Advertentieblad Reimerswaal - week 30 2022

Page 1

27 juli 2022 • week 30 • jaargang 85 nr. 3364

Advertentieblad Reimerswaal Sfeervolle pelletkachels, nu nog stiller! N

GRATISu met hoogwa 100 kg houtpeal rdige lets

Waarom kiezen voor een nieuwe pelletkachel van Nordic Fire?      

Bediening via uitgebreide afstandsbediening of WIFI Pelletkachel nu nog stiller i.v.m. uitschakelbare ruimteventilator Slechts 1x p/mnd aslade ledigen Zeer stille vijzelmotor Onderdelengarantie tot 5 jaar Mogelijkheid voor aansluiten op uw huidige cv-installatie of vloerverwarming

ig uw gaes-l! d u o v n e e r h Vermindemet een pelletkac verbruik

N E L 3 HA N E L A T E 1B

Mega sale!

Kijk voor een uitlegvideo en meer informatie op onze website

HOEKMAN installatiebedrijf Valckenisseweg 34 4411 BR Rilland

info@hkmn.nl 0113 - 55 13 84

www.hkmn.nl/pellet

of neem contact met ons op voor een afspraak in onze showroom.

Manoir Restaurant Inter Scaldes, een kleinschalig hotel met 12 luxe Suites en restaurant heeft een vacature voor de afdeling housekeeping:

't Wienckeltje - 4416 AA Kruiningen www.twienckeltje.nl - 0113-320556

Wij zijn D.V. week 32 gesloten i.v.m. vakantie

KAMERMEISJES dagen/uren in overleg, voor door de week en/of in het weekend. LEUKE BIJVERDIENSTE!!

Interesse? Stuur je CV naar: info@interscaldes.nl T.a.v. Mw. C. Brevet Manoir Restaurant Inter Scaldes Zandweg 2, 4416 NA Kruiningen, 0113 38 17 53 Marcel Kole Schilderen en Behangen

Weekblad Huis-aan-huisbezorging in 9200 gezinnen in de gemeente Reimerswaal. Wekelijkse verspreiding op woensdag. Advertenties inleveren op donderdag en vrijdag, maar uiterlijk op maandagmorgen vóór 12.00 uur bij Zuidweg 19 4413 NL Krabbendijke tel. 0113-501402 e-mail: info@velzenbv.nl

www.advertentiebladreimerswaal.nl

www.bakkerijhetzand.nl Dorpsstraat Tel.0113 0113- -50 5064 649090 Dorpsstraat82 82 •• Krabbendijke Krabbendijke •• Tel.

Voor al uw

PrINTwErK Zuidweg 19, Krabbendijke, tel. 0113-501402 e-mail: info@velzenbv.nl


2

Advertentieblad Reimerswaal

27 juli 2022 - nr. 3364

Reimerswaal info

Kijk ook op: www.reimerswaal.nl

Wekelijkse informatierubriek Gemeente Reimerswaal

Wist jie dat…? Er sinds deze week 20 gewasborden op akkers in onze gemeente staan? Met hierop informatie over het gewas, de teelt en verdere verwerking Gewasborden: Informatie van grond tot mond De gemeente Reimerswaal vindt het belangrijk dat inwoners weten welke gewassen er in de regio groeien. Daarom zijn, gezamenlijk met ZLTO Oost Zuid-Beveland, langs twintig verschillende akkerranden aan openbare wegen gewasborden geplaatst. De borden worden jaarlijks op wisselende percelen geplaatst. Op de borden staat wat voor gewas er op het land wordt geteeld en kan via een QR-code meer informatie worden gevonden over de teelt, oogst en verdere verwerking. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ZLTO publiekswebsite dichterbijdeboerderij.nl. Speciaal voor kinderen is er een educatief element aan verbonden met vragen over de gewassen. Van grond tot mond De agrarische sector speelt een belangrijke rol binnen de gemeente Reimerswaal en kent veel gewassen zoals uien, aardappelen, peren,

appels en klein fruit. Maar ook gewassen als tarwe, luzerne en cichorei zijn in de gemeente te vinden. Bij veel inwoners en bezoekers is dit onbekend, al stijgt de interesse in streekproducten flink. Men wil weten waar het voedsel vandaan komt, ‘van grond tot mond’. Vandaar dat de gemeente Reimerswaal het belangrijk vindt om hierover informatie te geven zowel aan zowel de inwoner als aan de toerist.

Vergaderagenda • Seniorenraad: Donderdag 1 september, 13.30 uur, Gemeentehuis. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl • WMO-raad: Donderdag 8 september, 13.30 uur, Ons Dorpshuis Kruiningen. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl • Themaraad: Dinsdag 13 september, 19.30 uur, Gemeentehuis. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl

Bloemenranden ZLTO heeft in nauwe samenwerking met de agrariërs een aantal locaties voor het inzaaien van bloemenranden langs de akkerranden vastgesteld. In totaal is er vijf kilometer aan bloemenranden ingezaaid op diverse fietsroutes. Voor fietsers en wandelaars geeft dit een kleurrijk beeld en dragen de bloemenranden bij aan de biodiversiteit van het landschap.

Contactgegevens Algemeen telefoonnummer: 14 0113 E-mail: gemeente@reimerswaal.nl WhatsApp: 06-23 23 69 42. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen. Berichten worden behandeld tijdens onze openingstijden. Publieksbalie: Gemeentehuis, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen. De balie voor burgerzaken is uitsluitend op afspraak geopend. Op sommige dagen ook buiten de algemene openingstijden van het gemeentehuis. Kijk op www.reimerswaal.nl voor een beschikbaar tijdstip of bel ons via telefoonnummer 14 0113. Openingstijden gemeentehuis: Maandag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur Vrijdag 8.30 - 12.00 uur Afspraken met raadsleden: Griffie - telefoon: 14 0113 of griffie@reimerswaal.nl Afspraken met leden college burgemeester en wethouders: Bestuurssecretariaat - telefoon: 14 0113 of bestuurssecretariaat@reimerswaal.nl Noodgevallen openbare ruimten: Voor dringende noodgevallen aan wegen, rioleringen, openbaar groen en dergelijke, buiten kantooruren. Telefoon: 06-53702470. Heeft u een verstopping? Neem dan altijd eerst contact op met de gemeente.

Kinderburgemeesters op bezoek bij Commissaris van de Koning Kinderburgemeesters uit Zeeland, waaronder onze eigen kinderburgemeester Boaz, gingen afgelopen week langs bij de commissaris van de Koning. In het Abdijcomplex kregen ze een

rondleiding, mochten ze vragen stellen en kwamen ze er achter dat Han Polman zelf ook ooit kinderburgemeester is geweest.

Activiteitenkalender

inReimerswaal Datum

Activiteit

13 juli t/m 31 aug.

Mossel- en Oesterboulevard Yerseke

26 - 29 juli

Zeeuwse Fietsvierdaagse

27 juli

Zomeravondwandeling Bath

3 augustus

Zomeravondwandeling Hansweert

4 - 6 augustus

Mosselfestival Yerseke Zomeravondwandeling Den Inkel

10 augustus

17 - 20 augustus Kermis Yerseke 24 september

Nationale Burendag

Bezoek www.inreimerswaal.nl voor meer informatie en meer activiteiten. Organiseert uw vereniging of stichting evenementen die u graag in de activiteitenkalender opgenomen ziet worden? Stuur dan een e-mailtje naar in@reimerswaal.nl. Hier kunt u ook terecht met vragen en/of opmerkingen.

Inloopspreekuur wijkagenten: De wijkagenten van de gemeente Reimerswaal houden iedere donderdag van 09.00 tot 12.00 uur inloopspreekuur in het politiesteunpunt Kruiningen. Het steunpunt zit op de 1e verdieping van Bachten Vaete, Brouwerijstraat 1 in Kruiningen, tegenover het gemeentehuis. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Voor ouders/verzorgers, jongeren tot 23 jaar en professionals met alle vragen over opvoeden en opgroeien. Telefoon of WhatsApp: 06-40736270 maandag t/m vrijdag van 09.00-11.30 uur, behalve op donderdag of cjg@reimerswaal.nl. Jeugd- en jongerenwerk: Jeroen Kempees, telefoon 06-24928651 of j.kempees@reimerswaal.nl Stefan Koeman, telefoon 06-36275721 of s.koeman@reimerswaal.nl Werk, inkomen en zorg (WMO): Voor aanvragen/aanmelding/informatie/ advies kunt u terecht bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ, in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes. Telefoon: 0113-239 100. www.grdebevelanden.nl/wiz Servicepunt vrijwilligers(werk) Reimerswaal: Heeft uw organisatie nieuwe vrijwilligers nodig of wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Bel 14 0113 of ga naar www.inreimerswaal.nl Dé activiteitenwebsite op het gebied van sport, bewegen, cultuur, zorg en vrijwilligerswerk in Reimerswaal. Collectief vervoer nodig? Bel 0113-745050.


27 juli 2022 - nr. 3364

Waar kan je terecht met je grof tuinafval? Grof tuinafval is tuinafval dat niet met een snoeischaar doorgeknipt kan worden zoals een boomstronk, takken en heggen. U kunt grof tuinafval inleveren bij de milieustraat in de speciaal aangelegde groenopslag. Zakken met groenafval dienen leeggemaakt te worden en vrij te zijn van touwtjes, binddraad en ander afval. Klein snoeiafval en bladeren mogen uiteraard gewoon in de GFT-container. Het groenafval wordt van de milieustraat getransporteerd naar de groencompostering. Hier wordt het gecomposteerd tot compost. Compost is een natuurlijke grondverbeteraar en

wordt vaak gebruikt in de tuin. Als dank voor het scheiden van je GFT- en groenafval kun je bijna altijd gratis compost ophalen bij de milieustraat. Het is ook mogelijk om grof tuinafval te laten ophalen door de gemeente. Dit kan elke 1e dinsdag van de maand. Uiterlijk de donderdag vóór deze 1e dinsdag van de maand kan een afspraak gemaakt worden. Dit kan digitaal via onze website of telefonisch via telefoonnummer 14 0113. De kosten bedragen € 15,-- per m3 met een max van 2 m3.

3

Advertentieblad Reimerswaal

Wilt u iemand voordragen voor een lintje? Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving. Dit kan vrijwilligerswerk zijn. Maar ook een buitengewone prestatie tijdens betaald werk. Bijvoorbeeld in de wetenschap of sport. Wilt u iemand voordragen? Doe dat vóór 1 augustus bij de gemeente waarin die persoon woont. U kunt geen lintje voor uzelf aanvragen. Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden: 1. Tijdens de jaarlijkse lintjesregen, de laatste werkdag voor Koningsdag; 2. Bij een bijzondere gelegenheid, zoals bijvoorbeeld een afscheid of een jubileum.

Wat mag wel en niet bij grof tuinafval: WEL:

NIET:

Snoeihout Takken Heggen Bladeren Kluiten

Grond Graszoden Groente- en fruitafval Etensresten

Bekendmakingen Nota bodembodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland actualisatie 2020 De gemeenteraad van Reimerswaal heeft de Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland actualisatie 2020 vastgesteld. De Nota beschrijft het beleid en de regelgeving met betrekking tot (her)gebruik van grond in wegbermen. Inzage De definitieve Nota bodembeheer ligt samen met de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart ter inzage vanaf 28 juli 2022 tot en met 8 september 2022 in het gemeentehuis, Oude plein 1 te Kruiningen. De stukken zijn tevens digitaal te raadplegen via: www.reimerswaal.nl>actueel>bekendmakingen>overig>nota bodembeheer incl bkk wegbermen. Zienswijzen Tijdens deze inzageperiode kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit van de Nota bodembeheer door een belanghebbende die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze in te brengen tegen het ontwerp(besluit). Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20010, 2500 AE te ’s-Gravenhage. Tevens kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Kruiningen, 27 juli 2022 Vaststelling bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan t.b.v. dijkversterking Hansweert De gemeenteraad heeft de bodemkwaliteitskaart met bijbehorende bodembeheerplan van de dijkversterking nabij Hansweert vastgesteld in de vergadering van 19 juli 2022. Uit bodemonderzoek blijkt dat er verhoogde PFAS-concentraties in en rond het huidige dijklichaam voorkomen. De bodemkwaliteitskaart en het bodembeheerplan zijn benodigd om hergebruik van grond voor de dijkversterking mogelijk te maken. U kunt het besluit met bijbehorende stukken bekijken van 28 juli 2022 tot en met 7 september 2022 gedurende openingstijden in het gemeentehuis van Reimerswaal, Oude Plein 1 in Kruiningen. Tevens zijn de stukken digitaal in te zien via www.bodemloket.nl. Wanneer u belanghebbende bent of wanneer u een niet-belanghebbende bent die eerder een ontvankelijke zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit, kunt u tot en met 7 september

Informatie Als u iemand voor wilt stellen voor een Koninklijke onderscheiding (lintje), neem dan altijd eerst contact op met het bestuurssecretariaat via 14 0113 of bestuurssecretariaat@reimerswaal.nl. Meer informatie is ook te vinden op www.reimerswaal.nl. Aanmelden tot 1 augustus 2022 Voor het aanmelden kunt u gebruik maken van het formulier op www.lintjes.nl. Na het invullen kunt u het formulier opslaan en versturen naar bestuurssecretariaat@reimerswaal.nl.

2022 tegen het besluit in beroep gaan. Dat doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit treedt op 29 juli 2022 in werking, tenzij een voorlopige voorziening is aangevraagd. Dit kan bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Overigens zullen de besturen van de gemeente Kapelle en Rijkswaterstaat ook dienen in te stemmen met de bodemkwaliteitskaart en het bodembeheerplan; de procedure hiervoor wordt vrijwel gelijktijdig gevoerd. Kruiningen, 27 juli 2022

• ontheffing te verlenen voor het in werking hebben van toestellen of geluidsapparaten en het verrichten van handelingen die voor de omgeving geluidshinder veroorzaken van 17 augustus 2022 tot en met 20 augustus 2022 van 12:00 tot 24:00 uur, op het parkeerterrein aan de kop van de Julianahaven, aan de Bakenweg, in Yerseke; • ontheffing te verlenen voor het belemmeren van de bruikbaarheid van de weg: het parkeerterrein aan de kop van de Julianahaven, aan de Bakenweg, in Yerseke, van 15 augustus 2022 van 09:00 uur tot en met 22 augustus 2022 om 12:00 uur. Verzenddatum besluit: 20 juli 2022

Verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat besloten is tot het reserveren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van Willem Kosterlaan 35 in Krabbendijke voor de auto waarmee een bepaalde invalide pleegt te worden vervoerd. Genoemd verkeersbesluit ligt voor eenieder ter inzage bij de balie, in het gemeentehuis in Kruiningen. Overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht wijzen wij u erop, dat u tegen dit besluit voor 8 september 2022, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons college kunt indienen. Kruiningen, 27 juli 2022

• vergunning te verlenen voor het houden van het evenement: Endyland aan de Molendijk 14, in Yerseke, op 24 september 2022 van 17:00 uur tot 25 september 01:00 uur; • ontheffing te verlenen voor het in werking hebben van toestellen of geluidsapparaten en het verrichten van handelingen die voor de omgeving geluidshinder veroorzaken op 24 september van 17:00 uur tot 25 september 2022 01:00 uur, aan de Molendijk 14, in Yerseke. Verzenddatum besluit: 20 juli 2022

Melding incidentele festiviteit op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening: • Voor het houden van een tentfeest met DJ door Grandcafé De Korenbeurs, aan de Markt 6 in Kruiningen, op 3 september 2022 van 20:00 tot en met 02:00 uur. Verzenddatum besluit: 19 juli 2022 Tegen een melding van een incidentele festiviteit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. Een incidentele festiviteit kan alleen geweigerd worden als er meer dan 6 per jaar worden aangevraagd, aangezien het een melding betreft en geen vergunning. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening: • is ten behoeve van camping Zon en Zee (Mikey’s), aan de Burenpolderweg 30A, 4401 KX in Yerseke, een exploitatievergunning verleend tot 18 juli 2027. Verzenddatum besluit: 18 juli 2022 • vergunning te verlenen voor het houden van het evenement: kermis Yerseke, van 17 augustus tot en met 20 augustus 2022 van 12:00 tot 24:00 uur, op het parkeerterrein aan de kop van de Julianahaven, aan de Bakenweg, in Yerseke;

Rechtsmiddelen Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Kruiningen, 27 juli 2022 Verleende toestemming op grond van artikel 35 van de Alcoholwet aan: • is ten behoeve van camping Zon en Zee (Mikey’s), aan de Buren-


4

Advertentieblad Reimerswaal

Bekendmakingen polderweg 30A, 4401 KX in Yerseke, een vergunning op grond van de Alcoholwet verleend. Verzenddatum besluit: 18 juli 2022 Rechtsmiddelen Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Kruiningen, 27 juli 2022 Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende aanvragen om omgevingsvergunning hebben ontvangen: • Voor: het kappen van bomen Locatie: kad. perc. RMW S 47 en KNG H 2679 in Hansweert Datum ontvangst: 15 juli 2022 • Voor: het legaliseren van een reeds geplaatst tuinhuis Locatie: Edisonstraat 1A in Kruiningen Datum ontvangst: 24 juni 2022 • Voor: het wijzigen van de termijn van de omgevingsvergunning Locatie: Zonnepark Bathpolder en Kreekrakpolder in Rilland Datum ontvangst: 29 juni 2022 • Voor: het vervangen en het isoleren van het dak en de dakkapel Locatie: Burg Sinkelaan 3 in Yerseke Datum ontvangst: 30 juni 2022 Een aanvraag kan uit meerdere activiteiten bestaan. Aanvragen liggen niet ter inzage, maar kunnen op verzoek wel worden ingezien. Neem daarvoor even contact op via 14 0113 of gemeente@ reimerswaal.nl. Als een bezwaar of zienswijze wordt overwogen, moet eerst een (ontwerp)besluit op de aanvraag worden afge-

27 juli 2022 - nr. 3364

wacht. Van dit (ontwerp)besluit volgt ook een melding in deze rubriek Bekendmakingen. Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen: • Voor: het brandveilig gebruik van een kinderopvanglocatie voor peuters Locatie: Groene Kruisstraat 12 in Waarde • Voor: het brandveilig gebruik van een kinderopvanglocatie voor peuters Locatie: Jolstraat 1 in Yerseke De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn met ingang van donderdag 28 juli 2022 gedurende zes weken op afspraak in te zien in het gemeentehuis te Kruiningen. Voor het maken van een afspraak daarvoor of voor het bespreken van een mogelijkheid om de stukken op een andere wijze te kunnen inzien, kunt u bellen met de gemeente, telefoonnummer 14 0113. Zienswijze Eenieder kan gedurende bovengenoemde termijn van zes weken een (gemotiveerde) zienswijze indienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal (adres: Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen). Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0113. Voor burgers bestaat er ook de mogelijkheid om digitaal een zienswijze in te dienen. Kijk hiervoor op www.reimerswaal.nl. U dient dan wel over een DigiD te beschikken. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk. Wij maken u erop attent dat door een niet-belanghebbende slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking (met dan wel een relativiteitstoets: er is alleen een geslaagd beroep mogelijk voor zover het een rechtsregel of beginsel aangaat gericht op de belangen van de indiener). Mede op basis van enkele recente rechterlijke uitspraken staat voor belanghebbenden het instellen van beroep (vooralsnog) open, ongeacht of er een zienswijze is ingediend en als deze is ingediend ongeacht de inhoud ervan. Bovenstaande attendering is naast de Awb mede gebaseerd op enkele recente rechterlijke uitspraken en kan mogelijk vanwege verdere ontwikkelingen in de rechtspraak nog veranderen. Nadere informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J.

Hoogesteger (ma, di en do van 9.00 tot 14.30 uur, na 16 augustus 2022) via het centrale telefoonnummer 14 0113. Kruiningen, 27 juli 2022 Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend: • Voor: het uitbreiden van een woonwagen Locatie: Maartenbroersweg 75 in Hansweert Verzenddatum besluit: 19 juli 2022 • Voor: het gewijzigd bouwen van een vrijstaande woning Locatie: Hogenakkerweg 4 in Kruiningen Verzenddatum besluit: 19 juli 2022 • Voor: het wijzigen van de termijn van de omgevingsvergunning Locatie: Zonnepark Bathpolder en Kreekrakpolder in Rilland Verzenddatum besluit: 19 juli 2022 • Voor: het verduurzamen, restylen en uitbreiden van een woning Locatie: Fuchsialaan 2 in Yerseke Verzenddatum besluit: 21 juli 2022 • Voor: het aanbrengen van drie kozijnen, gevelbeplating en twee dockshelters Locatie: Grintweg 40A in Yerseke Verzenddatum besluit: 19 juli 2022 Rechtsmiddelen Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure, kunnen hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en) waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van een besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kan naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan ook digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening. Kruiningen, 27 juli 2022

Reimerswaalse omroeper

Een rubriek voor instellingen en verenigingen in Reimerswaal om hun evenementen en activiteiten aan te kondigen. Kopij graag uiterlijk woensdag vóór 17.00 uur aanleveren via het formulier op www.reimerswaal.nl. Hier kunt u ook de spelregels nalezen.

Berichtjes Senioren biljartclubs Reimerswaal De senioren biljartclubs zijn op zoek naar nieuwe biljarters voor de competitie of voor ontspanning ben je +50 jaar en zoek je wat leuks om paar keer per week partij je te spelen kan dat. Inlichting 062283360 Rinus Kriekaard is voor alle dorpen van Reimerswaal.

Inloopmiddag De Levensbron Rilland Donderdag 4 Augustus is het weer Inloopmiddag in De Levensbron. Deze keer is het filmmiddag. Inloop vanaf 14.00 uur. We beginnen om 14.30 uur. De Levensbron, Valckenisseweg 12, Rilland.

Hollandse andijvie

500 gram

Hollandse witlof

500 gram

Nectarines Cantaloupe

5 stuks per stuk

0,79 0,89 1,99 1,99

Heerlijke Zeeuwse aardbeien, kersen, bramen en frambozen! Ons ijsloket is elke dag tijdens de openingstijden van de winkel geopend

We hebben nog plaats in augustus! Kijk voor meer info op: www.swedishadventure.eu We begroeten u graag! Arno en Leny, Jan en Arne Kosten Email: info@swedishadventure.eu | Mobiel: 0046 73-635 24 14

Aanbiedingen geldig van woensdag t/m zaterdag

Sluisweg 4•4416 NH Kruiningen www.fruitschuurkruiningen.nl•T. 06 - 107 310 34 Openingstijden: ma.-vr. 8.00 - 17.30 uur• za. 8.00 - 15.30 uur


5

27 juli 2022 - nr. 3364

Advertentieblad Reimerswaal

Aanbiedingen 27-07 t/m 06/08 *Aanbiedingen zijn twee weken geldig*

Fuetworstje naturel 170 gram Peresap per 0,75 liter Crosti 100 gram aglio & basilico Spuitbus slagroom 700 ml

€ 2,20 € 1,99 € 1,20

per stuk per fles per zak

€ 9,50

per fles

De Zeeuwse verzamelaar voor al uw metaalafval! Op werkdagen zijn wij geopend van 07.30 tot 17.00 uur. Iedere zaterdag geopend van 08.00-12.00 uur.

www.groenleer.com

‘Pannetje mosselen’ Bodemmosselen per 1 kg € 7,50 per kilo Verse frietjes per 1 kilo € 1,50 per kilo Zeekraal per 250 gram € 3,50 per bak ‘Snack Attack’ Garnalenkroketten

€ 5,20 per doos

Vissnackbox (32 hapjes) € 7,50 per pak Kaaskroketten Gerookte forel 100 gram

€ 2,99 per doos

De Poort 25, 4411 PB Rilland Tel. 0111 - 41 25 98

info@groenleer.com

Varkensschnitzel 2x 120 gram € 2,85 per pak

€ 16,99 per zak

Paella zak à 1,5 kg

€ 12,50 per zak

Luxe brood- en banketbakkerij

en, Wie tot 3 kan tell len! r bel kan De Gangmake

Kruiningen:

Kippendij gemarineerd à 1 kg € 10,50 per kilo

€ 1,80 per pak

Black Tiger Scampi 16/20 ‘easy peel’ Verse zeebaarsfilet (per twee verpakt)

Hét adres voor al uw oud ijzer en metalen!

Varkensnek zonder been à 2,5 kilo € 6,50 per kilo

€ 2,50 per 100 gram

Kapelle: Yerseke:

0113 - 321 321

Markt 20 - Tel. 0113 - 321 321 info@degangmaker.nl

Biezelingsestraat - Tel. 0113 - 34 03 08 kapelle@degangmaker.nl

Paardenmarkt 12 - Tel. 0113 - 57 00 74 yerseke@degangmaker.nl

Kamperland: Veerweg 38 - Tel. 0113 - 37 12 56 kamperland@degangmaker.nl

Week 30+31, 25 juli t/m 6 augustus: WIT PLAATBROOD

heel

CHOCOLADEBROODJES 3 stuks BITTERKOEKJES

pakje

FRIKANDELBROODJES

Vis- en vleeshandel G&B info@genbyerseke.nl Kreeft 35, 4401 NZ Yerseke +31 6 86878989

met curry

3 voor

2.25 4.49 4.25 4.79

PETIT FOURS 6 HALEN 5 BETALEN

Bolletje van de maand augustus: SAMSONBOL

voor

1.40

Zondag 31 juli

Kerkdiens†en Hansweert-Schore: Protestantse Gemeente: 10.00 uur mw. Krijger-Vos. Rooms katholiek: 9.30 uur Th. de Deckere. Krabbendijke: Hervormde Gemeente: 9.30 uur ds. F. Wijnhorst en 18.00 uur dhr. Th. van Stuijvenberg. Protestantse Gemeente: 9.30 uur ds. S. Janse. Gereformeerde Kerk: 9.30 uur ds. N.J. Dekker. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. P.C. Vlot, 14.00 uur leesdienst. Kruiningen: Protestantse Gemeente: 10.00 uur kerkenraad. Hersteld Hervormde Gemeente: (Kruiningen) 9.30 uur kand. H. van de Beek en 16.00 uur ds. K. den Boer; (Krabbendijke) 12.00 uur kand. H. van de Beek en 18.00 uur ds. W.J. van den Brink. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. G. Hoogerland, 14.00 uur leesdienst. Gereformeerde Gemeente in Nederland: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst. Vrije Gereformeerde Gemeente: 10.00 en 17.00 uur ds. G. Bredeweg. Rilland-Bath: Protestantse Gemeente: 10.00 uur dienst. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 14.00 uur leesdienst, 18.30 uur ds. J. IJsselstein. Vrije Evangelische Gemeente: 10.00 uur br. Lok. Waarde: Hervormde Gemeente: 10.00 uur ds. A. Jobsen. Gereformeerde Gemeente: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst. Yerseke: Hervormde Gemeente: 10.00 uur ds. P. de Graaf. Hervormde Gemeente Rehoboth: 9.30 uur prop. P.L. van Steenselen en 17.00 uur prop. M. Slingerland. Gereformeerde Kerk: 9.30 uur ds. H.E.J. v.d. Laan. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. C. van Krimpen, 14.00 uur leesdienst. Vrije Evangelische Gemeente: 10.00 uur br. A. den Hollander.

 Geen borg

 24/7 pechhulp

TE HUUR:

• • • •

9-persoonsbussen 6-persoonsbussen Verhuisbussen Personenauto’s

Nu ook te huur met dakdragers en/of dakkoffer!

€ 90

 24/7 ophalen en terugbrengen

 500 km vrij per dag

Benieuwd naar de beschikbaarheid van onze bussen?

NEEM DAN GERUST EVEN CONTACT MET ONS OP!

per dag

€ 605 per week

BusjehurenZeeland

(onderdeel van Autobedrijf Oostpolder) Oostpolderweg 11 • 4413 NN Krabbendijke • 0113-503388 Info@busjehurenzeeland.nl • www.busjehurenzeeland.nl


Advertentieblad Reimerswaal

27 juli 2022 - nr. 3364

6

ZORG IN DE REGIO Allévo, zorg- en dienstverlening Tel. 088-11 02 800, ook voor dringende hulp-vragen 24 uur per dag en in het weekend. Buurtdiensten Reimerswaal Voor alle hulp in het huishouden. Team 1: Yerseke, Kruiningen, Hansweert, Schore. Tel. 06 - 10 27 41 32. E-mail: reimerswaal@buurtdiensten.nl Team 2: Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde. Tel. 06 - 51 43 77 86. E-mail: reimerswaal2@buurtdiensten.nl Buurtzorg Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde Verzorging en verpleging, 06-23 28 29 80. Buurtzorg Yerseke team dorp: 06-13 24 88 86. Buurtzorg Yerseke team Moerplein: 06-82 13 34 00. Buurtzorg Kruinigen en Hansweert: 06-12 54 66 52. Clara Thuis Voor vrijwillige terminale zorg aan huis. Inlichtingen of aanmelding: Tel. 06-23496684 / www.clarathuis.nl Maaltijd Thuis Inlichtingen of aanmelden via Cliënten Service Bureau van zorggroep Ter Weel: 0900-22 44 88 0 (lokaal tarief). RST zorgverleners (Reformatorische zorg) 7 dagen per week, 24 uur bereikbaar voor verpleging en verzorging. Tel. 085 - 80 88 162.

Verloskundigen Reimerswaal Bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Tel. 0113-50 38 42. www.verloskundigenreimerswaal.nl Verloskundigen Zuidwesthoek Spreekuren in Rilland, Hoogerheide en het MoederKindcentrum in ‘het Bravis’ te Bergen op Zoom, 24/7 bereikbaar op 06-46 61 65 55, www.verloskundigenzuidwesthoek.nl, verloskundigenzuidwesthoek@outlook.com Vrijwilligershulp Klusteam Rilland Wij ondersteunen bij het verbeteren van de leefomstandigheden van iedere volwassene ongeacht leeftijd, ziekte, handicap, of anderszins bijvoorbeeld bij klusjes maar ook indien u behoefte heeft aan dagelijks telefonische controle hoe het met u gaat. 06-51 36 46 28 Diabeteslijn: 033-46 30 566, info@dvn.nl Adviesbureau Veilig Langer Thuis Wonen (VLT) De wegwijzer voor ouderen en mantelzorgers! Voor kosteloos, vrijblijvend, onafhankelijk advies, op het gebied van praktische zaken, zorginhoudelijke zaken, wet en regelgeving en voor het bieden van een luisterend oor zijn we bereikbaar op: tel. 06-49329487, e-mail: info@adviesbureau-vlt.nl.

Hamburgerfestival: Alle hamburgers

Vleeswaren: Grillworst 100 gram

Avond- en weekenddiensten huisartsen Voor medische spoed belt u buiten kantooruren (17.00-08.00 uur ’s morgens) de Huisartsenpost, telefoon 0900-1785. De huisartsenpost is gevestigd op het terrein van het Admiraal de Ruyterziekenhuis.

Vrijwilligershulp Krabbendijke Handje Extra Voor als u even een handje extra kunt gebruiken bij bijvoorbeeld het boodschappen doen, mantelzorgondersteuning, begeleiding en vervoer bij bezoek huisarts of ziekenhuis. 06-20 12 70 15 handjeextrakrabbendijke@gmail.com

Weekenddienst tandartsen Spreekuur vanaf 10.00 uur. Bellen voor een afspraak: tel. 06-22 34 72 09.

1.00

4+1 gratis Snijworst + Zeeuws spek 99 2x 100 gram

Kip cordon bleus

4+1 gratis Pain d’Ardenne 100 gram

Magere stooflappen

6.

99

500 gram

3 x 100 gram

1 kilo

Losse worst 1 kilo

5.50 5.50

Weekendaanbieding:

Dinsdag en donderdag gehaktdag: Rundergehakt 1 kilo Half om half gehakt

2. 2.69

Gerookte kip- + beenham- + vleessalade

4+1 gratis Jonge kaas 500 gram

De Luisterlijn Altijd tijd voor een gesprek 0900-0767. Vertrouwelijk, anoniem, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-18.00 uur 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl

9.95

Gepaneerde schnitzels

WEEKENDDIENSTEN

Weekenddiensten dierenartsen Gezelschapsdieren: Kliniek Dier & Arts en Dierenkliniek Goes; bellen voor een afspraak: tel. 0113-33 01 15.

Gehakt cordon bleus + slaburgers beiden 4 stuks

9.40 8.50 6.75

Donderdag, vrijdag en zaterdag, bij besteding van 20 euro:

Bakje zomersalade GRATIS Gevulde wraps 2 stuks Kogelbiefstuk 250 gram Gegrilde kippenbouten 4 stuks

8.00 8.00 7.50

Landbouwhuisdieren: 0113-34 24 86

Snellemarkt 5, 4416 BR Kruiningen • T: 0113 - 38 46 99 www.slagerijvansoest.nl

Geschiedenis Krukels rapen De zomervakantie is begonnen en daarom niet alleen een stukje geschiedenis, maar ook een tip voor een ultiem Zeeuws (vakantie)-uitje: krukels rapen aan de Oosterschelde. Vaak gaan wij er op de fiets op uit en een van de tochtjes is vanaf huis (Kapelle) via de Monnikendijk naar Kattendijke. Eenmaal op de Oosterscheldedijk gaan we afhankelijk van de wind naar links richting het Goese Sas, of op de dijk naar rechts en gaan dan richting Wemeldinge. Beide keren fietsen we langs het water en bij laag water kan je zowel voor de sluizen bij het Goese Sas, of bij Wemeldinge krukels rapen. Op de foto ziet u mij gehurkt zitten met een klein plastic zakje om deze lekkernij in mee naar huis te nemen. Thuisgekomen worden de krukels flink gespoeld, en met een grote ui en flink wat peper zo’n 3 minuten gekookt. Zout is niet nodig, want ze komen uit het zoute water. Afgekoeld in een schaaltje kan het smikkelen beginnen. Met een speld het ‘hoedje’ eraf wippen en dan kan het slakje uit z’n huisje gehaald worden. Een oude Zeeuwse traditie is om met

Omdat verhalen er toe doen...

Pasen krukels met krentenbrood met een dikke laag roomboter te eten. Toch zijn de krukels dan nog niet op hun best, want in het voorjaar zijn ze nog erg klein. Het ‘krukelseizoen’ loopt gelijk op met het mosselseizoen. Dat is vanaf half juli, precies

midden in de zomer. De krukels, of ook wel alikruiken genoemd, zijn dan groter en smaken nog beter. Fijne zomer, eet smakelijk! Fennie Lindenbergh-Lepoeter.


7

Jongekrijg Maasbouw

Bouwbedrijf Krijger

Terneuzen 0115 61 2093 www.broeredebruijne.nl

Broere De Bruijne

Reparaties op korte termijn

Puttershoek 078 676 1782 www.jongekrijgmaasbouw.nl

Poortvliet 0166 61 2339 www.bouwbedrijfk rijger.nl

DIJKWELSESTRAAT 59 • KAPELLE • TEL (0113) 34.13.15

Ook in de avonduren geopend

Reparatie en onderhoud van alle merken auto’s

Altijd op de hoogte van de nieuwste technieken

Wij zijn op zoek naar een

VACATURE

Calculator Meer informatie bouwgroepschrijver.nl/vacatures

BOUWGROEP

SCHRIJVER

WWW.GARAGEHOOGESTEGER.NL

PUTTERSHOEK POORTVLIET ‘S-GRAVENPOLDER TERNEUZEN

Bouwbedrijf Schrijver

Bouwgroep Schrijver

Bouwbedrijf Schrijver B.V. Bouwbedrijf Schrijver B.V. Spoorstraat 16a Spoorstraat 16a 4431 NK ’s-Gravenpolder 4431 NK ’s-Gravenpolder 0113 31 1527 0113 31 1527 Dit kunnen wij voor u betekenen! info@bouwbedrijfschrijver.nl www.bouwbedrijfschrijver.nl IBAN NL27 INGB 0651 0374 41 BIC INGBNL2A Wij hebben topkwaliteit Wij zijn gespecialiseerd Handelsregister 22009262 dakbedekking- & in het renoveren van BTW nummer NL.8180.49.625.B01 isolatiematerialen platte daken. www.bouwbedrijfschrijver.nl

Handel

’s-Gravenpolder 0113 31 1527 www.bouwbedrijfschrijver.nl

AQUA - TRITON Bouwgroep M O S S ESchrijver L

Bouwbedrijf Krijger

Aanbiedingen 11 augustus t/m 17 augustus

Wij weten alles over isoleren

G E NIE T T HUIS Krijger B.V. Bouwbedrijf Krijger B.V. VAN ONZBouwbedrijf Om de klimaatdoelstellingen te behalen 2a a Zuidplantsoen Zuidplantsoen 2 E zijn er diverse subsidies verkrijgbaar met 4693 BC Poortvliet HEERLIJK4693 BC Poortvlietbetrekking tot isolerende maatregelen. Zo kunt u als particulier bijvoorbeeld0166 € 30,per m aan E 61 2339 0166 61 2339 PRODUC info@bouwbedrijfk subsidie krijgen als u uw dak laat isoleren* www.bouwbedrijfkrijger.nl rijger.nl TEIBAN N NL09 INGB*Scan 0007 9863 53 de QR-code en lees de voorwaarden

• Diverse ovenschotels Poortvliet 0166 61 2339 • Drie-luik aperitief www.bouwbedrijfk rijger.nl 28 juli t/m 3 augustus • Rolmops (groot) 2 voor € 4,50 • Tonijn sashimi • Pikante currysoep met gamba’s € 10,00/1L • Huisgemaakte soepen 4 augustus t/m 10 augustus • Visbami • Zakje vongole 1kg en zeekraalpasta € 15,00 • Broodje Gerson: zacht puntje met Kibbeling • Belegde broodjes voor € 3,25 • Salades en meer! 11 augustus t/m 17 augustus • Gemarineerde zalm spies voor op de BBQ € 3,50 • Visbami € 6,50/500gr

Onderhoud

2

BIC INGBNL2A Handelsregister 22041745 BTW nummer NL.8064.21.435.B.01 www.bouwbedrijfk rijger.nl

Voordelen van uw dak isoleren

Het BTW tarief

Het blijft binnenshuis koeler in de over de arbeid zomer en warmer in de winter betreft het • Besparing op uw aanbrengen van energierekening isolatie bedraagt Bouwgroep • Goed voor het milieu slechts 9% in Schrijver Jongekrijg Maasbouw B.V. verkrijgbaar Jongekrijg Maasbouw • Subsidies plaats vanB.V. 21%. Kom gezellig langs in de winkel of geef je bestelling

Jongekrijg telefonisch of via Whatsapp door via 0113 - 572079 Weverseinde 205 Weverseinde 205 Korringaweg 31, Yerseke 3297 LJ Puttershoek 3297 LJ Puttershoek Wij verkopen en verwerken o.a. isolatie, EPDM, bitumen, etc. • 2 drieluik aperitief (keuzeMaasbouw uit 2 soorten) 078 6761782 078 6761782

18 augustus t/m 24 augustus

voor € 19,95 • Kreeftensalade € 2,95/500gr

Openingstijden:

info@jongekrijgmaasbouw.nl

www.jongekrijgmaasbouw.nl

Maandag van 10.00 uur tot 17.30 uur. Puttershoek Benieuwd IBAN NL52 INGB 0008 0724 91 wat wij voor Dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur. 25 augustus t/m 31 augustus 078 676 1782 Neem vrijblijvend contact op! BIC INGBNL2A Zaterdag van 08.30 uur tot 16.00 uur. • Mosselpakket: 2 kg imperial, groenten, www.jongekrijgmaasbouw.nl

kruiden en sausje € 19,50 • Zilt-E pakket: 2 flesjes Zeeuwsche zatte (bier) en knabbelspek € 8,00

Voor de laatste nieuwtjes en aanbiedingen volg ons via @viswinkel.aquatritonmossel

Handelsregister 23037983 Dirk Jan Lukasse info@djl-onderhoud.nl BTW nummer NL.8192.03.361.B01 Tel: 0113 - 296 110 www.jongekrijgmaasbouw.nl

u kunnen betekenen? Fleerbosseweg 1, 4421 RR Kapelle www.djl-onderhoud.nl

Schrijver Prefab Solutions

Bouwgroep Schrijver Bouwgroep Schrijver

Bouwgroep Schrijver

Bouwgroep Schrijver

GARAGE HOOGESTEGER ’s-Gravenpolder 0113 31 1527 www.bouwbedrijfschrijver.nl

Bouwbedrijf Schrijver

Bouwgroep Schrijver

Advertentieblad Reimerswaal

BOUWGROEP SCHRIJVER

27 juli 2022 - nr. 3364


Advertentieblad Reimerswaal

27 juli 2022 - nr. 3364

8

Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

ZOEK EN WIN

We e ka a nbie dinge n 26- 07 t /m 30- 07- 2022

Uit welke advertentie komt onderstaand detail?

Tot ziens bij Vishandel Van As Zeeland BV

Als oplossing stuurt u uiterlijk vrijdag in de week van plaatsing de naam van de adverteerder, de pagina waarop de advertentie staat en het weeknummer m.v.v. uw naam en adres naar: ljmeeuwsen@velzenbv.nl of Drukkerij van Velzen, Zuidweg 19, 4413 NL Krabbendijke

Genieten van verse vis, Hollandse nieuwe, gebakken vis, Zeeuwse mosselen

6 HALEN 5 BETALEN

Tong 1

Tonijnsalade huisgemaakt, 150 gram

Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken die een waardebon ontvangt t.w.v. € 7,50, te besteden in onze boekhandel.

Kabeljauw / preischotel 2 stuks Ongepelde wokgarnalen 500 gram

De oplossing van week 29 was: pag. 12 Sequoiahof

3.30 14.95 12.95

Winnaar: Wesley Draaijers Morlodestraat 18 Krabbendijke

Ga je een huis kopen? Breng alles onder één dak

Spoorstraat 20a t/m 20G, ‘s-Gravenpolder T. 0113312547 / 0653314189

info@opslagruimtehuren.nl www.opslagruimtehuren.nl Wij bieden professionele begeleiding en advies bij belangrijke stappen in je leven, zoals het kopen van een huis, trouwen, samenleven en/of scheiden en het opstellen van een testament.

Meer weten? Bel: 0113 343310 Check: meijling-sarneel.nl

www.meijling-sarneel.nl Bij Ministerieel Besluit d.d. 2-11-2020 zijn de dossiers en akten van voormalig notaris mr J.E. Pasop en haar voorganger mr C.W. Ringeling per 1-12-2020 toegewezen aan notaris mr G.L.F. Sarneel te Kapelle.

Week 30 2022 - Acties geldig t/m zaterdag Kamperfoeliestraat 85, 4461 VM Goes Tel. 0113 220 948 | www.marosgoes.nl ma - zo gesloten | di, wo en vrij 8:30 tot 18:00 uur do 8:30 tot 20:00 uur | za 8:30 tot 16:00 uur

MAROS GOES ZOMERWEKEN

VIJF WEKEN LANG ZOMERSE ACTIES EN INSPIRATIE VOOR DE BBQ

WIJ ZIJN MET SPOED OP ZOEK NAAR:

MONTEUR VLOERENRAAMDECORATIE-KASTEN Wie zijn wij:

Wat bieden wij jou:

wij zijn een complete woninginrichting

een veelzijdige baan

met een leuk team.

kan deeltijds of voltijds in overleg

We staan voor service en kwaliteit.

een marktconform salaris

goede secundaire

Functie omschrijving: •

GEPANEERDE SCHNITZEL 500 GRAM

DRUMSTICKS GEKRUID 1000 GRAM

MAGERE RUNDERLAPPEN 500 GRAM

RUNDERSAUCIJZEN 5 STUKS

2,

VARKENS OESTERS

2,75

VARKENSSATÉVLEES

75

3,75 4,75 5,

00

NATUREL/GEKRUID 5 STUKS

1000 GRAM

5,00 6,00

op korte termijn starten

raamdecoratie installeren •

SCHNITZEL 500 GRAM

vloeren, zonwering en

arbeidsvoorwaarden

meubels bezorgen en monteren,

Hebben we je interesse kunnen

etc.

wekken? Sollicitatiebrief is niet nodig.

Wie zoeken wij:

Neem gerust vrijblijvend contact op

iemand met ervaring

via info@pieterse-wonen.nl, bel naar

zelfstandig kunnen werken

0113621296 of kom vrijblijvend langs.

ZOMERSALADE MET APPEL EN WALNOOT 150GRAM

2,60

BBQTIP ZALMPANNETJE

ZALMFILET OP EEN BEDJE VAN PREI EN PAPRIKA 3 STUKS

9,00

Online bestellen, afhalen en bezorgen mogelijk! www.Vleesbaas.com

Noordelijke Achterweg 58-79a, Wemeldinge Tel. 0113-621296 www.pieterse-wonen.nl


9

27 juli 2022 - nr. 3364

Stapelkorting 1 stuks

50% korting

2 stuks

60% korting

3 stuks

70% korting

Alle SJAALS Diverse tassen

50% korting 50% korting

Wees er snel bij, want OP=OP Met uitzondering van basis- en nieuwe collectie!

Advertentieblad Reimerswaal

molendijk HOVENIER & BESTRATING

…doet alles voor uw tuin!

ontwerp vijvers aanleg overkapping onderhoud drainage T: 06 - 51 66 25 94 E: info@hbmolendijk.nl

www.hbmolendijk.nl

Actie! Merida Espresso City 400 van € 3499,– nu € 3150,–

Wij zijn gesloten i.v.m. vakantie van dinsdag 2 tot en met zaterdag 20 augustus, vanaf dinsdag 23 augustus staan wij weer voor u klaar! OPENINGSTIJDEN: Dinsdag 09.00-12.00 uur Woensdag 09.00-12.00 uur 13.00-17.00 uur Donderdag 09.00-12.00 uur 13.00-17.00 uur Vrijdag 09.00-12.00 uur 13.00-17.00 uur ‘s avonds op afspraak Zaterdag 09.00-15.00 uur

Dorpsstraat 70 4413 BN Krabbendijke - Tel. 0113-26 99 59

www.eloisemodekrabbendijke.nl

Volg ons ook op facebook!

VERMARE KRABBENDIJKE

WESPENOVERLAST? BEL DE WESPENLIJN VIA 088-2212130 OF GA NAAR TRAASWESP.NL

Oostweg 27, Krabbendijke, tel. 0113-501391 www.vermarevof.nl tussen 18.00-19.00 uur gesloten

Wij helpen u snel en vakkundig. In de meeste gevallen binnen 24 uur! LAST VAN WESPEN? BEL 0113-639760 • WWW.TRAAS.NL

is op zoek naar talent! Word jij ons nieuwe

Hoofd Technische Dienst of

Medewerker Bedrijfsbureau Meer weten? Scan de QR-code met de camera van je telefoon en bekijk de vacatures op de website!

Denk eens na over daglenzen! Ooststraat 7 | Kapelle Tel. 0113 344820 www.booneoptiek.nl

Heb jij interesse? Stuur je motivatie & cv naar Eva@ farmpack.nl


10

27 juli 2022 - nr. 3364

Lieve Sam & Jalien

Bedroefd hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve zwager en oom

De dag is eindelijk gekomen. De dag waar jullie zo naartoe hebben geleefd. De dag waarop jullie elkaar trouw beloven en feestje voor de liefde vieren. Het begin van een nieuw hoofdstuk. Veel geluk met elkaar en maak iets moois van jullie nieuwe leven!

Frans Lowiesse

Advertentieblad Reimerswaal

Sfeervolle

Pelletkachels

Margreet Houtekamer-Rooze Rianda Houtekamer Nerena, Jarco, Faline Mirjam de Rijke Joris en Ries

Neem contact met ons op voor een afspraak in onze showroom4en Coolhofflaan ervaar 4414het BK,zelf! Waarde

Cv-ketel

Bel voor een afspraak naar 0113 - 551384.

Bel of mail ons voor een vrijblijvende aanbieding!

Rouwcentrum “Waardig” Koninginneweg 2 Of jaarlijks onderhoud met voordelig 4414 AMeen Waarde

0113-50 41 99 Bel naar: 0113-551384 onderhoudscontract? 06-50 88 40 62 www.mariva-uitvaart.nlAl vanaf € 6,50 p/maand!

Nu tijdelijk met

100 KG gratis

Zie ook onze website: hkmn.nl/onderhoud

ENplus A1 houtpellets!

Waarde, juli 2022

Onderhoud

vervangen?

aan alle merken cv-ketels!

Huren is ook mogelijk vanaf € 33,49 p/maand incl. onderhoud, storingen en garantie. 0113 - 551384 info@hkmn.nl WhatsApp: 06-86881088

Judith Photography

Trouwlocatie LOGAN LANDING

We zijn verdrietig om het toch nog plotselinge overlijden van onze gewaardeerde buurman

Middenhof 4, 4411 RZ RILLAND Tel: +31 113 603832

Verkoop, reparatie en onderhoud van WITGOED en INBOUWAPPARATUUR

Frans Lowiesse

Website: www.logan-landing.nl

In gedachten zijn wij bij Klazien, gezin en familie. Op hoge leeftijd is ons ontvallen onze schoonzuster en tante

Na een kortstondig ziekbed is van ons heengegaan

Waarde, juli 2022

Uitvaartverzorging

‛De BeVeLANDeN’ LANDeN’ N’ Johan Hoekman Voor eeN zorgzAme BegeLeiDiNg Eigen rouwcentrum met aula en koffiekamer

Geldeloozepad 20 4463 AJ Goes

(0113) 311 444 uitvaartzorgcentrum.nl

Johannes Marinus Quist

Molenlaan 10 | 4401 CC | Yerseke 0113-573082 (24 uur per dag bereikbaar) www.begrafenisverzorgingvanburg.nl

Johan -

I.v.m. vakantie zijn wij gesloten van 25 juli t/m 14 augustus.

22 juli 2022

Uit aller naam: Familie Elleswijk Correspondentieadres: Paul Elleswijk Wijnhaven 81G 3011 WK Rotterdam

BEGRAFENISVERZORGING

gratis plaatsing

Tel. 0113-260681 begrafenisverzorgingdorst.nl › Rouwkamers: Markt 12 Kruiningen ‹

Pedicure Jeanine

Vrijblijvende informatie en wilsbeschikking (geen crematies)

S I N D S

2 0 2 1

E

JN M I

O

Voor een respect- en stijlvolle begeleiding

R G

U W O

V

We nemen afscheid van Johan op vrijdag 29 juli om 13.30 uur in De Levensbron, Valckenisseweg 12 te Rilland. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Z

27 januari 1944

Je mag de school niet in vanwege Je handicap wat kun Je doen?

Sterke de Heere de kinderen en kleinkinderen. Yerseke: Henk en Koos Harthoorn Goes: Wim en Tonny Joppe

De buren van Mauritshof-Waarde

word nu donateur ing 7 800 800

Forra Maria de Bruine-Harthoorn

STORING MELDEN? Bel 06 - 53 59 81 10

T E N ,

Morlodestraat 37 , Krabbendijke 06-20872839

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden.

www.pedicurejeanine.nl

Daarna ontmoeten we elkaar in de zaal van De Levensbron. UITVAART ZORG Peter Butler

Bedroefd vernamen we het overlijden van onze medebewoner

Johan Quist

persoonlijke

We zullen hem missen op de galerij. Tweede verdieping De Nieuwe Vliedberg Rilland, juli 2022

Telefoon 01130113 340 340 381381| |Benonistraat | 4421 DN Kapelle Telefoon Benonistraat 3|34421 DN Kapelle www.peterbutler.nl || info@uitvaartpeterbutler.nl www.peterbutler.nl info@uitvaartpeterbutler.nl StiltehuisRouwcentrum: Peter Butler: Kitskinderscheweg 4421 PJ Kapelle Maalstede 1a 1,Kapelle

Voor een uitvaart begeleiding Het adres voor een

Respectvol afscheid.

Goudverf

Sfeervolle

Pelletkachels

VERF en TOEBEHOREN

Neem contact met ons op voor een afspraak in onze showroom en ervaar het zelf!

Bel voor een afspraak naar 0113 - 551384.

Bel vrijb

WWW.GOUDVERF.COMBel naar: 06-400113-551384 64 92 39

Of jaarlijks onderhoud met een voordelig onderhoudscontract? Al vanaf € 6,50 p/maand!

H va

100 KG gratis Verzending, afhalen en bezorgen mogelijk!

Zie ook onze website: hkmn.nl/onderhoud

uitstekend advies en service

Nuinfo@goudverf.com tijdelijk met

ENplus A1 houtpellets!

Uitvaartcentrum van Gentevoort Verrijn Stuartweg 28, Goes 0113 - 216815 www.uitvaart.vg

Janny van Gentevoort

Onderhoud

aan alle merken cv-ketels!

Anthony Molenaar

st

Wh


oep r

Advertentieblad Reimerswaal

Iedereen hartelijk bedankt voor de kaarten en leuke reacties bij mijn pensionering. Adrie Nagelkerke Krabbendijke We waren blij verrast door de vele kaarten en felicitaties die we kregen voor ons 25-jarig huwelijk. Hartelijk dank daarvoor! Rien en Thoke Weststrate Rilland

op. Zelf brengen kan wel. Let op! De containers staan bij Van Langevelde, Stationsweg 4d. HERV. KERK. YERSEKE Deze maand wordt er GEEN oudpapier opgehaald. U kunt het afleveren bij Van Es verpakking aan de Industrieweg 9 te Yerseke.

De collecte in Reimerswaal voor Stichting Help Oekraïne heeft € 3128,28 opgebracht. Iedereen hartelijk dank! www.helpoekraine.nl

Metselaar

LEKKER VOORDELIGE KWARTETJES

Puttershoek 078 676 1782 www.jongekrijgmaasbouw.nl

Jongekrijg Maasbouw

Poortvliet 0166 61 2339 www.bouwbedrijfk rijger.nl

Bouwbedrijf Krijger

Bouwgroep Schrijver

Bouwgroep Schrijver

’s-Gravenpolder 0113 31 1527 www.bouwbedrijfschrijver.nl

2,45

Kip dubbeldekker

SCHRIJVER

Tegelzetter

Gyros-pakket 400 gram vlees + broodjes

Renovatie & Onderhoud Meer informatie bouwgroepschrijver.nl/vacatures

Rosbief, gegrilde boterhamworst en boerenmetworst

5,25

3 x 100 gram

Sfeervolle

Pelletkachels Neem contact met ons op voor een afspraak in onze showroom en ervaar het zelf!

Bouwgroep Schrijver

Bouwbedrijf Schrijver B.V. Bouwbedrijf Schrijve Spoorstraat 16a SALADEDUO VAN DE WEEK Spoorstraat 16a 4431 NK ’s-Gravenpolder 4431 NK ’s-Gravenpold 0113 31 1527 0113 31 1527 info@bouwbedrijfschrijver.nl www.bouwbedrijfsch 2 x 100 gram IBAN NL27 INGB 0651 0374 41 BIC INGBNL2A Handelsregister 22009262 BTW nummer NL.8180.49.625.B01 KEURSLAGER CULINAIR www.bouwbedrijfschrijver.nl

Kipsaté- (3 soorten), tonijnsalade en tomaat-mozzarella

3,45

ERING ZONW

Onderhcv-ketels! ou d EN aan alle merken N

R BIN N VOOBouwgroep E ITafspraak Schrijver Bel voor BUeen N E

- 551384. Bouwbedrijf naar 0113 KEN I U Of jaarlijks onderhoud L L O R met een voordelig Krijger Bel naar: 0113-551384 onderhoudscontract? OR Nu tijdelijk met

O p/maand! AlOvanaf 6,50 OK€V D HOU

ER Poortvliet ND OZie ook onze website: 0166 61 2339 hkmn.nl/onderhoud EN plus A1 houtpellets! www.bouwbedrijfk rijger.nl

100 KG gratis

UW BANK IN Jongekrijg DE BUURT!

Lasagne

Cv-ketel Gebraden vervangen?

spareribs

DORPSSTRAAT 46A KRABBENDIJKE 0113-502188 Bouwgroep Schrijver

€ 1.39

Kip BBQspiezen

078 676 1782

Dorpsstraat 48, Krabbendijke www.jongekrijgmaasbouw.nl

op dinsdag en vrijdag Wij wensen u een fijne zomervakantie!

8Bouwgroep stuks

www.broeredebruijne.nl

3. 00 3. 00 3.

Stompetoren

heerlijk pittig en romig, kilo

9 .95 0 .99 1.75

Broere De Bruijne B.V Broere De Blikboterhamworst Bruijne B.V. 100 26 gram Industrieweg 26 Industrieweg 4538 AJ Terneuzen 4538 AJ Terneuzen 8 stuks 0115 61 2093 Verse scharreleieren 0115 61 2093 www.broeredebruijn info@broeredebruijne.nl 10 stuks Ook voor een ruim assortiment NL87 INGB 0002 5684 69 biologische groenten & fruit BIC INGBNL2A Wij staan op de vrijdagmarkt te 21017406 Op de markt in Yerseke en Wemeldinge Yerseke van 8.00 tot 12.00 uurHandelsregister BTW nummer NL.8028.06.405.B01 www.broeredebruijne.nl Schrijver

Broere Zoete nectarines De Bruijne

OOK VOOR AL UW VERZEKERINGEN Terneuzen EN HYPOTHEKEN! 0115 61 2093

www.vanvelzen.keurslager.nl

Jongekrijg Maasbou Jongekrijg Maasbouw B.V. Weverseinde 205 Weverseinde 205 3297 LJ Puttershoek 3297 LJ Puttershoek 078 6761782 078 6761782 www.jongekrijgmaas info@jongekrijgmaasbouw.nl 100, 3248 AK Melissant IBAN NL52 INGB 0008 0724Fabiusstraat 91 Tel. 0187 - 60 36 30 - e-mail: cndonselaar@kliksafe.nl BIC INGBNL2A www.cordekaasboer.nl Handelsregister 23037983 BTW nummer NL.8192.03.361.B01 www.jongekrijgmaasbouw.nl Extra belegen

Superzoete & sappige handsinaas00 appelen 8 stuks Rode grapefruit

Dorpsstraat 84 4413 CE Krabbendijke tel. 0113-501548

4 voor

€ 6.50

Puttershoek KRABBENDIJKE

Week 30, 31 en 32 GESLOTEN

6,99

portie

Bel of mail onsBouwbedrijf voor een Krijger B.V. Bouwbedrijf Krijger vrijblijvende aanbieding! WOENSDAG a Zuidplantsoen 2 Zuidplantsoen 2a Licht pikant Huren is ook mogelijk GEHAKTDAG!!! 4693 BC Poortvliet 4693 BC Poortvliet vanaf € 33,49 100 gram, nu p/maand incl. onderhoud, 0166 61 2339 0166 61 2339 storingen en garantie. info@bouwbedrijfk rijger.nl www.bouwbedrijfkri Kijk op www.keurslager.nl ------------------0113 - 551384 IBAN NL09 INGB 0007 9863 53en lekkere recepten voor mooie info@hkmn.nl BIC INGBNL2A WhatsApp: 06-86881088 Handelsregister 22041745 Keurslagerij BTW nummer NL.8064.21.435.B.01 VAN VELZEN www.bouwbedrijfk rijger.nl Diverse smaken

Maasbouw

Tel. 0113 - 50 30 13 - Dinsdag gesloten www.reimerswaalverzekeringen.nl rvh@zeelandnet.nl

8,75

LEKKER BELEG

’s-Gravenpolder 0113 31 1527 www.bouwbedrijfschrijver.nl

SEA-FOODSTORE 24-7.nl

2,60

per stuk

PUTTERSHOEK POORTVLIET ‘S-GRAVENPOLDER TERNEUZEN

WELKOM IN ONS WINKELTJE!

7,99

KEURSLAGERKOOPJE

BOUWGROEP en een

Bouwbedrijf Schrijver

Bij ons kunt u terecht voor: Peren, appels, sap Verloren: (van eigen fruit), PORTEMONNEE MET groentesappen, jam en ZWARTE KNIP stroop (suikervrij), in de J.W. Frisostraat, cadeautjes Krabbendijke bij de meel van bakgezond.nl containers. Zaterdag 23 Open van maandag t/m juli +/- kwart voor 3 zaterdag vanaf 8.30 uur. Tel. 0113-501266 Fruitteeltbedrijf Blok Te koop: Gentmansdijk 2a HOOGSLAPER Krabbendijke 90 x 200 cm beneden bureau + kast. Tel. 0113-382962

OUDPAPIER

100 gram

2 pakketjes naar keuze, samen

Wij zoeken een

Tuinklusjes gezocht! In de avonden of op zaterdag. Bel ons op: 06-40183676

In de maand juli haalt de v.v. Kruiningen GEEN

Peper- of kruidenbotersteaks

4 krokante schijven, 4 speklapjes, 3 kipschnitzels, 4 zomervinken

Jong gezin zoekt WONING IN KRABBENDIJKE Bel ons op: 06-11981345

HUISHOUDELIJKE HULP GEVRAAGD Voorkeur 2 dagen per week. Interesse: stuur je e-mail aan: michelle@ logan-Landing.nl

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Bouwbedrijf Schrijver

BOUWGROEP SCHRIJVER

Soli Deo Gloria. Graag willen wij u hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen en cadeaus ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk. Nico en Diny de Kok Yerseke

Bouwgroep Schrijver

AANBIEDINGEN GELDIG T/M 10 AUGUSTUS 2022

Allen hartelijk dank voor de vele kaarten en bloemen bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis. Het heeft ons heel goed gedaan, ook namens de kinderen. C. Koster-Huissen Krabbendijke

VACATURES

ep

11

27 juli 2022 - nr. 3364


12

Advertentieblad Reimerswaal

27 juli 2022 - nr. 3364

Open uw camera en scan mij!

Open uw camera en scan mij!

Uw huis in goede handen

Gevestigd

Goede slaap en de juiste leefstijl zijn onmisbaar voor een gezond leven

in Goes

Geen wachttijden!

Valeo Kliniek voor onderzoek en behandeling van slaapapneu

0118 - 623 420

VERKOCHT! Krabbendijke, Doelstraat 55

Open uw camera en scan mij!

Uw huis in goede handen

0118 - 623 420

Wilt u ook uw huis succesvol verkopen? Bel Alex 06 39 79 71 55 of Ronald 06 42 72 42 62

Wat is slaapapneu? Dit is een aandoening waarbij de adem tijdens de slaap stopt. Deze ademstops zorgen voor een structureel slaaptekort met alle gevolgen van dien.

Symptomen overdag

• Niet uitgerust wakker worden • Slaperigheid • Concentratie- en geheugenproblemen • Humeurigheid • Minder energie • Lusteloosheid • Hoofdpijnklachten bij het opstaan • Droge mond

Symptomen ‘s nachts • • • •

Luid snurken Onrustige en slechte slaap Regelmatig naar het toilet Angstdromen

Stationsplein 21, 4461 HP Goes 085 1302 174

info@valeokliniek.nl

www.valeokliniek.nl

WIJ ZOEKEN COLLEGA’S! • Industriële elektromonteur • Hardware engineer • Software engineer

BAAN OP MAAT Hoe zou jij het doen?

Check onze website voor een uitgebreide vacatureomschrijving.

Welkom in ons team!

WWW.MEGA-SCHUTTING.NL Noordland 17 • 4451 RP Heinkenszand • +31 (0)113 405 131

is op zoek naar talent! Word jij ons nieuwe

Hoofd Technische Dienst of

Medewerker Bedrijfsbureau

MEGA-SCHUTTING

Google reviews

9,4

200+ re

Dé schuttingleverancier bij u in de buurt! - webshop en showroom - professionele montage - snelle levering - grote voorraad - goede service Kom eens langs in on ze

Meer weten? Scan de QR-code met de camera van je telefoon en bekijk de vacatures op de website!

Heb jij interesse? Stuur je motivatie & cv naar Eva@ farmpack.nl

Heinkenszand

S H OW RO O M IN HEINKE NSZ AND om alle sc huttingen e n uitgebreide mogelijkheden te b ekijken.

Stel zelf uw schutting samen met onze handige ONTWERPTOOL!

views


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.