Page 1

0 No Realitzat - 1 Nivell baix - 2 Nivell suficient - 3 Bon nivell - 4 Nivell alt REFUGI BIOCLIMÀTIC

GA

NOM DE L'AVALUADOR: La comunicació és fluida, tranquil·la i respectuosa El to de veu és suficient per ser escoltat per tota la sala CONTINGUT FORMAL DE LA DEFENSA

Hi ha contacte visual amb l’auditori El llenguatge és adequat i s’empra lèxic específic Atrauen i mantenen l’atenció de l'auditori La successió de les idees i arguments té un fil conductor clar El grup demostra comprensió dels conceptes explicats L’argumentació és coherent. No hi ha contradiccions La part en anglès està ben realitzada S'ha fet una contextualització històrica Donen respostes adequades a les preguntes del jurat Expliquen el concepte de sostenibilitat i el relacionen amb altres Han fet una explicació de les adaptacions sobre accessibilitat del seu refugi

CONTINGUT TEÒRIC DE LA DEFENSA

Utilitzen arguments sostenibles per a defensar la seua proposta El pressupost és realista, s’ajusta al demanat i està organitzat Fan una bona explicació el pla de negoci Els sistemes d’energia i aigua estan ben definits i explicats Es fa una bona exposició del pla de marketing Han fet un ús adequat d'elements TIC per a l'exposició Han aportat extres TOTAL

GB

GC


Rubrica defensa refugi 13 14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you