Advertentieblad Reimerswaal - week 02-2020

Page 1

cv-ketel • Bij eventuele storingen kunt u rekenen op 24-uurs service 8 januari • week 2op • voorraad jaargang 82 nr. 3232 • Veel2020 onderdelen van gebruikelijke toestellen

Advertentieblad Reimerswaal Cv-ketel toe aan vervanging? Neem contact op voor een scherpe offerte!

HOEKMAN installatiebedrijf Valckenisseweg 34 4411 BR Rilland

info@hkmn.nl 0113 - 55 13 84

Kijk voor al onze contracten of om het contractformulier te downloaden op onze website:

hkmn.nl/onderhoud

winter

Onderhoudscontract Onderhoudscontract voor voor cv-ketels cv-ketels Zorgeloos Zorgeloos warmte warmte en en warmwater. warmwater. Uw Uw onderhoud onderhoud geregeld geregeld zonder zonder dat dat u u er er zelf zelf over over hoeft na te denken. Een eventuele storing snel en vakkundig opgelost. Onze hoeft na te denken. Een eventuele storing snel en vakkundig opgelost. Onze servicedienst servicedienst staat staat voor voor u u klaar! klaar! Onderhoud Voordelen onderhoudscontract: Onderhoud aan aan alle alle Voordelen onderhoudscontract: merken cv-ketels! merken cv-ketels! ••• Jaarlijkse Jaarlijkse inspectie inspectie en en reiniging van het toestel reiniging van het toestel ••• Vast Vast bedrag bedrag per per maand, maand, bij bij het het onderhoud onderhoud geen geen voorrijkosten voorrijkosten ••• Geen Geen omkijken omkijken meer meer naar naar uw uw cv-ketel cv-ketel ••• Bij Bij eventuele eventuele storingen storingen kunt kunt u u rekenen op 24-uurs service rekenen op 24-uurs service ••• Veel Veel onderdelen onderdelen op op voorraad voorraad van gebruikelijke van gebruikelijke toestellen toestellen Cv-ketel toe aan vervanging? Neem Cv-ketel toe aan vervanging? Neem Cv-ketelop toevoor aaneen vervanging? Neem contact scherpe offerte! contact op voor een scherpe offerte! contact op voor een scherpe offerte!

HOEKMAN HOEKMAN installatiebedrijf installatiebedrijf Valckenisseweg Valckenisseweg 34 34 4411 4411 BR BR Rilland Rilland

info@hkmn.nl info@hkmn.nl 0113 55 13 13 84 84 0113 -- 55

sale

Kijk voor al Kijk voor al onze contracten Kijk voor al onze onze contracten contractente of om het contractformulier of om het contractformulier te of om het contractformulier te downloaden op onze downloaden website: downloaden op op onze onze website: website:

hkmn.nl/onderhoud hkmn.nl/onderhoud

50% ook topmerken Gehele maand januari geldig.

KOLE opt iek

Nieuwjaarsduik!! op vrijdag

10 januari

Nieuwjaarsduik!!! van 19:15 tot 21:30 uur voor alle kinderen van de basisschool met min. een A-diploma. VIP-arrangement: € 6,00 Schrijf je snel in op: deninkel.activiteiten@gmail.com Vol is Vol!!!! Kijk voor meer informatie op www.zwembaddeninkel.nl

brillen brillen contactlenzen Noordzandstraat 11 tel: 0113-571590 contactlenzen hoortoestellen Yerseke

Mail, app of bel ons:  info@koleoptiek.nl 06-28362039 0113-571590

Noordzandstraat 11

Yerseke

de speciaalzaak voor oost-zuid-beveland

op vrijdag 10 januari van 19.15 tot 21.30 uur

voor alle kinderen van de basisschool met min. een A-diploma. VIP-arrangement: € 6,– Schrijf je snel in op: deninkel.activiteiten@gmail.com Vol is vol!!!! Kijk voor meer informatie op www.zwembaddeninkel.nl

en, Wie tot 3 kan tell r bellen! kan De Gangmake

Havenoordseweg 5a Waarde 0113 - 34 87 48

0113 - 321 321

Markt 20, Kruiningen - Tel. 0113 - 321 321 - info@degangmaker.nl Biezelingsestraat 43, Kapelle - Tel. 0113 - 34 03 08 Paardenmarkt 12, Yerseke - Tel. 0113 - 57 00 74

Week 2, 7 t/m 11 januari: ZEEUWSE VLEGEL

heel

BROSSE EIERKOEKEN

per zak

HAM/KAASBROODJES

3 voor

Voor levering en vakkundige montage van:

KOFFIE MET APPELlekker in de lunchroom GEBAK

• • • •

OOGAPPELTJES

Kunststof en aluminium kozijnen Alle soorten beglazing Rolluiken en zonweringen Dakkapellen en Velux dakvensters

Weekblad

Luxe brood- en banketbakkerij

4 voor

1.99 3.75 3.95 3.75 5.95

6 dagen open!

Huis-aan-huisbezorging in 8900 gezinnen in de gemeente Reimerswaal

Altijd veilingverse snijbloemen

Wekelijkse verspreiding op woensdag. Advertenties inleveren op donderdag en vrijdag, maar uiterlijk op maandagmorgen vóór 12.00 uur bij

Bloemisterij Slabbekoorn

Postbus 4 4413 ZG Krabbendijke tel. 0113 - 50 14 02 e-mail: info@velzenbv.nl

Wijngaardstraat 8 Yerseke Tel. + fax 0113 - 57 15 28

Bolletje van de maand januari: MEERGRANENBOL

voor

AL MEER DAN 45 JAAR!!!

1.

10

Warm aanbevolen:

DER

DE WINTERSCHIL

Ook voor kwaliteit speeltoestellen voor uw speelplaats, camping, speelboerderij of

restaurant!

De Zeeuwse verzamelaar voor al uw metaalafval! Op werkdagen zijn wij geopend van 07.30 tot 17.00 uur. Iedere zaterdag geopend van 08.00-12.00 uur.

www.groenleer.com Hét adres voor al uw oud ijzer en metalen!

dierenhokken & speeltoestellen Oostpolderweg 2 — Krabbendijke — 0113 - 501001

Bedankt voor uw vertrouwen. Wij wensen u ee n voorspoedig 20 20

Kruiningen: Nishoek 27 4416 PE Kruiningen Tel. 06 - 51 49 11 18

Goes: Livingstoneweg 6 4462 GL Goes Tel. 06 - 86 86 02 34

info@groenleer.com

Tot eind maart profiteert u van onze winterschilderkorting en slechts 9% BTW* Meer weten? Bel 0113-551339

www.saman-schilders.nl * vraag naar de voorwaarden


2

Advertentieblad Reimerswaal

8 januari 2020 - nr. 3232

Reimerswaal info

Kijk ook op: www.reimerswaal.nl

Wekelijkse informatierubriek Gemeente Reimerswaal Wist u dat? In deze rubriek stellen wij u iedere week op de hoogte van allerlei weetjes, feiten en informatie van de gemeente. Houd ‘Wist u dat?’ dus in de gaten!

Wist u dat…

Reimerswaal dit jaar zijn 50e verjaardag viert?

De gemeente Reimerswaal is in 1970 ontstaan uit een samenvoeging van de gemeenten Krabbendijke, Kruiningen, Rilland-Bath, Waarde en Yerseke. De vijftigste verjaardag van Reimerswaal willen we vieren met activiteiten voor en door inwoners. Daarom nodigen wij organisaties en verenigingen uit om een speciale activiteit rondom 50 jaar Reimerswaal te bedenken. Hierbij kan een beroep worden gedaan op een financiële bijdrage van de gemeente. Het thema van het 50-jarige jubileum is “HroÔs op Reimerswaal”.

Om te kijken of uw activiteit in aanmerking komt voor een financiële bijdrage kunt u tot 1 februari 2020 een subsidieverzoek indienen. Lees op www.reimerswaal.nl/hroos hoe dit in zijn werk gaat.

Contactgegevens

Mamacafé Donderdag 9 januari van 10.00 tot 11.30 uur in Rilland, Kibeo Hoofdweg (In de Reigersberg, ingang aan de kant van Vluchtenborch)

Algemeen telefoonnummer: 14 0113 E-mail: gemeente@reimerswaal.nl WhatsApp: 06-23 23 69 42. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen. Berichten worden behandeld tijdens de uren waarop de gemeente telefonisch bereikbaar is.

Uitnodiging inloopavond natuurherstel Bath op donderdag 16 januari 2020 van 19.0021.00 uur in buurthuis De Tobbe

Aanpassen bushalte Dam in Yerseke Vanaf maandag 13 januari 2020 wordt in opdracht van de gemeente Reimerswaal gestart met de werkzaamheden van het aanpassen van de bushalte Dam in Yerseke. Het betreft de bushalte bij Damstraat 171 in Yerseke, om Yerseke uit te gaan. De bushalte wordt opnieuw ingericht voor (minder-)invaliden. Een verhoogd perron om makkelijker de bus in-/uit te stappen. Tevens worden er blindegeleidetegels aangebracht. De werkzaamheden zullen 2 weken duren. Tijdens de werkzaamheden wordt de bushalte tijdelijk verplaatst tegenover ‘t Veerhuis in Yerseke. Tijdens de werkzaamheden is er verkeershin-

Activiteitenkalender

der. Vanwege de verkeersveiligheid zal er een halve wegafzetting geplaatst worden. Aanliggende woningen zijn te voet bereikbaar. Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met Riedijk bestratingen uit Yerseke, bereikbaar op telefoonnummer 0622933341 of de heer M. Walhout van de gemeente Reimerswaal, bereikbaar op telefoonnummer 14 0113.

Provincie Zeeland zorgt samen met partners in en rond de Westerschelde voor nieuwe, waardevolle getijdennatuur, veiligheid en toegankelijkheid. Dit gebeurt door dijken te verleggen en hiermee de unieke natuur uit te breiden, zoals in Perkpolder en de Hedwigepolder. Dit gebeurt op verschillende locaties in de Westerschelde. Bath is één van deze locaties. Wilt u weten wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden? Of u hinder kunt verwachten? Benieuwd naar de resultaten die beoogd worden? En hoe omgegaan wordt met de cultuurhistorische waarden? Tijdens de inloopavond staan medewerkers van Provincie Zeeland, Erfgoed Zeeland en aannemer Van Oord voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Contact: natuurpakketwesterschelde@zeeland.nl

Vanaf 1 januari 2020 is het NIET meer toegestaan matrassen in te zamelen met het grof huishoudelijk restafval Bij (bijna) alle milieustraten in Zeeland wordt gestart met gescheiden inzameling van matrassen. Deze zullen worden ingezameld middels speciale matraskarren en vervolgens worden afgevoerd door Matras Recycling Europe (MRE) voor gescheiden verwerking. Meer informatie kan je vinden op de website van MRE: http://www.matrasrecyclingeurope.com/

Publieksbalie: Gemeentehuis, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen. De balie voor burgerzaken is uitsluitend op afspraak geopend. Op sommige dagen ook buiten de algemene openingstijden van het gemeentehuis. Kijk op www.reimerswaal.nl voor een beschikbaar tijdstip of bel ons via telefoonnummer 14 0113. Openingstijden gemeentehuis: Maandag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur Vrijdag 8.30 - 12.00 uur Afspraken met raadsleden: Wim Peijs telefoon: 14 0113 of griffie@reimerswaal.nl Afspraken met leden college burgemeester en wethouders: Bestuurssecretariaat telefoon: 14 0113 of bestuurssecretariaat@ reimerswaal.nl Noodgevallen openbare ruimten: Voor dringende noodgevallen aan wegen, rioleringen, openbaar groen en dergelijke, buiten kantooruren. Telefoon: 06-53702470. Inloopspreekuur wijkagenten: De wijkagenten van de gemeente Reimerswaal houden iedere donderdag van 09.00 tot 12.00 uur inloopspreekuur in het politiesteunpunt Kruiningen. Het steunpunt zit op de 1e verdieping van Bachten Vaete, Brouwerijstraat 1 in Kruiningen, tegenover het gemeentehuis. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Voor ouders/verzorgers, jongeren tot 23 jaar en professionals met alle vragen over opvoeden en opgroeien. Telefoon: 0113-244323 of cjg@reimerswaal.nl. Jeugd- en jongerenwerk: Jessica Stols, telefoon: 06-10793766 of j.stols@reimerswaal.nl

Wekelijkse tip over afvalinzameling

VOOR EXTRA GEMAK, IN DE PMD+ BAK! #wijdoenderest

Uw restafvalbak noemen we voortaan de PMD+ bak. PMD staat voor plastic, metaalverpakkingen en drankenkartons. De + staat voor restafval. Restafval is het kleine beetje afval dat nog overblijft nadat u GFT en etensresten, papier en karton, textiel en glas goed heeft gescheiden.

Verpakkingen voor yoghurt, vla en ijs Plastic folie, tasjes en zakjes Plastic flessen van shampoo en wasmiddel Groenteblik, frisdrankblikje en stalen siroopfles Zuivel- en sappakken Restafval (koffiecupje, chipszak en stofzuigerzak

Meer informatie: www.wijdoenderest.nu

Servicepunt vrijwilligers(werk) Reimerswaal: Heeft uw organisatie nieuwe vrijwilligers nodig of wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Bel 14 0113. www.inreimerswaal.nl Dé activiteitenwebsite op het gebied van sport, bewegen, cultuur, zorg en vrijwilligerswerk in Reimerswaal.

Afvaltip: Wat mag er onder andere in de PMD+ bak? • • • • • •

Werk, inkomen en zorg (WMO): Voor aanvragen/aanmelding/informatie/ advies kunt u terecht bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ, in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes. Telefoon: 0113-239 100. www.grdebevelanden.nl/wiz

Collectief vervoer nodig? Bel 0113-745050

wij doen de rest .nu PLASTIC, METAAL, DRANKENKAR TONS + RESTAFVAL IN DE PMD+ BAK!

Vergaderagenda • Opinieraad: dinsdag 7 januari 20.00 uur, gemeentehuis Kruiningen. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl


3

8 januari 2020 - nr. 3232

Advertentieblad Reimerswaal

Allereerst wensen wij alle cultuurliefhebbers en de bezoekers aan onze voorstellingen een,

Podium Reimerswaal

in alle opzichten, heel goed 2020 toe! We beginnen het nieuwe jaar met een voorstelling met twee jonge talenten. Zeer de moeite waard! En voor de mensen die Vriend zijn van Podium Reimerswaal; u kunt voor deze voorstellingen gratis bezoeken door uw joker in te zetten. Laat

s

* Tip van Jacque

het even weten en de kaartjes liggen voor u klaar!

Zaterdag 11 januari 20.00 uur, Luctor et Emergo, Rilland, dubbelcabaret DANIËLLE SCHEL met haar debuutprogramma ‘Patroon’. Gitaar: Luuk en LONNEKE DORT met ‘Na de lieve Vrede’ Met ons goeie gedrag en ons beste beentje voor dansen we ons uit de naad op de hangende plaat des levens. In Patroon tilt Daniëlle de naald op en brengt op eigen wijze een kleurrijk verhaal over vastlopen en uitbreken. Wat heb je aan de wijde wereld als je schoenen knellen? Een avond vol stuntelende karakters, originele scènes en stuwende kleinkunstliedjes. De pers: "Zo’n vol, volledig verzorgd programma (...) Ze blijft onvoorspelbaar tot en met de laatste seconde."– Volkskrant **** "Een dynamische montage van typetjes, conferences en liedjes.”– NRC *** “Daniëlle Schel levert met Patroon een veelbelovend debuut af”– Theaterkrant

Lonneke Dort won in 2017 het Amsterdams Kleinkunst Festival en werd met lovende recensies ontvangen: vilein, droogkomisch en het voelt helemaal echt wat ze doet. In haar eerste programma Na de lieve vrede pleit Lonneke voor het sneuvelen van die lieve vrede. Over de angst waardoor we confrontatie vermijden, terwijl we ons er juist vol overgave in zouden moeten storten. “Dort heeft echter een geheel eigen stijl. Haar grove, behoorlijk cynische teksten zijn de ene keer grappig – zoals in een aanklacht tegen extraverte mensen – en de andere keer indringend – zoals in een lied over vluchtelingen.” - De Theaterkrant Laat je verrassen door deze twee toptalenten! www.danielleschel.nl https://www.lonnekedort.nl/

Bekendmakingen • Meldingen artikel 8.40/8.41 wet Milieubeheer (Activiteitenbesluit) Melding Activiteitenbesluit van Van Houte B.V. Op 11 december 2019 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van Van Houte B.V. gelegen aan de Nishoek 34 in Kruiningen. Het betreft een melding voor het in werking hebben van een terrein t.b.v. een parkeerplaats voor opleggers. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij C. Mulders, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51205993. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT190544. Meldingen worden gepubliceerd ter informatie. Hiertegen is geen zienswijze, bezwaar en/of beroep mogelijk. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied 2019’, Reimerswaal Algemeen Op grond van artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 17 december 2019 het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2019’, met planidentificatienummer NLIMR0.0703. BGRWBP2018-va01 gewijzigd heeft vastgesteld. Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan Het bestemmingsplan omvat het planologisch-juridisch mogelijk maken van diverse particuliere initiatieven en het op onderdelen optimaliseren van de verbeelding en de regels. Op de volgende adressen zijn wijzigingen doorgevoerd: Kersenweg 3 en 5 in Kruiningen, Kamperweg 2 in Kruiningen, Meidoornweg 2 en 4 in Waarde, Puthoekseweg 2 in Waarde, Adriaansweg 1 in Kruiningen, Achterwegje 1 in Kruiningen, Nieuwlandse Binnendijk 11 in Oostdijk, Plasseweg 11 in Waarde, Wittesteeweg 22 in Kruiningen, Oude Rijksweg 10A en 10B in Krabbendijke, Hansweertsestraatweg 4 in Kruiningen, Zouteweg 1 in Kruiningen, Van der Haveweg 2 in Rilland en Stationsweg 17 in Kruiningen. Voor de inhoudelijke wijzigingen verwijzen wij u naar de ter inzage liggende stukken. De naam van dit bestemmingsplan is eerder bekend gemaakt als 'Buitengebied, 2018'. Door de langere looptijd van de vaststellingsprocedure wordt bij de vaststelling van het bestemmingsplan de naam gewijzigd in 'Buitengebied 2019'. Het vastgestelde bestemmingsplan bevat de volgende wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan: Aanpassingen naar aanleiding van de zienswijzen • In artikel 1.6, onder a, van de regels behorende bij dit bestemmingsplan wordt het woord `nagenoeg' terug in de regels geplaatst. Wel zijn wij voornemens om met het volgende bestemmingsplan voor het buitengebied een verdere invulling te geven aan het woord `nagenoeg'. • De zonering voor het radarverstoringsgebied ten behoeve van de radar van Vliegbasis Woensdrecht is aan de formule van het Rarro aangepast. Voorts is aan artikel 50, lid 11, een voorwaarde toegevoegd dat bij afwijking de Minister van Defensie hiermee dient in te stemmen. • Voor het nieuw te realiseren radarstation nabij radarpost Wemeldinge is conform het Rarro een zonering voor het radarverstoringsgebied opgenomen. • Ter waarborging van de aanwezige luchtverkeerszones IHCS en ILS van Vliegbasis Woensdrecht is een passende regeling opgenomen. Ambtshalve aanpassingen • Het bestemmingsplan 'Loswal' is bij raadsbesluit van 26 november 2019 vastgesteld. In dit bestemmingsplan is een geluidszone opgenomen. Deze geluidszone ligt deels over de gronden behorende bij het bestemmingsplan buitengebied en wordt zodoende opgenomen. • Op 8 oktober 2019 is het bestemmingsplan `Nieuwbouw kerk Zandweg 1C, Kruiningen' vastgesteld. Om dit plan niet te over-

• • • •

• •

schrijven wordt het plan opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied. Op 11 juli 2017 is het bestemmingsplan `Nieuwbouw kerk Gereformeerde Gemeente Yerseke' vastgesteld. Een deel van de gronden behorende bij dit bestemmingsplan waren nog opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2018' met een onjuiste bestemming. Om het bestemmingsplan `Nieuwbouw kerk Gereformeerde Gemeente Yerseke' niet te overschrijven worden de gronden, die betrekking hebben op dit bestemmingsplan uit het bestemmingsplan 'Buitengebied 2019' gehaald. Hiermee veranderen de plangrenzen van dit plan. Ten zuiden van de Zimmermanweg is de nota Archeologiebeleid gemeente Reimerswaal verkeerd vertaald in het bestemmingsplan. Dit is gecorrigeerd op de verbeelding. Artikel 20 Natuur - Landgoed 2 had een discrepantie tussen de regels en de verbeelding. Dit is gecorrigeerd in de regels. In artikel 14 Horeca ontbrak in de regels een uitwerking van de aanduiding `uitgesloten — gebouwen', dit is gecorrigeerd. Voor de locatie Oude Rijksweg 10A — 10B wordt middels een omgevingsvergunning mogelijk gemaakt dat ter plaatse het bouwvlak van vorm verandert. Deze vormverandering wordt met dit plan vastgelegd in het bestemmingsplan. Hiervoor wordt de verbeelding aangepast. Zonnepark Kruiningen is middels een omgevingsvergunning mogelijk gemaakt. Deze omgevingsvergunning wordt opgenomen in het bestemmingsplan. Zonnepark Rilland is middels een omgevingsvergunning mogelijk gemaakt. De gronden die betrekking hebben tot het mogelijk maken van de biovergister zijn uit dit plan gehaald. Voor deze gronden blijft het bestemmingsplan 'Buitengebied, 2016' van kracht. Voor de overige gronden wordt deze omgevingsvergunning opgenomen in het bestemmingsplan. Een aantal kleinere aanpassingen die te maken hebben met onder andere verkeerde verwijzingen in de regels en spelfouten.

Het bestemmingsplan ligt van 9 januari 2020 tot en met 19 februari 2020 voor iedereen ter inzage. Het plan is te raadplegen op www.reimerswaal.nl/bestemmingsplannen. Vervolgens vindt u de stukken door op de plannen van Reimerswaal te klikken. Ook kunt u het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis. Rechtsmiddelen en inwerkingtreding Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van ter inzage legging tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ´s-Gravenhage. Voorts kan een belanghebbende gedurende genoemde termijn beroep instellen tegen de door de raad bij vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde Afdeling. Burgers kunnen ook online beroep en/of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening indienen. Dat kan alleen via het digitale loket op de website van de Raad van State, www.raadvanstate. nl. Het besluit en daarmee het bestemmingsplan treden de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van genoemde Afdeling wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Contactpersoon Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Meijers van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl. Kruiningen, 8 januari 2020 Namens burgemeester en wethouders van Reimerswaal ir. J. Gideonse Hoofd afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

Dit document is in een automatisch proces vervaardigd en daarom niet ondertekend. Meldingen artikel 8.40/8.41 wet Milieubeheer (Activiteitenbesluit) Melding Activiteitenbesluit van Terra Groenvoorziening Op 3 december 2019 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van Terra Groenvoorziening voor de inrichting gelegen aan de Molendijk 44 te Yerseke. Het betreft een melding voor het veranderen van de inrichtig. De verandering betreft het wijzigen van de inrichtingsgrens. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT190553. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij Oostvogels, A.A.M.J., medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51206349 of 0115-745100. Meldingen worden gepubliceerd ter informatie. Hiertegen is geen zienswijze, bezwaar en/of beroep mogelijk. Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend: • Voor: het bouwen van een woning met garage Locatie: Berkellaan 41 in Hansweert Verzenddatum besluit: 30 december 2019 • Voor: het nieuw bouwen van 4 woningen Locatie: Clercqswegje 7-13 in Kruiningen Verzenddatum besluit: 24 december 2019 • Voor: het uitbreiden van een woning en bouwen overkapping Locatie: Concordia 39 in Kruiningen Verzenddatum besluit: 19 december 2019 • Voor: het bouwen van drie woningen Locatie: Lijnbaan 17, 19, 21 in Kruiningen Verzenddatum besluit: 31 december 2019 • Voor: het plaatsen van een tuinkamer/terrasoverkapping op een balkon Locatie: Ravenstein 47 in Kruiningen Verzenddatum besluit: 23 december 2019 • Voor: het kappen van een vijftal bomen Locatie: Kerkweg 5 in Waarde Verzenddatum besluit: 19 december 2019 • Voor: het verbouwen van een garage Locatie: Fregatstraat 2A in Yerseke Verzenddatum besluit: 20 december 2019 • Voor: het legaliseren van 2 tijdelijk geplaatste zeecontainers Locatie: Industrieweg 19B in Yerseke Verzenddatum besluit: 19 december 2019 • Voor: het vervangen van handelsreclame Locatie: Paardenmarkt 1 in Yerseke Verzenddatum besluit: 20 december 2019 Rechtsmiddelen Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure, kunnen hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: • de naam en het adres van de indiener; • de datum; • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; • de grond(en) waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van een besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kan naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www. rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan ook digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening. Kruiningen, 8 januari 2020


4

Advertentieblad Reimerswaal

Bekendmakingen Kennisgeving verlengen beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Verlengen beslistermijn aanvraag om omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag om omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken: • Voor: het aanleggen van een middenspanning kabelverbinding Locatie: langs Westelijke Spuikanaalweg en Westelijke Schelderijnweg te Rilland Verzenddatum besluit: 20 december 2019 • Voor: het uitbreiden van een bedrijfscomplex voor huisvesting eigen arbeidsmigranten Locatie: Oude Rijksweg 10B in Krabbendijke Verzenddatum besluit: 31 december 2019 Tegen een besluit tot verlengen van de beslistermijn staat geen bezwaar en beroep open. Kruiningen, 8 januari 2020

8 januari 2020 - nr. 3232

Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van gemeente Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende aanvragen om omgevingsvergunning hebben ontvangen: • Voor: het plaatsen van drie dakkapellen op het voordakvlak Locatie: Drie Minuten 1 in Krabbendijke Datum ontvangst: 20 december 2019 • Voor: het nieuw bouwen van een loods Locatie: Zuidweg in Krabbendijke kad.perc. RMW F 427 Datum ontvangst: 17 december 2019 • Voor: het nieuw bouwen van een villa Locatie: Hansweertsestraatweg 4 in Kruiningen Datum ontvangst: 16 december 2019 • Voor: het nieuw bouwen van een woning, het plaatsen van een bouwkeet en het aanleggen van een buitenzwembad, tuin, terrassen, paden en oprit rondom de woning en zwembad Locatie: Kamperweg 2 in Kruiningen Datum ontvangst: 18 december 2019 • Voor: het plaatsen van een dakkapel Locatie: Snellemarkt 7 in Kruiningen

Reimerswaalse omroeper

Datum ontvangst: 1 december 2019 • Voor: het bouwen van een schuur Locatie: Meezeweg 5 in Waarde Datum ontvangst: 12 december 2019 • Voor: het intern verbouwen van een woning tot 2 huurappartementen Locatie: Noordzandstraat 11 in Yerseke Datum ontvangst: 5 december 2019 • Voor: het uitbreiden van een bedrijfspand Locatie: Wulk 8 in Yerseke Datum ontvangst: 19 december 2019 Een aanvraag kan uit meerdere activiteiten bestaan. Aanvragen liggen niet ter inzage, maar kunnen op verzoek wel worden ingezien. Neem daarvoor even contact op via 14 0113 of gemeente@reimerswaal.nl. Als een bezwaar of zienswijze wordt overwogen, moet eerst een (ontwerp)besluit op de aanvraag worden afgewacht. Van dit (ontwerp)besluit volgt ook een melding in deze rubriek Bekendmakingen.

Een rubriek voor instellingen en verenigingen in Reimerswaal om hun evenementen en activiteiten aan te kondigen. Kopij graag uiterlijk woensdag vóór 17.00 uur aanleveren via het formulier op www.reimerswaal.nl. Hier kunt u ook de spelregels nalezen.

Berichtjes Omni-Sport Reimerswaal.

Kalender • Krabbendijke, 8 januari.

High Impact-light training. Vanaf 16 jaar. Gratis 2 lessen proberen. Dinsdagavond van 19.30-20.30 uur, MFC Tehaere Yerseke. Meedoen kan ook op meerdere trainingsuren van Omni-Sport. Info: omni-sport@ outlook.com of tel.nr. 06-30592571 of 06-11262675.

• Sport en bewegen.

Het is weer Resto avond in de Meiboom. Vrijwilligers van Zeeland in Dialoog gaan de dialoog aan met gasten! Wij zorgen weer voor een heerlijk en betaalbaar driegangendiner. Wees welkom en zegt het voort!

Kijk voor de meest actuele programma’s van de voetbalverenigingen op vermelde websites. U vindt daar het meest actuele programma voor a.s. zaterdag, de uitslagen en daarnaast veel informatie over de clubs. Voor meer info zie: www.vvkrabbendijke.nl / www. vvkruiningen.nl / www.vvrillandia.nl / www.vvyerseke.nl / www.sc-waarde.nl.

• Yerseke, 13 januari.

We starten weer met een nieuwe cursus EHBO. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Inlichtingen en/of aanmelden via ehbo.yerseke@ gmail.com

• Collecte t/m 4 januari 2020: vrije periode.

Windows 7 vanaf 14 januari 2020

Computerles: Stichting Seniorweb Zuid-Beveland e.o. te Kruiningen beginnen binnenkort met de nieuwe computercursussen. Seniorweb is een groep vrijwilligers met een vakbekwame docent en hulpdocenten, die u als senior graag op weg helpen met de computer en tablet. Cursus van 6 lessen windows 10 voor beginners, van vrijdag 14 februari tot 20 maart 2020 van 09.30 tot 11.30 uur. Deze lessen geven wij Nijverheidstraat 13 in Kruiningen. Iedere cursist werkt tijdens de les op zijn eigen laptop, er zijn ook laptops in bruikleen aanwezig. Kosten lessen inclusief boek en koffie € 60,–. Voor inlichtingen en aanmeldingen: Jan Louwerse, tel. 0622827625, e-mail: jan@louklu.nl

ACTIE ISOLERENDE ROLLUIKEN

NIET MEER ONDERSTEUND

- geen beveiligde updates meer - kwetsbaarder voor virussen en andere beveiligingsrisico’s - waardevolle bestanden lopen gevaar - Microsoft raadt gebruikers ten zeerste aan om voor januari 2020 over te stappen naar Windows 10 - Veel pc’s met Windows 7 zijn verouderd Wilt u alvast de overstap maken naar een nieuwe pc met Windows 10? Of wilt u uw huidige apparatuur upgraden naar Windows 10? Bij Steketee Computers krijgt u een advies op maat.

BER IN D E C E M ARI U N A EN J

G R AT IS MOTO R KEL MET SCHA

AAR!

Steketee advies Computers reparatie verkoop

Lepelstraat 7, 4401 EB Yerseke | Tel. 0113-296525 info@steketeecomputers.nl | steketeecomputers.nl

Deel 2

Ds. J. de Kok:

2

Woorden uit de Heidelbergse Catechismus eenvoudig toegelicht preekt uit de catechismus. Het kan natuurlijk ook dat de ouderling een preek leest. Vaak zijn deze preken best moeilijk voor jou.

Achter in je psalmboekje kun je de catechismus vinden. Er worden woorden gebruikt die je niet begrijpt. Daarom heb ik dit boekje voor jou gemaakt.

Ik weet niet of je het weet, maar de catechismus is verdeeld in 52 zondagen. Dus voor iedere zondag van het jaar is er een gedeelte. Nu heb ik uit ieder gedeelte

steeds een woord gepakt en daar wat meer over verteld. Misschien wordt het dan wat duidelijker voor jou en begrijp je de preek in de kerk ook iets beter.

In dit boek worden (kern)woorden uit de Heidelbergse catechismus eenvoudig

uitgelegd. Uit iedere zondagsafdeling is één woord genomen. Met veel herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven en bekende Bijbelse geschiedenissen brengt de auteur de (kern)woorden uit de zondagsafdelingen dichtbij de belevingswereld

Prijs € 17,50

... dit onderwijs ontvang’

Dit boek is speciaal voor jou. Waarom? Je hoort in de kerk vaak dat de dominee

Deel 2

.. . d it o n d e r w ij s o n tv a n g ’ INKIJKWEREND

van het (jonge) kind. Meestal wordt een hoofdstuk afgesloten met een korte toepassing. Het boek is opgedeeld in 52 hoofdstukken, gerelateerd aan de 52 zondagsafdelingen. Bij ieder hoofdstuk staat een kort Bijbelgedeelte vermeld wat bij het betreffende hoofdstuk gelezen kan worden. Per hoofdstuk staat ook een psalmvers in de berijming van 1773 en Datheen.

9

789070

697556

Ds. J. de Kok

ISBN: 978-90-70697-55-6

Woorden uit de Heidelbergse Catechismus eenvoudig toegelicht Ds. J. de Kok

Dit onderwijs_deel 2_omslag.indd 1

Een uitgave van:

Dorpsstraat 83 - Krabbendijke - Tel. 0113-506173 - E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl

06-09-19 12:57

ZONWEREND

WEERBESTENDIG

GELUIDDEMPEND

WARMTE EN KOU ISOLATIE

ENERGIEBESPAREND

INBRAAKVERTRAGEND

LICHTREGULEREND


5

8 januari 2020 - nr. 3232

Hele najaars/wintercollectie voor de m.u.v. jeans, basis & nieuw

Vanaf 3 stuks:

HALVE PRIJS

Vanaf 5 stuks:

60% 70%!!!

Advertentieblad Reimerswaal

TRIMSALON DE VROLIJKE VIERVOETER

Marcel Kole Schilderen en Behangen

Al vanaf 1982 een vertrouwd adres voor de algehele vachtverzorging van uw hond. Ook kunt u bij ons de hond laten wassen en föhnen. INEKE ZOETEWEIJ, rijksgediplomeerd. Stoofstraat 12, Yerseke Tel. 0113 - 57 29 49 / 06 - 30 08 51 56

Profiteer hiervan! Er zit vast nog wel iets voor u bij.

Tot ziens bij:

Vierstraat 17, Yerseke - Tel. 0113-572882 www.dekledingboetiek.com

ZOEK EN WIN

Uit welke advertentie komt onderstaand detail? Als oplossing stuurt u uiterlijk vrijdag in de week van plaatsing de naam van de adverteerder, de pagina waarop de advertentie staat en het weeknummer m.v.v. uw naam en adres naar: ljmeeuwsen@velzenbv.nl of Drukkerij van Velzen, Zuidweg 19, 4413 NL Krabbendijke

De vloer daar ben je op thuis! houten vloeren | parket | pvc | laminaat | schuren | onderhoud

Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken die een waardebon ontvangt t.w.v. € 7,50, te besteden in onze boekhandel. De oplossing van vorige week was: Pag.: 10 Van Burg begrafenisverzorging

www.dejongeparket.nl

NU DE 2E RONDE

Winnaar: Feike de Vries Oude Boogaert 31 Yerseke

VAN ONZE SEIZOENSOPRUIMING MET EXTRA KORTING ZORG IN DE REGIO Allévo, zorg- en dienstverlening Tel. 088-11 02 800, ook voor dringende hulpvragen 24 uur per dag en in het weekend. Buurtdiensten Reimerswaal Voor alle hulp in het huishouden. Team 1: Yerseke, Kruiningen, Hansweert, Schore. Tel. 06 - 10 27 41 32 E-mail: reimerswaal@buurtdiensten.nl Team 2: Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde. Tel. 06 - 51 43 77 86 E-mail: reimerswaal2@buurtdiensten.nl Buurtzorg Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde Verzorging en verpleging, 06-23 28 29 80, 24 uur per dag. Buurtzorg Yerseke team dorp: 06-13 24 88 86. Buurtzorg Yerseke team Moerplein: 06-82 13 34 00. Buurtzorg Kruinigen en Hansweert: 06-12 54 66 52. Maaltijd Thuis Inlichtingen of aanmelden via Cliënten Service Bureau van zorggroep Ter Weel: 0900-22 44 88 0 (lokaal tarief). RST zorgverleners (Reformatorische zorg) 7 dagen per week, 24 uur bereikbaar voor verpleging en verzorging. Tel. 0113-74 50 94. De Luisterlijn Altijd tijd voor een gesprek 0900-0767. Vertrouwelijk, anoniem, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Vrijwilligershulp Krabbendijke Handje Extra Voor als u even een handje extra kunt gebruiken bij bijvoorbeeld het boodschappen doen, mantelzorgondersteuning, begeleiding en vervoer bij bezoek huisarts of ziekenhuis. 06-20 12 70 15 handjeextrakrabbendijke@gmail.com Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-18.00 uur 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl

Verloskundigen Reimerswaal Bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Tel. 0113-50 38 42. www.verloskundigenreimerswaal.nl Verloskundigen Zuidwesthoek Spreekuren in Rilland, Hoogerheide en het MoederKindcentrum in ‘het Bravis’ te Bergen op Zoom, 24/7 bereikbaar op 06-46 61 65 55, www.verloskundigenzuidwesthoek.nl, verloskundigenzuidwesthoek@outlook.com Vrijwilligershulp Klusteam Rilland Wij ondersteunen bij het verbeteren van de leefomstandigheden van iedere volwassene ongeacht leeftijd, ziekte, handicap, of anderszins bijvoorbeeld bij klusjes maar ook indien u behoefte heeft aan dagelijks telefonische con-trole hoe het met u gaat. 06-51 36 46 28 Diabeteslijn: 033-46 30 566, info@dvn.nl Adviesbureau Veilig Langer Thuis Wonen (VLT) De wegwijzer voor ouderen en mantelzorgers! Voor kosteloos, vrijblijvend, onafhankelijk advies, op het gebied van praktische zaken, zorginhoudelijke zaken, wet en regelgeving en voor het bieden van een luisterend oor zijn we bereikbaar op: tel. 06-49329487, e-mail: info@adviesbureau-vlt.nl.

WEEKENDDIENSTEN Avond- en weekenddiensten huisartsen Voor medische spoed belt u buiten kantooruren (18.00-08.00 uur ’s morgens) de Huisartsenpost, telefoon 0900-1785. De huisartsenpost is gevestigd op het terrein van het Admiraal de Ruyterziekenhuis. Weekenddienst tandartsen Spreekuur vanaf 10.00 uur. Bellen voor een afspraak: tel. 06-22 34 72 09.

Op alle afgeprijsde dames- en herenschoenen

NU 10% EXTRA KASSAKORTING Nu alle kinderschoenen

50% KORTING

Merken: Munich - Shoesme - Develab - Kipling - HIP

Kom snel kijken en doe uw voordeel!!!

Weekendservice kunstgebittenreparatie R. Rodenburg, Grote Kade 30, Goes, na telefonische afspraak. Weekenddiensten dierenartsen Gezelschapsdieren: Kliniek Dier & Arts en Dierenkliniek Goes; bellen voor een afspraak: tel. 0113-33 01 15. Landbouwhuisdieren: 0113-34 24 86

Bezoek ook onze webshop:

onlinemerkschoenen.nl Dorpsstraat 100 - Krabbendijke - Tel. 0113 - 50 15 89

Volg ons ook online:

@Smit_Schoenmode -

Ook voor uw steunzolen!

SmitSchoenmode

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws, acties en trends… vind ons leuk op facebook!


Advertentieblad Reimerswaal

AUTO

6

8 januari 2020 - nr. 3232

mv

AUTOBEDRIJF LOKERSE Snelheid • Service • Kwaliteit

Industrieweg 1 | 4401 LA Yerseke | Tel. (0113) 57 16 99

boVAG PeCHHulP - ZoMer-/wiNTerbANDeNoPslAG AirCoserViCe - HAAl- eN breNGserViCe - leeNAuTo’s

Audi A3 110 kw bMw 116i Upgrade Edition 189.404 km bMw 318 CI 282.488 km Chevrolet Kalos 1.2 Spirit 121.288 km fiat Croma 1.8-16V Dynamic 173.985 km fiat Punto 1.4-16V sporting 141.761 km ford Fiësta 1.6-16V First Edition 201.252 km ford Ka 1.3 champion 40.120 km Hyundai Accent 1.4 Dynamic 165.942 km Kia Picanto 1.0 X-pect 81.227 km Mercedes A180 Ambition 44.775 km Mercedes C180 edition 96.514 km opel Adam 1.0 T-jam 52.942 km opel Agila 1.2-16V Elegance 125.142 km opel Astra 1.6 Club 242.792 km opel Astra 1.0 Edition 87.166 km opel Astra Coupé 1.8-16V 225.293 km opel Astra 1.6 Pearl 125.142 km opel Karl 1.0 ecoflex edition 88.482 km opel Vectra 2.6 V6 onyx autom. 134.839 km Peugeot 206 1.6 Gentry 190.169 km Peugeot 206 1.4 Air-Line 208.332 km Peugeot 207 1.4 VTi Cool Blue 175.798 km renault Clio 1.4 R5 187.714 km renault Twingo 1.2-16V collection136.373 km seat Ibiza 1.0 Reference 18.800 km seat Leon 1.6-16V stella 218.662 km seat Leon 2.0 Fsi suzuki Alto 1.0 Comfort Plus 128.327 km Toyota Aygo 1.0 VVT-I X-Now 51.085 km Toyota Aygo 1.0-12V Acces 113.574 km Volvo S60 2.4 edition 237.633 km Vw Golf cabriolet 1.8 Highline 70.028 km Vw Golf 2.0 Tfsi Gti 152.473 km Vw Golf 2.0 master edition sport 185.798 km Vw Golf 2.8 V6 4-motion 263.602 km Vw Golf GTI 2.0 TFSi 181.030 km Vw Polo 1.4-16V comfortline 145.071 km Vw Up 1.0 highup blue motion 68.787 km Stationcars/MPV/SUV+7-pers.: bMw 320 Touring 274.491 km ford Focus Wagon 1.6-16V 169.405 km jeep Renegade 4X4 4.2 91.703 km Nissan Qashqai 1.6 Acenta 115.061 km Nissan Qashqai 1.6 Con. edition 112.096 km opel Insignia Sport Tourer 1.4 turbo Ecoflex buss. 175.733 km Peugeot 407 SW 1.8-16V 188.600 km renault Captur 0.9 TCE Dynamique85.685 km renault Scenic 1.6-16V Expression sport aut.

’03 ’12 ’01 ’08 ’08 ’05 ’03 ’07 ’06 ’11 ’14 ’14 ’15 ’01 ’99 ’16 ’00 ’01 ’17 ’02 ’00 ’05 ’08 ’99 ’12 ’18 ’04 ’05 ’11 ’16 ’09 ’01 ’00 ’05 ’02 ’01 ’05 ’08 ’14

VERKOCHT VERKOCHT € 2.950,– € 2.750,– € 3.450,– € 2.450,– VERKOCHT € 2.250,– € 2.495,– € 3.950,– € 18.595,– € 18.995,– € 10.950,– € 1.950,– € 1.250,– € 15.250,– € 1.750,– € 1.950,– € 9.995,– VERKOCHT € 1.250,– € 2.250,– € 4.250,– € 1.495,– € 4.500,– € 11.995,– € 2.450,– € 2.950,– € 5.250,– € 7.995,– € 3.950,– VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT € 4.250,– € 8.500,– VERKOCHT € 9.450,–

’06 ’06 ’85 ’09 ’10

VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT € 8.750,– VERKOCHT

’12 ’04 ’16 ’03

€ 9.450,– € 2.850,– € 15.750,– € 1.950,–

Waar was jij? Ik was bij Autobedrijf Lokerse! Nu ook handmatig wassen! Ook geschikt voor

snelheid • service • kwaliteit

45

9-persoonsbus huren? Nu ook bij ons!

Diesels: Audi Q7 Quattro 3.0 TDi ex. BTW 124.022 km ’16 € 43.800,– saab 9-3 Sport 1.9 TDi 341.920 km ’06 VERKOCHT Bestelauto’s (ex. BTW): Citroën Berlingo 1.6 HDi 75 Comfort Mercedes Sprinter L2 + H2 316 2.2 Cdi 366HD 105.080 km Mercedes Sprinter 316 Cdi, 2.7 aut. 180.854 km Nissan Kubistar 1.5 dci 230.656 km opel Vivaro 2.0 L1H1 147.316 km renault Kangoo exp. comfort 1.5 dci 174.682 km Vw Caddy 1.6 TDi 159.000 km Vw Caddy 1.6 TDi Vw Caddy 1.9 TDi 173.213 km Vw Caddy 2.0 SDi 222.554 km

’16 € 6.750,– ’11 € 19.500,– ’06 € 5.750,– ’08 € 2.950,– ’10 € 6.950,– ’12 ’12 ’16 ’10 ’05

€ 3.950,– € 8.250,– VERKOCHT € 6.950,– € 2.950,–

Komt binnen wegens inruil: Div. auto’s

Nog enkele plaatsen vrij om uw caravan, camper of boot overdekt te stallen Autoverhuur: Personenwagens - Bestelauto’s - 9-persoonsbussen Openingstijden maandag t/m vrijdag: 7.30 t/m 18.00 uur, za. 8.00 t/m 12.00 uur ’s avonds op afspraak

www.autobedrijfdekramer. nl mail: info@autobedrijfdekramer. nl

Huurprijs vanaf e 75,- per dag, 100 km vrij, excl. brandstof. Autobedrijf Yerseke • Damstraat 83 • 4401 AK Yerseke Tel. 0113- 571609 • autobedrijfyerseke@planet.nl

T 0113-571609

www.AuTobeDrijfYerseKe.Nl www.autobedrijfyerseke.nl


7

8 januari 2020 - nr. 3232

Advertentieblad Reimerswaal

Opruiming bij TMC Kruiningen

50% 60%

40%

40%

60%

4060 % korting Grange

60% korting

60%

OP ALLE UITLOPENDE SHOWROOMMODELLEN EN AANBIEDINGEN 50%

40% 50% 60% 50%

60%

KORTING

60% 40% WONEN

50%

Persoonlijk • Deskundig • Advies

TMC KRUININGEN - ZANDWEG 1B - (0113) 38 26 26

Hoekbank ROM

40% korting

WWW.TMCWONEN.NL


8

Advertentieblad Reimerswaal

8 januari 2020 - nr. 3232

PERSONEEL Gevraagd:

Bemanningslid voor YE 170

Contactpersoon: Johnny Steketee, tel. 06 - 13 46 03 06.

J.P. Verwijs Import Export BV is een toonaangevend bedrijf dat zich richt op internationale handel van diepgevroren vis en overige gerelateerde producten. De bedrijfsvoering is toekomstgericht en streeft nadrukkelijk integratie van duurzame ontwikkelingen na.

Wij zoeken een

heftruck/reachtruck chauffeur Ben jij als heftruck/reachtruck chauffeur accuraat, kan je gestructureerd werken en onder druk presteren? Dan ben jij de perfecte kandidaat. De functie Als heftruck/reachtruck chauffeur ben je verantwoordelijk voor het laden/lossen van goederen, tellen van de goederen en deze controleren op eventuele schade, laden en lossen van containers, meten van de temperatuur van de goederen, bijhouden van het locatiebeheer, orderpicken en controle uitvoeren op de te verladen goederen.

KAAISTRAAT 8, 4401 CH YERSEKE

DE WINKEL VOOR UW KLUS EN FIETS Ben je fietsmonteur en zoek je meer uitdaging? Wij zijn op zoek naar een

FIETSMONTEUR

met verkooptalent die het leuk vindt om onze fietsafdeling zelfstandig te beheren! Tot je taken behoren uiteraard de montage, maar ook de verkoop en inkoop van de fietsafdeling. Ook als je nog een opleiding doet voor fietsmonteur kan je reageren. Tevens zijn wij op zoek naar een

VAKANTIE- en ZATERDAGHULP

voor onze doe-het-zelf afdeling. Ben jij 16 jaar of ouder, kom dan ons gezellige team versterken. Wil je reageren op 1 van deze vacatures stuur een mail naar info@enormyerseke.nl of een brief naar Enorm Harthoorn, Kaaistraat 8, 4401 CH Yerseke.

De organisatie Je werkt in een klein team op onze Expeditieafdeling annex Vrieshuis. Wat verwachten wij van jou als reachtruck chauffeur? • In het bezit van een geldig heftruck/reachtruck certificaat; • MBO niveau 2 logistiek, warehouse medewerker diploma of gelijkwaardig; • Het initiatief om zowel zelfstandig als in een team te werken; • Woonachtig binnen een straal van 30 km van onze locatie. Wat bieden wij jou als reachtruck chauffeur? • Een uitdagende functie; • Dynamische werkomgeving met persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden; • Een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. Solliciteren? Bent u geïnteresseerd in deze dynamische baan dan ontvangen we graag een schriftelijke sollicitatie met CV. Te richten aan: Hans Bal, hans@verwijsfish.com , of adres: de Poort 81, 4411 PB Rilland. De sollicitaties zullen op volgorde van binnenkomst worden behandeld.

Wij zijn op zoek naar:

chauffeur 65+ op oproepbasis

Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

Jaap Koster Tuinonderhoud B.V. is op zoek naar een vakbekwaam

hovenier onderhoud Wij zoeken kandidaten met de volgende kwaliteiten en vaardigheden: • ervaring met het onderhouden van tuinen en terreinen • zowel in staat om zelfstandig dan wel als onderdeel van een team te werken • in het bezit van een rijbewijs • bereidheid tot het volgen van beroepsopleidingen of -cursussen • klantvriendelijk Wij bieden een vaste baan met uitstekende arbeidsvoorwaarden conform de CAO Hoveniersbedrijf. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met Jaap Koster, tel. (06)-51122436. Ben je geïnteresseerd, dan zien we je sollicitatie met actuele CV graag tegemoet. Graag verzenden aan: jjckoster@filternet.nl of Jaap Koster Tuinonderhoud B.V., Krab 1B, 4401 PA Yerseke

www.jktyerseke.nl


9

8 januari 2020 - nr. 3232

Kringloopwinkel ’De Ark’

JANUARI-AANBIEDING - Viscounter Huisgemaakte huzarenslaatje per stuk, van € 2,25 voor

Heerlijke vissalade

per 100 gram, van € 2,15 voor

Huisgemaakt kartoffelkêêtje van € 8,25 voor

1,95 1,89 7,25

k o e l -

Drie gegratineerde oesters vooraf, als hoofdgerecht gegrilde zalmfilet met aspergesaus en als nagerecht vanille-parfait met licor 43 en een toefje slagroom.

Gegratineerde uiensoep met stokbrood en kruidenboter vooraf, als hoofdgerecht plate gebakken forelfilet met huisgemaakte frietjes en een frisse salade en als nagerecht verse fruitsalade met een bolletje ijs en slagroom.

e l e k t r o t e c h n i e k

oor

RepaRatie •VSeRvice • Nieuwbouw

voor koel- en vriescellen tevens uw adres voor airconditioning

95

21,

95

LET OP: Voor onze openingstijden: kijk op www.deviskeete.nl

Openingstijden: Dinsdag, donderdag, vrijdag: 09.30-17.00 uur. Zaterdag: 10.00-15.00 uur.

WIJ ZOEKEN CONSTANT SPULLEN VOOR ONZE WINKEL

Nijverheidstraat 1 • Kruiningen • tel. 0113 - 38 11 13 • mobiel 06 - 53 78 07 32

29,

LAAGWATERmenu - januari

e n

Koel- & elektrotechnisch ede service! een goinstallatiebedrijf

Voor verse ambachtelijke friet en snacks, bent u bij ons aan het juiste adres!

januari-menu - Zee-eterij

Advertentieblad Reimerswaal

Vanaf nu kleding, hoeden en accessoires

Eigen OPHAALDIENST huis-, kelderen zolderopruiming, na afspraak.

De netto-opbrengsten komen ten goede aan de evangelisatiewerken te Merksem. Oostweg 70, 4413 BV Krabbendijke tel. 06 - 38 92 51 55 / 0113 - 40 39 87

www.kringloopwinkeldeark.nl

60% KORTING *

Met uitzondering van de basiscollectie

NIEUW: spaar bij ons voor GRATIS producten met Piggy, het landelijke spaarsysteem.

WIJ HEBBEN VERSCHILLENDE VACATURES. Kijk voor een beschrijving van onze vacatures op onze website.

Volg ons op facebook: www.facebook.com/viskeete

Langeville 17 | 4401 GL Yerseke Tel. 0113-574257 | www.anneliquemode.nl

TROTS VAN DE KEURSLAGER 2 WEKEN

Riblappen

6,95

500 gram

www.pietvanoost.nl

LEKKER VOORDELIGE KWARTETJES

4 hacheeburgers, 4 gev. gehaktballen, 4 krok. schijven, 400 gram kiphaasjes,

2 WEKEN

Zondag 12 januari

2 pakketjes naar keuze, samen

Kerkdiens†en

LEKKER VLEES

Karbonades alle soorten Gepan. kipschnitzels

Krabbendijke: Hervormde Gemeente: 9.30 uur ds. P. van der Kraan en 18.00 uur ds. D. Siebelink. Protestantse Gemeente: 9.30 uur ds. Rob Favier. Gereformeerde Kerk: 9.30 uur ds. C. van Velzen en 14.30 uur ds. T. Deelstra. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. A.B. van der Heiden, 14.00 uur leesdienst.

Rilland-Bath: Protestantse Gemeente: 9.30 uur dhr. Erik Tramper. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.30 uur leesdienst, 14.00 uur ds. D. de Wit. Vrije Evangelische Gemeente Bath: 10.00 uur br. Van de Berg. Waarde: Hervormde Gemeente: 10.00 uur ds. S. Dierx. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur leesdienst, 14.00 uur ds. M. Blok. Yerseke: Hervormde Gemeente: 10.00 uur ds. A.P. van der Maas. Hervormde Gemeente Rehoboth: 9.30 en 17.00 uur ds. A. ten Brinke. Gereformeerde Kerk: 9.30 uur ds. T. Deelstra en 14.30 uur ds. J. Boom. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. C. van Krimpen, 14.00 uur leesdienst. Vrije Evangelische Gemeente: 10.00 uur stud. T. Schakel.

2 WEKEN

ELKE 4E GRATIS

Hansweert-Schore: Protestantse Gemeente: 10.00 uur ds. J. v.d. Putte, dienst in Schore. Rooms Katholiek: 9.30 uur pastoor F. van Hees.

Kruiningen: Protestantse Gemeente: 10.00 uur ds. L. de Ronde. Hersteld Hervormde Gemeente: 9.30 uur ds. J.R. van Vugt en 16.00 uur ds. A. van Wijk. Gereformeerde Gemeente: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst. Gereformeerde Gemeente in Nederland: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst. Vrije Gereformeerde Gemeente: 10.00 en 17.00 uur ds. G. Bredeweg.

7,25

4 stuks

LEKKER BELEG

6,45

2 WEKEN

Gegr. kipham, gegr. boterhamworst, 4,99 corned beef 3 x 100 gram

Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

SALADEDUO VAN DE WEEK

Winnaar nationale haringtest 2019 provincie Zeeland

Franse en boerenhamsalade

Weekaanbiedingen 07-01 t/m 11-01-2020

2 x 100 gram

6 HALEN 5 BETALEN

2,90

KEURSLAGER CULINAIR

Stamppot ten div. soorten 500 gram

Zeebaarsfilet

2 WEKEN

Gegr. kipdrummets

2 WEKEN

6,99 0,99

100 gram

WOENSDAG GEHAKTDAG

Visslaatjes

huisgemaakt, 2 stuks

Ei-zalmsalade

huisgemaakt, 150 gram

Gepelde wokgarnalen 500 gram

6.

Rundgehakt

3.

Half-om-half

Losse worst

1 ki lo

1 ki lo

95 00

11.95

Tot ziens bij Vishandel Van As Zeeland BV

1 ki lo

6,80 6,25

Gekruid gehakt 1 ki lo

5,70 4,65

Kijk op onze website: www.vanvelzen.keurslager.nl Of op www.keurslager.nl voor mooie en lekkere recepten.

Keurslagerij VAN VELZEN Dorpsstraat 84 4413 CE Krabbendijke tel. 0113-501548 www.vanvelzen.keurslager.nl


10

Advertentieblad Reimerswaal

6 januari 1995

-

6 januari 2020

Coolhofflaan 4 Rouwcentrum “Waardig” 4414 BK, Waarde Koninginneweg 2 0113-50 41 99 4414 AM Waarde 06-50 88 40 62 www.mariva-uitvaart.nl

8 januari 2020 - nr. 3232

Wij wensen u allen een gelukkig 2020. Cobi en Jelle Elzinga-Barendregt Tevens willen wij u bedanken voor de vele kerstgroeten en nieuwjaarswensen die wij mochten ontvangen.

Door Gods goedheid en trouw mochten onze lieve (groot)ouders

Jossé & Willemien de Koeijer-Goud

op 6 januari gedenken 25 jaar getrouwd te zijn. Wij wensen hen Gods zegen toe voor de toekomst! Cathlynn en Peter, Boaz Marinel en Lauran Diederik

begrafenisverzorging

Tel. 0166 - 69 74 38

begrafenisverzorgingdorst.nl Vrijblijvende informatie en wilsbeschikking (geen crematies)

VOOR EEN RESPECT- EN STIJLVOLLE BEGELEIDING

GOUDVERF.COM

Coolhofflaan 8, 4414 BK Waarde

Wij leven mee met onze werkneemster en collega Wanda, nu

Leo is overleden. Wij wensen Wanda en familie heel veel sterkte.

Kijk voor productinformatie en prijzen op onze website WWW.GOUDVERF.COM of bel ons! 0113 - 57 41 82 / 06 40 - 64 92 39 GRATIS ADVIES EN BEZORGING BINNEN DE REGIO

Bakkerij Filius en personeel

Huisartsenpraktijk Kruiningen en Rilland Huisartsen en assistentes wensen hun patiënten

een prachtig en gelukkig nieuwjaar in goede gezondheid.

zaterdag 25 januari KAPELLE, SPORTHAL ’T GROENE WOUD KRAAMHUUR € 20,00 (4 M) 2 VOOR € 35,00 INFO: 06 - 53 777 967

Deze week zijn wij nog volop aan het klussen klussen& schoonmaken! Vanaf dinsdag 14 januari

UITVAART ZORG Peter Butler

zijn wij weer geopend! Kaasgat 4a - Kruiningen

Telefoon 01130113 340 340 381381| |Benonistraat | 4421 DN Kapelle Telefoon Benonistraat 3|34421 DN Kapelle www.peterbutler.nl || info@uitvaartpeterbutler.nl www.peterbutler.nl info@uitvaartpeterbutler.nl StiltehuisRouwcentrum: Peter Butler: Kitskinderscheweg 4421 PJ Kapelle Maalstede 1a 1,Kapelle

persoonlijke

Voor een uitvaart begeleiding Het adres voor een

VLOOIENMARKT

De Plantage

Respectvol afscheid.

ie ren t l t Y isa e aa t n i v al vlomin apij eg pvc la t

GARAGE HOOGESTEGER DIJKWELSESTRAAT 59 • KAPELLE • TEL (0113) 34.13.15

Reparaties op korte termijn

Ook in de avonduren geopend

Reparatie en onderhoud van alle merken auto’s Altijd op de hoogte van de nieuwste technieken

kooijman woning- & projectstoffering

Yerseke | Tel. +31(0)113 202138 | Mob. +31(0)6 25030718 info@destoffeerders.nl | www.destoffeerders.nl

Voor ons kantoor met aangrenzend woonhuis te Wemeldinge zijn wij per direct op zoek naar een schoonmaakster/huishoudelijke hulp voor 2 á 3 dagdelen per week. Ben jij de gemotiveerde medewerker die wij zoeken? Neem dan snel telefonisch contact met ons op of mail je motivatie naar info@assurantiekantoorvermeij.nl

ASSURANTIEKANTOOR VERMEIJ

BIERWEG 1B WEMELDINGE TEL. 0113-622212

WWW.GARAGEHOOGESTEGER.NL

CARTRIDGES BIJ ONS IN DE WINKEL VELE SOORTEN IN VOORRAAD!

Dorpsstraat 83 - Krabbendijke Tel. 0113 - 50 61 73

E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl


11

8 januari 2020 - nr. 3232

-40%

Advertentieblad Reimerswaal

Iedereen een gezegend DE STOFFENKANTINE TE HUUR nieuwjaar toegewenst. We wensen iedereen VW TRANSPORTER K.J. Geense-de Visser een heel goed en gezond BESTELWAGEN 2020!! (5 pers.) e 55,– per dag De verwachting is dat de aan alle merken cv-ketels! Krabbendijke vervangen? subsidie voor pelletincl. 100 km vrij. Deze week open Bel of mail ons voor een Bel voor een afspraak kachels bijna op is en niet vrijblijvende aanbieding! Hartelijk dank voor de op de normale tijden. Autobedrijf Yerseke naar 0113 - 551384. meer aangevuld gaat www.autobedrijfyerseke.nl vele kaarten, bloemen en Stapelkorting tot 40% worden. Huren is ook mogelijk Of jaarlijks onderhoud Tel. (0113) 57 16 09 attenties die we mochten op alle winterstoffen vanaf € 28,99 p/maand Overweegt u een met een voordelig ontvangen bij ons 45-jarig incl. onderhoud, pelletkachel? Maak dan en kinderstoffen. onderhoudscontract? storingen en garantie. snel uw keuze! huwelijk. Al vanaf € 6,50 p/maand! Zaterdag 11 januari zijn Tevens wensen wij u allen Actie: nu ook nog met we in Tholen op de 0113 - 551384 Zie ook onze website: ONZE HARTELIJKE een goed en gezond 2020 info@hkmn.nl outletverkoping in hkmn.nl/onderhoud WhatsApp: 06-86881088 toe. EN plus A1 blanke pellets! zalencentrum Meulvliet. DANK AAN Noordzandstraat 21 • 4401CE • Yerseke • 0113-767087 Hartelijke groet, Ennnn… de volgende purebody@kpnplanet.nl • www.purebody-yerseke.nl ALLE Rinus en Cresia NAAIDAG staat gepland. Christiaanse-van Duin Deze keer op zaterdag m.u.v. basis collectie, nieuwe collectie, reeds gedane bestellingen & ander lopende acties ONZICHTBARE 15 februari, Waarde weer in dorpshuis KERSTENGELEN Apeldoorn in Oostdijk! ZANGDIENST IN Meer info of opgeven via met liederen van 06-15584950. Joh. de Heer RILLAND Tot snel! Overdenking door De verwachting is dat de De verwachting is dat de aan alle merken cv-ketels! aan alle merken cv-ketels! vervangen? Zuidweg 21, Krabbendijke subsidie voor pelletds. Deelstra. subsidie voor pelletBel of mail ons voor een ontvangers. Bel voor een afspraak Bel voor een afspraak kachelsDe bijna op is en niet kachels bijna op is en niet Online: Zondag 12 januari vrijblijvende aanbieding! meer naar 0113 - 551384. naar 0113 - 551384. meer aangevuld gaat aangevuld gaat Verkoop, reparatie www.destoffenkantine.nl om 14.30 uur worden. worden. en onderhoud Huren is ook mogelijk Of jaarlijks onderhoud Of jaarlijks onderhoud Geref. Kerk te Krabbenvanaf € 28,99 p/maand Overweegt u een Overweegt u een en van WITGOED Nieuwe kortingsronde: met een voordelig met een voordelig dijke, Dorpsstraat 5. pelletkachel? Maak dan pelletkachel? Maak dan incl. onderhoud, onderhoudscontract? onderhoudscontract? 1 stuk 30% korting, INBOUWAPPARATUUR snel uw keuze! snel uw keuze! storingen en garantie. Al vanaf € 6,50 p/maand! Al vanaf € 6,50 p/maand! Allen welkom! 2 stuks 40% korting, Actie: nu ook nog met Actie: nu ook MELDEN? nog met 0113 551384 STORING 3 stuks 50% korting. Zie ook onze website: Zie ook onze website: info@hkmn.nl Gevraagd: hkmn.nl/onderhoud hkmn.nl/onderhoud Bel 06 53 59 81 10 Le BB WhatsApp: 06-86881088 ENplus A1 blanke pellets! ENplus A1 blanke pellets! INTERIEURZandweg 3b VERZORGSTER 4416 NA Kruiningen voor 1 dagdeel per 0113-320590 week, in Rilland. www.le-bb.nl Het koor komt jaarlijks als Gelegenheidskoor bijeen met zo’n 120 enthousiTijdstip en vergoeding aste leden. We repeteren deze keer 7 opeenvolgende donderdagavonden, in overleg. ING te beginnen op D.V. 9 januari, vanaf 19.45 uur in de kerk van de Ger. Gem. te KIJK OP R E W Tel. 06-50516556 WWW.HVZOPSLAG.NL ZON Krabbendijke. Op zaterdag 22 februari overdag is de cd-opname in de Grote OF BEL N Kerk te Tholen. E N Te huur gevraagd: a.s. zaterdag (2e zaterdag N 0113-20 22 24 OR BI EN Er zijn 3 uitvoeringen gepland: 14 maart in de Hervormde Kerk te Yerseke t.b.v. O van de maand). Graag voor V T GARAGE I U B de MAF/For a Change; 28 maart in de kerk van de Gereformeerde Gemeente te 9.00 uur gebundeld aan de EN omgeving Rilland weg gereedzetten. Waarde t.b.v. Siloah (avond met vrienden en vriendinnen met een beperking); 11 N E C.M. van Velzen april in de kerk van de Gereformeerde Gemeente te Alblasserdam t.b.v. Joseba. K I OUDE METALEN? LLU O Tel. 0113-750671 Jan Luteijn zal het geheel dirigeren, Wilhelm Groenendijk trompet, Corné van R Bel: 06 - 34 88 04 31 of 06-42667170 der Giessen panfluit, Cees van der Hart vleugel en Ronnie de Leeuw zorgt voor R ’s avonds na 19.00 uur. OO OOK V OUD de orgelbegeleiding. Iedereen vanaf 15 jaar, ook van buiten Krabbendijke, is van RH harte welkom om mee te zingen! Ook oud-leden zijn van harte uitgenodigd! AanSLOOPFIETSEN GEZOCHT! Zaterdag a.s. wordt weer ONDE melden via: gelegenheidskoorkrabbendijke@outlook.com of bij Elma Kriekaard: Elke maat en elke 0113-502568 / 06-29327590 of Corina de Rooij: 0113-501829 / 06-27505180. staat, ik bespaar u dat Lekker en veelzijdig opgehaald t.b.v. vervelende ritje naar 1 kilo, nu de zending de milieustraat en te Waarde en Oostdijk. kom de fiets bij u thuis ophalen! We beginnen om 8.30 uur. Zet u het s.v.p. gebundeld ------------------Met vriendelijke groet, Op zaterdag 18 januari aanstaande vindt in de Hervormde kerk te KrabbenDORPSSTRAAT 46A gereed? Rick Willems dijke voor de 3e opeenvolgende keer de nieuwjaarszang plaats. KRABBENDIJKE De zendingscommissie rickwillems9@gmail.com 0113-502188 Aan deze traditionele zangdienst wordt medewerking verleend door het Urker 06-27418197 mannenkoor Soli Deo Gloria o.l.v. Jaap Kramer en traditiegetrouw ook door 2 voormalige inwoners van Krabbendijke: Joost van Belzen is organist en Judith van uit eigen keuken V.V. Krabbendijke OUD PAPIER Boven bespeelt het Euphonium. Daarnaast is er ook medewerking van nóg een kant en klaar voormalig inwoner van Krabbendijke nl. ds. Kees van Velzen die de Preek van de HANSWEERT nu 100 gram Week houdt. Naast koorzang is er veel ruimte voor samenzang met bekende liekunt u a.s. zaterdag Dinsdag 7 januari deren uit de bundel van Johannes de Heer en de musici zullen ook samenspelen. (2e zat. v.d. mnd.) De organisatoren hopen door middel van deze nieuwjaarszang te bewerkstellitussen 9.30 en 12.00 uur vanaf 18.00 uur gen dat de eensgezindheid in het dorp verder wordt uitgebreid. Ook nu wordt de afgeven bij de container opbrengst besteed aan het goede doel nl. Stichting Vrienden van Sjaloom. Deze aan de Tramperweg. stichting maakt wensen mogelijk van cliënten die Sjaloom Zorg niet uit het zorgMuziekvereniging budget kan betalen. Kaarten tegen de speciale prijs van € 6,– per stuk kunt u Scheldegalm bestellen via www.classicalmusicevents.nl Ook nu weer geldt: Wie het eerst komt, het eerst maalt. Als er nog kaarten beschikVOOR AL UW baar zijn is de contante verkoop daarvan op zaterdagmorgen 18 januari in De VERSTELWERK: Rancke bij de Hervormde Kerk vanaf 10.00 tot 12.00 uur! tel. 06-83122174 Kruiningen

Pelletkachels

VANAF 7 JANUARI Cv-ketel Onderhoud OP DE HELE WINTERCOLLECTIE

100 KG gratis

Pelletkachels

Cv-ketel

Onderhoud

100 KG gratis

Pelletkachels

Onderhoud

100 KG gratis

Gelegenheidskoor Krabbendijke 2020

OUD PAPIER RILLAND

Verse kipfilet

OUD PAPIER

Traditionele nieuwjaarszang Krabbendijke op 18 januari 2020

€ 6.75

Kip stoofvlees

De beste wensen voor 2020! Toshiba i5 / 8GB / SSD 225,– www.Compuservice Zeeland.nl Nieuw & gebruikt. Gerritsen van der Hoop Bel/app 06-17682954 of 06-15358868

Kreta navels 10 stuks

Grote kiwi’s 14 stuks

Rode grapefruit 10 stuks

3. 3.00 00 3.

SaMEN 100.000 kiNDErEN iN ONtwikkELiNgSLaNDEN LatEN

OUD & NIEUW (2e hands) KLEDING EN BOEKEN Veel rokken en jurkjes en heel veel kinderkleding! Dreef 4, Yerseke Openingstijden: vrijdag: 9 tot 12 uur zaterdag: 10 tot 12 uur

€ 1.19

MEEDOEN.NL

OUD PAPIER

Fabiusstraat 100, 3248 AK Melissant Tel. 0187 - 60 36 30 - e-mail: cndonselaar@kliksafe.nl www.cordekaasboer.nl

00

Ook voor een ruim assortiment biologische groenten & fruit Wij staan op de vrijdagmarkt te Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur

Volkoren zonnepit 3 stuks

4,00

Grote Spakenburgse keek + 20 zegels

3,75

Grote witte/bruine puntjes 8 stuks

1,00

Geldig op de vrijdagmarkt in Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur.

Boeren Stolwijkse belegen kilo

7,95

Vers gesneden bacon 100 gram

0,99

10 verse scharreleieren

0,99

Be vrij

H va

st

Wh


12

Advertentieblad Reimerswaal

8 januari 2020 - nr. 3232

Sfeervol ZEEUWS SFEERHUYS WENST U EEN

2020

Openingstijden: dinsdag 10.00 -12.00 uur woensdag 10.00 -12.00 uur donderdag en vrijdag 10.00 -12.00 uur en 13.00-17.00 uur zaterdag 10.00-12.00 uur

- ZEEUWS-

Sfeerhuys

Zeeuws Sfeerhuys | Paardenmarkt 20, 4401 EE Yerseke Telefoon: 06-12791124 | E-mail: info@zeeuwssfeerhuys.nl webshop: www.zeeuwssfeerhuys.nl |

De Echte Bakker aanbiedingen 25 t/m 30 november

BOERENWITOF BRUIN PER STUK

LUXE PUNTJES WIT OF BRUIN 6 STUKS

ROOM BROODJES 2 STUKS

ROOMBOTER SPECULAASSTAAF MET AMANDELSPIJS

1. 95 1. 95 1. 95 4. 95

Uitnodiging

ondernemersontbijt AndereZaken Zeeland

KRABBENDIJKE

www.bakkerijhetzand.nl

Dorpsstraat 8282• •Krabbendijke Tel.0113 0113 - 50 Dorpsstraat Krabbendijke •• Tel. - 50 64 64 90 90

Stapelkorting

Arie de Rover

OP DE HELE WINTERCOLLECTIE!!

1 stuk 50% korting 2 stuks 60% korting 3 stuks 70% korting Diverse tassen Diverse sjaals

Met uitgezonderd van basis- en nieuwe collectie!

50% korting € 7,50

Stuntverkoop Panty’s 35 den., 3 pakjes voor

€ 10,–

Merk: Manouxx. Div. nieuwe kleuren binnen!

15 januari

07.0008.30 uur

Thema:

‘Ons dagelijks werk! Maar hoeveel dagen?’ www.anderezaken. www.anderezaken.nl nl

OPENINGSTIJDEN:

Dorpsstraat 70 4413 BN Krabbendijke - Tel. 0113-26 99 59

www.eloisemodekrabbendijke.nl

Dinsdag 09.00-12.00 uur Woensdag 09.00-12.00 uur 13.00-17.00 uur Donderdag 09.00-12.00 uur 13.00-17.00 uur Vrijdag 09.00-12.00 uur 13.00-20.30 uur Zaterdag 09.00-15.00 uur

Volg ons ook op facebook!

Locatie: Dorpshuis Apeldoorn, 2e Vlietweg 9 in Oostdijk Spreker: Arie de Rover Thema: ‘Ons dagelijks werk! Maar hoeveel dagen?’ Datum: 15 januari 2020 (07.00 uur) U en uw relaties zijn van harte welkom! www.anderezaken.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.