d&a Expo 17.1 Made in Mokum

Page 1

DUTCH | DESIGN | HOTEL | ARTEMIS PRESENTEERT D&A EXPO 17.1: MADE IN MOKUM

MET WERK VAN: SARAI VAN DE BOEL I BAS GEERTS I MEETINGREEN INVENTDESIGN & FREDERIKE TOP I BARENTSZ URBAN FABRIC HESTER VAN DAPPEREN | THIEU SMEETS | DE AMSTERDAMSCHE ZEEPFABRIEK TIJDMAKERS I DESIGN BY MARK-C


Welkom | Welcome DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS is een design en kunst hotel, geĂŻnspireerd door de puurheid en originaliteit van Nederlands ontwerp. Nederlands design is bekend om zijn sterke, originele vormen, de pragmatische benadering en het gebruik van nieuwe materialen. Nederlandse kunstenaars maken graag kunst met een knipoog, dat leidt tot positieve inspiratie en een opwelling van vrolijkheid. Van de lobby tot aan de kamers zijn tekenen van Nederlands design te vinden in allerlei vormen en manieren. De geometrische invloeden van de bekende Nederlandse architecten en kunstenaars Mondriaan, Dudok en Rietveld zijn te zien in de architectuur van het gebouw en de algemene ruimten. Door het gehele hotel vindt u meubelontwerpen

DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS is a design and art

van hedendaagse Nederlandse designers, zoals

hotel, inspired by the purity and originality of Dutch

Marcel Wanders, Piet Hein Eek en Richard Hutten.

Design. Dutch Design is known for its strong, original

De Artemis vaste design & kunstcollectie bestaat

shapes and forms, the pragmatic approach and the

uit deze ontwerpen samen met een aantal speciaal

use of new materials. Dutch artists love to make art

opgedragen kunstwerken.

with a wink, which leads to positive inspiration and a burst of liveliness. From the lobby to the rooms, Dutch design is evident in the hotel in all shapes and forms. The geometric influences of the well known Dutch architects and artists Mondriaan, Dudok and Rietveld can be seen in the architecture of the building and the main spaces. Throughout the hotel you will find privately owned design furniture of contemporary Dutch designers such as Marcel Wanders, Piet Hein Eek and Richard Hutten. The Artemis Art & Design private collection consists of these designs, together with specially commissioned art works.

2 | ARTEMISAMSTERDAM.COM


Inhoud Content Algemeen | General

DUTCH DESIGN CONCEPT | 2 INHOUD CONTENT | 3 D&A | 4 EXPO MADE IN MOKUM | 4-5 TULP FESTIVAL | 46 COLOFON COLOPHON | 47 Exposanten | Exhibitors

SARAI VAN DE BOEL 6 BAS GEERTS 10 MEETINGREEN 14 INVENTDESIGN & FREDERIKE TOP 18 BARENTSZ URBAN FABRIC 22 HESTER VAN DAPPEREN 26 THIEU SMEETS 30 DE AMSTERDAMSCHE ZEEPFABRIEK 34 TIJDMAKERS 38 DESIGN BY MARK-C 42

N.B.! Nummering van de ontwerpen

PLEASE NOTE! Numeration of the designs | artworks

De nummers die in dit informatieboekje gebruikt worden,

The numbers used in this information brochure,

verwijzen naar een selectie van ontwerpen / kunstwerken

refer to a selection of design / artworks which are exhibited

die op de begane grond van het hotel te zien zijn.

on the ground floor of the hotel. Their location can be found

Hun locatie is terug te vinden op de aparte expo plattegrond.

on the separate expo map.

DESIGN & ART 17.1 | 3


De D&A; Design & ARTemis expositie is een uniek concept waarbij elke vier maanden de gehele begane grond van Dutch Design Hotel Artemis een verrassend ander uiterlijk krijgt. Elke expositie heeft zijn eigen thema. Artemis biedt hiermee een platform aan zowel beginnende als gevestigde Nederlandse kunstenaars en designers om hun werk te tonen aan een veelzijdig publiek. Gasten kunnen naast de kunst ook genieten van heerlijk eten en drinken in restaurant-bar ‘De Stijl’. The D&A; Design & ARTemis exhibition is a unique concept where each four months the ground floor of

D&A EXPO 17.1:

Made in Mokum

the hotel is changed to a surprisingly different setting. Each exhibition has its own theme. Dutch Design Hotel

De expositie Made in Mokum laat de veelzijdigheid

Artemis provides a platform for both beginning and

zien van designers en kunstenaars gevestigd

established artists and designers to show their work to

in een van de meest aantrekkelijke en

an all round public. Beside the art, guests can enjoy tasty

creatieve steden ter wereld. Amsterdam is een

food and drinks in restaurant-bar ‘De Stijl’.

monumentale en mooie stad, met een gemêleerde bevolking. Amsterdam heeft een ongekend

Wilt u ook exposeren in Dutch Design Hotel Artemis

aanbod van kunst en cultuur, op wereld- en

of heeft u originele ideeën voor ons platform?

buurtniveau, voor ieder denkbaar publiek.

Stuur een email naar expo@aeonplazahotels.com. De mix van kwaliteiten van de stad, zoals

Would you like to exhibit in Dutch Design Hotel Artemis

compactheid (alles per fiets bereikbaar), goede

or do you have ideas for our platform?

infrastructuur en openbare ruimte, maar ook het

Please send an email to expo@aeonplazahotels.com

grote hoogwaardige creatieve onderwijsaanbod, maakt de stad aantrekkelijk voor het vestigen van creatief talent. Zij vestigen zich in de vele ateliers en broedplaatsen. Er zijn veel cross-overs en verbindingen tussen creatieven, bedrijfsleven, publiek en subsidiefondsen, de lijnen zijn in Amsterdam kort, de contacten informeel en snel gelegd. Made in Mokum Food & Drink design Een speciaal Made in Mokum Food & Drink design menu is dagelijks te verkrijgen in restaurant-bar De Stijl.

4 | ARTEMISAMSTERDAM.COM/NL/DESIGN-ART/EXPOSITIES


a unique concept with Gratis entree De expositie Made in Mokum is van 9 februari t/m 4 juni 2017 elke dag gratis te bezoeken in Dutch Design Hotel

every four months a surprising new theme

Artemis, John M. Keynesplein 2 in Amsterdam.

There are many crossovers and connections between Volg ons

creatives, business, public and grant funds, the lines are

Volg deze en andere exposities ook via de Facebook-

short in Amsterdam, the contacts informal and quick.

en Twitter pagina van Dutch Design Hotel Artemis! Regelmatig lichten wij hier een kunstwerk- of design

Made in Mokum Food & Drink design

van een exposant toe en geven wij informatie

A special Made in Mokum Food & Drink design menu is

over Nederlandse kunst- en design gerelateerde

daily available in restaurant-bar De Stijl.

onderwerpen en activiteiten.

D&A EXPO 17.1:

Made in Mokum

Free entrance The exhibition Made in Mokum can be visited free of charge daily from 9 February, till 4 June 2017

Dutch Design Hotel Artemis,

The exhibition Made in Mokum (popular

John M. Keynesplein 2

word for Amsterdam) shows the

in Amsterdam.

versatility of designers and artists based in one of the most attractive and

Follow us

creative cities in the world. Amsterdam

Follow this and other exhibitions

is a monumental and beautiful city,

on the Dutch Design Hotel Artemis

with a diverse population. Amsterdam

Facebook and Twitter page. Here

has to offer an unprecedented range

we highlight design and artworks

of art and culture, on world- and

of exhibitors and provide you with

neighbourhood level, for every

information about Dutch art and

conceivable audience.

design related subjects and activities on a regular base.

The mix of qualities of the city, such as compactness (everything accessible by

ď‚‚ DutchDesignHotelArtemis.

bike), good infrastructure and public

Amsterdam

space, but also the large high-quality

ď‚ @HotelArtemis

creative educational offer, makes

hotel_artemis

the city attractive for establishing creative talent. They settle in the many workshops and breeding grounds.

DESIGN & ART 17.1 | 5


SARAI VAN DE BOEL STUDIO SARAI sarai.nl

De dierenreeks toont gevoelens van vervreemding in de huidige maatschappij.

autonome kunst, fotografie, design autonomous art, photography, design

Met röntgentechniek maakt Sarai het onzichtbare van haar werk weer zichtbaar en keert zij terug naar de binnenkant van de dieren op zoek naar een ziel. Dit proces ontstond door de vraag van bezoekers

Over Sarai van de Boel

of de dieren ‘echt’ waren. Zij werd verrast door

Sarai van de Boel studeerde in de jaren ’90 af aan de

het grafische karakter van de x-rays en ontwierp

kunstacademie in de discipline theatervormgeving.

hiervoor lichtbakken.

Dit heeft nog steeds invloed op haar huidige

Sarai: ‘De dierenreeks toont gevoelens van

autonome werk, dat soms theatraal is en gerelateerd

vervreemding in de huidige maatschappij.

aan sferen van ruimtes. In haar atelier in Amsterdam

Ze stimuleren een diepe overpeinzing bij de

werkt zij aan autonome beelden, fotografie en

toeschouwer.’

ontwerpen. Daarnaast werkt zij als kunstdocent o.a.

In de hal van het hotel staat een blauw Lippizaner

in het Stedelijk Museum te Amsterdam.

paard uit deze installatie, ditmaal in zijn eentje.

About Sarai van de Boel

About Animals of Shade series

Sarai van de Boel studied in the 90’s at the Art

The exhibited works consist of x-ray photo prints

Academy in the discipline theatre design. This has still

and original x-ray photos on light boxes. They are

influence on her current autonomous work, which can

part of an investigation into the inside of a series

be theatrical and is related to space and atmosphere

of sculptures belonging to the installation Animals

of buildings. In her studio in Amsterdam she is

of Shade; a group of animals at full size, alienated

working on autonomous sculptures, photography and

from itself and the surroundings. The animals were

design. In addition, she is an art teacher, for example

exhibited in dilapidated and forgotten interiors. With

in the Stedelijk Museum of Amsterdam.

x-ray technique Sarai makes the invisible visible and returns back to the inside of the animals looking for

Toelichting Animals of Shade serie

a soul. This process was created by the questions of

De geëxposeerde werken bestaan uit originele

visitors if the animals were 'real'. She was surprised

röntgenfoto’s op lichtbakken en fotoprints. Het zijn

by the graphic nature of the x-rays. She designed

resultaten van een onderzoek naar de binnenkant

special light boxes.

van een serie beelden behorende bij de installatie

Sarai: ‘The animal series shows feelings of

Animals of Shade; een groep dieren op ware grootte,

alienation in modern society. They stimulate a deep

vervreemd van zichzelf en omgeving. De dieren

contemplation at the spectator.’

zijn destijds geëxposeerd in vervallen en vergeten

In the lobby of the hotel you can see a blue Lipizzan

interieurs.

horse from the installation, this time on his own.

6 | ARTEMISAMSTERDAM.COM/SARAIVANDEBOEL

* SEE EXPO MAP LOCATION/COLOR


Lipizzan in Blue [1]• Toelichting

About

Het blauwe lippizanerpaard is een onderdeel van de

The blue Lipizzan horse is part of the group of sculptures

beeldengroep Animals of Shade. Inspiratie kwam voort

named Animals of shade. Inspiration arised from the

uit de gedachte dat dit edele ras door mensen op maat is

idea that this noble breed is bred by people on size. It was

gefokt. Het werd bewonderd en massaal gestolen door

admired and massively stolen by the Nazis. This Lipizzan

de nazi's en weer doorgefokt. Deze lippizaner met blauw

horse with blue blood has escaped and lives on in the

bloed is ontsnapt en leeft voort in de schaduw van de

shadow of man. The horse is made of wire, wood and cow

mens. Het paard is nauwgezet geconstrueerd uit gaas,

fur and painstakingly constructed as realistic as possible.

hout en rundervacht en zo realistisch mogelijk gevormd. Prijs / Price â‚Ź 5.500,-

DESIGN & ART 17.1 | 7


X-ray lichtbak / X-ray light box Hazel Running [2]•

X-ray Monkey Face [3]• Toelichting

Toelichting

X-ray Monkey Face is een print van de röntgenfoto van de

Op zelf ontworpen lichtbakken toont Sarai haar

binnenkant van de sculptuur Wrapped Monkey 50 kilo.

röntgenfoto’s achter een plaat van plexiglas.

Sarai toont ingelijste geprinte x-rays op Hahnemühle

Het zijn de binnenkanten van een serie dieren uit de

papier. Dit etspapier heeft een ultieme matheid waardoor

installatie Animals of Shade.

de grafische afdruk een nieuwe en natuurlijke weergave

is van de originele x-ray foto’s.

About On self-designed light boxes Sarai shows her x-rays

About

behind a sheet of Perspex. It is the inside of a sculpture of

X-ray Monkey Face is a print of the X-ray photo from the

a blue hazel, belonging to a series of sculptures from the

inside of the sculpture Wrapped Monkey 50 kilo.

installation Animals of Shade.

Sarai shows framed printed x-rays on Hahnemühle paper. This etching paper has an ultimate dullness. The graphic

Materiaal / Material: Berken, Plexiglas, x-ray, LED plaat / Birch, Perspex, x-ray, LED plate

print is a new and natural representation of the original x-ray photographs.

Prijs / Price: € 900,Prijs / Price: € 550,inclusief lijst (oplage 10) / including frame (edition 10)

The animal series shows feelings of alienation in modern society. They stimulate a deep contemplation at the spectator.

8 | ARTEMISAMSTERDAM.COM/SARAIVANDEBOEL

* SEE EXPO MAP LOCATION/COLOR


DESIGN & ART 17.1 | 9


BAS GEERTS

conceptuele schilderijen conceptual paintings

bas.geerts.nu

Over Bas Geerts De schilderijen van Bas Geerts lijken een continue dialoog met de kijker aan te gaan. Dit in de eerste plaats als gevolg van het gebruikte materiaal: de toeschouwer ziet zich weerspiegeld in het glanzende bladmetaal, terwijl veranderend daglicht invloed uitoefent op de vele reflecties. Tegelijkertijd ligt er aan deze lyrische werken een strenge logica ten grondslag: de ontwerpen zijn gebaseerd op door Geerts zelf geschreven algoritmen, in een poging de aanwezigheid van de kunstenaar in het werk te minimaliseren. Bas Geerts (Leiden, 1971) is beeldend kunstenaar en dichter, en studeerde aan de Universiteit van

Detail

Amsterdam. Zijn werk was de afgelopen jaren in verschillende groeps- en solotentoonstellingen te

About Bas Geerts

zien in onder andere Duitsland, Engeland, België

Bas Geerts’ paintings seem to maintain a continuous

en Nederland. Poëzie van zijn hand verscheen in

dialogue with the viewer. In the first place this is a

tijdschriften als De Gids, nY en Tortuca. Hij woont en

result of the material used: the viewer sees himself

werkt momenteel in Amsterdam en New York.

reflected in the shiny metal leaf, while ever changing daylight influences the many reflections. At the same time there is a rigorous logic behind these lyrical

De ontwerpen zijn gebaseerd op door Geerts zelf geschreven algoritmen, in een poging de aanwezigheid van de kunstenaar in het werk te minimaliseren.

10 | ARTEMISAMSTERDAM.COM/BASGEERTS

works: the designs are based on algorithms written by Geerts himself, in an effort to minimize the presence of the artist in the work. Bas Geerts (Leiden, 1971) is a visual artist and poet, who studied at the University of Amsterdam. His work has been shown in recent years in various group and solo exhibitions in countries such as Germany, England, Belgium and the Netherlands. His poetry was published in magazines such as De Gids, nY and Tortuca. He currently lives and works in Amsterdam and New York.

* SEE EXPO MAP LOCATION/COLOR


Materiaal / Material: bladmetaal en acryl op linnen / metal leaf and acrylics on linen Prijs / Price: op aanvraag / on request

DESIGN & ART 17.1 | 11


120516 – 190516 – 140616 [4]• Toelichting

About

Alle drie de schilderijen zijn gebaseerd op een computer-

All three paintings are based on a computer program,

programma, geschreven in 2016, dat gekromde rasters

written in 2016, which creates curved grids. The images,

creëert. De met het algoritme ontworpen beelden

designed using the algorithm, were carried out in metal

werden uitgevoerd in bladmetaal op linnen, dat werd

leaf on linen, which was prepared with transparent acrylic

geprepareerd met transparante acrylhars. De titels

resins. The titles refer to the dates on which the designs

verwijzen naar de data waarop de ontwerpen werden

were generated.

gegenereerd.

12 | ARTEMISAMSTERDAM.COM/BASGEERTS

* SEE EXPO MAP LOCATION/COLOR


Materiaal / Material: bladmetaal en acryl op linnen / metal leaf and acrylics on linen Prijs / Price: op aanvraag / on request

The designs are based on algorithms written by Geerts himself, in an effort to minimize the presence of the artist in the work. DESIGN & ART 17.1 | 13


MEETINGREEN meetingreen.nl

14 | ARTEMISAMSTERDAM.COM/MEETINGREEN

green interior design

* SEE EXPO MAP LOCATION/COLOR


Over Meetingreen Meetingreen ontwerpt en bouwt groene werktafels waarin planten onderdeel zijn van het ontwerp. Uitgangspunt hierbij is dat deze groene plantenstrook in de tafels zorgt voor een productievere, gezondere en meer geïnspireerde werkomgeving. Onze tafels bieden de mogelijkheid om tijdens werktijd met de positieve effecten van groen in aanraking te komen. Oprichter en psycholoog Jurriaan Rogaar gelooft dat de toekomst

Onze tafels bieden de mogelijkheid om tijdens werktijd met de positieve effecten van groen in aanraking te komen.

van de werkplek groen van kleur is en ontwerpt en bouwt samen met Maurits Bloys originele werktafels vol met planten. De Meetingreen tafels zijn handgemaakt van duurzame materialen, geproduceerd door lokale Amsterdamse ambachtslieden. De uitneembare planten-trays in het midden van de tafel zijn gevuld met zorgvuldig geselecteerde planten die rechtstreeks van de kweker komen. We bieden een keuze uit 5 soorten groenervaringen voor verschillende interieurstijlen. Het modulaire systeem maakt het mogelijk oneindig te combineren en te variëren. Op aanvraag leveren we maatwerk.

Shared Green Desk [5]• Materiaal / Material: 2 plantenbakken met planten, stalen basis frame, bamboe tafelbladen & LED groeilampen voor planten / 2 plant trays with plants, steel base frame, bamboo table tops & LED grow lights for plants. Afmeting / Dimension: 244 x 166 x 75 cm Prijs / Price: € 2.450,- per stuk / a piece

DESIGN & ART 17.1 | 15


16 | ARTEMISAMSTERDAM.COM/MEETINGREEN

* SEE EXPO MAP LOCATION/COLOR


About Meetingreen Meetingreen offers a green product line of shared

Large Green Co-working Table [6]•

desks and co-working tables with integrated plants, leading to happier, healthier and more productive

Afmeting / Dimension:

people. Our green office design encourages people

488 x 166 x 75 cm / 732 x 166 x 75 cm

in the city to spend significant time with living plants. Founder and psychologist Jurriaan Rogaar believes that the future of the workplace is green and together

Materiaal / Material: 3-5 plantenbakken met planten, stalen basis frame, bamboe tafelbladen & LED groeilampen voor planten /

with Maurits Bloys he designs and builds original tables full of plants.

3-5 plant trays with plants, steel base frame, bamboo tabletops & LED grow lights for plants. Prijs / Price: op aanvraag / on request

The green tables are hand-made using sustainable materials and local production processes. Plant-trays in the middle of the table are filled with beautiful,

Plant trays [7]•

variegated and carefully selected plants that come straight from the growers. We offer 5 types of plant

Toelichting

designs for a variety of green experiences and

Dit weelderige groene ontwerp fungeert als een

purposes. The modular table system enables easy

natuurlijke grens voor meer privacy op de werkplek

re-arranging for multiple office concepts.

bij het delen van bureaus.

We customize shape, size, colors and materials on request up to the smallest details.

About This lush green design functions as a natural boundary for more private workspaces when sharing desks. Prijs / Price: op aanvraag / on request

Our green office design encourages people in the city to spend significant time with living plants.

DESIGN & ART 17.1 | 17


INVENTDESIGN & FREDERIKE TOP inventdesign.nl frederiketop.nl

Ons motto: LED is VET en niets is te gek. Over InventDesign [8]•

Creatieve LED verlichtingsinstallaties Creative LED lighting installations Product design

InventDesign is opgericht door Stefan Verhoef en heeft gedurende de laatste 10 jaar een flinke

InventDesign, gesticht en gevestigd in Amsterdam,

groei doorgemaakt. ‘De ambitie om een steeds

is sinds 2007 gespecialiseerd in het bedenken en

grotere (inter)nationale markt te bedienen met onze

realiseren van creatieve LED verlichtingsinstallaties.

kwalitatief hoogwaardige producten en op maat

Mede dankzij haar specialistische kennis van LED

gemaakte oplossingen, heeft ons gebracht waar we

verlichting en de creatieve oplossingsgerichtheid,

nu staan. De potentie van InventDesign is groot en we

heeft het bedrijf in de afgelopen tien jaar mee

zijn van plan die groei voorlopig flink door te zetten.

mogen werken aan vele spraakmakende

Ons motto: LED is VET en niets is te gek!’

projecten. InventDesign is actief in verschillende

InventDesign over Frederike Top: ‘De samenwerking

branches, van retail tot horeca, clubverlichting tot

met Frederike Top verliep vlekkeloos. Haar creatieve

entertainment en van architectuur tot interieur. De

visie op productontwerp in combinatie met ons

kracht van het bedrijf zit in het vermogen om met

specialisme in het realiseren van maatwerk, heeft

de klant mee te denken naar op maat gemaakte

geresulteerd in een bijzondere verlichtingsoplossing

verlichtingsoplossing.

en daar zijn we trots op.’

Façade verlichting voor warenhuis Globus in Zurich - Façade lighting for department store Globus in Zurich

18 | ARTEMISAMSTERDAM.COM/INVENTDESIGN

* SEE EXPO MAP LOCATION/COLOR


About InventDesign [8]• InventDesign, founded and based in Amsterdam, has been specialized in designing and building creative LED lighting installations since 2007. The company contributed to many prestigious projects, due to their specialized knowledge of LED lighting and thanks to their creative solutions. InventDesign serves clients in various industries, from retail to hospitality, from club lighting to entertainment and from architecture to interior design. The strength of the company lies in the ability to think along with the customer to a tailormade lighting solution. InventDesign was founded by Stefan Verhoef and has experienced considerable growth over the last 10 years. ‘The ambition to serve an increasing (inter) national market with our high quality products and customized solutions, brought us to where we are today. The potential of InventDesign is great and we are planning to continue that growth in the coming years. Our motto: nothing is impossible!’

A'DAM Toren – Tower

InventDesign about Frederike Top: ‘The collaboration

Door haar ontworpen producten hebben iets extra's,

with Frederike Top went very well. Her creative vision

(kleine) verrassingen die ontdekt worden wanneer ze

on product design combined with our specialization

worden gebruikt. ‘De omgeving met zijn gebruikers

in custom-made solutions, has resulted in a special

spelen de grootste rol in mijn ontwerpen, het

lighting solution that we are proud of.’

ontwerp is voor hen. Om samen te beleven, naar te kijken en voor praktisch gebruik.’

Over Frederike Top Frederike Top, gevestigd in Amsterdam,

Frederike is in 2007 afgestudeerd als product

ontwerpt interieurproducten en objecten voor

ontwerper aan de Hogeschool voor de Kunsten

de openbare ruimte. Naast het ontwerpen voor

Utrecht waarna ze haar eigen studio heeft opgericht.

verschillende labels en particuliere klanten werkt

Sinds twee jaar combineert ze het ontwerpen met

ze voor bedrijven zoals de Rabobank, Nationale

haar baan als afdelingshoofd van de opleiding

Nederlanden, musea, woningbouw organisaties en

Product Design op de Willem de Kooning academie

gemeenten.

in Rotterdam.

Haar werk heeft een speels karakter waardoor de gebruiker wordt uitgenodigd tot interactie. Door

'De samenwerking met Invent Design is voor mij

middel van kleine ingrepen die van grote invloed

erg interessant. Vaak moet een producent eerst

zijn probeert Frederike een sfeer te creëren in de

overtuigd worden dat iets wat je bedacht hebt

omgeving waarvoor ze ontwerpt.

ook kan, bij Invent Design kan alles, linksom of rechtsom. Ook voor hen geldt: ‘hoe groter de uitdaging hoe interessanter de opdracht.’

DESIGN & ART 17.1 | 19


About Frederike Top

started her studio. For two years she combines her

Frederike Top has her own design studio which is

designwork with the function of Course Leader at the

based in Amsterdam. Her designs consist mainly

Product Design department at the Willem the Kooning

of interior products, but she also designs for the

Academy in Rotterdam.

public space. Except designing under her own name, Frederike designs for various labels and companies

‘The collaboration with Invent Design is very exciting

like Rabobank, Nationale Nederlanden, museums,

for me. It often happens that producers should be

housing organizations and municipalities.

convinced first about possibilities and constructions of an idea. Invent Design works a lot with challenges and

Her work has a playful character and often asks

is ot scared to do something new. Then it gets even

for interaction. From the source of light, shadow,

more interesting.’

lightcolour and- strength she tries to create a sitespecific atmosphere in the spaces she designs for,

Reflected Sequence [9]•

often through small interventions which have a major impact. Products of her hand have an extra

Toelichting

dimension, little surprises that will only be discovered

Reflected Sequence bestaat uit mobiles waarbij het licht

when they are used. “The surroundings with its users

wordt gereflecteerd door kunststof figuren (acrylaat

play a major part in my designs, I design for them. For

voorzien van folie) die naast en onder de armaturen

the experience, to look at and for practical use.”

in de ruimte hangen. Door de weerkaatsing van licht ontstaan er doorlopende lichtlijnen. Naast reflectie laten

Frederike graduated in 2007 as Product Designer at

de vormen uit het acrylaat onder verschillende hoeken

the HKU University of the Arts Utrecht and directly

diverse kleuren ontstaan. Door onder het werk door te lopen verandert de zichtlijn en zal een spel met kleur en licht zichtbaar zijn. Omdat het werk een dynamisch geheel is zal het beeld blijvend veranderen. InventDesign streeft er naar zoveel mogelijk restmateriaal te hergebruiken of in te zetten bij nieuwe projecten. Reflected Sequence is daar een mooi voorbeeld van; de LED lijnen zijn vervaardigd uit reststukken vanuit eerdere werken en vormen daarom een duurzame basis van het geheel.

Our motto: nothing is impossible.

20 | ARTEMISAMSTERDAM.COM/INVENTDESIGN

* SEE EXPO MAP LOCATION/COLOR


About Reflected Sequence consists of mobiles in which the light is reflected by artificial figures (acrylic with foil) hanging next to and under the fixtures in the room. By the reflection of light continuous light lines are created. In addition to reflection, the forms from the acrylic show under different angles various colors. By walking under the design the line of sight changes and a game with color and light will be visible. Because the work is a dynamic whole the image will change permanently. InventDesign strives to reuse as much as possible rest material or to use for new projects. Reflected Sequence is a good example; the LED lines are manufactured from rest pieces from earlier works and constitute therefore a sustainable basis of the whole. Materiaal / Material: acrylaat (Pyrasied), koud witte LED strips / acrylate (Pyrasied), cold white LED strips Afmeting / Dimension: variĂŤrende afmetingen / various dimensions Prijs / Price: in overleg / on request

DESIGN & ART 17.1 | 21


BARENTSZ URBAN FABRIC

product design

barentsz-urbanfabric.nl

Over Barentsz Urban Fabric De City Scarf van Barentsz Urban Fabric is een sjaal

Met een City Scarf laat je iets van jezelf zien en mag je gezien worden.

met een verhaal. En wel jouw verhaal, dat je met bijgeleverde pins op de kaart kunt zetten. Markeer

Over Mirjam Hagoort

de plekken die voor jou bijzondere betekenis hebben

De City Scarf is een concept van beeldend

op de grafisch weergegeven stadsplattegrond.

kunstenaar Mirjam Hagoort en stedenbouwkundige

De plek waar je je lief ontmoette, je favoriete

Marjolein Peters. Het werk van Hagoort heeft

rustpunt in de stad of gewoon de plek waar je thuis

een sterk grafisch karakter. In haar schilderijen,

bent. Met een City Scarf laat je iets van jezelf zien en

tekeningen en collages speelt de stad in al haar

mag je gezien worden.

verschijningsvormen een belangrijke rol.

22 | ARTEMISAMSTERDAM.COM/BARENTSZURBANFABRIC

* SEE EXPO MAP LOCATION/COLOR


Marjolein Peters werkte jarenlang voor de Dienst Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Amsterdam

Amsterdam North-South 100% modal [10]•

voordat zij in 2006 haar eigen Studio Scale oprichtte. Hagoort en Peters deelden enige tijd een werk-

Toelichting

ruimte, waardoor zij met elkaars werk in contact

Op deze City Scarf is een Noord-Zuid georiënteerde

kwamen en een gedeelde interesse ontdekten in

uitsnede van de kaart van Amsterdam te zien, met

de grafische schoonheid van plattegronden en

highlights van het centrum: de grachtengordel, het

stadskaarten. ‘Je zou er mooie sjaals van kunnen

Vondelpark, de recente ontwikkelingen op de Zuidas en de

maken’, was het vonkje dat het vuur deed ontbranden

hotspots in Amsterdam Noord.

voor het opzetten van Barentz Urban Fabrics, producent van de City Scarves.

About

De grafische schoonheid van stadskaarten vormden

Scarf North-South shows a longitudinal cut of the map that

het uitgangspunt voor de City Scarves, maar

highlights of the Amsterdam centre: the canal district, the

de sjaals met pins staan ook voor het web van

Vondelpark but also the new developments on the South

verbindingen dat de stad haar bewoners biedt.

Axis and the new hotspots in North.

About Barentsz Urban Fabric A Barentsz Urban Fabric scarf shows the beauty of a city plan, but it is also a scarf that tells a story; your

Materiaal / Material: 100% modal Afmeting / Dimension: 60 x 160 cm Prijs / Price: € 59,-

story. The story of a silent memory of where you first

About Mirjam Hagoort

met, a pivotal place in your roots or as a trophy of

Mirjam Hagoort a visual artist and Marjolein Peters an

your travels. Our scarf gives you the map and you can

urban designer and both had frequent conversations

mark the spot using one of the uniquely designed pins,

with the city as a subject. Looking from two different

the eye-catching gadgets to personalize your scarf.

points of view, their fascination for the city touches

Simply pin your story to the map to hold onto your

common ground in the beauty of the urban fabric, the

memories and cherish your dreams.

graphic structures of the map and the landmarks that the city shows.

DESIGN & ART 17.1 | 23


It became clear to them that they were not the only

About

ones with this passion and they decided to create a

A City Scarf of soft modal cashmere or charmeuse is a

special product to share these city-love stories with

unique and personal gift for any occasion and a wonderful

friends. This resulted in the Barentsz City Scarves

souvenir of your stay in the Netherlands. Appropriate

and pins.

packaged in a beautiful box with ribbon closure.

City Scarves

The supplied pins are handmade and allow you to give your scarf a personal touch. The pins hold your scarf in

Toelichting

place, but they are mainly there to mark the treasured

Een City Scarf van zachte modal-kasjmier of satijnzijde

and important places in your life. New pins are introduced

is een uniek en persoonlijk cadeau voor elke gelegenheid

regularly, which are also available separately.

en een prachtig souvenir aan een verblijf in Nederland. Passend verpakt in een mooi doosje met lintsluiting. De bijgeleverde pins zijn handgemaakt en geven je de mogelijkheid je sjaal een persoonlijke touch te geven. Met de pins houd je je sjaal op zijn plek, maar ze zijn er vooral om de dierbare en belangrijke plekken in je leven te markeren. Er komen steeds nieuwe pins bij, die ook los verkrijgbaar zijn.

24 | ARTEMISAMSTERDAM.COM/BARENTSZURBANFABRIC

Simply pin your story to the map to hold onto your memories and cherish your dreams.

* SEE EXPO MAP LOCATION/COLOR


Amsterdam East-West 100% modal cashmere [11]• Toelichting Op de Amsterdam Oost-West variant van Barentsz is het IJ prominent aanwezig. Daarlangs ontrolt de stad westwaarts richting Bos en Lommer, ook wel Bolo genoemd, en in oostelijke richting vormt de nieuwe wijk IJburg de begrenzing. En natuurlijk de grachtengordel als middelpunt.

About Scarf Amsterdam East-West shows an unconventional cut of map, with the IJ river cut off and a contrast between inner and outer city separated by ringroad A10. The pattern also highlights the urban parks and green areas. Materiaal / Material: 100% modal cashmere Afmeting / Dimension: 70 x 170 cm Prijs / Price: € 79,-

Holland 100% modal [12]• Toelichting Naast de 12 provincies en hoofdsteden is er nog veel meer te ontdekken op de Holland-sjaal. Zo is er de N.A.P. lijn (welk deel van het land bevindt zich onder zeeniveau) en zie je vaarroutes waarop veerboten het land verlaten en binnenvaren. En niet te vergeten de geografische hoogtelijnen van het Limburgs heuvellandschap.

About Besides geographical information on the Dutch Provinces and mayor cities, the scarf provides additional information with a graphic quality. For example, the line dividing the country that marks that Holland partly is below sea level. Also is indicated the way ferries are leaving and entering the country. Materiaal / Material: 100% modal Afmeting / Dimension: 50 x 160 cm Prijs / Price: € 49,-

DESIGN & ART 17.1 | 25


HESTER VAN DAPPEREN

schilderijen paintings

dapperen.nl dapperen.com saatchiart.com/dapperen

In mijn beeldend werk ben ik geboeid door de mens in beweging. Ik werk jaren aan een concept, waarbinnen nieuwe nuances ontstaan. Over Hester van Dapperen Beeldend kunstenaar Hester van Dapperen heeft

Hester werkt in concepten, waarbij een duidelijk

haar atelier in Amsterdam

idee ten grondslag ligt aan haar werk, de mens in beweging. Het belang van het gebruikte materiaal

Hester van Dapperen bewandelt hele nieuwe wegen.

wil ze zichtbaar maken, zoals bij de transparante

Ze schildert actieve mensvormen tegen achter-

doeken in 2 lagen. Haar werk wordt regelmatig

gronden van het moderne leven. De schilderijen zijn

geĂŤxposeerd en ook in het buitenland worden haar

vaak op transparante dragers veelal met textiele

schilderijen verzameld; haar werk krijgt regelmatig

invoegingen.Haar inspiratie vindt ze in de weidse

een centrale plek bij Saatchiart.com

stedelijke omgeving zoals die van Amsterdam. De doeken hebben vaak een verborgen actuele

About Hester van Dapperen

maatschappelijke lading. Meerdere aspecten

Contemporary visual artist Hester van Dapperen is

kunnen zich kenbaar maken aan de toeschouwer.

based in Amsterdam, The Netherlands.

Het begon met het voltooien van de mode academie

Hester van Dapperen explores new ways. She paints

in Amsterdam en het ontwerpen voor bekende

persons in motion on a background of modern life.

kleding merken zoals Oilily en Mexx. Maar haar

The paintings are often on a transparent carrier, most

passie voor schilderen en het maken van objecten

with textile insertions. She finds her inspiration in the

zorgde ervoor dat Hester inmiddels een gevestigd

urban environment of the metropolitan area.

beeldend kunstenaar is. Zij werd geselecteerd voor

The paintings often have a subliminal contemporary

de masterclass van de bekende Duitse kunstenaar

social message. Several aspects can reveal

Jorg Immendorff.

themselves to the spectator.

26 | ARTEMISAMSTERDAM.COM/HESTERVANDAPPEREN

* SEE EXPO MAP LOCATION/COLOR


Witte dansers in het park / White dancers in the park [13]• Materiaal / Material: Acryl en pigmenten op transparant / Acrylic and pigments on transparent (double layer) Afmeting / Dimension: 130 x 70 cm

Mijn schaduw / My shadow [14]•

In my paintings I am fascinated by the human in motion. I often work for years with a concept; in which new nuances arise.

Materiaal / Material: Acryl en pigmenten op transparant / Acrylic and pigments on transparent Afmeting / Dimension: 110 x 70 cm

Transparant in roze, grijs en zilver/ Transparant in rose, grey and silver [15]• Materiaal / Material: Acryl en pigmenten op transparant / Acrylic and pigments on transparent Afmeting / Dimension: 140 x 70 cm Prijs / Price: in overleg / on request

DESIGN & ART 17.1 | 27


It began with the completion of the fashion Academy

- Ik was een mode ontwerpster voordat ik een beeldend

in Amsterdam and designing for well-known clothing

kunstenaar ben geworden, daarom hebben veel van mijn

brands like Oilily and Mexx. However her passion for

schilderijen sporen van mode en textiele toevoegingen ".

painting and making objects made sure that Hester is now an established visual artist. She was selected

Atelier bezoek is mogelijk in Amsterdam,

for the master class of the well-known German artist

op afspraak, +31 6 12364341

Jorg Immendorff. Hester works in concepts, with a clear idea, the human in motion. She also wants to

Hester van Dapperen about her work

make the importance of the used material visible,

The role of the material used is also important:

such as with the transparent paintings in layers.

-My favourite carrier is transparent. It creates an effect of

Her paintings are regularly exhibited and also

fragility, depth and shadows.

collected abroad; Her work regularly gets a central

-I like to use textile additions like patchwork, holes, cuts

place at the international (US) artsite Saatchiart.com

and sutures, embroidery, or mother of Pearl buttons. -The use of pigments. By making paint with pigments,

Hester van Dapperen over haar werk

the tone can be surprisingly deeper, more shiny or matt.

Het gebruikte materiaal is belangrijk:

- As I was a fashion designer before being a contemporary

- Mijn favoriete drager is transparant. Het creĂŤert een

artist, many of my paintings have traces of fashion and

effect van kwetsbaarheid met diepte en schaduwen.

textile additions “.

-Ik werk graag met textiele toevoegingen zoals patchwork, gaten, hechtingen, borduursels en

It is possible to visit her studio in Amsterdam, on

parelmoeren knoopjes.

appointment. +31 6 12364341

- Het gebruik van pigmenten. Door zelf verf te maken met pigmenten bereik ik kleurnuances die verrassend dieper, meer glans of juist mat zijn. 28 | ARTEMISAMSTERDAM.COM/HESTERVANDAPPEREN

* SEE EXPO MAP LOCATION/COLOR


Op het plein / On the square [16]• Materiaal / Material: Acryl en pigmenten op transparant / Acrylic and pigments on transparent Afmeting / Dimension: 125 x 75 cm

Lopen / Walking [17]• Materiaal / Material: Acryl op transparant dubbel doek, lijst van gecertificeerd hardhout / Acrylic on transparent double canvas, frame of certified wood Afmeting / Dimension: 100 x 162 cm

Vroege Vogels / Early Birds [18]• Materiaal / Material: Acryl en pigmenten op transparant / Acrylic and pigments on transparent Afmeting / Dimension: 100 x 75 cm Prijs / Price: in overleg / on request

DESIGN & ART 17.1 | 29


THIEU SMEETS

beeldend kunst visual arts

thieusmeets.nl

Over Thieu Smeets

[19]•

Thieu laat zich inspireren door de relatie tussen

Thieu Smeets woont en werkt in Amsterdam. Hij

mens en dier, het dierlijke in de mens en de

groeide op in een kunstenaarsfamilie en zo was de

hiermee nauw verbonden mythische taferelen en

stap naar de kunstacademie snel gezet. Na enige

sjamanistische rituelen. Dit zie je ook duidelijk terug

tijd te hebben doorgebracht op de Gerrit Rietveld

in zijn performances waarin zijn beelden tot leven

Academie liet hij het schoolse leven achter zich,

komen. Tijdens deze performances speelt Thieu

maar de oneindige fascinatie voor de kunsten werd

met de grenzen tussen de tastbare wereld en ons

hierdoor niet geremd. En zo vervolgde hij zijn pad en

transcendente bewustzijn. Het zijn persoonlijke

groeide uit tot beeldend kunstenaar.

rituelen. Een transformatie van beeld naar maker en van maker naar beeld.

Het hergebruiken van objecten en materialen is een kenmerkende werkwijze van Thieu. Zo kijkt hij elke keer opnieuw naar wat al is. En krijgt iets bestaands een nieuwe vorm en diepere betekenis. Als echte Amsterdammer ziet Thieu hoe de fiets ons straatbeeld tekent. En dus geeft hij ook gevonden en verlaten fietsen een nieuw leven. Geïnspireerd door, en gebruikmakend van hun bestaande vormen en losse voorwerpen, ontstaan er reïncarnaties van beelden, wezens, en fabeldieren.

30 | ARTEMISAMSTERDAM.COM/THIEUSMEETS

Als echte Amsterdammer ziet Thieu hoe de fiets ons straatbeeld tekent. En dus geeft hij ook gevonden en verlaten fietsen een nieuw leven.

* SEE EXPO MAP LOCATION/COLOR


Prijs / Price: in overleg / on request

DESIGN & ART 17.1 | 31


About Thieu Smeets

Recycling objects and materials is what characterizes

Thieu Smeets is living and working in Amsterdam. As

Thieu’s technique. This way he looks at something

he was growing up in a family of artists, going to the

existing and sees it for something different and

art academy felt like a natural step. After studying at

new. He transforms it in to a new shape and gives

the Gerrit Rietveld Academy for a while he decided

it a deeper meaning. As a real ‘Amsterdammer’ he

to let the bookish life behind him and to start his own

watches how bikes characterize the street scene.

journey. But the fascination for the arts endlessly

Therefore, he gives found and abandoned bikes a

stayed and in this way Thieu followed his path and

second life. Inspired by, and using their existing

grew into a visual artist.

forms, figures and mythological creatures arise as reincarnations. Thieu is inspired by the relationship between humans and animals, the beastly side of human beings and the herewith closely related mythical scenes and shamanistic rituals. You see this clearly in his performance work, where his sculptures come alive. During this performances Thieu dances with the boundaries between the physical world and our transcendent consciousness. These are intimate rituals. A transformation from sculpture to artist and artist to sculpture.

32 | ARTEMISAMSTERDAM.COM/THIEUSMEETS

* SEE EXPO MAP LOCATION/COLOR


As a real ‘Amsterdammer’ he watches how bikes characterize the street scene. Therefore, he gives found and abandoned bikes a second life.

Prijs / Price: in overleg / on request

DESIGN & ART 17.1 | 33


DE AMSTERDAMSCHE ZEEPFABRIEK B.V. amsterdamschezeepfabriek.nl

ambachtelijke zeepzieders / artisan soap makers

Over De Amsterdamsche Zeepfabriek B.V.

[20]•

Toetsie Zwitserlood is zeep gaan maken toen ze hiervoor uitgenodigd werd door Renske Gras die een zeepziederij voor zich zag waar mensen aan de slag konden na een lastige periode in hun leven. Samen ontwikkelden ze deze sociale firma, waar zowel de mensen uit het werk van Renske (vanuit de psychiatrie) als uit het werk van Toetsie (de jeugdzorg, jongvolwassenen) als vanuit de veranderende samenleving (mensen die ander werk willen, het even niet weten, het allang weten, hun taal willen oefenen, gepensioneerd zijn) bij elkaar komen om een mooi product te maken. Een netwerk ontstaat en biedt mogelijkheden.

De zeepproductie -en verkoop maakt de Zeepfabriek mogelijk. Door het werken met heerlijke biologische oliën, vetten en geuren (etherische oliën) geeft het maken van het product voldoening en geeft het secuur werken bij afwegen, zieden, snijden en inpakken vorm aan de bezigheden van het Fotograaf / Photography: Lies Westerlaken

team. De Amsterdamsche Zeepfabriek laat in de tentoonstelling ‘Made in Mokum’ zes heerlijk rijke weldadige zepen zien in verschillende vormen. De ambachtelijk cold-proces geziedde zepen zijn 5% overvet waardoor de huid bij het douchen hiermee heerlijk verzorgd wordt. Ruik en laat je verwennen door de geuren en olie.

34 | ARTEMISAMSTERDAM.COM/DEAMSTERDAMSCHEZEEPFABRIEK

* SEE EXPO MAP LOCATION/COLOR


De Zuip, Kwiek, Sjoko, Pap, Leut en Zwier zijn allemaal met een eigen bijzondere toevoeging van geur en of kleur gemaakt met Hennepzaadolie en

Dat doet de Amsterdamsche Zeepfabriek nu weer.

Kokosolie, in een combinatie met Sheabutter en Olijfolie of met Cacaoboter en Ricinusolie.

In de gouden eeuw stond de Amsterdamsche zeep bekent als de beste zeep die er was: van goede oliën en steeds van betrouwbare kwaliteit.

About De Amsterdamsche Zeepfabriek B.V. (The Amsterdam Soap Factory) [20]• When Toetsie Zwitserlood got invited to start the social firm De Amsterdamsche Zeepfabriek B.V. (‘The Amsterdam Soap Factory’) she dived into the art of making soap the artisan way. With 11 volunteers she produces and sells different soaps that all contain Coconut oil and Hempseed oil, and a combination of Shea butter and Olive oil or Cacao butter and Castor oil.

DESIGN & ART 17.1 | 35


Working with wonderful (feel, taste and scent) and

The Amsterdamsche Soap Factory shows in the

organically grown oils, fats and essential oils the

exhibition 'Made in Mokum' six wonderfully rich

making of soap gives pleasure and satisfaction and

soothing soaps in different forms. Try for yourself

the nature of the work (precise, strict, with patience)

the scents and pamper your skin with the wonderful

structures the workdays of the soap makers. The Soap

oils in this soap. Booze, Spry, Choco, Porridge,

factory attracts people who feel the need to make

Brew and Swirl.

soap for a while. Sometimes because of a turbulent time that was in their lives, or because of job changes, changing interests, learning their language or

Materiaal / Material: Handgemaakte biologische zeep, met bier, koffie, havermout,

needing the time to make soaps to figure it all out.

hennep proteïne poeder, salie of chocoladepoeder / handmade organic soap, with beer, coffee, oatmeal, hemp

Amsterdam in the Golden Age was in its time known for its soap. Europe knew that Amsterdam soap was always of a reliable good quality and had to have hemp oil as a main ingredient. Here they are again: organic oils for a handmade soap to shower with this time, and again with hempseed oil.

36 | ARTEMISAMSTERDAM.COM/DEAMSTERDAMSCHEZEEPFABRIEK

protein powder, sage or chocolate powder. Prijs / Price: € 7,50 per stuk van 100 gram / € 7,50 a piece of 100 grams / € 4,00 per stuk van 50 gram / € 4,00 a piece of 50 grams

* SEE EXPO MAP LOCATION/COLOR


DESIGN & ART 17.1 | 37


TIJDMAKERS Saskia Hoogendoorn & Lieuwe Martijn Wijnands

art & design

springsnow.nl eaudamsterdam.com tijdmakers.nl

Over Tijdmakers Kunstenaarsduo Tijdmakers wordt gevormd door Saskia Hoogendoorn & Lieuwe Martijn Wijnands. Hoogendoorn (1973) studeerde Sociale Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en Wijnands (1970) Design aan het Amsterdam Fashion Instituut en Cultuur, Organisatie & Management aan de VU te Amsterdam. Zij creëren kunst & design projecten om mensen te inspireren & verbinden met bijzondere verhalen en ervaringen.

In 2017 eert Springsnow Johanna Westerdijk, die 100 jaar geleden tot eerste vrouwelijke hoogleraar

In 2012 startte Tijdmakers de jaarlijkse viering

van Nederland werd benoemd. Als hoogleraar in

‘Springsnow in Amsterdam’ en brengt zij daarmee

de fytopathologie (plantenziektekunde) en directeur

een ode aan dé boom van Amsterdam: de iep. Er is

van het CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre liet

geen plek ter wereld waar nog zoveel iepen bij elkaar

zij veel onderzoek verrichten naar de iepenziekte en

staan: er staan er meer dan 75.000! In de lente

hoe je iepen daar resistent tegen kunt maken. Het is

strooien deze iepen hun miljoenen zaadjes uit over

dus mede dankzij Westerdijk dat er in Amsterdam

de stad. Met Springsnow viert Amsterdam de magie

zoveel iepen staan!

van dit prachtige natuurverschijnsel. Van 21 april – 21 mei zijn er op en rondom de door Tijdmakers

Er is een gelimiteerde oplage van 100 shawls

uitgezette iepenroute verschillende kunst- en

gemaakt als eerbetoon aan Johanna Westerdijk.

culturele activiteiten te zien en ervaren.

Deze zijn geïnspireerd op de iepenkaart van

Geïnspireerd door de iep creëerde Tijdmakers in 2014 in samenwerking met parfum designer Tanja Deurloo (Annindriya) en de Olfactive Design Studio van International Flavors & Fragrances (IFF) het eerste groene parfum van Amsterdam: Eau d’Amsterdam. VOGUE benoemde Eau d’Amsterdam tot 1 van de beste geuren met een bestemming en I Amsterdam selecteerde de geur tot BEST of

Het is dus mede dankzij Westerdijk dat er in Amsterdam zoveel iepen staan!

Amsterdam Brands.

38 | ARTEMISAMSTERDAM.COM/TIJDMAKERS

* SEE EXPO MAP LOCATION/COLOR


Aftellen naar Lentesneeuw - Countdown to Springsnow Illustratie Monique Wijbrands in opdracht van Springsnow / Illustration Monique Wijbrands in opdracht van Springsnow

Amsterdam. Bij deze shawls zitten drie pins waarmee je elke shawl kunt personaliseren.

Springsnow Shawl / Scarf [21]•

De shawls zijn gecreëerd in samenwerking met Barentsz Urban Fabric, dat zich voor haar Dutch

Toelichting

Design shawlontwerpen laat inspireren door het

Deze exclusieve shawl is geïnspireerd op de iepenkaart

patroon van steden, waaronder dat van Amsterdam.

van Amsterdam (http://maps.amsterdam.nl/iepen/),

Deze nieuwe shawl toont de contouren van de

met daaroverheen een artistieke weergave van

straten van de hoofdstad in iepen.

de lentesneeuw, het prachtige natuurverschijnsel van rondwervelende iepenzaadjes, dat vanaf eind april tot

photography by Roeland Koning

eind mei in de hoofdstad te aanschouwen is. Er zijn 100 shawls gemaakt als eerbetoon aan Johanna Westerdijk: zij werd 100 jaar geleden benoemd tot Nederlands eerste vrouwelijke hoogleraar en dankzij haar onderzoek naar de iepenziekte staan er nu nog zoveel iepen in Amsterdam. Bij elke shawl zitten drie pins, waarmee je deze een personal touch kunt geven.

DESIGN & ART 17.1 | 39


About Tijdmakers Art duo Tijdmakers is formed by Saskia Hoogendoorn & Lieuwe Martijn Wijnands. Hoogendoorn (1973) graduated in Social Psychology at the University of Amsterdam, Wijnands (1970) graduated in Design at the Amsterdam Fashion Institute and Culture, Organization & Management at the VU University Amsterdam. They create art & design projects to inspire & connect people with beautiful stories and experiences. In 2012 Tijdmakers founded the annual Artistic Design: Barents Urban Fabric & Springsnow Materiaal / Material: Modal Formaat / Dimension: 170 x 70 cm Prijs / Price: € 59,= Shawls will be available from April 21, 2017 in limited numbered edition of 100.

Spring Festival ‘Springsnow in Amsterdam’ to bring an ode to the elm. With 75,000 elm trees, this is Amsterdam’s signature tree. The festival is organized from April 21 – May 21, the time these trees spread their millions of seeds all over the city. The beauty of this phenomenon is celebrated at and

About

around the elm route in the city centre.

This exclusive scarf is inspired by the Amsterdam map of elm trees (http://maps.amsterdam.nl/iepen/) with

Inspired by the elm tree Tijdmakers created in

an artistic impression of the spring snow, the magical

2014 the first green perfume of Amsterdam:

natural phenomenon of whirling elm seeds, that you can

Eau d’Amsterdam in cooperation with perfume

enjoy in the capital from the end of April – the end of May.

designer Tanja Deurloo (Annindriya) and the Olfactive

100 scarfs were made to honour Johanna Westerdijk, the

Design Studio at International Flavors & Fragrances

first appointed female professor of the Netherlands in

(IFF). The perfume has been selected by VOGUE as

1917. Thanks to all her research of the Dutch Elm Disease

one of the best scents with a destination and by

and how to make elm trees resistant we still can enjoy

I Amsterdam as BEST of Amsterdam Brands.

Amsterdam’s signature tree! You can personalize your

In 2017 Springsnow honours Johanna Westerdijk,

scarf with three elm related pins..

who was the first female professor in the Netherlands in 1917.

40 | ARTEMISAMSTERDAM.COM/TIJDMAKERS

* SEE EXPO MAP LOCATION/COLOR


As Professor of Phytopathology at Utrecht University and director of CBS-KNAW she researched the Dutch

Eau d’Amsterdam, Scent of the Elm Trees [22]•

Elm Disease and how to make elm trees resistant. Without her there wouldn’t be so many elm trees to

Toelichting

enjoy now in Amsterdam!

Deze lentefrisse zonnige geur met subtiele iepenhout accenten brengt je in gedachten naar een lentewandeling

As a tribute to Westerdijk Springsnow created

over de Amsterdamse grachten, wanneer de iepen

100 scarfs, inspired by the map of Amsterdam elm

bloeien en hun zaadjes als lentesneeuw over de stad

trees. You can personalize these with three elm

verspreiden.

related pins. The design is made in cooperation with Barentsz Urban Fabric, who’s Dutch Design in scarfs

About

is inspired by the pattern of cities. This new scarf

This spring fresh sunny fragrance with subtile Elmwood

shows the pattern of the streets of Amsterdam in

accents will bring you to a springtime walk along the

elm trees.

canals of Amsterdam, when the elm trees blossom, spreading their seeds as spring snow over the city.

Without Westerdijk there wouldn’t be so many elm trees to enjoy now in Amsterdam!

Fles / Bottle (50 ml) Prijs / Price € 58,=

DESIGN & ART 17.1 | 41


Design by Mark-C mark croes verlichting lighting

designbymark-c.com

Marks' lampen worden in Amsterdam, zorgvuldig en met veel liefde voor het vak, in beperkte oplage, geheel met de hand gemaakt. Over Mark Croes Na zijn studie 3 Dimensionale Vormgeving in Boxtel is Mark naar Miami verhuisd om daar Interior Design te studeren. Hierna is hij in de Verenigde Staten gebleven om interieurs voor cruiseschepen te ontwerpen. Deze varieerden van adembenemende theaters en casino's tot luxueuze suites. Zijn uitgebreide portfolio bestaat daarnaast uit interieurontwerpen voor hotels en banken in diverse andere delen van de wereld. Na zijn terugkeer in Nederland heeft Mark, met zijn passie voor kunst en architectuur, zijn portfolio

taking theatres and casinos to luxurious suites. His

nog verder uitgebreid met zijn handgemaakte

comprehensive portfolio also consists of interior

woonaccessoires, in het bijzonder lampen.

designs for hotels and banks in various other parts of the world.

About Mark Croes After studying three-dimensional Design in Boxtel,

After returning to the Netherlands, Mark continued

Mark moved to Miami to study Interior Design. After

with his passion for art and architecture and expanded

which he remained in the United States to design

his portfolio with handmade home accessories,

interiors for cruise ships, these ranged from breath

especially lighting.

42 | ARTEMISAMSTERDAM.COM/DESIGNBYMARK-C

* SEE EXPO MAP LOCATION/COLOR


About Tulip lamps are obviously inspired by the tulip, the beautiful flower which is the most characteristic for the Netherlands. These tulip shaped lamps are made of wood and transparent PVC and lined with solid colored paper. They are colorful and attractive for every interior and available in several colors. By day, these lights are colorful works of art and in the evening they give a warm glow. Marks' lamps are not mass produced but are carefully made in our capital with much love for the profession and in limited editions. Materiaal / Material: PVC, gekleurd papier, metaal draad, hout – PVC, colored paper, metal wire, wood Afmeting / Dimension: Tafellamp (klein) hoogte ongeveer 45 cm – Table lamp (small) height approx. 45 cm Tafellamp (medium) hoogte ongeveer 50 cm – Table lamp (medium) height approx. 50 cm Tafellamp (groot) hoogte ongeveer 70 cm – Table lamp (large) height approx. 70 cm Vloerlamp hoogte ongeveer 180 cm – Floor lamp height approx. 180 cm XL Tafel hoogte ongeveer 75 cm – Table lamp height approx. 75 cm

Tulpen Lamp / Tulip Lamps [23]•

Prijs / Price: Tafellamp klein– Table lamp small € 59,Tafellamp medium– Table lamp small € 89,Tafellamp groot – Table lamp large € 129,XL Tafellamp – XL Table lamp € 209,Vloerlamp – Floor lamp € 319,-

Toelichting Zijn Tulpen lampen zijn uiteraard geïnspireerd op de tulp, de prachtige bloem die het meest typerend is voor Nederland. Deze tulpvormige lampen zijn vervaardigd uit hout en transparante PVC en bekleed met stevig gekleurd papier. Ze zijn kleurrijk en sfeervol voor ieder interieur en te verkrijgen in meerdere kleuren. Overdag zijn deze lampen kleurrijke kunstwerken en 's avonds geven ze een warm schijnsel. Marks' lampen worden niet massaal geproduceerd maar worden in Amsterdam, zorgvuldig en met veel liefde voor het vak, in beperkte oplage, geheel met de hand gemaakt.

DESIGN & ART 17.1 | 43


Marks' lamps are not mass produced but are carefully made in our capital with much love for the profession and in limited editions.

Marky lampen / Marky Lamps [24]• Toelichting Altijd al een lamp willen hebben die de sfeer van uw interieur in minder dan 5 seconden veranderd? Hier is hij! Marky Lamp is een handgemaakte lamp met een sokkel van hout en heeft een textuur van steen en een lange dunne buigzame rubberen buis. De lampen kap bestaat uit een fijne synthetische garens. Zo kunt u de kleur veranderen om de sfeer in uw interieur te bepalen.

About Always wanted to have a lamp that changes the atmosphere of your interior in less than 5 seconds? Well here it is.... Marky lamp is a handmade lamp with a wooden base which has a stone texture and a long thin flexible rubber tube. The lamp shade consists of fine synthetic yarns. You can change the color to set the mood in your interior. Materiaal / Material: Synthetische garens, hout en rubber – Fine synthetic yarns, wood and rubber Afmeting / Dimension: Tafellamp hoogte ongeveer 60 cm – Table lamp height approx. 60 cm Prijs / Price: Tafellamp (met 1 lichtbron) – Table (single light source) € 84,Tafellamp (met 2 lichtbronnen) – Table lamp (double light source) € 104,Tafellamp (met 3 lichtbronnen) – Table lamp (triple light source) € 124,** Extra lampenkap voor de Marky Lamp € 8,- / ** Additional lampshade for the Marky Lamp € 8,-

44 | ARTEMISAMSTERDAM.COM/DESIGNBYMARCK-C

* SEE EXPO MAP LOCATION/COLOR


DESIGN & ART 17.1 | 45


Tulp festival tulpfestival.com

500.000 TULPEN IN BLOEI TIJDENS

blijven? In Dutch Design Hotel Artemis is tijdens het Tulp

3E EDITIE TULP FESTIVAL AMSTERDAM

Festival Amsterdam een zeer uitgebreide, kleurrijke en

Een tulp voor iedere Amsterdammer

sfeervolle collectie unieke tulpenlampen van Dutch designer Mark Croes te bewonderen. (designbymark-c.com)

500.000 TULIPS IN BLOOM DURING THE 3RD EDITION OF TULP FESTIVAL AMSTERDAM

A tulip for every Amsterdammer

About Tulp Festival For the third year in a row Amsterdam will start the spring enveloped in a frenzy of colour. During the Tulp Festival 2017 (1st April - 14th May) more

Toelichting Tulp Festival Amsterdam

than 500,000 tulips, over 60 locations throughout the

Voor het derde achtereenvolgende jaar hult Amster-

capital, will be on display for the public to marvel at.

dam zich dit voorjaar in een uitzinnige kleurenpracht.

Hundreds of varieties of tulip, in all colours, dominate the

Tijdens het Tulp Festival 2017 (1 april – 14 mei) zullen

streets, squares and embankments across the different

op ruim 60 locaties in de hoofdstad meer dan 500.000

neighbourhoods of the city. And hotels and museums invite

tulpen te bewonderen zijn. Honderden soorten tulpen

visitors into their specially designed tulip gardens. There is

in alle kleurschakeringen domineren straten, pleinen

a beautiful information booklet available, including maps,

en groenstroken in de verschillende stadsdelen. Hotels

details of participants, locations and tulip varieties. This

en musea stellen hun speciaal ontworpen tulpen-

guide is available for example at all I Amsterdam stores.

tuinen open voor bezoekers. Een fraai uitgevoerd

Follow news and real time developments during the bloom-

informatiegidsje met routekaarten, geeft alle details

ing periods of the festival via tulpfestival.com, Facebook

over deelnemers, locaties en tulpensoorten. De gids

and Instagram @tulpfestival.

is o.a. verkrijgbaar bij alle I Amsterdam Stores. Volg het nieuws en actuele gegevens over de bloeiperiodes

Tulips and Dutch Design Hotel Artemis

gedurende het festival via tulpfestival.com Facebook en

Always wanted to see tulips that give light and stay eternal

Instagram: @tulpfestival.

in bloom? In Dutch Design Hotel Artemis you can admire a very extended, colorful and atmospheric collection unique

Tulpen en Dutch Design Hotel Artemis

tulip lamps by Dutch designer Mark Croes during the Tulp

Altijd al tulpen willen zien die licht geven en eeuwig in bloei

Festival Amsterdam. (designbymark-c.com)

46 | ARTEMISAMSTERDAM.COM/TULPFESTIVAL


Colofon Colophon MADE IN MOKUM is een initiatief van Dutch Design Hotel Artemis is an initiative of Dutch Design Hotel Artemis

Aan deze expositie werkten mee | Contribution to this exhibition: Dutch Design Hotel Artemis Design & Art Concept Coรถrdinator: Jennie Seure Marketing & Communications: Mark Weijkamp Graphic Design | Design: BergmansDesign.nl Met dank aan | Thanks to: Fotografie | Photography: Leon Weggelaar Keemink Entertainment Alle exposanten | All exhibitors


Expo Art Design & More... LET’S STAY IN TOUCH!

 DutchDesignHotelArtemis.Amsterdam  @HotelArtemis