Adventnyt 2020-02-april

Page 1

Syvende Dags Adventistkirkens medlemsblad · nr. 2 · april 2020

Når Gud kalder... ... til at gå i HJÆLPEAKTION ... til arbejde med SUNDHED OG FORKYNDELSE Foto: iStockphoto.com

... til MISSION FOR ASIEN


Adventnyt nr. 2 april 2020

Syvende Dags Adventistkirken Concordiavej 16 C 2850 Nærum

Afdelinger Mads Kivikoski, tlf. 5136 0405 (Spejder)

Tlf. 4558 7777 info@adventist.dk adventist.dk

Anne-May Müller, tlf. 4558 7789 (Familie, Børn)

INDHOLD

Bjørn Espen Holtse, tlf. 2986 6829 (Teen)

03 Leder

Bank: 0890 0001069302 MobilePay: 45 084 Åbningstider: Man-tors kl. 10-16 Formand Thomas Müller, tlf. 4558 7771 (Mission, Strategi) Næstformand Marianne Dyrud, tlf. 4558 7772 (Ungdom) Økonomichef Kristinn Odinsson, tlf. 4558 7773 (Kristen forvaltning, Dansk Bogforlag)

Bjørn Ottesen, tlf. 9117 7692 (Prædikanter)

04 Brev fra Adventistkirkens ledelse

Henrik Jørgensen, tlf. 5060 7615 (Strategiopfølgning, K-skolen, Sabbatsskole, Skole)

08 Unionens sider

Jan-Gunnar Wold, tlf. 4092 1032 (Medie & Kommunikation) Lisbeth Nielsen, 5126 0224 (Women’s Ministries)

05 Landet på kryds og tværs 10 Nyt fra ADRA 12 Ung og sundhedsmissionær 14 Ung og åben for Guds forespørgsel 16 Hagar – at se og blive set

Lasse Bech, tlf. 2152 6789 (Religionsfrihed)

18 Rebekka – troens mor

Milan Pavlovic, 2442 2275 (AHA)

22 Bibelen 2020

20 Reportage fra HappyHand Ikast 24 Seniorernes sider Hvorfor?

Institutioner og foreninger med tilknytning til Adventistkirken Dansk Bogforlag Tlf. 4558 7792 Concordiavej 16 2850 Nærum danskbogforlag.dk Foreningen for Danske Adventistseniorer Formand: Lehnart Falk, tlf. 2829 3044 falklehnart@outlook.dk HappyHand Adventistkirkens genbrug Bestyrelsesformand: Lise Westing lise.westing@gmail.com HASDA Vejlefjordskolen · 8721 Daugård hasda.dk · hasda@adventist.dk Arkivleder: Preben Jalving, 2386 6514

Korrespondanceskolen Tlf. 4558 7770 Concordiavej 16 2850 Nærum kskolen.dk · info@kskolen.dk Bank: 0890 0001069965

Hvorfor skal jeg være medlem? Seniorstævne, Seniorforeningens regnskab, Indkaldelse til generalforsamling 28 Vejlefjordskolen 30 Arrangementer og annoncer

Plejecenter Solbakken Tlf. 8911 1300 Frederiksborg Allé 23 8920 Randers NV solbakken.randers.dk Leder: Claus Mester Christensen

32 SABUS

Plejecenter Søndervang Tlf. 5676 1600 Rådhusvej 1 · 4640 Faxe sondervang.dk sondervang@sondervang.dk Leder: Niclas Fuglø

36 Mindeord

Sommerens lejre Mød os på de sociale medier Reportage fra parweekend 38 Lykønskninger 39 Kollekt og kalender 40 Bagsideklummen

Vejlefjordskolen Tlf. 7589 5202 8721 Daugård vejlefjordskolen.dk info@vejlefjordskolen.dk Rektor: Kay Flinker, tlf. 7641 3132

TIENDE: Har du spørgsmål angående fradragsmuligheder, kontakt Lise Rechter, 4558 7794. TESTAMENTE: Det vigtigt, at man i tide tager beslutning omkring sine økonomiske og arvemæssige forhold. Et dødsfald kan få stor betydning for de efterladte. Er der ingen lovmæssige arvinger og ikke oprettet noget testamente, går arven til staten. Kontakt Kristinn Odinsson, 4558 7773, hvis du overvejer eller ønsker hjælp til at oprette et testamente, hvor du tilgodeser Adventistkirken.

Foto: iStockphoto.com

Himmerlandsgården Tlf. 9858 1121 Als Oddevej 71 Helberskov · 9560 Hadsund himmerlandsgaarden.dk

ADRA Danmark Tlf. 4558 7700 Concordiavej 16 2850 Nærum adra.dk · info@adra.dk Generalsekretær: Jens Vesterager, tlf. 4558 7702

Om at blive ældre og bedre

Forsidefoto: Når man bor i den fl ydende landsby Chong Kneas i Cambodia, må man sejle på floden for at komme fra hus til hus. Frontline Messenger når ud med litteratur til områder som disse. Læs Emma Jalvings artikel på side 14.


[03]

Når Gud kalder… TEKST: Holger Daugaard Redaktør for Adventnyt

BIBELEN ER FULD af historier om menne-

sker, der oplevede Guds kald. Nogle sagde straks ja til Gud, når han kaldte. Samuel var bare en lille dreng, da han hørte Guds stemme, men da han først blev klar over, hvem der kaldte på ham, tøvede han ikke med svaret: ”Tal, Herre, din tjener hører!“ Andre skulle Gud arbejde med i kortere eller længere tid, før de svarede på hans kald. Den mægtige kong Nebukadnesar er et godt eksempel. Utroligt så meget han skulle igennem, før han endelig kom til erkendelse af Guds storhed og kald til tilbedelse. I Bibelen kan vi læse, at Guds kald kommer til alle grupper af mennesker: børn, unge, voksne og ældre. Mænd og kvinder. Rige og mægtige og fattige og ubetydelige. Og

Adventnyt Redaktør Holger Daugaard, 2532 6053 adventnyt@adventist.dk Grafi sk opsætning Bente Skov Schledermann Tryk PR Off set, Fredericia

når de svarer positivt, bruger Gud dem på mange forskellige måder. I dette nummer af Adventnyt sætter vi fokus på to bibelske kvinder, der på hver sin måde gjorde en forskel i Guds plan: Hagar og Rebekka.

Men det var ikke bare på Bibelens tid, at Gud kaldte på mennesker. Det sker også i dag. I dette nummer af Adventnyt fortæller flere forskellige adventister om, hvordan de har oplevet en tilskyndelse fra Gud om at gøre noget særligt for ham. Det er inspirerende at læse om, og jeg er sikker på, at de fleste læsere har oplevet noget lignende i så vel større som mindre sager. Det er jo netop ikke størrelsen på Guds kald, det kommer an på, men villigheden til at sige ja:

Kan du ej stå og sty re mængdens forvirrede fjed, bøj dig og rejs de faldne, som trædes i trængslen ned! Kan du ej løfte slægten og vække dens sløvende ånd, køl en feberhed pande og støt en svigtende hånd! Kan du ej nå de fjerne, tal til din broder og ven, og drag din nabo med dig på salighedsvejen hen! Glemmes du så af verden – hver hånd, du rakte ud, og hvert dit ord for Jesus skal huskes af din Gud. Ukendt forfatter

Syvende Dags Adventistkirkens medlemsblad Oplag: 2.000 stk. Læs Adventnyt online: adventist.dk/faelles/ressourcer/ adventnyt Adventnyt på lyd (CD) Kontakt Margit Wærn, 4558 7752 margit.waern@adventist.dk

Adresseændringer: Meldes til Unionskontoret info@adventist.dk Abonnementspriser (medlemmer): Danmark, Grønland og Færøerne: Gratis Øvrige udland: Kr. 300,-

Kommende Adventnyt: Nr. 3, juni, udkommer uge 24 Deadline for materiale: 20. april Nr. 4, august, udkommer uge 33 Deadline for materiale: 6. juli

LEDER · Adventnyt nr. 2 april 2020

Det er fantastisk at opleve Guds kald – at have en dyb overbevisning om, at det, man arbejder med, har Gud bedt en om at gøre.


[04]

Pandemi COVID-19

Kære syvendedags adventister i Danmark Vi lever i en tid, hvor beslutninger bliver taget hurtigt i en alvorlig tid. Det er nyt territorium for os alle sammen. Det offentlige har truffet meget vidtgående beslutninger for at beskytte os som borgere. Disse foranstaltninger er truffet for din og min sikkerhed. Ledelsen har sammen med Unionsbestyrelsen besluttet at aflyse årsmødet og udsætte generalforsamlingen, som var annonceret til 20.-24. maj. §5.1 i vores vedtægter siger: ”Trossamfundet afholder ordinær generalforsamling hvert fjerde år på sådan tid og sted, som bestyrelsen måtte bestemme“, men vedtægterne tager ikke højde for, at en generalforsamling kan tvinges til at blive udskudt. Ledelsen arbejder på forskellige modeller, som vi undersøger og melder ud, så snart vi får større overblik over virus-situationen. Det er stadig for tidligt at sige noget om, hvornår generalforsamlingen i Danmark så bliver, men den nye dato vil blive annonceret, så snart den foreligger, og vil blive indkaldt med det sædvanlige varsel på mindst tre uger. Det er først og fremmest af sikkerhedshensyn over for hinanden, at vi aflyser årsmødet og udsætter generalforsamlingen. Generalkonferensen har besluttet at udsætte GC Session i USA i 10 måneder til maj 2021. Vedtægterne i Generalkonferensen giver mulighed for at udsætte en generalforsamling i op til to år, hvis omstændighederne tilsiger det. Ledelsen i GC foreslog til GC bestyrelsen, at man i 2021 afholdt en mindre udgave på færre dage for at spare på udgifter. Dette bliver i maj 2021 i Indianapolis.

Adventnyt nr. 2 april 2020

Vi er alle kede af situationen, og ingen af os havde ønsket at udsætte generalforsamlingen her i Danmark. Det giver os alle ekstra arbejde og udfordringer, men sammen kommer vi igennem det og finder løsninger. Gud står ved vores side og er med os igennem disse svære tider. Lad os bringe hinanden frem for Gud i forbøn og støtte hinanden. Befolkningen rykker tættere sammen, og det gør vi også. Villigheden til at hjælpe er stor, og lad os være dem, der går foran og sætter det gode eksempel, så vi hjælper og passer på hinanden. Tak for din forståelse og støtte. Thomas Müller, Marianne Dyrud og Kristinn Odinsson


Tekst: Benjamin Lundqvist / Foto: Mikael Lundqvist

MUSIKKEN KAN RAMME os på en måde, helt ind i kroppen,

som intet andet. Helt særligt var det den 1. februar, da nogle af de smukkeste toner fra komponister som Schubert, Chopin og Debussy fyldte Silkeborg Adventistkirke. Kirkesalen var fyldt. Der var ikke én tom stol. Og bag tangenterne sad Kristian Marius Andersen. Til dagligt akkompagnerer Kristian Herning Kirkes Drengekor på både flygel og orgel – og dette er ikke uden grund. Han har nemlig fået et ganske særligt talent, og sammen med mange timers øvning giver han musikkens sværeste stykker et følelsesmæssigt og raffineret udtryk. I sin opvækst følte Kristian sig ikke som de andre børn, hvilket senere skulle vise sig at skyldes Aspergers. I dag kan vi kun være taknemmelige for, at han har fundet sit rette element, som man også kan se i dokumentarfi lmen ”Tangentspilleren“.

Tak til alle der mødte op og besøgte vores kirke eller fulgte med på vores live-streaming af koncerten – som kan genses på Silkeborg Adventistkirkes YouTube-kanal.

Nytårsfest i Aarhus Adventistkirke Tekst og foto: Jette Harlund

DAGEN DERPÅ ER skøn, når festen aftenen forinden var fan-

tastisk og følelsen af fællesskabet stor. Med inspiration fra temadag om ”Fællesskab“ holdt af Anne-May Müller og med vores nye, initiativrige præst, Thomas Rasmussen, besluttede vi at genoptage en gammel tradition, der var gået lidt i glemmebogen – nemlig nytårsfesten. Festen blev holdt den 22. februar under devisen: bedre sent end aldrig. 51 glade mennesker mødte talstærkt op. Vi begyndte med velkomstdrink, nytårshilsen og champagnegalop, og herefter gik det slag i slag med spisning, kendte nytårslege, godteposer til børnene, sjov og megen latter. Festen sluttede med, at vi alle var samlet om oplæsning af et eventy r digtet over aftenens forløb og godt krydret af publikums meget inspirerende tillægsord. Jeg tror, der var enighed om, at det var en god fest, og at det skal være en traditi-

on fremover, at vi holder nytårsfest i Aarhus Adventistkirke. Jeg glæder mig allerede til næste års nytårsfest.

Adventnyt nr. 2 april 2020

”Tangentspilleren“ i Silkeborg

[05]

Landet på kryds & tværs


[06]

Landet på kryds & tværs

Adventnyt nr. 2 april 2020

En international sabbat Tekst og foto: Alex Galindo

AARHUS ER EN by, der er vært for men-

nesker fra hele verden: bulgarere, rumænere, brasilianere, japanere, ukrainere og mange flere, der ofte kommer for at studere eller arbejde på universitetet. Derfor besluttede Adventistkirken i Aarhus at have en international sabbat, hvor gudstjenesten blev afholdt på engelsk efter den almindelige danske gudstjenesteform, så både udlændinge og danskere kunne føle sig hjemme under tilbedelsen og fællesskabet. Denne begivenhed fandt sted sabbatten den 8. februar. Sabbatsskolen, gudstjenesten, børnenes historie

og prædikenen foregik altsammen på engelsk, og selvom der blev tilbudt oversættelse, var det ikke nødvendigt. Skriftlæsningen blev foretaget på de forskellige sprog, der var repræsenteret. Ved den sædvanlige potluck havde medlemmerne medbragt retter fra hver sit hjemland. Om eftermiddagen fulgte et ungdomsprogram, hvor vi havde tid til at synge, snakke, lære hinanden bedre at kende, diskutere og spille. Vi havde en dejlig sabbat sammen. Vi håber, at det-

te kan ske oftere, og at vi med sådanne sammenkomster kan udvide grænserne for venskab og gøre kirken til et stadig mere favnende sted for besøgende og medlemmer.

IMPACT weekend Odense Tekst: Freja Struksnes / Foto: Kasper Struksnes

DEN 21.-23. FEBRUAR var der IMPACT

inspirationsweekend i Odense Adventistkirke. I løbet af weekenden var vi samlet omkring 40 mennesker, hovedsageligt unge, men dog folk i alle aldre, som kom fra mange forskellige dele af landet. Weekendens taler var Adam Hazel fra England, der nu bor i Norge, som med stor entusiasme tog os igennem fire spændende og inspirerende møder om Guds karakter. Adam delte

på en simpel, men dyb måde, hvordan vores behov rører Guds hjerte, og hvad det egentlig vil sige, at Gud er trofast og barmhjertig. Lørdag eftermiddag var mange deltagere ude og lave nogle missionsaktiviteter. Nogle gik fra dør til dør og tilbød folk bogen Den Store

Strid, og andre sang åndelige sange i et kor på gågaden. Gud velsignede eftermiddagen meget, bl.a. med tørvejr lige præcis de timer, vi var ude og synge på gågaden, hvor det ellers havde regnet voldsomt resten af dagen. Mange af dem, der gik fra dør til dør, havde fine snakke med dem, de ringede på hos, og der var mange, der ønskede en bog. Derudover bød weekenden på masser af hyggeligt samvær: der blev sunget, snakket, spillet brætspil og knyttet mange nye venskaber.


Relevante og interessante aktiviteter i Nyborg

[07]

Landet pĂĽ kryds & tvĂŚrs

RDI KEND DIN VÆ Nielsen Foredrag med Line VÆRDI SÆTTER DU DIN

HĂ˜JT NOK?

ret, er du vĂŚrd? Hvor mange køer – ville du sĂĽ vĂŚre interesse ole, der var til salg Hvis du var en brudekj hvis den var for billig? pĂĽ din vĂŚrdi? dig, nĂĽr du tvivler Hvad sker der med vi har en uendelig zoomer ind pĂĽ, at sholder Line Nielsen gen. dagligda fra er Forfatter og foredrag og levende situation høj vĂŚrdi. Med billeder

INVITATION TILb

SUNDHEDSFOREDRAG

EGEN VÆRDI er har for at opnü elUSIKKERHED OM er den kamp vi som mennesk

Tekst: Line Nielsen

god nok‌ Hvorfor Line blev optaget af Kampen for at vÌre Erhvervsmanden som ler mÌrke vores vÌrdi‌ om man er god nok?‌ – kampen sü mange usikre pü, Bulimi og anoreksi – hvornür er nok nok? op‌ UsikkÌmper for succes at tage udfordringer Mangel pü mod til for at have styr pü‌ mange ansigter‌ vÌrdi – den har sü kerheden om egen

! " KEND DIN VÆRDI Foredrag L: " " " JDGH " " $GYHQWNLUNHQ 1\EUR

NYBORG ADVENTISTKIRKE – et sted, hvor der sker noget. Et

sted, hvor det er rart at vĂŚre. Et sted, hvor man har lyst til at komme. Det er det budskab, vi gerne vil plante blandt borgerne i Nyborg. Vi vil gerne bidrage til, at borgerne kan leve gode og glade liv. Det gør vi gennem sundhedsforedrag, koncerter og forskellige mødeserier. Af eksempler kan nĂŚvnes temaer som: â€?Vink farvel til diabetes type II“, â€?Gør det du brĂŚnder for“, â€?Kend dit vĂŚrd“ og â€?GlĂŚde i Herren er jeres styrke“. Intensiveringen i aktiviteter begyndte med menighedens vĂŚrtskab for Impact 2019. Sommerens besøg af en masse unge med LivsstilsExpo, foredrag m.m. har vi fuldt op med aktiviteter i efterĂĽret 2019. Herefter har vi planlagt 2020 og vĂŚret sĂĽ privilegerede at fĂĽ midler fra KEHAP. Det betyder, at vi kan arbejde med vores drøm om at vĂŚre kendt for noget relevant og attraktivt, fordi vi kan invitere borgerne systematisk til spĂŚndende oplĂŚg hele ĂĽret ved brug af yers til

! op, og bare " " DU HAR VÆRDI! os, hvis vi hver morgen vügnede .O hun 1\ERUJ

alle husstande i byen og annoncer i avisen og personlige invitationer til dem, som vi allerede kender.

at med Hvad ville der ske greb Line. Sü meget, med vÌrdifulde! Den tanke er en refleksionsbog mÌrkede, at vi var Elsket af Ham. Det Skrevet bare mütte skrive bogen fokuserer pü hvor stor vÌrdi vi har! som relevant for et stykke til hver dag, ser og refleksioner men med overvejel af sig selv. i en kristen kontekst, den bedste version at folde sig ud som enhver, der ønsker

" # ! Pris: Gratis for at Der vil vÌre mulighed af Ham købe bogen Elsket for kr pay) (kontant eller mobile

Foredragsholder

og forfatter Line

BN!HNBJM DPN

Nielsen: FMTLFUBGI

25.bmarts " ! ER DU BLEVET $ $ $ $ $

GLEMSOM? FOREBYGGELSE AF ALZHEIMERS

GRATIS ENTRE

29.bjan

FORHĂ˜JET BLODTRYK OG HJERTEKARSYG DOM b- KAN MAN BLIVE RASK? 26.bfeb

VINK FARVEL TIL DIABETES TYP E II

FOREDRAGSHOL

DERE:

HENRIK JENSE N LÆGE JOACHIM BROE LÆGE KATARINA BROE GAARD GAARD LÆGEb ALLE FOREDRAG AFHOLDES I ADVENTKIRKEN , NYBROGAD E 3, NYBORG KL 1

Vi tĂŚnker langsigtet – er i gang med noget, som aldrig stopper! Vi vil gerne gĂĽ i vores Herres fodspor – og møde mennesker, hvor de har behov! Og vi vil gerne give mere, end de beder om! Vi hĂĽber, at du bliver inspireret af at lĂŚse om det, vi brĂŚnder for. VĂŚr velkommen til at tage kontakt, hvis du gerne vil idĂŠudveksle. Vi hører ogsĂĽ gerne om noget, som I har gode erfaringer med eller eventuelt kan bidrage med. OgsĂĽ tak, om du vil bede for os. Vi takker selv Herren for alt det, som han har gang i – uden ham gør det ingen forskel, men vi er enormt taknemmelige for, at vi fĂĽr lov at vĂŚre med!

Madkursus i Aarhus Tekst og foto: Pernille Rasmussen

I AARHUS MENIGHED har vi efterhünden haft ere gode er-

mødt, og det har virkelig vĂŚret givende at se, hvordan Gud har velsignet arbejdet og sendt mennesker til os, hvor vi har kunnet dele noget af alt det gode, vi har som kirke. I vores tid er mange mennesker interesseret i sund kost og livsstil, og efter vores positive erfaring her i Aarhus kan vi kun opfordre til lignende missionsprojekter, som ogsĂĽ allerede foregĂĽr i ere danske menigheder.

Adventnyt nr. 2 april 2020

faringer med at holde madlavningskurser i et skolekøkken, beliggende ved siden af kirken. Faciliteterne giver mulighed for, at vi kan dele os op i smĂĽ grupper og lave forskellige plantebaserede opskrifter, som efterfølgende udgør et helt festmĂĽltid til stor begejstring for alle deltagere. Vi har oplevet, at arbejdet i mindre grupper giver anledning til mange gode snakke og til at knytte nye relationer og venskaber. Hver aften er der desuden et oplĂŚg, hvor der sĂŚttes fokus pĂĽ bĂĽde fysisk, mental og ĂĽndelig sundhed, herunder praktiske tanker om, hvilken forskel troen pĂĽ Gud kan gøre i ens liv. Efterfølgende har vi haft mulighed for at invitere deltagerne til arrangementer i kirken, hvor vi har mødt ere af dem igen. Vi har bedt meget for projektet og de mennesker, vi har


[08]

FORMANDEN SVARER PÅ MEDLEMMERS SPØRGSMÅL OM TIENDE

betale Skal man

for at være medlem af klubben?

DER GÅR MANGE år, inden tiende om-

I taknemmelighed over livet og

tales i Bibelen. Uden tvivl har Gud undervist Adam og Eva i gode forvaltningsprincipper og har hjulpet dem til at forstå deres plads i skaberværket, og

alle de ressourcer, Gud frit lader

hvordan de gennem deres liv kunne prise og ære Gud. Men der skal gå et par tusinde år, inden vi først hører om tiende i Bibelen. Uden at beskrive eller forklare noget skriver Moses blot, at Abraham gav præsten Melkisedek tiende, som om det var en helt naturlig vane.

Illu

s tr

at

io

Princippet bag tiende er, at alt tilhører Gud. Intet menneske kan påstå at have ejerskab over noget, men alt er til låns, stillet til rådighed af Skaberen.

i n:

St

oc

kp

hot

o.co m

os forvalte, bliver vi opfordret til at give en tiendedel tilbage til Gud. Tiendeprincippet kom ud af en landbrugskultur, hvor man bragte en tiendedel af sine afgrøder og dyr til præsterne i templet. Men standsede Moses israelitterne, inden de kom for at ofre i templet for at tjekke, om deres navne var på tiendelisten? Nej, det gjorde han ikke, og det er heller ikke i dag noget, vi tjekker eller undersøger.

Men spørgsmålet har vist sig at være relevant, da jeg har fået to henvendelser fra medlemmer, der spørger, om det er rigtigt, at præster modtager tiendelister over medlemmers økonomiske transaktioner med Unionen. Vi lader spørgsmålet hænge i luften, mens vi beskriver, hvordan tiende håndteres. Syvende Dags Adventistkirken bygger, som mange andre frikirker, på trofaste medlemmers gavmildhed – mennesker, der forvalter deres økonomiske ressourcer efter de bibelske principper. Ud af samlede årlige indtægter på omkring 27 mio kr. kommer over 20 mio kr. hovedsageligt fra dig og mig som læsere af Adventistkirkens medlemsblad. Det er dog ikke hele sandheden, da det kun er omkring halvdelen af vores medlemmer, der trofast giver tiende.

Adventnyt nr. 2 april 2020

Læg mærke til din egen reaktion nu. Bliver du vred og føler en vis uretfærdighed? Bliver du flov og føler dig ramt? Eller tænker du, at hvis halvdelen kan slippe, så vil jeg heller ikke give tiende? Det er vigtigt at huske på, at tiende ikke er et kontingent eller abonnement, du betaler for en ydelse. Tiende er tilbedelse, underkastelse og en anerkendelse af Gud som skaber og herre. Tiende udtrykker noget om din relation til Gud og


Forskellige tiendevaner Nogle af Adventistkirkens medlemmer har valgt selv at administrere deres tiende, nogle giver til uafhængige grupper, andre giver til bestemte mennesker, som forkynder det, de gerne vil høre, men mange giver slet ikke. Her må vi også tage højde for den gruppe, der fortsat står i vores kartotek, men som ikke kommer i kirken. Ganske mange i denne gruppe giver ikke tiende – dog kan man ikke bare generalisere. Flere, som vi aldrig ser i kirken, giver en trofast tiende. Vi er Gud taknemmelige for hver eneste giver, hvad enten det gælder store eller små beløb. Vi har endda enkelte givere, som ikke formelt er medlemmer. Når vi kigger på aldersfordelingen af givere, er det meget jævnt – helt fra børn og unge og til ældre. Dog med en tendens til, at de ældste årgange er mest trofaste. Når der kommer en artikel om tiende, er det ofte fra økonomichefen, pakket ind i bibelvers som fx Mal 3,10: ”Bring hele jeres tiende til forrådskammeret, så der kan være føde i mit hus. Sæt mig på en prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer og udøser velsignelse uden mål over jer, siger Hærskarers Herre.“ Det er et dejligt vers, som jeg holder meget af, men det må ikke bruges som en formel for, hvordan Gud velsigner. Du kan ikke give tiende for at købe dig til Guds velsignelse.

Velsignelsen er en bonus, der følger med, når du i tro afleverer en tiendedel af din indtægt og giver til Guds arbejde. Velsignelse må heller ikke udelukkende forstås som økonomisk velsignelse, selvom mange af os har oplevet det på

den måde. Gud velsigner på mange måder og lover at tage sig af dig.

Personligt synes jeg, det er ærgerligt for dem, der ikke har gjort det til en vane at give det tilbage til Gud, som han be-

Vi forlanger ikke tiende af vores medlemmer. Det er et personligt anliggende mellem den enkelte og Gud, men når det gælder ansatte, unionsbesty relsesmedlemmer og andre nøglepersoner, forventer vi, at de loyalt bakker op om kirkens økonomi.

der om. Jeg skulle ønske, at deres tillid til Gud må vokse, så de tør kaste sig ud i tro og tage Gud på ordet. Jeg kender meget få mennesker, der synes, de har penge nok. Der er altid mere, man kan ønske sig. Men når jeg sammenligner mig med andre i Danmark, har jeg det godt. Jeg har det, jeg har brug for og lidt

Lad os som eksempel antage, at Unionsbesty relsen mangler et medlem. Besty relsen foreslår navne og prioriterer dem. Efter mødet følger jeg som formand op på det, men først undersøger jeg vedkommendes tiendevaner. Selvom det skulle vise sig, at den pågældende ikke giver tiende, ringer jeg alligevel op og tilbyder en besty relsesplads og spørger samtidig forsigtig ind til indstillingen omkring tiende. På dette tidspunkt er det kun mig og medlemmet, der ved om denne samtale. I nogle tilfælde ender samtalen med, at medlemmet takker nej til besty relsespladsen. I de fleste tilfælde har medlemmet udtrykt en lettelse over, at nogen har italesat udfordringen og hjulpet dem til at forstå princippet og tage en beslutning om at give tiende. Mange vælger at give tiende direkte til Unionskontoret. Det har flere fordele. Det sparer den lokale menighedskasserer for en ekstra bogføring, og det giver større diskretion, da færre personer får indsigt i de konkrete beløb. Derfor sker det, at en præst henvender sig til kontoret, når der fx skal vælges forstander eller andre lederfunktioner i menigheden for at forhøre sig, om disse giver tiende. Svaret bliver altid et ja eller nej – aldrig et beløb. Der udarbejdes altså ikke lister over medlemmers tiendevaner, som cirkuleres rundt i menighederne.

til – og det til trods for, at jeg giver en tiendedel af min indtægt tilbage til Gud. Måske er det lykkedes mig at holde dig som læser fanget indtil nu. For dig, der i forvejen giver tiende til Unionen, ønsker jeg at udtrykke en stor TAK for trofast støtte til Guds arbejde. For dig, der ikke har denne vane, er det mit håb, at jeg har rørt ved noget, du vil studere nærmere og overveje. For nogle år siden lavede vi en lille folder, som beskriver alt om tiende, og hvordan du kan give – der er endda en forklaring på, hvordan du kan få et årligt skattefradrag ved at give til kirken! Find folderen på adventist.dk/tiende, hvor du også finder en række bibeltekster, der kan hjælpe dig til at forstå, hvad Gud ønsker. Jeg vil opmuntre dig til at tale med en præst eller ringe til økonomichefen, hvis du har spørgsmål om, hvordan du kommer i gang med at give tilbage til Gud. På forhånd tak. Er det første gang, du hører eller læser om tiende, eller er du blevet udfordret til at tage stilling til tiende, vil jeg anbefale dig at gøre det til et bønneemne. Hvis du har familie, så bring det op i familien og sæt ord på. Vi vil gerne hjælpe med en plan for, hvordan du kan komme i gang med at give tiende. Tak.

En personlig sag Men hvad med menige medlemmer? Fører vi kontroller her? Det gør vi ikke.

TEKST: Thomas Müller, formand for Adventistkirken

Adventnyt nr. 2 april 2020

bør i den sammenhæng være helt uafhængig af, hvad andre gør.

[09]

Unionens sider


[10]

alene

JOHN ALEX har indsamlet 5,3 mio til Hjælpeaktion

Pensionist John Alex Nielsen fra Storkøbenhavn elsker at samle ind til Hjælpeaktion. Han startede på sin rute i 1980 og er siden blevet venner med mange af giverne, herunder flere kendte politikere. I år har han jubilæum. JOHN ALEX NIELSEN (73

år) har lys i øjnene. Han er kommet forbi ADRA Danmarks kontor i Nærum for at blive fejret med konditorkage, anerkendende rygklap og ikke mindst en tale af besty relsesformand Thomas Müller. Årsagen til festivitassen er, at den gæve pensionist endnu et år (2019) har indsamlet over 100.000 kroner til Hjælpeaktion. Kagespisningen er en tradition og en stærk motivationsfaktor for John Alex. I år er det 40 år siden, han gik ud med bøtten første gang. Selv siger han, at det kniber med at nå op på fordums tiders høje indsamlingsbeløb.

Adventnyt nr. 2 april 2020

”Da jeg var i 40’erne ræsede jeg rundt og nåede op på 250.000 kroner flere år i træk. Nu er jeg blevet ældre og kan ikke besøge alle virksomhederne på min rute. Det gør ondt i ryg og ben, og jeg bliver hurtigt forpustet,“ konstaterer John Alex.

TEKST & FOTO Maria Lykke Andersen, kommunikationsmedarbejder i ADRA Danmark

Fuldtidsjob at indsamle Indsamleren går ene mand sin rute igennem to gange med start juni og slut lige før jul. Fra mandag til torsdag tilbagelægger hans pensionistben daglig 4-5 km. Fredag og lørdag hviler han ud og

går i kirke på Suomisvej på Frederiksberg. Søndag besøger han de kendte i deres private hjem. Mere herom senere. Listen over byer, indsamleren når igennem, taler for sig selv: Hele Storkøbenhavn helt op til Hillerød og ned til Køge. Næstved, Slagelse og Bornholm får også besøg.

Nye venner og motion ”Jeg elsker at samle ind, og jeg kunne ikke drømme om en bedre opgave.“ Det positive svar kommer prompte, da han bliver spurgt om, hvorfor han yder en så imponerende indsats hvert år. ”Jeg har en kærlig Gud, og jeg føler mig meget velsignet. Når nu jeg selv har det så godt, vil jeg give en hånd til alle de nødlidende i verden, som ikke har været lige så heldige som mig. Ovenikøbet får jeg nye venner, god motion og frisk luft. Jeg har fundet min helt rette hylde,“ siger John Alex.

Frimodighed i vuggegave Vennerne, som indsamleren har fået via Hjælpeaktion, tæller blandt andet skuespillere og politikere. Lad os kun nævne de afdøde. ”Skuespiller Helle Virkner var altid sød, når jeg ringede på, og tidligere statsminister Anker Jørgensen bød mig


[11]

Til højre: Verdensmålene, der er vedtaget i FN, opstiller en række mål for verden frem mod 2030. Målene dækker en bred række af verdens udfordringer og gælder for hele verden.

ADVENTISTKIRKENS

NØDHJÆLP 2018

2013 Børn i Yemen

SULTSTER ØT NU!

ePaayy 86080 ileP obil Mob

GRACE OG CASPER GLÆDER SIG TIL AT KOMME I SKOLE

50

kr. til en , euniform leu skole a n kan bar b et ba åe så skole komme i k v Giv

ADVENTISTKIRKEN

S NØDHJÆLP 2019

Nærum · adra.dk Concordiavej 16 · 2850

Vi ændrer verden – ét liv ad gangen Hjælpeaktion_indsamlingsblad_201 Hj l 3.indd

Ny bog om tro og Verdensmål

1 12.30

STØT HJÆLP TIL SELVHJÆLP! MobilePay 86080

Concordiavej 16 · 2850 Nærum · hjælpea

ktion.dk

indenfor i sit hjem. Så sad vi der og drak kaffe og hyggede os med hans hjemmebagte småkager. Jeg fi k altid et kram, men det gør jeg nu også af alle de nulevende politikere og deres ægtefæller. Det er søde mennesker alle sammen.“ På spørgsmålet om, hvordan han overhovedet kom i kontakt med de kendte, svarer han: ”Jeg opsøgte dem efter at have set dem på tv. De skulle også have lejlighed til at høre om ADRA’s gode arbejde.“

Vil du også være indsamler til Hjælpeaktion? Kontakt præsten i din menighed eller Laura Reiter Resenbro fra ADRA Danmark: laures@adra.dk, for at høre mere.

om, hvordan menigheder, bibelgrupper og andre kristne netværk kan arbejde med FN’s 17 Verdensmål. Udgivelsen, der hedder Verdensmålsbogen – FN’s Verdensmål i lyset af den kristne tro giver forklaringer på det enkelte Verdensmål, lægger op til diskussion samt tilbyder teologiske refleksioner og forslag til salmer og bøn. ”I ADRA er det vigtigt for os at give muligheder for handling. Vi oplever hele tiden verdens uretfærdigheder, og vi vil gerne give vores bagland redskaber til sammen med os at skabe den verden, Gud ønsker. Verdensmålsbogen er et fantastisk konkret redskab, som vi er meget begejstrede for,“ siger ADRA Danmarks generalsekretær, Jens Vesterager.

Helt i tråd med kristne værdier Signe Lund Christensen, organisationens kommunikationschef og medredaktør på bogen, istemmer: ”For at vi kan nå Verdensmålene, er vi afhængige af, at mange arbejder for dem. Som kristne har vi en grundlæggende forpligtelse til at hjælpe vores næste og handle på den uretfærdighed, som vi møder. ADRA’s arbejde foregår sædvanligvis i fremmede kontekster, og der er langt derud, hvor sult eller ufred hærger. Derfor kan det være svært at se, hvordan man som person eller gruppe kan gøre en forskel, men Verdensmålene er en fantastisk ramme til at koble det globale med det lokale.“ Bogen tydeliggør sammenhængen mellem de enkelte Verdensmåls-temaer og kristen tro, og ifølge Signe Lund Christensen er det tværgående princip for Verdensmålene – ”Ingen skal lades tilbage“ (Leave no one behind) – fuldstændigt i tråd med kristne værdier. Verdensmålsbogen er allerede udsendt til alle menigheder, skoler og plejehjem. Flere eksemplarer kan rekvireres hos ADRA.

Adventnyt nr. 2 april 2020

Siden 1980 har indsamleren afleveret i alt 5,3 millioner kroner til Hjælpeaktion. ”Det er på grund af Guds kærlige hjælp og mirakel, at jeg har kunnet samle så høje beløb ind hvert år. Jeg har nok fået en vis frimodighed i vuggegave,“ siger John Alex.

ADRA DANMARK HAR sammen med andre kristne organisationer udgivet en bog


[12]

Ung og

sundheds

J

missionær

JEG HAVDE ARBEJDET i den travle, eksklusive re-

Oplevelser i Australien

staurationsbranche i hele min læretid som kok og opgav dette miljø, da jeg genfandt vigtigheden af at holde sabbat. Jeg var på daværende tidspunkt kok hos Sydbank og var begyndt igen aktivt at søge Gud efter i nogle år at have været uden for kirken. Jeg følte, at Gud kaldte mig til at gå ind i sundhedsarbejdet.

Da flyveturen endelig var overstået, og jeg var landet i Sydney, så jeg frem til at komme i gang med mit nye job som køkkenchef på Misty Mountain Health Retreat. Jeg arbejdede der i fem måneder og lærte en god del. Jeg følte mig dog efter et par måneder begrænset i mit arbejde, da jeg – ud over det rent sundhedsmæssige – ønskede mere aktivt

Jeg fi k job på Fredheim Lifestyle Center i Norge, og det var noget helt andet, end jeg havde været vant til. Vi må vælge Gud først i alt, hvad vi gør! Og hvad enten Gud lægger os noget på sinde, beder os om at ændre retning eller beder os om at opgive noget, er det for vores eget bedste. Gud vil os det bedste, og som vores skaber og frelser er Han vejen, sandheden og livet.

Adventnyt nr. 2 april 2020

TEKST

Kasper Carstensen er uddannet fi tnessinstruktør og kok og er netop startet som bibelarbejder for kirken. Han ønsker at studere teologi til efteråret. Foto: Privat

Jeg havde en drøm om at flytte til Australien og arbejde på Misty Mountain Health Retreat. Det er et helsecenter, der er kendt i hele verden, særligt pga. sundhedsdirektør Barbara O’Neill, som er foredragsholder og forfatter. Gud åbnede alle døre, og et nyt eventy r startede på den anden side af jorden.

at dele ”de tre engles budskaber“. Jeg havde allerede sagt farvel til nogle kollegaer. Flere sagde op pga. stress eller uoverensstemmelser med lederen, og jeg kunne ikke længere se Misty som et godt sted at arbejde. Efter megen bøn og faste viste Gud mig, at det var på tide at komme videre. Jeg begyndte kort tid senere at arbejde som frivillig i Delhuntie Youth Care, som er et non-profit center. Stedet var under ombygning, og jeg arbejdede med restaurering af stedet, og samtidigt lærte jeg om deres principper og erfaringer med at arbejde med børn og unge, der kommer fra de værst tænkelige forhold med misbrug, vold og incest. Børn og unge, der begår kriminalitet af enhver art og de værste ty per af misbrug, og teenagere, der skærer i sig selv og forsøger at begå selvmord.


[13]

Nye spændende udfordringer Jeg havde skrevet en jobansøgning til Amazing Discoveries*, efter jeg opsagde min stilling på Misty. Jeg blev spurgt, om jeg kunne hjælpe dem med deres første årsmøde. Efterfølgende ville de gerne have en jobsamtale med mig. Jeg havde to uger, hvor jeg ikke rigtigt vidste, hvad jeg skulle, og jeg bad til Gud om at blive brugt efter hans ønske. Den efterfølgende sabbat fi k jeg en fornemmelse af, at jeg skulle tage hen til en bestemt kirke. I kirken mødte jeg ”tilfældigvis“ en projektleder i Unionen, og vi faldt i snak. De stod ”tilfældigvis“ og manglede en frivillig kok og fysisk træner til et nyt missionsprojekt kaldet SoZo. Det er et pop-up sundhedscenter, hvor kirken lejer et hotel i en storby og kører det som sundhedscenter i 1-2 uger. Til at starte med havde jeg til opgave dels at holde foredrag for deres sundhedsprofessionelle, og dels stå for maddemonstrationer og fysisk træning til forskellige målgrupper. Herefter efterprøvede og udviklede vi konceptet i en uge med 12 gæster. Jeg havde fysiske tests med dem, 3-4 gange daglig træning og 5 maddemonstrationer. Jeg skulle tallerkenanrette og portionere alle måltider, afholde tre foredrag og lave en afsluttende evaluering af gæsternes fysiske og sportslige udvikling. Jeg har til dato aldrig skiftet tøj eller uniform så mange gange om dagen, men det var en fed oplevelse, og alle gæsterne fi k hjælp med deres forskellige problematikker, og de fi k alle kendskab til Adventistkirken. Mange var rørt over den næstekærlighed, de så hos personalet, og jeg ved, at Gud rørte deres hjerter.

Adventnyt nr. 2 april 2020

Der var bygget forskellige aktiviteter på stedet: klatring, rappelling fra 40 meter og der var en del små 3-D puslespil. Efterfølgende forklarede de for de unge, hvorfor de lavede disse opgaver med dem, og som regel nævnede de noget praktisk, eller de kom med en psykologisk vinkel i forhold til opgaven, for at åbne op til de unge og få dem til at tænke.

tilbød dem et gratis 10-dages antiangst- og depressionsprogram udviklet af Dr. Neil Nedley. Jeg var med som coach, hvor vi i grupper skulle snakke om de forskellige emner, de var blevet præsenteret for. Vi bad for dem og forsøgte at opmuntre dem. Nedleys program er forbløffende gennemtænkt og praktisk. Næsten alle vores gæster gik fra svær depression, til næsten eller helt depressionsfri. Det var 10 dage i en følelsesmæssig rutsjebane med glæde og sorg. Den ansvarlige for programmet er uddannet psykolog, og han tog udgangspunkt i sit eget liv og i Bibelen og brugte forskningen til at forklare nogle af de menneskelige mekanismer. Det var igen en ualmindelig lærerig proces, der satte dybe spor og en flammende interesse for at lære mere og hjælpe mennesker ud af mørket. Når vi går ind i Guds arbejde, ved vi sjældent, hvor vi havner, eller hvad der kommer til at ske, men én ting er os lovet: Gud vil beskytte os og give os alt, hvad vi trænger til.

Hvis du føler, at Gud kalder dig til noget – det kan være at tage et år for Herren, at skifte job, at blive mere aktiv i kirken – uanset hvad, vil jeg opmuntre dig til at springe ud i det.

Vi kan kun opleve Guds velsignelse ved at sige ja, enten til kirken eller ved aktivt at vælge Ham. ”Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift“ Matt 6,33.

FOTO Venstre side: På besøg i Spanien med Fredheimfolk Øverst denne side: Misty Mountains køkkenhave I cirklen: En del af holdet fra SoZo projektet i 2019. Under denne tekst ses stammen af et kæmpe træ i Australien.

NOTER

Sidenhen blev jeg spurgt, om jeg kunne have lyst til at arbejde som frivillig på et andet misionsprojekt. Denne gang var målgruppen aboriginere (den oprindelige befolkning i Australien, red.). Kirken

* Amazing Discoveries er en selvunderholdende institution med forbindelse til Adventistkirken.


[14]

Ung Da jeg blev færdiguddannet i sommeren 2019, var der ikke ligefrem et job, der stod og ventede på mig, hvilket hverken var så uventet eller slemt endda. Jeg havde lagt min jobsøgning og min fremtid i Guds hænder og bedt ham om, efter hans vilje, at åbne og lukke de døre, som jeg ville komme til at tage i. MIN TÅLMODIGHED VAR godt nok allerede ved at

Adventnyt nr. 2 april 2020

TEKST Emma Jalving er kandidat i fransk og interkulturelle studier. Hun er for nylig blevet ansat som kommunikationsansvarlig hos Frontline Messenger i Haute-Savoie i Frankrig.

være brugt op i løbet af efteråret, men pludselig – efter mange bønner og mange smækkede døre – stod jeg med et jobtilbud, der for mig var et klart bønnesvar. Stillingen var ikke specielt inden for mit felt, men mine kompetencer var absolut brugbare, og organisationen havde længe søgt efter og bedt om, at Gud måtte sende dem en mulig kommunikationsansvarlig. Efter mange overvejelser, gode snakke med venner og familie og efter endnu flere bønner sagde jeg ja til stillingen. Jeg kunne faktisk ikke rigtig sige nej, for det var så tydeligt for mig, at tilbuddet kom fra Gud, og jeg kunne mærke, at han bad mig

S FORESPØRGSEL om at prøve det for hans skyld. Derfor accepterede jeg, at jeg måtte flytte permanent til Frankrig, og alt hvad det indebærer, uden egentlig at have midlerne til det. Jeg skulle desuden lære alt arbejdet fra bunden og lidt på egen hånd, så det hele virkede ret uoverkommeligt. Men hvis Gud har bedt mig om at springe ud i det, så må han sørge for at gribe mig og give mig evnerne til at klare det (sagt med usikkerhed i stemmen og Matt 6,25-34 skrevet bag øret). Valget var taget, og jeg blev kommunikationsansvarlig for Frontline Messenger, som den her artikel egentlig handler om.

Adventist-organisationen Frontline Messenger Frontline Messenger er en fransk non-profit-organisation, som laver missionsarbejde i Asien. Den blev officielt grundlagt af en lille gruppe adventister i 2015 og har som mission at forkynde evangeliet i Asien, så de mange, der aldrig har hørt om Jesus Kristus, kan komme til at møde ham. Derfor indgår Matt 24,14 i deres logo: ”Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.“

Foto: Frontline Messenger

På missionsrejse i Cambodia i 2018 fik vi uddelt en masse kristen litteratur til de forbipasserende på Tonlé Sap-søen.


[15]

• Socialt og humanitært arbejde.

Alt arbejdet foregår i samarbejde med de lokale adventistkirker og -institutioner i Asien, hvor Frontline Messengers hjælp og arbejde er meget værdsat. Arbejdet er struktureret på en særlig måde, som Frontline har stor succes med: Den missionær, som bliver sendt ud i missionsmarken, fungerer som missionsleder og har til opgave at rekruttere seks lokale missionærer, som alle er medlemmer af Adventistkirken. De arbejder fuldtid på missionen med hver deres opgaver, som blandt meget andet består i at dele Jesu Kristi budskab med lokalbefolkningen, oversætte kristen litteratur til lokalsprog og lave online undervisningsmateriale om adventistbudskaberne på lokalsprog (f.eks. via deres YouTube-kanal Orakiba Cambodia). Missionslederen hjælper og fungerer som tovholder. I november 2019 sendte vi den franske familie Miraculeux afsted til Cambodia, hvor de nu bor og arbejder som missionærer. David og Joanna valgte at leve deres liv 100 % for Gud, og det stod soleklart

Hvis du skulle føle dig kaldet til at arbejde for Gud på denne måde, så får du muligheden til sommer! Frontline Messenger åbner nemlig en missionsskole i Frankrig fra juli til august 2020. Her vil du blive instrueret i Frontlines arbejdsstruktur og -metoder, og du vil blive forberedt på at tage ud som missionær for organisationen. Vi har for nylig sendt den første række informationer om uddannelsesforløbet ud til vores medlemmer, og du kan også få adgang til disse informationer ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Send en mail herom til nedenstående mailadresse, hvis du eller nogen, du kender, ønsker at vide mere! e s s enger

adventistkirker i Asien

Vi har brug for dig

line M

• Støtte til medlemmerne i de lokale

ron t

uden for kirken

Gå ind på vores hjemmeside og følg os på de sociale medier – vi håber, at du bliver inspireret til at følge med og måske blive en del af dette arbejde for Gud på en eller anden måde. o: F

• Forkyndelse af evangeliet til folk

F ot

Frontline Messenger har tre hovedmål:

for dem, at Gud kaldte dem til at tage til Cambodia med Frontline Messenger. Det er vi dem og Gud meget taknemmelige for, og vi beder for, at deres arbejde må bære frugt, og at de får den støtte, som de har brug for.

Foto: Frontline Messenger

emma.frontlinemessenger@gmail.com Tlf.: +45 31 42 60 72 Hjemmeside: frontlinemessenger.com Facebook: Frontline Messenger DK / Instagram: frontlinemessenger

Frontline Messengers logo henviser til Matt 24,14: ”Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.“

Udover læsestof deler vi også madvarer og andre fornødenheder ud til de lokale, der har behov for det.

Adventnyt nr. 2 april 2020

Frontline Messenger har brug for alle de bønner, gaver og missionærer, som Gud sender på vores vej, så tøv endelig ikke med at kontakte os for at få flere informationer.


[16]

Hagar

I FORTÆLLINGERNE I Første Mosebog er vi vant til at se patriarkerne som hovedpersonerne. Derfor overraskes vi, når en af fortællingens bipersoner pludselig overtager billedet og bliver den, der har et møde med Herren og dermed forvandler de vante hovedpersoner Abraham og Sara til bipersoner. Fortællingerne i Første Mosebog 16 og 21 om Hagar kan – når de læses med moderne briller – betragtes som endnu en #metoo-fortælling om en udnyttet og undertrykt kvinde, der rodes ind i trosheltenes trekantsdrama.

Mærkelige familieforhold For den moderne læser virker de familierelationer, der berettes om i fortællingen, fremmedartede og mildest talt komplicerede. På den måde kan mange måske relatere til, at der også i dag er familiesammensætninger, der ikke bare følger den traditionelle skabelon for en kernefamilie med far, mor og børn. Vi kan måske trøste os med, at hvis Bibelens hovedpersoner ikke havde perfekte liv, så er det måske ikke så underligt, at vi heller ikke har det.

Foto: iStockphoto.com

Adventnyt nr. 2 april 2020

TEKST Lasse Bech er præst i Vejlefjord Adventistkirke og leder af unionens afdeling for religionsfrihed.

Beretningen er fra en fjern tid med en kultur, der på mange måder adskiller sig fra vores. Fænomenet med flere koner og slaveri forekommer chokerende og fremmed for os. Når teksten derimod læses i lyset af sin egen samtid og sammenhæng, så er de ting, som vi forbløffes over, ikke nær så underlige. Vi har i dag kendskab til mange andre kilder fra oldtidens Mellemøsten, som beskriver næsten identiske konstellationer som den, der beskrives i Bibelens beretning om Abraham, Sara og Hagar. Det, der er underligt i dag, var almindeligt dengang. Flere lovtekster fra oldtidens Mesopotamien giver beskrivelser af, hvordan man skulle bære sig ad, når en mand havde børn med både sin hustru og sin trælkvinde. Her blev der lagt vægt på at afgøre, hvilken status trælkvinden og hendes børn skulle have i

familien, samt hvordan en arv skulle fordeles i sådanne tilfælde.

Abrams og Sarajs fejl var ikke, at de gjorde noget uhørt, men at de bare gjorde som alle andre. Tredobbelt trekantsdrama Noget af det, der kan skabe spænding og drive store fortællinger frem, er trekantsdramaet. I fortællingen med Abraham og Sara er der intet mindre end et tredobbelt trekantsdrama! I kapitel 12 er det Abram, Saraj og Farao. I kapitel 20 gentages en næsten identisk situation med Abraham, Sara og Abimelek. I kapitel 16 og 21 er det Abraham, Sara og Hagar. I hvert af disse tilfælde skaber dramaet meget alvorlige kriser, hvor liv bliver sat på spil, og hvor ægteskabet trues. Den ægteskabelige krise, der folder sig ud, understreges, da Saraj ikke nøjes med at involvere de sociale myndigheder, men udtaler: ”Herren, skal dømme dig og mig imellem!“ (1 Mos 16,5). Hvis man er nået dertil i sin ægteskabelige krise, er det ikke længere nok med professionel hjælp.

Hagars spiritualitet Alle relationer bliver nu vendt på hovedet. Trælkvinden begynder ”at se ned på sin frue“ (1 Mos 16,4), og ægtefællerne giver hinanden skylden for deres konfl ikt. Trosheltene bliver nu omdannet til skurke, hovedpersonerne til biroller. Abrams kolde kynisme udtrykkes i ordene til Saraj: ”Her har du din trælkvinde! Gør med hende, som du synes!“ Sarajs magtmisbrug og grusomhed kommer til udtryk i fortællingen med ordene: ”Så behandlede Saraj hende [Hagar] så hårdt, at hun flygtede væk fra hende“ (1 Mos 16,6). Nu er det denne egyptiske kvinde, som vi i dag ville betragte som offer for et overgreb, der overtager scenen i fortællingen om pagtsfolkets første patriark.


[17]

erfaring. Her er Hagars forhold til Gud så nært, at hun giver Gud et navn.

Det er denne hedenske flygtning, Gud nu viser sig for. Det er hende, der får et møde med Gud – ikke Abram og Saraj. Her møder vi for første gang i Bibelen udtrykket: ”Herrens engel“. Abram og Saraj har spillet moralsk fallit og Hagars spiritualitet står i skærende kontrast til deres gudsforhold, hvor Gud reduceres til at skulle dømme mellem dem. Herrens engel lover Hagar ”efterkommere så talrige, at de ikke kan tælles“. Dermed blive de samme løfter, som patriarken havde fået i kapitlet forinden, givet til hende. Desuden er hun den første i Bibelen, der bliver modtager af den meget stærke formular: ”Se … blive med barn … føde … søn … give navn“ (denne formular anvendes følgende andre steder i Bibelen: 1 Mos 17,19; Dom 13; Es 7,14; Matt 1; Luk 1). Desuden er det bemærkelsesværdigt, at denne egyptiske trælkvinde får meddelt ordene: ”Herren har hørt din lidelse.“ Dette er et ordspil på navnet Ishmael, der betyder ’Gud hører’. Her er det hebræere, der har en egyptisk slave. Næste gang denne vending bruges er, da Gud taler til Moses om, at hebræerne er blevet slaver af egypterne (se 2 Mos 3,7).

Abrams Gud beskrives nu snarere som Hagars Gud. Hendes nære spiritualitet understreges ved, at hun efter sin personlige erfaring

”Hagar kaldte Herren, som havde talt til hende, ‘Du er Gud, der ser’. For hun tænkte: ‘Har jeg virkelig på dette sted set ham, der ser mig?’“ (1 Mos 16,13). Hun var flygtet og befandt sig ved en vandkilde i en ørken som bortløben slave og som enlig gravid kvinde. Det kunne i datidens kultur ikke blive værre. Men der var en, som så hende, og hun erfarede noget af det, som mennesket har størst behov for, nemlig at føle sig set.

Ur-Nammus lov og Lipit-Ishtars

Hun havde set. På den måde var hun i en vis forstand blevet det, man kaldte en seer – en profet. Det budskab, hun mødte, var også profetisk, idet det står som en påmindelse til Abram og Saraj om, hvor gal en vej de havde begivet sig ud ad.

Udvalgte paragraffer fra

lov er det særligt Hammurabis lov, der har paragraffer om situationer, der ligner det, vi finder i 1 Mos 16 og 21. Dette er ikke mindst interessant i betragtning af, at Ur-Nammu var konge i byen Ur, som Abraham oprindeligt stammede fra. Desuden er byen Ur nævnt i indledningen af Hammurabis lov.

Hammurabis lov 144. Når en mand tager en hustru til ægte, og denne hustru giver ham en slavinde, og hun føder ham børn. Når nu denne mand har i sinde at tage sig en medhustru, skal man ikke tillade ham

Hagars svære kald

det. Han må ingenlunde tage sig

Det budskab, hun fi k, var også profetisk i en større forstand, der taler ind i den kristne tidsalder. Hun fi k nemlig at vide, at hun skulle gøre noget andet end det, der ville være mest bekvemt. Hun skulle vende tilbage til sin frue og finde sig i hendes behandling. Det svarer meget nøje til et af de mest radikale og udfordrende budskaber, som gentages i Det Nye Testamente som et kald til at underordne sig. Dette betragtes som en måde at følge Kristus, der fandt sig i sin lidelse uden at give igen (se 1 Pet 2,18-24; Ef 5,21-6,9; Kol 3,18-4,1; Tit 2,9-10). Det er et af de HAGAR mest udfordrende kald kapitel 16 og 21 om at følge Kristus ved ikke at gøre gengæld og vende den anABRAHAM den kind til.

en medhustru. 145. Når nogen tager en hustru til ægte, og hun ingen børn skænker ham, og han har i sinde at tage sig en medhustru, må denne mand tage sig en medhustru og føre hende ind i sit hus; men denne medhustru må ikke ligestille sig med ægtehustruen. 146. Når nogen tager sig en hustru til ægte, og hun giver sin husbond en slavinde, og denne føder ham børn, og derefter denne slavinde ligestiller sig med sin herskerinde, fordi hun har født børn, må hendes herskerinde ikke sælge hende; men hun må lægge slavemærke på hende og regne hende

SARA

giver Gud navn. At give navn til noget er en vigtig og intens handling i Bibelen. Ofte opkaldes personer eller steder efter en bestemt

Mesopotamien Ud over de sumeriske tekster

Abram og Saraj, der er udvalgt af Herren til at bringe frelseshistorien videre.

Lovgivningen i oldtidens

iblandt sine slavinder.

FARAO

ABIMELEK

kapitel 12

kapitel 20

Adventnyt nr. 2 april 2020

Hun bliver for en stund fortællingens omdrejningspunkt. Hun flygter fra


[18]

Et kvindeligt paradigme til Abrahams tro

Rebekka

– troens mor Abraham spiller en meget vigtig rolle i fortællingerne i Første Mosebog. Han er den første patriark, der får løftet om det lovede land. Han betragtes også som et paradigme for tro. Derfor siger vi, at Abraham er troens far.

MEN HVAD MED kvinderne – matriar-

kerne? I første omgang ser det ud til, at kvinderne ikke spiller en lige så vigtig rolle i teksterne som patriarkerne. Og på en måde er det rigtigt, fordi matriarkernes fortællinger oftest er fortalt af mænd. Der er dog stadigvæk et vigtigt (og nogle gange overset) forhold mellem Abraham og Rebekka.

TEKST

Adventnyt nr. 2 april 2020

Eduardo Folster er præst i Vejle menighed og er udannet i teologi (BA), Det Gamle Testamente og det klassiske hebraiske sprog (M.Th.) og religionsvidenskab (M.Phil.). Han har en stor forkærlighed for at bygge en tryg bro mellem den bibelske verden og den nuværende verden.

Rebekka, Isaks kone, er den mest aktive blandt alle matriarkerne i Første Mosebog. Hun er hovedpersonen, da hun dukker op i fortællingen.1 Isak er en ganske stille karakter i forhold til Rebekka. Der er kun få informationer og et mindre fokus på ham. Isak er den passive bærer af løftet til Abraham. Det er Rebekka, der er den aktive karakter i fortællingen.2 En af grundene til den mere stille Isak er, at det er Abraham og Rebekka der fylder i fortællingen. Både Abraham og Rebekka indgår i

den fælles sammenhæng: rejsen til det land, som Gud giver. Derfor bliver Rebekka også kaldet - for at opfylde løftet til Abraham. Løftet bliver kun opfyldt, hvis hun vil tage imod dette kald. Vi vil se, at hendes svar er fantastisk!

Nøgleord: gå, land, slægt og fars hus For det første er gentagelse en vigtig litterær teknik i Bibelen. Ved repetitioner af ord og udtryk understreges betydningen. At gå, land, slægt og fars hus er vigtige nøgleord i Første Mosebog 12 og 24. Gud sagde til Abraham, at han skulle gå fra sit land, fra sin slægt, fra sin fars hus til det land, Gud ville vise ham.3 Hvad gjorde han så? Han gik, sådan som Herren havde sagt til ham.4 Han gik fra Mesopotamien til Kanaan.5 En sådan positiv og hurtig reaktion har også en interessant parallel til Rebekka.


[19] Adventnyt nr. 2 april 2020

Illus t ra

t i o n:

iSto

ck p

hot

o.c

om

kommer syv gange i forbindelse med Rebekka i Første Mosebog 24. Syv betyder fuldstændighed eller at fuldstændiggøre.10 Dvs., at Guds løfte til Abraham kun vil være fuldstændigt eller vil kun gå i opfyldelse, fordi Rebekka også vil gå!

der er bæreren af løftet til Abraham. På den anden side er han faktisk kun den passive bærer, fordi det er Rebekka, der er den aktive bærer af dette løfte. Det er hende, der siger ja og kommer til at følge nøjagtigt i Abrahams fodspor. Rebekka er det kvindelige paradigme til Abraham!12 Rebekka danner et smukt kvindeligt forbillede i tro for alle kvinder, der tror. Rebekka minder os om, at i Guds plan spiller kvinderne også en aktiv rolle! Det er tid til også at sige: ”Abrahams, Rebekkas og Jakobs Gud“13, fordi vi også har en troens mor!

Velsignelsen Det, der er afgørende i fortællingen, er, om Rebekka vil gå eller ej.6 På den måde er hendes svar klimaks i fortællingen. Teksten fortæller, at hun vil gå med det samme. Hendes familie kaldte på hende og spurgte, om hun ville gå, og hun sagde bare: ”jeg går!“ Hun gentager i ord (”jeg går!“) det samme svar, som Abraham havde udført i handling (”Abram gik“) mere end en generation tidligere. Abraham og Rebekka går samme vej. Både Abraham og Rebekka går fra deres land, deres slægt og deres fars hus.8 Begge to går fra Mesopotamien til Kanaan, sådan som Herren har sagt.9

Gå: syv gange med forbindelse til Rebekka For det andet har antal også en betydning i Bibelen og i den kultur, hvori den blev skrevet. Udsagnsordet ”at gå“ fore-

Til sidst er det Rebekka, der næsten ordret modtager den samme velsignelse, som Abraham modtog. Denne velsignelse binder Abraham og Rebekka sammen, fordi de begge går fra Mesopotamien til Kanaan som et direkte svar på et kald. Det vil også sige, at Rebekka i hendes liv tager imod det løfte, Gud giver til Abraham. Velsignelsen bekræfter, at løftet til Abraham bliver opfyldt igennem Rebekka!

Hvis vi ser Abraham som troens far, så er Rebekka faktisk troens mor. Teksten tager selvfølgelig udgangspunkt i et mandsdomineret verdensbillede. Alligevel kan vi se, hvor vigtig Rebekka er i den bibelske fortælling, når vi dykker ned i disse paralleller. Der er et interessant spændingsfelt i fortællingen. På den ene side er det Isak,

1 1 Mos 22,20-24,67. 2 Lieve Teugels, A Matriarchal Cycle? The Portrayal of Isaac in Genesis in Light of the Presentation of Rebekah, Bijdragen 56 (1995), s. 61-72. 3 1 Mos 12,1. 4 1 Mos 12,4a. 5 1 Mos 12,5. 6 1 Mos 24,5.8.39. 7 1 Mos 24,58. 8 1 Mos 12,2; 24,4.7.38. 9 1 Mos 12,4a; 24,51. Det er meget interessant, at i disse to tekster finder vi det samme udtryk på hebraisk (sådan som Herren har sagt) i den samme sammenhæng: at tage imod Guds vejledning og løfte til at gå fra og til det samme land! 10 Maurice H. Farbridge, Studies in Biblical and Semitic Symbolism (New York: E. P. Dutton & CO., 1923), s. 136-137. 11 1 Mos 22,17; 24,60. 12 Gordon J. Wenham, Genesis 16-60. Word Biblical Commentary 2 (Dallas: Word Books, 1994), s. 121. 13 Moshe Reiss, The God of Abraham, Rebekah and Jacob, Jewish Bible Quarterly 32 no 2 (2004).


[20]

HappyHand Ikast – Maj-Britt er en del af HappyHand Ikast. Jeg besøger hende en sen eftermiddag, da dagslyset er ved at svinde. I forretningens vinduer stråler lyset ud og frister de forbipasserende med gode tilbud. Og da jeg kommer indenfor, bliver jeg mødt af en lang række spændende varer, arrangeret smagfuldt i den store forretning. Lokalerne omfatter i alt 800 kvadratmeter, hvoraf 400 er salgslokaler, og resten er depot- og sorteringsrum. Der er endda også et mindre lokale til arrangementer og foredrag.

Maj-Britt, hvordan gik det egentlig til, at forretningen blev en realitet?

mens vi har siddet her. Hvordan går det med at få frivillige nok?

- Vi havde i længere tid kigget efter egnede lokaler, og så blev de her pludselig ledige og udbudt til salg. Da vi besøgte stedet, var man ikke umiddelbart interesseret i at leje lokalerne ud, men da de hørte, hvad de skulle bruges til, fi k piben en anden lyd. Udgangen på sagen blev dog, at vi (Maj-Britt og Jens, red.) endte med at købe ejendommen – med en klausul om, at de oprindelige ejere lejer en mindre del af ejendommen. Da vi selv i forvejen har egen virksomhed, var formålet blot, at indkøbet her skulle kunne løbe rundt.

- Det går egentlig udmærket. Vi skal jo være minimum 2 personer her ad gangen og gerne op til 4. Da HappyHand i Vejle nu er lukket, har vi lavet en aftale, så der kommer en bilfuld derfra om mandagen, og det er rigtig fint, fordi mandag ofte har været den dag, hvor det har været sværest at få hjælpere. Jeg selv er her flere gange om ugen og har heldigvis mulighed for det.

- Det går helt pænt. Selvfølgelig er der meget forskel på dagene, men i snit sælger vi for 1800-2000 kr. om dagen. Og da medhælperne er frivillige og ulønnede, så går det fint.

Salgslokalet er et stort rum fyldt af alle mulige ting. Jeg kom med en forventning om, at møbler fyldte en hel del af pladsen, og det gør de også, men de er fint arrangeret i små nicher og kroge med skillevægge imellem. Man fornemmer hjemlig hygge i den lange række af små stuer, der er indrettet. Men derudover kan man finde alt, lige fra legetøj, køkkenmaskiner og service til tøj og skotøj. Tøj fylder hele den ene ende af butikken, og det er ret så velassorteret.

Nu du nævner medhjælpere, så kan jeg se, at I er flere her i dag – jeg har set 5

Jeg spørger Maj-Britt , hvad det er for mennesker, der kommer i butikken,

Hvordan går det så med salget, nu hvor I har fejret 2 års fødselsdag? Adventnyt nr. 2 april 2020


flot

[21]

en

genbrugsbutik!

som ganske vist ikke ligger i byens centrum, men alligevel ret godt eksponeret ud til en af de større indfaldsveje til byen.

- Det er mange forskellige. En del er indvandrere, som kommer her for at finde nogle billige tilbud. Men også mange andre mennesker besøger os. Og de kan godt finde os, selv om vi ikke ligger i et decideret butiksområde. Får I nogle samtaler med folk om tro, og hvorfor vi driver genbrugsbutikker? - Ja, det gør vi da. Nogle spørger ind til det, og vi lægger ikke spor skjul på, hvem vi er: uden for butikken står med store bogstaver, at vi er Adventistkirkens genbrugsbutik, og indenfor er det også tydeligt. Vi har et mindre område, som tjener som café, og her er der fra tid til anden folk, som sætter sig og får en kop varmt, en småkage og en lille snak. Og så har I holdt juleaften de sidste par år?

Med en stor tak for besøget ønsker vi HappyHand Ikast fortsat lykke til med deres spændende projekt.

TEKST & FOTO Holger Daugaard

Adventnyt nr. 2 april 2020

- Ja, det er gået rigtig godt. Julen 2019 var vi ca. 25 personer, som alle sammen var enten enlige eller havde brug for at møde andre. Der var bl.a. en kvinde, som vi efterfølgende har set i kirken flere gange, og en kurdisk mand, som nu besøger butikken 2-3 gange ugentlig. Det var en god oplevelse. Vi planer også på at holde kursusaftener og foredrag for folk i byen, det ser vi frem til.


[22]

Hele Danmark har fået en

ny bibel ” VI ADVARER MOD stærke billeder“. Sådan lyder det i TV-Avisen, når der skal vises billeder fra krigszoner eller dyremishandlinger. Jeg plejer at bruge samme advarsel, når jeg holder foredrag om bibeloversættelse. Det lyder ellers ret fredeligt, men det er et emne, der kan bringe sindene i kog. Hvorfor? Fordi det handler om det danske sprog, som optager folk. Og fordi det handler om den bibel, som mange mennesker heldigvis opfatter som ”deres“. Noas ark har altid heddet Noas ark, så hvorfor skal det nu pludselig hedde skib? Bibelen er, som den er, den skal der ikke laves om på. Det er lidt som med julen.

Bibelen 2020 er en ny oversættelse af hele Bibelen. Det er en oversættelse, hvor der er

Adventnyt nr. 2 april 2020

TEKST Birgitte Stoklund Larsen er generalsekretær i Bibelselskabet.

med et menneske, der er udvalgt af Gud. At frygte Gud betyder ikke at være bange for Gud, forlade betyder ikke at gå væk. Og så videre og så videre. Der er mange ord, som er lette at misforstå. Der kan også være ord, der har fået en anden betydning, siden den autoriserede oversættelse af Bibelen udkom i 1992. Når det i Markusevangeliet fortælles, at folk gik forbi de tre kors og ”spottede Jesus“, så ved en erfaren bibellæser, at de hånede ham, men Patrick på 16 ville nok mene, at de fik øje på ham. Moderne mennesker har heller ikke samme viden om landbrug og natur, som tidligere generationer af danskere har haft. Hvad er fx avner? Og hvad er aks? I Bibelen 2020 bliver det til ”kornets skaller“ og ”kornaks“.

tænkt meget på læserne.

Læserne har været med

Hvad er det, der er særligt svært at forstå, hvis man ikke kender meget til kristendom eller bibelsprog? Og hvad ville det hedde på helt almindeligt, godt dansk? Hvordan kan man oversætte, så Patrick på 16 år og hans mor, sygeplejersken på 48 år, forstår det? Og hvad med hans storesøster Elisa, som læser samfundsfag på universitetet?

Bibelen er ikke skrevet på dansk, men på hebraisk og græsk. Hvis man skal oversætte de bibelske tekster, skal man naturligvis have dyb indsigt i de bibelske sprog. Omvendt kan man ikke klare sig med det alene, hvis det skal være godt dansk. Derfor har der også været journalister, forfattere og retorikere involveret i oversættelsen sammen med de hebraisk- og græskkyndige.

Der er nogle ord, som betyder én ting i Bibelen, men har en anden betydning i almindelig daglig tale. Når man i Det Gamle Testamente fx taler om ”en retfærdig mand“, så handler det ikke om en mand, der er fair, men om en mand, der gør det, Gud vil. Og når man hører om en hellig mand, har man ikke at gøre med en hyklerisk eller skinhellig person, men

Og så har læserne været med.

Da en stor del af Det Gamle Testamente var oversat, inviterede Bibelselskabet læsegrupper til at læse med på teksterne: Hvad fungerede godt?


[23]

Læserne gav mange og meget brugbare tilbagemeldinger om de nyoversatte tekster fra Det Gamle Testamente. Læserne var også med til at skærpe opmærksomheden for, hvor meget Bibelen er en fælles bog. Det er en bog, der ofte læses i fællesskab – og ofte læses højt. Derfor er der også i Bibelen 2020 arbejdet meget med, at teksterne skal være gode at læse højt. Indviklede sætningskonstruktioner med mange indskud egner sig fx rigtig dårligt til højtlæsning – og får i øvrigt mange læsere til at falde fra. Hvis Patrick og Elisa skal give den nye bibel en chance, så er det vigtigt med et godt flow i teksten.

ne læser for øje og med veludviklet sans for nutidens sprog og kultur.

De bibelske fortællinger er grundfortællinger i vores kultur. Vi har brug for teksterne til at forstå os selv og til at kaste lys ind over vores verden. Derfor er det vigtigt, at teksterne også er tilgængelige for moderne mennesker, og at det kan opleves som vedkommende og relevant – ja, livsvigtigt - at læse om en mors sorg og en fars glæde, fordi det også er vores sorg og vores glæde, det handler om. Nye læsere kan begynde her. Og erfarne bibellæsere kan sikkert få et nyt blik på de gammelkendte tekster, når Gud taler moderne dansk. Kan Gud det? Selvfølgelig. Gud taler det sprog, vi taler. Og oversætterne har gjort deres bedste for, at der også er rytme og slidsty rke i Bibelen 2020.

Det lyder ikke som det gjorde tidligere. For nogle vil det være et tab. Ligesom det helt indlysende er et tab, at nogle tråde kappes til traditionen i fx salmebogen. Sådan er det, hver gang Bibelen nyoversættes. Et ord som miskundhed røg ud af Bibelen i 1992, men vi synger stadig ”Til himlene rækker din miskundhed, Gud“ fra salmebogen. Omvendt vinder man også helt indlysende en større tilgængelighed, når Bibelen oversættes med den moder-

Foto: Carsten Lundager

Godt, moderne bibelsprog Bibelen 2020 er en oversættelse af Bibelen til moderne dansk, men det er vigtigt at understrege, at det ikke er slang. Der er elskede ord og vendinger, der er gledet ud. Særligt de meget kendte steder vil naturligvis blive gransket ekstra nøje: Hvordan lyder juleevangeliet og den aronitiske velsignelse? Og hvad med Paulus’ hyldest til kærligheden i Første Korintherbrev 13?

Adventnyt nr. 2 april 2020

Hvad var mindre godt? Mere end 500 mennesker læste med her og kom med mange vigtige tilbagemeldinger til oversætterne. Der blev stillet gode spørgsmål, som også fi k oversætterne i tænkeboks igen: Når folk kom på den tanke, at Gud var begyndt at sms’e, så kunne det være en god ide at finde andre ord, end at ”Gud gav besked“. Flere var kede af, at engle var blevet til udsendinge. Det betød, at englene kom ind igen – med en præcisering af deres opgave, nemlig at være Guds sendebud. Nogle gymnasieelever syntes, at ”livssty rke“ var et lukket kirkeord, selvom det var tænkt som en sproglig nyskabelse til erstatning af ”velsignelse“, som på moderne dansk ofte bruges synonymt med tilladelse. Det betød, at velsignelse fi k en renæssance.

Må Gud velsigne dig og passe på dig. Må Gud se dig og holde hånden under dig. Må Gud glæde sig over dig og give dig fred. (Den aronitiske velsignelse, 4 Mos 6,24-26) Bibelen 2020 er hele Danmarks nye bibel, hvor der er lagt vægt på flow og forståelighed. Bibelen 2020 består af en revideret udgave af Den Nye Aftale og en helt ny oversættelse af Den Gamle Aftale (Det Gamle Testamente). Bibelen 2020 er oversat af mere end 20 oversættere for Bibelselskabet, som også udgiver bogen. Bibelen 2020 udkommer også som lydbog, og de enkelte skrifter kan købes eller streames. Læs mere på bibelselskabet.dk/bibelen2020


[24]

Seniorsiderne

Adventnyt nr. 2 april 2020

62% af Australiens unge adventister forlader kirken før de er fyldt 30 år, konstaterer denne regions ungdomsleder. Mere end halvdelen af Adventistkirkens medlemmer i Danmark har fejret deres 60-års fødselsdag. Er der noget i vores traditionelle forkyndelse, der mangler?

Hvorfor? HVORFOR? JEG HAR selv stillet

Illu

spørgsmålet mange gange, når jeg har siddet med mine gamle skolefotos. Vi har drøftet det i vennekredsen, når en af os kommer til at tænke på gamle kammerater. Hvorfor mistede nogle gnisten og forlod menigheden, mens andre trofast forblev og stadig møder op, når der kaldes til gudstjeneste i den lokale menighed?

st

ra t io

n:

St

i

oc

kp

ho

to

.co

m

Spørgsmålet dukkede op igen, da jeg forleden på Adventist Reviews hjemmeside fandt en artikel af Errol Webster, der konstaterer, at noget centralt er blevet overset. Jeg viderebringer her nogle af Websters betragtninger, som – hvis du ønsker at læse dem i sin helhed – kan findes i Adventist Reviews nyhedsbrev af 21. februar. Webster indleder med følgende oplevelse: Han hed Mark, var fra Østrig og først i ty verne. Jeg traf ham, da jeg forlod Hare Krishna templet i New Delhi. Jeg var taget til Indien for at finde ud af, hvad der drager så mange vestlige unge mod Østens mysterier.

TEKST Walder Hartmann

Jeg kom til at sidde ved siden af Mark i bybussen. Vi talte lidt sammen, og han spurgte bl.a., hvad jeg beskæftigede mig med. ”Jeg er en kristen og præst,“ svarede jeg. Hans ansigt lyste op, og med begejstring i stemmen sagde han: ”Jeg læste ofte

i Bibelen og elskede Jesus.“ ”Hvorfor beskæftiger du dig så med Østens meditation?“ spurgte jeg, ”kan det godt forenes med Jesu lære?“ Hans svar væltede mig næsten omkuld: ”Jeg begyndte at gå i kirke og mistede Jesus.“ Ville han også have været en del af statistikken, hvis han havde været adventist? Statistikken fortæller, at 42% har forladt kirken gennem de seneste 50 år.

Hvorfor? Hvis ikke adventbudskabet kan hjælpe mennesker gennem personlige kriser eller ruste dem mod verdsliggørelse, er der så noget i vores traditionelle forkyndelse, der mangler? Vi har været gode til at forsvare vores læresætninger, men vi har ikke præsenteret Jesus godt nok! En undersøgelse blandt vores 18-35 årige medlemmer viser, at 73,5% mangler frelsesvished, og kun hver fjerde læser i Bibelen hver dag. Kan man ruste sig mod verdsliggørelse og personlige kriser uden at komme til Jesus?

Hvad er svaret? Dåb er ikke det samme som omvendelse. Bruger vi for meget tid på at tale om dyret og de sidste tider, så vi skaber retfærdiggørelse gennem frygt, snarere end at vi viser hen til Lammet, der tilbyder retfærdiggørelse gennem tro? Vi har brug for at genoplive evangeliets gode nyhed!


[25]

Seniorsiderne

Om at blive ældre og

bedre... Jeg er gået på pension!

E

En helt speciel milepæl!

Illus t ra t i

o n: i S t o c k p h o t o.c o m

Tænk at få lov at vågne op uden

behov for vækkeur! Ingen stress. Dagen er min! Mine skuldre er faldet ned på plads. EFTER FLERE DAGE, hvor jeg tillod mig at futte

rundt i nattøj og morgenkåbe til kl. 12, dukkede tanken pludselig op: ”Jamen, hvad nu, egentlig?“ Det siges at være en ypperlig idé i god tid at udtænke sig en plan for pensionisttilværelsen, for hvad skal man dog med al den tid?

Det viser sig dog ikke at være et problem for de fleste. Børnebørnene flytter ind og lyser op i de timer, der før stod arbejde på. Rejselysten stiger, og det gør lysten til at kaste sig over hobbies også – eller at prøve kræfter med noget i frivillighedsarbejdets kære navn. Det kan desværre også ske, at den plan, man havde lagt, bliver saboteret, ved at helbredet pludselig begynder at ”hoste lidt“, og underlige begrænsninger melder sig. I alle tilfælde har en forandret hverdag gjort sit indtog.

”Emanuel Kant skrev et af sine bedste fi losofiske værker, da han var 74 år. Verdi skrev sin klassiske ”Ave Maria“ som 85-årig. Alfred Lord Tennyson var 80, da han skrev digtet ”Crossing the Bar“. Michelangelo var 87 år, da han færdiggjorde Pieta, sit allerstørste kunstværk. Dommer Oliver Wendell Holmes kom med nogle af sine mest geniale udtalelser i en alder af 90 år. Tizian malede ”Slaget ved Lepanto“ i en alder af 98 år! Præsident Ronald Reagan var én af verdens mægtigste mænd i en alder af 75 år. Og så var der jo lige Noa, som var over 600 år, da han kom ud af arken og hjalp med at give verden en frisk start!“ Salmisten David skriver: ”De retskafne trives som mægtige palmer, vokser sig store som Libanons cedre. De er plantet i Herrens hus, dér trives de under hans pleje. Selv i alderdommen bærer de frugt, og de bevarer deres friskhed og livskraft. De vidner om Herrens beskyttelse, han er helt igennem god og retfærdig“ (Sl 92,13-16, BHD). Simone Schwarz-Bart skriver: ”Når et ældre menneske dør, forsvinder et helt bibliotek.“ Dog, vi efterlader spor, livsvisdom og minder i vores medmenneskers sind. Derfor tænker jeg, at det giver god mening ikke at blive modløs eller tungsindig, når spotlyset flyttes til den yngre generation. At få lov at arbejde trofast i skyggen er slet ikke nogen dårlig (op)gave. Gud har brug for hver og en af os, med de talenter han gav os, og bare fordi tallet på årene bliver højere, så ser jeg lys i at bruge enhver mulighed og anledning til at blive bedre til noget hver dag, om ikke andet så til at heppe på andre fra sidelinjen – eller måske bare at slappe af.

Adventnyt nr. 2 april 2020

TEKST Joan Kristensen

Og pludselig kan en anden tanke dukke op: ”Er der nu ikke mere brug for mig?“ Ordet ”pensionist“ er nok belastet med lidt negative fordomme. Udløbsdatoen er nået, og i vores forandringsparate samfund må ældre lære at træde til side og lade de unge komme til. Egentlig tror jeg, det er de færreste, som har nået pensionsalderen, der har noget som helst imod den øvelse. Men at livet dermed begynder afviklingsfasen – det behøver man ikke at hoppe med på. Jeg tror endda, at den tredje alder kan blive en alder, hvor ”det grå/hvide guld“ kan skinne på helt nye måder og i nye retninger.

Jeg fandt nogle interessante tanker i det lille andagtsblad Et ord til dagen:


[26]

Seniorsiderne

Adventnyt nr. 2 april 2020

Foreningen for Danske Adventistseniorer har til formål at inspirere og motivere dig til en større indsats i kirken, at styrke din trivsel og dit selvværd, at arrangere ture, stævner og foredrag, som du og dine ikke-adventist venner kan deltage i sammen.

Hvorfor skal jeg være medlem? FORENINGENS FORMÅL ER smukt , men at blive kaldt

sen repræsenterer en gruppe forholdsvis økonomisk

senior afskrækker mange. Ja, flere har udtrykt over for

stærke mennesker, undtagelserne vil vi gerne hjælpe! Vi

mig, at de blev vrede, da de fik vores medlemsblad, for

er næsten økonomisk uafhængige af kirken. MEN – det

de er i hvert fald ikke gamle. Men at være senior er ikke

betyder, at vi har behov for dit medlemskab. Vi forven-

det samme som at være gammel. At være gammel er

ter, generalforsamlingen vil godkende, at kontingentet

en mental tilstand, som du meget gerne må lade blive

bliver sat op til 200 kr. årligt.

uden for seniorforeningen. Når du er over 60, er det naturligt, at du støtter vores seniorforening – lige så

At være medlem giver dig indfl ydelse i foreningen, og

naturligt, som det er, at dine børnebørn er medlem af

det hjælper bestyrelsen i dens arbejde. De arbejder

SABUS og går til spejder.

gratis, men vi forventer ikke, at de selv skal dække udgifterne ved deres frivillige arbejde. Så velkommen i

Seniorforeningen arbejder tæt sammen med kirkens

Seniorforeningen – til alle unge over 60!

ledelse. Vi glæder os over, at vi har vores egen bestyrelse, hvor formanden er godkendt at Unionsbestyrelsen. Bestyrel-

TEKST Lehnart Falk Formand for Seniorforeningen Illustration: iStockphoto.com


[27]

Hurdalsjøen Hotell 21.-26. juli 2020

PRIS: Enkeltvær. DKK 4.150; dobb.vær. DKK 3950, der kan indbetales på konto 1551-6902154. Indbetalingen gælder sam-

Tema: Jesu genkomst

tidig som tilmelding til stævnet.

Talere: Kenneth & Henrietta Jørgensen

Tilmelding og afregning kan også foregå direkte til Finn Møller Nielsen på tlf. +47 9924 9714 eller

KENNETH har i flere år beskæftiget sig med studier i teologi og historie. På stævnet vil han tale om Bibelens profetier set i lyset af historien. Kenneth er kendt som en inspirerende taler i både Danmark og Norge.

e-mail finn.moller.nielsen@hebb.no – tilmelding på denne måde senest 15. juni. Der bliver desværre ikke fællesrejse fra Danmark, men vi anbefaler, at man fl yver fra enten Billund

HENRIETTA er diætist med uddannelse i ernærings-

eller Kastrup til Gardermoen i Norge, hvor de

fysiologi fra Københavns Universitet. Hun vil tale om

norske arrangører sørger for afhentning.

kost og livslængde, fedttyper og klimaansvar. Henrietta kommer oprindelig fra Færøerne, Kenneth er norsk.

Der er planlagt udflugt til Eidsvoll. Dersom du

Ægteparret har boet en del år i Danmark, men er nu

ønsker vegetarisk mad eller har specielle allergi-

bosat i Kongsberg.

er, bedes dette oplyst ved tilmelding.

Regnskab for Seniorforeningen 2019

Generalforsamling

Indtægter Medlemskontingent Gaver DDU Underskudsgaranti Aktiviteter: Sommerstævne indbetaling Sommerstævne udbetalt Fælles arrangementer indbetalt fælles arrangementer udbetalt Indtægter i alt

Der indkaldes herved til general-

18.050,00 1.650,00 10.000,00 394.146,00 -405.797,21 7.400,00 -4.915,80

forsamling i Foreningen for danske Adventistseniorer, der afholdes fredag den 22. maj 2020 kl. 13.00 på Himmerlandsgården (beklager

-11.651,21 2.484,20 20.532,99

forkert dato i AN nr. 1). ST

AFLY

T S TL AG KE FA K I U DN Dagsorden TO EN NY DA ifølge vedtægterne – bl.a. Dagsorden med valg af formand og bestyrelse,

Udgifter Bladet Aktive Seniorer Porto til udsendelse af bladet Øvrige udgifter Bestyrelsesudg. Rejser m.v. Gebyrer Bank m.v. Administrationsudgifter Samlet årsresultat

godkendelse af regnskaber for 2018 og 2019, drøftelse af kontingentsats

28.275,00 18.214,85

samt debat om foreningens fremtidige planer.

1.637,33 812,25

Bestyrelsen

48.939,43 - 28.406,44

Adventnyt nr. 2 april 2020

Seniorstævne


[28]

Oasen

Nøddebrune træstave og cirkler og store grønne slyngplanter smykker væggene i Vejlefjordskolens nyrenoverede hall. På gulvet er nye matchende sofaer og borde sat op, og den tændte pejs giver et hyggeligt skær. Den nye sal er i centrum, og de mange elever, personalet og ikke mindst de frivillige håndværkere og gavmilde donorer er i festhumør.

Adventnyt nr. 2 april 2020

TEKST Martin Schmidt Lærer på Vejlefjordskolen Foto: Jørgen Voldstad, Holger Daugaard


[29] Adventnyt nr. 2 april 2020

REKTOR KAY FLINKER åbnede indvielsen af Vejlefjordskolens ny-

renoverede hall med en takketale til alle de involverede i byggeprocessen. Han sagde blandt andet: ”En skole er et dynamisk sted, der skal forandre sig. Rummet her har forandret sig gennem skoleåret. Og alle vi, som er her, forandrer os. Vi bliver lidt klogere hver dag. De fleste af os i hvert fald. Der er nok undtagelser, hvor hjernen undergår en proces, vi måske bedre kunne kalde ‘almindeligt henfald’. Men vi er her for at blive klogere, på fagene, på hinanden, på livet selv. Vi bliver til som mennesker, og vi gør det sammen.“

Matematikelev fra Vejlefjordskolen blandt landets 52 dygtigste VEJLEFJORDSKOLENS GYMNASIUM MODTOG for

nylig meddelelsen om, at en af skolens matematikelever er blandt de 52 vindere af Georg Mohr-Kon-

I sin tale kom han ind på de 6 indrammede tryk af kunstneren Carsten Frank, der smykker væggen, som støder op til store panoramavinduer, hvorfra lyset fra fjorden strømmer ind. Hvert billede er et led i en tilblivelsesproces fra det første tryk til det fuldendte kunstværk, og sådan er det jo også med os. Vi oplever, som elever og som voksne, at være under stadig forandring og udvikling:

kurrencen 2020 og dermed en af Danmarks skarpeste matematikhjerner. Vinderen er Mona My Frederiksen fra 3.g, som under konkurrencen

arbej-

dede med opgaver, der

”På en skole bliver vi til, som skoleelever, som fagpersoner, som mennesker. Jeg synes selv, at det er fantastisk at være sammen med jer om at blive til. Ikke en eneste af os er færdige, og faktisk bliver vi aldrig rigtigt færdige. Men vi skal hjælpe hinanden til at blive til en rigtig fin udgave af os selv. Det skal vi blive i det her rum, bl.a. Vi skal hjælpe hinanden til at blive kloge i det her rum: når vi mødes til vores morgensamlinger, når vi laver gruppearbejde her, eller laver lektier sammen eller bare hygger os. I det her rum skal vi både arbejde og hygge os. Jeg er rigtig glad for at se, at I allerede bruger rummet til lige præcis det. Bliv ved med det,“ sagde Kay Flinker.

i sværhedsgrad ligger ud over det, de møder i den daglige undervisning. Mona var én ud af ca. 20.000 gymnasieelever, der i november deltog i første runde af Georg Mohr-matematikkonkurrencen. På grund af sin flotte besvarelse blev Mona udpeget til Georg Mohr-konkurrencens anden runde, hvor den store skare var reduceret til de dygtigste 1452 elever. Konkurrencen fandt sted i januar, hvor de deltagende elever

Med et nyrenoveret udseende var det nærliggende, at den nye hall også skulle have et nyt navn. Inden indvielsen havde der været en afstemning for alle elever og medarbejdere. Skolens elevrådsformand klippede snoren og afslørede det nye navn: Oasen.

Stor tak til mange frivillige Et sådant flot projekt kan ikke gennemføres uden en masse hjælp udefra. Kay Flinker var da heller ikke sen til at takke alle dem, der har udført frivilligt arbejde eller doneret penge til projektet: Erling Ahnfeldt, Bent Præstiin, Ove Flinker, Johannes Danielsen, Peter Eskildsen, Robert Lindsay, Vibe Capion, Carsten og Ethel Wærn, Niels Christiansen, Jørgen Voldstad, Flemming Wærn og Dennis Falk. Desuden har skolens pedeller også været stærkt medvirkende til, at projektet kunne gennemføres.

arbejdede med svære matematikopgaver. Eneste tilladte hjælpemidler var skrive- og tegneredskaber. Monas besvarelse i anden runde er nu blevet præmieret med et diplom og en invitation til et vinderseminar på Mærsk McKinney Møller Videncenter i Sorø sidst i februar. Seminaret er den festlige kulmination på hele Georg Mohr-forløbet. Seminardeltagerne har mulighed for at kvalificere sig til yderligere matematikkonkurrencer. I første omgang den Nordiske Matematikkonkurrence, der afholdes den 30. marts i alle de nordiske lande, og siden den Internationale matematikolympiade, som i år

Så – næste gang, du besøger skolen, så kig ind i undervisningsbygningen og nyd et par minutter i ”Oasen“!

afholdes i Skt. Petersborg i juli.


[30]

Arrangementer og annoncer

Er du vores nye kreative kollega? Vi søger en medarbejder, der kan indgå i vores team i Adventistkirkens kommunikations- og medieafdeling. Stillingen er i første omgang tidsbegrænset, men der kan være mulighed for forlængelse.

Passionsspillet Oberammergau 2020

Vi tilbyder grupperejser kombineret med feriemål, ud-og-hjem-rejser eller kør-selv.

GRAFISKE OPGAVER fx • Opgaver til tryk i InDesign • Redigering af tekst MEDIE-OPGAVER bl.a. • Videooptagelse og redigering

FELIX REJSER

• Opdatering af hjemmesider • Nyhedsbreve i Mailchimp Vi har brug for begge kompetenceområder, men kan du ikke det hele, hører vi gerne fra dig alligevel. Adventnyt nr. 2 april 2020

Er du den rigtige til jobbet, finder vi sammen et match mellem dine evner og vores opgaver. Løn følger

'ıǗ ƭıŒąƓdž ƌıǑ ĊǓ âŒąĊǓ ƭĊŻąĊǓ

Adventistkirkens sædvanlige lønskala. Skriv til jan.wold@adventist.dk for mere information.

Læs mere og bestil din rejse på

felixrejser.dk/oberammergau

7592 2022


[31]

Arrangementer og annoncer

Via HASDA er der kommet en forespørgsel fra det tyske adventistarkiv, som vi hermed videregiver. Man spørger, om der var nogen adventister involveret i at hjælpe de danske jøder under 2. Verdenskrig – enten med at fl ygte til Sverige eller på anden måde. Hvis nogen danske adventister kender til personer i deres familie eller blandt deres venner, som var involveret i dette menneskekærlige arbejde,

IMPACT VIBORG 2019 Dato: 17.-24. juli (uge 30) Aktiviteter: livstilsexpo, maddemonstration, bibelstudier, vandreture og naturoplevelser

vil man gerne høre nærmere. HENVENDELSE TIL: Preben Jalving,

FRA S HASDA’ GEMMER

leder af HASDA Tlf. 2386 6514

Taler: Alexander Rose Jensen Tilmelding og yderligere information: adventist.dk/impact Arrangører: Adventistkirken i Viborg i samarbejde med IMPACT Danmark IMPACT: Inspiring Members to Proclaim the Advent of Christ Together

Taler Gud nudansk? Birgitte Stoklund Larsens bog giver en spænden-

GENERALFORSAMLING torsdag den 21. maj 2020 Himmerlandsgården, T hovedbygningens LYSmødesal

AF

N

E FA O IKK T A D Y

S TL A

GT

de introdukton til bibeloversættelse og et kig ind i oversætterens værksted. Der er mange spørgsmål at besvare i arbejdet med en bibeloversættelse: Må man oversætte til geder, når der i grundteksten står får? Kan et ord som velsignelse fungere i dag? Hvordan taler Gud? Det er ingen let sag at oversætte Bibelen. En bibeloversættelse aktiverer spørgsmål om tekstfortolkning, udfordrer den sproglige kreativitet og stiller samtidig krav til forvaltning af traditionen. Samtidig er Bibelen en læst og brugt bog, som mange holder af – gerne på grund af bestemte formuleringer. Når Bibelen oversættes er blevet til på baggrund af arbejdet med en komplet oversættelse af Bibelen til nudansk, nemlig Bibelen 2020. Men bogen handler også om bibeloversættelse i et bredere perspektiv – historisk, internationalt, sprogligt og kulturelt. Se mere og køb bogen på bibelselskabet.dk

Bliver dit arrangement ramt af Corona-aflysning? Hold dig opdateret på adventist.dk og SABUS.dk

Adventnyt nr. 2 april 2020

EFTERLYSNING!


[32] Adventnyt nr. 2 april 2020

A D V E N T I S T S P E J D E R N E S

BEDEDAGSLEJRE 7.-1 0 . M A J 2 0 2 0 I ÅR ER der igen to bededagslejre – en i Faxe og en på Finderup. Dine spejderledere er i fuld gang med at planlægge, hvad vi kommer til at lave sammen. Men derudover så er du meget velkommen til at komme med input til, hvad der skal ske. Du skal bare sige det til en af dine spejderledere ☺

Bededagslejrene er troppenes lejre, hvor der er ro og tid til at hygge, lave

mad sammen på spejdermanér, træne sine spejderskills, få frisk luft i håret og dug under tæerne. Det bliver en forlænget weekend med bållugt i tøjet, og måske bliver det din første overnatning udenfor i år? Vi glæder os til at se dig! Bedste hilsner fra David og Mads og alle spejderlederne

Børnelejr mest for

28. juni-5. juli

er en tradition, som har betydet noget for børn og voksne i så mange år, at selv mine barndomsminder kredser omkring den! Og fokus på en børnelejr er stadig det samme – vi skal have det sjovt, og vi holder fri fra mor og far.

hygge med gamle venner. Der bliver masser af underholdning, og måske skal du selv være med til at lave det? Der bliver aktiviteter: ”Børnelejren har talent“, bolsjer, strandture, bål, bibelhistorier, masser af oplevelser i naturen og måske endda forskellige dyr! Lejrpræsten i år bliver Anne-May Müller. Hun er leder af Adventistkirkens børne- og familieafdeling, og hun kommer for at fortælle os en masse historier om børn i Bibelen.

I år tager børnelejren dig med ud i naturen. Vi skal lege, gå på opdagelse i skoven, finde nye venner – og

Og børnelejren er faktisk til for både børn og voksne. For uden voksne, som bruger en uge af deres sommerferie

BØRNELEJR PÅ HIMMERLANDSGÅRDEN

SJOV

på Himmerlandsgården, så har vi ingen børnelejr. Derfor, er du over 15, og gerne endnu mere voksen, og vil du være en del af den kæmpe oplevelse, en børnelejr er, så kontakt mig på 4010 9264 eller på dorte.thyregod@ adventist.dk, så fortæller jeg dig gerne meget mere om det at være voksen på børnelejr. Bedste hilsner fra Dorte


[33]

TEENCAMP ER EN helt speciel oplevelse.

Her får du både lov til at være et legebarn og samtidig blive taget alvorligt. Du får lov til at være dig selv – men du får også lov til at være mere end det: nemlig en del af noget større. SAMMEN former vi et fællesskab, det er fedt at være en del af, og som vi har lyst at invitere andre med i. SAMMEN prøver vi at være ærlige og åbne, når vi snakker om de emner, der berører vo-

res liv. SAMMEN prøver vi at finde svar på nogle af de store spørgsmål i livet, og sammen udfordrer vi også hinanden fysisk på stadig nye sjove måder.

Så har du lyst til det, så kom endelig og vær med og oplev denne befriende måde at være sammen på! Det er uge 28 på Himmerlandsgården.

På campen er den kristne tro vores udgangspunkt, men det er ingen forudsætning at tro på Gud for at være med. Vores fællesskab holdes nemlig ikke sammen, fordi vi har de samme holdninger eller syn på tingene, men fordi vi behandler hinanden med kærlighed og respekt.

Bedste hilsner fra Bjørn Espen på vegne af teamet omkring TEENcampen

WILD WEST

I L U J . 9 1 . 2 1 R SPEJDERLEJ

I ÅR ER det med cowboyhatten på, når

du hopper i sadlen og drager afsted mod Himmerlandsgården på din trofaste ganger. Vi skal til Det Vilde Vesten og kommer i løbet af ugen til blandt andet at opleve den pionerånd, der opstod i en verden, hvor man klarede sig bedst, hvis man var flere. Lidt som når man er spejder. Alle troppene udfordrer de andre i løbet af ugen i dueller, hvor alles færdigheder skal i brug og testes.

På terrænturen drager du med dit hold ud på prærien – måske efter jagten på guldgraverguld eller på flugt fra indianerne. Afprøv også dine samarbejdsevner i forsøget på at bryde ud af fængslet ved at løse nogle forskellige opgaver, som giver dig nøglen til låsen. Eller bliv inspireret af indianerne og lær at skyde med bue og pil . Hvis prærievarmen bliver for meget, sørger vi for vores helt eget Klondike vandland med vandrutsjebane og et køligt bassin.

Så hvis du har lyst til at være en del af en skøn sommer på Himmerlandsgården, skal du sætte kryds i kalenderen i uge 29 – den 12.-19. juli. Bedste hilsener fra Mads og David og alle spejderlederne

Adventnyt nr. 2 april 2020

TEENcamp 5.-12. juli 2020


[34]

nettet Vi er også på

– og faktisk er det her, vi fortæller vores mest aktuelle historier TEKST: David Henriksen, Foreningskonsulent og korpschef

VED AT FØLGE os på de sociale medier hjæl-

per du os med at fortælle om vores budskaber og arrangementer. Vi vil så gerne, at så mange som muligt bliver en del af vores åndelige fællesskab, men vores børn, unge og spejdere og deres venner er digitale, og derfor satser vi på en stor digital tilstedeværelse. Find de nyeste informationer og hold dig opdateret på aktiviteter og arrangementer både før, under og efter de sker. Du kan hjælpe os ved at trykke ’Synes godt om’ eller ‘Følg’ på Facebook og Instagram.

Adventnyt nr. 2 april 2020

Dine børn eller børnebørn ved sikkert også, at vi er tilstede på Snapchat ;-)

Adventistspejderne SABUS Adventistkirkens Familieafdeling


[35]

En regnvåd og blæsende fredag i januar mødte en hel del par i forskellige aldre op på Gl. Brydegaard på Vestfyn for at blive klogere på hinanden.

En givende parweekend

TEKST: Anne-May Müller, Afdelingsleder for Børn og familie

gå med? Skal man sidde i rundkreds og fortælle om, hvordan man har det? Skal man sidde og høre på de andres problemer eller fortræffeligheder? Skal man være i dyb krise for at komme? Eller er det for dem, der har sty r på det hele? NEJ til det hele. Denne gang var weekenden og oplæggene planlagt på sådan en måde, at der var fokus på den gode samtale. Den samtale, som vi alt for ofte ikke tager os tid til i hverdagens jag. Den samtale,

Oplæggene Anne-May og Thomas Müller stod for 8 korte oplæg om 8 vigtige emner. Efter hvert oplæg havde parrene omkring en

De 8 samtaleemner var valgt ud fra forskning fra The Gottman Institute, som de emner, der er vigtigst at få talt om – både i begyndelsen af et forhold og så sandelig også selv om man har været sammen længe. Og jeg skal love for, at der blev talt. Parrene blev opfordret til at holde en pause, inden vi gik i gang med næste samtale – men det var der flere af dem, der slet ikke syntes, de havde tid til. For når vi endelig får sat os ned og taget hul på de her ting, så er der ofte mere, end man kan få talt færdig om på en halv time. Men det var bare endnu en påmindelse om om vigtigheden i at have de gode samtaler, der går i dybden – ofte – og ikke vente til der opstår krise, eller til man er på parweekend. Hvis du ønsker et lille indblik i nogle af de emner og forslag til samtaler, som vi var inde på, kan du læse mere i bogen, Eight Dates af John & Julie Gottman. Næste parweekend er planlagt til 21.23. januar 2022 på Hvidekilde ved Helsinge.

Adventnyt nr. 2 april 2020

som gør, at vi får en større forståelse for vores partner. Den samtale, som binder os tættere sammen, fordi der bliver åbnet op for de ting, der ligger dybt i os. Den samtale, som hjælper os videre og gør os mere bevidste om, hvor vi er på vej hen og hvorfor. Og når vi sty rker vores relation som par, så sty rker vi hele vores familie. Og de børn, der eventuelt vokser op i den familie, vil opleve større tryghed og trivsel, når mors og fars relation er god.

Foto: Jens Morten Øster

HVAD FÅR MAN en parweekend til at

halv time til at starte en samtale med hinanden. Et arbejdshæfte og yderligere spørgsmål gav mulighed for, at de emner, som man fi k taget hul på i løbet af weekenden, kunne fortsættes derhjemme.


[36]

”... basunen skal lyde, og de døde skal opstå ...“

Adventnyt nr. 2 april 2020

Sven Olov Sjöberg

Herluf Pedersen

Dagny Pedersen

SVEN OLOV SJÖBERG sov stille ind den

SILKEBORG MENIGHED HAR mistet et af

TIRSDAG DEN 4. februar 2020 sov

12. januar om morgenen og blev bisat

sine trofaste medlemmer, idet Herluf

Dagny Pedersen, f. Martinsen, stille ind

fra Margrethe-kapellet i Holbæk den

Pedersen sov ind i sit hjem den 2. febru-

i sit hjem på Bøgely Plejecenter i He-

20. januar, næsten 94 år gammel. Sven

ar. Herluf Pedersen blev født i et indre-

Olov blev født i det nordlige Sverige

missionsk hjem i Thy – et nøjsomt hjem, hvor Herluf og hans bror gik til hånde med de daglige gøremål, og fritiden gik med fællesskab med andre kristne unge. Her traf Herluf Karen, og de blev så gode venner, at de endte med at blive gift. Herluf var uddannet sælger, men fi k arbejde hos politiet med ansvar for udstedelse af kørekort. En dag traf Herluf et par unge mennesker, som tog ham med til fysioterapeut Jørgen Hange. Her blev der vist lysbilleder og afspillet et foredrag af Alf Lohne om Daniel 2. Herluf havde aldrig før set Bibelen udlagt på en sådan måde, og det gjorde så stærkt indtryk på ham, at han bad Karen om at komme med til næste forevisning. Det endte med, at de begge blev døbt af Hagen Jensen og optaget i Th isted menighed i 1963. Herluf fi k problemer på arbejdet med at få fri om sabbatten og blev fy ret. Han måtte have nyt arbejde, og det blev kolportagen. Han blev så god en sælger, at han konstant lå i toppen på salgslisten i Norden. Thy-området blev gennembesøgt 3 gange, inden familien flyttede til Struer for at udvide distriktet. Her kom de til at tilhøre Holstebro menighed, og så blev det Vestjyllands tur til at blive gennemarbejdet. Familien var efterhånden blevet velsignet med fire børn – Poul, Hanne, Jørgen og Thomas. I 1980 flyttede de til Silkeborg, og Herluf blev repræsentant for Nutana. Noget, som han også brændte for, var Hjælpeaktion, og det var en stor sorg for ham, da han ikke længere kunne besøge sine venner i indsamlingen. Herluf Pedersen hviler nu efter lang tids sygdom, og både menighed og familie vil savne ham. Vi ser frem til at møde ham, når Jesus kommer igen. Æret være Herluf Pedersens minde. Sigvald Christensen

densted. Vejlefjordkirkens menighed mistede derved ét af sine ældste medlemmer og familien en elsket ægtefælle, mor, svigermor, bedste- og oldemor. Dagny Pedersen blev født den 25. august 1928. Hun blev tidligt adopteret af fasteren Marie og ægtefællen Ejnar Martinsen. Ægteparret flyttede snart til Nærum/Skodsborgområdet. Her havde Dagny sin barndom og ungdom, som blev præget af miljøet omkring menighedsskolen i Nærum og menighedslivet i Skodsborg og Nærum. Her kunne man ofte opleve Dagny deklamere følsomt og indlevende ved gudstjenester og ungdomsmøder. Som ganske ung forelskede hun sig i den to år ældre Kristian fra Bjerringbro, som hun blev gift med den 6. marts 1948. Dagny var afholdt og var i sine aktive arbejdsår altid på farten for at behandle ømme fødder hos sine patienter, skabe den rette atmosfære i spisestuen på Skodsborg Badesanatorium eller vise omsorg over for familie og venner, der kom på uventet eller indbudt besøg i deres hjem. For en del år siden forlod ægteparret Nærum og flyttede til Hedensted, hvor de to ældste børn, Bernhard og Tulle, havde slået sig ned med deres familier, mens den yngste, Knud, med familie blev boende i Svogerslev. Trods tiltagende synssvigt kunne man se Dagny lyse op, hver gang nogen kom på besøg, eller telefonen formidlede kontakt med de gamle venner fra Nærum. Bisættelsen fandt sted fra Vejlefjordkirken fredag den 7. februar og blev holdt i en lysere tone, der understregede, at selv om hjertet slår sine sidste slag, er der altid en dag på ny. Æret være Dagny Pedersens minde. Walder Hartmann

den 25. maj 1926. Han gik som ung på Ekebyholmskolan og kom efter krigen til Skodsborg for at uddanne sig til fysioterapeut. Her traf han sin kommende ægtefælle, Kirsten. Fra 1953-57 arbejdede de som missionærpar på vores hospital i Bagdad. Efter hjemkomsten var de tæt på at fortsætte liv og karriere i Colorado, men overtog i stedet klinikken på Lindevej 12 i Holbæk. I 55 år drev de klinikken, inden de overlod den til børnene Niels Erik, der er læge, og Birgitte, der er sygeplejerske. Sven Olov var gennem mange år forstander for Holbæk menighed og var med til at gøre menigheden kendt og respekteret i byen. Han fortsatte med at behandle patienter til kort før sin 90 års dag. Han var en fysisk aktiv mand, der altid havde tid til sine børn og børnebørn på trods af sit travle liv. Han ejede en stille og fast tro, og selv om de sidste år var hårde for ham, bevarede han sit håb og sov roligt ind i tilliden til sin frelser, omgivet af den familie, han elskede så højt. Sven Olov efterlader sig Kirsten, sin hustru, børnene Niels Erik og Birgitte og deres ægtefæller Turid og Per, børnebørnene Tommy, Anette, Joakim, Mette og Stine samt 5 oldebørn. Han efterlader også et dybt savn i menigheden, og vi ser frem til at møde ham igen ved Jesu genkomst. Paul Birch Petersen


[37]

Kirsten Muderspach

Hans Jørgen Schantz

PETRA ASHOLM SOV ind i sit hjem på

KIRSTEN MUDERSPACH ER sovet ind ef-

HANS JØRGEN SCHANTZ fra Faxe menig-

plejecentret Thysingehave i Tølløse den 14. februar 2020. Petra blev født den 1. juni 1925 i Agerskov i Sønderjylland hos forældrene Anne og Christian Lassen. Her voksede hun op sammen med sine søskende Marie og Jørgen i et hjem, hvor troens liv og det praktiske liv fulgtes ad. Ja, selv kunsten at pløje med heste blev Petra fortrolig med. Men uddannelsen fortsatte, og Petra kom til Vejlefjordskolen. For at tjene til skolegangen arbejdede Petra i kolportagen, og hun oplærte også andre til at tjene skolepenge gennem salg af bøger. På Vejlefjordskolen tog Petra realeksamen, og her mødte hun sin kommende mand Gunnar. De blev gift i 1948, og herfra fortsatte deres parløb som præstepar i mange forskellige embeder i landet. I de sidste år inden pensionstiden hjalp Petra som kontorassistent på Korrespondanceskolen, hvor Gunnar var forstander. Som pensionister flyttede Petra og Gunnar Asholm til Undløse syd for Holbæk. Her nød de begge efter et travlt liv at have tid til havearbejde og til familien. Gunnar Asholm døde i 1997, og derefter blev det svært for Petra at klare hus og have alene. Efter nogle måneder flyttede hun derfor til Thysingehave i Tølløse, hvor hun fi k nogle gode år med god og omsorgsfuld pleje. Petra Asholm blev bisat fra Adventkirken i Roskilde. Hun efterlader sig børnene Jenny og Martin, 4 børnebørn og et oldebarn. Æret være Petra Asholms minde. Carl-David Andreasen

ter kort tids sygdom. Hun nåede den

hed sov ind i sit hjem på Søndervang

høje alder af 91 år. På grund af svækket

den 4. marts 2020. Han blev 100 år og

helbred var hun ikke i stand til at delta-

var næsten til sin død frisk i tanken og

ge så aktivt i menighedslivet i de senere

ønskede at følge med i familiens liv og i

år, men hun er kendt af mange for man-

den menighed, han havde tjent hele sit

ge års trofast tjeneste sammen med sin

aktive liv. Hans Jørgen Schantz blev født den 5. juli 1919 som den ældste i en søskendeflok på 11. Han voksede op i Holstebro, hvor han fra sine drengeår på sin morfars gård blev inspireret til at ville arbejde med jorden og planterne. Det blev dog ikke i landbruget, men i gartnerfaget, Hans Jørgen fi k sin uddannelse. Her arbejdede han i 10 år bl.a. på Frydenstrand i Frederikshavn og Skodsborg Badesanatorium. Her traf han sin kone Carla, og sammen besluttede de, at de ville arbejde for Adventistkirken. Det betød forberedelser til præstegerningen på Vejlefjordskolen, Newbold College og Andrews University. Hans Jørgen Schantz’s arbejde for menigheden blev meget alsidigt – fra præstegerningen, til afdelingsleder i ungdoms- og missionsafdelingen. Siden fulgte en årrække som skolebestyrer på Vejlefjordskolen, og igen tilbage til præstegerningen i Skodsborgkirken og kapellan på Skodsborg Badesanatorium. I sine sidste aktive år var Hans Jørgen Schantz initiativtager til oprettelsen af HASDA, Adventistkirkens historiske arkiv. Alle, som arbejdede sammen med Hans Jørgen, lærte ham at kende som en meget struktureret og arbejdsom præst. Hans Jørgen Schantz blev bisat fra Faxe Adventistkirke, hvor et stort følge mødtes for at mindes og tage afsked. De efterladte er børnene Janne, Yvonne og Stig med deres familier. Æret være Hans Jørgen Schantz’ minde. Carl-David Andreasen

mand John, blandt andet på Skodsborg fra 1969 til 1978, hvor Kirsten arbejdede i bogholderiet. Hun var en af Sanatoriets og menighedens støtter, altid villig til at række en hjælpende hånd. Kirsten blev født Hedager og kom som ung fra Fyn til Skodsborg, hvor hun traf sin mand John. Sammen fi k de tre sønner, Erik, Steen og Frank. Deres kald gik til missionen, og de arbejdede i første omgang i Sierra Leone og Ghana fra 1955 til 1969. Disse fjorten år var ikke uden vanskeligheder for familien, men som mange andre missionærer ofrede de sig for sagen. Efter tiden på Skodsborg førte kaldet dem til Kenya i 1978-80, inden John blev inviteret hjem til England som assisterende kasserer i divisionen. Hans pludselige død i 1990 var et hårdt slag for Kirsten, som flyttede tilbage til hjemlandet og levede sine sidste år for familien og deltog i menighedslivet, så langt hendes helbred rakte. Ved besøg var hun altid glad for at kunne tale om tiden, der var gået, og de mange oplevelser i tjenesten for Gud. Kirsten efterlader sig to sønner, Erik og Steen, samt adskillige børnebørn. Æret være Kirsten Muderspachs minde. Paul Birch Petersen

Adventnyt nr. 2 april 2020

Petra Asholm


[38]

”Lad de små børn komme til mig ...“

Arrangementer og annoncer

Adventnyt nr. 2 april 2020

Mawusé Fernando Den 15. februar havde vi barnevelsignelse i Vejle menighed. Aga og Lamberto var taknemmelige over den velsignelse, som de har fået. Denne velsignelse hedder Mawusé Fernando da Cruz-Ahlihagan. Han kom til verden den 31. oktober 2019. Vi bød Mawusé velkommen i Skaberens navn, og vi takkede Gud for at have velsignet ham med livet. Det er med stor glæde, at vi siger tillykke! Eduardo Folster

Nicolas Der var glæde i Viborg den 7. marts 2020, da Anitha og Samuel Nkundebera bragte deres lille søn, Nicolas, frem for menigheden for at blive velsignet. Sammen med sine storebrødre Lewis og Levant udgør han en voksende børneflok i vores menighed, som vi takker Gud for. Ved samme anledning sang Romeo på 10 år en smuk sang for os. Vi ønsker dem alle Guds velsignelse og forvisningen om hans omsorg. Sven Hagen Jensen

Runde fødselsdage Maj

Ingelis Jensen, Højslev, 75 år 1/5

Roland Laibjørn, Østervrå, 80 år 22/6

Nanna Jensen, Morud, 95 år 1/5

Glenda Christensen, Bjæverskov,

Gudmundur Harri Gudmundsson,

Max Asbjørn Nielsen, Faxe,

75 år 3/5

Hoyvik, 75 år 8/6

90 år 10/5

Gerd Elisabeth Nilsen, Næstved,

John Jalving, Søndersø, 75 år 9/6

Svend Aage Hilt, Nykøbing F,

75 år 15/5

Birthe Kendel, Kettinge, 75 år 19/6

90 år 10/5

Lars Krøll Nielsen, Køge, 70 år 8/5

Diana Grevelund, Nærum, 75 år 24/6

Inger Elise Christensen, Snedsted

Bjørn Krøll Nielsen, Vedbæk, 70 år 8/5

John Emil Pedersen, Hobro,

90 år 21/5

Nils Drost Broegaard, Skjern,

75 år 28/6

Arne Wagenblast, Daugård,

70 år 31/5

Else Birte Pedersen, Hobro,

90 år 28/5

75 år 28/6

Kirsten Marie Østedgaard Greisen,

Juni

Faxe, 85 år 1/5

Jenny Kristine Sigri Simonsen,

Voichita Kovacs, Stoholm, 70 år 18/6

Ann-Eva Hilt, Nykøbing F, 85 år 1/5

Tórshavn, 95 år 30/6

Carsten Wærn, Daugård, 70 år 20/6

Gordon Harry Andrew Gronert,

Inge Brandt Nielsen, Daugård,

Svend Michael Hansen, 70 år 24/6

85 år 8/5

90 år 21/6

Britta Reuter, Vissenbjerg, 70 år 27/6

Anna-Karine Jørgensen, Daugård,

Marianne Nyirambonyubwabo

80 år 3/5

Stenstrup, 80 år 4/6

Heine Bent Jakobsen, Nærum,

Herman Ernst D. Hansen,

80 år 13/5

Sønderborg, 80 år 12/6

Rudy Mortensen, Faxe, 80 år 24/5

Kirsti Harlund, Vrå, 80 år 14/6

Lehnart Erwin Falk, Allinge, 70 år 3/6

Runde fødselsdage fra 70 år bliver annonceret i Adventnyt, hvis vi kender din fødselsdato. Ønsker du ikke din fødselsdag nævnt, så giv besked senest 3 måneder før på adventnyt@adventist.dk eller ring til Bente Schledermann, 4558 7752.


[39]

”Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn ...“

Gunnar Bødskov Sabbatten den 7. marts blev Gunnar Bødskov optaget i vores menighed i Viborg ved bekendelse af sin tro. Gunnar, som var glødende ateist som ung, fandt Jesus for nogle år siden og blev døbt, og i dag brænder han for Jesus. Han har fundet sit åndelige hjem i Viborg adventistmenighed, og vi byder ham hjertelig velkommen. Sven Hagen Jensen

DER

ENS ÅRSKALEN

ADVENTISTKIRK Adventistkirken

Kollekt 23. maj

Årsmødekollekt til Himmerlandsgården Tekst: Kristinn Odinsson

elskabet

Vejlefjordskolen

SABUS

RUAR EBRUAR FEBR

Digital evangelisme

MAJ

APRIL

MARTS

F

1

L

2

2020 JUNI Kollekt 7. marts: Kollekt 4. april: Himmerlandsgården pinsed ag Menighedsskole edag 2. rne 23 M 1

Kollekt 23. maj: Årsmødegave

T 2 O 3 S 1 T 2 0 S 3 tnytt 02 ventny dven T 4 Deadline Ad 10 1 M 2 De F 3 19 M 4 F 5 T 3 1.-7. marts, Trysil L 4 skitur T 5 ag dag L 6 Palmesønd O 4 Adventistkirkens e S 5 O 6 DU bestyrelsesmød O 1 S 7 DDU Adventnyt 02 udk. 28. juni-5. T 5 L 1 M 6 juli, HLG Adventnyt 03 udk. L 4 T 7 T 1 T 2 15 Børnelejr 24 M 8 g dag da F 6 deda Bed Bededag T 1 S 2 T 7 6.-8. marts, Vest S 5 F 8 S 1 O 2 F 3 T 6 T 9 TEEN-weekend L 7 7.-10. maj, Faxe/Finderup 32 M 3 F 2 8 O L 9 45 M 2 2 M 6 Bededagslejr T 3 L 4 F 7 O 10 Skærtorsdag 3. oktober, Nærum S 8 L 3 T 4 T 9 T 7 S 10 18/30 Sabbat T 3 F 4 S 5 L 8 T 11 Langfredag er Prayer of Pray 11 M 9 S 4 O 5 0 Dayss of 10 10 1 F 11 O 8 28 M 6 De 20 M O 4 L 5 Dea eadline ea Ju ilæum Jub ne Adven S 9 ums Fms mst12 ntny træf VFS tnyt 04 4 FS T 10 41 M 5 T 6 u k. 1 ud L 11 ytt 01 nyt ny nttn dvent Adv T 9 T 12 T 5 S 6 DDU bbeesty T 7 13mød st rel L sesmød relses 7 M 10 Påskedag møde e 5.-12. juli, HLG O 11 T 6 F 7 S 12 13 F 10 O TEEN-camp 37 M F 6 O De 7 e ea 8 11 a dline dli dl 14 ne T Adve Ad Sve ventny tnyyt 05 2. påskedag Fyn T 12 O 7 L 8 10.-12. januar, . 16 M 13 L 11 T 14 L 7 T 8 planlægn T 9 Bede Be euge, 1. sabbat O 12 tnyt 03 25 M 15 at Børnelejr dline Adventny F 13 T 8 S 9 13.-15. marts, Aalborg T 14 Deadl S 12 F 15 S 8 O 9 F 10 16 T 13 T weekend 18/30 14 L 33 M 10 F 9 Adv Ad d entnyt dv O 15 en 4 ud udk. k. 16 L 04 46 M 9 3 M 13 T 10 L 11 F 14 O 17 S 15 L 10 T 11 T 16 T 14 S 17 F 11HLG T 10 S 12 17.-19. april, Øst L 15 T 18 17.-20. maj, 12 M 16 S 11 O 12 jr F 17 TEEN-weekend O 15 Arbejdsle 29 M 13 21 M 18 O 11 L 12 S 16 F 19 T 17 42 M 12 april T apri 12.-19. juli, 13il Adv Ad 19. 19 dvven dvent L 18 entny ent n ny nt nyt 0 nyt 05 5 ud HLG dk. k T 16 T 19 repr. T 12 S 13 T 14 L 20 Spejderlejr 8 M 17 ty SABUS 11.-14. oktober, O 18 T 13 S 19 DDU bes F 14 F 17 O 20 Arbejdslejr HLG 38 M 14 F 13 O 15 de 17.-19. januar, Hvidekilde møde T 18 S 21 esmød es se tyrelse rt bestyrelse lfart lfar elf T 19 me m mme O 14 L 15 Kristi himme Kvindeweekend 17 M 20 DDU L 18 T 21 L 14 T 16 15 Bed B deug eug O 19 ge, HLG e 2. sab maj, sa 20.-24.T 26 M 22 abb ba bat F 20 T 15 S 16 T 21 21. marts, Hele landet + Årsmøde 22 S 19 F 14.-18. oktober, HLG S O F 15 16 17 20 23 T T Global Youth Day L 21 generalforsamling 34 M 17 Familielejr F 16 O 22 L 23 4 M 20 47 M 16 T 17 L 18 F 21 O 24 S 22 L 17 T 18 T 23 T 21 S 24 T 17 F 18 S 19 L 22 T 25 13 M 23 S 18 O 19 F 24 19.-26. juli O 22 30 M 20 22 M 25 L 19 O 18 24.-26. april, Aarhus S 23 F 26 T 24 IMPACT 43 M 19 Deaadli T 20 weekend d ne L 25 18/30 e Ad dve ven ntny tnytt 06 T 23 T 26 T 19 S 20 T 21 juli, HLG L 27 9 M 24 28. O 25 21.-26. juli, Norge T juni-5. F 21 20 S 26 F 24 O 27 39 M 21 Børnelejr VFS Seniorstævne F 20 O 22 T 25 S 28 24.-26. januar, kl. T 26 O 21 L 22 6.-9. 18 M 27 L 25 T 28 Fodbold L 21 T 22 T 23 O 26 27 M 29 F 27 T 22 marts, HLG S 23 T 28 F 29 S 26 O 23 S 22 F27.-29. 24 vne T 27 T 30 Bibelstæ L 28 F 23 O 29 35 M 24 marts, VFS L 30 5 M 27 48 M 23 T 24 L 25 Advent Adv F 28 ent ntnyt nyt n 28. februar-1. yt 06 0 udk. ag ævne S 29 sedag nsed in Pin L 24 T 25 Sk T 30 kabel abel elses lses sessab essabbat s bat Int. fodboldst ba 31 T 28 S T F S 24 25 26 L 29 14 1 M 30 S 25 O 26 23.-25. oktober 6. juni: Kollekt O 29 25.-27. sept, Odense 31 M 27 L 26 O 25 SABUS ledertræning T 31 44 M 26 danceKommunikations- Korrespon T 27 Kollekt 23. maj: T 30 S 27 T 26 T 28 4. april: weekend Kollekt Årsmødegave skolen T 27 F 28 F 31 7. marts: skolerne 40 M 28 F 27 O 29 Kollekt Menigheds O 28 L 29 Kollekt 1. februar:e 27.-29. november Himmerlan L 28 T 29 T 30 dsgården T 29 S 30 Juletur VEST Kollekt 4. januar: Digital evangelism S 29 O 30 F 31 Bibelselskabet 36 M 31 F 30 30. okt-1. nov 49 M 30 Juletur ØST L 31

ANUAR JA

O

1

T

2

F

3

år dag års Nytårs

O

31. januar - 2. februar, Fyn

L

1

1

Kollekt 6. juni: Korrespondanceskolen

Parweekend

møde

bestyrelsesmø D S 2 DDU 6 M 3 T 4 O 5

JUL LI

Kollekt 4. juli: SABUS

DA ÅRSMØDET ER BLEVET AFLYST, VIL DENNE KOLLEKT BLIVE OPTAGET RUNDT

AUGUST

Kollekt 1. august: Vejlefjord Elevfond

B R

SEPTEMBER

Kollekt 5. september Adventnyt

OKTOBE ER

NOVEMBER

DECEMBER T

1

O

2

T

3

F

4

L 5 S 6 50 M 7 T 8

DD be DDU be tyrelsesmød besty ø e DD D DU be best styrel relses rel sessmød m e

O 9 T 10 F 11 L 12 S 13 51 M 14 T 15 O 16 T 17 F 18 L 19 S 20 52 M 21 T 22 O 23 T 24 F 25 L 26

Kollekt 14. november: Bedeugeoffer/ Global Mission

Juleaften Juledag 2. juledag

S 27 1 M 28 T 29 O 30 T 31

Kollekt 3. oktober: T 1 Katastrofeoffer, ADRA

Nytårsaft Ny aften en

Kollekt 5. december: Adventsgave

ADVENTISTKIRKENS ÅRSKAL

ENDER

OM I MENIGHEDERNE. Himmerlandsgården er et fantastisk sted, som kirkens

afdelinger bruger rigtig meget. Mange af os har et godt forhold til Himmerlandsgården, og nogle lægger rigtig mange frivillige arbejdstimer, som bidrager til, at vi alle kan bruge stedet. Som en del af en vision om at udvikle Himmerlandsgården til et tidssvarende og relevant mødested, som vi alle kan bruge de næste mange år, er der lagt planer for en del forbedringer. Det er også et ønske om at signalere, at vi vil Himmerlandsgården fremadrettet. Kollekten i marts gik til at lægge nyt gulv i spisesalen. Vi vil gerne fortsætte med loftet i spisestuen, som ligeledes trænger til en udskiftning. Tusind tak for jeres bidrag – store som små.

K ALENDER 17.-19. april Teenweekend Øst – AFLYST 19. april SABUS repræsentantskabsmøde 24.-26. april 18/30 weekend Aarhus – AFLYST 7.-10. maj Bededagslejre for spejderne

Kollekt 6. juni

17.-20. maj

Korrespondanceskolen

Arbejdslejr, HLG – AFLYST 20.-24. maj

Tekst: Henrik Jørgensen

Årsmøde og generalforsamling,

I LØBET AF de sidste 73 år har tusindvis af mennesker fået et dybere kendskab

28. juni – 5. juli Børnelejr, Himmerlandsgården 5.-12. juli TEEN-camp, Himmerlandsgården 12.-19. juli Spejderlejr, Himmerlandsgården 17.-24. juli IMPACT 21.-26. juli Seniorstævne, Norge

Adventnyt nr. 2 april 2020

til Gud gennem K-skolens kurser og bibelstævner, og mange har fundet vej til Adventistkirken. I slutningen af 2019 lancerede K-skolen et helt nyt brevkursus om Johannes’ Åbenbaring. Det er et dybdegående kursus, der både tager dig ind i Johannes’ verden og igennem kirkens op- og nedture historsk. Og der er flere nye projekter i gang – bl.a. et kursus om hviledagens betydning i et moderne præstationssamfund. Vi er også i gang med at udvikle vores onlineundervisning efter de nyeste metoder. Vi kalder konceptet for inspirate.dk, da vi ønsker at inspirere mennesker til tro, til håb og til at gribe det liv, som Gud har givet os. Planen er at ”go live“ med inspirate.dk i løbet af 2020. K-skolens tilbud er åbne for alle. De er gratis, og det ønsker vi, at de skal blive ved med at være. Tak fordi du vil være med til at sikre K-skolens værdifulde arbejde.

Himmerlandsgården – AFLYST


Bagsideklummen april 2020

S

Når folk siger: ”Fred SOM DRENG VAR jeg hver sommer på

det europæiske fællesskab vakle, uden at Jesus er kommet igen.

besøg hos min farfar i Tyskland. Hver dag gik han ned til købmanden for at købe dagens avis, og jeg mindes historierne om østtyskere, der var flygtet til Vest. Jeg forestillede mig aldrig dengang, at det kunne blive anderledes. Så pludselig i 1989 faldt Berlinmuren, og fra den ene dag til den anden ændrede virkeligheden sig. Jeg havde få år forinden læst Åbenbaringsbogen og var vildt fascineret af profetierne. Avisforsiderne i november 1989 var overdænget med ”Fred“, og jeg vidste meget vel, at Herrens dag ville komme som en ty v om natten, og når de sagde fred og ingen fare, så var undergangen nær. Jeg var ganske overbevist om, at Jesu genkomst var lige rundt om hjørnet – der kunne allerhøjst være tale om måneder.

Jo, der er nok at bekymre sig for, og de skelsættende begivenheder accelererer. Jeg er fortsat lige så overbevist om, at Jesus snart kommer igen, som jeg var i 1989, i 2000, i 2007 og i 2013, men jeg er holdt op med at sætte tidsfrister på.

Hvis du får mennesker til at komme til Jesus på grund af frygt, så bliver udfordringen at holde frygten ved lige for at fastholde interessen for Jesus. Jesus har en helt anden plan. Han ønsker at møde dig og mig med sin kærlighed og lade kærligheden overbevise dig om ham som skaber. Når vi betragter

Dine egne argumenter er da også ret affektive.

MG -19

© Mogens Gårdsmann Nielsen

Jesus, forvandles vi. Vores syndige liv er ikke længere attraktivt, og med Helligåndens hjælp modstår vi fristelser.

Tilliden vokser og udvikler sig til en fast overbevisning, en vished om, at lige meget hvad der sker omkring mig, så har Jesus lovet mig et evigt liv.

Coronakrisen illustrerer for mig, hvor hurtigt det kan gå. Fra den ene dag til den anden kan kirker blive lukket, landegrænser afspærret og frihedsrettigheder blive os frataget. Derfor skal vi være opmærksomme, men ikke blive bange eller paniske.

Det var 1989 – over 30 år siden! Siden da har vi oplevet et årtusindskifte. Vi har oplevet en finanskrise, en voldsom tsunami og andre naturkatastrofer i skalaer uden sidestykke. Vi har set en jesuit blive pave, uansvarlige regeringschefer blive valgt, og vi har oplevet jern- og lerføddernes sammenhold i

Hvordan kan vi have en ordentlig debat, når argumenterne er så emotionelle og følelsesladede ?

og ingen fare!“

Det er en opgave, Jesus har lovet at fuldføre i mig, fordi jeg har åbnet døren for ham, da han bankede. Derfor kan jeg møde hverdagen med ro og fred og med visheden om, at jeg hviler i Jesu hånd, uanset hvad der møder mig. Vi har fået en indsigt i de sidste dages begivenheder, som skal bruges til at lede mennesker til et frelsende forhold til Jesus. Det skal vi arbejde på hver eneste dag – krisesituation eller ej. Derfor er mit ønske for dig, at du må sprede Guds kærlighed, håb og frelse – også i de mærkelige dage, vi lever i, lige nu.

Nej min kære! Mine argumenter er LOGISKE ræsonnementer ...

TEKST: Thomas Müller, Formand for Adventistkirken

... bygget på min gode mavefornemmelse !


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.