о. Конта ти: (050) 537-59-51, (067) 178-61-24

ФОЛЬКСВАГЕН

Фоль сва ен Пассат, 1986 р.в., 1.6 арбюратор, синій металі , 5-ст п а КПП, центральний замо , си налізація, хороший стан. Конта ти: (067) 196-46-74 Фоль сва ен Пассат, 1990 р.в., ніверсал, 1,6 дизель, в ідеальном стані. Ціна: 5700 .о. Конта ти: (097) 952-73-10 Фоль сва ен Поло, 1987 р.в., 1.3 дизель, 4л./100 м, тонований, червоний. Конта ти: (097) 411-57-71

Додж Інтерпід, 1996 р.в., 3.5 І, чорний, «повний фарш», на ход . Роз лян варіанти обмін . Ціна: 6500 .о. Конта ти: (067) 364-30-18 Кіа Ріо, в редит. Ціна: від 35 рн/день. Конта ти: (067) 103-03-58 Кіа Сід, 2010 р.в., роз лян варіанти помісячної оплати. Конта ти: (067) 103-03-58

СУБАРУ

Мітц біші Паджеро, нерозмитнений, 1991 -2000 рр. Конта ти: (066) 127-61-26 Опель Ас она, Опель Ве тра. Конта ти: (098) 571-42-35

ФОРД

рн.

Фоль сва ен Гольф або Джета-1,2,3. Конта ти: (097) 752-25-92

Хюндай Лантра, 1994 р.в., в хорошом стані, можливий обмін. Конта ти: (067) 154-49-77

Фоль сва ен Гольф або Джета. Конта ти: (098) 571-42-35

Форд С орпіо, Седан, 1995 р.в., 2.0, 16 лап., бензин, «повний фарш», рім ш іри, ороб а автомат. Конта ти: (097) 118-73-68, (098) 131-30-41

Ш ода 100, запасний дви н і запчастини. Конта ти: (096) 204-73-64

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

т. (096) 748-00-61

А/м новий, страхов а та оформлення в подар но . Конта ти: (096) 911-93-07 Автомобіль ле овий. Конта ти: (096) 213-55-52

ДАЧІА

ФОЛЬКСВАГЕН

т. (097) 178-37-73 Фоль сва ен Пассат В3, 1991 р.в., 2.0, ніверсал, олір - нила вишня, хороший стан. Конта ти: (067) 663-41-80 osyris21@yandex.ru

ВАЗ-21011, 1974 р.в., 68 тис. м, 1.3 дизель, хорший стан. Ціна: 1200 .о. т. (067) 709-00-85

ВАЗ

ВАЗ

ВАЗ 2107, 2007 р.в., 1.5 інже тор, пробі 50 тис. м., хороший стан, синій престиж, до овірна,

Фоль сва ен-Гольф або Джета-1,2,3. Конта ти: (097) 752-25-92

ВАЗ

ВАЗ

Хюндай Поні, 1992 р. в., світло-срібний металі , 186 тис. м., 1,5 л., си налізація, ц/з, тонований, зимова ма, хороший стан, ТО 2012, можливий обмін на ніверсал, б с. Ціна: 4200 .о. Конта ти: (097) 979-20-70 andriyvtm@mail.ru

4.1.26. К плю

ВАЗ - 2108, 1988 р.в., після апремонт , хороший стан. Ціна: 23000 рн. Конта ти: (067) 711-54-20

т. (096) 126-46-22

А/м ле овий до 2500 (067) 424-02-37

.о. Конта ти:

А/м ле овий, або б с до 3000 .о. Конта ти: (096) 543-48-82, (097) 408-87-17 А/м можливо проблемний. Конта ти: (067) 362-55-01

• •

ВАЗ 110307 «Слав та», 2005 р.в., в хорошом стані. Конта ти: (067) 123-96-83 ВАЗ 21005, 1983 р.в., бензин, відмінном стані. Ціна: тор . Конта ти: 063-200-41-89 ВАЗ 2101, 1976 р.в., олір червоний, 5-ст КПП, потреб є зварювальних робіт. Ціна: 600 .о. Конта ти: 64-44-12, (050) 184-68-72 ВАЗ 21013, 1980 р.в., страхов а. Ціна: 1200 .о., тор . Конта ти: (066) 040-67-69, (097) 894-13-88

ВАЗ

ВАЗ -21043, 1998 р.в., пробі 85 тис. м, 1.5 арбюратор, нова ма, МП 3, тонований, в хорошом стані, 3000 .о.,

т. (098) 459-39-90

ВАЗ

ВАЗ 2109 , 1997 р.в., 1.5 арбюратор, 5-ст п а КПП, пробі 92 тис. м. ціна 3600 .о.

ВАЗ -2105, 1981 р.в., пробі 60 тис. м., 1.3 арбюратор, тонований, си налізація, центральний замо , нова ма, тюнін , 2100 .о.,

т. (096) 314-33-80, (098) 928-65-51

т. (096) 813-28-02

ВАЗ 21093, 2003 р.в., 1.5 інже тор, темно-зелений металі , пробі 100 тис. м, в хорошом стані. Ціна: 6500 .о. Конта ти: (067) 256-77-97

ВАЗ

ВАЗ 21099, 2005 р.в. Терміново. Конта ти: (050) 375-95-67 ВАЗ 21099, 2007 р.в., 1.6 інже тор, небитий, нефарбований. Ціна: 5900 .о. Конта ти: (097) 945-11-53 ВАЗ 21110, 2005 р.в., об’єм 1,6 І/ аз, 16 лапан, аз зареєстрований, «повний фарш», рім ш іри. Ціна: 5950 .о. Конта ти: (097) 327-41-45 ВАЗ 2112, 2006 р.в., об’єм дви на - 1600 б см., Ціна: 48 000 рн. Конта ти: (067) 775-61-50 ВАЗ 2121, 1992 р.в., апремонт ходової та дви на, нова ма, а м лятор, хороший стан, без передньо о моста. Конта ти: (097) 510-69-60 ВАЗ Слав та, 2004 р.в., червоно о ольор , МР3, в хорошом стані. Ціна: 2800 рн., тор . Конта ти: 26-63-84 (097) 401-23-25 ВАЗ-01. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02

А/м, недоро о. Конта ти: 5-46-12 А/м, що потреб є ремонт . Конта ти: (094) 966-16-85

ВАЗ-2101, 1976 р.в., ТО 2012, червоний. Ціна: 11000 рн., тор . Конта ти: (098) 463-41-06

Автомобіль б дь-я ий, розрах но отів овий, терміново. Конта ти: (067) 341-04-95

ВАЗ-2101, 1978 р.в., червоний, аз-бензин, апремонт дви на, новий а м лятор, нова ма, тит.дис и, техо ляд 2012 р. Ціна: 1500 .о. Конта ти: (097) 411-14-78

Автомобіль в хорошом стані. Конта ти: (067) 726-95-26 Автомобіль ле овий, після ДТП. Конта ти: (067) 588-57-65, (067) 309-74-22

ВАЗ-21011, 1979 р.в. Ціна: 1300 .о. Конта ти: (096) 109-64-69

Автомобіль ле овий, роз лян всі варіанти. Ціна: до 4000 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

ВАЗ 2102, 1980 р.в., 1.2 арбюратор, ніверсал. Ціна 2000 .о., тор .,

ВАЗ-21013, 1985 р.в., в хорошом стані, біло о ольор . Ціна: 1200 .о., тор . Конта ти: (097) 649-67-92

Автомобіль ле овий. Ціна: до 2000 .о. Конта ти: (067) 424-02-37

т. (097) 960-06-35

ВАЗ-21014, 2007 р.в., 1.5 арбюратор, в хорошом стані. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (099) 551-83-44

Автомобіль, б дь-я ий, можна не на ход . Конта ти: 43-52-56

Фоль сва ен Пасат, 1993 р.в., 1.8 МІ, пробі 260 тис. м., си налізація, центральний замо , бортовий омп’ютер, еле тропа ет, 5900 .о., тор ,

ВАЗ 2109, 1992 р.в., хороший стан. Конта ти: (067) 716-06-84

т. (096) 752-43-20

ВАЗ 21043, 1987 р.в., 1.2 бензин, хороший стан. Ціна: 1500 .о., тор . Конта ти: (097) 943-22-97 ВАЗ 21061, 1985 р.в., 4-ст п а, бежевий, 1.3 арбюратор. Ціна: 1650 .о. Конта ти: (096) 918-61-44 ВАЗ-111830 «Калина», 2007 р.в., дви н 1.6. . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 722-15-96

Шевроле Авео, 2008 р.в., 1.5 інже тор, сірий металі . Ціна: 8200 .о. Конта ти: (067) 774-14-70, (099) 702-10-21

ШКОДА

Фоль сва ен Гольф-2, 1984 р.в., 1.6 арбюратор, в хорошом стані, 2800 .о.

Хюндай Лантра, 1995 р.в., 1.5 інже тор, центральний замо , с лопідіймачі, хороший стан, 4000 .о.

ле ов . Ціна: до 3000 •.о.Іномар Конта ти: (067) 970-73-59 Шевроле Авео, 2006 р.в., 1.5 • інже тор. Ціна: 6800 .о. Конта ти: або Форд. Ціна: до 2500 •.о.Опель (097) 399-74-11 Конта ти: (067) 970-73-59 •Пежо або Рено. Ціна: до 2000 .о. Конта ти: (067) 970-73-59 • Фоль сва ен до 1992 р.в., недоро о. Конта ти: (067) 970-73-59 Шевроле Та ма, 2006 р.в., пробі - 120 т. м., ондиціонер, ABS, /п, ел.па ет, ц/з, чорний. Ціна: 10 000 .о. Конта ти: (097) 951-61-73

ВАЗ 2109, 1992 р.в., олір червоний, дви н 1,5 , 5-ст КП. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 222-68-03, (098) 696-24-47

4.2.1. Продам

ШЕВРОЛЕ

Шевроле Каптива, КАСКО на 6 місяців подар но . Конта ти: (096) 911-93-07

ВАЗ 2108, 1990 р.в., чорно о ольор , 1.1 арбюратор, 5-ст п а КПП. Ціна: 1800 .о. Конта ти: 43-46-47

Фоль сва ен Пасат, Венто, Гольф або Джета. Конта ти: (068) 500-38-75

Автомобілі легкові, СНД

Хонда Ціві , 1997 р.в., 1.4SI, ондиціонер, R-15. Конта ти: (050) 537-59-51

ФОЛЬКСВАГЕН

ХЮНДАЙ

Фоль сва ен Гольф-2, або Джетта-2. Конта ти: (096) 463-36-56

Форд Сієра. 1989 р.в., ніверсал, 1.6 л., аз/бензин. Ціна: 3400 .о. Конта ти: (067) 254-29-00

ХОНДА

ВАЗ 2107, 2004 р.в., синій, пробі 39 тис. м. Конта ти: (067) 277-48-80

Опель-Ас она або Астра. Конта ти: (096) 463-36-56

Ш ода О тавія або Фабія. Конта ти: (068) 500-38-75

Форд Фюжн, 2008 р.в., пробі - 38 т. м. Ціна: 12 500 .о. Конта ти: (096) 489-47-92

ВАЗ 2107, 2004 р.в., ма нітола, си налізація, центральний замо , в хорошом стані. Конта ти: (096) 948-65-55

Опель Ре орд 2 і 3 Д, на запчастини. Конта ти: (067) 588-57-65, (067) 309-74-22

т. (097) 118-73-68, (098) 131-30-41

Форд С орпіо,1995-1996 р.в., 2.0, 16v лапанів, лімат- онтроль, ондиціонер, м льти ермо, салон велюр, ел.с ло, си налізація, ABS, аербе , бортовий ПК. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (097) 118-73-68, (098) 131-30-41 vasilii-vopr@yandex.ru

ВАЗ 21011

Фоль сва ен Венто, або Гольф-3. Конта ти: (096) 463-36-56

Т р а т о р ТЛ-6. Ціна: 13000 Конта ти: (097) 108-60-32

Форд С орпіо, 1995 (1996) р.в., 2.0 інже тор, 16 лапанів, ондиціонер лімат- онтроль, бортовий омп’ютер, еле трос ло 4 шт., еле тродзер ала, центральний замо , еле тромі роліфт, 2 ARB, 6000 .о.,

ВАЗ 2107, 2004 р.в., знята з облі , аз вписаний в тех. паспорт, терміново. Ціна: 3100 .о., тор . Конта ти: (063) 841-82-12 artemonius07@rambler.ru

Опель Оме а, 2.3Д, на запчастини. Конта ти: (067) 588-57-65, (067) 309-74-22

т. (067) 988-11-56

т. (097) 273-43-58

стані.

Форд Мондео, 1996 р.в., 1.8 ТД. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (067) 171-40-53

ФОЛЬКСВАГЕН

Фоль сва ен Пассат, 1994 р.в., 1,8 моноінже тор, ороб а-автомат, синій. Ціна: 7000 .о.

Мерседес-124Е або 190. Конта ти: (097) 752-25-92

Мерседес- 124, 190. Конта ти: (098) 571-42-35

т. (050) 537-59-51, (067) 178-61-24

ФОЛЬКСВАГЕН

Мерседес-123, 124. Конта ти: (096) 463-36-56

Форд Ес орт, 1986 р.в., синій металі . Ціна: 1300 .о. Конта ти: (097) 678-76-21

С бар А тбе , 2008 р.в., пробі 56 тис. м, чорний, «повний фарш», рім ш іри, рідна фарба, 2.5 інже тор, 20500 .о.,

т. (096) 163-12-72

стані.

Мерседес- 124, 190. Конта ти: (098) 571-42-35

Мерседес W 123, в хорошом Конта ти: (067) 284-90-55

Форд Сієра, 1987 р.в., 1.8 бензин. Конта ти: (067) 862-21-80

Фоль сва ен Пассат Б-4, 1995 р.в., ABS, 2ARB, еле тролю , еле тродзер ала, з піді рівом, піді рів сидінь, велюр, нова ма, апремонт ходової. Ціна: 6900 .о.

Мерседес W 123, в хорошом Конта ти: (067) 284-90-55

Мерседес-124Е або 190. Конта ти: (097) 752-25-92

ФОРД

Фоль сва ен Пасат, 1992 р.в., пробі 270 тис. м, центральний замо , ма Р-15, си налізація, 1.9 дизель, еле тролю , титанові дис и, хороший стан, 6200 .о.,

29

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ

№26 вiд 13 липня 2011 ро

ВАЗ 2103, 1974 р.в. Ціна: 800 .о., тор . Конта ти: 40-03-47

А ді-80, 100. Конта ти: (098) 571-42-35

ВАЗ 2104, 1988 р.в. Ціна: 10000 рн. Конта ти: (067) 959-41-65

А ді-80, 463-36-56

ВАЗ 2104. Конта ти: (096) 584-02-18

100.

Конта ти:

(096)

А ді-Б3 або Б4. Конта ти: (097) 752-25-92

Дачія Селенза, 2003 р.в., пробі 106 тис. м. 6 л на 100 м., 1.4 інже тор, дви н і підвіс а від Рено, ондиціонер, ідропідсилювач ерма, еле трос лопідіймачі, ма нітола, центральний замо , оре тор фар, можливий обмін, ціна 4800 .о., тор ,

А ді-Б3 або Б4. Конта ти: (097) 752-25-92

т. (067) 363-03-74

Іномар , в хорошом стані. Конта ти: (097) 752-25-92

Вартб р . Конта ти: (098) 517-80-99 Іномар и аварійні або після ДТП. Конта ти: (068) 500-38-75 Іномар , в хорошом стані. Конта ти: (097) 752-25-92

ВАЗ 21043, 2006р., 5-ст КПП, інже тор, центральний замо , знята з облі . Конта ти: (067) 742-57-86 ВАЗ 21061, 1983 р.в., пробі - 1 т. м., ц/ з, тон вання, ма нітола, аражне збері ання, си налізація, бежевий. Ціна: 2 250 .о. Конта ти: (096) 646-90-66 ВАЗ 21063, 1983 р.в., 5 КПП, не нилий, небитий, в хорошом стані. Конта ти: (093) 4173518 ВАЗ 21063, 1991 р/в, біло о ольор , в хорошом стані, терміново. Конта ти: (097) 721-53-96

ВАЗ 2112, 2006 р.в., об’єм дви на - 1600 б см., Ціна: 48 000 рн. Конта ти: (067) 775-61-50

ВАЗ-2107, 1997 р.в., 1.5 арбюратор, 5ст п а, центральний замо , 2800 .о.,

т. (097) 387-83-22 ВАЗ-21011, 1979 р.в. Ціна: 1300 Конта ти: (096) 109-64-69

.о.

ВАЗ-21013, 1985 р.в., в хорошом стані, біло о ольор . Ціна: 1200 .о., тор . Конта ти: (097) 649-67-92 ВАЗ-21014, 2007 р.в., 1.5 арбюратор, в хорошом стані. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (099) 551-83-44 ВАЗ-2102, зелено о ольор , 1976 р.в. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 299-83-83 ВАЗ-2104, хороший стан. Ціна: 2700 .о. Конта ти: (098) 936-86-71 ВАЗ-21043, 1992 р.в., 1.2 аз/бензин. Власни . Ціна: 2300 .о., тор . Конта ти: (067) 878-65-50 ВАЗ-2106, 1979 р.в., в хорошом стані. Конта ти: (050) 556-16-92 ВАЗ-21061, 1998 р.в. Конта ти: (097) 808-63-77 ВАЗ-21063, 1985 р.в. Конта ти: (067) 103-03-98 ВАЗ-2107, 1988 р.в., 1.5 арбюратор, бежево о ольор , в хорошом стані. Ціна: 2200 .о. Конта ти: (096) 198-97-65


30

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ, АВТОБУСИ ЛУЦЬК (0332), (03322)

ВАЗ-2107, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 936-86-71 ВАЗ-21083, 1992 р.в., 1.5, арбюратор, 5 КПП, передній привід, олір білий, ма нітола МР3, зимова ма, титанові дис и, техо ляд 2012. Ціна: 24000 рн. Конта ти: (097) 193-25-38, (066) 652-68-55 ВАЗ-2109. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 298-62-85 ВАЗ-21099, 1997 р.в., рівненсь а реєстрація, в хорошом стані. Конта ти: 43-31-09, 62-90-53 (098) 078-77-18 ВАЗ-21099, 1997 р.в., хороший стан, Рівненсь а реєстрація. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 078-77-18 ВАЗ-321204, 2007 р.в., 1.5 інже тор, небитий, нефарбований. Ціна: 4400 .о. Конта ти: (097) 945-11-53

ЗАЗ Слав та Лю с, 2005 р.в., 1.5 бензин, синій металі , небитий, нефарбований. Ціна: 3200 .о. Конта ти: (097) 945-11-53 ЗАЗ Слав та, 2005 р.в., 1.2 Д, арбюратор, пробі 37тис. м, Ціна: 3500 .о., тор . Конта ти: 06736215-09 ЗАЗ Слав та, 2005 р.в., олір «М рена», МП-3, спойлер, тонований, оброблений, чохли. Ціна: 3000 .о. тор . Конта ти: (097) 836-42-81

ГАЗ 24,в хорошом стані, аражне збереження, 1 власни , 12 л/100 м. Ціна: 2000 .о. Конта ти: (096) 827-60-31

ГАЗ 3110, 2002 р.в., білий, титанові дис и, арний стан. Ціна: 2100 .о., тор . Конта ти: 22-66-29, (096) 686-28-32, (095) 470-95-39 ГАЗ 3110, 2004 р.в., зелений, аз-пропан. Ціна: 30000 рн. Конта ти: (068) 845-40-55, (096) 599-03-30 ГАЗ 3110, запчастини до ньо о, б/в. Конта ти: (067) 256-40-23 ГАЗ-31029, Вол а, в хорошом стані. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 ГАЗ-М20, «Побєда». Конта ти: (096) 584-02-18

ЗАЗ ЗАЗ 11022, 1992 р.в., 1.1 бензин. Конта ти: (097) 645-36-80

ЗАЗ

ЗАЗ 1103, 08 «Слав та» Лю с, 2008 р.в., пробі 61 тис. м., 1.3 інже тор. Ціна 3500 .о. т. (050) 738-30-01, (067) 775-42-57

ВАЗ 21099, чорний металі , передній па ет, оплата частинами. Конта ти: 066-189-32-09, 067-106-13-49

Запорожець. Конта ти: 097-253-10-72

ВАЗ-2101, 1981 р. в., 1,3 арбюратор, титани, ма нітола, тонований, ало енні фари. Ціна: 1100 . о., тор . Конта ти: 095-828-77-80 ВАЗ-2102, 1978 р.в., 1.5 л, КП-5, хороший стан. Ціна: 1400 y. o. Конта ти: 099-754-66-21 ВАЗ-2103, 1976 р. в., червоний, нова ходова, бензонасос, тонований, м зи а, терміново. Ціна: 1400 . о., тор . Конта ти: 098-024-13-07, 099-442-2919

ФОЛЬКСВАГЕН ЛТ-28, 1992 Р.В., 2.5 ДИЗЕЛЬ, ВАНТАЖНО-ПАСАЖИР, 8+1 КАТЕГОРІЯ «В». КОНТАКТИ: (097) 742-09-62

стані.

Л АЗ, 1991 р. в., дви н ВАЗ-2103, після апремонт . Конта ти: 066-621-73-39 Л АЗ-969, 1990 р. в., 1,2 дви н, відмінний стан. Ціна: 2400 . о. Конта ти: 099-029-33-65

ЛУАЗ

ВАЗ-2106, 1982 р. в., бежево о ольор , нефарбований. Конта ти: 098-081-73-39

ЛУАЗ «Волинян а». Конта ти: (096) 584-02-18

ВАЗ-2106, 1983 р. в., білий. Ціна: 1400 . о. Конта ти: 066-130-04-17, Андрій

МОСКВИЧ

Мос вич 412, хороший стан, один власни . Конта ти: (068) 568-15-11, (093) 905-42-14 Мос вич 2115, хороший стан. Конта ти: (068) 568-15-11, (093) 905-42-14

Мос вич 2104, ТО до 2012. Ціна: 6000 рн., т ор . Конта ти: (097) 864-32-33 Мос вич 2140, 1986 р.в, 1.5 бензин/ арбюратор, олір беж, нова ма, а м лятор. Ціна: 5500 рн. Конта ти: (067) 588-50-47, (097) 919-03-06 Мос вич 2140, 1987р.в. Ціна: 5000 рн. Конта ти: (067) 405-42-78 Мос вич 2141. Ціна: 600 .о. Конта ти: (098) 517-80-99 Мос вич АЗЛК - 2140, на ход . Терміново. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (097) 583-60-04

ВАЗ-2106, 1985 р. в., зелений, після апремонт . Ціна: 1500 . о. Конта ти: (03637)4-26-70, 097-976-02-07

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

ВАЗ-2107, 2002 р. в., 1,5 бензин, КП-5. Ціна: 2800 . о. Конта ти: 068-562-7233, 097-751-74-01 ВАЗ-2107, 2004 р. в., пробі 58000 м, фіолетово о ольор , ТО до 2012 р, хороший стан. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-522-52-82 ВАЗ-2108. 1989 р. в., бежевий олір, си налізація, центральний замо , тоноване с ло. Ціна: 2 500 .о. / 20 000 рн. Конта ти: 066-772-24-75, Сер ій

Мос вич АЗЛК-2140, 1983 р.в., дви н після апремонт . Ціна: 4050 .о. Конта ти: (050) 435-04-64

ВАЗ-21093, 1992 р. в., рее спорт, олір світло-зелений металі . Ціна: 3500 . о. Конта ти: 067-174-56-51

Мос вич Іж 2715, 1991 р.в., червоний. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 185-82-33

ВАЗ-21099, 2001 р. в., сіро о ольор . Конта ти: 066-658-21-24, 096-732-7365

Мос вич М-408, 1972 р.в. Конта ти: 62-14-17, (067) 363-37-71

ВАЗ-21099, 2008 р. в., 14 т. м, чорний металі , один власни , небитий, нефарбований. Ціна: 53000 рн. Конта ти: 098-512-98-51

Мос вич-412, в хорошом стані, дешево. Конта ти: (098) 296-44-40, (066) 271-62-34

ЗАЗ 968, хороший стан. Конта ти: 27-65-70, (067) 761-49-05

УАЗ Сімбір, 2004 р.в., 2.7 інже тор, нова ма. Ціна: 7300 .о. Конта ти: (067) 364-30-18, (097) 507-99-90 УАЗ, Сімбір-Патріот, 2004 р.в., 2.7 І, ідеальний стан, зелено о ольор , (морено). Ціна: 8000 .о., тор . Конта ти: (097) 507-99-90, (067) 364-30-18 УАЗ-469, 1990 р.в. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 780-17-48

Мос вич-2715 ІЖ, 1991 р. в., бежево о ольор , 1,5 об’єм дви на. Конта ти: 066-632-14-30, Вадим.

ВАЗ-2107, 1985 р. в., в хорошом стані. Ціна: До овірна. Конта ти: 066-905-3235

ВАЗ-21093, 1992 р. в., зелений металі , в хорошом стані. Конта ти: 067-17456-51

Мос вич-412, в робочом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 837-53-10

Мос вич-2140, 1976 р. в., з до ментами. Конта ти: 095-696-6405

4.2.8. К плю

Мос вич АЗЛК 2140, 1986 р.в., білий. Конта ти: (098) 835-79-28

Мос вич, 1977 р.в., в хорошом стані, олір лотос. Конта ти: 68-05-82, (097) 306-30-59

Мос вич ІЖ-412, 1980 р. в., хороший стан. Ціна: 500 . о. Конта ти: 097-87746-17

ВАЗ-21063, 1989 р. в., повний ремонт зова, бежево о ольор . Конта ти: 050135-45-93, 72-78-19

ВАЗ-2107, 1991 р. в., 1,5 арбюратор, КП-5, олір вишні, МР3 ма нітола, фар оп, волинсь а реєстрація, в хорошом стані. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 099-226-43-11

ВАЗ-21099, 2008 р. в., пробі 14000 м, олір чорний металі , небитий, не фарбований, 1 власни . Ціна: 52000 рн. Конта ти: 098-512-98-51 ВАЗ-21099, можливе відтермін вання платеж . Конта ти: 066-109-24-20 ВАЗ-2115, 2008 р.в., по запчастинах. Конта ти: 066-713-85-00, 24-56-31 Вол а-24, аз, 1978 р. в., темно-зелено о ольор . Ціна: 15000 рн. Конта ти: 050888-50-51, 25-77-46

ГАЗ ГАЗ-3102, 1983 р. в., хороший стан. Ціна: 20000 рн. Конта ти: 050-969-2107 ГАЗ-31029, 1994 р. в., хороший стан. Ціна: 11000 рн.. тор . Конта ти: 096752-98-27 ГАЗ-53, самос ид, можливий обмін на тра тор. Конта ти: 098-637-71-61, 096731-96-97

Мерседес-208, пасажир, 12 місць. 1995 р.в. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 935-86-93

ЛУАЗ Л АЗ, 1986 р. в., в робочом Конта ти: 066-621-73-39

ВАЗ-2103, 2107. Конта ти: (097) 305-83-14 ВАЗ-2105, без до (098) 517-80-99

ментів. Конта ти:

Автобуси та мікроавтобуси 4.3.1. Продам ГАЗ ГАЗ Р та, 2007 р.в., пробі - 250000 м., метан, 4 балони, нова ма. Ціна: 13000 y.o. Конта ти: (093) 643-02-24

ОПЕЛЬ Опель Комбо, 2004 р.в., дизель, ДТІ, 1.3, пасажир, білий, або обмін на б дино . Ціна: 8500 .о., Конта ти: (096) 571-35-20

Рено Трафі , 2004 р.в., 1.9 ТД, пасажир, ондиціонер, «повний фарш» рім ш іри. Конта ти: (0660 391-91-30 Рено Трафі , 2006 р.в., 1.9 дизель, вантажно-пасажир, ондиціонер. Ціна: 13200 .о. Конта ти: (063) 563-11-49 Рено Трафі , 2008 р.в., 2,0 дизель, щойнопри наний, без пробі на У раїні, олір білий, повний еле тропа ет, 75 000 м ори інальний пробі , розмитнений. Ціна: д овірна. Конта ти: (095) 877-29-28, (098) 328-28-51

СІТРОЕН Сітроен Берлін о 2001 р.в., 1.8 аз/ бензин, пробі 157 тис. м, еле тропа ет, ондиціонер, пасажир. Конта ти: (067) 244-29-52

ФОЛЬКСВАГЕН

Фоль сва ен ЛТ-35, 2006 р.в., пробі 126 тис. м., 2.5 дизель, 80 КВт, вантажний, середній, підвищений ABD, ондиціонер ABS, ідропідсилювач ерма, 15800 .о.,

т. (067) 792-22-88

ФОРД Фіат Д ато, 1996 р.в., вантажно-пасажир, 1.9Д., пробі 280 тис. м. Ціна: 5500 .о., тор . Конта ти: (098) 951-29-29

ФІАТ

Форд Транзит, 1975 р.в., червоний, 1.7 бензин, пробі 20 тис. м., спар а задніх оліс, 2.8 тонн, 5-дверний. Конта ти: (096) 913-22-54 Форд Транзит, 1986 р.в. Конта ти: (067) 937-80-20 Форд Транзит, 1987р.в., вантажно-пасажир, синій, 2.5 Д. Ціна: 3500 y.o. Конта ти: (066) 271-18-69, (097) 359-74-69 Форд Транзит, 1995 р.в., 2.5 ТД. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 911-01-57

Мерседес Бенц 208, 1985 р.в., 3.0 дизель, пасажир «В», синій. Ціна: 4000 .о. Конта ти: (096) 404-18-68

Форд Транзит, 2005-2006 р.в., 2.0, ондиціонер, антиб с, ц/з, оре тор фар, /п ерма. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (097) 118-73-68, (097) 981-05-57 vasilii-vopr@yandex.ru

Мерседес Бенц 208,1993 р.в., 2.3 дви н, вантажно-пасажирсь ий. Конта ти: (067) 696-26-87

Мерседес Віто 109, 2007 р.в., 2.2 дизель, центральний замо , еле тропа ет. Ціна: 135 896 рн. Конта ти: (095) 906-89-00, (066) 043-46-75

(067) 973-18-09

Рено Кен о, 2003 р.в., 1.5 дизель, хороший стан, еле тропа ет, пасажир, DBD, ARB. Ціна: 8200 .о., тор . Конта ти: (067) 748-48-06

Мерседес 208, пасажирсь ий. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 935-86-93

Мерседес Варіо, 4,3 дви н, антиб с, відмінном стані, щойно при наний. Конта ти: 28-70-52, (067) 709-61-07

Фоль сва ен ЛТ-35, 2005 (е спл атація 2006 р), пробі 255 тис. м., вантажно-пасажир, ел.па ет, 2.5ТД., 13900 .о.

Рено Трафі -100, 2003 р.в., 1.9 дизель, пасажир, срібний металі , «повний фарш», рім ш іри. Ціна: 11500 .о. Конта ти: (096) 681-08-10

ФІАТ

Мерседес Бенц-609Д, пасажир. Ціна: до овірна, Конта ти: 63-58-32, (097) 661-98-29

ФОЛЬКСВАГЕН

РЕНО Рено Кен о, 2003 р.в., 1.5 дизель, хороший стан, еле тропа ет, пасажир, DBD, ARB. Ціна: 8200 .о., тор . Конта ти: (067) 748-48-06

Газель 32213, 2005 р.в., пробі 120 тис. м,13 місць. Ціна: 6250 y.o. Конта ти: (093) 643-02-24

Мерседес Бенц, синьо о ольор , 3.0Д, 1985 р.в., пасажир, апремонт дви на. Ціна: 3600 .о. Конта ти: (096) 404-18-68

т. (098) 763-62-60, (063) 200-77-00

ПЕЖО

Сітроен Джампер, 2001 р.в., дизель. Ціна: 80000 рн. Конта ти: (067) 382-65-39

МЕРСЕДЕС

Фоль сва ен Транспортер Т-4, 1999 р.в., пробі 200 тис. м, пасажир, ідропідсилювач ерма, ондиціонер, протит ман и, 2.5 ТДІ, 75 КВт, хороший стан, 13200 .о.,

Пежо, 1985 р.в. Конта ти: (067) 454-47-71

ГАЗ-322132, 2003 р.в., ( азель), пасажирсь ий мі роавтоб с, синій. Ціна: 3200 .о. Конта ти: (067) 382-56-01

Мерседес 208, 1993 р.в., дизель, в хорошом стані. Ціна: 50000 рн. Конта ти: (097) 900-75-28

ФОЛЬКСВАГЕН

Мерседес Спринтер, 1999 р.в., середній-висо ий, вантажний, заводсь а фарба, нова ма, ондиціонер, щойно при наний, відмінном стані. Конта ти: 28-70-52, (067) 709-61-07

Мерседес-814, пасажир, дообладнаний, 21 місце. 2000 р.в. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 935-86-93

Мос вич АЗЛК-2141, 1986 р. в., в робочом стані. Ціна: 1300 . о. Конта ти: 066-730-93-55, Оле сандр.

Л АЗ-969М, 1992 р.в., тюнін , ш іра. Ціна: 3200 .о. Конта ти: (067) 727-39-83

Мерседес Віто-110, 2003 р.в., 2.2 СДІ, пасажир, ондиціонер, еле тропа ет, центральний замо , си налізація, автоном а. Конта ти: 9050) 537-59-51, (067) 178-61-24

Л АЗ 969 М, 1991 р. в., відмінний стан. Конта ти: 095-884-18-27, 25-04-57

ВАЗ-21053, 2000 р. в., 1,5 бензин, КП-5, е спорт, фіолетово о ольор , хороший стан. Ціна: 2700 . о. Конта ти: 068-25170-44

УАЗ

ЗАЗ Слав та -Лю с, 2008 р.в., об’єм 1.2, сірий металі , центральний замо , 3800 .о. Конта ти: (067) 888-90-55

Запорожець, в робочом стані. Конта ти: 23-22-41

ЗАЗ-968М, 1986 р.в., техо ляд 2012 р., нова ма нітола, арбюратор, енератор. Конта ти: (096) 988-15-25

ЗАЗ Таврія, 2004 р.в., 1.2 л., в хорошом стані, пробі 62000 м. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (096) 556-43-73

ЗАЗ 968. Конта ти: 27-65-70, (067) 761-49-05

ЗАЗ Лан с, Сенс, Форза, з можливостями виплати. Конта ти: (099) 053-80-82

ВАЗ 2102. Конта ти: 098-637-71-61, 096-731-96-96

МОСКВИЧ

Мос вич-412, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 455-18-71

добром стані. Конта ти:

ЗАЗ ЗАЗ , 2011 р. в., 1,5 дви н, ідропідсилювач, центральний замо , си налізація, ондиціонер. Конта ти: 099-020-09-61

Мос вич АЗЛК, 1986 р. в., зелений, без до ментів, хороший стан, терміново. Конта ти: 093-881-48-54

ЗАЗ 11030740 Слав та, 2006 р.в., червоний, пробі 60 тис. м., центральний замо . Ціна: 23000 рн. Конта ти: (097) 519-76-43

ЗАЗ 968М, 23-29-45

ВАЗ ВАЗ 11183 Калина, 2008 р. в., 26000 м пробі , 1,6 МЗ, фор оп, один власни . Ціна: До овірна. Конта ти: 097-484-0627, 067-387-61-91

ВАЗ-2105, олір вишні, на волинсь ій реєстрації. Ціна: 1600 . о., тор . Конта ти: 066-961-55-33

ЗАЗ Таврія, 2002 р.в., 1.2 арбюратор, хороший стан. Ціна: 1700 .о., тор . Конта ти: (097) 452-99-01

ГАЗ 2410. Конта ти: (067) 255-01-69 ГАЗ 31029, в хорошом стані. Власни . Конта ти: (067) 252-55-23

ГАЗ-69 А, в хорошом стані. Ціна: 12000 рн. Конта ти: 098-497-41-21

ВАЗ-2105, 1986 р. в., 4-ст. КПП, хороший стан. Конта ти: 066-212-6864, 096-608-00-66

ГАЗ ГАЗ «Победа» М-20, і запасні частини. Конта ти: 22-35-94

№26 вiд 13 липня 2011 ро

Фіат Д ато, 2000 р.в., пробі 176 тис. м., 2.8ТД, вантажний, низь ий, орот ий., ціна до овірна,

т. (096) 851-89-86 Фіат С до, 2003 р.в., 2.0 ТД, еле тропа ет, вантажно-пасажир, ори інальний, ABS, ARB. Ціна: 8900 .о. Конта ти: (067) 588-50-47, (097) 919-03-06

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Каді, 2005 р.в., пробі 130 тис. м, 1.9 ТДІ, пасажир, 77 Вт, срібний металі . Конта ти: (067)363-29-52 Фоль сва ен Каді, пасажирсь ий, 2005 р.в., 2,0 дизель, щойно при наний, олір жовтий, двоє бо ових дверцят, є все, рім ондиціонера, 85000 м пробі , на облі . Ціна: до овірна. Конта ти: (095) 877-29-28, (098) 328-28-51 Фоль сва ен-Транспортер, Т-5., 2006 р.в., 1.9ТДІ, біло о ольор , пасажир, 6 місць, ондиціонер, ел.підіймач. Конта ти: (067) 923-17-23

ІНШІ АВТОМОБІЛІ Газель, 2005 р.в., цільнометалевий, аз-метан, 4 балони, витрата пально о 50 рн/100 м, змішаний ци л. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (097) 214-12-94 Сіат Добло, 2006 р.в., пасажирсь ий. Ціна: 12300 .о., тор . Конта ти: (067) 923-17-23

ЛУЦЬК (0332), (03322)

ІВЕКО Іве о-3510, 1994 р. в., 2,5 т рбодизель, мі роавтоб с можливий обмін. Конта ти: 050-544-45-24

МЕРСЕДЕС Мерседес Бенс-210D (б с), 1992 р. в., 2,9, потреб є ремонт . Терміново. Ціна: Недоро о. Конта ти: 068-565-36-15 Мерседес-208, б с, після апремонт , з причепом. Конта ти: 050-528-97-98


ВАНТАЖІВКИ, СПЕЦТЕХНІКА

№26 вiд 13 липня 2011 ро

Пежо Е сперт, 1.9 дизель, вантажний, червоний, ондиціонер, щойно при наний. Ціна: 6700 .о. Конта ти: (050) 537-59-51, (067) 178-61-24

РЕНО Рено Премі м 260, 10 тонн, рефрижератор, об’єм 9.8, 24 л/ 100 м, б д а 50 б.м. Конта ти: (097) 257-78-37 Рено Трафі , 2003 р.в., 2.5 ТДІ, автозапчастини, синій, вантажний. Конта ти: (097) 074-76-69 Мерседес-210, 1994 р. в., пасажирсь ий, дизель, 15 місць, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-360-12-88 Мерседес-Вітто-110, 1998 р. в., т рбодизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-35765-33

ЗІЛ. Конта ти: (067) 499-28-22

ІВЕКО

СІТРОЕН Сітроен Берлін о, вантажний, 1998 р., 1,9 дизель, без бо ових дверцят. Ціна: 3700 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

ПЕЖО

Іве о Ма ір с 80-13, 1987 р.в., вантажопідйомність 5 тонн, ресори, дви н 6 л, витрати 15-17 л., на ход , обмін на мі роавтоб с. Власни . Ціна: 6600 .о., тор . Конта ти: (067) 171-72-18

Пежо-Е сперт, 1998 р. в., 1,9 т рбодизель, олір вишні, вантажнопасажирсь ий, олір вишні, центральний замо , еле трос лопідіймачі, ондиціонер, щойно при наний. Ціна: 6000 . о. Конта ти: 067-293-82-93

КАМАЗ

FAW

КамАЗ 5320, 1985 р.в., рейсовий стан, ма нова, а м. бат. нова + причіп. Конта ти: (097) 546-98-48

FAW-61, тентований, дизель, 2006 р. в. Ціна: До овірна. Конта ти: 050-560-9265

Пежо-Партнер, 2004 р. в., 1,9 дизель, м. Польща. Ціна: 2500 євро. Конта ти: 050267-78-48

КамАЗ 5410, 5420. Конта ти: (067) 362-30-54

Фоль сва ен LT-28, 1991 р. в., терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-438-0783, 098-303-01-13

РЕНО

КамАЗ- 5410, 1991 р.в., на ход . Конта ти: (098) 277-88-92

Рено-Trafic 11, 2006 р. в., 1,9, пробі 112000 м, ондиціонер, АБС, ма нітола CD, си налізація, ц/з, /п, ел. ор. фар, под ш а безпе и, щойно при наний, 100% розмитнений, ідеальний стан. Ціна: 14100 . о. Конта ти: 0685048013

КамАЗ з причіпом. Ціна: до овірна. Конта ти: (095) 831-23-71

КамАЗ-5320, 5410, ма 260х508, абіна, зов. Конта ти: 43-02-19, (098) 711-35-57 КамАЗ-5320, 5410. Конта ти: 43-48-60, 43-02-19, (098) 711-35-57

ФІАТ

МАЗ

Фіат-Д ато, 1989 р. в., ма сі, вантаж., /п, зелений, 2.5, дизель. Конта ти: 050-544-45-24

МАЗ 54329, 1999 р.в. Конта ти: (067) 362 0025

Фіат-Д ато, 1995 р. в., 2,5 т рбодизель, пасажирсь ий. Конта ти: 095-841-44-13 Фоль сва ен-Транспортер Т4, 1998 р. в., 1.9, т рбодизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Фоль сва ен-Транспортер Т4, 1998 р. в., 2.5, т рбодизель. Конта ти: 099-27517-28, 096-357-65-33

СІТРОЕН

С пер-МАЗ-53362 з причіпом на ход , 1994 р.в. Конта ти: (067) 255-44-32

Сітроен Джампі (франц з), 2002 р.в., пробі 199 тис. м., 2.0НДІ, вантажний, ел.па ет, тит.дис и, 5 дверний, 7299 .о., тор ,

т. (097) 080-80-96

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен ЛТ 55, 1991 р.в., бортовий, можливий обмін. Конта ти: (063) 071-50-81

Мерседес Спринтер 213, 2004 р.в., щойно при наний з Німеччини, ABS, ASP, Webasto. Конта ти: (066) 910-09-73

• •

МЕРСЕДЕС 817

Авто ран КС-35715, Івановець. 1987 р.в. Конта ти: (067) 364-30-92 Авто ран КС-3575, на базі автомобіля ЗІЛ 133 ГЯ, в робочом стані. Ціна: 77700 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Фоль сва ен ЛТ-35, 2005 (е спл атація 2006 р), пробі 255 тис. м., вантажно-пасажир, ел.па ет, 2.5ТД., 13900 .о.

4.3.13. К плю

(067) 973-18-09

.о.

Автомобілі вантажні

Мерседес 817, 1994 р.в., 6.0 дизель, хороший стан, новий дви н, після апремонт . Ціна: 14000 .о.

4.4.1. Продам

т. (067) 961-48-64, 62-67-89

ГАЗ

Мерседес 609D, 1995 р.в., ори інал, 4.0 літровий дизельний дви н, 5 ст. КПП. Вантажопідйомність - 2 т., 32 м. б., пробі - 760000 м. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: (097) 677-32-00

ГАЗ-53, 1990р., ф р он, аз-бензин (метан 7 балонів), італійсь а станов а, повний апремонт, хороший стан. Конта ти: 62-83-07 050 690-36-48, 050690-66-77 ГАЗ-53. Конта ти: (067) 395-57-29

ЗІЛ

ЗІЛ-130, ММЗ-4505, 1992 р.в., • самос ид, бензин Конта ти: (067) 909-95-85

ЗІЛ - « ол оспни », аз-бензин, 8 балонів. Конта ти: (067) 989-48-62 ЗІЛ 130, після апремонт . Конта ти: (096) 497-47-23 ЗІЛ 130. Конта ти: (067) 704-25-44 ЗІЛ 4331, 2000 р.в., з азобалонною станов ою. Ціна: 47000 рн. Конта ти: (067) 362-00-25 ЗІЛ ММЗ, 1991 р.в., самос ид, аз/бензин. Конта ти: (097) 896-28-39 ЗІЛ-130, 1992 р.в., бензин, пробі 17 тис. м., ідеальний стан. Ціна: 22000 рн. Конта ти: (097) 835-39-56

Мерседес Спринтер 316, олір синій, ондиціонер, еле трос лопідйомни и, щойно при наний, 220000 м пробі , розмитнений. Ціна: до овірна. Конта ти: (095) 877-29-28, (098) 328-28-51 Мерседес Спринтер-311, ма сі, 2005 р.в., вантажний, ондиціонер, АВС, антиб с, вебасто, сервісна ни а, щойно при наний, відмінний стан. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 Мерседес Спринтер-312Д, 1997 р.в., 2.9 б.см, біло о ольор , хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 741-94-39, (067) 798-23-93

МЕРСЕДЕС СПРІНТЕР 312, 1999 Р.В., 2.9 ДИЗЕЛЬ, ВАНТАЖНИЙ. КОНТАКТИ: (098) 445-82-22

ПЕЖО ПЕЖО БОКСЕР

ЗІЛ-130, самос ид, 1992 р.в., бензин. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 909-95-83

ЗІЛ-самос ид, ММЗ-554 М, ол оспни , 1985 р.в., бензин. можливий обмін. Ціна: 3000 .о. Конта ти: 27-98-39, (067) 984-70-13

ІНШІ АВТОМОБІЛІ Дон-фен , 2005р, 2500 б, 40000 пробі , 25,т. Ціна: до овірна. Конта ти: (0343) 84-46-38, (067) 343-31-06 ЛДВ, 2004 р.в., дви н 2.4 дизель самос ид, щойно при наний, один власни . Конта ти: (097) 718-65-43 Мітц біші Кантер 75, 1999 р.в., 36 бів, ходова після ап.ремонт . Ціна: 12600 .о. Конта ти: 62-06-59 С анія, 1995 р.в., R-113M, 20 тонн, тент, недоро о. Конта ти: 43-15-40, (067) 301-99-01

т. (067) 382-49-19

Бетонозміш вач, орморіз Конта ти: (096) 733-56-94

.

Бетонозміш вач. Конта ти: (096) 733-56-94 Бло дви на до тра тора МТЗ-80, олінвал номінал. Конта ти: (067) 495-15-42 Борони дис ові. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 645-70-19 Борон дис ов , обприс Конта ти: (050) 530-30-85

вач.

Борон дис ов . Конта ти: (096) 525-71-19 Бортов до Т-40. Конта ти: 62-16-22 Б д автомобільн , алюмінієв , 28 б.м. Конта ти: (099) 757-21-57 Б льдозер ДТ-75, 1984 р.в., в робочом стані, на ход . Ціна: 3000 .о. Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net Б ря оріз

. Конта ти: (096) 733-56-94

Верстат для шліф вання олінчастих валів. Конта ти: 28-88-57, (050) 339-27-04

ЛУЦЬК (0332), (03322)

Візо , 4- олісний, для перевезення вантаж . Конта ти: 68-36-84

ГАЗ ГАЗ 53 Б, «самос ид», 1983 р. в., відмінний технічний стан. Ціна: за домовленістю. Конта ти: 066-496-3220, 067-344-88-10 ГАЗ-53, самос ид, можл. обмін на б дматеріали або тра тор. Конта ти: 098-637-71-61, 096-731-96-96

КАМАЗ КамАЗ-5320, 1986 р. в., рейсовий стан, ма нова, а м. бат. нова +причіп борти висо і, зерновоз. Конта ти: 097546-98-48

МАЗ Пежо Бо сер, 2006 р.в., пробі 105 тис. м., 2.0 аз-бензин, ма сі-база, вантажний, ондиціонер, ел.па ет, автономна піч. Ціна: 11900 .о.

Автопідіймач, 2-стій овий, без дви на, тор . Ціна: 4500 рн. Конта ти: (098) 056-65-75

УАЗ-3303, бортовий, в хорошом стані, 1992 р.в. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 363-59-50, (097) 604-54-55

КамАЗ-5410, робочий стан. Ціна: 5500 . о. Конта ти: 067-442-00-58

ЗІЛ-131, бортовий, дви н дизель СМД-22. Конта ти: (096) 915-50-36

ЗІЛ-самос ид, аз, бензин. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60

Фоль сва ен-ЛТ-35, ма сі, 2005 р.в., вантажний, АВC, антиб с, небитий, заводсь а фарба, щойно при наний, відмінном стані. Ціна: 12950 .о. Конта ти: (067) 709-61-07

КамАЗ-5410, з причіпом (9 м), в хорошом стані. Ціна: 5900 . о. Конта ти: 067-442-00-58

ЗІЛ-130, самос ид, аз-метан, бензин, хороший стан, терміново. Конта ти: 68-07-40, (097) 226-92-32

ЗІЛ-бортовий, самос ид. Конта ти: (067) 363-10-14

4.5.1. Продам

МЕРСЕДЕС

Форд-Транзит, 2004 р. в., орот ий, щойно при наний. Конта ти: 099-27517-28, 096-357-65-33

ГАЗ-31029, в хорошом стані, біло о ольор , 5-ст КПП. Конта ти: (098) 594-62-54

Спецтехніка, сільгосптехніка та обладнання Картопле опач « інсь верт ш », в хорошом стані. Конта ти: (097) 432-05-18 Міні-тра тор, саморобний, + пл , плж о , причіп; ЗАЗ-968 М; ЧЗТ-350. Конта ти: (098) 873-48-01 Тра тор Т-40 АМ, 1987 р.в., синій + льтиватор, пл . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 723-97-04

ФОРД

ГАЗ 3307, 1993 р.в., з азобалонною станов ою. Конта ти: (067) 362-00-25

Мерседес 609. Ціна: 3000 .о. Конта ти: (097) 7556178

ФОЛЬКСВАГЕН

Форд-Транзит, 1989 р. в., 2,5 дизель, 8 місць, орот ий, середній. Конта ти: 050-015-88-26

Фоль сва ен Т-4. Ціна: до 5000 Конта ти: (067) 349-42-89

4.4.19. К плю ГАЗ-3309. Конта ти: (098) 294-65-05

МАЗ-500, 1991 р. в.. бензовоз, апремонт дви на, відмінний стан. Ціна: 10000 . о. Конта ти: 095-915-68-83

УРАЛ Урал-4320 самос ид. Ціна: 5800 . о. Конта ти: 067-442-00-58

Газоно осар бензинов , Німеччина, б/в. Конта ти: 5-56-15 Газоно осар . Конта ти: 43-92-23, (067) 426-66-88 Гідроциліндр Т-74. 43-73-36, після 18.00

Конта ти:

Дви н Д-240 б/в. Конта ти: (095) 830-28-36 Дви н дизельний, Ч-2, на запчастини. Конта ти: (096) 723-91-10 Дви н, повітряний фільтр ЯМЗ-238. Конта ти: (067) 364-30-92 Дом рат, 52 тонни. Конта ти: 43-81-84, (097) 472-20-21 Ева атор, Конта ти: (067) 782-18-59, (050) 435-29-08 Е с аватор «ЕО-4321», 1992 р.в., Е с аватор «ТХ-112». Конта ти: (067) 364-30-92 Е с аватор ЕО 2621, 1989 р. в., в робочом стані, на ход . Ціна: 100 рн. Конта ти: (098) 296-21-11 Е с аватор ЕО 2621, 1989 р.в., в робочом стані, на ход . Конта ти: (098) 296-21-11 prom_rivne@ukr.net Е с аватор ЕО 2621, після апремонт . Конта ти: (096) 497-47-23 Е с аватор ЕО-2621, в хорошом стані. Конта ти: (068) 569-29-69 verbowa@i.ua

31


32

СПЕЦТЕХНІКА

№26 вiд 13 липня 2011 ро

Е с аватор ЮМЗ. Конта ти: (098) 440-43-15

К зов до а/м КамАЗ-5511, терміново. Конта ти: (097) 233-82-26

Е с аватор, 1302-Е, «Атлас». Конта ти: (067) 364-30-92

К льтиватор. Конта ти: (063) 208-96-31

Причіп-дач , відмінний стан, 1977 р.в., аз, плита, обі рівач, холодильни , тент. Терміново. Ціна: 2000 .о. Конта ти: (098) 488-27-02

Міні-тра тор, бензин. Ціна: 10000 рн. Конта ти: (098) 463-41-06

Причіп-Лавета 1991 р.в. Конта ти: 43-81-95, (050) 613-99-97

Міні-тра тор, вир-ва Японія, в хорошом стані. Конта ти: (096) 136-46-14

Радіатор Т-74. Конта ти: 43-73-36, після 18.00

Міні-тра тор, дизель. Ціна: 10000 рн. Конта ти: (098) 463-41-06

Рам до навісно о артопле опача КТМ. Конта ти: (097) 645-70-19

Міні-тра тор, робочий стан. Конта ти: (097) 459-53-62

Рено Ма н м, 2003 р.в., 700 тис.пробі , 440 дви н, тя ач. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 115-48-60

Е с аватор, навантаж вач «Карпатець», 1992 р.в., 4 овші, хороший стан, можливий обмін. Ціна: 45000 рн. Конта ти: (067) 704-73-68 Е с аватори ЮМЗ, 1985 р.в., 1986р.в., 1989р.в., 1991 р.в., після апремонт , івш 0.3 б.м., с ати в хорошом стані. Конта ти: (050) 155-37-87, (097) 554-28-18 Запчастини б/в, до тра торів. Конта ти: 43-45-16, (098) 252-17-00

Міні-тра тор. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 463-41-06

Запчастини до тра торів Т-25, Т-40, ЮМЗ, МТЗ. Ціна: від 100 рн. Конта ти: (067) 495-15-42

Міст передній до МТЗ-82, б/в, дви н Д-240, Д-245 ( апремонт на заводі в Білор сії). Конта ти: (095) 830-28-36

Запчастини до ЮМЗ-6. Конта ти: (096) 967-73-16

Міст передній, МТЗ-82 в омпле ті б/в. Конта ти: (095) 830-28-36

Сівал 6-рядн , б ря ов . Конта ти: (097) 468-80-16 Сівал Grust Buster-4030, 2008 р.в., робоча ширина - 9.14 м., 2-се ційна, б н ер для міндобрив. Конта ти: (067) 491-54-54 r.galas@mail.ru Сівал

. Конта ти: 68-02-67

Сівал

. Конта ти: (050) 530-30-85

Транспортери до артопле опачів. Конта ти: (097) 594-25-45 Тр бо ладач ТГ-80, в робочом стані. Ціна: 12000 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Тю опрес, після апремонт . Ціна: 50000 рн. Конта ти: (066) 180-66-39 Ф р он до ГАЗ-3307, 60 б.м., 2005 р.в., ізотерм. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (099) 924-90-70

ЛУЦЬК (0332), (03322) 2 вози, на дерев’яних олесах та роз идач міндобрива. Конта ти: с. Чар ів, Л ць ий р-н. 095-110-60-73, 098-39054-93 Б льдозер ДРС-2, 2008 р. в. Ціна: 211000 рн. Конта ти: 78-82-07 Б льдозер ДТ-75, 1987 р. в. Ціна: 35000 рн. Конта ти: 78-82-07

Зернозбиральний омбайн «Вольво-800», або обмін на тра тор «МТЗ-80». Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 486-06-84

Млин КДУ-2.0-1, «У раїн а». Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 876-94-30 Млин. Конта ти: 68-02-67

Січ арню, б/в. Конта ти: (095) 577-62-64

Зміш вач ормів, С-3-0, 3 тонни. Конта ти: (067) 755-94-90

Млин. Конта ти: 28-10-08

Січ арню. Конта ти: 20-68-06

Г сеничний е с аватор Unex DH-411, в-ва Чехія, 1989 р. в., 28 тонн -16000 м/ , овш 2 б. м, робочий стан. Ціна: 18000 . о. Конта ти: 097-142-93-34 garmata77@i.ua

Моло овоз ГАЗ-5312, 1992 р.в., пробі 1000 м, всі деталі по телефон . Ціна: 7000 .о. Конта ти: (098) 533-56-77

С ат передній до омбайна. Конта ти: (097) 468-80-16

Дерев’яно о воза. Конта ти: 096-539-2062

Т р а т о р «Данфен-240», 2010 р.в. Конта ти: (096) 324-50-26

Е с аватор ЕО-2621, 1990 р. в. Ціна: 32000 рн Конта ти: 78-82-07

Тра тор «Слобожанець». Конта ти: 61-14-75

Е с аватор-навантаж вач Карпатець, 1992 р. в., 4 овші, в хорошом стані, можливий обмін. Ціна: 45000 рн. Конта ти: 067-704-73-68

Кабін до а/м КрАЗ-25621. Конта ти: (067) 364-30-92 Кабін ЗІЛ-130. Конта ти: (067) 364-30-92 Кабін на тра тор ЮМЗ, в добром стані. Конта ти: (067) 695-21-65 Кабін , вели на тра тор ЮМЗ, в хорошом стані. Конта ти: (067) 695-21-65 Картопле опач, недоро о. Конта ти: (067) 954-20-19 Картоплесаджал , пл , льтиватор, причіп до міні-тра тора. Конта ти: (096) 723-91-10 Рівне. Картоплесаджал . Конта ти: (0250) 2-12-44, (097) 496-60-39

Навантаж вач «Бал ан ар», ВП 3 тонни, бензин. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79 Навіс задню до тра торів Т-40, ЮМЗ. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (067) 495-15-42 Напівпричіп МТМ 933011, 2002 р.в., бортовий тент. Ціна: 36911 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Підорювач б ря ів. Конта ти: (096) 526-26-71 Пл 2- орп сний. Конта ти: 28-78-41, (097) 381-60-99

Конта ти:

Пл 2- орп сний. Конта ти: 28-27-85, (096) 784-63-40

Колеса до воза, б/в. Конта ти: 24-96-34

Пл 2- орп сний. Конта ти: (096) 968-29-89

Комбайм СК5 «Нива», пл тра торний двох орп сний. Конта ти: (096) 213-90-99

Пл 3- орп сний. Конта ти: (097) 233-82-26

Комбайн «ACTIVE-800» в робочом стані. Конта ти: (098) 057-59-92

Пл дво орп сний, до тра тора Т-25, Т-40. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Картоплесаджал 61-14-75

.

Комбайн «Вольво-800». Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 954-20-19 Комбайн «Вольво830», хороший стан. Конта ти: (097) 609-53-51 Комбайн «Клас-Кол мб с», жат а - 2м, дизель, нові ремені. Конта ти: (066) 031-53-42 Комбайн «СК-5Нива», ідеальний стан. Конта ти: (0250) 2-12-44, (097) 496-60-39 Комбайн б ря озбиральний. Конта ти: (097) 830-57-50, (098) 216-49-00 Комбайн Вольво-830, відмінний стан. Конта ти: (097) 609-53-51 Комбайн зерновий, «Вольво-830», ширина 2.3м, Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 486-06-84 КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ «ВОЛЬВО-880», «AKTIV», 2.3 М ЖАТКА, ВІДМІННИЙ СТАН, ГОТОВИЙ ДО ЖНИВ. ТЕРМІНОВО. ЦІНА: 6700 У.О. КОНТАКТИ: (097) 543-66-00, (097) 544-45-45 Комбайн зернозбиральний «ДжонДір», хороший стан. Ціна: 12500 .о. Конта ти: (067) 396-93-01 Комбайн зернозбиральний МФ-240, ДжонДір-935. Конта ти: (067) 581-60-58 Комбайн зернозбиральний, «Вольво-800», ширина жат и 2.3 м, або поміняю на тра тор МТЗ. Конта ти: (096) 486-06-84 Комбайн зернозбиральний, «Клас-Домінатор-105», жат а 5м, візо , січ арня. Ціна: 88000 рн. Конта ти: (067) 704-73-68 Комбайн зернозбиральний, тра тор Т-25, МТЗ-82. Конта ти: (097) 671-65-92, (097) 618-84-84 Комбайн артоплезбиральний, сівал зернов . Конта ти: (096) 425-92-35 Комбайн артоплезбиральний. Ціна: 35000 рн. Конта ти: (093) 799-17-32 nusikstar@mail.ru Комбайн СК5 «Нива». Конта ти: 67-70-59, (096) 213-90-99 Комбайни б ря озбиральні. Конта ти: (050) 924-26-13 Комбайни зернозбиральні. Конта ти: (050) 924-26-13 Комбайни артоплезбиральні. Конта ти: (050) 924-26-13 Комбайни ормозбиральні «Рось», зернозбиральні «Слав тич». Конта ти: 61-14-75, (050) 375-32-62 Коренеріз Корморіз Корморіз

. Конта ти: 27-77-67 . Конта ти: 68-02-67 . Конта ти: 27-67-77

Короб КПП Т-74. 43-73-36, після 18.00

Конта ти:

Пл , 2- орп сний, до тра тора. Конта ти: (096) 52-5-71-19 Пл , 2- орп сний. Конта ти: (0250) 2-12-44, (097) 496-60-39 Пл , 2- орп сний. 28-78-41, (097) 381-60-99

Конта ти:

Пл , 3- орп сний. Конта ти: (097) 233-82-26 Пл , 3- орп сний. Конта ти: (097) 320-71-29

ном.

Тра тор МТЗ-82, 1993 р.в. Конта ти: (097) 190-85-58 Тра тор на базі УАЗ. Конта ти: (066) 218-79-00 Тра тор на базі УАЗ. Конта ти: (098) 775-55-77 Тра тор саморобний з абіною, анало Т25, дизель, є ідравлі а. Ціна: 20000 рн. Конта ти: (097) 350-34-54 Тра тор саморобний+ абіна. Конта ти: (097) 459-53-62 Тра тор саморобний. Конта ти: (098) 463-41-06 Тра тор саморобний. Ціна: 7000 рн., тор . Конта ти: (068) 893-50-68 Тра тор Т- 40АМ, 1991 р.в., робочий стан. Є причіп 2 ПТС-4 та інше с/ знаряддя. Конта ти: (067) 303-91-07 Т р а т о р Т-150 К. Конта ти: (063) 208-96-31 Тра тор Т-16, з навантаж вачем , ПГ-02, 4.5 т. Конта ти: (096) 126-73-96 Тра тор Т-16, на ход . Ціна: 17000 рн. Конта ти: (098) 837-91-90

Пл , 3х3,5, виробництва СРСР. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (067) 495-15-42 Пл , льтиватор до Т-25. Конта ти: (097) 459-53-62

Тра тор Т-25 з вед чим переднім авто. Конта ти: (096) 525-71-19

Пл

Т р а т о р Т-25, осар и тра торні, обприс вачі, артоплесаджал и та ін. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74

. Конта ти: (096) 525-71-19

Прес-підбирачі. Конта ти: (050) 924-26-13 Пристрій зернозбиральний, б/в. Конта ти: (067) 931-97-56 Причепи до л/а, різних типів і розмірів. Конта ти: (050) 039-86-64 Причіп «1ПТС-9», тра торний. Ціна: 12500 рн. Конта ти: (098) 533-56-77 Причіп «Лавета», 1991 р.в. Ціна: 1500 .о. Конта ти: 43-81-95, (050) 613-99-97 Причіп (ЗІЛ, МАЗ, КамАЗ). Конта ти: 26-58-04 Причіп (ЗІЛ, МАЗ, КамАЗ). Конта ти: (097) 480-92-29

Тра тор Т-25, відмінном стані. Конта ти: 27-06-84, (096) 157-02-58 Тра тор Т-28, 1986 р.в., 45- інсь их сил, апремонт дви на, причіп, пл , льтиватор. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (098) 360-48-41 Тра тор Т-40, 1990 р.в. Конта ти: (096) 541-84-78 Тра тор Т-40. Ціна: 3500 .о. Конта ти: (096) 486-06-84 Тра тор Т-40. Конта ти: (096) 324-50-26 Тра тор Т-40: льтиватор, пл та причіп. Ціна: до овірна. Конта ти: 2-28-64, (098) 449-97-65

ЗІЛ ММЗ-554 М, 1991 р. в. Ціна: 61000 рн. Конта ти: 78-82-07 Кінний льтиватор. Ціна: 500 Конта ти: 096-733-74-03

рн.

Комбайн FAHR-М 900, ф р он-31, тра тор МТЗ-82, причіп ІФА. Конта ти: 067-879-14-04 Комбайн б ря овий Посейдон, 1рядний. Ціна: 32000 рн. Конта ти: 097668-81-02 Комбайн Джондір-430, ширина жат и 2,7, хороший стан, недоро о. Конта ти: 066-704-06-26 Комбайн Є-281, в хорошом стані. Ціна: 68000 рн. Конта ти: 067-442-00-58 Комбайн Масей Фер юсон-186-307, артопляний омбайн Анна, преспідпирач Фіпма, роторн осар . Конта ти: 097-618-84-84 Комбайн Нива, на запчастини. Конта ти: 097-829-34-17 Комбайн СК-5 Нива. Конта ти: 098522-71-20 Комбайн-зернозбиральний, КласДомінатор 105, жат а 5 м, візо , січ арня, на запчастини. Ціна: 88000 рн. Конта ти: 067-704-73-68 Комбайни б/в ДОН-1500 (1994 р. в.), Fortshritt на запчастини (1988 р. в.), б ря озбиральний MORO (1995 р. в.), тра тори Т-70, ДЕ-75, дизеля, преспідбирач ПРФ-108, обприс вачі причепні (2000 л), ВАЗ, ЗІЛ, ГАЗ, КАМАЗ, самос иди і причепи до них, УАЗ (медична). Конта ти: 067-36150-10 Комбайни Мойсей Фер юсон-31, FAURМ 900. Конта ти: 067-879-14-04 Комбайни: зернозбиральний, б р я о з б и р а л ь н и й , артоплезбиральний, прес-підбирач, та інше. Конта ти: 050-924-26-13 Кран-маніп лятор. Конта ти: 067-36125-22 К зов-«самос ид» на КамАЗ-5320 або 53212, майже новий. Конта ти: 067384-18-47 Пл та об орт вач 70-05-27

інний. Конта ти:

Пл , 2- орп сний. Ціна: 2800 Конта ти: 097-668-81-02

рн.

Тра тор Т40 АМ, робочий стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (097) 962-73-32

Причіп без до ментів Конта ти: 050544-24-15 vova68@yahoo.com vova68@yahoo.com

Тра тор Т40, відмінний стан. Ціна: 32000 рн. Конта ти: (097) 962-73-32

Причіп до тра тора, в хорошом стані. Конта ти: 098-613-12-32

Причіп бортовий-8328 ЗІЛ. Ціна: 2000 .о. Конта ти: (067) 262-26-76

Тра тор Хар ів, Т-012, в хорошом стані, можливий обмін. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Роторн осар . Ціна: 6000 Конта ти: 097-668-81-02

Причіп до а/м «Т рист», 2009 р.в., недоро о. Конта ти: (097) 842-24-31

Тра тор ЮМЗ, 2005 р.в., відмінном стані. Конта ти: (099) 226-33-94

Причіп до а/м ЗІЛ-самос ид, або обміняю на 2ПТС4. Конта ти: (097) 639-68-85

Тра тор ЮМЗ-6, 1982 р.в., мала абіна, ма нова. Ціна: 3200 .о. Конта ти: (067) 495-15-42

Причіп до ле ово о а/м, новий. Конта ти: (050) 039-86-64

Тра тор ЮМЗ-6, 1993 р.в., вели а абіна. В робочом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 383-09-59

Причіп 10 тонн. Конта ти: (098) 884-93-12 Причіп 2-вісний, вантажопідйомність 2 тонни. Конта ти: (050) 039-86-64 Причіп до а/м. Конта ти: (096) 745-72-12

Причіп до тра тора 2ПТФ-4, на ход . Конта ти: (097) 358-82-18 Причіп до тра тора Т-25. Конта ти: (098) 837-91-90

Тра тор ЮМЗ-6, АКЛ, 1992 р.в. Ціна: 14000 рн. Конта ти: 5-20-64 Тра тор ЮМЗ. Конта ти: (067) 972-86-31

Причіп до тра тора, 2 тонни. Конта ти: (067) 988-59-74

Тра тор, вадраци л ЗІМ. Конта ти: (067) 838-89-66

Причіп до тра тора. Конта ти: (050) 196-29-65

Тра тор, саморобний (Заліщи и). Конта ти: (096) 599-31-81, (096) 584-02-18

Причіп житловий відмінном стані ( азова плита, обі рівач), холодильни , тент, недоро о. Конта ти: 62-66-63, (098) 488-27-02 Причіп житловий, на олесах, аз, плит а, холодильни , обі рівач, 800 , недоро о. Конта ти: 62-66-63, (098) 488-27-02 Причіп тра торний, Конта ти: (096) 247-62-63

Косар

Причіп, 2-вісний та пл до тра тора. Конта ти: (096) 781-61-08

тра торн . Конта ти: 68-02-67

Т р а т о р з дизельним дви Конта ти: (066) 218-79-00

Т р а т о р Т-25 в хорошом стані. Конта ти: (067) 580-13-21, (098) 477-98-73

Косар роторн , терміново, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 791-25-20

Кран СКГ 401. Ціна: 412941.60 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Тра тор «Т-40», на ход . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 486-06-84

вели ий.

Кран-бал , нов , Польща, 1 тонна. Конта ти: (098) 329-85-05

Причіп, новий, до ле ово о а/м, мотобло а, з до ментами. Ціна: 2700 рн. Конта ти: (03840) 5-61-44, (096) 121-72-76

К зов до а/м ГАЗ-3307. Конта ти: (067) 364-30-92

Причіп, саморобний до Т-25. Конта ти: (097) 459-53-62

Тра тори ХПЗ, ЮМЗ, Слобожанець, 30% омпенсація вартості. Конта ти: 61-14-75, (050) 375-32-62

рн.

Силосний омбайн ФОРШРИД Е-281, робочий стан. Ціна: 64000 рн. Конта ти: 067-442-00-58 Січ арню, нова, недоро о. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 095-022-19-28 Станд для відновлення еометрії зовів атомобілів після ДТП. Недоро о. Конта ти: 097-603-78-42 Т р а т о р власно о виробництва. Конта ти: 098-613-12-32 Тра тор Мас орні , в-ва Німеччини, 40 інсь их сил, хороший стан. Ціна: 35000 рн. Конта ти: 097-668-81-02 Тра тор Т-25, в-ва Польщі, хороший стан. Ціна: 42000 рн., тор . Конта ти: 097-668-81-02 Тра тор Т-25, з інвентарем, в хорошом робочом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 098-522-71-20 Тра тор Т-25. Конта ти: 068-563-49-26


АВТОСЕРВІС, АВТОЗАПЧАСТИНИ

№26 вiд 13 липня 2011 ро Тра тор Т-40, з пл ом, 1987 р. в., хороший стан, один власни . м. Володимир-Волинсь ий. Ціна: 30000 рн. Конта ти: 067-609-56-40, Юрій

Авто амери. Конта ти: 62-16-22

АВТОШРОТ: ЗАПЧАСТИНИ ДО БУСІВ ТА ЛЕГКОВИХ А/М ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА ЯПОНСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА З НІМЕЧЧИНИ. КОНТАКТИ: ВУЛ. КУРЧАТОВА, 18 Б. 28-86-69, (067) 363-52-22

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тра тор ЮМЗ-6 КЛ. Конта ти: 098-51620-19

АВТОСИГНАЛІЗАЦІЇ ТА

Тра тор ЮМЗ-6 М, в розібраном стані, без олінвала, недоро о. Ціна: до овірна Конта ти: 095-876-54-53 Zduga.t@mail.ru

КОНТАКТИ: (067) 943-36-54

Тра тор ЮМЗ-6, в робочом стані. Ціна: 17000 рн. Конта ти: 096-949-15-20 Тра тор, в-ва Японія, з фрезою, в неробочом стані. Конта ти: 095-31605-23 Тра тори МТЗ-82, МТЗ-320, причіп ІФА. Конта ти: 067-879-14-04

ЦЕНТРАЛЬНИХ ЗАМКІВ.

Килими мові до а/м Опель-Ве тра, Опель-Кадет. Конта ти: 22-62-39 Ма нітофон «Піонер» до а/м. Конта ти: (067) 296-87-68 Масло до дви на «Ессо», 4 л. Конта ти: 22-62-39 Наві атор а/м, новий. Конта ти: (097) 553-88-11

Тра тори Т-16, Т-25, Т-40, ЮМЗ, хорошом стані. Конта ти: м.Горохів 097-339-23-57, 067-361-03-59 yrasyk@list.ru

Тра торн рабар «Сонеч о», 5 зіро . Ціна: 3300 рн. Конта ти: 097-668-8102 Тра торн осар , се ментн . Ціна: 4000 рн. Конта ти: 097-668-81-02 Шини R-13, до воза. Конта ти: 066-21777-24, 26-63-38

4.5.2. К плю Авто ран, автовиш 458-99-33

ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ.

Дви н до тра тора Т-25, або Т-16 в б дь-я ом стані. Конта ти: (097) 296-19-24 Запчастини до тра тора Т-25, можна б/ в. Конта ти: (097) 296-19-24 Колінвал до тра тора Т-16. Конта ти: (096) 247-62-63 Комбайн «Херсонець-200». Конта ти: (098) 270-34-05 МТЗ-82, е с аватора болотно о. Конта ти: (098) 884-93-12 Обприс вач для тра тора Т-40, можна б\в. Конта ти: (096) 959-85-74 Підіймач а/м 2-стій овий до 3 тонн. Конта ти: (096) 543-48-82, Причіп «Лаветта», недоро о. Конта ти: 43-52-56, (096) 213-55-52 Причіп до а/м УАЗ, можливо без до ментів. Конта ти: (098) 587-18-73 Причіп до ле ово о а/м, в б дь-я ом стані. Конта ти: (098) 587-18-73

Причіп до тра тора. Конта ти: (067) 710-60-66 Причіп МТП-24 Б, ПТС-9. Конта ти: (098) 884-93-12 Причіп ПТС-4. 375-24-86

Конта ти:

(050)

Причіп, 2ПДС-6, Тра тор МТЗ-82, торф’ян техні та запчастини до неї. Конта ти: (098) 884-93-12 Причіп, недоро о. Конта ти: (050) 544-24-15 Причіп. Конта ти: (095) 694-10-44 Причіп. Конта ти: (050) 039-86-64 Рало для виорювання артоплі, нове. Конта ти: (067) 888-90-55 Сівал зернов СЗУ 3, 6. Конта ти: (098) 587-18-73 Тра тор МТЗ, ЮМЗ, Т-40, недоро о. Конта ти: (067) 588-57-65, (067) 309-74-22

ЯКІСНИЙ РЕМОНТ АВТО, ДВИГУНІВ, КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, ХОДОВОЇ ЧАСТИНИ, ЗВАРЮВАЛЬНІ ТА РИХТОВОЧНІ РОБОТИ, РЕМОНТ ТА ЗАМІНА ГЛУШНИКІВ, КУЗОВІВ. КОНТАКТИ: 43-63-74, (096) 558-04-74 ,(098) 214-30-89

Професійне встановлення си нал., ц\з, м льтило ів, с ло.під., автом зи и, ДВД, пар овочних радарів. Недоро о. Гарантія. Можливий виїзд до замовни а. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 АВТОМОБІЛЬНЕ ГАЗОБАЛОННЕ ОБЛАДНАННЯ. ВСТАНОВЛЕННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ. ДІАГНОСТИКА. ПРОШИВКА ЕЛЕКТРОННОГО БЛОКУ УПРАВЛІННЯ ПІД ГАЗ. КОНТАКТИ: 43-05-66, (067) 360-75-15

АВТОСКЛО «PILKINGTON», ДЛЯ ЛЕГКОВИХ, ВАНТАЖНИХ А/М. ДОСТАВКА. ЗАМІНА. РЕМОНТ ТРІЩИН, СКОЛІВ. КОНТАКТИ: 23-35-80, (050) 339-31-05, (098) 131-43-75, (096) 784-94-84

Бал передню до тра тора Т-40. Конта ти: (096) 680-19-07

Бампер задній до а/м Форд Сієра. Конта ти: (097) 164-85-35 Бампер задній, фар оп до Фоль сва ен Голф 3. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10 Бампер передній до а/м Ло ан-Дачія. Конта ти: (050)375-29-90 Бампер передній до а/м Форд Ес орд. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78

Автови п. Автомобілі від ідеально о стан до потреб ючих ремонт , а та ож після ДТП. Конта ти: 050-276-45-34, 098-629-24-55, 067-340-81-69

Бампер передній до а/м Форд Транзит. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78

Вантажні перевезення по м. Л ць , до 2 т. Домашні речі, б дівельні матеріали. Конта ти: 050-907-12-76, 29-00-29 Вантажні перевезення, мі роавтоб сом по У раїні та області, вантажопідйомністю 2 т. Конта ти: 099-044-82-10, 096-820-33-22 Відео спостереження за авто: GPS/GSMна ляд; термінами онтролю палива. Конта ти: 067-382-18-88 www.stragua.com Зварювання, рихт вання авто, ви отовлення ф р онів. Конта ти: 050378-79-52, 095-218-12-21 Здам в оренд місце для стоян и вели овантажно о транспорт , асфальтована територія, з цілодобовою охороною та відеона лядом. Єдиний омпле с (мий а, шиномонтаж, АЗС, СТО), та риті о лядові ями. Конта ти: 095-557-39-94

Автозапчастини

Бампер передній, до а/м Фоль сва ен Т-4. Конта ти: 26-37-55, (050) 339-24-03 Бампер передній, зовні частини, двері задні, передні до Рено Дачія, 2007 р.в. Конта ти: (068) 503-16-82 stozapchasti@mail.ru

Г м зимов , літню, Р-13, Р-15. Конта ти: 68-09-79 Г м зимов , Р-17, 2 шт. Конта ти: 43-52-56 Г м зимов . Р15х60х185. Конта ти: 43-16-85 Г м літню до а/м. 165/70Р13, б/в. Конта ти: (097) 392-01-86 Г м літню Р-17, 2 шт. Конта ти: 43-52-56 Г м Р-280, РСІ-185, 6шт. Ціна: 7000 рн. Конта ти: (067) 180-58-97 Г чномовець до а/м, стереопідсилювач «Лорта»-75У-202С, 75 Вт. Конта ти: (096) 425-94-84 Дви н «Рено Ла на», 4 циліндри, 12 інсь их сил, пробі 280 тис., 1995 р.в. Конта ти: (098) 275-62-13 Дви н 0.3, об’ємом 1500 см. б. до а/ м.ВАЗ, після апремонт . Конта ти: (067) 960-67-84 Дви н 1.9 дизель від а/м Рено-Кен о. Конта ти: (066) 702-56-60

Дис и Р-17,5, з 563-78-46

мою. Конта ти: (093)

Запчастини до а/м Форд Гранада. Конта ти: (097) 720-29-97

Дви н А ді-100, 1986 р.в, ороб а передач, ба , л шни , бампер. Ціна: не доро о. Конта ти: 27-62-77, (098) 260-76-25

Дис и Р14, металеві на 4 дир и. Конта ти: 23-61-88

Запчастини до а/м Форд Ес орт, 1985 р.в., хетчбе . Конта ти: (067) 309-27-25

Дис и титанові. Р17. Італія. Конта ти: (067) 776-26-09

Дви н до а/м ГАЗ-2410, в добром стані, 1 омпле ція. Конта ти: (067) 727-39-83

Дис и, ГАЗ-53, 691-74-31

Запчастини до а/м Форд Сієра, 5-ст пінчаста КПП. Конта ти: (068) 893-50-68

Дви н до а/м ГАЗ-53. Конта ти: (067) 945-58-54 Дви н до а/м Мазда 626, 2.0, 16 лапанів. Конта ти: (096) 396-55-26 Дви н до а/м Мерседес ОМ-360, з паливною апарат рою. Конта ти: (067) 704-73-68 Дви н до а/м Мос вич, після апремонт , з ороб ою, в повній омпле ції. Конта ти: (098) 848-76-92 Дви н до а/м Мос вич, хороший стан. Конта ти: (097) 305-83-14

Запчастини до а/м А ді А6, б/в. Конта ти: (050) 212-19-09

БМВ-520, 1990 р.в., дви н М-50, по запчастинах. Конта ти: (097) 711-16-79 Важіль до а/м Ш ода-О тавія. Конта ти: 64-36-85, (067) 418-79-60, (095) 155-92-82 Вал задньо о моста. 43-73-36, після 18.00

Конта ти:

Дви н до а/м УАЗ 465, після апремонт . Конта ти: (067) 151-51-77 Дви н до а/м Фоль сва ен ЛТ 28-55, 1989 р.в., по запчастинах. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84

Вольво, на запчастини, 2.4 ТД. Конта ти: (067) 364-38-08

Запчастини до а/м ГАЗ-24. Конта ти: (066) 894-49-89

Дви н до мотоци ла МТ-1036. Конта ти: (097) 214-12-94

Авто ми Р-14, зимові. Конта ти: 26-40-56 Авто м «Росава», 165х13, 2 шт., нов . Конта ти: (066) 897-24-74, (096) 365-20-23

Генератор до а/м ВАЗ-2108, 2109, новий, дешево. Конта ти: 23-44-46, (095) 685-45-38

Дви н, 1.6ТД. до а/м Фоль сва ен. Конта ти: (050) 537-59-51

Авто

Генератор до а/м ВАЗ-2108, або 2109. Конта ти: 23-44-26, (095) 685-45-38

Дви н, б/в до а/м КамАЗ, ЯМЗ-238, першої омпле тації. Ціна: 25000 рн. Конта ти: (067) 180-58-97

Гл шни до а/м Мерседес-611. Конта ти: (099) 757-21-57

Дви н, б/в, 1.9 ТДІ, Рено Мастер, по запчастинах. Конта ти: (067) 681-14-57

Гл шни до а/м Спринтер -311, 2002 р.в. Конта ти: (066) 791-41-76, (066) 768-69-13

Дви н, б/в, до ВАЗ-2121 «Нива». Конта ти: (096) 519-98-61

Гл шни . Конта ти: (099) 757-21-57 б/в.

Дви н, до а/м Форд-Оме а, 2.4 інже тор. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 118-95-83

Голов бло а циліндра до а/м Ш ода, 1.9ТДІ. Конта ти: 23-61-88

Дви ни до а/м Опель-Фронтера, 2.2 бензин. Конта ти: 24-71-35, (097) 398-22-60

Г м 265/70/16, «DUNLOP», майже нова, д же хороший стан. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (099) 045-48-57 Г м б/в, «Матадор», літню, 195х65 Р15. Конта ти: 64-36-85, (067) 418-79-60, (095) 155-92-82

б/в.

Конта ти:

(099)

Авто м , дис и, б/в. Конта ти: (099) 757-21-57 Автозапчастини до а/м КамАЗ. Короб а, ред тор(49), диференціал. Можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29 Автозапчастини до а/м КамАЗ. Можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29 Автозапчастини до а/м КамАЗ: ороб а, ред тор(49), диференціал. Можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29

Г м до а/м ЗІЛ-130, (ромбі ), б/в. Конта ти: 24-75-43, (067) 319-91-11 Г м до а/м Таврія, 155х70 Р-13. Конта ти: 64-78-72, (096) 342-01-96 Г м до а/м, 4 шт., Р-13, хороший стан. Ціна: 600 рн. Конта ти: (097) 828-91-60 Г м до а/м, б/в зимов , в хорошом стані, 205х65х15, 4 шт. Конта ти: (067) 339-37-96

Автомобільні шини. Конта ти: 63-08-52

Г м до а/м, б/в, «Росава», БС-20, 175/ 70/13, 2шт, добрий стан. Ціна: 390 рн. Конта ти: (067) 363-35-62

Автоси налізацію, ц/з. Конта ти: 43-23-48, (050) 435-82-30

Г м до б са, б/в, з Німеччини. Конта ти: 26-37-55, (050) 339-24-03

Автос ло. Конта ти: 43-23-48, (050) 435-82-30

Г м з дис ами до Газелі Р-16, б/в. Конта ти: 61-01-42, (098) 883-88-24

Автос ло. Конта ти: (097) 188-23-77 Автос ло. Конта ти: (097) 188-23-77

Г м зимов «Но іан» 205/55 Р16" 4 шт.; «Данлоп» 195/65 Р-15, 2 шт. Конта ти: (097) 330-31-11

Автошини, дис и, а м лятори. Конта ти: (067) 444-12-22

Г м зимов «Но іан» 205х65х15, б/в. Конта ти: (067) 339-37-96

Автошини, дис и, б дь-я ої с ладності. Конта ти: 61-17-11, 43-09-04, 61-06-88

Г м зимов «Но іан» до а/м, 205х65х15, б/в, хороший стан, 4 шт. Конта ти: (067) 339-37-96

Запчастини до а/м БМВ-520, з дви ном М-50. Недоро о. Конта ти: (0950 485-46-40

Дви н до а/м Фоль сва ен Пассат, 1.6 ТД. Ціна: 500 .о. Конта ти: (067) 178-61-24

Генератор до а/м ВАЗ-2108, 09, новий + з/п. Конта ти: 23-44-26, (095) 685-45-38

Гл шни и, аталізатори, Конта ти: (067) 993-91-64

Запчастини до а/м БМВ, 1990 р.в., недоро о. Конта ти: (097) 711-16-79

Запчастини до а/м Вольво-440: ороб а передач, ермова рей а, ермо з под ш ами, механізмами, дви н 2.0І. Конта ти: (066) 702-56-60

Дви н до ВАЗ-21093, недоро о. Конта ти: (067) 811-14-38

Авто м , 757-21-57

Запчастини до автомобіля Мос вич, б/ в. Конта ти: 23-12-54, (096) 303-79-97

Дви н до а/м Спринтер -311, 2002 р.в. Конта ти: (066) 791-41-76, (066) 768-69-13

Вал розподільчий. Конта ти: 23-61-88

Авто м , б/в, літню, 165х70, Р-14, 4 шт. Конта ти: (095) 705-41-10

Запчастини до автомобіля Вол а, б/в. Конта ти: (067) 256-40-23

Бло дизельний до а/м Мазда, об’єм 2 л., стандарт. Конта ти: (063) 255-04-34

Дви н до а/м Форд Ес орт. Ціна: 4000 .о. Конта ти: (096) 410-61-23

Авто м , б/в, 265х17,4 шт. Конта ти: (050) 563-62-02

Задній бампер, фар оп до а/м Фоль сва ен-Гольф-3. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10

Запчастини до а/м, б/в. Конта ти: (066) 366-32-44

Запчастини до а/м Авіа. Конта ти: 43-27-69, (067) 903-01-72

Вал олінчатий до КрАЗ. Ціна: 5000 рн. Конта ти: (067) 180-58-97

Авто м , б/в, 205/75, Р-16. Конта ти: (097) 267-27-97

ни, різні. Конта ти: (098)

Дви н до а/м Рено Мастер. Конта ти: (067) 797-53-53

Дви н до а/м Фоль сва ен-1.6 бензин, потреб є ремонт , д же дешево. Конта ти: 68-09-79

Авто м , 195х65х15, нов , недоро о. Конта ти: (096) 230-04-67

Еле тродви 329-85-05

Запчастини до а/м Форд-Транзит. Конта ти: (067) 797-53-53

Барабани альмівні. Конта ти: (099) 757-21-57

Вал олінчатий до а/м ВАЗ ЯМЗ-238. Ціна: 6000 рн. Конта ти: (067) 180-58-97

м 320х508, Конта ти: 62-16-22

Еле тродви н, 7,5 КВт, 750 обертів. Конта ти: (067) 588-57-65, (067) 305-74-22

Запчастини до а/м Форд Транзит, 1989 р.в. Конта ти: (096) 839-03-27

Запчастини до всіх а/м. Конта ти: 43-93-09, (093) 876-78-18

Дви н до а/м Фоль сва ен, 1.6 бензин, на запчастини. Ціна: 400 рн. Конта ти: 26-40-56

Авто м , 195х65х15, нов , дешево. Конта ти: (096) 230-04-67

Еле тродви н, 380 Вт, 3000 об/хв. Конта ти: (067) 107-79-77, (066) 779-91-50

Запчастини до а/м Форд Транзит, 1985 р.в. Конта ти: (096) 839-03-27

Запчастини б/в, до Додж Караван, 1996 2005 р.в., вели ий асортимент. Конта ти: (094) 966-85-28, (067) 382-67-58, (063) 354-47-43

Вал арданний до а/м КамАЗ, новий. Конта ти: 68-04-41

Дис и. Конта ти: (099) 757-21-57

Дви н до а/м Оріон, 1.6. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-64-46, (097) 489-81-86

Барабани альмівні до а/м Мерседес-611. Конта ти: (099) 757-21-57

Запчастини до ЮМЗ-6: бло дви на, передня бал а. Конта ти: (097) 013-65-76 Компле т дис ів з мою 4х14 для а/м Де -Сенс, Ланос, відмінном стані для підвищення вид та лієренс . Терміново. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 Н/причіп ізотерм L-12 м Конта ти: (067) 886-83-18

(096)

Запчастини до ВАЗ-2101-09, б/в. Конта ти: (097) 836-03-99

Дви н до а/м Мос вич-408. Конта ти: (067) 339-24-83

4.7.1. Продам

Конта ти:

Задній міст «РАБА» (МАЗ, ЛАЗ, ІКАРУС, ЗІЛ). Конта ти: 26-68-04

Бампер, Опель Оме а. Ціна: до овірна, Конта ти: 26-38-46

Вал арданний до а/м ВАЗ. Конта ти: 68-04-41

Авто м , б/в, 195х65, Р15х91 Конта ти: (097) 879-38-07

4.6.1. Пропон ю

Ба ажни до а/м Фоль сва ен Т-4. Конта ти: (063) 853-57-49

ЛУЦЬК (0332), (03322)

Тра тор сні оочисний на базі Т-25, в робочом стані. Конта ти: (067) 748-24-19

Автосервіс

м лятори. Конта ти: 63-08-52

Бампер задній до а/м Мазда, 2004 р.в., б/в, недоро о. Конта ти: 43-52-56, (096) 213-55-52

Авто м , автоси налізацію. Конта ти: 23-60-43, (050) 222-21-01

Шини б/в до МТЗ-80. Конта ти: (050) 375-24-86

А

Фарб вання автомобілів. Конта ти: (099) 908-62-52 maljarka@rambler.ru

Т р а т о р МТЗ-82, причіп 1ПТС-9. Конта ти: (098) 884-93-12

Т р а т о р ЮМЗ-6, на запчастини. Конта ти: (097) 289-66-23

А м лятори, б/в. Конта ти: (067) 381-14-73

Бампер до а/м Спринтер -311, 2002 р.в. Конта ти: (066) 791-41-76, (066) 768-69-13

Причіп до ле ово о а/м. Конта ти: (098) 587-18-73 Причіп до тра тора. Конта ти: (067) 710-60-66

стані.

КОНТАКТИ: (067) 943-36-54

. Конта ти: (097)

Б ря оріз , овочеріз , б/в, нов . Конта ти: (067) 363-61-32

А м лятор, б/в, відмінном Конта ти: (067) 369-59-00

рн.

Ба ажни до а/м Фоль сва ен Т4. Конта ти: 62-84-50, (063) 853-57-49

РЕМОНТ ЛЕГКОВИХ ТА

Тра тори ЮМЗ, Т-40, Т-25, Т-16. хорошом і відмінном стані. . Ціна: до овірна. Конта ти: 067-361-03-59, 097-339-23-57 yrasyk@list.ru

А м лятор 90 (А). Ціна: 450 Конта ти: (097) 238-08-29

33

Г м зимов 165/80, R13, б/в, 1 сезон, та дис и до Ford. Ціна: до овірна. Конта ти: (03652) 4-25-53 (067) 715-54-14 Godstas2005@meta.ua

Дви н СМД-22, першої омпле тності. Конта ти: (097) 755-61-78

Запчастини до а/м ГАЗ-53: дви н, двері, бампер, апот, ресори. Конта ти: 23-69-65, (098) 584-34-33

Запчастини до ГАЗ-53, ред тор задньо о моста, дви н по запчастинах. Конта ти: 68-07-40, (097) 226-92-32 Запчастини до ЗІЛ-150, 157. Конта ти: 27-70-71 Запчастини до Мерседес 123, 1985 р.в. Конта ти: (097) 656-22-99 Запчастини до Мерседеса, Кен о. Конта ти: (066) 702-56-60 Запчастини до причепа, б/в. Конта ти: (067) 180-58-97 Запчастини до УАЗ 469. Конта ти: (096) 953-05-17 Запчастини до Фоль сва ен Гольф -3 Венто. Конта ти: (098) 991-83-22 Запчастини до Фоль сва ен Гольф 3, 1998 р.в., 1.9 ТД. Конта ти: (098) 991-73-22, (099) 468-77-36

Запчастини до а/м ЗАЗ-Вол а, б/в, нові. Конта ти: (098) 775-55-77

КамАЗ: КПП, ред тор, диференціал, можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29

Запчастини до а/м ЗІЛ-130, ГАЗ-52. Конта ти: (068) 569-29-69 verbowa@i.ua

Капот до а/м Вол а, ГАЗ-24. Конта ти: (095) 699-68-59

Запчастини до а/м імпортних з Німечинни, до а/м ле ових і мі роавтоб сів. Конта ти: (097) 705-31-52

Капот до а/м Форд Фо с 1, до 2005 р.в., недоро о. Конта ти: (067) 382-47-99

Запчастини до а/м Л АЗ. Конта ти: (067) 727-39-83

Кардан до Спринтера -311, 2002 р.в. Конта ти: (066) 791-41-76, (066) 768-69-13

Запчастини до а/м Мазда 3, 2004 р.в. Конта ти: (094) 966-52-56

Колеса 280, б/в 90% залишо , «Росава ВСІ-185», 6 шт. Ціна: 7000 рн. Конта ти: (067) 180-58-97

Запчастини до а/м Мерседес-207. Конта ти: 23-61-88

Колеса б/в, Р-14. Конта ти: (097) 016-16-15, (098) 598-72-98

Запчастини до а/м Мітц біші Паджеро, 1991-2000 рр. Достав а. Конта ти: (066) 127-61-26

Колеса до Т-150. Конта ти: (097) 496-60-39

Запчастини до а/м Мос вич-2140, ЗІЛ-130. Конта ти: 62-77-49, (098) 849-43-59

Компле т нової ми до ЗІЛ. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (093) 259-57-77, (067) 934-50-01

Запчастини до а/м Мос вич. Конта ти: (096) 573-55-24

Короб автопередач до а/м Вольво-740, 5-ст напівавтомат. Конта ти: (097) 879-38-07

Запчастини до а/м Опель Кадет, Конта ти: (094) 966-68-10

Дви ни по запчастинах до а/м Фіат-Д ато, 2.5ТДІ, 1995 р.в. Конта ти: 24-71-35, (097) 398-22-60

Короб до а/м Вольво-740. Конта ти: (097) 876-38-07

Запчастини до а/м Опель-Ре орд, 1981 р.в., б/в. Конта ти: (097) 296-11-89

Короб до мотоци ла «Дніпро». Конта ти: (097) 214-12-94

Деталі зова до ВАЗ 2105. Конта ти: 24-27-35

Запчастини до а/м Пежо Партнер, 2003 р.в., 1.9 дизель. Конта ти: (097) 836-03-99

Де Сенс, Ланос, 2000 р.в., на запчастини. Конта ти: (067) 915-13-90

Короб передач 5-ст пінчат від а/м Фольцва ен Пассат. Конта ти: (097) 645-68-39

Запчастини до а/м Фіат С до, Добло, Джампі. Конта ти: (097) 836-03-99

Короб передач до а/м ГАЗ 69. Конта ти: (067) 151-51-77

Дис Р14 до Мітц біші Конта ти: 23-61-88

Ніссан.

Дис титановий до а/м Тойота Кемрі, 1994 р.в., відмінний стан, недоро о. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 Дис и R16 Конта ти: (067) 382-65-39 Дис и б/в. Конта ти: (099) 757-21-57 Дис и до а/м ГАЗ-53. Конта ти: (096) 691-74-31 Дис и до а/м ЗІЛ, недоро о, нові. Конта ти: (098) 421-68-60 Дис и до а/м Опель Оме а, Мерседес, ГАЗ. Конта ти: (067) 260-98-99 Дис и до БМВ. Конта ти: (096) 213-55-52 Дис и олісні до а/м Мерседес-611. Конта ти: (099) 757-21-57 Дис и ле осплавні, Р-13, б/в. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Дис и металеві, до а/м БМВ, 4 шт. Конта ти: 43-52-56, (096) 213-55-52 Дис и Р-14, металеві. Конта ти: 23-61-88, (067) 764-51-39


34

№26 від 13 липня 2011 ро Дис и до а/м Мерседес. Конта ти: 24-23-09, (067) 967-50-95 Дис и до оліс, 4 шт., 6,5х16, автомобіль С бар . Конта ти: (067) 395-94-11 Еле тродви ни. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74 Запчастини до а/м ГАЗ-69, нові. Конта ти: (050) 566-21-72 Запчастини до а/м Фіат Ре ата. Конта ти: 68-24-99, (097) 272-30-55 andriymosiychuk@bk.ru Карбюратор до Мос вич, ВАЗ. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Каталізатори відпрацьовані автомобільні. Ціна: до 2000 рн./шт. Конта ти: (063) 422-85-85 katalizatory@ukr.net www.katalizatory.ho.ua Колеса, 2 шт, б/в в хорошом стані Р13 165х70. Конта ти: (067) 295-30-14

Короб передач до а/м ГАЗ-21. Конта ти: (067) 151-51-77 Короб передач до а/м ЗІЛ-130. Конта ти: 28-23-74, (067) 594-62-54 Короб передач до а/м Спринтер -311, 2002 р.в. Конта ти: (066) 791-41-76, (066) 768-69-13 Короб передач до а/м Форд Ес орт. Конта ти: (096) 961-41-55 Короб передач до а/м Форд Сієра. Конта ти: (097) 164-85-35 КПП до а/м ЗІЛ-130. Конта ти: (096) 691-74-31 КПП-автомат до а/м Форд Сієра. Конта ти: (096) 691-74-31 Крило ліве до а/м Фіат Уно, 1994 р.в. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 Крило, ліве, нове, до а/м Мітц біші Ланцер, 1985-1986 р.в. Конта ти: (098) 762-48-52 Крило, нове, ліве, 1985, 1986 рр., До а/м Мітц біші Кольт Ланцер. Конта ти: (093) 500-40-97 Криш ба ажни а до а/м Ланос, нов . Конта ти: (098) 411-63-38 Криш ба ажни а до а/м Фоль сва ен-Пасат. Конта ти: 5-47-69, (066) 228-31-67 К зов до а/м КамАЗ,в ідеальном стані. Конта ти: (095) 535-56-27 К зов до а/м Опель Астра, 2005 р.в., седан, сірий. Конта ти: (044) 233-76-61

ОПЕЛЬ КАДЕТ, 1.4 ІНЖЕКТОР ПО

Мос вич на запчастини. Конта ти: (098) 517-80-99

Опель Ре орд, 1986 р.в., по запчастинах. Конта ти: (096) 224-57-40

Фар оп, задній бампер до а/м Фоль сва ен-Гольф-3. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10

Радіатор системи охолодження «Урал-4320». Конта ти: (067) 362-89-86

Причіп «С іф». 625-87-39

Конта ти:

(050)

Причіп СКІФ, новий, в хорошом стані, власни . Конта ти: (096) 827-60-31 Радіатор, до а/м ВАЗ-2101. Конта ти: (098) 902-95-81 Ред тор моста до а/м ГАЗ-66. Конта ти: 28-23-74, (067) 594-62-54 Ресори, с ати до а/м ГАЗ-52. Конта ти: (096) 691-74-31 Решіт передню до а/м Форд Транзит. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 Сидіння до а/м Рено Мастер. Конта ти: 43-81-84, (097) 472-20-21 Сидіння до а\м Рено Майстер. Конта ти: (067) 797-53-53, (097) 472-20-21 Сидіння переднє до ВАЗ. Конта ти: 28-70-54 Сидіння подвійне до а/м Мерседес-611. Конта ти: (099) 757-21-57

Лебід до а/м ГАЗ-66. Конта ти: (098) 628-98-12

Сидіння подвійні до а/м Мерседес-611. Конта ти: (099) 757-21-57

Лебід , до а/м ГАЗ-66, війсь ов . Конта ти: 28-06-73, (097) 430-40-82

Сидіння. Конта ти: 43-23-48, (050) 435-82-30

Мазда 626, 1999 р.в., на запчастини. Конта ти: (096) 396-55-26

С ло заднє, вітрове, до а/м «М-2140». Конта ти: (096) 307-56-62

Мазда, 626, 1986 р.в., по запчастинах. Конта ти: 24-32-86, (099) 272-02-54

С ло заднє, до А ді-80. Конта ти: 43-05-75, (067) 364-44-86

Ме афон до а/м. Переривач (трамплер) ГАЗ-53, онта тний, без онта тний. Конта ти: (096) 425-94-84

С ло заднє, переднє до а/м Мазда-626, 1987 -1988 р.в. Конта ти: 24-54-79

Міст задній до а/м ГАЗ-66. Конта ти: (096) 691-74-31 Міст задній до а/м Сієра. Конта ти: (097) 164-85-35

С ло лобове до а/м ВАЗ-2108. Конта ти: 24-76-35, (050) 150-06-82 Стій и передні, нові до Ле с с РХ-300. Конта ти: (050) 375-52-95 Стій и передні, нові, до а/м Тойота Кемрі. Конта ти: (050) 375-52-95 Стріч и ободові. Конта ти: 62-16-22 Тенти, б/в, з напівпричепів. Конта ти: (0362) 28-88-57, (050) 339-27-04

Міст задній, зов з до ментами, КПП, та інше до а/м РАФ, Вол а. Конта ти: (066) 218-79-00

Тра тор ДТ-75, на запчастини. Конта ти: (097) 645-44-97

Міст задній. Конта ти: (097) 480-92-29

Т рбін , 1.9 TDI Фоль сва ен 2006-2008 рр., CV-110. Конта ти: (097) 391-41-81

Мітц біші Ланцер, 1986 р.в., седан, по запчастинах. Конта ти: (098) 762-48-52 Мітц біші, різні моделі, запчастини. Конта ти: (093) 051-31-88 Мости задні і ермов олон Конта ти: (067) 360-14-84

до ГАЗ 53.

Мости задні, до а/м ГАЗ-53, 52, радіатор, новий. Конта ти: (098) 329-85-05 Напівпричіп ОДАС 93/70, 1998 р/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 382-00-89

Установ азов «Євро 3», недоро о. Конта ти: (098) 433-70-07 Установ азов , до а/м ЗІЛ-130. Конта ти: (067) 682-55-91 Фари до а/м Тойота Камрі, недоро о. Конта ти: 43-01-03, (066) 788-03-68 Фар оп до а/м А ді 80 (боч а). Конта ти: 64-12-03 Фар оп до а/м А ді-80, недоро о. Конта ти: 64-12-03

Фар опи до різних а/м. Конта ти: (067) 993-91-64

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/ М КАМАЗ-ДОВГОМІР, 20 ТОНН І НАРОЩЕНІ БОРТИ,

62-97-51, (050) 511-05-20

Фар оп до а/м Фоль сва ен Гольф-3. Ціна: 700 рн. Конта ти: (067) 701-16-30

Переривач до ГАЗ-53, онта тний, без онта тний. Конта ти: (096) 425-94-84

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М ЗІЛ-130, БОРТОВИЙ, 5 ТОНН, МОЖЛИВИЙ ПЕРЕРАХУНОК, ЛІЦ. АВ № 537067 ВІД 25.05.2010 Р. КОНТАКТИ: 62-28-55, (097) 284-50-96

К н и від а/м ЗІЛ, УРАЛ, інші. Конта ти: (050) 506-16-93

(099)740-96-97

870-29-70, (093) 140-13-36,

ЛІЦ. МТЗУ АВ № 354276 ВІД

Мазда 626, Рено 19 по запчастинах. Конта ти: (096) 787-45-55

Сидіння подвійне з т мбою від ЛТ-35. Конта ти: (067) 369-59-00

Міст до мотоци ла «Урал», в хорошом стані. Конта ти: (097) 214-12-94

боч а,

пневмохід. Конта ти: (098) 503-13-50, (050) 178-88-20 Посл и автомобілем: Мерседес, ф р он, 40 б.м., 4 тонни ідроборт; Мерседес-Спринтер, б с, 1.5 тонн. Конта ти: (097) 853-26-50

К зов до автомобіля ИЖ 2715. Конта ти: (067) 777-63-81

Фар оп до а/м Рено Трафі . Конта ти: (050) 678-93-04

ЗАПЧАСТИНАХ. КОНТАКТИ: (093)

К зов до Спринтера -311, 2002 р.в. Конта ти: (066) 791-41-76, (066) 768-69-13

Мерседес 609 по запчастинам. Конта ти: (093) 563-78-46

Фар оп до а/м А ді-801, Конта ти: 64-12-03

Вантажні перевезення Мерседес • 814, 5 т., 38 б.м., 2-спальни и,

Ресори до причіп «2ПТС-4». Конта ти: (067) 362-89-86

18.07.07 Р. КОНТАКТИ:

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А\М ЗІЛ-130, САМОСКИД, 6 ТОНН, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПО

Фар передню, прав до а/м Фоль сва ен Гольф-4. Конта ти: (099) 757-21-57

С ати до а/м ГАЗ, ЗІЛ, КамАЗ, та запчастини б/в, та нові. Конта ти: (067) 363-10-14

УКРАЇНІ ДО 5 ТОНН. КОНТАКТИ:

Фіат Д ато, 1990 р.в., 2.5 Д, мі роавтоб с, наявні до менти, по запчастинах. Конта ти: (095) 570-72-36, (096) 890-51-25

Стій и задні до а/м Фіат Ре ата, 1,9D, ніверсал. Конта ти: 68-24-99, (097) 272-30-55 andriymosiychuk@bk.ru

Форд Гранада по запчастинах. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Форд Гранада по запчастинах. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Форд Транзит, 1994 р.в., на запчастини. Конта ти: (096) 314-69-68

Фоль сва ен Пассат В-2 на запчастини. Конта ти: (096) 953-05-17 Шини до а/м Газель, б/в. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61 Шини, б/в, 320х508 «МАЗ», з малим пробі ом. Конта ти: (096) 265-12-45, (099) 632-55-25

Форс н и «Бош», до а/м Мерседес Віто Спринтер на дви н 2.2 cdi, б/в, недоро о. Конта ти: (091) 965-26-48 Форс но до а/м Мерседес-Спринтер. Конта ти: (098) 259-25-83 Холодильни в а/м, новий. Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59 Чохли на автомобіль, синьо о ольор . Конта ти: 5-88-22, (098) 648-71-65 Шини R14, 4 шт. + металеві дис и + овпа и, хороший стан. Ціна: 2200 рн. Конта ти: (063) 307-07-43 marchuk3@ukr.net

4.7.3. Обмін Запчастини до а/м КамАЗ ( ороб а, ред тор, диференціал). Можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29 Запчастини до а/м КамаЗ: ороб а, ред тор, диференціал. Можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29

Гаражне обладнання

Шин літню, 195-65-15, 4 шт., б/в, Ціна: 150 рн./шт. Конта ти: (096) 448-10-82 Шлан и повітряні, 68-08-62, 43-03-42

4.8.1. Продам

исневі. Конта ти:

ВОРОТА АВТОМАТИЧНІ. ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ

4.7.2. К плю

(067)907-95-30

Автошини, 260х508, до а/м КамАЗ, нові та б/в. Конта ти: 28-88-57

Ворота аражні, металеві, 2.5х1.90. Конта ти: 26-87-92

Ба паливний Т2 Дизель. Конта ти: (097) 480-92-29

Ворота аражні, металеві. Конта ти: (067) 382-03-94

Бампери до а/м ВАЗ 2105. Конта ти: (097) 271-30-28

Ворота аражні. Конта ти: 26-87-92

Барабан альмівний «РАБА», 12-шпильо . Конта ти: (096) 265-12-45, (099) 632-55-25 Г м до а/м ЗІЛ 130. Конта ти: 24-75-43, (067) 319-91-11 Г м Р-14С. Конта ти: 64-83-65, (067) 296-52-86 Дах металевий до а/м УАЗ 469. Конта ти: (067) 151-51-77

Ворота се ційні аражні, промислові. Конта ти: 45-10-10, (067) 379-35-17 Ворота, б/в. Конта ти: (096) 461-76-07 Ворота. Конта ти: (067) 717-71-64 Пар ан, ворота, хвірт , б/в. Конта ти: 62-74-63 Підіймач дво винтовий для ремонт ле ових авто. Конта ти: (0362) 28-88-57, (050) 339-27-04

Дви н дизельний до л/а Мерседес 190, в хорошом робочом стані. Конта ти: (050) 655-98-02

4.8.2. К плю

Дви н до КамАЗ-3740. Конта ти: (067) 362-89-86

Гараж металевий, б/в, недоро о, без місця. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Дви н УТ-20. Конта ти: (098) 078-77-18 Дви н УТ-20. Конта ти: (098) 078-77-18

(067) 495-36-22, (050) 435-02-50 Вантажні перевезення по У раїні до 5 тонн. Конта ти: (067) 495-36-22, (050) 435-02-50

Транспортні послуги 4.10.1. Пропон ю

Автоперевезення мі роавтоб сом Форд-Транзит, 8 чол. + вантаж, або до 2 тонн. Ліц. №385936, від 11.01.08 р. Конта ти: 23-77-31, (067) 478-28-85 Автоперевезення, достав а вантажів по Рівном , області та У раїні, а/м Рено-Мастер, в/п до 2 тонн, плюс 2 пасажири. Недоро о, ліц. АВ №509020 від 03.02.2010 р. Конта ти: (097) 238-08-29, (068) 568-23-80 Вантажні перевезення а/м Пежо, до 2 тонн + 2 пас., недоро о, по міст та У раїні (2.65х1.60х1.45 -5 б), ліц. АВ №486676 від 12.10.2009 р. Конта ти: (097) 468-70-59, (050) 656-28-99 Вантажні перевезення б дівельних матеріалів, меблів, фортепіано та ін. по місті, області, посл и вантажни ів без вихідних. Конта ти: (067) 266-05-51, (067) 420-57-00

• • •

Велосипед, ірсь ий, 18 передач, в добром стані. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 64-21-48 Велосипед, недоро о. Конта ти: 23-05-63, Велосипед, Німеччина, б/в. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (050) 688-58-31 Велосипед, Німеччина. Конта ти: (066) 894-49-89 Велосипеди, б/в, з Німеччини. Конта ти: (096) 261-97-56 Велосипеди, Німеччина, запчастини до них. Конта ти: (066) 894-49-89 Велосипеди. Німеччина. Ціна: від 1000 рн. Конта ти: (098) 477-72-86 Дви н до мотоци ла К -750. Конта ти: (097) 471-56-61 Запчастини до мотоци ла МТ. Ціна: 800 рн. Конта ти: (067) 495-15-42 Колесо до спортивно о велосипед , заднє. Конта ти: (097) 447-95-44 Мопед «Альфа», 2008 р.в., 100 б., можливий обмін. Конта ти: (098) 775-55-77 Мопед «Верховина» + запчастини. Конта ти: (098) 775-55-77 Мопед «Ри а» ( азови ), терміново. Ціна: 450 рн. Конта ти: (098) 775-55-77

Мопед «Ри а». Конта ти: 62-67-66 Мопед «Сімсон», 50 б.см. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 27-98-39 (067) 984-70-13 Мопед «Сімсон», Німеччина, 1996 р.в., 2 місний, 50 б.см. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 27-98-39, (098) 966-55-55 Мопед «Сімсон», Німеччина., 50 б.см. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 27-98-39, (067) 984-70-13

ВАНТАЖНО-ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ (1.5 ТОНН + 8 МІСЦЬ), КОМФОРТАБЕЛЬНИМ МІКРОАВТОБУСОМ МЕРСЕДЕС СПРІНТЕР ПО УКРАЇНІ, СНГ ТА ЄВРОПІ. КОНТАКТИ: (098) 923-46-89

Мопед «Хонда», спортивний. Конта ти: (068) 230-85-56

Достав а непродовольчих товарів, рт. Конта ти: (099) 563-28-17 berezin1992g@mail.ru www.x-torg.com

Моторолер. Ціна: 2000 рн., тор . Конта ти: 44-68-66, (096) 871-58-59

ЕКСКАВАТОРА ПОСЛУГИ: КОПАННЯ ТРАНШЕЙ ТА КОТЛОВАНІВ ЕО-2621, ЕО-3322, ПЗМ-2, ВИВЕЗЕННЯ ЗЕМЛІ ТА СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 43-37-19, 24-57-99, (067)763-56-52

Мотопомпи «Свія а». Конта ти: (099) 199-79-69 Моторолер «М равей». Конта ти: (096) 302-71-73

Моторолер. Конта ти: (066) 866-75-91 Мотоци л «ІЖ-Юпітер 4-К», пробі 3 тис. м. Ціна: 4500 рн. Конта ти: (067) 180-58-97 Мотоци л «М равєй-2». Конта ти: (066)866-75-91 Мотоци л «Ява» 350-12В1. Ціна: 5000 рн. Конта ти: (098) 575-77-12

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ МІКРОАВТОБУСОММЕРСЕДЕС СПРІНТЕР, 18 МІСЦЬ, ВІДКИДНІ СИДІННЯ, ТЕЛЕВІЗОР, ВІДЕО. КОНТАКТИ: (050) 435-48-55, (067) 435-48-55

Мотоци л «Ява-350», 1972 р.в., 1982 р.в. Конта ти: 23-69-65, (098) 584-34-33

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПО УКРАЇНІ КОМФОРТАБЕЛЬНИМ АВТОБУСОМ «СЕТРА», 50 МІСЦЬ, КОНДИЦІОНЕР, ВІДЕО, МІКРОФОН. ЛІЦ. АГ 503574. КОНТАКТИ: (067) 360-60-15, (097) 248-69-75

Мотоци л ІЖ Юпітер-5, в хорошом стані, є до менти. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (097) 167-34-95

КОНТАКТИ: 64-51-81,

Авто м , 260х508, б/в. Конта ти: (097) 489-89-54

Велосипед, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-21-25, (096) 298-96-17

Мопед «Ри а». Ціна: 450 рн. Конта ти: (066) 218-79-00

Сидіння до а/м Рено. Конта ти: (067) 339-37-96

Фар передню, прав до а/м Гольф-4. Конта ти: (099) 757-21-57

№26 від 13 липня 2011 ро

Перевезення вантажні. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 703-32-66 Перевезення вантажно-пасажирсь і а/м Мерседес Спринтер 313, по У раїні та Європі. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 923-46-89 Посл и транспортні для вантаж по У раїні (не абарит, цистерна, ева атор, зерновоз, спецтехні а, дов омір). Конта ти: (067) 902-68-01, (095) 247-19-96, (063) 225-67-43 dxl3@ya.ru www.logisticua.blogspot.com

Мото, велотехніка, запчастини 4.11.1. Продам Велосипед ірсь ий, б/в. Конта ти: (096) 226-77-48 Велосипед ірсь ий, Італія, в хорошом стані, б/в. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (050) 508-95-69 Велосипед ірсь ий, Німеччина. Конта ти: (067) 776-26-09 Велосипед 766-26-09

ірсь ий. Конта ти: (067)

Велосипед дорослий, Конта ти: (096) 281-62-79

с ладний.

Велосипед зимовий, новий вид розва . Конта ти: (098) 082-10-15 Велосипед підліт овий на 6-10 ро ів, б/ в, добрий стан. Конта ти: 28-74-94, (067) 584-41-10, (050) 435-41-65 Велосипед радянсь о о виробництва. Конта ти: (096) 389-39-38 Велосипед, б/в, в хорошом стані, 21 передача, передній і задній амортизатор. Ціна: 600 рн. Конта ти: (097) 411-14-78 Велосипед, б/в, Німеччина. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84 Велосипед, б/в. Конта ти: (098) 477-72-86

Мотоци л з оляс ою, 1992 р.в., пробі 11 тис. м., з до ментами, синьо о ольор , відмінний стан Ціна: 7000 рн. Конта ти: (096) 157-51-42 Мотоци л ІЖ Планета, 1987 р.в. Ціна: 4 800 рн. Конта ти: (067) 134-63-34

Мотоци л Іж-Юпітер 5, 1990 р.в., в хорошом стані, аражне збері ання, один осподар. Конта ти: (067) 963-50-61 Мотоци л МТ-10, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 120-14-66 Мотоци л МТ-11. Конта ти: (097) 487-32-89 Мотоци л, 1990 р.в. Ціна: 2000 Конта ти: (097) 720-29-97

рн.

Мотоци л, Хонда, НСР-125. Ціна: 1200 .о. Конта ти: 27-98-39, (098) 966-55-55 Мотоци л. Гарантія, запчастини. Конта ти: 23-69-65, (098) 584-34-33 Мотоци ли К-750, Ірбіт М-65, Урал, запчастини до них. Конта ти: (097) 214-12-94 Мотоци ол, Джонсон, новий, зареєстрований. Конта ти: (067) 888-90-55 С тер «Хонда Діо 18», недоро о. Конта ти: (098) 205-69-76 С тер «Хонда-Діо АФ-27», новий, темно-синій, нова ма. Ціна: 3500 рн. Конта ти: 28-03-07, (097) 594-39-06 С тер в неробочом стані. Конта ти: (067) 103-03-98 С тер Пежо GEO, 1993 р.в., в хорошом стані, небитий, нефарбований. Ціна: 3 000 рн. Конта ти: (067) 757-07-43 С тер синьо о ольор , терміново, в хорошом стані. Конта ти: (098) 222-67-17 С тер, чорно о ольор , «Хонда-Леад», СС, 80 б., хороший стан. Ціна: 3200 рн, тор . Конта ти: 26-92-55 С

тер. Конта ти: (098) 703-56-03

4.11.2. К плю Велосипед, б/в, від 4-6 ро ів. Конта ти: 28-88-20 Мопед в неробочом (098) 594-62-18

стані. Конта ти:

Мотоци л «ІЖ Планета-5», червоний, з до ментами, б дь-я ий стан, недоро о. Конта ти: (098) 891-35-01 Мотоци л Іж Планета-3, без до ментів. Конта ти: (096) 204-40-58

АВТОАФІША

27


№26 від 13 липня 2011 ро

БІРЖА ПРАЦІ

Працевлаштування 5.1.1. Пропон ю робот

• 6 тор ових а ентів, 4 е спедитори, 8 різноробочих

терміново потрібні. Можна без досвід роботи. З/п 100-200 рн. в день. Виплата потижнево або щодня. Конта ти: 43-92-41, (094) 966-92-41

Аналіти ам фінансов омпанію. В/о, знання ПК. Проводиться навчання. Конта ти: 43-53-08 Арт- р’єрам, на постійн • робот , можна без д/р, ві 18-25

ро ів. З/п 100 рн/ день. Оплата ожно о дня. Конта ти: (093) 725-92-42, (097) 684-31-76

Керівни філії, в/о, •орист вач ПК, ан лійсь а базова,

попереднє без оштовне навчання, стаж вання, з/п + бон си + проживання + транспортні. Конта ти: 43-53-08, (098) 609-03-25

Менеджер по роботі з •лієнтами. В/о, знання ПК.

Попереднє навчання. Конта ти: 43-53-08

На постійн та тимчасов • робот потрібні продавці, ві -

18-26р., з\п - 2600 рн.Не а ентство! Конта ти: (067) 882-93-41, (094) 966-92-51

Не а ентство! Потрібер ратор • до 28 р. Можна без досвід роботи. З\п під час навчання - 120 рн. в день, після - 150 рн. в день. Конта ти: 067 252 69 84

Не а ентство! Проводимо набір • співробітни ів до 28 ро ів, в

В Рівненсь філію на постійн або тимчасов робот потрібен тест вальни . Можна без д/р, ві до 26р., з\п - 160 рн\день. Конта ти: (098)680-39-16

тор овий дім за спеціальностями: помічни менеджера, продавецьонс льтант, омпле т вальни , асир. З/п від 1800 до 3500 рн., залежно від посади. Конта ти: 40-09-21, (094) 967-09-21

Конта ти: (093) 725-92-42, (097) 684-31-76

та відповідальних людей. Конта ти: (096) 181-76-75

Вантажни ам в с лад• ма азин поб тової техні и. Ві • Офісна робота з н ч им 18-25 ро ів, з/п 80 рн/день. (вільним) рафі ом для а тивних

Ви ладачам, офіцерам запас . Гн ч ий рафі . Відрядна оплата. Не а ентство. Конта ти: 43-08-20, (093) 589-93-03

Водію з власним ле овим а/м, бажано на аз . Конта ти: (098) 772-13-87

Водію з власним мі роавтоб сом • до 8 місць. Конта ти: (098) 772-13-87

Па вальни ам-фас вальни ам • на постійн робот . Д/р не обов’яз овий, з/п 80 рн/день, ві до 25 ро ів. Конта ти: (093) 725-92-42, (097) 684-31-76

Підприємств потрібен на постійн робот ратордо26р.Можна без досвід роботи. З\п під час навчання - 120 рн\день, після - 200 рн\день. Конта ти: (067) 252-69-84

Продавцям- онс льтантам Водію ате орії «Е» на КаМАЗ • в новий с лад-ма азин • Конта ти: (067) 886-83-18 поб тової техні и. Ві до 25 або тимчасової ро ів, з/п 100 рн/день, оплата •Для постійної роботи Рівном та області в інці дня. Конта ти: (093) потрібні 14 е спедиторів, ві ом до 24 р.,з\п - 5000 рн. Повна зайнятість. Конта ти: (098) 699-82-49, (098) 651-78-54

Для постійної роботи потрібен продавець. З\п - 2600 рн., ві 18-26 р. Конта ти: (067) 882-93-41, (094) 966-92-51

Е спедиторам. Д/р не • обов’яз овий. Ві 18-25 ро ів, з/п 2300 рн/міс. Конта ти: (093) 725-92-42, (097) 684-31-76

Запрош ємо продавців тор овий дім ві ом до 25р., З\п 2600 рн. Конта ти: (067) 882-93-41, (094) 966-92-51

725-92-42, (097) 684-31-76

• Різноробочом , з р-н Ювілейно о, на авторино

«Динамо», чолові 25-35 ро ів. Конта ти: (097) 705-31-52

Робота вдома, 2500 рн./міс. Від вас: 2 онверти із з/а на а/с «Новація». Конта ти: м. Марі поль-2, Донець а обл., 87502 (097) 248-33-24, novaship@list.ru

Робота для людей ві ом 25-40 ро ів, жін и та чолові и. Конта ти: (096) 156-62-24

Робота для ст дентів! Вільний рафі ! Перспе тива! Конта ти: (096) 184-47-61

35

•БІЗНЕС, ТЕХНІКА •ПОБУТ, БЮРО ПОСЛУГ •ЗНАЙОМСТВА •ПРОГРАМА ТБ, ДОЗВІЛЛЯ


БІРЖА ПРАЦІ

36

№26 від 13 липня 2011 ро Водію, ( ат «Е») ВО, від 25 р., досвід від 5 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Е спедиторам, водіям з освітою, вип с ни ам без досвід роботи. Конта ти: 62-20-10, (067) 362-00-24

Водію, ( ат В, С), д/р від 3 р. 25-55 ро ів. Без ш ідливих звичо , а ратність, відповідальність. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Е спедиторам, водіям, людям з освітою, вип с ни ам ВУЗів без д/р. Конта ти: 62-20-10, (067) 362-00-24

Водію, д/р, з/п 1800 рн. Конта ти: (067) 738-44-31

- Конс льтації з працевлашт вання за ордоном та продовження термін переб вання на роботі на 1 рі - Ле алізація до ментів Польщі

Водії на TIR (Прибалти а, Польща) Спеціалісти на м`ясо омбінат К харі (пансіонати, ресторани, бари) - з/п від 5000 рн/міс Працівни и, різноробочі- з/п від 4500 рн/міс Різноробочі на птахоферм - з/п від 4500 рн/міс Столяри (спеціалісти з ви отовлення меблів) - з/п від 4500 рн/міс Столяри (двері, сходи - дерев`яні) - з/п від 5000 рн/міс Працівни и з перероб и сміття, біля Варшави з/п від 7 зл/ од Працівни и на збір шампіньйонів, м.Зелена Г ра з/п 2800 зл. Працівни и на м`ясо омбінат, м.Вроцлав, біля Варшави - з/п від 9 зл/ од (спеціалісти), від 1011 зл/ од (фіз. праця), проживання, харч вання Еле тротехні и - з/п від 5400 рн/міс Робота в теплицях - з/п від 4500 рн/міс (сімейні пари) Працівни и на в ладання це ли - з/п від 6500 рн/ міс (м.Лодзь) Працівни и на б дов - з/п 5600 рн/міс (м.Лодзь) Працівни и на збір пол ниці, вишень Працівни и на збирання печериць - з/п від 500 .о. Працівни и на перероб риби, м. Гдансь - з/п від 500 .о. Армат рни и, бетонни и - з/п від 5500 рн. Бр арі з/п від 5000 рн. М лярі ( аменярі) - з/п від 5000 рн. Шт ат ри – з/п від 5000 рн. Бри ади б дівельни ів ( іпсо артон, шпа лювання, теплення фасадів) - з/п від 5500 рн. Теслі і по рівельни и – з/п від 6000 рн. Плиточни и – з/п від 6500 рн. Зварни и – з/п від 6500 рн. Працівни и на робот в сільсь е осподарство з/п від 4000 рн. До лядальниці - з/п від 4500 рн. Прибиральниці - з/п від 4000 рн. По оїв и - з/п від 4000 рн. Пе арі - з/п від 4500 рн. Медсестри – з/п від 3500 рн.

Гарант ємо: робоч віз , до менти з польсь их бірж праці, післявиїзне обсл ов вання та оформлення необхідних до ментів

Мі рація та працевлашт вання в Канаді: - оформлення до ментів - оформлення імі раційно о лопотання - йо о подача з метою здоб ття постійно о місця проживання всієї сім`ї

- Навчання в Польщі - вища ш ола ( ніверситет), м. Лодзь - Навчання, стаж вання для медсестер в Німеччині - Запрош ємо на реєстрацію на 2011 рі про рам Work&Travel. - AU-PAIR, США, АВСТРІЯ

Водію, ат. Е. Конта ти: (050) 339-34-04

Е спедиторам. Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Водію, ат. є, з/п до овірна. Конта ти: 5-37-66, (050) 673-76-18

Е спедиторам. Бажано д/р. Конта ти: (067) 767-13-02

Водію, міжобласні та міжнародні перевезення, ат. Е, з/п до овірна. Конта ти: (097) 511-40-48

Е спедитор промислової р пи товарів. Ві - до 45 ро ів. З\п - від 2500 рн. Не а ентство. Конта ти: 40-02-39

Водію-дале обійни 43-03-49

Е спедитор , водію-е спедитор , (власний а/м). Чолові від 21 ро . Конта ти: (097) 511-40-48

. Конта ти: 43-03-48,

Водію-е спедитор , робота через день, з/п від 1600 рн, знання міста д/р, не а ентство. Конта ти: 60-80-26, (063) 354-65-45

РОБОТА В ПОЛЬЩІ

Водію-тор овом представни з власним авто, можливо без д\р, з\п - від 2800 рн + паливо. Конта ти: 40-02-39

Робот для цілеспрямованих, • відповідальних людей з

можливістю висо о о ар’єрно о зрост . Конта ти: (098) 780-46-87

! Перспе тива! Вільний •рафіРобот ! Конта ти: (098) 966-16-70 а тивність, •омСені ретарю, абельність, до 28р., з

вмінням орист ватися мобільним телефоном. Навчання та стаж вання оплач ється. З/п – висо а. Конта ти: (094) 967-09-21

•Співробітни ам в офіс. В/о, досвід ор анізаційної роботи. Гн ч ий рафі . Відрядна оплата. Не а ентство. Конта ти: 43-54-85, (094) 966-08-20

Співробітни ам для ново о прое т тренін ово о центр . Ві 20-45 р. Лідерсь і я ості. Бажання працювати на рез льтат. Конта ти: (093) 589-93-03

У новий с лад-ма азин • потрібні: вантажни и, е спеди-

тори, омпле т вальни и, па вальни и, продавціонс льтанти, тор овельні представни и, менеджери з ре лами. Приймаємо без д/р. Ві 18-25 ро ів, з/п від 1700-4300 рн/міс. Конта ти: (093) 725-92-42, (097) 684-31-76

Бармен , д/р. Конта ти: 64-48-19 Бармен , дівчині ві ом до 30 ро ів. Конта ти: 45-01-45 Бармен , з д/р, ввічливість, ом ні абельність. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 Бармен . Конта ти: 26-96-35 Бармен . Конта ти: (050) 375-19-16 Бармен . 28-45 р., д/р. Конта ти: (067) 772-92-16 Бри аді б дівельни ів. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84 Бри аді б дівельни ів. Конта ти: 45-21-35, (096) 202-90-25 Б дівельни ам. Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67 Б дівельни ам. Конта ти: 45-21-35, (067) 383-90-69, (096) 202-90-25 Б х алтер (б дівництво), д/р. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Б х алтер (помічни ). Жін/чол, без досвід роботи, знання 1С:Б х алтерія, з/п 1150 рн. Конта ти: (067) 767-13-02 Б х алтер ВО, досвід від 2 ро ів жін 24-35. Знання ПК, 1С.Контроль за надходженням. виб ттям ТМЦ, переміщень, проведення інвентаризації, звір а з постачальни ами, ведення до оворів.ЗП 2000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Б х алтер д/р від 1 ро , жін 24-50. Знання ПК, 1С, первинно о облі до ментів (випис а рах н ів, на ладних, подат ових на ладних), звір а з онтра ентами, форм вання реєстр виданих та отриманих подат ових на ладних. ЗП 1500-1800 рн Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Б х алтер до 40 ро ів, д/р 2 ро и. Конта ти: 62-20-28

ПРОСТА РОБОТА ПРИ СКЛАДІ. 7 СПІВРОБІТНИКІВ НА ПОСТІЙНУ І ТИМЧАСОВУ РОБОТУ. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: 62-30-22, (097) 645-91-28

Б х алтер на нарах вання заробітної плати. ВО. досвід роботи від 2 ро ів.Знання ПК.,1С, Бест-Звіт. ЗП до 1600-2000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Авто ранівни . Конта ти: 62-97-81, 64-31-05, 43-04-72, (067) 362-30-54

Б х алтер , знання 1:С Б х алтерія, версія 7.0., обов’яз ово. Конта ти: 63-81-55, (096) 938-85-39

Авто ранівни 362-49-34

. Конта ти: 64-31-05, (067)

Б х алтер 64-31-11

ма азин. Конта ти: 64-33-00,

Б х алтер , жінці до 35 ро ів, з в/о, д/р. Конта ти: 62-20-11, (067) 362-00-24

. Конта ти: 26-96-35, (067)

Б х алтер , офіційне працевлашт вання. Жін а до 30 ро ів, в/о обов’яз ово, можливо без досвід роботи, знання ПК, 1С: Б х алтерія. Конта ти: (091) 323-32-82

Автослюсарю. Конта ти: 62-97-07, (067) 382-44-08

Б х алтер . Конта ти: 64-31-05, (067) 362-49-34

Автомийни 362-01-67

А ентам з продаж (автозапчастини). Ві до 35 ро ів, з досвідом роботи та без. З/п 2500-3500 рн. Жін ам. Конта ти: (097) 511-40-48 А ентам з продаж (слабоал о ольні напої). З досвідом роботи та без. З/п 2500-3500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 А ентам з продаж , пром р па, ві - 18-45 ро ів, з\п - 120-200 рн\день. Конта ти: (097) 759-51-73

БУХГАЛТЕРУ. ЗНАННЯ 1:С БУХГАЛТЕРІЯ, Д/Р ВІД 3 Р. КОНТАКТИ: 62-56-35, 63-46-62 (067) 935-21-26

А ентам відділ достав и та замовлень ( 5 ва ансій). Ві 18-40 ро ів. З/п 150-200 рн/ день + премії. Жін ам. Конта ти: (067) 767-13-02

Вантажни ам на с лад. З\п без затримо . Конта ти: (093) 198-69-68

А ент в бан , з/п - від 1500 рн. Конта ти: (096) 698-83-53 krv-1990@mail.ru

Вантажни на постійн робот . Конта ти: 45-00-17, 9097) 742-24-32

А ент з достав и та зб т з власним а/м, терміново, з\п - від 2650 рн+премії. Конта ти: 40-02-39

Вантажни 375-76-22

А ент з достав и та зб т з власним авто. Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 А ент з достав и товарів по Рінвом та області з власним авто, до 45 ро ів, можливо без д/р. З\п - 650-800 рн\тиждень + премії. Конта ти: (093) 198-69-68 А ент , представни , менеджер , з д\р та без, з а\м та без. Терміново. Роботодавець. Конта ти: (093) 198-69-68 Адміністратор , в салон раси. Конта ти: 23-02-08 Аналіти . Аналіти а світових фінансових рин ів, (е ономічна статисти а, звіти провідних е ономічних держав). Вимо и: 20-45 р. в/о, знання ПК. З/п 3000 рн+% Конта ти: 43-53-08. Армат рни

. Конта ти: (093) 363-46-46

Асистент ерівни а, в полі рафічн фірм , терміново, бажано з д/р, з/п від 650-800 рн./тиждень. Конта ти: (066) 407-84-21 Асистент менеджера (робота з замовни ами). Можливо без досвід роботи, ом ні абельність, цілеспрямованість. З/п від 2500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Асистент менеджера, можливо без д\р, бажання працювати, відповідальність. З\п - від 2800 рн. Конта ти: (097) 759-51-73 Асистент стоматоло а. В/о, д/р від 1 ро на анало ічній посаді, від 23 р, ом ні абельність, відповідальність, швид ість мислення. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Барменам, ві ом від 18 ро ів. Конта ти: 45-21-35, (067) 383-90-69, (096) 202-90-25 Барменам, з д/р. Конта ти: (067) 362-01-06 Бармен , рафі роботи тиждень через тиждень. 15.00-7.00. Досвід роботи не обов’яз ово. Заробітна плата від 1000 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 Бармен , рафі роботи тиждень через тиждень. Чол/жін з досвідом роботи та без. З/п 500-700 рн./тиждень. Конта ти: (091) 323-32-82

на с лад. Конта ти: (050)

Вантажни 375-76-22

, до 35 ро ів. Конта ти: (050)

Вантажни

. Конта ти: (098) 576-99-84

Веб-дизайнер . Конта ти: 45-21-35, (067) 383-90-69, (096) 202-90-25 Водію автонавантаж вача, МАЗ, ат. Є. Конта ти: 62-20-28, 62-20-10, (067) 362-00-24 Водію з власним вантажним Конта ти: (095) 339-51-15

а/м.

Водію ат. Д, маршр т по міст . Конта ти: 26-67-81, після 19.00, (067) 956-26-81 Водію ат. Є на МАЗ. Конта ти: 62-20-11, (067) 362-00-24 Водію ат. Є, на міжнародні перевезення. Конта ти: 23-19-25, (067) 363-08-68 Водію ат. Ц, д/р. Конта ти: 68-24-37 (067) 360-69-82 Водію ат.Є, на а/м МАЗ. Конта ти: 62-20-21 Водію ате орії В, С з д/р. Конта ти: 64-99-90 Водію ате орії С+Е. Конта ти: 43-56-69, (098) 027-46-15 Водію маршр тно о та сі по міст . Конта ти: 43-46-95, (067) 383-09-36 Водію на а/м ЗІЛ-самос ид, аз-бензин. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60 Водію на а/м ЗІЛ-самос ид, аз-бензин. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60 Водію на а/м МАЗ-8 тонн. Конта ти: (050) 375-02-33 Водію на ЗІЛ-самос ид. Конта ти: (067) 702-75-60 Водію на мі роавтоб с. З/п 2500-3000 рн. Конта ти: (091) 323-32-82 Водію на та сі. Конта ти: (098) 411-63-38 Водію по міст . Власний ле овий автомобіль. Конта ти: (067) 767-13-02 Водію – міжнародни . Д/р від 3 ро ів на а/ м іноземно о виробництва (ф ри). Наявність прав ат В,С. Д, Є. На постійне місце роботи. з/п висо а. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Е спедиторам, пром р па. Конта ти: (066) 407-84-21

Е спедитор , освіта середня спеціальна.Досвід від 1 ро на даній посаді. ЗП 1300- 1500 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Е спедитор . Конта ти: (097) 832-78-00

Водіям ат. С, Е (за ордонний паспорт), терміново. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Е спертам-промо терам, чол/жін до 29 ро ів, з/п 2100 + бон си, %. Конта ти: (098) 622-54-05

Водіям, ат. С, Є, ві до 40 ро ів. Конта ти: (067) 728-12-62

Еле три , з д/р, до 45 ро ів. Конта ти: (067) 362-01-06

Водіям-е спедиторам. Конта ти: 64-20-26

Еле три 45-01-45

Вчителю, репетитор з порт альсь ої мови для дитини 7 р. Конта ти: 62-36-07, (097) 717-96-55

, на півстав и. Конта ти:

Еле три

. Конта ти: (093) 363-46-46

Еле три

. Конта ти: (067) 362-01-67

Газо-, еле трозварни ам. Конта ти: (067) 738-44-31

Еле тро-, азозварни напівавтоматом. Конта ти: 43-56-69, (098) 027-46-15

Газорізальни ам, з д/р. Житло, харч вання - надається. З/п - 4000 рн/міс. Конта ти: (050) 343-10-55, (093) 963-49-74 pokasic@ukr.net

Еле тро- азозварювальни , з/п від 2000 рн. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Головном б х алтер , д/р від 3 ро ів, з/п 2500 рн. Конта ти: (098) 052-61-81 Головном б х алтер , знання 1С:, лієнт-бан . Не а ентство. Конта ти: (095) 143-82-62 Головном б х алтер . Жін а до 45 ро ів, знання 1С: Б х алтерія, д/р (тор івля), вміння працювати з ПДВ. Конта ти: (097) 511-40-48 Головном б х алтер . Знання 1С: Б х алтерія, д/р. Співбесіда. Конта ти: (091) 323-32-82 Головном механі (096) 365-27-88

. Конта ти: 63-08-15

Дизайнер , ві 20-30 ро ів, знання фотошоп . Конта ти: 24-55-73, (067) 381-88-18 Дизайнер , знання про рам ПК. Конта ти: (097) 481-36-51 Дизайнер , орп сні меблі. Конта ти: 62-65-76, (097) 868-83-84

ДИЗАЙНЕРУ-ВЕРСТАЛЬНИКУ. ВИМОГИ: Д/Р, ЗНАННЯ COREL DRAW, ADOBE PAGE MAKER, IN DESIGN, PHOTOSHOP. З/П - ПРИ СПІВБЕСІДІ. КОНТАКТИ: 63-46-62, (063) 867-52-86, (067) 366-16-45 Дире тор автосалон . Вища технічна освіта. чол від 27р. Досвід на ерівних посадах від 5 р. знання рин автомобілів, ор анізаторсь і здібності, наявність власно о авто обов’яз ова. З/п став а+ бон си+ відш од вання пально о. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Диспетчер , жін від 20р. Знання ПК. Офісних про рам, вміння спіл ватися з людьми, наполе ливість, відповідальність. ЗП став а+%. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Диспетчер -ло іст , бажано д/р, знання ПК. Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67 Дистриб’ютор в тор ов омпанію. Повна зайнятість. З\п - від 3000 рн. Конта ти: 40-02-39 ДЛЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТРІБНІ ЛЮДИ БУДІВЕЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, РОБОТА В М. КИЇВ, ВЕЛИКІ ОБСЯГИ РОБІТ, ВАХТА, ЖИТЛО, ХАРЧУВАННЯ, СПЕЦОДЯГ, З/П ВІД 7500 ДО 9000 ГРН. РЕЄСТРАЦІЯ НЕОБОВ’ЯЗКОВА. ВИПЛАТА З/П БЕЗ ЗАТРИМОК. КОНТАКТИ: (044) 383-69-27, (098) 023-57-10

ДЛЯ ДОСТАВКИ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ ПОТРІБНІ МОЛОДІ ЛЮДИ. З\П - 4000 ГРН. КОНТАКТИ: (097)145-86-58, (094) 966-92-51 Для ст дентів на літо або на постійній основі. З/п 1500-5000 рн. Конта ти: 68-24-99, (098) 971-04-56, (093) 620-31-59 До лядальниці за вітами. Освіта бажано а ронома, жін від 25 до 45р. Д/р обов’яз овий! Вміння вирощ вати рослини, станов а відповідно о освітлення, температ р, підтрим а відповідно о рівня воло ості і т.д. (вазон ова прод ція, віти). Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Е ономіст , чол/жін 23-45 ро ів, в/о, знання ПК, д/р виробництві. Конта ти: (067) 767-13-02 Е ономіст , чолові до 35 ро ів, в/о, знання ПК, 1С Б х алтерія: д/р 2 ро и. Конта ти: (091) 323-32-82 Е с аваторни , вахта, чолові до 53 ро ів, д/р. З/п 5000 рн, проживання та харч вання за рах но фірми. Конта ти: (097) 511-40-48 Е с аваторни , освіта середня спеціальна. Д/р від 3р, наявність посвідчень, ат. Е. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Е спедиторам (ба алія). Чолові до 35 ро ів, з/п 1500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИКАМ, МОНТАЖНИКАМ, ОЗДОБЛЮВАЛЬНИКАМ (СТОЛЯРАМ), МАЛЯРАМ. ВИМОГИ: ЧОЛОВІКИ ВІКОМ 22-45 РОКІВ, БЕЗ Ш/З, ДОСВІД РОБОТИ. КОНТАКТИ: 68-33-33 Еле трозварни , д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (067) 306-25-40 Еле трозварни , слюсарю з ви отовлення металовиробів, автослюсарю, різноробочом , то арю. Конта ти: 68-08-62, 43-03-42 Еле трозварювальни 363-46-46

. Конта ти: (093)

Еле тромонтер . Конта ти: 5-61-70, (097) 237-16-52 Еле трослюсарю, (ремонт, нала одження еле тромашин, а м ляторів, механічних ва іт.д.). Чол від 25 до 45 р., з д/р від 3 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Енер ети +сантехні . Освіта середня спеціальна, технічна, досвід роботи від 2 ро ів, чол від 23 до54 р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Енер ети . ВО, технічна. Д/р від 3 ро ів. Чол від 25 до 50р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Заcт пни ерівни а в омерційн ор анізацію. Конта ти: 45-27-95, (097) 298-27-95 Завс лад . ВО,досвід роботи від 1 ро .чол від 23 до 35р. Знання ПК, онтролю залиш ів на с ладі, до ментальне оформлення надходження та виб ття товарів. ЗП 1500-2000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

ЗАПРОШУЄМО БРИГАДИ НА СЕЗОННУ РОБОТУ ПО ЗБИРАННЮ КАРТОПЛІ У ПОЛТАВСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ. КОНТАКТИ: (097) 281-97-99, (050) 600-56-52 ЗАПРОШУЮТЬСЯ ЖІНКИ В КЛІНІКУ, ВІКОМ 20-34 Р, ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ, ВЗЯТИ УЧАСТЬ В ПРОГРАМАХ «ДОНОРСТВА ЯЙЦЕКЛІТИН» ТА «СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА» ВИСОКА МАТЕРІАЛЬНА КОМПЕНСАЦІЯ. ЛІЦ. МОЗУ АВ №554391 ВІД 22.07.10 Р. КОНТАКТИ: (067) 410-85-85, (050) 448-88-42 Заст пни оловно о б х алтера. Жін а, в/ о, знання ПК, 1С: Б х алтерія 8.8, д/р. Конта ти: (091) 323-32-82 Заст пни дире тора виробництва, харчова ал зь. Чол/жін без ві ових обмежень. З/п за рез льтатами співбесіди. Конта ти: (067) 767-13-02 Збірни 43-12-17

меблів, д/р роботи. Конта ти:

Зварювальни (б дівельна сфера). Робота на висоті, наявність відповідних ате орій, дозволів, чол від 25 р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Інженер-прое тант . Освіта вища технічна або б дівельна, чол/жін., від 22 до 30 р. Знання про рам AutoCAD, SOLIDWORKS ін. Можливо без д/р, вип с ни и НУВГП ( афедри б дівництва, землевпоряд вання, теплоенер ети и, еоло іі). Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Інженер (тор овельна сфера) Вища технічна освіта, чол від 25р, досвід на даній посаді від 3 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04 Інженер з в/о, чолові до 35 ро ів. Конта ти: 62-20-27, 62-20-10, (067) 362-00-24 Інженер з охорони праці. ВО, чол від 25 до 45 ро ів. Д/р, наявність відповідних посвідчень, дозволів. Постійне місце роботи. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Інженер з сервісно о обсл ов вання омп’ютерів. Висо і професійні нави и сфері омп’ютерних техноло ій, досвід від 5 ро ів. чол від 25 ро ів. ЗП при співбесіді. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14


№26 від 13 липня 2011 ро Інженер , е спедитор , менеджер , безробітним з освітою. Конта ти: 62-20-28, 62-20-10, (067) 362-00-24 Інспе тор з редит вання. Конта ти: 45-21-35, (067) 383-90-69, (096) 202-90-25 Кадрови . ВО, від 25р., досвід на анало ічній посаді від 2 ро ів. Знання ПК, 1С, адрово о діловодства, КЗпП. ЗП при співбесіді. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Каменярам. Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67 Каменяр . Конта ти: (093) 363-46-46 Касирам операційно о зал . Освіта середня, досвід роботи від 1 ро , від 22 до 55р. Робота позмінна. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Касир . Конта ти: 45-21-35, (096) 202-90-25, (067) 383-90-69 Керівни виробничої дільниці. Конта ти: 43-56-69, (098) 027-46-15 Керівни виробничої дільниці. Конта ти: 43-56-69, (098) 027-46-15 Керівни . Ві від 20-40 ро ів. Конта ти: (067) 364-45-13 Комірни , в/о, бажано е ономічна,чол від 25 до 40р. Д/р на анало ічній посаді від 1 ро (б дь-я а р па товарів). Прийом товар , видача зі с лад , ведення залиш ів, оформлення на ладних “на відп с ”, “переміщення”. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Ком ні абельним людям для соцопит вання. Конта ти: (067) 289-87-85 Кондитер . Конта ти: 45-21-35, (067) 383-90-69, (096) 202-90-25 Конс льтант в осметичн омпанію, основний або додат овий дохід. Конта ти: (050) 945-53-07, (096) 925-08-83 Конс льтант в осметичн омпанію. Реєстрація без оштовна. Конта ти: (096) 112-75-38 Конс льтант в тор ов фірм , ві - 18-45 ро ів, навчання та працевлашт вання без оштовне. З\п - 600-800 рн\тиждень. Конта ти: 40-02-39 Конс льтант редитний відділ (бан ) ВО, е ономічна.чол/жін від 25 р до 40р. Знання рин редитних посл . Надання онс льтацій по оформленні редитів, відповідних до ментів! ДР від 1 ро . Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Кошторисни . ВО, технічна, досвід роботи від 5 ро ів(б дівництво). Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Кравцю. Конта ти: 63-08-15, (096) 365-27-08 Кранівни 335-51-91

на ран КС 5363. Конта ти: (098)

Кранівни

. Конта ти: (096) 485-99-55

Кредитним менеджерам Конта ти: (067) 767-13-02

в

бан и.

К р’єрам для роботи відділ достав и. Навчання та стаж вання - за рах но роботодавця, з\п - 1800-3400 рн. Конта ти: (093) 198-69-68

Менеджер з продаж (моло а) з власним авто. ВО, чол від 25 ро ів, досвід роботи в продажах від 2 ро ів. Знання ПК,офісних про рам, вміняя вести пере овори, онтроль дебіторсь о- редиторсь ої забор ованості , наявність прав ат «В». ЗП став а + % +відш од ваня ПММ+ амортизація. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер з продаж автозапчастин . ВО, чол від 23 ро ів, досвід роботи в продажах від 1 ро .Знання б дови автомобілів. Відповідальність, цілеспрямованість . ЗП став а + % .ТЕРМІНОВО. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер з продаж автомобілів. ВО, бажано е ономічна, від 23 ро ів, д/р в продажах від 1 ро . Знання ПК, офісних про рам, наявність прав ат. «В», знання рин цін та б дови автомобілів. З/п став а + % .ТЕРМІНОВО. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер з продаж запчастин до вітчизняних машин ВО, бажано технічна. Досвід роботи в тор івлі від 1 ро , офісна робота, чол /жін від 23 до 35 р.Знання ПК, 1С, офісних про рам. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер з продаж мастил та запчастин до с/ тезні и .ВО, чол від 23 ро ів, досвід роботи в продажах від 1 ро .Відповідальність, цілеспрямованість . ЗП став а + % .ТЕРМІНОВО. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер з продаж металопласти ової прод ції (ві на,двері, бал они).ВО, бажано е ономічна, чол/жін від 24 ро ів, досвід роботи в продажах від 2 ро ів.Знання ПК, 1С, знання рин металопласти ової прод ції є перева ою. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер з продаж , з\п - висо а. Конта ти: (066)407-84-21 Менеджер з реалізації б дівельних матеріалів. Конта ти: (097) 832-78-00 Менеджер з реалізації оздоровчих посл . Конта ти: 45-27-95, (097) 298-27-95 Менеджер з ре лами. Конта ти: 43-56-69, (098) 027-46-15 Менеджер з ре лами. Вимо и: бажано д/р в ре ламі, висо і ом ні ативні дані, презентабельний ви ляд. Конта ти: 63-46-62 Менеджер ЗЕД. В/о, бажано е ономічна, дівчина, від 23 ро ів, знання ПК, офісних про рам. Досвід ведення пере оворів, оформлення до оворів півлі-продаж , мінімальний д/р на митниці. Знання ан лійсь ої чи німець ої мови є перева ою. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

К р’єр , з\п - 2200 рн. Конта ти: (066) 407-84-21 К р’єр . Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Менеджер по роботі з персоналом, з\п висо а. Конта ти: (097) 759-51-73

К р’єрам по міст . Конта ти: (050) 835-23-82

Менеджер по правлінню персоналом на постійній основі або я додат овий заробіто , н ч ий час роботи. Вимо и: бажання працювати. З/п 2000-5000 рн. Конта ти: (098) 971-04-56, (093) 620-31-59

К харю, бармен , офіціант , з д/р. Конта ти: (067) 360-60-11 К харю, зі стажем. Конта ти: 26-96-35 К харю, на постійне місце. Графі позмінний, ЗП до овірна. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 К харю, помічни харя, рафі роботи до 23.00. Можливо без д/р. Конта ти: (096) 485-99-55 К харю, помічни харя, рафі тиждень через тиждень. З/п від 500 рн/тиждень. Конта ти: (067) 767-13-02 К харю. Конта ти: 63-81-51 Лицювальни ам. Конта ти: 64-31-05, (067) 362-49-34 Лицювальни , з/п від 1800 рн. Конта ти: (097) 781-94-41 Лицювальни

. Конта ти: (067) 738-44-31

Лицювальни

. Конта ти: (050) 375-65-72

Лі арю-стоматоло . ВО, відповідна, від 25р. Досвід роботи від 1 ро . Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Ло опед для дитини. Конта ти: 26-62-76

МАГАЗИН-СКЛАД НА ПОСТІЙНУ, АБО ТИМЧАСОВУ РОБОТУ ЗАПРОШУЄ 12 ЕКСПЕДИТОРІВ ДО 27 РОКІВ. ЗП 4000 ГРН, ОПЛАТА ВЧАСНО. КОНТАКТИ: (097) 148-14-39 Майстр -мані юр . Конта ти: 45-43-02, (0670 208-19-10 Маляр . Конта ти: (093) 363-46-46 Мані юрниці. Конта ти: 45-21-35, (067) 383-90-69, (096) 202-90-25 Мар етоло

з а/м. Конта ти: 23-33-09

Мар етоло , дівчина, хлопець до 35 ро ів, д/р. Конта ти: (097) 511-40-48 Мар етоло , на виробнич фірм , чол/жін від 23 ро ів. Досвід роботи від 2 р. вища освіта, бажано мар етоло а. З/п при співбесіді. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Мар етоло . Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Мар етоло . Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Мар етоло . Не а ентство. Конта ти: (066) 407-84-21

МЕНЕДЖЕРУ ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ. РОБОТА З КЛІЄНТАМИ КОМПАНІЇ. ОФІСНА РОБОТА ЗА КОМП’ЮТЕРОМ. ВИМОГИ: В/О, ЗНАННЯ ПК. ПРОВОДИТЬСЯ ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА. З/П 4300 ГРН + %. КОНТАКТИ: 43-53-08

Менеджер , ві ом 20-30 ро ів. Конта ти: 24-55-73 (067) 381-88-18 Менеджер , інженер , е спедитор . Конта ти: 62-20-28, 62-20-10, (067) 362-00-24 Менеджер -се ретарю, 20-30 р., знання ПК, ом ні абельність, вміння спіл ватись з людьми, ор анізаційні здібності. Конта ти: (097) 781-94-41 Менеджер . Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Мережевий мар етин для а тивних людей. Конта ти: (097) 844-71-87

МЕРЕЖЕВИК. ЯКЩО ТВОЯ КОМПАНІЯ КРАЩА - ПІДПИШИ МЕНЕ. КОНТАКТИ: (067) 571-96-35, (050) 406-59-15 Мерчендайзер , жін/чол, від 19 ро ів, ом ні абельним. Конта ти: (097) 511-40-48 Механі , д/р 5 ро ів, чолові до 55 ро ів, з/п 2500 рн. Конта ти: (098) 052-71-81 Мийни на автомий 291-16-69

. Конта ти: (097)

Молодим спеціалістам. 43-61-52, (098) 712-11-68,

Конта ти:

Монтажни ам. Освіта середня спеціальна.досвід роботи мінімальний, встановлення металевих онстр цій. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Монтажни на санітарно-технічні системи. Освіта середня -спеціальна, ДР від 3 ро ів (водовідведення, водопостачання), наявність 5 розряд , чол від 25 до 45р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 На постійн або тимчасов робот потрібні хлопці та дівчата з вмінням орист ватись мобільним телефоном. З\п - 120 рн. в день. Конта ти: (067) 882-93-41

НА ПОСТІЙНУ І ТИМЧАСОВУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ТОРГ-АГЕНТИ, ЕКСПЕДИТОРИ, РІЗНОРОБОЧІ, З/П 100-250 ГРН. В ДЕНЬ. НАВЧАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ, НЕ К/А. КОНТАКТИ: 43-92-41, (097) 645-91-28

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ:

Менеджер в мережевій інд стрії. Конта ти: (097) 844-71-87 Менеджер з редит вання. Конта ти: 45-21-35, (096) 202-90-25, (067) 383-90-69

Респ блі а Польща Ліцензія МПСПУ серія АВ №378126 від 01.10.2008р.

Різноробочі на оброб

свіжої морсь ої риби

Місце праці – Гдансь , Гдиня, заробітна плата - від 700 проживання - надається.

.о.,

Працівни и на пилорам Заробітна плата - від 700

.о., проживання - надається.

Працівни и на залізничн олію (перевір а олії, ви онання ремонтних та ін. олійних робіт) Заробітна плата - від 700

Працівни Заробітна плата - від 600

.о., проживання - надається.

в пральний цех .о., проживання - надається.

Б дівельни и- ніверсали, б дівельни и всіх валіфі ацій (бетонярі, армат рни и, аменярі, спеціалісти з вн трішніх робіт, спеціалісти-по рівельни и, плиточни и, спеціалісти з теплення б дин ів, фасадни и та ін). Місце праці – вся Польща, заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Зварювальни и - автомат, напівавтомат, ар оном Місце праці – Варшава, Сл псь , Сосновіце, Гдансь , Вроцлав, Іновроцлав, заробітна плата від 800 .о., до 1200 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Столяри на меблев

фабри

(ви отовлення м’я их та хонних меблів), праця на с часних верстатах. Місце праці – Кемпно, Гдансь , заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Тапі ери (оббив а м’я их меблів) Місце праці - Кемпно, заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Монтажни и металевих, алюмінієвих та дерев’яних допоміжних б дівельних онстр цій Місце праці - Варшава, Вроцлав, Гдансь , Лодзь, заробітна плата від 900 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Водії на міжнародні перевезення ( ате орія С+Е) Місце праці - Варшава, Гдансь , Ольштин, перевезення Бель ія, Данія, Нідерланди), інші раїни ЕС та раїн Бенілю са – проживання част ово оплач ване, заробітна плата від 1000 євро.

Тра тористи в фермерсь их

осподарствах

Місце праці - вся Польща, заробітна плата від 1600 злот, проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

Майстри з доїння орів фермерсь і осподарства Місце праці - вся Польща, заробітна плата від 1600 злот, проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

Різноробочі на б дівництва, с лади, заводи та фабри и Польщі Робота для чолові ів та жіно , що не потреб є валіфі ації, а лише фізично о здоров’я, обов’яз и – па вання, перебирання, вантаження різно о тип прод ції та товар , прибирання робочо о місця. Місце праці – вся Польща, заробітна плата від 600 до 900 .о., в залежності від тип ви он ваної праці, проживання без оштовне, робочий одя надається.

Працівни и на збирання печериць в спеціалізованих теплицях Відрядження до Нідерландів. Оплата праці в Польщі – 600 оплата праці в Нідерландах – 4 євро/ одина, проживання без оштовне, транспортні витрати на переїзд з Польщі до Нідерландів за рах но роботодавця.

.о.,

Працівни и в отельно-ресторанних омпле сах, бармени, офіціанти, по оїв и, помічни и по хні, пос домийни и та ін. Праця по всій Польщі, заробітна плата від 600 до 1200 .о., в залежності від ва ансії, проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

До лядальниці за людьми похило о ві та б дин ах для престарілих Місце праці - вся Польща, заробітна плата від 600 проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

в сім’ях .о.,

Швач и на пошиття жіночо о одя , операційні швач и, швач и на меблев фабри (матраци, чохли для м‘я их меблів) Місце праці - Варшава, Кемпно, Вроцлав, Зелена Г ра, заробітна плата від 700 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

То арі по чорном та ольоровом фрезер вальни и

металах,

Місце праці - Лодзь, Тиші, заробітна плата від 800 проживання без оштовне, робочий одя надається.

Працівни и на ізоляцію та

.о.,

теплення тр б

Місце праці - Лодзь, Вроцлав, заробітна плата від 700 проживання без оштовне, робочий одя надається.

.о.,

До ляд за нор ами робота в Польщі, заробітна плата 5000 рн.

Робота на птахофермах заробітна плата 5000 рн.

Обвалювальни и м`яса, ветеринар-зоотехні проживання надається, заробітна плата від 6000 рн/міс З інця люто о 2011 ро проводится набір бажаючих на сезонн працю по збор рожаю в фермерсь і осподарства. Місце праці - вся Польща, заробітна плата від виробіт і становить близь о 600-1000 .о., проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

Менеджер в інформаційний центр. Конта ти: 45-21-35, (096) 202-90-25, (067) 383-90-69 Менеджер в інформаційний центр. Вимо и: ом ні абельність, вміння працювати з людьми. Конта ти: (067) 738-44-31

37

Менеджер з продаж (ал о оль) з власним авто. ВО, чол від 25 ро ів, досвід роботи в продажах від 2 ро .Знання ПК., офісних про рам, наявність прав ат «В». ЗП став а + %. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Менеджер по роботі з лієнтами. Вимо и - ом ні абельність, наполе левість, бажання працювати. Кар’єрний ріст. З\п 2800-4200 рн. Конта ти: 40-02-39

К р’єр , рафі вільний. Ві до 30 ро ів, власний с тер або мотоци л. З/п висо а. Конта ти: (091) 323-32-82

БІРЖА ПРАЦІ

На постійн або тимчасов робот потрібні хлопці та дівчата з вмінням орист ватися мобільним телефо-ном. З/п - 120 рн/день.

Ва ансії поновлюються щоденно. Телефон йте, щоб отримати повн інформацію про наявні робочі місця. Для тих, хто не знайшов потрібн ва ансію в наших пропозиціях, підберемо ва ансію індивід ально. Термін офіційно о працевлашт вання в Польщі – від 6 місяців до 1 ро .

Конта ти: 43-92-58, (067) 882-93-41

Повна візова підтрим а, забезпечення піврічними, річними до ментами на право праці в Польщі та артами тривало о поб т на замовлення.


БІРЖА ПРАЦІ

38

№26 від 13 липня 2011 ро Промо терам, чол/жін 18-29 ро ів, з/п 110 рн/день. Конта ти: (098) 622-54-05 РЕГІОНАЛЬНОМУ ПРЕДСТАВНИКУ (УПРАВЛІННЯ ФІЛІЄЮ КОМПАНІЇ, СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ, УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ). ВИМОГИ: ЧОЛОВІК, ЖІНКА, ВИЩА ОСВІТА, БАЖАННЯ, ДОСВІД РОБОТИ НА КЕРІВНИХ ПОСАДАХ. З/П 5000 ГРН+% КОНТАКТИ: 43-62-71

МЕНЕДЖЕРА, ДО 28Р., З\П 3000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 882-93-41, (094) 966-92-51 На різні ва ансії в тор ов фірм потрібні люди, ві ом 18-45 ро ів. Навчання та працевлашт вання - без оштовне, є перспе тива. З\п - 650-800 рн\тиждень. Конта ти: (097) 759-51-73

НА ТИМЧАСОВУ АБО ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ТЕСТУВАЛЬНИК, ВІК- ДО 26Р., МОЖНА БЕЗ Д\Р, З\П - 160 ГРН В ДЕНЬ. КОНТАКТИ: (098)680-39-16,(094)966-92-51

НАДОЕЛИ БОЛЬШИЕ ЗАКУПКИ? МАЛО ПЛАТЯТ ПО МАРКЕТИНГУ? ВЫХОД ЕСТЬ!!! КОНТАКТЫ: (050) 406-59-15, (067) 571-96-35 Не а ентство! Проводимо набір співробітни ів до 28 р., в тор овий дім за спеціальностями: помічни менеджера, продавець- онс льтант, омпле т вальни , асир. З/п від 1800 до 3500 рн, залежно від посади. Конта ти: 40-09-21, (094) 967-09-21 Няні на один . Конта ти: 45-21-35, (096) 202-90-25 Няні. Конта ти: 45-21-35, (096) 202-90-25, (067) 383-90-69 Оброблювач 42-01-07

риби, з д/р. Конта ти:

ОПЕРАТОРУ КОМП’ЮТЕРНОГО НАБОРУ. ВИМОГИ: ШВИДКИЙ НАБІР ТЕКСТУ НА ПК, ВОЛОДІННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ, Д/Р НЕ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ. КОНТАКТИ: 63-46-62, (067) 935-21-26, (063) 867-52-86 Оператор , в бо лін . чол/жін з досвідом роботи від 1 ро . Знання ПК, асово о апарат . Відповідальність, поряднясть. ЗП став а+%. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Ор анізатор шо -про рам за с місництвом, вільний рафі роботи. Конта ти: (066) 200-22-23 Офіс- менеджер . Знання 1С. первинно о облі до ментів, випис а на ладних, рах н ів. досвід від 1 ро , жін від 22 ро ів ЗП від 1500 до 2000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Офіс-менеджер , до 23 ро ів, ом ні абельність, приємної зовнішності, можливо без д/р, з/п 1000-1200 рн. Конта ти: (096) 808-47-59 Офіс-менеджер , жін а з д/р, знання ПК, офісної техні и, з/п висо а. Конта ти: (067) 767-13-02 Офіс-менеджер , з д/р, ві 20-40 ро ів, знання про рам office, з/п висо а. Конта ти: (0960 485-99-55 Офіс-менеджер , можливо без д/р, ві 20-40 ро ів, знання ПК, з/п за домовленістю. Конта ти: (091) 323-32-82 Офіс-менеджер . Конта ти: 45-21-35, (067) 383-90-69, (096) 202-90-25 Офіс-менеджер . Знання ПК, офісної техні и, вхідна, вихідна до ментація, випис а рах н ів. Досвід від 1 ро , жін від 22 ро ів. ЗП до 1500 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Офіціантам, барменам з досвідом та без, чол /жін від 18 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Офіціантам, з д/р та без, можливе навчання. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 Офіціантам, з д/р. Конта ти: (097) 976-75-22 Офіціантам, з/п 1500 рн. Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67 Офіціантам, харям, ман альни . Без посередни ів. Конта ти: (093) 630-86-54 Офіціантам. Конта ти: (050) 375-19-16

ОХОРОННОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ПОТРІБНІ ЧОЛОВІКИ ВІД 20-50 РОКІВ, НА ПОСАДУ ІНСПЕКТОРА ОХОРОНИ. РОБОТА ВАХТОВИМ МЕТОДОМ 15 НА 15 ДІБ. З/П 1600 ГРН., СОЦ.ПАКЕТ. ВИЇЗД З ВАХТИ ГАРАНТОВАНИЙ. КОНТАКТИ: (067) 234-20-68, (067) 509-13-07 Охоронцю (заводи, техні а), 6 рн/ од. Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67 Охоронцю. Конта ти: 45-21-35, (096) 202-90-25, (067) 383-90-69

ОХОРОНЦЯМ НА ВАХТУ (КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНІ ПУНКТИ), РОБОТА В М. КИЇВ, ВІКОМ ВІД 18 ДО 55 РОКІВ, З/П 2000 ГРН./ТИЖДЕНЬ. ЖИТЛО, ФОРМА, ХАРЧУВАННЯ НАДАЄТЬСЯ. КОНТАКТИ: (044) 383-06-02, (067) 409-95 ОХОРОНЦЯМ НА ПРОХІДНУ ОФІСНОГО ПРИМІЩЕННЯ, З Д/Р І БЕЗ, РОБОТА В М. КИЇВ, ГРАФІК РОБОТИ ПОТИЖНЕВИЙ, З 8.00 ДО 20.00 (1800 ГРН./ТИЖДЕНЬ), ВИПЛАТА З/П В КІНЦІ ТИЖНЯ. КОНТАКТИ: (044) 361-42-12, (098) 524-27-91 Охоронцям, ві 18-45. Конта ти: 43-42-95

ОХОРОНЦЯМ-СТОРОЖАМ ТОРГОВОГО ЦЕНТРУ, РОБОТА В М. КИЇВ, ВІКОМ ВІД 18 ДО 60 РОКІВ, Д/Р НЕОБОВ’ЯЗКОВИЙ, ГРАФІК РОБОТИ ПОТИЖНЕВИЙ (ВАХТА), З/П 1800 ГРН./7 ДНІВ, ВИДАЄТЬСЯ В КІНЦІ ТИЖНЯ, НЕМІСЦЕВИМ НАДАЄТЬСЯ ЖИТЛО. КОНТАКТИ: (044) 361-92-45, (096) 900-48-15

ПАКУВАЛЬНИКАМ НА СЕКОНД-ХЕНД, РОБОТА В М. КИЇВ, ВІКОМ ДО 60 РОКІВ, ВАХТОВИЙ І ПОЗМІННИЙ ГРАФІК РОБОТИ, НЕМІСЦЕВИМ НАДАЄТЬСЯ ЖИТЛО. З/П СТАВКА 340 ГРН./ДЕНЬ, 2-РАЗОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ПОСЕРЕДНИКІВ НЕ ТУРБУВАТИ. КОНТАКТИ: (044) 383-17-91, (096) 151-33-95 Па вальни ам на с лад. Не а ентство. Конта ти: (066) 407-84-21

ПАКУВАЛЬНИКАМ РУЛОНІВ ТУАЛЕТНОГО ПАПЕРУ І СЕРВЕТОК, РОБОТА В М. КИЇВ, ВІК БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, З/П 370 ГРН./ДЕНЬ, ВИПЛАТА ЩОДЕННА. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. КОНТАКТИ: (096) 323-67-48, (044) 360-92-31 Пер арю чоловічом , д/р. Конта ти: 22-14-32, (097) 546-19-31 Пер

арю, д/р. Конта ти: 43-03-75

Пер

арю, д/р. Конта ти: 63-56-03

Пер

арю, д/р. Конта ти: 22-14-32

Пер

арю, з д/р. Конта ти: 43-03-75

Пер арю- ніверсал та мані юрниці. Конта ти: 43-45-79, (098) 443-59-40 Пер арю- ніверсал , майстр мані юр . Конта ти: 45-43-02 (067) 208-19-10 Пер арю- ніверсал . Конта ти: 45-43-02, (067) 208-19-10 Пер арю- ніверсал . Конта ти: 45-43-02, (066) 208-19-10 Пер арям з д/р, з/п - %. Конта ти: (097) 951-90-92 Пер

арям. Конта ти: (067) 928-23-70

Пер арям. Конта ти: 45-21-35, (067) 383-90-69, (096) 202-90-25 Підсобни , з/п 1500 -2000 рн. Конта ти: (063) 071-50-81 Плиточни ам. Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67 По оївці. Конта ти: 26-96-35 Помічни харя, до 30 ро ів, можливо без д/р. Конта ти: (093) 630-86-54 Помічни менеджера, ві - 18-45 р., можливо без д\р, з\п - від 2400 рн. Конта ти: 40-02-39

Офіціантам. Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67 Офіціантам. Конта ти: 45-21-35, (067) 383-90-69, (096) 202-90-25

Пос домийниці, в афе. Конта ти: (067) 438-44-31

Офіціант , можливо без д/р, ві від 20 ро ів, з/п став а + %. Конта ти: (091) 323-32-82

Пос домийниці. Конта ти: 64-06-65

Конта ти:

43-56-29,

Офіціант . Конта ти: 26-96-35 Офіціант . Конта ти: 63-81-51 Охоронни ам, подобово або вахтовий метод (Львів, Київсь а обл., 2т/2, доро а + проживання + харч вання за рах но роботодавця). Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ БРИГАДА ШТУКАТУРІВ НА НІМЕЦЬКУ ШТУКАТУРНУ СТАНЦІЮ З Д/Р ТА СПЕЦІАЛІСТА, ЯКИЙ СТАВИТЬ «МАЯКИ». КОНТАКТИ: (097) 754-12-10

Охоронцю до 25 ро ів. Конта ти: 26-96-35

Помічни пе аря. Освіта середня, можна без д/р, чолові від 20 до 35 ро ів, без ш/з, важність, охайність, не онфлі тність. На постійне місце роботи. Графі позмінний, з/п від 2000 -3000 рн. Повний соцпа ет. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Офіціантам. 067-35-41-085

ПОТРІБНІ КУР’ЄРИ ДЛЯ РОБОТИ ПО МІСТУ, ВІК 18-28Р., З\П - 160 ГРН\ДЕНЬ. КОНТАКТИ: (097)145-86-58

Пос домийниці. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 Працевлашт вання за різними ва анціями. Без стя нення % із заробітної плати. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Працівни ам на ви овлення бр ів и, з/п 60 рн/день. Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67

Працівни ам на с лад. Не а ентство. З\п від 100 рн\день. Конта ти: (097) 759-51-73 Працівни ам с лад . Ві : 18-50 р. Конта ти: (096) 899-52-95 Прибиральниці в залі ресторан . Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67 Про рамістам сфері б х алтерсь о о облі . Чол/жін .від 22 ро ів. Досвід від 1 ро . Освіта вища технічна. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Про раміст (ВЕБ про рами + зання 1С 8,0). ВО, веб- про рам вання, про рам вання 1С. Досвід роботи обов’яз овий. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Продавцю в б ті , до 35 ро ів, д/р з жіночим одя ом. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Продавцю в іос на прод товий рино . Конта ти: 43-86-42, (067) 382-36-78 Продавцю в прод/ма азин, бажано з досвідом роботи, з/п став а + %. Конта ти: (097) 511-40-48 Продавцю в продовольчий ма азин. Конта ти: 26-27-73 Продавцю з виїздом на райони до 30 ро ів. Конта ти: 62-54-11, (097) 490-82-13 Продавцю з досвідом роботи, без ш ідливих звичо , з/п став а + %. Конта ти: (067) 767-13-02 Продавцю 290-01-94

ави і чаю. Конта ти: (096)

Продавцю анцтоварів, д/р. Конта ти: (096) 516-51-18 Продавцю морозива. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60 Продавцю на рино . Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67

ПРОДАВЦЮ НА РИНОК. ВИМОГИ: ПОРЯДНІСТЬ, КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (098) 439-92-35, (050) 925-30-52

Адміністратора в афе, д/р. Конта ти: (096) 639-71-13

Тор овим а ентам, прод ти харч вання. Конта ти: (067) 958-75-75

Адміністратора, б дь-я (097) 481-67-76

Різноробочим. Конта ти: (067) 797-89-20 Різноробочим. Конта ти: 68-08-62, 43-03-42 Різноробочим. Конта ти: (093) 363-46-46 Різноробочим. Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67 Різноробочим. Ві 18-35 ро ів. Оплата потижнево. Іно ороднім надається житло. Конта ти: 45-00-17, (067) 364-45-13 Різноробочі виробнич та тор овельн фірми, чол від 20р. Досвід необов’яз овий, оловне- бажання працювати. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Різноробочом , хлопець 18-30 р., відповідальний, працьовитий, бажано наявність посвідчення водія ат. В, перспе тива, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-16-85 (Оле сандр Ми олайович) Робітни в тор ов омпанію з перспе тивою очолити відділ. Співбесіда. Конта ти: (097) 759-51-73 Робітни тор ово о зал . Конта ти: 45-21-35, (067) 383-90-69, (096) 202-90-25

Продавцю, рино «Андріївсь ий», «Ди о о» (одя ). Конта ти: (098) 455-84-05 Продавцю, стаж роботи. Конта ти: 23-00-67 Продавцю, терміново. Конта ти: (093) 198-69-68 Продавцю- онс льтант в полі рафічн фірм , терміново. Графі роботи з 8.00-18.00, з\п - висо а, потижнева. Конта ти: 40-02-39 Продавцю- онс льтант , бажано з досвідом роботи, приємна зовнішність, з/п висо а. Конта ти: (096) 485-99-55 Продавцю- онс льтант , пром р па, терміново. Не а ентство. Конта ти: (097) 759-51-73 Продавцю- онс льтант . Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Продавцю- онс льтант . Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Продавцю- онс льтант . З/п 80-160 рн/ день. Конта ти: (097) 832-78-00 Продавцю. Конта ти: (098) 576-99-84 Продавцю. Конта ти: 45-21-35, (096) 202-90-25, (067) 383-90-69 Продавцям в перехід «Центральний». Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67 Продавцям- онс льтантам (різна р па товарів), терміново. Освіта середня, з досвідом та без досвід роботи, жін від 22 до 55р. Робота позмінна. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Продавцям- онс льтантам, з/п 2100 рн. Конта ти: (050) 835-23-82

Тор овим представни ам. Конта ти: 64-20-26

ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ТОРГОВИХ ПРЕДСТАВНИКІВ, МЕРЧЕНДАЙЗЕРІВ, ПРОМОУТЕРІВ, КУР’ЄРІВ. Є МОЖЛИВІСТЬ ЛІТНЬОГО ЗАРОБІТКУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ. КОНТАКТИ: 43-13-07, 23-63-07 Тор овом а ент в полі рафічн фірм , навчання, перспе тива, з\п - 100-180 рн\день, ві 18-35 ро ів. Конта ти: (097) 759-51-73 Тор овом а ент по міст , тор івля пивом, д/р обов’яз ово. Конта ти: 68-24-37, (067) 354-40-03 Тор овом а ент , з д/р, відповідальним, чол/жін, з/п висо а. Конта ти: (097) 511-40-48

офісн . Конта ти:

Адміністратора, се ретаря, в/о, 23 р. Конта ти: (096) 796-86-24 Switlana_m@mail.ru Адміністратора, чолові , 39 ро ів, без ш/з, відповідальний. Конта ти: (067) 375-84-04 Адміністратора. Конта ти: (096) 235-43-25 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (096) 968-37-50 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: 62-03-77, (096) 220-59-17 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (098) 912-43-39 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: 22-38-01 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (095) 702-07-55, (098) 630-45-41 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (097) 576-21-90 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (095) 702-07-55, (098) 630-45-41 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (097) 601-26-70 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (067) 103-03-98 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (098) 416-44-99 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: 68-28-03, (096) 622-27-16 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (096) 342-01-42 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (097) 236-74-08

РОБОТА + НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ ДЛЯ МОЛОДІ-ПРОГРАМА «АU-PAIR» (НІМЕЧЧИНА, АВСТРІЯ). ВІЗОВА ПІДТРИМКА, ЛІЦ. МПСПУ АВ №362766 ВІД 18.10.07 Р. КОНТАКТИ: 22-14-31, 26-97-07

Тор овом а ент , ом ні абельним, можливо без д/р, з посвідченням водія, з/ п висо а. Конта ти: (096) 485-99-55

Бри ада по рівельни ів. Конта ти: (097) 684-27-02

Робота для молоді від 18 ро ів, можливо на літо. Вимо и - відповідальність, ом ні абельність. З\п - 100-200 рн\день. Оплата потижнева. Конта ти: 40-02-39 Робота на літо. Ві від 18 ро ів. Конта ти: (098) 631-00-65 Робот в полі рафічній фірмі: збір замовлень, достав а товар , ре лама, зб т, з\п - від 120 рн\день. Конта ти: (097) 759-51-73 Робот з достав и піцци. Хлопець з власним с тером чи мопедом. ТЕРМІНОВО, отові взяти ст дента на літо. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 РОБОТУ ЗА ТРУДОВИМ ДОГОВОРОМ. ПОЛЬЩА: ВОДІЇ КАТЕГОРІЇ Е, ФАРМАЦЕВТИ, БУДІВЕЛЬНИКИ, ПОКОЇВКИ, ЗРІЗАННЯ ШАМПІНЬЙОНІВ, СЕЗОННІ РОБОТИ. ЧЕХІЯ ЗВАРЮВАЛЬНИКИ. КУВЕЙТ: ІНСТРУКТОРИ, АДМІНІСТРАТОРИ. ЛІЦ. АВ №466975 ВІД 01.11.2006 Р. МПСПУ. КОНТАКТИ: (044) 220-21-05, (066) 104-56-56 WWW.FOREIGNSTAFF.INFO Робот на дачі чолові старшо о ві Конта ти: 28-06-33, (098) 493-40-73

Тор овом а ент , терміново, з/п висо а. Конта ти: 40-02-39

Бри адира б дівельної бри ади з ремонт вартир. Конта ти: 63-55-70, (096) 599-24-18

Тор овом представни (098) 052-61-81

з а/м. Конта ти:

Б дівельни а, д/р. Конта ти: (098) 997-96-26 tkachuk197946@yandex.ru

Тор овом представни з власним авто. Конта ти: (097) 759-51-73

Б дівельни а, можливо бри ада. Конта ти: 68-28-44, (097) 386-59-64

Тор овом представни , до 30 ро ів, д/р, наявність а/м, з/п від 3500 рн. Конта ти: (050) 356-39-71

Б дівельни а, чолові 28-17-48, (097) 325-99-83

Тор овом 958-75-75

представни . Конта ти: (067)

.

Робот платіжній системі. Конта ти: www.spllinters.narod2.ru Розроблювач риби, терміново, нави и обов’яз ові. Робота позмінна. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

С ладсь им співробітни ам. Конта ти: (093) 198-69-68 Слюсарю на ремонт, станов тентів, ар асів до автомобілів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Слюсарю, механі (автосфера). Д/р від 3 ро ів по ремонт автомобілів. ЗП став а+%. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Спеціалістам з під лючення абельно о телебачення, інтернет . Досвід оловне роз міння даної специфі и роботи. ЗП 2000-4000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04 Спеціалістам меблевий цех (поліров а, шліфов а, ви отовлення меблів, різьблення). Чол від 25 ро ів, досвід в даній сфері обо’яз овий. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Спеціаліст з повернення бор ів , д/р, «працівни виїзної р пи», чолові и 20-45 ро ів, з/п від 1500 рн/місяць + преміальні. Конта ти: 43-03-71, (067) 360-77-19

Б дівельни а. Конта ти: (096) 343-09-14, (095) 341-64-44

Тор овом представни . Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Б дівельни ів, малярів-оздоблювальни ів, д/р, Мос ва-Крим. Конта ти: 62-51-38, (096) 125-73-68

Тор овом представни . З\п - висо а, без затримо . Конта ти: (066) 407-84-21

Б дівельних спеціальностей, чолові , 32 р. Конта ти: (098) 473-31-47

Тра торист , з/п 3000-4000 рн., 3/3. Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67

Б дь-я або еле три а по змінах. Конта ти: (097) 645-68-39

представни

У ТОРГОВИЙ ДІМ ПОТРІБНІ : ПРОДАВЕЦЬ- КОНСУЛЬТАНТ (З\П - 2600 ГРН.), ПОМІЧНИК МЕНЕДЖЕРА ( З\П - 3000 ГРН.).ГРАФІК РОБОТИ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОСАДИ. КОНТАКТИ: (067) 882-93-41, (094) 966-92-51 ФАСУВАЛЬНИКАМ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ВІКОМ ДО 60 РОКІВ, РОБОТА В М.КИЇВ, МОЖНА БЕЗ Д/Р, НАВЧАННЯ. ОПЛАТА ЩОДЕННА, 320 ГРН./ДЕНЬ. ЖИТЛО, ХАРЧУВАННЯ І СПЕЦОДЯГ НАДАЄТЬСЯ. КОНТАКТИ: (044) 383-15-31 ФАСУВАЛЬНИКАМ ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ В МІШКИ-СІТКИ, РОБОТА В М. КИЇВ, ВІКОМ ВІД 18 ДО 60 РОКІВ. Д/Р НЕОБО’ЯЗКОВИЙ. З/П 1900 ГРН./7 ДНІВ, ГРАФІК РОБОТИ ПОТИЖНЕВИЙ (ВАХТА), НЕМІСЦЕВИМ НАДАЄТЬСЯ ЖИТЛО. КОНТАКТИ: (044) 383-69-27, (098) 023-57-10 ФАСУВАЛЬНИКАМ РОДЗИНОК В ПАКЕТИ, РОБОТА В М. КИЇВ, ВІКОМ ВІД 18 РОКІВ, ГРАФІКИ РОБОТИ РІЗНІ, МОЖЛИВА ВАХТА. З/П-СТАВКА 295 ГРН./ДЕНЬ + %. З/П ВИДАЄТЬСЯ ЩОДНЯ. ЗАПБЕЗПЕЧУЄМ ЖИТЛОМ. ПОСЕРЕДНИКІВ НЕ ТУРБУВАТИ. КОНТАКТИ: (044) 361-48-71, (096) 998-17-48

Спеціаліст онта т-центр , дівчата 22-30 ро ів, з/п від 1000 рн./місяць, + преміальні. Конта ти: (066) 200-22-23

Флорист , з д/р. Конта ти: (050) 167-64-52

Спеціаліст на заправ атриджів, ремонт ор техні и. ВО, д/р мінімальний, чолові від 20 до 30р. ЗП став а+%. Постійне місце роботи. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Фото раф , ві 20-30 ро ів. Конта ти: 24-55-73, (067) 381-88-18

Співробітни ам тор овий відділ полі рафічної фірми, ві - до 50 ро ів. З\п - висо а, потижнева. Конта ти: (066) 407-84-21

Фото рафам. Конта ти: (067) 383-90-69, (096) 202-90-25

Фото раф . Конта ти: (098) 027-46-15 Швачці. Конта ти: 63-08-15, (096) 365-27-88 Швачці. Конта ти: 43-56-69, (098) 027-46-15

Співробітни ам. Конта ти: (098) 105-51-18

Швеї, з д/р та без, з/п 1500 рн + % соц.па ет. Конта ти: (067) 767-13-02

Статист , з/п від 2200 рн. Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Швеї. Конта ти: 45-21-35, (067) 383-90-69, (096) 202-90-25

Статист , з\п - 2200 рн. Конта ти: (066) 407-84-21

Шеф- харю, з/п 2000 рн. Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67

Столярам, малярам, плиточни ам, різноробочим. Робота в м.Київ. Конта ти: (044) 258-99-06, (067) 509-07-82 (067) 548-17-55, (067) 327-27-20

Шеф- харю, зі знанням європейсь ої хні, терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Столяр . Конта ти: (093) 363-46-46 Стоматоло , в/о, чол/жін від 22р. Можливо без д/р, за пра тичні нави и б д ть прийняті пройдені виробничі пра ти и. Відповідальність, ом ні абельність, бажання працювати. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

27 р. Конта ти:

Б дівельни а. Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55

. Конта ти:

Тор овом 64-25-65

У ВІДДІЛ ДОСТАВКИ ПОТРІБНІ МОЛОДІ ЛЮДИ ДО 25 Р ДЛЯ ЗБУТУ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ ПО МІСТУ ТА ОБЛАСТІ. З\П -4000 ГРН,ОПЛАТА ВЧАСНО, КОНТАКТИ: (098) 194-29-68

Сервісном інженер систем опалення ( отли, болери, ондиціонери, азові плити і т.д.). Конта ти: (097) 853-25-04

«Ди ий». Конта ти:

ТОРГОВИМ ПРЕДСТАВНИКАМ (МЕТОДИЧНІ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ), З ВЛАСНИМ АВТОМОБІЛЕМ, НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ, З/П СТАВКА + %, БЕНЗИН, АМОРТИЗАЦІЯ ОПЛАЧУЄТЬСЯ КОНТАКТИ: (096) 770-88-84

Конта ти: (097) 780-44-47

Адміністраторa, омірни a, диспетчерa, освіта вища. Конта ти: 63-67-86, (096) 391-08-54 galinolya@i.ua

Тор овом а ент , з д/р, ві від 22 ро ів, чол/ жін, з/п висо а. Конта ти: (067) 767-13-02

Продавцю апте (провізор). Терміново. Освіта фармацевтична, обов’яз ово, д/р в апте ах мінімальний. Місце на період де ретної відп ст и терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Продавцю, на рино (097) 111-72-33

Адміністратора, оператора, • жін а, 24 р., в/о технічна, д/р.

Тест- р’єр , без д\р, з\п - від 3000 рн. Конта ти: (066) 407-84-21

Се ретарю, в/о, д/р, ввічлива, дисциплінована, з/п висо а. Конта ти: (091) 323-32-82

Продавцю, з д/р. Конта ти: (050) 167-64-52

5.1.2. Ш аю робот

Різальни матеріалів. Конта ти: 63-08-15, (096) 365-27-88

Се ретарю дире тора, д/р, в/о, з/п 2000 рн. Конта ти: (067) 767-13-02

Продавцю, жін а від 20 ро ів, бажано досвід роботи, приємна зовнішність, з/п висо а. Конта ти: (091) 323-32-82

Юрист . Конта ти: 45-21-35, (096) 202-90-25, (067) 383-90-69

Рихт вальни автомобілів. Конта ти: (050) 537-58-38, (096) 387-12-52

Продавцю прод тових товарів, валіфі ованом , по в л. С. Бандери. Конта ти: 23-01-11, (097) 217-30-25

Продавцю, до 35 ро ів. Конта ти: (050) 375-76-22

Шт ат р , з д/р на шт ат рній станції. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Реєстратор в стоматоло ічн осметоло ічн ст дію. Конта ти: 63-45-34

Продавцю одя в ма азин. Конта ти: 23-59-09, (067) 354-10-83

Продавцю ма азин осподарчих товарів, знання ПК, порядність, відповідальність. Конта ти: (098) 807-54-64

Шт ат рам. Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67

Територіальном менеджер на хлібоб лочні вироби. В/о, досвід мінімальний, чол від 23 ро ів, наявність прав ат В (авто надає фірма) Знання ПК, бажано 1С. Ком ні абельність, не онфлі тність. ЗП 3000 рн + %. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Різноробочим, вантажни ам на металобр хт. Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67 Охоронни , чолові від 22 ро ів, після сл жби в ЗСУ, з/п висо а, можливо ст денти. Конта ти: (097) 511-40-48

Тамади. Конта ти: 45-21-35, (067) 383-90-69, (096) 202-90-25 Територіальном менеджер на ондитерсь і вироби. Освіта вища, досвід в тор івлі від 1 ро , чол від 23 ро ів, наявність прав ат В (авто надає фірма) Знання ПК, офісних про рам, відповідальність, не онфлі тність. ЗП від 3000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Різноробочим виробничий цех. молодим хлопцям, освіта середня, д/р не обов’яз овий. Навчання на місці. Ком ні абельність, цілеспрямованість, бажання працювати. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

НА ПОСТІЙНУ ТА ТИМЧАСОВУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ПОМІЧНИК

Сторож . Конта ти: (050) 676-70-46

Шеф-

харю. Конта ти: (067) 947-52-79

Шеф- харю. Конта ти: (0362) 64-45-61, (067) 698-50-67 Шпа лювальни ам. Конта ти: 64-31-05, (067) 362-49-34 Шпа лювальни 738-44-31

.

Конта ти:

(067)

Б дь-я добреоплач ван , чолові . Конта ти: 64-18-65, (096) 482-95-42 Б дь-я з проживанням. Конта ти: (098) 919-63-14 Б дь-я за с місництвом. Конта ти: (07) 364-43-01 Б дь-я на б дівництві, чолові 35 ро ів. Конта ти: 64-18-65, (096) 482-95-42 Б дь-я оплач ван робот , чолові ро ів. Конта ти: (098) 711-95-07

39

Б дь-я постійн робот , пов’язан з омп’ютерами. Конта ти: (096) 875-54-56 Б дь-я робот , для ст дентів. Конта ти: (067) 360-60-69 Б дь-я

робот . Конта ти: (096) 609-77-61

Б дь-я , 2 чолові а. Конта ти: 62-82-61, (067) 866-32-75 Б дь-я , 2 чолові и, можна одноразов . Конта ти: 62-82-61, (067) 866-32-75 Б дь-я , 3 хлопці, 22 ро и. Конта ти: (098) 533-86-80 Б дь-я , бажано офісн , дівчина 25 ро ів, в/о, знання ПК, інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 613-26-54 natakuhpil@mail.ru Б дь-я , вечірній час, хлопець 19 ро ів, інтим не пропон вати. Конта ти: (096) 569-59-35 Б дь-я , висо ооплач ван , терміново, дівчина 21 р, енер ійна, відповідальна, без ш/з, середня освіта, повна зайнятість. Конта ти: (098) 954-73-14 Б дь-я , відповідальна, ом ні абельна, вічлива. Конта ти: (096) 541-91-45 Б дь-я , д/р в тор івлі. Конта ти: (096) 541-91-45 Б дь-я , д/р, дівчина 24 ро и, д/р тор овим представни ом, продавцемонс льтантом, промо тером. Конта ти: (098) 800-80-78 Б дь-я , дівчина 21 рі , д/р в тор івлі, дистриб’ютор, ом ні абельна, КА прохання не т рб вати. Конта ти: (097) 794-01-14 Б дь-я , дівчина 22 ро и, без д/р. Конта ти: (096) 975-84-70 Б дь-я , дівчина 23 ро и, в/о е ономічна. Конта ти: (097) 947-40-92 Б дь-я , дівчина 23 ро и, потижнев або подобов , інтим не пропон вати. Конта ти: (096) 653-02-62 Б дь-я , дівчина 23 ро и. Конта ти: 65-45-63 Б дь-я , дівчина 24 ро и, в/о е ономічна. Конта ти: (097) 481-67-76 Б дь-я , дівчина 24 ро и. Конта ти: (097) 265-03-40 Б дь-я , дівчина 25 ро ів, д/р тор івлі, відповідальна. Конта ти: (096) 355-02-19 Б дь-я , дівчина 26 р., в/о, знання ПК, досвід роботи в тор івлі. Інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 481-44-64 Б дь-я , дівчина 26 ро ів, в/о, знання ПК, д/р в тор івлі. Інтим не пропон вати. Конта ти: 26-21-10, (097) 481-44-64 Б дь-я , дівчина 26 ро ів, в/о, знання ПК, д/р в тор івлі. Інтим не пропон вати. Конта ти: 26-21-10, (097) 481-44-64 Б дь-я , дівчина 27 ро ів, інтим не пропон вати, а ентствам не т рб вати. Конта ти: (067) 182-35-98


БІРЖА ПРАЦІ

№26 від 13 липня 2011 ро Б дь-я , дівчина 31 рі , відповідальна, в/ о філоло ічна, досвід з продаж нер хомості, роз лян всі варіанти, інтим не пропон вати. Конта ти: (067) 322-97-57

Б дь-я , чолові 34 ро и, без ш/з. Конта ти: (068) 572-15-50

Б дь-я , дівчина, 26 ро ів, в/о, знання ПК, д/р в тор івлі, інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 481-44-64

Б дь-я , чолові 35р. Конта ти: 23-24-27, (067) 714-62-25, (096) 570-14-97

Б дь-я , дівчина, 32 ро и, відповідальна, в/о філоло ічна, д/р з людьми, інтим не пропон вати. Конта ти: (067) 322-97-57 Б дь-я , дівчина, в/о, інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 756-99-48 Б дь-я , добреоплач ван , жін а 27 ро ів, в/о. Конта ти: (097) 861-91-61

Б дь-я , чолові 35 ро ів. Конта ти: (097) 956-57-07

Водія, ат, Б, Ц. Конта ти: (098) 581-18-43 Водія, ат. А, Б, Ц, Д, чолові 34 ро и, стаж 14 ро ів. Конта ти: 26-00-74, Водія, ат. Б, Ц, Д, Є. Конта ти: (098) 421-59-94

Б дь-я , чолові 36 ро ів, після обід . Конта ти: (097) 159-28-87

Водія, ат. В,С,D,E. Досвід роботи У раїна Європа, знання ан лійсь ої мови. Конта ти: (098) 289-64-00

Б дь-я , чолові 37 ро ів. Конта ти: (096) 471-55-68

Водія, ат. В,С,Д, д/р. Конта ти: 22-52-98, (097) 865-72-11

Б дь-я , чолові 39 ро ів. Конта ти: 5-99-92, (096) 462-83-09

Водія, ат. В,С,Д, є власний мі роавтоб с, чолові 31 рі . Конта ти: (067) 887-07-57

Б дь-я , чолові 25-45-63

44 ро и. Конта ти:

Водія, ат. В,С,Д. Конта ти: 22-52-98, (097) 865-72-11

Робот , б дь-я , жін а 28 ро ів, інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 637-94-01

Сторожа, в нічний час, д/р. Конта ти: (067) 863-78-69

Офіціанта, в афе, з д/р. Конта ти: 26-66-27

Робот , б дь-я , чолові 40 ро ів. Конта ти: (096) 227-07-13, (068) 226-36-85

Сторожа, двірни а, оператора Конта ти: (097) 447-95-44

Робот , б дь-я . Хлопець. Конта ти: (099) 634-02-92

Сторожа, чолові 50 ро ів. Конта ти: (098) 421-68-14

Робот , в/о е ономічна, знання 1С:, д/р більше 9 ро ів. Конта ти: 63-79-16, (067) 191-76-52

Сторожа-охоронни а в нічний час, чолові 50 ро ів. Конта ти: (098) 912-43-39

Робот , для 2 ст дентів. Конта ти: (067) 770-35-96

То аря інстр ментальни а, Конта ти: 24-45-39

Охоронця в нічний час, відповідальний, без ш ідливих звичо . Конта ти: 62-24-92, (096) 407-33-92 Охоронця в нічн змін , хлопець без ш/з. Конта ти: 24-25-07, (097) 034-02-00 Охоронця, в нічний час, відповідальний, без ш/з, є д/р. Конта ти: 62-24-92, (096) 407-33-92 Охоронця, в нічний час, д/р. Конта ти: (067) 863-78-69 Охоронця, д/р. Конта ти: (098) 298-31-00

Б дь-я , добреоплач ван , з перспе тивою ар’єрно о рост та офіційним працевлашт ванням, жін а, роз мна, цілеспрямована та старанна. Конта ти: (098) 948-69-90

Б дь-я , чолові 47 ро ів. Конта ти: (050) 689-43-15

Водія, ат. В. Конта ти: 5-93-34, (096) 527-27-98

Охоронця, позмінно, чолові , 39 ро ів, без ш/з. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04

Б дь-я , чолові 50 ро ів, ат. В, С. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Водія, ат.В, власне авто. 30 ро ів Конта ти: (098) 692-87-28

Охоронця, сторожа, чолові 39 ро ів, є д/р. Конта ти: 62-82-61, (067) 125-93-65

Б дь-я , добреоплач ван , чолові 35 ро ів. Конта ти: 64-18-65, (096) 482-95-42

Б дь-я , чолові 50 ро ів. Конта ти: 24-61-49, (098) 803-62-75

Водія, чолові , 37 ро ів, з власним мі роавтоб с. Конта ти: (067) 901-73-87

Охоронця, сторожа, чолові 55 ро ів, в/о, д/ р. Конта ти: 28-21-01, (098) 056-52-72

Б дь-я , добреоплач ван , чолові 41 рі , без ш/з. Конта ти: 64-81-63, (095) 356-45-79

Б дь-я , чолові , 29 ро ів. Конта ти: (098) 449-67-17

Водія-е спедитора, власний мі роавтоб с. Конта ти: 43-21-73

Охоронця, сторожа. Конта ти: 5-79-21, (096) 280-69-59

Б дь-я , досвід в б дівництві. Конта ти: (096) 738-20-76

Б дь-я , чолові , 32 ро и. Конта ти: (097) 411-57-71 Б дь-я , чолові , 45 ро ів. Конта ти: (097) 459-17-98

Водія-е спедитора, менеджера, досвід роботи в тор овельній діяльності. Конта ти: 24-69-15, (098) 229-05-22

Охоронця, сторожа. Конта ти: (066) 048-87-91

Б дь-я , є власний ле овий а/м. Конта ти: 28-13-69, (096) 402-38-23

Водія. Конта ти: (050) 689-02-39

Б дь-я

Б дь-я , чолові , в/о, рафі роботи зран до обід . Конта ти: (067) 607-84-18

Охоронця. Конта ти: (063) 573-35-09

Б дь-я 26-54-74

, жін а 30 ро ів. Конта ти: 26-50-71 , жін а 30 ро ів. Конта ти:

Б дь-я , жін а 32 ро и, інтим не пропон вати. Конта ти: 5-99-92, (098) 625-27-09

Б дь-я , чолові , оплата щоденно. Конта ти: 40-05-26 Б дь-я

, чолові . Конта ти: 63-78-29

Б дь-я

, чолові . Конта ти: (066) 048-93-09

Б дь-я

, чолові . Конта ти: (096) 518-86-77

Б дь-я , жін а 34 ро и. Конта ти: (097) 375-30-76

Б дь-я

, чолові . Конта ти: (098) 006-09-59

Б дь-я

, чолові . Конта ти: 63-78-29

Б дь-я , жін а 35 ро ів. Конта ти: (067) 905-25-40

Б дь-я

, чолові . Конта ти: (066) 048-87-91

Б дь-я

, чолові . Конта ти: (066) 048-87-91

Б дь-я , жін а 33 ро и. Конта ти: 23-72-93, (098) 625-28-80

Б дь-я , жін а 38 ро ів, інтим не пропон вати. Конта ти: 23-75-96 Б дь-я , жін а 38 ро ів. Конта ти: (097) 005-63-28 Б дь-я , жін а 40 ро ів, відповідальна, ом ні абельна, вміння спіл ватися з людьми, приємна зовнішність, інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 865-43-08, (067) 161-95-82

Б дь-я , чолові . Конта ти: 62-82-61, (067) 672-57-35 Б дь-я , чолові . Конта ти: (067) 150-58-48 Б дь-я ,чолові 29 ро ів. Конта ти: (098) 449-67-17 Б дь-я

. Конта ти: (098) 883-41-29

Б дь-я

. Конта ти: (095) 500-31-51

Б дь-я , жін а 43 р., інтим не пропон вати. Конта ти: 24-29-39, (095) 533-77-85

Б дь-я

. Конта ти: (096) 144-58-88

Б дь-я , жін а 45 ро ів. Конта ти: (098) 907-32-35, (063) 627-09-36

Б х алтера за с місництвом або підприємця, знання 1С, д/р на за . системі та єдином подат . Конта ти: (067) 688-74-28

Б дь-я 25-89-47

, жін а 45 ро ів. Конта ти:

Б дь-я , жін а 47 ро ів, інтим не пропон вати. Конта ти: 28-83-77, (066) 631-89-61 Б дь-я , жін а 53 ро и. Конта ти: (097) 127-81-17 Б дь-я , жін а 55 ро ів. Конта ти: 28-80-92, (098) 551-08-06 Б дь-я , жін а в/о, знання ПК. Конта ти: 26-61-46, (067) 396-93-07 Б дь-я , жін а, 36 ро ів, інтим не пропон вати. Конта ти: (096) 941-57-26 Б дь-я 53-98-47

, жін а, 45 ро ів. Конта ти:

Б дь-я , інвалід ІІІ р пи. Конта ти: (096) 918-92-44 Б дь-я , ат. Б, Ц, Д, чолові 47 ро ів. Конта ти: (096) 333-19-70 Б дь-я , рім мережево о мар етин , жін а 29 ро ів, в/о, знання ПК, інтим не пропон вати. Конта ти: (067) 791-67-25 Б дь-я , оператора ЕОМ, хлопець, 21 рі . Конта ти: 28-66-93 (068) 226-32-84 Б дь-я , офісн , висо ооплач ван , дівч. 23 р., знання ПК, базових про рам, вн тр. і зовн. до ментації. КА і мереж. мар етин не т рб вати. Конта ти: (097) 642-12-84 Б дь-я , офісн , дівчина, 23 р., знання ПК, базових про рам, відповідальна, ом ні абельна, вміння спіл ватися з інтим не пропон вати. людьми, Конта ти: (096) 796-86-24

Б дь-я

. Конта ти: (096) 110-29-88

, хлопець 18 ро ів. Конта ти:

Б дь-я , хлопець 20 ро ів, права ат. А, Б, Ц, за ордонний паспорт. Конта ти: (067) 166-58-60 Б дь-я , хлопець 20 ро ів. Конта ти: (097) 077-25-15 Б дь-я , хлопець 23 р., в/о, володіння ПК. Конта ти: (096) 698-27-90 Б дь-я , хлопець 23 ро и. Конта ти: (097) 118-95-83

Головно о б х алтера, д/р. Конта ти: 62-75-54, (097) 759-61-48 Головно о б х алтера, жін а 40 р., вид діяльності виробництво, ЗЕТ, автопосл и, тор івля. Конта ти: (096) 549-42-26 Головно о б х алтера, на неповний робочий день або за с місництвом, д/р, знання ПК, 1С Б х алтерії. Конта ти: (097) 298-22-94 Диспетчера д/р. Конта ти: 63-76-54, (097) 495-30-68

Б х алтера, оловно о б х алтера, д/р, знання 1С, в/о. Конта ти: 62-15-45, (097) 913-69-11

До лядальниці, д/р. Конта ти: (067) 831-86-70

Е ономіста, в/о, знання ПК, про рам MS Office, Access, «1С П-во», Internet, д/р в інформ. сфері, д/р з базами даних, аналітичною інформацією. Конта ти: (097) 642-12-84 Е спедитора, стаж. Конта ти: 26-04-92, (098) 516-85-59 Е спедитора, чолові 35 ро ів. Конта ти: (097) 956-57-07

Еле три а. Конта ти: 63-55-70, (096) 599-24-18

Б х алтера. Конта ти: (050) 601-26-70 Б х алтера. Конта ти: (096) 639-71-13 Б х алтера. Конта ти: м. Рівне, в л. Кн. Оль и, 29/34 63-67-86, (096) 391-08-54 galinolya@i.ua Вантажни а, разов , з/п після ви онання робіт. Конта ти: (097) 645-43-75

Водія з власним авто Сітроен Берлін о. Конта ти: 63-31-00, (093) 630-05-75 Водія ат. «В», «С», «Д», д/р. Конта ти: 22-52-98, (097) 865-72-11 Водія ат. Б, для поїздо за ордон, д/р в Польщі, Німеччині, Італії, наявність діючої візи. Конта ти: (067) 216-13-92 Водія ат. Б, Ц, Д, Є, чолові 30 ро ів. Конта ти: (067) 170-23-34, (093) 878-20-44 Водія ат. Б, Ц. Конта ти: (096) 945-14-50

Еле тро-, азозварни а, хлопець 25 ро ів, д/р 7 ро ів, є посвідчення різальни а. Конта ти: (066) 366-27-71 Еле трозварни а, чолові 35 ро ів. Конта ти: 23-72-93, (098) 944-01-31 Завід вача афе. Конта ти: (096) 639-71-13 Завід ючої 639-71-13

афе, д/р. Конта ти: (096)

Зварювальни а. Хлопець, 25 ро ів, досвід роботи - 7 ро ів, є посвідчення різальни а. Конта ти: 5-88-49, (066) 621-15-47 Інженера водопостачання, водовідведення, після за інчення ніверситет . Конта ти: 62-99-65, (067) 857-23-45, (098) 205-84-83

К харя, помічни а харя, д/р, жін а 35 ро ів. Конта ти: (097) 437-52-16 Масажиста. Конта ти: (067) 364-43-01 Менеджера з продаж , чолові , в/о технічна, д/р. Конта ти: 23-15-63 Менеджера з т ризм . Вільне володіння ан лійсь ою мовою.(Пра ти а в США), в/ о, 24 ро и. Конта ти: (098) 976-86-90 andruhacompany@mail.ru Менеджера-е ономіста. Конта ти: (050) 375-87-20

Водія ат. Б. Конта ти: (096) 227-07-13, (095) 385-80-77

Мерчендайзера, д/р 5 ро ів. Конта ти: (097) 494-92-95

Водія ат. Б. Конта ти: 5-93-34, (096) 527-27-98

Няні, д/р. Конта ти: 62-14-92

Водія ат. Б. Конта ти: (098) 364-37-98

Няні, дівчина, 19 ро ів, з д/р. Конта ти: (096) 882-85-05

Водія ат. В, є власний а/м. Конта ти: 64-18-11, (097) 898-68-61

Няні, до лядальниці, вір юча порядна жін а 38 ро ів, д/р. Конта ти: (097) 005-63-28

Водія ат. В,С,Е, ві 30 ро ів, д/р 8 ро ів. Конта ти: (098) 821-92-70

Няні, до лядальниці, роз лян б дь-я і варіанти, жін а, 36р. Конта ти: (067) 333-74-65

Водія ате орії, А, В, С, С1, д/р 1 рі . Конта ти: (096) 690-98-83

Няні, жін а 48 ро ів, д/р, в/о, ре омендації. Конта ти: 23-25-35, (098) 433-19-96

Б дь-я , хлопець 28 ро ів, через день. Конта ти: 5-24-96, (096) 460-39-93

Водія мі роавтоб са, автоб са або ле ово о а/м. Конта ти: 20-54-17, (098) 059-46-03

Няні, жін а 55 р., д/р, Конта ти: 5-99-38

Б дь-я , хлопець 29 ро ів, ат. Б. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Водія, 2 власних вантажних а/м, Газель 1.5 т/т, ЗІЛ бортовий 3 т/т. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61

Няні, жін а, 50 ро ів. Конта ти: 62-71-59

Б дь-я , хлопець, 28 ро ів. Конта ти: 26-25-31 Б дь-я , хлопці-ст денти. Конта ти: (096) 165-94-93 Б дь-я , чолові 21 рі . Конта ти: (097) 898-58-69 Б дь-я , чолові 23 р., освіта вища технічна, диплом масажиста, соціально о працівни а. Роз лян різні варіанти. Конта ти: (097) 757-60-02 sentic88@bigmir.net Б дь-я

, чолові 30 р. Конта ти: 43-23-42

Б дь-я , чолові 30 ро ів, з власним а/м, можливий неповний робочий день. Конта ти: (097) 465-91-76

Водія, власний а/м. Конта ти: (067) 177-86-99 Водія, власний б с 2т. Конта ти: (067) 277-48-80 Водія, всі ате орії, є за ордонний паспорт. Конта ти: (067) 797-89-20 Водія, є власний а/м Газель. Конта ти: (097) 214-12-94 Водія, є власний а/м, всі Конта ти: (050) 689-02-39

ате орії.

Водія, є власний ле овий а/м. Конта ти: (097) 205-73-49 Водія, є власний ле овий а/м. Конта ти: (097) 205-73-49 Водія, є всі ате орії, д/р, чолові Конта ти: 24-58-61, (098) 406-72-65

42 р.

Б дь-я , чолові 30 ро ів. Конта ти: 43-23-42, (066) 262-26-99

Водія, ат «В», права «В», «С», стаж 15 ро ів, д/р 1млн. м. Конта ти: 28-74-94, (067) 584-41-10, (050) 435-41-65

Б дь-я , чолові 32 ро и. Конта ти: (098) 006-09-59

Водія, ат «В». Конта ти: 5-93-34, (096) 527-27-98

Б дь-я 29-47-96

Водія, ат В, С, вели ий д/р, можливі відрядження. Конта ти: 63-22-25

, чолові

33 ро и. Конта ти:

Прибиральниці на підприємстві, в афе. Конта ти: 28-43-39

Прибиральниці, в елітних б дин ах, д/р. Інтим не пропон вати. Конта ти: 64-36-07, (067) 365-65-17 Прибиральниці, вахтера, продавця промтоварів на рин , жін а, 43 ро и, інттим не пропон вати. Конта ти: (096) 569-59-35 Прибиральниці, вранці, ввечері. Конта ти: 64-43-48, (097) 398-84-18 Прибиральниці, домо осподар и, є ре омендації, інтим не пропон вати. Конта ти: (098) 778-98-13 Прибиральниці, домо осподар и, пос домийниці. Конта ти: м. Рівне, в л. Кн. Оль и, 29/34 63-67-86, (096) 391-08-54 galinolya@i.ua Прибиральниці, жін а 35 ро ів. Конта ти: 36-68-24 Прибиральниці, жін а 40 ро ів. Конта ти: 20-42-77 Прибиральниці, жін а 42 ро и. Конта ти: (093) 947-82-21 Прибиральниці, жін а 43 ро и. Конта ти: 64-43-48, (097) 398-84-18 Прибиральниці, (098) 071-29-79

вечірній час. Конта ти:

Прибиральниці. Конта ти: (095) 456-32-87 Продавця в прод товий ма азин, жін а, 34 ро и, д/р. Конта ти: (096) 456-87-87 Продавця жіночо о одя , д/р, порядність. Конта ти: (096) 235-43-25 Продавця на рин , жін а 30 р. Конта ти: (096) 276-15-04 Продавця промтоварів або офісн робот . Конта ти: (097) 263-20-12 Продавця, є д/р, дівчина 28 ро ів, відповідальна, ом ні абельна, енер ійна, інтим не пропон вати. Конта ти: 64-10-68, (098) 461-10-59

Б дь-я , хлопець 25 ро ів. Конта ти: (098) 561-51-96

Б дь-я , хлопець, 24 ро и, в нічн змін . Конта ти: (096) 489-01-83

Пос домийниці. Конта ти: (097) 437-52-16

Продавця промтоварів. Конта ти: 64-05-39

Водія ат. Б, Ц. Конта ти: 63-22-25

Водія, або б дь-я інш , чолові 27 ро ів, в/о. Конта ти: (097) 840-10-20

Пос домийниці. Конта ти: (097) 437-52-16

К р’єра, з/п від 2000 рн. Конта ти: (093) 155-90-13 Антон

Водія ат. С.Е, досвід, шен ен віза. Конта ти: (050) 668-38-55, (067) 922-36-31 djalex73@mail.ru

Б дь-я , хлопець, 20 ро ів. Конта ти: (096) 561-85-15

Пос домийниці, жін а 42 ро и. Конта ти: (093) 947-82-21

Інженера, з д/р. Конта ти: ()097 850-88-12

Б дь-я , хлопець 25 ро ів, в нічн змін . Конта ти: (096) 593-41-61

Б дь-я , хлопець 29 ро ів. Конта ти: (095) 045-21-53

Помічни а харя. Конта ти: 63-67-86, (096) 391-08-54 galinolya@i.ua

Прибиральниці, або б дь-я , жін а 50 ро ів. Конта ти: 24-61-49, (096) 881-98-46

Б х алтера, д/р. Конта ти: (096) 918-92-44

Б х алтера, підприємця на єдином подат . Конта ти: (098) 513-49-59

Помічни а б х алтера. Конта ти: (096) 639-71-13

Прибиральниці офісних приміщень та б дин ів. Конта ти: 23-53-13, (068) 568-29-63

Еле три а, еле тромонтера 5-розряд. Конта ти: 22-27-39, (097) 861-21-01

Б х алтера, знання ПК, 1С: Конта ти: 64-44-41

Плиточни а, б дь-я інш , чолові 40 ро ів, д/р в б дівництві. Конта ти: 24-04-91, (097) 838-20-75

Добреоплач ван , чолові 39 ро ів, є права ат. Б, Ц. Конта ти: 28-74-94, (050) 435-41-65

Б х алтера, д/р 10 ро ів. Конта ти: 26-00-43 Б х алтера, е ономіста, д/р, знання ПК. Конта ти: 62-10-54, (098) 449-65-63

Пере ладача, в/о. Мовна пра ти а в США. Конта ти: (098) 976-86-90

Добре оплач ван , хлопець 21 рі . Роз лян всі пропозиції. Конта ти: (098) 970-41-08

До лядальниці. Конта ти: 22-47-06

Б х алтера, в/о, д/р. Конта ти: (098) 811-40-09

Охоронця. Конта ти: (095) 500-31-51

Прибиральниці офісних б дин ів, приміщень. Конта ти: 23-35-56, (068) 568-29-63

Б х алтера, в/о е ономічна, знання 1С, д/ р більше 9 ро ів. Конта ти: 63-79-16, (067) 191-76-52 Б х алтера, в/о е ономічна, знання ПК, д/р. Конта ти: 63-79-16, (067) 191-76-52

Охоронця, чолові , д/р. Конта ти: (07) 364-43-01

Диспетчера, р’єра, жін а, 55 р. Конта ти: 28-80-92, (098) 551-08-06

До лядальниці, няні, жін а, 50 р., досвід роботи. Конта ти: 62-25-96, (067) 725-17-03

Водія з власним а/м. Конта ти: (096) 294-24-38

Б дь-я 62-79-62

Головно о б х алтера, д/р, в/о, знання 1С: Конта ти: 63-71-59, (067) 154-46-86

Б х алтера по с місництв , порядність арантована. Конта ти: (096) 370-65-94

Б дь-я , постійн , чолові 39 ро ів, відповідальний, без ш/з. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04

Б дь-я , ст денти, неповна зайнятісь. Робота за домовленістю. Ви он ємо роботи: в ладання плит и, оббив а ва он ою, прибирання вартир під час ремонтів і т.п. Конта ти: (097) 107-38-71

Головно о б х алтера, 54 р, в/о. Конта ти: (091) 315-50-24

До лядальниці, жін а 53 ро и. Конта ти: 62-25-96

Вдома, жін а 34 ро и. Конта ти: 61-94-79, (097) 602-57-20

Б дь-я , ст дент 4 рс . Конта ти: (097) 732-78-47 moldavchyk@i.ua

Вчителя фізично о виховання. Конта ти: 26-15-58, (067) 364-43-01

Б х алтера за с місництвом. Конта ти: (096) 639-71-13

Б дь-я , позмінн , .жін а 40 р., інтим не пропон вати. Конта ти: (098) 811-40-09

Б дь-я , працьовита, відповідальна жін а 40 ро ів. А ентства не т рб вати. Конта ти: 22-45-75, (098) 404-60-57

Водія. Конта ти: 45-01-45

Няні, є д/р з немовлятами. Конта ти: (098) 714-10-00

Няні, жін а 55 ро ів. Конта ти: 25-68-13 Няні, порядна, відповідальна, є д/р. Конта ти: 26-63-84 (096) 440-65-74 Няні, порядна, відповідальна, є досвід роботи. Конта ти: 26-63-84, (096) 440-65-74 Няні. Конта ти: 24-91-88, (098) 845-62-11 Няні. Конта ти: 22-47-06 Оператора ПК, е спедитора. Конта ти: (098) 980-75-00 Оператора, володіння сліпим набором, знання омп. про рам - дос онале. Конта ти: 63-67-86, (096) 391-08-54 Офіс-менеджера, жін а 28 ро ів, в/о, знання ПК, 1С:, діловодство, ведення адрів. Конта ти: 62-86-29 Офіс-менеджера, се ретаря, дівчина 27 ро ів, в/о, д/р, знання ПК, 1С:б х алтерії, швид ий др . Конта ти: (097) 342-29-59 Ola-3003@mail.ru Офісн , дівчина 23 ро и, в/о е ономічна, орист вач ПК, знання офісної техні и, відповідальна, ом ні абельна, бажання вчитись.КАнет рб вати.Конта ти:(097)481-57-21 Офісн , дівчина 23 ро и, в/о, відповідальна, орист вач ПК. Конта ти: (097) 481-57-21 Офісн , жін а, в/о, знання ПК. Мережевий мар етин не т рб вати. Конта ти: 26-61-46, (067) 396-93-07

39

Офісн , жін а, знання ПК, в/о. Конта ти: 26-61-46, (067) 396-93-07

Продавця, жін а 40 ро ів. Конта ти: (067) 911-98-75 Продавця, жін а 51 р. Конта ти: (097) 290-10-02 Продавця. Конта ти: 26-63-84, (096) 440-65-74 Репетитора з ан лійсь ої мови. Конта ти: (050) 375-33-59 Репетитора з ан лійсь ої, пере ладача. Дівчина, 22 р., в/о - педа о ічна. Конта ти: (096) 676-61-99 anna_denega@email.ua Різноробочо о. Конта ти: (095) 500-31-51 Різьбяра по дерев , х дожни а. Конта ти: 63-31-00, (093) 630-05-75 Робот б дъ-я , 4 хлопці. Конта ти: (098) 533-86-80 tokar.andrei2011@yandex.ua Робот б дь-я , в/о е ономічна, д/р продавцем поб тової техні и, омірни а, тор ово о представни а. Конта ти: (096) 745-60-98 Робот б дь-я , висо ооплач ван , чолові . Конта ти: (067) 364-43-01 Робот б дь-я , добреоплач ван , чолові 54 ро и. Конта ти: (067) 126-84-28 Робот б дь-я , жін а 57 р. Конта ти: (097) 655-19-35 Робот б дь-я , інвалід 3 р пи. Конта ти: (097) 825-72-40 Робот б дь-я , чолові 21 рі . Ціна: 100 .о. Конта ти: (097) 898-58-69 Робот б дь-я (096) 155-15-90

, чолові

34р. Конта ти:

Робот б дь-я , щоденна оплата. Конта ти: 40-05-26 Робот з розповсюдження флаєрів, листіво , на літо. Конта ти: 26-25-96, (096) 167-58-59 klerrrk@yandex.ru Робот по до ляд за дитиною, чи за людиною похило о ві , на неповний день. Конта ти: 22-54-60, (063) 141-25-93 Робот по міст , хлопець, 20 ро ів, з власним авто. З/п 4000 рн. + бензин. Конта ти: 5-73-84, (097) 397-41-19 Kronos753@gmail.com Робот вільний час, ці ав , творч . Конта ти: 62-24-92, (096) 407-33-92 Робот ЗМІ, знання раїнсь ої мови, літерат ри, володію П/К на рівні орист вача. Конта ти: (096) 112-75-38 Zolotovoloska7@yandex.ru Робот сфері зв’яз ів з ромадсь істю, в/о відповідна. Конта ти: (097) 806-37-15 Робот , б дь-я , дівчина 27 р., інтим не пропон вати. Конта ти: (096) 585-52-11

Робот , офісн , дівчина 27 ро ів, в/о, знання ПК, швид ий др , відповідальна, старанна, інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 342-29-59

отельні.

Сторожа. Конта ти: 28-50-24 з

д/р.

То аря-фрезер вальни а 5-розряд , підробіто вільний час. Конта ти: (097) 901-26-93

Робот , по б дівництв . Конта ти: 64-18-65, (096) 482-95-42

Тор ово о представни а, д/р, в/о. Конта ти: (097) 645-43-75

Робот , хлопець 20 ро ів. Конта ти: 28-71-43, 63-51-23

Фінансиста, в/о е ономічна, знання MS Office, Access, «1С П-во», Internet, ПК, д/р в інформ. сфері. КА і мережевий мар етин не т рб вати. Конта ти: (097) 642-12-84

Робот , хлопець 21 рі , Конта ти: (097) 898-58-69 Робот , хлопець-ст дент, після 15.00. Конта ти: (097) 311-89-33

Х дожни а, робот в інтер’єрі, розпис на стінах та іпсо артонних онстр ціях. Конта ти: 24-02-84, (098) 837-03-57

Робот , хлопці-ст денти. Конта ти: (063) 119-03-99

Ці ав робот вільний час. Конта ти: 62-24-92, (096) 407-33-92

Робот , чолові 35 ро ів. Конта ти: 62-88-03 Се ретаря-референта, офіс-менеджера, діловода, дівчина, 22 р., в/о. Конта ти: (098) 997-01-43 Соліст и. Конта ти: (097) 342-29-59 Соліст и. Конта ти: (097) 342-29-59 Ola-3003@mail.ru Столяра-верстатни а. Конта ти: 5-98-33, (097) 115-71-76

Чер ової, жін а-інвалід 3 р пи, по змінах. Конта ти: 28-66-93, (096) 746-80-84 Шліф вальни а виробів з дерева. Конта ти: 23-37-57, (096) 261-58-97 Шліф вальни а по метал , з д/р. Конта ти: 24-45-39 Юриста, молодшо о спеціаліста, знанням ПК, без досвід роботи. Конта ти: stifler199@rambler.ru


40

№26 від 13 липня 2011 ро

БІЗНЕС Вітрини тор ові, дерев‘яні зі с ляними дверцятами, 1.20х90х30 з підстав ою, б/в, в хорошом стані. Ціна: 750 рн. Конта ти: 43-37-42, 43-04-28

Промислове обладнання

Вітрини холодильні, на пиво, вод . Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 554-73-89, (097) 432-89-89 Вітрини, б/в, 4 шт. Ціна: 950 рн. Конта ти: (098) 499-67-16 Вітрини, прилав и. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 935-86-93

Апарат зварювальний для зварювання алюмінію та ольорових металів. Конта ти: (067) 767-74-26

Вітрин тор овельн , в хорошом стані. Ціна: 4800 рн. Конта ти: (093) 705-45-90, (050) 922-67-35

Апарат зварювальний У001У - АДД, в робочом стані 1 шт. Ціна: 5400 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Вітрин холодильн , б/в. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60

Ва автомобільн , 30 тонн, з ва овою. Конта ти: (067) 360-39-33

Вітрин холодильн , верти альн . Конта ти: 23-61-88, (096) 200-43-26

Ва

верти альн .

Вітрин холодильн , ондитерсь , б/в. Конта ти: (066) 228-31-67, (096) 295-02-76 Вітрин холодильн , ондитерсь Конта ти: 5-47-69, (066) 228-31-67

.

Вітрин холодильн . Конта ти: (050) 435-02-60 Вітрин холодильн . Ціна: 2500 Конта ти: (098) 134-19-23

рн.

Гриль ніверсальний ( аз-еле три а). Конта ти: (067) 833-09-83 Камери морозильні, б/в, Німеччина. Конта ти: (097) 478-05-05 Камер морозильн . Конта ти: (098) 783-96-40 Камер морозильн . Конта ти: (067) 362-86-92 Камер морозильн . Терміново. Конта ти: 5-71-93, (096) 389-77-74 Камер холодильн . Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 276-42-50 Крісло пер арсь е, б/в, Ціна: 300 рн. Конта ти: (097) 546-21-99

Офісне обладнання 6.1.1. Продам Машин др арсь (097) 430-40-82

«Ятрань». Конта ти:

Меблі офісні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Банківське обладнання 6.2.1. Продам Стільці офісні. Конта ти: (067) 384-32-60, (050) 375-22-94

Друкована продукція 6.4.1. Продам Енци лопедичний словни Бро а за і Єфрона. Повне зібрання. Конта ти: (095) 402-50-55

6.4.2. К плю Довідни з ремонт Конта ти: 68-36-84

іноапарат ри.

Торговельне обладнання, матеріали 6.5.1. Продам Автомати азованої води радянсь о о виробництва, робочі, в хорошом стані, омпле товані, в ле ислотними балонами та ред торами. Можливе подальше обсл ов вання. Конта ти: 28-78-05, (097) 519-18-58 Апарат еле тричний для ви отовлення ша рми. Конта ти: (050) 705-91-23 Апарат асовий, б/в. Конта ти: (067) 382-69-97 Ва и настільні, циферблатні, РН-10. б/в. Конта ти: 61-04-45 Ва для зваж вання рідини. Конта ти: 26-68-04 Ва з ирями, б/в, (на 1 5-97-48, (050) 435-02-60

). Конта ти:

Вітрини тор ові (плита, с ло). Конта ти: 43-37-42

Кни и нові, 2008 р. Конта ти: 26-08-76

Вітрини тор ові, 6 шт., б/в, 210х60х35, в хорошом стані. (с ло, дзер ала, ш хляди). Конта ти: 43-37-41, 43-05-28

Кни и, дис и, атало , реслення міні-ферм, 6 шт. Конта ти: (096) 911-65-85

Вітрини тор ові. Ціна: 700 рн. Конта ти: (093) 651-08-86

А ре ат холодильний, ФАП-15. Конта ти: (067) 364-38-08

Вітрин з підсвіт ою. Конта ти: 43-63-05, (067) 363-54-44

Вітрин холодильн , Конта ти: (067) 360-16-19

Літерат р х дожню. Конта ти: 24-27-35

6.6.1. Продам

Мане ен іпсовий, жіночий з пер ою. Конта ти: (067) 340-71-31, (067) 834-70-60 Мане ени, б/в. Недоро о. Конта ти: 43-37-42 Намет, 2х3, новий. Ціна: 600 рн. Конта ти: (097) 607-98-97 Обладнання під ниж овий ма азин, ма азин одя . Конта ти: (067) 112-89-25 sagandi@mail.ru Обладнання тор овельне, б/в. Конта ти: 62-30-23 Обладнання тор ове. Конта ти: (067) 935-86-93 Обладнання тор ове. Конта ти: (067) 985-40-62, (093) 388-88-08 Обладнання тор овельне для тор івлі непродовольчими товарами: шафа-стелаж, стелажі (4 шт.без задньої стін и), прилав и зі с лом (3 шт.) Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 540-79-85 Прилаво тор овий, перес вний, для при от вання «Хот-До ів» з вб дованим чайни ом. Конта ти: (067) 394-11-31

на 15 тонн. Конта ти: (098) 884-93-12

Ва , стріл ов , б/в, не доро о. Конта ти: (067) 866-32-75 Вал на цир 718-65-43

ляр

. Конта ти: (097)

Вал ф вальний, 35см на 2 ножі, е сцентри а, б/в. Ціна: 900 рн. Конта ти: (067) 770-13-87 Вали стр альні. Конта ти: (097) 430-40-82 Вентилятор промисловий. 50 см. Конта ти: 28-54-42 Верстат ба атоф н ційний, 5 операційний деревообробний (ф ано -300 мм, рейсм с-300мм, цир ляр а, ориз. фрезер). Конта ти: (098) 578-89-99 Верстат оризонтально-фрезерний. Ціна: 7440 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Верстат деревообробний до а/м Мерседес Віто. Конта ти: 60-86-33, (098) 461-10-65

Машин для сти ованої звар и пласти ованих тр б REMS «CCM»-250 К-ЕЕ, в робочом стані. Ціна: 41300 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

6.7.1. Продам Костюм азозварни а. Конта ти: 22-62-39 Р

авиці. Конта ти: 68-36-84

Спецодя , вз ття. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Верстат деревообробний, ніверсальний К 40. Конта ти: 20-87-22, (050) 339-37-08 Верстат деревообробний. Конта ти: (096) 450-36-09

Металош ач. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 953-38-84

Форм лейтенанта, літньо-осінньо-зимов . Конта ти: 23-25-51

Верстат деревообробний. Конта ти: 27-82-66

Мотопомп . Конта ти: (097) 601-26-70

Чоботи. Конта ти: 68-36-84

Верстат для обточ вання альмівних на ладо . Конта ти: 28-88-57, (050) 339-27-04 Верстат для свердління с ла. Конта ти: (03652) 5-76-70, (098) 214-44-79 Верстат заточний, для ножів рейсм са, ф ан а, робоча довжина 640 мм. Конта ти: (098) 578-89-99 Верстат заточний, нажда , б/в. Конта ти: 68-08-62 Верстат офсетний др арсь ий RIOBI-480К, формат А3, недоро о. Конта ти: (068) 146-26-31 Верстат Р.24. Конта ти: (067) 483-87-46 Верстат свердлильний. Конта ти: (098) 440-43-15 Верстат то арний по дерев , хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 722-33-71, (093) 574-42-87

6.7.2. К плю

Обладнання насосне. Конта ти: 63-55-44, 43-26-38,

Проти ази ДП-2, запасні фільтри до них. Конта ти: (067) 944-05-90

Патрон то арний, ф250. Конта ти: (03652) 5-76-70, (098) 214-44-79 Пил

Підіймач ідравлічний, б/в. Конта ти: 43-49-45, (050) 610-03-10 Пристрій 27-82-66

зварювальний.

Конта ти:

Верстат фрезерний, з цир Конта ти: (066) 702-56-60

ляр ою.

6.5.2. К плю

Верстат ФСШ-1А, деревообробний, 2003 р.в., в робочом стані. Ціна: 12725 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Вітрин холодильн , 1.5 м, б/в. Конта ти: (066) 768-84-35

Верстат ф вальний з рейсм сом. Конта ти: (066) 702-56-60

Контейнер морсь ий, н чи ва ончи . Конта ти: (093) 878-16-16

Верстат ф вальний, 40см, вал, ори інальний. Конта ти: (097) 975-99-31

Стелажі с ладсь і, б/в. Конта ти: (067) 363-79-21

Верстат ф вальний, Конта ти: (066) 702-56-60

Бан и, недоро о. Конта ти: 5-92-45 Боч и, 1000 л., пластмасові, на піддоні. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 64-36-00, (067) 887-07-57

Системи автономно о полив . Конта ти: 63-55-44, 43-26-38

Боч и, аністри для пально о, б/в. Конта ти: (095) 699-68-59

Системи пиловидалення, центральні. Конта ти: 63-55-44, 43-26-38

Боч

Стан и , насоси та інше обладнання за альнопромислово о призначення та для ЗБВ виробництва, металоформи. Конта ти: (067) 410-49-14

Верстат фрезерний з цир ляр ою, ніверсальний. Конта ти: (066) 702-56-60

6.8.1. Продам Бан и с ляні. Конта ти: 23-16-35

Рейсм с. Конта ти: (067) 544-31-33

Верстат то арний, по метал . Конта ти: (096) 456-88-36

Стій

Тара і упаковка

р чн 1м. Конта ти: 23-36-37

Пил стріч ов , по метал , ма с.діаметр різо до 300 мм. Конта ти: (096) 456-88-36

Солярій, стан - відмінний, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-10

Верстат то арний. Ціна: 8500 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Спецодя . Конта ти: 63-07-20

Нівелір НІК - ЗМ, в робочом стані, 1 шт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Верстат то арний, по метал , 1К-625, 1968 р. Ціна: 20000 рн. Конта ти: (067) 777-66-24

Верстат то арний. Конта ти: (067) 544-31-33

Холодильн вітрин , б/в, в робочом стані. Конта ти: 62-12-89, (050) 375-02-61

Спецодяг

Матеріали па вальні, обмот вання різних видів вантаж . Конта ти: 62-05-74, (067) 362-55-01

Машин слюсарно-інстр ментальн , з набором інстр ментів. Конта ти: 62-68-22, після 17.00

Стій и барні. Конта ти: 64-20-22, (097) 734-10-20 барн . Конта ти: (067) 935-86-93

Кр и для вн трішньо о шліф вання. 25х35 Конта ти: (097) 430-40-82

Стано то арний. Конта ти: (067) 745-30-28

,3

б.м. Конта ти: (097) 687-95-28

Боч , залізн , об’єм 10 (067) 364-30-92

б.м. Конта ти:

Боч , залізн , об’єм 10 (067) 364-30-92

б.м. Конта ти:

Б тель с ляний на 20 л. Конта ти: 5-01-55, (097) 840-37-11 Боч и, 1000 л., пластмасові, на піддоні. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 64-36-00, (067) 887-07-57

С шар для фр тів, овочів, трав, прод тів, м’яса, риби. Конта ти: 61115 , м. Хар ів, 115, в л. Со олова, 3, оф 4 (0572) 94-76-98, (066) 103-60-97, (093) 341-93-93 lois-npk@rambler.ru

Боч и, аністри для пально о, б/в. Конта ти: (095) 699-68-59

Тельфер, 1 тонна. Ціна: 250 .о. Конта ти: (098) 401-70-61

Б тель с ляний. Конта ти: 63-43-99

Тельфер, вантажопідйомністю 1-1,5 тонни. Конта ти: 68-08-62, 43-03-42

Боч

,3

б.м. Конта ти: (097) 687-95-28

Боч , залізн , об’єм 10 (067) 364-30-92

б.м. Конта ти:

Б тель, 20 л. Конта ти: 23-20-59

Тельфер. Конта ти: (096) 303-55-12

Ємність 1 б.м, з нержавіючої сталі, 2мм товщина, діаметр 90/150см. Конта ти: 24-64-71, (097) 738-23-24

Трос оцин ований, діаметром: 8.6, 3.6. Конта ти: (067) 360-95-03

Ємність для цемент на опорах, 6 Ціна: 4000 рн. Конта ти: 26-58-04

Фрезер деревообробний, з р хомим столом, вал 32 мм., 3 швид ості, дви н 3 КВт. Конта ти: (098) 578-89-99

Ємність, 10, 25, 50, 100 м. б., емальован , металев , нержавіюч . Конта ти: (050) 318-56-62

Фрезер з р хомою арет ою, рейсм с, ф ано , пилосмо для стр ж и, 2-міш овий і форматно-роз рійний, недоро о. Конта ти: (093) 140-85-55

Ємності пластмасові для води, харчових та хімічних прод тів. Конта ти: (095) 891-83-66

Верстат, верти ально-фрезерний, по метал . Конта ти: (096) 456-88-36

Фрезер з шипорізною арет ою, вал 32 мм, швид ість вала, 10000/ 8000/6000 об/хв., дви н 3 Вт. Конта ти: (093) 140-85-55

Ємність 1 б.м, з нержавіючої сталі, 2мм товщина, діаметр 90/150см. Конта ти: 24-64-71, (097) 738-23-24

Верстат, то арний 1А, 62Г. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79

Фрезер. Конта ти: (067) 544-31-33

Каністри, б/в на 10, 20л. Конта ти: 23-69-65, (098) 584-34-33

Верстат ф 218-11-55

ніверсальний.

вальний. Конта ти: (096)

Верстат шліф вальний, то арний, б/в. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79 Верстат, б/в. Конта ти: (097) 662-77-99, (050) 375-52-95

Верстат, УКП-114 для розточ и, т п и, шат на. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79 Верстат, шліф вально- олінчато о вала ЗА-423. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79 Верстати деревообробні, б/в. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79 Верстати деревообробні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Верстати деревообробні. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Верстати фрезерні, по дерев , метал . Конта ти: (098) 440-43-15 Вимірювач воло ості сировини. Конта ти: 68-08-62, 43-03-42 Віброб лов ГЛИВІ - 17К, в робочом стані, 2 шт. Ціна: 2200 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636,692-590 Віброверстат для виробництва шла обло ів, відсівобло ів, ерамзитобло ів. Конта ти: (067) 787-87-59 Віброверстат для виробництва шла обло ів, відсівобло ів, ерамзитобло ів. Техноло ія, арантія. Конта ти: (067) 787-87-59, (095) 911-79-18 Віброплит MS90, в робочом стані. Ціна: 7900 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Камер оптильн ніверсальн , висо ої я ості опчення б дь-я их прод тів. Конта ти: 61115 , м. Хар ів, 115, в л. Со олова, 3, оф 4 (0572) 94-76-98, (066) 103-60-97, (093) 341-93-93 lois-npk@rambler.ru Камер морозильн «Привіле », 300 л., верти альн , 2-дверн , б/в. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 64-36-00, (067) 887-07-57 Компресор ЗИФ НВ-5, в робочом стані 1 шт. Зварювальний апарат У001У - АДД, в робочом стані, 1 шт. Конта ти: 28-15-69, 692-636,692-590

Шинопровід для зварювання апарат . Конта ти: (097) 430-40-82

6.6.2. К плю

Ємності, від 3 до 16 м. б. Конта ти: (098) 440-43-15

Матеріали па вальні та обладнання від виробни а. Конта ти: 43-16-85, (067) 362-55-01 Мішо поліпропіленовий, нестандартно о розмір . Конта ти: (066) 718-83-96

А ре ат для прес вання тирси бри ети. Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95

С отч різних розмірів, вели их іль остях. Конта ти: 43-16-85, (067) 362-55-01

Апарат зварювальний. Конта ти: (066) 218-79-00 Верстат для ви отовлення ста анчи ів з торф . Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95 Верстат, для ви отовлення вос ових свічо . Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95 Верстати металообробні, ред тори, насоси, трансформатори, ідродви ни, роли и- онвеєрні. Конта ти: (096) 364-30-53 Дви н на цир ляр , 4 Вт, 3000 обертів. Конта ти: (067) 958-75-75 Кабель, провід. Конта ти: (067) 441-65-23 energocentre@ukr.net Компресор для малярних робіт. Конта ти: (096) 457-07-92 Котел для при от вання їжі. Конта ти: (050) 498-23-42 Кремозбивальн машин . Конта ти: (050) 498-23-42 Лещата для зменшення Конта ти: 63-32-02

Ємності харчові, технічні, біметалічні, нержавіючі, емальовані, об’ємом 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100 б.м Конта ти: (095) 729-44-15 Ємність, 10, 25, 50 л., нержавіюч , металев . Конта ти: (067) 553-13-49 Ємності, 10, 25, 50 б.м., нержавіючі, біметалеві, емальовані. Конта ти: (067) 721-32-93 Ящи и з-під пива. Конта ти: (093) 693-25-55 Ящи и, б/в. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78

Контакти

обертів.

Обладнання для столової і пе арні. Конта ти: (050) 498-23-42 Пилорам , б/в. Конта ти: 23-43-43, (098) 051-12-96 Рейсм с. Конта ти: (050) 707-27-62 . Конта ти: (050) 498-23-42

6.8.2. К плю

Пляш и, доро о, ТМ «Слав тич», «Т бор », «Пепсі», « Ро ань» та ін. Конта ти: 43-60-81, (067) 362-01-71, (063) 857-64-00

Лещата, б/в. Конта ти: 64-88-73

Тістомішал

б.м.

6.9.1. Пропон ю

Допомож розпочати свій бізнес, без апіталов ладень з пасивним доходом. Надійно, ви ідно, ле о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32


41

№26 від 13 липня 2011 ро

ТЕХНІКА Комп’ютери, оргтехніка 7.1.1. Продам Cистемний бло , монітор Samtron, лавіат ра, лазерна миш а. Конта ти: (096) 659-79-36 Апарат опіювальний «Кенон UUH 53272», б/в. Ціна: 400 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636,692-590 Апарат опіювальний «Ксеро с-5316», опії А3 + 3 артриджі. Конта ти: (096) 932-93-08 Бло живлення. Конта ти: 24-76-35, (050) 150-06-82 Відео арт . Ціна: до овірна. Конта ти: 20-52-18, (098) 532-36-49 Комп’ютер AMD Sempron LE-1250, 2200 MHz. Конта ти: (097) 387-47-47 verba39@ukr.net Комп’ютер АМД, 512 Мбт, в омпле ті, недоро о. Конта ти: 68-11-14, (067) 940-62-53 Комп’ютер, б/в, в робочом стані. Конта ти: (093) 505-02-48, (097) 487-99-88 Комп’ютер. Процесор Intel(R) Celeron(R) CPU 2,66 GHz. Відео арта ATI Radeon 9250. ОЗУ 1,50 Гб. Пам’ять 660 Гб. DVD привід LG. Ціна: 2800 рн., тор . Конта ти: (096) 914-30-11 Комп’ютер «Атлон-64», монітор «Філіпс-20». Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98 Комп’ютер «Самс н » і принтер, б/в. Конта ти: 26-96-49 Комп’ютер «Селерон-450», Монітор 17. Ціна: 300 рн. Конта ти: 62-91-72, (097) 514-92-65 Комп’ютер IRR, б/в. Ціна: 128 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Комп’ютер, АМД -643+, монітор «Філіпс-2000ВФ» Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98 Комп’ютер, б/в, в робочом стані. Конта ти: (093) 505-02-48, (097) 487-99-88 Комп’ютер, б/в, недоро о, «Селерон» 1.3 Г. 393ОЗУ, 100 б. Конта ти: (098) 451-14-59 Комп’ютер, б/в, повний омпле т. Конта ти: 28-88-26, (067) 363-85-90 Комп’ютер, б/в, процесор «Целерон», ОП 512 Гб, вінчестер 80 Гб, відео арта 64 Мб, ДВД-РВ, СДР-прилади, монітор, миш , лавіат р . Конта ти: (097) 137-00-94 Комп’ютер, б/в, процесор «Целерон-2.4», ОП 1 Гб, вінчестер 80Гб, відео арта, 128 Мб, монітор, лавіат ра, миш а. Конта ти: (097) 137-00-94 Комп’ютер, б/в. Конта ти: (095) 605-01-10 Комп’ютер, б/в. Конта ти: (096) 804-60-48 Комп’ютер, в хорошом стані. Конта ти: (067) 979-58-98 Комп’ютер, відмінний стан, «Целерон-1.8», ОП 1 б, вінчестер 120, відео арта 256 Мб, ДВД-РВ + монітор 17 дюймів, лавіат ра, миш а, олон и. Ціна: 1700 рн. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84

Монітор «Сіменс», 20 «. Ціна: 800 Конта ти: (096) 620-86-86

рн.

Монітор 19" Asus VW193DR. Системний бло Athlon II X4 640 3.0GHz. Ціна: 5100 рн. Конта ти: (099) 170-06-64 Монітор 19", б/в, TFT LCD LG Flatron L1952SQ. Фізичних пош оджень немає. Ціна: 750 рн. Конта ти: (050) 412-33-99 Монітор LG FLATRON ezT710PH, хороша я ість зображення. Конта ти: (098) 831-91-62; (063) 789-17-59 Монітор Samsung SyncMaster 795DF, б/в. Конта ти: (098) 635-85-76 Монітор, 17". Ціна: 600 26-04-41

рн. Конта ти:

Монітор, б/в. Конта ти: (067) 283-17-59 Монітор. Ціна: 600 рн. Конта ти: 26-04-41

Но тб «Acer D250», б/в, ідеальний стан, посилена батарея, синій олір, Atom N280 1,66GHz, HDD 160GB, 1GB RAM, Wi-Fi bg, Bluetooth, web-cam 0,3mp. Ціна: 300 .о. Конта ти: Львів (067) 976-77-20 Но тб «ASUS F3S», потреб є малень о о « осметично о» ремонт . Ціна: 2500 рн. Конта ти: allal31@ukr.net Но тб «Dell Latitude L400», е ран-12"(1024х768), Intel Pentium® III(700 МГц),128МБ,60ГБ. Ціна: 1555 рн. Конта ти: (067) 383-09-59 Но тб «Ассер», недоро о, арантія. Можливий обмін на ц ор. Конта ти: 60-79-46 Но тб «Самс н Р522». Конта ти: (067) 964-60-31 Но тб Acer TM 2410, в робочом стані, б/в. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (096) 948-36-99 Но тб Toshiba Sattelite 1400-S151, ліцензований Windows XP Professional, Cel 1.2, 30 GB, ОЗУ 512MB, Modem, LAN,DVD/ RW. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (050) 355-85-96 Но тб НР, новий, 15.6 дюймів, 2-ядерний, целерон 2.10 Гц, ОП 3.Гб, вінчестр 320, відео арта від 1256 до 512 Мб, 1.3 Мп веб- амера, батарея 3 одини. Ціна: 2800 рн. Конта ти: (096) 967-72-84 Но тб , «Асер», діа ональ 15.6, новий, арантія, па ов а. Ціна: 2900 рн. Конта ти: 60-79-46 Но тб , «Тошиба», подвійний процесор, пам’ять 2Гб, вінчестр 250 Гб. Конта ти: (096) 626-17-20, (063) 126-56-23 Но тб , «Целерон 2.0», ОЗУ 1 Гб, відео арта 384 Мб, вінчестр 120 Гб, ДВД РВ, с м а та миш а, дисплей 15.4, відмінний стан. Конта ти: (099) 277-23-87 Но тб , б/в, двоядерний. Ціна: 2600 рн. Конта ти: (067) 383-09-59

Комп’ютери та омпле т ючі, недоро о. Конта ти: 60-79-46

Но тб и та нетб и, б/в., 1- та 2-ядерні. Конта ти: (098) 579-99-99

Комп’ютери, б/в, недоро о. Конта ти: 68-17-31, (096) 274-85-29

Но тб и, б/в, 1,2-ядерні. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (098) 251-47-77

Комп’ютери, но тб 444-12-22

Но тб и, б/в, недоро о. Конта ти: (098) 251-47-77

Монітор «Ел Джі». Ціна: 400 рн. Конта ти: (067) 784-82-68 Монітор «Самс н 551 С», б/в. Ціна: 40 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Монітор «Самс н Sync Master 795 МВ+», монітор знаходиться відмінном стані, тор . Конта ти: (050) 970-07-13 Монітор «Самс н », 15 дюймів. Ціна: 100 рн. Конта ти: (050) 375-36-70 Монітор «Самс н », б/в. Конта ти: (096) 537-90-96 Монітор «Самс н », плос ий, 17 дюймів. Конта ти: 28-80-92, (097) 490-23-35

Но тб и, б/в. Ціна: від 1200 рн. Конта ти: (067) 383-09-59 Но тб и, б\в, одно- та двоядерні, недоро о. Конта ти: (067) 383-09-59 Но тб

Фотопринтер «Кенон». Конта ти: (098) 714-27-89

Принтер «Кенон», б/в. Конта ти: 28-53-59, (096) 261-97-56 Принтер «Кенон», б/в. Конта ти: (096) 537-90-96 Принтер «Кенон», ольоровий др Конта ти: 24-75-57, (067) 364-18-65

.

Принтер «Кенон», недоро о. Конта ти: (096) 261-97-56 Принтер NR LG 6L, б/в. Ціна: 120 Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Комп’ютери радянсь о о вир-ва: «Львів», «Пош », «Еле троні а», «ЕС». «СМ-», «ZX Спе тр м», «Іс ра» та ін., омпле т ючі до них. Конта ти: (067) 944-05-90 Монітор LCD, б/в, дешево. Конта ти: 26-04-41 Но тб

. Конта ти: (050) 375-94-71

Но тб

. Конта ти: (099) 277-23-87

Засоби зв’язку 7.2.1. Продам Апарат телефонний, дис овий. Ціна: 20 рн. Конта ти: 68-36-84 Монітор «Самс н -755», 17 дюймів. Конта ти: (095) 340-45-95, (098) 120-90-17 Радіотелефон «Сенао». Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Радіотелефон «Сенао-358», б/в, відмінний стан. Конта ти: (067) 382-03-94 Телефа с «Панасоні KX-F 550», б/в. Ціна: 400 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Телефон «Но іа 6100». Конта ти: (097) 005-63-28 Телефон «Р сь». Конта ти: (095) 091-58-18 Телефон Samsung E2152, в ч довом стані. Не лючить, незначні подряпини на задній ришці. Конта ти: (096) 999-38-99 Телефон мобільний «Samsung U600», червоний, б/в, робочий. Ціна: 550 рн., тор . Конта ти: (097) 298-62-44 Телефон мобільний «Ал атель» Ціна: 50 рн. Конта ти: 24-09-75 (067) 983-99-08 Телефон мобільний «Моторола V-980», б/ в, паспорт. Ціна: 200 рн. Конта ти: 69-06-81 Телефон мобільний «Но іа-5130С», е спрес мюзі + арта пам’яті 1Гб, відмінний стан. Ціна: 500 рн. Конта ти: (066) 131-86-40 Телефон мобільний «Но іа-5230», сенсорний, новий, арта пам’яті. Ціна: 850 рн. Конта ти: (066) 131-86-40 Телефон мобільний Конта ти: (096) 723-91-10

«Панасоні ».

Телефон мобільний «Самс н Д ос Д-880», слайдер, б/в. Конта ти: (096) 361-44-27, (095) 657-97-99 Телефон мобільний «Сіменс». Конта ти: (067) 827-87-45 Телефон мобільний, «Самс н Конта ти: 43-67-24

Д-820».

Телефон, мобільний «Сіменс А-70». Ціна: 70 рн. Конта ти: (098) 902-95-81 Телефони б/в. Конта ти: (098) 956-80-93 Телефони мобільні. Конта ти: (067) 444-12-22 Телефони мобільні. Конта ти: (050) 435-25-98

и. Конта ти: (098) 956-80-93

Принтер «Lexmark Z645», б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: (067) 445-09-94

рн.

Принтер лазерний ольоровий «Епсон», б/ в. Ціна: 750 рн. Конта ти: (098) 868-03-06 Принтер,«Кенон», б/в. Конта ти: (096) 537-90-96

Монітор «Самс н ». Ціна: до овірна, Конта ти: 20-52-18, (098) 532-36-49

Принтер, б/в. Конта ти: (099) 757-21-57

Монітор «Самс н ». Конта ти: (096) 537-90-96

Пристав і ров «Соні Плейстейшн 1» + 20 дис ів, арта пам’яті. Ціна: 350 рн. Конта ти: (096) 967-72-84

Монітор «Самс н ». Ціна: 500 рн. Конта ти: 62-93-91, після 19.00

Стіл омп’ютерний, світлий. Конта ти: (097) 305-82-82

Комп’ютер. Конта ти: (099) 277-23-87

Но тб и б/в, різних омпле тацій. Ціна: від 1300 рн. Конта ти: (067) 383-09-59

Монітор «Белін а», 19 «. Ціна: 650 рн. Конта ти: (096) 620-86-86

СНПЧ на Epson S22 SX125. Конта ти: 45-05-51, (067) 306-77-55 www.kartcentr.at.ua

Но тб «Acer Aspire 5520G», на запчастини. Конта ти: (098) 700-74-47

Комп’ютер, повний 23-52-84

Монітор «LG-T717», в хорошом стані, робочий. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 183-58-35

С анер. Конта ти: 27-18-40

7.1.2. К плю

Но тб , новий. Гарантія ПЗ. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 60-79-46

Монітор «LG», плос ий е ран, б/в, 2.5 ро и. Конта ти: 23-46-00

С анер BearPaw 2448CS Plus. Ціна: 300 рн. Конта ти: (066) 348-82-67

Дис жорст ий, «Самс н », 200 Гб. Конта ти: (067) 363-85-90

Комп’ютер, недоро о. Конта ти: (096) 261-97-56

Модем. Конта ти: 20-52-18

Систем операційн «Віндовс-ХП», професійний. Конта ти: (067) 363-85-90

Монітори. Конта ти: 64-15-77, (067) 319-06-17

Комп’ютер, монітор «ЕлДжі», системний бло , лавіат ра. Конта ти: 23-01-27, 64-01-71

и. Конта ти: (067)

Системні бло и «Пенті м-2», 3, 4. Конта ти: 64-15-77, (067) 319-06-17

Монітори «LG», б/в. Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 784-82-68

Но тб , новий, 2-ядерний, Пенті м 1.86 Гц, ОЗУ 2 Гб, НДД 320 Гб, відео арта 256 Мб, 1.3 Мп веб- амера + миш а, олон и, с м а, блю-т з, батарея 2 одини. Ціна: 2800 рн. Конта ти: (099) 277-23-87

омпле т. Конта ти:

Пристав і ров Плей Стейшн-3. В омпле т входить CD - 13 шт. Ціна: 3600 рн. Конта ти: (067) 778-14-85

Принтер. Конта ти: 28-63-42

7.2.2. К плю Телефон «Но іа-6280». (096)411-44-41

Телес оп «CONUSPACE-6». Відмінніий стан. Терміново. Ціна: 555 рн., тор . Конта ти: (093) 927-16-11 Фотоапарат «SONY DSC S800». Можливий обмін на мобільний телефон або інш техні . Ціна: 500 рн. Конта ти: (098) 697-37-18 kanyusuk@mail.ru Фотоапарат «Альфа 300». Конта ти: 27-18-40 Фотоапарат «Зеніт», б/в, відмінний стан. Конта ти: 28-74-94, (067) 584-41-10 Фотоапарат «Зеніт-Є». Ціна: до овірна. Конта ти: 43-01-85, (096) 853-25-89

Відеоплеєр «Самс н ». Конта ти: 28-27-84, (097) 272-36-09

Пристав і ров , Х-Бо с. Конта ти: (097)956-45-42

Відеоплеєр, «Відео он», б/в, недоро о, телефон вати з 19.00 до 21.00. Конта ти: 24-99-54, (095) 204-72-91

Пристав 62-68-22

ДВД, б/в, «Самс н » з арао е. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 995-92-73 ДВД-плеєр «Де с -511», всі формати, арао е, мі рофон в подар но , в хорошом стані. Ціна: 350 рн. Конта ти: (067) 375-84-04

Фотоапарат «Зеніт». Конта ти: (067) 647-70-60

ДВД-плеєр, «Бравіс-551», новий. Конта ти: 63-78-07, (067) 607-78-04

Фотоапарат «Ні он» Д-60. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 64-12-27, (050) 375-94-71

ДВД-про равач, б/в, хороший стан, недоро о. Конта ти: (098) 924-98-31

Фотоапарат «Соні» DCR-SR62. Конта ти: (096) 744-85-19, (063) 208-98-74

ДВД. Конта ти: (067) 831-43-45

Фотоапарат «Соні» А-200. Конта ти: (067) 562-22-91 Фотоапарат «Соні», цифровий, на арантії. Конта ти: (097) 943-35-99

Дис овод ДВД-РВ. Конта ти: (098) 732-36-49 Домашній інотеатр «ЕлДжі» LH-Т6340 в хорошом стані. Конта ти: (098) 028-90-06

стані.

І ров пристав «Соні Плейстейшен-1,2», + джойсти и, дис и, арантія. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98

Фотоапарат, «Кенон», 2 ро и арантія. Конта ти: 43-8370, (067) 277-99-20

Камер телевізійн , «Еле троні а-822», б/ в, недоро о. Конта ти: 26-87-69, (096) 570-93-86

Фотоапарат ЗЕНІТ Е, в хорошом Конта ти: 62-12-95, (067) 362-24-21

Фотоапарати «Зеніт-12сд»11:ЕТ. Ціна: до 300 рн. Конта ти: 27-96-08 zablotskiy@inbox.ru

Кінес оп «Самс н », діа ональ-51 см. «Голстар», «Тошиба». Конта ти: (097) 432-89-89

Конта ти:

Фотозбільш вач «Ленин рад 6 У», рам а. Недоро о. Конта ти: 63-75-85

Телефон мобільний «Но іа-3230, можливо б/в. Конта ти: (067) 384-12-91

Фотозбільш вач «Таврія», б/в, недоро о. Конта ти: 5-79-21

Телефон мобільний, недоро о. Конта ти: (098) 902-95-81

Фотозбільш вач «Юність», дешево. Конта ти: 28-22-90

Телефони мобільні. Конта ти: 28-83-77, 68-49-17, (096) 967-72-84,

Фотозбільш вач. Конта ти: 43-94-87, (094) 966-94-86

Телефони мобільні. Конта ти: (099) 277-23-87

Фотозбільш вач. Конта ти: 28-70-54

Колон и радянсь о о виробництва, недоро о, в хорошом стані. Конта ти: (096) 450-36-09

Фото а амер «Соні ДСК-W110» ібер-шот. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98

Ма нітол . Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57

Фото амер професійн , дзер альн «Соні А-230». Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98

Ма нітофон «Мая ». Конта ти: 26-06-00

Фото&, кіно&, оптика 7.3.1. Продам Телевізор «Шарп», 70 см, хороший стан. Ціна: 350 рн. Конта ти: 5-42-16, (097) 439-26-60

Фотоліхтар. Конта ти: 43-94-87, (094) 966-94-86

Теле&, відео&, аудіо&, радіо 7.4.1. Продам

Колон и м зичні 25В., 2 шт. Конта ти: 24-76-35, (050) 150-06-82 Колон и радянсь о о виробництва «Романти а», «Мая » та «Ф 30». Конта ти: (096) 450-36-09

Ма нітофон 2- асетний «Соні», + асети, б/в, відмінний стан. Конта ти: 28-74-94, (050) 435-41-65 Ма нітофон бобінний «Юпітер». Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 463-41-06 Ма нітофон асетний «Соні». Конта ти: 28-27-84, (097) 272-36-09 Монітор «Самс н -755ДСІ» Ціна: 250 рн. Конта ти: (093) 693-25-55

Автома нітол «Кенв т», а діома нітофон «Мая ». Конта ти: 61-06-04, (067) 362-59-16

МР-3 плеєр, мі ро, 4х3, 2 б пам’ять. Ціна: 200 рн. Конта ти: (063) 206-38-74

А стичн 625-18-64

Підсилювач «Фені с», на запчастини. Конта ти: 23-05-63, (067) 894-83-28

систем

S30. Конта ти: (063)

Відео амер «SONY». Ціна: 1400 Конта ти: (067) 602-56-43

рн.

Відео амер «Соні», на міні-ДВ, в хорошом стані. Ціна: 850 рн. Конта ти: (097) 924-82-29

Підсилювач, з олон ами, недоро о. Конта ти: 23-11-08, (067) 706-92-40 Підсилювач. Конта ти: 62-22-10

Відео амер , б/в. Ціна: 750 рн. Конта ти: (097) 451-55-76

Плеєр МП-3, відмінном стані, 4 Гб + арта, новий а м лятор. Ціна: 380 рн. Конта ти: (098) 902-95-81

Відео амер , нов . Ціна: 1200 рн. Конта ти: (093) 878-16-16

Пристав «Се а», «Денді», «С берт». Конта ти: (096) 230-11-68

Відео амер . Конта ти: (068) 146-26-31 Відео асети. 50 шт/150 рн. Конта ти: 69-06-81

Пристав «Соні плестейшен 2», арта пам’яті 8 М б, 5 дис ів. Конта ти: (097) 561-41-70

Відеома нітофон «Samsung», DVD-P366KD, в хорошом робочом стані. Ціна: 100 рн. Конта ти: 28-24-78, (068) 568-47-06

Пристав і ров «Соні Плейстейшн 1,2», +джойсти и, арти пам’яті та дис и. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98

Відеома нітофон «Панасоні », в робочом стані, недоро о. Конта ти: 22-78-78

Пристав і ров «Соні Плестейшн 2», б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 043-56-74

Відеома нітофон «Філіпс», б/в, майже новий. Конта ти: (098) 762-83-22

Пристав і ров , 2 джойсти а, дис и, асети. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (067) 725-61-40

Відеома нітофон, робочий. Ціна: 50 рн. Конта ти: 28-98-88, (063) 421-01-08 Відеома нітофон. Конта ти: (098) 130-10-68

Пристав і ров , Х-Бо с-360, + вінчестер 20 Гб, 1 джойсти , 20 дис ів. Ціна: 1900 рн. Конта ти: 28-83-77 (096) 967-72-84

, світлом зичн . Конта ти:

Про равач, б/в. Ціна: 150 рн. Конта ти: 28-96-33 Радіоапарат р «Радіотехні а»: ма нітофон-пристав , М-201-стерео, Світлом зичн пристав «Міраж», телефон вати після 17.00. Конта ти: 62-68-22 Радіолампи, радіодеталі. Конта ти: 68-36-84 Радіол «Кантата», б/в. Конта ти: 5-01-55, (097) 840-37-11 Радіол «Ре онта» з пластин ами Ретро. Конта ти: 23-29-22, (050) 862-86-03 Радіол

«Урал». Конта ти: 22-48-54

Радіоприймач, 3-про рамний. Конта ти: 23-36-37 Синтезатор «Ямаха», новий, Конта ти: 28-95-03, (067) 939-40-28 Системи а стичні, 25АС109. Конта ти: 5-99-98, (067) 927-10-99 Стабілізатор напр и. Конта ти: 63-18-84 Стабілізатор. Ціна: 120 63-18-84

рн. Конта ти:

Стабілізатори, 2 шт. Конта ти: 24-76-35, (050) 150-06-82 Стереопідсилювач «Лорта», 75У-202С, 75В. Конта ти: 26-06-00 Телевізор «ELECTRON «54TK 5464» (К бі ), імпортний інес оп. (Японія) Конта ти: (067) 364-40-88 Телевізор «Sony-KV-21LT1K» (2 п льти). Ціна: 1100 рн. Конта ти: (097) 626-79-82 Телевізор «Tecnimagen», 51 дюйм, хороший стан, б/в. Конта ти: 23-05-63, (067) 894-83-28 Телевізор «Беріз а» 61ТЦ-311Д. Ціна: 120 рн. Конта ти: (093) 693-25-55 Телевізор «Беріз а» в робочом Конта ти: 24-92-22, (050) 869-86-90

стані.

Телевізор «Ватсон», 51 см. Ціна: 850 рн. Конта ти: (050) 705-91-23 Телевізор «Восход», в робочом недоро о. Конта ти: 26-73-23

стані ,

Телевізор «Грюнді » б/в (в-ва Німеччина), 62 см по діа оналі. Конта ти: 5-88-49, (066) 621-15-47 Телевізор «Де », діа ональ - 54см, б/в, недоро о. Конта ти: (096) 343-09-14, (095) 341-64-44 Телевізор «Де », діа ональ 54 см, робочий, в хорошом стані. Конта ти: (096) 343-09-15, (095) 341-64-44 Телевізор «ДжіВіСі», ольоровий, б/в. Конта ти: (063) 780-03-19 Телевізор «ЕлДжі». Конта ти: 23-64-24, (097) 603-54-80 Телевізор «Еле трон» з японсь им інес опом і ДУ на 90 про рам, в хорошом стані. Ціна: 250 рн. Конта ти: 23-15-23, (067) 656-47-61 Телевізор «Еле трон» з японсь им інес опом, в хорошом стані. Ціна: 200 рн. Конта ти: 23-15-23, (067) 656-47-61 Телевізор «Еле трон», 51 ТЦ-423 ДІ, в хорошом стані. Ціна: 150 рн. Конта ти: 5-42-16, (097) 439-26-60 Телевізор «Еле трон», б/в. Ціна: 400 рн. Конта ти: (098) 228-57-69 Телевізор «Еле трон», б/в. Конта ти: 68-49-90, (063) 483-51-81 Телевізор «Еле трон», ольоровий, б/в. Конта ти: (095) 699-68-59


ТЕХНІКА

42

Телевізор «Еле трон», робочий. Конта ти: 28-76-64, (097) 449-18-99

№26 від 13 липня 2011 ро

Апарат авовий, Німеччина, неробочий, можна на запчастини. Конта ти: (097) 478-05-05

Машин пральн Boosh, вир-во Німеччина, б\в, з арантією. Конта ти: (0362) 43-91-23, (067) 377-93-43

Телевізор «Еле трон-51ТЦ-423ДІ», б/в, на запчастини. Ціна: 100 рн., Конта ти: (093) 400-81-60

Бачо від омпа т нітаз , Польша. Конта ти: (097) 645-68-39

Машин пральн в хорошом стані, недоро о. Конта ти: (097) 771-77-50, (097) 158-12-50

Телевізор «Панасоні », в хорошом стані. Конта ти: 5-32-31, (098) 449-79-52

Вентилятор «Ра ш а», 53 см. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-54-42

Телевізор «Самс н », 51см. Ціна: 750 рн. Конта ти: (067) 681-14-57

Дви н до пральної машини «Таврія», дви н до пилосмо а «Ра ета», недоро о. Конта ти: 26-73-23

Телевізор «Еле трон». Конта ти: 23-36-37

Телевізор «Самс н », б/в, 21 дюйм. Ціна: 900 рн. Конта ти: (098) 646-56-43

Бойлери. Конта ти: 64-12-03

Еле тробритв . Конта ти: 23-01-27

Телевізор «Самс н », б/в. Ціна: 650 рн. Конта ти: 61-53-84, (067) 784-30-96

Еле тропаровар , нов . Ціна: 1300 рн. Конта ти: (067) 497-43-03

Телевізор «Самс н », діа ональ 69 см., хороший стан, недоро о. Конта ти: 23-20-61, (067) 144-63-87

Еле троплит на 3 амфор и. Конта ти: (097) 580-59-40

Телевізор «Самс н », неплос ий е ран. Конта ти: 28-27-84, (097) 272-36-09 Телевізор «Самс н », неплос ий. Конта ти: 28-27-84, (097) 272-36-09 Телевізор «Слав тич». Конта ти: 610-604, (067) 362-59-16 Телевізор «Соні», діа ональ 51 см. Конта ти: 21-11-40, 63-70-14

Еле тросамовар, новий, на 4 л. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 Еле тротельфер, СРСР, новий. Конта ти: (097) 674-33-36 Еле тротермос, 3.8 л. Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-28 Еле трошашличницю, нов , недоро о. Конта ти: (099) 277-23-87

Телевізор «Соні». Конта ти: (063) 285-88-84

Запчастини до пилосмо а «Самс н -1500», дешево. Конта ти: 24-00-15

Телевізор «Телеп н ер», Німеччина, б/в, на запчастини. Конта ти: (098) 762-83-32

Зволож вач повітря. Конта ти: 62-67-66

Машин пральн , «Бош», б/в, на арантії. Конта ти: (067) 382-87-91 Машин пральн , «Волна-2М», напівавтомат. в робочом стані. Конта ти: 28-74-21, (098) 937-35-39 Машин пральн , «Зіроч а», автомат. Конта ти: 43-69-87 Машин пральн , Конта ти: 5-32-17

«Малют а»,

б/в.

Машин пральн , автомат, «Ламбер -210». Ціна: 650 рн. Конта ти: 63-73-39, (050) 665-52-83 Машин пральн , автомат, на 4.5-5 , «Сіменс». Ціна: 1100 рн. Конта ти: 24-12-81, (066) 045-04-41 Машин пральн , б/в, «Мар арита-2000», в хорошом стані, робоч . Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 382-18-15

«Ровента». Конта ти: 28-43-33

Кавовар , б/в, відмінном стані. Конта ти: (093) 208-69-41, (093) 657-45-05

Машин пральн , б/в. Конта ти: 43-40-40, (066) 656-53-32

Кавовар

Машин пральн , б/в. Німеччина. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (063) 843-09-02

Телевізор Samsung, діа ональ 50 см., хорошом стані, п льт д/ . Ціна: 500 рн. Конта ти: 61-53-84, (067) 784-30-96, (093) 432-02-28 Телевізор ольоровий «Еле трон». Ціна: 300 рн. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62 Телевізор ольоровий Конта ти: 23-36-37

«Еле трон».

Телевізор ольоровий, «С380Д», без п льта. Конта ти: 23-64-85 Телевізор ольоровий, б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: 20-71-40 Телевізор ольоровий, б/в. Конта ти: 26-41-69, (096) 765-96-03 Телевізор малень ий, б/в. Ціна: 350 рн. Конта ти: 28-96-33 Телевізор Самс н , в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-84-98, (068) 568-28-46 Телевізор, б/в, «Меридіан», 80х55. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 64-26-60 Телевізор, б/в, в робочом стані. Конта ти: 62-38-88 Телевізор, б/в, недоро о. Конта ти: (097) 546-43-63 Телевізор, б/в, хороший стан, «Панасоні », сірий, плос ий е ран, в наявності п льт. Ціна: 600 рн. Конта ти: 28-99-75 Телевізор, б/в. Конта ти: 62-40-12 Телевізор, б/в. Ціна: 360 рн. Конта ти: 22-33-98 Телевізор, без ДУ. Ціна: 150 рн. Конта ти: 63-72-95 Телевізор, в робочом 63-72-95

стані. Конта ти:

Телевізор, в хорошом стані. Ціна: 500 рн. Конта ти: 68-11-14, (067) 940-62-53 Телевізор, ольоровий, б/в, діа ональ 37 см., в робочом стані. Конта ти: (068) 346-58-10 Телевізор, ольоровий, б/в. Конта ти: (063) 625-18-64 Телевізор, ольоровий. Ціна: 200 Конта ти: 5-98-03, (097) 258-74-06

рн.

Телевізор, теледвій а. Ціна: 850 Конта ти: (098) 476-82-77

рн.,

Камер морозильн «Лібхер», Німеччина. Конта ти: (097) 670-05-97 Камер морозильн , б/в, Німеччина, 6 полиць. Конта ти: (097) 670-05-97 Камер морозильн . Конта ти: 610-604, (067) 362-59-16 Камер морозильн . Конта ти: 64-29-08, (097) 349-65-65

КОНДИЦІОНЕРИ. ПРОДАЖ, ВСТАНОВЛЕННЯ. ГАРАНТІЙНЕ ТА ПІСЛЯГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ. КОНТАКТИ: (067) 382-13-20

КОНДИЦІОНЕРИ. ПРОДАЖ, ВСТАНОВЛЕННЯ. ЛІЦ. РОДА АВ № 230964 ВІД 12.02.07. КОНТАКТИ: (0362) 63-38-36, (067) 362-00-93 КОНДИЦІОНЕРИ: ПРОДАЖ, МОНТАЖ, ОБСЛУГОВУВАННЯ. КОНТАКТИ: 62-92-53, (097) 471-63-23, (095) 687-66-50

Машин в’язальн + Конта ти: (097) 237-81-05

запчастини.

Машин швейн , «Чай а», б/в, недоро о. Конта ти: 5-01-55, (097) 840-37-11

Телевізор. Конта ти: 23-01-28 Телевізори ольорові. Конта ти: 62-68-22

Машин швейн , ножн , дешево. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Телевізори, б/в, в хорошом Конта ти: 62-67-62

Машин швейн ,»Зін ер». Конта ти: (067) 364-52-84

стані.

Телевізори, б/в. Конта ти: 28-96-33 Телевізори. Конта ти: 45-43-84, (066) 044-99-61

Машин в’язальн «Тойота», б/в, робочий стан, терміново. Конта ти: 24-90-28

стані.

Машин в’язальн «Тойота», Японія. Конта ти: (097) 491-45-36

Т мб під телевізор, в хорошом стані, дешево. Конта ти: 22-49-17, (067) 458-56-36

Машин в’язальн Silver Reed SRP-60N, в хорошом стані. Ціна: 9600 рн. Конта ти: (097) 645-01-35

Фотоапарат «Олімп». Конта ти: 62-36-07, (097) 117-96-55

Машин пос домийн «Бош», нов , арантія 1 рі . Конта ти: (067) 774-73-53

Центр м зичний «Панасоні », в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 62-89-28

Машин пос домийн ElectoLux ESF 2440, ідеальний стан. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (098) 922-91-82 Dizet@i.ua

Телефон дис овий, в хорошом Конта ти: 63-75-85

Центр м зичний. Конта ти: (096) 514-59-98, (066) 552-04-59 Центр м зичний. Конта ти: 24-07-10.

7.4.2. К плю Відеома нітофон «Еле троні а» ВМ-12. Конта ти: (067) 154-24-65, (066) 200-91-44 Відеома нітофони «Еле троні а ВМ-12», «Sharp xv19n», в б дь-я ом стані, недоро о. Конта ти: (067) 944-05-90 М зичний центр. Конта ти: (097) 816-45-10 Пристав и і рові «Соні Плейстейшн 1, 2,3» та «Х-Бо с-360». Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84 Пристав і ров «Соні Плейстейшн 1, 2, 3» та ПСП, Х-Бо с, можливо в неробочом стані. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98 Телевізор «Бан а», інес оп діа . 32 см. Конта ти: (098) 534-48-62 Телевізор на запчастини. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62 Телевізор. Конта ти: 43-19-65, (098) 686-54-06 Телевізори лампові, ма нітофони бобінні, недоро о. Конта ти: (097) 432-89-89 Телевізори старі на запчастини. Конта ти: (097) 432-89-89

Побутова техніка 7.5.1. Продам А ре ат холодильний, ВС-500. Конта ти: (067) 373-38-08

Холодильни , «Мінс -11», б/в. Конта ти: 24-16-93 Холодильни , «Норд», б/в. Конта ти: (098) 405-22-88

Пилосмо . Конта ти: 23-44-26, (095) 685-45-38

Со овитис ач «А тивіа». Ціна: 100 рн. Конта ти: 24-48-40

Пилосмо . Конта ти: (067) 731-16-42

Со овитис ач «Росин а», робочом стані. Недоро о. Конта ти: 26-08-14

Холодильни , 2- амерний, «Норд», в хорошом стані. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 5-92-81

Пилосмо . Ціна: 100 рн. Конта ти: (096) 389-39-38 Піч д хов Bestron. Ціна: 170 рн. Конта ти: (099) 347-31-90 Піч мі рохвильов «Дніпрян а». Конта ти: 63-43-99 Піч мі рохвильов «С арлет», нов . Конта ти: (096) 614-16-02

Піч мі рохвильов . Конта ти: 45-43-84, (066) 044-99-61 Плит азов «Ардо», в хорошом недоро о. Конта ти: 23-75-96 Плит

стані,

азов «Брест». Конта ти: 43-63-69

Плит азов «Др ж ов а». Конта ти: 23-72-51, (067) 526-34-01 Плит азов «Еле та», з д хов ою. Конта ти: 610-604, (067) 362-59-16 Плит

азов «Норд». Конта ти: 23-09-21

Со овитис ач Zelmer 496, новий. Конта ти: 61-08-22, (096) 343-09-50 Со овитис ач, «А тивія». Ціна: 100 рн., Конта ти: 24-48-40 Телевізор «Філіпс», в добром стані, б\в. Конта ти: 45-58-74, (096) 350-19-43 Тепловентилятор 1800 Вт. Конта ти: 63-18-84 Фритюрницю. Конта ти: 28-03-68 Холодильни «NORD», відмінном стані. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (067) 939-93-52 Холодильни 830-86-39

«Nord». Конта ти: (095)

Холодильни 830-86-35

«Nord». Конта ти: (095)

Холодильни «Whirlpool WBM246WH». Новий, дво амерний, арантія, 142 см. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-63-50, (050) 140-53-24 Холодильни «Ардо», в хорошом стані. Конта ти: (098) 357-91-39, (098) 357-91-39

Плит азов , 4- амфорн , «Еле та», б/в. Ціна: 250 рн. Конта ти: 23-41-22 Плит азов , 4- амфорн , б/в, недоро о. Конта ти: 26-43-36 Плит азов , 4- амфорн , недоро о. Конта ти: 68-39-32 Плит азов , 4- омфорн , б/в, дешево. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Плит азов , б/в, 4,3- амфорні. Німеччина, хороший стан. Конта ти: (098) 130-10-68

Холодильни «Днєпр», в хорошом стані, б/ в. Конта ти: (066)866-75-91 Холодильни «Днєпр». Недоро о. Конта ти: 62-02-02 Холодильни «Днєпр-2», б/в, висота 1.30. Конта ти: 62-22-90, (096) 104-62-45 Холодильни «Дніпро», б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 5-59-03, (099) 324-05-30, (097) 078-46-08 Холодильни «Донбас», б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: (067) 142-01-32

Холодильни , б/в. Конта ти: (067) 930-00-38 Холодильни , б/в. Конта ти: (097) 217-30-25 Холодильни , б/в. Конта ти: 61-07-65, (097) 566-28-01 Холодильни , б/в. Конта ти: 62-66-99, (050) 820-39-11 Холодильни , б/в. Конта ти: 62-83-47 Холодильни , в робочом стані, недоро о. Конта ти: 64-54-39 Холодильни , в хорошом стані, працює тихо, олір білий, 3 амери. Ціна: 600 рн. Конта ти: 9096) 254-66-09

Холодильни «Донбас», б/в,.в робочом стані. Ціна: 300 рн. Конта ти: 64-48-56, (097) 167-72-05

Холодильни . Конта ти: 68-33-19 Холодильни . Конта ти: 61-06-04, (067) 362-59-16

Холодильни «Донбас», в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 71-10-33, (067) 350-35-52

Холодильни . Конта ти: (067) 384-32-60

Плит азов , б/в, Білор сія, 4- амфорна, відмінном стані. Недоро о. Конта ти: 24-43-51, (098) 552-55-20

Машин швейн «На ман», Німеччина, б/ в. Конта ти: 24-39-16, (067) 989-17-09

Плит азов , б/в, в хорошом Конта ти: (098) 102-53-19

Машин швейн «Подольсь а», б/в, р чний привод. Конта ти: 23-16-35

Плит азов , б/в, в хорошом стані. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Машин швейн «Привілей». Ціна: 1000 рн. Конта ти: (097) 505-95-92, (066) 044-42-38

Плит азов , б/в, майже нов . Конта ти: 28-79-83, (067) 645-10-18

Машин швейн «Чай а-134 В», в ідеальном стані, повний омпле т, чохол. Ціна: 400 рн. Конта ти: (095) 207-40-98

Плит азов , б/в, недоро о. Конта ти: 62-75-56 (067) 360-20-31

Холодильни «Індезіт», 1- амерний, б/в. Гарантія до вітня. Ціна: 1655 рн. Конта ти: 43-81-05 (з 19.00)

Плит азов , б/в, недоро о. Ціна: 200 рн. Конта ти: 68-11-14, (067) 940-62-53

Холодильни «Кристал». Конта ти: 610-604, (067) 362-59-16

Плит азов , б/в. Конта ти: 24-76-35 (050) 150-06-82

Холодильни «Лібхер». Конта ти: 23-36-37

Газов плит , б/в, в хорошом Конта ти: (097) 180-13-69

Холодильни «Мінсь », б/в. Конта ти: (096) 918-92-35

Камер морозильн в несправном стані. Конта ти: (067) 373-38-08

Холодильни «Мінсь -16», хороший стан. Ціна: 800 рн. Конта ти: 62-96-21

Камер морозильн , б/в. Конта ти: (067) 588-57-65, (067) 309-74-22

Холодильни «Норд», 2- амерний в хорошом стані. Конта ти: (096) 233-51-60

Колон и азові, б/в. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

Холодильни «Норд», 3- амерний, недоро о. Конта ти: 23-05-63, (067) 894-83-28

Машини швейні, маро «ZINGER». «S» не пропон вати. Конта ти: (066) 034-11-81

Холодильни «Норд», б/в, 1.80, о ремо морозильна амера. Конта ти: 62-40-32, (097) 792-98-31

Машин ремозбиваюч . Конта ти: (050) 498-23-42

Машин швейн «Чай а-3» Конта ти: 62-53-74

лас 116 -2

Машин швейн Minerva. Ціна: 115 Конта ти: (048) 230-65-09

.о.

стані.

Плит

азов , б/в. Конта ти: 43-69-87

Машин швейн для х тра «10-Б лас», б/ в. Конта ти: 5-97-18, (097) 298-59-91, (050) 954-79-13

Плит

азов , б/в. Конта ти: (097) 480-23-60

Машин швейн , «Мальва», б/в, робочий стан. Недоро о. Конта ти: (093) 719-47-28

Плит азов , б/в. Конта ти: (067) 588-57-65, (067) 309-74-22

Машин швейн , «Сін ер». Конта ти: 68-24-40, (097) 302-65-83

Плит

Машин швейн , б/в, для х тра, «10 Б лас». Конта ти: 5-97-18, (097) 298-59-91 Машин швейн , б/в, недоро о. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Машин швейн , б/в, ножн . Конта ти: (068) 108-00-99 Машин 23-09-16

швейн , еле тричн . Конта ти:

Машин швейн , з ножним приводом, з т мбою. Конта ти: (095) 402-50-55 Машин швейн , з т мбою. Конта ти: 62-08-97, (098) 609-26-96 Машин швейн , ножн , б/в, недоро о. Конта ти: 64-29-37, (066) 048-91-07 Машин швейн , ножн , б/в. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Машин швейн , ножн , дешево. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Машин швейн , р чн , радянсь о о виробництва. Ціна: 700 рн. Конта ти: 43-80-67, (094) 966-80-67

Плит азов , б/в. Конта ти: 22-48-94, (097) 808-63-80

азов , б/в. Конта ти: 64-24-19

Плит азов , б/в. Конта ти: 24-26-03, (095) 500-51-16 Плит азов , б/в. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 азов , б/в. Терміново. Конта ти: Плит 63-39-35 азов , брестсь , б/в. Конта ти: Плит 23-50-15, (097) 567-67-10 Плит

азов , Е страда. Конта ти: 28-25-23

Плит азов , Німеччина. Конта ти: 22-44-81 Плит азов , нов . Конта ти: 43-62-27, (093) 192-51-12 Плит азов , нов . Ціна: 2000 рн. Конта ти: 24-49-02, (097) 603-55-78 Плит азов , Польща, в хорошом стані. Конта ти: 23-74-60, (095) 151-90-55 Плит азов , Польща, відмінний стан, недоро о. Конта ти: 24-62-03, (067) 360-48-71 Плит

азов . Конта ти: 20-49-48, після 18.00

Плит

азов . Конта ти: (067) 686-58-64

Машин швейн . Конта ти: 68-24-40, (097) 302-65-83

Пральн машин б/в. 45-03-87, (097) 350-19-43

Машин швейн . Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-25

Пральн машин (098) 648-71-65

Машин швейн . Ціна: 200 рн. Конта ти: 26-67-02, (091) 315-50-25

Пральн машин , б/в. 62-66-99, (050) 820-39-11

Конта ти:

ОКА. Конта ти: 5-88-22,

Холодильни 847-87-16

«Донбас». Конта ти: (068)

Холодильни «Норд», б/в, в хорошом стані. Конта ти: 63-64-94, (093) 160-02-66 Холодильни «Норд», б/в, висота 1.5, Конта ти: 64-60-66, (067) 944-53-82 Холодильни «Норд», б/в. Конта ти: (096) 400-63-09 Холодильни «Норд», б/в. Конта ти: (097) 475-87-05 Холодильни «Норд». Ціна: 1700 Конта ти: 43-45-79, (098) 443-59-40

рн.

Холодильни «Норд». Ціна: 1000 Конта ти: (067) 490-15-18

рн.

Холодильни «Самс н », 2- амерний. Конта ти: 63-07-78 Холодильни «Саратов», б/в, 2 ро и, хороший стан, недоро о. Конта ти: 62-84-51, (067) 154-88-44

Машин , в’язальн «Чернівчан а». Конта ти: (067) 966-64-06

Машин пральн «Бош», б/в. Конта ти: 43-45-79, (098) 443-59-40

Машин , пральн , б/в, в робочом стані, «Зан ссі», на 5 . Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 337-71-05

Машин пральн «Еле тролю с». Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39

Машин -автомат, пральн , б/в, недоро о. Конта ти: 45-03-87 (097) 350-19-43

Машин пральн «Зан сі» 850 обертів. Терміново. Ціна: 500 рн. Конта ти: 22-58-38, після 18.00 (093) 578-25-26

Металопрофіль. Конта ти: 61-99-69, (063) 127-87-97 Металош ач «Tracker-D». Ціна: 1000 рн. Конта ти: (050) 631-56-60, (097) 511-03-82 Мі сер еле тричний, недоро о. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57 Млин поб товий. Конта ти: (096) 518-60-20 Морозильн амер . Ціна: 800 Конта ти: 28-96-33

рн.

М’ясор б , б/в, 70 рн. Ціна: 70 Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49

рн.

Обі рівач. Ціна: 150 рн. Конта ти: 64-05-39, (098) 717-18-97 Оверло три отажний. Конта ти: 64-72-23

Машин пральн «Сіменс». Конта ти: (098) 473-31-47

Панель азов , врізн , «Арістон» PZ-640 Т IX (НА). Конта ти: 62-84-08, (050) 375-82-50

Машин пральн «Таврія», б/в. Конта ти: (067) 379-09-69

Пилосмо «LG». Конта ти: 63-70-14

Машин пральн «Урал». Конта ти: 5-92-32

Пилосмо «LG1400». Ціна: 200 рн. Конта ти: 24-00-15

Машин пральн AEG, вир-во Німеччина, б\в, з арантією. Конта ти: (067) 377-93-43

Пилосмо «Бош». Ціна: 860 рн. Конта ти: (067) 382-27-91

Прас «Верлоні» VL-532, з арантією. Ціна: 90 рн. Конта ти: 26-25-67, (098) 252-17-96 Прас

недоро о. Конта ти: (095) 316-43-57

Прас радянсь о о виробництва, робоча, відс тня вил а. Конта ти: 26-08-14

Шаф тридверн з антресолями, б/в. Конта ти: 62-66-99, (050) 820-39-11

7.5.2. К плю Візьм в подар но , холодильни и, машини пральні, в б дь-я ом стані. Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55 стані.

Машин пральн «Малют а». Конта ти: 62-91-72, (097) 514-92-65 Міні-холодильни -т мб . Конта ти: 63-66-18, (063) 721-91-71 Піч мі рохвильов . Конта ти: (067) 309-74-22, (067) 588-57-65 Плит

азов . Конта ти: (067) 727-58-58

Сепаратор. Конта ти: 60-97-72 Термос з нержавіючої сталі, радянсь о о виробництва, ємністю до 1.5 л. Конта ти: 5-66-47 з 19.00 до 21.00, (096) 269-96-38 Холодильни «Донбас» з непрацюючим дви ном. Конта ти: (097) 868-82-72 Холодильни в не робочом стані. Конта ти: (097) 645-68-39 Холодильни , б/в, з достав ою. Конта ти: (096) 831-85-33

Холодильни «Снай е 117», робочий. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-39-28

Холодильни , б/в, недоро о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24

Холодильни «Снай е», б/в, хороший стан. Конта ти: 62-72-98, (050) 984-43-68

Холодильни , б/в, недоро о. Конта ти: (067) 772-21-73

Холодильни «Снай е», Конта ти: (067) 103-03-58

Холодильни , б/в. Конта ти: (067) 588-57-65

недоро о.

Холодильни , б/в. Конта ти: (095) 768-33-61

Машин швейн . Конта ти: 26-51-98

Машин пральн «Сіменс», Німеччина, в робочом стані. Конта ти: (067) 382-27-91

Холодильни , б/в, відмінном стані, «Норд», 3- амерний, білий. Ціна: 880 рн. Конта ти: 28-99-75

Машин швейн «Лада-Т-237». Конта ти: (093) 186-78-34

Машин 62-95-92

Машин пральн «Сіменс», автомат, б/в, верти альна за р з а, дешево. Конта ти: 27-47-11, (097) 751-67-15

стані.

Холодильни , б/в, Німеччина. Конта ти: 64-24-65

Холодильни , Німеччина. Конта ти: 23-36-37

Холодильни Stinol, висота - 185 см. Замінений омпресор. Працює лише морозильна амера (потрібна заміна фріон ). Можливо - на запчастини. Ціна: до овірна. Конта ти: 61-53-84, (067) 784-30-96, (093) 432-02-28

«Малют а». Конта ти:

Холодильни , б/в, в хорошом Конта ти: (096) 965-22-33

Холодильни «Донбас», б/в, відмінний стан. Конта ти: 22-62-08, (067) 459-94-98

Пральн машин , б/в, в неробочом стані. Конта ти: 24-02-84, (098) 837-03-57

пральн

стані.

Холодильни , б/в. Конта ти: 64-16-17

рн.

Машин швейн . Ціна: до овірна. Конта ти: 24-36-12, (066) 043-83-43, (097) 110-80-01

Машин 23-67-22

Холодильни , б/в, в хорошом Конта ти: 22-54-75, 22-37-95

Холодильни «Атлант». Ціна: 700 Конта ти: 22-49-12, (097) 945-15-61

Машин пос домийн , б/в, Німеччина, відмінном стані. Конта ти: (093) 208-69-41, (093) 657-45-05

Машин пральн «Індезіт», б/в, в хорошом стані. Ціна: 800 рн. Конта ти: (050) 673-76-18

Холодильни , б/в, в хорошом стані, дешево. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Холодильни , б/в, хороший стан. Конта ти: (097) 645-68-39

Пральн машин «Сіменс», б/в. Конта ти: (098) 473-31-47

Машин пральн «Зан ссі», б/в, в робочом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 23-49-82, (050) 337-71-05

Холодильни , б/в, в робочом стані, недоро о. Конта ти: 5-49-61, (098) 528-40-40

Холодильни «Атлант», висотою 1.75, 2 амерний, б/в. Дешево. Конта ти: 43-61-14

Машин швейн . Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Машин пральн «Бе о». Конта ти: 24-69-15, (067) 777-28-75

Холодильни , б/в, «Днепр», в хорошом стані. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 61-01-63, (096) 373-49-99

Плит азов , «Ардо», б/в. Ціна: 1500 рн, Конта ти: (063) 780-03-19

Холодильни «Стінол», б/в. Ціна: 400 рн. Конта ти: 61-53-84, (067) 784-30-96

«А рі а». Конта ти:

Холодильни , б/в, «Вірп л», сталево о ольор , 2- амерний, вели ий. Доро о. Конта ти: (067) 382-87-91

Холодильни «Ардо»,б/в, хороший стан. Конта ти: 64-08-82, (097) 754-12-96

Холодильни «Снай е». Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39

пральн

Холодильни , 4-дверний, недоро о. Конта ти: 20-14-28, (096) 650-25-39

Холодильни , б/в, «Донбас» в арном стані Ціна: 500 рн. Конта ти: (097) 653-85-61

Конта ти:

Машин пос домийн , «Бош». Конта ти: 28-91-59

Холодильни , 3- амерний, в хорошом стані. Конта ти: (097) 392-01-86

рн. Конта ти:

Плит азов , Ціна: 50 20-71-40

Машин пральн . Конта ти: (098) 130-10-68

Машин швейн «Зін ер». Конта ти: (099) 919-14-12

Холодильни , «Днєпр» в хорошом стані. Конта ти: (095) 935-17-23

Самовари еле тричні, недоро о. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57

Плит азов , 4 - амфорн , б/в. Конта ти: 5-32-31, (098) 449-79-52

Машин швейн «Зін ер», старо о зраз а. Конта ти: 43-46-47, (097) 694-38-89

Холодильни в хорошом стані. Конта ти: (067) 309-74-22

Самовар. Конта ти: 5-64-20

Машин пральн . Конта ти: 23-71-29, (067) 363-65-29

«Верітас». Конта ти:

Холодильни в хорошом стані, «Норд». Ціна: 600 рн. Конта ти: (096) 754-02-56

Пилосмо , б/в. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42

Плит азов , «Норд100-2А», нов . Конта ти: 62-10-25, після 18.00

Машин швейн 63-68-73,

Холодильни б/в. Конта ти: (097) 645-68-39

Пилосмо , б/в. Конта ти: 62-96-07

Машин пральн . Конта ти: 23-64-24

Конве тор, б/в, майже новий. Конта ти: (067) 340-71-31, (067) 834-70-60

Телевізор, Японія, б/в, дешево. Конта ти: 5-96-73

Телевізор. Конта ти: (097) 333-16-16

Машин пральн , Німеччина, недоро о. Конта ти: 28-52-26, (093) 492-32-20

Машин с шильн «Індезіт». Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55

Машини пральні, перевірених німець их фірм. Ціна: від 1500-2500 рн. Конта ти: (067) 422-19-88, (099) 002-64-31

Телевізор. Конта ти: 23-64-24

Машин пральн , Німеччина, б/в, відмінном стані. Конта ти: (093) 208-69-41, (093) 657-45-05

Комбайн хонний «Мрія 2М». Конта ти: (050) 339-24-03

на

Телевізор. Конта ти: 28-63-42

Машин пральн , на запчастини, б/в. Конта ти: (093) 153-94-66

Машин пральн . Конта ти: 24-02-84, (098) 837-03-57

Ло шиноріз нов , 60 рн. Ціна: 60 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49

Телевізор, чорно-білий, б/в, запчастини. Конта ти: (098) 762-83-32

Машин пральн , б/в. Конта ти: (066) 714-50-37

рн.

Колон азов «Бош». Ціна: 1500 Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26

Самовар еле тричний. Конта ти: 22-53-27

Піч мі рохвильов . Конта ти: (097) 687-95-28

рн.

Кавовар

Камер моризильн , б/в. Конта ти: (095) 768-33-61

Пилосмо , б/в, в хорошом стані. Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 358-94-39

Машин пральн , б/в. Ціна: 600 Конта ти: 64-84-85, (096) 763-00-05

Машин пральн , б/в. Конта ти: 24-02-84, (098) 837-03-57

. Конта ти: 28-27-84, (097)

Прилад пральний, вібраційний, б/в, в хорошом стані, СРСР. Конта ти: 24-99-54 (з 19.00 до 21.30), (095) 204-72-91

Хлібопіч, б/в. Конта ти: (095) 653-99-84

«Еспресо». Конта ти: 43-37-42

Кавовар 272-36-09

Пилосмо «С арлет SC 084», з арантією. Ціна: 320 рн. Конта ти: 26-25-67, (098) 252-17-96

Піч мі рохвильов , нов , механічн . Ціна: 500 рн. Конта ти: 64-64-17

Кавовар

Телевізор «Шарп», 21 джейен-1, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 186-51-44

Прас вальн машин , настільн «Калин а». Ціна: 300 рн. Конта ти: 24-93-22

Машин пральн , б/в. Конта ти: 68-33-19

Телевізор «Тошиба», 51 дюйм, б/в. Конта ти: 23-05-63, (067) 894-83-28

, б/в. Конта ти: (093) 651-08-86

«Самс н ». Конта ти: (095)

Фритюрницю. Конта ти: (067) 243-08-06

Телевізор «Томсон», діа ональ 70 см. Конта ти: (097) 342-30-90

Телевізор «Філіпс». Конта ти: 21-11-40, 63-70-14

Прас , в хорошом стані Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57

Пилосмо 316-43-57

Піч мі рохвильов WHIRPOOL. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (099) 347-31-90

Машин пральн , б/в, відмінном стані. Конта ти: (066) 040-67-19

Кавовар «Еспресо», б/в, в хорошом стані. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (098) 449-67-16

Телевізор «Філіпс», 51 см., відмінний стан. Конта ти: (097) 645-74-96

Пилосмо «Самс н », арантія. Конта ти: 43-05-21, (066) 779-90-18

Холодильни б/в, в хорошом Конта ти: 63-19-88, (097) 645-68-39

стані.

Холодильни . Конта ти: (098) 686-54-06 Холодильни и вітчизняні, пральні машини, неробочі, нилі. Роз лян б дь-я і пропозиції. Конта ти: (098) 611-93-36 Холодильни и вітчизняно о виробництва. Конта ти: (098) 611-93-36 Холодильни и старі. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11 Холодильни и, телевізори, пральні машини, ванни, азові плити, азові олон и, різні залізні речі, старі. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11


43

№26 від 13 липня 2011 ро

ТЕЛЕАФІША Ïîíåäiëîê, 18 ëèïíÿ

06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 06.20 , 06.35, 0 0 . 1 5, 00.35 Верти аль влади 06.45 Православний алендар 07.15 Ера бізнес 07.45 М льтфільм 08.15 О ляд преси 08.40 Корисні поради 09.00 Підс м и тижня 09.40 Др а см а 09.55 Місяць без жіно 10.35 М/с «Сандо ан» 11.00 Шеф- хар раїни 12.05, 14.20, 18.55, 21.30, 05.50 Діловий світ 12.15 Право на захист 12.35 Армія 12.45 Ві но в Амери 13.05, 19.20 Стриб и вод 14.30 Х/ф «Мерседес ті ає від по оні» 15.45 Т/с «Вічний по ли » 18.15 Др а см а 18.45 Euronews 20.30 Сільрада 20.45 На добраніч, діти 21.00, 01.20 Підс м и дня 21.25 Світ спорт 21.45 Ф тбольний од 22.50 Трій а, Кено 23.00, 00.00 Підс м и 23.15 Від першої особи 00.30 Підс м и дайджест

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30 Рівне за тиждень 06.50 Патр ль тижневий 07.10, 08.15, 17.10 М/ф 07.40 Феєрія мандрів 08.00 Кіноле торій 08.40 «Правда життя» 09.10, 22.00 Т/с «NCIS: охота на вбивцю» 10.05, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Нью-Йор » 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.30 Т/с «Пав тина» 13.25 Т/с «Очі Оль и Корж» 15.25 Х/ф «Вони пішли на Схід» 17.00 Веселі ро и 17.40, 19.00 Вітаємо Вас 18.20 Провидиця Наталія 18.45, 19.30, 21.15, 19.45, 20.45, 00.45 Новини 20.15 Про оловне на „Рівне1” 21.25 На часі 21.45 Чоловічі розва и. Ретроспе тива 00.00 Шляхами Волині 01.10 Ритми ночі 02.10, 05.15 Свідо 02.30 «Речовий до аз» 03.15 А енти вплив

06.20, 08.06, 18.55, 23.45, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.30, 07.25, 19.30 «Час: важливо» 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 03.00 «Час новин» 07.05, 09.05, 23.50, 03.25, 04.15 «Бізнесчас» 07.50, 00.25 «Автопілот-новини» 08.15, 10.55, 18.10, 00.20 «По ода світі» 00.35, 03.55, 04.55, 05.55 «О ляд преси» 08.30, 18.45 «Київсь ий час» 09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Прес- онференції прямом ефірі» 15.20, 16.20 «Час інтерв’ю» 17.25 «Територія за он » 18.00, 00.00 «Час новин» (рос.) 18.15, 03.30 «Вели а політи а» 21.00, 01.00, 05.00 «Час» 22.00, 01.50 «У раїнсь і пристрасті»

06.30 «Спеція» 06.55 «Реальні роші» 07.00, 19.10 «У пош ах при од» 08.00 «Вайп а т» 09.50 «КВН» 12.00 «Бійцівсь ий л б» 13.00, 02.30 Т/с «Зоряна брама. Всесвіт» 15.50 «Галілео» 17.00 Т/с «Б ває й ірше» 17.20 Т/с «Два з половиною чолові и» 18.10 Т/с «Менталіст» 21.00 Т/с «Візитери» 22.00, 01.10 Т/с «Надприродне» 23.45 «15 хвилин до завтра» 00.15 «Таємні зна и. Дивні явища» 04.00 «Нічне життя»

06.00 Срібний апельсин 06.50, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.10 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.20, 14.00 Т/с «Слід» 09.00 Х/ф «Та не б ває» 11.00 Т/с «Вися и» 13.00, 04.30 «Нехай оворять» 15.35, 02.15 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 03.50 Критична точ а 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 19.20 Т/с «Чолові мені» 20.15 Т/с «Гл хар» 22.15 Х/ф «Амери анець» 00.20 Х/ф «Раптова смерть» 02.45 Т/с «Безмовний свідо » 05.20 Т/с «Любов та інші д рниці»

06.05 Т/с «Тіль и охання» 06.55, 07.10, 08.05, 09.10 Снідано з 1+1 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.50, 03.25 ТСН 09.25 Сма ємо 10.00 Анатомія слави 10.50 Даїшни и 12.55, 03.40 Х/ф «Щастя б ти пор ч» 15.40 Х/ф «Адель» 17.40 Сімейні драми 18.35 Не бреши мені 20.00 Тиждень без жіно 21.05, 21.40, 22.05, 22.40, 02.10, 02.35, 03.00 Т/с «Інтерни» 23.00 Tkachenko.ua

06.00 М/ф «Каз а про золото о півни а» 06.30, 07.10, 08.10 «З новим ран ом» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 09.10 Т/с «Повернення М хтара-2» 11.15 «Дете тиви» 12.15 «Зроз міти. Пробачити» 12.55 Т/с «Спальний район» 14.20 «Г мористичний фестиваль «Юрмаліна 2010» 16.15 «Жди меня» 18.10 Т/с «Громови. Б дино надії» 19.05 Т/с «Обр ч а» 20.00, 02.10 «Подробиці» 20.25 Т/с «Серце Марії» 21.30 Т/с «Долі за ад ове завтра» 23.20 Д/ф «Портрети. Михайло Кононов. Весь світ проти мене» 00.30, 03.25 Х/ф «Ган стер номер один» 02.35 Д/ф «Ма да Геббельс. Жертвоприношення»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 «Добро о ран » 09.15 «Контрольна за півля» 09.40 «Жити здорово!» 10.55 «Федеральний с ддя» 12.15, 02.15 «Модний виро » 13.20, 01.15 «Дете тиви» 14.00 Інші новини 14.20 «Зроз міти. Пробачити» 15.20, 01.45 «Хоч знати» 16.00 «Мої сини - Андрій Крас о» 17.00 «ЖКГ» 18.15, 00.40 «Слід» 18.50, 04.05 «Давай одр жимося!» 19.55, 03.05 «Нехай оворять» 21.00 «Час» 21.30 Т/с «Остання з стріч» 22.40 «В тенетах самітності» 23.45 «Борджиа»

06.00 06.05 07.50 08.55 09.55 11.50 14.00

«Бізнес+» Т/с «Комісар Ре с» Т/с «К ла ін та Партнери» «Ч жі помил и. V.I.P. - лієнт» Х/ф «Вдалий обмін» «Битва е страсенсів» «Очна став а. Злочин, я ий почали одні, а за інчили інші...» 15.00 «Давай одр жимося» 17.00 «Паралельний світ» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 19.10 «У раїна має талант!-2» 22.25 «Очна став а. Розл чення по-російсь и» 23.20 Т/с «До тор Ха с» 00.20 Т/с «Анатомія Грей» 01.25 «Ві на-Спорт» 01.35 Х/ф «Відп ст а за власний рах но »

05.55 Сл жба розш дітей 06.05 М/с «При оди майстра н -ф » 06.25, 07.35 Ділові фа ти 06.40, 09.05, 12.55, 19.10, 01.35 Спорт 06.45 Південне Б тово 07.40 Фа ти тижня 08.45 Фа ти. Рано 09.10, 19.15, 00.45 Надзвичайні новини 10.05, 16.40 Т/с «Літєйний, 4» 12.10 Ане доти по- раїнсь и 12.30, 13.00, 22.45 Т/с «Коде с честі» 12.45 Фа ти. День 13.50 Прово атор 14.45 Х/ф «Пар юрсь о о період -3» 18.45 Фа ти. Вечір 20.10 Т/с «Морсь і дияволи» 22.30 Фа ти. Підс мо дня 01.50 Т/с «Щит» 02.35 Фа ти

05.45, 10.10, 02.25 Твій Хіт 06.00 Ж рфі с 06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00, 18.45, 23.25 24 одини Бізнес 07.25 Створи себе 07.30 «Життя зі зна ом +» 07.55, 23.00 Третя планета 1 08.30 Таємниці світоб дови 1 09.00, 20.50 Хіт-парад ди ої природи 1 11.10, 19.00 Бойовий план 1 12.15 По ляд майб тнє 16.25 Живе ба атство У раїни 16.45 Х/ф «Час понад се» 18.50, 20.30, 23.30, 02.55 «Життя» 20.15, 05.45 Сильні світ сьо о 21.55 Природні дива Амери и 1 00.00 Таємниці долі 03.10, 05.20 Дива и 03.40 Остарбайтери 04.30 Правда о опів

05.45 «Гола правда» 06.10 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 07.00, 08.00 «Телеп зи и» 07.30, 08.30 «М льти з Л нті ом» 09.00 Т/с «Ранет и» 10.00 Т/с «Нано любов» 11.00, 01.00 «Про любофф» 12.00 «Звана вечеря» 13.00 «Давай одр жимося» 14.00, 19.20 Т/с «Моя пре расна няня» 15.30 «Твою мам !» 16.00 «Дом-2» 17.00, 20.45 Т/с «Універ» 18.25 Т/с «Ранет и» 22.05 Т/с «Барвиха» 23.00 «Д рнєв +1» 23.30 Т/с «Реальна ров» 00.30 «Дом-2». Спецвип с 01.50 М зична про рама «До світан »

05.10 Т/с «Ранет и» 05.55, 07.00 Kids Time 06.00 М/с «Зоряні Війни: Війни Клонів» 06.20 М/с «При оди Дже і Чана» 07.05 Т/с «Привілеї ба атих дівчисьо » 08.05, 15.55 Т/с «Др зі» 09.10 Х/ф «Лара Крофт - роз радач а робниць» 11.55, 19.30 Т/с «Щасливі разом» 12.55 Здраст йте, я - ваша мама! 13.50, 16.50, 20.15 Т/с «Тат севі доч и» 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 Т/с «Ханна Монтана-3» 17.55, 21.15 Т/с «Вороніни» 19.00 Репортер 19.10, 00.30 Спортрепортер 22.20, 00.45 Новий по ляд 23.20 Очевидець 00.40 Сл жба розш дітей 01.35 Х/ф «Абсолютно се ретно!» 02.55 Т/с «Одна ніч охання»

06.00, 02.50, 05.30 І ри патріотів 06.40 Гаджет шо 07.40, 15.40 Top Gear 08.40, 16.40 Невідома Південна Амери а 09.40, 17.30 Катастрофи століття 10.40, 18.20 Є ипет 11.40, 20.50 Таємниці століття 12.40, 20.00 Теорія неймовірності 13.40 Пере-винахідни и 14.40 Повітряні бої 19.10 Ш ачі 21.40 Російсь а імперія 22.30 Зброя людини. Дзюдо 23.30, 00.00 За ад ові злочини 00.30 Таємниці розвід и 01.00 По ер Д ель 2

07.00 «Рано Росiї» 11.05 Х/ф «У рюм-рi а» 1 с. 12.30 «Геннадiй Рождєственсь ий. Тритни и життя». 1 ч. 13.00, 15.00, 15.30, 19.00, 23.05, 00.05, 03.05, 06.15 Вiстi 13.30 «Добрий д х тай и» 14.15 «З новим б дин ом!» 15.50 «Про най оловнiше» 16.35 Т/с «Слово жiнцi» 17.20 Т/с «Єфросинiя» 18.10 «Маршал Ж ов». 1 ч. 19.45 «Прямий ефiр» 20.35 Т/с «Колiр пол м`я» 22.10 Т/с «Смерть шпи нам!» 23.20 «Городо » 00.20 Aсademia 01.05 «Влада фа т »

РТБ, УТЗ 06.30 М льтдарин и 07.00, 09.00 О ляд подій тижня 07.45 М з. Фільм «Співає Т. Гайч » 08.05, 10.40 Фестивальний поді м 08.55, 19.30 Сл жба розш дітей 09.30, 20.00 Один на один 10.00 А варі м 11.00 Во ні рампи 12.00, 15.00, 20.30, 19.40 Новини 13.20 Д/ф «Подих природи « 13.30 Тіль и ласи а 16.30, 17.00 У раїна 16.45 Д/ф «Народний артист Ми ола Я овчен о « 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 День 19.25, 21.20, 22.25, 22.50, 04.00 М зичний алейдос оп 19.45 На добраніч аз а 21.30 Юна зір а. Оль а Комаринсь а 22.05 Почер долі 23.00 У пош ах ле енд 23.10 М з. Фільм «Біло рила пісня» 23.30 Елементи

06.00 Махiнатори 06.25, 14.10 П“ята передача 06.50, 11.25, 01.40 Гi антсь i ораблi 07.45, 18.15, 04.05 Я це працює 08.10, 18.45, 04.35 З чо о це зроблено? 08.40, 17.20, 02.40 Р йнiвни и ле енд 09.35, 15.30, 05.00 Кр тий тюнiн 10.30 Е стремальна риболовля 12.20, 12.45 Справа технi и! 13.15, 13.40 На ова нефантасти а 14.35, 19.10, 23.45 Top gear 16.25, 16.55 Схибленi на трю ах 20.05, 00.40 Польоти либ Аляс и 21.00, 21.55 Смертельний лов 22.50 Вiдпочиваюча нацiя 03.40 Блис авичнi атастрофи

УВАГА! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтийт рикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

 i â ò î ð î ê, 1 9 ë è ï í ÿ 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 06.20, 06.35, 00.15, 00.35 Верти аль влади 06.45 Православний алендар 07.15 Ера бізнес 07.45 М льтфільм 08.15 О ляд преси 08.40 Корисні поради 09.00, 21.00, 01.20 Підс м и дня 09.25 Др а см а 09.30 Т/с «С сіди» 10.00 Місяць без жіно 10.45 М/с «Сандо ан» 11.15 В остях Д. Гордона 12.05, 14.20, 18.55, 21.30, 05.50 Діловий світ 12.15 Хай щастить 12.35 Темний сил ет 12.45 Кордон держави 13.05, 19.30 Стриб и вод 14.25 Х/ф «Фронт без флан ів» 15.45 Т/с «Вічний по ли » 18.15 Др а см а 18.45 Euronews 20.45 На добраніч, діти 21.25 Світ спорт 21.45 Концерт Вітаса «Пісні моєї мами» 22.55 Трій а, Кено, Ма сима 23.00, 00.00 Підс м и 23.15 Від першої особи 00.30 Підс м и дайджест 00.50 Корисні поради 01.45 Т/с «Ні оля Ле Фло » 02.35 Т/с «Тор аші» 04.30 Т/с «Слідство вед ть ЗнаТоКи»

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30, 06.45, 07.45, 18.45, 19.30, 21.15, 19.45, 20.45, 00.45 Новини 07.15, 16.55 М/ф 08.20 Провидиця Наталія 08.30 Веселі ро и 08.40, 02.30, 05.10 Свідо 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на вбивцю» 10.00, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Нью-Йор » 12.30 Т/с «Пав тина» 13.30 Т/с «Очі Оль и Корж» 15.35 Х/ф «Вони пішли на Схід» 17.30, 19.00 Вітаємо Вас 18.30 Б дь здоров! 20.20 Феєрія мандрів 21.25 Небесна олис ова 21.40 „Модно” 00.00 К лінарне шо „СмачнОГО!” 01.10 Ритми ночі 02.55 «Правда життя» 04.20 А енти вплив 05.35 «Ле енди бандитсь ої Одеси»

06.01, 22.30, 04.00 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.05, 18.40, 23.50 «По ода на рортах» 06.20, 08.06, 18.55, 23.15, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.30, 07.25, 19.30, 01.50 «Час: важливо» 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 03.00 «Час новин» 07.05, 09.05, 23.20, 03.25, 04.15 «Бізнес-час» 07.15, 09.15, 11.20, 12.20, 14.10, 16.05, 17.55, 22.50 «По ода в У раїні» 07.50, 00.25 «Автопілот-новини» 08.15, 10.55, 18.10, 00.20 «По ода світі» 08.25, 23.55, 00.35, 03.55, 04.55, 05.55 «О ляд преси» 08.30, 18.45, 23.00 «Київсь ий час» 08.40 «Автопілот-тест» 09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Прес- онференції прямом ефірі» 15.20 «Мотор-ТБ» 16.15, 17.15 «У раїнсь і пристрасті» 18.00, 00.00 «Час новин» (рос.) 18.15, 03.30 «А ро онтроль» 21.00, 01.00, 05.00 «Час» 22.00, 02.30 «Народний онтроль» 23.30 «Територія за он » 04.30 «Феєрія мандрів»

06.30 «Ілюзії с часності» 06.55 «Реальні роші» 07.00 «Дале і родичі» 07.35 «Країна сміється» 08.00, 19.10 «У пош ах при од» 09.50, 15.50 «Галілео» 10.50, 17.00 Т/с «Б ває й ірше» 11.20, 17.20 Т/с «Два з половиною чолові и» 12.10, 02.30 Т/с «Зоряна брама. Всесвіт» 14.50, 21.00 Т/с «Візитери» 18.10 Т/с «Менталіст» 22.00, 01.10 Т/с «Надприродне» 23.45 «15 хвилин до завтра» 00.15 «Таємні зна и. Дивні явища» 03.20 «Нічне життя»

06.00 Срібний апельсин 06.50, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.10 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.20, 14.00, 22.15 Т/с «Слід» 09.00 Т/с «Гл хар» 11.00 Т/с «Вися и» 13.00, 04.30 «Нехай оворять» 15.35, 02.15 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 03.50 Критична точ а 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 19.20 Т/с «Чолові мені» 20.15 Т/с «Гл хар» 23.50 Т/с «Мерсі» 00.45 Х/ф «Коли дзвонить незнайомець» 02.45 Т/с «Безмовний свідо » 05.20 Т/с «Любов та інші д рниці»

06.10 «Сл жба розш дітей» 06.15 Т/с «Тіль и охання» 07.00 Х/ф «С ня от тюр» 08.30, 13.55 Т/с «Тисяча і одна ніч» 10.00, 17.40 «Сімейні драми» 10.55, 18.35 «Не бреши мені» 11.55 «Особиста справа» 12.55 , 05.15 «Ілюзія безпе и. Ревнива зараза» 15.20, 04.30 Т/с «Сищи Самоваров» 16.15 «Від пацан и до панян и» 17.25 «Шість адрів» 19.30 , 00.00 , 03.25 ТСН: «Телевізійна сл жба новин» 20.00 «Міняю жін « 21.35, 02.10 Т/с «Інтерни» 22.00 «Ілюзія безпе и. Базарний день» 23.00, 03.40 «Гроші» 00.15 Х/ф «Король літ и» 02.35 Т/с «Одр жені. З дітьми»

05.00, 15.00 Т/с «До ази» 06.30, 07.10, 08.10 «З новим ран ом» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 09.10 Т/с «Повернення М хтара-2» 11.20 «Дете тиви» 12.15 «Зроз міти. Пробачити» 12.55 Т/с «Спальний район» 14.05 «Сімейний с д» 17.00 Д/ф «Потя -привид. Таємниця золота Колча а» 18.10 Т/с «Громови. Б дино надії» 19.05 Т/с «Обр ч а» 20.00, 02.35 «Подробиці» 20.25 Т/с «Серце Марії» 21.30 Т/с «Долі за ад ове завтра» 23.20, 03.05 Д/ф «Неймовірні при оди м ш етерів Росії» 00.25 Х/ф «Донні Брас о» 03.00 «Телевізійна сл жба розш дітей» 03.55 Д/ф «Чемпіони. Перемо ти через біль»

06.10 06.15 08.00 09.05 11.55 14.00

«Бізнес+» Т/с «Комісар Ре с» Т/с «К ла ін та Партнери» Х/ф «Карнавал» Х/ф «Не може б ти!» «Очна став а. Розл чення по-російсь и» 15.00 «Давай одр жимося» 17.00 «Паралельний світ» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 19.55 «Правила життя. Напівфабри ати: пош ах м’яса» 21.00 «Правила життя. Само бство швид о о при от вання» 22.25 «Очна став а. У нашом житті є місце див ...» 23.25 Т/с «До тор Ха с» 00.20 Т/с «Анатомія Грей» 01.30 «Ві на-Спорт» 01.40 Х/ф «Відп ст а за власний рах но »

05.50, 02.30 Фа ти 06.05 М/с «При оди майстра н -ф » 06.30, 07.35 Ділові фа ти 06.40, 09.05, 12.55, 19.10, 01.30 Спорт 06.45 Південне Б тово 07.45 Під прицілом 08.45 Фа ти. Рано 09.10, 19.15, 00.40 Надзвичайні новини 10.05, 16.40 Т/с «Літєйний, 4» 12.05 Ане доти по- раїнсь и 12.20, 13.00, 22.40 Т/с «Коде с честі» 12.45 Фа ти. День 14.40, 20.10 Т/с «Морсь і дияволи» 18.45 Фа ты. Вечер 22.25 Фа ти. Підс мо дня 01.40 Т/с «Щит» 03.00 Т/с «Термінатор: Хроні и Сари Коннор-2»

06.00, 18.50, 20.30, 23.30, 02.55 «Життя» 06.15, 03.10 Сл жба розш

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 05.05 «Добро о ран » 09.15 «Контрольна за півля» 09.40 «Жити здорово!» 10.55 «Федеральний с ддя» 12.15 «Модний виро » 13.20 «Дете тиви» 14.00 Інші новини 14.20 «Зроз міти. Пробачити» 15.20 «Хоч знати» 16.00 Т/с «Хіромант. Лінії доль» 17.00 «ЖКГ» 18.15 «Слід» 18.50 «Давай одр жимося!» 20.00 «Нехай оворять» 21.00 «Час» 21.30 Т/с «Остання з стріч» 22.40 «Свід и» 23.45 «Без мці» 01.00 ПРОФІЛАКТИКА!!!

дітей

05.45, 15.30 «Твою мам !» 06.10 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 07.00, 08.00 «Телеп зи и» 07.30, 08.30 «М льти з Л нті ом» 09.00 Т/с «Ранет и» 10.00 Т/с «Нано любов» 11.00, 01.00 «Про любофф» 12.00 «Звана вечеря» 13.00 «Давай одр жимося» 14.00, 19.20 Т/с «Моя пре расна няня» 16.00 «Дом-2» 17.00, 20.45 Т/с «Універ» 18.25 Т/с «Ранет и» 22.05 Т/с «Барвиха» 23.00 Т/с «Реальна ров» 00.00 Т/с «Ант раж» 00.30 «Дом-2». Спецвип с 01.50 М зична про рама «До світан »

05.00 Т/с «Ранет и» 05.40, 06.45 Kids Time 05.45 М/с «Зоряні Війни: Війни Клонів» 06.10 М/с «При оди Дже і Чана» 06.50 Т/с «Привілеї ба атих дівчисьо » 07.50, 19.00 Репортер 08.05, 15.55 Т/с «Др зі» 09.10 Х/ф «Моральні цінності сімей и Аддамсів» 11.20, 19.30 Т/с «Щасливі разом» 12.55 Здраст йте, я - ваша мама! 13.50, 16.50, 20.10 Т/с «Тат севі доч и» 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 Т/с «Ханна Монтана-3» 17.55, 21.15 Т/с «Вороніни» 19.10, 00.30 Спортрепортер 22.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 00.40 Х/ф «Яма асі» 02.05 Т/с «Одна ніч охання»

06.20 М/ф 06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00, 18.45, 23.25 24 одини Бізнес 07.05 Створи себе 07.10, 22.35 Третя планета 1 07.50, 21.55 Природні дива Амери и 1 09.00, 20.50 Хіт-парад ди ої природи 1 10.10, 15.45, 02.25 Твій Хіт 11.10, 19.00 Бойовий план 1 12.15 По ляд

майб тнє

16.35 Живе ба атство У раїни 16.55 Х/ф «Конвой через Атланти 20.15, 05.45 Сильні світ сьо о 23.00 Світсь і хроні и 00.00 Таємниці долі 03.20, 05.20 Дива и 03.40 Правда о опів 1

»

06.00, 02.50, 05.30 І ри патріотів 06.40 Гаджет шо 07.40, 15.40 Top Gear 08.40, 16.40 Невідома Південна Амери а 09.40, 17.30 Катастрофи століття 10.40, 18.20 Є ипет 11.40, 20.50 Таємниці століття 12.40, 20.00 Теорія неймовірності 13.40 Пере-винахідни и 14.40 Тан и. Ти ри в п стелі 19.10 Ш ачі 21.40 Російсь а імперія 22.30, 23.00 Бойові сили 23.30, 00.00 За ад ові злочини 00.30 Таємниці розвід и 01.00 По ер Д ель 2 02.00, 04.40 Неспортивне життя 04.30 БУМ. Вся правда

07.00 «Рано Росiї» 11.05 Х/ф «У рюм-рi а» 2 с. 12.30 «Геннадiй Рождєственсь ий. Тритни и життя». 2 ч. 13.00, 15.00, 15.30, 19.00, 23.05, 00.05, 03.05, 06.15 Вiстi 13.30 «З ж равлиною з раєю. Доля Майстра» 14.15 «З новим б дин ом!» 15.50 «Про най оловнiше» 16.35 Т/с «Слово жiнцi» 17.20 Т/с «Єфросинiя» 18.10 «Маршал Ж ов». 2 ч. 19.45 «Прямий ефiр» 20.35 Т/с «Колiр пол м`я» 22.10 Т/с «Смерть шпи нам!» 23.20 «Рах юсь по Росiї. Пам`ятi Савви Ямщи ова» 00.20 Aсademia 01.05 «Острови». Н. Жиров

РТБ, УТЗ 06.00 Переможний олос вір ючо о 06.30 М льтдарин и 06.55, 19.40 новини 07.00, 09.00, 10.20, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 День 07.20, 08.20, 09.20, 19.25, 21.20, 22.50, 04.00 М зичний алейдос оп 07.30 Кл б С пер ни и 07.50 Елементи 08.25 Почер долі 08.45 Західний е спрес 09.30 Один на один 10.00 Юна зір а. Оль а Комаринсь а 10.50, 22.10 Фестивальний поді м 11.05 Д/ф «Бо дан Хмельниць ий» 11.10, 17.00 У раїна 12.20 Спецвип с «Хто я? - У раїнець!» 13.55 Цей день в історії 14.00, 20.30 Новини 14.35 Дитяча лінія 16.40 Фільм- онцерт «Золоті олоси У раїни» 19.35 Сл жба розш дітей 19.45 На добраніч аз а 20.00 Громадсь а приймальня 21.30 Перехрестя правди 21.50 Без права на заб ття 23.00 Підводний світ Рівненщини 23.30 Елементи 00.30 повтор ран ово о ефір

06.00 Махiнатори 06.25, 14.10 П“ята передача 06.50, 11.25 , 21.55, 01.40 Гi антсь i ораблi 07.45, 18.15, 04.05 Я це працює 08.10, 18.45, 04.35 З чо о це зроблено? 08.40, 17.20, 02.40 Р йнiвни и ле енд 09.35, 15.30, 05.00 Кр тий тюнiн 10.30 Е стремальна риболовля 12.20 Польоти либ Аляс и 13.15 Смертельний лов 14.35, 19.10, 23.45 Top gear 16.25, 16.55 Схибленi на трю ах 20.05, 00.40, 20.35, 01.10 Демонтаж 21.00 Грандiознi переїзди 22.50 Вiдпочиваюча нацiя 03.40 Блис авичнi атастрофи


ТЕЛЕАФІША

44 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 06.20, 06.35, 00.15, 00.35 Верти аль влади 06.45 Православний алендар 07.15 Ера бізнес 07.45 М льтфільм 08.15 О ляд преси 08.40 Корисні поради 09.00, 21.00, 01.20 Підс м и дня 09.25 Др а см а 09.30 Т/с «С сіди» 10.00 Місяць без жіно 10.35 М/с «Сандо ан» 11.00 В остях Д. Гордона 11.55, 14.15, 18.55, 21.30, 05.50 Діловий світ 12.05 Наша пісня 12.40 Ближче до народ 13.15 Дитячий фестиваль «Щасливі долоні» 14.25 Х/ф «Фронт без флан ів» 15.45 Т/с «Вічний по ли » 18.15 Др а см а 18.45 Euronews 1 9 . 3 0 Чемпіонат світ з водних видів спорт . Синхронне плавання 20.45 На добраніч, діти 21.25 Світ спорт 21.45 Досвід 22.40 Ме алот 22.45 С перлото, Трій а, Кено 23.00, 00.00 Підс м и 23.15 Від першої особи 00.30 Підс м и дайджест 00.50 Корисні поради 01.45 Т/с «Ні оля Ле Фло » 02.35 Т/с «Тор аші» 03.35 Д/ф «Лев о Рев ць ий. Симфонія №3 «На лезі бритви»

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30, 06.45, 07.45, 18.45, 19.30, 21.15, 19.45, 20.45, 00.45 Новини 07.15, 17.10 М/ф 08.15 Веселі ро и 08.25 Чоловічі розва и. Ретроспе тива 08.40, 02.30, 05.15 Свідо 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на вбивцю» 10.00, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Нью-Йор » 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.30 Т/с «Пав тина» 13.30 Т/с «Очі Оль и Корж» 15.30 Х/ф «Остання інд ль енція» 17.40, 19.00 Вітаємо Вас 18.10 Провидиця Наталія 18.20 Чоловічі розва и 20.15 Домашні любленці 21.25 Небесна олис ова 21.40 Сильні світ 00.00, 01.00 Ритми ночі 00.10 М зейОК! 02.55 «Речовий до аз» 03.20 «Правда життя» 04.20 А енти вплив 05.40 «Ле енди бандитсь ої Одеси»

№26 від 13 липня 2011 ро

Ñåðåäà, 20 ëèïíÿ 06.01, 22.30, 04.00 «Час-Тайм» 06.20, 08.06, 18.55, 23.15, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.30, 07.25, 19.30, 01.50 «Час: важливо» 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 03.00 «Час новин» 07.05, 09.05, 23.20, 03.25, 04.15 «Бізнес-час» 07.15, 09.15, 11.20, 12.10, 14.10, 16.10, 17.50, 22.50 «По ода в У раїні» 07.50, 00.25 «Автопілот-новини» 08.15, 10.55, 18.10, 00.20 «По ода світі» 08.25, 23.55, 00.35, 03.55, 04.55, 05.55 «О ляд преси» 08.30, 18.45, 23.00 «Київсь ий час» 08.40, 23.30 «Драйв» 09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент» 10.30, 11.30 «Прес- онференції прямом ефірі» 12.15 «C анер» 15.20 «Здорові історії» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Вільна авань» 18.00, 00.00 «Час новин» (рос.) 18.15, 03.30 «У раїнсь а незалежність» 21.00, 01.00, 05.00 «Час» 22.00, 02.30 «А цент» 04.30 «Не перший по ляд»

06.00, 09.50, 15.50 «Галілео» 06.55 «Реальні роші» 07.00 «Дале і родичі» 07.35 «Країна сміється» 08.00, 19.10 «У пош ах при од» 10.50, 17.00 Т/с «Б ває й ірше» 11.20, 17.20 Т/с «Два з половиною чолові и» 12.10, 02.40 Т/с «Зоряна брама. Всесвіт» 14.50, 21.00 Т/с «Візитери» 18.10 Т/с «Менталіст» 22.00, 01.10 Т/с «Надприродне» 23.45 «15 хвилин до завтра» 00.15 «Таємні зна и. Дивні явища» 03.20 «Нічне життя»

06.10 Срібний апельсин 06.50, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.10 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.20, 14.00, 22.15 Т/с «Слід» 09.00 Т/с «Гл хар» 11.00 Т/с «Вися и» 13.00, 04.30 «Нехай оворять» 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 03.50 Критична точ а 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 19.20 Т/с «Чолові мені» 20.15 Т/с «Гл хар» 23.50 Т/с «Мерсі» 00.45 Х/ф «Повернення до раю» 02.45 Т/с «Безмовний свідо » 05.20 Т/с «Любов та інші д рниці»

06.10 «Сл жба розш дітей» 06.15 Т/с «Тіль и охання» 07.00, 15.50 «Від пацан и до панян и» 08.10, 13.35 Т/с «Тисяча і одна ніч» 09.45, 17.40 «Сімейні драми» 10.40, 18.35 «Не бреши мені» 11.40 «Ілюзія безпе и. Базарний день» 12.40, 05.25 «Ілюзія безпе и. Таблет а для термінатора» 15.00, 04.40 Т/с «Сищи Самоваров» 17.10 «Шість адрів» 19.30, 00.05 ТСН: «Телевізійна сл жба новин» 20.00 «Пе ельна хня» 21.10, 21.45, 01.50 Т/с «Інтерни» 22.10 «Ілюзія безпе и. Шахраї біля моря» 23.05 «Особиста справа» 00.20 Х/ф «Прозріння»

05.00, 15.00 Т/с «До ази» 06.30, 07.10, 08.10 «З новим ран ом» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 09.10 Т/с «Повернення М хтара-2» 11.20 «Дете тиви» 12.15 «Зроз міти. Пробачити» 12.55 Т/с «Спальний район» 14.05 «Сімейний с д» 16.55 Д/ф «Юрій Андропов. 15 місяців надії» 18.10 Т/с «Громови. Б дино надії» 19.00 Т/с «Обр ч а» 20.00, 02.40 «Подробиці» 20.25 Т/с «Серце Марії» 21.25 Т/с «Долі за ад ове завтра» 23.20, 03.10 Д/ф «Людмила Зайцева. Леенда Малень ої Віри» 00.30 Х/ф «Ба сі» 03.05 «Телевізійна сл жба розш дітей» 04.05 Д/ф «Солов и. Місця сили»

11.00 «Федеральний с ддя» 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 12.15, 02.15 «Модний виро » 13.20, 01.10 «Дете тиви» 14.00 Інші новини 14.20 «Зроз міти. Пробачити» 15.20, 01.45 «Хоч знати» 16.00 Т/с «Хіромант. Лінії доль» 17.00 «ЖКГ» 18.15 «Слід» 18.50, 04.05 «Давай одр жимося!» 20.00, 03.10 «Нехай оворять» 21.00 «Час» 21.30 Т/с «Остання з стріч» 22.40 «Людмила Ч рсіна. Я - нічия» 23.45 «Без мці» 00.35 «Каліфренія»

06.05 07.45 08.50 09.50 11.55

Т/с «Комісар Ре с» Т/с «К ла ін та Партнери» «Ч жі помил и. Удвох проти всіх» Х/ф «Лєра» «Правила життя. Напівфабри ати: пош ах м’яса» 13.00 «Правила життя. Само бство швид о о при от вання» 14.00 «Очна став а. У нашом житті є місце див ...» 15.00 «Давай одр жимося» 17.00 «Паралельний світ» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 19.10 «Зір ове життя. Краса на інчи с альпеля» 20.10 «Російсь і сенсації. Алла+Ма сим. Сповідь любові» 21.05 «Російсь і сенсації. У олі перших» 22.25 «Очна став а. Любовні і ри з летальним рез льтатом» 23.20 Т/с «До тор Ха с»

05.45, 15.30 «Твою мам !» 06.10 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 07.00, 08.00 «Телеп зи и» 07.30, 08.30 «М льти з Л нті ом» 09.00 Т/с «Ранет и» 10.00 Т/с «Нано любов» 11.00, 01.00 «Про любофф» 12.00 «Звана вечеря» 13.00 «Давай одр жимося» 14.00, 19.20 Т/с «Моя пре расна няня» 16.00 «Дом-2» 17.00, 20.45 Т/с «Універ» 18.25 Т/с «Ранет и» 22.05 Т/с «Барвиха» 23.00 Т/с «Реальна ров» 00.00 Т/с «Ант раж» 00.30 «Дом-2». Спецвип с 01.50 М зична про рама «До світан »

05.40 Сл жба розш дітей 05.50, 02.35 Фа ти 06.05 М/с «При оди майстра н -ф » 06.30, 07.35 Ділові фа ти 06.35, 09.00, 12.55, 19.10, 01.35 Спорт 06.40 Південне Б тово 07.45 Прово атор 08.45 Фа ти. Рано 09.05, 19.15, 00.45 Надзвичайні новини 10.05, 16.40 Т/с «Літєйний, 4» 12.05 Ане доти по- раїнсь и 12.20, 13.00, 22.45 Т/с «Коде с честі» 12.45 Фа ти. День 14.40, 20.10 Т/с «Морсь і дияволи» 18.45 Фа ти. Вечір 22.30 Фа ти. Підс мо 01.45 Т/с «Щит» 03.05 Т/с «Термінатор: Хроні и Сари Коннор-2» 04.10 Під прицілом

05.00 Т/с «Ранет и» 05.40, 06.45 Kids Time 05.45 М/с «Зоряні Війни: Війни Клонів» 06.10 М/с «При оди Дже і Чана» 06.50 Т/с «Привілеї ба атих дівчисьо » 07.50, 19.00 Репортер 08.05, 15.55 Т/с «Др зі» 09.10 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 11.20, 19.30 Т/с «Щасливі разом» 12.30 Здраст йте, я - ваша мама! 13.50, 16.50, 20.10 Т/с «Тат севі доч и» 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 Т/с «Ханна Монтана-3» 17.55, 21.15 Т/с «Вороніни» 19.10, 00.40 Спортрепортер 22.15 Х/ф «Франц зь ий поціл но » 00.50 Сл жба розш дітей 00.55 Х/ф «До тор Голлів д» 02.35 Т/с «Одна ніч охання»

07.00 11.05 12.15 12.30

«Рано Росiї» Х/ф «У рюм-рi а» 3 с. Новини льт ри «Геннадiй Рождєственсь ий. Три тни и життя». 3 ч. 13.00, 15.00, 15.30, 19.00, 23.05, 00.05, 06.15 Вiстi 13.30 «Моя «залiзна ледi». Тетяна Лiознова» 14.15 «З новим б дин ом!» 15.50 «Про най оловнiше» 16.35 Т/с «Слово жiнцi» 17.20 Т/с «Єфросинiя» 18.10 «С тi одним ланцю ом. Синявсь ий i Данiель» 19.45 «Прямий ефiр» 20.35 Т/с «На сонячном боцi в лицi» 22.10 Т/с «Смерть шпи нам!» 23.20 «Таємниця смертi Дзержинсь о о» 00.20 Aсademia 01.05 «Бессмертнова» 02.00 Новини льт ри

РТБ, УТЗ

06.00, 18.50, 20.30, 23.30, 02.55 «Життя» 06.15 Сл жба розш дітей 06.20 М/ф 06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00, 18.45, 23.25 24 одини Бізнес 07.05 Створи себе 07.10, 23.00 Третя планета 1 07.50, 21.55 Природні дива Амери и 1 09.00, 20.50 Хіт-парад ди ої природи 1 10.10, 15.45, 02.25 Твій Хіт 11.10, 19.00 Бойовий план 1 12.15 По ляд майб тнє 16.35 Живе ба атство У раїни 16.55 Х/ф «Конвой через Атланти » 20.15, 05.45 Сильні світ сьо о 00.00 Таємниці долі 03.10, 05.20 Дива и 03.40 Правда о опів 04.30 Козацтво

06.00, 02.50, 05.30 І ри патріотів 06.40 Гаджет шо 07.40, 15.40 Top Gear 08.40, 16.40 Невідома Південна Амери а 09.40, 17.30 Катастрофи століття 10.40 Є ипет 11.40, 20.50 Таємниці століття 12.40, 20.00 Теорія неймовірності 13.40 Пере-винахідни и 14.40 Зброя людини. Дзюдо 18.20 Чин ізхан 19.10, 21.40 Російсь а імперія 22.30 К лемет. По ляд на історію 23.30, 00.00 За ад ові злочини 00.30 Таємниці розвід и 02.00, 04.40 Неспортивне життя 04.30 БУМ. Вся правда

06.30 М льтдарин и 06.55, 19.40 новини 07.00, 09.00, 19.00, 21.00, 22.30, 23.00, 00.00 День 07.20, 09.20, 19.30, 21.25, 22.50, 04.00 М зичний алейдос оп 07.50 Елементи 08.20 Підводний світ Рівненщини 08.45 Фестивальний поді м 09.30 Громадсь а приймальня 10.00 Перехрестя правди 10.40 Без права на заб ття 11.00 Перспе тива. Міжнародний т ризм 11.20 Д/ф «В остях Марфи Тимчен о» 12.20 Д/ф «На ом світ тримається... Анатолій Авдієвсь ий» ч.1 12.55 Д/ф «Вечірнє сонце. Ліна Костен о» 14.40 Дитяча лінія 15.00, 20.30 Новини 16.40 66-ро ів Перемо и Вели ій Вітчизняній війні 17.00 У раїна 19.45 На добраніч аз а 20.00 Один на один 21.50 Сл жба розш дітей 22.00 Хітова вежа 23.30 Елементи 00.30 повтор ран ово о ефір

06.00 Махiнатори 06.25, 14.10 П“ята передача 06.50 Гi антсь i ораблi 07.45, 18.15, 04.05 Я це працює 08.10, 18.45, 04.35 З чо о це зроблено? 08.40, 17.20, 02.40 Р йнiвни и ле енд 09.35, 15.30, 05.00 Кр тий тюнiн 10.30 Е стремальна риболовля 11.25, 01.40, 13.15 Грандiознi переїзди 12.20, 12.45 Демонтаж 14.35, 19.10, 23.45 Top gear 16.25, 16.55 Схибленi на трю ах 20.05, 00.40 У онитвi за ра аном 21.00 Вижити за б дь-я цiн 21.55 Рiч овi монстри: Бичача А ла 22.50 Вiдпочиваюча нацiя 03.40 Блис авичнi атастрофи

УВАГА! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

×åòâåð, 21 ëèïíÿ 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 06.20, 06.35, 00.15, 00.35 Верти аль влади 06.45 Православний алендар 07.15 Ера бізнес 07.45 М льтфільм 08.15 О ляд преси 08.40 Корисні поради 09.00, 21.00, 01.20 Підс м и дня 09.25 Др а см а 09.30 Т/с «С сіди» 10.00 Місяць без жіно 10.45 М/с «Сандо ан» 11.15 Здоров’я 12.05, 14.20, 18.55, 21.30, 05.50 Діловий світ 12.15 Кро до зіро . Євробачення 13.10 Стриб и вод 14.35 Х/ф «Фронт в тил воро а» 15.45 Т/с «Вічний по ли » 18.15 Др а см а 18.45 Euronews 19.20 Чемпіонат світ з водних видів спорт . Синхронне плавання 20.45 На добраніч, діти 21.25 Світ спорт 21.40 Концерт Вітаса «Повернення додом ». 1 ч. 22.55 Трій а, Кено, Ма сима 23.00, 00.00 Підс м и 23.15 Від першої особи 00.30 Підс м и дайджест 00.50 Корисні поради 01.45 Т/с «Ні оля Ле Фло » 02.35 Т/с «Тор аші» 03.25 Фоль -music 04.10 Т/с «Слідство вед ть ЗнаТоКи»

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30, 06.45, 07.45, 18.45, 19.30, 21.15, 19.45, 20.45, 00.45 Новини 07.15, 17.20 М/ф 08.20 Провидиця Наталія 08.30 Б дь здоров! 08.40, 02.30, 05.15 Свідо 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на вбивцю» 10.00, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Нью-Йор » 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.30 Т/с «Пав тина» 13.25 Т/с «Очі Оль и Корж» 15.25 Х/ф «Коли здають альма» 17.00 Веселі ро и 17.50, 19.00 Вітаємо Вас 20.15 Зроблено р ами 21.25 Небесна олис ова 21.40 Чоловічі розва и 00.00, 01.00 Ритми ночі 00.15 „Модно” 02.55 «Речовий до аз» 03.20 «Правда життя» 04.20 А енти вплив 05.40 «Ле енди бандитсь ої Одеси»

06.01, 22.30, 04.00 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40, 23.50 «По ода на рортах» 06.20, 08.06, 18.55, 23.15, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.30, 07.25, 19.30, 01.50 «Час: важливо» 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 03.00 «Час новин» 07.05, 09.05, 23.20, 03.25, 04.15 «Бізнесчас» 07.15, 09.15, 11.20, 12.20, 14.10, 16.10, 17.50, 22.50 «По ода в У раїні» 07.50, 00.25 «Автопілот-новини» 08.15, 10.55, 18.10, 00.20 «По ода світі» 08.25, 23.55, 00.35, 03.55, 04.55, 05.55 «О ляд преси» 08.30, 18.45, 23.00 «Київсь ий час» 08.40, 23.30 «Технопар » 09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Прес- онференції прямом ефірі» 15.20 «Життя в задоволення» 16.20 «Драйв» 16.40 «Трансмісія» 17.25, 18.15, 03.30 «А цент» 18.00, 00.00 «Час новин» (рос.) 21.00, 01.00, 05.00 «Час» 22.00, 02.30 «Хроні а дня» 04.30 «Життя ці аве»

06.00, 09.50, 15.50 «Галілео» 06.55 «Реальні роші» 07.00 «Дале і родичі» 07.35 «Країна сміється» 08.00, 19.10 «У пош ах при од» 10.50, 17.00 Т/с «Б ває й ірше» 11.20, 17.20 Т/с «Два з половиною чолові и» 12.10, 02.40 Т/с «Зоряна брама. Всесвіт» 14.50, 21.00 Т/с «Візитери» 18.10 Т/с «Менталіст» 22.00, 01.10 Т/с «Надприродне» 23.45 «15 хвилин до завтра» 00.15 «Таємні зна и. Дивні явища» 03.20 «Нічне життя»

06.10 Срібний апельсин 06.50, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.10 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.20, 14.00, 22.15 Т/с «Слід» 09.00 Т/с «Гл хар» 11.00 Т/с «Вися и» 13.00, 04.30 «Нехай оворять» 15.35, 02.30 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 03.50 Критична точ а 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 19.20 Т/с «Чолові мені» 20.15 Т/с «Гл хар» 23.50 Т/с «Мерсі» 00.45 Х/ф «Сплячі» 03.00 Т/с «Безмовний свідо » 05.20 Т/с «Любов та інші д рниці»

06.10 «Сл жба розш дітей» 06.15 Т/с «Тіль и охання» 07.00, 15.50 «Від пацан и до панян и» 08.20, 13.35 Т/с «Тисяча і одна ніч» 09.50, 17.40 «Сімейні драми» 10.45, 18.35 «Не бреши мені» 11.45 «Ілюзія безпе и. Шахраї біля моря» 12.45, 05.15 «Ілюзія безпе и. Бать и одина и» 14.55, 04.30 Т/с «Сищи Самоваров» 17.15 «Шість адрів» 19.30, 00.05 ТСН: «Телевізійна сл жба новин» 20.00 «Одр жений за власним бажанням» 21.00, 21.40, 01.55 Т/с «Інтерни» 22.05 «Ілюзія безпе и. Всіх на лічильни » 23.05 Т/с «Теорія брехні» 00.20 Х/ф «Честь дра она» 02.20 Т/с «Одр жені. З дітьми» 03.10 Х/ф «Прозріння»

05.00, 15.00 Т/с «До ази» 06.30, 07.10, 08.10 «З новим ран ом» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 09.10 Т/с «Повернення М хтара-2» 11.15 «Дете тиви» 12.15 «Зроз міти. Пробачити» 12.55 Т/с «Спальний район» 14.05 «Сімейний с д» 16.55 Д/ф «Сповідь диверсанта» 18.10 Т/с «Громови. Б дино надії» 19.00 Т/с «Обр ч а» 20.00, 02.55 «Подробиці» 20.25 Т/с «Серце Марії» 21.25 Т/с «Долі за ад ове завтра» 23.20 Д/ф «Обпалені славою» 00.30 Х/ф «Славні хлопці» 03.20 «Телевізійна сл жба розш дітей» 03.25 Д/ф «Ви рати олімпіад » 04.20 Д/ф «Зроз міти. Пробачити»

06.15 «Бізнес+» 06.20 Т/с «Комісар Ре с» 08.05 Т/с «К ла ін та Партнери» 09.15, 01.40 Х/ф «Близь і люди» 14.00 «Очна став а. Любовні і ри з летальним рез льтатом» 15.00 «Давай одр жимося» 17.00 «Паралельний світ» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 19.10 «Моя правда. Ірина Біли . Коли охання стає отр тою» 20.10 «Я вийти заміж з Анфісою Чеховою» 22.25 «Очна став а. Народити від бать а» 23.25 Т/с «До тор Ха с» 00.20 Т/с «Анатомія Грей» 01.30 «Ві на-Спорт»

05.50, 03.25 Фа ти 06.05 М/с «При оди майстра н -ф » 06.30, 07.35 Ділові фа ти 06.40, 09.00, 12.55, 19.10, 01.40 Спорт 06.45 Південне Б тово 07.40 Ма сим м в У раїні 08.45 Фа ти. Рано 09.05, 19.15, 00.45 Надзвичайні новини 10.05, 16.35 Т/с «Літєйний, 4» 12.05 Ане доти по- раїнсь и 12.20, 13.00, 22.45 Т/с «Коде с честі» 12.45 Фа ти. День 14.35, 20.10 Т/с «Морсь і дияволи» 18.45 Фа ти. Вечір 22.30 Фа ти. Підс мо дня 01.50 Т/с «Щит» 03.55 Х/ф «П’ятеро людей, я их я з стрів на небесах-1»

06.00, 18.50, 20.30, 23.30, 02.55 «Життя» 06.15 Сл жба розш

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 «Добро о ран » 09.15 «Контрольна за півля» 09.40 «Жити здорово!» 10.55 «Федеральний с ддя» 12.15, 02.15 «Модний виро » 13.20, 01.15 «Дете тиви» 14.00 Інші новини 14.20 «Зроз міти. Пробачити» 15.20, 01.45 «Хоч знати» 16.00 Т/с «Хіромант. Лінії доль» 17.00 «ЖКГ» 18.15, 00.40 «Слід» 18.50, 04.05 «Давай одр жимося!» 20.00, 03.10 «Нехай оворять» 21.00 «Час» 21.30 Т/с «Остання з стріч» 22.40 «Людина і за он» 2 3 . 4 5 «Love». Концерт Андрія Ма аревича

дітей

06.20, 07.20 М/ф

05.45, 15.30 «Твою мам !» 06.10 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 07.00, 08.00 «Телеп зи и» 07.30, 08.30 «М льти з Л нті ом» 09.00 Т/с «Ранет и» 10.00 Т/с «Нано любов» 11.00, 01.00 «Про любофф» 12.00 «Звана вечеря» 13.00 «Давай одр жимося» 14.00, 19.20 Т/с «Моя пре расна няня» 16.00 «Дом-2» 17.00, 20.45 Т/с «Універ» 18.25 Т/с «Ранет и» 22.05 Т/с «Барвиха» 23.00 Т/с «Реальна ров» 00.00 Т/с «Ант раж» 00.30 «Дом-2». Спецвип с 01.50 М зична про рама «До світан »

05.00 Т/с «Ранет и» 05.40, 06.50 Kids Time 05.45 М/с «Зоряні Війни: Війни Клонів» 06.10 М/с «При оди Дже і Чана» 06.55 Т/с «Привілеї ба атих дівчисьо » 07.50, 19.00 Репортер 08.05, 15.55 Т/с «Др зі» 09.10 Х/ф «Франц зь ий поціл но » 11.55, 19.30 Т/с «Щасливі разом» 12.40 Здраст йте, я - ваша мама! 13.50, 16.50, 20.15 Т/с «Тат севі доч и» 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 Т/с «Ханна Монтана-3» 17.55, 21.15 Т/с «Вороніни» 19.10, 00.25 Спортрепортер 22.20 Х/ф «За они привабливості» 00.35 Сл жба розш дітей 00.40 Х/ф «Висота 89» 02.25 Т/с «Одна ніч охання»

06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00, 18.45, 23.25 24 одини Бізнес 07.05 Створи себе 07.50, 23.00 Третя планета 1 08.30 Природні дива Амери и 1 09.00, 20.50 Хіт-парад ди ої природи 1 10.10, 15.45, 02.25 Твій Хіт 11.10, 19.00 Бойовий план 1 12.15 По ляд

майб тнє

16.35 Живе ба атство У раїни 16.55 Х/ф «Ніжний Бен. Терор 20.15, 05.45 Сильні світ сьо о 21.55 Природні дива Європи 1 00.00 Таємниці долі 03.10, 05.20 Дива и 03.40 Козацтво

орах»

06.00, 02.50, 05.30 І ри патріотів 06.40 Гаджет шо 07.40, 15.40 Top Gear 08.40, 16.40 Невідома Південна Амери а 09.40, 17.30 Катастрофи століття 10.40 Колізей: арена смерті 11.40, 20.50 Таємниці століття 12.40, 20.00 Теорія неймовірності 13.40 Пере-винахідни и 14.40, 15.10 Бойові сили 18.20 Справжній пірат Карибів 19.10, 21.40 Російсь а імперія 22.30 Тан и. Барбаросса 23.30 Ukraine-trophy. На межі незвідано о 00.30 Таємниці розвід и 02.00, 04.40 Неспортивне життя 04.30 БУМ. Вся правда

07.00 11.05 12.20 12.30

«Рано Росiї» Х/ф «У рюм-рi а» 4 с. Новини льт ри «Геннадiй Рождєственсь ий. Тритни и життя». 4 ч. 13.00, 15.00, 15.30, 19.00, 23.05, 00.05, 03.05, 06.15 Вiстi 13.30 «Пiд полом цир . Смертельний номер» 14.15 «З новим б дин ом!» 15.50 «Про най оловнiше» 16.35 Т/с «Слово жiнцi» 17.20 Т/с «Єфросинiя» 18.10 «Ланцю ова реа цiя» 19.45 «Прямий ефiр» 20.35 Т/с «На сонячном боцi в лицi» 22.10 Т/с «Смерть шпи нам!» 23.20 «Червоне i бiле. Вся правда про iнтербри ади» 00.20 Aсademia 01.05 «Сатi. Нен дна ласи а...» з I. Ойстрахом i В. Юзефовичем

РТБ, УТЗ 06.00 Переможний олос вір ючо о 06.30 М льтдарин и 06.55, 19.40 новини 07.00, 09.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 День 07.20, 08.20, 08.50, 09.20, 19.25, 21.20, 22.50, 23.50, 04.00 М зичний алейдос оп 07.30 Кл б С пер ни и 07.50 Елементи 08.30 Зона онфлі т 09.30 Один на один 10.00 Штрихи з нат ри 10.20 Хітова вежа 10.50, 21.30 Фестивальний поді м 11.00 Чорнобиль: 25 ро ів потом … Прое ти ЄБРР щодо Чорнобильсь ої АЕС 11.30 А т ально 14.15 Розставимо а центи. Тор ово-промислова палата 14.25 На а: особистості. Борис Лазарєв 15.00, 20.30 Новини 16.10, 17.00 У раїна 16.30 Успішні люди. Ю.Дишлю 19.35 Сл жба розш дітей 19.45 На добраніч аз а 20.00 Громадсь а приймальня 21.50 Та б ло 22.10 Молодіжний прорив 23.00 М з. Фільм «О рилені поч ття» 23.20 Елементи 00.30 повтор ран ово о ефір

06.00 Махiнатори 06.25, 14.10 П“ята передача 06.50, 11.25, 01.40 Грандiознi переїзди 07.45, 18.15, 04.05 Я це працює 08.10, 18.45, 04.35 З чо о це зроблено? 08.40, 17.20, 02.40 Р йнiвни и ле енд 09.35 Кр тий тюнiн 10.30 Е стремальна риболовля 12.20 У онитвi за ра аном 13.15 Вижити за б дь-я цiн 14.35, 19.10, 23.45 Top gear 15.30, 05.00 Заїзди 16.25, 16.55 Схибленi на трю ах 20.05, 00.40 Зброя майб тньо о 21.00, 21.55 Рос Кемп 22.50 Вiдпочиваюча нацiя 03.40 Блис авичнi атастрофи


ТЕЛЕАФІША

№26 від 13 липня 2011 ро

45

Ï`ÿòíèöÿ, 22 ëèïíÿ 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05 Спорт 06.20 , 06.35 , 0 0 . 1 5, 00.35 Верти аль влади 06.45 Православний алендар 07.15 Ера бізнес 07.45 М льтфільм 08.15 О ляд преси 08.40 Корисні поради 09.00, 21.00 Підс м и дня 09.30 Т/с «С сіди» 10.10 Місяць без жіно 10.45 М/с «Сандо ан» 11.15 «Віра. Надія. Любов» 12.05, 14.20, 21.20, 05.50 Діловий світ 12.15 «Надвечір’я» з Т. Щербатю 12.45 А дієнція. Країни від А до Я 13.10 Стриб и вод 14.35 Х/ф «Фронт в тил воро а» 15.50 Т/с «Вічний по ли » 18.05 Euronews 18.40 Ма істраль 19.00 Ш стер-Live 21.25 Ш стер-Live 00.00 Підс м и 00.30 Підс м и дайджест 00.50 Корисні поради 01.20 Трій а, Кено 0 1 . 2 5 Чемпіонат світ з водних видів спорт . Синхронне плавання 03.20 Хіт-парад «Національна двадцята» (із с рдопере ладом) 04.20 Ма ія цир .2 ч.

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30, 06.45, 07.45, 18.45, 19.30, 21.15, 19.45, 20.45, 00.45 Новини 07.20, 08.20 М/ф 08.40, 02.25, 05.10 Свідо 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на вбивцю» 10.00, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Нью-Йор » 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.30 Т/с «Пав тина» 13.25 Т/с «Очі Оль и Корж» 15.35 Х/ф «Ходіння по м ам» 17.35, 19.00 Вітаємо Вас 18.15 Провидиця Наталія 18.25 Прес-по ляд з В. С ринсь им 20.15 К лінарне шо „СмачнОГО!” 21.25 Небесна олис ова 21.40 Кіноле торій 00.00 Прес-по ляд з В. С ринсь им 00.10 Домашні любленці 01.00 Ритми ночі 02.50 «Правда життя» 04.10 А енти вплив 05.35 «Ле енди бандитсь ої Одеси»

06.01, 22.30, 04.00 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 18.40, 23.50 «По ода на рортах» 06.20, 08.06, 18.55, 23.15, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.30, 07.25, 19.30, 01.50 «Час: важливо» 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.30, 03.00 «Час новин» 07.05, 09.05, 23.20, 03.25, 04.15 «Бізнесчас» 07.15, 09.15, 11.10, 12.20, 14.10, 16.10, 22.50 «По ода в У раїні» 07.50, 00.25 «Автопілот-новини» 08.15, 10.55, 18.10, 00.20 «По ода світі» 08.25, 23.55, 00.35, 03.55, 04.55, 05.55 «О ляд преси» 08.30, 18.45, 23.00 «Київсь ий час» 08.40, 23.30 «Трансмісія» 09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент» 10.30, 12.30 «Прес- онференції прямом ефірі» 11.15 «С анер» 15.20 «Своїми очима» 16.30 «РесП блі а з Анною Без ли » 18.00, 00.00 «Час новин» (рос.) 18.15, 03.30 «Ві но Європ »

06.00, 09.50 «Галілео» 06.55 «Реальні роші» 07.00 «Кохання вели ом домі» 07.35 «Країна сміється» 08.00, 17.40 «У пош ах при од» 10.50, 16.30 Т/с «Б ває й ірше» 11.20, 16.50 Т/с «Два з половиною чолові и» 12.10, 02.00 Т/с «Зоряна брама. Всесвіт» 14.50 Т/с «Візитери» 15.50 «Ілюзії с часності» 19.35 «Солдати й офіцери» 20.40 «КВН» 22.50 «Бійцівсь ий л б» 23.45 «15 хвилин до завтра» 00.25 Х/ф «Лишитися живим» 03.20 «Нічне життя»

06.10 Срібний апельсин 06.50, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.10 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.20, 14.00 Т/с «Слід» 09.00 Т/с «Гл хар» 11.00 Т/с «Вися и» 13.00, 04.30 «Нехай оворять» 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 03.50 Критична точ а 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 19.20 Т/с «Чолові мені» 20.15 Т/с «Успіх за б дь-я цін » 00.00 Х/ф «Ві на» 01.45 Х/ф «Білий палац» 05.20 Т/с «Любов та інші д рнці»

06.10 «Сл жба розш дітей» 06.15 Т/с «Тіль и охання» 07.00, 16.00 «Від пацан и до панян и» 08.25, 13.40 Т/с «Тисяча і одна ніч» 09.55 «Сімейні драми» 10.50 «Не бреши мені» 11.50 «Ілюзія безпе и. Всіх на лічильни » 12.50, 05.30 «Ілюзія безпе и. Життя на межі» 15.05, 04.45 Т/с «Сищи Самоваров» 17.10 Комедія «Професор за оні» 19.30, 04.15 ТСН: «Телевізійна сл жба новин» 20.00 Х/ф «Тюря а» 22.00 Х/ф «С елелаз» 00.05 «Пе ельна хня» 01.20 Х/ф «Честь дра она» 02.45 Комедія «Вечір а Веґасі» (3)

05.00, 15.00 Т/с «До ази» 06.30, 07.10, 08.10 «З новим ран ом» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 09.10 Т/с «Повернення М хтара-2» 11.15 «Дете тиви» 12.15, 04.50 «Зроз міти. Пробачити» 12.55 Т/с «Спальний район» 14.05 «Сімейний с д» 17.00, 03.20 Д/ф «Во няний рейс. Я це б ло» 18.10 Т/с «Громови. Б дино надії» 19.00 Т/с «Обр ч а» 20.00, 02.55 «Подробиці» 20.25 Т/с «Серце Марії» 22.30 «Вели ий онцерт на «Інтері» 01.10 Х/ф «Шановні люди» 04.05 «Форм ла любові»

05.40, 06.30 Т/с «Комісар Ре с» 06.25, 03.20 «Бізнес+» 07.25 Т/с «К ла ін та Партнери» 08.35 Х/ф «Гордість та передження» 15.35 «Моя правда. Марат Башаров» 16.40 «Моя правда. Тетяна До ілева» 17.40, 22.00 «Вi на-Новини» 17.50 «Моя правда. Ірина Але рова. Вірте в охання, дівчата...» 18.50 «Моя правда. Маша Расп тіна» 19.50 «Зір ове життя. Діти-а тори 2» 23.20 «Холостя » 01.55 «Холостя . Я вийти заміж» 03.10 «Вi на-Спорт» 03.25 Х/ф «С єта с єт»

05.40 Сл жба розш дітей 05.50, 03.10 Фа ти 06.05 М/с «При оди майстра н -ф » 06.30, 07.35 Ділові фа ти 06.40, 09.00, 12.55, 19.10, 02.10 Спорт 06.45 Південне Б тово 07.45, 02.20 Стоп-10 08.45 Фа ти. Рано 09.05, 19.15, 01.20 Надзвичайні новини 10.05, 16.35 Т/с «Літєйний, 4» 12.05 Ане доти по- раїнсь и 12.20, 13.00 Т/с «Коде с честі» 12.45 Фа ти. День 14.35, 20.10 Т/с «Морсь і дияволи» 18.45 Фа ти. Вечір 22.15 Х/ф «В облозі-2: Темна територія» 00.15 Т/с «Коде с честі» 03.40 Х/ф «П’ятеро людей, я их я з стрів на небесах-2»

06.00, 18.50, 20.30, 02.55 «Життя» 06.20 М/ф 06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00, 18.45 24 одини Бізнес

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 05.05 «Добро о ран » 09.15 «Контрольна за півля» 09.40 «Жити здорово!» 10.55 «Федеральний с ддя» 12.15 «Модний виро » 13.20 «Дете тиви» 14.00 Інші новини 14.20 «Зроз міти. Пробачити» 15.20 «Хоч знати» 15.55 Т/с «Хіромант. Лінії доль» 16.55 «Че ай на мене» 18.15 «Поле ч дес» 19.05, 05.00 «Давай одр жимося!» 20.00 «Нехай оворять» 21.00 «Час» 21.30 «Надбання Респ блі и». Краще 23.50 Х/ф «Вівсян и» 02.10 Х/ф «Дивна історія до тора Дже іла та містера Хайда» 03.40 Х/ф «Ба ато алас з нічо о»

07.05 Створи себе

05.45 «Твою мам !» 06.10 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 07.00, 08.00 «Телеп зи и» 07.30, 08.30 «М льти з Л нті ом» 09.00 Т/с «Ранет и» 10.00 Т/с «Нано охання» 11.00, 01.00 «Про любофф» 12.00 «Звана вечеря» 13.00 «Давай одр жимося» 14.00, 19.20 Т/с «Моя пре расна няня» 15.30 «Гола правда» 16.00 «Дом-2» 17.00, 20.45 Т/с «Універ» 18.25 Т/с «Ранет и» 22.05 «Теорія зради» 23.00 Т/с «Реальна ров» 00.00 Т/с «Ант раж» 00.30 «Дом-2». Спецвип с 01.50 М зична про рама «До світан »

04.55 Т/с «Ранет и» 05.40 Сл жба розш дітей 05.45, 06.50 Kids Time 05.50 М/с «Зоряні Війни: Війни Клонів» 06.10 М/с «При оди Дже і Чана» 06.55 Т/с «Привілеї ба атих дівчисьо » 07.50, 19.00 Репортер 08.05, 15.55 Т/с «Др зі» 09.10 Х/ф «За они привабливості» 11.15 Т/с «Щасливі разом» 12.20, 19.30 Здраст йте, я - ваша мама! 13.50, 16.50 Т/с «Тат севі доч и» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Ханна Монтана-3» 17.55 Т/с «Вороніни» 19.10, 00.30 Спортрепортер 21.35 Хоч на Фабри ! 23.30 Зроби мені смішно 00.40 Х/ф «Ч жі роші» 02.15 Т/с «Одна ніч охання»

07.00 «Рано Росiї» 11.05 «Чорнi дiр и. Бiлi плями» 11.45 «У Вашом б дин ». У. Лопат ина 12.30 «П`ятий вимiр». I. Антонової 13.00, 15.00, 15.30, 19.00, 01.05 Вiстi 13.30 «Моя срiбна ля. Рiна Зелена» 14.15 «З новим б дин ом!» 15.50 «Про най оловнiше» 16.35 Т/с «Слово жiнцi» 17.20 Т/с «Єфросинiя» 18.10 «Цей пал ий за оханий. Владислав Стржельчи » 19.45 «Прямий ефiр» 20.35 Т/с «На сонячном боцi в лицi» 22.10 «Юрмала» 23.50 Бенефiс Юрiя Веденєєва в театрi «Мос овсь а оперета» 01.35 Х/ф «Вечеря в чотири р и» 03.15 Т/с «Слово жiнцi»

РТБ, УТЗ 06.00 Переможний олос вір ючо о 06.30 М льтдарин и 06.55, 19.40 новини 07.00, 09.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 День 07.20, 09.20, 19.25, 21.20, 22.50, 04.00 М зичний алейдос оп 07.30 Кл б С пер ни и 07.50 Елементи 08.20, 08.50, 19.35 Сл жба розш дітей 08.30 М з. Фільм «О рилені поч ття» 09.30 Громадсь а приймальня 10.00 Та б ло 10.20 Фестивальний поді м 10.40 Молодіжний прорив 11.00 Моя пісенна сповідь. Д.Хома та О.Каш л 12.35 Д/ф «Це стало моїм життям (мистецтво балет ) « 13.30, 17.00 У раїна 14.35 М зичний фільм «Пам»яті вели о о раїнця» 15.00, 20.30 Новини 16.40 Д/ф «Владислав Городець ий» 19.45 На добраніч аз а 20.00 Один на один 21.30 Азб а сма . Рибні страви 21.50 У пош ах ле енд 22.00 А ми відпочиваємо 23.00 Елементи 23.30 Зміни свій світ

07.10 Третя планета 1 07.50, 21.55 Природні дива Європи 1 09.00, 20.50 Хіт-парад ди ої природи 1 10.10, 15.45, 02.25 Твій Хіт 11.10, 19.00 Бойовий план 1 12.15 По ляд

майб тнє

16.35 Живе ба атство У раїни 16.50 Х/ф «Повернення

таємничий сад»

20.15, 05.30 Сильні світ сьо о 23.00 Полі он 00.00 Таємниці долі 03.10, 05.05 Дива и 03.35 Козацтво 04.20 У раїнсь а революція

06.00, 02.50, 05.30 І ри патріотів 06.40 Гаджет шо 07.40 Top Gear 08.40, 16.40 Невідома Південна Амери а 09.40, 17.30 Катастрофи століття 10.40 Чин ізхан 11.40 Таємниці століття 12.40 Теорія неймовірності 13.40 Пере-винахідни и 14.40 К лемет. По ляд на історію 15.40 Ukraine-trophy. На межі незвідано о 18.20 Се рети піраміди 19.10, 20.00, 20.50, 21.40 Російсь а імперія 22.30 Повітряні бої 23.30, 00.00 За ад ові злочини 00.30 Таємниці розвід и 02.00, 04.40 Неспортивне життя 04.30 БУМ. Вся правда

06.00 Махiнатори 06.25, 14.10 П“ята передача 06.50, 11.25, 01.40 Грандiознi переїзди 07.45, 18.15, 04.05 Я це працює 08.10, 18.45, 04.35 З чо о це зроблено? 08.40, 17.20, 02.40, 21.00 Р йнiвни и леенд 09.35, 15.30, 05.00 Заїзди 10.30 Е стремальна риболовля 12.20 Зброя майб тньо о 13.15 Гi антсь i ораблi 14.35, 19.10, 23.45 Top gear 16.25, 16.55 Схибленi на трю ах 20.05, 00.40, 20.35, 01.10 Справа технi и! 21.55 Iлюзiї з Кисом Беррi 22.50 Discovery 03.40 Блис авичнi атастрофи

УВАГА! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

Ñóáîòà, 23 ëèïíÿ 06.00 Ран ова молитва 06.10 М льтфільм 06.20 Світ православ’я 06.55 Ера здоров’я 07.30 Корисні поради 07.45 На олімпійсь ий Лондон 08.00 Ш стер-Live 12.30 Країна я ості 12.55 Наша пісня 13.40 Стриб и вод 14.55 Форм ла-1. Гран-прі Німеччини. Кваліфі ація 16.25 В остях Д. Гордона 17.20 Чемпіонат світ з водних видів спорт . Синхронне плавання 19.15 Зелений оридор 19.25 Золотий са 19.55 Національний відбір ДПКЄ-2011 21.00, 01.20 Підс м и дня 21.15 Концерт Вітаса «Повернення додом ». 2 ч. 22.45 Ме алот 22.50 С перлото, Трій а, Кено 23.05 Ера здоров’я 23.30 Питання з О.Березовсь ою 23.40 Про час і про себе. М.Поплавсь ий 00.20 До . фільм «Нянь и ди ої природи» 00.50 Корисні поради 01.35 ТелеА адемія 01.50 Х/ф «Улюбленець долі» 03.55 Т/с «Слідство вед ть ЗнаТоКи» 05.25 «Надвечір’я» з Т. Щербатю

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30, 06.45, 07.45 Новини

06.15, 10.10, 13.05, 17.15, 18.40, 23.50 «По ода на рортах» 06.20, 08.05, 18.55, 23.15, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.30, 18.45, 23.00 «Київсь ий час» 06.40, 11.20 «Автопілот-тест» 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 03.00 «Час новин» 07.05, 09.10, 17.50, 22.50 «По ода в У раїні» 07.20 «Кл б 700» 07.50, 08.50, 19.55, 23.20, 03.25, 04.15 «Бізнес-час » 11.10, 16.15, 18.10, 00.20 «По ода світі» 08.20, 14.10, 19.15, 20.50, 00.25 «Тема тижня» 08.30 «Ре ламна хня» 09.20, 02.30 «Інтеле т.ua» 10.15 «Здорові історії» 10.35 «Не перший по ляд» 11.35 «Технопар » 12.15 «Ві но в Європ » 13.10 «Вперед, на Олімп!» 13.35 «Драйв» 14.25 «Гра долі» (Мовчазне божество) 15.20, 04.30 «Зверни ва з Тетяною Рам с» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Феєрія мандрів» 18.00, 00.00 «Час новин» (рос.) 18.15, 03.30 «Народний онтроль» 19.30, 20.05, 01.00, 01.20, 05.00, 05.20 «Час інтерв»ю» 21.00, 01.50 «Вели а політи а» 21.30, 02.00 «У раїнсь а незалежність» 22.00 «Машина час » 22.30, 04.00 «Ві но в Амери » 23.30 «Яппі» 23.55, 00.35, 03.55, 04.55, 05.50 «О ляд преси»

07.15 Прес-по ляд з В. С ринсь им 07.25, 08.50 М/ф 08.20 К лінарне шо „СмачнОГО!” 09.35 М/с «Черепаш и ніндзя» 11.30 «Речовий до аз» 12.00 Х/ф «Безсмертний арнізон» 14.00 Х/ф «Подвійна паст а» 16.50 Веселі ро и 17.00 Вітаємо Вас 17.40 „Модно” 18.00 Рівне за тиждень 18.20 Патр ль тижневий 18.40 Чоловічі розва и

07.30 «У пош ах при од» 08.20 «Перевірено на собі» 09.00 «Галілео» 10.00 «Спеція» 10.30 «Вайп а т» 12.20 «У пош ах правди» 13.15, 02.00 М/ф «Астробой» 15.00 Т/с «Б ває й ірше» 15.40 Т/с «Два з половиною чолові и» 18.10 Х/ф «Король повітря: Сьома подача» 20.00 Х/ф «Їх поміняли тілами» 22.00 Х/ф «Донні Дар о» 00.15 Х/ф «Лишитися живим» 03.20 «Дім страх » 04.00 «Нічне життя»

19.00 Вітаємо Вас 20.00 Б дь здоров! 20.10 Феєрія мандрів 20.35 Хіт-парад FM-TV 21.10 Ро -фестиваль «Тарас Б льба» 21.50 Концерт П. Наліча 23.00 Х/ф «Привид Червоної річ и» 00.50 Х/ф «Хто боїться Вірджинії В льф?» 03.10 «Речовий до аз» 04.20 А енти вплив 04.45 «Правда життя»

06.00, 05.25 Срібний апельсин 06.30, 19.00, 03.40 Події 06.50 Х/ф «Не ходіть, дівчата, заміж» 08.10 Т/с «Успіх за б дь-я цін » 12.00 О олена рас ня 13.00 Т/с «Чиста проба» 15.00 Т/с «Злочин б де роз рито» 17.00 Х/ф «Подзвони в мої двері» 1 с. 19.20 Х/ф «Подзвони в мої двері» 2 с. 21.20 Т/с «Війсь ова розвід а» 23.30 Т/с «Бомж» 02.10 Х/ф «Ві на» 04.00 Т/с «Злочин б де роз рито»

06.30 М/ф «См рфи» 07.15, 05.50 «Справжні лі арі» 08.10 «Світсь е життя» 09.05 «Хто там?» 10.00 «Одр жений за власним бажанням» 11.05 Х/ф «Ос ар» 13.05 Х/ф «Ро і Бальбоа» 14.50 «Голос раїни» 1 7 . 4 0, 2 0 . 0 0 Х / ф « Д о я р а з Х а ц а п е тов и - 2» 19.30, 03.20 ТСН: «Телевізійна сл жба новин» 23.40 Х/ф «Тюря а» 01.35 Х/ф «С елелаз» 03.50 Комедія «Професор за оні»

05.25 Т/с «Котовсь ий» 06.55, 08.20 «Городо » 07.30 М/с «Маша та Ведмідь» 07.40 М/с «Він с» 09.00 «Орел і Реш а» 10.00 «У раїно, вставай!» 10.45 «Жити - це модно!» 11.25 Т/с «За альна терапія 2» 17.10 «Г мористичний фестиваль «Юрмаліна 2010» 19.05 «Гаряче рісло» 20.00, 01.45 «Подробиці» 20.25 «Бенефіс. Г дбай, н льові!» 23.00 «Розбір польотів» 00.00, 02.55 Х/ф «Я що све р ха - Монстр» 02.10 Д/ф «Брама час » 04.30 «Форм ла любові»

05.20 «Наші люблені м льтфільми: Каза и» (1) 06.25 Х/ф «Парасоль а для молодят» 08.00 «Карао е на Майдані» 09.00 «Їмо вдома» 10.10 «В соЛапоХвіст» 11.10 М/ф «Пін віни Мада ас ар » 12.10 Х/ф «С єта с єт» 14.05 «Я вийти заміж з Анфісою Чеховою» 16.00 «Неймовірна правда про зіро » 19.00 Х/ф «Самотнім надається ртожито » 20.55 Х/ф «Доч а» 22.55 Х/ф «Роз м і поч ття» 02.15 Х/ф «С аз про те, я цар Петро арапа одр жив» 03.50 «Мобільна с ринь а»

04.55 Фа ти 05.25 Х/ф «Апо аліпсис: 10, 5 балів» 1 с. 06.45 Козирне життя 07.20, 00.50 Х/ф «На таємній сл жбі Її Величності» 10.20 Вели а різниця 11.20 Люди, оні, роли и і...домашні роли и 11.40 Квартирне питання 12.40, 03.15 Х/ф «Останній ле іон» 14.45 Ти не повіриш! 15.40 Під прицілом 16.40 Прово атор 17.40 Ма сим м в У раїні 18.45 Фа ти. Підс мо дня 18.55 Спорт 19.00 Наша Russia 20.10 Х/ф «О, вез нчи !» 22.25 Т/с «Рюри и» 22.50 Х/ф «С.С.Д.»

05.45 Обличчя

пюр

06.15, 08.25 М/ф 06.30 Бла а звіст а з Рі ом Реннером 07.00 Полі он

06.00, 10.00, 12.00 Новини 06.10 Х/ф «Нахалено » 07.05 Х/ф «Гон а з переслід ванням» 08.55 «Грай, армонь люблена!» 09.40 «Слово пастиря» 10.10 «Сма » 10.50 «Оле сандр Кайдановсь ий. За ади Стал ера» 12.15 Т/с «Спадщина» 16.15 «Слідами вели их російсь их мандрівни ів. Оле сандр Б латович» 17.15 Т/с «Гр па щастя» 18.15 «Вісім». Концерт 19.50 «Я - с пермен» 21.00 «Час» 21.15 Х/ф «Свій серед ч жих, ч жий серед своїх» 23.10 «КВК». Прем’єр-лі а 00.45 Х/ф «Перехрестя» 02.35 Х/ф «Слово для захист » 04.10 Х/ф «Іванцов, Петров, Сидоров...»

07.50, 05.10 Зелена варта 08.35, 15.00, 02.30 Твій Хіт

06.30 М льтфільм 06.45, 08.10 «Телеп зи и» 07.10, 08.35 «Малята-твійнята» 07.35, 09.00 «М льти з Л нті ом» 09.35 «Їж та х дни» 10.00 Т/с «Хто домі осподар» 11.00, 19.25 Т/с «Моя пре расна няня» 12.40, 22.40 «Одна за всіх» 13.40, 00.10 «Жіноча лі а» 14.40 «Дом-2» 15.40 «Comedy Woman» 16.40 Х/ф «Ш ільний мюзи л» 18.30 «Королева бал » 20.50 Т/с «Універ» 21.45 «Теорія зради» 23.40 «Д рнєв +1» 00.40 «Дом-2». Спецвип с 01.05 М зична про рама «До світан »

04.20 05.55 07.00 07.10 09.00 09.35 10.00 11.50 13.40 14.55 15.50 17.20 19.05 20.55 23.00 01.15 01.20 03.10

Т/с «Ранет и» Т/с «Ж рнал мод» Репортер Х/ф «Син Рембо» М/с «Спорт із Г фі» М/с «Дональд Да » М/ф «Бі М ві: медяна змова» Х/ф «Женюся на першій з стрічній» Файна Ю райна Зроби мені смішно Т/с «Тат севі доч и» Х/ф «Приб льці на орищі» Х/ф «Та сі-2» Х/ф «Норбит» Х/ф «Красавчи » Спортрепортер Х/ф «Т рб лентність» Т/с «Одна ніч охання»

09.00 Створи себе 09.05 СвітО ляд 10.15 За сім морів 10.50 Телеенци лопедія: Виховання домашніх тварин 1 11.15, 20.35 Дитинство 12.15 По ляд

ди ій природі 1

майб тнє

16.10 Королі професії 16.20 Х/ф «При оди Б ратіно» 19.00 Жива енци лопедія 1 19.40 Третя планета 1 20.00 24 одини Бізнес 21.40 Х/ф «Нострадам с» 00.00 Таємниці долі 03.00, 05.35 Сильні світ сьо о 03.10 Дива и 03.35 У раїнсь а революція

06.00, 02.50, 05.30 І ри патріотів 06.50 Жертви природи. Жарти з алі атором 07.50 Кращий др соба 08.50, 09.50 Атлети проти планети 10.50 Р йнівни и міфів 11.50, 12.50 Top Gear 13.50 Морсь і і анти 14.50 Невідома Європа 15.50 Катастрофи століття 16.50 Невідома Біблія 17.40, 18.10 Відоме майб тнє 18.40 С часні пірати 19.30 Справжній пірат Карибів 20.20, 21.10 Російсь а імперія 22.00 Новітня історія 23.40 Тан и. Барбаросса 00.30 Таємниці розвід и 01.00 По ер. The Big Game 02.00, 04.40 Неспортивне життя 04.30 БУМ. Вся правда

07.00, 07.10, 10.00, 10.10, 13.00, 13.20, 19.00 Вiстi 07.20 Х/ф «Хто поїде до Тр с авця» 08.40 «С ботни » 09.10 М/ф 09.30 «Розмовляємо без помило » 09.45 «В остях Дiда-Краєзнавця» 10.20 «Очевидне-неймовiрне» 10.50 Х/ф «Ува а! Всiм постам...» 12.15 «Кiмната смiх » 13.25 «Вся Росiя» 13.40 «Чесний дете тив» 14.10 «Городо » 14.35 «Оле сандр Кайдановсь ий. Тра едiя стал ера» 15.20 Х/ф «Хто поїде до Тр с авця» 16.40 «С ботнiй вечiр» 1 8 . 1 5 «Iсторичнi хронi и з Ми олою Сванiдзе». «1963. Смо т новсь ий» 19.30 Х/ф «Бiлий налив» 22.40 Х/ф «Здраст й i прощавай» 00.20 Концерт «Вiднесенi вiтром»

РТБ, УТЗ 06.30 М льтдарин и 06.55 новини 07.00, 09.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 День 07.20, 09.20, 09.50, 19.25, 21.20, 22.20, 22.50, 23.50, 04.00 М зичний алейдос оп 07.35 Кл б С пер ни и 07.55 Елементи 08.25 М з. Фільм 08.40 А варі м 09.30 Штрихи з нат ри 10.00 Азб а сма . Рибні страви 10.20, 20.00 Фестивальний поді м 10.40 Без права на заб ття 10.55 60 ро ів раїнсь ом телебаченню. 12.35 Д/ф «Він - У раїни син (І. Савчен о) 13.45 Малень а рас ня світ . Дайджест 14.40 Д/ф «Вода і хрест» 15.00 Новини 16.20 Енци лопедія раїнсь ої діаспори. 17.00 У раїна 19.40 Сл жба розш дітей 19.45 На добраніч аз а 20.20 А варі м 20.40 Штрихи з нат ри 21.35 Перехрестя правди 22.00 Азб а сма . Рибні страви 23.00 Та б ло 23.20 Елементи

06.00 Махiнатори 06.25 Тисни на аз!: БМВ 07.15, 21.55 Рев моторiв на Motor City 08.10, 23.45, 01.40 Смертельний лов 09.05, 02.40 Вижити за б дь-я цiн 10.00 Грандiознi переїзди 10.55, 17.20, 11.25, 17.50 Демонтаж 11.50, 19.10, 12.45 Discovery 14.35, 20.05, 04.05 Top gear 15.30, 16.55, 21.00, 05.00 З чо о це зроблено? 16.25, 03.40 Я це працює 18.15 Гi антсь i ораблi 22.50 Монстри серединi мене 00.40 Польоти либ Аляс и


46 06.00 Ран ова молитва 06.10 М льтфільм 06.30 Кро до зіро 07.00 До . фільм «Нянь и ди ої природи» 07.20 Світ православ’я 07.40 Питання з О.Березовсь ою 07.50 Сільсь ий час 08.20 У равто онтинент 08.40 Моя земля - моя власність 08.50 Корисні поради 09.05 Національний відбір ДПКЄ-2011. Півфінал 10.05 Кро до зіро . Євробачення 10.50 Шеф- хар раїни 11.45 Стриб и вод 13.15 Золотий са 13.55 В остях Д. Гордона 14.55 Форм ла-1. Гран-прі Німеччини 1 6 . 5 5 Чемпіонат світ з водних видів спорт . Плавання 18.20 Діловий світ 18.55 Ф тбол. Чемпіонат У раїни. Прем’єр-лі а. «Шахтар» /Донець / - «Карпати» /Львів/ 19.50 У перерві: По ода 21.00, 01.20 Підс м и тижня 21.15 Бла одійний прое т «Світ талантів - Цвіт нації» 22.10 Фоль -music 22.55 Трій а, Кено, Ма сима 23.00 Ера бізнес . Підс м и 23.35 На олімпійсь ий Лондон 23.50 Оперативний об’є тив 00.15 Новини 00.50 Корисні поради 0 1 . 4 0 Чемпіонат світ з водних видів спорт . Плавання 03.55 Фоль -music 04.40 Х/ф «Відлюдь о»

Рівне-1, НТН 06.00 Ле енди бандитсь о о Києва 07.15 Рано Надії 07.45, 18.00 Рівне за тиждень 08.05, 18.20 Патр ль тижневий 08.25 Веселі ро и 08.40 Зроблено р ами 09.10 Провидиця Наталія 09.25, 11.10 М/ф 10.00 „Модно” 10.20 Хіт-парад FM-TV 10.50 Феєрія мандрів 11.30 «Ле енди арно о розш » 12.00, 04.45 А енти вплив 12.30 «Б шидо. Східні єдиноборства» 15.10 Вітаємо Вас 16.20 К лінарне шо „СмачнОГО!” 16.50 Домашні любленці 17.10 Вітаємо Вас 17.40 Кіноле торій 18.40 Чоловічі розва и. Ретроспе тива 19.00 Х/ф «Відьма » 21.45 Х/ф «Комодо» 23.30 Х/ф «Вірт альний шторм» 01.45 Х/ф «Може б ти « 03.35 «Речовий до аз» 05.10 «Правда життя»

ТЕЛЕАФІША

№26 від 13 липня 2011 ро

Íåäiëÿ, 24 ëèïíÿ 06.01, 09.20 «Ві но в Амери » 06.25, 08.05, 18.55, 23.15, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.35, 18.45, 23.00 «Київсь ий час» 06.40 «Технопар » 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 03.00 «Час новин» 07.10, 08.20, 14.15, 19.15, 20.50, 00.25, 01.50, 05.50 «Тема тижня» 07.20 «Кл б 700» 07.50, 08.50, 19.55, 23.20, 03.25, 04.15 «Бізнес-час» 08.15, 11.10, 12.15, 18.10, 00.20 «По ода світі» 08.30, 15.20, 23.30, 04.30 «Ре ламна хня» 10.15 «Яппі» 10.35 «Феєрія мандрів» 11.15 «Трансмісія» 11.35, 02.30 «ДМБ» 12.20 «Життя ці аве» 13.20 «Мотор-ТБ» 14.25 «Гра долі» (Мовчазне божество) 16.15 «По ода в світі» 16.20, 02.00 «Фа тор безпе и» 17.15 «Подат и» 17.30 «Не перший по ляд» 18.00, 00.00 «Час новин» (рос.) 18.15, 03.30 «Машина час » 19.30 «Вели а політи а» 20.05 «Хроні а тижня» 21.00, 01.00, 05.00 «Час: підс м и» 22.00 «Територія за он » 22.30, 04.00 «Час-Тайм» 23.55, 00.35, 03.55, 04.55 «О ляд преси»

06.50 «У пош ах при од» 07.45 «AutoEVO» 08.10 «Модний р їз» 08.45 «Ілюзії с часності» 09.15, 01.20 «Слідами пращ рів» 09.50 «Стриб и вод » 10.20 «Вхід заборонено» 10.50 Т/с «Два з половиною чолові и» 12.45 «Я ось міліції» 14.45 Х/ф «Король повітря: Сьома подача» 16.40 Х/ф «Їх поміняли тілами» 18.40 Х/ф «Донні Дар о» 20.50 «КВН» 23.00 «Що? Де? Коли?» 00.00 «Не може б ти» 00.30 «Бійцівсь ий л б»

06.00 Х/ф «Летюча миша» 1 с. 06.50, 19.00, 03.40 Події 07.10 Х/ф «Летюча миша» 2 с. 09.00 Лас аво просимо 10.00 Х/ф «Подзвони в мої двері» 1 с. 12.00 Х/ф «Подзвони в мої двері» 2 с. 14.00 Т/с «Чиста проба» 16.00 Т/с «Злочин б де роз рито» 18.00 Х/ф «Коли ми б ли щасливі» 1 с. 19.20 Х/ф «Коли ми б ли щасливі» (за л. с.) (1) 22.30 Ф тбольний ві -енд 23.50 Т/с «Бомж» 02.10 Х/ф «Ілюзія страх » 04.00 Т/с «Злочин б де роз рито» 05.25 Срібний апельсин

06.40 Х/ф «У рсі справи» 08.10 М/ф «При оди пін віняти Лоло» 09.05 Лотерея «Лото-Забава» 10.00, 05.45 «Ремонт +» 10.50 К лінарне шо «Сма ємо» 11.25 «Міняю жін » 12.55 «Тиждень без жіно » 14.05 Х/ф «Дояр а з Хацапетов и - 2» 19.30, 23.50 «Телевізійна сл жба новин» 20.00 «Голос раїни» 22.00 Т/с «Інтерни» 22.25 «Голос раїни - рез льтати олос вання» 22.50 «Світсь е життя» 00.30 «Tkachenko.Ua» 01.10 Х/ф «Ро і Бальбоа» 02.55 Х/ф «Прое т «Альфа» 04.20 Комедія «Вечір а Веґасі» (3)

05.15 Т/с «Котовсь ий» 06.45, 01.40 Х/ф «Птах щастя» 08.30 М/с «Маша та Ведмідь» 08.35 М/с «Він с» 09.30 «Ш ола до тора Комаровсь о о» 10.00 «НЕДІЛЯ З «КВАРТАЛОМ» 10.30, 03.05 Х/ф 12.25 Д/ф «Життя без брехні. Єв еній Матвєєв» 13.20 «Бенефіс. Г дбай, н льові!» 15.40 Х/ф «Бажання» 17.55 Т/с «Ехо з мин ло о» 20.00, 01.15 «Подробиці» 20.25 Т/с «Ехо з мин ло о» 22.30 Х/ф «Адво ат диявола»

05.50, 06.10 Х/ф «Барханов та йо о охоронець» 06.00, 10.00, 12.00 Новини 08.00 «Сма » 08.35 «Сл ж Вітчизні!» 09.10 «Здоров’я» 10.10 «Неп тні нотат и» 10.30 «До и всі вдома» 11.25 «Фазенда» 12.15 «Людмила Ч рсіна. Я - нічия» 13.20 Х/ф «Засн лий пасажир» 14.50 Т/с «Гр па щастя» 16.50 «Своя олія». Пам’яті В.Висоць о о 18.50 Т/с «С дова олон а» 21.00 «Час» 21.20 «Вели а різниця». Краще 22.30 «Yesterday live» 23.25 Х/ф «Поворот» 01.10 Х/ф «Кохана жін а механі а Гаврилова» 02.30 Х/ф «Старий знайомий» 03.50 «Грай, армонь люблена!» 04.30 «Хоч знати»

05.40 «Наші люблені м льтфільми: Каза и» (1) 07.05 Х/ф «Мороз о» 08.50 «Їмо вдома» 10.00, 23.25 «Неймовірні історії охання» 11.00 «Карао е на Майдані» 12.00 «ЖЕК-потрошитель. Історія всеросійсь о о обман » 14.00 «Російсь і сенсації. Алла+Ма сим. Сповідь любові» 15.05 «Російсь і сенсації. У олі перших» 16.00 «Зір ове життя. Краса на інчи с альпеля» 17.00 «Моя правда. Ірина Біли . Коли охання стає отр тою» 18.00 «Паралельний світ» 19.00 «Битва е страсенсів» 21.10 Х/ф «Можно, я б д називати тебе мамою?» 00.25 Т/с «До тор Ха с»

05.10 Фа ти 05.30 М/с «При оди майстра н -ф » 05.50 Квартирне питання 06.35 Ане доти по- раїнсь и 06.55, 17.50 Наша Russia 07.25 Т/с «Рюри и» 07.50, 01.35 Х/ф «Діаманти назавжди» 10.30 Ти не повіриш! 11.30 Козирне життя 11.55 Інший ф тбол 12.20 Спорт 12.25 Стоп-10 13.25 Уральсь і пельмені 14.50 Х/ф «О, вез нчи !» 16.50 Вели а різниця 18.45 Фа ти тижня 19.45 Х/ф «На ач » 22.00 Х/ф «Розплата» 00.05 Голі та смішні 03.35 Інтера тив. Тижневи 03.50 Х/ф «С.С.Д.»

05.50 Обличчя пюр 06.20, 03.00, 04.50 Дива и 06.45, 15.30, 02.30 Твій Хіт 07.10 Кл б С пер ни и 07.30 Кл б 700 08.00 Телеенци лопедія: Виховання домашніх тварин 1 08.30, 19.00 Третя планета 1 09.00 Створи себе 09.10 М/ф 10.15 Жива енци лопедія 1 10.40, 20.35 Дитинство ди ій природі 1 12.15 По ляд майб тнє 15.00 За сім морів 16.15 Х/ф «Нострадам с» 18.30 Таємниці світоб дови 1 19.30 Нянь и ди ої природи 1 20.00, 04.30 Зелена варта 21.45 Х/ф «Політ осмос» 00.00 Таємниці долі 03.20, 05.30 Сильні світ сьо о 03.40 Інші землі

06.30 М льтфільм 06.45, 08.10 «Телеп зи и» 07.10, 08.35 «Малята-твійнята» 07.35, 09.00 «М льти з Л нті ом» 09.35 «Їж та х дни» 10.00 Т/с «Хто домі осподар» 11.00, 18.55 Т/с «Моя пре расна няня» 12.40 «Одна за всіх» 13.05 «Королева бал » 14.00 «Дом-2» 15.00 Х/ф «Ш ільний мюзи л» 17.00, 22.40 Х/ф «Я ні оли не б д твоєю» 20.25 Т/с «Універ» 21.45 «Теорія зради» 00.30 «Дом-2». Спецвип с 01.00 М зична про рама «До світан »

07.00 Х/ф «Рiдна ров» 08.55 «Ран ова пошта» 09.30 «Розмовляємо без помило » 09.45 «В остях Дiда-Краєзнавця» 10.00, 10.10, 13.00, 13.20, 19.00 Вiстi 10.45 «З новим б дин ом!» Iдеї для вас 11.00 Х/ф «Станцiйний до лядач» 12.15 «Сам собi режисер» 13.25 «Вся Росiя» 13.40 «I ор Iльїнсь ий. Життя артиста» 14.30 «Романти а романс » 15.10 Х/ф «Рiдна ров» 16.40 «Смiятися дозволяється» 18.15 Росiйсь ий Пара вай. 19.30 Х/ф «Моя любов» 21.20 Х/ф «Неiдеальна жiн а» 23.05 «Кришталевий бал «Кришталевої Т рандот». Бенефiс Мар а Захарова 00.20 Х/ф «Криза середньо о вi »

РТБ, УТЗ 04.30 Т/с «Ранет и» 06.05 Кліпси 06.30 Т/с «Ж рнал мод» 07.45 Цер ва Христова 08.00, 11.45 Даєш молодь 09.00 М/с «Спорт із Г фі» 09.35 М/с «Дональд Да » 10.05 М/ф «Найці авіша при ода Білосніж и» 12.45 Шо манія 13.40 Е с люзив 14.35 Аналіз рові 15.00 Info-шо 16.00 Новий по ляд 17.00 Т/с «Вороніни» 17.25 Х/ф «Та сі-2» 19.15 Х/ф «Місія нездійсненна-3» 22.00 Хоч на Фабри ! 23.55 Спортрепортер 00.00 Х/ф «С пер еройсь е іно» 01.25 Х/ф «Дістати орот на» 03.15 Т/с «Одна ніч охання»

06.00 Кращий др соба 06.50, 07.50 Атлети проти планети 08.50 Р йнівни и міфів 09.50, 10.50 Top Gear 11.50 Морсь і і анти 12.50 Невідома Південна Амери а 13.50 Катастрофи століття 14.50 Невідома Біблія 15.50, 16.20 Відоме майб тнє 16.50 Ле ендарні створіння. Ди н з В’єтнам 17.50 С часні пірати 18.40, 19.30 Таємниці століття 20.20 Новітня історія 22.00, 22.50, 23.40 Теорія неймовірності 00.30 Таємниці розвід и 01.00 По ер. The Big Game 02.00, 04.40 Неспортивне життя 02.50, 05.30 І ри патріотів 04.30 БУМ. Вся правда

06.30 М льтдарин и 07.00, 09.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 О ляд подій тижня 07.50 Елементи 08.20 Почер долі 08.40 Рівненщина мистець а 09.25 Та б ло 09.45 Молодіжний прорив 10.05 Юна зір а. Оль а Комаринсь а 10.30 Перехрестя правди 10.50 У пош ах ле енд 11.25 Знамениті раїнці. 11.55 Арте - перепелина раїна 12.30 Малень а рас ня світ . Дайджест 14.45 Енци лопедія раїнсь ої діаспори. 15.50 Во ні рампи 16.50 Мінарет 17.00 У раїна 19.30 П льс РАЕС 19.40, 21.50 Сл жба розш дітей 19.45 На добраніч аз а 20.00 Штрихи з нат ри 20.20 А ми відпочиваємо 20.50, 04.00 М зичний алейдос оп 21.30 Юна зір а. Оль а Комаринсь а 22.00 Хітова вежа 22.55 Фестивальний поді м 23.05 М з. Фільм «Рідній мат сі» 23.25 Елементи

06.00 Махiнатори 06.25, 06.50 Блис авичнi атастрофи 07.15, 02.40 Винайти майб тнє 08.10, 12.45, 20.05, 01.40 Р йнiвни и леенд 09.05, 03.40 Я це працює 09.35 З чо о це зроблено? 10.00 Польоти либ Аляс и 10.55 Вижити за б дь-я цiн 11.50 У онитвi за ра аном 13.40, 21.00 Iлюзiї з Кисом Беррi 14.35, 15.05, 01.10, 00.40 Справа технi и! 15.30 Discovery 17.20, 18.15, 19.10, 05.00 Грандiознi переїзди 21.55 Рос Кемп 22.50 На мiсцi злочин , ч.3 23.45 Зброя майб тньо о 04.05 Гi антсь i ораблi

УВАГА! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

Яремч Ві тор Вінниць а область

Я овлев Андрій Запорізь а область

Розш ється: житель с.Ро із а, Яремч Ві тор, 11.09.1997 р.н., я ий 16.05.2011 р. пішов з дом та не поверн вся. Йо о місцезнаходження до теперішньо о час не встановлено. При мети хлопця: на ви ляд 12-15 ро ів, 145160см на зріст, х дорлявої стат ри, овальне обличчя, орот е р сяве волосся, світлі очі.

Розш ється: житель с.Бал и Василівсь о о район , Я овлєв Андрій, 14.06.1997р.н., я ий 26.06.2011 р. пішов з дом та до теперішньо о час не поверн вся. При мети хлопця: на ви ляд 16-17 ро ів, середньої стат ри, 165-170 см на зріст, орот е р сяве волосся. Особливі при мети: оричнева родим а на шиї; при розмові часто вживає слово « ороче».

Боднарю Анішора Чернівець а область Розш ється: житель а с.Череш Сторожинець о о район , Боднарю Анішора, 01.02.1994 р.н., я а 22.06.2011р. пішла з дом в невідомом напрям та до теперішньо о час не поверн лася. При мети дівчини: на ви ляд 16-18 ро ів, середньо о зрост , х дорлявої стат ри. Б ла одя нена: сірі брю и, білі босоніж и.

К ляша Михайло Волинсь а область

Авер ін Ма сим Донець а область

Розш ється: житель м.Л ць , чень 7- о лас ЛНВК «ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст пенів- правознавчий ліцей з посиленою фізичною під отов ою», К ляша Михайло, 12.09.1998 р.н., я ий 22.06.2011 ро близь о 10-00 од пішов з дом і до теперішньо о час не поверн вся

Розш ється: Авер ін Ма сим, 27.03.1995 р.н., я ий 05.06.2010 ро пішов з дом та до теперішньо о час йо о місцезнаходження не відомо.

При мети хлопця: 150 см на зріст, х дорлявої стат ри, бліде овальне обличчя, орот е р де волосся , темні очі.

При мети хлопця: на ви ляд 15-17 ро ів, середньої стат ри, овальне обличчя, чорне волосся, арі очі.

Б в одя нений: синя ф тбол а з малюн ами, чорні шорти, чорні росів и.

Стриж Світлана Київсь а область Розш ється: житель а м.Фастів, Стриж Світлана, 30.05.1993 р.н., місцезнаходження я ої не відоме з 23.08.2010р. При мети дівчини: середньої стат ри, 165см на зріст, овальне обличчя, пряме темно-р сяве дов е волосся, д оподібні брови, широ ий прямий ніс, повні би, сірі очі. Особливі при мети: осоо ість на ліве о о, затрим а психічно о розвит .


47

№26 від 13 липня 2011 ро

ПОБУТ Одяг, взуття 8.1.1. Продам Бл зи. Конта ти: ЦУМ, 2 поверх Босоніж и жіночі, нові, 40-41 р. Конта ти: 28-97-80 Брю и. Конта ти: ЦУМ, 2 поверх. Вз ття жіноче. Конта ти: 62-27-49, (096) 782-87-61 Жилет -балеро, нов , р чна робота ач ом, розмір 42. Ціна: 100 рн. Конта ти: (096) 947-10-54 Ковзани, жін., білі, фі рні, хороший стан, 38 р., б/в, недоро о. Конта ти: 28-83-77, (099) 328-23-07 Костюм брючний, б/в, в арном стані, т анина висо ої я ості. Виробни : Росія. Розмір 44-46. Колір: темний, зі світлими полос ами. Ціна: 150 рн., тор . Конта ти: (067) 240-10-07 Костюм жіночий, Фінляндія. Конта ти: 23-16-35 Костюм чоловічий, новий, р. 50. Ціна: 200 рн. Конта ти: (098) 298-31-00 Костюм чоловічий. Конта ти: (067) 358-94-39 К рт веснян , б/в. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 К рт чоловіч , осінню, розмір 48-50, недоро о. Конта ти: (067) 747-86-73 К рт чоловіч , ш ірян , б/в, чорно о ольор , 48-50 розмір, в хорошом стані. Недоро о. Конта ти: (067) 362-17-80 К рт ш ірян жіноч , 48 р., б/в. Конта ти: (095) 091-58-18 К рт ш ірян , чоловіч , 48 розмір. Конта ти: 63-78-07, (067) 607-78-04 Напівчоботи чоловічі, 41 р., Конта ти: 5-88-22, (098) 648-71-65 Одя чоловічий брендовий. Конта ти: (067) 252-71-81 natasha1107@inbox.ru Одя , «Се онд Хенд». Конта ти: (097() 486-40-24 Одя , вз ття чоловіче та жіноче. Конта ти: 26-08-76 Пальто осіннє, с онне, б/в, недоро о. Конта ти: 28-83-77 Піджа ,

рт

р. 52-54 Конта ти: 24-07-99

П сери, дешево. Конта ти: 28-10-47, (068) 683-85-95

САЛОН ВЕСІЛЬНОЇ МОДИ. ПРОДАЖ ТА ПРОКАТ ВЕСІЛЬНОГО ВБРАННЯ. ЧИЩЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ. ВЕСІЛЬНІ АКСЕСУАРИ. ВЕЧІРНІ ТА ВИПУСКНІ СУКНІ. КОНТАКТИ: ВУЛ. ПОШТОВА, 9, 26-87-91, (067) 363-03-11 Се онд-хенд Ціна: 30 рн./ 763-41-42

Конта ти: (067)

Сто одя і вз ття, жіноче, чоловіче, дитяче та асе с ари провідних фірм Європи. Г ртом. Конта ти: (097) 868-37-78 С ні весільні, вечірні, вип с ні. Конта ти: 9096)391-13-82 С

ні. Конта ти: ЦУМ, 2 поверх.

С ню весільн з болеро, або здам напро ат. р. 44-46. Ціна: до овірна, Конта ти: 68-38-22, (096) 731-47-54 С ню весільн , 46-48 р., 170-176 зріст, б/в. Ціна: 400 рн. Конта ти: (098) 767-15-68 С ню весільн , 46-48 р., недоро о. Конта ти: 26-87-65, (097) 645-56-10. С ню весільн , 46-48 розмір, недоро о. Конта ти: (097) 885-54-04 С ню весільн , 48 р., олір білий. Конта ти: (097) 885-54-04 С ню весільн , амери ансь о о виробництва, з шлейфом, біло о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 725-59-48 С ню весільн , б/в, 42-48 розмір, недоро о, можливий про ат. Конта ти: 26-21-15, (096) 541-03-94 С ню весільн , б/в, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 64-02-05 (098) 479-57-20 С ню весільн , б/в, відмінном стані, дизайнерсь а робота, ольор «шампань». Конта ти: (095) 642-27-79 С ню весільн , б/в. Ціна: 350 рн. Конта ти: (066) 404-75-37 С ню весільн , бежево о ольор , ори інальн . Конта ти: (098) 221-12-32 С ню весільн , біло-рожево о ольор , зі стразами, 46 розмір, недоро о. Конта ти: 28-95-35 С ню весільн , біло о ольор , р.42-44, терміново. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (097) 877-33-92 С ню весільн , біло о ольор , розмір 44-46, в про аті не б ла. Конта ти: (097) 890-57-42 С ню весільн , біло о ольор , арном стані, 38-40 розмір. Ціна: 650 рн. Конта ти: (093) 208-69-41, (093) 657-45-05

С ню весільн , виш ан , біло о ольор , оздоблена ристалами «сваровс і». Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 274-36-46

Т флі. Конта ти: 63-07-20

С ню весільн , виш ан . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 943-35-99

Штани чоловічі, ш іряні, імпортні, нові, дешево. Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59

С ню весільн , від рито о тип . Ціна: 400 рн. Конта ти: (096) 293-42-55

Штани, чоловічі. Конта ти: (067) 358-94-39

Візо «Та о Jamper GT», 2в1, повний омпле т, в хорошом стані. Недоро о. Конта ти: Рівне (066) 039-01-05

С ню весільн , дешево. Конта ти: 45-40-03, (063) 796-47-97

8.1.2. К плю

Візо «Та о Варіо», люль а + про ляновий візо , ніверсальний. Конта ти: (097) 805-35-85

С ню весільн , е с люзивн на висо дівчин , відмінном стані. Конта ти: 26-07-02, (097) 675-46-02

Шап и війсь ові, зимові, нові, р. 56. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57

Унти. Конта ти: 63-01-93, (096) 204-40-58

Дитячі товари

С ню весільн , е с люзивн , на висо дівчин , відмінном стані. Конта ти: 26-07-02, (097) 675-46-02 С ню весільн , е с люзивн , розмір 50-52, д же арна, про аті не б ла + а сес ар в подар но , недоро о. Конта ти: (098) 225-06-42 С ню весільн , зі стразами, р. 44-46, недоро о. Конта ти: (093) 794-11-93 С ню весільн , олір шампань з а сес арами, р.44-46. Конта ти: (096) 273-30-69

8.2.1. Продам Авто рісло до 13 ., відмінном стані, б/в. Ціна: 450 рн. Конта ти: (098) 449-80-88 Авто рісло, б/в, Німеччина. Ціна: 450 рн. Конта ти: (098) 477-72-86 Авто рісло, б/в. в хорошом стані, від 0 до 12 місяців. Конта ти: 22-45-28, (067) 360-67-14

С ню весільн , мало о розмір . Конта ти: 22-44-81

Авто рісло. Конта ти: 64-14-85 Автомобіль- ойдал , 4 в 1, «Чі о». Відмінний стан. Ціна: 550 рн. Конта ти: 68-09-01, (050) 551-44-70

С ню весільн , недоро о, в хорошом стані. Конта ти: (067) 989-85-10

Білизн . Конта ти: 43-40-96, (094) 966-40-96

С ню весільн , недоро о, вели о о розмір . Конта ти: 5-32-63, (067) 989-85-10

Ванн чав нн , дитяч . Конта ти: 24-96-49

С ню весільн , недоро о. Конта ти: 61-05-74, після 18.00 С ню весільн , ори інальн , з аплі ацією, 44-46 р. Конта ти: (097) 528-73-28 С ню весільн , про ат, верх - р чна робота, низ-фатин, р.48-50, недоро о. Конта ти: 68-09-93, (097) 425-01-81 С ню весільн , р. 40-42. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (067) 368-79-08 С ню весільн , р. 42, олір шампань. Конта ти: 20-80-72, (096) 845-46-00 С ню весільн , р. 42-44, олір шампань. Конта ти: 20-80-72, (096) 845-46-00 С ню весільн , р. 42-44, недоро о, терміново. Конта ти: 43-97-46 С ню весільн , р. 46, оздоблена амінням. Конта ти: (068) 226-43-97 С ню весільн , р. 46-48, дешево. Конта ти: 45-40-03, (063) 706-47-97 С ню весільн , р. 48, атласн . Конта ти: (067) 420-92-62 С ню весільн , р. 50, в про аті не б ла. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 483-78-40 С ню весільн , розмір 42, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 451-40-39 С ню весільн , розмір 44, зріст 165-170. Конта ти: (096) 225-02-39 С ню весільн , розмір 44-46 р., шита на замовлення. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 62-79-15, (096) 839-64-47 kloctanya@mail.ru

Ванн

дитяч , б/в. Конта ти: 63-27-46

Ванн , дитяч . Конта ти: 23-72-57 Ванн . Ціна: 60 554-70-30

рн. Конта ти: (093)

Велосипед дитячий «Гарі Потер», 2 олісний, + 2 олеса додат ово. Відмінний стан. Конта ти: 43-69-28 Велосипед дитячий, 4-7 ро ів. Ціна: 200 рн. Конта ти: 28-70-49, (098) 486-45-88

Візо «Та о», зимово-літній, зеленосалатово о ольор , повний омпле т. Конта ти: (050) 669-38-27 Візо «Та о», зимово-літній, червонобежево о ольор , хороший стан. Ціна: 600 рн. Конта ти: (067) 730-16-06 Візо «Та о», люль а, про л а, ле ий, ідеальний стан. Ціна: 2000 рн, тор . Конта ти: 63-36-57, (097) 788-47-34 Візо «Х-Ленд», б/в. Ціна: 1500 Конта ти: (096) 511-45-64

.о.

Візо «Чі о», 2 в 1, в хорошом стані. Ціна: 880 рн. Конта ти: 24-58-76, (098) 845-63-22 Візо «Чі о», 2 в 1. Б в ви ористанні 7 місяців. Ціна: 750 рн. Конта ти: (097) 185-83-25 Візо «Чі о», весняно-літній, синьо-бежевий. Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 776-17-80 Візо «Чі о», зимово-літній, від 6 місяців, чорно-жовтий. Конта ти: (067) 794-67-54 Візо «Чі о», зимово-літній, повний омпле т, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: (096) 129-82-77

Велосипед дитячий, б/в. Ціна: 150 рн. Конта ти: 24-54-59 (097) 235-96-23

Візо «Чі о», зимово-літній, темно-синій, повний омпле т. Конта ти: 24-54-85, (050) 949-53-47

Велосипед для дитини від 7 до 10 ро ів. Конта ти: 5-92-81

Візо «Чі о», недоро о. Конта ти: 43-89-48 (066) 044-41-38

Велосипед для дитини, «Геобі». Конта ти: 5-39-75

Візо «Чі о», трансформер + авто рісло. Конта ти: 24-42-19, (097) 645-24-81

Велосипед відмінном стані. Ціна: 450 рн. Конта ти: (099) 232-38-89

Візо «Чі о», відмінном стані. Конта ти: (067) 763-49-02

Велосипед, 2- олісний, від 2-4 ро ів. Конта ти: (099) 012-60-50

Візо «Чі о». Конта ти: 63-27-46

Велосипед, 2- олісний, для дитини 3-5 ро ів, Польща, б/в, відмінном стані. Конта ти: 23-10-12, Велосипед, 3- олісний, жовто-синьо о ольор , має підніж , 2 орзин и, новий рю зачо , б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: (096) 687-21-98

Візо весняно-літній. Ціна: 300 Конта ти: (096) 293-42-55

рн.

Візо дитячий «Колето Матео», салатовочорний, зимово-літній. Конта ти: (093) 660-00-77

Велосипед, три олесний з р ч ою для дитини 2-4 ро ів. Конта ти: 64-57-70, (096) 241-62-26

С ню весільн , розмір 46-48. Конта ти: 26-87-65, (097) 645-56-10

Візо дитячий, весняно-літній, «Чі о», чохол, дощови , оши . Конта ти: (067) 776-17-80

Вз ття дитяче в асортименті. Конта ти: 22-56-06, (096) 294-58-09 L.irel@yandex.ru

С ню весільн , с часний дизайн. Ціна: 300 рн., тор . Конта ти: (099) 012-60-50

Візо дитячий, зимово-літній, «Еверсло». Конта ти: 62-84-50, (063) 853-57-49

Вз ття дитяче, б/в, весна-літо, відмінном стані. Конта ти: 23-50-15, (067) 263-36-02

С ню весільн , терміново, недоро о. Конта ти: (096) 783-56-15

Вз ття для дівчин и, Конта ти: 62-54-11

Візо дитячий, зимово-літній, з оши ом. Конта ти: 62-84-50, (063) 853-57-49

С ню весільн , ши арн , б/в, р. 165-175. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 940-83-64

Вз ття зимове, р.31, всередині овчина. Ціна: 90 рн. Конта ти: (093) 554-70-30

С ню весільн . Ціна: 600 рн. Конта ти: (096) 911-90-98

Вз ття та одя дитячий до 3-х ро ів, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 24-02-84, (098) 837-03-57

С ню весільн . Конта ти: (097) 860-74-06, (098)898-90-39 С

ню весільн . Конта ти: (067) 454-19-45

С

ню весільн . Конта ти: (097) 503-64-14

С ню весільн . Конта ти: 5-67-00, (096) 743-01-76 С

ню весільн . Конта ти: (096) 655-05-44

С ню весільн . 44 р, атласна, біла, Ан лія. Конта ти: (067) 763-41-42 С ню вечірню, вишнево о ольор . Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 С ню вечірню, розмір 44. Конта ти: 43-85-40 С ню вечірню. Конта ти: 64-43-50, (068) 226-08-76 С ню вип с н , недоро о. Ціна: 650 рн. Конта ти: (098) 608-52-36 С ню вип с н , червоно о ольор , дов а. Недоро о. Конта ти: (097) 588-55-20

відмінном

стані.

Вз ття, розмір 21-24, осінь-зима, б/в. Конта ти: 24-07-71, (096) 541-67-27 Візо «Geoby D288», відмінном Конта ти: (050) 665-07-53

стані.

Візо «Graco», б/в, від 0 до 3 ро ів, зимово-літній, червоно-шо оладно о ольор . В омпле ті: люль а, дощови , зимовий чохол для ніжо . Ціна: 1450 рн. Конта ти: (097) 298-62-44 Візо «Атбор», зелено о ольор , хороший стан. Конта ти: 5-06-12, (098) 301-97-07 Візо «Бебі Лю с», синій з червоними встав ами, зимово-літній, мос ітна сіт а + дощови . Ціна: 1300 рн. Конта ти: 24-64-16, (066) 633-52-89 Візо «Ві і Лю с», зимово-літній, повний омпле т. Ціна: 750 рн. Конта ти: (098) 594-56-31 Візо «Ві і», зимовий, сіро-бежевий. Ціна: 500 рн. Конта ти: 28-84-38 Візо «Ві торія Голд», бордово-рожево о ольор , дощови , сіт а, оши . Ціна: 900 рн., тор . Конта ти: 22-14-20 Візо «Ві торя Голд», зимово-літній, б/в. Ціна: 900 рн. Конта ти: (098) 525-10-83 Візо «Гра о», зимово-літній, дощови , оши . Ціна: 1000 рн., Конта ти: (097) 493-78-30

ню вип с н . Конта ти: (067) 736-18-40

Візо «Джобі», весняно-літній, трансформер, червоно-сірий. Конта ти: (097) 506-72-05

С ню, вечірню, обля аючо о по рою, біла з чорним мереживом. Малень ий розмір XS. Конта ти: (096) 262-04-22

Візо «Кам», Італія, зимово-літній, салатово-сірий. Конта ти: 64-04-29, (066) 658-34-88

С ню весільн , в про аті не б ла, розмір 44-46, олір «шампань». Конта ти: 28-33-75

С ню, розмір 42-44. Ціна: 350 Конта ти: (098) 798-69-65

рн.

С ню, розмір 56, свят ов , виш Конта ти: (097) 698-53-64

ан .

Візо «Кватро», для хлопчи а, синьо-бла итно о ольор , в хорошом стані. Конта ти: 24-48-87

С

Візо для двійні, б/в, бордово-рожевий. Конта ти: 24-11-74, (097) 767-55-71 Візо для хлопчи а відмінном стані, синьо- ол бо о ольор , 3 положення, титанові олеса, дощови , сіт а. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 308-32-82 Візо для хлопчи а, б/в, зимово-літній варіант, олір синьо- ол бий, відмінний стан, 4 положення, в омпле ті онверт для новонароджено о, с м а, мос ітна сіт а, зимовий чохол для ніжо в сидячом положенні. Терміново, недоро о. Ціна: 900 рн. Конта ти: 23-51-73, 23-47-97 (095) 845-48-43 Візо зимовий, «Ві і», рожево о ольор , відмінном стані. Конта ти: (098) 225-32-85

Візо дитячий зимово-літній. Конта ти: (067) 358-55-46

рн.

С ню весільн , розмір 46, відмінном стані. Ціна: 1500 рн., тор . Конта ти: (067) 153-10-44

С ню весільн . Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 337-91-52

Візо дитячий. Ціна: недоро о. Конта ти: (098) 717-18-97

Велосипед, дитячий. Ціна: 250 Конта ти: 62-89-19

Візо дитячий, в омпле ті з літнім. Конта ти: 26-34-71, (097) 208-24-76

С ню весільн . Конта ти: (097) 211-46-85, (067) 984-59-84

дитячий. Конта ти: 64-62-28

Візо дитячий. Ціна: 300 рн. Конта ти: (097) 441-36-00

Візо зимово-весняний,сіро-помаранчево о ольор , с м а, оши . Ціна: 650 рн. Конта ти: 5-72-33, (098) 446-01-05

Велосипед, синьо о ольор з р ч ою, від 1-3 ро ів. Конта ти: 68-09-01 (050) 551-44-70

ню весільн . Конта ти: (096) 377-12-81

Візо

рн, тор .

Візо дитячий «Раллі», Польща. Ціна: 500 рн. Конта ти: (096) 689-16-53

С ню весільн , розмір 46, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 272-39-39

С

Візо дитячий. Ціна: 300 Конта ти: 22-33-98

Велосипед, б/в, підліт овий. Конта ти: (097) 514-33-81

дитячий, «Делті». Візо 23-54-62, (098) 468-02-03

С ню весільн . Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 178-39-02

Візо дитячий, синьо о ольор . Ціна: 300 рн. Конта ти: (096) 293-42-55

Візо зимово-весняний, Польща, б/в, відмінном стані, повна омпле тація. Конта ти: 5-51-74, (066) 718-83-96

Велосипед, для дівчин и від 9 до 13 ро ів. Конта ти: (096) 586-90-20

С ню весільн . Ціна: 300 рн. Конта ти: 5-88-07

Візо дитячий, синьо-бла итний, маневри а. Конта ти: 62-16-18

Візо дитячий «Пихпере о», Італія, в хорошом стані. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (096) 689-16-53

С ню весільн , біл , розмір 36, в про аті не б ла. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 886-58-35

С ню весільн , в про аті не б ла, р чна робота, Польща. Конта ти: (096) 389-47-84

Візо «Та о сіті», зимово-літній, бла итносиній, все в омпле ті, зр чний ви ористанні, в ідеальном стані. Ціна: 900 рн, тор . Конта ти: (050) 210-52-07, (097) 034-20-94 Візо «Та о», б/в, в хорошом стані, три позиції до 3 ро ів. Конта ти: 26-61-49, (067) 645-46-32

С ню весільн , орсет, р. 46, недоро о. Конта ти: 24-93-22

С ню весільн , недоро о, в хорошом стані. Конта ти: (067) 989-85-10

Візо «Та о», зимово-літній, трансформер, відмінний стан, повний омпле т + рю за «Чі о». Конта ти: 22-40-30, (097) 427-99-91

Т флі весільні, розмір 37. Конта ти: 43-85-40

Візо «Коне о», 2 в 1, в хорошом стані. Конта ти: (096) 411-21-01

С ню весільн , в про аті не б ла. Ціна: 550 рн. Конта ти: 68-23-36

Т флі жіночі, 39 р., б/в. Конта ти: (063) 230-96-06

Візо «Коне о», 2 в 1, салатово о ольор . Конта ти: (097) 855-13-15

С ню весільн , в про аті не б ла. р. 48. Конта ти: 24-14-18, (067) 478-45-00

Т флі чоловічі ш іряні, літні, 43 розмір. Ціна: 200 рн. Конта ти: 5-48-98, (097) 210-81-60

Візо «Косато», літній, дощови . Конта ти: 5-53-49

Конта ти:

Візо зимово-літний «Атбор-Віваро», зелено-салатово о ольор , відмінний стан. Ціна: 1100 рн. Конта ти: 24-53-20 Візо зимово-літній «Анмар ХіЛю с», 2 в 1, Польща, відмінний стан, люль а та зр чний про лян овий бло . Ціна: 1600 рн. Конта ти: 63-81-13, (067) 360-80-12 Візо зимово-літній «Атбор», бордоворожевий, повний омпле т, відмінний стан, недоро о. Конта ти: (097) 645-80-32

Візо зимово-літній, «Пі оліно», дощови , мос ітна сіт а. Конта ти: 24-93-89, (096) 351-65-65 Візо зимово-літній, «Та о», Польща, люль а, матрац, дощови , мос ітна сіт а, с м а, помаранчево-бежево о ольор , над вні олеса, нова ма, вели ий оши . Ціна: 600 рн, тор . Конта ти: (098) 864-09-07 Візо зимово-літній, «Та о-Е с люзив», червоний, повний омпле т, майже новий. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (063) 306-99-37 Візо зимово-літній, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 603-79-77 Візо зимово-літній, б/в, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 397-34-58 Візо зимово-літній, в хорошом стані. Ціна: 800 рн. Конта ти: 61-50-16 Візо зимово-літній, дешево. Конта ти: 64-85-07 Візо зимово-літній, для дівчин и, оши , дощови , с м а, мос ітна сіт а, відмінний стан. Ціна: 970 рн., тор . Конта ти: (096) 508-48-21 Візо зимово-літній, ольор ха і+беж. Конта ти: 24-31-86, (096) 476-57-33 Візо зимово-літній, недоро о. Конта ти: (096) 511-45-19 Візо зимово-літній, повний омпле т, хороший стан. Конта ти: (097) 640-05-56 Візо зимово-літній, Польща, «Пі оліно». Конта ти: 5-05-13 Візо зимово-літній, Польща, повний омпле т. Ціна: 800 рн. Конта ти: 60-79-46 Візо зимово-літній, синьо о ольор , відмінний стан. Ціна: 730 рн. Конта ти: 24-67-39, Візо зимово-літній, синьо о ольор . Ціна: 300 рн. Конта ти: 24-52-60, (067) 596-73-49 Візо зимово-літній, сіро-помаранчево о ольор , Польща. Конта ти: 5-98-76

Візо зимово-літній «Атбор», зелено -салатовий, відмінний стан. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 24-53-20 (097) 113-36-12

Візо зимово-літній, темно-синьо о ольор , б/в, в хорошом стані. Ціна: 600 рн. Конта ти: 64-87-36, (067) 456-44-85

Візо зимово-літній «Атбор», зеленосалатовий, відмінний стан. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 24-53-20, (097) 113-36-12

Візо зимово-літній, омпле тований, оши +дощови . Конта ти: (097) 103-61-30

Візо дитячий, зимово-літній, салатово-синій, новий. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (096) 293-06-78

Візо зимово-літній «Бамбіно», бордово-рожево о ольор , відмінном стані. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (095) 705-41-10

Візо

зимово-літній. Конта ти: 43-71-02

Візо

зимово-літній. Конта ти: 64-14-85

Візо дитячий, зимово-літній, синьобла итно о ольор , повний омпле т, Польща, недоро о. Конта ти: (067) 378-43-77

Візо зимово-літній «Коне о-Астра», 2 в 1, ніверсал, відмінний стан. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 61-92-46, (093) 306-99-37

Візо зимово-літній. Ціна: 1000 Конта ти: 22-41-33, (097) 262 43-14

Візо дитячий, зимово-літній, Польща. Конта ти: (097) 506-28-78

Візо дитячий, зимово-літній. Конта ти: 5-62-09, (097) 866-41-08 Візо дитячий, літній, недоро о. Конта ти: (067) 989-85-10

Візо зимово-літній «П’єр-Карден». Ціна: 400 рн. Конта ти: 63-66-56 Візо зимово-літній «Чі о». Ціна: 870 рн. Конта ти: (067) 458-31-53

Візо дитячий, літній, синьо-салатовий олір. Конта ти: 24-56-79, (068) 568-23-76

Візо зимово-літній, «Атбор», бордоворожевий, повний омпле т, відмінний стан. Ціна: 450 рн. Конта ти: (097) 645-80-32

Візо дитячий, світло-сірий з салатовим, ле ий. Ціна: 600 рн. Конта ти: (066) 387-26-04

Візо зимово-літній, «Джобі», хороший стан, повний омпле т. Ціна: 600 рн. Конта ти: 60-79-46

Візо зимово-літній. Конта ти: (096) 511-45-19 рн.

Візо зимово-осінній, відмінний стан. Конта ти: 24-45-59, (096) 971-81-16 Візо літній, відмінний стан. Ціна: 700 рн. Конта ти: (098) 717-92-92 Візо літній, дитячий з парасоль ою або тростин ою. Конта ти: 64-12-27, (050) 375-94-71 Візо літній, новий «П’єр Карден», 6- олісний, оши , 3 положення спин и, ремені безпе и, рожево о ольор . Ціна: 400 рн. Конта ти: 62-62-17, (096) 998-37-73


48

ПОБУТ

Візо літній, хороший стан. Ціна: 300 рн. Конта ти: 24-56-79

Візо , весняно-літній, в хорошом стані. Конта ти: 63-68-42, (097) 115-48-63

Візо осінньо-зимовий «Кватро Раллі», теплений чохол, пере идна р ч а. Ціна: 900 рн. Конта ти: (097) 290-45-24

Візо , весняно-літній. Конта ти: (066) 039-60-36

Візо осінньо-літній, червоно-сіро о ольор . Конта ти: (097) 155-75-79 Візо П’єр Карден, для дитини, рожевосіро о ольор , літній. Конта ти: 26-51-16 096 165-32-43 Візо про лян овий. зимово-літній, «чі о», чорно-жовтий. Ціна: 650 рн. Конта ти: (067) 794-67-54

Візо , весняно-літній. Конта ти: 24-06-47, (068) 146-97-30, Візо , весняно-літній. Конта ти: 64-48-56 Візо , весняно-осінній, б/в, недоро о. Конта ти: 23-78-54 Візо , дитячий, «Адбор». Ціна: 600 рн. Конта ти: 23-61-59 Візо , дитячий. Конта ти: 64-15-57

Візо трансформер «Джобі», ніверсальний, б/в, бла итно-сірий, 4 положення спин и, в омпле ті дощови , чохол для ні . Ціна: 700 рн. Конта ти: (067) 121-06-52

Візо , дитячий. Конта ти: (067) 939-27-79

Візо трансформер, Італія, з а/м ріслом. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (097) 744-60-44

Візо , зимово-літній, «Атбор», зеленосалатово о ольор , відмінном стані. Ціна: 1100 рн. Конта ти: 24-53-20

Візо ніверсальний «Espiro Atlantic», б/в. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (066) 137-58-02 Візо , «Анмар», зимово-літній, Польща, чорно-сіро о ольор + авто рісло, 1 рі орист ванні. Конта ти: 68-00-99

Візо , зимово-літній «Карере», червоносиній, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: (098) 458-28-27

Візо , зимово-літній, «Ві торія Голд», ви ористанні 3 міс. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 168-32-82

№26 від 13 липня 2011 ро

Візо , синьо о ольор , відмінном стані. Ціна: 450 рн. Конта ти: 62-70-63, (096) 541-87-37 Візо , сіро-бла итно о ольор , б/в, відмінном стані. Конта ти: 60-95-77, (097) 645-*69-13 Візо , темно-синьо о ольор , бла итні встав и, омпле тований. Ціна: 300 рн. Конта ти: (097) 835-01-96 Візо , відмінном стані, салатово о ольор , літній. Польща. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 374-32-74

Візо -трансформер, Італія, повний омпле т з автомобільним ріслом. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (097) 744-60-44

Візо , «Джобі», зимово-літній, синьочорно о ольор , відмінном стані. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (097) 445-17-47 Візо , «Джобі», зимово-літній, червонобежевий, протимос ітна сіт а, с м а. Хороший стан. Ціна: до овірна, Конта ти: 68-29-65, (095) 687-58-53 Візо , «Кампела», зимово-літній, 3- олісний, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 791-58-29, (099) 020-33-35

стані.

Візо , зимово-літній, відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 257-66-30 Візо , зимово-літній, з орзиною та дощови ом. Після однієї дитини. Ціна: 500 рн., тор . Конта ти: (050) 678-93-90, (097) 862-65-50 Візо , зимово-літній, з оши ом «Еверфло». Конта ти: (063) 853-57-49 Візо , зимово-літній, недоро о. Конта ти: 22-44-96, (098) 134-19-13

Гантелі 3 545-25-05

Ход ни дитячі, б/в, в хорошом стані. Ціна: до овірна, Конта ти: 23-65-06, (050) 435-08-51

Дис и для штан и, нові, об мовані, діаметр 30 і 50 мм ва а 2,5; 5; 10; 15; 20 .ц.17 рн/ Конта ти: (098) 290-07-18

Ход ни дитячі, б/в, синьо о ольор , 3 положення висоти. Ціна: 140 рн. Конта ти: (097) 670-05-97

Костюм Л-1, розмір 2. Конта ти: (097) 107-92-34

.

Диван «Малют а». Конта ти: 68-05-57, (067) 185-74-06 Диван, підліт овий. Конта ти: 24-96-49 Диван- бі 293-71-72

дитячий. Конта ти: (067)

ДИТЯЧИЙ КОМІСІЙНИЙ МАГАЗИН ПРИЙМАЄ НА КОМІСІЮ НА ВИГІДНИХ УМОВАХ ДИТЯЧІ ВІЗКИ, КОЛЯСКИ, АВТОКРІСЛА, ЛІЖЕЧКА, МАНЕЖІ, ВЕЛОСИПЕДИ, САМОКАТИ, ІГРАШКИ, ВЗУТТЯ. КОНТАКТИ: 43-63-74, (067) 340-64-71, (093) 572-63-12 Дитячі речі (дівчин а до 6 ро ів). Конта ти: (098) 047-63-65 Еле тромобіль БМВ, безперервна їзда: 1-2 одини. Ма симальна ва а дитини: до 50 . Ві : 3-8 ро ів. Ва а автомобіля: 21 . Розмір: 150х80х45 см. Є ремені безпе и, червоно о ольор . Конта ти: (067) 709-61-42 І раш и. Конта ти: 43-40-96, (094) 966-40-96

Візо , зимово-літній, Польща, повний омпле т, відмінний стан. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (097) 534-63-77

Візо , «Пі -Пере о», Італія, зимово-літній, в хоршом стані. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 689-16-53

Візо , зимово-літній, Польща. Ціна: 800 рн. Конта ти: (063) 599-57-14

Кен р «Чі о», темно-синьо о Конта ти: 24-50-14

Візо , зимово-літній, синьо-бла итно о ольор , відмінний стан. Конта ти: (097) 391-90-15

Кермо та педалі для ри на «Гені с». Конта ти: 64-48-56

Візо , «Чі о», синьо о ольор , хороший стан. Конта ти: (097) 470-22-00 Візо , 2 в 1, зимово-літній. Ціна: 900 рн. Конта ти: (050) 435-72-74 Візо , 3 в 1, бла итно-сіро о ольор , відмінний стан. Ціна: 900 рн. Конта ти: (067) 907-22-41 Візо , 3- олісний, салатово о ольор . Ціна: 300 рн. Конта ти: (097) 585-61-25

Візо , зимово-літній, синьо о Конта ти: 43-71-02

ольор .

Візо , зимово-літній, темно-синьо о ольор , трансформер, в хорошом стані. Конта ти: 62-68-01, (097) 906-44-52 Візо , зимово-літній, омпле тований, чохол для ні +дощови . Ціна: до овірна, Конта ти: (097) 103-61-30

Візо , б/в, «Атбор». Ціна: 950 рн, тор . Конта ти: (067) 180-60-70

Візо , зимово-літній, Конта ти: 62-93-57

Візо , б/в, «Та о», ніверсальний, 3 позиції, до 3 ро ів. Конта ти: (067) 645-46-32

Візо , зимово-літній, червоно-бежево о ольор , хороший стан. Конта ти: (067) 730-16-06

Візо , б/в, в хорошом стані, авово-бежево о ольор , «анмар». Польща, 3 в 1, для немовлят, про ляновий візо , авто рісло, до 3 ро ів. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 750-69-09 Візо , б/в, для дітей від 0 до 3 ро ів, темно-сіро о ольор , омпле тований. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (097) 705-46-07 Візо , бла итно о ольор , всесезонний, відмінний стан, + омпле т люль а для немовляти, с м а, чохол на ніж и, дощови . Конта ти: (097) 645-28-45 Візо , бла итно о ольор , майже новий. Ціна: 6500 рн, Конта ти: 64-35-02, (067) 382-48-77 Візо , в хорошом стані. Конта ти: (068) 568-34-03, (050) 435-16-17

ніверсальний.

Візо , зимово-літній, червоно-сіро о ольор , в хорошом стані. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (063) 213-38-96 Візо , зимово-літній. Конта ти: (067) 358-55-46 Візо , зимово-літній. Конта ти: (095) 504-99-67 Візо , літній, «Е спіро», в хорошом стані. Конта ти: (097) 796-43-29

І ри розвиваючі. Конта ти: 43-40-96, (094) 966-40-96 Капці дитячі, бла итні, п’ята тверда, р. 20. Ціна: 30 рн. Конта ти: (097) 491-95-15 Квадроци л дитячий. Конта ти: (050) 339-24-03 ольор .

омп’ютері

Кімнат дитяч : ліж о, стіл омп’ютерний з полич ами, шафа з дзер алом, 2 т мбоч и. Конта ти: 22-38-71 Колис з балдахіном. Конта ти: (097) 855-13-15 Комбінезон зимовий на синтапоні, 64 см, темно-зелений. Ціна: 20 рн. Конта ти: (093) 554-70-30 Комбінезон, від 6 міс. до 1 ро хлопчи а. Конта ти: 22-21-54 Кони , оричнево о (067) 360-82-12

, для

ольор . Конта ти:

Кони а- ойдал , м’я ий. Конта ти: 24-76-66, (098) 811-98-93 Кони а- ойдал , світло-бежево о ольор , Польща. Ціна: 300 рн. Конта ти: (066) 387-26-04 Крісло а/м, дитяче. Конта ти: (097) 744-60-44 Крісло дитяче автомобільне. Конта ти: (098) 477-72-86 Крісло для од вання «Чі о». Ціна: 350 рн. Конта ти: 62-16-18 Крісло, автомобільне, «Чі о», 9-18 ., з системою «Ізофі с», в ідельном стані. Ціна: 2100 рн. Конта ти: 64-03-76, (097) 248-75-26 Крісло, для од вання, в хорошом стані. Конта ти: (067) 953-91-07

Візо , літній, 3- олісний, синьо о ольор . Ціна: 550 рн. Конта ти: (067) 789-06-39

К точо спортивний. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (050 )067-26-00; (098) 327-54-16

Візо , літній, в хорошом стані. Конта ти: 22-78-03, (096) 353-10-66

Ліж а дитячі. Конта ти: 28-92-16, (095) 114-32-11

Візо , літній, для двійні. Ціна: 800 рн. Конта ти: (097) 445-28-90

Ліж о дерев’яне дитяче, вільха. Ціна: 350 рн. Конта ти: 64-35-02, (067) 382-48-77

Візо , літній, Польща, в хорошом стані. Конта ти: 23-61-92, (096) 599-64-90

Ліж о дерев’яне, дитяче, б/в, з матрацом, в хорошом стані. Конта ти: (063) 827-90-95

Візо , в хорошом стані. Недоро о. Конта ти: 43-97-09, (067) 137-46-58

Візо , літній, 20-45-21

Візо , весняно-літній «Еспіро», сіро-салатово о ольор , б/в, в хорошом стані. Ціна: 700 рн. Конта ти: (096) 737-37-42

Візо , літньо-зимовий, «Ві і», повний омпле т, в хорошом стані. Конта ти: (050) 783-93-35

Ліж о дерев’яне, з балдахіном, ортопедичним матрацом. Ціна: 950 рн. Конта ти: (050) 690-37-98

Візо , весняно-літній для хлопчи а. Конта ти: (095) 504-99-67

Візо , осінньо-зимовий, бордово о ольор , в арном стані, пере идна р ч а, оши для носіння дитини. Ре люється т сидіння. Конта ти: (097) 123-25-48, (096) 130-52-96

Візо , в хорошом стані. Конта ти: (068) 185-32-19

Візо , весняно-літній, «Чі о СТ-04», синьо-бежевий. Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 776-17-80

відмінном стані. Конта ти:

Відпочино в Сімеїзі, всі зр чності, 3-разове харч вання. Ліц. АВ №329674 ДСТКУ. Ціна: 200 рн./доба. Конта ти: 63-35-15, (066) 627-65-13, (098) 543-48-88, (067) 627-12-28

Ход ни «Чі о». Ціна: до овірна, Конта ти: (097) 412-28-78

Візо , «Коне о», зимово-літній, б/в, чорно-синьо о ольор , в хорошом стані, недоро о. Конта ти: (097) 673-70-78

Візо , зимово-літній, синьо о ольор , відмінном стані. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (096) 461-89-81

Вібротренажер «Біолю с», 4 пояси і біостим ляція, б/в. Конта ти: 62-70-58

Ліж о для немовляти, б/в в хорошом стані. Ціна: 150 рн. Конта ти: 64-05-39

Візо , зимово-літній, Польща, в хорошом стані. Конта ти: 23-74-60, (095) 151-90-55

Візо , «Чі о», зимово-літній, світлобежево о ольор . Конта ти: 64-61-81

Термос м для дитячо о харч вання. Ціна: 60 рн. Конта ти: 24-76-66

Вібротренажер «Біо-лю с». Конта ти: 62-70-50

Гойдал «Та о», Польща, до 25 Конта ти: 26-61-49, (067) 645-46-32

Візо , «Коне о», 2 в 1. Конта ти: (067) 984-41-41

Візо , зимово-літній, синьо о ольор , «Атланті », Польща. Конта ти: (066) 549-48-52

С м переносн для немовлят. Конта ти: (067) 783-95-19

Велотренажер. Конта ти: (098) 477-72-86

Відпочино Яремче, неподалі річ и та ліс . С часні імнати з сіма зр чностями. Ціна: від 50 рн. Конта ти: (096) 950-70-02

Візо , зимово-літній, Німеччина. Ціна: 400 рн. Конта ти: 24-30-07, (097) 855-13-15

Візо , «Чі о», 3 в 1, б/в. Конта ти: (097) 206-60-20

С ню рожев , для дівчин и 6 ро ів. Ціна: 140 рн. Конта ти: 62-83-47

Велотренажер «Орбітре ». Конта ти: 28-91-59

Т л б- ож х, р. 50-52 Конта ти: (096) 514-59-98, (066) 552-04-59

Візо , «Коне о», 2 в 1, в хорошом стані. Конта ти: (067) 984-41-41

Візо , «Та о», до 3 ро ів, відмінний стан. Ціна: 1300 рн., тор . Конта ти: (098) 628-18-70

С ню весільн . Ціна: 400 рн. Конта ти: (096) 293-42-55

Б тси ф тбольні, різних розмірів, з Німеччини. Конта ти: (050) 177-27-58

Ліж о дитяче. Конта ти: 22-54-60, (097) 890-46-32

Візо , зимово-літній, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (097) 227-68-48

Візо , зимово-літній, в хорошом Конта ти: (067) 280-91-38

С ні нарядні для рочистих подій, напро ат. Конта ти: 45-05-88

Басейни бетонні, с ловоло онні. Конта ти: 63-55-44, 43-26-38

Візо . Терміново. Недоро о. Конта ти: (067) 390-14-58

Візо , «Ві торія Голд» синьо о ольор , відмінном стані. Конта ти: 28-20-12, (067) 136-48-83

стані.

рн.

Стін дитяч , с часн , «Гербор», відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 411-44-19

Автомати «Витя ни і раш ». Ціна: 2500 рн./ шт. Конта ти: (063) 327-70-43

Товари для новонароджених. Конта ти: 43-40-96, (094) 966-40-96

Гойдал , м зичн . Ціна: 600 рн. Конта ти: (067) 538-68-95, (050) 911-79-69

Візо , зимово-літній, в хорошом Ціна: 100 рн. Конта ти: 28-96-33

Ліж о дитяче, відмінний стан, дерев’яне, матрац. Конта ти: 62-07-27

Стілець- ойдал , для од вання «джобі», для дівчин и, б/в, хороший стан. Ціна: 250 рн. Конта ти: 63-01-06, (067) 397-08-91

рн. Конта ти:

Візо , зимово-літній, «Та о», чорносалатово о ольор , люль а, весь омпле т. Конта ти: (097) 516-01-28

Візо , «Джобі», зимово-літній, для немовлят, олір ніверсальний, арний стан, недоро о. Конта ти: 5-47-84, (097) 162-56-04

Ліж о дитяче, б/в. Конта ти: 63-27-46

Ліж о дитяче, з ш хлядами, в ідеальном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 23-32-48, (067) 493-36-86

рн.

Візо , «Атбор-Астон», перси ово о ольор , в омпле ті. Ціна: 950 рн. Конта ти: (098) 035-43-66

Візо , «Ві торія Голд», хороший стан. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (096) 754-02-56

Ліж о дитяче, б/в. Конта ти: 63-28-11, (067) 889-63-55

Візо , хороший стан. Ціна: 500 Конта ти: (097) 441-36-00

Гойдал механічн , три положення спин и, 6 швид остей, вібромасажер. Ціна: 900 рн. Конта ти: (097) 290-45-24

Візо , зимово-літній, в хорошом стані, бордово о чорно о ольор . Конта ти: (097) 475-87-05

Ліж о дитяче, б/в. Конта ти: 26-23-40, (067) 771-99-75

Візо , ніверсальний. Конта ти: 28-00-16, (067) 939-27-79

Візо , зимово-літній, «Коне о»,2 в 1, сіро о ольор зі став ами. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (097) 839-26-75

Візо , зимово-літній, бла итно о ольор , сі омпле т ючі, Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 784-92-53

Ліж о дитяче, б/в, хороший стан. Конта ти: (067) 953-91-07

Ліж о дитяче, з сосни. Ціна: 300 Конта ти: 64-58-81, (093) 723-85-85

Візо , «Атбор», б/в, зимово-літній. Ціна: 950 рн., тор . Конта ти: (067) 180-74-59

Візо , «Ві торія Голд», зимово-літній, Польща, відмінном стані, повний омпле т, для хлопчи ів. Ціна: 850 рн. Конта ти: (097) 451-55-76

Ліж о дитяче, авто рісло дитяче. Конта ти: 64-14-85

Ліж о дитяче. Ціна: 250 68-25-38, (067) 458-02-28

Ліж о з б а, нове з матрацом, для дитини. Ціна: 1950 рн. Конта ти: 28-96-33 Ліж о з матрацом, б/в. Недоро о. Конта ти: 23-26-76, (097) 462-24-60 Ліж о з матрацом, дитяче, б/в, недоро о. Конта ти: 23-78-54 Ліж о з матрацом. Ціна: 400 рн. Конта ти: (067) 339-37-96 Ліж о, б/в, біло о ольор , з матрацом з о осової стр ж и. Ціна: 250 рн. Конта ти: 23-49-33, (097) 206-39-77 Ліж о, б/в, недоро о. Конта ти: (067) 698-14-19 Ліж о, б/в. Конта ти: (098) 225-06-38 Ліж о, б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: (098) 449-67-16 Ліж о, б/в. Конта ти: (093) 651-08-86 Ліж о, від народження до 5 ро ів + о осовий матрац, в хорошом стані. Ціна: 800 рн. Конта ти: (050) 167-89-45

Ход ни, б/в. Конта ти: 23-37-35, (050) 435-08-52 Ход ни, б/в. Конта ти: (098) 10-31-41

Намет війсь овий 4х4м. Конта ти: (097) 107-92-34

Ход ни, синьо о ольор . Конта ти: (097) 670-05-97

Намет т ристичний. Конта ти: 23-28-06

Ход ни, 22-21-54

відмінном

стані. Конта ти:

Ход ни. Конта ти: (098) 768-02-03

рн.

Ліж о-диван, малю . Конта ти: 5-32-17 Ліж о- олис , дерево на підшипни ах, маятни ова система, нове, недоро о. Конта ти: (067) 849-98-66, (097) 400-87-00 Ліж о- олис , дерев’яне, маятни ова система, нове, недоро о. Конта ти: (067) 849-98-66, (097) 400-87-00 Ліж о- олис , матрац, балдахін, обмеж вач, м зичн ар сель. Конта ти: (067) 178-08-91 Ліж о- олис 69-06-11

, плетене з лози. Конта ти:

Ліж о- олис

. Конта ти: (067) 178-08-91

Велосипед дитячий. Конта ти: (098) 625-33-13 Візо зимово-літній або олис недоро о. Конта ти: (097) 103-61-30

,

Візо зимово-літній, ліж о- олис Конта ти: (097) 103-61-30

.

Візо літній, відмінний стан, омпле тований. Конта ти: 5-49-85, (097) 163-85-64 Візо , «парасоль а». Конта ти: 64-12-27, (050) 375-94-71 Ковдри дитячі, бай ові, можливо б/в, пошт чно, в том числі радянсь о о виробництва, доро о. Конта ти: (050) 888-48-80, (094) 908-69-80 Ход ни. Конта ти: 5-39-95, (067) 282-60-24

Літерат р . Конта ти: 43-40-96, (094) 966-40-96 Люль , з о осовим матрацом, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 43-85-40 Манеж дитячий, в хорошом стані. Ціна: до овірна, Конта ти: 23-65-06, (050) 435-08-51 Манеж дитячий, хороший стан, 250 рн. Конта ти: 28-96-33 Манеж, рожевий, в хорошом стані. Конта ти: 62-54-56, (095) 702-74-91 Матрац з о осової стр ж и. Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-25 Меблі дитячі. Конта ти: 43-40-96, (094) 966-40-96, Меблі, для дитячої (067) 422-89-23

імнати. Конта ти:

Моло овідсмо т вач, новий. Конта ти: (067) 783-95-19 Мотоци л дитячий на а м ляторі. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 23-40-85, (098) 975-69-01 Одя відомих брендів. Конта ти: 43-40-96, (094) 966-40-96 Одя дитячий, обмін на овочі, фр онсервацію. Конта ти: 26-08-76

ти,

Одя , від народження до 4 міс. Конта ти: (097) 805-35-85

Ліж о дитяче з матрацом, б/в, в хорошом стані. Ціна: 900 рн. Конта ти: 63-16-32 (050) 375-33-45

Паровар -блендер, дитячі. Конта ти: (067) 358-55-46 Підстав під ванноч 855-13-15

. Конта ти: (097)

Постіль. Конта ти: 43-40-96, (094) 966-40-96 Радіонянь 2- анальн , Польща, нов . Конта ти: 5-51-74, (066) 718-83-96 Речі дитячі, б/в. Конта ти: (096) 782-87-61 Рю за «Кен р ». Ціна: 100 рн. Конта ти: 28-96-33 Слін «Ма ошь», б/в. Конта ти: (067) 339-90-04 Слін двосторонній на ільцях. В омпле ті відеодис . Ціна: 200 рн. Конта ти: (050) 551-44-70 Слін , новий. Конта ти: (097) 481-14-73 Слін . Конта ти: (066) 039-60-36 Стерилізатор паровий для пляшечо , сосо «Чі о». Ціна: 200 рн. Конта ти: (050) 551-44-70

Стілець для од вання, б/в, Польща. Ціна: 500 рн. Конта ти: 63-07-20

Стіл більярдний. Ціна: 10000 рн. Конта ти: (067) 994-76-86 С м , війсь ов , польов , дешево. Конта ти: 24-99-54, (095) 204-72-91 С м -холодильни . Конта ти: 26-41-69, (096) 765-96-03 Термос 12 л. Конта ти: (097) 107-92-34 Тренажер з штан ою та антелями. Конта ти: (067) 360-19-42, (097) 771-77-50 Тренажер, відмінном стані. Ціна: 800 рн. Конта ти: (097) 063-54-25 Фля армійсь 107-92-34

з чохлом. Конта ти: (097)

, 95

. Конта ти: (097) 267-27-55

Велотренажер, б/в, недоро о. Конта ти: (097) 377-82-85

Кара ль, чорно о ольор . Конта ти: (067) 384-13-14 Ковдр п хов . Конта ти: 5-64-20 Компле т постільний: матрац, под ш , овдр , по ривало. Конта ти: 63-70-87 Корзин для ц еро . Конта ти: 63-07-20 Матрац. Конта ти: 5-25-82, (067) 384-31-55 М флон, нат ральний. Ціна: 6000 Конта ти: 63-70-87

рн.

Мапи ш ільні, лоб с. Конта ти: 27-18-40 Намет. Виробництво СРСР. Конта ти: (096) 614-16-02 Роз ладач 653-36-14. Роз ладач

Шахи. Конта ти: 62-61-01

Медицина, косметика

По ривала пол торні. Конта ти: 22-53-27 По ривало, 2-спальне. Конта ти: 28-61-44 Полотно т ане, 10 м, олір оричневий. Ціна: 15 рн./м Конта ти: 5-23-70 (067) 731-16-42

ПОСТІЛЬНУ БІЛИЗНУ ПРОПОНУЄ ШВЕЙНА МАЙСТЕРНЯ, ЯКІСНУ. ПОШИТТЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ. ШИРОКИЙ ВИБІР ТКАНИН. КОНТАКТИ: 40-05-07, (050) 508-79-43, (067) 397-26-21 ети, фатін,

С м и. Конта ти: 5-40-13, (050) 435-37-28 С м нов , чорн на олесах. Ціна: 100 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49 Т анин «ха і». Конта ти: (067) 384-13-14 Ш ри лося і оз лі, виправлені. Конта ти: (098) 210-66-97 Штори р лонні, з т анин та бамб . Конта ти: 22-67-80, 22-50-44, (067) 382-18-53

8.3.2. К плю Ковдри бай ові або ватяні, можливо б/в, пошт чно, в том числі радянсь о о виробництва, доро о. Конта ти: (050) 888-48-80, (094) 908-69-84

Відпочинок, спорт, туризм

. Конта ти: 63-14-85, (097) . Конта ти: (050) 375-52-95

Човен мовий, б/в. Конта ти: 28-87-07, (097) 336-96-11

. Конта ти: 20-71-40

При раси весільні на а/м (б віти). Конта ти: 63-07-20

.о Конта ти:

Біно ль до 12х50. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 603-39-84

Застіб и. Конта ти: (097) 430-40-82

Стілець для од вання «Джобі», б/в, + ход ни в подар но . Ціна: 300 рн. Конта ти: 23-55-29, (097) 288-18-19

Стілець для од вання дитини до 3 ро ів. Конта ти: 63-12-55, (098) 294-56-52

Стіл більярдний. Ціна: 500 28-96-33

8.4.2. К плю

8.3.1. Продам

Стілець дитячий для дитини ві ом від 2-6 ро ів, ла ований, новий. Ціна: 130 рн. Конта ти: (067) 363-35-62

Стілець для од вання «Чі о», в хорошом стані. Ціна: 430 рн. Конта ти: (098) 224-82-39

Сно борд, б/в. Конта ти: (098) 477-72-86

Штан

Брезент. Конта ти: 27-77-67

Пер

Роз ладач и алюмінієві, 2 шт., б/в, в хорошом стані. Конта ти: (098) 222-81-36

Човен, мовий. Ціна: 850 рн. Конта ти: (098) 290-07-18

Галантерея, тканини

Ліж о-манеж. Ціна: до овірна, Конта ти: (097) 412-28-78

Намет. Конта ти: (067) 731-16-42

Сіт мас вальн , 3х6 м. Конта ти: (097) 107-92-34

8.2.2. К плю

Ліж о-люль , в хорошом стані. Конта ти: (067) 125-21-37

Намет, 2х3, без ар аса. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42 Палат армейс ю, до 10 чел., брезент. Новая. 4м х 4м. Отправ а по У раине наложенным платежом. Ціна: 900 рн. Конта ты: (095) 348-03-99, pltl@ukr.net

Ход ни. Конта ти: (097) 441-36-00

Ход н и дитячі, манеж, б/в. Конта ти: 23-37-35, (050) 435-08-52

Ліж о- ойдал , дитяче з 2 ш хлядами + о осовий матрац, в хорошом стані. Ціна: 800 рн. Конта ти: (050) 167-89-45, (067) 364-29-89

Ман ал. Ціна: 350 рн. Конта ти: (067) 420-73-60, (099) 044-04-55

Ход ни, рожево о ольор . Конта ти: 63-31-25, (050) 765-79-24

Ліж о, нове, Італія. Конта ти: (098) 767-15-10

Ліж о- ойдал дитяч , з 2 ш хлядами зниз , + о осовий матрац, олір б , хороший стан. Ціна: 800 рн. Конта ти: (050) 167-89-45

Лижі, б/в. Конта ти: (098) 477-72-86

Намет 4х4м, ва аою 40 , висотою 2.15см, добром станi. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (050) 225-72-29, www.snab.prom.ua

Ход ни. Ціна: 150 рн. Конта ти: 28-96-33

Ліж о, р чної роботи. Ціна: 550 Конта ти: (096) 457-07-47

Лижі спортивні. Конта ти: (067) 340-71-31, (067) 834-70-60

Ход ни, рожево о ольор . Ціна: 100 рн. Конта ти: 24-17-93, 64-50-16 (після 20.00)

Ліж о, дитяче, біло о ольор . Конта ти: 22-33-98

Ліж о дитяче дерев’яне, б/в, матрац. дешево. Конта ти: 28-93-82, (099) 915-12-94.

Ліж о дитяче з матрацом, б/в. Ціна: 400 рн. Конта ти: 5-61-29 (067) 339-37-96

Ход ни, б/в, синьо о ольор . Ціна: 150 рн. Конта ти: (097) 670-05-97

. Конта ти: 24-23-54, (097)

8.5.1. Продам

Пояс для сх днення з ефе том термоса ни. Зниж а - 340 рн. до 20.07. Конта ти: 43-54-85, (094) 966-54-85 Ал отестер. Конта ти: (096) 758-26-90 Апарат сл ховий, «Лара», Київ. Ціна: 400 рн. Конта ти: 62-98-91, (097) 179-66-25 Апарат сл ховий, «Тонді», Естонія. Ціна: 700 рн. Конта ти: 62-98-91, (097) 179-66-25 Апарат сл ховий, в хорошом Конта ти: (067) 710-22-83

стані.

Апарат сл ховий, Естонія. Ціна: 400 рн. Конта ти: 62-72-47 Велосипед, спортивний, «Хелі с», 24 передачі, сіро о ольор Конта ти: 64-68-44, (067) 887-09-99 Вібромасажер «Біолю с». Конта ти: 62-70-58 Віз и інвалідні, ходові, б/в. Конта ти: (097) 245-58-83 Візо інвалідний, італійсь ий, титановий, майже новий. Конта ти: (067) 494-65-55, (095) 577-62-64 Візо інвалідний, Італія. Конта ти: (067) 494-65-55, (095) 577-62-64 Візо інвалідний, недоро о. Конта ти: 22-77-33 Візо інвалідний. Конта ти: 24-91-97, (098) 259-43-17 Компле т для про олювання в х, разом з сереж ами. Конта ти: (097) 263-20-12

8.4.1. Продам

Матраци ортопедичні. Конта ти: 40-01-30, (063) 227-48-04, (050) 313-00-19, (067) 992-21-56

Човен, алюмінієвий, довжина 4 м., з веслами тип «Про рес», без дви на. Конта ти: (067) 722-15-96

Милиці дерев’яні. Ціна: 50 рн. Конта ти: 22-39-50, (096) 410-85-46

Милиці. Конта ти: 28-80-92, (098) 551-08-06 Милицю імпортн . Конта ти: 63-18-84


Милицю, під лі оть, імпортн , нов . Ціна: 180 рн. Конта ти: 63-18-84 Мі рос оп МБС-2, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-22-90 Моло овідсмо т вач «Канпол Бебі Премі м». Конта ти: 43-46-47, (097) 694-38-89 Прибори КВПіА: температ ра, тис , напараміри, монометри, термометри, лабораторні прилади. Конта ти: (096) 224-57-40

ПРИЛАД ДЛЯ НОРМАЛІЗАЦІЇ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ЗА 3 ХВ., ЗНІМАЄ СИМПТОМИ ГОЛОВНОГО БОЛЮ, НОРМАЛІЗУЄ ТИСК. ЕФЕКТИВНИЙ ПРИ ВИПАДІННІ ВОЛОССЯ. МОЖЛИВА ЗНИЖКА ВІД 20 %. ЦІНА: 1447 ГРН. КОНТАКТИ: 43-54-85, (093) 589-93-03 Прополіс, віс . Конта ти: 27-39-46, (067) 940-42-68 Солярій 43-91-10

оризонтальний. Конта ти:

Солярій, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (096) 537-90-96 Солярій, оризонтальний. Конта ти: (097) 012-22-52

Гітар , б/в, недоро о. Конта ти: 64-54-97 Гітар , б/в, недоро о. Конта ти: (096) 599-13-01 Гітар , в б дь-я ом стані. Конта ти: (093) 900-42-92 Гітар . Конта ти: (067) 337-30-02 Мольберт для малювання. Конта ти: 27-18-40 Тромбон. Конта ти: 27-18-40 Тр б . Конта ти: 27-18-40

В а з о н и а лое, ааланхое. Конта ти: 68-38-70

Ц ценят породи дратхаар. Конта ти: (050) 955-53-89

Вазони імнатні для офісів. Конта ти: (067) 283-32-08

Ц ценят породи західноєвропейсь а лай а. Конта ти: (068) 147-02-86

Камінці до а варі м , морсь і. Конта ти: (095) 699-68-59

Ц ценят породи йор ширсь ий тер’єр, міні та стандарт, висо а я ість, до менти КСУ, щеплення, леймо. Ціна: 800 y.о. Конта ти: (068) 851-56-40 www.yorik.com.ua

Квіти імнатні, монстер . Конта ти: (097) 524-18-19

Коз дійн . Конта ти: 63-76-69 Коня, 8 р. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 742-57-86 Корм для риб « р пний мотиль», «тр бочни ». Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84

8.7.1. Продам Мар и, оле цію. Конта ти: (097) 305-83-14

8.7.2. К плю Встав и з недоро оцінно о аміння. Конта ти: (050) 888-48-80, (094) 908-69-84

Корм для соба і ішо , виробництва Німеччини, премі м і с перпремі м лас . Ціна: від 165 рн. Конта ти: (093) 694-97-65 zoo-food@ukr.net Кота британсь о о, 8 місяців, хайленд страйт. Конта ти: 22-67-83, після 19.00, (097) 860-67-20 Кота шотландсь о о, вислов хо о, дівчин а 2 міс. Конта ти: (095) 563-83-63

Господарські товари, побутова хімія

Т рбосолярій, б/в. Конта ти: (096) 537-90-96

Ц ценят породи далматинець, 2 міс., дівчат а. Конта ти: (098) 436-44-78

Кліт и для пап , 2 шт, дешево. Конта ти: 28-22-90

Антикваріат, годинники, ювелірні вироби

Стіл масажний, дерев’яний. Ціна: 500 рн. Конта ти: 43-53-85

Вазони алое, 3, 5 ро ів. Конта ти: 23-72-57, (099) 438-65-77

Квіти: піони, ромаш и, іриси, чесь і возди и, троянди. Конта ти: 28-96-33

Фортепіано. Конта ти: (096) 516-51-18

Солярій, терміново, недоро о. Конта ти: 43-91-10

Кошеня персь е. Конта ти: 62-51-18 Кошеня породи шотландсь е вислов хе. Конта ти: 62-17-45, (068) 568-14-76 Кошеня, шотландсь вислов х дівчин , бла итно о о рас , райлива, роз мна, вихована. Ціна: 800 рн. Конта ти: (093) 822-08-99

Т рбосолярій, Німеччина. Конта ти: 60-87-13, (095) 513-64-34

8.8.1. Продам

УНІКАЛЬНИЙ ПРИЛАД ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДИ, ПОВІТРЯ, ДЕЗІНФЕКЦІЇ РЕЧЕЙ, ОЧИСТКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ МЕТОДОМ ОЗОНУВАННЯ. ЗНИЖКА 600 ГРН. ДО 20.07. КОНТАКТИ: 43-54-85, (093) 589-93-03

Ванн 1,5, б/в Конта ти: 64-61-56, (098) 371-89-86 К а с т р л і нові, недоро о. Конта ти: 28-97-80 Ключ для за р ч вання онсервантів, напівавтомат, недоро о. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57 Пос д термостій ий. Конта ти: 26-94-72

Кошенят персидсь их, недоро о. Конта ти: 5-97-18, (097) 298-59-91

Ход ни б/в. Конта ти: 64-88-73, (098) 214-44-96

Самовар, російсь ий, на 4 л. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78

Кошенят породи британсь а орот ошерста, та шотландсь а вислов ха, плюшеві. Конта ти: 26-12-71, (067) 831-31-79

Синь для білизни. Конта ти: 5-88-22, (098) 648-71-65

Автомат м зичний для барів та Конта ти: (098) 598-81-00

афе.

Термоси, 12 л, олба нержавiй а. Ціна: 750 рн. Конта ти: (050) 225-72-29 uuzzt@mail.ru

А ордеон «Вельмейстер». Конта ти: (096) 609-74-94 А ордеон «Веснян а», 1969 р.в. Конта ти: 62-67-66

8.8.2. К плю

А ордеон, б/в. Конта ти: (097) 263-20-12 Балалай

Банд р . Конта ти: (096) 609-74-94 Баян «Етюд». Конта ти: (096) 609-74-94 Баян «Етюд-205М», ідеальний стан. Конта ти: (050) 435-72-74 Баян «Р бін 7», в ідеальном Конта ти: (098) 445-59-23 Гармош 280-14-78

. Конта ти: 43-76-95, (067)

Гітар «Хохнер» СМ220 ТБК, нов . Ціна: 700 рн. Конта ти: 64-13-82, (067) 156-71-34 Гітар а стичн Martin-MMV з датчи ом Fishman. Стан - ідеальний. К плена в США. В омпле ті твердий ф тляр. Ціна: 1000 .о. Конта ти: 23-17-63, (097) 480-48-62 Гітар а стичн , недоро о, 6-стр нн . Конта ти: 62-72-47

Борошно вищо о та 1 ат н 69-98-91, (097) 179-64-25 Б ря

Кошенят. Конта ти: 28-10-47, (068) 683-85-95 К щі, де оративні. Ціна: 50 Конта ти: 28-96-33

. Конта ти:

червоний. Конта ти: 20-87-84

Б ря и. Конта ти: (096) 518-86-77

Поросят в’єтнамсь их. 64-61-77, (096) 416-50-17

Картоплю олландсь , без ГМО, 300 Конта ти: 24-23-50

Рослини зелені на альпійсь Конта ти: 28-96-33

.

Картоплю. Конта ти: 20-87-84 Картоплю. Конта ти: 28-04-97, 24-34-80,

Дис овод до лавішних інстр ментів, міні-дис «Айва». Конта ти: 23-50-15

Моло о. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Мед свіжий. Конта ти: (098) 410-55-41

Домбровий бас. Конта ти: (096) 609-74-94

Свинин т ш ою. Конта ти: (067) 710-60-66

Д хові інстр менти. Конта ти: (096) 609-74-94

Топінамб р. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 086-23-59

Інстр менти м зичні. Са софон «Альт Велт Клан ». Конта ти: (096) 609-74-94

Ц ор, ртовий продаж. Конта ти: (067) 360-13-74

ртів, недоро о.

Портрети енеральних се ретарів ЦККПРС, в рам ах та на дерев’яній основі. Конта ти: 24-99-54, з 19.00 до 21.00, (095) 204-72-91

Картоплю в необмеженій іль ості. Ціна: до овірна. Конта ти: 60-99-33, ()97) 616-60-13 Мор в . Конта ти: (097) 645-49-56

Рояль, німець ий, абінетний, чорно о ольор . Ціна: 1200 .о., тор . Конта ти: (098) 516-14-93 Са софон «Альт Вест Кланд», Німеччина. Конта ти: (098) 812-00-80 Са софон для чнів м зичної ш оли. Конта ти: 28-81-73, (050) 691-70-50 Синтезатор «Ямаха-1500», відмінний стан. Ціна: 6400 рн. Конта ти: (067) 341-76-56 С рип нов з ф тляром, три чверті. Конта ти: (099) 060-49-82, (096) 450-36-09 С рип . Недоро о. Конта ти: (098) 421-91-43 Фортепіано «К бань», оричневе, поліроване. Конта ти: (097) 428-91-41 Фортепіано «Тверца». Ціна: 4000 Конта ти: 64-84-85, (096) 763-00-05

рн.

Фортепіано «У раїна», оричнево о ольор , нове. Конта ти: (096) 456-64-98 Фортепіано «У раїна», чорно о ольор , матове, недоро о. Конта ти: 24-54-74, (067) 365-71-65 Фортепіано «У раїна». Конта ти: 24-24-87 Фортепіано «У раїна». Ціна: 1000 Конта ти: (096) 265-27-28

рн.

Фортепіано, б/в, «К бань». Конта ти: (097) 428-91-41

8.6.2. К плю А ордеон «Вельтмейстр». Конта ти: (095) 827-33-32 А ордеон, б/в. Конта ти: (050) 339-24-03 А ордеон. Конта ти: (050) 339-24-03

Рибо

Конта ти:

ір

.

Ц ценят породи німець а вівчар а, 2 місяці. Конта ти: (095) 455-57-88 Ц ценят породи німець а вівчар а. Конта ти: 68-39-06, (097) 745-12-92 Ц ценят породи німець а вівчар а. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-01-14, (067) 362-72-55

Ц ценят породи пе інес, хлопчи и/ дівчат а. Конта ти: (067) 998-13-25

Ц ценят породи піт-б льтер’єр, лінія Патрі Кід. Конта ти: (095) 644-78-87 Ц ценят породи ротвейлер. Конта ти: 64-65-15

Кошенят в хороші р и, 1 місяць, 2 неділі, хл/дів. Конта ти: 60-98-52, (097) 280-35-38

Ц ценят породи спаніель, недоро о. Конта ти: 62-25-96, (067) 725-17-03

Кошенят в хороші р и. Конта ти: 63-57-82, (097) 284-50-50

Ц ценят породи спаніель. Недоро о. Конта ти: 62-25-96, (067) 725-17-03

Ін батор на 100 яєць. Гарантія. Достав а. Ціна: 400 рн. Конта ти: (063) 443-19-59, (097) 826-37-73

Кошенят в хороші р 517-80-99

Картоплю насіннев і вели . Конта ти: (096) 744-88-97

Ц ценят породи тер’єр йор ширсь ий, міні та стандарт, до менти КСУ, щеплення, леймо. Конта ти: (068) 851-56-40 www.yorik.com.ua Ц ценят породи франц зсь ий б льдо (хлопчи и). Ціна: до овірна Конта ти: (0365) 22-40-62, (068) 145-81-65 Ц ценят середньоазіатсь ої вівчар и. Недоро о. Конта ти: (098) 699-15-04 Ц ценят середньої породи тер’єр. Конта ти: 24-96-44 Ц ценят середньої породи фо стер’єр. Конта ти: 26-89-30 до 9.00, після 16.00 (098) 716-17-47

Ц ценя породи дратхаар. Від дипломованих бать ів-мисливців, леймований, ва цинований. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 751-74-01, (068) 562-72-33

8.10.1. Продам

Ц ценя, породи німець а вівчар а. Конта ти: 68-39-06, (097) 745-12-92

Ц ценя породи ча -ча , від племзавод , дівчин а, привита, до менти КСУ. Конта ти: (050) 165-77-53

Ц ценят азіатсь ої вівчар и. Конта ти: 68-08-67, (098) 492-35-30 Ц ценят далматинців, біло о п деля, дешево. Конта ти: 22-54-60, (063) 141-25-93 Ц ценят естонсь ої ончої, 2 міс. Конта ти: (098) 210-66-97 Ц ценят йор ширсь о о тер’єра. Ветпаспорт. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (067) 773-24-33, (067) 224-82-75

Ц ценят, породи російсь ий той-тер’єр, чорно о та оричнево о о рас . Конта ти: 43-68-26, (095) 358-11-22 Ц ценят, породи середньоазіатсь а вівчар а (алабай). Ціна: 1000 рн. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07 Ц ценят, російсь ий той-тер’єр. Конта ти: 43-68-26, (095) 358-11-22 Шиншил , з літ ою. Конта ти: 22-27-60, (050) 100-11-16 Ялин , жив , бла итно о Конта ти: 28-96-33

ольор .

8.10.2. К плю А варі м. Конта ти: 28-14-73 Кошеня персидсь е або британсь е, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Ц ценя породи німець а вівчар а, хлопчи а. Роз лян всі можливі варіанти. Конта ти: 68-24-99, (097) 272-30-55 Ц ценя породи пе інес. Ціна: до 300 рн. Конта ти: 64-10-68, (098) 461-10-59

8.10.3. Подар ю Кіш , в хороші р и, чорно о о рас . Конта ти: 68-10-77, (067) 688-74-42

А варі м, 60 л. Ціна: 100 рн. Конта ти: 22-39-50, (096) 410-85-46

Ц ценят німець ої вівчар и. Ціна: 3500 рн. Конта ти: 24-01-14, (067) 362-72-55

А варі м, б/в, з ор с ла, 200 л. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 22-39-50, (096) 410-85-46

Ц ценят порди пітб ль. Конта ти: 26-12-71, (067) 931-31-79

Кошеня, дівчин а, 1 місяць, райливе, роз мне. Конта ти: 60-79-52, (067) 672-24-13

А варі м, оформлений. Конта ти: (095) 920-05-53

Ц ценят породи бо сер. Конта ти: (050) 419-50-35

А варі ми оформлені. 150-1700 л. Конта ти: (095) 920-05-53

Ц ценят породи далматинець (далматин). Конта ти: (0362) 62-89-00, (096) 101-10-78

Вазон алое (3-5 ро ів), аланхое. Конта ти: 23-72-57, (099) 438-65-77

Банд р . Конта ти: (095) 827-33-32

Вазон алое, 5 ро ів, недоро о. Конта ти: (097) 670-05-97

Гітар в хорошом стані. Конта ти: (096) 227-07-13, (095) 365-80-77

Вазони «Ало адія» від 1 до 2 м, недоро о. Конта ти: (096) 773-71-48

Ц ценят породи далматинець. Недоро о. Конта ти: 62-89-00 Ц ценят породи дже расел тер’єр, до менти КСУ. Ціна: 8000 рн. Конта ти: (067) 466-23-56 samba68@mail.ru www.omri-relizan.com

Кошенят, в хороші р и. Конта ти: 28-96-02

Кобил , 3 ро и. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 956-72-49

Кошенят, вихованих в добрі р Конта ти: (097) 415-97-67

Кобил , о рас 783-05-03

и.

нідо о. Конта ти: (067)

Коз , озенят. Конта ти: (096) 353-49-12

Ц ценят малень ої породи, японсь ий хін. Конта ти: 26-18-55, (067) 998-13-25

Ц ценят породи далматинець. Конта ти: 24-72-93, (098) 050-14-75

. Конта ти:

Ц ценя невели ої породи. Конта ти: 24-12-39

Ц ценят, два ч дових білосніжних хлопчи а рід існої породи під алянсь а вівчар а, від тит лованих бать ів. Дата народження: 30.01.2011. Привив и. Ветпаспорт. Ціна: 2500 рн., тор . Конта ти: (050) 514-95-69

А варі м, 100 л, 500 л. Конта ти: (067) 797-53-53, (097) 472-20-21

Ц ценят породи далматинець, 1 місяць., дівчат а. Конта ти: (098) 436-44-78

Кліт для ролів, б/в, вели (068) 506-25-55

Коз дійн . Конта ти: 62-77-37, (093) 776-20-83

Ц ценят йор ширсь о о тер’єра. Недоро о. Конта ти: (095) 699-91-87

рн.

Кліт и для перепелів. Конта ти: 28-54-42

Соба охоронця, в добрі р и. Конта ти: 28-26-04, 28-73-80

А варі м для риб 500 л, 100 л. Конта ти: 43-81-84, (097) 472-20-21

Вазон «Монстера», 1 м. Ціна: 50 Конта ти: 23-43-10

рчат. Конта ти:

Коз дійн . Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Візьм в подар но соба породи німець а вівчар а. Роз лян всі варіанти. Конта ти: 68-24-99, (098) 971-04-56,(097) 272-30-55

А варі ми, 3 шт., нові, оброблені деревом, 55 л, 100 л. Конта ти: 24-41-05

Кошенят різно о о рас , в добрі та надійні р и, хлопчи и і дівчат а. Конта ти: (067) 916-59-52

Кліт и для перепелів та 28-54-42

Кошенят. Конта ти: 43-87-58

Троянд итайсь , 1.6 м. Ціна: 200 рн. Конта ти: 5-45-56, (097) 396-18-10

Ц ценя породи вівчар а. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84

Кошенят арних. Конта ти: 5-94-68

Картоплю насіннев . Конта ти: 64-24-47

Ц ценят Ча -Ча , р до о о рас дов ошерсті. Ціна: 250 .о. Конта ти: 2-14-20 (097) 786-79-12

Ц ценят, породи німець а вівчар а, чорно о о рас , 2.5 місяці, з привив ами. Конта ти: (096) 377-12-79

Ц ценя невели ої породи, дешево. Конта ти: 24-12-39

Кошенят арнень их породистих. Ціна: 0 Конта ти: (097) 662-76-70, corporat77@i.ua

Козенят 3-4 міс. Конта ти: 62-77-37, (093) 776-20-83

Аллатея.

Ц ценя біло о о рас , дівчин а. Конта ти: 26-54-83, дзвонити після 18:00

Кошенят вихованих, хлопчи и, в добрі р и. Конта ти: 24-40-45

Кошенят, напівпородистих, в хороші р и. Конта ти: (067) 940-91-31, (050) 673-76-88

Ц ценят, породи йор шир сь ий тер’єр, недоро о. Конта ти: 20-52-34

Рослини Крепто арина, Конта ти: 24-41-05

и. Конта ти: (098)

Інди и. Конта ти: 20-02-08

Ц ценят східноєвропейсь ої породи, 1,5 місяці, недоро о. Конта ти: (050) 563-62-02

ір ,

Рослини зелені, хвойні на альпійсь різні види. Конта ти: 28-96-33

Ц ценя породи франц зь ий б льдо . Конта ти: 64-42-35, (063) 327-70-39

Cоба породи п дель. 4 ро и, сріблясто о о рас , невели о о зрост . Має сі щеплення. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 364-35-31

Ц ценят породи німець а вівчар а з родоводом. Конта ти: 20-50-73, (097) 603-97-71

Ц ценят, породи ан лійсь ий о ер-спаніель. Конта ти: 2-19-14, (097) 114-47-21

Тварини, рослини Телич , Гр швиця, спо ійна, а ратна. Коров - спо ійна, моло о смачне і жирне, дій до 20 л. Конта ти: (067) 761-54-99

Ц ценят породи лай а західносибірсь а, недоро о. Конта ти: (067) 184-28-21, (098) 616-71-43

Ц ценят, німець ої вівчар и. Конта ти: 68-02-67

«Г пі». Конта ти: 24-41-05

Ц ценя пе інеса, привитий. Конта ти: 63-26-26

8.9.2. К плю

Міні-дис , вир-ва Японія, недоро о. Конта ти: (097) 519-89-89

щ.

Лай и західносибірсь і різно о ві . Конта ти: (098) 616-71-43, (067) 184-28-21

Випіч а солодощів в домашніх мовах на замовлення. Недоро о. Я існо. Швид о. Конта ти: (098) 811-40-09

Картин . Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57

рн/

Лоша, дівчин а, 1,3 р., Ціна: до овірна Конта ти: (098) 249-33-55

Гітар . Ціна: 300 рн., тор . Конта ти: (097) 756-83-33

Платів и іноземних Конта ти: 28-97-80

Кошенят сіамсь ої породи, хлопчи и, дівчат а. Конта ти: 22-67-83, (097) 860-67-20 (після 19.00)

Кошенят, сомалійсь р д , шотландсь , блю- олор., біла з бла итним, 4 місяці. Конта ти: 22-67-83, після 19.00, (097) 860-67-20

8.9.1. Продам

стані.

раїнсь ий лев ой Кошенят породи (сфін с, олі). Конта ти: (096) 375-75-33

Кошенят, породи британсь а орот ошерстна. Ціна: 500 рн. Конта ти: 20-52-34

Продукти харчування

. Конта ти: (096) 609-74-94

Кошенят породи анадсь ий сфін с, 2 міс., хлопчи и. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (0562) 34-47-73, (067) 932-02-05, www.atlantida.lg.ua

Кошенят, британців, лілово-рожево о о рас . Конта ти: (097) 380-40-74

Тістоміс. Конта ти: (050) 498-23-42

Ц ценят породи лабрадор, чорний та бежевий о рас, до менти, тавро, щеплення. Ціна: 380 .о. Конта ти: (097) 500-70-77

Ц ценят породи пе інес, привиті, одя нені, до менти КСУ. Конта ти: 63-26-26

Кошенят персь их, р до о та чорно о о рас , недоро о. Конта ти: 28-96-02

8.6.1. Продам

Ц ценят породи ав азь а вівчар а, лабрадор, ретривер. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74

Кошенят британсь их. Конта ти: (096) 637-15-31

та розмір . 738-65-33

Сервіз столовий. Конта ти: (067) 966-64-06

Ц ценят породи йор ширсь о о бівер-тер’єра Ціна: 6500 рн. Конта ти: (063) 072-16-51 naata@i.ua

Ц ценят породи німець а вівчар а. Конта ти: (067) 255-01-69

Пр жини б дь-я о о тип Конта ти: (096) vanya_levchuk@mail.ru

Самовар. Конта ти: (097) 430-40-82

Ц ценят породи йор ширсь ий тер’єр. Хлопчи и та дівчат а, до менти КСУ, привиті, тавровані. Ціна: 500 y.o. Конта ти: (097) 952-49-18, (099) 510-35-18

Кошенят британсь их, шотландсь і вислов хі, плюшеві орот ошерсті, різно о о рас , перси е зоти. Ціна: до овірна, Конта ти: 24-14-16, (097) 453-18-68

Установ стоматоло ічн , б/в, УС-30, з світильни ом, і т рбіною. Конта ти: 64-77-83

Мистецтво

49

ПОБУТ

№26 від 13 липня 2011 ро

Кошенят. Конта ти: 63-57-82, (097) 284-50-50

Ц ценя, малень ої породи, 3 місяці. Конта ти: 23-57-17, (096) 842-16-55 Ц ценя, хлопчи . Конта ти: 26-58-17 Ц ценят в добрі р и. Конта ти: 27-65-80, (067) 367-60-88 Ц ценят змішаної породи лай и та німець ої вівчар и. Конта ти: (068) 147-02-86 Ц ценят невели ої породи. Конта ти: 24-12-39 Ц ценят німець ої вівчар и, хлопчи і ц ценя змішаної породи лай и та німець ої вівчар и, дівчин а. Конта ти: (068) 147-02-86

Кошенят в добрі р и. Конта ти: 28-52-29, (096) 155-04-25 Кошенят в добрі р и. Конта ти: 26-11-20 Кошенят в добрі р и. Конта ти: 28-98-88, (063) 421-01-08 Кошенят в добрі р 055-92-62

и. Конта ти: (098)

Коров з телям, недоро о. Конта ти: (067) 772-92-49 Коров , ві ом 8 ро ів, Став и, в л. Ж ова 32. Конта ти: (096) 963-96-42 Коров , терміново. Конта ти: (067) 144-23-68, (096) 235-43-68

Медо он 204-40-58

Ц ценят, середньої породи тер’єр. Конта ти: 22-41-45 Ц ценят. Конта ти: 24-12-39 Ц ценят. Конта ти: (096) 936-07-47

8.10.4. Пропон ю Замовлення на рчат та аченят бройлера, сенята. Конта ти: (066) 709-54-90, (096) 771-23-83 (050) 198-45-41, (067) 332-46-64

Сільське господарство

Лоша, 11 місяців. Конта ти: 20-72-58 . Конта ти: 63-01-93, (096)

Млин домашній, мало абаритний, 350 / од, 2 Вт, 220 Вт. Конта ти: (097) 359-07-95 Молодня птиці, добовий та підрощений. Конта ти: (096) 771-23-83, (066) 709-54-90 Насіння ви омішан и. Конта ти: (096) 525-71-19 Обі рівач ніверсальний НУПМТ-(01) 02 для в ли ів весняний період,18 Вт 12 В. Ціна: 65 рн. Конта ти: (056) 785-12-77, (050) 970-76-73, (067) 562-33-71 www.heating.inf.ua Пере ній. Конта ти: (067) 972-86-31

8.11.1. Продам

Поїл и та одівниці для рчат. Конта ти: (066) 709-54-90, (096) 771-23-83 (050) 198-45-41, (067) 332-46-64

Апарат доїльний, індивід альний, 220 В. Конта ти: (097) 359-07-95

Поросят в’єтнамсь их, до лян тих, 2 міс. Конта ти: (095) 535-62-88

Апарат доїльний. Конта ти: 61-13-16 Бджіл з в ли ами. Конта ти: 24-20-66

Р ч и дерев’яні, до лопат. Конта ти: (066) 718-83-96

Бджоли. Конта ти: (097) 749-80-26

Селітр . Конта ти: 63-43-99

Бджоли. Конта ти: (098) 410-55-41

Сіно в тю ах. Конта ти: (096) 714-87-88

Віз, в хорошом 226-43-97

стані. Конта ти: (068)

С міші ормові. Конта ти: (096) 771-23-83, (066) 709-54-90

Віз, на мових олесах, 2 шт. Конта ти: (025)679-232

Т е л и ц ю , 1,3 ро и. Конта ти: (096) 257-46-47

Віз. Конта ти: 23-11-08, (067) 706-92-40

Ячмінь. Конта ти: 28-04-97, 24-34-80, (095) 337-85-15

Віз. Конта ти: (067) 939-71-06 Віз. Конта ти: (097) 487-32-89

Вози, 2 шт., с. Семид би, дешево. Конта ти: (0256) 7-92-32

и. Конта ти: (067)

Коней. Конта ти: (067) 972-86-31

Ц ценят, молодих. Конта ти: 64-45-97,

Кошеня. Конта ти: 68-39-06, (096) 5223-88

Кошенят в добрі р 364-13-72

Коней, пар . Ціна: до овірна. Конта ти: 23-58-20, (067) 270-88-94

Коров . Конта ти: (097) 512-31-22

Віс бджолиний. Ціна: Конта ти: (097) 524-18-19

Кошенят в добрі р и. Конта ти: 28-10-47, (050) 375-68-16

Обі рівач ніверсальний НУПМТ-(01) 02 для в ли ів весняний період,18 Вт 12 В. Ціна: 65 рн. Конта ти: (050) 970-76-73

Ц ценят, змішаної породи вівчар и та тер’єра. Конта ти: 24-28-10

Кошеня, перс, дівчина. Конта ти: (096) 977-81-78 Кошеня. Конта ти: (050) 676-70-92

Комбі орм для птиці та риби. Конта ти: 45-41-22, (097) 467-20-60

до овірна.

В ли и, недоро о. Конта ти: 28-07-56 Дрова різані, ябл ня, черешня, слива, 6-7 б. м. Конта ти: 23-77-89, (068) 230-41-00 Дрова різані. Конта ти: (067) 797-53-53, (097) 472-20-21 Дрова р бані, 2 731-16-42

б. Конта ти: 5-23-70, (067)

Зерно пшениці 350 ., зерно р дзи 350 . Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 519-91-59 Зерно пшениці, ячменю, жита, ви и, орох , р дзи, вівса. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23

8.11.2. К плю Апарат доїльний. 754-78-31

Конта ти:

(067)

Вовн немит . Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95 В ли и, б/в. Конта ти: (096) 731-20-20 В ли и. Конта ти: 22-67-17 Дрова д бові, відходи пар ет , дошо , деревини. Конта ти: (096) 307-32-01 Інстр менти ветеринарні, б/в. Конта ти: (067) 435-60-68 Тач садов , 2- олісн . Конта ти: (098) 374-64-27 Теплицю, розбірн . Конта ти: 22-67-17


50

№26 від 13 липня 2011 ро

БЮРО ПОСЛУГ Навчання

9.1.1. Пропон ю

Уро и ан лійсь ої та німець ої мов. Конта ти: 43-46-10, (098) 601-47-51

Посл и репетитора з математи и та інформати и (ві чнів б дь-я ий). Конта ти: (097) 780-44-47 АНГЛІЙСЬКА ON-LINE, 100 ГРН./МІС. ПІДРУЧНИКИ SMARTWAY. АНГЛІЙСЬКА, НІМЕЦЬКА, ФРАНЦУЗЬКА ТА ПОЛЬСЬКА МОВИ. НАВЧАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ. КОНТАКТИ: 63-46-30 Ан лійсь а мова: ро и для ш олярів, пере лади б дь-я о о рівня с ладності. Конта ти: 28-10-47, (068) 683-85-95 Дитячий центр проводить набір дітей від 1-5 ро ів. Конта ти: 63-40-63, (063) 393-09-58 oksana_1k@mail.ru

ІНТЕНСИВНИЙ КУРС ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ. ПІДГОТОВКА ДО СПІВБЕСІДИ В ПОСОЛЬСТВІ НІМЕЧЧИНИ. КОНТАКТИ: 22-14-31, 26-97-07 Контрольні, рсові роботи, реферати, ІНДЗ з різних дисциплін. Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 765-10-77 vika201184@mail.ru Набір в дитячий садо . 45-21-35, (096) 202-90-25

Конта ти:

Пер арня набирає на рси: пер арів, мані юрниць, педи юрниць, соц. робітни ів, масажистів. Ліц. №АБ175830 від 5.10.05. Конта ти: 22-14-32

Допомо а в оформленні права власності на спад ове майно, нер хомість (земельні ділян и). Ле алізація вн трішньоб дин ових переплан вань та самочинно о б дівництва. Визначення права власності на новостворене нер хоме майно. Захист права власності на нер хоме майно в с ді. Конта ти: (0362) 43-08-91, (097) 525-98-74 Юридичний с провід бізнес : позовно-претензійна робота (абонентсь е обсл ов вання), стя нення дебіторсь ої забор ованості; подат ове план вання діяльності та о ремих осподарсь их операцій; ос арження рішень ДПІ; захист при перевір ах інших онтролюючих ор анів, лі відація с б’є тів осподарювання (в т.ч. через процед р бан р тства). Конта ти: (0362) 43-08-91, (097) 525-98-74

Відпочинок, спорт, туризм 9.4.1. Пропон ю

Посл и приватної бані з басейном. Конта ти: 26-35-39, (067) 775-96-13 Відпочино в Карпатах. Конта ти: 28-16-28, (067) 722-89-16 Відпочино в Крим , б дь-я ий напрямо збережжя Крим . Конта ти: 62-35-69, (063) 063-78-13 Відпочино в Крим , смт. Любимів а, вартість т р від 1350 рн. Конта ти: 45-14-26, (067) 362-14-26, (066) 039-25-60 Відпочино в Піщаном , проїзд + проживання. Ціна: від 1400 рн. Конта ти: (096) 911-61-80, (095) 243-51-74 Відпочино в смт Піщане. Ціна: від 1600 рн. Конта ти: 62-35-69, (063) 063-78-13 Відпочино в Чорноморсь , проїзд + проживання. Ліц. АВ №329674 ДСТКУ. Ціна: 1250 рн. Конта ти: 63-35-15, (098) 543-48-88, (066) 627-65-13, (067) 187-12-28 Відпочино за ордоном. Ліц. АВ №329674 ДСТКУ. Конта ти: 63-35-15, (098) 543-48-88, (067) 187-12-28, (098) 430-20-37

Відпочино , Залізний Порт, 12 днів. Ціна: від 650 рн. Конта ти: 22-28-05, 483-85-12, (097) 366-89-35, (096) 708-74-28 Відпочино , Залізний Порт, від 700 рн. Конта ти: 63-30-99, 43-57-73, (098) 361-96-41, (066) 523-73-37 Відпочино , Ми олаїв а, від 1400 рн. Конта ти: 63-30-99, 43-57-73, (098) 361-96-41, (066) 523-73-37 Відпочино , Піщане, від 1300 рн. Конта ти: 63-30-99, 43-57-73, (098) 361-96-41, (066) 523-73-37 Відпочино , Рибаче, від 1250 рн Конта ти: 63-30-99, 43-57-73, (098) 361-96-41, (066) 523-73-37 Відпочино , Штормове, від 1000 рн. Конта ти: 63-30-99, 43-57-73, (098) 361-96-41, (066) 523-73-37 Відпочино . Залізний порт, Лаз рне, всі зр чності, проїзд + проживання. Ліц.АВ №329674 ДСТКУ. Ціна: від 800 рн. Конта ти: 63-35-15, (098) 543-48-88, (066) 627-65-13, (098) 430-20-37 Відпочино . Піщане, 12 днів. Ціна: від 1000 рн. Конта ти: 22-28-05, 43-85-12, (097) 366-99-35, (096) 708-74-28 Відпочино . С да . 12 днів. Ціна: від 1000 рн. Конта ти: 22-28-05, 43-85-12, (097) 366-99-35, (096) 708-74-28 Відпочино : Кирилів а, Геничесь , Арабатсь а стріл а. Ліц. АВ №329674 ДСТКУ. Ціна: від 75 рн./доба. Конта ти: 63-35-15, (098) 543-48-88, (066) 627-65-13, (067) 087-12-28 Відпочино : С адовсь , Красне, Лаз рне (проїзд), 12 днів. Ціна: від 420 рн. Конта ти: 22-28-05, 43-85-12, (097) 366-99-35 Відпочино : С адовсь , Лаз рне, Красне, від 420 рн. Конта ти: 63-30-99, 43-57-73, (098) 361-96-41, (066) 523-73-37 Відпочино : Т реччина, Є ипет, Греція, Т ніс, Чорно орія. Конта ти: 63-30-99, 43-57-73 (098) 361-96-41, (066) 523-73-37 Відпочитно Севастополі, центр, 2-разове харч вання. Ліц. АВ №329674 ДСТКУ. Ціна: 190 рн./доба. Конта ти: 63-35-15, (098) 543-48-88, (066) 627-65-13, (067) 187-12-28 Горящі т ри в Є ипет, Бол арію, Т реччин , Грецію. Конта ти: 62-35-69, (063) 063-78-13 Е с рсійні т ри по У раїні. Конта ти: 64-27-96, (067) 251-42-60

Відпочино на морі. Ціна: від 780 рн. Конта ти: 64-27-96, (067) 251-42-60

Поїзд а по У раїні і на замовлення. Конта ти: 28-16-28, (067) 722-89-16

Відпочино на озері Світязь. Ліц. АВ №329674 ДСТКУ. Конта ти: 63-35-15, (098) 543-48-88, (067) 187-12-28, (098) 430-20-37

Поїзд и на море, С да , Морсь е, Чорноморсь е, Рибаче, Міжводне. Конта ти: 64-06-88 (097) 754-12-38

Відпочино на Херсонсь ом збережжі. Конта ти: 64-33-45, (067) 495-98-95

Поїзд и на море. Азов. Конта ти: 64-06-88, (097) 754-12-38

Юридичні послуги та аудит

Відпочино орах: При арпаття, За арпаття. Конта ти: 64-27-96, (067) 251-42-60

Поїзд и на море. Залізний порт, С адовсь , Лаз рне, Красне. Конта ти: 64-06-88, (097) 754-12-38

Відпочино Залізном Порті, проїзд + проживання. Ціна: від 850 рн. Конта ти: (096) 911-61-80, (095) 243-51-74

9.2.1. Пропон ю

Відпочино Крим , 12 днів. Ціна: від 500 рн. Конта ти: 22-28-05, 43-85-12, (097) 366-99-35, (096) 708-74-28

Поїзд и на море. Херсонсь а область: Залізний Порт, Ла рне Красне, С адовсь , вартість проїзд - 400 рн, для дітей - 350 рн. Конта ти: (097) 209-98-82, (095) 098-85-10

Польсь а мова, ро и, пере лади. Конта ти: (093) 618-46-04 Уро и з ан лійсь ої мови для дітей, дош ільнят. Пра ти а в США. Конта ти: (098) 976-86-90 andruhacompany@mail.ru

Юридичні посл и. Реєстрація • підприємств. Юридичний с провід лі відації та бан р тства за власною ініціативою підприємства (несплачені бор и - по ашаються). Прийнятні мови. Конта ти: (050) 375-31-23, (093) 143-73-01, (096) 962-22-01

Відпочино Крим , Залізний Порт, Лаз рне, всі зр чності, проїзд, проживання Ціна: від 800 рн. Конта ти: 63-35-15, (098) 543-48-88, (066) 627-65-13

Відпочино Крим , Рибаче. Ціна: 140 рн./ доба. Конта ти: 63-35-15, (098) 543-48-88, (066) 627-65-13 Відпочино Крим , Севастополь (Уч єв а), для 3-чолові . Конта ти: 63-35-15, (098) 543-48-88, (066) 627-65-13

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПОСЛУГИ: ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ; ЗДАЧА ФІНАНСОВОЇ, СТАТИСТИЧНОЇ, ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ; КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ, ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ПРИ ПЕРЕВІРКАХ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ. КОНТАКТИ: М. РІВНЕ, ВУЛ. ДУБЕНСЬКА, 37, ОФ. 78 (0362) 43-08-91, (097) 525-98-74

Відпочино

Стя нення забор ованості із заробітної плати в с ді, поновлення на роботі при неза онном звільненні, ос арження дисциплінарних стя нень, вирішення інших тр дових спорів. Конта ти: (0362) 43-08-91, (097) 525-98-74

Медицина, косметика

Відпочино Крим , проїзд від 500 рн. Конта ти: 63-30-99, 43-57-73, (098) 361-96-41, (066) 523-73-37

АДВОКАТСЬКІ ПОСЛУГИ: ПІДГОТОВКА ПОЗОВНИХ ЗАЯВ, СКАРГ, ДОГОВОРІВ; ВИРІШЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ У СУДІ; ЗАХИСТ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ НА СЛІДСТВІ ТА СУДІ. СУДОВЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО В РАЙОННИХ СУДАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. СВ-ВО РОКДКА № 548 ВІД 18.04.2007 Р. КОНТАКТИ: М.РІВНЕ, ВУЛ. ДУБЕНСЬКА, 37, ОФ. 78 (ГУРТОЖИТОК, 4-ПОВЕРХ) (0362) 43-08-91, (097) 525-98-74

ВЕДЕННЯ БУХОБЛІКУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ НА ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ. КОНСУЛЬТАЦІЇ. КОНТАКТИ: 64-32-73, (097) 373-79-77, (067) 441-42-08

Щотижневі поїзд и на Шаць і озера. Конта ти: 62-35-69, (063) 063-78-13

Відпочино Крим , Севастополь, центр, 2-разове харч вання. Ціна: 190 рн./доба. Конта ти: 63-35-15, (098) 543-48-88, (066) 627-65-13 Відпочино Крим , Чорноморсь е, проїзд + проживання. Ціна: 1250 рн. Конта ти: 63-35-15, (098) 543-48-88, (066) 627-65-13 Крим . Конта ти: 64-33-45

Відпочино Ми олаївці, проїзд + проживання. Ціна: від 1400 рн. Конта ти: (096) 911-61-80, (095) 243-51-74 Відпочино Міжводном , проїзд, проживання, страх вання. Ціна: від 1020 рн. Конта ти: 64-33-45, (067) 495-98-95 Відпочино Рибачом , пансіонат «Бри антина». Ліц. АВ №329674 ДСТКУ. Ціна: 140 рн./доба. Конта ти: 63-35-15, (098) 543-48-88, (066) 627-65-13, (067) 187-12-28 Відпочино Рибачом , проїзд + проживання. Ціна: від 1300 рн. Конта ти: (096) 911-61-80, (095) 243-51-74 Відпочино Севастополі (Уч єв а). Б дино для 3 чолові . Червень - 290 рн., липень - 375 рн., серпень - 345 рн. Ліц. АВ №329674 ДСТКУ. Конта ти: 63-35-15, (098) 543-48-88, (066) 627-65-13, (067) 187-12-28 Відпочино Севастополі. Ціна: від 1500 рн. Конта ти: 62-35-69, (063) 063-78-13 Відпочино Штормовом , проїзд + проживання. Ціна: 1050 рн. Конта ти: (096) 911-61-80, (095) 243-51-74

9.5.1. Пропон ю

Ма іяж весільний або свят овий, недоро о. Конта ти: (097) 780-44-47 Ви ли хір р а додом . Ліц.АВ №431254 МОЗУ від 11.11.2008 р. Конта ти: (097) 248-51-16 Діа ности та лі вання захворювань иш івни а. Ліц.АВ №431254 МОЗУ від 11.11.2008 р. Конта ти: (097) 248-51-16

ЗНІМУ ПОРЧУ, ВІНЕЦЬ БЕЗШЛЮБНОСТІ ТА ІНШЕ. КОНТАКТИ: (099) 024-93-09, (097) 032-60-28 Лі вання еморою, без ровні та малоінвазивні хір р ічні методи. Ліц.АВ №431254 МОЗУ від 11.11.2008 р. Конта ти: (097) 248-51-16

Побутові послуги 9.6.1. Пропон ю Відео- та фотозйом рочистих • подій. Я існо та професійно. Фото

ст дійне та репортажне. Перезапис відео асет VHS та міні DV на DVD. Конта ти: 43-22-71, (067) 737-10-28

Відео-, фотозйом весіль, • 2- амерн , професійн , «Full HD». Х дожня фотозйом а професійна, фото ни и. Конта ти: (098) 629-56-87

Відео-, фотозйом весіль, • ре лами, фільмів за сценарієм,

х дожнє фото, вип с ні фотоальбоми, фото ни и. Професійною техні ою «ФУЛ НД». При замовленні фото і відео фото ни а в подар но . Конта ти: 60-94-78, (067) 795-43-47 www.videovv.com

Відео-фотозйом : весільне відео, весільне фото, ви отовлення е с люзивних весільних альбомів. Індивід альний підхід, досвід роботи та професійність. Недоро о. Конта ти: 62-26-38, (097) 381-75-98, (050)565-52-00

Відеозйом весіль, рочистих • подій, новою, триматричною

професійною амерою, с пермонтаж, запис на ДВД, можлива фотозйом а, та оренда чорно о джипа, виїзд по області, недоро о, я існо. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Відеозйом та можливо • фотозйом весіль та інших

рочистих подій. Комп’ютерний монтаж, виїзд власним транспортом на місце зйом и. Конта ти: 45-35-48, (097) 185-22-02

Встановлення систем • с п тни ово о ТБ, пере од вання тюнерів, розширення про рам. Ремонт, сервіс, арантія. Недоро о та я існо. Конта ти: 43-12-12, (050) 375-71-25, (067) 362-50-32

ТАНЕЦ ЖИВОТА. ВОСТОЧНЫЙ ТАНЕЦ НА ВАШЕМ ПРАЗДНИКЕ. КОНТАКТИ: (067) 661-67-44

Реставрація емалі ванн в домашніх мовах. Гарантія. Конта ти: 63-72-86, (097) 671-37-40

БУКЕТИ З ЦУКЕРОК. КОНТАКТИ: 45-21-35, (096) 202-90-25 Вантажні посл и та посл и різноробочих. Конта ти: (097) 115-71-82

ВЕСІЛЬНУ МУЗИКУ.

ТОРТИ, КОРОВАЇ НА ЗАМОВЛЕННЯ З ДОСТАВКОЮ. КОНТАКТИ: 45-21-35, (096) 202-90-25

КОНТАКТИ: (067)

Ремонт побутової техніки

495-36-22, (050) 435-02-50

Відеозйом а Full HD. Монтаж. Фотозйом а. Недоро о. Ціна: від 800 рн. Конта ти: 22-43-00, (093) 646-88-52, (098) 918-79-93 rmcz_asu_1@sec.rovno.ua Відеозйом а. Недоро о. Ціна: від 100 .о. Конта ти: 22-43-00, (093) 646-88-52

ЖИВА МУЗИКА НА ВЕСІЛЛЯ ТА ІНШІ УРОЧИСТІ ПОДІЇ, ТАМАДА, ВІДЕО-, ФОТОЗЙОМКА, ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ. КОНТАКТИ: 43-56-59, (067) 897-07-88, (093) 949-92-22

ОФОРМЛЕННЯ АВТО ЖИВИМИ КВІТАМИ. АВТОМОБІЛІ НА ПРОКАТ. ФОТО- І ВІДЕОЗЙОМКА. КОНТАКТИ: 45-21-35 (096) 202-90-25 ПРАННЯ КИЛИМОВИХ ВИРОБІВ, М’ЯКИХ МЕБЛІВ, СТІЛЬЦІВ, МАТРАЦІВ, ФАСАДІВ БУДИНКІВ, ТА ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ, ЛІНОЛЕУМУ, КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ, САЛОНІВ АВТО. КОНТАКТИ: 45-45-05, (067) 606-60-26, (050) 879-69-26

ТАМАДА - ОРГАНІЗАЦІЯ, ОФОРМЛЕННЯ ЗАЛІВ. КОНТАКТИ: 45-21-35, (096) 202-90-25 Фото-, відеозйом весіль, рочистих подій, я існо, швид о. Ціна: недоро о. Конта ти: (096) 570-26-27 Відеозйом а. Недоро о. Ціна: від 100 .о. Конта ти: 22-43-00, (093) 646-88-52 Весільн м зи . Конта ти: (067) 495-36-22

Ритуальні послуги 9.9.3. Пропон ю ВИГОТОВЛЕННЯ НАДМОГИЛЬНИХ ПАМ’ЯТНИКІВ З ГРАНІТУ, ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ, ВСІ ВИДИ РІЗКИ. ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ, ГАРАНТІЯ. АДРЕСА, ВУЛ. СОБОРНА 4 А. КОНТАКТИ: 45-03-70, 45-03-80, (097) 214-40-41, (066) 274-69-10

ПАМ’ЯТНИКИ

9.7.1. Пропон ю

Весільн м зи . Конта ти: (067) 495-36-22, (050) 435-02-50 ВІДЕО-, ФОТОЗЙОМКА ВЕСІЛЬ, УРОЧИСТИХ ПОДІЙ, КОМП’ЮТЕРНИЙ МОНТАЖ, МУЗИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ, ЗАПИС ВІДЕО НА DVD, BLU-RAY, ВИГОТОВЛЕННЯ ФОТОАЛЬБОМІВ. ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ. КОНТАКТИ: 43-56-59, (067) 897-07-88, (093) 949-92-22

Встановлення Windows, антивір сів, про рам. Виїзд додом . Конта ти: (096) 962-23-05

Ремонт пральних машинавтоматів. Встановлення. Конта ти: 22-43-51, (067) 362-36-06

Ремонт телевізорів, мі рохвильових печей та інших поб тових еле троприладів. Конта ти: 26-70-01, (098) 314-66-79, (063) 998-81-00 Відеозйом рочистих подій, омп’ютерний монтаж. Професійно, я існо, недоро о. Можливий виїзд по області. Конта ти: 43-02-57 Відеозйом цифровою відео амерою, омп’ютерне оформлення, яс раві відео ліпи та спецефе ти. Виїзд до замовни а. Конта ти: 68-16-91 Відеозйом цифров , омп’ютерний монтаж. я існо, надійно, недоро о. Можливий виїзд за межі міста. Конта ти: 23-28-33 Ремонт омп’ютерів, моніторів, принтерів. Заправ а та відновлення артриджів, лі вання вір сів. Професійно. Недоро о. Достав а - без оштовно. Конта ти: 43-43-65, (097) 987-47-00 Ремонт пральних машин, мі рохвильових печей, пилосмо ів. Професійно, недоро о. Конта ти: 43-43-65, (097) 987-47-00 Ремонт швейних машин. Конта ти: 24-23-50

Ремонт комп’ютерної та офісної техніки

Ви отовлення пам’ятни ів з раніт та марм рової рихти. Підві оння, в л. К рчатова 18, вхід з торця ма азин «О олиця»

т. 43-92-45, (097) 891-05-56, (098) 703-57-77 Ви отовлення пам’ятни ів з раніт та марм рової рихти. Конта ти: 43-92-45, (097) 891-05-56, (098) 703-57-77 Ви отовлення, достав а та встановлення над робних пам’ятни ів (базальт, раніт). Ціна: до овірна. Конта ти: 26-78-91, (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net

ПАМ’ЯТНИКИ З ГРАНІТУ ВСІХ КОЛЬОРІВ, ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ З МАРМУРОВОЇ КРИХТИ ОЗДОБЛЕНІ КОЛЬОРОВИМ СКЛОМ, ФОТО НА КЕРАМІЦІ. ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ, ГАРАНТІЯ, ЦІНИ ВИРОБНИКА. КОНТАКТИ: 45-14-99, (067) 983-94-99, (067) 993-94-43

ПАМ’ЯТНИКИ

9.8.1. Пропон ю

Встановлення «Windows», ПЗ, перевір а на наявність вір сів та встановлення антивір сної про рами, і ор, ремонт ПК, модернізація, онс льтації, сервіс, арантія. Недоро о, зр чно, швид о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 РЕМОНТ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ПЗ, КОМП’ЮТЕРІВ. ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ПЗ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИНТЕРІВ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТУ, ПРОФЕСІЙНО, НЕДОРОГО, ВИЇЗД ДО ЗАМОВНИКА. КОНТАКТИ: 43-12-12, (067) 362-50-32

Пам’ятни и. Ви отовлення. Гарантія. Низь і ціни, м. Рівне, в л. Д.Галиць о о, 27, в л. К рчатова, 18а, інець з пин и трол. №1, 3

т. 43-54-69, (098) 254-20-14, (050) 375-58-68, (095) 335-24-97

ЯКІСНИЙ ДОГЛЯД МОГИЛ ВАШИХ БЛИЗЬКИХ У М.ЛУЦЬКУ. КОНТАКТИ: (066) 716-02-21


№26 від 13 липня 2011 ро

БЮРО ПОСЛУГ

51


52

№26 від 13 липня 2011 ро

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ Знайомства

ВОНА ЧЕКАЄ Самотня, симпатична жін а, 52/162/60, житлом забезпечена, познайомиться з незалежним чолові ом, без ш/з, для др жніх стос н ів. Код: 2006ГІС Симпатична, стр н а жін а, 45/168/70, ш ає порядно о чолові а, з поч ттям мор , я ий вірить справжнє охання. Код: 1211ЯЛА Рівнян а, 32/167/65, без ш/з, розл чена, без дітей, познайомиться з чолові ом, ві ом 35-45 р., непит щим, без матеріально-житлових проблем, для серйозних стос н ів, можна з дитиною. Код: 0406ТТВ Рівнян а, 54/160/62, розл чена, познайомиться з непит щим, працьовитим чолові ом, для серйозних стос н ів. Код: 0605СТІ Вдова, 57/170/70, познайомиться з

чолові ом, до 65 р., без ш/з, для серйозних стос н ів або др жби. Код: 1004ДСП Жін а, 45/165/68, енер ійна оптиміст а, познайомиться з чолові ом, без ш/з, для серйозних стос н ів. Код: 2604НЛА

ВІН ЧЕКАЄ Зрiлий, добрий, ч тттєвий, охайний, доброзичливий та просто хороший чоловi ш ає жiн для серйозних вiдносин. 51 рi , Оле сандр. Iнтим не пропон вати. Конта ти: (098) 216-47-16 Чолові познайомиться з жін ою, я ої не с лались сімейні відносини. Ві ом до 40 ро ів. Конта ти: (067) 153-18-21 Ш аю жiн для спiльно о життя. Можливо з дiтьми. Оле сандр. Конта ти: (098) 216-47-16 Чолові , 55 ро ів, без ш/з, житлом та матеріально забезпечений, проживаю з донь ою (11 ро ів), познайомлюся з

одино ою жін ою, я а мо ла б стати матір’ю для дитини і осподинею в домі. Може б ти з сільсь ої місцевості. Код: 050ССД Чолові , 31/170/70, брюнет, спо ійний, порядний, без ш/з, матеріально та житлом забезпечений, познайомиться з дівчиною/жін ою відповідно о ві та несхильною до повноти, для створення сім’ї. Код: 2004 ЮРА Чолові , 53/175/80, познайомиться з жін ою для серйозних відносин. Код: 0104 АБВ

Симпатичний, цілеспрямований чолові , 32/172/65, познайомиться з порядною жін ою, з Рівно о або області, 25-35 р., можна з дитиною, для серйозних стос н ів. В перш чер відповім на листи з фото. Код: 1603ВЮІ Порядний, надійний вдівець, без ш/з та матеріальних проблем, познайомиться з жін ою, до 50 р. Код: 1203ЛНВ Симпатичний чолові , 30/170/68, познайомиться з жін ою. Фінансов

підтрим

арант ю. Код: 1103БОВ

Чолові , 44/178/73, симпатичний, спортивної стат ри, з в/о, познайомиться з жін ою, для серйозних стос н ів. Код: 0703АНШ Самотній, добрий хлопець познайомиться з доброю дівчиною, для створення сім’ї. Мені 38, зріст – 178 см. Код: 1502ШВК Рівнянин, 36/178/68, ш ає жін , для серйозних стос н ів. Код: 3107ЛОЛ Розл чений рівнянин, 61/177/88, без матеріальних і житлових проблем, познайомиться з освіченою, інтелі ентною жін ою, відповідно о ві , для постійних, серйозних стос н ів. Код: 1601ЛПД Чолові , 34/184/88, познайомиться з жін ою, для серйозних відносин. Можливо з дитиною. Код: 2212АМЮ Чолові , 35/178, познайомиться з дівчиною/жін ою, 27-35 рр., спо ійною, без ш/з, для серйозних стос н ів. Код: 1712АІС

Вдівець, 53 ро и, ш аю свою половин для створення сім’ї. Житлом та матеріально забезпечений. Код: 1312ГАО

Хлопець, 17 р., ш ає дівчин , до 19 р., з міста чи області. Код: 3011СМБ Чолові , 34 р., 178/75, ш ає дівчин / жін , з місцем для з стрічей. Код: 2811ЛРМ

Загублено, знайдено

ст дентсь ий •витоВтрачений , виданий на ім’я Мень о

Андрій Віталійович, вважати недійсним

Чолові , 36/178/80, без ш/з, роботою та житлом забезпечений, познайомиться з дівчиною, для серйозних стос н ів, можна із села. Код: 2211АВП Вдівець, 55 р., з широ им світо лядом, нормальним здоров’ям, познайомиться з доброю, щирою, ці авою жін ою. Код: 1011ЗБП Симпатичний рівнянин, 40/192/85, без ш/з, вища освіта, добрий, спо ійний, матеріально та житлом забезпечений, познайомиться з жін ою, відповідно о ві , бажано без дітей, для серйозних відносин та створення сім’ї. Код: 1111СЛІ Вдівець, 55 р., з широ им світо лядом, нормальним здоров’ям, познайомиться з доброю, щирою, ці авою жін ою. Код: 1011ЗБП Чолові , 39/190/90, брюнет, розл чений, спо ійний, порядний, без ш/з, х дожни з м. Остро , познайомиться з симпатичною, стр н ою, порядною дівчиною або жін ою, для створення сім’ї. Номер телефон прис орить спіл вання. Код: 0111НОВ Чолові , 44/178/73, симпатичний, спортивної стат ри, з в/о, познайомиться з жін ою, для серйозних стос н ів. Конта ти: Код: 0703АНШ

СТАНОМ НА 12.07.2011 НАДІЙШЛИ ЛИСТИ ТАКИМ АДРЕСАТАМ: 0104АБВ - 1 лист

1103БОВ - 3 листи

1006ДЛВ- 1 лист

0107СВА – 2 листи

1806АВФ – 2 листи

35512ГВФ – 4 листи

1004ДСП – 1 лист

2704СКВ – 1 лист

1912АНВ – 3 листи

2701ГПК – 2 листи

1601ЛПД – 1 лист

050ССД – 1 лист

1712АІС – 3 листи

1312 ГАО – 1 лист

0111НОВ – 2 листи

2804ТНГ – 1 лист

2211АВП – 7 листів

2510ГІМ – 4 листи

2101ПАВ – 4 листи

1310ЯГП – 4 листи

2212АМЮ – 3 листи

2006ГІС - 1 лист

1407ПСС – 1 лист

15002ШВК – 5 листів

0703АНШ – 1 лист

2706ДЛБ – 1 лист

2006ПСС - 1 лист

2009ЧОЛ – 1 лист

2109БТА – 2 листи

1205ДЛМ – 1 лист

1007РРО – 1 лист

Просимо абонентів забрати ореспонденцію! До ва и допис вачів р бри и «Знайомства»! Звертаємо Ваш ва , що о олошення др ються 3 місяці, листи збер іються в реда ції - 6 місяців. При збереженні більше, ніж 6 місяців стя ється подвійна оплата.


53

№26 від 13 липня 2011 ро

Çåìëÿ òà äåðæàâíèé Ìèðîãîùàíñüêèé iïîäðîì Ще 1 р дня 2010 ро б ло видане розпорядження Кабінет Міністрів У раїни, з ідно з я им Державне підприємство «Миро ощансь ий державний іподром» приєдн ється до державно о підприємства «Конярство У раїни». З та им рішенням ате орично не з одні селяни, адже в цьом випад понад 700 людей (серед я их і працівни и підприємства, і пенсіонери) б д ть позбавлені права брати часть приватизації й отрим вати земельні та майнові паї.

КРИМІНАЛ

ПОДІЇ. ФАКТИ

05.07.2011

За матеріалами ВЗГ УМВС України в Рівненській області

Цьо оріч вбили більше людей

До то о ж, я виявилося, ДП «Мироощансь ий державний іподром» має в своєм а тиві понад 3000 е тарів сіль осп ідь, трим є понад 1000 олів вели ої ро атої х доби та понад 1600 олів свиней. Основною діяльністю підприємства є вирощ вання технічних та зернових льт р, виробництво м’яса. Част а ж онярства с ладає не більше 3%. А осподарство засноване на особистом майні селян і лише з одом стало державною власністю. Нині ж миро ощанці мож ть б ти позбавлені права на майно та земельні част и. До то о ж, я виявилося, підприємство о олосили бан р том, з чим абсолютно не по одж ється ні ерівництво, ні йо о працівни и. Я ствердж є олова проф ом ДП «Миро ощансь ий державний іподром» Галина Давидова, одних лише подат ів за мин лий рі вони сплатили 1,5 мільйона ривень. І це при том , що вони самот ж и забезпеч ють своє існ вання, а держава забор вала їм один мільйон ривень. А ще аже, що «Конярств У раїни» не настіль и потрібен іподром, я родючі землі, що знаходяться на йо о території. Том , щоб відстояти свої інтереси, тр довий оле тив зверн вся до с д . Я зазначають прес-сл жбі, наразі остаточна доля підприємства виріш ється. Втім, обласна рада перевела ДП «Миро ощансь ий державний іподром» державн власність, після чо о олова Д бенсь ої райдержадміністрації Данило Корил евич видав розпорядження, щоб цю землю розпаювали я для олишніх працівни ів, та і для працівни ів теперішньо о державно о підприємства.

ÄÀI ïîãîäèëî çìiíè ðóõó íà âóëèöi Êí.Âîëîäèìèðà ДАІ по одило нові схеми р х транспорт на час ремонт шляхопровод по в лиці Князя Володимира, що Рівном . Розпорядження місь о о олови про дозвіл на проведення ремонтних робіт підписано. Управління транспорт об оворило зміни р х з перевізни ами. 20 липня по місцевом радіо о олосять про зміни р х . - Зміни стос ються р х маршр то №43, 44. Вони їздять через залізничний во зал на в лицю Оле синсь . Називається маршр т «Басів т-Оле синсь а». На час ремонт маршр т а №43 б де їхати через залізничний во зал до «Облпостач». Там б де її інцева. Маршр т а №44 тепер б де їхати по в л. Коцюбинсь о о, Білій на Млинівсь , - повідомив начальни місь о о правління транспорт та зв`яз Віталій Мироню .

Çàðïëàòè çáiëüøèëèñü íà 40 ãðèâåíü За даними Держ омстат , реальна зарплата в У раїні збільшилася за рі на 6%. Ці аво, що вперше за останні ро и впала зарплата в Києві, я ий лідир є за доходами населення. У травні ожен раїнець в середньом заробив 2573 рн, що на 40 рн більше (1,6%), ніж вітні (тоді б ли тіль и 2 рн проти березня, або 0,8%). Про це свідчать дані Держ омстат . Раніше е сперти ствердж вали, що травнева зарплата б де ненаба ато вища за вітнев . Е ономіст Ми ола Івчен о стрибо зарплат пояснив тим, що нарощ є темпи е ономі а: ріст промисловості, в тор івлі. «Працювали менше (через вихідні), а заробили більше», - зазначив Івчен о. У порівнянні з травнем 2010 ро ‚ середня зарплата по раїні виросла більш ніж на 370 рн, або на 17% (при інфляції травень до травня в 11%), тобто реальна зарплата збільшилася за рі на 6%, пише видання «Се одня». Ці аво, що вперше за останні ро и впала зарплата в Києві, я ий лідир є за доходами населення. Аналіти МЦПІ Оле сандр Жол дь пояснив це вели ою іль істю вихідних днів на травневі свята: Києві ба ато держ станов і офісів, співробітни и я их відпочивали наповн , на відмін , напри лад, від метал р ів та а раріїв в інших ре іонах. «За червень раїнці зароблять більше, незважаючи на чер ові додат ові вихідні: ба атьох стр т рах виплатять вартальні і піврічні премії. У рез льтаті реальна зарплата за червень знов приростатиме вдвічі швидше, ніж ціни», - вважає Жол дь. На адаємо, за даними е спертів, ріст зарплат в У раїні 2011 році очі ється в межах 6-15%. Зо рема, в межах 6-10% мають намір підняти зарплат 42% омпаній. Ще 33% прип с ають ріст в 11-15%. Лише 7% омпаній прип с ають підняти зарплат своїм співробітни ам більше, ніж на 20%.

У Рівненсь ій області зросла іль ість бивств. Я повідомив на прес- онференції про рор Рівненщини Василь Присяжню , з почат ро тра ічно за ин ло 13 людей. У той же час іль ість цьо оріч зменшилась на 6,3 відсот а. Я розповів оловний про рор Рівненсь ої області Василь Присяжню , з почат ро раї с оєно 3846 злочинів. А це на 6,3 вісот а менше, ніж 2010 році. С ттєво зменшилась іль ість по раб вань, розбійних нападів, зґвалт вань. — Статистично зросла іль ість вбивств, с оєних першій половині ро , — на олосив про рор. — Торі сталось лише одне вбивство, цьо оріч же тринадцять. Я що ж проаналіз вати, то 2010-м с оєно лише 19 вбивств, тоді я перед тим щорічно майже 35. У той же час в області збільшилась іль ість ДТП, фа тів нанесення важ их тілесних ш оджень. На особливом онтролі і римінальні справи, пов’язані з неза онним видоб т ом б рштин . За алом, за словами правоохоронця, на Рівненщині один із найнижчих рівнів злочинності в У раїні — 27,4 відсот а злочині на 10 тисяч населення.

Через за ибель 16 осіб на Рівненщині пор шено римінальн справ

Врят вати вдалося лише дев’ятьох меш анців б дин для людей похило о ві . На адаємо, тра едія сталася 10 липня с. Біле Д бровиць о о район . У соцза ладі пожежі за ин ли 16 осіб. О пів на перш ночі чер ова частина Д бровиць о о райвідділ отримала повідомлення, що орить приміщення стаціонарно о відділення територіально о центр соціально о обсл ов вання. Крім рят вальни ів, на місце події одраз ж виїхала слідчо-оперативна р па, я особисто очолив начальни УМВС У раїни в Рівненсь ій області Василь Лаз т о. Я з’яс валося, пол м’ян паст потрапили 25 меш анців територіально о центр , 14 з я их не мо ли самостійно перес ватися, та 41-річна санітар а Людмила, я а в т злощасн ніч залишилася на чер ванні. Побачивши пол м’я в приміщенні, Людмила зателефон вала завід ючій відділенням, 54-річній Тетяні. Остання і повідомила про пожеж правоохоронцям. Обидві жін и стали рят вати пацієнтів. Двоє місцевих жителів, 37-річний Іван та 36-річний Ми ола, завбачивши бід , не залишилися осторонь і стали їм допома ати. Розбивши с ло, вони почали витя ати з приміщення переля аних старень их. Ос іль и 61-річне одноповерхове приміщення площею 800 в. м повністю поб доване із дерева, во онь миттєво охопив весь за лад. Врят вати вдалося лише дев’ятьох меш анців б диндля літніх людей. З отр єнням прод тами оріння їх оспіталізовано до центральної районної лі арні. Стан трьох постраждалих меди и оцінюють я важ ий. Наразі пор шена римінальна справа за статтею 196 Кримінально о оде с У раїни «Необережне знищення або пош одження ч жо о майна», що спричинило тяж і тілесні ш одження або за ибель людей, я а передбачає по арання ви ляді позбавлення волі на стро до трьох ро ів. У зв’яз з тра едією створена рядова омісія на чолі з віце-прем’єр-міністром - міністром соціальної політи и Сер ієм Ті іп ом, я ий виїжджав на місце події.

Та сист пропон вав повій за 600 ривень

Робота та систа — не з ле их і не завжди приносить бажані доходи. Тож, 36-річний рівнянин Анатолій вирішив її поєднати з іще одним видом «бізнес ». До ньо о дол чав своїх лієнтів, серед я их знаходив жриць охання і бажаючих с ористатися їхніми посл ами. Започат ована справа почала приносити приб т и. Аби вони б ли ще більшими, Анатолій почав підш ов вати лієнто і на сайті знайомств в інтернеті. Натомість йо о др жина та двоє дітей поняття не мали, чим насправді займається їхній чолові і тато, рім та с вання. Тарифи в Анатолія останнім часом за один «жіночо о охання» становили 600 ривень, тоді я два місяці том — 300-400 ривень, з я их він брав певний відсото собі. Втім, нещодавно йо о б рхлив діяльність припинили співробітни и відділ боротьби із злочинами, пов’язаними з тор івлею людьми (ВБЗПТЛ). — У рез льтаті проведення за півлі се с альних посл , працівни и міліції затримали меш анця Рівно о, 36-річно о Анатолія, я ий з осені 2010 ро і дотепер займався с тенерством, — повідомив в.о. начальни а ВБЗПТЛ УМВС У раїни в Рівненсь ій області Василь Сиротинсь ий. — Наразі підозрюваний знаходиться в ІТТ Рівненсь о о МВ. Проти ньо о пор шена римінальна справа за частиною 2 статті 303 Кримінально о оде с У раїни (с тенерство або втя нення особи в заняття простит цією). Я з’яс валося, с тенера і раніше б ли проблеми із За оном. 13 ро ів том він же б в зас джений за по раб вання. Одна свою римінальн ар’єр на том не полишив. І тепер за «любовний бізнес» Анатолій може потрапити за ґрати мінім м на чотири, а то й на сім ро ів.


54

№26 від 13 липня 2011 ро

ДОЗВІЛЛЯ КІНОЦЕНТР "ЄРА" (в л. Га аріна, 51)

НІЧНИЙ КЛУБ "ЛАГУНА" (в л. Соборна, 191)

Реперт ар з 14 до 20 липня: фантастичний фільм «Трансформери 3»; анімаційний фільм «Тач и 2»; омедії «Р и-но и: за охання», «Д же по ана вчитель а» Телефон для довідо : 68-05-13 (бронювання вит ів), 24-64-11, 45-11-10 (автовідповідач) Сайт іноцентр : http://multiplex.ua/Poster.aspx?id=7

Авто інотеатр "AUTO MOVIE" (с. Вересневе, в л. Авіаторів, 5, приво зальна площа аеропорт ) 15-17 липня - омедія "Більше, аніж се с". Почато о 22.00. Ціна вит а: 30 рн.; трилер "Лас аво просимо в ZombiЛенд". Почато о 00.00. Ціна вит а: 30 рн. ЛІТНІ ЦІНИ ДЛЯ КІНОПЕРЕГЛЯДУ!!! 5-Й КУПЛЕНИЙ КВИТОК - БЕЗКОШТОВНО! Телефон для довідо : 45-30-99

Сайт: www.automovie.com.ua

РІВНЕНСЬКА ДЕРЖАВНА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА (пл. Королен а, 6) 16 липня - по аз амери ансь ої іностріч и «Children of a lesser God». Відділ обсл ов вання до ментами іноземними мовами, ІІІ поверх 20 липня - презентація відділ іноземної літерат ри на літній терасі. Відділ обсл ов вання до ментами іноземними мовами, ІІІ поверх Книж ові вистав и: 16 липня – «Від Де ларації – до державності: Де ларація про державний с веренітет У раїни». Відділ обсл ов вання орист вачів читальній залі, ІV поверх 17 липня – «М зично-фоль лористична діяльність Філарета Колеси» (до 140-річчя від дня народження раїнсь о о м зи анта). Відділ обсл ов вання до ментами з мистецтва, ІІІ поверх 20 липня – «Мелвілл Г. Мобі Ді чи Біли