Page 1

RECUPERACIĂ“ SOCIALS SETEMBRE 4T ESO 2010-11 Cal utilizar els apunts que us varem donar per a fer les activitats.

CCIc


1. ACTIVITATS IL·LUSTRACIÓ I LIBERALISME PRIMERA AVALUACIÓ 1.1. La Il.lustració. 1.- Explica el significat de l’expressió moviment Intel.lectual 2.- Exposa breument algun esdeveniment important dels segles: I, II, III, IV, V,……XVIII 3.- Raona la importància que donen els il.lustrats a la raó, contraposa-la a la superstició i exemples 4.- Explica el significat de “lleis naturals universals” 5.- Per què podem confiar en el coneixement proporcionat per l’experiència sensible? 6.- Per quina raó en la Il.lustració els protagonistes destacables eren els burgesos?

posa

1.2. L’oposició a l’Antic Règim 1.- Significat de l’expressió “Antic Règim” 2.- Explica les 3 característiques fonamentals de l’Antic Règim anterior a la R.F.

1.3. El Segle de les Llums 1.- Significat de l’expressió “Segle de les Llums”: dona totes les principals característiques.

1.4. El Despotisme Il.lustrat 1.- En quins aspectes es diferencia l’absolutisme monàrquic i el despotisme il.lustrat? Raona la resposta.

2. El Liberalisme polític i econòmic 1.-Quin és l’aspecte ideològic al qual fa referència el liberalisme? 2.- El Liberalisme polític, en quines revolucions polítiques va influir fonamentalment? 3.- Explica els aspectes polítics del liberalisme més significatius: separació de poders, sobirania dels governs i condició jurídica i política dels ciutadans.

2. ACTIVITATS REVOLUCIONS POLÍTIQUES 1. La Independència dels EUA 1.- Explica per què la Independència dels EUA va trencar amb la societat de l’Antic Règim (soc.estamental, >agrícola, absolutisme) 2.- Quins esdeveniments precipitaren el moviment revolucionari de les 13 colònies? 3.- El 4 de juliol en EEUU actualment es conmemora una data molt significativa per a d’ells, quin és el seu significat? 4.- Per què la Constitució americana de 1787 té tanta importància per als països democràtics? Quins principis més importants replega?

2.La Revolució Francesa 1.- Explica quins factors polítics, econòmics, socials i ideològics van influir en el desencadenant de la R.F. 2.- Per què el rei Lluis XVI va convocar els Estats Generals i quina resposta va donar el 3r Estat posteriorment? 3.- Per què els ciutadans i camperols varen prendre la presó de La Bastilla? 4.- Per què va fracassar l’Assemblea Legislativa?

1


5.- Explica quins són els 4 grups socials revolucionaris més destacats en el procés . 6.- Quines varen ser les 3 convencions o governs que es van produir? 7.- Explica el final del procés revolucionari francés.

PRIMERA AVALUACIÓ---------ACTIVITATS DELS TEMES: TEMA 1. IMPERIALISME. 1.- Definició d’ Imperialisme (sense utilitzar les paraules: annexió i sotmetre’s). 2.- L’imperialisme es va produir fonamentalment al s. XIX. Posa dos exemples concrets on es va produir anteriormente. 3.- Una de les causes econòmiques va ser la necessitat de nous mercats, per què les potències europees havien de buscar nous mercats? 4.- Argumenta amb les teues paraules les causes demogràfiques, politiques i culturals de l’Imperialisme 5.- Dóna el significat de les expressions “especialització agrícola” i “importación de productes de la metròpoli” i “política proteccionista”relacionant-les amb el tema. 6.- Relaciona aquests llocs amb l’imperi que els va conquerir, posant el seu nom a la dreta…. LLOC La Guaiana Zona del Sahara Canadà

Sud-àfrica Algèria Cuba i Puerto Rico Guinea Equatorial Filipines Unió d’Indoxina

IMPERI

LLOC Illa de Reunió Illes de Cap Verd Meitat nord de Mèxic Nord del Marroc Gran part de Sibèria Nova Zelanda

IMPERI

LLOC Manxúria

IMPERI

Louisiana Corea

Florida Alaska Austràlia

Pèrsia

Congo

Formosa Afganistà

Hawai India

7.- Totes les conseqüències de l’imperialisme són importantíssimes, fes un esquema per estudiar-les millor…..

TEMA 2.- LA REVOLUCIÓ RUSSA ---------SEGONA AVALUACIÓ 1.- Relaciona les condicions de vida dels camperols i obrers russos al 1905 amb els fets que iniciaren la revolució al 1905. 2.- Definició de “SOVIET” 3.- En octubre de 1905, quins canvis va introduir el tsar, plantejats en el Manifest d’Octubre? 4.- Per què es va produir una 2a revolució en febrer de 1917? 5.- Quins canvis polítics varen produir-se en març de 1917 i en octubre de 1917?

2


6.- Explica els fets de la Guerra Civil entre 1918 i 1921, i la política de guerra de l’exèrcit roig 7.- Dóna les característiques de la política econòmica del govern rus a partir de 1921 8.- Quin significat tenen les sigles U.R.S.S. i de quines repúbliques es tractava? 9.- Defineix la figura d’Stalin i de l’estalinisme de 1924 al 1953. 10.- Determina el significat de l’expressió terme “partit únic” i com s’aplicava a la URSS 11.- A partir de la 2a Guerra Mundial s’inicià la Guerra Freda: explica el significat de l’expressió “Guerra Freda” i quin és l’ordre mundial de països que va suposar. TEMA 3. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 1.- Per quines raons França i Gran Bretanya trobaven a Alemanya com a una amenaça a principis del s. XX? 2.- Per quina raó s’anomena el període de 1904 a 1914 amb l’expressió que sembla contradictòria de “Pau armada”? 3.- Com reaccionaren: l’Imperi austro-húngar, Sèrbia, Rússia i Alemanya front a l’assassinat de l’arxiduc Francesc Ferran? 4.- Els països europeus es junten forman diferents bàndols front a la guerra, quines aliances s’estableixen? 5.- Fes un resum del desenvolupament de la guerra, de tot el punt. 2.2. dels apunts. 6.- Quina importància va tindre en el desenvolupament de la guerra la intervenció d’EEUU i l’eixida de la guerra de l’URSS? 7.- Anota els fets importants de 1918 que varen ocòrrer en: -15 al 26 de juliol -8 d’agost -del 9 d’agost al 8 de novembre -9 de novembre -11 de novembre 8.- Explica amb les teues paraules les conseqüències humanes i econòmiques de la 1a Guerra Mundial. TEMA 4. ELS ANYS VINT 1.- Explica per quines raons estaven endeutats els països europeus després de la 1ª Guerra Mundial. A Estats Units passava igual? 2.- Raona com empitjorà la situació econòmica el fet de que els bancs imprimiren més paper moneda . Relaciona el raonament amb la paraula “inflació”. 3.- Concreta les raons que varen produir una inestabilitat política i social en el període d’entreguerres a Europa, arribant en alguns casos a governs autoritaris. 4.- A partir de 1925 es va produir a poc a poc una recuperació econòmica, per quins sectors econòmics es va dur a terme? 5.- Determina el significar de l’aïllacionisme d’EEUU als anys 20. 6.- L’any 1929 a EEUU es va produir un crac de la borsa però els anys 20 van ser uns anys on la societat era molt consumista, explica com es van relacionar els dos fets. 7.- Precisa quines varen ser les conseqüències del crac de 1929 8.- Exposa les raons per les quals s’arriba a un nou clima d’inestabilitat internacional als anys 30. TEMA 5. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL 1.- Explica com varen arribar al poder Hitler a Alemanya i Mussolini a Itàlia, 2.- Exposa amb les teues paraules les 7 característiques del feixisme, posa exemples concrets sobre alguna d’elles que tu conegues per haver-lo llegir o vist en pel.lícules. 3.-Resum del desenvolupament de la guerra 4.- Com es va produir la victòria aliada final? 5.- Fes un mini mural en dues pàgines de la llibreta sobre l’Holocaust. Posa frases, fotos, paraules soltes...

3


6.- Resum de les conseqüències. TEMA 6. LA GUERRA FREDA 1.- Fes la definició de “Guerra Freda” 2.- Explica el que significa “Bloc capitalista” i “Bloc comunista” respecte a la seua economia i a la seua política 3.- Fes un esquema dels punts: 1.2, 1.3, 1.4 4.- Com arribà Alemanya a estar dividida en dues repúbliques? 5.- Per què Berlin va estar dividida per un mur entre 1961 i 1989? 6.- Fes el resum dels esdeveniments més importants de la Guerra del Vietnam 7.- Exposa com va arribar a produir-se el final de la Guerra Freda. TEMA 7. CONFLICTES DELS DARRERS ANYS 1.- Concreta de quina manera es van produir els esdeveniments del 11-S i quina resposta va donar EEUU . 2.- Explica si la invasió d’Iraq es feia exclusivament per controlar les armes de destrucció massiva de l’anomenat “eix del mal” 3.-Fes un mapa del món assenyalant els 6 conflictes recents al planeta que assenyalen els apunts. També has d’explicar breument en el mapa en què consisteixen. 4.- Clarifica com pot ser que la guerra estiga també qualificada com a negoci molt lucratiu.

TERCERA AVALUACIÓ---------------Raciones de hambre Oskar I. Belategui

Texto:

Manuel Blanco, tiene ochenta años y recuerda el sabor terroso del chocolate de algarrobas, el pan negro, el azúcar amarillo, los boniatos y lentejas con chinches que se vendían en las tiendas en los años del franquismo. Al igual que millones de españoles, este hombre de ochenta años padeció el aislacionismo al que quedó condenado un país en ruinas tras la Guerra Civil. Se comía poco y mal. En mayo de 1939, se repartieron las cartillas de racionamiento, un impreso dolorosamente familiar para varias generaciones de consumidores. Se cCumplen cincuenta años de la supresión de las cartillas de racionamiento, una fecha que marcó el final de la posguerra Claro que llamar consumidores a los titulares de las cartillas –una por familia– no deja de resultar un eufemismo. El azúcar, el aceite, el bacalao, el tocino y los garbanzos se exponían en las tiendas como piezas de museo. El racionamiento era la acción del gobierno destinada a controlar la distribución de las mercancías, asignando a cada español determinada cantidad –una ración, 100 gramos– de los artículos que más escaseaban. Ese control férreo de la producción no impidió la aparición del mercado negro: el estraperlo. Mientras el régimen franquista pretendía poner coto a la escasez con inventos tales como la tarjeta del fumador, algunos hicieron fortuna con la miseria; otros fueron a prisión por dar de comer a su familia. Los de abastos La cartilla era en realidad un talonario formado por varios cupones, en la que se hacía constar la cantidad y el tipo de mercancía. Las había de primera, segunda y tercera categoría, en función del nivel social, el estado de salud y el tipo de trabajo del cabeza de familia. Los

4


alimentos se podían adquirir durante un determinado período de tiempo en establecimientos sujetos al control de la Administración. Los funcionarios adscritos a esta tarea eran bautizados popularmente como «los de abastos». Cuando «los de abastos» llegaban a las aldeas, los campesinos escondían los sacos de legumbres en los tejados, conducían los cerdos al monte y no faltó quien construyó una doble pared en su casa para ocultar fardos de trigo y harina. Manuel Blanco recuerda con pavor los primeros años del racionamiento, «tiempos de un hambre y una miseria terribles». La lista de la compra en el año 42 incluía : «Cáscaras de cacahuete, mondas de plátano y naranja, arroz flotando en agua sucia, café hecho con pepitas de algarroba… Yo he visto a los presos que iban de la Estación del Norte, en Bilbao, a la cárcel de Larrinaga. Aquellos hombres hechos y derechos bajaban del tren con sus macutos y se tiraban al suelo a devorar las peladuras que encontraban por el suelo. En la prisión de Orduña la situación era todavía peor. Los familiares les mandaban comida, pero los presos recibían piedras. El beriberi hacía que murieran como chinches. Y si les daban grasa, como no estaban acostumbrados, se iban para el otro barrio mucho más rápido». La hambruna que intentó combatir el racionamiento no sólo afectó a las cárceles. «Las cartillas deberían haber asegurado el abastecimiento de lo más imprescindible; sin embargo, no fue así. «En 1940 se registra más de medio millón de prostitutas en las calles, la inmensa mayoría de ellas, tratando de dar de comer a sus hijos». Viudas marginadas «Hubo parroquias de Asturias en las que no se daban las cartillas a las viudas de fusilados del bando republicano. En Madrid, no quedaron perros ni gatos. Y en un pueblo de Extremadura, vieron a una mujer robarle con una escobilla a las hormigas los granos que apilaban en torno al hormiguero. La posguerra no terminó con el adiós a las cartillas, sino con la muerte de Franco». ACTIVITATS: 1.- Anomena els aliments peculiars que es menjaven en el franquisme 2.- Per què el govern va crear les cartilles de racionament? ¿En què consistia el racionament? 3.- Totes les cartilles eren igual per a tots els habitants? Hi havien diferents classes? 4.-Algunes persones intentaven evitar als funcionaris d’Abastos per a que no els llevaren tots els aliments que tenien. Quines estrategies feien per evitar-los? 5.-Les persones simpatitzants en la II República rebien un tracte correcte? Conta exemples de la seua situació. 6.- Dóna la teua opinió respecte al comportament de les autoritats franquistes en la posguerra.

París homenajea a los brigadistas y los españoles que lucharon contra los nazis El homenaje se realizará en Madrid, en el cementerio de Fuencarral PUBLICO.ES/ SERVIMEDIA Madrid 27/10/2009 08:37 Actualizado: 27/10/2009 09:00

5


Veteranos de las Brigadas Internacionales El Ayuntamiento de París rendirá hoy un doble homenaje en Madrid a los brigadistas internacionales que lucharon en la Guerra Civil y a los españoles que combatieron a los nazis en la II Guerra Mundial. El acto se celebrará en el cementerio de Fuencarral a partir de las 16.15 horas. Las Brigadas Internacionales fueron unas unidades de voluntarios de 54 países que lucharon durante la guerra civil al lado de la República contra el fascismo. Alrededor de 10.000 brigadistas fueron franceses, la mayoría de París. También los españoles fueron solidarios con Francia. Una placa en el muelle Henry IV de París, bajo uno de los 12 medallones de bronce que señalan el camino recorrido por la columna del capitán Dronne homenajea a cerca de los 8.000 españoles que participaron en la liberación de la ciudad de la ocupación nazi. En el homenaje intervendrán el embajador de Francia en España, Bruno Delaye; el secretario general de las Juventudes Socialistas de España, Sergio Gutiérrez, y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de París, Anne Hidalgo. A continuación tendrá lugar una ofrenda floral ante los respectivos memoriales.

ACTIVIDADES.1.- ¿Quiénes eren los brigadistas de las Brigadas Internacionales? 2.- ¿Por qué el Ayuntamiento de París les hizo un homenaje en el 2009? 3.- ¿Por qué luchaban estas personas en un ejército de un país extranjero? 4.- ¿Hubo españoles que lucharon contra los nazis en Paris? Cuenta como se produjo el hecho. 5.- Explica algunas razones por las cuales hay que oponerse al nazismo. Campos de concentración franquistas

6


En España entre 1936 y 1947 funcionaron varios campos de concentración estables y otros muchos provisionales, coordinados por el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas. Terminaban en estos campos de concentración, desde ex combatientes del bando republicano o disidentes políticos hasta homosexuales y presos comunes. Al igual que en otros muchos campos de concentración, los prisioneros estaban jerarquizados, de tal modo que presos comunes violentos (por tanto sin motivaciones políticas o ideológicas) estaban en un escalón superior a la mayoría de los allí encerrados, trabajando de vigilantes de estos últimos. Se caracterizaron por la explotación laboral de los prisioneros, organizados en batallones de trabajadores. Según Javier Rodrigo (2006), cerca de medio millón de prisioneros pasaron por los campos de concentración entre 1936 y 1942. Entre las obras construidas por los prisioneros de los campos destacan: 

  

Canal del Bajo Guadalquivir, hasta 1962 (Campo de Los Merinales, y La Corchuela). En el año 2006 a el tramo comprendido entre La Rinconada y Dos Hermanas se le cambió la denominación por "Canal de los Presos". Valle de los Caídos (entre 200 y 500 presos durante unos 7 años de las más de 2500 personas que trabajaron allí durante 20 años) Líneas de ferrocarril Presas y pantanos.

Lista de campos de concentración Algunos entre los más de 180 campos que funcionaron durante la guerra civil o los años siguientes:            

Campo de Los Merinales en Dos Hermanas (Sevilla), Campo de La Corchuela en Dos Hermanas (Sevilla) Hostal de San Marcos de León, población reclusa de 7.000 hombres, 300 mujeres, durante 1936 y 1939 Campo de concentración de Miranda de Ebro, Campo de concentración de Castuera Campo de la península de Llevant en Mallorca, Campo de Formentera, Campo de concentración de La Isleta Gran Canaria, Campo de concentración de Lazareto de Gando Gran Canaria Campo de concentración de Los Almendros (Alicante) Campo de concentración de Albatera en la provincia de Alicante Campo de Concentración de el Pasaje Camposancos – A Guarda. Campo de concentración de Ronda en Málaga. Campo de concentración de Betanzos, antigua fabrica de curtidos. Campo de concentración de Horta. Barcelona, Campo de concentración de Poblenou. Barcelona Monasterio de Corbán (Santander)

7


Deportación de exiliados a campos nazis Aparte de los campos de concentración en España, se afirma que, en el exilio de republicanos a Francia, cerca de 10.000 españoles acabaron en campos de concentración nazis, sin que el ministro de exteriores de Franco, Ramón Serrano Súñer, hiciera nada por salvarlos. Existen pruebas de documentación escrita por los alemanes que consultaban qué hacer con "dos mil rojos españoles de Angulema". Los pocos que se salvaron no pudieron regresar a España. Actividades: 1.- ¿Qué eran los campos de concentración franquistas? ¿Para qué servían? 2.- ¿Los presos comunes por delitos civiles, estaban mejor considerados y recibían mejor trato que los presos políticos? 3.- ¿Qué obras de construcción realizaban los presos? 4.- ¿Qué campo de concentración hubo más próximo a la ciudad de Valencia? 5.- ¿Hubo españoles en campos de concentración alemanes? ¿Por qué no les ayudaron las autoridades españolas? 6.- ¿Se podía perder la vida en un campo de concentración franquista? Da tu opinión.

LOS FUSILADOS DEL FRANQUISMO Viernes, 29 de Abril de 2011 08:32 Los familiares quieren una tumba en la que llorar a sus muertos o llevarles una flor en su memoria. A más de 35 años del final de la dictadura de Francisco Franco, España sigue desenterrando a los fusilados. Unas dos mil fosas comunes están diseminadas por el territorio ibérico y la mayoría de ellas siguen cerradas. La dictadura de Franco gobernó y moldeó a España durante 40 años. Sus consecuencias siguen haciéndose presentes, por ejemplo más de 30 mil niños fueron arrancados de los brazos de sus madres republicanas para protegerlos del “gen rojo”, la mayoría de ellos, hombres y mujeres que en algunos casos superan los 70 años, siguen buscando donde estan los restos de sus verdaderos familiares porque siguen sin conocer su verdadera identidad. La cifra total de los desaparecidos supera con creces los 100 mil. Todos ellos enterrados en cerca de unas 2000 fosas clandestinas. La Asociación por la Recuperación de la Memoria

8


Histórica (ARMH) defiende el derecho que tenemos todos a recuperar a nuestros familiares muertos. 140.000 muertos invisibles. Sus cuerpos e historias siguen ocultos. Españoles asesinados y enterrados dos veces, la primera por la represión franquista, y ahora, por las trabas burocráticas de todo signo político y la excusa de que el olvido mejora la convivencia. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica es una organización destinada a canalizar las reclamaciones de miles de familias que también quieren recuperar a los suyos. Esta asociación no está de acuerdo en que el olvido mejore la convivencia sino que opina que Para pasar página, primero hay que leerla.

ACTIVITATS: 1.- Has de definir el que són les “foses comunes del franquisme” 2.- Per què s’ha creat l’ARMH en Espanya? 3.- Dóna la teua opinió sobre el tema de la Memòria Històrica i explica com actuaries en el teu cas si tingueres familiars encara en les fosses.

9

Rec. Socials  
Rec. Socials  

Cal utilizar els apunts que us varem donar per a fer les activitats. CCIc

Advertisement