Advertentieblad Reimerswaal week 28-2021

Page 1

14 juli 2021 • week 28 • jaargang 84 nr. 3310

Advertentieblad Reimerswaal Wij komen de zomer tegemoet en geven u een bril

Itho Daalderop hybride warmtepomp HP-M25i      

Lucht/water warmtepomp zonder buitendeel Gemakkelijk gas besparen en uw energierekening verlagen Werkt naast en met uw bestaande cv-ketel Werkt met bestaande radiatoren en/of vloerverwarming Tot 7 jaar garantie Inclusief Spider thermostaat € 4.300.Warmtepomp incl. installatiergie € 1.500.ene e rzam duu r Subsidie voo —————————————————

cadeau!

Totale investering incl. BTW € 2.800,-* ———————————————

UBSIDIE

00,- S MET € 1.5 * De totale investering is een richtprijs na teruggave van subsidie (ISDE) en afhankelijk van benodigde installatiemateriaal en werkzaamheden.

HOEKMAN installatiebedrijf Valckenisseweg 34 4411 BR Rilland

Voor meer informatie of om een offerte aan te vragen kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen, uiteraard bent u op afspraak ook welkom in onze showroom! Meer informatie over de warmtepomp vind u op

www.ithodaalderop.nl/hp-m25i

Nu ook bereikbaar via Whatsapp: 06-8688 1088

info@hkmn.nl 0113 - 55 13 84

Bij aanschaf van een nieuwe bril geven wij u een (zonne)bril cadeau. Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Actie wegens succes verlengd t/m 31 juli 2021.

KOLE

brillen brillen contactlenzen Noordzandstraat 11 tel: 0113-571590 contactlenzen hoortoestellen Yerseke

Mail, app of bel ons:  info@koleoptiek.nl 06-28362039 0113-571590

opt iek

Opruiming kinderkleding

Noordzandstraat 11

Yerseke

de speciaalzaak voor oost-zuid-beveland

STAPELKORTING 1 STUK 30% KORTING 2 STUKS 40% KORTING 3 STUKS 50% KORTING m.u.v. basiscollectie

4 kipsteaks + 4 kipburgers + 4 kipboomstammetjes + 100 gram kip kerrie + 100 gram 00 kipgrillworst

Filet Americain 100 gram

Kip cordon bleus

Beenhamsmos- + knorknorsalade

Autoruit schade? 15.

3+1 gratis Sukadelappen 6.50 Schouderkarbonades 7.50 500 gram

1 kilo

Runderschnitzels

3+1 gratis

Bij aankoop van 500 gram

Kruiningse biefstukmix 500 gram krieltjes GRATIS Hoofdstraat 75, 4416 AC Kruiningen

www.advertentiebladreimerswaal.nl

Runderrookvlees 100 gram Div. rollades 100 gram

2 x 100 gram

2.75

VRIJDAG EN ZATERDAG

Saucijzenbroodjes 2 voor 3.75 Broodjes hamburger van de barbecue 2 stuks 6.00 WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundgehakt kilo Halfom gehakt kilo

kilo

5.95 6.25 5.95

Snellemarkt 5, 4416 BR Kruiningen • T: 0113 - 38 46 99 www.slagerijvansoest.nl

Autoruitschade?

Huis-aan-huisbezorging in 9200 gezinnen in de gemeente Reimerswaal. Wekelijkse verspreiding op woensdag. Advertenties inleveren op donderdag en vrijdag, maar uiterlijk op maandagmorgen vóór 12.00 uur bij Zuidweg 19 - 4413 NL Krabbendijke tel. 0113 - 50 14 02 - e-mail: info@velzenbv.nl

Palingworst 150 gram

Losse worst

Autoruitschade? Weekblad

1.69 1.79 2.79 1.89

Sfeervolle

Pelletkachels Neem contact met ons op voorKozijnen een afspraak in onze showroom en ervaar het zelf! Zonweringen

Overkappingen Bel naar: 0113-551384 Nu tijdelijk met

Bel 0113 - 251 700

Bel 0113 - 251 700

100 KG gratis

Onderhoud

aan alle merken cv-ketels!

Bel voor een afspraak naar 0113 - 551384.

Bel vrijb

Of jaarlijks onderhoud met een voordelig onderhoudscontract? Al vanaf € 6,50 p/maand!

H va

Zie ook onze website: hkmn.nl/onderhoud

st

Bel 0113 - 251 700

ENplus A1 houtpellets! ascozeeland.nl

Wh


2

Advertentieblad Reimerswaal

14 juli 2021 - nr. 3310

Reimerswaal info

Kijk ook op: www.reimerswaal.nl

Wekelijkse informatierubriek Gemeente Reimerswaal

Wist u dat…? volgens de Europese regels u

niet meer mag rijden met een rijbewijs dat op 1 juli 2021 of later is verlopen?

Alleen als uw rijbewijs is verlopen in de periode van 1 september 2020 tot 1 juli 2021 is het rijbewijs nog 10 maanden na de verloopdatum geldig.

Voorbeeld: • Uw rijbewijs is verlopen op 2 oktober 2020 dan kunt u met dit rijbewijs nog rijden tot 2 augustus 2021. • Uw rijbewijs verlopen op 20 juli 2021? U moet uw rijbewijs verlengen voor 20 juli 2021.

Vergaderagenda

Contactgegevens

• Besluitraad: Dinsdag 20 juli, 20.00 uur. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl

Algemeen telefoonnummer: 14 0113 E-mail: gemeente@reimerswaal.nl WhatsApp: 06-23 23 69 42. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen. Berichten worden behandeld tijdens onze openingstijden.

• WMO-raad: Donderdag 9 september, 13.30 uur. Dorpshuis De Meiboom Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl

Publieksbalie: Gemeentehuis, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen. De balie voor burgerzaken is uitsluitend op afspraak geopend. Op sommige dagen ook buiten de algemene openingstijden van het gemeentehuis. Kijk op www.reimerswaal.nl voor een beschikbaar tijdstip of bel ons via telefoonnummer 14 0113. Openingstijden gemeentehuis: Maandag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur Vrijdag 8.30 - 12.00 uur Afspraken met raadsleden: Griffie - telefoon: 14 0113 of griffie@reimerswaal.nl Afspraken met leden college burgemeester en wethouders: Bestuurssecretariaat - telefoon: 14 0113 of bestuurssecretariaat@reimerswaal.nl Noodgevallen openbare ruimten: Voor dringende noodgevallen aan wegen, rioleringen, openbaar groen en dergelijke, buiten kantooruren. Telefoon: 06-53702470. Heeft u een verstopping? Neem dan altijd eerst contact op met de gemeente. Inloopspreekuur wijkagenten: De wijkagenten van de gemeente Reimerswaal houden iedere donderdag van 09.00 tot 12.00 uur inloopspreekuur in het politiesteunpunt Kruiningen. Het steunpunt zit op de 1e verdieping van Bachten Vaete, Brouwerijstraat 1 in Kruiningen, tegenover het gemeentehuis. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Voor ouders/verzorgers, jongeren tot 23 jaar en professionals met alle vragen over opvoeden en opgroeien. Telefoon of WhatsApp: 06-40736270 maandag t/m vrijdag van 09.00-11.30 uur, behalve op donderdag of cjg@reimerswaal.nl. Jeugd- en jongerenwerk: Jeroen Kempees, telefoon 06-24928651 of j.kempees@reimerswaal.nl Werk, inkomen en zorg (WMO): Voor aanvragen/aanmelding/informatie/ advies kunt u terecht bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ, in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes. Telefoon: 0113-239 100. www.grdebevelanden.nl/wiz Servicepunt vrijwilligers(werk) Reimerswaal: Heeft uw organisatie nieuwe vrijwilligers nodig of wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Bel 14 0113 of ga naar www.inreimerswaal.nl Dé activiteitenwebsite op het gebied van sport, bewegen, cultuur, zorg en vrijwilligerswerk in Reimerswaal. Collectief vervoer nodig? Bel 0113-745050.


3

14 juli 2021 - nr. 3310

De norm moet zijn: drank en verkeer gaan niet samen, zorg dat jij de BOB bent of zorg voor een BOB die jou veilig thuisbrengt! Maak dus bespreekbaar wie de BOB is, zorg voor elkaar en kom veilig thuis. Deze afspraken gelden dus voor rijders en bijrijders.

Advertentieblad Reimerswaal

Aangepaste openingssjden milieustraat juli en augustus 2021

Maandag t/m vrijdag

van 08:00 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 15:00 uur

Zaterdag

van 09:00 tot 15:00 uur www.zrd.nl Volg ons op Facebook @Zeeuwsereinigingsdienst

Reimerswaalse omroeper

Ook nu de kroeg weer open is.

Een rubriek voor instellingen en verenigingen in Reimerswaal om hun evenementen en activiteiten aan te kondigen. Kopij graag uiterlijk woensdag vóór 17.00 uur aanleveren via het formulier op www. reimerswaal.nl. Hier kunt u ook de spelregels nalezen.

Berichtjes Expositie leden kunstkring Yerseke De Hervormde Dorpskerk, Kerkplein, Yerseke, opent de deuren, elke woensdag en zaterdag vanaf 14 juli t/m 8 september van 11.00-15.00 uur. Expositie van leden Kunstkring Reimerswaal en de geschiedenis van de kerk. Welkom!

Stichting mosselfestival Yerseke Mosselfestival Yerseke 5, 6, 7 augustus. Donderdag voor de jeugd

Bekendmakingen Ontheffing voor het verbranden van snoeihout: Burgemeester en wethouders van Reimerswaal hebben ontheffing verleend op grond van artikel 10.63 van de Wet milieubeheer en artikel 5:34, lid 3, van de Algemene plaatselijke verordening aan: • Limagrain Nederland B.V., voor het verbranden van snoeihout op het perceel Zimmermanweg 1, 4411 RD Rilland, kadastraal bekend gemeente Reimerswaal, sectie L, nummer 275. Rechtsmiddelen Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Een besluit kunt u uitsluitend inzien na een afspraak met mevrouw Kole-Vollebregt, van de afdeling Advies en Ondersteuning. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl Kruiningen, 14 juli 2021 Verleende ontheffing op grond van artikel 35, lid 2 van de Alcoholwet aan: • De heer F.J. Waterman, voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens het Mosselfestival Yerseke op de kop van de Koningin Julianahaven in Yerseke, op 4 augustus 2021 van 12.00 uur tot 21.00 uur en op 5 augustus tot en met 7 augustus 2021 van 12.00 uur tot 00.00 uur. • Mevrouw M. Verschuure, voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens het kermisweekend in Yerseke op het

parkeerterrein aan de Dregweg, op 19 augustus 2021 van 17.00 uur tot 01.00 uur, op 20 augustus 2021 van 17.00 uur tot 02.00 uur en op 21 augustus 2021 van 13.00 uur tot 02.00 uur. Rechtsmiddelen Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Een besluit kunt u uitsluitend inzien na een afspraak met mevrouw Kole-Vollebregt van de afdeling Advies en Ondersteuning. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl Het gebruik maken van deze vergunningen wordt beïnvloed door de maatregelen die worden genomen in verband met de bestrijding van het coronavirus. Kruiningen, 14 juli 2021 Verleende vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening aan: • De heer B. Menheere, voor het houden van een buurtbarbecue in de Oude Polderstraat in Hansweert, de straat zal tijdens de straatbarbecue afgesloten zijn vanaf Oude Polderstraat 1 tot en met Oude Polderstraat 5, op 30 juli 2021 van 14.00 uur tot 22.30 uur. • De heer P.E.M. den Ouden, voor het houden van een buurtbarbecue in de Morlodestraat in Krabbendijke, de straat zal tijdens de straatbarbecue afgesloten zijn vanaf Morlodestraat 28 tot en met 34, op 23 juli 2021 van 15.00 uur tot 00.00 uur.

Rechtsmiddelen Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Het gebruikmaken van deze vergunningen wordt beïnvloed door de maatregelen die worden genomen in verband met de bestrijding van het coronavirus. Kruiningen, 14 juli 2021 Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende aanvragen om omgevingsvergunning hebben ontvangen: • Voor: het nieuw bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw Locatie: Zuidweg 14A t/m 14F in Krabbendijke Datum ontvangst: 2 juli 2021 • Voor: het uitbreiden van een woning Locatie: Slotstraat 22 in Kruiningen Datum ontvangst: 25 juni 2021 • Voor: het kappen van een boom Locatie: Lavendeldijk 29 in Oostdijk Datum ontvangst: 29 juni 2021 • Voor: het bouwen van een woning Locatie: Emanuelpolder 1B in Waarde Datum ontvangst: 1 juli 2021 • Voor: het nieuw bouwen van een woning Locatie: Carel Fabritiuslaan 13 in Yerseke Datum ontvangst: 1 juli 2021


4

Advertentieblad Reimerswaal

14 juli 2021 - nr. 3310

Bekendmakingen • Voor: het aanpassen van ruimtes in de bestaande woning en het huisvesten van 4 arbeidsmigranten Locatie: Langeville 19, 19A t/m 19G in Yerseke Datum ontvangst: 28 juni 2021 • Voor: het nieuw bouwen van een woning Locatie: Postweg 3C in Yerseke Datum ontvangst: 22 juni 2021 Een aanvraag kan uit meerdere activiteiten bestaan. Aanvragen liggen niet ter inzage, maar kunnen op verzoek wel worden ingezien. Neem daarvoor even contact op via 14 0113 of gemeente@ reimerswaal.nl. Als een bezwaar of zienswijze wordt overwogen, moet eerst een (ontwerp)besluit op de aanvraag worden afgewacht. Van dit (ontwerp)besluit volgt ook een melding in deze rubriek Bekendmakingen.

Melding Activiteitenbesluit van C. Sinke Aannemings- & Verhuurbedrijf Op 6 april 2021 hebben wij een melding ontvangen van C. Sinke Aannemings- & Verhuurbedrijf gelegen aan de Kersenweg 5 in Kruiningen. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit, over het beëindigen van een aantal activiteiten. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210238. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met P. Valk, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51202869 of 0115 745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. Meldingen worden gepubliceerd ter informatie. Hiertegen is geen zienswijze, bezwaar en/of beroep mogelijk.

Meldingen artikel 8.40/8.41 wet Milieubeheer (Activiteitenbesluit) Melding Activiteitenbesluit van Handelsmaatschappij Mawipex B.V. Op 7 juni 2021 is er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van Handelsmaatschappij Mawipex B.V. gelegen aan De Poort 17 in Rilland. Het betreft een melding over het verwerken (zagen en snijden) van EPDM dakfolie, de opslag van goederen en het in gebruik hebben van een laadstation voor heftrucks. Tevens wordt melding gemaakt van het in gebruik hebben van 4 inpandige ADR opslagkluizen voor de locatie De Poort 21 in Rilland. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210385. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 13055800 of 0115 745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend: • Voor: het bouwen van een vrijstaande villa Locatie: Concordia 7 in Kruiningen Verzenddatum besluit: 5 juli 2021 • Voor: het plaatsen van een schutting Locatie: Eenhoorn 16 in Kruiningen Verzenddatum besluit: 7 juli 2021 • Voor: het plaatsen van balkonbeglazing Locatie: De Zaete 21 in Yerseke Verzenddatum besluit: 6 juli 2021 • Voor: het plaatsen van balkonbeglazing

Locatie: De Zaete 27 in Yerseke Verzenddatum besluit: 6 juli 2021 • Voor: het nieuw bouwen van 2 woningen Locatie: Johannes Vermeerlaan 18 en 20 in Yerseke Verzenddatum besluit: 6 juli 2021 Rechtsmiddelen Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure, kunnen hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en) waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van een besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kan naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan ook digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening. Kruiningen, 14 juli 2021

Week 28 021 - Acties geldig t/m zaterdag Kamperfoeliestraat 85, 4461 VM Goes Tel. 0113 220 948 | www.marosgoes.nl ma - zo gesloten | di, wo en vrij 8:30 tot 18:00 uur do 8:30 tot 20:00 uur | za 8:30 tot 16:00 uur

ENTRECOTE SIMMENTALER BEEF 250 GRAM

KIPPENVLEUGELS GEKRUID, KILO

KIPREEPJES

NATUREL/ INDISCH/ PIRI PIRI 500 GRAM

VARKENSLAPPEN KILO

3,99

BBQ VLEES

2,

PER PERSOON (500 GRAM),

99

2,99 3,99

FRICANDEAU/ ROLLADE

4,

SHOARMAVLEES

4,

KILO

KILO

HELE GRILLWORST NATUREL/ KAAS

met goud bekroond | vernieuwd recept

50 50

Member of the

KEUZE UIT 50 VLEES/VISSOORTEN

VANAF:

5,

50

Narviflex Group De Poort 73, 4411 PB Rilland

Vandaag voor 20.00 uur besteld = morgen in huis. www.zeelandBBQ.nl

RUNDER RIBLAPPEN

3,75

500 GRAM

OMA’S GEHAKTBALLEN

5,-

8 STUKS

PER STUK

5,

-

2 STUKS

8,-

Online bestellen, afhalen en bezorgen mogelijk! www.Vleesbaas.com

ZOEK EN WIN Uit welke advertentie komt onderstaand detail?

Servicemonteur Productie en Buitendienst Z.B.S. Z.B.S. BV (Zeeland Belting Service), gevestigd te Rilland (NL), is een belangrijke service-partner voor transportbandgebruikers in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Recent is Z.B.S. toegetreden tot de Narviflex Group, de grootste transportbanden servicegroep in de Benelux, met fabrieken in België en Nederland en gespecialiseerd in kunststof en rubber transportbanden, evenals rubberartikelen en industriële plastics. Om ons team bij Z.B.S. BV te versterken zoeken wij een Servicemonteur Productie en Buitendienst. Jij gaat dagelijks onze klant uit de nood helpen.

Het takenpakket bestaat uit: • • • • • •

Productiewerkzaamheden in onze vestiging te Rilland Voorbereiden van transportbanden in de werkplaats Analyseren van defecten aan transportinstallaties Verbetervoorstellen doen aan de eindgebruiker Monteren en lassen van transportbanden Bekleden van rollen en trommels met diverse bekledingsmaterialen

Functie-eisen: • • • • • • •

MBO werk- en denkniveau VCA-certificaat is een pluspunt Technische achtergrond Ervaring in transportbanden is niet noodzakelijk Een net en representatief voorkomen Zelfstandig kunnen werken Flexibiliteit en een doorzetter

Aanbiedingen

Als oplossing stuurt u uiterlijk vrijdag in de week van plaatsing de naam van de adverteerder, de pagina waarop de advertentie staat en het weeknummer m.v.v. uw naam en adres naar: ljmeeuwsen@velzenbv.nl of Drukkerij van Velzen, Zuidweg 19, 4413 NL Krabbendijke Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken die een waardebon ontvangt t.w.v. € 7,50, te besteden in onze boekhandel.

Arbeidsvoorwaarden: • • • •

Uitstekende arbeidsvoorwaarden Goede begeleiding en veel tijd om het vak te leren Ruimte voor eigen initiatief en inbreng Een afwisselende en uitdagende baan binnen een jong en professioneel team

Kom in ‘t Polderwienckeltje voor meer Sollicitatiesnog met c.v. graag richten aan: aanbiedingen!! De oplossing van week 27 was: pag. 14 Calvijn College Winnaar: E. Oostdijk Gr. van Zoelenstraat 1 Yerseke

Zeeland Belting Service B.V. T.a.v. Peter Kole e-mail: peter@zbsbv.nl tel. 0113-551040


5

14 juli 2021 - nr. 3310

Advertentieblad Reimerswaal

Overzicht programma 2021/2022 WE GAAN EINDELIJK WEER BEGINNEN! De kaartverkoop start!

Nadat we door de coronaperikelen een hele turbulente periode en heel veel stilte op theatergebied achter de rug hebben gaan we in september toch weer vol goede moed van start. En we hebben er zin in! Hopelijk jullie ook! We gaan er van uit dat we tegen die tijd weer uit kunnen gaan van de normale capaciteit (maximal 250 mensen). De artiesten staan ook weer te trappelen. We hebben een mooi, afwisselend programma samen kunnen stellen. Wat te denken van Stef Bos, Marc Marie Huibregts, Youp van ‘t Hek, Wim Helsen, Fuse (huisorkest van Podium Witteman), Joris Linssen, Ruud Hermans, Leoni Jansen enz.

voegd. Ook krijgt u nog steeds een korting van 10% op de totaalprijs als u minimaal vier verschillende voorstellingen tegelijk boekt (kwartet-korting)! Prijzen zonder korting tellen hiervoor niet mee! In de hoop velen van jullie weer, in goede gezondheid, te kunnen begroeten bij de voorstellingen, wens ik u, mede namens de overige werkgroepsleden, heel veel kijk- en luisterplezier toe!! Kijk snel op onze website: www.podiumreimerswaal. nl. U kunt daar meer informatie vinden over de voorstellingen en onder ‘Algemene Info’ allerlei informatie over theaterdiners, aanvang, Tip van Jacques e.d. en kunt u uiteraard kaarten bestellen.

Dit is mogelijk dankzij de geweldige steun van de gemeente, sponsors, impresariaten en artiesten. Dit jaar hebben we ook weer het gratis pauzedrankje toege-

Namens Podium Reimerswaal, Jacques Boonman

Attentie!

GEEN PROGRAMMABOEKJE! We konden door alle onzekerheden, verschuivingen en annuleringen voor komend seizoen weer geen programmaboekje uitgeven. We vonden het ook nog steeds niet gepast in deze moeilijke tijden een beroep te doen op onze sponsors en adverteerders. We beperken het dus om ons programma voor komend seizoen in een folder en op onze website www.podiumreimerswaal.nl te zetten en kenbaar te maken via onze nieuwsbrief, het Advertentieblad en Reimerswaal Informatie. Wacht niet te lang met bestellen, want voor alle voorstellingen geldt: VOL=VOL! Dit geldt ook voor de theaterdiners (max. 50)! De kaartverkoop begint half juli. Mocht u vragen hebben, dan kunt u bellen naar Jacques Boonman, 0113 551552. Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen geef dan even uw e-mailadres door aan info@podiumreimerswaal.nl

Overzicht 2021 Alle voorstellingen zijn in het dorpshuis in Rilland en beginnen om 20.00 uur, tenzij anders vermeld! Tip van Jacques!

Tip van Jacques! Donderdag 16 september Muzikaal cabaret ELLEN DIKKER, HANNEKE DRENTH & DIANNE LIESKER met ‘Tis hier geen hotel’. De allerleukste voorstelling voor iedereen met een puber of zelf ooit puber is geweest.

Woensdag 29 september Theaterconcert STEF BOS solo met ‘Bloemlezing’ en elke avond anders en elke avond is het intens genieten! https://www. stefbos.nl

Zaterdag 2 oktober Muzikaal cabaret MAARTJE & KINE met nieuw programma ‘Speelbeesten II’ Twee vrolijke, zeer positief ingestelde dames, die u gegarandeerd vrolijk het theater doen verlaten! www.maartjeenkine.nl

Tip van Jacques!

Vrijdag 5 november Cabaret

Zaterdag 16 oktober Toneel PRODUCTIEHUIS ZEELANDIA met ‘De vrouw bij het raam’ Nadere informatie volgt.

Woensdag 20 oktober Cabaret MARC-MARIE met try-out van zijn nieuwe programma ‘Uitgesproken’ Marc-Marie: Stout, kwetsbaar, eerlijk en aanstekelijk! Supertip van Jacques!

Vrijdag 12 november Cabaret YOUP VAN ’T HEK met try-out van ‘De laatste ronde’. Geweldig dat Youp z’n laatste ronde ook bij ons komt spelen! Zorg dat je er bij bent! De laatste mogelijkheid! https://youp.nl

Vrijdag 26 november Theaterconcert FUSE met Fuse Live (Huisorkest van Podium Witteman!) Een geweldige, afwisselende avond met prachtige muziek! Ontdek het zelf, in de muzikale wereld van Fuse. www.fusemusic.nl

WIM HELSEN met try-out van zijn nieuwe programma ‘Niet mijn apen, niet mijn circus’ De Pers over Wim: Parool ‘Grandioze acteur. Superieur.’ Algemeen Dagblad ‘De Vlaming is naast een rasacteur een komiek van uitzonderlijke klasse.’ http://wimhelsen.be Tip van Jacques!

Zaterdag 27 november Cabaret GROF GESCHUD met hun nieuwe programma ‘Broeden’. Mis dit jonge, zeer talentvolle cabaretduo niet! Gegarandeerd een hele leuke avond! www. grofgeschud

Zaterdag 6 november Totaaltheater Totaaltheater FRED DELFGAAUW & IDA VAN DRIL met ‘King Lear’ ‘Delfgaauw is niet uit te leggen. Je MOET hem zien, je MOET hem meemaken.’ Ida van Dril: ‘Ze zingt, ze springt, ze speelt, kortom ze betovert.’ Genieten van twee bijzondere theatermakers! www.delfgaauw. nl www.idavandril.nl Tip van Jacques!

Zaterdag 11 december Cabaret NIET SCHIETEN! met ‘25 jaar Lust en Leed’ Maarten, Arend en Erik nog één keer met z’n drieën! N.B.: Het werk van Niet Schieten! wordt inmiddels door menig psycholoog en relatiebemiddelaar als standaardwerk beschouwd! www.nietschieten.nl


6

Advertentieblad Reimerswaal

14 juli 2021 - nr. 3310

Tip van Jacques! Tip van Jacques!

Zondag 19 december 12.00 uur! Muziek Een bijzonder KERSTKOFFIECONCERT met Ruud Hermans, Lesley van der Aa & the MVP’s ‘the mistletoe is waiting…’. Kom genieten! Uw kerst zal anders zijn! www.ruudhermans.nl

Zaterdag 8 januari Muziek WILLEM VERMANDERE met ‘heden, verleden en toekomst’. De muzikanten: Freddy Desmedt: klarinetten,saxofoons en fluiten - Pol Depoorter: gitaren en mandoline. ‘Heden, verleden en toekomst’; een avondlang genieten!. www.willem-vermandere.be

Zaterdag 15 januari Theaterconcert LEONI JANSEN, IZALINE CALISTER, THIJS BORSTEN EN ROËL CALISTER met ‘De eeuw van Harry Belafonte’. Een avond met nostalgie en vele bekende nummers van Harry Belafonte en mooie verhalen over zijn leven! www.leoni.nl | www.izalinecalister. com | www.thijsborsten.com

Tip van Jacques!

Vrijdag 4 februari Muziektheaterconcert JORIS LINSSEN & CARAMBA met ‘Dichterbij!’ Een theaterconcert vol interactie, energie en ontroering. Dichterij! https://www.jorislinssen.nl

Vrijdag 11 februari Kaj Munk Hansweert Toneel/een goed en mooi verhaal! NHUNG DAM met ‘3 miljoen voetstappen naar Sicilië’. Een voorstelling om je in onder te dompelen. http://www.nhungdam.com

Zaterdag 22 januari Kaj Munk Hansweert Theaterconcert THE LASSES met ‘Ziel van Schotland’. Ze zijn al eerder bij ons geweest in Waarde. Voel de wind in de Schotse Highlands, ruik de heide van de Lowlands en geniet van deze ode aan Schotland. https://www.thelasses.nl/

Tip van Jacques!

Zaterdag 12 februari Cabaret JEROENS’ CLAN met ‘Tere zieltjes’ Drie talentvolle jonge honden met hun debuutprogramma! Zorg dat jij dit gezien hebt voordat anderen het erover gaan hebben! Laat je verrassen! https://www.jeroensclan.com

Tip van Jacques!

Tip van Jacques! Tip van Jacques!

Zaterdag 19 februari Theatercollege: GUIDO WEIJERS met Masterclass Geluk. Een vrolijk wetenschappelijk theatercollege over geluk! Bent u ook op zoek naar geluk? Wees er dan snel bij! Geen cabaret - wel grappig! www.guidoweijers.nl

Tip van Jacques!

Vrijdag 18 maart Toneel

Zaterdag 5 maart Muziektheaterconcert/multimedia HANS VISSER & IRENA FILIPPOVA met ‘Hollandse streken’. Voor alle leeftijden. Een combinatie van de mooiste schilderijen en prachtige muziek. www.hansvisserproductions.nl Tip van Jacques!

Zaterdag 12 maart Cabaret MARTINE SANDIFORT met ‘Namasteetjes’ Bekend van: Dokter Corrie, Kopspijkers, Koefnoen, Klokhuis, cabaret met Alex Klaasen en Remko Vrijdag. NAMASTEETJES! EEN LIFE-CHANGING-EXPERIENCEEVENT! En daarna zal ook JOUW leven COMPLEET veranderd zijn. Of niet. https://martinesandifort.nl

TONEELGROEP HET VOLK met ‘De bezoeking’. De bezoeking is de laatste reisvoorstelling van Toneelgroep Het Volk. Deze mag u dus echt niet missen! www.toneelgroephetvolk.nl Tip van Jacques!

Tip van Jacques!

Zaterdag 2 april Toneel LISSE KNAAPEN met ‘In het licht’ Regie: Benno Hoogveld. Muzikale solovoorstelling gebaseerd op het indrukwekkende boek van Karin Bloemen. Weer een schitterende productie van Solo Stories de makers van o.a. ‘Ma’ en ‘Emma wil leven’ https://solostories.nl/ https://www.facebook.com/ solostories

Vrijdag 8 april Theaterconcert BRITTA MARIA presenteert: ‘Aznavour, mon Amour’ met OLEG FATEEV, MAURITS FONDSE en SIMONE SUE. Charles Aznavour, de zanger, de componist, de tekstschrijver. Een avond heerlijk genieten! www.brittamaria.nl www.simonesou.com www.oleg.nl https://mauritsfondse.com

Vrijdag 25 maart Cabaret/kleinkunst MARTIJN KARDOL met zijn nieuwe programma ‘De situatie’. Martijn is een paar jaar geleden ook bij ons geweest. Prijzen: o.a. Nominatie Neerlands Hoop 2018, Jury- en publieksprijs Leids Cabaret Festival 2016. www.martijnkardol.nl Tip van Jacques!

Zaterdag 9 april Cabaret KLOOSTER EN VAN DER MEULEN met ‘Tijd zat’. De ultieme intieme muzikale generatiekloofcabaretavond! Marieke Klooster (geen onbekende voor ons. Ze speelde vaker bij ons met Vrouw Holland!) Of je nou dertig of vijftig bent, dubbel leed vermaakt! Heel herkenbaar! Maak het mee! https://www.instagram.com/kloosterenvandermeulen

Vrijdag 22 april MeerWaarde in Waarde Theaterconcert Een zeer gevariëerd concert met uiteenlopende muziek met covers en eigen werk. Ga jij mee op weg naar Carré? Een zeer talentvolle band. https://laniquemusic.nl


7

14 juli 2021 - nr. 3310

Tip van Jacques!

Tip van Jacques!

Zaterdag 30 april Theaterconcert Kaj Munk Hansweert. MARJOLEIN MEIJERS en muzikanten met ‘Tijdloos’ Liedjes schoon van eenvoud. Altijd een genot om te luisteren naar de mooie verhalen en de muziek van Marjolein en haar mannen. https://marjoleinmeijers.nl www.toneelgroephetvolk.nl

Advertentieblad Reimerswaal

Zaterdag 14 mei Cabaret

ZE ZIJN ER WEER! DE ZEEUWSE ZONNEKERSEN!

KIRSTEN VAN TEIJN met ‘Sexperiment. Een intieme avond rondom 21e-eeuwse liefde over gender, seksualiteit en identiteit. Een heerlijke, actuele avond! www.kirstenvanteijn.nl

Ronduit de lekkerste! Gerijpt onder de Zeeuwse zon. En dat proef je! Verkrijgbaar bij o.a. Landwinkel Elenbaas en boerderijwinkel Puur www.zeeuwsezonnekers.nl

WENSKAARTEN Ruime sortering, exclusief maar ook voordeelkaarten € 0,60 p.st. of 10 voor € 5,–.

www.famateq.nl

Met spoed gezocht:

ELEKTRO- EN MECHANISCH MONTEURS www.famateq.nl www.famateq.nl • 06-20838316

www.famateq.nl 21-018_FTQ_Pers_Adv_264x195_v3.indd 1

05-02-2021 13:35

21-018_FTQ_Pers_Adv_264x195_v3.indd 1

05-02-2021 13:35

21-018_FTQ_Pers_Adv_264x195_v3.indd 1

05-02-2021 13:35

vacature

Wil jij werken op een unieke plaats aan het water, in de jachthaven? Dan is Van der Rest Nautic op zoek naar jou! Wij zijn op zoek naar:

Allround monteur Jachtreparateur

(standplaats Wemeldinge)

(standplaats Kats)

Ga voor de informatie van beide vacatures naar www.vdrest.nl/categorie/vacatures/

Heb je interesse? Mail dan je sollicitatiebrief met CV naar adrienne@vdrest.nl t.a.v A.J. Vermin-van Liere.


8

Advertentieblad Reimerswaal

14 juli 2021 - nr. 3310

Wij verhuren alles

voor de klusser!

Naast onze standaard collectie kostuums zijn wij ook gespecialiseerd in: AMBTSKLEDING KOORKLEDING ROUWKLEDING HERENKLEDING

BRUIDEGOMKLEDING MAATKOSTUUM MAAT OVERHEMD

Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

Weekaanbiedingen 13-07 t/m 17-07-2021

‘s-Gravenstraat 63 | 4431 AB ‘s-Gravenpolder | 06 14 53 15 28 info@klamarsfashion.nl | www.klamarsfashion.nl Wij komen naar u toe of maak vrijblijvend een afspraak bij ons in de winkel

Z E Z I J N E R WE E R :

ZEEUW SE M OSSE LE N V E R S UI T HE T WA T ER

Zalmfilet Ongepelde wokgarnalen 500 gram Tonijnsalade

huisgemaakt, 150 gram

Bospeen

per bos

Mooie bloemkool

per stuk

Cantaloupe meloen

per stuk

Perssinaasappelen

20 stuks

1.25 1.25 2.50

9. 11.95 3.00 50

500 gram

0.99

machines & gereedschappen

Kabeljauw preischotel huisgemaakt, 2 voor

14.50

Tot ziens bij Vishandel Van As Zeeland BV

Zeeuwse kersen

www.csinkebv.nl

www.snipperbv.nl

Kersenweg 5, Kruiningen, 0113 - 50 64 99

KASTEN, WERKBLADEN en KEUKENAPPARATUUR • ruime keus • laagste prijs • wisselend assortiment

KEUKEN OUTLET WINKEL

Spoorstraat 18 C ‘S-GRAVENPOLDER

er wel!

n niet... leuk

Goedkoper ka

www.keukenoutletwinkel.nl

NU 30% korting op vele artikelen zoals: speeltjes, krabpalen, halsbanden, klompen laarzen enz. (exclusief voeding en aanbiedingen). Onze laatste verkoopdag is 31-07-2021. Vanaf 01-08-2021 zijn wij definitief gesloten aanbiedingen geldig van woensdag t/m zaterdag

NU GROTE OPRUIMING VAN ONZE ZOMERCOLLECTIE Damesschoenen van o.a.:

Benefietstocht 2021 Door onze mooie Zeeuwse streek

Zaterdag 24 juli Afstand Starttijd Inschrijfgeld Extra

*inclusief consumpties onderweg *vooraf aanmelden niet nodig

Afstand Starttijd Inschrijfgeld Inschrijfdatum

18, 24 of 28 km 10:00 - 13:00 €4,- p.p. Max. €15,- per gezin - Puzzeltocht voor kinderen - Informatieboekje met geschiedenis incl. foto’s - 2e bakje koffie of thee gratis bij ‘Zeeuws Genieten’

130 km 08:30-09:00 €30,- p.p. Voor 10 juli

Opgeven via: tfcbezemer.acties@hotmail.com

Ecco, Gabor, Wolky, Xsensible, Tamaris, Rieker, Waldlaufer

Herenschoenen van o.a.: Australian, Ecco, Berkelmans, Gaastra

Alle kinderschoenen

NU 50% KORTING Merken o.a.: Braqeez, Bunnies jr., HIP Shoe Style, Pinocchio, Shoesme

Kom snel kijken en doe uw voordeel!!!

*inclusief lunch en consumpties onderweg

Bezoek ook onze webshop:

onlinemerkschoenen.nl

Na een leuke fietstocht afsluiten met een ijsje!

Dorpsstraat 100 - Krabbendijke - Tel. 0113 - 50 15 89

Coremans, Haltestraat 78, Rilland

Volg ons ook online:

@Smit_Schoenmode -

Ook voor uw steunzolen!

SmitSchoenmode

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws, acties en trends… vind ons leuk op facebook!


9

14 juli 2021 - nr. 3310

Advertentieblad Reimerswaal

n te c u d ro p e k ij rl ee h ze n o n va is u Geniet th Diverse ovenschotels | drie-luik aperitief | tonijn sashimi | huisgemaakte vissoep en kreeftensoep | visbami | belegde broodjes | salades en meer!

Weekaanbieding

Kom gezellig langs in de winkel of geef je bestelling telefonisch of via Whatsapp door via 0113 - 572079 Korringaweg 31, Yerseke

15 juli t/m 21 juli:

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur, zaterdag van 08.30 uur tot 16.00 uur.

Mossel pakket! 2 kg Jumbo mosselen met een zakje groenten, mosselkruiden en een mosselsausje voor € 19,50

Voor de laatste nieuwtjes en aanbiedingen volg ons via @viswinkel.aquatritonmossel

Uit elkaar? Kies voor scheiden in overleg. www.scheidingspraktijk.nl

Wim Folmer

06 50 20 44 88 w.folmer@scheidingspraktijk.nl

Scheidingsconsulent

Prijsknaller Gebraden gehakt

Car Service

per 100 gram

€ 0,80

Uit eigen keuken, pure E nr. vrij

Garage HHoogesteger oogesteger Uw adres voor onderhoud & reparatie voor alle merken • APK Keuringsstation & AIRCO servicecentrum

d Onderhou e van & reparati CHE ELECTRIS AUTO’S

Dijkwelsestraat 59 • Kapelle • tel 0113 34 13 15 • garagehoogesteger.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag 07-21 uur • vrijdag 07-18 uur • zaterdag 08-12 uur

Kipkerrie-salade

per 100 gram

Heerlijke malse biefstuk

per 250 gram

€ 5,50

BBQ-tijd 100% runder hamburgers

€ 0,99

€ 1,25

per stuk

Heerlijk op de bbq

Voor de liefhebbers Argentijnse runder rib eye Lekker en super mals

Kijk voor een uitgebreide bbq op www.slagerij-jankees.nl

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 15 t/m woensdag 21 juli. Kijk voor meer reclame in de winkel of kijk op www.slagerij-jankees.nl

Weststraat 23 | 4421 AC Kapelle | Tel. 0113-330938

www.slagerij-jankees.nl

ZORG IN DE REGIO Allévo, zorg- en dienstverlening Tel. 088-11 02 800, ook voor dringende hulp-vragen 24 uur per dag en in het weekend. Buurtdiensten Reimerswaal Voor alle hulp in het huishouden. Team 1: Yerseke, Kruiningen, Hansweert, Schore. Tel. 06 - 10 27 41 32. E-mail: reimerswaal@buurtdiensten.nl Team 2: Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde. Tel. 06 - 51 43 77 86. E-mail: reimerswaal2@buurtdiensten.nl Buurtzorg Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde Verzorging en verpleging, 06-23 28 29 80, 24 uur per dag. Buurtzorg Yerseke team dorp: 06-13 24 88 86. Buurtzorg Yerseke team Moerplein: 06-82 13 34 00. Buurtzorg Kruinigen en Hansweert: 06-12 54 66 52. Maaltijd Thuis Inlichtingen of aanmelden via Cliënten Service Bureau van zorggroep Ter Weel: 0900-22 44 88 0 (lokaal tarief). RST zorgverleners (Reformatorische zorg) 7 dagen per week, 24 uur bereikbaar voor verpleging en verzorging. Tel. 085 - 80 88 162. De Luisterlijn Altijd tijd voor een gesprek 0900-0767. Vertrouwelijk, anoniem, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Vrijwilligershulp Krabbendijke Handje Extra Voor als u even een handje extra kunt gebruiken bij bijvoorbeeld het boodschappen doen, mantelzorgondersteuning, begeleiding en vervoer bij bezoek huisarts of ziekenhuis. 06-20 12 70 15 handjeextrakrabbendijke@gmail.com Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-18.00 uur 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl Verloskundigen Reimerswaal Bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Tel. 0113-50 38 42. www.verloskundigenreimerswaal.nl

vakkundig en persoonlijk

Verloskundigen Zuidwesthoek Spreekuren in Rilland, Hoogerheide en het MoederKindcentrum in ‘het Bravis’ te Bergen op Zoom, 24/7 bereikbaar op 06-46 61 65 55, www.verloskundigenzuidwesthoek.nl, verloskundigenzuidwesthoek@outlook.com Vrijwilligershulp Klusteam Rilland Wij ondersteunen bij het verbeteren van de leefomstandigheden van iedere volwassene ongeacht leeftijd, ziekte, handicap, of anderszins bijvoorbeeld bij klusjes maar ook indien u behoefte heeft aan dagelijks telefonische controle hoe het met u gaat. 06-51 36 46 28 Diabeteslijn: 033-46 30 566, info@dvn.nl Adviesbureau Veilig Langer Thuis Wonen (VLT) De wegwijzer voor ouderen en mantelzorgers! Voor kosteloos, vrijblijvend, onafhankelijk advies, op het gebied van praktische zaken, zorginhoudelijke zaken, wet en regelgeving en voor het bieden van een luisterend oor zijn we bereikbaar op: tel. 06-49329487, e-mail: info@adviesbureau-vlt.nl.

WEEKENDDIENSTEN Avond- en weekenddiensten huisartsen Voor medische spoed belt u buiten kantooruren (17.00-08.00 uur ’s morgens) de Huisartsenpost, telefoon 0900-1785. De huisartsenpost is gevestigd op het terrein van het Admiraal de Ruyterziekenhuis. Weekenddienst tandartsen Spreekuur vanaf 10.00 uur. Bellen voor een afspraak: tel. 06-22 34 72 09. Weekenddiensten dierenartsen Gezelschapsdieren: Kliniek Dier & Arts en Dierenkliniek Goes; bellen voor een afspraak: tel. 0113-33 01 15. Landbouwhuisdieren: 0113-34 24 86

Kapelle Weststraat 13 T 0113 - 343055 Yerseke Dreef 2 T 0113 - 574590 www.electroworld.nl

Elektro World Lamper is een familiebedrijf met inspiratiewinkels in Kapelle en Yerseke en een eigen reparatieteam voor witgoed, TV en audio!


10

Advertentieblad Reimerswaal

14 juli 2021 - nr. 3310

BEN JIJ AL IBIZA PROOF BIKINI

BENEN

TENEN

Permanent ontharen middels Soprano Titanium laser.

€ 199,prijs per behandeling

0113 – 31 22 44

www.keukenplus.com

Ook verkrijgbaar: WILGERMAIN GEUREN, MARC INBANE & QMS Wil jij de SKINSY EXPERIENCE ervaren? Kom gerust eens langs, de koffie staat klaar!

Maak een afspraak voor een 3D-ontwerp

Weststraat 15, Kapelle | salon@skinsy.nl | 0618896512 | www.skinsy.nl Skinsy comfort your skin @skinsy.nl

AC TI E VA N DE M AA ND JU LI Bent u op zoek naar een fiets van topkwaliteit? Een Riese & Müller fiets maakt uw fietstocht nóg comfortabeler.

JongW met l ijs euk welko msca deau!

Deze maand met

gratis displayupgrade t.w.v. € 152,90

Nieuw! € 20,90

Beverly Lewis

De weg naar huis

€ 19,95

€ 14,95

Ria van der Ploeg

Hanna Roubos-Nobel

Loslaten

Piekfijn voor klein

Vervolg op verbroken en verbonden

Creatieve haarcreaties maken met Hanna

€ 20,00

Nederland heeft alles

Bas en Nicolette op ontdekkingsreis

Dorpsstraat 83, Krabbendijke tel. 0113 - 50 61 73 E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl


14 juli 2021 - nr. 3310

Aanbiedingen

11

Advertentieblad Reimerswaal

molendijk HOVENIER & BESTRATING

ontwerp aanleg onderhoud

Kom in ‘t Polderwienckeltje voor nog meer aanbiedingen!! Superlekkere nootjes div. soorten

2+1 GRATIS

zakjes verpakt snoep 6 halen 5 betalen

…doet alles voor uw tuin! bestrating blokhutten verlichting

T: 06 - 51 66 25 94 E: info@hbmolendijk.nl

1 kg appels naar keuze + 500 gram sperzieboontjes + 4 bananen + 1 komkommer

www.hbmolendijk.nl

€ 5,00

Regelmatig adverteren? OPENINGSTIJDEN:

7 juli 2021 • week 27 • jaargang 84 nr. 3309

maandag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur zaterdag 10.00-15.00 uur T’ PolderWienckeltje van Waarde

Middenweg 2 - 4414 RM Waarde - 06-299 438 95

Wilt u wat bestellen? App of bel gerust Wij verkopen vlees en vleeswaren van Slagerij van Soest ‘s morgens voor 10.00 uur vlees besteld?? ‘s middags in ‘t Polderwienckeltje af te halen. ‘s morgens uw groente, snoep of nootjes besteld? ‘S middags in de slagerij af te halen.

Ad vertentieblad Rei

Vraag om een scherpe contractprijs!!!

merswaal

Ruime keuze aan badmeubelen!

DE SPECIALIST IN KOZIJNEN, DEUREN EN SCHUIFPUIEN!

en/of toilet!

Digitaal 3D3D-ontwerp van de badkamer Alle werkzaamheden met eigen tegelzetter en monteurs

Autoruitschade? Eén aanspreekpunt voor verkoop en montage

Wij hebben de totale oplossing Eigen showroom in Rilland voor uw badkamer! Kom gerust eens langs in onze showroom voor een vrijblijvend advies. Neem vooraf wel even telefonisch HOEKMAN tussen de Scheldes contact op, zodat we u nog beter Valckenisseweg 32 info@hkmn.nl kunnen helpen.

4411 BR Rilland

0113 - 55 13 84

Voor al uw

Autoruitschade?

Bel 0113 - 251 700

Bel 0113 - 251 700

UITVERKOOP Bel 0113 - 251 700

Weekblad Huis-aan-huisbezorging in 9200 gezinnen in de gemeente Reimerswaal

Wekelijkse verspreiding op woensdag. Advertenties inleveren op donderdag en vrijdag, maar uiterlijk op maandagmorgen vóór 12.00 uur bij

Zuidweg 19 4413 NL Krabbendijke tel. 0113 - 50 14 02 e-mail: info@velzenbv.nl

Slagveldstraat 56 A 4416 CC Kruiningen 0113 745 202 06 13 20 71 17 L.huissen@solidekozijn.nl

Schnitzelfestival Alle kip- en varkensschnitzels

* m.u.v. basisartikelen en hoogzomer-artikelen Piens Mode

Dorpsstraat 55, Krabbendijke

www.solidekozijn.nl

3.00 1.00 1.89

Leverworst 250 gram Leverkaas 100 gram

4+1 gratis 4.50

Kipfilet 500 gram

Katenhaasjes 500 gram of katenhaasspiesjes

3+1 gratis 3.75 Rundergehakt 5.95 Diverse soorten verse worst 500 gram 1 kilo

4 gehakt cordonbleus + 4 bourg. rundervinken + 4 tartaar + grillworst + eisalade

15.00

Zaterdag 10 juli 3 halen 2 betalen Dinsdag 13 juli 50-70% korting*

Producten Kozijnen Buitendeuren Schuifpuien

Kijk ook eens op onze website

PrINTwErK Zuidweg 19, Krabbendijke, tel. 0113-501402 e-mail: info@velzenbv.nl

Autoruitschade?

www.advertentie bladreimerswaal.nl

WORD JIJ ONZE TOP-COLLEGA?

Wij verzorgen graag uw badkamer van ontwerp tot uitvoering met onze eigen monteurs!

Complete renovatie van uw badkamer

Kipfilet 100 gram Kippita- + gerookte kipsalade

2.75

2 x 100 gram

VRIJDAG EN ZATERDAG

Baguettes 2 voor 9,00 Kipkluifjes gegrild 1 kilo 9,98 WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundgehakt kilo Halfom gehakt

kilo

5.95 6.25 5.

95 Losse worst kilo Snellemarkt 5, 4416 BR Kruiningen • T: 0113 - 38 46 99 www.slagerijvansoest.nl

6 dagen open! Altijd veilingverse snijbloemen Bloemisterij Slabbekoorn Wijngaardstraat 8 Yerseke Tel. + fax 0113 - 57 15 28

Tel. 0113 801 991 - www.dtcs.nl - info@dtcs.nl D.T. Computer Services Molenpolderweg 22A Yerseke

Zuidweg 19 Krabbendijke T 0113 - 50 14 02 E info@velzenbv.nl

WORD JIJ ONZE TOP-COLLEGA? Werk aan je carriѐre bij een internationaal familiebedrijf TOP heeft productielocaties in Nederland, Frankrijk, Polen, Rusland en Amerika en is hiermee één van de grotere uienverwerkers wereldwijd. Het bedrijf is in 1952 opgericht in ’s-Gravenpolder en sinds 1990 is het familiebedrijf verder uitgebreid. De TOP groep teelt, verwerkt en verkoopt alle soorten consumptie uien, plantuien en zilveruien. De uien worden gereed gemaakt voor consumptie of verwerkt tot geschilde uien, uienolie en gebakken uien. Hiernaast worden zilveruien en groenten verduurzaamd. Het hechte familiebedrijf met meer dan 150 medewerkers, kent een compacte en platte organisatiestructuur zodat er adequaat en slagvaardig ingespeeld kan worden op de wensen van onze klanten en op ontwikkelingen in de markt. De bedrijfscultuur is open, resultaatgericht en praktisch ingesteld en kenmerkt zich door een hoge mate van betrokkenheid.

Wij zijn op zoek naar: Wij zijn op zoek naar: Heftruckchauffeur; Technisch medewerkers m/v Inpak Operator; Technisch operators m/v Teler (Rusland); Internationaal verkopers m/v Hoofd Technische Dienst; Sales support medewerker m/v International Sales Manager; Teelt agrariër m/v Productieplanner; Internationaal inkoper m/v Assistent-Productieleider.

Werken bij Top betekent werken in een dynamische omgeving, met prima voorwaarden en volop perspectief. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen. Voor meer informatie over deze vacatures kun je contact opnemen met Bart van Eikema Hommes.

Meer informatie? Mail naar bart.hommes@greencareerconsult.nl of bel 06-53159483


12

Advertentieblad Reimerswaal

Vanaf woensdag 14 juli

14 juli 2021 - nr. 3310

Thule fietsendragers

Easyfold XT2

van € 799,voor € 599,-

3 halen 1 betalen Wij zijn gesloten vanaf 27 juli t/m 18 augustus.

uit voorraad leverbaar

Van harte welkom! Dorpsstraat 50 - Krabbendijke

VERMARE KRABBENDIJKE Zondag 18 juli

Oostweg 27, Krabbendijke, tel. 0113-501391 | www.vermarevof.nl tussen 18.00-19.00 uur gesloten

Kerkdiens†en Hansweert-Schore: Protestantse Gemeente: 9.30 uur ds. A.C. den Hollander. Krabbendijke: Hervormde Gemeente: 9.30 uur ds. F. Wijnhorst en 18.00 uur ds. A.J. Mouw. Protestantse Gemeente: 9.30 uur ds. C. Biemond. Gereformeerde Kerk: 9.30 uur mw. A.T. Bouwman. Gereformeerde Gemeente: 9.30 uur leesdienst, 14.00 uur ds. C. Sonnevelt en 18.00 uur ds. P.C. Vlot. Kruiningen: Protestantse Gemeente: 10.00 uur ds. L. de Ronde. Hersteld Hervormde Gemeente: 9.30 en 12.00 uur (Krabbendijke) ds. J.R. van Vugt en 16.00 en 18.00 uur (Krabbendijke) ds. R. van Kooten. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. C. Sonnevelt, 14.00 uur leesdienst. Gereformeerde Gemeente in Nederland: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst. Vrije Gereformeerde Gemeente: 10.00 en 17.00 uur ds. G. Bredeweg. Rilland-Bath: Protestantse Gemeente: 10.00 uur dhr. W. Bevelander. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.30 uur leesdienst, 14.00 uur ds. S. Maljaars. Waarde: Hervormde Gemeente: 10.00 uur dhr. A. Verschoor. Gereformeerde Gemeente: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst. Yerseke: Hervormde Gemeente: 10.00 uur ds. D. de Roest. Hervormde Gemeente Rehoboth: 9.30 uur ds. W.J. Westland en 17.00 uur ds. A. ten Brinke. Gereformeerde Kerk: 9.30 uur dienst. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. C. van Krimpen, 14.00 uur leesdienst. Vrije Evangelische Gemeente: 10.00 en 14.30 uur br. T. Schakel.

Nieuw... nieuw... nieuw... Heel veel nieuwe schoolartikelen zijn al binnen. Rekenmachines Casio EX/Casio MS, passers, geodriehoeken enz.

Verschillende merken en soorten ringbanden, kaftpapier, etuis enz.

Kom gezellig eens kijken, nu nog heel veel keus!

Dorpsstraat 83 Krabbendijke tel. 0113 - 50 61 73 E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl


13

14 juli 2021 - nr. 3310

Advertentieblad Reimerswaal Marcel Kole Schilderen en Behangen

TRIMSALON DE VROLIJKE VIERVOETER Al vanaf 1982 een vertrouwd adres voor de algehele vachtverzorging van uw hond.

Van Velzen keurslager

Ook kunt u bij ons de hond laten wassen en föhnen. INEKE ZOETEWEIJ, rijksgediplomeerd. Stoofstraat 12, Yerseke Tel. 0113 - 57 29 49 / 06 - 30 08 51 56

Van Velzen keurslager verstand van lekker eten

AZIATISCHE HOORNAERS BIN STIK HEVAERLIJK WAN A ZE84B IN ‘T NAUWE KOMME Dorpsstraat BIÊTE ZE IN JE POKE EN DAN KUN JE DER NOGKrabbendijke ZIEK VAN WORRE OK! 4413 CE

Van Velzen keurslager

verstand van lekker eten

verstand verstand van van lekker lekker eten eten

Dorpsstraat 84B ypannepannn 4413 CE*B Krabbendijke cue *Pa*Brtararbe e en rb a LAST VAN WESPEN? BEL 0113-639760 • WWW.TRAAS.NL typannen arty *Par cuee *P artypannen *B becu Tel. 0113-50 15 48 g g in in g er er *Barbecue *P at n at *C ri *C en te en jd a jd lti Tel. 0113-50aa15 48 lti C aa aa * *M *M n e *M ltijd *Catering ten denZeeuwse www.vanvelzen.keurslager.nl www.vanvelzen.keurslager.nl fetten uffet *B *Buf aaltij M * De verzamelaar Vakmanschap, Met eigen worstmakerij ffetten dat proef je u B * n voor al uw metaalafval! te et ff u *B De Keurslager, verstand van lekker vlees! Dorpsstraat 84B 4413 CE Krabbendijke Tel. 0113-50 15 48 www.vanvelzen.keurslager.nl

Op ambachtelijke wijze creëren wij de lekkerste Met eigen worstmakerijMet eigen voor worstmakerij versie producten u. Eet smakelijk!

AANBIEDINGEN GELDIG VAN 14-07 T/M 27-07

TROTS VAN DE KEURSLAGER

www.groenleer.com

(BBQ) SPECIAL Gemarineerde biefstukken 7,50 Biefstukspiesen

Hét adres voor al uw oud ijzer en metalen!

3 stuks

gaat verder in een nieuw jasje! Verder blijft alles gewoon zoals u dat van ons gewend bent

7,95

4 stuks

LEKKER VOORDELIGE KWARTETJES

TROTS VAN DE 4 baconburgers, 4KEURSLAGER krokante hamburgers, 4 saucijzen Mini-kiprollade per stuk 2 pakketjes naar keuze, samen

2,99 7,15

LEKKER VOORDELIGE KWARTETJES LEKKER VLEES, OOK VOOR OP DE BBQ!

Mini kiprollade 4 gevulde gehaktballen, 3,90 500 gram shoarmagehakt, Gepaneerde schnitzels 5,50 500 gram verse worst, 400 gramLEKKER fricandeauhaasjes BELEG gem. (heerlijk op de bbq) 7,50 Gegrilde boterhamworst, Zeeuws spek en Pulled Pork rollade LEKKER VLEES 4,10 Ribkarbonades, naturel 8,95 of gemarineerd SALADEDUO VAN DE WEEK Bourgondische kipsalade LEKKER BELEG en Filet Americain Gegrilde beenham, Zeeuws 2,90 spekrollade en grillworst per stuk

500 gram

2 pakketjes naar keuze, samen

Van Dusseldorpstraat 36, Goes Hontestraat 1, Rilland

contact@westerhofvoetexperts.nl

Goes / Rilland T - 0113 405165

www.westerhofvoetexperts.nl

Op werkdagen zijn wij geopend van 07.30 tot 17.00 uur. Iedere zaterdag geopend van 08.00-12.00 uur.

Nishoek 27, 4416 PE Kruiningen Tel. 06 - 51 49 11 18

info@groenleer.com

Alle kinderschoenen NU

50% KORTING Bezoek ook onze webshop:

onlinemerkschoenen.nl Dorpsstraat 100 - Krabbendijke - Tel. 0113 - 50 15 89

Volg ons ook online:

@Smit_Schoenmode -

Ook voor uw steunzolen!

SmitSchoenmode

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws, acties en trends… vind ons leuk op facebook!

3 x 100 gram

4 stuks

Gezond blijven en fit worden is nu belangrijker dan ooit! :Personal training :Duo training :Deskundig voedingsadvies :Yoga

2 x 100 gram

KEURSLAGER 3 x 100 gram

4,95 6,00 2,70

CULINAIR

Spaanse ovenschotel SALADEDUO Pangang wrapsselderij-, Boerenham-, kipsalade honing-mosterd-, WOENSDAG GEHAKTDAG en makreelsalade 400 gram

per stuk

Kom langs voor een intakegesprek of bezoek de website en bekijk de mogelijkheden. 06-10481129 www.naylabelza.nl Nayla Belza Personal Training Dorpsstraat 57, Wemeldinge

2 salades naar keuze, 2 x 100 gram 2,99 Rundgehakt Gekruid gehakt

1 ki lo

6,60

1 ki lo

KEURSLAGER CULINAIR

Half-om-half

Losse worst

1 ki lo Oriëntaalse6,10 kipschotel

1 ki lo

500 gram

5,70 4,65

6,25

Kijk op onze website: www.vanvelzen.keurslager.nl Snel en gemakkelijk BBQ online bestellen!

Gegrilde spareribs

500 gram (met bakje coleslaw GRATIS)

6,95

Keurslagerij WOENSDAG GEHAKTDAG VAN VELZEN

Rundgehakt 1 ki lo

7,25

Half-om-half 1 ki lo

Gekruid gehakt

Dorpsstraat 84 4413 CE Krabbendijke 1tel. ki lo 0113-501548

6,50

Losse worst

www.vanvelzen.keurslager.nl

6,50

1 ki lo

4,99

Kijk op www.keurslager.nl voor mooie en lekkere recepten

Keurslagerij VAN VELZEN Dorpsstraat 84 4413 CE Krabbendijke tel. 0113-501548

www.bakkerijhetzand.nl Dorpsstraat • Krabbendijke • 0113 Tel. 0113 - 509064 90 Dorpsstraat 82 82 • Krabbendijke • Tel. - 50 64

€ 8,50

www.vanvelzen.keurslager.nl

Nieuw

!

Bobbi, de allerliefste juf Wat een lieve juf heeft Bobbi... Elke dag is het weer fijn. Samen zingen ze veel liedjes. Juf tikt op de tamboerijn. Een vrolijk boek voor peuters

Dorpsstraat 83, Krabbendijke tel. 0113 - 50 61 73 E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl


14

Advertentieblad Reimerswaal

Diepbedroefd geven wij u kennis dat de Heere van ons heeft weggenomen, na een zorgvolle periode, in de leeftijd van 48 jaar mijn innig geliefde, zeer zorgzame man, onze geliefde zoon, broer, zwager en oom

Marinus Adriaan van Duuren - René -

D.V. vrijdag 16 juli hopen onze lieve pa & ma, opa en oma

Rens en Anja van Pagee-Luteijn 40 jaar getrouwd te zijn. Wij zijn blij dit met elkaar te mogen beleven en hopen dat ze nog lang in goede gezondheid bij ons mogen zijn! Jos & Nelleke Mark & Ellen, Joey Marinka & Willem, Lorenzo Emmelie & Kees, Anne-Mirthe, Lizzy en Lucas Wilt u hen feliciteren? Dat kan op hun adres: De Burcht 4, 4401 JL Yerseke

Verdrietig geven wij u kennis van het overlijden van onze broer, zwager en oom

Willem Steijn partner van Lolet Salonga † Grijpskerke, 26 mei 1938 Yerseke, 9 juli 2021 E. Steijn-Meijaard W. Steijn-Kok A. Steijn C. Steijn en C. Steijn-Salonga Neven en nichten We denken in liefde aan allen die ons zijn voorgegaan. Correspondentieadres: A. Steijn Van Randwijckstraat 46 4401 KM Yerseke

echtgenoot van Maatje Jacoba Antoinetta van Duuren - Polderman 29 maart 1973

Overleden:

Psalm 84 Bedroefd en dankbaar voor de vele mooie momenten die we afgelopen jaar nog samen met haar konden hebben, is van ons heengegaan onze lieve, muzikale en zorgzame moeder en oma, in de leeftijd van 89 jaar

Bastiana Nieuwenhuize-Meloen ~ Basje ~ sinds 8 augustus 2020 weduwe van Jan Nieuwenhuize Geboren 12 april 1932

Overleden 8 juli 2021 Amsterdam:

7 juli 2021

’s-Hertogenbosch:

Anne-Marie van Duuren - Polderman L.H. van Duuren - Geense Erik en Diane Annette en Wim Erwin en Judith Neven en nichten J. Polderman J.H. Salverda - Kuzee Pieter Jocelyn en Jeroen Janneke en Rob Neefjes en nichtje Sterke de Heere ons in dit grote verlies. Liefdevol gedenken wij M.A. van Duuren en Marcel van Duuren die hem zijn voorgegaan.

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Ter Weel in Goes, De Mooije Staak 4, voor de persoonlijke en liefdevolle verzorging. De begrafenis heeft reeds plaatsgevonden.

Verdrietig geven wij u kennis van het overlijden van onze schoonzus en tante

Basje Nieuwenhuize-Meloen sinds 8 augustus 2020 weduwe van Jan Nieuwenhuize in de leeftijd van 89 jaar. Krabbendijke:

T.P. Nieuwenhuize-Smits D.P. Nieuwenhuize-Traas

De rouwdienst is in besloten kring gehouden jl. maandag 12 juli in de kerk van de Gereformeerde Gemeente te Sint Philipsland. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Sint Philipsland. Wij stellen het op prijs om uw condoleances en medeleven schriftelijk te ontvangen.

Goes: Bleiswijk:

M. Maas H. Mallekote-Nieuwenhuize D. Mallekote Neven en nichten

en in liefdevolle herinnering die ons zijn voorgegaan. Krabbendijke, 8 juli 2021

Uitvaartverzorging

‛De BeVeLANDeN’ LANDeN’ N’ Johan Hoekman

Coolhofflaan 4 Rouwcentrum “Waardig” 4414 BK Waarde Koninginneweg 2 0113-50 41 99 4414 AM Waarde 06-50 88 40 62 www.mariva-uitvaart.nl

Elmy Nieuwenhuize Madelon Sander Wim Nieuwenhuize Ans Brants Correspondentieadres: Bordeslaan 263 5223 ML ’s-Hertogenbosch

Dorpsstraat 146 4413 CG Krabbendijke

Achterstraat 18 4675 BW Sint Philipsland

We nemen afscheid van Wim op woensdag 14 juli om 14.00 uur in kerkelijk centrum De Haven. Om 14.30 uur begeleiden we hem naar de Algemene Begraafplaats in Yerseke.

Wat blijft zijn herinneringen

14 juli 2021 - nr. 3310

Voor eeN zorgzAme BegeLeiDiNg Eigen rouwcentrum met aula en koffiekamer

Geldeloozepad 20 4463 AJ Goes

(0113) 311 444 uitvaartzorgcentrum.nl

Sfeervolle

Pelletkachels Neem contact met ons op voor een afspraak in onze showroom en ervaar het zelf! Bel naar: 0113-551384 Nu tijdelijk met

100 KG gratis ENplus A1 houtpellets!

buurman De Kok We wensen bure veel sterkte. Kruiningen

‘De Sandeetjes’ BEGRAFENISVERZORGING

We waren verrast door de vele kaarten met ons 40-jarig huwelijk. Onze hartelijke dank daarvoor. Arjaan en Lena Aarnoudse-Zandijk

Tel. 0113-260681 begrafenisverzorgingdorst.nl Molenlaan 10 | 4401 CC | Yerseke 0113-573082 (24 uur per dag bereikbaar) www.begrafenisverzorgingvanburg.nl

Krabbendijke

› Rouwkamers: Markt 12 Kruiningen ‹ Vrijblijvende informatie en wilsbeschikking (geen crematies)

Voor een respect- en stijlvolle begeleiding

Uitvaartcentrum van Gentevoort Verrijn Stuartweg 28, Goes 0113 - 216815 www.uitvaart.vg

Janny van Gentevoort

Verkoop, reparatie en onderhoud van WITGOED en INBOUWAPPARATUUR STORING MELDEN? Bel 06 - 53 59 81 10

O

aan

B n

O

on Al v

Zi h


15

14 juli 2021 - nr. 3310

Hierbij wil ik iedereen Zaterdag a.s. wordt weer bedanken in de vorm van een kaart, peropgehaald t.b.v. soonlijk en hulp tijdens de zending mijn ziekenhuisopname, te Krabbendijke. tevens Buurtzorgpension Vlissingen en bij mijn We beginnen om 8.30 uur. thuiskomst. Het deed mij Zet u het s.v.p. gebundeld gereed? goed. De zendingscommissie Jaap van Houte Krabbendijke

OUD PAPIER

Voor de vele blijken van meeleven, attenties en vele kaarten die ik van u mocht ontvangen na mijn operatie en mijn verblijf in het buurtzorgpension in Zierikzee, zeggen wij u hartelijk dank. Nelly Hubregtse-Berman Yerseke

Kippizza’s

EN BINN R O O V ITEN EN BU

Onze markttopper (handgemaakt)

IKEN U L L O R

nu 2 voor

€ 9.00

Rolluiken Screens Garagedeuren Tapijt Pvc-vloeren

OOR OOK V OUD RH ONDE

-------------------

Kipkerriesalade

Gordijnen Houten jaloezieën Rolgordijnen Plissé

100 gram, nu

€ 1.49

Marjoke Verschuure Westweg 25 Krabbendijke Tel. 06 - 23 15 23 92

Gevraagd: OUDE BROMFIETS SCOOTER FLIPPERKAST JUKEBOX BUITENBOORDMOTOR BEGRAFENISVERZORGING ELEKTR. FIETS BENZINEPOMP POPPE Tel. 06 - 46 33 18 23

BEGRAFENISVERZORGING

vervangen?

Bel of mail ons voor een vrijblijvende aanbieding!

POPPE

0118 - 61 60 12 (24/7)

0118 - 61 60 12 (24/7) 0118 - 61 06 - 25 2460 4912 74(24/7) MINNAARD 06 25 24 49 0118 - 61 60 1274 (24/7)

• • • • • •

Peren Appels Sap (van eigen fruit) Groentesappen Jam/stroop (ook suikervrij) Cadeautjes (ook voor de meester/juf)

Meel van bakgezond.nl

Bij mooi weer verkopen we ook ijs!!

leuke prijzen !!!

Henk-Jan Minnaard

begrafenisverzorging-poppe.nl

Wilde perziken

Dienstverlening voor 2 kilo heel Zeeland

3. 3.00 4.50 00

Ook voor een ruim assortiment biologische groenten & fruit

ZORG - RESPECT - AANDACHT ZORG Voor een persoonlijke RESPECT uitvaart begeleiding AANDACHT Het adres voor een Respectvol afscheid.

Telefoon 01130113 340 340 381381| |Benonistraat | 4421 DN Kapelle Telefoon Benonistraat 3|34421 DN Kapelle www.peterbutler.nl || info@uitvaartpeterbutler.nl www.peterbutler.nl info@uitvaartpeterbutler.nl StiltehuisRouwcentrum: Peter Butler: Kitskinderscheweg 4421 PJ Kapelle Maalstede 1a 1,Kapelle

Wij staan op de vrijdagmarkt te Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur

Fabiusstraat 100, 3248 AK Melissant Tel. 0187 - 60 36 30 - e-mail: cndonselaar@kliksafe.nl www.cordekaasboer.nl

Stompe toren jong heerlijk jong en romig, kilo

Goudverf VERF en TOEBEHOREN uitstekend advies en service WWW.GOUDVERF.COM

Fruitteeltbedrijf Blok Gentmansdijk 2a Krabbendijke

ruime keus in o.a.

Dorpsstraat 83, Krabbendijke - Tel. 0113 - 50 61 73 E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl

0118 - 61 60 12 (24/7) 06 - 25 24 49 74 06 - 25 24 49 74

UITVAART ZORG Butler GeenPeter crematies Bij ons kunt u terecht voor:

VOORDEELTAFEL

0118 -0118 61 60- 61 12 60 (24/7) 12 (24/7) 06 - 250624- 25 49 24 74 49 74

Hollandse frambozen 3 dozen Dienstverlening voor heel Zeeland Henk-Jan Minnaard Te huur: ZORG - RESPECT - AANDACHT VOLKSTUIN begrafenisverzorging-poppe.nl Zoete sappige Henk-Jan Minnaard ZORG - RESPECT - AANDACHT OP VOLKSTUINZORG -- RESPECT RESPECT -- AANDACHT ZORG AANDACHT COMPLEX KEO clementines Dienstverlening voor heel Zeeland 16 stuks ZORG - RESPECT - AANDACHT

Welkom in ons winkeltje!

Ook op onze

romans voor

begrafenisverzorging-poppe.nl Henk-Jan Minnaard www.Compuservice Henk-Jan Minnaard Dienstverlening voor heel Zeeland begrafenisverzorging-poppe.nl Henk-Jan Minnaard Zeeland.nl Henk-Jan Gerritsen van der Hoop Minnaardbegrafenisverzorging-poppe.nl begrafenisverzorging-poppe.nl Dienstverlening voor heel Zeeland Alle reparaties Dienstverlening voor heel Zeeland begrafenisverzorging-poppe.nl Dienstverlening Geen crematies voor heel Zeeland 06-17 68 29 54

aan de Westelijke Parallelweg te Krabbendijke. Inlichtingen: 06-16994613

Damstraat 80 4401 AT Yerseke tel. 06-53772747 www.cenmwebshop.nl

0113 - 551384 info@hkmn.nl WhatsApp: 06-86881088

POPPE

BEGRAFENISVERZORGING

Telefoon 0164-610989 info@noeltimmermans.nl

Neem een mooi boek mee!

Huren is ook mogelijk vanaf € 33,49 p/maand incl. onderhoud, storingen en garantie.

POPPEPOPPE POPPE BEGRAFENISVERZORGING

Voor al uw bed-, bad-, keukentextiel - kaarten kom dan naar de C&M textiel.

Middenweg 12 Hoogerheide

op vakantie?

Cv-ketel

BEGRAFENISVERZORGING POPPE BEGRAFENISVERZORGING 06 - 25 24 49 74 BEGRAFENISVERZORGING

DORPSSTRAAT 46A KRABBENDIJKE 0113-502188

—textiel—

Onderhoud

100 KG gratis

NR. 1 IN LAPTOPS & PC'S 13" HP I3 STUDIE € 200,–.

ERING W N ZO

Topper!!

Allen hartelijk dank voor alle felicitaties die ik gekregen heb voor mijn negentigste verjaardag! SfeervolleJaap Kosten aan alle merken cv-ketels! Yerseke Neem contact met ons Bel voor een afspraak Ik bied om te op voor eenaan afspraak naar 0113 - 551384. in onze showroom en HELPEN IN DE ervaar het zelf! Of jaarlijks onderhoud HUISHOUDING met een voordelig Bel naar: 0113-551384 OF OPPAS. onderhoudscontract? Al vanaf € 6,50 p/maand! Ervaring Nu tijdelijkzeker! met Marga Zie ook onze website: hkmn.nl/onderhoud 50 02 83 ENTel. plus06-85 A1 houtpellets!

Pelletkachels

Advertentieblad Reimerswaal

06-40 64 92 39 info@goudverf.com

Verzending, afhalen en bezorgen mogelijk!

Oude boeren komijn 500 gram Leverkaas

100 gram

Verse scharreleieren 10 stuks

8.95 5.95 0.99 0.99

Op de markt in Yerseke en Wemeldinge

Bruin tijgerbrood 3 stuks Zonnepit meergranen 3 stuks Mini rozijnenbollen10 stuks Frikandelbroodjes met curry 5 stuks

4,50 6,00 2,50 5,00

We zijn D.V. 23, 30 juli en 6 augustus afwezig i.v.m. vakantie Geldig op de vrijdagmarkt in Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur.

Aanbieding geldig op de markt in Goes en Yerseke

Tegen inlevering van deze bon

250 gram

CASHEWNOTEN 3,00 500 gram

YOGHURTROZIJNEN 4,00 LEKKER!!!


16

Advertentieblad Reimerswaal

specialist

Zeeland! van

14 juli 2021 - nr. 3310

Dé aquarium& vijverspeciaalzaak

Ook voor de hengelsport liefhebber KORTINGSBON

• Alles voor de vijver • Onderhoudsartikelen voor je zwembad • Bezorgservice

t.w.v.

€ 2,50 op

vijverplanten

geldig tot en met 31 augustus 2021. bij inlevering van deze advertentie

Noordland 4 | 4451RP Heinkenszand | Tel. 0625336775 | info@aquariumplantenshop.nl

Bezoek ook onze uitgebreide webshop: www.aquariumplantenshop.nl Wij zijn 6 dagen per week geopend, u hoeft geen afspraak te maken. ‘s Avonds is private shopping mogelijk.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.