Advertentieblad Reimerswaal - week 5 2023

Page 1

Reimerswaal info

Wekelijkse informatierubriek Gemeente Reimerswaal

Wist jie dat…?

het Watersnoodmonument in Kruiningen is ontworpen door de Amsterdamse kunstenaar

Jan Wolkers?

Voor zijn ontwerp koos hij voor het beeld van een jonge vrouw.

Ze draagt in een deken haar kind, waarvan nog net het handje zichtbaar is.

De vrouwenfiguur werd uitgevoerd in brons en geplaatst naast de Johanneskerk. Op 1 februari 1957 vond een plechtigheid plaats in de kerk, waarna het monument werd onthuld door Commissaris van de Koningin jhr. mr. Guus de Casembroot in aanwezigheid van onder meer burgemeester Schipper van Kruiningen en burgemeester Loek des Tombe van Apeldoorn. De

gemeente Apeldoorn was na de ramp adoptiegemeente voor Kruiningen.

Het beeld staat op een rechthoekige, granieten sokkel met aan de voorzijde dichtregels van Adriaan Roland Holst:

“HOORT GIJ DE ZEE

ACHTER MIJN HART?

DAN ZAL IK HEEN ZIJN, EN GIJ ZULT MET DE ZEE ALLEEN ZIJN. DE GOLVEN ZULLEN BREKEN IN UW HART.”

Vergaderagenda

• Seniorenraad: Donderdag 2 februari, 13.30 uur, Gemeentehuis. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl

• WMO-raad:

Donderdag 9 februari, 13.30 uur, dorpshuis MeerWaarde. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl

• Opinie/Besluitraad: Dinsdag 28 februari, 19.30 uur, Gemeentehuis. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl

Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland Bent u bezorgd over iemand?

Of heeft u het gevoel dat iemand meer of andere hulp nodig heeft dan hij nu al krijgt? Meld de situatie dan via 0800-1205 (tijdens kantooruren) of ga naar www. meldpuntzorgwekkendgedragzeeland.nl

Zoek jij leuk werk met enthousiaste collega’s?

Gemeente

Reimerswaal zoekt jou!

Wij zoeken:

Minisymposium

Zeeuwse Watersnoodramp

ZB Bibliotheek van Zeeland en het Watersnoodmuseum organiseren een minisymposium Watersnoodramp Zeeland 70 jaar herdenken en 70 jaar vooruitkijken. Vier sprekers belichten vier relevante invalshoeken over hoe de Zeeuwen zich verhouden tot het water. Dit minisymposium vindt plaats op woensdag 15 februari 2023 om 19.00 uur in de ZB, Kousteensedijk 7 in Middelburg. Toegang is gratis. Aanmelden via www.dezb.nl.

De sprekers tijdens het symposium zijn:

• Jaap Schoof, oud-directeur van Watersnoodmuseum, blikt terug op de ramp.

• Marcel Matthijsse, Veiligheidsregio Zeeland, presenteert in hoeverre zijn we voorbereid op een nieuwe overstroming, welke draaiboeken liggen er klaar?

• Andreas Sterl, KNMI, schetst de scenario’s van toekomstige zeespiegelstijging met betrekking op Walcheren.

• Merel Groot, actief bij de Jonge Klimaatbeweging, deelt haar visie namens jongeren. Welke agenda zien zij als prioriteit?

• Buurtsportcoach

• Beleidsmedewerker DIV

• Adviseur Klimaat en Duurzaamheid

• Bodemadviseur

• Planeconoom

• Voorman Groenvoorziening

• Medewerker Groenvoorziening

Ga snel naar www.werkenbijdebevelanden.nl om hier meer over te lezen.

Binnenkort plaatsen we nog veel meer interessante vacatures. Zo komen er op onze afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling veel mooie kansen aan, zoals:

• 3 medewerkers Ruimtelijke Ordening

• Medewerker Grondzaken

Nu al nieuwsgierig? Neem contact op met Gerard Boluijt, afdelingshoofd REO, 06-81060891.

Heb je geen ervaring, maar ben je wel enthousiast, dan nodigen we je van harte uit om toch contact op te nemen. We bieden veel leuke kansen, vol doorgroei- en opleidingsmogelijkheden.

Kijk ook op: www.reimerswaal.nl

Contactgegevens

Openingstijden gemeentehuis

Ma t/m do 8.30 - 16.30 uur

Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

Adres: Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen

Telefoonnummer: 0113 395 000

E-mail: gemeente@reimerswaal.nl

WhatsApp: 06-23236942

Openingstijden balie burgerzaken (alleen op afspraak)

Maandag, dinsdag en

donderdag 8.30 – 16.30 uur

Woensdag 8.30 – 20.00 uur

Vrijdag 8.30 – 12.00 uur

Bel ons voor een afspraak of ga naar reimerswaal.nl/afspraakmaken

Afspraken met raadsleden:

Griffie - telefoon: 0113 395 000 of griffie@reimerswaal.nl

Afspraken met leden college burgemeester en wethouders: Bestuurssecretariaat

- telefoon: 0113 395 000 of bestuurssecretariaat@reimerswaal.nl

Noodgevallen openbare ruimten: Voor dringende noodgevallen aan wegen, rioleringen, openbaar groen en dergelijke, buiten kantooruren.

Telefoon: 06-53702470.

Heeft u een verstopping? Neem dan altijd eerst contact op met de gemeente. Inloopspreekuur wijkagenten: De wijkagenten van de gemeente Reimerswaal houden iedere donderdag van 09.00 tot 12.00 uur inloopspreekuur in het politiesteunpunt Kruiningen. Het steunpunt zit op de 1e verdieping van Bachten Vaete, Brouwerijstraat 1 in Kruiningen, tegenover het gemeentehuis.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Voor ouders/verzorgers, jongeren tot 23 jaar en professionals met alle vragen over opvoeden en opgroeien.

Telefoon of WhatsApp: 06-40736270 maandag t/m vrijdag van 09.00-11.30 uur, behalve op donderdag of cjg@reimerswaal.nl.

Jeugd- en jongerenwerk: Jeroen Kempees, telefoon 06-24928651 of j.kempees@reimerswaal.nl

Stefan Koeman, telefoon 06-36275721 of s.koeman@reimerswaal.nl

Werk, inkomen en zorg (WMO): Voor aanvragen/aanmelding/informatie/ advies kunt u terecht bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ, in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes. Telefoon: 0113-239 100. www.grdebevelanden.nl/wiz

Servicepunt vrijwilligers(werk) Reimerswaal: Heeft uw organisatie nieuwe vrijwilligers nodig of wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Bel 0113 395 000 of ga naar www.inreimerswaal.nl

Dé activiteitenwebsite op het gebied van sport, bewegen, cultuur, zorg en vrijwilligerswerk in Reimerswaal. Collectief vervoer nodig? Bel 0113-745050.

2 Advertentieblad Reimerswaal 1 februari 2023 - nr. 3391
www.reimerswaal.nl
Foto door: Herbert Beherns, Anefo

Activiteitenkalender inReimerswaal

Datum Activiteit

1 februari Herdenking Watersnoodramp

4 februari Badmintontoernooi Kruiningen

7 februari Bingo Hansweert

7 februari Infopunt Kruiningen - Dorpshuis

9 februari Voor(op)Zorg - 't Aerem Uus’ Krabbendijke

9 februari Heel Hansweert Luncht - Dorpshuis 'Kaj Munk’

14 februari Rilland Vraagt - De Nieuwe Vliedberg Rilland

16 februari Online informatiesessie pleegzorg Juvent

10/11 maart NLdoet

31 maart BabyPraet - Kibeo Yerseke

Via www.inreimerswaal.nl kunt u zich, indien nodig, aanmelden voor een activiteit en kunt u terecht voor meer informatie en meer activiteiten. Organiseert uw vereniging of stichting evenementen die u graag in de activiteitenkalender opgenomen ziet worden? Stuur dan een e-mailtje naar in@reimerswaal.nl. Hier kunt u ook terecht met vragen en/ of opmerkingen.

Vergadering gemeenteraad Reimerswaal

VOLGENDE WEEK IN DE RAAD

dinsdag 7 februari 2023 om 20.00 uur in het gemeentehuis Kijk voor de volledige agenda op reimerswaal.raadsinformatie.nl:

• Stand van zaken invoering Omgevingswet Adviesrecht en participatie onder de Omgevingswet Reconstructie oude sluizencomplex en herinrichting slibdepot

Werkzaamheden kruising Breeweg-Ericalaan in Yerseke

Op dinsdag 31 januari 2023 wordt in opdracht van de gemeente Reimerswaal gestart met werkzaamheden kruising Breeweg-Ericalaan in Yerseke. De werkzaamheden duren ongeveer twee weken. De rijbaan zal afgesloten zijn en hierdoor kan er verkeershinder ontstaan.

Op de hoeken van de kruising wordt meer openbaar groen aangelegd. Daarnaast worden

Veel medisch afval? Mogelijk komt u in

aanmerking voor korting

Inwoners met een chronische ziekte of beperking hebben vaak veel medisch afval. Dit afval hoort bij het restafval. Voor hen is het daardoor moeilijk om hun restafval te beperken en zo hun kosten voor afval laag te houden. Daarom heeft de gemeente Reimerswaal voor deze groep een financiële regeling gemaakt. Deze medische regeling houdt in dat het variabele bedrag voor restafval gedeeltelijk vervalt. U betaalt het gemiddeld aantal ledigingen dat door de gemeente Reimerswaal is bepaald. Alles wat u daarboven zit wordt kwijtgescholden.

Dus wanneer u in aanmerking komt voor deze regeling, dan maakt het niet uit hoe vaak u restafval stort of meegeeft met de vuilniswagen.

Gemiddelde bepaald door gemeente Reimerswaal:

Éénpersoonshuishouden

10 ledigingen / 40 aanbiedingen

Tweepersoonshuishouden

11 ledigingen / 44 aanbiedingen

Meerpersoonshuishouden

13 ledigingen / 52 aanbiedingen

Denkt u recht te hebben op de medische regeling voor het belastingjaar 2023? Vanaf 1 oktober 2023 kun u het aanvraagformulier me-

dische regeling 2023 gemeente Reimerswaal aanvragen via Sabewa Zeeland of via de gemeente. U kunt in de periode 1 oktober 2023 tot en met 1 januari 2024 de aanvraag doen. De aanvraag stuurt u naar Sabewa per post met daarin het ingevulde aanvraagformulier en bewijsstukken.

Voorwaarden

Bij de medische regeling horen een aantal voorwaarden. Zo moet u bij het aanvraagformulier een bewijs meesturen. Met dit bewijs moet u laten zien dat u extra restafval heeft om medische redenen. Als bewijs kunt u een rekening van de apotheek gebruiken, van kortgeleden. Maar ook een pakbon van het gebruikte product, met daarop de naam van de persoon om wie het gaat. De medische regeling is beslist niet bedoeld voor huishoudens met (kleine) kinderen in luiers, zonder chronische ziekte of medische beperking.

Gewijzigde verkeerssituatie Schoorse Zeedijk/Zeedijk in Hansweert

aan de zijde van de Breeweg inritblokken achterovergelegd en aan de zijde Ericalaan een drempeltalud aangelegd.

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met Riedijk bestratingen uit Yerseke, bereikbaar op telefoonnummer 06 22933341. Voor overige vragen met de heer Walhout van de gemeente Reimerswaal, bereikbaar op telefoonnummer 14 0113.

Zaterdag 4 februari, 20.00 uur, dorpshuis

NATHALIE BAARTMAN met ‘Snak’

Nathalie is geboren in Borne (Twente) en verloochent haar afkomst niet. Haar Tukkers’ accent heeft iets heel charmants en authentieks.

‘Snak: Ja, ik heb gesnakt. Op handen en voeten door het gras. ‘Zoek je dan wat?’, vroeg de man met of zonder mondkap. Ik zei: ‘Ik reikhals deze dag’. Naar iets om aan te raken. Pak me vast. De wereld zoals-ie was. Handzaam. Behapbaar. Hap snak. Niet om leeg te vreten. Om te hakken. Kaal en plat. Maar om iets achter te laten. Blauwblote lucht. Dat de mensen lied kunnen ademen. Een schaaltje dat rondgaat met hapjes grap. Een glas, een traan, een land gevuld met lach en zacht. Ze schrijft ook columns voor de Twentsche Courant/Tubantia. De pers: ‘Voor wie somber is en een therapie overweegt, heeft aan anderhalf uur met deze charmante cabaretière genoeg.’ Baartman maakt het leven leuker! ‘Een romanticus van het zuiverste water.’ “Innemende verteller die haar publiek overtuigend meeneemt”. Laat je meenemen en kom genieten! www.nathaliebaartman.nl

De toegangsbewijzen kosten €.18,00 en zijn te bestellen via de website. Kijk voor meer informatie over deze en andere voorstellingen op de site www.podiumreimerswaal.nl Telefonisch bestellen kan via 0113 551552 (Jacques Boonman).

Om het werk voor dijkversterking Hansweert veilig te kunnen uitvoeren zijn er verkeersmaatregelen ingesteld zoals het afsluiten van wegen en het instellen van omleidingsroutes. Vanwege de veiligheid van fietsers en bromfietsers heeft het waterschap Scheldestromen, in nauw overleg met de bevoegde instanties besloten, vanaf maandag 30 januari 2023 tot medio oktober 2023 de volgende extra verkeersmaatregelen op de Schoorse Zeedijk /

Zeedijk in Schore en Hansweert te nemen:

- De bloktijden worden gedurende bovengenoemde periode opgeheven. Gemotoriseerd verkeer in beide richtingen is toegestaan.

- Er geldt een inrijverbod voor fietsers en bromfietsers in beide richtingen.

De omleidingsroutes zijn te zien op de afbeelding en via https://scheldestromen.nl/ hansweert/actueel

Rioolvervanging Adriaan Butijnweg e.o. in Rilland

Eind februari zal in opdracht van de gemeente Reimerswaal worden gestart met de rioolen bestratingswerkzaamheden in de Adriaan Butijnweg, Vinkenissestraat en Mairestraat te Rilland. Het verouderde gemengde riool wordt vervangen door een gescheiden riool. Daarnaast worden de trottoirs en rijbaan voorzien van nieuwe bestratingsmaterialen. De inrichting en verkeerssituatie blijven grotendeels gelijk aan de huidige situatie.

In de komende tijd zullen voorbereidende maatregelen worden getroffen. De riool- en bestratingswerkzaamheden zullen vanaf eind

februari in fasen uit worden gevoerd en naar verwachting duren tot eind juli 2023. Bekijk ook onze website voor meer informatie over het project op www.reimerswaal.nl bij ‘Werk in uitvoering’.

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de uitvoering kunt u zich richten tot de heer Vissenberg van Aannemings- en Verhuurbedrijf J. Hoondert & Zn. B.V., telefoonnummer 0113 352510. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de heer Van Stee van de afdeling Gemeentewerken, telefoonnummer 0113 – 395 000.

3 1 februari 2023 - nr. 3391 Advertentieblad Reimerswaal
‘Luctor et Emergo’, Rilland, cabaret.
* Tip van Jacques

Voor ondersteuning van uw welzijn!

Reimerswaalse omroeper

Iedere

eerste dinsdag van de maand!!

Wie zijn aanwezig?

Afwisselend kunt u vertegenwoordigers

treffen van gemeente, Beveland Wonen, Ter Weel, GR de Bevelanden, politie, dorpsraad en anderen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wanneer u een vraag heeft proberen we die direct te beantwoorden. Als dat niet lukt komen we er later bij u op terug.

Heeft u zorgen, dan nemen we de tijd om goed naar u te luisteren. Soms kunnen we een oplossing bieden.

Met welke vragen / zorgen kunt u terecht?

Vragen over toeslagen, formulieren, financiële zorgen maar ook vragen over het gebruik van uw Ipad, mobiel of online veiligheid. Vragen over wonen, vrije tijdsbesteding, verzorging, enzovoorts.

Iedereen is van harte welkom. De koffie staat klaar!

Datum: iedere eerste dinsdag van de maand

Locatie: ‘Ons Dorpshuis’, Berghoekstraat 3, Kruiningen

Tijd: van 13.00 - 14.30 uur

Voor meer informatie: j.de.vlieger@reimerswaal.nl / 06-10161971 (zie ook: www.inreimerswaal.nl)

Bekendmakingen

Ontwerpwijzigingsplan ‘Hansweert, Tramper II, fase 2’, Reimerswaal

Algemeen

Op grond van artikel 3.9a, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf 2 februari 2023 tot en met 15 maart 2023 het ontwerpwijzigingsplan ‘Hansweert, Tramper II, fase 2’ (ex artikel 3.6, lid 1, onder a, Wro) met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.01HaBPTramperII2-0001 voor iedereen ter inzage ligt.

Het plan is te raadplegen op www.reimerswaal.nl/bestemmings-en-ruimtelijke-plannen. Vervolgens vindt u de stukken door op de plannen van Hansweert te klikken. Ook kunt u het ontwerpwijzigingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud wijzigingsplan

Het plangebied betreft het braakliggend terrein dat gelegen is tussen de Maartenbroersweg en de Sloestraat in Hansweert, ten noorden van de dorpskern. Het betreft de uitbreiding van de bestaande woonwijk Tramper II met 30 woningen waarvan 15 rijwoningen, 10 twee-onder-een-kapwoningen en 5 vrijstaande woningen.

Het wijzigingsplan voorziet in het juridisch-planologisch mogelijk maken van het bouwen van 30 grondgebonden woningen. De toelichting bij het ontwerpwijzigingsplan geldt als onderbouwing voor de haalbaarheid van het plan.

Zienswijzen

Gedurende de termijn waarin het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt kan iedereen digitale, schriftelijke of mondelinge zienswijzen omtrent het ontwerpwijzigingsplan kenbaar maken.

Digitaal kunt u uw zienswijze indienen op de bovengenoemde locatie op onze website. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Indien u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw Baas. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. Ons college zal bij vaststelling van het wijzigingsplan tevens een besluit nemen op de ingebrachte zienswijzen.

Kalender

• Rilland, 2 februari. Inloopmiddag in ‘De Levensbron’. Deze keer staan Oud-Hollandse spelen op het programma. Inloop vanaf 14.00 uur. We beginnen om 14.30 uur. ‘De Levensbron’, Valckenisseweg 12, Rilland.

• Hansweert, 7 februari. ‘Valentijn’ bingo in Kaj Munk te Hansweert. Zaal open 13.30 uur, start bingo 14.00 uur. Bingokaarten 10 ronden € 7,50. Koffie en thee verkrijgbaar aan de bar. Iedereen is welkom! Info: Lian, 06-83266878.

Een rubriek voor instellingen en verenigingen in Reimerswaal om hun evenementen en activiteiten aan te kondigen.

Kopij graag uiterlijk woensdag vóór 17.00 uur aanleveren via het formulier op www.reimerswaal.nl. Hier kunt u ook de spelregels nalezen.

Berichtjes

Klusteam Rilland is op zoek naar vrijwilligers die zo nu en dan een medemens kan en wil helpen met kleine klusjes in en rond het huis. Evt. info 06-83793136.

Multisportvereniging Jump&Move Yerseke. Iedere woensdagavond is er ladies-fit van 19.00 tot 20.00 uur. Kom gerust eens vrijblijvend meedoen, de eerste twee keer zijn gratis. Voor meer informatie of vragen: www.jump-move.nl of info@ jump-move.nl

Conditietrainingen voor volwassenen. Sportiviteit, bewegen en gezelligheid. Trefwoorden voor Omni-Sport Reimerswaal. Trainingen in Kruiningen, Yerseke en Rilland. Dinsdag en donderdag voor senioren, maandag en vrijdag voor 18+. Interesse? Zie ‘inreimerswaal.nl’, mail naar omni-sport@outlook.com of bel 06-30592571.

Contactpersoon Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Baas van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl

Verkeersbesluit

Kruiningen, 1 februari 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat besloten is tot het reserveren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van Snellemarkt 8C in Kruiningen voor de auto waarmee een bepaalde invalide pleegt te worden vervoerd. Genoemd verkeersbesluit ligt voor eenieder ter inzage bij de balie in het gemeentehuis in Kruiningen.

Overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht wijzen wij u erop dat u tegen dit besluit, voor 16 maart 2023, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons college kunt indienen.

Kruiningen, 1 februari 2023

Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende aanvragen om omgevingsvergunning hebben ontvangen:

• Voor: het kappen van een boom

Locatie: Fahrenheitstraat 21 in Kruiningen

Datum ontvangst: 20 januari 2023

• Voor: het nieuw bouwen van twee tiny houses

Locatie: Slotstraat 19 en 19A in Kruiningen

Datum ontvangst: 20 januari 2023

• Voor: het kappen van bomen

Locatie: Drie Haasjes 5 in Rilland

Datum ontvangst: 20 januari 2023

• Voor: het nieuw bouwen van een tuinhuis

Locatie: Postweg 3A in Yerseke

Datum ontvangst: 22 december 2022

Een aanvraag kan uit meerdere activiteiten bestaan. Aanvragen liggen niet ter inzage, maar kunnen op verzoek wel worden ingezien. Neem daarvoor even contact op via 0113 395 000 of gemeente@reimerswaal.nl. Als een bezwaar of zienswijze wordt overwogen, moet eerst een (ontwerp) besluit op de aanvraag worden afgewacht. Van dit (ontwerp)

besluit volgt ook een melding in deze rubriek Bekendmakingen.

Kennisgeving verlengen beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Verlengen beslistermijn aanvraag om omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag om omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

• Voor: het realiseren van een praktijk aan huis in een oude schuur

Locatie: Merwedestraat 22 in Hansweert

Verzenddatum besluit: 20 januari 2023

Tegen een besluit tot verlengen van de beslistermijn staat geen bezwaar en beroep open.

Kennisgeving beschikking

Kruiningen, 1 februari 2023

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Reguliere voorbereidingsprocedure

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben

verleend:

• Voor: het legaliseren van logies met ontbijt

Locatie: Reeweg 11 in Hansweert

Verzenddatum besluit: 23 januari 2023

• Voor: het bouwen van een overkapping

Locatie: Drie Minuten 2 in Krabbendijke

Verzenddatum besluit: 26 januari 2023

• Voor: het aanleggen van een korte grondwal ten behoeve van een terreininrichting

Locatie: Oude Rijksweg 13B in Krabbendijke

Verzenddatum besluit: 26 januari 2023

• Voor: het realiseren van een helling/inrit damduiker

Locatie: Olzendedijk 9 in Kruiningen

Verzenddatum besluit: 26 januari 2023

• Voor: het kappen van bomen

Locatie: Drie Haasjes 5 in Rilland

Verzenddatum besluit: 24 januari 2023

• Voor: het nieuw bouwen van een schuur

4 Advertentieblad Reimerswaal 1 februari 2023 - nr. 3391

Bekendmakingen

Locatie: Grintweg 79 in Yerseke

Verzenddatum besluit: 20 januari 2023

• Voor: het legaliseren van een foliekas

Locatie: Grintweg 79 in Yerseke

Verzenddatum besluit: 20 januari 2023

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure, kunnen hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener;

• de datum;

• een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; de grond(en) waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van een besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kan naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan ook digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening. Kruiningen, 1 februari 2023

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied

2022’, Reimerswaal

Algemeen

Op grond van artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 24 januari 2023 het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2022’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.BGRWBP2022-va01 ten opzichte van het ontwerpplan gewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan omvat het planologisch-juridisch mogelijk maken van diverse particuliere initiatieven en het op onderdelen optimaliseren van de verbeelding en de regels. Het bestemmingsplan maakt ontwikkelingen en veranderingen mogelijk op de volgende adressen: Achterwegje 2 in Kruiningen, Duivenhoek 3 en 5 in Rilland, Grintweg 72 in Yerseke, Grintweg 74 in Yerseke, Haltestraat 55 en Oude Rijksweg 70 in Rilland, Kersenweg 3 en 5 in Kruiningen, Lageweg 1 in Waarde, Noorddijk 27 in Krabbendijke, Olzendedijk 9 in Kruiningen, Verlengde Noordweg 9 in Krabbendijke, Weelweg 17 in Waarde, Weelweg 19 in Waarde, Westhofweg 12 in Rilland en Westveerpolder 14 in Waarde. Naast het mogelijk maken van de initiatieven worden de regels en de verbeelding van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2022’, op onderdelen geoptimaliseerd. Voor de inhoudelijke wijzigingen verwijzen wij u naar de ter inzage liggende stukken.

Wijzigingen bij de vaststelling

Het vastgestelde bestemmingsplan bevat de volgende wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan:

• In de toelichting in paragraaf 3.1 onder het kopje ‘Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035’ wordt toegelicht dat met dit bestemmingsplan geen nieuwe woonbestemmingen of andere kwetsbare functies mogelijk worden gemaakt binnen de zones van de leidingen.

De locatie S-600 (Zouteweg, Hansweert) wordt voorzien van de juiste enkelbestemming ‘Bedrijf – nutsvoorziening’ en krijgt een bouwvlak. Ook de locatie S-945 (Westelijke Schelderijnweg, Rilland) zal voorzien worden van de bestemming ‘Bedrijf – nutsvoorziening’ en krijgt een bouwvlak. Daarnaast komt rondom de Gas Ontvang Stations Z-387 (Adriaansweg, Kruiningen), Z-392 (Kapucijnenweg, Rilland) en Z-703 (Middenhof, Rilland) een aanduiding ‘veiligheidszone-bedrijven’ met een straal van 15 meter rondom het station. Voor de locatie Z-703 (Middenhof, Rilland) zal een bouwvlak opgenomen worden, zo groot als de bestemming ‘Bedrijf – nutsvoorziening’. Er vindt ook een aanpassing van de regels 'Veiligheidszone - bedrijven' plaats.

• Op de verbeelding komt een extra hartlijn leiding – riool

met de dubbelbestemming leiding – riool.

• De dubbelbestemming ‘Leiding – Gevaarlijke stoffen’ zoals deze op de verbeelding bij het ontwerpbestemmingsplan was opgenomen zal verplaatst worden naar de juiste ligging, conform de aangeleverde dwg.

Als gevolg van een aangenomen amendement is artikel 3.4.9 sub c en 3.7.2 sub d van de regels komen te vervallen.

Daarnaast zijn enkele ambtshalve aanpassingen doorgevoerd die het gevolg van nieuwe wettelijke regels, het gevolg van voortschrijdend inzicht of andere inzichten die zijn opgedaan na de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2020’.

Het plan inzien

Het bestemmingsplan ligt van 2 februari 2023 tot en met 15 maart 2023 voor iedereen ter inzage.

Het plan is te raadplegen op www.reimerswaal.nl/bestemmings-en-ruimtelijke-plannen. Vervolgens vindt u de stukken door op de plannen van Buitengebied te klikken. Ook kunt u het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Rechtsmiddelen en inwerkingtreding

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen, ook al hebt u geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend, tenzij u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden. Of u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan tegen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde Afdeling. Burgers kunnen ook online beroep en/of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening indienen. Dat kan alleen via het digitale loket op de website van de Raad van State, www. raadvanstate.nl.

Het besluit en daarmee het bestemmingsplan treden de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van genoemde Afdeling wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Engelvaart van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@ reimerswaal.nl

Basisregistratie

Kruiningen, 1 februari 2023

De gemeente houdt van alle inwoners een basisregistratie bij. Wij hebben onderstaande persoon niet kunnen bereiken en wij hebben geen adreswijziging ontvangen. Er is ook niet doorgegeven dat deze persoon is vertrokken uit Nederland.

B.L. Westerweel, geboren: 7 april 1995 Wij verzoeken iedereen die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde persoon ons hierover te informeren. U kunt dat doen door ons te bellen via ons telefoonnummer 14 0113 op maandag t/m donderdag van 08.30-16.30 uur en vrijdag van 08.30-12.00 uur.

U kunt ons ook bereiken via het e-mailadres: gemeente@ reimerswaal.nl of persoonlijk langskomen tijdens onze openingstijden.

Op grond van de Wet op de kansspelen: is ten behoeve van Grandcafé De Korenbeurs, aan de Markt 6, 4416 AH Kruiningen een kansspelautomatenvergunning verleend van 19 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Verzenddatum besluit: 19 januari 2023

Rechtsmiddelen

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van

de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

de naam en het adres van de indiener;

• de datum;

• een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht;

• de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd.

De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening.

Kruiningen, 1 februari 2023

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening: vergunning te verlenen voor het houden van het evenement Reddingbootdag KNRM op het parkeerterrein aan de Kanaalweg 10 in Hansweert op 13 mei 2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur; • ontheffing te verlenen voor het belemmeren van de bruikbaarheid van de weg: op het parkeerterrein aan de Kanaalweg 10 in Hansweert van 12 mei om 18.00 uur tot en met 13 mei 2023 om 21.00 uur.

Verzenddatum besluit: 20 januari 2023

• de bruikbaarheid van de weg: vanaf de Hoofdstraat 69 tot aan de Markt 22 en van de Burgemeester Elenbaasstraat 13 tot aan de Markt in Kruiningen op 1 februari 2023 van 20.00 tot 21.00 uur ten behoeve van de herdenkingsbijeenkomst watersnoodramp met kranslegging op 1 februari 2023 van 19.00 tot 21.00 uur in de Johanneskerk en op het terrein van de Johanneskerk aan de Burgemeester Elenbaasstraat 4 in Kruiningen.

Verzenddatum besluit: 24 januari 2023

• vergunning te verlenen voor het houden van het evenement: Jaarconcert 2023 in het gebouw Te Heare aan Moerplein 6 in Yerseke, op 15 april 2023 van 19.30 tot 22.30 uur; ontheffing te verlenen voor het in werking hebben van toestellen of geluidsapparaten en het verrichten van handelingen die voor de omgeving geluidshinder veroorzaken in het gebouw Te Heare aan Moerplein 6 in Yerseke, op 15 april 2023 van 19.30 tot 22.30 uur.

Verzenddatum besluit: 25 januari 2023

• vergunning te verlenen voor het houden van het evenement: Verkoping Vrouwenvereniging in het kerkgebouw aan de Johan Willem Frisostraat 1 in Krabbendijke, op 12 april 2023 van 14.00 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.

Verzenddatum besluit: 25 januari 2023

Rechtsmiddelen

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

de naam en het adres van de indiener;

• de datum;

• een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht;

• de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening.

Kruiningen, 1 februari 2023

5 1 februari 2023 - nr. 3391 Advertentieblad Reimerswaal
4414
WAARDE
TEL. 06-23 23 85 57 WEELWEG 17 |
AW
VANDIJKMAKELAARDIJ.COM

vinYlegalisatiepvcvloerenlaminaattapijt

Voor aan- en verkoop van uw woning

LAATSTE SLOGGI KOOPJES 2 VOOR €15, MARIANNE PANTY 3 VOOR €11, -

én woonwagens

Middenhof 13 | 4411 RW Rilland 0164 750 622 | 06 21 19 46 47 www.fvermeulenmakelaardij.nl

De Zeeuwse verzamelaar voor al uw metaalafval!

Wijziging openingstijden m.i.v. 1 januari 2023

Op werkdagen zijn wij geopend van 07.30-17.00 uur

Op zaterdag in de oneven weken geopend van 08.00-12.00 uur

Zaterdag in de even weken gesloten

A.s. zaterdag zijn we geopend www.groenleer.com

Hét adres voor al uw oud ijzer en metalen!

De Poort 25, 4411 PB Rilland Tel. 0111 - 41 25 98

info@groenleer.com

Aanmelding leerlingen Julianaschool Krabbendijke

Op D.V. donderdag 2 februari 2023 staat een aanmeldingsavond gepland voor ouders van nieuwe leerlingen.

We nodigen ouders uit van wie hun kind tot en met 31 december 2024 vier jaar hoopt te worden

De avond begint om 19.00 uur. Er zal kort iets verteld worden over onze school, ukrijgt een rondleiding en we nemen een kijkje in een kleutergroep.

U ontvangt een schoolgids en er wordt met u een afspraak gemaakt voor verdere kennismaking met een directie- en een bestuurslid.

Deze avond duurt tot ongeveer 21.00 uur.

Ouders die hun kind aan willen melden op onze school vragen we om via onze website het aanmeldingsformulier in te vullen en ondertekend te retourneren naar: secretariaat@julianaschoolkrabbendijke.nl U wordt dan t.z.t. uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Ouders van wie al (een) kind(eren) op onze school zit(ten) willen wij ook vriendelijk vragen om via onze website het aanmeldingsformulier in te vullen en ondertekend te retourneren naar bovengenoemd e-mailadres.

We ontvangen de aanmelding van uw kind graag vóór 1 maart 2023 U ontvangt, na verwerking van de aanmelding, een bevestiging van inschrijving.

www.julianaschoolkrabbendijke.nl

WE ZIJN OP ZOEK NAAR EEN: ALLROUND MEDEWERKER OESTERKWEEK

Vanwege groei en uitbreiding van onze werkzaamheden zijn we per direct op zoek naar een enthousiaste en gedreven collega voor aan boord van de YE 41 of YE 155

Wie zijn wij?

De Oestervisser BV is sinds 2002 actief in het kweken van oesters i n de Oosterschelde, Grevelingen en het Veersemeer . Met een enthousiast team kweken we de laatste jaren ook oesters op tafels en voor uitbreiding van die werkzaamheden zijn we op zoek naar versterking. Met een uniek assortiment oesters staan we dagelijks klaar voor gepassioneerde kwalitatieve afnemers.

Wij vragen:

▪ Je bent flexibel inzetbaar

▪ Je weet van aanpakken

▪ Je houdt er van om in een hecht team te werken

▪ Je kunt varen of bent bereid dit te leren

▪ Je bent stressbestendig en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit

▪ Je bent een prettige collega die past in het team

Je functie bestaat uit:

▪ Het sorteren van oesters aan boord

▪ Meewerken op een van onze oesterparken bij laag water

▪ Zakken met oesters omdraaien, sorteren en uitdunnen op de oesterparken

▪ Klein wekelijks onderhoud aan de schepen

▪ Dagelijkse schoonmaak aan boord

Wij bieden je:

▪ Een afwisselende baan in de natuur

▪ Goede arbeidsvoorwaarden

▪ Ruimte voor eigen initiatief

▪ Doorgroei - en opleidingsmogelijkheden

▪ En natuurlijk een prettige werkomgeving en fijne collega’s in een platte innovatieve en groeiende organisatie

Heb je interesse voor deze functie en het werken bij de Oestervisser BV?

Stuur dan jouw CV met sollicitatiebrief naar info@oestervisserbv.nl

Heb je vragen over deze functie?

Neem contact op met Maurice Boone: 06 - 51072347 of Markus Wijkhuis: 06 - 20303858

6 Advertentieblad Reimerswaal 1 februari 2023 - nr. 3391
H OEDEN E N KLEDIN N G C OLLLE CTIE R O NDE PR IJJZEN! €2 0,- - € 30 , - €40 ,€5 0,- €75 ,LAATSTE WINTERARTIKELEN! VANAF NU
Langeville 17 4401 GL Yerseke 0113-574257 WEBSHOP www.anneliquemode.nl
DE NIEUWE VOORJAARSCOLLECTIE KOMT BINNEN
Voor taxaties van nieuwbouw, monumenten, verbouwingen, reguliere taxaties, verhuurde staat
Yerseke | Tel. +31(0)113 202138 | Mob. +31(0)6 25030718 info@destoffeerders.nl | www.destoffeerders.nl
kooijman woning- & projectstoffering

Aanbiedingen Aanbiedingen

• Diverse ovenschotels

• Drie-luik aperitief

• Tonijn sashimi

2 februari t/m 8 februari

2 t/m februari

• Gebakken loempia met chilisaus € 2,50/2 stuks

• Gebakken loempia met chilisaus

€ stuks

• Huisgemaakte soepen

• Visbami

• Huisgemaakte makreel salade € 1,90/100gr

• Huisgemaakte makreel salade € 1,90/100gr

• Belegde broodjes

• Salades en meer!

9 februari t/m 15 februari

9 februari t/m 15 februari

• Valentijns oesters inclusief dressing

• Valentijns oesters inclusief dressing

12 creuses nr III € 9,50

12 creuses nr III € 9,50

Kom gezellig langs in de winkel of geef je bestelling telefonisch of via Whatsapp door via 0113 - 572079

Fles BUBB Rosé (bubbels) € 17,50

• Fles BUBB Rosé (bubbels) € 17,50

Korringaweg 31, Yerseke

16 februari t/m 22 februari

• Broodje caprese; zacht € 3,25 / hard € 3,50

16 februari t/m februari Broodje caprese; zacht € 3,25 / hard € 3,50

Openingstijden:

Maandag van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Dinsdag gesloten.

Woensdag van 11.00 uur tot 16.00 uur.

• Noordzeesalade €2,10/100gr

• Noordzeesalade €2,10/100gr

Donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur.

Zaterdag van 08.30 uur tot 16.00 uur.

23 februari t/m 1 maart

23 februari t/m 1 maart

• Kibbeling 200 gr en friet incl. saus € 7,00

• Kibbeling 200 gr en friet incl. saus €

• Ovenschotel zalm met brie € 9,00

• Ovenschotel zalm met brie € 9,00

Voor de laatste nieuwtjes en aanbiedingen volg ons via @viswinkel.aquatritonmossel

7 1 februari 2023 - nr. 3391 Advertentieblad Reimerswaal www.bakkerijhetzand.nl Dorpsstraat 82 • Krabbendijke • Tel. 0113 - 50 64 90
MOSSEL GENIET
THUIS VAN ONZE HEERLIJKE PRODUCTEN
GENIET THUIS VAN ONZE HEERLIJKE PRODUCTEN

DINSDAG

Mantelzorgmarkt in Ter Weel Krabbendijke

Mantelzorgers in de gemeente Reimerswaal zijn deze avond van harte uitgenodigd.

Op deze markt zijn diverse aanbieders aanwezig die u als mantelzorger kunnen ondersteunen, zoals;

• MediPoint • Logeerhuis

• Breinlijn • Zeeuwse Zorgschakels

Geschiedenis

In 2023 is het precies 70 jaar geleden dat in de nacht van 31 januari op 1 februari de Watersnoodramp zich voltrok en er zijn nog veel oudere inwoners in onze provincie die deze verwoestende stormvloed van nabij hebben meegemaakt. In 1953 was mijn vader 22 jaar, woonde in Kapelle en werd in de rampnacht wakker van de onheilspellend luidende kerkklokken. Via een geluidswagen werden alle mannen van 18 jaar en ouder naar het gemeentehuis geroepen en hoorden daar dat de Westerscheldedijk bij Schore op doorbreken stond. De helft van de dijk was al weggeslagen en de situatie was kritiek. Met man en macht werden urenlang zandzakken gevuld, over de dijk gesjouwd en in het water gestort. Toen tegen de avond het ergste gevaar voor Schore geweken was, konden de mannen terug naar huis. Geen van hen wist aan het eind van die zondag 1 februari wat er verder in de provincie was gebeurd, want er was geen informatie beschikbaar.

De vrachtauto die hen vervoerde stopte op de Zanddijk en toen zij richting het oosten keken, was er een grote watervlakte te zien met in de verte alleen de

ZORG IN HET ZEEUWSE HART

Locatie

Evenementenzaal van Ter Weel Krabbendijke

Willem Kosterlaan 1

4413 CP Krabbendijke

Tijd

Van 17.30 - 21.00 uur

TERWEEL.NL

daken van de huizen in Kruiningen en de kerktoren.

Het recreatiegebied ‘Den Inkel’ is de plaats bij Kruiningen waar in de rampnacht de dijk is doorgebroken. Ik maakte er de foto van de herinneringsplaquette

die hier in de Westerscheldedijk ligt. De tekst geeft ons twee opdrachten. Als eerste het gedenken en ten tweede dat we te allen tijde alert en waakzaam moeten zijn.

Fennie Lindenbergh-Lepoeter

8 Advertentieblad Reimerswaal 1 februari 2023 - nr. 3391
Tot ziens op deze informatieve markt! 14 FEBRUARI 2023
De Ramp.

HERINNEREN, HERDENKEN… MAAR OOK

WAAKZAAM BLIJVEN EN WERKEN

AAN EEN VEILIGE LEEFWERELD MÉT DE ZEE IN ONS ZEEUWSE LAND

februari-AANBIEDING - Viscounter

Goed gevulde heerlijke scampi in looksalade 20% korting

Verse tonijnfilet

Dé biefstuk van de zee per 100 gram van € 3,95 voor

Hele schol

(Lekkere Noordzeevis, panklaar) per 100 gram van € 1,29 voor

€ 3,29

€ 0,99

Hele gestoomde makreel 20% korting

Zure haring per stuk van € 2,40 voor

€ 1,99

Voor vele andere leuke producten of gerechten, kijk hiervoor op www.webshopviskeete.nl

Zelfs voor verse huisgemaakte ambachtelijke friet en vele vlees- en vissnacks, bent u bij ons aan het juiste adres!

februari-aanbieding - Zee-eterij

Bouillabaisse kroketjes met brood en kruidenboter vooraf, als hoofdgerecht gebakken kabeljauwfilet met mosterd-dillesaus, huisgemaakte frietjes en warme groenten en als nagerecht verdronken flensjes met amaretto, kaneel-ijs en slagroom

34,50

LAAGWATERmenu - februari

Gerookte makreel op toast vooraf, als hoofdgerecht plate gebakken scharfilet met garnalensaus, huisgemaakte frietjes en een frisse salade en als nagerecht pêche melba (vanille-ijs met perzik en slagroom).

23,95

LET OP: Bestel gemakkelijk via onze webshop!

U kunt deze vinden via WWW.WEBSHOPVISKEETE.NL

In onze webshop vindt u het grootste deel van ons assortiment. Dat is genieten!

Wij zoeken voor diverse werkzaamheden een DUIZENDPOOT die niet bang is te werken, geen 8 tot 5 mentaliteit en in het bezit is van rijbewijs B.

SCHROOM NIET om te solliciteren

Voor een functie in de keuken als SOUSCHEF of KEUKENMEDEWERKER, voor in onze viscounter een MEDEWERKER VERKOOP en voor in het restaurant een MEDEWERKER BEDIENING

Kijk voor een beschrijving van onze vacatures op onze website www.pietvanoost.nl

Volg ons op Facebook www.facebook.com/viskeete

partijvoorzeeland.nl

ZORG IN DE REGIO

Allévo, zorg- en dienstverlening Tel. 088-11 02 800, ook voor dringende hulp-vragen 24 uur per dag en in het weekend.

Buurtdiensten Reimerswaal

Voor alle hulp in het huishouden.

Team 1: Yerseke, Kruiningen, Hansweert, Schore. Tel. 06 - 10 27 41 32. E-mail: reimerswaal@buurtdiensten.nl

Team 2: Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde. Tel. 06 - 51 43 77 86. E-mail: reimerswaal2@buurtdiensten.nl

Buurtzorg Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde Verzorging en verpleging, 06-23 28 29 80.

Buurtzorg Yerseke team dorp: 06-13 24 88 86.

Buurtzorg Yerseke team Moerplein: 06-82 13 34 00.

Buurtzorg Kruinigen en Hansweert: 06-12 54 66 52.

Clara Thuis

Voor vrijwillige terminale zorg aan huis.

Inlichtingen of aanmelding: Tel. 06-23496684 / www.clarathuis.nl

Maaltijd Thuis

Inlichtingen of aanmelden via Cliënten Service Bureau van zorggroep Ter Weel: 0900-22 44 88 0 (lokaal tarief). ma-vrijdag van 8.30-17.00 uur.

RST zorgverleners (Reformatorische zorg) 7 dagen per week, 24 uur bereikbaar voor verpleging en verzorging. Tel. 085 - 80 88 162.

De Luisterlijn

Altijd tijd voor een gesprek 0900-0767. Vertrouwelijk, anoniem, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Vrijwilligershulp Krabbendijke Handje Extra Voor als u even een handje extra kunt gebruiken bij bijvoorbeeld het boodschappen doen, mantelzorgondersteuning, begeleiding en vervoer bij bezoek huisarts of ziekenhuis. 06-20 12 70 15 handjeextrakrabbendijke@gmail.com

Stichting Korrelatie

Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-18.00 uur 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl

Verloskundigen Reimerswaal

Bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Tel. 0113-50 38 42. www.verloskundigenreimerswaal.nl

Verloskundigen Zuidwesthoek Spreekuren in Rilland, Hoogerheide en het MoederKindcentrum in ‘het Bravis’ te Bergen op Zoom, 24/7 bereikbaar op 06-46 61 65 55, www.verloskundigenzuidwesthoek.nl, verloskundigenzuidwesthoek@outlook.com

Vrijwilligershulp Klusteam Rilland

Wij ondersteunen bij het verbeteren van de leefomstandigheden van iedere volwassene ongeacht leeftijd, ziekte, handicap, of anderszins bijvoorbeeld bij klusjes maar ook indien u behoefte heeft aan dagelijks telefonische controle hoe het met u gaat. 06-51 36 46 28

Diabeteslijn: 033-46 30 566, info@dvn.nl

Adviesbureau Veilig Langer Thuis Wonen (VLT) De wegwijzer voor ouderen en mantelzorgers! Voor kosteloos, vrijblijvend, onafhankelijk advies, op het gebied van praktische zaken, zorginhoudelijke zaken, wet en regelgeving en voor het bieden van een luisterend oor zijn we bereikbaar op: tel. 06-49329487, e-mail: info@adviesbureau-vlt.nl.

WEEKENDDIENSTEN

Avond- en weekenddiensten huisartsen

Voor medische spoed belt u buiten kantooruren (17.00-08.00 uur ’s morgens) de Huisartsenpost, telefoon 0900-1785. De huisartsenpost is gevestigd op het terrein van het Admiraal de Ruyterziekenhuis.

Weekenddienst tandartsen

Spreekuur vanaf 10.00 uur. Bellen voor een afspraak: tel. 06-22 34 72 09.

Weekenddiensten dierenartsen

Gezelschapsdieren:

Kliniek Dier & Arts en Dierenkliniek Goes; bellen voor een afspraak: tel. 0113-33 01 15.

Landbouwhuisdieren: 0113-34 24 86

9 1 februari 2023 - nr. 3391 Advertentieblad Reimerswaal
Volg ons op Facebook www.facebook.com/viskeete

Nu leverbaar

Anneke Jumelet-Vette:

HET WATER IS KWAAD

door Anneke Jumelet-Vette

Het verhaal van de schippers en bemanning uit Yerseke die in 1953 redders van mensen werden...

Nu pas alle namen bekend van die redders uit Yerseke!

€ 29,95

Met een gedetailleerde lijst van schippers, kotters, boten en sloepen die tijdens de ramp te hulp schoten. Vele eigen ervaringen van de schippers en verhalen van helpers en geredde personen. Privéfoto’s en niet eerder openbaar gemaakte stukken uit privé-archieven en unieke originele documenten uit de gemeente-archieven.

Een prachtig boek met nu al lovende recensies! Meer info en bestellen via www.vergetenredders.nl

Het boek heeft een beperkte oplage

Sionskoor:

een koor op reformatorische grondslag!

Het Sionskoor is een landelijk projectkoor dat haar eerste project gehad heeft in 2022. Peter Wildeman is dirigent van het totaalkoor, Martin Weststrate is een van de begeleiders van dit prachtige koor.

Door de positieve ervaringen van zowel koorleden als werkgroep, is besloten om een tweede project te starten in maart 2023 D.V.

Dit koor is bedoeld voor iedereen bij wie de psalmen een belangrijke plaats innemen.

We hopen 4 concerten te geven voor goede doelen binnen de gereformeerde gezindte zoals stichting HVC en stichting Ontmoeting. Ons repertoire bestaat uit psalmen, psalmbewerkingen en een enkel geestelijk lied. Denk hierbij aan Blijf bij mij Heer’, Als g’in nood gezeten. Alle leeftijden zijn welkom (m.u.v. jonge kinderen). Erg mooi om als gezin mee te doen, we hebben een speciaal tarief voor gezinnen.

De concerten staan gepland in Dordrecht, Tholen, Hasselt en Putten.

U kunt kiezen uit acht regio’s voor de repetities:

Barneveld

Genemuiden

Goes

Gorinchem

Gouda Nunspeet Opheusden Ridderkerk

Aanmelden kan vanaf heden op www. sionskoor.nl, daar vindt u ook alle repetitie- en concertdata.

10 Advertentieblad Reimerswaal 1 februari 2023 - nr. 3391
Watersnoodramp 1953
Molenmeet 1953 Schelphoekje Veerhaven 1953 Welhoekstraat 1953 Nijverheidstraat 1953 Molenmeet 2010 Schelphoekje Veerhaven 2003 Welhoekstraat 2003
TOEN NU KRUININGEN
Nijverheidstraat 2010 Dorpsstraat 83 - Krabbendijke Tel. 0113- 50 61 73 E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl

Sluisweg 4‧4416 NH Kruiningen www.fruitschuurkruiningen.nl‧T. 06 - 391

Vanaf heden hebben we iedere dag VERS BROOD EN BOLUSSEN in onze winkel van bakkerij Vroonland in Yerseke.

Voor al uw warme en koude buffetten staan we voor u klaar, tevens mogelijkheid tot huren van een feestzaal.

Iedere maandag tot en met woensdag (van maandag 6 februari t/m woensdag 8 februari) de gevulde slagerstas, deze week met: 4 Kruiningse burgers, 4 boomstammetjes, 4 speklappen, 100 gram toktoksalade, 100 gram Zeeuws spek 20.00

Bij aankoop van 25 euro of meer: bakje Bourgondische beenhamsalade gratis!! Vrijdag en zaterdag:

Vleeswarenkoopjes:

Leverkaas 100 gram 1.40

Snellemarkt 5, 4416 BR Kruiningen • T: 0113 - 38 46 99 www.slagerijvansoest.nl

Kerkdiens † en Zondag 5 februari

Hansweert-Schore:

Protestantse Gemeente: 10.00 uur dhr. Rob Favier. Rooms Katholiek: 9.30 uur liturgiegroep.

Krabbendijke:

Hervormde Gemeente: 9.30 uur ds. F. Wijnhorst en 17.00 uur ds. W. Stijf.

Protestantse Gemeente: 9.30 uur mevr. I. Bakker.

Gereformeerde Kerk: 9.30 uur ds. P.H. Zaadstra.

Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. P.C. Vlot, 14.00 uur leesdienst.

Kruiningen:

Protestantse Gemeente: 10.00 uur ds. G. van Dijk.

Hersteld Hervormde Gemeente: (Kruiningen) 9.30 en 16.00 uur ds. W.J.C. van Blijderveen; (Krabbendijke) 12.00 uur ds. C. Gielen en 18.00 uur ds. W.J.C. van Blijderveen.

Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. G. Hoogerland, 14.00 uur leesdienst.

Gereformeerde Gemeente in Nederland: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst.

Vrije Gereformeerde Gemeente: 10.00 en 17.00 uur ds. G. Bredeweg.

Rilland-Bath:

Protestantse Gemeente: 10.00 uur pastor Erik Tramper.

Gereformeerde Gemeente: 9.30 uur ds. C. Harinck, 14.00 uur leesdienst en 18.30 uur ds. J. IJsselstein.

Vrije Evangelische Gemeente: 10.00 uur br. De Jonge.

Waarde:

Hervormde Gemeente: 10.00 uur ds. P. de Graaf.

Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. L. van der Kuijl, 14.00 uur leesdienst.

Yerseke:

Hervormde Gemeente: 10.00 uur ds. F. van Vliet.

Hervormde Gemeente Rehoboth: 9.30 uur ds. M. Kreuk en 17.00 uur ds. E. Gouda.

Gereformeerde Kerk: 9.30 uur dienst.

Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. C. van Krimpen, 14.00 uur leesdienst.

Vrije Evangelische Gemeente: 10.00 uur ds. T. Schakel.

11 1 februari 2023 - nr. 3391 Advertentieblad Reimerswaal
Rib/haaskarbonades 100 gram 0.99 Sukadelappen 500 gram 7.99 Entrecote 400 gram 9.99 Kipfilet/poulet 400 gram 5.00 Halve baguettes 2 stuks 6.50 Kogelbiefstuk 250 gram 8.50 Varkensfiletrollade 500 gram 5.00 Fricandeau 100 gram 1.99 Rollade + kipfilet + kipsnijworst 3 x 100 gram 5.50 Saladeduo: bouillon- + gevuld eisalade 2 x 100 gram 3.50 Komijnenkaas 500 gram 6.50 Dinsdag en donderdag gehaktdag: Rundergehakt 1 kilo 9.75 Half om half gehakt 1 kilo 8.75 Losse worst 1 kilo 7.25
452 83 Openingstijden:ma.-vr.8:00-12:00/13:00-17:30‧za.8.00-15.30 uur Aanbiedingen geldig van woensdag t/m zaterdag We hebben Frieslander pootaardappelen en plantuien Witlof 500 gram 0,99 Agria aardappelen 5 kilo 1,99 Zeeuwse Jonagold 2 kilo 1,99 Tango mandarijnen 15 stuks 2,49 15.30 - 21.30 uur Joseba - Maf - For a Change e i g e n t i j d s e z o m e r k l e d i n g V O O R D A M E S , J O N G E M E I D E N , K I N D E R E N E N B A B Y ' S kledingbeurs K R A B B E N D I J K E J W Frisostraat 1 kledingbeurskrabbendijke@gmail com D.V. WOENSDAG Welkom! de opbrengst is voor: Weekaanbiedingen 31-01 t/m 04-02-2023 Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113- 57 09 30 Tot ziens bij Vishandel Van As Zeeland BV Schelvisfilet 500 gram 12.95 Ei-zalmsalade uit eigen keuken, 150 gram 3.99 Scampi’s of zalmring huisgemaakt, 2 stuks 15.50 Gezinszak kibbeling alleen voor afhaal, 500 gram 9.25 Genieten van verse vis, haring vers van het mes, gebakken vis, mosselen, oesters, diverse schepsalades
12 Advertentieblad Reimerswaal 1 februari 2023 - nr. 3391

Familieberichten

Een stoel blijft leeg

Een stem blijft zwijgen…

Maar in ons hart

Zullen de herinneringen

Voor altijd blijven

Bedroefd, maar dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen, delen wij u mee dat is overleden mijn lieve man, onze lieve vader en trotse opa en overopa

Adri Lamper

in de leeftijd van 89 jaar.

Nelly Lamper-de Rooij

Kris en Brigitte Cynthia en Jacco, Teun, Bram

Davey en Denise, Daan

Goes, 23 januari 2023

Van Klinkenbergstraat 2

4401 KR Yerseke

De begrafenis heeft reeds plaatsgevonden.

Wij danken iedereen die hem medische ondersteuning en zorg heeft gegeven.

Verdrietig zijn wij na het overlijden van onze zwager en oom

Adri Lamper

echtgenoot van onze zus en tante Nelly

Westervoort: Jan de Rooij (in herinnering)

Nelly de Rooij-Sinke (in herinnering)

Yerseke: Kees de Rooij

Ineke de Rooij-de Waard (in herinnering)

Yerseke: Mina Goeman-de Rooij

Wim Goeman (in herinnering)

Goes: Janny Lous-de Rooij (in herinnering)

Leen Lous (in herinnering)

Neven en nichten

We wensen Nelly, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe dit grote verlies te kunnen dragen.

Tot onze grote droefheid delen wij u mee dat na een jarenlange afname van krachten en gedachten door de Heere uit ons midden is weggenomen onze zeer geliefde, zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder en betovergrootmoeder

Wilhelmina Katharina Sinke-de Rooij ~ Mina ~

sinds 11 september 2016 weduwe van Marinus Laurus Sinke in de gezegende leeftijd van 96 jaar.

Ko en Marie Sinke-van der Hart

Rita Sinke

Jan en Anja Sinke-Paauwe

Digna en Jaap Krijger-Sinke

Rien en Margriet Sinke-Groen

Frans en Marja Sinke-van der Have

Rens en Mina Sinke-van der Have

Klein-, achter- en achterachterkleinkinderen

Yerseke, 24 januari 2023

Correspondentieadres: Breeweg 19c, 4401 BN Yerseke

De rouwdienst en begrafenis hebben op zaterdag 28 januari plaatsgevonden. Onze hartelijke dank gaat uit naar de medewerkers en vrijwilligers van Ter Weel Moerzicht in Yerseke voor de goede en liefdevolle verzorging.

Wij zijn verdrietig dat de Heere uit ons midden heeft weggenomen onze lieve oma, overoma en betoveroma

oma Sinke

Sterke de Heere ons en onze ouders met dit grote verlies.

Wilma en Henk de Koster Hanneke en Ad, Hidde, Fiene, Jitse

Marieke en Mark, Nick, Tim, Lieke, Tamara

Marian en Jeroen, Peet, Melissa, Jens, Stan

Arco en Esther

Willemijn en Sjoerd, Benthe

Rick

Henry

Anita en Frank Wilthagen

Arthur en Hanneke, Rico, Rowena

Koen en Marieke, Selena, Sophia

Nathalie en Steven

Mark en Angela

Emmely

Leonie

Wieske

Robbert

Mariëlle en Henk Jansen

Jan en Eline

Rianne en Frank, Luuk

Mattie en Mark

Jacco en Ylva

Lenny en Ronnie

Martijn

Willianne en Rick

Aarnoud

Adriaan

Anthonie

Marilyn

Henry

Nadine

Hanneke en Reinier Delzenne

Veel heb je ons gegeven veel heb je voor ons betekend plotseling uit ons leven gedreven blijf je in onze harten leven

Na een leven dat gekenmerkt werd door liefde, goedheid en eenvoud, hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen van mijn geliefde vrouw, onze zorgzame moeder en oma

Jannetje Jacoba de Oude-Zuijdwegt

16 mei 1957

~ Netty ~

Yerseke: Dies de Oude

Lokeren (B): Wim en Judit Matthias, Diana

Krabbendijke: Coby en Peter Naomi, Danny

28 januari 2023

Jack

Jasmijn

Ralph

Isa

Martijn en Jacolien Sinke

Joey

Demian

Mitchel

Angela

Arjan en Jin Bart

Hugo

Mila

Maurien en Eline Bart

Merel

Sander

Julian

Ramon

Pascal

Frans en Barbara Bart

Finn

Marjanne Sinke

Jacob

Nina

Rosa

René en Melissa Sinke

Julian

Jailey

Jélyza

Joély

Jos en Jolanda Krijger

Jack

Julia

Martin en Aukje Krijger

Jorina en Christian

Walter en Kelly

Sandra

Sjoerd

Jannie en Jan-Kees de Regt

Anne

Mike

Thijs

Rhodé en Johan Bruijnooge

Lieke

Laurens en Gertrude Sinke

Lars

Linsey

Jorn

Noan

Christine Sinke en Simon Veenvliet

Henriëtte Sinke

Carina en Jaap de Goffau

Niels

Mirte en Jacco

Sindy

Tirza

Stijn

Karin en Wim Koole

Wim en Isabelle

Franklin

Marvin

Marieke en Adrian de Witte

Dylan

Fayenna

Demian

Silvia en Jan-Kees Ringlever

Esmée en Bart

Davy

Amy

Willeke en Arie van der Kuijl

Jens

Myrna

Jacqueline Sinke

Violenlaan 29

4401 HS Yerseke

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden. Uw condoleance ontvangen wij graag schriftelijk.

Sofie

Bram en Purdy Bart

Miranda en Victor Snip

Yerseke, 24 januari 2023

13 1 februari 2023 - nr. 3391 Advertentieblad Reimerswaal

* eigen rouwcentrum

* twee familiekamers

* 24/7 toegankelijk

* eigen rouwvervoer

Rouwcentrum Waardig

Koninginneweg 2

4414 AM Waarde Tel . 0113 - 504199

info@uitvaartzeeland.com

www.mariva-uitvaart.nl

I am sailing.... home again Wij zijn erg verdrietig nu wij voorgoed afscheid moeten nemen van mijn man en allerbeste maatje en mijn allerliefste papa

Leo van Dixhoorn

Leendert Cornelis

Indarung, 4 september 1955 Terneuzen, 22 januari 2023

Yerseke: Conny van Dixhoorn-Hundersmarck

Bergen op Zoom: Joyce van Dixhoorn

Correspondentieadres:

Hoogaarsplein 5

4401 JG Yerseke

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Na een tijd van afnemende gezondheid, is overleden onze buurman

Leo van Dixhoorn

Wij wensen Conny en Joyce veel kracht en sterkte toe.

Buurtvereniging Hoogaarsplein, Yerseke

Hartelijk dank voor de belangstelling en het medeleven tijdens de periode van afnemende krachten en na het overlijden van onze zorgzame moeder, oma, oude oma, zus en schoonzus

Rie Dek-Verdurmen

Het heeft ons allen erg goed gedaan.

Familie Dek Familie Vermeire

Kruiningen, januari 2023

Op zaterdag 4 februari hoopt onze lieve moeder en oma

Jo Blok-Lambregtse

90 jaar te worden.

We willen haar via deze weg van harte feliciteren.

Nans, Fred, Jan en Laurens 90 kaarten voor 90 jaar zou dat niet mooi zijn?

Haar adres is: Woonzorgcentrum Gasthuis Hoogkamer 2 Kievitlaan 64, 4461 RB Goes

Dynamiek Kapelle bestaat 4 jaar!

De hele maand februari kans op leuke prijzen! Altijd prijs bij aankoop vanaf € 40,-

HOOFDPRIJS: WIN je HELE AANKOOPbedrag terug!

Volop nieuwe voorjaarscollectie kleding binnen! Ook veel keus voor jonge meiden. EXXCELLENT nieuw merk voor de grotere maat, verkrijgbaar in maat 42-52

t/m vrijdag 9:00 - 17:00 en zaterdag 9:00 - 16:00

AL UW

UITVAART ZORG Peter Butler

VERMARE KRABBENDIJKE

Oostweg 27, Krabbendijke, tel. 0113-501391, www.vermarevof.nl tussen 18.00-19.00 uur gesloten

Telefoon 0113 340 381 | Benonistraat 3 | 4421 DN Kapelle www peterbutler nl | info@uitvaartpeterbutler.nl Rouwcentrum: Maalstede 1a Kapelle

Telefoon 0113 340 381 Benonistraat 3| 4421 DN Kapelle www.peterbutler.nl | info@uitvaartpeterbutler.nl

Stiltehuis Peter Butler: Kitskinderscheweg 1, 4421 PJ Kapelle

Voor een persoonlijke

uitvaart begeleiding

Het adres voor een Respectvol afscheid.

Scooter / motor verhuur & onderhoud

Choorhoekseweg 12a, 4424 NW Wemeldinge kloostermanmotoren@gmail.com, 0623898610

www.kloostermanmotoren.nl

‘Boven water’

De watersnoodramp van 1953 in Oost-Zuid-Beveland (Reimerswaal)

Geschreven en samengesteld door: I.M. van Loo, C. van den Bovenkamp, M. Sinke.

De uitgave bevat o.a.:

• Veel nieuw fotomateriaal, dat boven water is gekomen.

• Een aanzienlijk aantal echte kleurenfoto’s uit 1953.

• Verhalen en foto’s afkomstig uit alle Reimerswaalse kernen: Kruiningen, Hansweert, Yerseke, Oostdijk, Krabbendijke, Rilland-Bath, Stationsbuurt, Gawege en Waarde.

De prijs van het boek is € 22,50.

Het boek is te verkrijgen bij:

• Boekhandel van Velzen, Krabbendijke

• Tourist shop, Yerseke

• Fietscafé Het Spulletje, Waarde

• Watersnoodmuseum, Ouwerkerk

• Alle bekende boekhandels

14 1 februari 2023 - nr. 3391 Advertentieblad Reimerswaal Molenlaan 10 | 4401 CC | Yerseke 0113-573082 (24 uur per dag bereikbaar) www.begrafenisverzorgingvanburg.nl Goudverf VERF en TOEBEHOREN uitstekend advies en service WWW.GOUDVERF.COM 06-40 64 92 39 info@goudverf.com Verzending, afhalen en bezorgen mogelijk!
VOOR
WINTERPRODUCTEN • ijskrabbers • ijsdooi
slotontdooier
ruitensproeier
afdekfolie voorruit
strooizout
antivries •
dinsdag
VOLG ONS
OP FACEBOOK EN INSTAGRAM

Allen hartelijk bedankt voor de vele kaarten, bloemen en andere attenties die we bij ons 60-jarig huwelijk en bij mijn 83e verjaardag mochten ontvangen.

M. van Koeveringe A. van KoeveringeKoster

Kruiningen

Hartelijk dank voor het meeleven, de kaarten, bezoekjes en de kleurplaten van de kinderen tijdens mijn ziekenhuisopname en revalidatie.

Coba Molhoek

Krabbendijke

Iedereen bedankt voor de kaarten en cadeautjes die ik ontvangen heb bij mijn verjaardag.

Wilma Weststrate 's-Gravenpolder

Op korte termijn zoek ik (man) voor

TIJDELIJK WOONRUIMTE: Kamer met eigen ingang, douche/ toilet. Of een caravan. Of een appartement. Omgeving van Yerseke.

A.u.b. contact: 06-25287724

J. Baaijens

FRUITTEELTBEDRIJF BLOK

Appels en peren

Fruit- en groentesappen

Suikervrije jam/stroop

Glutenvrij/suikervrij snoep

Cadeaupakketjes

klein en groot

Meel en bakmixen

Aardappelen, uien en eieren

Gentmansdijk 2a Krabbendijke

Kipfilet speciaal

Heerlijk met spek en mosterd!

100 gram, nu

€ 1.49

Sfeervolle

UW BANK IN DE BUURT!

Onderhoud

Pelletkachels aan alle merken cv-ketels!

Neem contact met ons op voor een afspraak in onze showroom en ervaar het zelf!

Bel naar: 0113-551384

Nu tijdelijk met 100 KG gratis ENplus A1 houtpellets!

Gebraden kipdijen 500 gram € 4.99

Marjoke Verschuure Westweg 25 Krabbendijke Tel. 06 - 23 15 23 92 www.jemako-shop.com/ marjoke-verschuure

Bel voor een afspraak naar 0113 - 551384.

KRABBENDIJKE

Of jaarlijks onderhoud met een voordelig onderhoudscontract?

Dorpsstraat 48, Krabbendijke Tel. 0113 - 50 30 13 - Dinsdag gesloten www.reimerswaalverzekeringen.nl rvh@zeelandnet.nl

Al vanaf € 6,50 p/maand!

KALK STROOIEN

Nu toepassen voor een optimaal nieuw groeiseizoen!

Cv-ketel

PSALMZANGAVOND TGV 70 JAAR

Sfeervolle

Bel of mail ons voor een vrijblijvende aanbieding!

Onderhoud

Pelletkachels aan alle merken cv-ketels!

WATERSNOODHERDENKING (MET DIA-KLANKBEELD !)

GROTE KERK GOES

Neem contact met ons op voor een afspraak in onze showroom en ervaar het zelf!

Huren is ook mogelijk vanaf € 33,49 p/maand storingen en garantie.

Cv-ketel

vervangen?

Bel voor een afspraak naar 0113 - 551384.

D.V. ZATERDAG 4 FEBRUARI

19.30 uur • Toegang vrij !

Bel naar: 0113-551384

Bel of mail ons voor een vrijblijvende aanbieding!

Of jaarlijks onderhoud met een voordelig onderhoudscontract?

Organist: Pieter Heykoop

Al vanaf € 6,50 p/maand!

Col. Bijbels voor Moldavië

Zie ook onze website: hkmn.nl/onderhoud

Maandag en vrijdag geopend van 13.00-17.00 uur.

Woensdag en donderdag geopend van 09.00-12.00 uur. Daarbuiten op afspraak

OOK VOOR AL UW VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN!

Nu tijdelijk met 100 KG gratis ENplus A1 houtpellets!

86881088

Ruim gesorteerd assortiment GROENTE- EN BLOEMENZADEN!!!

Leiding: Ds. M. Karens Kerk verwarmd !

Zie ook onze website: hkmn.nl/onderhoud

Het was van Waarde

Dat is de titel van de presentatie die op woensdag 15 februari zal worden gehouden in dorpshuis

Huren is ook mogelijk vanaf € 33,49 p/maand incl. onderhoud, storingen en garantie. 0113 - 551384 info@hkmn.nl

WhatsApp: 06 -86881088

“MeerWaarde”, te Waarde. Op deze avond nemen we een kijkje in “ons” dagelijks leven in de zestiende en zeventiende eeuw te Waarde.

U bent van harte welkom om met ons terug te gaan in de tijd. We beginnen om 19.30 uur, de toegang is gratis.

Sfeervolle

Onderhoud

Pelletkachels aan alle merken cv-ketels!

Neem contact met ons op voor een afspraak in onze showroom en ervaar het zelf!

Bel voor een afspraak naar 0113 - 551384.

Bel naar: 0113-551384

Verkoop, reparatie en onderhoud van WITGOED en INBOUWAPPARATUUR STORING

Nu tijdelijk met 100 KG gratis ENplus A1 houtpellets!

Bel 06 - 53 59 81 10

Of jaarlijks onderhoud met een voordelig onderhoudscontract?

Al vanaf € 6,50 p/maand!

Zie ook onze website: hkmn.nl/onderhoud

ZOEK EN WIN

Uit welke advertentie komt onderstaand detail?

Als oplossing stuurt u uiterlijk vrijdag in de week van plaatsing de naam van de adverteerder, de pagina waarop de advertentie staat en het weeknummer m.v.v. uw naam en adres naar: ljmeeuwsen@velzenbv.nl of Drukkerij van Velzen, Zuidweg 19, 4413 NL Krabbendijke

Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken die een waardebon ontvangt t.w.v. € 7,50, te besteden in onze boekhandel.

De oplossing van week 4 was: pag. 4 Don events

Winnaar:

Jeannet Cornelisse-Heijstek

Azalealaan 52 Yerseke

VOOR BINNEN EN BUITEN

ZONWERING ROLLUIKEN

OOK VOOR ONDERHOUD

Cv-ketel vervangen?

We hopen u te ontmoeten, de dorpsraad Waarde

Bel of mail ons voor een vrijblijvende aanbieding!

Huren is ook mogelijk vanaf € 33,49 p/maand incl. onderhoud, storingen en garantie. 0113 - 551384 info@hkmn.nl WhatsApp: 06 -86881088

Jij bent welkom bij Bakker in Yerseke

leerling

constructie-/bankwerker

Dit jaar je VBMO diploma op zak? Dan is dit je kans!

Lassen, zagen, walsen, boren, monteren... je gaat het bij ons allemaal leren. 4 dagen werken en 1 dag naar school. Ben je nog geen 16 en duurt het nog even voor je je diploma hebt? Dan ben je ook nu al welkom om praktijkervaring op te doen, bijv. na schooltijd en in vakanties. Geïnteresseerd? kijk dan snel op onze website wbakker.nl/vacatures

YERSEKE

stuks 2.25

15 1 februari 2023 - nr. 3391 Advertentieblad Reimerswaal
Ook voor een ruim assortiment biologische groenten & fruit Wij staan op de vrijdagmarkt te Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur Kreta navels 10 stuks 3.50 Sappige clementines 14 stuks 3.50 Prei 2 kilo 2.50 Geldig op de vrijdagmarkt in Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur. Bruin rond 3 voor 6,00 Volkoren volvezel 3 voor 7,50 Mini rozijnenbollen 10 voor 3,00 Roomboterspritsen per pak 4,00 Worstenbroodjes 10 stuks 8,50 Op de markt in Yerseke en Wemeldinge Fabiusstraat 100, 3248 AK Melissant Tel. 0187 - 60 36 30 - e-mail: cndonselaar@kliksafe.nl www.cordekaasboer.nl Stompetoren
snijdbaar kaas met zwarte korst, kilo 13.95 Ambachtelijke snijworst 100 gram 1.69 Verse scharreleieren 10
oud
M ELDEN?
DORPSSTRAAT 46A KRABBENDIJKE 0113-502188
Dorpsstraat 87-89, Krabbendijke Tel. 0113-502230

Royaal wonen aan de Concordia!

Vanaf € 789.000 v.o.n.

Op een van de mooiste en laatst beschikbare ruime plaatsen van de Veerhaven worden drie statige herenhuizen gerealiseerd. Traditioneel, luxueus en hoogwaardig zijn slechts een paar kenmerken.

Een eigen inrit, ruime tuin en weids uitzicht maken wonen aan de Avenue de Concordia tot een grootse beleving.

Vier slaapkamers

Grote zolder

Compleet en instapklaar

Vele opties mogelijk

BENG-normering

Warmtepomp

Zonnepanelen

Incl. garage & sanitair

16 1 februari 2023 - nr. 3391 Advertentieblad Reimerswaal info@avenuedeconcordia.nl www.avenuedeconcordia.nl Adri: 06 - 128 193 82 Jonathan: 06 - 222 998 39
ons! Meer informatie?
Bel
3 royale woningen in Kruiningen
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.