Advertentieblad Reimerswaal - week 7 2023

Page 1

Reimerswaal info

Wekelijkse informatierubriek Gemeente Reimerswaal

Wist jie dat…?

Het Oranje Fonds organiseert op 10 en 11 maart 2023, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken.

Meedoen

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Nog geen vrijwilliger? Dan kun je tijdens NLdoet ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Voor organisaties is het een mooie kans om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en natuurlijk om klussen geklaard te krijgen!

Vergaderagenda

Aanbod

Ook in de gemeente Reimerswaal doen verschillende organisaties mee met een klus. Hieronder een overzicht:

Vrijdag 10 maart

• Stichting Op je Gemak (09.30-17.00 uur)

Handboogvereniging Yerseke (09.30-17.00 uur)

Zaterdag 11 maart

LTC Kruiningen (09.00-12.00 uur)

Stichting Op je Gemak Kruiningen (09.3016.00 uur)

LTC Hansweert (09.00-12.00 uur)

Thomashuis Kruiningen (10.00-16.00 uur)

Scouting Ridder Boudewijngroep Yerseke (08.30-15.30 uur)

Lijkt het je leuk mee te doen op 10 of 11 maart, kijk dan voor meer informatie over de klussen op www.nldoet.nl!

Werkzaamheden wandelpad

Steeweg-Stoofstraat in Yerseke

Vanaf 20 februari 2023 starten werkzaamheden aan het riool in de Hoofdweg en Bathseweg in Rilland. De bestaande riolering wordt van binnenuit vernieuwd. Een kous wordt via een bestaande inspectieput in het riool aangebracht, waardoor het bestaande riool wordt voorzien van een nieuwe binnenvoering. Tijdens deze renovatiewerkzaamheden is dus enkel toegang tot de inspectieputten vereist. Het riooltracé begint bij de kruising Hoofdweg - Sint Felixstraat en eindigt ter plaatse van het waterschapsgemaal bij de rotonde aan de Bathseweg.

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd zodat de overlast tot het minimum

beperkt blijft. Per fase nemen de werkzaamheden slechts een dag of enkele dagen in beslag. Enige tijd voor 20 februari worden kleine voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

Direct aanwonenden ontvangen een brief over de werkzaamheden.

Voor algemene vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij de heer J.J. Sinke via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0113) 395 000. Vragen over de uitvoering kunt u tijdens kantooruren stellen aan de heer P. Schuiteman, van GMB Rioleringstechnieken B.V., telefoonnummer 06 22973201.

• Opinie/Besluitraad:

Dinsdag 28 februari, 19.30 uur, Gemeentehuis. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl

• Seniorenraad:

Donderdag 2 maart, 13.30 uur, Gemeentehuis. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl

• WMO-raad: Donderdag 13 april, 13.30 uur, n.n.b. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl

Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland Bent u bezorgd over iemand? Of heeft u het gevoel dat iemand meer of andere hulp nodig heeft dan hij nu al krijgt? Meld de situatie dan via 0800-1205 (tijdens kantooruren) of ga naar www. meldpuntzorgwekkendgedragzeeland.nl

Kijk ook op: www.reimerswaal.nl

Contactgegevens

Openingstijden gemeentehuis

Ma t/m do 8.30 - 16.30 uur

Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

Adres: Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen

Telefoonnummer: 0113 395 000

E-mail: gemeente@reimerswaal.nl

WhatsApp: 06-23236942

Openingstijden balie burgerzaken (alleen op afspraak)

Maandag, dinsdag en

donderdag 8.30 – 16.30 uur

Woensdag 8.30 – 20.00 uur

Vrijdag 8.30 – 12.00 uur

Bel ons voor een afspraak of ga naar reimerswaal.nl/afspraakmaken

Afspraken met raadsleden:

Griffie - telefoon: 0113 395 000 of griffie@reimerswaal.nl

Afspraken met leden college burgemeester en wethouders: Bestuurssecretariaat

- telefoon: 0113 395 000 of bestuurssecretariaat@reimerswaal.nl

Noodgevallen openbare ruimten: Voor dringende noodgevallen aan wegen, rioleringen, openbaar groen en dergelijke, buiten kantooruren.

Telefoon: 06-53702470.

Zoek jij leuk werk met enthousiaste collega’s?

Gemeente Reimerswaal zoekt jou!

Wij zoeken:

• Adviseur Klimaat en Duurzaamheid

• Bodemadviseur

• Planeconoom

• Voorman Groenvoorziening

• Medewerker Groenvoorziening

Ga snel naar www.werkenbijdebevelanden.nl om hier meer over te lezen.

Binnenkort plaatsen we nog veel meer interessante vacatures. Zo komen er op onze afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling veel mooie kansen aan zoals:

• Medewerkers Ruimtelijke Ordening

• Medewerker Grondzaken

Nu al nieuwsgierig? Neem contact op met Gerard Boluijt, afdelingshoofd REO, 0681060891. Heb je geen ervaring, maar ben je wel enthousiast, dan nodigen we je van harte uit om toch contact op te nemen. We bieden veel leuke kansen, vol doorgroei- en opleidingsmogelijkheden.

Heeft u een verstopping? Neem dan altijd eerst contact op met de gemeente. Inloopspreekuur wijkagenten: De wijkagenten van de gemeente Reimerswaal houden iedere donderdag van 09.00 tot 12.00 uur inloopspreekuur in het politiesteunpunt Kruiningen. Het steunpunt zit op de 1e verdieping van Bachten Vaete, Brouwerijstraat 1 in Kruiningen, tegenover het gemeentehuis.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Voor ouders/verzorgers, jongeren tot 23 jaar en professionals met alle vragen over opvoeden en opgroeien.

Telefoon of WhatsApp: 06-40736270 maandag t/m vrijdag van 09.00-11.30 uur, behalve op donderdag of cjg@reimerswaal.nl.

Jeugd- en jongerenwerk: Jeroen Kempees, telefoon 06-24928651 of j.kempees@reimerswaal.nl

Stefan Koeman, telefoon 06-36275721 of s.koeman@reimerswaal.nl

Werk, inkomen en zorg (WMO): Voor aanvragen/aanmelding/informatie/ advies kunt u terecht bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ, in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes. Telefoon: 0113-239 100. www.grdebevelanden.nl/wiz

Servicepunt vrijwilligers(werk) Reimerswaal: Heeft uw organisatie nieuwe vrijwilligers nodig of wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Bel 0113 395 000 of ga naar www.inreimerswaal.nl

Dé activiteitenwebsite op het gebied van sport, bewegen, cultuur, zorg en vrijwilligerswerk in Reimerswaal. Collectief vervoer nodig? Bel 0113-745050.

2 Advertentieblad Reimerswaal 15 februari 2023 - nr. 3393

De gemeente is er voor iedereen. Wij hebben dienstverlening hoog in het vaandel staan en streven altijd naar verbetering. Deze keer staan we stil bij de kernwaarde ‘flexibel’. We zijn benieuwd wat dit betekent voor een bestuurder en een medewerker. Ook willen we graag weten wat een betrokken inwoner van de gemeente verwacht als wij zeggen dat we flexibiliteit belangrijk vinden.

W ilko Zandee Raadslid (SGP)

Wilko geeft les in Grond-, Weg- en Waterbouw aan Scalda in Vlissingen en is sinds de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen benoemd tot raadslid voor SGP.

Open houding

Flexibel

‘Wij zien mogelijkheden en pakken kansen

De vraag achter de vraag achterhalen

Anders durven denken en doen Kansen pakken

bijeenkomsten zijn voor mij van belang om te weten wat er bij de inwoners speelt.’

In gesprek blijven

Flexibel zijn betekent voor mij anticiperen op een situatie die zich onverwacht aandient. In een gemeente wordt voor vier jaar een programma en begroting vastgesteld.... Maar wie weet hoe de wereld er over twee jaar uitziet? Iedereen herinnert zich nog wel het zoeken naar een geschikte locatie voor de Oekraïense vluchtelingen. Toch is het de gemeente gelukt om op zeer korte termijn, voor de winter, een geschikte locatie te vinden. We hebben verschillende opties aangedragen, maar we moeten ook kijken of een bepaalde keuze financieel wel realistisch is. De begroting weegt zwaar mee in de beslissing die de raad neemt. Daardoor kan het zijn dat niet iedereen zijn zin heeft gekregen.

Jessica Vermeulen Beleidsmedewerker

Jessica is beleidsmedewerker en werkt ruim vier jaar op de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

“Als raadslid ben ik veel bezig met de financiën. In de gemeente worden veel plannen gemaakt en de raad moet daar uiteindelijk een besluit over nemen.

De SGP heeft een groot aandeel in de gemeente Reimerswaal. Dat is mooi, maar geeft ook een grote verantwoordelijkheid. Onze partij heeft veel leden in de raad zitten. Zo kunnen wij de taken verdelen en ons goed voorbereiden op een vergadering. Wij vertegenwoordigen tenslotte de inwoners, daarbij vind ik burgerparticipatie erg belangrijk. Inspraakavonden en bewoners­

Vrijwillige burgeradviseur

Huib ging met pensioen en zocht een nieuwe uitdaging mét maatschappelijke betrokkenheid.

“Wij zijn de oliemannetjes tussen de burgers en de gemeente. Deze functie is vorig jaar in het leven geroepen en we hebben sindsdien al zestig hulpvragen gehad. In totaal zijn er zes burgeradviseurs. We behandelen allerlei soorten vragen zoals vragen over de energietoeslag, eenzaamheid of het aanvragen van een subsidie. De meeste mensen die we helpen zijn niet zo digitaal vaardig. Die kunnen wij helpen met het invullen van formulieren of het indienen van een bezwaar. Ik

Welkom bij

Tweerichtingsverkeer

Flexibiliteit moet wat mij betreft van twee kanten komen. Als gemeente moeten we snel kunnen anticiperen op urgente vragen van bedrijven en inwoners.

Aan de andere kant verwacht ik van inwoners dat er begrip mag zijn, omdat niet alles op korte termijn geregeld kan worden. Binnen de gemeente hebben we regelmatig te maken met tegengestelde belangen en daarom is goed onderzoek nodig om de juiste beslissingen te nemen.”

“Onze afdeling wordt niet direct geassocieerd met flexibiliteit. Wij maken voor het hele grondgebied bestemmingsplannen. Daarin liggen regels vast over het gebruik van de grond en de bouwwerken daarop. De regels zijn meestal algemeen van karakter. Als er een aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging binnenkomt, dan kijken we ernaar vanuit een breed perspectief. Bijvoorbeeld of het past binnen de lokale situatie. De gemeente dient het algemeen belang: dat wat in het algemeen nuttig, gewenst of nodig is. Daarbij is natuurlijk oog voor het welzijn van de bevolking en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Maar dat is niet het enige aspect waar we als afdeling mee te maken hebben. We kijken ook naar de natuur, geluidsoverlast, luchtkwaliteit, archeologie, enzovoort.

Kansen benutten Flexibiliteit betekent voor mij het onderzoeken van de mogelijkheden en benutten van kansen. Als er op het eerste gezicht iets niet past binnen het bestemmingsplan durft onze afdeling daar met een open blik naar te kijken. Wij

taal niet helemaal onder de knie hebt, kijk je ervan op dat je opeens geld ‘krijgt’ van de overheid.

Ontwikkelingen Natuurlijk word ik op straat wel eens aangesproken. Maar het is de bedoeling dat mensen met vragen eerst contact opnemen met de gemeente. Die bepaalt of de hulpvraag geschikt is voor een vrijwillige burgeradviseur. Het gaat er ook om dat we registreren hoeveel en wat voor hulpvragen er zijn. Dat geeft aan dat de gemeente iets doet met die kennis.

hebben de instrumenten om af te wijken van een origineel plan. Maar we kijken wel altijd naar de locatie en wat wenselijk is voor de omgeving. Dat wil dus zeggen dat de regels van het bestemmingsplan niet in beton gegoten zijn. Ik adviseer: ga altijd in gesprek.

Bijstellen

Flexibiliteit betekent voor mij ook aanpassingsvermogen. We hebben nu te maken met een woningcrisis en moeten snel handelen. Dan heeft niemand er een boodschap aan dat ik een vrije dag heb als er een vergadering wordt gepland. Dan ben ik er gewoon bij. Soms moeten we open staan voor de belangen van een ander. Dan kan het zijn dat we onze eigen belangen even moet bijstellen.”

Het is de bedoeling dat we in elke dorpskern een inloopspreekuur gaan houden. Overal ontwikkelt zich dat anders. Niet uitgaan van een vaste formule en maar uitgaan van de behoeften, dat vergt een stukje flexibiliteit.

Kloof

begeleid bijvoorbeeld een gezin uit Syrië. Die begrijpen niet dat ze energietoeslag ontvangen en dat ze dat geld zelf mogen besteden. Dat leggen wij dan uit. Voor ons is dat allemaal heel logisch maar als je de

Ik zie dat de gemeente druk bezig is om een flexibele opstelling richting de inwoners te ontwikkelen. Ik ben mij ervan bewust dat niet iedereen dat zo ervaart.

Ook feedback geven?

Neem gerust contact met ons op!

Als ik de gemeente nog een tip zou mogen geven; communiceer meer over de vrijwillige burgeradviseurs. Onze doelgroep is niet altijd handig met internet, dus verwacht niet dat ze op de website gaan kijken. Publiceer liever regelmatig in een krantje, dat wordt veel gelezen.

De gemeente doet veel moeite om de kloof tussen de organisatie en de inwoners te verkleinen. Ik ben heel positief gestemd!”

Stuur uw bericht naar Frank Davidse en/of Lisa Weeber via:

E-mail gemeente@reimerswaal.nl

Telefoon 0113 395 000

3 15 februari 2023 - nr. 3393 Advertentieblad Reimerswaal
www.dwzo.nl
www.reimerswaal.nl

Rioleringswerkzaamheden Hoofdweg en Bathseweg Rilland

Vanaf 20 februari 2023 starten werkzaamheden aan het riool in de Hoofdweg en Bathseweg in Rilland. De bestaande riolering wordt van binnenuit vernieuwd. Een kous wordt via een bestaande inspectieput in het riool aangebracht, waardoor het bestaande riool wordt voorzien van een nieuwe binnenvoering. Tijdens deze renovatiewerkzaamheden is dus enkel toegang tot de inspectieputten vereist. Het riooltracé begint bij de kruising Hoofdweg - Sint Felixstraat en eindigt ter plaatse van het waterschapsgemaal bij de rotonde aan de Bathseweg.

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd zodat de overlast tot het minimum

Activiteitenkalender inReimerswaal

beperkt blijft. Per fase nemen de werkzaamheden slechts een dag of enkele dagen in beslag. Enige tijd voor 20 februari worden kleine voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

Direct aanwonenden ontvangen een brief over de werkzaamheden.

Voor algemene vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij de heer J.J. Sinke via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0113) 395 000. Vragen over de uitvoering kunt u tijdens kantooruren stellen aan de heer P. Schuiteman, van GMB Rioleringstechnieken B.V., telefoonnummer 06 22973201.

www.reimerswaal.nl

Datum Activiteit

Dinsdag 14 februari Rilland Vraagt - De Nieuwe Vliedberg Rilland

Woensdag 15 februari Bingo Yerseke

Donderdag 16 februari Online informatiesessie pleegzorg Juvent

Vrijdag 17 februari Bingo Waarde

Zaterdag 18 februari Boekpresentatie ‘Het water is kwaad’ - Oosterscheldemuseum Yerseke

Vrijdag 24 februari Seniorenbingo Rilland

Dinsdag 28 februari Bingo Krabbendijke

Vrijdag/zaterdag 10/11 maart NLdoet

Vrijdag 31 maart BabyPraet - Kibeo Yerseke

Via www.inreimerswaal.nl kunt u zich, indien nodig, aanmelden voor een activiteit en kunt u terecht voor meer informatie en meer activiteiten. Organiseert uw vereniging of stichting evenementen die u graag in de activiteitenkalender opgenomen ziet worden?

Stuur dan een e-mailtje naar in@reimerswaal.nl. Hier kunt u ook terecht met vragen en/ of opmerkingen.

Hoe groen is het schoolplein van uw kind?

Bestel gratis

Het grijze tegelplein van het schoolplein van uw kind omtoveren naar een groen schoolplein? Dat kan! Als de school een plan indient maakt het kans op een voucher ter waarde van 15.000 euro! Een groen schoolplein is goed voor het klimaat, de biodiversiteit en de leerlingen. Wijs de schoolleiding op deze mo-

gelijkheid! Aanmelden kan tot 12 maart 2023 via www.ivn.nl/provincies/zeeland/aanbod/ groene-revolutie-zeeland/nieuws

De regeling wordt mede mogelijk gemaakt door IVN Natuureducatie en provinciezeeland.

reimerswaal.nl/afval

Bestel op tijd de speciale PMD zakken voor uw plastic afval. De Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) haalt alleen doorzichtige zakken op, zodat zichtbaar is wat er in zit.

Lege plastic verpakkingen:

Bakjes voor salade, groente en fruit.

Bekers voor yoghurt, vla en ijs.

Flacons voor wasmiddelen, shampoo en zeep.

Flessen voor frisdrank, water, melk, azijn etc.

Knijpflessen voor sauzen, olie etc.

Verpakkingen van kaas, vlees, vis.

Metaalverpakkingen:

Aluminiumfolie.

Aluminium schaaltjes.

Chipszakken. Allerlei blikken, conserven, drank of verf.

Cups van waxinelichtjes.

Schroefdeksels.

Stalen siroopflessen.

Lege drankpakken:

Pakken of pakjes voor (karne)melk, vla en yoghurt.

Pakken of pakjes voor soep en pastasaus.

Pakken en pakjes frisdrank, vruchtensappen, water en wijn.

Kijk voor de complete lijst op www.zrd.nl/afvalalfabet

Let op: zet de zakken op tijd buiten! Dat is vóór 6.30 uur in het buitengebied en vóór 7.30 uur in de bebouwde kom.

4 Advertentieblad Reimerswaal 15 februari 2023 - nr. 3393
Weet u wat bij het plastic afval mag? PMD
PMD-zakken
via ZRD.nl

Bekendmakingen

Basisregistratie

De gemeente houdt van alle inwoners een basisregistratie bij. Wij hebben onderstaande persoon niet kunnen bereiken en wij hebben geen adreswijziging ontvangen. Er is ook niet doorgegeven dat deze persoon is vertrokken uit Nederland.

D.W. Borzeda, geboren: 22 juni 1998

Wij verzoeken iedereen die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde persoon ons hierover te informeren. U kunt dat doen door ons te bellen via ons telefoonnummer 14 0113 op maandag t/m donderdag van 08:30-16:30 uur en vrijdag van 08:30-12:00 uur. U kunt ons ook bereiken via het e-mailadres: gemeente@reimerswaal.nl of persoonlijk langskomen tijdens onze openingstijden.

Kennisgeving verlengen beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Verlengen beslistermijn aanvraag om omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag om omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

• Voor: het realiseren van een gastenverblijf bij een agrarisch bedrijf

Locatie: Hoofdweg 6 in Rilland

Verzenddatum besluit: 2 februari 2023

Tegen een besluit tot verlengen van de beslistermijn staat geen bezwaar en beroep open.

Kruiningen, 15 februari 2023

Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende aanvragen om omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor: het kappen van 2 bomen

Locatie: tegenover Oostweg 83 t/m 89 in Krabbendijke

Datum ontvangst: 27 januari 2023

• Voor: het herinrichten van personeelsruimten

Locatie: Stationsweg 8 in Kruiningen

Datum ontvangst: 1 februari 2023

Voor: het nieuw bouwen van een schuur

Locatie: Gawege 3 in Waarde

Datum ontvangst: 17 december 2022

Voor: het kappen van 3 bomen

Locatie: Steeweg 56 in Yerseke

Datum ontvangst: 23 januari 2023

Een aanvraag kan uit meerdere activiteiten bestaan. Aanvragen liggen niet ter inzage, maar kunnen op verzoek wel worden ingezien. Neem daarvoor even contact op via 0113 395 000 of gemeente@reimerswaal.nl. Als een bezwaar of zienswijze wordt overwogen, moet eerst een (ontwerp)besluit op de aanvraag worden afgewacht. Van dit (ontwerp)besluit volgt ook een melding in deze rubriek Bekendmakingen.

Kennisgeving beschikking

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Reguliere voorbereidingsprocedure

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend:

Voor: het realiseren van een praktijk aan huis in een oude

schuur

Locatie: Merwedestraat 22 in Hansweert

Verzenddatum besluit: 3 februari 2023

• Voor: het isoleren en stuken van een gevel

Locatie: Dorpsstraat 52 in Krabbendijke

Verzenddatum besluit: 7 februari 2023

Voor: het nieuw bouwen van een schuur

Locatie: Scoudestraat 9 in Krabbendijke

Verzenddatum besluit: 6 februari 2023

Voor: het kappen van een boom

Locatie: Fahrenheitstraat 21 in Kruiningen

Verzenddatum besluit: 7 februari 2023

• Voor: het realiseren van een tijdelijke woongelegenheid in het tuinhuis

Locatie: Govert Flincklaan 14 in Yerseke

Verzenddatum besluit: 2 februari 2023

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure, kunnen hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener;

• de datum;

• een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; de grond(en) waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van een besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kan naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan ook digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening.

Kruiningen, 15 februari 2023

Toepassing bestuursdwang voor het wegslepen van een autowrak Burgemeester en wethouders maken hierbij bekend dat toepassing is gegeven aan de bevoegdheid spoedeisende bestuursdwang toe te passen. Op 31 januari 2023 om 11:00 uur is opdracht gegeven tot het wegslepen van het volgende achtergelaten voertuig:

- merk/model: BMW 330;

- kenteken: GRA-663;

- kleur: zwart.

Het voertuig is op 31 januari 2023 om 11:00 uur weggesleept vanaf de openbare weg aan De Poort te Rilland.

De bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang wordt ontleend aan artikel 125 van de Gemeentewet, artikel 170 eerste lid van de WVW 1994, artikel 173 van de WVW 1994, artikel 2 van het Besluit wegslepen van voertuigen en artikel 2 van de Wegsleepverordening gemeente Reimerswaal.

Vanwege de vereiste spoed bij de noodzaak tot het ongedaan maken van de hiervoor aangehaalde situatie is de geconstateerde overtreding met toepassing van artikel 4:11 juncto 5:31, tweede lid van de Awb terstond ongedaan gemaakt. Hiertoe is het voertuig ter overbrenging en inbewaringstelling weggesleept naar Autobedrijf Van Hoek B.V., De Poort 22, 4411 PA in Rilland, telefoonnummer 0113 552251.

Indien het overgebrachte en in bewaring gestelde voertuig niet binnen twee weken na de meevoering is afgehaald c.q. niet kan worden teruggegeven, kan het voertuig worden verkocht, en indien verkoop niet mogelijk is, kan het voertuig om niet aan een derde in eigendom worden overgedragen of vernietigd (artikel 172, tweede lid van de WVW 1994). Gelijke bevoegdheid bestaat ook binnen deze termijn indien de kosten onevenredig hoog worden in verhouding tot de waarde van het voertuig.

Rechtsmiddelen

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift

Reimerswaalse omroeper

Kalender

• Yerseke, 15 februari. Bingo in 'Moerzicht' Yerseke om 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur. U bent van harte welkom!

• Yerseke, 16 februari. Iedereen, jong en oud, vanaf 10.00 uur van harte welkom op onze koffiemorgen! Gezellig met elkaar wat drinken met uiteraard wat lekkers erbij. Het is in de bijgebouwen van de Gereformeerde Kerk in Yerseke, ingang aan de Kakeldans. U/jij komt toch ook?

• Waarde, 17 februari. Ouderenbingo in dorpscentrum MeerWaarde, we beginnen om 14.00 uur, u bent vanaf half twee welkom! We proberen er weer een gezellige middag van te maken, tot vrijdag, Jeannette en Lilian

richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener;

• de datum; een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www. rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening.

Kruiningen, 15 februari 2023

Melding incidentele festiviteit op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening:

• voor het houden van een incidentele festiviteit door T.C. Waarde op het adres Kerkweg 48A, 4414 AD in Waarde op 24 maart 2023 van 19:30 tot 01:30 uur.

Tegen een melding van een incidentele festiviteit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. Een incidentele festiviteit kan alleen geweigerd worden als er meer dan 6 per jaar worden aangevraagd, aangezien het een melding betreft en geen vergunning.

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening:

• vergunning te verlenen voor het innemen van een standplaats met een verkoopwagen voor de verkoop van verse pizza en desserts op het dorpsplein aan de Schoolstraat 5 in Hansweert op 4 februari, 4 maart en 1 april 2023 van 15:00 uur tot 20:00 uur.

Verzenddatum besluit: 1 februari 2023

• is ten behoeve van Stichting Oranjecomité Kruiningen een collectevergunning verleend voor het houden van een inzameling door middel van huis-aan-huis collecteren in de periode van 27 februari 2023 tot en met 4 maart 2023 in Kruiningen.

Verzenddatum besluit: 9 februari 2023

Rechtsmiddelen

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener;

• de datum;

• een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www. rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Kruiningen, 15 februari 2023

• Yerseke, 19 februari. Om 14.30 uur D.V.: Speciale Joh. de Heer zangdienst VEG Yerseke. Thema: Klem vast aan de Rots. Met een kort appèlwoord door ds. T. Schakel. Iedereen welkom, neem anderen mee!

• Hansweert, 22 februari. Vrouwenvereniging Hansweert organiseert een bingo voor dames in Kaj Munk om 19.30 uur. Info: Addy.v.d. Guchte, 0113-383038.

Een rubriek voor instellingen en verenigingen in Reimerswaal om hun evenementen en activiteiten aan te kondigen.

Kopij graag uiterlijk woensdag vóór 17.00 uur aanleveren via het formulier op www.reimerswaal.nl. Hier kunt u ook de spelregels nalezen.

Berichtjes

Kledingbeurs Krabbendijke Op 22 maart 2023 D.V. wordt in de zalen van de Ger. Gem. in Krabbendijke een kledingbeurs georganiseerd met mooie 2e hands zomerkleding. De verkoop is van 15.30-21.30 uur. Contante betaling. De opbrengst gaat naar stichting Joseba, MAF (familie Van Weele) en stichting For a Change. Info: kledingbeurskrabbendijke@gmail.com

5 15 februari 2023 - nr. 3393 Advertentieblad Reimerswaal

Wij zijn GESLOTEN van maandag 20 februari tot en met woensdag 22 februari!

De gevulde slagerstas, deze week met:

4 rundervinken, 4 Bourgondische burgers,

filetlapjes, 100 gram eisalade, 100 gram palingworst 20.00 Div. gevulde rolletjes 4+1 GRATIS Magere runderlappen

Katenspek 100 gram 1.89

Casselerrib 100 gram 2.39

Salami + gebraden gehakt + kipfilet 3 x 100 gram 5.50

Snellemarkt 5, 4416 BR Kruiningen • T: 0113 - 38 46 99 www.slagerijvansoest.nl

Belastingadviseurs B.V. Marijkelaan 11 4401 GE Yerseke

0113 57 26 20 info@baaij.nu www.baaij.nu

Heeft u als ondernemer hulp nodig bij uw administratie? Wij helpen u graag!

Of u nu alle administratie zelf wil doen, het gedeeltelijk of juist helemaal uit handen wil geven, we bieden voor elke situatie passende dienstverlening aan. Indien gewenst verzorgen we de jaarrekening en de aangifte inkomstenbelasting voor u. Hierbij letten we erop dat u geen aftrekposten misloopt, en dat de regels juist worden toegepast.

Wilt u meer weten of heeft u andere financiële of fiscale vragen? Neem contact met ons op om te zien wat we voor u kunnen betekenen.

Volop NIEUWE VOORJAARSCOLLECTIE kleding in de winkel!

Veel keus in betaalbare kleding voor JONGE MEIDEN

EXXCELLENT voor de grotere maten, verkrijgbaar in maat 42-54.

SUPER SALE! Merkkleding voor BODEMPRIJZEN! Nu € 15,- en € 20,- per stuk. (originele prijzen € 159, € 129, € 99 etc)

deze maand je HELE AANKOOPBEDRAG terug! Of een van de andere prijzen.

Altijd prijs bij aankoop vanaf € 40

VOLG ONS OP FACEBOOK EN INSTAGRAM

dinsdag t/m vrijdag 9:00 - 17:00 en zaterdag 9:00 - 16:00

De Zeeuwse verzamelaar voor al uw metaalafval!

Wijziging openingstijden m.i.v. 1 januari 2023

Op werkdagen zijn wij geopend van 07.30-17.00 uur

Op zaterdag in de oneven weken geopend van 08.00-12.00 uur Zaterdag in de even weken gesloten

A.s. zaterdag zijn we geopend www.groenleer.com

Hét adres voor al uw oud ijzer en metalen!

De Poort 25, 4411 PB Rilland

Tel. 0111 - 41 25 98

info@groenleer.com

Krab 6 4401 PA Yerseke Tel. 0113-573580

info@dewolfmaritime.com

We zoeken per direct een:

Service Engineer

Kom jij ons team versterken als Service Engineer? Met deze functie krijg je een afwisselende baan in een team van enthousiaste collega’s. De afwisseling komt terug in de taken die je uit zal voeren.

Daaronder valt bijvoorbeeld het keuren van maritieme reddingsmiddelen op schepen, maar ook in de werkplaats.

In de afgelopen jaren is ons bedrijf enorm gegroeid en zien wij voor de toekomst mooie kansen en ontwikkelingen. Om die ontwikkelingen uit te kunnen voeren, hebben we meer mensen nodig om ons team te ondersteunen! En we zien niet alleen ontwikkelingen voor ons bedrijf, maar jij kan je ook als medewerker verder ontwikkelen door bijvoorbeeld een opleiding of cursus te volgen die passend is bij je werk.

We vinden een veilige werkomgeving belangrijk, zodat jij je werk enthousiast en met positieve energie goed kan uitvoeren.

Hebben we jouw nieuwsgierigheid gewekt? Neem dan contact met ons op en ontdek je passie voor de scheepsvaart en maritieme industrie!

Contact opnemen kan via de mail: anne@dewolfmaritime.com of whatsapp: 06-51103906. Het is niet vereist om ervaring te hebben, dus laat van je horen en overtuig ons van jouw kwaliteiten!

Ook zijn wij per direct op zoek naar een:

Logistiek Medewerk(st)er

Laad, los, controleer en sorteer erop los! Als Logistiek Medewerk(st)er heb je een uitgebreid takenpakket. Je bent medeverantwoordelijk voor het magazijnbeheer, je zet orders klaar en verpakt deze om te versturen en je houdt je bezig met het bijhouden van de voorraad.

Waarom hebben we een openstaande functie? Wij zijn een groeiend bedrijf! Hierdoor heb je doorgroeimogelijkheden in het bedrijf en dat niet alleen! Wij zijn bereid om in jou te investeren, wat betekent dat jij een opleiding en/of cursus kan volgen die aansluit op je werk.

Wij vinden het belangrijk dat jij je in een veilige werkomgeving bevindt, zodat je met positieve energie en enthousiasme je werk kunt uitvoeren.

Geen ervaring, maar wel interesse? Je kan gewoon solliciteren, want wij zijn niet zozeer op zoek naar mensen met ervaring. Wij zijn op zoek naar iemand die zich wil ontwikkelen, wil leren en enthousiast zijn werk verricht.

Ben jij degene die past in ons team? Laat het ons weten via mail: anne@dewolfmaritime.com of whatsapp: 06-51103906.

6 Advertentieblad Reimerswaal 15 februari 2023 - nr. 3393
Baaij
4 stuks 9.98 Saté kant en klaar 2 porties 5.00 Gevulde baguettes 2 stuks 7.50 Kogelbiefstuk 250 gram 8.50 Snacksleetje ovenbakjes met lekkere snackjes 5.00 Woensdag en donderdag: Meergranenbrood 2e voor de halve prijs Volkoren 2e voor de halve prijs Bolussen 3+1
Eierkoeken 4+2
Saladeduo: Bourgondische beenhamsalade- + kipsalade 2 x 100 gram 3.50 Jonge kaas Weydeland lactosevrij 500 gram 6.50 Dinsdag en donderdag gehaktdag: Rundergehakt 1 kilo 9.75 Half om half gehakt 1 kilo 8.75 Losse worst 1 kilo 7.25
aankoop van
of meer: bakje vleessalade gratis!! Vrijdag en zaterdag: Broodreclames Vleeswarenkoopjes:
4
500 gram 7.50 Hamlappen 500 gram 4.98 Rundersteaks naturel en gemarineerd
GRATIS
GRATIS
Bij
25 euro
WIN

Licht Zeeland, dé expert op het gebied van hoogwaardig daglicht- en lichtadvies

Licht Zeeland in Kapelle is dé showroom in de regio met experts op het gebied van hoogwaardig daglichten lichtadvies. Claudia Muller startte in 2016 met haar bedrijf, dat toen nog ‘Van huis uit’ heette, in Middelburg. “Het concept is altijd hetzelfde geweest: het geven van goed lichtadvies. In Middelburg deden we dat nog vanuit een winkel in het centrum. Toen de adviestak groeide, zat deze echter steeds meer in de weg”, legt de eigenaresse uit. “We vinden het namelijk belangrijk om écht aandacht te kunnen geven aan mensen, naar hen thuis te kunnen gaan indien nodig en vervolgens met een gedegen plan te komen.” Daarnaast groeide de daglicht tak. “Toen LUXboX, fabrikant van dakserres en dakkapellen, vroeg of ik montagepartner voor heel Zeeland wilde worden, ben ik in 2019 samen met daglichtspecialist Jeffry van Dierendonck met Daglicht Zeeland gestart. We halen graag het daglicht bij mensen in huis, door middel van daglichtoplossingen in het dak. Denk aan complete zolderverbouwingen met een mooie LUXboX dakserre als basis, dakvensters, lichtkoepels, dakkapellen en lichtstraten. Ook zijn we dealer en gecertifi ceerd montagepartner van de

daglichtproducten en zonwering van Velux. We willen een belevingscentrum zijn waarin we klanten graag meenemen in dit unieke product. Daarvoor hadden we meer ruimte nodig. Inmiddels bestaat het team van Daglicht Zeeland uit een vast team eigen monteurs en uit Monique, die de klanten in de showroom aan de telefoon en per mail graag van dienst is.” Vorig jaar juli verhuisde de zaak naar Kapelle en ontstond de nieuwe naam Licht Zeeland. “Licht Zeeland is onderverdeeld in drie takken van sport: Daglicht Zeeland, Thuislicht Zeeland en Projectlicht Zeeland. Binnen die laatste tak willen we nog groeien. Niet in de vorm van grote projecten, maar we vinden het wel leuk om advies te geven voor kleinschalige kantoren en restaurants.” Voor het uitzoeken van de juiste verlichting voor je project of woning en het opstellen van een gedegen lichtadvies krijg je te maken met licht-en interieuradviseur Janneke. Ook Claudia zelf is dagelijks in de showroom te vinden.

Gevoel en sfeer

“Licht heeft veel invloed op hoe je je voelt. Natuurlijk kun je je thuiswerkbureau op een donkere zolder

plaatsen en daar een hele dag zitten werken, maar daar word je niet blij van. De lichtkleur en hoeveelheid licht doen iets met je ogen en concentratie.

Daarnaast doet een lichtplan iets met de sfeer en beleving van een huis. De juiste verlichting in een interieur is wat ons betreft de kers op de taart.”

Ontzorging van A tot Z

Licht Zeeland heeft een diverse klantengroep. “We hebben klanten voor wie we enkel een lichtplan maken, maar ook klanten die we van A tot Z ontzorgen. Dan adviseren we niet alleen, maar leveren en monteren we ook”, legt Janneke uit. “Mensen komen hier met een boodschap: ze zijn op zoek naar een oplossing voor hun lichtvraagstuk. Of dit nu bestaat uit het uitzoeken van nieuwe verlichting of het plaatsen van een dakserre op zolder. We adviseren, leveren en monteren. En dat alles in eigen beheer”, vult Claudia aan.

Op afspraak

Het is dus goed uitzoeken bij mensen wat hun lichtvraag is en daar nemen ze bij Licht Zeeland graag de tijd voor. “We streven er dan ook naar om zo veel mogelijk op afspraak te doen. Uiteraard mogen mensen ook binnenstappen wanneer ze in de buurt zijn en iedereen is welkom, maar wij kunnen ons werk alleen maar goed doen als we daar genoeg tijd en aandacht voor hebben. We gaan ook graag bij mensen thuis langs indien nodig, zodat we de woning of ruimte kunnen zien. Voor het maken van een lichtplan rekenen we kosten, maar een oriëntatiegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Dan kunnen we eerst kijken of er een klik is.”

7 15 februari 2023 - nr. 3393 Advertentieblad Reimerswaal
ADVERTORIAL

Plaatselijke Afdeling Waarde

TIJDREDE

D.V. woensdag 15 februari 2023 19.30 uur in de Adullamkerk te Waarde, ds. G.J. van Aalst.

Iedereen van harte welkom!

DESKUNDIG ADVIES MET KLANTGERICHTE OPLOSSINGEN

Sfeervolle

O

Pelletkachels aan

Neem contact met ons op voor een afspraak in onze showroom en ervaar het zelf!

Bel naar: 0113-551384

Nu tijdelijk met 100 KG gratis ENplus A1 houtpellets!

Wij wensen u voor 2022 een fijne buurt!

Bel voor een afspraak naar

Cv-ketel vervangen?

UITVAART ZORG

Bel of mail ons voor een vrijblijvende aanbieding!

Peter Butler

Verzekeren

Hypotheken

Pensioenen

Betalen

Wat wenst u voor uw buurt?

Sparen

Voor particulieren en ondernemers

Schrijf het op de wenskaart die u vindt bij ons kantoor. Of geef uw wens online door op regiobank.nl/buurtwens

Komend jaar laten we een aantal buurtwensen in vervulling gaan.

Dorpsstraat 48, 4413 BM Krabbendijke Tel. (0113) 50 30 13 rvh@zeelandnet.nl www.reimerswaalverzekeringen.nl

Reimerswaal Verzekeringen & Hypotheken

Dorpsstraat 48 4413 BM Krabbendijke T 0113 - 50 30 13 E rvh@zeelandnet.nl I www.reimerswaalverzekeringen.nl

Uw bank dichtbij.

en

Of jaarlijks onderhoud met een voordelig onderhoudscontract?

Telefoon

Al vanaf € 6,50 p/maand!

0113 340 381 | Benonistraat 3| 4421 DN Kapelle www.peterbutler.nl info@uitvaartpeterbutler.nl

Telefoon 0113 340 381 | Benonistraat 3 | 4421 DN Kapelle www peterbutler nl | info@uitvaartpeterbutler.nl

Rouwcentrum: Maalstede 1a Kapelle

Huren is ook mogelijk vanaf € 33,49 p/maand incl. onderhoud, storingen en garantie. 0113 - 551384 info@hkmn.nl

WhatsApp: 06 -86881088

Voor een persoonlijke uitvaart begeleiding

ERKEND

ERKEND INSTALLATIEBEDRIJF

CV, GAS, WATER EN ELEKTRA ONDERHOUD EN SERVICE

BEVEILIGINGSINSTALLATIE

KOELINSTALLATIES

WARMTEPOMPEN

Oostpolderweg 16 | 4413 NN Krabbendijke | Tel. 0113 50 18 51 info@versteegtechniek.nl | www.versteegtechniek.nl

ZORG IN DE REGIO

Allévo, zorg- en dienstverlening

Tel. 088-11 02 800, ook voor dringende hulp-vragen 24 uur per dag en in het weekend.

Buurtdiensten Reimerswaal

Voor alle hulp in het huishouden.

Team 1: Yerseke, Kruiningen, Hansweert, Schore.

Tel. 06 - 10 27 41 32. E-mail: reimerswaal@buurtdiensten.nl

Team 2: Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde.

Tel. 06 - 51 43 77 86. E-mail: reimerswaal2@buurtdiensten.nl

Buurtzorg Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde

Verzorging en verpleging, 06-23 28 29 80.

Buurtzorg Yerseke team dorp: 06-13 24 88 86.

Buurtzorg Yerseke team Moerplein: 06-82 13 34 00.

Buurtzorg Kruinigen en Hansweert: 06-12 54 66 52.

Clara Thuis

Voor vrijwillige terminale zorg aan huis.

Inlichtingen of aanmelding: Tel. 06-23496684 / www.clarathuis.nl

Maaltijd Thuis

Inlichtingen of aanmelden via Cliënten Service Bureau van zorggroep Ter Weel: 0900-22 44 88 0 (lokaal tarief). ma-vrijdag van 8.30-17.00 uur.

RST zorgverleners (Reformatorische zorg)

7 dagen per week, 24 uur bereikbaar voor verpleging en verzorging. Tel. 085 - 80 88 162.

De Luisterlijn

Altijd tijd voor een gesprek 0900-0767. Vertrouwelijk, anoniem, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Vrijwilligershulp Krabbendijke Handje Extra Voor als u even een handje extra kunt gebruiken bij bijvoorbeeld het boodschappen doen, mantelzorgondersteuning, begeleiding en vervoer bij bezoek huisarts of ziekenhuis. 06-20 12 70 15 handjeextrakrabbendijke@gmail.com

Stichting Korrelatie

Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-18.00 uur 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl

Verloskundigen Reimerswaal

Bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Tel. 0113-50 38 42. www.verloskundigenreimerswaal.nl

Verloskundigen Zuidwesthoek

Spreekuren in Rilland, Hoogerheide en het MoederKindcentrum in ‘het Bravis’ te Bergen op Zoom, 24/7 bereikbaar op 06-46 61 65 55, www.verloskundigenzuidwesthoek.nl, verloskundigenzuidwesthoek@outlook.com

Vrijwilligershulp Klusteam Rilland

Wij ondersteunen bij het verbeteren van de leefomstandigheden van iedere volwassene ongeacht leeftijd, ziekte, handicap, of anderszins bijvoorbeeld bij klusjes maar ook indien u behoefte heeft aan dagelijks telefonische controle hoe het met u gaat. 06-51 36 46 28

Diabeteslijn: 033-46 30 566, info@dvn.nl

Adviesbureau Veilig Langer Thuis Wonen (VLT)

De wegwijzer voor ouderen en mantelzorgers! Voor kosteloos, vrijblijvend, onafhankelijk advies, op het gebied van praktische zaken, zorginhoudelijke zaken, wet en regelgeving en voor het bieden van een luisterend oor zijn we bereikbaar op: tel. 06-49329487, e-mail: info@adviesbureau-vlt.nl.

WEEKENDDIENSTEN

Avond- en weekenddiensten huisartsen Voor medische spoed belt u buiten kantooruren (17.00-08.00 uur ’s morgens) de Huisartsenpost, telefoon 0900-1785. De huisartsenpost is gevestigd op het terrein van het Admiraal de Ruyterziekenhuis.

Weekenddienst tandartsen

Spreekuur vanaf 10.00 uur. Bellen voor een afspraak: tel. 06-22 34 72 09.

Weekenddiensten dierenartsen

Gezelschapsdieren:

Kliniek Dier & Arts en Dierenkliniek Goes; bellen voor een afspraak: tel. 0113-33 01 15.

Landbouwhuisdieren: 0113-34 24 86

8 Advertentieblad Reimerswaal 15 februari 2023 - nr. 3393
Ook voor uw steunzolen! Dorpsstraat 100 - Krabbendijke - Tel. 0113-501589 Volg ons ook online: @Smit_Schoenmode - SmitSchoenmode Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws, acties en trends… vind ons leuk op facebook!
ook onze webshop:
RESTANTENVOORDEEL Kom gerust eens kijken en passen... De laatste restanten dames-, heren- en kinderschoenen NU 50% korting De nieuwe voorjaarscollectie staat ook alweer in de winkel... Leuke nieuwe mode... www.bakkerijhetzand.nl Dorpsstraat 82 • Krabbendijke • Tel. 0113 - 50 64 90
Bezoek
onlinemerkschoenen.nl
R eimer sw aa l ve rz ek ering en & h ypothek
PELLETKACHELS EN BIOMASSAKETELS DEALER
Zie ook onze website: hkmn.nl/onderhoud
Het adres voor een Respectvol afscheid.
Stiltehuis Peter Butler: Kitskinderscheweg 1, 4421 PJ Kapelle

ZOEK EN WIN

Uit welke advertentie komt onderstaand detail?

Als oplossing stuurt u uiterlijk vrijdag in de week van plaatsing de naam van de adverteerder, de pagina waarop de advertentie staat en het weeknummer m.v.v. uw naam en adres naar: ljmeeuwsen@velzenbv.nl of Drukkerij van Velzen, Zuidweg 19, 4413 NL Krabbendijke

Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken die een waardebon ontvangt t.w.v. € 7,50, te besteden in onze boekhandel.

De oplossing van week 6 was: pag. 5 Pelma keukens

Winnaar:

Amy van den Berge

Moerdamme 13

Oostdijk

Hansweert-Schore:

Kerkdiens † en

Protestantse Gemeente: 10.00 uur pastor drs. P. Roggeband-Baaij.

Rooms Katholiek: 9.30 uur Th. de Deckere / A. van Veldhoven.

Krabbendijke:

Hervormde Gemeente: 9.30 uur ds. F. Wijnhorst en 17.00 uur ds. S.A. Doolaard.

Protestantse Gemeente: 9.30 uur ds. A. v.d. Beld.

Gereformeerde Kerk: 9.30 uur dhr. J. Veltrop.

Gereformeerde Gemeente: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst.

Kruiningen:

Protestantse Gemeente: 10.00 uur ds. L. de Ronde.

Hersteld Hervormde Gemeente: (Kruiningen) 9.30 en 16.00 uur ds. W.J.C. van Blijderveen; (Krabbendijke) 12.00 uur ds. W.J.C. van Blijderveen en 18.00 uur ds. S.T. Lagendijk.

Gereformeerde Gemeente: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst.

Gereformeerde Gemeente in Nederland: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst.

Vrije Gereformeerde Gemeente: 10.00 en 17.00 uur ds. G. Bredeweg.

Rilland-Bath:

Protestantse Gemeente: 10.00 uur ds. P. de Graaf.

Gereformeerde Gemeente: 9.30 uur ds. P.C. Vlot, 14.00 uur leesdienst en 19.00 uur ds. H. Hofman.

Vrije Evangelische Gemeente: 10.00 uur br. Jager.

Waarde:

Hervormde Gemeente: 10.00 uur ds. A. Hamstra.

Gereformeerde Gemeente: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst.

Yerseke:

Hervormde Gemeente: 10.00 uur ds. C. Biemond-Spek.

Hervormde Gemeente Rehoboth: 9.30 uur kand. A.M. van Manen en 17.00 uur ds. A.L. Molenaar.

Gereformeerde Kerk: 9.30 uur br. J. Rijken.

Gereformeerde Gemeente: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst.

Vrije Evangelische Gemeente: 10.00 uur br. A. den Hollander.

Goudverf VERF en TOEBEHOREN

uitstekend advies en service

WWW.GOUDVERF.COM 06-40 64 92 39 info@goudverf.com Verzending, afhalen en bezorgen mogelijk!

Scooter / motor verhuur & onderhoud

Choorhoekseweg 12a, 4424 NW Wemeldinge kloostermanmotoren@gmail.com, 0623898610

www.kloostermanmotoren.nl

Molenlaan 10 | 4401 CC | Yerseke 0113-573082 (24 uur per dag bereikbaar) www.begrafenisverzorgingvanburg.nl

I.v.m. vakantie zijn wij niet bereikbaar van 14 t/m 25 februari 2023.

Psalmzangavond

met de psalmberijming van ds. C.J. Meeuse

D.V. zaterdag 18 februari in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente van Krabbendijke.

Deze avond wordt er uit de psalmberijming van ds. Meeuse gezongen. Hij hoopt ook psalmen toe te lichten. Iedereen is van harte welkom.

Aanvang 19.00 uur

Er is een pauze tussendoor, zodat de jonge(re) kinderen er ook het eerste deel bij kunnen zijn. Er is een collecte voor 2 doelen: Stichting For a Change Malawi en zendingsgemeente ds. M.L. Dekker | Israël. Iedereen van harte welkom (ook mensen van buiten onze gemeente). We zien uit naar een mooie avond!

Spruiten 500 gram 0,79

Verse Zeeuwse sla per krop 0,99

Mineola’s 6 stuks 2,49

Grapefruit 7 stuks 2,49

We hebben volop pootgoed, de eerste plantjes voor in de kas en mooie viooltjes!

Aanbiedingen geldig van woensdag t/m zaterdag

Sluisweg 4‧4416 NH Kruiningen

Reparaties op korte termijn Ook in de avonduren geopend Reparatie en onderhoud van alle merken auto’s Altijd op de hoogte van de nieuwste technieken

9 15 februari 2023 - nr. 3393 Advertentieblad Reimerswaal
www.fruitschuurkruiningen.nl‧T.
Openingstijden:ma.-vr.8:00-12:00/13:00-17:30‧za.8.00-15.30
06 - 391 452 83
uur
WWW.GARAGEHOOGESTEGER.NL GARAGE HOOGESTEGER DIJKWELSESTRAAT 59 • KAPELLE • TEL (0113) 34.13.15

Op D.V. vrijdag 17 februari zijn onze lieve

opa en oma O e

45 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd!

Liefs van: Kaya en Emre Carielin en Christian Sienna, Rosa en Enzo Jelte en Ryan

Izak en Cocky Otte Zandweg 29 4416 NC Kruiningen

Na een periode waarin zijn gezondheid achteruitging, is toch nog onverwacht overleden

Adri Koole broer, zwager, oom in de lee ijd van 92 jaar.

Familie Koole

Goes, 7 februari 2023

De begrafenis hee volgens de wens van de overledene in besloten kring plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats in Yerseke.

Een stoel blij leeg en stem blij zwijgen… Maar in ons hart zullen de herinneringen voor altijd blijven

Verdrietig, maar dankbaar voor alle mooie en jne herinneringen, delen wij u mee dat is overleden mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, trotse oma en overoma

Dien van der Maas-Westveer in de lee ijd van 78 jaar.

Cees van der Maas Jeannet Roy en Amber, Anna-Mae, Minze, Vela Kevin Martin en Leona

8 februari 2023

Raadhuisstraat 33, 4414 AH Waarde. Er is gelegenheid tot condoleren op woensdag 15 februari om plm. 15.00 uur in dorpshuis MeerWaarde, Mauritsstraat 4 te Waarde.

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Na een periode van ziekzijn, is op 8 februari zacht en kalm van ons heengegaan onze zus, schoonzus en tante

Dien van der Maas-Westveer

in de lee ijd van 78 jaar.

Waarde

Fam. Westveer

Bedroefd delen wij u mee dat de Heere plotseling uit ons midden wegnam mijn geliefde zoon, onze broer, zwager en oom Laurens den Broeder

1 januari 1980 - 8 februari 2023

Geve de Heere ons kracht om dit te dragen.

Yerseke: Eipie den Broeder-Vos Kees den Broeder, in liefdevolle herinnering Annette, in liefdevolle herinnering

Yerseke: Arnold en Krijnie, Gerlinde

Oostkapelle: Jan-Kees en Marinka, Lars, Fleur

Correspondentieadres: Violenlaan 44 4401 HR Yerseke

De rouwdienst en begrafenis hebben maandag 13 februari plaatsgevonden.

Met ontroering hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Laurens den Broeder

We wensen de familie Gods ondersteuning toe.

Dave en Gerda Kodde en kinderen

Yerseke, 8 februari 2023

Na afnemende gezondheid hebben we verdrietig afscheid moeten nemen van onze zwager en oom Rinus van Houte

We wensen onze nicht Marjoke met haar echtgenoot Jan, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Maatje Dees-Grootjans

Riet en Frans Traas-Dees

Adrie Rijnhout-Dees

Neven en nichten

In dierbare herinnering aan allen die hem zijn voorgegaan

Waarde, 5 februari 2023

Na een kortstondige ziekte is overleden onze geliefde schoonzuster en tante

Dien van der Maas-Westveer

Frans van der Maas

Mina van der Maas

Leen van der Maas

Marijn – Ina van der Maas

Piet van der Maas

Neven en nichten

Wij gedenken degenen die ons zijn voorgegaan.

Waarde, 9 februari 2023

Prachtige jaren, niet treuren dat ze voorbijgingen, maar glimlachen dat ze zijn geweest….

Verdrietig, maar met mooie herinneringen, hebben we afscheid genomen van

Yerseke, 16 augustus 1934 Tholen, 6 februari 2023

62 jaar getrouwd.

Marie Lamper-Moelker

Jacco en Annemarieke Janine en Jan Sanne en Remco, Aimée, Mayte Evan en Heater Yves en Joyce Isa en Justin Guusje

Teun

De crematie heeft in stilte plaatsgevonden.

Correspondentieadres: Van Randwijckstraat 39, 4401 KL Yerseke

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Psalm 121

Verdrietig, maar dankbaar voor het vele dat hij voor ons hee betekend, geven wij kennis dat de Here van ons hee weggenomen, onze lieve zorgzame vader, opa en overopa

Marinus Jacob Mol

sinds 4 april 1989 weduwnaar van Neeltje Adriana Mol-de Feijter in de lee ijd van 92 jaar.

’s-Heerenhoek: Esther en Henk Balleur-Mol

Waarde: Cees en Joke Mol-Meeuwsen

Ovezande: Rebecca en Willie de Winter-Mol Klein- en achterkleinkinderen

8 februari 2023

Correspondentieadres:

Aalbessestraat 44e, 4413 DE Krabbendijke

De begrafenis hee inmiddels op dinsdag 14 februari plaatsgevonden te Waarde.

Voor de vele blijken van belangstelling en het medeleven dat wij van u mochten ontvangen na het overlijden en bij de begrafenis van onze zorgzame vader, opa en overopa

Anthonie Johannis Kruijsse  betuigen wij u onze welgemeende dank.  De wijze waarop u met ons hebt meegeleefd, zowel persoonlijk als schri elijk, hee ons erg goed gedaan.

Connie en Cees Janssen-Kruijsse

Jan en Ankie Kruijsse-van Damme  Klein- en achterkleinkinderen

Yerseke, februari 2023

Na een jarenlange vriendschap is van ons heengegaan

Corrie Lobbezoovan der Maas

We wensen Wim en de kinderen heel veel sterkte toe.

10 februari 2023

Jaap † en Mien Cysouw Han en Bea Nagelkerke

Voor de vele blijken van medeleven rondom het overlijden van mijn geliefde man, onze lieve vader, meelevende opa en overopa

Marinus Boone

zeggen wij u hartelijk dank. Het hee ons goed gedaan.

Corrie Boone-Visscher Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Kruiningen, februari 2023

10 15 februari 2023 - nr. 3393 Advertentieblad Reimerswaal

Ik wil iedereen bedanken voor de kaarten, telefoontjes en cadeaus bij mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst, ook namens Janny. Jo de Koeijer Krabbendijke

We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het meeleven tijdens de zwangerschap en de vele kaarten, cadeaus en aangeboden hulp die we hebben gekregen na de geboorte van ons dochtertje en zusje Evi. Het heeft ons goed gedaan.

Krien en Rika de Koster en kinderen Waarde DEZE

Dinsdag: 9 tot 11.30

Donderdag: 9 tot 11.30 en 19.00 tot 21.00

Onderhoud

Vrijdag: 9.00 tot 11.30

ZATERDAG: 9.00 tot 11.30

s aan alle merken cv-ketels!

ls

FRUITTEELTBEDRIJF BLOK

Appels en peren

Fruit- en groentesappen

Suikervrije jam/stroop

Glutenvrij/suikervrij snoep

Cadeaupakketjes klein en groot

Meel en bakmixen

Aardappelen, uien en eieren

Gentmansdijk 2a

Krabbendijke

Zaterdag a.s. wordt weer OUDPAPIER opgehaald t.b.v. de zending te Krabbendijke. We beginnen om 8.30 uur.

Zet u het s.v.p. gebundeld gereed? De zendingscommissie

Cv-ketel vervangen?

OPENINGSTIJDEN voorjaarsvakantie:

Bel voor een afspraak naar 0113 - 551384.

Maandagmiddag: 1 tot 5

Bel of mail ons voor een vrijblijvende aanbieding!

Woensdagmiddag: 1 tot 5

Of jaarlijks onderhoud met een voordelig onderhoudscontract?

Zaterdagmorgen: 9 tot 12

Al vanaf € 6,50 p/maand!

Online: www.destoffenkantine.nl

Zie ook onze website: hkmn.nl/onderhoud

Zuidweg 21, Krabbendijke

ZONWERING ROLLUIKEN

Huren is ook mogelijk vanaf € 33,49 p/maand incl. onderhoud, storingen en garantie. 0113 - 551384 info@hkmn.nl WhatsApp: 06 -86881088

DORPSSTRAAT 46A

KRABBENDIJKE 0113-502188

Onder

aan alle merken cv Bel voor een afspraak naar 0113

Of jaarlijks onderhoud met een onderhoudscontract?

Al vanaf € 6,50 p/maand!

Zie ook onze website: hkmn.nl/onderhoud

Kip grillworst

diverse smaken 100 gram, nu

1.39

Verse kipdrumsticks

11 15 februari 2023 - nr. 3393 Advertentieblad Reimerswaal
WEEK IS DE
KANTINE OPEN OP:
onderhoud
WITGOED en INBOUWAPPARATUUR STORING M ELDEN? Bel 06 - 53 59 81 10
Verkoop, reparatie en
van
VOOR BINNEN EN BUITEN OOK VOOR ONDERHOUD
ons afspraak en 551384 gratis houtpellets!
Dorpsstraat 70 4413 BN Krabbendijke - Tel. 0113-26 99 59 OPENINGSTIJDEN: Dinsdag 09.00-12.00 uur Woensdag 09.00-12.00 uur 13.00-17.00 uur Donderdag 09.00-12.00 uur 13.00-17.00 uur Vrijdag 09.00-12.00 uur 13.00-17.00 uur ‘s avonds op afspraak Zaterdag 09.00-15.00 uur
week...
wintercollectie!!
laatste jassen 50% korting
Lilytime 50% korting Restant sjaals € 7,50 De nieuwe voorjaarscollectie komt ook weer binnen!! 4 stuks € 50,€ 15,00 per stuk! Wees er snel bij! OP=OP www.eloisemode.nl Volg ons ook op Facebook en Instagram! Rouwcentrum Waardig Koninginneweg 2 4414 AM Waarde Tel . 0113 - 504199 info@uitvaartzeeland.com www.mariva-uitvaart.nl * eigen rouwcentrum * twee familiekamers * 24/7 toegankelijk * eigen rouwvervoer Wij staan op de vrijdagmarkt te Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur Geldig op de vrijdagmarkt in Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur. 6,00 7,50 4,75 4,00 Op de markt in Yerseke en Wemeldinge Fabiusstraat 100, 3248 AK Melissant Tel. 0187 - 60 36 30 - e-mail: cndonselaar@kliksafe.nl www.cordekaasboer.nl Boeren extra belegen Heerlijk smeuïg en pikant, kilo 12.95 Slagerssalami 100 gram 1.69 Verse scharreleieren 10 stuks 2.25 Keurslagerij VAN VELZEN Dorpsstraat 84 4413 CE Krabbendijke tel. 0113-501548 www.vanvelzen.keurslager.nl LEKKER VOORDELIGE KWARTETJES, KEUZE UIT: 4 kipschnitzels, 4 gehaktballen, 4 boerenvinken, 4 winterburgers, 2 pakketjes, samen 9,50 LEKKER BELEG Gegrilde procureur, mosterdrollade, pepercervelaat, gegrilde boterhamworst 3 x 100 gram 5,60 KEURSLAGERKOOPJE Kip-dubbeldekker per stuk 2,70 Shoarmapakket k/v 500 gram, broodjes + saus 8,95 SALADEDUO VAN DE WEEK Boerenham-, tonijn-pikant-, omeletspek-, en oude kaassalade 2 x 100 gram 3,75 KEURSLAGER CULINAIR Noedels met kip portie 5,99 WOENSDAG GEHAKTDAG!!! TROTS VAN DE KEURSLAGER Gepaneerde schnitzels, varkens of kip 100 gram 1,30 Kijk op www.keurslager.nl voor mooie en lekkere recepten AANBIEDINGEN GELDIG T/M 2 MAART 2023 VERMARE KRABBENDIJKE Oostweg 27, Krabbendijke, tel. 0113-501391, www.vermarevof.nl tussen 18.00-19.00 uur gesloten VOLOP KEUS IN FIETSHELMEN Zeer geschikt voor senioren, in verschillende prijsklassen.
Laatste
Restanten
De
Restant

Geschiedenis

Molen de Hoed, Waarde.

Deze fraai gerestaureerde molen heeft een bijzondere geschiedenis, want een paar keer is deze houten standerdmolen verplaatst. Oorspronkelijk stond deze molen in Gent en was daar bekend onder verschillende namen. Zo wordt in oude geschriften zowel de naam Rode Roe-molen als ook Het Rodehoedje gebruikt. De oudst bekende notering dateert van 1366 en wordt bewaard in het stadsarchief van Gent.

In 1857 verhuisde de molen naar Kruiningen. Molenaar J. van Dijke werd toen de eigenaar voor een bedrag van fl 5.800,( € 2.630,-). Deze aanschafsprijs was inclusief een nieuw woonhuis en stal. De Watersnoodramp in 1953 was bijna fataal voor de molen, want door de sterke stroming was de molen van de teerlingen gezakt en zandzakken konden maar net voorkomen dat de molen instortte. Er was flinke schade ontstaan en helaas dekte het Rampenfonds de schade niet, zodat de molen snel in verval raakte. Tien jaar later werd nog wel een restauratie uitgevoerd, maar toen in 1977 de laatste molenaar overleed, kocht de gemeente Reimerswaal de molen.

Omdat verhalen er toe doen...

Deze werd vervolgens afgebroken en in onderdelen opgeslagen. Heropbouw op dezelfde locatie was niet mogelijk en toen enkele jaren later de gemeente de molen overdroeg aan de vereniging de Zeeuwse Molen werden plannen gemaakt en subsidies aangevraagd. Na veel voorbereidingen werd in 1989 de molen opgebouwd op de huidige locatie

bij Waarde. De feestelijke ingebruikstelling was door prins Claus in 1993, hij was beschermheer van de vereniging de Hollandse Molen. Inmiddels zorgt de stichting Molen De Hoed dat deze van origine Vlaamse standerdmolen in goede conditie blijft.

Het voorjaar lonkt bij Neels Krabbendijke

Tuinderskwaliteit Oranjebandzaden!

Groentezaden

Bloemenzaden

Kweek benodigdheden

Groente & Fruit

100% organische meststof

• Met extra veel kalium voor verse en smaakvolle groenten, kruiden en vruchten

• Bevat micro-organismen voor meer bodemleven en optimale plantengroei

• Toepasbaar in de biotuin

Nu ook weer prachtige Violen en Primula’s Slaplantjes

Actieprijs!

15,99

Kwekerspotgrond

Proffesionele potgrond voor universeel grbruik

• Voor eenjarige planten, groenten, kruiden en kamerplanten

• Met kokosvezel voor een langdurige vezelstructuur en een gelijkmatige waterverdeling

• Luchtige voedingsbodem met optimale drainage dankzij perliet

• Met lavameel voor sterke en gezonde planten

• Met organische voeding tot 150 dagen

• Toepasbaar in de biotuin

Vivimus

Universele bodemverbeteraar

• Om te mengen in de grond bij het aanplant

• Verbetert de bodemstructuur

• Bevordert de inworteling

• Stimuleert het bodemleven

• Toepasbaar in de biotuin

Zwarte grond

gemengd organisch bodem verbeterend middel, rijk aan organische stof op basis van tuinturf en groencompost

4zakken

Actieprijs!

40 liter, 9,79

8,99

12,50

tuin & dier doe-het-zelf

12 15 februari 2023 - nr. 3393 Advertentieblad Reimerswaal Dorpsstraat 89 Krabbendijke tel. 0113 50 22 30 - neelskrabbendijke.nl
Actieprijs! Ruime keuze in:
60 liter 17,79
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.