Advertentieblad Reimerswaal - week 6 - 2022

Page 1

9 februari 2022 • week 6 • jaargang 85 nr. 3340

Advertentieblad Reimerswaal De nieuwe collectie is binnen Ruime keuze aan badmeubelen!

Wij verzorgen graag uw badkamer van ontwerp tot uitvoering met onze eigen monteurs!

Complete renovatie van uw badkamer en/of toilet! Digitaal 3D-ontwerp van de badkamer Alle werkzaamheden met eigen tegelzetter en monteurs Eén aanspreekpunt voor verkoop en montage Wij hebben de totale oplossing Eigen showroom in Rilland voor uw badkamer! Kom gerust eens langs in onze showroom voor een vrijblijvend advies.

HOEKMAN tussen de Scheldes Valckenisseweg 32 4411 BR Rilland

Neem vooraf wel even telefonisch contact op, zodat we u nog beter kunnen helpen.

info@hkmn.nl 0113 - 55 13 84

KOLE

opt iek

ie ren t l t Y isa e aa t n i v al vlomin apij eg pvc la t kooijman woning- & projectstoffering

Yerseke | Tel. +31(0)113 202138 | Mob. +31(0)6 25030718 info@destoffeerders.nl | www.destoffeerders.nl

Mail, app of bel ons:  info@koleoptiek.nl 06-28362039  0113-571590

brillen

Noordzandstraat 11

contactlenzen

tel: 0113-571590

Yerseke

de speciaalzaak voor oost-zuid-beveland

Weekblad Huis-aan-huisbezorging in 9200 gezinnen in de gemeente Reimerswaal. Wekelijkse verspreiding op woensdag. Advertenties inleveren op donderdag en vrijdag, maar uiterlijk op maandagmorgen vóór 12.00 uur bij Zuidweg 19 4413 NL Krabbendijke tel. 0113-501402 e-mail: info@velzenbv.nl

www.advertentiebladreimerswaal.nl

KENT U DE VOOR- EN NADELEN VAN HET ZANDDIJKTRACÉ (ROZE-ZWART) EN HET POLDERTRACÉ (ROOD)? Wist u dat met tracé roze-zwart: - de provincie nu al niet meer weet hoe ze binnen het budget moeten blijven en in het ontwerp knippen in essentiële zaken als veiligheid en toekomstbestendigheid? - er geen gescheiden fietspaden komen en kwetsbare fietsers naar o.a. Krabbendijke en het station samen met landbouw-verkeer op onverantwoorde wijze de weg moeten delen? - de carpool A58 verdwijnt? - de grote rotonde Nishoek al geschrapt is omdat de bestaande nog wel 10 jaar (!?) meekan? Dat dit het verschuiven van het probleem is? - de ontsluiting van de kern Yerseke en het bedrijventerrein Olzendepolder nog jarenlang op zich laat wachten omdat de aanleg gefrustreerd zal worden door ellenlange procedures? - tijdens de aanleg er nog eens jarenlange hinder ontstaat en Yerseke vrijwel onbereikbaar wordt? En dat er ook geen calamiteitenroute meer aanwezig is?

Wist u dat met tracé rood: - u als bewoner kiest voor een toekomstbestendige oplossing, waarin kinderen, volwassenen en bedrijven op een veilige manier van en naar Yerseke en Kruiningen kunnen reizen? - er gekozen wordt voor een toekomstbestendige ontsluiting niet alleen van Yerseke en haar bedrijventerreinen maar ook Kruiningen en Oostdijk? - er ruimte komt voor groei van onze bedrijventerreinen Olzendepolder en Nishoek en dat de bedrijven waar wij trots op zijn en die ons welvaart geven kunnen blijven groeien?

- niet onnodig gezinnen zwaar gedupeerd worden?

d i g, n e t s e b t s Toekom en veilig snel

! É c a r t r e d l o p n e e ! E r I o T I o T v E P E ga D N E K E T


2

Advertentieblad Reimerswaal

9 februari 2022 - nr. 3340

Reimerswaal info

Kijk ook op: www.reimerswaal.nl

Wekelijkse informatierubriek Gemeente Reimerswaal

Wist jie dat…? op maandag 21 februari een Online Sportcafé georganiseerd wordt? Op maandagavond 21 februari a.s. om 19.30 uur organiseert de gemeente een Online Sportcafé! We gaan graag in gesprek met sportaanbieders of geïnteresseerden over interessante onderwerpen op het gebied van sport en bewegen. We kijken terug op het 1e jaar dat we actief aan de slag zijn gegaan met het beweegakkoord, maar we kijken natuurlijk ook vooruit naar een manier om samen nog meer uit het beweegakkoord te halen. Samen streven we naar een vitaler Reimerswaal.

Vergaderagenda

Contactgegevens

• Opinie/besluitraad: Dinsdag 22 februari, 19.30 uur. Gemeentehuis. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl • WMO-raad: Donderdag 10 februari, 13.30 uur, K.C. de Haven, vergaderstukken op www.reimerswaal.nl

Algemeen telefoonnummer: 14 0113 E-mail: gemeente@reimerswaal.nl WhatsApp: 06-23 23 69 42. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen. Berichten worden behandeld tijdens onze openingstijden. Publieksbalie: Gemeentehuis, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen. De balie voor burgerzaken is uitsluitend op afspraak geopend. Op sommige dagen ook buiten de algemene openingstijden van het gemeentehuis. Kijk op www.reimerswaal.nl voor een beschikbaar tijdstip of bel ons via telefoonnummer 14 0113.

Wilt u meeluisteren of in gesprek gaan, stuur dan voor dinsdag 15 februari a.s. een e-mail naar j.van.langevelde@reimerswaal.nl.

Activiteitenkalender op www.inreimerswaal.nl

Openingstijden gemeentehuis: Maandag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur Vrijdag 8.30 - 12.00 uur Afspraken met raadsleden: Griffie - telefoon: 14 0113 of griffie@reimerswaal.nl

Sinds 2 jaar maken we gebruik van de website www.inreimerswaal.nl. Op deze website staan verschillende ‘tegels’. De 1e tegel is de activiteitenkalender. Deze proberen we samen met organisaties uit onze gemeente zo actueel mogelijk te houden. Er staan dus verschillende evenementen op voor jong en oud! Bent u op zoek naar een wandeling of misschien benieuwd wanneer de EHBO-cursus van start gaat? Ook de leuke activiteiten die de jeugd- en jongerenwerkers in de voorjaarsvakantie aanbieden staan alweer in de kalender! Naast de activiteitenkalender zijn er nog meer interessante ‘tegels’, zo kunt u onder andere vinden welke verenigingen en stichtingen er zijn in ieder dorp en vindt u meer informatie over NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland die plaatsvindt op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart a.s. Organiseert uw vereniging of stichting evenementen die u graag in de activiteitenkalender opgenomen ziet worden? Of ontbreekt er iets op deze website? Stuur dan een mail naar in@reimerswaal.nl. Hier kunt u ook terecht met vragen en/of opmerkingen.

Praat mee over groen in uw dorp en vul de enquête in! Voor het maken van het nieuwe groenbeleid vindt de gemeente het belangrijk om te weten hoe u over het openbaar groen in uw dorp denkt. Bijvoorbeeld: ‘Wat vindt u van de hoeveelheid groen in uw dorp?’ ‘Zijn er genoeg mogelijkheden om te wandelen in het groen?’ Of ‘Vindt u een nette uitstraling van het groen belangrijker dan duurzaamheid?’ Daarom willen we u vragen een online vragenlijst in te vullen. Het invullen kost u ongeveer 10 minuten. Uw inbreng wordt gebruikt om te helpen bij het maken van keuzes voor het nieuwe groenbeleid. Doe mee vóór 28 februari 2022 Ga naar www.reimerswaal.nl/praat-mee-overgroen en vul de vragenlijst in. Ook kunt u via deze link plekken aanwijzen op een digitale kaart die u waardevol vindt. Doe dit vóór 28 februari 2022.

PRAAT MEE OVER OPENBAAR GROEN Vul de

enquête

in

Van

7 tot 27 februari

Vorm een visie en deel uw mening

reimerswaal.nl

www.reimerswaal.nl

Zo lang mogelijk thuis wonen en hulp nodig? Of kan je anderen helpen? Bezoek de nieuwe website bedanktdatjehelpt.nl Elkaar helpen, naar elkaar omkijken. Je naasten ondersteunen waar het kan, maar deze naasten ook om hulp durven vragen wanneer je er zelf écht niet meer uitkomt. Alleen zo blijven we zo lang mogelijk zelfstandig. Op de nieuwe website www.bedanktdatjehelpt.nl staan tips wanneer en voor wat je om hulp kunt vragen, of hoe je hulp kunt bieden. ‘Doordat mijn kleinzoon de drempels in mijn huis heeft weggehaald kan ik me weer vrij bewegen.’ Nee heb je, hulp kun je krijgen! Kom je er in je eentje niet uit, maar heb je ook geen familie, buren, vrienden of vrijwilligers in je omgeving die je kunnen helpen? Dan kom je wellicht in aanmerking voor een maatwerkvoorziening via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In dit geval kun je contact opnemen met de gemeente, vraag naar Judith Schrijver, 14 0113.

Afspraken met leden college burgemeester en wethouders: Bestuurssecretariaat - telefoon: 14 0113 of bestuurssecretariaat@reimerswaal.nl Noodgevallen openbare ruimten: Voor dringende noodgevallen aan wegen, rioleringen, openbaar groen en dergelijke, buiten kantooruren. Telefoon: 06-53702470. Heeft u een verstopping? Neem dan altijd eerst contact op met de gemeente. Inloopspreekuur wijkagenten: De wijkagenten van de gemeente Reimerswaal houden iedere donderdag van 09.00 tot 12.00 uur inloopspreekuur in het politiesteunpunt Kruiningen. Het steunpunt zit op de 1e verdieping van Bachten Vaete, Brouwerijstraat 1 in Kruiningen, tegenover het gemeentehuis. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Voor ouders/verzorgers, jongeren tot 23 jaar en professionals met alle vragen over opvoeden en opgroeien. Telefoon of WhatsApp: 06-40736270 maandag t/m vrijdag van 09.00-11.30 uur, behalve op donderdag of cjg@reimerswaal.nl. Jeugd- en jongerenwerk: Jeroen Kempees, telefoon 06-24928651 of j.kempees@reimerswaal.nl Stefan Koeman, telefoon 06-36275721 of s.koeman@reimerswaal.nl Werk, inkomen en zorg (WMO): Voor aanvragen/aanmelding/informatie/ advies kunt u terecht bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ, in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes. Telefoon: 0113-239 100. www.grdebevelanden.nl/wiz Servicepunt vrijwilligers(werk) Reimerswaal: Heeft uw organisatie nieuwe vrijwilligers nodig of wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Bel 14 0113 of ga naar www.inreimerswaal.nl Dé activiteitenwebsite op het gebied van sport, bewegen, cultuur, zorg en vrijwilligerswerk in Reimerswaal. Collectief vervoer nodig? Bel 0113-745050.


3

9 februari 2022 - nr. 3340

Advertentieblad Reimerswaal

Zaalvoetbaltoernooi Reimerswaalse jongeren Vrijdag 4 maart a.s. organiseert de gemeente Reimerswaal een zaalvoetbaltoernooi voor jongeren (middelbare schoolleeftijd tot 19 jaar) uit onze gemeente. Het toernooi start iets na 20.30 uur in de Reimerswaalhal, Blauwhoefseweg 1 te Kruiningen. Wil je meedoen, vorm

dan een team van minimaal 6 spelers en meld jezelf aan via www.inreimerswaal.nl (ga naar de activiteitenkalender). Nadat je per e-mail een bevestiging hebt ontvangen is de aanmelding definitief. Deelname is gratis!

Let op: tijdens dit toernooi zijn de op dat moment geldende coronamaatregelen van kracht! Neem voor vragen of opmerkingen contact op met Jordan van Langevelde. Hij is bereikbaar per e-mail: j.van.langevelde@reimerswaal.nl of telefonisch: 14 0113.

Ontwerp structuurvisie ‘De groene kamers van Rilland’ gereed ATTENTIE!

Iedereen die naar de voorstellingen wil komen moet nog steeds kunnen aantonen dat ze of gevaccineerd zijn (QR-code op uw mobiele

telefoon of schriftelijk bewijs van vaccinatie) of een recent testbewijs kunnen overleggen of een bewijs dat men corona heeft gehad.

Vrijdag 11 februari 20.00 uur, Kaj Munk, Hansweert, toneel/ een goed en mooi verhaal!

NHUNG DAM met ‘3 miljoen voetstappen naar Sicilië’ Nhung Dam (1984) is actrice, theatermaakster en schrijfster. Na haar studie aan de Amsterdamse toneelschool & kleinkunstacademie, speelde ze bij diverse toneelgezelschappen en is ze regelmatig te zien in televisieseries zoals Het geheime dagboek van Hendrik Groen en Dertigers. Nhung Dam heeft de afgelopen coronaperiode elke dag gelopen. Met het aantal afgelegde kilometers zou ze op Sicilië aangekomen kunnen zijn, al heeft ze in werkelijkheid Amsterdam niet verlaten. Maar zoals Confucius zei: de weg zelf is je bestemming. Onderweg kan het namelijk dat je een ander mens wordt. En je opnieuw kennis moet maken met jezelf. Hoe beangstigend deze reis ook is, jezelf verstoppen is geen optie. 3 miljoen voetstappen naar Sicilië is een indrukwekkende, eigenzinnige voorstelling over zoeken naar geluk, over leven, over onmacht en over schoonheid. Een hoopgevende ode aan de fantasie, door Nhung gespeeld en door Koos Terpstra geregisseerd. De tekst schreven ze samen. De Pers: “Hartverwarmende solo.” De Volkskrant **** “De tekst

is sterk opgebouwd en geweldig mooi geschreven.’ De Telegraaf. **** “verbazend grappig en optimistisch.’ Haarlems Dagblad. Een voorstelling om je in onder te dompelen. http://www. nhungdam.com/ Kaarten ad. € 19,– uitsluitend te bestellen via de website van Podium Reimerswaal www.podiumreimerswaal.nl of telefonisch via 0113-551552 of via de e-mail info@podiumreimerswaal.nl

De gemeente Reimerswaal heeft de ambitie om een energielandschap te ontwikkelen in het gebied tussen Rilland en de grens met de gemeente Woensdrecht. Hier gaan natuur en landschap hand in hand met het grootschalig opwekken van duurzame energie. Een landschap waar je al wandelend of fietsend meer te weten komt over de ontstaansgeschiedenis en de opwekking van duurzame energie, waar je de natuur en buitenrecreatie kan beleven en waar ruimte is voor verduurzaming in de landbouw. Hoe we dat vorm kunnen geven is nu vastgelegd in een structuurvisie. Inspraakperiode Eind december 2021 is het ontwerp van de structuurvisie voor ‘De Groene Kamers van Rilland’ gereedgekomen en heeft het college van B&W ingestemd met het ontwerp van de visie. Wat nu volgt is de zogenoemde tervisielegging. Tijdens deze 6 weken durende inspraakperiode welke start op 2 februari 2022 kan iedereen een schriftelijke of mondelinge reactie over het ontwerp van de structuurvisie indienen. De structuurvisie ‘De Groene Kamers van Rilland’ is te downloaden op www.reimerswaal.nl. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan het college (Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen) onder vermelding van zaaknummer Z22.020175. Digitaal kunt u een inspraakreactie kenbaar maken via het emailadres gemeente@reimerswaal.nl. Als u een mondelinge inspraakreactie wilt indienen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de heer ing. M. Vermunt of ing. A. Sandee via telefoonnummer 14 0113.

Informatiedagen De gemeente biedt omwonenden de gelegenheid voor het persoonlijk stellen van vragen. Dit kan tijdens 2 informatiedagen die op 15 en 16 februari 2022 in het gemeentelijk steunpunt aan de Valckenisseweg 13 in Rilland worden georganiseerd. De medewerkers van het projectteam staan u dan graag persoonlijk te woord. U dient hiervoor een afspraak te maken via telefoonnummer 14 0113. Digitale inspiratiesessie Op 23 februari 2022, van 15.00 tot 16.30 uur, wordt een digitale inspiratiesessie georganiseerd over de structuurvisie en de thema’s ‘duurzame landbouw in combinatie met duurzame energie’ en ‘ontwikkelingen op het gebied van energiemanagement en opslag’. De digitale link naar de inspiratiesessie verschijnt binnenkort op de website van de gemeente Reimerswaal.

Voorjaarswandeling in Krabbendijke Op dinsdag 8 maart a.s. organiseert de gemeente Reimerswaal een voorjaarswandeling vanuit dorpshuis ‘de Meiboom’, Kerkpolder 30 te Krabbendijke. Vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar, daarna starten we met de wandeling. Er is keuze uit 3 afstanden en/of diverse tempo’s, van ongeveer 2, 4 of 5,5 kilometer. Na afloop is er iets te drinken en

Zaterdag 12 februari 20.00 uur, Luctor et Emergo, Rilland, cabaret

JEROENS’ CLAN met ‘Tere Zieltjes’ Regie: Pieter Bouwman. Drie talentvolle jonge honden met hun debuutprogramma! Er zijn twee soorten mensen: sneue lafaards die nooit iets nieuws durven te proberen én mensen zoals jij, die over tien jaar kunnen zeggen: "Ik was op 12 februari bij Podium Reimerswaal in Rilland bij de debuutvoorstelling van Jeroens Clan. En toen waren ze nog een stuk goedkoper.” Na een succesvolle finalistentournee van het Leids Cabaret Festival komen Jip de Poorter, Matthias Tuns en Bram Kroon nu met ‘Tere zieltjes’. Een programma vol snelle scènes, rauwe liedjes en scherpe grappen die jij op je werk gaat proberen na te vertellen. Succes ermee! Ze kennen elkaar sinds de brugklas van de middelbare school, waar ze samen voor het eerst op het podium stonden. In 2018 stonden ze in de finale van het Leids Cabaret Festival. De jury prees de jongens van Jeroens Clan om hun vermogen om ongelooflijk slim de zaal te bespelen met hun snelle scènes en liedjes. De Pers: “Het cabarettrio maakte een strak gemonteerd programma met een inhoudelijk interessant uitgangspunt.” - NRC “Jeroens Clan gooide hoge ogen met een ener-

gieke voorstelling die de zaal flink aan het lachen wist te krijgen. Brabantse jongens met een grote bek: het blijft ondanks de ruime ervaring die we daar sinds de debuten van Hans Teeuwen en Theo Maassen mee hebben toch iets onweerstaanbaars houden.” – Theaterkrant. Zorg dat jij dit gezien hebt voordat anderen het erover gaan hebben! Laat je verrassen! https://www.jeroensclan.com/ Kaarten ad € 18,– uitsluitend te bestellen via de website van Podium Reimerswaal www.podiumreimerswaal.nl of telefonisch via 0113-551552 of via de e-mail info@podiumreimerswaal.nl

zijn er gezonde snacks! Kosten voor deelname bedragen € 1,50 p.p. Let op, u moet zich wel vooraf aanmelden op www.inreimerswaal.nl (ga naar de activiteitenkalender en zoek op datum). Mensen in een rolstoel zijn ook van harte welkom, zij kunnen dit op het aanmeldformulier kenbaar maken, zodat wij, indien gewenst, hulp voor hen regelen. De op dat moment geldende coronamaatregelen zijn ook bij dit evenement van kracht. Mocht u meer informatie wensen of heeft u nog vragen, bel dan naar 14 0113.

NLdoet 2022 Het Oranje Fonds organiseert op 11 en 12 maart 2022, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Meedoen Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Nog geen vrijwilliger? Dan kun je tijdens NLdoet ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Voor organisaties is het een mooie kans om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en natuurlijk om klussen geklaard te krijgen! Aanbod Ook in de gemeente Reimerswaal doen verschillende organisaties mee met een klus. Hiernaast een overzicht:

Vrijdag 11 maart • Voetbalvereniging Kruiningen (13.00-16.30 uur) • Sociaal Reimerswaal (10.00-14.00 uur) Zaterdag 12 maart • LTC Kruiningen (9.00-12.00 uur) • LTC Hansweert (9.00-16.00 uur) • Scouting Ridder Boudewijngroep Yerseke (9.00-16.00 uur) Lijkt het je leuk mee te doen op 11 of 12 maart, kijk dan voor meer informatie over de klussen op www.nldoet.nl!


4

Advertentieblad Reimerswaal

9 februari 2022 - nr. 3340

Begroting 2022 in één oogopslag Deze begroting laat in één oogopslag zien wat onze inkomsten zijn en waaraan wij dit geld besteden. Ook laat het zien hoe u zelf uw bijdrage levert. Het college van burgemeester en wethouders

Inkomsten 38,8

miljoen

+

Het grootste deel krijgen we van het rijk

22

miljoen

=

De rest krijgen we uit lokale heffingen en andere inkomstenbronnen

Uitgaven Woon- en leefomgeving

60,8

miljoen

Verkeer en vervoer

€ 4,8 miljoen

Wonen, bouwen en ruimtelijke ordening € 2,3 miljoen

€15,6

De totale inkomsten voor 2022 zijn begroot op € 60,8 miljoen

Riolering

€ 2,2 miljoen

Afval

€ 2,4 miljoen

Overig milieu en volksgezondheid

€ 2,4 miljoen

Economie

€ 1,5 miljoen

Samenleving Lokale heffingen €11

,4

Onroerendezaakbelasting

€ 4,0 miljoen

Afvalstoffenheffing

€ 2,8 miljoen

rioolheffing

€ 2,4 miljoen

Leges, overig

€ 1,3 miljoen

Havengelden

€ 0,9 miljoen

€7

€10 ,6

t t di

en tek ? e b Wat voor u

Rente en dividend

€ 0,9 miljoen

Overige opbrengsten

€ 3,9 miljoen

Huren en pachten

€ 0,8 miljoen

Gemiddelde kosten 2-persoonshuishouden Hoeveel betaalt een 2-persoonshuishouden gemiddeld in 2022 aan: Afvalstoffenheffing

€ 330,-

Rioolheffing

€ 249,-

Onroerendezaakbelasting

€ 218,-

Totaal

€ 797,-

Onderwijs

€ 3,2 miljoen

Sociaal domein

Andere inkomstenbronnen € 5,0 miljoen

€ 4,2 miljoen

,4

Bouwgrondexploitatie

Sport, cultuur en recreatie

€21,6

Inkomensregelingen

€ 6,5 miljoen

Jeugd

€ 6,5 miljoen

WMO

€ 5,6 miljoen

Burgerparticipatie

€ 2,5 miljoen

Overige

€ 0,5 miljoen

Bestuur en organisatie Organisatie en overhead

€ 7,2 miljoen

Bestuur

€ 1,3 miljoen

Veiligheid

€ 1,9 miljoen

Reserves c.a.

€ 3,3 miljoen

m2

Grondexploitatie

€ 2,0 miljoen

Algemene dekking en onvoorzien

€ 0,3 miljoen

€16

,0

!

Totaal uitgaven De totale uitgaven voor 2022 zijn begroot op € 60,6 miljoen. Het ‘overschot’ van 0,2 miljoen is gereserveerd voor eventuele tegenvallers.

60 ,6

miljoen

De gehele begroting vindt u op www.reimerswaal.nl


5

9 februari 2022 - nr. 3340

Bekendmakingen Basisregistratie De gemeente houdt van alle inwoners een basisregistratie bij. Wij hebben onderstaand persoon niet kunnen bereiken en wij hebben geen adreswijziging ontvangen. Er is ook niet doorgegeven dat deze persoon is vertrokken uit Nederland. • J.L. Walhout, geboren: 2 februari 1997 Wij verzoeken iedereen die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemd persoon ons hierover te informeren. U kunt dat doen door ons te bellen via ons telefoonnummer 14 0113 op maandag t/m donderdag van 08.30-16.30 uur en vrijdag van 08.30-12.00 uur. U kunt ons ook bereiken via het e-mailadres: gemeente@reimerswaal.nl of persoonlijk langskomen tijdens onze openingstijden. Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende aanvragen om omgevingsvergunning hebben ontvangen: • Voor: het plaatsen van een medicijnen uitgifte automaat Locatie: Tremel 20 in Krabbendijke Datum ontvangst: 27 januari 2022 • Voor: het vervangen van een garagedeur Locatie: Albert Schweitzerstraat 11 in Kruiningen Datum ontvangst: 31 januari 2022 • Voor: het realiseren van een levensloopbestendige aanbouw Locatie: Concordia 39 in Kruiningen Datum ontvangst: 28 januari 2022 • Voor: het omzetten van een bedrijfspand naar woonbestemming Locatie: Marijkelaan 94A in Yerseke Datum ontvangst: 31 januari 2022 Een aanvraag kan uit meerdere activiteiten bestaan. Aanvragen liggen niet ter inzage, maar kunnen op verzoek wel worden ingezien. Neem daarvoor even contact op via 14 0113 of gemeente@ reimerswaal.nl. Als een bezwaar of zienswijze wordt overwogen, moet eerst een (ontwerp)besluit op de aanvraag worden afgewacht. Van dit (ontwerp)besluit volgt ook een melding in deze rubriek Bekendmakingen. Melding artikel 8.40/8.41 wet Milieubeheer (Activiteitenbesluit) Melding Activiteitenbesluit van Doublet vof Op 1 december 2021 hebben wij een melding ontvangen van Doublet vof, gelegen aan De Poort 79 in Rilland. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit, over verandering van inrichting. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210683. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel. 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend: • Voor: het nieuw bouwen van zes rijwoningen en twee twee-onder-een-kapwoningen Locatie: Enden 1 t/m 11 en Rondsel 19 t/m 25 in Krabbendijke Verzenddatum besluit: 28 januari 2022 • Voor: het nieuw bouwen van een woning Locatie: Concordia 4 in Kruiningen Verzenddatum besluit: 3 februari 2022 • Voor: het nieuw bouwen van een woning Locatie: Hogenakkerweg 2 in Kruiningen Verzenddatum besluit: 31 januari 2022 • Voor: het nieuw bouwen van een woning Locatie: Hogenakkerweg 4 in Kruiningen

Advertentieblad Reimerswaal

Verzenddatum besluit: 31 januari 2022 • Voor: het realiseren van twee appartementen Locatie: Hoofdstraat 38, 40 en 42 in Kruiningen Verzenddatum besluit: 27 januari 2022 • Voor: het verbouwen van een kantoor Locatie: Hoofdweg 60B in Rilland Verzenddatum besluit: 1 februari 2022 Rechtsmiddelen Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure, kunnen hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en) waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van een besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kan naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan ook digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening. Kruiningen, 9 februari 2022 Verleende vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening aan: Gemeente Reimerswaal, voor het innemen van een standplaats met een banner en statafel voor het houden van straatinterviews over afvalscheiding: • in Kruiningen op het parkeerterrein van de COOP, Voorhoute 1 op vrijdag 4 februari van 9.00-11.00 uur, op zaterdag 12 februari van 13.00-15.00 uur en op maandag 21 februari van 16.00-18.00 uur. • in Krabbendijke tegenover de Jumbo, Dorpsstraat 84 op woensdag 9 februari van 16.00-18.00 uur en donderdag 17 februari van 09.00-11.00 uur. • in Hansweert op het dorpsplein Leklaan/Schoolstraat, op woensdag 16 februari van 16.00-18.00 uur en dinsdag 22 februari van 09.00-11.00 uur. • in Rilland, voor het dorpshuis, Hoofdweg 45 op donderdag 10 februari van 16.00-18.00 uur en op maandag 14 februari van 09.00-11.00 uur. • in Yerseke, bij de Albert Heijn, naast de brievenbus, Oude Torenstraat op maandag 7 februari van 16.00-18.00 uur en op woensdag 16 februari van 09.00-11.00 uur. Rechtsmiddelen Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en) waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www.recht-

spraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Kruiningen, 9 februari 2022 Verleende ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening aan: • Wielervereniging ZRTC Theo Middelkamp, voor het houden van wielerwedstrijden in de gemeente Reimerswaal over het parcours Blauwhoefseweg in Kruiningen, op de zaterdagen 5, 12, 19 en 26 februari 2022 van 13.30 tot 14.45 uur. Deze ontheffing geldt voor het parcours, dat bestaat uit de volgende wegen: Blauwhoefseweg, Polderweg en Zwarteweg. Rechtsmiddelen Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en) waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Het gebruikmaken van deze vergunning wordt beïnvloed door de maatregelen die worden genomen in verband met het bestrijden van het coronavirus. Kruiningen, 9 februari 2022 Verleende vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening aan: • De Julianaschool in Krabbendijke, voor het organiseren van een lesactiviteit van de ANWB, Streetwise, op 12 juli 2022, hiervoor wordt de Nieulandestraat vanaf de gymzaal tot de Noordweg afgesloten van 07.45 tot 15.30 uur. Rechtsmiddelen Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en) waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Het gebruikmaken van deze vergunning wordt beïnvloed door de maatregelen die worden genomen in verband met het bestrijden van het coronavirus. Kruiningen, 9 februari 2022

Reimerswaalse omroeper

Een rubriek voor instellingen en verenigingen in Reimerswaal om hun evenementen en activiteiten aan te kondigen. Kopij graag uiterlijk woensdag vóór 17.00 uur aanleveren via het formulier op www. reimerswaal.nl. Hier kunt u ook de spelregels nalezen.

Kalender • Yerseke, 22 februari.

We hopen weer van start te gaan met de seniorensoos 14.00 uur in K.C. De Haven te Yerseke. We spelen 9 rondes bingo voor € 7,50. Met in achtneming van de geldende regels!

• Rilland, 4 maart.

Ha jongens en meiden tussen de 4 en 12 jaar uit Rilland

e.o.! Het is weer bijna voorjaarsvakantie met weer een gezellige clubochtend. Welkom op vrijdag 4 maart 2022 van 09.3012.00 uur in het dorpshuis van Rilland. We luisteren naar een verhaal, maken een knutselwerkje en doen spelletjes. Info: folder of bel 06-27358381.

Berichtjes Koffie/klets/spelletjesochtend Iedere 1e woensdag van de maand, koffie/klets/spelletjesochtend in Dorpshuis de Meiboom, Kerkpolder 30 in Krabbendijke. Jong en oud(der) van harte welkom! Van 9.30-11.30 uur, koffie, thee of fris met koek € 2,–. Spelletjes aanwezig o.a. het Krabbendiekse Monopolie. Graag tot

ziens!


6

Advertentieblad Reimerswaal

J&B KASTEN

Onderdeel van Timmerbedrijf Meulmeester vof

9 februari 2022 - nr. 3340

Molenweg 36 • 4341 BE Arnemuiden Tel 0118 601790 • info@jenbkasten.nl www.jenbkasten.nl

• Schuifwandsystemen • Inloopkasten • Garderobekasten • Boekenkasten • Uittrekkasten • Computermeubelen • Massief hout of decor

Open uw camera en scan mij!

Uw huis in goede handen

0118 - 623 420

• Keukenrenovatie

Livingstone Goes, goedkope actiepartijen binnen- en buitentegels U kunt bij ons ook terecht voor o.a.: * Bestrating voor uw tuin * Schuttingen * Aluminium veranda's * Blokhutten * zand en grind

Sterk in Maatwerk

www.livingstonegoes.nl

Livingstoneweg 2 4462 GL Goes tel. 0113-222000

Openingstijden: maandag t/m vrijdag: zaterdag

* Zonwering * Carport * Tuinverlichting * Tuinhout * Binnentegels

7.30 - 17.30 uur 7.30 - 12.00 uur


9 februari 2022 - nr. 3340

Zoek de tien verschillen…

7

Advertentieblad Reimerswaal

Verras jouw Valentijn met een mooi cadeau of passende Valentijnskaart op 14 februari! Ruime keuze bij:

Cadeautip... Grote sortering legpuzzels, gezelschapspellen enz. U bent van harte welkom!

Dorpsstraat 83 - Krabbendijke Tel. 0113 - 50 61 73 E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl

De oplossing van deze week ziet u in een volgende uitgave. Tekenaar: Huub Coenen

Oplossing van week 4 - 2022:

KOM TRAINEN OP ONZE NIEUWE LESLOCATIE VANAF 1 OKTOBER 2021 BIJ DE POORT 15, 4411 PB RILLAND

SCHRIJF JE IN VOOR: • HEFTRUCK BASIS • VCA CURSUS EN EXAMEN • BHV HERHALING

Op zoek naar een andere logistieke- of veiligheidsopleiding of een training op maat? Informeer naar onze andere opleidingen.

Bekijk onze website www.jonkmanopleidingen.nl voor al onze cursussen.


8

Advertentieblad Reimerswaal

9 februari 2022 - nr. 3340

FINALE

VERBOUWINGS OPRUIMING TMC KRUININGEN

LAATSTE KANS OP DE LAAGSTE PRIJS OP UITLOPENDE SHOWROOMMODELLEN Bezoek onze website en ontdek al onze acties:

TEGEN ELK AANNEMELIJK BOD, KOM NU BIEDEN!

WWW.TMCWONEN.NL

TMC KRUININGEN

| ZANDWEG 1B | (0113) 38 26 26


9

9 februari 2022 - nr. 3340

Advertentieblad Reimerswaal

€ 2599,–

www.bakkerijhetzand.nl Dorpsstraat • Krabbendijke • 0113 Tel. 0113 - 509064 90 Dorpsstraat 82 82 • Krabbendijke • Tel. - 50 64

VERMARE KRABBENDIJKE Oostweg 27, Krabbendijke, tel. 0113-501391 www.vermarevof.nl tussen 18.00-19.00 uur gesloten

VALENTIJN-MENU - Zee-eterij verkrijgbaar van 12 t/m 15 februari

Familiedru kwerk

voor elke gelegenheid ...!

Rood gemarineerde carpaccio van zalm, als tussengerecht een rijk gevulde tomatensoep met kip en omeletrolletje, als hoofdgerecht gekookte kreeft met huisgemaakte cognacsaus, gamba’s, seizoensgroenten, huisgemaakte frietjes en een frisse salade en als nagerecht p.p. een grand dessert voor twee personen om Wordt geserveerd per 2 personen. samen te delen.

37,

50

Viskêête Valentijn Bingo Op maandag 14 februari organiseren we ook een speciale “Viskêête Valentijn Bingo”, met als hoofdprijs een dinerbon t.w.v. € 50,–. De bingo start om 20.30 uur en kost € 5,00 per persoon.

De onzekerheid van online familiedrukwerk kopen,

kunt u bij ons ontlopen! U kunt bij ons ook uw kaart(je) laten ontwerpen

Zuidweg 19 - Krabbendijke T 0113 - 50 14 02 E info@velzenbv.nl

www.pietvanoost.nl


10

Advertentieblad Reimerswaal

9 februari 2022 - nr. 3340

Uw kapper ook gespecialiseerd in haarwerken & pruiken! • • • •

Genieten van vis

Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

Anko gecertificeerd Erkend haarwerkleverancier Declareerbaar bij zorgverzekeraars Vrijblijvend intakegesprek

W e e k a a n b i e d in g e n 08-02 t/m 12-02-2022 Tot ziens bij Vishandel Van As Zeeland BV

Afspraken kunnen plaatsvinden in de aparte ruimte van onze salon of indien gewenst thuis of in het ziekenhuis.

erse In div en ng afmeti

Wij geven u vakkundig advies en goede nazorg. Dorpsstraat 70A 4413 BN Krabbendijke Tel. 0113 - 50 60 20 www.kapsalonvanderendt.nl info@kapsalonvanderendt.nl

Skreifilet (zwerfkabeljauw) 500 gram

Spoorstraat 20a t/m 20G, ‘s-Gravenpolder T. 0113312547 / 0653314189

info@opslagruimtehuren.nl

www.opslagruimtehuren.nl

Tonijnsalade huisgemaakt, 150 gram Roodbaarsovenschotel huisgemaakt, 2 stuks Visslaatjes huisgemaakt, 2 stuks

Grote sortering

10.50 3.00 14.50 6.95

bijbels, theologie, kinderboeken, romans, cd’s enz. Dorpsstraat 83 - Krabbendijke Tel. 0113 - 50 61 73 E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl

SCHNITZELFESTIVAL Alle schnitzels

2x100 gram

Rosbief 100 gram

4+1 gratis Boerenham 100 gram

Verse gehakt cordon bleus

4+2 gratis Gebraden gehakt 100 gram

Kiphouthakkersteaks 500 gram

Varkenshaasmedaillons 300 gram Alle karbonades

4.

99

4.50

Dinsdag en donderdag gehaktdag: Rundergehakt 1 kilo Half om half gehakt 1 kilo

4+1 gratis Losse worst 1 kilo

3. 2.29 2.19 1.25

SaMEN 100.000 kiNDErEN iN ONtwikkELiNgSLaNDEN LatEN

4+1 gratis

Beenhamspeciaalsalade + oude kaassalade 50

MEEDOEN.NL

Runderschelpjes

7.75 7.00 6.50

Vrijdag en zaterdag: 2 gevulde baguettes 7,00 Kruiningse biefstukmix + 500 gram krieltjes 2 saucijzenbroodjes 3,50

Snellemarkt 5, 4416 BR Kruiningen • T: 0113 - 38 46 99 www.slagerijvansoest.nl

Uien

2,5 kilo

Rode bieten

2 kilo

Zeeuwse Golden Delicious Handsinaasappels

2,5 kilo 10 stuks

0,99 1,49 1,99 2,49

Diverse soorten pootgoed verkrijgbaar. Sla- en koolplantjes, potgrond, tuinaarde en de eerste viooltjes. Aanbiedingen geldig van woensdag t/m zaterdag

Sluisweg 4•4416 NH Kruiningen www.fruitschuurkruiningen.nl•T. 06 - 107 310 34 defruitschuurkruiningen

Helpt u de buurt? Wij helpen graag mee Helpt Helpt Helpt uuude de de buurt? buurt? buurt? Samen voor de mee. buurt Wij Wij Wij helpen helpen graag graag graag mee. mee Eenhelpen bedrijfshypotheek Openingstijden: ma.-vr. 8.00 - 17.30 uur• za. 8.00 - 15.30 uur

Samen Samen Samen voor voor voor de de debuurt. buurt. buurt. voor lokale ondernemers. eleiden Wij beg en u met e ctie. elingesnaen enr. inzaem id aa eeijle eleidrlenid g b b ij ij WVW g oegbenensegeeneen raaW t t t e e e m m m

u u u ctiec.tiec.tie. linglisnaeglisnagsa inzainmzaeinmzeam ernearanr.earanr.aar. o angrasoangsons VraVargaV

Bel voo r een afspraa k

Valentijnsdag & verleidelijk lekkere oesters Kom gezellig langs in de winkel of geef je bestelling telefonisch of via Whatsapp door via 0113 - 572079 Korringaweg 31, Yerseke

7 februari t/m 18 februari:

12 Creuses nr III inclusief vinaigrette € 9,95

Openingstijden: Maandag en dinsdag van 11.00 uur tot 16.00 uur. Woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur. Zaterdag van 08.30 uur tot 16.00 uur. Voor de laatste nieuwtjes en aanbiedingen volg ons via @viswinkel.aquatritonmossel

Reimerswaal Verzekeringen & Hypotheken

Reimerswaal Reimerswaal Reimerswaal Verzekeringen Verzekeringen Verzekeringen & Hypotheken & Hypotheken & Hypotheken Reimerswaal Verzekeringen & Hypotheken Dorpsstraat Dorpsstraat Dorpsstraat Dorpsstraat 48 48 48 48 Dorpsstraat 48 44134413 BM4413 Krabbendijke BM 4413 BM Krabbendijke BM Krabbendijke Krabbendijke 4413 BM Krabbendijke T 0113 50 30 13 T -0113 TT 0113 -T0113 50 0113 - 30 50 13 30 5030 13 30 13 13 --50 E rvh@zeelandnet.nl E rvh@zeelandnet.nl E rvh@zeelandnet.nl E rvh@zeelandnet.nl E rvh@zeelandnet.nl I www.reimerswaalverzekeringen.nl I www.reimerswaalverzekeringen.nl I www.reimerswaalverzekeringen.nl I www.reimerswaalverzekeringen.nl

I www.reimerswaalverzekeringen.nl


11

9 februari 2022 - nr. 3340

Advertentieblad Reimerswaal

• verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s • onderhoud van alle merken • APK-keuringen erkend keurings• roetmetingen bedrijf • financiering APK • schadereparatie + spuiten LID • aircoservice + reparatie • gratis leenauto AUTO • haal- en brengservice • banden, schokdempers, uitlaten, accu’s enz.

Molendijk 10 • Yerseke Tel. 0113 - 57 22 77 • Fax 0113 - 57 44 77 Tel. privé: 0113 - 57 49 41

Zondag 13 februari

OCCASIONS: Ford Fiesta 1.25 Titanium, airco

Hyundai I10 Airco

Highline, airco

bj. 2013

Highline, airco Life, airco

bj. 2010

Krabbendijke: Hervormde Gemeente: 9.30 uur ds. S.A. Doolaard en 18.00 uur ds. F. Wijnhorst. Protestantse Gemeente: 9.30 uur ds. A. ten Kate. Gereformeerde Kerk: 9.30 uur ds. N.J. Dekker, 18.30 uur alternatieve dienst. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 14.00 uur leesdienst, 18.00 uur ds. P.C. Vlot.

124.000 km € 8.250,bj. 2011

VW Polo 1.2 TSI

140.556 km € 6.250,-

Hansweert-Schore: Protestantse Gemeente: 10.00 uur pastor Erik Tramper. Rooms katholiek: 9.30 uur pastor Ineke van de Par.

127.000 km € 7.950,bj. 2011

VW Golf 1.2 TSI

65.000 km € 7.950,bj. 2016

Seat Leon 1.4 TSI Airco

VW Golf 1.2 TSI

94.000 km € 7.950,-

Kerkdiens†en 138.414 km € 8.250,bj. 2013

Kruiningen: Protestantse Gemeente: 10.00 uur ds. L. de Ronde. Hersteld Hervormde Gemeente: (Kruiningen) 9.30 uur ds. D.H.J. Folkers en 16.00 uur ds. S.T. Lagendijk (Krabbendijke) 12.00 uur ds. D.H.J. Folkers en 18.00 uur ds. S.T. Lagendijk. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. G. Hoogerland, 14.00 uur leesdienst. Gereformeerde Gemeente in Nederland: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst. Vrije Gereformeerde Gemeente: 10.00 en 17.00 uur ds. G. Bredeweg.

Lezing over de boerderijen in oostelijk Zuid-Beveland

Rilland-Bath: Protestantse Gemeente: 10.00 uur mw. Annemieke van den Berg. Gereformeerde Gemeente: 9.30, 14.00 en 18.30 uur leesdienst.

Op donderdagmiddag 10 februari om 14.00 uur organiseert de Heemkundige Kring De Bevelanden in dorpshuis MeerWaarde, Mauritsstraat 4 te Waarde een lezing met foto’s over de geschiedenis van de boerderijen in oostelijk Zuid-Beveland.

Boerderijen met hun bewoners in Oost Zuid-Beveland - deel 3 Ook in deel drie hebben we weer veel boerderijen voor het voetlicht gehaald. Evenals in deel 1

en deel 2 is het wel en wee van de boerderijen beschreven. Het derde deel van deze serie toont veel overeenkomsten met de reeds eerder verschenen delen.

tot bedrijf. De saamhorigheid die er vroeger heerste wordt nu vaker gemist omdat we toen meer op elkaar aangewezen waren.

We hebben in dit deel niet alleen over boerenbedrijven geschreven maar ook over een onderzoeksen veredelingsbedrijf. Onderzoek naar en ontwikkeling van kwalitatief goed zaad en pootgoed is van essentieel belang voor de landbouw.

Naast paarden die vroeger onmisbaar waren op de boerderijen hebben we nu ook geschreven over de dressuur van paarden. Ook over de fruitteelt die in Oost Zuid-Beveland een belangrijke factor is hebben we een en ander geschreven.

Anno 2019 treffen we steeds minder personeel op de boerenbedrijven aan. De mechanisatie heeft ervoor gezorgd dat de boer met behulp van innovatieve ontwikkelingen beschikt over uitstekend materiaal. Hiermee kan hij in betrekkelijk korte tijd de werkzaamheden uitvoeren.

Met de afronding van dit derde deel hebben we bijna alle boerenbedrijven waarover we informatie en foto’s beschikbaar hadden, beschreven.

We wensen u veel kijk- en leesplezier toe.

met hun bewoners

in Oost Zuid-Beveland - deel 3

met hun bewoners in Oost Zuid-Beveland - deel 3

De werkzaamheden op de boerenbedrijven zijn hetzelfde maar de omstandigheden verschillen van bedrijf

Boerderijen

De bijeenkomst is voor iedereen gratis toegankelijk. Leden van de Heemkundige Kring De Bevelanden hebben voorrang. Aanmelden is niet noodzakelijk maar wel aan te bevelen per e-mail info@hkdebevelanden.nl en lid worden kan via de website https://www. hkdebevelanden.nl/ook-lid-worden Rinus Sinke uit Oostdijk, auteur van ver- Vanwege de coronamaatregelen kan het zijn schillende boeken over de geschiedenis van dat u gevraagd wordt de QR-code van uw corode boerderijen in oostelijk Zuid-Beveland, zal na-app te tonen. op de hem kenmerkende wijze een lezing Boerderijen houden over de historie en de bewoners van Bestuur die boerderijen. Heemkundige In 2019 verscheen het derde en laatste boek Kring over de geschiedenis van de boerderijen in dit De Bevelanden gedeelte van Zuid-Beveland. Sinke heeft zelf Frits de Kaart, een boerderij gerund in Oostdijk. Bij de pre- secretaris sentatie van zijn laatste boek liet hij opteke- Tel. nen: ‘Alle boerderijen van het kanaal tot aan 06-19587240. de Brabantse Wal staan er nu wel in. Ik heb alle families bezocht en gesproken. Nu zijn ze een eind op.’ M. Sinke

03-10-19 15:40

ZORG IN DE REGIO Buurtdiensten Reimerswaal Voor alle hulp in het huishouden. Team 1: Yerseke, Kruiningen, Hansweert, Schore. Tel. 06 - 10 27 41 32. E-mail: reimerswaal@buurtdiensten.nl Team 2: Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde. Tel. 06 - 51 43 77 86. E-mail: reimerswaal2@buurtdiensten.nl Buurtzorg Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde Verzorging en verpleging, 06-23 28 29 80. Buurtzorg Yerseke team dorp: 06-13 24 88 86. Buurtzorg Yerseke team Moerplein: 06-82 13 34 00. Buurtzorg Kruinigen en Hansweert: 06-12 54 66 52. Clara Thuis Voor vrijwillige terminale zorg aan huis. Inlichtingen of aanmelding: Tel. 06-23496684 / www.clarathuis.nl Maaltijd Thuis Inlichtingen of aanmelden via Cliënten Service Bureau van zorggroep Ter Weel: 0900-22 44 88 0 (lokaal tarief). RST zorgverleners (Reformatorische zorg) 7 dagen per week, 24 uur bereikbaar voor verpleging en verzorging. Tel. 085 - 80 88 162.

Verloskundigen Reimerswaal Bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Tel. 0113-50 38 42. www.verloskundigenreimerswaal.nl Verloskundigen Zuidwesthoek Spreekuren in Rilland, Hoogerheide en het MoederKindcentrum in ‘het Bravis’ te Bergen op Zoom, 24/7 bereikbaar op 06-46 61 65 55, www.verloskundigenzuidwesthoek.nl, verloskundigenzuidwesthoek@outlook.com

ZOEK EN WIN

Uit welke advertentie komt onderstaand detail? Als oplossing stuurt u uiterlijk vrijdag in de week van plaatsing de naam van de adverteerder, de pagina waarop de advertentie staat en het weeknummer m.v.v. uw naam en adres naar: ljmeeuwsen@velzenbv.nl of Drukkerij van Velzen, Zuidweg 19, 4413 NL Krabbendijke Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken die een waardebon ontvangt t.w.v. € 7,50, te besteden in onze boekhandel. De oplossing van week 5 was: pag. 9 Timmer- en afbouwbedrijf Zuid-Beveland Winnaar: Aran Hoogerland Wilhelminastraat 24 Krabbendijke

KOM TRA

Vrijwilligershulp Klusteam Rilland Wij ondersteunen bij het verbeteren van de leefomstandigheden van iedere volwassene ongeacht leeftijd, ziekte, handicap, of anderszins bijvoorbeeld bij klusjes maar ook indien u behoefte heeft aan dagelijks telefonische controle hoe het met u gaat. 06-51 36 46 28 Diabeteslijn: 033-46 30 566, info@dvn.nl Adviesbureau Veilig Langer Thuis Wonen (VLT) De wegwijzer voor ouderen en mantelzorgers! Voor kosteloos, vrijblijvend, onafhankelijk advies, op het gebied van praktische zaken, zorginhoudelijke zaken, wet en regelgeving en voor het bieden van een luisterend oor zijn we bereikbaar op: tel. 06-49329487, e-mail: info@adviesbureau-vlt.nl.

WEEKENDDIENSTEN

De Luisterlijn Altijd tijd voor een gesprek 0900-0767. Vertrouwelijk, anoniem, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Avond- en weekenddiensten huisartsen Voor medische spoed belt u buiten kantooruren (17.00-08.00 uur ’s morgens) de Huisartsenpost, telefoon 0900-1785. De huisartsenpost is gevestigd op het terrein van het Admiraal de Ruyterziekenhuis.

Vrijwilligershulp Krabbendijke Handje Extra Voor als u even een handje extra kunt gebruiken bij bijvoorbeeld het boodschappen doen, mantelzorgondersteuning, begeleiding en vervoer bij bezoek huisarts of ziekenhuis. 06-20 12 70 15 handjeextrakrabbendijke@gmail.com

Weekenddienst tandartsen Spreekuur vanaf 10.00 uur. Bellen voor een afspraak: tel. 06-22 34 72 09.

Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-18.00 uur 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl

Yerseke: Hervormde Gemeente: 10.00 uur ds. W.J. van de Griend. Hervormde Gemeente Rehoboth: 9.30 uur ds. E. Gouda en 17.00 uur ds. A. ten Brinke. Gereformeerde Kerk: 9.30 uur dhr. P. Riemens. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. C. van Krimpen, 14.00 uur leesdienst. Vrije Evangelische Gemeente: 10.00 uur br. T. Schakel.

M. Sinke

Boerderijen_dl3_omslag.indd 1

Allévo, zorg- en dienstverlening Tel. 088-11 02 800, ook voor dringende hulp-vragen 24 uur per dag en in het weekend.

Waarde: Hervormde Gemeente: 10.00 uur dhr. A. Slabbekoorn. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. L. van der Kuijl, 14.00 uur leesdienst.

Weekenddiensten dierenartsen Gezelschapsdieren: Kliniek Dier & Arts en Dierenkliniek Goes; bellen voor een afspraak: tel. 0113-33 01 15. Landbouwhuisdieren: 0113-34 24 86

Nieuw! Uit den schat des woords 73e jaargang

24,95

Dorpsstraat 83 - Krabbendijke Tel. 0113 - 50 61 73 E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl


Advertentieblad Reimerswaal

12

9 februari 2022 - nr. 3340

vacatures!

Wij zijn op zoek naar een

JOURNALIST Een van onze collega’s gaat met pensioen en daarom zijn we op zoek naar versterking van onze redactie. Onze journalisten schrijven verhalen en maken foto’s die verschijnen in de meest gelezen krant voor Tholen en Sint Philipsland en verwante uitgaven. Wij zoeken iemand die drie of vier dagen bij ons kan komen werken. Exact aantal uren in overleg. Je hebt wel eens een klus in de avond en op zaterdag. Een opleiding in de journalistiek/communicatie is een pre, dat geldt ook voor ervaring met het maken van foto’s. Wij vragen: - een goede beheersing van de Nederlandse taal; - belangstelling voor en betrokkenheid bij de lokale gemeenschap; - een nieuwsgierige houding; Interesse? Neem dan contact met ons op: Pieter Heijboer, telefoon 0166-657007, e-mail pieter@eendrachtbode.nl

Nieuwsblad voor Tholen en Sint-Philipsland

w w w. e e n d r a c h t b o d e . n l


13

9 februari 2022 - nr. 3340

Wij zijn op zoek naar een:

Verkoper ambulante vishandel 40 uur per week jij bent werkzaam in een marktkraam op de Zeeuwse markt wat zich bezighoudt met visproducten. Je bent sociaal, flexibel en goed in klantencontact. In een net opgestart bedrijf kan je meedenken in nieuwe mogelijkheden. Tegen een goed salaris ben je gemiddeld 40 uur per week aan het werk, meestal verdeeld over 4 dagen. Geïnteresseerd geraakt of meer informatie nodig? bel/app: 06-36480137 Vacature geldt per direct, vandaag solliciteren is volgende week al aan het werk!

WERKEN MET MODERNE TECHNIEK? TOE AAN EEN NIEUWE UITDAGING? DAN HEBBEN WIJ DÉ BAAN VOOR JOU:

Servicemonteur koeltechniek Als servicemonteur koeltechniek onderhoud en repareer je koelinstallaties voor vrachtwagens, opleggers, aanhangwagens en bestelbussen. Je spoort storingen op, verricht de nodige reparaties en bouwt temperatuur registratiesystemen in, alles volgens de geldende richtlijnen van de fabrikant en de vereisten voor de door ons verkregen certificaten. Het spreekt je aan om te werken met uiteenlopende technieken als dieseltechniek, koudetechniek, krachtstroom, zwakstroom, elektronica en hydrauliek. Je komt te werken in een geavanceerde service-omgeving voor transportkoeling in onze gloednieuwe werkplaats, die zelfs beschikt over een eigen testlocatie.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JE? • Ervaring als servicemonteur in de (bedrijfs)auto- of landbouwbranche • Kennis van koudetechniek en/of elektrotechniek is een pré, maar geen must • Gemotiveerd, leergierig en op zoek naar een nieuwe uitdaging • In bezit van rijbewijs B (E) WAT BIEDEN WIJ JE • Een uitdagende functie in een groeiende professionele onderneming • Persoonlijke ontwikkeling en opleiding • Afwisselende werkzaamheden • Prima salaris afhankelijk van werkervaring en opleidingsniveau • Collegiale, informele sfeer in een klein team met ruime ontwikkelingsmogelijkheden Heb je geen ervaring in koeltechniek? • Ben je leergierig en wil je een nieuw vak leren? • Ook dan zien we je reactie graag tegemoet! Mail je motivatie met CV naar vacatures@kotra.nl. Wil je meer informatie? Bel Jan de Koeijer op 0113-577215 (bij voorkeur vanaf 19.00 uur). Bezoek onze website www.kotra.nl en kijk onder de vacatures voor een impressie van deze functie en van het bedrijf. MEER OVER JE TOEKOMSTIGE WERKGEVER Kotra Logistics is gespecialiseerd in het vervoer van verse en diepgevroren vis en levende schaal- en schelpdieren. Dagelijks distribueren wij voor verschillende opdrachtgevers uit Europa en ver daarbuiten, dit volledig volgens HACCP-normen. Het wagenpark met een gemiddelde leeftijd van twee jaar is up-to-date, betrouwbaar en ATP-gecertificeerd en voorzien van moderne koel- en vriesinstallaties, zodat de verse en diepgevroren producten op de juiste temperatuur blijven. Zo kan jij de producten onder de juiste condities afleveren bij de klant. Dag en nacht zijn meer dan 200 KOTRA vrachtwagens onderweg in Europa.

w w w. k o t r a . n l

Advertentieblad Reimerswaal


14

Advertentieblad Reimerswaal

9 februari 2022 - nr. 3340

WERKEN BIJ PELMA KEUKENS? BEZOEK ONZE

VACATUREDAG! Wil jij meer enthousiasme en plezier in jouw werk? En wil je werken bij een groeiend familiebedrijf waar alles goed geregeld is? Bezoek dan onze Vacaturedag voor een verdere kennismaking! Vanwege sterke groei zoeken wij extra collega’s die willen bijdragen aan onze 9+ klanttevredenheid.

ZA. 19 FEBRUARI 09:00-15:00 UUR

VERKOOPADVISEUR - Jij adviseert klanten eerlijk en deskundig en stelt een keuken op maat samen.

AMUNDSENWEG 47 4462 GP GOES

TEAMLEIDER KLANTTEAMS - Dankzij jouw bevlogen leiding loopt het proces na aankoop op rolletjes.

MEDEWERKER KLANTTEAM - Nauwkeurig bestel je verkochte keukens bij leveranciers en help je klanten bij vragen.

PELMAKEUKENS.NL/ VACATUREDAG

Scan de QR code voor meer informatie!

HEB JE GEEN ERVARING? Wij leiden je grondig op, dankzij een eigen opleidingscentrum. Het inwerktraject is professioneel opgezet en biedt je alle mogelijkheden om het vak goed te leren. Een BBL-opleiding volgen kan ook.

6 , 9 Ruim 270 beoordelingen Qasa.nl | februari 2022

Pelma is onderdeel van

Amundsenweg 47, Goes | pelmakeukens.nl


15

9 februari 2022 - nr. 3340

Advertentieblad Reimerswaal

YERSEKE B.V.

Kijk!

Wij zijn op zoek naar

chauffeur(s) - fulltime Vind jij het leuk om met mooie producten te werken in een gezellig team? Dan zijn wij op zoek naar jou!

AANNEMERSBEDRIJF AANNEMERSBEDRIJF

VAN DE DE VELDE VAN VELDE KRUININGEN

B.V.

Ben jij diegene die wij zoeken? * Je vindt het leuk om contact met klanten te hebben * Je voelt je verantwoordelijk voor jouw klantenkring * Je bent een aanpakker, fysiek sterk en flexibel * Je bent punctueel en hecht net als wij waarde aan op tijd komen * En in staat om probleemoplossend te werken

Capelleweg 5 4416 PN KRUININGEN Tel.: (0113) 38 25 83 Fax: (0113) 38 35 77 E-mail: john@aannemersbedrijfvandevelde.nl Internet: www.aannemersbedrijfvandevelde.nl

Wij zijn op zoek naar een

IBAN: NL27RABO0334012279 BIC: RABONL2U

ALLROUND TIMMERMAN

K.v.K. te Middelburg Handelsregister nr. 22022514 BTW-nr. NL812581490B01

Wij verwachten in ieder geval van jou dat je in het bezit bent van een B-rijbewijs en dat je weet van aanpakken.

die het leuk vindt om in een klein team mooie bouwprojecten te maken.

Hiervoor ontvang jij een marktconform loon en kom je te werken in een leuk chauffeursteam. Denk jij, dit is iets voor mij? Reageren kan via: Jan Weststrate janweststrate@genbyerseke.nl +31 6 15 144 299

Meer info: John van de Velde - 0113 - 38 25 83 john@aannemersbedrijfvandevelde.nl www.aannemersbedrijfvandevelde.nl

Hanse Staalbouw is een Zeeuws familiebedrijf met ca. 160 werknemers in dienst. Als totaalbouwer zijn wij gespecialiseerd in de bouw van complete bedrijfspanden in zowel de agrarische, industriële als de utiliteitssector. Daarnaast zijn wij specialist in de bouw van stalen woningen.

Aanpakkers gezocht! Ervaring is mooi, maar geen vereiste. We kunnen je intern opleiden.

Heb of zoek jij een carrière in de (staal)bouw? Check onze toffe vacatures!

Velde_briefp.indd 1

     

11-09-15 07:50

Kijk voor meer info & solliciteren op:

MONTAGEMEDEWERKER(S) (JR.) SALES MANAGER INDUSTRIE VERREIKERMACHINIST (JR.) BOUWKUNDIG UITVOERDER TERREINMEDEWERKER CONSTRUCTIEBANKWERKER

werkenbijhansestaalbouw.nl AGRARISCHE BOUW

UTILITEITSBOUW

STALEN WONINGEN

NEEM DIE STAP SOLLICIT : EER NU!

INDUSTRIEBOUW

hanse + staal een sterk verhaal

De Weel 13, Nieuwerkerk 0111 641 333

www.hansestaalbouw.nl


16

Advertentieblad Reimerswaal

9 februari 2022 - nr. 3340

molendijk

Marcel Kole Schilderen en Behangen

…doet alles voor uw tuin!

HOVENIER & BESTRATING

ontwerp vijvers aanleg overkapping onderhoud drainage

Allemaal liefde bij Ticho

Chocolade harten Bonbons & truffels Geschenken De Zeeuwse verzamelaar voor al uw metaalafval!

Anoniem verzenden mogelijk via onze webshop! Valentijnsdag extra geopend

Op werkdagen zijn wij geopend van 07.30 tot 17.00 uur. Iedere zaterdag geopend van 08.00-12.00 uur.

www.groenleer.com Hét adres voor al uw oud ijzer en metalen!

We gaan binnenkort verhuizen! Ons nieuw adres wordt medio jan./febr.: De Poort 25, 4411 PA Rilland

Nishoek 27, 4416 PE Kruiningen Tel. 06 - 51 49 11 18

info@groenleer.com

13.00-17.30 uur. www.ticho-chocolade.nl Chocolaterie Ticho, Noordzandstraat 6, Yerseke

AANBIEDINGEN GELDIG T/M 22 FEBRUARI 2022

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Gepaneerde schnitzels

5,95

500 gram

en, Wie tot 3 kan tell len! r bel kan De Gangmake

Kruiningen:

0113 - 321 321

Markt 20 - Tel. 0113 - 321 321 info@degangmaker.nl

400 gram kipsaté, 4 gevulde gehaktballen, 400 gram verse worst, gehaktbroodje (ovenklaar, div. smaken) Peperbiefstukjes 250 gram

Elzasser procureursteak (echte winterkost!) 500 gram

Paardenmarkt 12 - Tel. 0113 - 57 00 74 yerseke@degangmaker.nl

Yerseke:

Kamperland: Veerweg 38 - Tel. 0113 - 37 12 56 kamperland@degangmaker.nl

PROHART

heel

VALENTIJNSCAKE HAM-KAASBROODJES

3 voor

Surinaamse ei-, kipsaté-, hoentjessalade en Thüringer Met t 2 salades naar keuze, 2 x 100 gram

SUIKERBROODJE

1.99

Veerweg 38 Kamperland 0113-371256 kamperland@degangmaker.nl Week 6 & 7 Prohart

7 t/m 18 februari

Heel €2,20

Bolletje€3,25van de maand februari:

Valentijnscake

Ham-kaas broodjes Gevulde harten

3 voor €4,25 5 halen, 4 betalen

LEUNTJEBOL €1,99

voor

Suikerbroodje

1.20

Bolletje van de maand februari, Leuntjebol voor €1,20

114 februari Valentijn! Heerlijke chocoladeharten en bonbons, natuurlijk voor de allerliefste. 14 februari Valentijn! Heerlijke chocoladeharten en bonbons, natuurlijk voor de allerliefste

Ouderwetse verse worst

€ 2,98

Gegrilde kippenbouten

4 voor €5,00

Kipschnitzels

per 500 gram

per stuk

gemaakt van echte kip en dat proef je!

Kip kerrie salade

€ 1,75 per 100 gram

€ 1,25

uit eigen keuken

Blik boterhamworst

per 100 gram

€ 0,99

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 3 feb. t/m woensdag 9 feb. Kijk voor meer reclame in de winkel of kijk op www.slagerij-jankees.nl

Weststraat 23 | 4421 AC Kapelle | Tel. 0113-330938

www.slagerij-jankees.nl

GARAGE HOOGESTEGER DIJKWELSESTRAAT 59 • KAPELLE • TEL (0113) 34.13.15

5,25 Reparaties op korte termijn

Ook in de avonduren geopend

Reparatie en onderhoud van alle merken auto’s Altijd op de hoogte van de nieuwste technieken

1,79

SALADEDUO VAN DE WEEK

info@degangmaker.nl GEVULDE0113-321321 HARTEN 5 HALEN 4 BETALEN

Biezelingesstraat 43 kapelle 0113-340308 kapelle@degangmaker.nl

€ 2,49

4,95

3 x 100 gram

Markt 20 Kruiningen

Paardenmarkt 12 Yerseke 0113-570074 yerseke@degangmaker.nl

5,50

Zeeuws spek, gegrilde procureur en grillworst uit onze eigen worstmakerij, 100 gram

2.20 3.25 4.25

Vega bietenburgers of vega hamburgers

7,75

LEKKER BELEG

Droge worst

Week 6+7, 7 t/m 18 februari

per stuk

vega

KEURSLAGERKOOPJE

Biezelingsestraat - Tel. 0113 - 34 03 08 kapelle@degangmaker.nl

Kapelle:

www.hbmolendijk.nl

LEKKER VOORDELIGE KWARTETJES

2 pakketjes naar keuze, samen

Luxe brood- en banketbakkerij

T: 06 - 51 66 25 94 E: info@hbmolendijk.nl

2,99

KEURSLAGER CULINAIR

Hachee met rode kool en puree portie

6,99

WOENSDAG GEHAKTDAG!!! Kijk op www.keurslager.nl voor mooie en lekkere recepten

Keurslagerij VAN VELZEN Dorpsstraat 84 4413 CE Krabbendijke tel. 0113-501548 www.vanvelzen.keurslager.nl

WWW.GARAGEHOOGESTEGER.NL


17

9 februari 2022 - nr. 3340

Advertentieblad Reimerswaal

FAUNAVOORZIENINGEN Nestkasten, vleermuisverblijven en insectenhotels Kom langs in onze showroom of bezoek de webshop WWW.TRAASNATURECARE.NL

Week 6 2022 - Acties geldig t/m zaterdag Kamperfoeliestraat 85, 4461 VM Goes Tel. 0113 220 948 | www.marosgoes.nl ma - zo gesloten | di, wo en vrij 8:30 tot 18:00 uur do 8:30 tot 20:00 uur | za 8:30 tot 16:00 uur

MET EEN STRALEND GEZICHT DE DEUR UIT? GA VOOR EEN GEZICHTSBEHANDELING!

IERSE ENTRECOTE LIMOUSIN RUND 250 GRAM VARKENSROLLADE 1000 GRAM

4,50 4,

50

VARKENSFRICANDEAU

4,

1000 GRAM

1000 GRAM

25

VAN DE BIG GREEN EGG 100 GRAM

GEMENGD GEHAKT 1000 GRAM

Weststraat 15, Kapelle | salon@skinsy.nl | 0618896512 | www.skinsy.nl @skinsy.nl

Ga je een huis kopen? Breng alles onder één dak

2,75

KIPDRUMSTICKS

3,25

1000 GRAM

1000 GRAM

VARKENSHIEL TIP VOOR ERWTENSOEP 1000 GRAM

2,50

GRILLWORST

PULLED PORK SALADE

GA VOOR EEN LASERBEHANDELING!

Skinsy comfort your skin

4,

HAMLAPPEN

GEEN ONGEWENSTE HAARGROEI MEER?

50

KIPKARBONADE

1,

50

NATUREL OF MET KAAS UIT EIGEN WORSTENMAKERIJ PER STUK

TWEE STUKS

3,25 5,-

8,-

Online bestellen, afhalen en bezorgen mogelijk! www.Vleesbaas.com

E L A T O T ! P O O K R E V LEEG VAN DE

Wij bieden professionele begeleiding en advies bij belangrijke stappen in je leven, zoals het kopen van een huis, trouwen, samenleven en/of scheiden en het opstellen van een testament.

Meer weten? Bel: 0113 343310 Check: meijling-sarneel.nl

www.meijling-sarneel.nl Bij Ministerieel Besluit d.d. 2-11-2020 zijn de dossiers en akten van voormalig notaris mr J.E. Pasop en haar voorganger mr C.W. Ringeling per 1-12-2020 toegewezen aan notaris mr G.L.F. Sarneel te Kapelle.

‘s-Gravenpolder

www.keukenoutletwinkel.nl


18

Advertentieblad Reimerswaal

9 februari 2022 - nr. 3340

Familieberichten Op woensdag 02-02-2022 is thuis rustig ingeslapen, mijn lieve zorgzame man, onze lieve vader en fijne opa

Marinus Anthonie van den Berge

Voor uw belangstelling en medeleven, in welke vorm dan ook, na het overlijden van onze tante

Janna Adriana Nieuwenhuijse-Vogel

~ Rinus ~ in de leeftijd van 82 jaar.

willen wij u hartelijk dankzeggen.

Krabbendijke: Gretha van den Berge-Bom Kapelle: René en Petra van den Berge-Hirdes Willemijn

Neven en nichten Rilland, februari 2022

De vele blijken van medeleven na het overlijden van onze broer, zwager en oom

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de medewerkers van Ter Weel te Krabbendijke, artsen van het ADRZ en huisarts Wulffelé voor de goede zorgen.

Goudverf VERF en TOEBEHOREN uitstekend advies en service WWW.GOUDVERF.COM

Willem Kosterlaan 47, 4413 CP Krabbendijke. We hebben in besloten kring afscheid van Rinus genomen.

Molenlaan 10 | 4401 CC | Yerseke 0113-573082 (24 uur per dag bereikbaar) www.begrafenisverzorgingvanburg.nl

Verzending, afhalen en bezorgen mogelijk!

Janus Iman de Leeuw hebben ons goedgedaan. We willen iedereen hiervoor bedanken. Fam. De Leeuw

Stil, verdrietig, maar ook dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van

Rinus van den Berge Hij was heel speciaal voor ons. We gaan hem missen. We wensen Gretha, René, Petra en Willemijn veel sterkte toe met dit verlies. Esmee en Mark Tessa en Jordi Martin en Ingrid Waarde, 2 februari 2022

Met ontroering namen wij kennis van het overlijden van onze gewaardeerde oud-medewerker en -collega

Rinus van den Berge

Rilland, februari 2022

Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

Uitvaartverzorging

‛De BeVeLANDeN’ LANDeN’ N’ Johan Hoekman Voor eeN zorgzAme BegeLeiDiNg Eigen rouwcentrum met aula en koffiekamer

Van 1954 tot 1999 heeft hij zijn beste krachten aan ons bedrijf gegeven. Wij wensen zijn vrouw en kinderen kracht toe om dit verlies te dragen. Directie en medewerkers van Gebr. Weststrate B.V. Krabbendijke, 2 februari 2022

Wat betekent dit voor u? Kom er eens met mij over praten! Tim Schakel, voorganger Vrije Evangelische Gemeente Yerseke 0113-571225 / timschakel@live.nl Elke woensdag 11.00-16.00 uur aanwezig in het witte kerkje (Kaaistraat 20).

persoonlijke

Voor een uitvaart begeleiding

BEGRAFENISVERZORGING

Het adres voor een

Vrijblijvende informatie en wilsbeschikking (geen crematies)

Voor een respect- en stijlvolle begeleiding

in besmet gebied

Jannie van Belzen-Poortvliet

Verpleegster in besmet gebied

18,50

Haar ervaringen als leerling-verpleegster in Sonnevanck te Harderwijk

Jannie J. van Belzen-Poortvliet

Coolhofflaan 4 Rouwcentrum “Waardig” 4414 BK, Waarde Koninginneweg 2 0113-50 41 99 4414 AM Waarde 06-50 88 40 62 www.mariva-uitvaart.nl

Dorpsstraat 83 - Krabbendijke Tel. 0113 - 50 61 73 E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl

Uitvaartcentrum van Gentevoort Verrijn Stuartweg 28, Goes 0113 - 216815 www.uitvaart.vg

Janny van Gentevoort

uitvaartzorgcentrum.nl

Telefoon 01130113 340 340 381381| |Benonistraat | 4421 DN Kapelle Telefoon Benonistraat 3|34421 DN Kapelle www.peterbutler.nl || info@uitvaartpeterbutler.nl www.peterbutler.nl info@uitvaartpeterbutler.nl StiltehuisRouwcentrum: Peter Butler: Kitskinderscheweg 4421 PJ Kapelle Maalstede 1a 1,Kapelle

› Rouwkamers: Markt 12 Kruiningen ‹

(0113) 311 444

UITVAART ZORG Peter Butler

Tel. 0113-260681 begrafenisverzorgingdorst.nl

Verpleegster

Geldeloozepad 20 4463 AJ Goes

Dat zegt Jezus Christus, de zoon van God.

op de leeftijd van 82 jaar.

Nieuw!

06-40 64 92 39 info@goudverf.com

Anthony Molenaar

Respectvol afscheid.


19

9 februari 2022 - nr. 3340

OUDPAPIER RILLAND

Het was weer geweldig zoveel kaarten, zoveel bloemen, zoveel vriendschap. Bedankt voor de a.s. zaterdag (2e zaterdag bloemen en het gebed in van de maand). Graag voor de Evangelische kerk, dat 9.00 uur gebundeld aan de weg gereedzetten. was echt op zijn Zeeuws. ’t Was een mooie verjaar- OUDE METALEN? dag. Groetjes van Bel: 0113 - 55 10 60 ’s avonds na 19.00 uur. Johannes Minnaard Yerseke Zaterdag a.s. wordt weer

OUDPAPIER HANSWEERT

kunt u a.s. zaterdag 12 februari tussen 9.30 en 12.00 uur afgeven bij de container aan de Tramperweg. Muziekvereniging Scheldegalm

BEN JIJ Sfeervolle

Pelliemand eschooltijd, tkadie chna els

Neem contact met ons in weekenden en tijopde voor een afspraak in onze showroom en dens vakanties, ervaar het zelf!

wat bij wilt Bel naar: 0113-551384 verdienen als HULP IN DE AFWAS Nu tijdelijk metbij ‘De Viskêête’ te ENplus A1Yerseke? houtpellets!

100 KG gratis

Dan zoeken we jou! Mail naar solliciteren@ pietvanoost.nl voor een afspraak. Ook zijn we nog op zoek naar een KOK / LEERLING KOK. Voor meer informatie: kijk op www.pietvanoost.nl/ vacatures

WELKOM IN ONS WINKELTJE! Bij ons kunt u terecht voor: Peren, appels, sap (van eigen fruit), groentesappen, jam en stroop (suikervrij), cadeautjes meel van bakgezond.nl Open van maandag t/m zaterdag vanaf 8.30 uur. Fruitteeltbedrijf Blok Gentmansdijk 2a Krabbendijke

DE STOFFENKANTINE Deze week weer TASJESACTIE!! Knip zelf je stof en vul een tasje voor 20 euro!! Stoffen staan beneden in de loods, dus voldoende ruimte. Tip: neem zelf je schaar mee! Donderdag: van 9 tot 9 Vrijdag: 9 tot 12 Zaterdag: 9 tot 12 De kantine is ook open! Welkom!! Zuidweg 21, Krabbendijke online: www.destoffenkantine.nl

OUDPAPIER opgehaald t.b.v. de zending te Waarde en Oostdijk.

We beginnen om 8.30 uur. Zet u het s.v.p. gebundeld gereed? De zendingscommissie

Of jaarlijks onderhoud met een voordelig onderhoudscontract? Al vanaf € 6,50 p/maand! Zie ook onze website: hkmn.nl/onderhoud

Verse kipburgers

Tweede Kamerlid PIETER GRINWIS komt op 12 februari naar Reimerswaal!

TULPEN: 1 BOS € 3,2 BOSSEN € 5,Voorjaarsbolletjes: narcis, blauwe druif, hyacint

vervangen?

NW ZOHuren is ook mogelijk

NEN vanaf € 33,49 BINp/maand R O incl. onderhoud, O V storingen ITEN EN BUen garantie.

IKEN U L L O R

0113 - 551384 info@hkmn.nl WhatsApp: 06-86881088

OOR OOK V OUD RH ONDE

SAMEN RECHT DOEN!

BENIEUWD GEWORDEN? Je leest het hier: www.reimerswaal.christenunie.nl/nieuws

LIJST

3

’t wordt ANDERS’ én BETER

JIJ BEPAALT BEGRAFENISVERZORGING

nu 4 stuks voor

€ 5.50

-------------------

POPPE

POPPEPOPPE BEGRAFENISVERZORGING

DORPSSTRAAT 46A KRABBENDIJKE 0113-502188

Hollandse wokschotel

BEGRAFENISVERZORGING

Verkoop, reparatie en onderhoud van WITGOED en INBOUWAPPARATUUR

BEGRAFENISVERZORGING

POPPE

STORING MELDEN? Bel 06 - 53 59 81 10

Rijk gevuld met groenten, kip en aardappeltjes nu 100 gram

€ 0.99 Sfeervolle

Pelletkachels Neem contact met ons op voor een afspraak in onze showroom en ervaar het zelf! Bel naar: 0113-551384 Nu tijdelijk met

100 KG gratis ENplus A1 houtpellets!

Te koop:

Onderhoud

aan alle merken cv-ketels!

Bel voor een afspraak naar 0113 - 551384. Of jaarlijks onderhoud met een voordelig onderhoudscontract? Al vanaf € 6,50 p/maand!

Bel of mail ons voor een vrijblijvende aanbieding!

Andijvie

ud

Huren is ook mogelijk vanaf € 33,49 p/maand incl. onderhoud, storingen en garantie.

per kilo

POPPE

0118 - 61 60 12 (24/7) 06 - 25 24 49 74 MINNAARD 0118 - 61 60 12 (24/7)

0118 - 61 06 - 25 24

0118 - 61 60 12 (24/7) 06 - 25 24 49 74 06 - 25 24 49 74

Henk-Jan Minnaard begrafenisverzorging-poppe.nl Henk-Jan Minnaard Dienstverlening voor heel Zeeland www.begrafenisverzorgingminnaard.nl Henk-Jan Minnaard

KUNSTSTOF Henk-Jan Minnaard Dienstverlening voor heel Zeeland begrafenisverzorging-poppe.nl RIJPLATEN begrafenisverzorging-poppe.nl Dienstverlening Geen crematies voor heel Zeeland MET AAN EEN/ Dienstverlening voor heel Zeeland TWEE ZIJDES Cv-ketel PROFIEL ZORG - AANDACHT vervangen?

Henk-Jan Minnaard RESPECT begrafenisverzorging-poppe Henk-Jan Minnaard

Bel of mailcm onsof voor een 300x100x2 vrijblijvende aanbieding! 300x50x2 cm Huren is ook mogelijk vanaf € 33,49 p/maand incl. onderhoud, storingen en garantie. KRUININGEN

Zie ook onze website: hkmn.nl/onderhoud

Grote zoete & sappige handsinaasappelen 12 stuks per kilo

0118 - 61 60 12 (24/7)

BEGRAFENISVERZORGING POPPE BEGRAFENISVERZORGING 06 - 25 24 49 74

Smaakvolle topper uit eigen keuken!

ak 4.

0113 - 551384 info@hkmn.nl WhatsApp: 06-86881088

Valentijn

Bel of mail ons voor een vrijblijvendeEaanbieding! RING

Bananen

e: d

Sluisweg 3, 4416 NH Kruiningen Tel. 06-20353809 kwekerij-butijn@kliksafe.nl

Bel voor een afspraak naar 0113 - 551384.

Cv-ketel

t? nd!

Butijn

Cv-ketel

dels!

vervangen?

KWEKERIJ

Onderhoud

aan alle merken cv-ketels!

Advertentieblad Reimerswaal

0113 - 551384 info@hkmn.nl tel. 06-10 3306-86881088 79 02 WhatsApp:

Fabiusstraat 100, 3248 AK Melissant Tel. 0187 - 60 36 30 - e-mail: cndonselaar@kliksafe.nl www.cordekaasboer.nl

3. 25 1. 95 1. 50

Berenbrood 3 stuks Roomboter gevulde koekharten 6 stuks Valentijnslofjes 4 stuks

5,00 4,00 6,50

Ook voor een ruim assortiment biologische groenten & fruit

Mini pizza/kaasuibroodjes 4 stuks

Wij staan op de vrijdagmarkt te Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur

Geldig op de vrijdagmarkt in Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur.

3,75

Boeren belegen kilo

Jonge komijne kaas kilo Boerenachterham DE LEKKERSTE!! 100 gram

Verse scharreleieren 10 stuks

7 .95 8 .95 1.95 25 1.

Op de markt in Yerseke en Wemeldinge


20

Advertentieblad Reimerswaal

9 februari 2022 - nr. 3340

16 februari ’t Wienckeltje

10

I.v.m. de geldende maatregelen is onze spectaculaire feestweek verplaatst naar

jaar!

16

maart -week 13

M - WIENCKELTJE - WELKOM - WIENCKELTJE - WELKOM - WIENCKELTJE - WELKOM - WIENCKELTJE - WELKOM - WIENCKELTJE - WELKOM - WIENCKELTJE - WELKOM - WIENCKELTJE - WELKOM - WIE

D.V. woensdag

februari

Feestdag

50%

Deze dag kortingen tot

op de kinderkleding

Houd onze Social Media in de gaten voor nog meer

leuke acties

Vul je tasje voor 10,00! • enkele cake naar keuze • puntzak snoep • 5 rollen snoep • reep chocolade • 5 kaarten • nootje/crackertje naar keuze

Wij verloten 16 februari onder al de kleding-aankopen

een kledingset naar keuze Naar aanloop van onze feestweek in maart verloten wij tot die tijd elke week een kledingset in de winkel, lever je bonnetje in en win!

Leuke goodiebag

voor elke betalende klant

en voor de kinderen een lekkere

traktatie!

Lekkere hapjes en drankjes

in de winkel.

Ook hebben we een kleurplatenactie Deze wordt verspreid via het Reimerswaals Advertentieblad. Inleveren voor 25 maart en maak kans op mooie prijzen.

Feestweek van 29 maart t/m 2 april 30 maart Kindermiddag

met leuke activiteiten en lekkers!

Hoofdstraat 75, Kruiningen | Tel. 0113-320556 | E-mail: info@twienckeltje.nl | www.twienckeltje.nl |

@wienckeltje


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.