Advertentieblad Reimerswaal - week 2 2022

Page 1

12 januari 2022 • week 2 • jaargang 85 nr. 3336

Advertentieblad Reimerswaal LAST VAN HET BESLAAN VAN UW BRIL DOOR MONDKAPJE? Sfeervolle pelletkachels, nu nog stiller! N u m et

GRATIS hoogwa 100 kg houtpeardige llets

Waarom kiezen voor een nieuwe pelletkachel van Nordic Fire?      

Bediening via uitgebreide afstandsbediening of WIFI Pelletkachel nu nog stiller i.v.m. uitschakelbare ruimteventilator Slechts 1x p/mnd aslade ledigen Zeer stille vijzelmotor Onderdelengarantie tot 5 jaar Mogelijkheid voor aansluiten op uw huidige cv-installatie of vloerverwarming

uw gasg i d u o v n r ee hel! Vermindemet een pelletkac verbruik info@hkmn.nl 0113 - 55 13 84

VANAF 14,00 PER MAAND INCLUSIEF VLOEISTOF WAT NIET BIJ KOLE OPTIEK: Geen verplichte afname lenzenvloeistof Geen abonnementen | Geen leeftijdsgrens WAT WEL!: Harde lenzen | zachte lenzen | multifocale lenzen 2-weekse lenzen | halfjaar lenzen | hybride lens | maatwerk controles zijn gratis Er wordt altijd gezocht naar de beste oplossing voor uw ogen

Kijk voor een uitlegvideo en meer informatie op onze website

HOEKMAN installatiebedrijf Valckenisseweg 34 4411 BR Rilland

IS DAN CONTACTLENZEN IETS VOOR U?

U kunt vertrouwen op de beste zorg en service voor uw ogen

www.hkmn.nl/pellet

of neem contact met ons op voor een afspraak in onze showroom.

KOLE

opt iek Weekblad Huis-aan-huisbezorging in 9200 gezinnen in de gemeente Reimerswaal

Online event ‘KIEZEN VOOR DE KERN’

Wekelijkse verspreiding op woensdag. Advertenties inleveren op donderdag en vrijdag, maar uiterlijk

14 januari 2022 D.V. 20.00 uur Livestream vanuit de Hervormde kerk te Yerseke

op maandagmorgen

Een muzikale avond met diverse instrumen-

vóór 12.00 uur bij

ten en zang. Tussen de muziekstukken door toespraken van o.a. de top 5 kandidaten van SGP Reimerswaal over het verkiezingsthema ‘Kiezen voor de kern’. Opening en sluiting door ds. L. van der Kuijl.

Zuidweg 19 4413 NL Krabbendijke tel. 0113 - 50 14 02 e-mail: info@velzenbv.nl

www.advertentie bladreimerswaal.nl

Woensdag 24 november i.v.m. dankdag gesloten.

brillen

Noordzandstraat 11

contactlenzen

tel: 0113-571590

Yerseke

de speciaalzaak voor oost-zuid-beveland Met o.a.: Roelof Bisschop Tweede Kamerlid Maarten Both Lijsttrekker SGP Reimerswaal Gerard van de Wege Voorzitter SGP-jongeren Cees van der Hart Orgel Duo Hoekman Orgel en zang Chasifja

Fluitgroep Frank Zuidijk Trompet

Live te volgen via:

REIMERSWAAL.SGP.NL/LIVE

Zet de datum alvast in uw agenda!

OVERLAST DOOR VOGELS? TRAAS BELLEN! 0113-639760 WWW.TRAASBUILDINGCARE.NL


2

Advertentieblad Reimerswaal

12 januari 2022 - nr. 3336

Reimerswaal info

Kijk ook op: www.reimerswaal.nl

Wekelijkse informatierubriek Gemeente Reimerswaal

Wist jie dat…? U dit Advertentieblad ook heel makkelijk digitaal kunt lezen? U vindt de meest recente maar ook oude edities in het archief van drukkerij Van Velzen via de link: issuu.com/advertentiebladreimerswaal

Gemeente Reimerswaal gaat klanttevredenheid meten: doe mee aan het onderzoek De gemeente Reimerswaal wil haar dienstverlening continu verbeteren. Daarom wordt in de periode 12 januari - 16 maart 2022 gemeten hoe tevreden onze klanten zijn. KCM Survey voert dit onderzoek namens de gemeente uit.

Vergaderagenda • Opinie- en besluitvormende raad: Dinsdag 25 januari, 20.00 uur. Gemeentehuis. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl • WMO-raad: Donderdag 10 februari, 13.30 uur, n.n.b. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl

De vragenlijst kan ingevuld worden via de link reimerswaal.nl/klanttevredenheid of scan de volgende code:

Gevolgen voor nieuwe aanvragen vanaf 1 januari 2022 Initiatieven die vanaf 1 januari 2022 ingediend worden en waarvoor een bestemmingsplanwijzing noodzakelijk is, kennen een lange doorlooptijd en kunnen daarom niet meer op grond van de huidige wetgeving behandeld worden. Dit kan tot vertraging leiden in de behandeling van uw initiatief omdat het werken met de Omgevingswet voor de medewerkers van de gemeente veel veranderingen met zich meebrengt. Bovendien hebben de medewerkers van de gemeente tijd nodig om met de nieuwe regels te leren werken en te oefenen. Doordat het nieuwe landelijke Omgevingsloket nog niet gereed is kan er helaas nog maar beperkt

Publieksbalie: Gemeentehuis, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen. De balie voor burgerzaken is uitsluitend op afspraak geopend. Op sommige dagen ook buiten de algemene openingstijden van het gemeentehuis. Kijk op www.reimerswaal.nl voor een beschikbaar tijdstip of bel ons via telefoonnummer 14 0113.

Afspraken met raadsleden: Griffie - telefoon: 14 0113 of griffie@reimerswaal.nl Afspraken met leden college burgemeester en wethouders: Bestuurssecretariaat - telefoon: 14 0113 of bestuurssecretariaat@reimerswaal.nl

De resultaten van deze meting worden halverwege 2022 openbaar gemaakt via onze website reimerswaal.nl. Dan worden ook de vervolgstappen bekendgemaakt.

Noodgevallen openbare ruimten: Voor dringende noodgevallen aan wegen, rioleringen, openbaar groen en dergelijke, buiten kantooruren. Telefoon: 06-53702470. Heeft u een verstopping? Neem dan altijd eerst contact op met de gemeente.

Heeft u vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met de gemeente Reimerswaal via 14 0113 of gemeente@reimerswaal.nl.

Gaat u een omgevingsvergunning aanvragen? Houd rekening met mogelijke vertraging Vanaf 1 juli 2022 gaat naar verwachting de nieuwe Omgevingswet in werking. De nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. In sommige gevallen is voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning een afwijking van het bestemmingsplan noodzakelijk; bijvoorbeeld als u een leegstaande winkel wilt verbouwen tot woning, of als u van een schuur in het buitengebied een recreatieverblijf wilt maken. Deze procedures kosten vaak veel tijd.

Algemeen telefoonnummer: 14 0113 E-mail: gemeente@reimerswaal.nl WhatsApp: 06-23 23 69 42. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen. Berichten worden behandeld tijdens onze openingstijden.

Openingstijden gemeentehuis: Maandag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

Wij roepen alle inwoners, (medewerkers van) bedrijven en maatschappelijke organisaties op om de korte vragenlijst in te vullen. Dit is anoniem en duurt niet langer dan 5 minuten. Hoe heeft u een aanvraagproces of andere dienst ervaren? Hoe heeft u het liefst contact met de gemeente? Wat vindt u van de toegankelijkheid van het gemeentehuis? Dit soort vragen worden gesteld. Uw antwoorden helpen de gemeente om te bepalen waar zij de komende jaren in kan verbeteren.

Contactgegevens

geoefend worden. Het is op dit moment nog niet mogelijk om aan te geven hoe groot die vertraging is. Gevolgen voor aanvragen die vóór 1 januari 2022 zijn ingediend Aanvragen voor het aanpassen van bestemmingsplanwijzigingen die al in behandeling zijn, kunnen volgens de regelgeving op grond van de huidige wetten worden afgehandeld. Dit geldt alleen wanneer de ter inzagelegging van het ontwerp ervan vóór 1 juli 2022 kan plaatsvinden. Het moment waarop u uw initiatief heeft ingediend is dus niet bepalend. De medewerkers van de afdeling REO van de gemeente weten welke aanvragen onder deze categorie vallen. Het is belangrijk om te weten dat de terinzagelegging niet uitsluitend afhankelijk is van de gemeentelijke organisatie zelf, maar ook van de voortgang van werkzaamheden door planologische adviesbureaus, de beschikbaarheid van onderzoeksresultaten en aanvullende informatie die nodig is voor de behandeling van uw verzoek. Indien nodig zullen de medewerkers van de gemeente u informeren over de voortgang van uw aanvraag. Heeft u vragen? Mail naar: a.meeuwsen@ reimerswaal.nl of bel 14 0113 Meer informatie op www.reimerswaal.nl

Reimerswaal zoekt vrijwillige Meedenkers die andere inwoners willen helpen Heeft u affiniteit met financiën, enige kennis van sociale wetten en regelgeving en wilt u graag andere inwoners helpen als vrijwillige Meedenker?

Inloopspreekuur wijkagenten: De wijkagenten van de gemeente Reimerswaal houden iedere donderdag van 09.00 tot 12.00 uur inloopspreekuur in het politiesteunpunt Kruiningen. Het steunpunt zit op de 1e verdieping van Bachten Vaete, Brouwerijstraat 1 in Kruiningen, tegenover het gemeentehuis. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Voor ouders/verzorgers, jongeren tot 23 jaar en professionals met alle vragen over opvoeden en opgroeien. Telefoon of WhatsApp: 06-40736270 maandag t/m vrijdag van 09.00-11.30 uur, behalve op donderdag of cjg@reimerswaal.nl.

Een Meedenker helpt anderen bij de administratie. Bijvoorbeeld het doen van belastingaangifte of invullen van formulieren. Maar kan ook antwoord geven op vragen als:

Jeugd- en jongerenwerk: Jeroen Kempees, telefoon 06-24928651 of j.kempees@reimerswaal.nl Stefan Koeman, telefoon 06-36275721 of s.koeman@reimerswaal.nl

‘Hoe kan ik zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen?’ Of: ‘Hoe kom ik aan meer contacten in mijn omgeving?”

Werk, inkomen en zorg (WMO): Voor aanvragen/aanmelding/informatie/ advies kunt u terecht bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ, in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes. Telefoon: 0113-239 100. www.grdebevelanden.nl/wiz

U kunt aan de slag na 5 trainingen en het behalen van een certificaat In maart 2022 geven we trainingen van 5 dagdelen, waarna u met het behaalde certificaat aan de slag kunt. Het gaat om een vrijwillige functie waarvoor u onder andere onkostenvergoeding ontvangt. Heeft u interesse? Meld u vóór 1 februari 2022 aan via in@reimerswaal.nl. Meer info: www.inreimerswaal.nl of bel 14 0113 en vraag naar Naomi de Smit of Judith Schrijver.

Servicepunt vrijwilligers(werk) Reimerswaal: Heeft uw organisatie nieuwe vrijwilligers nodig of wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Bel 14 0113 of ga naar www.inreimerswaal.nl Dé activiteitenwebsite op het gebied van sport, bewegen, cultuur, zorg en vrijwilligerswerk in Reimerswaal. Collectief vervoer nodig? Bel 0113-745050.


12 januari 2022 - nr. 3336

Werkzaamheden Pompe van Meerdervoortstraat in Yerseke Vanaf 10 januari 2022 zullen werkzaamheden plaatsvinden in de Pompe van Meerdervoortstraat in Yerseke. De rijbaan en trottoirs zullen vernieuwd worden. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren zullen genoemde straten in fasen afgesloten zijn voor al het gemotoriseerd verkeer. Tijdens de werkzaamheden zal er verkeers-

hinder zijn. Aanliggende woningen zijn te voet bereikbaar. Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de heer J. Sinke van JBS Infra B.V. uit Krabbendijke, bereikbaar op telefoonnummer 06-51 607469. Voor overige vragen met de heer M. Walhout van de gemeente Reimerswaal, bereikbaar op telefoonnummer 14 0113.

Reimerswaalse omroeper

Een rubriek voor instellingen en verenigingen in Reimerswaal om hun evenementen en activiteiten aan te kondigen. Kopij graag uiterlijk woensdag vóór 17.00 uur aanleveren via het formulier op www.reimerswaal.nl. Hier kunt u ook de spelregels nalezen.

Berichtjes Vrije Evangelische Gemeente Yerseke Ook dit nieuwe jaar staat de deur van de Vrije Evangelische Gemeente te Yerseke elke woensdag van 11.00 – 16.00 uur open. Een stil moment, een gesprek of een moment van gebed met de voorganger? Iedereen welkom!

Bekendmakingen Ongewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Krabbendijke, 1e Wijziging’, Reimerswaal Algemeen Op grond van artikel 3.9a, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 16 december 2021 het wijzigingsplan ex artikel 3.6, lid 1, onder a, Wro ‘Krabbendijke, 1e Wijziging’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.02KrBPKom1W-va01 ten opzichte van het ontwerpplan ongewijzigd hebben vastgesteld. Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud wijzigingsplan Het perceel aan de Wilhelminastraat 1 en 1A in Krabbendijke heeft een bedrijfsbestemming. De huidige bestemming ‘Bedrijf’ wordt gewijzigd in de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Tuin’. Hierdoor kunnen de gronden en de (bestaande) opstallen op het perceel, waaronder de woning, voor woondoeleinden worden gebruikt. Tevens wordt het huidige bouwvlak verkleind. Als gevolg daarvan moet een gedeelte van de bestaande bebouwing die buiten het nieuw gevormde bouwvlak ligt, worden gesloopt. Het wijzigingsplan ‘Krabbendijke, 1e wijziging’ is opgesteld om deze ontwikkeling planologisch-juridisch mogelijk te maken. De toelichting bij het wijzigingsplan geldt als onderbouwing voor de haalbaarheid van het plan. Het ontwerpwijzigingsplan heeft ter inzage gelegen van donderdag 17 juni 2021 tot en met woensdag 28 juli 2021. Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan inzien Het vastgestelde wijzigingsplan ligt van donderdag 13 januari 2022 tot en met woensdag 23 februari 2022 voor iedereen ter inzage. Het plan is te raadplegen op www.reimerswaal.nl/bestemmings-en-ruimtelijke-plannen. Vervolgens vindt u de stukken door op de plannen van Krabbendijke te klikken. Ook kunt u het vastgestelde wijzigingsplan tijdens de openingsuren inzien bij de balie in het gemeentehuis. Rechtsmiddelen en inwerkingtreding Eenieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde Afdeling. Burgers kunnen ook online beroep en/of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening indienen. Dat kan alleen via het digitale loket op de website van de Raad van State, www.raadvanstate.nl. Het besluit en daarmee het wijzigingsplan treden de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van genoemde Afdeling wordt ingediend. In dat geval treedt het wijzigingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Contactpersoon Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Vermeulen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl. Kruiningen, 12 januari 2022 Basisregistratie Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend, dat zij op: 6 december 2021 ambtshalve in de Basisregistratie hebben vastgelegd dat de volgende persoon is vertrokken uit Nederland: J.S. Sonke, geboren: 15 januari 1985

3

Advertentieblad Reimerswaal

Bekendmakingen Rechtsmiddelen Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening. Die is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl. Kruiningen, 12 januari 2022 Bekendmaking anterieure overeenkomst Ingevolge artikel 6.24, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeente Reimerswaal op 29 november 2021 een anterieure overeenkomst heeft gesloten met het waterschap Scheldestromen, statutair gevestigd in Middelburg en kantoorhoudend in Middelburg en Terneuzen. Het betreft een overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in afdeling 6.4 Wet ruimtelijke ordening inzake de versterking van de waterkering ter hoogte van Hansweert op het grondgebied van de gemeente Reimerswaal. De zakelijke inhoud van deze overeenkomst ligt met ingang van donderdag 13 januari 2022 ter inzage bij de balie in het gemeentehuis aan het Oude Plein 1 in Kruiningen. Contactpersoon Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Vermeulen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl. Kruiningen, 12 januari 2022 Verleende vergunningen, gelet op het bepaalde in de artikelen 30b en volgende van de Wet op de Kansspelen, alsmede gelet op het bepaalde in het Speelautomatenbesluit: • De heer C.M. van Weele, voor het aanwezig hebben van twee speelautomaten, zijnde twee kansspelautomaten in Café Rillywood, Hoofdweg 9, 4411 AN Rilland. • De heer R. Wang, voor het aanwezig hebben van twee speelautomaten, zijnde twee kansspelautomaten in Café/Cafetaria Kam Boat, Van Randwijckstraat 1A, 4401 KL Yerseke. • De heer P.W. Fluit, voor het aanwezig hebben van één speelautomaat, zijnde één kansspelautomaat in Bar-Disco Bonaparte, Langeville 16, 4401 GN Yerseke. • Mevrouw N.C. Trinh, voor het aanwezig hebben van twee speelautomaten, zijnde twee kansspelautomaten in Cafetaria New Schotte, Schotte 16, 4401 BG Yerseke. • De heer M.A. Dolma, voor het aanwezig hebben van twee speelautomaten, zijnde twee kansspelautomaten in Café Memories, Hoofdweg 33, 4411 AN Rilland. • De heren E. Zwartepoorte en Y. Zwartepoorte, voor het aanwezig hebben van twee speelautomaten, zijnde twee kansspelautomaten in Grand café De Korenbeurs, Markt 6, 4416 AH Kruiningen. • De heer A. Kaplan, voor het aanwezig hebben van twee speelautomaten, zijnde twee kansspelautomaten in Eetcafé Kaplan, Damstraat 18, 4401 AB Yerseke. • Mevrouw M. Verschuure, voor het aanwezig hebben van twee speelautomaten, zijnde twee kansspelautomaten in Café-Petit Restaurant de Sportvisser, Van Randwijckstraat 6, 4401 KM Yerseke. • De heer O.A. Gaemers, voor het aanwezig hebben van twee speelautomaten, zijnde twee kansspelautomaten in Stationskoffiehuis, Spoorlaan 24, 4413 AT Krabbendijke. • Mevrouw Yang Peishan, voor het aanwezig hebben van twee speelautomaten, zijnde twee kansspelautomaten in restaurant Crystal Palace, Dorpsstraat 69, 4413 BL Krabbendijke. Rechtsmiddelen Indien u het met deze besluiten niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van deze besluiten wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Een besluit kunt u uitsluitend inzien na een afspraak met mevrouw Kole-Vollebregt van de afdeling Advies en Ondersteuning. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 140113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl Kruiningen, 12 januari 2022 Verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat besloten is tot het opheffen van de volgende gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken in 2021: • Begonialaan 2 in Yerseke • Poststraat 31 (om de hoek/Nieulandestraat) in Krabbendijke • van Rooijenstraat 7 in Yerseke Genoemd verkeersbesluit ligt voor een ieder ter inzage bij de balie in het gemeentehuis in Kruiningen.


4

Advertentieblad Reimerswaal

12 januari 2022 - nr. 3336

Bekendmakingen Overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht wijzen wij u erop, dat u tegen dit besluit voor 24 februari 2022, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons college kunt indienen. Kruiningen, 12 januari 2022 Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend: • Voor: het plaatsen van een dakkapel Locatie: Zijpe 2 in Hansweert Verzenddatum besluit: 31 december 2021 • Voor: het gewijzigd realiseren van een reeds vergund zonnepark Locatie: Kamperweg 4T in Kruiningen Verzenddatum besluit: 3 januari 2022 • Voor: het kappen van vijftien bomen Locatie: park de Kulk tegenover de Carel Fabritiuslaan in Yerseke Verzenddatum besluit: 3 januari 2022

Rechtsmiddelen Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure, kunnen hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en) waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van een besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kan naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan ook digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening. Kruiningen, 12 januari 2022

Neels Krabbendijke blijft u graag van dienst! Onze winkel is normaal geopend voor: • Dierenafdeling • Pakketten verzenden of ophalen • Alle overige artikelen uit ons assortiment kunt u telefonisch bestellen (0113) 50 22 30 of 06 208 297 39 of per email: info@neelskrabbendijke.nl U kunt deze op de genoemde openingstijden afhalen

• Ook kunt u gebruik maken van onze bezorgservice

Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende aanvragen om omgevingsvergunning hebben ontvangen: • Voor: het gewijzigd realiseren van een reeds vergund zonnepark Locatie: Kamperweg 4T in Kruiningen Datum ontvangst: 13 december 2021 • Voor: het plaatsen van een kozijn aan de zijkant van het huis Locatie: Adriaan Butijnweg 21 in Rilland Datum ontvangst: 28 december 2021 Een aanvraag kan uit meerdere activiteiten bestaan. Aanvragen liggen niet ter inzage, maar kunnen op verzoek wel worden ingezien. Neem daarvoor even contact op via 14 0113 of gemeente@reimerswaal.nl. Als een bezwaar of zienswijze wordt overwogen, moet eerst een (ontwerp)besluit op de aanvraag worden afgewacht. Van dit (ontwerp)besluit volgt ook een melding in deze rubriek Bekendmakingen.

OPENINGSTIJDEN WINKEL EN AFHAAL:

Maandag t/m vrijdag: Zaterdag:

Bestel nu alvast uw

Pootaardappelen Eersteling - Frieslander Doré - Première Obama - Bintje Bildtstar - Agria

8.30 - 18.00 uur 8.30 - 16.00 uur Zaadcatalogus

De nieuwe zaadcatalogus met bestellijst ligt voor u klaar. Wij bezorgen deze graag bij u thuis!

tuin & dier doe-het-zelf

Dorpsstraat 89 - Krabbendijke tel. (0113) 50 22 30

Open uw camera en scan mij!

Uw huis in goede handen

0118 - 623 420


5

12 januari 2022 - nr. 3336

E L A T TO ! P O O K R E V G EE

L

VAN DE

Advertentieblad Reimerswaal

AANBIEDINGEN GELDIG T/M 25 JANUARI 2022

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Beef mozzarella

2,95

100 gram

OPEN voor AFHALEN tijdens onze gewone openingstijden. App of bel 0624599859

LEKKER VOORDELIGE KWARTETJES

400 gram verse worst, 4 satégehaktballen, 4 stroganoffburgers, 500 gram vlaams stoof/hacheevlees (ook lekker in de erwtensoep!) 2 pakketjes naar keuze, samen

KEURSLAGERKOOPJE

7,75

(vaste aanbieding)

2 cordon bleu populair (r) & 2 Zeeuwse biefstukken samen voor

Brie varkenshaasschuitjes per stuk

www.keukenoutletwinkel.nl

Ga je een huis kopen? Breng alles onder één dak

9,50 dinsdag t/m vrijdag 9:00 - 17:00 en zaterdag 9:00 - 16:00

4,95

Kip hawaï-, tomaatmozzarella-, kabeljauw- en huissalade 2 salades naar keuze, 2 x 100 gram

2,99

6,50 3,98

2 stuks

WOENSDAG GEHAKTDAG

Wij bieden professionele begeleiding en advies bij belangrijke stappen in je leven, zoals het kopen van een huis, trouwen, samenleven en/of scheiden en het opstellen van een testament.

Meer weten? Bel: 0113 343310 Check: meijling-sarneel.nl

Rundgehakt 1 ki lo

7,99

Gekruid gehakt

6,50

1 ki lo

Half-om-half

Losse worst

1 ki lo

1 ki lo

6,99

4,99

Kijk op www.keurslager.nl voor mooie en lekkere recepten

Keurslagerij VAN VELZEN

www.meijling-sarneel.nl Bij Ministerieel Besluit d.d. 2-11-2020 zijn de dossiers en akten van voormalig notaris mr J.E. Pasop en haar voorganger mr C.W. Ringeling per 1-12-2020 toegewezen aan notaris mr G.L.F. Sarneel te Kapelle.

Dorpsstraat 84 4413 CE Krabbendijke tel. 0113-501548 www.vanvelzen.keurslager.nl

POPPE

POPPEPOPPE BEGRAFENISVERZORGING

BEGRAFENISVERZORGING

POPPE

POPPE

0118 - 61 60 12 (24/7) 06 - 25 24 49 74 06 - 25 24 49 74

Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

Genieten van vis W e e k a a n b ie d in g e n 11-01 t/m 15-01-2022

Tong 1 6 HALEN 5 BETALEN

3.00

Tonijnsalade

uisgemaakt, 150 gram

Kabeljauw prei-schotel

huisgemaakt, 2 stuks

Visslaatjes

huisgemaakt, 2 stuks

14.50 6.95

Tot ziens bij Vishandel Van As Zeeland BV

0118 - 61 60 12 start06 - 25 24 49 premie 74 € 200,-

Henk-Jan Minnaard begrafenisverzorging-poppe.nl Henk-Jan Minnaard Dienstverlening voor heel Zeeland www.begrafenisverzorgingminnaard.nl Henk-Jan Minnaard

Henk-Jan Minnaard Dienstverlening voor heel Zeeland begrafenisverzorging-poppe.nl

begrafenisverzorging-poppe.nl Dienstverlening Geen crematies voor heel Zeeland Dienstverlening voor heel Zeeland

ZORG

Heel veel mooie WOONACCESSOIRES, vazen, kussens, zijde bloemen en planten.

SALADEDUO

Gegrilde kippenbouten

0118 - 61 60 12 (24/7) 06 - 25 24 49 74 MINNAARD 0118 - 61 60 12 (24/7)

Beeren ONDERGOED voor Dames en Heren

3 x 100 gram

500 gram

BEGRAFENISVERZORGING

Marianne PANTY’S 35 denier, bij ons altijd 3 voor € 12,50

Boerenham, leverkaas, boerenmet4,95 worst

Boerenkool met rookworst

0118 - 61 60 12 (24/7)

Veel KOOPJES in de winterkleding, haal een PASTAS bij de winkel!

V O LG O N S O P FAC E B O O K E N I N S TAG R A M

KEURSLAGER CULINAIR

BEGRAFENISVERZORGING POPPE BEGRAFENISVERZORGING 06 - 25 24 49 74

De VOORJAARSCOLLECTIE komt al binnen!

LEKKER BELEG

‘s-Gravenpolder

BEGRAFENISVERZORGING

GRATIS attentie bij je afhaalbestelling! (vanaf € 25,-)

Henk-Jan Minnaard

- RESPECT - AANDACHT

begrafenisverzorging-poppe.nl Henk-Jan Minnaard

na drie maanden goed bezorgen

Krantenbezorgers gezocht in Waarde!* • Ma t/m vrij voor 07.00 uur bezorgen, zat voor 08.00 uur • Verdienste € 200 tot € 400 per vier weken, afhankelijk van de wijkgrootte • Startpremie € 200,- na drie maanden goed bezorgen • Gratis de krant lezen

Informatie? krantenbezorgen.nl *minimumleeftijd 15 jaar


6

Advertentieblad Reimerswaal

12 januari 2022 - nr. 3336

KOM TRAINEN OP ONZE NIEUWE LESLOCATIE VANAF 1 OKTOBER 2021 BIJ DE POORT 15, 4411 PB RILLAND Week 2 2022 - Acties geldig t/m zaterdag Kamperfoeliestraat 85, 4461 VM Goes Tel. 0113 220 948 | www.marosgoes.nl ma - zo gesloten | di, wo en vrij 8:30 tot 18:00 uur do 8:30 tot 20:00 uur | za 8:30 tot 16:00 uur

9,50

nieuw!

TARTAAR

SIMMENTALER-RUND 1000 GRAM

GEMENGD GEHAKT 1000 GRAM

VARKENSHAASJES 1000 GRAM

RUNDGEHAKT

SIMMENTALER-RUND 1000 GRAM

BLINDEEN SLAVINKEN 8 STUKS

andere logistieke- of veiligheidsopleiding of

• HEFTRUCK BASIS

een training op maat?

• VCA CURSUS EN EXAMEN

RUNDERRIBLAPPEN SIMMENTALERRUND 1000 GRAM JÄGERWORST 7 STUKS

Op zoek naar een

SCHRIJF JE IN VOOR:

5,

-

VARKENSOESTERS

Informeer naar onze

5,-

andere opleidingen.

NATUREL OF GEMARINEERD 6 STUKS

KIPPENPOTEN

4,

75

PUUR HOLLANDSE KIP 2000 GRAM

5,

• BHV HERHALING

Bekijk onze website www.jonkmanopleidingen.nl voor al onze cursussen. 48464.Jonkman adv - locatie Rilland 144-161.indd 1

9,

TARTAARTJES - 5 STUKS

3,50

50

ZEEUWSE LEVERWORST

E R U T A VAC

UIT EIGEN WORSTENMAKERIJ PER STUK 2 STUKS

5,50 5,00 7,50

09-09-2021 08:31

8,

00

IERSE ENTRECOTE

VAN HET LIMOUSIN-RUND 500 GRAM

5,- 8,

00

Online bestellen, afhalen en bezorgen mogelijk! www.Vleesbaas.com

Ga jij met ons de uitdaging aan in 2022 als GRONDWERKER? Wegens uitbreiding van activiteiten en werkzaamheden is Van der Straaten opzoek naar een grondwerker. Werkzaamheden

Dit staat je te wachten

Aanleggen van kabels en leidingen Aanleggen van huis- en kolkaansluitingen Klaarleggen van zand- en puinbanen Overige voorkomende werkzaamheden

GEEN ONGEWENSTE HAARGROEI MEER? GA VOOR EEN LASERBEHANDELING!

Weststraat 15, Kapelle | salon@skinsy.nl | 0618896512 | www.skinsy.nl Skinsy comfort your skin @skinsy.nl

Doorgroeimogelijkheden tot gas- & watermonteur door middel van het volgen van een beroepscursus Veelzijdige en afwisselende baan Unieke werklocaties, veelal in de regio Werken in een gezellig team Een prima salaris!

Interesse? Bel ons of stuur een e-mail o.v.v. sollicitatie info@vd-straaten.nl 0113 - 38 25 10

GRONDWERKER


7

12 januari 2022 - nr. 3336

Advertentieblad Reimerswaal

Sinke Onkruidbeheersing & Groenzorg B.V. Sluisweg 27, 4416 RL Kruiningen Tel. 06-22954398 e-mail: info@sinkegroenzorg.nl Website: www.sinkegroenzorg.nl www.sinkeveegservice.nl

65-plussers, opgelet!!!

Klaar met werken, en vindt u het leuk om af en toe er nog wat bij te doen? En tevens nog een leuk centje bijverdienen? Kom dan ons helpen met de onkruidbestrijding! Wij zijn op zoek naar oproepkrachten voor de volgende machines/ werkzaamheden in de periode maart-november: - Chauffeur voor heetwater vrachtwagen voor onkruidbestrijding. Ca. 5 à 6 uur per dag. 1 of 2 dagen in de week of 4 dagen, alles is bespreekbaar. - Invaller veegautochauffeur - Chauffeur tractor hetelucht voor onkruidbestrijding, oproepbasis of 4 dagen vast - Medewerkers voor bosmaaiwerkzaamheden. - Chauffeur quad hetelucht. Voordelen: - Fijne collegiale sfeer. - Goede bijverdienste. - Rustig werk in de mooie kernen in de omgeving van Noord- en Zuid-Beveland. - Geheel vrijblijvend en flexibel. - Alles is bespreekbaar, 1 of 2 dagen per week, of een bepaalde periode. Interesse? Neem contact op met dhr. W. Sinke. Kom gerust langs om de mogelijkheden te bespreken. De koffie staat klaar!!

www.bakkerijhetzand.nl Dorpsstraat • Krabbendijke • 0113 Tel. 0113 - 509064 90 Dorpsstraat 82 82 • Krabbendijke • Tel. - 50 64

Helaas is onze winkel nog gesloten! Om u toch van dienst te zijn bezorgen wij uw boeken, puzzels, cartridges e.d. in geheel Reimerswaal bij u thuis, geen bezorgkosten. AFHALEN IS OOK MOGELIJK, WEL VOORAF BESTELLEN S.V.P.

U kunt bestellen via mail: boekhandelvanvelzen@gmail.com / ljmeeuwsen@velzenbv.nl of tel. 0113-506173, b.g.g. 501402 (drukkerij)

Helpt u de buurt? Wij helpen graag mee Helpt Helpt Helpt uuude de de buurt? buurt? buurt? Samen voor de2022 buurt Wij Wij Wij helpen helpen helpen graag graag mee. mee. mee Wij wensen ugraag voor Dorpsstraat 83 - Krabbendijke Tel. 0113 - 50 61 73 E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl

ZORG IN DE REGIO Allévo, zorg- en dienstverlening Tel. 088-11 02 800, ook voor dringende hulp-vragen 24 uur per dag en in het weekend. Buurtdiensten Reimerswaal Voor alle hulp in het huishouden. Team 1: Yerseke, Kruiningen, Hansweert, Schore. Tel. 06 - 10 27 41 32. E-mail: reimerswaal@buurtdiensten.nl Team 2: Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde. Tel. 06 - 51 43 77 86. E-mail: reimerswaal2@buurtdiensten.nl Buurtzorg Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde Verzorging en verpleging, 06-23 28 29 80. Buurtzorg Yerseke team dorp: 06-13 24 88 86. Buurtzorg Yerseke team Moerplein: 06-82 13 34 00. Buurtzorg Kruinigen en Hansweert: 06-12 54 66 52. Clara Thuis Voor vrijwillige terminale zorg aan huis. Inlichtingen of aanmelding: Tel. 06-23496684 / www.clarathuis.nl Maaltijd Thuis Inlichtingen of aanmelden via Cliënten Service Bureau van zorggroep Ter Weel: 0900-22 44 88 0 (lokaal tarief). RST zorgverleners (Reformatorische zorg) 7 dagen per week, 24 uur bereikbaar voor verpleging en verzorging. Tel. 085 - 80 88 162.

Verloskundigen Reimerswaal Bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Tel. 0113-50 38 42. www.verloskundigenreimerswaal.nl Verloskundigen Zuidwesthoek Spreekuren in Rilland, Hoogerheide en het MoederKindcentrum in ‘het Bravis’ te Bergen op Zoom, 24/7 bereikbaar op 06-46 61 65 55, www.verloskundigenzuidwesthoek.nl, verloskundigenzuidwesthoek@outlook.com

eleiden Wij beg en u met e ctie. elingesnaen enr. inzaem id aa eeijle eleidrlenid g b b ij ij WVW g oegbenensegeeneen raaW t t t e e e m m m

u u u ctiec.tiec.tie. linglisnaeglisnagsa inzainmzaeinmzeam ernearanr.earanr.aar. o angrasoangsons VraVargaV

Vrijwilligershulp Klusteam Rilland Wij ondersteunen bij het verbeteren van de leefomstandigheden van iedere volwassene ongeacht leeftijd, ziekte, handicap, of anderszins bijvoorbeeld bij klusjes maar ook indien u behoefte heeft aan dagelijks telefonische controle hoe het met u gaat. 06-51 36 46 28 Diabeteslijn: 033-46 30 566, info@dvn.nl Adviesbureau Veilig Langer Thuis Wonen (VLT) De wegwijzer voor ouderen en mantelzorgers! Voor kosteloos, vrijblijvend, onafhankelijk advies, op het gebied van praktische zaken, zorginhoudelijke zaken, wet en regelgeving en voor het bieden van een luisterend oor zijn we bereikbaar op: tel. 06-49329487, e-mail: info@adviesbureau-vlt.nl.

WEEKENDDIENSTEN

De Luisterlijn Altijd tijd voor een gesprek 0900-0767. Vertrouwelijk, anoniem, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Avond- en weekenddiensten huisartsen Voor medische spoed belt u buiten kantooruren (17.00-08.00 uur ’s morgens) de Huisartsenpost, telefoon 0900-1785. De huisartsenpost is gevestigd op het terrein van het Admiraal de Ruyterziekenhuis.

Vrijwilligershulp Krabbendijke Handje Extra Voor als u even een handje extra kunt gebruiken bij bijvoorbeeld het boodschappen doen, mantelzorgondersteuning, begeleiding en vervoer bij bezoek huisarts of ziekenhuis. 06-20 12 70 15 handjeextrakrabbendijke@gmail.com

Weekenddienst tandartsen Spreekuur vanaf 10.00 uur. Bellen voor een afspraak: tel. 06-22 34 72 09.

Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-18.00 uur 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl

Samen Samen Samen voor voorde de debuurt. buurt. buurt. een fijnevoor buurt!

Weekenddiensten dierenartsen Gezelschapsdieren: Kliniek Dier & Arts en Dierenkliniek Goes; bellen voor een afspraak: tel. 0113-33 01 15. Landbouwhuisdieren: 0113-34 24 86

Wat wenst u voor uw buurt? Schrijf het op de wenskaart die u vindt bij ons kantoor. Of geef uw wens online door op regiobank.nl/buurtwens Komend jaar laten we een aantal buurtwensen in vervulling gaan. Reimerswaal Verzekeringen & Hypotheken

Reimerswaal Reimerswaal Reimerswaal Verzekeringen Verzekeringen Verzekeringen & Hypotheken & Hypotheken & Hypotheken Reimerswaal Verzekeringen & Hypotheken Dorpsstraat Dorpsstraat Dorpsstraat Dorpsstraat 48 48 48 48 Dorpsstraat 48 44134413 BM4413 Krabbendijke BM 4413 BM Krabbendijke BM Krabbendijke Krabbendijke 4413 BM Krabbendijke T 0113 50 30 13 T -0113 TT 0113 -T0113 50 0113 - 30 50 13 30 5030 13 30 13 13 --50 E rvh@zeelandnet.nl E rvh@zeelandnet.nl E rvh@zeelandnet.nl E rvh@zeelandnet.nl E rvh@zeelandnet.nl I www.reimerswaalverzekeringen.nl I www.reimerswaalverzekeringen.nl I www.reimerswaalverzekeringen.nl I www.reimerswaalverzekeringen.nl

I www.reimerswaalverzekeringen.nl


8

Advertentieblad Reimerswaal

12 januari 2022 - nr. 3336

Luxe brood- en banketbakkerij

en, Wie tot 3 kan tell len! r bel kan De Gangmake

Kruiningen:

De Zeeuwse verzamelaar voor al uw metaalafval! Op werkdagen zijn wij geopend van 07.30 tot 17.00 uur. Iedere zaterdag geopend van 08.00-12.00 uur.

www.groenleer.com Hét adres voor al uw oud ijzer en metalen!

We gaan binnenkort verhuizen!

Kapelle: Yerseke:

Per 1 februari stopt Reparatiebedrijf Butijn zijn werkzaamheden.

Paardenmarkt 12 - Tel. 0113 - 57 00 74 yerseke@degangmaker.nl

Kamperland: Veerweg 38 - Tel. 0113 - 37 12 56 kamperland@degangmaker.nl

Na ongeveer 55 jaar met veel plezier gewerkt te hebben, is het mooi geweest.

Week 2+3, 10 t/m 22 januari: heel

KAAS-SNACKEN

3 voor

ROOMBROODJES

3 voor

TARWEBOLLETJES

Nishoek 27, 4416 PE Kruiningen Tel. 06 - 51 49 11 18

Beste klanten, bekenden en collega’s,

Biezelingsestraat - Tel. 0113 - 34 03 08 kapelle@degangmaker.nl

CAKE

De Poort 25, 4411 PA Rilland

AB Krabbendijke B U T I J N 4413 Tel. 0113 - 50 21 82

0113 - 321 321

Markt 20 - Tel. 0113 - 321 321 info@degangmaker.nl

CASINO WIT OF BRUIN

Ons nieuw adres wordt medio jan./febr.:

r e p a r a t i e b e d r i j f Noordweg 23

zak, 6 stuks

2. 2.75 4.69 3.59 2.79 20

Via deze weg wil ik alle klanten bedanken voor het door hun in mij gestelde vertrouwen, en de prettige samenwerking. Voor vragen, advies of een praatje mag u natuurlijk altijd bellen. We wensen iedereen een goede gezondheid en vele veilige kilometers toe. Met hartelijke groet, Toon en Wil Butijn

Bolletje van de maand januari:

info@groenleer.com

MEERGRANENBOL

voor

1.20

MAAK NU DE EERSTE STAP NAAR EEN

gezonde levensstijl!

PS. food & lifestyle is een door diëtisten ontwikkeld programma dat je volgt onder mijn persoonlijke begeleiding. Het programma is erop gericht om je streefgewicht te behalen én te behouden. Ik leer je een gezond en normaal eetpatroon aan, dat eenvoudig in te passen is in je dagelijkse leven en bij je past. Zodat het ook gemakkelijk vol te houden is. Tijdens het programma ga je niet minder eten, maar leer je anders eten: minder koolhydraten, meer eiwitten. Je hebt ongeveer zes eetmomenten op een dag en gebruikt hiervoor de producten van PS. food & lifestyle. Denk aan wraps, crackers, muesli’s, pasta’s en handige tussendoortjes, aangevuld met o.a. groenten, vlees of vis. Zo leggen we de basis voor een gezond eetpatroon, voor altijd. Waarbij genieten mag!

“Ik help je met het behalen van je streefgewicht en leer jou om deze gezonde levensstijl voort te zetten.”

Wij danken u voor het vertrouwen en wij wensen u veel gezondheid in het nieuwe jaar. Verse worst

500 gram

Ouderwets recept, zonder toevoegingen en weet wat je eet, extra goedkoop

Gemengd gehakt

500 gram

€ 2,98

Zonder toevoegingen

Gebraden gehakt

€ 0,98

Onze oma’s stoofvlees

€ 5,98

Hollandse kipfilet

€ 4,80

100 gram

E-nr vrij, uit eigen keuken

Kant en klaar, uit eigen keuken

Wil je meer weten over het PS. food & lifestyle programma? Maak dan nu een vrijblijvende afspraak voor een kennismakings- en adviesgesprek.

Elize de Nood, voedingscoach Moerplein 12D 4401 HZ Yerseke

Tel. 06-21 97 28 70 info@vdcoachelize.nl www.vdcoachelize.nl

Keizerdijk 30 4461 KA Goes

€ 2,98

Vers

per 400 gram

per 400 gram

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 13 jan. t/m woensdag 19 jan. Kijk voor meer reclame in de winkel of kijk op www.slagerij-jankees.nl

Weststraat 23 | 4421 AC Kapelle | Tel. 0113-330938

www.slagerij-jankees.nl


12 januari 2022 - nr. 3336

9

Advertentieblad Reimerswaal

Één adres voor al uw vloerproblemen Het bedrijf is expert op het gebied van slijpen, schuren en polijsten van natuursteen- en betonvloeren. Kruisweg vloeronderhoud is in 2017 opgericht door Jan van de Kruisweg en is gevestigd in Krabbendijke. Bedrijven en particulieren die hun vloer willen laten reinigen, polijsten of repareren zijn bij het bedrijf van Jan aan het juiste adres. Ook met beschadigde plekken aan het aanrechtblad weet Jan wel raad.

Het bedrijf is expert op het gebied van slijpen, schuren en polijsten van natuursteen- en betonvloeren, evenals aanrechtbladen. Door de jaren heen is het aantal aanvragen van zowel particulieren als bedrijven flink toegenomen. De opdrachten die het bedrijf ontvangt zijn afkomstig uit heel Nederland. In eigen regio neemt het aantal aanvragen ook toe, maar dat kan volgens Jan nog wel een boost gebruiken. Professioneel en efficiënt Waar Jan ooit begon om vloeren te reinigen met een stoomreiniger, beschikt hij nu over een breed aanbod aan machines waardoor hij voor elk type vloer een geschikte machine heeft. De nadruk voor Jan ligt op efficiency en professionalisering. Met behulp van een groot aantal specifieke leveranciers, kan hij klanten voorzien van een groot scala aan oplossingsmogelijkheden. Met een succesvol afgewerkte vloer of aanrechtblad als resultaat. Voor het reinigen van betonvloeren heeft hij een nieuwe methode ontwikkeld waardoor de vloer na reiniging er helemaal als nieuw uitziet voor de klant.

Breed inzetbaar Voor Jan is geen enkele vloer te gek om te reinigen, polijsten of te repareren. Vanaf het begin belden klanten met de meest uiteenlopende zaken, waardoor zijn kennis en ervaring zich snel hebben uitgebreid. Nadat hij als laatste veel geïnvesteerd heeft in professionele machines en kennis voor het onderhouden van parketvloeren, kan hij nu ook deze vloeren renoveren. Jan: ‘Hierdoor maken we het rijtje sluitend en kunnen we eigenlijk alle voorkomende vloeren behandelen. Van tapijt tot betonvloeren, en van grindvloeren tot natuursteen. Ook het repareren of vernieuwen van tegels behoort tot de mogelijkheden. Ik vind het belangrijk dat we breed inzetbaar zijn, op deze manier kunnen we iedereen met vloerproblemen helpen.’

Werkwijze Met zijn oplossingsgerichte en efficiënte aanpak zijn er de laatste jaren steeds meer opdrachten bijgekomen voor Kruisweg vloeronderhoud. Bij alle opdrachten wordt vooraf vrijblijvend een offerte opgemaakt, daardoor weet de klant van tevoren wat de kosten zijn. Wanneer er tijdens het proces onverwacht kleine dingen bijkomen, valt dat nagenoeg altijd onder service. Denk aan voegen die gerepareerd moeten worden of een kleine beschadiging aan de vloer. Dit wordt erg gewaardeerd door de klant. Test vooraf Voordat een polijstbehandeling begint, wordt er eerst in overleg met de klant een test uitgevoerd. Op een vierkante meter laat Jan een testvoorbeeld zien, waarna de klant zijn of haar wensen aan kan geven voor het polijsten van de vloer. Die keuze kan verschillen tussen een matte vloer of juist een hoogglans vloer, én alles ertussen. Er zijn namelijk zo’n zeven verschillende glansgradaties waaruit gekozen kan worden. Het is ook mogelijk om de bestaande vloer die mat is, hoogglans te krijgen en andersom. Na de test maakt Jan samen met de klant een keuze. Aanrechtbladen Zoals al kort aangegeven is Kruisweg vloeronderhoud ook thuis in aanrechtbladen. In de praktijk komt hij veel schade tegen op vloeren, maar ook op aanrechtbladen. Vlekken, doffe plekken en beschadigingen zijn inmiddels veel voorkomende problemen. Jan heeft inmiddels een cursus gevolgd en geïnvesteerd in exclusief gereedschap, zodat kleine reparaties aan vloeren of aanrechtbladen bijna onopvallend gerepareerd kunnen worden. Tot slot Jan: ‘Om het plaatje compleet te maken hebben wij een eigen assortiment met reinigingsmiddelen. Afgestemd op het type vloer die behandeld is, krijgt de klant een reinigingsmiddel om in de toekomst de vloer zo goed mogelijk te kunnen onderhouden. Hierdoor blijft de kwaliteit lang behouden.’

www.kruiswegvloeronderhoud.nl | info@kruiswegvloeronderhoud.nl | Tel. 06-11 72 92 04 | Krabbendijke


10

Advertentieblad Reimerswaal

12 januari 2022 - nr. 3336

Una paloma blanca Ik ben gewoon een vogel in de lucht Una paloma blanca Over de bergen vlieg ik Niemand kan mijn vrijheid afnemen

Verdrietig dat we hem moeten missen, delen wij u mee dat God tot zich heeft genomen onze lieve vader, opa en overopa

Na een veelbewogen leven hebben we afscheid moeten nemen van onze lieve broer, zwager en oom

sinds 10 januari 2010 weduwnaar van Jannie Poppe-Meulpolder

Janus Iman de Leeuw in de leeftijd van 65 jaar. Huib en Addy Natasja en Jurian Nanda en Johan Jan en Maribeth Alexander en Floor Moniek en Mark Iman en Tina Adriana Jan Janus Gert en Saskia Elke en Peter Rick

Wim Poppe *13 maart 1930

BEGRAFENISVERZORGING

† 2 januari 2022

Oostdijk: Sjaak en Marja Mariska en Collin, Ilona, Anouk Wendy en Stefan, Christa, Jelmer Jolanda en Ramon Yerseke: Cor en Corrie Jessica en Ben, Lotte, Sanne Wilco en Linda, Jimm Goes: Wim en Janet Marjo in liefdevolle herinnering Wilbert en Karin Marije en Arne, Lynn Correspondentieadres: Vreijenpolderstraat 4a 4415 AH Oostdijk De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Tel. 0113-260681 begrafenisverzorgingdorst.nl › Rouwkamers: Markt 12 Kruiningen ‹ Vrijblijvende informatie en wilsbeschikking (geen crematies)

Voor een respect- en stijlvolle begeleiding

Coolhofflaan 4 Rouwcentrum “Waardig” 4414 BK, Waarde Koninginneweg 2 0113-50 41 99 4414 AM Waarde 06-50 88 40 62 www.mariva-uitvaart.nl

5 januari 2022 Correspondentieadres: Burg. Sandbergstraat 17 4413 CL Krabbendijke De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Kleine spruitjes Na het overlijden van mijn geliefde man, onze zorgzame (schoon)vader, opa en ouwe opa

Johannes Molendijk hebben wij veel warme blijken van medeleven mogen ontvangen. De grote belangstelling heeft ons erg goed gedaan. A. Molendijk-Muller Nellie en Piet van Beek-Molendijk Klein- en achterkleinkinderen Krabbendijke, januari 2022

Rode & Witte kool

500 gram per kilo

Zeeuwse Golden Delicious 3 kilo Spaanse Nieuwe oogst! perssinaasappelen 15 voor Strooizout

10 kilo

0,79 0,89 2,49 2,49 3,99

Het eerste pootgoed/plantuitjes/zaden is bij ons binnen!

Molenlaan 10 | 4401 CC | Yerseke 0113-573082 (24 uur per dag bereikbaar) www.begrafenisverzorgingvanburg.nl

UITVAART ZORG Peter Butler Telefoon 01130113 340 340 381381| |Benonistraat | 4421 DN Kapelle Telefoon Benonistraat 3|34421 DN Kapelle www.peterbutler.nl || info@uitvaartpeterbutler.nl www.peterbutler.nl info@uitvaartpeterbutler.nl StiltehuisRouwcentrum: Peter Butler: Kitskinderscheweg 4421 PJ Kapelle Maalstede 1a 1,Kapelle

persoonlijke

Voor een uitvaart begeleiding

Aanbiedingen geldig van woensdag t/m zaterdag

Sluisweg 4•4416 NH Kruiningen www.fruitschuurkruiningen.nl•T. 06 - 107 310 34 defruitschuurkruiningen

Het adres voor een

Respectvol afscheid.

Openingstijden: ma.-vr. 8.00 - 17.30 uur• za. 8.00 - 15.30 uur

Goudverf VERF en TOEBEHOREN

Sfeervolle

Pelletkachels

uitstekend advies en service

Neem contact met ons op voor een afspraak in onze showroom en ervaar het zelf!

WWW.GOUDVERF.COM

Bel naar: 0113-551384

06-40 64 92 39 info@goudverf.com

Verzending, afhalen en bezorgen mogelijk!

Nu tijdelijk met

100 KG gratis ENplus A1 houtpellets!

Wegens ruimtegebrek wordt

Cv-ketel Ondeerrhdeze oudweek geen aan alle merken cv-ketels! vervangen?

Huren is ook mogelijk Of jaarlijks onderhoud geplaatst.vanaf € 33,49 p/maand met een voordelig incl. onderhoud, onderhoudscontract? storingen en garantie. Al vanaf 6,50 p/maand! De €winnaar wordt volgende 0113 - 551384 Zie ookweek onze website: bekendgemaakt! info@hkmn.nl hkmn.nl/onderhoud WhatsApp: 06-86881088

Uitvaartcentrum van Gentevoort Verrijn Stuartweg 28, Goes 0113 - 216815 www.uitvaart.vg

Janny van Gentevoort

Bel of mail ons voor een vrijblijvende aanbieding!

ZOEK EN WIN

Bel voor een afspraak naar 0113 - 551384.

Anthony Molenaar


s

s

ls

ns k n

11

12 januari 2022 - nr. 3336

Hartelijk bedankt voor Gun uw defecte al het medeleven na het MIELE STOFZUIGER overlijden van onze lieve een volgende ronde. zorgzame (schoon)vader Weggooien is zonde. en opa, het heeft ons erg Ook slangen, stangen goed gedaan. etc. gevraagd Ook hartelijk dank voor Bel ons voor het gemak. al de kaarten en attenties Er verdwijnen er teveel die Frans kreeg na zijn in de afvalbak heupoperatie. Tel. 06 - 52 15 06 11 Frans en Gretha Grootjans Jonge vrouw zoekt: Kruiningen

Zaterdag a.s. wordt weer

OUDPAPIER opgehaald t.b.v. de zending te Krabbendijke. We beginnen om 8.30 uur. Zet u het s.v.p. gebundeld gereed? De zendingscommissie

Na mijn operatie wil ik iedereen bedanken: kinderen, kleinkinderen en Tel. 06-11 48 55 79 achterkleinkinderen, vrienden en bekenden, Buurtzorg voor de goede zorgen, Leonie en collega, de buren en de overburen. Maria van PageeGoossens aan alle merken cv-ketels! vervangen? Krabbendijke Bel of mail ons voor een Bel voor een afspraak vrijblijvende aanbieding! naar 0113 - 551384. Gevraagd: BROMFIETS OfOUDE jaarlijks onderhoud met een voordelig SCOOTER onderhoudscontract? FLIPPERKAST Al vanaf € 6,50 p/maand! JUKEBOX Zie ook onze website: BUITENBOORDMOTOR hkmn.nl/onderhoud ELEKTR. FIETS BOTEN OUDE BENZINEPOMP Tel. 06 - 46 33 18 23

WELKOM IN ONS WINKELTJE! Bij ons kunt u terecht voor: Peren, appels, sap (van eigen fruit), groentesappen, jam en stroop (suikervrij), cadeautjes meel van bakgezond.nl Open van maandag t/m zaterdag vanaf 8.30 uur. Fruitteeltbedrijf Blok Gentmansdijk 2a Krabbendijke Gevraagd:

BEZORGER

voor Advertentieblad Reimerswaal voor gedeelte buitengebied Reimerswaal i.b.v. auto. Voor meer informatie: Drukkerij Van Velzen BV Tel. 0113-501402 of mail ljmeeuwsen@velzenbv.nl

• Te dure projecten worden kritiekloos geaccepteerd. Tegenvoorstellen worden niet serieus beoordeeld, resultaat: we lopen miljoenen mis…. Dat moet anders en beter!

DORPSSTRAAT 46A KRABBENDIJKE 0113-502188

0113 - 551384 info@hkmn.nl WhatsApp: 06-86881088

HOUTEKAMER

HOUTEKAMER HOUTEKAMER Administraties & Belastingen Administraties & & Belastingen Belastingen Administraties Voor het MKB, ZZP-ers en particulieren Voor het MKB, ZZP-ers en particulieren Voor het MKB, ZZP-ers en particulieren

Vraag vrijblijvend een Vraag vrijblijvend een Vraag vrijblijvend eenaan (kennismakings)gesprek (kennismakings)gesprek aan (kennismakings)gesprek aan en en kijk kijk wat wat ik ik voor voor u u kan kan betekenen betekenen en kijktegen wat ik voor utarieven! kan betekenen tegen scherpe scherpe tarieven!

tegen scherpe tarieven! • Verzorgen/inrichten administraties • Verzorgen salarisadministraties • Verzorgen jaarrekeningen • Verzorgen belastingaangiften • Afwikkelen nalatenschappen • Overige (bedrijfs)adviezen

Dijkwelsestraat Dijkwelsestraat5555- -4421 4421AG AG Kapelle Kapelle Dijkwelsestraat Dijkwelsestraat5555- -4421 4421AG AG Kapelle Kapelle Tel.: 0113-853744 /-/Gsm: 06-15204056 Dijkwelsestraat 55 4421 AG Kapelle Tel.: 0113-853744 Gsm: 06-15204056 Dijkwelsestraat 55 4421 AG Kapelle Tel.: Tel.:0113-853744 0113-853744/ /Gsm: Gsm:06-15204056 06-15204056 E-mail: info@houtekamer-ab.nl E-mail: houtekamer-ab@zeelandnet.nl Tel.: 0113-853744 / /Gsm: Tel.: 0113-853744 Gsm:06-15204056 06-15204056 E-mail: info@houtekamer-ab.nl E-mail: houtekamer-ab@zeelandnet.nl

LIJST

3

’t wordt ANDERS’ én BETER

JIJ BEPAALT

Kip vers pakket

4 kipsaucijzen 4 kipburgerschijven 450 gram kipblokjes

nu € 12.50 ------------------Kip stoofvlees tip: lekker bij friet of rijst Kant en klaar nu 100 gram,

€ 1.29

Verkoop, reparatie en onderhoud van WITGOED en INBOUWAPPARATUUR STORING MELDEN? Bel 06 - 53 59 81 10

1. 3.50 3.00

Slavinken

Zoete sappige salustianas hand- & persCv-ketel 14 stuks sinaasappels vervangen?

Bel of mail ons voor een vrijblijvende aanbieding! 16 stuksis ook mogelijk Huren

84

Of jaarlijks onderhoud met een voordelig onderhoudscontract? Al vanaf € 6,50 p/maand!

tis

Zie ook onze website: hkmn.nl/onderhoud

Zoete clementines

vanaf € 33,49 p/maand incl. Ookonderhoud, voor een ruim assortiment storingen en garantie. biologische groenten & fruit 0113 - 551384 Wij staan op de vrijdagmarkt te info@hkmn.nl WhatsApp: 06-86881088 Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur

4+1 gratis

Enorm en lekker aanbod van heerlijke snacks, hapjes en tapas...

Kippenpoten gekruid of naturel 1 kilo SLECHTS

5.00 Magere runderlappen 7.95 Verse worst 7.95 Bij aankoop van 300 gram vleeswaren naar keuze: 100 gram BOTERHAMWORST GRATIS

3.

Vrijdag en zaterdag:

Diverse braadsleetjes met GRATIS krieltjes 3 gevulde pistolets

6,00

Gevulde stokbroodjes voor in de oven 2 voor 6,00

Snellemarkt 5, 4416 BR Kruiningen • T: 0113 - 38 46 99 www.slagerijvansoest.nl

Fabiusstraat 100, 3248 AK Melissant Tel. 0187 - 60 36 30 - e-mail: cndonselaar@kliksafe.nl www.cordekaasboer.nl

25

per stuk

NIEUW: Lunchspeciaal- + kipkerriesalade 2x100 gram 95

1 kilo

Marcel Kole Schilderen en Behangen

Hollandse bloemkool

6.95 8.95

Varkenshaas 500 gram 4 tartaartjes + 4 saucijzen

500 gram

E-mail: E-mail:info@houtekamer-ab.nl houtekamer-ab@zeelandnet.nl

Te koop: KUNSTSTOF RIJPLATEN MET AAN TWEE ZIJDES PROFIEL 300x100x2 cm € 69,00 ex. btw of 300x50x2 cm € 45,00 ex. btw Johan Neeskens tel. 06-10 33 79 02

Onderhoud aan alle merken cv-ketels!

BENIEUWD GEWORDEN? Je leest het hier: www.reimerswaal.christenunie.nl/nieuws

Bel voor een afspraak naar 0113 - 551384.

s!

IKEN U L L O R OOR OOK V OUD RH ONDE

Huren is ook mogelijk vanaf € 33,49 p/maand incl. onderhoud, storingen en garantie.

Wat willen wij anders in Reimerswaal? • De politiek in Reimerswaal durft niet. Kansen moet je durven pakken…!

EN BINN VOOR UITEN EN B

Cv-ketel

SAMEN RECHT DOEN!

ER ZONW

ING

HUURAPPARTEMENT OF KAMER IN REIMERSWAAL

Onderhoud

Advertentieblad Reimerswaal

Boerenbonk donker 3 stuks 100% fijn volkoren 3 stuks

Stoofperenslofjes 4 stuks

Vitaaltas:

1 vitaaltje 1 pak havercrackers 2 natuurrepen 2 slankelijntjes

6,50 5,00 6,50

10,00

Geldig op de vrijdagmarkt in Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur.

SUPERAANBIEDING!!! Stompe toren jong kilo

Blikboterhamworst 100 gram

Verse scharreleieren

10 stuks

7 .95 99 0. 1.25

Op de markt in Yerseke en Wemeldinge


12

Advertentieblad Reimerswaal

12 januari 2022 - nr. 3336

GARAGE HOOGESTEGER DIJKWELSESTRAAT 59 • KAPELLE • TEL (0113) 34.13.15

erse In div en ng ti e m f a

Reparaties op korte termijn

Ook in de avonduren geopend

Reparatie en onderhoud van alle merken auto’s Altijd op de hoogte van de nieuwste technieken

Spoorstraat 20a t/m 20G, ‘s-Gravenpolder T. 0113312547 / 0653314189

info@opslagruimtehuren.nl

www.opslagruimtehuren.nl

n te c u d ro p e k ij rl ee h ze n o Geniet thuis van Diverse ovenschotels | drie-luik aperitief | tonijn sashimi | huisgemaakte vissoep en kreeftensoep | visbami | belegde broodjes | salades en meer!

Weekaanbieding

Kom gezellig langs in de winkel of geef je bestelling telefonisch of via Whatsapp door via 0113 - 572079 Korringaweg 31, Yerseke

13 januari t/m 19 januari:

Makreelsalade € 1,85/100g Hele Makreel gerookt 2 voor € 6,50

Openingstijden: Maandag en dinsdag gesloten. Woensdag van 10.00 uur tot 17.30 uur. Donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur, zaterdag van 08.30 uur tot 16.00 uur.

WWW.GARAGEHOOGESTEGER.NL

Voor de laatste nieuwtjes en aanbiedingen volg ons via @viswinkel.aquatritonmossel

Overname Waterspecialist door AquaCell Nieuw jaar, nieuwe kansen En mooie kansen grijpen we uiteraard met beide handen aan. Daarom laten we u graag weten dat Waterspecialist vanaf 1 januari 2022 is opgenomen in het prachtige bedrijf AquaCell. AquaCell is van oorsprong een Fries familiebedrijf, opgericht in het Friese Joure. Inmiddels is AquaCell met ruim 50 bevlogen medewerkers en 35.000 klanten uitgegroeid tot een van de grootste landelijke spelers op het gebied van waterontharding.

water specialist

neer te zetten en onze landelijke dekking te verstevigen. Peter Brouwer blijft eerst gewoon uw contactpersoon en ook de vertrouwde gezichten van de monteurs verdwijnen niet, zij blijven uw monteurs. Wij kijken ernaar uit u te leren kennen. Van harte welkom bij AquaCell!”

Wat verandert er voor u?

Zoals u weet, staat hoogstaande service bij Waterspecialist voorop. AquaCell is weliswaar groter van omvang en opereert landelijk, maar heeft dezelfde bedrijfsfilosofie: naast uitstekende productkwaliteit staat u als klant samen met de beste service centraal. Wij zijn er van overtuigd dat AquaCell dé partij is waarbij u dezelfde vertrouwde service ontvangt en zo zorgeloos van uw waterontharder kunt blijven genieten.

Voor u verandert er met deze nieuwe stap vrijwel niets. Uw waterontharder blijft zoals nu gewoon in onderhoud, zoutblokken of -tabletten bestelt u nog steeds in de webshop van Waterspecialist en in geval van onverhoopte storingen kunt u altijd en snel rekenen op service van de hoogste kwaliteit.

Esther Dijkstra, algemeen directeur van AquaCell: “Dat klopt helemaal. Net als Waterspecialist ontzorgen wij onze klanten van a tot z. Hoe groot we ook groeien, ons DNA – Friese nuchterheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en service – verandert niet. Persoonlijk contact en uitgebreide service: daar kunt u ook bij AquaCell van op aan. Voor ons is deze overname een mooie kans om ook in het zuiden van het land een solide basis

Meer weten? Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem gerust contact met ons op, we beantwoorden ze graag. Wij bedanken u voor uw vertrouwen in Waterspecialist. Wij wensen u een spetterend 2022!

water specialist AquaCell 088 98 99 100 info@aquacell.nl

Waterspecialist 085 30 30 961 info@water-specialist.nl