Advertentieblad Reimerswaal - week 49

Page 1

2 december 2020 • week 49 • jaargang 82 nr. 3279

Advertentieblad Reimerswaal 4 herfstburgers + 500 gram gehakt + 4 blinde vinken + 100 gram snackballetjes + 100 gram kipsalade

! 1-03-2021

15.00 8.50

Hamlappen

ngd t/m 3 Actie verle

1 kilo

Bourgondische rundervinken

4+1 GRATIS

Magere stooflappen

6.95

500 gram

Voorwaarden en meer informatie op www.nefit-bosch.nl/actie

HOEKMAN installatiebedrijf Valckenisseweg 34 4411 BR Rilland

info@hkmn.nl 0113 - 55 13 84

Alle soorten karbonades

Zeeuws spek 100 gram Runderrollade 100 gram Kip knoflook- + gerookte kipsalade 2x 100 gram

Kip cordon bleus

3+1 GRATIS

Bij aankoop van 4 rundersteaks

*deze actie is geldig tot 31 december 2020

2.95

ALLEEN VRIJDAG EN ZATERDAG:

Bij aankoop van gourmetschotel NU kruidenboter GRATIS!!! Snackballetjes div. smaken nu bakje saté en/of zoetzure saus GRATIS!!! Lekker om in te dippen...

4+1 GRATIS

Nu ook bereikbaar via WhatsApp op 06 8688 1088 of scan de QR-code

1.59 1.99

Borrelschaal

Lekkere schotel gevuld met diverse ambachtelijke hapjes. WOENSDAG GEHAKTDAG:

Rundgehakt kilo

500 GRAM Halfom gehakt kilo KRIELTJES GRATIS Losse worst kilo

6.75 6.25 5.95

Snellemarkt 5, 4416 BR Kruiningen • T: 0113 - 38 46 99 www.slagerijvansoest.nl

! E I T C A S R EINDEJAA

. al géén BTW ta e b n e n f deure w kozijnen o u u n l te s e chenk. B dejaarsges in e i o o m n e e rden w aankoop Tevens bij u *vraag naar de voorwaa

Slagveldstraat 56 A 4416 CC Kruiningen 0113 745 202 06 13 20 71 17 L.huissen@solidekozijn.nl

Producten Kozijnen Glas Buitendeuren Schuifpuien

Kijk ook eens op onze website

AL MEER DAN 45 JAAR!!!

Warm aanbevolen:

Dorpsstraat 48, Krabbendijke

DER

DE WINTERSCHIL

Tot eind maart profiteert u van onze winterschilderkorting en slechts 9% BTW* Sfeervolle Bel 0113-551339

Pelletkachels

* vraag naar de voorwaarden

Weekblad

Wekelijkse verspreiding op woensdag. Advertenties inleveren op donderdag en vrijdag, maar uiterlijk op maandagmorgen vóór 12.00 uur bij

Bel naar: 0113-551384

v

C o e rt va n Da m

Catering

verzorgt voor de komende feestdagen: onder andere

Zuidweg 19 4413 NL Krabbendijke tel. 0113 - 50 14 02 e-mail: info@velzenbv.nl

www.advertentiebladreimerswaal.nl

SOEP EN SALADES Va n a f 2 p e r s o n e n

M e e r i n f o r m at i e o f b e s t e lle n : w w w. c o e rt va n d a m . n l - 0 6 -2 1 1 4 6 1 5 6

Tel. 0113 - 50 30 13 - Dinsdag gesloten www.reimerswaalverzekeringen.nl rvh@zeelandnet.nl

OOK VOOR AL UW VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN!

Meer weten?

www.solidekozijn.nl

C D

A s

KRABBENDIJKE

Neem contact met ons op voor een afspraak in onze showroom en www.saman-schilders.nl ervaar het zelf! Huis-aan-huisbezorging in 8900 gezinnen in de gemeente Reimerswaal

UW BANK IN DE BUURT!

6 dagen open!

Nu tijdelijk met

100 KG gratis ENplus A1 houtpellets!

Altijd veilingverse snijbloemen

Onderhoud

aan alle merken cv-ketels!

Bel voor een afspraak naar 0113 - 551384.

Bel vrijb

Of jaarlijks onderhoud met een voordelig onderhoudscontract? Al vanaf € 6,50 p/maand!

H va

Zie ook onze website: hkmn.nl/onderhoud

Autoruitschade? Autoruitschade?

Bloemisterij Slabbekoorn Wijngaardstraat 8 Yerseke Tel. + fax 0113 - 57 15 28

Tel. 0113 801 991 - www.dtcs.nl - info@dtcs.nl D.T. Computer Services Molenpolderweg 22A Yerseke

Bel 0113 - 251 700

Bel 0113 - 251 700

st

Wh


2

Advertentieblad Reimerswaal

2 december 2020 - nr. 3279

Reimerswaal info

Kijk ook op: www.reimerswaal.nl

Wekelijkse informatierubriek Gemeente Reimerswaal

Wist u dat… het mogelijk is om vanaf thuis, wanneer het u uitkomt, uw verhuizing door te geven, ergens melding van te maken of andere zaken te regelen? Het is niet altijd nodig om naar het gemeentehuis te komen of te bellen voor een aantal zaken. Via www.reimerswaal.nl kunt u ook veel regelen, aanvragen of melden. Het voordeel is dat u dan geen afspraak hoeft te maken, niet hoeft te bellen of u niet afhankelijk bent van onze openingstijden. Hiervoor kunt u op een tijdstip dat het u schikt digitaal bij ons

Vergaderagenda

Contactgegevens

• Themaraad: Dinsdag 8 december, 20.00 uur, gemeentehuis Kruiningen. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl

De RRE (Regeling Reductie Energiegebruik) is er ook voor jou! Deze subsidie wil u als woningeigenaar helpen bij de volgende stap in verduurzamen. Wilt u graag uw woning verduurzamen? Kies voor een energieverbruiksmanager en krijg inzicht in uw energieverbruik! Kijk voor meer informatie of het aanvragen van een energieverbruiksmanager op: https://www.duurzaambouwloket.nl//ener-

gieverbruiksmanager-zeeland Nieuwsgierig wat er nog meer mogelijk is? www.duurzaambouwloket.nl/zeeland-rre Lees ook het interview met Andy van de Velde, die snel inzicht wilde in het rendement van energiebesparende maatregelen. https:// www.zeeuwsenergieakkoord.nl/RRE/energieverbruiksmanager

terecht:

• Bewijs van in leven zijn, attestatie de vita • Bewijs van Nederlanderschap • Geboorteaangifte • Geheimhouding persoonsgegevens • Huwelijk / Geregistreerd partnerschap

Noodgevallen openbare ruimten: Voor dringende noodgevallen aan wegen, rioleringen, openbaar groen en dergelijke, buiten kantooruren. Telefoon: 06-53702470. Heeft u een verstopping? Neem dan altijd eerst contact op met de gemeente.

• Identiteitskaart aanvragen • Naamgebruik wijzigen • Overlijdensaangifte • Paspoort aanvragen • Rijbewijs • Uittreksel akte burgerlijke stand (geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte) • Uittreksel persoonsgegevens, BRP (green paper)

Vergunningen • Omgevingsvergunning, melding • Evenement organiseren, vergunning of melding • Start- of gereedmelding slopen en bouwen Iets aan ons doorgeven • Verloren of gevonden voorwerpen • Openbare verlichting, melden storing • Groenvoorziening • Ongedierte • Rioolverstopping • Melding doen (FIXI) Overig • Afvalkalender/afvalapp • Rioolaansluiting aanvragen • Inrit of uitweg aanleggen, melden • NEE-NEE of NEE-JA-sticker aanvragen • Informatie uit het archief opvragen • Ligplaats haven Yerseke • Aanvraag

aansluitsubsidie

Hoogwaardig

breedbandinternet • Incidentele subsidies en structurele (jaar) subsidies • Uw evenement plaatsen in Omroeper en evenementenkalender • Koninklijke Onderscheiding, lintje

Openingstijden gemeentehuis: Maandag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

Afspraken met leden college burgemeester en wethouders: Bestuurssecretariaat - telefoon: 14 0113 of bestuurssecretariaat@reimerswaal.nl

• Emigratie

• Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Publieksbalie: Gemeentehuis, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen. De balie voor burgerzaken is uitsluitend op afspraak geopend. Op sommige dagen ook buiten de algemene openingstijden van het gemeentehuis. Kijk op www.reimerswaal.nl voor een beschikbaar tijdstip of bel ons via telefoonnummer 14 0113.

Afspraken met raadsleden: Griffie - telefoon: 14 0113 of griffie@reimerswaal.nl

Burgerzaken

• Verhuizing doorgeven

Algemeen telefoonnummer: 14 0113 E-mail: gemeente@reimerswaal.nl WhatsApp: 06-23 23 69 42. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen. Berichten worden behandeld tijdens onze openingstijden.

Afval scheiden is een feestje Dit leerden de kinderen uit groep 5 van de Zevensprong uit Krabbendijke dinsdag 24 november. Wethouder Maarten Both assisteerde de gastdocent van Milieu Educatie Centrum De Bevelanden bij het geven van uitleg over het scheiden van groente-, fruit- en tuinafval en

etensresten. Zo leren kinderen het belang van afval scheiden voor een beter milieu. De Zevensprong, en 6 andere scholen, doen mee aan de gft-inzameling via de gemeente. Deze scholen krijgen een gft-container en gf-bakjes voor in de klaslokalen, de aula en de lerarenkamer.

Inloopspreekuur wijkagenten: De wijkagenten van de gemeente Reimerswaal houden iedere donderdag van 09.00 tot 12.00 uur inloopspreekuur in het politiesteunpunt Kruiningen. Het steunpunt zit op de 1e verdieping van Bachten Vaete, Brouwerijstraat 1 in Kruiningen, tegenover het gemeentehuis. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Voor ouders/verzorgers, jongeren tot 23 jaar en professionals met alle vragen over opvoeden en opgroeien. Telefoon of WhatsApp: 06-40736270 maandag t/m vrijdag 09.00-11.30 uur, behalve op donderdag of cjg@reimerswaal.nl. Jeugd- en jongerenwerk: Jeroen Kempees, telefoon: 06-24928651 of j.kempees@reimerswaal.nl Anton Hamelink, telefoon 06-36275721 of a.hamelink@reimerswaal.nl Werk, inkomen en zorg (WMO): Voor aanvragen/aanmelding/informatie/ advies kunt u terecht bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ, in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes. Telefoon: 0113-239 100. www.grdebevelanden.nl/wiz Servicepunt vrijwilligers(werk) Reimerswaal: Heeft uw organisatie nieuwe vrijwilligers nodig of wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Bel 14 0113 of ga naar www.inreimerswaal.nl Dé activiteitenwebsite op het gebied van sport, bewegen, cultuur, zorg en vrijwilligerswerk in Reimerswaal. Collectief vervoer nodig? Bel 0113-745050.


2 december 2020 - nr. 3279

Een beter klimaat, heeft u een goed idee? Energie en klimaatbeleid De gemeente Reimerswaal wil graag samen met haar inwoners, bedrijven en gebiedspartners werken aan een beter klimaat. De gemeente wil graag het voortouw nemen door zelf te verduurzamen en bedrijven en inwoners te helpen bij de noodzakelijke energietransitie, misschien wel de grootste maatschappelijke opgave van de komende decennia. Wat is de energietransitie nu eigenlijk? De energietransitie betekent de overgang van stroom en warmte uit fossiele brandstoffen zoals gas en steenkolen naar volledig groene energie. Duurzame (groene) energie kennen we nu al vanuit zon, wind, biomassa en water. Ook kunnen we nog veel energie besparen. Bespaarde energie hoeft tenslotte niet opgewekt te worden en dat is ook weer goed voor het klimaat.

Duurzaam doen is slim en hip geworden. Zie het als vooruitgang hoe we de dingen op een andere en betere manier kunnen doen. Meer met het oog op de toekomst. Ook in onze leefomgeving zullen we samen moeten verduurzamen. Wat zou slimmer en duurzamer kunnen? Welke maatregelen dragen niet alleen bij aan CO2-reductie maar ook aan andere maatschappelijke opgaven? Wat kunnen we samen duurzaam doen? Denk aan een deelauto in de wijk, het gezamenlijk aanschaffen van zonnepanelen of minder verharding en meer groen in uw tuin.

3

Advertentieblad Reimerswaal

Middeleeuwse vondst Oude Plein Kruiningen Dat de grond van het Oude Plein rijk is aan archeologische vondsten bleek al tijdens de herinrichting van het parkeerterrein in 2017. Deze week werd er weer een mooie vondst gedaan! Aan de rand van het Oude Plein, waar straks woningen van Beveland Wonen komen, zijn resten van een Middeleeuws huis gevonden. Er liep destijds een gracht op die plek en

daar zal deze woning naast hebben gestaan; een grachtenpand! Dat het waarschijnlijk gebouwd is door rijkere inwoners van Kruiningen blijkt uit verschillende unieke details. De archeologen werkten tot vrijdagmiddag jl. aan het vastleggen van de vondst. Daarna werd het volledig afgebroken vanwege de bouw van de nieuwe woningen.

Heeft u ook goede ideeën? Laat het ons weten en mail deze dan naar klimaatbeleid@reimerswaal.nl en wie weet komt uw idee tot uitvoering!!

SAMEN WERKEN AAN EEN BETER KLIMAAT DAAR KRIJG JE TOCH ENERGIE VAN!

Bekendmakingen Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van gemeente Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende aanvragen om omgevingsvergunning hebben ontvangen: • Voor: het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Locatie: Zuidweg 16A in Krabbendijke Datum ontvangst: 18 november 2020 • Voor: het plaatsen van balkonbeglazing Locatie: Ravenstein 37 in Kruiningen Datum ontvangst: 20 november 2020 • Voor: het huisvesten van arbeidsmigranten Locatie: Bathpolderweg 33 in Rilland Datum ontvangst: 5 november 2020 • Voor: het renoveren en wijzigen van de voorgevel Locatie: Hoofdweg 43 in Rilland Datum ontvangst: 23 november 2020 • Voor: het huisvesten van arbeidsmigranten Locatie: Kerkweg 43 in Waarde Datum ontvangst: 9 november 2020 • Voor: het huisvesten van arbeidsmigranten Locatie: Nolleweg 1A in Waarde Datum ontvangst: 6 november 2020 • Voor: het huisvesten van arbeidsmigranten Locatie: Weelweg 10D in Waarde Datum ontvangst: 12 november 2020 • Voor: het huisvesten van arbeidsmigranten Locatie: Westveerpolder 6 in Waarde Datum ontvangst: 10 november 2020 • Voor: het herindelen van brandcompartimenten van een bedrijfscomplex Locatie: Krab 17 in Yerseke Datum ontvangst: 18 november 2020 • Voor: het kappen van bomen Locatie: diverse locaties in de gemeente Reimerswaal - hoek Meidam-Hoofdstraat in Kruiningen - begraafplaats Kruiningen - Meestoof in Krabbendijke - Westhof in Krabbendijke - Hoofdweg in Rilland - Kazerne in Rilland - Lepelstraat in Yerseke Datum ontvangst: 18 november 2020 Een aanvraag kan uit meerdere activiteiten bestaan. Aanvragen liggen niet ter inzage, maar kunnen op verzoek wel worden ingezien. Neem daarvoor even contact op via 14 0113 of gemeente@reimerswaal.nl. Als een bezwaar of zienswijze wordt overwogen, moet eerst een (ontwerp)besluit op de aanvraag worden afgewacht. Van dit (ontwerp)besluit volgt ook een melding in deze rubriek Bekendmakingen.

Bekendmakingen Aanvraag om maatwerk Champignonkwekerij Braam Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat zij op 20 november 2020 een aanvraag voor maatwerk hebben ontvangen van Champignonkwekerij Braam. De aanvraag heeft betrekking op het verruimen van het aantal verkeersbewegingen ’s nachts. Deze aanvraag ligt niet ter inzage, maar kan op verzoek wel worden ingezien. Als een bezwaarschrift wordt overwogen, moet eerst het besluit op de aanvraag worden afgewacht. Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer R.M. de Mul, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31(0)6 5120 0219 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-MWP200025/00262518.

Meldingen artikel 8.40/8.41 wet Milieubeheer (Activiteitenbesluit) Melding Activiteitenbesluit van Zeeuws Goud Op 12 november 2020 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van Zeeuws Goud gelegen aan Weelweg 10D in Waarde. Het betreft een melding voor het plaatsen van 5 stacaravans voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT200552. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij P. Valk, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51202869 of 0115-745100. Melding Activiteitenbesluit van Mosselhandel Adri & Zn. Op 18 november 2020 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van Mosselhandel Adri & Zn., gelegen aan Krab 17 in Yerseke. Het betreft een melding voor plaatsen van een gasflessenbatterij, het aanpassen van koelsystemen, het verplaatsen van installaties en het wijzigen van de indeling van de verdieping. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT200560 Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij P. Valk, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51202869. Meldingen worden gepubliceerd ter informatie. Hiertegen is geen zienswijze, bezwaar en/of beroep mogelijk.


4

Advertentieblad Reimerswaal

Bekendmakingen Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend: • Voor: het uitbreiden van een werkplaats Locatie: Oostpolderweg 11 in Krabbendijke Verzenddatum besluit: 25 november 2020 • Voor: het kappen van bomen Locatie: Spoorlaan 28 in Krabbendijke Verzenddatum besluit: 24 november 2020 • Voor: het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Locatie: Zuidweg 16A in Krabbendijke Verzenddatum besluit: 25 november 2020 • Voor: het huisvesten van arbeidsmigranten Locatie: Olzendedijk 3 in Kruiningen Verzenddatum besluit: 25 november 2020 • Voor: het tijdelijk plaatsen van flexotels voor arbeidsmigranten Locatie: Olzendedijk 3 in Kruiningen Verzenddatum besluit: 25 november 2020 • Voor: het huisvesten van arbeidsmigranten Locatie: 2e Vlietweg 18B in Oostdijk Verzenddatum besluit: 25 november 2020 • Voor: het huisvesten van arbeidsmigranten Locatie: Oude Rijksweg 43A in Rilland Verzenddatum besluit: 20 november 2020 • Voor: het kappen van bomen Locatie: diverse locaties in de gemeente Reimerswaal - hoek Meidam-Hoofdstraat in Kruiningen - begraafplaats Kruiningen - Meestoof in Krabbendijke - Westhof in Krabbendijke - Hoofdweg in Rilland - Kazerne in Rilland - Lepelstraat in Yerseke Verzenddatum besluit: 25 november 2020

2 december 2020 - nr. 3279

nen van een bezwaarschrift. Wel kan naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www. rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan ook digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening. Kruiningen, 2 december 2020 Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat zij van plan zijn vergunning op grond van artikel 3 van de Dranken Horecawet te verlenen aan: • LTC de Klappers, voor de inrichting Oosterscheldestraat 10A, 4413 CT Krabbendijke. Zij hebben het voornemen de gevraagde vergunning te verlenen en daaraan een beperking te verbinden ter voorkoming van oneerlijke concurrentie tussen enerzijds voornoemde vereniging en anderzijds de commerciële horeca. Deze concept vergunning ligt gedurende de termijn van 2 december 2020 tot en met 13 januari 2021 ter inzage bij de balie in het gemeentehuis aan het Oude Plein 1 in Kruiningen. Gedurende deze periode kunt u schriftelijk uw zienswijze tegen deze aanvraag kenbaar maken. Het gemeentehuis is geopend op maandag tot en met donderdag van 08.30 – 16.30 uur en op vrijdag van 08.30 – 12.00 uur. Kruiningen, 2 december 2020 Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, 2020’ Algemeen Op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Reimerswaal maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf donderdag 3 december 2020 tot en met woensdag 30 december 2020 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, 2020’ (inclusief onderliggende stukken) voor iedereen ter inzage ligt. Het plan is te raadplegen op de website van de gemeente Reimerswaal, www.reimerswaal.nl/bestemmingsplannen. Vervolgens vindt u de stukken door op de plannen van het Buitengebied te klikken. Ook kunt u het voorontwerpbestemmingsplan tijdens de openingstijden inzien bij de balie in het gemeentehuis aan het Oude Plein 1 in Kruiningen.

Rechtsmiddelen Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure, kunnen hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan Het voorontwerpbestemmingsplan omvat het planologisch-juridisch mogelijk maken van diverse particuliere initiatieven en het op onderdelen optimaliseren van de verbeelding en de regels. Voor de inhoudelijke wijzigingen verwijzen wij u naar de ter inzage liggende stukken.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en) waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van een besluit wordt niet geschorst door het indie-

Inspraakprocedure Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen van Reimerswaal en belanghebbenden schriftelijke inspraakreacties over het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Digitaal kunt u uw inspraakreactie indienen op de bovengenoemde locatie op onze website. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan ons college (Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen). Het indienen van een inspraakreactie via e-mail is niet mogelijk.

De ingebrachte inspraakreacties zullen worden betrokken bij de te maken afweging of het voorontwerp zoals dit nu wordt gepresenteerd als het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Contactpersoon Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Geelhoed - van Veen of mevrouw Meijers van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij zijn bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl. Kruiningen, 2 december 2020 Ontwerpnota VTH beleid Zeeland 2021 onderdeel strategie Vanwege de kwaliteitseisen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de komende Omgevingswet stelden Zeeuwse overheden een gezamenlijk Vergunningverlening- Toezicht-, en Handhaving (VTH) Beleid op voor het onderdeel strategie. Net als alle andere Zeeuwse overheden vinden wij een mooi, schoon, veilig, gezond en duurzaam Zeeland belangrijk. Deze strategie draagt daar aan bij. In het VTH-beleid Zeeland 2021, onderdeel strategie, benoemen we de uitgangspunten voor preventie, vergunningverlening, gedogen, toezicht en handhaving in Zeeland, en dus ook voor onze gemeente/provincie/waterschap. Het is onderdeel van het uitvoerings- en handhavingsbeleid zoals bedoeld in artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht. De reikwijdte van de strategie omvat taken van Provincie en Gemeenten op het gebied van de omgeving: milieu, water, natuur, ruimtelijke ordening en bouwen. Het ontwerpbeleid ligt van 30 november 2020 tot en met 11 januari 2021 ter inzage. In deze periode kunnen inwoners en belanghebbenden een zienswijze indienen. Uw zienswijze kunt u per e-mail of schriftelijk indienen tot uiterlijk 11 januari 2021. Voor een zienswijze per e-mail gebruikt u het e-mailadres: gemeente@ reimerswaal.nl. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het ontwerpbeleid en bijbehorende stukken vindt u in het elektronisch gemeenteblad, te vinden op de website overheid.nl en op de gemeentelijke website. De ontvangen zienswijzen betrekken wij bij de vaststelling en inhoud van de definitieve beleidsnota. Voor vragen of informatie kunt u terecht bij het hoofd van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaven, de heer F. Schouten, telefoon 14 0113 of gemeente@reimerswaal.nl Basisregistratie De gemeente houdt van alle inwoners een basisregistratie bij. Wij hebben onderstaande persoon niet kunnen bereiken en wij hebben geen adreswijziging ontvangen. Er is ook niet doorgegeven dat deze persoon is vertrokken uit Nederland. • A.V.H. Uytterschout, geboren: 5 februari 1946 Wij verzoeken iedereen die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde persoon ons hierover te informeren. U kunt dat doen door ons te bellen via ons telefoonnummer 14 0113 op maandag t/m donderdag van 08.30-16.30 uur en vrijdag van 08.30-12.00 uur. U kunt ons ook bereiken via het e-mailadres: gemeente@reimerswaal.nl of persoonlijk langskomen tijdens onze openingstijden.

Reimerswaalse omroeper Een rubriek voor instellingen en verenigingen in Reimerswaal om hun evenementen en activiteiten aan te kondigen. Kopij graag uiterlijk woensdag vóór 17.00 uur aanleveren via het formulier op www.reimerswaal.nl. Hier kunt u ook de spelregels nalezen.

Berichtjes Bemoedigingsdienst Yerseke. Op woensdagavond 2 december hopen we weer een bemoedigingsdienst in de Gereformeerde Kerk in Yerseke te houden. U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst mee te kijken via www.kerkomroep. nl en dan kiezen voor Gereformeerde Kerk Yerseke. De dienst begint om 19.30 uur en de spreker is ds. Henk Stoorvogel. Thuis kunt u natuurlijk uit volle borst meezingen met de liederen!

Kerstengelenproject Rilland. Rilland, ook dit jaar organiseren wij het kerstengelenproject in Rilland en omgeving. Wil je inlichtingen of opgeven voor 27 november bij jooskecrucq@kpnmail.nl Tel. 0113 55 18 17 of 06 30 15 55 44 beeke@kpnmail.nl Tel. 0113 55 18 26 of 06 12 36 90 22

www.reimerswaal.nl

www.bakkerijhetzand.nl Dorpsstraat 82 82 • Krabbendijke • Tel. 0113 - 50 Dorpsstraat • Krabbendijke • Tel. 0113 - 5064 6490 90


5

2 december 2020 - nr. 3279

Woensdag 2 december 9.00 uur start onze

GROTE SEIZOENS

PRUIMING KORTING TOT

50%

Advertentieblad Reimerswaal

VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN! Wij zijn

• Een onafhankelijk en veelzijdig advies- en bemiddelingskantoor bij u in de buurt • Specialisten op het gebied van hypotheken en verzekeringen voor particulieren, (agrarische) bedrijven en instellingen • Zelfstandig adviseur van RegioBank • Deskundig en betrokken Graag maken wij een afspraak met u om uw persoonlijke wensen door te nemen. U kunt ons bereiken via onderstaande contactgegevens.

OP ONZE TOPCOLLECTIE!

R e i m e r s wa a l

verzekeringen & hypotheken

Dorpsstraat 48 4413 BM Krabbendijke Tel. (0113) 50 30 13 rvh@zeelandnet.nl www.reimerswaalverzekeringen.nl SmitSchoenmode @Smit_Schoenmode

Dorpsstraat 100, Krabbendijke Tel. 0113 - 50 15 89 Bezoek ook onze webshop:

onlinemerkschoenen.nl

Lange winteravonden... veel binnen zitten?

Voor levering en vakkundige montage van: • Kunststof en aluminium kozijnen • Rolluiken en zonweringen • Dakkapellen en Velux dakvensters Havenoordseweg 5a - Waarde 0113 - 34 87 48 - info@willeboerkozijnenglas.nl

WIJ HEBBEN EEN MOOIE SORTERING LEGPUZZELS.

Kom vrijblijvend eens kijken!

Dorpsstraat 83 - Krabbendijke Tel. 0113 - 50 61 73 E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl

Â

Â? Â?

Â? Â? Â? Â Â? Â Â?

­ € € ‚


6

Advertentieblad Reimerswaal

2 december 2020 - nr. 3279

Kringloopwinkel ’De Ark’

De nieuwe

Puky-lijn

DE SNOEPSCHATKAMER VAN SINTERKLAAS * CHOCOLADELETTERS * BORSTPLAAT * CHOCOLADE KRUIDNOTEN * ZEEUWSE PEPERBOLLEN * CHOCOLADE FIGUREN

is binnen...

…van

af

39,99 VERMARE KRABBENDIJKE Oostweg 27, Krabbendijke, tel. 0113-501391 www.vermarevof.nl - tussen 18.00-19.00 uur gesloten

Noordzandstraat 6 | Yerseke

Nieuw!

Gewijzigde openingstijden: Dinsdag 09.30-15.30 uur Donderdag 09.30-16.00 uur Vrijdag: 09.30-13.00 uur. Zaterdag: 10.00-15.00 uur.

WIJ ZOEKEN CONSTANT SPULLEN VOOR ONZE WINKEL Eigen OPHAALDIENST huis-, kelderen zolderopruiming, na afspraak.

De netto-opbrengsten komen ten goede aan de evangelisatiewerken te Merksem. Oostweg 70, 4413 BV Krabbendijke tel. 0113 - 40 39 87

www.kringloopwinkeldeark.nl

Een middel in Zijn hand Gods genadewerk tijdens epidemieën

Vragen over epilepsie? Bel de Epilepsie Infolijn

B. Hooghwerff

AFHAALMENU Carpaccio van ossenhaas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ Carpaccio van langoustines met kreeft . . . . . . . . . . . . . . . .€ ½ Dozijn Zeeuwse wilde oesters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ ½ Dozijn platte Zeeuwse 5 .0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ ½ Dozijn gegratineerde wilde oesters * . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1 Dozijn gegratineerde mosselen * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ Garnalencocktail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ Plateau Yerseke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€

0900 - 821 24 11

€ 14,90

(10 cent per minuut)

Dorpsstraat 83 - Krabbendijke Tel. 0113 - 50 61 73 E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl

15,00 21,50 16,50 19,50 17,50 15,00 17,50 19,50

Huisgerookte paling, zalm en garnalen

Vissoep (per liter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 16,00 Kreeftensoep (per liter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 19,75 Tomatensoep (per liter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 9,75

Geldig t/m 31 december

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met stokbrood, tapenade en kruidenboter! Slibtongen * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ Zeetong * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ Gamba’s in kreeftensaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ Varkenshaas met pepersaus * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ Gekookte kreeft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ Gegratineerde kreeft * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ Plateau Fruits de Mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€

22,50 34,50 24,50 21,50 29,50 31,50 39,50

½ kreeft, krabscharen, oesters, mosselen, kreukels en kokkels .

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met bijpassende garnituren! * Voor deze gerechten is een oven vereist!

Bavarois van speculaas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ Met chocolademousse en crumble

7,50

SINTERKLAASMENU (AFHAAL) Gambastaartjes in pernodsaus ***** Gebakken jonge tarbot ***** Bavarois van speculaas met chocolademousse en crumble € 33,50 per persoon

Boven de 125 euro krijgt u een GRATIS FLES SAUVIGNON BLANC bij uw bestelling!!! Bestellen via info@debranding .com of online op www .debranding .com en telefonisch 0113-571436 . Afhaal op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 16 .30 en 17 .30 uur . Bestellen kan tot 15 .00 uur op dag van afhaal . TOT 15 KM KUNNEN WIJ UW BESTELLING OOK BIJ U THUIS AFLEVEREN .

Dorpsstraat 76 Krabbendijke

Tel. 0113 - 50 65 22


7

2 december 2020 - nr. 3279

Omdat u thuis het comfort wilt TEL. 0113 78 30 00

ervaren in de modernste duurzame techniek

Meer info over duurzaam wonen? Neem een kijkje op: www.intec-kapelle.nl/diensten/duurzaam

HEEFT U LAST VAN UW KUNSTGEBIT? • Problemen met praten en/of lachen • Ongemak tijdens het eten • Loszittend kunstgebit • Pijnlijk/gevoelig tandvlees • Ingevallen wangen • Breuk van het kunstgebit

GRAT

prothe IS s check! e

Noord-Beveland | Hansweert

ZORG IN DE REGIO Allévo, zorg- en dienstverlening Tel. 088-11 02 800, ook voor dringende hulpvragen 24 uur per dag en in het weekend. Buurtdiensten Reimerswaal Voor alle hulp in het huishouden. Team 1: Yerseke, Kruiningen, Hansweert, Schore. Tel. 06 - 10 27 41 32 E-mail: reimerswaal@buurtdiensten.nl Team 2: Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde. Tel. 06 - 51 43 77 86 E-mail: reimerswaal2@buurtdiensten.nl Buurtzorg Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde Verzorging en verpleging, 06-23 28 29 80, 24 uur per dag. Buurtzorg Yerseke team dorp: 06-13 24 88 86. Buurtzorg Yerseke team Moerplein: 06-82 13 34 00. Buurtzorg Kruinigen en Hansweert: 06-12 54 66 52. Maaltijd Thuis Inlichtingen of aanmelden via Cliënten Service Bureau van zorggroep Ter Weel: 0900-22 44 88 0 (lokaal tarief). RST zorgverleners (Reformatorische zorg) 7 dagen per week, 24 uur bereikbaar voor verpleging en verzorging. Tel. 085 - 80 88 162.

Heeft u last van uw kunstgebit doordat uw kunstgebit (te) los zit of veroorzaakt deze regelmatig pijn? Dit is tegenwoordig gelukkig niet meer nodig! Er zijn voldoende passende oplossingen voor u, zodat uw gebitsprothese weer perfect in uw mond past. Bij onze praktijk in Kortgene en Hansweert bieden wij u praktische oplossingen aan zodat u weer met een gerust hart (en mond) kan eten, praten en lachen!

Tandheelkundig Centrum

Advertentieblad Reimerswaal

Kortgene | Hoofdstraat 77 | 4484 CC Hansweert | Schoolstraat 28 | 4417 AB Tel. 0113 30 19 92 | info@thk-centrum.nl www.thk-centrum.nl

De Luisterlijn Altijd tijd voor een gesprek 0900-0767. Vertrouwelijk, anoniem, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Vrijwilligershulp Krabbendijke Handje Extra Voor als u even een handje extra kunt gebruiken bij bijvoorbeeld het boodschappen doen, mantelzorgondersteuning, begeleiding en vervoer bij bezoek huisarts of ziekenhuis. 06-20 12 70 15 handjeextrakrabbendijke@gmail.com Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-18.00 uur 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl

Verloskundigen Reimerswaal Bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Tel. 0113-50 38 42. www.verloskundigenreimerswaal.nl Verloskundigen Zuidwesthoek Spreekuren in Rilland, Hoogerheide en het MoederKindcentrum in ‘het Bravis’ te Bergen op Zoom, 24/7 bereikbaar op 06-46 61 65 55, www.verloskundigenzuidwesthoek.nl, verloskundigenzuidwesthoek@outlook.com Vrijwilligershulp Klusteam Rilland Wij ondersteunen bij het verbeteren van de leefomstandigheden van iedere volwassene ongeacht leeftijd, ziekte, handicap, of anderszins bijvoorbeeld bij klusjes maar ook indien u behoefte heeft aan dagelijks telefonische con-trole hoe het met u gaat. 06-51 36 46 28 Diabeteslijn: 033-46 30 566, info@dvn.nl Adviesbureau Veilig Langer Thuis Wonen (VLT) De wegwijzer voor ouderen en mantelzorgers! Voor kosteloos, vrijblijvend, onafhankelijk advies, op het gebied van praktische zaken, zorginhoudelijke zaken, wet en regelgeving en voor het bieden van een luisterend oor zijn we bereikbaar op: tel. 06-49329487, e-mail: info@adviesbureau-vlt.nl.

WEEKENDDIENSTEN Avond- en weekenddiensten huisartsen Voor medische spoed belt u buiten kantooruren (18.00-08.00 uur ’s morgens) de Huisartsenpost, telefoon 0900-1785. De huisartsenpost is gevestigd op het terrein van het Admiraal de Ruyterziekenhuis. Weekenddienst tandartsen Spreekuur vanaf 10.00 uur. Bellen voor een afspraak: tel. 06-22 34 72 09. Weekenddiensten dierenartsen Gezelschapsdieren: Kliniek Dier & Arts en Dierenkliniek Goes; bellen voor een afspraak: tel. 0113-33 01 15. Landbouwhuisdieren: 0113-34 24 86


Advertentieblad Reimerswaal

Agenda’s en kalenders Nu nog volop keus

2021

8

2 december 2020 - nr. 3279

Zoek de tien verschillen…

Dorpsstraat 83 - Krabbendijke Tel. 0113 - 50 61 73 E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl

Verse worst of losse worst

per 500 gram

€ 2,99

Ouderwets recept

Hertenbiefstuk (bakadvies: 2x3 min)

per 100 gram

€ 2,49

Fijn van structuur, heerlijk mals!

Kipkerrie- en scharrel eisalade

2 x 100 gram

€ 3,00

Saladeduo uit eigen keuken

Rijk gevulde verse erwtensoep

per liter

€ 5,95

Uit eigen keuken

Heerlijke runder riblapjes

€ 5,98

Heerlijke kalfsrollade

€ 2,49

per 500 gram

Lekker koud

per 100 gram

Voor de boterham, uit eigen keuken

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 3 t/m woensdag 9 december Kijk voor meer reclame in de winkel of kijk op www.slagerij-jankees.nl

Weststraat 23 | 4421 AC Kapelle | Tel. 0113-330938

www.slagerij-jankees.nl

De oplossing van deze week ziet u in een volgende uitgave. Tekenaar: Huub Coenen

3 – gangen keuzemenu vrijdag 04 en zaterdag 05 december. Voorgerechten:  4 gegratineerde Zeeuwse oesters.  Tataki van gebrande zalm / wasabi-crème / sojagel / groene asperge / crumble  Carpaccio van Zeeuws rund / truffel / ei crème / Parmezaan / croutons.

Hoofdgerechten:  Stoverij van Zeeuws hert / zilverui / wortel / champignons / stoofpeer  Op de huid gebakken kabeljauw / beurre blanc / gestoofde venkel.  Kippendijsaté / pindasaus / kruidige rijst.

Inclusief Pommes gratin en een frisse salade.  Dessert: “Pepernoten Tiramisu”

€ 29,50 p.p.

 Vanaf 2 personen Deze week ook los te verkrijgen:

“Willems Snert” Borrelassortiment 2 of 4 personen

€ 9,95 p/liter € 17,95/€32,50

 Onze gerechten worden zo geleverd dat u alleen nog maar de laatste hand er aan hoeft te leggen (verwarmen/dresseren). U krijgt een handige handleiding.  U geeft uw bestelling minimaal 1 dag voorafgaand voor 17:00 door aan:

Pim van Engelenburg:

06-10233514

Oplossing van week 47 - 2020:


9

2 december 2020 - nr. 3279

Advertentieblad Reimerswaal

ZOEK EN WIN

Uit welke advertentie komt onderstaand detail? Als oplossing stuurt u uiterlijk vrijdag in de week van plaatsing de naam van de adverteerder, de pagina waarop de advertentie staat en het weeknummer m.v.v. uw naam en adres naar: ljmeeuwsen@velzenbv.nl of Drukkerij van Velzen, Zuidweg 19, 4413 NL Krabbendijke Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken die een waardebon ontvangt t.w.v. € 7,50, te besteden in onze boekhandel.

en ct u d ro p e k ij rl ee h ze on n va is u Geniet th Ovenschotel met verse vis | zalmlasagne | tonijnshashimi | visbami | pasta scampi zeebaars met aardappeltjes en groenten voor in de oven | belegde broodjes | zalmwrap trio van vis | gambaspies | diverse vissalades en meer!

g n i d e i b n a a k e e W

De oplossing van week 48 was: pag. 6 Yoshji

Winnaar: Anouk Nieuwenhuize Rondsel 3 Krabbendijke

Kom gezellig langs in de winkel of geef je bestelling telefonisch of via Whatsapp door via 0113 - 572079 Korringaweg 31, Yerseke

3 december t/m 8 december:

Gourmet schotel Deluxe € 17,50 pp (i.p.v. € 18.50 pp) Zesluik aperitief (6 salades naar keuze) € 2,20/100 gr (i.p.v. € 3,00/100 gr)

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur, zaterdag van 08.30 uur tot 16.00 uur. Voor de laatste nieuwtjes en aanbiedingen volg ons via @viswinkel.aquatritonmossel

2020 In de meeste gevallen kunnen wij uw declaratie bij de zorgverzekeraar geheel verzorgen. Actie geldig van 01-12-2020 t/m 31-12-2020* *Vraag naar de voorwaarden in de winkel

Ooststraat 7 | Kapelle Tel. 0113 344820 www.booneoptiek.nl

Tijd voor een nieuwe e garagedeur!

Zondag 6 december

HERFSTAANBIEDING HER HERFS Gratis aandrijving bij aanschaf van een nieuwe garagedeur 21 september t/m 20 december 2020 Vraag naar de voorwaarden

Sinds 1955

Kerkdiens † en Hansweert-Schore: Protestantse Gemeente: 10.00 uur dhr. B. Kreeft. Krabbendijke: Hervormde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. F. Wijnhorst. Protestantse Gemeente: 9.30 uur mw. I. Bakker. Gereformeerde Kerk: 9.30 uur ds. T. Deelstra. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. P.C. Vlot, 14.00 uur leesdienst. Kruiningen: Protestantse Gemeente: 10.00 uur ds. C.L. van den Broeke. Hersteld Hervormde Gemeente: 9.30 en 15.30 uur ds. J.R. van Vugt. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 14.00 uur leesdienst, 18.00 uur stud. L. van der Kuijl. Gereformeerde Gemeente in Nederland: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst. Vrije Gereformeerde Gemeente: 10.00 en 17.00 uur ds. G. Bredeweg. Rilland-Bath: Protestantse Gemeente: 10.00 uur ds. A. van der Maas. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.30 uur leesdienst, 14.00 uur ds. M. Blok. Vrije Evangelische Gemeente Bath: 10.00 uur ds. Van den Ende. Waarde: Hervormde Gemeente: 10.00 uur dhr. E. Tramper. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 14.00 uur leesdienst, 18.00 uur ds. C.J. Meeuse.

VLISSINGEN Decokay Elenbaas-Noom Gildeweg 15-17 tel. 0118-441904 www.decokayelenbaasnoom.nl THOLEN Decokay Elenbaas-Noom Welgelegen 2C tel. 0166-662880 www.decokayelenbaasnoom.nl GOES Decokay Elenbaas-Noom Livingstoneweg 46 tel. 0113-342101 www.decokayelenbaasnoom.nl Als Novoferm dealer beschikken we over vakkennis en bieden we eersteklas service.

Yerseke: Hervormde Gemeente: 10.00 uur ds. W.J. van de Griend. Hervormde Gemeente Rehoboth: 9.30 en 17.00 uur ds. A. ten Brinke. Gereformeerde Kerk: 9.30 uur ds. H.P. de Goede. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. C. van Krimpen, 14.00 uur leesdienst. Vrije Evangelische Gemeente: 10.00 uur stud. T. Schakel.


Directonlineafspra kplan en

10

G VAN U I T V O E R II N NEDEN V AH G M NA RA V OKEZ TR U IE D A K-W

Al-inclusivevo rmaxima l

VAN G RIN VOE DEN M A A Z K R E W --UIT D E HE MH A A Z K R E W KDJL AK DA Onderhoud ook voor het leveren én D E N

€29

VOERING VAN

U I T van dakbedekkingsmaterialen NEDEN V AH G M R Ivoor V OKE TR U IE AN A Z K-W D A aanbrengen DJL Onderhoud ook het leveren én

aanbrengen van dakbedekkingsmaterialen! DEN A A Z R E -- W K D van dakbedekkingsmaterialen! E HE MH AM A het Zvoor K RK E W KDJL A aanbrengen DA Onderhoud ook leveren én D E N SPECIALISMES: DJL Onderhoud ook voor het leveren én

95

aanbrengen van dakbedekkingsmaterialen EPDM-dakbedekking S PE C Iook A| Bitumendakbedekking Lvoor ISM Eleveren S: DJL Onderhoud het én S PE C I A L ISM Eleveren S: DJL Onderhoud ook voor het én Zink-werkzaamheden | Isolatie-werkzaamheden EPDM-dakbedekking | Bitumendakbedekking aanbrengen van dakbedekkingsmaterialen! EPDM-dakbedekking | Bitumendakbedekking aanbrengen van dakbedekkingsmaterialen! SPECIALISMES: Dak-lekkages van platte daken herstellen | Etc.| Etc. Zink-werkzaamheden | Isolatie-werkzaamheden Zink-werkzaamheden | Isolatie-werkzaamheden | Etc. EPDM-dakbedekking S PE C I A| Bitumendakbedekking L I SME S:

S PE C I A L I SME S: Zink-werkzaamheden EPDM-dakbedekking| |Isolatie-werkzaamheden Bitumendakbedekking EPDM-dakbedekking | Bitumendakbedekking Dak-lekkages van platte daken herstellen | Etc.| Etc. Zink-werkzaamheden | Isolatie-werkzaamheden Zink-werkzaamheden | Isolatie-werkzaamheden | Etc.

Dirk Jan Lukasse Dirk Jan Lukasse info@djl-onderhoud.nl info@djl-onderhoud.nl

2 december 2020 - nr. 3279

tuin

machines en gereedschappen Ook voor onderhoud, reparatie en verkoop. Tevens verkoop van zand, grind, grond en puin.

OPEN: Ma-vr 7.00-18.00u Zaterdag 7.00-13.00u

www.csinkebv.nl

www.snipperbv.nl

Kersenweg 5, Kruiningen, 0113 - 50 64 99

k o e l -

e n

Koel- & elektrotechnisch ede service! een goinstallatiebedrijf

oor

RepaRatie •VSeRvice • Nieuwbouw

Tel: +31 (0) 6 83 80 40 33 Tel: +31 (0) 6 83 80 40 33 www.djl-onderhoud.nl www.djl-onderhoud.nl

Tel: +31 (0) 6 83 80 40 33 Tel: +31 (0) 6 83 80 40 33 www.djl-onderhoud.nl www.djl-onderhoud.nl

Ambachtsweg 9G Ambachtsweg 9G 4421 SK Kapelle 4421 SK Kapelle

tevens uw adres voor airconditioning Nijverheidstraat 1 • Kruiningen • tel. 0113 - 38 11 13 • mobiel 06 - 53 78 07 32

Ambachtsweg 9G Ambachtsweg 9G 4421 SK Kapelle 4421 SK Kapelle

De Jonge

€29 €29 95 €2995 De Jonge

€29 De Jonge 9595

Direct online afspraak plannen

All-inclusive voor maximaal

DeJonge

Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800

De Jonge

Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 Industrieweg 23, 0118-410800 All-inclusiveVlissingen, voor maximaal Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800

Direct online afspraak plannen Altijd binnen 3 dagen terecht

Luxe brood- en banketbakkerij

voor koel- en

VERRASSINGEN APK ZONDER

STEUN JAAP EN LINDA BEZEMER

OLIEBOLLEN VOOR ECUADOR

Goes,Pearyweg10,01 3-214810 Vlis ingen,Industrieweg23,01 8-41080 Corona-actie:

12 d ecember gr atis en ve il ig th uisb ez o rgd in R eimers wa al e n Kapelle- Biezelinge! 4 oliebollen voor €5,8 oliebollen voor €8,-

Ook genieten van heerlijke oliebollen? App voor 7 december uw bestelling, naam, adres en telefoonnummer naar 0611971021

en, Wie tot 3 kan tell len! r bel kan De Gangmake

Kruiningen: Kapelle: Yerseke:

Markt 20 - Tel. 0113 - 321 321 info@degangmaker.nl

Biezelingsestraat - Tel. 0113 - 34 03 08 kapelle@degangmaker.nl

Paardenmarkt 12 - Tel. 0113 - 57 00 74 yerseke@degangmaker.nl

Week 49+50, 30 nov. t/m 12 dec.: VOLKOREN SESAM Industrieweg 1 | 4401 LA Yerseke | Tel. (0113) 57 16 99

BOVAG PECHHULP - ZOMER-/WINTERBANDENOPSLAG AIRCOSERVICE - HAAL- EN BRENGSERVICE - LEENAUTO’S

heel

SINTCAKE, t/m 5 dec. FRIKANDELBROODJES met curry 3 voor

Storing diagnose Onderhoud Ruitschade Schadereparatie Voor verkoop zie onze site!

DEENSE LUXE

3 voor

SLAGROOMSCHNITT

1.99 2.99 3.99 3.79 6.49

Bolletje van de maand december: VOLKORENBOL

voor

1.10

Sinds 1970 - 2020 Autoverhuur: Personenwagens - Bestelauto’s - 9-persoonsbussen Openingstijden maandag t/m vrijdag: 7.30 t/m 18.00 uur, za. 8.00 t/m 12.00 uur ’s avonds op afspraak

www.autobedrijfdekramer. nl mail: info@autobedrijfdekramer. nl

Sinterklaas gezellig thuis vieren! We hebben nog van alles lekkers: marsepein, pepernootjes, chocoladeletters en speculaas!

Boomkwekerij en Groenbedrijf De Fruittuin v.o.f.

Het is NU planttijd!

Wij zijn het adres voor al uw tuinplanten, sierheesters, leibomen en (fruit)bomen. Oude fruitbomen in soorten en maten. Tevens bezorging en plaatsing mogelijk. Ook voor tuinaanleg en renovatie. Geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 16.30

T.z.t. ontvangt u een betaalverzoek

0113 - 321 321

Kamperland: Veerweg 38 - Tel. 0113 - 37 12 56 kamperland@degangmaker.nl

Direct online afspraak plannen Altijd binnen 3 dagen terecht

info@versteegtechniek.nl | www.versteegtechniek.nl

e l e k t r o t e c h n i e k

VERRASSINGEN Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800 APK ZONDER Direct online afspraak plannen Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 VERRASSINGEN All-inclusive voor maximaal All-inclusive voor maximaal

ERKEND INSTALLATIEBEDRIJF CV, GAS, WATER EN ELEKTRA ONDERHOUD EN SERVICE BEVEILIGINGSINSTALLATIE KOELINSTALLATIES WARMTEPOMPEN PELLETKACHELS EN BIOMASSAKETELS Oostpolderweg 16 | 4413 NN Krabbendijke | Tel. 0113 50 18 51

Altijd binnen 3 dagen terecht

Altijd binnen 3 dagen terecht

ERKEND DEALER

vriescellen

APK ZONDER APK ZONDER VERRASSINGEN Dirk Jan Lukasse Dirk Jan Lukasse info@djl-onderhoud.nl info@djl-onderhoud.nl

Wij verhuren alles

UITVOE RIN G VAN

voor uw tuin!

Advertentieblad Reimerswaal

Wemeldingse Zandweg 4B, Kapelle, tel. 0113-342944, mob. 06-11395456, www.defruittuin.com


11

2 december 2020 - nr. 3279

Advertentieblad Reimerswaal

Kledingactie

Dorpsstraat 84, 4413 CE Krabbendijke www.vanvelzen.keurslager.nl tel. 0113-501548

Kortingsweken

van 23 november tot en met 5 december

Pick-up point

naast Keurslager Van Velzen

25% Grabbel een kortingsei met leuke korting van

Voldoende ruimte - Snellere doorstroming U kunt hier óók pinnen

tot

Beste klant, In verband met het coronavirus wijkt het bestellen enigszins af van voorgaande jaren. Wij bieden u gedurende de maand december de mogelijkheid om uw eventuele bestelling op te halen in onze pick-up point naast de slagerij (voormalige slijterij). Ook is het hier mogelijk om uw bestelling op te nemen voor de feestdagen en evt. vragen hierover te beantwoorden.

70%

altijd prijs!

Pick-up point is open: - op verzoek/afspraak - donderdag van 13.00 tot 18.00 uur - vrijdag van 13.00 tot 20.00 uur - zaterdag gehele dag

Hoofdstraat 75, 4416 AC Kruiningen | Tel. 0113-320556 E-mail: info@twienckeltje.nl | www.twienckeltje.nl

Bezorgen van de bestellingen buiten Krabbendijke doen we gedurende de maand december alleen op dinsdag en zaterdag.

Team Keurslagerij van Velzen

e t ê ê k s i De V

Jachthaven Yerseke

Lekker thuis genieten..... dan kunt u ook tijdens de kerstdagen en oud op nieuw bij ons terecht voor o.a.: Visschotel De Viskêête Mooie schotels met een ruime hoeveelheid

Vanaf 2 personen

Vanaf 2 personen

SOEPEN uit eigen keuken Kreeftensoep

€ 17,50

per liter

€ 9,85

per liter

Garnalenroomsoep

€ 7,25

En ook:

• Diverse (vis)snacks • Diverse visgerechten

u enn enu nssen daagge ween std jw Wiij errsten W e K n 291 K

€ 16,95 p.p

DECEMBER AANBIEDING

U kunt bij ons ook vers stokbrood bestellen

BLACK TIGER 21/30

GAMBA'S Doos à 800 gr van 13,60 voor

HOLLANDSE

GARNALEN Per hele kilo

9,95 48,50

Als extra service kunt u tijdens 1e en 2e kerstdag uw schotels afhalen tussen 10.30 en 12.30 uur. Bestellingen voor de kerstdagen uiterlijk t/m maandag 21 december bestellen! Bestellingen voor oud op nieuw uiterlijk t/m maandag 28 december bestellen! Verder zijn wij tijdens de kerstdagen en op nieuwjaarsdag gesloten!

00 gee eee ttiig eenn diigg 220 reett eed PPr sppoo s r r ooo VVo

z Havendijk 36 - 4401 NS Yerseke Tel. 0113-574318

Met: Paprika Champignons Uienringen Ananas Rémouladesaus Cocktailsaus Knoflooksaus Rauwkostsalade en Kruidenboter

• Gemarineerde Mosselspiesjes • Schelvisfilethaasjes gekruid met kerriepoeder • Stukjes Scholfilet • Gepelde Gamba’s omwikkeld met spek • Tonijnfilet Vanaf 2 personen • Zalmmootjes

Ook om mee te nemen • Verse Vongole • Witte Venusschelpen • Verse kokkels • Mesheften • Coquille St. Jacques

• Gegratineerde mosselen • Gegratineerde oesters • Garnalenkroket • Kreeftenkroket • Mosselkroket • Vispannetje

Visgourmetschotel De Viskêête

per 1/2 liter

Om te wokken:

www.deviskeete.nl

Advertentieblad Reimerswaal

Bij ons gemaakt om thuis van te genieten

Alle andere dagen is de afhaalbalie dagelijks geopend tot 19.00 uur! Natuurlijk ook voor ons normale assortiment zoals: • Gerookte Paling • Gerookte Zalm • Gerookte Forel • Gerookte Heilbot • Gerookte (Oosterschelde)paling

KERSTNUMMER (verschijnt woensdag 16 december) -

Rubriek kerst- en nieuwjaarswensen Advertenties bestemd voor de rubriek kerst- en nieuwjaarswensen (per dorp bij elkaar) kunnen aangeleverd worden t/m donderdag 10 december. december.

-

Alle andere advertenties Alle andere advertenties voor deze uitgave graag vroegtijdig aanleveren, liefst vóór het weekend, maar uiterlijk maandag 14 december 12.00 uur. E-mail: info@velzenbv.nl.

• Ook diverse andere huisgemaakte lekkernijen, heerlijke sauzen of bijv. speciale cocktailsaus voor garnalen

€ 16,95 p.p

€ 17,95 p.p

Vissoep

Vleesschotel De Viskêête

Mooie schotels met een ruime hoeveelheid

• Huisgemaakte Huzarensalade • Ardennerham met meloen • Gevulde tomaten met filet american • Gevulde eieren • Varkensrollade • Rosbief • Roompaté • Gevulde hamrolletjes • Kipfilet met ananas

• Huisgemaakte vissalade • Gevulde tomaten met krab • Gevulde eieren • Gerookte zalmfilet • Gerookte palingfilet • Schillerlocken (Haaibuik) • Hollandse Garnalen • Gerookte forelfilet • Rivierkreeftenstaartjes • Haring • Gerookte makreelfilet • Ansjovisspies

Aanleveren advertenties

• Mosselen • Oesters • Kreeften • (Oosterschelde) Paling • Gamba's

• Salades • Verse vis • Haring • Garnalen • Verse Friet

Bestel gemakkelijk via: webshopviskeete.nl

WEEK VAN KERST In week 52 verschijnt Advertentieblad Reimerswaal op dinsdag 22 december, aanleveren graag voor vrijdag 18 december 10.00 uur.

WEEK 53 2020 verschijnt er GEEN Advertentieblad Reimerswaal.

EERSTE UITGAVE IN 2021 Het eerste nummer van Advertentieblad Reimerswaal van 2021 verschijnt op woensdag 6 januari. januari. Zuidweg 19 Zuidweg 19 · 4413 NL Krabbendijke Krabbendijke T. 0113 - 50 14 02 · F. 0113 - 50 24 88 Tel. 0113 - 50 14 02velzenbv.nl E. info@velzenbv.nl · W. E-mail: info@velzenbv.nl


12

Advertentieblad Reimerswaal

2 december 2020 - nr. 3279

PERSONEEL VACATURE

binnen uw bedrijf? Naast plaatsing in Advertentieblad Reimerswaal kunnen wij uw personeelsadvertentie ook verzorgen in andere dag/weekbladen, tegen gunstige prijzen!

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Secretaresse

Informeer vrijblijvend bij:

voor 32–40 uur per week. In deze functie ben je verantwoorZuidweg 19 · 4413 NL Krabbendijke T. 0113 - 50 14 02 · F. 0113 - 50 24delijk 88 voor de secretariële werkzaamheden voor de directie E. info@velzenbv.nl · W. velzenbv.nl en andere collega’s en verricht je eenvoudige administratieve werkzaamheden.

Zuidweg 19, 4413 NL Krabbendijke Tel. 0113-501402, e-mail: info@velzenbv.nl

Functie-eisen: - Afgeronde secretariële/administratieve opleiding op MBO-niveau - Je bent accuraat en stressbestendig en hebt gevoel voor cijfers - Administratieve ervaring is een pré Wij bieden een afwisselende functie in een enthousiast team, met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Uw sollicitatie kunt u binnen 14 dagen sturen naar: ZuidWest Bedrijfsadviseurs B.V., Weihoek 15, 4416 PX Kruiningen, t.a.v. de heer M.A. Knulst of per mail naar info@zwbedrijfsadviseurs.nl

VACATURES

onderdeel van BOUWGROEP SCHRIJVER

Wegens uitbreiding van werkzaamheden zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen voor de volgende vacatures

Team Renovatie & Onderhoud

Timmerman Tegelzetter Bouwbedrijf

Schrijver

Meer info over deze vacatures zie www.bouwgroepschrijver.nl/vacatures Spoorstraat 16a 4431 NK ’s-Gravenpolder T 0113- 311527 E info@bouwbedrijfschrijver.nl www.bouwgroepschrijver.nl


13

2 december 2020 - nr. 3279

Advertentieblad Reimerswaal

Ter versterking van ons team van Electro World Lamper in Kapelle en Yerseke zijn wij op zoek naar een:

- Winkelmedewerker (m/v) - Buitendienstmedewerker (m/v)

Collega gezocht

Jij bent: - Beschikbaar voor 16 tot 38 uren per week die flexibel in te delen zijn. - Representatief, klantvriendelijk en gemotiveerd. Wij bieden: - Een fijne werksfeer binnen een collegiaal team. - Afwisselende en uitdagende werkzaamheden in onze winkels. GeĂŻnteresseerd of vragen?

Gevraagd bij Pak aanhangwagens:

Wil jij deel uitmaken van ons team? Stuur je CV en motivatie naar diet@elektrolamper.nl Je kan ons ook bereiken via 0113-343055.

Zaterdaghulpen vanaf 15 jaar

Meer weten over ons bedrijf? Neem dan contact op via

Tel. 06-42915890 www.pak-aanhangwagens.nl

een van onze winkels of stap er eens binnen.

www.elektrolamper.nl Weststraat 13 | 4421 AC, Kapelle | 0113-343055 Dreef 2 | 4401 EC, Yerseke | 0113 574 590

PWR Kijk!

PWR

TRADING & EXTRUSION B.V.

TRADING & EXTRUSION B.V. Wij zoeken een:

OPERATOR

voor onze maalafdeling voor het bedienen van de machines (bedrijfsvideo op de website www.pwrtrading.nl) Twee ploegendienst: 06.00-14.00 uur en 14.00-22.00 uur, om de week wisselen. Functie-eisen: - Goede beheersing van de Nederlandse taal. - Technische achtergrond. - Ervaring met heftrucks. - Woonachtig omgeving Kruiningen / Yerseke. - In het bezit zijn van eigen vervoer. Voor sollicitaties een mail schrijven met CV naar info@pwrextrusion.nl PWR Extrusion BV, Weihoek 1B, 4416 PX Kruiningen.


14Ik hef mijn ogen op naar de bergen:

Advertentieblad Reimerswaal

2 december 2020 - nr. 3279

vanwaar zal mijn hulp komen? Voor alle blijken van belangstelling en meMijn hulp is op van Ik hef mijn ogen naarde deHeer. bergen: deleven die wij van u mochten ontvangen na

En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken. Deuteronomium 6 : 7

vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heer.

het overlijden van onze lieve, altijd zorgzame

Met verdriet, maar dankbaar voor wie zij voor ons was, moeten wij nu en meelevende vader, opa en oude opa Ko Met diepe droefheid, maar met dankbaarheid Met verdriet, maar dankbaar voor wie zijoma voor ons moeten wij nu nemen van onze lieve moeder, en was, overoma voor alles wat zij voor ons betekende, isafscheid door Jacobus Meijaard de HEERE uit onze familiekring weggenomen mijn geliefde zus, onze tante en mijn vriendin

Jannigje Langejan in de gezegende leeftijd van 91 jaar. Adrie Langejan, in liefdevolle herinnering Anna Langejan, in liefdevolle herinnering Nel Schreuders

afscheid nemen van onze lieve moeder, oma en overoma

Tramper ––Sent RinaRina Tramper Sent

zeggen wij u hartelijk dank. Kobie Meijaard Jolanda en Jos, Jack, Julia Sandra en Hendrik, Coen, Jenna Jacko en Petra

sinds 15 augustus 2006 weduwe van Gerard Tramper

sinds 15 augustus 2006 weduwe van Gerard Tramper

in de leeftijd van 91 jaar.

in de leeftijd van 91 jaar. had haar de laatste jaren in zijn greep en beetje bij beetje De alzheimer raakten wij haar daardoor kwijt.

Yerseke, december 2020

De alzheimer had haar de laatste jaren in zijn greep en beetje bij beetje Krabbendijke: Jannie en Frans Ots – Tramper raakten wij haar daardoor kwijt. Michael en Annemiek, Joran, Romée, Ravi

Cees Langejan, in liefdevolle herinnering Cor Langejan-Legemaat, in liefdevolle herinnering Rian Langejan Jeroen Langejan

Henk Langejan Grieta Langejan-Poot, in liefdevolle herinnering Marien Langejan Marrie Langejan-Rook, in liefdevolle herinnering Gejo Langejan Marian Langejan-Vonk David Langejan Jacoline Langejan-de Bie Esther Schippers-Langejan Leo Schippers Bets Overbeeke

Goes, 23 november 2020

Correspondentieadres: Dhr. H. Langejan Marijke Staete 24 2931 WB Krimpen aan de Lek

Ciska en Dennis, Merle, Yinthe

Krabbendijke: Jannie enIngrid Frans Ots ––Meesters Tramper Kloetinge: Kees en Tramper Els en Jeroen, Daan, Lucas Michael en Annemiek, Joran, Romée, Ravi Richard Ciska en Dennis, Merle, Yinthe Oostdijk: Marja en Sjaak Poppe – Tramper

Mariska en Collin, Ilona, Anouk Kloetinge: Kees en Ingrid Tramper – Meesters Wendy en Stefan, Christa, Jelmer Els Jolanda en Jeroen, Daan, Lucas en Ramon Richard

Krabbendijke, 30 november 2020 Correspondentieadres: Vreijenpolderstraat 4a Oostdijk:4415 Marja en Sjaak Poppe AH Oostdijk.

– Tramper Mariska en Collin, Ilona, Anouk De dankdienst voor haar leven zal vrijdag 4 december om 13.30 uur in Wendy en Stefan,kerk. Christa, Jelmer besloten kring plaatsvinden in de Gereformeerde Jolanda en kunt Ramon Als u bij de begrafenis aanwezig wil zijn u om ongeveer 14.45 uur aansluiten bij de begraafplaats te Krabbendijke.

Krabbendijke, november Onze30 dank gaat uit naar2020 de medewerkers en vrijwilligers van TerWeel te Krabbendijke voor de goede en liefdevolle verzorging. Correspondentieadres: Vreijenpolderstraat 4a De begrafenis heeft zaterdag 28 november, na een 4415 AH Oostdijk. rouwdienst in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Krabbendijke, plaatsgehad op begraafDe dankdienst plaats Vredehof in Ridderkerk.

voor haar leven zal vrijdag 4 december om 13.30 uur in besloten kring plaatsvinden in de Gereformeerde kerk. Als u bij de begrafenis aanwezig wil zijn kunt u om ongeveer 14.45 uur

Na afnemende krachten heeft de Heere van aansluiten bij de begraafplaats te Krabbendijke. ons weggenomen, in de leeftijd van 91 jaar, na een vriendschap van ruim 70 jaar,Onze mijn dank gaat uit naar de medewerkers en vrijwilligers van TerWeelCoolhofflaan 4 4414 BK Waarde geliefde trouwe vriendin en onze (tante)

Jannie Langejan

te Krabbendijke voor de goede en liefdevolle verzorging. Mededeling huisartsenpraktijk Balans betreffende de praktijkorganisatie

Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies. Bets Overbeeke Marie Weststrate-Overbeeke Ineke en Huib Dick en Maaike Han en Cobi Gerda en Marijn Henk en Lies Kees en Ennie Jos en Marieke René en Ella Erica en Frank Mariska en Joost Correspondentieadres: Watervliet 17, 4413 GC Krabbendijke Krabbendijke, 23 november 2020 Had Christien uw lieve, steunende en lovende woorden maar zelf kunnen lezen en voelen. Het heeft ons erg goed gedaan. Heel veel dank. M. de Leeuw Kinderen en kleinkinderen

Geachte patiënten, Na het vertrek van onze collega Rutten hebben wij gemerkt dat u zich afvraagt hoe de huisartsenzorg in Krabbendijke voortgezet zal worden. Wij vinden het belangrijk dat u hierover goed geïnformeerd bent. Nadat de beoogde opvolger zich teruggetrokken heeft zijn de patiënten Van dokter Rutten ondergebracht in de praktijken van dokter Van Lieshout en dokter Wulffele, zodat iedereen een huisarts heeft die eindverantwoordelijk is. De huisartsen worden hierbij bijgestaan door mw. Van Lieshout als physician assistant en door waarnemend huisartsen. Tevens is er een vacature bekendgemaakt voor een huisarts die in vaste dienst wil komen bij dr. Van Lieshout, ook met de bedoeling om in de toekomst toe te treden tot onze huisartsenmaatschap. Pensionering van dokter Van Lieshout is gezien de ontwikkelingen pas aan de orde als goed voorzien is in opvolgers die zich vast aan de praktijk willen verbinden. Dat is nog niet op korte termijn, in elk geval niet binnen een jaar, te verwachten. Wij hopen dat hiermee voor u voldoende duidelijkheid is gegeven en dat we uw zorgen over een goede voortzetting van de huisartsenzorg hebben kunnen wegnemen.

December 2020 Voor de vele blijken van medeleven tijdens zijn ziek zijn en na het overlijden van onze lieve vader en opa

Ingel van den Boomgaard willen wij u hartelijk bedanken. Het heeft ons goed gedaan. Gerda, kinderen en kleinkinderen

Huisartsenpraktijk Balans Tremel 20 4413 HA Krabbendijke receptie@hapbalans.nl

Rouwcentrum “Waardig” Koninginneweg 2 4414 AM Waarde

0113-50 41 99 06-50 88 40 62 www.mariva-uitvaart.nl

begrafenisverzorging

Tel. 0166 - 69 74 38

begrafenisverzorgingdorst.nl Vrijblijvende informatie en wilsbeschikking (geen crematies)

VOOR EEN RESPECT- EN STIJLVOLLE BEGELEIDING

GOUDVERF.COM Kijk voor productinformatie en prijzen op onze website WWW.GOUDVERF.COM of bel ons! 0113 - 57 41 82 / 06 40 - 64 92 39 GRATIS ADVIES EN BEZORGING BINNEN DE REGIO

TRIMSALON DE VROLIJKE VIERVOETER Al vanaf 1982 een vertrouwd adres voor de algehele vachtverzorging van uw hond. Ook kunt u bij ons de hond laten wassen en föhnen. INEKE ZOETEWEIJ, rijksgediplomeerd. Stoofstraat 12, Yerseke Tel. 0113 - 57 29 49 / 06 - 30 08 51 56


15

HOUTEKAMER

2 december 2020 - nr. 3279

Wij willen iedereen harte- Te koop lijk bedanken die met ons KERSTBOMEN heeft meegeleefd na mijn nog vele mooie ongelukkige val in mei. kerstbomen te koop. Voor de gebeden, We hebben nog Nordbezoekjes, telefoontjes, mannen, Fraserie en bloemen en de vele kaar- Omorika, vele maten ten met bemoedigende beschikbaar. Ook woorden. mooie kersttakken. Bezorgen na overleg, Hartelijke groeten van Ida en Kees Sinke open dagelijks vanaf 10.00 uur. Moerzicht 73, k. 2022 Fam. Tramper, 4401 HZ Yerseke Meezeweg 2, Voor alle attenties ont- 4414 RN Waarde, televangen bij ons 60-jarig foon 06-11344354 of mail: huwelijksjubileum wil- de6mezen@kpnplanet.nl len wij iedereen hartelijk bedanken, het was Kerstbomen geweldig. Picea Omorika Wim en Ida Rober Picea Abies Abies Koreana Yerseke Picea Punges S-Blue Hartelijk dank, ook Nordmann namens de kinderen, Met kluit / gezaagd voor de vele kaarten en of in pot. attenties die wij ontvin- Kerstboomathome.nl gen voor ons 50-jarig Bij de HUBO te Krabbenhuwelijk. dijke, 06 - 51 05 02 69 Rinus en Jo Oostdijk Kruiningen SLOOPFIETSEN GEZOCHT!

HOUTEKAMER HOUTEKAMER Administraties & Belastingen Administraties & & Belastingen Belastingen Administraties Voor het MKB, ZZP-ers en particulieren

Sfeervolle

Pelletkachels Neem contact met ons op voor een afspraak in onze showroom en ervaar het zelf!

Voor het MKB, ZZP-ers en particulieren Voor het MKB, ZZP-ers en particulieren

Vraag vrijblijvend een

Vraag vrijblijvend een Vraag vrijblijvend eenaan (kennismakings)gesprek (kennismakings)gesprek aan (kennismakings)gesprek aan en en kijk kijk wat wat ik ik voor voor u u kan kan betekenen betekenen en kijktegen wat ik voor utarieven! kan betekenen tegen scherpe scherpe tarieven! tegen scherpe tarieven! • Verzorgen/inrichten administraties • Verzorgen salarisadministraties • Verzorgen jaarrekeningen • Verzorgen belastingaangiften • Afwikkelen nalatenschappen • Overige (bedrijfs)adviezen

Dijkwelsestraat Dijkwelsestraat5555- -4421 4421AG AG Kapelle Kapelle Dijkwelsestraat Dijkwelsestraat5555- -4421 4421AG AG Kapelle Kapelle Tel.: 0113-853744 / Gsm: 06-15204056 Dijkwelsestraat 55 4421 AG Kapelle Tel.: 0113-853744 Gsm: 06-15204056 Dijkwelsestraat 55 -Gsm: 442106-15204056 AG Kapelle Tel.: 0113-853744 / //Gsm: Tel.: 0113-853744 06-15204056 E-mail: info@houtekamer-ab.nl E-mail: houtekamer-ab@zeelandnet.nl Tel.: 0113-853744 / /Gsm: Tel.: 0113-853744 Gsm:06-15204056 06-15204056 E-mail: info@houtekamer-ab.nl E-mail: houtekamer-ab@zeelandnet.nl

E-mail: E-mail:info@houtekamer-ab.nl houtekamer-ab@zeelandnet.nl

KERSTBOMEN

Pelletkachels

Onderhoud

Cv-ketel

Bel naar: 0113-551384 Nu tijdelijk met

100 KG gratis ENplus A1 houtpellets!

Actie voor de Schutse (gehandicaptenzorg): super kwaliteit kipfilet, rundgehakt, varkenshaas, runderribeye, zalmfilet en kabeljauwfilet voor mooi prijsjes. Te bestellen via: Schutseverkoping@ gmail.com of

06-38622748. Bestellingen worden geleverd op 11 of 12 december.

Onderhoud

aan alle merken cv-ketels!

Bel voor een afspraak naar 0113 - 551384.

Marjoke Verschuure OfWestweg jaarlijks onderhoud 25 met een voordelig Krabbendijke onderhoudscontract? Tel. 06 - €236,50 15 p/maand! 23 92 Al vanaf Zie ook onze website: hkmn.nl/onderhoud

------------------0113 - 551384

Kipdijfilet speciaal

info@hkmn.nl WhatsApp: 06-86881088

€ 1.49 ING

ER ZONW

INNEN B R O VO ITEN EN BU

IKEN ROLLU

GARAGEDEUREN

CTERRASv-ketel

vervangen? OVERKAPPING

Bel voor een afspraak naar 0113 - 551384.

Bel of mail ons voor een vrijblijvende aanbieding! ROLLUIKEN

Of jaarlijks onderhoud met een voordelig onderhoudscontract? Al vanaf € 6,50 p/maand!

Huren is ook mogelijk vanaf € 33,49 p/maand incl. onderhoud, MARIJKELAAN 94 storingen en garantie. YERSEKE

Zie ook onze website: hkmn.nl/onderhoud

0113 - 551384 info@hkmn.nl WWW.HOGAZON.NL WhatsApp: 06-86881088

100 KG gratis

€ 3.49

vanaf € 33,49 p/maand incl. onderhoud, storingen en garantie.

STORING MELDEN? Bel 06 - 53 59 81 10

ZONWERING

Onderhoud

Topkwaliteit! Bel of mail ons voor een vrijblijvende aanbieding! heerlijk stuk vlees nu 500isgram Huren ook mogelijk

Verkoop, reparatie en onderhoud van WITGOED en INBOUWAPPARATUUR

KOZIJNEN

aan alle merken cv-ketels!

Cv-ketel Kalkoendijen vervangen?

met spek en roomkaas nu 100 gram

Te koop: Zeeuwse knop

verkoop Rilland Elke maat en elke staat, ik bespaar u op 28 november dat vervelende ritje en 5 december naar de stort en kom de fiets(en) bij u Sfeervolle 06-30429026 thuis ophalen! Rea0113-552255 geer en ik kom er Neem contact met ons Ik ben verhuisd naar: z.s.m. om. op voor een afspraak Burg. Sandbergstraat 18 in onze showroom en div. soorten 4413 CM Krabbendijke Met vriendelijke groet, ervaar het zelf! Rick Willems, 06-27418197 vanaf € 5,Corrie Rijkse rickwillems9@gmail.com Bel naar: 0113-551384 Sfeervolle tot € 25,Verhuisd: Nu tijdelijk met aan alle merken cv-ketels! vervangen? Te huur in Yerseke: Janny Poortvliet Tel. 0113-501807 Neem contact met ons Bel of mail ons voor een Bel voor een afspraak KREEFT 33F LOODS 19 plusLindenberg A1 houtpellets! vrijblijvende aanbieding! ENR. op voor Moerplein een afspraak naar 2 met- 551384. 45 m2 90 m0113 in onze4401 showroom en HZ Yerseke ervaar het zelf! Huren is ook mogelijk en Ofbuitenterrein jaarlijks onderhoud Tel. 0113 - 57 31 89 vanaf € 33,49 p/maand met een voordelig KREEFT 33K LOODS Bel naar: 0113-551384 incl. onderhoud, 90 m2. Gezin zoekt (op termijn) Alonderhoudscontract? storingen en garantie. vanaf € 6,50 p/maand! Nu tijdelijk met Voor inlichtingen: VRIJSTAANDE 0113 - 551384 Zie ook onze website: 06-53659740 of mail naar WONING in Waarde. info@hkmn.nl hkmn.nl/onderhoud ENplus A1kan houtpellets! Wie ons daarmee vital@kpnmail.nl WhatsApp: 06-86881088 helpen? Reacties van harte welkom! Stuur een e-mail naar per 250 gram huisinwaarde@gmail.com Alvast hartelijk bedankt. Nelly Sinke-Luteijn is per 27 november verhuisd naar: H.A. Fonteinestraat 5 4413 CV Krabbendijke

Pelletkachels

Advertentieblad Reimerswaal

0113 573 049

OOR OOK V OUD RH ONDE

DORPSSTRAAT 46A KRABBENDIJKE 0113-502188

100 KG gratis

Te koop: KUNSTSTOF RIJPLATEN ANTISLIP 3000x500x18 mm 3000x1000x18 mm Af te halen in Schore. Tel. 06 - 10 33 79 02

Nieuw & gebruikt! www.Compuservice Zeeland.nl Gerritsen van der Hoop App/bel 06-17 68 29 54 KERSTBOMEN! Verkoop dagelijks van 10.00 uur tot 16.00 uur (zondag gesloten) Bomen tot 2 m € 12,–, tot 3 m € 16,–, 5 m en hoger € 25,–. Alle met kluit. Verbogt sierteelt Nieuwe Schoorseweg 3, Schore. Tel. 06-30192969 Ook voor diverse haagplanten, laan-, dak- en leibomen.

20 stuks

Prei 2 kilo

Ook voor een ruim assortiment biologische groenten & fruit

Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

W eek aan b i e d i n g e n 01-12 t/m 05-12-2020

Schelvisfilet 500 gram

Krabsalade 150 gram

Indische ovenschotel huisgemaakt, 2 stuks

Ongepelde wokgarnalen 500 gram

12.95 3.90 14.50

Wij staan op de vrijdagmarkt te Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur

Fabiusstraat 100, 3248 AK Melissant Tel. 0187 - 60 36 30 - e-mail: cndonselaar@kliksafe.nl www.cordekaasboer.nl

Belegen stompe toren

! Onze topper!!

kilo

Slagersbacon 100 gram

11.95

Tot ziens bij Vishandel Van As Zeeland BV

Verse scharreleieren

10 stuks

8. 1.49 99 0. 95

Op de markt in Yerseke en Wemeldinge

Zonnepit meergranen 3 stuks

3 stuks

5,50 5,00 3,50

Grote witte / bruine puntjes 8 stuks

1,00

Haverkoeken

div. smaken, 4+1 GRATIS

Puddingcroissants

Geldig op de vrijdagmarkt in Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur.

Aanbieding geldig op de markt in Goes en Yerseke

Tegen inlevering van deze bon

250 GRAM PINDAROTSJES

melk, puur, wit en caramel/zeezout

+ 200 GRAM CASHEWNOTEN SAMEN

€ 5,00 Onze pindarotsjes moet u geproefd hebben!

De allerbeste kwaliteit, lekker en gezond!

Zoete sappige clementines

Te huur: GARAGEBOX aan de Breeweg in Yerseke. Te bevragen of voor inlichtingen: Jan Timmermans, tel. 06-53226930 of e-mail: jan@timfruit.nl

1. 00 3. 95 1. 95

Veldsla


16

Advertentieblad Reimerswaal

2 december 2020 - nr. 3279

Cadeau ideeën bij Neels Krabbendijke

ROLBANDMAAT 3 METER VAN 5.49 VOOR

2.95

OPTISCHE ROOKMELDER

7.49

WIT, MET BATTERIJ VAN 12,50 VOOR

SINTER-KLUS GEREEDSCHAP SCANDIA, 10-DELIG VAN 59.- VOOR

29.95

SCHROEVENDRAAIER SET 8-DELIG

9.95

WD-40

500 ML EN 50 ML GRATIS! VAN 9.99 VOOR

7.95

IJSKRABBER MET HANDSCHOEN KUNSTSTOF IN 3 KLEUREN VAN 3.95 VOOR

2.95

Voor de buitenvogels

IJSKRABBER NIEUW MODEL! SUPERHANDIG!

2.49

RUITEN ONTDOOISPRAY 500 ML VAN 3.95 VOOR

49.00

40 CM HOOG

WELKOM BIJ NEELS • Alles voor uw tuin • Alles voor uw huisdier • Doe-het-zelf artikelen • Home-decoratie • Barbecues en toebehoren • Hengelsport • Werk- en regenkleding • Schoenen en laarzen

ndijke. ls Krabbe en bij Nee oemde datum. te bested nt eaubon is 12 maanden na genvan deze bon die Deze cad dsduur: tot Het bedrag Geldighei lbaar voor geld. d. Niet inwissete worden bestee r in één kee

Zegge: heid van:

Aangebod

Paraaf:

Dorpsstra

at 89 Krab

bendijke

18.95

GRANIET DIAM. 30 CM

24.95

Gezellig rond het vuur

49.95

tel. 0113

MUUR VOEDERTAFEL STAAL

12.95

VOGEL DRINKBAK BETON

VUURSCHAAL DIAMETER 50 CM

59.95

HAARDBLOKKEN MAND GRIJS

34.95 GRIJS

29.95

r tuin & dieelf doe-het-z

en door:

Datum:

2.95

VOGEL DRINKBAK

AARDAPPELMAND

a d ea u b o n

Bedrag: e Ter gelegen

VOOR ALLE VOGELS kan zo in de tuin gezet worden

VUUREMMER

VUURKORF RONDA

C

VOEDERSTATION

50 22 30

Dorpsstraat 89 Krabbendijke tel. 0113 50 22 30 - neelskrabbendijke.nl

tuin & dier doe-het-zelf

9.95

TUINFAKKEL BAMBOE 120 CM HOOG PER STUK

3.95