Page 1

CORPORATIES EN DE WONINGMARKT /12 / 2016

Overdiep, Appingedam

EEN CENTRUMFUNCTIE IN EEN KRIMPREGIO » MARC CALON OVER ZIJN ‘MOOISTE BAAN TOT NU TOE’ » » AEDES-BENCHMARK IN VOGELVLUCHT » » 16 VRAGEN AAN STEF BLOK » » ‘MEER AANDACHT VERWARD GEDRAG, MAAR MELDPUNT MIST’ »


“ Het ERP systeem voor de zelfredzame corporaties “

Property Management is een flexibel bedrijfsinformatiesysteem, ingericht op basis van best-practice. De complete functionaliteit is volledig afgestemd op de wereld van woningcorporaties. De opzet en architectuur maken het mogelijk om snel in te spelen op veranderingen in de markt. U hoeft niet meer voor elke kleine aanpassing naar uw leverancier maar u staat zelf aan het roer. Echt flexibel bij NCCW betekent dat u zelf bepaalt welke informatie u wilt en niet het systeem!

✔ Zaak én taakgericht

VAN S W U NIE

✔ Krachtige financiële basis

✔ Mobiel werken in de Cloud ✔ Gebruikt VERA/CORA standaarden

Property Management bevat:

CRM Uitgebreide vastlegging en monitoring van klantgegevens, klantcontacten, selecties en het opbouwen van klantdossiers. Alle contacten worden geregistreerd (huurders, bedrijven, verenigingen). Dit contact blijft altijd uniek en wordt met een rol verbonden aan de organisatie (CORA).

Huurdersportaal Klanten regelen zelf online hun zaken en vinden antwoord op hun vragen. Hiermee ontlast u de frontoffice en vergroot u de service en efficiency van uw organisatie. Dit 24 uur per dag en 7 dagen per week. De wereld verandert en wij veranderen mee!

Projecten De mogelijkheid om projecten aan te maken, te beheren en te administreren. Werkzaam-heden koppelen via tijdschrijven. Facturen voort-vloeiend uit projecten worden aangemaakt in de projectmodule, betalingen worden direct verwerkt. Rapporten maken en tonen. Koppelen van inkoop, verkoop en uren zorgt ervoor dat het gehele traject van projectinitiatie tot –afhandeling is afgedekt.

Financiën Een vooruitstrevende, krachtige en flexibele oplossing om de dagelijkse administratie (debiteuren- en crediteurenbeheer etc.) uit te voeren en controle te houden over de inkomsten en uitgave. Natuurlijk de mogelijkheid om vaste activa te registreren en afschrijvingen op verschillende manieren uit te voeren, conform de richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ645).

Management- en stuurinformatie Operationele rapporten, lijsten, overzichten en managementrapportages zorgen voor grip op bedrijfsprocessen en geven inzicht in hoe de organisatie presteert. Property Management zorgt o.a. voor transparantie, Corporate Governance en sturingsinformatie. Onderhoud Samenwerken met ketenpartners optima forma! Het dagelijks onderhoud, maar ook niet planmatig onderhoud, in een systeem zorgt voor een enorme efficiencywinst en bespaart de organisatie veel kosten. Medewerkerportaal Snel en eenvoudig. Elke medewerker kan vanuit zijn eigen portaal alle relevante informatie benaderen en bewerken. Via dit portaal andere systemen van ketenpartners benaderen is mogelijk waardoor echt samenwerken mogelijk is.

Vastgoed en verhuur Perfecte bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur en schatting en evaluatie van onroerend goed vragen een krachtig en flexibel systeem. Daarnaast zijn de dagelijkse handelingen voor het verhuren van vastgoedobjecten en het leveren van bijbehorende diensten eenvoudig uit te voeren. Hogere efficiency tegen lagere kosten. Kijk op onze website voor meer informatie. Wilt u persoonlijk contact bel dan 036 539 13 93 of stuur een e-mail naar info@nccw.nl.

NCCW ontzorgt momenteel 211 corporaties


commentaar 3 GOED NIEUWS VOOR DE MINISTER Je zal maar minister van Wonen zijn en zomaar goed nieuws in de schoot geworpen krijgen. Uit een rapportage van de Autoriteit woningcorporaties blijkt dat het vermogen van alle Nederlandse woningcorporaties in 2015 is gegroeid. Deels is dat een waardestijging op papier. Maar de

mende jaren veel meer te kunnen investeren

t­oezichthouder constateert ook dat corporaties hun

in energiebesparing: van zo’n 250 miljoen in

exploitatie verbeterd hebben. Ze zijn zuinig geweest en ­

2015 naar dik 600 miljoen euro in 2017.

­verlaagden hun bedrijfslasten. En ze waren voorzichtig met

De minister kan er ook gerust op zijn dat wo­

investeringen in een economisch slechtere periode, waarin

ningcorporaties geen gekke dingen gaan doen

ook veel onzekerheid over hun werk was.

met dat geld. Dat heeft hij hoogstpersoonlijk

Inmiddels zijn we alweer bijna een jaar verder dan de periode

in een wet dichtgeregeld. Corporaties ma­

waarop de rapportage gebaseerd is. Er is geen enkele aan­

ken al hun plannen samen met gemeenten en

wijzing dat de positieve ontwik­

huurdersorganisaties. Overal in het land wordt

keling zich niet heeft voortgezet.

­bekeken wat ter plekke het hardst nodig is.

Het lukte woningcorporaties in juli om de huren van veel be­ woners minder te laten stijgen dan voorgaande jaren. Van zulk positief nieuws voor de volkshuisvesting kan een minis­ ter van Wonen alleen maar blij worden, lijkt me. Als woningcor­ poraties er financieel weer beter voor staan, kunnen ze weer meer

‘Wat moet je als ­politicus blij zijn met zo’n investerings­ machine’

Op de ene plek is dat vooral nieuwbouw, op de andere plek juist sloop en transformatie en weer ergens anders misschien herstructure­ ring van een wijk. Wat moet je als politicus blij zijn met zo’n investeringsmachine, die je vanuit Den Haag niet eens hoeft te bedienen. Stel: je bent er als minister mee bezig om ­Nederlanders zoveel mogelijk naar tevreden­ heid te laten wonen. Daar word je binnenkort tijdens verkiezingen op afgerekend. En je krijgt

gaan investeren. Dan kunnen ze

al dit goede nieuws zomaar in de schoot

weer meer betaalbare huurwoningen bouwen, waar zoveel

­geworpen. Dan zou je toch wel heel gek zijn

behoefte aan is. Dan kunnen ze meer woningen renoveren en

als je niet onmiddellijk een landelijk dagblad

energiezuiniger maken.

belt om de volgende dag dit goede nieuws te

En als minister van Wonen weet je al dat die investeringen er

melden. Toch?

daadwerkelijk aan zitten te komen. Het bouwen van huizen is een proces van jaren en het resultaat is niet meteen zichtbaar.

Marc Calon

Maar als minister ken je de prognoses voor de komende jaren

Voorzitter

die woningcorporaties bij diezelfde toezichthouder hebben ingeleverd. In 2015 bouwden woningcorporaties 16.400 nieuwbouwwoningen, een dieptepunt. Maar dit jaar komt

Dit is het laatste commentaar van vertrek-

de teller waarschijnlijk alweer uit op 23.000 huurwoningen.

kend voorzitter Calon. In het interview

Voor 2017 liggen er concrete plannen voor 26.000 nieuwe

op pagina 10 blikt hij terug op zijn periode

sociale huurwoningen. En corporaties verwachten de ko­

bij Aedes.


4

STADSVERNIEUWING, APPINGEDAM ‘TREURIG DAT DIT SOORT PROJECTEN NIET MEER MOGEN’

52

3 COMMENTAAR Goed nieuws voor de minister 6 ONDERTUSSEN IN Hilversum 16 OPINIE ‘Stapje voor stapje verbetert aanpak schuldenproblematiek’ – Nadja Jungmann 18 OPINIE ‘Vorm een verduurzamingspeloton met grote economische macht’ – Walter Jansen 21 MENSEN EN WONEN – Cobie Spaan en Cobi Blauw-Korver 31 COLUMN Oude tijden – Yasmina Aboutaleb 32 16/32 Zestien vragen aan Stef Blok 34 PRIKBORD 2016 in het kort 44 GOEDEMORGEN Peter Hoogvliet 49 PRIKBORD Weetjes en tips 59 FEITEN & CIJFERS Alsnog taxatie 60.000 woningen 62 HUISVESTER VAN HET VOLK Odilia en Philippina van Wassenaer

66 ACHTERAF Donkere dagen – Nienke Gorter 66 COLOFON


inhoud 5

10

MARC CALON Na bijna acht jaar stopt Marc Calon op 1 januari 2017 als voorzitter van Aedes. Hoe kijkt hij ­terug op deze ‘mooie kloteklus’? ‘Het is ons gelukt om Bloks ­beleid af te weren.’

38

AEDESBENCHMARK Woningcorporaties brachten in 2015 hun ­beïnvloedbare bedrijfslasten met 8,5 procent naar ­beneden. Dit blijkt uit de derde Aedes-benchmark. Een impressie van de resultaten.

25

VERWARDE ­PERSONEN De zorg voor mensen die ernstig in de war zijn staat beter op het netvlies van professionals dan vorig jaar. Maar er is nog veel werk aan de winkel. Corporaties en ervaringsdeskundigen aan het woord.


6

Welkom Eindelijk een eigen plekje. Tot voor kort zwierf

gemeente Hilversum, Regionale Instelling Begeleid

Hennie Aiting vooral over straat. Half november 2016

Wonen (RIBW), het Leger des Heils en woningcorpo-

kreeg ze de sleutel van dit huisje in Keerpunt-Zuid,

ratie Het Gooi en Omstreken. Vanaf het begin hebben

een minihofje in Hilversum. Het huis is simpel met

zij de buurtbewoners intensief betrokken bij de opzet

een kleine keuken, douche en toilet. Vijf jaar lang

van het project. Het is bedoeld voor dakloze Hilver-

mag zij hier onder begeleiding wonen en haar leven

summers met een meervoudige problematiek,

weer op de rails krijgen. Zes andere plaatsgenoten

waaronder meestal een verslaving. Behalve RIBW en

krijgen dezelfde kans. Hennie voelt zich erg welkom:

Leger des Heils geven ook Jellinek en GGZ Centraal

tientallen belangstellende buurtbewoners zijn bij de

begeleiding. De corporatie onderhoudt de woon-

opening komen kijken.

units. Over vijf jaar bekijkt de gemeente of Keerpunt-

Keerpunt-Zuid is een samenwerkingsproject van de

Zuid een verlenging krijgt van nog eens vijf jaar.


ondertussen in Hilversum 7 tek st : margriet pflug

|

foto : rob ter bekke


Prestatiegericht kozijnonderhoud doeltreffende bescherming en deelvervanging op maat

Onder het motto ‘behoud het goede, vervang het slechte’ biedt DTS® ReFlex een compleet kozijnrenovatie en beschermingssysteem aan dat voorziet in kostenbesparende oplossingen voor alle praktijksituaties. Het vormstabiele kunststof DURODEEN® is ongevoelig voor vocht en is daarom dé perfecte ondergrond voor schilderwerk. LEES ER ALLES OVER OP PAGINA 15. 0 1 2 3 4 5 6

Durodeen Meranti Vuren 0

1

2

3

4

5

6

9

Snel en doeltreffend Kostenefficiënte kwaliteitsverbetering Verleng onderhoudsinterval met tenminste 50% Nimmer scheuren of onthechting Voorkom verspilling en degradatie Ideaal voor prestatiegericht onderhoud

12

Wij bieden pasklare, kozijnsparende oplossingen voor alle praktijksituaties. Meer weten..?

Kijk op kozijn-herstel.nl DUTCH THRESHOLD SYSTEMS®

PREVICUS VASTGOED Specialisten in WOZ!

Contact Previcus Vastgoed Burgemeester Verdijkplein 1 5835 AR Beugen T. 0485 - 574 444 E. info@previcus.nl

• Vooroverleg met de gemeente? • WOZ Controle? • Leegwaardes aanpassen? • Controleplicht naar huurder toe? • Marktwaarde verhuurde staat? Data-integriteit, de sleutel tot succes. Controle vooraf geeft kwaliteit en bespaart tijd.

DTS® producten zijn geoctrooieerd

Bereik alle doelgroepen en segmenten • Woningcorporaties • Installatiemarkt • Verbouw • Eigen woning bezitters Gegarandeerd in ieder segment het hoogste bereik van Nederland Via magazines, kranten, digitale nieuwsbrieven en websites Voor uw advertenties, banners, branded content, advertorials, DM-campagnes en alle andere uitingen Alle mogelijkheden specifiek op maat, afhankelijk van uw doelstelling

ie at m or inf t: e or vo op m 76 tto 99 em ct Ne nta er O 14 co out 27 W 60

rm tfo al la n ia ep ne ed ti o m ca W s ni n os mu n e Cr m e co ouw B

Voor meer info en onze referenties kijk op www.previcus.nl.

ReFlex


Het ideale thuisgevoel: er samen warmpjes bij kunnen zitten

Jansen Huybregts is een specialist in onderhoud en renovatie. Onze vakmensen zijn allround inzetbaar en kunnen, vanuit elf vestigingen in heel Nederland overal snel ter plaatse zijn. Voor iedere onderhouds- en reparatieklus. Ook voor renovatie van de woning. Uw huurders kunnen binnen de kortste keren weer genieten van optimaal wooncomfort. Weten wat we voor u kunnen betekenen?

Bezoek www.jansen-huybregts.nl of bel 088-0221400.

Jouw thuis onze zaak.


10 foto : casper ril a

Marc Calon Na bijna acht jaar en twee termijnen stopt Marc Calon op 1 januari 2017 als voorzitter van Aedes. Hoe kijkt hij terug op de ‘mooie kloteklus’? Staan de vereniging en de corporaties daar waar hij ze wilde hebben? En hoe staat het met de maatschappelijke opdracht?


corporatiesector 11 tek st : jan smit

‘HET IS ONS GELUKT OM BLOKS BELEID AF TE WEREN. DAAR BEN IK TROTS OP’

Marc Calon zit graag in de drivers seat. Op de tractor, als boer op

al zenden doen we dat samen met anderen,

zijn akkerbouwbedrijf in het Groningse Zuurdijk. Als bestuurder.

wat mij betreft met de Woonbond en de VNG,

En als geïnterviewde. De eerste vraag (‘Uw tijd zit erop. Mission accom-

heb ik toen gezegd. Dat vonden ze bij Aedes

plished?’) is nog niet gesteld of hij neemt de regie over. ‘We doen het

heel raar, want de Woonbond was de vijand.

zo: ik praat een half uur tegen je aan, dan kijken we hoe ver we komen

Dat vond ik weer vreemd. De Woonbond,

en wat je dan eventueel nog voor vragen hebt.’ Onder voorbehoud gaan

huurders, dat zijn g ­ ewoon je klanten.’

we akkoord. Dat blijkt gelukkig geen verkeerde keuze. Zonder van de

Ook Aedes zelf moest op de schop. Volgens

vragen op de hoogte te zijn, geeft hij op de meeste antwoord. Op zijn

Calon kon de organisatie best toe met de helft

Calons: direct en zonder meel in de mond.

van de mensen. Daarvoor kreeg hij de handen

Voor Aedes en de corporaties was dat even wennen. Calon is dominant,

niet direct op elkaar. Wel volgde in de herfst

een krachtige persoonlijkheid. Hij is zich daar terdege van bewust; het

het ontslag van de laatste twee van de oor-

is zijn modus operandi, vertelt hij. ‘Iedereen denkt dat ik heel erg zeker

spronkelijk vier directeuren. ‘Daar heb ik een

ben. Maar mensen die mij beter kennen, weten dat ik een enorme

aantal nachten van wakker gelegen, maar het

­twijfelkont ben. Ik ben eigenwijs. Ik wil de feiten kennen, want iets is

moest gewoon.’

waar of het is niet waar.’

Er kwam een nieuwe directeur, Jan Boeve. Die deelde de analyse. Aedes verhuisde naar Den

‘MOOIE KLOTEKLUS’

Haag. Ook daarop kwam de nodige kritiek.

Calon op zijn beurt moest er ook inkomen. Een ‘mooie kloteklus’ noem-

‘We moesten niet te dicht op de macht zitten,

de hij het voorzitterschap vlak na zijn aantreden in 2009. Voor alle duide-

vonden de leden. Daar ben ik het ten dele mee

lijkheid: die kwalificatie kwam niet van hem, maar van de headhunter

eens. Alleen: Den Haag kan vervelende wet-

die hem destijds benaderde. Ver zat de man er niet naast. Al direct was

geving maken die het corporaties heel moeilijk

er die commotie over de honoraria – de vertrekpremie van Calons voor-

maakt. En wie doet dat? Zestig procent van

ganger Willem van Leeuwen en het salaris dat Calon kreeg aangeboden.

die wetgeving komt gewoon van ambtenaren.

Een proloog waar de scheidende voorzitter met weinig plezier aan

Dus waar moet je je op richten? Precies, op die

terugdenkt. ‘Ik zag onvoldoende dat de onderstroom in de maatschappij

ambtenaren. Die werken in Den Haag en

anders was. Ik kreeg een aanbod. Het is dom van mij geweest dat

komen met de trein. Daarom zitten wij hier

te accepteren. Gewoon niet bij stilgestaan, ik had nog nooit over mijn

­boven het Centraal Station.’

salaris onderhandeld.’ Calon ging te rade bij Eberhard van der Laan,

Uit de oude organisatie bleven zo’n 60 van de

toenmalig minister voor Wonen, Wijken en Integratie. ‘Wij gaan de

ruim 150 werknemers over. Daarnaast kwamen

sector samen schoonmaken’, zei de bewindsman. Calon had er weinig

er de nodige nieuwe mensen. Vooral bèta’s,

trek meer in. Al dat gedoe over het salaris kwam zijn productiviteit niet

rekenaars. ‘De tough guys zeg maar. Die heb-

ten goede, vreesde hij. Na aandringen van Van der Laan ging hij toch

ben we nu nog, want als je oorlog wil voeren

overstag.

moet je wel munitie hebben.’

Calon is trots op zijn mensen. ‘Aedes is nu een

VAN ZENDEN NAAR LUISTEREN

van de beste brancheorganisaties van Neder-

Calon kon aan de slag. Een van zijn eerste bevindingen: Aedes was

land. Dat hoor je ook buiten de branche. Ik durf

te weinig een vereniging. ‘De leden hadden het idee dat het een

de stelling aan dat hier bij Aedes meer kennis

­top-down-circus was. Ze hadden niet het gevoel dat Aedes van hen was.

en kunde van de Nederlandse volkshuisvesting

We waren teveel aan het zenden. We moesten beter luisteren. En als we

zit dan waar ook.’


12

‘DE POLITIEK BLEEF MAAR OP ONS PISSEN. TERWIJL DE LEDEN ALLEMAAL GOEDE DINGEN DEDEN EN KEIHARD WERKTEN’

De vereniging en de leden varen er wel bij. Door

ver voor de invoering van de Wet Normering Topinkomens – waarin de

de reorganisatie kromp de begroting van 20 mil-

inkomens van alle bestuurders in de publieke en semipublieke sector aan

joen euro naar ruim 12 miljoen euro. Kortom, de

banden worden gelegd. Met Toezicht met bite, een rapport met aanbe-

contributie kon omlaag. En Aedes-leden vertegen-

velingen voor een strenger toezicht. En Aedes presenteerde samen met

woordigen 95 procent van de verhuureenheden in

Woonbond, Vereniging Eigen Huis en makelaarsorganisaties het inte-

de sector, ten opzicht van 85 procent in 2009.

graal hervormingsplan voor de woningmarkt WONEN 4.0, waarvan Calon hoopt dat de politiek nog eens overneemt.

BOETEKLEED Binnen de volkshuisvesting mag Calon dan ‘we-

TOP SECRET

reldberoemd’ zijn, het grote publiek kent hem

Toch lagen de corporaties nog steeds onder vuur. Tot grote frustratie van

vooral als de man die namens de corporaties

Calon. ‘De politiek bleef maar op ons pissen. De corporatiedirecteuren

het boetekleed aantrok voor de vele schandalen

deugden niet, de sector deugde niet... Terwijl die leden allemaal goede

binnen de sector – eerst in de Volkskrant, later

dingen deden en keihard werkten.’ Reden voor de Aedes-voorzitter om

t­ijdens de openbare verhoren door de parlemen-

zich eind 2012 bij vicepremier Lodewijk Asscher te beklagen over het

taire enquêtecommissie. Een verademing, luidden

beleid van minister van Wonen Stef Blok. ‘Ik zei: “Wij doen gewoon

de commentaren.

braaf alles wat jullie willen en jullie blijven ons alleen maar bashen. Als

De knieval oogde als een soloactie, een schot

dat zo doorgaat, gaan we actievoeren. De leden zijn het spuugzat.” Toen

uit de heup. Niets was minder waar. Calon: ‘Al in

zei Asscher: “Wat wíl jij?” Ik zei: “Drie dingen. De verhuurderheffing

2013 tijdens een Aedes-congres zeiden we: we

en gedwongen juridische scheiding van DAEB- en niet-DAEB-bezit

­zaten fout, het moet beter. Dan moet je niet begin-

moeten van tafel. En eindelijk moet dat strenge toezicht een keer

nen met allemaal mitsen en maren. Bovendien

­worden ingevoerd.”’

dient zo’n enquête helemaal niet voor waarheids-

Asscher regelde een afspraak met minister-president Rutte en Blok.

vinding. Die is bedoeld voor boetedoening, reini-

­Calon mocht meenemen wie hij wilde. Hij koos voor drie directeur-

ging en als basis voor verandering.’

bestuurders. De rest van het bestuur werd niet geïnformeerd. Alleen

Dát er iets moest gebeuren, daar was binnen

directeur Jan Boeve was op de hoogte. Daarover kreeg de voorzitter veel

­Aedes iedereen het al veel langer over eens. Al

kritiek; hij had teveel op eigen houtje gehandeld. ‘Misschien was dat

vanaf 2009 heeft de brancheorganisatie orde

fout’, zegt Calon. ‘Maar Asscher wilde dat absoluut niet in de krant. Daar

op zaken gesteld. Met onder meer de Belonings-

was het bestuur heel boos over, maar het risico op uitlekken was te

code voor bestuurders – van kracht sinds 2010,

groot. Ik zou het nu precies weer zo doen.’ De bijeenkomst leidde tot concrete afspraken met het kabinet. De ­verhuurderheffing werd gezien als een voldongen feit, in ieder geval

Stadsvernieuwing Appingedam

voor zolang het kabinet zou aanblijven. Schrappen, daar was geen ­dekking voor. Wel werd afgesproken dat de verdiencapaciteit van corporaties in stand moest blijven. De verplichte juridische splitsing maakte

Calon koos voor Aedes-Magazine een project uit dat

plaats voor een administratieve scheiding. En het kabinet adopteerde

­volgens hem een mooi voorbeeld is van volkshuisvesting.

Aedes’ voorstellen om het toezicht te verbeteren. Twee derde van de

Het werd Overdiep, een nieuw ontwikkeld terrein in het

­leden ging akkoord.

Groningse Appingedam. ‘Stadsvernieuwing in die regio’s is net zo belangrijk als in de grote steden.’

De, mede door de verhuurderheffing, stijgende huren en dalende inko-

Lees de reportage op pagina 52

mens leidden vorig jaar tot het sociaal huurakkoord met de Woonbond. De huurverhogingen werden beperkt tot 1 procent boven inflatie en


foto : floren van olden

corporatiesector 13

MISSION ACCOMPLISHED Toch kijkt Calon positief terug op ‘de mooiste baan die hij tot nu toe heeft gehad’. Ja, zijn mission ís accomplished. ‘De leden zijn weer de baas en voelen dat ook. We zijn weer op goede voet met het kabinet en de politiek. Ze hebben de afspraken met het kabinet en het sociaal huurakkoord overgenomen. Veel daarvan zit nu in de nieuwe Woningwet. En als Aedes zijn we goedkoper en beter geworden, we hebben ­geleverd. Dat is geen snakkerij (opschepperij in het Gronings, red.), Nee, dit zijn harde feiten.’ Blij is hij ook dat Aedes en de rest van de sector erin zijn geslaagd de ­gevolgen van het ‘domme’, met steun van de PvdA gevoerde, ‘voor de volkshuisvesting desastreuze regeringsbeleid’ te beperken. ‘Het wet-

Marc Calon (57) was vanaf 2009 voorzitter van Aedes.

telijke recht voor huurders om hun woning te kopen (right to buy), de juridische splitsing, de hoge huren in combinatie met hoge rendementen

Per 1 januari 2017 wordt hij voorzitter van LTO Nederland,

die beleggers massaal zouden doen warmlopen om te investeren in

de werkgeversorganisatie voor de land- en tuinbouwsector.

goedkope huurwoningen: al die plannen van rechts om de sector te ­killen zijn mislukt. Het is ons gelukt om Bloks beleid af te weren. Daar ben ik trots op, kan ik zelfs wel een beetje van genieten.’

er kwam een huursombenadering. Daar gin-

Hoe kijkt hij naar de toekomst? Blijven de corporaties onder een nieuw

gen pittige discussies aan vooraf. Er verscheen

kabinet in staat om hun kerntaak – zorgen voor goed en betaalbaar

onder meer een artikel in Het Financieele Dag-

wonen voor mensen met een laag inkomen – naar behoren te vervullen?

blad waarin een lid zei dat het geen tijd was

Calon denkt van wel. De kans dat de verhuurderheffing van tafel gaat,

voor huurverlagingen. Ook was er de motie

acht hij klein. Maar het stelsel is volgens hem wel gered. ‘De corporaties

tegen het akkoord die tijdens het congres in het

worden niet doormidden gehakt en het worden geen uitvoeringsorgani-

voorjaar van 2015 liefst 45 procent van de stem-

saties van gemeentes. Dus al dat onheil dat de laatste formaties boven de

men kreeg. Wat Calon betreft was dit een van

sector hing is wel weg. Het stelsel blijft intact.’

de dieptepunten tijdens zijn voorzitterschap.

Wel pleit hij voor meer investeringen in verduurzaming en nieuwbouw.

Fel: ‘Ik dacht: zijn jullie nu voor de huurders,

‘Het kabinet moet dat stimuleren door te zorgen voor aftrek op de

voor de volkshuisvesting of voor de corpora-

­verhuurderheffing als je investeert. Als ik “de baas” was zou ik zeggen:

ties? Kijk, corporaties hebben twee taken: het

we doen 1,7 miljard euro heffing en één miljard euro aftrek voor extra

bouwen van goede huizen voor mensen met

woningbouw en verduurzaming. Dat werkt.’

weinig geld en stads- en dorpsvernieuwing.

En de VVD? ‘Die partij zal stevig blijven proberen om de corporatie­

Daar zorgen wij voor, want marktpartijen doen

sector te dissen. Dat neem ik ze kwalijk. Ze zouden uit de geschiedenis

dat niet en de gemeenten ook niet. In steden

kunnen weten dat wijken waar volkshuisvesting zich niet beperkt tot de

met getto’s als Brussel, Londen of Parijs zie

armenzorg veel stabieler zijn. Daar is minder gedoe met rotjochies die

je waar dat toe leidt. De huurders betalen

revolutie prediken of jihad willen voeren. Als je in een fatsoenlijke wijk

dat. Corporaties zijn slechts een middel.’ Toen

opgroeit, een goede opleiding krijgt en perspectief hebt op werk, ga

zoveel leden de motie tegen het huurakkoord

je minder snel vervelend lopen doen. Houd je vast aan dat rechtse

steunden, overwoog Calon zelfs even om op te

beleid, dan moet je niet verbaasd zijn dat er een grote groep jongeren

stappen, vertelt hij.

is die jou een dikke middelvinger geeft.’


Nieuwste innovatie op isolatiegebied

Vloerisolatie van Neopixels® levert meer huurpunten op

TRIPLE HR PREMIUM

Goed geïsoleerde woningen zijn energiezuinig en leveren woningcorporaties extra huurpunten op. Naast spouwmuurisolatie en bodemisolatie biedt Neopixels® nu vloerisolatie, een nieuwe innovatie op dit gebied. Een hoge isolatiewaarde, een lagere energierekening voor huurders, een gunstige levenscyclus, topinstallateurs en maatschappelijk verantwoord: we zetten alle voordelen voor u op een rijtje. Wat is Neopixels® Vloerisolatie? Neopixels® Vloerisolatie is bedoeld om houten vloeren en betonvloeren te isoleren. Het wordt bevestigd aan de onderkant van een houten of betonnen begane-grondvloer. Naast grijze EPS-parels bevat het systeem een micro-geperforeerde aluminiumreflectiefolie met een aantal ventielen. Met een speciaal ontworpen vulpistool worden de parels door de ventielen in een dampdoorlatende matrasfolie geblazen. Zo ontstaat een stevig matras liggend op de aluminiumreflectiefolie, dat aan de onderkant van de vloer bevestigd is. Alle materialen zijn dampopen. Neopixels® Vloerisolatie is ontwikkeld in het Neopixels Innovation Centre en is gepatenteerd. Na het aanbrengen van de vloerisolatie is het eenvoudig om nog leidingen aan te brengen. Hoge isolatiewaarde Neopixels® Vloerisolatie heeft een zeer hoge isolatiewaarde. Dat komt onder andere door het gebruik van grijze EPS-parels, die zich onderscheiden door hun vorm en het grafietgehalte. Grafiet reflecteert warmte, waardoor de isolatiewaarde twintig procent hoger is dan traditionele isolatiematerialen. Lagere energierekening voor huurders Dankzij de hoge isolatiewaarde is de woning met vloerisolatie direct een stuk beter geïsoleerd. Prettig voor de huurders, want dit betekent voor hen een lagere energierekening. Ook hebben zij geen last meer van tocht vanuit de kruipruimte. Circulair systeem Neopixels® Vloerisolatie is op een eenvoudige manier, zonder veel energieverbruik, voor honderd procent te recyclen of te hergebruiken. Bij end of life van een woning kan Neopixels het volledige recyclingproces voor u verzorgen. Neopixels heeft een zeer gunstige levenscyclusanalyse, oftewel LCA. Dat blijkt uit de Carbon Footprint uitgevoerd door SGS INTERON. Topinstallateurs Neopixels werkt met een selecte groep topinstallateurs die aan strenge eisen moet voldoen. De Neopixels Academy leidt uitvoerders op om de isolatiewerkzaamheden correct uit te voeren. Ook de kwaliteit van het product wordt voortdurend gecontroleerd. Maatschappelijk verantwoord Maatschappelijk verantwoord ondernemen en bewust isoleren spelen een grote rol. MVO zit bij Neopixels niet alleen in producten en materialen, maar ook in het creëren van duurzame werkgelegenheid. Het assembleren van de aluminiumreflectiefolie wordt bijvoorbeeld gedaan door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo wil het bedrijf een steentje bijdragen aan de maatschappij.

Neopixels® Vloerisolatie betonvloer Rc 4,27 m2 K/W

Neopixels® Vloerisolatie houten vloer Rc 3,95 m2 K/W

Spouwmuuren bodemisolatie Voor corporaties die hun woningen maximaal willen isoleren, zijn ook Neopixels® Spouwmuurisolatie en Bodemisolatie serieuze opties. Spouwmuurisolatie isoleert de muren van de woning. Bodemisolatie isoleert de vloer van de begane grond en verbetert de luchtvochtigheid in de kruipruimte. U bespaart hiermee optimaal energie en het woongenot wordt aanzienlijk vergroot. www.neopixels.nl - 024-324 15 70

Vloerisolatie biedt uitsluitend voordelen voor corporaties én huurderss Neopixels® Spouwmuurisolatie

Neopixels® Bodemisolatie

www.neopixels.nl


advertentie

TOT WEL 50 PROCENT GOEDKOPER KOZIJNONDERHOUD Met de duurzame houtvervanger Durodeen verovert Kreunen Kunststoffen langzaam maar zeker de nieuwbouw- en renovatiemarkt. Zo heeft schildersbedrijf Wolters uit Deventer het hoogwaardige kunststof al toegepast bij een kleine tien projecten van elk tussen de dertig tot tachtig woningen.

“Durodeen laat zich net zo gemakkelijk verwerken als hout, dus dat zijn de jongens gewend. Tegelijk is het veel efficiënter en duurzamer”, zegt Bart van der Wal, werkvoorbereider bij familiebedrijf Wolters. Dagelijks zijn zo’n honderd eigen medewerkers bezig met schilderwerk, restauratie, decoratie en beheer. Een bedrijf dus met grote opdrachtgevers die professionele kwaliteitswensen op tafel leggen.

Kozijnsparend houtherstel Zo heeft Wolters onlangs met een woningcorporatie een contract afgesloten voor al het planmatig onderhoud de komende twintig jaar op de hele vastgoedportefeuille. Belangrijke voorwaarden zijn dat het prijskaartje maximaal gelijk, maar liefst lager is dan de huidige kosten, en dat daarnaast bewoners meer tevreden zijn door minder ergernissen. Kortom, de ideale situatie om Durodeen toe te passen aldus commercieel en technisch adviseur bij Kreunen Kunststoffen. “We hebben Durodeen in eigen huis ontwikkeld tot een speciaal gemodificeerde hoogwaardige thermohardende kunststof met een zeer lage uitzettingscoëfficiënt en een minimale vochtopname. Boren, zagen, schaven, schuren en schroeven zijn geen enkel probleem. Hierdoor is het materiaal bij uitstek geschikt voor kozijnsparend houtherstel zoals peil+ dorpels, neuten, weldorpels, deurverlengingen en glas- en neuslatten.”

Tien jaar Wolters gebruikt vooral de Durodeen-neuslatten voor raam- en deurkozijnen. Van der Wal: “De plaatsingsnormen van glas zijn in de moderne geschiedenis geëvolueerd van aluminium stoeltjesprofielen, via houten ontluchtingslatten, tot houten neuslatten. Veel van deze profielen zijn niet vlak aan de onderzijde, waardoor we ze moeten spijkeren of nieten. Vervolgens blijkt vaak de grondverflaag op die houten neuslat-

ten onvoldoende te hechten, waardoor die samen met onze aflak loskomt. Deels onder invloed van deze bevestiging, maar ook door beschadigingen in het gebruik, komen tijdens de levensduur van de neuslatten gebreken naar voren. Naast onthechting is dat bijvoorbeeld ook roestvorming en houtrot.” Waar nodig vervangt Wolters de oude aluminium en houten latten door Durodeen-neuslaten. Deze kennen de genoemde problemen namelijk helemaal niet. Het materiaal neemt immers geen vocht op, is voorzien van een solide grondlaag, is zo vlak aan de onderzijde dat de lat eenvoudigweg gelijmd kan worden, werkt niet, en hoeft in principe pas na een jaar of tien te worden overgeschilderd.

Keihard voordeel Sprookje? Nee hoor, is de stellige mening van Van der Wal. “We werken nu zo’n drie jaar met Durodeen, en het levert veel tijdwinst op, nu en in de toekomst. Wat betreft de duurzaamheid hoeven de dorpels slechts één keer door ons geschilderd te worden, maar wanneer de aflakkleur heel anders wordt dan de middengrijze grondverf af-fabriek, dan gaat er toch nog een laag extra op. Dat heeft met de dekking te maken, niet met de duurzaamheid. Hetzelfde speelt bij de kopse kanten. Als we de neuslatten ter plekke op maat maken, dan is die kopse kant dus niet voorzien van de grondlaag. Normaal zou je een houten lat apart op die kopse kant moeten gaan gronden, bij Durodeen hoeft dat niet. In aanvang is Durodeen duurder dan hout, erkent Van der Wal. Aan de andere kant levert het over de gehele levenscyclus ergens tussen de veertig en vijftig procent besparing op de onderhoudskosten op door minder verf en minder vervanging. Een keihard voordeel waar Wolters, de opdrachtgever én het milieu beter van worden.

Bouwbeurs 2017 | 6 t/m 10 februari Hal 7, Stand D142 toont Kreunen Kunststoffen (DTS) naast de nieuwste ontwikkelingen op dorpelgebied voor de corporatie- en onderhoudssector, tevens dorpeloplossingen voor de houten en kunststof kozijnindustrie, en dorpels voor binnen toepassing zoals bij de transformatie van kantoorgebouwen.


16

NADJA JUNGMANN LECTOR SCHULDEN EN INCASSO, HOGESCHOOL VAN UTRECHT

‘STAPJE VOOR STAPJE ­VERBETERT AANPAK ­SCHULDENPROBLEMATIEK’ Het was een roerig jaar voor de Laten we beginnen met de feiten. schuldhulpverlening. Er verschenen Hoe staat de schuldhulpverlening ervoor? kritische rapporten over de ‘De schuldhulpverlening is dit jaar in ieder uitvoering en ondertussen blijft geval intensief onderwerp van onderzoek geweest. Adviesbureau Berenschot bracht ­ de schuldenproblematiek groot. in maart een evaluatie uit van de de Wet Woningcorporaties hebben er Gemeentelijke Schuldhulpverlening. De Nati­ ombudsman publiceerde in het voorjaar alle belang bij dat het systeem van onale het mooie rapport Burgerperspectief op schuldhulpverlening verbetert. Daarom schuldhulpverlening. De Algemene Reken­ blikken we terug en kijken we vooruit kamer constateerde dat er nauwelijks iets bekend is over de effectiviteit van schuld­ ­ met Nadja Jungmann. hulpverlening. De rapporten laten zien dat er tek st : marjon van weersch

nog veel te verbeteren valt. Zo ontvangt lang niet iedereen met problematische schulden hulp en is het moment waarop hulp wordt gevraagd vaak te laat. Ook duurt het lang ­ voordat mensen in een hulpverleningstraject


opinie 17

terechtkomen. De ombudsman constateerde

Ondertussen gaat zo’n vonnis wel gepaard

de schuldhulpverlening niet langer stagneert.

bovendien dat de overheid vaak uitgaat van

met hoge kosten. Corporaties hebben er

De toegang loopt in steeds meer gemeenten

een te grote zelfredzaamheid van burgers

dus alle belang bij dat het systeem van

via wijkteams. Veel professionals in die teams

bij de gemeentelijke schuldhulpverlening.

­schuldhulpverlening verbetert.’

blijken onvoldoende opgeleid in de aanpak

Terwijl onvoldoende zelfredzaamheid nu juist

van financële problemen. Ze hebben kennis

in grote financiële problemen komen. Een

Hoe vordert het met die ­noodzakelijke verbeteringen?

­andere belangrijke belemmerende factor is

‘Dit jaar is er gelukkig ook al het een en ander

treedt op 1 januari een wettelijk moratorium

de te stevige positie van de overheid als

gebeurd. Ook al is dat vooral op papier, de

in werking. De schuldhulpverlening, de

schuldeiser. En ondertussen is de schulden­

burgers merken daar nog niks van. Belangrijk

schuldeisers en degene met schulden, ­krijgen

problematiek enorm toegenomen.’

is dat de overheid in de Rijksincassovisie

dan een half jaar de tijd om afspraken te

schreef dat ze iets wil veranderen aan de te

maken over het verdere traject van schuld­

stevige positie die ze zelf heeft als schuld-

hulpverlening.

eiser. De Belastingdienst, het Centraal Justi-

­brieven van deurwaarders, aanmaningen van

‘Dat brengt hen in een lastig parket. Een grote

tieel Incassobureau, het UWV en de Sociale

de Belastingdienst of dreigende opzegging

groep huurders heeft steeds meer moeite om

Ver­zekeringsbank: ze kunnen allemaal beslag

van de huur is een goed instrument. Maar daar

de vaste lasten te betalen. Corporaties heb­

leggen op het inkomen van burgers. De bere­

bereik je alleen de mensen mee waarvan

ben er natuurlijk belang bij dat mensen

kening van dat beslag is ingewikkeld en

je zeker weet dat ze snel in een traject op­

die hun huur nauwelijks kunnen betalen, snel

gaat vaak mis. Het gevolg is dat mensen

gevangen worden. Daarmee valt een grote

in een schuldhulpverleningstraject terecht­

veel te weinig geld overhouden. Daardoor

groep dus buiten de boot. Bovendien is het

kunnen. Als een bewoner twee of drie maan­

ontstaan nieuwe problemen zoals een huur­

echt noodzakelijk dat die adempauze langer

den huurachterstand heeft, doet een corpora­

achterstand.’

duurt dan een half jaar.’

vaak een van de redenen is waarom mensen

Wat betekent dat voor ­corporaties?

tie er toch verstandig aan om een vonnis voor

zelfs als er een vonnis ligt, blijven zij zich vaak

Wat moet er nog meer gebeuren om de schuldhulpverlening snel te verbeteren?

inzetten om huisuitzetting te voorkomen.

‘Het allerbelangrijkste is dat de instroom tot

een huisuitzetting te vragen. En dat willen de meeste corporaties eigenlijk niet. Want

over andere domeinen. Het is belangrijk dat zij flink worden bijgeschoold. Verder

Zo’n

adempauze

zonder


18

opinie WALTER JANSEN ADVISEUR TECHNIEK EN BELEID VIDOMES

‘VORM EEN VERDUUR­­ZAMINGS­ PELOTON MET ECONOMISCHE MACHT’

De corporatiesector heeft veel kennis over energiebesparing en verduurzaming in huis, stelt Walter Jansen van woningcorporatie Vidomes. Versnelling van de verduurzaming vraagt echter wel om meer samenwerking.

me soms af of we altijd op een efficiënte en

illustr atie : menno wit tebrood

ratie veel geld. Niet alleen bij de aanschaf,

effectieve manier te werk gaan, en of we zo het doel – energiebesparing plus verlaging van de woonlasten – wel bereiken. Zo ken ik verduurzamingsconcepten waarbij behoor­ lijk wat installatietechnieken in een complex naar binnen gehaald zijn. Dat kost de corpo­ maar ook bij de verdere exploitatie. En soms

Wat de toekomst wordt, weten we: een

kennis en kunde over verduurzaming in huis

is het de vraag of dit voor de langere termijn

­samenleving met een aanzienlijk lager ener­

heeft. Want die is er. Maar wel versnipperd

de juiste oplossingen zijn. Binnen Vidomes

gieverbruik. Waarbij de resterende energie­

over ­afzonderlijke corporaties en individuele

worstelen we ook met dit vraagstuk.

vraag duurzaam ingevuld is en we grond­

medewerkers. Er ligt een kans om de verschil­

stoffen en materialen zoveel mogelijk her­

lende routes gezamenlijk te verkennen.

Schaalvoordelen

gebruiken. Woningcorporaties hebben met

­Versnelling van de verduurzaming van corpo­

Er zijn tal van mogelijkheden om meer en

hun 2,4 miljoen woningen een prominente rol

ratiewoningen vraagt om meer dialoog en

beter samen te werken bij verduurzaming.

in het bereiken van deze energie- en duur­

­samenwerking.

Gebiedsgerichte samenwerking is een voor­

zaamheidsdoelstellingen. Wat we nog niet

beeld. Vaak bezitten meerdere corporaties

goed weten, is welke keuzes wij daarvoor in

Het wiel uitvinden

woningen in dezelfde wijk of straat. Die

onze woningvoorraadbeheer moeten maken.

We moeten voorkomen dat we als corporaties

­kunnen ze gezamenlijk verduurzamen of in

Niet omdat de corporatiesector te weinig

ieder voor zich het wiel uitvinden. Ik vraag

de planning meer op elkaar afstemmen. Ook


19

kunnen ze samen met de g ­ emeente keuzes maken in het gebruik van c­ ollectieve warmte­ samenwerking bronnen in die wijk. Inkoop­ biedt ook veel mogelijkheden. Corporaties kunnen gezamenlijk zonnepanelen, sterk isolerend glas, dakbedekkingsmateriaal of gevel-isolatie inkopen. Dan hoeft een corpo­ ratie niet alleen, of met externe adviseurs, op zoek te gaan naar de juiste materialen. Daar­ naast zorgt collectieve inkoop voor kosten­ verlaging. Dit is extra aantrekkelijk omdat duurzame producten nu vaak nog duurder in aanschaf zijn. Die schaalvoordelen kunnen we ook gebruiken bij slim opdrachtgeverschap. serieuze De corporatiesector is een grote, ­ partij

die

marktpartijen

kan

uitdagen

‘Het aantal mensen met een psychische stoornis, vaak in combinatie met verslaving, is niet toegenomen. Wel de groep voor wie het moderne leven te complex is. Ze kunnen gamen of Facebooken, maar zijn niet in staat digitaal te communiceren met de Belastingdienst of uitkeringsinstantie UWV. (…) De scheidslijn tussen de mensen die het redden en de mensen die het leven niet aankunnen wordt scherper.’ SJEF CZYZEWSKI, DIRECTEUR VAN DE ROTTERDAMSE ZORGINSTELLING ANTES, VOORMALIG LID LANDELIJK AANJAAGTEAM VERWARDE PERSONEN, IN HET FINANCIEELE DAGBLAD.

­innovatieve, toekomstbestendige materialen, technieken en installaties te ontwikkelen en tegen concurrerende prijzen te leveren.

Oproep tot samenwerking Met elkaar kunnen corporaties een sterk v­erduurzamingspeloton vormen met een grote economische macht. Daarvoor zullen we echter meer moeten samenwerken. We weten met zijn allen heel veel, maar we ­etaleren en delen onze ervaringsdeskundig­

‘Blok blijft onrust creëren, is niet goed voor stabiliteit woningmarkt. Rochdale is geen Dagobert Duck.’ HESTER VAN BUREN, VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE, OVER KRITIEK MINISTER BLOK OP WONINGCORPORATIES, TWITTERBERICHT.

heid nog te weinig. Daarom roep ik corpo­ raties op om structureel ervaringen uit te wisselen over bijvoorbeeld de kosten en ­ baten van duurzame woningverbetering. Of over de ­ samenwerking met marktpartijen. Samen kunnen we zorgen voor een versnel­ ling van de energietransitie en voor verduur­ zaming van onze gebouwde omgeving.

COMMUNITY ENERGIEBE­ SPARING EN DUURZAAMHEID Aedes wil deze samenwerking verder ­ondersteunen. Dat gebeurt bijvoorbeeld al in de ­community Energiebesparing en Duurzaamheid. Voor kennisdelen, informatie-uitwisseling en discussies met andere corporatiemedewerkers over duurzaamheid en energiebesparing kunt u hier ­terecht. Interesse in het netwerk? Neem contact op met: r.franken@aedes.nl.

‘Krimp kun je niet tegenhouden met de bouw van meer huizen. Accepteer dat een dorp vergrijst, dat jongeren naar de Randstad trekken. Pas daarop je huisvesting aan en geef antwoord op de vraag van jongeren en ouderen wat zij dan wel willen.’ JOHN HENDRIKS, SCHEIDEND DIRECTEUR VAN WOONCOMPAGNIE, IN HET NOORDHOLLANDS DAGBLAD.


advertentie

RETHINK CLIMATE IMPROVE LIFE

Duurzaamheid en comfort voor senioren

Cor van der Vliet van AIR GROUP | Lisette Kessels van Kessels Installaties

Van verouderde cv-ketel naar Intergas Hybride ‘Maak je geen zorgen, wij regelen alles.’ Met die boodschap kondigde Woningbouwvereniging Nederweert de renovatie aan van 24 aanleunwoningen. Bewoners moesten voor drie weken hun appartementen verlaten. Zo ook mevrouw Janssen-Rutjens (90). Ze heeft haar intrek inmiddels weer genomen en kijkt tevreden terug op de renovatie: “Ik hoefde inderdaad nergens naar om te kijken. Het is perfect verlopen.” De renovatie moest de aanleunwoningen comfortabeler én duurzamer maken. Extra dakisolatie en zonnepanelen stonden al op het programma. Daarnaast moest er een systeem komen dat zowel kan verwarmen als koelen. Want de zomerhitte was voor veel bewoners vaak te veel. De woningbouwvereniging kwam in contact met Kessels Installaties. Lisette Kessels: “We hebben verschillende mogelijkheden onderzocht en kwamen uit op de hybride-oplossing met warmtepomp. Voor het koeltechnische gedeelte hebben we AIR GROUP uit Breda ingeschakeld.”

"Het is hier weer lekker warm" Mevrouw Janssen-Rutjens Bewoonster

Op het dak van het seniorencomplex draaien 24 buitendelen van de warmtepompen. Energie krijgen ze via zonnepanelen. De hybride van Daikin is een combinatie van een cv-ketel en een warmtepomp. In de warmtepomp zit een koudemiddel dat energie haalt uit het temperatuurverschil met de buitenlucht. Daarmee kan het systeem verwarmen of koelen. Is het buiten boven de 7 graden, dan is er geen gas nodig voor het verwarmen. Wordt het kouder, dan wordt het rendement van de warmtepomp lager en gaat de hybride gas bijstoken. Elektriciteit is dan wel duurder dan gas, maar ook duurzamer. En dankzij het hoge rendement is de hybride voordeliger dan een traditionele cv-ketel. De woning van mevrouw Janssen-Rutjens was als eerste aan de beurt. “Dat was fijn, want ik was er ook snel weer vanaf”, vertelt ze. “Ik woon hier al sinds 2003. En ineens moest ik voor drie weken mijn huis uit. Dat was omschakelen. Gelukkig regelde de woningbouwvereniging alles. En nu is het hier weer lekker warm!

Ontdek meer op daikin.nl/hybride


mensen en wonen 21 tek st : rutger spanjer

|

foto : jonas briels

‘WE KENNEN EN VERTROUWEN ELKAAR’

COBIE SPAAN (77, links op de foto)

Woonwaard verhuurde bij wijze van proef twee elkaar en ik houd haar toch een klein beetje in de

en COBI BLAUW-KORVER (80) huren

woningen naast of bij elkaar aan twee buren.’ gaten. Zitten haar overgordijnen b ­ijvoorbeeld

allebei een ‘buurwoning’ van W ­ oonwaard

Cobi: ‘Toen ging het snel en zijn we als buren niet te lang dicht? Ik heb mijn man nog, mocht ik

in Heerhugowaard.

naar dit appartementencomplex verhuisd. Ik ben ’s nachts vallen.’ blij dat we weer naast elkaar wonen, want ik Cobi: ‘Je kent elkaar en vertrouwt elkaar. We

Cobie: ‘Anderhalf jaar geleden huurde ik met

heb geen kinderen. Ik kan wat moeilijker hulp doen ook de bekende burenklusjes. Zo geef

mijn man nog een eengezinswoning, met grote

inschakelen, want mijn familie is van mijn leeftijd ik Cobies plantjes water als ze met vakantie is en andersom doet ze dit voor mij.’

voor- en achtertuin. Dit ging niet meer. Onze

en woont ook nog eens wat verder weg.’

buurvrouw Cobi wilde net als wij naar een klei-

Cobie: ‘Ik ken Cobi vanaf het moment dat ik naast Cobie: ‘We hebben het goed naar ons zin hier.

nere woning verhuizen. Toevallig hoorden we

haar kwam wonen, dit is nu bijna 20 jaar ­geleden. In ons appartementencomplex wonen jongeren,

op dat moment van het project buurwoningen.

We drinken niet elke dag koffie, maar we helpen ouderen en mensen met een beperking.’


ADVERTENTIE

ECORUS BESTE BEDRIJF IN ZONNE-ENERGIEPROJECTEN

Het Nationale Business Succes Award Instituut

Ecorus Projects BV is door het Nationale Business Succes Award Instituut uitgeroepen tot winnaar 2016 in de categorie Zonneenergieprojecten. Het bedrijf heeft zich volgens de Nominatiecommissie ontwikkeld tot een toonaangevende organisatie met een zeer sterke positionering en een uitstekende reputatie. ‘Ecorus weet zijn enorme vakkennis te combineren met een innovatieve aanpak, waardoor het zeer hoog scoort op klanttevredenheid. Een relatief jonge speler op de zonne-energiemarkt die hard op weg is marktleider te worden.’

organiseert sinds 2011 jaarlijks de grootste ondernemersverkiezing van Nederland. De Nationale Business Succes Award is de enige awardverkiezing met een eigen wekelijks televisieprogramma. Onze Award-nominaties zijn als een keurmerk: een predikaat van onderscheidend goed ondernemen.

De Nominatiecommissie van het Nationale Business

De jury is van mening dat Ecorus op deze gronden

Succes Award Instituut ziet in Ecorus Projects BV een

kan worden uitgeroepen tot winnaar in de

vooruitstrevende organisatie die naar verwachting in

Zonne-energieprojectenbranche en in aanmerking

de toekomst nog veel successen gaat behalen.

dient te komen voor de Nationale Business Succes

‘In een markt die continu in beweging is, weet Ecorus

Award 2016. ‘Gedrevenheid, passie, innovatie-

uitstekend te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen

vermogen, durf en visie, plus een sterke focus op

en is het zijn concurrenten vaak een slag voor.’

de klant maken van deze organisatie een topper.’

085 - 401 82 10 | INFO@ECORUS.NL | WWW.ECORUS.NL


“een nieuw geluid bij NCCW” GELUIDSREDUCTIE OP LOOPGELUID IS MINIMAAL

50%

GALERIJ VERHOGING Isorub: rubber met bijzondere isolatie PERFECTE GELUIDS-ISOLATIE GOEDE WARMTE-ISOLATIE VERBETERT DE TOEGANKELIJKHEID MAAKT DE GALERIJ WATERDICHT AANGENAME STROEFHEID GEEN VERKLEURINGEN VALBREKEND Virulyweg 1 7602 RG Almelo

T +31 (0)546 - 850466 F +31 (0)546 - 828812

E info@pamalmelo.nl I www.pamalmelo.nl

Doorgroeien in een general managementrol? Kom naar het gratis proefcollege Leiderschap in Management. Woensdag 8 februari 2017 15:30 - 18:00 uur te Nunspeet

E 150 Pen t n pu

Aanmelden: www.aog.nl/aedes

Wat wij doen? NCCW ontzorgt als ICT dienstverlener meer dan de helft van alle corporaties in Nederland. Wij leveren ERP systemen en applicaties voor uw processen.

Hoe doen wij dat? • Door naar u te luisteren • Met ervaren professionals • Met hart voor de sociale huursector • Een eigen SAAS centrum met uitwijk

Wat levert het u op? • Hogere klant(huurder)tevredenheid • Lagere kosten • Meer inzicht in uw dienstverlening • Zekerheid dat uw systeem altijd beschikbaar is

Kortom: U ontzorgen op ICT gebied Kijk op onze website voor meer informatie. Wilt u persoonlijk contact bel dan 036 539 13 93 of stuur een e-mail naar info@nccw.nl.

www.nccw.nl


ADVERTENTIE advertentie

Omgaan met verward gedrag, een vak apart Woningbouwverenigingen hebben steeds vaker te maken met verwarde huurders. Zij kunnen door verward gedrag overlast veroorzaken waardoor buren kunnen klagen. Bij deze groep vormt de communica<e een bijzondere uitdaging voor medewerkers en omwonenden. Het is niet al<jd duidelijk wat deze mensen willen en wat hun geestelijk toestand is. Jerzy Koopmans maakt voor zijn werk huisbezoeken bij de spoedeisende dienst psychiatrie (crisisdienst) en voor de 'psycholance' de ambulance voor psychiatrische pa<ënten. Zijn 24 jaar ervaring heeG ertoe geleid dat hij nu ook anderen leert omgaan met verward gedrag. Sinds kort is hij trainer bij Kudding & Partners, een trainingsbureau dat gespecialiseerd is in de omgang met agressie. Voor Jerzy is het tonen van respect cruciaal. ‘ Het is heel belangrijk dat je je ervan bewust bent, welke geschiedenis je meeneemt als mens, dit helpt je enorm in de communica<e met anderen. Als ik op huisbezoek ga, probeer ik me in te leven in de pa<ënt. Dat zit vaak in simpele dingen, op die manier maak ik contact, door iets gemeenschappelijks te delen.’

Jerzy Koopmans trainer

Het verhaal begint al bij de voordeur Voordat Jerzy bij iemand thuis naar binnen gaat, heeft hij vooraf de nodige informatie over de persoon verzameld en let op alles wat hij verder tegenkomt. Zo begint het verhaal voor hem altijd al bij de voordeur: ‘Ik kijk altijd naar de woonsituatie, of de gordijnen dicht of open zijn. Ziet het er netjes uit voor de deur, of ligt er rommel? Op die manier probeer ik een beeld van de situatie te schetsen, te voelen en te kijken, mezelf de vraag te stellen: Durf ik dit aan? Als ik aanbel en de deur opengaat, geef ik de persoon in kwestie altijd een hand. Het handen schudden zegt voor mij heel veel over wie ik voor me heb.’ Als problemen zich opstapelen, komen mensen vaak terecht in een soort vernauwing. Ze leven dan zo in het moment dat ze denken erin te gaan verzuipen. Dan is het mijn taak om een start te maken met het herstellen van hun eigen regie over het leven en deze weer terug te krijgen. Hij maakt hierbij de vergelijking met een film: ‘Stel je bekijkt een film, en halverwege druk je op de pauzeknop. Dan kun je even inventariseren, wat heb ik net gezien? En wat zou het volgende beeldje kunnen zijn? Zo leg ik het ook aan mijn patiënten uit. Als ik binnenkom druk ik op de pauzeknop, en dan kijken we samen wat er zou kunnen gebeuren als we op play drukken. Door in te grijpen, kunnen we het proces in vertragen en de consequenties van zijn of haar gedrag zien te herkennen.’ Maatschappelijke verantwoordelijkheid Jerzy merkt steeds vaker dat woningbouwverenigingen (weer) de maatschappelijke verantwoordelijkheid op zich nemen, waar ze in het beginsel voor staan. Ze zijn actief in het contact houden met bewoners. Niettemin vindt hij het wel zorgelijk dat het dagelijks voorkomt dat zo’n twee à drie Amsterdamse bewoners hun huizen worden uitgezet. Tijdens huisbezoek maakt hij soms overlast en agressief gedrag mee. Vaak spelen psychische problemen daarin ook een rol. Onlangs werd hij geconfronteerd met een psychotisch persoon die in zijn verwarde toestand vergeten was de huur te betalen en komt op zo’n moment op de nominatie voor huisuitzetting te staan. Dan bekijk ik met maatschappelijk werk wat hier aan te doen is, zoals dat we via schuldsanering de zaak kunnen oplossen.’ Contact maken en het inschatten van de situatie De training die Kudding & Partners o.a. aan medewerkers van woningbouwverenigingen geeft is gericht op het contact maken en het inschatten van de situatie en de toestand waarin de klant verkeerd. Met speciaal voor huisbezoek ontwikkelde Virtual Reality kunnen medewerkers op een veilige manier door een virtuele huiskamer lopen waar verdachte of gevaarlijke indicatoren te zien zijn. Maak je de beslissing om verder te gaan of ga je weg? Welke reactie is het meest effectief en welke zijn juist minder effectief? Vaak kom je er achter, dat eigenlijk niemand er voor gekozen heeft om zo te leven. Om zichzelf te beschermen tegen de harde buitenwereld, bouwen zij een pantser om zich heen; zetten een masker op, de kanonnen op scherp. Maar diep van binnen zoeken ze contact. Het gaat er om jezelf de tijd en ruimte te gunnen om dat contact te leggen. Op die manier kun je iets met elkaar delen.’ kijk voor meer informatie op: www.kudding.nl


bijzondere doelgroepen 25 tek st : l atifa vonk en hanneke nagtz a am

|

foto ’ s : vincent van den hoogen

SOMS IS ZELFSTANDIG WONEN EEN BRUG TE VER De zorg voor mensen die ernstig in de war zijn en daarbij een last of zelfs gevaar voor zichzelf en omwonenden vormen, staat beter op het netvlies van professionals dan vorig jaar. Dat blijkt uit gesprekken met woningcorporaties een jaar nadat Aedes onderzoek deed naar overlast veroorzaakt door mensen met verward gedrag. Maar er is nog veel werk aan de winkel. ‘Er is nog geen nummer dat ik 24 uur per dag kan bellen.’

In Eindhoven is sinds eind 2015 in de dagelijkse praktijk niet veel

HULP NODIG

veranderd aan de manier waarop instanties met verward gedrag

Verwarde personen. Het leek wel alsof die

omgaan, vertelt Koj Koning van woningcorporatie Woonbedrijf. Ze

term er ineens was, een jaar of wat geleden. De

merkt wel dat het onderwerp veel beter op het netvlies staat van profes-

belangrijkste aanleiding was de stijging van het

sionals. ‘Het staat vol op de politieke agenda. Er worden stappen gezet.

aantal politieregistraties onder de noemer

De GGZ gaat begin 2017 een extra crisisopvang inrichten waar mensen

‘overlast door verwarde of overspannen perso-

wat langer kunnen verblijven. In Eindhoven loopt een proef met een

nen’. Inmiddels spreken kranten en rapporten

“psycholance”. Er is een projectgroep. Maar ik heb nog geen nummer

ook wel van ‘mensen met verward gedrag’ (zie

dat ik 24 uur per dag kan bellen. En als er morgen een probleem is met

kader Verwardheid verklaard ). Driekwart van

een verward persoon, wordt diegene nog steeds met een politiebus

de woningcorporaties zag een duidelijke toe-

­opgehaald.’ Woonstichting Etten-Leur zag het aantal dossiers van ern-

name van zulke gevallen, bleek eind 2015 uit

stige overlast door verward gedrag de afgelopen jaren toenemen van vijf

onderzoek van Aedes.

tot tientallen gevallen per jaar. ‘Dat is erg pittig voor ons en voor om­ wonenden’, zegt Rob van Son, manager Wonen. Wel merkt hij net als

MACHTELOOS

Koning dat er stappen worden gezet. ‘De gemeente heeft de regierol op

Overigens gaat verwardheid lang niet altijd

zich genomen. We gaan een top tien maken van situaties en personen

­samen met overlast, benadrukt Leonie Heezen,

waar we werk van gaan maken. Maar het blijft soms onduidelijk wie van

medewerker Wonen bij woningcorporatie

de ketenpartners nou welke rol heeft.’ Ketenpartners zijn bijvoorbeeld

­Bo-Ex in Utrecht. Het is dus ook niet altijd

politie, GGZ, gemeenten en zorgorganisaties.

zichtbaar. Ze komt in haar werk regelmatig


26

‘Vrienden zeiden achteraf: er was geen gesprek met je te voeren’ verwardheid tegen als ze bij een renovatie of sloop mensen naar een

DAVE VAN VEEN (38) is 21 jaar verslaafd

nieuwe woning begeleidt. ‘Vaak zijn het mannen van rond de 60 die nog

geweest en kwam in die tijd meermaals in

nooit ergens anders hebben gewoond. Ze redden zich prima, tot ze

aanraking met de politie doordat buren

moeten verhuizen. Dan raken ze in de war en weten niet hoe alles werkt.

melding maakten van vernieling en over-

Dat vraagt extra aandacht. Ik vind het niet meer dan normaal dat we die

last. ‘Het had mij zo geholpen als de politie

aandacht ook geven, zolang we maar oppassen dat we niet op de stoel

aan de deur eens had gevraagd: Dave, wat

van de hulpverlener gaan zitten, want dat zijn wij niet.’

is er met jou aan de hand? Dan had ik echt

De gevallen waar corporatiemedewerkers het meest over inzitten, zijn

wel mijn verhaal gedaan.’ Hij zat uiteinde-

die waarin er maar geen oplossing komt terwijl duidelijk is dat zelfstan-

lijk een half jaar in de gevangenis. ‘Vrien-

dig wonen eigenlijk niet gaat. ‘Een voorbeeld: een huurder die nota be-

den van mij zeiden achteraf: er was geen

ne in een begeleidingstraject zit is momenteel zo ver heen dat hij drie

gesprek met je aan te gaan. Ik zei: waarom

keer per week aankondigt dat hij zich van het leven gaat beroven’, zegt

hebben jullie niks gedaan? Maar er was

Koning van Woonbedrijf. ‘Hij heeft weleens een brief opgehangen op de

gewoon geen binnenkomen aan bij mij. Als

voordeur van het complex dat de gaskraan opengaat. Elke keer is de

je in een psychose zit, weet je niet meer

buurt in rep en roer. Vervolgens komen er allerlei hulpdiensten: ambu-

wat reëel is. Er gebeurt iets, de buren

lance, crisisdienst en politie. Maar omdat plekken in beschermde woon-

­bellen de politie en voor je het weet zit je

vormen schaars zijn, blijft meneer thuis wonen. De buurt snapt er niks

op het bureau.’ In de gevangenis raapte

van. Is het dan aan ons om naar de rechter te stappen?’

Dave zichzelf bij elkaar. ‘Ik las mijn dag-

In dit soort situaties sta je als corporatie machteloos, zegt ook Van Son

boek terug en het viel me op dat ik telkens iemand anders de schuld gaf. Mijn ouders, mijn vrienden, mijn partner. Stop daar mee,

VERWARDHEID VERKLAARD

dacht ik. Jij bent degene die die keuzes gemaakt heeft.’ Eenmaal buiten werd Dave

‘Verwarde personen’ of ‘mensen met verward gedrag’ kunnen

van het kastje naar de muur gestuurd en

mensen met psychiatrische problemen zijn die hun medicijnen niet

kreeg hij uiteindelijk een burn-out van alle

nemen of een terugval krijgen, maar ook mensen met dementie of

stress. Pas toen kreeg hij een uitkering en

mensen die verward gedrag vertonen doordat ze hun problemen

kon hij de draad weer oppakken. ‘Ik mocht

niet kunnen overzien. Het Trimbos-instituut spreekt daarom in een

even stil staan om aan mezelf te werken en

factsheet dat eerder deze maand verscheen van ‘mensen met een

mijn behandelingen goed door te komen.’

acute zorgnood’. Deze mensen hebben dringend hulp nodig, maar

Inmiddels vertelt Dave op middelbare scho-

niet altijd wordt hun toestand opgepikt. Soms gebeurt dat zelfs pas

len zijn verhaal om jongeren bewust te ma-

als ze ernstige overlast in de buurt veroorzaken. Waar de toegeno-

ken van de gevolgen van bepaalde keuzes.

men aandacht voor deze problemen precies vandaan komt is niet

En met zijn bedrijfje Aware 4 Youth zet hij

duidelijk. Wellicht worden incidenten beter herkend en geregi-

zich in voor jonge ex-gedetineerden die

streerd. Volgens het Trimbos-instituut is er geen direct verband

moeite hebben met het vinden van werk.

tussen de toename van overlast en het feit dat mensen vaker thuis

Hij vindt het positief dat er beter wordt

(ambulante zorg) in plaats van in een instelling (klinische zorg)

gekeken naar de problematiek rondom

worden behandeld. Wel noemt het rapport als mogelijke oorzaken

­verwarde mensen. ‘Ik hoop echt dat er iets

een complexer wordende samenleving, bezuinigingen in de zorg

gaat veranderen. In Nederland gaan we

en afnemende tolerantie. En is in crisissituaties niet altijd duidelijk

soms voorbij aan het feit dat mensen ge-

wie kan worden ingeschakeld.

woon mensen zijn. Wij stoten iedereen

De factsheet van het Trimbos-instituut is te vinden op Trimbos.nl.

maar van ons af die problemen heeft.’


bijzondere doelgroepen 27


28 AANDACHT VOOR CLIËNT Er valt nog veel te verbeteren aan de begeleiding van en de overgang van klinisch, naar beschermd, naar hulpverlening aan mensen die dringend psychische hulp ­zelfstandig wonen en betere gegevensuitwisseling. nodig hebben, stelt het Aanjaagteam verwarde perso-

Voor dat laatste moet de overheid naar de wetgeving

nen in haar eindrapport. Wel weten gemeenten, zorg­

op dit gebied kijken, zegt het team. De komende twee

organisaties, woningcorporaties en andere dienstver­

jaar gaat een schakelteam voor personen met verward

leners elkaar steeds beter te vinden. Het Aanjaagteam

gedrag onder leiding van Onno Hoes aan de slag om de

vindt dat de cliënt en de directe familie veel meer

aanpak in de praktijk te brengen. Op 1 oktober 2018

­centraal moet staan bij de aanpak. Aandachtspunten zijn moet elke gemeente een aanpak hebben voor de zorg een goede crisisopvang, een laagdrempelig meldpunt,

rondom verwarde personen.

meer beschermde woonvormen (waarbij bewoners

Vng.nl/personen-met-verward-gedrag

24 uur per dag begeleiding krijgen), betere sturing op

van Woonstichting Etten-Leur. ‘Als iemand

Woonstichting Etten-Leur kijkt inmiddels samen met de GGZ beter naar

met ernstige verslavingsproblemen de buurt

de spreiding als mensen zelfstandig gaan wonen. Iemand met verward

op stelten zet, dan is het in het belang van om-

gedrag krijgt bijvoorbeeld geen woning naast een buurman die al ge­

wonenden én de persoon zelf om iemand snel

voelig is voor negatieve prikkels. Woonbedrijf vindt dat als er een bege-

uit zijn woning te halen. Dat kan nu vaak niet.

leidingscontract is maar zelfstandig wonen een brug te ver blijkt, er een

Er moet dan eerst echt iets heel ernstigs gebeu-

gemakkelijke weg terug moet zijn naar beschermd wonen. ‘En die is er

ren. Een oplossing heb ik niet, maar in ieder

vaak niet.’

geval is het een onderwerp waarover gesproken moet worden.’ Woningcorporatie Bo-Ex

GEDOE EN GEDONDER VOORKOMEN

ziet hetzelfde, zegt Heezen. ‘Mensen moeten

Het afgelopen jaar boog een speciaal team, ingesteld door de overheid,

zelf aankloppen met een hulpvraag. Maar

zich over een ‘sluitende’ aanpak van de problematiek (zie kader

r­egelmatig vinden ze zelf dat er niets aan

­Aandacht voor cliënt). Zes gemeenten kregen geld van het team om de

de hand is of vinden ze de weg naar de hulp-

aanpak in de praktijk te brengen. Eén van die pilots vindt plaats in

verlening niet.’

Utrecht. Daar komt onder meer een meldpunt en de middelen om een psychische crisis op elk moment van de dag te kunnen beoordelen. Ook

In kwetsbare wijken raakt hierdoor het zelf­

wordt de samenwerking verbeterd. De 18 buurtteams, die vooral uit

oplossend vermogen uiteindelijk op, zien

welzijnsorganisaties bestaan, gaan nauwer samenwerken met GGZ, ver-

­corporaties. Van Son zei daar vorig jaar in het

slavingszorg en woonbegeleiding. Heezen van Bo-Ex hoopt dat mensen

Aedes-Magazine over: ‘Als er één demente

met verward gedrag in haar gemeente hierdoor sneller op de goede plek

verwarde vrouw woont in een complex van 30

terechtkomen. ‘Ik wil snel kunnen doorverwijzen naar een buurtteam als

appartementen dan zijn de buren in staat om

ik iets signaleer om zo gedoe en gedonder in de wijk te voorkomen.

met z’n allen te helpen. Maar worden het er

Maar dan is het ook van belang dat de melding goed en snel opgevolgd

meer, dan trekken buren hun handen ervan af.’

wordt.’ Van Son van Woonstichting Etten-Leur sluit zich daarbij aan. ‘Wij moeten kunnen vertrouwen op een partner die zegt: ik pak het op en ga er direct heen.’

MEER WETEN?

Woonbedrijf zou graag zien dat er bij de aanpak van het vraagstuk meer aandacht is voor de rol die buren kunnen spelen. Zodat zij beter weten

Het onderzoek van Aedes uit 2015 staat op www.aedes.nl/

wat ze kunnen doen. Vaak pikken zij de eerste signalen op als het met de

verwardepersonen. Daar staat ook een handreiking van Aedes-

buurman mis dreigt te gaan. ‘In de meterkast staat wie je moet bellen als

Actiz ­Kenniscentrum Wonen-Zorg over de huisvesting van bijzon-

je gas ruikt, maar nergens staat een nummer dat je kan bellen als

dere doelgroepen. Aedes heeft een klankbordgroep waar leden

de buurman verward gedrag vertoont. We weten vaak niet hoe we

digitaal kennis kunnen uitwisselen en betrokken worden bij de

­daarmee moeten omgaan. Veel mensen leren reanimeren, maar de kans

lobby op het gebied van personen met verward gedrag. Interesse?

is groter dat je iemand tegenkomt met een psychose dan iemand met een

­Opgeven kan bij Nathalie Boerebach: n.boerebach@aedes.nl.

hartstilstand.’


bijzondere doelgroepen 29

‘De buren belden mij bij overlast’ LEVI* (30) is sinds zijn tienerjaren drugs-

mensen er redelijk mee leven. Totdat hij

verslaafd. Als hij gebruikt, kan hij psycho- psychotisch werd en tuinmeubelen van

geld, nu ze allemaal hun eigen budget hebben. Wij hebben nooit een uitkering

tisch worden. Hij schreef zich op zijn 21e

zijn balkon gooide omdat hij dacht dat er

bij de gemeente in voor een sociale huur-

iemand met een pistool stond.’ Zijn ouders moeten we wel.’ Levi woonde al eens eer-

woning. ‘Gezien zijn problemen zeiden

zegden het huurcontract op, handelde de

der in een beschermde woonvorm en dat

wij: doe dat nou niet’, vertelt zijn moeder

situatie af met de woningcorporatie en

werkte volgens zijn moeder goed. ‘Deze

Ans. Het ging inderdaad mis. Levi haalde

lieten Levi opnemen. Na jaren van behan-

locatie ligt bij het bos, dus niemand heeft

mensen in huis die ook gebruikten, hij

deling woont hij nu in een GGZ-instelling

er last van. Er is dagbesteding. Ze moeten

bekladde de muren van zijn woning en

(waar hij volgens zijn moeder elke maand

zelf boodschappen doen en koken. Deze

ging meermaals naar een afkickkliniek,

een nieuwe psychiater heeft) en is hij een

mensen moeten niet op straat terecht­

maar viel steeds weer terug. ‘De buren

jaar clean. Hij wacht al een tijdje tot hij

komen, dan worden de problemen alleen

belden mij als ze last hadden. Ik was met-

naar een begeleide woonvorm aan de rand maar erger.’

aangevraagd, dat wilden we niet. Maar nu

een kennis gaan maken toen Levi er kwam van Arnhem mag verhuizen. Daarvoor wonen en heb de situatie uitgelegd. Om-

moet de gemeente eerst een indicatie

dat Levi een lieve jongen is, konden de

­afgeven. Ans: ‘En dat kost de gemeente

*De namen Levi en Ans zijn op verzoek gefingeerd


IP Trainershouse Trainers, acteurs en e-learning voor de ontwikkeling van mens en organisatie.

HUURDERGERICHTHEID

VEILIGHEID & AGRESSIE

Huurdergerichte gespreksvaardigheden

Omgaan met lastig, emotioneel en agressief gedrag

Echt contact maken loont

Omgaan met verwarde personen

Participatie: breng de huurder(s) in beweging

Weerbaar aan de telefoon

Gezamenlijke besluitvorming: ook de huurder is een specialist Training en coaching on the job

Fysieke weerbaarheid Opvang en nazorg Protocoltest in de praktijk

KWALITEIT & REFERENTIES

Nivtta-gecertificeerd Gemiddeld beoordeeld met een 8,69 door 4.763 deelnemers! Meerdere referenties binnen woningcorporaties uiteraard beschikbaar!

Onderzoek m.b.v. mysterie huurders

Wij wensen u en uw medewerkers een veilig, gezond en plezierig 2017 +31 (0) 26 442 4566 www.ip-trainershouse.nl info@ip-trainershouse.nl


column 31

Oude tijden In het huis op de kruising van de Linnaeusstraat en de Wijttenbachstraat, waar gehaakte vitrage voor het raam hangt, ouderwetse portretten de muur sieren en een roze fluwelen fauteuil – plompverloren – midden in de kamer staat, is het nog altijd 1950. Een beetje zoals het bij mijn oma thuis tot voor kort nog 1976 was – het jaar dat zij naar Nederland migreerde. De psychedelische printen waren overal te vinden: op de gordijnen, de stoelen, de badkamertegels. Ik ken wel meer van die huiskamers waar de tijd heeft stilgestaan, elke buurt heeft er wel een, de Jordaan zelfs meerdere. En omdat Hollanders de heerlijke eigenschap hebben de gordijnen open te houden, kijk ik er altijd even naar binnen, als een kijkdoos. Het heeft iets heerlijk tuttigs, zoals de Netflix-serie Mad Men je ook ineens kan

‘Hollanders hebben de heerlijke ­eigenschap de gordijnen open te ­houden, als een ­kijkdoos’

doen verlangen naar de tijd waarin asbakken en

En dat terwijl er uit zijn mond non-stop kringels

hoogpolige tapijten thuis en op kantoor tot de

rook opstijgen. De ene na de andere sigaret wordt

standaarduitrusting behoorden.

aangestoken. Ook tijdens het tv-kijken, koffie-

Het doet me denken aan de 87-jarige schrijver

drinken en het dagelijkse potjes Scrabble met zijn

Remco Campert, in wiens aanwezigheid ik

vrouw. (‘Dat houdt de woordenschat op peil – en

­onlangs de première van de documentaire ­Verloop

de liefde trouwens ook.’) Weinig maakt hem

van Jaren zag. Een film over het leven van de

gelukkiger dan een nieuwe slof sigaretten.

schrijver anno nu.

Sinds de jaren 50 en 60 is er weinig veranderd in

Wie hem bezoekt, heeft het gevoel in een tijd­

het huis, getuige oude zwart-wit-beelden. De

machine te zijn gestapt. En dat begint al bij de

meubels, de tapijten, de sigaretten. Bijna alles is

voordeur. Het herenpand staat in een straat naast

hetzelfde. Maar er is een groot verschil: Campert

het Rijksmuseum waar het ene huis nog groter

is de laatste van de Vijftigers, de beroemde gene-

en mooier is dan de andere en waar talloze oude

ratie schrijvers waartoe hij behoort.

bomen de brede straat sieren. Een straat zoals er

Nu hij oud en stijf is en een traplift gebruikt om

veel zijn in het sjieke Amsterdam Oud-Zuid.

zich te verplaatsen in zijn huis, komt de schrijver

Maar wat Camperts straat nog extra bijzonder

niet vaak meer buiten. Maar ook vroeger al had hij

maakt zijn de vele artdeco details: kleurrijk

niets en niemand nodig. ‘Alsof hij in een capsule

­glas-in-lood, sierlijk hekwerk en okergele muur-

zit’, zegt zijn vrouw in de film. Campert: ‘Een

tegeltjes. Eenmaal achter zijn grote houten voor-

open cocon.’ Wolf: ‘Dat kan niet, een cocon is

deur, stap je in een wereld vol poëzie.

niet open.’ Campert: ‘Deze wel.’ Ze lachen.

Ergens op een bovenste verdieping in het huis

Een open cocon. Een betere omschrijving van al

is de werkkamer van Campert. Een ruimte met

die eilandjes van ouderwetse woonkamers kan

volgepropte boekenkasten, een grote tafel vol

ik niet bedenken.

papieren, boeken en asbakken en: zijn type­ ­ machine. De schrijver zit elke ochtend achter het

YASMINA ABOUTALEB

ouderwetse apparaat. Met twee vingers typt hij

is onafhankelijk journalist en schrijft op persoon-

zijn columns en gedichten.

lijke titel over leven en wonen in ­Amsterdam


32

STEF BLOK tek st : rutger spanjer

|

foto : jeroen poort vliet

heeft u ­ voor het laatst wakker 7 Waarover gelegen? ‘Ik lig gelukkig nooit wakker van dingen. Dit wil niet zeggen dat dingen mij niet aangrijpen. Vorig jaar sprak ik in Breda een mevrouw die heel erg eenzaam was en in ons gesprek in tranen uitbarstte. Dit is me echt bijgebleven.’

18

Wat is het grootste pro­ bleem van de Neder­ landse woningmarkt? ‘Scheefwonen, zowel duur als goedkoop. Het goedkope scheefwonen vind ik heel schrijnend omdat we vooral in de grote steden wachtlijsten hebben, terwijl 500.000 huishoudens met een

2

goed inkomen in een sociale huurwoning wonen. Het dure scheefwonen betekent dat mensen met een kleine portemonnee een te groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan huren.’

is uw 5 Wat ­favoriete tv-

programma? ‘IK KIJK HET

MEEST NAAR HET JOURNAAL. MAAR WAT IK ECHT FANTASTISCH VIND IS PLANET EARTH MET DAVID AT-

16 MIN OF MEER PERSOONLIJKE VRAGEN EN 16 VRAGEN OVER SOCIALE HUIS­V ESTING. DEZE KEER IS HET STEF BLOK DIE BLIND DE ­V RAGEN KIEST.

TENBOROUGH. DAAR KIJK IK MET EEN BROK IN MIJN KEEL NAAR.’

wilt u nooit meer spreken? 4 Wie

‘Er is niemand die ik nooit meer wil spreken.’

2


16/32 33 1

Aan welk huis bewaart u de beste herinneringen en waarom? ‘Aan mijn studentenkamertje in Parijs.

vindt u 12 Wat zo belangrijk

dat u het wilt ­meegeven aan de volgende generatie?

Hier woonde ik een half jaar voor mijn afstuderen. Het kamertje was twee bij drie meter. Ik verdiende het Franse ­minimumloon en betaalde het hele loon aan huur. Als ik op mijn tenen ging staan kon ik door het raam van de wc de Eiffeltoren zien. Het was zo

‘DE MANIER

ongelofelijk leuk om midden in Parijs

HOE WE IN NEDERLAND LEVEN. NEDERLAND IS DE ­VILLAWIJK VAN DE WERELD. KIJK NAAR DE PARIJSE BUITENWIJKEN, DIE ZIJN OP ALLERLEI VLAKKEN ZÓVEEL ­SLECHTER DAN ONZE WIJKEN.’

te wonen, dat ik bereid was om die schandalige huur te betalen.’

20

Wanneer hebben huur­ ders genoeg invloed? ‘Wettelijk hebben ze genoeg invloed, maar ik hoor vaak van zowel huurdersorganisaties als woningcorporaties dat het lastig is om voldoende mensen te vinden die er tijd en energie in willen steken. Er ligt dus nu een opgave om mensen enthousiast te maken en goed op te leiden.’

21

Waar moet de hoogte van de huur van afhangen? ‘Van de kwaliteit van de woning. ­Vervolgens moeten we er wel voor zorgen dat mensen met een kleine portemonnee die een woning nodig hebben voldoende ondersteund worden.’

doet u op zaterdagochtend? 14 Wat

‘Als het even kan dan roei ik bij roei­

2

u gaat op proef wonen in een corporatie­ 29 Stel woning, waar zou u dan op letten?

­tenzij ik voor mijn werk op pad moet

‘Of het in de buurt is van mijn werk of

en een zaal toespreek. De verdeling is

dat van mijn vrouw. Daar ben ik heel

fifty-fifty. In campagnetijd ben ik veel

praktisch in.’

Hoe woont u als u 85 bent?

‘Nee. Mensen met een kleine portemonnee zullen dan geen fatsoenlijke woning kunnen krijgen en dat moeten we niet willen. Daarom is de Woningwet gemaakt. We zullen altijd via overheid en woningcorporaties ondersteuning moeten bieden.’

17

Zijn er in 2050 nog ­woningcorporaties? ‘Wat mij betreft wel. De markt zal mensen met een klein inkomen geen goede woningen aanbieden, misschien met uitzondering van kleine studio’s in de steden. Woningcorporaties spelen hierin al ruim een eeuw een cruciale rol, ook in 2050.’

6

Wat heeft u van uw vader? ‘Ik ben net als mijn vader behoorlijk ­rationeel. Eerst goed analyseren en dan pas door naar de oplossing.’

16

Wat was uw laatste goede voornemen? ‘Ik ben niet zo heel erg van de voor­ nemens. Als je een wens of droom hebt, moet je die niet eindeloos uitstellen. Wij zijn bijvoorbeeld een jaar gele-

vereniging De Kogge in Onderdijk,

vaker in het weekend aan het werk.’

32

Kunnen we in Nederland wonen helemaal aan de markt overlaten?

24

Als u de baas was van Aedes, wat zou u als eerste doen?

den verhuisd naar Enkhuizen, omdat mijn vrouw daar een bed en breakfast is begonnen.’

‘Ik hoop nog steeds op dezelfde plek

‘Dan zou ik met de sector afspraken

STEF BLOK is sinds 2012

waar ik nu woon, dichtbij het water en

maken over energiebesparing, want

minister voor Wonen en Rijksdienst in

het station in Enkhuizen. Ik zal wel een

dat is de grote opgave voor de komen-

het kabinet-Rutte II. Na een loopbaan

trapliftje nodig hebben, maar ik kan op

de jaren. Het grootste gedeelte van de

in de financiële sector, trad hij in 1998

dezelfde verdieping slapen, douchen

corporatiewoningen is naoorlogs, cor-

voor de VVD toe tot de Tweede

en eten. Daar hebben we rekening mee

poraties staan voor een grote uitdaging.

Kamer. Hij hield zich als Tweede

gehouden toen we naar onze huidige

Ik zie veel goede initiatieven, maar

Kamerlid vooral bezig met financiën,

woning verhuisden.’

deze zijn te versnipperd en het gaat te

economische zaken, sociale zaken en

langzaam.’

rijksuitgaven.


34

2016 IN HET KORT

foto : marcel van den bergh

VLUCHTELINGENOPVANG

NIEUWE REGELS • Sinds 2016 moeten woningcorporaties passend toehuishoudens met een inko-

Huurverhoging

men onder de huurtoeslag-

De huurverhoging in juli 2016

grens moet een woning toe-

was de laagste in jaren. Vooral

wijzen. 95 procent van de

de laagste inkomens werden

ge-wezen krijgen met een huur onder de aftoppings-

Ook in 2016 stond de huisvesting van

ontzien. In 2013, direct na de

grenzen voor de huurtoe-

toegelaten vluchtelingen hoog op de

invoering van de inkomens­

slag (592,55 euro voor

agenda. Gemeenten moesten dit jaar

afhankelijke huurverhoging,

een- en tweepersoons-

ruim 46.000 vluchtelingen met een

stegen de huren nog met

huishoudens en 635,05 euro

verblijfsvergunning aan een woning

4,7 procent. Sindsdien stegen

voor meerpersoonshuis-

helpen. Met nog een kleine maand te

de huren elk jaar minder

houdens in 2017).

gaan moeten er nog meer dan 10.000

hard. Het afgelopen jaar met

mensen worden gehuisvest. Een

gemiddeld 1,9 procent. Dat

ringsstelsel, het rekensys-

behoorlijk deel daarvan bestaat uit

kwam deels door de lagere

teem dat bepaalt hoeveel

nareizende gezinsleden, daarom gaat

­inflatie en deels doordat

huur je maximaal mag vra-

het de laatste maanden wel iets snel-

­woningcorporaties met elkaar

gen voor een sociale huur-

ler. In de eerste helft van 2017 ver-

en met de Woonbond afspra-

woning) kreeg een update.

wacht de overheid 13.000 mensen te

ken om de huurstijgingen te

Kleine woningen in Amster-

moeten huisvesten. Minder dan in

matigen. Op Prinsjesdag werd

dam en Utrecht en gereno-

2015 en 2016, hoofdzakelijk doordat

bekend dat huurtoeslag-

veerde woningen krijgen

de EU in maart 2016 een deal sloot met

ontvangers er gemiddeld een

extra WWS-­punten.

Turkije om de (illegale) migratie van

tientje per maand op vooruit

• Sinds september 2016

Syriërs vanuit Turkije naar Grieken-

gaan. Huurders van woning-

mogen woningcorporaties

land te verminderen.

corporaties betalen gemiddeld

een energieprestatie­

www.aedes.nl/vergunninghouders

523 euro huur per maand.

• Het WWS (woningwaarde-

vergoeding (EPV) aan ­huurders vragen voor (bijna) nul-op-de-meterwoningen.

www.aedes.nl/huurbeleid


prikbord 35 WISSELING VAN DE WACHT

In de Tweede Kamer werd in

Woningwet illustr atie : jan rothuizen

Verkiezingstijd 2016 veel gedebatteerd over het (al dan niet met voorrang) huisvesten van vluchtelingen, de verduurzaming van de woningvoorraad en het vermogen van woningcorporaties. De ene partij ziet een tekort aan sociale huurwoningen, de andere partij

Aedes heeft een nieuwe directeur

vooral aan middeldure huur­

én een nieuwe voorzitter. Alge-

woningen. De focus van minister

meen directeur Jan Boeve maakte

Blok, nog een paar maanden

in mei plaats voor Jeroen Pepers

­minister voor Wonen, lag op de

die eerder werkte bij de Vereni-

middeldure huur – hij ging meer-

ging Gehandicaptenzorg Neder-

maals naar het buitenland om

land en de MO-groep. Aedes-

­beleggers te interesseren hierin

De implementatie van de Woning-

voorzitter Marc Calon neemt

te investeren. Begin december

wet was in 2016 nog in volle gang.

afscheid van de corporatiesector

verweet hij woningcorporaties

De omvangrijke wet zorgde het

en gaat volgend jaar aan de slag

‘Dagobert Duck-gedrag’: ze zou-

­afgelopen jaar onder meer voor

als voorzitter van LTO Nederland,

den op hun centen blijven zitten.

nieuwe regelgeving bij het toe-

branchevereniging voor land- en

Investeringen in nieuwe sociale

wijzen van sociale huurwoningen

tuinbouw. Marnix Norder volgt

huurwoningen en energiebespa-

en de vorming van woningmarkt-

hem op. Norder is voormalig wet-

ring nemen echter juist weer toe

regio’s. Nederland telt sinds

houder van Den Haag. Hij leidde

sinds 2016. Volg het debat over

september 19 woningmarktregio’s.

tot dit voorjaar het aanjaagteam

deze onderwerpen de komende

Woningcorporaties hadden en

Langer Zelf­standig Wonen.

maanden in aanloop naar de

hebben hun handen vol aan alle

Aedes, die 346 woningcorpora-

Tweede Kamerverkiezingen in

administratieve verplichtingen. Zo

ties vertegenwoordigt, stelde dit

maart 2017.

moeten ze de waarde van hun bezit

jaar ook een nieuwe visie vast.

www.aedes.nl/verkiezingen

verplicht gaan berekenen op basis

www.aedes.nl/vereniging

van de marktwaarde. Ook een hele kluif is het scheiden of splitsen van hun bezit in DAEB en niet-DAEB: 1 januari 2017 moet er een voorstel liggen bij de toezichthouder. ­Ondertussen werden delen van de Woningwet aangepast in een zogeheten ‘Veeg-BTIV’ en ­‘ Veeg-wet’. www.aedes.nl/woningwet


De handige app voor u en uw klant

Intergas introduceert incomfort, een app waarmee uw klant zelf zijn comfort regelt waar hij ook is. Zo kan men van afstand zien hoe warm

Alle ketels van uw klanten in ĂŠĂŠn app

het thuis is en kan men op afstand de temperatuur aanpassen. Daarnaast geeft de app direct inzicht in de prestaties van de ketel en staat uw klant in direct contact met u als installateur.

Diagnose op afstand

Nog meer service voor uw klant

Parameterinstellingen wijzigen op afstand

u kunt met behulp van de app, ketels op afstand monitoren en

Direct melding van mogelijke storingen

Met incomfort kunt u als installateur uw klant volledig ontzorgen, indien nodig parameter instellingen wijzigen. Daarnaast kunt u de incomfort installateurs app ook gebruiken als complete servicewijzer voor alle toestellen.

Service

Online servicewijzer voor alle type ketels


Benchmarking, en dan…? De Aedes benchmark is uit. En nu wilt u weten hoe het kan dat uw score tegenvalt. En hoe die volgend jaar beter kan worden. Of hoe u die mooie score kunt handhaven. KPMG is marktleider in het adviseren van corporaties over de verbetering van hun bedrijfsvoering. Onze kennis zetten wij graag voor u in.

INTERESSE? Bel Johan van Hoof van KPMG Advisory: 070 - 338 21 72 of mail naar vanhoof.johan@kpmg.nl

www.kpmg.nl

© 2016 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Coöperatieve (‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.


38

VAN INZICHT EN VERGELIJKEN NAAR VERDER VERBETEREN Woningcorporaties brachten in 2015 hun beĂŻnvloedbare bedrijfslasten met 8,5 procent naar beneden. Er kwamen 11.000 betaalbare woningen bij. En nieuwe huurders zijn tevredener over de dienstverlening van corporaties. Dit blijkt uit de derde Aedes-benchmark, die dit jaar is uitgebreid met het prestatieveld Duurzaamheid. Een impressie van de resultaten.


Aedes-benchmark 2016 39 tek st : rutger spanjer

|

infogr aphics : christiane hoge weg

DEELNAME

De deelname aan de Aedes-benchmark is dit jaar opnieuw fors en beslaat in ­verhuureenheden (vhe) 97,5 procent van de corporatiesector. De Aedesbenchmark ontwikkelde zich in drie jaar

Huurdersoordeel

tijd tot een belangrijk en erkend instrument in de sector. Nieuw dit jaar is het prestatieveld Duurzaamheid, een

NIEUWE HUURDERS

­belangrijk maatschappelijk thema. De resultaten uit dit prestatieveld dragen bij aan het nakomen van de gemaakte afspraken in het Energieakkoord. De

7,5

+0,2

Aedes-benchmark bestaat nu uit vijf prestatievelden, die veelal ook de kern zijn van beleidsplannen van corporaties. Aedes ontwikkelt en verbetert de vijf

HUURDERS MET EEN REPARATIEVERZOEK

huidige prestatievelden in samen­ werking met haar leden en voegt voorlopig geen nieuwe prestatievelden toe.

309

CORPORATIES

88%

VAN ALLE ­C ORPORATIES

7,4

+0,0

VERTROKKEN HUURDERS

7,2

+0,0

Nieuwe huurders positiever Ruim 170.000 huurders gaven dit jaar een oordeel over de dienst­

DEELNAME AAN ALLE ­O NDERDELEN:

276

CORPORATIES

verlening van hun corporatie. Ze beoordeelden corporaties net als ­vorig jaar gemiddeld met een 7,4. Nieuwe huurders oordelen positie­ ver over de dienstverlening; hun beoordeling steeg van een 7,3 vorig jaar naar een 7,5 dit jaar. Het oordeel van huurders met een reparatie­ verzoek en van vertrokken huurders bleef op hetzelfde niveau als ­vorig jaar. Dit is knap omdat de prestaties zijn geleverd met een kleinere personeelsformatie en met lagere budgetten. Er blijft ­ ook ruimte voor verbetering. Ongeveer één op de vijf huurders ­beoordeelt belangrijke diensten van de corporatie lager dan een 7.


40

Bedrijfslasten Beïnvloedbare bedrijfslasten dalen verder De kosten waar corporaties invloed op hebben – de zogenaamde beïnvloed­ bare bedrijfslasten ­– daalden met 8,5 procent. Dat komt over de hele sector neer op bijna 190 miljoen euro. Corporaties slaagden erin om in drie jaar tijd

NIEUW

de bedrijfslasten met meer dan 10 euro per maand per huurwoning te laten dalen. Dit is bereikt door scherper aanbesteden, het stroomlijnen van pro­ cessen en reorganisaties. Naast de besparing op personeelslasten zijn voor het eerst ook de huisvestingskosten lager. Uit de benchmark blijkt dat de be­ drijfslasten vooral bij grotere corporaties daalden, zij hebben nu gemiddeld lagere bedrijfslasten dan kleinere corporaties. Ondanks een verdere stijging van de verhuurderheffing daalden de niet-beïnvloedbare bedrijfslasten met 13,6. Dit komt door het vervallen van de saneringsheffing .

1.025

923

Duurzaamheid Energie-Index

1,85

853 euro / vhe

2013

2014

2015

Gasverbruik

Daling 70

428 MJ/m /jaar

euro / vhe

- 82

2

+ 12

Aan de Aedes-benchmark is dit jaar het

Leefbaarheid 14

34

­pres­tatieveld Duurzaamheid toegevoegd. Er

Personeelslasten

is een analysemodel opgesteld op basis van de Energie-Index Nader Voorschrift (EI NV)

Overige opbrengsten 34

Overige lasten

Duurzaamheid

Service­ 5 contracten

7

en het daadwerkelijk warmtegebruik. De EI NV maakt de energie-technische kwali­ teit van het vastgoed inzichtelijk. 161 corpo­ raties leverden data aan. De gemiddelde EI NV (gewogen naar aantal vhe) is 1,85. In de benchmark van volgend jaar wordt ­inzichtelijk hoe de duurzaamheidsprestaties van corporaties zich ontwikkelen.


Aedes-benchmark 2016 41

Onderhoud & verbetering Instandhoudingskosten

1.950

2.022

2014

2015

euro/vhe

Investering woningverbetering

27%

Reparatie­ onderhoud

17% 10%

Mutatie­ onderhoud

Benchmarkposities 24

Koplopers

58

Achter de koplopers

110

Middengroep

56

Voor de staartgroep

24

Staartgroep

46% Planmatig onderhoud

24 koplopers Voor de vergelijking tussen corporaties kijkt

Meer inzicht in onderhoud

Aedes dit jaar naar hoe corporaties presteren op de prestatievelden Huurdersoordeel en

Het prestatieveld Onderhoud is dit jaar uitgebreid met een

Bedrijfslasten. Een koploper presteert op beide

unieke instandhoudingsindex. Die toont de gemiddelde

prestatievelden bovengemiddeld (AA). In de

kosten van renovatie en onderhoud per woningtype en

praktijk blijkt dat koplopers weliswaar goed

bouwjaar. Zo kunnen corporaties met vergelijkbaar bezit

presteren, maar ze hebben niet de allerhoogste

goed met elkaar worden vergeleken. Een corporatie met

scores. Ze realiseren vooral een goed even­

verouderd woningbezit is natuurlijk meer geld kwijt aan

wicht tussen de prestatievelden. Dit jaar be­

onderhoud, dan een corporatie met vooral nieuwe wo­

horen 24 corporaties tot de koplopers (AA) en

ningen. Zo kost onderhoud en renovatie van een een-

24 corporaties tot de staartgroep (CC). Kleine­

gezinswoning die gebouwd is voor 1945 gemiddeld 3.071

re corporaties behoren relatief vaker tot de

euro, terwijl dit voor een eengezinswoning gebouwd na

koplopers of de groep daarachter. De grootste

2010 gemiddeld 719 euro is. Corporaties gaven overigens

corporaties boeken opnieuw gemiddeld de

in 2015 per corporatiewoning gemiddeld 2.022 euro uit

grootste vooruitgang. Voor het tweede jaar op

aan renovatie en onderhoud, 4 procent meer ten opzichte

rij hebben zij gemiddeld de laagste bedrijfs­

van 2014.

lasten en ook op het gebied van het huurders­ oordeel lopen ze iets in.


42 Aedes-benchmark 2016

Beschikbaarheid & betaalbaarheid BESCHIKBAARHEID

Ontwikkeling betaalbare voorraad

+0,6% Ontwikkeling gereguleerde voorraad

BETAALBAARHEID

HUISVESTEN 足DOELGROEPEN

Huurprijs

Toewijzing huishoudens onder huurtoeslaggrens

502

84,0%

euro

-0,3%

Aandeel betaalbaar in vrijkomend aanbod

66,1%

Huur t.o.v. max. huur

71,6%

Toewijzing huishoudens onder EC-grens

12,8%

De hele rapportage van de Aedesbenchmark is te vinden op www.aedes.nl/ benchmark

Meer betaalbare woningen De betaalbare woningvoorraad van corporaties nam

daalde het aantal sociale woningen tot de liberalisatie足

het afgelopen jaar toe. Het aantal huurwoningen met

grens (710,86 euro). Tussen corporaties bestaan signi足

een huur onder 618,24 euro steeg met 0,6 procent. Dit

ficante verschillen. Zo zijn huurprijzen van corporaties

lijkt weinig, maar het gaat om bijna 11.000 woningen.

in niet-stedelijke gebieden doorgaans lager, net als de

Corporaties sluiten hiermee aan bij de maatschappelij足

gevraagde huurprijs ten opzichte van de maximale

ke behoefte aan meer betaalbare huurwoningen. Wel

huur die een corporatie mag vragen.


Hoe ervaren medewerkers binnen de corporatiesector hun werk?

Bevlogenheid heeft een direct verband met productiviteit. Een bevlogen medewerker is productiever en werkt klantgerichter. 65%

40%

37%

Gemiddelde

Top 3

Landelijk gemiddelde

7,2

8,0

7,3

17%

16% 6%

Van de corporatiemedewerkers is 40%

16% van de corporatiemedewerkers is

Het gemiddelde cijfer voor

bevlogen en betrokken. Bij de top 3

niet bevlogen en betrokken. Bij de top

klantgerichtheid is 7,2. De top 3 cor-

woningcorporaties ligt dit op 65%. Het

3 corporaties is dit 6%. Het landelijk

poraties scoren een 8,0. Het landelijk

gemiddelde percentage in Nederland

gemiddelde ligt op 17%.

gemiddelde ligt op een 7,3.

is 37%.

Effectory heeft bij ruim 10.000 medewerkers binnen de woningcorporatiesector feedback opgehaald. Dit gebeurt op tal van manieren met behulp van verschillende feedbackinstrumenten. Door de uitgebreide benchmark mogelijkheden krijgen de scores van jouw corporatie nog meer context.

GeĂŻnteresseerd in onze feedbackinstrumenten en de benchmarks van Effectory? Neem contact op via 020 30 50 102 en vraag naar Marvin van de Brug. Of mail naar marvin.van.de.brug@effectory.nl.


44

PETER HOOGVLIET

MeerWonen

MENSEN GOED LATEN WONEN EN JE BEDRIJF GOED LEIDEN, DAAR IS DE CORPORATIEBESTUURDER ­VERANTWOORDELIJK VOOR. HOE DOE JE DAT? DOOR ER TE ZIJN VOOR DE HUURDERS EN GEWOON GOED JE WERK TE DOEN, ZONDER GROOTSE GEBAREN, ZEGT PETER HOOGVLIET VAN MEERWONEN.

Het nieuwe ondernemingsplan Hart op weg is net deze week klaar, vertelt Peter Hoogvliet terwijl hij in de keuken een dubbele boterham met hagelslag smeert voor zijn ontbijt. MeerWonen is midden 2015 ontstaan uit een fusie van Alkemade Wonen en Woningstichting Buitenlust in het Groene Hart. Hoogvliet is er sindsdien directeur-bestuurder. Het nieuwe plan is iets van de medewerkers samen, vertelt hij. Het maken heeft geholpen om van de twee organisaties echt één te maken. ‘We willen meer zijn dan sec een vastgoedverhuurder. Een van de ­concrete nieuwe dingen is dat we allemaal minimaal één keer per jaar een huurder spreken, ook als dat niet automatisch uit onze functie voortvloeit.’ En MeerWonen kiest er bewust voor om de eigen buurtvaklui in dienst te houden: de ogen en oren in de buurt. Hoogvliet: ‘Reparaties zijn ons visitekaartje. Dat contactmoment met huurders komt het vaakst voor. Dus dat moet goed, op tijd en op een nette manier. Daar kregen we in de Aedes-benchmark ook een goed cijfer voor.’

VRAGEN AAN HUURDERS Als we even later op de bank zitten in de lichte woonkamer van zijn huis in Den Haag, zegt Hoogvliet: ‘Spectaculair anders en vernieuwend is het plan bewust niet.’ De kern blijft hetzelfde: voldoende betaalbare huizen verhuren, ze goed onderhouden en afspraken nakomen. Die vanzelfsprekende basis moet goed zijn. Hoogvliet: ‘De verandering zit in hoe we onze klanten benaderen. We willen vaker aan huurders vragen wat


goedemorgen… 45 tek st : margriet pflug

|

foto ’ s : floren van olden

‘Alle medewerkers spreken minimaal één keer per jaar een huurder’


46

goedemorgen… PROFIEL PETER HOOGVLIET (59) plaats van dat wij het zonder het te vragen voor

Directeur-bestuurder van: MeerWonen

ze bedenken.’ Als voorbeeld geeft Hoogvliet

­(ongeveer 3.500 woningen

hoe MeerWonen woningen duurzamer en

in de gemeenten Oegstgeest

energiezuiniger maakt. ‘Dat start steeds bij

en Kaag en Braassem)

de vraag aan huurders welke maatregelen

Verdient: 94.000 euro

zíj willen en waaraan zij behoefte hebben in

hen het meeste aanspreken. Daar houden

per jaar

we ­zoveel mogelijk rekening mee. We gaan

Rijdt: Volkswagen Golf Thuissituatie: gehuwd,

niet op voorhand streven naar het allerbest

twee dochters

haal­bare energielabel.’

Opleiding: Planologie

WACHTTIJD

aan de Universiteit van

MeerWonen staat er financieel goed voor.

­Amsterdam

Hoogvliet: ‘We proberen er nog een fusie­

Nevenactiviteiten:

partner in de regio bij te vinden. Dat kan ook

voorzitter van de stichting

een corporatie zijn die er financieel minder

Upendo Projects Kenya

goed voor staat. We kijken naar mogelijkheden

(weeshuis met school en

om samen met andere corporaties te investe-

boerderij)

ren. En we gaan de komende jaren flink investeren in nieuwe sociale huurwoningen.’ In de regio Holland Rijnland is de gemiddelde wachttijd 5,9 jaar. Het blijkt alleen best wel lastig om daar bouwlocaties

ZOEKTOCHT

te vinden. Ze zijn er wel, maar die zijn vaak al vergeven aan commerciële

Hoogvliet vindt het belangrijk dat huurders

partijen. Hoogvliet: ‘We zijn nu op zoek naar creatieve oplossingen.

MeerWonen gaan herkennen als een samen-

­Bijvoorbeeld nu eerst nieuwbouwwoningen sociaal verhuren om de

werkingspartner die naast ze staat. Er voor hen

druk van de ketel te halen, en ze dan op termijn verkopen. Een gemeente

zijn, is de maatschappelijke meerwaarde van

als Oegstgeest, die financieel krap zit, realiseert op termijn dan toch de

een corporatie. Dat betekent soms net een

broodnodige hogere grondopbrengst.’ En als een gemeente dat vraagt

stapje meer zetten dan strikt volgens de regels,

zou MeerWonen onder de strikte voorwaarden van het ministerie ook

of juist de grenzen van die regels opzoeken.

wel wat woningen van net boven de 720 euro huur willen bouwen.

Daarin stimuleert Hoogvliet zijn medewer-

Hoogvliet: ‘Daar is veel vraag naar. Beleggers bouwen hier meestal

kers, door ze meer eigen verantwoordelijkheid

­woningen vanaf 900 euro. Dus daar zit wel een leemte in de woning-

te geven. ‘En stel dat het fout gaat, dan is

markt.’ Maar in principe bouwt MeerWonen geen duurdere huur- en

het mijn probleem.’ Bedachtzaam formuleert

koopwoningen meer. Onlangs verkocht de corporatie in Oegstgeest

Hoogvliet: ‘Onze meerwaarde zit niet in aller-

44 vrije-sectorhuurwoningen van boven de 1.000 euro huur per maand.

lei mooie projecten als een brede school of een

‘Het past niet in ons ondernemingsplan. En het vereist ook het soort

buurthuis. Tot een aantal jaar geleden was dat

­kennis dat wij niet standaard in huis hebben.’

nog wel de overtuiging. Dat merkte ik als vestigingsdirecteur bij Vestia. We dachten precies te weten hoe de wereld in elkaar zat. Dat is een valkuil, heb ik van die periode geleerd.’ Daarom is het ondernemingsplan van MeerWonen

‘Het blijkt best lastig te zijn om bouwlocaties te vinden in de regio’

nu ook geschreven als een zoektocht: ‘We zijn op weg. We hebben doelen gesteld. We weten nog niet waar we precies terecht gaan komen. Maar we weten wel op welke manier we dat graag willen doen: in gesprek met onze huurders en stakeholders en met hart voor ons werk.’


DEZE MUREN HERBERGEN MEER DAN 2.000 KUNSTWERKEN En meer dan 1.500 meesterwerken van Duitse ingenieurs Met zoveel onbetaalbare kunstwerken aan de muur kies je uiteraard achter de wand voor de hoogste kwaliteit en absolute veiligheid. Daarom is bij de bouw van het Dalí-museum vanaf het begin gekozen voor Viega Profipress-fittingen. Deze zijn voorzien van het gepatenteerde Viega SC-Contur waarmee per ongeluk niet geperste verbindingen zichtbaar worden. Een waardevolle innovatie en vertrouwde extra veiligheid. Viega. Höchster Qualität verbunden.

© Architects, Design: HOK

Dalí Museum, St. Petersburg, FL, VS

viega.nl/Over-ons


JAARBEURS UTRECHT

GRATIS TOEGANG?

6 T/M 10 FEBRUARI

      

2017

Ga naar bouwbeurs.nl/toegang en gebruik bovenstaande code.

VOOR MENSEN DIE HET GAAN MAKEN Duurzaam renoveren, innovatieve bouwconstructies, alternatieven om slimmer te ontwerpen. De ontwikkelingen in de bouw staan niet stil. Building Tomorrow op de BouwBeurs gaat over deze onderwerpen. Hier vind je Bouw & ICT, het BIM Theater en Material Xperience. Maar ook de casestudies Experimenteel Beton en prototypes op het gebied van 3D printen en robotisering. BouwBeurs is de ontmoetingsplek om praktische kennis én nieuwe ideeën op te doen. Ontdek het zelf! Regel vandaag nog online je gratis toegang.

GELIJKTIJDIG MET:

Material Xperience Hét materiaalevenement voor creatieve professionals

BOUW BEURS.NL


prikbord 49 ONZE NIEUWE BUREN SLOOPPIETEN Deze slooppieten hielpen woningcorporatie Rochdale een handje bij de start van de renovatie van de Pondok. Het bijgebouw van een basisschool

Wie zijn onze nieuwe inwo-

in Purmerend, waar gedurende

ners eigenlijk? Het boek

14 jaar les werd gegeven, staat

­Ontmoetingen met Syriërs,

alweer bijna twee jaar leeg en

dat in oktober 2016 ver-

wordt nu omgebouwd naar

scheen, staat vol met inter-

woningen. Er komen acht

views met Syriërs die in

­woningen, waarvan een paar

Nederland een nieuw bestaan

voor vluchtelingen met een

hebben opgebouwd of bezig

verblijfsvergunning.

zijn op te bouwen. Hun achtect tot muziekdocent en

Muur­ schilderingen

van schrijfster tot rechter.

Kunstenaarsduo Karski &

Er staan ook verhalen in over

­Beyond toverde de grauwe

de recente geschiedenis van

gevels van vier flats met

Syrië, gewoonten en gebrui-

muurschilderingen om tot

ken en de diverse bevolkings-

kunstwerken. Het duo liet

groepen en religies. Esseline

zich inspireren door gesprek-

van de Sande stelde het boek

ken met bewoners. Het pro-

samen. Ze woonde zes jaar in

ject won een prijsvraag van

Damascus en werkte in Syrië

woningcorporatie Staedion,

onder andere als adviseur

die huurders vroeg hoe

voor de VN en als journalist.

hun woonomgeving mooier

tergrond varieert van archi-

www.ontmoetingen

of prettiger kon worden

met­syriers.nl

­gemaakt.

@NRCTECHMEDIA TV-RECENSIE: #SCHULDIG (@OMROEPHUMAN) IS EEN MAGISTRALE SERIE OVER ARMOEDE


advertentie

Advertorial

Door: Judith van Helfteren

Het Cenakel, de poort naar de stad Eindhoven - Voor de inwoners van Tilburg en omgeving zijn ze direct herkenbaar. De woontorens aan de rand van de stad die naast een monumentaal klooster zijn gebouwd, Het Cenakel. De woontorens zijn één van de eerste gebouwen in Nederland die gerealiseerd zijn met doorstrijkmortel. Jacq. de Brouwer, één van de naamgevers van Bedaux de Brouwer Architecten, vertelt er meer over. Jacq. de Brouwer is 64 jaar en al 35 jaar aan het bureau verbonden. Deels als bouwkundige en deels als architect. Op de vraag wat hij het mooist vindt aan zijn vak vertelt hij: “Dat je mensen gelukkig kunt maken. Een fijn huis of pand voegt kwaliteit toe aan het leven.” Daarnaast vindt hij “Ik weet zeker dat de het bijzonder om de te krijgen iets kwaliteit van de Beamix kans aan een stad of landDoorstrijkmortel enorm heeft schap toe te voegen. Hij vertelt daarbij dat bijgedragen aan de schoonheid er wel veel veranderd van de torens vandaag de dag.” is in al die jaren. “De kwaliteit van materialen is enorm verbeterd. Als we kijken naar duurzaamheid, energieverbruik en bouwtechniek is de bouw veel complexer geworden. Allemaal in de goede zin van het woord. Er is een technische verdiepingsslag gemaakt.” Het Cenakel Het Cenakel is één van de ontwerpen die door Jacq. zijn gemaakt. De torens staan naast een monumentaal klooster, waaraan het haar naam ook te danken heeft. Het stadsbestuur had de financiële middelen niet om het klooster in zijn geheel te renoveren. Men gaf een woningbouwvereniging de kans om op een gedeelte van het terrein te bouwen. Met eventuele opbrengsten kon het klooster als monument gerestaureerd worden. In het ontwerp is dan ook veel rekening gehouden met het monument. De Brouwer: “Ik heb ervoor gekozen om het gehele woonprogramma te stapelen. Op deze manier kon zoveel mogelijk tuin behouden blijven. Passend bij de rankheid van het klooster werden er twee woningen per laag per toren gerealiseerd. Dikke, zware torens pasten niet in het geheel. Aangezien je op deze plaats de stad binnenkomt, ontstond het idee van een poort. De route naar de stad heeft bochten, waardoor het op sommige punten lijkt alsof je daadwerkelijk tussen de torens doorrijdt.”

De gevel is puur van kleur Het meest bijzondere aan het gebouw vindt De Brouwer dat je er zo ontzettend fijn kunt wonen. “Je kijkt door hele grote ramen over het buitengebied van Tilburg heen.” Daarnaast vertelt hij dat het voegwerk van het gebouw bijzonder is. “De gevel is puur van kleur, omdat de mortel in de voegen een stapje terug doet. Ik weet zeker dat de kwaliteit van de Beamix Doorstrijkmortel enorm heeft bijgedragen aan de schoonheid van de torens vandaag de dag. De torens zijn nooit wit uitgeslagen en alles ziet er na 20 jaar nog als nieuw uit.” En er zijn meer mensen die het met hem eens zijn. Het gebouw is door de lezers van het Brabants Dagblad uitgeroepen tot het meest geliefde hoogbouwproject van de stad. Een trouwe partner Het Cenakel werd in 1996 gebouwd en was het eerste project waarbij Bedaux de Brouwer Architecten koos voor Weber Beamix. Nu, 20 jaar later, maken de architecten in bijna al hun ontwerpen nog steeds gebruik van Beamix doorstrijkmortel. “We zijn erg tevreden over de kwaliteit van de producten en de technische knowhow. Als de aannemer twijfelt of technische informatie nodig heeft, staat er altijd een team klaar om mee te denken en vragen te beantwoorden. Het team van Weber Beamix komt zelfs op het werk ondersteuning bieden. Enorm servicegericht.”


EnergieTest

Gratis energieadvies voor uw huurders

ie Adviseur g r e n E n o o W huurders bezoekt uw • ersoonlijk Direct een pgsbedrag besparin • rgieadvies n Gericht e e

Een lagere energienota dankzij de EnergieTest Energie besparen is niet moeilijk. Als je maar weet waar je op moet letten. WoonEnergie wijst huurders de weg met de EnergieTest. De WoonEnergie Adviseur neemt aan de deur de EnergieTest af en geeft daarna meteen een advies op maat. Praktische tips waarmee uw huurders direct aan de slag kunnen. Het resultaat? Een lagere energienota! Onze accountmanager vertelt graag wat het uw huurders én uw corporatie oplevert: bel 088 - 89 61 780 of kijk op www.woonenergie.nl


52

‘DE REURING IS HIER TERUG’

Aedes-Magazine vroeg vertrekkend bestuurder Marc Calon een project uit te kiezen dat voor hem een goed voorbeeld is van volkshuisvesting. Calon koos het Overdiep-terrein in het Groningse Appingedam. Daar staat een mix van zorgvastgoed, sociale huur, koop en winkelruimte, gebouwd door corporatie Woongroep Marenland, de gemeente en een lokaal bouwbedrijf. Een project dat nu niet meer zou mogen vanwege de nieuwe Woningwet. ‘Voor deze regio vervult Overdiep een centrumfunctie.‘


stadsvernieuwing 53 tek st : hanneke nagtz a am

|

foto â&#x20AC;&#x2122; s : jeroen van kooten


54

‘Het is treurig dat dit niet meer kan.’ De

­investeren is – de gemeente en corporatie kon­

wethouder en de mensen van Woon­

den het project kostenneutraal opleveren.

groep Marenland zijn er heel stellig over. Een project als Overdiep zou ook onder de nieuwe

HANGENDE KEUKENS

Woningwet gewoon nog door een woning­

Appingedam is een stadje met ongeveer 12.000

corporatie uitgevoerd moeten kunnen worden.

inwoners in Noordoost-Groningen, in de rest

Woongroep Marenland voltooide in 2011 met

van Nederland vooral bekend vanwege haar

bouwbedrijf Kooi de bouw van een prachtig

middeleeuwse stadscentrum en ‘hangende

MARC CALON OVER HET PROJECT

complex aan de rand van het stadscentrum.

keukens’: de woningen aan de gracht waarvan

‘Het terrein is op-

Met op de begane grond een gezondheids­

de keukens door ruimtegebrek uitsteken. De

geknapt en weer

centrum, winkels voor de dagelijkse bood­

gemeente stak het afgelopen decennium veel

bij het centrum

schappen en in en om het complex 120 wonin­

tijd en geld in de ruimtelijke ordening. Om in te

­getrokken. Dat vind

gen, waarvan ruim de helft goedkope en

spelen op de bevolkingsdaling en vergrijzing

ik een mooie vorm

duurdere huur en de rest koopwoningen. Een

zijn in de wijk naast het centrum 600 sociale

van stads- en dorps-

flink deel van het project – het gezondheids­

huurwoningen gesloopt, waarvoor er 250 zijn

vernieuwing. Je

centrum, het commerciële vastgoed en de

teruggebouwd. De ‘rotte kiezen’ zijn uit het

hoort vooral over

duurdere huur- en koopwoningen – geldt sinds

stadscentrum

herstructurering in

de Woningwet als niet-DAEB. Dat mag een

Marenland en Groninger Huis vervingen een

de grote steden,

corporatie tegenwoordig dus in principe niet

aantal oude complexen door sociale huur­

maar ook in deze

meer neerzetten. Maar juist die mix van wo­

woningen voor mensen die niet zelfstandig

steden is dat heel

ningen en ander vastgoed maakt dat Overdiep

kunnen wonen. Er staat een complex voor

erg belangrijk.’

zo goed aansluit op de behoeften van de lokale

mensen met een verslaving of crimineel ver­

Lees het afscheids-

en regionale bevolking. En dit maakt het

leden, een complex voor mensen met een

interview met Marc

aantrekkelijk ogende complex rendabel in ­

­beperking en woningen voor mensen die bijna

Calon op pagina 10.

een krimpgebied waar het niet makkelijk

zelfstandig kunnen wonen. Het Overdiep-­

gehaald:

woningcorporaties

terrein verbindt het oude stadscentrum en de nieuwe woonwijk met elkaar.

DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN In een krimpend gebied als Noordoost-­ Groningen is het heel belangrijk om voor de juiste voorzieningen te zorgen en gemengd te bouwen, vertelt Annalies Usmany, sinds 2006 wethouder van gemeente Appingedam. ‘Wij bouwen bij nieuwe wijken altijd zowel huurals koopwoningen. Je moet aan het uiterlijk van een buurt niet kunnen zien of er mensen met lage of hoge inkomens wonen.’ Appingedam kreeg mede dankzij Overdiep een sterke centrumfunctie in de regio, vertelt directeur-bestuurder

Gerke

Brouwer

van

Woongroep Marenland. ‘Mensen uit Appinge­ Op de foto directeur-bestuurder Gerke Brouwer (Woon-

dam en uit omliggende dorpen kunnen hier

groep Marenland), wethouder Annalies Usmany en

­terecht voor hun dagelijkse boodschappen en

Frank van der Staay (projectleider Woongroep Marenland).

voor een bezoek aan de huisarts of apotheek.’

Woongroep Marenland en bouwbedrijf Kooi werkten samen

En dat doen ze ook: het parkeerterrein bij het

in VOF Overdiep voor de bouw van het complex. De ge-

complex staat de hele dag goed vol en mensen

meente was verantwoordelijk voor de openbare ruimte.

van alle leeftijden lopen af en aan. Dat was ook precies de inzet toen de gemeen­


stadsvernieuwing 55

ANNEKE (75) EN ROELOF (77) EPPING stonden ingeschre-

ze is een geboren Damster. Het appar-

jaar al 45 keer om tafel voor de presta-

tement kijkt in de verte uit op de plek

tieafspraken met vier gemeenten en

ven voor een woning in het centrum,

waar de boerderij stond waar ze als

Woongroep Marenland. ‘Sinds de

maar besloten op één van de vrije-

kind woonde. ‘Toen liepen we over

nieuwe Woningwet kost het heel veel

sectorappartementen in het nieuw-

het dijkje naar de stad’, zegt ze terwijl

tijd. Alles is nieuw voor ons.’ Dat

bouwproject te reageren. ‘Daar heb-

ze wijst naar de plek waar nu een brug

maakt het wel interessant, zegt

ben we geen spijt van’, zegt Anneke.

gebouwd is. Roelof is penningmeester

­Roelof. ‘Ik vind het prachtig werk.

‘We woonden eerst in een nieuw-

bij huurdersvereniging de Maren, die

Onze contacten met de corporatie zijn

bouwwijk, maar aangezien we wat

de belangen behartigt van de huur-

goed en we krijgen veel steun van de

ouder worden wilden we graag dich-

ders van Woongroep Marenland. Het

Woonbond.’

ter bij het centrum wonen.’ Anneke

is dat hij er de tijd voor heeft, zegt hij:

woont al haar hele leven in de buurt;

de vereniging zat het afgelopen half


56

te, de corporatie en een lokaal bouwbedrijf in

woningen nodig voor ouderen dichtbij het

2004 aan het project begonnen. ‘Het terrein

centrum en voorzieningen.

was toen een desolaat gebeuren’, vertelt Frank

Het hele traject werkten de gemeente, Maren­

van der Staay, projectmanager van Woongroep

land en het bouwbedrijf strak met elkaar

Marenland. ‘Het jachthaventje lag er verlaten

­samen. Marenland organiseerde inspraakavon­

bij. Er zaten een Albert Heijn en het werk­

den met omwonenden en de toekomstige

voorzieningsschap, die wilden allebei vernieu­

­winkeliers om hun wensen in het plan mee te

wen en uitbreiden. Het terrein vormde geen

nemen. Wethouder Usmany: ‘Uiteindelijk

naoorlogse

kwamen er geen bezwaren.’ Om de winkeliers

nieuwbouwwijk Opwierde en het stads­ ­

in het oude stadscentrum tegemoet te komen

goede

verbinding

tussen

de

centrum. We w ­ ilden winkels verplaatsen rich­

legde de gemeente in het bestemmings­plan

ting het centrum.’ Bovendien waren er meer

vast dat er alleen winkels voor dagelijkse levensbehoeften in de commerciële panden ­ mogen komen. ‘Voor je andere boodschappen moet je naar de oude binnenstad.’

EÉN K AM Vijf jaar later zijn de partijen nog steeds t­ evreden met het complex. Appingedam krimpt bovendien minder sterk dan verwacht. ‘Er is weer reuring in dit gebied’, zegt Van der Staay. Zou een commerciële partij zo’n project in de toekomst niet kunnen doen? ‘Daar is de situatie hier niet naar’, zegt Brouwer. ‘We zitten in een krimpgebied en middenin het aardbevingsgebied. Dat maakt het heel in­ gewikkeld.’ Usmany: ‘Het gaat hier om klein­ schalige projecten in een hele complexe markt. Daarvoor zou Den Haag een uitzondering moeten maken. Nu worden we over één kam geschoren met de rest van Nederland en daar hebben we veel last van.’

IN GEZONDHEIDSCENTRUM ­OVERDIEP zit ­onder meer een apotheek, een huisartsenpraktijk, de ­politie, de Thuiszorg, het Centrum Voor Jeugd en Gezin en Maatschappelijk Werk. De gemeente opende er onlangs de Damster Zorgbalie, waar inwoners terecht kunnen met al hun zorgvragen over wonen, financiën, gezondheid, dag­ invulling en gezin. Boven en om het centrum is een mix ­gebouwd van sociale huur, vrije-sectorhuur en koop­ woningen. Er zijn twee supermarkten en winkels zoals een slager en een bakker. Op de hoek van het complex zijn 24 woningen en twee groepsruimtes verhuurd aan ­zorginstelling NOVO voor mensen met een beperking.


stadsvernieuwing 57

‘Je moet aan het uiterlijk van een buurt niet kunnen zien of er lage of hoge inkomens wonen’ HENNIE LASKER (71) woont sinds juli 2009 in een sociale huurwoning van het Overdiep-complex. Toen werden de woningen boven het gezondheids­ centrum opgeleverd. ‘Mijn woning in het centrum werd gesloopt. Daar zijn nu huizen teruggebouwd voor mensen die daar met 24 uursbegeleiding wonen.’ Ze is erop vooruitgegaan, vindt ze. ‘Het is hier prachtig. Mijn kleinkinderen vinden het heerlijk om op het balkon te spelen. En als ik naar de dokter moet loop ik gewoon naar beneden, hart­ stikke handig.’ Hennie woont alleen; haar man is overleden. ‘Toen ik hier kwam wonen, hebben mijn zoons de vloer gelegd, geschilderd en behangen. Ik mocht dingen aangeven en de koffie zetten.’ Hennie is actief in de gemeente. Ze zit in het bestuur van de gehandicaptenraad en is vrijwilliger bij Visio, een stichting die zich inzet voor visueel beperkten. Appingedam heeft absoluut een centrumfunctie in de regio, zegt ze. ‘Als hier wat georganiseerd wordt, komt er veel publiek op af. En het parkeerterrein bij de Aldi en Albert ­

Heijn staat altijd vol. Dat zijn niet alleen mensen van hier.’


advertentie

Goed Wonen: ‘Schilderonderhoud met RGS voor alle 2.500 woningen’ GEMERT - Nadat een Gemerts onderhoudsbedrijf in 2014 zélf op corporatie Goed Wonen afstapte om de voordelen van resultaatgericht samenwerken (RGS) kenbaar te maken, wordt die vernieuwende aanpak qua planmatig schilderonderhoud sinds 2015 toegepast voor álle 2.500 huurwoningen. ‘We juichen het enorm toe dat een marktpartij zo met ons meedenkt over het verhogen van de kwaliteit tegen lagere kosten’, aldus Joris Wismans, manager vastgoed.

N

og niet zolang geleden was de gangbare werk­ wijze dat Goed Wonen aan een adviesbureau doorgaf hoe huurcomplexen er bij moes­ ten staan. Het bureau bekeek de onderhoudsstaat en de corpo­ ratie maakte de wensen bekend. Aan de hand van kwaliteitseisen bepaalde hetzelfde adviesbureau welke onderhoudsaanpak daar­ bij het beste paste. Het bestek en de onderhoudsaanpak wer­ den in de markt gezet. Degene met de laagste prijs kreeg de op­ dracht. “Dit betekende elk jaar zélf de aanbesteding uitzetten en elk jaar zélf het adviesbureau betalen voor de opnames, de onderhoudsaanpak en het controleren van het eindresul­ taat,” aldus Wismans. “Maar het allergrootste nadeel was dat we geen grip hadden op meerwerk, zoals onverwachte kosten voor houtrotherstel. Dat zagen we echt als de keerzijde van de medaille als je het gunnen van opdrachten alleen baseert op de laagste prijs.”

 Joris Wismans, manager vastgoed bij Goed Wonen

Kentering Qua tijd, energie en geld keerde het tij in 2014. Want een onderhoudsbedrijf bood aan om eens met een éigen onderhoudsaanpak te komen. Gebaseerd op de eigen vak­ kennis en met resultaatgericht samenwerken als werkwijze. “Dat idee hebben we gelijk omarmd,” weet de manager zich nog goed te herinneren. “Het onderhoudsbedrijf kwam met een onderhoudsscenario voor de komende tien jaar voor 300 huurwoningen. Dat stond haaks op de aanpak die wij bedacht hadden. We schakel­ den het adviesbureau in om tot de conclusie te komen dat resultaatgericht samenwerken ons klinkklare munt opleverde. De onderhoudscyclus schoof op van 6 naar 8 jaar, meerwerk kwam voortaan voor rekening van het onderhoudsbedrijf en het onderhoudsbedrijf ontzorgt ons bij het schilderwerk van A tot Z qua bewonerscommunica­ tie, waarvoor we een score van minimaal rapportcijfer 8 eisen.” Besparing Het enthousiasme was zo groot, dat in 2015 is besloten dat het­ zelfde onderhoudsbedrijf alle 2.500 huurwoningen schildert op basis van resultaatgerichte samenwerking. “Wij geven aan wat wij met onze complexen willen,” vervolgt hij. “Dan komt het onderhoudsbedrijf met onderhoudsscenario’s, die we samen met het adviesbu­ reau doornemen. We kijken of er verschillen zijn tussen de onderhoudsstaat die het

‘Al met al besparen we dankzij resultaatgericht samenwerken inmiddels al circa 20% op onze schilderkosten’

onderhoudsbedrijf bij alle wo­ ningen heeft opgetekend en de opnames die het adviesbureau steekproefsgewijs voor ons nam. Vervolgens kiezen we het beste scenario, waarbij voor alle ingrepen vaste en jaarlijks op marktconformiteit te indexeren

prijzen gelden. Voor alle andere ingrepen dan schilderwerk willen we eerst foto’s als bewijs zien. Na ons fiat willen we ook foto’s van het eindresultaat. Al met al besparen we inmiddels al circa 20% op onze schilder­ kosten.” 

Verzekerd van resultaat met een VGO-bedrijf Met resultaatgericht samenwerken (RGS) kunt u tot wel 20% besparen op directe kosten en tot wel 50% op indirecte kosten. Deze werkwijze leidt ook nog eens tot een betere kwaliteit, een snellere doorlooptijd en een hogere bewonerstevredenheid. Voor vastgoedonderhoudsbedrijven, die de kunst van het resultaatgericht samenwerken verstaan, bestaat een erkend keurmerk. Dat is het VGO-keur. Op www.vgokeur.nl vindt u alle details én vastgoedonderhoudsbedrijven met het VGO-keur bij u in de buurt.


feiten & cijfers 59 tek st : quinten snijders

ALSNOG ‘FYSIEKE’ TAXATIE 60.000 CORPORATIEWONINGEN STUDENTEN­ WONINGEN

16.700

EXTRAMURALE ZORGWONINGEN

WONINGEN IN KRIMP- EN AARDBEVINGSGEBIEDEN

1.200

41.700

Meer cijfers in Feiten & Cijfers op Aedes.nl.

Woningcorporaties ­moeten voor hun jaar­ verslag over 2016 een deel van hun woningen in

HILDE VAN REE, DIRECTEUR-BESTUURDER WONINGCORPORATIE GRONINGER HUIS

‘Dit kost ons veel geld, dat staat vast’

krimp- en aardbevings­

‘Dit is erg vervelend voor ons, aangezien al onze

komen uit op ongeveer 1 miljoen euro in 2016,

gebieden, studenten­

woningen in het Groningse krimp- en aardbe-

alleen al voor de Groningse corporaties. Dan is

woningen en zelfstandige

vingsgebied staan. Wij waren voortvarend aan de

het ook nog de vraag of het lukt om de woningen

zorgwoningen laten

slag met het waarderen van ons vastgoed volgens

op tijd te taxeren. Maar een stuk of vier bureaus

­taxeren voor hun jaarver­

de “basisvariant” uit het handboek. Dit is een ver-

in Nederland zijn namelijk gecertificeerd om dit

slag over 2016. Een schok

korte rekenkundige benadering van de markt-

werk uit te voeren. Wij hebben geïnformeerd bij

voor veel corporaties, die

waardering; op zich al een forse klus voor onze

een van die bureaus; zij hebben tot eind maart

dachten klaar te zijn met

medewerkers. Eind november kwam het ministe-

geen tijd. En nu er zo’n druk op ligt, verwachten

de modellen uit het Hand-

rie met een update van het handboek, omdat die

we dat de taxateurs hun prijzen omhoog doen.

boek Marktwaardering van

modellen voor bepaalde typen woningen geen

Kortom: veel werk in weinig tijd, terwijl veel

het ministerie van BZK.

betrouwbare marktwaarde opleveren. Nu moe-

onzeker is. Het liefst zag ik dat het ministerie

Die modellen blijken nu

ten wij op stel en sprong overgaan op de zogehe-

besloot 2016 als overgangsjaar te beschouwen

niet geheel te kloppen.

ten “full versie”, waarbij een deel van ons vast-

en het voor 2016 bij die basisvariant hield.’

Wat betekent dit voor cor­

goed fysiek getaxeerd moet worden. Daar ben ik

poraties in bijvoorbeeld

verontwaardigd over. Niet alleen omdat we nu

Kijk voor meer informatie over marktwaardering

het Groningse krimp- en

dubbel werk moeten doen. Ook omdat het nog

op www.aedes.nl/marktwaardering.

aardbevingsgebied?

onduidelijk is hoeveel dit gaat kosten. Dat het om veel geld gaat staat vast; de eerste schattingen


Camelot ontvangt als eerste Assurance-Rapport voor intermediaire verhuur Markt geeft antwoord op eis Woningwet 2015 inzake betrouwbaarheid verslaglegging corporaties

Sinds

de

Woningwet

2015

en ging dus een stap verder. Want als het ook

te

aantoonbaar was, zou dat echt een doorbraak

rapporteren over de juistheid en

zijn en de corporaties een hoop voordelen

volledigheid van hun totale aantal

bieden.”

woningcorporaties

verhuringen,

voorschrijft

inclusief

Een Assurance Rapport op basis van

uitdaging hoe hierover met zekerheid

Standaard 3000 (van de Nadere Voorschriften

verantwoording te kunnen afleggen

Controle en Overige Standaarden, NV COS)

aan het Rijk. Het leek onmogelijk

gebaseerd op een onderzoek door een

de

intermediaire

onafhankelijke auditor bleek de oplossing.

verhuurders aanleveren op juistheid

Hiermee kan de intermediaire verhuurder

en volledigheid te controleren. Tot nu

aantonen de processen op orde te hebben

toe.

om de volledigheid van huurdossiers te

die

Stienen merkt op dat Camelot de lat voor zichzelf erg hoog legde. CFO Peter

verhuringen

via derden, worstelen zij met de

informatie

Oplossing voor marktbrede uitdaging legt de lat hoog.

waarborgen. “De blinde vlek voor accountants “Transparantie is niet genoeg, je moet

van woningcorporaties.”, licht Dennis Stienen

betrouwbaarheid sluitend kunnen aantonen.

toe:

Dat was voor ons de reden om samen met

aantonen dat ze de inkomenstoets hebben

PwC een expertmeeting te organiseren met een

toegepast én dat de administratie volledig is. Het

aantal woningcorporaties waar we voor werken,

probleem lag bij het laatste. Als een verhuring

om zo de uitdaging in beeld te brengen.”, aldus

niet via het systeem van de woningcorporatie

commercieel directeur Richard de Roo van

gaat, maar via een intermediair, dan zal een

Camelot. Dennis Stienen, senior manager

accountant van een woningcorporatie hier geen

“Intermediaire

verhuurders

moeten

van PwC vervolgt: “Camelot wist dat ze hun

dossier van opvragen en is zijn administratie

procedures en administratie op orde hadden

– zonder dat hij het weet – onvolledig.”

Habraken van Camelot legt uit: “Een onafhankelijk Assurance-Rapport is wel even van een andere orde dan bijvoorbeeld een ISO certificering. Nu gingen we samen een traject in van bijna een jaar, waarbij Camelot inzicht gaf in haar eigen processen en PwC tekst en uitleg over wat zij als auditor hebben gedaan aan onderzoek. Je geeft jezelf behoorlijk bloot en dat wordt dan allemaal vastgelegd in een centimeters dik dossier.” Uiteindelijk ontving de Camelot CFO op 28 oktober 2016 als eerste intermediaire verhuurder in de markt het Assurance-Rapport uit handen van PwC. Richard de Roo: “Met dit rapport zijn we in staat om woningcorporaties volledig te ontzorgen in het beheer van woningen die via de leegstandwet tijdelijk worden verhuurd.”

UITNODIGING BIJEENKOMST INTERMEDIAIRE VERHUUR Welke voordelen biedt een assurance rapport een woningcorporatie bij intermediaire verhuur? cameloteurope.com T. +31(0)88 226 3568

JANUARI

26

INFORMATIE & INSCHRIJVING : nl.cameloteurope.com/event-intermediaire-verhuur of kijk op de event kalender of gebruik de QR code


werk aan wonen 61 tek st _ peter hendrik s

FUNCTIES

BEDRIJF

PLAATS

Directeur-bestuurder

Leeuwendaal in opdracht van Fusieorganisatie WSTH-SWWE

NIJVERDAL

Huurderscommissaris (lid RvC)

Patrimonium woonservice

VEENENDAAL

Voorzitter raad van commissarissen

Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken

BREUKELEN

Directie/RvB/RvC

Financieel/Administratief Financieel expert, ambitieuze bruggenbouwer

Baston Wonen

ZEVENAAR

VvE administrateur

Woonstad Rotterdam

ROTTERDAM

Management 2 leden voor de raad van commissarissen

Sité Woondiensten

DOETINCHEM

Manager vastgoed

Woonkracht10

ZWIJNDRECHT

Manager vastgoed

Tablis Wonen

SLIEDRECHT

Manager vastgoed & wijkteams

Mercatus

EMMELOORD

Woonkracht10

ZWIJNDRECHT

Ondersteunende diensten Assetmanager vastgoedsturing Contractbeheerder bedrijfsbureau

WOONopMAAT

HEEMSKERK

Contractmanager (30-36 uur)

GroenWest

WOERDEN

Directiesecretaresse / communicatiemedewerker (tijdelijk)

Groen Wonen Vlist

HAASTRECHT

Epa servicemedewerker

VABI

DELFT

Hoofd administratie en facilitaire diensten

Steiger B voor Habion

HOUTEN

Projectontwikkeling Coordinator vastgoedadvies (27-32 uur)

GroenWest

WOERDEN

Ervaren senior projectleider

Woningbedrijf Velsen

IJMUIDEN

Portefeuillemanager vastgoedsturing v/m

Woonkracht10

ZWIJNDRECHT

Patrimonium woonservice

VEENENDAAL

Staf Bestuurssecretaris (fulltime, 36 uur) Strategie en Beleid Bestuurssecretaris (24-32)

Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden

DELFT

Marketing specialist

SSH

UTRECHT

Rijswijk Wonen

RIJSWIJK

Vivium

HUIZEN

Een tijdelijke, ervaren verhuurmakelaar (24 uur)

Woonstichting Stek

LISSE

Verhuurconsulent 32-36 uur per week voor één jaar

Centrada

LELYSTAD

Technisch toezicht Opzichter (toezichthouder wonen medior) Technisch uitvoerend Gespecialiseerd vakkracht techniek m/v Verhuur en Verkoop

Woningbeheer, Wijkbeheer en Leefbaarheid Administrateur

Standvast Wonen

NIJMEGEN

Bewonersconsulent voor 28 uur per week

Centrada

LELYSTAD

Consulent beheer 25 uur per week / Tilburg

TBV Wonen

TILBURG

Ervaren accountmanager VvE-diensten (32-36 uur)

de Alliantie

AMERSFOORT

Wijkbeheerder 36 uur per week m/v

TBV Wonen

TILBURG

|

beeld _ curve

OP ZOEK NAAR EEN BAAN BIJ EEN WONINGCORPORATIE OF WONINGBOUWVERENIGING? HIERNAAST EEN OVERZICHT VAN DE ACTUELE ­ONLINEVACATURES. BEKIJK DE ­VACATURE OP WWW. WERK AANWONEN.NL.


62


huisvesters van het volk 63 tek st : margriet pflug

|

foto : floren van olden

Odilia en Philippina van Wassenaer De zusjes Odilia (16371672) en Philippina (1640-1673) rekenen in 1657 op een flinke erfenis van de steenrijke broer van hun opa. Maar hun oudoom Johan de Bruyn van Buytewech, ‘heer van Nieuwkoop’, heeft anders bepaald. Ze moeten bijna de hele erfenis besteden aan bouw en onderhoud van een woonhof voor bejaarde alleenstaande vrouwen. Morrend besluiten de zusjes er dan maar het beste van te maken. Ze nemen een toparchitect in de arm en leveren in 1661 de mooiste en grootste hof ooit op: Hofje Van Nieuwkoop in Den Haag. In 62 ruime huizen mogen bejaarde dames – na betalen van een sleutelgeld – gratis wonen met zakgeld, brandstof en medische zorg. Na ruim tien jaar regentschap overlijden Odilia en Philippina in het kraambed. De echtgenoten van de zusjes zetten het bestuur van de Hof voort. De Nederlanden zijn in 1672/1673 in oorlog met de grootmachten Frankrijk en Engeland. Voor onderhoud van de Hof komt te weinig binnen: de bijbehorende landerijen staan grotendeels onder water omdat ze in het gebied liggen van de Hollandse Water­ linie, die de steden beschermt tegen aanvallen. Het stichtingsbestuur besluit huur te gaan vragen en ook gezinnen toe te laten als huurders. Tegenwoordig zijn nagenoeg alle huisjes in het Hofje van Nieuwkoop weer bestemd voor eenpersoonshuishoudens. In het stichtings­ bestuur van het Rijksmonument zit nog altijd een nakomeling uit de familie Van Wassenaer. Lees meer over de geschiedenis van de ­volkshuisvesting op canonvolkshuisvesting.nl.


advertentie

Gemeente Utrecht en corporaties bereiken unieke PKVW-mijlpaal

Uitreiking 6.500ste certificaat Politiekeurmerk Veilig Wonen De Utrechtse woningcorporaties en de gemeente sloegen vijf jaar geleden de handen ineen voor een ambitieus plan. In vijf jaar tijd 6.500 huurwoningen voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Inmiddels is dit aantal ruimschoots gehaald. Een mooi moment, al zien de initiatiefnemers het nieuwe ‘PKVW-denken’ als de allergrootste winst. “Het keurmerk is inmiddels een vanzelfsprekendheid geworden; het is regulier beleid bij alle Utrechtse corporaties.” De aanpak van woninginbraken is tot een van de topprioriteiten benoemd in het Integraal Veiligheidsplan van de gemeente Utrecht. Burgemeester Jan van Zanen legt uit waarom de gemeente hier zoveel belang aan hecht. “Woninginbraak heeft een enorme impact op de slachtoffers. Los van de financiële schade, geeft het besef dat iemand in je spullen heeft lopen rommelen, een flinke knauw aan je veiligheidsgevoel.” De inzet van het PKVW vindt Van Zanen niet meer dan logisch. “Het Politiekeurmerk heeft in de praktijk bewezen het aantal inbraken en pogingen daartoe te verminderen. Op zo’n instrument, zet ik graag vol in.” Prestatieafspraken Johan Klinkenberg, directeur van woningcorporatie Bo-Ex en voorzitter van de Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW)*, sluit zich daarbij aan. “Het keurmerk vormt een onderdeel van de prestatieafspraken van de Utrechtse corporaties. In de prestatieafspraken van de afgelopen vijf jaar werd overeengekomen dat alle corporaties de eisen van het PKVW volgen bij nieuwbouw, renovatie en - indien haalbaar - bij planmatig onderhoud. Zo zouden in totaal 6.500 huurwoningen worden voorzien met het PKVW-certificaat. “Dat aantal is inmiddels ruimschoots gehaald.”

Huurder, help mee Burgemeester Jan van Zanen reikte het 6.500ste certificaat op 6 december uit aan een huurder van een net gerenoveerde woning. De uitreiking is volgens Klinkenberg het directe resultaat van een jarenlange goede samenwerking tussen Utrechtse woningcorporaties, de gemeente én huurders. Ook Van Zanen ziet een belangrijke rol voor de bewoners weggelegd. “In onze voorlichting leggen we altijd de nadruk op het belang van preventie en op wat mensen zélf kunnen doen om de kans op inbraak zo klein mogelijk te maken. Want goede sloten hebben weinig zin als je ze niet goed gebruikt. Ik vind wel dat je bewoners pas kan wijzen op hun verantwoordelijkheid als je zelf je zaakjes goed op orde hebt. Inmiddels zijn we in Utrecht wel zover dat ik tegen mijn inwoners durf te zeggen: ‘wees ook alert, help ons mee’.” Beveiliging up-to-date houden De dalende inbraaktrend in Utrecht en het grote aantal nieuwe PKVW-woningen is volgens de burgemeester geen reden om achterover te leunen. “Van verslapping kan absoluut geen sprake zijn. We richten ons niet op korte termijnsucces. Juist als de aantallen dalen, juist als het onderwerp minder vaak in de krant staat, loop je het gevaar dat de urgentie wegzakt. We moeten de beveiliging up-todate houden, anders heeft al dit werk geen zin gehad. Dat betekent ook dat we het PKVW continu onder de aandacht blijven brengen. Alleen door regelmatig water te geven, laat je bloemen bloeien.” Inbrekers zitten niet stil Klinkenberg onderschrijft het belang van continue aandacht. “Inbrekers zitten ook niet stil. Daarom is het goed dat het certificaat van een PKVW-woning na tien jaar verloopt. Dan wordt bekeken welke aanpassingen noodzakelijk zijn om weer een nieuw certificaat te verkrijgen. Door het PKVW bij nieuwbouw, renovatie en planmatig onderhoud mee te nemen en verlopen certificaten te vernieuwen, zal uiteindelijk ons hele woningbezit PKVW-gecertificeerd zijn. Onze missie is dat in 2025 al onze woningen betaalbaar, gezond, veilig en duurzaam zijn. Het PKVW, mag dan gewoon niet ontbreken.” Kijk voor meer informatie over het Politiekeurmerk Veilig Wonen en de Utrechtse PKVW-samenwerking op politiekeurmerk.nl. * In de STUW werken de vijf Utrechtse corporaties Bo-Ex, GroenWest, Mitros, Portaal en SSH samen.


Wil jij je koers bepalen? Kom aan boord! Hofmeier zoekt: ambitieuze financials Wil je werken in een dynamische werkomgeving bij verschillende opdrachtgevers in de corporatiesector? Heb je enkele jaren werkervaring én ben je toe aan de volgende stap? Dan zijn wij op zoek naar jou! Functie omschrijving Je maakt onderdeel uit van een gedreven team van sector specialisten binnen de woningcorporaties waarbij samenwerking en collegialiteit voorop staat. Je bent operationeel en strategisch verantwoordelijk voor het samenstellen van planningen, rapportages en het uitvoeren van financiële doorrekeningen. Je stuurt op resultaat met een focus op (interne) klantgerichtheid en bent een sparringpartner voor het financiële management. Je houdt van afwisseling en vindt persoonlijke ontwikkeling belangrijk.

Functie eisen • Een afgeronde HBO- of WO- opleiding in een relevante richting (Accountancy, Control of BE) • Je hebt 2 tot 4 jaar werkervaring • Kennis en ervaring in de sector van woningcorporaties is een pre • Een stevige persoonlijkheid, proactief en vernieuwend Wij bieden Hofmeier ondersteunt je in je ontwikkeling in een vast dienstverband. Er is een intern opleidingsprogramma afgestemd op je loopbaanmogelijkheden, functies en benodigde competenties binnen Hofmeier. Het spreekt voor zich dat een marktconform salaris en een leaseauto onderdeel zijn van onze aanbieding.

Herken je jezelf in ons profiel? Solliciteer dan direct! Voor meer informatie neem je contact op met onze recruiter Suzanne Danen via email recruitment@hofmeier.nl of 088-5727555.

Al meer dan 50 jaar trending topic

Altijd gericht op vooruitgang , altijd gericht op het verbeteren en vergemakkelijken van het werk. www.voorsprong-door-oorsprong.nl


66

achteraf Donkere dagen

NIENKE GORTER

Bijna thuis. Tien minuten geleden ben ik

is journalist en

de trein uitgestapt en het is al flink donker

woont en werkt in

aan het worden. Ik loop snel door want ik heb

een middelgrote

het koud. Mijn jaszak piept; een berichtje op

stad in het midden

mijn t­ elefoon.

van Nederland.

Nieuwsgierig pak ik mijn mobieltje uit mijn

nienke@enzofoort.nl

­jas­zak; misschien is het mijn dochter Pien. Maar nee, het bericht komt niet van mijn dochter

Het klinkt onheilspellend en ik word er vrese­

maar van de politie. Het is een burgernetbericht.

lijk onrustig van. Snel loop ik door terwijl ik de sleutel uit mijn broekzak haal. Omdat het zo

‘politie omg. station zoekt ivm gewap. overval,

donker is, steek ik eerst een paar keer mis.

jongen 20 jaar, zwart petje, lichtbruine jas,

Uiteindelijk gaat de deur open en ik doe een

licht­getinte huidskleur. Tips? Bel nu 112.’

lampje aan. Pien is vergeten het licht in de keuken uit te doen. Mijn tas zet ik op een stoel

Ik schrik er van en kijk om mij heen. In het schijn­

en ik maak de envelop open die ik van de

sel van de straatverlichting zie ik alleen een man

deurmat had meegenomen. Ineens hoor ik

met zijn hondje. Terwijl ik verder loop denk ik aan

iets in de bijkeuken. Mijn hart bonst. Hij zal

mijn dochter, ze is waarschijnlijk op weg naar haar

toch niet…? Dan gaat de deurklink naar be­

pianoles. Ik voel lichte onrust in mij opkomen en

neden. ‘Hi mam, ben je al thuis?’ Pien ziet

hoop dat Pien de jongen niet tegenkomt.

mijn verschrikte gezicht. ‘Pianoles is uitgeval­

Dan ben ik bij mijn straat. Bij een buurtbewoner

len en ik keek even in de schuur of we nog

brandt alleen de verlichting van de kerstboom. In

pannenkoekenmix hebben.’ Ik haal opgelucht

het schijnsel van de televisie zie ik een man zitten.

adem. Een half uur later piept mijn mobiel

Hij ziet mij niet en waant zich onbespied. Vanuit

weer: Politie dankt u voor het uitkijken. We

de verte hoor ik een geluid dichterbij komen. Een

hebben helaas niemand aangetroffen. Snel doe

politiehelikopter. Hij draait rondjes boven de wijk.

ik de gordijnen dicht.

colofon Aedes-Magazine is een uitgave van Aedes vereniging van woningcorpo­ raties. Aedes-Magazine verschijnt 11 keer per jaar. Woningcorporaties zorgen dat ruim 2,4 miljoen huishoudens in Nederland goed kunnen wonen en dragen bij aan leefbare buurten, wijken en regio's. Corporaties nemen op dit moment zo'n 60 procent van de bouwproductie in Nederland voor hun rekening en investeren in de toekomst op terrei­ nen als zorg en duurzaamheid. Aedes behartigt als branchever­ eniging de belangen van woning­

corporaties in Den Haag en Brussel, zoekt oplossingen voor het beter functioneren van de woningmarkt en draagt bij aan een professionele sector. Zo'n 95 procent van de cor­ poraties is lid van Aedes. Wij maken ons sterk voor optimale omstandig­ heden waaronder zij als maatschap­ pelijke ondernemingen hun werk kunnen doen. Aedes is ook de werkgeversver­ eniging van de corporatiebranche waarin ruim 28.000 werknemers dagelijks werken aan goed, betaal­ baar en duurzaam wonen. Voor informatie over het lidmaat­ schap van Aedes zie www.aedes.nl. Redactie Margriet Pflug en Latifa Vonk (eindredactie); ­Hanneke Nagtzaam, Quinten Snijders,

Rutger Spanjer, Marjon van Weersch (­ redactie); Devika Mangal en Carolien van der Ploeg (productie­). M.m.v. Yasmina Aboutaleb, Nienke Gorter, Jan Smit. Redactiesecretariaat T (088) 2333750 E aedesmedia@aedes.nl Grafische vormgeving Curve grafische vormgeving BNO, Haarlem; Henk Stoffels (artdirection), Mieke van Weele (vorm­geving). Druk Senefelder Misset, Doetinchem Abonnementen T (088) 233 37 00 E publicaties@aedes.nl I www.aedes.nl Advertenties Multor Media BV, Wouter Otto

Postbus 5085, 6802 EB Arnhem T (085) 0030447 E wouterotto@multormedia.nl I www.multormedia.nl Aedes vereniging van woningcorporaties Koningin Julianaplein 10 2595 AA Den Haag Postbus 93121 2509 AC Den Haag T (088) 2333700 E aedes@aedes.nl I www.aedes.nl @aedesnet Auteursrechten voorbehouden ISSN 1388-8528


Expert in verhuren en beheren Wolf Huisvestingsgroep is expert in het verhuren en beheren van diverse woningportefeuilles in heel Nederland. Wij hebben ervaring met DAEB en niet-DAEB, met reguliere huurcontracten, leegstandsbeheer en de wet doorstroming huurmarkt.

Verandering, diversiteit & innovatie De huurmarkt verandert continu. Bijvoorbeeld op het gebied van wetgeving en rapportage-eisen van toezichthouders. Daarnaast verandert technologische vooruitgang de wensen van huurders. Dit vraagt om de juiste strategische keuzes. Kiest u er voor het volledige verhuur- en beheerproces binnen uw organisatie uit te voeren, of besteedt u delen hiervan uit? Welke keuze u ook maakt, Wolf Huisvestingsgroep ondersteunt u in de uitvoering van uw keuzes.

Zowel wanneer u delen van het verhuur- & beheerproces aan ons uitbesteedt, als wanneer u dit zelf doet met behulp van het Wolf Property Management Platform (Wolf PMP), dragen wij bij aan: • • • •

Lagere bedrijfslasten Hogere bezettingsgraad Meer huurinkomsten & passend toewijzen Hogere huurderstevredenheid

Wolf Huisvestingsgroep zal op 22 september aanstaande aanwezig zijn op het Corporatieplein te Houten. Dit is dé beurs voor innovatie & ICT in de corporatiesector. Wij nodigen u hierbij graag uit om langs te komen bij onze stand.

Wolf Huisvestingsgroep Frederik Hendrikstraat 23 1052 HJ Amsterdam

T 020 - 7700845 I www.wolfhuisvestingsgroep.nl E info@wolfhuisvestingsgroep.nl


Scheiding DAEB en niet-DAEB: aan de slag!

Woningcorporaties verlenen diensten van algemeen economisch belang (DAEB), ofwel ze bouwen, verhuren en beheren sociale huurwoningen. Maar veel woningcorporaties voeren ook commerciële taken uit, zoals het ontwikkelen van woningen in het geliberaliseerde segment (niet-DAEB). Aan de slag De Woningwet eist dat deze twee activiteiten per 2017 worden gescheiden (administratief) of gesplitst (juridisch). Deze eis legt veel druk op woningcorporaties omdat bestaande administratieve processen moeten worden aangepast en de inrichting van de primaire systemen moet worden herzien. Hofmeier ondersteunt corporaties daarin graag met de Flexibele schil®. Een ervaren team met gespecialiseerde finance professionals begeleidt corporaties om deze stap goed te maken, met de kwantiteit en kwaliteit die nodig zijn. Dat betekent op ieder moment de juiste expertise in huis hebben. Corporaties zijn daardoor ‘in control’.

Meer dan cijfers alleen Financiële Professionals | Interim Management | Consulting info@hofmeier.nl | Witte Singel 93 2311 BR LEIDEN | T. (088) 572 75 55 | www.hofmeier.nl

Geïnteresseerd? Neem contact op met onze Sector Manager Corporaties Peter van Gilst, 06-51415946 p.vangilst@hofmeier.nl

Aedes-Magazine 12/2016  

In het decembernummer blikt vertrekkend voorzitter Marc Calon terug op zijn voorzitterschap bij Aedes. Hij is overwegend positief: ‘Het is o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you