Advertentieblad Reimerswaal week 12-2021

Page 1

cv-ketel • Bij eventuele storingen kunt u rekenen op 24-uurs service 24 •maart • week 12 jaargang 83 nr. 3294 Veel2021 onderdelen op •voorraad van gebruikelijke toestellen

Advertentieblad Reimerswaal Cv-ketel toe aan vervanging? Neem contact op voor een scherpe offerte!

HOEKMAN installatiebedrijf Valckenisseweg 34 4411 BR Rilland

info@hkmn.nl 0113 - 55 13 84

Kijk voor al onze contracten of om het contractformulier te downloaden op onze website:

hkmn.nl/onderhoud

Nieuwe voorjaars/ zomercollectie! Kom snel kijken, maak vrijblijvend een afspraak

Onderhoudscontract Onderhoudscontract voor voor cv-ketels cv-ketels Zorgeloos Zorgeloos warmte warmte en en warmwater. warmwater. Uw Uw onderhoud onderhoud geregeld geregeld zonder zonder dat dat u u er er zelf zelf over over hoeft na te denken. Een eventuele storing snel en vakkundig opgelost. Onze servicedienst hoeft na te denken. Een eventuele storing snel en vakkundig opgelost. Onze servicedienst staat staat voor voor u u klaar! klaar! Onderhoud Voordelen onderhoudscontract: Onderhoud aan aan alle alle Voordelen onderhoudscontract: merken cv-ketels! merken cv-ketels! ••• Jaarlijkse Jaarlijkse inspectie inspectie en en reiniging van het toestel reiniging van het toestel ••• Vast Vast bedrag bedrag per per maand, maand, bij bij het het onderhoud onderhoud geen geen voorrijkosten voorrijkosten ••• Geen Geen omkijken omkijken meer meer naar naar uw uw cv-ketel cv-ketel ••• Bij Bij eventuele eventuele storingen storingen kunt kunt u u rekenen op 24-uurs service rekenen op 24-uurs service ••• Veel Veel onderdelen onderdelen op op voorraad voorraad van gebruikelijke van gebruikelijke toestellen toestellen Cv-ketel toe aan vervanging? Neem Cv-ketel toe aan vervanging? Neem Cv-ketelop toevoor aaneen vervanging? Neem contact scherpe offerte! contact op voor een scherpe offerte! contact op voor een scherpe offerte!

HOEKMAN HOEKMAN installatiebedrijf installatiebedrijf Valckenisseweg Valckenisseweg 34 34 4411 4411 BR BR Rilland Rilland

info@hkmn.nl info@hkmn.nl 0113 55 13 13 84 84 0113 -- 55

 0113-503123 of

Voor ieder kind een leuk presentje

Dorpsstraat 50 - Krabbendijke

Kijk voor voor al al onze contracten Kijk al onze onze contracten contractente ofKijk omvoor het contractformulier contractformulier of om het te of om het contractformulier te downloaden op onze downloaden website: downloaden op op onze onze website: website:

hkmn.nl/onderhoud hkmn.nl/onderhoud

Onze winkel hangt vol met een prachtige collectie zomerkleding Wilt u komen kijken? Maak een afspraak en kom gezellig langs!

4 runderschelpjes + 4 kiphaasrolletjes + 4 hamburgers + stukje piri piriworst + 100 gram 00 gevuldeitjesalade

15.

500 gram kipfilet of blokjes + 500 gram rundergehakt

8.

95

Kwartetjes

4+1 gratis 4+1 gratis

Sukadelappen 500 gram

6.98 4.25

Hamlappen 500 gram

ER IS WEER VERS HOLLANDS LAMSVLEES

o.a. lamsbout, koteletjes enz...

Bel naar 0113-320556 of app naar 06-58842079

Huisgemaakte rauwe ham 100 gram

Hoofdstraat 75, 4416 AC Kruiningen

Kippepersalade

100 gram

1.69 1.79 1.79

Herfstsalade 100 gram + selleriesalade 100 gram

2.75

100 gram

Gerookte kipsalade 100 gram

Salami-kaassalade

ALLEEN VRIJDAG EN ZATERDAG:

Bij aankoop van 2 biefstukjes... 1 kg vers gesneden friet van Zorghoeve Sequoiahof 100 gram gegrilde tandoori spekjes... 2,50

WOENSDAG GEHAKTDAG:

Kipfilet 100 gram

2.29 2.09

Rundgehakt kilo

Jonge of jong belegen kaas 500 gram

5.95

Losse worst

Halfom gehakt

kilo

kilo

6.75 6.25 5.95

Snellemarkt 5, 4416 BR Kruiningen • T: 0113 - 38 46 99 www.slagerijvansoest.nl

Autoruitschade? Autoruitschade?

OOK ADVERTEREN? E-mail: info@velzenbv.nl Website: www.velzenbv.nl/advertentieblad

VANAF DONDERDAG:

week van de salade

Autoruit schade?

Diverse smaken saucijzen

Buiten om de kleding ook van harte welkom op afspraak voor bijv. bonbons, snoep, nootjes, bakproducten, cadeautjes, boeken enz.

06-23408890 of doe een PB

Bel 0113 - 251 700

Bel 0113 - 251 700

Weekblad Huis-aan-huisbezorging in 9200 gezinnen in de gemeente Reimerswaal Wekelijkse verspreiding op woensdag. Advertenties inleveren op donderdag en vrijdag, maar uiterlijk op maandagmorgen vóór 12.00 uur bij Zuidweg 19 4413 NL Krabbendijke tel. 0113 - 50 14 02 e-mail: info@velzenbv.nl

Bel 0113 - 251 700

www.advertentiebladreimerswaal.nl


2

Advertentieblad Reimerswaal

24 maart 2021 - nr. 3294

Reimerswaal info

Kijk ook op: www.reimerswaal.nl

Wekelijkse informatierubriek Gemeente Reimerswaal

Vergaderagenda

Contactgegevens

• Besluitraad: Dinsdag 30 maart, 20.00 uur. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl

8 maart 2021

Sporten tijdens de lockdown Ook volwassenen vanaf 27 jaar kunnen per 16 maart gezamenlijk sporten op sportaccommodaties buiten. Daarnaast zijn zwemlessen voor kinderen tot en met 12 jaar toegestaan.

Kinderen tot en met 17 jaar

Vanaf 18 jaar tot en met 26 jaar

Gezamenlijk sporten buiten overal toegestaan. .

Buiten: sporten met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand toegestaan.

Geen 1,5 meter afstandsregel tijdens het sporten. Wedstrijden alleen tussen teams van dezelfde sportvereniging toegestaan. Geen publiek. Kleedkamers, douches en kantines gesloten. Binnensport niet toegestaan. Zwemlessen voor A-, B- en C-diploma toegestaan voor kinderen tot en met 12 jaar.

Op sportaccommodaties buiten: gezamenlijk sporten toegestaan. Op andere locaties buiten, op initiatief (of in opdracht) van gemeentes: gezamenlijk sporten onder begeleiding toegestaan. Geen 1,5 meter afstandsregel tijdens het sporten op sportaccommodaties en andere locaties. Wedstrijden alleen tussen teams van dezelfde sportvereniging toegestaan. Geen publiek.

Vanaf 27 jaar

Kleedkamers, douches en kantines gesloten. Binnensport niet toegestaan.

.

Buiten: sporten met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand toegestaan. Op sportaccommodaties buiten: gezamenlijk sporten toegestaan met maximaal 4 personen (excl. instructeur) op 1,5 meter afstand. Op andere locaties buiten, op initiatief (of in opdracht) van gemeentes: gezamenlijk sporten onder begeleiding toegestaan met maximaal 4 personen (excl. instructeur) op 1,5 meter afstand.

Topsporters Trainingen en wedstrijden toegestaan voor topsporters die uitkomen in topsportcompetities en andere topsporters die zijn verbonden aan instellingen voor topsport. Geen publiek.

Algemeen telefoonnummer: 14 0113 E-mail: gemeente@reimerswaal.nl WhatsApp: 06-23 23 69 42. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen. Berichten worden behandeld tijdens onze openingstijden. Publieksbalie: Gemeentehuis, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen. De balie voor burgerzaken is uitsluitend op afspraak geopend. Op sommige dagen ook buiten de algemene openingstijden van het gemeentehuis. Kijk op www.reimerswaal.nl voor een beschikbaar tijdstip of bel ons via telefoonnummer 14 0113. Openingstijden gemeentehuis: Maandag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur Vrijdag 8.30 - 12.00 uur Afspraken met raadsleden: Griffie - telefoon: 14 0113 of griffie@reimerswaal.nl Afspraken met leden college burgemeester en wethouders: Bestuurssecretariaat - telefoon: 14 0113 of bestuurssecretariaat@reimerswaal.nl Noodgevallen openbare ruimten: Voor dringende noodgevallen aan wegen, rioleringen, openbaar groen en dergelijke, buiten kantooruren. Telefoon: 06-53702470. Heeft u een verstopping? Neem dan altijd eerst contact op met de gemeente. Inloopspreekuur wijkagenten: De wijkagenten van de gemeente Reimerswaal houden iedere donderdag van 09.00 tot 12.00 uur inloopspreekuur in het politiesteunpunt Kruiningen. Het steunpunt zit op de 1e verdieping van Bachten Vaete, Brouwerijstraat 1 in Kruiningen, tegenover het gemeentehuis. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Voor ouders/verzorgers, jongeren tot 23 jaar en professionals met alle vragen over opvoeden en opgroeien. Telefoon of WhatsApp: 06-40736270 maandag t/m vrijdag 09.00-11.30 uur, behalve op donderdag of cjg@reimerswaal.nl. Jeugd- en jongerenwerk: Jeroen Kempees, telefoon 06-24928651 of j.kempees@reimerswaal.nl Anton Hamelink, telefoon 06-36275721 of a.hamelink@reimerswaal.nl Werk, inkomen en zorg (WMO): Voor aanvragen/aanmelding/informatie/ advies kunt u terecht bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ, in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes. Telefoon: 0113-239 100. www.grdebevelanden.nl/wiz

Geen wedstrijden. Kleedkamers, douches en kantines gesloten. Geen publiek. Binnensport niet toegestaan.

Meer informatie: rijksoverheid.nl/sport of bel 0800-1351

Servicepunt vrijwilligers(werk) Reimerswaal: Heeft uw organisatie nieuwe vrijwilligers nodig of wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Bel 14 0113 of ga naar www.inreimerswaal.nl Dé activiteitenwebsite op het gebied van sport, bewegen, cultuur, zorg en vrijwilligerswerk in Reimerswaal. Collectief vervoer nodig? Bel 0113-745050.


24 maart 2021 - nr. 3294

3

Advertentieblad Reimerswaal


Advertentieblad Reimerswaal

Wist u dat…? de opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen in Reimerswaal 83% was?

4

24 maart 2021 - nr. 3294

Nieuw boek over Oostdijk

Uitslag drie grootste partijen: SGP: 4603 stemmen VVD: 1990 stemmen PVV: 1364 stemmen Meer informatie op: reimerswaal.nl/verkiezingen

Heeft u een leegstaand gebouw of een gebouw in slechte staat? Maak gebruik van subsidie! De provincie Zeeland start met de subsidieregeling Hergebruik Leegstaande Panden voor Wonen. Deze regeling is bedoeld voor het opnieuw gebruiken van lege gebouwen met een bijzonder karakter of gebouwen die in hele slechte staat zijn. Daarbij heeft hergebruik van de panden voor wonen de voorkeur. De regeling is aan te vragen vanaf 1 april tot en met 31 mei 2021.

We raden u aan u eerst in te schrijven voor een voorgesprek. Dit kan nog tot 17 mei 2021. Meer informatie over de voorwaarden en het maken van een afspraak voor een voorgesprek vindt u op de website van de provincie Zeeland onder ‘Subsidie aanvragen’ en ‘Hergebruik Leegstaande Panden voor Wonen’.

Kermis Hansweert uitgesteld De kermis van Hansweert, die traditioneel met Pasen georganiseerd wordt, gaat vanwege coronamaatregelen niet door. Een nieuwe datum voor

de kermis is vastgesteld op 23 t/m 26 september, tegelijk met het dweilbandfestival.

Financiële tegemoetkoming voor ondernemers die woonkosten niet kunnen betalen: TONK-uitkering Heb jij door de coronamaatregelen moeite om je woonkosten te betalen? Dan kom jij misschien wel in aanmerking voor de TONK-uitkering. De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor ondernemers die weinig inkomen hebben als gevolg van de coronamaatregelen en hierdoor

problemen hebben met het betalen van hun woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek en de kosten van nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas en water) van de privéwoning. Kijk voor de voorwaarden, het aanvragen en meer informatie over deze ondersteuning op www.grdebevelanden.nl/tonk

Bekendmakingen Basisregistratie

Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend, dat zij op: 4 februari 2021 ambtshalve in de Basisregistratie hebben vastgelegd dat de volgende persoon is vertrokken uit Nederland:

J. Haegens, geboren: 14 september 1978

Rechtsmiddelen Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening. Die is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl. Kruiningen, 24 maart 2021 Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende aanvragen om omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Foto: Sjaak van Loo

José van Egmond neemt eerste exemplaar in ontvangst van het nieuwe boek van Rinus Sinke: ‘Oostdijk en omgeving in woord en beeld.’

Verkabelen bestaande 380 kV-verbinding Krabbendijke; bestemmingsplan ter inzage vanaf 25 maart 2021 In de zomer van 2016 heeft de toenmalig Minister van Economische Zaken en Klimaat toegezegd dat de bestaande 380 kV hoogspanningsverbinding nabij Krabbendijke gedeeltelijk ondergronds gebracht (verkabeld) zal worden, nadat de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Rilland en Tilburg gereed is. Op 24 september 2020 is een inloopbijeenkomst georganiseerd in dorpshuis ‘De Meiboom’ in Krabbendijke. Deelnemers van de projectgroep hebben informatie gepresenteerd over de plannen en procedure rondom de ver-

Voor: het vernieuwen van een tuinhuis en een carport Locatie: Maartenbroersweg 59 in Hansweert Datum ontvangst: 4 maart 2021 Voor: het plaatsen van een schutting Locatie: Doelstraat 29A in Krabbendijke Datum ontvangst: 8 maart 2021 Voor: het legaliseren van paardenstallen Locatie: Noorddijk 27 in Krabbendijke Datum ontvangst: 25 februari 2021 Voor: het herbouwen van een woning en het plaatsen van een tijdelijke woonwagen Locatie: Nieuwlandse Binnendijk 2 in Oostdijk Datum ontvangst: 4 maart 2021 Voor: het kappen van een boom Locatie: rotonde kruising Breeweg-Molenlaan in Yerseke Datum ontvangst: 3 maart 2021 Voor: het plaatsen van een overkapping Locatie: Oude Boogaert 16 in Yerseke Datum ontvangst: 7 maart 2021

Een aanvraag kan uit meerdere activiteiten bestaan. Aanvragen liggen niet ter inzage, maar kunnen op verzoek wel worden ingezien. Neem daarvoor even contact op via 14 0113 of gemeente@ reimerswaal.nl. Als een bezwaar of zienswijze wordt overwogen, moet eerst een (ontwerp)besluit op de aanvraag worden afgewacht. Van dit (ontwerp)besluit volgt ook een melding in deze rubriek Bekendmakingen. Besluit tot vaststellen van maatwerkvoorschrift(en) voor Zeeuws genieten bij Iris Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat zij op verzoek van Zeeuws genieten bij Iris, op grond van artikel 3.131, vijfde lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer, maatwerkvoorschriften vast te stellen ten behoeve van Zeeuws genieten bij Iris, gelegen aan de Weelweg 21 in Waarde. Het besluit heeft betrekking op het aspect afvalwater. Belanghebbenden kunnen tot en met 28 april 2021 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente Reimerswaal, postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de

kabeling aan de hand van beeldmateriaal. Bestemmingsplanprocedure Het voorontwerpbestemmingsplan om het kabeltracé mogelijk te maken heeft vanaf 8 oktober 2020 voor 4 weken ter inzage gelegen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt vanaf 25 maart 2021 voor 6 weken ter inzage gelegd. Meer informatie over het project en de bestemmingsplanprocedure vindt u in de rubriek bekendmakingen of op onze website: reimerswaal. nl/verkabelen.

voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd. Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer P. Valk, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 5120 2869 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-MWP200028/00264138. Meldingen artikel 8.40/8.41 wet Milieubeheer (Activiteitenbesluit) Melding Activiteitenbesluit van Roem van Yerseke BV Op 9 maart 2021 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van Roem van Yerseke BV gelegen aan Korringaweg 39 t/m 45 in Yerseke. Het betreft een melding voor de bouwkundige uitbreiding van het bedrijf. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT210173. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij P. Valk, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51202869 of 0115-745100. Melding Activiteitenbesluit van Onderhouds- en Elektrobedrijf Huub van Noorden Op 10 maart 2021 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van Onderhouds- en Elektrobedrijf Huub van Noorden gelegen aan Krab 1 in Yerseke. Het betreft een melding voor het uitbreiden van het bestaande bedrijfspand. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT210177. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij P. Valk, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51202869 of 0115-745100. Meldingen worden gepubliceerd ter informatie. Hiertegen is geen zienswijze, bezwaar en/of beroep mogelijk. Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat


5

24 maart 2021 - nr. 3294

Bekendmakingen zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend: • Voor: het tijdelijk huisvesten van een school Locatie: Vlierbessestraat 2 in Krabbendijke Verzenddatum besluit: 18 maart 2021 • Voor: het nieuw bouwen van een vrijstaande woning Locatie: Aldegonde 3 in Kruiningen Verzenddatum besluit: 17 maart 2021 • Voor: het kappen van een boom Locatie: Molenmeet 39 in Kruiningen Verzenddatum besluit: 15 maart 2021 • Voor: het uitvoeren van een zandsuppletie Locatie: zuidoostelijk deel van de Oosterschelde nabij de Rattenkaai in Rilland Verzenddatum besluit: 15 maart 2021 Rechtsmiddelen Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure, kunnen hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en) waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van een besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kan naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan ook digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening. Kruiningen, 24 maart 2021 Verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat besloten is tot het reserveren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van Papaverlaan 14 in Yerseke voor de auto waarmee een bepaalde invalide pleegt te worden vervoerd. Genoemd verkeersbesluit ligt voor een ieder ter inzage bij de balie, in het gemeentehuis in Kruiningen.

Advertentieblad Reimerswaal

Overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht wijzen wij u erop, dat u tegen dit besluit voor 6 mei 2021, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons college kunt indienen. Kruiningen, 24 maart 2021 Ontwerpbestemmingsplan ‘Verkabeling 380kV Krabbendijke’, Reimerswaal Algemeen Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf 25 maart 2021 tot en met 5 mei 2021 het ontwerpbestemmingsplan ‘Verkabeling 380kV Krabbendijke’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.380kVKrabbendijke-on01 voor iedereen ter inzage ligt. Het plan is te raadplegen op www.reimerswaal.nl/bestemmingsplannen. Vervolgens vindt u de stukken door op de plannen van Krabbendijke te klikken. Ook kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis. Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan Achtergrond In de zomer van 2016 heeft de toenmalig Minister van Economische Zaken en Klimaat de regio toegezegd dat een gedeelte van de bestaande 380kV-verbinding nabij Krabbendijke ondergronds zal worden gebracht (verkabeld), nadat de nieuwe 380kV-verbinding tussen Rilland en Tilburg gereed is. Deze toezegging is een reactie op de vele zienswijzen, die zowel vanuit de inwoners als vanuit de betrokken overheden zijn ingediend tegen het Rijksinpassingsplan voor de nieuwe 380kV-verbinding tussen Borssele en Rilland. Op langere termijn zal er ten noorden van Krabbendijke dus slechts één (nieuwe) bovengrondse hoogspanningsverbinding overblijven. In mei 2017 is door de gemeente Reimerswaal een projectgroep gestart om dit proces vorm te geven. Daarna zijn er door een externe deskundige de heer J.J. Meeuwsen meerdere gesprekken gevoerd met grondeigenaren en gebruikers en is er een inloopbijeenkomst georganiseerd op 12 november 2018 om de omgeving te informeren over het proces en de 3 mogelijke tracévarianten (Noord, Midden, Zuid). Voorkeur tracévariant Noord De beoordeling van de 3 varianten (Noord, Midden, Zuid) laat op basis van het afwegingskader op een groot aantal aspecten geen wezenlijk verschil zien. Op de aspecten maatschappelijk draagvlak en kosten is er echter een substantieel positievere beoordeling van variant Noord. Met name grondeigenaren en gebruikers hebben zich nadrukkelijk uitgesproken voor het bundelen en combineren van infrastructuur ten noorden van de kern Krabbendijke en hebben dus een voorkeur voor variant Noord.

heeft dit unaniem onderschreven in zijn vergadering van 11 juni 2019. Definitief tracé Noord De noordelijke variant is afgelopen jaar in overleg met de grondeigenaren verder geoptimaliseerd. De heer Meeuwsen heeft deze gesprekken voor ons gevoerd. Inmiddels hebben we een definitief tracé Noord uitgewerkt in een basisontwerp. Op basis van het basisontwerp is de noodzakelijke bestemmingsplanprocedure gestart. Op 24 september 2020 is een inloopbijeenkomst georganiseerd om de omgeving te informeren over het definitieve tracé en de verdere (planologische) procedure en het proces. Meer informatie kunt u vinden op www.reimerswaal.nl/verkabelen. Realisatie en ingebruikname De realisatie en ingebruikname van het kabeltracé is afhankelijk van de ingebruikname van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding vanaf hoogspanningsstation Rilland naar Tilburg (deelgebied Zuid-West 380 kV oost). Dit zal naar verwachting pas in 2029 zijn. De intentie is om in 2027 te kunnen starten met de uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de kabel. In 2029 wordt de kabel dan in gebruik genomen en wordt de bestaande bovengrondse 380 kV-verbinding verwijderd. Ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan zijn in het ontwerpbestemmingsplan naar aanleiding van inspraak- en vooroverlegreacties en voortschrijdend inzicht enkele (tekstuele) aanpassingen doorgevoerd in de toelichting en bijlagen bij het bestemmingsplan. Zienswijzen Gedurende de termijn waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen digitale, schriftelijke of mondelinge zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Digitaal kunt u uw zienswijze indienen op de bovengenoemde locatie op onze website. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Indien u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw Van den Dikkenberg. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. De gemeenteraad stelt degenen die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt in de gelegenheid tot het geven van een nadere mondelinge toelichting tijdens een vergadering van de opinieraad. Contactpersoon Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van den Dikkenberg van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl. Kruiningen, 24 maart 2021

Door ons college is op 29 mei 2019 besloten om de noordelijke variant uit te laten werken in een basisontwerp. De gemeenteraad

Reimerswaalse omroeper Naast onze standaard collectie kostuums zijn wij ook gespecialiseerd in:

Een rubriek voor instellingen en verenigingen in Reimerswaal om hun evenementen en activiteiten aan te kondigen.

AMBTSKLEDING KOORKLEDING ROUWKLEDING HERENKLEDING

Berichtjes

Voetbal Kruiningen.

Conditietraining in coronatijd. Thuis trainen is toch anders (en minder) dan samen in de zaal. Hopelijk kunnen we over een paar maanden weer beginnen op onze gebruikelijke uren. Voor informatie, zie "inreimerswaal.nl", mailtje naar omni-sport@outlook.com of 06-30592571. Kennismaken met voetbal bij V.V. Kruiningen? Vrijdag 26 maart a.s. van 16.00 tot 17.00 uur kunnen kinderen tussen 5 en 9 jaar uit Kruiningen kennismaken met voetbal bij V.V. Kruiningen! De trainers maken een speciale, extra leuke kennismakingstraining, zodat de kinderen stap voor stap het voetbalspel leren begrijpen. Deze training is voor leden en niet-leden en gratis toegankelijk. Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie bel naar Jordan van Langevelde; 06-53142186.

NIEUW!! Dit boekje bevat twee verhalen en een gedicht. Het eerste verhaal – Maria’s vragen – speelt zich af in 1567. Maria, de oudste dochter van een rijke herenboer, is verloofd met Reindert. Ze gaat voor het eerst ’s nachts met hem mee naar een geheime dienst.

Dorpsstraat 83 - Krabbendijke - Tel. 0113 - 50 61 73 E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl

‘s-Gravenstraat 63 | 4431 AB ‘s-Gravenpolder | 06 14 53 15 28 info@klamarsfashion.nl | www.klamarsfashion.nl Wij komen naar u toe of maak vrijblijvend een afspraak bij ons in de winkel

Een kunstgebit verdient de zorg van een tandprotheticus!

Jannie J. van Belzen-Poortvliet:

Een nieuw begin

BRUIDEGOMKLEDING MAATKOSTUUM MAAT OVERHEMD

€ 5,95

• • • •

Aangesloten bij de ONT Gespecialiseerd in kunstgebitten Reparaties/aanpassingen Vrijblijvend advies en informatie over vergoeding zorgverzekeraars

Tandprothetische praktijk L. Jobse

's-Gravenpolderseweg 33, 4462 RA Goes 0113 229 021 | info@ljobse.nl | www.ljobse.nl


Advertentieblad Reimerswaal

AUTO

6

24 maart 2021 - nr. 3294

Industrieweg 1 | 4401 LA Yerseke | Tel. (0113) 57 16 99

BOVAG PECHHULP - ZOMER-/WINTERBANDENOPSLAG AIRCOSERVICE - HAAL- EN BRENGSERVICE - LEENAUTO’S

Storing diagnose Onderhoud Ruitschade Schadereparatie Voor verkoop zie onze site!

Laat nu uw auto wassen in onze

WASSTRAAT

AUTOBEDRIJF

OOSTPOLDER

Vanaf € 5,00

Bij ons kunt u ook terecht voor verkoop en onderhoud van elektrische auto’s. Sinds 1970-2021 Autoverhuur: Personenwagens - Bestelauto’s - 9-persoonsbussen

24/7 GEOPEND

Openingstijden maandag t/m vrijdag: 7.30 t/m 18.00 uur, za. 8.00 t/m 12.00 uur ’s avonds op afspraak

Keuze uit 5 verschillende wasprogramma’s Insectenreiniger aanwezig

www.autobedrijfdekramer. nl mail: info@autobedrijfdekramer. nl

Betaling mogelijk per pin, waspas of gewoon contant Auto’s en bussen dezelfde prijs Geschikt voor bussen met een hoogte tot 2,70 m en een breedte tot 2,10 m

AUTOBEDRIJF

OOSTPOLDER Molendijk 10 • Yerseke Tel. 0113 - 57 22 77 • Fax 0113 - 57 44 77 Tel. privé: 0113 - 57 49 41

Oostpolderweg 11 4413 NN Krabbendijke Tel. 0113 - 50 33 88 www.autobedrijfoostpolder.nl

• verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s • onderhoud van alle merken • APK-keuringen erkend keurings• roetmetingen bedrijf • financiering APK • schadereparatie + spuiten LID • aircoservice + reparatie • gratis leenauto AUTO • haal- en brengservice • banden, schokdempers, uitlaten, accu’s enz.

OCCASIONS:

Car Service

Fiat Panda 1.2 Airco

Fiat 500 1.2 Lounge Airco

Garage HHoogesteger oogesteger Uw adres voor onderhoud & reparatie voor alle merken • APK Keuringsstation & AIRCO servicecentrum

d Onderhou e van i t a r a p e r & CHE S I R T C E L E AUTO’S

75.895 km € 3.750,bj. 2008

76.000 km € 6.950,bj. 2013

Ford Ka 1.2 Titanium 91.076 km € 3.950,Airco

Ford Fiësta 1.25 Titanium, airco

Ford Fiësta 1.25 Titanium, airco

Ford Fiësta 1.25 Titanium, airco

Dijkwelsestraat 59 • Kapelle • tel 0113 34 13 15 • garagehoogesteger.nl

Opel Astra 1.6-16V

Openingstijden: maandag t/m donderdag 07-21 uur • vrijdag 07-18 uur • zaterdag 08-12 uur

Opel Mokka 1.4-16V

bj. 2009

88.836 km € 7.250,bj. 2012

90.178 km € 5.750,bj. 2009

97.778 km € 5.750,bj. 2009

107.615 km € 8.450,-

Turbo, cosmo, sports, tourer, aircobj. 2012

Turbo, innovation, airco

Peugeot 107 1.0-12V Airco, urban move

43.127 km € 16.250,bj. 2016

76.157 km € 5.450,bj. 2013

Renault Clio 1.4-16V 167.135 km € 2.850,Airco

Renault Twingo

Airco, 5 drs., nieuw model

Toyota Aygo Airco

bj. 2006

72.000 km € 6.950,bj. 2014

89.475 km € 3.850,bj. 2009

mv


7

24 maart 2021 - nr. 3294

Advertentieblad Reimerswaal

Het is weer tijd voor uw

Belastingaangifte

HOUTEKAMER Administraties & Belastingen

Wij verzorgen uw inkomstenbelastingtegen all-in tarief • • • • • •

Verzorgen/inrichten administraties Verzorgen salarisadministraties Verzorgen jaarrekeningen Afwikkelen nalatenschappen Overige (bedrijfs)adviezen

Dijkwelsestraat Dijkwelsestraat5555- -4421 4421AG AG Kapelle Kapelle Tel.: Tel.:0113-853744 0113-853744/ /Gsm: Gsm:06-15204056 06-15204056 E-mail:info@houtekamer-ab.nl houtekamer-ab@zeelandnet.nl E-mail:

Baaij Belastingadviseurs B.V. Marijkelaan 11 4401 GE Yerseke 0113 57 26 20 info@baaij.nu

Nieuwenhuijse FINANCIËLE DIENSTVERLENING

Het is weer de tijd voor de

belastingaangifte 2020! Doet u het wel goed of hebt u moeite met het invullen? Als u het zelf invult kan het toch zijn dat u onzeker bent en u zich afvraagt of u het wel goed doet. Er zijn bijv. wijzigingen geweest met de hypotheek of u heeft een (ander) huis gekocht. Dan is het zeker opletten geblazen of alle aftrekposten wel worden opgevoerd en zo zijn er meer dingen. Benut alle mogelijkheden en laat ons het voor u verzorgen! Door de extra aftrekposten kan het zijn dat u ineens recht heeft op bijv. zorgtoeslag of andere toeslagen. Let daar op. Overzichtelijk verslag en redelijk tarief. Wij ontzorgen u en verzenden uw aangifte rechtstreeks digitaal naar de belastingdienst.

Nieuwenhuijse FINANCIËLE DIENSTVERLENING

(wij verzorgen geen buitenlandse aangiften)

Heeft u als particulier hulp nodig bij uw belastingaangifte? Wij helpen u graag! Wilt u zeker weten dat uw aangifte inkomstenbelasting goed ingevuld is? Bij Baaij Belastingadviseurs nemen we u deze zorg graag uit handen. We adviseren u over mogelijke toeslagen of aftrekposten waar u recht

Uw financiële dienstverlener Boudewijn Nieuwenhuijse Hogeweg 10, 4401 BT Yerseke Tel. 0113 57 66 66, Fax 0113 57 66 67 E-mail: info@nieuwenhuijsefd.nl

op hebt. Ook in bijzondere situaties kunnen we u helpen waar nodig.

Spar€nbij

Nieuwenhuijse Boudewijn.nl O n line o p enen…

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

Onderdeel van Nieuwenhuijse Fin. Dienstverlening

Heeft u andere financiële of fiscale vragen? Neem contact met ons op om te zien wat we voor u kunnen betekenen.


8

Advertentieblad Reimerswaal

24 maart 2021 - nr. 3294

Beste CDA-stemmer, Uit elkaar? Kies voor scheiden in overleg. www.scheidingspraktijk.nl

Wim Folmer

06 50 20 44 88 w.folmer@scheidingspraktijk.nl

Scheidingsconsulent

Bedankt voor jullie stem bij de Tweede Kamerverkiezingen. Volgend jaar maart mogen we weer naar de stembus en dan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daar hebben we uw steun hard bij nodig. Gelooft u, samen met mij, in een samenleving waar solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid en rentmeesterschap belangrijk zijn? Word dan lid!

Zeeuwse been ham

Kijk voor meer informatie op www.cda.nl/reimerswaal en doe mee.

per 100 gram

€ 1,89

Uit eigen keuken

Vriendelijke groeten,

per 400 gram

verse slagers lasagne

€ 4,00

UIT EIGEN KEUKEN

Olaf Buteijn fractievoorzitter CDA Reimerswaal

4 voor

100% runder hamburgers

€ 4,00

de lekkerste voor grill- bbq of koekepan DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG

250 gram

Biefstuk weekend

€ 5,50

Uit de regio en lekker mals. Weet wat je eet!

Bijna pasen!

Heerlijke Paasfilet rollade gevuld met lekker gekruid gehakt. Per 100 gr € 1.49 De lekkerste gourmet vindt u bij ons! Bekijk het assortiment op: wwwslagerij-jankees.nl Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 18 t/m woensdag 24 maart Kijk voor meer reclame in de winkel of kijk op www.slagerij-jankees.nl

Weststraat 23 | 4421 AC Kapelle | Tel. 0113-330938

www.slagerij-jankees.nl

gourmetschotels 301

GOURMETSCHAAL ONGEMARINEERD Voor 4 personen, 1200 gram vlees

€ 15,60

302

per schaal

GOURMETSCHAAL GEMARINEERD Voor 4 personen, 1200 gram vlees

€ 18,00

per schaal

GOURMET MINI’S 303

KIPPENDIJ Piri Piri

304

KIP SPIESJE Indian Mystery

305

307

€ 3,00

308

KOGELBIEFSTUK SPIESJE

€ 4,50

309

BLACK ANGUS BURGERTJE Zout en peper

€ 4,50

310

VARKENSHAAS MEDAILLON Zeezout en peper

per 200 gram

Argentina Fire 306

€ 3,00

per 200 gram

GARNALEN French Garden

per 200 gram

MOSSELEN Argentina Fire

per 200 gram

ZALM

Zeezout en peper

€ 4,50

per 200 gram

€ 3,75

per 150 gram

€ 3,75

per 150 gram

€ 4,50

per 200 gram

helemaal Zelf samenstellen? DAT KAN GEMAKKELIJK VIA ONZE WEBSITE: MAROSGOES.NL/PAKKETTEN/GOURMET

tapas 001

BORRELHAPJES 60 stuks

002

per schaal

HAPJESPAN

€ 27,50

75 stuks 003

per schaal 009

TAPASPLANK CHARCUTERIE TRIO

per plank

Tip!

Een mooie combinatie van Italiaanse Coppa, rauwe boeren ham en Italiaanse salami 005

006

008

011

WRAP ZALM

€ 4,50

023

WRAP KIP

€ 4,50

024

KIPHAASJES

€ 4,50

025

12 stuks

6,50

SNACKBALLETJES

4,75

ZEEUWS KNABBELSPEK Uit eigen keuken

012

6 stuks

12 stuks

€ 6,00

6 stuks 007

010

€ 6,50

per schaal

GEVULDE EIEREN 8 stuks

MINI KIPSATÉ 12 stuks

€ 39,50

6-10 personen 004

Winkel Kamperfoeliestraat 85 4461 VM Goes 0113 220 948

€ 35,00

TAAI TAAI KNABBELS 250 gram

CHICKEN POPS 250 gram

HOTWINGS 250 gram

KIPKLUIFJES 250 gram

€ 5,00

per 200 gram

€ 4,75

per schaal

€ 4,75

per schaal

€ 4,75

per schaal

€ 4,75

per schaal

Afhalen Diazweg 2 4462 HG Goes 0113 220 948

Openingstijden winkel Maandag 29 maart Dinsdag 30 maart Woensdag 31 maart Donderdag 1 april Vrijdag 2 april Zaterdag 3 april Zondag 4 april (1e Pasen) Maandag 5 april (2e Pasen) Dinsdag 6 april

Gesloten 08:30 - 18:00 uur 08:30 - 18:00 uur 08:30 - 20:00 uur 08:30 - 18:00 uur 08:00 - 16:00 uur Gesloten Gesloten 08:30 - 18:00 uur


9

24 maart 2021 - nr. 3294

en ct u d ro p e k ij rl ee h ze on n Geniet thuis va Ovenschotel met verse vis | zalmlasagne | tonijnsashimi | visbami | pasta scampi zeebaars met aardappeltjes en groenten voor in de oven | belegde broodjes | zalmwrap trio van vis | gambaspies | diverse vissalades en meer!

Weekaanbieding

Advertentieblad Reimerswaal

Lees nu onze online glossy!

Kom gezellig langs in de winkel of geef je bestelling telefonisch of via Whatsapp door via 0113 - 572079 Korringaweg 31, Yerseke

25 maart t/m 31 maart:

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur, zaterdag van 08.30 uur tot 16.00 uur.

Visbami € 6,00/500 gr Kreeftensalade € 2,25/100 gr

Voor de laatste nieuwtjes en aanbiedingen volg ons via @viswinkel.aquatritonmossel

scan om te lezen

kapsalon • schoonheidssalon • manicure • pedicure • parfumerie • massage • lifestyle Wilhelminastraat 76b 4424 BD Wemeldinge

T 0113 - 622309 M 06 - 39807847

E info@knappinzeeland.nl W www.knappinzeeland.nl

geef je immuunsysteem een boost ontstekingsremmend 100% puur & biologisch bloeddrukverlagend in 750ml. of 200ml. lang houdbaar

Donderdag en vrijdag van 09.00 tot 17.00 Zaterdag van 8.30 tot 16.00

dé voor voordeligste natuur winkel van Nederland

www.natuurvoordeel.nl/gember ( 0113-405006

VACATURE

Alle kinderen mogen meedoen De stichting Leergeld Oosterschelderegio is op zoek naar een

COÖRDINATOR (16 UUR)

De coördinator regelt de dagelijkse activiteiten van de stichting, stuurt de vrijwilligers aan, beoordeelt aanvragen, informeert het bestuur, levert een bijdrage aan het beleid van de stichting, is onderdeel van de lokale en landelijke ‘Leergeld familie’ en onderhoudt externe contacten. Wij bieden: • Een aantrekkelijke en veelzijdige functie die helpt sociale uitsluiting te voorkomen • Een verantwoordelijke functie met veel contacten, als een spin in het web • Een salaris van 1000,- euro (netto) per maand voor 16 uur per week (4 ochtenden) Meer weten over de vacature, zie:

www.leergeld.nl/oosterschelderegio/vacature Ben jij degene die zich in wilt zetten voor Stichting Leergeld? Dan ontvangen wij graag een motivatiebrief met CV vóór 8 april 2021 per mail aan secretaris mw. A. Burgers: secretaris@leergeldoosterschelderegio.nl

www.bakkerijhetzand.nl Dorpsstraat • Krabbendijke • 0113 Tel. 0113 - 509064 90 Dorpsstraat 82 82 • Krabbendijke • Tel. - 50 64


10

Advertentieblad Reimerswaal

Zaterdag 27 maart houden we weer grote schuurverkoop in Rilland

24 maart 2021 - nr. 3294

Bekroond met Goud!

U kunt weer terecht voor aardappelen (agria) zelf los van de hoop rapen € 0,25 per kilo en verpakt 10 kilo € 3,50. Uien, peen, bietjes € 0,60 per kilo. Ook knolselderij en prei. Elstar en Jonagold appels en Conference peren uit kist. Bruine bonen, spliterwten en kapucijners verpakt.

OE LANGER À JE NOE WACHT MIE WAT AN DIE ZWAMMEN TE LAÊTE DOE, OE MEER SCHAÊ A ME KRIEGE. EN TIS NOG ONGEZOND OK!

Nu ook Bildstar aardappelen 10 kilo € 4,50, los uit de kist rapen € 0,35 per kilo.

LAST VAN ZWAMMEN? BEL 0113-639760 • WWW.TRAAS.NL

Dit alles weer tegen scherpe prijzen. Graag zelf verpakking meenemen. Pin en contant.

PARLEVLIET-AGRO Frederikaweg 2 - 4411 RA Rilland Open van 9.00-16.00 uur. AANBIEDINGEN GELDIG VAN 24-03 T/M 30-03

SPECIAL

Limburgse varkensoester

1,95

100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER ERKEND DEALER

ERKEND INSTALLATIEBEDRIJF CV, GAS, WATER EN ELEKTRA ONDERHOUD EN SERVICE BEVEILIGINGSINSTALLATIE KOELINSTALLATIES WARMTEPOMPEN PELLETKACHELS EN BIOMASSAKETELS

Sukadelapjes

LEKKER VOORDELIGE KWARTETJES

400 gram kipsaté, 500 gram verse worst, 4 roomschijven en 4 goudvinken

7,25

2 pakketjes naar keuze, samen

Oostpolderweg 16 | 4413 NN Krabbendijke | Tel. 0113 50 18 51 info@versteegtechniek.nl | www.versteegtechniek.nl

7,75

500 gram

LEKKER VLEES

Gepaneerde schnitzels

5,95

500 gram

KASTEN, WERKBLADEN en KEUKENAPPARATUUR • ruime keus • laagste prijs • wisselend assortiment

KEUKEN OUTLET WINKEL

n niet... Goedkoper ka

leuker wel!

Wie mag er beslissingen nemen wanneer u niet meer in staat bent om dit te doen? In een levenstestament kunt u al uw wensen vastleggen. Wie mag er beslissingen nemen wanneer u niet meer in staat bent om Wie mag beslissingen nemen u niet meer in staat&bent om Maak een er afspraak voor een gratiswanneer intake gesprek bij Meijling Sarneel. dit te doen? In een levenstestament kunt u al uw wensen vastleggen. dit te doen? In een levenstestament kunt u al uw wensen vastleggen. Maak een afspraak voor een gratis intake gesprek bij Meijling & Sarneel. Meer weten? Bel: 0113 343310 of check: Maak een afspraak voor een gratis intake gesprek bij Meijling & Sarneel. www.meijling-sarneel.nl/tekenvandaag Meer weten? Bel: 0113 343310 of check: Meer weten? Bel: 0113 343310 of check: www.meijling-sarneel.nl/tekenvandaag www.meijling-sarneel.nl/tekenvandaag

LEKKER BELEG

Kalfsrollade, gegrilde boterhamworst en boerenmetworst

4,75

3 x 100 gram

SALADEDUO VAN DE WEEK

Asperge beenhamen vleessalade

2,99

2 x 100 gram

DESKUNDIG ADVIES MET KLANTGERICHTE OPLOSSINGEN

KEURSLAGER CULINAIR Spoorstraat 18 C ‘S-GRAVENPOLDER

www.keukenoutletwinkel.nl

Witlof culinair (recent met Goud bekroond!) 500 gram

Gevuld stokbrood

6,99

6,95

2 stuks

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundgehakt 1 ki lo

De Zeeuwse verzamelaar voor al uw metaalafval! Op werkdagen zijn wij geopend van 07.30 tot 17.00 uur. Iedere zaterdag geopend van 08.00-12.00 uur.

www.groenleer.com

7,10

Gekruid gehakt 1 ki lo

Half-om-half

Losse worst

1 ki lo

1 ki lo

6,50

6,50 4,99

Kijk op www.keurslager.nl voor mooie en lekkere recepten

Hét adres voor al uw oud ijzer en metalen!

Keurslagerij VAN VELZEN

Nishoek 27, 4416 PE Kruiningen Tel. 06 - 51 49 11 18

Dorpsstraat 84 4413 CE Krabbendijke tel. 0113-501548

info@groenleer.com

www.vanvelzen.keurslager.nl

Verzekeren Hypotheken Pensioenen Betalen Sparen

Voor particulieren en ondernemers

R e i m e r s wa a l

verzekeringen & hypotheken Dorpsstraat 48, 4413 BM Krabbendijke Tel. (0113) 50 30 13 rvh@zeelandnet.nl www.reimerswaalverzekeringen.nl

Uw bank dichtbij.


11

24 maart 2021 - nr. 3294

Advertentieblad Reimerswaal

TUUS &

n u u T

Test je Tuus en Tuun kennis! Weet jij de planten en bloemen te matchen met hun bloeimaand? We geven er alvast één cadeau! Januari

Tulp

Februari

Lampionplant

Maart

Klimop

April

Stokroos

Mei

Zonnebloem

Juni

Skimmia

Juli

Helleborus

Augustus

Sneeuwklokje

September

Blauwe druif

Oktober

Lelietje-van-dalen

November

Lavendel

December

Narcis

Antwoorden: Januari - helleborus, februari - narcis, maart - tulp, april - blauwe druif, mei - lelietje van dalen, juni - lavendel, juli - stokroos, augustus - zonnebloem, september - lampionplant, oktober - klimop, november - skimmia, december - sneeuwklokje


12

Advertentieblad Reimerswaal

specialist

24 maart 2021 - nr. 3294

Dé aquarium& vijverspeciaalzaak

Zeeland! van

wist je dat…

wij alles voor in en

om de vijver verkopen? Denk hierbij aan planten, vijvervissen, filters, voeding, waterbereiders en nog veel meer! n nu Wij hebbe igen e ook onze

N VOERLIJ Noordland 4 | 4451RP Heinkenszand | Tel. 0625336775 | info@aquariumplantenshop.nl

Bezoek ook onze uitgebreide webshop: www.aquariumplantenshop.nl Wij zijn 6 dagen per week geopend, u hoeft geen afspraak te maken. ‘s Avonds is private shopping mogelijk.

derland!

an Ne v a m m a G e t Bes

BEN JE BEKEND MET ONZE TUINAFDELING? Je bent van harte welkom op onze grote tuinafdeling voor inpsiratie en advies. Heb je vragen over tuininrichting en onderhoud, onze verkoopspecialist Brian Mulder helpt je graag op weg!

JE BENT WEER WELKOM IN DE GROOTSTE BOUWMARKT VAN ZEELAND Maak eenvoudig een afspraak via www.gamma.nl Openingstijden op afspraak: ma-vr 9:00 - 19:00, za 9:00 - 18:00

Brian


24 maart 2021 - nr. 3294

13

Advertentieblad Reimerswaal

s e i v d A e j r voo r e v vij Genieten van een bloeiende waterwereld, doe de watertest! Een bloeiende vijver is een lust voor het oog. Het is rustgevend en zorgt voor diversiteit in de tuin. Om er zo lang mogelijk te genieten van een bloeiende waterwereld is het van belang dat de aanleg zorgvuldig wordt uitgevoerd.

Een vijver moet je het hele jaar onderhouden en dit kan

periode waarin er weinig groeit en bloeit en er zelf sneeuw

per seizoen verschillen. In de lente komt het vijverleven

kan vallen. Gun de vijver ook rust en voorkom verstoringen

weer op gang. Net als in de rest van de natuur, komt er

van dieren en planten.

weer meer groen naar boven. Het dode materiaal, wat in de winterperiode is ontstaan moet voorzichtig worden

De kwaliteit van het water moet met regelmaat getest

weggehaald. De nieuwe knoppen krijgen dan de kans om

worden of het de juiste waarde pH, hardheid, en gH,

optimaal te groeien.

zuurgraad heeft. Bij Aquariumplantenshop in Heinkenszand bieden ze een gratis watertest aan. Het water uit jouw eigen

Als het zomerseizoen voor de deur staat, moet je

vijver neem je mee naar de winkel en ter plaatse wordt het

voorkomen dat de vijver niet dichtgroeit. Om het systeem

getest. Vervolgens geven ze bij Aquariumplantenshop een

goed te laten functioneren moet er voldoende open

advies over de planten en vissen die bij jouw vijver passen.

water blijven. Algen kunnen hierbij het biologische proces verstoren, maar dit kun je voorkomen door het er met beleid uit te vissen. In het najaar vallen de eerste bladeren weer in de vijver en naast het feit dat dit een minder mooi gezicht is, kunnen de bladeren gaan rotten. Tijdens de winterperiode is rust in de vijver belangrijk. Dit is een

Meer informatie over watertesten en wat Aquariumplantenshop voor jouw vijver kan betekenen, is te vinden op de website:

aquariumplantenshop.nl


14

Advertentieblad Reimerswaal

24 maart 2021 - nr. 3294

deze actie is geldig tot en met 20 april 2021

Producten h u t g j i r k n e r u e Kozijnen h d u f t o / g j n i r e k n n e e n r j i u z e o d k f w o / u n n e a n v e p n j o i z o o k k n w u n Bij aa a v p o het o u k t g n j i r a k a n j Glas i e B eur d f o / n e n e ozijn k w u n a v p Bij aankoo Buitendeuren Schuifpuien nl Producten Kozijnen ebsite www.solidekozijn.nl Glas Producten Slagveldstraat 56 A Buitendeuren Producten Slagveldstraat 56 A Kozijnen 4416 CC Kruiningen Kozijnen 4416 CC Kruiningen Schuifpuien Glas nl 0113 745 202 Glas 0113 745 202

, 1 € R O O V , 1 S € GLGALAS VOOR Slagveldstraat 56 A 4416 CC Kruiningen 0113 745 202 06 13 20 71 17 L.huissen@solidekozijn.nl

Producten Kozijnen Glas Buitendeuren Schuifpuien

Kijk ook eens op onze website www.solidekozijn.nl Buitendeuren 06 13 20 71 17 Buitendeuren 06 13 20 71 17 Schuifpuien L.huissen@solidekozijn.nl Schuifpuien L.huissen@solidekozijn.nl

ebsite www.solidekozijn.nl Kijk ook eens op onze website www.solidekozijn.nl Kijk ook eens op onze website www.solidekozijn.nl


ocht

15

24 maart 2021 - nr. 3294

Advertentieblad Reimerswaal

eerste woning verkocht

Midden in Oudelande, aan de Vanderbijlparkstraat, wordt het project "De Machinisten" dden in Oudelande, aan de Vanderbijlparkstraat, wordt het project "De Machinisten" gerealiseerd. Pal aan de Westerschelde gelegen en omgeven door prachtige realiseerd. Pal aan de Westerschelde gelegen en omgeven door prachtige bloemdijken; een unieke locatie om te wonen! Levensloopwoningen- en emdijken; een unieke locatie om te wonen! Levensloopwoningen- en starterwoningen: een prima mix van jong en oud die naast elkaar. rterwoningen: een prima mix van jong en oud die naast elkaar.

eerste woning eerste woningaan Midden in Oudelande, de Vanderbijlparkstraat, wordt het project "De Machinisten" gerealiseerd. Pal aan de verkochtWesterschelde gelegen en omgeven door prachtige verkocht bloemdijken; een unieke locatie om te wonen! Levensloopwoningen- en OUDELANDE

VANAF € 225.000 V.O.N.

starterwoningen: een prima mix van jong en oud die naast elkaar.

HET HELE JAAR DOOR

eerste woning verkocht

GENIETEN VAN UW TUIN

Starterwoning en: rterwoning 4xen: eengezinswoning Ideale ale starterswoning: • starterswoning: Ruime woonkamer energiezuinig nergiezuinig • 3 Slaapkamers + zolder - diverse optiemogelijkheden iverse optiemogelijkheden • Tuin met berging/garage - woonkamer met open keuken woonkamer met open keuken • Energiezuinig Starterwoningen: • Onderhoudsvriendelijk - 3 slaapkamers slaapkamers

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR:

:

• NIEUWE EN GEBRUIKTE STENEN (beton, gebakken en natuursteen) • TERRASTEGELS (beton, keramisch, natuursteen)

Ideale starterswoning: - energiezuinig opsom Koopsom v.a. € 189.900,= v.a.v.a.: € 189.900,= Koopsom €v.o.n. 225.000,- v.o.n. v.o.n. - diverse optiemogelijkheden - woonkamer met open keuken - 3 slaapkamers

• VEEL SOORTEN KEIEN

jkheden woning en: en keuken tarterswoning: iezuinig e optiemogelijkheden 900,= v.o.n.Verkoop en informatie: 0113 - 250 555Bel of mail: Ontwikkeling: 0113 - 250 555 kamer met open keuken info@faasse-fermont.nl pkamers Koopsom v.a. € 189.900,= v.o.n.

bestendige 3Levensloop x levensloopwoning Levensloop bestendige • woningen: Volledig woonprogramma op woningen: de begane grond - slaap- en -badkamer de slaap- en op badkamer op de • begane Vrij indeelbare verdieping grond begane grond • - extra Tuin met berging Levensloop bestendige (slaap) kamer op kamer op - extra (slaap) • verdieping Energiezuinig woningen: verdieping • Onderhoudsvriendelijk

• GRIND, SPLIT EN ZAND • IN-LITE VERLICHTING En nog veel meer…. Veel producten uit voorraad leverbaar Bezoek ook onze website:

www.pekaar.com

- slaap- en badkamer op de begane grond Koopsom v.a. €€199.900,= v.o.n. Koopsom v.a. 199.900,= v.o.n. Koopsom 229.000,- extra v.a.: (slaap) kamer op€v.o.n. verdieping

ntwikkeling:

Realisatie

Ontwikkeling:

dedelta.nl

Verkoop en informatie:

KoopsomBel v.a.of € mail: 199.900,= v.o.n. Ontwikkeling

Verkoop

Verkoop en informatie:

info@faasse-fermont.nl

0113 23 19 34 / neeskens.com

Bel of mail:

0113 - 250 555

estuariumvastgoed.nl info@faasse-fermont.nl

m v.a. € 189.900,= v.o.n.

Maak de tuin klaar voor een nieuw tuinseizoen!

Al ruim 40 jaar maken wij tuinen zonder zorgen! In ieder jaargetijde moet je kunnen genieten van je tuin. Goed advies, aanleg en onderhoud verhogen het wooncomfort.

Van een voorjaarsbeurt tot het bemesten van het gazon, geen klus is ons te groen!

Verkoop en informatie: Tuinwerkzaamheden? Maak een afspraak >> ONTWERP | ADVIES | AANLEG | ONDERHOUD

kkeling:

Noordstraat 1a 4493 AE Kamperland 0113-372738 info@sandee.nl www.sandee.nl

Pekaar Bestratingsmaterialen B.V. | Kanaalweg 83 | 4401 PE Vlake www.pekaar.com | info@pekaar.com | 0113 38 16 62

Levensloop bestendige woningen: - slaap- en badkamer op de Dealer van: begane grond - extra (slaap)Levensloop kamer op beste verdieping woningen: VERF -TOPKWALITEIT slaapen badkame MET SCANDINAVISCHE LOOK, KWALITEIT DUURZAAMHEID UIT FINLAND grond Koopsom v.a. EN€begane 199.900,= v.o.n. DE VOORDELEN: -ONTDEK extra (slaap) kame - mileuvriendelijk en zeer geschikt voor houtbouw - langdurige bescherming (meer dan 10 jaar), verdieping ook in extreme weersomstandigheden

Goudverf

Bel of mail:

- dringt diep in het hout waarbij de houtnerf zichtbaar blijft, tevens goed dekkend.

Koopsom v.a. € 199 0113 250 555 BESTEL UW VERF Verzending, afhalen en bezorgen mogelijk!

of neem contact met ons op: 06-40 64 92 39 info@goudverf.com 0113-5741 82

info@faasse-fermont.nl

ONLINE OP WWW.GOUDVERF.COM

Verkoop en informatie:

Bel of m

0113 - 25


Advertentieblad Reimerswaal

16

24 maart 2021 - nr. 3294

SERVICE OP 9+ NIVEAU Voor én na de handtekening De stuntprijzen vliegen u om de oren, als u op zoek gaat naar een nieuwe keuken. Maar wilt u echt de goedkoopste keuken? U heeft er tenslotte niets aan als de kwaliteit van uw keuken en de service na een paar jaar tegenvalt. Als landelijke aanbieder kopen wij groot en scherp in. Wij geven u direct de beste prijs zodat afdingen niet nodig is. Met topkwaliteit keukens, perfecte montage en uitmuntende service ontzorgen wij u compleet.

6 , 9 Ruim 290 beoordelingen Qasa.nl | maart 2021

Pelma is onderdeel van

Amundsenweg 47, Goes | pelmakeukens.nl


17

24 maart 2021 - nr. 3294

Advertentieblad Reimerswaal

‘t Is nu tijd voor de lentetuin! Neels Krabbendijke is er klaar voor. Welkom!

Weer volop verkrijgbaar: Groeteplanten Groentezaden Bloemenzaden Bloemen en planten! WIJ BEZORGEN OOK THUIS!

Het barbecue-seizoen kan komen... Wij hebben ook dit jaar weer een mooi en ruim assortiment barbecues en accessoires

Neels uw DCM-dealer! Groot assortiment meststoffen en onderhoud voor uw gazon, moestuin en siertuin!

VERHUUR VAN: diverse professionele tuinmachines

Groot assortiment gazonmaaiers, grastrimgrastrim mers, heggenscharen elektrisch, accu en/of hand tuingereedschap

tuin & dier doe-het-zelf

Advies nodig voor uw groententuin - siertuin gazononderhoud? Wij helpen u graag!

Dorpsstraat 89 - Krabbendijke tel. 0113 50 22 30

ONT WERP

DORPSSTRAAT 46A | KRABBENDIJKE | 0113-502188

Voor al uw klussen in huis en tuin. Wij zijn open op afspraak. Ook kunt u, bestelde producten, op afspraak afhalen.

Talen Tools heeft eersteklas gereedschap voor ieder budget en elke tuinklus...

A A NL E G

O NDE R H O U D

TU INBE PL A NTING

HET GROOTSTE TUINPLANTENASSORTIMENT IN DE REGIO

Tel. 0113-502188 Mail: krabbendijke@hubo.nl Webshop: www.hubo.nl en dan naar Krabbendijke

Wij zijn aangesloten bij Huyskweker. Dit staat voor: hoge kwaliteit van producten en altijd een goed en eerlijk advies.

GRINTWEG 79, YERSEKE, TEL. 0113-572075 VERKOOP@TUINCENTRUM-NIEUWENHUIJSE.NL WWW.TUINCENTRUM-NIEUWENHUIJSE.NL

Bestel online uw bloemenbak www.huyskweker-onruste.nl

Jacobadijk 3, 4493 MZ Kamperland | tel. 0113-373164 e-mail: info@huyskweker-onruste.nl | www.huyskweker-onruste.nl Maandag, donderdag, vrijdag open van 9.00 tot 18.00 uur. Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur.


18

Advertentieblad Reimerswaal

24 maart 2021 - nr. 3294

Wij zijn er klaar voor! Zien we je snel?

Persoonlijk • Deskundig • Advies

Kom jij naar ons, of komen wij naar jou?

TMC Goes

TMC Woonwenz

­

TMC Kruiningen

TMC Bergen op Zoom

Of maak een afspraak via onze website!

Laat je inspireren!

TMC GOES - MARCONISTRAAT 13 - (0113) 22 41 02 TMC WOONWENZ - MARCONISTRAAT 15-15B - (0113) 22 41 02 TMC KRUININGEN - ZANDWEG 1B - (0113) 38 26 26

WONEN

TMC BERGEN OP ZOOM - VAN KONIJNENBURGWEG 13 - (0164) 27 44 77

WWW.TMCWONEN.NL


19

24 maart 2021 - nr. 3294

M. Sinke

Advertentieblad Reimerswaal

Nieuw! € 24,50 Sjaak van Loo schrijft:

Oostdijk en omgeving

Vorige week donderdag verscheen ‘Oostdijk en omgeving in woord en beeld,’ geschreven door Rinus Sinke en uitgegeven door drukkerij en uitgeverij van Velzen uit Krabbendijke. Leuk boek, leuk project ook om aan mee te mogen werken, ik heb vrijwel alle foto’s voor het boek gedigitaliseerd (gedurende de laatste 1,5 jaar). Tijdens een sobere bijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis werd het eerste exemplaar overhandigd aan de burgemeester van Reimerswaal, José van Egmond. 2 jaar geleden zei Rinus nog: (na het uitkomen van boerderijen deel III) ‘dit was het laatste boek.’ Inmiddels is hij begonnen aan een boek over boerderijen aan de ‘Kapelse kant’ van het kanaal dZB,... Bij de foto: vlnr. Burgemeester José van Egmond, beeldbewerker Sjaak van Loo, uitgever Laurens Meeuwsen van drukkerij van Velzen uit Krabbendijke en auteur Rinus Sinke.

in woord en beeld

Inkijkjes De bakkerij van Zuidweg op ‘het Hoekje’ met Leen Zuidweg, Ida Verspuy van Rietschoten en de heer Slikker

Foto-onderschrift:

Gerbert van Koeveringe

De bakkerij van Zuidweg op ‘het Hoekje’ met Leen Zuidweg, Ida Verspuy van Rietschoten en de heer Slikker.

Huib en Jo van Koeveringe

De bakkerij van Karel Verspuy van Rietschoten en Leendert Zuidweg

Gerbert van Koeveringe is een inwoner uit Oostdijk die in 2016 als zelfstandig

ondernemer is begonnen. Gerbert van Koeveringe werkte 11 jaar in loondienst. Hij rijdt nu met zijn vrachtauto voor diverse opdrachtgevers door vooral Duitsland en Frankrijk maar ook wel Oostenrijk en Italië. Zodoende heeft Gerbert tijdens zijn

autoritten al veel mooie steden en dorpen gezien. Een mooi beroep heeft Gerbert

maar hij rijdt vaak over drukke snelwegen waar hij ook een bewarende hand nodig heeft. Dat wensen we hem toe.

Oostdijk en omgeving Gerbert van Koeveringe | 93

92 | Oostdijk en omgeving De mooie oude woning Lavendeldijk 32

1 Foto-onderschriften: 1. 2.

Duivenmelker Piet Neels

94 | Oostdijk en omgeving De bakkerij van Karel Verspuy van Rietschoten en Leendert Zuidweg

Foto-onderschriften: 1. 2. 3.

Piet met een Blauwband-duif. Piet voedert de duiven. Piet observeert de duiven.

Huib en Jo van Koeveringe voor de winkel in de 2e Vlietweg. Huib en Jo.

2

De winkel te Oostdijk Na jaren zonder winkel op Oostdijk, 25 jaar geleden werd de laatste winkel op

ons dorp gesloten, was er sterk behoefte om toch weer een winkeltje te hebben. Oostdijk en omgeving Duivenmelker Piet Neels | 115

We hebben nog jaren een rijdende winkel gehad. Adrie Luteijn kwam vanaf

1

Krabbendijke nog een paar keer per week langs maar op den duur stopte dat ook. Als we terugkijken naar het verleden hoeveel winkels er toen wel waren, was het een moeilijk iets toen Huib van Koeveringe met de laatste winkel stopte.

Foto-onderschriften: 1. 2.

138 | Oostdijk en omgeving De winkel te Oostdijk

88 | Oostdijk en omgeving Joost Sinke

Joost Sinke met de kleinzonen Jaap en Jos de Bat. Joost Sinke op de bruiloft van Wim en Zephrien Pieper, 7 september 1973.

2

Joost Sinke (Boere Joosje) met kleinzonen Jaap en Jos de Bat

Een uitgave van Drukkerij en Boekhandel van Velzen en uit voorraad leverbaar bij: Dorpsstraat 83 - Krabbendijke Tel. 0113 - 50 61 73 E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl

Oostdijk en omgeving Joost Sinke | 89


20

Advertentieblad Reimerswaal

TRIMSALON DE VROLIJKE VIERVOETER

Marcel Kole Schilderen en Behangen

24 maart 2021 - nr. 3294

We mogen weer, wel op afspraak! Wilt u winkelen of voor een nieuwe fiets komen kijken?

Al vanaf 1982 een vertrouwd adres voor de algehele vachtverzorging van uw hond.

Graag een afspraak maken: 0113 - 50 13 91 of biketotaalvermare@gmail.com

Ook kunt u bij ons de hond laten wassen en föhnen.

Zo proberen we het veilig te houden voor elkaar!

INEKE ZOETEWEIJ, rijksgediplomeerd. Stoofstraat 12, Yerseke Tel. 0113 - 57 29 49 / 06 - 30 08 51 56

Tot snel!!!

Wij verhuren alles

voor uw tuin!

VERMARE KRABBENDIJKE

OPEN: Ma-vr 7.00-18.00u Zaterdag 7.00-13.00u

Oostweg 27, Krabbendijke, tel. 0113-501391 www.vermarevof.nl tussen 18.00-19.00 uur gesloten

tuin

machines en gereedschappen

Week 12 2021 - Acties geldig t/m zaterdag Kamperfoeliestraat 85, 4461 VM Goes Tel. 0113 220 948 | www.marosgoes.nl ma - zo gesloten | di, wo en vrij 8:30 tot 18:00 uur do 8:30 tot 20:00 uur | za 8:30 tot 16:00 uur

Ook voor onderhoud, reparatie en verkoop. Tevens verkoop van zand, grind, grond en puin.

www.csinkebv.nl

www.snipperbv.nl

Kersenweg 5, Kruiningen, 0113 - 50 64 99

1,75

RIB-HAASKARBONADE

2,75

500 GRAM

Gezond blijven en fit worden is nu belangrijker dan ooit!

Uw schilder voor al uw binnen en buiten schilderwerk in de regio Kapelle

KIPDRUMSTICKS

:Personal training :Duo training :Deskundig voedingsadvies :Yoga Kom langs voor een intakegesprek of bezoek de website en bekijk de mogelijkheden. 06-10481129 www.naylabelza.nl

500 GRAM

RUNDERSUCADELAPPEN

3,75

SHOARMAVLEES

4,75

500 GRAM

NATUREL REEPJES, PER KILO

PAARDENBIEFSTUK 500 GRAM

5,75

ZEEUWSE BOEREN LEVER WORST 1 HELE

2 STUKS

SPEK LAPPEN 500 GRAM

2,75

Nayla Belza Personal Training Dorpsstraat 57, Wemeldinge

PAARDEN KOGELBIEFSTUK

5,8,-

250 GRAM

3,-

Omdat u thuis het comfort wilt TEL. 0113 78 30 00

ervaren in de modernste duurzame techniek

Meer info over duurzaam wonen? Neem een kijkje op: www.intec-kapelle.nl/diensten/duurzaam

Online bestellen, afhalen en bezorgen mogelijk! www.marosgoes.nl

Nu de nieuwe collectie kinderschoenen...

ZORG IN DE REGIO Allévo, zorg- en dienstverlening Tel. 088-11 02 800, ook voor dringende hulp-vragen 24 uur per dag en in het weekend. Buurtdiensten Reimerswaal Voor alle hulp in het huishouden. Team 1: Yerseke, Kruiningen, Hansweert, Schore. Tel. 06 - 10 27 41 32. E-mail: reimerswaal@buurtdiensten.nl Team 2: Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde. Tel. 06 - 51 43 77 86. E-mail: reimerswaal2@buurtdiensten.nl Buurtzorg Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde Verzorging en verpleging, 06-23 28 29 80, 24 uur per dag. Buurtzorg Yerseke team dorp: 06-13 24 88 86. Buurtzorg Yerseke team Moerplein: 06-82 13 34 00. Buurtzorg Kruinigen en Hansweert: 06-12 54 66 52. Maaltijd Thuis Inlichtingen of aanmelden via Cliënten Service Bureau van zorggroep Ter Weel: 0900-22 44 88 0 (lokaal tarief). RST zorgverleners (Reformatorische zorg) 7 dagen per week, 24 uur bereikbaar voor verpleging en verzorging. Tel. 085 - 80 88 162. De Luisterlijn Altijd tijd voor een gesprek 0900-0767. Vertrouwelijk, anoniem, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Vrijwilligershulp Krabbendijke Handje Extra Voor als u even een handje extra kunt gebruiken bij bijvoorbeeld het boodschappen doen, mantelzorgondersteuning, begeleiding en vervoer bij bezoek huisarts of ziekenhuis. 06-20 12 70 15 handjeextrakrabbendijke@gmail.com Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-18.00 uur 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl Verloskundigen Reimerswaal Bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Tel. 0113-50 38 42. www.verloskundigenreimerswaal.nl

Verloskundigen Zuidwesthoek Spreekuren in Rilland, Hoogerheide en het MoederKindcentrum in ‘het Bravis’ te Bergen op Zoom, 24/7 bereikbaar op 06-46 61 65 55, www.verloskundigenzuidwesthoek.nl, verloskundigenzuidwesthoek@outlook.com Vrijwilligershulp Klusteam Rilland Wij ondersteunen bij het verbeteren van de leefomstandigheden van iedere volwassene ongeacht leeftijd, ziekte, handicap, of anderszins bijvoorbeeld bij klusjes maar ook indien u behoefte heeft aan dagelijks telefonische controle hoe het met u gaat. 06-51 36 46 28 Diabeteslijn: 033-46 30 566, info@dvn.nl Adviesbureau Veilig Langer Thuis Wonen (VLT) De wegwijzer voor ouderen en mantelzorgers! Voor kosteloos, vrijblijvend, onafhankelijk advies, op het gebied van praktische zaken, zorginhoudelijke zaken, wet en regelgeving en voor het bieden van een luisterend oor zijn we bereikbaar op: tel. 06-49329487, e-mail: info@adviesbureau-vlt.nl.

WEEKENDDIENSTEN Avond- en weekenddiensten huisartsen Voor medische spoed belt u buiten kantooruren (17.00-08.00 uur ’s morgens) de Huisartsenpost, telefoon 0900-1785. De huisartsenpost is gevestigd op het terrein van het Admiraal de Ruyterziekenhuis. Weekenddienst tandartsen Spreekuur vanaf 10.00 uur. Bellen voor een afspraak: tel. 06-22 34 72 09.

De nieuwe collectie kinderschoenen voor jongens en meisjes is weer binnen. Sportieve of stoere sneakers van de merken Hip Shoe Style, Braqeez, Piedro Sport, Bunnies Jr.

Sandalen van de merken Kipling en Teva

Bel voor een afspraak dan meten we de voeten op en kiezen we mooie of stoere schoenen uit. Bestelt u liever online? Dat kan ook via www.smitschoenmode.nl Zo bestelt u gemakkelijk uw schoenen. Ze worden gratis thuisbezorgd.

Weekenddiensten dierenartsen Gezelschapsdieren: Kliniek Dier & Arts en Dierenkliniek Goes; bellen voor een afspraak: tel. 0113-33 01 15.

Bezoek ook onze webshop:

onlinemerkschoenen.nl

Landbouwhuisdieren: 0113-34 24 86

Dorpsstraat 100 - Krabbendijke - Tel. 0113 - 50 15 89

Volg ons ook online:

@Smit_Schoenmode -

Ook voor uw steunzolen!

SmitSchoenmode

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws, acties en trends… vind ons leuk op facebook!


21

24 maart 2021 - nr. 3294

Advertentieblad Reimerswaal

C D

Aanbieding

v

M. Henry Verklaring van het Oude en Nieuwe Testament

C o e rt va n Da m

Catering

verzorgt voor de komende feestdagen: onder andere

SOEP EN SALADES Va n a f 2 p e r s o n e n

M e e r i n f o r m at i e o f b e s t e lle n : w w w. c o e rt va n d a m . n l - 0 6 -2 1 1 4 6 1 5 6

2 delen nu van € 199,- vo or

0113 – 31 22 44

www.keukenplus.com Bezoek aan huis voor advies en/of ontwerp is mogelijk vakkundig en persoonlijk

€ 149,00

Wij hebben een ruim assortiment belijdenisgeschenken

Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

W e e k a a n b ie d in g e n 23-03 t/m 27-03-2021

Grote keus in Bijbels, met of zonder slot, kanttekeningbijbels diverse uitvoeringen

Kabeljauw-rugfilet 500 gram

11.95

Ongepelde wokgarnalen 500 gram

11.95 3.00

Tonijnsalade huisgemaakt, 150 gram

14.50

Visovenschotel huisgemaakt, 2 voor

Kapelle Weststraat 13 T 0113 - 343055 Yerseke Dreef 2 T 0113 - 574590 www.electroworld.nl

Elektro World Lamper is een familiebedrijf met inspiratiewinkels in Kapelle en Yerseke en een eigen reparatieteam voor witgoed, TV en audio!

Dorpsstraat 83 - Krabbendijke Tel. 0113 - 50 61 73 E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl

Tot ziens bij Vishandel Van As Zeeland BV

Vragen over epilepsie? Bel de Epilepsie Infolijn

0900 - 821 24 11

ZOEK EN WIN

Uit welke advertentie komt onderstaand detail? Als oplossing stuurt u uiterlijk vrijdag in de week van plaatsing de naam van de adverteerder, de pagina waarop de advertentie staat en het weeknummer m.v.v. uw naam en adres naar: ljmeeuwsen@velzenbv.nl of Drukkerij van Velzen, Zuidweg 19, 4413 NL Krabbendijke Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken die een waardebon ontvangt t.w.v. € 7,50, te besteden in onze boekhandel. De oplossing van week 11 was: pag. 1 Kole optiek Winnaar: Albert van Veldhuisen Julianastraat 2s Waarde

(10 cent per minuut)

• voorlichting

en advies

• hulpmiddelen • informatiemateriaal • verwijzing

en adressen

Hollandse komkommer

per stuk

Broccoli

500 gram

Pitloze blauwe druiven

500 gram

Pers sinaasappels

20 stuks

POOTAARDAPPELEN tuinzaden, sla en koolplanten, kunstmest, koemest, plantuien aanbiedingen geldig van woensdag t/m zaterdag

0.69 0.99 1.49 2.99


22

Advertentieblad Reimerswaal

Op D.V. 24 maart 2021 hopen onze ouders, opa en oma

Mijn wereld werd langzaam wazig en steeds kleiner Het werd mijn 'eigen wereld' Soms zag ik iets bekends of voelde ik iets vertrouwds Dan was het weer even als vanouds.

J. Scheele en L.W. Scheele-Versprille

In de vroege morgen van 21 maart 2021 is overleden onze moeder, oma en overgrootmoeder

60 jaar getrouwd te zijn.

Dina Anna Lamper-van Iwaarden

60

in de leeftijd van 82 jaar.

Hun adres: Meestoof 26, 4413 GN Krabbendijke

De HEERE is mijn Herder. Psalm 23:1a Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat op Gods tijd is overleden mijn geliefde, zorgzame vrouw, onze moeder, oma en oma-oma

U kunt de dienst, die gehouden wordt donderdag 25 maart om 13.00 uur in de Hervormde Kerk van Yerseke, met ons meeluisteren via www.kerkomroep.nl.

15 maart 2021

Goudverf

Bedroefd, maar dankbaar dat wij haar zolang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis dat de Heere van ons heeft weggenomen onze zeer zorgzame moeder en altijd betrokken oma en overoma

Schilderklus?

Maatje Anthonetta Kuzee-Weststrate

Weelweg 10b, 4414 AW Waarde

echtgenote van Jan Kuzee † 10 december 2019

De rouwdienst en begrafenis hebben in besloten kring plaatsgevonden.

*19 februari 1929

Anneleen Salverda-Kuzee Jelle Salverda in liefdevolle herinnering Marjan Walhout-Kuzee Kees Walhout Jan Kuzee Titia Kuzee-Jobse Ad Kuzee Grada Kuzee-van de Griek Lénard Kuzee Deepa Kuzee-Silva Marjo Kuzee Erna Kuzee-Hoogstrate Klein- en achterkleinkinderen

Ons bereikte het droevige bericht dat is overleden de vrouw van onze buurman Kees

Tannetje van de Plasse We wensen Kees en de kinderen sterkte toe. Willy Kluyfhout Huib en Willy Minnaard Bertus en Lenie van de Plasse

POPPE

POPPEPOPPE POPPE POPPE

of neem contact met ons op via 06-40 64 92 39 info@goudverf.com 0113-5741 82 Verzending, afhalen en bezorgen mogelijk!

Zorgcentrum Moerzicht Yerseke Correspondentieadres: Marijkelaan 29G, 4401 GE Yerseke Sfeervolle

BEGRAFENISVERZORGING

POPPE

BESTEL UW VERF ONLINE OP WWW.GOUDVERF.COM

† 22 maart 2021

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Hoge Hoeve 1 voor de liefdevolle verzorging.

0118 - 61 60 12 (24/7) BEGRAFENISVERZORGING BEGRAFENISVERZORGING 06 - 25 24 49 74 BEGRAFENISVERZORGING 0118 - 61 60 12 (24/7) BEGRAFENISVERZORGING 0118 - 61 06 - 25 2460 4912 74(24/7) BEGRAFENISVERZORGING MINNAARD 06 - 25 0118 - 61246049 1274 (24/7)

0118De-0118 61 60- 61 12 (24/7) 12 (24/7) Pkring ellet kachels rouwdienst en60 begrafenis zullen in besloten plaatsvinden. Neem contact met om ons U kunt de dienst, die D.V. gehouden wordt zaterdag 27 maart 06 - 250624- 25 49 24 74 49 74 op voor een afspraak 10.00 uur in de kerk van de Gereformeerde Gemeente in Yerseke, in onze showroom en ervaar het zelf! meeluisteren via kerktelefoon en www.gergemyerseke.nl.

0118 - 61 60 12 (24/7) 06 - 25 24 49 74 06 - 25 24 49 74

Bel op naar: 0113-551384 Uw schriftelijke condoleance stellen wij prijs. Nu tijdelijk met

Onderhoud

Cv-ketel

Bel voor een afspraak naar 0113 - 551384.

Bel of mail ons voor een vrijblijvende aanbieding!

Of jaarlijks onderhoud met een voordelig onderhoudscontract? Al vanaf € 6,50 p/maand!

Huren is ook mogelijk vanaf € 33,49 p/maand incl. onderhoud, storingen en garantie.

Zie ook onze website: hkmn.nl/onderhoud

0113 - 551384 info@hkmn.nl WhatsApp: 06-86881088

begrafenisverzorging-poppe.nl Henk-Jan Minnaard Henk-Jan Minnaard Dienstverlening voor heel Zeeland begrafenisverzorging-poppe.nl Henk-Jan Minnaard enk-Jan Minnaardbegrafenisverzorging-poppe.nl begrafenisverzorging-poppe.nl Dienstverlening voor heel Zeeland Dienstverlening voor heel Zeeland grafenisverzorging-poppe.nl Dienstverlening Geen crematies voor heel Zeeland

Uit herdruk verschenen!

Henk-Jan Minnaard

enstverlening voor heel Zeeland

1

Ds. J. de Kok:

...Dit onderwijs ontvang’

Deel 1

preekt uit de catechismus. Het kan natuurlijk ook dat de ouderling een preek leest. Achter in je psalmboekje kun je de catechismus vinden. Er worden woorden gebruikt die je niet begrijpt. Daarom heb ik dit boekje voor jou gemaakt.

Dit boek is speciaal voor jou. Waarom? Je hoort in de kerk vaak dat de dominee

Ik weet niet of je het weet, maar de catechismus is verdeeld in 52 zondagen. Dus

preekt uit de catechismus. Het kan natuurlijk ook dat de ouderling een preek leest.

voor iedere zondag van het jaar is er een gedeelte. Nu heb ik uit ieder gedeelte

Dienstverlening - RESPECT - AANDACHT wat duidelijker voor jou en begrijp je de preek in de kerk ook iets beter.

Vaak zijn deze preken best moeilijk voor jou.

voor heel Zeeland Achter in je psalmboekje kun je de catechismus vinden. Er worden woorden gebruikt die je niet begrijpt. Daarom heb ik dit boekje voor jou gemaakt.

begrafenisverzorging-poppe.nl In dit boek worden (kern)woorden uit de Heidelbergse catechismus eenvoudig

uitgelegd. Uit iedere zondagsafdeling is één woord genomen. Met veel herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven en bekende Bijbelse geschiedenissen brengt

de auteur de (kern)woorden uit de zondagsafdelingen dichtbij de belevingswereld

Ik weet niet of je het weet, maar de catechismus is verdeeld in 52 zondagen. Dus voor iedere zondag van het jaar is er een gedeelte. Nu heb ik uit ieder gedeelte

steeds een woord gepakt en daar wat meer over verteld. Misschien wordt het dan wat duidelijker voor jou en begrijp je de preek in de kerk ook iets beter.

van het (jonge) kind. Meestal wordt een hoofdstuk afgesloten met een korte toepassing.

In dit boek worden (kern)woorden uit de Heidelbergse catechismus eenvoudig

... dit onderwijs ontvang’

Vaak zijn deze preken best moeilijk voor jou.

... dit onderwijs ontvang’

2 Deel 2 .. . d it Prijs per deel: € 18,50 s ZORG - RESPECT - AANDACHT ij w r e d on t begrafenisverzorging-poppe.nl o n t v a n g ’ .. . d i Henk-Jan Minnaard ZORG - RESPECT - AANDACHT o n d e r w ij s ZORG -- RESPECT RESPECT -- AANDACHT ZORG AANDACHT t vang ’ Dit boek is speciaal voor jou. Waarom? Je hoort in de kerk vaak dat de dominee

Woorden uit de Heidelbergse Catechismus eenvoudig toegelicht

on

Prijs € 18,50

Dienstverlening voor heel Zeeland Het boek is opgedeeld in 52 hoofdstukken, gerelateerd aan de 52 zondags-

uitgelegd. Uit iedere zondagsafdeling is één woord genomen. Met veel herkenbare

afdelingen. Bij ieder hoofdstuk staat een kort Bijbelgedeelte vermeld wat bij

de auteur de (kern)woorden uit de zondagsafdelingen dichtbij de belevingswereld

psalmvers in de berijming van 1773 en Datheen.

Ds. J. de Kok

Deel 1

Het boek is opgedeeld in 52 hoofdstukken, gerelateerd aan de 52 zondagsafdelingen. Bij ieder hoofdstuk staat een kort Bijbelgedeelte vermeld wat bij

Ds. J. de Kok

het betreffende hoofdstuk gelezen kan worden. Per hoofdstuk staat ook een psalmvers in de berijming van 1773 en Datheen.

RESPECT - AANDACHT 9

789070

697556

Dit onderwijs_deel 2_omslag.indd 1

RESPECT

Woorden uit de Heidelbergse Catechismus eenvoudig toegelicht

(5e druk) Ds. J. de Kok

Geen crematies

Coolhofflaan 4 Rouwcentrum “Waardig” 4414 BK Waarde Koninginneweg 2 0113-50 41 99 4414 AM Waarde 06-50 88 40 62 www.mariva-uitvaart.nl

ZORG ZORG

Een uitgave van:

van het (jonge) kind. Meestal wordt een hoofdstuk afgesloten met een korte toepassing.

Dit onderwijs_4eDruk_omslag.indd 1

Woorden uit de Heidelbergse Catechismus eenvoudig toegelicht

voorbeelden uit het dagelijks leven en bekende Bijbelse geschiedenissen brengt

het betreffende hoofdstuk gelezen kan worden. Per hoofdstuk staat ook een

vervangen?

aan alle merken cv-ketels!

Onze bijzondere dank gaat uit naar alle medewerkers van 100 KG gratis Zorgcentrum Moerzicht voor de liefdevolle verzorging. ENplus A1 houtpellets!

Henk-Jan Minnaard

steeds een woord gepakt en daar wat meer over verteld. Misschien wordt het dan

Respectvol afscheid.

Molenlaan 10 | 4401 CC | Yerseke 0113-573082 (24 uur per dag bereikbaar) www.begrafenisverzorgingvanburg.nl

De afscheidsdienst en begrafenis zullen in besloten kring plaatsvinden.

M.J. van Houte Marjoke en Jan van Fraassen-van Houte Dianne en John, Jordy, Alex Robin en Anouk Janita en Coen

POPPE

Het adres voor een

ZC Eikendonk, 21 maart 2021 Correspondentie-adres: Gounodlaan 54, 5251 EZ Vlijmen

Johanna Adriana van Houte-Dees -

persoonlijke

Voor een uitvaart begeleiding

Vlijmen: René en Els Lamper-Otte Drunen: Marinka en Paul Amber en Elise Vlijmen: Nadya en Martin Sietse en Janthe Goes: Erik Lamper † Kruiningen: Jeroen en Maaike Roosendaal: Engelien en Davy

Groeten van de kinderen, klein- en achterkleinkinderen

24 november 1936

UITVAART ZORG Peter Butler Telefoon 01130113 340 340 381381| |Benonistraat | 4421 DN Kapelle Telefoon Benonistraat 3|34421 DN Kapelle www.peterbutler.nl || info@uitvaartpeterbutler.nl www.peterbutler.nl info@uitvaartpeterbutler.nl StiltehuisRouwcentrum: Peter Butler: Kitskinderscheweg 4421 PJ Kapelle Maalstede 1a 1,Kapelle

sinds 13-11-1996 weduwe van Hendrik Jan Lamper

We willen hen hiermee van harte feliciteren en Gods zegen toewensen.

BEGRAFENISVERZORGING

G

24 maart 2021 - nr. 3294

Dorpsstraat 83 - Krabbendijke

26-02-20 08:17

Deel 2

Ds. J. de Kok

Tel. 0113-506173 - E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl

(2e druk)

06-09-19 12:57


23

24 maart 2021 - nr. 3294

Ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijksjubileum werden wij verrast met veel mooie kaarten, felicitaties, bloemen en attenties. Dat hebben wij erg gewaardeerd. Hiervoor hartelijk bedankt! Met vriendelijke groet, J. de Goffau en M. de Goffau-Sinke Aalbessestraat 32 Krabbendijke We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten en cadeaus die we kregen na de geboorte van ons dochtertje en zusje Loїs. Ronnie, Eline en Elodie Boone Hartelijk dank voor al de leuke reacties en attenties op de vele knipbeurtjes, ook namens mijn vrouw. Kapper Hollebrandse Wij werden verrast door de vele kaarten, de goede wensen en attenties ter gelegenheid van ons 55-jarig huwelijk. Wij hebben het zeer gewaardeerd, waarvoor onze hartelijke dank. Leen en Mien van de Velde Krabbendijke

PAAS BRUNCH BOX

Bestel nu jouw Paas brunchbox om te genieten op 4 of 5 april. Inhoud van de Paas brunchbox: Een overheerlijk soepje met kaasbladerdeegstengel • Onze beroemde rundercarpaccio • Wrap vitello tonnato • Luxe belegde minibolletjes met serranoham en geitenkaas • Een omeletrol met kruidenkaas en gerookte zalm • Rundvlees-slaatje met diverse vleeswaren • Zalmslaatje met Hollandse garnaaltjes en gerookte vis • Tiramisuadvocaat dessertje • Yoghurt cheesecake met rood fruit • Vers fruit salade • Heerlijke smoothie. Inhoud van de Paasbrunch kidsbox: Een vrolijke paascupcake • American pancakes met versiersels • Omeletrol- tomaatspies • Mini saucijs- & kaasbroodje • Vers fruit een lekkere smoothie • Kleine verrassing. De Paas brunchbox is € 29,50 pp. en de kidsbox € 15,00 pp. Reserveer via 0113-626088 of info@schoudee.nl

Te koop aangeboden: t.e.a.b. in goede staat. 9 delen Matthew Henry verklaring (groene boeken). 6 delen K. Aug. Dächsel verklaring: GenDeut, Matt-Marc, LucJoh, Hand, Rom-Filem, Hebr-Openb.

neel voor het sorteren van bloemen vanaf begin MIELE STOFZUIGER mei een volgende ronde. Bel/app: 06-27397336 Weggooien is zonde. Ook slangen, stangen etc. gevraagd Tel. 06 - 52 15 06 11 Gun uw defecte

Actie voor vlinders is nodig. NU!

www.tienvoor12.nu

Tel. 06-12450806 A.s. vrijdag haalt de V.V. Kruiningen weer oud papier op. Vanwege de avondklok a.u.b. buitenzetten voor 17.00 uur.

Let op! Let op! A.s. zaterdag wordt er i.v.m. het coronavirus GEEN oud papier opgehaald door de vrijwilligers van de Herv. gem. Yerseke. U kunt het eventueel zelf brengen in de container bij Van Es verpakking, Industrieweg 9.

Vanaf woensdag 24 maart hebben wij een nieuwe Take Away kaart.

Ook met Pasen geniet je weer van al het lekkers van Schoudee@Home.

Iedereen hartelijk bedankt voor de vele kaarten, Tel. 06-55489973 cadeaus en uw komst op C. Mijnders ons 60-jarig huwelijksjuGevraagd: bileum. Met vriendelijke groet, OUDE BROMFIETS Lieven en Marie SCOOTER FLIPPERKAST Grootjans JUKEBOX BUITENBOORDMOTOR DE STOFFENKANTINE ELEKTR. FIETS We zijn open op BENZINEPOMP afspraak! Tel. 06 - 46 33 18 23 Bel of app: 06-15584950 Tot snel! ZOEK JIJ NOG WERK Online: www.destoffenNA JE EXAMEN?! kantine.nl Wij zoeken nog perso-

Te huur: BERGZICHT OMMEN RUIM CHALET Week 14-27 € 189 Week 28, 33, 34, 35 € 399

Advertentieblad Reimerswaal

ING

ER ZONW

EN BINN R O O V ITEN EN BU

IKEN U L L O R OOR OOK V OUD RH ONDE

Kipdöner

Neem contact metmet ons ons Neem contact op voor een een afspraak op voor afspraak in onze showroom en en in onze showroom ervaar het zelf! ervaar het zelf!

kant en klaar! 100 gram, nu

€ 1.25 ------------------Kip grillworst

0113-551384 Bel naar: 0113-551384 Marjoke Verschuure Bel naar: Westweg 25 Nu tijdelijk metmet Nu tijdelijk Krabbendijke Tel. 06 - 23 15 23 92 ENplus ENA1 plushoutpellets! A1 houtpellets!

100 KGKG gratis 100 gratis

CvC-vke-ktetl el

OnOdnedrh erohuodud

vervvearnvgaenng?en?

aan alle cv-ketels! aan merken alle merken cv-ketels!

ons ons voorvoor een een Belmail of mail Bel voor een een afspraak Bel voor afspraak Bel of vrijblijvende aanbieding! vrijblijvende aanbieding! naar 0113 551384. naar 0113 551384. Verkoop, reparatie Huren is ook mogelijk Huren is ook mogelijk enjaarlijks onderhoud Of jaarlijks onderhoud Of onderhoud vanaf € 33,49 p/maand vanaf € 33,49 p/maand met een voordelig met een voordelig van WITGOED en incl.incl. onderhoud, onderhoud, onderhoudscontract? onderhoudscontract? en garantie. storingen en garantie. AlINBOUWAPPARATUUR vanaf € 6,50 p/maand! Al vanaf € 6,50 p/maand! storingen Zie ook onzeonze website: Zie ook website: STORING MELDEN? hkmn.nl/onderhoud hkmn.nl/onderhoud Bel 06 - 53 59 81 10

01130113 - 551384 - 551384 info@hkmn.nl info@hkmn.nl WhatsApp: 06-86881088 WhatsApp: 06-86881088

div. smaken

De lekkerste!!! 100 gram, nu

€ 1.25

Clementines

16 stuks

Rolluiken Screens Garagedeuren Tapijt Pvc-vloeren Gordijnen Houten jaloezieën Rolgordijnen

Witlof

per kilo

3.00 75 1.

Salustianas hand & perssinaasappels

3.

14 stuks

00

Ook voor een ruim assortiment biologische groenten & fruit Wij staan op de vrijdagmarkt te Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur

Topfit meergranen 3 stuks

6,00

Spakenburgse verwenner met spijs

5,00

Paas fondantkeekjes

3,50

Grote witte/bruine puntjes

1,00

4 stuks

8 stuks

Geldig op de vrijdagmarkt in Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur.

Plissé Middenweg 12 Hoogerheide Telefoon 0164-610989 info@noeltimmermans.nl

Fabiusstraat 100, 3248 AK Melissant Tel. 0187 - 60 36 30 - e-mail: cndonselaar@kliksafe.nl www.cordekaasboer.nl

Volop Pasen bij Ticho!

Noordzandstraat 6 | Yerseke

9. 1.59 0.99 98

1 kilo, heerlijk pittig

Italiaans gehakt 100 gram

Verse scharreleieren

Aanbieding geldig op de markt in Goes en Yerseke

Tegen inlevering van deze bon

Stompe toren extra belegen

Wij zijn open zonder afspraak, ook online te bestellen DORPSSTRAAT 46A KRABBENDIJKE 0113-502188

Sfeervolle Sfeervolle

PePlleltlektakch acehlsels

10 stuks

Op de markt in Yerseke en Wemeldinge

PAASAANBIEDING: 200 gram LUXE MIX 200 gram CASHEWNOTEN 250 gram ZOMERMIX SAMEN € 8,00 FIJNE PAASDAGEN!


24

Advertentieblad Reimerswaal

24 maart 2021 - nr. 3294

DCM voor een gazon in topconditie!

Last van mos?

Supergroen gazon?

actie

actie

GAZON PUR

VITAL GREEN GAZON

Indirecte werking tegen mos Met kalium voor een sterke grasmat Mos vergeelt en kan gemakkelijk verwijdert worden Bij aankoop van 10 kilo Gazon Pur

50% korting op Groenkalk (20 kilo)

Professionele formule voor topkwaliteit Zorgt voor supergroen gazon en een sterke dichte grasmat Bij aankoop van 10 kilo Vital Green Gazon

50% korting op Groenkalk (20 kilo)

tuin & dier doe-het-zelf

Dorpsstraat 89 Krabbendijke tel. 0113 50 22 30 - neelskrabbendijke.nl

Beste allemaal;

17e

Oostdijk 2e Vlietweg

We hebben jullie het afgelopen jaar erg gemist. Want helaas kon Davogé niet doorgaan vanwege de corona. Bedrijventerrein Maar we zijn jullie zeker niet vergeten. van Jonika De corona is nog steeds niet uit het land verdwenen, dus kunnen we ook dit jaar geen Davogé houden. Dus hebben we zitten denken, of we toch wat leuks voor jullie konden organiseren. Bij Jonika dat gaat niet, dus daarom komen we naar jullie toe.

We willen jullie graag verrassen met een heerlijk……………....... Dit komen wij op 8 mei tussen 8.00 en 10.00 uur bij jullie thuis brengen. Om de auto de goede kant op te laten rijden, willen we graag jullie adres. Dus geef dat even door. Dit alles graag doorgeven voor 1 april aan info@davoge.nl Een hartelijke groet! Het bestuur van Davogé: Olivier, Alidus, Sjaak, Marina en Joke

Een dag waar velen van genieten!

een

verrassing!!

D.V. ZATERDAG

18 MEI 2019

van 10 -17 uur

Hebben jullie je al opgegeven? I.v.m. storing in de mail willen we jullie vragen om je nog een keer op te geven! info@davoge.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.