Page 1

Opgericht 2004 I 5e jaargang I nummer 46

Postbus 2414 I 6201 AE I Rondostraat 37-39 I Maastricht I 043-4077484

De krant voor Maastricht - Vrijdag 19 november 2010

"Dit is waarom we haar uit de fractie hebben gezet" VVD-er

Meij over Simona Maassen die zetel toch niet opgeeft

PROTEST

INTERVIEW

VASTELAOVEND

Markt toneel van schreeuw om cultuur

Nieuwe wethouders: van de zijlijn naar de middenstip

Prins van Rommelgat brengt Brabants carnaval naar Maastricht

3

5

15

VVD zet Simona Maassen uit partij

Winterschilder

MAASTRICHT De fractie van de VVD in de gemeenteraad heeft Simona Maassen bij het partijbestuur voorgedragen voor royement.

CENTRUM - Pallets krijgen een wit laagje verf om als sokkel te dienen voor ijssculpturen. In een pa aviljoen en uit ijs op het Vrijthof worden tijdens Magisch Maastricht door kunstenaars uit de hele wereld beelde gehakt en voor het publiek ten toon gesteld. Foto: Jean-Pierre Geusens

Mariastraat wil deel reclamebelasting terug CENTRUM De ondernemers in de Mariastraat willen van de gemeente een deel van de reclamebelasting terugvorderen, omdat er in hun straat amper kerstverlichting hangt. Dat zegt John Grootaers van een electronicazaak in deze straat in het centrum. "Hier hangen er enkel ter hoogte van de Muntstraat twee slingers.Terwijl de gemeente ons per brief over de reclamebelasting heeft uitgelegd dat het verbeteren van feestverlichting als dringende zaak op het programma stond. Nu dit niet is gebeurd, willen we een deel van ons geld terug hebben." De ondernemers in de binnenstad betalen aan de grote van hun gevel gerelateerde reclamebelasting aan de

gemeente. Dit wordt door het Centrummanagement aangewend voor herinrichting van de binnenstad. Het aanbrengen van kerstsfeerverlichting vormt een onderdeel van de activiteiten. Centrummanager Paul ten Haaf: "Ik heb van de ondernemers in de Mariastraat geen klachten vernomen over de manier waarop de kerstverlichting in hun straat is opgezet. Die straat is op dezelfde manier ingericht als voorgaande jaren. Qua lichtslingers zijn daar

bovendien niet veel mogelijkheden." Ten Haaf zegt bereid te zijn om voor de editie van 2011 met de ondernemers om de tafel te gaan zitten. "Voor dit jaar kan dat niet meer." Het Centrummanagement is dit jaar door gemeente en binnenstadsondernemers in het leven geroepen om Maastricht beter te kunnen positioneren als aantrekkelijke winkelstad. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het kostentechnisch niet mogelijk

Gratis jeugdzorg tot 18 jaar!* *muv orthodontie en kronen

Welkom in onze tandartsengroepspraktijk! 043 - 3251545 | maastricht@dentalclinics.nl

is overal sfeerlicht op te hangen. “Als geheel profiteren de ondernemers van de algehele kerstverlichting in de stad.” Sjak Planthof

! Wow

Hekkert

HEKKERT AUTOGROEP Dé Opel Dealer van Maastricht

GAAT VERHUIZEN Nieuwe locatie per 1 december naast de brandweer van Maastricht. Meer info op: www.hekkertautogroep.nl

Hekkert Autogroep Maastricht Griend 2 6221 AJ Maastricht 043-3503000

Het partijbestuur beslist in december op het verzoek. Volgens fractievoorzitter Alex Meij betreft het hier slechts een formaliteit. "Hiermee geven we uiting aan de wens van de ledenvergadering dat degene die uit de fractie stapt of daar uit gezet wordt en zijn of haar zetel niet wenst op te geven, wordt voorgedragen voor royement." Meij reageert hiermee op het besluit van Maassen om haar raadszetel voorlopig nog niet op te geven. Haar fractiegenoten hebben Maassen vorige maand uit de fractie gezet, nadat ze het vertrouwen in Maassen hadden opgezegd. Maasssen gaf vervolgens aan

uit de gemeenteraad te zullen stappen en haar zetel terug te willen geven aan de partij. “Ik doe dat om de VVD geen verdere schade te berokkenen”, was toen haar voornaamste reden om afstand te doen van haar VVD-raadszetel. Maassen zei eerder de afgelopen weken veel steunbetuigingen te hebben ontvangen van kiezers die bij de gemeenteraadsverkiezingen op haar stemden. “Ik kan die 785 voorkeursstemmen niet zomaar naast me neerleggen.Ik bekijk nu hoe ik het beste recht kan doen aan de kiezers.” Voor Meij vormt de heroverweging van Maassen nog eens de bevestiging van het besluit om haar uit de fractie te zetten. “Ze komt opnieuw haar woorden niet na.” Simona Maassen was niet voor een reactie bereikbaar. Sjak Planthof

De Ster brengt Magisch Maastricht-krant uit MAASTRICHT Stadskrant De Ster brengt volgende week een speciale krant over Magisch Maastricht uit. Dit is een krant van maar liefst 48 pagina’s met alle informatie over de activiteiten die tijdens Magisch Maastricht in

de stad plaatsvinden.Van zaterdag 3 december tot en met 2 januari 2011 staat de gehele stad in het teken van de komende feestdagen. Met de krant over Magisch Maastricht komt u al een week eerder in kerstsferen.

Aanbiedingen

Alleen op ma., di., woe. 22, 23 en 24 november

snijworst 100 gram van € 1.39

Botermalse kogelbiefstuk kilo €15.48

0.79 ber Zondag 21 novem

geopend

9.98

C1000 Voltaplein C1000 Brusselse Poort Maastricht

uur van 12.00 tot 17.00


Vrijdag 19 november 2010

DE STER

Pagina 2

m u e s mu

n e t n fa e n Bon tricht s a a M

                  

l

n

. n e t n a f e 

n n o b . w ww 


Vrijdag 19 november 2010

STAD

3

Schreeuwen om cultuur

Winterland failliet MAASTRICHT De stichting Winterland is deze week op verzoek van de gemeente Maastricht failliet verklaard. De stichting, die jarenlang Winterland in Maastricht organiseerde, zou 300.000 euro schuld hebben, met de gemeente als grootste schuldeiser.De gemeente en

Winterland liggen al lang in de clinch over de achterstallige betalingen die Winterland moet doen voor het gebruik van het Vrijthof. De ruzie was voor de gemeente reden om de banden met Winterland te verbreken en een eigen winterevenement te organiseren: Magisch Maastricht.

Supermarkt overvallen BOSCHPOORT Een supermarkt aan de Pastoor Moormanstraat in Maastricht is woensdagmiddag overvallen. Even voor sluitingstijd -rond 17:45 uur- kwamen twee gemaskerde personen de winkel binnen en Veronica Dirksen, Henri Broeren, Arie de Mol en Piet Menu praten onder leiding van Louk Hustinx overr de bezui- bedreigden de twee caissières nigingen op cultuur. Foto: Frank Benneker MAASTRICHT De regering wil 20 procent korten op het rijksbudget voor kunst en cultuur, oplopend tot 200 miljoen euro in 2015. Daarnaast wordt het hoge BTW-tarief van toepassing op entreekaartjes, waardoor deze 13 procent duurder worden. Er is verzet tegen deze plannen. Dat moet zaterdag 20 november uitmonden in een massale landelijke demonstratie in tientallen steden. De Limburgse manifestatie vindt plaats in Maastricht. Veronica Dirksen, oud-wethouder en voorzitter van het parcours en het Kultureel Overleg Maastricht, Henri Broeren, directeur LSO, Arie de Mol, artistiek directeur van Toneelgroep Maastricht en Piet Menu, artistiek leider van het Huis van Bourgondië, keurden tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag de bezuiniging van het Rijk af. "De doodsteek dreigt voor het culturele leven in Nederland en Limburg voor de prijs van één gevechtsstraaljager. Dit is geen bezuinigen maar uitbenen; het lijkt wel een afrekening door dit kabinet",betoog-

de Dirksen. Zowel Broeren als De Mol stelden dat de culturele sector een delicaat stelsel is, dat uiteen valt als eraan getornd wordt. "Musici zijn zeer bevlogen en beroepsmatig verweven met (amateur) koren en orkesten, conservatoria en muziekscholen.We moeten zuinig zijn op onze cultuur, want het gaat om ons welzijn", aldus de LSO-directeur. De actie 'Schreeuw om cultuur' sluit naadloos aan bij een brandbrief die wethouders van negen grote gemeenten (waaronder wethouder Jacques Costongs van Maastricht) in oktober stuurden naar het kabinet. Hierin spreken ze van eenzijdige bezuinigingsvoorstellen die tot onherstelbare schade, averechtse effecten en verschraling van het cultuuraanbod zullen leiden. De wethouders vrezen zelfs voor sluiting van diverse podia.Ook verwachten ze dat de toegankelijkheid van de podiumkunsten in gevaar komt als de kaartjes duurder worden. Harde cijfers, zoals opgesteld door bureau Berenschot (augustus 2010) tonen het belang van kunst en cultuur in Nederland aan. Zo trekken podia en festivals ruim 15 miljoen bezoekers (het betaalde

voetbal amper de helft), zijn er jaarlijks 20 miljoen museumbezoeken en 27 miljoen bioscoopbezoeken en telt Nederland 7 miljoen kunstbeoefenaars (van amateur tot prof). Berekend is onder meer ook dat er 265.000 creatieve banen zijn (die trouwens niet allemaal gesubsidieerd zijn) en dat meer dan de helft van de podium- en filmbezoekers een horecagelegenheid opzoekt. De economische spinoff is evenwel nog groter, want veel mensen en bedrijven verdienen,bijvoorbeeld in de horeca, het toerisme of als toeleverancier, een boterham aan de kunst- en cultuursector. In de gesubsidieerde kunst- en cultuursector gaat 5 miljard euro om. 37 procent daarvan genereren de instellingen als eigen inkomsten. De gemeentes dragen bijna 1,9 miljard euro bij, de provincies 261 miljoen en het Rijk 951 miljoen euro. Dat laatste is net iets meer dan een half procent van de totale uitgaven van de rijksoverheid. Zaterdag 20 november trekken vanaf de verschillende kunstinstellingen om 16.00 uur stoeten naar de Markt. Op diezelfde tijd trekken vertegenwoordigingen uit andere Limburgse gemeenten vanaf het

centraal station naar de Markt, waar om 17.00 uur de centrale manifestatie begint. Daar worden onder meer fakkels uitgedeeld, waarmee op de Markt een groot brandend vraagteken gevormd zal worden. Iedereen die kunst en cultuur een warm hart toedraagt wordt opgeroepen andere mensen te mobiliseren en zich bij een van de groepen aan te sluiten en om vocaal of anderszins van zich te laten horen.Volgens deze gegevens zou het korten van de kunst- en cultuursector met 200 miljoen dan ook niet meer zijn dan een druppel op de gloeiende plaat van de totale bezuinigingen (van 18 miljard) die het kabinet wil doorvoeren. Het kabinet Rutte-Verhagen zegt de toegankelijkheid van kunst en cultuur voor iedereen te willen bevorderen. Maar juist door het snijden in subsidies komt deze doelstelling in het gedrang en kan een situatie ontstaan waarin alleen de rijkeren zich kunst en cultuur kunnen permitteren. Meer informatie is te vinden op www.nederlandschreeuwtomcultuur.nl en op www.facebook.com/limburgschreeuwt.

met een mes en een vuurwapen. Nadat ze geld hadden gekregen vluchtten de donkergeklede daders op een bromfiets weg in de richting van de Drijverstraat. Op het moment van de overval waren ook de eigenaar en een klant in de zaak aanwezig.

Bonnefantenmuseum gratis op open dag MAASTRICHT Het Bonnefantenmuseum houdt zondag 21 november zijn jaarlijkse open dag. Het programma wordt muzikaal ingekleurd door de Mastreechter Staar. Tussen elf en vijf uur is het museum gratis toegankelijk en wordt het publiek een afwisselend programma gebo-

den van rondleidingen en muziek. Om 13.45 en 15.15 uur concerteert de Staar op de monumentale trap o.l.v.dirigent Paul Voncken. Ook zijn er vijf algemene rondleidingen. Voor meer informatie: www.bonnefanten.nl.

Publiekssymposium over kankeronderzoek

MAASTRICHT Wilt u weten wat er met uw bijdrage aan het Kankeronderzoekfonds Limburg precies gebeurt? Of bent u (nog) geen donateur, maar wilt u wel weten waar het Kankeronderzoekfonds Limburg voor staat? Kom dan op zaterdag 20 november naar het Apple Park Hotel in Maastricht: daar vindt een symposium plaats over het onderzoek dat met de gelden van het Kankeronderzoekfonds Limburg wordt verricht. Artsen en onderzoekers van het Maastricht UMC+ en van het onderzoeksinstituut Rob Christiaans GROW (School for Oncology

High Tea

€ 17, 7,5 50 0 per r perso p oo on n Ve erk rkr riijjg gba baa ar r van naff 2 per erso s nen Rese erver rver rv eren en gew ewe enst en

Tijl Uilenspiegel Markt 30 - 6211 CK Maastricht Tel. +31 (0)43 321 5774 E-mail: info@detijl.nl

en Developmental Biology) vertellen tijdens dat symposium waar ze precies mee bezig zijn. Welke successen zijn er reeds behaald? Wat zit er aan te komen aan onderzoeksresultaten, en waar is nog veel werk te verrichten? Kortom: wat mogen we verwachten op het gebied van kankeronderzoek in Limburg? Gasten worden om 14.00 uur ontvangen. Het programma duurt van 14.30 uur tot 16.00 uur. Toegang is gratis, maar aanmelden is wel noodzakelijk en kan via www.hfl.nl. Het Apple Park Hotel ligt aan de P. de Coubertinweg 3 in Maastricht.

Eerste 50 Plus Danceparty MAASTRICHT Onder de titel ‘’Dansen in het park’’wordt in D’n Hiemel de eerste 50 Plus Party georganiseerd. In vervlogen tijden was dit een begrip in Maastricht. Leeftijdsgenoten kunnen genieten van muziek uit hun tijd. De ondergrens is 50 jaar maar een bovengrens is niet van toepassing. Natuurlijk is er een nostalgische sfeer en ruimschoots gelegenheid om te dansen. 'Dansen in het park' start zondag vanaf 15.00u in D’n Hiemel te Maastricht.


Coiffeur van wereldformaat strijkt neer in Maastricht # & (&'( &'(&(#($" $ *# ( &($ +$&( *$$&"! %'!$# *# $)& &( #)+ !*# #!,# #& ! & !'(# ( '!$# '#' $ ($& *&& "( # #)+ #& # # #)+ #" $#(&#-' & &!)&& # !&2#0%0-," 4, #'%#,0#,1*-,+, %#0 #011'+- -,20',' '10-,"3'2)-1+-.-*'2'1!& 2#,-#+#,'(,0--21*'% %#,',0'#)#,*,"&'('1 %# -0#, ', 2&#,# * -. 8#12'#,(0'%# *##$2'(" *##0"# &'( &#2 4) )#, ,#, "--0 ', "# 8-+#0 +,"#, '( 2# )*311#, '( "# 0 '#0 -+ "# &-#) 0 8'(, !00'90# #%-,5#0)#*'()','!#

!-3.# "'# &#2 #12# '( &#+-$&0.12#2*1 "#)*#"',%"'#(#"0%2 +-#2 (# ).1#* 3'2"0 %#,5'#(# #,20-+ #1!&-352 -,20',' #*)#!-3.#*1##,3,'# )#!0#2'#'(),'.24#0$2 #,127*#2#*)).1#*+#2 "#%0--212#,"!&2'2 &##$2 &#+ - 2-2 5', ,0 %#+)2 4, "# 0*'(,!-+.#2'2'# #8+#,*'()# #"#0 *,"1#..#01

,"#-2#"<8302#0 20-)&'(,0-,2.#**'#0 #,0'(150&'(+## 5#0)2#,"#!-3.#14, "#+-"#**#, '("#%0-2# +-"#1&-514,"#4# ,3#"3-,2'%,#50 '-0 **',- #, -3'1 3'22-, %#4#12'%" 8'(, -)%$&'(1#+',01, .0-$#11'-,#*#)..#01',

&# #, %##, %#"3*" 4--0 &#2 .0#!'#8# 5#0) #, *#4#0#, 0-""#*5#0) $ &#2$12$--"-,"#0"# ).1#*1,-#+2-,20',' "2#*$,##+2&'(#0"# 2'("4--02 #%',2+#2 ,"!&2 4--0 "# 5#,1

#(##'' '(1-++'%#)..#0112 4, "# )*,2 "# &0 (# ',,#, 4'($ +',32#, 1203!2330#,"#%#8'!&21 5##0 3'2#,'#)..#01 4-0+ - #"#,)2 &'( "# -,"#, 0'#)#,*," #, "# #)0:,# # *'#$"# 0!&2 &#+ 4#04-*%#,1 ,0 &#2 ##351# #0 ,#38#,50&'(

(0 ##,8)&##$2%#03,"

(&#$ +#1 &#0#, #, )', "#0#, )3,,#, 8'!& '( -,20','<1 '0 *2#, 511#,),'..#,#,$;& ,#, 3'12 "# $','1&',% 2-3!& '1 8'(, 1.#!'*'1 2'# 0-+ '#"2 &'( ', 8'(,1*-,##,3'2%# 0#'" "'#,12#,.))#2 , 4, &0 #&,"#*',%#, 4'1%'# #, 1!&--,&#'"1 #&,"#*',%#, 8-*1

Hoeve Castermans in Wolder

     ! !  !          0   1$")"""1'%"""" 0/ 

   0.

 +

 0, '  +

    !  

  

 

-"&%%(''('' * -"&%%$#)### * 

  

52#0%-*4#, #62#,1'#1 -.12#)#, 03'"1 #, %*).1#*1 +1/3# 20#2+#,2 +)#3. #.'*#0#, *-,"#0#,2-, 1302-, 3'2%0-#' 4#04#, 1*'!#1 .#0+,#,2 #, &'%&*'%&210 '(5-0"2 &'( -,"#012#3," "--0 1!&--,&#'"11.#!'*'12#1 #, 4'1%'12#1 -) )3,2 3#0.03')#,#,&05#0 )#,)-.#,#,"#8#*2#, 511#,#,127*#, 4',"2 -,20','<1 '0 , "# 0#"#1202 .#,',%12'("#, +, "% 2+ 82#0"% 4,

 2-2 3-."-, "#0"%4-,"2-2 3 ()#(# $#(*## $&(#

Kontariniâ&#x20AC;&#x2122;s Hair Bredestraat 20 6211 HC Maastricht Tel. 043-7504832


Vrijdag 19 november 2010

COLOFON Stadskrant De Ster verschijnt wekelijks huis-aan-huis vanaf vrijdag in de gemeente Maastricht en is tevens verkrijgbaar bij een tiental vaste afgiftepunten. Oplage 61.000 exemplaren

STAD

5

Van de zijlijn naar de middenstip

Uitgever A en C Media B.V. Postbus 528 6040 AM Roermond tel: 0475 319045 fax: 0475 317195 www.aencmedia.nl

Adres Rondostraat 37 39 Maastricht Postbus 2414 6201 EA Maastricht tel: 043 407 74 84 fax: 043 407 74 80

Directie Regiomanager Peter van Hooren tel: 043 4077494 06 46287892 André Peters (CEO) Andreas Hennig (COO) Roland Dear (commercieel directeur) Ben Peters (commercieel directeur)

Advertenties commerciester@aencmedia.nl

Media Adviseurs

Gerdo van Grootheest (links) en John Aarts op de trappen van het stadhuis.

Theo Tilli tel: 06 41950268

Gerdo van Grootheest was aanvankelijk teleurgesteld toen hij met GroenLinks in de oppositie terechtkwam. "Maar Sandra Hofmans tel: 06 55853942 ik heb me in die rol geschikt en ben oppositie gaan voeren." Ed Weerts John Aarts, die al langer in de tel: 06 23987009 oppositie zat, was blij met die Ben Fey versterking: "Ik was al leider tel: 043 4077486 van de oppositie,zoals men mij Maurice De Wit betitelde,en was blij dat Gerdo tel: 06 20957953 erbij kwam. Hij vulde zijn rol Marcel Spierts in de oppositie goed in. Ik tel: 06 53733835 kreeg vaak het verwijt dat ik Klaas de Lange fors in mijn kritiek op het coltel: 06 53777605 lege was, dus ik vond het goed dat ik met Gerdo nog een sterRedactie redactiester@aencmedia.nl ke speler in de oppositie had." Lang duurde de oppositierol Teamleider redactie van John Aarts en Gerdo van Frank Benneker tel: 043 4077485 Grootheest niet.De vorige coalitie liep stuk op het MVV-dosSjak Planthof tel: 043 4077490 sier,waarna een coalitie zonder CDA werd gevormd. In die Jurgen Simon plaats kwamen VVD en tel: 043 4077497 GroenLinks en hun fractieJeroen Janssen voorzitters werden wethoutel: 043 4077499 ders.Voor John Aarts,die al eerRob Christiaans der wethouder was, voelt het tel: 043 4077491 als thuiskomen."Het is alsof ik Vaste medewerkers nooit ben weggeweest." Het is Benoit Wesly, Jan Janssen, tekenend voor waar het hart Ted Reckman, Laurens Bouvrie, ligt van de man die de afgeloHuub Reinders, John Hoenen, pen jaren keihard oppositie Arie Voorzee, Marion Tijssens, Jean Pierre Geusens, Robin Vinck voerde tegen de coalitie. "Ook dat heb ik als een mooie tijd Afsluittijd Woensdag 17.00 uur ervaren. Er is een tijd voor alles." Druk Erwin Vanderbroeck tel: 06 53716373

Janssen Pers Rotatiedruk BV

Vragen over bezorging tel: 0900 0400039 klantenservicezuid@alfa-groep.nl

Aanmelden als bezorger www.alfabezorger.nl tel: 0475-417530 Combinatiemogelijkheden met alle andere weekbladen van A en C Media, Janssen Pers Uitgeverij en SuperSonntag Verlag GmbH (D) Vestiging Maastricht is tevens uitgever van de weekkranten Trompetter/De Maaspost, Trompetter/Heuvelland Aktueel en het ZondagNieuws Maastricht Mergelland

De man die de vorige bestuursperiode geen mogelijkheid onbenut liet om het college te kapittelen op de spilziekte ten aanzien van uitgaven voor cultuur, moet nu zelf als wethouder financiën uitvoering geven aan een beleid waarin Maastricht zich klaar

Toen na de gemeenteraadsverkiezingen de coalitie van CDA, PvdA, Seniorenpartij en D66 aantrad, leken Gerdo van Grootheest (GroenLinks) en John Aarts (VVD) te gaan strijden om de titel oppositieleider. Een half jaar later en een coalitie verder zijn beide 'oppositieleiders' wethouder in de nieuwe coalitie. Hoewel hun partijen als tegenpolen worden gezien, zijn ze eensgezind. "Het gaat om onderling vertrouwen en dat je elkaar wat gunt." Tekst: Frank Benneker en Sjak Planthof, Foto’s: Frank Benneker wil stomen voor de aspiratie als Culturele hoofdstad van Europa in 2018 en de Timmerfabriek wil ontwikkelen. "Het is niet zo dat de VVD geen geld wil uitgeven aan cultuur. Het was nota bene de VVD-er Jan Cobbenhagen die indertijd opperde dat Maastricht voor de titel culturele hoofdstad

‘Maastricht is met de schouders naar beneden gegaan’

moest gaan. We zijn niet tegen die kandidaatstelling.Het ging en gaat de VVD om de (economische) onderbouwing. Bovendien moet het VVD cultuurstandpunt gezien worden in relatie tot andere zaken. Als je bezuinigt op de zwembaden, dan is het moeilijker te verteren dat er wel meer geld naar cultuur gaat. Het gaat de VVD er om dat de verhoudingen niet scheef komen te liggen." Gerdo van Grootheest is nieuw in zijn rol als wethouder. En hij mag meteen zijn

tanden in een aantal zware onderwerpen zetten. In zijn portefeuille zitten Stadsontwikkeling, met onder meer Belvédère en het Geusseltpark, en Sport en recreatie, waarin hij met het spreidingsplan voor de sportparken aan de slag moet. "We gaan een financieel zware tijd tegemoet en we zullen herijkingen in het sportparkenplan,die al door de vorige sportwethouder Jim Janssen zijn aangekondigd, moeten uitvoeren. Die parken kosten ontzettend veel geld, maar dat is waar we naartoe willen. Vroeger had iedere club een eigen sportpark met een hek eromheen, waar overdag niets gebeurde. Met het sportparkenplan gaan we naar open sportparken, waar van tien uur 's ochtends tot tien uur 's avonds gesport wordt." Van Grootheest geeft aan dat hij zich ook, misschien wel vooral, zal richten op de sporter die niet in verenigingsverband aan sport doet. "Want ook die sporter moet op de sportparken terechtkunnen. Op de Geusselt leggen we een atletiekvoorziening aan die voor iedereen toegankelijk is, de jeu de boules-banen kunnen door iedereen gebruikt worden en de oma die haar

kleinkind naar sportpark West brengt, moet daarna op het sportpark kunnen bridgen." Hoewel duurzaamheid, hét punt waarmee GroenLinks zich in de coalitie van 2006 tot 2010 met oud-wethouder Wim Hazeu profileerde, nu in de portefeuille van Albert Nuss (PvdA) zit,ziet Van Grootheest

‘Het is niet zo dat de VVD geen geld wil uitgeven aan cultuur’

genoeg mogelijkheden om zich met duurzaamheid bezig te houden. "In Belvédère leggen we een duurzame energiecentrale aan en op het Geusseltpark komt een energieneutraal zwembad. We hebben nog steeds de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn en daar zal ik vanuit mijn portefeuille aan bijdragen." In de korte tijd dat VVD en GroenLinks samen in de oppositie zaten, leek het erop dat de beide partijen elkaar gevonden hadden. Dat de belangen van

zijn VVD als 'ondernemerspartij' zouden botsen met de 'groene' belangen van coalitiepartner GroenLinks werpt Aarts ver van zich."Daar wordt nogal eens clichématig over gedacht, alsof VVD'ers niets met milieu hebben. Het is niet zo dat de liberalen vrij baan geven aan parkeren in het centrum. Onder mijn wethouderschap is besloten tot de bouw van ondergrondse fietsenstallingen en ook nieuwe fietsstroken kwamen onder mijn bestuur tot stand. Het is altijd geven en nemen." Van Grootheest: We worden wel eens al tegenpolen getypeerd, maar in de lokale politiek zijn die verschillen minder. Ik heb respect en begrip voor de standpunten van de VVD,al ben ik het er niet altijd mee eens. Het gaat om onderling vertrouwen en dat je elkaar wat gunt." Aarts ziet het de komende vier jaar als zijn taak om op economisch gebied voor de stad de kansen die geboden worden,te grijpen. "Want zoveel geld en kansen zullen we niet krijgen. We gaan het bestaande contact met het bedrijfsleven intensiveren." Gerdo van Grootheest wil het optimisme terug in de stad. "Ik zie dat Maastricht met de schouders naar beneden is gegaan. Een houding van: 'We krijgen krimp en we moeten bezuinigingen, het is verschrikkelijk'. Het positivisme moet terug in de stad. Daarom blijven wij ambitieus, maar wel met beide benen op de grond."


Bericht uit Maastricht is een uitgave van gemeente Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht, telefoon 14 043, e-mail: post@maastricht.nl • (Eind)redactie: team Communicatie gemeente Maastricht

Maastricht-panel zoekt nieuwe leden Het Maastricht-panel zoekt nieuwe leden, vooral jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Door lid te worden kunt u uw mening geven over en invloed uitoefenen op plannen van de gemeente Maastricht of bestaand beleid. Dus wilt u meedenken, bent u ouder dan twaalf jaar, heeft u een e-mailadres en woont u in Maastricht? Meld u dan aan als lid van het Maastricht-panel. Bij de aanpak van problemen in de stad en bij de ontwikkeling van nieuwe plannen wil het gemeentebestuur niet alleen voor, maar ook met de burgers samenwerken aan de verbeteringen in onze stad. Participatie noemen we dat. Een van de manieren waarop dat gebeurt, is via het Maastricht-panel van onderzoeksbureau Flycatcher. Ongeveer 2.100 Maastrichtenaren worden gemiddeld vier keer per jaar bevraagd naar hun mening over bijvoorbeeld het koopzondagenbeleid of de invoering van de BezoekersParkeerPas. Waarom meedoen? Door lid te worden van het panel kunt u uw stempel drukken op de plannen van de gemeente Maastricht. En door rekening te houden met uw mening ontstaat er draagvlak voor onze plannen. Meedoen aan een onderzoek is ondanks een lidmaatschap nooit verplicht. Het invullen van de vragenlijst kost per keer maximaal tien minuten.

Bovendien ontvangt u iedere keer dat u een vragenlijst volledig invult een kleine beloning in de vorm van punten. Deze punten kunt u na verloop van tijd inwisselen tegen een cadeaubon naar keuze van bijvoorbeeld Bol.com, VVV of Wehkamp. Aanmelden Wilt u lid worden van het panel of weet u iemand die misschien wel lid wil worden? Meld u dan aan via of verwijs geïnteresseerden naar maastricht.ycatcher.eu. Alle inwoners van Maastricht zijn van harte welkom als zij een eigen e-mailadres hebben en 12 jaar of ouder zijn. Met vragen over het Maastricht-panel kunt u terecht bij Paul Hinssen via paul.hinssen@maastricht.nl of Sanne Neijnens van Flycatcher via neijnens@ycatcher.nl. Het panel zoekt in het bijzonder leden tussen de twaalf en achttien jaar.

Praat mee over het nieuwe beleidsplan WMO De gemeente Maastricht werkt aan een nieuw beleidsplan voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor 2012-2015. Het plan richt zich onder andere op de manieren waarop de gemeente de eigen kracht van burgers kan versterken, hoe de gemeente Maastricht meer ruimte en ondersteuning kan geven aan de verantwoordelijkheid die burgers voor elkaar en hun buurt nemen.

komt eraan Winter in Maastricht, dat is genieten op alle fronten. Van vrijdag 3 december 2010 tot en met zondag 2 januari 2011 staat de hele stad in het teken van de sfeervolle feestdagen tijdens Magisch Maastricht.

Wilt u meedenken en mee discussiëren over dit beleidsplan? Kom dan op 24 november om 19.00 uur naar de Bonbonnière, Achter de Comedie 1 in Maastricht. De avond duurt tot 21.00 uur. Per thema kunt u over stellingen discussiëren en uw mening geven. De gemeente gebruikt de uitkomst van de avond als input voor haar plan. U bent van harte welkom.

Tunnel Maasboulevard 24 november tijdelijk dicht door oefening De Maasboulevardtunnel is op 24 november van 18.00 tot 21.00 uur gesloten in verband met een rampenoefening. Het verkeer wordt omgeleid via de singels. De parkeergarage blijft bereikbaar via de noordelijke in- en uitgang (Bassin). Oefening Bij de oefening worden verschillende rampen in en om de tunnel in scène gezet. Vooral de communicatie tussen de verschillende hulpdiensten zoals brandweer, GGD en politie wordt geoefend.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht deelt mee dat de volgende bouwvergunningen, milieuvergunningen en gebruiksvergunningen zijn aangevraagd of verleend, verkeersmaatregelen zijn getroffen of beslissingen worden voorgenomen, hogere grenswaarde Wet geluidhinder zijn aangevraagd of vastgesteld. Omgevingsvergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn aangevraagd, worden voorgenomen of zijn verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de bekendmaking, bijvoorbeeld 00-0016S, 18-01: 00-0016S is het registratienummer, 18-01 is de datum (in het jaar 2010 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie 1 gaat het om de datum van indiening. Bij categorie WB01 en WB13 gaat om de datum van indiening. Bij categorie WB05 gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën om de beschikkingsdatum. Betekenis van het cijfer tussen haakjes, bijvoorbeeld (13): Dit cijfer verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de bekendmaking kan worden gekoppeld. De bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten. (Ver)bouwplannen? Informeer tijdig uw buren. Dat voorkomt een hoop misverstanden.

62** **, Project A2-O-14100/O-15400, het slopen van rioolputten binnen de grenzen van het tracébesluit A2 passage, 10-0099WB, 03-11 (WB01) 6211 **, Vrijthof 18 en Papenstraat 2, het restaureren en uitbreiden van het pand en het bebouwen van het binnenterrein, 10-0084H, 09-11 (4a) 6211 CJ, Markt 25, het gebruik van het pand, 10-0100WB, 05-11 (WB01) 6211 CK, Markt 30, het plaatsen van zonwering, 10-0111WB, 08-11 (WB01) 6211 CK, Markt 34, het plaatsen van reclame, 10-0055H, 05-11 (4b) 6211 CK, Markt 34, het plaatsen van vier warmtelampen, 10-0106WB, 05-11 (WB01) 6211 CK, Markt 39, het plaatsen van twee lantaarns ‘Jupiler’, 10-0107WB, 08-11 (WB01) 6211 ET, Maastrichter Brugstraat 18, het plaatsen van reclame, 10-0109WB, 08-11 (WB01) 6211 GT, Sint Amorsplein 3, het gedeeltelijk vernieuwen van zolderverdieping en deel kapconstructie, 10-0101H, 09-11 (4b) 6211 GW, Heggenstraat 3, het plaatsen van een gevelverwarming, 10-0115WB, 09-11 (WB01) 6211 HG, Graanmarkt 4, het wijzigen van het interieur van de ijssalon, 10-0113WB, 08-11 (WB01) 6211 HL, Sint Bernardusstraat 14, het uitvoeren van noodzakelijke herstelwerkzaamheden, 09-0621B, 09-11 (2) 6211 KB, Sint Lambertuslaan 2, het plaatsen van dakkapellen en dakramen, 10-0081H, 05-11 (4b) 6211 KL, Bonnefantenstraat 2, het slopen van oude doorvoerbuizen in een tussenmuur, 10-0050WB, 28-10 (WB02) 6211 KV, Kapoenstraat 17, het aanbrengen van reclame, 10-0098WB, 04-11 (WB01) 6211 LD, Vrijthof 15A, het in gebruik nemen van een gebouw, 10-0102WB, 05-11 (WB01) 6211 LD, Vrijthof 15A, het wijzigen van het pand wonen/winkel naar wonen/horeca, 10-0065H, 09-11 (4b) 6211 LS, Abtstraat 2, het slopen van het dakbeschot, 10-0009WB, 15-10 (WB02) 6211 RP, Capucijnenstraat 51, het realiseren van een aanbouw bij een monumentaal woonhuis, 10-0520B, 05-11 (2) 6212 AL, Lage Kanaaldijk 98, het vastleggen van mergelblokken langs het perceel met cement, 10-0123WB, 10-11 (WB01)

Magisch IJssculpturen Festival Bezoek bijvoorbeeld de eerste editie van het Magisch IJssculpturen Festival in een gekoelde tent op het Vrijthof. Het festival thema van het festival is ‘Een Winterwals met André Rieu’: winterse stadsgezichten worden op sprookjesachtige wijze gecombineerd met hoogtepunten uit het muzikale leven van André Rieu. Magische momenten Geniet daarnaast op diverse pleinen in de stad van kerstmarkten,

schaatspret of een winters terras. Ook zijn er extra koopavonden en –zondagen en biedt Magisch Maastricht als opvolger van Winterland een gevarieerd cultureel programma dat zorgt voor vele magische momenten. Van uiteenlopende muziekoptredens, tentoonstellingen, en kerstconcerten tot speciale voorstellingen en (kerst) activiteiten. Een overzicht van alle activiteiten kunt u nalezen op www.magischmaastricht.nl.

6212 BS, Pastoor Kribsweg 17, het vergroten van de kelder, 10-0023WB, 08-11 (WB02) 6212 CX, Bergweg 20, het doorbreken van een dragende muur, 10-0101WB, 07-11 (WB01) 6212 GV, Kalfstraat 47, het vervangen van de heg in de tuin door een houten schutting en het realiseren van een etshok, 10-0125WB, 10-11 (WB01) 6212 HH, Meesenbroekweg 44, het wijzigen van de kapvorm, 10-0643B, 05-11 (2) 6212 XH, Mergelweg 2/Jekerweg 122A, het veranderen van de twee bovenwoningen, 10-0575B, 05-11 (2) 6213 KA, Vlijtingerbank 31, het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel, 10-0013WB, 29-10 (WB02) 6213 KA, Vlijtingerbank 33, het plaatsen van een dakkapel in de voorgevel en een kozijn in de achtergevel, 10-0014WB, 04-11 (WB02) 6215 **, Planetenhof, door het plaatsen van bord E6 van Bijlage I van het RVV 1990 en onderbord als bedoeld in artikel 8 van het B.A.B.W. wordt aangewezen als individuele gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in artikel 26 lid c van het RVV 1990, een parkeerplaats ter hoogte van het pand Planetenhof 73 (15) 6215 AC, Tongerseweg 330, het vergroten van de woonruimte in een bestaande schuur, 10-0425B, 09-11 (2) 6215 JS, Rijkhovenstraat 2, het veranderen van de garage in een ruimte voor wonen, 10-0124WB, 10-11 (WB01) 6215 RJ, Didohof 20 ab/47ab, het kappen van een boom, 10-0121WB, 10-11 (WB01) 6216 EA, Beeldsnijdersdreef 79, het aanbrengen van een extra woonlaag op het bestaande lage dak aan de achterzijde van de woning, 100105WB, 05-11 (WB01) 6217 KV, Franquinetstraat 38, het wijzigen van de kantoorfunctie naar woonfunctie, 10-0114WB, 09-11 (WB01) 6218 HT, Postbaan 8, het vergroten van het woonhuis van de boerderij, 10-0514B, 09-11 (2) 6218 VW, Recessenplein 30/Banruwe 71, het plaatsen van poorten bij het achterpad, 10-0655B, 05-11 (2) 6219 AA, Bosscherweg 161, het vestigen van een Basic-t tnesscentrum, 10-0120WB, 05-11 (WB01) 6219 AR, Voedingskanaalweg 10, het verbouwen van winkel naar afhaalfriture, 10-0118WB, 05-11 (WB01) 6221 **, Bourgognestraat 26 tot en met 36 en Wycker Grachtstraat 11 en 13, het verwijderen van losliggende astbesthoudende materialen, 10-0078WB, 05-11 (WB02) 6221 BA, Sint Maartenspoort 13, het beginnen van een kapperszaak, 10-0103WB, 05-11 (WB01) 6221 BG, Wilhelminasingel 77, het uitdiepen van de bestaande kelder en voorzien van betonvloer, 10-0104WB, 08-11 (WB01) 6221 CD, Alexander Battalaan 8, het vestigen van een studentenhuis, 10-0117WB, 10-11 (WB01) 6221 CN, Hoogbrugstraat 25, het veranderen van winkelruimte naar woonruimte, 10-0485B, 05-11 (2) 6221 KV, diverse locaties Céramique, het plaatsen van panelen, 10-0126WB, 11-11 (WB01) 6222 BM, Bethlehemweg 2, het verwijderen van een asbesthoudende teerlaag in de kelder, 10-0074WB, 02-11 (WB02) 6222 NC, Willem Alexanderweg 60,62,66,72,74 en 76, het slopen van opstallen, 10-0127WB, 11-11 (WB01) 6222 NL, Ankerkade 11, het plaatsen van een afscheidingswand, 10-0049WB, 09-11 (WB02) 6222 NL, Ankerkade 275, het slopen van een stalling en/of opslag, 10-0051WB, 05-11 (WB02) 6222 NW, Punterweg 28, het plaatsen van verlichte gevelteksten, 10-0596B, 05-11 (2) 6222 PC, Klipperweg 8-10, het slopen van de bestaande gebouwen, 10-0119WB, 10-11 (WB01) 6224 AL, Meerssenerweg 358, het gedeeltelijk vergroten van een bestaande productie/opslagloods, 10-0476B (8b) 6224 GM, Frankenstraat 149, Bon Bini Valencia, voor het opleggen van maatwerkvoorschriften ter uitwerking van het Activiteitenbesluit (28) 6224 JA, Scharnerweg 33, het uitbreiden van de woning, 10-0108WB, 08-11 (WB01)


2010 week

46 19 november

Wegwerkzaamheden g Bosscherweg Voor het begin van het A2-project wil de gemeente het onderhoud aan het Maastrichtse wegennet op orde hebben. Van maandag 22 november tot woensdag 1 december 2010 wordt het asfalt vervangen van de Bosscherweg. Tijdens de werkzaamheden is de Bosscherweg afgesloten voor alle doorgaand verkeer (behalve voetgangers en etsers) tussen 19.00 (op donderdagavond/koopavond vanaf 21.30 uur) en 5.30 uur. In het weekend van 27 en 28 november wordt er niet gewerkt.

aan de Bosscherweg komen de bushaltes van De Lijn gedurende de periode 22 november tot 1 december 2010 te vervallen. De omleidingsroute van De Lijn loopt via de Brusselseweg, Carl Smulderssingel, Cabergerweg en Maagdendries.

Locatie De Bosscherweg wordt vanaf de Frontensingel tot voorbij de aanhaking met de Fort Willemweg voorzien van een nieuwe asfaltlaag.

Omleidingen Ongeveer twee weken voor aanvang van de werkzaamheden wordt via mobiele lichtkranten het verkeer op de hoogte gebracht. Omleidingroutes worden met borden aangegeven.

Bereikbaarheid Bosscherveld en Boschpoort Bewoners van Bosscherveld en Boschpoort kunnen de buurten bereiken via de Bosscherweg vanuit België en indien de werkzaamheden het toelaten via de Fort Willemweg. Verkeersregelaars worden ingezet om de verkeersveiligheid te waarborgen en zij kunnen ter plaatse informatie verstrekken. Ook in geval van calamiteiten of spoedeisende hulp zijn Boschpoort en Bosscherveld bereikbaar. Bushalte De Lijn Als gevolg van de werkzaamheden

Planning Door onvoorziene (weer)omstandigheden kan de planning uitlopen. Ook is het mogelijk dat er enige (geluids)hinder ontstaat tijdens het frezen van het asfalt. Wij proberen deze overlast uiteraard tot een minimum te beperken. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider John Martens via telefoonnummer (043) 350 48 01 of met de opzichter Hans Linders, via 06 21 88 41 37.

Bestrijden van ongedierte en onkruid doen we samen Als u last heeft van ongedierte zoals ratten, muizen of mieren, dan kunt u dit melden bij de gemeente via 14 043. Een medewerker neemt contact met u op. Hij komt indien nodig langs om de situatie te bekijken en geeft advies of zorgt dat de oorzaak wordt aangepakt. Overlast voorkomen Daarnaast kunt u ook zelf meehelpen om overlast te voorkomen. Gooi bijvoorbeeld geen voedselresten op straat of in plantsoenen en laat geen vuilniszakken buiten staan. Laat ook de milieuperrons schoon achter. Ook vragen we u geen brood te strooien voor de ganzen en eenden in het Stadspark; het brood trekt ratten aan waardoor er overlast ontstaat voor de buurt. Samen onkruid bestrijden Help ook mee om de stad onkruidvrij te houden. De plantsoenen houdt de gemeente onkruidvrij door te schoffelen, maar u kunt ook helpen door de stoep voor uw huis schoon te houden. Zo zijn veel stoepen en straten al onkruidvrij onder andere door de inzet van buurtbewoners.

Nieuw telefoonnummer voor de gemeente: 14 043 De gemeente Maastricht heeft een nieuw telefoonnummer: 14 043. Dit nummer is makkelijk te onthouden, omdat het slechts uit vijf cijfers bestaat, namelijk 14 gevolgd door het netnummer van de gemeente. Het vervangt het bestaande nummer 043 350 40 00. Antwoord© Alle Nederlandse gemeenten krijgen de komende jaren eenzelfde gemakkelijk te onthouden telefoonnummer: 14 gevolgd door het netnummer van de gemeente. Deze nieuwe telefoonnummers zijn onderdeel van het landelijke dienstverleningsconcept Antwoord© waarmee gemeenten en andere overheden hun dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeteren. Bellen met 14 043 Omdat meerdere gemeenten in ZuidLimburg het netnummer 043 hebben, wordt u gevraagd voor welke gemeente u belt. Dit gaat als volgt: 1. Draai de cijfers 14 043 (dit nummer werkt vanuit heel Nederland) 2. U hoort een stem die u vraagt om na de piep de naam van uw gemeente in te spreken. 3. U hoort vervolgens een piep en spreekt daarna de naam “Maastricht” in.

Vragen aan de gemeente? Maastricht heeft Antwoord 

Bel 14 043 4. Daarna wordt u doorgeschakeld naar een keuzemenu. Vanaf 1 januari 2011 krijgt u direct een medewerker aan de lijn aan wie u uw vraag kunt stellen. Buitenland Het is niet mogelijk om vanuit het buitenland 14 043 te bellen. U kunt de gemeente Maastricht vanuit het buitenland bereiken via 0031 43 350 40 40. Meer informatie Wilt u meer weten over het nieuwe telefoonnummer van de gemeente? Lees dan meer informatie via www.maastricht.nl/antwoord.

Informatie nodig over producten en diensten van de gemeente Maastricht? op www.maastricht.nl. U heeft hier 24 uur per dag toegang tot het digitale GemeenteLoket. Bel 14 043 Schrijf naar post@maastricht.nl of postbus 1992, 6201 BZ Maastricht Kom naar het GemeenteLoket, Mosae Forum 10. Geopend op: maandag tot en met woensdag van 8.30 tot 16.30 uur donderdag van 8.30 tot 19.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur

Kijk

Benoeming lid van de gemeenteraad Op dinsdag 9 november is de heer Severijns, M.J.J. (Michel) uit Maastricht tot raadslid benoemd. Ofciële tekst De ofciële tekst kunt u lezen op www.stemmeninmaastricht.nl onder openbare kennisgevingen

Meer informatie Weer weten over ongediertebestrijding? Kijk op www.maastricht.nl -> GemeenteLoket -> Zoeken een product of dienst -> Ongediertebestrijding.

Verklaring van de categorieën WB01. Aanvraag omgevingsvergunning WB02. Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure 2. Verleende bouwvergunning. 4a. Verleende Monumentenvergunning zonder zienswijzen. 4b. Verleende Monumentenvergunning met zienswijzen waarop beroep bij de rechtbank mogelijk is. 8b. (Bouw)plan waarvoor een (vrijstellings-/algemene voorbereidings)procedure gevolgd moet worden in het kader van de Wet ruimtelijke ordening/Woningwet/AWB/Monumentenwet. 15. Verkeersmaatregel in het kader van de Wegenverkeerswet 1994. 23. Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer. Besluit om nadere eisen ter uitwerking van de AMvB-voorschriften op te leggen. 28.

Categorie WB02: Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken, kan een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Maastricht. Voor een dergelijk verzoekschrift is griferecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een gemeentelijke monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. Informatie over deze beschikkingen kan worden ingewonnen via telefoonnummer 14 043. Categorie 2, 4a: Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na datum van afgifte van de beschikking. Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit (dit is het nummer voor de schuine streep), de gronden van het bezwaar en een ondertekening. U moet het bezwaarschrift zenden aan: Vergunnen, Toezicht en Handhaven, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Informatie over deze beschikkingen kan worden ingewonnen bij de bouwadviseur. Categorie 4b: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking beroep instellen bij de rechtbank Maastricht, sector bestuursrecht, postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor een dergelijk beroepschrift is griferecht verschuldigd. Categorie 8b: Deze plannen liggen vanaf maandag 22 november zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Belanghebbenden kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun bedenkingen kenbaar maken. Voor het bedenkingenschrift gelden dezelfde eisen en hetzelfde postadres als bij de categorieën 2 tot en met 7. Categorie 15: De verkeersbesluiten liggen vanaf vrijdag 19 november gedurende zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Op grond van hoofdstuk zes van de Algemene Wet bestuursrecht kan gedurende deze termijn, ingaande op de dag na de dag van bekendmaking, door degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, bezwaar worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van Vergunnen, Toezicht en Handhaven, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar. Categorie 28: De stukken liggen ter inzage van maandag 22 november tot en met maandag 3 januari 2011 (zes weken). Belanghebbenden kunnen binnen de inzagetermijn een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Maastricht, ter attentie van sector Vergunnen, Toezicht en Handhaven, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kunnen belanghebbenden de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Wettelijke mogelijkheden om te reageren Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. Informatie kunt u inwinnen via telefoonnummer 14 043.

Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie rubriek GemeenteLoket).

6225 **, Hagenstraat, door het in stand houden van de borden C13 van Bijlage I van het RVV 1990 de Hagenstraat gesloten verklaren voor brometsen en invalidenvoertuigen met in werking zijnde motor, het gedeelte van de Hagenstraat vanaf de kruising met de Molenweg in oostelijke richting (15) 6225 **, Hagenstraat, door het plaatsen van de borden C18 van Bijlage I van het RVV 1990 wordt de Hagenstraat gesloten verklaard voor voertuigen die met inbegrip van lading breder zijn dan twee meter, het gedeelte van de Hagenstraat in oostelijke richting tot aan de bouwweg ter hoogte van het Hagerhofpad (15) 6225 **, Laurierhoven, door het plaatsen van de borden C18 van Bijlage I van het RVV 1990 wordt de zuidelijke rijbaan van de Laurierhoven vanaf Achter de Hoven tot aan de Olmenhoven gesloten verklaard voor voertuigen die met inbegrip van lading breder zijn dan 2 meter (15) 6225 **, Laurierhoven, door het plaatsen van de borden C2 en C3 van Bijlage I van het RVV 1990 en onderbord wordt de Laurierhoven aangewezen als eenrichtingsweg, gesloten voor motorvoertuigen en wel het gedeelte halverwege de Laurierhoven richting Olmhoven in de richting van de wijzers van de klok mee (15) 6225 NC, Molenweg 2A, het verwijderen van asbest van het dak van de schuren, garage en kippenhok, 10-0018WB, 20-10 (WB02) 6225 XP, Discusworp ongenummerd, voor het lozen van grondwater bij ontwatering van de bouwkavel als bedoeld in het Activiteitenbesluit (23) 6226 **, Aartshertogenplein-complex Maris Stella, het kappen van bomen, 10-0112WB, 08-11 (WB01) 6226 AG, Koning Clovisstraat 85, het aanpassen van de constructie van de zolderverdieping voor realiseren verblijfsruimte, 10-0649B, 05-11 (2) 6227 TX, Désiré Leesensstraat 32, het verwijderen van asbesthoudende riolering in de kelder, 10-0044WB, 25-10 (WB02) 6229 **, Kapittellaan ongenummerd, het kappen van vier bomen, 10-0116WB, 08-11 (WB01) 6229 GD, Erasmusdomein 100A-148D, het verbouwen en vernieuwen van de entree, 10-0609B, 05-11 (2) 6229 HX, Peter Debyelaan 25, het vernieuwen van de inrichting van het personeelsrestaurant en de keuken, 10-0424B, 08-11 (2) 6229 VX, Termileslaan 140 en 142, het verwijderen van plafondbeplating in garages, 10-0122WB, 11-11 (WB01)


DE STER

3303472

Vrijdag 19 november 2010

MATRASSENREUS ZONDAG GEOPEND 13.00-17.00 UUR

Rijksweg 406, Maasmechelen 0032 - 89 - 77 71 48

Nieuw adres: Rijksweg 406, Maasmechelen (centrum)

SLAAPCOMFORT:

- matrassen - lattenbodem - bedden - boxsprings - kussens - beddengoed - ook alle speciale maten

Uitstekende kwaliteiten aan betaalbare prijzen. Steeds met garantie.

www.matrassenreus.com OPEN: ma., di., do., vr. en za. 10.00-18.00 uur; wo. 13.00-18.00 uur

4 december MECC Maastricht aanvang 12.00 uur Coole Piet Diego en de stemmendief In de voorstelling gaat Coole Piet Diego de strijd aan met de stemmendief. Boris en zijn domme hulpje Joris. De dief steelt van alle pieten hun stem. Coole Piet Diego moet dit stoppen voordat Sinterklaas ook straks zijn stem kwijt is. Het lukt hem om Boris te pakken, maar hoe krijgen de pieten hun stem nu terug? Hoe dit gaat houdt Coole Piet Diego nog even geheim. Natuurlijk zal Coole Piet Diego ook al zijn hits ten gehore brengen, voor de kleintje een feest van herkenning. Coole Piet Diego en de stemmendief is een hilarische kindershow waarbij de kleintjes actief betrokken worden. Naast Coole Piet Diego in de hoofdrol zal natuurlijk ook Sinterklaas een prominente rol spelen.

Unieke Ticket aanbieding Ga nu naar deze spectaculaire Sinterklaas show in het MECC Maastricht. Wij hebben een speciale lezers aanbieding. Onze kranten Zondagnieuws en Stadskrant De Ster bieden u de tickets aan voor de extra lage lezersprijs van € 17,50*. Daarnaast ontvangt u tijdens het evenement, op het vertoon van 2 tickets, de Coole Piet Diego’s single CD “Oh, wat een feest”. Bij het tonen van 4 tickets ontvangt u zelfs het CD Album “Diego’s Coole Hits 2” helemaal gratis. (* prijs is exclusief service- & verzendkosten)

U kunt de tickets kopen op de website van deze krant www.ticketpoint.nl/acties/aencmedia

Pagina 8


OPINIE

Vrijdag 19 november 2010 STELLING VAN DE WEEK

9

Vinck

OET Dâ&#x20AC;&#x2122;N HOOK Gashaard

â&#x20AC;&#x2DC;De Mergelweg moet in de weekenden open blijvenâ&#x20AC;&#x2122;

Leuk uitstapje voor de boeg. Onze Amsterdamdochter trakteert mij aanstaande dinsdag op Ajax â&#x20AC;&#x201C; Real Madrid. Als het allemaal doorgaat. Heb begrepen dat Johan Cruyff het beter vindt die wedstrijd van de kalender te halen. Dat lezen we maandag wel in de krant van Wakker Nederland. Ben overigens inmiddels geabonneerd op de Telegraaf. Mijn eenzaamheid op links kon ik niet langer verdragen. En het moet gezegd, het voelt wel lekker zo ruig rechts te zijn.

De proef van de afsluiting van de Mergwelweg is afgerond. Ondernemers klagen dat zij door de afsluiting in het weekend omzetverlies ehbben geleden.De weg moet daarom niet meer worden afgesloten. Het voortbestaan van ondernemers moet niet worden bedreigd door wandelaars en fietsers.

Deze week mijn hoogbejaarde buurvrouw nog voor vuile sloerie uitgemaakt en mijn luchtbuks leeggeschoten op de katten van de overbuurvrouw. Dat geeft een enorm vrij en vooral machtig gevoel moet ik zeggen en levert tegelijkertijd kansen op in de politiek.

Bent u het hiermee eens of niet? Vertel het ons: redactiemaastricht @aencmedia.nl. Reacties worden volgende week gepubliceerd. Illustratie www.robinvinck.nl

Mariastraat afvalputje gemeente Broeinesten van kleine zelfstandige ondernemingen zijn het, die zij- en aanloopstraten van het centrum van Maastricht. Eigenwijze mensen die allemaal heel hard werken voor hun zaak en die ongetwijfeld een veel hoger uurloon zouden scoren wanneer ze hun tent zouden sluiten en in dienst zouden treden bij de grote concerns en ketens die het kerngebied domineren. Lastig ook om voor een kar te spannen. Zeker als je als gemeente een mooi gezicht naar buiten wil tonen en bakken vol geld uitgeeft aan renovatie en versiering van de stad. Jarenlang ben je dan bezig met geld lospeuteren bij alle ondernemingen om al die hoogmoed gefinancierd te krijgen. Nou ja, bij alle ondernemingen? De grote concerns hoeven natuurlijk niet direct

mee te doen,want tja die zitten in elke stad en dan kun je toch niet van hen verlangen dat ze meebetalen in elke gemeente. Nee, dat moeten de plaatselijke ondernemers doen en als het niet goedschiks gaat dan maar kwaadschiks via reclamebelasting bijvoorbeeld. En het voordeel van kleine ondernemers is dat ze klein zijn. Je hoeft daarom je belofte niet waar te maken, dat scheelt een hoop geld. Want natuurlijk moeten de kosten die ze voor de groten maken wel betaald worden. Een goede bezuinigingspost voor de Gemeente Maastricht is de Mariastraat. Het is een hele prettige plek om problemen te dumpen.De achterkant van de grootwinkelbedrijven in de Muntstraat laat duidelijk zien dat die hun kont niet afvegen en de gemeente is niet bij machte of niet van zins hen

daarop te wijzen. Maar ja, een slapende garnaal gaat naar de kloten, dus verpaupert de Mariastraat steeds meer. Fietswrakken leven hier langer en mannen kunnen ongestoord hun blaas legen. Het is daarom belangrijk de Mariastraat niet al te goed te verlichten en een van de manieren om te veel licht te voorkomen is het niet ophangen van feestverlichting. Zeker wanneer de Muntstraat fel verlicht wordt, is de Mariastraat een donkere tunnel waar je niet voor je lol inloopt. Dat is heel goed, dat is zelfs precies de bedoeling. Want stel je voor dat het publiek zou ontdekken dat de Mariastraat onder haar beroete gevels een gezellig straatje met Franse allure is,waar je wel degelijk voor je lol doorheen loopt en waar, verrek, ook nog leuke zaakjes zijn die iets

auditie

voor leerlingen van 10 tot 15 jaar

Zaterdag 20 november, 13.30 uur vooropleiding van de

rotterdamse dansacademie

Tongerseweg 135, Maastricht info en aanmeldingen: 043-3515344

www.opleiding-dans.nl * aangepast volwaardig lesrooster tl, vmbo, havo, vwo * lessen: klassiek ballet, moderne dans, improvisatie, urbanjazz * presentaties en voorstellingen * plezier met jongeren die hetzelfde willen als jij:

dansen!

anders te bieden hebben dan het massaproduct van de hoofdstraten. Nee, positief en actief bijdragen in het aantrekkelijk en daardoor meer renderend maken van een zijstraat is nodeloos sponsoren van de winkeliers. Daar moet de Gemeente Maastricht zich niet toe verlagen.

k kreeg in ieder geval gelijk van Geert persoonlijk , per postduif want TNT Post was net die dag in staking â&#x20AC;&#x201C; een uitnodiging om eens vrijblijvend te praten over mijn politieke ambities. Hij had vanuit de Maastrichtse PVV lobby begrepen dat ik een enorm talent was. Is maar goed dat die duif bij mij in de tuin terecht kwam toen ik hem met een welgemikt schot tussen zijn domme ogen neerhaalde. Anders had ik het nooit geweten. Moest Geert hartelijk om lachen toen ik hem in een kort onderhoud zei in vogelvlucht zijn verzoek gelezen te hebben en daarmee in te stemmen. Vroeg me wel gelijk dat van die katten en duif niet aan de grote klok te hangen. Want dat levert alleen maar gedoe op met de Animal Cops korpsbeheerder Dion Graus. Is daar toch erg gevoelig voor. Het schijnt zo te zijn dat de Limburgse dierenvriend een wetsvoorstel gaat indienen dat mogelijk moet maken dat alle schapen uit de Islamwereld asiel kunnen aanvragen in Nederland.

Ik zie wel hoe ver het komt. Vond het wel vreemd dat hij me nog vroeg mijn cv mee te nemen. Had al eerder gehoord dat Geert onder vrienden heel gezellig en goedlachs man is. Dat hij bijna stikte in zijn lach bij mijn oprechte verklaring â&#x20AC;&#x201C; dacht nog hierover is het beter niet te liegen â&#x20AC;&#x201C; dat dit moeilijk zou worden omdat wij nog gashaarden hebVoorlopig lijkt de gemeente ben. Ik hoorde hem tussen het rochelen en pruttelen van het te redden als mooi, dom plezier nog net zeggen dat de partij nu wel even iemand blondje, dat degene die echt kon gebruiken met humor. van haar houdt uitbuit en op haar rug ligt voor de rijke partijen. We mogen niet zomaar veronderstellen dat het de grote concerns maar om een ding te doen is: een mooi gat om in te graaien. Maar Maastricht weet overduidelijk niet hoe ze een echte liefde moet versieren.

Voor mij reden om de man die het zo moeilijk heeft zijn plezier niet te vergallen. Zo erg zal het toch niet zijn geen cv te hebben. Als daar de linkse pers over valt en Kamervragen het gevolg zullen zijn weet ik zeker dat een hetze wordt gevoerd tegen alles wat gezond en stevig rechts is.

Laurens Bouvrie, redactiemaastricht@aencmedia.nl

Hanneke Koene, eigenaar Kinderboekenwinkel De Boekenwurm in de Mariastraat

Op zoek naar een topbaan? Op zoek naar een baan? Voor diverse relaties zijn wij op zoek naar: Tènce! heeft de volgende vacatures: - Helpende niveau 2 met diploma

ďż˝

 200 �7

- operator met diploma vapro A - Een ervaren restaurantmedewerker met afďŹ niteit voor de zorg - schoonmakers voor diverse panden in Maastricht Callcentermedewerkers Engelse en Franse taal --helpenden met diploma - verzorgenden met diploma - Inpakmedewerkers voor ďŹ jne productie (met ervaring) - front ofďŹ ce medewerker met vloeiende kennis van de franse taal

 ! "#$ % ! % & ' (!  " % ( )  ďż˝       
DE STER

Pagina 10

        

Hoe houdt Sint in deze drukke tijden het hoofd cool?

$9ZoZeZghddca^_`ZiZ\Za`g^_\i8^cYnY^i_VVgbZi H^ciZg`aVVhkVcGdW#KVcV['%&'iZWZldcYZgZc^c ]ZiBjhZjbVVc]ZiKg^_i]d[#$

L^a_^_dd`ZZcdg^\^cZZah^ciZg`aVVhXVYZVj \ZkZc4Kddg&,*ZjgdkZgZZjl^\_Z_Z WddYhX]VedeZZciZ\ZadeYZbdd^hiZ XdjgkVcBVVhig^X]iZcYgVV\_Zdd`cd\ ZZchW^_VVcYZgZVa^hVi^ZkVc]Zic^ZjlZ BjhZjbVVc]ZiKg^_i]d[#9ZiZ\Za^h iZ`ddeW^_9Z8]Vjk^c^h!9Z@^Z`dZi! HZaZmno9db^c^XVcZcZcKKKBVVhig^X]i d[delll#bjhZjbiZ\Za#ca#

Alleen bij Radrema:

de nieuwe Hyundai i10 Active Cool van â&#x201A;Ź 9.095,- voor â&#x201A;Ź 8.295,-

GRATIS AIRCO

Wij bevelen onze sponsoren graag bij u aan !

Tonigold is niet alleen hèt adres voor de standaardschoonheidsbehandelingen, maar ook voor de permanente make-up en huidverjongende behandelingen. Hiervoor is de benodigde vergunning van de GGD aanwezig en is men als enige in de regio eveneens in het bezit van een STIVAS diploma betreffende de permanente make-up. Dit is voor u dÊ zekerheid die u nodig heeft bij behandelingen die blijvende resultaten geven. Voor meer informatie kunt u ook een kijkje nemen op de website: www.schoonheidssalontonigold.nl. U kunt natuurlijk ook altijd bellen voor persoonlijk advies of het maken van een afspraak tel.nr: 043-3433457.

Tonigold schoonheidssalon, nieuwe shirtsponsor van F3Bonfrère is hèt adres op het gebied van alle voorkomende soorten rolluiken en zonweringen. Goede montage verhoogt het gebruiksgemak, bevordert de levensduur en voorkomt beschadiging van de woning. Bonfrère verzorgt een efďŹ ciĂŤnte en betrouwbare montage, daar kunt u op rekenen. Alle producten worden bovendien geleverd met uitgebreide garantie, zodat u jarenlang gerust en comfortabel kunt genieten van uw aankoop. Kijk ook eens op de site: www.rbonfrere.nl. Voor een advies of offerte: Hellebaardruwe 47, 6218 RS Maastricht, tel. 0654987890.Bonfrère rolluiken en zonweringen, nieuwe trainingspakkensponsor van F1

t.w.v. â&#x201A;Ź 800,-

RADREMA MAZDA BV GA GALJOENWEG 71, MAASTRICHT TEL. 043-3632250 | WWW.HYUNDAI.NL/RADREMA

RKVVL/POLARIS VOETBALOUDERS STAAN ACHTER HUN KIND Met dank aan de eigen voetbalouders werden afgelopen weken bij RKVVL/ Polaris jeugdteams in het nieuw gestoken. Een prachtig gebaar waarmee deze ouders aangaven achter hun kind te staan ! Dat kan overigens ook op andere wijzeâ&#x20AC;Śgeef je bijv. op als kaderlid of help de club op andere wijze. Meer informatie vind je op onze site: www.rkvvlpolaris.nl, ook als je lid wil worden bij de club op het prachtige nieuwe sportpark West in Maastricht.

WWW.HYUNDAI.NL

Vrijdag 19 november 2010

 

 

$,'(!,.+%

 *- #

/ 

&

 , +-0- ') 

  

 +* '-

 .(--1&*&, -+ ) " ( 

info@bartelspromotion.nl GSM 06-14274952


Vrijdag 19 november 2010

STAD

11

OONDER US! Afgelopen zaterdag is de Sint weer aangekomen in Maastricht. Vele kinderen en ouders hadden de regen getrotseerd en stonden op de Sint en zijn pieten te wachten om hem een handje te schudden. Bovenste rij: Handje voor de Sint; Hind en Ines Bimmel samen met hun moeder Veronique; Wachten op de Sint. Middelste rij: Sint zwaait naar de kinderen; De Sint had natuurlijk zijn pieten weer uit Spanje meegenomen. Onderste rij:Vitamientjes voor de natgeregende kinderen; Ook burgemeester Onno Hoes en echtgenoot Albert Verlinde kregen van de Sint een surprise.

Foto: Jean-Piere Geusens


DE STER

Vrijdag 19 november 2010

Pagina 12

   

  " !""! %!"# !!!" $% "#!#"#"#!%!'!#! %%!! !%###!#&! !$ #%! !""#$""#&!!" "!!#% !"#'! "#!##%! &##"!"%!

   

  " !""! %!"# !!!" $% "#!#"#"#!%!'!#! %%!! !%###!#&! !$ #%! !""#$""#&!!" "!!#% !"#'! "#!##%! &##"!"%!

Vervangend Pedagogisch medewerkers KDV/BSO

Vervangend Pedagogisch Medewerker BSO

(0-urencontract)

(0-urencontract)

Werken als Vervangend Pedagogisch Medewerker MIK biedt kinderopvang aan vanuit meer dan 70 locaties (KDV en BSO). Deze locaties hebben een vaste per7!'!($$$$"#$"" #!)'& '!#$""# soneelsbezetting maar door schommelingen in kindaantallen, ziekte en zwangerschap van collegaâ&#x20AC;&#x2122;s, verlof, %#!#"#'%"#&!!"&'!%!$$#    het openen van nieuwe groepen en andere redenen worden er met grote regelmaat invalkrachten aange! % 7!'!($$$"#$"" #!)'& '!#$""#%#!# vraagd. MIK werkt daarom al geruime tijd met een ďŹ&#x201A;expool van waaruit Vervangend Pedagogisch Mede"#'%"#&!!"&'!%!$$#! %7$# $!%%!#'$###$&#%!"#"##$ werkers worden ingezet. Vanwege een verwachte toename van vervangingsaanvragen zijn wij op zoek naar '9 8 '##& '!%!%(##!) ! "" '!%!%(##!) ' & '$#"* enthousiaste collegaâ&#x20AC;&#x2122;s die samen met ons willen zorgen voor leuke, uitdagende en goede kinderopvang. $#"" %#"(##+!) " %#"(##+!) We hebben je nodig binnen de buitenschoolse- en voorschoolse opvang (4 tot 13 jarigen) maar ook binnen .'! !"!,0$"%&!"7!%5" de&!! kinderdagverblijven (0 tot 4 jarigen).  .'! !#"#&#!%""!# '#%# .4*65(%$+)%5-.4* Wat vraagt MIK  %!"&"%#+!#!!%! .4 6 .4*65(%$+)!! op - 3##'#%# Je bent in het bezit van het diploma MBO-PW (minimaal niveau 3) of een andere afgeronde opleiding !#"!$"" "%!'!$#$!$"#'(%!)" !# .4*%$+ pedagogisch, verzorgend, cultureel, kunstzinnig docerend of sportief gebied op minimaal MBO-niveau 3. 4#!!  "%!'!$#$!$"#' #+ !&"! " !# .4*%$+$"%#!#"&! 4"%#!#'##&!%!&"!%#"##!%* Wat biedt MIK

Werken als Vervangend Pedagogisch Medewerker in de BSO. MIK biedt kinderopvang aan vanuit meer dan 70 locaties (KDV en BSO). Deze locaties hebben een vaste per7!'!($$$$"#$"" #!)'& '!#$""# soneelsbezetting maar door schommelingen in kindaantallen, ziekte en zwangerschap van collegaâ&#x20AC;&#x2122;s, verlof en %#!#"#'%"#&!!"&'!%!$$#    andere redenen worden er met grote regelmaat invalkrachten aangevraagd. MIK werkt daarom al geruime tijd ! % 7!'!($$$"#$"" #!)'& '!#$""#%#!# met een ďŹ&#x201A;expool van waaruit Vervangend Pedagogisch Medewerkers worden ingezet. "#'%"#&!!"&'!%!$$#! %7$# $!%%!#'$###$&#%!"#"##$ De openingstijden van de BSO zijn gebonden aan'!%!%(##!) de schooltijden. Dit wil zeggen dat wij'$#"* vóór aanvang '9 8 '##& ! "" 'van de & '!%!%(##!) school, de middagpauze en na het einde van de schooldag opvang bieden. $#"" %#"(##+!) " in %#"(##+!) Wij zijn daarom op zoek naar mensen die in deze genoemde tijdsperiodes op afroep beschikbaar zijn om deze .'! !"!,0$"%&!"7!%5"  &!! diensten in te vullen. Met name beschikbaarheid in de middag is voor ons een must. .'! !#"#&#!%""!# Wat vraagt MIK '#%# .4*65(%$+)%5-.4*  - 3##'#%# Je hebt afďŹ niteit met de BSO doelgroep (4 tot 13 jarigen) %!"&"%#+!#!!%! .4 6 .4*65(%$+)!!  - Je bent in het bezit van het diploma MBO-PW (minimaal niveau 3) of een andere afgeronde opleiding op !#"!$"" "%!'!$#$!$"#'(%!)" !# .4*%$+ pedagogisch, verzorgend, cultureel, kunstzinnig of sportief gebied op minimaal MBO-niveau 3. 4#!! docerend "%!'!$#$!$"#' #+ !&"! " !# .4*%$+$"%#!#"&! - 4"%#!#'##&!%!&"!%#"##!%* Je bent enkele middagen beschikbaar.

- Als Vervangend Pedagogisch Medewerker Flexpool krijg je een 0-uren contract en kun je (op basis van  oproep) wisselend worden ingezet op verschillende locaties en binnen de diverse ! opvangvormen van MIK. -"%#!#!*$!#!#$( ""% )&""&!*  - In'# overleg kan worden afgesproken welke dagen je beschikbaar wilt %%!% %! zijn. Het salaris is conform CAO%!"#"%!" -"7!%5"&!!18 %#!#!*$!#!#$ Kinderopvang en bedraagt minimaal â&#x201A;Ź 11,37 en maximaal â&#x201A;Ź 15,52 bruto per uur. &!" ( ""% !!&"!&#' )&""&!'# %!"#"%!" %* #"!""!/-4* ! %!#:!$# !$$! %!% %!&!" !&"!&#' #"!""

%!"#"#$'! !"!&# Interesse? !/-4* ! %!#:!$# !$$! %# "7!%5"&!!"## Heb je interesse? Ga dan naar onze website www.mik-online.nl en reageer zo snel mogelijk op de vacature #! voor Pedagogisch Medewerker Flexpool.  

Wat biedt MIK  -  Als Vervangend Pedagogisch Medewerker krijg je een 0-uren contract en kun je (op van oproep) wis-"%#!#!*$!#!#$( ""% !basis )&""&!* '# %!"#"%!" %%!% %! selend worden ingezet op verschillende locaties. -"7!%5"&!!18 %#!#!*$!#!#$ &!" !&"!&#' - ( Het salaris is conform CAO-Kinderopvang en bedraagt minimaal â&#x201A;Ź 11,37 en maximaal â&#x201A;Ź 15,52 bruto ""% ! )&""&!'# %!"#"%!" %* #"!""!/-4* ! %!#:!$# !$$! %!% %!&!" !&"!&#' #"!"" per uur.

%!"#"#$'! !"!&# !/-4* ! %!#:!$# !$$! Interesse? %# "7!%5"&!!"## Heb je interesse? Ga dan naar onze website www.mik-online.nl en reageer zo snel mogelijk op de vacature #!   voor Vervangend Pedagogisch Medewerker BSO #!"",2!'&"#&&&*!!'" %#$!

           

&

#!"",2!'&"#&&&*!!'" %#$!

  

%!%#!#5"&!!18 Voor meer informatie kun je bellen met: #!"",2!'&"#&&&*!!'" Yvonne Gregoire of DesirĂŠe Mullenders (Planbureau) : 043 - 3517174 %#$!%!%#!#

           

&

  

%!%#!#5"&!!18 

#!"",2!'&"#&&&*!!'" Voor meer informatie kun je bellen met: %#$!%!%#!# Yvonne Gregoire of DesirĂŠe Mullenders (Planbureau) : 043 - 3517174

Servatius op de goede weg! MVV Maastricht leeft.    

Er wordt veel over Servatius gesproken en geschreven.Veel mensen bemoeien zich er mee. De deskundigen van het Ipanemadebat op zondag 7 november hebben veel lucht geblazen. Er waren er die Servatius failliet wilden laten gaan. Wij denken dat de huurders daar niet mee gebaat zijn. Laat Servatius bewijzen dat ze het zelf kan klaren. Geef haar de kans! Wat vindt de huurdersvereniging Servaassleutel er van, hoe denkt zij over de situatie waarin Servatius verkeert? Er is in het verleden veel fout gegaan, Servatius is in zwaar weer terecht gekomen. Het was nodig dat er een interim directeur kwam, die de zaken op orde zou brengen. In nauw overleg met het Ministerie van Volkshuisvesting is er een reddingsplan opgesteld, een herstelplan. Ondanks het feit dat Servatius financieel een gezond bedrijf is, heeft ze financiĂŤle klappen opgelopen, 77 miljoen schade op de Campus. In het herstelplan staat dat er 2 miljoen bezuinigd moet worden op de organisatie. Er heeft al een reorganisatie plaats gevonden, er zijn efficiĂŤntie maatregelen genomen, taken zijn afgestoten, men gaat niet meer op de commerciĂŤle toer. Drie miljoen moet bezuinigd worden op onderhoud. Het onderhoud efficiĂŤnter uitvoeren levert al een bezuiniging op, ook herstructureringsprojecten vooruit schuiven is een mogelijkheid. De huurder mag in het lopend onderhoud van de woningen natuurlijk niet het gelag betalen. Voorts zal Servatius het extra geleende geld moeten terugbetalen aan het rijk. Hier zijn miljoenen mee gemoeid. Daarom zal Servatius minstens 90 woningen per jaar moeten verkopen. Mocht dit niet altijd haalbaar zijn, dan heeft ze nog andere panden die verkocht kunnen worden.

- 1246, 3 6 1! - / 

. 47

'5 

" 4, +* 3 % 1 )  

  

  5 

#4 1 1 777566 4- 3  3 3 02 & 1 /46 (..( 02/ , $4

Servaassleutel gelooft er in dat het herstelplan in positieve zin kan worden voltooid. De huurders mogen er in elk geval niet mee belast worden, n.l. zij hebben deze situatie niet gecreĂŤerd, moeten dus ook niet â&#x20AC;&#x153;het haasjeâ&#x20AC;? worden. Servaassleutel zal met de directie en de nieuwe Raad van Toezicht overleggen en bewaken dat het niet weer zo verschrikkelijk scheef kan gaan. Ondanks alles heeft deze zaak toch een positieve kant. Door de gedwongen verkoop heeft de huurder nu de kans om een woning te kopen tegen een redelijke prijs. Een woning, waaraan voorlopig geen of weinig onderhoudskosten zijn. Als de regering geen zware maatregelen oplegt aan de Corporaties in de nabije toekomst zijn wij er van overtuigd dat Servatius zelf uit het dal kan klimmen! www.servaassleutel.nl Simon Vels, secretaris Servaasleutel


STAD

Vrijdag 19 november 2010

13

’t Verhaol bij de paol

COLUMN

Iech trok dees week nao Ittere um same mèt miene gas Joop Sangen op zeuk te goon nao grenspaol 108. Laot dee noe neet te vinde zien! Woersjijnelek door de oontgrinding is dee kking grenspaol in de verdrök gekoume want heer is nurges te vinde. Joop waor al veuraof goon zeuke. Es geboortege jong vaan Ittere wis heer boe de paol zouw mote stoon, meh helaas. Veer doen ’t ouch dees week zoonder grenspaaol. Joop Sangen, ‘nen Itterse jong “Iech bin gebore en getoge in Ittere”, zeet Joop,”op 16 fibberwarie vaan ’t jaor 1955 wie gans Mestreech zong ‘Meer kom oet dee zedeleer’. Ouch meine lienpetere heet dat leedsje gezonge op d’n daag tot iech geduip woort. Iech bin dus opgegreujd in Ittere en bin dao ouch nao de apekeutelesjaol en de liegere sjaol gegaange tot iech in de vijfde klas terech kaom. Iech höb naomelek de twie lèste jaore vaan de liegere sjaol in Wyck op sjaol gezete.In Wyck bij de Broeders in de Brakke op de Sint Aloysiussjaol. Daonao bin iech nao ’t Sint Maartenscollege gegaange um dao de HBS te doen.” Nao de HBS is Joop goon wèrke op de Vriethof boe dao, in ’t aajd pand vaan Hotel Woolwich, de NMB-baank gevesteg waor. “Iech bin dao begonne wie Leo Gregoire dao directeur waor. Later is die baank opgenome bij de INGbaank en bij dee baas wèrk iech noe nog ummer.” Tot zoewied höbbe veer gesproke euver ’t zakeleke leve vaan Joop um daonao ouch de vereinigingskant vaan zie leve te bekieke. Joop is ‘ne vereinigingsmaan. “Iech bin 35 jaor penningmeister gewees vaan SJOWI (stichting jeugd ontspanningswerk Itteren) en höb dus hiel väöl jaore same mèt de jäög vaan Ittere opgetrokke. Vaanoet dat jäöggebäöre höb iech toen, mèt get aander lui, de voetbalclub ‘de Itterse Boys’ weer nui leve ingebloze. Vaan die club waor iech sikkertaris, penningmeister en sjeidsrechter. Boete die dinger bin iech nog 9 jaor penningmeister gewees vaan de ouderraad vaan de sjaol en höb iech zitting genome in de MR en de GMR.” Esof dat nog neet genóg waor vertèlde Joop, gans gruuts, tot heer sins 1963 lid is vaan fam-

Waar is de roe gebleven? Op de lagere school had je in de jaren ‘50 van die dagen die je als kind wel altijd bij zullen blijven. De Goedheiligman zou op bezoek komen. Geen plezierige dag als je het mij vraagt. Iedereen die in de voorbije periode iets had uitgevreten had die dag geen leuke start. Zo tegen de klok van negen kreeg je de stuipen op het lijf gejaagd door een Pietermanknecht die op de deur begon te bonken. Daarbij maakte hij gebruik van zijn vuisten en zijn wapen: de roe. In kinderogen het meest verschrikkelijke wapen dat je je maar kon voorstellen. Als je dan ook nog tot de uitverkorenen behoorde die bij de Sint op audiëntie mocht komen dan was dat geen pretje. Je had totaal geen zicht op wat die zwarte knecht achter jouw rug aan het uitvreten was. Je hoorde alleen af en toe het geluid van zijn roe en dat betekende niet veel goeds. De Sint had meestal een of ander reprimande in petto voor diegene die op zijn knieën voor hem zat en een dreigement dat de zak heette en een gedwongen verplaatsing naar Spanje. Sinterklaas was een aardige vent - na 6 december - als hij zeker en vast weer terug was naar het zonnige zuiden. Anno nu komt alleen nog snoepgoed uit de zak van de Sint en de roe is helemaal verdwenen. De Sint is een goedzak geworden die kinderen over de bol aait en hun stimuleert om verlanglijstjes te maken. Zwarte Piet mag enkel en alleen nog cadeautjes aanslepen. Waar is de goede ouwe tijd gebleven of is hier sprake van Sinfaar Sint Martinus vaan Ittere leere. Heer rappeleert ziech doorein mèt hun kräömkes en tenpietermancipatie en hebben de kinderen het steeds en tot heer zelfs de lèste 5 jaor nog ’t jaor 1977 wie Jean Inne- dat kinne veer hei in Mestreech meer voor het zeggen? de veurzitter vaan dees vereiniging is. Noe höb geer toch e redelek beeld vaan Joop Sangen. Joop euverMestreech “Per 1 juli 1970 is mien Ittere, same mèt Hare, Amie en Hier, bij Mestreech gekoume. Dees annexatie had netuurlek get veurdeile veur meh ’t brach ouch zörg mèt veur de lui oet Ittere. Veer hadde d’n hoop tot de charme vaan ’t woene op e dörp behawwe zouw blieve. Dat is redeleker wijs gelök. ’t Heet evels ouch naodeile want door de euverstominge in de negenteger jaore is bepaold tot neet mie gebouwd maag weure in Ittere. ’t Dörp greujt daodoor neet mie en dat beteikent beveurbeeld tot ‘ne winkel hei haos gei bestaonsrech heet. Aoventouw höbbe veer eine meh ouch soms geine. Me moot dus ummer mobiel zien um zien kemissies bijein te kriege. Veer höbbe nog eine kaffee in Ittere en dat is ’t daan”, vertèlt Joop. Daonao praote veer euver d’n tied tot Joop prizzedent waor vaan de vastelaovendvereiniging de Vreige-

mee prins carnaval waor en nog neet.” door ’t hoeg water mèt de boot Meestreech in de touwkoms nao ’t gemeinsjapshoes “Vreuger höb iech mèt vrun gebrach mós weure. Hoegwater had ouch get bezunders en dèkser de Maos euvergestoke, zwumme of es ze lieg stoont neet allein sjagrijn. loupenterend, nao de kaffee in Zien Belzje naobers Herbricht. Noe nog fietse veer “Iech gaon hiel gere nao regelmaoteg nao ’t veer in Luik. In Luik winkele mèt Geulle um daan bij Sabien in mien ma vin iech hielemaol Uikhoven eve de bein oonder sjiek. Weier vin iech die Belzje de taofel te steke.De Belzje zien taol zoe sjiek.D’n oetspraok en e gemoedelek volk en die hawde intonatie vaan die taol is zoe we vaan fieste. Veer ginge zelfs bezunder.Es iech ‘nen tomtom vreuger regelmaoteg nao de höb zèt iech häöm ummer op Kiezelfeeste en wandelde daan de Vlaomse taol.Dat klink zoe- door de Maos trök en es daan väöl vrunteleker es dat Hol- de govies kaome daan höbbe veer al ins de maïs in mote lands”, liet Jenna us wete. Veer praote weier euver Luik duke um neet gezeen te weure”, en daan kump netuurlek de lach Joop.probleme vaan eus nuie stasie ter spraoke. Dat stad. Iech wins häöm in eder sjoen gebouw vaan Calatrava geval väöl sterkte in zien taak.” wat hiel bezunder is. Ouch Koumend weekend kump de Mediasité ter spraoke Vriedag: Sinterklaoskiene boe Jenna nao presentasies is goon loere. Luik perbeert, vol- veur de famfaar. Zaoterdag: ges Jenna, ’n aander imago te Mèt de famfaar nao ’t oetrope bouwe, aanders es ’t awwe vaan de prins vaan de Vriegezwoere industrie imago dat leere en daonao luustere nao e Luik had. Luik is ouch super concèr.Zoondag: oetröste.Dat Multi-cultureel en dat heet is ’t weekend vaan miene gas bij ouch get bezunders. Jenna: grenspaol 108: Joop Sangen! Jan Janssen “Op ’t Bat stoon de culture

Jan Janssen Reageren: red.mh@nwg.nl

RIECHTEG MESTREECHS

In ‘t Mestreechs höbbe veer dèkser sjoen oetdrökkinge um ‘t ein en aander op ‘n zier fetsojndeleke wijs te zègke. Es e meideke bij ’t oetdeile vaan de beurskes get wied veuraon heet gestaande daan zeet me in Mestreech ouch wel tot die juffrouw ’n behuurleke bössel hout veur de deur heet ligke. Dat is hiel nètjes gezag. Ouch huurt me wel ins tot iemes zeet tot dit of dat meideke ’ne

Dees pagina woort meugelek gemaak door mètwèrking vaan: Wij zijn verhuisd naar:

Grote Gracht 23

Maastricht Maastricht Grote gracht 23

Grand Café Markt 38, www.grandcafemidi.nl

à Votre Service!

WIJNKOOPERS SEDERT 1740 WWW.THIESSEN.NL

behuurleke ‘kom-ins-väör’ heet. Dat zeet eigelek persijs ’t zelfde en ederein in Mestreech snap daan boe me ’t euver heet zoonder persijs te beneume boe ’t euver geit. E soortemint geheimtaol dus. Ouch huurt me ouch wel ins iemes de opmerking plaotse tot ’n juffrouw behuurlek veurzeen is vaan ‘poete en oere’. Veer zien dus in Mestreech d’r neet op oet um meidskes op hun ‘goddelek’ lief te beoordeile. Neet ederein is eve geliek bedeild wie Slivvenier aon ’t oetdeile waor en es me dat daan op ’n fetsojndeleke meneer zeet kump dat charmant euver, neettaan? Jan Janssen


DE STER

Vrijdag 19 november 2010

2O NOVEMBE R

CULTUUR Zaterdag 20 november voeren de Maastrichtse culturele instellingen actie tegen de voorgenomen bezuinigingen op cultuur door de Nederlandse regering. Kom uit uw stoel, uw museum is straks dicht, uw poppodium gesloten, uw theater bestaat niet meer... Samen met u hebben we een grotere stem. Tientallen kleine en grote processies starten vanuit de instellingen om aan te komen op de Markt om 17.00 uur. Gewapend met trommels, fakkels, spandoeken vormen ze daar een â&#x20AC;&#x2DC;brandendâ&#x20AC;&#x2122; vraagteken, en met als uitroepteken de gezamenlijke schreeuw. De actie maakt deel uit van de landelijke campagne â&#x20AC;&#x2DC;Nederland schreeuwtâ&#x20AC;&#x2122;.

Pagina 14

        +&%(#$ #!%*( )%&"'(!

'( #(   '( #( !  &"'(!(!%  )) !"  ))

Roelf Welkenhuizen: â&#x20AC;&#x153;Ik lees graag Stadskrant De Ster omdat er wekelijks een aantal goede columns in staan.â&#x20AC;?

                  "          !        !  ! !     

    / &&*(%$-0 +#'&'#')' 1+#'&'#')# . %'$'(%#$,   

Foto: Jean-Pierre Geusens

www.hypotheker.nl


Vrijdag 19 november 2010

STAD

15

Prins van Rommelgat brengt Maastricht Brabants carnaval

MAASTRICHT T/M 19 NOV Tentoonstelling van Bruls en Co in het Bonnefantenmuseum over maquettes, schetsen, ontwerp-en bouwtekeningen van recente ontwerpen. www.brulsenco.nl

MAASTRICHT Frank Verspaandonk zwaait de komende tijd als prins Cinquantio de scepter over Rommelgat, zoals het Noord-Brabantse Veldhoven tijdens carnaval heet. Vanuit zijn baan als directeur van Blauwsteen Projectontwikkeling aan de Kleine Looiersstraat in Maastricht zal hij dit seizoen ook iets van de Mestreechter vastelaovend opvangen én brengt hij een stukje Brabants carnaval naar Maastricht. Nee, Frank Verspaandonk heeft nog nooit carnaval in Maastricht gevierd. Maar hij is vastbesloten om daar zo snel mogelijk verandering in te brengen. "Als begin januari de stadsprins van Maastricht wordt uitgeroepen, wil ik daar met mijn gevolg bij aanwezig zijn. Ik zal mijn komst melden bij de Tempeleers." Hoewel Verspaandonk geen ervaringsdeskundige is op het gebied van de Mestreechter vastelaovend, weet hij enkele verschillen te benoemen. Zo heeft in Brabant bijna elke Prins een bijnaam.In Limburg krijgt elke prins een nummer achter zijn voornaam. "Mijn bijnaam Cinquantio slaat op het Franse woord voor vijftig. Ik ben vijftig jaar en ben de vijf-

AGENDA

VR 19 NOV Toon Hermans Huis Maastricht. Workshop: zelf armbanden maken, 6,- euro p.s. wat besteed wordt om kanker patiënten een time outje aan te bieden. 13.30-16.00 uur. Servaasklooster 33 Maastricht 043-3261000 VR 19 NOV Organiseert De Eerste Maastrichtse Zang en Kleurkanarie Vereniging "De Vrolijke Veredelde Zangers" een Vogeltentoonstelling in Café zaal Ammezasie Ambyerstraat Zuid 201 in Maastricht. Tevens is er verkoop van vogels in een ruim aanbod en aantrekkelijke prijzen. De tentoonstelling is geopend op vrijdag van 19.00 tot 22.00 uur, zaterdag van 13.00 tot 22.00uur en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis. VR 19 NOV Spaanse vereniging Círculo Cervantes houdt een Lezing over kunst en cultuur op Mallorca door kunsthistoricus Wouter van Romondt. Aanvang 20.00 uur.Buurthuis ’t Förtsje Ebenistendreef 106, Belfort, Maastricht Entree nietleden 4,00 euro Informatie www.circulocervantes.nl

Prins Cinquantio en jeugdprins Soccerito van Rommelgat. tigste prins van Rommelgat. Hoewel vijftig geen carnavalsgetal is, is dit een te leuke bijkomstigheid om niets mee te doen." Een ander verschil is de muziekcultuur. "In Limburg leeft de eigen dialectmuziek met carnaval enorm. In Brabant hebben we dat veel minder. Maar er zijn meer verschillen tussen het Bourgondische carnaval in Brabant en het Rijnlandse carnaval in Limburg.Zo dossen ze zich in Limburg veel meer uit. In Brabant zie je veel boerenkielen, al wordt dat de laatste jaren minder. Aan de andere kant zijn

Brabantse prinsen dan weer veel uitbundiger gekleed; Limburgse prinsen dragen vaak een zwart pak en steek." Naast de verschillen ziet Verspaandonk een grote overeenkomst tussen alle carnavalsvierders. "Carnaval vieren is het mooist in de plaats waar je woont,met vrienden en bekenden om je heen.Ik denk dat dit voor iedere carnavalist geldt." Het leven van de familie Verspaandonk zal de komende maanden in het teken van carnaval staan. Franks' zoon Stijn is jeugdprins van Veldhoven; hij heet Soccerito, naar zijn favoriete sport. Daarnaast

Foto: www.rommelgat.nl

bestaat zijn gevolg voor een groot deel uit familie. Met dat gevolg wil hij begin januari naar Maastricht komen. En nadat hij dat stukje Brabants carnaval naar Maastricht heeft gebracht, wil hij een stukje Maastrichts carnaval naar Brabant halen. "De 11de van de 11de leeft niet zo in Brabant", zegt Verspaandonk. "Meestal doen we alleen op de zaterdag die er het dichtst bij ligt iets mee. Maar volgend jaar heb je de magische datum 11-11-11 die ook nog eens op een vrijdag valt. Daar wil ik in Veldhoven werk van maken."

uw. 14.00-16.00 VR 19 NOV Activiteiten In de Rooden Leeu uur. Ontspan je met kleur (geeft goede energie en meditatie vóór het weekend, (4 euro p.p.). Bogaardenstraat 50 te Maastricht. Tel: 043-3500625, centrum@roodenleeuw.nl. website: www.roodenleeuw.nl VR 19 NOV Ipanemadebat met Job Cohen. Bonnefantenmuseum Café Ipanema, Ceramique 250, in Maastricht van 19.00-20.30 uur. VR 19 NOV Geven Arjan Erkel en Sezgin Yilgin een Lezing bij hun onlangs verschenen boek Generatie YEP. De lezing begint om 16.30 uur in boekhandel selexyz dominicanen te Maastricht. dominikanerkerkstraat 1, maastricht. Tel:0433210825. lfiddelers@selexyz.nl, www.selexyz.nl VR 19 NOV Optreden Merdan Taplak Orkestar. Muziekgieterij, Bankastraat 3 te Maastricht. Tel: 043-343 33 37. info@muziekgieterij.nl VR 19 en ZA 20 NOV Introductiecurus Raja Yoga Meditatie. De cursus bestaat uit 2 lessen. Tijdstip vr 19.30-21.00 uur en za 09.30-12.30 Locatie Schepenenplein 39, Maastricht. Kosten geen. Meebrengen pen en papier. www.bksa.org

ZA 20 NOV "Hielemaol Los". Het Live Concert vind plaats in de Music Hall Maastricht. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Voorverkoop kaarten12,50 euro, kassaverkoop 15,00 euro. Info www.mocon-events.nl of Frank Benneker www.hielmaollos.hyves.nl

Leerlingen Bonnefanten houden Dance4Life-feest voor goed doel

ZA 20 NOV Maartendisco train dj. Vanaf 21.30 uur, pleetjes oet de aw does VINYL ONLY. Cafe de Belsj, maastrichter heidenstraat 7 te Maastricht

MAASTRICHT Onder de naam Dance4Life zamelen middelbare schoolleerlingen uit het hele land geld in voor Stop Aids Now!. Het Bonnefantencollege doet ook mee.11 leerlingen houden zaterdagavond een feest om het goede doel te steunen. Om geld in te zamelen voor Dance4Life organiseren Jintero Pauly, Yinthe Voorhoeve, Celine Wilmes, Stan Claessen, Julie Koehoerst, Maureen Cimmermans, Isidor ten Hooven, Julia Kemp, Lisanne van Roij, Juliënne Meyboom en Sharon Habets zaterdag 20 november een schoolfeest in danscentrum Bernaards in Maastricht.Op dit feest zal Jennifer Romen uit Maastricht, eveneens leerling van het Bonnefantencollege, haar danskunsten vertonen. En die kunsten zijn niet mis, getuige de erelijst die ze al op haar jonge leeftijd bij elkaar gedanst heeft. Zo werd ze al eens tweede op het WK streetdance en derde op het WK hiphop. Ook deed ze mee aan het tv-programma 'Move like Michael

ZA 20 NOV Optreden Caspian US + Atlantis NL + Mimas DK. Muziekgieterij, Bankastraat 3 te Maastricht. Tel: 043-343 33 37. info@muziekgieterij.nl

ZA 20 NOV Heel Nederland Leest De grote zaal. Een afwisselend vrolijk programma met verhalen, poëzie, liedjes én interactie met het publiek. Voor meer informatie zie ook: www.nederlandleest.nl (14.30-16.00u)

ZA 20 NOV Organiseert het Kinder & Tienerwerk Trajekt Malberg een Griezeltocht. Niightmare on Malberg. Iedereen vanaf 7 tot 99 jaar is welkom om mee te lopen. Chantalle Kanters in het CMM Malbergplein 70 of bij Ed & Desiree Baade Kruisboogruwe 16. Tel: 043-3472020 of 06-11833685. Deelnamen 2,50 euro. Opgeven is verplicht ivm de organisatie van de Griezeltocht. ZA 20 NOV Uitroepen Baron(es) CV De Kribbebieters. Gemeenschapshuis De Boeckel in De Heeg. Vanaf 20.30 uur, zaal open om 20.00 uur. Info: Charell Koch, charellke@hotmail.com ZA 20 NOV Houdt opleiding Dans Maastricht weer Audities voor kinderen van 10 tot 15 jaar. Doe je niets liever dan dansen en zou je er je beroep van willen maken?Meld je dan aan via info@opleiding-dans.nl en kom op 20 november naar het Bonnefanten College, Tongerseweg, Maastricht. De auditie begint om 13:30 uur! www.opleiding-dans.nl

De leerlingen van het Bonnefantencollege zijn er klaar voor. Jackson', waarin ze de halve finale bereikte. De organisatoren hebben het feest helemaal zelf georganiseerd. "In overleg met danscentrum Bernaards hebben we de zaal voor de helft van de normale prijs kunnen huren, zegt Isidor ten Hooven. :"ook de kaartjes, flyers en posters hebben we zelf gemaakt." Wie meedoet aan Dance4Life kan gratis kaarten krijgen voor het Dance4Life

event, dat 27 november in het Rotterdamse 'Ahoy plaatsvindt. De 11 organisatoren van het feest hebben dat bedrag allemaal al bereikt en er gaan ook een paar leerlingen naar Rotterdam voor het feest. Naast de aandacht die op het feest wordt gegeven voor het goede doel,moet de avond ook een feest worden voor alle middelbare schoolleerlingen van Maastricht. "We houden een feest waar ook leerlingen van

Foto: Frank Benneker

ZA 20 NOV Orlando Samenspeldag Workshops door musici van het Orlando Festival voor jonge muzikanten. Deelnemerscon-

andere scholen welkom zijn", cert om 14u, docentenconcert om 16u. Publiek is welkom. Vrije toegang. Muziekschool Kumulus, St. Maartenspoort 2, zegt Maureen Cimmermans. Maastricht. "Normaal mogen op een schoolfeest nooit introducés ZA 20 NOV Organiseert Kiwanis Heerlen-Maastricht i.s.m. Prinses Christina Concours de Young People playing for mee. Wij willen er een feest Young Patientss. Conservatorium Maastricht (Hogeschool voor alle scholen van maken." Zuyd) om 20.00 uur. Kaarten kosten 4 euro en zijn vrijdag 19 november nog bij ZA 20 en ZO 21 NOV Proef de Argentijnse Tango en leer de basis in een weekend. Prijs:50,00 euro p.p. (5 lesuren) van het Bonnefantencollege aan de 14.30-17.00 uur. Locatie:De Roeie Zaol, Tongerseweg 346, Tongerseweg te koop, of zaterMaastricht. Aanmelden:www.tangomaastricht.nl/inschrijven. Meer info 043-3256946 José v.d. Varst. dagavond aan de deur bij danscentrum Bernaards aan de Brusselsestraat. Frank Benneker


STAD

Vrijdag 19 november 2010

16

AGENDA JENNA MAASTRICHT

Zelfbeeld Visagiste Jenna Bourguiba laat de schoonheid van ieder mens die ze onder handen neemt tot uiting komen in beelden. Iedere twee weken vindt u een foto van het resultaat, met uitleg, terug in deze krant.

Nina (27)

Waar heb jij grote spijt van?

Wat is de reden dat je hieraan meedoet?

Dat ik soms vergeet tegen bepaalde mensen te zeggen hoe belangrijk ze voor me zijn.

Het leek me leuk om via Yizme eens wat andere foto's van mijzelf tot mijn beschikking te hebben. Ik ben behoorlijk actief in cyberspace, de sociale media mogelijkheden,dus een te gek nieuw portret van mijzelf is mooi meegenomen! Hoe kijk je tegen het leven aan? Het leven heeft vele hoofdstukken,aangezien ik in Sarajevo geboren ben,heb ik veel andere dingen moeten ervaren en ben ik anders gevormd dan bijvoorbeeld ‘de gemiddelde Limburger.’ Maar 'Life is good'.ik ben nog jong,dus ik kijk met volle hoop,moed en liefde tegen het leven aan. Wat is je huidige gemoe edstoestand? Zoals het weer ... In constante verandering. Waar kun jij je aan ergeren? Mensen die te lui zijn om effe iets langer na te denken... over wat dan ook.

Wat kan er beter in jouw leven? Op dit moment niet veel - ik ben best tevreden. Is er iets wat mensen niet van je weten en dat je ons wilt vertellen? Nee niet echt, en als dat al zo zou zijn dan zou ik het zeker niet in een krant willen zien staan! Wie is jouw voorbeeld? Mijn voorbeelden zijn de mensen die mijn leven op een positieve manier hebben beïnvloed, hoe klein of hoe groot die invloed dan ook is geweest, dit zijn mensen die even een sterretje in mijn leven waren en ik hoop van harte dat ik ook zo'n sterretje voor de ander zal zijn en zal blijven zijn. Wat is jouw motto? ‘Kan niet - bestaat niet!’

Ben je tevreden met jezelf? So far so good - ik ben nog aan ‘t groeien.

ZA 20 NOV is de grote Jubileumreceptie met aansluitend een feestavond met Top orkest Anderkovver. Deze vind plaats in ons clublokaal Aen de Wan, Einsteinstraat 32 in Heer. De receptie begint om 17.00 uur en is tot 18.00 uur gereserveerd voor onze zusterverenigingen van het SMV (Samewèrrekende Mestreechse Vastelaovendsvereineginge) en onze bevriende carnavalsverenigingen van uit de verre omgeving. Rond de klok van 18.00 uur is het de beurt aan de clubs,verenigingen en de burgerij van en uit Heer om onze Sjravelfamilie te feliciteren. Om 20.11 uur zal dan de aftrap gedaan worden voor een daverende feestavond met het al genoemde toporkest Anderkovver. De entree gratis. ZA 20 NOV Wilt u weten wat er met uw bijdrage aan het Kankeronderzoekfonds Limburg precies gebeurt? Of bent u (nog) geen donateur, maar wilt u wel weten waar het Kankeronderzoekfonds Limburg voor staat? Kom dan op zaterdag 20 november naar het Apple Park Hotel in Maastricht: daar vindt een symposium plaats over het onderzoek dat met de gelden van het Kankeronderzoekfonds Limburg wordt verricht. Het symposium wordt mede mogelijk gemaakt door Golden Tulip Hotel Apple Park. Gasten worden om 14.00 uur ontvangen met koffie en vlaai. Het daadwerkelijke programma duurt van 14.30 uur tot 16.00 uur. Toegang is gratis, maar aanmelden is wel noodzakelijk en kan via www.hfl.nl. Het Apple Park Hotel ligt aan de P. de Coubertinweg 3 in Maastricht. ZA 20 NOV Phil Dumoulin, dé vertaler van prentenboeken in het Maastrichts leest in de Boekenwurm Merie Dans! voor. Aanvang 15.00 u en de toegang is gratis. Mariastraat in Maastricht, telefoonnummer 043 3211799. ZO 21 NOV Dansen in het park. 50 Plus Party in D’n Hiemel aan de Bernardusstraat 24a. Aanvang 15.00 uur, entree 5 euro. ZO 21 NOV 26e zondag na Pinksteren, bent u van harte welkom bij de Lliturgieviering in de kapel van het verzorgingshuis Vivre Amby, Achter de Hoven 25, Maastricht. De liturgieviering, voorgegaan door Vader Paul Brenninkmeijer, begint om 10.00 uur. De vierstemmige koorzang in het kerkslavisch wordt verzorgd door het Maastrichts Slavisch Koor onder leiding van Sascha Teunissen. Kijk ook op www.kerkvandeheiligegeest.nl T/M 21 NOV Expositie met tekeningen van Mimi Limpens. Dagelijks gratis te bezichtigen, di t/m za 11 - 17 uur, koopavonden tot 20 uur bij vleugels&teugels, Rechtstraat 90, Maastricht, www.vleugelsteugels.nl T/M 21 NOV Magical Practices Tentoonstelling is dagelijks te bezoeken van wo-zo van 12.00-17.00 uur. 't Brandweer aan de Capucijnenstraat 21 Maastricht. ZO 21 NOV Optreden van Beatgroup THEPUCHS. Café De Belsj, Maastricht. Aanvang 17:00 uur. Entree gratis. Maastrichter Heidenstraat 7 te Maastricht. ZO 21 NOV T/M WO 15 DEC Presenteert AINSI Maastricht de Internationale expositie Opgetekend & Vastgelegd. Opening is zaterdag 20 november tijdens de achtste PechaKucha-avond Maastricht, kassa open vanaf 19:30 uur. Info: www.ainsi.nl ziek uit de jaren 60. Aanvang ZO 21 NOV Band the puchs muz 17uur. Cafe de Belsj, maastrichter heidenstraat 7 te Maastricht ZO 21 NOV Zondagmiddagconcert Lilit Sati, Armeense liederen en Sjarakans. Cellebroederskapel, Cellebroedersstraat 4 (ingang poort naast Brusselsestraat 58) van 16.00-17.00uur toegangsprijs 7 euro. ZO 21 NOV Vindt bij selexyz dominicanen een Concert plaats van het accordeonorkest van de muziekschool in Viersen (Duitsland). Aanvang 15.00 uur. Dominikanerkerkstraat 1, maastricht. Tel: 04-33210825, lfiddelers@selexyz.nl. www.selexyz.nl

Mosasaurussen houden ballonnenwedstrijd

Nieuw album Erwin: Iech blijf wee iech bin

SINT PIETER Om hun 5 x 11 jarig jubileum een extra kleurrijk tintje te geven organiseert CV de Mosasaurussen, in samenwerking met het St. Pietersgilde en de winkeliers aan de Glacisweg in St. Pieter op zaterdag 27 november a.s een ballonnenwedstrijd. CV de Mosasaurussen staat er om bekend 'chariteit' hoog in het vaandel te hebben staan en dus is ook deze keer de opbrengst voor een goed doel. De opbrengst van deze wedstrijd is bestemd voor de Stichting Rama. Een stich-

MAASTRICHT Erwin heeft een nieuw album gemaakt. De titel 'Iech blijf wee iech bin' kun je op vele manieren interpreteren, maar muzikaal gezien borduurt Erwin op dit schijfje voort op de enkele jaren geleden ingeslagen weg. Met een uitgekiende balans van feest en gezelligheid met af en toe een gevoelige ballade neemt Erwin de luisteraar mee op een muzikale ontdekkingsreis. Het album bevat dertien Limburgstalige bewerkingen van prachtige liedjes. Het jum-

ting die zich in de stad Rama in Nicaragua inzet voor, met name, kansarme kinderen. De ballon kost € 1,00. De Mosasaurussen leggen hier nog eens € 1,00 aan bij en hopen hiermee een mooi bedrag in te zamelen. Om 15:00 uur zullen alle ballonnen feestelijk worden gelanceerd ter hoogte van de winkels aan de Glacisweg. Een wedstrijd zou verder geen wedstrijd zijn zonder prijzen. Je maakt o.a. kans op de hoofdprijs: een trip naar Euro Disney voor 2 personen met een overnachting.

ZO 21 NOV Boekpresentatie The adventures of Yin & Yang: Snoepje & the Pizza Box. Boekhandel Selexyz, Dominicanen te Maastricht, aanvang 11.30 uur. Voor meer informatie en illustraties kijk op www.adventuresyinyang.com ZO 21 NOV Zondagmiddagconcert Cellebroederskapel: Lilit Sati: Armeense liederen en Sjarakans van 16.00 uur tot 17.00 uur, toegangsprijs 7,-euro. Locatie: Cellebroederskapel, Cellebroedersstraat 4 (ingang poort naast Brusselsestraat 58) Na afloop is er de mogelijk om onder het genot van een glas wijn na te praten over het concert. www.Cellebroederskapel.nl onder concertagenda en via 06-29036526 ZO 21 NOV Organiseert Emav accordeonistenvereniging Scala Maastricht een Rommelmarkt in Manjefiek Malberg, Het Ruweel, openingstijden 10.00 uur tot en met 17.00 uur. Accordeonistenvereniging Scala zal de rommelmarkt muzikaal opluisteren.

py 'Spring ins op' dat Erwin DI 23 NOV Informatieve Lezing over hulp en genezing langs samen met Markan (Mark geestelijke weg door de leer van Bruno Gröning. Buurtcentrum In de Wiemerink, Spinetlaan 25 Maastricht. Toegang Voorst van de Pikkatrillaz) en gratis,een gift wordt op prijs gesteld. Contact: Emilie Meijers, Bryan Stelten produceerde is tel.043 3614723. Internet: www.bruno-groening.org om als 'vreemde eend in de vijver' 19.30 uur . I als bonustrack aan deze CD DI 23 NOV Wegens succes organiseert Bureau voor Belgische toegevoegd. Met deze 'Iech Zaken opnieuw infoavonden in de grensstreek voor Grensarblijf wee iech bin' debuteert beiders. Geïnteresseerden voor de infoavonden moeten zich aanmelden via www.svb.nl/bbz. Erwin bij Marlstone.


eze informatiepagina wordt uitgebracht onder erantwoordelijkheid van de PR-commissie van e Tempeleers.

W E E K B L A D

MAASTRICHT

eze uitgave kwam tot stand in collegiale samenwerking 7 et A en C Media nder meer De Trompetter/De Maaspost en De Ster).

2010

MAASTRICHT

9

Nieuwe Tempeleer MAASTRICHT

25

O F F I C I E E L I N F O R M A T I E B U L L E T I N VA N VA S T E L A O V E N D S VEREINIGING DE TEMPELEERS 19 november 2010

MAASTRICHT

1

Zie ook pagina 5

Op de Tempeleers-jaarvergadering gebeurde dit jaar van alles. Zo werd Jef Loontjens door een delegatie van het SLV onderscheiden met de ‘orde van verdienste en kreeg Pie Steffens de hoogste onderscheiding van het verbond van Europese carnavalsverenigingen. Verder kondigde habsjaar Marcel Janssen aan dat er een tekort was over het voorbije seizoen van circa 15.000 euro. Dit kon echter afgedekt worden vanuit reserves. Bovendien moet een nieuwe Henri Janssen legt de eed op het Maske af. activiteit ‘Sofa aan de Maas’ voor aanvullende inkomsten gaan zorgen. bouw. “Gelukkig krijg ik gaat de muziek uit.Carnavan mijn baas de ruimte val zal zeker anders worOok werd één nieuwe om mijn taken als Tempe- den. Voorheen was het Tempeleer geïnstalleerd: leer te doen. Henri zal bij drie dagen op stap gaan Henri Janssen (geboren de Tempeleers beginnen van de ochtend tot in de op 19 oktober 1960).Hen- in de commissie Binnen- nacht. Nu moet ik ‘dienst ri en zijn vrouw Gertie gebeuren. draaien’, maar heb ik Schouteten hebben drie Henri viert graag carna- gelukkig wel één dag vrijkinderen en wonen in de val. “Met een groep trek- af. Mijn vrienden vragen nieuwe wijk Vroendael. ken we elk jaar erop uit zich trouwens wel af wie Henri is werkzaam bij met een kar met alles erop op die andere dagen de kar SNS bank als financieel en eraan.Maar als een her- mee naar huis moet adviseur vermogensop- menieke passeert, dan duwen...”

Foto: Hans Hollanders

Henri vindt de Tempeleers een leuke groep en een club met uitstraling. “Ik wil wat betekenen voor de Mestreechter vastelaovend en ben zeker niet bij de club gegaan om uit te trekken en naar mensen te zwaaien. Zittingen,het bal en het euregionaal prinsentreffen hebben we altijd bezocht en toen de kinderen klein

Harrie Beckers is de Vastelaovendsvierder 2010 Tijdens de jaarvergadering van de Tempeleers maakte Jean-Louis Tuinstra namens de Kanselarijraod bekend wie tot Vastelaovendsvierder van het jaar 2010 was uitgeroepen. Het blijkt iemand te zijn met een indrukwekkend CV. Een persoon die voor zijn vele verdiensten voor tal van organisaties al een onderscheiding van Hare Majesteit heeft mogen ontvangen en die met verve in tal van bestuursfuncties grossiert. Iemand die desondanks nog altijd tijd weet vrij te maken om vol overgave en op een chique manier carnaval te vieren. Der Kanselarijraod vergeeft het hem dat hij bij de belastingen werkt en memoreert dat hij oprichter is van Allebenör,dat hij prins is geweest bij de Veldmuis, dat hij de spil is Harrie Beckers is dè Vastelaovendsvierder 2010. Foto: Hans Hollanders in het verenigingsleven en

de viering van carnaval in Heugem en dat hij het secretariaat van het Volleks Tejater bestiert. In de aanloop naar de vastelaovend trekt hij erop uit in een oud muzikantenpak, maar met de drie ‘heilige’ dagen gaat hij verkleed als ‘aajd wief’, als kabouter, piloot of in een Frans kostuum. Maar altijd doet hij dit onder bescherming van Sint Michael (ook de patroonheilige van de parochie in Heugem). De naam die bij deze persoon hoort: Harrie Beckers. Hij zal officieel tot Vastelaovendsvierder geproclameerd worden op carnavalszondag tussen het negende en tiende schot van ’t Momuskanon. Een kleine versie van dit kanon zal dan aan Harrie overhandigd worden als zichtbaar aandenken aan zijn eervolle titel.

waren gingen we ook naar de kinderzittingen. Daarnaast ken ik enkele Tempeleers; dus de club was mij niet geheel onbekend. Ik vind dat de Tempeleers een professionele uitstraling moeten hebben, maar je moet tegelijk ook ‘gewoon’ kunnen doen en op een gezellige manier anderen ontmoeten. Je zult moeten openstaan voor wat de samenleving wil en dus moet je goed naar de mensen luisteren. Zeker: bepaalde zaken en tradities moeten blijven, maar er zijn ook zaken die gewoonweg veranderen. Zo was het hermeniekesconcours er niet altijd en zag je de laatste jaren de karren in het straatbeeld verschijnen. Voor ontwikkelingen moet je je niet afsluiten, noch moet je vastroesten in je eigen ideeën”. Tot besluit zegt Henri vernieuwing een goede zaak te vinden. “Je hebt in de club een mengeling van jong-oud en ervaren-onervaren nodig”.

Cuvée Des Clochards

Vastelaovendskelender Zoondag 6 fibberwarie 2010 Oetrope Stadsprins op de Merret roond 15.11 oor. Maondag 7 fibberwarie 2010 Jaorvergadering Zate Hermeniekes in de Maastricht Music Hall (vml. Platte Zaol; Griend) um 20.11 oor. Goonsdag 9 fibberwarie 2010 Promenade diner bij Sofa aon de Maos,Hoge Weerd. berwarie 2010 Vriedag 11 fibb Zitting Kaffee de Zeuten Inval in Maastricht Music Hall um 13.00 en 20.00 oor Zaoterdag 12 fibberwarie 2010 Zitting Kaffee de Zeuten Inval in Maastricht Music Hall um 20.00 oor Zaoterdag 19 fibberwarie 2010 Gala Prinsebal in Hotel Crowne Plaza Maastricht um 20.11 oor. Expositie vaan de kinderknutselwedstrijd in ’t a.z.M.,mèt opening en priesoetreiking um 14.00 oor. Expositie te bekieke t/m zoondag 27 fibberwarie. warie 2011 Zoondag 20 fibberw Oetreiking medaaljes aon us Steunpilere in de Groo te Sociëteit um 14.11 oor. Dinsdag 22 fibberwarie 2011 Prizzentatie Vastelaovendsgezèt d’n Tempeleer aon Prins Carnaval um 20.33 oor Vriedag 25 fibberwarie 2011 Gala sponsoraovend in Château Neercanne. Zaoterdag 26 fibberwarie 20111 Jäögprinse treffe Mestreech in de Maastricht Music Hall um 13.11 oor Groet Mestreechs Verkleijdersfies: “De Nostallega sie” in de Maastricht Music Hall um 20.11 oor Zondag 27 fibberwarie 2011 Kinderfies in de Maastricht Music Hall um 14.11 oor. Dinsdag 1 miert 2011 Vastelaovendskonzèr door ‘t LSO um 20.11 oor. Donderdag 3 miert 2011 Vastelaovendszitting op Klevarie um 18.11 oor. Vriedag 4 miert 2011 Carnavalogie op Mestreechter sjaole. Zaoterdag 5 miert 2011 Inhole Prins Carnaval: Fiesteleke oontvangs op de statie vaan Mestreech um 13.11 oor; Cortège nao ‘t Stadhoes op de Merret um 13.55 oor; Machseuverdrach in ‘t Stadhoes um 15.11 oor; Receptie in de Bonbonnièr um 19.33 oor.

Op 12 november werd de nieuwe Tempeleerswijn ten doop gehouden. Het is een uitstekende fles rode wijn uit de Pays d'Oc geheten Cuvée Des Clochards, vernoemd naar de bekende groep de Mestreechter Clochards. Deze groep amuseert zichzelf en het publiek met VASTELAOVEND 2011 hun creaties en heeft een Zoondag 6 miert 2011 groot hart voor de 'sjariPrizzentatie Kachelpiepers en oethaange vaan de teit'. Eerder werden Temveendel aon ‘t Prinselek Pelies um 10.33 oor; Insjete peleerswijnen vernoemd vastelaovend en optrèkke vaan ‘t Mooswief op de naar Pieke Dassen en Vriethof um 12.11 oor; Groete optoch door Wiek en Sjeng Kraft. Mestreech um 13.33 oor; Cramignon vaanaof de De wijn is geïmporteerd Vriethof om 20.33 oor. door Thiessen WijnkooMaondag 7 miert 2011 pers aan de Grote Gracht. Femilie-optoch in Wiek en Mestreech um 14.11 oor. Dit is ook een van de adresCramignon vaanaof de Vriethof om 20.33 oor. sen waar de wijn te koop Dinsdag 8 mieert 2011 is. Ook zijn weer wijnglaZate Hermeniekes-concours op ’t Vriethof um 14.11 zen met het Tempeleerslooor; Kinderkestuumwedstrijd in de Sterzaol (Brede go te bestellen. De wijn straat) um 14.33 oor; Cramignon vaanaof de Vriet kost 7,77 euro per fles en hof om 20.33 oor; ‘t Mooswief kump nao oonder,ind een wijnglas (van 35 cl) vaan de vastelaovend 2011 um 23.55 oor. kost 3,45 euro.Wijn en glazen zijn ook te verkrijgen in een mooie kist Bestellen kan ook via de site www.tempeleers.nl vanuit het Vastelaovends- Internet: www.tempeleers.nl book (bij de rubriek E-mail : info@tempeleers.nl Cuvée des Clochards).

Naodere informasie:


Maastricht, Holdaal 6 $"" &$" # $& #$ ! #!   # !! ## % (  $ # ! "##  "# #"#!# !# # ! #!!" #$ % "$ $ !%""# ! #!  %! " !" ( (  ( ! ( # $ &"# %! % %"# #! " !" # &"# (  ( &" %!$# !#!! # # # %! %!%!&! # )"!  %% $ '

Het weekoverzicht van vrijdag 19 november t/m donderdag 25 november 2010. Programmering start altijd om 19.00 uur. Vr 19/11 Nieuws en actualiteiten + Kaffee in Kaffee oet, CafĂŠ de Kokerel + Leven in de Brouwerij. Talkshow over al wat leeft in de stad, met o.a. Gerdo van Grootheest Za 20/11 Weekoverzicht + Kaffee in Kaffee oet, CafĂŠ de Kokerel + Leven in de Brouwerij Talkshow over al wat leeft in de stad, met o.a. Gerdo van Grootheest Zo 21/11 Weekoverzicht + Kaffee in Kaffee oet, CafĂŠ de Kokerel + Leven in de Brouwerij Talkshow over al wat leeft in de stad, met o.a. Gerdo van Grootheest Ma 22/11 Nieuws en actualiteiten + Weekend Lui Di 23/11 Nieuws en actualiteiten + Weekend Lui (hh) Wo 24/11 Nieuws en actualiteiten + Vitrien Do 25/11 Nieuws en actualiteiten + Vitrien (hh) Kijk voor wijzigingen en uitzending gemist op: www.rtvmaastricht.nl

MaastrichtFM: Megafoon: brutaal muziekprogramma dat een podium biedt aan lokaal talent en de muziek draait die je nergens anders hoort. Van Metal tot Ska, Funk en Punk, elke week sluit een dj het laatste uur van het programma af. No talk just music! Met Renzo, Tim, Stef en Ivan. 

    

Leuke bijverdienste? Meld je aan als bezorger!

Aanmelden:

KIJKUURTJE

www.alfabezorger.nl

00 - 12:00 uur

27 november: 11:

of

(0475) 417 530   

Bekendmakingen Provincie Limburg De Provincie Limburg publiceert haar openbare bekendmakingen elektronisch via de website www.limburg.nl/bekendmakingen. Wilt u op de hoogte blijven van bekendmakingen in uw omgeving? Ga naar www.limburg.nl/bekendmakingen en klik op e-mailservice.

    

         !"!#!$ #%&'$$"""        !"#  $ % %

&' %% %  

()*)% %+ ' ,  & - %% %+ ,)+ % %  . %++% %  ***  % %   %%-%  '/ '0.) 1 2 %   '  ' ' % .3 %%'%%  )  '' % % ' %     $ ''-% %'' %  % ' %% '-' % ' -% 

  $ 4 #  '  ' %   ' $ )

    

      

 

       !  " "  # $ % &'" "   """  $( )$*+,! !- . "   $  $ " + "$" "   $  $"$ $+/  0 -1!+ & 12!, "  "  $    "$    $  + "3 "0   "2,  " " "" $,

  % % %% ') - %  ' '%%% %

55  65 5 $ %-  %   7   )$ %%'- % -%''%  )

3 $  $ $""" " !!!  1 ! 4 "  "   5   ,4 ""$) " )"$$"  ,

8 65 5 ' %$$ % - % 9 '#'%      & 8  % ) ) ) ):);--' 8'# < 56<!< "" 3 / = ,;>>&

6 1 ! $ "4)4 "  " 7$)8$"      9 6  " , , , ,:,3$ 6$8 ; 1;2; << /!  !( % #3009

?  ' %$  ):);--')

 $ "4  ,:,3$,


Vrijdag 19 november 2010

STAD

19

ARIE´S CONFETTI Door Arie Voorzee +++ Christianne Rousseau en Cécile Geurts gaven in huize Chrit en Fietje Rousseau een gezamenlijke presentatie van hun collectie woonaccessoires en bijoux. Christianne met haar eigen label bedcovers, kussens, cocooners (plaids) en shawls. Bovendien presenteerde zij de nieuwe interieurgeur 'Eau de Rousseau'.Cécile toonde een unieke collectie zilveren ringen uit o.a. Amerika en aparte handmade kettingen en armbanden. En als u een Chinese huispyama zoekt, dan kunt u die bij Cécile gaan passen. De twee staan ook dit weekend met hun stand in het Mecc tijdens Jumping Indoor Maastricht. +++ Maria van der Hoeven over haar thuiszitten: "Heerlijk, dat niets doen". Zij vraagt zich wel af waarom er niet meer vrouwen in het nieuwe kabinet zitten. "Kom op

zeg,er moet zeker voor de helft vrouwen in het kabinet!" Voor de komende provinciale verkiezingen hoopt zij op een CDA-lijst die mensen aanspreekt en verder vindt zij dat de PvdA geen binding meer heeft met de achterban en dat verklaart hun grote verlies.+++ Henk van de Voortt en Prof.Dr. Wil Albeda, oud-minister van Sociale Zaken, wonen beiden in de Bisschopsmolengang. Henk is voorzitter van de stichting Vrienden van de Binnenstad Maastricht en schrijft brief na brief naar de gemeente en media met klachten over de geluidoverlast in het Jekerkwartier. Maar de professor vertelde mij dat het er héél fijn wonen is en dat van geluidsoverlast geen sprake is. +++ Onno Hoes vertelde dat hij de11devande11de niet kwijt wil voor Maastricht, het Vrijthof volgend jaar niet meer geschikt vindt,maar MECC en Geusselt geen optie zijn.Ik kan u nu al voorspellen dat het volgend jaar De Griend wordt! +++ Mister RTL Boulevard en onze ‘first lady’ Albert VerlinDe onlangs overleden oud- de denkt er over te stoppen met directeur van de Bonbon- de presentatie van het populainière Wim Bary. re shownieuwsprogramma.

“Als ik vijftig word, is het wellicht tijd daarvoor. Anders word ik zo’n Willibrord Fren, die blijft gillen om het quin gillen.” Volgens Verlinde hebben veel mensen een verkeerd beeld van hem als het gaat om privézaken van BN' ers.“Ik sta niet over hekken te kijken. Privé is privé.Ik bel altijd iedereen op, vraag om commentaar en krijg dat ook.” Verlinde zegt grenzen te hebben in wat hij uitzendt, maar voor hem staat voorop: nieuws is nieuws. “Alles wat openbaar gebeurt, mag ik uitzenden,vind ik.” +++ Wim Bary (81), een van de grootheden van het Nederlandse theater, is overleden. Wim was schouwburgdirecteur in Tilburg en vervolgens van de Bonbonnière in Maastricht. Voordat hij begon als schouwburgdirecteur was hij acteur, regisseur bij KRO televisie en docent aan onze Toneelacademie. In 1972 wist hij 115.000 bezoekers naar het theater te halen, toendertijd een record. Hij heeft veel betekend voor het Maastrichtse toneel in de negen jaar dat hij de schouwburg nieuw elan gaf. In die jaren was hij de man van de after party's na de voorstel-

Christianne Rousseau (l) en Cécile Geurts hielden een Autumn edition 2010 van hun woonaccessoires en bijoux. Deze mooie dames zijn dit weekend nog te zien op hun stand tijdens Jumping Indoor Maastrichtt. lingen.De gezelschappen kwamen graag naar Maastricht omdat ze na de voorstelling nog wat konden feestvieren, niet hoefden terug te reizen en in huize Bary of (Joep en Henny) Groenteman konden overnachten. Wim Bary ontmoette op z'n feest Leon Schoffelen en met hem vertrok hij in 1974 naar Amstelveen om daar de eerste directeur van de schouwburg te worden.+++ Als ik weer eens naar de nu al beroemde foto kijk van onze twee nieuwe wethouders tijdens hun instal-

latie denk ik altijd aan het liedje van Toon: "Zit m'n jasje goed, zit m'n dasje goed". Het zou een item kunnen zijn uit het programma Koefnoen! De foto moet onmiddellijk ingezonden worden voor de World Press Photo 2011 in de categorie Arts and Entertainment! +++ Op dinsdag 23 november worden de nieuwe Michelinsterren uitgedeeld of de oude afgenomen. Een billenknijpende Hans van Wolde is al jaren in afwachting van zijn derde ster.Zou het nu eindelijk

lukken? +++ Onlangs werd de 'Tempelleerswien' gepresenteerd. Dit jaar staan de Clochards op het etiket. De wijnpresentatie is een idee van de 'protecteurs' van de Tempeleers. In de voorafgaande jaren waren er de Cuvée Pieke (Dassen) en de Cuvée Sjeng (Kraft). De Clochards waren uiteraard present om hun Cuvée des Clochards 2011 te proeven en namens bottelaar Thiessen Wijnkoopers waren directeur Marcel Mourmans en gastheer Rob Hartmann aanwezig. +++

Emiel, ’ne jong oet de binnestad (54) Door Huub Reinders Aflevering 54: Loodgietersbedrijf In 1951 is de gemeente zover dat overal in de stad een watermeter moet worden geplaatst. Het is afgelopen met water verspillen; elke liter moet nu betaald worden.Emiel zit er niet mee dat hij nu nog maar af en toe de meterstanden moet opnemen en daarvoor in de plaats meer loodgieterswerk moet doen. Het is druk maar leuk werk,waarvan Emiel geniet.Tussendoor neemt hij veel klusjes onder eigen beheer aan. Door die werkdrukte ziet hij Marjo nog nauwelijks. Hij heeft het succes dat hij verlangde. Veel werk en geld, maar geen tijd meer om nog iets anders te doen. In 1952 koopt de gemeente een ponskaartmachine. Het nieuwe apparaat is een combinatie van een type en een telmachine en slaat de gegevens van de bodes op door het maken van perforaties in kaarten en ponskaarten, omdat er een krapte is op de arbeidsmarkt en een groei van de administratieve handelingen. De werkdruk wordt hierdoor hoger, de stormloop is nauwelijks nog bij te houden. In de huishoudens zijn nu elektrische koffiemolens,die de wanddraaimolens van de Douwe Egberts

vervangen. Verder willen veel huishoudens een geiser of boiler huren, de mensen gaan niet meer massaal naar het badhuis in de Jekerstraat.Emiel wordt nu overal ingezet. Zijn zus Maria is getrouwd op dertig jarige leeftijd. Een jaar later trouwt Lieza. Hiermee zijn alle meisjes de deur uit thuis. Emiel koopt een volkswagen busje en heeft zoveel loodgieterswerk na zijn dagelijks werk bij de gemeente dat hij nauwelijks nog thuis is. Ook koop hij nog steeds gebruikte motoren op, die hij een beetje opknapt en dan weer doorverkoopt. Zijn Peer Huub zit in zijn rookstoel de krant te lezen terwijl Lieske op de bank zit te suffen.Plotseling gaat de bel,Lieske gaat open doen en is blij Frans Lumes te zien die op bezoek komt. Meteen wordt er iets te drinken op tafel gezet. Frans steekt van wal en vertelt het laatste nieuws: ‘We worden buren Lieske.’Grijnzend kijkt hij Huub en Lieske aan en knikt.Over een week komen we een verdieping hoger wonen. Door de komende renovaties van het Stokstraatgebied moeten we gaan verhuizen. Ook het huis waar we nu wonen word verbouwd. Wij hebben van mijn bazin een gedeelte hier kunnen huren en komen ook hier op de Vijf Koppen wonen.’ Huub is opgestaan en er bij komen zitten. ‘De uit-

deerd.Daar komt nog een rattenplaag van wat ik je brom, dat is bijna onvermijdelijk.’

tocht van de Stokstraatbewoners is goed bezig Frans. Ik geloof dat daar achter niet meer veel mensen wonen hé? Op de kaartclub vertelde ze dat door bemoeinissen van de bruine pater veel bewoners nu toch het nut er van in hebben ingezien om te verhuizen. Er schijnen al twee jaar geleden families naar de Ravelijn te zijn verhuisd. Maar iets anders,vind jij ook dat het stinkt buiten Frans, het kanaal op de Onze Lieve Vrouwenwal is een grote rotzooi. De gezondheidsinspecties en politie maken overuren. Ze bellen volgens Emiel deur aan deur om te vragen of iemand gezien heeft wie rotsooi in het kanaal gooit. Maar de bewoners onder elkaar verraden zich nooit en te nim-

mer.De gemeente is bang dat er ziektes uit breken, maar ze kunnen niet veel anders doen dan extra agenten inzetten om op te letten en nogmaals te verbieden er iets in te gooien. Ik zit nog al veel op de cour en van hierboven kun je goed zien wat voor rotzooi door de mensen daarin wordt gegooid,het ergste vind ik wel de dode dieren die er in liggen en dat komt allemaal in de bloedbak beneden terecht.Jullie komen hier wel wonen. Dan weet je nu alvast wat je te wachten staat.’ Frans haalt zijn schouders op en knikt: ‘Ik weet het, ik zie zelf de rommel boven het water uit steken.Er wordt verteld dat de scheepvaart bijna onmogelijk is geworden omdat de sluisdeuren worden gebarrica-

Het kanaal Luik – Maastricht is de gemeente een doorn in het oog en moet koste wat kost verdwijnen.Aan de achterzijde van de straat die langs het kanaal loopt ligt het beruchte Stokstraatgebied,hier zijn al de meeste huizen. Het is 1960,de gemeente voerde een tariefverhoging van de gasprijs door, waardoor er meer muntjes in de gasmuntmeters kwamen.Hierdoor moest er veel meer geld worden opgehaald en geteld. Het aantal dat Emiel en de andere meteropnemers per dag nog kunnen afhandelen is gehalveerd tot 30 per dag. Dat zijn zo’n slordige 8000 dubbeltjes. Er komen drie nieuwe meteropnemers bij om het personeelstekort op te vullen.Iedereen klaagt en sleept zich rot met de kilo’s klein geld. Het is bijna niet meer te doen, om met allemaal dat muntgeld te slepen. Het kon dan ook niet uitblijven, de meters met de gasmuntjes vervallen er worden andere meters geplaatst. De meterstanden worden vanaf die vanaf 1961 nog maar zes keer per jaar worden opgenomen. De mensen krijgen dan thuis een rekening en moeten naar het postkantoor om geld over te maken.Door de hele omschakeling van de gas-

meters,neemt Emiel geen meter standen meer op, maar doet alleen nog maar loodgieterswerk. Nog steeds gaat de toenemende welvaart die al jaren bezig is door. Hierdoor komt er steeds meer werk. Avond avond doet Emiel na het avondeten zijn eigen aangenomen werk. Hierdoor werkt hij dag en nacht. Bij toeval komt hij in contact met van Guus Wijler en besluit met behulp van Guus een eigen loodgieters bedrijf te starten.Na een maand neemt hij ontslag bij het gemeentebedrijf en start zijn eigen bedrijf. Het blijkt al gauw een gouden zet te zijn.Achter de Molens huurt een bedrijf ruimte waar hij zijn spullen kan opslaan en zijn VW busje kan parkeren.Het loodgietersbedrijf van Emiel Wilhelmus is gestart. Volgende week aflevering 55


      

19 November 2010  

De Ster, Vrijdag 19 November 2010

Advertisement