Advertentieblad Reimerswaal week 40-2019

Page 1

2 oktober 2019 • week 40 • jaargang 81 nr. 3219

Advertentieblad Reimerswaal DE BEER IS LOS! UITVERKOOP DIVERSE SHOWROOM KACHELS UITVERKOOP UITVERKOOP DIVERSE DIVERSE SHOWROOM SHOWROOM KACHELS KACHELS

6600% 6r0% kko n o ti% ng korrti g ti n g

Cristal 800 Cristal 800 hout-cv hout-cv inbouw inbouw Cristal Van € € 800 3150hout-cv voor € € inbouw 1250* Van 3150 1250* Van 3150 voor vooren € pomp 1250* excl.€installatieset

440% % o4rr00ti ti% kkko ng g ortin ng

225% % Thorpe 3 houtkachel ko Thorpe 3 houtkachel % o2rr55ti k ng Thorpe 3 houtkachel g n Van € € 1580 1580 voor voor € € 950* 950* korti ti Van ng Andere showroomkachels Van € 1580 voor € 950* Andere showroomkachels Natura 7 pelletkachel Andere showroomkachels Natura 7 met kortingen tot wel 60%: van voor Natura 7 pelletkachel pelletkachel Van € 2980 2980 voor € € 2195* met van voor Van € met kortingen kortingen tot tot wel wel 60%: 60%: van voor Van € 2980 voor voor € 2195* 2195* Thermocet Rose CC gaskachel vrijstaand € 1995 1995 € 995 995 Thermocet Rose CC gaskachel vrijstaand € € Thermocet Rose CC gaskachel vrijstaand € 1995 € 995 De verwachting is dat de subsidie De is dat subsidie De verwachting verwachting isbijna dat de de subsidie pelletkachels op Bellfire Derby III zwart gaskachel inbouw € 4450 4450 € 1750 1750 voor voor pelletkachels bijna op is is en en ook ook Bellfire Derby III zwart gaskachel inbouw € € pelletkachels bijna op is en ook Bellfire Derby III zwart gaskachel inbouw € 4450 € 1750 voor niet meer aangevuld gaat worden. niet meer meer aangevuld aangevuld gaat gaat worden. worden. niet Barbas Unilux 3-52 houtkachel inbouw inbouw € 2179 2179 € 1299 1299 Barbas € € Overweegt u u een een pelletkachel? pelletkachel? Barbas Unilux Unilux 3-52 3-52 houtkachel houtkachel inbouw € 2179 € 1299 Overweegt Overweegt u een pelletkachel? Maak dan nu uw keuze! Nordic Fire NF20 classic speksteen € 2485 2485 € 1850 1850 Maak dan nu uw keuze! Nordic Fire NF20 classic speksteen € € Maak dan nu uw keuze! Nordic Fire NF20 classic speksteen € 2485 € 1850 houtkachel vrijstaand houtkachel vrijstaand Kom gerust eens langs in onze houtkachel vrijstaand Kom eens langs Kom gerust gerust eensvrijblijvend langs in in onze onze showroom voor een een advies. showroom voor vrijblijvend advies. showroom voor wel een even vrijblijvend advies. Neem vooraf telefonisch Neem vooraf wel even telefonisch Neem vooraf wel even telefonisch contact op, zodat u niet voor contact op, op, zodat zodat u u niet niet voor voor een een HOEKMAN installatiebedrijf contact een HOEKMAN gesloten deur staat. info@hkmn.nl gesloten deur staat. HOEKMAN installatiebedrijf installatiebedrijf info@hkmn.nl gesloten deur staat. info@hkmn.nl Valckenisseweg 34 34 Valckenisseweg 0113 -- 55 Valckenisseweg 34 *Alle prijzen prijzen zijn zijn incl. btw btw en en excl. excl. plaatsing, 0113 55 13 13 84 84 *Alle 0113 - 55 13 84 4411 BR Rilland *Alle prijzen zijn incl. incl. btw en excl. plaatsing, plaatsing, aansluitmaterialen en rookgasafvoer. rookgasafvoer. 4411 aansluitmaterialen en 4411 BR BR Rilland Rilland aansluitmaterialen en rookgasafvoer. excl. excl. installatieset installatieset en en pomp pomp

Scharrelvarkens uit de polder! Bestel nu voor € 8,–/kg. (06 - 30 44 63 57)

VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN! Wij zijn

• Een onafhankelijk en veelzijdig advies- en bemiddelingskantoor bij u in de buurt

Oktober: boerenkaasmaand

• Specialisten op het gebied van hypotheken en verzekeringen voor particulieren, (agrarische) bedrijven en instellingen

DE GROTE VERLEIDING.

Boerenkaas - Boerenzuivel - Boerenijs - Bakproducten

• Zelfstandig adviseur van RegioBank

Kaas uut Kaasgat

BIOLOGISCHE GROENTEMARKT elke zaterdag van 08.30 – 11.00 uur

Hogenakkerweg 25 in Kruiningen www.DeGroteVerleiding.nl

• Deskundig en betrokken Graag maken wij een afspraak met u om uw persoonlijke wensen door te nemen.

Heel de maand oktober hebben wij leuke acties!

U kunt ons bereiken via onderstaande contactgegevens.

R e i m e r s wa a l

verzekeringen & hypotheken Openingstijden: Donderdag 13.00-17.00 uur Vrijdag 8.30-12.00 en 13.00-17.00 uur Zaterdag 8.30-12.00 uur

Dorpsstraat 48 4413 BM Krabbendijke Tel. (0113) 50 30 13 rvh@zeelandnet.nl www.reimerswaalverzekeringen.nl

Kaasgat 4 - Kruiningen - Tel. 0113-57 16 62

Open Avond

6 dagen open!

2019

Altijd veilingverse snijbloemen

Uitnodiging! 19:45 20:00

21:30

Inloop Welkom en opening door SGP-voorzitter dhr. P.J. Dorst Lezing door dhr. C. Stoffer, fractielid Tweede Kamer Thema: “De actualiteit in de Tweede Kamer” Pauze Vragen stellen Sluiting, met na afloop nog een hapje en een drankje

Locatie: Datum:

Dorpshuis Apeldoorn, 2e Vlietweg 9 te Oostdijk D.V. vrijdag 4 oktober 2019

Jong en oud van harte welkom!

Bloemisterij Slabbekoorn Tel. 0113 801 991 - www.dtcs.nl - info@dtcs.nl D.T. Computer Services Molenpolderweg 22A Yerseke

Weekblad

Wijngaardstraat 8 Yerseke Tel. + fax 0113 - 57 15 28

Huis-aan-huisbezorging in 8900 gezinnen in de gemeente Reimerswaal Wekelijkse verspreiding op woensdag Advertenties inleveren op donderdag en vrijdag, maar uiterlijk op maandagmorgen vóór 12.00 uur bij: Drukkerij Van Velzen, Postbus 4, 4413 ZG Krabbendijke, tel. 0113-501402, e-mail: info@velzenbv.nl


2

Advertentieblad Reimerswaal

2 oktober 2019 - nr. 3219

Reimerswaal info

Kijk ook op: www.reimerswaal.nl

Wekelijkse informatierubriek Gemeente Reimerswaal

Wist u dat… • een identiteitskaart voor jongeren tot 18 jaar 5 jaar geldig is? Voor volwassenen is een identiteitskaart 10 jaar geldig. • een identiteitskaart persoonlijk aangevraagd en afgehaald moet worden bij de gemeente? • wij alleen een identiteitskaart aan iemand onder de 12 jaar mogen verstrekken als er een ingevuld toestemmingsformulier bij de aanvraag aanwezig is? • u zo’n toestemmingsformulier kunt vinden

op www.reimerswaal.nl, kunt ophalen aan de balie van het gemeentehuis of telefonisch kunt aanvragen via telefoonnummer 14 0113? • u voor de aanvraag van een identiteitskaart alleen op afspraak kunt komen en dat u die kunt maken via onze website of telefonisch? Voor meer informatie: www.reimerswaal.nl of bel 14 0113.

Inspraak ontwerp beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Reimerswaal maken wij bekend dat vanaf 2 oktober 2019 tot 13 november 2019 (6 weken) de concept beleidsregels handhaving Wet kinderopvang, voor iedereen ter inzage liggen bij de publieksbalie in het gemeentehuis aan het Oude Plein 1 in Kruiningen. De balie is alleen op afspraak geopend. Een afspraak kan telefonisch worden gemaakt via telefoonnummer 14 0113. U kunt de concept beleidsregels ook via het Internet inzien. Daartoe raadpleegt u www.reimerswaal.nl (onder actueel – bekendmakingen – beleid). In de concept beleidsregels worden regels gegeven hoe de gemeente omgaat met overtredingen van de Wet kinderopvang. De gemeente heeft de GGD opdracht gegeven de voorzieningen voor kinderopvang in onze gemeente te inspecteren. De GGD legt haar bevindingen vast in een rapport. Op basis van dit rapport neemt de gemeente een besluit om al dan niet te handhaven.

De manier waarop gehandhaafd wordt bij welke geconstateerde overtreding staat beschreven in de concept beleidsregels handhaving Wet kinderopvang. Inspraakprocedure Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen inwoners van Reimerswaal en andere belanghebbenden schriftelijke zienswijzen over de concept beleidsregels kenbaar maken. De zienswijzen dienen te worden gericht aan ons college (Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen). De ingebrachte zienswijzen zullen worden betrokken bij de te maken afweging tot vaststelling van de definitieve beleidsregel. Contactpersoon Voor eventuele gewenste nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw De Smit van de afdeling Samenleving. Zij is bereikbaar via het algemeen telefoonnummer 14 0113.

Veel animo voor tweede editie van het ‘100% Verkeersveilig Event’!

Een vreugdevuur tijdens Oud en Nieuw? Vraag het aan! Ter bescherming van het milieu en in het belang van de openbare orde en veiligheid is het stoken van een vuur in de open lucht in de gemeente Reimerswaal verboden. Voor een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Wilt u met de jaarwisseling een vreugdevuur organiseren? Vraag dan vóór 5 november 2019 een evenementenvergunning aan. Een aanvrager moet minimaal 18 jaar oud zijn. Dit kan een persoon zijn, maar ook een maatschappelijke organisatie zoals een dorpsvereniging of sportclub. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het naleven van de voorschriften. U kunt een digitaal aanvraagformulier invullen of een aanvraagformulier ophalen bij het gemeentehuis, Oude Plein 1 in Kruiningen. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van de grond waarop het vreugdevuur wordt aangelegd. De gemeente bekijkt vervolgens of uw plannen aan de voorwaarden voldoen. Het aanvragen van een vergunning voor een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling is gratis. Voorwaarden Aan het organiseren van een vreugdevuur zijn enkele voorwaarden verbonden, onder meer: • Eén vreugdevuur per dorp. Bij meerdere aanvragen voor hetzelfde dorp geldt de meest veilige en geschikte locatie en de volgorde van ontvangst. • Het vreugdevuur mag plaatsvinden op 1 januari van 00.00 tot 04.00 uur. • Het vuur mag geen gevaar opleveren voor de omgeving of een belemmering vormen voor het verkeer. • Er moet continu toezicht zijn door minimaal twee volwassen personen. • De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het ordelijk verloop en opruimen van het vreugdevuur. Meer informatie? Bel 14 0113 of mail gemeente@reimerswaal.nl

Donderdag 19 september 2019 organiseerde het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) het ‘100% Verkeersveilig Event’ in en rondom de Reimerswaalhal in Kruiningen. Ruim 400 basisschoolleerlingen uit Reimerswaal namen deel aan deze dag die in het kader van de ‘Zeeuwse Maand van de Verkeersveiligheid’ georganiseerd werd. De Provincie Zeeland heeft, net als vorig jaar, de maand september uitgeroepen tot ‘de Zeeuwse Maand van de Verkeersveiligheid’. In het verlengde hiervan worden diverse activiteiten georganiseerd, waaronder het ‘100%

Verkeersveilig Event’. Doel van deze dag is het bewustzijn rondom verkeersveiligheid onder bovenbouwleerlingen van de basisschool te vergroten. Daarnaast wil het ROVZ tijdens dit event het Zeeuws Verkeersveiligheidslabel onder de aandacht brengen bij de docenten. Succes Vorig jaar werd het ‘100% Verkeersveilig Event’

in Middelburg gehouden. Dit werd goed ontvangen en was een succes. Dit jaar was het Event, op verzoek van wethouder Jaap Sinke, in de gemeente Reimerswaal. Programma Tijdens het event gingen de leerlingen zelf actief en praktijkgericht aan de slag met verkeersveiligheid.

Contactgegevens Algemeen telefoonnummer: 14 0113 E-mail: gemeente@reimerswaal.nl WhatsApp: 06 -23 23 69 42. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen. Berichten worden behandeld tijdens de uren waarop de gemeente telefonisch bereikbaar is. Publieksbalie: Gemeentehuis, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen. De balie voor burgerzaken is uitsluitend op afspraak geopend. Op sommige dagen ook buiten de algemene openingstijden van het gemeentehuis. Kijk op www.reimerswaal.nl voor een beschikbaar tijdstip of bel ons via telefoonnummer 14 0113. Openingstijden gemeentehuis: Maandag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur Vrijdag 8.30 - 12.00 uur Afspraken met raadsleden: Wim Peijs telefoon: 14 0113 of griffie@reimerswaal. nl Afspraken met leden college burgemeester en wethouders: Bestuurssecretariaat - telefoon: 14 0113 of bestuurssecretariaat@ reimerswaal.nl Noodgevallen openbare ruimten: Voor dringende noodgevallen aan wegen, rioleringen, openbaar groen en dergelijke, buiten kantooruren. Telefoon: 06-53702470. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Voor ouders/verzorgers, jongeren tot 23 jaar en professionals met alle vragen over opvoeden en opgroeien. Telefoon: 0113-244323 of cjg@reimerswaal.nl. Jeugd- en jongerenwerk: Jessica Stols, telefoon: 06-10793766 of j.stols@reimerswaal.nl Werk, inkomen en zorg (WMO): Voor aanvragen/aanmelding/informatie/ advies kunt u terecht bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ, in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes. Telefoon: 0113-239 100. www.grdebevelanden.nl/ wiz Servicepunt vrijwilligers(werk) Reimerswaal: Heeft uw organisatie nieuwe vrijwilligers nodig of wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Bel 14 0113 of kijk op www.reimerswaalvoorelkaar.nl Collectief vervoer nodig? Bel 0113-745050

Vergaderagenda • Seniorenraad: donderdag 3 oktober 13.30 uur, kamer 3.02 gemeentehuis Kruiningen. • Opinieraad: dinsdag 8 oktober om 20.00 uur, gemeentehuis Kruiningen. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl. • Wmo-raad: donderdag 14 november 13.30 uur, dorpshuis Apeldoorn in Oostdijk. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl.


3

2 oktober 2019 - nr. 3219

Herfstvakantie bomvol leuke activiteiten!

Advertentieblad Reimerswaal

Bekendmakingen

Over 2 weken is het alweer herfstvakantie voor de basisschoolkinderen! Het eerste blok van het schooljaar wordt afgesloten en dan volgt er een week vol met leuke, sportieve activiteiten. Maandag 14 en dinsdag 15 oktober wordt de Reimerswaalhal in Kruiningen omgebouwd tot een te gek springkussenfestijn! Maandag- en dinsdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur speciale peuter-/kleuterochtenden (voor kinderen tot ongeveer 6 jaar). Deelname aan deze ochtend kost € 2,–. Maandagmiddag en dinsdagmiddag van 12.00 tot 16.30 uur zijn alle kinderen uit groep 1 t/m 8 van de basisschool van harte welkom. Dan bedraagt de entree € 4,– (incl. glaasje fris en zakje chips). Op maandagavond is er een speciale jongerenavond van 19.00 tot 21.00 uur met extra uitdagende activiteiten, entree € 2,–.

hier op de activiteitenkalender! Kinderen die inschrijven hebben altijd toegang. Op de dag zelf kan er ook ingeschreven worden, maar dan hanteren we de stelling, vol = vol. Woensdag 16 oktober vindt er een spelletjesmiddag plaats in zwembad “Den Inkel”. Alle kinderen met minimaal een A-diploma zijn van harte welkom van 14.00 tot 17.30 uur. De entree bedraagt € 4,20 p.p. Inschrijven is niet nodig.

Zowel ’s ochtends, ’s middags als ‘s avonds is er voor iedereen gratis water en fruit!

Donderdag 17 oktober gaan we gezellig knutselen met schelpen in dorpshuis De Meiboom in Krabbendijke. Alle kinderen van de basisschool zijn welkom van 10.00 tot 11.30 uur. De entree is € 1,– p.p. Inschrijven hiervoor kan via www.inreimerswaal.nl. vol=vol!

Inschrijven Inschrijven kan via onze nieuwe website www. inreimerswaal.nl Het springkussenfestijn staat

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Jessica Stols, tel. 06-10793766 of mail naar j.stols@reimerswaal.nl

Bekendmakingen Meldingen artikel 8.40/8.41 wet Milieubeheer (Activiteitenbesluit) Melding Activiteitenbesluit van Las- en Constructiebedrijf Hommel B.V. Op 17 september 2019 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van Las- en Constructiebedrijf Hommel B.V. gelegen aan de Haltestraat 86 in Rilland. Het betreft een melding voor het verplaatsen van de gasopslag binnen de inrichting. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT190410. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij de heer A.A.M.J. Oostvogels, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51206349 of 0115-745100. Melding Activiteitenbesluit van mevrouw R. Louwerse Op 15 september 2019 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van mevrouw R. Louwerse, Schaarweg 9 in Waarde. Het betreft een melding voor de activiteit hobbymatig houden van landbouwhuisdieren. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT190403. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij C. Mulders, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51205993. Meldingen worden gepubliceerd ter informatie. Hiertegen is geen zienswijze, bezwaar en/ of beroep mogelijk. Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend:

• Voor: het kappen van een boom Locatie: Kruisbessestraat 42 in Krabbendijke Verzenddatum besluit: 19 september 2019 • Voor: het plaatsen van een schutting Locatie: Rosierlaan 5 in Krabbendijke Verzenddatum besluit: 19 september 2019 • Voor: het bouwen van twee montagehallen Locatie: Weihoek 11 in Kruiningen Verzenddatum besluit: 25 september 2019 • Voor: het wijzigen van een voorgevel Locatie: Kerkweg 52 in Waarde Verzenddatum besluit: 19 september 2019 • Voor: het tijdelijk plaatsen van een mantelzorgwoning Locatie: Plasseweg 11 in Waarde Verzenddatum besluit: 25 september 2019 • Voor: het bouwen van een berging Locatie: Ten Houtenstraat 1 in Yerseke Verzenddatum besluit: 19 september 2019 • Voor: het uitbreiden van een woning Locatie: Vletstraat 44 in Yerseke Verzenddatum besluit: 19 september 2019 Rechtsmiddelen Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure, kunnen hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en) waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van een besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kan naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan ook digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening. Kruiningen, 2 oktober 2019 Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van gemeente Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende aanvragen om omgevingsvergunning hebben ontvangen: • Voor: het bouwen van een twee onder één kap woning Locatie: Oostweg 33 en 33A in Krabbendijke Datum ontvangst: 10 september 2019 • Voor: het vervangen van de voorpui Locatie: Henry Dunantstraat 98 in Kruiningen Datum ontvangst: 23 september 2019 • Voor: het kappen van bomen Locatie: voormalige locatie Huize de Vliedberg in Rilland Datum ontvangst: 10 september 2019 • Voor: het gewijzigd uitvoeren van de goot- en nokhoogte in afwijking van het bestemmingsplan Locatie: Korringaweg 1 in Yerseke Datum ontvangst: 18 september 2019 • Voor: het legaliseren van het gewijzigd uitvoeren van een uitbreiding van een loods Locatie: Kreeft 31 in Yerseke Datum ontvangst: 10 september 2019 Een aanvraag kan uit meerdere activiteiten bestaan. Aanvragen liggen niet ter inzage, maar kunnen op verzoek wel worden ingezien. Neem daarvoor even contact op via 14 0113 of gemeente@reimerswaal.nl. Als een bezwaar of zienswijze wordt overwogen, moet eerst een (ontwerp)besluit op de aanvraag worden afgewacht. Van dit (ontwerp)besluit volgt ook een melding in deze rubriek Bekendmakingen.

Reimerswaalse omroeper

Een rubriek voor instellingen en verenigingen in Reimerswaal om hun evenementen en activiteiten aan te kondigen. Kopij graag uiterlijk woensdag vóór 17.00 uur aanleveren via het formulier op www.reimerswaal.nl. Hier kunt u ook de spelregels nalezen.

Berichtjes Kalender • Yerseke, 4 en 5 oktober.

Herfstdagen 4+5 oktober, doorlopende presentatie collectie met hapjes van Ambachtsheerlijkheid. Nicky Noe, Noordzandstraat 28, Yerseke, welkom!!

• Yerseke, 5 en 6 oktober.

Rondleidingen met een VVV-gids over de oesterputten van Yerseke. Van 13.30-14.30 uur, start vanaf het toiletgebouw op de parkeerplaats bij de Willem Alexanderhaven. Kosten € 4,– p.p., te betalen aan de gids. Reserveren mag, maar hoeft niet. 0113571864.

• Rilland, 16 oktober. Ha jongens en mei-

den tussen de 4-12 jaar uit Rilland e.o.! Het is bijna herfstvakantie met weer een fijne ‘Regen-

boog-ochtend’! Welkom op woensdag 16 oktober 2019 van 9.30-12.00 uur in De Nieuwe Vliedberg (Vliedbergstraat 6) in Rilland. Info: Regenboog-folder of bel 06-14942729.

• Sport en bewegen. Kijk voor de meest actuele programma’s van de voetbalverenigingen op vermelde websites. U vindt daar het meest actuele programma voor a.s. zaterdag, de uitslagen en daarnaast veel informatie over de clubs. Voor meer info zie: www.vvkrabbendijke.nl / www.vvkruiningen. nl / www.vvrillandia.nl / www.vvyerseke.nl / www. sc-waarde.nl.

• Collecte

29 september t/m 5 oktober: Dierenbescherming

OBS de Reigersberg Rilland verkoopt amaryllisbollen! OBS de Reigersberg verkoopt donderdag 3 oktober, tussen 18.00 en 20.00 uur, huis aan huis in Rilland amaryllisbollen voor € 3,– per stuk. De opbrengst wordt besteed aan spelmateriaal. Steun onze actie!

Reis mee met de Kinderboekenweek in de Bibliotheek! Meer informatie over het programma op www.bibliotheekoosterschelde.nl

Omni-sport Reimerswaal. High Impact-light training. Vanaf 16 jaar. Gratis 2 lessen proberen. Dinsdagavond van 19.30-20.30 uur, MFC Tehaere Yerseke. Info: omni-sport@outlook.com of tel.nr.: 06-30592571 of 06-11262675. ‘Kom uit je huis middag’ Kruiningen 2019, de zomer is weer voorbij dus gaan we weer gezellig verder voor alle 50-plussers van Kruiningen. Elke dinsdagmiddag is er dan wat te doen in ‘Ons Dorpshuis’, Berghoekstraat 3, 4416 BJ in Kruiningen vanaf 14.00 uur tot ongeveer 16.30 uur. Inlichtingen: Jan Louwerse, tel. 06-22827625.


4

Advertentieblad Reimerswaal

2 oktober 2019 - nr. 3219

oktober-AANBIEDING - Viscounter Goed gevulde krabsalade ERKEND DEALER

5 oktober Nationale kringloopdag open van 09.30-12.30 uur 40% korting op alle artikelen

(niet op kleding, schoenen en accessoires) Vaste openingstijden: Woensdagmorgen: 09.00-11.30 uur Donderdagmiddag: 13.30-15.30 uur Vrijdagavond: 18.00-20.00 uur Laatste zaterdag van de maand: 09.30-15.30 uur Welkom aan de Postweg 3c, Tholen www.kringloopwinkeltholen.nl

k o e l -

e n

e l e k t r o t e c h n i e k

Koel- & elektrotechnisch ede service! een goinstallatiebedrijf

oor

RepaRatie •VSeRvice • Nieuwbouw

voor koel- en vriescellen

ERKEND INSTALLATIEBEDRIJF CV, GAS, WATER EN ELEKTRA ONDERHOUD EN SERVICE BEVEILIGINGSINSTALLATIE KOELINSTALLATIES WARMTEPOMPEN PELLETKACHELS EN BIOMASSAKETELS Oostpolderweg 16 | 4413 NN Krabbendijke | Tel. 0113 50 18 51 info@versteegtechniek.nl | www.versteegtechniek.nl

per 100 gram, van € 2,15 voor

Gefrituurde garnaalstaartjes portie, van € 4,25 voor

Warm gerookte zalmfilet per 100 gram, van € 5,10 voor

Schillerlocken per 100 gram, van € 6,20 voor

OUTLETDAG BIJ DIERENVERBLIJF Tijdens de outletdag zijn er diverse producten (o.a. konijnenhokken, kippenhokken, hondenkussens, accessoires voor hond, kat, konijnen en andere diergroepen) tegen extra scherpe prijzen.

Datum: 05-10-2019 van 10.00-16.00 uur

tevens uw adres voor airconditioning Nijverheidstraat 1 • Kruiningen • tel. 0113 - 38 11 13 • mobiel 06 - 53 78 07 32

20% KORTING Italiaanse vissalade 1,89

Weihoek 16 - 4416 PX Kruiningen

Gepelde Hollandse garnalen per 100 gram, van € 4,25 voor

3,95 4,35 5,49 3,95

Voor verse ambachtelijke friet en allerlei vis- en vleessnacks bent u bij ons aan het juiste adres!

oktober-menu - Zee-eterij Garnalentrio vooraf, als hoofdgerecht gebakken zeewolffilet met mosterdsaus en als nagerecht soesjes met gele room en een bolletje vanille-ijs met slagroom en chocoladesaus.

29,

LAAGWATERmenu - oktober Gegratineerde uiensoep vooraf, als hoofdgerecht plate gebakken hokifilet met remouladesaus en huisgemaakte frietjes en een frisse salade en als nagerecht vanille-ijs met perziken een toefje slagroom.

95

21,

95

LET OP: Voor onze openingstijden: kijk op www.deviskeete.nl

WIJ HEBBEN VERSCHILLENDE VACATURES. Kijk voor een beschrijving van onze vacatures op onze website.

Volg ons op facebook: www.facebook.com/viskeete

www.pietvanoost.nl

Zondag 6 oktober

Kerkdiens†en

4 & 5 OKTOBER

Hansweert-Schore: Protestantse Gemeente: 9.30 uur mw. T. Valk-Colijn, dienst in Schore. Rooms Katholiek: 9.30 uur gastvoorganger.

Lifestyle dagen

Krabbendijke: Hervormde Gemeente: 9.30 uur ds. T.W. van Bennekom en 18.00 uur prop. A.P. Cammeraat. Protestantse Gemeente: 9.30 uur ds. J.C. Sent. Gereformeerde Kerk: 9.30 uur ds. H.P. de Goede en 14.30 uur ds. T. Deelstra. Gereformeerde Gemeente: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst. Tijdens deze dagen

BY HOEKMAN LIFESTYLE

bij besteding van € 150,00

GRATIS FLESJE TAPPARFUM 30 ML

(Vrijdagavond geopend tot 21:00)

met je favoriete geur

Shop je prachtige

najaarscollectie kleding!

Heel veel leuke kleding voor Kom gezellig sfeerproeven van onze schitterde collectie

woonaccessoires met de prachtige herfsttinten om uw huis sfeervol te maken!

dames en jonge meiden vanaf maat XS-3XL

Gezelligheid

met heerlijke hapjes en drankjes!

Noordzandstraat 34, Yerseke, T: 0113 - 57 29 07, www.hoekmancadeau.nl

Hoekman Lifestyle

Kruiningen: Protestantse Gemeente: 10.00 uur ds. L. de Ronde. Hersteld Hervormde Gemeente: 9.30 uur ds. J.R. van Vugt en 18.15 uur kand. L.G. de Deugd. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. M. Karens, 14.00 uur leesdienst. Gereformeerde Gemeente in Nederland: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst. Vrije Gereformeerde Gemeente: 10.00 en 17.00 uur ds. G. Bredeweg. Rilland-Bath: Protestantse Gemeente: 9.45 uur ds. J.C. Sent (gez. in Krabbendijke). Gereformeerde Gemeente: 9.30 uur leesdienst, 14.00 uur ds. D. de Wit en 18.30 uur ds. S. Maljaars. Vrije Evangelische Gemeente Bath: 10.00 uur br. Lok. Waarde: Hervormde Gemeente: 10.00 uur ds. S. Dierx. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.30 uur ds. D. de Wit, 14.30 uur leesdienst. Yerseke: Hervormde Gemeente: 10.00 uur ds. W.J. van de Griend. Hervormde Gemeente Rehoboth: 9.30 en 17.00 uur ds. A. ten Brinke. Gereformeerde Kerk: 9.30 uur ds. T. Deelstra en 14.30 uur ds. D. Westerneng. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. C. van Krimpen, 14.00 uur leesdienst. Vrije Evangelische Gemeente: 10.00 uur zr. Ellen Zuijdwegt.


5

2 oktober 2019 - nr. 3219

Advertentieblad Reimerswaal

Omdat u thuis het comfort wilt

ervaren

TEL. 0113 34 11 00

in de modernste duurzame techniek

Meer info over duurzaam wonen? Neem een kijkje op: www.intec-kapelle.nl/diensten/duurzaam

HERFSTDAGEN

Uw huis Verkopen met verkopen?

Uw huis verkopen? doeltreffende Zeeuwse u graag verder! WijuUw helpen Wij helpen graag verder! huis verkopen?

nuchterheid

vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober

Wij helpen u graag verder!

DOORLOPENDE PRESENTATIE COLLECTIES

Weelweg 17, 4414 AW Waarde 0113-503346 - 06-23238557 sandra@vandijkmakelaardij.com

v.a. 11.00-17.00 uur

Weststraat 15, 4421 AC Kapelle 0113-804040 - 06-1119 2626 debra@vandijkmakelaardij.com

MET BUBBLES + BITES VAN

AMBACHTSHEERLIJKHEID

www.vandijkmakelaardij.com

WELKOM... ENTREE IS GRATIS!

Van Dijk Makelaardij is inmiddels alweer bijna 10 jaar een begrip in Reimerswaal en inmiddels ook in de rest van Zuid-Beveland. U als klant profiteert van onze grote regiokennis en de ruime ervaring in de vastgoedsector!

Nicky Noe Fashion

Bent u voornemens uw woning te verkopen neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Noordzandstraat 28 - Yerseke - www.nickynoefashion.nl

U krijgt van ons kosteloos en vrijblijvend een waardebepaling van uw woning. Wanneer wij uw woning in de verkoop mogen nemen helpen we u gratis met de aankoop van uw nieuwe woning!

Najaarsvoordeel! Uw tuin winterklaar begint bij Neels...

3 zakken à 40 liter

Potgrond voor alle binnen- en buitenplanten organisch bemest voor 100 dagen!

3 zakken à 40 liter

10,

00

Tuinturf bodemverbeteraar voor zuurminnende planten

Najaarsmeststof met kalk

5 zakken à 25 liter

10,

00

Zwarte grond tuinaarde die minder inklinkt, zorgt tevens voor een mooie zwarte toplaag

10,

00

Gazonmeststof voor het Najaar 10 kilo Groen-Kalk 20 kilo

Samen 36,20

Open haard 00 00 12, hout 3 zakken Voor de frisse najaarsavonden...

Prima kwaliteit ca. 21,5 dm3

Hartelijk welkom!

Dorpsstraat 89 Krabbendijke tel. 0113 50 22 30 - www.neelskrabbendijke.nl

tuin & dier doe-het-zelf

29 95


6

Advertentieblad Reimerswaal 2

Deel 2

2 oktober 2019 - nr. 3219

... dit onderwijs ontvang’

HOUTEKAMER

Nieuw!

... dit o n d e r w ij s o nt vang ’

Deel 2

Administraties & Belastingen

Wij zijn een bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop van bedrijfs – en promotiekleding, schoenen en aanverwante artikelen aan diverse bedrijven, instellingen en particulieren.

Voor het MKB, ZZP-ers en particulieren

Graag wil ik u ontzorgen, zodat u kunt ondernemen !

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar: een enthousiaste dame/heer voor in de verkoop van 24 tot 40 uur in de week. Ervaring in administratie en verkoop is gewenst.

Ds. J. de Kok

Woorden uit de Heidelbergse Catechismus eenvoudig toegelicht Ds. J. de Kok

• Zijn uw jaarcijfers van 2017 nog niet afgerond ?

Kun je in teamverband werken, ben je flexibel, stressbestendig en secuur? Heb je goede communicatieve eigenschappen, kennis van Word en Excel en ben je woonachtig in Kapelle of omgeving?

Tevens zoeken wij een flexibel inzetbare medewerker voor het bedrukken van kleding van 8-16 uur in de week.

• Mist u begeleiding of worden uw vragen

• Verloopt de verwerking van uw administratie niet naar wens ? niet beantwoord ?

Tevens inzetbaar voor administratie en verkoop.

Ds. J. de Kok:

06-09-19 12:57

Woorden uit de Heidelbergse Catechismus eenvoudig toegelicht Prijs € 17,50 / ISBN: 978-90-70697-55-6 Nog beperkt voorradig: … dit onderwijs ontvang’ deel 1: € 16,95 Een uitgave van:

Dorpsstraat 83 - Krabbendijke - Tel. 0113-506173 - E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl

STUUR DAN EEN MOTIVATIEMAIL EN JE CV NAAR: INFO@DEKLEDINGEXPRESS.NL De Kleding Express | Ambachtsweg 11, Kapelle

Eerste afdeling AndereZaken in Zeeland Door een paar enthousiaste ondernemers is een Zeeuwse afdeling van AndereZaken gestart. • Bij Andere Zaken kunt u terecht voor ontbijtbijeenkomsten met ondernemers, leidinggevenden en andere belangstellenden. Het leven gaat steeds sneller en we hebben bijna geen tijd meer om eens rustig stil te zijn en na te denken over de plek die God ons op deze aarde heeft gegeven. De Stichting AndereZaken biedt u dit rustmoment om samen met medegelovigen te ontbijten en u te laten inspireren door bevlogen sprekers.

45

9-persoonsbus huren? Nu ook bij ons!

Dijkwelsestraat Dijkwelsestraat5555- -4421 4421AG AG Kapelle Kapelle Tel.: Tel.:0113-853744 0113-853744/ /Gsm: Gsm:06-15204056 06-15204056 E-mail: E-mail:info@houtekamer-ab.nl houtekamer-ab@zeelandnet.nl

De bezoekers krijgen toerusting en bemoediging voor het varen van de juiste koers/strategie. Ethische dilemma’s op de werkvloer worden bezien vanuit een bijbels perspectief. We starten om 7.00 uur met een ontbijt. Vanaf ongeveer 7.30 tot 8.15 uur komt een spreker aan het woord.

Uiterlijk 8.30 uur kan elke bezoeker zijn dagelijkse werkzaamheden weer oppakken, maar het is ook mogelijk om nog even na te praten onder het genot van een bakje koffie/thee. • D.V. 9 oktober 2019 zal de eerste bijeenkomst van Andere zaken in Zeeland worden gehouden. Deze keer zal spreker, trainer en coach Arie de Rover spreken. Thema: ZAKEN DOEN IN HET KONINKRIJK. Hoe combineer je christen zijn in de zakelijke wereld? • Aanvang en eindtijd: 7.00-8.30 uur • Locatie: Dorpshuis Apeldoorn, 2e Vlietweg 9 in Oostdijk. • Meer informatie en aanmelden op: www.beveland.anderezaken.nl

Cd-presentatieconcert Het Chr. Samengesteld Mannenkoor Zeeland (CSMZ) hoopt op zaterdag 5 oktober de nieuwe cd te presenteren.

Huurprijs vanaf e 75,- per dag, 100 km vrij, excl. brandstof. Autobedrijf Yerseke • Damstraat 83 • 4401 AK Yerseke Tel. 0113- 571609 • autobedrijfyerseke@planet.nl

T 0113-571609

www.AuTobeDrijfYerseKe.Nl www.autobedrijfyerseke.nl

De cd is opgenomen in de Gertrudiskerk te Bergen op Zoom en heeft de titel ‘Dan word ik stil’ gekregen. Op de cd zijn geestelijke liederen en psalmen te beluisteren gezongen door het ruim 120 leden tellende mannenkoor. Daarnaast zijn er ook een tweetal muzikale intermezzo’s te beluisteren. Deze cd is de vierde soloalbum die het koor in de ruim tien jaar dat zij bestaan uit gaat geven en de wens van bestuur en leden is dat deze cd in vele huiskamers beluisterd zal gaan worden. Tijdens dit presentatieconcert zal het koor diverse nummers van

de te presenteren album uitvoeren en zij worden hierbij muzikaal begeleid door Martin Weststrate (orgel), Jolanda van de Wege (panfluit) en Martin Zonnenberg (vleugel). Uiteraard is er ook weer voldoende samenzang in het programma opgenomen zodat het een veelzijdige avond beloofd te worden. Na afloop van dit concert is de nieuwe cd verkrijgbaar voor het bedrag van € 15,–. De avond begint om 19.30 uur in de Hervormde kerk te Kapelle en de toegang is vrij, wel wordt er gecollecteerd t.b.v. de onkosten.

Feest bij Van Koeveringe

vr. 4 t/m za. 12 oktober

TROUWRINGEN-ACTIE:

ER IN GE 30 JA AR JU WE LIE R VA N KO EV

GRATIS BRI L JAN T Vraag naar de actievoorwaarden

LEEN VAN KOEV ERIN GE 40 JAAR GOU DSM ID on

Cadeaub € 10,Tien euro

BIJ BESTEDING VAN ELKE € 100,-

KLEURKLEUR EN VERSIER DEZE KLEURPLAAT ZO MOOI MOGELIJK!

WEDSTRIJD:

LEVER HEM UITERLIJK 19 OKTOBER IN IN ONZE WINKEL.

Naam: ...................................................................................... Leeftijd: ...................................................................................... Adres: ...................................................................................... Tel. nummer: ............................................................... ....................... Voor alle categorieën één

ICE-WATCH NAAR KEUZE TOT €89,6, Kapelle l Dijkwels estraat vankoev eringe.n - juwelier34 41 05 Tel. 0113

CA DE AU BO N VA N € 10 ,Dijkwelsestraat 6, Kapelle Tel. 0113 34 41 05 - juwelier-vankoeveringe.nl

dus bij besteding van €200,-, cadeaubon van €20, enz.

Alleen bij aankoop van artikelen uit voorraad

WI N 1 VA N DE 3 ICE -WATC HE S KOM DE KLEURPLAAT OPHALEN IN DE WINKEL

Leeftijdscat: 4-6 jaar, 7-9 jaar, 10-12 jaar. Winnaars krijgen persoonlijk bericht en worden in De Scheldepost vermeld!


7

2 oktober 2019 - nr. 3219

Advertentieblad Reimerswaal

VOOR DE VERKOOP VAN ALLERLEI DAKBEDEKKINGSMATERIALEN!

HET ADRES VOOR UW DAKBEDEKKINGSMATERIALEN ZOALS EPDM-DAKBEDEKKING EN VELE ANDERE MATERIALEN. TROTS VAN DE KEURSLAGER

Biefstukken nat. of gem.

Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

2 WEKEN

Weekaanbiedingen 01-10 t/m 05-10-2019

4,99

250 gram

Dirk Jan Lukasse | Ambachtsweg 9 G | 4421 SK Kapelle | T: 06 838 040 33 E: info@djl-handel.nl | www.djl-handel.nl | www.djl-onderhoud.nl

LEKKER VOORDELIGE KWARTETJES

4 rundersaucijzen, 4 baconburgers, 400 gram gekr. hamlapjes, 500 gram Zwitsers gehakt

2 WEKEN

7,15

2 pakketjes naar keuze, samen

LEKKER VLEES

Beenhammetjes nat./gekr.

2 WEKEN

4,99 2,99

500 gram

Kippenbouten

500 gram

LEKKER BELEG

Canadese rollade, Zeeuws spek en leverkaas 4,10

Tong 1

6 HALEN 5 BETALEN

Tonijnsalade

huisgemaakt, 150 gram

Visovenschotel

huisgemaakt, 2 stuks

3.00 12.95

Visbami

huisgemaakt, 500 gram

Samenwonen? Een goed moment voor een testament.

7.95

3 x 100 gram

Tot ziens bij Vishandel Van As Zeeland BV

SALADEDUO VAN DE WEEK

Boerenham- en breydelhamsalade 2,90

Wij bieden professionele begeleiding en advies bij belangrijke stappen in je leven, zoals het opstellen van een testament.

Meer weten? Bel: 0113 343310 / 0113 561297

2 x 100 gram

NIEUW!!!

KEURSLAGER CULINAIR

Hongaarse goulashschotel 6,25 Sateetjes 3+1 gratis 2 WEKEN

Check: meijling-sarneel.nl

Kartonboekjes van Laura Zwoferink:

500 gram

(met saus)

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundgehakt 1 ki lo

6,80

Gekruid gehakt 1 ki lo

Half-om-half

Losse worst

1 ki lo

1 ki lo

6,25

5,70

[19-447] Testament_Advertentie.indd 3

4,65

€ 5,50

Kijk op onze website: www.vanvelzen.keurslager.nl Of op www.keurslager.nl voor mooie en heerlijke recepten.

www.vanvelzen.keurslager.nl

Allévo, zorg- en dienstverlening Tel. 088-11 02 800, ook voor dringende hulpvragen 24 uur per dag en in het weekend. Buurtdiensten Voor alle hulp in en om het huis(houden). Tel. 06-51 43 77 86, e-mail: reimerswaal@buurtdiensten.nl

Keurslagerij VAN VELZEN Dorpsstraat 84 4413 CE Krabbendijke tel. 0113-501548

ZORG IN DE REGIO

Dorpsstraat 83 - Krabbendijke - tel. 0113 - 50 61 73 ljmeeuwsen@velzenbv.nl

Maaltijd Thuis Inlichtingen of aanmelden via Cliënten Service Bureau van zorggroep Ter Weel: 0900-22 44 88 0 (lokaal tarief).

Slapen

RST zorgverleners (Reformatorische zorg) 7 dagen per week, 24 uur bereikbaar voor verpleging en verzorging. Tel. 0113-74 50 94.

Wonen

De Luisterlijn Altijd tijd voor een gesprek 0900-0767. Vertrouwelijk, anoniem, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 5 cent per minuut.

Relaxen

Vrijwilligershulp Krabbendijke Handje Extra Voor als u even een handje extra kunt gebruiken bij bijvoorbeeld het boodschappen doen, mantelzorgondersteuning, huishoudelijk werk, begeleiding en vervoer bij bezoek huisarts of ziekenhuis. 06-20 12 70 15 handjeextrakrabbendijke@gmail.com

Vloeren Raamdecoratie

Noordelijke Achterweg 58-79a, Wemeldinge

Tel. 0113-621296 www.pieterse-wonen.nl

Buurtzorg Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde Verzorging en verpleging, 06-23 28 29 80, 24 uur per dag. Buurtzorg Yerseke team dorp 06-13 24 88 86. Buurtzorg Yerseke team Moerplein 06-82 13 34 00. Buurtzorg Kruiningen en Hansweert 06-12 54 66 52.

Van harte welkom in onze

winkel of op onze website

30-09-19 12:03

week. Tel. 0113-50 38 42. www.verloskundigenreimerswaal.nl Verloskundigen Zuidwesthoek Spreekuren in Rilland, Hoogerheide en het MoederKindcentrum in ‘het Bravis’ te Bergen op Zoom, 24/7 bereikbaar op 06-46 61 65 55, www.verloskundigenzuidwesthoek.nl, verloskundigenzuidwesthoek@outlook.com Vrijwilligershulp Klusteam Rilland Wij ondersteunen bij het verbeteren van de leefomstandigheden van iedere volwassene ongeacht leeftijd, ziekte, handicap, of anderszins bijvoorbeeld bij klusjes maar ook indien u behoefte heeft aan dagelijks telefonische con-trole hoe het met u gaat. 06-51 36 46 28 Diabeteslijn: 033-46 30 566, info@dvn.nl Adviesbureau Veilig Langer Thuis Wonen (VLT) De wegwijzer voor ouderen en mantelzorgers! Voor kosteloos, vrijblijvend, onafhankelijk advies, op het gebied van praktische zaken, zorginhoudelijke zaken, wet en regelgeving en voor het bieden van een luisterend oor zijn we bereikbaar op: tel. 06-49329487, e-mail: info@adviesbureau-vlt.nl.

WEEKENDDIENSTEN Avond- en weekenddiensten huisartsen Voor medische spoed belt u buiten kantooruren (18.00-08.00 uur ’s morgens) de Huisartsenpost, telefoon 0900-1785. De huisartsenpost is gevestigd op het terrein van het Admiraal de Ruyterziekenhuis. Weekenddienst tandartsen Spreekuur vanaf 10.00 uur. Bellen voor een afspraak: tel. 06-22 34 72 09.

Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-18.00 uur 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl

Weekendservice kunstgebittenreparatie R. Rodenburg, Grote Kade 30, Goes, na telefonische afspraak.

Verloskundigen Reimerswaal Bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen in de

Landbouwhuisdieren: 0113-34 24 86

Weekenddiensten dierenartsen Gezelschapsdieren: Kliniek Dier & Arts en Dierenkliniek Goes; bellen voor een afspraak: tel. 0113-33 01 15.


8

Advertentieblad Reimerswaal

2 oktober 2019 - nr. 3219

Luxe brood- en banketbakkerij

en, Wie tot 3 kan tell r bellen! kan De Gangmake

Voor levering en vakkundige montage van: • • • •

Havenoordseweg 5a Waarde 0113 - 34 87 48

Kunststof en aluminium kozijnen Alle soorten beglazing Rolluiken en zonweringen Dakkapellen en Velux dakvensters

0113 - 321 321

Week 40, 1 t/m 5 oktober: SUPERKORN

heel

ABRIKOZENSLOFFEN

3 voor

AC TIE VA N DE M AA ND OKTO BE R

MINIFRIKANDELBROODJES

KALKHOFF ENDEAVOUR 8 BLX

MOKKASCHNITT

de winter gewoon door blijven fietsen. Deze sportieve lichte fiets is uitgerust

6 voor

SPELTBOL

bent u verzekerd van een duurzaam systeem wat garant staat voor vele kilometers fietsplezier.

2.49 1.99 3.49 3.49 5.95

Bolletje van de maand oktober:

met een Gates CDX beltdrive die het onderhoud tot een minimum beperkt. Met hydraulische schijfremmen en een 8 versnellingsnaaf van Shimano

voor

1.10

IJs 1 bol + 1 bol gratis, grote bak ijs voor € 4,95

€ 1249,-

FRAME: dames hoge instap en heren in div. maten

Laatste weken voor het ijs! Kom dus nog snel wat voorraad halen.

KLEUR: Chromosilver glossy

zat. 12 mei 2018

Markt 20, Kruiningen - Tel. 0113 - 321 321 - info@degangmaker.nl Biezelingsestraat 43, Kapelle - Tel. 0113 - 34 03 08 Paardenmarkt 12, Yerseke - Tel. 0113 - 57 00 74

APPELTJESCAKE

Sneeuw, regen, modder of pekel, op een Kalkhoff Endeavour 8 BLX kunt u

ETEN WAT DE #welkom #verkoping POT SCHAFT!!!

PRIJS: van € 1299,voor € 1249,-

Iedere tweede vrijdag van de maand serveren wij een zelfgemaakte warme maaltijd om 12.15 uur en 18.00 uur.

open dag

Het menu voor D.V. 10.00 - 16.00 vrijdag 11 oktober 2019:uur

Hollandse pot met streekproducten: * Rode bietensoep * Gekookte aardappelen met rode workshops bietjes en speklapjes * Chocolademousse minicursus handlettering met slagroom

Kosten: tussen 10.00-12.00 uur € 12,95 per persoon (excl. consumpties).

door Marlies van Koeveringe

Reserveren is verplicht en kan tot D.V.mosselkrans woensdag 9 oktober maken2019 12.00 uur via ons mailadres theetuin@stichtingzorghoevesequoiahof.nl tussen 10.00-15.00 uur

of via telefoon nummer – 820 301. onder leiding van0113 Sietske Nieuwenhuize

vanvan Creasie, workshops meer. De dag de warme maaltijd en serveren wij geen lunch en geen high tea.

Dagbesteding Kanaalweg‘Theetuin 79, VlakeSequoiahof’ (Hansweert) Kanaalweg 79 in Vlake www.stichtingzorghoevesequoiahof.n Openingstijden: iedere woensdag tot en met zaterdag van 10.00-17.00 uur

Bij aankoop van een Kalkhoff Endeavour 8 BLX krijgt u van ons een Agu Go regenpak t.w.v. € 84,95 er helemaal gratis bij.

F st!!! Doe eens lekker duurzaam. Vrijdag Daar word je écht blij van!

4 oktober

Nazomer voordeel! Stijlvolle functionaliteit, klassieke en moderne dessins, prachtige kleuren en unieke decoratieve opties voor elk interieur. Met raamdecoratie kies je voor optimale verduistering of juist transparantie en gefilterd daglicht.

t/m 13 oktober:

20% KORTING op duurzame gordijnen

vieren wij ons 45-jarig bestaan!

eens lekker & Doe vouwgordijnen duurzaam. Daar word je écht blij van!

SPECIALIST IN HET CREËREN VAN JE EIGEN WOONSFEER

Vraag naar de actievoorwaarden.

PVC vloeren v.a. € 39,95 per m2, incl. ondervloer en gelegd.

20% KORTING 20% KORTING

op duurzame gordijnen

& vouwgordijnen op alle raamdecoratie uit onze huiscollectie

op maat gemaakt

Plaats hier uw logo en adresgegevens

m.u.v. gordijnstoffen*

Vraag naar de actievoorwaarden.

Specialist in het creëren van je eigen woonsfeer

Voor meer informatie www.ahouseofhappiness.com

Plaats hier uw logo en adresgegevens

En natuurlijk staat de koffie met gebak voor iedereen klaar en voor iedereen de bekende verrassing! Voor meer informatie www.ahouseofhappiness.com

Doe eens lekker duurzaam. Daar word je écht blij van! WE LEVEREN TOPKWALITEIT EN VAKMANSCHAP

Vloerbedekking is zelfs voor de meest ervaren doe-het-zelver een lastige klus. Bij ons heb je de zekerheid dat je met een vakman te maken hebt. Wij zorgen ervoor dat je op tijd en zonder zorgen kunt genieten van het beoogde eindresultaat.

op maat gemaakt

20% KORTING op duurzame gordijnen

& vouwgordijnen


9

2 oktober 2019 - nr. 3219

Bakkerij Hirdes wordt Bakkerij ‘t Zand!

Advertentieblad Reimerswaal

molendijk HOVENIER & BESTRATING

ontwerp vijvers aanleg overkapping onderhoud drainage T: 06 - 51 66 25 94 E: info@hbmolendijk.nl

Hirdes De Echte Bakker is al meer dan 100 jaar als bakkerij gevestigd in Krabbendijke. Jong en oud zijn groot geworden met de kwaliteitsproducten van Hirdes. Deze kwaliteit hoeft u echter niet te missen.

www.hbmolendijk.nl

Ambachtelijke bakkerij ‘t Zand is een begrip in Zeeland en staat ook garant voor superieure kwaliteit van hun brood en gebak. Elke dag staat ons team voor u klaar om op traditionele wijze hoogwaardige

5.

…doet alles voor uw tuin!

bakkersproducten te maken en dat proeft u. Ter kennismaking hebben we wat smakelijke aanbiedingen voor u. 30 sept. t/m 5 okt.

00

Wit- bruin- of fijn volkorenbrood 3 stuks!

30 sept. t/m 5 okt.

Schnittes

30 sept. t/m 5 okt.

Bolussen

Uitnodiging Uitnodiging 1e ondernemersontbijt AndereZaken Zeeland

Arie Arie de Rover de Rover

30 sept. t/m 5 okt.

Witte puntjes

4. 2. 2. slagroom of mokka

95

4 stuks

10 stuks

00

50

9 oktober

07.0008.30 uur

Zaken doen in het Koninkrijk

Brood van ‘t Zand

Hoe combineer je christen www.anderezaken. nl de zakelijke wereld zijn in

Het lekkerst van het Zeeuwse land!

www.anderezaken.nl

Dorpsstraat 82 • Krabbendijke • Tel. 0113 - 50 64 90

Locatie: Dorpshuis Apeldoorn, 2e Vlietweg 9 in Oostdijk Spreker: Arie de Rover Thema: Zaken doen in het Koninkrijk Datum: 9 oktober 2019 (07.00 uur) U en uw relaties zijn van harte welkom! www.anderezaken.nl city-break voor twee personen t.w.v. €400

Vragen over epilepsie? Bel de Epilepsie Infolijn

0900 - 821 24 11 (10 cent per minuut)

bloemenabonnement t.w.v. €199

ZOEK EN WIN

Uit welke advertentie komt onderstaand detail? MAAK KANS OP LEUKE PRIJZEN!

43” inch TV t.w.v. €449

* Prijzen zijn niet inwisselbaar tegen geld.

50x een zak appels Bij wie kunt u sparen?

Als oplossing stuurt u uiterlijk vrijdag in de week van plaatsing de naam van de adverteerder, de pagina waarop de advertentie staat en het weeknummer m.v.v. uw naam en adres naar: ljmeeuwsen@velzenbv.nl of Drukkerij van Velzen, Zuidweg 19, 4413 NL Krabbendijke Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken die een waardebon ontvangt t.w.v. € 7,50, te besteden in onze boekhandel. De oplossing van vorige week was: Pag. 14.: Prot. gemeente Hansweert

Albert Heijn Kapelle - Astrid Huidverbetering en Lingerie - Bakker Boer - Beebikes Bloembinderij “de Klimop” - Body Shape Salon - Boekhandel Lectori - Bonnie Mode - Boone Optiek Café de Herberg - Damesboetiek This Time - Drogisterij Parfumerie Diaz - Dynamiek Kapelle Electroworld Lamper - Flowershop - JR Schoenmode - HCR de Zwaan - Jumbo van Boven Kapsalon Willeke - Lingerie L’Hirondelle - Lots of Fashion - Optisport Sportcentrum Groene Woud Rozenkwekerij Otte - Slagerij Jankees - Trekpleister Kapelle - Juwelier van Koeveringe

Winnaar: Catrien Linders Hugo de Grootstraat 19 Kruiningen


10

Advertentieblad Reimerswaal

1969

2019

Voor altijd in ons hart

Op D.V. donderdag 3 oktober hopen onze lieve ouders, opa en oma

Uw warme woorden, een arm om ons heen. De lieve appjes en telefoontjes. De vele kaarten, uw bezoekjes, het was er allemaal na het plotselinge verlies van onze lieve kleine

Ko Sinke & Marie Sinke-van der hart

50 jaar te zijn getrouwd.

Wij willen ze hiermee van harte feliciteren en hen voor de toekomst Gods onmisbare zegen toewensen. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

2 oktober 2019 - nr. 3219

Lotte Wij hebben dit erg gewaardeerd en willen u hier hartelijk voor bedanken. Johnny en Nikita en familie Krabbendijke, oktober 2019

Burg. Elenbaasstraat 23 4416 AN Kruiningen Na een kort ziekbed is door de Heere uit onze familiekring weggenomen, onze geliefde zwager, onze lieve oom en oud-oom

Chris Moeliker Goes: Krabbendijke: Deil: Gouda: Werkendam:

J.A. Koster-van den Berge M. Vos J. Visser-van den Berge M. van den Berge-Huijgen L. van den Berge Neven en nichten

In liefde gedenken we allen die hem zijn voorgegaan. Krabbendijke, 26 september 2019

AFWASHULP GEVRAAGD Maandag tot en met vrijdag van 16.00-18.00 uur. w Coolhofflaan 4 Rouwcentrum “Waardig” 4414 BK, Waarde Koninginneweg 2 0113-50 41 99 4414 AM Waarde 06-50 88 40 62 www.mariva-uitvaart.nl

4 herfstburgers + 4 tartaartjes + 4 boomstammetjes + 100 gram gebraden gehakt + 100 gram ontbijtspek + .......... een bakje kipsalade

15,00

Hacheevlees 500 gram. . . . . . . . . . .

Ribkarbonade begrafenisverzorging

Tel. 0166 - 69 74 38

begrafenisverzorgingdorst.nl

500 gram. . . . . . . . . . .

Katenhaasjes 500 gram. . . . . . . . . . .

5,50 3,75 7,99

Scharrelkip in braadzak per stuk . . . . . . . . . . . . .

Gevulde wraps 2 stuks. . . . . . . . . . . . . .

6,75 5,00

Vrijblijvende informatie en wilsbeschikking (geen crematies)

Herfstrollade

100 gram

1,79 1,29

Beste kiezer: als van de eerder genoemde 4500 niet stemmers eens Palingworst 100 gram 3000 mensen wel gingen stemmen, wordt het misschien mogelijk een Kip-perziksalade + gerookte college te vormen van VVD-CDA-PvdA en Leefbaar Reimerswaal.2x 100 gram kipsalade

Geheel onverwachts onsarbeidsmigranten bevoor aan de westkant van Leefbaar Reimerswaal belooftis datoverleden het, zoals Reimerswaal gesitueerd wordt op het bedrijgebruikelijk,en scherp zal toezien op alle ontstuurslid steunfractielid venterrein Olzendepolder, wikkelingen die de komende zittingperiode

WOENSDAG GEHAKTDAG

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

VOOR EEN RESPECT- EN STIJLVOLLE BEGELEIDING

Rundergehakt

kilo . . . . . . . . . . . . .

Uw stem op een van onze lijstkandidaten, 15 vrouwen en 14 mannen, (bij welke partij Losse worst ziet u dat nog in Reimerswaal?) zullen uw zullen passeren. We houden in de gaten of • alle bestemmingsplannen bebouwde kom in kilo . . . . . . . . . . . . . belangen optimaal behartigen. Zoals vele deze doelmatig, rechtmatig en in het belang Reimerswaal worden herzien om huisvesting Uw stem is belangrijk, STEM mensen die zich de afgelopen periode door zijn voor u als inwoner van Reimerswaal. arbeidsmigraten beter te regelen en opvang LEEFBAAR REIMERSWAAL LIJST 2. Snelle Markt 5, Kruiningen • T: 0113 - 38 46 99 Te weten ZORG voor kinderen van arbeidsmigranten beterUITVAART te Liddat: in de orde van Oranje Nassau ons hebben laten bijstaan. En dat willen wij faciliteren, de komende periodeButler weer voor u doen! Peter www.slagerijvansoest.nl • uw belastinggeld op de onze juiste manier wordt en voor • hondenbelasting Zijn inzet voor partij vele moet worden afgeschaft, 1 Marien Weststrate, Krabbendijke 16 Jaquelien Sinke, Rilland besteed, • bomenkap aan banden wordt gelegd. Kapverandere 2 Joey Smet, Hansweert 17 Joyce van de Griek, Krabbendijke • tarieven organisaties niet verder dan de zoals prijsindexResto zullen VanHarte, gunning alleen verstrekken als het echt aan0113 340 381 | Benonistraat 3 | 4421 DNOostdijk Kapelle 3 Mascha Boone-Tuijnman, 18 Monique Biemond- Santbergen, Hansweert stijgen, toonbaar nodig is omTelefoon voetgangers en verkeersseniorenraad, deelname aan opinieen thewww.peterbutler.nl |4 info@uitvaartpeterbutler.nl Willem van Zon, Rilland 19 Jacobien van den Dorpel-Lagendijk, veiligheid te waarborgen, • WMO-geld besteed zal worden waarvoor het 5 Jeanette Verburg-de Smit, Waarde Krabbendijke bedoeld is,zullen en/of datwij er beleid komen • het buitengebied en de open ruimte niet verder maraden nietmoet vergeten. Rouwcentrum: Maalstede 1a Kapelle 6 Inge Fortuin-van der Hoest, Hansweert 20 Wyke Meijer, Yerseke hoe met ‘’overschotten’’ op gepaste wijze versteend worden. In het huidige bestemmings7 Riekie Bogaards-van Berkel, Krabbendijke 21 Judith Jobse, Kruiningen worden zijn omgegaan (bijvoorbeeld plan bestaande Wijmoet wensen vrouw Mary,dekinderen en bouwblokken kunnen benut wor8 Nico van der Hoest, Yerseke 22 Christiaan Frankemölle, Rilland maandelijkse bijdrage die voor een voorzieden. Uitbreiding daarvan pas dan als bedrijfsma9 Stanley Frankemölle, Rilland 23 Monica Slabbekoorn, Yerseke ning wordt teruggevraagd te compenseren), tige noodzaak daadwerkelijk aantoonbaar is, kleinkinderen veel sterkte met dit verlies. 10 Ted Krijger, Kruiningen 24 Jan-Willem Hermes, Yerseke • de economie en toeristische sector op gepaste • bij handhaving voor iedereen dezelfde regels 11 Wilfred van Oosten, Krabbendijke 25 Richard van Zon, Kruiningen gelden en daar waar opgetreden dient te worden wijzeNamens ruimte krijgt zich verder te ontwikkelen, bestuur, fractie en steunfractie 12 Ilka Bosselaar, Yerseke 26 Ileana Hamelink-Tebies, Oostdijk dit ook gebeurt. En niet dat een wethouder de • er extra aandacht komt voor armoedevan Leefbaar Reimerswaal: handhaver verbiedt bij zijn vrienden of kennissen 13 Christa van Boven, Krabbendijke 27 Dirk Bijl, Kruiningen bestrijding, 14 Jan Steenbakker, Hansweert 28 Bianca Reugebrink, Rilland op te treden. Gelijke monnikken, gelijke kappen, • gekeken wordt om particuliere woningbouw in Nico v.d. Hoest 15 Ramon Verburg, Krabbendijke 29 Cor Meijer, Yerseke • alle dorpshuizen onder een overkoepelende nieuwe wijken te gaan realiseren, Het adres voor een • bestaande stichting gaan komen, onder geen beding mogen Stianzorgcentra Frankemölle worden verdrongen door reformatorische • de voetbalvelden, de tennisvelden, het ijs-/ Cor Overleg Meijer projecten. tussen woonzorgaanbieders skeelerbaan-parkeerterrein en mogelijk een pasHelder en Zichtbaar, en R&B-wonen verplicht te worden gesend dorpshuis te Krabbendijke in één complex Marien dient Weststrate Open en Transparant steld om tweedeling in de kernen te voorkomen. samen op een lokatie gesitueerd kunnen worden. en Recht door Zee. Joey Smet Gebeurt dat niet, dan geen medewerking verleNiet op het oude veilingterrein maar op een goed nen Mascha aan die nieuwkomers. bereikbare lokatie aan de Schapendijk, LEEFBAAR Boone-Tuijnman • arbeidsmigranten kunnen rekenen op goede • iedere kern in Reimerswaal onze aanREIMERSWAAL: en menswaardige huisvesting op alle bedrijdacht krijgt en dat wij, zoals in de afgelopen Ted Krijger UW STEM MEER ven conform de opgestelde regels, geen uitperiode, veel inwoners weer hebben kunnen DAN WAARD! zonderingen toestaan, helpen en bijstaan en dat ook in de periode Rilland 2018-2022 weer zullen doen. • een grootschalige woon- en verblijfslokatie STEM LIJST 2. 1. Marien Weststrate 2. Joey Smet 3. Mascha Boone-Tuijnman 4. Willem van Zon

2,75

Willem van Zon

persoonlijke

Voor een uitvaart begeleiding

Respectvol afscheid.

6,25

Half-om-half gehakt kilo . . . . . 5,25

4,25

Kom jij ons werkplaatsteam versterken? Wij zoeken een:

AUTOMONTEUR Liefst met APK bevoegdheid!

WEEKMENU

Reacties via e-mail: dsy@zeelandnet.nl

Stem op een onafhankelijke Reimerswaalse partij: Leefbaar Reimerswaal, lijst 2 4 oktober t/m 10 oktober

IL crudo di Parma e melone of IL carpaccio di tonna* rossa con stracciatella di burrata e frutto del cappero • Bistecca alla griglia of Gamberi e scampi alla griglia Servito con le patate al forno al rosmarino • IL sorbetto al limone

€ 29,95

Zoals jullie zien zijn wij op vakantie geweest naar Sardinië, vandaar ons mooie weekmenu voor slechts € 29.95

‘t Scheld 22, Wemeldinge, 0113-620606

www.cascowemeldinge.nl

Garagebedrijf DSY Industrieweg 12 Yerseke 06-22910103 www.garagedsy.nl

GOUDVERF.COM Kijk voor productinformatie en prijzen op onze website WWW.GOUDVERF.COM of bel ons! 0113 - 57 41 82 / 06 40 - 64 92 39 GRATIS ADVIES EN BEZORGING BINNEN DE REGIO

Verkoop, reparatie en onderhoud van WITGOED en INBOUWAPPARATUUR STORING MELDEN? Bel 06 - 53 59 81 10


11

2 oktober 2019 - nr. 3219

Ja, het is echt waar!

Deze lieve dame wordt D.V. 5 oktober 80 jaar!

‘oma van de flat’ Wij willen haar hiermee van harte feliciteren. Een kaartje door haar brievenbus zal ze zeker waarderen. Nieukerckestraat 53 4413 EJ Krabbendijke

Bij ons vertrek uit KrabGun uw defecte bendijke willen wij een MIELE STOFZUIGER ieder bedanken voor de een volgende ronde. vriendschap en genegenWeggooien is zonde. heid die we al die jaren Ook slangen, stangen mochten ontvangen. Ook etc. gevraagd in verband met de verTel. 06 - 52 15 06 11 huizing voor de belangstelling en meeleven, in welke vorm dan ook. De wintercollectie Het heeft ons erg goed is bijna compleet! gedaan! Daarom krijgt u Ons nieuwe adres is per deze week 1 oktober 2019: 10% KORTING op de Ravenstein 43 gehele wintercollectie! 4416 HW Kruiningen Uw baby- en kinderTel. 0113-502435 kledingspeciaalzaak: 06-58765600 Le BB Hartelijke groet, Zandweg 3b Jaap en Lenie 4416 NA Kruiningen van de Vreede 0113-320590 www.le-bb.nl Kruiningen

Wij willen iedereen har- PSALMZANGUUR in de Adullamkerk telijk bedanken voor alle kaartjes en cadeaus, die Waarde, Meezeweg 2a Zaterdagavond wij mochten ontvangen De verwachting is dat de aan alle merken cv-ketels! vervangen? 5 oktober voor de geboorte van ons subsidie voor pelletBel of mail ons voor een aanvang 19.00 uur zoontje en broertje Stijn. Bel voor een afspraak kachels bijna op is en niet vrijblijvende aanbieding! naar 0113 551384. meer aangevuld gaat Een ‘waardige’ voorJaapworden. en Carina Huren is ook mogelijk op Gods dag. de Goffau Ofbereiding jaarlijks onderhoud vanaf € 28,99 p/maand Overweegt u een een voordelig Niels, Mirte, Sindy, Tirza met Iedereen is hartelijk pelletkachel? Maak dan incl. onderhoud, onderhoudscontract? welkom! Bijp/maand! de ingang snel uw keuze! storingen en garantie. Krabbendijke Al vanaf € 6,50 kunt u zelf ook een psalm Actie: nu ook nog met 0113 - 551384 website: opgeven. Hartelijk dank voor de Zie ook onze info@hkmn.nl hkmn.nl/onderhoud kaarten attenties WhatsApp: 06-86881088 Na afloop is er ENvele plus A1 blanke en pellets! die ik mocht ontvangen gelegenheid om koffie, na mijn hartoperatie, ook thee of fris te drinken. namens mijn vrouw. Bram Luteijn Uitslag verloting 2019 Muziekvereniging Oostdijk Mozart Yerseke Hartelijk bedankt voor de Winnende lotnummers: vele kaarten en meele- 0041 1623 1038 0603 ven bij mijn onverwachte 1485 1159 1538 1253 ziekenhuisopname en 1071 1674 0223 1440 bij mijn thuiskomst, ook 0691 0474 1672 1197 0719 1691 0597 1601 namens mijn vrouw. Frans Krijnsen Onder voorbehoud van typefouten. Waarde Alle prijzen zijn/worden Voor alle felicitaties, kaar- thuisbezorgd.

Pelletkachels

Cv-ketel

Onderhoud

Advertentieblad Reimerswaal

ERING

ZONW

EN BINN R O O V ITEN EN BU

KIJK OP WWW.HVZOPSLAG.NL OF BEL 0113-20 22 24

Pelletkachels

De verwachting is dat de subsidie voor pelletkachels bijna op is en niet meer aangevuld gaat worden. Overweegt u een pelletkachel? Maak dan snel uw keuze! Actie: nu ook nog met

IKEN U L L O R OOR OOK V OUD RH ONDE

Onderhoud aan alle merken cv-ketels!

DORPSSTRAAT 46A Bel voor een afspraak KRABBENDIJKE naar 0113 - 551384. 0113-502188

Of jaarlijks onderhoud met een voordelig onderhoudscontract? Al vanaf € 6,50 p/maand!

100 KG gratis

ENplus A1 blanke pellets!

LAURIER 120/140 cm € 7,50

Kiploempia’s

LAURIER 80/100 cm € 5,50 HAAGCONIFEER 120/140 cm € 7,50

Oventip!

4 stuks, nu

Op bestelling: Dakplataan vanaf € 25,00

-------------------

Leiamberboom € 52,50

€ 6.00

Verse kipschnitzels

Catalpa vanaf € 12,50 Leilinde vanaf € 35,00

Super mals! Voor al uw tuinen Cv-ketel vlug klaar werkzaamheden vervangen? 100 gram, nu Bel of mail ons voor een

€ 0.99

vrijblijvende aanbieding!

Tuinontwerp Winterbeurt

Huren is ook mogelijk vanaf € 28,99 p/maand incl. onderhoud, storingen en garantie. Akkermans-Lobbezoo

06 - 30 42 90 26

0113 - 551384 0113 - 55 22 55 info@hkmn.nl WhatsApp: 06-86881088vofakkermans@hotmail.com

Zie ook onze website: hkmn.nl/onderhoud

100 KG gratis

SaMEN 100.000 kiNDErEN iN ONtwikkELiNgSLaNDEN LatEN

Pelletkachels

MEEDOEN.NL

ten, bloemen en andere attenties, die wij ontvin- Ik ben op zoek naar COLLECTANTEN voor gen ter gelegenheid van ons 65-jarig huwelijksjubi- het Diabetesfonds leum, zeggen wij u harte- voor de collecte van 28 okt.-2 nov. lijk dank. Groeten, Ida en Kees Sinke Tel. 06-55724022 Yerseke HP PROBOOKS i5/SSD De verwachting is dat de € 199,–! We willen iedereen harte- subsidie voor pelletbijna op is en niet www.CompuserviCe lijk danken voor de vele kachels meer aangevuld gaat Zeeland.nl blijken van medeleven, worden. Nieuw & gebruikt ontvangen ter gelegenOverweegt u een heid van ons 50-jarig pelletkachel? Gerritsen van derdan Hoop Maak huwelijk in de vorm van Bel/app snel uw keuze! 06-17 68 29 54 kaarten, bloemen of per- Actie: ofnu 06-15 88met 68 ook35 nog soonlijke felicitaties. We waren verrast en hebben ENplus A1 blanke pellets! het zeer gewaardeerd, zoveel reacties, we hadden graag ieder persoonlijk willen bedanken maar hebben onvoldoende gegevens, in plaats daarvan deze advertentie, allen hartelijk dank. Ad en Janny Hoogstrate Yerseke

Onderhoud

aan alle merken cv-ketels!

Bel voor een afspraak naar 0113 - 551384. Of jaarlijks onderhoud met een voordelig onderhoudscontract? Al vanaf € 6,50 p/maand!

100 KG gratis

Ter gelegenheid van ons 45-jarig huwelijksjubileum kregen wij een overweldigende hoeveelheid kaarten en cadeaus met opbeurende wensen. Na de Heere, allen hartelijk dank. Bram en Willy Luteijn Krabbendijke

Zie ook onze website: hkmn.nl/onderhoud

Hollandse frambozen 3 dozen

Perssinaasappelen 14 stuks Slasoorten 2 dozen

Grintweg 32, 4401 NE Yerseke Wij zijn een onderneming die zich al meer dan 35 jaar bezighoudt met de handel in nieuwe en gebruikte pallets en kisten. Kapotte pallets repareren wij in onze modern ingerichte werkplaats. Daarvoor maken wij gebruik van een unieke arbovriendelijke pallet-reparatielijn. Voor onze reparatieafdeling hebben wij een vacature voor een

ENTHOUSIASTE MEDEWERKER Functie-eisen: • Je werkzaamheden bestaan uit heftruck rijden en/of operatorwerkzaamheden. • Je bent handig en houdt van aanpakken. •vervangen? Je hebt een collegiale instelling en bent bereid om goed samen te werken met o.a. onze Bel of mail onsPoolse voor eenmedewerkers. vrijblijvende aanbieding! • Je beheerst de Nederlandse taal goed, ook schriftelijk.

Cv-ketel

Huren is ook mogelijk vanaf € 28,99 p/maand Je sollicitatiebrief kun je mailen naar jankees@dirkvanderjagt.nl incl. onderhoud, storingen en garantie. Wil je meer informatie over bovengenoemde functie, kun je bellen met Jankees

(tel. 0113 - 57 60 76). 0113 - 551384

info@hkmn.nl WhatsApp: 06-86881088

Fabiusstraat 100, 3248 AK Melissant Tel. 0187 - 60 36 30 - e-mail: cndonselaar@kliksafe.nl www.cordekaasboer.nl

3.75 3.00 50 2.

Ook voor een ruim assortiment biologische groenten & fruit Wij staan op de vrijdagmarkt te Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur

Hoog tarwe 3 stuks

Spek/kaasbollen 4 stuks Grote witte/ bruine puntjes 8 stuks

4,00

Stompe toren jong belegen De lekkerste romige kaas kilo

7,95

3,50

Ambachtelijke snijworst 100 gram

0,99

1,00

10 verse scharreleieren

0,99

Geldig op de vrijdagmarkt in Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur.


12

Advertentieblad Reimerswaal

WIJ GAAN ONZE FIETSENAFDELING VERBOUWEN

2 oktober 2019 - nr. 3219

Verkoopplannen? De zekerheid van de juiste keuze! Arjan Harthoorn Register taxateur en makelaar o.z. • Ridderhof 2 • 4401 JZ Yerseke 0113 - 57 31 40 • arjan@harthoorn.nl • www.harthoorn.nl

Grote verbouwingsopruiming! Alle showroommodellen

20-50% KORTING!

kinderfietsen - mountainbikes - e-bikes - stadsfietsen

REPARATIE-VERHUUR-NIEUW-TWEEDEHANDS KIJK OOK OP: WWW.ENORMFIETSEN-YERSEKE.NL

Keukens voor elk budget Spoorstraat 18 C 4431 NK ’s Gravenpolder 0113 – 31 22 44

w w w. k e u k e n p l u s. c o m De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven

STILLE MARS VOOR HE T

Bij aanschaf van een complete bril* krijgt u deze professionele ultrasoon-reiniger t.w.v. € 79,95 van ons cadeau! Recht op vergoeding? Wij declareren rechtstreeks voor u.

LE VEN D.V. 16 NOVEMBER 2019 AANVANG JAARBEURS UTRECHT 12.00 UUR

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Actie is geldig van 25 september t/m 9 november 2019.

AANMELDEN BUS/TREINVERVOER OPSTAPLOCATIE: YERSEKE / KRUININGEN / KRABBENDIJKE

AANMELDEN VIA: www.schreeuwomleven.nl/vervoer

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.SCHREEUWOMLEVEN.NL

Ooststraat 7 | Kapelle | Tel. 0113 344820 | www.booneoptiek.nl