Advertentieblad Reimerswaal - week 11 2023

Page 1

Reimerswaal info

Wekelijkse informatierubriek Gemeente Reimerswaal

Wist jie dat…?

U een andere kiezer voor u kunt laten stemmen als u zelf niet naar het stembureau kunt gaan? Dit heet iemand machtigen. De andere kiezer brengt dan namens u een volmachtstem uit.

Regels voor een volmacht de persoon die u machtigt mag zelf ook stemmen voor de Provinciale Staten in Zeeland en/of het Waterschap Scheldestromen; de persoon die u machtigt kan de volmachtstem alleen tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen; iemand kan maximaal 2 volmachten (per verkiezing) aannemen. Samen met de eigen stem kunnen er dus 3 stemmen (per verkiezing) uitgebracht worden.

Iemand machtigen kan op 2 manieren, via een schriftelijke volmacht (kijk hiervoor op reimerswaal.nl/verkiezingen) of door de achterkant van de stempas in te vullen en samen met een

(kopie of foto) van het legitimatiebewijs mee te geven.

Kennismaken met sport of muziek? Dat kan!

Vanaf maandag 20 maart t/m zaterdag 1 april a.s. openen veel Reimerswaalse verenigingen hun deuren en kan je gratis één of meerdere keren meesporten of een muziekinstrument bespelen. Zo kan jij kijken of de betreffende vereniging bij jou past en of dat je het leuk vindt om te doen. Als je het écht leuk vindt mag je misschien na die kennismakingsweken weleens vaker meedoen?

16 organisaties nemen deel aan dit project en hebben hun kennismakingslessen allemaal aangemeld op www.inreimerswaal.nl/kennismakingsweken. Neem snel een kijkje op deze website en plan alvast een bezoekje aan een

Vergaderagenda

• Opinie/Besluitraad:

Dinsdag 28 maart, 19.30 uur, Gemeentehuis. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl

• Seniorenraad: Donderdag 6 april, 13.30 uur, Gemeentehuis. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl

• WMO-raad: Donderdag 13 april, 13.30 uur, k.c. De Haven. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl

Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland Bent u bezorgd over iemand?

Of heeft u het gevoel dat iemand meer of andere hulp nodig heeft dan hij nu al krijgt? Meld de situatie dan via 0800-1205 (tijdens kantooruren) of ga naar www. meldpuntzorgwekkendgedragzeeland.nl

leuke vereniging! Let op: voor sommige lessen moet je jezelf aanmelden, doe dat dan snel, want voor je het weet zit de les die jij graag wilt bezoeken helemaal vol!

Vind je het een beetje spannend om de 1e keer alleen naar een kennismakingsles te gaan of zijn er andere belemmeringen? Neem dan contact met mij op. Zoek je een andere tak van sport of wil je een ander instrument bespelen, maar staat deze niet op onze website, neem dan ook contact met mij op. Dit kan door een e-mailtje te sturen naar j.van.langevelde@reimerswaal.nl of bel naar 0113 395 000 en vraag naar Jordan van Langevelde.

Kijk ook op: www.reimerswaal.nl

Contactgegevens

Openingstijden gemeentehuis

Ma t/m do 8.30 - 16.30 uur

Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

Adres: Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen

Telefoonnummer: 0113 395 000

E-mail: gemeente@reimerswaal.nl

WhatsApp: 06-23236942

Openingstijden balie burgerzaken (alleen op afspraak)

Maandag, dinsdag en

donderdag 8.30 – 16.30 uur

Woensdag 8.30 – 20.00 uur

Vrijdag 8.30 – 12.00 uur

Bel ons voor een afspraak of ga naar reimerswaal.nl/afspraakmaken

Afspraken met raadsleden:

Griffie - telefoon: 0113 395 000 of griffie@reimerswaal.nl

Afspraken met leden college burgemeester en wethouders: Bestuurssecretariaat

- telefoon: 0113 395 000 of bestuurssecretariaat@reimerswaal.nl

Noodgevallen openbare ruimten: Voor dringende noodgevallen aan wegen, rioleringen, openbaar groen en dergelijke, buiten kantooruren.

Telefoon: 06-53702470.

Heeft u een verstopping? Neem dan altijd eerst contact op met de gemeente. Inloopspreekuur wijkagenten: De wijkagenten van de gemeente Reimerswaal houden iedere donderdag van 09.00 tot 12.00 uur inloopspreekuur in het politiesteunpunt Kruiningen. Het steunpunt zit op de 1e verdieping van Bachten Vaete, Brouwerijstraat 1 in Kruiningen, tegenover het gemeentehuis.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Voor ouders/verzorgers, jongeren tot 23 jaar en professionals met alle vragen over opvoeden en opgroeien.

Telefoon of WhatsApp: 06-40736270 maandag t/m vrijdag van 09.00-11.30 uur, behalve op donderdag of cjg@reimerswaal.nl.

Jeugd- en jongerenwerk: Jeroen Kempees, telefoon 06-24928651 of j.kempees@reimerswaal.nl

Stefan Koeman, telefoon 06-36275721 of s.koeman@reimerswaal.nl

Werk, inkomen en zorg (WMO): Voor aanvragen/aanmelding/informatie/ advies kunt u terecht bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ, in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes. Telefoon: 0113-239 100. www.grdebevelanden.nl/wiz

Servicepunt vrijwilligers(werk) Reimerswaal: Heeft uw organisatie nieuwe vrijwilligers nodig of wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Bel 0113 395 000 of ga naar www.inreimerswaal.nl

Dé activiteitenwebsite op het gebied van sport, bewegen, cultuur, zorg en vrijwilligerswerk in Reimerswaal. Collectief vervoer nodig? Bel 0113-745050.

2 Advertentieblad Reimerswaal 15 maart 2023 - nr. 3397

Eerlijk

‘Wij handelen naar eer en geweten

Individuele verzoeken toetsen aan het algemeen belang

Zorgvuldig & begrijpelijk communiceren

Mensenwerk

De gemeente is er voor iedereen. Wij hebben dienstverlening hoog in het vaandel staan en streven altijd naar verbetering. Deze keer staan we stil bij de kernwaarde ‘eerlijk’. We zijn benieuwd wat dit betekent voor een bestuurder en een medewerker. Ook willen we graag weten wat een betrokken inwoner van de gemeente verwacht als wij zeggen dat we eerlijkheid belangrijk vinden.

M artijn Walhout Civieltechnisch Opzichter

De man die iedereen bij naam kent.

“Als civieltechnisch opzichter ben ik het eerste aanspreekpunt voor bewoners

niet altijd iets waarmaken. Ik moet iets toetsen aan beleidsregels en ook altijd kijken of een verzoek strookt met het algemeen belang.

Waarmaken

Tegenwoordig hebben mensen vaker last van een hoge parkeerdruk in hun straat. Vroeger was de parkeerbehoefte eenmaal anders dan nu. Ik ga zelf altijd eerst kijken of er uitbreidingsmogelijkheden zijn in een buurt. Maar ik ga niets beloven wat ik niet waar kan maken. Er is meestal één persoon die contact met ons opneemt met een vraag, maar ik koppel het antwoord altijd terug naar alle bewoners in de straat. Het is ook in hun belang dat ze weten wat er in hun straat gebeurt. Soms zijn er wel eens tegenstrijdige belangen tussen buren. Dat is voor ons als gemeente ook niet altijd gemakkelijk, maar het algemeen belang gaat voor.

Mensenwerk

Els Balkestein Lid WMO-raad

Els komt oorspronkelijk uit Utrecht en woont met haar man al veertien jaar in Oostdijk.

Fouten toegeven samen naar oplossingen zoeken

WMO-raad hebben we het over concrete en inhoudelijke onderwerpen. Dat vind ik interessant.

Luisterend oor

Soms hoor ik wel eens gemopper: ‘gemeente Reimerswaal doet niets voor ouderen.’ Maar als we dan vragen om met initiatieven te komen hoor je niets meer. Dat is jammer, want de WMO-raad is er niet voor niets en de gemeente heeft heus een luisterend oor. Maar we moeten wel realistisch zijn... de gemeente kan niet alles weggeven. Mensen denken snel dat ze door de WMO recht hebben op alles. Dan moet de gemeente soms nee zeggen, of een alternatief bieden. Bijvoorbeeld een gebruikte scootmobiel in plaats van een nieuwe.

Communicatie

van de dorpen Kruiningen, Hansweert en Yerseke. Als er een stoeptegel verkeerd ligt of er is ergens een gat in de weg, dan weten mensen mij te vinden. Verder houd ik toezicht op de lopende projecten van de gemeente, zoals het opnieuw straten van een weg of een stoep.

Open en eerlijk Ik probeer altijd open en eerlijk te communiceren met de inwoners. We krijgen veel verzoeken maar ik kan lang

Nico van der Hoest Wethouder

Nico is wethouder voor Leefbaar Reimerswaal en woont sinds 1979 in Yerseke.

“In mijn vorig leven ben ik engineeringsen detacheringsondernemer geweest, maar mijn business deed ik altijd in de Randstad. In de Randstad heb je grotere bedrijven, waar er ineens een groot project gedaan moest worden. Dan heb je snel extra personeel nodig. In Zeeland is er minder aanbod van personeel, dus daarom voor een detacheerder ook een minder aantrekkelijke markt.

Ik ben eerst 16 jaar raadslid geweest. Toen dacht ik wel eens: ‘Als ik daar zelf zou

Welkom bij

Zorgvuldig en begrijpelijk communiceren is belangrijk. Je hoeft er niet omheen te draaien. Het blijft mensenwerk. Er zal heus wel eens een foutje gemaakt worden. Of er wordt bijvoorbeeld een karwei uitgesteld. Dan zal ik dat gewoon uitleggen.

Soms word ik wel eens verrast met een vraag. Maar ik heb ook niet altijd een antwoord klaar. Dan noteer ik alle gegevens en kom er dezelfde week op terug.”

zitten, zou ik het anders doen.’ Nu zit ik er middenin. In principe ben je als wethouder alleen politiek verantwoordelijk. Maar omdat ik het bedrijfsleven gewend ben ga ik anders om met het wethouderschap. Daar moesten de ambtenaren wel aan wennen, merk ik. Ik wil graag dingen realiseren.

Vertrouwen en controle

Als wethouder ben ik financieel verantwoordelijk en ik heb ook handhaving, energie en milieu in mijn portefeuille... de lastige dingen. Ik merk dat men vroeger soms te terughoudend is geweest in het handhaven van de regels, daar hebben we nu last van. Maar ik kan het me goed voorstellen hoe dat gegaan is. Gemeente Reimerswaal bestaat uit kleine dorpen.

“In Zeeland zijn mensen een beetje terughoudend. Ze zullen niet zo snel de wethouder bellen met een verzoek. De Zeeuwen werken liever via een omweg. En die omweg zijn wij. De WMO-raad heeft in elke dorpskern een vertegenwoordiger. We gaan met zijn allen elke kern langs, we zitten dan in het dorpshuis. Dat is heel toegankelijk. Als mensen een vraag of suggestie hebben dan sluizen wij die door naar de gemeente. Wij geven de gemeente advies over allerlei zaken. In de

Mensen moeten inzien dat ze zelf ook met ideeën mogen komen en initiatief kunnen nemen. Als er bladeren liggen dan veeg ik zelf even de stoep, als ik toch met de tuin bezig ben. Daar hoeft de veegwagen toch niet voor te komen?

Mensen gaan er in mijn ogen te snel vanuit dat de gemeente alles wel regelt, maar dat kan niet altijd. Er zijn nu eenmaal kaders en regels die grenzen trekken. Communicatie vanuit de gemeente is daarom een belangrijke factor. Benoem de hoed en de rand. Wees eerlijk, duidelijk en durf jezelf kwetsbaar op te stellen. Dan krijg je een dialoog op poten. Waag het erop!”

en controle. Als gemeente geven we bijvoorbeeld subsidies en hebben we een susbidieverordening. Dat betekent dat er gecontroleerd moet worden en daar stel ik soms vragen over. De controle werd in het verleden niet altijd consequent uitgevoerd, want dat vond de wethouder toen niet belangrijk. Dan zit je als ambtenaar tussen twee vuren: volg je je eed, of luister je naar de wethouder?

Ik vind controle belangrijk omdat wij als gemeente verantwoordelijk zijn voor wat er met het geld gebeurt.

Spiegel

Iedereen kent elkaar, het is lastig om iemand te handhaven die op de lijst van jouw partij staat. Eerlijkheid is gebaseerd op vertrouwen

Voor mij is het van belang dat ik mezelf altijd recht in de spiegel kan aankijken. Als je niet eerlijk bent, help je jezelf in de problemen.”

Ook feedback geven?

Neem gerust contact met ons op!

Stuur uw bericht naar Frank Davidse via:

E-mail gemeente@reimerswaal.nl

Telefoon 0113 395 000

3 15 maart 2023 - nr. 3397 Advertentieblad Reimerswaal
www.dwzo.nl
www.reimerswaal.nl

Activiteitenkalender inReimerswaal

Datum Activiteit

Dinsdag 14 maart Rilland Vraagt - ‘De Nieuwe Vliedberg' Rilland

Dinsdag 14 maart Online ouderavond: Nix -18

Dinsdag 14 maart Voorjaarswandeling - Waarde

Dinsdag 14 maart Online informatiesessie pleegzorg

Vrijdag 17 maart 20.00 uur

Dorpshuis ‘Luctor et Emergo’, Rilland Toneel

SOY KROON met ‘Nu ik je zie’ SOLO STORIES

Gebaseerd op het boek van Merlijn Kamerling over zijn vader.

Een zoektocht van een zoon naar zijn vader

Weer een schitterende productie van Solo Stories de makers van o.a. ‘Ma’, ‘Emma wil leven’ en ‘In het licht’ Tien jaar na de zelfverkozen dood van zijn vader ontwaakt zijn 21-jarige zoon uit een roes. Waarom lukt het hem niet om iets van zijn leven te maken? Als hij het verleden in de ogen durft te kijken, ziet hij misschien weer een toekomst. Als een detective zoekt hij naar sporen van zijn vader. Familieleden, vrienden en collega’s ondervraagt hij als getuigen. Maar terwijl de zoon steeds intensiever speurt naar zijn vader, komt hij vooral zichzelf tegen. Nu ik je zie is gebaseerd op het gelijknamige boek dat Merlijn Kamerling schreef over zijn verhouding tot zijn vader Antonie. Een verhaal over uitgestelde rouw. Over volwassen worden en de zoektocht naar je eigen identiteit. En over een onverwacht sterke bloedband. De pers over het boek: ‘Een openhartig en gedurfd verhaal’, ‘een ontroerend boek’, ‘Onthutsend eerlijk’, ‘Echt indrukwekkend’

Multitalent Soy Kroon is o.a. bekend van Hoogvliegers, Costa!, The Passion en War Horse. Alle

Toneel

* Tip van Jacques

voorstellingen die we tot nu gehad hebben zijn indrukwekkend en schitterend. Zo ook deze! Kom zeker kijken! https://solostories. nl/ https://www.facebook.com/solostories/

De toegangsbewijzen kosten €.21,00 en zijn te bestellen via de website. Kijk voor meer informatie over deze en andere voorstellingen op de site www.podiumreimerswaal.nl

Telefonisch bestellen kan via 0113 551552

(Jacques Boonman)

Woensdag 15 maart Bingo - Yerseke

Vrijdag 17 maart Bingo - Waarde

Dinsdag 28 maart Bingo - Krabbendijke

Vrijdag 31 maart BabyPraet - Kibeo Yerseke

Vrijdag 31 maart Seniorenbingo - Rilland

Dinsdag 4 april Infopunt - 'Ons Dorpshuis', Kruiningen

Dinsdag 4 april Bingo - Hansweert

Zaterdag 8 april Bloesemtocht - Dorpshuis 'de Meiboom', Krabbendijke

Vrijdag/zaterdag 14-15 april Dijkrock Rilland

Via www.inreimerswaal.nl kunt u zich, indien nodig, aanmelden voor een activiteit en kunt u terecht voor meer informatie en meer activiteiten. Organiseert uw vereniging of stichting evenementen die u graag in de activiteitenkalender opgenomen ziet worden?

Stuur dan een e-mailtje naar in@reimerswaal.nl. Hier kunt u ook terecht met vragen en/ of opmerkingen.

De Buurtbusvereniging Waarde is met spoed op zoek naar vrijwilligers als chauffeur!

Wij zijn al bijna 45 jaar de organisatie die dagelijks op weekdagen openbaar vervoer aanbiedt tussen Rilland en Kruiningen. Van 7.40 tot 18.00 uur rijdt de bus volgens een vaste dienstregeling, waarbij niet alleen ouderen, maar ook scholieren onze passagiers zijn. Sinds kort zijn we met het project Buurtbus Flex Reimerswaal begonnen, waarbij we tussen 10.00 en 16.00 uur rijden als zogenoemde belbus. Dit betekent dat men vooraf een reservering maakt en dan van deur-tot-deur wordt vervoerd. Door verloop wegens leeftijd hebben we dringend behoefte aan nieuwe chauffeurs.

* Tip van Jacques

MONICA CORONADO & MANITO met ‘Melodias del Corazón’

De uit Barcelona afkomstige zangeres Mónica Coronado heeft samen met gipsy flamencogitarist Manito een gepassioneerd concertprogramma met Spaanstalige nummers. Op het repertoire staat zowel bestaand als eigen werk. Mónica en Manito stonden op 2 augustus 2015 voor het eerst samen op de planken. Het bleek een gouden combinatie. Muzikaal vullen ze elkaar perfect aan. Mónica voelt zich als een vis in het water als Manito haar begeleidt. Hij weet met zijn temperamentvolle gitaarspel haar stem naar een hoger plan te tillen. Tijdens de voorstelling speelt Manito ook andere snaarinstrumenten waaronder de láud (Spaanse luit)

Een liveoptreden van dit tweetal is altijd puur, vol overtuiging en emotie. Mónica Coronado zingt met heldere stem haar verhalen die ze verzameld en beleefd heeft in haar zwervend bestaan als muzikant. Bij sommige nummers speelt zij ook gitaar. In haar liederen worden onderwerpen als liefde, strijd, maar ook onbegrip in een warme deken gewikkeld. Manito bespeelt de Spaanse gitaar met grote gedrevenheid. Dit instrument is volgens hem een

verlengstuk van zijn ziel. Het vurige spel van hem is intuïtief en rijk aan diverse stijlen en invloeden. Zijn naam is een directe verwijzing naar de Franse gitaarlegende ‘Manitas de Plata’. Kom genieten van deze kanjers! http://www. manito.biz/ www.monicacoronado.com

De toegangsbewijzen kosten €.17,00 en zijn te bestellen via de website. Kijk voor meer informatie over deze en andere voorstellingen op de site www.podiumreimerswaal.nl Telefonisch bestellen kan via 0113 551552 (Jacques Boonman).

Zoek jij leuk werk met enthousiaste collega’s? Gemeente Reimerswaal zoekt jou!

Wij zoeken:

Adviseur Klimaat en Duurzaamheid

Beleidsmedewerker DIV

Aankomend Voorman Groenvoorziening

Stagiair/vakantiekracht Groenvoorziening

Ga snel naar www.werkenbijdebevelanden.nl om hier meer over te lezen.

Wat verwachten wij van onze vrijwilligers/ chauffeurs:

• Klantvriendelijkheid

In bezit van rijbewijs B

• Bereid om één dagdeel per week (ochtend of middag) als chauffeur beschikbaar te zijn

Wat bieden wij:

• Gratis medische keuring om met passagiers te mogen rijden

• Begeleiding in de aanvangsperiode door een collega chauffeur

• Kleding voorzien van logo Buurtbus

Reiskostenvergoeding voor afstand woonplaats - stalling bus (Waarde)

Vrijwilligersbijeenkomst 1-2 x per jaar

Voor informatie en aanmelding:

Albert van Loon, voorzitter

Mail: albertvanloon@gmail.com

Tel. 06 12 99 27 59

Doortrapdag in Kruiningen

Lekker blijven fietsen tot je 100ste? Dan staat veilig fietsen voorop. Dat is de reden dat we als gemeente Reimerswaal een doortrapdag organiseren op donderdag 30 maart a.s. op het parkeerterrein van de sporthal in Kruiningen, Blauwhoefseweg 1.

Deze doortrapdag start om 09.45 uur met een welkom en een kopje koffie in de sportkantine van voetbalvereniging Kruiningen. Vervolgens is er een theoriegedeelte waarin op een leuke manier wordt gesproken over de verkeersregels en o.a. de veranderingen de afgelopen jaren. Daarnaast krijgt u praktische tips over het op- en afstappen, maar ook bijvoorbeeld over hoe om te gaan met een elektrische fiets. Na de koffie is er een fietscheck en is er een blokje met fietsoefeningen o.l.v. een beweeg-

coach. Vervolgens gaan we met alle deelnemers lunchen.

Het middagprogramma bestaat uit een fiets-oefenparcours gevolgd door een fietstocht van een uurtje. Na dit uurtje fietsen sluiten we af met een evaluatie en keren we weer huiswaarts.

Als u wilt deelnemen dan wordt u verzocht uw fiets mee te nemen. Aanmelden voor deze doortrapdag kan via www.inreimerswaal.nl/ doortrapdag-reimerswaal. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 24 maart.

Voor overige vragen kunt u mailen naar Jordan van Langevelde, j.van.langevelde@reimerswaal.nl of bel naar 0113 395 000.

4 Advertentieblad Reimerswaal 15 maart 2023 - nr. 3397
Zaterdag 18 maart 20.00 uur
Dorpshuis ‘Luctor et Emergo’, Rilland
www.reimerswaal.nl

Verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat besloten is tot het reserveren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van Oostkilhoek 17 in Rilland voor de auto waarmee een bepaalde invalide pleegt te worden vervoerd.

Genoemd verkeersbesluit ligt voor eenieder ter inzage bij de balie, in het gemeentehuis in Kruiningen.

Overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht wijzen wij u erop, dat u tegen dit besluit voor 27 april 2023, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons college kunt indienen.

Basisregistratie

Kruiningen, 15 maart 2023

De gemeente houdt van alle inwoners een basisregistratie bij. Wij hebben onderstaande persoon niet kunnen bereiken en wij hebben geen adreswijziging ontvangen. Er is ook niet doorgegeven dat deze persoon is vertrokken uit Nederland.

• Z. Martyniak, geboren: 2 november 1972

Wij verzoeken iedereen die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde perso ons hierover te informeren.

U kunt dat doen door ons te bellen via ons telefoonnummer

14 0113 op maandag t/m donderdag van 08.30-16.30 uur en vrijdag van 08.30-12.00 uur. U kunt ons ook bereiken via het e-mailadres: gemeente@reimerswaal.nl of persoonlijk langskomen tijdens onze openingstijden.

Basisregistratie

Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend, dat zij op:

20 januari 2023 ambtshalve in de Basisregistratie hebben vastgelegd dat de volgende persoon is vertrokken uit Nederland:

D.W. Borzeda, geboren: 22 juni 1998

18 januari 2023 ambtshalve in de Basisregistratie hebben vastgelegd dat de volgende persoon is vertrokken uit Nederland:

J.L. Walhout, geboren: 2 februari 1997

Rechtsmiddelen

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener;

• de datum;

een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www. rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening. Die is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Kruiningen, 15 maart 2023

Kalender

Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende aanvragen om omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor: het herinrichten van het sportcomplex

Locatie: Zijpe 17 in Hansweert

Datum ontvangst: 14 februari 2023

Voor: het uitbreiden van een bedrijfspand

Locatie: Stationsweg 6A in Kruiningen

Datum ontvangst: 1 maart 2023

• Voor: het dempen van een sloot en het wijzigen van het slootprofiel van een andere sloot

Locatie: Stationsweg 18A in Kruiningen

Datum ontvangst: 2 maart 2023

Voor: het uitbreiden/wijzigen van de bestaande vergunning

brandveilig gebruik

Locatie: Hoofdweg 60 in Rilland

Datum ontvangst: 28 februari 2023

Een aanvraag kan uit meerdere activiteiten bestaan. Aanvragen liggen niet ter inzage, maar kunnen op verzoek wel worden ingezien. Neem daarvoor even contact op via 0113 395 000 of gemeente@reimerswaal.nl.

Als een bezwaar of zienswijze wordt overwogen, moet eerst een (ontwerp)besluit op de aanvraag worden afgewacht. Van dit (ontwerp)besluit volgt ook een melding in deze rubriek Bekendmakingen.

Kennisgeving beschikking

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Reguliere voorbereidingsprocedure

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend:

Voor: het plaatsen van verkiezingsborden (trotters) tijdens

diverse verkiezingen

Locatie: diverse locaties binnen de gemeente Reimerswaal

Verzenddatum besluit: 3 maart 2023

• Voor: het legaliseren van reeds geplaatste unit en container

Locatie: Wittesteeweg 8 in Kruiningen

Verzenddatum besluit: 7 maart 2023

Voor: het realiseren van een gastenverblijf bij een agrarisch bedrijf

Locatie: Hoofdweg 6 in Rilland

Verzenddatum besluit: 7 maart 2023

• Voor: het realiseren van parkeerplaatsen

Locatie: Krab 10A in Yerseke

Verzenddatum besluit: 6 maart 2023

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure, kunnen hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht;

• de grond(en) waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van een besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kan naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www.rechtspraak.

nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan ook digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening. Kruiningen, 15 maart 2023

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening:

• vergunning te verlenen voor het houden van het evenement: Skeelerronde Krabbendijke over het parcours Dorpsstraat, Kruisbessestraat, Aalbessestraat en J.W. Frisostraat in Krabbendijke op 21 juni 2023 van 18.30 tot 20.15 uur;

• ontheffing te verlenen voor het belemmeren van de bruikbaarheid van de weg: Dorpsstraat, Kruisbessestraat, Aalbessestraat en J.W. Frisostraat in Krabbendijke op 21 juni 2023 van 17.00 tot 21.30 uur.

Verzenddatum besluit: 6 maart 2023

Rechtsmiddelen

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum;

een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht;

• de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www. rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Kruiningen, 15 maart 2023

Op grond van de Alcoholwet:

• is ontheffing verleend voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank bij een bijzondere gelegenheid, als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet, tijdens het evenement: Jaarconcert 2023 in het gebouw Te Haere aan Moerplein 6 in Yerseke, op 15 april 2023 van 19.30 tot 22.30 uur.

Verzenddatum besluit: 2 maart 2023

Rechtsmiddelen

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener;

• de datum;

• een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd.

De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www. rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Kruiningen, 15 maart 2023

Reimerswaalse omroeper

• Yerseke, 15 maart. Bingo in 'Moerzicht' in Yerseke om 14.00 uur! U bent van harte welkom.

• Waarde, 17 maart. Dorpscentrum MeerWaarde. Ouderenbingo, we beginnen om 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur. Alle ouderen van harte welkom, we hopen er weer een gezellige middag van te maken! Tot ziens, Jeannette en Lilian.

• Hansweert, 22 maart. Stamceldoneren, gratis voorlichtingsavond over stamceldonoren voor iedereen in dorpshuis Kaj Munk, aanvang 19.30 uur.

• Yerseke, 26 maart. Gezamenlijk concert van Interkerkelijk koor Vox Maris uit Yerseke onder begeleiding van Wilma Mieras en Interkerkelijk koor The Key-Singers uit Heinkenszand onder begeleiding van Amanda Schiebaan, aanvang 14.30 uur, in de Hervormde kerk.

• Krabbendijke, 8 april. Bloesemtocht, start 8.00 uur dorpshuis ''de Meiboom'' in Krabbendijke. Afstanden zijn 5 km - 10 - 15 - 20 - 30 km, inschrijven vanaf 7.45 tot 12.00 uur. Kosten 5 euro, alleen contante betaling!! Ook is er een gezinstocht, deze start vanaf 9.30 uur. Kosten 5 euro per gezin.

Een rubriek voor instellingen en verenigingen in Reimerswaal om hun evenementen en activiteiten aan te kondigen.

Kopij graag uiterlijk woensdag vóór 17.00 uur aanleveren via het formulier op www.reimerswaal.nl. Hier kunt u ook de spelregels nalezen.

Berichtjes

Boekpresentatie Yerseke. Vrouwen van Yese houden op woensdagavond 22 maart 2023 een ledenavond. Deze avond komt mevr. Anneke Jumelet-Vette een boekpresentatie geven over haar onlangs verschenen boek HET WATER IS KWAAD. Het verhaal van de schippers uit Yerseke die in 1953 redders van mensen werden. Nu pas zijn alle namen bekend van die redders uit Yerseke. De avond begint om 19.30 uur in kerkelijk centrum 'De Haven', Paardenmarkt 8 te Yerseke. Iedereen is hierbij uitgenodigd en van harte welkom.

Paasbrunch Reimerswaal. Op maandag 10 april (2de paasdag) organiseren we weer een paasbrunch voor alle senioren van Reimerswaal. De kosten zijn € 10,00 per persoon en dat mag aan de deur contant of met pin betaald worden. Opgeven kan t/m dinsdag 4 april op tel 0113-551340-06-48488581 of mail: info@dorpshuisrilland.nl De zaal gaat open om 11.30 uur en het duurt tot +/- 15.30 uur. Er is ook weer een leuke verloting.

5 15 maart 2023 - nr. 3397 Advertentieblad Reimerswaal
Bekendmakingen

Nobel is een verfrissend warenhuis waarbij mens en milieu centraal staat. Ben jij sociaal maar tegelijkertijd commercieel gevoelig dan zoeken wij jou.

Hands-on mentaliteit

Eerste verkoper (fulltime)

Leidinggevende (fulltime)

Jij bent:

• Motiverend, aansturend en een aanspreekpunt

• Commercieel met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel

• Organiserend

Wij bieden:

• Een functie met maatschappelijke impact!

• Passend salaris

• Een team met hoge onderlinge betrokkenheid waarbij het werkplezier op nummer één staat.

• Onze winkel is groot van opzet waarbij ruimte is voor eigen inbreng en creativiteit.

• We zijn een jonge organisatie die volop in beweging is

• We doen ons werk met passie en gedrevenheid.

• We gaan voor blije medewerkers en blije klanten.

vacatures!

Vrijwilliger worden bij Nobel? Voor diverse afdelingen zoeken wij nog mensen. Stuur je sollicitatie naar floor@nobelkringloopwarenhuis.nl  onder vermelding van “sollicitatie vrijwilliger”.

Meer info en solliciteer

Voor meer informatie over onze vacatures ga naar onze website:  nobelkringloopwarenhuis.nl  en klik op het kopje nieuws.

Direct solliciteren? Mail dan je cv en motivatie voor 28 maart naar floor@nobelkringloopwarenhuis.nl onder vermelding van: “sollicitatie eerste verkoper” of “sollicitatie leidinggevende”

Van de Spiegelstraat 54

4461 LN Goes

0113 - 85 34 86

info@nobelkringloopwarenhuis.nl nobelkringloopwarenhuis.nl

6 Advertentieblad Reimerswaal 15 maart 2023 - nr. 3397

Klaar met werken en vindt u het leuk om er af en toe nog wat bij te doen? En tevens nog een leuk centje bijverdienen? Kom dan ons helpen met de onkruidbestrijding!

Wij zijn opzoek naar oproepkrachten voor de volgende machines/werkzaamheden:

65+ OPGELET!!

Ook

Invaller veegauto chauffeur

Chauffeur tractor hetelucht voor onkruidbestrijding

oproepbasis of flexibel 2-3 dagen per week

Medewerkers voor bosmaaiwerkzaamheden

Chauffeur quad hetelucht

Medewerkers voor heetwater onkruidbestrijding

Voordelen:

• Fijne collegiale sfeer

• Goede bijverdienste

• Rustig werk in de mooie kernen van Zuid en Noord Beveland, Tholen of Zuid-Hollandse eilanden

• Geheel vrijblijvend en flexibel

• Alles is bespreekbaar, 1 of 2 dagen per week, of een bepaalde periode.

Interesse?

Neem contact op met dhr. W. Sinke

Sinke onkruidbeheersing & groenzorg B.V. Sluisweg 27, 4416 RL Kruiningen 06 - 22 95 43 98 info@sinkegroenzorg.nl www.sinkegroenzorg.nl www.sinkeveegservice.nl

Kom gerust langs om de mogelijkheden te bespreken. De koffie staat klaar!!

Uitnodiging

UITNODIGING

22 maart 2023

Arie de Rover

Deze keer komt Johan Terlouw.

Thema: Het leven en je bestemming.

Het leven gaat steeds sneller en we hebben bijna geen tijd meer om eens rustig stil te zijn en na te denken over de plek die God ons op deze aarde heeft gegeven. De Stichting

AndereZaken biedt u dit rustmoment om samen met medegelovigen te ontbijten en u te laten inspireren door bevlogen sprekers.

Gun jezelf een goed ontbijt en een inspirerende boodschap. Kom ook!

Johan Terlouw (56). Ik ben getrouwd met Petra en heb 4 kinderen en ben opa van Josh. In het dagelijkse leven run ik EBT, een bedrijf wat zich bezighoudt met Elektrotechniek. Je zou onze activiteiten kunnen samenvatten als zijnde een interface willen zijn tussen gebruiker en techniek. Markten waar wij ons in bewegen is de maritieme sector (vooral superjachten) en de utiliteitsbouw. Naast mijn werk ben ik actief in Zijn Koninkrijk en dan vooral met jongeren. Ben o.a. betrokken bij Dvine-Empower, een programma waarbij we met jongeren weekenden weggaan om ze uit hun eigen omgeving toe te rusten.

God is voor mij een onmisbaar rustpunt in mijn leven waar ik met alles van mijn leven terecht kan, het is een relatie die eigenlijk alleen maar intenser wordt.

www.anderezaken.nl

Locatie: Dorpshuis De Meiboom (Krabbendijke)

Datum: 22 maart 2023 (07.00 uur)

U en uw relaties zijn van harte welkom! www.anderezaken.nl

Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113- 57 09 30

Weekaanbiedingen 14-03 t/m 18-03-2023

Tot ziens bij Vishandel Van As Zeeland BV

Zeebaarsovenschotel 2 stuks 15.50

Krabsalade 150 gram 3.90

Ongepelde wokgarnalen 500 gram 12.95

Bosui per bos 0,99

Bloemkool per stuk 1,99

Galia meloen per stuk 1,89

Perssinaasappels 20 stuks 2,49

Diverse soorten pootgoed vanaf € 1,99 per kilo Ook hebben we de eerste plantjes voor in de kas en verschillende soorten perkgoed.

Aanbiedingen geldig van woensdag t/m zaterdag

Genieten van verse vis, gebakken vis, overheerlijke Zeeuwse mosselen en oesters, diverse salades, tapas Sluisweg 4‧4416 NH Kruiningen

06 - 391 452 83 Openingstijden:ma.-vr.8:00-12:00/13:00-17:30‧za.8.00-15.30 uur

Wilt u ook uw (oude) spullen verkopen (zoals b.v. kleding, woonaccessoires, speelgoed etc. ). Doe mee door u uiterlijk maandag 20 maart op te geven via

IEDEREEN MAG MEEDOEN!

Na afloop bent u vrij om een deel van de verkoopopbrengst te schenken voor de Nieuwbouw van de kerk.

Meer informatie is te vinden op www.nieuwbouwgergemyerseke.nl

SLECHTS € 6,00 PER ADRES

7 15 maart 2023 - nr. 3397 Advertentieblad Reimerswaal
zijn wij op zoek naar SCHOOLVERLATERS EN ZZP’ERS SINKE2.indd 1 21-02-2023 14:06
Tong
1 6 HALEN 5 BETALEN
www.fruitschuurkruiningen.nl‧T.
D.V.
APRIL 2023
10.00
15.00 UUR Yerseke GER GEM. ACTIES NIEUWBOUW Georganiseerd
Nieuwbouw Ger. Gem. Yerseke Op het bouwterrein van de kerk zal een CATERINGPUNT komen met koffie/ thee/limonade, broodjes hamburger, oliebollen etc. TEVENS IS HET OPEN DAG, zodat alle geïnteresseerden de voortgang van de bouw kunnen bekijken. BEZOEK HET BOUWTERREIN
Rommelroute Yerseke
ZATERDAG 1
WWW.NIEUWBOUWGERGEMYERSEKE.NL/ROMMELROUTE
-
door de Activiteitencommissie

Wij zijn op zoek naar:

Paasactie

WIE GUN JIJ EEN PAASBRUNCH...?!?!?!?

Voor ons restaurant aan de jachthaven van Yerseke zoeken wij vanaf 31 maart een zelfstandig werkend kok, die de kleine keukenbrigade aanstuurt en ervaring en affiniteit heeft met vis, schaal- en schelpdieren.

Wij bieden een goed salaris, in loondienst of als ZZP-er, leuke collega’s, een prettige werksfeer en een zeer mooie werkplek en locatie.

Ken jij iemand waar jij van vind dat hij/zij een heerlijke paasbrunch verdient?!?! Geef deze persoon dan uiterlijk zaterdag 01-04-2023 op via onderstaande aanmeldstrook. Vermeld hierbij waarom jij denkt dat deze persoon dit verdient en lever dit in, in één van de actiedozen bij: Bakkerij ’t Zand Krabbendijke, Smit Schoenmode, New Fashion Style Krabbendijke, Slagerij van Velzen, de Regiobank

En wie weet kun jij die persoon blij gaan maken met één van de Paas-brunches die wij weggeven op zaterdag 08-04-2023...

Voor ons brasserie/restaurant zijn wij op zoek naar bedienend personeel vanaf 31 maart, uren in overleg.

Kan in (vast) dienstverband of als ZZP-er, leeftijd geen maximum, wel een minimum leeftijd van 16 jaar.

De werkzaamheden zijn: het ontvangen van gasten, bestelling opnemen en uitserveren, bar, afrekenen, kortom het hele pakket.

Wij bieden een goed salaris, leuke collega’s een mooie werkplek met groot terras.

Meerpaalweg 30, 4401 AK Yerseke T. 0113 - 57 18 87 I. www.kaaigat.nl

De gevulde slagerstas, deze week met:

gehakt cordon bleus,

Vrijdag en zaterdag: Broodreclames

Bij aankoop van 25 euro of meer: bakje kippeling GRATIS!!

Vleeswarenkoopjes:

Pastrami

100 gram 2.49

Ontbijtspek + leverkaas + boterhamworst

3 x 100 gram 5.50

Saladeduo:

Kipkerrie- + beenhamspeciaalsalade

2 x 100 gram 3.50

Jonge Weydeland

kaas lactosevrij

500 gram 6.50

Dinsdag en donderdag gehaktdag:

Rundergehakt 1 kilo 9.75

Naam:.............................................

Adres:.............................................

Postcode/woonplaats:

Reden:...........................................

8 Advertentieblad Reimerswaal 15 maart 2023 - nr. 3397 krabbendijke ONDERNEMERSVERENIGING koopcentrum... uw
Online bloemen bestellen! Snellemarkt 5, 4416 BR Kruiningen • T: 0113 - 38 46 99 www.slagerijvansoest.nl
4
4
100
100
20.00 Riblappen 500 gram 7.25 Kipschnitzels 4 stuks 6.98 Souvlaki steaks 3+1 gratis Filetlapjes 1 kilo 10.50 Gevulde smulbollen 2 stuks 8.75 Kogelbiefstuk 250 gram 8.50 Varkenshaas 500 gram 7.95 Maandag: Eierkoeken 4+2 GRATIS Zeeuws stravo 2e voor de halve prijs Bruin brood 2e voor de halve prijs Rozijnenbollen 2e zakje halve prijs Woensdag en donderdag: Meergranenbrood 2e voor de halve prijs Volkoren 2e voor de halve prijs Bolussen 3+1 GRATIS Cake eierkoeken 4+2 GRATIS Half om half gehakt 1 kilo 8.75 Losse worst 1 kilo 7.25
slavinken, 4 hamburgers,
gram kipsalade,
gram snijworst
CHEF KOK BRASSERIE/RESTAURANT 45 uur BEDIENEND PERSONEEL uren in overleg
9 15 maart 2023 - nr. 3397 Advertentieblad Reimerswaal poetsdoeken & papierproducten werkkleding & PBM’s reinigingsproducten koelvloeistoffen & ruitensproeiervloeistof werkplaatsinrichting hygiëne disposables Wij zijn dealer van Kimberly Clark en paperKlean. Benieuwd naar de mogelijkheden? Handelsonderneming Kaan Kreeft 37 | 4401 NZ Yerseke +31 113 57 75 00 info@kaan.nu | www.kaan.nu Voor meer informatie mail naar info@kaan.nl of bel 0113 57 75 00. smeerolie & vetten www.kloostermanmotoren.nl Choorhoekseweg 12a, 4424 NW Wemeldinge kloostermanmotoren@gmail.com, 0623898610 Scooter / motor verhuur & onderhoud GOES DA VINCIPLEIN 1 WWW.DONEVENTS.NL 0294-237320 OPEN 9/16 UUR .. GRATIS PARKEREN .. partijvoorzeeland.nl Jan-Kees Wielard Nico van der Hoest Joey Smet Marien Weststrate Gert-Jan Minderhoud Martien van Overloop Martijn Vogelaar PROVINCIALE STATEN LIJST 7 WATERSCHAP SCHELDESTROMEN LIJST 1

De Marktpoelier Yerseke

Vers en kwaliteit, met grote zorg bereid!

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

BBL Leerling Verkoop M/V 32u p/w

Wij zijn een groeiende onderneming die gespecialiseerd is in kip- en kalkoenspecialiteiten, diverse kant-en-klaarmaaltijden, salades, gegrilde kip, hapjes en nog veel meer overheerlijke producten.

Het bereiden van deze producten gebeurt op onze bedrijfslocatie in Yerseke. Dagelijks rijden wij met drie verkoopwagens naar vele markten in Zeeland, Brabant en Zeeuws-Vlaanderen, waar onze enthousiaste verkoopmedewerkers deze gewaardeerde producten verkopen.

Ook als verkoopmedewerker nemen we jou mee in het hele proces van de kip. Bereiden en presenteren, adviseren en verkopen zijn onderdeel van jouw dagelijkse taken. En dat alles met een glimlach!

Want zoals we zelf zeggen: ‘’werken bij De Marktpoelier, doe je met plezier!’’ BEN JIJ..?

• Klantvriendelijk

• Behulpzaam

• Collegiaal

• Flexibel inzetbaar

• Iemand die van aanpakken weet

• Commercieel ingesteld

Dan zoeken wij jou!

Wij bieden een mooie en vertrouwde werkomgeving, een goed salaris passend bij de functie en opleiding, conform de cao. Geïnteresseerd in de bovenstaande vacature? Dan zien we jouw sollicitatie graag binnen 2 weken tegemoet. Je kunt deze mailen naar: info@marktpoelier.com

Vraag om een scherpe contractprijs!!! U wilt een folder laten

Wij kunnen deze gelijktijdig bezorgen met Advertentieblad Reimerswaal.

Wij bezorgen ook de buitengebieden! (elk adres in Reimerswaal wordt bezorgd).

Vraag naar onze scherpe prijzen!

ZEELAND. Het land waar wij als bescheiden Zeeuwen trots op zijn. De afgelopen jaren heeft de SGP veel voor Zeeland gerealiseerd. Ook voor de komende periode is een stabiel Zeeuws bestuur nodig. Samen maken we onze mooie provincie sterker. Betrokken & daadkrachtig, zo kent u ons. Politiek bedrijven volgens Bijbelse normen en waarden. Kies voor een herkenbaar geluid. Stem woensdag 15 maart 2023 SGP!

Voor ons verkiezingsprogramma en kandidaten: zie QR code.

10 Advertentieblad Reimerswaal 15 maart 2023 - nr. 3397
betrokken & daadkrachtig voor
Regelmatig adverteren?
Zeeland
Provinciale Staten en waterschap
jaargang Advertentieblad Reimerswaal Weekblad Huis-aan-huisbezorging in 9200 gezinnen gemeente Reimerswaal. Wekelijkse op woensdag. Advertenties inleveren op donderdag en vrijdag, uiterlijk maandagmorgen vóór 12.00 Zuidweg 19 4413 NL 0113-501402 e-mail: info@velzenbv.nl www.advertentiebladreimerswaal.nl Sfeervolle pelletkachels, nu nog stiller! HOEKMAN installatiebedrijf Valckenisseweg 34 4411 BR Rilland info@hkmn.nl - 13 84 Kijk voor een uitlegvideo en meer informatie op onze websitewww.hkmn.nl/pellet of neem contact met ons op voor afspraak showroom. kiezen voor een pelletkachel van Nordic Fire? Bediening via uitgebreide afstandsbediening of WIFI Pelletkachel nu nog stiller i.v.m. uitschakelbare ruimteventilator Slechts 1x p/mnd aslade ledigen Zeer stille vijzelmotor Onderdelengarantie tot 5 jaar Mogelijkheid voor aansluiten op uw huidige - of vloerverwarming Nu metGRATIS 100 hoogwaardigekg houtpellets Verminder eenvoudig uw gasverbruik met een pelletkachel! De nieuwe collectie is binnen de speciaalzaak voor oost-zuid-beveland brillen contactlenzen hoortoestellen Noordzandstraat Yerseke KOLE op e k Mail, app of bel ons:  info@koleoptiek.nl 06-28362039 0113-571590 DA Drogisterij Kruiningen Bij besteding van € 25,- aan Orthica producten Nu gratis vitamine D-25, 120 stuks of Probiotica 30 stuks t.w.v. € 16,95 Acties zijn geldig t/m 25 maart Marianne 20, 35 & 60 den. panty’s 60 & 100 den. panty’s kind € 4,95 of € 5,49 per stuk Nu 3 voor € 10,3 voor € 12,DA Drogisterij Kruiningen Hoofdstraat 69 0113 383 341 Kaasgat 0113-571662 Openingstijden Vr.: 8.30-12 KAAS UUT KAASGAT DE HOLLANDSE SLIJPSERVICE KOMT WEER! donderdag 16 maart zaterdag 18 maart ophalen tot Zaterdag: Kaasgat 4 – Kruiningen 571662 Voor vrijdag 2 juli brengen = zaterdag 3 ophalen HOLLANDSE SLIJPSERVICE weer!! Voorheen Deze week in de aanbieding: Piri piri- en pestokaas VERSE MELK van de boerderij! voor 1,50 Persoonlijk advies in hypotheken en verzekeringen Marijkelaan 2b, 4401 GG Yerseke 0113 570 500 info@zhhuys.nl zhhuys.nl Persoonlijk advies in hypotheken en verzekeringen Marijkelaan 2b, 4401 GG Yerseke 0113 570 500 • info@zhhuys.nl zhhuys.nl Persoonlijk advies in hypotheken en verzekeringen Marijkelaan 2b, 4401 GG Yerseke 0113 570 500 • info@zhhuys.nl zhhuys.nl Persoonlijk advies in hypotheken en verzekeringen Marijkelaan 2b, 4401 Yerseke 0113 570 500 info@zhhuys.nl zhhuys.nl advies .en Yerseke • 0113 570 500 • info@zhhuys.nl Persoonlijk advies in hypotheken en verzekeringen Marijkelaan 2b, 4401 GG Yerseke • 0113 570 500 info@zhhuys.nl zhhuys.nl Marijkelaan 2b, 4401 GG Yerseke Piet Heinstraat 28, 4461 GL Goes 0113 570 500 info@zhhuys.nl zhhuys.nl Persoonlijk advies in hypotheken en verzekeringen Marijkelaan 2b, 4401 GG Yerseke 570 500 • info@zhhuys.nl zhhuys.nl Persoonlijk advies in hypotheken en verzekeringen Marijkelaan 2b, 4401 GG Yerseke • 0113 570 500 info@zhhuys.nl zhhuys.nl Persoonlijk advies in hypotheken en verzekeringen Marijkelaan 2b, 4401 GG Yerseke • 0113 570 500 • info@zhhuys.nl zhhuys.nl Persoonlijk advies in hypotheken en verzekeringen Marijkelaan 2b, 4401 GG Yerseke 0113 570 500 info@zhhuys.nl zhhuys.nl advies .en Yerseke • 0113 570 500 • info@zhhuys.nl Persoonlijk advies in hypotheken enverzekeringen. Marijkelaan 2b, 4401 GG Yerseke • 0113 570 500 info@zhhuys.nl • zhhuys.nl Marijkelaan 2b, 4401 GG Yerseke Piet Heinstraat 28, 4461 GL Goes 0113 - 570 500 info@zhhuys.nl zhhuys.nl Persoonlijk advies in hypotheken en verzekeringen Marijkelaan 2b, 4401 GG Yerseke 570 500 info@zhhuys.nl zhhuys.nl Persoonlijk advies in hypotheken en verzekeringen Marijkelaan 2b, 4401 GG Yerseke 0113 570 500 info@zhhuys.nl zhhuys.nl Persoonlijk advies in hypotheken en verzekeringen Marijkelaan 2b, 4401 GG Yerseke 0113 570 500 • info@zhhuys.nl zhhuys.nl Persoonlijk advies in hypotheken en verzekeringen Marijkelaan 2b, 4401 GG 0113 570 500 info@zhhuys.nl • zhhuys.nl advies .en Yerseke • 0113 570 500 • info@zhhuys.nl Persoonlijk advies in hypotheken en verzekeringen Marijkelaan 2b, 4401 GG Yerseke • 0113 570 500 info@zhhuys.nl zhhuys.nl Marijkelaan 2b, 4401 GG Yerseke Piet Heinstraat 28, 4461 GL Goes 0113 570 500 info@zhhuys.nl zhhuys.nl Persoonlijk advies hypotheken verzekeringen Yerseke 500 info@zhhuys.nl Persoonlijk in verzekeringen Marijkelaan 2b, 4401 570 500 info@zhhuys.nl zhhuys.nl Persoonlijk advies hypotheken en verzekeringen 2b, Yerseke 0113 500 • zhhuys.nl Persoonlijk advies in hypotheken en verzekeringen 4401 GG 500 zhhuys.nl .en • • info@zhhuys.nl Persoonlijk in verzekeringen 2b, GG • 0113 500 zhhuys.nl Marijkelaan 2b, 4401 Yerseke Piet Heinstraat 28, 4461 GL Goes 0113 570 zhhuys.nl Persoonlijk advies in hypotheken en verzekeringen Marijkelaan GG Yerseke 0113 570 info@zhhuys.nl zhhuys.nl Persoonlijk advies in hypotheken en verzekeringen Marijkelaan 2b, 4401 GG Yerseke 0113 570 500 info@zhhuys.nl • zhhuys.nl Persoonlijk advies in hypotheken enverzekeringen. Marijkelaan 2b, 4401 GG Yerseke • 0113 570 500 • info@zhhuys.nl • zhhuys.nl Persoonlijk advies in hypotheken en verzekeringen Marijkelaan 2b, 4401 GG Yerseke 570 500 • info@zhhuys.nl zhhuys.nl advies .en Yerseke • 0113 570 500 • info@zhhuys.nl Persoonlijk advies in hypotheken en verzekeringen Marijkelaan 2b, 4401 GG Yerseke 0113 570 500 • info@zhhuys.nl • zhhuys.nl Marijkelaan 2b, 4401 GG Yerseke Piet Heinstraat 28, 4461 GL Goes 0113 570 500 info@zhhuys.nl zhhuys.nl Persoonlijk advies hypotheken en verzekeringen 2b, 4401 GG 500 info@zhhuys.nl Persoonlijk advies Marijkelaan 2b, 0113 570 info@zhhuys.nl • Persoonlijk advies hypotheken verzekeringen Marijkelaan 2b, GG Yerseke • 500 • zhhuys.nl in en 2b, 0113 570 500 zhhuys.nl .en Yerseke • 570 • info@zhhuys.nl Persoonlijk in en GG Yerseke 500 • info@zhhuys.nl zhhuys.nl Marijkelaan 2b, 4401 Yerseke Piet Heinstraat 28, 4461 GL Goes 0113 500 zhhuys.nl Persoonlijk advies in hypotheken en verzekeringen Marijkelaan 2b, 4401 GG 0113 570 500 info@zhhuys.nl zhhuys.nl Persoonlijk advies en verzekeringen Marijkelaan 4401 Yerseke info@zhhuys.nl zhhuys.nl Persoonlijk advies in hypotheken en verzekeringen Marijkelaan 2b, 4401 GG Yerseke 0113 570 500 • info@zhhuys.nl Persoonlijk advies in hypotheken en Marijkelaan 2b, Yerseke 0113 570 info@zhhuys.nl • advies Yerseke • 0113 570 500 • info@zhhuys.nl Persoonlijk advies in hypotheken en verzekeringen Marijkelaan 2b, 4401 GG Yerseke • 0113 570 500 info@zhhuys.nl zhhuys.nl Marijkelaan 2b, 4401 GG Yerseke Piet Heinstraat 28, 4461 GL Goes 0113 570 500 info@zhhuys.nl zhhuys.nl Persoonlijk in hypotheken en verzekeringen Marijkelaan 2b, 4401 Yerseke 0113 570 500 info@zhhuys.nl zhhuys.nl advies in hypotheken en verzekeringen Marijkelaan 2b, 4401 GG Yerseke 570 500 info@zhhuys.nl • zhhuys.nl in hypotheken en verzekeringen 2b, 4401 GG Yerseke • 0113 570 500 • info@zhhuys.nl • zhhuys.nl Persoonlijk advies hypotheken en verzekeringen Marijkelaan GG Yerseke • 0113 info@zhhuys.nl advies .en Yerseke • 0113 570 500 • info@zhhuys.nl Persoonlijk advies in hypotheken en verzekeringen Marijkelaan 2b, 4401 GG Yerseke 0113 570 500 info@zhhuys.nl • zhhuys.nl Marijkelaan 2b, 4401 GG Yerseke Piet Heinstraat 28, 4461 GL Goes 0113 570 500 info@zhhuys.nl zhhuys.nl advies in hypotheken en verzekeringen 4401 GG 500 Persoonlijk advies in verzekeringen Marijkelaan 2b, Yerseke 0113 info@zhhuys.nl Persoonlijk advies hypotheken verzekeringen Marijkelaan 2b, GG Yerseke • 570 500 • in en Marijkelaan 2b, 4401 570 500 zhhuys.nl .en Yerseke 570 500 • info@zhhuys.nl Persoonlijk hypotheken en Marijkelaan 4401 GG Yerseke 570 500 • info@zhhuys.nl • 2b, GG Piet Heinstraat 28, 4461 GL 0113 500 zhhuys.nl - BELANGRIJKAAN ALLE NIET STEMMERS Wil je echt invloed hebben? Dat begint bij jezelf: GA WEL STEMMEN ! QR-code en uitbrengt. Verkoop, reparatie van WITGOED INBOUWAPPARATUUR ELDEN? Bel 06DORPSSTRAAT KRABBENDIJKE VOOR BINNEN EN BUITEN OOK VOOR ONDERHOUD ZONWERING ROLLUIKEN
bezorgen?
Zuidweg
Krabbendijke
0113- 50 14 02
info@velzenbv.nl
P.S. Wij kunnen uw folder ook ontwerpen en drukken/printen
19
T
E

Nu weer leverbaar

Anneke Jumelet-Vette:

HET WATER IS KWAAD

door Anneke Jumelet-Vette

ERKEND INSTALLATIEBEDRIJF CV, GAS, De Zeeuwse

Op werkdagen zijn wij geopend van 07.30-17.00 uur

Het verhaal van de schippers en bemanning uit Yerseke die in 1953 redders van mensen werden...

Op zaterdag in de oneven weken geopend van 08.00-12.00 uur Zaterdag in de even weken gesloten

€ 29,95

PW R

TRADING & EXTRUSION B.V.

Nu pas alle namen bekend van die redders uit Yerseke!

A.s. zaterdag zijn we geopend www.groenleer.com

Met een gedetailleerde lijst van schippers, kotters, boten en sloepen die tijdens de ramp te hulp schoten. Vele eigen ervaringen van de schippers en verhalen van helpers en geredde personen. Privéfoto’s en niet eerder openbaar gemaakte stukken uit privé-archieven en unieke originele documenten uit de gemeente-archieven.

Dorpsstraat 83 - Krabbendijke

Tel. 0113- 50 61 73

E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl

Hét adres voor al uw oud ijzer en metalen!

0111

41

Een prachtig boek met nu al lovende recensies! Meer info en bestellen via www.vergetenredders.nl

Het boek heeft een beperkte oplage

PW R

TRADING & EXTRUSION B.V.

info@groenleer.com

PWR Extrusion BV

Weihoek 1B

4416 PX Kruiningen

PWR ZOEKT:

productiemedewerkers

PWR Extrusion BV is een bedrijf wat PVC kozijnmateriaal verwerkt tot een halffabricaat compound welke internationaal worden geleverd voor de productie van nieuwe PVC-profielen. Heb je affiniteit met het milieu en circulaire economie, dan ben je van harte welkom om bij ons te komen werken.

Werkuren:

5 daags wisselend 3 ploegen systeem.

Dagdienst: 06.00 tot 14.00 uur.

Middagdienst: 14.00 tot 22.00 uur.

Nachtdienst: 22.00 tot 06.00 uur.

Luctor et emergo!

• Steun een onafhankelijke kandidaat

Wat vragen wij:

• Flexibele instelling

Sociaal

Tussen de 18 en 35 jaar

Wat hebben wij te bieden: Een jong enthousiast team van mensen

Startsalaris: € 3700,– bruto

Ben je uitgedaagd door deze advertentie? Stuur dan je CV naar: info@pwrextrusion.nl Kijk op www.pwrtrading.nl voor de bedrijfspresentatie (video op de homepage)

PWR Extrusion BV, Weihoek 1B, 4416 PX Kruiningen

11 15 maart 2023 - nr. 3397 Advertentieblad Reimerswaal Keurslagerij VAN VELZEN Dorpsstraat 84 4413 CE Krabbendijke tel. 0113-501548 www.vanvelzen.keurslager.nl LEKKER VOORDELIGE KWARTETJES, KEUZE UIT: 400 gram kiphaasjes, 4 rundersaucijzen,4 roomschijven, 4 boerenvinken, 2 pakketjes, samen 9,50 LEKKER BELEG (KEUZE UIT) Gegrild spek, boterhamworst en gebraden gehakt, snijworst 3 x 100 gram 5,60 KEURSLAGERKOOPJE Peperbiefstukjes 3 stuks 8,75 Varkenshaasbrieschuitjes per stuk 4,50 SALADEDUO VAN DE WEEK Surinaamse ei-, peperkip-, selleriesalade en filet Martino 2 x 100 gram 3,75 KEURSLAGER CULINAIR Bonen gehaktschotel portie 6,50 WOENSDAG GEHAKTDAG!!! TROTS VAN DE KEURSLAGER Kiphouthakkersteaks 2 stuks 4,50 Kijk op www.keurslager.nl voor mooie en lekkere recepten AANBIEDINGEN GELDIG T/M 29 MAART 2023 partijvoorzeeland.nl
van
PROVINCIALE STATEN LIJST 7 WATERSCHAP SCHELDESTROMEN LIJST 1
Martien
Overloop
WATER EN ELEKTRA ONDERHOUD EN SERVICE BEVEILIGINGSINSTALLATIE KOELINSTALLATIES WARMTEPOMPEN PELLETKACHELS EN BIOMASSAKETELS ERKEND DEALER Oostpolderweg 16 | 4413 NN Krabbendijke | Tel. 0113 50 18 51 info@versteegtechniek.nl | www.versteegtechniek.nl De Poort 25, 4411 PB Rilland Tel.
-
• Steun voor de garnalen-, mossel-, kokkelen oestervisserij 25 98
verzamelaar voor al uw metaalafval!
Wijziging openingstijden m.i.v. 1 januari 2023

DELI TOUR E+1

Entour E+ 1

Galaten 3:1

Inclusief 5 jaar garantiepakket*

Uit voorraad leverbaar. Metallic Navy. Nu met 5 jaar garantie.

BIJBELSE TOERUSTING

VOOR JONG & OUD

Datum : DV dinsdag 21 maart 2023

Locatie : Ontmoetingskerk Goes

Aanvang : 19:45 uur

Toegang : collecte voor onkosten

Spreker : ds. J.J. (Jan) Mulder

Meer info : geloofstoerusting.nl/agenda

VERMARE KRABBENDIJKE

Oostweg 27, Krabbendijke, tel. 0113-501391, www.vermarevof.nl tussen 18.00-19.00 uur gesloten

Het is weer tijd voor uw

Belastingaangifte

Een avond met bijbellezen, zingen van psalmen en liederen, lezingen en ontmoeting. We zien er naar uit om jong & oud te ontmoeten op deze 2e avond in Goes. Welkom!

Incl. 300Wh

2249,-

Om God te verheerlijken, Jezus te volgen en de naaste te dienen.

Kerkdiens † en Zondag 19 maart

Hansweert-Schore:

Protestantse Gemeente: 10.00 uur mevr. Titia Valk-Colijn.

Oecumenische weekvieringen: vrijdag 17 maart om 9.30 uur Gilbert van Noorden. (dorpshuis Kaj Munk).

Krabbendijke:

Hervormde Gemeente: 9.30 uur ds. F. Wijnhorst en 17.00 uur ds. T.W. van Bennekom.

Protestantse Gemeente: 9.30 uur ds. C. Biemond.

Gereformeerde Kerk: 9.30 uur ds. D. Westerneng.

Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. C. Hogchem, 14.00 uur leesdienst.

Kruiningen:

Protestantse Gemeente: 10.00 uur ds. L. de Ronde.

Hersteld Hervormde Gemeente: (Kruiningen) 9.30 en 16.00 uur ds. W.J.C. van Blijderveen; (Krabbendijke) 12.00 uur ds. J. Koppelaar en 18.00 uur ds. W.J.C. van Blijderveen.

Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. G. Hoogerland, 14.00 uur leesdienst.

Gereformeerde Gemeente in Nederland: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst.

Vrije Gereformeerde Gemeente: 10.00 en 17.00 uur ds. G. Bredeweg.

Rilland-Bath:

Protestantse Gemeente: 10.00 uur dhr. P. Krijnen.

Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 14.00 uur leesdienst, 18.30 uur ds. M. Karens.

Vrije Evangelische Gemeente: 10.00 uur br. De Jonge.

Baaij Belastingadviseurs B.V. Marijkelaan 11

4401 GE Yerseke

0113 57 26 20 info@baaij.nu

Heeft u als particulier hulp nodig bij uw belastingaangifte?

Wij helpen u graag!

Wilt u zeker weten dat uw aangifte inkomstenbelasting goed ingevuld is? Bij Baaij Belastingadviseurs nemen we u deze zorg graag uit handen. We adviseren u over mogelijke toeslagen of aftrekposten waar u recht op hebt. Ook in bijzondere situaties kunnen we u helpen waar nodig.

Heeft u andere financiële of fiscale vragen? Neem contact met ons op om te zien wat we voor u kunnen betekenen.

Waarde: Hervormde Gemeente: 10.00 uur ds. A.A.S. ten Kate.

Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. L. van der Kuijl, 14.00 uur leesdienst.

Yerseke: Hervormde Gemeente: 10.00 uur prop. L.J. Walhout.

Hervormde Gemeente Rehoboth: 9.30 uur prop. H. de Mots en 17.00 uur prop. M. Slingerland. Gereformeerde Kerk: 9.30 uur br. S.L.P. Janse

Gereformeerde Gemeente: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst.

Vrije Evangelische Gemeente: 10.00 uur ds. T. Schakel.

ZOEK EN WIN

Uit welke advertentie komt onderstaand detail?

Als oplossing stuurt u uiterlijk vrijdag in de week van plaatsing de naam van de adverteerder, de pagina waarop de advertentie staat en het weeknummer m.v.v. uw naam en adres naar:

ljmeeuwsen@velzenbv.nl of Drukkerij van Velzen, Zuidweg 19, 4413 NL Krabbendijke

Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken die een waardebon ontvangt t.w.v. € 7,50, te besteden in onze boekhandel.

De oplossing van week 10 was: pag. 5 Ter Weel

Winnaar:

Ineke van Donkersgoed

Swaanhilstraat 22

Rilland

12 Advertentieblad Reimerswaal 15 maart 2023 - nr. 3397
Galia meloen
7

ZORG IN DE REGIO

Allévo, zorg- en dienstverlening

Tel. 088-11 02 800, ook voor dringende hulp-vragen 24 uur per dag en in het weekend.

Buurtdiensten Reimerswaal

Voor alle hulp in het huishouden.

Team 1: Yerseke, Kruiningen, Hansweert, Schore.

Tel. 06 - 10 27 41 32. E-mail: reimerswaal@buurtdiensten.nl

Team 2: Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde.

Tel. 06 - 51 43 77 86. E-mail: reimerswaal2@buurtdiensten.nl

Buurtzorg Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde

Verzorging en verpleging, 06-23 28 29 80.

Buurtzorg Yerseke team dorp: 06-13 24 88 86.

Buurtzorg Yerseke team Moerplein: 06-82 13 34 00.

Buurtzorg Kruinigen en Hansweert: 06-12 54 66 52.

Clara Thuis

Voor vrijwillige terminale zorg aan huis.

Inlichtingen of aanmelding: Tel. 06-23496684 / www.clarathuis.nl

Maaltijd Thuis

Inlichtingen of aanmelden via Cliënten Service Bureau van zorggroep Ter Weel: 0900-22 44 88 0 (lokaal tarief).

ma-vrijdag van 8.30-17.00 uur.

RST zorgverleners (Reformatorische zorg)

7 dagen per week, 24 uur bereikbaar voor verpleging en verzorging. Tel. 085 - 80 88 162.

De Luisterlijn

Altijd tijd voor een gesprek 0900-0767. Vertrouwelijk, anoniem, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Vrijwilligershulp Krabbendijke Handje Extra

Voor als u even een handje extra kunt gebruiken bij bijvoorbeeld het boodschappen doen, mantelzorgondersteuning, begeleiding en vervoer bij bezoek huisarts of ziekenhuis. 06-20 12 70 15 handjeextrakrabbendijke@gmail.com

Stichting Korrelatie

Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-18.00 uur 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl

Verloskundigen Reimerswaal Bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Tel. 0113-50 38 42. www.verloskundigenreimerswaal.nl

Verloskundigen Zuidwesthoek

Spreekuren in Rilland, Hoogerheide en het MoederKindcentrum in ‘het Bravis’ te Bergen op Zoom, 24/7 bereikbaar op 06-46 61 65 55, www.verloskundigenzuidwesthoek.nl, verloskundigenzuidwesthoek@outlook.com

Vrijwilligershulp Klusteam Rilland

Wij ondersteunen bij het verbeteren van de leefomstandigheden van iedere volwassene ongeacht leeftijd, ziekte, handicap, of anderszins bijvoorbeeld bij klusjes maar ook indien u behoefte heeft aan dagelijks telefonische controle hoe het met u gaat. 06-51 36 46 28

Diabeteslijn: 033-46 30 566, info@dvn.nl

Adviesbureau Veilig Langer Thuis Wonen (VLT)

De wegwijzer voor ouderen en mantelzorgers! Voor kosteloos, vrijblijvend, onafhankelijk advies, op het gebied van praktische zaken, zorginhoudelijke zaken, wet en regelgeving en voor het bieden van een luisterend oor zijn we bereikbaar op: tel. 06-49329487, e-mail: info@adviesbureau-vlt.nl.

WEEKENDDIENSTEN

Avond- en weekenddiensten huisartsen Voor medische spoed belt u buiten kantooruren (17.00-08.00 uur ’s morgens) de Huisartsenpost, telefoon 0900-1785. De huisartsenpost is gevestigd op het terrein van het Admiraal de Ruyterziekenhuis.

Weekenddienst tandartsen

Spreekuur vanaf 10.00 uur. Bellen voor een afspraak: tel. 06-22 34 72 09.

Weekenddiensten dierenartsen

Gezelschapsdieren:

Kliniek Dier & Arts en Dierenkliniek Goes; bellen voor een afspraak: tel. 0113-33 01 15.

Landbouwhuisdieren: 0113-34 24 86

- WENSKAARTENRuime sortering, exclusief maar ook voordeelkaarten

€ 0,60 p.st. of 10 voor € 5,-.

Dorpsstraat 83, Krabbendijke Tel. 0113- 50 61 73

ljmeeuwsen@velzenbv.nl

13 15 maart 2023 - nr. 3397 Advertentieblad Reimerswaal
Dorpsstraat 76 Krabbendijke Tel. 0113 - 50 65 22
De looptijd van deze actie is van dinsdag 14 t/m zaterdag 18 maart 2023
www.bakkerijhetzand.nl Dorpsstraat 82 • Krabbendijke • Tel. 0113 - 50 64 90 WEG MET DIE POSTERS! WAAR IS DAT NOU VOOR NODIG? M’N HOOFD STAAT ER NIET EENS OP! IK BEPAAL WAT ER IN REIMERSWAAL GEBEURT! partijvoorzeeland.nl José van
CDA marien weststrate pvz
Egmond

Voor de vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van Rinus van den Durpel willen we u hartelijk danken.

Familie Van den Durpel Maart 2023

Voor de vele blijken van medeleven die wij van u mochten ontvangen, zowel persoonlijk als schriftelijk, na het overlijden van onze zeer geliefde, zorgzame (schoon) moeder, groot- en overgrootmoeder Neeltje de Dreu-Witte betuigen wij u onze welgemeende dank.

Kinderen

Kleinkinderen Achterkleinkinderen

Krabbendijke, maart 2023

Na het plotseling overlijden van mijn geliefde vrouw, onze zorgzame moeder en oma

Netty de Oude-Zuijdwegt

hebben wij vele blijken van medeleven mogen ontvangen.

Wij bedanken u hiervoor hartelijk. Dies de Oude Kinderen en kleinkinderen

Yerseke, maart 2023

Langs deze weg willen we iedereen hartelijk bedanken voor uw medeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader, trotse opa en overopa

Adri Lamper

Het heeft ons erg goed gedaan.

Nelly Lamper-de Rooij Kris en Brigitte Klein- en achterkleinkinderen

Yerseke, maart 2023

Wij bedanken u hartelijk voor uw medeleven en belangstelling, zowel persoonlijk als schriftelijk, na het overlijden van Els Steijn-Meijaard

Familie De Koeijer

Familie Van den Berge

Yerseke, maart 2023

Molenlaan 10 | 4401 CC | Yerseke 0113-573082 (24 uur per dag bereikbaar) www.begrafenisverzorgingvanburg.nl

Goudverf

VERF en TOEBEHOREN

uitstekend advies en service

WWW.GOUDVERF.COM 06-40 64 92 39 info@goudverf.com Verzending, afhalen en bezorgen mogelijk!

Te koop gevraagd: theologische en aanverwante

BOEKEN

Boekhandel en antiquariaat Versprille 0113-502004 info@boekhandelversprille.nl

* eigen rouwcentrum

* twee familiekamers

* 24/7 toegankelijk

* eigen rouwvervoer

Rouwcentrum Waardig Koninginneweg 2 4414 AM Waarde Tel . 0113 - 504199 info@uitvaartzeeland.com www.mariva-uitvaart.nl

ZEEUWS JONG TALENT

Muziekavond verzorgd door jonge talenten uit onze eigen omgeving!

Hervormde Kerk - Krabbendijke

18 maart 2023 - Aanvang 19.30 u.

Met medewerking van:

Orgel: Willem Simonse, Monica van de Velde, Feike de Vries, Demi Filius, Pieter Slabbekoorn en Jarco Westmaas

Panfluit: Geralyn Hoogerland, Marlène van den Ende

Dwarsfluit: Joëlle van Mourik / Hobo: Marith van Mourik

Piano: Jolienke Verhage, Vera Zandee, Markus Simonse en Andrea Slabbekoorn / Bugel: Rozalie van Poortvliet

Trompet: Ewart Wagenaar, Justin de Leeuw en Maurits Oostdijk / Harp: Kees van Poortvliet

Algehele leiding dhr. L.F. Kosten Toegang vrij!

COLLECTE: HONINGPRODUCTIE OEGANDA Bijen dragen bij aan een beter bestaan!

SGP-avond PKV Krabbendijke

D.V. dinsdag 21 maart

Familie Steijn

340 381 | Benonistraat 3| 4421 DN Kapelle www.peterbutler.nl | info@uitvaartpeterbutler.nl

Stiltehuis Peter Butler: Kitskinderscheweg 1, 4421 PJ Kapelle

Volop VOORJAARSCOLLECTIE dames en jonge meiden kleding. Bijpassende hoeden, tasjes, sjaals, kettingen.

EXXCELLENT voor de grotere maten, verkrijgbaar in maat 42-54.

Een greep uit onze merken: FLURESK

C&STheLabel QUESTION? Expresso Donna Dura Amélie FOSAmsterdam

Prachtige woonaccessoires in alle stijlen.

Marianne panty’s 15 den. 6 paar voor € 12,35 den. 3 paar voor € 12,-

Groot assortiment BEEREN ondergoed voor dames en heren.

WIN

een kadobon van € 100,- of een van de andere prijzen! Maak kans bij elke aankoop vanaf € 30,-

KRABBENDIJKE

Locatie: Aula Calvijn College, locatie Appelstraat in Krabbendijke

Programma:

19.00 uur huishoudelijke ledenvergadering

19.30 uur inloop

19.45 uur opening door dhr. S.D. van Koeveringe, voorzitter van de PKV Krabbendijke lezing door ds. C.J. Meeuse

14 15 maart 2023 - nr. 3397 Advertentieblad Reimerswaal
© Grafi c 2 Innovate
‘Gods Hand in de crises!?’
Het adres voor een Respectvol afscheid. Voor een persoonlijke uitvaart begeleiding
0113 340 381 | Benonistraat 3 | 4421 DN Kapelle www peterbutler nl | info@uitvaartpeterbutler.nl Rouwcentrum: Maalstede 1a Kapelle
0113
UITVAART ZORG Peter Butler
Telefoon
Telefoon
dinsdag t/m vrijdag 9:00 - 17:00 en zaterdag 9:00 - 16:00 VOLG ONS OP FACEBOOK EN INSTAGRAM

Oma Tiktak

Van harte gefeliciteerd met je 90ste verjaardag!

Kusjes en een dikke knuffel van Aiden & Chlöe, Florian & Mia

Allen hartelijk bedankt voor de kaarten en andere attenties die we bij ons 45-jarig huwelijk mochten ontvangen.

Izak en Cocky Otte Kruiningen

Beste mensen, Hartelijk dank voor de kaarten en attenties en de hulp van Ter Weel en mijn familie die ik heb gekregen na mijn operatie.

Met vriendelijke groet, A. Goud-Minnaard

Krabbendijke

Hartelijk dank voor de vele kaarten, bloemen en attenties die we kregen bij ons 55-jarig huwelijksjubileum.

Jan en Nelly Hubregtse

Yerseke

Gevraagd:

HUISHOUDELIJKE

HULP

voor 1 ochtend in de week in Kruiningen.

Voor meer informatie

Prunus lusitanica € 5,50

Leiamberbomen met rek € 75,00

Leilinde met rek € 65,00

Boomkwekerij / hoveniersbedrijf Hoogerheide.nl

Tel. 06-304 290 26

Zaterdag a.s. wordt weer OUDPAPIER

opgehaald t.b.v. de zending te Krabbendijke.

We beginnen om 8.30 uur.

Zet u het s.v.p. gebundeld gereed? De zendingscommissie

Sfeervolle

Rokerij Hans

Vrijdag ga ik weer een tonnetje roken.

ER IS PALING, ZALM EN ZEEUWS SPEK

Als u interesse heeft en wat wilt bestellen kunt u mij appen of bellen. Mijn nummer is: 06-12375159.

Gr., Hans Moeleker

UW BANK IN DE BUURT!

KRABBENDIJKE

eyske eyske

TIJDREDE SGP YERSEKE

D.V. dinsdag 21 maart om 19.30 uur.

Meel en bakmixen

Aardappelen, uien en eieren

Onderhoud

Pelletkachels aan alle merken cv-ketels!

Neem contact met ons op voor een afspraak in onze showroom en ervaar het zelf!

Bel naar: 0113-551384

Nu tijdelijk met 100 KG gratis ENplus A1 houtpellets!

Verse kiploempia’s

Dorpsstraat 48, Krabbendijke Tel. 0113 - 50 30 13 - Dinsdag gesloten www.reimerswaalverzekeringen.nl rvh@zeelandnet.nl

Student J.C. Kriekaart Locatie: Ger. Gem. Yerseke Éenieder hartelijk welkom.

Cv-ketel vervangen?

van de bepalende partij

Bel voor een afspraak naar 0113 - 551384.

Maandag en vrijdag geopend van 13.00-17.00 uur.

Woensdag en donderdag geopend van 09.00-12.00 uur.

Of jaarlijks onderhoud met een voordelig onderhoudscontract?

Al vanaf € 6,50 p/maand!

Daarbuiten op afspraak

Zie ook onze website: hkmn.nl/onderhoud

16 maart gesloten

OOK VOOR AL UW VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN!

Bel of mail ons voor een vrijblijvende aanbieding!

Huren is ook mogelijk vanaf € 33,49 p/maand incl. onderhoud, storingen en garantie.

Kipgehakt

86881088

500 gram: € 4,50

1 kilo:

€ 7.50

De Nieuwe Collectie is binnen Welkom in de winkel!

Prachtige hoeden Kind -jeugd -dames Vanaf €19.95

Unieke dameskleding van maat 38 tot 54

Nieuw in onze winkel h e renkleding van L Lerros , Voor elke leeftijd en prijzen vanaf €24.95

Bij iedere aankoop een Ve rrass ing senvelop! *met kortingsbonnen en leuke attenties!

Langeville 17 4401 GL Yerseke 0113 -574257 WEBSHOP www.anneliquemode.nl

Je mag de school niet in vanwege Je handicap wat kun Je doen?

word nu donateur ing 7 800 800

12.95

Eigengemaakte boterhamworst

100 gram 0.99

Gentmansdijk 2a Krabbendijke Ook voor een ruim assortiment

Verse scharreleieren 10 stuks 2.25

15 15 maart 2023 - nr. 3397
biologische groenten
fruit Wij staan op de vrijdagmarkt te Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur Grote zoete perssinaas3.50 20 stuks 3.00 Grote courgettes 2 stuks 1.95 Geldig op de vrijdagmarkt in Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur. 100% fijn volkoren 3 stuks 6,00 Monnikenbrood donker meergranen 3 voor 7,50 Habsburger broodjes 10 stuks 4,50 Paaskasteeltje 4 stuks 10,00 Roomboter Pastel de Nata 4 stuks 5,00 Op de markt in Yerseke en Wemeldinge Fabiusstraat 100, 3248 AK Melissant Tel. 0187 - 60 36 30 - e-mail: cndonselaar@kliksafe.nl www.cordekaasboer.nl Terschellinger oude kaas Bijzonder lekker, kilo
&

DIRECT DE BESTE PRIJS

Afdingen is niet nodig

De stuntprijzen vliegen u om de oren, als u op zoek gaat naar een nieuwe keuken. Maar wilt u echt de goedkoopste keuken? U heeft er tenslotte niets aan als de kwaliteit van uw keuken en de service na een paar jaar tegenvalt. Als landelijke aanbieder kopen wij groot en scherp in. Wij geven u direct de beste prijs, zodat afdingen niet nodig is. Met topkwaliteit keukens, perfecte montage en uitmuntende service ontzorgen wij u compleet.

BEKIJK 200+ KEUKENS!

16 15 maart 2023 - nr. 3397 Advertentieblad Reimerswaal
Amundsenweg 47, Goes | pelmakeukens.nl
Ruim 250 beoordelingen Qasa.nl | maart 2023 9,6
Pelma is onderdeel van
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.