Page 1

ATREVEIX-TE A PENSAR PROJECTE QUART D’ESO BIOLOGIA

SXVIII Procés de revolució en el camp de les idees, on les aportacions de les diferents disciplines científiques, la raó i els mètodes demostratius científics s’enfronten a l’absolutisme i la superstició

QUÈ ANEM A FER? Anem a seguir-li la pista als descobriments, invencions, personatges i associacions científiques. Coneixerem la seua lluita front a l’obscurantisme de les autoritats polítiques i religioses i totes les conseqüències científiques i socials Analitzarem els conceptes més importants que han propiciat l’avanç científic


Curs 2013-14 =

AMB QUINS PROCEDIMENTS? Triarem el descobriment, personatge o associació científica sobre el que basarem la nostra investigació. Farem una recerca i anàlisi de informació, per tal de poder elaborar un tríptic amb informació significativa. Treballarem per parelles.

QUAN DE TEMPS ENS OCUPARA? Dedicarem tres sessions a la investigació i confecció del tríptic i tres sessions a l’exposició i avaluació del treball.

QUÈ AVALUAREM ? CÓM AVALUAREM ?

LA INFORMACIÓ ELABORADA I BIBLIOGRAFIA CONSULTADA.

o L’expressió i redacció o La síntesi adequada de les idees importants. o La bibliografia consultada.

EL TRÍPTIC I LA SEUA PRESENTACIÓ. Tríptic: o Amb informació completa, sintetitzada i comprensible. o És original i innovador. Presentació: o Amb exposició fluida i clara. o Manté l’atenció. o Fa participar.

2


Curs 2013-14 =

QÜESTIONS QUE AJUDARAN A ANALITZAR I ELABORAR INFORMACIÓ SIGNIFICATIVA D’ALGUNS DESCOBRIMENTS I/O TERMES CIENTÍFICS DEL SEGLE XVIII : 1. De què es tracta? On es va desenvolupar aquesta investigació/descobriment? 2. Per què va ser rellevant? 3. En quin o quins camps de la ciència està relacionat? 4. Quines varen ser les seues contribucions a la Ciència? 5. Quines repercussions personals, socials i polítiques, va tenir el seu desenvolupament? 6. Va suposar algun problema social, polític o religiós la seua defensa/aparició? De quin estament: científic, social, polític, religiós? 7. Anomena les persones que varen ser importants i influents en el seu descobriment/desenvolupament. 8. Es va publicar? On? 9. Anomena alguna aplicació científica actual que penses que deriva de eixe descobriment. 10. Anomena algun valor, virtut, procediment, pensament, acció, que eixe descobriment – concepte -esdeveniment, ens ha deixat en herència per ser més il—lustrats, més lliures, més feliços.

QÜESTIONS QUE AJUDARAN A ANALITZAR I ELABORAR INFORMACIÓ SIGNIFICATIVA DE LA CREACIÓ D’ASSOCIACIONS CIENTÍFIQUES COM LA CREACIÓ DE LA REAL ACADÈMIA DE MEDICINA 1. Amb quins objectius o estatuts es va crear? 2. Quina seu tenia l’acadèmia? 3. Quins personatges varen ser rellevants? 4. Quines activitats realitzava. 5. Quina relació tenia l’Acadèmia amb la Monarquia? I amb l’església? 6. Què vinculació política tenia la Real Acadèmia? 7. Quina relació tenia amb el Jardí Botànic? 8. Quina relació te Andres Piquer amb la Real Acadèmia?

3


Curs 2013-14 =

QÜESTIONS QUE AJUDARAN A ANALITZAR I ELABORAR INFORMACIÓ SIGNIFICATIVA D’ALGUNS PERSONATGES CIENTÍFICS DEL SEGLE XVIII 1. D’on és aquest personatge? On va desenvolupar els seus estudis, investigacions, descobriments? 2. A quina classe social va pertànyer? Va ser rellevant per al seu treball? 3. En quin o quins camps de la ciència va destacar? 4. Quines varen ser les seues contribucions a la Ciència? 5. Quines repercussions personals, socials i polítiques, va tenir al desenvolupar les seues idees i treballs? 6. Va tenir algun problema social, polític o religiós per defensar la seua postura? De quin estament: científic, social, polític, religiós? 7. Anomena les persones que varen ser importants i influents en la seua vida i el seu treball. 8. Va realitzar alguna publicació? On? 9. Va formar part d’alguna associació científica? Quina o quines? 10. Anomena alguna aplicació científica actual que penses que deriva dels seus descobriments. 11. Anomena algun valor, virtut, procediment, pensament, acció, que la persona i la seua obra, ens ha deixat en herència per ser més il—lustrats, més lliures, més feliços.

PROPOSTA DE PERSONATGES A INVESTIGAR EN BIOLOGIA-GEOLOGIA 1. Real Acadèmia de Medicina 2. Andrés Piquer Arrufat 3. Antonio José Cavanilles i Palop 4. Jorge Juan y Santacilia 5. Alejandro de Humboldt 6. James Cook

7. Jean-Baptiste Lamarck 8. Georges Cuvier 9. Georges Louis Leclerc, conde de Buffon 10. Carl Von Linneo 11. Lázaro Spallanzani 12. Antoine Laurent de Lavoisier 13. Alejandro Malaspina 14. Charles Bonnet.

4

La ciència del XVIII  

Dossier de presentació projecte de Ciencies

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you