Advertentieblad Reimerswaal - week 34

Page 1

24 augustus 2022 week 34 jaargang 85 nr. 3368 Advertentieblad Reimerswaal Manoir Restaurant Inter Scaldes, een kleinschalig hotel met 12 luxe Suites en restaurant heeft een vacature voor de afdeling housekeeping/hotel: SCHOONMAAKSTER Vast op de maandag en/of donderdag en vrijdag. Voor het restaurant: JONGE BEDIENINGSMEDEWERKERS Dagen/uren in overleg, voor door de week en/of in het weekend. LEUKE BIJVERDIENSTE!! Interesse? Stuur je CV naar: info@interscaldes.nl t.a.v. mevrouw Brevet Zandweg 2, 4416 NA Kruiningen, 0113 38 17 53 Marcel Kole Schilderen en Behangen Rokerij Hans Woensdag 24 augustus sta ik met mijn rookton bij Hof Maire van Jeroen en Marieke in Rilland. Ik sta er van 10.00 tot 17.00 uur. Er is VERSGEROOKTE PALING, ZALM, GANZENBORSTEN, ZEEUWS SPEK. Als u vooraf wilt bestellen kunt u mij appen of bellen. Mijn nummer is: 06-12 37 51 59. Bij voorbaat dank. Hans Moeleker Weekblad Huis-aan-huisbezorging in 9200 gezinnen in de gemeente Reimerswaal. Wekelijkse verspreiding op woensdag. Advertenties inleveren op donderdag en vrijdag, maar uiterlijk op maandagmorgen vóór 12.00 uur bij Zuidweg 19 4413 NL Krabbendijke tel. e-mail:0113-501402info@velzenbv.nl www.advertentiebladreimerswaal.nl Sluisweg 4‧4416 NH www.fruitschuurkruiningen.nl‧T.Kruiningen06-107 310 34 Openingstijden: ma.-vr. 8.00 - 17.30 uur‧ za. 8.00 - 15.30 uur Aanbiedingen geldig van woensdag t/m zaterdag We hebben volop mooie bolchrysanten in verschillende kleuren Komkommer per stuk 0,79 Broccoli 500 gram 0,99 Mineola’s 5 stuks 1,99 Kiwi’s 8 stuks 2,99 de speciaalzaak voor oost-zuid-beveland brillen contactlenzen Noordzandstraat 11 tel: 0113-571590 Yerseke KOLE op t i e k Mail, app of bel ons:  info@koleoptiek.nl06-28362039 ✆ 0113-571590 VAN DINSDAG 23 AUGUSTUS T/M ZATERDAG 27 AUGUSTUS ZIJN WIJ WEGENS VAKANTIE GESLOTEN. Dinsdag 30 augustus hopen wij weer VOOR U KLAAR TE STAAN. O.a. DAMES (merk) KLEDING 4 halen, 1 betalen! Tassen en portemonnees € 5,- per stuk. LAATSTE SALE week! Nu nog superkoopjes. Volop mooie nieuwe najaarscollectie binnen. Op de KAPELSE DAG vers gebrande nootjes in ons kraam voor de winkel. dinsdag t/m vrijdag 9:00 - 17:00 en zaterdag 9:00 - 16:00 VOLG ONS OP FACEBOOK EN INSTAGRAM Veel keus voor JONGE MEIDEN, voordelig vanaf € 19,99. De Poort 25, 4411 PB Rilland Tel. 0111 - 41 25 98 De Zeeuwse verzamelaar voor al uw metaalafval! Op werkdagen zijn wij geopend van 07.30 tot 17.00 uur. Iedere zaterdag geopend van 08.00-12.00 uur. www.groenleer.com Hét adres voor al uw oud ijzer en metalen! info@groenleer.com

2Advertentieblad Reimerswaal 24 augustus 2022 - nr. 3368

Kijk ook op: www.reimerswaal.nlAlgemeentelefoonnummer: 14 0113 E-mail: WhatsApp:gemeente@reimerswaal.nl06-23236942. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen. Berichten worden behandeld tijdens onze openingstijden. Publieksbalie: Gemeentehuis, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen. De balie voor burgerzaken is uitsluitend op afspraak geopend. Op sommige dagen ook buiten de algemene openingstijden van het gemeentehuis. Kijk op www.reimerswaal.nl voor een beschikbaar tijdstip of bel ons via telefoonnummer 14 0113. Openingstijden gemeentehuis: Maandag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur Vrijdag 8.30 - 12.00 uur Afspraken met raadsleden: Griffie - telefoon: 14 0113 of griffie@reimerswaal.nl Afspraken met leden college burgemeester en wethouders: Bestuurssecretariaat - telefoon: 14 0113 of bestuurssecretariaat@reimerswaal.nl Noodgevallen openbare ruimten: Voor dringende noodgevallen aan wegen, rioleringen, openbaar groen en dergelijke, buiten kantooruren. Telefoon: 06-53702470. Heeft u een verstopping? Neem dan altijd eerst contact op met de gemeente. Inloopspreekuur wijkagenten: De wijkagenten van de gemeente Reimerswaal houden iedere donderdag van 09.00 tot 12.00 uur inloopspreekuur in het politiesteunpunt Kruiningen. Het steunpunt zit op de 1e verdieping van Bachten Vaete, Brouwerijstraat 1 in Kruiningen, tegenover het gemeentehuis.

Wekelijkse informatierubriek Gemeente Reimerswaal Reimerswaal info

Zin in een wandeling door slikken en schorren, een mosselvaartocht vanuit Yerseke, of een wandeling door Yerseke Moer? Bekijk de kaart met nog veel meer activiteiten in en rond de Oosterschelde op: np-oosterschelde.nl np-oosterschelde.nl Kijk wat er te doen is: Oosterscheldeweek 2017 Oosterschelde Week Zet hem in de agenda! 20222022

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Voor ouders/verzorgers, jongeren tot 23 jaar en professionals met alle vragen over opvoeden en opgroeien. Telefoon of WhatsApp: 06-40736270 maandag t/m vrijdag van 09.00-11.30 uur, behalve op donderdag of cjg@reimerswaal.nl. Jeugd- en jongerenwerk: Jeroen Kempees, telefoon 06-24928651 of Stefanj.kempees@reimerswaal.nlKoeman,telefoon06-36275721 of s.koeman@reimerswaal.nl Werk, inkomen en zorg (WMO): Voor afdelingadviesaanvragen/aanmelding/informatie/kuntuterechtbijGRdeBevelanden,WIZ,inhetStadskantooraande M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes. Telefoon: 0113-239 100. www.grdebevelanden.nl/wiz Servicepunt vrijwilligers(werk) Reimerswaal: Heeft uw organisatie nieuwe vrijwilligers nodig of wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Bel 14 0113 of ga naar www.inreimerswaal.nl Dé activiteitenwebsite op het gebied van sport, bewegen, cultuur, zorg en vrijwilligerswerk in Reimerswaal. Collectief vervoer nodig? Bel 0113-745050. Contactgegevens

www.reimerswaal.nl

Seniorenraad: Donderdag 1 september, 13.30 uur, Gemeentehuis. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl • WMO-raad: Donderdag 8 september, 13.30 uur, Ons Dorpshuis Kruiningen. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl • Themaraad: Dinsdag 13 september, 19.30 uur, Gemeentehuis. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl Vergaderagenda Datum Activiteit 24 augustus lingZomeravondwande-Oostdijk 26 augustus YersekeKoenckelpotfanfare 27 augustus Oosterscheldemuseum fietstocht Yerseke 3 september Braderie Kruiningen 10 september Open Monumentendag 24 september Nationale Burendag Bezoek www.inreimerswaal.nl voor meer informatie en meer activiteiten. Organiseert uw vereniging of stichting evenementen die u graag in de activiteitenkalender opgenomen ziet worden? Stuur dan een e-mailtje naar Hierin@reimerswaal.nl.kuntuookterecht met vragen en/ of opmerkingen. kalenderActiviteiteninReimerswaal Wist jie dat…? het van 3 t/m 10 september Oosterschelde week is?

Weet u hoe u zich uit de veiligheidsgordel bevrijdt als uw auto over de kop Zaterdagslaat?3september is het braderie in Kruiningen. Op deze dag zal ook de Vernieuwde Gordelsimulator (Kantelauto) van Veilig Verkeer Nederland aanwezig zijn. De kantelauto dient als instructiemiddel. Mensen leren hiermee hoe zij zich uit de veiligheidsgordel kunnen bevrijden wanneer de auto over de kop slaat. Ook leert men het belang van de gordel. Bij een kanteling van een auto “hang” je als het ware in de gordel. Zolang je geen tegendruk geeft, zal het niet lukken om de gordel los te maken. Met de kantelauto leren mensen tegendruk te geven en dan met een hand de gordel los te maken.

Contactpersoon Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Steen bergen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl. Kruiningen, woensdag 24 augustus 2022 namens burgemeester en wethouders van Reimerswaal mr. A.J. Meeuwsen wnd. Hoofd afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

324 augustus 2022 - nr. 3368 Advertentieblad Reimerswaal

Hij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl. Kruiningen, woensdag 24 augustus 2022 Namens burgemeester en wethouders van Reimerswaal mr. A.J. Meeuwsen wnd. Hoofd afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Basisregistratie De gemeente houdt van alle inwoners een basisregistratie bij. Wij hebben onderstaande personen niet kunnen bereiken en wij heb ben geen adreswijziging ontvangen. Er is ook niet doorgegeven dat deze personen zijn vertrokken uit Nederland.

bouwproject met 7 woningen op de locatie van voormalig eetcafé 'De Kruik' aan de Kaaistraat 7 in Yerseke. Er liggen momenteel nog geen stukken ter inzage. De verwachting is dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kaaistraat 7, Yerseke’ om streeks oktober 2022 ter inzage wordt gelegd. Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestem mingsplan De locatie van het voormalig eetcafé ‘De Kruik’ is gekocht door een ontwikkelaar. Deze heeft hiervoor een plan ontwikkeld om met gedeeltelijke instandhouding van de bestaande bebouwing 5 appartementen en 2 grondgebonden woningen aan een gedeelde binnentuin te realiseren. Het geldende bestemmingsplan ‘Yerse ke’ biedt geen mogelijkheid voor het realiseren van dit initiatief binnen het beoogde plangebied. Het initiatief kan in principe mogelijk worden gemaakt door het vaststellen van een nieuw be stemmingsplan. Om hieraan invulling te geven wordt het vooront werpbestemmingsplan ‘Kaaistraat 7, Yerseke’ opgesteld. Op grond van artikel 1.3.1, lid 2, Bro wordt hier gemeld dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen over het voornemen een nieuw bestemmingsplan voor het des betreffende gebied op te stellen en dat er geen onafhankelijke in stantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Tijdens de voor het bestemmingsplan ‘Kaaistraat 7, Yerseke’ te volgen planologische procedure zullen conform het be paalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet ruimtelijke or dening mogelijkheden worden geboden tot het indienen van ziens wijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan en tot het instellen van beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Voorafgaand aan de wettelijke procedure zal op grond van de Inspraakverordening nog aan ingezetenen van Reimerswaal en belanghebbenden gele genheid worden geboden inspraakreacties naar voren te brengen.

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere Verleendevoorbereidingsprocedureomgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend: Voor: het realiseren van een tuinschuur Locatie: Concordia 2 in Kruiningen Verzenddatum besluit: 15 augustus 2022

• M.J.R. Tromp, geboren: 30 juli 2002 • J.R. Heemstadt, geboren: 10 juli 1992 Wij verzoeken iedereen die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde personen ons hierover te informeren. U kunt dat doen door ons te bellen via ons telefoonnummer 14 0113 op maandag t/m donderdag van 08.30-16.30 uur en vrijdag van 08.30-12.00 uur. U kunt ons ook bereiken via het e-mailadres: ge meente@reimerswaal.nl of persoonlijk langskomen tijdens onze openingstijden. Verkeersbesluiten Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal over wegende dat, Op grond van artikel 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeers wet 1994 verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal op 27 juli 2021 het nemen van verkeersbesluiten gericht op het plaatsen van laadpalen mandateerden aan het afde lingshoofd Gemeentewerken, Gelet op, de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement ver keersregels en verkeerstekens (RVV) 1990, het besluit Admini stratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), de uitvoe ringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Gelet op, Artikel 21 van de BABW dient de gemeente aan te geven welke van de in de Wegenverkeerswet 1994 artikel 2 lid 1, 2 en 3 benoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit. Aan dit ver keersbesluit liggen de volgende belangen ten grondslag: Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruik baarheid daarvan (artikel 2, lid 1, sub c); Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer (artikel 2, lid 2, sub a); Het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik (ar tikel 2, lid 3, sub a).

Gelet op, Het advies van de politie, eenheid Zeeland West-Brabant, district Zeeland d.d. 26 juli 2022 met als kenmerk PL2000-2022197150. Overwegende dat, De aanschaf en het gebruik van elektrische auto’s in Nederland Hettoeneemt;plaatsen van laadpalen past binnen de duurzaamheidsambi ties van de gemeente; De gemeente de Azalealaan ziet als een geschikte locatie voor de plaatsing van openbare laadpalen. Besluiten I. Het aanwijzen van: 2 parkeerplaatsen ter hoogte van de Azalealaan 1 te Yerseke als parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen door het plaatsen van het verkeersbord E04 (RVV 1990) met onderbord OB504 ‘opladen elektrische voertuigen’. II. Een kopie van dit besluit toe te zenden aan: a. BOA gemeente Reimerswaal; b. Afdeling Gemeentewerken Reimerswaal; c. Politie, eenheid Zeeland – West-Brabant; III. Publicatie van dit besluit in de Staatscourant waarin wordt ge wezen op de mogelijkheid van bezwaar voor belanghebben den binnen een termijn van 6 weken, ingaande de dag nadat de openbare bekendmaking van dit besluit heeft plaatsgevonden; IV. Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking. Rechtsmiddelen Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet be stuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift rich ten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimers

Kennisgeving verlengen beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Verlengen beslistermijn aanvraag om omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag om omgevingsvergun ning de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken: Voor: het nieuw bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw Locatie: Molendijkseweg 10, 10A t/m 10H in Yerseke Verzenddatum besluit: 17 augustus 2022 Tegen een besluit tot verlengen van de beslistermijn staat geen be zwaar en beroep open. Kruiningen, 24 augustus 2022 Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van gemeente Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende aanvragen om omgevingsvergunning hebben ontvangen: Voor: het realiseren van nieuwbouw appartementen en zorgstu Locatie:dio's Molenlaan 45 e.v. in Yerseke Datum ontvangst: 1 augustus 2022 • Voor: het uitbreiden van een kantoor Locatie: Molenpolderweg 48 in Yerseke Datum ontvangst: 29 juli 2022 Een aanvraag kan uit meerdere activiteiten bestaan. Aanvragen lig gen niet ter inzage, maar kunnen op verzoek wel worden ingezien. Neem daarvoor even contact op via 14 0113 of gemeente@rei merswaal.nl. Als een bezwaar of zienswijze wordt overwogen, moet eerst een (ontwerp)besluit op de aanvraag worden afgewacht. Van dit (ontwerp)besluit volgt ook een melding in deze rubriek Bekend makingen.

Op het zuidelijk deel van het terrein aan de Damstraat is daarnaast ruimte voorzien voor de bouw van een tandartspraktijk met 2 ap partementen op de verdieping. Het geldende bestemmingsplan ‘Yerseke’ biedt geen mogelijkheid voor het realiseren van dit initi atief binnen het beoogde plangebied. Het initiatief kan in principe mogelijk worden gemaakt door het vaststellen van een nieuw be stemmingsplan. Om hieraan invulling te geven wordt het vooront werpbestemmingsplan ‘Oester Staete, Yerseke’ opgesteld. Op grond van artikel 1.3.1, lid 2, Bro wordt hier gemeld dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen over het voornemen een nieuw bestemmingsplan voor het desbe treffende gebied op te stellen en dat er geen onafhankelijke instan tie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Tijdens de voor het bestemmingsplan ‘Oester Staete, Yerseke’ te volgen planologische procedure zullen conform het be paalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet ruimtelijke or dening mogelijkheden worden geboden tot het indienen van ziens wijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan en tot het instellen van beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Voorafgaand aan de wettelijke procedure zal op grond van de Inspraakverordening nog aan ingezetenen van Reimerswaal en belanghebbenden gele genheid worden geboden inspraakreacties naar voren te brengen. Contactpersoon Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Steen

• Voor: het plaatsen van een terras Locatie: Markt 9 in Kruiningen Verzenddatum besluit: 17 augustus 2022 Voor: het bouwen van een droogloods Locatie: 2e Vlietweg 32 in Oostdijk Verzenddatum besluit: 18 augustus 2022

bergen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de heer J. Mol van Aannemings bedrijf Van Sabben B.V. uit ’s Heer Arendskerke, bereikbaar op telefoonnummer 06-53785059. Voor overige vragen met de heer M. Walhout van de gemeente Reimerswaal, bereikbaar op telefoonnummer 14 0113. Woonrijp maken Kloosterstraat in Hansweert Vanaf maandag 29 augustus 2022 wordt in opdracht van de gemeente Reimerswaal gestart met het woonrijp maken van de Kloosterstraat in Hansweert. Genoemde straat wordt voorzien van een nieu we rijbaan, nieuwe rabatstrook en een nieuw Detrottoir.werkzaamheden zullen 5 weken duren. Tijdens de werkzaamheden is er verkeershin der. Genoemde straat zal voor doorgaand ver keer afgesloten zijn. Aanliggende woningen zijn te voet bereikbaar. Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met dhr. A. den Engelsman van Aan nemingsbedrijf Moerland B.V. uit Tholen: tele foon 0166-652854. Voor overige vragen met de heer M. Walhout van de gemeente Reimerswaal, bereikbaar op telefoonnummer 14 0113.

VanafinWerkzaamhedenBekendmakingenBrouwerijstraatKruiningenmaandag29augustus2022wordtinopdrachtvandegemeenteReimerswaal gestart met de werkzaamheden Brouwerijstraat in Kruiningen. Het betreft het deel van Brouwerijstraat 13 t/m Rijksweg. Er zullen bestratingswerkzaamheden plaats vinden. Er zal een deel van de rijbaan herstraat worden, en aan beide zijden zullen de trottoirs worden vernieuwd. De werkzaamheden zullen ongeveer 2-3 we ken duren. Tijdens de werkzaamheden is er verkeershinder.

• Voor: het wijzigen van de voorgevel Locatie: Molenlaan 43 in Yerseke Verzenddatum besluit: 15 augustus 2022 Voor: het aanleggen van een nieuwe 150kV kabel naast het Locatie:hoogspanningsstationWestelijkeSpuikanaalweg 24 in Rilland Verzenddatum besluit: 17 augustus 2022

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure, kunnen hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. Het bezwaar schrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste •bevatten:denaam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is ge dericht;grond(en) waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van een besluit wordt niet geschorst door het indie nen van een bezwaarschrift. Wel kan naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorzie ning te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www. rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan ook digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening. Kruiningen, 24 augustus 2022 Vooraankondiging van het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan ‘Kaaistraat 7, Yerseke’ Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voorne men om een bestemmingsplan voor te bereiden voor een woning

Vooraankondiging van het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan ‘Oester Staete, Yerseke’ Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voorne men om een bestemmingsplan voor te bereiden voor de ontwikke ling van het woonzorgcomplex ‘Oester Staete’ en een tandartsen praktijk op de locatie van het voormalige zorgcentrum 'Vredelust' aan de Damstraat 68 in Yerseke. Er liggen momenteel nog geen stukken ter inzage. De verwachting is dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Oester Staete, Yerseke’ omstreeks oktober 2022 ter inzage wordt gelegd. Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestem mingsplan Het voormalig zorgcentrum ‘Vredelust’ wordt al jaren niet meer als zodanig gebruikt. Een stichting die woon- en zorgdiensten levert heeft samen met een investeerder een plan ontwikkeld om na sloop van de huidige bebouwing een nieuw complex te realiseren met 31 levensloop en zorggeschikte appartementen en 20 zorgstudio's.

Schaken in Kruiningen We gaan weer beginnen met schaken. Schaakclub De Zwarte Dame is een club met zo'n 35 schakers van diverse niveaus. Wil je ook eens tegen andere mensen spelen, kom gewoon eens langs op maandagavond in Ons Dorpshuis te Kruiningen. We starten om 19.30 uur. Wil je meer weten: bel of mail met Peter van der Borgt (06-53945059, petervanderborgt@xs4all.nl). Fietstocht Yerseke en omgeving Het OosterscheldeMuseum Yerseke organiseert op zaterdagmiddag 27 augustus een fietstocht Yerseke en omgeving. Na afloop kun je het museum bekijken en is er koffie en thee met appelflap. Kosten € 6,–, vooraf te betalen bij inschrijving ter plekke, Kerkplein 1, Yerseke.

Besluiten IX. Het aanwijzen van: 2 parkeerplaatsen ter hoogte van de Dahlialaan 20 te Yerseke als parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen door het plaatsen van het verkeersbord E04 (RVV 1990) met onderborden OB20 en OB504 ‘opladen elektrische voertuigen’. X. Een kopie van dit besluit toe te zenden aan: a. BOA gemeente Reimerswaal; b. Afdeling Gemeentewerken Reimerswaal; c. Politie, eenheid Zeeland – West-Brabant; XI. Publicatie van dit besluit in de Staatscourant waarin wordt ge wezen op de mogelijkheid van bezwaar voor belanghebben den binnen een termijn van 6 weken, ingaande de dag nadat de openbare bekendmaking van dit besluit heeft plaatsge vonden; XII. Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking. Rechtsmiddelen Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet be stuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift rich ten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimers waal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste •bevatten:denaam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is ge richt; • de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een be zwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zee land-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedu re verwijzen wij u naar de internetpagina: www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening.

Berichtjes

Reimerswaalse omroeper

Een rubriek voor instellingen en verenigingen in Reimerswaal om hun evenementen en activiteiten aan te kondigen. Kopij graag uiterlijk woensdag vóór 17.00 uur aanleveren via het formulier op www.reimerswaal.nl. Hier kunt u ook de spelregels nalezen.

Kruiningen, 3 september. Rommelmarkt zwemvereniging Zeelan dia tijdens de braderie. Spullen worden opgehaald in Kruiningen op dinsdag 30 en woensdag 31 augustus vanaf 18.30 uur. Let op: geen bankstellen, kasten en ander groot meubilair. Info: tel.nr. 0113381603.

Kruiningen, 24 augustus 2022 namens burgemeester en wethouders van Reimerswaal B.L.H. van Hese Hoofd afdeling Gemeentewerken

Gelet op, Het advies van de politie, eenheid Zeeland West-Brabant, district Zeeland d.d. 26 juli 2022 met als kenmerk PL2000-197091. Overwegende dat, De aanschaf en het gebruik van elektrische auto’s in Nederland Hettoeneemt;plaatsen van laadpalen past binnen de duurzaamheidsambi ties van de gemeente; De gemeente de Dahlialaan ziet als een geschikte locatie voor de plaatsing van openbare laadpalen.

4Advertentieblad Reimerswaal 24 augustus 2022 - nr. 3368 waal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste •bevatten:denaam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is ge dericht;grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een be zwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zee land-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedu re verwijzen wij u naar de internetpagina: www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Situatietekening Kruiningen, 24 augustus 2022 namens burgemeester en wethouders van Reimerswaal B.L.H. van Hese Hoofd afdeling Gemeentewerken Verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal over wegende dat, op grond van artikel 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994 verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een Hetwaterschap,college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal op 27 juli 2021 het nemen van verkeersbesluiten gericht op het plaatsen van laadpalen mandateerden aan het afde lingshoofd Gemeentewerken, Gelet op, de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement ver keersregels en verkeerstekens (RVV) 1990, het besluit Administra tieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), de uitvoerings voorschriften BABW inzake verkeerstekens en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Gelet op, Artikel 21 van de BABW dient de gemeente aan te geven welke van de in de Wegenverkeerswet 1994 artikel 2 lid 1, 2 en 3 benoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit. Aan dit ver keersbesluit liggen de volgende belangen ten grondslag: Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruik baarheid daarvan (artikel 2, lid 1, sub c); Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer (artikel 2, lid 2, sub a); Het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik (ar tikel 2, lid 3, sub a). Gelet op, Het advies van de politie, eenheid Zeeland West-Brabant, district Zeeland d.d. 26 juli 2022 met als kenmerk PL2000-2022197165. Overwegende dat, De aanschaf en het gebruik van elektrische auto’s in Nederland toeneemt; Het plaatsen van laadpalen past binnen de duurzaamheidsambi ties van de gemeente; De gemeente het parkeerterrein Schotte ziet als een geschikte locatie voor de plaatsing van openbare laadpalen.

Kruiningen, 24 augustus 2022 namens burgemeester en wethouders van Reimerswaal B.L.H. van Hese Hoofd afdeling Gemeentewerken Verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal overwe gende dat, op grond van artikel 18, eerste lid onder d van de Wegen verkeerswet 1994 verkeersbesluiten worden genomen door burge meester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal op 27 juli 2021 het nemen van verkeersbesluiten gericht op het plaatsen van laadpalen mandateerden aan het afde lingshoofd Gemeentewerken, Gelet op, de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement ver keersregels en verkeerstekens (RVV) 1990, het besluit Administra tieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), de uitvoerings voorschriften BABW inzake verkeerstekens en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Gelet op, Artikel 21 van de BABW dient de gemeente aan te geven welke van de in de Wegenverkeerswet 1994 artikel 2 lid 1, 2 en 3 benoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit. Aan dit ver keersbesluit liggen de volgende belangen ten grondslag: Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruik baarheid daarvan (artikel 2, lid 1, sub c); Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer (artikel 2, lid 2, sub a); Het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik (ar tikel 2, lid 3, sub a).

BekendmakingenKalender

Situatietekening

Besluiten V. Het aanwijzen van: 2 parkeerplaatsen ter hoogte van Schotte 2 te Yerseke als par keergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elek trische voertuigen door het plaatsen van het verkeersbord E04 (RVV 1990) met onderborden OB20 en OB504 ‘opladen elektri sche voertuigen’. VI. Een kopie van dit besluit toe te zenden aan: a. BOA gemeente Reimerswaal; b. Afdeling Gemeentewerken Reimerswaal; c. Politie, eenheid Zeeland – West-Brabant; VII. Publicatie van dit besluit in de Staatscourant waarin wordt ge wezen op de mogelijkheid van bezwaar voor belanghebben den binnen een termijn van 6 weken, ingaande de dag nadat de openbare bekendmaking van dit besluit heeft plaatsgevonden; VIII. Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking. Rechtsmiddelen Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet be stuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift rich ten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimers waal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is ge richt; • de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een be zwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zee land-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedu re verwijzen wij u naar de internetpagina: www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Situatietekening

• Rilland, 1 september. Ha kids tussen de 4-12 jaar uit Rilland e.o.! Het is zomervakantie met weer een gezellige ‘Regenboog-ochtend’! Spelletjes spelen, bijbelverhaal, ijs en pannenkoeken eten! Welkom op donderdag 1 september van 09.00-12.30 uur @De Kist Rilland. Info: folder of bel 06-27358381.

524 augustus 2022 - nr. 3368 www.opslagruimtehuren.nl Spoorstraat 20a t/m 20G , ‘s-Gravenpolder T. 0113312547 / info@opslagruimtehuren.nl0653314189 LAST VAN WESPEN? BEL 0113-639760 • GAVIABELWESPENOVERLAST?WWW.TRAAS.NLDEWESPENLIJN088-2212130OFNAARTRAASWESP.NLWijhelpenusnelenvakkundig.Indemeestegevallenbinnen24uur! Meer www.neeskens.com4401Marijkelaaninformatie:2aGG,Yerseke0113573100 Van Leeuwenhoeklaan 12 €Kruiningen299.000,- k.k. • 68 m2 woonoppervlakte • 2 slaapkamers • Inpandig balkon • Vrij uitzicht • Met berging en eigen parkeerplaats. Te Koop Dorpsstraat 76 - Krabbendijke - Tel. 0113 - 50 65 22 Openingstijden: zo-ma gesloten, di-wo-do-vr 9.00-12.00 / 13.00-17.00, za 9.00-15.00 WIJ GAAN DE LAATSTE SALERONDES IN MET MAXIMALE PRIJZEN!! Dinsdag 23 augustus Woensdag 24 augustus Donderdag 25 augustus Vrijdag 26 augustus en zaterdag 27 augustus MAXIMALE SALEPRIJS € 30,– P./ST. MAXIMALE SALEPRIJS € 25,– P./ST. DEZE WEEK (1E RONDE) 23 T/M 27 AUGUSTUS Allévo, zorg- en dienstverlening Tel. 088-11 02 800, ook voor dringende hulp-vragen 24 uur per dag en in het weekend. Buurtdiensten Reimerswaal Voor alle hulp in het huishouden. Team 1: Yerseke, Kruiningen, Hansweert, Schore. Tel. 06 - 10 27 41 32. E-mail: reimerswaal@buurtdiensten.nl Team 2: Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde. Tel. 06 - 51 43 77 86. E-mail: reimerswaal2@buurtdiensten.nl Buurtzorg Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde Verzorging en verpleging, 06-23 28 29 80. Buurtzorg Yerseke team dorp: 06-13 24 88 86. Buurtzorg Yerseke team Moerplein: 06-82 13 34 00. Buurtzorg Kruinigen en Hansweert: 06-12 54 66 52. Clara Thuis Voor vrijwillige terminale zorg aan huis. Inlichtingen of aanmelding: Tel. 06-23496684 / www.clarathuis.nl Maaltijd Thuis Inlichtingen of aanmelden via Cliënten Service Bureau van zorggroep Ter Weel: 0900-22 44 88 0 (lokaal tarief). RST zorgverleners (Reformatorische zorg) 7 dagen per week, 24 uur bereikbaar voor verpleging en verzorging. Tel. 085 - 80 88 162. De Luisterlijn Altijd tijd voor een gesprek 0900-0767. Vertrouwelijk, anoniem, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Vrijwilligershulp Krabbendijke Handje Extra Voor als u even een handje extra kunt gebruiken bij bijvoorbeeld het boodschappen doen, mantelzorgondersteuning, begeleiding en vervoer bij bezoek huisarts of ziekenhuis. 06-20 12 70 15 handjeextrakrabbendijke@gmail.com Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-18.00 uur 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl

WEEKENDDIENSTEN

Verloskundigen Reimerswaal Bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Tel. 0113-50 38 42. www.verloskundigenreimerswaal.nl Verloskundigen Zuidwesthoek Spreekuren in Rilland, Hoogerheide en het MoederKindcentrum in ‘het Bravis’ te Bergen op Zoom, 24/7 bereikbaar op 06-46 61 65 55, verloskundigenzuidwesthoek@outlook.comwww.verloskundigenzuidwesthoek.nl, Vrijwilligershulp Klusteam Rilland Wij ondersteunen bij het verbeteren van de leefomstandigheden van iedere volwassene ongeacht leeftijd, ziekte, handicap, of anders zins bijvoorbeeld bij klusjes maar ook indien u behoefte heeft aan dagelijks telefonische controle hoe het met u gaat. 06-51 36 46 28 Diabeteslijn: 033-46 30 566, info@dvn.nl Adviesbureau Veilig Langer Thuis Wonen (VLT) De wegwijzer voor ouderen en mantelzorgers! Voor kosteloos, vrij blijvend, onafhankelijk advies, op het gebied van praktische zaken, zorginhoudelijke zaken, wet en regelgeving en voor het bieden van een luisterend oor zijn we bereikbaar op: tel. 06-49329487, e-mail: info@adviesbureau-vlt.nl.

Avond- en weekenddiensten huisartsen Voor medische spoed belt u buiten kantooruren (17.00-08.00 uur ’s morgens) de Huisartsenpost, telefoon 0900-1785. De huisartsenpost is gevestigd op het terrein van het Admiraal de Ruyterziekenhuis. Weekenddienst tandartsen Spreekuur vanaf 10.00 uur. Bellen voor een afspraak: tel. 06-22 34 72 09. Weekenddiensten dierenartsen Gezelschapsdieren: Kliniek Dier & Arts en Dierenkliniek Goes; bellen voor een afspraak: tel. 0113-33 01 15. Landbouwhuisdieren: 0113-34 24 86

ZORG IN DE REGIO www.bakkerijhetzand.nl Dorpsstraat 82 • Krabbendijke • Tel. 0113 - 50 64 90

6Advertentieblad Reimerswaal 24 augustus 2022 - nr. 3368 www.scheidingspraktijk.nl Uit elkaar? Kies voor scheiden in overleg. 06 50 20 44 w.folmer@scheidingspraktijk.nl88Wim Folmer Scheidingsconsulent Baaij Belastingadviseurs B.V. Marijkelaan 11 4401 GE Yerseke 0113 57 26 www.baaij.nuinfo@baaij.nu20 Of u nu alle administratie zelf wil doen, het gedeeltelijk of juist helemaal uit handen wil geven, we bieden voor elke situatie passende dienstverlening aan. Indien gewenst verzorgen we de jaarrekening en de aangifte inkomstenbelasting voor u. Hierbij letten we erop dat u geen aftrekposten misloopt, en dat de regels juist worden toegepast. Wilt u meer weten of heeft u andere financiële of fiscale vragen? Neem contact met ons op om te zien wat we voor u kunnen betekenen. Heeft u als ondernemer hulp nodig bij uw administratie? Wij helpen u graag! Snellemarkt 5, 4416 BR Kruiningen • T: 0113 38 46 99 www.slagerijvansoest.nl Weekendaanbieding:Donderdag,vrijdagenzaterdag,bijbestedingvan20euro:Bakjeei-bieslooksaladeGRATISOpallesnacksentapas15%KORTINGKogelbiefstuk 250 gram 8.50 Kipfilet 400 gram 5.50 GehaktschnitzelsSlagerskoopje: + hamburgers beiden 4 stuks 9.95 Schouderkarbonades 1 kilo 7.50 Gepaneerde varkensschnitzels 4 stuks 7.95 Bij aankoop van 30 euro aan barbecuevlees, 500 gram rundvleessalade GRATIS Dinsdag en donderdag Rundergehaktgehaktdag: 1 kilo 9.75 Half om half gehakt 1 kilo 8.75 Losse worst 1 kilo 7.25 GrillworstVleeswaren: 100 gram 1.39 Gegrilde kipfilet 100 gram 1.89 Salami 100 gram 1.69 Beenhamsalade + kipkerriesalade 2 x 100 gram 3.50 D.V. donderdag 25 augustus hopen wij weer voor u klaar te staan!!! Pluktuin Bloemenz Blauwhoefseweg 2c - 4416 RC info@pluktuinbloemenzee.nlKruiningenwww.pluktuinbloemenzee.nl06-11658227@pluktuinbloemenzee Opening ijden: Zondag: gesloten Maandag: 13.00-17.30 uur Dinsdag - zaterdag: 10.00-17.30 uur Zaterdag 27 augustus op z’n Bediening10.00-17.30Zeeuwsuurin Zeeuwse klederdracht vanaf 13.30 uur babbelaars bakken! Koffie met een Zeeuwse bolus Zeekraalproeverij Zeeuwse bolussundae Kom k gezeig langs! VERMARE KRABBENDIJKE Oostweg 27, Krabbendijke, tel. 0113-501391 | www.vermarevof.nl tussen 18.00-19.00 uur gesloten 14 59,95 95 75,00 52, Condor helmBold bril Bestel hier >> HIER >>MAAK JE FIETS HELEMAAL AF MET ONZE ACCESSOIRES. BEKIJK ZE 74,9589,95 Bestel hier >>Bestel hier >>329,-439,95 15HIER >>ONS COMPLETE AANBOD BEKIJK JE BC 9.16 ATS fietscomputerdraadlozeBestelhier>> 46,95 Easy Royal fietspomp 26,95 PrimeFold toolset M Bestel hier >> Go Isotonic energygel 7-pack Bestel hier >> 9,95 34,95 12,95 39,95 3 verbrederbagagedrager-Monkey-Mee WIJ ZIJN ER VOOR HET NIEUWE SCHOOLJAAR fietskratLarge Bestel hier >> 17,9595 24,28, 599,-649,-BINNEN 10 DAGEN FIETSEN! verbreder 3 verbrederbagagedrager-Monkey-MeeBestel hier >> WIJ ZIJN ER VOOR HET NIEUWE SCHOOLJAAR fietskratLarge Bestel hier >> 17,9519,95 24,9528,95 599,-649,-BINNEN 10 DAGEN FIETSEN! verbreder WIJ ZIJN ER VOOR HET NIEUWE SCHOOLJAAR Jaxx II fietstasdubbeleBasics Bestel hier >> 29,9549,95 Bestel hier >> 32,50 fietspompEasybuitenbandZeppelinRoyalMETGRATISBINNENBAND insteekketting Rekenmachines Casio EX/Casio MS, passers, geodriehoeken enz. Verschillende merken en soorten ringbanden, kaftpapier, etuis enz. Denk aan schoolspullenje Dorpsstraat tel.Krabbendijke830113-5061 73 ljmeeuwsen@velzenbv.nlE-mail: Kom gezellig eens kijken, nu nog heel veel keus!

724 augustus 2022 - nr. 3368 Advertentieblad Reimerswaal vacatures Wij zoeken: AlgemeenBrasseriemedewerkers&Cafetaria 12 - 36 u.p.w. • Fulltime of een paar uur in de week Ben je tussen de 16 - 67 jaar en heb je interesse om ons gezellige team te komen versterken? Alleen overdag of in de avond beschikbaar? Neem ook dan contact met ons op: 0113 502789 • info@dekrab.nl Noordweg 3 • 4413AA • Krabbendijke zondag en maandag zijn wij gesloten Kom jij ons versterken?team BRASSERIE • CAFETARIA Constructie-/bankwerkerYERSEKE zoekenOok wij voor het schooljaarnieuweeen LEERLING (4 dagen werken, 1 dag school) Ook ZZP-ers kunnen reageren! Welkom in ons team! Wij zoeken versterking van fijne collega’s met ervaring in de rvs machinebouw. Voor meer info: scan de QR-code of ga naar: wbakker.com/vacatures Wegens uitbreiding en enorme groei van ons bedrijf hebben wij plaats voor: Een ploegleider voor compoundeerafdelingde PW R TRADING & EXTRUSION B.V. PW R TRADING & EXTRUSION B.V. PWR Extrusion BV is een bedrijf wat PVC kozijnmateriaal verwerkt tot een half fabricaat compound welke internationaal worden geleverd voor de productie van nieuwe PVC-profielen. Heb je affiniteit met het milieu en circulaire economie, dan ben je van harte welkom om bij ons te komen werken.

Werkuren: • 3-ploegen systeem met 4 mensen per ploeg. Maandag t/m zater dagmorgen. Dagdienst: 06.00 tot 14.00 uur. Middagdienst: 14.00 tot 22.00 uur. Nachtdienst: 22.00 tot 06.00 uur. Wat vragen wij: Iemand met leidinggevende capaciteiten Sociaal ingesteld Oplossingsgerichtheid met betrekking tot het proces Nederlands en Engels sprekend Kennis van werken met excel Wat hebben wij te bieden: Een goed team van mensen met een geweldige werksfeer Werken met de beste machines in deze branche Een riant salaris en bedrijfsauto waarvan PWR de bijtelling voor zijn rekening neemt PWR Extrusion BV Weihoek 1B 4416 PX Kruiningen

Ben je uitgedaagd door deze advertentie? Stuur dan je CV naar: info@pwrextrusion.nl Kijk op www.pwrtrading.nl of bel met 06-12774262. Kijk op www.pwrtrading.nl voor de bedrijfspresentatie (video op de homepage). PWR Extrusion BV, Weihoek 1B, 4416 PX Kruiningen

Als oplossing stuurt u uiterlijk vrijdag in de week van plaatsing de naam van de adverteerder, de pagina waarop de advertentie staat en het weeknummer m.v.v. uw naam en adres naar: ljmeeuwsen@velzenbv.nl of Drukkerij van Velzen, Zuidweg 19, 4413 NL UitKrabbendijkedegoede inzendingen wordt een winnaar getrokken die een waardebon ontvangt t.w.v. € 7,50, te besteden in onze boekhandel. De oplossing van week 33 was: pag. 8 Bakker Machinefabriek EvaWinnaar:Murre Coolhofflaan 20 Waarde

ZOEK EN WIN Uit welke advertentie komt onderstaand detail?

8Advertentieblad Reimerswaal 24 augustus 2022 - nr. 3368

Kerkdiens † en Zondag 28 augustus

Hansweert-Schore: Protestantse Gemeente: 10.00 uur dhr. Hans Meijer. Rooms katholiek: 9.30 uur Th. de Deckere. Krabbendijke: Hervormde Gemeente: 9.30 uur ds. H.J. Catsburg en 18.00 uur ds. F. Wijnhorst. Protestantse Gemeente: 9.30 uur dhr. G. Verschuure. Gereformeerde Kerk: 9.30 uur ds. G.J. Mink. Gereformeerde Gemeente: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst. Kruiningen: Protestantse Gemeente: 10.00 uur ds. L. de Ronde. Hersteld Hervormde Gemeente: (Kruiningen) 9.30 uur ds. W.J.C. van Blijderveen en 16.00 uur ds. V.S. van der Meer; (Krabbendijke) 12.00 en 18.00 uur ds. W.J.C.Blijderveen.van Gereformeerde Gemeente: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst. Gereformeerde Gemeente in Nederland: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst. Vrije Gereformeerde Gemeente: 10.00 en 17.00 uur ds. G. Bredeweg. Rilland-Bath: Protestantse Gemeente: 10.00 uur mevr. Annemieke Koeman-v.d. Berg. Gereformeerde Gemeente: 9.30 uur kand. M. Boersma, 14.00 uur leesdienst en 18.30 uur ds. C. Harinck. Vrije Evangelische Gemeente: 10.00 uur br. Lok. Waarde: Hervormde Gemeente: 10.00 uur dhr. E. Tramper. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. L. van der Kuijl, 14.00 uur leesdienst.

mogelijk! www.Vleesbaas.com GEHAKTBALLENOMA’S 10GRILL-SPECIALITEITSTUKS MAROS GOES ZOMERWEKEN VIJF WEKEN LANG ZOMERSE ACTIES EN INSPIRATIE VOOR DE BBQ 5, RUNDERLAPPENMAGERE 500BELGISCHHOLSTEIN-WITBLAUWGRAM SCHNITZELS 500ENNATURELGEPANEERDGRAM SCHOUDERHAM AMBACHTELIJK BEREID 300 GRAM KIPDRUMSTICKS 1000GEKRUIDGRAM RUNDERSAUCIJZEN 5WITBLAUWHOLSTEIN-BELGISCHSTUKS4,753,003,00 5,3,7500BBQTIPBBQTIP RUNDERVINKEN 5WITBLAUWHOLSTEIN-BELGISCHSTUKS VLEESWARENDUO 300ENPORCHETTAROSBIEFGRAM 5,5,0000Wij bieden profess Bij Ministerieel Besluit d d 2-11-2020 zij d dossiers en akten van voormalig notaris mr J.E. Pasop en haar voorganger ingeling per 1 12 2020 toegewezen aan notaris mr G.L. eel te Kapelle ionele begeleiding en advies bij belangrijke stappen in je leven zoals het kopen van een huis, trouwen, samenleven en/of scheiden en het opstellen van een testament Meer weten? Bel: 0113 343310 Check: meijling sarneel nl Ga je een huis kopen? Breng alles onder één dak www.meijling-sarneel.nl Valeo Kliniek voor onderzoek en behandeling van slaapapneu Wat is slaapapneu? Dit is een aandoening waarbij de adem tijdens de slaap stopt. Deze ademstops zorgen voor een structureel slaaptekort met alle gevolgen van dien. Symptomen ‘s nachts • Luid snurken • Onrustige en slechte slaap • Regelmatig naar het toilet • Angstdromen Goede slaap en de juiste leefstijl zijn levenvooronmisbaareengezond info@valeokliniek.nl085 1302 174 www.valeokliniek.nl Gevestigd in SymptomenGoesoverdag • Niet uitgerust wakker worden • Slaperigheid • Concentratiegeheugenproblemenen • Humeurigheid • Minder energie • Lusteloosheid • Hoofdpijnklachten bij het opstaan • Droge mond Stationsplein 21, 4461 HP Goes Geen wachttijden! Open camerauwenscanmij! Uw huis in goede handen 0118 - 623 420 te koop gevraagd eengezinshuismettuin neem contact op! Open camerauwenscanmij! Uw huis in goede handen 0118 - 623 420 Open camerauwenscanmij!

Week 34 2022 - Acties geldig t/m bezorgen

Yerseke: Hervormde Gemeente: 10.00 uur ds. W.J. van de Griend. Hervormde Gemeente Rehoboth: 9.30 uur ds. W.F. Jochemsen en 17.00 uurds. M. Kreuk. Gereformeerde Kerk: 9.30 uur ds. A.J. Krol. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. C. van Krimpen, 14.00 uur leesdienst. Vrije Evangelische Gemeente: 10.00 uur br. Goemaire.

zaterdag Kamperfoeliestraat 85, 4461 VM Goes Tel. 0113 220 948 | www.marosgoes.nl ma - zo gesloten | di, wo en vrij 8:30 tot 18:00 uur do 8:30 tot 20:00 uur | za 8:30 tot 16:00 uur Online bestellen, afhalen en

924 augustus 2022 - nr. 3368 Advertentieblad Reimerswaal WWW.GARAGEHOOGESTEGER.NL GARAGE HOOGESTEGER DIJKWELSESTRAAT 59 • KAPELLE • TEL (0113) 34.13.15 Reparaties op korte termijn Ook in de avonduren geopend Reparatie en onderhoud van alle merken auto’s Altijd op de hoogte van de nieuwste technieken www.eloisemodekrabbendijke.nl Volg ons ook op facebook! Dorpsstraat 70 4413 BN Krabbendijke - Tel. 0113-26 99 59 DinsdagOPENINGSTIJDEN:09.00-12.00 uur Woensdag 09.00-12.00 uur 13.00-17.00 uur Donderdag 09.00-12.00 uur 13.00-17.00 uur Vrijdag 09.00-12.00 uur 13.00-17.00 uur ‘s avonds op afspraak Zaterdag 09.00-15.00 uur De vakantie is weer voorbij, onze deuren staan weer voor u open! Restanten zomercollectie 70% korting! OP=OP Enkele zomerjassen 50% korting. Enkele Lilytime artikelen 50% korting. Onze najaarscollectie druppelt alweer binnen, kom gezellig een kijkje nemen, u bent van harte welkom!! Kerkplein 10 | 4401 ED Yerseke | tel. 0113-571565 WWW.STURRISSCHOENEN.NL Maandag gesloten Dinsdag t/m vrijdag 9.30-12.00 en 13.00-18.00 uur Zaterdag 9.30-16.00 uur * uitgezonderd nieuwe en basiscollectie, wandelschoenen en accessoires. Wij zijn i.v.m. onze verbouwing GESLOTEN van 12 september t/m 3 oktober schoenen PoDoloGie Kerkplein 10, 4401 ED Yerseke, tel.: 0113-571565 www.sturrisschoenen.nl LAATSTE VERBOUWINGSUITVERKOOPRONDEdames-enherenschoenenHALVEPRIJSenSUPERKOOPJES* Nieuwbouwappartementen Rilland Voor verdere informatie enJohaninlichtingen:Berting De Poort 23, 4411 PB Rilland Tel. 06-29393213, info@bertingbouw.nl www.bertingbouw.nl In het centrum van Rilland worden 8 stuks energieneutrale appartementen gerealiseerd. Start bouw: september 2022. Nog slechts enkele beschikbaar! Prijzen vanaf € 315.000,–. Aannemersbedrijf Bertingverbouw,nieuwbouw,onderhoud Grote sortering bijbels, theologie, kinderboeken, romans, cd’s enz. Dorpsstraat 83 - Krabbendijke Tel. 0113- 50 61 73 E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl

VOOR DE INWONERS VAN KRUININGEN, KRABBENDIJKE, WAARDE EN OOSTDIJK : U kunt ook bestellen via info@moqimi.nl of telefonisch bij Arie en Corrie Willeboer 06-294 185 43. Bestellingen worden dan op vrijdag 2 of zaterdag 3 september bij u thuis bezorgd. Betaling vooraf via NL53 RABO 0340 5627 06 o.v.v. naam en adres OF contant bij bezorging.

E. GeliefdeM.OverbeekeWeststrate-Overbeeketantevan:InekeenHuibHoutekamer-WeststrateDickenMaaikeWeststrate-deLeeuwHanenCobiWeststrate-OostdijkGerdaenMarijnKlap-WeststrateHenkenLiesWeststrate-MolKeesenEnnieWeststrate-TraasJosenMariekeWeststrate-LambregtseRenéenEllaWeststrate-RommersEricaenFrankdeFrel-WeststrateMariskaenJoostNieuwenhuijse-Weststrate

We denken met waardering terug aan alles wat tante Jo in onze jeugd, voor het gezin waarin wij opgroeiden, hee gedaan. Krabbendijke, 15 augustus 2022 Dankbaar dat we haar zolang bij ons mochten hebben, is na jaren van afnemende gezondheid, door God op Zijn tijd van ons weggenomen, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma 2022 Lekker samen echte Zeeuwse mosselen eten van de Mosselkwekerij (fam. Steketee YE 72) Bestellen t/m 30 augustus via info@zwoyerseke.nl of bel naar Nellie Kooijman 06-131 181 19. Geef hierbij uw naam, telefoonnummer en aantal kg met of zonder groente door. Prijs: € 8,– per kilo. Lekvrije verpakkingen: 1 en 2 kg, Jutezak: 5 en 10 kg Bij bestelling van 10 kg: € 75,–Mosselgroente € 1,25. (advies: 1 pakje per kg mosselen) Ophalen zaterdag 3 september tussen 10.00 en 12.00 uur In de Kerktuin Hervormde Kerk Yerseke. Betalen via contant of pin bij goed weer is er koffie met gebak in de kerktuin!!!

Johanna Waterman-Overbeeke ~ Jo ~ 7 augustus 1941 15 augustus 2022 Waarde: M.H. Waterman Zoetermeer: Esther en Ubel Bergschenhoek: Jasper en Marieke FayènDiesz Waarde: Martijn Kerkweg 10, 4414 AC Waarde De begrafenis hee in besloten kring plaatsgevonden. 1024 augustus 2022 - nr. 3368 Advertentieblad Reimerswaal Coolhofflaan 4 4414 BK Waarde 0113-50 41 99 06-50 88 40 www.mariva-uitvaart.nl62Rouwcentrum4414Koninginneweg“Waardig”2AMWaarde Molenlaan 10 | 4401 CC | Yerseke 0113-573082 (24 uur per dag www.begrafenisverzorgingvanburg.nlbereikbaar) D.V. 28 augustus wordt onze lieve moeder en oma 95 jaar. Wilt u haar feliciteren? Een kaartje, telefoontje of bezoekje zal ze zeker waarderen. M.E. DoelstraatMeeuwsen-Nieuwenhuijse17-4413BEKrabbendijkeTel.0113-502234 Verkoop, reparatie en onderhoud van WITGOED INBOUWAPPARATUURenSTORINGMELDEN?Bel0653598110 Uitvaartcentrum van Gentevoort Verrijn Stuartweg 28, Goes 0113www.uitvaart.vg216815 Anthony MolenaarJanny van Gentevoort Goudverf VERF en TOEBEHOREN uitstekend advies en service WWW.GOUDVERF.COM 06-40 64 92 39info@goudverf.com Verzending, afhalen en bezorgen mogelijk! UITVAART PeterZORGButler Het adres voor een Respectvol afscheid. Voor een persoonlijke uitvaart begeleiding Telefoon 0113 340 381 | Benonistraat 3 | 4421 DN Kapelle www peterbutler nl | info@uitvaartpeterbutler.nl Rouwcentrum: Maalstede 1a Kapelle Telefoon 0113 340 381 | Benonistraat 3| 4421 DN Kapelle www.peterbutler.nl | info@uitvaartpeterbutler.nl Stiltehuis Peter Butler: Kitskinderscheweg 1, 4421 PJ Kapelle Tel. begrafenisverzorgingdorst.nl0113-260681 Voor een respect- en stijlvolle begeleiding › Rouwkamers: Markt 12 Kruiningen ‹ DORPSSTRAAT ZONWERINGVOORKRABBENDIJKE46A0113-502188BINNENENBUITENOOKVOORONDERHOUDROLLUIKEN MOSSELS UUT YESE VOE MOQIMI ZWO Yerseke organiseert mosselverkoopactie op D.V. zaterdag 3 september

Een hand, een woord, een gebaar, doet je zo goed. Als je iemand die je lie ebt verliezen moet.

Bedroefd geven wij u kennis dat door de Heere uit ons midden is weggenomen, in de lee ijd van 81 jaar, onze geliefde zuster

Johanna Waterman-Overbeeke

De opbrengst van deze actie (mossels en koffie) gaat naar het project ‘Moqimi’ van Arianne Willeboer uit Kruiningen. Zij werkt onder Yezidi-vluchtelingen in Noord-Irak en helpt hen weer op weg naar een leefbare toekomst. Zie ook www.moqimi.nl

Wij danken u hartelijk voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en trotse opa Frans Lowiesse Het hee ons erg goed KinderenKlaziengedaan.Lowiesse-Roozeenkleinkinderen Waarde, augustus 2022

1124 augustus 2022 - nr. 3368 Advertentieblad Reimerswaal

Ook voor een ruim assortiment biologische groenten & fruit Wij staan op de vrijdagmarkt te Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur bloemkoolHollandse per stuk 1.00 Zoete sappige orri clementines 14 stuks 3.50 NIEUWE DelcorfOOGSTappels 3 kilo 3.75 Geldig op de vrijdagmarkt in Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur. Viking meergranenbrood 3 stuks Tijger tarwebrood

3 stuks Mini koekenRoomboterrozijnenbollengevulde Op de markt in Yerseke en Wemeldinge UW BANK IN DE DorpsstraatBUURT!48,Krabbendijke Tel. 0113 - 50 30 13 - Dinsdag gesloten www.reimerswaalverzekeringen.nl rvh@zeelandnet.nl OOK VOOR AL ENVERZEKERINGENUWHYPOTHEKEN!KRABBENDIJKEMaandagenvrijdag geopend 13.00-17.00vanuur. Woensdag en donderdag geopend Daarbuiten09.00-12.00vanuur.opafspraak gebradenVershelekip per stuk € wokschotelHollandse5.99Kantenklaar! 100 gram € 1.19 Tong 1 6 HALEN 5 BETALEN Tonijnsalade huisgemaakt, 150 gram 3.30 Roerbakvis 500 gram 7.95 Visslaatjes huisgemaakt, 2 voorWeekaanbiedingen7.9523-08 t/m 27-08-2022 Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113- 57 09 30 Tot ziens bij Vishandel Van As Zeeland BV Genieten van verse vis, Hollandse nieuwe, gebakken vis, Zeeuwse mosselen, kant en klaar maaltijden Zaterdag 3 Kruiningseseptember,braderie!

Wij

Graag wil ik iedereen bedanken die aan mij gedacht heeft, in welke vorm dan ook, voor, tij dens en nabehandelin gen van mijn operatie. Ook namens mijn man. Corrie Nieuwenhuijse VoorRillandal het meeleven bij ons 50-jarig huwelijk, met vele kaarten, geluk wensen, cadeaus en de inzet van onze kinderen, is deze dag voor ons een onvergetelijke dag geweest. Het geeft ons goed gedaan dat zovelen aan ons hebben gedacht. Allen hartelijk dank daar voor. Rinus en Ada Staal AllenYersekehartelijk bedankt voor de vele kaarten die ik mocht ontvangen voor mijn 90ste verjaardag. Hartelijke groet, Frans Neels KrabbendijkeA.s.vrijdag haalt de v.v. Kruiningen weer OUDPAPIER op. Aanvang als gebruikelijk.

hebben een TERRAS met koffie en iets lekkers. BELEGDE BROODJES en natuurlijk een ijsje. Deze dag staan wij weer als vanouds met onze heerlijke OLIEBOLLEN! Luxe brood- en banketbakkerij Wie tot 3 kan tellen, kan De Gangmaker bellen! 0113 321 321 Kruiningen: Markt 20 - Tel. 0113 321 321 info@degangmaker.nl Kapelle: Biezelingsestraat - Tel. 0113 34 03 08 kapelle@degangmaker.nl Yerseke: Paardenmarkt 12 - Tel. 0113 57 00 74 yerseke@degangmaker.nl Kamperland: Veerweg 38 - Tel. 0113 37 12 56 kamperland@degangmaker.nl Week 34+35, 22 aug. t/m 3 sept.: MEERGRANEN heel 2.80 PÉCANBROODJES 3 voor 4.69 KROKETBROODJES 3 voor 4.79 TARWE ROZIJNENBOL 1.99 AARDBEIENSLOF 7.95 Bolletje van de maand augustus: SAMSONBOL voor 1.10 A.s. ligerspapierwordtzaterdagweeroudopgehaalddoordevrijwilvandeHerv.gem.teYerseke S.v.p. vóór 9 uur gebundeld buiten op de rode stip zetten. Dank u. VANKeurslagerijVELZEN Dorpsstraat 84 4413 CE Krabbendijke tel. www.vanvelzen.keurslager.nl0113-501548 LEKKER VOORDELIGE KWARTETJES 3 gehakt cordon bleus, 4 burgers (div.), 4 saucijzen, 300 gram kipsaté 2 pakketjes naar keuze, samen 8,50 LEKKER BELEG Gegrilde kip, kookworst en fricandeau 3 x 100 gram 5,10 KEURSLAGERKOOPJE Provençaalse ribkarbonades 100 gram 1,10 Franse kipdijrolletjes 100 gram 1,69 SALADEDUO VAN DE WEEK Noordzee-, bouillon-vlees- en scharrelei-baconsalade 2 x 100 gram 3,50 KEURSLAGER CULINAIR Zomerstamppot andijvie portie 6,95TROTSGEHAKTDAG!!!WOENSDAGVANDEKEURSLAGERTartaar speciaal 4 stuks 7,95 Kijk op www.keurslager.nl voor mooie en lekkere recepten AANBIEDINGEN GELDIG T/M 7 SEPTEMBER 2022 Fruitteeltbedrijf Blok GentmansdijkKrabbendijke2a Bij mooi weer verkopen we ook ijs!! WELKOM IN WINKELTJE!ONS Bij ons kunt u terecht voor: Peren, appels, sap (van eigen groentesappen,fruit),jam en stroopcadeautjes(suikervrij), meel van bakgezond.nl Open van maandag t/m zaterdag vanaf 8.30 uur. Dorpsstraat 83 - Krabbendijke - Tel. 0113- 50 61 73 E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl Bij ons in de winkel vele soorten in Cartridgesvoorraad!

Omdat verhalen er toe doen...

In het zuidoosten van Zuid-Beveland, pal achter de Westerscheldedijk, ligt het doorgaans rustige Bath verscholen, maar op die stralend zonnige 14e augustus 2017 was Bath en de Westerscheldedijk dé plek waar je moest zijn. Honderden nieuwsgierige ramptoeristen (waaronder ikzelf!) kwamen kijken naar de containerreus die de Bocht van Bath niet goed had genomen en was vastgelopen op de dijk. De vaargeul is bij Bath erg smal en loopt vlak langs de dijk. Grote schepen kunnen elkaar hier niet passeren en moeten op hun route van en naar de haven van Antwerpen op deze plaats een haakse bocht Toenmaken.de Reigerbergsepolder in 1773 werd bedijkt werd in de hoek van de polder het fort Bath gebouwd (hierover later meer) en kwam er een haventje. Hier vandaan kon je per veerboot naar Clinge, maar ook naar Antwerpen, Bergen op Zoom en Tholen. De haven was een belangrijk punt, want hier werd na de Belgische afscheiding in 1830 enkele jaren de tolheffing geïnd. Ook werd meteen na die afscheiding een losplaats bij de Bathse haven gemaakt voor een douanekantoor. Schepen die van of naar Antwerpen voeren, moesten op dit punt belasting betalen. In 1907 werd daarvoor nog een speciale aanlegsteiger gemaakt. 1400 schepen noteerde de douane in 1911, een jaar later was dat aantal opgelopen tot 1700. Nadat in 1953 de douanepost werd verplaatst naar Terneuzen en de inklaring plaatsvond in Hansweert raakte de haven buiten gebruik, en is door verzanding al jaren niet meer toegankelijk voor Fennieschepen.Lindenbergh-Lepoeter. De Bocht van Bath.

Geschiedenis

12Advertentieblad Reimerswaal 24 augustus 2022 - nr. 3368 V oor een fi j ne en ge z e l l i ge thu i s v a k a n ti e Barbeques en toebehoren Vuurkorven, sfeerhaarden, tuinfakkels Dealer van: Dorpsstraat 89 Krabbendijke tel. 0113 50 22 30 - neel skrabbendijke.nl tuin & doe-het-zelfdier Zomerspeelgoedvoorstrand,zandbakofzwembad Zwembaden, filters en onderhoudsproducten • A l l e s voor uw tui n • A l l e s voor uw hu i s d i e r • Doe h e t z e lf a r t i ke l e n • H om e-d ecor a ti e • Ba r b ecu es e n t oe b ehor e n • He n ge l s po r t • We r k e n r eg e n k l e d i n g • Scho e n e n e n l a ar z e n W E L K O M B I J N EE LS KR AB B E N D IJ K E GASFLESSEN VERKOOP! VAN BENEGAS EN CAMPINGGAZ

HetFruitteeltmuseumbiedthaarbezoekerseen gevarieerdaanbodaaninhaarmuseum.Zohee hetmuseumeeneigenmuseumtuinmeteengroot aanbodboomrassen. Inhetmuseumlopenwedoordeseizoenenvande fruitteeltheen.Benieuwd?Wijzijngeopendtijdens deKapelseDagenvan13.00uurtot17.00uur! AnnieM.G.Schmidtsingel1,4421TAKapelle OokgeopendtijdensdeKapelseDagen! AC

Kapelle 0113340707

Vrijdag26augustusisonzewinkel geopendtot18:00uur Zaterdag27augustusisdewinkelde geheledaggesloten,maarwijzijnweer aanwezigmetonsbefaamde BROODJEHAMBURGER endiversefrisdrank. OpdeKapelsedagisonzesupermarktgesloten.Parkerenkanook aandeachterzijdevandewinkel,bereikbaarviadeElstarstraat.

8KapelseDagen teHenigedatjealsre’ZZPfore’MKBteomentewrveoje atie-rtsadminifoor?otanksetingadviselab sImijntie-ardministafooortanksedviastingabel recAB-geONftid?reeci administratiekantoor NAMERSEL administratiekantoor STUNOCCH A omkelW....jbi taartstsoO1-4421CZapelleK-oonfeelT3101-390330-t.nleeelandnzha@ KomtijdensdeKapelseDag gezelligbijonswinkelen Boeken,tijdschriften,kantoorartikelen, luxepennen,staatsloten,lotto,speelgoed, schoolartikelen,enormesorteringkaarten enheelveelleukehebbedingetjes.... WelkominLectori....ookvoorING,PostNL enGeldmaat Komjijnaar FruitteeltMuseum?het

SAUSUITJESENNAARKEUZE Weststraat2 4421

7 KapelseDagen VRIJDAG26AUGUSTUS VAN19.00TOT21.00 UURKOMTER VERRASSINGSPIRAATEENMETLEUKEATTENTIE KAPELSEKERMISDAG KAPELLE 25,26EN 27AUGUSTUSCENTRUMKAPELLEOPHETKERKPLEINDEBONNENGELDENALLÉÉNOPDONDERDAG26AUGUSTUSENVRIJDAG27AUGUSTUS GRIJPAUTOMATEN Bij10speelmunten, 2extramunten! METBON SUIKERSPIN bijaankoopsuikerspin €0,50kortingp.p. METBON EENDJESVANGEN bijbesteding€7,€0,50kortingp.p. METBON MINICARS 5ritten€7,50 METBON AUTOSCOOTER 8ritten€10,METBON GEBAKKRAAM oliebollen krentenbollenof7voor€6,METBON ZWEEFMOLEN 6ritten€10,METBON BALLENGOOIEN €0,50korting perspel/ perpersoon METBON KINDERMOLEN 5ritten€7,50 METBON AUTOSCOOTER 55ritten€50,METBON SNOEPKRAAM 4stokkenvan€2,perstuk4halen +3betalen METBON SCHIETTENT Géén10 maar12schoten METBON SCHUIFSPELPUCHER 60munten€5,130munten€10,METBON TRIPLEXXX 12ritten€20,METBON ‘WIJ FIJNEWENSENIEDEREENEENENLEUKEKERMIS! EDOMAJSATAN A11TAARTSTSOO ELLEPAKZC1244 19827804)6(13+ EDOMAJSATAN ELLEPAKEDOMAJSATAN roovnekremeiooM !nezjirpegalmeertxe TEMTNETSEJPOOKEZNONI EITCELLOCREMOZNERETNIW BiezelingsestraatJAANS16 4421BMKapelle 06212532 jaansshop41 Vrijdag26augustus &zaterdag27augustus  allesindewinkel -10%korting m.u.v.denieuwecollectie &Cadeau,InterieurKleding

stoomgoed!uwadresTevenshetvooral OpdeKapelseDag SUPER TENTKOOPJES Biezelingsestraat46,4421BTKapelle 0113345404-info@bonniemode.nl-www.bonniemode.nl van9.00uurtot17.00uur KAPELSEDAGAANBIEDINGEN (OPDEGEHELEWINTERCOLLECTIE) GELDIGVANAF23T/M27AUGUSTUS Ukuntopvertoonvanuwkassabon10%korting nogmaalsvrijbestedenvan:25t/m29oktober2022 KwaliteitsdrukwerkuitKapelle! drukwerkvoorLiefde.nl prijsTopkwaliteitdrukwerkvoordekleinste

Opzoeknaarfijne&vertrouwde kinderopvang?KiesvoorKibeo Ervaarhetzelf ZelfervarenhoefijnjekindbijKibeokan ontwikkelen,lerenensamenspelenmet vriendjes?Komlangsvooreenrondleiding. Wemakengraagkennismetjouenjebaby! gemiddeld€1,42 nettoperuur Maakgelijkeen afspraakvoor eenrondleiding!

6KapelseDagen

Heerlijkspelenindebabytuin,lerenkruipenensamenmetanderekleintjesstap voorstapdewereldontdekken.Deeerstevriendschappenwordengeslotenbin nendebabygroepenvanKibeo. Kibeo’sbabyspecialistenstimulerenjouwbabyomnieuwevaardighedenteleren doormiddelvanleukeengendeuitdaactiviteiten.Wekijkennaarwatjouwbaby alkanénwaarwenetwatextraaandachtaankunnengeven.Zoontwikkeltje babyzichopeigentempo. EendagopdebabygroepbijKibeostaatinhettekenvanliefdevolleverzorging, aandachtensamenmetvriendjesopontdekkingstocht,dewijdewereldin.

5 KapelseDagen UTEOHAMKER seitartsinimdA&genintsaleB rooVthe,BMKsr-ePZZenrapenreilucit gaarVvdnevjlibjirene kerpses)ggnikamsinnek(naa enjkiktawkirovounakenneketeb genetrehcsepen!veirat taratseslewkjiD55-4421GAlelepaK .:leT0113-853744/Gsm:06-15204056 •zreVnethcin/inrergoesitarstadmini •zreVnergoesitarstadminisriasal •zreVnergonegnniekerraja ••Origeveb(evs)adfjidrzeine tjkwelsestraaDi55-4421AGellpeKa l.:Te0113-853744/Gsm:06-15204056 UTEOAMKER inimseitarts&Bgenintsale theMK,-ePZZsenrapenreilucit gaarVvrdnevjlibjiene innek(gnikamskerpses)gnaa AMKER s&Bgenintsale sr-ePenraluciten dnevjlibene gkerpses)gnaa ER genin itaes esesVoorhetMKB,ZZP-ersenparticulieren Vraagvrijblijvendeen(kenningsmakings)gesprekaanen kijkwatikvoorukanbetekenentegenscherpetarieven! Verzorgen/inrichtenadministraties Verzorgensalarisadministraties Verzorgenjaarrekeningen Verzorgenbelastingaangiften Overige AG(bedrijfs)adviezenDijkwelsestraat55-4421Kapelle Tel:0113-853744/Gsm:06-15204056 E-mail:info@houtekamer-ab.nl OH mdA rooVen kjiDTel.: •eV •eV •eV ••O 0113-853744jkwelsestraaDiTel.: UTEOHAMK inimdAseitarts&Btsale rooVthe,BMKsr-ePZZenrapit gaarVvrdnevjlibjiene innek(gnikamskerpses)gaa UTEOHAMKER inimdseitarts&Bgenintsale rothe,BMKZZsrenrapenreilucit gaarVvrdnevjlibjiene innek(gnikamskerpses)gnaa AMER genints en! rstadminiitaes ritaes ritaes Voor Vraagvrijblijvend kijkwat UTEOHAMKER seitartsinimdA&genintsaleB rooVthe,BMKsr-ePZZenrapenreilucit gaarVvdnevjlibjirene kerpses)ggnikamsinnek(naa enjkiktawkirovounakenneketeb genetrehcsepen!veirat taratseslewkjiD55-4421GAlelepaK .:leT0113-853744/Gsm:06-15204056 •zreVnethcin/inrergoesitarstadmini •zreVnergoesitarstadminisriasal •zreVnergonegnniekerraja ••Origeveb(evs)adfjidrzeine tjkwelsestraaDi55-4421AGellpeKa l.:Te0113-853744/Gsm:06-15204056 UTEOAMKER inimseitarts&Bgenintsale theMK,PZZsenrapenreilucit gaarVvrdnevjlibjiene innek(gnikamskerpses)gnaa UTEAMKER se&Bgenintsale sr-ePenraluciten dnevjlibjene gnkerpses)gnaa ER genin ritaes esesVoorhetMKB,ZZP-ersenparticulieren Vraagvrijblijvendeen(kenningsmakings)gesprekaanen kijkwatikvoorukanbetekenentegenscherpetarieven! Verzorgen/inrichtenadministraties Verzorgensalarisadministraties Verzorgenjaarrekeningen Verzorgenbelastingaangiften Overige AG(bedrijfs)adviezenDijkwelsestraat55-4421Kapelle Tel:0113-853744/Gsm:06-15204056 E-mail:info@houtekamer-ab.nl WijwensenuplezierigeKapelsedagen2022! WelkombijBoekhandelLectori tijdensdeKapelseDag Signeersessies JanWillemHament 11.00-12.00uur Zeeuwsekunst Vormgeverschildervan Leuntje&Merien Ellende /Vriend13.30-14.30uurschrijverenjournalisteindredacteur WelkombijBoekhandelLectori tijdensdeKapelseDag Signeersessies JanWillemHament 11.00-12.00uur Zeeuwsekunst Vormgeverschildervan Leuntje&Merien Ellende /Vriend13.30-14.30uurschrijverenjournalisteindredacteur Donderdag25augustus2022 HoelaatWatWaar 16.00-00.00KermisWeststraat 21.00-01.00PartyDJWillemHCRdeZwaan Vrijdag26augustus2022 HoelaatWatWaar 16.00-00.00KermisWeststraat 19.0012eFysioKapellekidsrunstartBiezelingsestraat 19.3012eFysioKapelleloopstartBiezelingsestraat 19.00-21.00KindervoorstellingKermisWeststraatKermis 20.00-21.00QuinPodiumKerkplein 21.00-22.00Killa-BPodiumKerkplein 22.00-00.00DJZiggyPodiumKerkplein 24.00-01.30PartyDJWillemPodiumKerkplein 21.00-01.3070’s/80’sDJ(VinceMCGrath)HCRdeZwaan Zaterdag27augustus2022 HoelaatWatWaar 10.00OpeningGemeentehuisbordes 10.00-00.00KermisWeststraat 08.00-17.00RingrijdenvanderBiltlaan 10.00-12.00HoekoptredensJongeKrachtParcours 10.00-17.00KerktorenbeklimmenNHKerk 10.00-17.00Braderie/VrijmarktParcours 14.00-14.30YadziaPodiumKerkplein 14.45-15.15KeukensessiePodiumKerkplein 15.30-16.00IngeSchildersPodiumKerkplein 16.00-17.00DJSandstormPodiumKerkplein 17.00-17.30DaxHoviusPodiumKerkplein 17.30-18.30DJWndrfallPodiumKerkplein 18.30-19.00VitasPodiumKerkplein 19.00-20.00MarkwithaK&MCChuckyPodiumKerkplein 20.00-20.30AlwinPodiumKerkplein 20.30-21.00JanBiggelPodiumKerkplein 21.00-21.30VitasPodiumKerkplein 21.30-22.00AlwinPodiumKerkplein 22.00-22.30BacktoWaterlooPodiumKerkplein 22.30-23.30VitasPodiumKerkplein 23.30-00.00DikdakkersPodiumKerkplein 00.00-01.30VitasPodiumKerkplein 21.00-01.30PartyDJWillemHCRdeZwaan Programma

4KapelseDagen plattegrond KruisRodeHulppostToiletwagen Plattegrond

Ookiservolopmuziek,eten,drinkenenuiteraardveelvriendenen/ ofbekendenomweereenseenpraatjemeetemaken.Voldoende ingrediëntenomdezedagenalvastteblokkenindeagenda.

WijwenseneeniedergezelligeenontspannenKapelseDagen, editie Kapelle2022.StichtingPromotion

3 KapelseDagen

Onderstaandebedrijvenen/ofpersonendragen deKapelseDageneenwarmharttoedoormiddel vansponsoring,inwelkevormdanook,waarvoor onzehartelijkedank. CafetariadeVriendschap,Kapelle RestaurantDePauw,Kapelle FysioPraktijk,Kapelle Hapro,Kapelle RabobankOosterschelde Seasun,teeltvanpaprika’sentomatenKapelle DirkMinnaard,Kapelle KoninklijkeHorecaNederland

Voorwoord

De40eeditievandeKapelseDagenstaaneindelijk,na2jaar uitstel,geplandvoorhetlaatsteweekendvanaugustus.Watooit begonin1970alsDeKapelseDagrondomdeNedHervormdekerk vanKapelleopdelaatstezaterdagvanaugustusisuitgegroeidtot deKapelseDagen.Vandonderdagmiddagtotzaterdagvondmet volopvertiervoorjongenoud.Hetiseenfeestvanherkenning. Dorps-enbuurtgenotenkomenopditevenementaf,maarook mensendielangerofkorterwoondeninKapellekomenhieropaf. Hetsaamhorigheidsgevoel,watheelbelangrijkisvooronsdorp,viert organisatiehoogtij.DevandezeeditieisweerinhandenvandeStichting KapellePromotionwaarvanhetbestuurwordtgevormddoor AngeliqueSchneider,EmielvanBeek,NielsvanHerkenDave Herselman.BuitenhetbestuuromwerktDaisykeihardmeeomvia SocialMediadeKapelseDagentepromoten.

Colofon Uitgeverij:St.KapellePromotion Onwerp:QuaerisMedia Redactie:DaveHerselman Verspreiding:Noord-enZuid-Beveland

Negenendertigeditiesstaanerinmiddelsopdeteller,dusdeze 40eeditieiseen“Kroonjaar”editie.Hetbestuurheeerallesaan gedaanomheteenieder,groot-enklein,naardezintemaken. OmdatdevorigetweeeditieswegensCoronanietzijndoorgegaan washetbehoorlijk“werken”omdestratenweervoltekrijgenmet kramenwatdeKapelseDagenzobijzondermaakt. Commerciëlebedrijvenmetkramenendaaraantoegevoegd deVrijmarktwaarookveelpubliekopafkomtmakenhetgeheel compleet.Omditallesrondtekrijgenzijnwijookbijzondergoed gesteunddoor“sponsoren”diedeKapelseDageneenwarm harttoedragen.Eenopsommingvandezesponsorenishiernaast vermeld.HetprogrammavoordezeKapelseDageniseldersin dezekrantvermeld.Traditiegetrouwstartopdonderdagmiddag

SjoerdSchrijver,sierbestratingenbuitenverblijven, Kapelle KosterAutoschade,Kapelle EethuisdeHoek,Kapelle BouwensVerhuur RubendeKok,verkoopenexportvan vrachtwagens,Kapelle CafedeHerberg,Kapelle HotelCafeRestaurantdeZwaan,Kapelle

DitallesindegemoedelijkesfeervanhetKapelsedorpshart.

15.00uurdekermisvandefamilieVonck.Opvrijdagavond,het sportievegedeelte,deFysioKapelleKidsrunendeFysioKapelle loop.Dejaarmarktmetvrijmarktopzaterdagblijeentrekkerom ongedwongenlangsallekramentestruinenomietsmooistescoren.

2KapelseDagen Letop,dezeactieisalleen geldigop27augustustijdens deKapelsedag Na2jaarvangrotestiltemogenweeindelijkweer feestenindeZwaan! Donderdag25augustus 21.00-01.00PDJWillem Vrijdag26augustus 21.00-01.30VinceMCGrath (70’sen80’smuziek) Zaterdag27augustus 21.00-01.30PDJWillem Wegaanerweergezellige dagenvanmaken. Tot Angeliquesnel,Jurgen,enonzetoppers Hetisfeest! Voeluvrijomeenafspraakmetonstemaken. www.debloesemkapelle.nl Zhrekeied reVdrekez ellepaKijz.nlwnoowlsesegnav nooweGeneeogdneijklnoosrep aivdesroovwuojrevrekezgni foehtopyhek. Wijwenseniedereeneen plezierigeKapelseDagtoe! Postweg26,4421PAKapelle-0113405069 info@daplindenbergh.nl-www.daplindenbergh.nl DierenartsenBoudewijnenGerlindeLindenbergh. ParaveterinairElisavanHalteren.

augustus oppagina5 2726272625 bekijk programmahet

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.