Advertentieblad Reimerswaal - week 17

Page 1

Reimerswaal info

Wekelijkse informatierubriek Gemeente Reimerswaal

Wist jie dat…?

… u zich kunt aanmelden als stembureaulid?

Op donderdag 6 juni vinden er verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. De stembureaus in onze gemeente worden bij verkiezingen bemenst door een combinatie van medewerkers en inwoners van de gemeente. Op dit moment hebben we genoeg mensen om alle stembureaus in onze gemeente te kunnen openen op deze dag. We zoeken nog wel reserve-stembureauleden. Zij worden gevraagd om op het stembureau aanwezig te zijn, wanneer iemand zich bijvoorbeeld ziekmeldt.

Indeling Stembureauleden worden ingedeeld in een blok van 07.00-14.00 uur of van 14.00-21.00 uur. Vanaf 21.00 uur wordt iedereen weer op het stembureau verwacht om de stemmen te gaan tellen.

Voorwaarden

Bent u 18 jaar of ouder, dan kunt u zich opgeven. Na het afronden van een digitale stembureautraining kunt u als stembureaulid worden ingezet.

Vergoeding

Heeft u de training gehaald, maar wordt u uiteindelijk niet ingezet? Dan ontvangt u een vergoeding van € 25,-. Wordt u wel ingezet als stembureaulid, dan ontvangt u een vergoeding van € 175,-. Daarnaast zorgen wij op de dag zelf voor eten en drinken op het stembureau.

Aanmelden kan via https://reimerswaal. stembureauleden.nl/nieuwe-leden.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op via verkiezingen@reimerswaal.nl.

Koninklijke onderscheiding uitgereikt

Zaterdagavond 20 april 2024 werd de heer Jan Eversdijk uit Kruiningen benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Burgemeester José van Egmond speldde hem de koninklijke onderscheiding op, uit waardering voor zijn jarenlange inzet voor de jubilerende Jeugdver-

eniging van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Kruiningen. Voor diezelfde kerk verzorgt hij ook al jaren het orgelspel. Daarnaast zet hij zich ook al jaren in voor de organisatie van vakantieweken voor jongeren met gedragsproblemen.

Vergaderagenda

• Informatieve raad: dinsdag 13 mei, 20.00 uur. Gemeentehuis. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl

• Seniorenraad: donderdag 16 mei, 13.30 uur. Gemeentehuis.

Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl

• WMO-raad: donderdag 13 juni, 13.30 uur. Dorpshuis MeerWaarde, Waarde. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl

Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland Bent u bezorgd over iemand? Of heeft u het gevoel dat iemand meer of andere hulp nodig heeft dan hij nu al krijgt? Meld de situatie dan via 0800-1205 (tijdens kantooruren) of ga naar www. meldpuntzorgwekkendgedragzeeland.nl

Activiteitenkalender inReimerswaal Werkzaamheden Steeweg-aansluiting Gereformeerde Gemeentekerk

Datum Activiteit

Woensdag 24 april Archery tag in Rilland

Donderdag 25 april Jachtseizoen in Yerseke

Vrijdag 26 april Seniorenbingo in Rilland

Vrijdag 26 april Sjoelen jong & oud in Yerseke

Zaterdag 27 april Koningsdag in alle dorpen

Dinsdag 30 april Peuter-kleutergym in Hansweert

Dinsdag 30 april Voorjaarsknutsel maken in Kruiningen

Dinsdag 30 april Bingo in Krabbendijke

Woensdag 1 mei Lasergamen in Kruiningen en Yerseke Via www.inreimerswaal.nl kunt u zich aanmelden voor een activiteit en kunt u terecht voor meer informatie en meer activiteiten. Organiseert uw vereniging of stichting evenementen die u graag in de activiteitenkalender opgenomen ziet worden? Stuur dan een e-mail naar in@reimerswaal.nl. Hier kunt u ook terecht met vragen en/of opmerkingen.

Vanaf donderdag 25 april 2024 starten Riedijk Bestratingen en H2groen met werkzaamheden aan de Steeweg in Yerseke. Zij realiseren de rijbaan en voet-fietsverbindingen van de Ger. Gem. Kerk. Ter hoogte van Steeweg 54 breken ze de rijbaan op om verkeersremmers en verkeerseilanden aan te brengen. Ook passen ze het fietspad en voetpad aan.

De werkzaamheden duren ongeveer 4 weken. De rijbaan is dan afgesloten. De gemeente stelt een omleiding in over de Ambachtsherenlaan. Tijdens de werkzaamheden zal er verkeershinder zijn.

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de heer A. Riedijk van Riedijk bestratingen uit Yerseke: telefoon 06-22933341 of de heer D. Ras van H2groen uit Yerseke: telefoon 06-12265472. Voor overige vragen met de heer M. Walhout van de gemeente Reimerswaal, bereikbaar op telefoonnummer 0113-395000.

Kijk ook op: www.reimerswaal.nl

Contactgegevens

Openingstijden gemeentehuis

Ma t/m do 8.30 - 16.30 uur

Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

Adres: Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen

Telefoonnummer: 0113 395 000

E-mail: gemeente@reimerswaal.nl

WhatsApp: 06-23236942

Openingstijden balie burgerzaken (alleen op afspraak)

Maandag, dinsdag en donderdag 8.30 – 16.30 uur

Woensdag 8.30 – 20.00 uur

Vrijdag 8.30 – 12.00 uur

Bel ons voor een afspraak of ga naar reimerswaal.nl/afspraakmaken

Afspraken met raadsleden: Griffie - telefoon: 0113 395 000 of griffie@reimerswaal.nl

Afspraken met leden college burgemeester en wethouders: Bestuurssecretariaat - telefoon: 0113 395 000 of bestuurssecretariaat@reimerswaal.nl

Noodgevallen openbare ruimten: Voor dringende noodgevallen aan wegen, rioleringen, openbaar groen en dergelijke, buiten kantooruren.

Telefoon: 06-53702470.

Heeft u een verstopping? Neem dan altijd eerst contact op met de gemeente.

Inloopspreekuur wijkagenten: De wijkagenten van de gemeente Reimerswaal houden iedere donderdag van 09.00 tot 12.00 uur inloopspreekuur in het politiesteunpunt Kruiningen. Het steunpunt zit op de 1e verdieping van Bachten Vaete, Brouwerijstraat 1 in Kruiningen, tegenover het gemeentehuis.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Voor ouders/verzorgers, jongeren tot 23 jaar en professionals met alle vragen over opvoeden en opgroeien.

Telefoon of WhatsApp: 06-40736270 maandag t/m vrijdag van 09.00-11.30 uur, behalve op donderdag of cjg@reimerswaal.nl.

Jeugd- en jongerenwerk:

Jeroen Kempees, telefoon 06-24928651 of j.kempees@reimerswaal.nl

Stefan Koeman, telefoon 06-36275721 of s.koeman@reimerswaal.nl

Werk, inkomen en zorg (WMO): Voor aanvragen/aanmelding/informatie/ advies kunt u terecht bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ, in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes. Telefoon: 0113-239 100. www.grdebevelanden.nl/wiz

Servicepunt vrijwilligers(werk) Reimerswaal: Heeft uw organisatie nieuwe vrijwilligers nodig of wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Bel 0113 395 000 of ga naar www.inreimerswaal.nl

Dé activiteitenwebsite op het gebied van sport, bewegen, cultuur, zorg en vrijwilligerswerk in Reimerswaal.

Collectief vervoer nodig? Bel 0113-745050.

2 Advertentieblad Reimerswaal 24 april 2024 - nr. 3455

Samen tegen voedselverspilling

In Nederland gooien we ruim 33 kilo eten per persoon per jaar weg. Soms gaat het om eten dat verkeerd of te lang is bewaard. Of we hebben te veel gekookt. Zonde voor het milieu en voor uw portemonnee! Help mee om minder voedsel te verspillen. Bekijk onze tips:

1 Koop eten op maat

- Check wat u nog in huis heeft, en maak een boodschappenlijstje voordat u boodschappen doet.

- Koop niet meer dan u nodig heeft. Neem alleen aanbiedingen of voordeelverpakkingen als u zeker weet dat die ook op tijd op gaan.

2. Kook op maat

- Gebruik bij het koken een kopje, mok, weegschaal of maatbeker om de juiste porties af te meten.

- Houd bij het koken rekening met grote en kleine eters.

3. Slim bewaren

- Zorg voor een overzichtelijke indeling van uw voorraad- en koelkast en leg kort houdbare producten vooraan. Dat voorkomt dat u ze vergeet.

- Maak eerst aangebroken etenswaren en restjes op voordat u nieuwe gaat gebruiken. U kunt restjes nog twee dagen in de koelkast bewaren.

OBS de Eendracht uit Hansweert haalt

2006 kilo textiel op en wint

OBS de Eendracht uit Hansweert is met 2006 kilo en 135 reparaties de winnaar van de Textiel Race geworden.

Vier weken lang zijn tien basisscholen uit de gemeenten Kapelle, Reimerswaal, Noord-Beveland, Tholen, Goes en Borsele de strijd aangegaan tegen oud textiel. Op deze manier hebben ze 14.253 kilo oud textiel terug in de kringloop gebracht, waardoor het opnieuw gebruikt of gerecycled kan worden.

Wethouder Maarten Both overhandigde de leerlingen van OBS de Eendracht de cheque. Leerlingen vertelden hem wat ze ervoor gedaan hadden. Dat varieerde van ’zelf reparatiewerk naaien, vooral veel knuffels, tot het met elkaar ruilen van kleding en veel textiel ophalen in de buurt‘.

Bent u 65+ en komt u uit Krabbendijke, Rilland of Oostdijk? Laat uw gezondheid gratis testen!

65-plussers uit Krabbendijke, Rilland en Oostdijk zijn via een brief uitgenodigd om op woensdag 15 mei 2024 hun gezondheid en welbevinden te laten testen tijdens de Vitaal Reimerswaaldag in Krabbendijke. Heeft u geen brief ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente Reimerswaal via 14 0113.

Waarom organiseren we Vitaal Reimerswaal? Langer thuis wonen en het liefst zo gezond mogelijk. Wie wil dat nu niet? Helaas gaat het ouder worden soms gepaard met klachten, zoals: eenzaamheid, mindere mobiliteit en fysieke beperkingen. Daarom organiseren we deze dag. Hoe ziet deelname aan Vitaal Reimerswaal eruit? De gezondheidscheck is onderdeel van het project Vitaal Reimerswaal. Er wordt een fitheidstest bij u afgenomen en u vult een gezondheidsvragenlijst in. In een persoonlijk gesprek krijgt u een persoonlijk advies en informatie over eventuele vervolgactiviteiten. Een advies kan zijn: - meer bewegen bij één van de vele Reimerswaalse verenigingen;

Ontmoet buurtwerker Jan-Willem in Kruiningen en Yerseke

“Ik ben een verbinder, geen probleemoplosser”

Een maandje geleden startte Jan-Willem de Coninck als buurtwerker in Reimerswaal. Een buurtwerker heeft als doel de leefbaarheid en samenwerking in een dorp te vergroten. Mensen samen te brengen. Ook kan hij helpen bij lokale initiatieven.

Wat houdt jouw rol als buurtwerker in?

“Ik wil zoveel mogelijk mensen leren kennen om mooie dingen tot stand te brengen”

Ik wil vooral veel mensen spreken en organisaties leren kennen. Ik haal positieve signalen op, maar ook negatieve. Buren kunnen bijvoorbeeld irritaties of problemen hebben. Door goed te luisteren probeer ik mensen toch weer in gesprek te laten komen met elkaar. Soms begrijpen mensen elkaar niet goed en speelt emotie een grote rol. Omdat ik een onafhankelijke partij ben, kan dat stukje hulp net genoeg zijn om het contact in een wijk te verbeteren. Maar ik krijg ook bewoners van een straat zover om hun straat te versieren bij een evenement. Ook dat draagt bij aan verbinding.

Hoe ga je te werk?

Als buurtwerker wil ik zichtbaar en makkelijk benaderbaar zijn voor iedereen. Als ik signalen krijg stap ik ergens op af. Ik bel gewoon aan als het nodig is, op verschillende momenten. Maar je kan mij ook regelmatig tegenkomen tijdens mijn rondje in de wijk. Als iemand mij ziet, mag men mij gerust aanspreken, graag zelfs. Ik ben namelijk erg benieuwd naar de inwoners en hoe zij het wonen in hun wijk vinden. Daarnaast ben ik ook aanwezig bij de maandelijkse infopunten. Daar zit ik samen met mensen van de woningbouwvereniging, bibliotheek, GR de Bevelanden en de wijkagent.

Hoe was je eerste maand in Kruiningen en Yerseke?

Het is een rol die nog moet groeien, dus ik moet nog veel zelf ontdekken, Daarom zijn gesprekken met inwoners zo belangrijk. Die heb ik gelukkig al volop. Ook heb ik al het verschil kunnen maken bij een probleem tussen buren. Ze bleken elkaar niet goed te begrijpen. Door gewoon met elkaar te blijven omgaan en in gesprek te blijven kan het leven een stuk aangenamer worden.

Waarmee kunnen inwoners bij je terecht?

Mensen kunnen bij mij terecht als ze een probleem of vraag hebben maar ook als ze een leuk idee hebben. Ik luister altijd. Soms kan ik ze doorverwijzen naar een andere organisatie en soms kan ik ze zelf helpen.

Contact:

Bel, app of mail om een afspraak te maken.

Telefoonnummer 06-42405283

Email: j.de.coninck@reimerswaal.nl

Of kom naar de maandelijkse infopunten:

In Kruiningen: iedere eerste dinsdag van de maand van 13.00 tot 14.30 uur in het Melkmeisje.

In Yerseke: iedere eerste vrijdag van de maand van 9.30 tot 11.30 uur in De Haven.

Zoek jij leuk werk met enthousiaste collega’s?

Gemeente Reimerswaal zoekt jou!

Wij zoeken:

• Informatieadviseur

• (Aankomend) Voorman Groenvoorziening

Ga snel naar www.werkenbijreimerswaal.nl om hier meer over te lezen.

Bekendmakingen

Basisregistratie Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend, dat zij op:

12 maart 2024 ambtshalve in de Basisregistratie hebben vastgelegd dat de volgende persoon is vertrokken uit Nederland:

F. Berky, geboren: 25 november 1995

19 maart 2024 ambtshalve in de Basisregistratie hebben vastgelegd dat de volgende persoon is vertrokken uit Nederland:

- een gesprek met een diëtiste; - anders gaan eten; - meer onder de mensen komen door deelname aan culturele of welzijnsactiviteiten.

U kunt ook gewoon een kijkje komen nemen zonder dat u deelneemt aan de gezondheidscheck.

Nog twee Vitaal Reimerswaaldagen in 2024 Ook later in het jaar organiseren we Vitaal Reimerswaaldagen. Namelijk op 29 augustus in Kruiningen en op 3 oktober in Yerseke. De 65-plussers die niet in Krabbendijke, Rilland en Oostdijk wonen, ontvangen op een later moment vanzelf een brief voor deelname bij hen in de buurt.

Z. Mészáros, geboren: 30 april 1981

Rechtsmiddelen

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener;

• de datum;

• een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht;

• de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd.

De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening.

3 24 april 2024 - nr. 3455 Advertentieblad Reimerswaal

Bekendmakingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening. Die is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Kruiningen, 24 april 2024

Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van gemeente Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende aanvragen om omgevingsvergunning hebben ontvangen:

• Voor: het wijzigen van de entree en de lichtstraat

Locatie: Kerkpolder 30 in Krabbendijke

Datum ontvangst: 14 maart 2024

Een aanvraag kan uit meerdere activiteiten bestaan. Aanvragen liggen niet ter inzage, maar kunnen op verzoek wel worden ingezien. Neem daarvoor even contact op via 0113 395 000 of gemeente@reimerswaal.nl. Als een bezwaar of zienswijze wordt overwogen, moet eerst een (ontwerp)besluit op de aanvraag worden afgewacht. Van dit (ontwerp)besluit volgt ook een melding in deze rubriek Bekendmakingen.

Kennisgeving beschikking

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Reguliere voorbereidingsprocedure

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend:

• Voor: het leveren en plaatsen van 8 flexwoningen

Locatie: Gouwestraat 1 tot en met 15 (oneven) in Hansweert

Verzenddatum: 15 april 2024

• Voor: het wijzigen van een indeling van een bedrijfscomplex

Locatie: Oostpolderweg 15 en 15A in Krabbendijke

Verzenddatum: 15 april 2024

Voor: het verduurzamen van de sporthal

Locatie: Blauwhoefseweg 1 in Kruiningen

Verzenddatum: 16 april 2024

Voor: het kappen van 2 bomen

Locatie: ter hoogte van Hoofdweg 60 in Rilland

Verzenddatum: 18 april 2024

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure, kunnen hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener;

• de datum;

• een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht;

• de grond(en) waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van een besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kan naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internet-

pagina www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan ook digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening.

Kruiningen, 24 april 2024

Kennisgeving

Melding 0-evenement op grond van de Algemene

Plaatselijke Verordening:

Voor het organiseren van een avondvierdaagse in de kern Yerseke van 13 mei 2024 tot 17 mei 2024 (inhaalavond op 17 mei) van 18:00 tot 20:00 uur.

Voor het organiseren van een Kaartleesrit door GAC de Krabbenrijders op 11 mei 2024 van 13:30 tot 16:30 uur door de gemeente Reimerswaal.

Tegen een melding van een 0-evenement is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. Een melding kan alleen geweigerd worden als er niet aan de voorwaarden van de Algemene Plaatselijke Verordening wordt voldaan, aangezien het een melding betreft en geen vergunning.

Kennisgeving

Melding incidentele festiviteit op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening: door Sportclub Waarde op het adres Julianastraat 2A, 4414 AT in Waarde op 17 en 18 mei 2024 van 19:00 tot 00:30 uur.

Tegen een melding van een incidentele festiviteit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. Een incidentele festiviteit kan alleen geweigerd worden als er meer dan 6 per jaar worden aangevraagd.

Kennisgeving

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening: • vergunning te verlenen voor het houden van het evenement: Koningsdag 2024 op 27 april 2024 van 09:30 uur tot 20:00 uur aan de Raadhuisstraat, Mauritsstraat en een gedeelte van Parkzicht in Waarde; ontheffing te verlenen voor het in werking hebben van toestellen of geluidsapparaten en het verrichten van handelingen die voor de omgeving geluidshinder veroorzaken op 27 april 2024 van 09:30 uur tot 20:00 uur aan de Raadhuisstraat, Mauritsstraat en een gedeelte van Parkzicht in Waarde;

ontheffing te verlenen voor het belemmeren van de bruikbaarheid van de weg: De Mauritsstraat van de kruising Mauritshof en Raadhuisstraat tot aan de kruising Mauritsstraat en Groene Kruisstraat, de Raadhuisstraat vanaf de kruising Mauritsstraat en Raadhuisstraat tot aan Parkzicht huisnummer 9 en van Parkzicht huisnummer 9 tot Parkzicht huisnummer 10 en van Parkzicht huisnummer 10 tot aan de kruising Parkzicht en Raadhuisstraat in Waarde op 27 april 2024 van 09:30 uur tot 22:00 uur.

Verzenddatum besluit: 16 april 2024

• vergunning te verlenen voor het houden van het evenement: Koningsdagactiviteiten Krabbendijke op 27 april 2024 van 09:30 tot 11:00 uur door het dorp Krabbendijke en van 13:30 tot 24:00 uur rond het dorpshuis aan de Kerkpolder en aan Ter Doest in Krabbendijke;

• ontheffing te verlenen voor het in werking hebben van toestellen of geluidsapparaten en het verrichten van handelingen die voor de omgeving geluidshinder veroorzaken op 27 april 2024 van 09:30 tot 11:00 uur door het dorp Krabbendijke en van 13:30 tot 24:00 uur rond het

dorpshuis aan de Kerkpolder en aan Ter Doest in Krabbendijke;

• ontheffing te verlenen voor het belemmeren van de bruikbaarheid van de weg: Ter Doest vanaf de Kerkpolder tot aan de Meestoof in Krabbendijke op 27 april 2024 van 08:30 tot 24:00 uur.

Verzenddatum besluit: 16 april 2024

• vergunning te verlenen voor het houden van het evenement: Mosselrace 2024 op 10 augustus 2024 van 17:00 tot 24:00 uur op het parkeerterrein aan de Meerpaalweg in Yerseke;

• ontheffing te verlenen voor het in werking hebben van toestellen of geluidsapparaten en het verrichten van handelingen die voor de omgeving geluidshinder veroorzaken op 10 augustus 2024 van 17:00 tot 24:00 uur op het parkeerterrein aan de Meerpaalweg in Yerseke; ontheffing te verlenen voor het belemmeren van de bruikbaarheid van de weg: het parkeerterrein aan de Meerpaalweg in Yerseke van 7 augustus 2024 om 10:00 uur tot 12 augustus om uiterlijk 19:00 uur.

Verzenddatum besluit: 17 april 2024

Rechtsmiddelen

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener;

• de datum;

• een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd.

De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening.

Bekendmaking

Verkeersbesluit ter hoogte van het appartementencomplex aan de Waalstraat in Hansweert Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat besloten is tot het reserveren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van het appartementencomplex aan de Waalstraat in Hansweert voor de auto waarmee een bepaalde invalide pleegt te worden vervoerd.

Genoemd verkeersbesluit ligt voor eenieder ter inzage bij de balie, in het gemeentehuis in Kruiningen.

Overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht wijzen wij u erop, dat u tegen dit besluit voor 6 juni 2024, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons college kunt indienen.

Kruiningen, 24 april 2024

elke dinsdagmiddag een gezellige middag. Iedere dinsdagmiddag van 14.00 uur tot ongeveer 16.30 uur is er wat te doen in ’Ons Dorpshuis‘, Kruiningen. Kom eens langs om te kijken hoe gezellig wij het hier hebben. Iedereen boven de 50-plus is welkom.

Inlichtingen: Jan Louwerse, tel. 06-22827625.

Rooster: 30 april bingomiddag, 7 mei. 12.00 uur naar Melkmeisje daarna Dorpshuis, 14 mei spelletjesmiddag, 21 mei naar Intratuin, 28 mei spelletjesmiddag, enz.

Een rubriek voor instellingen en verenigingen in Reimerswaal om hun evenementen en activiteiten aan te kondigen.

Kopij graag uiterlijk woensdag vóór 17.00 uur aanleveren via het formulier op www.reimerswaal.nl. Hier kunt u ook de spelregels nalezen.

Reimerswaalse omroeper Kalender

• Yerseke, 27 april

Koningsdag Yerseke

Start dag 10.45 uur met versierde fietstocht en aansluitend tot 16.00 uur vele activiteiten in en om korfbalveld.

Karaoke caravan, roofvogelshow, schminken, mega-glijbaan, Swing’m-off, verkeersplein mini-kids, Food & terras, stormbaan-XXL, vrijmarkt, spelletjes, cake PIMPtafel etc. Laatste updates via socials @koningsdagyerseke

• Kruiningen, 30 april

’kom uit je huis middag‘ Kruiningen.

Ook juist voor mensen die zich wel eens eenzaam voelen of alleen zijn organiseren wij

• Yerseke, 30 april en 1 mei

Meivakantie-activiteit

Kleine wonderen uit de Oosterschelde. Diertjes maken van vilt.

Gratis workshops voor kinderen 5-12 jaar

30 april en 1 mei 13.30-16.00 uur

OosterscheldeMuseum Yerseke

• Rilland, 1 mei

Hoi jongens en meisjes, Woon jij in Rilland of omgeving? En zit je op de basisschool? Dan is dit een uitnodiging voor jou!

Het is weer bijna kinderbijbelclub! Op woensdag 1 mei van 9.30 uur tot 12.00 uur hebben we een clubochtend in het dorpshuis! We zingen, luisteren naar een verhaal uit de Bijbel en we doen deze ochtend een leuke speurtocht!

Je krijgt natuurlijk iets te drinken met wat lekkers!

Kom jij ook? Aanmelden vinden we fijn.

Dit kan via: kinderbijbelclubderegenboog@gmail.com

Groetjes, het team van de Regenboog

• Hansweert, 1 mei

Vrouwengilde Hansweert organiseert een medische avond over La Tourette.

Op woensdag 1 mei 2024 in Kaj Munk te Hansweert. Iedereen is welkom voor deze avond.

Zaal open: 19.15 uur, aanvang: 19.30 uur.

4 Advertentieblad Reimerswaal 24 april 2024 - nr. 3455

Overzicht programma 2024/2025

Even voordat het nieuwe programmaboekje bij u in de bus komt, presenteert Podium Reimerswaal al vol trots, in verkorte vorm, haar nieuwe theaterprogramma, zodat u alvast een keuze kunt maken en via de vermelde websites van de artiesten en You Tube bijzonderheden kunt bekijken over de voorstellingen. Wij gaan weer vol optimisme en enthousiasme beginnen aan ons nieuwe seizoen. We hopen dat jullie daar in mee kunnen en willen gaan en dat jullie even trouw als voorgaande jaren onze voorstellingen komen bezoeken. Mede dankzij de geweldige steun van de artiesten, de extra steun van een aantal sponsors, de Vrienden van Podium Reimerswaal en de medewerking van impresariaten zijn wij er weer in geslaagd een mooi en afwisselend programma samen te stellen. We hebben toch weer 30 mooie voorstellingen voor u! Kijk snel; er is vast en zeker ook iets bij voor u! Alle voorstellingen zijn in Rilland, tenzij anders vermeld en de aanvangstijd is steeds 20.00

Vrijdag 13 september

Cabaret

KOMMIL FOO met hun bekroonde voorstelling ‘GRIND’. https://www.kommilfoo.be/

Vrijdag 25 oktober

Theaterconcert

Dorpshuis ‘Kaj Munk’, Hansweert TANGARINE met ‘RUNNING IN THE FAMILY’. www.tangarine.nl

Donderdag 28 november

Cabaret

MAIKEL HARTE met ‘OPENHARTEG’ Try-out! www.maikelharte.nl

uur m.u.v. het kerstkoffieconcert (12.00 uur) Ook dit seizoen zijn de prijzen van de kaartjes weer inclusief een pauzedrankje. Bovendien biedt de mogelijkheid om vooraf in te tekenen extra voordeel. U krijgt een korting van 10% op de totaalprijs als u minimaal vier verschillende voorstellingen tegelijk boekt (kwartetkorting)! Er is ook weer de mogelijkheid een theaterdiner te gebruiken voorafgaand aan de voorstelling in de dorpshuizen in Rilland én Krabbendijke. Het bestuur en de vrijwilligers van Podium Reimerswaal wensen u een heel plezierig ‘Uit-seizoen’ toe. En voor die tijd…..uiteraard een hele fijne zomerperiode en een prettige vakantie! Wij hopen velen van u te ontmoeten tijdens een of meer van de voorstellingen. Kijk ook eens op onze website: www.podiumreimerswaal.nl. Vanaf half mei kunt u ook daar alle informatie vinden over de nieuwe voorstellingen e.d. en kunt u uiteraard ook via deze website kaarten bestellen!

Vrijdag 27 september Theaterconcert

in samenwerking met de Stichting Vrienden van De Vliedberg THE FORCES SWEETHEARTS met ‘We’ll Meet Again’ in het kader van 80 jaar bevrijding. https://forcessweethearts.nl/

Zaterdag 2 november 20.00 uur

Cabaret

ROB SCHEEPERS met ‘WEERLICHT’. www.robscheepers.com

Vrijdag 6 december

Cabaret/Verhalend en fysiek

BOLDER & VAN SANTEN met ‘NOEM HET EEN HUWELIJK’. www.bolderenvansanten.nl

ATTENTIE!

Het programmaboekje vol informatie over alle optredens komt binnenkort bij u in de bus, tegelijk met Advertentieblad Reimerswaal. Let dus goed op uw brievenbus! Tot 1 september kunt u alleen schriftelijk kaarten bestellen via het bestelformulier in het programmaboekje of via de website www.podiumreimerswaal.nl

Wacht niet te lang met bestellen, want voor alle voorstellingen geldt: VOL=VOL!

De losse kaartverkoop begint op 1 september. Mocht u voor die tijd nog vragen hebben, dan kunt u bellen naar Jacques Boonman, 0113 551552.

Donderdag 10 oktober

Comedy

CHRISTEL DE LAAT met haar nieuwe programma ‘En Door!’ www.christeldelaat.nl

Zaterdag 9 november 20.00 uur

Theaterconcert / Ierse muziek

O’DREAMS met ‘Dublin’. https://www.odreams.nl/

Zondag 22 december 12.00 uur!! Kerstkoffieconcert

KERSTKOFFIECONCERT met ANGELIQUE WARDENIER en aan de piano Kees van Zantwijk. https://www.angeliquewardenier.nl/

Donderdag 24 oktober

Cabaret/In Concert

GREEN MIRROR HOTELS met HANNEKE DRENTH EN PIM MUDA Theater en film in één! https://www.hannekedrenth.nl/ https://www.pimmuda.nl/

Vrijdag 22 november Theaterconcert

CONCERT THE FUREY’S met ’40 years around the world’. Wereldmuziek uit Ierland. www.thefureys.com

Vrijdag 10 januari

Muziektheater/opera/cabaret

Dorpshuis Kaj Munk, Hansweert CÉLINE JANSEN met ‘OPERACAFÉ’ Opera voor Dummies. www.celinejanssen.com

5 Advertentieblad Reimerswaal 24 april 2024 - nr. 3455

Zaterdag 18 januari Muziektheater/cabaret/poëzie

Dorpshuis De Meiboom in Krabbendijke

ANNE DE BRUYCKERE met ‘LET IT

SNOW’ | Muziek en spel: Michelle Pritchard. https://annadebruyckere.nl/

Zaterdag 22 februari Cabaret

MARTIJN KARDOL met ’FRIS‘. www.martijnkardol.nl

Zaterdag 22 maart Cabaret

JEROENS CLAN met ‘KORTE METTEN’. https://www.jeroensclan.com/

Donderdag 24 april Cabaret

’TIS HIER GEEN HOTEL 3’ met Hanneke

Drenth, Dianne Liesker en Ellen Dikker. www.tishiergeenhotel.nl

Donderdag en vrijdag 30 en 31 januari Cabaret

GEUBELS GAAT IN BAD. Dit zijn inhaalvoorstellingen van vorig seizoen! https://www.philippegeubels.be/

Donderdag 27 februari Toneel

FOCKELINE OUWERKERK speelt ’T HOOGE NEST‘. Een productie van Solo Stories.

Gebaseerd op de bestseller van Roxane van Iperen https://solostories.nl/

Zaterdag 29 maart

Theaterconcert Dorpshuis ‘De Meiboom’, Krabbendijke

MAARTEN PETERS ’Solo‘. https://www.facebook.com/maarten. peters.14/?locale=nl_NL

Zaterdag 3 mei

Theaterconcert

ALEX ROEKA met ‘NACHTCAFÉ’ met Reyer Zwart (snaren) en Jeroen Kleijn (drums). www.alexroeka.nl

Zaterdag 8 februari Cabaret

PIETER JOUKE met ‘SLUIKSTORT’.

https://www.pieterjouke.nl/

Zaterdag 8 maart Theaterconcert

CONCERT RUUD HERMANS en de MVP’S: ERIC COENEN EN JOOST VAN ES. https://ruudhermans.nl/ https://klankgenoot.jimdo.com/

Zaterdag 5 april

Theaterconcert Dorpshuis De Meiboom Krabbendijke

VANWYCK met ‘INSTANT CLASSICS’. www.vanwyck.nl

Zaterdag 17 mei

Theaterconcert

in samenwerking met de Stichting Vrienden van De Vliedberg. THE BLUEBETTES - ‘Op De Nostalgische Tour’. www.thebluebettes.com

Vrijdag 14 februari Theaterconcert

STEPHANIE STRUIJK TRIO m.m.v. Reyer Zwart en Bernard Gepken met ‘DEZELFDE ZON’.

https://www.stephaniestruijk.nl/ https://www.facebook.com/ reyerzwart https://bernardgepken.nl/

Vrijdag 21 maart Cabaret meets toneel/ standup meets opera.

NHUNG DAM met ‘NHUNG DAM GEEFT ZICH BLOOT’. www.nhungdam.com

Zaterdag 12 april Cabaret

NABIL met ‘Nee, pecies daarom’. https://www.nabil.eu/

Donderdag 5 juni in samenwerking met Centrum KCE in Goes!

DE HERMANNEN spelen ‘HERMAN, WE HAVE EEN PROBLEEM!’ Deze schoolvoorstelling is alleen te boeken door de scholen via www.centrumkce.nl

6 Advertentieblad Reimerswaal 24 april 2024 - nr. 3455

Hartelijk dank voor het vele medeleven, in welke vorm dan ook, ontvangen na het overlijden van onze moeder en oma. Het heeft ons goed gedaan! A.S. zaterdag 27 april, koningsdag, zijn wij gesloten

Allévo, zorg- en dienstverlening Tel. 088-11 02 800, ook voor dringende hulp-vragen 24 uur per dag en in het weekend.

Buurtdiensten Reimerswaal

Voor alle hulp in het huishouden.

Team 1: Yerseke, Kruiningen, Hansweert, Schore.

Tel. 06 - 10 27 41 32. E-mail: reimerswaal@buurtdiensten.nl

Team 2: Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde.

Tel. 06 - 51 43 77 86. E-mail: reimerswaal2@buurtdiensten.nl

Buurtzorg Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde

Verzorging en verpleging, 06-23 28 29 80.

Buurtzorg Yerseke team dorp: 06-13 24 88 86.

Buurtzorg Yerseke team Moerplein: 06-82 13 34 00.

Buurtzorg Kruinigen en Hansweert: 06-12 54 66 52.

Clara Thuis

Voor vrijwillige terminale zorg aan huis.

Inlichtingen of aanmelding: Tel. 06-23496684 / www.clarathuis.nl

Maaltijd Thuis

Inlichtingen of aanmelden via Cliënten Service Bureau van zorggroep Ter Weel: 0900-22 44 88 0 (lokaal tarief). ma-vrijdag van 8.30-17.00 uur.

RST zorgverleners (Reformatorische zorg) 7 dagen per week, 24 uur bereikbaar voor verpleging en verzorging. Tel. 085 - 80 88 162.

De Luisterlijn Altijd tijd voor een gesprek 0900-0767. Vertrouwelijk, anoniem, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Vrijwilligershulp Krabbendijke Handje Extra

Voor als u even een handje extra kunt gebruiken bij bijvoorbeeld het boodschappen doen, mantelzorgondersteuning, begeleiding en vervoer bij bezoek huisarts of ziekenhuis. 06-20 12 70 15 handjeextrakrabbendijke@gmail.com

Stichting Korrelatie

Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-18.00 uur 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl

Verloskundigen Reimerswaal

Bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Tel. 0113-50 38 42. www.verloskundigenreimerswaal.nl

Verloskundigen Zuidwesthoek Spreekuren in Rilland, Hoogerheide en het MoederKindcentrum in ‘het Bravis’ te Bergen op Zoom, 24/7 bereikbaar op 06-46 61 65 55, www.verloskundigenzuidwesthoek.nl, verloskundigenzuidwesthoek@outlook.com

Vrijwilligershulp Klusteam Rilland

Wij ondersteunen bij het verbeteren van de leefomstandigheden van iedere volwassene ongeacht leeftijd, ziekte, handicap, of anderszins bijvoorbeeld bij klusjes maar ook indien u behoefte heeft aan dagelijks telefonische controle hoe het met u gaat. 06-51 36 46 28

Diabeteslijn: 033-46 30 566, info@dvn.nl

Adviesbureau Veilig Langer Thuis Wonen (VLT)

De wegwijzer voor ouderen en mantelzorgers! Voor kosteloos, vrijblijvend, onafhankelijk advies, op het gebied van praktische zaken, zorginhoudelijke zaken, wet en regelgeving en voor het bieden van een luisterend oor zijn we bereikbaar op: tel. 06-49329487, e-mail: info@adviesbureau-vlt.nl.

WEEKENDDIENSTEN

Avond- en weekenddiensten huisartsen

Voor medische spoed belt u buiten kantooruren (17.00-08.00 uur ’s morgens) de Huisartsenpost, telefoon 0880-0228125. De huisartsenpost is gevestigd op het terrein van het Admiraal de Ruyterziekenhuis.

Avond- en weekenddienst tandartsen

Voor spoed mondzorg buiten kantooruren (17.00-08.00 uur ’s morgens): Raadpleeg de website of het antwoordapparaat van uw tandarts.

Weekenddiensten dierenartsen

Gezelschapsdieren:

Kliniek Dier & Arts en Dierenkliniek Goes; bellen voor een afspraak: tel. 0113-22 88 66.

7 24 april 2024 - nr. 3455 Advertentieblad Reimerswaal
ZORG IN DE REGIO
23-04
26-04-2024 KONINGSDAG GESLOTEN Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113- 57 09 30 Asperge
Ei-zalm
4.50 Zeebaarsfilet 4 HALEN 3 BETALEN Visslaatjes huisgemaakt, 2 voor 8.95 Oosterscheldekreeften, oesters, haring, visovenschotels, gebakken vis, schepsalades Tot ziens bij Vishandel Van As Zeeland BV Snellemarkt 5, 4416 BR Kruiningen • T: 0113 - 38 46 99 www.slagerijvansoest.nl Biefstuk 4+1 GRATIS Broodje gezond 4.95 Loempia’s 2 stuks 6.00 Kaasplankje 8.95 Jong belegen kaas 500 gram 6.99 Rundergehakt 1 kilo 10.90 Half om half gehakt 1 kilo 9.95 Losse worst 1 kilo 7.25 Dinsdag en donderdag gehaktdag: Donderdag en vrijdag: Filet Americain 100 gram 1.79 Vleeswarenkoopjes: Rauwe ham 100 gram 1.99 Runderrollade 100 gram 1.99 Ei-bieslooksalade 100 gram 1.59
aankoop
25
meer: bakje
GRATIS
4 oranjeburgers, 4 oranjesteaks
4 oranjevinken, 100 gram rollade, bakje
22.50 Runderlappen
randje 500
6.95 Schnitzels 4
7.95 Kiproerbak 500
6.99 VERMARE KRABBENDIJKE Oostweg 27, Krabbendijke, tel. 0113-501391 www.vermarevof.nl tussen 18.00-19.00 uur gesloten
Landbouwhuisdieren: 0113-34 24 86
Weekaanbiedingen
t/m
zalmschotel huisgemaakt, 2 voor 18.95
aspergesalade huisgemaakt, 150 gram
Bij
van
euro of
smikkelsalade
De gevulde slagerstas, deze week met:
(kip),
kipsalade
met een
gram
stuks
gram
Dorpsstraat 83, Krabbendijke Tel. 0113- 50 61 73 E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl
ons in de winkel
soorten in
Cartridges
Bij
vele
voorraad!

Vacatures

Ben jij?

. Op zoek naar een bijbaan Beschikbaar op zaterdag en vakanties

. En ben je minimaal 15 jaar

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Heb je interesse?

Bel dan naar

0113-570930 / 06-12878673 of mail naar info@vanaszeeland.nl

Korringaweg 33 - Yerseke

tel. 0113- 57 09 30

VAKBEKWAAM HOVENIER ONDERHOUD

AANLEG

LEERLING HOVENIER ONDERHOUD

en een VAKBEKWAAM HOVENIER ONDERHOUD

VAKBEKWAAM HOVENIER AANLEG

We zoeken kandidaten met de volgende kwaliteiten en vaardigheden:

- heeft ervaring in het aanleggen/onderhouden van tuinen

LEERLING HOVENIER AANLEG

- een goede teamspeler

- beschikt over het benodigde diploma

We zoeken kandidaten met de volgende kwaliteiten en vaardigheden:

- is in het bezit van een rijbewijs

- is klantvriendelijk

- ervaring in het aanleggen/onderhouden van tuinen - een goede teamspeler in een gezellig team - in het bezit van een rijbewijs

CREATIEVE TUINARCHITECT/-ONTWERPER

- klantvriendelijk

IEMAND UIT EEN ANDERE BEDRIJFSTAK, DIE PASSIE HEEFT VOOR HET HOVENIERSVAK IS OOK WELKOM!

De inhoud van deze fuctie:

- ontwerpen en presenteren van creatieve plannen

- ondersteuning van collega ontwerper/werkvoorbereider

bij het ontwerpen en de verdere uitwerking

- het opstellen van beplantingsplannen

We houden ons bezig met het aanleggen en onderhouden van particuliere tuinen en bieden jouw een afwisselende baan met voldoende mogelijkheden voor eigen initiatieven. We kennen een goede salariëring en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

- ervaring in het programma ‘Vectorworks’ is een pré

We houden ons bezig met het aanleggen en onderhouden van particuliere tuinen en bieden jouw een afwisselende baan met voldoende mogelijkheden voor eigen initiatieven. We kennen een goede salariëring en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ben je geïnteresseerd in één van de bovenstaande vacatures, dan zien we je sollicitatie met uitgebreide CV graag tegemoet.

BEN JE GEÏNTERESSEERD IN ÉÉN VAN DE BOVENSTAANDE VACATURES, DAN ZIEN WE JE SOLLICITATIE MET UITGEBREIDE CV GRAAG TEGEMOET.

Deze kun je mailen naar: info@florallhoveniers.nl of opsturen naar: Florall Hoveniers, Ostrea 4, 4401 PG Yerseke

DEZE KUN JE MAILEN NAAR: INFOFLORALLHOVENIERS.NL OF OPSTUREN NAAR: FLORALL HOVENIERS, OSTREA 4, 4401 PG YERSEKE

TEL. 0113  57 19 11

FLORALLHOVENIERS .NL

8 Advertentieblad Reimerswaal 24 april 2024 - nr. 3455
11
.NL
TEL. 0113 - 57 19
FLORALLHOVENIERS
TER VERSTERKING VAN ONS TEAM ZIJN WE OP ZOEK NAAR: VAKBEKWAAM HOVENIER
TER VERSTERKING VAN ONS TEAM ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR:

Gespecialiseerd in klein- en grootverpakking van uien

Wij zijn op zoek naar: Machine-operator/ heftruckchauffeur

Monteur/ machine-operator/ heftruckchauffeur

Enthousiast?

Bel of mail naar Johan Boone, 06- 517 517 24, info@gebrboone.nl

Lavendeldijk 3a - 4415 AJ Oostdijk- Krabbendijke

Jij bent welkom bij Bakker in Yerseke

Dit jaar je VBMO diploma op zak? Dan is dit je kans!

Ben je nog geen 16 en duurt het nog even voor je je diploma hebt? Dan ben je ook nu al welkom om praktijkervaring op te doen, bijv. na schooltijd en in vakanties.

Geïnteresseerd? kijk dan snel op onze website wbakker.nl/vacatures

Vacatures 9 24 april 2024 - nr. 3455 Advertentieblad Reimerswaal Kom jij ons team versterken? Wouw Agro
Heftruckchauffeur/ loodsmedewerker
Agrarisch operator/ meewerkend voorman
Onderhoudsmonteur www.wouwagro.nl | Ronald van de Wouw 06 -53724302 | info@wouwagro.nl
de
op! leerling constructie-/bankwerker
Voor meer informatie: kijk op
website of neem contact
Lassen, zagen, walsen, boren, monteren... je gaat het bij ons allemaal leren. 4 dagen werken en 1 dag naar school.
YERSEKE

Vacatures

Vacature Betekenisvol werk?

Word Teammanager Wijkverpleging!

Geniet jij ervan om zelfstandige teams tot bloei te brengen? Kun jij de grote lijnen uitzetten, maar heb je ook oog voor de details? Dan zoeken wij jou als teammanager voor onze wijkverpleegkundige teams!

Solliciteer direct!

SCHOLIEREN GEZOCHT

Ben jij op zoek naar een bijbaan voor de zaterdagochtend en schoolvakanties?

Voor scholieren uit Yerseke, Kruiningen, Oostdijk/Waarde, Krabbendijke e.o. wordt busvervoer geregeld.

Voor diverse werkzaamheden in onze kassen in Rilland zijn wij op zoek naar enthousiaste scholieren (vanaf 13 jaar) die van aanpakken weten.

Is dit iets voor jou of wil je meer weten?

Neem dan contact op met Jan Neele jan.neele@combivliet.nl

Kijk voor meer informatie of het sollicitatieformulier op onze website: www.combivliet.nl

10 Advertentieblad Reimerswaal 24 april 2024 - nr. 3455

VAKANTIE

van zaterdag 27 april t/m zaterdag 4 mei 2024 zijn onze deuren wegens vakantie gesloten!

Vanaf dinsdag 7 mei staan wij weer voor u klaar.

Ooststraat 7 | Kapelle Tel 0113 344820

www.booneoptiek.nl

wil jullie bedanken!

De vrijwilligers die geholpen hebben op de parkeerplaats.

De vrijwilligers, die 760 wandelaars voorzien hebben van koffie, thee en versnapering! Het was weer een geslaagd evenement.

Mede dankzij onze sponsors!!

Dorpshuis ‘De Meiboom’ Vogelaar Fruvo

Fam. Kruythoff Rilland

De Keijzer transport Rilland

Zeeuws Goud Waarde

Fruitbedrijf Kriekaard Waarde

Fruitbedrijf Joosen

Fruitbedrijf Engelse

Vogelaar Vredehof

Snoei en kinderen Grootplezier.nl

Gemeente Reimerswaal

Jumbo Slingerland

Zeeuwse Bakclub Kruiningen Hema Goes

Kopietje Kapelle

Drukkerij van Velzen

Van Kruiningen Reklame

Motorini Kruiningen

Van Beek autobedrijf

Pagee Banden B.V.

Jac. Goud kraanverhuur Waarde

Zuidverhuur.nl Waarde

Regiobank Reimerswaal

Waterschap Scheldestromen

Bike Totaal Vermare

Coremans Tools Rilland

Gebr. Boone B.V. Oostdijk

K & J van Kruiningen

Piens Mode

CF Techniek B.V.

De Leeuw Bedrijfskleding B.V.

Autobedrijf van Weele

Autobedrijf Oostpolder

Slagerij van Velzen

Drogisterij Looijen

Christ van Eekelen

De Looff speelgoed / cadeau

Ook zijn er nog enkele anonieme sponsors.

BEDANKT

Het bloesemteam

Zondag 28 april Hansweert-Schore:

24/7 GEOPEND

Keuze uit 5 verschillende wasprogramma’s Insectenreiniger aanwezig

Betaling mogelijk per pin, waspas of gewoon contant

Auto’s en bussen dezelfde prijs

12.00 uur ds. W.J.C. van Blijderveen en 18.00 uur ds. D.H.J. Folkers.

Gereformeerde Gemeente: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst.

Gereformeerde Gemeente in Nederland: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst.

Vrije Gereformeerde Gemeente: 10.00 en 17.00 uur ds. G. Bredeweg.

Rilland-Bath: Protestantse Gemeente: 10.00 uur dienst.

Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 14.00 leesdienst, 18.30 uur ds. M. Boersma.

Vrije Evangelische Gemeente: 10.00 uur br. Walhout.

Waarde: Hervormde Gemeente: 10.00 uur dhr. A.J. den Besten.

Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. L. van der Kuijl, 14.00 uur leesdienst.

Yerseke: Hervormde Gemeente: 10.00 uur ds. P. de Graaf.

Hervormde Gemeente Rehoboth: 9.30 uur ds. M. Kreuk en 17.00 uur ds. M.A. Kuijt.

Kerk: 9.30 uur ds. T. Schakel.

9.30

18.00

Geschikt voor bussen met een hoogte tot 2,70 m en een breedte tot 2,10 m ERKEND INSTALLATIEBEDRIJF CV,

BEVEILIGINGSINSTALLATIE

11 24 april 2024 - nr. 3455 Advertentieblad Reimerswaal Laatste week! Win een cadeau bon van €100,- of €25,VOLG ONS OP FACEBOOK EN INSTAGRAM Grote en gevarieerde collectie DAMESKLEDING voor alle leeftijden. Veel keus in betaalbare kleding voor de JONGE MEIDEN EXXCELLENT voor de GROTERE MATEN t/m maat 54. NIEUW! Zomer jassen van FRANTZEN Marianne PANTY’S 6 paar voor €14,99 MOEDERDAG cadeautjes vanaf een paar euro. Enorm assortiment ZIJDE BLOEMEN dinsdag t/m vrijdag 9:00 - 17:00 en zaterdag 9:00 - 16:00
OOSTPOLDER AUTOBEDRIJF WASSTRAAT OOSTPOLDER
Oostpolderweg 11 4413 NN Krabbendijke Tel. 0113 - 50 33 88 www.autobedrijfoostpolder.nl
AUTOBEDRIJF
Vanaf €
Laat nu uw auto wassen in onze
5,00
ELEKTRA ONDERHOUD
GAS, WATER EN
EN SERVICE
KOELINSTALLATIES
EN BIOMASSAKETELS ERKEND DEALER Oostpolderweg 16 | 4413 NN Krabbendijke | Tel. 0113 50 18 51 info@versteegtechniek.nl | www.versteegtechniek.nl Marcel Kole Schilderen en Behangen
WARMTEPOMPEN PELLETKACHELS
Het Bloesemtochtteam
Kerkdiens † en
Protestantse Gemeente: 10.00 uur Ko de Visser. Oecumenische weekviering: vrijdag 26 april 9.30 uur pastor Alida van Veldhoven (dorpshuis Kaj Munk). Krabbendijke: Hervormde Gemeente: 9.30 uur ds. F. Wijnhorst en 18.00 uur ds. D. Siebelink. Protestantse Gemeente: 9.30 uur mevr. Bakker. Gereformeerde Kerk: 9.30 uur dhr. S.L.P. Janse. Gereformeerde Gemeente: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst.
Protestantse
B. van Ginhoven. Hersteld Hervormde Gemeente:
9.30 uur ds. W.J.C.
Blijderveen
15.30 uur ds. A. den Hartog jr.;
Kruiningen:
Gemeente: 10.00 uur ds.
(Kruiningen)
van
en
(Krabbendijke)
Gereformeerde
Gereformeerde Gemeente:
van
uur leesdienst. Vrije Evangelische Gemeente:
uur br. A. Slabbekoorn. Keurslagerij VAN VELZEN Dorpsstraat 84 4413 CE Krabbendijke tel. 0113-501548 www.vanvelzen.keurslager.nl LEKKER VOORDELIGE KWARTETJES 4 roomschijven, 400 gram kiphaasjes, 4 hamburgers, 4 boerenvinken 2 pakketjes naar keuze, samen 9,75 LEKKER BELEG Boerenham, Bourgondische rib, gebraden gehakt en snijworst 3 x 100 gram 5,75 TROTS VAN DE KEURSLAGER Shoarmapakket 500 gram vlees, broodjes en saus 8,50 KEURSLAGERKOOPJE Gepaneerde schnitzels (v/k) 100 gram 1,35 Gepaneerde runderschnitzels 100 gram 2,50 KIPLEKKER Kipdijrolletjes 100 gram 1,55 SALADEDUO VAN DE WEEK Pulled-pork honing-mosterd-, smoss-, grillworstsalade en filet speciaal 2 x 100 gram 3,99 WOENSDAG GEHAKTDAG!!! Kijk op www.keurslager.nl voor mooie en lekkere recepten AANBIEDINGEN GELDIG T/M 9 MEI 2024 WIJ ZIJN OP KONINGSDAG GESLOTEN
en
uur ds. C.
Krimpen, 14.00
10.00

Gewijzigde openingstijden boekhandel

M.I.V. WEEK 17:

Dinsdag t/m vrijdag:

09.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur.

Zaterdag:

09.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur.

Hartelijk welkom in onze boekhandel!

Dorpsstraat 83, Krabbendijke Tel. 0113- 50 61 73 E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl

Op D.V. zaterdag 27 april

zijn wij gesloten i.v.m. Koningsdag!

Aanbiedingen geldig van woensdag t/m zaterdag

Sluisweg 4‧4416 NH Kruiningen

www.fruitschuurkruiningen.nl‧T. 06 - 391 452 83

Openingstijden:ma.-vr.8:00-12:00/13:00-17:30‧za.8.00-15.30 uur

Wij wensen u voor 2022

DESKUNDIG ADVIES

een fijne buurt!

MET KLANTGERICHTE OPLOSSINGEN

Verzekeren

Hypotheken

Pensioenen

Betalen

Wat wenst u voor uw buurt?

Voor particulieren en ondernemers

Sparen

Schrijf het op de wenskaart die u vindt bij ons kantoor. Of geef uw wens online door op regiobank.nl/buurtwens

Komend jaar laten we een aantal buurtwensen in vervulling gaan.

R eimer sw aa l

ve rz ek ering en & h ypothek en

Dorpsstraat 48, 4413 BM Krabbendijke

Tel. (0113) 50 30 13

rvh@zeelandnet.nl

www.reimerswaalverzekeringen.nl

Uw bank dichtbij.

Voor levering en vakkundige montage van:

• Kunststof en aluminium kozijnen

• Rolluiken en zonweringen

• Dakkapellen en Velux dakvensters

Havenoordseweg 5a - Waarde 0113 - 34 87 48 - info@willeboerkozijnenglas.nl

Kinderzangmiddag voor Bethlehem

Op D.V. 1 juni is het zover: een kinderzangmiddag voor kinderen van 6 tot 12 jaar ten bate van Stichting Bethlehem! Met jullie gaan we mooie, bekende en minder bekende psalmen en liederen zingen o.l.v. Jolanda van de Wege, Geralyn Hoogerland op de vleugel en Martin Weststrate op het orgel. Koorervaring is absoluut niet nodig, het wordt een ontspannen zangmiddag. Van de middag wordt een geluidsopname gemaakt en komt op Familystream. De opgenomen liederen komen ook op cd, deze kunnen/mogen jullie verkopen en de opbrengst is voor Bethlehem https://www.stichtingbethlehem.nl Over de eventuele cd-verkoop hoor je na aanmelding meer.

Je kunt je vóór 25 mei opgeven via kinderzang middagzeeland@hotmail.com

De middag is in de Ontmoetingskerk, Kornetstraat 4, Goes (tegenover het ADRZ-ziekenhuis) en duurt van 13.00-16.30 uur. Deelname is gratis en er wordt voor eten & drinken gezorgd!

Op 29 juni mogen jullie meedoen aan een echt concert in de Nieuwe Kerk van Middelburg met het Groot Zeeuws Jongerenkoor! Kom je ook op deze mooie middag en het concert? Van harte welkom!

Inlichtingen via mail of via Geralyn Hoogerland, 06-57164505 of Martin Weststrate, 06-14163058.

12 Advertentieblad Reimerswaal 24 april 2024 - nr. 3455
T 0113
E rvh@zeelandnet.nl I
Reimerswaal Verzekeringen & Hypotheken Dorpsstraat 48 4413 BM Krabbendijke
- 50 30 13
www.reimerswaalverzekeringen.nl
0,99
del Monte
stuk 1,99 Broccoli 500 gram 1,29
meloen
2,29
Kropsla met kluit per stuk
Ananas
per
Cantaloupe
per stuk

Koningsdag 2024

dorpshuis MeerWaarde

Oranjecomité Waarde heeft deze dag een mooi programma opgesteld.

Bij ons kunt u terecht voor o.a. koffie met oranjegebak, ijs, friet, broodje, biertje of ander drankje.

Vanaf 16.30 uur kunt u voor 15 euro p.p. (kinderen tot 10 jaar € 7,50) deelnemen aan een frietbuffet, met o.a. kipsaté, stoofvlees, varkenshaas in roomsaus, snacks, groenten, friet e.d.

We hopen op een gezellige Koningsdag!

Dorpshuis MeerWaarde

Tel.nr. 0113-851149 (dorpshuis) of 0113-502804 (privé) e-mailadres: pimvani@kpnplanet.nl Reserveren van tevoren stellen wij op prijs!

voor al uw metaalafval!

Meivakantie TIP

Héérlijke aardbeien en asperges van de Brabantse Wal 1

Pannenkoekentas met ingrediënten en leuke Knutselplacemats voor thuis

We bakken verse friet uit onze foodtruck!

Kaasgat 4a Kruiningen // www.deplantagefruit.nldinsdag t/m vrijdag 09.00-17.00 zaterdag 09.00-16.00

ZOEK EN WIN

Uit welke advertentie komt onderstaand detail?

Als oplossing stuurt u uiterlijk vrijdag in de week van plaatsing de naam van de adverteerder, de pagina waarop de advertentie staat en het weeknummer m.v.v. uw naam en adres naar: ljmeeuwsen@velzenbv.nl of Drukkerij van Velzen, Zuidweg 19, 4413 NL Krabbendijke

Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken die een waardebon ontvangt t.w.v. € 7,50, te besteden in onze boekhandel.

De oplossing van week 16 was: pag. 17 DB Keukens

Winnaar:

Yara van der Hart

Lorentzhof 12 Kruiningen

Van Kruiningen Reklame Motorini Kruiningen

Ook zijn er nog enkele

13 24 april 2024 - nr. 3455 Advertentieblad Reimerswaal
Rilland
98
Zeeuwse verzamelaar
Wijziging openingstijden m.i.v. 1 januari 2023 Op werkdagen zijn wij geopend van 07.30-17.00 uur Op zaterdag in de oneven weken geopend van 08.00-12.00 uur Zaterdag in de even weken gesloten A.s. zaterdag i.v.m. Koningsdag gesloten.
Hét adres voor al uw oud ijzer en metalen! info@groenleer.com www.meeuwsen.nl | Yerseke Kreeft 4 | Tel.: 0113-573878 HYDRAULISCHE SLANG KAPOT? Bekijk onze WEBSITE voor alle informatie: WWW.MEEUWSEN.NL VERSPANING ENGINEERING TECHNISCHE HANDEL
Werken bij MEEUWSEN? www.bakkerijhetzand.nl Dorpsstraat 82 • Krabbendijke • Tel. 0113 - 50 64 90 SCHELDE -KEUKENSHuijbergseweg 1, Hoogerheide - www.scheldekeukens.nl KEUKENS • KEUKENRENOVATIES • KEUKENONDERDELEN SERVICE EN ADVIES TOT IN ELK DETAIL
De Poort 25, 4411 PB
Tel. 0111 - 41 25
De
www.groenleer.com
Wij zijn op zoek naar JOUW TALENT: • Financieel administratief medewerker • Verkoper technische handel binnendienst • Balie-/Magazijnmedewerker • Operator plaatwerk

Familieberichten

De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. … Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. Psalm 

Bedroefd delen wij u mee dat door de Heere van onze zijde is weggenomen onze innig geliefde, zeer zorgzame moeder en altijd meelevende oma, overoma en over-overoma

Krina Johanna Geense-de Visser sinds  februari  weduwe van Pieter Geense in de leeftijd van  jaar.

Yerseke: Jaap en Leni Geense-Nieuwenhuyzen

Karin en Steven

Jurian en Marjan, Stefanie en Adriaan, Suus, Gijs,

Ricardo, Naomi

Linda en Stefan

Hannah en Daan, Thijs

Janneke en Richard

Esmee, Fleur

Krabbendijke: Lianne en Cor Gijssen-Geense

Pieter en Jacyntha

Ralph

Ronny en Anne Marel

Arco en Antoinet

Sill, Boaz

Jaline en Boudewijn

Naëma, Yarah, Hidde

Elinde en Ron

Ze was ook moeder van Ank - en oma van Eric Geense -.

Krabbendijke,  april 

Correspondentieadres: Meestoof   GM Krabbendijke

De rouwdienst zal D.V. gehouden worden donderdag  april om . uur in de kerk van de Gereformeerde Gemeente, J.W. Frisostraat  te Krabbendijke. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Krabbendijke. Na de begrafenis is er in de kerk gelegenheid tot condoleren.

Wij zijn het personeel en de vrijwilligers van Ter Weel, afdeling Hoge Hoeve , zeer erkentelijk voor de goede zorgen bewezen aan onze moeder

Krina Johanna Geense-de Visser

ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING

Tot ons verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze broer, zwager en oom

Paul Vette

* Yerseke,  december  † Terneuzen,  april 

Rust zacht, lieve Paul

Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor het medeleven na het overlijden van onze moeder en oma

Ali Minnaard-Herrebout

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Yerseke, april 

Uw betrokkenheid en vriendschap tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn geliefde vrouw en mijn lieve moeder en schoonmoeder

Rianne van Dammevan Weele

is ons tot bemoediging en steun geweest. Hartelijk dank daarvoor.

Bas van Damme Willemijn en Reinier

Waarde, april 

Voor de vele warme blijken van medeleven na het overlijden van onze lieve zorgzame moeder, oma en over-oma

Jacoba Cornelia Molhoek - Versprille

zeggen wij u hartelijk dank. De vele brieven, kaarten, telefoontjes, de belangstelling en uw aanwezigheid hebben ons getroost en gesteund.

Forrina en Piet Bout - Molhoek

Liesbeth en Marco Harthoorn - Molhoek

Leen en Petra Molhoek - de Jager

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Krabbendijke, april 2024

Het medeleven, de troostvolle woorden en steun na het overlijden van onze lieve vader en opa

Piet Jobse

heeft voor ons zoveel betekend. Dit zullen we nooit vergeten. Heel erg bedankt!

Jeroen

Anouk, Gideon

Judith en Dirk

Tessa, Britt

Familie Vette

Familie De Visser

Correspondentieadres:

Fam. J. Vette, Kleinewei ,  BL Goes

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

14 Advertentieblad Reimerswaal 24 april 2024 - nr. 3455
Coolhofflaan 4 4414 BK, Waarde 0113-50 41 99 06-50 88 40 62 www.mariva-uitvaart.nl Rouwcentrum “Waardig” Koninginneweg 2 4414 AM Waarde

Wat ontzettend lief dat zoveel mensen aan mij dachten, na mijn schouderoperatie. Hartelijk dank voor de appjes, bezoekjes, bloemen, kaartjes en taart. Ook mijn man en kinderen voor de hulp in het gezin. Hartelijke groeten, Mirjam van de Zande

Te huur per 1 juni vrijkomende

GARAGEBOX

aan de Breeweg in Yerseke.

E-mail: jan@timfruit.nl

Tel. 06-53226930

Te koop:

GARAGEBOX

Molenmeet/Duiveneestraat, Kruiningen.

Tel. 06 - 53 39 97 34

Te koop:

ELEKTRISCHE

STA-OPSTOEL

Tel. 0113 - 38 40 80

GEZOCHT

VANAF 1 3 JAAR

voor zaterdagen en vakanties

DE STOFFENKANTINE

In de meivakantie is de kantine gewoon open op de normale openingstijden.

Dus: - dinsdag van 9 tot half 12. - donderdag van 9 tot half 12 en van 7 tot 9. - vrijdag van 9 tot half 12. De hele vakantie leuke

KORTINGSACTIE!!

Zuidweg 21, Krabbendijke www.destoffenkantine.nl

De opbrengst COLLECTE HARTSTICHTING 2024 in Kruiningen bedroeg € 2.245,60.

Alle gulle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage, alle collectanten dank voor jullie inzet!

COLLECTANTEN GEZOCHT

voor de COLLECTEWEEK

VAN ONTMOETING van 20 t/m 25 mei 2024. Ontmoeting biedt hulp aan mensen die dakloos zijn of dreigen te worden. Helpt u mee geld in te zamelen voor dit goede doel? Vooral in Yerseke en Krabbendijke hebben we nog veel mensen nodig. Meldt u snel aan via 06 - 57 60 38 50 of via Instagram: @ontmoeting. bevelanden

A.s. vrijdag haalt de v.v. Kruiningen weer

OUDPAPIER op.

Aanvang als gebruikelijk.

15 24 april 2024 - nr. 3455 Advertentieblad Reimerswaal DORPSSTRAAT 46A KRABBENDIJKE
VOOR BINNEN EN BUITEN OOK VOOR ONDERHOUD ZONWERING ROLLUIKEN Ook voor een ruim assortiment biologische groenten & fruit Wij staan op de vrijdagmarkt te Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur Hollandse bloemkool per stuk 1.25 Pitloze blauwe druiven per kilo 3.95 Grote courgette 2 stuks 1.50 Geldig op de vrijdagmarkt in Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur. Zonnepit meergranen 3 stuks 7,50 Fijn volkoren sesam 3 stuks 6,00 Boterbollen 8 stuks 3,50 Oranjetompoucen 4 voor 5,00 Oranjemargarietjes 3,00 Op de markt in Yerseke en Wemeldinge Fabiusstraat 100, 3248 AK Melissant Tel. 0187 - 60 36 30 - e-mail: cndonselaar@kliksafe.nl www.cordekaasboer.nl Stompetoren belegen Onze topper!! Kilo 12 . 95 Boerenachterham De lekkerste, 100 gram 1 . 99 Verse scharreleieren 10 stuks 2 . 25 Vanaf heden vaste lage prijs, alle soorten geitenkaas v/d Mekkerstee van jong tot oud en kruiden kilo 17 . 95 Goudverf VOOR AL UW VERF Deskundig advies, prima service, scherpe prijzen Gratis bezorging in de regio WWW.GOUDVERF.COM 06-40 64 92 39 info@goudverf.com Butler Uitvaartverzorging Voor een persoonlijk en respectvol afscheid. Tel. 0113 - 34 03 81 Kitskinderscheweg 1 4421 PJ Kapelle info@peterbutler.nl www.peterbutler.nl Snackspiesjes Heerlijke zoetzure kipspiesjes! 500 gram € 7.99 Oranje kipschnitzels 100 gram € 1.69 Voor mensen met een goede smaak! Check onze website voor de de wekelijkse specialiteiten Kreeft 1 • Yerseke • www.tankstationsteketee.nl LAAT UW AUTO STRALEN: AUTO WASSEN MET MODERNE TECHNIEKEN VOOR EEN OPTIMAAL RESULTAAT Deze week bij inlevering van deze advertentie 10% KORTING Verkoop, reparatie en onderhoud van WITGOED en INBOUWAPPARATUUR STORING M ELDEN? Bel 06 - 53 59 81 10 Marjoke Verschuure Westweg 25 Krabbendijke Tel. 06 - 23 15 23 92 www.jemako-shop.com/ marjoke-verschuure Sfeervolle Neem contact met ons op voor een afspraak in onze showroom en ervaar het zelf! Bel naar: 0113-551384 Nu tijdelijk met 100 KG gratis ENplus A1 houtpellets! Pelletkachels aan alle merken cv-ketels! Bel voor een afspraak naar 0113 - 551384. Of jaarlijks onderhoud met een voordelig onderhoudscontract? Al vanaf € 6,50 p/maand! Zie ook onze website: hkmn.nl/onderhoud Onderhoud
of mail ons voor een vrijblijvende aanbieding!
0113-502188
Bel
Huren is ook mogelijk vanaf € 33,49 p/maand incl. onderhoud, storingen en garantie. 0113 - 551384 info@hkmn.nl WhatsApp: 06 -86881088 Cv-ketel vervangen? SCHOLIEREN
4401 CC | Yerseke
Nieuw! Little Dutch
Info op www.lans.nl of via 06-83840504 Molenlaan 10 |
0113-573082 (24 uur per dag bereikbaar) www.begrafenisverzorgingvanburg.nl Dorpsstraat 83 - Krabbendijke Tel. 0113- 50 61 73 E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl Heel veel artikelen uit voorraad leverbaar! Hartelijk welkom. Ds. A. Verschuure De gave Gods Vier preken uit het evangelie van Johannes.
€ 13.90

Zorgwoningfonds Oester Staete

Met een investering in dit fonds belegt u in de nieuwbouw van woon- en zorgcomplex Oester Staete. Samen met onze partners Cedrah en Siloah realiseren wij 31 koop- en huurappartementen en 20 zorgstudio’s voor mensen met een reformatorische identiteit.

Als deelnemer ontvangt u een direct rendement van 4,25% en draagt u bij aan het realiseren van passende woningen voor de eigen achterban.

Dorpsstraat 89 Krabbendijke tel. 0113 50 22 30 - neelskrabbendijke.nl

tuin & dier doe-het-zelf

Investeer in zorgwoningen in Yerseke

7,3% totaal rendement

Maak een afspraak voor een persoonlijke kennismaking bij u thuis

Mail naar fondsbeheer@sonneborgh.nl of bel 040 – 303 21 23

sonneborgh.nl/oesterstaete

16 Advertentieblad Reimerswaal 24 april 2024 - nr. 3455
BLOEMENZEE BIJ NEELS! SIERTUINMESTSTOF Voor het bemesten van alle groene en bloeiende planten Lange werking (meer dan 100 dagen) GROENTE & FRUIT 100% ORGANISCHE MESTSTOF Met extra veel kalium voor verse en smaakvolle groenten, kruiden en vruchten GAZON PUR Indirecte werking tegen mos, met kalium voor een sterke grasmat GENOEMDE
VIVIMUS UNIVERSEEL Bodemverbeteraar Zak à 40 liter ZWARTE GROND gemengd organisch bodemverbeterend middel Zak à 25 liter POTGROND Professionele potgrond voor universeel gebruik Zak à 40 liter 2zakken 5zakken 3zakken peràzak 10 kilo Vorstelijk voordeel op koninngsdag! Koninklijke aanbieding! Topkwaliteit, rechtstreeks van de kweker! 17,50 15,15,29,99 35,95 KONINGSDAG GEOPEND VAN 8.30 TOT 12.00 UUR * * * * *
ACTIEPRIJZEN GELDEN ALLEEN OP KONINGSDAG, 27 APRIL
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.