Advertentieblad Reimerswaal week 17-2021

Page 1

cv-ketel • Bij eventuele storingen kunt u rekenen op 24-uurs service 28 •april 2021 • week 17op• voorraad jaargang 83 nr. 3299 Veel onderdelen van gebruikelijke toestellen

Advertentieblad Reimerswaal Cv-ketel toe aan vervanging? Neem contact op voor een scherpe offerte!

HOEKMAN installatiebedrijf Valckenisseweg 34 4411 BR Rilland

info@hkmn.nl 0113 - 55 13 84

Kijk voor al onze contracten of om het contractformulier te downloaden op onze website:

hkmn.nl/onderhoud

Onderhoudscontract Onderhoudscontract voor voor cv-ketels cv-ketels Zorgeloos Zorgeloos warmte warmte en en warmwater. warmwater. Uw Uw onderhoud onderhoud geregeld geregeld zonder zonder dat dat u u er er zelf zelf over over hoeft na te denken. Een eventuele storing snel en vakkundig opgelost. Onze servicedienst hoeft na te denken. Een eventuele storing snel en vakkundig opgelost. Onze servicedienst staat staat voor voor u u klaar! klaar! Onderhoud Voordelen onderhoudscontract: Onderhoud aan aan alle alle Voordelen onderhoudscontract: merken cv-ketels! merken cv-ketels! ••• Jaarlijkse Jaarlijkse inspectie inspectie en en reiniging van het toestel reiniging van het toestel ••• Vast Vast bedrag bedrag per per maand, maand, bij bij het het onderhoud onderhoud geen geen voorrijkosten voorrijkosten ••• Geen Geen omkijken omkijken meer meer naar naar uw uw cv-ketel cv-ketel ••• Bij Bij eventuele eventuele storingen storingen kunt kunt u u rekenen op 24-uurs service rekenen op 24-uurs service ••• Veel Veel onderdelen onderdelen op op voorraad voorraad van gebruikelijke van gebruikelijke toestellen toestellen Cv-ketel toe aan vervanging? Neem Cv-ketel toe aan vervanging? Neem Cv-ketelop toevoor aaneen vervanging? Neem contact scherpe offerte! contact op voor een scherpe offerte! contact op voor een scherpe offerte!

HOEKMAN HOEKMAN installatiebedrijf installatiebedrijf Valckenisseweg Valckenisseweg 34 34 4411 4411 BR BR Rilland Rilland

info@hkmn.nl info@hkmn.nl 0113 55 13 13 84 84 0113 -- 55

Vanafgraskaas 30 april hebben De is wij weer graskaas! De is ergraskaas weer! lekkernij is er weer! Deambachtelijke graskaas er weer!

Kom de

4 hamburgers + 4 rundervinken + 4 tartaartjes + 100 gram boerenham + 100 gram kipkerrie00 salade

15. 9.50

Riblappen 1 kilo 500 gram varkens filet-

lapjes of a la minute

Shoarmavlees 500 gram Varkenshaas

500 gram

Rundersteaks 3 stuks Grillworst 150 gram

Kijk voor voor al al onze contracten Kijk al onze onze contracten contractente ofKijk omvoor het contractformulier contractformulier of om het te of om het contractformulier te downloaden op onze downloaden website: downloaden op op onze onze website: website:

Leverkaas 100 gram

hkmn.nl/onderhoud hkmn.nl/onderhoud

4. 4.50 7.50 7.50 1.60 1.00

Jonge kaas 500 gram

5.00

Beenhamsmos- + hamburgerspeciaalsalade 2 x 100 gram ALLEEN VRIJDAG EN ZATERDAG:

Smulbollen 2 voor 8,00

25

Gegrilde kipkluifjes 1 kilo voor 9,95

WOENSDAG GEHAKTDAG: Rundgehakt kilo Halfom gehakt Losse worst

kilo

kilo

6.75 6.25 5.95

Snellemarkt 5, 4416 BR Kruiningen • T: 0113 - 38 46 99 www.slagerijvansoest.nl

Autoruitschade?GLAS VOOR €1,deze actie is geldig tot en met 30 april 2021

proeven

bij ons in de winkel.

Kom de ambachtelijke lekkernij proeven bij ons in de winkel.

Kom Kom de de ambachtelijke lekkernij proeven proeven bij bij ons ons in in de de winkel. winkel.

Zand of tuingrond bezorgd op locatie vanaf € 25,-

jgt u het

ren kri n en/of deu e jn zi o k w u van Bij aankoop

OOK IN DE TUIN BEZIG?

Op Koningsdag zijn wij gesloten!

Moederdagtip:

Op Koningsdag zijn wij gesloten!

Openingstijden

Donderdag: 13.00 tot 17.00 uur

Leuke Zaterdag: 8.30 tot uuruur Donderdag: 13.00 tot12.00 17.00 Vrijdag: 8.30 tot 12.00 uur en 13.00 tot uur Kaasgat 4 – Kruiningen – 17.00 571662 h rlijk Zaterdag: tot 12.00 uur zijn Op Koningsdag Op8.30 Koningsdag zijn wij wij gesloten! gesloten! Openingstijden Vrijdag: 8.30 tot 12.00 uur en 13.00 tot 17.00 uur

een

verwenbox of bakpakket

Wij beschikken over een minigraver die door 89 cm breedte door elke poort past! Struiken of heg rooien? of grond afgraven?

WEGENS GROOT SUCCES VERL

ENGD TOT 30 APRIL!

Kaasgat 4 – Kruiningen – 571662

Openingstijden Openingstijden

Donderdag: Donderdag: 13.00 13.00 tot tot 17.00 17.00 uur uur Vrijdag: 8.30 8.30 tot Vrijdag: tot 12.00 12.00 uur uur en en 13.00 13.00 tot tot 17.00 17.00 uur uur Zaterdag: Zaterdag: 8.30 8.30 tot tot 12.00 12.00 uur uur

Kaasgat 4 – Kruiningen – 571662 Weekblad Huis-aan-huisbezorging in 9200 gezinnen in de gemeente Reimerswaal Wekelijkse verspreiding op woensdag.

Autoruitschade? Autoruitschade?

Contact:

nieuwenhuijsetransport@gmail.com tel. 06 15 317 790 Slagveldstraat 56 A 4416 CC Kruiningen 0113 745 202 06 13 20 71 17 L.huissen@solidekozijn.nl

We heten jullie vanaf 30 april hartelijk welkom op het Meiboomterras!

Producten Kozijnen Glas Buitendeuren Schuifpuien

Kijk ook eens op onze website www.solidekozijn.nl

Bij mooi weer, op vrijdag en zaterdag van 12.00-18.00 uur.

Advertenties inleveren op donderdag en vrijdag, maar uiterlijk op maandagmorgen vóór 12.00 uur bij

Bel 0113 - 251 700

Zuidweg 19 4413 NL Krabbendijke tel. 0113 - 50 14 02 e-mail: info@velzenbv.nl

KETTINGTAKELS STAALDRAADPERS RVS DRAAD EN KETTING RVS ACCESSOIRES HIJSTECHNIEK

www.advertentie bladreimerswaal.nl

WWW.ALTRATEC.NL 0113-572177

Bel 0113 - 251 700

En misschien wordt het uitgebreid met extra dagen..

Kom 0113 je ‘t gezellig maken? Bel 251 700

Sabine en de meiden van

Verkoop, reparatie en onderhoud van WITGOED en INBOUWAPPARATUUR STORING MELDEN? Bel 06 - 53 59 81 10

Tel. 0113 801 991 - www.dtcs.nl - info@dtcs.nl D.T. Computer Services Molenpolderweg 22A Yerseke


2

Advertentieblad Reimerswaal

28 april 2021 - nr. 3299

Reimerswaal info

Kijk ook op: www.reimerswaal.nl

Wekelijkse informatierubriek Gemeente Reimerswaal

Asfalteerwerkzaamheden Carel Fabritiuslaan in Yerseke Vanaf 29 april t/m 30 april wordt de Carel Fabritiuslaan in Yerseke afgesloten wegens frees- en asfalteerwerkzaamheden. Deze werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Reimerswaal uitgevoerd door KWS Infra B.V. Tijdens de werkzaamheden is er verkeershinder. Vanwege de verkeersveiligheid wordt er een wegafzetting geplaatst. Voor vragen over de uitvoering kunt u contact

opnemen met KWS Infra B.V. uit Roosendaal, bereikbaar op telefoonnummer 0165 584 000. Voor overige vragen met de heer M. Walhout van de gemeente Reimerswaal, bereikbaar op telefoonnummer 14 0113.

Vergaderagenda • Themaraad: Dinsdag 11 mei, 20.00 uur. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl

Contactgegevens Algemeen telefoonnummer: 14 0113 E-mail: gemeente@reimerswaal.nl WhatsApp: 06-23 23 69 42. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen. Berichten worden behandeld tijdens onze openingstijden. Publieksbalie: Gemeentehuis, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen. De balie voor burgerzaken is uitsluitend op afspraak geopend. Op sommige dagen ook buiten de algemene openingstijden van het gemeentehuis. Kijk op www.reimerswaal.nl voor een beschikbaar tijdstip of bel ons via telefoonnummer 14 0113. Openingstijden gemeentehuis: Maandag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur Vrijdag 8.30 - 12.00 uur Afspraken met raadsleden: Griffie - telefoon: 14 0113 of griffie@reimerswaal.nl Afspraken met leden college burgemeester en wethouders: Bestuurssecretariaat - telefoon: 14 0113 of bestuurssecretariaat@reimerswaal.nl Noodgevallen openbare ruimten: Voor dringende noodgevallen aan wegen, rioleringen, openbaar groen en dergelijke, buiten kantooruren. Telefoon: 06-53702470. Heeft u een verstopping? Neem dan altijd eerst contact op met de gemeente. Inloopspreekuur wijkagenten: De wijkagenten van de gemeente Reimerswaal houden iedere donderdag van 09.00 tot 12.00 uur inloopspreekuur in het politiesteunpunt Kruiningen. Het steunpunt zit op de 1e verdieping van Bachten Vaete, Brouwerijstraat 1 in Kruiningen, tegenover het gemeentehuis. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Voor ouders/verzorgers, jongeren tot 23 jaar en professionals met alle vragen over opvoeden en opgroeien. Telefoon of WhatsApp: 06-40736270 maandag t/m vrijdag van 09.00-11.30 uur, behalve op donderdag of cjg@reimerswaal.nl. Jeugd- en jongerenwerk: Jeroen Kempees, telefoon 06-24928651 of j.kempees@reimerswaal.nl Werk, inkomen en zorg (WMO): Voor aanvragen/aanmelding/informatie/ advies kunt u terecht bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ, in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes. Telefoon: 0113-239 100. www.grdebevelanden.nl/wiz Servicepunt vrijwilligers(werk) Reimerswaal: Heeft uw organisatie nieuwe vrijwilligers nodig of wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Bel 14 0113 of ga naar www.inreimerswaal.nl Dé activiteitenwebsite op het gebied van sport, bewegen, cultuur, zorg en vrijwilligerswerk in Reimerswaal. Collectief vervoer nodig? Bel 0113-745050.


28 april 2021 - nr. 3299

Wist u dat…? geboorteaangifte gedaan moet worden bij de gemeente waar het kindje is geboren? • als het kindje in het ziekenhuis is geboren, het in de gemeente waar het ziekenhuis staat moet worden aangegeven? • de aangifte gedaan moet worden door de moeder of vader of iemand die bij de bevalling aanwezig is geweest (als de moeder en vader geen aangifte kunnen doen)? • een ouder de aangifte digitaal kan doen met DigiD? • u de digitale aangifte ook kunt doen als het gemeentehuis gesloten is?

• voor de geboorteaangifte de verklaring van de arts/verloskundige nodig is? • de aangifte binnen 3 dagen na de dag van geboorte moet zijn gedaan als er in deze periode minstens 2 werkdagen vallen? • u ons kunt bellen, e-mailen, whatsappen, tweeten, een bericht op facebook sturen of langs kunt komen als u nog vragen hierover hebt?

3

Advertentieblad Reimerswaal

Vijf Koninklijke onderscheidingen in Reimerswaal Maandag 26 april hebben in de gemeente Reimerswaal 5 inwoners een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Een van hen is benoemd tot ridder in de orde van OranjeNassau. De overige vier gedecoreerden zijn benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau (waarvan 1 lid met de zwaarden). Burgemeester José van Egmond bracht hen telefonisch op de hoogte. Aansluitend heeft zij allen thuis opgezocht en de versierselen uitgereikt.

De heer Kees Verburg uit Hansweert (lid in de orde van Oranje-Nassau, lid met de zwaarden).

De heer Gidion den Dekker uit Kruiningen (lid in de orde van Oranje-Nassau).

Dodenherdenking 4 mei 2021 Door de coronacrisis is het ook dit jaar nog niet mogelijk om herdenkingen te houden in de verschillende dorpen van Reimerswaal. Er vindt één algemene herdenking (zonder publiek) plaats in de Johanneskerk te Kruiningen. De burgemeester zal daar een toespraak hou-

De heer Mathijs Weststrate uit Krabbendijke (ridder in de orde van Oranje-Nassau).

den voor heel Reimerswaal. Deze herdenking is live te volgen via: www.kerkomroep.nl Bij het onderdeel ‘Vind uw kerk’ vult u dan ‘Kruiningen’ in en kiest dan vervolgens voor de Johanneskerk.

Gewijzigde openingstijd gemeentehuis Het gemeentehuis is gesloten op 5 mei in verband met Bevrijdingsdag.

De heer Kees de Blaeij uit Yerseke (lid in de orde van Oranje-Nassau). De heer Maarten Praat uit Yerseke (lid in de orde van Oranje-Nassau).

Leuke activiteiten in de meivakantie In de meivakantie zijn er weer verschillende leuke activiteiten, verspreid in Reimerswaal! We hebben hieronder een opsomming gemaakt van de activiteiten in het 2e deel van de meivakantie: • Donderdag 29 april verzorgt Monkey Moves een multisportroute en beweegparcours van 11.00 uur tot 15.00 uur op het speelveld Tremel/Molster in Krabbendijke voor kinderen van 1,5 tot 9 jaar oud. • Vrijdag 30 april organiseert Scaldis Hansweert “Dance, dance, dance” op het schoolplein van de Eendracht in Hansweert. • Vrijdag 30 april organiseert tennisvereniging de Bathse Kreek een pickleball-middag voor de Reimerswaalse jeugd. Pickleball is een nieuwe, coole racketsport, die je zeker eens moet proberen! • Maandag 3 mei organiseert tennisvereniging TV Waarde een tennismiddag, van 13.00 uur tot 14.45 uur voor kinderen uit groep 3 t/m 8, vanaf 15.15 tot 17.00 uur voor jeugd van het voortgezet onderwijs! • Dinsdag 4 mei organiseren we Gladiators work-outs voor jongeren van 10 t/m 15 jaar. Deze pittige trainingen zijn bedoeld om jezelf te testen en grenzen te verleggen! Van 13.00 uur tot 14.00 uur op het korfbalveld in Yerseke, van 14.30 uur tot 15.30 uur op het strandje in Krabbendijke en van 16.00 uur tot 17.00 uur op het veld voor ‘de Kist’

in Rilland. • Op 5 en 6 mei organiseert kinderbijbelclub ‘de Regenboog’ in Rilland een speurtocht met het thema vrijheid. Informatie hierover is in Rilland verspreid. • Donderdagochtend 6 mei van 9.30 uur tot 11.00 uur organiseren we voor kinderen uit groep 3 t/m 8 een vroege-vogel-voetbaltoernooi op het speelveld achter De Ommegank in Oostdijk. • Donderdagmiddag 6 mei van 13.30 uur tot 15.30 uur gaan we boogschieten, boomklimmen en kun je paardrijden en knutselen in Hansweert bij de Jeugdsoos. Kinderen uit groep 3 t/m 8 zijn van harte welkom! • Op vrijdag 7 en 8 mei organiseren we een race-event in Krabbendijke en Yerseke voor jongeren vanaf 12 t/m 20 jaar. Meer informatie hierover vind je op onze social media. Aanvullende informatie vind je op www.inreimerswaal.nl (ga naar de activiteitenkalender). Via deze website kun je jezelf aanmelden voor één of meerdere activiteiten. Toch nog vragen, bel dan naar gemeente Reimerswaal en vraag naar Jordan van Langevelde, tel. 14 0113.

Maak het oplichters niet te makkelijk! Meekijken bij pinnen Let goed op als je pint. Criminelen proberen over de schouder mee te kijken om te zien welke pincode iemand intoetst. Bijvoorbeeld bij de kassa in de winkel of door vlak achter iemand te gaan staan bij een geldautomaat. Als ze je vervolgens ook je pinpas afhandig maken, bijvoorbeeld met behulp van een babbeltruc of door zakkenrollerij, halen ze zoveel mogelijk geld van je rekening. Waar moet je op letten? • Scherm bij het intoetsen van je pincode de toetsen af met je hand of portemonnee. • Staat iemand te dicht achter je, vraag dan om meer privacy. • Laat je niet afleiden tijdens het pinnen. Daarnaast is het goed de daglimiet voor het pinnen met je pas te beperken. Betaalvereniging Nederland adviseert daarnaast om zoveel mogelijk contactloos te betalen. Dan hoeft u meestal geen pincode in te toetsen

en kan deze ook niet worden afgekeken. Veilig contactloos betalen zónder pincode is mogelijk bij bedragen tot en met 50 euro. Ben je toch slachtoffer geworden? • Meld verlies of diefstal van je betaalpas onmiddellijk bij je bank en laat je pas blokkeren. • Doe altijd aangifte bij de politie. Meer informatie: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl


4

Advertentieblad Reimerswaal

Online ouderavond ‘Genotmiddelen’ Je denkt als ouder(s) en/of verzorger(s) (nog) niets te maken te hebben met drugs, maar ineens kan je ermee geconfronteerd worden. Op welke manier kunt u zich als ouder(s) en/ of verzorger(s) het beste opstellen ten opzichte van het middelengebruik van uw kind? Moet u het gebruik oogluikend toestaan of moet u het verbieden? 1NUL1 organiseert op dinsdag 11 mei de online ouderavond ‘Genotmiddelen’. Tijdens deze online ouderavond duiken we in het onderwerp genotmiddelen. Wat is dat precies? Waarom vinden pubers dit zo interessant. Wat is de relatie met het puberbrein? Hoe kunt u middelengebruik signaleren, en wat dan? De online ouderavond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 20.45 uur. Deelname kan eenvoudig via laptop, telefoon of computer.

28 april 2021 - nr. 3299

Beweegt u mee? Het Beweegakkoord Reimerswaal is een feit. Geen saai beleidsstuk maar doelen en ambities die samen met (sport)verenigingen, onderwijs, zorginstellingen en sportaanbieders op papier zijn gezet. Nu alleen nog van papier tot daadwerkelijke actie komen. Samen laten

we onze inwoners meer bewegen! Bekijk het filmpje over het Beweegakkoord waarin een aantal enthousiaste deelnemers innovatieve ideeën laten zien. Zo laat Boaz, onze kinderburgemeester, zijn ‘beweeg’ schoolplein zien. Doet u ook mee? www.reimerswaal.nl/nieuws

1NUL1 is een team van preventiewerkers die jongeren met een riskante leefstijl op het gebied van alcohol, drugs, social media, gamen en gokken informeert en adviseert. Dit doen ze in heel Zeeland op scholen, op straat, op festivals en in jongerencentra. Aanmelden voor de online ouderavond kan via info@1nul1.nl. Vermeld in de mail in welke gemeente u woonachtig bent. Na aanmelding ontvangt u verdere info.

Bekendmakingen Verleende vergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening aan: • C. Notenboom, voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van losse snijbloemen en boeketten op het marktplein in Kruiningen, op de zaterdagen van 10 april 2021 tot en met 25 september 2021 van 08:30 uur tot 14:30 uur. • M.J. Boone, voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van eigen vangst/kweek, kreeft, paling en off bottom oesters, aan de rand van het parkeerterrein Willem Alexanderhaven in Yerseke, op de zaterdagen van 8 mei 2021 tot 1 oktober van 10:00 uur tot 17:00 uur. En vanaf donderdag 22 juli 2021 tot en met vrijdag 27 augustus 2021 iedere donderdag en vrijdag van 10:00 uur tot 17:00 uur. • B. Sinke, voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van streetfoodgerechten, grillgerechten, bbq, sushi, friet en frisdranken, aan de Meerpaalweg in Yerseke, op de donderdagen tot en met zondagen van 3 juni 2021 tot 1 oktober 2021 van 12:00 uur tot 21:00 uur. • M.A. Gorter, voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van frites en frisdranken, tussen de parkeerplaats haven Yerseke en de Ankerweg in Yerseke, op de woensdagen tot en met de zondagen van 28 april 2021 tot en met 2 juni 2021 van 10:00 uur tot 21:00 uur. • Trentehof, voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van perkgoed en potterie op het marktplein in Kruiningen, op zaterdag 8 mei 2021 van 08:00 uur tot en met 17:00 uur. Rechtsmiddelen Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Kruiningen, 28 april 2021 Verleende toestemming op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening: • Voor het uitbreiden van het terras, in verband met het verbeteren van de mogelijkheden voor de minimale afstandseisen ingevolge de te nemen maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus aan: - De Viskêête, Havendijk 36, 4401 NS Yerseke. Het terras mag worden geëxploiteerd vanaf 1 april 2021 tot 1 oktober 2021. Het gebruik maken van deze vergunning wordt beïnvloed door de maatregelen die worden genomen in verband met het bestrijden van het coronavirus. Rechtsmiddelen Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum;

• een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Kruiningen, 28 april 2021 Verleende vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening aan: • De Viskêête, een vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf in het pand Havendijk 36, 4401 NS in Yerseke. Deze exploitatievergunning is geldig tot 28 april 2026. • Pluktuin Bloemenzee, een vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf aan de Blauwhoefseweg 2C, 4416 RC in Kruiningen. Deze exploitatievergunning is geldig tot 28 april 2026. Rechtsmiddelen Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Kruiningen, 28 april 2021 Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, 2020’ en ontwerpbesluiten hogere grenswaarden Wet geluidhinder, Reimerswaal Algemeen Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 29 april 2021 tot en met woensdag 9 juni 2021 het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, 2020’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.BGRWBP2020-on01 voor iedereen ter inzage ligt. Op grond van artikel 110c, lid 1, van de Wet geluidhinder maken burgemeester en wethouders tevens bekend dat ten behoeve van de aanpassingen van het bestemmingsplan vanaf donderdag 29 april 2021 tot en met woensdag 9 juni 2021 2 ontwerpbesluiten hogere grenswaarden Wet geluidhinder ter inzage liggen voor belanghebbenden. Het bestemmingsplan en de ontwerpbesluiten hogere grenswaarden zijn te raadplegen op www.reimerswaal.nl/bestemmingsplannen. Vervolgens vindt u de stukken door op de plannen van het buitengebied te klikken. Ook kunt u de stukken inzien bij de balie in het gemeentehuis. Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan Het ontwerpbestemmingsplan omvat het planologisch-juridisch mogelijk maken van diverse particuliere initiatieven. Op de volgende adressen worden initiatieven mogelijk gemaakt: Breedsendijk 1 in Yerseke, Grensweg 21 in Rilland, Grintweg 43 in Yerseke, Groeneweg 4 in Kruiningen, Kaasgat 4A in

Kruiningen, Kapucijnenweg 40A in Rilland, Kruisweg 1 in Krabbendijke, Maartenbroersweg ong. Hansweert, Tweedeweg 2 in Rilland, Zandweg 2B in Kruiningen en Schapenweg 4 in Kruiningen en Zandweg 6 en 6A in Kruiningen. In de toelichting van het bestemmingsplan worden de initiatieven toegelicht. Naast het mogelijk maken van de initiatieven worden de regels en de verbeelding van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, 2019’, op onderdelen geoptimaliseerd. Voor de inhoudelijke wijzigingen verwijzen wij u naar de ter inzage liggende stukken. Naar aanleiding van het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, 2020’ zijn 4 inspraakreacties binnengekomen en is door 10 overlegpartners een reactie kenbaar gemaakt. Deze reacties zijn samengevat en voorzien van een beantwoording in de ‘Nota inspraak en vooroverleg’ zoals opgenomen in de bijlage van de toelichting. In een aantal gevallen heeft de reactie geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Dit is opgenomen in de beantwoording. Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Ten behoeve van een aantal initiatieven is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar wegverkeerslawaai. Uit het akoestisch onderzoek voor de locatie Zandweg 2B blijkt dat voor de nieuwe woning een hogere waarde van 52 dB dient te worden vastgesteld ten gevolge van het wegverkeer afkomstig van de Rijksweg A58. Ook voor de nieuwe woning aan de Kapucijnenweg dient een hogere waarde van 53 dB vastgesteld te worden ten gevolge van het verkeer afkomstig van de Rijksweg A58. Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze hogere waarden vast te stellen. Tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan worden daarom de 2 ontwerpbesluiten hogere grenswaarden ter inzage gelegd. Zienswijzen Gedurende de termijn waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen digitale, schriftelijke of mondelinge zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbesluiten hogere grenswaarden kenbaar maken. Digitaal kunt u uw zienswijze indienen op de bovengenoemde locatie op onze website. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Indien u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw Meijers of mevrouw Geelhoed-van Veen. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. De gemeenteraad stelt degenen die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt in de gelegenheid tot het geven van een nadere mondelinge toelichting tijdens een vergadering van de opinieraad. Contactpersoon Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Meijers of mevrouw Geelhoed-van Veen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij zijn bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl. Kruiningen, 28 april 2021 Verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat besloten is tot het inrichten van het wegvak Ravenstein op de boulevard van Kruiningen (Kruseveer) als onverplicht fietspad. Genoemd verkeersbesluit ligt voor een ieder ter inzage bij de balie, in het gemeentehuis in Kruiningen. Overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht wijzen wij u erop, dat belanghebbenden binnen zes weken na datum van publicatie tegen dit besluit schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons college kunt indienen. Kruiningen, 28 april 2021 Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende aanvragen om omgevingsvergunning hebben ontvangen:


5

28 april 2021 - nr. 3299

Advertentieblad Reimerswaal

Bekendmakingen • Voor: het bouwen van een schuur Locatie: Schoolstraat 30A in Hansweert Datum ontvangst: 11 april 2021 • Voor: het verbouwen van een winkelpand tot appartementen Locatie: Markt 9A in Kruiningen Datum ontvangst: 19 april 2021 • Voor: het uitvoeren van een zandsuppletie bij het strandje in Hansweert Locatie: kadastraal bekend gemeente Kruiningen, sectie H, nummer 2115 Datum ontvangst: 14 april 2021 • Voor: een aanvraag tot wijziging vergunning Zonneparken Reimerswaal Locatie: Eerste Bathpolderweg en Kreekrakpolder in Rilland Datum ontvangst: 9 april 2021 • Voor: een tijdelijke bouwvergunning Locatie: Oostkilstraat 25 in Rilland Datum ontvangst: 12 april 2021 • Voor: het plaatsen van een glazen pui in een garagedeuropening Locatie: Sint Felixstraat 8 in Rilland Datum ontvangst: 17 april 2021 • Voor: het aanleggen van een kabelverbinding Locatie: Westelijke Spuikanaalweg 20 naar aan te leggen zonnepark Bathpolderweg in Rilland Datum ontvangst: 8 april 2021 • Voor: het tijdelijk plaatsen van een terrasoverkapping Locatie: Hogeweg 15 in Yerseke Datum ontvangst: 19 april 2021 • Voor: het nieuw bouwen van een woning Locatie: kadastraal bekend gemeente Reimerswaal, sectie P, perceelnummer 314 Datum ontvangst: 12 april 2021 Een aanvraag kan uit meerdere activiteiten bestaan. Aanvragen liggen niet ter inzage, maar kunnen op verzoek wel worden ingezien. Neem daarvoor even contact op via 14 0113 of gemeente@reimerswaal.nl. Als een bezwaar of zienswijze wordt overwogen, moet eerst een (ontwerp)besluit op de aanvraag worden afgewacht. Van dit (ontwerp)besluit volgt ook een melding in deze rubriek Bekendmakingen. Kennisgeving verlengen beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Verlengen beslistermijn aanvraag om omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag om omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van vier weken:

• Voor: het verbouwen van een sportschool tot appartementen Locatie: Noordzandstraat 30 in Yerseke Verzenddatum besluit: 16 april 2021 Tegen een besluit tot verlengen van de beslistermijn staat geen bezwaar en beroep open. Kruiningen, 28 april 2021 Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend: • Voor: het vervangen van kozijnen Locatie: Boomdijk 13 in Hansweert Verzenddatum besluit: 19 april 2021 • Voor: het renoveren van een dak Locatie: Aggerstraat 24 in Rilland Verzenddatum besluit: 19 april 2021 • Voor: het herbouwen van een loods Locatie: Middenweg 3 in Waarde Verzenddatum besluit: 21 april 2021 • Voor: het oprichten van een woning en het wijzigen van de bestaande schuur Locatie: Puthoekseweg 12 in Waarde Verzenddatum besluit: 20 april 2021 • Voor: het verbouwen en uitbreiden van een woning Locatie: Grintweg 21 in Yerseke Verzenddatum besluit: 19 april 2021 • Voor: het tijdelijk plaatsen van een terrasoverkapping Locatie: Hogeweg 15 in Yerseke Verzenddatum besluit: 22 april 2021 • Voor: het uitbreiden van een viswinkel Locatie: Korringaweg 31 in Yerseke Verzenddatum besluit: 21 april 2021 Rechtsmiddelen Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure, kunnen hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: • de naam en het adres van de indiener;

Reimerswaalse omroeper

• de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en) waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van een besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kan naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www. rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan ook digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening. Kruiningen, 28 april 2021 Basisregistratie Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend, dat zij op: 17 maart 2021 ambtshalve in de Basisregistratie hebben vastgelegd dat de volgende persoon is vertrokken uit Nederland: Y. Asselman, geboren: 31 mei 1981 Rechtsmiddelen Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening. Die is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl. Kruiningen, 28 april 2021

Een rubriek voor instellingen en verenigingen in Reimerswaal om hun evenementen en activiteiten aan te kondigen. Kopij graag uiterlijk woensdag vóór 17.00 uur aanleveren via het formulier op www.reimerswaal.nl. Hier kunt u ook de spelregels nalezen.

Berichtjes

Jump&Move Yerseke. (wat ooit VZOS was) zet voortaan in op multisport. Het is zo ver, de afgelopen week hebben wij de aftrap genomen. Iedereen die aan wil sluiten en kennis wilt maken met onze nieuwe lessen en onze nieuwe trainers is welkom. De eerste lessen mag je gratis meedoen. Alle lessen zullen nog buiten zijn, omdat dat nog even zo moet. Maandag 15.30 - 16.30 uur Jump&Move voor kleuters 1/2 (Maartje) Maandag 17.00 - 18.00 uur Free-running groep 5/6 (Max) Maandag 18.15 - 19.15 uur Free-running groep 7/8 (Max) Maandag 19.30 - 20.30 uur Dance Fit leeftijd 13 tot 27 jaar = leeftijd ivm maatregelen ( Pim) * VOOR DEZE LES WEL AANMELDEN!!

tel. 0113-382033 Kruiningen

Kijk voor meer informatie op onze vernieuwde website http://www.jump-move.nl Eerste lessen zijn gratis, aanmelden is fijn: info@jump-move.nl

Omni-sport De regering is begonnen met versoepelingen, waaronder binnenkort het toelaten van zaalsporten. De conditietraining kan dan ook weer beginnen. Voor onze trainingsuren, zie "inreimerswaal.nl", mail naar omni-sport@outlook.com of bel 06-30592571.

Stapelkorting op alle hoeslakens 1e hoeslaken 10%

Onze prijzen: Dames/heren knippen finish

Donderdag 15.00 - 16.00 uur Jump & Move lessen groep 3/4 ( Miranda) Donderdag 16.15 - 17.15 uur Jump & Move lessen groep 5/6 ( Miranda)

€ 21,-

2e hoeslaken 20% 3e hoeslaken 25% bij de C&M Textiel in Yerseke

Kinderen knippen t/m 12 jaar

€ 16,50

Graag tot ziens bij D&M kappers

Dinsdag en donderdag open van 10.00-17.00 uur

www.cenmwebshop.nl

OPROEP VACCINATIE COVID-19 VIA DE HUISARTS Mensen van 75 jaar en ouder die niet door de GGD gevaccineerd zijn kunnen via de huisarts het Astra Zeneca vaccin krijgen. Neemt u hiervoor contact op met Huisartsenpraktijk Yerseke op telefoonnummer 0113-573520

HUISARTS APOTHEEK YERSEKE


6

Advertentieblad Reimerswaal

28 april 2021 - nr. 3299

Valeo Kliniek. “Gezond zijn, dat is waar Valeo voor staat” “Goede slaap en de juiste leefstijl zijn onmisbaar voor een gezond leven.” De Valeo kliniek heeft in Goes het centrum voor onderzoek en behandeling van slaapapneu. Slaapapneu heeft grote gevolgen op het dagelijks leven. “Gelukkig kunnen we slaapapneu vaak goed behandelen”, vertelt Mirjam Schouten, mede-eigenaar van de Valeo Kliniek. Onze behandelingen zijn identiek aan die van het ziekenhuis. We hebben geen wachttijden. Daardoor kan men vaak al binnen twee weken starten met de behandeling.’ De Valeo kliniek heeft een samenwerking met de medisch specialisten van Adrz Goes en Vlissingen. Niet uitgerust wakker worden, luid snurken, ademstops gedurende de nacht, slaperigheid tijdens alledaagse bezigheden en snel geïrriteerd zijn. Herkent u deze symptomen bij uzelf of bij uw partner? Mogelijk is er sprake van slaapapneu. Bij de Valeo kliniek kunt u, na een verwijzing van de huisarts, terecht voor onderzoek en behandeling. Het onderzoek vindt gewoon bij thuis plaats in eigen bed. Het enige wat u hoeft te doen, is de apparatuur ophalen en terug te brengen.

Valeo kliniek in Goes Stationsstraat 21, 4461 HP Goes

Behandelingen Als blijkt dat u slaapapneu heeft, zijn er diverse behandelingen mogelijk. De meest voorkomende is die met een CPAP-apparaat, een masker dat u elke nacht draagt. Andere mogelijkheden zijn de MRA-beugel en de Slaap Positie Trainer die registreert wanneer u zich op de rug draait. Heeft u al wel een verwijzing? Bel dan voor het maken van een afspraak! Onderzoek en behandeling bij de Valeo kliniek worden volledig vergoed door de zorgverzekeraars. Het centrum houd zich aan de corona richtlijnen die door het RIVM zijn gesteld zijn.

085 1302 174

info@valeokliniek.nl

www.valeokliniek.nl

nu

€ 8, 50 ASPERGE-WEKEN! Iedereen mag genieten van een lekker bord asperges! BESTEL NU:

Verse asperges met ham, krieltjes en hollandaise

OP = OP

Nog niet eerder besteld bij Uitgekookt? Maak dan kennis met ons proefpakket en bestel de eerste

4 maaltijden voor maar € 15,en ontvang de aspergespecial voor €8,50 UITGEKOOKT.NL

085-0194486

Gratis gekoeld aan huis bezorgd

In 4 minuten op tafel


7

28 april 2021 - nr. 3299

Advertentieblad Reimerswaal

ie ren t l t Y isa e aa t n i v al vlomin apij eg pvc la t

Welkom! We hebben weer

VOLOP AARDBEIEN!

kooijman woning- & projectstoffering

Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

W e e k a a n b i ed i n g en 28 - 0 4 t / m 0 1 - 0 5 - 2 0 2 1

Henry Dunantstraat 11, Kruiningen Openingstijden: ma. t/m za. 8.00 - 20.00 uur Zondag gesloten Tel. 0113 - 38 22 85

Yerseke | Tel. +31(0)113 202138 | Mob. +31(0)6 25030718 info@destoffeerders.nl | www.destoffeerders.nl

Zeebaarsovenschotel

14.50 3.90

huisgemaakt, 2 voor

Krabsalade 150 gram

11.

Zalmfilet

95

500 gram

Roerbakvis

7.95

500 gram

ERKEND DEALER

ERKEND INSTALLATIEBEDRIJF CV, GAS, WATER EN ELEKTRA ONDERHOUD EN SERVICE BEVEILIGINGSINSTALLATIE KOELINSTALLATIES p! p! WARMTEPOMPENop = oop = o ! PELLETKACHELS EN BIOMASSAKETELS ch h! pe ec =p

g= g we we ! ! pNN Krabbendijke | Tel. 0113 50 18 51 Oostpolderweg 16 | 4413 = o = op op op | www.versteegtechniek.nl info@versteegtechniek.nl ! ch h! pe = pec = kortingen g kortingen voor g een voor een we we tottot welwel afspraak! p! op! afspraak! o = = op op ! h! h c pe ec g= g=p we we p! ! = o = op g= g= op op we we ! p! ! ch h! = o = op pe ec op op g = eg = p e w w ! ! ! ech ch op = op! = p g = pe = g p p e o o w we ! ! p! op! echpech o p = = = = op op ! h! h c pe ec g= g=p we we p! ! = o = op op op ! ch h! pe = pec = g g we we p! op! o = = op op ! ! ch h pe ec g = eg = p e w w ! op = op! = op op

Tot ziens bij Vishandel Van As Zeeland BelBel onsonsBV

n n e e n n m m i i a a m m u u s s r r t t p p OO

500 GRAM

4,-

RUNDER KOGELBIEFSTUK

3,-

RUNDER BIEFSTUK

2,30

200 GRAM

5,50

VANAF PER PERSOON

KIPFILET

BIEFSTUK WOKREEPJES

250 GRAM

3,-

VERSE WORST

3,75

VARKENSLAPPEN

4,25

HAM FRICANDEAU

4,75

VARKENSROLLADE

4,75

PER KILO

PER KILO

PER KILO

PER KILO

Online bestellen, afhalen en bezorgen mogelijk! www.marosgoes.nl

HOUTEN JALOEZIE KLEUR vanaf € 279,- € 223,20 (60x

Bloemenactie voor Ecuador

Help je ons omom plaats te maken voor oor de de nieu nieuwe voorjaarscollectie? oorjaa scollectie? Help je ons plaats te maken voor oor nieu nieuwe voorjaarscollectie? oorjaa scollectie? Onze prachtige najaarscollectie is door de de winkelsluiting blijven staan Onze prachtige najaarscollectie is door winkelsluiting blijven staan en en mag nu nu weg tegen bodemprijzen! mag weg tegen bodemprijzen!

8 mei



x H H LaLtae31txemei O O N N Actie is geldig van 1 mei t/m 2021 O E E FD FD D D K K D D U U EE WaardeCheque SSS WaardeCheque B B EE SS K K EE WoWl ol DoDnosns NN DD extra extrakorting korting KnipKnip dezedeze bon bon uit en je korting in deinwinkel uitverzilver en verzilver je korting de winkel

10 10%% 5 50% 0 50% 5 0% %

De dag voor Moederdag bezorgen wij prachtige boeketen van de

tot tot

pluktuin voor slechts €10,-

20% KORTING HOUTEN JALOEZIE KLEURNR. 16287 bij een aankoopwaarde vanafvanaf €100,bij223,20 een aankoopwaarde €100,vanaf € 279,€ (60x100cm)

4-4s-esiz eo izeoneennen ur ovoorwaarden orvoorwaarden tdenaar tu n n DezeDeze actie actie geldt geldt enkelenkel i.c.m.i.c.m. opruimings actie.actie. Vraag naar o opruimings de CoVraag C S e S e o y o b y b n am tn BaBm htehte grisgcishch istcishch i-tai-llaellre AnAtn Op op! Op op! =echt =echt

p! ! = o = op

KEUZE UIT 30 SOORTEN VLEES/VIS

300 gram

&&

DoDnosns

BBQ PAKKETTEN

MET CHAMPIGNONS, PAPRIKA EN LENTE-UI

50% 50%

De opbrengst gaat naar het werk

KORTING! KORTING!

van Jaap en Linda in Ecuador. VEILIG BIJ U THUIS BEZORGD

Actie is geldig van 1 mei t/m 31 mei 2021

20% KORTING

Op zaterdagmorgen 8 mei in

OP ALLE BECE RAAMDECORATIE

Het volledige aanbod van actieartikelen vindtvindt u in onze winkel. Het volledige aanbod van actieartikelen u in onze winkel.

OP ALLE BECE® RAAMDECORATIE vervkeorckhoc t ht

✔ Op maat gemaakt

Prijs-, tekst- en modelwijzigingen, alsmede drukfouten voorbehouden. Kleuren kunnen Prijs-, tekstengelden modelwijzigingen, alsmede afwijken. Acties niet in combinatie met drukfouten voorbehouden. Kleuren kunnen andere acties. Geldig tot 4 weken na verspreiding. afwijken. Acties gelden niet in combinatie met andere acties. Geldig tot 4 weken na verspreiding.

-

Week 17 2021 - Acties geldig t/m zaterdag Kamperfoeliestraat 85, 4461 VM Goes Tel. 0113 220 948 | www.marosgoes.nl ma - zo gesloten | di, wo en vrij 8:30 tot 18:00 uur do 8:30 tot 20:00 uur | za 8:30 tot 16:00 uur

✔ Bestel gratis kleurstalen op bece.com

ervkgarantie ✔ 5vjaar eorckhoc

t ht

®

Reimerswaal en Kapelle-Biezelinge Zet u een emmer buiten?

www.fambezemer.wordpress.com

✔ Collecties met de nieuwste trends

ROLGORDIJNEN | DUO ROLGORDIJNEN | PLISSÉ- EN DUPLIGORDIJNEN | ALUMINIUM EN HOUTEN JALOEZIEËN | VERTICALE JALOEZIEËN | VOUWGORDIJNEN EN GORDIJNEN

Dinsdag t/m t/m Donderdag 09.00-17.30 Vrijdag 09.00-20.00 Dinsdag Donderdag 09.00-17.30 Vrijdag 09.00-20.00 Zaterdag 10.00-16.00 Maandag Gesloten Zaterdag 10.00-16.00 Maandag Gesloten

BelBel of mail 4 uur vanvan tevoren voor eeneen afspraak! of mail 4 uur tevoren voor afspraak!  KnipKnip dezedeze bon bon uit en je korting in deinwinkel uitverzilver en verzilver je korting de winkel

✔ Op maat gemaakt

MEER WETEN OVER HET DOEL?

Nieuw! U kunt e en kort e boodsc hap op e en kaartje la ten schr ij v en. Geef dit aan bij u w bestellin g!

✔ Bestel gratis kleurs

WIE GUNT U EEN MOOI ✔ 5 jaar garantie BOEKET?

vóór 3 mei uw bestelling, ✔ App Collecties met de n

naam, adres en telefoonnummer naar 06-24128997 (Annemieke) T.z.t. ontvangt u een betaalverzoek


€29

APK ZONDER APK ZONDER VERRASSINGEN

8

Advertentieblad Reimerswaal

VERRASSINGEN Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800 APK ZONDER Direct online afspraak plannen Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 VERRASSINGEN All-inclusive voor maximaal

28 april 2021 - nr. 3299

Altijd binnen 3 dagen terecht

Altijd binnen 3 dagen terecht

De Jonge

en ct u d ro p e k ij rl ee h ze on n Geniet thuis va

Direct online afspraak plannen

9595 €29 €29 95 €2995 De Jonge All-inclusive voor maximaal

€29 De Jonge Altijd binnen 3 dagen terecht

Direct online afspraak plannen

Ovenschotel met verse vis | zalmlasagne | tonijnsashimi | visbami | pasta scampi zeebaars met aardappeltjes en groenten voor in de oven | belegde broodjes | zalmwrap trio van vis | gambaspies | diverse vissalades en meer!

All-inclusive voor maximaal

DeJonge

Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800

De Jonge

Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 Industrieweg 23, 0118-410800 All-inclusiveVlissingen, voor maximaal Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800

29 april t/m 5 mei:

Direct online afspraak plannen Altijd binnen 3 dagen terecht

Weekaanbieding Rolmops 2 stuks € 4,00

VERRASSINGEN APK ZONDER NOOIT MEER

Kom gezellig langs in de winkel of geef je bestelling telefonisch of via Whatsapp door via 0113 - 572079 Korringaweg 31, Yerseke Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur, zaterdag van 08.30 uur tot 16.00 uur.

Kabeljauw filet € 9,50/500 gr

Voor de laatste nieuwtjes en aanbiedingen volg ons via @viswinkel.aquatritonmossel

SCHEREN Gratis intake + proefbehandeling oksel. € 0,00

Goes,Pearyweg10,01 3-214810 Vlis ingen,Industrieweg23,01 8-41080

QMS moederdag pakket verwenpakket met gratis cleansing sponge t.w.v. € 7,95

ELKE HUID VERDIENT AANDACHT, BIJ MAN ÉN VROUW!

Definitieve laserontharing

Huidverbetering en huidverjonging

Dieptereiniging

Voor levering en vakkundige montage van: • Kunststof en aluminium kozijnen • Rolluiken en zonweringen • Dakkapellen en Velux dakvensters

Ook verkrijgbaar: niche geuren en andere luxe producten. Wil jij de SKINSY EXPERIENCE ervaren? Kom gerust eens langs, de koffie staat klaar! Weststraat 15, Kapelle | salon@skinsy.nl | www.skinsy.nl

Havenoordseweg 5a - Waarde 0113 - 34 87 48 - info@willeboerkozijnenglas.nl

ZORG IN DE REGIO Allévo, zorg- en dienstverlening Tel. 088-11 02 800, ook voor dringende hulp-vragen 24 uur per dag en in het weekend.

Unieke hoedencollectie voor kind-jeugd-dames *al vanaf €19.95 Grote collectie Damesmode van maat 36 tot 56 Er is veel nieuws binnen! O.a. hoeden en Kleding voor jonge meiden

SLOGGI 3+1 GRATIS

Sisi panty’s 2 voor €12.50 Marianne Panty’s 3 voor €10,-

Buurtdiensten Reimerswaal Voor alle hulp in het huishouden. Team 1: Yerseke, Kruiningen, Hansweert, Schore. Tel. 06 - 10 27 41 32. E-mail: reimerswaal@buurtdiensten.nl Team 2: Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde. Tel. 06 - 51 43 77 86. E-mail: reimerswaal2@buurtdiensten.nl Buurtzorg Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde Verzorging en verpleging, 06-23 28 29 80, 24 uur per dag. Buurtzorg Yerseke team dorp: 06-13 24 88 86. Buurtzorg Yerseke team Moerplein: 06-82 13 34 00. Buurtzorg Kruinigen en Hansweert: 06-12 54 66 52. Maaltijd Thuis Inlichtingen of aanmelden via Cliënten Service Bureau van zorggroep Ter Weel: 0900-22 44 88 0 (lokaal tarief). RST zorgverleners (Reformatorische zorg) 7 dagen per week, 24 uur bereikbaar voor verpleging en verzorging. Tel. 085 - 80 88 162. De Luisterlijn Altijd tijd voor een gesprek 0900-0767. Vertrouwelijk, anoniem, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Vrijwilligershulp Krabbendijke Handje Extra Voor als u even een handje extra kunt gebruiken bij bijvoorbeeld het boodschappen doen, mantelzorgondersteuning, begeleiding en vervoer bij bezoek huisarts of ziekenhuis. 06-20 12 70 15 handjeextrakrabbendijke@gmail.com Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-18.00 uur 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl

Langeville 17 Yerseke 0113-574257 www.anneliquemode.nl

Verloskundigen Reimerswaal Bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Tel. 0113-50 38 42. www.verloskundigenreimerswaal.nl

Verloskundigen Zuidwesthoek Spreekuren in Rilland, Hoogerheide en het MoederKindcentrum in ‘het Bravis’ te Bergen op Zoom, 24/7 bereikbaar op 06-46 61 65 55, www.verloskundigenzuidwesthoek.nl, verloskundigenzuidwesthoek@outlook.com Vrijwilligershulp Klusteam Rilland Wij ondersteunen bij het verbeteren van de leefomstandigheden van iedere volwassene ongeacht leeftijd, ziekte, handicap, of anderszins bijvoorbeeld bij klusjes maar ook indien u behoefte heeft aan dagelijks telefonische controle hoe het met u gaat. 06-51 36 46 28 Diabeteslijn: 033-46 30 566, info@dvn.nl Adviesbureau Veilig Langer Thuis Wonen (VLT) De wegwijzer voor ouderen en mantelzorgers! Voor kosteloos, vrijblijvend, onafhankelijk advies, op het gebied van praktische zaken, zorginhoudelijke zaken, wet en regelgeving en voor het bieden van een luisterend oor zijn we bereikbaar op: tel. 06-49329487, e-mail: info@adviesbureau-vlt.nl.

WEEKENDDIENSTEN Avond- en weekenddiensten huisartsen Voor medische spoed belt u buiten kantooruren (17.00-08.00 uur ’s morgens) de Huisartsenpost, telefoon 0900-1785. De huisartsenpost is gevestigd op het terrein van het Admiraal de Ruyterziekenhuis. Weekenddienst tandartsen Spreekuur vanaf 10.00 uur. Bellen voor een afspraak: tel. 06-22 34 72 09. Weekenddiensten dierenartsen Gezelschapsdieren: Kliniek Dier & Arts en Dierenkliniek Goes; bellen voor een afspraak: tel. 0113-33 01 15. Landbouwhuisdieren: 0113-34 24 86


9

28 april 2021 - nr. 3299

0113-382033 Kruiningen

Moederdag bij Ticho! e Heerlijkde chocola e en the

Leu

gesche ke nken

PRACHTIGE GEURCOLLECTIE IN ONZE SALON voor dames en heren. Van atelier Rebul. Nu met 10% korting voor Moederdag.

Advertentieblad Reimerswaal

Huidverzorging, natuurlijk!

dé voordeligste natuur winkel van Nederland

100% natuurlijk, vegan en zonder parfum Zuivert, balanceert, hydrateert en stimuleert de huid Voor alle huidtypes Vrij van microplastics, conserveermiddelen en zonder palmolie

www.natuurvoordeel.nl/hemptouch ( 0113-405006

o ijs to g

Bestel ook snel en gemakkelijk via de webshop!

www.ticho-chocolade.nl

Chocolaterie Ticho | Noordzandstraat 6 | Yerseke

Wij verhuren alles

voor uw tuin!

Van harte welkom!

Veilig shoppen in onze ruime winkel.

tuin

machines en gereedschappen Ook voor onderhoud, reparatie en verkoop. Tevens verkoop van zand, grind, grond en puin.

Dagelijks nieuwe aanvoer van de Wij geven leukste dames en jonge meiden kleding in betaalbare prijsklasse. cadeaubonnen van € 25,- weg! Grote collectie merkkleding én leuke attentie van QUESTION!, C&S the label, bij je aankoop! Transfer en ChiaRico.

Heel veel gezellige woonaccessoires. V O LG O N S O P FAC E B O O K E N I N S TAG R A M

OPEN: Ma-vr 7.00-18.00u Zaterdag 7.00-13.00u

www.csinkebv.nl

www.snipperbv.nl

Kersenweg 5, Kruiningen, 0113 - 50 64 99

Bij New Fashion Style wekelijks prachtige nieuwe collectie in de winkel!

We zien u graag!

Wij zijn weer begonnen! Start vandaag nog een opleiding op gebied van Energetisch helen, Sport en Massages & Therapieën in Zeeland. Kijk voor ons volledige aanbod op www.bmopleidingen.nl of volg ons op social media

Leer, ervaar & Geniet

Tel. 0113 - 50 65 22

Dorpsstraat 76 Krabbendijke

Contactgegevens C.D. Vereekestraat 74 | 4421 CE Kapelle Tel. 06-29119858 | mark@bmopleidingen.nl www.bmopleidingen.nl


10

Advertentieblad Reimerswaal

28 april 2021 - nr. 3299

Industrieweg 1 | 4401 LA Yerseke | Tel. (0113) 57 16 99

BOVAG PECHHULP - ZOMER-/WINTERBANDENOPSLAG AIRCOSERVICE - HAAL- EN BRENGSERVICE - LEENAUTO’S

Kruiningen

Uniek in onze salon

BOTOX VOOR JE HAAR!!! Bel voor deze unieke behandeling en info naar 0113-382033

Luxe brood- en banketbakkerij

en, Wie tot 3 kan tell len! r bel kan De Gangmake

Kruiningen: Kapelle: Yerseke:

0113 - 321 321

Markt 20 - Tel. 0113 - 321 321 info@degangmaker.nl

Biezelingsestraat - Tel. 0113 - 34 03 08 kapelle@degangmaker.nl

Paardenmarkt 12 - Tel. 0113 - 57 00 74 yerseke@degangmaker.nl

Kamperland: Veerweg 38 - Tel. 0113 - 37 12 56 kamperland@degangmaker.nl

Week 17+18, 26 april t/m 8 mei: SPELT

1.99 4.49 3.99 1.89 10.95 heel

GEVULDE CHOCOLADECROISSANTS 3 voor HAWAÏTASJES

3 voor

SUIKERBROOD MOEDERDAGTAART 10-pers, graag vooraf bestellen

Bolletje van de maand mei: SPELTBOL

voor

1.10

Alfa Romeo GT BMW 3-serie BMW 3-serie BMW 3-serie BMW 3-serie Coupé Dacia Logan MCV Dacia Logan MCV Dacia Sandero Fiat Panda Ford B-Max Ford C-Max Ford Fiesta Ford Ka Ford Ka Ford Transit Connect Hymer B 694 SL Kia Picanto Kia Sportage Mini Countryman Mitsubishi Outlander Opel Astra Sports Tourer Opel Corsa Opel Insignia Sports Tourer Opel KARL Opel Zafira Peugeot 1007 Peugeot 107 Peugeot 107 Peugeot 108 Peugeot 207 Renault Captur Renault Clio Subaru Forester Suzuki Splash Toyota Auris Touring Sports Toyota Aygo Volkswagen Bora/Jetta 2.5 Volkswagen Golf Volkswagen Golf Volkswagen Golf Volkswagen Golf Plus Volkswagen Polo Volkswagen Scirocco Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Touran Volkswagen Up Volkswagen Up Volvo C30 Volvo V50 Volvo V60

Rabarber

500 gram

per stuk

5 stuks

0.99 0.99 1.75 2.50

Geraniums, perkplanten, komkommerplanten, paprikaplanten, tomatenplanten, tuinzaden, sla en koolplanten, kunstmest, koemest, potgrond, tuinaarde aanbiedingen geldig van woensdag t/m zaterdag

€ 3.995,– € 9.995,– € 2.495,– € 2.250,– € 2.250,– € 8.995,– € 3.250,– € 3.995,– € 3.450,– € 9.750,– € 8.495,– € 12.995,– € 5.500,– € 5.250,– € 4.950,– € 58.500,– € 8.150,– € 11.995,– € 13.650,– € 3.450,– € 6.995,– € 18.995,– € 7.250,–

IN JE BÈDDE KUNNE DER BEDWANTSEN ZITTE, JE KRIEG VEE JOEKTE EN JE ZIE BLÔEDPLEKKEN, OVERDAG KRÛPE ZE IN KIEREN. LAST VAN BEDWANTSEN? BEL 0113-639760 • WWW.TRAAS.NL

Shoarma pakket

500 gram mager vlees met saus, 4x heerlijke ambachtelijke broodjes

per pakket

€ 7,49

VERKOCHT

€ 4.250,– € 2.950,– € 3.750,–

VERKOCHT

€ 8.150,– € 4.495,– € 14.995,– € 6.995,– € 14.500,– € 5.450,– € 15.950,– € 4.750,– € 7.250,– € 7.500,– € 7.495,– € 7.450,– € 4.250,–

VERKOCHT

€ 9.450,– € 17.650,–

Vers mager rundergehakt Extra goedkoop

per 500 gram

€ 2,99 4 stuks voor

DEZE WEEK

gegrilde kippenbouten Malse Zeeuwse biefstuk OP VERZOEK, ONZE HEERLIJKE

kipschnitzels

Ouderwetse leverworst Uit eigen keuken

€ 5,00 per 250 gram

€ 5,49 per stuk

€ 1,75 per 100 gram

€ 0,89

VERKOCHT VERKOCHT

€ € € € €

4.950,– 7.450,– 2.750,– 5.995,– 8.150,–

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 29 april t/m woensdag 5 mei. Kijk voor meer reclame in de winkel of kijk op www.slagerij-jankees.nl

Weststraat 23 | 4421 AC Kapelle | Tel. 0113-330938

www.slagerij-jankees.nl

www.autobedrijfdekramer. nl mail: info@autobedrijfdekramer. nl

500 gram

Kiwi-Gold (Nieuwe oogst Zespri)

’05 ’10 ’99 ’02 ’01 ’16 ’08 ’08 ’11 ’13 ’13 ’12 ’12 ’11 ’11 ’10 ’17 ’17 ’10 ’05 ’11 ’20 ’10 ’17 ’06 ’05 ’10 ’10 ’17 ’07 ’17 ’11 ’10 ’12 ’17 ’10 ’06 ’05 ’06 ’10 ’05 ’11 ’10 ’14 ’09 ’05 ’12 ’16 ’09 ’10 ’12

Autoverhuur: Personenwagens - Bestelauto’s - 9-persoonsbussen Openingstijden maandag t/m vrijdag: 7.30 t/m 18.00 uur, za. 8.00 t/m 12.00 uur ’s avonds op afspraak

Broccoli

Zoete ananas (Del Monte)

153.060 km 209.133 km 228.641 km 273.901 km 290.532 km 51.393 km 148.115 km 89.564 km 87.611 km 114.214 km 135.513 km 63.786 km 104.077 km 32.180 km 180.846 km 95.562 km 70.777 km 103.786 km 78.933 km 221.953 km 172.843 km 4.044 km 193.412 km 68.776 km 183.859 km 79.783 km 91.011 km 69.783 km 69.254 km 102.966 km 51.903 km 52.062 km 95.220 km 87.956 km 47.936 km 107.017 km 148.290 km 194.081 km 168.677 km 160.363 km 179.894 km 121.354 km ?????? km 89.653 km 133.324 km 250.558 km 142.786 km 78.660 km 363.872 km 266.372 km 172.789 km

Rolluiken Screens Garagedeuren Tapijt Pvc-vloeren Gordijnen Houten jaloezieën Rolgordijnen Plissé Middenweg 12 Hoogerheide Telefoon 0164-610989 info@noeltimmermans.nl

www.bakkerijhetzand.nl Dorpsstraat • Krabbendijke • 0113 Tel. 0113 - 509064 90 Dorpsstraat 82 82 • Krabbendijke • Tel. - 50 64


11

28 april 2021 - nr. 3299

Moederdag = Bloemendag Bloemisterij Slabbekoorn

Wijngaardstraat 8 Yerseke Tel. + fax 0113 - 57 15 28

Advertentieblad Reimerswaal

KNAPPe actie die je niet mag missen! ONTHAREN MET SHR/IPL LASER!

Koop een abonnement van 4 behandelingen en ontvang 2 BEHANDELINGEN GRATIS!* voorbeeld:

4x laser onderbenen normaal €400 euro, nu €200!! of

4x laser oksels normaal €140 euro, nu €70!! * Actie loopt t/m 31 mei. 1 actieaankoop p.p. Kijk voor meer informatie op onze website.

Kapsalon • Schoonheidssalon Manicure • Pedicure • Parfumerie Wilhelminastraat 76b 4424 BD Wemeldinge

T 0113 - 622309 M 06 - 39807847

E info@knappinzeeland.nl W www.knappinzeeland.nl

Verwen je moeder!! met een mooie fiets/ fietsmand/tassen/ fietscomputer enz. enz.

€37,50 p.p. (vanaf 2 pers.) Gratis bij u thuisbezorgd!

VERMARE KRABBENDIJKE Oostweg 27, Krabbendijke, tel. 0113-501391 www.vermarevof.nl tussen 18.00-19.00 uur gesloten

Pim van Engelenburg: 0610233514

ZOEK EN WIN

Uit welke advertentie komt onderstaand detail? Als oplossing stuurt u uiterlijk vrijdag in de week van plaatsing de naam van de adverteerder, de pagina waarop de advertentie staat en het weeknummer m.v.v. uw naam en adres naar: ljmeeuwsen@velzenbv.nl of Drukkerij van Velzen, Zuidweg 19, 4413 NL Krabbendijke Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken die een waardebon ontvangt t.w.v. € 7,50, te besteden in onze boekhandel. De oplossing van week 16 was: pag. 18 Lifestyle coach Winnaar: Joëlle Biersteker Henry Dunantstraat 19 Kruiningen

Wie mag er beslissingen nemen wanneer u niet meer in staat bent om dit te doen? In een levenstestament kunt u al uw wensen vastleggen. Wie mag er beslissingen nemen wanneer u niet meer in staat bent om Wie mag beslissingen nemen u niet meer in staat&bent om Maak een er afspraak voor een gratiswanneer intake gesprek bij Meijling Sarneel. dit te doen? In een levenstestament kunt u al uw wensen vastleggen. dit te doen? In een levenstestament kunt u al uw wensen vastleggen. Maak een afspraak voor een gratis intake gesprek bij Meijling & Sarneel. Meer weten? Bel: 0113 343310 of check: Maak een afspraak voor een gratis intake gesprek bij Meijling & Sarneel. www.meijling-sarneel.nl/tekenvandaag Meer weten? Bel: 0113 343310 of check: Meer weten? Bel: 0113 343310 of check: www.meijling-sarneel.nl/tekenvandaag www.meijling-sarneel.nl/tekenvandaag


12

Advertentieblad Reimerswaal

28 april 2021 - nr. 3299

PERSONEEL Interjensen is een modern tuinbouwbedrijf gespecialiseerd in het telen en verpakken van veldsla. Ons bedrijf heeft een productie-oppervlakte van 11 ha. in het glastuinbouwgebied de Eerste Bathpolder in Rilland. Wij zoeken een betrouwbare en gemotiveerde

chauffeur B/BE voor ca. 15 uur per week voor het laden en lossen (fysiek niet zwaar) van pallets met veldsla om af te leveren bij onze afnemer in Nederland en België. Concreet zoeken wij een kandidaat van 65+ die:

MAGAZIJNMEDEWERKER (40 UUR) Paruzzi is gevestigd in Yerseke. Wij zijn gespecialiseerd in de onderdelen voor de Klassieke Volkswagens, welke door geheel Europa worden verzonden naar zowel de eindgebruiker als naar winkels en restauratiebedrijven. FUNCTIE Omvat verschillende werkzaamheden binnen ons magazijn, zowel inkomende goederen als verzend gereed maken van bestellingen.

• • • • •

Woonachtig is in de omgeving Fit en vitaal is Die secuur te werk gaat en een sociaal vaardige werkhouding heeft Gemiddeld 2 à 3 dagdelen per week inzetbaar is In het bezit is van een rijbewijs B/BE en goede kennis van de verkeersregels heeft

Solliciteer op deze functie Bent u enthousiast, gedreven en AOW-gerechtigd en wilt u graag nog aan de slag? Mail dan uw CV met korte motivatie naar info@interjensen.nl. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Corry Visbeek, tel. 06 47 767165.

INTERESSE Heb je interesse dan kan je een sollicitatiebrief en c.v. richten aan Wim de Keijzer. Mail: wim@paruzzi.com Schriftelijk: Paruzzi BV, t.a.v. Wim de Keijzer, Kreeft 16, 4401 NZ Yerseke INLICHTINGEN Indien je interesse gewekt is maar je nog graag aanvullende informatie wenst, dan kun je deze inwinnen bij: Wim de Keijzer, 0113-503555 of wim@paruzzi.com Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

AQUA - TRITON M O S S E L Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s.

OPERATOR Als operator ben je verantwoordelijk voor het klaarmaken en in productie houden van verpakkingslijnen, het oplossen van kleine storingen, het bewaken, controleren en beheersen van het productieproces. Je bent flexibel en bereid om ook op andere afdelingen de handen uit de mouwen te steken.

Q·A Services Q·A Services

Keeps an eye on your quality! Keeps an eye on your quality!

Gevraagd: Keurmeester AGF Fulltime Functieomschrijving: Als Keurmeester zorg jij ervoor dat groenten- en fruitproducten op kwaliteit worden beoordeeld conform de kwaliteitseisen van de diverse klanten. Dat doen we op verschillende locaties binnen Nederland en België waar de producten worden verpakt en door ons gecontroleerd worden.

Wat heb je nodig om succesvol te kunnen zijn in deze functie? • Je beschikt over vakgerichte diploma’s (keurmeester modules) en/of je • • • • • • • •

hebt affiniteit en aantoonbare werkervaring binnen de AGF-branche. MBO werk- en/of denkniveau. Je bent gewend om met computersystemen te werken. Je bent stressbestendig, kunt keuzes maken en prioriteiten stellen. Het is geen 9 tot 5 baan. Je vindt het geen probleem om een keer vroeg te starten of een late dienst te draaien. In bezit van rijbewijs B. Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Goede contactuele en communicatieve vaardigheden. Overtuigingskracht.

Wij bieden:

• De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en om verder in de functie te

groeien. • Bij goed functioneren uitzicht op een vast dienstverband. • Werken in een klein team met collega’s en een prettige werkomgeving. • Salaris afhankelijk van opleiding en ervaring. Q·A Services

Dorpsstraat 60

PRODUCTIEMEDEWERKER Als productiemedewerker ondersteun je waar nodig de operators van de verpakkingslijnen en ben je bereid om bij te springen waar nodig. Dit geldt zowel voor de consumentenverpakkingen als voor de traditionele jute grootverpakkingen. Belangrijkste werkzaamheden operator/productiemederwerker: • Uitvoeren van productieorders op basis van de productieopdrachten en klantspecificaties; • Bij-/afstellen van de machines conform de instructies; • Schoonhouden van de machines/werkplek.

LOGISTIEK MEDEWERKER Je taken bestaan voornamelijk uit heftruck rijden, orderpicking, het controleren en scannen van de producten. Je bent de eindschakel van het productieproces en draagt de verantwoordelijkheid over de uitgaande goederen. Je staat in nauw contact met de productieleiding en de verkoopafdeling en fungeert als aanspreekpunt voor (afhaal)klanten, chauffeurs en leveranciers. • Bij voorkeur een heftruckcertificaat en de nodige logistieke ervaring. Wat verwachten wij: • Goede kennis van de Nederlandse taal (in woord en geschrift). Kennis van de Engelse taal is een pré; • Bereidheid tot het werken in ploegendiensten, waaronder ook de avonden en weekenden; • Flexibel, stressbestending, samenwerkend, gestructureerd, resultaatgericht en zelfstandig; • Een groot verantwoordelijkheidsgevoel, aandacht voor de kwaliteit van het product en een scherp oog voor veiligheid en hygiëne. Wat bieden wij: • Fulltime baan met doorgroeimogelijkheden; • Marktconform salaris en pensioenregeling; • Prettige werkomgeving.

4413 BN Krabbendijke

Lijkt jou dit een baan en kom www.q-a-services.com je uit regio Zuid-Beveland, M. 06 - leuke 23 75 68 80 uitdagende / 06 - 13 80 00 60 E. info@q-a-services.com VAT-nr. NL852949091B01 KvK 58256482 IBAN: NL52 RABO 0104 14 Swift: RABONL2U stuur dan je CV naar: info@q-a-services.com of0835Dorpsstraat 60, 4413 BN Krabbendijke.

Stuur je sollicitatie, met cv naar: sollicitatie@aquatriton.nl of Korringaweg 53, 4401 NV Yerseke Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


13

28 april 2021 - nr. 3299

Advertentieblad Reimerswaal

Van de Water Seafood is gespecialiseerd in het importeren, exporteren en produceren van verse vis. Locatie Yerseke: Sepia 8 Op korte termijn zijn wij op zoek naar:

Algemeen medewerker productie voor 40 uur per week en 24-40 uur

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN:

TRACTORCHAUFFEUR Je beschikt over ervaring als tractorchauffeur Je bent in het bezit van rijbewijs BE Je bent in het bezit van rijbewijs CE, of bereid deze te halen Je bent in het bezit van een VCA certificaat Wij bieden jou: - enthousiaste collega’s - afwisselende werkzaamheden

Solliciteren? Bel Kees Goud op 06-53104965 of stuur je motivatie inclusief C.V. naar info@goudgrondverzet.nl

Je werkt als assistent bij het: • In- en ompakken van verse vis • Verzendklaar maken van bestellingen • Je ijst en transporteert intern producten Functie-eisen: • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en toont initiatief • Je beschikt bij voorkeur over eigen vervoer • Je hebt werkervaring in een productieomgeving (bij voorkeur voeding) • Je bent bereid om in onregelmatige diensten te werken Wij bieden: • Afwisselend werk • Uitzicht op een vast dienstverband • Marktconforme beloning • Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling • Opleidingen zoals BHV, heftruck, mbo-productiemedewerker Wij staan ook open voor BBL- of BOL-trajecten voor mbo-leerlingen Geïnteresseerd? Mail uw sollicitatie met C.V. naar: gabriela@vandewaterseafood.nl, t.a.v. D.J. Andriessen Op korte termijn zijn wij op zoek naar:

Allround medewerker inpak voor 40 uur per week en 24-40 uur Specifieke taken: • In- en ompakken van verse vis • Kwaliteitscontrole • Verzendklaar maken van bestellingen • Rijden op heftruck • Chauffeurswerkzaamheden (rijbewijs B) Functie-eisen: • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en toont initiatief • Je beschikt bij voorkeur over eigen vervoer • Je hebt werkervaring in een productieomgeving (bij voorkeur voeding) • Je bent bereid om in onregelmatige diensten te werken Wij bieden: • Afwisselend werk • Uitzicht op een vast dienstverband • Marktconforme beloning • Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling • Opleidingen zoals BHV, heftruck, mbo-productiemedewerker

VACATURE binnen uw bedrijf? Naast plaatsing in Advertentieblad Reimerswaal kunnen wij uw personeelsadvertentie ook verzorgen in andere dag/weekbladen, tegen gunstige prijzen! Informeer vrijblijvend bij: Zuidweg 19 · 4413 NL Krabbendijke T. 0113 - 50 14 02 · F. 0113 - 50 24 88 E. info@velzenbv.nl · W. velzenbv.nl

Zuidweg 19, 4413 NL Krabbendijke Tel. 0113-501402, e-mail: info@velzenbv.nl

Wij staan ook open voor BBL- of BOL-trajecten voor mbo-leerlingen Geïnteresseerd? Mail uw sollicitatie met C.V. naar: gabriela@vandewaterseafood.nl, t.a.v. D.J. Andriessen

Op korte termijn zijn wij op zoek naar:

Vakantiehulp op oproepbasis Specifieke taken: • Bewerken en inpakken van verse vis • Orderpicken Functie-eisen: • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en toont initiatief • Je beschikt bij voorkeur over eigen vervoer Wij bieden: Afwisselend werk Marktconforme beloning, bruto per uur: 16 jaar € 6,– 17 jaar € 7,– 18 jaar € 8,– 19 jaar € 9,– 20 jaar € 10,– Geïnteresseerd? Mail uw sollicitatie met C.V. naar: gabriela@vandewaterseafood.nl, t.a.v. D.J. Andriessen


14

Advertentieblad Reimerswaal Heel verdrietig, maar dankbaar voor de liefde die hij ons gaf, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan mijn lieve zorgzame man, onze lieve vader en opa

Jacobus Jan Joris Lokerse

Ko

16 juli 1941

19 april 2021

28 april 2021 - nr. 3299

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het overlijden van

Piet Schoutens De vele kaarten, bloemen, telefoontjes en berichtjes gaven ons veel steun in deze moeilijke tijd.

Moederdag actie

Familie Schoutensvan Boven

Adrie Lokerse-van Houte

Producten

Krabbendijke

Lenard Davey Miriam Marsha Jeanin en Erwin Raven Faye

Sylvia en Arco Kevin en Shirley Minouk en Timo

€ €

1e Oostdijkweg 6, 4415 AC Oostdijk

€ €

Wij hebben in besloten kring afscheid genomen.

Bestellen Na een moedig en geduldig gedragen lijden is van ons heengegaan onze lieve zwager

Hartelijk dank voor de bestelling!

Ko Lokerse Wij wensen Adrie, kinderen en kleinkinderen Gods kracht en nabijheid toe in dit grote verlies. Annie en Kees Leendertse Jo en Ko de Pree Kees en Lina van Houte Ina en Huib van Boven 19 april 2021

GBS-DIENST Krabbendijke, Geref. Gemeente, J.W. Frisostraat 1. D.V. donderdag 6 mei, 19.30 uur ds. C. Hogchem uit Wijk en Aalburg. De eigen leden worden uitgenodigd via kerktijd.nl. Deze dienst is te beluisteren op kerkdienstgemist.nl

Na een langdurige ernstige ziekte is overleden onze geliefde zus, schoonzus en tante

of via de website van de kerk: www.gergemkrabbendijke.nl

Waarde: Jannie en Huib

Boogerd-Koeman

Oostdijk: Francien en Kees

Coolhofflaan 4 Rouwcentrum “Waardig” 4414 BK, Waarde Koninginneweg 2 0113-50 41 99 4414 AM Waarde 06-50 88 40 62 www.mariva-uitvaart.nl

Wij willen u hartelijk danken voor uw medeleven, in welke vorm dan ook, na het overlijden van onze lieve moeder, oma en overoma

Helena Joossen-Kloosterman Het heeft ons erg goed gedaan. Kinderen, klein- en achterkleinkind April 2021

Molenlaan 10 | 4401 CC | Yerseke 0113-573082 (24 uur per dag bereikbaar) www.begrafenisverzorgingvanburg.nl

We bedanken eenieder voor het medeleven, in welke vorm dan ook, na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Tannie van de Plasse-Moerdijk Het heeft ons goed gedaan. C.J. van de Plasse Kinderen en kleinkinderen Yerseke, april 2021

Locatie Yerseke: Sepia 8 Op korte termijn zijn wij op zoek naar:

voor 40 uur per week

in de leeftijd van 62 jaar.

Waarde, 24 april 2021

is gespecialiseerd in het importeren, exporteren en produceren van verse vis.

Voorman (niveau 4)

Ina Oostdijk-Koeman

echtgenote van Adrie Oostdijk

Harthoorn-Koeman Neven en nichten

Van de Water Seafood

begrafenisverzorging

Tel. 0166 - 69 74 38

begrafenisverzorgingdorst.nl Vrijblijvende informatie en wilsbeschikking (geen crematies)

VOOR EEN RESPECT- EN STIJLVOLLE BEGELEIDING

Taakomschrijving: Je zorgt dat de productieruimte, machines en grondstoffen gereed zijn voor de werkzaamheden. Je plant de dagproductie in overleg met de productieleider. Je stuurt de dagproductie aan in de productieruimte. Je zorgt daarmee dat het proces goed blijft verlopen. Als voorman zorg je ervoor dat er hygiënisch en volgens de geldende regels en normen wordt gewerkt. Je geeft eventuele afwijkingen tijdig door aan de productieleider en doet een voorstel voor verbetering. Je bent kwaliteitsbewust, flexibel inzetbaar en toont aanpassingsvermogen om te kunnen omgaan met veranderingen in het proces en product. Functie-eisen: • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en toont initiatief • Je beschikt bij voorkeur over eigen vervoer • Je hebt werkervaring in een productieomgeving (bij voorkeur voeding) • Je hebt aantoonbare ervaring in het aansturen van productiemedewerkers • Je bent bereid om in onregelmatige diensten te werken Wij bieden: • Afwisselend werk • Uitzicht op een vast dienstverband en doorgroei binnen ons bedrijf • Marktconforme beloning • Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling • Opleidingen zoals BHV, heftruck, mbo-productieleider Als onderdeel van de selectie kan een assessment worden ingezet. Wij staan ook open voor BBL- of BOL-trajecten voor mbo-leerlingen. Geïnteresseerd? Mail uw motivatiebrief met C.V. naar: gabriela@vandewaterseafood.nl, t.a.v. D.J. Andriessen


15

28 april 2021 - nr. 3299

Hartelijk dank iedereen! die ons met een kaart, lied of cadeau heeft verrast op onze 25-jarige huwelijksdag. Het was gewoon super! Groet uit Oostdijk, Gerard en Sabine de Rooij-Nelis

Wij zijn stil geworden van zoveel blijken van meeleven die we mochten ontvangen rondom de zwangerschap en geboorte van ons zoontje en broertje Jelle. Hartelijk dank ook voor alle (aangeboden) hulp! Ook dit kindje (met syndroom van Down) is door de Heere voortgebracht en kreeg een plaatsje in ons gezin. Psalm 139. Frans & Gré Boogert-Zuidweg Jacolien, Stefan, Frans-Jan, Ruben, Carlinde en Kees

We zijn verwonderd en dankbaar voor de vele kaarten, bloemen en cadeaus voor ons 40-jarig huwelijk. Hartelijk dank daarvoor. Jan en Wilma Verhulst Krabbendijke

Per 1 mei starten we met verkoop PERKGOED aan huis Bloemenatelier Trentehof Capelleweg 7, Kruiningen Tel. 0113-383063 IK BEN VERHUISD naar Moerzicht, kamer 2034 Sannie Heijboervan Es Moerplein 73, 4401 HZ Yerseke Tel. 0113-382521

WIJ ZIJN VERHUISD Ons nieuwe adres is: Oude Plein 8, 4416 AK Kruiningen. Lieven en Marie Bij onze verhuizing naar Grootjans Paardenmarkt 19, 4401 EE Yerseke, werden we verrast met bloemen, Gevraagd: kaarten en attenties. OPROEPCHAUFFEURS Ieder die aan ons dacht voor 1 à 2 dagen heel hartelijk dank in de week. daarvoor! Zelf in te plannen i.b.v. rijbewijs BE Fam. L.J. GoudHubregtse Voor info: 06 - 42 91 58 90

Voor al het meeleven, Gun uw defecte vele kaarten, cadeaus, MIELE STOFZUIGER bloemen en berichten, een volgende ronde. ontvangen na mijn Weggooien is zonde. val en de tijd erna, wil ik iedereen hartelijk Ook slangen, stangen etc. gevraagd bedanken. Het was Tel. 06 - 52 15 06 11 hartverwarmend. Christine Boogerd WELKOM IN ONS Krabbendijke

Advertentieblad Reimerswaal

Goudverf NOOIT MEER SCHEREN

Schilderklus?

Gratis intake + proefbehandeling oksel. € 0,00

BESTEL UW VERF ONLINE OP WWW.GOUDVERF.COM

DermaLux

of neem contact met ons op via 06-40 64 92 39 info@goudverf.com 0113-5741 82

DermaLuxGOLD Led fototherapie, reiniging inclusief nabehandeling. Een heerlijk ontspanningsmoment, nu voor € 39,-

ELKE HUID VERDIENT AANDACHT, BIJ MAN ÉN VROUW!

Definitieve laserontharing

Verzending, afhalen en bezorgen mogelijk!

Huidverbetering en huidverjonging

Dieptereiniging

Ook verkrijgbaar: niche geuren en andere luxe producten. Wil jij de SKINSY EXPERIENCE ervaren? Kom gerust eens langs, de koffie staat klaar! Weststraat 15, Kapelle | salon@skinsy.nl | www.skinsy.nl

KOZIJNEN

Sfeervolle Sfeervolle Sfeervolle

ZONWERING

PPePellellletletktkakacah ch cehelselsls

GARAGEDEUREN

Neem Neem Neem contact contact contact met met met ons ons ons opop voor voor een een afspraak afspraak op voor een afspraak inin onze onze showroom showroom enenen in onze showroom ervaar ervaar het het zelf! zelf! ervaar het zelf!

TERRASOVERKAPPING ROLLUIKEN

BelBel naar: naar: 0113-551384 0113-551384 Bel naar: 0113-551384 NuNu tijdelijk tijdelijk met met Nu tijdelijk met

100 100 100 KG KG KG gratis gratis gratis

MARIJKELAAN 94 YERSEKE 0113 573 049

ENEN plus EN plus A1 plus A1 houtpellets! A1 houtpellets! houtpellets!

OOnOndndedereh rh rohouoududd

CCvCv-v-kk-eketetetel el l

BelBel voor Bel voor voor een een een afspraak afspraak afspraak naar 0113 - 551384. naar naar 0113 0113 - 551384. - 551384.

BelBel of Bel of mail of mail mail ons ons ons voor voor voor een een een vrijblijvende vrijblijvende aanbieding! aanbieding! vrijblijvende aanbieding!

vevrevvreavrnavgnaegnneg? ne?n?

aan aan aan alle alle alle merken merken merken cv-ketels! cv-ketels! cv-ketels!

Huren Huren is ook ook mogelijk mogelijk Huren is is ook mogelijk OfOf jaarlijks Of jaarlijks onderhoud onderhoud jaarlijks onderhoud vanaf vanaf € 33,49 € 33,49 p/maand p/maand vanaf € 33,49 p/maand met met een een voordelig voordelig met een voordelig incl. incl. onderhoud, onderhoud, incl. onderhoud, onderhoudscontract? onderhoudscontract? onderhoudscontract? storingen storingen en garantie. garantie. enen garantie. AlAl vanaf Al vanaf € 6,50 € 6,50 p/maand! p/maand! storingen vanaf € 6,50 p/maand! ZieZie ook Zie ook onze onze website: website: ook onze website: hkmn.nl/onderhoud hkmn.nl/onderhoud hkmn.nl/onderhoud

0113 0113 - 551384 - 551384 0113 - 551384 info@hkmn.nl info@hkmn.nl info@hkmn.nl WhatsApp: WhatsApp: 06-86881088 06-86881088 WhatsApp: 06-86881088

WWW.HOGAZON.NL

WINKELTJE!

GROOT IS UW TROUW O HEER Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor al het meeleven tijdens de zwangerschap, aangeboden hulp en de vele kaarten en cadeautjes die we kregen bij de geboorte van ons zoontje en broertje Brent. Het heeft ons erg verwonderd en goed gedaan! Hartelijke groet, Rien en Loes Janszen Justin, Stijn, Sophie en Brent Rilland

Bij ons kunt u terecht voor: Peren, appels, sap (van eigen fruit), groentesappen, jam en stroop (suikervrij), Moederdagcadeautjes, meel van bakgezond.nl Fruitteeltbedrijf Blok Gentmansdijk 2a Krabbendijke

Ze zijn er weer!! Grote collectie HORTENSIA'S Bloemenatelier Trentehof Capelleweg 7, Kruiningen Hartelijk dank voor Tel. 0113-383063 de mooie kaarten en cadeaus die we bij ons 50-jarig huwelijksjubileum mochten ontvangen. Ko en Matty NieuwenhuijseERING W N Kersten en ZO (klein)kinderen EN BINN R O Oostdijk O V EN We willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen en andere attenties die we kregen voor ons 60-jarig huwelijk. Ko en Ina Scheele Krabbendijke

IT EN BU

EN LLUIK

RO

OOR OOK V OUD RH ONDE

Oranje kip schnitzels Super mals! éénmalige stunt! 100 gram, nu

€ 1.19 -------------------

Kip snacksaté

Kant en klaar met saus bak à 8 stuks, nu

€ 4.99

Kiwi’s

per stuk

12 stuks

Grote komkommer

2 stuks

1.00 00 3. 00 1.

Ook voor een ruim assortiment biologische groenten & fruit Wij staan op de vrijdagmarkt te Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur

Volkoren zonnepit 3 stuks

Mini rozijnenbollen 10 stuks

4,50 2,50

Gevulde koekharten

4,00

Grote witte/bruine puntjes

1,00

6 stuks

8 stuks

Geldig op de vrijdagmarkt in Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur.

UW BANK IN DE BUURT! KRABBENDIJKE

Fabiusstraat 100, 3248 AK Melissant Tel. 0187 - 60 36 30 - e-mail: cndonselaar@kliksafe.nl www.cordekaasboer.nl

Tel. 0113 - 50 30 13 - Dinsdag gesloten www.reimerswaalverzekeringen.nl rvh@zeelandnet.nl

Maandag en vrijdag geopend van 13.00-17.00 uur. Woensdag en donderdag geopend van 09.00-12.00 uur.

OOK VOOR AL UW VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN!

Aanbieding geldig op de markt in Goes en Yerseke

Tegen inlevering van deze bon

Dorpsstraat 48, Krabbendijke

Daarbuiten op afspraak

DORPSSTRAAT 46A KRABBENDIJKE 0113-502188

Hollandse bloemkool

Stompe toren belegen onze topper, kilo Slagersbacon Verse scharreleieren 10 stuks

100 gram

9. 1.59 95

200 gram

ROOKAMANDELEN € 3,50 Die lekkere, die je vroeger in het vliegtuig kreeg

0.

99

Op de markt in Yerseke en Wemeldinge

400 gram

CASHEWNOTEN € 5,00 VERS GEBRAND!


16

Advertentieblad Reimerswaal

28 april 2021 - nr. 3299

F elijke heropening Pluktuin Bloemenz D.V. 7 en 8 mei 2021

Deze twee dagen:

De kas staat weer vol met

Voor iedere 25e klant een cadeaubon t.w.v. € 10,& gratis grabbelen voor de kinderen! OP=OP

zomerbloeiers U bent hartelijk welkom op onze kwekerij! Wij zijn aangesloten bij Huyskweker. Dit staat voor: hoge kwaliteit van producten en altijd een goed en eerlijk advies.

Moederdag

boeketten pioenrozen, leuke moederdagcadeautjes in de winkel en droogbloemcreaties

Van harte welkom!

ms

Geraniu

€13,10 voor aterdag 8 mei. t en met

Geldig to

z

Blauwhoefseweg 2c 4416 RC Kruiningen info@pluktuinbloemenzee.nl www.pluktuinbloemenzee.nl 06-11 65 82 27 @pluktuinbloemenzee

Opening ijden: Zondag gesloten Maandag 13.00-17.30 uur Dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.30 uur

Jacobadijk 3, 4493 MZ Kamperland | tel. 0113-373164 e-mail: info@huyskweker-onruste.nl | www.huyskweker-onruste.nl Dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00. Zaterdag van 9.00 tot 17.00. Zondag gesloten.

9 mei is het moederdag! Wij weten waar jij je moeder mee kunt verrassen

Verwen Mama & Oma! Moederdag Cadeaupakket

Cadeaubon High Tea

Moederdag Ontbijt

We hebben héél veel mooie cadeaupakketjes voor iedere smaak en ieder budget!

Kom met z’n 2-en gezellig genieten van een héérlijke High Tea. Graag vooraf reserveren.

Verras mama met een ontbijtje! Ophalen zondag 9 mei tussen 8-10 uur

Online bestellen ook mogelijk!

€ 18,95 p.p.

€ 25 (2 personen)

Boodschappen en Cadeautjes ook online te bestellen! Gratis thuisbezorgd in gemeente Kapelle en Reimerswaal

www.deplantagefruit.nl

Tap parfum DA02 of DA07 30 ml voor € 12,50

20% korting op geuren van Mexx* Bruno Banani en James Bond muv. geschenksets

20% korting Sen&Zo op de Forest line Actie Janzen pure moments of happiness 40% korting op het hele Nivea Sun assortiment 15% korting op Woodwick kaarsen

Deze actie loopt t/m 08. 05. 2021 Ruime keuze aan cadeausets... u weet wij helpen u graag en pakken uw cadeau perfect in.

krabbendijke Dorpsstraat 61 0113 506511

www.looijenkrabbendijke.nl

NIEUWJAARS


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.