Advertentieblad Reimerswaal week 9-2022

Page 1

2 maart 2022 • week 9 • jaargang 85 nr. 3343

Advertentieblad Reimerswaal Bent u klaar met kalkaanslag?

Kies dan nu voor een waterontharder!

Voordelen van een waterontharder:  Vermindert de huidklachten zoals eczeem of droge huid  Langere levensduur van wasmachine, vaatwasser en cv-ketel  Geen kalkaanslag op douchewand, tegels en sanitair  Minder kosten aan schoonmaakmiddel en zeep  Kleding en textiel blijft langer mooi en zacht  Betere smaak aan water, koffie en thee  Auto schoonmaken zonder kalkaanslag

Kom het verschil nu zelf voelen bij ons in de showroom in Rilland!

Showroom Rilland

HOEKMAN installatiebedrijf Valckenisseweg 32 4411 BR Rilland

info@hkmn.nl 0113 - 55 13 84

Vragen over onze standpunten of ons verkiezingsprogramma?

Tekst A3.indd 1

Stem sociaal. Kies PvdA.

31/12/2021 10:06

WhatsApp met ons

Weekblad Huis-aan-huisbezorging in 9200 gezinnen in de gemeente Reimerswaal. Wekelijkse verspreiding op woensdag. Advertenties inleveren op donderdag en vrijdag, maar uiterlijk op maandagmorgen vóór 12.00 uur bij

06-57036987

Zuidweg 19 4413 NL Krabbendijke tel. 0113-501402 e-mail: info@velzenbv.nl Tel. 0113 801 991 - www.dtcs.nl - info@dtcs.nl D.T. Computer Services Molenpolderweg 22A Yerseke

www.advertentiebladreimerswaal.nl

Yerseke onder water in 2040: D’n diek oefde toch nie opôôgt te worren? WWW.POLDERTRACE.NL IS DIT NU HET IDEALE BADKUIPMODEL HARRY? help

werkt toch goed he?

wij waren hier dus tegen

oh nee, voor

en toen voor

en toen tegen weststrate lr/pvz/opnl waterschap

! É c a r t r e d l o p n e e r ga voo D E P E T I T I E! T EK EN

vd maas lid gedeputeerde staten provincie zeeland, sgp

en toen tegen

both sgp

cornelisse dorpsraad Yerseke

g a vo o r Toekomsttrbacé rood: e tendig, snel en vseil ig


2

Advertentieblad Reimerswaal

2 maart 2022 - nr. 3343

Reimerswaal info

Kijk ook op: www.reimerswaal.nl

Wekelijkse informatierubriek Gemeente Reimerswaal

Wist jie dat…? 10 maart een verkiezingsdebat is in De Meiboom in Krabbendijke? Op 14, 15 en 16 maart aanstaande vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Bent u er nog niet over uit op welke partij u gaat stemmen? Volg dan het verkiezingsdebat op donderdag 10 maart vanaf 19.30 uur. Het debat vindt plaats in De Meiboom in Krabbendijke, maar is ook live te volgen via reimerswaal.raadsinformatie. nl en https://streamen.nu/reimerswaal. Er wordt deze avond over verschillende stellingen gedebatteerd. Thema’s Tijdens het debat komt u op een snelle manier te weten hoe de deelnemende regionale partijen,

SGP, ChristenUnie, Leefbaar Reimerswaal, PvdA, VVD en CDA omgaan met verschillende thema’s. Onderwerpen die aan bod komen zijn: Bedrijventerreinen, woningbouw, subsidies, leefbaarheid in de kernen en ondernemersklimaat. Aanmelden Wilt u aanwezig zijn bij deze avond, meld dan voor woensdag 9 maart 12.00 uur aan via griffie@reimerswaal.nl. Meer informatie over de verkiezingen, kijk op www.reimerswaal.nl/ verkiezingen.

Vergaderagenda

Contactgegevens

• Opinie/besluitraad: Dinsdag 8 maart, 19.30 uur. Gemeentehuis. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl • Seniorenraad: Donderdag 3 maart, 13.30 uur, Gemeentehuis. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl • WMO-raad: Donderdag 14 april, 13.30 uur, vergaderstukken op www.reimerswaal.nl

Algemeen telefoonnummer: 14 0113 E-mail: gemeente@reimerswaal.nl WhatsApp: 06-23 23 69 42. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen. Berichten worden behandeld tijdens onze openingstijden. Publieksbalie: Gemeentehuis, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen. De balie voor burgerzaken is uitsluitend op afspraak geopend. Op sommige dagen ook buiten de algemene openingstijden van het gemeentehuis. Kijk op www.reimerswaal.nl voor een beschikbaar tijdstip of bel ons via telefoonnummer 14 0113. Openingstijden gemeentehuis: Maandag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur Vrijdag 8.30 - 12.00 uur Afspraken met raadsleden: Griffie - telefoon: 14 0113 of griffie@reimerswaal.nl Afspraken met leden college burgemeester en wethouders: Bestuurssecretariaat - telefoon: 14 0113 of bestuurssecretariaat@reimerswaal.nl

NLdoet 2022 Het Oranje Fonds organiseert op 11 en 12 maart 2022, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken.

Verkiezingskrant maart 2022

Bij deze Reimerswaal Informatie treft u onze verkiezingskrant aan.

Beste kiezer, U en jij kunt dan gaan raadsverkiezingen. de zijn er gemeente vier jaar het beste Op 16 maart aanstaan Reimerswaal de komende die de inwoners van de meeste stemmen stemmen op de persoon De kandidaten met in de gemeenteraad. invloed onze inwoners dus kan vertegenwoordigen Hierdoor kunnen in de gemeenteraad. gemaakt. komen als raadslid worden gemeente de keuzes die er binnen uitoefenen op de gestemd kan worden en partijen waarop worden de mensen de taken die op skrant controle verkiezing In deze ordelijk voor een goede raadslid is verantwo aalse politici zijn erg gepresenteerd. Het rs uitvoert. De Reimersw aal! esters en wethoude wat te kiezen in Reimersw het college van burgeme plannen, dus er valt blijkt ook uit hun verschillend en dat of te bevestigen! die keuze te maken dat deze krant helpt Ik hoop van harte ester de ziekte van burgeme doormaken. Door periode vreemde ndemie een we ld. En ook de coronapa Ik realiseer me dat er tijdelijk aangeste we ben ik als waarnem zo kunnen doen zoals José van Egmond dat we niet alles precies nieuwe, de greep, wat maakt raad luiden we een houdt ons flink in een nieuwe gemeente Met het kiezen van het gewend waren. in. periode hopelijk positieve, atregelen ook al coronama met in verband op woensdag 16 maart, Stemmen kan behalve in Kruiningen en Yerseke. en dinsdag 15 maart op maandag 14 maart

Heeft u geen exemplaar ontvangen, of bent u hem kwijt? Geen probleem!

die stem, want: iedere

Maak gebruik van Tot ziens op het

stem telt.

16-02-2022 14:57

agazine 2022.indd

[22-47] REI - Verkiezingsm

Aanbod Ook in de gemeente Reimerswaal doen verschillende organisaties mee met een klus. Hieronder een overzicht:

stembureau!

n-Boers Petra van Wingerde Wnd. Burgemeester

U kunt deze ook bekijken via www.reimerswaaldigitaal.nl.

Meedoen Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Nog geen vrijwilliger? Dan kun je tijdens NLdoet ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Voor organisaties is het een mooie kans om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en natuurlijk om klussen geklaard te krijgen!

1

Vacature dierenasiel Het dierenasiel in Goes zoekt regelmatig nieuwe vrijwilligers. Niet alleen om voor de dieren te zorgen, maar voor allerlei taken. Lijkt het je leuk om te helpen? Neem dan contact op via info@dierenasielgoes.nl.

Vrijdag 11 maart • Voetbalvereniging Kruiningen (13.00-16.30 uur) • Sociaal Reimerswaal (10.00-14.00 uur) Zaterdag 12 maart • LTC Kruiningen (9.00-12.00 uur) • LTC Hansweert (9.00-16.00 uur) • Scouting Ridder Boudewijngroep Yerseke (9.00-16.00 uur) Lijkt het je leuk mee te doen op 11 of 12 maart, kijk dan voor meer informatie over de klussen op www.nldoet.nl!

Noodgevallen openbare ruimten: Voor dringende noodgevallen aan wegen, rioleringen, openbaar groen en dergelijke, buiten kantooruren. Telefoon: 06-53702470. Heeft u een verstopping? Neem dan altijd eerst contact op met de gemeente. Inloopspreekuur wijkagenten: De wijkagenten van de gemeente Reimerswaal houden iedere donderdag van 09.00 tot 12.00 uur inloopspreekuur in het politiesteunpunt Kruiningen. Het steunpunt zit op de 1e verdieping van Bachten Vaete, Brouwerijstraat 1 in Kruiningen, tegenover het gemeentehuis. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Voor ouders/verzorgers, jongeren tot 23 jaar en professionals met alle vragen over opvoeden en opgroeien. Telefoon of WhatsApp: 06-40736270 maandag t/m vrijdag van 09.00-11.30 uur, behalve op donderdag of cjg@reimerswaal.nl. Jeugd- en jongerenwerk: Jeroen Kempees, telefoon 06-24928651 of j.kempees@reimerswaal.nl Stefan Koeman, telefoon 06-36275721 of s.koeman@reimerswaal.nl Werk, inkomen en zorg (WMO): Voor aanvragen/aanmelding/informatie/ advies kunt u terecht bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ, in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes. Telefoon: 0113-239 100. www.grdebevelanden.nl/wiz Servicepunt vrijwilligers(werk) Reimerswaal: Heeft uw organisatie nieuwe vrijwilligers nodig of wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Bel 14 0113 of ga naar www.inreimerswaal.nl Dé activiteitenwebsite op het gebied van sport, bewegen, cultuur, zorg en vrijwilligerswerk in Reimerswaal. Collectief vervoer nodig? Bel 0113-745050.


3

2 maart 2022 - nr. 3343

Verkiezingen van de leden van de gemeenteraad van Reimerswaal

Advertentieblad Reimerswaal

Weet jij wie je belt bij stormschade? Tijdens een storm kan er schade ontstaan. Het is dan handig om te weten wie je kan bereiken

STEMBUREAUS

per situatie. In deze afbeelding zie je op een overzichtelijke manier wie je moet bellen.

De burgemeester van Reimerswaal maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Reimerswaal in maart 2022 op de volgende stembureaus met een vaste locatie gestemd kan worden. Stembureaus met zitting op maandag 14 maart 2022 Naam Ons Dorpshuis Kruiningen MFC Tehaere Yerseke

Adres Berghoekstraat 3 Moerplein 2

Plaats Kruiningen Yerseke

Stembureaus met zitting op dinsdag 15 maart 2022 Naam Ons Dorpshuis Kruiningen MFC Tehaere Yerseke

Adres Berghoekstraat 3 Moerplein 2

Plaats Kruiningen Yerseke

Stembureaus met zitting op woensdag 16 maart 2022 Naam Dorpshuis Kaj Munk Hansweert Dorpshuis De Meiboom Krabbendijke Verenigingsgebouw Geref. Kerk Krabbendijke Voetbalvereniging Krabbendijke Ons Dorpshuis Kruiningen Reimerswaalhal Kruiningen Verenigingsgebouw Geref. Gem. Kruiningen Dorpshuis Apeldoorn Oostdijk Dorpshuis Luctor et Emergo Rilland Gymzaal Cromvlietstraat Rilland Dorpscentrum MeerWaarde Brandweerkazerne Yerseke Kerkelijk centrum De Haven Yerseke MFC Tehaere Yerseke Verenigingsgebouw Geref. Gem. Yerseke

Adres Plaats Schoolstraat 5 Hansweert Kerkpolder 30 Krabbendijke Dorpsstraat 5 Krabbendijke Nieulandestraat 39 Krabbendijke Berghoekstraat 3 Kruiningen Blauwhoefseweg 1 Kruiningen Hansweertsestraatweg 1 Kruiningen 2e Vlietweg 9 Oostdijk Hoofdweg 45 Rilland Cromvlietstraat 3 Rilland Mauritsstraat 4 6 Waarde Burenpolderweg 1 Yerseke Paardenmarkt 8 Yerseke Moerplein 2 Yerseke Molenlaan 1 A Yerseke

De stembureaus gemarkeerd met zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen. Meer informatie over de verkiezingen vindt u op www.reimerswaal.nl/verkiezingen. Plaats: Datum:

Kruiningen 23 februari 2022

De wnd. burgemeester voornoemd, P.M. van Wingerden-Boers

Verkiezingen van de leden van de gemeenteraad van Reimerswaal

VERVROEGD STEMMEN De burgemeester van Reimerswaal maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Reimerswaal in maart 2022 op de volgende stembureaus vervroegd gestemd kan worden. Stembureaus met zitting op maandag 14 maart 2022 Naam Ons Dorpshuis Kruiningen MFC Tehaere Yerseke

Adres Berghoekstraat 3 Moerplein 2

Plaats Kruiningen Yerseke

Stembureaus met zitting op dinsdag 15 maart 2022 Naam Ons Dorpshuis Kruiningen MFC Tehaere Yerseke

Adres Berghoekstraat 3 Moerplein 2

Plaats Kruiningen Yerseke

Zaterdag 5 maart 20.00 uur, Luctor et Emergo, Rilland Muziektheaterconcert/multimedia

HANS VISSER & IRENA FILIPPOVA met ‘Hollandse Streken’ In HOLLANDSE STREKEN duiken Hans en Irena in de geschiedenis van de Lage Landen tijdens de zeventiende eeuw en gaan op zoek naar de verhalen achter de beroemde schilderijen. Een reis in beelden en tijd langs de schatten van de Hollandse en Vlaamse schilderkunst met schitterende muziek en verhalen. Een kijkje in het dagelijks leven, toen de pest erbij hoorde, 1 op de 3 landgenoten een immigrant was en het drinkwater bier! Met de schilderijen als decor gaan ze kijken bij de vrouwen van Vermeer, de Schutters van Frans Hals, en maken ze muziek in de kroeg van Jan Steen. Een avond vol met verrassende overeenkomsten met het nu, veel humor, historische weetjes, indrukwekkende beelden en vooral veel mooie muziek.

van de mooiste schilderijen en prachtige muziek. www.hansvisserproductions.nl Kaarten ad € 18,– uitsluitend te bestellen via de website van Podium Reimerswaal www.podiumreimerswaal.nl of telefonisch via 0113 551552 of via de e-mail info@podiumreimerswaal.nl

Multimedia, Corona-proof, 2 muzikanten op het podium, honderden schilders op het projectiescherm, onderhoudend, verzorgd, humoristisch, mooie muziek, mooie beelden, tijdloos, voor alle leeftijden. Een combinatie

De stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen. Plaats: Datum:

Kruiningen 23 februari 2022

De wnd. burgemeester voornoemd, P.M. van Wingerden-Boers

Bekendmakingen

Verkiezingen van de leden van de gemeenteraad van Reimerswaal

OPENBARE ZITTING GEMEENTELIJK STEMBUREAU De burgemeester van Reimerswaal, gelet op artikel 22b, lid 4 van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19; maakt bekend dat op 16 maart 2022, aanvang 09.00 uur, een openbare zitting wordt gehouden van het gemeentelijk stembureau in het gemeentehuis, Oude Plein 1, Kruiningen. Tijdens deze openbare zitting worden door het gemeentelijk stembureau de stemmen geteld die zijn uitgebracht bij de stembureaus voor vervroegd stemmen op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022. Ingevolge artikel 22e, lid 6 van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 zal de uitslag niet eerder bekend gemaakt worden dan na 21.00 uur. Het proces-verbaal van deze zitting wordt door de voorzitter van het gemeentelijk stembureau openbaar gemaakt op woensdag 16 maart 2022 om 21.00 uur in het gemeentehuis in Kruiningen. Kruiningen, 23 februari 2022 De wnd. burgemeester van de gemeente Reimerswaal, P.M. van Wingerden-Boers

Basisregistratie De gemeente houdt van alle inwoners een basisregistratie bij. Wij hebben onderstaande persoon niet kunnen bereiken en wij hebben geen adreswijziging ontvangen. Er is ook niet doorgegeven dat deze persoon is vertrokken uit Nederland. • P.M. Ribeiro Nunes, geboren: 10 januari 1976 Wij verzoeken iedereen die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde persoon ons hierover te informeren. U kunt dat doen door ons te bellen via ons telefoonnummer 14 0113 op maandag t/m donderdag van 08.30-16.30 uur en vrijdag van 08.30-12.00 uur. U kunt ons ook bereiken via het e-mailadres: gemeente@reimerswaal.nl of persoonlijk langskomen tijdens onze openingstijden. Verleende toestemming voor het houden van incidentele festiviteiten op grond van de 12-dagenregeling horeca aan: • Grandcafé de Korenbeurs, voor het organiseren van vier incidentele festiviteiten aan de Markt 6 in Kruiningen, op zaterdag 9 april 2022, zaterdag 23 april 2022, zaterdag 14 mei 2022 en zaterdag 18 juni 2022 van 21.00 uur tot 02.00 uur. Tegen een melding van een incidentele festiviteit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. Een incidentele festiviteit kan alleen geweigerd worden als er meer dan


4

Advertentieblad Reimerswaal

Bekendmakingen 6 per jaar worden aangevraagd, aangezien het een melding betreft en geen vergunning. U kunt dit document raadplegen op de website van de gemeente Reimerswaal: www.reimerswaal. nl/bekendmakingen. Het gebruikmaken van deze toestemming wordt beïnvloed door de maatregelen die worden genomen in verband met het bestrijden van het Coronavirus. Kruiningen, 2 maart 2022 Verleende toestemming op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening aan: • Stichting zorguitrusting ’t Wienckeltje, voor het organiseren van het evenement: 10-jarig bestaan ’t Wienckeltje. Op 30 maart 2022 van 10.00 uur tot 20.00 uur met een schaatsbaan met twee kraampjes op het Oude Plein in Kruiningen en op 31 maart 2022 van 10.00 uur tot 20.00 uur met een kraam voor de winkel aan de Hoofdstraat 75 in Kruiningen. Rechtsmiddelen Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www. rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Kruiningen, 2 maart 2022 Verleende vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening aan: • Sinterklaascomité Rilland-Bath, voor het houden van een collecte in Rilland voor de intocht Sinterklaas 2022, in de periode van 17 oktober tot en met 22 oktober 2022. Rechtsmiddelen Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Kruiningen, 2 maart 2022

2 maart 2022 - nr. 3343

Verleende vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening aan: • Trentehof, voor het innemen van een tijdelijke standplaats voor de verkoop van perkgoed en potterie naast de muziektent op de Markt in Kruiningen op zaterdag 7 mei 2022 van 08.00 uur tot en met 17.00 uur. Rechtsmiddelen Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Kruiningen, 2 maart 2022 Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend: • Voor: het aanpassen van een schuur voor kleinschalige recreatieve/horeca-activiteiten Locatie: Sandeeweg 9 in Kruiningen Verzenddatum besluit: 17 februari 2022 • Voor: het bouwen van een stalen vakwerkmast van 40 meter voor telecommunicatie doeleinden Locatie: achterzijde kad. perc. RMW M 544 in Rilland Verzenddatum besluit: 23 februari 2022 • Voor: het nieuw bouwen van een vrijstaande woning met schuur Locatie: Breedsendijk 1 in Yerseke Verzenddatum besluit: 21 februari 2022 Rechtsmiddelen Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure, kunnen hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en) waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van een besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kan naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’

Reimerswaalse omroeper

op deze website kan ook digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening. Kruiningen, 2 maart 2022 Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen: • Voor: het brandveilig gebruiken van een gebouw Locatie: Oude Rijksweg 6B in Krabbendijke De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn met ingang van donderdag 3 maart 2022 gedurende zes weken op afspraak in te zien in het gemeentehuis te Kruiningen. Voor het maken van een afspraak daarvoor of voor het bespreken van een mogelijkheid om de stukken op een andere wijze te kunnen inzien, kunt u bellen met de gemeente, telefoonnummer 14 0113. Zienswijze Eenieder kan gedurende bovengenoemde termijn van zes weken een (gemotiveerde) zienswijze indienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal (adres: Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen). Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0113. Voor burgers bestaat er ook de mogelijkheid om digitaal een zienswijze in te dienen. Kijk hiervoor op www.reimerswaal. nl. U dient dan wel over een DigiD te beschikken. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk. Wij maken u erop attent dat door een niet-belanghebbende slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking (met dan wel een relativiteitstoets: er is alleen een geslaagd beroep mogelijk voor zover het een rechtsregel of beginsel aangaat gericht op de belangen van de indiener). Mede op basis van enkele recente rechterlijke uitspraken staat voor belanghebbenden het instellen van beroep (vooralsnog) open, ongeacht of er een zienswijze is ingediend en als deze is ingediend ongeacht de inhoud ervan. Bovenstaande attendering is naast de Awb mede gebaseerd op enkele recente rechterlijke uitspraken en kan mogelijk vanwege verdere ontwikkelingen in de rechtspraak nog veranderen. Nadere informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J. Hoogesteger (ma, di en do van 9.00 tot 14.30 uur) via het centrale telefoonnummer 14 0113. Kruiningen, 2 maart 2022 Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende aanvragen om omgevingsvergunning hebben ontvangen: • Voor: het vergroten van een bestaande dakkapel Locatie: Hoofdstraat 7 in Kruiningen Datum ontvangst: 10 februari 2022 • Voor: het plaatsen van een dakkapel Locatie: Hoofdstraat 61 in Kruiningen Datum ontvangst: 10 februari 2022 • Voor: het bouwen van een nieuwe opslagloods met laadkuil naast bestaande loodsen Locatie: Molenpolderweg 48 in Yerseke Datum ontvangst: 14 februari 2022 Een aanvraag kan uit meerdere activiteiten bestaan. Aanvragen liggen niet ter inzage, maar kunnen op verzoek wel worden ingezien. Neem daarvoor even contact op via 14 0113 of gemeente@reimerswaal.nl. Als een bezwaar of zienswijze wordt overwogen, moet eerst een (ontwerp)besluit op de aanvraag worden afgewacht. Van dit (ontwerp)besluit volgt ook een melding in deze rubriek Bekendmakingen.

Een rubriek voor instellingen en verenigingen in Reimerswaal om hun evenementen en activiteiten aan te kondigen. Kopij graag uiterlijk woensdag vóór 17.00 uur aanleveren via het formulier op www.reimerswaal.nl. Hier kunt u ook de spelregels nalezen.

Berichtjes Koffieochtend Krabbendijke Woensdagochtend 2 maart staat de deur van dorpshuis de Meiboom weer open voor de maandelijkse koffieochtend! Van 9.30-11.30 uur iedereen van harte welkom voor t’ koffiekletsuurtje, …gezellig samenzijn, ..spelletje…weet dat je welkom bent!

Inloopmiddag ‘De Levensbron’ We gaan weer beginnen!!! Donderdag 3 maart is het weer Inloopmiddag in ‘De Levensbron’. We gaan er weer een gezellige middag van maken. Komt u ook? Inloop vanaf 14.00 uur. We beginnen om 14.30 uur. ‘De Levensbron’, Valckenisseweg 12, Rilland.

Kledingbeurs Krabbendijke J.W. Frisostraat 1 (in de zalen van de Ger.Gem. kerk) Van harte welkom op onze voorjaarsbeurs van tweedehands dames- en kinderkleding op woensdagavond 16 maart van 18.30-21.30 uur en donderdagochtend 17 maart van 8.30-10.00 uur. Op veler verzoek is op woensdagavond de beurs alleen te bezoeken met een tijdslot per uur. Reserveer uw gratis ticket: https://kledingbeurskrabbendijke.eventbrite.nl/ Informatie: kledingbeurskrabbendijke@gmail.com De opbrengst van de beurs is voor de stichtingen Joseba, MAF (fam. Van Weele) en For a Change. Uiteraard zijn onze plannen onder voorbehoud van eventuele nieuwe maatregelen.


5

2 maart 2022 - nr. 3343

Advertentieblad Reimerswaal

BOULEVARD

HANSWEERT EEN PLAN MET ALLURE VOOR ‘ANSWEST’! DUINEN EN EEN PAVILJOEN OP HET SLIBDEPOT, EEN ONTMOETINGSRUIMTE/ MUSEUM OP DE OUDE SLUIS EN _ + 15 CAMPERPLAATSEN OP DE DIJK!

NA ZO’N PRIJZIG STUKJE DIJK MOET DIT OOK GEEN PROBLEEM ZIJN

WAAR GAAT HET HIER OOK ALWEER OVER?

KUNNEN WE OVER NADENKEN

IK HOU VAN ZEEHONDJES sinke pvda

IK HEB LIEVER EEN SCHIETTENT MET H(L)AZEN

verburg pvda

PRACHT-IDEE, ZO’N PAVILJOEN AAN DE SCHELDE!

buteyn cda

sinke, vvd

Leefbaar Reimerswaal ondersteunt initiatieven om Reimerswaal bij toeristen op de kaart te zetten

smet leefbaar reimerswaal

both sgp

weststrate leefbaar reimerswaal

KIJK! EEN PFAS-VISJE jumelet cu

EET DIE MAAR LEKKER ZELF OP!

Stem op een onafhankelijke Reimerswaalse partij: Leefbaar Reimerswaal, lijst 2

Het is weer tijd voor uw

Belastingaangifte Baaij Belastingadviseurs B.V. Marijkelaan 11 4401 GE Yerseke 0113 57 26 20 info@baaij.nu

HOUTEKAMER Administraties & Belastingen

Wij verzorgen uw inkomstenbelastingtegen all-in tarief • • • • • •

Verzorgen/inrichten administraties Verzorgen salarisadministraties Verzorgen jaarrekeningen Afwikkelen nalatenschappen Overige (bedrijfs)adviezen

Heeft u als particulier hulp nodig bij uw belastingaangifte? Wij helpen u graag! Wilt u zeker weten dat uw aangifte inkomstenbelasting goed ingevuld is? Bij Baaij Belastingadviseurs nemen we u deze zorg graag uit handen. We adviseren u over mogelijke toeslagen of aftrekposten waar u recht op hebt. Ook in bijzondere situaties kunnen we u helpen waar nodig.

Dijkwelsestraat Dijkwelsestraat5555- -4421 4421AG AG Kapelle Kapelle Tel.: Tel.:0113-853744 0113-853744/ /Gsm: Gsm:06-15204056 06-15204056 E-mail:info@houtekamer-ab.nl houtekamer-ab@zeelandnet.nl E-mail:

Heeft u andere financiële of fiscale vragen? Neem contact met ons op om te zien wat we voor u kunnen betekenen.


6

Advertentieblad Reimerswaal

2 maart 2022 - nr. 3343

ERKEND DEALER

ERKEND INSTALLATIEBEDRIJF CV, GAS, WATER EN ELEKTRA ONDERHOUD EN SERVICE BEVEILIGINGSINSTALLATIE KOELINSTALLATIES WARMTEPOMPEN PELLETKACHELS EN BIOMASSAKETELS Oostpolderweg 16 | 4413 NN Krabbendijke | Tel. 0113 50 18 51 info@versteegtechniek.nl | www.versteegtechniek.nl

WWW.LEEFBAARREIMERSWAAL.NL

LIJST 2 Leefbaar Reimerswaal zal nooit toestaan dat hulpbehoevende ouderen verplicht moeten verhuizen ver buiten de gemeente! als er geen aangepaste woningen meer zijn voor ouderen moeten ze maar verhuizen tot doei 10 km buiten reimerswaal doei!

‘k denk dat jij maar eens moet stoppen rien…

DAT GAAT

DOEHOEI

ABSOLUUT NOOOOIT

GEBEUREN!

jaja jajaja

juist! ouderen moeten in reimerswaal kunnen blijven wonen! misschien moeten we toch eens met marien praten

mijn idee! bruinooge sgp

Volop nieuwe voorjaarscollectie kleding binnen.

meeuwsen sgp

Veel keus voor JONGE MEIDEN, heel betaalbaar vanaf € 19,99 Beeren ondergoed voor DAMES en HEREN

van stel pvda weststrate en kramer leefbaar reimerswaal

zijn hier al vragen over gesteld?

WOONACCESSOIRES, kussens, lampen, kappen, potten, zijdebloemen etc. In diverse stijlen.

van iwaarden sgp sinke sgp

WIN maar liefst €100,- shoptegoed! Of een van de andere prijzen. V O LG O N S O P FAC E B O O K E N I N S TAG R A M

dinsdag t/m vrijdag 9:00 - 17:00 en zaterdag 9:00 - 16:00

dat is niet aan mij doorgegeven bouwman cu

otte sgp

ja, noe bimme te laete

huh? wat?

buteijn cda

nagelkerke cda

jumelet cu

?

sinke vvd

Stem op een onafhankelijke Reimerswaalse partij: Leefbaar Reimerswaal, lijst 2. WIJ ZIJN ER VOOR U: LEEFBAAR REIMERSWAAL, UW STEM MEER DAN WAARD!

ZORG IN DE REGIO per 100 gr

heerlijk mals

€ 2,50

zeeuwse biefstuk uit eigen keuken

per 400 gram

runderstoofvlees

€ 6,00

kant en klaar

per 100 gram

uit eigen keuken

€ 1,90

schouderham

per 400 gram

slagerslasagne

€ 4,98

schnitzel week

alle varkensschnitzels deze week

de lekkerste

filet american/ prepare uit eigen keuken

per stuk

€ 1,50 per 100 gram

€ 1,70

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 3 maart t/m woensdag 9 maart. Kijk voor meer reclame in de winkel of kijk op www.slagerij-jankees.nl

Weststraat 23 | 4421 AC Kapelle | Tel. 0113-330938

www.slagerij-jankees.nl

Allévo, zorg- en dienstverlening Tel. 088-11 02 800, ook voor dringende hulp-vragen 24 uur per dag en in het weekend. Buurtdiensten Reimerswaal Voor alle hulp in het huishouden. Team 1: Yerseke, Kruiningen, Hansweert, Schore. Tel. 06 - 10 27 41 32. E-mail: reimerswaal@buurtdiensten.nl Team 2: Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde. Tel. 06 - 51 43 77 86. E-mail: reimerswaal2@buurtdiensten.nl Buurtzorg Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde Verzorging en verpleging, 06-23 28 29 80. Buurtzorg Yerseke team dorp: 06-13 24 88 86. Buurtzorg Yerseke team Moerplein: 06-82 13 34 00. Buurtzorg Kruinigen en Hansweert: 06-12 54 66 52. Clara Thuis Voor vrijwillige terminale zorg aan huis. Inlichtingen of aanmelding: Tel. 06-23496684 / www.clarathuis.nl Maaltijd Thuis Inlichtingen of aanmelden via Cliënten Service Bureau van zorggroep Ter Weel: 0900-22 44 88 0 (lokaal tarief). RST zorgverleners (Reformatorische zorg) 7 dagen per week, 24 uur bereikbaar voor verpleging en verzorging. Tel. 085 - 80 88 162.

Verloskundigen Reimerswaal Bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Tel. 0113-50 38 42. www.verloskundigenreimerswaal.nl Verloskundigen Zuidwesthoek Spreekuren in Rilland, Hoogerheide en het MoederKindcentrum in ‘het Bravis’ te Bergen op Zoom, 24/7 bereikbaar op 06-46 61 65 55, www.verloskundigenzuidwesthoek.nl, verloskundigenzuidwesthoek@outlook.com Vrijwilligershulp Klusteam Rilland Wij ondersteunen bij het verbeteren van de leefomstandigheden van iedere volwassene ongeacht leeftijd, ziekte, handicap, of anderszins bijvoorbeeld bij klusjes maar ook indien u behoefte heeft aan dagelijks telefonische controle hoe het met u gaat. 06-51 36 46 28 Diabeteslijn: 033-46 30 566, info@dvn.nl Adviesbureau Veilig Langer Thuis Wonen (VLT) De wegwijzer voor ouderen en mantelzorgers! Voor kosteloos, vrijblijvend, onafhankelijk advies, op het gebied van praktische zaken, zorginhoudelijke zaken, wet en regelgeving en voor het bieden van een luisterend oor zijn we bereikbaar op: tel. 06-49329487, e-mail: info@adviesbureau-vlt.nl.

WEEKENDDIENSTEN

De Luisterlijn Altijd tijd voor een gesprek 0900-0767. Vertrouwelijk, anoniem, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Avond- en weekenddiensten huisartsen Voor medische spoed belt u buiten kantooruren (17.00-08.00 uur ’s morgens) de Huisartsenpost, telefoon 0900-1785. De huisartsenpost is gevestigd op het terrein van het Admiraal de Ruyterziekenhuis.

Vrijwilligershulp Krabbendijke Handje Extra Voor als u even een handje extra kunt gebruiken bij bijvoorbeeld het boodschappen doen, mantelzorgondersteuning, begeleiding en vervoer bij bezoek huisarts of ziekenhuis. 06-20 12 70 15 handjeextrakrabbendijke@gmail.com

Weekenddienst tandartsen Spreekuur vanaf 10.00 uur. Bellen voor een afspraak: tel. 06-22 34 72 09.

Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-18.00 uur 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl

Weekenddiensten dierenartsen Gezelschapsdieren: Kliniek Dier & Arts en Dierenkliniek Goes; bellen voor een afspraak: tel. 0113-33 01 15. Landbouwhuisdieren: 0113-34 24 86


7

2 maart 2022 - nr. 3343

Advertentieblad Reimerswaal

Genieten van vis

W.COLOURYOURHEART.NL

Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

W e e k a a n b ie d in g e n 01-03 t/m 05-03-2022

el je of coaching iets voor jou is? ontact op voor een gratis kennismaking.

Tot ziens bij Vishandel Van As Zeeland BV

Tong 1

ACHING OP BASIS VAN BIJBELSE PRINCIPES EERD IN HOOGGEVOELIGHEID, STRESS EN BURN-OUT.

6 HALEN 5 BETALEN

3.75 14.50 12.50

Ei-zalmsalade huisgemaakt, 150 gram

@colouryourheart.nl/06-83535611

Kabeljauw-preischotel 2 stuks Ongepelde wokgarnalen 500 gram

Vierstraat 17, Yerseke - Tel. 0113 - 57 28 82

MODESHOW VAN ONZE MOOIE VOORJAARSCOLLECTIE Wanneer: Waar: Tijd:

dinsdag 22 maart a.s. in de winkel 13.30 en 19.30 uur

Benieuwd? Kom gezellig kijken. We hebben ongeveer 35 plaatsen, dus reserveer snel. Tot ziens!

Geen wachtlijsten in de Schuldhulpverlening Aanstellen van een Armoederegisseur Extra waardering voor mantelzorgers 200 woningen van max. € 300.000 Meer woningen voor ouderen Meer sociale huurwoningen Laat inwoners meepraten Stel een Kindergemeenteraad in Ga voor een Jongerenraad

Eerst ontsluiting Olzendepolder, dan Poldertracé Meer elektrische laadpalen Pak parkeercapaciteit aan bijvoorbeeld in het Poldertje in Yerseke De rechtstreekse halfuurverbinding terug Ontwikkel het gebied rond station Kruiningen - Yerseke Behoud buslijn 27 Een financieel gezonde gemeente Geen stijging gemeentelijke lasten Laat inwoners meeprofiteren van hier opgewekte groene energie

Kijk voor meer informatie en ons verkiezingsprogramma op www.CDA.nl/Reimerswaal

SAMEN STERK, LIJST 6, CDA

Broccoli

500 gram

Gember

500 gram

Citroenen

10 stuks

Perssinaasappels

15 stuks

0,99 1,99 1,99 2,49

Alle pootgoed is binnen, vanaf €1,99 Kool- en slaplantjes. Viooltjes, Primula’ s, Bellis, Hyacint, Blauwe druif, Saxifraga en Helleborus. Aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag D.V. woensdag 9 maart zijn wij gesloten

Sluisweg 4•4416 NH Kruiningen www.fruitschuurkruiningen.nl•T. 06 - 107 310 34 Openingstijden: ma.-vr. 8.00 - 17.30 uur• za. 8.00 - 15.30 uur

Een bedrijfshypotheek voor lokale ondernemers. DESKUNDIG ADVIES MET KLANTGERICHTE OPLOSSINGEN

Verzekeren Hypotheken Pensioenen Betalen Sparen

Bel voo r een afspraa k

Voor particulieren en ondernemers

R e i m e r s wa a l

verzekeringen & hypotheken Reimerswaal Verzekeringen & Hypotheken Dorpsstraat 48, 4413 BM Krabbendijke Dorpsstraat 48 Tel. (0113) 50 30 13 4413 BM Krabbendijke T 0113 - 50 30 13 rvh@zeelandnet.nl E rvh@zeelandnet.nl www.reimerswaalverzekeringen.nl I www.reimerswaalverzekeringen.nl

Uw bank dichtbij.


€29

APK ZONDER APK ZONDER VERRASSINGEN

8

Advertentieblad Reimerswaal

VERRASSINGEN Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800 APK ZONDER Direct online afspraak plannen Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 VERRASSINGEN All-inclusive voor maximaal

2 maart 2022 - nr. 3343

Altijd binnen 3 dagen terecht

Altijd binnen 3 dagen terecht

De Jonge

AQUA - TRITON

Direct online afspraak plannen

€29 €29

All-inclusive voor maximaal

9595 €29

Altijd binnen 3 dagen terecht

All-inclusive voor maximaal

De Jonge €2995 95

De Jonge

DeJonge

Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800

De Jonge

Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 Industrieweg 23, 0118-410800 All-inclusiveVlissingen, voor maximaal Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800

Direct online afspraak plannen Altijd binnen 3 dagen terecht

W IE W O HE T NI RD T EU GE Z I CH W E Ben jij flexibel, ON Z E W T IN leergierig, klantINK E L ? vriendelijk en sociaal, dan is dit misschien

M O S S E L

Direct online afspraak plannen

VERRASSINGEN APK ZONDEROUTLET!

ACTIE VAN DE MAAND MAART

Hoge korting op Qwic Premium fietsen uit onze voorraad. Incl. 417wh accu (tegen meerprijs 625wh of 735wh mogelijk). Voor meer informatie en een proefrit bent u welkom in onze winkel.

Goes,Pearyweg10,01 3-214810 Vlis ingen,Industrieweg23,01 8-41080

Aanbiedingen 3 maart t/m 9 maart: Nieuw in het assortiment:

• Broodje warme brie € 4,00/4,50 • Broodje carpaccio met truffel mayonaise € 4,50/5,00

jouw nieuwe baan!

10 maart t/m 16 maart:

Je helpt mee met de presentatie, verkoop- en bereiding van vis(producten) en gerechten zoals mosselen, verse broodjes, kibbeling en andere aanverwante werkzaamheden.

17 maart t/m 23 maart:

Stuur je motivatie naar: winkel@aquatriton.nl of Korringaweg 31, 4401 NT Yerseke, t.a.v. Isabelle Knaepen of kom even langs in de winkel!

24 maart t/m 30 maart:

Kom gezellig langs in de winkel of geef je bestelling telefonisch of via Whatsapp door via 0113 - 572079 Korringaweg 31, Yerseke

Voor de laatste nieuwtjes en aanbiedingen volg ons via @viswinkel.aquatritonmossel

Openingstijden: Maandag en dinsdag van 11.00 uur tot 16.00 uur. Woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur. Zaterdag van 08.30 uur tot 16.00 uur.

• Schelpjes mix voor in de pasta € 4,90/500gr • Groene curry met gamba’s € 7,50/pp • Pittige currysoep € 10,00/1L • Huisgemaakte tonijnsalade € 2,10/100gr • Umami oesters 6 stuks incl. dressing € 6,50 • Gerookte paling (heel) € 44,50/kg

Qwic Premium MN7 LTD

VAN

€ 2299,VOOR

€ 1899 ,OP=OP

Geef u nu op voor de komende e-bike testtocht op woensdag 6 april start om 18.30 uur vanuit onze winkel.

Groep Nederlandse vrijwilligers wil Oekraïense vluchtelingen thuis opvangen Onder de naam Room For Ukraine wil een groep vrijwilligers opvang regelen voor Oekraïense vluchtelingen die zich in Nederland en andere Europese landen melden. Volgens initiatiefnemer Louis de Mast hebben zich enkele uren na het online gaan van de website al tien mensen uit verschillende landen gemeld die hun huis beschikbaar willen stellen. Steun Een aanzienlijk deel van de Nederlanders is bereid om Oekraïners zelfs in eigen huis op te vangen, mocht dat nodig zijn. Uit onderzoek van Hart van Nederland bleek dat 24 procent hiertoe bereid is. De Nederlandse steun voor de Oekraïners was zondag ook zichtbaar in verschillende steden in het land. In onder meer Amsterdam, Den Haag, Groningen en Heerlen kwamen vele duizenden mensen bij elkaar om steun te betuigen aan het lot van de Oekraïners. Zondag hebben zich de eerste vijftig Oekraïners gemeld bij opvangcentrum Ter Apel. De Russische inval in Oekraïne heeft meer dan 7 miljoen mensen op de vlucht gejaagd, schat de Europese Commissie. Er dreigt zich de “grootste humanitaire ramp in Europa in vele, vele jaren” te voltrekken, zei Eurocommissaris Janez Lenarčič zondag. De Mast zegt vastberaden te zijn om een oplossing te vinden voor deze groep vluchtelingen. “Wij konden niet langer machteloos toekijken. Er moet snel opvang geregeld worden voor onze broeders en zusters uit Oekraïne. Genoeg Europeanen hebben ruimte over in hun huis en in hun hart. Wir schaffen das.” Initiatiefnemer JanCees van der Endt heeft voor de regio Reimerswaal de coordinatie en organisatie op zich genomen. Het zou mooi zijn dat onze inwoners ook een steentje willen en kunnen bijdragen. Voor meer informatie en of aanmelding graag mailen naar info@jcvdendt.eu www.bakkerijhetzand.nl Dorpsstraat • Krabbendijke • 0113 Tel. 0113 - 509064 90 Dorpsstraat 82 82 • Krabbendijke • Tel. - 50 64

Website: www.roomforukraine.eu


9

2 maart 2022 - nr. 3343

Advertentieblad Reimerswaal

Voor aan- en verkoop van uw woning

WEELWEG 17, 4414 AW WAARDE

vandijkmakelaardij.com Voor taxaties van nieuwbouw, monumenten, verbouwingen, reguliere taxaties, verhuurde staat én woonwagens Middenhof 13 | 4411 RW Rilland 0164 750 622 | 06 21 19 46 47 www.fvermeulenmakelaardij.nl

Week 9 2022 - Acties geldig t/m zaterdag Kamperfoeliestraat 85, 4461 VM Goes Tel. 0113 220 948 | www.marosgoes.nl ma - zo gesloten | di, wo en vrij 8:30 tot 18:00 uur do 8:30 tot 20:00 uur | za 8:30 tot 16:00 uur

KIPDIJREEPJES 500 GRAM

3,50

OMA’S GEHAKTBALLEN

SPEKLAPPEN

4,25

8 STUKS

1000 GRAM

BIEFSTUK WOKREEPJES

6,75

CHAMPIGNON, UI EN PAPRIKA 500 GRAM

AMBACHTELIJK BEREID

20 STUKS

10,-

5,

00

ROOKWORST

GEROOKT OP EIKENHOUT

5,00 7,00 10,IERSE ENTRECOTE 50 LIMOUSIN RUND 4, RIBKARBONADE 250 GRAM 1000 GRAM 4,25 VARKENSOESTERS 5,00 HAASKARBONADE 6 STUKS 1000 GRAM 4,25 2 STUKS

SPARERIBS

3 STUKS

1000 GRAM

BEENHAM CA. 1200 GRAM

OM ZELF TE GAREN PER STUK

8,00

ZEEUWSE LEVERWORST MET GOUD BEKROOND 1 STUK

5,

00

2 STUKS

8,

00

KIPDIJREEPJES

NATUREL-SHOARMA-GYROS 500 GRAM 50

3,

Online bestellen, afhalen en bezorgen mogelijk! www.Vleesbaas.com

Zondag 6 maart

Kerkdiens†en Hansweert-Schore: Protestantse Gemeente: 10.00 uur mevr. Titia Valk-Colijn. Rooms katholiek: 9.30 uur pastoor Thaddy de Deckere.

MET EEN STRALEND GEZICHT DE DEUR UIT? GA VOOR EEN GEZICHTSBEHANDELING!

GEEN ONGEWENSTE HAARGROEI MEER? GA VOOR EEN LASERBEHANDELING!

Weststraat 15, Kapelle | salon@skinsy.nl | 0618896512 | www.skinsy.nl Skinsy comfort your skin @skinsy.nl

Krabbendijke: Hervormde Gemeente: 9.30 uur ds. F. Wijnhorst en 18.00 uur ds. H.J. Catsburg. Protestantse Gemeente: 9.30 uur ds. W. v.d. Hoek. Gereformeerde Kerk: 9.30 uur ds. F. van Vliet. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. P.C. Vlot, 14.00 uur leesdienst. Kruiningen: Protestantse Gemeente: 10.00 uur ds. L. de Ronde. Hersteld Hervormde Gemeente: (Kruiningen) 9.30 uur ds. J. Kommerie en 16.00 uur ds. D.H.J. Folkers; (Krabbendijke) 12.00 uur ds. J. Kommerie en 18.00 uur ds. D.H.J. Folkers. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. G. Hoogerland, 14.00 uur leesdienst. Gereformeerde Gemeente in Nederland: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst. Vrije Gereformeerde Gemeente: 10.00 en 17.00 uur ds. G. Bredeweg. Rilland-Bath: Protestantse Gemeente: 10.00 uur Erik Tramper. Gereformeerde Gemeente: 9.30, 14.00 en 18.30 uur leesdienst. Waarde: Hervormde Gemeente: 10.00 uur dhr. R. Verkaik. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. L. van der Kuijl, 14.00 uur leesdienst. Yerseke: Hervormde Gemeente: 10.00 uur ds. C. Baggerman. Hervormde Gemeente Rehoboth: 9.30 en 17.00 uur ds. A. ten Brinke. Gereformeerde Kerk: 9.30 uur dhr. J. Veltrop. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. C. van Krimpen, 14.00 uur leesdienst. Vrije Evangelische Gemeente: 10.00 uur br. P. Lauwaert.


Bestel hier >>

Advertentieblad Reimerswaal

17,95 10

Bestel hier >>

59,95 2 maart 2022 - nr. 3343

Ieder mens heeft een laatste wens Jaxx II Basics dubbele fietstas

Bohème dubbele fietstas

maart-AANBIEDING - Viscounter Lentesalade

20% korting 84, € 2,33 >> € 0,96

Gemarineerde gamba’s

95

100 gram van € 2,75 voor

Bestel hier >>

Bestel hier

Schol panklaar 100 gram van € 1,20 voor

69,95 95

59,

NOG MEER BAGAGE? BEKIJK ONS COMPLETE AANBOD FIETSTASSEN HIER >>

Tonijnfilet

€ 3,20

(biefstuk van de zee) 100 gram van € 3,95 voor

13

Go Isotonic energygel 7-pack

Voor vele andere leuke producten of gerechten, kijk hiervoor op www.webshopviskeete.nl. Ook voor verse ambachtelijke friet en allerlei vis- en vleessnacks, bent u bij ons aan het juiste adres!

maart-menu - Zee-eterij Rood gemarineerde zalm vooraf, als hoofdgerecht gebakken tong met garnaaltjes en gebakken mosselen en als nagerecht drie profiteroles (soesjes met gele room, chocoladesaus en slagroom).

29,

95

Informatie is te vinden op: www.wensambulancebrabant.nl

12,95

69,95

Een bosje bloemen voor zijn vrouw en Bestel hier >> dochter Vandaag werd de wens van mijn opa vervuld met de hulp van WensAmbulance Brabant. Wat hebben deze mensen hart voor hun missie. Het ontbrak opa nergens aan. We hebben ruim 400 km gereden en de dag mogen Back-Roller afsluiten City met een gezamenlijke maaltijd. De dubbele wens fietstas van mijn opa: nog een keer een bosje bloemen brengen bij zijn vrouw en dochter op hun laatste rustplaats. Als verrassing hebben de medewerkers van WensAmbulance Brabant opa nog meegenomen naar zijn huis. Afscheid is vandaag op verschillende manieren genomen maar de dankbaarheid van opa is met geen woorden te beschrijven. Herinneringen blijven nadat, zij waar je van houdt, deze aardse plek verlaten. Deze dag komt zeker op een speciale plaats.

Bestel hier >>

LAAGWATERmenu - maart Uiensoep met kaascroutons vooraf, als hoofdgerecht plate heekfilet met remouladesaus en huisgemaakte frietjes en een frisse salade en als nagerecht vanille-ijs met vers fruit en een toef slagroom.

21,

95 Pokkie Go Mini voorzitje universele smartphonehouder

Go windscherm

LET OP: Bestel gemakkelijk via onze webshop! U kunt deze vinden via WWW.WEBSHOPVISKEETE.NL In onze webshop vindt u het grootste deel van ons assortiment. Dat is genieten! Wij zoeken voor in de keuken een SOUSCHEF en KEUKENMEDEWERKERS. Wij zoeken voor in het restaurant MEDEWERKERS BEDIENING. Kijk voor een beschrijving van onze vacatures op onze website www.pietvanoost.nl.

www.pietvanoost.nl

Nog een laatste maal het ouderlijk huis bezoeken, naar familie toe of een dagje naar het strand. Het lijken wensen die heel eenvoudig te vervullen zijn, maar voor mensen die niet lang meer te leven hebben is dat niet vanzelfsprekend. WensAmbulance Brabant brengt terminaal zieke mensen, die alleen liggend vervoerd kunnen worden, nog één keer naar hun favoriete plek. WensAmbulance Brabant heeft ruim 150 professionele vrijwilligers en 5 goed uitgeruste ambulances. Alles wordt bekostigd vanuit acties en donaties.De stichting heeft het CBF keurmerk (Centraal Bureau Fondsenwerving). Elk jaar zijn er ruim 700 aanvragen voor wensritten. WensAmbulance Brabant is altijd bereikbaar; een laatste wens kan vaak niet lang wachten. Een aanvraag krijgt binnen 24 uur antwoord; spoedritten kunnen elk moment uitgevoerd worden. De dag zelf wordt de gast (en de famiROXlie) 2.0begeleid GPS door een chauffeur en een fietscomputer verpleegkundige. Ook twee familieleden kunnen mee in de ambulance (i.v.m. coronamaatregelen kan hier van afgeweken worden). Een rit naar het buitenland behoort ook tot de mogelijkheden. Het vervoer met de ambulance is kosteloos; extra kosten zoals entree en verblijfkosten zijn voor rekening van de gast.

59, 18,95 95

36,95 Bestel hier >>

Bestel hier >>

10

54, 14,

104, erswa Ook voor Reim 95

al! !!

Bestel hier >>

MAAK JE FIETS HELEMAAL AF MET ONZE ACCESSOIRES. BEKIJK ZE HIER >>

VERMARE KRABBENDIJKE Oostweg 27, Krabbendijke, tel. 0113-501391 Easy Royal fietspomp www.vermarevof.nl tussen 18.00-19.00 uur gesloten

Freedom zadel

Volg ons op Facebook www.facebook.com/viskeete

0/100/100/0

49,90 50

Bestel hier >>

37,

p/stuk

41,95 95

29,

JUIST Juist nu ! hier >> NU! Bestel

#ECHTAAN>> DESLAG

ONS COMPLETE AANBOD BEKIJK JE HIER

INFODAG MBO 10 MAART 11

16.00-19.00 derooipannen.nl


11

2 maart 2022 - nr. 3343

ZOEK EN WIN

Uit welke advertentie komt onderstaand detail? Als oplossing stuurt u uiterlijk vrijdag in de week van plaatsing de naam van de adverteerder, de pagina waarop de advertentie staat en het weeknummer m.v.v. uw naam en adres naar: ljmeeuwsen@velzenbv.nl of Drukkerij van Velzen, Zuidweg 19, 4413 NL Krabbendijke Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken die een waardebon ontvangt t.w.v. € 7,50, te besteden in onze boekhandel.

k o e l -

Advertentieblad Reimerswaal

e n

e l e k t r o t e c h n i e k

Koel- & elektrotechnisch goede se eeninstallatiebedrijf

oor

REPARATIE •V SERVICE • NIEUWBOUW

Voor KOEL- EN VRIESCELLEN

ie ren t l t Y isa e aa t n i v al vlomin apij eg pvc la t kooijman woning- & projectstoffering

Tevens uw adres voor airconditioning Stationsweg 8c • 4416 PJ Kruiningen • tel. 0113 - 38 11 13 • mobiel 06 - 53 78 07 32

Yerseke | Tel. +31(0)113 202138 | Mob. +31(0)6 25030718 info@destoffeerders.nl | www.destoffeerders.nl

De oplossing van week 8 was: pag. 18 Delta Bouwbedrijf Winnaar: Jeannet Cornelisse-Heijstek Azalealaan 52 Yerseke

Scooter / motor verhuur & onderhoud Choorhoekseweg 12a, 4424 NW Wemeldinge kloostermanmotoren@gmail.com, 06 23 89 86 10

www.kloostermanmotoren.nl

Aanbieding 02-03 t/m 12-03 *aanbiedingen zijn 2 weken geldig* BULKACTIE: Groot inkopen, meer besparen! Luxe kibbeling pakket (kabeljauw in blokjes 1 kg + zakje visbakmeel)€ 16,80 Gemarineerde vismix à 1 kilo € 9,50 te gebruiken voor bijvoorbeeld vissoep, vispasta of visstoofpotje Varkenshaassateblokjes gemarineerd à 1 kilo € 8,95

per pak per pak per pak

Vers gemaakte saucijzen half om half 4 x 120 gram

€ 3,95

per pak

Bavette steak 2 x 160 gram Côte à l’os Ierse grassfed à 500 gram

€ 9,95 € 12,50

per pak per stuk

Vers gemaakte vissoep à 1 liter Zeebaarsfilet per 2 verpakt Gerookte palingfilet 100 gram

€ 9,50 € 2,15 € 5,75

per stuk

Vissnackbox Black Tiger gamba 21/30 met kop

€ 7,25

Andalouse saus - pikante saus met tomaat en ui 1000 ml Samurai saus - vurige saus met rode peper en paprika 1000 ml

per 100 gram per pak

€ 10,90

per box per kilo

€ 3,95 € 3,95

per fles per fles

Cartridges Bij ons in de winkel vele soorten in voorraad!

Dorpsstraat 83 - Krabbendijke Tel. 0113 - 50 61 73 E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl

BORRELPLANK Kingkrabsalade à 130 gram Noordzeessalade à 130 gram Surimisalade à 130 gram Tonijnsalade à 130 gram Preparé du chef à 130 gram Filet Americain à 130 gram Kipkerriesalade à 130 gram

€ 2,75 € 2,95 € 2,10 € 2,15 € 1,65 € 2,45 € 1,95

Proscuitto crudo (gedroogde ham) € 3,95 Gedroogde worstjes (mini buchettes) € 2,50 Fuetworst 170 gram € 2,20 Hollandse gezouten oude kaas à 230 gram € 15,95 Ansjovisspiesje met olijven € 1,95 Crosti naturel/ aioli (toastje) € 1,10 6 HALEN, 5 BETALEN Witte wijn 116 Macabeo en Moscatel, fruitig met karakteristieke venkeltonen Vis- en vleeshandel G&B Kreeft 35, 4401 NZ Yerseke info@genbyerseke.nl +31 6 86878989

per bakje per bakje per bakje per bakje per bakje per bakje per bakje per bakje per bakje per bakje per bakje per bakje per zakje

Industrieweg 1 | 4401 LA Yerseke | Tel. (0113) 57 16 99

BOVAG PECHHULP - ZOMER-/WINTERBANDENOPSLAG AIRCOSERVICE - HAAL- EN BRENGSERVICE - LEENAUTO’S

Storing diagnose Onderhoud Ruitschade Schadereparatie Voor verkoop zie onze site! Bij ons kunt u ook terecht voor verkoop en onderhoud van elektrische auto’s. Sinds 1970 Autoverhuur: Personenwagens - Bestelauto’s - 9-persoonsbussen Openingstijden maandag t/m vrijdag: 7.30 t/m 18.00 uur, za. 8.00 t/m 12.00 uur ’s avonds op afspraak

www.autobedrijfdekramer. nl mail: info@autobedrijfdekramer. nl


va c a t u re s !

Advertentieblad Reimerswaal

12

2 maart 2022 - nr. 3343

Huisartsenpraktijk Balans Ter uitbreiding van het team zijn wij op zoek naar een:

medewerker bloedafname voor 2 ochtenden in de week. Werktijden zijn van 8.00-10.15 uur.

Gecertificeerde opleiding wordt geregeld via de praktijk. Ben je enthousiast en gemakkelijk in de omgang met mensen? Solliciteer dan per e-mail. E-mail: receptie@hapbalans.nl Huisartsenpraktijk Balans Tremel 20 4413 HA Krabbendijke

AUTOBEDRIJF

OOSTPOLDER

AUTOMONTEUR

Dienstverband: Fulltime. Aantal uren: 40. Opleidingsniveau: MBO Wij zijn per direct op zoek naar een zelfstandige en vooral enthousiaste

automonteur die ons team komt versterken.

Als automonteur bij Autobedrijf Oostpolder ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoudsbeurten, reparaties, APK-keuringen en het stellen van diagnoses aan alle soorten en type auto’s. Kortom, een functie vol afwisseling en diversiteit. Functie-eisen: - Je hebt een afgeronde opleiding, minimaal autotechnicus niveau 2 - Je hebt een APK-bevoegdheid, of bent bereid deze te behalen - Je beschikt over voldoende werkervaring om zelfstandig aan de slag te kunnen - Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B - Je hebt een energieke, enthousiaste en spontane persoonlijkheid Dit bieden wij: - Een gezellige werksfeer - Goede arbeidsvoorwaarden - Een afwisselende baan - Doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden Herken jij jezelf in deze functie en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Dan maken wij graag kennis met jou! Informeer of solliciteer via: Mail: post@autobedrijfoostpolder.nl Telefoon: 0113-503388 Of kom gezellig langs

WWW.AUTOBEDRIJFOOSTPOLDER.NL


va c a t u re s !

2 maart 2022 - nr. 3343

13

Advertentieblad Reimerswaal

- GEZOCHT -

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER •

Wij zoeken per direct een administratief medewerker voor kantoorwerkzaamheden binnen ons schaaldierenbedrijf. Bij voorkeur 40 uur per week. Wij zoeken iemand met MBO werk- en denkniveau. Beheersing van de Franse en/of Duitse taal is een pré. De dagelijkse werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het aannemen en verwerken/factureren van binnenkomende orders. Wij bieden een goed salaris, 25 vakantiedagen per jaar en 8% vakantietoeslag.

Reageren via pieter@verwijskreeftenparken.com

Verwijs’ Kreeftenparken b.v. Havendijk 13, 4401 NS Yerseke

WK bestratingen Sluisweg 21 4416 RL Kruiningen Tel. 06-10712098 info@wkbestratingen.nl

is op zoek naar een

stratenmaker

Functie-eisen: • Je bent sterk en gezond. • Je houdt van afwisseling. • Rijbewijs B of BE. • Je hebt een pré als je in bezit bent van een VCA-diploma. • Je levert graag mooi werk op. • Je hebt werkervaring als stratenmaker. We bieden: • Een fulltime baan in een jong groeiend bedrijf. • Een afwisselende baan. • Werkweek van 40 uur. • Contract volgens bouwcao. • Gezellig team om in te werken. Bij interesse stuur je mail naar info@wkbestratingen.nl of contact opnemen met Wilbert Koster, tel. 06-10712098 Tevens zijn we op zoek naar een

aankomend stratenmaker / opperman


14

2 maart 2022 - nr. 3343

Advertentieblad Reimerswaal

Familieberichten Huil niet omdat ik er niet meer ben, maar glimlach omdat ik er was. Verdrietig, maar dankbaar voor de mooie herinneringen en alle liefde die zij heeft gegeven, laten wij weten dat is overleden onze lieve moeder, trotse oma en omi

Francina Adriana Vogel-Meijer 1 november 1931

20 februari 2022

sinds 30 juni 1976 weduwe van Jan Vogel Marleen en Ad Koster-Vogel Sonja en Alexander, Leandra Lisette en Arjan Frans Vogel

Coolhofflaan 4 Rouwcentrum “Waardig” 4414 BK, Waarde Koninginneweg 2 0113-50 41 99 4414 AM Waarde 06-50 88 40 62 www.mariva-uitvaart.nl

Goudverf VERF en TOEBEHOREN uitstekend advies en service WWW.GOUDVERF.COM

06-40 64 92 39 info@goudverf.com

Verzending, afhalen en bezorgen mogelijk!

Correspondentieadres: Stortenbekerstraat 41, 2421 ET Nieuwkoop De begrafenis heeft plaatsgevonden op vrijdag 25 februari.

J.P. Hannewijk 22-02-1936 - 25-02-2022 Geen wind meer in de zeilen, het water een groot meer En in deze oneindigheid liet jij voor het laatst je anker neer Op 25 februari 2022 is overleden mijn man, onze vader, schoonvader, opa en overgrootvader. T. Hannewijk-Geuze Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Nieuw!

IN DE SERIE BLADMUZIEK VAN INTERCLASSIC MUSIC VERSCHEEN EERDER: Peter Wildeman

Koraalbewerkingen voor orgel deel 3 Psalm 116, Psalm 26, Psalm 73 en Komt nu met zang Koraalbewerkingen voor orgel deel 4 Psalm 39, Psalm 43, Psalm 130, Psalm 140, Psalm 146 Koraalbewerkingen voor orgel deel 5 Psalm 1, Psalm 33, Psalm 79, Psalm 101 Koraalbewerkingen voor orgel deel 6 Psalm 22, Psalm 25, Psalm 89, Psalm 133, psalm 139 Koraalbewerkingen voor orgel deel 7 Psalm 8, Psalm 24, Psalm 68, Psalm 119, Psalm 123, Psalm 127 Peter Wildeman Koraalbewerkingen voor orgel deel 8 Psalm 23, Psalm 51, psalm 65, Psalm 85, Psalm 103 Peter Wildeman Koraalbewerkingen voor orgel deel 9 Psalm 19, Psalm 25, psalm 54, Psalm 100, Gebed des Heeren Peter Wildeman Kerstbundel voor orgel deel 10 Lofzang van Zacharias, Lofzang van Maria, Lofzang van Simeon Peter Wildeman Koraalbewerkingen voor orgel deel 11 Psalm 84, Psalm 99 Peter Wildeman Koraalbewerkingen voor orgel deel 12 Psalm 4, Psalm 56 Peter Wildeman Koraalbewerkingen voor orgel deel 13 Psalm 134, Psalm 116 Instrumentaal Intermezzo deel 1 Eens als de bazuinen klinken, Psalm 6, Machtig God, Sterke Rots, Als een hert, Groot is u trouw Instrumentaal Intermezzo deel 2 Avondzzang, Israëlisch volkslied Hatikva, Hij die rustig en stil, Jerushalaim, Psalm 87, Gebed Instrumentaal Intermezzo deel 3 wanneer de schemer valt, Eens als de bazuinen klinken, Psalm 121, Tambourin Thema uit klarinetconcert, Te Deum Instrumentaal Intermezzo deel 4 Kerstmedley: Still, still, still, Gloria, stille nacht, ‘t Was nacht in Beth’lems dreven, Go tell it on the mountains - The first Noëll - Ding dong! Merrily on high, Klink klokje klingelingeling - ‘t is geboren het Goddelijk Kind Fluitmelodiën deel 1 De liederen van de CD’s van Daniëlle van Laar Fluitmelodiën deel 2 De liederen van de CD’s ‘De mooiste kinderliedjes’ Fluitmelodiën deel 3 De liederen van de CD van Daniëlle 3 Peter Wideman

Martin Weststrate

Peter Wildeman

15,00

Peter Wildeman Peter Wildeman

Bladmuziek koraalbewerkingen Martin Weststrate Psalm 25, 42 en 123 noten en klavarskribo

Duo Friends Bladmuziek voor orgel/piano/fluit en viool, bekend van CD’s van duo Friends Kees Alers en Joost van Belzen Fluitpartijen behorend bij de CD: Op weg naar Kerst Kees Alers en Joost van Belzen Fluitpartijen behorend bij de CD: Op weg naar Pasen Kees Alers en Joost van Belzen Fluitpartijen behorend bij de CD: Op weg naar Jeruzalem Copyright 2022 by: Interclassic Music, Tholen T (+31) 166 604228 Site www.interclassicmusic.nl E info@interclassicmusic.nl

8

713986

993427

14,50

Koraalbewerkingen Deel 1

Psalm 25, 42 en 123

CD Psalmbewerkingen Martin Weststrate en Peter Wildeman

Dorpsstraat 83 - Krabbendijke Tel. 0113 - 50 61 73 E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl

Condoleances kunnen worden gericht aan: mw. T. Hannewijk-Geuze Dahlialaan 6 4401 HA Yerseke De afscheidsdienst vindt in besloten kring plaats.

Voor de vele blijken van medeleven en belangstelling die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en overoma

Pieternella Maria de Leeuw - Dieleman Nelly zeggen wij u hartelijk dank. Uw medeleven heeft ons goed gedaan. Kinderen Klein- en achterkleinkinderen Krabbendijke, maart 2022

De mogelijkheid om leerlingen op onze school in te schrijven staat weer open. Dit betreft leerlingen die tussen 1 oktober 2022 en 30 september 2023 de leeftijd van 4 jaar hopen te bereiken. Graag willen we nieuwe ouders uitnodigen voor een online informatiebijeenkomst via Microsoft TEAMS op D.V. dinsdag 29 maart van 16.00 tot 16.30 uur. Ouders die hieraan willen deelnemen, kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen aan: directie@cbsdenakker.nl Ook de ouders waarvan het kind in het afgelopen schooljaar is ingestroomd, kunnen deelnemen.

D.V.

16 maart 2022 van 18.30 – 21.30 uur 17 maart 2022 van 8.30 – 10.00 uur

Ouders die al één of meerdere kinderen bij ons op school hebben, kunnen een inschrijfformulier opvragen door een e-mail te sturen aan: administratie@cbsdenakker.nl Website: www.cbsdenakker.nl Groene Kruisstraat 12 4414 AL WAARDE Tel. 0113 - 50 30 42

J.W. Frisostraat 1 Krabbendijke kerkzaal GerGem, ingang naast bruidshuis

J.W. Frisostraat 1 ‘n Gezellige Krabbendijke

voorjaarsbeurs met eigentijdse kleding!

kerkzaal GerGem, ingang naast bruidshuis

~ dames (maat xs tot xxl) ~ kinderen (maat 50 t/m 188)

Molenlaan 10 | 4401 CC | Yerseke 0113-573082 (24 uur per dag bereikbaar) www.begrafenisverzorgingvanburg.nl

INSCHRIJVING LEERLINGEN

MAIL VOOR EEN CODE EN INFORMATIE : kledingbeurskrabbendijke@gmail.com

De opbrengst gaat naar de volgende doelen:

MAF - For A Change - Joseba

Beste Krabbedijkenaren,

Beste leden en betrokkenen. De algemene ledenvergadering staat gepland voor: door de omstandigheden in het land en al het gevaar en onzekerheid die dit met zich meebrengt zien wij ons genoodzaakt om de Koningsdag en 4 mei herdenking 2020 af te gelasten.

We gaan kijken of7wemaart later dit jaaraanstaande nog een “inhaal” Maandag Koningsdag kunnen organiseren. Of dat we het programma, en thema, van dit jaar, in zijn geheel

opschuivenDorpshuis naar komend jaar. De Meiboom Waar: Voor meerTijdstip: informatie en enkele praktische 19.30 uurpunten m.b.t. onder andere het programma en de contributie verwijzen wij u graag naar onze Facebookpagina.

Jullie zijn van harte uitgenodigd! het bestuur van de Oranjevereniging Krabbendijke. Hopende op u allen begrip,

Gilbert van den Berge, Rozemarie de Pater, Ton Kramer, Addy van Houte & Jappe Zandee

Het bestuur van Oranjevereniging Krabbendijke


Iedereen hartelijk bedankt, ook namens Marien, voor al het meeleven, de vele kaarten, bloemen, fruit en telefoontjes na mijn ongeval en ziekenhuisopname. Het heeft ons goedgedaan. Dien Zandee Krabbendijke

300 gram vlerkjes/ 300 gram snackspiesjes en 300 gram grillworst voor

€ 12.95

-------------------

Kip-beenhamsalade met gerookte kipdij nu 100 gram voor

€ 1.49

Pelletkachels

Sfeervolle

Pelletkachels Neem contact met ons op voor een afspraak in onze showroom en ervaar het zelf! Bel naar: 0113-551384 Nu tijdelijk met

100 KG gratis ENplus A1 houtpellets!

Verkoop, reparatie en onderhoud van WITGOED en INBOUWAPPARATUUR

Onderhoud

ING

ER ZONW

EN BINN VOOR UITEN EN B

Bel of mail ons voor een vrijblijvende aanbieding!

ud

Huren is ook mogelijk vanaf € 33,49 p/maand incl. onderhoud, storingen en garantie. 0113 - 551384 info@hkmn.nl WhatsApp: 06-86881088

• Wat heeft de kiezer aan een ’raadsbreed akkoord’ in Reimerswaal…. CvJe -kleest etel het hier:

Onderhoud

vervangen? www.reimerswaal.christenunie.nl/nieuws Bel of mail ons voor een Bel voor een afspraak

aan alle merken cv-ketels!

naar 0113 - 551384.

vrijblijvende aanbieding!

Of jaarlijks onderhoud met een voordelig onderhoudscontract? Al vanaf € 6,50 p/maand!

Huren is ook mogelijk vanaf € 33,49 p/maand incl. onderhoud, storingen en garantie.

Zie ook onze website: hkmn.nl/onderhoud

0113 - 551384 info@hkmn.nl WhatsApp: 06-86881088

LIJST

3

’t wordt ANDERS’ én BETER

JIJ BEPAALT

IKEN

per bos

NU 50% KORTING

De nieuwe collectie komt ook weer volop binnen... Leuke frisse nieuwe kleuren. Kom gezellig kijken en passen!

OOR OOK V OUD RkHetel EDv ONC vervangen?

Bel of mail ons voor een vrijblijvende aanbieding!

Bezoek ook onze webshop:

Huren is ook mogelijk vanaf € 33,49 p/maand incl. onderhoud, storingen en garantie.

DORPSSTRAAT 46A 0113 - 551384 KRABBENDIJKE info@hkmn.nl 0113-502188

WhatsApp: 06-86881088

Sappige clementines 16 stuks Bospeen

Alle restanten dames-, herenen kinderschoenen

ROLLU

Blauwe pitloze druiven

ak 4.

• Wat houdt dat nu in ’SAMEN RECHT DOEN’……

Marjoke Verschuure Westweg 25 Krabbendijke Tel. 06 - 23 15 23 92

100 KG gratis

vervangen?

SAMEN RECHT DOEN!

RESTANTEN LEEGVERKOOP

ZAALVOETBALLERS GEZOCHT! Nieuw te vormen zaalvoetbalteam is op STORING MELDEN? zoek naar spelers. Bel 06 - 53 59 81 10 Het is de bedoeling om vanaf september te starten in de competitie ‘ZVV de Bevelanden.’ Trap je graag wekelijks Sfeervolle tegen een balletje? aan alle merken cv-ketels! Dan zijn we op zoek naar Neem contact met ons Bel voor een afspraak jou! Hebeen je afspraak interesse of op voor naar 0113 - 551384. wil je meer info,enstuur in onze showroom ervaar het zelf! dan een berichtje naar Of jaarlijks onderhoud met een voordelig zaalvoetbalteam2022@ Bel naar: 0113-551384 onderhoudscontract? gmail.com Al vanaf € 6,50 p/maand! Nu tijdelijk met Zie ook onze website: FLEXIBELE OPPAS hkmn.nl/onderhoud GEZOCHT! ENplus A1 houtpellets! Wij zijn op zoek naar een flexibele oppas aan huis voor onze twee zoontjes (0+ en 1 jaar) in Yerseke. Ben jij zorgzaam en minimaal 18 jaar oud, stuur ons dan een mail met wat informatie over jezelf naar onderstaand mailadres: oppas_yerseke@ hotmail.com of bel/app 06-37 40 35 73 per kilo

Cv-ketel

e: d

Kipgrillmix

Butijn

Uit faillissement uitzendbureau en mediabedrijf beschikbaar: RAZENDSNELLE LAPTOPS HP Probook 6e, 7e of 8e generatie i5 of i7. Prijzen tussen de 325-550 euro. Kan nog heel lang mee. Windows 11, Office 2021. Degelijke laptops uit het zakelijke segment. (Nieuw: € 1275,-) Goes, bel/app 06-46558432

Advertentieblad Reimerswaal

WELKOM IN ONS WINKELTJE!

Bij ons kunt u terecht voor: Peren, appels, sap (van eigen fruit), groentesappen, jam en stroop (suikervrij), cadeautjes meel van bakgezond.nl Wij zijn verwonderd en Open van maandag t/m stil geworden door de zaterdag vanaf 8.30 uur. vele blijken van meeleFruitteeltbedrijf Blok ven en steun, in welke Gentmansdijk 2a vorm dan ook, aan ons Krabbendijke betoond in de zorgvolle tijd die er is geweest. Het heeft ons alles heel goedgedaan. KWEKERIJ Na de Heere willen wij u daar heel hartelijk voor bedanken. Hij heeft het met ons in alles nog wèl Sluisweg 3, 4416 NH Kruiningen Tel. 06-20353809 willen maken. kwekerij-butijn@kliksafe.nl Ook willen wij u bedanken voor de vele felicitaTulpen ties, kaarten en attenties die wij ter gelegenheid van ons 45-jarig huwelijk TULPEN: hebben ontvangen. 1 BOS € 3,2 BOSSEN € 5,Huib en Henny Voorjaarsbolletjes: Oostdijk-van der Jagt narcis, blauwe Yerseke druif, hyacint

dels!

t? nd!

15

2 maart 2022 - nr. 3343

2.95 00 3. 25 1.

onlinemerkschoenen.nl Dorpsstraat 100 - Krabbendijke - Tel. 0113 - 50 15 89

Volg ons ook online:

@Smit_Schoenmode -

Ook voor uw steunzolen!

SmitSchoenmode

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws, acties en trends… vind ons leuk op facebook!

Fabiusstraat 100, 3248 AK Melissant Tel. 0187 - 60 36 30 - e-mail: cndonselaar@kliksafe.nl www.cordekaasboer.nl

Waldmik 3 stuks

100% fijn volkoren 3 stuks Mixbollen 10 stuks

6,50 5,00 3,50 4,50

Ook voor een ruim assortiment biologische groenten & fruit

Kokosmakronen 6 stuks

Wij staan op de vrijdagmarkt te Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur

Geldig op de vrijdagmarkt in Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur.

Belegen boerenkaas kilo Hongaarse salami 100 gram

Verse scharreleieren 10 stuks

8 .95 1 .59 1.25

Er zijn weer boerenpummels Op de markt in Yerseke en Wemeldinge


16

Advertentieblad Reimerswaal

2 maart 2022 - nr. 3343

LIJST 1. Marien Weststrate, Krabbendijke 2. Joey Smet, Hansweert 3. Jan-Kees Wielard, Krabbendijke 4. Marscha Boone-Tuijnman, Rilland 5. Ton Kramer, Krabbendijke 6. Ted Krijger, Kruiningen 7. Wilfred Wilde, Krabbendijke 8. Dirk Verburg, Waarde 9. Nico van der Hoest, Yerseke 10. Stanley Frankemölle, Rilland 11. Christa van Boven, Krabbendijke

12. André Schrier, Schore 13. Menno Fortuin, Hansweert 14. Ramon Verburg, Krabbendijke 15. Christiaan Frankemölle, Rilland 16. Jos Hillebrand, Rilland 17. Judith Jobse, Kruiningen 18. Joyce Frankemölle-van de Griek, Rilland 19. Jacobien van den Dorpel-Lagendijk, Krabbendijke 20. Jeanette Verburg-de Smit, Waarde 21. Monique Biemond-Santbergen, Hansweert 22. Wyke Meijer, Yerseke

2

23. Bianca Reugebrink, Rilland 24. Riekie Dek-Keijzer, Kruiningen 25. Richard van Zon, Kruiningen 26. Ronald Saaman, Hansweert 27. Jan-Willem Hermes, Yerseke 28. Monica Slabbekoorn, Yerseke 29. Dirk Bijl, Kruiningen 30. Etienne Turksema, Krabbendijke 31. Anggie Pratama, Krabbendijke 32. Cor Meijer, Yerseke

WIJ ZIJN ER VOOR U!

OP DE KANDIDATEN VAN LEEFBAAR REIMERSWAAL KUNT U REKENEN! DUIDELIJK, ZICHTBAAR, BETROKKEN EN BETROUWBAAR. DE KRACHT VAN EEN LOKALE PARTIJ MET HART VOOR REIMERSWAAL. EEN LIJST VAN 32 KANDIDATEN (IN REIMERSWAAL NOG NOOIT VERTOOND) MET EEN AANTAL ENTHOUSIASTE JONGE MENSEN WAARVAN TWEE IN DE T OP 5, DIE AL VIER JAAR ALS FRACTIEONDERSTEUNER MEEDRAAIDEN. LOKALE KANDIDATEN DIE HUN KERNEN KENNEN EN ZONDER EIGENBELANG UW BELANG WILLEN BEHARTIGEN. KIJK VOOR ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA OP

WWW.LEEFBAARREIMERSWAAL.NL

OPENING

vrijdag 11 maart 2022 Op zoek naar een cadeau, kledingstuk of interieuraccessoires? Kom dan naar JAANS Biezelingsestraat 16, 4421 BM Kapelle 06-21 25 32 41 | www.jaans.shop Openingstijden: wo 9.00 - 12.00 uur do 9.00 - 12.00 uur vr 9.00 - 12.00 uur za 9.00 - 16.00 uur

13.00 - 17.30 uur 13.00 - 17.30 uur 13.00 - 17.30 uur

Kringloopwinkel ’De Ark’

Geachte stemgerechtigde, Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart aanstaande kunt u uw stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Reimerswaal. Het bestuur, fractie, steunfractie en leden van Leefbaar Reimerswaal roepen u allen op van uw stemrecht gebruik te maken. Niet stemmen, geen zin, of denken dat het lokaal niets uitmaakt? Vraag dat aan de vele mensen die de afgelopen vier jaar een beroep hebben gedaan op Leefbaar Reimerswaal. Wij hebben ze bijgestaan en geholpen!

GOOI UW STEMKAARTEN DUS NIET WEG, MAAR GA STEMMEN! STEM LOKAAL, STEM LIJST 2. Heeft u geen tijd? Neem dan gerust contact met ons op via de mail (op onze website) of bel een van onze lijstkandidaten, bestuursleden of Marien Weststrate 0653774388.

Gewijzigde openingstijden: Dinsdag 10.00-16.00 uur Donderdag 10.00-16.00 uur Zaterdag: 10.00-15.00 uur.

WIJ ZOEKEN VRIJWILLIGERS VOOR DE DINSDAG EN DE DONDERDAG Eigen OPHAALDIENST huis-, kelderen zolderopruiming, na afspraak.

De netto-opbrengsten komen ten goede aan de evangelisatiewerken te Merksem. Oostweg 70, 4413 BV Krabbendijke tel. 0113 - 40 39 87

www.kringloopwinkeldeark.nl

Het voorjaar lonkt bij Neels Krabbendijke Voor het bemesten van alle bloeiende en groene planten in de siertuin

Meststof siertuin

Lange werking van meer dan 100 dagen Met voldoende fosfor en kalium voor bloeiende planten, stikstof en magnesium voor groene planten Toepasbaar in de biotuin

Last van mos? GAZON PUR

Indirecte werking tegen mos, met kalium voor een sterke grasmat

Bij aankoop van 10 kilo Gazon Pur

50% KORTING

op Groenkalk (20 kilo)

Supergroen gazon?

Slaplantjes

Voor onder glas of in de kas

Ze zijn er weer... Prachtige kwaliteit

Violen

Nu weer in de winkel:

Pootaardappelen Eersteling - Frieslander Doré - Première Obama - Bintje Bildtstar - Agria

Vital-green gazon

Zorgt voor supergroen gazon en een sterke dichte grasmat

Bij aankoop van 10 kilo Vital Green Gazon

50% KORTING

op Groenkalk (20 kilo)

Koolplantjes Groente- en bloemenzaden voor uw tuin • Alles voor uw huisdier •• Alles Doe-het-zelf artikelen • Home-decoratie en toebehoren • Hengelsport •• Barbecues Werk- en regenkleding • Schoenen en laarzen

Dorpsstraat 89 Krabbendijke tel. 0113 50 22 30 - neelskrabbendijke.nl

tuin & dier doe-het-zelf


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.