Page 1

EL CABANYAL A ESCALA LA SITUACIÓ DE PARTIDA: La Junta de Govern de l'Ajuntament de València acordà en 1997 la redacció d'un pla de reforma del barri del Cabanyal amb l'objectiu de prolongar l'avinguda Blasco Ibáñez fins al mar. Aquest projecte amenaça en partir el barri en dos, enderrocant una gran quantitat de cases i edificis. UNA PROPOSTA D’ACTIVITATS: A continuació teniu un plànol del barri a escala 1:3000. En ell s'hi veu marcada en roig la zona aproximada d'afecció directa de la prolongació.  Calculeu la superfície de cases a la que afectarà l'ampliació. Feu ús de la suma d'àrees senzilles.  Suposem que cada edifici ocupa en planta 180m2, a quants edificis afectarà?  Si a cada edifici viuen 4 famílies i cada família està composta per 4 membres, a quantes persones pot perjudicar directament la prolongació de l'avinguda?

EL CABANYAL A ESCALA MATE  
EL CABANYAL A ESCALA MATE  
Advertisement