Page 1

Opgericht 2004 I 5e jaargang I nummer 45

Postbus 2414 I 6201 AE I Rondostraat 37-39 I Maastricht I 043-4077484

De krant voor Maastricht - Vrijdag 12 november 2010

"Als je hem om een olifant vraagt, krijg je een giraffe"

BUURTFUNCTIE

DEBUTANTE

OUDE BEKENDE

De sluiting van de bibliotheek in Heer is voorlopig uitgesteld

Jonge Maastrichtse studente ziet werkstuk uitmonden in een boek

Jeff Mullenders reisde in Canada ruim 1000 kilometer om van AndrĂŠ Rieu te kunnen genieten

Raadslid Kitty Nuyts over wethouder Jacques Costongs

3

21

5

Buurt wil snel sloop langs A2

Aon de geng

WITTEVROUWENVELD Het bewonerscomitĂŠ van de Burgemeestersbuurt-noord in Wittevrouwenveld wil dat woningstichting Woonpunt de woningen aan de Burgemeester Bauduinstraat, die parallel aan de A2 ligt, vervroegd sloopt. Dat zegt voorzitter van het comitĂŠ Jo Rodolf. "Woonpunt wil vanaf januari 2011 in 40 woningen aan de Bauduinstraat tijdelijke huurders huisvesten, tegen aanzienlijk lagere huren dan gebruikelijk. Dat leidt tot scheve ogen bij de andere bewoners die daar soms al tientallen jaren wonen. Dit jaagt hen nog sneller weg uit de rotzooi die er nu al heerst. Wij zien het liefst dat de woningen zo snel mogelijk gesloopt worden." VRIJTHOF - Het was gisteren de eerste keer dat Onno Hoes het Limburgs carnavalsseizoen mocht openen.. De burgemeester werd voor een bomvol Vrijthof geflankeerd door Christel van Reijn (l) en Marly van Herg neet pen. Toen Hoes het podium betrad werd hij massaal toegezongen met ‘Zoe ‘ne gooje hĂśbbe veer nog eren gehad’. De 11evande11e had dit jaar de primeur van de polsbandjes die alcoholverkoop aan jonge onder de 16 jaar op het terrein moest voorkomen. Foto: Jean-Pierre Geusens

Gemeente bezuinigt 45 euro per inwoner MAASTRICHT De gemeente Maastricht bezuinigt komend jaar 44,79 euro per inwoner. Het totale bezuinigingspakket over 2011 bedraagt 5,3 miljoen euro. In de eerder dit jaar verschenen kaderbrief was nog sprake van bezuinigingsmaat-

regelen van 5 miljoen euro.Dit bedrag is met 300.000 euro opgelopen door een korting vanuit de rijksoverheid op de gemeentelijke budgetten voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO). De begroting voor het komende jaar,waarin de bezui-

T Tandheelkunde voor het hele gezin 7ELKOMINONZETANDARTSENGROEPSPRAKTIJK \MAASTRICHT DENTALCLINICSNL

nigingen zijn opgenomen, is afgelopen dinsdag door de gemeenteraad goedgekeurd. Alleen de SP en de Liberale Partij Maastricht stemden tegen. De voornaamste besparing wil het stadsbestuur behalen door te snijden in het ambtelijk apparaat. Tot en met 2018 wil de gemeente het aantal banen bij de gemeente met 140 terugbrengen door afvloeiing via natuurlijke weg, zonder gedwongen ontslagen. Dit brengt in 2011 rreeds een besparing van circa ĂŠĂŠn miljoen euro met zich mee, aldus de gemeente. In totaal wil het college tot 2018 een bedrag van 11 miljoen euro op het ambte-

Woonpunt wil in de parallel aan de Rooseveltlaan gelegen Bauduinstraat een huizenblok van 40 woningen laten staan om als een buffer te fungeren tegen de geluidsoverlast die zal ontstaan bij de aanleg van de A2-tunnel. Het is de bedoeling dat deze woningen pas gesloopt worden als over vijf jaar het werk aan de A2 klaar zal zijn. Woonpunt-directeur Bert Vrolijk: “Vooralsnog is onze insteek om de woningen tijdelijk, tot aan de voorziene sloop over 5 jaar, te verhuren tegen dezelfde prijzen als die andere huurders daar betalen. Als het mogelijk is halen we de sloop naar voren,maar daarvoor zijn wij afhankelijk van de vorderingen in het A2-bouwproject.� Sjak Planthof

Noro-virus slaat toe in azM

MAASTRICHT moeten gewoon uitzieken." Op de afdeling Interne Geneeskunde van het AcadeIn verband met de besmetmisch Ziekenhuis Maastricht ting is de opnamecapaciteit (azM) is bij een achttal patiĂŤn- van het azM tijdelijk beperkt. Jeroen Janssen ten het zeer besmettelijke noro-virus vastgesteld. Voor deze afdeling geldt sinds afgelijk apparaat bezuinigen door lopen dinsdag een opnameAanbiedingen stop. efficiencymaatregelen. Alleen op ma., di., woe. Voor het overige wordt er 15, 16 en 17 november "De strenge hygiĂŤnische bezuinigd door te besparen op voorzieningen en gemeentelij- maatregelen hebben ervoor Pain de champignon ke taken zoals inhuur van gezorgd dat we het virus heb- 100 gram 79 externen. Komend jaar wordt ben weten te beperken tot die van â‚Ź 0.99 voor daar al 500.000 euro op bezui- afdeling", laat de dienst voornigd.Op Citymarketing wordt lichting weten. "Mensen die 5 kipkrokantschnitzels 200.000 euro beknibbeld, met besmet zijn met het noro-virus 5 kuikenbouten dien verstande dat de gemeen- krijgen te maken met diarree, 5 varkensfiletlapjes teraad instemde op voorwaar- koorts en overgeven. Natuur5 zigeunergehaktschnitzels de dat de gemeente gaat kijken lijk hebben we hier te maken naar meer samenwerking op met verzwakte gezondheid, 5 saucijzen 00 samen van dat gebied in regionaal ver- maar het lijkt erop dat we de â‚Ź 21.99 voor band om overlap van marke- zaak goed onder controle hebting en promotie tegen te gaan. ben. Over enkele dagen weten we meer want doorgaans geeft C1000 Voltaplein Tot 2018 wil het college ruim de besmetting slechts enkele C1000 Brusselse Poort dagen klachten. Behandeling 20 miljoen euro ombuigen. Maastricht Sjak Planthof is niet mogelijk, de patiĂŤnten

0.

10.


Waar laat ik de boel?

WWW.CITYBOX.NL

In de City Box! Soms weet je even niet waar je met alle spullen heen moet. Met de inboedel bijvoorbeeld, de vakantiespullen of de voorraad van het bedrijf. Gelukkig is er City Box. Daar huurt u makkelijk en snel opslag-

1. Toegang van 06.00 tot 23.00 uur, 7 dagen per week, d.m.v. een pincode

ruimte. Precies zo veel of zo weinig als u nodig heeft. We hebben vestigingen door het hele land. Dus zit er altijd wel een City Box bij u in de buurt. Waardoor u thuis of in uw bedrijf op slag meer ruimte heeft.

2. Een slot en sleutel om uw spullen veilig op te slaan in een City Box

3. Mogelijkheid om overdekt in en uit te laden

SEIZOENSVOORDEEL

OPRUIMVOORDEEL

EEN MAAND GRATIS HUUR

10 VERHUISDOZEN VOOR â‚Ź15,-

VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN Galjoenweg 41, 6222 NS Maastricht

BEL 043 362 29 33

OP SLAG MEER RUIMTE


STAD

Vrijdag 12 november 2010

3

Guy merci

Overleg over hondenuitlaat Pietersberg SINT PIETER De gemeente gaat met Natuurmonumenten overleggen om het hondenlosloopgebied boven op de Sint Pietersberg te kunnen behouden. Deze toezegging deed wethouder Gerdo van Grootheest nadat vrijwel de voltallige gemeenteraad een motie van de PvdA steunde om deze plek voor honden en hun baasjes te behouden. Natuur Monumenten, dat eigenaar is van het natuurgebied op de Sint Pietersberg,wil het hondenlosloopgebied opheffen. Van Grootheest zei derhalve vanuit de gemeente geen absolute garanties te kunnen geven, maar dat hij wel

MO OSAE FO ORUM - Sttadsprins Gu uy va an de er He eijden on nthult ziijn eiigen stter in n de e prrinsengalerij aa an he et Mo osae n in n orum. Ev ven da aarvoor he eeft hiij me et de e Aa ajd Prrinse So ociëteit ge ecollecteerd in n de e ca afés in n Ma aastricht en Fo nder nkele urren n ee en be edrag g va an 38 82,26 6 eu uro op pgehaald.. Diit be edrag ko omt ten n go oede aa an he et Ka ankeron en MC+ oekfonds Liimburg. Diit fo onds we erft ex xtra ge eld vo oor on nderzoek na aar ka anker da at in n he et Ma aastricht UM zo wordt uitgevoerd.

Sluiting bibliotheek Heer uitgesteld tot 2011 MAASTRICHT Het voorgenomen besluit van de gemeente om de bibliotheek van Heer per 1 januari 2011 te sluiten is opgeschort tot volgend voorjaar. Dat is één van de uitkomsten van het raadsdebat van afgelopen dinsdag tijdens de bespreking van de begroting van 2011. Raadsfracties van CDA, TON,SP,LPM en CVP dienden een motie in om sluiting van

deze wijk-bibliotheek aan de Concordiastraat te voorkomen. De essentie van het gemeenteraadsdebat over de sluiting was de vraag of de (sociale) functies van bibliotheek Heer zo zwaar wegen dat zij wel of niet gemist kunnen worden in Maastricht-Oost. Het college is vanwege rijksbezuinigingen van plan om 150.000 euro te korten op het budget van Centre Céramique en van het Natuurhistorisch Museum. Daarbij wil de gemeente de besparing

bewerkstelligen via het sluiten van de buurtbibliotheek in Heer. Deze bezuiniging maakt deel uit van een totaalpakket van 5 miljoen euro aan bezuinigingsmaatregelen die ontstaan vanwege de verwachte lagere uitkering uit het gemeentefonds. Voor het komende jaar heeft het college nu een incidentele dekking van de kosten voor het openhouden van de locatie in Heer toegezegd. In het voorjaar gaat de gemeenteraad de noodzake-

lijkheid van de functie van de bibliotheek in Heer opnieuw bespreken. Dan worden onder meer de leesfunctie, de educatieve functie en de sociale functie,de betekenis voor jongeren, ouderen en de betekenis voor de wijk nader onder de loep genomen. Er is reeds geopperd om een steunpunt van boekenuitleen voor ouderen van de bibliotheek over te hevelen naar het zorgcentrum Kronenhof aan de Veldstraat. Sjak Planthof

    

MASSAGE SALON LIMBURG    

BORRELE, PREUVE OET ETE OPEN ALLE DAGEN VANAF TEL.

06 46390870

OF

16

15% korting

UUR

043-3256055

tot 31 december

Sint en Piet op bezoek? Scouting St. Theresia Maastricht kan het voor u regelen.

Traditionele Chinese Voetmassage/drukpuntmassage (niet erotisch) Openingstijden: Ma t/m Za 11.00u-22.00u Zo 12.30u-22.00u

Voor meer informatie kunt u bellen met Idonie: 3 25 16 41 (na16 uur)

St. Jacobstraat 17B 6211 LA Maastricht Nabij het Vrijthof Tel. 043-7504738

ruimte zag om het bespreekbaar te maken bij de eigenaar. In het document Natura 2000 is de landschapsinvulling op de Sint Pietersberg vastgelegd. Of een hondenuitlaatgebied daarin past is onderwerp van discussie. Alle fracties vroegen dinsdag via een motie aan wethouder van Grootheest om met Natuur Monumenten te overleggen om te onderzoeken of dit hondenlosloopgebied desondanks in de huidige vorm behouden kan blijven. Reden: het gebied wordt door veel hondenbezitters bezocht. De vrees bestaat dat de hondenpoep op straat toeneemt als deze populaire hondenuitlaatplaats zou moeten verdwijnen. Sjak Planthof

Gezamenlijke roep om behoud van cultuur MAASTRICHT Zowel het gemeentebestuur als de culturele sector in Maastricht willen dat cultuur in de huidige vorm voor Maastricht behouden blijft. De culturele instellingen doen dat door op zaterdag 20 november een schreeuw-manifestatie te houden op de Markt. De gemeente gaat met het kabinet overleggen. In het gehele land wordt er op 20 november geprotesteerd tegen de door het kabinet aangekondigde bezuinigingen op cultuur. Volgens de culturele instellingen in Maastricht kunnen de 200 miljoen euro aan bezuinigingen rampzalig uitpakken voor het culturele klimaat in Maastricht. "Het zou zomaar kunnen dat organisaties worden opgeheven. Geen toneelgezelschap meer, geen orkest meer, geen opera, geen opleidingen meer. Dat

betekent dat de omgeving (toeleveringsbedrijven, restaurants, cafés) minder omzet gaan draaien en dat Maastricht haar ambitie als Culturele Hoofdstad wel kan vergeten.", aldus een persbericht van het Kultureel Overleg Maastricht (KOM). In de gemeenteraadsvergadering van afgelopen dinsdag vroegen de raadsfracties van PvdA, Groen Links, D66, Senioren Partij en Stads Belangen Mestreech via een motie aan het college van burgemeester en wethouders overleg aan te gaan met het kabinet over bezuinigingen op cultuur, zodanig dat diverse functies voor Maastricht als culturele centrumstad overeind blijven. Het college heeft toegezegd met Den Haag hierover in gesprek te zullen gaan. Sjak Planthof


0 4 % ! -

-!!342)#(4

‘n beetje groen maakt grijs gezellig!!


Vrijdag 12 november 2010

COLOFON Stadskrant De Ster verschijnt wekelijks huis-aan-huis vanaf vrijdag in de gemeente Maastricht en is tevens verkrijgbaar bij een tiental vaste afgiftepunten. Oplage 61.000 exemplaren

Uitgever A en C Media B.V. Postbus 528 6040 AM Roermond tel: 0475 319045 fax: 0475 317195 www.aencmedia.nl

Adres Rondostraat 37 39 Maastricht Postbus 2414 6201 EA Maastricht tel: 043 407 74 84 fax: 043 407 74 80

Directie Regiomanager Peter van Hooren tel: 043 4077494 06 46287892 André Peters (CEO) Andreas Hennig (COO) Roland Dear (commercieel directeur) Ben Peters (commercieel directeur)

STAD

5

‘Het land van Gwynn’ uit het hoofd van Bo Verbrucx MAASTRICHT Je werkt keihard aan je profielwerkstuk en nauwelijks een paar maanden later is je verhaal te koop, als een mooi uitgegeven boek, compleet met tekeningen. Het overkwam de 18-jarige Maastrichtse studente Bo Verbrucx. Zelf is Bo ook nog niet vertrouwd met haar nieuwe status als schrijfster. De kersverse studente pedagogiek toont trots een pasgedrukt exemplaar van haar boek en weet nog heel goed hoe ze de eerste regels neerpende.

Media Adviseurs Theo Tilli tel: 06 41950268 Erwin Vanderbroeck tel: 06 53716373 Sandra Hofmans tel: 06 55853942 Ed Weerts tel: 06 23987009 Ben Fey tel: 043 4077486 Maurice De Wit tel: 06 20957953 Marcel Spierts tel: 06 53733835 Klaas de Lange tel: 06 53777605

Redactie redactiester@aencmedia.nl Teamleider redactie Frank Benneker tel: 043 4077485 Sjak Planthof tel: 043 4077490 Jurgen Simon tel: 043 4077497 Jeroen Janssen tel: 043 4077499 Rob Christiaans tel: 043 4077491

Vaste medewerkers Benoit Wesly, Jan Janssen, Ted Reckman, Laurens Bouvrie, Huub Reinders, John Hoenen, Arie Voorzee, Marion Tijssens, Jean Pierre Geusens, Robin Vinck

Afsluittijd Woensdag 17.00 uur

Druk Janssen Pers Rotatiedruk BV

Vragen over bezorging tel: 0900 0400039 klantenservicezuid@alfa-groep.nl

Aanmelden als bezorger www.alfabezorger.nl tel: 0475-417530

"Ik kreeg als opdracht voor mijn profielwerkstuk om in een zelf geschreven verhaal het verschil tussen fictie en realiteit duidelijk te maken. Ik had al eerder wat korte verhalen geschreven en mijn docent, Arjen van Prooijen, had me aangemoedigd om door te gaan met schrijven en tekenen. Toen hij mijn werkstuk onder ogen kreeg, gaf hij me een 10 op mijn rapport en bovendien suggereerde hij om het op te sturen naar een uitgever. Dat heb ik gedaan en Boekenscout reageerde al snel. Ze vonden het een prima verhaal en wilden het graag, met mijn tekeningen, uitgeven. Ik vond het natuurlijk schitterend en al gauw kreeg ik het eerste exemplaar toegestuurd. Het is best vreemd om je eigen verhaal en tekeningen in boekvorm te ontvangen. Ik ben er trots op want het ziet er prachtig uit, al vind ik het jammer dat niet alle tekeningen in kleur zijn afgedrukt. Maar ik begrijp het wel, want dan wordt zo'n boek veel duurder. Ik ben heel erg tevreden, het boek is nu via het internet te koop, maar ik zou het leuk vinden als het in Maastricht in de boekhandel komt

Bo Verbrucx leest haar kater Fester voor uit eigen werk. Foto: Jeroen Janssen

te liggen. Daar moet ik nog is eigenlijk niet bewust eens achteraan gaan." gebeurd. Verder laat ik allerlei wonderlijke dingen gebeuren. De vraag of het verhaal auto- Dat zijn van die spannende biografisch is, lacht Bo weg. zaken, die iedereen wel her"Dat vraag iedereen en het ant- kent. Het hele proces van woord is: 'nee'. Het is echt fan- schrijven is vrij soepel verlotasie, Gwynn lijkt helemaal pen. Op een gegeven moment niet op mij. Ik heb wel het ben ik met schrijven begonnen gevoel dat heel wat dingen die en vervolgens heeft het verhaal ik heb gezien of waarover ik zich eigenlijk zelf verteld. Al heb gelezen in het verhaal schrijvende diende het avonterecht zijn gekomen,maar dat tuur zich aan."

Een jong meisje als hoofdpersoon, een ver, mysterieus land en een kwaadaardige heks, de ingrediënten van het boek doen denken aan de avonturen van Harry Potter.En Bo geeft het ruiterlijk toe: ze is een doorgewinterde fan van de wonderlijke avonturen van deze brildragende avonturier, de jongen waarvan een hele generatie in de ban is geraakt. "Ik heb alle boeken gelezen, alle films gezien en kijk reikhalzend uit naar de nieuwe films", geeft Bo toe. "De ongebreidelde fantasie en het mysterieuze spreekt me aan. Wat Het Land van Gwynn verhaalt van de tiener Alex Rozendaal dat betreft is er een overeendie een gewoon leventje leidt vol leuke jongens, irritante lera- komst,maar daar blijft het ook ren en een vervelende moeder.Totdat zij de mysterieuze Gwynn bij." Sebastiaan ontmoet in een oude boekwinkel. Hij vertelt haar over een onbekend land hier heel ver vandaan, genaamd GanHet boek van Bo Verbrucx is dor. Alex komt te weten dat Gandor en de bewoners onder de voor 15,95 euro verkrijgbaar macht leven van de kwaadaardige heks Corolia en dat zij de eni- via het internet, www.boekge is die hier iets aan kan doen.Zal het haar en haar nieuwe vrien- scout.nl den lukken om de woeste Corolia te verslaan en Gandor zo te Jeroen Janssen redden van een vreselijke ondergang?

Het Land van Gwynn

Harrie Beerts geridderd WOLDER Burgemeester Hoes reikte in de harmoniezaal Oud-Vroenhoven een Koninklijke onderscheiding (lid in de orde van Oranje-Nassau) uit aan H.C.G. Beerts, bij gelegenheid van de viering van de jubilarissendag

LANAKEN Onlangs werd de Quote 500, de jaarlijkse lijst van rijkste Nederlanders, gepresenteerd. Daaruit blijkt dat de in Lanaken woonachtige 'Nederbelg' Leon Melchior de 2e rijkste in België woonachtige Nederlander is. De rijkste Nederlander die in België vertoeft is Marc Dreesmann. Dreesmann woont in Brasschaat waar hij onlangs een paleisachtige woning in gebruik nam. Leon Melchior, wiens vermogen wordt geschat op 1,1 miljard euro woont in Lanaken op domein Zangersheide.

Intocht van Sinterklaas en start lichtfeest

Advertenties commerciester@aencmedia.nl

Leon Melchior tweede rijkste

2010 van de harmonie Wilhelmina (de Blauwe) van Wolder. Harrie Beerts is sinds 1950 lid van de harmonie Wilhelmina Wolder. Van 1964-1994 leidde hij klarinettisten op. Sinds 2003 is hij solo-klarinettist, lid van de Muziek- en Orkestcom-

missie, maakt hij deel uit van het seniorenconvent van de vereniging, is hij betrokken bij de oud papierinzameling en vervult hij hand- en spandiensten bij diverse activiteiten en evenementen waarbij de harmonie betrokken is.

MAASTRICHT Tijdens de intocht van Sinterklaas die om 11 uur arriveert met zijn stoomschip ‘Spanje’ bij de aanlegsteiger van Rederij Stiphout aan de Kesselskade op zaterdag 13 november, wordt de sfeerverlichting in het centrum van Maastricht aangestoken. De Goedheiligman wordt namens de stad welkom geheten door de burgemeester van Maastricht, Onno Hoes. Aansluitend gaat Sinterklaas, vooraf gegaan door Fanfare Sint Hubertus en drumband WWV 28, met zijn muziekpieten, strooipieten en fietspieten naar het Stadhuis waar hij van 12.30 uur tot 13.45 uur iedereen van groot tot klein zal ontvangen. In de stad zelf zijn bezoekers getuige van een apart lichtspektakel. De bijzondere lichtornamenten leiden de wandelaars langs de stralende sterren van Maastricht. Te bewonder zijn ook de vier winnende lichtcreaties en exposities van de Kleurrijke Kerstkindertekenwedstrijd waaraan ruim 20 basisscholen en meer dan 2.000 basisschoolleerlingen hebben deelgenomen.

Aanhouding inbrekers WYCKERPOORT Twee mannen van 20 en 21 jaar afkomstig uit Maastricht en Geulle zijn in de nacht van dinsdag op woensdag opgepakt op het moment dat zij op het dak liepen van het kinderdagverblijf aan het Sterrenplein in Maastricht. Nadat

agenten de twee enkele keren hadden gezegd dat zij van het dak af moesten komen, kozen zij bij het zien van een politiehond eieren voor hun geld. De twee bleken kort daarvoor een poging te hebben ondernomen om in te breken in een woning aan het Sterrenplein.

Combinatiemogelijkheden met alle andere weekbladen van A en C Media, Janssen Pers Uitgeverij en SuperSonntag Verlag GmbH (D) Vestiging Maastricht is tevens uitgever van de weekkranten Trompetter/De Maaspost, Trompetter/Heuvelland Aktueel en het ZondagNieuws Maastricht Mergelland Rechtstraat 80 6221 EL Maastricht www.cecilevaneeden.nl 043 - 3251020 Nieuwsbrief ontvangen? Mailen met onderwerp ‘nieuwsbrief’ naar maastricht@cecilevaneeden.nl


Bericht uit Maastricht is een uitgave van gemeente Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht, telefoon 14 043, e-mail: post@maastricht.nl • (Eind)redactie: team Communicatie gemeente Maastricht

Magisch g Maastricht komt eraan Winter in Maastricht, dat is genieten op alle fronten. Van vrijdag 3 december 2010 tot en met zondag 2 januari 2011 staat de hele stad in het teken van de sfeervolle feestdagen tijdens Magisch Maastricht. Magische momenten Op diverse pleinen in de stad kunt u genieten van kerstmarkten, schaatspret of een winters terras. Ook zijn er extra koopavonden en –zondagen en biedt Magisch Maastricht als opvolger van Winterland een gevarieerd cultureel programma dat zorgt

voor vele magische momenten. Van uiteenlopende muziekoptredens, tentoonstellingen, en kerstconcerten tot speciale voorstellingen en (kerst)activiteiten. Een overzicht van alle activiteiten kunt u nalezen op www.magischmaastricht.nl.

Nieuw telefoonnummer voor de gemeente: 14 043 De gemeente Maastricht heeft een nieuw telefoonnummer: 14 043. Dit nummer is makkelijk te onthouden, omdat het slechts uit vijf cijfers bestaat, namelijk 14 gevolgd door het netnummer van de gemeente. Het vervangt het bestaande nummer 043 350 40 00. Antwoord© Alle Nederlandse gemeenten krijgen de komende jaren eenzelfde gemakkelijk te onthouden telefoonnummer: 14 gevolgd door het netnummer van de gemeente. Deze nieuwe telefoonnummers zijn onderdeel van het landelijke dienstverleningsconcept Antwoord© waarmee gemeenten en andere overheden hun dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeteren. Bellen met 14 043

Wijziging artikel 5.1.11 APV (weesetsen) Burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 21 september 2010 heeft besloten tot aanvulling van artikel 5.1.11 van de APV Maastricht. Deze aanvulling is opgenomen in artikel 5.1.11, lid 3 van de APV. Handhaven Deze bepaling geeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid om (brom-) etsstallinggebieden aan te wijzen waar het - in het belang van de openbare ruimte - verboden is een ets of bromets langer dan een door het

college te bepalen periode onafgebroken te stallen. Door middel van deze bepaling wordt het mogelijk om handhavend op te treden tegen zogeheten weesetsen. Dit zijn etsen die geruime tijd ongebruikt in de stalling staan en daarmee onterecht een deel van de stallingscapaciteit in beslag nemen. Inzage Het raadsbesluit tot aanpassing van artikel 5.1.11 APV ligt ter inzage bij het GemeenteLoket (zie rubriek GemeenteLoket) en treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

Omdat meerdere gemeenten in Zuid-Limburg het netnummer 043 hebben, wordt u gevraagd voor welke gemeente u belt. Dit gaat als volgt: 1. Draai de cijfers 14 043 (dit nummer werkt vanuit heel Nederland) 2. U hoort een stem die u vraagt om na de piep de naam van uw gemeente in te spreken. 3. U hoort vervolgens een piep en spreekt daarna de naam “Maastricht” in. 4. Daarna wordt u doorgeschakeld naar een keuzemenu. Vanaf 1 januari 2011 krijgt u direct een medewerker aan de lijn aan wie u uw vraag kunt stellen.

Buitenland Het is niet mogelijk om vanuit het buitenland 14 043 te bellen. U kunt de gemeente Maastricht vanuit het buitenland bereiken via 0031 43 350 40 40. Meer informatie Wilt u meer weten over het nieuwe telefoonnummer van de gemeente? Lees dan meer informatie via www.maastricht.nl/antwoord.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht deelt mee dat de volgende bouwvergunningen, milieuvergunningen en gebruiksvergunningen zijn aangevraagd of verleend, verkeersmaatregelen zijn getroffen of beslissingen worden voorgenomen, hogere grenswaarde Wet geluidhinder zijn aangevraagd of vastgesteld, omgevingsvergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn aangevraagd, worden voorgenomen of zijn verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de bekendmaking, bijvoorbeeld 00-0016S, 18-01: 00-0016S is het registratienummer, 18-01 is de datum (in het jaar 2010 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie 1 gaat het om de datum van indiening. Bij categorie WB01 en WB13 gaat om de datum van indiening. Bij categorie WB05 gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën om de beschikkingsdatum. Betekenis van het cijfer tussen haakjes, bijvoorbeeld (13): Dit cijfer verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de bekendmaking kan worden gekoppeld. De bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten. (Ver)bouwplannen? Informeer tijdig uw buren. Dat voorkomt een hoop misverstanden. 6211 B*, Cox-, Raam- en Hoograamstraat, het vervangen van de kozijnen en vensters in de dakkapellen, 10-0086WB, 29-10 (WB01) 6211 CK, Markt 30, het vernieuwen van de bestaande toiletruimten, 10-0084WB, 29-10 (WB01) 6211 CK, Markt 33, het aanbrengen van twee terrasverwarmingen aan gevel, 10-0088WB, 29-10 (WB01) 6211 CL, Markt 69, het vestigen van een Febo-vestiging en het realiseren van vier woonunits, 10-0090WB, 02-11 (WB01) 6211 CN, Spilstraat 3, het slopen van een gedeelte van een bouwwerk, 10-0081WB, 28-10 (WB01) 6211 EN, Kesselskade 43, FunVille Speellounge, voor het oprichten van een overdekte speeltuin voor kinderen als bedoeld in het Activiteitenbesluit (23) 6211 GM, Wolfstraat 25, het slopen van een gedeelte van bouwwerk, 10-0082WB, 28-10 (WB01) 6211 GN, Wolfstraat 22, het vernieuwen van de winkelpui, 10-0070H, 04-11 (4b) 6211 JR, Begijnenstraat 1, het slopen van een gedeelte van een bouwwerk, 10-0096WB, 03-11 (WB01) 6211 KL, Bonnefantenstraat 2, het slopen van oude doorvoerbuizen in een tussenmuur, 10-0050WB, 28-10 (WB02)

Maastricht-panel zoekt nieuwe leden Het Maastricht-panel zoekt nieuwe leden, vooral jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Door lid te worden kunt u uw mening geven over en invloed uitoefenen op plannen van de gemeente Maastricht of bestaand beleid. Dus wilt u meedenken, bent u ouder dan twaalf jaar, heeft u een e-mailadres en woont u in Maastricht? Meld u dan aan als lid van het Maastricht-panel. Bij de aanpak van problemen in de stad en bij de ontwikkeling van nieuwe plannen wil het gemeentebestuur niet alleen voor, maar ook met de burgers samenwerken aan de verbeteringen in onze stad. Participatie noemen we dat. Een van de manieren waarop dat gebeurt, is via het Maastricht-panel van onderzoeksbureau Flycatcher. Ongeveer 2.100 Maastrichtenaren worden gemiddeld vier keer per jaar bevraagd naar hun mening over bijvoorbeeld het koopzondagenbeleid of de invoering van de BezoekersParkeerPas. Waarom meedoen? Door lid te worden van het panel kunt u uw stempel drukken op de plannen van de gemeente Maastricht. En door rekening te houden met uw mening ontstaat er draagvlak voor onze plannen. Meedoen aan een onderzoek is ondanks een

lidmaatschap nooit verplicht. Het invullen van de vragenlijst kost per keer maximaal tien minuten. Bovendien ontvangt u iedere keer dat u een vragenlijst volledig invult een kleine beloning in de vorm van punten. Deze punten kunt u na verloop van tijd inwisselen tegen een cadeaubon naar keuze van bijvoorbeeld Bol.com, VVV of Wehkamp. Aanmelden Wilt u lid worden van het panel of weet u iemand die misschien wel lid wil worden? Meld u dan aan via of verwijs geïnteresseerden naar maastricht.ycatcher.eu. Alle inwoners van Maastricht zijn van harte welkom als zij een eigen e-mailadres hebben en 12 jaar of ouder zijn. Met vragen over het Maastrichtpanel kunt u terecht bij Paul Hinssen via paul.hinssen@maastricht.nl of Sanne Neijnens van Flycatcher via neijnens@ycatcher.nl. Het panel zoekt in het bijzonder leden tussen de twaalf en achttien jaar.

Werkzaamheden Maasboulevard Als voorbereiding op het project A2 Maastricht wil de gemeente het onderhoud aan het Maastrichtse wegennet in orde hebben. Daarom wordt van maandag 15 tot en met donderdag 18 november het asfalt vervangen op het gedeelte van de Maasboulevard tussen de Kennedybrug en de inrit naar de Onze Lieve Vrouweparking (Graanmarkt).

dag 18 november (koopavond) beginnen de werkzaamheden om 21.30 uur. Tijdens de werkzaamheden is de Maasboulevard op het werkvak afgesloten voor alle verkeer. Het autoverkeer wordt omgeleid. De tunnel van de Maasboulevard is aan beide zijden afgesloten tijdens de werkzaamheden.

De wegwerkzaamheden vinden plaats in de avond en nacht van 19.00 uur tot 5.30 uur. Op donder-

Meer informatie Kijk op www.maastrichtbereikbaar.nl

6211 LS, Abtstraat 2, het slopen van het dakbeschot, 10-0009WB, 15-10 (WB02) 6211 NJ, Calvariestraat 16, het wijzigen van de winkel naar twee studio’s, 10-0094WB, 03-11 (WB01) 6213 KA, Vlijtingerbank 31, het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel, 10-0013WB, 29-10 (WB02) 6215 JA, Hazendanslaan 29, het uitbreiden van de woning, 10-0558B (8) 6216 RA, Zeepziedersdreef 27, het samenvoegen van de woonkamer en keuken door het verwijderen van de tussenmuur, 10-0097WB, 04-11 (WB01) 6219 PE, Cabergerweg 1c, Gulf Cabergerweg, denitief besluit van 3 november 2010 naar aanleiding van een vergunningaanvraag Wet milieubeheer voor het veranderen van een LPG tankstation voor het aeveren van LPG én vloeibare brandstoffen voor motorvoertuigen van het wegverkeer (22) 6221 **, Bourgognestraat 26 tot en met 36 en Wycker Grachtstraat 11 en 13, het verwijderen van losliggende astbesthoudende materialen, 10-0078WB, 05-11 (WB02) 6221 AP, Lyonnetstraat 10, het uitbreiden van de woning, 10-0089WB, 02-11 (WB01) 6221 CR, Hoogbrugstraat 12, het renoveren van de complete pannenkap, 10-0085WB, 29-10 (WB01) 6221 EK, Rechtstraat 62, het realiseren van een nieuwe opgang naar de bovenwoning en plaatsen nieuwe trap, 10-0093H (8b) 6222 BM, Bethlehemweg 2, het verwijderen van een asbesthoudende teerlaag in de kelder, 10-0074WB, 02-11 (WB02) 6224 **, Heerderweg/Sint Gerardusweg ongenummerd, het kappen van drie kastanjebomen, 10-0095WB, 03-11 (WB01) 6224 AA, Viaductweg 31A tot en met 53D-O-14290, het slopen van woningen, 10-0093WB, 26-10 (WB01) 6224 CH, President Rooseveltlaan 125A tot en met 161D-O-14260, het slopen van de woningen, 10-0092WB, 26-10 (WB01) 6224 GM, Frankenstraat 149, Bon Bini Valencia, voor het oprichten van een delicatessenwinkel als bedoeld in het Activiteitenbesluit (23) 6224 LV, Sint Gerardusweg 50, Shurgard Self Storage Nederland BV, voor het uitbreiden van bestaand opslaggebouw voor materialen van derden als bedoeld in het Activiteitenbesluit (23) 6225 DL, Baanderthoeve 22, het kappen van een boom, 10-0091WB, 02-11 (WB01) 6225 DL, Vlijtingerbank 33, het plaatsen van een dakkapel in de voorgevel en een kozijn in de achtergevel, 10-0014WB, 04-11 (WB02) 6225 NC, Molenweg 2A, het verwijderen van asbest van het dak van de schuren, garage en kippenhok, 10-0018WB, 20-10 (WB02) 6225 ND, Bodemsweg 1A, G. van Opbergen, voor het in werking hebben van een propaantank; als bedoeld in het Activiteitenbesluit (23) 6225 XZ, Olympiaweg ongenummerd, voor het lozen van grondwater voor de bouw van een zwembad als bedoeld in het Activiteitenbesluit (23)


2010 week

45 12 november

Welke Maastrichtenaar of organisatie verdient de vrijwilligersprijs? Kent u een vrijwilliger, organisatie die of bedrijf dat een prijs verdient voor zijn of haar vrijwillige werkzaamheden in Maastricht? Dan kunt u hem of haar of het bedrijf aanmelden voor de jaarlijkse Vrijwilligersprijs Maastricht. De prijs wordt op 19 maart 2011 door burgemeester Onno Hoes uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Stadhuis. Videoboodschap in helikopter U kunt de vrijwilliger aanmelden door een videoboodschap in te spreken. Dit kunt u doen in een tot helikopter omgebouwde caravan, die in november en december op verschillende plekken in Maastricht staat. U kunt nog op 17 november terecht bij Albert Heijn aan de Scharnerweg, op 24 november bij Centre Manjeek Malberg in Malberg en op 1 december in winkelcentrum Heer.

Maastrichtdoet.com De lmpjes zijn 24 uur na de opnamen te zien op www.maastrichtdoet.com. Via deze website is het tot 31 december ook mogelijk een online formulier in te vullen om vrijwilligers aan te melden voor de prijs. Er zijn verschillende categorieën voor de prijs: • beste vrijwilligersorganisatie • beste vrijwilliger van het jaar junior • beste vrijwilliger van het jaar senior • vrijwilligersprijs voor bedrijven. Meer informatie hierover vindt u tevens op dezelfde website.

Overeenkomst tot grondg exploitatie WKC Borgharen Burgemeester en wethouders van Maastricht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeente op 25 oktober 2010 een (anterieure) overeenkomst tot grondexploitatie heeft gesloten met Waterkrachtcentrale (WKC) Borgharen B.V. Waterkrachtcentrale Deze overeenkomst heeft betrekking op de ontwikkeling en realisatie van een waterkrachtcentrale, in de nabijheid van de stuw in de wijk/ het stadsdeel Borgharen. Om deze ontwikkeling en realisatie mogelijk te maken verleent de gemeente medewerking aan een projectbesluit

en/of bestemmingsplanwijziging. In de overeenkomst is ook het kostenverhaal van gemeentewege ter zake deze ontwikkeling en realisatie geregeld. Ter inzage Conform het gestelde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) ligt/liggen vanaf 5 november 2010 een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst en/of een exemplaar van de overeenkomst ter inzage het GemeenteLoket (zie rubriek GemeenteLoket). Over de overeenkomst kunnen geen zienswijzen/bezwaren worden ingediend.

Limburgse Energie g Subsidies: goed voor u g en het milieu Wilt u een lagere energierekening? Wilt u een bijdrage leveren aan het terugdringen van het broeikaseffect en dat uw huis aangepast is aan de klimaatverandering? Vraag dan de Limburgse Energie Subsidie (LES) aan. Maastricht doet mee met LES Van 1 maart 2010 tot 1 april 2012 kunt u als eigen woningbezitter subsidie krijgen op energiebesparende maatregelen. De provincie Limburg stelt samen met een groot aantal Limburgse gemeenten geld beschikbaar voor energiebesparing bij bestaande woningen. Ook de gemeente Maastricht doet mee. Het subsidieplafond in onze gemeente is nog niet bereikt, dus u kunt nog aanvragen. Waarom subsidie aanvragen? Met de subsidie kunt u uw huis aanpassen aan het veranderende klimaat. Met andere woorden; door uw huis beter te isoleren houdt u niet alleen de warmte binnen in de winter, maar houdt u ook de hitte tijdens de zomer buiten. Daarnaast bespaart u geld, omdat het energieverbruik omlaag gaat. Bovendien stijgt uw woning in waarde. Energiebesparende maatregelen zijn goed voor het milieu. De fossiele brandstoffen raken minder snel op en de uitstoot van broeikasgassen wordt verlaagd. Kortom, u doet iets voor uzelf en voor het milieu! Meer informatie Zie voor meer informatie over de maatregelen en het aanvragen van subsidies www.limburgseenergiesubsidie.nl.

6227 RM, Haspengouw 51D, het verbouwen van serre/bergruimte tot carport, 10-0087WB, 29-10 (WB01) 6227 TX, Désiré Leesensstraat 32, het verwijderen van asbesthoudende riolering in de kelder, 10-0044WB, 25-10 (WB02) 6228 GG, Meendaal 177-179, het aanbrengen van een carport op de oprit van Meendaal 177 en 179, 10-0083WB, 31-10 (WB01) 6229 SB, Rudolf Dieselstraat 41, het oprichten van een woonwagen, standplaats, bergruimte en hekwerken, 10-0614B, 04-11 (2)

Verklaring van de categorieën WB01. Aanvraag omgevingsvergunning WB02. Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure 2. Verleende bouwvergunning. 4b. Verleende Monumentenvergunning met zienswijzen waarop beroep bij de rechtbank mogelijk is. 8. (Bouw)plan waarvoor een (vrijstellings)procedure gevolgd moet worden in het kader van de Wet ruimtelijke ordening/ Woningwet. (Bouw)plan waarvoor een (vrijstellings-/algemene voorbereidings)procedure gevolgd moet worden in het kader van de Wet 8b. ruimtelijke ordening/Woningwet/AWB/Monumentenwet. 22. Denitief besluit naar aanleiding van een vergunningaanvraag Wet milieubeheer. 23. Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer. Wettelijke mogelijkheden om te reageren Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. Informatie kunt u inwinnen via 14 043. Categorie WB02: Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken, kan een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. U moet het bezwaarschrift richten aan: Burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Maastricht. Voor een dergelijk verzoekschrift is griferecht verschuldigd. Indien het project

Ontwerpbestemmingsplan p Vroendaal Zuid Burgemeester en wethouders van Maastricht maken bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Vroendaal Zuid met ingang van 15 november 2010 voor de duur van zes weken ter inzage wordt gelegd. Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het realiseren van achttien grondgebonden woningen ter plaatse van de voormalige manege Houten aan de Rijksweg in Heer. Terinzagelegging Met ingang van 15 november 2010 ligt het genoemde ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ter inzage bij het GemeenteLoket (zie rubriek GemeenteLoket) en digitaal via www.maastricht.nl/ ruimtelijkeplannen. De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken zijn tijdens de inzagetermijn digitaal te raadplegen via

http://ruimtelijkeplannen. maastricht.nl/manifest.html. Zienswijzen Binnen de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling reageren op dit plan. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. U kunt ervoor kiezen om in plaats van een schriftelijke zienswijze een mondelinge zienswijze in te dienen. Wij bieden u hiervoor de gelegenheid op woensdag 15 december 2010 van 9.00 tot 11.00 uur of op donderdag 16 december 2010 van 16.00 tot 18.00 uur. Wij verzoeken u om uiterlijk 24 uur voor de dag van uw keuze contact op te nemen met Connie Akkermans via (043) 350 45 76 of met Etienne Smeets via (043) 350 45 95 om een afspraak te maken. Het gesprek zal plaatsvinden in het gemeentekantoor (zie rubriek GemeenteLoket).

Informatie nodig over producten en diensten van de gemeente Maastricht? op www.maastricht.nl. U heeft hier 24 uur per dag toegang tot het digitale GemeenteLoket. Bel 14 043 Schrijf naar post@maastricht.nl of postbus 1992, 6201 BZ Maastricht Kom naar het GemeenteLoket, Mosae Forum 10. Geopend op: maandag tot en met woensdag van 8.30 tot 16.30 uur donderdag van 8.30 tot 19.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur

Kijk

bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een gemeentelijke monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. Informatie over deze beschikkingen kan worden ingewonnen via 14 043. Categorie 2: Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na datum van afgifte van de beschikking. Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit (dit is het nummer voor de schuine streep), de gronden van het bezwaar en een ondertekening. U moet het bezwaarschrift zenden aan: Vergunnen, Toezicht en Handhaven, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Informatie over deze beschikkingen kan worden ingewonnen bij de bouwadviseur. Categorie 4b: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking beroep instellen bij de rechtbank Maastricht, sector bestuursrecht, postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor een dergelijk beroepschrift is griferecht verschuldigd. Categorie 8: Deze plannen liggen vanaf maandag 15 november drie weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Belanghebbenden kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk hun bedenkingen kenbaar maken. Voor het bedenkingenschrift gelden dezelfde eisen en hetzelfde postadres als bij de categorieën 2 tot en met 7. Categorie 8b: Deze plannen liggen vanaf maandag 15 november zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Belanghebbenden kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun bedenkingen kenbaar maken. Voor het bedenkingenschrift gelden dezelfde eisen en hetzelfde postadres als bij de categorieën 2 tot en met 7. Categorie 22: De stukken liggen ter inzage van maandag 15 november tot en met maandag 27 december (zes weken). Deze milieuvergunning is ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpmilieuvergunning. Tijdens de inzagentermijn kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie rubriek GemeenteLoket).


 -- 

+$( ''#)%'( ''""&"")( "#$*** !&'%' " "#)!%

 

   9! *.! !*. +)** 5! +D E ! " ! " " ! "E  @ E5! +# $7  < B!

!.))  ! : ; E  %E &! !  ' 

 

   ! ! ! 5+ " ! ' E! " @ ' ! : ! % &" ! 5!  """ 

$   

     "E ! 6 : !E  "E  !" +)**:! !!"E """ + 3A 3 @

 

    !!  ! !   D "E "! ! 0)) $*2)) $ !

  %  !  

E

=++! # 55 > ! 5! + !; E'!! E$.J/ E  !E 8  E C " $ E

$ !#  "

$ 

  #  8 !  .))) ! " !  % &' "E" ? ! "" E E " ! " < ! ! ! ! !' " " !  KK" ! !  E! ! !" E  +)**EE  8E >  5+< < 9 E "'EE  ! !"  

""" + 4 + )-,,.*/,.* 9 5+< >?! *)* /++-8< 

  

"  @5+< ! " +)*) ! " 8 7;! 5! +! =" K %= 6&  %<?&'="6 

% = 6(<?!*-) E"E=="6 5+ !5+< L" " *+) 8! E-+

E"E !  = 6(<?' E ="6 

E"EE =E E"E! 

  6" " F! E  ! <  ! @  *-6 ? <<! / ! 

 !!"" ' "   '   """"  """ + < ="6  '! !  !#! @ !!  6 ! ? ! 

 @  ! 9  <  :! """ + 3A 39 +)*)

9!  "! 9  5+< ! )-,,.*/,.*

  

 

""" 

  

 77B ; '   """E 4E )-/1.).--2

 """ +

"#  !  " !  " "!  ! ! " !   

    "  " !  


Vrijdag 12 november 2010 STELLING VAN DE WEEK

OPINIE

9

Vinck

OET D’N HOOK

‘Parkeren op zondag moet gratis blijven’

QUICKLEBENDIG

De gemeente gaat het betaald parkeren op koopzondag invoeren. Met als argument dat daarmee de parkeerdruk op de binnenstad op deze dagen zal verminderen. Een non-argument, het is je reinste geldklopperij om op deze manier de stadskas te spekken.

Bent u het hiermee eens of niet? Vertel het ons: redactiemaastricht @aencmedia.nl. Reacties worden volgende week gepubliceerd. Illustratie www.robinvinck.nl

Bezuinigingen van 22,7 miljoen tijdbom voor nieuwe coalitie Maastricht ontkomt er niet aan. Ook wij moeten de tering naar de nering zetten. De gevolgen van de financiële crises en de door het kabinet Rutte (vvd) aangekondigde bezuinigingen betekenen dat het gemeentebestuur staat voor een enorme bezuinigingstaak. Met de week wordt duidelijker dat steeds minder geld beschikbaar is om bestaand beleid in stand te houden.Geld voor nieuw beleid betekent momenteel niet meer dan dagdromen. Vanuit deze situatie start de regenboogcoalitie bestaande uit PvdA, Groen Links, D66, Senioren Partij Maastricht en de VVD onder het motto "Investeren in vertrouwen". Maar is dat realistisch? Een groot deel van de bezuinigingen vanuit Den Haag daalt neer op het bordje van het gemeentebestuur. Een groot aantal maatregelen van

BRIEVEN

Brieven (max. 200 woorden) van lezers kunnen worden gestuurd naar redactiemaastricht@aencmedia.nl. De redactie heeft het recht te lange brieven in te korten, te redigeren of niet te plaatsen. Vermeld bij de brief uw naam, adres en telefoonnummer.

de overheid treft de burger rechtstreeks, en indirect zal de burger geconfronteerd worden met de bezuinigingsdrift van Rutte en co, omdat de gemeente minder geld gaat krijgen vanuit Den Haag.In de gemeente begroting voor 2011 wordt een bezuinigingsopgave genoemd van liefst 22,7 miljoen euro die weliswaar is gefaseerd maar die uiteindelijk in 2018 moet zijn gerealiseerd. Wat zijn de gevolgen voor Maastricht? Wat betekent deze bezuinigingsoperatie voor de burgers van Maastricht? Het is slechts enkele maanden geleden dat een overgrote meerderheid binnen de gemeenteraad van Maastricht heeft uitgesproken de sociale verworvenheden zoals veiligheid, de WMO en het armoedebeleid te ontzien. Is deze belofte -de zogenaamde Maastrichtse maat- waar te maken? Neem bijvoorbeeld de

WMO. Maastricht kampt al sinds de invoering van de WMO met een groot tekort. In 2007 waren de uitgaven voor de WMO 1,9 miljoen euro hoger dan het budget dat door Den Haag beschikbaar was gesteld. Momenteel legt de stad liefst 80.000 euro per week bij uit eigen middelen. Met andere woorden dit jaar zal liefst 4 miljoen meer worden uitgegeven ten behoeve van de WMO dan beschikbaar. Mijn partij, Stadsbelangen Mestreech, is van mening dat deze kosten overschrijding -in ieder geval voor een gedeeltevanuit het Vruchtboomfonds gefinancierd moet worden. De vergrijzing van de Maastrichtse bevolking brengt met zich mee dat de aanspraak op WMO faciliteiten groeit. Bijna 40% van de bevolking van Maastricht is 50 jaar of ouder. Naar verwachting zal dit aantal de komende jaren nog toe-

Sport (4)

rond, een zeer zwakke en ver- geeft hierin nauwelijks faciliouderde lichtinstallatie, geen teiten. krachtruimte en veel te weinig De gemeente Maastricht kan parkeergelegenheid. mede door de zeer vele wisselingen op wethoudersniveau, Op de meeste trainingsda- geen continuïteit leveren en gen is de baan propvol en is het geen visie voor de korte en lanroeien met de riemen die we ge termijn. Gevolg: de atleten hebben. Wil je als AM met je zouden kunnen gaan vertrekatleten de stap blijven maken ken en naar andere clubs uiten kwaliteit blijven garande- wijken die wel goede accomren aan je atleten zowel in modaties hebben. breedte- als topsport, schieten Bij een gemeentelijke goede we tekort. Het bestuur en de visie op zowel korte maar zeker vereniging zou graag deze op langere termijn,zou de atlesport willen maken naar een tiekbaan van goed niveau moevolwaardig sportpark op fat- ten worden, ruimte voor alle soenlijk niveau echter de atleten, voldoende plaats voor eigenaar van het sportpark, douchen en omkleden, gezel-

Voor onze atletiekvereniging Atletiek Maastricht is het gebruik van sportpark Jekerdal een doorn in het oog.AM sport al vele jaren met ruim 1000 leden, is de grootste club van Limburg en presteert met sommige atleten op Europees niveau. Echter de atletiekbaan is, mede door de aanstaande bezuinigingen, van zeer armoedig en sober niveau.Van alle verenigingen in Limburg, is sportpark Jekerdal het kleinste en van zeer eenvoudige uitrusting. Geen fatsoenlijke kleedruimtes, geen eigen kantine, slechts 6 banen sprint en

nemen. Mijn partij stelt dan ook dat ten behoeve van de Maastrichtse burger deze spaarpot van 175 miljoen mag en moet worden aangesproken. Dit laat onverlet met vereende krachten de zorg de komende jaren slimmer en efficiënter te organiseren naast de invoering van een draagkrachtbeginsel zonder het solidariteitsgevoel los te laten. Organiseer de WMO collectief waar het kan,en voer het individueel uit waar het moet. Het handhaven van de Maastrichtse maat zal mede bepalend zijn voor de gemeenschapszin en de verenigingsstructuur binnen Maastricht. Het handhaven van de Maastrichtse maat betekend ook de fundering voor het welzijn van bijna de helft van de Maastrichtse bevolking.

De 11e vaan de 11e is alweer voorbij. De tractoren uit alle uithoeken van Limburg alweer volop in gebruik om ouwe koeien uit de sloot te trekken of ze worden in de loods geprapareerd voor de trekkertrekwedstrijden komend weekend in ’t Breer-Krawbich (Barrier Craubeek, gemeente Voerendaal, 10 november 2010 230 inwoners). De Maastrichtse sjiek kan weer met een gerust hart naar buiten komen. De fameuze strontkar die zijn ballast over het Perzisch asfaltkarpet van het Vrijthof kieperde, waardoor de artistieke bandensporen van het Rieu circus twee etmalen lang niet te zien waren, is met goed fatsoen en onder controle van Vrienden Binnenstad Maastricht en eminentie buiten dienst Jean Jabobs buiten de stadspoorten getrokken. Veer zien weer oonder us, is het adagio op vrijdag de 12e vaan de 11e . De Sjeng Kraft Kompenei noemt het toeval dat, direct de dag na die ene dag per jaar dat we overdreven onze gastvriendelijkheid tonen als onze provinciegenoten e tèske koffie en e glaas beer koume drinke, de Tempeleers nauwelijks een dag later in de Bonbonnière hun jaarvergadering houdt. Ik wil niet steuke, maar ik zie het toch meer als een méér dan symbolisch gebaar vaan die vaan us te laten zien wie de baas is in eigen stad. Even terug naar Jean Jacobs. Het gaat hartstikke goed met hem. Hij ziet er quicklebendig uit. Of dat nu komt door zijn voorzitterschap van De Mastreechter Staar durf ik niet te zeggen. Je voelt je natuurlijk snel een jong veulen in dit gezelschap. Ik vermoed meer dat hij baat heeft bij het feit sinds kort zpp-er te zijn. Neen, geen tikfout. Onze oudcultuurwethouder gaat inmiddels door het leven Zonder Politieke Partij. En het is te zien aan zijn uitstraling . Over de pleinen en lanen van Maastricht fietst en loopt een vrij man. Zijn oud college collega Gerd Leers, als burgemeester duidelijk boven alle partijen staand en door zijn eigen partij CDA hierover niet zelden bekritiseerd, is daarentegen als Minister van Immigratie en Integratie de meest geketende zo niet gegeselde politicus van het land. En dat moet schuren en wringen. Geertje uit Venlo zegt nog steeds wat hij wil terwijl, voorheen, dee vaan us tegen zijn gehele natuur in spitsroeden moet lopen. Wat is het dan toch heerlijk toeven in onze gemeenteraadszaal. Zeker nu onze nieuwe burgemeester Onno Hoes direct in zijn eerste raadsvergadering liet zien over een Zwitsers precisie uurwerk te beschikken en niet gediend is van ellenlange betogen. Dat levert dan wel weer bij de raadsleden thuis enige commotie op. De meest gehoorde kreet van de partners van onze politici bij thuiskomst: “Biste noe al toes”. Het antwoord laat zich raden. Het rijmt op toes, begint met een H en eindigt op oes. Laurens Bouvrie, redactiemaastricht@aencmedia.nl

John Steijns - fractie voorzitter Stadsbelangen Mestreech

ligheid voor na te blijven in een kantine, sporten in donker is vrijwel onmogelijk en zelfs zeer gevaarlijk. Ben Callemeijn, trainer Atletiek Maastricht

Hoes Ja, onze nieuwe burgemeester wordt eine vaan us. Vorige week was ik aanwezig bij de installatievergadering in het stadhuis (via het scherm in het bedrijfsrestaurant). Men kon zien dat deze nieuwe burgemeester iets uitstraalde. Hij had een voorkomen, hij zag er fantastisch gekleed uit, hij was rustig en beheerst,hij wist waar

hij over sprak, hij had zich verdomd goed ingeleefd in de perikelen van de stad van de afgelopen weken, zeg maar maanden.Ik denk,nee ik weet, dat deze man een bruggenbouwer is.We zullen heel snel merken dat deze burgemeester tussen de mensen staat, dat zie je gewoon en als je met hem spreekt dan merk je ook het wordt gewoon eine vaan us. Ik zie zijn ambt vol vertrouwen tegemoet, laat deze burgemeester zijn werk maar doen en dan zullen we snel merken dat het eine vaan us is. Giel Schleipen, Maastricht


Pieterskade 6: een concept ontstaan uit het Preuvenemint In augustus heeft U het wellicht al kunnen lezen in de krant. Pieterskade 6 gelegen aan het stadspark in het voormalige Cantina Mexico, is een proeflokaal dat mede ontstaan is door het Preuvenemint.

,6,1&20%,1$6,(0(68((/ /,&+6,18$/(1+(6*(%47,. 8$1'(-7,56(./(74;24*6 8224 ((1 ;((4 9$40 (1 5)((482/*(+((/ (1$$19,1568224$$5 64,&+6#(.(49(6(1

Kennismakingsbon $ -$$4 4(78(1(0,16 9,/'( ,('(4((1 9(6(1 9$$4 215 4(56$74$16 *(8(56,*' 9$5 $/'75 $4&2&+56(1%$&+ "$19(*($/',((16+27 5,$56(4($&6,(5(120'$6 .2.(1(1+24(&$$4&(1 ($1,1(62&+,1+(6%/2(' ;,6 9(4' *(.2;(1 8224 +(6 &21&(36 ,(6(45.$'( Oet ete, preuve en borrele (13/(.9$$4-(*(;(//,* 0(15(1 .716 21602( 6(1 4 924'(1 ./(,1( *(4(&+6-(5 *(5(48((4' (1 *(342()' (1 ,1)24 0((/*(%244(/' (6 ,5 ((1 (&+6 342() /2.$$/ 0$$4 -( .716 (4

$4&(1($1,1( %,('(1!6(*(1 ,1/(8(4,1*8$1',6 $46,.(/((1gratis glas prosecco$$1 ,-(/.(((456( &2157036,(924'6! *(64$.6((4'23((1 %24'-(&+$4&76(4,( (11226-(5 6(4(&+6 8224 0((4'(4( %(56(00,1*(1 &+6(4 '224.71-($$15&+7,8(1 20 /(..(4 6( .711(1 <2(6 (6(= 23 '( .$$46 56$$1 2$ 8(45&+,//(1'( 27'(49(65( *(4(&+6(1 ;2$/5 57.$'( 5622)*( 4(&+6(1 (1 %/2('92456 (1 (4 ,5 ((1 9(.(/,-.5

9,55(/(1' 0(17 8$1$)  ('(4( '$* 8$1 0$$1'$* 60 ;21'$* 8$1$)  774 %(16 ! 9(/.20

6(*(128(4+(656$'53$4. 8/$. 1$$56 '( .(11(': %47* 47,0( 3$4.((4 8224;,(1,1*'(82240$ /,*(%(56(00,1*8$1+(6 3$1'9$$40(1,*$$5 De locatie 64,&+6(1$$4 (1 $1'(4( (/2&$6,(,571,(.8$17,6 ,0%74*(45)/,1.*()((56

8(45&+,//(1'(236,(.(1 +(%%(1 ,1 '( -$4(1  6(9(6(1'(/,**,1*4(&+6 (1 

2&+ %28(1$/ ,5 +(6 3$1' 71,(. 8$19(*( '( *(9(/',*( 0(6$024)25( ',(+(621'(4*$$1+(()6 (6 3$1' ,5 8(4/(1*' (1 (4,5((1%,11(1&274 &+6(4 '( %244(/6$)(/ '( 23(1.(7.(1(1+(6%7) )(68$1 0(6(4;,-10((4 '$1,1'47.9(..(1'

21*(/',*626(1 0(6

'(&(0%(4 Pieterskade 6 ,16,(6(45.$'( 

"$$564,&+6 (/    

Xamala Guffens: â&#x20AC;&#x153;Ik lees graag Stadskrant De Ster omdat er veel informatie in staat over evenementen en weekendtips!â&#x20AC;?

        

         !        !  ! !     

    / &&*(%$-0 +#'&'#')' 1+#'&'#')# . %'$'(%#$,   

Foto: Jean-Pierre Geusens

         "


Vrijdag 12 november 2010

OONDER US

11

OONDER US! Uitroepen van het vastelaovendsleedsje 2011 in de Maastricht Music Hall. Bovenste rij:De Trèkkers waren er uiteraard ook bij voor de speldjesverkoop; Sabine De Vreede samen met Katja Sleipen; Lars Franzen en Johan Pas. Middelste rij: 2 van de 3 dames van Mac Sokkersteck samen met Alex Meij van de Radlers; Tim en Ben Stegerman met in hun midden Bert Garnier (Vollek vaan Mestreech).Onderste rij : Vol spanning werd er geluisterd wie de winnaar zou worden. Peper en Zaajt of Ziesjoem?; De winnaars Jos Kuijpers en Roelof Kochen (Peper en Zaajt).

Foto: Jean-Piere Geusens


DE STER

Vrijdag 12 november 2010

Pagina 12

Mengelers Maastricht

MG Mengelers Groep

"#" ! $

&#$

$$"%$ %&" ""'  

De Maastricht Studie Toyota Yaris 1.3VVT-i 3-drs. Comfort Terracota maart 2006 37.700 km â&#x201A;Ź 9.900

Daihatsu Sirion 1.0 ST Groen metallic sep 1998 106.600 km Nissan First Note 1.6 Grijs metallic mrt 2006 65.500 Km Ford Ka 1.3 Trend Rood apr 2005 33.000 km Honda HR-V 1.6 2wd Zilver metallic mei 2002 59.500 km Opel Meriva 1.6 Temptation Blauw metallic aug 2007 47.500 km Toyota Corolla 1.4 VVT-i 5-drs Grijs metallic apr 2006 56.500 Km Toyota Aygo 1.0VVT-i 3-drs Zilver metallic nov. 2007 23.000 Km Toyota Aygo 1.0VVT-i 5-drs Comfort Zwart metallic sept.2006 56.500 Km Toyota Prius 1.5VVT-i 5-drs comfort Grijs metallic sep 2008 60.100 km Toyota Prius 1.5VVT-i Aut. Business Edition Zilver metallic feb 2005 87.000 Km Toyota Urban Cruiser 1.3 VVT-i Aspiration Grijs metallic apr 2009 11.100 Km Toyota Verso 1.6VVT-i Sol Blauw metallic aug 2003 92.500 km Toyota Verso 1.8VVT-i Luna Zwart metallic sep 2007 45.750 km Toyota Verso 1.8VVT-i Sol Zilver metallic sep 2005 44.500 km Toyota Yaris 1.3VVT-i 5-drs.Comfort Zwart Metallic jun 2006 56.500 Km Toyota Yaris 1.3VVT-i 5-drs. Sol Zilver metallic april 2006 80.700 Km

"#$"$  

Seat Ibiza 1.4 Last Edition 1 Zilver metallic mrt 2007 45.500 km â&#x201A;Ź 9.950â&#x201A;Ź 1.750 â&#x201A;Ź 11.900 â&#x201A;Ź 4.750 â&#x201A;Ź 6.900 â&#x201A;Ź 10.950 â&#x201A;Ź 11.950 â&#x201A;Ź 7.450 â&#x201A;Ź 7.850 â&#x201A;Ź 16.500 â&#x201A;Ź 13.900 â&#x201A;Ź 17.900 â&#x201A;Ź 9.500

Start De Maastricht Studie start in Maastricht. De deelnemers worden uitgenodigd aan de hand van steekproeven uit gemeentelijke en diabetesadministratiebestanden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team van onderzoekers en artsen en bestaat uit 3 bezoeken aan het Maastricht Studie Onderzoekscentrum. De deelnemers worden m.b.v. moderne onderzoekstechnieken onderzocht (bijv. met echo worden plaatjes van het hart gemaakt). Aan het eind ontvangt de deelnemer een gezondheidsrapport. Voor zijn inspanning ontvangt de deelnemer

een onkostenvergoeding. Wetenschap Met de verzamelde gegevens wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. De Maastricht Studie wordt uitgevoerd i.s.m. de gemeente Maastricht en gefinancierd door de Europese Unie, de provincie Limburg en Stichting De Weijerhorst. Dit unieke bevolkingsonderzoek zal een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid van de Limburgers en de strijd tegen overgewicht, diabetes en harten vaatziekten. Ma 15/11 op L1 in â&#x20AC;&#x153;Het Balkon van Limburgâ&#x20AC;? om 10.00 uur: Interview met prof. dr. C. Stehouwer, wetenschappelijk directeur De Maastricht Studie en wethouder mevr. M. Damsma, gemeente Maastricht over het belang van De Maastricht Studie.

â&#x201A;Ź 18.500 â&#x201A;Ź 15.950

Stichting De Weijerhorst

â&#x201A;Ź 10.950 â&#x201A;Ź 9.950

%$ !"- #  

www.mengelers.nl

Wajong meldactie 19 tot en met 30 november 2010

Wajong & Werk â&#x20AC;Ś Werkt dat voor jou? Den Haagâ&#x20AC;&#x2122; wil dat iedereen in de samenleving meedoet, het liefst met een betaalde baan. Ook Wajongers. Daarom is het beleid afgelopen jaar meer in die richting veranderd en wordt vooral gefocust op wat je wel kunt (in plaats van wat je niet kunt). Met als doel zoveel mogelijk Wajongers (weer) aan het werk te krijgen. Wij willen graag weten hoeveel succes deze re-integratietrajecten hebben.

Het Maastricht UMC+ heeft het initiatief genomen om een bevolkingsonderzoek op te zetten naar de gezondheid van Limburgers. Het onderzoek heet De Maastricht Studie. Aanleiding is het feit dat de levensverwachting van inwoners van Limburg 12 jaar korter is dan de levensverwachting van andere Nederlanders en ook dat hart- en vaatziekten in Limburg vaker voorkomen. Een andere belangrijke reden is het steeds vaker voorkomen van overgewicht dat het ontstaan van suikerziekte en hart- en vaatziekten in de hand werkt.

Wat zijn jouw ervaringen? Wat zijn succesfactoren in zoâ&#x20AC;&#x2122;n traject? Tijdens de Wajong meldweek van 19 t/m 30 november 2010 kun je de online vragenlijst invullen op de website van de Pijler, die hieronder vermeld staat. Ook kun je met hen bellen op het vermelde telefoonnummer. Doel van deze week is om ervaringen en succesfactoren bij reintegratie in beeld te

brengen. De resultaten willen we vertalen in aanbevelingen voor het UWV, re-integratiebedrijven en werkgevers. De meldweek wordt georganiseerd door stichting de Pijler, voor vragen en hulp bij het invullen van het vragenformulier kunt u bij hen terecht van maandag 22 t/m vrijdag 26 november van 13.00 tot 16.00 uur (043)3525793 of www.stichtingdepijler.nl

De meldweek wordt georganiseerd door stichting de Pijler, voor vragen en hulp bij het invullen van het vragenformulier kunt u bij hen terecht van maandag 22 t/m vrijdag 26 november van 13.00 tot 16.00 uur (043)3525793 of www.stichtingdepijler.nl

SUZUKI Way of life

,((*,+ )

,((*,+)

Suzuki occasions SUZUKI ALTO 1.0 COMFORT

SUZUKI SWIFT 1.3 SUZUKI SPLASH 1.2 SUZUKI GRAND VITARA 2.0 SHOGUN GLS COMFORT

Bj. 08-2009, 11.185 km, blauw metallic, airco, stuurbekrachtiging, centrale deurvergr. met afstandsbediening, electr. ramen, radio/cdspeler

Bj. 08-2009, 10.231 km, wit metallic, airco, ABS, radio/cd, 6x airbag, centrale deurvergr. met afstandsbediening, etc.

Bj. 06-2008, 13.498 km, grijs metallic, 4WD, airco, ABS, lm velgen, lederen bekleding, stoelverwarming, trekhaak, etc

Bj. 09-2005, 59.727 km, rood metallic, airco, ABS, radio/cd, electr. ramen, 6x airbag, centrale deurvergrendeling, electr. en verwarmde buitenspiegels, etc

â&#x201A;Ź 8.499,-

â&#x201A;Ź 12.400,-

â&#x201A;Ź 22.950,-

â&#x201A;Ź 8.940,-

Suzuki Alto 1.1 stuurbekrachtiging Suzuki Alto 1.1 stuurbekrachtiging Suzuki Alto 1.1 stuurbekrachtiging Suzuki Liana 1.6 Exclusive airco Suzuki SX4 1.6 Exclusive 4grip airco Suzuki Wagon R+ 1.3 airco Chrevrolet Matiz 0.8 Chrysler Sebring 2.0 AUTOMAAT Daihatsu Cuore 1.0 AUTOMAAT Fiat Panda 1.2 stuurbekrachtiging Hyundai Elantra 2.0 Executive airco Kia Rio HB 1.3 airco Mazda 2 1.4 airco Opel Agila 1.2 airco Opel Corsa 1.2 stuurbekrachtiging Peugeot 107 1.0 5 drs airco Renault Megane HB 1.6 airco Renault Megane 1.6 airco Seat Arosa 1.4 Toyota Previa 2.4 6-persoons, airco

06-2002 10-2003 11-2003 01-2006 10-2007 08-2002 03-2005 09-2002 10-2002 05-2005 09-2002 11-2004 03-2007 10-2004 03-2001 09-2009 02-1999 05-2003 04-2001 01-2005

km 71.971 km 21.386 km 42.156 km 54.580 km 17.379 km 54.325 km 22.464 km 76.879 km 29.668 km 58.984 km 71.760 km 75.265 km 58.200 km 18.127 km 114.062 km 6.800 km 118.092 km 57.099 km 79.895 km 154.517

â&#x201A;Ź 4.250 â&#x201A;Ź 4.950 â&#x201A;Ź 5.250 â&#x201A;Ź 9.950 â&#x201A;Ź 16.900 â&#x201A;Ź 5.850 â&#x201A;Ź 5.400 â&#x201A;Ź 6.750 â&#x201A;Ź 4.950 â&#x201A;Ź 5.200 â&#x201A;Ź 4.800 â&#x201A;Ź 4.800 â&#x201A;Ź 9.850 â&#x201A;Ź 6.400 â&#x201A;Ź 4.450 â&#x201A;Ź 8.950 â&#x201A;Ź 2.900 â&#x201A;Ź 5.700 â&#x201A;Ź 4.250 â&#x201A;Ź 14.950

Voor nog meer aanbod en fotoâ&#x20AC;&#x2122;s zie

WWW.AUTOJACOB.NL

AUTO JACOB B.V.

Sortieweg 75 Maastricht (Ind. Bosscherveld) Tel. 043-3214951


 altijd een warm onthaal !   ".8@ **389&);&3 

.3<43*78 ,*1*,*39:88*3&&897.(-9*3:.0 0*39**37./0*-.8947.*).*9*7:,,&&9 949.3)*42*.38*9./) 3  <*7)*3&&3".8@)*89&)87*(-

9*394*,*0*3)*3439;.3,?./:.9 -&3)*3;&3-*97.38)42:.0 -*957*).0&&9%4*)*9*)* !.9).* 9./)89&22*3440)*?4,*3&&2)* %425&,3.*8)7'&1@97.*78*9 )76:*':8.*78 2.1.9&.7*,.1)*3

;*7*3.,.3,*3).*)*89&)<.1)*3 '*8(-*72*39*,*3)*,*;&7*3 ;&3':.9*3&+ 4945)*)&,;&3 ;&3)&&,'*-47*3)*-.8947.8(-*

+)

! $#

#!1 &%!!$'!+,*$  $+2  

% $$%&# %

 $ !!! ""! .$*55A.2;;27-;3**:.7-*01C<<:./ 9=7<>*7'2;C7*:.7.7.=::.0287*5.7 =2<*55.5*0.7>*7-.+.>854270 "9>:23-*0.7B*<.:-*00**7-. ;<8.5.7**7-.4*7<.7;<**<-. <.7<>855.-2089B237489&2<.:**:- 4=7<=+23.20.7*:.;;.85.<<. 7**;< ..7 <*5 ;9.,2*5.+2.:.7884 <.:.,1<>88:..7;<.>20.=925.:8/ ..75.44.:.%,8<,1 7.. 0..7?12;4A 6**:..752,1< +:=27+2.:<3. >:**0 .:7**: (*:6**7+.>85.7

!%%0!.!'-! -(', $+2   ,.1)*3+**89*3 )*?4,*3&&2)* 5&974438 4+?42*7+**89*3 949**3 ;&3)*+**89*1./0*-44,9*5:39*3 ;&3-*9/&&7

 $

  

&&77./0*-.8947.* -&&7(:19::7 -&&7&7(-.9*(9:7&1*7./0)42 -*9 8(-.99*7*3)*&(-9*71&3) )*).;*7

8.9*.9*301*.38(-&1.,-*.);&3-*9 <.30*1&&3'4) ?4&18<*-*99-:.8 3.*92**70*33*3 .9&11*82&&09 ".8@949**3'4*.*3)*89&)).*:< '*?4*0?*0*7<&&7).8 3)*(&+@8 *345)*4;*7;411*9*77&8/*80:3/* 34,4:)*7<*98,*3.*9*3;&3,749* 5.39*3'.*7 4+**3,4*),1&8<./3 *0:39*7)&38*3*38<.3,*3949 .3)*1&9*::79/*8 #&39*7.8&19./) <*1*7,*38**3+**89/* ".8@ **3 1*;*3).,*89&)2*9**343,*0*3)* ).;*78.9*.9&&37*89&:7&39/*8 <&&7/* 0:39574*;*3;&3**71./0* )&,;*78* 897**0,*7*(-9*3949(:1.3&.7*-44,

89&3)/*8 3".8@<47)9:2*945*3 &72*3439;&3,*3 *9?:.)*1./0* %/4.*)*;.;7*.8*7949<&7*0:389 ;*7-*;*3 3/& 2*3857**09440**3'**9/* *)*71&3)8

& .!'-! -(', $+2   !!! !##"$ ##

! $# #!  $"$ 

 $"%#$

**0'27;;.5.,<287..:<.72698: <..:<;27-;3**:..74.=:**7 =2<0.5.B.7?237.7 :.,1<;<:..4;>*7 -.?237>.5-.7=2<*55.-.5.7>*7 :*74:234"9B*<.:-*078>.6 +.: >*7E==: .7B87-*0 78>.6+.: >*7E==: 4=7<= 9:8.>.7>*76882. ;=+52.6. 6**: 884+.<**5+*:.?237.7.7*+;85=<. 6=;<>88:-.?*:.?23752./1.++.:

%%2!!*,! $+2    ///&".$'+!

..75*693.B8.4.7'2;C48.;<.:< 78;<*502. 4?*52<.2<.7*=<1.7<2.4 >*46*7;,1*9(274.5;*5;(*0.5 6*7;+23>88:+..5- ;27-;3**:.7 -*00.>.;<20-271*:<3.'2;C.7< =89B8.47**:-2..7.>=59.7 -. ;9.,2*5.*0.7-* -*<6882.48//.: 1*7-0.;,1.9<4=7;<-:=49*92.:8/ 0.?887..75.=41.++.-270 5889 -*7+277.7+23(*0.56*7;&?*,1< ..7?*:6.87<>*70;< 9:8/.;;287..5 *->2.;.7..7870.4.7-0:88<*; ;8:<26.7<

"!%&'+)!,!*$!+.!'-! -(',$+2    ////"!%&'+!

$%&# %! $! %('!#$%  '!!#

7-.4.=4.7>*75.$8+27;87?8: -.7*55..7-*0>.:;.270:.-2 7<.7 0.+:=24<20.7*:.;;.8:277.B?**2< -.;,.9<8:27-.4.=4.7.7.,1<0. 788<.52@87<>*70<-.0*;<.7. 6.<B8:00.;.5.,<..:-.270:.-2 7<.7 ?8:-.7+23584*5.+8.:.7 271.< ;,12<<.:.7-.*,1<.:5*7-:87-'2;C 270.48,1<'.:;.7..:5234+.<.4.7< 72.<9.:-.D72<2.-==:.<0:8<. ;=,,.;>*7-.B**42;-..5;0.+8=?- 89)5.9.<2<6.7= ?**:=4=7< 42.B.7=2< <.54.7;?2;;.5.7-. >88:0.:.,1<.7.7188/-0.:.,1<.7 #:23;#=:.>.:?.77.:23

! $ 

! !#!#% #!! 

*5/;72.:<3.;27=24;.;*=; 9:23;?27 7.7-. 0.1*4<+*55.75*2082;. ;<88/>5..;89'5**6;.?23B. <<.-. >.*= >850.7;86*;:.,.9< 8=5.; #:8>.7,*5.; 82.57;<*:-.'2;C ..7->850.7;8=- '2;C;.:.,.9<==: 58.65.B270.78-.**7-.)0.?87. 4.=4.7 B8*5;3.1.67.:0.7;6..: >27-<.7?25-4**:<?**:1.<?*<.: 3.>*727-.687-5889< !2.<0.4 -*<1.B-*6.54.*>87-

!($'+('-! !+2(%%!,+

$+2    ///%!*($'+('! "!+%(,!'()/(!'+ " (' !* "!'1,!* "&$ "

  

  

  

!&1../<;27-;-.89.7270*=0=;<=; 35..7>52.0.7-.;<*:<0.6**4<*< 2;?.552,1<<.-*74.7**7-.0:8<. 4.=B. 4270:8<.:.6*<.7 +277.7 1.<.@,5=;2.>.6.:4.7**7+8-527 4.7-.7*6.7*5;8*52;**>*5.<<2 8;.9127.8 %<255; :*@ *6+28 .7%<:84.68.<.7-.4.77.:;87-.: =*5;6=B2.427-.8:.745274.7%<.5< =..7-.;4=7-20.727<.0.:*->2.; 23 *6*68.<=72.<0.1**;<B237 .7..7870.-?870.7;/..:899:23; 55.270:.-2 7<.7?8:-.77*6.5234 -*72;!&..76=;< 5*627=<.+.:.2-#*<:872,*<* %*5>*<8:.;<**<B.5/*,1<.:1.</8: 7=2;#*9*2,*<*6**4<-*0.5234;-. (&!'+!*-! !% >.:;.9*;<*; >850.7;8=- %2,252**7;. #$'+,*2! $+2 :.,.9<==:':**07**:-.<*052*<.552   -=,1./ -..;,*589.*=3*6+87-. ///'-/(&!'! 9*:6. -.8;;8+=,,8 -.9*92558<.; *=/:=2<;-.6.: 5.;92BB.*=/.=-. +82; -.+.;<.>*7-.:.028 "/7**: 1.<?..46.7= 

#%#$%&# % *6*62*

*

  

447)*,:389.,*,*4,7&8(-* 1.,,.3,439<.00*1)*-*989&)/* &&3)*4*;*78;&3)*&&8?.(- 949**3<*1;&7*3)*3'7:.8*3) (*397:2 3 <*7)".8@ '*34*2)949-44+)89&);&3)* &88* *:8* 43989&&3:.9**3+:8.* 2*9)*,*2**39*37,*39*&: -*7&99* &3&>* .=-* 4:3 *9.(-*11* 10*,*2**39*)7&&,9 ?./3*.,*38>2'441 $4.8)*,&38 -*98>2'441;&3)*89&)".8@ "41,*38)*1*,*3)*-**-*9.3)* ;**79.*3)***:<'*1*,*7)*89&)/* -&&74;*7<.33.3,&&3**3/43,* ,&3?*3-4*)89*79*)&30*3 4, 89**)8.8)*%14.*1.389&7)*".8@ ,&3845".8@8*<./?*'*7*.)&142 '*0*3)*3,*1.*+))447.3<43*78 *3'*?4*0*78;&3)*89&) 

+866.<3.>85B2<=;.>.7:.;.:>. :.70:**0

! ! #! (274.5;-2.6..:-*7..7..=? +.;<**768.<3.27 **;<:2,1<6.<

(') ! & % "!) !"#!$ ..:-*787-.:7.6.:;=2<-.+277.7;<*->*7'2;C >.:B*6.5-27-.87-.:7.6.:;>.:.720270).86 6.:,.'2;C<82; 1*5.7*55.;=2<-.4*;<86=>*7-2.7;<<.B237.7>.:?.5486.7=6.<B=2-.:5234.*55=:..7 ..7-.;4=7-20*->2.;&4=7<27-.1.5.;<*->:239*:4.:.7.7;9.,2**5>88:1**:+.B8.4.:;B237875*70; 72.=?.9*:4..:95**<;.7 >5*4+231.<;<*<287>*7'2;C 0.:.*52;..:-89..7;<..7?8:9>*71.<*5<23- +:=2;.7-.,.7<:=6F8<B2.7;27'2;C

!(&&!*!$+2,($+.((*%! !'%$3+,(' !*'!&!*+1$!///(&&!*!.$+!,($+!


Lekker uit eten in het

t h c i r t s a a M

Wild voor beginners Wild bereiden is makkelijker dan u denkt. Omdat wild van zichzelf al zo veel smaak heeft is vaak maar heel weinig nodig om iets lekkers op tafel te zetten. U hoeft echt geen keukenprins of prinses te zijn om wild te bereiden. Een let van fazant, duif of eend braden kost maximaal zes minuten. Het enige wat u moet doen, is een goede braadpan kopen en wat kruiden toevoegen.

zichzelf al lekker! Daarom hoeft u ook geen hoogstaande kookkunsten uit te halen om wild te bereiden. Gewoon een gekookt aardappeltje en wat groenten erbij. Dan komt het gerecht het beste tot zijn recht.â&#x20AC;? Wild is dan ook eigenlijk niet meer dan van nature puur scharrelvlees. Het dier zoekt zijn voedsel direct in de natuur. Het resultaat: mals en smaakvol vlees.

Iedereen kan het Eigenlijk kan iedereen wild bereiden. Het is in principe net zo normaal als vlees van de koe, maar dan veel rijker van smaak. Dat is ook het mooie van wild, het is van

De eerste keer Wie voor de eerste keer wild gaat eten, kan het beste kiezen voor een biefstuk van hert of ree. Deze producten zijn eenvoudig te bereiden, hebben geen sterke uitgesproken

smaak, maar zijn uiteraard wel als wild herkenbaar. Bak bij het hert wat bospaddenstoelen en maak een bruine saus, probeer biefstuk van ree eens neutraal en voeg na het bakken zout en peper toe.

Kijk voor meer informatie en recepten op www.wildplaza.com. Om lekker stukje wild op tafel te zetten, hoef je echt geen topkok te zijn.

 

         *reserveren voor 29 november

78x103mm

   

 

  

 

www.migolf.nl   043 408 13 66

Dousbergweg 90 Maastricht Bel 043 â&#x20AC;&#x201C; 3281740 voor uw reservering

 

 

Japanse sushi & Tippanyaki

ALL YOU CAN EAT   

%*& "" 5 ,&-,&-.++* !#&& '0$*$' " Helmstraat 8a 6211 TA Maastricht Tel. 043-3211339$#( !"#$"$% #%'% #

##%& " !$ %$$& "$" "$#"%&# '#%#$

      

 !"$&"#!" %$

 " & #$#"&"$! $"!!  "#"$##   $% )$ "$# #$#$ *"((%#$' Vrijthof 52, Maastricht, tel. 043-325 50 22 www.gauchosgrill.nl

).* ! . - / 0  !  (   + , - -   !  -  . $,1 . ( .0 .

     Reserveren? ) 3 %() 12 / "!! &4 " # 


MESTREECH

Vrijdag 12 november 2010

15

’t Verhaol bij de paol Dees week hoofde veer neet wied te zeuke nao de grenspaol. Grenspaol 107 steit naomelek in Itterre aon ’t ind vaan de Pasestraot. De bewoener vaan ’t hoes veur de paol heet de grenspaol midde in e sjoen gazon geplaots. Iech trok nao de paol mèt Linda Revier. Linda is d’n illustrator vaan ’t ukske ‘Sep en de Mosasaubeu rus’ dat dees week, zoondag, versjijnt en dat twietaoleg is (Nederlands en Mestreechs). Linda heet prachtege teikeninge gemaak, die mooste zien! Wee is Linda Revier? Linda woort gebore in Sint Gietere (Sint Geertruid), in ’t gehuch Herkenrade. “Iech waor d’n Hollender vaan ’t dörp want thoes spraoke veer Hollands umtot mien awwers wel roots hadde in Limburg meh zelf hei neet gebore en getoge waore. Mien awwers woene nog ummer in Herkenrade en höbbe ’t dao gewoen hiel erg nao hunne zin.Ze höbbe ’t hoes groetendeils zelf gebouwd destijds en dat ging zoewie dat ummer op dörpe gebäört,same mèt vrun en naobers. Veer veule us hielemaol thoes op die plaots”,zeet Linda. Ze rappeleert ziech tot dat Hollands spreke ‘nen inkele kier tot consternatie leide. Zij wouw op sjaol ‘schommelen’ terwijl ’n aander keend wouw ‘sjóggele’ en same kaome ze d’r neet oet umtot ze vaan meining waore tot ze alletwie get

gemaak. Iech solliciteerde in Mergraote en wie dat lökde höb iech ’t hoes vaan opa in Mestreech verbouwd en dao woen iech noe heerlek”, glundert Linda. Ouch wie ze in de randstad woende heet ze vastelaovend in Mestreech noets euvergeslage. “Vastelaovend is kuns!”, zeet Linda, “vastelaovend is e fies veur joonk en aajd. Me viert ’t leve! Vastelaovend in Mestreech is ’n prachtege wijs um same mèt hiel väöl aander lui um te goon. Mestreech is daan ein groete femilie. Dat is genete. Me hoof allein mer um ziech heer te loere en te genete vaan de geziechter, die ’t leve genete, vaan de aander vastelaovendvierders”. Linda weurt gewoen filosophies.

aanders wouwe. Ze kaom wel dèkser in Mestreech umtot häören opa hei woende en aon Linda eine kier in de week pianolès gaof. Opa, Hans Brückwilder, gaof trouwes ouch Mestreechter lès en waor gruuts op kleindochter Linda.Zeker wie zij,es Hollands sprekend meidske, prinses carnaval woort in Sint Gietere bij de Kerstaengelrapers.

“Nao de liegere sjaol in Sint Gietere bin iech nao ’t Sint Maartenscollege gegaange. Hei kaom iech al d’rachter tot iech gere dinger daon die rizzeltaot höbbe zoewie opstelle sjrieve, teikeninge make, dus gewoen creatief bezeg zien. Zoe kaom iech op de academie in Rotterdam terech.Dat bleek evels neet de studie te zien boe iech weier in zouw koume.

Iech bin daonao in Amsterdam rechte goon studere”. Thoes in Mestreech? “Nao dertien jaor kaom iech trök nao ’t zuide. Iech höb dertien jaor in de randstad gewoend mèt in mienen achterkop e soort heimwee. Wie iech daan ouch e besluut mós numme wat en hoe iech weier wouw, waor de kös gaw

Dagboek van de A2 De bouw van de A2 tunnel heeft heel wat gevolgen voor Maastricht en haar bewoners. Een van de plezierige zaken is de opzet van de A2school. Op 1 november jongstleden gaf wethouder André Willems het officiële startsein voor de opleiding. 75 leerlingen zijn op die dag aan het opleidingstraject begonnen. De opleidingen zijn opgezet volgens het principe leermeester-gezel. Dat houdt in dat de leerling aan een ervaren medewerker wordt gekoppeld. Samen gaan ze de werkzaamheden aan. Door de ervaren medewerker op de handen te kijken moet de leerling

het vak onder de knie krijgen. De leerling werkt 4 dagen in de week, dat is het praktijk gedeelte van de opleiding, en daarnaast zit hij 1 dag in de week in de schoolbanken voor het theoriegedeelte van de opleiding. Aan het eind van de opleiding wacht een officieel diploma.

De gemeente Maastricht en haar partners in deze opleiding (Leeuwenborg Opleidingen, BV Aanbouw, SPG, SWV Nuth, Samenwerkingsverband Bouw, MTB en Prolabor) hopen de komende 10 jaar deze opleiding aan circa 1500 jongeren te kunnen aanbieden. Veelal zijn dat

Linda en eus Belzje naobers Linda hèlt vaan wandele. Vaanoet Herkenrade wandelt ze dèkser nao Liebeek en daan heet ze e prachteg oetziech euver de Belzje umgeving en ‘sGravenvoere. “Dat is zoe sjoen um daonao te loere en daovaan te genete”,verduts Linda miech, “’t is jummers ouch mie vak es juriste op ’t gebeed vaan ruimteleke ordening. Daorum vin iech de kant vaan Maosmechele neet sjoen mèt die lintbebouwing. De kant vaan Visé sprik miech väöl mie aon. Dao is ’t greun en aofwisselend en dus väöl interessanter”. Veer praote weier euver de

Wij zijn verhuisd naar:

Grote Gracht 23

Maastricht Grote gracht 23

Grand Café Markt 38, www.grandcafemidi.nl

à Votre Service!

Mestreech astrein Linda: “Es me e tiedsje is weg gewees daan zuut me tot gooj dinger in Mestreech zien gebäörd. De Sjerremiek is sjoen en good. Mestreech heet väöl pleine en pleine nudege lui oet um same te koume en same dinger te doen.Zoe ouch nudeg Plein 1992 de lui oet.De Avenue heet get zuiderleks en door de bouw vaan de Sjerremiek is Wyck op gelieke voot gekoume mèt d’n aandere kant vaan de Maos. Zeker umtot ’t OLVrouweplein door de Hoegbrögk verbonde is mèt Plein 1992. Es astrein zoeget ouch geit gebäöre bij d’n A2 en veer kriege dao persijs zoe’n greun allee wie d’n Avenue daan is dat ’n geweldege verrieking veur Mestreech en mèt naome veur Wiek”. ’t Weekeend Linda vint geer zoondag bij Selexyz. Um 14.00 oor kump ’t beukske ‘Sep en de Mosasaurus’ oet. ’t Beukske boevaan e gedeilte vaan d’n opbrings nao stiechting de Knoevel geit. Jan Janssen

RIECHTEG MESTREECHS

jongeren die momenteel moeilijk te bemiddelen zijn voor de arbeidsmarkt omdat ze geen voltooide opleiding hebben genoten en dus geen enkele diploma bezitten. Het betreft jongeren in de leeftijd van 19 tot Allewijl höbbe veer allerhande en met 27 jaar. versjèllende benaominge oetNa de bouw van de A2 gevoonde die veer aon klein tunnel hoopt men op deze kinder touwsjrieve. Pas gebore manier 1500 jongeren aan neume veer hun, en dat is neet een diploma te hebben aanders es vreuger, ‘ne bebie geholpen. Via dit traject meh daonao weure ze allewijl kunnen ze straks doorstro- dreumes. Goon ze nao de peumen naar de reguliere terspeulzaol daan zien ze peuarbeidsmarkt. De bouw ter en es ze de ierste stappe in van de tunnel geeft jonge- ’t basisoonderwies zètte daan ren op deze manier een heite ze vaanaof dat memint kleuter. Vreuger spraoke veer betere toekomst. Jan Janssen in Mestreech vaan ‘apekeutele’

Dees pagina woort meugelek gemaak door mètwèrking vaan:

Maastricht

wekelekse merret in Visé en’t Belsj pèlske mèt de blökskes kies mèt selderijzaajt. “Es me aon dee kant de grens euver stik daan is me ouch geliek in ’t boeteland. ’t Is zoe aanders! Meh iech geneet ouch vaan de merret op ’t Bat in Luik en café Les Olivettes.

WIJNKOOPERS SEDERT 1740 WWW.THIESSEN.NL

en ‘apekeutelesjaol’. D’r waore evels mie benaominge die veer noe zoe good es kwiet geraak zien. Veer spraoke vreuger ouch vaan ‘apedie’ of ‘apekrootsj’ en bij dees wäörd steit in d’n Endepols: ‘klein kind, hummel’. Eigelek höbbe veer ’t euver e hendeg kinneke. E kinneke dat slum en pittig is. De benaoming ‘apekeutelesjaol’ waor de naom veur de kleutersjaol die vreuger los stoont vaan de basissjaol en boe de kinder vreuger lierde fröbele (geneump nao Friedrich Fröbel) dee de ierste kleutersjaol in 1837 opriechde. Iech vin ’t nog ummertouw leef klinke: “diech, kleinen apekeutel!” Jan Janssen


DE STER

Vrijdag 12 november 2010

Het weekoverzicht van vrijdag 12 t/m donderdag 18 november 2010. Programmering start altijd om 19.00 uur.

Pagina 16

Team kapsalon Jos Verzijlberg feliciteert Marjo Waltie met de opening van

Vr 12/11 Nieuws en informatie + Enne + Kaffee in Kaffee oet, De Hoop (Nazareth) Za 13/11 Special: 13-14 uur: Mestreechter Vastelaovendsleedsje 2011 v.a. 14.00 uur: Weekoverzicht + Enne + Kaffee in Kaffee oet, De Hoop (Nazareth) Zo 14/11 Special: 13-14 uur: Mestreechter Vastelaovendsleedsje 2011 v.a. 14.00 uur: Weekoverzicht + Enne + Kaffee in Kaffee oet, De Hoop (Nazareth) Ma 15/11 Nieuws en informatie + Weekend Lui + Leven langs de Maas Di 16/11 Nieuws en informatie + Weekend Lui (hh) + Leven langs de Maas Wo 17/11 Nieuws en actualiteiten + Vitrien Do 18/11 Nieuws en actualiteiten + Vitrien (hh) Kijk voor wijzigingen en uitzending gemist op: www.rtvmaastricht.nl

Ut Haarder winkelke En wenst haar als nieuwe ondernemer in Borgharen veel succes.

MaastrichtFM: Elke dinsdag van 18.00-19.00 uur nemen Jos en Marly (van Ziesjoem) plaats in het gezelligste cafĂŠ van Maastricht: Lena. 

    

â&#x20AC;?Trouwbeurs Limburgâ&#x20AC;? 14 november 2010 Het Koetshuis Kasteel Rijckholt Kasteelstraat 15, 6247 EA te Rijckholt

Geopend van: 11.00 uur tot 17.00 uur Tijden aanvang modeshows: 12.00 uur en 14.30 uur. Entreekaarten Ă â&#x201A;Ź 5,00 p.p. aan de kassa kopen, parkeren gratis.

Meer info: Website: www.erikthiemannbruidsautos.nl of e-mail: ethiemann@home.nl of T. 043-3611982 M. 06 54642695

4 december MECC Maastricht aanvang 12.00 uur Coole Piet Diego en de stemmendief In de voorstelling gaat Coole Piet Diego de strijd aan met de stemmendief. Boris en zijn domme hulpje Joris. De dief steelt van alle pieten hun stem. Coole Piet Diego moet dit stoppen voordat Sinterklaas ook straks zijn stem kwijt is. Het lukt hem om Boris te pakken, maar hoe krijgen de pieten hun stem nu terug? Hoe dit gaat houdt Coole Piet Diego nog even geheim. Natuurlijk zal Coole Piet Diego ook al zijn hits ten gehore brengen, voor de kleintje een feest van herkenning. Coole Piet Diego en de stemmendief is een hilarische kindershow waarbij de kleintjes actief betrokken worden. Naast Coole Piet Diego in de hoofdrol zal natuurlijk ook Sinterklaas een prominente rol spelen.

Unieke Ticket aanbieding Ga nu naar deze spectaculaire Sinterklaas show in het MECC Maastricht. Wij hebben een speciale lezers aanbieding. Onze kranten Zondagnieuws en Stadskrant De Ster bieden u de tickets aan voor de extra lage lezersprijs van â&#x201A;Ź 17,50*. Daarnaast ontvangt u tijdens het evenement, op het vertoon van 2 tickets, de Coole Piet Diegoâ&#x20AC;&#x2122;s single CD â&#x20AC;&#x153;Oh, wat een feestâ&#x20AC;?. Bij het tonen van 4 tickets ontvangt u zelfs het CD Album â&#x20AC;&#x153;Diegoâ&#x20AC;&#x2122;s Coole Hits 2â&#x20AC;? helemaal gratis. (* prijs is exclusief service- & verzendkosten)

U kunt de tickets kopen op de website van deze krant www.ticketpoint.nl/acties/aencmedia


Vrijdag 12 november 2010

STAD

17

Zweit veur leid: 'Zweite in de

winter veur 't gooje doel'

AGENDA MAASTRICHT V.A. ZO 7 NOV Verschillende aktiviteiten rondom het Jekerkwartier. Zondag: Op het hoekje Begijnenstraat-Park -terras Café Sjiek kunt u genieten van een aantal zeer bijzondere beelden en is de bekende kunstenaar Raymond Hoogendorp zelf aanwezig. Zaterdag 14 november zijn een aantal ondernemers in het Jekerkwartier onderdeel van de magisch Maastricht route. ZA 13 NOV Beste vastelaovendsvrun, Aonstaonde zaoterdag is weer ’t tradisjenele Openingsbal vaan de Mammoeters in de Romein Aonvaangk 20.11 oor. Optreijjes weure veur Uuch verzörreg door: Saskia, Eric Cruts, Neet Kepot te Kriege, Eric Ghelen en Fabrizio. De muzikale umliesting weurt verzörreg door DJ Titze.Kaarte zien in de veurverkoup verkriegbaar veur 10 euro bijj Kalimero in de Breusselsepoort, in de Romein zellef en ouch nog op de aovend zellef. KV de Mammoeters en KV de Jumbo’s ZA 20 NOV is de grote Jubileumreceptie met aansluitend een feestavond met Top orkest Anderkovver. Deze vind plaats in ons clublokaal Aen de Wan, Einsteinstraat 32 in Heer. De receptie begint om 17.00 uur en is tot 18.00 uur gereserveerd voor onze zusterverenigingen van het SMV (Samewèrrekende Mestreechse Vastelaovendsvereineginge) en onze bevriende carnavalsverenigingen van uit de verre omgeving. Rond de klok van 18.00 uur is het de beurt aan de clubs,verenigingen en de burgerij van en uit Heer om onze Sjravelfamilie te feliciteren. Om 20.11 uur zal dan de aftrap gedaan worden voor een daverende feestavond met het al genoemde toporkest Anderkovver. De entree gratis.

Zweit veur Leid, klaar voor een flitsende start. Foto: Guy van Grinsven Studiopress

MAASTRICHT Met ingang van volgend jaar bewandelt de Stichting Zweit veur Leid nieuwe wegen. Het loopevenement keert terug naar januari, de maand waarop het evenement ook in 1994 zijn eerste editie beleefde. Verder worden netwerkpartners geïntroduceerd en wordt de loop voor het eerst op een circuit in de binnenstad gehouden. "Dat zijn de belangrijkste wijzigingen", vertellen Erik Rosier en Maurice Olivers in het Zweit veur Leid hoofdkwartier." Zweit veur Leid is de oudste sponsorloop van de stad en wij vonden het tijd om het concept eens tegen het licht te houden. Die beschouwing heeft tot enkele veranderingen geleid. Op de eerste plaats keren we terug naar de periode waar we ooit van start zijn gegaan: de maand januari. Dat betekent dat het motto weer 'Zweiten in de winter' wordt.

Aan die beslissing ligt een aantal argumenten ten grondslag. Op de eerste plaats is het aantal (sponsor)loop evenementen dermate toegenomen dat de evenementenkalender in voorjaar en zomer overvol is. Dat gegeven maakt het voor ons aantrekkelijk om terug te gaan naar het eerste weekend na Nieuwjaar. Daarnaast is januari een maand van bezinning en goede voornemens en dat sluit heel goed aan bij onze loop waarbij 'bewegen' wordt gekoppeld aan maatschappelijk engagement,maar ook aan zelfreflectie,aldus Olivers.Verder hebben we besloten om nauw samen te werken met drie partnerorganisaties. Dat zijn Lions Cub Maastricht, de Supportersvereniging MVV en Sevagram, een organisatie die zich bezighoudt met ouderenzorg. Deze organisaties zorgen voor lopers,maar ook voor een goed doel.Bij het kiezen van het goede doel hebben we criteria geformuleerd, met 'leid' als belangrijkste. De

Lions Club schenkt de dagopbrengst aan Stichting De Knoevel, Sevagram wil een wellnessproject voor ouderen ondersteunen en de Supportersvereniging van MVV gaat lopen voor de 'Buurtbrök'. Iedere partner heeft zich ten doel gesteld om zelf minimaal 7500 euro voor het eigen goede doel bij elkaar te lopen. Daarnaast zorgt het bestuur van Zweit veur Leid voor elk project voor een financieel extraatje. Dat betekent ook dat elke partner in elk geval ca. 75 a 100 lopers inschrijven. Het evenement wordt hierdoor ook groter, want er doen minimaal 225 lopers mee, en dan hebben we de vrije inschrijvingen nog niet meegerekend.Bijzonder is dat voor het eerst ook de selectiespelers van MVV deelnemen.

T/M 23 NOV Expositie John Janssen met als hoofdthema Maas-

midden in de stad,in het Jekertrichtse stadsgezichten. Zo is er o.a. De Skyline van Maastricht een 3 luik schilderij van bijna 3 mtr. Verpleegkliniek De zeven kwartier en door het stadspark. bronnen. lovendaalhoeven 30 te Maastricht. "Dat wordt natuurlijk op zo'n zaterdagmiddag een prachtig T/M 25 NOV Expositie in Agni Fine Art Gallery. Recent werk van twee uitermate belangrijke kunstenaars, Mieke Groot en evenement," geeft Rosier aan. Richard Meitner. Agni Gallery, Rechtstraat 27A te Maastricht.

"We hebben samenwerking gezocht met drie horecabedrijven op het parcours. Dat zijn café Tribunal (Tongersestraat) (Lions Club) café Lure (hoek Grote Looiersstraat) en d'n Hiemel (Vief Köp).Alle drie de partners krijgen een gelegenheid toegewezen. Deze etablissementen zijn er niet alleen voor de gezelligheid, ze fungeren ook als stempelplaats voor de lopers. Uiteindelijk verzamelen alle deelnemers zich in d'Hiemel en dan gaat het gezelschap in een ludieke optocht naar het Vrijthof waar de sponsorbedragen bekend worden gemaakt en de ceremonie protocollaire plaatsvindt. De dag De voor het publiek en deel- wordt, naar goede gewoonte nemers wellicht grootste ver- afgesloten met een goed glas andering ligt in het feit dat de bier. loop dit jaar voor het eerst op Jeroen Janssen een circuit gaat plaatsvinden,

Zweit veur leid 1994-2011 MAASTRICHT Zweit veur Leid kan terugblikken op een rijke traditie. De afgelopen jaren is geld bijeengebracht voor tal van lokale goede doelen zoals de Maasdorpen Itteren en Borgharen, de Stichting Slachtofferhulp Zuid-Limburg, de gehandicapteninstelling Franciscusoord in Houthem, de Stichting Ronald McDonald Kindervallei in Valkenburg a/d Geul, de KIPO, het Rode

Kruis, restaurant Doe Gewoon en de afdeling Autisme van Stichting Leerlingenzorg, XONAR Pleegzorg, OpMaat. Zweit veur Leid heeft in de afgelopen jaren bijna 500.000, - bij elkaar gebracht. "Dit jaar wordt voor het eerst vanuit de nieuwe formule gewerkt", geeft Rosier aan. "In feite bieden wij het concept aan, de organisatie. Verder laten we het invullen van doelen, lopers en het zoeken van sponsors over aan onze

netwerkpartners. We hebben er alle vertrouwen in dat het evenement ook in de nieuwe opzet de Maastrichtenaren aanspreekt en nog eens onderstreept dat maatschappelijke betrokkenheid ook daadwerkelijk gestalte krijgt. Het bedrijfsleven uit de regio Maastricht en vele trouwe deelnemers steunen al jaren het evenement genereus. Belangrijk is dat Zweit veur Leid een sponsorloop is en blijft,het is géén wedstrijd.De

ZO 21 NOV 26e zondag na Pinksteren, bent u van harte welkom bij de Lliturgieviering in de kapel van het verzorgingshuis Vivre Amby, Achter de Hoven 25, Maastricht. De liturgieviering, voorgegaan door Vader Paul Brenninkmeijer, begint om 10.00 uur. De vierstemmige koorzang in het kerkslavisch wordt verzorgd door het Maastrichts Slavisch Koor onder leiding van Sascha Teunissen. Kijk ook op www.kerkvandeheiligegeest.nl

T/M 11 NOV Exposeert Nicole Linders in de Gemaal-foyer van AINSI. De expositie is geopend op voorstellingsdagen, zie daarvoor het planbord op www.ainsi.nl. Vernissage op 25 oktober om 20:00 uur VR 12 NOV Franstalige lezing door François Truffaut over L'homme qui aimait les femmes. Boekhandel Selexyz Dominicanen, Dominicanerkerkstraat 1 te Maastricht. Geopend vanaf 19.30, aanvang lezing 20.00 uur. Toegang leden Alliance Française gratis, niet-leden 6,00 euro. Info: www.alliancefrancaise.nl/maastricht . VR 12 NOV Aktiviteiten in de Rooden Leeuw. 12.00-14.30 Multiculti samen aan tafel: samen eten en koken met andere culturen, opgeven via tel: 043-3500625 vóór donderdag 11 november 11 uur. (Kosten bedragen: 4,50 euro p.p.); 14.0016.00 uur Ontspan je met kleur (geeft goede energie en meditatie vóór het weekend, 4 euro p.p.). Bogaardenstraat 50 te Maastricht. Tel: 043-3500625, centrum@roodenleeuw.nl. www.roodenleeuw.nl. VR 12 NOV Optreden Obscura. Muziekgieterij, Bankastraat 3 te Maastricht. Tel: 043-343 33 37. info@muziekgieterij.nl. VR 12 NOV Jamsesssion in de Oude Harmoniezaal Heugem o.l.v. Caspár den Bak, in De Oude Harmoniezaal te Heugem. Aanvang 21.00 uur. U vindt De Oude Harmoniezaal aan de Heugemerstraat 76 Maastricht. Vrije entree. VR 12 NOV T/M 14 NOV Wegens groot succes speelt M'46 wederom een bewogen Feeks. Entree 10,00 Reserveren www.pesthuyspodium.nl Locatie Pesthuys Podium Vijfkoppen 1 Maastricht ZA 13 NOV Toneelvoorstelling "Boerenbont en roeilempkes". De uitvoering wordt gegeven in Ontmoetingscentrum Aen de Wan en begint om 14.30 uur. De zaal is open vanaf 13.45 uur. Entree 7,50 euro. ZA 13 NOV Optreden Rechtstreeks uit het Zuiden 9. Muziek-

lopers starten zaterdag 8 gieterij, Bankastraat 3 te Maastricht. Tel: 043-343 33 37. info@muziekgieterij.nl januari vanaf het Onze Lieve Vrouweplein en lopen hun ZA 13 NOV Houdt K.V. de Mammoeters en K.V. de Jumbo's hun rondjes over een circuit van vendssezoen". Tijdens jaarlijkse "Opening vaan ut Vastelaov deze avond om het seizoen 2010/2011 te openen zullen voor 3,2 kilometer door het JekerU optreden: Neet Kepot Te Kriege, Eric Ghelen, Fabrizio, Saskwartier en de stadsparken. kia Theunisz en Eric Cruts. Verdere muzikale klanken worden Woordvoerder Maurice verzorgd door DJ Ron Titze. Deze avond vindt plaats in Buurtcentrum "De Romein" te Pottenberg en start om 20.11 uur. Olivers: "Men kan kiezen uit Kaarten zijn alleen te verkrijgen in de voorverkoop bij buurtdrie afstanden: 6 ,9 en 12 kilocentrum De Romein te Pottenberg en bij Kalimero in het winmeter. Dat wordt natuurlijk kelcentrum Brusselse Poort en kosten 10,- euro per stuk. op die zaterdagmiddag een ZA 13 NOV Openingsbal van de Mammoeters in de Romein. prachtig evenement." Aanvang 20.11 uur. Kaarten zijn te verkrijgen in de voorverMeer informatie is te koop voor 10 euro bij Kalimero in de Brusselsepoort, in de Romein en op de feestavond. vinden op www.zweitveurleid.nl.


Boeiend

6!2 !"!&

BelgiĂŤ

#%  

 " "$$   ! "#

Waterworld: uw vijveren aquariumspecialist

      

Gratis levering & eigen plaatsingsdienst

35/4$

Wellness op Topniveau

& #""$%'''!

/ !! !7*..1'6#- ( !!

4 #05))+*,-+.,.777

Waterworld houdt Open Deur Dagen van dinsdag 16 November tot en met zondag 21 November. Wat bij binnenkomst in Waterworld direct opvalt, is dat de winkel veel groter is dan de voorgevel doet vermoeden. In meerdere ruimtes achter elkaar staan aquaria opgesteld, rekken met voer en benodigdheden voor honden- en katten, tientallen vijverbakken en daarachter ligt nog een tuin met allerlei gewassen voor de vijver( dit gedeelte is open van Maart tot September). Eigenaar David Trouwers startte ruim13 1/2 jaar geleden met de zaak. Hij heeft van zijn hobby zijn beroep gemaakt. Hij is dan ook graag bereid zijn kennis en ervaring aan anderen over te dragen.

COMMUNIE 2011 EXCLUSIEVE COMMUNIE-, FEEST- EN GELEGENHEIDSKLEDING...

Van 16 November tot en met 21 November zijn er Open Deur Dagen. Iedereen kan dan profiteren van aantrekkelijke aanbiedingen, zoals bij aankoop van 3 vissen of planten 1 gratis of bv 10% korting op alle materialen. Bovendien is er op zondag 21 November een vertegenwoordiger van de firma Sera aanwezig om een gratis test van uw aquariumwater uit te voeren. Trouwe klanten krijgen bij Waterworld sowieso voordeel, want via een klantenkaart krijgen zij 5% korting na een bepaald aantal aankopen. Bij Waterworld vindt u een ruime keuze aan tropische- en koudwatervissen.

- Zoekt u een Kerstgeschenk?

  - Is uw fietsverlichting in orde? ! * &'!!# 

)! '!!##$%#%

+ %$! & &'!##! % %

  ! &##!!)(#% !!# $" 

! www.fietsmegastore-itb.be  I.T.B.MEGASTORE MEGASTORE+%&$&$%&!) +%&$&$%&!) I.T.B.

 $"!"(!+   

 $"!"(!+    #!!%& *&$ ' ' Open: dinsdag t/m zaterdag 10.00-18.00u. %"&!!% )"!%

!"( $ Zondag open van 10.00u tot 12.30 uur.

OPEN DEUR DAGEN

Natuurlijk zijn ook diverse benodigdheden voor vijvers en aquaria (zoals pompen, filters, bodembedekking, etc.) te verkrijgen. Voor uw hond en kat vindt u er benodigdheden en tal van voedingsmiddelen van Royal Canin, Bento Kronen. Bij al het honden- en kattenvoer en toebehoor ontvangt u tijdens de open deur dagen 10% korting. ""# "!! "! $# !"!#! 

!# %% 

 %&&&!$!

Waterworld ligt aan de Maastrichtersteenweg 225 in Vroenhoven, net over de grens. Tel. 0032-12456995. Schrijf u nu in op www.waterworld.handelsgids.be en ontvang alle promoâ&#x20AC;&#x2122;s via mail.

Raphelle

VAN DINSDAG 16 NOV. TOT EN MET ZONDAG 21 NOV. 2010 * Op zondag 21 november zal er een vertegenwoordiger van SERA aanwezig zijn voor het gratis testen van uw aquarium- en vijverwater. * Alle vissen en planten zijn 3 kopen + 1 gratis. * Alle materialen - 10% + op de klantenkaart. * Alle honden- en kattenvoer en toebehoren - 10% + op de klantenkaart. * Tijdens de open deur week zal er voor onze aquarium- en vijverklanten een tombola zijn met mooie prijzen. * Voor onze klanten met een hond of kat zal er ook een tombola zijn met mooie prijzen. Waterworld Maastrichtersteenweg 225 3770 Vroenhoven-Riemst 0032 (0) 12/45.69.95

Openingsuren tijdens de OPEN DEUR DAGEN: Dinsdag t/m zaterdag 10.00 uur tot 18.00 uur Zondag 21 november 10.00 uur tot 17.00 uur (Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt).

Schrijf u nu in op www.waterworld.handelsgids.be en ontvang alle promoâ&#x20AC;&#x2122;s via mail.

   

 %)%$"  #$  "()$#

Fashion... and more  

Maaseikersteenweg 24, Smeermaas-Lanaken Tel.: 0032-89-777034 www.raphelle-fashion.be

 ,( #$0.0.% #$" -$"#-/ &"#$"$0!#$.% $

 

 #$0#- +)$#" )'"$$%!0."% $"(

"!     (  '''% ## ! #$)$"& *


Vrijdag 12 november 2010

STAD

ARIE´S CONFETTI Door Arie Voorzee +++ Patrick Stitzinger is de Sjeng onder de marathonlopers. Omdat alles tijdens de marathon van Amsterdam letterlijk en figuurlijk niet liep zoals hij dat graag wilde (hij werd 29e), pinkte hij bij een interview voor de tv een traantje weg. "Ik wil geen excuses zoeken en of bedenken. Ik heb mijn doel niet gehaald en daar baal ik van", vertelde hij.

Meestal zijn marathonlopers té moe om te huilen, maar Patrick lukte het toch. +++ Het Vrijthof-evenement binnen Magisch Maastricht moest een open en laagdrempelig karakter krijgen.Daarom komt er nu een besloten ijssculpturenfestival, waar 7,50 euro entree voor moet worden betaald.+++ In een mailtje aan mensen met wie hij heeft samengewerkt

toen hij nog beleidsmedewerker was bij de gemeente Heerlen, laat onze nieuwbakken wethouder Gerdo van Grootheest weten al langer politiekbestuurlijke ambities te koesteren. Maar de gesmede coalitie heeft natuurlijk niéts te maken met eigenbelang.Beide nieuwe wethouders denken natuurlijk puur aan het belang van de stad. +++ Horecatopper en MVV voorman Paul Rinkens vindt dat voor salesfuncties voor zijn hotelconcept Qbic studenten of afgestudeerden van hotelscholen niet in aanmerking komen. “Studenten van de hotelschool zijn pleasers en hebben niet door dat er ook verkocht moet worden”, aldus Rinkens. +++ Jan Hoen over het nieuwe college: "De uitslag van de verkiezingen zie je niet in de samenstelling van het college. De PvdA heeft zeven zetels en twee wethouders! Er is sprake van een afrekencultuur. Er is in het geniep een coalitie gesmeed met GroenLinks. Groen Link is een betere benaming! Eerst het college wegjagen is ongeveer hetzelfde als eerst een Henk 't Gaasmenneke zoals oudere Maastrichtenaren muis doodslaan en dan aaien." hem nog in herinnering zullen hebben. +++ Henk, 't lèste gaasmenne-

ke vaan Mestreech,is op 90-jarige leeftijd overleden. Oudere Maastrichtenaren herinneren zich Henk Ramaekers als een van de aanstekers van de honderden gaslampen die de stad in de vorige eeuw licht moest geven.Ladder op ladder af,dag in dag uit. Maar Henk zong zich de dag door met 'Geneet vaan 't leeve' en 'Gaaslampeleech'. Henk's laatste optreden was toen hij op 20 juni 2007 samen met toenmalig wethouder Luc Winants de gasvlam opnieuw mocht aansteken van het herplaatste Minckeleersbeeld op de Boschstraat richting Markt. Dat aansteken was uitgesteld omdat de gemeente bij het verplaatsen van het standbeeld vergeten had de gasleiding door te trekken. Alles moest toen worden opgebroken.In 1972 werden de laatste gaslantaarns omgebouwd voor elektriciteit. Henk heet noe veurgood 't leech oetgedoon. +++ Beeldend kunstenaar Guy Olivier zoekt het hogerop.Hij krijgt binnenkort een eigen galerie bóven brasserie/restaurant de Kadans op de Kesselskade. Hij was een paar maanden geleden zonder bericht achter te laten uit zijn vorige galerie vertrokken met de mededeling dat hij binnenkort weer boven water zou komen op een A-lokatie.Op 12 december is de opening en Guy kennende wordt dat een groot feest! +++ Op de Invitati-

19

Op de Moutonborrel v.l.n.r. Claire van Shake and Serve die iedereen voorzag van een heerlijke cocktaiil, eigenaar Remco Brouwer en borrelaar Francine Ruyters. on 1er Apératif Société van Grand-café Au Mouton Blanc voor de eerste Moutonborrel op de eerste vrijdag van de maand kwamen heel wat beginnende en gevorderde netwerkers af. De vaste notoire vrijdagborrelaars kregen gezelschap van heel wat bezoekers die op de uitnodiging van eigenaar Remco Brouwer waren ingegaan en in de Mouton met een borrel en babbel de werkweek afsloten. De volgende Moutonborrel is op vrijdag 3 december om 17.00 uur. +++ Bij harmonie de Greune vaan Wolder vonden ze afgelopen zomer op een verlaten zolder de film die gemaakt is van hun 100-jarig bestaansfeest in 1978. Zondag 14 november om 15.00 uur zullen delen van de nooit vertoonde film te zien zijn tijdens het najaarsconcert

van St. Petrus & Paulus in de Greune Zaol aan de Tongerseweg. Het concert is opgedragen aan eredirigent Jef Soudant en eresecretaris Jules Vrancken die onlangs 90 jaar werden, en aan beschermheer en oud-voorzitter Dré Oomen die afgelopen zomer vlak voor zijn 90e verjaardag kwam te overlijden. De entree is gratis. +++ Als je gaat bouwen heb je tegenwoordig maar één loket nodig. Alles is vereenvoudigd. Een bouwvergunning heet tegenwoordig Omgevingsvergunning. Op het in te vullen formulier Aanvraaggegevens onder Persoonsgegevens aanvrager wordt gevraagd aan te kruisen: O Man, O Vrouw, O Weet niet. Ik weet niet wie dat formulier heeft samengesteld maar ik had hem/haar/het graag even gezien! +++

Emiel, ’ne jong oet de binnestad (53) Door Huub Reinders Aflevering 53: Motorhandel Emiel vindt het geweldig om op zijn opgeknapte motor te rijden,helaas is de tank zo goed als leeg en benzine met olie ergens uithalen is een zeer moeilijke zaak. De enige mogelijkheid is via zijn andere oom Frans Lumes een paar liter te bemachtigen.Oom Frans rijdt nog altijd op een van de vrachtauto’s van de firma Bonhomme. Zodoende weet een paar liter achterover te drukken.Emiel rijdt in de buurt want er moet nog aan de motor gesleuteld worden. Hij valt wel op, want alleen politieagenten rijden op motoren. Pruttelend en knetterend rijdt hij met zijn tweetact motor via de Kesselskade richting Sint Servaasbrug. Even is het schrikken,aan de voet van de brug staat een motoragent die een hand opsteekt en beveelt om te stoppen. Emiel herkent hem direct als agent Schink. Een agent die er om bekend staat dat hij een van de grootste bullebakken van het politiekorps is.De agent staat als een sergeant majoor midden op de straat met zijn fluitje in zijn mond. Hiermee produceert hij een hoog decibelgeluid om de aandacht van de hele straat te trekken. Emiel wil stoppen, maar het gaat niet. Met een rotgang tuft hij langs de agent door,

richting de Vijf Koppen.Ondertussen kijkt hij angstvallig in zijn spiegel of de agent hem achterna komt.Verschrikt hoort hij een loeiende politieserene achter zicg. Bij de Bloedbak aangekomen trekt Emiel de contactsleutel uit de koplamp waardoor de motor uit valt.Ondertussen ziet hij in zijn spiegel dat de agent zijn motor achter hem op de standaard heeft gezet en naar hem toe komt gelopen. Ondertussen gaat zijn hand naar zijn jaszakje waar hij demonstratief een bonboekje uit te voorschijn haalt. ‘Z,o jij hebt mijn stopteken zeker niet gezien?’ Emiel pakt zijn rijbewijs en geeft het aan de agent.‘Sorry,maar ik kon echt niet stoppen. De vlotter blijft hangen en als ik de contactsleutel eruit had getrokken, had ik dat hele stuk moeten lopen.’ Agent Schink bekijkt Emiel’s rijbewijs. ‘Mmmmm ja een rijbewijs heb je, nu nog de papieren van de motor,en waar is de nummerplaat als ik vragen mag? Emiel kijkt hem aan als de armste sukkelaar ter wereld en verzint ter plekke een verhaal,waar hij later zelf om moet lachen. ‘Die papieren zijn allemaal in beslag genomen door die rotte Moffen. Niet alleen die, maar een hele hoop papieren van onze familie en daar lag ook de kentekenplaat bij.’ De agent kijkt bedenkelijk.‘Tja,dat is een andere kwestie. Dan had je nieuwe

papieren moeten aanvragen bij de Dienst van het Wegverkeer en een nieuwe nummerplaat laten maken.’ Agent Schink duwt tot opluchting van Emiel zijn bonboekje met de pen weer terug in zijn motorjas.‘Moet je me toch eens vertellen.Wat zei je waarom loopt die motor niet goed?’ Emiel zucht even.‘De simaring is kapot en hierdoor loopt er olie langs de motor waardoor de koppelingsplaten slippen,als de motor uitvalt krijg ik hem niet meer gestart.’ Agent Schink knikt. ‘Interessant.’ Hij loopt naar zijn motor die hij start en stapt op. ‘Vergeet de papieren niet aan te vragen.En laat die kist maken. Zo kun je toch niet blijven rijden.Ik let op je en vraag ze volgende keer, heb je ze dan niet...’ Schink maakt een schrijf-

beweging. Emiel zet zijn motor in de berging en loopt naar boven. Meer staat hem al op te wachten. ‘Ik heb alles van hier boven kunnen zien.Wat was dat nu weer?’ ‘Oh niets bijzonders Meer,hij vroeg naar de papieren.’ ‘En?’ Lieske kijkt hem vragend aan. ‘Die kon ik hem toch niet laten zien omdat je die niet hebt en toen schreef hij een proces.’ ‘Nee,hoor Meer,ik moet nieuwe aanvragen.Meer kijkt ernstig.‘Ik wil niet dat mijn zoon zo iets doet,snap je dat Emiel? Ga maar eens naar oom Frans die weet wel hoe je die papieren moet aanvragen. Ik meen dat je daarvoor naar het postkantoor moet.’ Emiel rijdt veel rond in de omgeving. Tijdens een van die ritten komt hij in het kamp terecht bij een handelaar. Deze

man is bekend en berucht onder de naam ‘zwarte Joep.’ Emiel kent de man nog vluchtig van vroeger, uit de Stokstraattijd. Emiel is op zoek naar oude motoronderdelen en ziet twee oude legermotoren staan. Hij onderhandelt met Joep en koopt ze voor vijfenveertig gulden. Omdat de krengen niet lopen bezorgt Joep ze bij Emiel thuis op de Vijf Koppen. Emiel wrijft zich van plezier in zijn handen, een nieuwe hobby heeft zijn intrede gedaan.Hij koopt de een na de andere motor voor een luttel bedrag. Hij maakt de motoren schoon,en sleutelt eraan om alles in orde te maken. Daarna volgen altijd spannende ogenblikken, lopen die kisten goed? Hij wil proefritten gaan maken, maar niet een van de hele verzameling wil starten. Er zit niets anders op om de krengen aan te duwen.Hij zet een van de motoren in de derde versnelling,duwt de contactsleutel er in, trekt de koppeling in en begint met de motor te rennen. Als hij vaart genoeg meent te hebben laat hij de koppeling los, waarna de motor sputterend begint te lopen.Emiel springt in het zadel en rijdt knetterend en sputterend de straat uit.Het begin van Emiel’s motorhandel is begonnen.Hij maakt borden‘Te Koop’ en plaats die voor het huis op de Vijf Koppen. Het is 1950, de tijden zijn aan

het veranderen. Huishoudelijke apparatuur, zoals radio’s elektrische strijkbouten, wasmachines koelkasten en mixers, doet op grote schaal zijn intreden. De ene familie wil niet onder doen voor de ander. Heeft Truus een wasmachine,dan wil haar buurvrouw er ook een en liefst nog groter en duurder. Bij de gemeente is een reorganisatie geweest. De groep waar Emiel werkt is samengegaan met andere groepen.Gas,water en elektriciteit zijn een groep geworden. Ze heten nu de verzorgingsbedrijven. Dit houdt in dat veel werknemers waar onder Emiel op cursus moesten.De opzet van de gemeente was dat iedereen flexibel en overal inzetbaar moest zijn. Emiel kreeg een opleiding als loodgieter,waar hij met lof voor slaagde. Volgende week aflevering 54


STAD

Vrijdag 12 november 2010

Actueel *** 6 december, 20.0022.00

Jan Pieter Minckelers door de blik van Belgische wetenschapshistorici Een lezing door Geert Vanpaemel Waar: Stayokay, Maasboulevard 101 Voor meer informatie zie www.lgog.nl *** t/m 15 mei 2011

Leven langs de Maas. Een tentoonstelling over de Maas en haar oeverbewoners Waar: Centre Céramique, Avenue Céramique 50 Voor meer info: www.centreceramique.nl ***

Historisch café nodigt u uit! Twee keer per jaar wordt er in SELEXYZ-Dominicanen een Historisch Café georganiseerd. Op donderdag 18 november is het thema: Drie biografen aan het woord. Het Historisch Café is een initiatief van de kring Maastricht van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, kortweg het LGOG. Voorzitter van de kring Maastricht, Titus Panhuysen, licht toe: “Geschiedenis is voor veel mensen vaak een ver van mijn bed show. Om die brug te slechten heb ik in 2006, toen ik net voorzitter van de kring Maastricht was, voorgesteld om een Historisch Café te organiseren. Als locatie werd de toen pas geopende boekhandel SELEXYZ-Dominicanen gekozen. Het bleek een begin van een traditie. Inmiddels zijn we aan de 9e editie toe. Het leuke van het Historisch Café is zijn ongedwongenheid in de historische setting van één van Maastrichts belangrijkste kloosterkerken te midden van tot de hemel reikende stellingen met boeken. Nog leuker is dat het Historisch Café niet exclusief bedoeld is voor de leden van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, maar dat iedereen, ook de toevallige bezoeker van boekhandel SELEXYZ kan aanschuiven,

Impressie van het Historisch Café op en voor het voormalige koor van de Dominicanenkerk. kan luisteren en zijn inbreng kan geven.” Sinds 2006 vind het Historisch café twee keer per jaar plaats: op de derde donderdag van november en op de derde donderdag van april.Bewust op koopavonden dus,als er al doorgaans veel volk in de boekhandel is. Een avond begint om 19:30 uur met de bespreking van een of enkele boeken over de geschiedenis van Maastricht en wijde omgeving. Daarna spreekt journalist-historicus Paul van der Steen een toepasselijke en prikkelende column uit, en na een koffiepauze met heerlijke koffie van Coffeel-

overs wordt een thema aangepakt dat actueel is of actualiteitswaarde dient te krijgen. Panhuysen: “Inleiders krijgen eerst de kans om hun informatie of opinie over een onderwerp te geven, en daarna wordt diepgaand over het thema gediscussieerd, waarbij de actieve inbreng van de mensen in de zaal zeer op prijs wordt gesteld. Er wordt gestreefd naar nieuwe historische gegevens, naar de openlegging van verborgen herinneringen en verhalen die bij de mensen leven, ook ten dienste van het virtuele museum 'Zicht op Maastricht' en de culturele biografie van Maas-

Mosa Fabrica Een verrassende tentoonstelling met porselein van de bekende Maastrichtse aardewerkfabriek Mosaa. Waar: Centre Céramique, Avenue Céramique 50 Voor meer info: www.centreceramique.nl

Limburg

house of Wonders

*** Meeer weten over de geschiedenis van Maastricht? Bezoek eens het Zicht op Maastricht Informatiepunt in Coffeelovers De Annex! Met momenteel een expositie van gedichten van Mine Stemkens *** Contacct? info@bv-limburg.eu

20

*

www.bv-limburg.eu

Mythen, sagen, feiten en rariteiten.

tricht. Zo zijn in de voorbije jaren spraakmakende onderwerpen aan de orde geweest zoals de controverse over Nobelprijswinnaar Pie Debye, de betekenis van Petrus Regout voor Maastricht,de identiteiten van Maastricht, de verloren cultuurwaarden van de Sint Pietersberg en de omgang in Maastricht met roerend cultureel erfgoed en de wenselijkheid van een eigen museum voor de stadsgeschiedenis.” In deze editie van het Historisch café worden drie Maastrichtse biografen aan de tand gevoeld over enkele Maastrichtenaren die in de 19de en 20ste

eeuw belangrijke rollen hebben gespeeld. Lokaal, nationaal en soms zelfs internationaal. De eerste biograaf is Lou Spronck die een biografie schreef over de Maastrichtse dichter Theodoor Weustenraad (1801-1849), onder andere bekend van het gedicht ‘De Percessie van Scherpenheuvel’. De tweede biograaf is Jos Perry, die zowel de levensverhalen van Victor de Stuers (1842-1916) als de socialistische voorman Willem Hubert Vliegen (1862-1947) optekende. De derde biograaf is Wiel Kusters, auteur van ‘Pierre Kemp. Een leven’. Met de biografen en met de zaal zal onder leiding van Ernst Homburg van gedachten worden gewisseld over de betekenis van biografieën voor de geschiedschrijving (van Maastricht). Historisch Café IX wordt gehouden op donderdag 18 november aanstaande vanaf 19:30 uur (tot ca. 21:30 uur) in Boekhandel SELEXYZ-Dominicanen. Naast het Historisch Café organiseert de kring Maastricht ook regelmatig lezingen in Stayokay aan de Maasboulevard en excursies naar binnenen buitenland.Voor meer informatie hierover zie www.lgog.nl of houd de rode actueelbalk op de linkerzijde van deze pagina in de gaten.

Groots spectakel KLEINE ENTREE 25 september ‘10 - 15 januari ‘11 Maastricht, Vrijthof, Hoofdwacht

Kris Förster


Vrijdag 12 november 2010

STAD

21

'Ik vloog 1100 km om André Rieu in Vancouver te zien!' Het waren (oude) bekenden en nu zijn het bekende ouderen. Bij een kop koffie vertelden zij hun verhaal en gaven zij gevraagd maar meestal ongevraagd hun mening over actuele onderwerpen. Vandaag Jeff Mullenders (67) bij stadscafé Lure. Na 33 jaar was Jeff Mullenders weer even terug in Maastricht. Op 29 september 1977 vertrok hij met zijn vrouw Thilda en de kinderen Olaf en Bianca naar Canada. Daarvoor had hij vanaf zijn 14e tot zijn 33e jaar achter de kappersstoel gestaan. Hij kwam uit een kappersfamilie want zijn vader Sjef en zijn broers James en Lou en zijn zussen Sefrie en Thera zaten ook in andermans haren. Vader Sjef was piottenkapper en had zijn zaak op de Tapijnkazerne. Jeff had zijn zaak in de Grote Gracht waar je niet opkeek als een klant met een glas bier in de hand vanuit buurman café Ohio in de scheerstoel plaatsnam. In Canada is hij eerst zeven jaar kapper geweest en plots werd hij bakker.Hij kon van iemand uit de stoel een bakkerszaak overnemen. Jeff: "De kennis van brood bakken heb ik moeten inkopen door goed personeel aan te nemen en vanaf 1984 tot 1998 heb ik een goed lopende bakkerij gehad. In 1998 begon ik een restaurant maar dat had ik beter niet kunnen doen. Ik verkocht die zaak in 2004 en ben daarna weer deeg gaan kneden maar nu in dienst van een groot concern met veertien zaken. Die zaken zijn zeven dagen per week 24 uur per dag geopend,alleen op eerste kerstdag zijn ze een halve dag gesloten. Ik woonde eerst in de stad Victoria in British Columbia en vanaf 2004 in High Prairie in Alberta. Na 33 jaar ben ik weer terug in Maas-

Rectificatie MAASTRICHT In de Ster van vorige week werd bij de foto op kerkhof Oostermaas vermeld dat de kinderen de urn van oma bezochten. Het gaat echter om de overleden opa.

Leuke bijverdienste? Meld je aan als bezorger!

Aanmelden:

www.alfabezorger.nl of

(0475) 417 530

Jeff Mullenders. Foto: Arie Voorzee

tricht en ik kijk me de ogen uit, vooral naar de mooie vrouwen! Want in Canada hebben dikke vrouwen de overhand." Jeff heeft de laatste weken familiebezoeken afgelegd en heeft in het herdenkingsbos in Dronten een levensboom geplant die naar zijn vorig jaar overleden vrouw is genoemd. Jeff heeft ook heel wat wandelingen door de stad gemaakt en genoten! "Wat is de stad mach-

tig, prachtig en bruisend geworden. Het is een echte terrassenstad. Toen ik vertrok was de stad grijs en onderkomen maar nu is hij héél mooi opgeknapt. Er is geld in de stad gepompt en dat zie je goed.We mogen dus blij zijn met de universiteit en hogescholen." Jeff vertelde dat zijn klanten vroeger voor een groot deel fabriekswerkers waren van de Sphinx, Mosa, Radium, Arti-

fort en het slachthuis, allemaal bedrijven die zijn verdwenen. "De laatste weken heb ik wat nieuws van kortbij mogen meemaken. Het begon met Onno Hoes die werd voorgedragen als nieuwe burgemeester, vervolgens het opstappen van wethouder Luc Winants en daarvoor de financiële problemen rond MVV. In Canada is voor zover mij bekend geen homo burgemeester en dat

lijkt mij ook niet waarschijnlijk. Maar het is erg ouderwets om daarover te vallen. En dat voor 80.000 euro een wethouder is opgestapt snap ik helemaal niet. Toen ik in 1977 vertrok had MVV ook al geen geld dus ik was niet verbaasd toen ik daarover las.En over het streven van de stad om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te worden is mij niets bekend. De perikelen rond Winterland heb ik uiteraard gevolgd want de Limburger en de Telegraaf lees ik met regelmaat op internet.” Jef vertelde dat hij tweemaal een concert van André Rieu in Canada heeft bezocht. Naar Edmonton heb ik 400 kilometer in de auto gezeten en naar Vancouver heb ik die 1100 km gevlogen. Hij laat graag Erwin luid uit zijn boxen schallen en dan danst hij door zijn huis want zijn buurman woont op 300 meter en die heeft daar dan geen last van. Een bakkerij is op 13 kilometer (hij werkt daar) en de eerste grote stad ligt op 400 kilometer (Edmonton). Maar de afstand tot het eerste café (13 kilometer) staat in schril contrast met de onderling afstand van de vochtige gelegenheden in Maastricht. Jeff: “Het was een verademing om met vrienden een rondgang door Maastricht te maken en te zien dat het de stad goed gaat. Ik kwam veel oude klanten tegen die verhaal kwamen halen omdat ze nu bijna kaal zijn. Binnenkort vlieg ik weer terug en dan kom ik weer tot rust. Want Maastricht vind ik toch iéts te druk.” Jeff heeft voor zijn familie een koffer vol met Maastrichtse souvenirs gekocht bij Chauvenis. Maar het polsbandje ‘Iech bin ‘ne Mestreechteneer‘, geschonken door Bert Garnier,heeft hij al om en daarmee stapt hij trots het vliegtuig Arie Voorzee in.

Requiem van Duruflé door Studium Chorale in Sint Servaas MAASTRICHT Op zondag 28 november geeft Studium Chorale onder leiding van Hans Leenders om 15.00 uur een concert in de Sint Servaasbasiliek . Op het programma staat het vermaarde 'Requiem' van Maurice Duruflé. Tevens wordt 'Intentions' (première) van Hans Leenders uitgevoerd. Geen Requiem in de muziekliteratuur is zo hoop-

vol en is zo doortrokken van de traditie van de kerkmuziek als De overige werken van het dat van de Franse meester programma zijn eveneens in Maurice Duruflé. de Franse sfeer.In opdracht van het Orgelpark Amsterdam schreef Hans Leenders een De componist grijpt in zijn werk voor koor en orgel op een muziek steeds terug op het gre- tekst van Maurice Maetergoriaans, dat hij zeer zorgvul- linck. Het gedicht 'Intentions' dig verwerkt in zijn muziek. beschrijft de relatie tussen het Vrede, geloof en vertrouwen innerlijk van de mens en zijn zijn de gemoedssferen die uit omgeving. deze oprechte muziek spreken in hun afgewogen samenspel Tussen beide koorwerken in tussen koor en orgel. speelt organist Marcel Verheg-

gen een werk uit de Franse orgelliteratuur: Postlude pour L'Office de Complies (1930) van de Franse componist Jean Alain.Naast Studium Chorale, onder leiding van Hans Leenders verlenen Maria de Moel (alt) en Marcel Verheggen (orgel) hun medewerking.

Entree 12,50 euro. Kaartverkoop uitsluitend via de Uitbalie 043-350 55 55, www.uitbaliemaastricht.nl

Zaterdag 13 november Theater: De Getemde Feeks 20:00 Pesthuys Podium Wegens groot succes gaat ‘De Getemde Feeks’ in reprise! De voorstelling gaat over Angelika Minola en haar twee dochters. Angelika heeft besloten dat de jongste en begeerlijke pas mag trouwen als de oudste, de feeks, gehuwd is. De Veronees Petruchio durft het aan: hij wil deze feeks wel temmen. Zondag 14 november ondleiding door 'World Ro Press Photo 2010' 13:30 Centre Céramique Ook dit jaar organiseert Centre Céramique een gratis rondleiding door de unieke World Press Photo tentoonstelling. In verband met beperkte plaatsen wordt aanmelden aanbevolen: dit kan via klantenservice@sbm.nl of telefoonnummer. 043- 350 5600 Maandag 15 november Film: Three miles north of Molkom 19:30 Lumière Cinema Een hilarische documentaire over Ängsbacka, een New Age No Mind-festival in de bossen van Zweden. Een Zweedse bekendheid, een hippie uit Californië, een Finse oma en een rugbycoach uit Australië zijn een aantal deelnemers van deze onvergetelijke emotionele achtbaan, die maar liefst twee weken duurt. Woensdag 17 november Jeugd: Pepernoten bakken 14:00 Bisschopsmolen De Sint is in Maastricht en de bakpieten hebben het zo druk, dat ze heel snel de hulp nodig hebben van de kinderen in Maastricht. Dit is een leuke workshop om zelf lekkere pepernoten te maken. Reserveren is verplicht: Dit kan via VVV Maastricht: T. +31 (0)43 32 52 121 of info@vvvmaastricht.nl Donderdag 18 november Evenement: Jumping Indoor Maastricht (JIM) 11:00 MECC Maastricht Dit paardensport evenement heeft een spectaculair sportprogramma met vele internationale springrubrieken. Door de goede reputatie en het gunstige weekend van het evenement komt de wereldtop van springruiters dit jaar naar Maastricht.


STAD

Vrijdag 12 november 2010

22

Maastricht Hielemaol Los Ministerie van Economische Zaken

Kennisgeving Mijnbouwbesluit

Intrekking vergunningen kalksteengroeven: winning en gebruik voor andere doeleinden De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie maakt bekend: Op 01-01-2003 is het Mijnbouwbesluit in werking getreden. Op grond van artikel 164, eerste respectievelijk tweede lid, van dit Besluit gelden vergunningen voor de ontginning van kalksteen respectievelijk voor het gebruik van groeven voor een ander doeleinde dan de ontginning van kalksteen die zijn verleend voor 01-01-2003 als vergunningen als bedoeld in artikel 146 respectievelijk artikel 151 van het Mijnbouwbesluit. Er bestaat aanleiding om vergunningen geldend krachtens artikel 164, eerste en tweede lid, van het Mijnbouwbesluit te actualiseren. Deze vergunningen bevatten voorschriften die zijn verouderd of op grond van artikel 164, tweede lid, van het Mijnbouwbesluit zijn vervallen omdat zij geen betrekking hebben op de gesteentemechanische veiligheid van de groeve. Daarnaast ontbreken in deze vergunningen de beperkingen en voorschriften die op grond van de artikelen 147 en 152 van het Mijnbouwbesluit, in samenhang met artikel 164, derde lid, van het Mijnbouwbesluit aan deze vergunningen worden verbonden. Bij de actualisatie van de vergunningen geldend krachtens artikel 164, eerste en tweede lid, van het Mijnbouwbesluit is gebleken dat van een aantal van deze vergunningen geen gebruik meer wordt gemaakt. Het betreft de volgende vergunningen: Voor groeven gelegen binnen percelen in de gemeente Maastricht: 1) De Schark, de vergunning op 20-11-1956 verleend aan de Congregatie der Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis voor het gebruik van de groeve om te gidsen; 2) Sint Pietersberg: a) De vergunning op 22-12-1943 verleend aan de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer te Maastricht voor het gebruik van de noordelijke gangen van de groeve voor het inrichten van een schuilgelegenheid, het ter bezichtiging stellen voor vreemdelingen en het aanleggen van een champignonkwekerij. b) De vergunning op 08-03-1945 verleend aan de N.V. Eerste Nederlandse Cement Industrie (E.N.C.I.) voor het gebruik van de groeve voor het ontginnen van mergel, het kweken van champignons en witlof en het al dan niet tegen betaling toegankelijk stellen voor bezoekers.

MAASTRICHT Hielemaol los, zo heet het concert dat 4 Limburgstalige zangers geven op 20 november in de Maastricht Music Hall. Geïnspireerd door de geweldige sfeer bij de jaarlijkse toppers concerten in de Amsterdam Arena besloten Ludy van Dijk, Eric Cruts, Nick Gilissen en Eric Ghelen de grote stap te maken voor een live concert voor 1500

personen in de Maastrichtse evenementenhal. De avond is een mix van Limburgse, Nederlandstalige en Engelstali-

De aanvang van dit unieke evenement is 20.00u, de zaal gaat open om 19.30u. Kaarten zijn onder andere on-line verkrijgbaar via www.mocon-events.nl en bij alle Free record shop en Belcompany filialen in Nederland en België. ge meezingers, gezongen Kaarten kosten 12,50 onder begeleiding van euro in de voorverkoop een 17 koppige live band en 15 euro aan de zaal. en ondersteund door een showballet.

SOS-Kinderdorpen kerstmarkt MAASTRICHT SOS-Kinderdorpen Maastricht organiseert zondag 12 december weer haar jaarlijkse kerstmarkt. Dit evenement vindt plaats in het Ontmoetingscentrum van Neerharen (naast de kerk) en duurt van 15:00 uur tot 20:00 uur.

gezin te komen genieten op deze familiekerstmarkt tijdens de Adventtijd. In een knusse winterwonderland sfeer zal de markt een plek worden om te borrelen, gezellig bij te praten met vrienden en lekkers te proeven. Warme choco voor de kleine kerstmannen en een mooi glas wijn voor Iedereen is van harte de iets ouderen, jingle welkom om met het hele bells en geurig kerst-

groen, christmas crackers en canapés. En om dit sfeertje mee naar huis te nemen zijn er originele kerstartikelen en cadeaus te koop voor jong en oud. Vooral de kinderen worden "in the picture" gezet op de kerstmarkt: met een kinderworkshop en speciale kindercadeaus kunnen zij de kinderen in Brazilië helpen. De volledige opbrengst van de

markt gaat namelijk naar de bouw van een nieuw SOS-dorp in Brazilië. SOS-Kinderdorpen is een stichting die zich richt op het welzijn van weeskinderen en verlaten kinderen en is actief in 132 landen met 500 kinderdorpen. Hiermee worden maar liefst 75.000 kinderen wereldwijd geholpen.

gratis lief! poppenhuis gratis deurtheater! of avontureneiland* t.w.v.t.w.v. € 29,95 bijbijbesteding € 50,-* 29,95 euro besteding vanvan 50 euro

Voor groeven gelegen binnen percelen in de gemeente Margraten: 3) Koeleboschgroeve, de vergunning op 27-06-1980 verleend aan het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg voor het gebruik van de groeve als vleermuisreservaat; 4) Kloosterkeldergroeve, de vergunning op 09-10-1945 verleend aan de Stichting Missiehuis Afrikaanse Missiën voor het gebruik van de groeve voor het opbergen van huishoudelijke artikelen; 5) Nieuwe Groeve St. Joseph, de vergunning op 25-01-1950 verleend aan de heer J. Claessens voor het gebruik van de groeve voor het kweken van champignons; 6) Vuursteenmijn Rijckholt, de vergunning op 12-03-1965 verleend aan Staatsbosbeheer voor het in gebruik nemen van een prehistorische vuursteenmijn; 7) Vuursteenmijn Rijckholt, de vergunning op 21-04-1969 verleend aan Staatsbosbeheer voor het uitbreiden van de prehistorische vuursteenmijn. Voor groeven gelegen binnen percelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul: 8) Flesscheberg, de vergunning op 22-03-1946 verleend aan de heer H. Duysen voor het gebruik van de groeve voor het winnen van losse mergel; 9) Slangenberggroeve, de vergunning op 14-07-1922 verleend aan B&W van de gemeente Berg en Terblijt tot ontginning van de groeve; 10) Viltergroeve of Viltersteengroeve, de vergunning op 28-04-1922 verleend aan B&W van de gemeente Berg en Terblijt tot ontginning van de groeve. De Minister is voornemens bovengenoemde vergunningen in te trekken. De ontwerpbeschikking en de andere relevante stukken liggen met ingang van 15-11-2010 tot en met 27-12-2010 ter inzage op de secretarie van de gemeenten: 1. Maastricht, Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht, telefoon 045 - 350 50 50; 2. Margraten, Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten, telefoon 043 - 458 84 88; 3. Valkenburg aan de Geul, Park Dersaborg, Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg aan de Geul, telefoon 045 - 609 92 92. Inzage is mogelijk op werkdagen tijdens openstelling van de secretarie.

inclusief 4 vrolijke speel¿guren! * Zolang de voorraad strekt, niet geldig in combinatie met andere kortingen en bij aankoop van kadobonnen. Maximaal 2 deurtheaters per klant.

Tot en met 27-12-2010 kunnen belanghebbenden zienswijzen met betrekking tot de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling kenbaar maken aan: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie DGETM, Directie Energiemarkt t.a.v. de heer E.J. Hoppel, ALP/562, telefoon 070 - 379 70 88 Postbus 20101 2500 EC DEN HAAG Ook voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer E.J. Hoppel.

Wycker Brugstraat 52 6221 ED Maastricht 043-3100359 maastricht#lieÀifestyle.nl ZZZ.lieÀifestyle.nl


Vrijdag 12 november 2010

23

Winterprogramma voor gezonde huid Primeur in huidverzorging voor G&W Gondheidswinkel Schreurs MAASTRICHT Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien dat zijn zoontje zoveel last had van eczeem en begon aan de keukentafel zelf een middel uit te vinden. Nu, twaalf jaar later, is zijn productlijn daar uitgegroeid tot het best verkochte huidverzorgingsproduct op natuurlijke basis en is 'Grahams' bij heel veel mensen niet meer uit het leven weg te denken.

kel komen regelmatig klanten met huidproblemen. Psoriasis bijvoorbeeld, maar ook een zeer droge huid en eczeem zijn veel voorkomende aandoeningen. Er is al veel te koop voor de probleemhuid, maar lang niet iedereen heeft baat bij dezelfde producten. Ik ben daarom altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden, want het is afschuwelijk om de hele dag jeuk te hebben.

Enige in de regio Sinds kort is de bijzondere huidverzorgingslijn in Nederland verkrijgbaar. Zo ook in Maastricht, waar de producten van Grahams Skincare te koop zijn bij G&W Gezondheidswinkel Schreurs.

In Australië, Nieuw Zeeland, de Verenigde Staten en Canada behalen mensen met de producten van Grahams al jaren goede resultaten,maar de productlijn was in Europa helaas nooit verkrijgbaar. Heel recent hoorde ik dat Geoff GraAltijd op zoek ham en zijn mensen met een importeur voor de Europese Eigenaar John Schreurs ver- markt rond waren, een Nedertelt enthousiast over zijn nieu- lands bedrijf nota bene! Ik wist we productlijn: "In onze win- meteen dat dit iets voor onze

winkel was en zodoende beschikten wij als eerste in de regio over deze fantastische lijn. De producten zijn gemaakt op natuurlijke basis. Er is een actief werkende crème die aangebracht wordt op de geïrriteerde huid, maar ook een heerlijke badolie, een verzorgende balsem, shampoo voor de hoofdhuid, conditioner, douchegel en zeep." John Schreurs zegt tot slot: "Ook elders in het land weet men Grahams inmiddels al te vinden. Ik hoor veel mensen met eczeem en psoriasis altijd zeggen "Ik heb al zoveel geprobeerd maar niets helpt." Juist tegen die mensen wil ik zeggen: Probeer het uit! Het is absoluut aan te bevelen." G&W Gezondheidswinkel Schreurs is gevestigd aan de Wijcker Brugstraat 22 te Maastricht, tel. 043-3213563. Meer informatie over Grahams vindt u terug op www.grahams.nl

Privé zwemles voor kinderen. Sauna Vilt is gespecialiseerd in het geven van privé zwemles aan kinderen v.a. 3 ½ jaar. Onze gedreven instructrices geven aan maximaal 2 kinderen tegelijk les, dat geeft een optimaal resultaat. De lessen worden gegeven op: zaterdag tussen 08.30 en 15.00 uur en op maandagmiddag tussen 15.00 en 20.00 uur

géén wachtlijst en géén inschrijfgeld! Voor inschrijven en info liefst via: info@saunavilt.nl

WINTERARRANGEMENT.* Ontvangst met koffie/thee en warm appelgebak. Vrij gebruik van alle saunafaciliteiten. Vrij gebruik van 2 soorten scrubzout. 30 minuten zonnebank. Heerlijke maaltijdsalade naar keuze.

Onze huid verdient extra verzorging in de winter Kunnen we ons de komende winter verheugen op een echte Hollandse winter met veel kou en ijs en misschien een witte wereld? Of wordt het een Nederlands kwakkelwintertje? Welke winter we ook krijgen, het betekent in ieder geval dat we niet alleen onze kleding maar ook de verzorging voor onze huid moeten aanpassen.

Het gezicht

De handen

Het devies voor de winter is: gebruik bij winterse weersomstandigheden de rijkere variant van je dagcrème. Rijke crèmes bevatten meer lipide (vet)stoffen die de huid in de winter extra verzorgen en beschermen. Geen overbodige luxe wanneer je bedenkt dat 8 op de 10 vrouwen 's winters klaagt over een strakke, gevoelige en droge tot zeer droge huid!

Handen kunnen, wanneer ze goed verzorgd worden, zelfs sensueler zijn dan lippen. Maar doordat ze altijd blootstaan aan allerlei (weers)omstandigheden verraden ze, wanneer je ze niet goed verzorgt, heel snel je leeftijd. De huid op de handen is, doordat zich hier geen vetweefsel bevindt,niet alleen uitgesproken dun maar ook zeer droog. Daar komt nog bij dat de weinige talgkliertjes op de rug van de hand lang niet voldoende beschermend huidvet produceren en doordat het weefsel ook weinig collageen bevat gaat de elasticiteit van de huid sneller verloren.Allemaal redenen waarom een goede handcrème, zeker in de koude maanden, noodzakelijk is.

's Winters wordt onze huid geconfronteerd met kou en (gure) wind. Maar deze 'aanslag' is misschien nog niet het ergste voor de conditie van de De lippen huid. Hoe vervelend is het niet De constante verandering - wanneer je lippen gebarsten van de warme,droge lucht bin- zijn, of dat er hinderlijke vellenenshuis, naar de koude, voch- tjes op zitten. Twee dingen tige lucht buiten - is de groot- waar je last van krijgt wanneer ste veroorzaker van een 'trekke- je in de winter je lippen niet rige', oncomfortabel verzorgt. Goed invetten met aanvoelende huid.Gezicht,lip- een lipverzorgingsproduct op

FACIAL–FLEX

€ 29.95

U L

*niet i.c.m. andere akties en abonnementen, en graag reserveren.

T

R A

Twee minuten per dag gedurende twee tot vier maanden

MAANDAG DAMESDAG Op maandag van 10.00 uur tot 15.00 uur genieten dames tegen het gereduceerde bedrag van € 15.00 in alle rust van al onze faciliteiten. Een relaxte start van de week!! Sauna & zwemschool Vilt Rijksweg 164, 6325 AH Vilt (tussen Maastricht en Valkenburg) Tel. 043-6040292 www.saunavilt.nl info@saunavilt.nl

pen en handen hebben dan basis van lipiden is daarom extra verzorging nodig. geen overbodige luxe.

Met de FacialͲFlex® hoeft u maar 2 minuten 2 maal per dag te oefenen gedurende 2 tot 4 maanden om de gelaatsspieren te versterken en verslapping van de spieren tegen te gaan. N N N N N VERSTEVIGT DE GELAATSͲ, HALSͲ EN KINSPIEREN OP EEN NATUURLIJKE MANIER!

VERSTERKT EN VERSTEVIGT DE HUID VERSTEVIGT DE GELAATSCONTOUREN DOET HANGWANGEN VERVAGEN BESTRIJDT DE DUBBELE ONDERKIN STIMULEERT DE BLOEDSOMLOOP

Meer informatie en/of bestellen: www.cosmeceutics.be 0032 1244 1855 (5 km v. Maastricht) Meer informatie en/of bestellen: www.cosmeceutics.be


Al bijna 63 jaar voor een goed advies

20%

10%

5%

Moderne winkel met vrijwel het grootste assortiment van Zuid-Nederland. Behulpzame vakbekwame medewerkers. Onderscheidend in aandacht en advies. Betaal niet teveel voor voedingssupplementen en natuurcosmetica, vraag naar ons kortingssysteem.

o.a. Weleda, Gezond & Wel, Solgar, Bach, Hauschka, Bloem, Orthica, A. Vogel, All in One, Care

U ontvangt 5 -10 - of zelfs 20% korting op 1, 2 of 3 producten van hetzelfde merk!

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. OP=OP aanbiedingen en acties zijn geldig tot 1 december 2010.

12 November 2010  

De Ster, Vrijdag 12 November 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you