Advertentieblad Reimerswaal week 35-2019

Page 1

uw huidige cv-installatie of vloerverwarming 28 augustus 2019 • week 35 • jaargang 81 nr. 3214

Advertentieblad Reimerswaal Minimaal € 500,- subsidie!

HOEKMAN installatiebedrijf Valckenisseweg 34 4411 BR Rilland

Kijk voor een uitlegvideo en meer informatie op onze website

www.hkmn.nl/pellet

info@hkmn.nl 0113 - 55 13 84

of neem contact met ons op voor een afspraak in onze showroom.

Sfeervolle Sfeervolle pelletkachels, pelletkachels, nu nu nog nog stiller! stiller! Waarom kiezen kiezen voor voor een een nieuwe nieuwe Waarom Waarom kiezen voor een nieuwe pelletkachel van Nordic Fire? pelletkachel pelletkachel van van Nordic Nordic Fire? Fire? Bediening via uitgebreide ••• Bediening Bediening via via uitgebreide uitgebreide afstandsbediening of WIFI afstandsbediening afstandsbediening of of WIFI WIFI Pelletkachel nu nog stiller i.v.m. ••• Pelletkachel nu nog stiller Pelletkachel nu nog stiller i.v.m. i.v.m. uitschakelbare ruimteventilator uitschakelbare ruimteventilator ruimteventilator uitschakelbare •• Slechts 1x p/mnd aslade ledigen • Slechts Slechts 1x 1x p/mnd p/mnd aslade aslade ledigen ledigen •• Zeer stille vijzelmotor • Zeer Zeer stille stille vijzelmotor vijzelmotor •• Onderdelengarantie 5 jaar jaar tot • Onderdelengarantie Onderdelengarantie tot tot 5 5 jaar •• Mogelijkheid voor aansluiten op • Mogelijkheid Mogelijkheid voor voor aansluiten aansluiten op op uw huidige cv-installatie of uw huidige cv-installatie of uw huidige cv-installatie of vloerverwarming vloerverwarming vloerverwarming

Minimaal € 500,- subsidie! subsidie!

HOEKMAN HOEKMAN installatiebedrijf installatiebedrijf Valckenisseweg Valckenisseweg 34 34 4411 4411 BR BR Rilland Rilland

info@hkmn.nl info@hkmn.nl 0113 55 13 13 84 84 0113 -- 55

De Zeeuwse verzamelaar voor al uw metaalafval! Op werkdagen zijn wij geopend van 07.30 tot 17.00 uur. Iedere zaterdag geopend van 08.00-12.00 uur.

Kijk voor en Kijk voor een uitlegvideo en Kijkinformatie voor een een uitlegvideo uitlegvideo en meer op onze website meer informatie op onze website meer informatie op onze website

www.hkmn.nl/pellet

of neem contact met ons op voor of neem met op of neem contact contact met ons ons op voor voor een in onze onze showroom. een afspraak showroom. een afspraak afspraak in in onze showroom.

ie ren t l t Y isa e aa t n i v al vlomin apij eg pvc la t kooijman

www.groenleer.com

woning- & projectstoffering

Hét adres voor al uw oud ijzer en metalen!

Kruiningen: Nishoek 27 4416 PE Kruiningen Tel. 06 - 51 49 11 18

Goes: Livingstoneweg 6 4462 GL Goes Tel. 06 - 86 86 02 34

info@groenleer.com

Yerseke | Tel. +31(0)113 202138 | Mob. +31(0)6 25030718 info@destoffeerders.nl | www.destoffeerders.nl

K O R T I N G S B O N

K O R T I N G S B O N

op een

op een

20% korting 20% korting ALKA PRODUCT

PARFUM

Geldig t/m 31 augustus 2019

Geldig t/m 31 augustus 2019

K O R T I N G S B O N

K O R T I N G S B O N

DETOX VOETPLEISTERS

BAMBOE HOOFDKUSSENS

naar keus

naar keus

van € 9,95 voor

1+1 gratis

4.

95

van € 79,90 voor € 39,95

Geldig t/m 31 augustus 2019

Geldig t/m 31 augustus 2019

Drogisterij - Huishoud - Speelgoed

DA ‘De Lavendel’ Hoofdstraat 69, 4416 AC Kruiningen

Yerseke

Voor levering en vakkundige montage van:

Havenoordseweg 5a Waarde 0113 - 34 87 48

• • • •

Kunststof en aluminium kozijnen Alle soorten beglazing Rolluiken en zonweringen Dakkapellen en Velux dakvensters

Welkom! op onze open dag zaterdag 31 aug 14:00-16:30 uur

Weekblad Huis-aan-huisbezorging in 8900 gezinnen in de gemeente Reimerswaal Wekelijkse verspreiding op woensdag. Advertenties inleveren op donderdag en vrijdag, maar uiterlijk op maandagmorgen vóór 12.00 uur bij

Postbus 4 4413 ZG Krabbendijke tel. 0113 - 50 14 02 fax 0113 - 50 24 88 e-mail: info@velzenbv.nl

PRINTWERK? U kunt terecht bij:

Oostpolderweg 7 4413 NN Krabbendijke Postbus 48 4413 ZG Krabbendijke Tel. (0113) 50 20 40

Excuus! Hier zouden Art & Melissa vertellen hoe blij ze zijn met de door ons behaalde besparing op hun verzekering. Maar dankzij deze besparing zijn ze nu op vakantie. Zekerheid, verzekerd

info@deleeuwbedrijfskleding www.deleeuwbedrijfskleding In 2019 bestaat De Leeuw Bedrijfskleding 40 jaar. Dat vieren wij op D.V. zaterdag 31 augustus, samen met de heropening van onze vernieuwde showroom. Vindt u het leuk om eens te komen kijken naar onze ruime collectie bedrijfskleding en werkschoenen? U bent van harte welkom! Showroom: Oostpolderweg 7 Krabbendijke www.deleeuwbedrijfskleding.nl

Zuidweg 19 - Krabbendijke Tel. 0113-501402 E-mail: info@velzenbv.nl

Kapelle

Hansweert

vangesselwoonwijz.nl


2

Advertentieblad Reimerswaal

28 augustus 2019 - nr. 3214

Reimerswaal info

Kijk ook op: www.reimerswaal.nl

Wekelijkse informatierubriek Gemeente Reimerswaal

Wist u dat…

…u voor een paspoort, rijbewijs, uittreksel en veel andere zaken ook buiten kantoortijden bij ons terechtkunt?

Activiteitenkalender Zomeravondwandeling in Reimerswaal Wij organiseren in augustus bij voldoende belangstelling nog éénmaal op de woensdagavond een zomerwandeling! We starten om 19.00 uur en er is keuze uit een tweetal afstanden (circa 2,5 – 3,0 km of 5,0 – 6,0 km). De wandellocatie: - Woensdag 28 augustus: Eetcafé ’De Krab’, Noordweg 3, Krabbendijke Deelname is gratis, de consumpties zijn voor eigen rekening! Iedereen is van harte welkom, maar graag vooraf aanmelden via j.van. langevelde@reimerswaal.nl

Contactgegevens Algemeen telefoonnummer: 14 0113 E-mail: gemeente@reimerswaal.nl WhatsApp: 06 -23 23 69 42. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen. Berichten worden behandeld tijdens de uren waarop de gemeente telefonisch bereikbaar is. Publieksbalie: Gemeentehuis, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen. De balie voor burgerzaken is uitsluitend op afspraak geopend. Op sommige dagen ook buiten de algemene openingstijden van het gemeentehuis. Kijk op www.reimerswaal.nl voor een beschikbaar tijdstip of bel ons via telefoonnummer 14 0113. Openingstijden gemeentehuis: Maandag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

Soms krijgen wij het verzoek om ook na 16.30 uur een afspraak met ons te kunnen maken. Regelmatig is dit ook mogelijk. Als u een afspraak maakt via www.reimerswaal.nl/afspraakmaken ziet u meteen welke tijdstippen beschikbaar zijn. Natuurlijk kunt u ook telefonisch een afspraak maken via 14 0113.

Bekendmakingen Verleende vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet • De heer T. Cornelisse Gouka, voor het exploiteren van een horecabedrijf op het adres Noordzandstraat 6 in Yerseke. Rechtsmiddelen Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: - de naam en het adres van de indiener; - de datum; - een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; - de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit besluit kunt u uitsluitend inzien na een afspraak met mevrouw Van Nieuwenhuijze van de afdeling Advies en Ondersteuning. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 140113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl. Kruiningen, 28 augustus 2019 namens burgemeester en wethouders van Reimerswaal P.C.E. Kil Hoofd afdeling Advies en Ondersteuning Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van gemeente Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende aanvragen om omgevingsvergunning hebben ontvangen: • Voor: het plaatsen van een tuinkamer/terrasoverkapping op een balkon Locatie: Ravenstein 47 in Kruiningen Datum ontvangst: 21 augustus 2019 • Voor: het huisvesten van arbeidsmigranten Locatie: Aggerstraat 4 in Rilland Datum ontvangst: 14 augustus 2019 • Voor: het uitbreiden van een woning Locatie: Vletstraat 44 in Yerseke Datum ontvangst: 21 augustus 2019 Een aanvraag kan uit meerdere activiteiten bestaan. Aanvragen liggen niet ter inzage, maar kunnen op verzoek wel worden ingezien. Neem daarvoor even contact op via 14 0113 of gemeente@reimerswaal.nl. Als een bezwaar of zienswijze wordt overwogen, moet eerst een (ontwerp)besluit op de aanvraag worden afgewacht. Van dit (ontwerp)besluit volgt ook een melding in deze rubriek Bekendmakingen.

Baggerwerkzaamheden in Rilland Waterschap Scheldestromen is begonnen met het onderhoud aan de waterlopen. Jaarlijks wordt het maaien gecombineerd met eens in de acht jaar het baggeren van waterlopen in bepaalde gebieden. Het maaien en baggeren is nodig om de afvoer van overtollig oppervlaktewater naar de gemalen te waarborgen. De werkzaamheden worden vooral vanaf het land uitgevoerd, zodat weggebruikers hier nauwelijks overlast van ervaren. Op www.scheldestromen.nl/baggeren zijn de exacte baggerlocaties en de folder ‘Baggeren in het buitengebied’ te vinden.

Afspraken met raadsleden: Wim Peijs telefoon: 14 0113 of griffie@reimerswaal. nl Afspraken met leden college burgemeester en wethouders: Bestuurssecretariaat - telefoon: 14 0113 of bestuurssecretariaat@ reimerswaal.nl Noodgevallen openbare ruimten: Voor dringende noodgevallen aan wegen, rioleringen, openbaar groen en dergelijke, buiten kantooruren. Telefoon: 06-53702470. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Voor ouders/verzorgers, jongeren tot 23 jaar en professionals met alle vragen over opvoeden en opgroeien. Telefoon: 0113-244323 of cjg@reimerswaal.nl. Jeugd- en jongerenwerk: Jessica Stols, telefoon: 06-10793766 of j.stols@reimerswaal.nl Werk, inkomen en zorg (WMO): Voor aanvragen/aanmelding/informatie/ advies kunt u terecht bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ, in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes. Telefoon: 0113-239 100. www.grdebevelanden.nl/ wiz

Sympany Geef goed door Het is u vast niet ontgaan, de media-aandacht voor de vervuiling van ingezameld textiel door afvaldump. Een groot probleem voor textielinzamelaars. Recent heeft Sympany – samen met andere inzamelaars – aandacht gekregen in de media, voor al het afval in de textielbakken. Gelukkig dat hier meer aandacht voor is, want in plaats van textiel, zamelt Sympany gemiddeld 12% afval in (met uitschieters naar 20%!). Naast alle extra inspanningen en kosten die hiermee gepaard gaan, zorgt het er onder andere voor dat het nog goede textiel, bevuild wordt en ook afgevoerd moet worden als afval. Het belang van het in gesloten zakken aanbieden van het textiel willen wij nog een keer benadrukken. Meer informatie: sympany.nl

Servicepunt vrijwilligers(werk) Reimerswaal: Heeft uw organisatie nieuwe vrijwilligers nodig of wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Bel 14 0113 of kijk op www.reimerswaalvoorelkaar.nl Collectief vervoer nodig? Bel 0113-745050

Vergaderagenda • Opinieraad: dinsdag 3 september om 20.00 uur, gemeentehuis Kruiningen. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl. • Seniorenraad: donderdag 5 september 13.30 uur, kamer 3.02 gemeentehuis Kruiningen. • Spreekuur burgemeester: woensdag 11 september 19.00-20.00 uur, buurthuis De Tobbe, Bath. Op volgorde van binnenkomst. • Wmo-raad: donderdag 26 september 13.30 uur, dorpshuis de Meiboom. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl.


3

28 augustus 2019 - nr. 3214

Bekendmakingen Kennisgeving beschikking, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Reguliere voorbereidingsprocedure Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend: • Voor: het nieuw bouwen van 8 woningen Locatie: Boomdijk 15 t/m 29 (oneven) in Hansweert Verzenddatum besluit: 19 augustus 2019 • Voor: het intern verbouwen van een woongebouw Locatie: Markt 15 t/m 21 in Kruiningen Verzenddatum besluit: 19 augustus 2019 Rechtsmiddelen Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure, kunnen hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: - de naam en het adres van de indiener; - de datum; - een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; - de grond(en) waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van een besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kan naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige

Advertentieblad Reimerswaal

Verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat besloten is in verband met de uitvoering van werkzaamheden in het centrum van Krabbendijke, het parkeren aan beide zijden van de Poststraat (gedeelte tussen aansluiting Noordweg en aansluiting Burgemeester Sandbergstraat) te verbieden. Het verbod treedt in werking vanaf 1 september 2019 en duurt tot en met 30 april 2020 of zoveel korter als mogelijk of langer dan noodzakelijk. Genoemd verkeersbesluit ligt voor een ieder ter inzage bij de balie in het gemeentehuis in Kruiningen. Overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht wordt er nog op gewezen dat tegen dit besluit schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons college kan worden ingediend. Kruiningen, 28 augustus 2019 namens burgemeester en wethouders van Reimerswaal G.C. Tromp Hoofd afdeling Gemeentewerken

voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan ook digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening. Kruiningen, 28 augustus 2019 Meldingen artikel 8.40/8.41 wet Milieubeheer (Activiteitenbesluit) • Melding Activiteitenbesluit van M. A. Stroosnijder Op 16 juli 2019 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van M. A. Stroosnijder gelegen aan Blauwhoefseweg 8A in Kruiningen. Het betreft een melding voor het veranderen van het bedrijf. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT190328. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij P. Valk, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51202869 of 0115-745100. Meldingen worden gepubliceerd ter informatie. Hiertegen is geen zienswijze, bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verkeersbesluit Burgemeester en wethouder van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat in verband met de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding 380 kV tussen Borssele en Rilland besloten is een gedeelte van de Valckenisseweg in Rilland af te sluiten voor alle verkeer. Dit betreft specifiek het gedeelte gelegen tussen de noordelijke op- en afrit van de A58 tot de aansluiting (rotonde) op de provinciale weg (N289). De afsluiting duurt vanaf 30 september 2019 t/m 20 oktober 2019, of zoveel korter dan mogelijk of langer dan noodzakelijk. Overeenkomstig de bepalingen van de Algemene wet Bestuursrecht wordt er op gewezen dat tegen dit besluit schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons college kan worden ingediend. Kruiningen, 28 augustus 2019 namens burgemeester en wethouders van Reimerswaal

Kennisgeving verlengen beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Verlengen beslistermijn aanvraag om omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag om omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken: • Voor: het bouwen van twee montagehallen Locatie: Weihoek 11 in Kruiningen Verzenddatum besluit: 22 augustus 2019 Tegen een besluit tot verlengen van de beslistermijn staat geen bezwaar en beroep open. Kruiningen, 28 augustus 2019

Een rubriek voor instellingen en verenigingen in Reimerswaal om hun evenementen en activiteiten aan te kondigen.

Reimerswaalse omroeper

Kopij graag uiterlijk woensdag vóór 17.00 uur aanleveren via het formulier op www.reimerswaal.nl. Hier kunt u ook de spelregels nalezen.

Berichtjes

Kalender • Rilland, 3 september.

Digitaal café voor senioren is er voor als u problemen heeft met telefoon of computer. Ook is er inloop voor andere problemen, er is een wijkagent, iemand van de gemeente, iemand van R&B wonen en iemand van de klusclub aanwezig. Komt u gerust langs van 09.30 tot 11.30 uur in de Nieuwe Vliedberg in Rilland.

• Kruiningen, 4 september.

Is er een koffieochtend in de zaal van de Ichthuskerk in Kruiningen. Iedereen is van harte welkom! Vanaf 09.30 uur staat de koffie klaar. Voor inlichtingen 06-83071894 of 0627574534.

• Kruiningen, 7 september.

Zwemvereniging Zeelandia verzorgt de rommelmarkt tijdens de braderie te Kruiningen, locatie naast de bibliotheek. Spullen worden opgehaald dinsdag 3 en woensdag 4 september vanaf 18.30 uur. Let op: geen bankstellen, kasten en ander groot meubilair. Info: tel. 381603.

• Hansweert, 3 september.

De vakantie zit er op, de scholen zijn weer begonnen, dus ook wij gaan weer van start met de 50+ bingo op dinsdag 3 september in Kaj Munk. Aanvang 14.00 uur. Leuke prijzen als van ouds! Iedereen van 50 of ouder is welkom, we hebben er weer zin in, dus tot ziens!

• Rilland, 7 september. Rom-

lijst met deelnemende adressen is op de dag zelf op te halen bij eetcafé Memories. Aanmelden via rommelrouterilland@outlook.com

• Sport en bewegen. Kijk voor

de meest actuele programma’s van de voetbalverenigingen op vermelde websites. U vindt daar het meest actuele programma voor a.s. zaterdag, de uitslagen en daarnaast veel informatie over de clubs. Voor meer info zie: www.vvkrabbendijke.nl / www. vvkruiningen.nl / www.vvrillandia.nl / www.vvyerseke.nl / www.sc-waarde.nl.

• Collecte

T/m 31 augustus vrije periode.

melroute van 10.00 tot 17.00 uur. De

Omni-sport Reimerswaal. Conditietraining voor volwassenen. Gratis 2 lessen proberen. Maandagavond van 19.15-20.15 of van 20.15-21.15 uur, Moerplein Yerseke. Woensdag en vrijdag van 19.30 tot 20.30 uur Sporthal Kruiningen. Info: omni-sport@outlook.com of tel. 0630592571. De Vrije Evangelische Gemeente Yerseke biedt vanaf heden weer elke zondagmorgen kindercrèche aan tijdens de eredienst. Jonge ouders hartelijk welkom! Kinderen van 0 t/m 4 mogen voor 10.00 uur gebracht worden in het jeugdgebouw achter de kerk.

RadioReimerswaal Radio Reimerswaal, uw lokale omroep met lokaal nieuws en entertainment voor Reimerswaal. Luister mee: - in de lucht op 106.9 FM - op de kabel 106.5 FM - via Delta Digitaal kanaal 998 www.radioreimerswaal.nl met luistermogelijkheid en gratis downloaden van de app. E: info@radioreimerswaal.nl

IK HELP U GRAAG

om uw woonwensen te realiseren VERKOOP

Elze Eertink

AANKOOP

VERHUUR

TAXATIE

WAARDEBEPALING

Wilhelminastraat 9 | Wemeldinge | 0113-622000 | info@immoregio.nl


Advertentieblad Reimerswaal

AUTO

4

28 augustus 2019 - nr. 3214

Altijdbin en3dagenterecht

mv

Directonlineafspra kplan en

GARAGE HOOGESTEGER DIJKWELSESTRAAT 59 • KAPELLE • TEL (0113) 34.13.15

Reparaties op korte termijn

Ook in de avonduren geopend

Reparatie en onderhoud van alle merken auto’s

Al-inclusivevo rmaxima l

Altijd op de hoogte van de nieuwste technieken

€29

• verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s • onderhoud van alle merken • APK-keuringen erkend keurings• roetmetingen bedrijf • financiering APK • schadereparatie + spuiten LID • aircoservice + reparatie • gratis leenauto AUTO • haal- en brengservice • banden, schokdempers, uitlaten, accu’s enz.

95

OCCASIONS: Ford Ka 1.2 Titanium 116.000 km € 5.150,Airco

Opel Agila Edition, airco

WWW.GARAGEHOOGESTEGER.NL

APK ZONDER APK ZONDER VERRASSINGEN

VERRASSINGEN Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800 APK ZONDER Direct online afspraak plannen Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 VERRASSINGEN All-inclusive voor maximaal Altijd binnen 3 dagen terecht

Altijd binnen 3 dagen terecht

De Jonge

Direct online afspraak plannen

€29 €29

All-inclusive voor maximaal

95 95 €29

Altijd binnen 3 dagen terecht

Direct online afspraak plannen

All-inclusive voor maximaal

€2995 De Jonge 95

De Jonge

DeJonge

Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800

De Jonge

Goes, Pearyweg 10, 0113-214810

Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 Industrieweg 23, 0118-410800 All-inclusiveVlissingen, voor maximaal Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800

Direct online afspraak plannen Altijd binnen 3 dagen terecht

Molendijk 10 • Yerseke Tel. 0113 - 57 22 77 • Fax 0113 - 57 44 77 Tel. privé: 0113 - 57 49 41

VERRASSINGEN APK ZONDER

Goes,Pearyweg10,01 3-214810 Vlis ingen,Industrieweg23,01 8-41080

bj. 2010

77.000 km € 5.950,bj. 2011

Opel Astra 1.6 16V 134.000 km € 4.250,Elegance, airco

bj. 2011

Opel Zafira 2.2 16V 163.000 km € 4.250,Edition, airco

bj. 2006

Peugeot 107

71.000 km € 5.250,-

Toyota Aygo

96.000 km € 4.950,-

Airco Airco

bj. 2011 bj. 2011

VW Golf 1.6 Fsi

138.000 km € 6.750,-

VW Up High up

98.000 km € 6.750,-

VW Up High up

75.000 km € 7.850,-

Airco, 5 drs. Met., airco

5-drs., airco

bj. 2008 bj. 2013 bj. 2013


28 augustus 2019 - nr. 3214

5

Advertentieblad Reimerswaal

Bedrijvig l a a w s r e m i e R Miriam kleurt je leven! Kleur speelt ongemerkt een grote rol in ons leven. Kleur zorgt voor sfeer, het schept duidelijkheid (bijvoorbeeld bij stoplichten) en het is overal om ons heen. Miriam van de Vreede uit Krabbendijke is kleurexpert en geeft unieke en persoonlijke kleuradviezen. Vanuit haar praktijk aan huis helpt Miriam te ontdekken welke kleuren bij iemand passen. Niet alleen of ze corresponderen bij je buitenkant, maar nog meer of ze passen bij je innerlijk. ‘Kleur zegt namelijk alles over wie je bent’, vertelt Miriam. ‘Als mensen kleuren dragen die bij hun unieke persoonlijkheid passen, krijgen ze meer zelfvertrouwen en tonen ze hun identiteit. Ik laat iedereen graag ervaren hoe waardevol ze zijn.’ Miriam van de Vreede is geboren en getogen in Krabbendijke en als jong meisje wilde ze graag de zorg in. Uit een studieloopbaantest kwam een administratieve baan naar voren en zo werd ze administratief medewerkster. ‘Toen er kinderen kwamen heb ik mijn baan opgezegd, maar nu ze groot geworden zijn zocht ik naar een invulling waar ik mijn hart in kwijt kon. In die zoektocht kwam ik terecht bij kleurexpert. Afgelopen december behaalde ik mijn diploma aan de opleiding ‘kijk op kleur’ in Vlissingen. Op mijn verjaardag, 2 januari, heb ik me ingeschreven bij de KvK en was de oprichting van ‘Miriam kleurt je leven’ een feit. Zo mag ik inmiddels mensen helpen vanuit mijn hart. Zorgen voor een ander maakt voor mij de wereld een beetje mooier.’ Wanneer je contact opneemt met Miriam word je uitgenodigd bij haar thuis aan de

Aalbessestraat 35 in Krabbendijke voor een kleuranalyse. Ze benadrukt dat iedereen welkom is. ‘Iedereen kan er baat bij hebben, maar zeker voor mensen die niet lekker in hun vel zitten, onzeker zijn of niet weten waar ze goed in zijn is de analyse een uitkomst. Tijdens een kleuranalyse kijk ik niet alleen welke kleuren passen bij je haar, huid, ogen en lippen, maar ook welke kleuren jouw unieke persoonlijkheid laten zien. Er komen kleurkaarten op tafel en mensen mogen drie favoriete kleuren pakken die veel zeggen over je zelfbeeld, over hoe anderen mensen jou zien en wie je in de kern bent. Ik vertel je welke van de 40 Powertypes je bent en wat je grootste kracht is. Je krijgt altijd een blikje met kleurkaartjes mee en een speciaal kaartje voor in je portemonnee. Hier staat allerlei informatie op, zodat je meteen aan de slag kunt.’ Voor mensen die zich als persoon verder willen ontwikkelen is het mogelijk om een digitaal of geprint rapport te laten maken. ‘Hierin staat informatie die je thuis rustig en eindeloos na kunt lezen. Je leert hoe je talenten in kunt zetten, maar ook wat je valkuilen zijn. Sommigen vinden het lastig om te snappen dat kleuren veel over je innerlijk zeggen. Kleuren aan de buitenkant zijn makkelijker te begrijpen. Rood prikkelt onze zinnen, blauw is goed voor de concentratie en oranje maakt ons blij. Of jij dingen op een vurige of een luchtige manier bekijkt, daar horen ook andere kleuren bij. Zo zal een boekhouder andere kleuren kiezen dan een kunstenaar. In die keuzes wil ik iedereen graag begeleiden.’ Mensen ervaren soms een drempel om naar Miriam te stappen, iets wat ze graag anders zou zien. Ze benadrukt dat ze voor iedereen een hulp wil zijn. ‘Soms denken mensen dat het zweverig is. Ik begrijp dat goed, maar ik wil niets met zweverigheid te maken hebben. Ik ga er vanuit dat God alles geschapen heeft, ook de kleuren. Insecten die gevaarlijk zijn voor mensen zijn vaak geel met zwart, die opvallende kleuren waarschuwen voor gevaar. Zo wonderlijk zit de schepping in elkaar. Ik heb zelf in het verleden veel baat gehad bij een kleuranalyse. Het heeft me geleerd over mezelf, over de keuzes die ik maak en waar mijn passies liggen. Ik gun het iedereen een zelfde ontwikkeling door te maken en sowieso is het praktisch te weten welke kleuren bij jou passen. Hoe fijn zou het zijn om bijna geen miskopen meer te hebben, tijd en geld te besparen omdat je precies weet wat je nodig hebt en kleding te hebben die op elkaar afgestemd is? Maar het voornaamste is dat mensen leren blij te zijn met zichzelf. Ik help ze daar graag bij.’ Miriam kleurt je leven, Aalbessestraat 35, Krabbendijke, tel. 06 - 23 27 37 70, https://miriamkleurexpert.nl, e-mail: info@miriamkleurexpert.nl

Meijling Sarneel notarissen adviseurs

Meijling


6

Advertentieblad Reimerswaal

28 augustus 2019 - nr. 3214

GROTE KEUZE IN BIJBELS met of zonder slot; ook alle GBS-uitgaven bij ons verkrijgbaar!

Dorpsstraat 83 Krabbendijke tel. 0113 - 50 61 73 E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl

12 september 2019 van 19.00 – 21.00 uur én 13 september 2019 van 8.30 – 10.00 uur

ZOEK EN WIN Uit welke advertentie komt onderstaand detail? Als oplossing stuurt u uiterlijk vrijdag in de week van plaatsing de naam van de adverteerder, de pagina waarop de advertentie staat en het weeknummer m.v.v. uw naam en adres naar: ljmeeuwsen@velzenbv.nl of Drukkerij van Velzen Zuidweg 19 4413 NL Krabbendijke Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken die een waardebon ontvangt t.w.v. € 7,50, te besteden in onze boekhandel.

J.W. Frisostraat 1 Krabbendijke kerkzaal GerGem, ingang naast bruidshuis

J.W. Frisostraat 1 Krabbendijke kerkzaal GerGem, ingang naast bruidshuis

dames (kleine maten) ~ kinderen (maat 50 t/m 176) ~ speelgoed

e

‘n Gezellige 2 handsbeurs met eigentijdse kleding! Er is weer een nieuwe Bobbi! Bobbi krijgt een huisdier: € 7,99

Dorpsstraat 83 - Krabbendijke tel. 0113 - 50 61 73, ljmeeuwsen@velzenbv.nl

MAIL VOOR EEN CODE EN INFORMATIE : kledingbeurskrabbendijke@gmail.com

De opbrengst gaat naar de volgende doelen:

MAF - For A Change - Joseba

WENSKAARTEN Ruime sortering, exclusief maar ook voordeelkaarten € 0,60 p.st. of 10 voor € 5,–

Dorpsstraat 83, Krabbendijke - Tel. 0113 - 50 61 73 ljmeeuwsen@velzenbv.nl

Oplossing van week 33:

Zoek de tien verschillen…

De oplossing van deze week ziet u in een volgende uitgave. Tekenaar: Huub Coenen


7

28 augustus 2019 - nr. 3214

Advertentieblad Reimerswaal

TMC bouwt een compleet nieuwe winkel DUS NU

Alles moet weg!

50% KORTING EN MEER!

LEEG VERKOOP MEUBEL AFDELING

BIJ TMC BERGEN OP ZOOM Na 18 jaar vinden wij van TMC de tijd rijp om een complete metamorfose in Bergen op Zoom te realiseren. Wij bouwen op de Woonboulevard Bergen op Zoom een nieuwe verrassende en inspirerende woonmodewinkel.

WONEN

TMC BERGEN OP ZOOM VAN KONIJNENBURGWEG 13 - (0164) 27 44 77

De nieuwe generatie van de familie Witte heeft zich als doel gesteld: Om de beste inrichter te zijn! Daar hoort dan ook de beste winkel bij.

WWW.TMCWONEN.NL


8

Advertentieblad Reimerswaal

SKINCARE & CITYSPA

28 augustus 2019 - nr. 3214

BRADERIE KRUININGEN ZATERDAG 7 SEPTEMBER Naast de vele kraampjes ziet het programma van deze dag er als volgt uit:

COSMETICS & PERFUMES

SKINCARE & CITYSPA

 7.30/9.30 uur dorpsontbijt bij bakkerij De Gangmaker  10.00 uur opening braderie door burgemeester J.S. van Egmond, EMM zal hierbij haar medewerking geven  Na de opening kunnen de kinderen in de muziektent hun wedstrijdkaart op komen halen. Hierbij vallen leuke cadeaubonnen te winnen in verschillende leeftijdscategorieën

HAIR & LIFESTYLE

COSMETICS & PERFUMES INJECTABLES & FILLERS

10.30 uur memorial 40-45 uit Kapelle is aanwezig met diverse legervoertuigen en een belevingscontainer waarin je de Slag om de Schelde kunt bekijken

 Ponyrijden  Uitgebreide rommelmarkt  Stormbaan en springkussen bij slijterij ’t Hoekje en garage Lokerse

HAIR & LIFESTYLE

 13.30/16.30 uur rodeostier bij de muziektent, hierbij zijn leuke geldprijzen van € 25,– € 50,– € 75,– te winnen, in verschillende leeftijdscategorieën voor degene die er het langst op kan blijven zitten  Prijsuitreiking om 16.30 uur in de muziektent

INJECTABLES & FILLERS

 Demonstraties van de brandweer  Fotoreportage in clubhuis Ons Boeregoed 

Wilhelminastraat 76b 4424 BD Wemeldinge

13.30-16.30 uur rad van fortuin in de muziektent, iedere ronde heeft 3 hoofdprijzen!! Voor de laatste ronde verklappen wij alvast een van de hoofdprijzen: een weekje op vakantie in eigen land!! En er zijn natuurlijk Heb je een vraag? nog veel meer leuke prijzen te winnen!!

Wij hopen op een grote opkomst en wensen iedereen een geweldige braderie!!

Wij kunnen je helpen Met vriendelijke groet, bestuurscommissie van de braderie in Kruiningen

www.knappinzeeland.nl info@knappinzeeland.nl T: 0113 - 622 309

KOM EVEN BINNEN

Wilhelminastraat 76b 4424 BD Wemeldinge

HEB JE EEN VRAAG? WIJ KUNNEN JE HELPEN

INLOOP-OCHTEND

www.knappinzeeland.nl info@knappinzeeland.nl T: 0113 - 622 309

Tussen 10.00- 12.00uur

Inloop-ochtend

WEEKMENU

tussen 10:00 - 12:00 uur

Dorpshuis de Vroone

Dorpshuis de Vroone Dinsdag 3 en 24 september Dinsdag 24oktober September Woensdag32 en en 16 Donderdag 14 en Woensdag 2 28 ennovember 16 Oktober

30 augustus t/m 5 september Italiaanse zomersoep met balletjes of Carpaccio van de diamanthaas • Mixed grille a la Casco of Barramundi filet gegrild met witte wijnsaus en garnalen • Verrassingsdessert

Donderdag 14 en 28 November

In samenwerking met dorpshuis de Vroone ( gratis inloop en kopje koffie)

Wat kunnen wij voor jou betekenen:

Wat kunnen wij voor jou betekenen Nalatenschap Afscheid

Erfenis

€ 21,50

Donderdag onbeperkt spareribs eten voor slechts €17,95

‘t Scheld 22, Wemeldinge, 0113-620606

Ontzorgen

Eenzaamheid

Verbinding

Aandacht

Wilsbeschikking

Testament

Informatie Erfenis

Luisterend oor Nalatenschap

Ontzorgen

Eenzaamheid

Verbinding

Aandacht

Wilsbeschikking

Testament

Informatie

Luisterend oor

Inspiratie

www.cascowemeldinge.nl

Sfeervolle pelletkachels, nu nog

Inspiratie Afscheid

stiller!

Waarom kiezen voor een nieuwe pelletkachel van Nordic Fire?

Bediening via uitgebreide afstandsbediening of WIFI Pelletkachel nu nog stiller i.v.m. uitschakelbare ruimteventilator Slechts 1x p/mnd aslade ledigen Zeer stille vijzelmotor Onderdelengarantie tot 5 jaar • Mogelijkheid voor aansluiten op uw huidige cv-installatie of vloerverwarming •

10 juli 2019 • week 28 • jaargang 81 nr. 3207

Regelmatig adverteren?

Ad ve Rei rtentieblad Minimaal € 500,- subsidie!

Kijk voor een uitlegvideo en meer informatie op onze website

merswaal

HOEKMAN installatiebedrijf Valckenisseweg 34 4411 BR Rilland

info@hkmn.nl 0113 - 55 13 84

www.hkmn.nl/pellet

of neem contact met ons op voor een afspraak in onze showroom.

Waarom kiezen kiezen voor Waarom voor een een nieuwe nieuwe Waarom kiezen voor een nieuwe pelletkachel van van Nordic pelletkachel Nordic Fire? Fire? pelletkachel van Nordic Fire? Bediening via via uitgebreide Bediening uitgebreide Bediening via uitgebreide afstandsbedieningg of WIFI afstandsbedienin afstandsbedienin of WIFI WIFI g of Pelletkachel nu nu nog Pelletkachel nog stiller stiller i.v.m. i.v.m. Pelletkachel nu nog stiller i.v.m. uitschakelbare ruimteventilator uitschakelbare ruimteventilator uitschakelbare ruimteventilator Slechts 1x 1x p/mnd ••• Slechts Slechts aslade ledigen p/mnd aslade ledigen aslade 1x p/mnd ledigen • Zeer Zeer stille stille vijzelmotor vijzelmotor •• Zeer stille vijzelmotor • Onderdelengara Onderdelengarantie ntie tot tot 55 jaar jaar •• Onderdelengara ntie tot 5 jaar • Mogelijkheid Mogelijkheid voor voor aansluiten •• Mogelijkheid op aansluiten op voor aansluiten op uw huidige huidige cv-installatie cv-installatie of uw of uw huidige cv-installatie of vloerverwarming vloerverwarming vloerverwarming • ••

• ••

Minimaal €€ 500,- subsidie! Minimaal 500,- subsidie!

installatiebedrijf HOEKMAN installatiebedri HOEKMAN jf Valckenissewegg 34 Valckenissewe 34 4411 BR BR Rilland Rilland 4411

info@hkmn.nl info@hkmn.nl 0113 -- 55 55 13 13 84 84 0113

Kijk voor voor een een uitlegvideo Kijk uitlegvideo en en Kijk voor een uitlegvideo meer en informatie meer op onze informatie onze website website meer op informatie op onze website

www.hkmn.nl/pellet www.hkmn .nl/pellet

of neem neem contact contact met of met ons ons op op voor voor of contact met ons op eenneem voor afspraak een in onze onze afspraak showroom. in een afspraak showroom. in onze showroom.

Vanaf 9 juli

60% KORTING

op de GEHELE ZOMERCOLLECTIE!!! m.u.v. basisartikelen en nieuwe

Wij zijn GESLOTEN i.v.m. vakantie van 19 juli tot en met 10 augustus. Vanaf 13 augustus staan wij weer voor u klaar! OPENINGSTIJDEN:

www.eloisemodekrabbendijke.nl

Meer info over airconditioning?

Neem een kijkje op: www.intec-kapelle

.nl/diensten/airco nditioning

Korting op de kinderkleding Korting op de kinderkleding Kortin 1 stuks g 30% op de kinderkleding 2 stuks 40%

3 stuk s30% 50% 1 stuks Bij aankoop van:

Volg ons ook op facebook!

Wij kunnen deze gelijktijdig bezorgen Reimerswaal.

Voor levering en vakkundige montage van: Havenoordseweg 5a Waarde 0113 - 34 87 48

• Kunststof en aluminium kozijnen • Alle soorten beglazing • Rolluiken en zonweringen • Dakkapellen en Velux dakvensters

molendijk HOVENIER & BESTRATING

ontwerp vijvers aanleg overkapping onderhoud drainage T: 06 - 51 66 25 94 E: info@hbmolendijk.nl

Huis-aan-huisbezorging in 8900 gezinnen in de gemeente Reimerswaal Wekelijkse verspreiding op woensdag.

- m.u.v. basiskleding -

| Tel. 0113-320556 | E-mail: info@twienckeltje.nl

- m.u.v. basiskleding -

| www.twienckeltje.nl

Advertenties inleveren op donderdag en vrijdag, maar uiterlijk op maandagmorgen vóór 12.00 uur bij

Wij75, zijn gesloten Hoofdstraat 4416 zaterdag 20 juli t/m zondag AC Kruiningenvanaf | Tel. 0113-320556 | E-mail: info@twienckeltje.n 28 juli. l | www.twienckeltje.nl D.V. maandag 29 juli Hoofdstraat 75, 4416 AC Kruiningen

staan wij weer voor jullie klaar!

| Tel. 0113-320556 | E-mail: info@twienckeltje.nl

Wij bezorgen ook de buitengebieden! (elk adres in Reimerswaal wordt bezorgd). Vraag naar onze scherpe prijzen!

Weekblad

3 stuks 50%

Hoofdstraat 75, 4416 AC Kruiningen

…doet alles voor uw tuin!

www.hbmolendijk.nl

2 1stuks stuks 30% 40% stukss 40% 3 2stuk 50% - m.u.v. basiskleding -

E info@velzenbv.nl

Dinsdag 09.00-12.00 uur Woensdag 09.00-12.00 uur 13.00-17.00 uur Donderdag 09.00-12.00 uur 13.00-17.00 uur 09.00-12.00 uur 13.00-20.30 uur Zaterdag 09.00-15.00 uur Vrijdag

in de modernste duurzame techniek

- Sla nog snel je slag voor de vakantie! De laatste 2 weken voor de vakantie: Bij aankoop van: Alle nootjes/crackertjes 3 voor € 5,–. Alle snoepzakken 3 voor - Sla nog € 4,–. snel je slag voor de vakantie !- Sla nog snel je slag voor Bij aankoop van: de vakantie! -

T 0113 - 50 14 02

U wilt een folder laten bezorgen?

ervaren In samenwerking met dorpshuis de Vroone ( met gratis inloop en kopje koffie) Advertentieblad

TEL. 0113 34 11 00

Zuidweg 19 Krabbendijke

collectie.

• DIVERSE TASSEN AFGEPRIJ SD!!! • • DIVERSE SJAALS: € 5,– •

Dorpsstraat 70 4413 BN Krabbendijke - Tel. 0113-26 99 59

Omdat u thuis het comfort wilt

Vraag om een scherpe contractprijs!!!

Wij gaan plaatsmaken voor de najaarscollectie!

Sfeervolle pelletkachels, pelletkachels, nu nu nog Sfeervolle nog stiller! stiller!

| www.twienckeltje.nl

Tel. 0113 801 991 - www.dtcs.nl - info@dtcs.nl D.T. Computer Services Molenpolderweg 22A Yerseke

Postbus 4 4413 ZG Krabbendijke tel. 0113 - 50 14 02 fax 0113 - 50 24 88 e-mail: info@velzenbv.nl

P.S. Wij kunnen uw folder ook ontwerpen en drukken/printen


9

28 augustus 2019 - nr. 3214

Advertentieblad Reimerswaal

Luxe brood- en banketbakkerij

en, Wie tot 3 kan tell r bellen! kan De Gangmake

0113 - 321 321

Markt 20, Kruiningen - Tel. 0113 - 321 321 - info@degangmaker.nl Biezelingsestraat 43, Kapelle - Tel. 0113 - 34 03 08 Paardenmarkt 12, Yerseke - Tel. 0113 - 57 00 74

w

4 kipburgers + 4 zomervinken + 500 gram rundergehakt + 100 gram leverkaas + 100 gram rauwe ham + bakje komkommersalade voor. . . . . . . . .

Week 35, 27 t/m 31 augustus:

15,00

Magere stooflappen 500 gram. . . . . . . . .

Katenhaasjes 500 gram. . . . . . . . .

Gehakt cordon bleus 4 stuks . . . . . . 4,98

5,99

Hamlappen

7,95

500 gram. . . . . . . . . . . .

1,95 100 gram 1,89

Rosbief

100 gram

Boerenham

Boeren vleessalade + hampreisalade 2x 100 gram

2,75

7,50

WOENSDAG GEHAKTDAG

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Rundergehakt

kilo . . . . . . . . . . . . .

heel

TARWE-ROZIJNENBOL CARAMEL/ROZE KOEKEN per pakje

kilo . . . . . . . . . . . . .

3 voor

AARDBEISCHNITT

1.98 1.79 2.98 3.49 6.49

Bolletje van de maand augustus: MEERGRANENBOL

voor

1.

10

DORPSONTBIJT Braderie in Kruiningen! Zaterdag 7 september

6,25

Half-om-half gehakt kilo . . . . . 5,25 Losse worst

minder gluten

PECANBROODJES

500 gram +

nasivlees

TRITORDEUM BROOD

4,25

Kom gezellig ontbijten op de Markt in Kruiningen, van 7.00 tot 9.30 uur. Dit ontbijt wordt u aangeboden door Bakkerij de Gangmaker met ondersteuning van de braderiecommissie.

Snelle Markt 5, Kruiningen • T: 0113 - 38 46 99

www.slagerijvansoest.nl

ACTIE VAN DE MAAND AUGUSTUS

Iedere betalende klant krijgt een tegoedbon voor gratis deelname aan het ontbijt. Inschrijven d.m.v. deze bon, u krijgt dan een muntje dat u kunt inleveren bij aanvang van het ontbijt.

GEEF U OP VOOR DE EERSTKOMENDE E-BIKETESTTOCHT OP DONDERDAG 5 SEPTEMBER OM 18.30 UUR

Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

W e e k a a n b i e d in g e n 27-08 t/m 31-08-2019

Scholfilet

6 HALEN 5 BETALEN

Gepelde wokgarnalen HUISGEMAAKT, 500 gram

Krabsalade 150 gram

Tagliatelle met gerookte zalm, scampi’s en kerriesaus HUISGEMAAKT, 2 stuks

11.95 3.90 15.95

Tot ziens bij Vishandel Van As Zeeland BV

€ 1889,-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Justathlete is dé webshop in sportartikelen. Van voetbal, fitness, sportgadgets, en Justathlete is dé webshop in sportartikelen. Van voetbal, fitness, sportgadgets, en sportbrillen tot outdoor producten. Voor deze nieuwe webshop zijn we op zoek naar: sportbrillen tot outdoor producten. Voor deze nieuwe webshop zijn we op zoek naar:

KALKHOFF AGATTU B7 ADVANCE Ga naar buiten en geniet van het prachtige Zeeuwse land op een lichtgewicht Kalkhoff Agattu advance B7 uitgerust met een fluisterstille Bosch active-line

Tekstschrijvers (m/v) Tekstschrijvers (m/v)

middenmotor, Shimano 7 versnellingen en hydraulische remmen. Keuze uit 400 Wh of 500 Wh accu voor een grote of een zeer grote actieradius. Leverbaar in atlasgrey-matt , white glossy en Pacificblue Glossy in 26” en 28” wielmaat.

Als tekstschrijver tekstschrijver schrijf schrijf of ofherschrijf herschrijfje jeproductteksten producttekstenvoor voorJustathlete. Justathlete.Dit Ditdoe doejejevan van Als maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 op ons kantoor in Krabbendijke. maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 op ons kantoor in Krabbendijke. Onze tekstschrijver tekstschrijver is is iemand iemanddie diegraag graagteksten tekstenschrijft schrijften enop opzoek zoekisisnaar naareen eennieuwe nieuwe Onze (deeltijd) baan. Hij of zij beschikt over een basisvaardigheid tekstschrijven, goede (deeltijd) baan. Hij of zij beschikt over een basisvaardigheid tekstschrijven, goede beheersing van van de de Nederlandse Nederlandsetaal taalen enwil wilminimaal minimaal15 15uur uurper perweek weekwerken. werken. beheersing

In de maand augustus van € 2159,- voor € 1889,- incl. 400 Wh accu Upgrade naar 500 Wh € 200,-

Wil jij jij aan aan de de slag slag als als tekstschrijver tekstschrijvervoor voorJustathlete? Justathlete?Stuur Stuurdan danvoor voor16 16september septembereen een Wil kortemotivatie motivatienaar naardinant@justathlete.com dinant@justathlete.com korte -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEERPRIJS FULL OPTIEPAKKET: gesloten kettingkast, jasbeschermers en slot van € 95,-

Justathlete||Oostpolderweg Oostpolderweg15 15| |4413 4413NN NNKrabbendijke Krabbendijke || Justathlete Tel: 085-1044334 085-1044334optie optie9| 9|justathlete.com justathlete.com Tel: E-Mail:dinant@justathlete.com dinant@justathlete.com E-Mail:

Aardbeien 3 dozen

Victoria druiven per kilo Nectarines 10 stuks

5.00 25 2. 00 3.

Ook voor een ruim assortiment biologische groenten & fruit Wij staan op de vrijdagmarkt te Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur

Fabiusstraat 100, 3248 AK Melissant Tel. 0187 - 60 36 30 - e-mail: cndonselaar@kliksafe.nl www.cordekaasboer.nl

Tijger bruin 3 stuks

Super mergpijpen 4 + 2 gratis

4,00 4,00

Grote witte/bruine punten 8 stuks

1,00

Geldig op de vrijdagmarkt in Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur.

Boeren belegen Stolwijkse kaas De lekkerste kaas! Kilo

Eigengemaakte boerenachterham 100 gram

10 verse scharreleieren

7,95 0,99 0,99


10

Advertentieblad Reimerswaal

Voor al uw meeleven na het overlijden van onze lieve zorgen-zus

Anne-Marie zeggen wij u allen hartelijk dank.

Ichthuskoor Kruiningen zoekt nieuwe leden

Yerseke/Waarde, augustus 2019

Heb je zin om te zingen, dan ben je van harte welkom bij het Ichthuskoor te Kruiningen. Wij zijn een enthousiast gemengd koor van ongeveer 40 leden.

Zoveel kaartjes, zoveel warme belangstelling en zoveel lieve mensen bij het afscheid van

Onze dirigent is Evert van de Kamp en we worden begeleid door Leen Heyboer. We repeteren iedere donderdag van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Quirina de Koster Nellie van der Hart-de Koster

Toon Het is fijn te weten dat hij bij zovelen geliefd was. Onze welgemeende dank. Het heeft ons veel steun gegeven. Helma van den Bosch Sander, Astrid en Dennis Yerseke, augustus 2019

28 augustus 2019 - nr. 3214

Op D.V. 5 september beginnen we weer met onze repetities. Kom gerust geheel vrijblijvend een keer langs om de sfeer te proeven en een paar stukjes mee te zingen. Meer informatie kun je vinden op onze website www.ichthuskoorkruiningen.nl of telefonisch 06 - 51 36 40 44. Tot ziens!

Openingstijden: Openingstijden: Openingstijden: Openingstijden: maandag gesloten maandag gesloten maandag gesloten maandag gesloten dinsdag 9.00-17.30 dinsdag 9.00-17.30 9.00-17.30 9.00-17.30 woensdag 9.00-17.30 woensdag woensdag 9.00-17.30 woensdag 9.00-17.30 9.00-17.30 donderdag donderdag 9.00-17.30 donderdag 9.00-17.30 9.00-17.30 donderdag 9.00-17.30 vrijdag 9.00-20.00 9.00-20.00 9.00-20.00 vrijdag 9.00-20.00 9.00-16.00 zaterdag 9.00-16.00 9.00-16.00 zaterdag 9.00-16.00

Ooststraat |4421 4421 Kapelle|||T:T:T:0113-344820 0113-344820| |www.booneoptiek.nl www.booneoptiek.nl Ooststraat 0113-344820 || Ooststraat Kapelle 0113-344820 www.booneoptiek.nl Ooststraat 7 77|7||4421 CZCZCZ Kapelle www.booneoptiek.nl Romantische melodie dieeёn ё op orgel, piano, synthesizer, melodica en accordeon

Hugo van der Meij & Hendrik van Veen

Het heeft ons bijzonder goed gedaan dat we zoveel medeleven hebben ontvangen na het verlies van onze lieve schoonzoon, zwager en oom

Toon van den Bosch Daarvoor onze hartelijke dank. Tanny Cornelisse-van der Kuijl Peter, Chris en Iris Yerseke, augustus 2019 De overweldigende belangstelling en deelneming welke u ons heeft betoond na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma

Coolhofflaan 4 Rouwcentrum “Waardig” 4414 BK, Waarde Koninginneweg 2 0113-50 41 99 4414 AM Waarde 06-50 88 40 62 www.mariva-uitvaart.nl

Vrijdag 30 augustus

Hervormde Kerk Yerseke

GOUDVERF.COM

Marianne Verhulst-Minnaard hebben ons diep getroffen. Wij zijn u zeer dankbaar voor de steun welke ons dit heeft gegeven. Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te schrijven, betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

(Kerkplein 5)

Kijk voor productinformatie en prijzen op onze website WWW.GOUDVERF.COM of bel ons! 0113 - 57 41 82 / 06 40 - 64 92 39 GRATIS ADVIES EN BEZORGING BINNEN DE REGIO

Rilland, augustus 2019

1 september 2019

ZANGDIENST in de Geref. Kerk Yerseke

Aanvang: 14.30 uur Thema: Follow the leader

Iedereen is van harte welkom

Knipstudio De Krulschère is geopend! Gespecialiseerd in kniptechnieken voor krulhaar, (20 jaar ervaring) en de moeilijkere haarsoorten Roland Holstlaan 22, Kloetinge Alleen op afspraak: 06-30194432

Bij reserveren via www.korenindekerk.nl ontvangt u €2,50 KORTING! - COLLECTE VOOR STICHTING KERK IN ACTIE – Hapje & drankje in de pauze!

Mede mogelijk gemaakt door:

Moge zij lang in ons aller herinnering blijven voortleven. Daan Verhulst Michelle en Jan-Willem Lucas, Nathan Mario en Valerie

Aanvang concert: 20.00 uur – Kerk open: 19.30 uur. Entree: Volwassenen: €12,50 – Kinderen t/m. 12 jr.: €7,50.

Last van hooikoorts of allergieën?

WWW.HUGOVANDERMEIJ.NL – WWW.HENDRIKVANVEEN.NL

In Kapelle wordt een wetenschappelijk onderzoek opgestart naar een verbetering van levenskwaliteit bij mensen met hooikoorts of een allergie voor dieren, huisstofmijt en schimmels. Hiervoor worden deelnemers gezocht. De intakeprocedure begint deze maand nog. Wanneer deze is afgerond wordt in september het onderzoek gestart. Dit duurt in totaal zes weken waarbij er 4 afspraken gepland worden. Aan dit onderzoek zijn geen kosten verbonden. Geïnteresseerd of meer informatie? Mail dan naar Benthe Kasper: fysio.benthekasper@gmail.com of loop even binnen bij Fysiokapelle, Biezelingsestraat 7 in Kapelle of de Nieuwe Kerkstraat 4a in Biezelinge voor een informatiebrief.

TE HUUR Per 1 september 2019

Wij zijn op zoek naar: KANTOOR/

afwashulp voor de zaterdag, na schooltijd en in de vakanties Leeftijd: vanaf 15 jaar

Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

WINKELRUIMTE in het centrum van het dorp Dreef 4, 4401 EC Yerseke • begane grond 155 m2; verdieping 18 m2 • met dakterras en buitenplaatsje achter • vrije achterom met afsluitbaar hek Informatie te verkrijgen bij het College van Kerkrentmeesters Herv. Gem. Yerseke 06 - 10 26 92 37 / 0113 - 57 31 08


s

as ifi V

e

s

!

11

28 augustus 2019 - nr. 3214

Sint Anna B&B Yerseke A.s. zaterdag zoekt (droge) wordt weer oud OPSLAG voor enkele papier opgehaald pallets in Yerseke of door de vrijwilomgeving. ligers van de Herv. Tel. 0113-612001 gem. te Yerseke of 06-53833504 S.v.p. vóór 9 uur gebundeld info@sintanna.com buiten op de rode stip Langeville 37 - Yerseke zetten. Dank u. Te koop: PORTUGESE LAURIER in pot, ± 1 m € 7,50 PORTUGESE LAURIER in pot, ± 50 cm € 4,50 aan alle merken cv-ketels! Gezellig en echt vuur LAATSTE ANNABELLE 30% goedkoper dan gas Bel voor een afspraak nu 3,00 Afstandsbediening + €wifi naar 0113 - 551384. Optie: aansluiten op CV OP=OP! of vloerverwarming Of jaarlijks onderhoud Verbogt Sierteelt Schore met een voordelig ie d onderhoudscontract? 06-30192969 500 subsi € l a a im in M Al vanaf € 6,50 p/maand! 06-55551284 Actie: nu met Zie ook onze website: Gevraagd: hkmn.nl/onderhoud ENplus A1 blanke pellets! OPPASMEISJE vanaf 14 jaar vanaf 3 uur ’s middags dagen in overleg ERING W Reacties graag naar: N O Z oppasyerseke@gmail.com

Pelletkachels

Onderhoud

100 KG gratis

A.s. vrijdag haalt de v.v. Kruiningen weer

OUD PAPIER op. Aanvang als gebruikelijk 15” Lenovo SSD € 225,– 14” DELL i5 W10! € 199,– www.Compuservice Zeeland.nl Nieuw & gebruikt. Alle reparaties! Gerritsen van der Hoop Bel/app 06-17 68 29 54 of 06-15 35 88 68 Gevraagd: KLEINE BEDRIJFSRUIMTE OF GARAGE Liefst in Rilland of omgeving. Tel. 06 - 42 66 71 70 / 0113 - 75 06 71 Gezocht voor 2x per maand: KLUSJESMAN die mijn tuin wil onderhouden. Tel. 06 - 42 66 71 70 / 0113 - 75 06 71

Onderhoud aan alle merken cv-ketels!

Bel voor een afspraak naar Krabbendijke 0113 - 551384. V.V.

OUD PAPIER

Of jaarlijks onderhoud met een voordelig onderhoudscontract? Dinsdag 3 september Al vanaf € 6,50 p/maand!

vanaf 18.00 uur

Zie ook onze website: hkmn.nl/onderhoud

Uw bank in de buurt! KRABBENDIJKE

Dorpsstraat 48, Krabbendijke

Tel. 0113 - 50 30 13 - Dinsdag gesloten www.reimerswaalverzekeringen.nl rvh@zeelandnet.nl

Pelletkachels

Gezellig en echt vuur 30% goedkoper dan gas Afstandsbediening + wifi Optie: aansluiten op CV of vloerverwarming bsidie al € 500 su

Minima Actie: nu met

100 KG gratis

ENplus A1 blanke pellets!

INNEN B R O VO ITEN EN BU

IKEN ROLLU OOR OOK V OUD RH ONDE

Advertentieblad Reimerswaal

Kom deze week nog uw auto wassen, want… er komt een

NIEUWE WASSERETTE Hiervoor hebben we even tijd nodig en is de wasstraat tijdelijk gesloten vanaf 2 september totdat de nieuwe wasserette klaar is… we houden u op de hoogte!

TE HUUR VW TRANSPORTER BESTELWAGEN (5 pers.) e 55,– per dag incl. 100 km vrij. Autobedrijf Yerseke www.autobedrijfyerseke.nl Tel. (0113) 57 16 09

vervangen?

Bel of mail ons voor een vrijblijvende aanbieding! Huren is ook mogelijk vanaf € 28,99 p/maand incl. onderhoud, storingen en garantie. 0113 - 551384 info@hkmn.nl WhatsApp: 06-86881088

vervangen? Tankstation Steketee – Kreeft 1 – 4401 NZ – Yerseke

Huren is ook mogelijk vanaf € 28,99 p/maand incl. onderhoud, storingen en garantie.

Zondag 1 september

Kerkdiens†en

0113 - 551384 info@hkmn.nl WhatsApp: 06-86881088

Hansweert-Schore: Protestantse Gemeente: 9.30 uur ds. A.C. den Hollander, dienst in Hansweert. Rooms Katholiek: 9.30 uur liturgiegroep. Krabbendijke: Hervormde Gemeente: 9.30 uur ds. P. van der Kraan en 18.00 uur ds. A.L. Molenaar. Protestantse Gemeente: 9.45 uur dienst. Gereformeerde Kerk: 9.30 uur dhr. H. Cappon en 18.30 uur ds. T. Deelstra. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. J.W. Verweij, 14.00 uur leesdienst. Kruiningen: Protestantse Gemeente: 10.00 uur ds. L. de Ronde. Hersteld Hervormde Gemeente: 9.30 uur ds. P.D. v.d. Boogaard en 18.15 uur ds. J.R. van Vugt. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur leesdienst, 14.00 uur ds. C. van Krimpen. Gereformeerde Gemeente in Nederland: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst. Vrije Gereformeerde Gemeente: 10.00 en 17.00 uur ds. G. Bredeweg.

Waarde: Hervormde Gemeente: dienst. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur leesdienst, 14.00 uur ds. A.J. de Waard. Yerseke: Hervormde Gemeente: 10.00 uur ds. C. Baggerman. Hervormde Gemeente Rehoboth: 9.30 uur prop. H.B. van der Knijff en 17.00 uur ds. W. Meijer. Gereformeerde Kerk: 9.30 uur ds. T. Deelstra, en 14.30 uur zangdienst. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. C. van Krimpen, 14.00 uur leesdienst. Vrije Evangelische Gemeente: 10.00 uur br. Walhout.

Super mals!

100 gram, nu

€ 0.99

-------------------

Onderhoud Markttopper: aan alle merken cv-ketels!

Frisse kipsalade Of jaarlijks onderhoud

ZORG IN DE REGIO Buurtdiensten Voor alle hulp in en om het huis(houden). Tel. 06-51 43 77 86, e-mail: reimerswaal@buurtdiensten.nl Buurtzorg Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde Verzorging en verpleging, 06-23 28 29 80, 24 uur per dag. Buurtzorg Yerseke team dorp 06-13 24 88 86. Buurtzorg Yerseke team Moerplein 06-82 13 34 00. Buurtzorg Kruiningen en Hansweert 06-12 54 66 52.

RST zorgverleners (Reformatorische zorg) 7 dagen per week, 24 uur bereikbaar voor verpleging en verzorging. Tel. 0113-74 50 94. De Luisterlijn Altijd tijd voor een gesprek 0900-0767. Vertrouwelijk, anoniem, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 5 cent per minuut. Vrijwilligershulp Krabbendijke Handje Extra Voor als u even een handje extra kunt gebruiken bij bijvoorbeeld het boodschappen doen, mantelzorgondersteuning, huishoudelijk werk, begeleiding en vervoer bij bezoek huisarts of ziekenhuis. 06-20 12 70 15 handjeextrakrabbendijke@gmail.com

Cv-ketel vervangen?

Stichting BelKorrelatie of mail ons voor een Voor (anonieme) hulp,aanbieding! informatie en advies bij vrijblijvende psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-18.00 Huren is ook mogelijk uur 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per vanaf € 28,99 p/maand uitmet eigen keuken een voordelig dag naar: vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op incl. onderhoud, onderhoudscontract? werkdagen van 09.00-17.30 uur via 100 gram, nu storingen en garantie. Al vanaf € 6,50 p/maand! www.korrelatie.nl

Bel voor een afspraak naar 0113 - 551384.

€ 1.79

Zie ook onze website: hkmn.nl/onderhoud

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Kippenbouten

500 gram

2,99

LEKKER VOORDELIGE KWARTETJES

4 procureurlapjes, 4 Franse saucijzen, 4 Gelderse schijven 2 pakketjes naar keuze, samen

7,15

LEKKER VLEES, OOK VOOR OP DE BBQ!

Provençaalse varkenshaasjes 100 gram

Biefstukken

3 stuks

1,75 7,50

LEKKER BELEG

Kalfsrollade, grillworst en gegr. boterhamworst 3 x 100 gram

4,10

SALADEDUO VAN DE WEEK

Maaltijd Thuis Inlichtingen of aanmelden via Cliënten Service Bureau van zorggroep Ter Weel: 0900-22 44 88 0 (lokaal tarief).

Verse kipdijfilet

STORING MELDEN? Bel 06 - 53 59 81 10

Bel of mail ons voor een vrijblijvende aanbieding!

Allévo, zorg- en dienstverlening Tel. 088-11 02 800, ook voor dringende hulpvragen 24 uur per dag en in het weekend.

Cv-ketel

KIJK OP WWW.HVZOPSLAG.NL OF BEL 0113-20 22 24

Cv-ketel

Rilland-Bath: Protestantse Gemeente: 9.45 uur dienst. Gereformeerde Gemeente: 9.30, 14.00 en 18.30 uur leesdienst. Vrije Evangelische Gemeente Bath: 10.00 uur br. Lok.

DORPSSTRAAT 46A KRABBENDIJKE 0113-502188

Verkoop, reparatie en onderhoud van WITGOED en INBOUWAPPARATUUR

0113Reimerswaal - 551384 Verloskundigen info@hkmn.nl Bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen in de WhatsApp: 06-86881088

week. Tel. 0113-50 38 42. www.verloskundigenreimerswaal.nl Verloskundigen Zuidwesthoek Spreekuren in Rilland, Hoogerheide en het MoederKindcentrum in ‘het Bravis’ te Bergen op Zoom, 24/7 bereikbaar op 06-46 61 65 55, www.verloskundigenzuidwesthoek.nl, verloskundigenzuidwesthoek@outlook.com Vrijwilligershulp Klusteam Rilland Wij ondersteunen bij het verbeteren van de leefomstandigheden van iedere volwassene ongeacht leeftijd, ziekte, handicap, of anderszins bijvoorbeeld bij klusjes maar ook indien u behoefte heeft aan dagelijks telefonische con-trole hoe het met u gaat. 06-51 36 46 28 Diabeteslijn: 033-46 30 566, info@dvn.nl Adviesbureau Veilig Langer Thuis Wonen (VLT) De wegwijzer voor ouderen en mantelzorgers! Voor kosteloos, vrijblijvend, onafhankelijk advies, op het gebied van praktische zaken, zorginhoudelijke zaken, wet en regelgeving en voor het bieden van een luisterend oor zijn we bereikbaar op: tel. 06-49329487, e-mail: info@adviesbureau-vlt.nl.

WEEKENDDIENSTEN Avond- en weekenddiensten huisartsen Voor medische spoed belt u buiten kantooruren (18.00-08.00 uur ’s morgens) de Huisartsenpost, telefoon 0900-1785. De huisartsenpost is gevestigd op het terrein van het Admiraal de Ruyterziekenhuis.

Boerenhamsalade en kipsatésalade

2 x 100 gram

2,90

KEURSLAGER CULINAIR

Bami/nasi met saté 5,95 Sateetjes K&K 3+1 GRATIS per portie

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundgehakt 1 ki lo

6,60

Gekruid gehakt 1 ki lo

Half-om-half

Losse worst

1 ki lo

1 ki lo

6,10

5,70 4,65

Kijk op onze website: www.vanvelzen.keurslager.nl Snel en gemakkelijk BBQ online bestellen!

Keurslagerij VAN VELZEN Dorpsstraat 84 4413 CE Krabbendijke tel. 0113-501548 www.vanvelzen.keurslager.nl

Weekenddienst tandartsen Spreekuur vanaf 10.00 uur. Bellen voor een afspraak: tel. 06-22 34 72 09.

Cartridges

Weekendservice kunstgebittenreparatie R. Rodenburg, Grote Kade 30, Goes, na telefonische afspraak.

Bij ons in de winkel vele soorten in voorraad!

Weekenddiensten dierenartsen Gezelschapsdieren: Kliniek Dier & Arts en Dierenkliniek Goes; bellen voor een afspraak: tel. 0113-33 01 15. Landbouwhuisdieren: 0113-34 24 86

Dorpsstraat 83 - Krabbendijke - Tel. 0113 - 50 61 73 E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl


12

Advertentieblad Reimerswaal

28 augustus 2019 - nr. 3214

Veilig telefoneren op de fiets! AL VOLOP NAJAARSCOLLECTIE KLEDING BINNEN voor dames en jonge meiden maat XS-XXL. Leuke betaalbare prijzen, ook hoeden.

NatuursteeN

Zomerkoopjesrek € 10,- en € 15,- p.st.

Van Dalen Natuursteen b.v.

Vanaf

€ 17.95 Verkrijgbaar bij:

VERMARE KRABBENDIJKE

Alle zomerhoeden 50% korting

Steengoed in:

Heeft u onze lekkere smaakvolle Pelikaan koffiebonen al geproefd? Kwaliteit sinds 1816 en gratis gemalen!

• Grafmonumenten • Aanrechtbladen • Vensterbanken

Alles op maat gemaakt.

KO M G E Z E L L I G S H O P P E N !

1e soort materialen tegen een redelijke prijs!

Oostweg 27, Krabbendijke, tel. 0113-501391 www.vermarevof.nl - tussen 18.00-19.00 uur gesloten

Breng vrijblijvend een bezoek aan onze showroom: Zaagmolenstraat 32b (aan het Molenplein) te Goes Telefoon: (0113) 22 79 19 - Telefax: (0113) 25 10 75

SCHITTERENDE WOONBOERDERIJ aan de rand van Kruiningen

Nieuwe vraagprijs: € 595.000,– k.k.

Familiedrukwerk voor elke gelegenheid...!

www.vandijkmakelaardij.com | 06 - 23 23 85 57 GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

De onzekerheid van online familiedrukwerk kopen, kunt u bij ons ontlopen! •

Administratieve diensten

Salarisverwerking

Fiscale aangiften

Adviezen

• • • • •

Snelle levertijd Keuze uit honderden modellen... Scherpe prijzen! Mooie kwaliteit Goede service

• • • •

Drukkerij:

Zuidweg 19 - Krabbendijke T 0113 - 50 14 02 E info@velzenbv.nl

Boekhandel:

Dorpsstraat 83 - Krabbendijke T 0113 - 50 61 73

Correctie op spel- en taalfouten Geboortekaarten dezelfde dag klaar! Ook eigen ontwerp! Let op uw RMU-pas!

Ook voor al uw ander drukwerk bent u bij ons aan het juiste adres

Vraag vrijblijvend prijsopgave!

Het schitterende fotoboek door Cees van den Bovenkamp 0-70697-51-8

nkamp

0113 57 26 20 info@baaij.nu www.baaij.nu

C. van den Bove

• Van het schitterende fotoboek ‘Uitgebeeld verleden van Waarde & Gawege’ door C. (Kees) van den Bovenkamp, zijn nog een beperkt aantal C. van den Bov enkamp boeken te koop. • Nu echter voor sterk gereduceerde prijs. Aanvankelijk was de verkoopprijs € 27,99, nu nog maar: € 19,95. • Te koop bij de auteur: C. van den Bovenkamp, Clausstraat 27 te Waarde. Tel. 0113-50 19 71. • Bestellen kan ook per e-mail: cvdb44@gmail.com • Wees er snel bij! Want: wie het eerst komt, wie het eerst maalt!! ISBN/EAN: 978-9

Baaij Belastingadviseurs B.V. Marijkelaan 11 4401 GE Yerseke

Uitgebeeld ve rleden van

Waarde & Ga wege

e & Gawege

Uitgebeeld verleden van Waarde en Gawege

leden van Waard

Laat uw belasting geen belasting voor uw bedrijf worden

Uitgebeeld ver

Nog een beperkt aantal beschikbaar: