Advertentieblad Reimerswaal week 34-2019

Page 1

21 augustus 2019 • week 34 • jaargang 81 nr. 3213

Advertentieblad Reimerswaal BACK TO SCHOOL! Wij besteden aandacht aan een GOEDE OOGMETING,

GOED ZIEN IS EEN MUST! RUIME KEUS

in mooie, hippe, stoere en kleurrijke monturen.

Bel ons voor een offerte.

Huren is ook mogelijk,

Montuur inclusief glazen al vanaf € 149,00

al vanaf

€ 28,99 p/mnd inclusief onderhoud, hulp bij storingen en 12 jaar garantie!

KOLE

Valckenisseweg 32-34 Rilland - 0113-551384 - info@hkmn.nl - www.hkmn.nl

opt iek

Mail, app of bel ons:  info@koleoptiek.nl 06-28362039 0113-571590

brillen

Noordzandstraat 11

contactlenzen Yerseke

de speciaalzaak voor oost-zuid-beveland

Bridgeclub Reimerswaal BC REIMERSWAAL ORGANISEERT EEN CURSUS VOOR BEGINNERS.

De

HOLLANDSE SLIJPSERVICE komt weer!! Voorheen Passieux

BC REIMERSWAAL ORGANISEERT EEN CURSUS VOOR BEGINNERS. Start: maandagavond 2 september 2019 om 19.30 uur. Locatie: bridgecentrum aan de Voorhoute 36 te Kruiningen.

* Donderdag 22 augustus brengen = vrijdag en zaterdag ophalen

Start: maandagavond 10 september a.s. om 19.30 uur. Locatie: bridgecentrum aan de Voorhoute 36 te Kruiningen.

Bridge – sociale contacten. Bridge is inmiddels een geliefde denksport geworden voor iedereen die van kaarten houdt. Onze Bridge – sociale contacten. vereniging kent een groot aantal leden en alle leeftijden zijn welkom. Kom je bij ons spelen, dan Bridge je is steeds inmiddels een bridgeparen. geliefde denksport voor iedereen die wat van en kaarten houdt. Onze ontmoet andere Je praatgeworden met elkaar, je drinkt samen er ontstaan vereniging kent een groot aantal leden en alle leeftijden zijn welkom. Kom je bij ons spelen, nieuwe vriendschappen. Met je bridgepartner maak je afspraken over het bieden en spelen. Allesdan ontmoet je steeds andere bridgeparen. Je praat met elkaar, je drinkt samen watinen er ontstaan is er op gericht om beter te scoren dan de tegenstanders. Het seizoen is opgedeeld competi tie nieuwe vriendschappen. Met je bridgepartner maak je afspraken over het bieden en spelen. Alles avonden met 1x per maand een vrije speelavond. is er op gericht om beter te scoren dan de tegenstanders. Het seizoen is opgedeeld in competitie Bridge – betaalbaar. avonden met 1x per maand een vrije speelavond. Bridge is geen dure sport. Je hebt alleen een spel kaarten en 4 spelers nodig, dan kun je altijd enBridge overal spelen. Bridge kent bied- en spelregels, welke internationaal toegepast worden. Het is – betaalbaar. heel erg leuk om bij een club te spelen. Bij ons is de contributie slechts € 75,- per jaar voor 2 tot 3 Bridge is geen dure sport. Je hebt alleen een spel kaarten en 4 spelers nodig, dan kun je altijd en speelmomenten per week op de maandagmiddag, dinsdag- en donderdagavond. overal spelen. Bridge kent bied- en spelregels, welke internationaal toegepast worden. Het is heel erg leuk om bij een club te spelen. Bij ons is de contributie slechts 75,00 Euro per jaar voor 2 tot 3 Bridge – leren. speelismomenten week leren. op de De maandagmiddag, dinsdagen donderdagavond. Bridge een spel datper je moet lessen worden rusti g en logischerwijs opgebouwd, zodat het voor iedereen te leren is. Eerst is er een theoriegedeelte, waarna we de besproken stof gaan oefenen. BridgeBij–voldoende leren. belangstelling start er maandag 2 september om 19.30 uur een nieuwe cursus. De kosten hiervoor € 85,–, lesboek. Bridge is een spel dat je zijn moet leren.inclusief De lessen worden rustig en logischerwijs opgebouwd, zodat het voor iedereen te leren is. Eerst is er een theorie gedeelte, waarna we de besproken stof gaan Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen met onze docente: oefenen. Bij voldoende belangstelling start er maandag 10 september a.s. om 19.30 uur een Tanny van Quekelberghe, telefoon 0113 – 26 96 44 of per e-mail: tanny1953@hotmail.com nieuwe cursus. De kosten hiervoor zijn 85,00 Euro, inclusief lesboek.

Voor meer informatie Voorhoute of aanmelden contact opnemen met onze docente: Bridgeclub Reimerswaal, 36, kun 4416jeBT Kruiningen. Tanny van Quekelberghe. Telefoon: 0113 – 26op: 96www.nbbclubsites/club/14018 44 of per e-mail: tanny1953@hotmail.com Algemene informati e over onze club is te vinden

Weekblad Huis-aan-huisbezorging in 8900 gezinnen in de gemeente Reimerswaal. Wekelijkse verspreiding op woensdag. Advertenties inleveren uiterlijk op maandagmorgen vóór 12.00 uur bij:

Is uw computer traag, besmet met een virus of toe aan vervanging?

Dé betaalbare Bridgeclub Reimerswaal, Voorhoute 36, 4416 BT specialist! Kruiningen.

Openingstijden Donderdag: 13.00 tot 17.00 uur Vrijdag: 8.30 tot 12.00 uur en 13.00 tot 17.00 uur Zaterdag: 8.30 tot 12.00 uur

Kaasgat 4 – Kruiningen – 571662

Keukens voor elk budget Spoorstraat 18 C 4431 NK ’s Gravenpolder 0113 – 31 22 44

Drukkerij van Velzen BV Algemene informatie over onze club is te vinden op: www.nbbclubsites/club/14018 Postbus 4 Tel. 0113 801 991 - www.dtcs.nl - info@dtcs.nl 4413 ZG Krabbendijke tel. 0113 - 50 14 02 Tel.22A 0113Yerseke 801 991 - www.dtcs.nl - info@dtcs.nl D.T. Computer Services Molenpolderweg e-mail: info@velzenbv.nl

w w w. k e u k e n p l u s. c o m

D.T. Computer Services Molenpolderweg 22A Yerseke

Tel. 0113 801 991 - www.dtcs.nl - info@dtcs.nl


2

Advertentieblad Reimerswaal

21 augustus 2019 - nr. 3213

Reimerswaal info

Kijk ook op: www.reimerswaal.nl

Wekelijkse informatierubriek Gemeente Reimerswaal

Wist u dat…?

u meldingen over uw leefomgeving makkelijker kunt doen met de Fixi app of op onze website? Met Fixi kunt u eenvoudig een melding maken over bijvoorbeeld zwerfafval of een kapot speeltoestel. U kunt op verschillende manieren een melding maken: via de Fixi app, via www.reimerswaal.nl of telefonisch. De Fixi app is beschikbaar in de Appstore en in de Google Playstore. Als u via www.reimerswaal.nl een melding maakt, komt u vanzelf op de Fixi website terecht.

Zowel op een computer, laptop, tablet als op een mobiel kunt u eenvoudig andere meldingen in onze gemeente bekijken. Als u een melding maakt, vul dan wel uw e-mailadres in zodat we u op de hoogte kunnen houden van de voortgang van uw melding. Uw gegevens zijn uiteraard niet openbaar, we gebruiken deze alleen voor de afhandeling.

Contactgegevens Algemeen telefoonnummer: 14 0113 E-mail: gemeente@reimerswaal.nl WhatsApp: 06 -23 23 69 42. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen. Berichten worden behandeld tijdens de uren waarop de gemeente telefonisch bereikbaar is. Publieksbalie: Gemeentehuis, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen. De balie voor burgerzaken is uitsluitend op afspraak geopend. Op sommige dagen ook buiten de algemene openingstijden van het gemeentehuis. Kijk op www.reimerswaal.nl voor een beschikbaar tijdstip of bel ons via telefoonnummer 14 0113. Openingstijden gemeentehuis: Maandag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur Vrijdag 8.30 - 12.00 uur Afspraken met raadsleden: Wim Peijs telefoon: 14 0113 of griffie@reimerswaal.nl Afspraken met leden college burgemeester en wethouders: Bestuurssecretariaat - telefoon: 14 0113 of bestuurssecretariaat@reimerswaal.nl

Noodgevallen openbare ruimten: Voor dringende noodgevallen aan wegen, rioleringen, openbaar groen en dergelijke, buiten kantooruren. Telefoon: 06-53702470. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Voor ouders/verzorgers, jongeren tot 23 jaar en professionals met alle vragen over opvoeden en opgroeien. Telefoon: 0113-244323 of cjg@reimerswaal.nl. Jeugd- en jongerenwerk: Jessica Stols, telefoon: 06-10793766 of j.stols@reimerswaal.nl Werk, inkomen en zorg (WMO): Voor aanvragen/aanmelding/informatie/ advies kunt u terecht bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ, in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes. Telefoon: 0113-239 100. www.grdebevelanden.nl/wiz Servicepunt vrijwilligers(werk) Reimerswaal: Heeft uw organisatie nieuwe vrijwilligers nodig of wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Bel 14 0113 of kijk op www.reimerswaalvoorelkaar.nl Collectief vervoer nodig? Bel 0113-745050

Vergaderagenda • Opinieraad: dinsdag 3 september om 20.00 uur, gemeentehuis Kruiningen. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl. • Seniorenraad: donderdag 5 september 13.30 uur, kamer 3.02 gemeentehuis Kruiningen.

Als u uw melding telefonisch doet, wordt deze ingevoerd door onze klantadviseurs. Ook dan kunt u een e-mailadres doorgeven als u per email van uw melding op de hoogte gehouden wilt worden. Maak meldingen met de Fixi app Wij vragen u om meldingen zoveel mogelijk te maken met deze app, zodat wij de melding snel kunnen oppakken en ook goed kunnen oplossen. U bent dan ook niet afhankelijk van onze openingstijden, maar u kunt meldingen 7 dagen per week, 24 uur per dag, aan ons doorgeven. Via de app kunt u de status van uw melding in de gaten houden en kunt u reageren op

een melding zodra deze is afgehandeld door de gemeente. Heeft u hier nog vragen over, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Via telefoonnummer 14 0113, via gemeente@ reimerswaal.nl, op www.reimerswaal. nl of bij ons aan de balie.

Activiteitenkalender Zomeravondwandelingen in Reimerswaal In de maanden juli en augustus gaan we bij voldoende belangstelling op de woensdagavonden zomerwandelingen organiseren! We starten wekelijks om 19.00 uur en er is keuze uit een tweetal afstanden (circa 2,5 – 3,0 km of 5,0 – 6,0 km).

• Spreekuur burgemeester: woensdag 11 september 19.00-20.00 uur, buurthuis De Tobbe, Bath. Op volgorde van binnenkomst. • Wmo-raad: donderdag 26 september 13.30 uur, dorpshuis de Meiboom. Vergaderstukken op www.reimerswaal.nl.

Reiniging en inspectie van het riool in Kruiningen Reinigings- en inspectiebedrijf M.J. Oomen Moerdijk start in opdracht van de gemeente vanaf 26 augustus 2019 met het reinigen en inspecteren van de riolering in Kruiningen. Naar verwachting zullen de werkzaamheden vier weken duren.

zijn van borrelende toiletten. Wij adviseren u tijdens de werkzaamheden het deksel van het toilet te sluiten en een handdoek onder het deksel (bril) te leggen. Van de uitvoerende partij ontvangt u een brief waar u op de hoogte gesteld wordt van de planning.

In verband met deze werkzaamheden wordt u vriendelijk verzocht de putdeksels in de weg, in het trottoir en de openbare ruimten zoveel mogelijk vrij te houden van obstakels.

Meer informatie Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de uitvoering kunt u zich richten tot de heer Brugman van de firma M.J. Oomen Moerdijk, telefoonnummer 0168 – 35 65 70. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de heer Van Stee van de afdeling Gemeentewerken, telefoonnummer 14 0113.

Hieronder ziet u een overzicht van de wandellocaties: - Woensdag 21 augustus: Landwinkel ’De Plantage’, Kaasgat 4A, ’t Kaasgat - Woensdag 28 augustus: Eetcafé ’De Krab’, Noordweg 3, Krabbendijke

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden kan er enige verkeershinder ontstaan.

Deelname is gratis, de consumpties zijn voor eigen rekening! Iedereen is van harte welkom, maar graag vooraf aanmelden via j.van.langevelde@reimerswaal.nl

Borrelende toiletten Door de reiniging van het riool kan er sprake

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.


3

21 augustus 2019 - nr. 3213

De scholen zijn weer begonnen U kent ze vast: de spandoeken langs de weg met daarop de tekst ‘De scholen zijn weer begonnen’. Ze moedigen automobilisten en andere weggebruikers aan rekening te houden met kinderen die weer naar school gaan. De boodschap: kinderen moeten veilig naar school kunnen. Of ze nu zes of zestien jaar oud zijn. Aan het begin van het schooljaar zijn kinderen

vol van vakantieverhalen en van de spanning van een nieuw schooljaar. Ook lopen of fietsen veel kinderen een nieuwe route naar school. U en andere verkeersdeelnemers zien na lange tijd weer schoolgaande kinderen op de weg. We maken u bij deze alert op deze scholieren in het verkeer. Want hoe beter iedereen rekening met elkaar houdt, hoe beter het is voor de verkeersveiligheid!

Bekendmakingen Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend: • Voor: het verbouwen van een winkelpand en woning Locatie: Poststraat 9, 11 en 11A in Krabbendijke Verzenddatum besluit: 14 augustus 2019 Rechtsmiddelen Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit dat is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure, kunnen hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: - de naam en het adres van de indiener; - de datum; - een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; - de grond(en) waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van een besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kan naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure wordt verwezen naar de internetpagina www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtspraak’ op deze website kan ook digitaal worden gevraagd om een voorlopige voorziening. Kruiningen, 21 augustus 2019 Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van gemeente Reimerswaal maken bekend dat zij de volgende aanvragen om omgevingsvergunning hebben ontvangen: • Voor: het plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing Locatie: Ravenstein 20, 35, 38, 39, 48, 50, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 68 en 69 in Kruiningen Datum ontvangst: 8 augustus 2019 • Voor: het vernieuwen van een dak Locatie: Molenlaan 6 in Yerseke Datum ontvangst: 8 augustus 2019 Een aanvraag kan uit meerdere activiteiten bestaan. Aanvragen liggen niet ter inzage, maar kunnen op verzoek wel worden ingezien. Neem daarvoor even contact op via 14 0113 of gemeente@ reimerswaal.nl. Als een bezwaar of zienswijze wordt overwogen, moet eerst een (ontwerp)besluit op de aanvraag worden afgewacht. Van dit (ontwerp)besluit volgt ook een melding in deze rubriek Bekendmakingen. Verleende toestemming voor het houden van een incidentele festiviteit op grond van de 12 dagenregeling horeca aan: • Stations Koffiehuis – Perron 3, voor het houden van een incidentele festiviteit aan de Spoorlaan 24 in Krabbendijke, op 31 augustus 2019 van 21.00 tot 02.00 uur. • VV Rillandia, voor het houden van incidentele festiviteit aan de Bathseweg 54 in Rilland, op 19 oktober 2019 van 19.00 tot 24.00 uur. • L.T.C. Kruiningen, voor het houden van een incidentele festiviteit aan de Meidam 4A in Kruiningen, op 28 september 2019 van 13.00 tot 02.00 uur. Tegen een melding van een incidentele festiviteit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. Een incidentele festiviteit kan alleen geweigerd worden als er meer dan zes per jaar worden aangevraagd,

ont werp

Advertentieblad Reimerswaal

aanleg

aangezien het een melding betreft en geen vergunning. U kunt dit document raadplegen op de website van de gemeente Reimerswaal: www.reimerswaal.nl/bekendmakingen. Kruiningen, 21 augustus 2019 namens burgemeester en wethouders van Reimerswaal P.C.E. Kil Hoofd afdeling Advies en Ondersteuning Verleende toestemming op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening aan: • Braderiecommissie Kruiningen, voor het organiseren van een braderie met rommelmarkt in het centrum van Kruiningen, op 7 september 2019 van 10.00 tot 22.00 uur. • V.O.F. de Gangmaker, een vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf in het pand Markt 20 in Kruiningen. • V.O.F. de Gangmaker, een vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf in het pand Paardenmarkt 12 in Yerseke. • Mevrouw H. de Dreu, voor het organiseren van een kledingbeurs ten bate van For a change, Malawi, Joseba, Ongeboren kind, MAF, familie Van Weele, in de zalen van de kerk van de Gereformeerde Gemeente in Krabbendijke (ingang Dorpsstraat), op 12 september 2019 van 19.00 tot 21.30 uur en op vrijdag 13 september 2019 van 08.30 tot 10.00 uur. • Oesterij B.V., plaatsen van routeborden vanaf maandag 16 september 2019 tot en met maandag 23 september 2019, voor het verwijzen naar parkeergelegenheden voor het Oesterfestival in Yerseke dat plaatsvindt van 19 september tot en met 22 september 2019. Rechtsmiddelen Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: - de naam en het adres van de indiener; - de datum; - een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; - de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van deze besluiten wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www. rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Deze besluiten kunt u uitsluitend inzien na een afspraak met mevrouw Van Nieuwenhuijze van de afdeling Advies en Ondersteuning. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 140113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl. Kruiningen, 21 augustus 2019 namens burgemeester en wethouders van Reimerswaal P.C.E. Kil Hoofd afdeling Advies en Ondersteuning Verleende ontheffing op grond van artikel 35, lid 2 van de Drank en Horecawet aan: • Mevrouw T. van de Pol, voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de braderie in Kruiningen, op 7 september 2019 van 10.00 tot 21.30 uur. Rechtsmiddelen Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

onderhoud

- de naam en het adres van de indiener; - de datum; - een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; - de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit besluit kunt u uitsluitend inzien na een afspraak met mevrouw Van Nieuwenhuijze van de afdeling Advies en Ondersteuning. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 140113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl. Kruiningen, 21 augustus 2019 namens burgemeester en wethouders van Reimerswaal P.C.E. Kil Hoofd afdeling Advies en Ondersteuning Basisregistratie Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend, dat zij op: 3 juli 2019 ambtshalve in de Basisregistratie hebben vastgelegd dat de volgende persoon is vertrokken uit Nederland: - G. Cocis, geboren: 4 april 1977 3 juli 2019 ambtshalve in de Basisregistratie hebben vastgelegd dat de volgende persoon is vertrokken uit Nederland: - E. Balint, geboren: 7 januari 1964 3 juli 2019 ambtshalve in de Basisregistratie hebben vastgelegd dat de volgende persoon is vertrokken uit Nederland: - S.M. Angela, geboren: 7 juni 1987 9 juli 2019 ambtshalve in de Basisregistratie hebben vastgelegd dat de volgende persoon is vertrokken uit Nederland: - M.J. Varga, geboren: 21 augustus 1972 9 juli 2019 ambtshalve in de Basisregistratie hebben vastgelegd dat de volgende persoon is vertrokken uit Nederland: - J.A. Bartha, geboren: 20 juli 1997 10 juli 2019 ambtshalve in de Basisregistratie hebben vastgelegd dat de volgende persoon is vertrokken uit Nederland: - I. László Germányi, geboren: 29 januari 1986 Rechtsmiddelen Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: - de naam en het adres van de indiener; - de datum; - een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht; - de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd. De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening. Die is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl. Kruiningen, 21 augustus 2019 namens burgemeester en wethouders van Reimerswaal J.J.M. Poleij Hoofd afdeling Dienstverlening

tuinbepl ant ing

Het grootste tuinplantenassortiment in de regio g r i n t w e g 7 9 - Ye r s e k e - te l . 0 1 1 3 - 5 7 2 0 7 5 - i n f o @ t u i n c e n t r u m - n i e u w e n h u i j s e . n l - w w w. t u i n c e n t r u m - n i e u w e n h u i j s e . n l


4

Advertentieblad Reimerswaal

21 augustus 2019 - nr. 3213

Reimerswaalse omroeper de van Hansweert. Start 13.00 uur D Cat. afst. 40 km, 13.00 uur SP Cat. afst. 30 km, 14.15 uur Amateurs 40 + afst. 45 km, 15.30 uur start Amateurs afst. 60 km. De renners rijden op het prachtige parcours van 1250 m, met iedere ronde de klim naar de zeedijk, waar tevens de start en finish is.

• Yerseke, 27 augustus.

Seniorensoos Yerseke organiseert weer een zomerbingo in K.C. de Haven. 9 ronden bingo voor € 7,50, de toegang is gratis. Aanvang 14.00 uur. Neem je buurvrouw, vriendin of kennissen mee en kom naar de bingo.

• Rilland, 30 augustus. Bingo voor de

AUTOBEDRIJF Oostpolderweg 11 Tel. (0113) 50 33 88 Krabbendijke Fax (0113) 50 33 89

senioren 30-08-2019 in de Nieuwe Vliedberg, aanvang 14.00 uur na een korte vakantie gaan we er weer vol tegenaan met een kopje koffie en mooie prijzen. Contactpers.: Marij van Zon, tel. 551914 of 06-53845170.

• Sport en bewegen. Kijk voor de meest

actuele programma’s van de voetbalverenigingen op vermelde websites. U vindt daar het meest actuele programma voor a.s. zaterdag, de uitslagen en daarnaast veel informatie over de clubs. Voor meer info zie: www.vvkrabbendijke.nl / www.vvkruiningen.nl / www.vvrillandia.nl / www.vvyerseke.nl / www.sc-waarde.nl.

• Collecte

OOSTPOLDER 08.00-17.45 uur / 19.30-21.00 uur 08.00-17.45 uur 08.00-15.00 uur

Te koop: Audi A3 1.4 Tfsi, zwartmet., clima, navi, leder, elektr. ramen, LM, 166.000 km. . . . . . . . . . . . . . Audi A3 Limousine 1.4 Tfsi, grijsmet., airco, navi, cruise, trekhaak, 135.000 km . . . . . . . . . . . Audi A3 Sportback 1.4 Tfsi, zwartmet., clima, navi, cruise, leder, 180.000 km . . . . . . . . . . . . . . Audi A6 Avant 3.0 Tdi, wit, aut., Quattro, clima, navi, trekhaak, LM, 178.000 km . . . . . . . . . . . . Audi Q3 2.0 Tfsi, Quattro, grijsmet., clima, navi, cruise, trekhaak, 158.000 km . . . . . . . . . . . . . . Citroën C1 1.0-12V, blauwmet., 5-drs., airco, radio-cd, 127.000 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fiat 500 1.2i, zwartmet., airco, zonnedak, elektr. ramen, radio-cd, 118.000 km . . . . . . . . . . . . Fiat 500 0.9, Twin air, cabrio, witmet., airco, lederen bekleding, LM, 100.000 km . . . . . . . . . . Ford Fiësta 1.0 Turbo Ecoboost, zwartmet., 5-drs., clima, navi, cruise, 74.000 km . . . . . . . . . Ford Focus Wagon 1.6-16V, grijsmet., airco, elektr. ramen, trekhaak, 173.000 km . . . . . . . . . Ford Mondeo Wagon 2.0 Tdci, grijsmet., clima, cruise, trekhaak, LM, 206.000 km . . . . . . . . . Hyundai Tucson 2.0i, zwartmet., airco, elektr. ramen, CV op afstand, 157.000 km . . . . . . . . . Kia Cee’d 1.4-16V, wit, airco, navigatie, cruise, elektr. ramen, LM, 159.000 km. . . . . . . . . . . . . Kia Soul 1.6-16V, wit, airco, elektr. ramen, trekhaak, CV op afstand, 156.000 km . . . . . . . . . . . Mazda 5 2.3i, zwartmet., aut., 6-persoons, clima, leder, trekhaak, LM, 197.000 km. . . . . . . . . . Mazda CX-5 2.2D, 4WD, witmet., aut., clima, navi, cruise, leder, LM, 188.000 km . . . . . . . . . . Mercedes-Benz B170i, grijsmet., airco, CV op afstand, elektr. ramen, 94.000 km . . . . . . . . . . Mercedes-Benz C200, Cdi, kombi, zwartmet., aut., clima, leder, navi, 199.000 km . . . . . . . . . Mitsubishi Pajero 3.2 Di-D, zwartmet., aut., 3-drs., 4X4, clima, excl. BTW, 283.000 km . . . . . Nissan 370Z V6, aut., grijsmet., clima, navi, leder, cruise, elektr. ramen, 175.000 km . . . . . . . . Nissan Pulsar 1.5 Dci, zwartmet., 5-drs., navi, clima, leder, cruise, CV, 112.000 km . . . . . . . . Opel Insignia 1.6 Turbo, grijsmet., clima, navi, cruise, trekhaak, LM, 152.000 km . . . . . . . . . . . Opel Vivaro 2.0 Cdti, wit, L1H1, airco, trekhaak, radio-cd, excl. btw, 175.000 km . . . . . . . . . . . Peugeot 308 1.2 Vti, blauwmet., clima, navi, cruise, elektr. ramen, LM, 45.000 km . . . . . . . . . . Renault Megane Estate 1.5 Dci, wit, clima, navi, cruise, radio-cd, 40.000 km . . . . . . . . . . . . . Renault Trafic 1.6 Dci, wit, airco, cruise, elektr. ramen, L1H1, excl. BTW, 129.000 km . . . . . . Saab 9-3 1.8 sport, sedan, zwartmet., clima, cruise, elektr. ramen, LM, 260.000 km . . . . . . . . . Seat Altea 1.8 Tfsi, grijsmet., clima, navi, cruise, trekhaak, LM, 114.000 km . . . . . . . . . . . . . . . Seat Ibiza 1.2i, zilvermet., elektr. ramen, radio-cd, CV op afstand, 80.000 km . . . . . . . . . . . . . . Seat Leon 1.4 Tsi FR, rood, clima, navi, cruise, leder, trekhaak, LM, 92.000 km . . . . . . . . . . . . Seat Leon 1.4 Tsi, zwartmet., clima, cruise, elektr. ramen, trekhaak, 156.000 km . . . . . . . . . . . Toyota Landcruiser 3.0 D4d, grijsmet., aut., 5-drs., clima, trekhaak, 246.000 km . . . . . . . . . . Volvo S40 1.8-16V, zwartmet., aut., clima, cruise, CV op afstand, LM, 208.000 km. . . . . . . . . . Volvo V60 1.6 D2 blauwmet., aut., clima, navi, cruise, trekhaak, LM, 218.000 km . . . . . . . . . . . Volvo XC60 2.0D, zilvermet., clima, navi, cruise, trekhaak, LM, 255.000 km . . . . . . . . . . . . . . . VW Amarok 2.0 Tdi, 4Motion, zilvermet., aut., clima, navi, trekhaak, 225.000 km . . . . . . . . . . . VW Caddy 1.6 Tdi, zilvermet., aut., airco, navi, trekhaak, excl. BTW, 106.000 km . . . . . . . . . . . VW Golf 1.6 Fsi, grijsmet., aut., 3-drs., airco, cruise, elektr. ramen, 215.000 km . . . . . . . . . . . . VW Golf Plus 1.4-16V, zilvermet., airco, elektr. ramen, CV, radio-cd, 231.000 km . . . . . . . . . . . VW Passat 2.0 Fsi, blauwmet., clima, cruise, elektr. ramen, trekhaak, 194.000 km . . . . . . . . . . VW Tiguan 1.4 Tsi, 4-motion, zwartmet., clima, navi, cruise, trekhaak, 134.000 km. . . . . . . . . . VW Touareg 3.0 Tdi, zilvermet., aut., clima, navi, cruise, elektr. ramen, 55.000 km . . . . . . . . . . VW Up! 1.0-12V, zwartmet., airco, zonnedak, radio-cd, 122.000 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02-’11 06-’14 09-’10 05-’13 05-’12 05-’12 03-’08 01-’14 07-’16 09-’08 05-’09 06-’06 02-’12 02-’11 10-’09 03-’13 02-’09 04-’13 11-’11 01-’10 01-’15 03-’12 05-’10 01-’14 10-’15 10-’14 02-’06 03-’11 03-’11 01-’13 02-’10 09-’03 08-’04 09-’14 07-’11 07-’14 01-’12 11-’04 10-’06 07-’07 04-’09 10-’13 06-’12

9.500,– 16.250,– 9.450,– 26.500,– 16.950,– 4.500,– 5.250,– 8.950,– 13.500,– 4.500,– 4.950,– 3.950,– 6.950,– 7.250,– 7.750,– 13.500,– 8.500,– 14.750,– 10.950,– 18.950,– 11.950,– 9.750,– 4.750,– 12.250,– 16.250,– 9.500,– 2.500,– 9.750,– 5.250,– 13.500,– 6.750,– 10.950,– 2.250,– 9.950,– 14.250,– 16.950,– 10.950,– 3.750,– 3.950,– 5.950,– 10.750,– 27.500,– 4.950,–

Verhuur 9-persoons bussen en verhuisbus!

APK terwijl u wacht

Senioren zoeken elkaars gezelschap op en doen leuke activiteiten. Blijf niet alleen thuis, maar kom uit je huis. KRUININGEN - Elke dinsdagmiddag, tussen 14.00 en 16.30 uur, worden er in Ons Dorpshuis Kruiningen voor senioren verschillende activiteiten georganiseerd. iedereen is welkom! 20 aug. Spelletjesmiddag, 27 aug. Bingomiddag, 03 sept. Spelletjes met pannenkoeken, 10 sept. Bingomiddag, 17 sept. Samen in Hof Cruninghe line dance, 24 sept. Spelletjesmiddag, enz.

RadioReimerswaal Radio Reimerswaal, uw lokale omroep met lokaal nieuws en entertainment voor Reimerswaal. Luister mee: - in de lucht op 106.9 FM - op de kabel 106.5 FM - via Delta Digitaal kanaal 998 www.radioreimerswaal.nl met luistermogelijkheid en gratis downloaden van de app. E: info@radioreimerswaal.nl

T/m 31 augustus vrije periode.

Openingstijden: maandag t/m donderdag vrijdag zaterdag

Kopij graag uiterlijk woensdag vóór 17.00 uur aanleveren via het formulier op www.reimerswaal.nl. Hier kunt u ook de spelregels nalezen.

Berichtjes

Kalender • Hansweert, 24 augustus. Wielerron-

Een rubriek voor instellingen en verenigingen in Reimerswaal om hun evenementen en activiteiten aan te kondigen.

BEZOEK TRAAT ONZE WASS

nderhoud o p o o k r e v Inkoop

WWW.AUTOBEDRIJFOOSTPOLDER.NL

GOUDVERF.COM Kijk voor productinformatie en prijzen op onze website WWW.GOUDVERF.COM of bel ons! 0113 - 57 41 82 / 06 40 - 64 92 39 GRATIS ADVIES EN BEZORGING BINNEN DE REGIO

Zondag 25 augustus

Kerkdiens † en Hansweert-Schore: Protestantse Gemeente: 9.30 uur mevr. T. Rijke, dienst in Schore. Rooms Katholiek: 9.30 uur pastor Buijssen. Krabbendijke: Hervormde Gemeente: 9.30 uur ds. H.J.C.C.J. Wildschut en 18.00 uur ds. B.J.B. de Bruin. Protestantse Gemeente: 9.45 uur ds. C. Constandse. Gereformeerde Kerk: 9.30 uur ds. T. Deelstra en 14.30 uur ds. D. Westerneng. Gereformeerde Gemeente: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst. Kruiningen: Protestantse Gemeente: 10.00 uur ds. L. de Ronde. Hersteld Hervormde Gemeente: 9.30 uur ds. J.R. van Vugt en 18.15 uur ds. J.W. Baan. Gereformeerde Gemeente: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst. Gereformeerde Gemeente in Nederland: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst. Vrije Gereformeerde Gemeente: 10.00 en 17.00 uur ds. G. Bredeweg. Rilland-Bath: Protestantse Gemeente: 9.45 uur ds. C. Constandse (gez. in Krabbendijke). Gereformeerde Gemeente: 9.30 uur ds. A.P. Baaijens, 14.00 uur ds. C. van Krimpen en 18.30 uur leesdienst. Vrije Evangelische Gemeente Bath: 10.00 uur ds. Servaas. Waarde: Hervormde Gemeente: 10.00 uur prop. mw. C.E. Bakker. Gereformeerde Gemeente: 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst. Yerseke: Hervormde Gemeente: 10.00 uur ds. J.W. Stam. Hervormde Gemeente Rehoboth: 9.30 uur ds. W. Meijer en 17.00 uur prop. M. van Dalen. Gereformeerde Kerk: 9.30 uur prop. L.J. Walhout en 14.30 uur ds. T. Deelstra. Gereformeerde Gemeente: 9.30 en 18.00 uur ds. C. van Krimpen, 14.00 uur leesdienst. Vrije Evangelische Gemeente: 10.00 uur br. T. Schakel.


Van Velzen keurslager

Van Velzen ke

5

21 augustus 2019 - nr. 3213

molendijk

…doet alles voor uw tuin!

HOVENIER & BESTRATING

ontwerp aanleg onderhoud

beplanting schuttingen grondwerk

T: 06 - 51 66 25 94 E: info@hbmolendijk.nl

www.hbmolendijk.nl

Advertentieblad Reimerswaal

verstand van lekker eten

Dorpsstraat 84B 4413 CE Krabbendijke Tel. 0113-50 15 48 www.vanvelzen.keurslager.nl

Van Velzen keurslager verstand verstand van van lekker lekker eten eten

Dorpsstraat 84B rtypanarntytyen 4413 CE*B Krabbendijke en nnen pann arbecue *Pa*B *Par pa cuee *P becu arbe *Bar g g in in g er er *Barbec at n at *C en en *C jdri lti Tel. 0113-50aa15 48 *M ltijd Caaaaate *M ltijden **M ten ten fet uffet *B *Buf *Maalt www.vanvelzen.keurslager.nl Met eigen worstmakerij *Buffetten e Dorpsstraat 84B 4413 CE Krabbendijke Tel. 0113-50 15 48 www.vanvelzen.keurslager.nl

Met eigen worstmakerijMet eigen worstmakerij TROTS VAN DE KEURSLAGER Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

Weekaanbiedingen 20-08 t/m 24-08-2019

Zeebaarsfilet

6 halen 5 betalen

Kotelet ten (keuze uit 6 soorten)

elke 4e gratis

LEKKER VOORDELIGE KWARTETJES

400 gram babi pgg.vlees, 4 gehaktschnitzels en 4 gehaktballen (gevuld) 2 pakketjes naar keuze, samen

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, fulltime

7.95

Roerbakvis

VAKMAN

500 gram

Een timmerman die zijn vak verstaat, die het leuk vindt om samen met collega’s afwisselende klussen te klaren. Denk aan de bouw van een ambulancepost, het restylen van een (vakantie-)huis of het verbouwen van een oesterloods. Bij ons komt het allemaal langs! We zijn een klein bedrijf met een grote klantenkring, dus elke dag is anders!

Noordzeesalade

3.00

150 gram

Gezinszak kibbeling alleen bij afhaal, 500 gram

7.95

Als je werklustig bent en vakkennis hebt (of daarvoor leert), passen we vast bij elkaar. En voor wat hoort wat, vinden we. Een prima loon, een (eigen) werkbus, korte lijntjes en een gezellige werksfeer. Solliciteer nu:

Tot ziens bij Vishandel Van As Zeeland BV

oostdijkvof@solcon.nl. De uiterste datum is 6 september 2019 D.V.

Luxe brood- en banketbakkerij

en, Wie tot 3 kan tell r bellen! kan De Gangmake

0113 - 321 321

Markt 20, Kruiningen - Tel. 0113 - 321 321 - info@degangmaker.nl Biezelingsestraat 43, Kapelle - Tel. 0113 - 34 03 08 Paardenmarkt 12, Yerseke - Tel. 0113 - 57 00 74

minder gluten

heel

SUIKERBROOD NOTENKOEKEN

w

4 rundersaucijzen + 4 filetlapjes + 500 gram half om half gehakt + 100 gram rollade + stukje smeerworst + bakje eisalade voor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Runderlappen met een randje 500 gram. . . . . . . . . . .

Varkenshaas 500 gram. . . . . . . . . . .

Kipsteaks

4,75 7,50

4 stuks. . . . . . . . . . . . . .

Kogelbiefstukjes 3 stuks. . . . . . . . . . . . . .

Snijworst

1,29 100 gram 1,39 100 gram

Vleessalade + beenhamsalade 2 x 100 gram

2,75

5,00 7,95

Rundergehakt

kilo . . . . . . . . . . . . .

6,25

Half-om-half gehakt kilo . . . . . 5,25 Losse worst

kilo . . . . . . . . . . . . .

4,25

Snelle Markt 5, Kruiningen • T: 0113 - 38 46 99

www.slagerijvansoest.nl

Vragen over epilepsie? Bel de Epilepsie Infolijn

0900 - 821 24 11 (10 cent per minuut)

per pakje

MINI FRIKANDELBROODJES

6 voor

KERSENVLAAITJES

4 voor

Ribeyesteaks Kipschnitzels gepaneerd 100 gram

4 stuks

voor

2,10 6,95

LEKKER BELEG

Canadese rollade, gebraden gehakt, en leverkaas

4,10

3 x 100 gram

SALADEDUO VAN DE WEEK

Gerookte kipsalade en filet martino

2,90

2 x 100 gram

KEURSLAGER CULINAIR

Div. k&k maaltijden Saucijzenbroodjes

vanaf

5,95

per stuk

elke 4e gratis

WOENSDAG GEHAKTDAG

1.98 1.99 2.98 3.49 5.95

Bolletje van de maand augustus: MEERGRANENBOL

WOENSDAG GEHAKTDAG

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Palingworst

15,00

per stuk

7,15

LEKKER VLEES, OOK VOOR OP DE BBQ!

Week 34, 20 t/m 24 augustus: TRITORDEUM BROOD,

1.10

v

Rundgehakt 1 ki lo

6,60

Gekruid gehakt 1 ki lo

Half-om-half

Losse worst

1 ki lo

1 ki lo

6,10

5,70 4,65

Kijk op onze website: www.vanvelzen.keurslager.nl Snel en gemakkelijk BBQ online bestellen!

Keurslagerij VAN VELZEN Dorpsstraat 84 4413 CE Krabbendijke tel. 0113-501548 www.vanvelzen.keurslager.nl

*Buff


6

Advertentieblad Reimerswaal

21 augustus 2019 - nr. 3213

Als het leven niet meer leefbaar is Woorden en kleuren vervagen Heb je er vrede mee als daar het einde is En blijven de mooie herinneringen die het verdriet helpen dragen Uw medeleven na het overlijden van mijn dierbare man, onze vader en opa

Giel Saaman heeft ons heel goed gedaan. Wij zeggen u hiervoor hartelijk dank.

Coolhofflaan 4 Rouwcentrum “Waardig” 4414 BK, Waarde Koninginneweg 2 0113-50 41 99 4414 AM Waarde 06-50 88 40 62 www.mariva-uitvaart.nl

J. Saaman-Ruissen Kinderen en kleinkinderen

WEEKMENU

Yerseke, augustus 2019

begrafenisverzorging

In iedere traan van verdriet glinstert een mooie herinnering

Kathy Weeland-den Haan Zoveel mensen aanwezig op de uitvaart, zoveel lieve woorden op een kaart. Zoveel tranen in de ogen, Kathy heeft vele levens bewogen. Voor ons is het onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken, het is hartverwarmend, dank jullie wel. Leo Weeland Kinderen en kleinkinderen Yerseke, augustus 2019

Krabbendijke

Tel. 0166 - 69 74 38

begrafenisverzorgingdorst.nl Vrijblijvende informatie en wilsbeschikking (geen crematies)

VOOR EEN RESPECT- EN STIJLVOLLE BEGELEIDING

UITVAART ZORG Peter Butler Telefoon 0113 340 381 | Benonistraat 3 | 4421 DN Kapelle www.peterbutler.nl | pabutler@zeelandnet.nl Rouwcentrum: Maalstede 1a Kapelle

persoonlijke

Voor een uitvaart begeleiding Het adres voor een

Rvh@zeelandnet.nl www.reimerswaalverzekeringen.nl

23 augustus t/m 29 augustus Gerookte zalm rouleau of gegrilde kipcocktail met avocado • Kalfsentrecote met fenegrieksaus of Koolvis met mosterd roomsaus • Perentaartje met karamelsaus en walnotenijs

ERING

ZONW

INNEN B R O VO ITEN EN BU

IKEN ROLLU OOR OOK V OUD RH ONDE

€ 21,50

Donderdag onbeperkt spareribs eten voor slechts €17,95

‘t Scheld 22, Wemeldinge, 0113-620606

www.cascowemeldinge.nl

DORPSSTRAAT 46A KRABBENDIJKE 0113-502188

Respectvol afscheid. Voor levering en vakkundige montage van:

Omdat u thuis het comfort wilt TEL. 0113 34 11 00

OOK VOOR AL UW VERZEKERINGEN!

ervaren in de modernste duurzame techniek

Meer info over airconditioning? Neem een kijkje op: www.intec-kapelle.nl/diensten/airconditioning

Havenoordseweg 5a Waarde 0113 - 34 87 48

• • • •

Kunststof en aluminium kozijnen Alle soorten beglazing Rolluiken en zonweringen Dakkapellen en Velux dakvensters

ZORG IN DE REGIO Allévo, zorg- en dienstverlening Tel. 088-11 02 800, ook voor dringende hulpvragen 24 uur per dag en in het weekend. Buurtdiensten Voor alle hulp in en om het huis(houden). Tel. 06-51 43 77 86, e-mail: reimerswaal@buurtdiensten.nl Buurtzorg Krabbendijke, Rilland, Oostdijk, Waarde Verzorging en verpleging, 06-23 28 29 80, 24 uur per dag. Buurtzorg Yerseke team dorp 06-13 24 88 86. Buurtzorg Yerseke team Moerplein 06-82 13 34 00. Buurtzorg Kruiningen en Hansweert 06-12 54 66 52.

Opheffingsuitverkoop Dreef 4 Yerseke

Drie laatste dagen

donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus.

Alles voor de helft van de prijs!!!

Maaltijd Thuis Inlichtingen of aanmelden via Cliënten Service Bureau van zorggroep Ter Weel: 0900-22 44 88 0 (lokaal tarief). RST zorgverleners (Reformatorische zorg) 7 dagen per week, 24 uur bereikbaar voor verpleging en verzorging. Tel. 0113-74 50 94. De Luisterlijn Altijd tijd voor een gesprek 0900-0767. Vertrouwelijk, anoniem, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 5 cent per minuut. Vrijwilligershulp Krabbendijke Handje Extra Voor als u even een handje extra kunt gebruiken bij bijvoorbeeld het boodschappen doen, mantelzorgondersteuning, huishoudelijk werk, begeleiding en vervoer bij bezoek huisarts of ziekenhuis. 06-20 12 70 15 handjeextrakrabbendijke@gmail.com

week. Tel. 0113-50 38 42. www.verloskundigenreimerswaal.nl Verloskundigen Zuidwesthoek Spreekuren in Rilland, Hoogerheide en het MoederKindcentrum in ‘het Bravis’ te Bergen op Zoom, 24/7 bereikbaar op 06-46 61 65 55, www.verloskundigenzuidwesthoek.nl, verloskundigenzuidwesthoek@outlook.com Vrijwilligershulp Klusteam Rilland Wij ondersteunen bij het verbeteren van de leefomstandigheden van iedere volwassene ongeacht leeftijd, ziekte, handicap, of anderszins bijvoorbeeld bij klusjes maar ook indien u behoefte heeft aan dagelijks telefonische con-trole hoe het met u gaat. 06-51 36 46 28 Diabeteslijn: 033-46 30 566, info@dvn.nl Adviesbureau Veilig Langer Thuis Wonen (VLT) De wegwijzer voor ouderen en mantelzorgers! Voor kosteloos, vrijblijvend, onafhankelijk advies, op het gebied van praktische zaken, zorginhoudelijke zaken, wet en regelgeving en voor het bieden van een luisterend oor zijn we bereikbaar op: tel. 06-49329487, e-mail: info@adviesbureau-vlt.nl.

WEEKENDDIENSTEN Avond- en weekenddiensten huisartsen Voor medische spoed belt u buiten kantooruren (18.00-08.00 uur ’s morgens) de Huisartsenpost, telefoon 0900-1785. De huisartsenpost is gevestigd op het terrein van het Admiraal de Ruyterziekenhuis. Weekenddienst tandartsen Spreekuur vanaf 10.00 uur. Bellen voor een afspraak: tel. 06-22 34 72 09.

Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-18.00 uur 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl

Weekendservice kunstgebittenreparatie R. Rodenburg, Grote Kade 30, Goes, na telefonische afspraak.

Verloskundigen Reimerswaal Bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen in de

Landbouwhuisdieren: 0113-34 24 86

Weekenddiensten dierenartsen Gezelschapsdieren: Kliniek Dier & Arts en Dierenkliniek Goes; bellen voor een afspraak: tel. 0113-33 01 15.


s

as ifi V

e

s

!

7

21 augustus 2019 - nr. 3213

Hierbij wil ik iedereen 14" DELL i5 W10 € 199,– www.destoffenkantine.nl bedanken voor de vele 17" ACER W8.1 € 85,– We zijn weer kaartjes en troostende www.Compuservice open! woorden die ik mocht Zeeland.nl Op dinsdag-, donderdagontvangen na het overNieuw & gebruikt. en vrijdagmorgen lijden van mijn lieve man Alle reparaties! van 9 tot half 12 Kees. Het heeft mij en en donderdagavond de kinderen veel goed Gerritsen van der Hoop Bel/app 06-17 68 29 54 van 7 tot 9. gedaan. Bedankt! of 06-15 35 88 68 Deze week ook op zaterIna Klap dagmorgen van 10 tot 12. Krabbendijke Er is heel veel nieuwe Voor de kaarten en het wintercollectie medeleven na het overbinnengekomen lijden van ons lieve achin de vakantie!! aan alle merken cv-ketels! vervangen? terkleindochtertje JAYLIE, Welkom! zeggen wij afspraak u hartelijk Bel of mail ons voor een Bel voor een vrijblijvende aanbieding! naar Het 0113heeft - 551384. Zuidweg 21 - Krabbendijke dank. ons goed Of online: gedaan. Huren is ook mogelijk Of jaarlijks onderhoud vanaf € 28,99 p/maand www.destoffenkantine.nl en Addy met eenJohan voordelig incl. onderhoud, onderhoudscontract? Bliek-v.d. Wege storingen en garantie. Al vanaf € 6,50 p/maand! Krabbendijke 0113 - 551384 Zie ook onze website: info@hkmn.nl hkmn.nl/onderhoud Hoewel de zorgen blijven WhatsApp: 06-86881088 willen we, na de Heere, eenieder die heeft meeGezellig en echt vuur geleefd tijdens het ziek 30% goedkoper dan gas Afstandsbediening + wifi zijn (chemo en bestraOptie: aansluiten op CV lingen) en ons 40-jarig of vloerverwarming huwelijk januari jl. hartelijk bedanken voor de sidie € 500 sub Minimaal vele vele kaarten, bloeActie: nu met men, fruit, bezoek, aanVerkoop, reparatie geboden hulp en gebed. en onderhoud Ook namens de kinderen ENplus A1 blanke pellets! van WITGOED en nogmaals hartelijk dank. INBOUWAPPARATUUR Het heeft ons erg goed gedaan. STORING MELDEN? Adrie en Ina Oostdijk Bel 06 - 53 59 81 10 Waarde

Onderhoud

Cv-ketel

Pelletkachels

100 KG gratis

Wat een verrassing, zo veel kaarten, felicitaties en attenties bij ons 30-jarig huwelijk. Bedankt iedereen! Johan & Ankie van den Dorpel Yerseke Wegens omstandigheden te koop: NIEUW FIETSENREK ook voor fietsen met middenmotor. Tel. 0113 - 50 31 44 Te huur: GARAGEBOX aan het Kerseplein in Krabbendijke vanaf 1 oktober 2019. Voor inlichtingen: 06 - 55 50 84 36. Gevraagd: KLEINE BEDRIJFSRUIMTE OF GARAGE Liefst in Rilland. Tel. 06 - 42 66 71 70 / 0113 - 75 06 71 Te koop: COMPLEET LEDIKANT z.g.a.n. 1.60x2 meter zonder matras Tel. 0113 - 38 40 80 Vanaf woensdag 21 augustus:

50% KORTING

op de laatste stuks babykinder- en dameskleding. En 10% KORTING op de basiscollectie. Uw baby- en kinderkledingspeciaalzaak: Le BB Zandweg 3b 4416 NA Kruiningen 0113-320590 www.le-bb.nl

ZOEK EN WIN

Deze week i.v.m. ruimtegebrek geen zoek en win.

Volgende week hopen we weer een nieuwe zoek en win te plaatsen. We hopen op uw begrip.

Gezocht:

EEN ZELFSTANDIG IEMAND (16+)

die een centje bij wil verdienen in de weekenden en schoolvakanties en een paar uurtjes op een dag (‘s morgens ongeveer 1,5 uur en einde van de middag ongeveer 1 uur) kan helpen met

STALWERKZAAMHEDEN. Denk hierbij aan: •️ stallen uitmesten/vegen •️ weides/paddocks uitmesten •️ paarden buiten- en binnenzetten en evt. bijkomende werkzaamheden. Locatie: Kruiningen. Voor vragen en interesse kunt u bellen naar: 06-22966664.

VERKOCHT € 4.250,– € 4.250,– € 8.950,– € 8.250,– € 2.450,– € 12.950,– € 6.950,– € 7.950,– € 8.950,– VERKOCHT € 16.450,– € 1.450,– VERKOCHT € 4.995,– VERKOCHT € 2.650,– € 2.250,– VERKOCHT VERKOCHT € 14.950,– € 2.750,– € 3.450,– VERKOCHT € 4.500,– € 18.950,– € 1.950,– € 1.250,– VERKOCHT VERKOCHT € 3.750,– € 1.450,– € 9.995,– € 4.750,–

Stationcars/MPV/SUV+7-pers.: Ford B-max 1.0 Eco Titanium 102.800 km Ford Focus C-max 1.8-16V Trend 247.391 km Nissan Qashqai 1.6 Con. edition 112.096 km Renault Captur 0.9 TCE Dynamique 85.685 km

’13 ’04 ’10 ’16

€ 9.750,– VERKOCHT € 11.995,– € 16.750,–

Diesels: Audi Q7 Quattro 3.0 TDi BMW 118D businessline BMW 318D Touring High. exe. Peugeot 308 1.6 Hdi XS

’16 ’08 ’09 ’08

€ 58.500,– VERKOCHT € 7.450,– VERKOCHT

Onderhoud

Zoete clementines

12 stuks

Reine Victoria pruimen 2 kilo IJsbergsla per krop

3.00 3.95 1.00

Ook voor een ruim assortiment biologische groenten & fruit Wij staan op de vrijdagmarkt te Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur

Cv-ketel

P R O J E C T

S E R V I C E

Z U I D W E S T B .V.

L A M I N A AT

P R O J E C T

S E R V I C E

Yerseke, tel: 085 - 7603700 jdek@projectservicezuidwest.nl www.projectservicezuidwest.nl

KIJK OP WWW.HVZOPSLAG.NL OF BEL 0113-20 22 24

Kip grillworst ‘De lekkerste’

Van Leeuwenhoeklaan 27, Kruiningen.

100 KG gratis

BOVAG PECHHULP - ZOMER-/WINTERBANDENOPSLAG AIRCOSERVICE - HAAL- EN BRENGSERVICE - LEENAUTO’S

’10 ’04 ’12 ’10 ’14 ’06 ’15 ’14 ’08 ’12 ’00 ’16 ’01 ’04 ’11 ’11 ’07 ’03 ’05 ’07 ’18 ’04 ’05 ’08 ’09 ’15 ’00 ’00 ’09 ’09 ’01 ’00 ’12 ’04

Winnaar: Rosanne Jansen,

Gezellig en echt vuur 30% goedkoper dan gas + wifi ZorggroepAfstandsbediening Ter Weel Optie: aansluiten op CV of vloerverwarming heeft vrijwilligers nodig! Helpt u ons met het rondbrengen van maaltijden subsidie 500 per aal €dag in Yerseke? Bent u minimaal week Miniméén beschikbaar van 11.00-12.30 uur ennuheeft Actie: met u een auto (km vergoeding)? Neem dan contact op met E. Buringh via 0113-572311EN ofplus buringh@zeelandnet.nl A1 blanke pellets!

Industrieweg 1 | 4401 LA Yerseke | Tel. (0113) 57 16 99

Alfa Giulietta 1.4T distinctive 132.562 km Audi A3 2.0 Fsi Ambition 206.251 km Citroën C1 1.0 RV Séduction 105.180 km Citroën DS 3 Sport Chic 107.386 km Fiat 500 1.0 Pop 62.767 km Fiat Stilo 1.6-16V Dynamic 198.408 km Ford Fiësta 1.0 EcoBoost Titanium 47.873 km Ford Ka 1.2-16V Style 46.281 km Honda Civic 1.8 type S Advantage 138.940 km Kia Rio 1.2 pluspack 112.990 km Mercedes E200 elegance 225.464 km Opel Astra 1.0 Edition 87.166 km Opel Corsa 1.4-16V Elegance Opel Meriva 1.6 Cosmo 123.939 km Peugeot 107 1.0-12V XS 79.879 km ERKEND DEALER Peugeot 107 1.0-12V XS 136.298 km aan alle merken cv-ketels! 198.050 km vervangen? Peugeot 107 1.0-12V XR 211.809 km Bel of mail ons voor een Peugeot 307 1.6-16V XSi BelERKEND voor een afspraak INSTALLATIEBEDRIJF 183.976 km vrijblijvende aanbieding! Peugeot 307 1.6-16 XS naar 0113 - 551384. Renault Megane 1.4-16V B-line 212.398 km CV, GAS, WATER EN ELEKTRA Huren is ook mogelijk Seat Ibiza 1.0 Reference 18.800 km Of jaarlijks onderhoud EN SERVICE ONDERHOUD vanaf € 28,99 p/maand Seat Leon 1.6-16V stella 218.662 km met een voordelig incl. onderhoud, Suzuki Swift 1.3 GA 112.400 km BEVEILIGINGSINSTALLATIE onderhoudscontract? storingen en garantie. Toyota Aygo 1.0-12V Al vanaf € 6,50 p/maand! 234.424 km KOELINSTALLATIES Toyota Aygo 1.0-12V Acces 113.574 km 0113 - 551384 Zie ook onze website: VW Beetle cabrio 1.4 Tsi Sport 54.029 km WARMTEPOMPEN info@hkmn.nl hkmn.nl/onderhoud VW Beetle 1.6 253.203 km WhatsApp: 06-86881088 PELLETKACHELS EN BIOMASSAKETELS VW Golf Cabriolet 1.8 Highline 70.028 km VW Golf 1.4 TSi comfortline 123.670 km VW Golf 1.6 trendline 116.406 km Oostpolderweg 16 | 4413 NN Krabbendijke | Tel. 0113 50 18 51 VW Golf 2.8 V6 4-motion 263.602 km info@versteegtechniek.nl | www.versteegtechniek.nl VW Passat 1.8-5V Turbo 334.170 km VW Polo 1.2-12V 66.713 km VW Polo 1.4-16V Cross fun 153.097 km

De oplossing van week 33 was: pag. 12 Kijk op Drank.

Pelletkachels

Advertentieblad Reimerswaal

100 gram, nu

Onderhoud

aan alle merken cv-ketels!

Bel voor een afspraak naar 0113 - 551384. Of jaarlijks onderhoud met een voordelig onderhoudscontract? Al vanaf € 6,50 p/maand! Zie ook onze website: hkmn.nl/onderhoud

€ 0.99 ------------------Cv-ketel

vervangen? Verse Bel of mail ons voor een vrijblijvende aanbieding! kipfilet Huren is ook mogelijk Supermals! vanaf € 28,99 p/maand incl.gram, onderhoud, 500 nu storingen en garantie.

€ 3.89

0113 - 551384 info@hkmn.nl WhatsApp: 06-86881088

124.022 km 158.390 km 218.296 km 183.839 km

Bestelauto’s (ex. BTW): Mercedes Citan 108 Bleu-eff. 88.083 km Mercedes Sprinter L2 + H2 316 2.2 Cdi 366HD 105.080 km Nissan Kubistar 1.5 Dci tekna 230.656 km Opel Vivaro 2.0 L1H1 147.316 km VW Caddy 1.6 TDi 159.000 km Camper: Fiat Knaus Alkoof R8

’13 € 8.650,– ’11 ’08 ’10 ’12

€ 19.500,– VERKOCHT € 6.950,– € 9.250,–

210.805 km ’06 VERKOCHT

Komt binnen wegens inruil: Div. auto’s

Nog enkele plaatsen vrij om uw caravan, camper of boot overdekt te stallen Autoverhuur: Personenwagens - Bestelauto’s - 9-persoonsbussen Openingstijden maandag t/m vrijdag: 7.30 t/m 18.00 uur, za. 8.00 t/m 12.00 uur ’s avonds op afspraak

www.autobedrijfdekramer. nl mail: info@autobedrijfdekramer. nl

Fabiusstraat 100, 3248 AK Melissant Tel. 0187 - 60 36 30 - e-mail: cndonselaar@kliksafe.nl www.cordekaasboer.nl

100% fijn volkoren 3 voor

4,00

Roomboter suikerbrood

2,75

Grote witte/bruine puntjes à 8 stuks 1,00 Geldig op de vrijdagmarkt in Yerseke van 8.00 tot 12.00 uur.

Excellent extra belegen heerlijk romig en pittig kilo

7,95

Blikboterhamworst 100 gram

0,49

Verse scharreleieren 10 stuks

0,99


8

Advertentieblad Reimerswaal

21 augustus 2019 - nr. 3213

Douglas Terrasoverkapping Optimaal genieten van tuin en terras Veel standaard afmetingen

Goedkoopste in de regio

Maatwerk mogelijk

Gratis inmeten

Eenvoudig zelf te monteren

Geen bezorgkosten

Polycarbonaat of glazen dak

Montage door heel Zeeland

Diverse gootsystemen

150 m2 showroom te Kapelle

Onze nieuwe collectie kinderschoenen is weer volop binnen van de bekende merken: Shoesme - Kipling - Munich - Giga - Hip - Develab

Kom gezellig kijken en passen... Wij meten jouw voeten op! Bezoek ook onze webshop:

onlinemerkschoenen.nl Dorpsstraat 100 - Krabbendijke - Tel. 0113 - 50 15 89

Kijk voor alle prijzen en productinformatie op onze website

Volg ons ook online:

@Smit_Schoenmode -

Ook voor uw steunzolen!

SmitSchoenmode

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws, acties en trends… vind ons leuk op facebook!

www.schrijversierbestrating.nl | info@schrijvensierbestrating.nl tel. 06 51 74 51 45

TOT 45 KM/H MET EEN AM-RIJBEWIJS OOK OP DE 80 KILOMETER-WEGEN.

S ET TI ! M RA UD G NÚAR HO R JA E 1 ND O

Nieuw in Kruiningen: de brommobiel OOK PRIVATE LEASE EEN NIEUWE BROMMOBIEL VOOR EEN VAST BEDRAG PER MAAND

H O G E EN G EM A KK EL IJ KE IN STA P!

S P O RT IE F E N LU X E!

A-energielabel

Ligier

JS50 L Sport Ultimate Vanaf

€ 17.185

Rijk uitgerust met o.a.: • Airconditioning • Pack Carbon • Bekleding Sport • Pioneer multimediasysteem met 420W speakers • Speciale 16 inch lichtmetalen velgen • Sport stuur • Unieke kleuren (asphalt grijs en reef blauw)

Microcar

M.Go Dynamic+ Vanaf

€ 11.990

Rijk uitgerust met o.a.: • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening • Elektrisch bedienbare ramen • 2 zonnekleppen • Extra geluidsisolatie • Hoge instap en grote laadruimte • Verstelbare bestuurders- en passagiersstoel

Autobedrijf Kole is nu officieel dealer van Ligier en Microcar. Daarom doen wij u een jaar onderhoud cadeau bij aankoop van een nieuwe brommobiel. Natuurlijk onderhouden wij ook graag uw huidige brommobiel of auto. U bent van harte welkom!

Autobedrijf Kole

Burgemeester Elenbaasstraat 18, 4416 AP Kruiningen, tel. (0113) 381 387 www.autokole.nl Openingsactie (1 jr gratis onderhoud) is geldig t/m 31-08-19. Elke nieuwe Microcar/Ligier biedt u 2 jaar garantie en assistance. Prijzen incl. 21% btw en afleveringskosten (€ 495,-), bestaande uit een afleveringsinspectie, poetsen, 45km-sticker en kosten voor kenteken. Prijs/zet/typefouten voorbehouden. © 06-19


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.