Page 1

ATREVEIX-TE A PENSAR: DIARI DEL PROJECTE

COMPONENTS DEL GRUP:

NOM DEL BLOC: GRUP CLASSE: TUTOR/A DE PROJECTE:

OBJECTIUS: -

Planificació setmanal del treball a fer (fitxa): tipus de treball, assignatures implicades, dates d’entrega, tasques i responsables...

-

Valoració del treball de grup i establiment de pautes de millora

-

Valoració final

QUÈ HEM DE FER? Atrevir-se a pensar i fer-ho en equip és tot un repte. Investigarem diferents aspectes del segle XVIII per a pensar en el nostre segle, el XXI, i esbrinar quins en són els canvis necessaris per a que la nostra societat avance i el nostre món millore. El diari de projecte ha de ser una eina de treball on quede registrat tot el procés seguit en la investigació, els aprenentatges, els productes, així com les dificultats trobades i les estratègies per a resoldre-les. Haureu per tant de planificar el vostre treball i valorar tant el procés com els resultats obtesos i el vostre grau de satisfacció amb els mateixos. Per a fer-ho compteu amb 3 models de fitxa que haureu d’omplir setmanalment: -

Fitxa per a la planificació i organització del treball Fitxa per a la valoració del treball en grup Fitxa per registrar les reunions amb el/la tutora del projecte

1


ATREVEIX-TE A PENSAR: DIARI DEL PROJECTE FITXA PER FER LA PLANIFICACIÓ SETMANAL DEL PROJECTE

DATA: .........................................

AQUESTA SETMANA PARTICIPAREM EN ELS SEGÜENTS PRODUCTES:

PRODUCTE O LÍNIA D’INVESTIGACIÓ

ASSIGNATURA/ES IMPLICADES

DATA D’ENTREGA

SESSIONS QUE UTILITZAREM (a classe / fora de l’escola)

ORGANITZACIÓ DEL TREBALL: Tasques concretes i qui se n’ocuparà)

PROBLEMES QUE HAN APAREGUT I COM S’HAN RESOLT

REFLEXIONS: QUÈ HEM APRÈS?

PREGUNTES INTELIGENTS (Acabar fent una pregunta que ens ajude a avançar en la investigació)

2


ATREVEIX-TE A PENSAR: DIARI DEL PROJECTE

FITXA PER REVISAR I AVALUAR EL FUNCIONAMENT DEL TREBALL EN GRUP DATA: .........................................

GRUP Nom

ACTITUD Molt Activa activa i positiva

Més bé passiva i/o negativa

COL·LABORACIÓ Participació Participación i/o significativa aportació al grup molt significativa

Participació i/o aportació poc significativa

INICIATIVA Fa la Fa major algunes part de propostes les propostes

No fa propostes, sols segueix a la resta

OBSERVACIONS

FITXA PER REVISAR I AVALUAR EL FUNCIONAMENT DEL TREBALL EN GRUP DATA: .........................................

GRUP Nom

ACTITUD Molt Activa activa i positiva

Més bé passiva i/o negativa

COL·LABORACIÓ Participació Participación i/o significativa aportació al grup molt significativa

Participació i/o aportació poc significativa

INICIATIVA Fa la Fa major algunes part de propostes les propostes

No fa propostes, sols segueix a la resta

OBSERVACIONS

3


ATREVEIX-TE A PENSAR: DIARI DEL PROJECTE

FITXA PER REGISTRAR LES REUNIONS AMB EL/LA TUTOR/A DEL PROJECTE DATA: .........................................

TEMES TRACTATS

DUBTES PLANTEJATS

ACORDS

FITXA PER REGISTRAR LES REUNIONS AMB EL/LA TUTOR/A DEL PROJECTE DATA: .........................................

TEMES TRACTATS

DUBTES PLANTEJATS

ACORDS

4


ATREVEIX-TE A PENSAR: DIARI DEL PROJECTE

HA ARRIBAT EL MOMENT DE FER UNA VALORACIÓ RAONADA DEL VOSTRE TREBALL EN EL PROJECTE: Valoreu de l’ 1 al 10 els ítems següents i justifiqueu-ne els motius Valoració Justificació NOTA GLOBAL DEL PROJECTE

Satisfacció amb el treball fet

Coneixeu ara els aspectes claus del S.XVIII? Podeu ara reconèixer i argumentar quines són les llums i les ombres de la societat actual? Les explicacions sobre el treball a fer

Les activitats i l’organització del treball

Ús de les TICs

El producte final

L’avaluació

Altres aspectes

5

Diari de projecte  
Diari de projecte  

Versió simplificada del document per al seguiment i avaluació del procés de treball de l'alumnat.

Advertisement