Advertentieblad Reimerswaal - week 11

Page 1

16 maart 2022 • week 11 • jaargang 85 nr. 3345

Advertentieblad Reimerswaal WELKE PARTIJEN ZIJN ER NU VOOR,

BESTE INWONER, Kiezen voor de Kern, voor wat echt belangrijk is! Misschien is het wel belangrijker dan ooit. Voor omzien naar elkaar, voor stabiliteit en voor een milde toon! In een wereld met veel angst en onrust is er houvast en rust in Gods Woord. Op die basis bedrijft de SGP koersvaste politiek. Principieel én praktisch! Ook in Reimerswaal! 1.

2.

3.

4.

5.

We staan pal voor zondagsrust in Reimerswaal. Het is Gods gebod, en het is goed voor iedereen om een ‘rust’ moment in de drukke week te hebben. We gaan voor eerlijke politiek, want dat kan anders en beter! Voor vertrouwen in het bestuur en in elkaar als gemeenteraad. Eerst in debat, en niet eerst de krant bellen om politiek gewin. Dat is echt politieke vernieuwing. Dat noemen wij samen recht doen!

EN WELKE TEGEN HET POLDERTRACE? leefbaar reimerswaal

IK BEN TEGEN ROOD WANT DAN MAAK IK DE MEESTE KANS OP HET WETHOUDERSCHAP

weststrate

both

IK PRAAT MET EN LUISTER NAAR MIJN OMGEVING

ROOD!

ROOD!

We willen investeren in een groen en duurzaam Reimerswaal. Het buitengebied moet niet volgebouwd worden en woonwijken mogen groener. Reimerswaal moet meewerken aan minder afhankelijkheid van voedsel uit het buitenland en Russisch gas! We zijn tegen het onnodig vol zetten van polders met zonnepanelen en inwoners op kosten jagen om verplicht te verduurzamen. We zetten in op een sociaal Reimerswaal. Zo willen we bijvoorbeeld dat de gemeente alles doet wat mogelijk is om te voorkomen dat mensen hun energierekening niet meer kunnen betalen.

6.

We staan voor realisme. SGP Reimerswaal wil een poldertracé. Helaas is dat niet mogelijk. Verbreding van de Zanddijk, met o.a. een viaduct over het spoor, een fietstunnel bij de Grintweg en geen vrachtverkeer meer over de Molendijk is een goed alternatief. De slechtste optie voor Yerseke en de ondernemers is niets doen.

7.

We zien de regenboog als symbool van Gods trouw. Veel mensen in Reimerswaal zijn verdrietig nu de vlag met het regenboog symbool jaarlijks wordt gehesen op 11 oktober voor één doelgroep. We waren helaas de enige christelijke partij die tegen de regenboogvlag heeft gestemd.

9.

10.

IK PRAAT MET EN LUISTER NAAR MIJN OMGEVING

IK PRAAT MET EN LUISTER NAAR MIJN OMGEVING

ROOD!

ROOD!

We willen een snelle aanpak van woningnood voor starters, gezinnen en senioren. Er zijn te weinig huizen en de prijzen zijn te hoog. Het is een landelijk probleem, maar we willen dat de gemeente de komende jaren vaart maakt met woningbouwplannen. We vinden dat er teveel bureaucratische rompslomp is bij de overheid. Alle mogelijkheden die er zijn om inwoners en ondernemers sneller en efficiënter te helpen moeten benut worden. We zetten ons in voor een grote natuurspeeltuin bij Den Inkel in Kruiningen en een buitendijkse fietsroute rond Reimerswaal. Kiezen voor de kern! Doet u mee? Ook de komende 4 jaar willen we ons inzetten voor een Bijbels geluid in de gemeenteraad van Reimerswaal. Met de blik omhoog. Bewogen met de ander. Hartelijke groet,

IK PRAAT M EN LUISTER N MIJN OMGEV

ROOD!

We strijden voor de voorzieningen in alle dorpen. En als supermarkten willen investeren in de toekomst van het dorp dan moeten we die niet dwarsbomen. Zo voorkomen we dat voorzieningen verdwijnen en houden we een leefbaar Reimerswaal.

SGP harry vd maas, lid gedeputeerde staten provincie zeeland

ROOD!

MIJN FRACTIE IS

VOOR HET RODE TRACE OP DE LANGE TERMIJN IS DIT DE GOEDKOOPSTE OPLOSSING

ROOD GEEFT DE MINSTE SCHADE AAN DE INFRASTRUCTUUR EN HET MILIEU

PVDA VVD

8.

DE SGP IS TEGEN HET RODE TRACÉ OMDAT HARRY DAT ZO GEZEGD HEEFT!

SGP

VERKEERSTECHNISCH IS ROOD DE ENIGE LOGISCHE OPLOSSING!

CDA

buteijn

verburg

CHRISTEN UNIE jumelet

sinke

LATEN WE DE ZANDDIJKPROBLEMEN NIET OPSCHUIVEN NAAR DE TOEKOMST. KIES VOOR EEN OPLOSSING DIE NA 2040 NOG STEEDS WERKT: KIES VOOR HET RODE TRACE!

! É c a r t r e d l o p n e e r o o ga v D E P E T I T I E! T EK EN

WWW.POLDERTRACE.NL

De kandidaten van SGP Reimerswaal Iedere week huis-aan-huisbezorging in 9200 gezinnen in de gemeente Reimerswaal. Wekelijkse verspreiding op woensdag. Advertenties inleveren op donderdag en vrijdag, maar uiterlijk op maandagmorgen vóór 12.00 uur bij: Drukkerij van Velzen BV - Zuidweg 19 - 4413 ZG Krabbendijke tel. 0113-501402 - e-mail: info@velzenbv.nl www.advertentiebladreimerswaal.nl


2

Advertentieblad Reimerswaal

16 maart 2022 - nr. 3345

Reimerswaal info

Kijk ook op: www.reimerswaal.nl

Wekelijkse informatierubriek Gemeente Reimerswaal

Wist jie dat…? je nooit zomaar persoonlijke gegevens via de telefoon door moet geven? Je leest en hoort er af en toe over en wij horen het soms ook van inwoners: mensen worden gebeld door oplichters die proberen uw persoonlijke gegevens te bemachtigen. Deze bellers doen zich voor als een overheidsorganisatie of een bank. Zij vragen naar uw burgerservicenummer (BSN), uw bankgegevens of vragen u iets op uw computer te installeren. Ga hier niet op in!

Het komt ook regelmatig voor dat er in het Engels tegen mensen gesproken wordt bij zo’n telefoontje. Verbreek dan in elk geval direct de verbinding. Geen enkele Nederlandse overheidsorganisatie of bank zal u in het Engels bellen.

Vergaderagenda

Contactgegevens

• Opinieraad: Dinsdag 5 april, 19.30 uur. Gemeentehuis. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl • Seniorenraad: Donderdag 7 april, 13.30 uur, Gemeentehuis. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl • WMO-raad: Donderdag 14 april, 13.30 uur, Dorpshuis MeerWaarde, vergaderstukken op www.reimerswaal.nl

Algemeen telefoonnummer: 14 0113 E-mail: gemeente@reimerswaal.nl WhatsApp: 06-23 23 69 42. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen. Berichten worden behandeld tijdens onze openingstijden.

Twijfelt u? Denkt u dat het misschien toch echt kan zijn? Vraag dan de naam van de beller en bel zelf terug naar de organisatie namens wie u gebeld wordt. Doe dit via het telefoonnummer op hun website of uit de telefoongids. Vraag naar de persoon die u belde. Dan weet u in elk geval zeker dat u zaken doet met die organisatie.

Openingstijden gemeentehuis: Maandag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur Vrijdag 8.30 - 12.00 uur Afspraken met raadsleden: Griffie - telefoon: 14 0113 of griffie@reimerswaal.nl

Bedankt voor je GFT! Daar kunnen we wat mee!

Afspraken met leden college burgemeester en wethouders: Bestuurssecretariaat - telefoon: 14 0113 of bestuurssecretariaat@reimerswaal.nl

Op zaterdag 26 maart is de Zeeuwse compostdag. Die dag ontvangen bezoekers van de milieustraten een gratis zak compost bij een bezoek aan de Zeeuwse milieustraten. Dit als bedankje voor het scheiden van GFT afval (groente-, fruit-, tuinafval en etensresten). Van dit GFTafval maken we Zeeuwse compost, een bodemverbeteraar. Het Zeeuwse compost wordt gebruikt in de landbouw, bij tuinders en particulieren. Schoon GFT GFT-afval is een waardevolle grondstof. Het is daarom belangrijk om GFT-afval te scheiden zodat we er mooie compost van kunnen maken. Ook is het belangrijk dat er geen andere afval in het GFT zit. Plastic en glas composteren niet en we willen ook niet dat dit in de bodem terechtkomt. Daarnaast komt GFT dat niet gescheiden wordt bij het restafval en gaat de verbrandingsoven in. Dat is slecht voor het milieu en duurder dan verwerking tot compost. Zeeuwse compostdag 26 maart Op de Zeeuwse milieustraten van de Zeeuwse Reinigingsdienst krijg je bij een bezoek zaterdag 26 maart een gratis zak compost. Er zijn ook vrijwilligers die informatie geven over het composteren van GFT-afval. Heb je nog meer compost nodig? Het hele jaar door kan je zelf gratis compost komen scheppen. Activiteiten compostdag Rondom de compostdag worden verschillende activiteiten georganiseerd door natuur-educatiecentra. Op de website www.olazzeeland/compostdag vind je een lijst met activiteiten.

BEDANKT VOOR JE GFT! DAAR KUNNEN WE WAT MEE!

Publieksbalie: Gemeentehuis, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen. De balie voor burgerzaken is uitsluitend op afspraak geopend. Op sommige dagen ook buiten de algemene openingstijden van het gemeentehuis. Kijk op www.reimerswaal.nl voor een beschikbaar tijdstip of bel ons via telefoonnummer 14 0113.

Noodgevallen openbare ruimten: Voor dringende noodgevallen aan wegen, rioleringen, openbaar groen en dergelijke, buiten kantooruren. Telefoon: 06-53702470. Heeft u een verstopping? Neem dan altijd eerst contact op met de gemeente.

Ongestoord onderweg! Door social media zijn vrienden, familie en collega’s altijd dichtbij. Soms iets te dichtbij. Zeker als je met je telefoon in de auto of op de fiets stapt. Elke keer als je een berichtje ontvangt, raak je even afgeleid van de weg. Gelukkig is hier een simpele oplossing voor! Zet je mobiel op stil. Zo raak je niet afgeleid door telefoongeluiden. En kun je je beter concentreren op de weg. Dat is niet alleen veiliger voor jezelf, maar ook voor anderen. Fiets en rij mono!

Inloopspreekuur wijkagenten: De wijkagenten van de gemeente Reimerswaal houden iedere donderdag van 09.00 tot 12.00 uur inloopspreekuur in het politiesteunpunt Kruiningen. Het steunpunt zit op de 1e verdieping van Bachten Vaete, Brouwerijstraat 1 in Kruiningen, tegenover het gemeentehuis. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Voor ouders/verzorgers, jongeren tot 23 jaar en professionals met alle vragen over opvoeden en opgroeien. Telefoon of WhatsApp: 06-40736270 maandag t/m vrijdag van 09.00-11.30 uur, behalve op donderdag of cjg@reimerswaal.nl. Jeugd- en jongerenwerk: Jeroen Kempees, telefoon 06-24928651 of j.kempees@reimerswaal.nl Stefan Koeman, telefoon 06-36275721 of s.koeman@reimerswaal.nl Werk, inkomen en zorg (WMO): Voor aanvragen/aanmelding/informatie/ advies kunt u terecht bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ, in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes. Telefoon: 0113-239 100. www.grdebevelanden.nl/wiz

#zeeuwsecompostdag olazzeeland.nl/compostdag Deze campagne is een samenwerking tussen de Zeeuwse gemeenten (OLAZ) en de Zeeuwse Reinigingsdienst

Servicepunt vrijwilligers(werk) Reimerswaal: Heeft uw organisatie nieuwe vrijwilligers nodig of wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Bel 14 0113 of ga naar www.inreimerswaal.nl Dé activiteitenwebsite op het gebied van sport, bewegen, cultuur, zorg en vrijwilligerswerk in Reimerswaal. Collectief vervoer nodig? Bel 0113-745050.


16 maart 2022 - nr. 3345

Maak kans op € 15.000,- voor een groen schoolplein! Zeeuwse scholen opgelet: Je grijze tegelplein omtoveren naar een groen schoolplein? Dat kan! Dien je plan in en maak kans op een voucher ter waarde van 15.000 euro! Een groen schoolplein is goed voor

het klimaat, de biodiversiteit en de leerlingen. Aanmelden kan tot 31 maart 2022 via www.ivn.nl/GroeneRevolutie2022 De regeling wordt mede mogelijk gemaakt door IVN Natuureducatie en provincie Zeeland.

3

Advertentieblad Reimerswaal

Hulp voor Oekraïne Ook de gemeente Reimerswaal leeft enorm mee met alle inwoners van Oekraïne, waarvan veel op de vlucht zijn voor de oorlog. We krijgen vragen binnen van inwoners en organisaties over het bieden van hulp en het opvangen van Oekraïners. Hartverwarmend hoe onze inwoners klaar willen staan voor deze vluchtelingen. We waarderen de lokale initiatieven enorm. Op de website www.reimerswaal.nl/oekraine vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen en meer informatie over wat u kunt doen.

Gratis zelftesten en mondkapjes beschikbaar Ondanks dat we weer steeds meer mogen blijft het belangrijk om regelmatig te testen. Het Rijk stelt daarom via gemeenten gratis zelftesten en mondkapjes beschikbaar voor alle inwoners. Hieronder ziet u waar en wanneer u deze kunt afhalen. Deze actie loopt zolang de voorraad strekt. Maximaal 6 per persoon. Afhaallocaties en tijden • Kruiningen Ons Dorpshuis Kruiningen Berghoekstraat 3, 4416 BJ Kruiningen Maandagen 13:00 - 22:00 uur Dinsdagen 13:00 - 22:00 uur Woensdagen 13:00 - 18:00 uur • Yerseke MFC Tehaere Moerplein 2, 4401 HZ Yerseke Maandagen 20:30 - 21:30 uur Woensdagen 09:00 - 11:00 uur • Rilland Dorpshuis Luctor et Emergo Hoofdweg 45, 4411 AP Rilland Maandagen 8:30 - 12:00 uur Woensdagen 19:00 - 22:30 uur Donderdagen 8:30 - 12:00 uur • Krabbendijke Dorpshuis De Meiboom Kerkpolder 30, 4413 GB Krabbendijke

Maandagen 9:30 - 11:30 uur Vrijdag/zaterdag eerst even bellen (0113-603593) • Hansweert Dorpshuis Kaj Munk Schoolstraat 5, 4417 AA Hansweert Iedere dag tussen 12:00 en 20:00 uur • Waarde Dorpshuis MeerWaarde Mauritsstraat 4, 4414 AK Waarde Graag van tevoren even bellen 0113502804 of mailen pimvani@kpnplanet.nl • Oostdijk Dorpshuis Apeldoorn 2e Vlietweg 9, 4415 AE Oostdijk Iedere 1e woensdagavond van de maand tussen 20:00 - 23:00 uur Vrijdag/zaterdag eerst even bellen (0113-503054)

Doe mee en nomineer uw bijzondere boom Al 50 jaar maakt Nationale Bomenbank zich sterk voor het behoud van (grote) bomen. Uw bijzondere boom maakt kans op gratis levenslange boomzorg. Kent u een bijzondere

boom met een verhaal? Is deze boom voor u bijzonder en verdient hij daarom die speciale aandacht? Doe dan mee en nomineer uw boom via www.denationalebomentop50.nl.

Vrijdag 18 maart 20.00 uur, Luctor et Emergo, Rilland Toneel

De Buurtbusvereniging Waarde is op zoek naar vrijwilligers als chauffeur! Door natuurlijk verloop hebben we dringend behoefte aan nieuwe chauffeurs. Ben je: • Klantvriendelijk • In bezit van rijbewijs B • Bereid om één dagdeel per week (ochtend of middag) als chauffeur beschikbaar te zijn

• Vrijwilligersbijeenkomst 1-2 x per jaar Voor informatie en aanmelding: Albert van Loon, voorzitter e-mail albertvanloon@gmail.com telefoon 06 12 99 27 59

Dan bieden wij: • Gratis medische keuring om met passagiers te mogen rijden • Begeleiding in de aanvangsperiode door een collega chauffeur • Kleding voorzien van logo Buurtbus • Reiskostenvergoeding voor afstand woonplaats – stalling bus (Waarde)

Werkzaamheden afrit 33 (A58) Kruiningen Van 22 maart tot en met 8 mei 2022 werkt BAM Infra Nederland in opdracht van de Provincie Zeeland aan de herinrichting van de kruising afrit 33 (A58) en de N289 (Oude Rijksweg en Zanddijk) bij Kruiningen. Het werk kan hinder met zich meebrengen.

ningen richting rotonde Nishoek ten noorden van de A58. Het fietsverkeer wordt omgeleid.

Het werkvak wordt tijdens de werkzaamheden ingericht als éénrichtings verkeer vanaf Krui-

Meer informatie? Kijk op www.zeeland.nl/wegwerkzaamheden.

Start werkzaamheden: Maandag 28 maart 7.00 uur Werkzaamheden gereed: Maandag 2 mei 6.00 uur

TONEELGROEP HET VOLK met ‘De Bezoeking’ Wat een geweldig gezelschap! In een ziekenhuis liggen twee patiënten op leeftijd: weduwnaar Harderwijk en de gescheiden heer Roest. De twee hebben een aparte kamer, omdat ze niet te handhaven zijn op de reguliere ziekenzaal. Met hun geklaag, gesnurk en sarcasme zijn zij voor de andere patiënten, directie, verpleegkundigen en het schoonmaakpersoneel een hel. Beiden zijn zwak en levensmoe. Naarmate hun gesprekken vorderen, blijken de heren meer met elkaar gemeen te hebben dan men in eerste instantie zou denken. In een ver verleden waren zij beiden werkzaam in de wereld van de muziek, Harderwijk als dirigent van opera’s en Roest als amateurzanger. De heren hebben een rotsvast vertrouwen in de ‘witte jas’, hun bewondering voor artsen grenst aan het ridicule. In De Bezoeking komen de dochters van beide mannen gedurende zeven dagen langs met schoon ondergoed en pyjama’s, een zoute haring of een gehaktbal. Ze hebben het niet gemakkelijk, maar houden verrassend goed stand tegenover hun veeleisende papa’s. Dit levert zeer herkenbaar, treurig en tegelijkertijd heel amusant theater op in handen van Toneelgroep Het Volk, de specialist in het lichtvoetig opdissen van troosteloze gebeurtenissen. Roest en Harderwijk zorgen voor hilarische en ontroerende momenten en dat mondt tenslotte uit in een operawaardige apotheose waarmee beide patiënten zingend de laatste acte inluiden. Roest: Wigbolt Kruijver - Harderwijk: Bert Bunschoten - moeder

Harderwijk: Minke Kruijver - schoonmaakster: Karlijn Kruijver. De Bezoeking is de laatste reisvoorstelling van Toneelgroep Het Volk. Deze mag u dus echt niet missen! www.toneelgroephetvolk.nl Kaarten ad €.19,00 uitsluitend te bestellen via de website van Podium Reimerswaal www.podiumreimerswaal.nl of telefonisch via 0113 551552 of via de e-mail info@podiumreimerswaal.nl


4

Advertentieblad Reimerswaal

Bekendmakingen

16 maart 2022 - nr. 3345

Bekendmakingen

Basisregistratie Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend, dat zij op: 21 februari 2022 ambtshalve in de Basisregistratie hebben vastgelegd dat de volgende persoon is vertrokken uit Nederland: P.M. Ribeiro Nunes, geboren: 10 januari 1976 Rechtsmiddelen Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www. rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening. Die is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl. Kruiningen, 16 maart 2022 Verleende toestemming voor het houden van incidentele festiviteiten op grond van de 12-dagenregeling horeca aan: • Stationskoffiehuis – Perron 3, voor het organiseren van een party met DJ Vincent aan de Spoorlaan 24, 4413 AT in Krabbendijke, op zaterdag 19 maart 2022, van 20.00 uur tot 02.00 uur. • De Sportvisser, voor het organiseren van twee incidentele festiviteiten aan de Van Randwijckstraat 6 in Yerseke, op zaterdag 19 maart 2022 van 21.00 uur tot 02.00 uur en op zaterdag 26 maart 2022 van 20.00 uur tot 02.00 uur. • Voetbal Vereniging Yerseke, voor het organiseren van een incidentele festiviteit in de kantine aan de Hogeweg 15 in Yerseke op zaterdag 7 mei 2022 van 09.30 uur tot 23.30 uur. Tegen een melding van een incidentele festiviteit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. Een incidentele festiviteit kan alleen geweigerd worden als er meer dan 6 per jaar worden aangevraagd, aangezien het een melding betreft en geen vergunning. U kunt dit document raadplegen op de website van de gemeente Reimerswaal: www.reimerswaal.nl/bekendmakingen. Het gebruikmaken van deze toestemming wordt beïnvloed door de maatregelen die worden genomen in verband met het bestrijden van het coronavirus. Kruiningen, 16 maart 2022

Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met RUD Zeeland, tel. 0115 745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. Meldingen worden gepubliceerd ter informatie. Hiertegen is geen zienswijze, bezwaar en/of beroep mogelijk. Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende aanvragen om omgevingsvergunning hebben ontvangen: • Voor: het bouwen van een twee onder een kapwoning Locatie: Rondsel 9 en 11 in Krabbendijke Datum ontvangst: 8 februari 2022 • Voor: het bouwen van een vrijstaande woning met garage Locatie: Rondsel 26 in Krabbendijke Datum ontvangst: 8 februari 2022 • Voor: het plaatsen van 12 zonnepanelen Locatie: Zandweg 4C in Kruiningen Datum ontvangst: 1 maart 2022 • Voor: het realiseren van een opbouw op de bestaande aanbouw Locatie: Adriaan Butijnweg 33 in Rilland Datum ontvangst: 4 maart 2022 • Voor: het nieuw bouwen van een bijkeuken, berging en veranda's Locatie: Grintweg 50 in Yerseke Datum ontvangst: 23 februari 2022 • Voor: het verbouwen van een woning Locatie: Molendijk 8 in Yerseke Datum ontvangst: 2 maart 2022 • Voor: het kappen van bomen Locatie: Molendijk 10A in Yerseke Datum ontvangst: 2 maart 2022 Een aanvraag kan uit meerdere activiteiten bestaan. Aanvragen liggen niet ter inzage, maar kunnen op verzoek wel worden ingezien. Neem daarvoor even contact op via 14 0113 of gemeente@reimerswaal.nl. Als een bezwaar of zienswijze wordt overwogen, moet eerst een (ontwerp)besluit op de aanvraag worden afgewacht. Van dit (ontwerp)besluit volgt ook een melding in deze rubriek Bekendmakingen. Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning BP Europa SE Burgemeester en wethouders van Reimerswaal hebben op 25 februari 2022 een aanvraag ontvangen van BP Europa SE voor een omgevingsvergunning. Hierbij is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. De aanvraag gaat over het plaatsen van een laadvoorziening voor elektrische voertuigen bij het BP tankstation gelegen aan de Voetpomp 1 in Krabbendijke. De aanvraag staat geregistreerd onder kenmerk: W-AOV220090 / 00297595. U kunt de aanvraag op verzoek bekijken. Wanneer u hiertegen een bezwaarschrift wilt indienen, moet u eerst het besluit op de aanvraag afwachten. Wanneer u de stukken over deze aanvraag wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland (tel. 0115 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

Verleende toestemming op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening aan: • Mevrouw De Dreu, voor het houden van een tweedehands kledingbeurs voor dames en kinderen in de kerkzaal van de Gereformeerde Gemeente Krabbendijke aan de J.W. Frisostraat 1 in Krabbendijke op 16 maart 2022 van 18.30 uur tot 21.30 uur en 17 maart 2022 van 09.00 uur tot 10.30 uur. Rechtsmiddelen Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www. rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Kruiningen, 16 maart 2022 Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend: • Voor: het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Locatie: Hogenakkerweg 4 STPL in Kruiningen Verzenddatum besluit: 9 maart 2022 Rechtsmiddelen Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure, kunnen hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en) waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van een besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kan naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan ook digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening. Kruiningen, 16 maart 2022 Meldingen artikel 8.40/8.41 wet Milieubeheer (Activiteitenbesluit) Melding Activiteitenbesluit voor Sint Martijnsweg 26 te Rilland. Op 2 februari 2022 hebben wij een melding ontvangen van Louws L.P.M. gelegen aan de Sint Martijnsweg 26 in Rilland. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit, over veranderen activiteiten. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT220047.

Reimerswaalse

omroeper

Een rubriek voor instellingen en verenigingen in Reimerswaal om hun evenementen en activiteiten aan te kondigen. Kopij graag uiterlijk woensdag vóór 17.00 uur aanleveren via het formulier op www.reimerswaal.nl. Hier kunt u ook de spelregels nalezen.

Berichtjes Dorpscentrum MeerWaarde Waarde Op vrijdag 18 maart is het weer bingo voor ouderen, we starten om 14.00 uur. Alle ouderen die zin hebben in een gezellige middag zijn van harte welkom! We zien ernaar uit u weer te ontmoeten! Neem ook gerust iemand mee! Tot ziens, Jeannette en Lilian

Bingo van de Seniorensoos Yerseke Dinsdag 22 maart is er weer een gezellige bingo van de Seniorensoos Yerseke in K.C. De Haven. We spelen 6 rondes bingo, met koffie en wat lekkers, tot ziens.

Kinderkleding- en speelgoedbeurs Rilland Op vrijdagavond 1 april van 18.30 uur tot 20.00 uur wordt er een 2e hands kinderkleding- en speelgoedbeurs georganiseerd in de Levensbron, Valckenisseweg 12 in Rilland. De helft van de opbrengst is voor Stichting 22Q11 en TFC fam. Bezemer. Wilt u ook meedoen, dan kunt u een code aanvragen via kinderkledingbeursrilland@gmail.com. Komt u ook een kijkje nemen?!


5

16 maart 2022 - nr. 3345

Deze weken restyling logo van 21 maart tot 2 april 2022

www.uwwoninginrichting.nl

stapel

korting op de raambekleding van bece collectie

Advertentieblad Reimerswaal

Het moet socialer in Reimerswaal, zodat we ons allemaal thuis voelen. Want wat is nu echt belangrijk? Dat we de woningnood oplossen en dat er een betaalbaar huis is voor iedereen. In een fijne buurt. Waar we naar elkaar omzien. Samen gaat ons dat lukken.

Wonen in Reimerswaal - Betaalbare woningen in alle kernen voor alle doelgroepen. - Voor iedere gesloopte of verkochte sociale huurwoning komt een nieuwe terug.

- Nieuwe wijken hebben een divers woningaanbod. - Volop ruimte voor groen en biodiversiteit in onze wijken. - Behoud van basisvoorzieningen als dorpshuis, bieb, school, sport, cultuur en openbaar vervoer.

- Waar iedereen meedoet en je een steuntje in de rug krijgt als je het nodig hebt.

shop in onze winkel Weihoek 14 KRUININGEN

2e artikel

10%

3e artikel

20%

4e artikel

30%

en meer

Zo blijft Reimerswaal een plek waar we allemaal fijn kunnen wonen. Waar we ons thuis voelen.

Stem sociaal. Kies PvdA.

0113 - 760 905

Plaats uw VOOR DE POOLSE ARBEIDSKRACHTEN

familieberichten

Do naszych polskich pracowników z gminy Reimerswaal

in ‘Advertentieblad Reimerswaal’

Jeśli jesteś zarejestrowany w naszej gminie, otrzymałeś kartę do głosowania, aby móc głosować w poniedziałek 14, wtorek 15 i środę 16 marca. Partia “LEEFBAAR REIMERSWAAL”, lista nr. 2 oznacza dobre, humanitarne przyjęcie i noclegi u pracodawców z gminy Reimerswaal, u których pracujesz.

Możesz również skontaktować się z nami, jeśli uważasz, że coś nie jest w porządku.

Uw advertentie in een andere krant of weekblad? Wij kunnen daar ook voor zorgen, zonder extra kosten.

Wesprzyj nas i oddaj swój głos na listę LEEFBAAR REIMERSWAAL 2. Sprawdź: www.leefbaarreimerswaal.nl Jeśli nie masz czasu, daj nam znać. 0653774388.

Zuidweg 19, Krabbendijke T 0113 - 50 14 02 E info@velzenbv.nl

LIJST

2

Volop mooie én betaalbare dames en jonge meiden kleding binnen. Merkkleding van o.a. QUESTION?, Transfer, FOS Amsterdam, Expresso, C&StheLabel, Fluresk. P E T R A @ S T U D i O - 3 9 . N L / W W W. S T U D i O - 3 9 . N L

www.uwwoninginrichting.nl

www.uwkunstgras.nl

Veel keus in voordelige hoeden (€29,99-€39,95) sjaals, kettingen, riemen, tassen. Woonaccessoires in vele stijlen. Prachtig assortiment zijde planten en bloemen. Losse thee, vers gebrande koffie van de Pelikaan, bonbons, (paas)chocolade.

Joey Smet • Mascha Boone-Tuijnman • Ton Kramer • Marien Weststrate • Jan-Kees Wielard

WIN maar liefst €100,- shoptegoed! Of een van de andere prijzen. V O LG O N S O P FAC E B O O K E N I N S TAG R A M

dinsdag t/m vrijdag 9:00 - 17:00 en zaterdag 9:00 - 16:00


Advertentieblad Reimerswaal

6

16 maart 2022 - nr. 3345

BUITENGEWOON GOED GEREGELD Afspraken komen we na Als u ergens niet op zit te wachten bij de aanschaf en montage van uw keuken, dan is het gedoe. Gelukkig hoeft dat ook niet. De bestelling, de levering én de montage, we doen het allemaal zelf. Zo kunnen we instaan voor een optimale uitvoering. Mankeert er na verloop van tijd toch iets aan uw keuken? Onze monteurs zorgen dat u met uw gezin snel geholpen wordt. Doen zoals beloofd. Aan een uitstekende service kunt u ons houden.

BEKIJK 200+ KEUKENS!

6 , 9 Ruim 270 beoordelingen Qasa.nl | maart 2022

Pelma is onderdeel van

Amundsenweg 47, Goes | pelmakeukens.nl


16 maart 2022 - nr. 3345

7

Advertentieblad Reimerswaal


8

Advertentieblad Reimerswaal

16 maart 2022 - nr. 3345

LIJST

2

Geachte inwoners van Reimerswaal, Tel. 0113 801 991 - www.dtcs.nl - info@dtcs.nl D.T. Computer Services Molenpolderweg 22A Yerseke

Industrieweg 1 | 4401 LA Yerseke | Tel. (0113) 57 16 99

BOVAG PECHHULP - ZOMER-/WINTERBANDENOPSLAG AIRCOSERVICE - HAAL- EN BRENGSERVICE - LEENAUTO’S

Storing diagnose Onderhoud Ruitschade Schadereparatie Voor verkoop zie onze site! Bij ons kunt u ook terecht voor verkoop en onderhoud van elektrische auto’s. Sinds 1970

U mag weer gaan stemmen voor de gemeenteraad van uw gemeente. Met uw stem op een onafhankelijke LOKALE partij, LEEFBAAR REIMERSWAAL, gaan wij weer vol aan de slag om uw belangen tot het uiterste te behartigen. Dat doen wij al vele jaren met veel inzet vanuit onze partij. LEEFBAAR REIMERSWAAL staat los van de landelijke politiek. Lokale VVD, lokale CDA, lokale PvdA en lokale CU bestaat niet. Zij zijn gelieerd aan en worden aangestuurd door de Haagse elite waarover u dagelijks uit de media kunt vernemen hoe zij te werk gaan en hoe ze met u als burger omgaan. Kreten zoals “Samen recht doen”, “Het wordt anders en beter (CU)”, worden uit de hoge hoed getoverd. De grootste volksverlakkerij. Landelijk schuift men weer geruisloos aan bij de zelfde coalitie die de problemen die burgers ondervinden, ook op lokaal niveau, weglachen en wegpoetsen. Stem daarom op een lokale partij die uw gemeentelijke belangen behartigt en de landelijke beïnvloeding tegen gaat. Stem LOKAAL, ONAFHANKELIJK LEEFBAAR REIMERSWAAL Lijst 2: Joey Smet, Jan Kees Wielard, Masha Boone, Ton Kramer, Marien Weststrate en alle andere 27 lijstkandidaten.

Autoverhuur: Personenwagens - Bestelauto’s - 9-persoonsbussen Openingstijden maandag t/m vrijdag: 7.30 t/m 18.00 uur, za. 8.00 t/m 12.00 uur ’s avonds op afspraak

WWW.LEEFBAARREIMERSWAAL.NL

www.autobedrijfdekramer. nl mail: info@autobedrijfdekramer. nl

ZORG IN DE REGIO Allévo, zorg- en dienstverlening Tel. 088-11 02 800, ook voor dringende hulp-vragen 24 uur per dag en in het weekend. Buurtdiensten Reimerswaal Voor alle hulp in het huishouden. Team 1: Yerseke, Kruiningen, Hansweert, Schore. Tel. 06 - 10 27 41 32. E-mail: reimerswaal@buurtdiensten.nl Team 2: Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde. Tel. 06 - 51 43 77 86. E-mail: reimerswaal2@buurtdiensten.nl Buurtzorg Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde Verzorging en verpleging, 06-23 28 29 80. Buurtzorg Yerseke team dorp: 06-13 24 88 86. Buurtzorg Yerseke team Moerplein: 06-82 13 34 00. Buurtzorg Kruinigen en Hansweert: 06-12 54 66 52. Clara Thuis Voor vrijwillige terminale zorg aan huis. Inlichtingen of aanmelding: Tel. 06-23496684 / www.clarathuis.nl Maaltijd Thuis Inlichtingen of aanmelden via Cliënten Service Bureau van zorggroep Ter Weel: 0900-22 44 88 0 (lokaal tarief). RST zorgverleners (Reformatorische zorg) 7 dagen per week, 24 uur bereikbaar voor verpleging en verzorging. Tel. 085 - 80 88 162.

www.bakkerijhetzand.nl Dorpsstraat Tel.0113 0113- -50 5064 649090 Dorpsstraat82 82 •• Krabbendijke Krabbendijke •• Tel.

Verloskundigen Reimerswaal Bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Tel. 0113-50 38 42. www.verloskundigenreimerswaal.nl Verloskundigen Zuidwesthoek Spreekuren in Rilland, Hoogerheide en het MoederKindcentrum in ‘het Bravis’ te Bergen op Zoom, 24/7 bereikbaar op 06-46 61 65 55, www.verloskundigenzuidwesthoek.nl, verloskundigenzuidwesthoek@outlook.com Vrijwilligershulp Klusteam Rilland Wij ondersteunen bij het verbeteren van de leefomstandigheden van iedere volwassene ongeacht leeftijd, ziekte, handicap, of anderszins bijvoorbeeld bij klusjes maar ook indien u behoefte heeft aan dagelijks telefonische controle hoe het met u gaat. 06-51 36 46 28 Diabeteslijn: 033-46 30 566, info@dvn.nl Adviesbureau Veilig Langer Thuis Wonen (VLT) De wegwijzer voor ouderen en mantelzorgers! Voor kosteloos, vrijblijvend, onafhankelijk advies, op het gebied van praktische zaken, zorginhoudelijke zaken, wet en regelgeving en voor het bieden van een luisterend oor zijn we bereikbaar op: tel. 06-49329487, e-mail: info@adviesbureau-vlt.nl.

WEEKENDDIENSTEN

De Luisterlijn Altijd tijd voor een gesprek 0900-0767. Vertrouwelijk, anoniem, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Avond- en weekenddiensten huisartsen Voor medische spoed belt u buiten kantooruren (17.00-08.00 uur ’s morgens) de Huisartsenpost, telefoon 0900-1785. De huisartsenpost is gevestigd op het terrein van het Admiraal de Ruyterziekenhuis.

Vrijwilligershulp Krabbendijke Handje Extra Voor als u even een handje extra kunt gebruiken bij bijvoorbeeld het boodschappen doen, mantelzorgondersteuning, begeleiding en vervoer bij bezoek huisarts of ziekenhuis. 06-20 12 70 15 handjeextrakrabbendijke@gmail.com

Weekenddienst tandartsen Spreekuur vanaf 10.00 uur. Bellen voor een afspraak: tel. 06-22 34 72 09.

Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-18.00 uur 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl

Weekenddiensten dierenartsen Gezelschapsdieren: Kliniek Dier & Arts en Dierenkliniek Goes; bellen voor een afspraak: tel. 0113-33 01 15. Landbouwhuisdieren: 0113-34 24 86


9

16 maart 2022 - nr. 3345

Advertentieblad Reimerswaal

ZOEK EN WIN

Uit welke advertentie komt onderstaand detail? Wij willen dit samen met jullie vieren en geven daarom, tegen inlevering van deze advertentie, eenmalig 15% korting op de nieuwe collectie! Onder diegene die van deze leuke actie gebruik maken worden 3 cadeaubonnen verloot.

Als oplossing stuurt u uiterlijk vrijdag in de week van plaatsing de naam van de adverteerder, de pagina waarop de advertentie staat en het weeknummer m.v.v. uw naam en adres naar: ljmeeuwsen@velzenbv.nl of Drukkerij van Velzen, Zuidweg 19, 4413 NL Krabbendijke Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken die een waardebon ontvangt t.w.v. € 7,50, te besteden in onze boekhandel. De oplossing van week 9 was: pag. 8 Bakkerij ’t Zand

Dus knip deze advertentie uit en kom gezellig shoppen! Deze actie is geldig van woensdag 23.3.22 t/m zaterdag 26.3.22

Winnaar: Yara van der Hart Lorentzhof 12 Kruiningen

Aanbiedingen 16-03 t/m 26-03

Scooter / motor verhuur & onderhoud

*aanbiedingen zijn 2 weken geldig* Paprika rood/ geel/ groen € 0,90 per stuk

*SNACK ATTACK* Echte Belgische garnalenkroketten 4 stuks Kiploempia gevuld met stukjes kip 2 x 90 gram

Choorhoekseweg 12a, 4424 NW Wemeldinge kloostermanmotoren@gmail.com, 06 23 89 86 10

www.kloostermanmotoren.nl

€ 5,20 € 1,30 per stuk

€ 2,20 per bak Butterfly scampi (scampi in een krokant korstje van panko) € 11,95 per pak Kip tv/borrelsticks gemarineerd à 1 kilo € 4,95 per kilo Hacheevlees à 1 kilo € 12,50 per kilo ‘Geniet van dit moment’ Kabeljauw met Hollandaise saus, prei en aardappelgratin Bokkenpoot per 2 stuks € 2,95 Vanille nootjes 6 stuks € 6,50 (gebakken amandelspijs met vanillecrème)

Kabeljauwstaart zonder vel 2 x 180 gram Prei Aardappelgratin met kaas 500 gram Hollandaise/ bernaise saus 80 ml

€ 5,95 € 0,85 € 2,75 € 0,90

per pak per kilo per pak per pak

ERKEND DEALER

ERKEND INSTALLATIEBEDRIJF CV, GAS, WATER EN ELEKTRA ONDERHOUD EN SERVICE BEVEILIGINGSINSTALLATIE KOELINSTALLATIES WARMTEPOMPEN PELLETKACHELS EN BIOMASSAKETELS Oostpolderweg 16 | 4413 NN Krabbendijke | Tel. 0113 50 18 51 info@versteegtechniek.nl | www.versteegtechniek.nl

Gerookte zalm 250 gram € 7,50 per pak Gegratineerde oesters per 4 stuks € 6,20 per pak Mosselvlees naturel zak à 1 kilo € 5,95 per zak Bonbons 250 gram

€ 4,50 per bakje Musketflikken 175 gram € 3,50 per bakje Krokant blaadjes 175 gram € 3,50 per bakje Krakelingen gemengd 175 gram € 3,50 per bakje Vis- en vleeshandel G&B Kreeft 35, 4401 NZ Yerseke info@genbyerseke.nl +31 6 86878989

Kipgrillworst naturel/ kaas/ sate à 500 gram € 5,95 per stuk Italiaanse kruidenkaas blokje à 300 gram € 1,50 per 100 gram

Cartridges Bij ons in de winkel vele soorten in voorraad!

Dorpsstraat 83 - Krabbendijke Tel. 0113 - 50 61 73 E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl


10

Advertentieblad Reimerswaal

16 maart 2022 - nr. 3345

ING

ER ZONW

Regelmatig adverteren?

EN BINN R O O V ITEN EN BU

D.V.

18 augustus 2021 • week 33 • jaargang 84 nr. 3315

Ad ver Reim tentieblad

16 maart 2022 van 18.30 – 21.30 uur 17 maart 2022 van 8.30 – 10.00 uur

IKEN U L L O R OOR OOK V OUD RH ONDE

erswaal

Wij zoeken per direct: Jouw werkzaamheden:

Vraag om een scherpe contractprijs!!!

Wat we verwachten:

Klantvriendelijke, commerciële instelling Goede communicatieve vaardigheden

Functie minimaal 24uur Flexibele werktijden zijn bespreekbaar Technische kennis hebben of willen leren Ervaring met Syntess Software is een extra

Ondersteunen van de showroomverkoop Beheer website en sociale media

HOEKMAN Installatiebedrijf - Valckenisseweg Acquisitie naar aanleiding van deze

32 - 4411 BR Rilland

advertentie wordt niet op prijs gesteld.

FINALE OPRUIMING Merken o.a.:

U wilt een folder laten bezorgen?

kerkzaal GerGem, ingang naast bruidshuis

LIST AutoruitDEIN-SPECIA KOZIJNEN, DEUREN EN schade?SCHUIFPUIEN!

KOM SNEL KIJKEN EN SLA UW SLAG... Bezoek ook onze webshop:

onlinemerkschoenen.nl Dorpsstraat 100 - Krabbendijke

Volg ons ook online: Altijd op de hoogte blijven van

- Tel. 0113 - 50 15 89

@Smit_Schoenmode -

het laatste nieuws, acties en trends…

voorjaarskerkzaal GerGem, ingang naast bruidshuis beurs ~ dames (maat xs tot xxl) met ~ kinderen (maat 50 t/m 188) eigentijdse kleding!

Tel. 0113 801 991 - www.dtcs.nl - info@dtcs.nl D.T. Computer Services Molenpolderweg 22A Yerseke

Ook voor uw steunzolen!

SmitSchoenmode

vind ons leuk op facebook!

Autoruitschade?

J.W. Frisostraat 1 ‘n Gezellige Krabbendijke

Bel 0113 - 251

700 Bel 0113 - 251 700

Slagveldstraat 56 A 4416 CC Kruiningen 0113 745 202 06 13 20 71 17 L.huissen@solidekozijn.nl Kijk ook eens op onze website

Producten Kozijnen Buitendeuren Schuifpuien

www.solidekozijn.nl

Weekblad

Huis-aan-huisbezorging in 9200 gezinnen in de gemeente Reimerswaal. op woensdag. Advertenties inleveren Wekelijkse verspreiding op donderdag en vrijdag, maar uiterlijk op maandagmorgen vóór 12.00 uur bij Zuidweg 19 - 4413 NL Krabbendijke tel. 0113 - 50 14 02 - e-mail: info@velzenbv.nl

www.advertentiebladreimersw Bel 0113 - 251 700 aal.nl

Wij kunnen deze gelijktijdig bezorgen met Advertentieblad Reimerswaal. Wij bezorgen ook de buitengebieden! (elk adres in Reimerswaal wordt bezorgd). Vraag naar onze scherpe prijzen!

P.S. Wij kunnen uw folder ook ontwerpen en drukken/printen

De opbrengst gaat naar de volgende doelen:

Zuidweg 19 Krabbendijke T 0113 - 50 14 02

MAF - For A Change - Joseba

Nieuw!

www.bakkerijhetzand.nl

Dorpsstraat Dorpsstraat 82 82 • Krabbendijke • Krabbendijke • 0113 • Tel. Tel. 0113 - 509064 90 - 50 64

Gabor - Xsensible - Ecco - Durea - Solidus - Wolky Tamaris - Australian - Braqeez - Bunnies Jr - Hip

Autoruitschade?

MAIL VOOR EEN CODE EN INFORMATIE : kledingbeurskrabbendijke@gmail.com

voordeel

We bieden je een uitdagende en afwisselende baan, bij een bedrijf met een goede werksfeer in een enthousiast team. Sollicitaties schriftelijk naar onderstaand adres of per e-mail naar info@hkmn.nl. Voor informatie kun je contact opnemen met Aart Hoekman via 0113-551384.

Alle restanten dames-, herenen kinderschoenen NU 50% korting

J.W. Frisostraat 1 Krabbendijke

DORPSSTRAAT 46A KRABBENDIJKE 0113-502188

Enthousiaste administratieve medewerk er

Opstellen van calculaties en offertes Orderverwerking en controle

Afhandelen van telefoon en mail Diverse administratieve werkzaamheden

E info@velzenbv.nl

OP DE KANDIDATEN VAN LEEFBAAR REIMERSWAAL KUNT U REKENEN! DUIDELIJK, ZICHTBAAR, BETROKKEN EN BETROUWBAAR. DE KRACHT VAN EEN LOKALE PARTIJ MET HART VOOR REIMERSWAAL.

EEN LIJST VAN 32 KANDIDATEN (IN REIMERSWAAL NOG NOOIT VERTOOND) MET EEN AANTAL ENTHOUSIASTE JONGE MENSEN WAARVAN TWEE IN DE T OP 5, DIE AL VIER JAAR ALS FRACTIEONDERSTEUNER MEEDRAAIDEN.

16,99

LOKALE KANDIDATEN DIE HUN KERNEN KENNEN EN ZONDER EIGENBELANG UW BELANG WILLEN BEHARTIGEN.

De grijze jager John Flanagan

KIJK VOOR ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA OP

WWW.LEEFBAARREIMERSWAAL.NL

€ 22,99

Een haastig huwelijk Jody Hedlund

Dorpsstraat 83 - Krabbendijke Tel. 0113 - 50 61 73 E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl

LIJST 1. Marien Weststrate, Krabbendijke 2. Joey Smet, Hansweert 3. Jan-Kees Wielard, Krabbendijke 4. Marscha Boone-Tuijnman, Rilland 5. Ton Kramer, Krabbendijke 6. Ted Krijger, Kruiningen 7. Wilfred Wilde, Krabbendijke 8. Dirk Verburg, Waarde 9. Nico van der Hoest, Yerseke 10. Stanley Frankemölle, Rilland 11. Christa van Boven, Krabbendijke

12. André Schrier, Schore 13. Menno Fortuin, Hansweert 14. Ramon Verburg, Krabbendijke 15. Christiaan Frankemölle, Rilland 16. Jos Hillebrand, Rilland 17. Judith Jobse, Kruiningen 18. Joyce Frankemölle-van de Griek, Rilland 19. Jacobien van den Dorpel-Lagendijk, Krabbendijke 20. Jeanette Verburg-de Smit, Waarde 21. Monique Biemond-Santbergen, Hansweert 22. Wyke Meijer, Yerseke

2

23. Bianca Reugebrink, Rilland 24. Riekie Dek-Keijzer, Kruiningen 25. Richard van Zon, Kruiningen 26. Ronald Saaman, Hansweert 27. Jan-Willem Hermes, Yerseke 28. Monica Slabbekoorn, Yerseke 29. Dirk Bijl, Kruiningen 30. Etienne Turksema, Krabbendijke 31. Anggie Pratama, Krabbendijke 32. Cor Meijer, Yerseke

WIJ ZIJN ER VOOR U!


16 maart 2022 - nr. 3345

EEN KAST WAAR OPBE R G W E N S E N W E R K E L I J KAdvertentieblad H E I DReimerswaal WORD 11 DE VLOER DAAR BEN JE OP THUIS !

Sportmassage bij SaFyR

Houten vloeren PVC | Laminaat Renovatie van houten vloeren Traprenovatie Onderhoudsadvies

Aan het sporten of druk aan het werk en last van uw spieren? Misschien is sportmassage iets voor u!

info@dejongeparket.nl 0113342305

dejongeparket.nl

BigNine 400

Bij een sportmassage wordt stevig gemasseerd, waarbij b.v. bindweefsel wordt losgemaakt en knopen uit je spieren worden gehaald.

Meer info >>

Iets voor u? Maak dan nu een afspraak.

1099,-

Interesse of vragen?

0113- 571679

ADMINISTRATIE@SAFYR.NL

WWW.SAFYR.NL

VERMARE KRABBENDIJKE Chiru helm MIPS

Oostweg 27, Krabbendijke, tel. 0113-501391 | www.vermarevof.nl tussen 18.00-19.00 uur gesloten

XC100 MTB fietsschoenen

ZWEEFDEURSKAST MURANO ZWEEFDEURSKAST MURANO

ZWEEFDEURSKAST MURA 1,

E E N K A S T MURANO WAAR OPBERGWENSEN WERKELIJKHEID WORDEN ZWEEFDEURSKAST

EEN KAST WAAR OPBERGWENSEN WERKELIJKHEID WORDEN

50 Hollandse komkommers 2 voor zweefdeurkasten van ons Pres E E N 79, K 95A S T W A A R O P89, B95E R G W E N S De EDe Nzweefdeurkasten W E R K E L I J K Hvan EID WPrest OR ons 50 bijmeubelprogramma Murano zij Hollandse kas sla 2 voor bijmeubelprogramma Murano zijn 69,95 79,95 van 113 cm t/m 400 cm breed. D p/stuk Bestel hier >> Bestel hier >> van 113 cm t/m 400 cm breed. 50 De Rodekan grapefruits 7 voor varieren: 200 cm, 222 cm of kan varieren: 200 cm, 222 cm of 2 MEER KEUZE? BEKIJK AL ONZE SPORTIEVE FIETSEN HIER >> De diepte is afhankelijkvan van debre br 99de De diepte is afhankelijk Bloedsinaasappels 10 voor 49 of of68 68cm. cm.Laat Laatuuvoorlichten voorlichtenin in 49 Hollandse asperges en verse friet

EEN KAST WAAR OPBERGWENSEN WERKELIJKHEID WORDEN

8

1, 2, 2,

Viooltjes, sla- en koolplantjes, plantui, pootgoed, vanaf €1,99 Aanbiedingen geldig van woensdag t/m zaterdag

ZWEEFDEURSKAST MURANO

ZWEEFDEURSKAST MURANO EEN KAST WAAR OPBERGWENSEN WERKELIJKHEID WORDEN

De zweefdeurkasten van ons Preston kast- en bijmeubelprogramma Murano zijn leverbaar van 113 cm t/m 400 cm breed. De kasthoogte kan varieren: 200 cm, 222 cm of 240 cm. De diepte is afhankelijk van de breedtemaat: 49 of 68 cm. Laat u voorlichten in de winkel

Openingstijden: ma.-vr. 8.00 - 17.30 uur• za. 8.00 - 15.30 uur

Nieuw! Onder de lichtstralen van het woord Onder de lichtstralen van het Woord

Er zijn al heel wat stormen over Westkapelle gegaan, maar het vuurtorenlicht blijft schijnen, bij nacht en ontij. Zo is het ook met het Woord, dat hier op het meest westelijke puntje van Walcheren al eeuwenlang een helder licht verspreidt. Daarop konden de mensen zich verlaten, juist in de stormen van het leven. Als een lamp voor hun voet en een licht op hun pad. Dit boek schetst de historie van de Gereformeerde Gemeente in Westkapelle. Deze gemeente werd in 1921 geïnstitueerd en herdacht in 2021 haar honderdjarig bestaan.

Onder de lichtstralen van het Woord

zweefdeurkasten van ons Preston kast- en E E N K A S T W A A R O P B E R G W E N S De EDe Nzweefdeurkasten W E R K E L I J K Hvan EID O R D EkastN onsWPreston en bijmeubelprogramma Murano zijn leverbaar bijmeubelprogramma Murano zijn leverbaar van 113 cm t/m 400 cm breed. De kasthoogte van 113 cm t/m 400 cm breed. De kasthoogte kan varieren: 200 cm, 222 cm of 240 cm. kan varieren: 200 cm, 222 cm of 240 cm. De diepte is afhankelijk van de breedtemaat: De diepte is afhankelijk van de breedtemaat: 49 of of68 68cm. cm.Laat Laatuuvoorlichten voorlichtenin inde dewinkel winkel 49

Sluisweg 4•4416 NH Kruiningen www.fruitschuurkruiningen.nl•T. 06 - 107 310 34

Openingstijden: Openingstijden:dinsdag dinsdagt/m t/mdonderdag donderdag9.00 9.00 -- 17.30 17.30 uur uur || vrijdag vrijdag 9.00 9.00 -- 20 20 100 JAAR GEREFORMEERDE =DWHUGDJ XXU _ ¶V PDDQGDJV JHVORWHQ Zaterdag 10.00 - 17.00 uur |Onder ʻs maandags gesloten de lichtstralen GEMEENTE WESTKAPELLE 100 JAAR GEREFORMEERDE GEMEENTE WESTKAPELLE

Anita Peene-Janse van het Woord

Van harte welkom in onze

Tel.0113-621296 0113-621296www.pieterse-wonen.nl winkel of op onze website Tel.

Tel.0113-621296 0113-621296www.pieterse-wonen.nl Tel. PieterseWonenEnSlapen

Woninginrichting Pieterse

De zweefdeurkasten van ons Preston kast- en bijmeubelprogramma Murano zijn leverbaar

21,95

06-01-2022 09:25

Er zijn al heel wat stormen over Westkapelle gegaan, maar het vuurtorenlicht blijft schijnen, bij nacht en ontij. Zo is het ook met het Woord, dat hier op het meest westelijke puntje van Walcheren al eeuwenlang een helder licht verspreidt. Daarop konden de mensen zich verlaten, juist in de stormen van het leven. Als een lamp voor hun voet en een licht op hun pad. Dit boek schetst de historie van de Gereformeerde Gemeente in Westkapelle. Deze gemeente werd in 1921 geïnstitueerd en herdacht in 2021 haar honderdjarig bestaan.

Noordelijke Achterweg 58-79a, Wemeldinge

Noordelijke Achterweg 58-79a, Wemeldinge

Onder de lichtstralen van het Woord_omslag.indd 1

Onder de lichtstralen van het Woord

Openingstijden: maandag gesloten | dinsdag t/m vrijdag: 9:00 - 17:30 zaterdag: 10:00 - 16:00 | Vrijdagavond: op afspraak(tot 20:00) Openingstijden: Openingstijden:dinsdag dinsdagt/m t/mdonderdag donderdag9.00 9.00 -- 17.30 17.30 uur uur || vrijdag vrijdag 9.00 9.00 -- 20.00 20.00 =DWHUGDJ XXU _ ¶V PDDQGDJV JHVORWHQ Zaterdag 10.00 - 17.00 uur | ʻs maandags gesloten

ANITA PEENE-JANSE

ONDER DE LICHTSTRALEN VAN HET WOORD

Van harte welkom

winkel of op onze Dorpsstraat 83 - Krabbendijke Tel. 0113 - 50 61 73 E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl


va c a t u re s !

Advertentieblad Reimerswaal

12

16 maart 2022 - nr. 3345

EST

1906

OESTERIJ DHOOGE - YERSEKE


13

Advertentieblad Reimerswaal

Wiskerke Onions is al vier generaties een familiebedrijf, actief in de uiensector. Een toonaangevende organisatie met de hoofdvestiging in Kruiningen. Wiskerke Onions verwerkt jaarlijks een groot volume consumptie-uien, sjalotten en knoflook. Die verwerken, verpakken en exporteren we naar vaste klanten in 125 landen. Onze hoge kwaliteitsproducten worden afgezet via groothandels en supermarkten.

Assistent / Manager

teamleider productie grote exportlijn met doorgroeimogelijkheden (fulltime functie)

Je bent samen met de afdelingsmanager verantwoordelijk voor de planning van de productkwaliteit en het indelen van de orderproductie. Dit omvat het plannen en aansturen van het productieteam en het optimaliseren van en meedenken over de planning van de productie-afdeling grote exportlijn. Heb je het in je om oplossingsgericht te werken en heb je de

VACATU RE U I E N S E C T O R

va c a t u re s !

16 maart 2022 - nr. 3345

ambitie om deze rol op je te nemen? Laat ons het weten en stuur je motivatie met cv naar: chayenne@wiskerke-onions.nl

Wiskerke Onions Stationsweg 8 4416 ZG Kruiningen

wiskerke-onions.nl

0113 38 22 10

Werken in de techniek is

werkenbijbluekens.nl Meewerkend voorman

Goes

Word jij enthousiast van het coördineren en het optimaliseren van de werkzaamheden in een truck- en trailerwerkplaats? En wil je daarnaast ook zelfstandig sleutelen? Dan maken we graag kennis met jou! Voor onze vestiging in Goes zijn we op zoek naar een Meewerkend Voorman.


va c a t u re s !

Advertentieblad Reimerswaal

14

16 maart 2022 - nr. 3345

Wegens zwangerschap van één van onze medewerksters zijn wij op zoek naar een

FULL-TIMER SCHOOLVERLATERS kunnen ook solliciteren. Wij bieden je een baan in een veelzijdige winkel in een gezellig team, leuke personeelskortingen en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Voor meer informatie of solliciteren, bel of mail ons.

DA - Novy Yerseke Wijngaardstraat 4, 4401 CS Yerseke Tel. 0113-571471 E-mail: drogistyerseke@kpnmail.nl

DROGISTERIJ - HUISHOUD - SPEELGOED - CADEAU

Meijer Potato is als familiebedrijf sinds 1920 actief in aardappelen, wereldwijd één van de meest genuttigde voedingsgewassen. De gevolgen van wereldtrends als bevolkings- en welvaartsgroei en klimaatverandering geven richting aan het veredelingsprogramma. Dat zet in op versnelde groei in opbrengst, kwaliteit en duurzame productie. Het gefocuste assortiment bestaat uitsluitend uit hoogwaardige aardappelrassen die speci�ieke segmenten of behoeften aanspreken. Gezien de verdere groei van het veredelingsprogramma en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, zijn wij op zoek naar een:

medewerker R&D (m/v)

Wat ga je doen? Als medewerker R&D ben je vooral betrokken bij het kruisen, zaaien, opkweken, verzorgen en oogsten van aardappelzaailingen binnen ons veredelingsprogramma in onze kassen, klimaatcellen en proefvelden. Je werkt met diverse geavanceerde machines en teelttechnieken ter ondersteuning hiervan. Hierin draag je een zekere mate van eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast werk je regelmatig in teamverband met in het seizoen steeds wisselende werkzaamheden van belang voor onze innovaties. Wat heb je hiervoor nodig? • MBO werk- en denkniveau; opleidingsrichting tuin- en/of akkerbouw / plantenteelt. • Nauwkeurig en systematisch kunnen werken, zowel zelfstandig als in teamverband. • Af�initeit met teelt onder glas; aardappel- en pootgoedteelt in het bijzonder. • Het bezit van een heftruckcerti�icaat en/of spuitlicentie is een pré. • Kennis van de Engelse taal is een pré. Incidentele deelname aan veredelingsactiviteiten in het buitenland behoort tot de mogelijkheden. Wat hebben wij jou te bieden? Jij draagt je eigen steentje bij in een sector die ertoe doet wereldwijd. ǣ Wij bieden je een marktconform salaris, goede secundaire voorwaarden en uitstekende opleidings- of specialisatiemogelijkheden. Meer informatie Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met mw. Nathalie de Dreu via tel.: +31640440193. Jouw sollicitatie kun je e-mailen naar nathaliededreu@meijerpotato.com.

̹ ʹͲʹʹ – ȁ Ǥ ȁ


15

16 maart 2022 - nr. 3345

social media Volg ons opatste nieuws! la t he or vo

TORINI MO KR

ZATERDAG GRATIS

RUGZAK

BIJ AANKOOP

JAS+BROEK

VAN BÜSE

UININ

RS GEN-YE

EK

BA N DE N

20% KORTING

Genieten van vis

Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

E

W e e k a a n b i e d in g e n 15-03 t/m 19-03-2022

T R A A M 19

BRIDGESTONE

Advertentieblad Reimerswaal

UU 10.00- 17.00

GRATIS

HELM, SLOT OF WINDSCHERM

BIJ NIEUWE

SCOOTER

R

GRATIS

BÜSE JAS

BIJ NIEUWE

MOTOR

Tot ziens bij Vishandel Van As Zeeland BV

Zeebaarsfilet

4 halen 3 betalen

3.30 7.95 14.50

Noordzeesalade 150 gram Visbami huisgemaakt, 500 gram Roodbaarsovenschotel huisgemaakt, 2 stuks

NIEUWE COLLECTIE BÜSE KLEDING OP VOORRAAD!

LS2 HELMEN MINIMAAL

10% KORTING

KLEDING EN HELMEN

10%

KOM PROEFRIJDEN!

OP DE NIEUWE MOTOREN VAN

CFMOTO EN VOGE!

ACTIE VAN DE MAAND MAART OUTLET!

KORTING OP ALLES

UIT VOORRAAD

ALLEEN ZATERDAG

Hoge korting op Qwic Premium fietsen uit onze voorraad. Incl. 417wh accu (tegen meerprijs 625wh of 735wh mogelijk). Voor meer informatie en een proefrit bent u welkom in onze winkel.

Motoren | Brommers | Scooters | Motorkleding | Helmen Stationsweg 28 | 4416 PJ Kruiningen | 0113 - 320014 | www.motorini.nl

Qwic Premium MN7 LTD

19 MAART!

VAN

KIJK VOOR ALLE ACTIES EN VOORWAARDEN OP WWW.MOTORINI.NL!

€ 2299,VOOR

€ 1899 ,OP=OP

Geef u nu op voor de komende e-bike testtocht op woensdag 6 april start om 18.30 uur vanuit onze winkel.

deze week hier extra goedkoop

magere verse worst

per 500 gram

ouderwets recept

€ 2,75

uit eigen keuken

per 100 gram

kip kerrie salade

€ 1,25

extra goed koop

uit eigen keuken

per 100 gram

schouderham

€ 1,90

runder riblapjes

per 400 gram

voor een heerlijke stoof

€6,40

verse varkenshaassaté los

€ 5,98

ook gewoon lekker

verse kipsaté los

per 400 gram

per 400 gram

€ 4,98

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 17 mrt t/m woensdag 23 mrt. Kijk voor meer reclame in de winkel of kijk op www.slagerij-jankees.nl

Weststraat 23 | 4421 AC Kapelle | Tel. 0113-330938

www.slagerij-jankees.nl


Advertentieblad Reimerswaal

16

16 maart 2022 - nr. 3345

4E KADO *ACTIE GELDT OP (OUTDOOR) SCREENS EN DIVERSE BINNENZONWERING PRODUCTEN. BEKIJK DE VOORWAARDEN OP ONZE WEBSITE

Luxaflex fan weken bij TMC Wonen. Word ook fan! Laat je adviseren in onze woonwinkels!

TMC BERGEN OP ZOOM - VAN KONIJNENBURGWEG 13 - (0164) 27 44 77 TMC KRUININGEN - ZANDWEG 1B - (0113) 38 26 26 TMC GOES - MARCONISTRAAT 13 - (0113) 22 41 02

WWW.TMCWONEN.NL


17

16 maart 2022 - nr. 3345

Advertentieblad Reimerswaal Week 11 2022 - Acties geldig t/m zaterdag Kamperfoeliestraat 85, 4461 VM Goes Tel. 0113 220 948 | www.marosgoes.nl ma - zo gesloten | di, wo en vrij 8:30 tot 18:00 uur do 8:30 tot 20:00 uur | za 8:30 tot 16:00 uur

VARKENSSCHNITZEL

SCHWEINE HAXE PER STUK

1000 GRAM

3 STUKS

5,

13,

00

50

DRUMSTICKS

3,

50

GEMARINEERD 1000 GRAM

MAGERE RUNDERLAPPEN

GEEN ONGEWENSTE HAARGROEI MEER?

5,

50

NATUREL

5,50

SHOARMAVLEES 1000 GRAM SLAVINKEN 8 STUKS

4,75 5,5,-

SIMMENTALER RUND 500 GRAM

4,50

BLINDE VINKEN

SOEPVLEES

4,50

VARKENSSAUCIJZEN

SIMMENTALER RUND 500 GRAM

HACHEEVLEES

SIMMENTALER RUND 500 GRAM

8 STUKS

UIT EIGEN WORSTENMAKERIJ 8 STUKS -

5,

4,50

BOEREN ACHTERHAM

3,75

SALADE DUO KIPKERRIE EN EI-BIESLOOKSALADE

VERSE WORST 1000 GRAM

AMBACHTELIJK BEREID 150 GRAM

200 GRAM

GA VOOR EEN LASERBEHANDELING!

3,-

2,75

Online bestellen, afhalen en bezorgen mogelijk! www.Vleesbaas.com

Weststraat 15, Kapelle | salon@skinsy.nl | 0618896512 | www.skinsy.nl Skinsy comfort your skin

GEPANEERD

@skinsy.nl

Het is weer tijd voor uw

Belastingaangifte Baaij Belastingadviseurs B.V. Marijkelaan 11 4401 GE Yerseke 0113 57 26 20 info@baaij.nu

HET VERTROUWDE ADRES VOOR ONDERNEMER EN PARTICULIER

administratie- en adviesbureau

VOOR HET VAKKUNDIG EN VOORDELIG VERZORGEN VAN: • Uw Boekhouding • Uw Belastingaangifte • Begeleiding startende ondernemers • Administratieve ondersteuning ook bij u thuis

Heeft u als particulier hulp nodig bij uw belastingaangifte? Wij helpen u graag! Wilt u zeker weten dat uw aangifte inkomstenbelasting goed ingevuld is? Bij Baaij Belastingadviseurs nemen we u deze zorg graag uit handen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak. Rijksweg 1A | 4421 PT Kapelle | Tel. 0113- 344732 info@devonkaab.nl | www.devonkaab.nl Ons kantoor is ook ‘s avonds en op zaterdagmorgen geopend. Wij komen ook bij u thuis. Bel tijdig voor een afspraak.

We adviseren u over mogelijke toeslagen of aftrekposten waar u recht op hebt. Ook in bijzondere situaties kunnen we u helpen waar nodig. Heeft u andere financiële of fiscale vragen? Neem contact met ons op om te zien wat we voor u kunnen betekenen.


16 maart 2022 - nr. 3345

Familieberichten

€29

APK ZONDER Voor de vele en hartelijke bewijzen van APK ZONDER deelneming die wij mochten ontvangenVERRASSINGEN na 18

Advertentieblad Reimerswaal

VERRASSINGEN APK ZONDER Direct online afspraak plannen Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 Cornelia Maria Mieras-Bal VERRASSINGEN All-inclusive voor maximaal

het overlijden van onze geliefde, zorgzameAltijd binnen 3 dagen terecht moeder en oma Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800 Altijd binnen 3 dagen terecht

De Jonge

Direct online afspraak plannen

Hierbij geven wij kennis van het overlijden van onze zwager

Jan Schrijver

gehuwd geweest met L. Zuijdwegt Mina Zuijdwegt Leny Zuijdwegt Kees en Jo Smallegange Sanny Zuijdwegt In liefde gedenken we hen die ons voorgingen 12 maart 2022

betuigen wij u onze oprechte dank.

9595 €29 €29 95 €2995 De Jonge

Kinderen, klein-, achter- en achterachterkleinkinderen Yerseke, maart 2022

All-inclusive voor maximaal

€29 De Jonge Altijd binnen 3 dagen terecht

Direct online afspraak plannen

All-inclusive voor maximaal

DeJonge

Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800

Wij zeggen u hartelijk dank voor de lieve en troostende woorden die wij hebben ontvangen na het overlijden van mijn geliefde vrouw, onze lieve moeder en oma

Ria Riedijk-Pieper Uw warme reacties zijn voor ons niet alleen een grote steun, maar laten ook zien hoe belangrijk zij voor anderen was. Wim Riedijk Kinderen en kleinkinderen Yerseke, maart 2022

Verhuisbericht Op maandag 7 maart 2022 ben ik verhuisd van: Oostweg 83, Krabbendijke naar: SVRZ Buitenhof Zwink 6, kamer 2 4691 DW Tholen Graag wil ik Buurtzorg hartelijk danken voor ruim 5 jaar liefdevolle en vakkundige verzorging.

De Jonge

Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 Industrieweg 23, 0118-410800 All-inclusiveVlissingen, voor maximaal Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800

Direct online afspraak plannen

De nieuwe voorjaarscollectie is binnen

Altijd binnen 3 dagen terecht

We verwelkomen u graag VERRASSINGEN APK ZONDER

Grote unieke hoedencollectie Heren– dames-jeugd en kinderen.

Veel verschillende kleuren en met diadeem

Kinderhoedencollectie al vanaf €19.95

Goes,Pearyweg10,01 3-214810 Vlis ingen,Industrieweg23,01 8-41080 Dameskleding en Herenkleding Ook in grote maten

Sommerman, Batida, Erfo, Sensia, Signature, Tence, Inizia Nieuwe merken in de winkel! Veel nieuwe sjaals en accessoires binnen. Bij iedere aankoop ontvangt u een leuke attentie!

Langeville 17 Yerseke 0113-574257 www.anneliquemo de.nl De koffie staat voor u klaar! Volg ons ook op

J. Lagendijk-van Ham

Diep bedroefd geven wij u kennis dat door de Heere, na afnemende krachten en gedachten, uit ons midden is weggenomen onze lieve zorgzame vader, opa en overopa

Bartel Jansen sinds 9 oktober 2006 weduwnaar van Stevelina Jansen - Verlare

Zondag 20 maart Coolhofflaan 4 Rouwcentrum “Waardig” 4414 BK, Waarde Koninginneweg 2 0113-50 41 99 4414 AM Waarde 06-50 88 40 62 www.mariva-uitvaart.nl

in de leeftijd van 89 jaar. Kruiningen: Kees en Alie Jansen - Boone Cocky en Izak Otte - Jansen Jannie en Kees Steenpoorte - Jansen Ko en Anjo Jansen - Kaan Ineke en Rinus Otte - Jansen Krabbendijke: Addy en Jan Hage - Jansen Goes: Piet en Carina Jansen - Hilgeman Kruiningen: Luuc en Marleen Jansen - Sprong Ria en Jan Willem Grootjans - Jansen Goes: Hanneke en Kees van Velzen - Jansen Klein- en achterkleinkinderen Zorgcentrum ‘Rehoboth’ Goes, 7 maart 2022 Correspondentieadres: Newtonlaan 3 4416 DS Kruiningen De rouwdienst is gehouden vrijdag 11 maart jl. in de kerk van de Gereformeerde Gemeente, Hansweertsestraatweg 1 te Kruiningen. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Kruiningen.

Kerkdiens†en Hansweert-Schore: Protestantse Gemeente: 10.00 uur ds. A.C. den Hollander. Rooms katholiek: 9.30 uur pastor Rens Stobbelaar. Krabbendijke: Hervormde Gemeente: 9.30 uur ds. F. Wijnhorst en 18.00 uur ds. M.A. Post. Protestantse Gemeente: 9.30 uur ds. W. Vermeulen. Gereformeerde Kerk: 9.30 uur ds. H.P. de Goede. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. P.C. Vlot, 14.00 uur leesdienst.

Molenlaan 10 | 4401 CC | Yerseke 0113-573082 (24 uur per dag bereikbaar) www.begrafenisverzorgingvanburg.nl

Kruiningen: Protestantse Gemeente: 10.00 uur mw. ds. C. Biemond-Spek. Hersteld Hervormde Gemeente: (Kruiningen) 9.30 uur ds. J. Kommerie en 16.00 uur ds. A. Meuleman; (Krabbendijke) 12.00 uur ds. J. Kommerie en 18.00 uur ds. A. Meuleman. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. G. Hoogerland, 14.00 uur leesdienst. Gereformeerde Gemeente in Nederland: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst. Vrije Gereformeerde Gemeente: 10.00 en 17.00 uur ds. G. Bredeweg. Rilland-Bath: Protestantse Gemeente: 10.00 uur dienst. Gereformeerde Gemeente: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst. Waarde: Hervormde Gemeente: 10.00 uur ds. mw. C.E. Bakker. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. L. van der Kuijl, 14.00 uur leesdienst.

Goudverf VERF en TOEBEHOREN uitstekend advies en service WWW.GOUDVERF.COM

06-40 64 92 39 info@goudverf.com

Verzending, afhalen en bezorgen mogelijk!

Yerseke: Hervormde Gemeente: 10.00 uur ds. W.J. van de Griend. Hervormde Gemeente Rehoboth: 9.30 en 17.00 uur ds. A. ten Brinke. Gereformeerde Kerk: 9.30 uur dhr. G. den Hartogh. Gereformeerde Gemeente: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst. Vrije Evangelische Gemeente: 10.00 en 14.30 uur br. T. Schakel.


19

16 maart 2022 - nr. 3345

Iedereen hartelijk dank Zaterdag a.s. wordt weer voor de vele kaarten, bloemen, apps etcetera, opgehaald t.b.v. tijdens mijn verblijf in het de zending Erasmus en Ter Valcke. te Krabbendijke. Hartelijke groet, We beginnen om 8.30 uur. Dick en Marja Zet u het s.v.p. gebundeld van de Velde gereed? De zendingscommissie Kruiningen

Advertentieblad Reimerswaal

OUDPAPIER Nieuw nieuw nieuw

Hartelijk bedankt voor de vele kaarten, telefoontjes en attenties die ik mocht ontvangen bij mijn 93ste verjaardag. Mevr. J. WeststrateSinke Krabbendijke Gezocht: INTERIEURVERZORGSTER voor 2 woonadressen in Yerseke, elke woensdagochtend, 3 uur. Eventueel meer uren is in overleg mogelijk. Voor meer informatie: bel 06-10897904 of mail: moniquedejonge20@ hotmail.com

Prunus Lusitanica vanaf € 5,00 Catalpa 1,5 m € 25,00 Ligustrum € 0,75 Sfeervolle Diverse soorten leibomen met rek Neem contact met ons € 75,00 op voor vanaf een afspraak in onze showroom en Boomkwekerijervaar het zelf! Hoogerheide.nl Bel naar: 0113-551384 Tel. 06-30429026 Nu tijdelijk met

Pelletkachels

100 KG gratis ENplus A1 houtpellets!

DINSDAG 22 MAART VERKOPING fam. Danker Hoofdstraat 17 Kruiningen Tijd: 19.00-21.00 uur (voorheen Leni Hage)

WELKOM IN ONS WINKELTJE! Bij ons kunt u terecht voor: Peren, appels, sap (van eigen fruit), groentesappen, jam en stroop (suikervrij), cadeautjes meel van bakgezond.nl Open van maandag t/m zaterdag vanaf 8.30 uur. Fruitteeltbedrijf Blok Gentmansdijk 2a Krabbendijke

NR. 1 IN LAPTOPS & PC'S Diverse i3/ i5/ i7! www.Compuservice Zeeland.nl Gerritsen van der Hoop App/bel 06-17 68 29 54

Webshop: stoffen, fournituren en wol.

SAMEN RECHT DOEN, samen het goede zoeken voor Reimerswaal!

www.anemoonstoffen.nl CURSUS Eerste hulp aan kinderen, nu bij Theetuin Sequoiahof in Vlake Data: Deel 1: 11 april 2022 | 19:00 - 22:00 uur Deel 2: 19 april 2022 | 19:00 - 22:00 uur.

Voor vragen via facebook, whatsapp of telefoon 06-25211039

Kunnen we op jouw stem rekenen?

UW BANK IN DE BUURT!

Meer informatie en/of aanmelden? Kijk op: www.dejonge veiligheidsopleidingen.nl U kunt de kosten voor deze cursus declareren bij uw zorgverzekering.

Theetuin Sequoiahof Kanaalweg 79, Vlake 0113 - 820 301 Theetuin@sequoiahof.nl

Wie wil er een GROENTETUIN beginnen? Ongeveer 650 m2. Bel ons dan. P. Schrier Kerkweg 56a, Waarde tel. 0113-501219

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 bewees het: De ChristenUnie groeit!

Meer info: www.reimerswaal.christenunie.nl KRABBENDIJKE

LIJST

3

Dorpsstraat 48, Krabbendijke

Tel. 0113 - 50 30 13 - Dinsdag gesloten www.reimerswaalverzekeringen.nl rvh@zeelandnet.nl

Maandag en vrijdag geopend van 13.00-17.00 uur. Woensdag en donderdag geopend van 09.00-12.00 uur. Daarbuiten op afspraak

Gebraden spareribs

Kipfilet speciaal

Bel voor een afspraak naar 0113 - 551384.

Of jaarlijks onderhoud Vers ingevroren, met een voordelig per stuk verpakt onderhoudscontract? Nu€100 gram voor Al vanaf 6,50 p/maand!

€ 1.49

Zie ook onze website: hkmn.nl/onderhoud

Sfeervolle

Pelletkachels Neem contact met ons op voor een afspraak in onze showroom en ervaar het zelf! Bel naar: 0113-551384 Nu tijdelijk met

100 KG gratis ENplus A1 houtpellets!

Je wilt op 14, 15 of 16 maart stemmen, maar je hebt geen vervoer? Bel 06-20 42 04 94 of 06-13 36 99 21 en we brengen je naar het stembureau in de buurt!

Sfeervolle

Pelletkachels

Nu 100 gram voor

€er1.25 O n d houd ------------------aan alle merken cv-ketels!

JIJ BEPAALT

06-20 42 04 94 of 06-13 36 99 21

OOK VOOR AL UW VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN!

Licht pikant, heerlijk mals!

’t wordt ANDERS én BETER

Neem contact met ons op voor een afspraak in onze showroom en ervaar het zelf!

Cv-ketel vervangen?

Bel of mail ons voor een Bel naar: 0113-551384 KWEKERIJ vrijblijvende aanbieding! Nu tijdelijk met Huren is ook mogelijk vanaf € 33,49 p/maand ENplus A1 houtpellets! incl. onderhoud, Sluisweg 3, 4416 NH Kruiningen storingen en garantie.

100Butijn KG gratis

0113 - 551384 info@hkmn.nl WhatsApp: 06-86881088

Onderhoud

aan alle merken cv-ketels!

Bel voor een afspraak naar 0113 - 551384. Verkoop, reparatie enjaarlijks onderhoud Of onderhoud met een voordelig van WITGOED en onderhoudscontract? INBOUWAPPARATUUR Al vanaf € 6,50 p/maand! Zie ook onze website: STORING MELDEN? hkmn.nl/onderhoud Bel 06 - 53 59 81 10

Grote Hollandse komkommers 2 stuks

Witlof per kilo

Zoete en sappige navels 10 stuks

Nieuw!

Onderhoud

Cv-ketel

Bel voor een afspraak naar 0113 - 551384.

Bel of mail ons voor een vrijblijvende aanbieding!

Of jaarlijks onderhoud met een voordelig onderhoudscontract? Al vanaf € 6,50 p/maand!

Huren ook mogelijk Geleidisdoor de Geest vanaf € 33,49 p/maand Meditatieve uitleg incl. onderhoud, storingen garantie. 8 vanen Romeinen

Zie ook onze website: hkmn.nl/onderhoud

0113 - 551384 info@hkmn.nl WhatsApp: 06-86881088 € 26,95

aan alle merken cv-ketels!

vervangen?

Octavius Winslow

Tel. 06-20353809 kwekerij-butijn@kliksafe.nl

Tulpen

‘Ga mee als vakantievrijwilliger!’

Sarie van Ledden-Vis Vlucht uit het klooster Het leven van Katharina von Bora

TULPEN: 1 BOS € 3,2 BOSSEN € 5,3 BOSSEN € 7,-

Cv-ketel

Ranonkels, vervviolieren, angen? voorjaarsbolletjes Bel of mail ons voor een Geert, deelnemer vakantiereizen

14,90

vrijblijvende aanbieding!‘Hoi ik ben Geert en ik ga al jaren mee met de gratis advertentie

vakantiereizen van het Nationaal Epilepsie Fonds.

Huren is ook mogelijk Deze vakanties zijn speciaal voor mensen met die niet zelfstandig op reis kunnen. vanaf € 33,49 p/maand epilepsie Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar! Ga jij een week incl. onderhoud, met ons mee?’ storingen en garantie. Meer informatie? Kijk op www.epilepsiefonds.nl

Dorpsstraat 83 - Krabbendijke Tel. 0113 - 50 61 73 E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl

of bel 030 63 440 63. 0113 - 551384 info@hkmn.nl WhatsApp: 06-86881088Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN - giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl

Fabiusstraat 100, 3248 AK Melissant Tel. 0187 - 60 36 30 - e-mail: cndonselaar@kliksafe.nl www.cordekaasboer.nl

1.50 50 1. 3.00

Ook voor een ruim assortiment biologische groenten & fruit Wij staan op de vrijdagmarkt te Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur

Pompoen meergranen 3 stuks

Kaasuienkruier 2 stuks

Roomcroissants 2 stuks Luxe muffin naturel/choco 6 stuks

6,50 5,00 3,00 4,50

Geldig op de vrijdagmarkt in Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur.

Stompe toren jong belegen De lekkerste, kilo

Boerenachterham 100 gram

Verse scharreleieren

10 stuks

8 .95 1 .99 1.25

Op de markt in Yerseke en Wemeldinge


20

Advertentieblad Reimerswaal

16 maart 2022 - nr. 3345

SAVE THE DATES:

Openings- & Lifestyledagen

DO. 24 MAART 09:00-21:00 UUR

Wij gaan jullie verwennen

VR. 25 MAART 09:00-21:00 UUR

MET PRACHTIGE

ZA. 26 MAART 09:00-17:00 UUR

LUXE CADEAUS!

Noordzandstraat 34, Yerseke, T: 0113 - 57 29 07, gratis parkeren bij de winkel

Hoekman Lifestyle

Leefbaar Reimerswaal is tegen het verplaatsen van de Krabbendijkse Jumbo naar buiten de dorpskern (samen met de bakker, slager en drogisterij), tenzij er een tweede supermarkt mag worden gevestigd op de locatie aan de Dorpsstraat. Ook in andere kernen, zoals Yerseke, zou er mogelijkheid moeten zijn voor het vestigen van een tweede supermarkt. dat maakt krabbendijke een ‘tikkie minder’ gezellig

deze stelling snap ik ook al niet, ik stop er mee

VROEGER WAS DAT DE IFA EEJ

C-1000 TOCH? HOU HET CENTRUM VAN KRABBENDIJKE LEVEND! OP DEZE PLEK GEEN APPARTEMENTEN MAAR EEN TWEEDE SUPERMARKT

OF ANDERSOM buteijn cda

moet ik nog eens schriftelijk vragen over stellen

ida sinke vvd

OF EEN DIRK!

EEN LIDL

OF EEN PLUS jan kees wielard leefbaar reimerswaal

PAK ER MAAR TWEE WANT DAAR KOMEN WE WEL UIT

EEJ DIRK?

hans van stel pvda

JA, DAT LIEK ME WE WAT! dirk verburg leefbaar reimerswaal

maarten marien both weststrate sgp leefbaar reimerswaal

bouwman cu

STEM LEEFBAAR REIMERSWAAL: LIJST 2

Het voorjaar lonkt bij Neels Krabbendijke Voor het bemesten van alle bloeiende en groene planten in de siertuin

Meststof siertuin

Lange werking van meer dan 100 dagen Met voldoende fosfor en kalium voor bloeiende planten, stikstof en magnesium voor groene planten Toepasbaar in de biotuin

Last van mos? GAZON PUR

Indirecte werking tegen mos, met kalium voor een sterke grasmat

Bij aankoop van 10 kilo Gazon Pur

50% KORTING

op Groenkalk (20 kilo)

Supergroen gazon?

Slaplantjes

Voor onder glas of in de kas

Ze zijn er weer... Prachtige kwaliteit

Violen

Nu weer in de winkel:

Pootaardappelen Eersteling - Frieslander Doré - Première Obama - Bintje Bildtstar - Agria

Vital-green gazon

Zorgt voor supergroen gazon en een sterke dichte grasmat

Bij aankoop van 10 kilo Vital Green Gazon

50% KORTING

op Groenkalk (20 kilo)

Koolplantjes Groente- en bloemenzaden voor uw tuin • Alles voor uw huisdier •• Alles Doe-het-zelf artikelen • Home-decoratie en toebehoren • Hengelsport •• Barbecues Werk- en regenkleding • Schoenen en laarzen

Dorpsstraat 89 Krabbendijke tel. 0113 50 22 30 - neelskrabbendijke.nl

tuin & dier doe-het-zelf

WWW.LEEFBAARREIMERSWAAL.NL

WIJ ZEGGEN NEE, MAAR BEDOELEN JA …

ALS ER GEEN TWEEDE SUPERMARKT KOMT OP DE PLAATS VAN DE JUMBO, IS DIT MIJN LAATSTE OLIEBOL!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.