Advertentieblad Reimerswaal - week 21 2023

Page 1

Reimerswaal info

Wekelijkse informatierubriek Gemeente Reimerswaal

Wist jie dat…?

direct informatie bij een noodsituatie krijgt

NL-Alert waarschuwt en informeert je via je mobiele telefoon bij noodsituaties. Ontvang je een NL-Alert? Dan is het belangrijk dat je meteen het bericht leest, de instructies opvolgt en anderen in je omgeving informeert.

Als je een NL-Alert binnenkrijgt, hoor je een opvallend alarmgeluid. Dit klinkt anders dan een normaal bericht. NL-Alert is gratis en anoniem, je telefoonnummer blijft onbekend. Je ontvangt NLAlert ook als het mobiele netwerk overbelast is.

De overheid kan een NL-Alert uitzenden via alle zendmasten in Nederland. Het maakt niet uit bij welke provider je bent aangesloten. Heeft je telefoon verbinding met een zendmast die bereik heeft in het getroffen gebied? Dan ontvang je een NL-Alert.

Met het NL-Alert testbericht kun je ervaren hoe het is om een NLAlert te ontvangen. Het eerstvolgende testbericht wordt uitgezonden op maandag 5 juni 2023 rond 12.00 uur.

Lees meer: www.crisis.nl/nl-alert

Kent u deze groente-, fruit- en tuinafval (gft) – tips al?

Vergaderagenda

• Seniorenraad:

Donderdag 1 juni, 13.30 uur, Gemeentehuis. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl

• WMO-raad: Donderdag 15 juni, 13.30 uur, dorpshuis Apeldoorn, Oostdijk Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl

• Opinie/Besluitraad: Dinsdag 20 juni, 19.30 uur, Gemeentehuis. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl

Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland Bent u bezorgd over iemand?

Of heeft u het gevoel dat iemand meer of andere hulp nodig heeft dan hij nu al krijgt? Meld de situatie dan via 0800-1205 (tijdens kantooruren) of ga naar www. meldpuntzorgwekkendgedragzeeland.nl

Afscheid raadsleden Jumelet en Van den Bogaerdt

Koffieprut, appelschillen, uitgebloeide tulpen: een flink deel van ons afval is groente-, fruiten tuinafval. Het is goed om dit gescheiden in te leveren: van gft kan compost en biogas gemaakt worden. Gooi etensresten, zoals schillen en botjes, en klein/fijn snoeiafval daarom in de grijze bak met groene clip (de gft-bak).

Weetjes en tips:

• Verzamel etensresten en schillen in een kleine bak die je het liefst elke dag in de grote gft-bak leegt. Zo gaat het in huis niet stinken. Alleen speciale gft-inzamelzakken met het Kiemplantlogo of OK-compostlogo zijn toegestaan.

Doe gft-afval wat snel kan gaan stinken eerst

in een krant.

U kunt een krantenpagina onder in de gftbak doen zodat het gft-afval niet blijft plakken.

Kattenbakkorrels horen niet in de gft-bak maar in de vuilnisbak.

Plastic hoort niet bij het gft en moet er dus eerst uitgehaald worden. Lukt dat niet, dan vervuilt het de compost.

Nog meer weten?

Deze week is het de Week Zonder Afval. Kijk voor veel meer handige tips op www.milieucentraal.nl/minder-afval/weekzonder-afval.

Zoek jij leuk werk met enthousiaste collega’s?

Gemeente Reimerswaal zoekt jou!

Wij zoeken:

• Adviseur DIV

• Stagiair/vakantiekracht Groenvoorziening

Ga snel naar www.werkenbijreimerswaal.nl om hier meer over te lezen.

Dinsdagavond 16 mei nam de gemeenteraad afscheid van ChristenUnie raadsleden Andries Jumelet en Barbara van den Bogaerdt. Beiden werden toegesproken en bedankt door burgemeester José van Egmond.

Andries Jumelet is 25 jaar lang raadslid van Reimerswaal geweest. Barbara van den Bogaerdt wil graag plaatsmaken voor jong talent binnen de fractie. Michiel Visser wordt de opvolger. Het is de bedoeling hem te beëdigen in de raadsvergadering van 20 juni.

Kijk ook op: www.reimerswaal.nl

Contactgegevens

Openingstijden gemeentehuis

Ma t/m do 8.30 - 16.30 uur

Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

Adres: Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen

Telefoonnummer: 0113 395 000

E-mail: gemeente@reimerswaal.nl

WhatsApp: 06-23236942

Openingstijden balie burgerzaken (alleen op afspraak)

Maandag, dinsdag en

donderdag 8.30 – 16.30 uur

Woensdag 8.30 – 20.00 uur

Vrijdag 8.30 – 12.00 uur

Bel ons voor een afspraak of ga naar reimerswaal.nl/afspraakmaken

Afspraken met raadsleden:

Griffie - telefoon: 0113 395 000 of griffie@reimerswaal.nl

Afspraken met leden college burgemeester en wethouders: Bestuurssecretariaat

- telefoon: 0113 395 000 of bestuurssecretariaat@reimerswaal.nl

Noodgevallen openbare ruimten: Voor dringende noodgevallen aan wegen, rioleringen, openbaar groen en dergelijke, buiten kantooruren.

Telefoon: 06-53702470.

Heeft u een verstopping? Neem dan altijd eerst contact op met de gemeente. Inloopspreekuur wijkagenten: De wijkagenten van de gemeente Reimerswaal houden iedere donderdag van 09.00 tot 12.00 uur inloopspreekuur in het politiesteunpunt Kruiningen. Het steunpunt zit op de 1e verdieping van Bachten Vaete, Brouwerijstraat 1 in Kruiningen, tegenover het gemeentehuis.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Voor ouders/verzorgers, jongeren tot 23 jaar en professionals met alle vragen over opvoeden en opgroeien.

Telefoon of WhatsApp: 06-40736270 maandag t/m vrijdag van 09.00-11.30 uur, behalve op donderdag of cjg@reimerswaal.nl.

Jeugd- en jongerenwerk: Jeroen Kempees, telefoon 06-24928651 of j.kempees@reimerswaal.nl

Stefan Koeman, telefoon 06-36275721 of s.koeman@reimerswaal.nl

Werk, inkomen en zorg (WMO): Voor aanvragen/aanmelding/informatie/ advies kunt u terecht bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ, in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes. Telefoon: 0113-239 100. www.grdebevelanden.nl/wiz

Servicepunt vrijwilligers(werk) Reimerswaal: Heeft uw organisatie nieuwe vrijwilligers nodig of wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Bel 0113 395 000 of ga naar www.inreimerswaal.nl

Dé activiteitenwebsite op het gebied van sport, bewegen, cultuur, zorg en vrijwilligerswerk in Reimerswaal. Collectief vervoer nodig? Bel 0113-745050.

2 Advertentieblad Reimerswaal 24 mei 2023 - nr. 3407
...bij een NL-Alert iédereen

Activiteitenkalender inReimerswaal

Datum Activiteit

Woensdag 24 mei Bingo Yerseke

Woensdag 24 mei Avondvierdaagse Yerseke

Woensdag 24 mei Fietstocht Oostdijk

Donderdag 25 mei Avondvierdaagse Yerseke

Vrijdag 26 mei Inhaalavond avondvierdaagse Yerseke

Vrijdag 26 mei Bingo Rilland

Dinsdag 30 mei Bingo Krabbendijke

Via www.inreimerswaal.nl kunt u zich aanmelden voor een activiteit en kunt u terecht voor meer informatie en meer activiteiten. Organiseert uw vereniging of stichting evenementen die u graag in de activiteitenkalender opgenomen ziet worden? Stuur dan een e-mail naar in@reimerswaal.nl. Hier kunt u ook terecht met vragen en/of opmerkingen.

www.reimerswaal.nl

Bekendmakingen

Kennisgeving

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening:

• vergunning te verlenen voor het houden van het evenement: Culinaire markt aan Sepia 1 in Yerseke op 29 mei 2023 van 17:00 tot 20:00 uur.

Verzenddatum besluit: 12 mei 2023

• is ten behoeve van Snackbar Rilland, aan de Hoofdweg 33, 4411 AN in Rilland, een exploitatievergunning verleend van 15 mei 2023 tot 15 mei 2028.

Verzenddatum besluit: 15 mei 2023

vergunning te verlenen voor het houden van het evenement: Kindervakantieweek Kruiningen van 22 augustus tot 25 augustus 2023 van 09:30 tot 13:15 uur en op 25 augustus 2023 van 19:00 tot 19:30 uur en van 19:45 tot 22:00 uur op het voetbalveld aan de Blauwhoefseweg 1 in Kruiningen; • ontheffing te verlenen voor het in werking hebben van toestellen of geluidsapparaten en het verrichten van handelingen die voor de omgeving geluidshinder veroorzaken op 22 augustus tot 25 augustus 2023 van 09:30 tot 13:15 uur en op 25 augustus 2023 van 19:45 tot 22:00 uur op het voetbalveld aan de Blauwhoefseweg 1 in Kruiningen en door Kruiningen tijdens de optocht van 19:00 tot 19:30 uur op 25 augustus 2023.

Verzenddatum besluit: 16 mei 2023 vergunning te verlenen voor het houden van het evenement Buurt BBQ aan de Morlodestraat in Krabbendijke op 14 juli 2023 van 18:00 tot 21:00 uur; • ontheffing te verlenen voor het belemmeren van de bruikbaarheid van de weg: Morlodestraat huisnummer 28 tot huisnummer 32 in Krabbendijke op 14 juli 2023 van 15:30 tot 22:00 uur.

Verzenddatum besluit: 17 mei 2023

Rechtsmiddelen

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener;

• de datum;

een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht;

• de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd.

De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening.

Kennisgeving Verleende toestemming op grond van artikel 35 van de Alcoholwet:

Reimerswaalse omroeper

Een rubriek voor instellingen en verenigingen in Reimerswaal om hun evenementen en activiteiten aan te kondigen. Kopij graag uiterlijk woensdag vóór 17.00 uur aanleveren via het formulier op www.reimerswaal.nl. Hier kunt u ook de spelregels nalezen.

Kalender

• Yerseke, 30 mei. Seniorensoos Yerseke houdt een bingomiddag om 14.00 uur in Kerkelijk Centrum de Haven. Er worden 9 rondes bingo gespeeld voor € 8,–.

• Hansweert, 2 en 3 juni. Toneelvereniging ’Bie de Sluuzn‘ brengt voor u het blijspel ’Testament van de lach‘ in Kaj Munk om 19.30 uur. Entree: € 10,–, kinderen t/m 12 jaar € 5,–. Reserveren via toneelbidesluuzn@gmail.com

is ontheffing verleend voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank bij een bijzondere gelegenheid, als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet, tijdens het evenement: Culinaire markt aan Sepia 1 in Yerseke op 29 mei 2023 van 17:00 tot 20:00 uur.

Verzenddatum besluit: 15 mei 2023

Rechtsmiddelen

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener; de datum;

• een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening.

Kennisgeving

Melding incidentele festiviteit op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening:

voor het organiseren van een incidentele festiviteit door Sportclub Waarde op het adres Julianastraat 2A, 4414 AT in Waarde op 10 juni 2023 van 10:30 uur tot 24:00 uur. Tegen een melding van een incidentele festiviteit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. Een incidentele festiviteit kan alleen geweigerd worden als er meer dan 6 per jaar worden aangevraagd, aangezien het een melding betreft en geen vergunning.

Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van gemeente Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende aanvragen om omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor: het kappen van bomen

Locatie: Stationsweg 15B in Kruiningen

Datum ontvangst: 10 mei 2023

Voor: het wijzigen van de kozijnen in de voorgevel

Locatie: Kerkweg 58 in Waarde

Datum ontvangst: 25 april 2023

Een aanvraag kan uit meerdere activiteiten bestaan. Aanvragen liggen niet ter inzage, maar kunnen op verzoek wel worden ingezien. Neem daarvoor even contact op via 0113 395 000 of gemeente@reimerswaal.nl. Als een bezwaar of zienswijze wordt overwogen, moet eerst een (ontwerp) besluit op de aanvraag worden afgewacht. Van dit (ontwerp) besluit volgt ook een melding in deze rubriek Bekendmakingen.

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure

Verleende omgevingsvergunningen:

Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken be-

kend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend:

• Voor: het vernieuwen van de afmeervoorzieningen C en F bij de sluizen

Locatie: noord- en zuidkant sluizencomplex Hansweert

Verzenddatum: 16 mei 2023

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure, kunnen hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener;

• de datum; een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht;

• de grond(en) waarop het bezwaar is gebaseerd.

De werking van een besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kan naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan ook digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening.

Kruiningen, 24 mei 2023 Ontwerpwijzigingsplan ‘Nolleweg 1A/1B, Waarde’ en ontwerpbesluit ‘Nolleweg 1B, Waarde’, Reimerswaal Algemeen

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf 1 juni 2023 tot en met 12 juli 2023 het ontwerpwijzigingsplan ‘Nolleweg 1A/1B, Waarde’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.06WaBPNolleweg-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Tevens maken burgemeester en wethouders bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning (nr. 2022.0192, activiteit bouwen, activiteit afwijken van het bestemmingsplan) te verlenen voor het uitbreiden van een loods voor opslag en huisvesting van 24 arbeidsmigranten op het adres aan de Nolleweg 1B in Waarde, kadastraal bekend gemeente Waarde, sectie E, nummers 860, 690 en 1347. Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ligt eveneens vanaf 1 juni 2023 tot en met 12 juli 2023 ter inzage.

Het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning is te raadplegen op www.reimerswaal.nl/ bestemmings-en-ruimtelijke-plannen. Vervolgens vindt u de stukken door op de plannen van Waarde te klikken. Ook kunt u het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning inzien bij de balie in het gemeentehuis. Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

De gemeente heeft het verzoek gekregen om medewerking te verlenen aan het planologisch-juridisch mogelijk maken van de vormverandering van het agrarisch bouwvlak aan de Nolleweg 1A/1B in Waarde, zodat aan de oostzijde van de bestaande loods een nieuwe loods kan worden gerealiseerd

3 24 mei 2023 - nr. 3407 Advertentieblad Reimerswaal

Bekendmakingen

voor opslag en het huisvesten van 24 arbeidsmigranten. De gemeente staat positief tegenover dit voornemen. Om de planologische verandering mogelijk te maken is een nieuw wijzigingsplan opgesteld.

Coördinatieregeling

De gemeenteraad heeft op 27 september 2022 besloten toepassing te geven aan artikel 3.30, 3.31 en 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Coördinatieregeling Wro) ten behoeve van de realisatie van de nieuwe loods en het huisvesten van 24 arbeidsmigranten aan de Nolleweg 1A/1B in Waarde. Deze wettelijke procedure maakt het mogelijk om de procedure voor samenhangende besluiten, in dit geval het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning, gelijk op te laten lopen. De eerdergenoemde ontwerpbesluiten worden nu gelijktijdig bekendgemaakt en ter inzage gelegd. De bevoegdheid tot het vaststellen van het wijzigingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning ligt bij het college van burgemeester en wethouders. Tegen beide besluiten staat vervolgens gecoordineerd beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

SPARTA C-GRID

nu met gratis accu-upgrade

Zienswijzen

Gedurende de termijn waarin het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ter inzage liggen, kan iedereen digitale, schriftelijke of mondelinge zienswijzen omtrent het ontwerpwijzigingsplan en/of het ontwerpbesluit omgevingsvergunning kenbaar maken. In uw reactie dient u duidelijk aan te geven of uw zienswijze betrekking heeft op het ontwerpwijzigingsplan en/of het ontwerpbesluit omgevingsvergunning. Digitaal kunt u uw zienswijze indienen via www.reimerswaal.nl/bestemmings-en-ruimtelijke-plannen. Vervolgens dient u op de plannen van Waarde te klikken. De verwijzing (een hyperlink) naar de pagina waar u een zienswijze kunt indienen, vindt u in de tekst van de bekendmaking. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Indien u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw Van Engelen. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw

Van Engelen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@ reimerswaal.nl.

Kruiningen, 31 mei 2023

Verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat besloten is tot het reserveren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken voor de auto waarmee een bepaalde invalide pleegt te worden vervoerd:

• Op het parkeerterrein aan de Hogeweg in Yerseke. Genoemd verkeersbesluit ligt voor eenieder ter inzage bij de balie, in het gemeentehuis in Kruiningen.

Overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht wijzen wij u erop, dat u tegen dit besluit voor 6 juli 2023, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons college kunt indienen.

Kruiningen, 24 mei 2023

Op zoek naar een passend belijdenisgeschenk?

Wij hebben een ruime sortering!

Grote keuze in bijbels, met of zonder slot, kanttekeningbijbels diverse uitvoeringen.

Dorpsstraat 83 - Krabbendijke Tel. 0113- 50 61 73

VERMARE KRABBENDIJKE

Oostweg 27, Krabbendijke, tel. 0113-501391, www.vermarevof.nl

tussen 18.00-19.00 uur gesloten

E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl

De gevulde slagerstas, deze week met: 4 runderschelpjes, 4 rundersaucijzen,

speklapjes,

gram kip-pepersalade en

gram ham 20.00 Karbonades 500 gram naar keuze 5.00 Boomstammetjes 4 stuks 5.00

Mager soepvlees 500 gram 7.50

Diverse kipspiesjes 4+1 GRATIS

Bij aankoop van 25 euro of meer: bakje nootjes GRATIS!!

Vleeswarenkoopjes: Salami 100 gram 1.75

Kipfilet + snijworst + grillham

Saladeduo: kipsalade + beenhamsalade 2 x 100 gram 3.50

6.95

Dinsdag en donderdag gehaktdag:

1 kilo 9.75 Half om half gehakt 1 kilo 8.75 Losse worst 1 kilo 7.25

Vrijdag en zaterdag:

5.98

per stuk 3.50 Kogelbiefstuk 250 gram 8.50

4 Advertentieblad Reimerswaal 24 mei 2023 - nr. 3407
www.bakkerijhetzand.nl Dorpsstraat 82 • Krabbendijke • Tel. 0113 - 50 64 90 Snellemarkt 5,
BR Kruiningen • T: 0113 - 38 46 99 www.slagerijvansoest.nl
4416
4
100
100
Smulbollen
Rundergehakt
3 x 100 gram
500 gram Weydeland extra belegen

Tot ziens bij Vishandel Van As Zeeland BV

Genieten van verse vis, haring vers van het mes, gebakken vis, oesters, diverse schepsalades, diverse ovenschotels

Zondag 28 mei 1e pinksterdag

Kerkdiens † en

Hansweert-Schore:

Protestantse Gemeente: 10.00 uur pastor Erik Tramper.

Oecumenische weekviering: vrijdag 26 mei 9.30 uur Alida van Veldhoven (dorpshuis Kaj Munk).

Krabbendijke:

Hervormde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. F. Wijnhorst.

Protestantse Gemeente: 9.30 uur ds. W. v. d. Hoek.

Gereformeerde Kerk: 9.15 uur dhr. A.J. den Besten.

Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. P.C. Vlot, 14.00 uur leesdienst.

Kruiningen:

Protestantse Gemeente: 10.00 uur ds. L. de Ronde.

Hersteld Hervormde Gemeente: (Kruiningen) 9.30 uur ds. W.J.C. van Blijderveen; 13.30 uur ds.

W.J.C. van Blijderveen (Petrakerk Kapelle); (Krabbendijke) 18.00 uur ds. W.J.C. van Blijderveen.

Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. G. Hoogerland, 14.00 uur leesdienst.

Gereformeerde Gemeente in Nederland: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst.

Vrije Gereformeerde Gemeente: 10.00 en 17.00 uur ds. G. Bredeweg.

Rilland-Bath:

Protestantse Gemeente: 10.00 uur mevr. ds. T. Veldhuizen.

Gereformeerde Gemeente: 9.30 uur leesdienst, 14.30 uur ds. P.C. Vlot en 18.30 uur ds. C. Harinck.

Vrije Evangelische Gemeente: 10.00 uur br. Lok.

Waarde:

Hervormde Gemeente: 10.00 uur mw. K. Koppenaal-van de Velde.

Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. L. van der Kuijl, 14.00 uur leesdienst.

Yerseke:

Hervormde Gemeente: 10.00 uur ds. F. van Vliet.

Hervormde Gemeente Rehoboth: 9.30 uur ds. M. Kreuk en 17.00 uur ds. J. Prins.

Gereformeerde Kerk: 9.30 uur br. W. Verwijs.

Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. C. van Krimpen, 14.00 uur leesdienst.

Vrije Evangelische Gemeente: 10.00 uur ds. T. Schakel.

Krabbendijke:

Maandag 29 mei 2e pinksterdag

Gereformeerde Gemeente: 9.30 uur ds. P.C. Vlot.

Kruiningen:

Gereformeerde Gemeente: 9.30 uur ds. G. Hoogerland.

Vrije Gereformeerde Gemeente: 9.30 uur ds. G. Bredeweg.

Yerseke:

Hervormde Gemeente Rehoboth: 9.30 uur ds. J.C. de Groot.

ZORG IN DE REGIO

Allévo, zorg- en dienstverlening

Tel. 088-11 02 800, ook voor dringende hulp-vragen 24 uur per dag en in het weekend.

Buurtdiensten Reimerswaal

Voor alle hulp in het huishouden.

Team 1: Yerseke, Kruiningen, Hansweert, Schore.

Tel. 06 - 10 27 41 32. E-mail: reimerswaal@buurtdiensten.nl

Team 2: Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde.

Tel. 06 - 51 43 77 86. E-mail: reimerswaal2@buurtdiensten.nl

Buurtzorg Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde

Verzorging en verpleging, 06-23 28 29 80.

Buurtzorg Yerseke team dorp: 06-13 24 88 86.

Buurtzorg Yerseke team Moerplein: 06-82 13 34 00.

Buurtzorg Kruinigen en Hansweert: 06-12 54 66 52.

Clara Thuis

Voor vrijwillige terminale zorg aan huis. Inlichtingen of aanmelding: Tel. 06-23496684 / www.clarathuis.nl

Maaltijd Thuis

Inlichtingen of aanmelden via Cliënten Service Bureau van zorggroep Ter Weel: 0900-22 44 88 0 (lokaal tarief). ma-vrijdag van 8.30-17.00 uur.

RST zorgverleners (Reformatorische zorg)

7 dagen per week, 24 uur bereikbaar voor verpleging en verzorging. Tel. 085 - 80 88 162.

De Luisterlijn Altijd tijd voor een gesprek 0900-0767. Vertrouwelijk, anoniem, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Vrijwilligershulp Krabbendijke Handje Extra Voor als u even een handje extra kunt gebruiken bij bijvoorbeeld het boodschappen doen, mantelzorgondersteuning, begeleiding en vervoer bij bezoek huisarts of ziekenhuis. 06-20 12 70 15 handjeextrakrabbendijke@gmail.com

Stichting Korrelatie

Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-18.00 uur 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl

Verloskundigen Reimerswaal Bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Tel. 0113-50 38 42. www.verloskundigenreimerswaal.nl

Verloskundigen Zuidwesthoek Spreekuren in Rilland, Hoogerheide en het MoederKindcentrum in ‘het Bravis’ te Bergen op Zoom, 24/7 bereikbaar op 06-46 61 65 55, www.verloskundigenzuidwesthoek.nl, verloskundigenzuidwesthoek@outlook.com

Vrijwilligershulp Klusteam Rilland

gram 0,99

Ananas per stuk 2,39

Zeeuwse aardbeien 500 gram 2,99

Wij ondersteunen bij het verbeteren van de leefomstandigheden van iedere volwassene ongeacht leeftijd, ziekte, handicap, of anderszins bijvoorbeeld bij klusjes maar ook indien u behoefte heeft aan dagelijks telefonische controle hoe het met u gaat. 06-51 36 46 28

Diabeteslijn: 033-46 30 566, info@dvn.nl

Adviesbureau Veilig Langer Thuis Wonen (VLT)

De wegwijzer voor ouderen en mantelzorgers! Voor kosteloos, vrijblijvend, onafhankelijk advies, op het gebied van praktische zaken, zorginhoudelijke zaken, wet en regelgeving en voor het bieden van een luisterend oor zijn we bereikbaar op: tel. 06-49329487, e-mail: info@adviesbureau-vlt.nl.

WEEKENDDIENSTEN

Avond- en weekenddiensten huisartsen

Voor medische spoed belt u buiten kantooruren (17.00-08.00 uur ’s morgens) de Huisartsenpost, telefoon 0900-1785. De huisartsenpost is gevestigd op het terrein van het Admiraal de Ruyterziekenhuis.

Weekenddienst tandartsen Spreekuur vanaf 10.00 uur. Bellen voor een afspraak: tel. 06-22 34 72 09.

Weekenddiensten dierenartsen

Gezelschapsdieren: Kliniek Dier & Arts en Dierenkliniek Goes; bellen voor een afspraak: tel. 0113-33 01 15.

Landbouwhuisdieren: 0113-34 24 86

LEKKER

5 24 mei 2023 - nr. 3407 Advertentieblad Reimerswaal Weekaanbiedingen 23-05 t/m 27-05-2023
33 - Yerseke - tel. 0113- 57 09 30 Zeebaarsfilet 4 HALEN 3 BETALEN Visovenschotel huisgemaakt, 2 stuks 15.50 Paella, huisgemaakt, 500 gram 8.95 Noordzeesalade 150 gram 3.90
Korringaweg
Sluisweg 4‧4416 NH Kruiningen www.fruitschuurkruiningen.nl‧T. 06 - 391 452 83 Openingstijden:ma.-vr.8:00-12:00/13:00-17:30‧za.8.00-15.30 uur
geldig van woensdag t/m zaterdag
Diverse soorten PERKGOED 4 voor € 5,Mooie HANGPOTTEN vanaf € 9,99 Bospeen per bos 0,89 Hollandse andijvie 500
Aanbiedingen
2e Pinksterdag zijn wij gesloten!
Keurslagerij VAN VELZEN Dorpsstraat 84 4413 CE Krabbendijke tel. 0113-501548 www.vanvelzen.keurslager.nl
VOORDELIGE KWARTETJES, KEUZE UIT: 4 roomschijven, 4 gev. gehaktballen, 400 gram kipsaté, 4 bbq-worsten (met goud bekroond!) 2 pakketjes, samen 9,50 LEKKER BELEG (KEUZE UIT) Gegr. fricandeau, grillworst, mosterdrollade en snijworst 3 x 100 gram 5,60 KEURSLAGERKOOPJE Italiaans haasje 100 gram 2,75 Boerderijkiprollade 500 gram 6,99 SALADEDUO VAN DE WEEK Komkommersalade, Hawai-krabsalade, Velzense kipen Zeeuws speksalade 2 x 100 gram 3,80 WOENSDAG GEHAKTDAG!!! TROTS VAN DE KEURSLAGER Ribeyespiesen & souvlakispiezen beiden 2 stuks, samen 9,99 Kijk op www.keurslager.nl voor mooie en lekkere recepten AANBIEDINGEN GELDIG T/M 31 MEI 2023 Veel keus in vlotte kleding voor jonge meiden Zomer collectie kleding voor alle leeftijden. EXXCELLENT voor de grotere maten 42-54 Hoeden, sjaals, (leren) tassen, riemen, kettingen Losse thee in wel 100 soorten  Vers gebrande koffie van de Pelikaan uit Zutphen  dinsdag t/m vrijdag 9:00 - 17:00 en zaterdag 9:00 - 16:00 VOLG ONS OP FACEBOOK EN INSTAGRAM Veel delicatessen, chocolade, bonbons  Woonaccessoires in alle stijlen , ook voor buiten.

VACATURES

Per direct zijn wij op zoek naar:

- VERKOPER/ACCOUNTMANAGER

- AANKOMEND LEERLING/JUNIOR ACCOUNTMANAGER

- MARKETING/COMMUNUNICATIE MEDEWERKER

PAK aanhangwagens is een innoverend bedrijf met als hoofdmoot het fabriceren, leveren en repareren van alle soor ten aanhangwagens en paardentrailers

Wij helpen onze k lanten aan maatoplossingen zodat hun werk wordt vergemak kelijkt

Voor de functie verkoper/accountmanager zoeken we een gedreven persoonlijk heid met ondernemersmentaliteit. Je bent in staat om op je eigen manier bestaande en nieuwe k lanten te bedienen en uit te bouwen in Zeeland en Brabant

Het is jouw taak k lanten optimaal te informeren en een maatoplossing aan te bieden. Op deze manier bouw je mee aan een trouwe k lantenk ring

Wat hebben we jou te bieden:

Een veelzijdige baan met veel variatie

Gecombineerde binnendienst-buitendienst functie

Aantrek kelijke arbeidsvoor waarden

Goed salaris met bonus systeem

Prettige werksfeer

Cursus mogelijk heden Werken in een jong en dynamisch bedrijf

Functie eisen: Commercieel in har t en nieren Jong & Enthousiast

Flexibel en k lantgericht

Rijbewijs BE is een pré

Ben jij enthousiast? Stuur dan je sollicitatiebrief met C.V. binnen 14 dagen aan Pak-Aanhangwagens BV t.a.v O Koster Molenweg 12 4423 PD in Schore

Wil je meer informatie over deze vacature?

Neem dan contact op met O .Koster (tel 0113-381722, mail olivier@pak-aanhangwagens.nl)

Acquistitie naar aanleiding van deze adver tentie wordt niet op prijs gesteld

6 Advertentieblad Reimerswaal 24 mei 2023 - nr. 3407

A S S I S T E N T V O O R M A N

A S S I S T E N T V O O R M A N

A S S I S T E N T V O O R M A N

A S S I S T E N T V O O R M A N

A S S I S T E N T V O O R M A N

H e b j i j t a l e n t v o o r o r g a n i s e r e n e n p l a n n e n ? B e n j i j f l e x i b e l i n z e t b a a r e n

H e b j i j t a l e n t v o o r o r g a n i s e r e n e n p l a n n e n ? B e n j i j f l e x i b e l i n z e t b a a r e n

H b j i j t l t i l ? B j i j f l i b l i t b

H e b j i j t a l e n t v o o r o r g a n i s e r e n e n p l a n n e n ? B e n j i j f l e x i b e l i n z e t b a a r e n e e n e c h t e t e a m s p e l e r ? D a n b e n j i j d e p e r s o o n d i e w i j z o e k e n ! A l s a s s i s t e n t v o o r m a n h o u d t j e h e t o v e r z i c h t e n z o r g j i j e r s a m e n m e t h e t t e a m v o o r d a t d e b e s t e l l i n g e n t i j d i g e n m e t d e j u i s t e k w a l i t e i t d e f a b r i e k v e r l a t e n

- F a m i l i e b e d r i j f m e t p r e t t i g e w e r k s f e e r - U i t d a g e n d e f u l l t i m e f u n c t i e - D o o r g r o e i m o g e l i j k h e d e n - S t a r t e r s w e l k o m !

I n t e r e s s e ? B e k i j k d e v o l l e d i g e v a c a t u r e o p h t t p s : / / w w w d e l t a m o s s e l c o m / v a c a t u r e s o f m a i l d i r e c t j e C V m e t m o t i v a t i e n a a r c h r i s t i a a n @ d e l t a m o s s e l c o m

A S S I S T E N T V O O R M A N

D e l t a M o s s e l | K o r r i n g a w e g 5 9 Y e r s e k e

A S S I S T E N T V O O R M A N

H e b j i j t a l e n t v o o r o r g a n i s e r e n e n p l a n n e n ? B e n j i j f l e x i b e l i n z e t b a a e e n e c h t e t e a m s p e l e r ? D a n b e n j i j d e p e r s o o n d i e w i j z o e k e n ! A l a s s i s t e n t v o o r m a n h o u d t j e h e t o v e r z i c h t e n z o r g j i j e r s a m e n m e t t e a m v o o r d a t d e b e s t e l l i n g e n t i j d i g e n m e t d e j u i s t e k w a l i t e i t d f a b r i e k v e r l a t e n

- F a m i l i e b e d r i j f m e t p r e t t i g e w e r k s f e e r

- U i t d a g e n d e f u l l t i m e f u n c t i e

Onze vrienden

in de woongroep zoeken jou:

- D o o r g r o e i m o g e l i j k h e d e n

- F a m i l i e b e d r i j f m e t p r e t t i g e w e r k s f e e r - U i t d a g e n d e f u l l t i m e f u n c t i e - D o o r g r o e i m o g e l i j k h e d e n - S t a r t e r s w e l k o m !

- F a m i l i e b e d r i j f m e t p r e t t i g e w e r k s f e e r - U i t d a g e n d e f u l l t i m e f u n c t i e - D o o r g r o e i m o g e l i j k h e d e n - S t a r t e r s w e l k o m !

- S t a r t e r s w e l k o m !

- F a m i l i e b e d r i j f m e t p r e t t i g e w e r k s f e e r - U i t d a g e n d e f u l l t i m e f u n c t i e - D o o r g r o e i m o g e l i j k h e d e n - S t a r t e r s w e l k o m !

I n t e r e s s e ? B e k i j k d e v o l l e d i g e v a c a t u r e o p h t t p s : / / w w w . d e l t a m o s s e l . c o m / v a c a t u r e s o f m a i l d i r e c t j e C V m e t m o t i v a t i e n a a r c h r i s t i a a n @ d e l t a m o s s e l c o m

- F a m i l i e b e d r i j f m e t p r e t t i g e w e r k s f e e r - U i t d a g e n d e f u l l t i m e f u n c t i e - D o o r g r o e i m o g e l i j k h e d e n - S t a r t e r s w e l k o m ! I n t e r e s s e ? B e k i j k d e v o l l e d i g e v a c a t u r e o p h t t p s : / / w w w d e l t a m o s s e l c o m / v a c a t u r e s o f m a i l d i r e c t j e C V m e t m o t i v a t i e n a a r c h r i s t i a a n @ d e l t a m o s s e l c o m

- VAKANTIE/WEEKEND-KRACHT

I n t e r e s s e ? B e k i j k d e v o l l e d i g e v a c a t u r e o p h t t p s : / / w w w d e l t a m o s s e l c o m / v a c a t u r e s o f m a i l d i r e c t j e C V m e t m o t i v a t i e n a a r c h r i s t i a a n @ d e l t a m o s s e l c o m

- F a m i l i e b e d r i j f m e t p r e t t i g e w e r k s f e e r - U i t d a g e n d e f u l l t i m e f u n c t i e - D o o r g r o e i m o g e l i j k h e d e n - S t a r t e r s w e l k o m ! I n t e r e s s e ? B e k i j k d e v o l l e d i g e v a c a t u r e o p h t t p s : / / w w w d e l t a m o s s e l c o m / v a c a t u r e s o f m a i l d i r e c t j e C V m e t m o t i v a t i e n a a r c h r i s t i a a n @ d e l t a m o s s e l c o m

I n t e r e s s e ? B e k i j k d e v o l l e d i g e v a c a t u r e o p h t t p s : / / w w w d e l t a m o s s e l c o m / v a c a t u r e s o f m a i l d i r e c t j e C V m e t m o t i v a t i e n a a r c h r i s t i a a n @ d e l t a m o s s e l c o m

- F a m i l i e b e d r i j f m e t p r e t t i g e w e r k s f e e r - U i t d a g e n d e f u l l t i m e f u n c t i e - D o o r g r o e i m o g e l i j k h e d e n - S t a r t e r s w e l k o m ! I n t e r e s s e ? B e k i j k d e v o l l e d i g e v a c a t u r e o p h t t p s : / / w w w d e l t a m o s s e l c o m / v a c a t u r e s o f m a i l d i r e c t j e C V m e t m o t i v a t i e n a a r c h r i s t i a a n @ d e l t a m o s s e l c o m D e l t a M o 5 9 Y e r s e k e

f a b r i e k v e r l a t e n - F a m i l i e b e d r i j f m e t p r e t t i g e w e r k s f e e r - U i t d a g e n d e f u l l t i m e f u n c t i e - D o o r g r o e i m o g e l i j k h e d e n - S t a r t e r s w e l k o m ! I n t e r e s s e ? B e k i j k d e v o l l e d i g e v a c a t u r e o p h t t p s : / / w w w d e l t a m o s s e l c o m / v a c a t u r e s o f m a i l d i r e c t j e C V m e t m o t i v a t i e n a a r c h r i s t i a a n @ d e l t a m o s s e l c o m

I n t e r e s s e ? B e k i j k d e v o l l e d i g e v a c a t u r e o p h t t p s : / / w w w d e l t a m o s s e l c o m / v a c a t u r e s o f m a i l d i r e c t j e C V m e t m o t i v a t i e n a a r c h r i s t i a a n @ d e l t a m o s s e l c o m

H e b j i j t a l e n t v o o r o r g a n i s e r e n e n p l a n n e n ? B e n j i j f l e x i b e l i n z e t b a a r e n e e n e c h t e t e a m s p e l e r ? D a n b e n j i j d e p e r s o o n d i e w i j z o e k e n ! A l s a s s i s t e n t v o o r m a n h o u d t j e h e t o v e r z i c h t e n z o r g j i j e r s a m e n m e t h e t t e a m v o o r d a t d e b e s t e l l i n g e n t i j d i g e n m e t d e j u i s t e k w a l i t e i t d e f a b r i e k v e r l a t e n - F a m i l i e b e d r i j f m e t p r e t i g e w e r k s f e e r - U i t d a g e n d e f u l l t i m e f u n c t i e - D o o r g r o e i m o g e l i j k h e d e n - S t a r t e r s w e l o m ! I n t e r e s s e ? B e k i j k d e v o l l e d i g e v a c a t u r e o p h t t p s : / / w w w d e l t a m o s s e l c o m / v a c a t u e s o f m a i l d i r e c t j e C V m e t m o t i v a t i e n a a r c h r i s t i a a n @ d e l t a m o s s e l c o m D e l t a M o 5 9 Y e r s e k e

D e l t a M o s s 5 9 Y e r s e k e

D e l t a M o s s e l | K o r r i n g a w e g 5 9 Y e r s e k e

D e l t a M o s s e l | K o r r i n g a w e g 5 9 Y e r s e k e

D e l t a M o s s e l | K o r r i n g a w e g 5 9 Y e r s e k e

D e l t a M o s s e l | K o r r i n g a w e g 5 9 | Y e r s e k e

D e l t a M o s s e l | K o r r i n g a w e g 5 9 Y e r s e k e

D e l t a M o s s e l | K o r r i n g a w e g 5 9 Y e r s e k e

De hovenier voor bedrijf en particulier

Oostdijk - ✆ 0113-503318 of 06-51645054

Gezocht:

Enkele actieve hulpvaardige handjes voor de zaterdagen, vakanties en avonduren (scholieren vanaf 14 jaar).

Wat wij van jou vragen is: Eerlijk en betrouwbaar zijn.

Inzet, er gewoon zijn als het nodig is en een passie voor groei en bloei, netheid en correct zijn in omgang en uitvoering etc.

De werkzaamheden bestaan uit: Aanplanten en verzorging gewassen voor de zaadteelt in onze kwekerij/kassen en het assisteren met de aanleg en het onderhoud in ons hoveniersbedrijf.

Is dit iets voor jou? Mail dan naar info@tuinderijbolwerk.nl

Voor al uw tuinwerk, bestrating, beplanting, tuingronden en tuinhout

• Je bent lid van één van de reformatorische kerken

• Verlenen van directe zorg en begeleiding aan onze bewoners met bijzondere hulpvragen

• Het bieden van nabijheid in zowel woon- als dagbestedingsprogramma’s

• Een baan met inbreng voor eigen initiatief binnen een kleine organisatie met een enthousiast team

• In onze Zorghoeve wordt aan maximaal 10 bewoners 24-uurs zorg verleend

Ga jij deze uitdaging aan?

We zien er naar uit om je te leren kennen!

Wilt u meer informatie?

Dan mag u contact opnemen met Marilyn Houtman 06-22756319 of stuur een mailtje naar info@sequoiahof.nl

Kanaalweg 79, Vlake (Hansweert), www.sequoiahof.nl

7 24 mei 2023 - nr. 3407 Advertentieblad Reimerswaal
- OPROEPKRACHT - MEDEWERKER SAW OF VZ-IG/MMZ uren in overleg

Toe aan een nieuwe stap in je carrière als machinist en chauffeur? Graaf niet langer verder, want wij zijn op zoek naar een allround en fulltime (KRAAN)MACHINIST / TRACTORCHAUFFEUR

Je bent een ervaren en zelfstandig (kraan)machinist die flexibel inzetbaar is op onze verschillende kranen en machines en je kunt ook bijspringen als tractorchauffeur.

Jij bent:

• in het bezit van een rijbewijs BE

• in het bezit van een VCA-basisveiligheid certificaat

• in het bezit van een rijbewijs CE (voor de functie tractorchauffeur)

• fulltime beschikbaar

Wij bieden jou:

• enthousiaste collega’s

• up to date materieel

• afwisselende werkzaamheden

• goede arbeidsvoorwaarden

Enthousiast geworden en herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan je motivatiebrief en C.V. naar info@goudgrondverzet.nl

GOUD GRONDVERZET | Weelweg 10e, 4414 AW Waarde | 0113-50 45 45 | info@goudgrondverzet.nl

Ben jij klaar met school en/of zoek je een leuke baan waar je lekker met je handen kunt werken? Neem dan snel contact op!

Mail naar info@jjk-uienhandel.nl of kom langs op Hansweertsestraatweg 41 te Kruiningen

8 Advertentieblad Reimerswaal 24 mei 2023 - nr. 3407
V a c a t u r e s : Meeewerrkennd vooorman, heftruckkchhauffeurs en n schhoolverrlaterrs

Vacatures

Kom jij onze teams versterken?

We zijn op zoek naar nieuwe collega’s!

• Huishoudelijk medewerker

• Leerling/stagiair

• Kraamverzorgende

• Verzorgende IG

• (Wijk)verpleegkundige

• Vakantie-/oproepkracht

• Teammanager Wijkverpleging

Bekijk al onze vacatures op: werkenbijrstzorg.nl

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Direct na je examen gaan werken?

administratief medewerker m/v

Fulltime functie

Je bent verantwoordelijk voor:

• het documentbeheer van internationale exportzendingen;

• voorbereiding en planning van in- en verkooporders;

• algemene ondersteuning van de commerciële, logistieke afdeling.

Basiskennis van Engels, Frans en/ of Duits is wenselijk. Behendig met Microsoft Office & ERP accounting systemen.

Pas jij in ons dynamiek team?

Stuur je motivatie naar: chayenne@wiskerke-onions.nl

Wiskerke Onions is al vier generaties een familiebedrijf, actief in de uiensector. Een toonaangevende organisatie met de hoofdvestiging in Kruiningen. Wiskerke Onions verwerkt jaarlijks een groot volume consumptie-uien, sjalotten en knoflook. Het verpakken en exporteren van de producten wordt voldaan voor retail en exportklanten in 125 landen wereldwijd.

Wiskerke Onions Stationsweg 8 4416 ZG Kruiningen

9 24 mei 2023 - nr. 3407 Advertentieblad Reimerswaal
wiskerke-onions.nl 0113 38 22 10

Familieberichten Goudverf

D.V. woensdag 31 mei 2023 is het 55 jaar geleden dat onze lieve ouders en (over)grootouders

Lau & Mieke

van der Hart-Nieuwenhuijse

door het huwelijk aan elkaar werden verbonden. We zijn de Heere dankbaar voor alles wat Hij hen en ons in de afgelopen jaren gaf en wensen hen Gods zegen voor de toekomst.

Liefs, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Bolwerk 2, 4415 AA Oostdijk

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Psalm 23:4

Dankbaar voor de vele mooie herinneringen en voor alle zorg en liefde die hij heeft gegeven, geven wij kennis van het overlijden van onze vader, opa en overgrootvader

Paulus de Jong

weduwnaar van Hendrica Francisca de Jong-Koevermans

3 november 1933 16 mei 2023 te Schiedam te Roosendaal

Yvonne Koeman-de Jong

Peter Koeman

Stefan en Annemieke , Alise, Reina

Eelco

Claudia en Tim

Hans-Paul de Jong

Marian Overbeek

Correspondentieadres:

Oostweg 31

4413 BR Krabbendijke

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw medeleven in de vorm van vele kaarten, telefoontjes en berichtjes na het overlijden van onze lieve zorgzame vrouw, moeder, oma en overgrootoma

Lina Boogert-Felius

Dit hebben wij zeer op prijs gesteld.

Huib Boogert

Janine en Leenjan, Elleke, Floris en Vanessa en kleinkinderen

Kruiningen, 20 mei 2023

Hartelijk dank voor het medeleven dat wij, zowel persoonlijk als schriftelijk, mochten ontvangen na het overlijden van mijn schoonzuster en onze geliefde tante

Elisabeth Overbeeke

Het heeft ons goed gedaan.

Familie M.H. Waterman Kinderen M. Weststrate-Overbeeke

Waarde/Krabbendijke, mei 2023

VERF en TOEBEHOREN

uitstekend advies en service

WWW.GOUDVERF.COM 06-40 64 92 39 info@goudverf.com

Verzending, afhalen en bezorgen mogelijk!

!!

ROMMELMARKT WAARDE !!

De activiteitencommissie van de Gereformeerde Gemeente te Waarde hoopt zaterdag 10 juni D.V. de jaarlijkse rommelmarkt te houden t.b.v. het bouwfonds. Er zijn ook veel kraampjes, een foodplein en activiteiten voor jongeren. Voor de rommelmarkt zijn wij op zoek naar goede, bruikbare spullen (geen grote meubels en witgoed).

U kunt dit vanaf maandag 5 juni t/m donderdag 8 juni afgeven bij Goud Grondverzet, Weelweg 10e te Waarde (’s avonds tussen 19.00 en 21.00 uur).

Wij danken u hartelijk voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn geliefde man, onze lieve vader en opa

Olivier Goud

Het heeft ons erg goed gedaan.

D. Goud- Wisse Kinderen en kleinkinderen

Coolhofflaan 4 4414 BK, Waarde 0113-50 41 99 06-50 88 40 62 www.mariva-uitvaart.nl

Rouwcentrum “Waardig” Koninginneweg 2 4414 AM Waarde

UITVAART ZORG Peter

Het adres voor een Respectvol afscheid.

Molenlaan 10 | 4401 CC | Yerseke 0113-573082 (24 uur per dag bereikbaar) www.begrafenisverzorgingvanburg.nl

Scooter / motor

Choorhoekseweg

www.kloostermanmotoren.nl

Verslaafd aan het kwaad, of liever vrij zijn door Jezus Christus?

Zie Johannes 8:34-36, de Bijbel.

Wat zal je keuze zijn? Kom er eens met mij over praten!

Tim Schakel v.d.m.

Vrije Evangelische Gemeente

Yerseke 0113-571225 / timschakel@live.nl

Elke woensdag 11:00-16:00 uur aanwezig in het witte kerkje (Kaaistraat 20)

Mei 2023

10 Advertentieblad Reimerswaal 24 mei 2023 - nr. 3407
12a, 4424 NW Wemeldinge kloostermanmotoren@gmail.com, 0623898610
& onderhoud
verhuur
Butler
persoonlijke uitvaart begeleiding Telefoon 0113 340 381 | Benonistraat 3 | 4421 DN Kapelle www peterbutler nl | info@uitvaartpeterbutler.nl Rouwcentrum: Maalstede 1a Kapelle Telefoon 0113 340 381 | Benonistraat 3| 4421 DN Kapelle www.peterbutler.nl | info@uitvaartpeterbutler.nl Stiltehuis Peter Butler: Kitskinderscheweg 1, 4421 PJ Kapelle 2e hoeslaken 50% korting Geldig tot 8 juni 2023 www.cenmwebshop.nl Damstraat 80, Yerseke C&M Textiel  Marjoke Verschuure Westweg 25 Krabbendijke Tel. 06 - 23 15 23 92 www.jemako-shop.com/ marjoke-verschuure Verse kipsaté portie à 3 stuks nu voor € 2,40 5 porties € 10.00 Maaltijdpasta 100 gram € 1.29 Verkoop, reparatie en onderhoud van WITGOED en INBOUWAPPARATUUR STORING M ELDEN? Bel 06 - 53 59 81 10
Voor een
DORPSSTRAAT 46A KRABBENDIJKE 0113-502188 VOOR BINNEN EN BUITEN OOK VOOR ONDERHOUD ZONWERING ROLLUIKEN

Hartelijk dank voor de vele kaarten en attenties, die ik mocht ontvangen bij de ziekenhuisopnames en thuiskomst.

Groeten van Carla en Rien Oostdijk Krabbendijke

Hartelijk dank voor uw medeleven m.b.t. mijn ziekenhuisopname en bij mijn thuiskomst. De nierfunctie heeft zich weer hersteld, wat een grote reden is tot dankbaarheid. Ook dank voor uw meeleven i.v.m. de verhuizing. Het heeft mij alles goed gedaan.

Vriendelijke groet, Els van Gilst Rilland

Gezocht:

KLUSJESMAN (M/V) voor hulp in huis en tuin; tijd fexibel 2-4 u/ wk. Vaak dingen waarvoor mijn vrouw of ik, de reikwijdte, kracht of mobiliteit niet meer hebben. Bijv.: hulp afbouwen kasje, hulp verplaatsen huisraad en verhuisdozen, monteren haken & planken, tuinwerk, etc.

Geïnteresseerd? Rik van Gorsel, 06 17 99 85 30

Psalmzangavond

D.V. zaterdag 27 mei

Ger. Gem. Waarde m.m.v. de bovenstemgroep

Aanvang 19.30 uur

Collecte t.b.v. evangelisatiepost Merksem.

Iedereen van harte welkom!

Studenten 16-20 jaar gezocht voor aanbinden bomen in Boomkwekerij Hoogerheide.

Tel. 06-304 290 26

A.s. vrijdag haalt de v.v. Kruiningen weer

OUDPAPIER op.

Aanvang als gebruikelijk Te huur: KANTOOR/ WINKELPAND

Lepelstraat 7, Yerseke 80 m2

Tel. 06 - 53 96 77 97

ZATERDAG A.S.

wordt weer OUDPAPIER opgehaald door de Herv. Gem.

YERSEKE

Graag vóór 9 uur gebundeld buiten

Sfeervolle

Baaij Belastingadviseurs B.V.

Marijkelaan 11

4401 GE Yerseke

0113 57 26 20 info@baaij.nu www.baaij.nu

Heeft u als ondernemer hulp nodig bij uw administratie? Wij helpen u graag!

Of u nu alle administratie zelf wil doen, het gedeeltelijk of juist helemaal uit handen wil geven, we bieden voor elke situatie passende dienstverlening aan. Indien gewenst verzorgen we de jaarrekening en de aangifte inkomstenbelasting voor u. Hierbij letten we erop dat u geen aftrekposten misloopt, en dat de regels juist worden toegepast.

Wilt u meer weten of heeft u andere financiële of fiscale vragen? Neem contact met ons op om te zien wat we voor u kunnen betekenen.

KRABBENDIJKE

Dorpsstraat 48, Krabbendijke Tel. 0113 - 50 30 13 - Dinsdag gesloten www.reimerswaalverzekeringen.nl rvh@zeelandnet.nl

Maandag en vrijdag geopend van 13.00-17.00 uur.

Woensdag en donderdag geopend van 09.00-12.00 uur.

Daarbuiten op afspraak

Tweede pinksterdag gesloten

Onderhoud

Pelletkachels aan alle merken cv-ketels!

Neem contact met ons op voor een afspraak in onze showroom en ervaar het zelf!

Bel naar: 0113-551384

Nu tijdelijk met 100 KG gratis ENplus A1 houtpellets!

Fietstocht

Maanda g 29 m ei 2 e Pinksteren

Kosten: € 5, p.p. (kinderen € 2,50)

De Plantage

Bel voor een afspraak naar 0113 - 551384.

Of jaarlijks onderhoud met een voordelig onderhoudscontract?

Al vanaf € 6,50 p/maand!

Zie ook onze website: hkmn.nl/onderhoud

I.v.m. Pinksteren verschijnt Advertentieblad Reimerswaal

Graag advertenties inleveren op DONDERDAG of VRIJDAG, maar uiterlijk DINSDAG 6 juni tot 12.00 uur!

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Drukkerij Van Velzen B.V. Tel. 0113 - 50 14 02 / e-mail: info@velzenbv.nl of via de website: www.velzenbv.nl

Cv-ketel vervangen?

Bel of mail ons voor een vrijblijvende aanbieding!

Huren is ook mogelijk vanaf € 33,49 p/maand incl. onderhoud, storingen en garantie.

0113 - 551384

info@hkmn.nl

WhatsApp: 06 -86881088

11 24 mei 2023 - nr. 3407 Advertentieblad Reimerswaal
UW BANK IN DE BUURT! OOK VOOR AL UW VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN!
Adverteerders opgelet!
1 DAG LATER
Ook voor een ruim assortiment biologische groenten & fruit Wij staan op de vrijdagmarkt te Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur Zoete sappige orri clementines 12 stuks 3.50 Grote zoete Galia & Cantaloupe meloenen 2 stuks 3.50 Bospeen per bos 1.25 Geldig op de vrijdagmarkt in Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur. Viking volkoren zonnepit 3 stuks 7,50 Tijger tarwebrood 3 stuks 6,00 Fruitslo es 4 voor 7,50 Grote natte keek 4,50 Lentebrood 6,50 gevuld met amandelspijs, gele room en stukjes mango Op de markt in Yerseke en Wemeldinge Fabiusstraat 100, 3248 AK Melissant Tel. 0187 - 60 36 30 - e-mail: cndonselaar@kliksafe.nl www.cordekaasboer.nl Stompetoren jong kilo 11 . 95 Saksische smeerleverworst 100 gram 0 . 99 Pakje feta per stuk 100% geiten/schapenmelk 1 . 98 Verse scharreleieren 10 stuks 2 . 25

BusjehurenZeeland

(onderdeel van Autobedrijf Oostpolder) Oostpolderweg 11 • 4413 NN Krabbendijke • 0113-503388 Info@busjehurenzeeland.nl • www.busjehurenzeeland.nl

ZOEK EN WIN

Uit welke advertentie komt onderstaand detail?

Als oplossing stuurt u uiterlijk vrijdag in de week van plaatsing de naam van de adverteerder, de pagina waarop de advertentie staat en het weeknummer m.v.v. uw naam en adres naar: ljmeeuwsen@velzenbv.nl of Drukkerij van Velzen, Zuidweg 19, 4413 NL Krabbendijke

Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken die een waardebon ontvangt t.w.v. € 7,50, te besteden in onze boekhandel. De oplossing van week 20 was:

Pag. 16 Pekaar

Winnaar:

L.J. Oostdijk

Gr. van Zoelenstraat 1 Yerseke

12 24 mei 2023 - nr. 3407 Advertentieblad Reimerswaal Oostdijk 2e Vlietweg - bedrijventerrein van Jonika MET DANK AAN DE SPONSORS DIE DEZE DAG MOGELIJK MAKEN! Toegang vrij! Hartelijk welkom! 19e D.V. ZATERDAG 3 JUNI 2023 van 10 -17 uur Eenwaardagvelen van genieten! Dorpsstraat 50 - Krabbendijke Alle zomerjassen 20% tot 50% korting DONDERDAG 25 MEI ZIJN WIJ GESLOTEN ERKEND INSTALLATIEBEDRIJF CV, GAS, WATER EN ELEKTRA ONDERHOUD EN SERVICE BEVEILIGINGSINSTALLATIE KOELINSTALLATIES WARMTEPOMPEN PELLETKACHELS EN BIOMASSAKETELS ERKEND DEALER Oostpolderweg 16 | 4413 NN Krabbendijke | Tel. 0113 50 18 51 info@versteegtechniek.nl | www.versteegtechniek.nl Yerseke | Tel. +31(0)113 202138 | Mob. +31(0)6 25030718 info@destoffeerders.nl | www.destoffeerders.nl vinYlegalisatiepvcvloerenlaminaattapijt kooijman woning- & projectstoffering  Geen borg  24/7 pechhulp  24/7 ophalen en terugbrengen  500 km vrij per dag Benieuwd naar de beschikbaarheid van onze bussen? NEEM DAN GERUST EVEN CONTACT MET ONS OP!
TE HUUR: • 9-persoonsbussen • 6-persoonsbussen • Verhuisbussen • Personenauto’s Nu ook te huur met dakdragers en/of dakkoffer! € 90 per dag € 605 per week
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.