Advertentieblad Reimerswaal - week 52

Page 1

29 december 2021 • week 52 • jaargang 84 nr. 3334

Advertentieblad Reimerswaal GOED MET (GROENE) CIJFERS? Wij zoeken per direct een:

ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER Ontcijfer de vacature op Cerfix.nl Daniëlsweg 10-12, Heinkenszand Watertoren 49A, Dirksland

maak de zanddijk niet kapot!

! É c a r t r e d l o p n e e lig i e v r n o e o l e v n s ga Toekomstbestendig,

TEKEN DE PETITIE!

Bent u ook voorstander van de aanleg van een goede, toekomstbestendige en veilige nieuwe ontsluiting van Yerseke? Stem dan tegen tracé roze-zwart en stem vóór een poldertracé! Onderteken de petitie via de QR-code hiernaast of via de link op www.poldertracé.nl en steun ons in deze strijd!

Auto scha www.bakkerijhetzand.nl Dorpsstraat 82 • Tel. 0113 - 50 64649090 Dorpsstraat •82Krabbendijke • Krabbendijke • Tel. 0113 - 50

Autoruitschade?

Kozijnen Zonweringen Overkappingen

Autoruitschade?

Zuidweg 19 4413 NL Krabbendijke tel. 0113-501402 e-mail: info@velzenbv.nl Bel 0113 - 251 700

ascozeeland.nl

Weekblad Huis-aan-huisbezorging in 9200 gezinnen in de gemeente Reimerswaal. Wekelijkse verspreiding op woensdag. Advertenties inleveren op donderdag en vrijdag, maar uiterlijk op maandagmorgen vóór 12.00 uur bij

Bel 0113 - 251 700

Bel 0113 -

www.advertentiebladreimerswaal.nl


2

Advertentieblad Reimerswaal

29 december 2021 - nr. 3334

Reimerswaal info

Kijk ook op: www.reimerswaal.nl

Wekelijkse informatierubriek Gemeente Reimerswaal

Wist u dat…? De glasbak alleen bedoeld is voor verpakkingsglas (flessen en potten), niet voor drinkglazen, vazen en spiegels? Wat mag wel/niet in de glasbak? Wel: potten en flessen Glazen potjes en flessen mogen met restjes in de glasbak. Ook kleine flesjes en potjes zijn welkom, bijvoorbeeld medicijnflesjes, parfumflesjes, crème-potjes en potjes waar kruiden of babyvoeding in heeft gezeten. Schoonschrapen is welkom, omspoelen of afwassen is niet nodig. Thuis afwassen kost meer energie dan in de glasfabriek. Doe de metalen dop/deksel weer op de fles of pot, dan wordt de boodschappentas niet vies. Metalen deksels en doppen mogen mee de glasbak in, het metaal wordt later uit het glas gevist en levert het recyclingbedrijf geld op. Niet: glazen en vazen Ander glas dan verpakkingsglas - zoals theeglazen, wijnglazen, andere drinkglazen, (oven)scha-

len, vazen en sierflessen - is niet geschikt voor de glasbak. Beter is het om het een tweede leven te geven en bijvoorbeeld naar een kringloopwinkel te brengen. Theeglazen en ovenschalen zijn van hittebestendig glas gemaakt. Dit 'geharde' glas heeft een ander smeltpunt dan verpakkingsglas en verstoort de recycling. Ook kristal hoort niet in de glasbak omdat het een andere samenstelling heeft. Het verschil tussen glassoorten is niet makkelijk te zien. Daarom mogen deze glassoorten niet in de glasbak, maar mogen ze in de restafvalcontainer.

Vergaderagenda • Opinie- en besluitvormende raad: Dinsdag 25 januari, 20.00 uur. Gemeentehuis. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl • WMO-raad: Donderdag 10 februari, 13.30 uur, n.n.b. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl

Contactgegevens Algemeen telefoonnummer: 14 0113 E-mail: gemeente@reimerswaal.nl WhatsApp: 06-23 23 69 42. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen. Berichten worden behandeld tijdens onze openingstijden. Publieksbalie: Gemeentehuis, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen. De balie voor burgerzaken is uitsluitend op afspraak geopend. Op sommige dagen ook buiten de algemene openingstijden van het gemeentehuis. Kijk op www.reimerswaal.nl voor een beschikbaar tijdstip of bel ons via telefoonnummer 14 0113. Openingstijden gemeentehuis: Maandag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur Vrijdag 8.30 - 12.00 uur Afspraken met raadsleden: Griffie - telefoon: 14 0113 of griffie@reimerswaal.nl

Ook niet: vlakglas Ook vensterglas, glas van foto- en posterlijsten en spiegelglas (zogeheten vlakglas) horen niet in de glasbak. Vlakglas heeft een andere samenstelling dan verpakkingsglas. Je kunt het inleveren bij de milieustraat.

Afspraken met leden college burgemeester en wethouders: Bestuurssecretariaat - telefoon: 14 0113 of bestuurssecretariaat@reimerswaal.nl

Ongediertebestrijding: vanaf 1 januari 2022 nieuwe rattenbestrijder Op de volgende locaties wordt de rattenbestrijding uitgevoerd voor rekening van de gemeente Reimerswaal: • in openbaar gebied binnen de bebouwde kom • bij particulieren binnen en buiten de bebouwde kom • bij particulieren met een boerderij waar géén bedrijfsmatige activiteiten zijn Vanaf 1 januari 2022 kunt u voor de rattenbestrijding op deze locaties zelf rechtstreeks contact opnemen met: B&E Plaagdierbeheersing 0113 405667 info@beongedierte.nl Let op: op de volgende locaties is de rattenbestrijding niet voor rekening van de gemeente Reimerswaal, maar voor eigen rekening van de particulier of het bedrijf: • bij bedrijven binnen en buiten de bebouwde kom • bij (bedrijfs-)woningen behorende bij een agrarisch-, fruitteelt- of ander bedrijf dat een bijzondere aantrekkingskracht heeft op ongedierte Heeft u op één van deze locaties overlast van ratten, dan bent u vrij in de keuze van ongediertebestrijder en zijn de kosten voor uw eigen rekening.

Noodgevallen openbare ruimten: Voor dringende noodgevallen aan wegen, rioleringen, openbaar groen en dergelijke, buiten kantooruren. Telefoon: 06-53702470. Heeft u een verstopping? Neem dan altijd eerst contact op met de gemeente. Inloopspreekuur wijkagenten: De wijkagenten van de gemeente Reimerswaal houden iedere donderdag van 09.00 tot 12.00 uur inloopspreekuur in het politiesteunpunt Kruiningen. Het steunpunt zit op de 1e verdieping van Bachten Vaete, Brouwerijstraat 1 in Kruiningen, tegenover het gemeentehuis. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Voor ouders/verzorgers, jongeren tot 23 jaar en professionals met alle vragen over opvoeden en opgroeien. Telefoon of WhatsApp: 06-40736270 maandag t/m vrijdag van 09.00-11.30 uur, behalve op donderdag of cjg@reimerswaal.nl. Jeugd- en jongerenwerk: Jeroen Kempees, telefoon 06-24928651 of j.kempees@reimerswaal.nl Stefan Koeman, telefoon 06-36275721 of s.koeman@reimerswaal.nl Werk, inkomen en zorg (WMO): Voor aanvragen/aanmelding/informatie/ advies kunt u terecht bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ, in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes. Telefoon: 0113-239 100. www.grdebevelanden.nl/wiz Servicepunt vrijwilligers(werk) Reimerswaal: Heeft uw organisatie nieuwe vrijwilligers nodig of wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Bel 14 0113 of ga naar www.inreimerswaal.nl Dé activiteitenwebsite op het gebied van sport, bewegen, cultuur, zorg en vrijwilligerswerk in Reimerswaal. Collectief vervoer nodig? Bel 0113-745050.


29 december 2021 - nr. 3334

Afval scheiden doe je ook met kerst De feestdagen zijn voorbij en dan blijkt helaas weer dat je teveel voedsel hebt ingekocht. Voedsel weggooien is zonde. Daarom is het beter om met de restjes die je overhoudt, de vriezer en de koelkast te vullen. Je kunt ze daarna creatief verwerken in andere gerechten. Bijvoorbeeld door een kliekjesavond te houden.

Blijven er dan nog etensrestjes over? Doe die dan in de GFT-bak. Helaas belanden etensresten nog vaak in de grijze bak. Dat is zonde, want dan wordt het verbrand. Dus doe etensresten voortaan altijd in de GFT-bak. Dan gaat het niet verloren en kan er compost van worden gemaakt.

N E D I E H C S L A AFV T E M K O O E J E O D KERST

3

Advertentieblad Reimerswaal

Bekendmakingen Een aanvraag kan uit meerdere activiteiten bestaan. Aanvragen liggen niet ter inzage, maar kunnen op verzoek wel worden ingezien. Neem daarvoor even contact op via 14 0113 of gemeente@reimerswaal.nl. Als een bezwaar of zienswijze wordt overwogen, moet eerst een (ontwerp)besluit op de aanvraag worden afgewacht. Van dit (ontwerp)besluit volgt ook een melding in deze rubriek Bekendmakingen. Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend: • Voor: het plaatsen van zonnepanelen Locatie: Raadhuisstraat 16 in Waarde Verzenddatum besluit: 22 december 2021 • Voor: het uitbreiden van een bedrijfspand Locatie: Korringaweg 27 in Yerseke Verzenddatum besluit: 22 december 2021 Rechtsmiddelen Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure, kunnen hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en) waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van een besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kan naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www.rechtspraak. nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan ook digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening. Kruiningen, 29 december 2021

Deze campagne tegen voedselverspilling is een samenwerking van de Zeeuwse gemeenten (OLAZ) en de Zeeuwse Reinigingsdienst.

www.olazzeeland.nl/kerst

GARAGE HOOGESTEGER DIJKWELSESTRAAT 59 • KAPELLE • TEL (0113) 34.13.15

Wist je dat van GFT-afval, zoals etensresten, weer compost wordt gemaakt? 3 tips voor het goed scheiden van etensresten Etensresten horen in de GFT-bak. We geven je hier een aantal tips hoe je dit makkelijk kunt doen én waarom dit handig is. 1. Zet een apart bakje voor etensresten (met deksel) in de keuken. Onder het koken is het makkelijk om de etensresten te verzamelen voor in de groene container. 2. Heb je geen zin om het bakje steeds om te spoelen? Gebruik dan een biologisch afbreek-

baar afvalzakje (alleen die met het kiemplantlogo), deze mag gewoon in de Gft-container. Let op: doe geen knoop in het zakje, dit is moeilijker te composteren. 3. Ook botjes, schelpen en schalen mogen bij het GFT-afval. Twijfel je? Alles wat op je bord ligt mag in de GFT-bak.

Reparaties op korte termijn

Ook in de avonduren geopend

Reparatie en onderhoud van alle merken auto’s Altijd op de hoogte van de nieuwste technieken

Meer weten? www.milieucentraal.nl/minder-afval/afvalscheiden/groente-fruit-en-tuinafval-gft

Bekendmakingen Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende aanvragen om omgevingsvergunning hebben ontvangen: • Voor: het plaatsen van een dakkapel Locatie: Zijpe 2 in Hansweert Datum ontvangst: 17 december 2021 • Voor: het wijzigen van een vergunning Locatie: Parallelweg 4A in Krabbendijke Datum ontvangst: 29 oktober 2021 • Voor: het tijdelijk plaatsen van een woonunit Locatie: Aldegonde 1 STPL in Kruiningen Datum ontvangst: 18 november 2021 • Voor: het uitbreiden van een bedrijfspand Locatie: Industrieweg 10 in Yerseke Datum ontvangst: 16 december 2021

WWW.GARAGEHOOGESTEGER.NL


4

Advertentieblad Reimerswaal

29 december 2021 - nr. 3334

RU WW PACCOOCROU ININ RTL L LLIMIM TETE YLKELE ECE E RRJ J LCETCT TI AAS S DIEIE E SESEIN NN G

Trendy fashion voor de curvy curvy EEN HEEL GELUKKIG NIEUWvrouw JAAR GEWENST! Trendy fashion voor de vrouw fashion voor de curvy curvy vrouw Trendy fashion voor de vrouw

Curvyfashion fashiont/m t/mmaat maat56 56 Curvy Curvyfashion fashiont/m t/mmaat maat56 56 Curvy

Kreukelmarkt 2, 4461 4461 HW HW GOES, GOES,0113-603167 0113-603167 Kreukelmarkt 2, Kreukelmarkt 2, 4461 4461 HW HW GOES, GOES,0113-603167 0113-603167 Kreukelmarkt 2, www.facebook.com/Soitconceptstore www.facebook.com/Soitconceptstore www.facebook.com/Soitconceptstore www.facebook.com/Soitconceptstore

www.soit-mode.nl www.soit-mode.nl www.soit-mode.nl www.soit-mode.nl

Helaas is onze winkel nog gesloten! Om u toch van dienst te zijn bezorgen wij uw boeken, puzzels, cartridges e.d. in geheel Reimerswaal bij u thuis, geen bezorgkosten.

Bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen afgelopen jaar Namens alle medewerkers van PMC in Balans wensen we u Fijne feestdagen en bovenal een gezond 2022

AFHALEN IS OOK MOGELIJK, WEL VOORAF BESTELLEN S.V.P.

U kunt bestellen via mail: boekhandelvanvelzen@gmail.com / ljmeeuwsen@velzenbv.nl of tel. 0113-506173, b.g.g. 501402 (drukkerij) Dorpsstraat 83 - Krabbendijke Tel. 0113 - 50 61 73 E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl

ADVE RTO R I A L

Fluisterverkoop als handelsmerk Ronald Zwolle Makelaars is een echt familiebedrijf. Vader Ronald, zoon Alex en dochter Charlotte werken samen in het makelaarskantoor. De samenwerking tussen de familieleden gaat in goede harmonie. Ronald en zijn kinderen willen vooral richting de klanten een goede vriend met kennis van zaken zijn. Een prettige en plezierige manier van

heen uitgegroeid tot succesnummer. Veel

zakendoen is de drijfveer van het

mensen maken gebruik van deze verkoop

makelaarskantoor. De familie Zwolle

en het heeft de verwachting van het

heeft fluisterverkoop geregistreerd

makelaarskantoor overtroffen.

als handelsmerk waarmee het zich onderscheidt van andere makelaars. Bij de stille verkoop hebben mensen soms redenen om niet naar buiten te treden met hun verkoop. Dat kan gaan om een ziekte, beëindiging van een relatie of verandering van baan waarbij de werkgever nog niet op de hoogte kan worden gebracht. Daar speelt het kantoor op in door fluisterverkoop aan te bieden. Kandidaat-kopers krijgen veel informatie, maar niet precies waar het object is. Eerst wordt getoetst of de kandidaat werkelijk geïnteresseerd is en als daar sprake van is krijgt de kandidaat pas de resterende informatie. Maar dan wordt het niet in

Oudekamersedijk 2, Heinkenszand

het algemeen gepubliceerd. Daarmee

0118 62 34 20 | mail@ronaldzwolle.nl

wijkt het af van een gewone verkoop.

www.ronaldzwolle.nl

Het verkoopsysteem is door de jaren

0118 - 46 18 97 • info@pmcinbalans.nl • www.pmcinbalans.nl O O S T- S O U B U R G • M I D D E L B U R G • V L I S S I N G E N • KO U D E K E R K E • A R N E M U I D E N • Z O U T E L A N D E • W O L P H A A R T S D I J K

In verkoop:

in Goes


5

29 december 2021 - nr. 3334

Advertentieblad Reimerswaal

U wilt een folder laten bezorgen?

TRIMSALON DE VROLIJKE VIERVOETER

Wij kunnen deze gelijktijdig bezorgen met Advertentieblad Reimerswaal.

Al vanaf 1982 een vertrouwd adres voor de algehele vachtverzorging van uw hond.

Wij bezorgen ook de buitengebieden! (elk adres in Reimerswaal wordt bezorgd). Vraag naar onze scherpe prijzen!

Ook kunt u bij ons de hond laten wassen en föhnen.

P.S. Wij kunnen uw folder ook ontwerpen en drukken/printen

INEKE ZOETEWEIJ, rijksgediplomeerd. Stoofstraat 12, Yerseke Tel. 0113 - 57 29 49 / 06 - 30 08 51 56

erse In div en ng ti afme

Zuidweg 19, Krabbendijke tel. 0113-501402 - e-mail: info@velzenbv.nl

Spoorstraat 20a t/m 20G, ‘s-Gravenpolder T. 0113312547 / 0653314189

info@opslagruimtehuren.nl

www.opslagruimtehuren.nl

vakkundig en persoonlijk

De Zeeuwse verzamelaar voor al uw metaalafval! Op werkdagen zijn wij geopend van 07.30 tot 17.00 uur. Iedere zaterdag geopend van 08.00-12.00 uur.

www.groenleer.com Hét adres voor al uw oud ijzer en metalen!

We gaan binnenkort verhuizen! Ons nieuw adres wordt medio jan./febr.: De Poort 25, 4411 PA Rilland

Nishoek 27, 4416 PE Kruiningen Tel. 06 - 51 49 11 18

info@groenleer.com

Gelukkig 2022

Kapelle Weststraat 13 T 0113 - 343055

Nicky Noe Fashion

Yerseke Dreef 2 T 0113 - 574590

Noordzandstraat 28 - Yerseke www.nickynoefashion.nl

www.electroworld.nl

er, Alles voor uw badkam

ook in 2022!

Staat de kerstafwas bij u nog op het aanrecht? Wij hebben een groot assortiment vaatwassers op voorraad. Bestel op www.agbe.nl/vaatwassers

Oude Zandweg 24 | 4361 SK Westkapelle | 0118 - 572 427 info@aangeenbrugelectro.nl | www.aangeenbrugelectro.nl

Elektro World Lamper is een familiebedrijf met inspiratiewinkels in Kapelle en Yerseke en een eigen reparatieteam voor witgoed, TV en audio!

Persoonlijk adviseur

Eelke Keersemaker

Voel je thuis met een badkamer van

SanimexDesign

+31 (0)118 236 044 info@sanimexdesign.com sanimexdesign.com Noordland 1 4451 RP Heinkenszand


6

Advertentieblad Reimerswaal

29 december 2021 - nr. 3334

Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

Genieten van vis

Week 52 2021 - Acties geldig t/m zaterdag Kamperfoeliestraat 85, 4461 VM Goes Tel. 0113 220 948 | www.marosgoes.nl ma - zo gesloten | di, wo en vrij 8:30 tot 18:00 uur do 8:30 tot 20:00 uur | za 8:30 tot 16:00 uur

Ei n d e j a a rs a an b i ed i n g en

Hollandse garnalen 500 gram

Krabsalade

16.95

GOURMET MET O.A. BIEFSTUK EN KIPFILET P.P. VANAF

3.90

150 gram

Garnalenkroketten 4 HALEN 3 BETALEN Fijne feestdagen

Vishandel van As wenst u en uw naasten fijne feestdagen toe en veel geluk en gezondheid voor het nieuwe jaar. Directie & medewerkers

Wij zijn gesloten vanaf 1 t/m 5 januari. Donderdag 6 januari hopen wij weer voor u klaar te staan. Tot ziens bij Vishandel Van As Zeeland BV

RUNDERLAPPEN 500 GRAM

Wij zijn OPEN voor AFHALEN tijdens onze gewone openingstijden. IETS NODIG? App of bel naar 0624599859. Veel KOOPJES in de kleding, haal een PAS-TAS bij de winkel. Alle klanten willen wij VRIENDELIJK DANKEN voor jullie vertrouwen en klandizie! Iedereen de BESTE WENSEN voor 2022. In het nieuwe jaar weer HARTELIJK WELKOM! We zijn gesloten van 3-10 jan. Vanaf 11 januari staan we weer graag voor jullie klaar!

VARKENSLAP MET EEN KLEIN BEENTJE 1000 GRAM

3,90 4,-

3,50

KALKOENDRUMSTICKS OP=OP 50 1000 GRAM

3,

2+1 UIT EIGEN ROKERIJ GRATIS ROOKWORST

HACHEEVLEES 500 GRAM

4,-

TIP VOOR OUDJAARSAVOND!

SOEPVLEES

HAPJESPAN PER STUK 4, - 75 HAPJES 100 HAPJES

KIPFILET

4,

500 GRAM

-

500 GRAM

SCHOUDERKARBONADE 1000 GRAM

4,-

27,00

35,00

SATÉPAN PER STUK KIP OF VARKENSHAAS 15 STOKKEN 25 STOKKEN

25,00

37,50

V O LG O N S O P FAC E B O O K E N I N S TAG R A M

dinsdag t/m vrijdag 9:00 - 17:00 en zaterdag 9:00 - 16:00

Online bestellen, afhalen en bezorgen mogelijk! www.Vleesbaas.com

Bedankt

voor het doen van zaken in dit succesvolle kalenderjaar. Het is een genoegen geweest om elkaar te helpen bij het bereiken van de doelen en we kijken ernaar uit om dit in het komende jaar weer te doen!

Noordstraat 40 | Kamperland | T: 0113 - 268393


7

29 december 2021 - nr. 3334

Advertentieblad Reimerswaal

Tijdens de lockdown is de winkel geopend om pakketten te brengen en af te halen. Het tankstation is normaal geopend. Afspraken voor fietsbeurten kunnen, wegens grote drukte, ingepland worden vanaf 1 februari. Voor spoedreparatie kan een telefonische afspraak gepland worden.

VERMARE KRABBENDIJKE

Wij wenseneeiendgeerzeoennd en wel 2022!

De winkel is gesloten van 1 januari t/m 11 januari, vanaf 12 januari bent u weer van harte welkom!

Laat nu uw auto wassen in onze

WASSTRAAT

AUTOBEDRIJF

OOSTPOLDER

Vanaf € 5,00

24/7 GEOPEND

Oostweg 27, Krabbendijke, tel. 0113-501391 www.vermarevof.nl tussen 18.00-19.00 uur gesloten

E L A T TO ! P O O K R E V G LEE VAN DE

Keuze uit 5 verschillende wasprogramma’s Insectenreiniger aanwezig Betaling mogelijk per pin, waspas of gewoon contant Auto’s en bussen dezelfde prijs Geschikt voor bussen met een hoogte tot 2,70 m en een breedte tot 2,10 m

AUTOBEDRIJF

OOSTPOLDER

‘s-Gravenpolder

Oostpolderweg 11 4413 NN Krabbendijke Tel. 0113 - 50 33 88 www.autobedrijfoostpolder.nl

www.keukenoutletwinkel.nl

ZORG IN DE REGIO Allévo, zorg- en dienstverlening Tel. 088-11 02 800, ook voor dringende hulp-vragen 24 uur per dag en in het weekend. Buurtdiensten Reimerswaal Voor alle hulp in het huishouden. Team 1: Yerseke, Kruiningen, Hansweert, Schore. Tel. 06 - 10 27 41 32. E-mail: reimerswaal@buurtdiensten.nl Team 2: Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde. Tel. 06 - 51 43 77 86. E-mail: reimerswaal2@buurtdiensten.nl Buurtzorg Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde Verzorging en verpleging, 06-23 28 29 80. Buurtzorg Yerseke team dorp: 06-13 24 88 86. Buurtzorg Yerseke team Moerplein: 06-82 13 34 00. Buurtzorg Kruinigen en Hansweert: 06-12 54 66 52. Clara Thuis Voor vrijwillige terminale zorg aan huis. Inlichtingen of aanmelding: Tel. 06-23496684 / www.clarathuis.nl Maaltijd Thuis Inlichtingen of aanmelden via Cliënten Service Bureau van zorggroep Ter Weel: 0900-22 44 88 0 (lokaal tarief). RST zorgverleners (Reformatorische zorg) 7 dagen per week, 24 uur bereikbaar voor verpleging en verzorging. Tel. 085 - 80 88 162.

Verloskundigen Reimerswaal Bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Tel. 0113-50 38 42. www.verloskundigenreimerswaal.nl Verloskundigen Zuidwesthoek Spreekuren in Rilland, Hoogerheide en het MoederKindcentrum in ‘het Bravis’ te Bergen op Zoom, 24/7 bereikbaar op 06-46 61 65 55, www.verloskundigenzuidwesthoek.nl, verloskundigenzuidwesthoek@outlook.com Vrijwilligershulp Klusteam Rilland Wij ondersteunen bij het verbeteren van de leefomstandigheden van iedere volwassene ongeacht leeftijd, ziekte, handicap, of anderszins bijvoorbeeld bij klusjes maar ook indien u behoefte heeft aan dagelijks telefonische controle hoe het met u gaat. 06-51 36 46 28 Diabeteslijn: 033-46 30 566, info@dvn.nl Adviesbureau Veilig Langer Thuis Wonen (VLT) De wegwijzer voor ouderen en mantelzorgers! Voor kosteloos, vrijblijvend, onafhankelijk advies, op het gebied van praktische zaken, zorginhoudelijke zaken, wet en regelgeving en voor het bieden van een luisterend oor zijn we bereikbaar op: tel. 06-49329487, e-mail: info@adviesbureau-vlt.nl.

WEEKENDDIENSTEN

De Luisterlijn Altijd tijd voor een gesprek 0900-0767. Vertrouwelijk, anoniem, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Avond- en weekenddiensten huisartsen Voor medische spoed belt u buiten kantooruren (17.00-08.00 uur ’s morgens) de Huisartsenpost, telefoon 0900-1785. De huisartsenpost is gevestigd op het terrein van het Admiraal de Ruyterziekenhuis.

Vrijwilligershulp Krabbendijke Handje Extra Voor als u even een handje extra kunt gebruiken bij bijvoorbeeld het boodschappen doen, mantelzorgondersteuning, begeleiding en vervoer bij bezoek huisarts of ziekenhuis. 06-20 12 70 15 handjeextrakrabbendijke@gmail.com

Weekenddienst tandartsen Spreekuur vanaf 10.00 uur. Bellen voor een afspraak: tel. 06-22 34 72 09.

Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-18.00 uur 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl

Weekenddiensten dierenartsen Gezelschapsdieren: Kliniek Dier & Arts en Dierenkliniek Goes; bellen voor een afspraak: tel. 0113-33 01 15. Landbouwhuisdieren: 0113-34 24 86

www.bakkerijhetzand.nl Dorpsstraat • Krabbendijke • 0113 Tel. 0113 - 509064 90 Dorpsstraat 82 82 • Krabbendijke • Tel. - 50 64


Advertentieblad Reimerswaal

8

vacatures!

29 december 2021 - nr. 3334

Voor op onze mosselkotter,

YE-57

H&R Installatie B.V. is een moderne en vooruitstrevende installateur met oog voor passende oplossingen en nieuwe, duurzame technieken. We zijn zowel in de sectoren woningbouw en kleine utiliteit bouw actief, maar uiteraard ook voor de particuliere sector. Wij zijn per direct op zoek naar een

INSTALLATIEMONTEUR Soort dienstverband: Fulltime, Freelance/ZZP, Onbepaalde tijd

Interesse? Bekijk de volledig vacature op de website en solliciteer!

zoeken wij:

een enthousiaste bemanningslid/schippersknecht voor het verrichten van alle werkzaamheden. Voor informatie: Leo Nieuwenhuize, tel.nr. 06-53190559.

ZIT JIJ WEL OP JE PLEK? Wij hebben plaats voor

BIM-MODELLEURS LOCATIE DIRKSLAND Watertoren 49A, Dirksland 0187 – 60 96 58 dirksland@cerfix.nl LOCATIE HEINKENSZAND Daniëlsweg 10-12, Heinkenszand 0113 – 56 40 60 heinkenszand@cerfix.nl

PROJECTLEIDER CONSTRUCTEUR CONSTRUCTEURS Ontdek je plek op Cerfix.nl


9

29 december 2021 - nr. 3334

Advertentieblad Reimerswaal

(AANKOMEND)

SCHEEPSELEKTROMONTEUR

Wij zijn per direct op zoek naar versterking van ons team:

Wij van Shiptechnics B.V. zijn opzoek naar een (aankomend) scheepselektromonteur. We bieden je hierin veel vrijheid en een veelzijdige functie. Je bent actief bezig met het oplossen van elektrotechnische uitdagingen aan boord. Dus hou jij van avontuur en spreekt deze uitdaging jou aan, reageer!

WIJ BIEDEN: Een veelzijdige functie met eigen inbreng in een enthousiast team, waar je zowel nationaal als internationaal werkt; Een baan waar je kennis en creativiteit optimaal kan ontplooien; Een uitstekende beloning gebaseerd op opleiding en ervaring

Allround Monteur Landbouwmachines Voor 38 uur per week. In deze functie verricht je onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan landbouwmachines. Dit kan zowel binnen ons filiaal zijn als op locatie bij de klant. Functie-eisen: • Een afgeronde technische mbo opleiding niveau 3 of 4 • Je hebt ervaring en kennis in de landbouwmechanisatie Wij bieden jou een uitdagende en zelfstandige functie in een dynamisch bedrijf met een prima salaris en secundaire voorwaarden die zijn afgestemd op de kennis en ervaring die je meebrengt.

ZET KOERS NAAR AVONTUUR

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact op nemen via 0113-610167 of email: werkplaats@lmbdekoster.nl. Bij interesse kunt u uw CV met motivatie sturen naar werkplaats@lmbdekoster.nl

solliciteer direct zonder sollicitatiebrief Mechanisatiebedrijf de Koster BV | Veilingweg 6 | 4421 SM Kapelle | Tel. 0113 - 61 01 67 werkplaats@lmbdekoster.nl | www.mechanisatiebedrijfdekoster.nl

werkenbijshiptechnics.nl

mail@shiptechnics.nl • +31 (0)113-344924 • Smokkelhoekweg 13, 4421 JH Kapelle

Geschiedenis Waar is de tijd gebleven? In plaats van naar de eendjes met een zak oud brood gingen mijn ouders als ze oppasten op onze dochter liever met haar naar de restauratiewerken van de kerk in Kapelle kijken. Dat leverde in de winter van 1998-1999 hiernaast staande foto op. U ziet hierop één van de wijzerborden van de torenklok die na restauratie weer terug aan de gevel geplaatst zou worden. Het uurwerk op de kerktoren was in veel dorpen dikwijls de enige plaats waar je buiten kon zien hoe laat het was. Een horloge was tot halverwege de vorige eeuw een luxe die niet veel mensen zich toen al konden veroorloven. Zeker op 31 december wordt er massaal naar de klok gekeken als de wijzers om middernacht aangeven dat het nieuwe jaar begint. Oud en nieuw kent veel tradities, die soms al honderden jaren in gebruik zijn zoals het eten van oliebollen. Ook ontstaan nieuwe activiteiten die uitgroeien tot massale happenings, een voorbeeld is de Nieuwjaarsduik. Als na middernacht op 31 december de klok 12 uur heeft geslagen, is het heel even stil, iedereen wenst elkaar ‘een

MECHANISATIEBEDRIJF DE KOSTER B.V. IS OFFICIEEL

DEALER VOOR DE REGIO

Omdat verhalen er toe doen...

gelukkig nieuwjaar’, er wordt geproost en dan wordt het nieuwe jaar ingeluid met flink wat vuurwerk. De volgende dag, 1 januari, is het tijd voor het ‘Nieuwjaarwensen’. Volgens traditie gaat jong naar oud. Kinderen gaan naar hun ouders,

gezinnen gaan naar hun grootouders, en dan wordt in het Zeeuws de wens uitgesproken “ik wènse je vee ‘eil en zegen” en het antwoord is dan steevast: “Dat wense ik joe ôk”. Fennie Lindenbergh-Lepoeter.


10

Advertentieblad Reimerswaal

Met groot verdriet geef ik u kennis, dat is overleden mijn zeer geliefde zorgzame moeder

Op 25 december 2021 nam de Heere nog onverwacht van ons weg onze geliefde zus, schoonzus en tante

Janna Elisabeth van Nieuwenhuijzen-de Graaff

Martha Bustraan-Bruijnooge

~ Jenny ~

en onze geliefde zwager en oom

Ko Bustraan

sinds 1 augustus 1976 weduwe van Gerrit Adriaan van Nieuwenhuijzen in de leeftijd van 86 jaar. Waarde: Wim 20 december 2021 Valkenissepolder 2, 4414 RW Waarde. De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Diepbedroefd delen wij u mee dat, na een kortstondige ernstige ziekte, door de Heere van onze zijde is weggenomen mijn innig geliefde man en onze lieve, zorgzame vader, opa en overopa

Jacob Baaij in de leeftijd van 90 jaar, na een gelukkig huwelijk van 65 jaar. M.M. Baaij-Smit Henk en Henny Baaij-Rijkse Kees en Nellie Baaij-de Nood Conja en Wim Don-Baaij Leo en Ina Baaij-van Noorden Ab en Niesette Baaij-van der Jagt Klein- en achterkleinkinderen In herinnering ons levenloos geboren dochtertje en zusje. Sterke de Heere ons in deze zware weg. 25 december 2021 Marijkelaan 9 4401 GE Yerseke In verband met de geldende maatregelen is er geen gelegenheid om ons persoonlijk te condoleren. Wij stellen uw schriftelijke condoleances op prijs. De rouwdienst zal D.V. gehouden worden donderdag 30 december om 13.30 uur in de kerk van de Gereformeerde Gemeente, Oude Boogaert 2 in Yerseke. U kunt de dienst meeluisteren via kerktelefoon en www.gergemyerseke.nl. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats in Yerseke.

Yerseke: A.B. Bruijnooge J. Bruijnooge-Mol B.A. Bruijnooge (in herinnering) H.N. Bruijnooge-Paauwe A. Bruijnooge N. Bruijnooge-de Meulmeester S. Nolet-Bruijnooge H. Nolet (in herinnering) Neven en nichten

Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor het medeleven dat wij hebben ontvangen na het overlijden van mijn innig geliefde vrouw, onze lieve moeder en oma

Mimi van Houte-van den Hoven

29 december 2021 - nr. 3334

Jong gezin met drie kinderen zoekt:

WOONRUIMTE IN KRABBENDIJKE Ook met tijdelijke huur (bijvoorbeeld voor een jaar) zouden we al geholpen zijn. Heeft u iets of weet u iets? Neem dan alstublieft contact met ons op. We zien uit naar uw telefoontje op 06-52 28 99 85 Johan en Elina van Meijeren

Tevens wensen wij u het beste voor 2022. Waarde, december 2021

Voor uw blijken van medeleven die wij van u ontvingen na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze zeer zorgzame vader, schoonvader, opa en overopa

Jan Marinus Kaan zeggen wij u hartelijk dank. Uw betrokkenheid, in welke vorm dan ook, heeft ons goed gedaan.

Dorpsstraat 48, Krabbendijke

Tel. 0113 - 50 30 13 - Dinsdag gesloten www.reimerswaalverzekeringen.nl rvh@zeelandnet.nl

Maandag en vrijdag geopend van 13.00-17.00 uur. Woensdag en donderdag geopend van 09.00-12.00 uur.

WEEK 52 DINSDAG EN VRIJDAG GESLOTEN

Coolhofflaan 4 Rouwcentrum “Waardig” 4414 BK, Waarde Koninginneweg 2 0113-50 41 99 4414 AM Waarde 06-50 88 40 62 www.mariva-uitvaart.nl

OOK VOOR AL UW VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN!

ING

ER ZONW

INNEN B R O VO ITEN EN BU

BEGRAFENISVERZORGING

Tel. 0113-260681 begrafenisverzorgingdorst.nl › Rouwkamers: Markt 12 Kruiningen ‹

IKEN U L L RO OOR OOK V OUD RH ONDE

Vrijblijvende informatie en wilsbeschikking (geen crematies)

Voor een respect- en stijlvolle begeleiding

Uitvaartverzorging

‛De BeVeLANDeN’ LANDeN’ N’

DORPSSTRAAT 46A KRABBENDIJKE 0113-502188

Johan Hoekman Voor eeN zorgzAme BegeLeiDiNg Eigen rouwcentrum met aula en koffiekamer

Geldeloozepad 20 4463 AJ Goes

(0113) 311 444 uitvaartzorgcentrum.nl

M. Kaan-Jobse en verdere familiebetrekkingen

Verkoop, reparatie en onderhoud van WITGOED en INBOUWAPPARATUUR

Krabbendijke, december 2021

Tevens wensen wij u een voorspoedig 2022.

STORING MELDEN? Bel 06 - 53 59 81 10

UITVAART ZORG Peter Butler

Wij bedanken iedereen voor de belangstelling in de vorm van een kaartje, Telefoon 01130113 340 340 381381| |Benonistraat Telefoon Benonistraat 3|34421 DN Kapelle Sfeervolle aanwezigheid bij de afscheidsdienst Oalle ndmerken e| r4421 hcv-ketels! oDNuKapelle d www.peterbutler.nl || info@uitvaartpeterbutler.nl www.peterbutler.nl info@uitvaartpeterbutler.nl aan P e l l e t k a c h e l s die wij mochten ontvangen na het StiltehuisRouwcentrum: Peter Butler: Kitskinderscheweg 4421 PJ Kapelle Maalstede 1a 1,Kapelle overlijden van mijn man, mijn vader en Neem contact met ons Bel voor een afspraak op voor een afspraak naar 0113 - 551384. onze zwager in onze showroom en Molenlaan 10 | 4401 CC | Yerseke 0113-573082 (24 uur per dag bereikbaar) www.begrafenisverzorgingvanburg.nl

KRABBENDIJKE

Daarbuiten op afspraak

De vele warme reacties hebben ons erg goed gedaan. Rinus van Houte Theo en Melissa Boaz, Matz Peter en Julia Twan, Maud

UW BANK IN DE BUURT!

Steven Hollebrandse M.A.J. Hollebrandse-Huissen en familie Yerseke, december 2021

ervaar het zelf! een Voor

Bel naar: 0113-551384 uitvaart Nu tijdelijk met

persoonlijke Of jaarlijks onderhoud met een voordelig begeleiding onderhoudscontract?

Al vanaf € 6,50 p/maand!

Zie ook onze website: 100 KG gratis hkmn.nl/onderhoud Het adres voor een Respectvol afscheid. ENplus A1 houtpellets!

Uitvaartcentrum van Gentevoort Verrijn Stuartweg 28, Goes 0113 - 216815 www.uitvaart.vg

Janny van Gentevoort

Anthony Molenaar

Cv-ketel vervangen?

Bel of mail ons voor een vrijblijvende aanbieding! Huren is ook mogelijk vanaf € 33,49 p/maand incl. onderhoud, storingen en garantie. 0113 - 551384 info@hkmn.nl WhatsApp: 06-86881088


11

29 december 2021 - nr. 3334

Hoera!

Oma De Wolf is 60 jaar!

Gefeliciteerd! Liefs van Nienke en Femke Nick, Tim, Lieke en Tamara Röntgenstraat 23, 4416 DP Kruiningen

Voor al het meeleven tijdens mijn ziekenhuisopname, en nu de revalidatie in Revant, dank ik iedereen hartelijk. Het was en is mij tot steun in deze zorgvolle tijd. Tevens wens ik u een voorspoedig nieuwjaar. Christine Boogerd Krabbendijke

Wij wensen familie, vrienden en bekenden een voorspoedig 2022. Kees en Truus Berman Kees en Ilse Waarde

Te koop: SUZUKI ALTO automaat, bwj. 1999, 80.000 km, € 2500,–. 50 STOEPTEGELS € 1,– per stuk. TAFELTJE met 10 blauwe zoutpotjes € 50,–. Tel. 06 - 42 66 71 70

Iedereen Gods zegen toegewenst in het nieuwe jaar. Hartelijke groeten, Job en Marleen Nagelkerke Waarde

0113 - 75 06 71

Te koop: KUNSTSTOF RIJPLATEN MET AAN TWEE ZIJDES PROFIEL 300x100x2 cm € 69,00 ex. btw of 300x50x2 cm € 45,00 ex. btw Johan Neeskens tel. 06-10 33 79 02

Allen de beste wensen voor het nieuwe jaar! Hartelijke groet, Simon en Lenie Paauwe-Koole Yerseke Gelukkig nieuwjaar! Peter en Marjolein Lorenzo Weststrate Waarde

Familie, vrienden en bekenden, hartelijk bedankt voor jullie meeGelukkig nieuwjaar! leven en de vele kaartC. Koster-Sinke jes bij mijn ziekenhuisWaarde opname en thuiskomst. Tevens wens ik u een I.v.m. de feestdagen voorspoedig 2022 toe. haalt v.v. Kruiningen op J.M. Houtman- woensdag 29 december van Zweeden uw Kruiningen Graag willen we iedereen hartelijk bedanken voor alle hulp en meeleven in de achterliggende weken. Daarnaast willen we u hierbij een voorspoedig nieuwjaar toewensen. Hartelijke groet, Adriaan en Trudy Klap-van Gurp Reinald, Matthias, Willieke, Eduard en Alexander Krabbendijke

Leny Duyster wenst iedereen een voorspoedig en gezond 2022. Familie, vrienden en bekenden een gezegend 2022 toegewenst. J. Sinke-Grootjans Krabbendijke

Tegen inlevering van deze bon:

1 kilo SULTANA ROZIJNEN € 4,00

Wij wensen u een gezond en gelukkig 2022!

Marcel Kole Schilderen en Behangen

06-40 64 92 39 info@goudverf.com

Verzending, afhalen en bezorgen mogelijk!

AANBIEDINGEN GELDIG T/M 11 JANUARI 2022

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Biefstuk ‘Stroganoff’

9,50

500 gram

2 pakketjes naar keuze, samen

KEURSLAGERKOOPJE

4 stuks

Hamburgerpakket

4 burgers,

4 broodjes en bakje saus, samen

Onderhoud aan alle merken cv-ketels! Bel voor een afspraak naar 0113 - 551384. Of jaarlijks onderhoud met een voordelig onderhoudscontract? Al vanaf € 6,50 p/maand! Zie ook onze website: hkmn.nl/onderhoud

CSfeervolle v-ketel Pellveetrvkaancgehne?ls

Bel ofcontact mail ons voor Neem met onseen vrijblijvende aanbieding! op voor een afspraak in onze showroom en Huren ookzelf! mogelijk ervaarishet vanaf € 33,49 p/maand incl. 0113-551384 onderhoud, Bel naar: storingen en garantie. Nu tijdelijk met 0113 - 551384 info@hkmn.nl WhatsApp: 06-86881088 EN plus A1 houtpellets!

100 KG gratis

Wegens ruimtegebrek wordt er deze aan alle merken cv-ketels! week geen

Onderhoud

Bel voor een afspraak

naar 0113 ZOEK EN- 551384. WIN

geplaatst. Of jaarlijks onderhoud met een voordelig onderhoudscontract? De winnaar wordt Al vanaf € 6,50 p/maand! volgende week Zie ook onze website: bekendgemaakt! hkmn.nl/onderhoud

7,50

(vaste aanbieding)

Magere runderlapjes

Filetlapjes

7,48 7,95 5,95

4 stuks

Cv-ketel vervangen?

Bel of mail onsLEKKER voor eenBELEG vrijblijvende aanbieding!

Zeeuws spek, gegrilde beenham Huren is ook mogelijk € 33,49 boterhamworst p/maand envanaf gegrilde incl. onderhoud,

4,95

en garantie. 3storingen x 100 gram

0113 - 551384 info@hkmn.nl SALADEDUO WhatsApp: 06-86881088

Pulled-porksalade, kip-satésalade, Griekse selderij- en grillworstsalade 2 salades naar keuze, 2 x 100 gram

ChristenUnie wil graag dat er een en ander verandert in Reimerswaal..... Vind jij ook dat het anders en beter kan? Ga dan stemmen in maart en liefst op lijst 3

BENIEUWD GEWORDEN?

Je leest het hier: www.reimerswaal.christenunie.nl/nieuws

3

WWW.GOUDVERF.COM

4 Beierse saucijsjes, 4 speklappen, 4 slavinken, 4 kipschnitzels

Marjoke Verschuure Westweg 25 Krabbendijke Tel. 06 - 23 15 23 92

Een fijn en liefde- en respectvol, maar vooral een gezond 2022!

LIJST

uitstekend advies en service

LEKKER VOORDELIGE KWARTETJES

Wenst alle inwoners

VERF en TOEBEHOREN

Voor de allerlekkerste oliebollen!

WELKOM IN ONS WINKELTJE!

Pelletkachels

Goudverf

100 gram SUCADE € 1,25

op. Aanvang als gebruikelijk.

100 KG gratis

Familie, vrienden, buren, Gods zegen voor het nieuwe jaar. G. van der Velde Nieukerckestraat 7, Krabbendijke

Aanbieding geldig op de markt in Goes en Yerseke

OUDPAPIER

Bij ons kunt u terecht voor: Peren, appels, sap Sfeervolle (van eigen fruit), groentesappen, jam en stroop (suikervrij), Neem contact met ons op voorcadeautjes een afspraak in onzevan showroom en meel bakgezond.nl ervaar het zelf! Open van maandag t/m naar: 0113-551384 zaterdag vanaf 8.30 uur. Iedereen hartelijk be- Bel dankt voor alle felicitaties Nu tijdelijk met Blok Fruitteeltbedrijf en attenties die we kreGentmansdijk 2a gen ter gelegenheid van ENplus Krabbendijke A1 houtpellets! ons 65-jarig huwelijksjubileum. We wensen alle familie, vrienden en kennissen een voorspoedig nieuwjaar toe. Kees en Rie van Stee Slotstraat 66, Kruiningen D.V. 1 januari 2022 hopen wij te verhuizen naar Noordweg 15, 4413 AA Krabbendijke. Tevens wensen we iedereen een gezegend 2022 toe. Eldert en Marja Besseling Krabbendijke

Advertentieblad Reimerswaal

‘t wordt ANDERS én BETER

JIJ BEPAALT

2,99

KEURSLAGER CULINAIR

Bami met saté

6,50

portie

GOURMET / FONDUE / HAPJESPAN

Zie onze webshop om snel en gemakkelijk te bestellen

7,99 p.p.

vanaf

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundgehakt 1 ki lo

7,99

Gekruid gehakt 1 ki lo

Half-om-half

Losse worst

1 ki lo

1 ki lo

6,99

6,50 4,99

Kijk op www.keurslager.nl voor mooie en lekkere recepten

Keurslagerij VAN VELZEN Dorpsstraat 84 4413 CE Krabbendijke tel. 0113-501548 www.vanvelzen.keurslager.nl


12

Advertentieblad Reimerswaal

29 december 2021 - nr. 3334

Doe mee aan de M2 Makelaars prijsvraag en maak kans op 4 kaartjes voor de Efteling

2

Hoe laat staat Martin op?

1

Welke kleur heeft de voordeur van het kantoor van M2 Makelaars?

3

Welke krant leest Eric Eric?

4

5

Hoe heet onze kantoorhond?

In welke straat loopt het team van M2 Makelaars op de foto op www.m2makelaars.nl Tip!

De antwoorden op bovenstaande vragen zijn terug te vinden op onze website en in de kantoorvideo. Scan de QR-code voor de kantoorvideo of kijk op www.m2makelaars.nl/prijsvraag voor meer informatie!

Wij wensen iedereen een gelukkig en gezond 2022 toe!

088 - 44 24 100

088 - 44 24 100

info@m2makelaars.nl

@m2makelaars


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.