Advertentieblad Reimerswaal - week 15 2024

Page 1

Reimerswaal info

Wekelijkse informatierubriek Gemeente Reimerswaal

Wist jie dat…?

… theezakjes bij het gft-afval mogen?

Regelmatig wordt de lijst met wat er wel en niet bij het gft-afval mag, geactualiseerd. Theezakjes mogen nu bij het gft-afval. Dit geldt ook voor koffiefilters en koffiepads. Let op! Koffiecups, ook composteerbare, mogen dan weer niet bij het gft-afval.

In onderstaande tabel staat de actuele lijst van wat wel en niet bij het gft-afval weggegooid mag worden.

Twijfelt u over wat bij het gft mag? Op www.zrd.nl/afvalwijzer vindt u een uitgebreide lijst.

Informatieavond werkzaamheden Reimerswaalhal

De gemeente nodigt omwonenden van de Reimerswaalhal in Kruiningen en andere belangstellenden uit voor een informatieavond over de werkzaamheden die gepland staan. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 15 april om 19.30 uur in de kantine van de Reimerswaalhal. De gemeente gaat de Reimerswaalhal aan de Blauwhoefseweg in Kruiningen verduurzamen en het dak en de gevels renoveren. Tijdens de informatieavond praten we u hierover bij en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Overlast

Als de omgevingsvergunning wordt goedgekeurd, vinden de werkzaamheden later dit jaar plaats. De verwachting is dat de werkzaamheden minimale overlast tot gevolg hebben, omdat deze volledig op het terrein rond de sporthal plaats zullen vinden. Op het parkeer-

terrein is voldoende ruimte om een kleine bouwplaats in te richten.

Aanmelden

Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via het e-mailadres vastgoed@reimerswaal.nl.

Vergaderagenda

• WMO-raad: donderdag 11 april, 13.30 uur. Dorpshuis ‘Luctor et Emergo’, Rilland. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl

• Besluitvormende raad: dinsdag 16 april, 19.30 uur. Gemeentehuis. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl

• Seniorenraad: donderdag 18 april, 13.30 uur. Gemeentehuis. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl

Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland Bent u bezorgd over iemand? Of heeft u het gevoel dat iemand meer of andere hulp nodig heeft dan hij nu al krijgt? Meld de situatie dan via 0800-1205 (tijdens kantooruren) of ga naar www. meldpuntzorgwekkendgedragzeeland.nl

Zoek jij leuk werk met enthousiaste collega’s?

Gemeente Reimerswaal zoekt jou!

Wij zoeken:

• Informatieadviseur

• (Aankomend) Voorman Groenvoorziening

Ga snel naar www.werkenbijreimerswaal.nl om hier meer over te lezen.

Kijk ook op: www.reimerswaal.nl

Contactgegevens

Openingstijden gemeentehuis

Ma t/m do 8.30 - 16.30 uur

Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

Adres: Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen

Telefoonnummer: 0113 395 000

E-mail: gemeente@reimerswaal.nl

WhatsApp: 06-23236942

Openingstijden balie burgerzaken (alleen op afspraak)

Maandag, dinsdag en

donderdag 8.30 – 16.30 uur

Woensdag 8.30 – 20.00 uur

Vrijdag 8.30 – 12.00 uur

Bel ons voor een afspraak of ga naar reimerswaal.nl/afspraakmaken

Afspraken met raadsleden: Griffie - telefoon: 0113 395 000 of griffie@reimerswaal.nl

Afspraken met leden college burgemeester en wethouders: Bestuurssecretariaat - telefoon: 0113 395 000 of bestuurssecretariaat@reimerswaal.nl

Noodgevallen openbare ruimten: Voor dringende noodgevallen aan wegen, rioleringen, openbaar groen en dergelijke, buiten kantooruren.

Telefoon: 06-53702470.

Heeft u een verstopping? Neem dan altijd eerst contact op met de gemeente.

Inloopspreekuur wijkagenten: De wijkagenten van de gemeente Reimerswaal houden iedere donderdag van 09.00 tot 12.00 uur inloopspreekuur in het politiesteunpunt Kruiningen. Het steunpunt zit op de 1e verdieping van Bachten Vaete, Brouwerijstraat 1 in Kruiningen, tegenover het gemeentehuis.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Voor ouders/verzorgers, jongeren tot 23 jaar en professionals met alle vragen over opvoeden en opgroeien.

Telefoon of WhatsApp: 06-40736270 maandag t/m vrijdag van 09.00-11.30 uur, behalve op donderdag of cjg@reimerswaal.nl.

Jeugd- en jongerenwerk:

Jeroen Kempees, telefoon 06-24928651 of j.kempees@reimerswaal.nl

Stefan Koeman, telefoon 06-36275721 of s.koeman@reimerswaal.nl

Werk, inkomen en zorg (WMO): Voor aanvragen/aanmelding/informatie/ advies kunt u terecht bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ, in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes. Telefoon: 0113-239 100. www.grdebevelanden.nl/wiz

Servicepunt vrijwilligers(werk) Reimerswaal: Heeft uw organisatie nieuwe vrijwilligers nodig of wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Bel 0113 395 000 of ga naar

www.inreimerswaal.nl

Dé activiteitenwebsite op het gebied van sport, bewegen, cultuur, zorg en vrijwilligerswerk in Reimerswaal.

Collectief vervoer nodig? Bel 0113-745050.

2 Advertentieblad Reimerswaal 10 april 2024 - nr. 3453

UIT DE GEMEENTERAAD

VOLGENDE WEEK IN DE RAAD

Dinsdag 16 april 2024 om 19.30 uur in het gemeentehuis

Kijk voor de volledige agenda op reimerswaal.raadsinformatie.nl

Op de agenda onder andere:

• Beslissing op bezwaarschriften tegen raadsbesluiten tot bestendiging van het voorlopig voorkeursrecht

Nota Grondbeleid 2024

Integrale visie zero-emissie mobiliteit

• Advies CvdM aanwijzing Streekomroep de Bevelanden als lokale publieke media-instelling 2024-2029

Treasury statuut 2024

Technische begrotingswijziging

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Drie Haasjes 31 en Oude Rijksweg 41, Rilland Wilt u inspreken? Meld u dan vóór 16 april 12.00 uur aan bij de griffie via griffie@reimerswaal.nl

Dezevergaderingwordt uitgezondenvia reimerswaal.raadsinformatie.nl

Cursus ‘Zorg de baas’ voor mantelzorgers start in mei

Wilt u weten hoe u als mantelzorger goed voor uzelf kunt blijven zorgen? Of hoe u kunt voorkomen dat u té zwaar belast wordt? Dan is de cursus ‘Zorg de baas’ wellicht iets voor u.

Mantelzorg overkomt u

Misschien combineert u de zorg voor een naaste met werk, met andere bezigheden buitenshuis of u zorgt voor meerdere mensen om u heen. Vaak wordt de zorg, om allerlei redenen en vrijwel ongemerkt, zwaarder naarmate de tijd verstrijkt.

Hoe blijft u hierbij zelf in balans?

De cursus ’Zorg de Baas’ is voor iedereen die zorgt voor een zieke of gehandicapte partner, kind, familie, vriend of buur. In deze vijf bijeenkomsten staat u centraal. Goed zorgen voor een ander, begint met goed zorgen voor uzelf! Zoals de meeste mantelzorgers ziet u uw hulp waarschijnlijk als vanzelfsprekend en met liefde gedaan, maar het kan zwaar zijn.

Handreikingen om met omstandigheden om te gaan

Deze cursus geeft u inzichten en handreikingen om de zorg vol te kunnen houden, maar vooral om te voorkomen dat u als mantelzorger té zwaar belast wordt. Doordat u kijkt naar uw

eigen situatie, krijgt u aan de hand van uw eigen situatie handreikingen om zo goed mogelijk met soms moeilijke omstandigheden om te gaan. Daarnaast maakt u een aanzet om beter te kunnen reageren op het gedrag van degene die u verzorgt. Ook hoe u meer kunt genieten, minder gaat piekeren en meer tijd kunt vrijmaken voor uw eigen behoeften en wensen komt aan de orde.

U volgt de cursus samen met andere mantelzorgers en hebt dus contact met lotgenoten. Het is één van de dingen die eerdere cursisten als pluspunt aangeven.

Informatie

Wanneer: 2/16/23/30 mei en 27 juni (terugkombijeenkomst)

Hoe laat: 10.00 –12.00 uur

Waar: Dorpshuis Kaj Munk in Hansweert, Schoolstraat 5 in Hansweert

Aanmelden kan tot en met 24 april bij mevrouw J. Schrijver via email j.schrijver@reimerswaal. nl of telefonisch 0113-395 000

Informatiebijeenkomst Zeeuwse Leefstijlroute

Zeeland in Beweging brengt in 2024 de Zeeuwse Leefstijlroute naar de gemeente Reimerswaal. Dit is een unieke combinatie van werken aan een gezonde leefstijl en gezelligheid. Verbeteren van de conditie, verminderen van medicijngebruik, samen wandelen en gezelligheid. Het zijn enkele ingrediënten van het succesvolle leefstijlprogramma ‘De Zeeuwse Leefstijlroute’. Ook in Krabbendijke gaat het programma nu van start. In twintig weken uw conditie zo verbeteren dat u een paar kilometer kunt wandelen of uw medicijngebruik kunt verminderen? Of wilt u als ervaren wandelaar toewerken naar het wandelen van 20 kilometer? Dit programma is voor elke deelnemer verschillend en op persoonlijk niveau afgestemd.

Informatiebijeenkomst

Op maandag 15 april organiseert Zeeland in Beweging een informatiebijeenkomst. Iedereen die interesse heeft in de Zeeuwse Leefstijlroute is om 10.30 uur welkom in dorpshuis De Meiboom in Krabbendijke. Tijdens deze ochtend wordt u geïnformeerd over de inhoud van het programma en waarom

Tijdelijke wijziging verzamelplaats afval in Hansweert vanwege plaatsing damwanden

Vanaf half april 2024 start de combinatie Answest de voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van de damwanden. Dit doen ze in opdracht van waterschap Scheldestromen voor de dijkversterking Hansweert. Vanwege deze werkzaamheden zal vanaf 15 april de Veerweg afgesloten zijn. Hierdoor wijzigt de route van de vuilophaaldienst. Daarom vragen wij u rekening te houden met een andere locatie van de verzamelplaats van afval. Ook kunt u tijdelijk niet meer parkeren op de Veerweg.

Gewijzigde verzamelpunten Per straat is het afvalverzamelpunt:

• Lange Geer - geen wijziging: afval plaatsen in Lange Geer;

• Veerweg - afval plaatsen in Lange Geer, Kanaalstraat of Oude Polderstraat;

• Waalstraat - afval plaatsen in Kanaalstraat of Oude Polderstraat

• Oude Kerkstraat - afval plaatsen in Kanaalstraat of Oude Polderstraat.

In de Kanaalstraat mag u het afval aan beide zijden van de Kanaalstraat plaatsen.

Gebruik ondergrondse containers

De bewoners die gebruik kunnen maken van de ondergrondse container op de hoek Veerweg/Waalstraat kunnen deze gewoon blijven gebruiken op de normale manier.

Op het kaartje is te zien waar de tijdelijke afvalverzamelpunten en parkeerplaatsen zijn.

bewegen zo goed is voor uw gezondheid.

Na een intake kunt u starten met wandelen Voordat u kunt beginnen met de wekelijkse wandelingen wordt er een conditietest en intake afgenomen. Een zorgprofessional neemt deze starttest af. Aan de hand van deze testresultaten krijgen alle deelnemers een individueel opbouwprogramma. De wekelijkse wandelingen starten op maandag 27 mei om 10.30 uur. Het vertrekpunt is zorggroep Ter Weel aan de Willem Kosterlaan 1 in Krabbendijke.

U kunt meer informatie over de Zeeuwse Leefstijlroute lezen op www.zeelandinbeweging.nl

Vanaf 13 mei start de combinatie Answest met het daadwerkelijk plaatsen van de damwanden nabij de Veerweg, om zo de dijk te verstevigen. De werkzaamheden nemen enkele weken in beslag en vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur.

Voor meer informatie over de dijkversterking kijkt u op www.scheldestromen.nl/ hansweert of bekijk het project in de BouwApp via debouw.app/projects/dijkversterking-hansweert.

Activiteitenkalender inReimerswaal

Datum Activiteit

Woensdag 10 april

Doortrapdag Yerseke

Donderdag 11 april Infopunt Krabbendijke

Vragen over formulieren, veiligheid of wonen?

Kom naar ’t Aerem Uus van de Hervormde kerk

Woensdag 17 april Bingo Yerseke

Woensdag 17 april Apenkooi Kruiningen

Via www.inreimerswaal.nl kunt u zich aanmelden voor een activiteit en kunt u terecht voor meer informatie en meer activiteiten. Organiseert uw vereniging of stichting evenementen die u graag in de activiteitenkalender opgenomen ziet worden? Stuur dan een e-mail naar in@reimerswaal.nl. Hier kunt u ook terecht met vragen en/of opmerkingen.

Kom kijken naar vaardigheidstoets voor hulpdiensten in Kruiningen

Op zaterdag 13 april organiseert Brandweer Kruiningen brandweerwedstrijden. Aan deze wedstrijden doen, naast diverse brandweerkorpsen, ook politie en ambulance mee. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken!

Om de wedstrijden eerlijk te laten verlopen, blijft de locatie nog even geheim. U kunt op 13 april naar de brandweerkazerne aan de Blauwhoefseweg 6 gaan en daar krijgt u het adres van de wedstrijdlocatie. De vaardigheidstoetsen starten om 08:00 uur en rond 16:30 uur vindt de laatste wedstrijd plaats.

Nieuwe collega’s gezocht

Interesse in de brandweer? Brandweerpost Kruiningen zoekt nieuwe collega’s! Bent u gemotiveerd om naast uw baan en dagelijkse bezigheden u in te zetten voor de brandweer? Kijk op www.brandweerzeeland.nl/vrijwilliger voor meer informatie of neem contact op via ploegleider.kruiningen@ vrzeeland.nl.

3 10 april 2024 - nr. 3453 Advertentieblad Reimerswaal
www.reimerswaal.nl

Vrijdag 12 april, 20.00 uur

Dorpshuis ‘Luctor et Emergo’, Rilland

Cabaret

GROF GESCHUD

(Myrthe van Velden & Lander Severins) met ‘Kroost’

Ze zijn voor de tweede keer bij ons! En terecht! Ze zijn echt superleuk!

Grof Geschud werd als jongste ooit genomineerd voor de Neerlands hoop met hun debuut ‘Lijmen’. Toen waren ze nog een koppel. Vervolgens gingen ze uit elkaar en maakten daar de bekroonde voorstelling ‘Broeden’ over. Vies, troebel, drabbig water. Het zit in hun oren, mond en krullen. En laat zij nou nét aan hevige smetvrees lijden. Bij hem staat het water tot aan zijn lippen: net nu hij zelf iets aan het opbouwen is, wordt er in zijn familie van alles afgebroken. Hoeveel familieweekenden moet je in een jaar bezoeken om een goede dochter te zijn? Waarom wordt Lander altijd verliefd op zeer intense vrouwen? Kan hij daar zijn vader op de een of andere manier de schuld van geven? Moet je jezelf wel willen reproduceren? En is Myrthe erfelijk belast of door eigen toedoen zo’n obsessieve dwangneuroot? Lander Severins, de romantische Belg, en Myrthe van Velden, de Hollandse nuchterheid zelve, komen nu met ‘Kroost’: poëtisch cabaret vol humor, muziek en ontroering. Als ex-geliefden slopen Lander en Myrthe moeiteloos de faça-

Zaterdag 13 april, 20.00 uur

de van elkaars gezin. Zoals u van hen gewend bent, laat Grof Geschud ook in Kroost geen spaander van zichzelf en elkaar heel. Kom dus zeker kijken voor er niets meer van hen over is. Heerlijk jong talent!

www.grofgeschud.eu

www.facebook.com/cabaretduogrofgeschud

Kaarten

De toegangsbewijzen kosten € 19,00 (inclusief consumptie!) en zijn te bestellen via de website! Of telefonisch 0113 571864 (VVV), 0113 551552 (Jacques Boonman). Kijk voor meer informatie over deze en andere voorstellingen op de site www.podiumreimerswaal.nl

Dorpshuis ‘Luctor et Emergo’, Rilland

TONEEL

TARIKH JANSSEN

speelt ‘Sonny Boy’, een

productie van Solo Stories

Leven met kleine herinneringen

Weer een schitterende productie van Solo Stories, de makers van o.a. ‘Ma’, ‘Emma wil leven’ en ‘Nu ik je zie’.

Op zijn 37ste probeert Waldy Nods, even oud als zijn vader is geworden, de herinneringen aan zijn ouders te ordenen. Ze moeten van ver komen en het zijn er niet veel; op zijn 14de werden ze door de Tweede Wereldoorlog uit zijn leven gerukt. Welk deel van hen zit in hem? In Sonny Boy komen Rika en Waldemar Nods uit de magistrale roman van Annejet van der Zijl wederom tot leven. Nu door de ogen van hun zoon, die ze nooit hebben zien opgroeien en niet konden beschermen in een wereld waar hij niet altijd welkom was. Tarikh speelde in diverse films en televisieseries, hij deed mee aan Kamp van Koningsbrugge en speelt dit jaar in The Bodyguard! In 2024 bestaat het boek Sonny Boy 20 jaar en er zijn ruim 600.000 exemplaren van het boek verkocht in Nederland. Vanaf november 2023 is Sonny Boy de titel in de campagne Nederland Leest. Sonny Boy is in 2011 ook verfilmd. Alle voorstellingen die we tot nu gehad hebben van Solo Stories zijn indrukwekkend en schitterend. Zo ook deze! Kom

zeker kijken! https://solostories.nl/

Kaarten

De toegangsbewijzen kosten € 21,50 (inclusief consumptie!) en zijn te bestellen via de website! Of telefonisch 0113 571864 (VVV), 0113 551552 (Jacques Boonman) kijk voor meer informatie over deze en andere voorstellingen op de site www.podiumreimerswaal.nl

De melding is geregistreerd onder nummer Z2024-00030465.

U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding Besluit activiteiten leefomgeving. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling.

Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met een medewerker van RUD Zeeland, tel. 0115 745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

Kennisgeving beschikking

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Reguliere voorbereidingsprocedure

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend:

• Voor: het realiseren van een ontvangstruimte en droogloods

Locatie: Stationsweg 8 in Kruiningen

Verzenddatum: 2 april 2024

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure, kunnen hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener;

• de datum;

• een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht;

• de grond(en) waarop het bezwaar is gebaseerd.

De werking van een besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kan naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan ook digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening.

Kruiningen, 10 april 2024

Kennisgeving Melding 0-evenement op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening:

• Voor het organiseren van fietstochten door de gemeente Reimerswaal op 7 mei 2024 vanaf 13:00 tot 16:30 uur in Krabbendijke, 3 juli 2024 vanaf 13:00 tot 16:30 uur in Yerseke, 23 juli 2024 vanaf 13:00 tot 16:30 uur in Waarde, 20 augustus 2024 vanaf 13:00 tot 16:30 uur in Hansweert.

Voor het organiseren van een rommelroute door Krabbendijke op 1 juni 2024 van 10:00 tot 16:00 uur.

Tegen een melding van een 0-evenement is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. Een melding kan alleen geweigerd worden als er niet aan de voorwaarden van de Algemene Plaatselijke Verordening wordt voldaan, aangezien het een melding betreft en geen vergunning.

Kennisgeving

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening: is een standplaatsvergunning verleend van 13 mei 2024 tot en met 13 mei 2034 voor het innemen van een standplaats met een verkoopwagen voor de verkoop van verse- en gebakken vis naast het parkeerterrein ter hoogte van de Dorpsstraat 80A in Krabbendijke op iedere zaterdag van 12:30 tot 14:30 uur.

Verzenddatum besluit: 3 april 2024

vergunning te verlenen voor het houden van het evenement: 89ste Wielerronde van Kruiningen op 28 juni 2024 van 18:00 tot 21:15 uur en op 29 juni 2024 van 13:00 tot 21:15 uur over het parcours: Markt, Snellemarkt, Voorhoute, Nijverheidstraat, Welhoekstraat, Berghoekstraat, Slotstraat en de Hoofdstraat in Kruiningen;

• ontheffing te verlenen voor het in werking hebben van toestellen of geluidsapparaten en het verrichten van handelingen die voor de omgeving geluidshinder veroorzaken op 28 juni 2024 van 18:00 tot 21:15 uur en op 29 juni 2024 van 13:00 tot 21:15 uur aan de Markt, Snellemarkt, Voorhoute, Nijverheidstraat, Welhoekstraat, Berghoekstraat, Slotstraat en de Hoofdstraat in Kruiningen;

• ontheffing te verlenen voor het belemmeren van de bruikbaarheid van de weg: de Markt, Snellemarkt, Voorhoute, Nijverheidstraat, Welhoekstraat, Berghoekstraat, Slotstraat en de Hoofdstraat in Kruiningen op 28 juni 2024 van 17:30 tot 22:00 uur en op 29 juni 2024 van 12:30 tot 22:00 uur.

Verzenddatum besluit: 3 april 2024

• vergunning te verlenen voor het houden van het evenement: Rommelmarkt/Braderie op 3 augustus 2024 van 10:00 tot 17:00 uur aan de Lillostraat in Rilland-Bath;

• ontheffing te verlenen voor het in werking hebben van toestellen of geluidsapparaten en het verrichten van handelingen die voor de omgeving geluidshinder veroorzaken op 3 augustus 2024 van 10:00 tot 17:00 uur aan de Lillostraat in Rilland-Bath;

• ontheffing te verlenen voor het belemmeren van de bruikbaarheid van de weg: de Walstraat in Rilland-Bath op 3 augustus 2024 van 08:00 tot 18:00 uur.

Verzenddatum besluit: 3 april 2024

vergunning te verlenen voor het houden van het evenement: Koningsdag op 27 april 2024 van 09:00 tot 21:00 uur aan de 2e Vlietweg in Oostdijk;

• ontheffing te verlenen voor het in werking hebben van toestellen of geluidsapparaten en het verrichten van handelingen die voor de omgeving geluidshinder veroorzaken op 27 april 2024 van 09:00 tot 21:00 uur aan de 2e Vlietweg in Oostdijk;

• ontheffing te verlenen voor het belemmeren van de bruikbaarheid van de weg: de 2e Vlietweg vanaf de kruising De Ommegank/Moerdamme tot en met de kruising

Lavendeldijk/2e Vlietweg in Oostdijk op 27 april 2024 van 7:00 tot 23:00 uur.

Verzenddatum besluit: 3 april 2024

Rechtsmiddelen

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente

4 Advertentieblad Reimerswaal 10 april 2024 - nr. 3453 Bekendmakingen Bekendmakingen Melding Besluit activiteiten leefomgeving Op 1 maart 2024 hebben wij een melding ontvangen van Duratherm Nederland B.V. De melding is gedaan voor de locatie gelegen aan de Kerkweg 5 in Waarde. Het gaat om een melding in het kader van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), over het aanleggen en gebruiken van een gesloten bodemenergiesysteem.

Bekendmakingen Bekendmakingen

Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener; de datum;

• een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht;

• de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd.

De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening.

Bekendmaking

Verkeersbesluit ter hoogte van de Braakmanstraat 2 in Hansweert Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat besloten is tot het reserveren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van de Braakmanstraat 2 in Hansweert voor de auto waarmee een bepaalde invalide pleegt te worden vervoerd.

Genoemd verkeersbesluit ligt voor eenieder ter inzage bij de balie, in het gemeentehuis in Kruiningen.

Overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht wijzen wij u erop, dat u tegen dit besluit voor 23 mei 2024, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons college kunt indienen.

Kruiningen, 10 april 2024

Vaststelling bestemmingsplan ‘Hogeweg 1, Yerseke’, Reimerswaal

Algemeen

Op grond van artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 26 maart 2024 het bestemmingsplan ‘Hogeweg 1, Yerseke’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703. BPHogeweg1-va01 ten opzichte van het ontwerpplan ongewijzigd heeft vastgesteld. Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

De gemeente heeft het verzoek gekregen om medewerking te verlenen aan het juridisch-planologisch mogelijk maken van de bouw van één levensloopbestendige woning op het perceel kadastraal bekend als gemeente Reimerswaal, sectie V, nummer 738. Het perceel is gelegen op de hoek van de Breeweg en de Hogeweg, naast de woning aan de Hogeweg 1 in Yerseke. De geldende bestemmingsplannen ‘Yerseke’, ‘Parapluherziening Kernen en Bedrijventerreinen’ en ‘Parapluherziening Wonen kernen Reimerswaal’ bieden geen mogelijkheid voor het realiseren van een woning op voornoemde perceel. Om de planologische verandering mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Daarbij is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan de Aerius berekening geactualiseerd en het nader ecologisch onderzoek aan de toelichting toegevoegd.

Het plan inzien

Het bestemmingsplan ligt van 11 april 2024 tot en met 22 mei 2024 ter inzage. Het plan is te raadplegen op www.reimerswaal.nl/bestemmings-en-ruimtelijke-plannen. Vervolgens vindt u de stukken door op de plannen van Yerseke te klikken. Daarnaast is het plan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u het vastgestelde bestemmingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Rechtsmiddelen en inwerkingtreding

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? Gedurende de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging kan tegen het vaststellingsbesluit (en daarmee tegen het bestemmingplan) beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ´s-Gravenhage.

Als u belanghebbende bent, kunt u beroep aantekenen tegen het bestemmingsplan, ook al hebt u geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend, tenzij u kunt aantonen dat u redelijkerwijs

Zondag 14 april

Kerkdiens † en

Hansweert-Schore:

Protestantse Gemeente: 10.00 uur mw. Ria Keijzer-Meeuwse.

Oecumenische weekviering: vrijdag 12 april 9.30 uur pastor Alida van Veldhoven (dorpshuis Kaj Munk).

Krabbendijke:

Hervormde Gemeente: 9.30 uur ds. F. Wijnhorst en 18.00 uur ds. R.F. de Wit.

Protestantse Gemeente: 9.30 uur ds. Vermeulen.

Gereformeerde Kerk: 9.30 uur ds. H.P. de Goede en 18.30 uur tienerdienst.

Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. P.C. Vlot, 14.00 uur leesdienst.

Kruiningen:

Protestantse Gemeente: 10.00 uur ds. L. de Ronde.

Hersteld Hervormde Gemeente: (Kruiningen) 9.30 uur ds. W.J.C. van Blijderveen en 16.00 uur ds. A. den Hartog jr; (Krabbendijke) 12.00 en 16.00 uur ds. W.J.C. van Blijderveen.

Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. G. Hoogerland, 14.00 uur leesdienst.

Gereformeerde Gemeente in Nederland: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst.

Vrije Gereformeerde Gemeente: 10.00 en 17.00 uur leesdienst.

Rilland-Bath: Protestantse Gemeente: 10.00 uur mw. Annemieke Koeman-v.d. Berge.

Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.30 uur leesdienst, 14.30 uur ds. P.C. Vlot.

Vrije Evangelische Gemeente: 10.00 uur br. Keijts.

Waarde:

Hervormde Gemeente: 10.00 uur ds. P. de Graaf.

Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. L. van der Kuijl, 14.00 uur leesdienst.

Yerseke: Hervormde Gemeente: 10.00 uur ds. C. Baggerman.

Hervormde Gemeente Rehoboth: 9.30 en 17.00 uur ds. M. Kreuk.

Gereformeerde Kerk: 9.30 uur dr. G. den Hartogh.

Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. C. van Krimpen, 14.00 uur leesdienst.

Vrije Evangelische Gemeente: 10.00 uur ds. T. Schakel.

niet in staat bent geweest om dit op tijd te doen; dan mag u ook beroep instellen.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde Afdeling.

Burgers kunnen ook online beroep en/of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening indienen. Dat kan alleen via het digitale loket op de website van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.

Het besluit en daarmee het bestemmingsplan treden de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van genoemde Afdeling wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M.J. Kap van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via het e-mailadres m.kap@reimerswaal.nl.

Reimerswaalse omroeper

Een rubriek voor instellingen en verenigingen in Reimerswaal om hun evenementen en activiteiten aan te kondigen.

Kopij graag uiterlijk woensdag vóór 17.00 uur aanleveren via het formulier op www.reimerswaal.nl. Hier kunt u ook de spelregels nalezen.

Kalender

• Krabbendijke, 13 april.

Zaterdag 13 april 2024 zal de bloesemwandeltocht in Krabbendijke plaatsvinden vanaf dorpshuis ’de Meiboom‘.

Afstanden 30 km, 20 km, 15 km, inschrijven vanaf 7.30 uur, start om 8.00 uur

Kosten 6 euro p.p., lid van de KWBN 1 euro korting.

Afstanden 5 km en 10 km, inschrijven vanaf 9.30 uur.

Gezinnen (5 km): 1 ouder met kinderen 4 euro. 2 ouders met kinderen 5 euro

LET OP!! parkeren: Oude Rijksweg 10a, Vogelaar FRUVO

• Hansweert, 17 april

BINGO: Vrouwenvereniging Hansweert organiseert een bingo alleen voor dames.

Locatie ’Kaj Munk‘ in Hansweert.

Woensdag 17 april 2024

Aanvang: 19.30 uur, zaal open: 18.45 uur

Contactpersoon: Addy van de Guchte, telefoon 0113-383038

ZOEK EN WIN

Uit welke advertentie komt onderstaand detail?

Als oplossing stuurt u uiterlijk vrijdag in de week van plaatsing de naam van de adverteerder, de pagina waarop de advertentie staat en het weeknummer m.v.v. uw naam en adres naar: ljmeeuwsen@velzenbv.nl of Drukkerij van Velzen, Zuidweg 19, 4413 NL Krabbendijke

Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken die een waardebon ontvangt t.w.v. € 7,50, te besteden in onze boekhandel.

De oplossing van week 14 was: pag. 17 Profielnorm

Winnaar:

Elannie van Noorden

Kruisbessestraat 14

Krabbendijke

5 Advertentieblad Reimerswaal 10 april 2024 - nr. 3453

Nu nog 3 woningen beschikbaar!

Het complex Oester Staete omvat 31 appartementen met een sfeervolle ontmoetingsruimte op de begane grond. Ook zijn er 20 zorgstudio’s voor cliënten van Siloah aanwezig.

De nieuwbouw van het complex is een initiatief van Cedrah. Cedrah is een woonzorgorganisatie met een reformatorisch identiteitsprofiel. De bewoners van dit complex kiezen er bewust voor om te wonen in een complex met dit identiteitsprofiel.

Op 27 februari is gestart met de verkoop van de 17 koopwoningen. Op dit moment zijn er nog 3 woningen beschikbaar. Heeft u interesse?

Wees er dan snel bij!

Tijdens de verkoopdag op dinsdag 16 april staat het verkoopteam van Cedrah en Neeskens Makelaars u graag te woord.

U bent van harte uitgenodigd!

19e jaar

inloop van 16.00 - 19.00 uur

088 - 587 00 55 info@oesters taete.nl

april

Neeskens Makelaars Yerseke Marijkelaan 2a, 4401 GG Yerseke Dinsdag 16

www.oesters taete.nl

Open dag zaterdag 20 april van 9.00 tot 17.00 uur

Doe mee met onze prijsvraag voor mooie prijzen!

Beginnende ondernemers met leuke stands en een springkussen voor de kleintjes + een lekkere verrassing voor iedere bezoeker!

U bent hartelijk welkom op onze kwekerij. Prachtige bloempotten met water-reservoir. Kijk op onze website naar de mogelijkheden. Wij zijn aangesloten bij Huyskweker. Dit staat voor hoge kwaliteit van producten en altijd een goed en eerlijk advies.

Jacobadijk 3, 4493 MZ Kamperland

• tel. 0113-373164

www.huyskweker-onruste.nl

• info@huyskweker-onruste.nl

Ma - Vr 9.00 uur tot 18.00 uur Za 9.00 uur tot 17.00 uur Zo gesloten

6 Advertentieblad Reimerswaal 10 april 2024 - nr. 3453
VERKOOPDAG

Passie voor Food?

En zin in een nieuwe uitdaging?

We horen je graag!

Wij zijn een groeiende onderneming gespecialiseerd in verkoop van kip- en kalkoenspecialiteiten, diverse kant-en-klaarmaaltijden, salades, gegrilde kip, hapjes en nog veel meer overheerlijke producten.

Het bereiden van deze producten gebeurt op onze bedrijfslocatie in Yerseke.

Dagelijks rijden wij met drie verkoopwagens naar vele markten in Zeeland, Brabant en Zeeuws-Vlaanderen, waar onze enthousiaste verkoopmedewerkers deze gewaardeerde producten verkopen.

Als team staan we sterk in het hele proces van een lekker en eerlijk stukje kip.

Verrassend veelzijdig en pure kwaliteit is waar we voor gaan!

Bereiden en presenteren, adviseren en verkopen zijn onderdeel van onze dagelijkse taken. En dat alles met een glimlach!

Want zoals we zelf zeggen: ‘’werken bij De Marktpoelier, doe je met plezier!’’

De Marktpoelier Yerseke B.V.

Sepia 1 4401PN Yerseke 0113-576191

info@marktpoelier.com

De Marktpoelier Yerseke

‘’Eten met plezier!’’

VACATURE

Chauffeur-Verkoper 38u

Je gaat graag met mensen om en weet jezelf representatief op te stellen. Je bent een aanpakker, flexibel en ambitieus Teamspirit en samenwerken is helemaal jou ding.

Je stuurt een klein team aan en samen reizen jullie door Zeeland en een stukje van Brabant om de klant te voorzien van het beste stukje kip en diverse andere kwaliteitsproducten.

Wij bieden afwisselend en uitdagend werk in een vertrouwde werkomgeving, variërende werkdagen en een goed salaris passend bij je functie.

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel?

dan zien we je sollicitatie , voorzien van cv, graag tegemoet!

Reactie graag binnen 14 dagen Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

7 10 april 2024 - nr. 3453 Advertentieblad Reimerswaal

7,3% totaal rendement

Zorgwoningfonds Oester Staete

Investeer in zorgwoningen in Yerseke

Met een investering in dit fonds belegt u in de nieuwbouw van woon- en zorgcomplex Oester Staete. Samen met onze partners Cedrah en Siloah realiseren wij 31 koop- en huurappartementen en 20 zorgstudio’s voor mensen met een reformatorische identiteit.

Als deelnemer ontvangt u een direct rendement van 4,25% en draagt u bij aan het realiseren van passende woningen voor de eigen achterban.

Maak een afspraak voor een persoonlijke kennismaking bij u thuis

Mail naar fondsbeheer@sonneborgh.nl of bel 040 – 303 21 23

sonneborgh.nl/oesterstaete

8 Advertentieblad Reimerswaal 10 april 2024 - nr. 3453

Uitnodiging

Woensdag 17 april UITNODIGING

komt Louis Walhout

Thema: politie en christen in de samenleving

Louis Walhout, getrouwd met Isa, 4 kinderen en 5 kleinkinderen, rond de 40 jaar werkzaam bij de politie en nu teamchef in Oosterscheldebekken.

Verder christen en theoloog en vanuit die werkelijkheid gaat hij al meer dan 20 jaar wekelijks voor in erediensten van de PKN en daarbuiten.

Locatie: Dorpshuis De Meiboom (Krabbendijke)

Datum: woensdag 17 april 2024 (07.00 uur) met ondernemersontbijt U en uw relaties zijn van harte welkom! www.anderezaken.nl

Zijn we vrijdag 12 april beperkt geopend

I.v.m. familie omstandigheden

I.v.m. familie-omstandigheden (Werkplaats gesloten)

9 10 april 2024 - nr. 3453 Advertentieblad Reimerswaal
de Rover www.anderezaken.nl
Sluisweg 4‧4416 NH Kruiningen www.fruitschuurkruiningen.nl‧T. 06 - 391 452 83 Openingstijden:ma.-vr.8:00-12:00/13:00-17:30‧za.8.00-15.30 uur Witlof 500 gram 1,29 Mango per stuk 1,79 Bospeen per bos 1,49 Pitloos Rode druiven 500 gram 1,79 Aanbiedingen geldig van woensdag t/m zaterdag Weekaanbiedingen 09-04 t/m 13-04-2024 Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113- 57 09 30 Kabeljauwfilet graatloos, 500 gram 11.95 Noordzeesalade 150 gram 3.90 Ongepelde wokgarnalen 500 gram 12.95 Zeebaarsovenschotel huisgemaakt, 2 stuks 15.95
Zeeuwse oesters, ovenschotels, gebakken vis, diverse salades, haring/tapas Tot ziens bij Vishandel Van As Zeeland BV VERMARE KRABBENDIJKE Oostweg 27, Krabbendijke, tel. 0113-501391 www.vermarevof.nl tussen 18.00-19.00
Oosterscheldekreeften,
uur gesloten

ZORG IN DE REGIO

Allévo, zorg- en dienstverlening

Tel. 088-11 02 800, ook voor dringende hulp-vragen 24 uur per dag en in het weekend.

Buurtdiensten Reimerswaal

Voor alle hulp in het huishouden.

Team 1: Yerseke, Kruiningen, Hansweert, Schore.

Tel. 06 - 10 27 41 32. E-mail: reimerswaal@buurtdiensten.nl

Team 2: Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde.

Tel. 06 - 51 43 77 86. E-mail: reimerswaal2@buurtdiensten.nl

Buurtzorg Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde Verzorging en verpleging, 06-23 28 29 80.

Buurtzorg Yerseke team dorp: 06-13 24 88 86.

Buurtzorg Yerseke team Moerplein: 06-82 13 34 00.

Buurtzorg Kruinigen en Hansweert: 06-12 54 66 52.

Clara Thuis

Voor vrijwillige terminale zorg aan huis.

Inlichtingen of aanmelding: Tel. 06-23496684 / www.clarathuis.nl

www.bakkerijhetzand.nl

Dorpsstraat 82 • Krabbendijke • Tel. 0113 - 50 64 90

Apothekersassistent(e)

Huisartsenpraktijk Balans Krabbendijke

Per 1 juni zijn wij op zoek naar een enthousiaste, flexibele apothekersassistent(e) die ons team wil komen versterken voor 3 dagen per week. Het is een leuke en afwisselende functie in een gezellige dorpspraktijk. We werken digitaal met o.a. Apro, Sanday en Uw Zorg-online.

Als apothekersassistent(e) geef je voorlichting aan patiënten over genees- en zelfzorgmiddelen en zorg je voor het bewaken, controleren en ter handstellen hiervan. Jij zorgt ervoor dat iedereen op tijd en correct zijn of haar medicatie ontvangt. Je werkt secuur en kunt mensen goed adviseren.

Wat kun je van ons verwachten:

Een gemotiveerd team

Prettige werksfeer

Arbeidsvoorwaarden en salaris volgens cao-Huisartsenzorg

Word je enthousiast van deze vacature en zie jij jezelf als een versterking van ons team, dan zien we jouw motivatie en CV graag tegemoet.

Je kunt je sollicitatie richten aan Sharon Minnaard (praktijkmanager)apotheek@hapbalans.nl www.balanshuisartsenpraktijk.nl

Sluiting sollicitatie 17-04-24

Inlichtingen of aanmelden via Cliënten Service Bureau van zorggroep Ter Weel: 0900-22 44 88 0 (lokaal tarief). ma-vrijdag van 8.30-17.00 uur.

RST zorgverleners (Reformatorische zorg) 24 uur bereikbaar voor verpleging en verzorging. Tel. 085 - 80 88 162.

Altijd tijd voor een gesprek 0900-0767. Vertrouwelijk, anoniem, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Vrijwilligershulp Krabbendijke Handje Extra

Voor als u even een handje extra kunt gebruiken bij bijvoorbeeld het boodschappen doen, mantelzorgondersteuning, begeleiding en vervoer bij bezoek huisarts of ziekenhuis. 06-20 12 70 15 handjeextrakrabbendijke@gmail.com

Stichting Korrelatie

Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-18.00 uur 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl

Verloskundigen Reimerswaal

Bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Tel. 0113-50 38 42. www.verloskundigenreimerswaal.nl

Verloskundigen Zuidwesthoek

Spreekuren in Rilland, Hoogerheide en het MoederKindcentrum in ‘het Bravis’ te Bergen op Zoom, 24/7 bereikbaar op 06-46 61 65 55, www.verloskundigenzuidwesthoek.nl, verloskundigenzuidwesthoek@outlook.com

Vrijwilligershulp Klusteam Rilland Wij ondersteunen bij het verbeteren van de leefomstandigheden van iedere volwassene ongeacht leeftijd, ziekte, handicap, of anderszins bijvoorbeeld bij klusjes maar ook indien u behoefte heeft aan dagelijks telefonische controle hoe het met u gaat. 06-51 36 46 28

Diabeteslijn: 033-46 30 566, info@dvn.nl

Adviesbureau Veilig Langer Thuis Wonen (VLT)

De wegwijzer voor ouderen en mantelzorgers! Voor kosteloos, vrijblijvend, onafhankelijk advies, op het gebied van praktische zaken, zorginhoudelijke zaken, wet en regelgeving en voor het bieden van een luisterend oor zijn we bereikbaar op: tel. 06-49329487, e-mail: info@adviesbureau-vlt.nl.

WEEKENDDIENSTEN

Avond- en weekenddiensten huisartsen

Voor medische spoed belt u buiten kantooruren (17.00-08.00 uur ’s morgens) de Huisartsenpost, telefoon 0880-0228125. De huisartsenpost is gevestigd op het terrein van het Admiraal de Ruyterziekenhuis.

Avond- en weekenddienst tandartsen

Voor spoed mondzorg buiten kantooruren (17.00-08.00 uur

’s morgens): Raadpleeg de website of het antwoordapparaat van uw tandarts.

Weekenddiensten dierenartsen

Gezelschapsdieren: Kliniek Dier & Arts en Dierenkliniek Goes; bellen voor een afspraak: tel. 0113-22 88 66.

Landbouwhuisdieren: 0113-34 24 86

Huisartsenpraktijk Balans Krabbendijke

Beste patiënten,

Wij willen u graag op de hoogte stellen van een belangrijke mededeling met betrekking tot onze zorg-online diensten. Van 18 april tot en met 23 april zal de toegang tot UwZorg-online tijdelijk niet beschikbaar zijn vanwege de implementatie van ons nieuwe computerprogramma. De overstap op het nieuwe computerprogramma zal plaatsvinden op 22 april.

Een van de vernieuwingen is het track & tracesysteem. Hierdoor kunnen we u beter informeren over wanneer uw medicatie klaarligt om opgehaald te worden. Dit zal leiden tot een efficiëntere afhandeling en een verbeterde communicatie tussen de apotheek en u als patiënt. U ontvangt een mail wanneer het pakket voor u klaarligt in de apotheek waar alles persoonlijk is gebundeld.

Belangrijke actiepunten voor u: - U kunt tijdens de implementatie van 18 april tot en met 23 april geen gebruikmaken van UwZorg-online

- Lever herhaalmedicatie uiterlijk 17 april digitaal in, na 17 t/m 23 april is het aanvragen van herhaalmedicatie alleen mogelijk door het inleveren van etiketten bij de apotheek. Het verzoek om medicatie niet telefonisch aan te vragen

Afhaalautomaat:

Pakketten worden alleen persoonlijk gebundeld in het afhaalautomaat. Vraagt u medicatie aan voor meerdere gezinsleden dan krijgt u meerdere sms-codes en u zult de pakketten 1 voor 1 uit het afhaalautomaat moeten halen. Let op! Het afhaalautomaat is 24/7 beschikbaar, dus ook in het weekend. Als u medicatie aanvraagt haal dit dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 dagen, wanneer u een sms-code ontvangt. Zo kan iedereen gebruik blijven maken van deze service zonder dat het afhaalautomaat vol raakt en andere mensen er geen gebruik van kunnen maken.

We doen onze uiterste best, maar het kan in het begin zorgen voor langere wachttijden.

Bedankt voor uw medewerking!

10 Advertentieblad Reimerswaal 10 april 2024 - nr. 3453
0% 100%
Work in progress...

• Financieel administratief medewerker

PELLETKACHELS EN BIOMASSAKETELS

De Poort 25, 4411 PB Rilland Tel. 0111 - 41 25 98

11 10 april 2024 - nr. 3453 Advertentieblad Reimerswaal Tompouce met slagroom Tompouce zonder slagroom Oranjestute Oranjesoes of muffin Koningsdagmacaron Samen Vaderlandse liederen zingen in de Gereformeerde Gemeente Kruiningen 27 april vanaf 9 30 uur Bestel uw oranjegebak en steun: In samenwerking met: Koningsdagactie ----------------------------------------------------------------------------------------------------Bestelbon Naam Adres: Telefoonnummer: Welkom! 4 voor € 7,50 4 voor € 7,€ 3,50 p/s € 2,75 ; 4 voor € 10,p/s € 1,50 ; 5 voor € 6,Tompouce met/zonder slagroom Oranjestute Oranjesoes Oranjemuffin Kon ngsdagmacaron Let op Tompouce zijn per 4 stuks x4 x x x x Totaal: € Lever uw bestelbon (door de brievenbus) in uiterlijk D V 23 apr l op Zandweg 27 4416 NC Kruiningen Of geef uw bestel ing door via de mail: koningsdagactie@hotma l com Beta ing kan (bij voorkeur) via de QR code of gepast beta en bij afhalen Afhalen op 27 april vanaf 9:00-10:30 in de Gereformeerde Gemeente Kruin ngen Hansweertsestraatweg 1 4416 ND Kruin ngen dinsdag t/m vrijdag 9:00 - 17:00 en zaterdag 9:00 - 16:00 VOLG ONS OP FACEBOOK EN INSTAGRAM Mooie en zeer gevarieerde zomer collectie DAMES en JONGE MEIDEN kleding in de winkel. Er is voor elk wat wils! Elke dag nieuwe aanvulling. Veel SJAALS, KETTINGEN, (LEREN) TASSEN Alle HOEDEN € 29,99 per stuk. MARIANNE PANTY’S 6 paar voor € 14,99 ( 15 en 20 den.) WOONACCESSOIRES in alle stijlen. Heel veel ZIJDE BLOEMEN gratis geschikt tot een mooi boeket. WIN een cadeaubon van € 100,- of € 25,www.meeuwsen.nl | Yerseke Kreeft 4 | Tel.: 0113-573878 HYDRAULISCHE SLANG KAPOT? Bekijk onze WEBSITE voor alle informatie: WWW.MEEUWSEN.NL Kreeft 4, Yerseke Tel.
E-mail:
PLAATWERK ENGINEERING
+31 (0)113 57 38 78
info@meeuwsen.nl
Wij zijn op zoek naar JOUW TALENT:
bij MEEUWSEN?
Verkoper technische handel binnendienst • Balie-/Magazijnmedewerker • Operator plaatwerk Werken
uw
de oneven weken geopend van 08.00-12.00 uur Zaterdag in de even weken gesloten A.s. zaterdag zijn we geopend www.groenleer.com Hét adres voor al uw oud ijzer en metalen! info@groenleer.com ERKEND INSTALLATIEBEDRIJF CV, GAS, WATER EN ELEKTRA ONDERHOUD EN SERVICE BEVEILIGINGSINSTALLATIE KOELINSTALLATIES WARMTEPOMPEN
ERKEND DEALER Oostpolderweg
|
NN Krabbendijke | Tel. 0113 50 18 51 info@versteegtechniek.nl | www.versteegtechniek.nl W W W . Z E E U W S E B A K C L U B . C O M Z E E U W S E B A K C L U B A A N B I E D I N G E N W E E K 1 5 B O N B O N S M A C A R O N S K O E K J E S B A K M I X E N B R O O D G E R E E D S C H A P S T R O O I S E L S K L E U R S T O F G L U T E N V R I J B A N K E T M A R K T 2 0 K R U I N I N G E N D O N D E R D A G 8 : 0 0 - 1 5 : 0 0 U U R Z A T E R D A G 8 : 0 0 - 1 3 : 0 0 U U R V O L L E R K O R E N € 2 , 6 5 B O E R E N B O L U S C A K E € 3 , 9 9 V R U C H T E N S C H E L P J E € 1 , 9 9 Zaterdag 13 april 2 bollen js Zaterdag iijs Zaterdag 13 2 bollen ijs voor €2 50 voor €2,50 €2,50 Snellemarkt
Kruiningen
www.slagerijvansoest.nl Biefstuk 4+1 GRATIS Gevulde smulbollen per stuk 5.00 Rundergehakt 1 kilo 9.75 Half om half gehakt 1 kilo 8.75 Losse worst 1 kilo 7.25 Dinsdag en donderdag gehaktdag: Donderdag, vrijdag en zaterdag: Vleessalade 100 gram 1.59 Komkommersalade 100 gram 1.49 Vleeswarenkoopjes: Gebraden gehakt 100 gram 1.59 Rauwe boerenham 100 gram 2.49 Bij aankoop van 25 euro of meer: bakje ei-baconsalade gratis De gevulde slagerstas, deze week met: 4 kipkrokant schnitzels, 4 kipdijen, 4 kiphaasjes, 100 gram rollade, bakje kip-knoflooksalade 22.50 HAMBURGERFESTIVAL Alle burgers 4+1 GRATIS Runderlappen met een randje 500 gram 6.50 Kwartetjes 4 voor 6.00 Keurslagerij VAN VELZEN Dorpsstraat 84 4413 CE Krabbendijke tel. 0113-501548 www.vanvelzen.keurslager.nl LEKKER VOORDELIGE KWARTETJES 3 lentekarbonades, 400 gram kipsaté, 4 gevulde gehaktballen, 4 burgers 2 pakketjes naar keuze, samen 9,75 LEKKER BELEG Grillworst, kipham, cornedbeef en gegrilde boterhamworst 3 x 100 gram 5,75 TROTS VAN DE KEURSLAGER Biefstuk- of bavettespiesen 2 stuks 5,50 KEURSLAGERKOOPJE Cordon bleu v/k 100 gram 1,50 KIPLEKKER Mini-kiprollade 100 gram 1,40 SALADEDUO VAN DE WEEK Ei-bacon-, kip-peper-, vleessalade en filet Martino 2 x 100 gram 3,99 WOENSDAG GEHAKTDAG!!! Kijk op www.keurslager.nl voor mooie en lekkere recepten AANBIEDINGEN GELDIG T/M 25 APRIL 2024
De Zeeuwse verzamelaar voor al
metaalafval! Wijziging openingstijden m.i.v. 1 januari 2023 Op werkdagen zijn wij geopend van 07.30-17.00 uur Op zaterdag in
16
4413
5, 4416 BR
• T: 0113 - 38 46 99

Wij kunnen deze gelijktijdig bezorgen met Advertentieblad Reimerswaal.

Wij bezorgen ook de buitengebieden! (elk adres in Reimerswaal wordt bezorgd).

Vraag naar onze scherpe prijzen!

P.S. Wij kunnen uw folder ook ontwerpen en drukken/printen

Puzzelen maar...

AMUSEMENTSHAL

ATOOMONDERZEEER

BIJEENKOMST

BLIKSEMFLITS

CONTOUR

DOBERMANN

EEUWFEEST

ENGEL

EVACUEREN

FYSIOTHERAPEUT

GEBREK

GEHAKTBALLEN

HEBREEUWS

INSENSIBILITEIT

KINDERHOOFDJE

KLEINKUNSTENAAR

KOFFIEKLEURIG

LEKKERBEKKEN

LIGFIETS

OEVERLOOS

ONBESUISD

ONHEILSBODE

ORTHOPEDIST

PARTNERRUIL

REINIGER

RESTRICTIEF

ROZENSTOK

SCHOMMELSTOEL

TERMINAL

TRAANGASGRANAAT

UITSTERVEN

VADERTROTS

VARIABILITEIT

VERBEELDEN

VLEDDERVEEN

WAARACHTIG

WEIDS

12 Advertentieblad Reimerswaal 10 april 2024 - nr. 3453 OUR ONIONS MAKE YOU SMILE REGELMATIG ADVERTEREN? Vraag om een scherpe contractprijs!!!
wilt een folder laten bezorgen? Weekblad Huis-aan-huisbezorging in de verspreiding donderdag maandagmorgen Zuidweg e-mail: info@velzenbv.nl Bespaar deze winter nog op uw stookkosten! Ontdek de mogelijkheden van een sfeervolle pelletkachel 29 + 30 maart én 2e Paasdag 1 april PAASSHOWvoordelen: www.solidekozijn.nl bedrijf dat (uw) oude tweede leven geeft. meubels. kasten en tafels OPEN DAG! 23 MAART 10.00 Muppets meubels RX 44 WWW.MUPPETSMEUBELS.NL Goudverf VOOR AL UW VERF Deskundig scherpe prijzen bezorging in regio WWW.GOUDVERF.COM 06-40 64 92 39 De nieuwe collectie is binnen! speciaalzaak voor oost-zuid-beveland brillen contactlenzen hoortoestellen KOLE op Mail, app info@koleoptiek.nl Spoorstraat 20G, ‘s-Gravenpolder 31 41 89 info@opslagruimtehuren.nl winkel vele Cartridges
U
Zuidweg 19 Krabbendijke T 0113- 50 14 02 E info@velzenbv.nl

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen en cadeaus, ontvangen rond 30 maart, de dag dat wij 45 jaar getrouwd waren.

Jaap en Jannetta Weststrate-van Iwaarden

Kruiningen

Gevraagd: HULP IN DE HUISHOUDING

voor dinsdag- of woensdagmorgen.

Omgeving Kruiningen. We zien uw reactie graag tegemoet.

App of bel naar 06-28840575

Zondag 14 april 18.30 uur

Dienst voor jong en oud

Thema: IMPACT

Welke impact heeft

Jezus op jouw leven?

Spreker: Karim Landoulsi

Samen zingen met ‘The Saved’.

Gereformeerde Kerk

Dorpsstraat 5

Krabbendijke

Iedereen is van harte welkom!

Te koop gevraagd:

GARAGEBOXEN

EN/OF LOODSEN

Tel. 06-53399734

coniferen (achter) 22 meter lang, 2,75 hoog en ongeveer 50 centimeter diep willen scheren en afval opruimen in Krabbendijke Reactie op 06-46608106

OUDPAPIER HANSWEERT

kunt u a.s. zaterdag 13 april tussen 9.30 en 12.00 uur afgeven bij de container aan de Tramperweg.

Muziekvereniging Scheldegalm

OUDPAPIER RILLAND

a.s. zaterdag (2e zaterdag van de maand). Graag voor 08.30 uur gebundeld aan de weg gereedzetten op de plaatsen van de kliko’s. Graag op tijd aan de weg zetten.

OUDE METALEN?

Bel: 06-21623737

’s avonds na 19.00 uur.

Zaterdag a.s. wordt weer

OUDPAPIER opgehaald t.b.v. de zending te Waarde en Oostdijk. We beginnen om 8.30 uur. Zet u het s.v.p. gebundeld gereed? De zendingscommissie

GEZOCHT

VANAF 1 3 JAAR

voor zaterdagen en vakanties

Info op www.lans.nl of via 06-83840504

KWEKERIJ Butijn

Tulpen en Ranonkels

Direct uit de kas

1 BOS

€ 3,00

2 BOSSEN

€ 5,00

OOK DIVERSE ANDERE SOORTEN BLOEMEN, BOEKETTEN EN PLANTJES!

en wie weet verwelkomen we jou binnenkort in ons team!

13 10 april 2024 - nr. 3453 Advertentieblad Reimerswaal
SCHOLIEREN
Goudverf VOOR AL UW VERF Deskundig advies, prima service, scherpe prijzen Gratis bezorging in de regio WWW.GOUDVERF.COM 06-40 64 92 39 info@goudverf.com DORPSSTRAAT 46A KRABBENDIJKE 0113-502188 VOOR BINNEN EN BUITEN OOK VOOR ONDERHOUD ZONWERING ROLLUIKEN Sfeervolle Neem contact met ons op voor een afspraak in onze showroom en ervaar het zelf! Bel naar: 0113-551384 Nu tijdelijk met 100 KG gratis ENplus A1 houtpellets! Pelletkachels aan alle merken cv-ketels! Bel voor een afspraak naar 0113 - 551384. Of jaarlijks onderhoud met een voordelig onderhoudscontract? Al vanaf € 6,50 p/maand! Zie ook onze website: hkmn.nl/onderhoud Onderhoud Bel of mail ons voor een vrijblijvende aanbieding! Huren is ook mogelijk vanaf € 33,49 p/maand incl. onderhoud, storingen en garantie. 0113 - 551384 info@hkmn.nl WhatsApp: 06 -86881088 Cv-ketel vervangen? Verkoop, reparatie en onderhoud van WITGOED en INBOUWAPPARATUUR STORING M ELDEN? Bel 06 - 53 59 81 10 Ook voor een ruim assortiment biologische groenten & fruit Wij staan op de vrijdagmarkt te Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur Hollandse bloemkool per stuk 1.25 Zoet & sappig grote perssinaasappelen 16 stuks 3.50 Veldsla per 250 gram 1.75 Geldig op de vrijdagmarkt in Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur. Brood van toen alle soorten m.u.v. spelt, 3 voor 7,50 100% jn volkoren 3 stuks 6,00 Belgische puntjes wit en bruin 10 voor 4,00 Oranje fondantpencees 5 voor 5,00 Oranje fondantsprits per pak 4,00 Op de markt in Yerseke en Wemeldinge Fabiusstraat 100, 3248 AK Melissant Tel. 0187 - 60 36 30 - e-mail: cndonselaar@kliksafe.nl www.cordekaasboer.nl Nog 1 keer de Brugge oud! Geweldig lekker, kilo 12 . 95 Slagerssnijworst 100 gram 1 . 49 Verse scharreleieren 10 stuks 2 . 25 Vanaf heden vaste lage prijs, alle soorten geitenkaas v/d Mekkerstee van jong tot oud en kruiden kilo 1 7 . 95 Gezocht: Wie wil tegen
onze
Weihoek 14
PX Kruiningen 0113 - 760 905 info@uwwoninginrichting nl www uwwoninginrichting nl Vacature Woningstoffeerder Ben jij een gepassioneerde stoffeerder en op zoek naar een nieuwe
Ben jij de ervaren
Stuur dan je sollicitatie met CV naar
nl t a v Edward Witte We kijken uit naar jouw sollicitatie
Voor mensen met een goede smaak! Check onze website voor de de wekelijkse specialiteiten Kreeft 1 • Yerseke • www.tankstationsteketee.nl OOK IN ONZE LUNCHROOM : IEDERE DONDERDAG EN VRIJDAG VERSE NASI Gebraden bouten Vers voor u gebraden! 3+1 gratis Satévlees 100 gram € 1.29 UW BANK IN DE BUURT! Dorpsstraat 48, Krabbendijke Tel. 0113 - 50 30 13 - Dinsdag gesloten www.reimerswaalverzekeringen.nl rvh@zeelandnet.nl OOK VOOR AL UW VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN! KRABBENDIJKE Maandag en vrijdag geopend van 13.00-17.00 uur. Woensdag en donderdag geopend van 09.00-12.00 uur. Daarbuiten op afspraak
een (redelijke) vergoeding
4416
uitdaging? Dan hebben wij een fantastische kans voor jou! Ons dynamische team is per direct op zoek naar een ervaren stoffeerder om onze buitendienst te versterken Solliciteren:
stoffeerder die wij zoeken?
directie@uwwoninginrichting
Sluisweg 3, 4416 NH Kruiningen Tel. 06-20353809 kwekerij-butijn@kliksafe.nl

Familieberichten

zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart;

1 Petrus 1 : 22b

Zeer bedroefd stellen we u in kennis dat door de Heere, voor ons onverwachts van ons is weggenomen mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en allerliefste oma

Johanna de Bat - van den Berge ~ Joke ~

in de leeftijd van 64 jaar.

We zijn intens verdrietig, maar dankbaar voor alle liefde en zorg die we van haar hebben mogen ontvangen.

Lau de Bat

Jo-Annes en Mariska

Job, Tim, Aimée

Laurens en Jeannery

Benthe, Marilynn, Veerle

Marlies en Arie

Lars, Anna, Lotte, Luuk

Jacco en Francisca

Levi, Tess, Faye, Loïs

Mark en Esther

Naël

Armin en Jorina

Thomas

6 april 2024

2e Vlietweg 18a, 4415 AG Oostdijk

Mijn vrouw, onze moeder en oma is thuis opgebaard, waar gelegenheid is tot condoleren D.V. woensdag 10 april van 19.00 tot 20.30 uur.

De rouwdienst zal worden gehouden D.V. donderdag 11 april om 13.00 uur in de kerk van de Gereformeerde Gemeente, J.W. Frisostraat 1 te Krabbendijke. U wordt gevraagd om 12.50 uur aanwezig te zijn. Deze dienst is ook te beluisteren via www.gergemkrabbendijke.nl.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Krabbendijke. De toespraak op de begraafplaats is ook te beluisteren via www.dorstbegrafeniszorg.nl/meeluisteren Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot condoleren in de kerk.

Mijn vrouw, onze moeder en oma hield van mensen en had daarom met veel mensen contact. Door haar plotseling overlijden was het onmogelijk alle adressen te achterhalen van de mensen die zij liefhad en die haar liefhadden. Wij vragen u deze advertentie als persoonlijke uitnodiging te beschouwen.

Heel verdrietig zijn wij na het plotseling overlijden van onze lieve vriendin

Joke de Bat

We wensen de familie heel veel sterkte.

Kees en Ella Nieuwenhuijse Daisy en Daniël

Oostdijk, 6 april 2024

Met droefheid en verslagenheid, delen wij u mede, dat de Heere uit onze familie heeft weggenomen, onze lieve zus, schoonzus en tante

Joke van den Berge

echtgenote van Lau de Bat in de leeftijd van 64 jaar.

Wij wensen Lau en de (klein)kinderen Gods troost en nabijheid toe.

Kruiningen: Ina van Zweden - van den Berge

Yerseke: Betsie en Wijnand

Hoogesteger - van den Berge

Yerseke: Rinus en Joke

van den Berge - van der Jagt

Kruiningen: Annie en Andre

Sandee - van den Berge

Arnemuiden: Jan en Matty

van den Berge - Neels

Kruiningen: Bart en Anja

van den Berge - Sinke

‘s-Heer Dineke en Kees de KosterArendskerke: van den Berge

Kruiningen: Wilna van den Berge

Neven en nichten

Achterneven en - nichten

Wij gedenken in liefdevolle herinnering aan degenen uit de familiekring die ons zijn voorgegaan

Oostdijk, 6 april 2024

Bedroefd geven wij kennis van het overlijden van onze geliefde schoonzus en tante

Johanna de Batvan den Berge

echtgenote van onze broer en zwager Lau de Bat

Sterke de Heere Lau, de kinderen en kleinkinderen in deze smartelijke weg en heilige deze roepstem aan ons aller hart.

Krabbendijke: Jaap en Janny

Yerseke: Rien en Mia

Kruiningen: Joke - Huib (in herinnering)

Kruiningen: Mart en Dineke

Yerseke: Johan en Els

Oostdijk: Henk en Neeltje

Waarde: Sjaak en Els

Oostdijk: René en Mieke

Neven en nichten

Oostdijk, 6 april 2024

14 Advertentieblad Reimerswaal 10 april 2024 - nr. 3453

Familieberichten

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze geliefde broer, zwager en oom

Jaap Versprille

echtgenoot van Jannie Versprille-Hubregtse

De Heere sterke onze geliefde schoonzus met haar kinderen, kleinen achterkleinkinderen in dit verlies en heilige de roepstem aan ons aller hart.

Ina en Ko Scheele-Versprille

Kees en Atie Versprille-Schippers

Neven en nichten

 maart 

Verlangend naar haar thuis en alle dierbaren die haar voorgingen, is in alle rust overleden onze lieve ma

Clim de Fouw

Kruiningen, -- Goes, --

Stans, Hanneke, Wendy

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Voor uw blijk van medeleven en belangstelling, zowel persoonlijk als schriftelijk, ons betoond na het overlijden van mijn geliefde man, onze lieve zorgzame (schoon)vader en opa

Willem Johannes

Manni

Wim

betuigen wij u onze welgemeende dank. Uw medeleven en aanwezigheid heeft ons erg goed gedaan.

W. Manni - Vogelaar Kinderen en kleinkinderen

Kruiningen, april 2024

Wat was het fijn om na het overlijden van onze lieve man, vader en opa

Abraham Dirk de Munck ~ Bram ~

in welke vorm dan ook, jullie medeleven te hebben mogen ervaren. Dit heeft ons bijzonder goed gedaan.

Namens allen, J.A. de Munck-van der Jagt

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers van Hof Cruninghe voor de liefdevolle verzorging van Bram.

15 10 april 2024 - nr. 3453 Advertentieblad Reimerswaal
Molenlaan 10 | 4401 CC | Yerseke 0113-573082 (24 uur per dag bereikbaar) www.begrafenisverzorgingvanburg.nl 0113 - 50 41 99 06-50 88 40 62 Rouwcentrum “Waardig” Koninginneweg 2 4414 AM Waarde www.mariva-uitvaart.nl Butler Uitvaartverzorging
oor een persoonlijk en respectvol afscheid.
0113
34 03 81
1
PJ
www.peterbutler.nl
V
Tel.
-
Kitskinderscheweg
4421
Kapelle info@peterbutler.nl

20% Horren

Kidsple

10:00 - 15:00 u

20 AprilGratis entree

Weihoek 14 Kruinin

- 20% Raamdecoratie

Stands Horeca Kidsplein

scan de code voor alle activiteiten, me informatie en deelnemende bedrijven

Acties geldig 15-04-24 t/m 27-04-24

www.huisentuinevenement.nl

- 20% Horren Workshops Inspiratie

10:00 - 15:00 uur

scan de code voor meer informatie en deelnemende bedrijven.

Weihoek 14 Kruiningen

20 April 10:00 - 15:00 Weihoek 14 Kruiningen Gratis entree

www.huisentuinevenement.nl

www huisentuinevenement nl Stands Inspiratie Workshops Presentaties Foodtrucks Kidsplein

Acties geldig 15-04-24 t/m 27-04-24 - 25% PVC & Tapijt

scan de code voor alle activiteiten, meer informatie en deelnemende bedrijven

16 Advertentieblad Reimerswaal 10 april 2024 - nr. 3453
EC s imm ra m ecor e specialist
april anwe 10 - 1 :00 voor demons raties en l uw vragen
0
-
BECE slimmeraamdecoratie specialist 20 april aanwezig 10:00 - 13:00 voor demonstraties en al uw vragen.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.