Affärsstaden 3 2015

Page 22

Genom sina fyra restauranger har Carina Eriksson gett otaliga ungdomar en bra grund och en startplats. Hon vet att de inte kommer jobba för henne för evigt, men gläds när de växer som människor och är mån om att deras tid tillsammans ska vara så bra som möjligt.

»Jag lånar mitt folk en tid, de stannar inte för evigt« TEXT: ANNA ADOLFSSON FOTO: BJÖRN LISINSKI

C

arina sitter mitt i restaurangen med sin dator, papper och telefon och trots det hektiska tempot runt omkring verkar hon helt lugn. Hon berättar att Motalarestaurangen är nyöppnad sedan den nya bron och vägen byggdes i Motala, och att den har en helt ny produktions- och serviceplattform gentemot andra restauranger. – Flödet är genomtänkt in i minsta detalj, inte bara här hos oss i restaurangen utan redan ute hos bonden som odlat salladen vi lägger på hamburgarna. Det är en kunskap man måste ha i fingertopparna och där kommer passionen för mat in i bilden. Den som tror att jobba på McDonalds är ett enkelt jobb som vem som helst klarar har alltså fel. – Det är mycket IT här som vi haft lite problem med och som vi måste lösa. Framför allt har arbetsledarna en stor roll. Det är så mycket de behöver ha kunskap om för att allting ska flyta. Vi utvecklar dem i att se större sammanhang och kallar det överhöra och överse.

SJÄLV HAR CARINA EN BAKGRUND inom vårdsektorn och har varit chef sedan hon var 23 år. I ganska många år arbetade hon som verksamhetschef i äldre- och handikappomsorgen med skattefinansierade pengar. – Det här är en helt annan värld där man måste springa ihop varenda krona och takten går enormt snabbt framåt.

22

I båda världarna har hon varit med och byggt upp saker. Inom vården var hon med och byggde om tre olika servicehus. Som restaurangägare inom McDonalds har hon byggt om, byggt till och byggt nytt för att anpassa verksamheterna till företagets tillväxt. – Jag har fått bygga väldigt mycket, både hus, anläggningar och människor på olika sätt och vis. Det verkar vara mitt uppdrag här i livet, säger hon och skrattar. Hon berättar även att byggandet mycket handlar om temposättning och att kunna påverka själv. – Man ser till slut att det blir ganska förutsägbart. Trycker jag på de här knapparna så förväntar jag mig att det här händer. Och det tror jag krävs för att vara företagsledare, att hela tiden blicka framåt och förutse vad som behöver göras. ANLEDNINGEN TILL ATT HON lämnade vården säger hon är för att hon ville ha större möjlighet att påverka. – Jag visste att jag ville skapa mig en förändring. Jag ville skapa och utveckla inte avveckla och det fanns en begränsning i det kommunala uppdraget jag hade. Och om man inte vet var man ska gå spelar det ingen roll vart man går. Så att det blev just McDonalds beror på att det var just det som ramlade över mig just då. Det kunde säkert varit något annat. Det var i början av 90-talet och McDonalds Sverige var väldigt expansiva när hon köpte sin första restaurang i Mjölby. 2007 utökade hon med restaurangen i Tornby och 2009 köpte


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.