Affarsstaden 9 2014

Page 28

OMSLAGSPROFIL Norins Ost erhöll priset som »årets butik« under nationella Retail Awards 2014 i Stockholm. Lena Norin Selhag och hennes bror Mats Norin är tredje generationens ägare av Norins Ost. Syskonen var överens om att båda skulle bli delägare och de äger lika stora delar av företaget, svarar de unisont.Norins Ost har alltså firat 80 år i Linköping. – Det är ett privilegium att få ta över ett familjeföretag som tredje generation, säger Lena. – Det stämmer bra, fyller Mats i.

»För Norins Ost, är traditionen viktig« TEXT: DANIEL ATTERBOM FOTO: KRISTIN CARLÉN

L

ENA NORIN SELHAG DRIVER tillsammans med sin

bror Mats Norins Ost. De är den tredje generationen Norin i familjeföretaget Norins Ost, som har två affärer i Linköping och en i Norrköping. De pratar med denna tidnings utsände på sitt nya kontor, som ligger på gården bakom affären på Storgatan i Linköping. – Kontoret är litet, säger Mats Norin. – Vi sitter precis som vi gjorde förut, fyller Lena Norin Selhag i. Vi har inte separerat utan det är fortfarande samma upplägg. Syskonen arbetar nära tillsammans sedan de blev delägare den 1 januari 1999. – Då tog vi över från min pappa och min farbror, säger Lena. De tog i sin tur över från min farfar, som startade hela verksamheten 1931. Syskonen var överens om att båda skulle bli delägare och de äger lika stora delar av företaget, svarar de unisont.Norins Ost har alltså firat 80 år i Linköping. – Det är ett privilegium att få ta över ett familjeföretag som tredje generation, säger Lena. – Det stämmer bra, fyller Mats i.

28

Såväl Lena som Mats hade prövat på att jobba i andra branscher innan syskonen tog över Norins Ost. – Vår far har drivit företaget, säger Mats. Vi har varit involverade i andra sysslor innan vi hoppade in i Norins ost. Det är så de har byggt företaget. – Min bror drev eget innan han började på Norins, säger Lena. Med den erfarenheten vi har från olika branscher, på var sitt håll, så hade vi öppna ögon när vi kom in i verksamheten. I och med att jag hade importerat parfym från Frankrike och Italien var det inte svårt att komma hem [till Linköping] och börja göra likadant med ost. DERAS YRKESERFARENHET INNAN Norins Ost var olika. Mats

har tidigare varit försäljningschef på företag som sålde byggmateriel i Örebro. – Det var i början på 90-talet, under byggbranschens värsta tider. Jag flyttade ned till Linköping 1993 då jag hade ett företag med en kollega, som som sålde plåt, industriportar och maskinhallar till lantbruksindustrin. Mats fick frågan av sin far om han ville bli delägare i Norins Ost. – Det var 1996, säger Mats, pappa ville trappa ned lite.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.