Advertentieblad Reimerswaal week 38-2020

Page 1

cv-ketel • Bij eventuele storingen kunt u rekenen op 24-uurs service 16 •september 2020 • week 38 • jaargang 82 nr. 3268 Veel onderdelen op voorraad van gebruikelijke toestellen

Advertentieblad Reimerswaal Cv-ketel toe aan vervanging? Neem contact op voor een scherpe offerte!

HOEKMAN installatiebedrijf Valckenisseweg 34 4411 BR Rilland

info@hkmn.nl 0113 - 55 13 84

Kijk voor al onze contracten of om het contractformulier te downloaden op onze website:

hkmn.nl/onderhoud

CONTACTLENZEN Onderhoudscontract Onderhoudscontract voor voor cv-ketels cv-ketels Zorgeloos Zorgeloos warmte warmte en en warmwater. warmwater. Uw Uw onderhoud onderhoud geregeld geregeld zonder zonder dat dat u u er er zelf zelf over over hoeft na te denken. Een eventuele storing snel en vakkundig opgelost. Onze servicedienst hoeft na te denken. Een eventuele storing snel en vakkundig opgelost. Onze servicedienst staat staat voor voor u u klaar! klaar! Onderhoud Voordelen onderhoudscontract: Onderhoud aan aan alle alle Voordelen onderhoudscontract: merken cv-ketels! merken cv-ketels! ••• Jaarlijkse Jaarlijkse inspectie inspectie en en reiniging van het toestel reiniging van het toestel ••• Vast Vast bedrag bedrag per per maand, maand, bij bij het het onderhoud onderhoud geen geen voorrijkosten voorrijkosten ••• Geen Geen omkijken omkijken meer meer naar naar uw uw cv-ketel cv-ketel ••• Bij Bij eventuele eventuele storingen storingen kunt kunt u u rekenen op 24-uurs service rekenen op 24-uurs service ••• Veel Veel onderdelen onderdelen op op voorraad voorraad van gebruikelijke van gebruikelijke toestellen toestellen Cv-ketel toe aan vervanging? Neem Cv-ketel toe aan vervanging? Neem Cv-ketelop toevoor aaneen vervanging? Neem contact scherpe offerte! contact op voor een scherpe offerte! contact op voor een scherpe offerte!

HOEKMAN HOEKMAN installatiebedrijf installatiebedrijf Valckenisseweg Valckenisseweg 34 34 4411 4411 BR BR Rilland Rilland

info@hkmn.nl info@hkmn.nl 0113 55 13 13 84 84 0113 -- 55

Kijk voor voor al al onze contracten Kijk al onze onze contracten contractente ofKijk omvoor het contractformulier contractformulier of om het te of om het contractformulier te downloaden op onze downloaden website: downloaden op op onze onze website: website:

hkmn.nl/onderhoud hkmn.nl/onderhoud

VANAF 14,00 PER MAAND INCLUSIEF VLOEISTOF WAT NIET BIJ KOLE OPTIEK: Geen verplichte afname lenzenvloeistof Geen abonnementen | Geen leeftijdsgrens WAT WEL!: Harde lenzen | zachte lenzen | multifocale lenzen 2-weekse lenzen | halfjaar lenzen | hybride lens | maatwerk controles zijn gratis Er wordt altijd gezocht naar de beste oplossing voor uw ogen U kunt vertrouwen op de beste zorg en service voor uw ogen

brillen

KOLE

Noordzandstraat 11

contactlenzen

opt iek

tel: 0113-571590

Yerseke

Beau & Belle

de speciaalzaak voor oost-zuid-beveland

mooi voor baby’s

Weelweg 19 - Waarde Open op afspraak en op zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur. Welkom!

DESKUNDIG ADVIES MET KLANTGERICHTE OPLOSSINGEN

Lief#stoer#eigentijds#betaalbaar

Kijk ook op: www.beauenbellebaby.nl of bel/app voor meer info: 06 - 27 21 38 51 Wij helpen u graag!

Weekblad Huis-aan-huisbezorging in 8900 gezinnen in de gemeente Reimerswaal Wekelijkse verspreiding op woensdag. Advertenties inleveren op donderdag en vrijdag, maar uiterlijk op maandagmorgen vóór 12.00 uur bij

Postbus 4 4413 ZG Krabbendijke tel. 0113 - 50 14 02 e-mail: info@velzenbv.nl www.advertentieblad reimerswaal.nl

Verzekeren Hypotheken Pensioenen Betalen Sparen

Voor particulieren en ondernemers

R e i m e r s wa a l

verzekeringen & hypotheken Dorpsstraat 48, 4413 BM Krabbendijke Tel. (0113) 50 30 13 rvh@zeelandnet.nl www.reimerswaalverzekeringen.nl

Uw bank dichtbij.

1 kilo kippenpoten + 4 filetlapjes + 500 gr. gehakt + stukje piri piriworst + 100 gr. hamprei-eisalade

15.00

Doorregen runderlappen 500 gram

5.99

Bourgondische rundervinken

4+1 GRATIS

Speklappen naturel of gemarineerd 500 gram

4.

50

Rundersteaks 500 gram

3+1 GRATIS

Bij aankoop van 500 gram

gemarineerde chickenmix + 500 gram krieltjes gratis

Diverse varkensrollades 100 gram

1.69 1.69

Toktoksalade + likkepot 2x 100 gram

2.95

Casselerrib 100 gram

ALLEEN VRIJDAG EN ZATERDAG:

Gevulde smulbollen div. soorten, voor in de oven per stuk

Italiaanse rollade nu 500 gram voor

Carpacciofilet 100 gram voor WOENSDAG GEHAKTDAG:

Rundgehakt kilo Halfom gehakt Losse worst

kilo

kilo

4.50 6.50 2.29 6.75 6.25 5.95

Snellemarkt 5, 4416 BR Kruiningen • T: 0113 - 38 46 99 www.slagerijvansoest.nl

Tuinwerkzaamheden in Zeeland? We pakken het met beide handen aan!

Kwalitatieve producten. Liefde voor de tuin. Altijd een eerlijke prijs!

Conferencestraat 37 | 4421 DP Kapelle | administratie@tompieters.nl www.tompieters.nl | 06 21371633


2

Advertentieblad Reimerswaal

16 september 2020 - nr. 3268

Reimerswaal info

Kijk ook op: www.reimerswaal.nl

Wekelijkse informatierubriek Gemeente Reimerswaal

Wist u dat… u € 1.000,– kunt verdienen

Vergaderagenda

met een project waarmee u uw buurt wil verbeteren?

Wilt u graag een moestuin, een speeltuin of een kunstproject in de wijk opzetten? Of heeft u een ander idee voor uw buurt? Kern met Pit daagt u uit om binnen een jaar deze droom te verwezenlijken.

Ga naar www.kernmetpit.nl en lees de voorwaarden en meldt u gratis aan vóór 1 november.

• Themaraad: Dinsdag 15 september, 20.00 uur, gemeentehuis Kruiningen. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl • Seniorenraad: Donderdag 1 oktober, 13.30 uur, gemeentehuis Kruiningen, raadzaal. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl

Contactgegevens Algemeen telefoonnummer: 14 0113 E-mail: gemeente@reimerswaal.nl WhatsApp: 06-23 23 69 42. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen. Berichten worden behandeld tijdens onze openingstijden. Publieksbalie: Gemeentehuis, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen. De balie voor burgerzaken is uitsluitend op afspraak geopend. Op sommige dagen ook buiten de algemene openingstijden van het gemeentehuis. Kijk op www.reimerswaal.nl voor een beschikbaar tijdstip of bel ons via telefoonnummer 14 0113.

Maar hoe krijgt u dat voor elkaar, hoe komt u aan geld en hoe regelt u een vergunning bij de gemeente? Kern met Pit helpt! U krijgt een eigen adviseur, gratis workshops én als het binnen een jaar lukt € 1.000,–.

Openingstijden gemeentehuis: Maandag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur Vrijdag 8.30 - 12.00 uur Afspraken met raadsleden: Griffie - telefoon: 14 0113 of griffie@reimerswaal.nl Afspraken met leden college burgemeester en wethouders: Bestuurssecretariaat - telefoon: 14 0113 of bestuurssecretariaat@reimerswaal.nl

Start nieuwe theaterseizoen Podium Reimerswaal. We hebben er zin in!

Noodgevallen openbare ruimten: Voor dringende noodgevallen aan wegen, rioleringen, openbaar groen en dergelijke, buiten kantooruren. Telefoon: 06-53702470. Heeft u een verstopping? Neem dan altijd eerst contact op met de gemeente.

Zaterdag 19 september 21.30 uur. De voorstelling van 19.30 uur zit helemaal vol. Er zijn alleen nog kaarten voor 21.30 uur. Luctor et Emergo Rilland, cabaret

HANS DORRESTIJN MET “’t Houdt een keer op” Hans is in juni dit jaar 80 jaar geworden en actiever dan ooit! Een nieuw theaterprogramma en er zijn onlangs nog 2 nieuwe boeken van hem verschenen; ‘Wensvogels’ en het ‘Anti-hondenboek’! Hans Dorrestijn: “In mijn laatste programma ’t Houdt een keer op’ wordt het voor de verandering een gezellige mix van kleine en grote rampspoed: de aftakeling, het verlies van vrienden en collega’s, digitale vervreemding, de stijgende temperaturen en het menselijk teveel. Ik stel in ’t Houdt een keer op’ de hond en de paus medeverantwoordelijk voor de overbevolking. En de paus wordt natuurlijk ook aangeklaagd vanwege de eikenprocessierups. Ik onthul aan mijn publiek dat het insectenbestand is ingestort, maar dat binnenskamers de vliegenmepper zijn nut blijft bewijzen. Ik gooi de doodgemepte vliegen en muggen uit het raam. Dan hebben de zwaluwen er ook nog wat aan”. Tot zover ’t Houdt een keer op’. Kom genieten van deze veelzijdige man! www.hansdorrestijn.nl

s

* Tip van Jacque

De toegangsbewijzen kosten € 22,– en zijn te bestellen via de website. Kijk voor meer informatie over deze en andere voorstellingen op de site www.podiumreimerswaal.nl

Openbare vergadering COVM Woensdrecht De Commissie Overleg & Voorlichting Milieu vliegbasis Woensdrecht vergadert op donderdag 1 oktober om 17.00 uur in het gemeentehuis van de gemeente Woensdrecht. De vergaderstukken zijn vanaf maandag 14 september digitaal beschikbaar op de website www.covm.nl. De COVM bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Defensie en I&M, de provincies Noord-Brabant en Zeeland, gemeenten, belangenorgani-

Het dorpshuis is coronaproof! Wel geldt het onderstaande protocol: -

Jas meenemen naar binnen handen desinfecteren houd 1½ meter afstand drankje meenemen naar de zaal of foyer was regelmatig u handen heeft u klachten dan blijft u thuis!!!

saties en omwonenden van de vliegbasis en heeft als taak de Minister van Defensie te adviseren over maatregelen

Dank u wel, n! et samen doe we moeten h

die de geluidhinder van de vliegbasis kunnen beperken. Ook geeft de COVM voorlichting over de geluidsaspecten behorende bij het vliegverkeer van de vliegbasis.

Inloopspreekuur wijkagenten: De wijkagenten van de gemeente Reimerswaal houden iedere donderdag van 09.00 tot 12.00 uur inloopspreekuur in het politiesteunpunt Kruiningen. Het steunpunt zit op de 1e verdieping van Bachten Vaete, Brouwerijstraat 1 in Kruiningen, tegenover het gemeentehuis. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Voor ouders/verzorgers, jongeren tot 23 jaar en professionals met alle vragen over opvoeden en opgroeien. Telefoon: 06-40736270 maandag t/m vrijdag 08.30-12.30 uur of cjg@reimerswaal.nl. Jeugd- en jongerenwerk: Jeroen Kempees, telefoon: 06-24928651 of j.kempees@reimerswaal.nl Werk, inkomen en zorg (WMO): Voor aanvragen/aanmelding/informatie/ advies kunt u terecht bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ, in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes. Telefoon: 0113-239 100. www.grdebevelanden.nl/ wiz Servicepunt vrijwilligers(werk) Reimerswaal: Heeft uw organisatie nieuwe vrijwilligers nodig of wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Bel 14 0113 of ga naar www.inreimerswaal.nl Dé activiteitenwebsite op het gebied van sport, bewegen, cultuur, zorg en vrijwilligerswerk in Reimerswaal. Collectief vervoer nodig? Bel 0113-745050.


16 september 2020 - nr. 3268

Nationale Sportweek Bijzondere basketbalclinic in Reimerswaalhal Kruiningen Op donderdag 24 september wordt er een bijzondere basketbalclinic van 15.3017.00 uur verzorgd in de Reimerswaalhal in Kruiningen. Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen hier aan deelnemen, maar moeten zich wel aanmelden via www.inreimerswaal.nl. Deze basketbalclinic wordt verzorgd door de 2.11 m lange Henk Pieterse. Henk is 6 keer Nederlands kampioen geweest en heeft meer dan 100 interlands voor Oranje gespeeld. Behalve dat Henk het charisma heeft om een geweldige clinic te verzorgen (écht, je moet er bij zijn geweest…) verwerkt hij in zijn clinic ook het belangrijke thema ‘anti-pesten’. Tussen de oefeningen door, die voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor niet sportieve kinderen, haalt hij het thema pesten aan. Op indrukwekkende wijze maakt hij iets in de kinderen los. Hij zorgt voor bewustwording en raakt de kinderen met zijn persoonlijke verhalen over vroeger (waarin hij zelf werd gepest i.v.m. zijn lengte en magere voorkomen). Kinderen die andere kinderen pesten rekent hij niet af, maar probeert ze te raken met opmerkingen, waarna de kinderen gaan nadenken. Behalve het thema wat nadrukkelijk naar voren

komt is de basketbalclinic erg leuk, leerzaam en zijn de kinderen volop in beweging! Doe jij met ons mee? Geef je dan snel op via www.inreimerswaal.nl! Sportweekloop in recreatiegebied ‘Den Inkel’ Op dinsdag 22 september organiseert Wim Wouters samen met de gemeente een Sportweekloop in recreatiegebied ‘Den Inkel’. Jongeren, volwassen én senioren kunnen ’s avonds deelnemen aan de Sportweekloop van 18.45-19.45 uur. De lopers leggen een mooi, onverhard parcours af door de bossen en kunnen zij kiezen uit één, twee, drie of vier ronden van circa 2,0 km. Het is geen échte wedstrijd, maar je kunt jezelf wel optimaal trainen. Daarnaast kun je natuurlijk ook onderling de strijd met elkaar aangaan. Deze loop is geschikt voor de beginnende en/ of recreatieve loper, maar ook voor de goed getrainde wedstrijdloper! Meedoen? Meld je dan aan via www.inreimerswaal.nl!

3

Advertentieblad Reimerswaal

Zwerfafval inzamelen, doe je mee? Onder de vlag van Schoon Zeeland bundelen Rijkswaterstaat, Zeeuwse gemeenten, waaronder de gemeente Reimerswaal, bedrijven en maatschappelijke organisaties hun krachten en houden op zaterdag 19 september 2020 op verschillende locaties opruimacties. Vanwege de COVID-19 maatregelen is de datum van maart naar september verzet en sluiten we 19 september aan bij de World Cleanup Day. Datum en locatie De gemeente Reimerswaal organiseert op 19 september een opruimactie, de locatie is het Schor van Bath. We verzamelen op locatie aan de Grensweg, voorbij het Golfcentrum Reymerswael rijden (Grensweg 21, Rilland-Bath), totdat je een Banner op de dijk ziet staan.

Programma 09.45 uur: Verzamelen op locatie aan de dijk bij het Schor van Bath 09.45-10.00 uur: Ontvangst en uitdelen inzamelmateriaal 10.00-12.00 uur: Inzameling zwerfafval 12.00-12.15 uur: Afsluiting Schriftelijk aanmelden kan bij Sigrid van Eerten van de gemeente via het e-mailadres s.van.eerten@reimerswaal.nl Check de website www.schoonzeeland.nl en www.worldcleanupday.nl voor een overzicht van andere projecten en acties tegen zwerfafval. Schoon Zeeland is een initiatief van de Zeeuwse gemeenten en centra voor Natuur- en Milieu-educatie.

Vragen of meer informatie? Neem dan contact op met Jordan van Langevelde via j.van.langevelde@reimerswaal.nl of bel naar 14 0113.

www.reimerswaal.nl Uitnodiging informatiebijeenkomst verkabeling bestaande 380kV-verbinding Krabbendijke Op donderdagavond 24 september 2020 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd over de plannen en procedures rondom de verkabeling van een gedeelte van de bestaande 380kV-verbinding ter hoogte van Krabbendijke. Medewerkers van de gemeente Reimerswaal en de projectgroep presenteren op die avond informatie over de laatste stand van zaken in diverse stands onder andere aan de hand van beeldmateriaal. Ze staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

De bijeenkomst vindt plaats in dorpshuis ‘De Meiboom’, Kerkpolder 30 in Krabbendijke. We organiseren 2 inloopmomenten: • van 19.00-20.00 uur • van 20.00-21.00 uur Vanwege de coronamaatregelen mogen wij maar een beperkt aantal bezoekers tegelijk toelaten. Daarom dient u zich vooraf (uiterlijk 23 september) aan te melden. Dat

kan door te mailen naar mevrouw Van den Dikkenberg via c.vanden.dikkenberg@reimerswaal.nl. Vermeld bij de aanmelding uw NAW-gegevens, het tijdstip dat u de bijeenkomst wilt bezoeken en met hoeveel personen u wilt komen. U ontvangt hiervan een bevestiging. Neem deze mee naar de bijeenkomst. Blijf thuis als u griepachtige verschijnselen heeft, contact heeft gehad met personen die

besmet zijn met het coronavirus, of als u 10 dagen voorafgaand aan de bijeenkomst een risicogebied heeft bezocht. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van den Dikkenberg van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via c.vanden. dikkenberg@reimerswaal.nl

Bouw nieuwe hoogspanningsverbinding in oktober van start TenneT is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. In de eerste week van oktober starten de aannemers met de bouw. Het totale bouwproces van de nieuwe verbinding duurt een aantal jaar. In die periode wordt op meerdere locaties tegelijk en op verschillende tijdstippen gewerkt. Om gelijktijdig op verschillende locaties aan de slag te kunnen, is het 48 kilometer lange tracé opgesplitst in twee deelgebieden. De grens ligt bij hoogspanningsstation Willem-Annapolder in de buurt van Kapelle. In de gemeente Reimerswaal wordt de verbinding aangelegd door aannemerscombinatie Switch (Strukton/ Mobilis). Zij werken vanaf Rilland richting hoogspanningsstation Willem-Annapolder. Switch start op 5 oktober met de aanleg van werkterreinen voor nieuwe masten nabij hoogspanningsstation Rilland. Omwonenden worden altijd vooraf geïnformeerd door de aannemer over werkzaamheden in de omgeving. Digitale informatieavond op woensdag 23 september Om omwonenden en geïnteresseerden vooraf

te informeren over het bouwproces, de planning en eventuele hinder, organiseert TenneT op woensdag 23 september een digitale informatieavond. Op de website www.zuid-west380kv.nl/west kunt u die dag vanaf 19.30 uur een stream volgen. Tijdens de uitzending kunt u vragen stellen via een chatfunctie. Die worden direct beantwoord door het projectteam. De opnames van de informatiebijeenkomst zijn ook later terug te zien. Heeft u nu al vragen die u graag tijdens de uitzending beantwoord ziet? Mail ze dan naar west@zuid-west380kv.nl. De nieuwe verbinding bekijken via de virtuele projectatlas Voor iedereen die wil weten hoe de nieuwe 380 kV-verbinding eruit komt te zien, is er een virtuele projectatlas van het project. Door middel van 360 graden luchtfoto’s en maaiveldfoto’s

kunt u nu al de masten in uw eigen leefomgeving bekijken. Het geeft een goed beeld van hoe de hoogspanningsverbinding er uit komt te zien. Zodra de bouwwerkzaamheden starten, komt er een speciale werkzaamhedenkaart in te staan. Daar vindt u per mast specifieke informatie over het bouwproces, de planning en voortgang én

de transportroutes. Op een speciale kaart met het landschapsprogramma laten we zien hoe we de nieuwe verbinding inpassen in de omgeving. Via de vraag en antwoordmodule kunt u een vraag, zorg of suggestie achterlaten. Meer informatie over het project vindt u op de projectwebsite www.zuid-west380kv.nl/west.


Advertentieblad Reimerswaal

Waarschuwing voor website afspraakloket.nl Bij meerdere gemeenten in Nederland komen klachten binnen van inwoners die zijn opgelicht door de website afspraakloket.nl. Wij werken NIET samen met deze website en wij adviseren u om hiervan geen gebruik te maken. De website vraagt om gevoelige persoonlijke informatie en rekent € 19,95 voor het maken

van een afspraak bij een gemeente. De afspraken die zijn gemaakt, komen niet bij de betreffende gemeenten terecht. Een afspraak maken bij de gemeente Reimerswaal voor bijvoorbeeld het aanvragen of verlengen van een rijbewijs doet u veilig via www.reimerswaal.nl/ afspraakmaken

4

16 september 2020 - nr. 3268

Bekendmakingen van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan ook digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening. Kruiningen, 16 september 2020 Kennisgeving verlengen beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Verlengen beslistermijn aanvraag om omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag om omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken: • Voor: het huisvesten van arbeidsmigranten Locatie: Blauwhoefseweg 2C in Kruiningen Verzenddatum besluit: 8 september 2020 Tegen een besluit tot verlengen van de beslistermijn staat geen bezwaar en beroep open. Kruiningen, 16 september 2020 Afsluiten wegen Hansweert en Kruiningen tijdens de kermis Hansweert Van 24 september tot en met 27 september 2020 zullen er in verband met de kermis, kermisattracties geplaatst worden. Op 21 september vanaf 07.00 uur zal er begonnen worden met de opbouw. Het vriendelijke verzoek aan inwoners van Hansweert is om, voor uw veiligheid en de veiligheid van de kermisbezoekers, tijdens de openingstijden niet met auto’s e.d. op en af het kermisterrein te rijden. U kunt bijvoorbeeld uw auto, als u die dag weg moet, voor de openingstijd elders parkeren. Vanaf 28 september 2020 zal het kermisterrein volledig ontruimd zijn en weer toegankelijk voor alle verkeer. Kruiningen Van 30 september tot en met 3 oktober 2020 zullen er in verband met de kermis, kermisattracties geplaatst worden. Op 28 september vanaf 07.00 uur zal er begonnen worden met de opbouw. Het vriendelijke verzoek aan inwoners van Kruiningen is om, voor uw veiligheid en de veiligheid van de kermisbezoekers, tijdens de openingstijden niet met auto’s e.d. op en af het kermisterrein te rijden. U kunt bijvoorbeeld uw auto, als u die dag weg moet, voor de openingstijd elders parkeren. Vanaf 5 oktober 2020 zal het kermisterrein volledig ontruimd zijn en weer toegankelijk voor alle verkeer. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Bekendmakingen Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van gemeente Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende aanvragen om omgevingsvergunning hebben ontvangen: • Voor: het bouwen van een schuur Locatie: Kersenweg 3 in Kruiningen Datum ontvangst: 19 augustus 2020 • Voor: het kappen van zes bomen (leilindes) Locatie: Oeverzwaluw 4 in Rilland Datum ontvangst: 3 september 2020 • Voor: het plaatsen van een dakopbouw op een bestaande aanbouw Locatie: Kerkweg 7 in Waarde Datum ontvangst: 2 september 2020 Een aanvraag kan uit meerdere activiteiten bestaan. Aanvragen liggen niet ter inzage, maar kunnen op verzoek wel worden ingezien. Neem daarvoor even contact op via 14 0113 of gemeente@reimerswaal.nl. Als een bezwaar of zienswijze wordt overwogen, moet eerst een (ontwerp) besluit op de aanvraag worden afgewacht. Van dit (ontwerp)besluit volgt ook een melding in deze rubriek Bekendmakingen. Meldingen artikel 8.40/8.41 wet Milieubeheer (Activiteitenbesluit) Melding Activiteitenbesluit van Café-Restaurant 't Veerhuis Op 14 juli 2020 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van Café-Restaurant 't Veerhuis gelegen aan Dam 3 in Yerseke. Het betreft een melding voor het oprichten van een restaurant-café. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT200368. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij N. Davidse, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 40898585 of 0115-745100. Meldingen worden gepubliceerd ter informatie. Hiertegen is geen zienswijze, bezwaar en/of beroep mogelijk. Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend: • Voor: een bedrijfsruimte ombouwen naar appartementen Locatie: Dorpsstraat 52, 52A en 52B in Krabbendijke Verzenddatum besluit: 4 september 2020 • Voor: het starten van een B&B Locatie: Noorddijk 3 in Krabbendijke Verzenddatum besluit: 10 september 2020 • Voor: het uitbreiden van een woning Locatie: Spoorlaan 4 in Krabbendijke Verzenddatum besluit: 4 september 2020 • Voor: het uitbreiden van een woning Locatie: Adriaan Butijnweg 19 in Rilland Verzenddatum besluit: 4 september 2020 • Voor: het nieuw bouwen van een loods Locatie: Damesweg 4 in Rilland Verzenddatum besluit: 9 september 2020 • Voor: het plaatsen van een dakkapel Locatie: Violenlaan 1 en 3 in Yerseke Verzenddatum besluit: 4 september 2020 Rechtsmiddelen Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure, kunnen hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en) waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van een besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kan naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres

Verleende toestemming op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening aan: • Grandcafé De Korenbeurs, Markt 6, 4416 AH Kruiningen, voor het uitbreiden van een terras in verband met het Coronavirus. Het terras mag worden geëxploiteerd vanaf 19 augustus 2020 tot 1 oktober 2020. Rechtsmiddelen Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www. rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Kruiningen, 16 september 2020 Basisregistratie De gemeente houdt van alle inwoners een basisregistratie bij. Wij hebben onderstaande personen niet kunnen bereiken en wij hebben geen adreswijziging ontvangen. Er is ook niet doorgegeven dat deze persoon is vertrokken uit Nederland. • B.C. Lattig, geboren: 1 november 1948 Wij verzoeken iedereen die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde persoon ons hierover te informeren. U kunt dat doen door ons te bellen via ons telefoonnummer 14 0113 op maandag t/m donderdag van 08.30-16.30 uur en vrijdag van 08.30-12.00 uur. U kunt ons ook bereiken via het e-mailadres: gemeente@reimerswaal.nl of persoonlijk langskomen tijdens onze openingstijden. Basisregistratie Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend, dat zij op: 3 juli 2020 ambtshalve in de Basisregistratie hebben vastgelegd dat de volgende persoon is vertrokken uit Nederland: • K.L. Opala, geboren: 23 juli 1985 Rechtsmiddelen Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www. rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening. Die is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl. Kruiningen, 16 september 2020 Vooraankondiging van het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan ‘Verkabeling 380kV Krabbendijke’ Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor de verkabeling van een gedeelte van de bestaande 380kV-verbinding ter hoogte van Krabbendijke. Op dit moment liggen er nog geen stukken ter inzage. De intentie is het voorontwerpbestemmingsplan ‘Verkabeling 380kV Krabbendijke’ in de eerste helft van oktober 2020 ter inzage te leggen. Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan Achtergrond In de zomer van 2016 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat de regio toegezegd dat een gedeelte van de bestaande 380kV-verbinding nabij Krabbendijke ondergronds zal worden gebracht (verkabeld), nadat de nieuwe 380kV-verbinding tussen Rilland en Tilburg gereed is. Deze toezegging is een reactie op de vele zienswijzen, die zowel vanuit


5

16 september 2020 - nr. 3268

Bekendmakingen de inwoners als vanuit de betrokken overheden zijn ingediend tegen het Rijksinpassingsplan voor de nieuwe 380kV-verbinding tussen Borssele en Rilland. Op langere termijn zal er ten noorden van Krabbendijke dus slechts één (nieuwe) bovengrondse hoogspanningsverbinding overblijven. In mei 2017 is door de gemeente Reimerswaal een projectgroep gestart om dit proces vorm te geven. Daarna zijn er door een externe deskundige de heer J.J. Meeuwsen meerdere gesprekken gevoerd met grondeigenaren en gebruikers en is er een inloopbijeenkomst georganiseerd op 12 november 2018 om de omgeving te informeren over het proces en de 3 mogelijke tracévarianten (Noord, Midden, Zuid). Voorkeur tracévariant Noord De beoordeling van de 3 varianten (Noord, Midden, Zuid) laat op basis van het afwegingskader op een groot aantal aspecten geen wezenlijk verschil zien. Op de aspecten maatschappelijk draagvlak en kosten is er echter een substantieel positievere beoordeling van variant Noord. Met name grondeigenaren en gebruikers hebben zich nadrukkelijk uitgesproken voor het bundelen en combineren van infrastructuur ten noorden van de kern Krabbendijke en hebben dus een voorkeur voor variant Noord. Door ons college is op 29 mei 2019 besloten om de noordelijke variant uit te laten werken in een basisontwerp. De gemeenteraad

Advertentieblad Reimerswaal

heeft dit unaniem onderschreven in zijn vergadering van 11 juni 2019. Definitief tracé Noord De noordelijke variant is afgelopen jaar in overleg met de grondeigenaren verder geoptimaliseerd. De heer Meeuwsen heeft deze gesprekken voor ons gevoerd. Inmiddels hebben we een definitief tracé Noord uitgewerkt in een basisontwerp. Op basis van het basisontwerp wordt de noodzakelijke bestemmingsplanprocedure gestart. Inloopbijeenkomst 24 september Heeft u nog vragen of spreekt u liever één op één met een medewerker van onze gemeente of van TenneT? Dan kunt u zich aanmelden voor onze inloopbijeenkomst. We organiseren op 24 september een inloopbijeenkomst in 2 tijdsblokken: van 19.00-20.00 uur en van 20.00-21.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in dorpshuis ‘De Meiboom’ in Krabbendijke. Vanwege de coronamaatregelen mogen wij maar een beperkt aantal bezoekers tegelijk toelaten. Daarom dient u zich vooraf (uiterlijk 23 september) aan te melden. Dat kan door te mailen naar mevrouw Van den Dikkenberg via c.vanden.dikkenberg@ reimerswaal.nl. Vermeld bij de aanmelding uw NAW-gegevens, het tijdstip dat u de bijeenkomst wilt bezoeken en met hoeveel personen u wilt komen. U ontvangt dan van ons een bevestiging. Neem deze mee naar de bijeenkomst. Blijf thuis als u griepachtige verschijnselen heeft, contact heeft

Reimerswaalse omroeper

gehad met personen die besmet zijn met het coronavirus, of als u 10 dagen voorafgaand aan de bijeenkomst een risicogebied heeft bezocht. Op grond van artikel 1.3.1, lid 2, Bro wordt hier gemeld dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen over het voornemen een nieuw bestemmingsplan voor het desbetreffende gebied op te stellen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Tijdens de voor het bestemmingsplan ‘Verkabeling 380kV Krabbendijke’ te volgen planologische procedure zullen conform het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet ruimtelijke ordening mogelijkheden worden geboden tot het indienen van zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan en tot het instellen van beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Voorafgaand aan de wettelijke procedure zal op grond van de Inspraakverordening nog aan ingezetenen van Reimerswaal en belanghebbenden gelegenheid worden geboden inspraakreacties naar voren te brengen. Contactpersoon Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van den Dikkenberg van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres c.vanden.dikkenberg@ reimerswaal.nl. Kruiningen, 16 september 2020

Een rubriek voor instellingen en verenigingen in Reimerswaal om hun evenementen en activiteiten aan te kondigen. Kopij graag uiterlijk woensdag vóór 17.00 uur aanleveren via het formulier op www.reimerswaal.nl. Hier kunt u ook de spelregels nalezen.

Berichtjes Bingo 50+ gaat niet door Lieve mensen, ik weet dat jullie uitkijken naar de 50+ bingo maar helaas zal dat dit jaar er niet meer van komen. Door de coronamaatregel van anderhalve meter afstand lukt het niet om dit te realiseren. Hoop dat jullie hier begrip voor hebben. Ik hoop dat we volgend jaar met frisse moed weer kunnen beginnen en dat jullie met z’n allen zullen komen. Alvast bedankt. MVG. Chris van Zantvoort, 0113-381657/06-15564905.

Garageverkoop zaterdag 19 september a.s. tussen 09.00-14.00 uur. Wegens verhuizing en beëindigen van hobby bied ik mijn antieke kleinmeubels, curiosa, handwerkma-

teriaal, naaigerei, stoffen, garens, randjes & bandjes aan. Tevens gemaakt babytextiel en gereedschappen van knutselaar, naast Westweg 5, Krabbendijke.

Open morgen VEG Yerseke Iedere dinsdag 09.00-12.00 uur is het kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente Yerseke (Kaaistraat 20) open. Welkom voor koffie, een praatje/gebed met de voorganger of zomaar een stil moment.

'Fit in Oostdijk', nú ook in Waarde is een gezellige sportclub waar we voornamelijk Pilatesoefeningen doen. Elke maandagavond van harte welkom in dorpshuis MeerWaarde van 19.45-20.45 uur en op donderdagavond van

19.00-20.00 uur en 20.15-21.15 uur in dorpshuis 'Apeldoorn', Oostdijk. Aanmelden of informatie: Nadine Lindhout, 0610544106. Doe je ook mee?

'Fit in Oostdijk', ouder-kindergym Vrijdag 25 september organiseert 'Fit in Oostdijk' weer ouder-kindgym voor kindjes van 0-4 jaar aan de hand van een prentenboek en liedjes. Ga jij mee met ons op avontuur met Kiki? Dat kan van 9.30-10.15 uur en 10.30-11.15 uur. Hartelijk welkom in dorpshuis 'Apeldoorn' te Oostdijk. Aanmelden: Nadine Lindhout: 06-1054416 of de activiteitenkalender op www.inreimerswaal.nl Bewegen is gezond!

Grote exclusieve collectie dames-jeugd-kind-herenhoeden Veel nieuwe merken o.a. Weba Hats Dameskleding van maat 36 tot 56

Keukens voor elk budget Spoorstraat 18 C 4431 NK ’s Gravenpolder 0113 – 31 22 44

w w w. k e u k e n p l u s. c o m

Voor iedereen en elke gelegenheid

Cadeautje van ons voor u! Waardebon t.w.v.

€10,-

*v vanaf €79.95

Inwisselbaar op onze nieuwe collectie

Langeville 17 Yerseke 0113-574257 Koffie staat klaar en parkeren voor de deur

Ook online te bestellen in onze Webshop www.anneliquemode.nl


Advertentieblad Reimerswaal

AUTO

6

16 september 2020 - nr. 3268

mv

Car Service

Garage HHoogesteger oogesteger Uw adres voor onderhoud & reparatie voor alle merken • APK Keuringsstation & AIRCO servicecentrum

d Onderhou e van & reparati CHE ELECTRIS AUTO’S

Dijkwelsestraat 59 • Kapelle • tel 0113 34 13 15 • garagehoogesteger.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag 07-21 uur • vrijdag 07-18 uur • zaterdag 08-12 uur

3=2

Bij aankoop van een nieuwe fiets krijg je een 3-jarige Optimaal Casco fietsverzekering voor de prijs van 2 jaar. Zo ben je 3 jaar lang verzekerd voor diefstal, schade en pech-hulp. Vraag in de winkel naar de premies en voorwaarden.

bij afsluiten van een 3-jarige casco optimaal polis*

Actievoorwaarden • Actie is geldig van 5 september t/m 3 oktober 2020 en geldt alleen op nieuwe fietsen gekocht en geleverd binnen de actieperiode. • 3-jarige Optimaal Casco fietsverzekering moet direct bij aflevering en binnen actieperiode zijn afgesloten. Je krijgt 1 jaar premie cadeau. • Niet geldig op reeds bestelde of tweedehands fietsen. • Afsluiten van de verzekering kan alleen in de winkel.

1 jaar GRATIS fietsverzekering

Kijk voor meer informatie over deze actie op: www.biketotaal.nl/fietsverzekering

Najaar... tijd om te lezen!

1 jaar GRATIS fietsverzekering*

3=2

INCLUSIEF 5 JAAR GARANTIE*

BESTEL HIER >>

2899,-

M8b Exclusive

Inclusief 300 Wh accu

Bosch Active Line Plus middenmotor, 50 Nm Keuze uit 300, 400 of 500 Wh accu Tot 80 km actieradius o.b.v. 300 Wh accu 8 naafversnellingen Onderhoudsarme riemaandrijving Hydraulische velgremmen Schwalbe anti-lekbanden LED-verlichting gevoed door accu

Er komen iedere week wel nieuwe uitgaven binnen.

Kom gezellig eens kijken! Dorpsstraat 83 - Krabbendijke Tel. 0113 - 50 61 73 E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl

Verende voorvork en zadelpen 8,1 in de Telegraaf Nationale E-biketest 2020

3=2

VERMARE KRABBENDIJKE

1 jaar GRATIS

fietsverzekering*

Oostweg 27, Krabbendijke, tel. 0113-501391 www.vermarevof.nl tussen 18.00-19.00 uur gesloten

INCLUSIEF 5 JAAR GARANTIE*

BESTEL HIER >>

2299,Inclusief 300 Wh accu

HeavyDutyNL C7 HMB Bosch Active Line middenmotor, 40 Nm Keuze uit 300, 400 of 500 Wh accu Tot 80 km actieradius o.b.v. 300 Wh accu 7 naafversnellingen


7

16 september 2020 - nr. 3268

Advertentieblad Reimerswaal

SALE SALE SALE SALE SALE Showroom uitverkoop E-bikes Norta/Bsp/Vogue

Kinderfietsen/stadsfietsen laatste modellen op=op. Uw adres voor reparatie en onderdelen www.enormfietsenyerseke.nl

Ga je een huis kopen? Breng alles onder één dak

KAAISTRAAT 8, 4401 CH YERSEKE

Wij bieden professionele begeleiding en advies bij belangrijke stappen in je leven, zoals het kopen van een huis, trouwen, samenleven en/of scheiden en het opstellen van een testament.

GESPECIALISEERD EN GECERTIFICEERD IN:

Meer weten? Bel: 0113 343310 Check: meijling-sarneel.nl

Kozijnfolie herstellen www.meijling-sarneel.nl

Inbraak- en brandschade herstellen Spuitwerk herstellen

ZOEK EN WIN

Vuurwerkschade herstellen

Uit welke advertentie komt onderstaand detail? Hang- en sluitwerk

Kozijnrubbers vervangen Jaarlijks onderhoud aan kozijnen en deuren

Als oplossing stuurt u uiterlijk vrijdag in de week van plaatsing de naam van de adverteerder, de pagina waarop de advertentie staat en het weeknummer m.v.v. uw naam en adres naar: ljmeeuwsen@velzenbv.nl of Drukkerij van Velzen, Zuidweg 19, 4413 NL Krabbendijke Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken die een waardebon ontvangt t.w.v. € 7,50, te besteden in onze boekhandel. De oplossing van week 36 was: pag. 1 Hoekman

Winnaar: Jannie Kok Watervliet 16 Krabbendijke

Hoogaars 12, Arnemuiden, Tel. 06-55151938 info@kozijnherstelharthoorn.nl - www.kozijnherstelharthoorn.nl

VERMA


8

Advertentieblad Reimerswaal

16 september 2020 - nr. 3268

PERSONEEL

Luxe brood- en banketbakkerij

en, Wie tot 3 kan tell r bellen! kan De Gangmake

0113 - 321 321

Kruiningen: Markt 20 - Tel. 0113 - 321 321 info@degangmaker.nl

Wij zijn op zoek naar:

Vacature:

Verkoopmedewerkster

chauffeur 65+

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega voor de locatie Kruiningen.

op oproepbasis

afwashulp/schoonmaker voor na schooltijd en in de vakanties Leeftijd: vanaf 15 jaar

Wat verwachten we van jou? • Klantvriendelijk en weten van aanpakken. • Inleving in ons bedrijf en bereidheid veel te leren.

Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

specialist

Zeeland! van

Wat kunnen wij je bieden? • Zeer gevarieerd werk in winkel/post/ lunchroom. • Een gezellig team om mee samen te werken. • Salaris volgens bakkers-CAO. • Flexibele werktijden.

Heb je interesse, stuur dan je CV voorzien van een motivatiebrief (met evt. foto) naar info@degangmaker.nl o.v.v. sollicitatie verkoopmedewerkster.

Dé aquarium& vijverspeciaalzaak

wist je dat... Wij wel Meer dan 200 soorten tropische vissen en 150 soorten aquariumplanten hebben.

Noordland 4 | 4451RP Heinkenszand | Tel. 0625336775 | info@aquariumplantenshop.nl

Bezoek ook onze uitgebreide webshop: www.aquariumplantenshop.nl


9

16 september 2020 - nr. 3268

Advertentieblad Reimerswaal

Zondag 20 september

Kerkdiens†en Hansweert-Schore: Protestantse Gemeente: 9.30 uur dhr. J.F. Meijer.

Barbecueën alleen met zomers weer? Wat ons betreft gaat de barbecue het hele jaar door aan. Maar onze hamburgers en saucijsjes zijn ook heerlijk in de pan.

Vangst van de dag

Krabbendijke: Hervormde Gemeente: 9.30 uur br. S.A. Janse en 18.00 uur ds. R.W. van Mourik. Protestantse Gemeente: 9.30 uur ds. A.C. den Hollander. Gereformeerde Kerk: 9.30 uur ds. T. Deelstra. Gereformeerde Gemeente: 9.30 uur ds. C. Harinck, 14.00 uur ds. D. de Wit en 18.00 uur leesdienst.

of

Steak van de slager

Kruiningen: Protestantse Gemeente: 10.00 uur ds. L. de Ronde. Hersteld Hervormde Gemeente: 9.30 en 16.00 uur ds. J.R. van Vugt. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 14.00 uur ds. C. Sonnevelt, 18.00 uur leesdienst. Gereformeerde Gemeente in Nederland: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst. Vrije Gereformeerde Gemeente: 10.00 en 17.00 uur ds. G. Bredeweg.

AANBIEDINGEN GELDIG VAN 16-09 T/M 30-09

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Sukadelapjes

Rilland-Bath: Protestantse Gemeente: 10.00 uur pastor Erik Tramper. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 14.00 uur leesdienst, 18.30 uur ds. C. Sonnevelt. Vrije Evangelische Gemeente Bath: 10.00 uur br. Lok.

LEKKER VOORDELIGE KWARTETJES

400 gram kiphaasjes, 500 gram verse worst, 4 gehaktballen, 4 hamburgers,

Waarde: Hervormde Gemeente: 10.00 uur ds. S. Dierx. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. C. van Krimpen, 14.00 uur leesdienst. Yerseke: Hervormde Gemeente: 10.00 uur ds. D.H.J. Steenks. Hervormde Gemeente Rehoboth: 9.30 ds. A. ten Brinke en 17.00 uur ds. W. Meijer. Gereformeerde Kerk: 9.30 uur prop. L.J. Walhout. Gereformeerde Gemeente: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst. Vrije Evangelische Gemeente: 10.00 en 14.30 uur stud. T. Schakel.

7,50

500 gram

2 pakketjes naar keuze, samen

7,25

‘t Scheld 22, Wemeldinge, 0113-620606 LEKKER VLEES

www.cascowemeldinge.nl

Beenhammetje

4,99

500 gram

Kakelverse kipfilet

4,99

500 gram

LEKKER BELEG

Gegr. boterhamworst, kipham en 4,75 rollade (div.) 3 x 100 gram

SALADEDUO VAN DE WEEK

Filet speciaal en boeren-eisalade

FASHION SHOW

2,99

2 x 100 gram

KEURSLAGER CULINAIR

Vrijdagavond 25 september

Babi smoor met gele rijst

Dorpshuis De Meiboom

portie, 500 gram

Gegr. kippenbouten

5,95

3+1 gratis

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundgehakt 1 ki lo

• Show start om 19.00 uur • Zaal open om 18.45 uur

Half-om-half

Losse worst

1 ki lo

1 ki lo

6,50

5,99 4,99

(BBQ)BEZORGSERVICE

GRATIS ENTREE!

-

-

IN SAMENWERKING MET:

• Wij presenteren u deze avond onze prachtige dames/heren/kinder najaarscollectie

Dorpsstraat 76 Krabbendijke

1 ki lo

Wij bieden u de mogelijkheid om gebruik te maken van onze

• Elke showbezoeker krijgt een leuke goodie-bag

RESERVEREN VERPLICHT (i.v.m. coronamaatregelen) via facebook... telefonisch... of in de winkel...

Gekruid gehakt

WIJ HEBBEN ALLES IN HUIS VOOR EEN GESLAAGDE BBQ

• U krijgt van ons een heerlijk kopje koffie/thee met iets lekkers erbij

6,99

bestellen via info@vanvelzen.keurslager.nl of www.vanvelzen.keurslager.nl of telefonisch en we bezorgen het in heel Reimerswaal bij u tot aan de deur! betalen per tikkie of factuur.

Kijk op www.keurslager.nl voor mooie en lekkere recepten

Keurslagerij VAN VELZEN Dorpsstraat 84 4413 CE Krabbendijke tel. 0113-501548

Tel. 0113 - 50 65 22

www.vanvelzen.keurslager.nl


10

Advertentieblad Reimerswaal

Wij verhuren alles

voor uw tuin!

Voor de zeer vele blijken van medeleven, op welke wijze ook, na het overlijden van onze innig geliefde moeder, oma, overoma en over overoma

Klasina van der Have-Kingma betuigen wij u onze oprechte dank. Kinderen, klein- achterkleinen achter achterkleinkinderen Yerseke, september 2020

betuigen wij u onze oprechte dank. B. Nieuwenhuize-Meloen Kinderen en kleinkinderen

tuin

Op D.V. zondag 27 september 2020 zal de bevestiging en intrede plaatsvinden van onze nieuwe predikant ds. F. Wijnhorst.

machines en gereedschappen Ook voor onderhoud, reparatie en verkoop. Tevens verkoop van zand, grind, grond en puin.

www.csinkebv.nl

www.snipperbv.nl

Trendy fashion voor de curvy vrouw

- www.kerkomroep.nl - www.hervormdegemeentekrabbendijke.nl - www.facebook.com/HZEKKrabbendijke/

Question

Curvy t/m maat 56

www.facebook.com/Soitconceptstore

woning- & projectstoffering

-

Bloomings

-

Initia

-

Tence

De nieuwe najaarscollectie hangt weer in de winkel! Kom gezellig een kijkje nemen U bent van harte welkom

Frank Walder

Kreukelmarkt 2, 4461 HW GOES 0113-603167

Donna due

kooijman

U wordt daarom van harte uitgenodigd om de diensten online bij te wonen via:

Namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Krabbendijke, Peter Hollebrandse, preses Jan Kees Weststrate, scriba

Krabbendijke, september 2020

ie ren t l t Y isa e aa t n i v al vlomin apij eg pvc la t

De bevestiging zal plaatsvinden in de morgendienst die om 10.00 uur begint. In deze dienst hoopt ds. P. Vermaat voor te gaan. De intrededienst van ds. F. Wijnhorst zal plaatsvinden in de middagdienst die om 14.30 uur begint. In verband met corona gelden er speciale regels waardoor we maar een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar hebben voor gasten en eigen gemeenteleden.

Kersenweg 5, Kruiningen, 0113 - 50 64 99

CO NI LL EUW EC E TI E!

Jan Nieuwenhuize

Hervormde Gemeente Krabbendijke

OPEN: Ma-vr 7.00-18.00u Zaterdag 7.00-13.00u

Voor de zeer vele blijken van medeleven en belangstelling, die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van mijn geliefde man, onze zorgzame vader en opa

16 september 2020 - nr. 3268

-

info@destoffeerders.nl | www.destoffeerders.nl

POPPE

BEGRAFENISVERZORGING

(24/7)

06 - 25 24 49 74

0118 - 61 60 12 (24/7) 06 - 25 24 49 74

-

POPPE

0118 POPPE - 61 60 12

0118 - 61 60 12 nu, (24/7) een mooie collectie Vanaf 06 - 25 24 49 74 HOEDEN voor jong en oud!

begrafenisverzorging-poppe.nl

Agria verpakt (Aardappelen)

ZORG

1 kilo 0,25

ZORG

Elstar appels

1 kilo 1,00

Conference peren

1 kilo 1,00

Bietjes, uien, peen

1 kilo 0,50

Verse boontjes

0,5 kilo 0,80

Lekker alles zelf van de hoop of uit de kist rapen. A.u.b. eigen verpakking meenemen.

Zaterdag 19 september PARLEVLIET-AGRO Frederikaweg 2 ­ 4411 RA Rilland Open van 9.00­16.00 uur. Contant en pin.

Dinsdag 09.00-12.00 uur Woensdag 09.00-12.00 uur 13.00-17.00 uur Donderdag 09.00-12.00 uur 13.00-17.00 uur Vrijdag 09.00-12.00 uur 13.00-20.30 uur Zaterdag 09.00-15.00 uur

Dorpsstraat 70 4413 BN Krabbendijke - Tel. 0113-26 99 59

www.eloisemode.nl

Volg ons ook op facebook!

- RESPECT - AANDACHT

begrafenisverzorging-poppe.nl

ZORG ZORG -- RESPECT RESPECT

- RESPECT -

10 kilo 3,50

OPENINGSTIJDEN:

Henk-Jan Minnaard Dienstverlening voor heel Zeeland

Henk-Jan Minnaard begrafenisverzorging-poppe.nl Door de vele positieve reacties organi­ Henk-Jan Minnaard begrafenisverzorging-poppe.nl seren wij weer een schuurverkoop. Wij Dienstverlening voor heel Zeeland Dienstverlening voor heel Zeeland bieden dan div. Zeeuwse productenbegrafenisverzorging-poppe.nl aan Dienstverlening voor heel Zeeland voor een kleine prijs. Henk-Jan Minnaard

Aardappelen van de hoop

Select

Henk-Jan Minnaard

Wij houden de richtlijnen aan van het RIVM. Veiligheid voor ons allemaal!!!

Sommerman

BEGRAFENISVERZORGING

0118 - 61 60 12 (24/7) 06 - 25 24 49 74

-

POPPE

BEGRAFENISVERZORGING

GRATIS ADVIES EN BEZORGING BINNEN DE REGIO

Zaterdag 19 september weer grote schuurverkoop in Rilland

0118 - 61 60 12 (24/7)

Dreamstar

BEGRAFENISVERZORGING

BEGRAFENISVERZORGING POPPE 06 - 25 24 49 74

Herman Lange

Kijk voor productinformatie en prijzen op onze website WWW.GOUDVERF.COM of bel ons! 0113 - 57 41 82 / 06 40 - 64 92 39

-

GOUDVERF.COM

-

Coolhofflaan 4 Rouwcentrum “Waardig” 4414 BK, Waarde Koninginneweg 2 0113-50 41 99 4414 AM Waarde 06-50 88 40 62 www.mariva-uitvaart.nl

Batida

Lilytime

Yerseke | Tel. +31(0)113 202138 | Mob. +31(0)6 25030718

- AANDACHT

VERSCHIJNT BINNENKORT

- AANDACHT Dienstverlening voor heel Zeeland AANDACHT

Reserveer nu een exem plaar! UITVAART ZORG Peter Butler

ZORG

- RESPECT - AANDACHT

Telefoon 01130113 340 340 381381| |Benonistraat | 4421 DN Kapelle Telefoon Benonistraat 3|34421 DN Kapelle www.peterbutler.nl || info@uitvaartpeterbutler.nl www.peterbutler.nl info@uitvaartpeterbutler.nl StiltehuisRouwcentrum: Peter Butler: Kitskinderscheweg 4421 PJ Kapelle Maalstede 1a 1,Kapelle

persoonlijke

Voor een uitvaart begeleiding Het adres voor een

Respectvol afscheid.

ds. A. Schot

Verklaring van de Heidelbergse Catechismus Dorpsstraat 83 - Krabbendijke Tel. 0113 - 50 61 73 E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl


11

16 september 2020 - nr. 3268

Advertentieblad Reimerswaal

Pelma Keukens erkend als exclusief NEFF MasterPartner

Iedereen hartelijk dank Te huur: voor de vele blijken van KANTOOR/ meeleven, in welke vorm WINKELRUIMTE Sfeervolle dan ook, tijdens mijn ver- Lepelstraat 7, Yerseke aan alle merken cv-ketels! vervangen? blijf in het ziekenhuis en Tel. 06-53967797 Neem contact met ons Bel of mail ons voor een na mijn thuiskomst. Het Bel voor een afspraak vrijblijvende aanbieding! op voor een afspraak naar 0113 551384. was overweldigend! Ook Gevraagd: in onze showroom en namens mijn vrouw en ervaar het zelf! Huren is ook mogelijk Of jaarlijks onderhoud vanaf € 33,49 p/maand Heel veel keus in DAMES én met JONGE mode! kinderen. Er is nog een OUDE BROMFIETS eenMEIDEN voordelig Bel naar: 0113-551384 incl. onderhoud, in betaalbare prijsklasse, vanaf € 19,99 SCOOTER onderhoudscontract? lange weg te gaan. storingen en garantie. 6,50 p/maand! Daarnaast voerenAl wijvanaf ook de€ merken: FLIPPERKAST Nu tijdelijk met Hans de Rooij GOES - Pelma Keukens , onderdeel van DB KeukenGroep, QUESTION?, TRANSFER, CHIARICO 0113 - 551384 JUKEBOX Zie ook onze website: Krabbendijke heeft op 3 september opnieuw de exclusieve titel NEFF info@hkmn.nl BUITENBOORDMOTOR ENplusMaak bij élk kledingstukhkmn.nl/onderhoud kans op maar liefst A1 houtpellets! WhatsApp: 06-86881088 MasterPartner ontvangen. Pelma Keukens is een van de weinige keukenspecialisten die in aanmerking € 100,- SHOPTEGOED Iedereen heel erg ELEKTR. FIETS komt voor deze status. NEFF verleent de prestigieuze bedankt voor de kaart- BENZINEPOMP OF DELICATESSENPAKKET! erkenning uitsluitend aan keukenretailers die aan jes, berichtjes, bloemen Tel. 06-46331823 Extra prijs van € 50,- bij liken, delen en taggen de hoge eisen voldoen van het vernieuwde NEFF via INSTA of FB Doe je ook mee? etc. na mijn fietsongeval/ MasterPartner programma. Alle acht vestigingen van ziekenhuisopname. Het NIEUW NIEUW NIEUW DB KeukenGroep hebben de titel behaald. Groot assortiment prachtige heeft ons goed gedaan. VERKOOP VAN APPELS, woonaccessoires, in allerlei stijlen, “Wij zijn trots op onze titel als NEFF MasterPartner. Het is Michel Barbé PEREN EN SAP. o.a. landelijk, klassiek en eigentijds. het bewijs dat onze vestigingen een inspiratiebron zijn Yerseke Alle soorten sap voor klanten die zich oriënteren op de aankoop van NEFF V O LG O N S O P FAC E B O O K E N I N S TAG R A M € 2,– per fles. keukenapparatuur,” zegt Aart de Bruin, directeur van DB KeukenGroep. Hartelijk bedankt voor Gentmansdijk 2a, Als NEFF MasterPartner biedt Pelma Keukens een aantal de vele kaarten en attenKrabbendijke unieke voordelen aan klanten die op zoek zijn naar een ties, gekregen t.g.v. ons nieuwe keuken met hoogwaardige keukenapparatuur. 25-jarig huwelijksjubiNette TOSHIBA I3! Zo heeft Pelma Keukens een zeer brede collectie NEFF leum! € 175,–. apparaten. De verkoopadviseurs doorlopen regelmatig Hartelijke groet, Nette Asus Slimline trainingen om perfect op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen bij NEFF zodat ze klanten Sjaco en Maaike € 199,–. perfect kunnen adviseren. Als NEFF MasterPartner biedt Kaan-Moerland Samsung smartphone Sfeervolle Pelma Keukens ook regelmatig acties aan met NEFF € 75,–. Krabbendijke keukenapparaten. aan alle merken cv-ketels! v e r v a n g e n ? www.Compuservice In de showroom staat een inspirerende belevingskeuken Neem contact met ons Bel of mail ons voor een Bel voor een afspraak Wij willen iedereen harmet NEFF keukenapparatuur gepresenteerd. Zeeland.nl vrijblijvende aanbieding! op voor een afspraak naar 0113 551384. telijk bedanken voor alle Showroombezoekers kunnen hier de unieke technologie, in onze showroom en Voor 100% tevredenheid. het enorme gebruiksgemak en superieure designs van NEFF felicitaties, in welke vorm Huren is ook mogelijk ervaar het zelf! Of jaarlijks onderhoud vanaf € 33,49 p/maandervaren. Tijdens gezellige live cooking events demonstreren dan ook, die we ontvin- Gerritsen van der Hoop met een voordelig incl. onderhoud, NEFF topkoks regelmatig de apparatuur van de compleet Bel naar: 0113-551384 App/bel 06-17682954 onderhoudscontract? gen voor onze bruiloft op storingen en garantie. uitgeruste keuken en trakteren ze showroombezoekers op Al vanaf € 6,50 p/maand! 9-9-2020. Nu tijdelijk met smaakvolle gerechtjes. Opbrengst COLLECTE Behangen 0113 en - 551384 Zie ook onze website: Marcel Kole Schilderen Colin & Sharon “De erkenning als NEFF MasterPartner illustreert de sterke KWF-KANKERinfo@hkmn.nl hkmn.nl/onderhoud Matthijsse-Quist EN plus A1 houtpellets! relatie die DB KeukenGroep heeft met NEFF. We hebben WhatsApp: 06-86881088 BESTRIJDING in de een passie voor dit merk en zijn perfect thuis in de vele Oostdijk gemeente Reimerswaal: toepassingen van deze veelzijdige keukenapparaten. Onze Yerseke . . . . . . . € 4071,37 klanten kunnen erop vertrouwen dat ze jarenlang alle Vanaf 9 september 2020 Krabbendijke . . € 2088,11 service zullen ontvangen op hun apparaten,” zegt De Bruin. is mijn nieuwe adres: Rilland . . . . . . . . € 922,83 Kijk op dbkeukens.nl/keukens/neff of bezoek Pelma Keukens. Meer informatie over DB KeukenGroep op Mevr. L. Hollestelle-Littel Waarde . . . . . . . € 1109,53 www.dbkeukens.nl. Oostdijk. . . . . . . € 130,00 ‘De Zwake’ Hansweert . . . . € 810,51 Egelantierstraat 28, Kruiningen/ kamer 5, 4431 EP Vlake . . . . . . . . . € 2311,30 ’s-Gravenpolder. Aller gevers/geefsters Na lang overwegen heben collectanten ben wij besloten de gymhartelijk dank. en turnvereniging VZOS te STOPPEN. TE HUUR Verkoop, reparatie Op 23 september a.s. en onderhoud 20.00 uur in het MFC VW TRANSPORTER van WITGOED en BESTELWAGEN Teheare gaan wij samen INBOUWAPPARATUUR met een NOC/NSF infor- (5 pers.) e 55,– per dag 14 stuks incl. 100 km vrij. mateur om de tafel om te STORING MELDEN? Tijger tarwebrood bouwen aan een nieuwe Autobedrijf Yerseke Bel 06 - 53 59 81 10 www.autobedrijfyerseke.nl 3 stuks sport-toekomst voor YerTel. (0113) 57 16 09 seke. Welke disciplines per stuk Speculaasmolens missen we en zouden wij Zaterdag a.s. wordt weer graag willen? Iedereen 2 pakken die mee wil denken en/ of mee wil doen is die opgehaald t.b.v. Mini rozijnenbollen avond van harte welkom. 2 kilo de zending 10 stuks Omdat bewegen zo goed te Krabbendijke. voor ons is gaan wij met We beginnen om 8.30 uur. Smullen maar! Ook voor een ruim assortiment 2 stuks Belgische een positieve instelling Zet u het s.v.p. gebundeld biologische groenten & fruit 100 gram, nu op zoek naar de juiste gereed? puntjes wit bij iedere besteding! Wij staan op de vrijdagmarkt te formule, een formule die De zendingscommissie Geldig op de vrijdagmarkt in Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur. Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur past bij deze tijd. ------------------Zowel op het gebied van bestuur als voor het geven van trainingen (jeugd en ouder) zijn wij op zoek naar enthousiRING Fabiusstraat 100, 3248 AK Melissant E Vers uit de grill Aanbieding geldig op de markt W N aste mensen. ZO Tel. 0187 - 60 36 30 - e-mail: cndonselaar@kliksafe.nl 4 stuks, nu in Goes en Yerseke www.cordekaasboer.nl Wellicht ga je alleen NEN N I B R sneller, maar met elkaar VOO ITEN Tegen inlevering van deze bon komen we verder! EN BU Namens het Extra belegen kaas EN bestuur VZOS Yerseke LLUIK

Pelletkachels

Cv-ketel

Onderhoud

100 KG gratis

Pelletkachels

Cv-ketel

Onderhoud

100 KG gratis

Nieuwe oogst satsumas Hollandse bloemkool

OUD PAPIER

Verse kip vinken

Nieuwe oogst Elstar

3. 25 1. 95 3. 00

4,00 5,50 2,50

GRATIS

€ 1.39

Gebraden kippenbouten

50% KORTING

OP ALLE ZOMERKLEDING! m.u.v. nieuwe kleding Oud & Nieuw Dreef 4 - Yerseke Woensdag van 10.00-12.00 uur. Zaterdag van 10.00-12.00 uur.

RO

OOR OOK V OUD RH Sfeervolle ONDE

Pelletkachels Neem contact met ons op voor een afspraak in onze showroom en ervaar het zelf! Bel naar: 0113-551384

Nu tijdelijk met 46A DORPSSTRAAT

100 KG gratis KRABBENDIJKE ENplus 0113-502188 A1 houtpellets!

Heerlijk romig, kilo

Onderhoud

aan alle merken cv-ketels!

Bel voor een afspraak naar 0113 - 551384. Of jaarlijks onderhoud met een voordelig onderhoudscontract? Al vanaf € 6,50 p/maand! Zie ook onze website: hkmn.nl/onderhoud

Cv-ketel Slagerssnijworst ervangen? 100 v gram Bel of mail ons voor een vrijblijvende aanbieding!

Huren is ook mogelijk Verse vanaf € 33,49 p/maand incl. onderhoud, scharreleieren storingen en garantie.

8. 1.29 0.99 95

10 stuks

0113 - 551384 info@hkmn.nl Op de markt in Yerseke en Wemeldinge WhatsApp: 06-86881088

500 GRAM

ZOETE ABRIKOZEN € 3,50 De allerbeste kwaliteit!!!

€ 5.00


12

Advertentieblad Reimerswaal

16 september 2020 - nr. 3268

ZORG IN DE REGIO Allévo, zorg- en dienstverlening Tel. 088-11 02 800, ook voor dringende hulpvragen 24 uur per dag en in het weekend. Buurtdiensten Reimerswaal Voor alle hulp in het huishouden. Team 1: Yerseke, Kruiningen, Hansweert, Schore. Tel. 06 - 10 27 41 32 E-mail: reimerswaal@buurtdiensten.nl Team 2: Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde. Tel. 06 - 51 43 77 86 E-mail: reimerswaal2@buurtdiensten.nl Buurtzorg Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde Verzorging en verpleging, 06-23 28 29 80, 24 uur per dag. Buurtzorg Yerseke team dorp: 06-13 24 88 86. Buurtzorg Yerseke team Moerplein: 06-82 13 34 00. Buurtzorg Kruinigen en Hansweert: 06-12 54 66 52. Maaltijd Thuis Inlichtingen of aanmelden via Cliënten Service Bureau van zorggroep Ter Weel: 0900-22 44 88 0 (lokaal tarief). RST zorgverleners (Reformatorische zorg) 7 dagen per week, 24 uur bereikbaar voor verpleging en verzorging. Tel. 0113-74 50 94. De Luisterlijn Altijd tijd voor een gesprek 0900-0767. Vertrouwelijk, anoniem, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Vrijwilligershulp Krabbendijke Handje Extra Voor als u even een handje extra kunt gebruiken bij bijvoorbeeld het boodschappen doen, mantelzorgondersteuning, begeleiding en vervoer bij bezoek huisarts of ziekenhuis. 06-20 12 70 15 handjeextrakrabbendijke@gmail.com Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-18.00 uur 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl

Verloskundigen Reimerswaal Bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Tel. 0113-50 38 42. www.verloskundigenreimerswaal.nl

De Zeeuwse verzamelaar voor al uw metaalafval!

Verloskundigen Zuidwesthoek Spreekuren in Rilland, Hoogerheide en het MoederKindcentrum in ‘het Bravis’ te Bergen op Zoom, 24/7 bereikbaar op 06-46 61 65 55, www.verloskundigenzuidwesthoek.nl, verloskundigenzuidwesthoek@outlook.com

Op werkdagen zijn wij geopend van 07.30 tot 17.00 uur. Iedere zaterdag geopend van 08.00-12.00 uur.

www.groenleer.com

Vrijwilligershulp Klusteam Rilland Wij ondersteunen bij het verbeteren van de leefomstandigheden van iedere volwassene ongeacht leeftijd, ziekte, handicap, of anderszins bijvoorbeeld bij klusjes maar ook indien u behoefte heeft aan dagelijks telefonische con-trole hoe het met u gaat. 06-51 36 46 28

Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

Diabeteslijn: 033-46 30 566, info@dvn.nl Adviesbureau Veilig Langer Thuis Wonen (VLT) De wegwijzer voor ouderen en mantelzorgers! Voor kosteloos, vrijblijvend, onafhankelijk advies, op het gebied van praktische zaken, zorginhoudelijke zaken, wet en regelgeving en voor het bieden van een luisterend oor zijn we bereikbaar op: tel. 06-49329487, e-mail: info@adviesbureau-vlt.nl.

Avond- en weekenddiensten huisartsen Voor medische spoed belt u buiten kantooruren (18.00-08.00 uur ’s morgens) de Huisartsenpost, telefoon 0900-1785. De huisartsenpost is gevestigd op het terrein van het Admiraal de Ruyterziekenhuis.

Weekendservice kunstgebittenreparatie R. Rodenburg, Grote Kade 30, Goes, na telefonische afspraak, tel. 0113 - 21 67 27. Weekenddiensten dierenartsen Gezelschapsdieren: Kliniek Dier & Arts en Dierenkliniek Goes; bellen voor een afspraak: tel. 0113-33 01 15. Landbouwhuisdieren: 0113-34 24 86

Weekaanbiedingen 15-09 t/m 19-09-2020 Dinsdag 29-09 i s o n ze w i n k e l G E S L O T E N

8.50 3.00

Zalmfilet 500 gram

Tonijnsalade

WEEKENDDIENSTEN

Weekenddienst tandartsen Spreekuur vanaf 10.00 uur. Bellen voor een afspraak: tel. 06-22 34 72 09.

Hét adres voor al uw oud ijzer en metalen!

huisgemaakt, 150 gram

Kabeljauw preischotel

13.95 8.95

huisgemaakt, 2 voor

Paella

uit eigen keuken, 500 gram

Kruiningen: Nishoek 27 4416 PE Kruiningen Tel. 06 - 51 49 11 18

Goes: Livingstoneweg 6 4462 GL Goes Tel. 06 - 86 86 02 34

info@groenleer.com

Er zijn weer BINTJES! Ook Frieslanders, Marjanneke (lijkt op Bildstar) en frietaardappelen zijn volop leverbaar. Nicola’s komen binnenkort. Fam. Boot - Zanddijk 17 - Kruiningen 0113-383498 / 06-53768650 info@landbouwbedrijfboot.nl www.landbouwbedrijfboot.nl Hof Seemaerte

Tot ziens bij Vishandel Van As Zeeland BV

SNOEIHARDE NAJAARSACTIES! INCL. STEEL VAN 140 CM

ELEKTRISCHE BLADBLAZER/ZUIGER

BLADHARK

- Luchtsnelheid tot 270 km/u - Motor 2.600 W, 14.000 tpm - Functie: blazen of zuigen

Reinigt verharde, grinden kiezelpaden

LBV 2600 E

UF-M + HOUTEN STEEL ZM140

€ 37,48

€ 15,95

€ 99,99

€ 49,95

VIND MEER PROMO’S IN DE WIN KEL

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAAR

SNOEISCHAAR

LYCOS E/420 H 45

- Motor: 400 watt - Messen Quickstop < 0.2 sec - Tandafstand: 18 mm - Meslengte: 45 cm - Gewicht: 2,6 kg

- Snoeit bloemen en struiken - Takken tot ø 25 mm - Professionele aluminium uitvoering

€ 79,99

€ 59,95

voor al uw tu inoplossinge n!

Dorpsstraat 87 - 89 4413 CD Krabbendijke Tel. 0113 50 22 30

TAKKENSCHAAR

PAPEGAAIENBEK RR 5000 of AAMBEELD RS 5000

€ 47,99

€ 31,50

PAPEGAAIENBEK POWER CUT* RR650 of AAMBEELD POWER CUT* RS650 - Snoeit dikke takken met 2x meer kracht - Takken tot ø 40 mm - Aluminium uitvoering, lichtgewicht

€ 47,99

€ 29,95 Geldig tot 31 december 2020

e-mail: info@neelskrabbendijke.nl www.neelskrabbendijke.nl