Adventnyt 2019-2

Page 1

I dette nummer ... Mere plads ved bordet

Bibelstudie om at forundres

Bogen om Gud

Fællesspisninger og en generøs attitude, anerkendelse af andres tro – uden at miste sin egen. Thomas Müller rører ved, hvordan vi udlever Jesu inkluderende tilgang: Der er plads til flere ved bordet.

Joan Kristensen tager fat i, at vores travlhed kan gøre os blind for forundring, og at vores bibellæsning herved bliver overfladisk. Hun deler, hvad der hjalp hende til at forundres og gøre Bibelen relevant.

Også for børn! Bliv inspireret af at læse om, hvad Anna Falk har gjort sammen med døtrene Emilie og Cecilie. Det kom der deres helt egen børnebibel ud af. Også voksne kan inspireres af deres andagter!

10

23

36

Nr. 2 · april 2019

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM

Adventnyt

TEMA: BIBELSTUDIE SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKENS MEDLEMSBLAD


Kontaktinformation

Concordiavej 16 · 2850 Nærum Tlf. 4558 7777 Bank: 0890 0001069302 www.adventist.dk · info@adventist.dk

Leder

Jeg siger det ret ud

Åbningstider: Man-tors kl. 10-16 Tekst: Line Nielsen, redaktør / Foto: iStockphoto.com

Formand Thomas Müller (Mission, Strategi)

Tlf. 4558 7771

Næstformand Marianne Dyrud (Ungdom)

Tlf. 4558 7772

Økonomichef Jan Arne Nielsen (Kristen forvaltning, Tlf. 4558 7773 Hjælpeaktion, Dansk Bogforlag) Afdelinger Mads Kivikoski (Spejder)

Tlf. 5136 0405

Anne-May Müller (Familie, Børn)

Tlf. 4558 7789

Bjørn Espen Holtse (Teen)

Tlf. 2986 6829

Henrik Jørgensen (Strategiopfølgning, K-skolen, Sabbatsskole, Skole)

Tlf. 5060 7615

Jan-Gunnar Wold (Medie & Kommunikation)

Tlf. 4092 1032

Lisbeth Nielsen (Women’s Ministries) Tlf. 5126 0224 Lasse Bech (Religionsfrihed)

Tlf. 2152 6789

Milan Pavlovic (AHA)

Tlf. 2442 2275

ADRA Danmark Concordiavej 16 · 2850 Nærum www.adra.dk Generalsekretær: Jens Vesterager

Tlf. 4558 7700

Tlf. 4558 7702

Dansk Bogforlag Concordiavej 16 · 2850 Nærum www.danskbogforlag.dk

Tlf. 4558 7792

Korrespondanceskolen Concordiavej 16 · 2850 Nærum Bank: 0890 0001069965 www.kskolen.dk

Tlf. 4558 7770

Vejlefjordskolen 8721 Daugård www.vejlefjordskolen.dk Rektor: Holger Daugaard

Tlf. 7589 5202

Hasda Vejlefjordskolen · 8721 Daugård www.hasda.dk Arkivleder: Preben Jalving

Tlf. 7641 3132

Tlf. 2386 6514

Himmerlandsgården Als Oddevej 71 Helberskov · 9560 Hadsund www.himmerlandsgaarden.dk

Tlf. 9858 1121

Plejecenter Solbakken Frederiksborg Allé 23 8920 Randers NV www.solbakken.randers.dk Leder: Claus Mester Christensen

Tlf. 8911 1300

Plejecenter Søndervang Rådhusvej 1 · 4640 Faxe www.sondervang.dk Leder: Niclas Fuglø

Tlf. 5676 1600

T

ak! Jeg siger tak for tiden som redaktør for Adventnyt. Tak til hver eneste, som har skrevet og delt nogle tanker, noget af sig selv med læserne! Tak for lækkert layout! Tak for sparring og korrekturlæsning! Tak til Gud, som inspirerede! Tak til dig, som læser, som har taget bladet ind i din tid! Tak for forbøn! Der er meget at takke for. Jeg har følt mig meget privilegeret, at jeg har fået lov at varetage opgaven som redaktør for Adventnyt. Samtidig har jeg fra begyndelsen af vidst, at det var en gave i mine hænder, som jeg bar et stykke tid. Derfor besluttede jeg med det samme, at bladet skulle have det bedste – hver gang!

Jeg har bedt om, at bladet måtte gøre en forskel. Og jeg vil gerne dele med dig, hvad der har gjort og gør allermest forskel i mit liv. Ingen tvivl: Det er bøn og bibelstudie! For der møder jeg Herren! Så faktisk ligger der bøn og bibelstudie bag hvert eneste blad, som jeg har været redaktør på – for det er i høj grad der, jeg finder min inspiration. Derfor er det også særligt for mig, at de sidste to temaer netop handler om bøn (februar, april) og bibelstudie (april). For er der noget, jeg ønsker at se mere af – så er det kærligheden til bøn og bibelstudie! For mig er bøn og bibelstudie også de linser, som jeg ser resten af verden igennem – så jeg også møder Herren i og inspireres af relationer og musik, natur og kreativitet, madlavning, når jeg strikker og mange flere ting. Det er så rigt!

Så jeg siger det ret ud: Læs din bibel! Udforsk og vær nysgerrig på sammen med Gud at finde de måder og tidspunkter, som virker bedst for dig i en given periode i dit liv. Bed! Ærligt – sig det, som det er, til Herren – han vil møde dig! Med kærlig hilsen og tak fra mig

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019

Line Nielsen, ansvarshavende redaktør for Adventnyt. adventnyt@adventist.dk


Indhold

Indhold

3

Nr. 2 · april 2019 04 Rundt omkring 07 Årsmøde 2019 09 Medarbejdernyt fra Unionskontoret 10 Unionen: Der er mere plads ved bordet 12 Bøn – Aftenkirke i Vejle 13 Gud hører min bøn – også før jeg beder den

04

14 Bibelen er relevant

16

15 Er troen på Jesu kærlighed ikke nok? 16 At rode rundt i sit liv og sin bibel 18 Hvordan andre inspirerer mig i mit bibelstudie 19 Jesus gør en forskel 21

Bibelstudium for at kende ham

23 Om at forundres 24 Historien om kobberslangen 25 Håbet, der forvandler os

25

36

27 Vejlefjordskolen 28 ADRA: Lige muligheder og ligeværd 30 Arrangementer og annoncer 32 Vi siger tillykke

14-26 Tema: Bibelstudie

34 Vi mindes

Dit eget personlige bibelstudie – gør det og hold det levende! Måske kan du bruge ideer til at gøre noget andet, end du plejer at gøre. Dem kan du få nogle af her i bladet: Stop din travlhed, lad dig forundre, fortæl Bibelen i børnehøjde, brug de elektroniske hjælpemidler... Og uanset hvad, du vælger – så hav fokus på at møde Jesus!

Syvende Dags Adventistkirkens medlemsblad Redaktør: Line Nielsen (afgående) Holger Daugaard (pr. 1. april) tlf. 2532 6053 adventnyt@adventist.dk Adventnytråd: Birthe Svendsen Line Nielsen Pernille Præstiin Larsen Peter Larsen Robert Svendsen

38 Forvaltning: Guds herlighed – og din tjeneste 39 Kollekt og kalender 40 Klumme: På vej til friheden

adventist.dk/abonner

Nr. 2 · april 2019 Adventnyt

36 Børnesiden: Bibelen, bogen om Gud

Grafisk opsætning: Bente Skov Schledermann Tryk: Strandbygaard Grafisk A/S Oplag: 2.025 stk. Webudgave: www.adventnyt.dk Lydudgave: +45 4558 7792 margit.waern @adventist.dk

Abonnementspriser: Danmark, Grønland og Færøerne: Gratis Øvrige udland: 300,Adresseændringer meldes til Unionskontoret, tlf. 4558 7777, info@adventist.dk Kommende Adventnyt: Nr. 3 udk. 16. juni 2019 Deadline: 29. april Nr. 4 udk. 25. august Deadline: 17. juni

SABBATONLINE hver torsdag aften

NETANDAGT hver morgen – Reindar Bruinsma trækker livsdom ud af bibelske personers liv. Lad dig inspirere.

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019


4

Rundt omkring

Refresh – Hvorfor tro? Hvordan dele troen? Hvad gør vi? Tekst og foto: Marianne Dyrud

I

nternational Church Copenhagen (ICC) skabte rammen for fredag og sabbattens ungdomsfokuserede weekend den 18.-19. januar. Temaet handlede om Apostlenes Gerninger kapitel 17 og Paulus’ vandring i Athen. Emnet for weekenden var, hvordan vi formidler evangeliet til vores tids ”Athen“. Fredag aften og sabbatten skabte mange tanker efter at have lyttet til Gabriel Perea, præst i Skotland. Lørdag eftermiddag præsenterede han et seminar om den kultur, vi lever i her og nu, som nok er et helt andet sted end det, som er inde i kirkens lokaler. Udfordringen til deltagerne i weekenden var

tydelig: Hvordan formidler vi evangeliet i et sprog, som kan forstås i dag af de mennesker, vi omgiver os med? SABUS arrangerer en inspirationsweekend i efteråret, 20.-22. september med fokus på tilbedelsen i musik og lovsang. Vi ser frem til en kreativ weekend med inspiration og god undervisning. Mere information kommer senere, men sæt gerne datoen i din kalender.

K Kvinderetræte T Tekst: Laila Bernhardsen / Foto: Caroline Lundqvist

D

en første weekend i februar var det tid til Kvinderetræte på Ådalen retræte, ved Randers Ådal. Den blev for mange en tiltrængt gave af et åndehul, en trækken sig tilbage fra en ellers fuldt programpakket hverdag. Programmet var så fi nt lagt op med tid og mulighed til at søge Gud, både alene og i fællesskab. Jeg fristes til at beskrive det oplevede som et eksempel på, hvad Paulus i brevet til Timotheus opmuntrer os til: At øve sig i Gudsfrygt. Bevidst tage sig tid til at være reflekterende over de dybere aspekter af livet. Afsat tid til bøn, lovsang og ikke mindst at være i Ordet. At være mediterende i ordets oprindelige forstand. ”Ådalen“ emmede af fred. En ro, der som et blødt tæppe svøbte sig om os som individer og som gruppe. Hans fred i alt. Mærkbart at stedet indbød til bøn – så enkelt at tune ind og vende tanker imod det, han måtte have til os hver især.

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019

RETRÆTE TID Nærende tid til krop, sjæl og ånd. Tid til morgenbønner med fokus på bedende kvinder i Bibelen. Smuk fodtvætning med et strejf af wellness. Nadverens intim-tid med Ham. Tid til kærlighedens forvandling af os, gennem Gomers, Hoseas’ kvindes, erfaring. Tid til at leve forundret i en tid, hvor Onkel Google konstant har svar på alt. Tid, hvor vi sammen gjorde en forskel for andre kvinder. Tid til at sortere det overfladiske og forstyrrende væk, så der bliver plads til det væsentlige. Det vi gerne vil fylde vores liv med. Efterlysning af programløs tid, der så ofte trampes ned af hamsterhjulets snurren. Måske tid til at starte Folkebevægelsen for Forundring? Eller blot afsætte tid til retræte? Tid til at spare op til næste års kvindetid?


Rundt omkring

5

Tekst: Jan Arne Nielsen / Foto: Jan Arne Nielsen, Kim Svanesøgaard

M

eget af det vigtigste sker ofte, når du ikke ser det. Det gælder for mange ting på Himmerlandsgården. Hullerne i vejen er fyldt. Græsset er slået. Der er luget mellem fliserne. Telte er sat op. Mad er indkøbt og lavet. Senge er smurt. Stole er indkøbt. Kabler til Internet er lagt. Parasoller er rejst. Flaget er hejst. Og du er hjertelig velkommen! Måske har du også set dem? I blåt arbejdstøj, måske kedeldragter. Men du ved måske ikke, at hvis der en gry tidlig morgen under årsmødet pludselig er et hovedvandrør, som går – så er det dem, der står op kl. 04 og tager fat, så du stadig kan stå op til dit varme bad og være klar til morgenmaden. Vi har virkelig meget at takke dem for! Frivillige, professionelle håndværkere, som lægger et flot arbejde med at holde Himmerlandsgården i gang! I år i vinterferien besøgte jeg nogle håndværkere, som var i fuld gang med et flerdages projekt på Himmerlandsgården. Der blev sat et nyt varmesystem op i servicebygningen. Arbejdstøjet blev taget på. Arbejdsvognene kørte derop. Materialer var indkøbt. Værktøjet var med. Der blev båret ind. Gamle varmtvandsbeholdere blev pillet ned. Nye, større blev sat op. Rørføringer blev lavet. Rør blev skåret til i rigtig længde. Muffer sat på. Cement blev blandet, så huller i væggene blev lappet. Og nu virker det nye system! Det betyder, at det varme vand er tilgængeligt både billigere og hurtigere. Til masser af gode varme bade! En operation – som du ikke har set – men som vi håber, at du bliver rigtig glad for. Vi er i kirken taknemmelige for, at der er frivillige professionelle, som var klar til at lægge denne indsats i vinterferien. Og vi er glade for hver eneste frivillig arbejdstime, som lægges i hvilken som helst menighedstjeneste. Du har også mulighed for at hjælpe med at få Himmerlandsgården til at fungere bedre og til at blive klar til årsmødet 2019. Igen i år er der arbejdslejr i dagene op til årsmødet, fra søndag den 26. maj til onsdag den 29. maj. Vi har brug for folk til mange opgaver – så uanset, hvad du kan, så er du velkommen. Maden på arbejdslejren får du i spisesalen. Tilmelding til Margit Wærn: aarsmode.adventist.dk

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019

Landet rundt

Himmerlandsgården – hvad du ikke ser, når det sker...


6

Rundt omkring

Landet rundt

Så åbnede vores nye Aalborg-butik Tekst: Michael Jakobsen / Foto: Michael Jakobsen og Milan Pavlovic

S

øndag den 3. marts var en stor dag for HappyHand i Aalborg, som vi længe har glædet os til, hvor vi kunne slå dørene op til vores nye fine butik på John F. Kennedys Plads. Klokken præcis 12.15 klippede Thomas Müller snoren, og butikken var hermed officielt indviet. Det blev en dejlig eftermiddag og åbningsfest, hvor nye og gamle kunder kom forbi for at handle og ønske butikkens mange frivillige tillykke. Der blev hygget og snakket over kaf-

fe og kage, ligesom rigtig mange også benyttede lejligheden til at handle og gøre gode køb blandt vores mange fi ne ting. En skøn start på en ny epoke for HappyHand Aalborg. Vi glæder os utrolig meget til at fortsætte vores aktiviteter i de nye rammer i byens centrum, så vi kan fortsætte de seneste 5 års arbejde med at hjælpe mennesker i lokalområdet og i udviklingslande, der har behov for hjælp til at få en bedre tilværelse.

Inspirerende mad-demo i Herning kirke Tekst: Mariann Jensen / Foto: Alexander Rose Jensen

K

an du lide at lave mad, og har du samtidig lyst til at dele de gode nyheder om Gud med venner og bekendte? Hvorfor så ikke kombinere de to og lave en serie maddemonstrationer i din menighed? Lasse og Sandy Flinker har gennem årenes løb haft stor succes med lige netop denne form for evangelisme,

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019

og derfor var vi mange, der så frem til deres præsentation i Herning menighed den 24. februar. Der var repræsentanter fra 7-8 menigheder til stede, og man kunne mærke, at flere kom med et ønske om at få inspiration og viden om, hvordan man kommer i gang med et projekt som dette. Lasse begyndte med at understrege, at selv om det selvfølgelig er fi nt at kunne lære mennesker at lave sund og nem plantebaseret mad, så er det vigtigste ved en maddemo, at man her har mulighed for at blive kendt med nye mennesker, som man kan tilbyde venskab og omsorg. På den måde kan man vise dem Guds kærlighed. Lasse og Sandy delte derefter nogle praktiske erfaringer med deltagerne, hvorefter de præsenterede en maddemo ”live“ for os. Nemme og velsma-

gende hverdagsretter blev demonstreret på en sjov og letforståelig måde, og som tilskuer sad man og tænkte, at ”det er jo ikke så svært – det kunne jeg måske godt selv klare!“ Og det var nemlig det, der var Lasse og Sandys hovedformål med dagen – at vise, at når man har en byrde for mennesker og gerne vil i kontakt med dem, kan en maddemo være en god måde at gøre det på. Opfordringen er herved givet videre! Stor tak til Lasse og Sandy for deres utrættelige indsats og smittende gode humør. Må Gud rigt velsigne deres indsats for mennesker rundt omkring dem. Vil du vide mere om mad-demonstrationer, så er du velkommen til at kontakte Lasse Flinker på lasseflinker@ gmail.com


VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE Himmerlandsgården den 29. maj til 2. juni 2019

...mens vi venter FORMIDDAGSPROGRAM PÅ EN NY MÅDE Dagen begynder fælles for unge og voksne i det store mødetelt. Først har vi et morgenmøde med en af hovedtalerne. Næste programpunkt har vi kaldt Small:Talks. Det er en række små tankeudfordringer af årets tema. René Bidstrup koordinerer og holder den røde tråd. Efter et par korte indlæg er der tid til dialog rundt om bordene, der er opstillet i mødeteltet.

TORSDAG

FREDAG

”Salig den tjener, hans herre finder i færd med at gøre det, når han kommer“ (Matt 24,46).

”Det vil give jer lejlighed til at afl ægge vidnesbyrd“ (Luk 21,13)

BJØRN OTTESEN Hvis Jesus kommer meget snart, behøver vi så at passe på miljøet, investere i uddannelse, forskning eller planlægge vores alderdom? Kan et meget stærkt fokus på et snarligt komme tage opmærksomheden fra opgaver som at ”bringe et godt budskab til de fattige, udråbe frihed for fanger, give syn til blinde og give undertrykte frihed?“ (Luk 4,18-19). Hvordan skal vi vente?

LASSE BECH Jesus lovede forfølgelser i de sidste tider, og alligevel er religionsfrihed en af vores mærkesager. Vi har en forventning ud fra Bibelens profetier, at der vil komme religiøs tvang inden Jesu genkomst. Er det ikke spildte kræfter at være fortaler for religionsfrihed? Hvordan skal vi agere i en tid, hvor religionsfriheden er under pres? Hvordan skal vi engagere os i den offentlige politiske debat om frihedsrettigheder?

SIGNE LUND CHRISTENSEN Jeg tror på Gud og menneskerettighederne! Gud ønsker en verden, hvor alle mennesker lever et værdigt liv. Hvor der er håb. Som kristne skal vi være med til at skabe netop håb. I det kristne værdigrundlag ligger der et ansvar for social retfærdighed og en forpligtelse til at være en stemme for dem, som ingen lytter til – at turde råbe op!

THOMAS WILLER Vores mission er mere end blot at dele troen engang imellem, når vi er på gaden, eller hvor vi møder mennesker. Kristus har givet os en identitet, vi kan udleve, mens vi venter på en bedre verden. Den identitet bærer vi med os 24 timer i døgnet alle ugens syv dage – altså mere end blot nogle timer sabbats formiddag i kirken. Hvordan kan vi være partnere med Gud og få øje på de muligheder, han hver dag lægger til rette for os? Hvordan kan vi være missionerende disciple, der gør en forskel i det lokalområde, vi er sat i?

SIMON MARTIN Hverdags-mennesker i hverdags-mission mens vi venter. Flere og flere mennesker er mindre og mindre interesserede i kirkelige programmer og aktiviteter. Missionsorienterede mennesker må lære, hvordan de kan møde folk i deres egen kontekst. Oplev, hvordan Gud kan bruge de almindelige hverdagsrutiner i livet til åndelige input og velsignelser!

Se mere om oplægsholderne og årsmødeprogrammet på aarsmode.adventist.dk

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019


8

Årsmøde 2019

KURSER OG WORKSHOPS Adventistkirkens årsmøde 29. maj til 2. juni 2019

Årsmødets eftermiddage og søndag formiddag byder på et spændende kursusprogram. Se hele programmet med tid og sted på aarsmode.adventist.dk eller i den trykte programfolder på årsmødet.

MILLENNIALS

KEND DIN EGEN KULTUR – fortid, nutid og fremtid

v/ Bjørn Ottesen

v/ Christian Arildsen

Hvad kan vi som menighed gøre, for at vores unge voksne (Millennials) vælger adventtroen og kirken til? Vi ser nærmere på unge voksnes forhold til tro, åndelighed og det kristne fællesskab og kommer med forslag til, hvordan menigheden kan være tilgængelig og relevant for unge.

Brug af kunst, symboler og effekter, i tillæg til “rigtig“ brug af kirkerummet har gennem årene skabt mange konflikter. Hvordan kan det være, at vi ser så forskelligt på de samme ting og på, hvad der er “passende“ i kirken? Vi vil se på et udvalg af symboler, traditioner og kunstobjekter for at forsøge at forstå mangefoldigheden i vores, nu multikulturelle, kirke.

KUNSTEN AT UDLÆGGE BIBELTEKSTER v/ Laurence Turner Denne workshop vil se på den store opgave prædikanter har, som ønsker at forbedre deres forkyndelse af bibelske tekster: a) Hvad betyder denne tekst? b) Hvordan relaterer teksten til vores liv? BIBELKLUB INSPIRATION v/ Anne-May Müller Trænger du til lidt ny inspiration til at undervise i bibelklubben? Kunne du bruge et par fif til at fange og fastholde opmærksomheden for skolebørn? Har du selv prøvet noget af, som du kunne tænke dig at dele med os andre?

PERSONDATAFORORDNING, RUTINER, TROSSAMFUNDSREGISTER v/ Jan Arne Nielsen, Marianne Dyrud, Margit Wærn Persondata og rutiner omkring medlemsregistrering samt kort orientering om det nye trossamfundsregister. Kurset henvender sig specielt til forstandere, menighedssekretærer og kasserere. FORSTÅ BIBELENS BERETNINGER v/ Laurence Turner Bibelen indeholder nogle af de bedste historier, der nogensinde er fortalt. Hvordan kan vi læse, forstå og bruge dem bedre?

PROFETISK OPFYLDELSE I SAMMENHÆNG

LIVSSTILSEXPO – et redskab til at nå din by

v/ Olive Hemmings

v/ Joachim Broegaard

Levende nutidig sandhed – den første kirke set i lys af Matthæus’ fortolkning af den hebraiske messianske profeti. Hvad betyder den første kirkes fortolkning og implementering af dette budskab for kirkens mission i dag.

LivsstilsExpo giver god anledning til at skabe kontakt med nutidens danskere. Workshoppen giver indblik i, hvordan planlæggelse, afholdelse og opfølgning kan gøres effektivt og give et boost til menigheden.

TREENIGHEDEN v/ Paul B. Petersen Det handler alt sammen om Jesus – den enkle nøgle til et kompliceret trospunkt. Sådan…

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019


Årsmøde 2019 · Unionen

9

SKOLEGANG I SYDSUDAN Markedsdagsprojekt

Årets indsamling på markedsdagen går til ADRAs arbejde i Sydsudan. Indsatsen fokuserer på skolegang, og pengene vil blive brugt der, hvor der er størst behov. PENGENE RÆKKER LANGT! Skolegang for ét barn i 1 år: Kr. 360,Hygiejnesæt til piger i puberteten i 1 år: Kr. 105,En skolebænk til tre elever: Kr. 330,Uddannelse er afgørende for at kunne skabe sig et liv uden fattigdom. Særligt piger er udsatte for ikke at få en uddannelse og i risiko for at blive gift og få børn meget tidligt. I det konfliktramte og ustabile Sydsudan arbejder ADRA for at sikre, at alle børn kommer i skole og får håb om en fremtid uden fattigdom. Vil du have en bod på markedsdagen? Se hvordan du gør på aarsmode.adventist.dk

Medarbejdernyt fra Unionskontoret Tekst: Marianne Dyrud / Foto: Arkiv

ADVENTNYT FÅR NY REDAKTØR Efter 2½ år som frivillig redaktør har LINE NIELSEN valgt at kaste sig over andre projekter, som hun er involveret i. Vi er taknemmelige for de spændende blade, det er blevet til, og de mange nye skribenter, vi har mødt. Tak Line for en stor indsat med Adventnyt. Vi ønsker dig Guds rige velsignelse fremover. 1. april overtog HOLGER DAUGAARD redaktørstolen for Adventnyt. Holger er uddannet biolog og har de sidste 20 år undervist på Vejlefjordskolen, siden 2009 som rektor. Vi byder Holger velkommen. Holger er meget optaget af skabelse og evolutionstemaet, og sammen med andre kristne skabelsestroen-

de udgiver han bladet Origo. Og så holder Holger af at komme ud i naturen og er en ivrig fugleentusiast. Vi ønsker dig Guds velsignelse med den nye opgave.

DAVID HENRIKSEN Spejderafdelingen er blevet delt op i to. Mads Kivikoski er gået ned i tid og har afdelingslederansvar for spejderafdelingen med ansvar for Sjælland. David Henriksen har fra 15. februar taget ansvar for Fyn og Jylland i spejderafdelingen. Vi ser frem til et godt samarbejde.

MATHIAS WEHSRDORF Med dagens stigende behov for at være opdateret og til stede på de elektroniske me-

dier, og med et ønske om at opgradere kommunikations- og medieafdelingen, er Mathias Wehrsdorf blevet ansat for at styrke området med web og video. Vi ønsker Mathias velkommen og ser allerede, at der er flere afdelinger, som nyder godt af hans engagement og viden på området.

PER MORTENSEN Per har i nitten år arbejdet i bogholderiet/økonomiafdelingen for Adventistkirken. Han sluttede sit arbejde 28. februar 2019. Vi ønsker alt godt for fremtiden for Per. Vi har været i gang med en proces med at digitalisere en del af rutineopgaverne på kontoret og forventer ikke at ansætte en afløser.

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019


10

Unionen

Der er

MERE PLADS ved bordet Tekst:Thomas Müller / Foto: iStockphoto.com

J

esus havde en ikke-ekskluderende attitude til mennesker. Den dobbelte negative er valgt bevidst for at understrege, at Jesus’ inkluderende attitude er en inspiration for os at følge. Tag eksemplet med Zakæus. Der var plads ved bordet til en usling, ingen andre ønskede at være sammen med. Der var mere plads ved bordet i Simon, farisæerens hus, da en kvinde også ville være med. Selv derude, hvor ”vejene ender“ er der plads til flere ved bordet: ”Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode, og bryllupssalen blev fuld af gæster“ (Matt 22,10). Jeg drømmer om en kirke, hvor ”der er plads til flere ved bordet“. En kirke, hvor nye idéer og tanker bydes velkommen og ikke ses som en trussel. En kirke, hvor nye ansigter i fællesskabet ses som en styrke, og hvor tankegangen blandt medlemmer er, at vi må invitere flere med, fordi der er plads til flere ved bordet.

FESTMÅLTIDER Menigheden skal ses som et festmåltid både billedligt og helt konkret. Vi ser det igen og igen. Når der er et måltid, kom-

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019

mer mennesker. Så snart der er mad på bordet, dukker venner op. Et måltid er essensen af fællesskab – ikke underligt, at Jesus bad disciplene sørge for noget at spise, så de fem tusinde kunne nyde en fællesspisning sammen på bjergsiden.

Har du lagt mærke til, når der er fællesspisninger efter en gudstjeneste, at der ofte er flere i kirke den dag? EN GENERØS ATTITUDE ”Der er plads til flere ved bordet“, bruger jeg også i en overført betydning. Det skal også forstås på den måde, at diskussionen i vores fællesskab er levende og dynamisk, at vi bevæger os og stimulerer en livlig samtale blandt os for at komme tættere på hinanden, og dybere i erkendelsen af Guds vilje. For at venner udenfor kirken må opleve, at der stadig er plads ved bordet, må vores fællesskab udstråle generøsitet. En generøs attitude kræver tid at bygge op. En generøs menighed kræver en


Unionen

11

Jesus bruger ofte et måltid eller en fest som illustration i hans lignelser. Måltidet bliver sammenlignet med fællesskabet, mødet med Gud, at være i Guds nærvær osv.

pæn portion ydmyghed overfor hinanden og for andre, der endnu ikke kender Adventistkirken. At være generøs overfor andre kristne er ikke at være ligeglad med teologiske forskelle, men at have visdom til ikke at problematisere dette og bygge mure op, næsten før man har sagt go’daw. En generøs attitude til andre kommer til udtryk, når vi kan glæde os over de fælles værdier og trospunkter, vi deler.

Min tro bliver ikke mindre betydningsfuld af, at jeg anerkender andres tro eller indsats for at skabe mere retfærdighed og fred i denne verden. Det kan være, at de ikke tilskriver Gud deres motivation, men når de rækker ud i kærlighed for at gøre denne verden til et bedre sted at være, er det på grund af Helligåndens påvirkning i deres liv. Derfor er disse mennesker værd at være venner med, være sammen med og danne netværk med. Jeg faldt over et tweet på Twitter, der udfordrede mig. Det er fra en Storyline Church, en adventistmenighed i Oregon, USA:

”Der er nogle mennesker, som er ateister intellektuelt, men alligevel moralsk troende. Så måske tolker Gud deres utro som en dybere tro end den bekendende troende, der aldrig stiller spørgsmål til noget.“

En åben og nysgerrig attitude til andre mennesker er en vindende attitude. Det er en generøs måde at omfavne dem i vores fællesskab og anerkende, at vi alle er på vandring, alle på vej med at finde mening og sandhed i livet. Jeg håber ikke, du er i tvivl, men for at være sikker: Selvfølgelig betyder det ikke, at alt accepteres, eller at vi går på kompromis med vores trospunkter, men det betyder, at min tro er stærk nok til at blive udfordret og prøvet!

”der er mere plads ved bordet“, må vores kommunikation forbedres. Den måde, vi snakker om andre og til andre, må gennemsyres af de værdier.

Unge mennesker leder efter fællesskaber og netværk, som giver dem en mening i deres liv. Jeg tror, der er så meget, der giver mening i trospakken hos os adventister, men alt for ofte blive vores trospunkter opfattet som irrelevante og meningsløse, og unge efterspørger, hvor det gør den store forskel i hverdagen. Det betyder ikke, at vores trospunkter er irrelevante, men at jeg ikke altid formår at kommunikere, hvilken forskel det så kan gøre i deres liv.

KÆRLIGHED OG HJERTERUM En generøs menighed lever og ånder i Kristi kærlighed, som Paulus udtrykker det i Romerbrevet: ”For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre“ (Rom 8,38). Når dette er fundamentet, rokkes vi ikke ved at invitere andre ind til bordet – til det fællesskab, vi har fundet så meningsfyldt og sandt. En kirke med generøsitet betyder for mig: omsorg, opmærksomhed, imødekommenhed, betænksomhed, hjerterum og indlevelse – eller for at bruge et gammel bibelsk ord, barmhjertighed. Dette er værdier, der må være synlige, når venner udenfor kirken eller bare vores unge mennesker kommer i kontakt med os. Hvis signalet skal nå ud, at

Der skal være plads til unge ved bordet og plads til deres spørgsmål. I vores fælles samtale med hinanden må vi blive bedre til at kommunikere dette. Jesus underviste selv ud fra den værdi, at der var plads til flere ved bordet. Han kalder os til at genspejle den samme tilgang.

Thomas Müller er formand for Syvende Dags Adventistkirken i Danmark og leder af kirkens Mission og Strategi.

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019


12 2

Bøn Bø n

Aftenkirke i Vejle virker ikke uden

BØN Første fredag i september gik vi ind i 7. sæson af Aftenkirke i Vejle. I orkestret havde vi haft en tiltrængt sommerferie og glædede os nu til at komme i gang igen.

Tekst: Peter Larsen / Foto: Eduardo Folster, Peter Larsen

S

om sædvanligt mødtes vi fredag eftermiddag sammen med vores lydmand, Kim. Stille og roligt fi k vi stillet anlæg og instrumenter op og begyndte så småt at øve aftenens program. Ovenpå i kirkens køkken står vores madfar Ove denne fredag og er i fuld gang med suppen. Så sker det. Klokken er lidt over 18, og...

... med et mindre skrald går alt lys i kirken ud. Ingen strøm på instrumenter, mixerpult osv. Intet. .. Jeg kigger på vores guitarist Daniel, fordi jeg tænker, han har pillet. Det har han ikke. Herefter kigger jeg ned på vores lydmand Kim, som heller ikke har pillet. Det viser sig så, at det er lynet, der er slået

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019

ned i en gade tæt på kirken, så der er slet ikke strøm i hele området. Vi opgiver at øvee mere og går op og spiser suppen, som heldigvis var blevet varm. Kl. 19 kommer der ca. 40 gæster, som forventningsfulde sætter sig til rette i kirken, der nu kun er oplyst af stearinlys. Vi går i gang med at synge den første sang – helt uden mikrofon, klaver eller andet, der skal have strøm. Kun akustisk guitar og lidt rytme. Folk kender den heldigvis, for der er heller ingen PowerPoint med teksten. Da vi er færdige med den, går aftenens mødeleder Pia op og byder velkommen. Hun slutter med en bøn om, at der snart må blive lys igen. Lige derefter overtager vores forsanger, Hanneke, og ...

... puf – så kommer strømmen igen inden næste sang. Tilfældigt? Næppe. Andre havde på mobilen netop tjekket, at strømmen først ville komme igen kl. 20 – altså en time senere. Gud ville det anderledes. Det er nu svært ikke at være taknemmelig…

Peter Larsen er 56 år og gift med Pia. Til daglig er han direktør for Forlaget Mediegruppen, der udgiver sundhedsmagasinerne Helse, Naturli og Krop+Fysik. Peter bor i Ølholm og er kommet i Vejle menighed siden 1981.


Bøn

13

Gud hører min bøn – også

før jeg beder den Tekst: Pernille Præstiin Larsen / Foto: iStockphoto.com

L

ad os bare slå det fast – jeg stod ikke forrest i køen, da der blev uddelt kreative evner og livlig fantasi – jeg er blevet rigt velsignet med andre typer gaver.

Men på trods af, at jeg mangler fantasi eller evne til at formulere mine udfordringer eller ønsker i bøn til Gud, så har jeg igen og igen oplevet, hvordan Gud har hjulpet mig og lagt tingene til rette for mig – også før jeg har bedt om hjælp. Jeg har flere gange oplevet, hvordan Gud har hjulpet mig, når jeg manglede et sted at bo, og hvordan jobbet kom og opsøgte mig, da jeg skulle ud på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Senest har jeg haft en fantastisk oplevelse af, hvordan Gud placerer mig i situationer, hvor jeg kan gøre en forskel. Her i sensommeren sad jeg i en sammenhæng, hvor vi diskuterede menighedens fremtid, og hvordan vi bedst kan dele vores fantastiske tro med vores venner og nærmiljø. Jeg blev lidt trist og modløs, for jeg føler mig blufærdig og synes, det er så svært at dele det, jeg elsker, på en ligetil og naturlig måde. Nogle dage senere skulle jeg køre min datter til håndboldkamp. Hun havde lige skiftet klub, så jeg kendte ikke rig-

tig nogle af de andre forældre. Men lige pludselig står jeg og snakker med en af de andre mødre – vi fi nder ud af, at vi har fælles bekendte, og på den måde fi nder vi ud af, at vi begge er personlige kristne. Den anden mor savner et kirkefællesskab, og den dag og senere dage i hallen får vi nogle fantastiske samtaler om Gud og alt, hvad han gør for os.

Jeg ved ikke, om Gud sendte os til hinanden for hendes eller min skyld den dag, men jeg oplevede det som endnu et stærkt eksempel på, at Gud hører min bøn – endnu før jeg selv får den formuleret. Lige før Jesus lærer disciplene at bede Fadervor, siger han: ”Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det“ Matt 6,8. Og jeg må bare sige, at det gælder i hvert fald i mit liv.

Gud hører min bøn – også når jeg selv mangler mod og fantasi til at bede om m det, jeg behøver.

Pernille Præstiin Larsen er en del af ledergruppen i Roskilde menighed.

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019


14

Tema: Bibelstudie

Bibelen er

relevant

Tekst: Laura Nygaard Nielsen Illustration: iStockphoto.com

D

et kan være svært for mig at fi nde tiden og roen til at studere Bibelen regelmæssigt i en travl hverdag med små børn og arbejde. Jeg må indrømme, at jeg ikke har en systematisk måde, hvorpå jeg læser eller studerer Bibelen. Jeg kan derfor ikke bryste mig af at kunne Bibelen forfra og bagfra, men jeg kan blive ved med at finde nye ting, som overrasker og forundrer mig og som kan give mig perspektiv på de ting, jeg oplever i livet. Jeg har i perioder brugt Bibelen til at slå tilfældigt op for at se, om der står noget til mig den dag, og der står næsten altid noget, som jeg kan bruge, eller som provokerer mig. Jeg kan godt lide at læse evangelierne. Der er mange beskrivelser af livsfortællinger, som kan fortælle os noget om det liv, vi lever i dag.

Laura Nygaard Nielsen. Født i 1981 og opvokset i Faxe. Gift med Jasin Rahmani Christensen og bor på Frederiksberg med parrets to drenge Carl og Elliot på 3 år. Er uddannet Cand.comm og har arbejdet for ADRA Danmark siden 2013. Er medlem i Cafekirken København.

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019

For mig er det vigtigt at læse Bibelen på en måde, som gør det, jeg læser, relevant for mit liv i 2019. Frem for at fokusere meget på de historiske fakta, er det for mig vigtigt at have fokus på, hvad historierne i virkeligheden handler om, og hvordan de relaterer sig til mit liv og til den aktuelle verden, vi lever i. Beretningen om den barmhjertige samaritaner har altid gjort stort indtryk på mig. Jeg fi k fortalt den som barn og har senere fortalt lignelsen for mine børn. Jeg synes, at den beretning på mange måder taler ind i den aktuelle verdenssituation og minder os om, at vi har et ansvar for dem, som er dårligere stillet end os. I øjeblikket bruger jeg mere tid på at læse bibelberetninger for mine børn, end jeg bruger tid for mig selv til at studere Bibelen.

Det er en overraskende interessant og lærerig måde at studere bibelberetninger på, at få indblik i bibelhistorierne set fra et 3-årigt barns perspektiv.

Det er samtidig en interessant udfordring at skulle formidle, hvem Jesus er til et barn. Jeg tror i det store og hele, at det er vigtigt at læse Bibelen sammen med andre mennesker og sammen reflektere over, hvad Bibelen har at sige om de ting, vi oplever i vores hverdag og i vores samfund.

Det er utroligt fascinerende, at en bog, som er skrevet for 2000 år siden, stadig er relevant og kan hjælpe mig med de udfordringer og valg, jeg står overfor i dag. Hvis jeg er fortvivlet, hvis jeg mangler perspektiv på tingene, eller når jeg oplever, at livet ikke altid tager den drejning, jeg havde planlagt, så bruger jeg min bibel og får bekræftet, at der altid er et håb og en retning for mit liv. Nogle gange handler det om at være opmærksom på de opdagelser, man falder over, mens man er optaget af at lede efter noget andet. Jeg læste forleden et par ord til eftertanke, som jeg her vil slutte af med: ”Kommer vi ikke derhen, hvor vi skulle, kan det alligevel tænkes, at vi kommer derhen, hvor vi skal.“


Tema: Bibelstudie

15

Hvorfor skal vi læse og studere Bibelen...

ER TROEN PÅ JESU KÆRLIGHED IKKE NOK? Tekst: Anique Dorland / Illustration: iStockphoto.com

”Mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund“ (Matt 4,4).

B

ibelen understreger vigtigheden af bibelstudium – læs blot ApG 17,11; 1 Kor 10,11 eller Hebr 4,12. Det kan dog være svært at komme i gang. Vi kan ikke på samme måde som Enok vandre personligt med Gud – og de færreste oplever en direkte befaling fra ham. Bibelen er Guds ord og derved vores mulighed for at lære Gud bedre at kende. Gennem Bibelen ser vi ikke blot Guds natur og egenskaber, men også hans plan for hver enkelt af os. Det er gennem Bibelen, vi kommer til at kende Guds plan gennem historien, hans suverænitet, hans forsyn, hans kærlighed og hans frelsesplan.

Gennem Skriften fortæller vores Skaber os, hvad der vil give os evig glæde. I en verden med mange religiøse og ikke-religiøse ideer, som kappes om vores tid og opmærksomhed, er det Bibelen, der giver os et solidt fundament at leve ud fra – rettesnor for tro og liv.

”Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet, for at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den trøst, som Skrifterne giver os, kan fastholde håbet“ (Rom 15,4). Jeg har gennem tiden afprøvet flere studiestrategier. F.eks. plejer jeg at opfriske Johannes’ Åbenbaring og Esajas’ Bog i løbet af mine ferier. Helligdomstjenesten og den smukke frelsessymbolik er lige gribende hver gang. Jeg har prøvet at læse Bibelen fra begyndelse til ende og har hygget mig med sammenligninger af de forskellige oversættelsers ordlyd, blandt andet ift. sabbatskolelektiehæfterne. Jeg kan også lide at finde de skriftsteder som salmer eller lovsange bygger på.

En anden studiemetode består i at søge på specifikke temaord eller personer i elektroniske versioner af Bibelen. Alle strategier har sine fordele og ulemper. Sidstnævnte strategi er god i en travl hverdag, hvor man med sin (allestedsnærværende) mobil og en bibel app kan sætte sig og bruge 15 minutter af spisepausen på at studere den liste af vers, som sådanne søgninger giver. Fra-

ser, såsom ”Herren talte“, ”således siger Herren“ og ”Herrens ord lød“, ses f.eks. omkring 3.800 gange i Bibelen alt efter oversættelse. Ordet kærlighed nævnes mellem 300 og 500 gange. Et eksempel på et af mine bibelstudier er en søgning af begrebet ”pagt“ eller ”løfte“ (nævnt i Bibelen ca. 500 gange). Guds pagter og aftaler med mennesket er vigtige og relevante i dag. Det er stadig vigtigt for os med regnbuen, som Gud gav som et tegn i pagten med Noa (1 Mos 9,11) eller pagten med Abraham, som rækker ud til hele menneskeheden gennem Jesus Kristus (Gal 3,8.16). Og med den nye pagt åbnede Jesus vejen for Gud til at give os Helligånden og skabe et nyt hjerte med Guds love indskrevet i kærlighed (Hebr 10,16-17).

Med disse erfaringer vil jeg blot opmuntre til, at du afprøver forskellige ting i dine bibelstudier.

Anique Dorland er 34 år og nyuddannet sygeplejerske. Hun er medlem af Vejlefjord menighed.

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019


16

Tema: Bibelstudie

OM AT LÆSE BIBELEN EKSISTENTIELT OG KRISTOLOGISK

Hvordan studerer man Bibelen, så det rører hjertet? Der er sikkert mange metoder, og jeg kan ikke give dem alle her. Vi er alle så forskellige, og hvad der rører hjertet, afhænger både af personligt temperament, og hvordan vi har det, når vi læser. Desuden tænker man ofte, at hvis det skal røre hjertet, så skal det ikke tale til forstanden. Mon

At rode rundt med sit liv og sin bibel

ikke det er godt at betragte os som hele mennesker med både følelser og intellekt – at skille disse ting helt ad er sikkert ikke frugtbart.

Lasse Bech er præst for Vejlefjord menighed, har ansvar for Unionens afdeling for religionsfrihed samt kristendomsundervisningen i gymnasiet på Vejlefjordskolen.

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019


Tema: Bibelstudie

17

Tekst: Lasse Bech / Foto: iStockphoto.com

N

år jeg tumler med noget i mit liv, kan jeg godt lide at sidde med min bibel og læse lidt på må og få under bøn. Grundlæggende tror jeg, at Bibelen i udgangspunktet skal læses systematisk – gerne en hel bog ad gangen og ved brug af sunde fortolkningsprincipper.

Men når det handler om den daglige eksistentielle søgen efter et holdepunkt, kan man nu godt tage sig selv i at rode rundt også i Bibelen. I den situation er Salmernes Bog en af mine foretrukne. Når jeg så falder over en sætning, der taler til mig eller undrer mig særligt, så prøver jeg at blive ved teksten så længe, at den er kommet helt ind under huden. Jeg vender altså tilbage til samme tekst igen og igen – det kan være dagevis eller ugevis, hvis det skal være. I den proces forsøger jeg stille og roligt at gå mere systematisk til værks, end jeg begyndte. For mig var det i løbet af sidste sommer nogle ord fra Sl 69,5, som fi k mig til at stoppe op. Der stod: ”Det, jeg ikke har røvet, skal jeg alligevel levere tilbage.“ Det var ord, der ramte mig følelsesmæssigt af helt personlige årsager.

Sådan kan bibelstudiet være personligt i særdeleshed, når det vækker genkendelse i hjertet eller sjælen, om du vil. Søren Kierkegaard skriver et sted: ”Nej, når du skal læse Guds Ord for at se dig i spejlet, så må du i et væk under læsningen sige til dig selv: det er mig, der tales til, mig, der tales om.“1 I løbet af en periode på flere uger kunne jeg supplere den meget personlige læsning med flere forskellige tilgange til samme tekst.

MIT ARBEJDE MED TEKSTEN For det første fokuserede jeg på at læse den umiddelbare sammenhæng. I dette tilfælde betød det at læse hele kapitlet med tanke på, at det er David, der udtrykker dette som sin bøn til Gud. Her stillede jeg mig selv spørgsmål som ”hvorfor, hvornår og hvordan“ i lyset af det, jeg ellers vidste om Davids liv. For det andet skrev jeg ned, hvilke følelser, salmisten går igennem, og hvilke temaer, der ellers er igennem salmen. I denne salme er der f.eks. tale om uskyld, skyld, skam, sorg og hån for blot at nævne nogle. Disse er almene menneskelige grundfølelser, som vi til alle tider kan relatere til. For det tredje undersøgte jeg, hvordan denne salme er anvendt i Det nye Testamente. Her kan man benytte krydshenvisningerne i Bibelens noteapparat, selv om de nok ikke fanger det hele. Ellers må man måske benytte sig af forskellige håndbøger eller kommentarer.2 For det fjerde læste jeg salmen kristologisk. I denne salme er det oplagt, fordi der er nogle meget klare referencer til Jesus i teksten. Luther mente, at salmerne kunne læses således, at alt i dem enten var en beskrivelse af Kristus, et ord fra Kristus, vores bøn til Kristus eller Kristi endemål for os. Man kan naturligvis diskutere, om det er at læse mere ind i teksten, end den kan bære, men min erfaring hidtil er, at selv mange af de tekster, hvor det absolut ikke er oplagt at se noget hverken om, fra eller til Kristus i teksten, så kan de om ikke andet bruges til at grunde over, hvad det ville sige, hvis dette faktisk var enten Kristi tanker eller mine tanker til ham i visse situationer. Det ender selvfølgelig ikke altid med, at man dermed når til fuld klarhed, og undertiden står man blot tilbage med undren. Måske kan vi bede Gud om at afgøre, hvornår vi har brug for klarhed, og hvornår vi har brug for undren. I denne salme er det jo oplagt, at Kristus på korset sagde: ”De gav mig malurt at spise og eddike til at slukke min tørst“ (v. 22). Men kunne han også på korset have bedt: ”Udøs din vre-

de over dem … Slet dem af livets bog“ (vers 25 og 29)? Sådan kan jeg vanskeligt forestille mig, at Jesus bad på korset!

Det er helt klart et eksempel på, at man står tilbage med mindre klarhed og mere undren. For mig ligger der dog det i det, at jeg tænker over, hvor stor en smerte Kristus må have gået igennem i sit sind, da han hang på korset. Den kamp, han måtte kæmpe, var måske netop også en kamp med tanken om, at vi slet ikke var al den lidelse værd. Og at de, der havde forrådt og korsfæstet ham, egentlig fortjente fortabelse. Sådan kan jeg godt forestille mig, at hans kamp har været virkelig, men jeg ved også, at han ikke lod den tanke overmande sig. Han lod kærligheden sejre og bad: ”Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør!“ 1 Søren Kirkegaard, Til Selvprøvelse, Samtiden Anbefalet i Samlede Værker bind 17 (1964 udgaven), side 82. (I nyeste udgave af hans samlede værker er det i bind 13 – disse findes online på www.sks.dk). Jeg har tilpasset citatet nutidig retskrivning. 2 Et meget nyttigt værktøj til, hvordan Det nye Testamente anvender Det gamle Testamente er bogen ”Commentary on the New Testament Use of the Old Testament“ (red. Beale og Carson) fra Baker Academic Press, 2007. Her er der et fint indeks, man kan bruge.

Referencer til Sl 69 i Det nye Testamente Sl 69,5 ¼ Joh 15,25 Verdens had mod Jesus Sl 69,10 ¼ Joh 2,17 Messias renser templet Sl 69,10 ¼ Rom 15,3 Messias spottes (vores forbillede) Sl 69,22 ¼ Matt 27,34.48; Joh 19,28.29 Messias’ lidelse Sl 69,23.24 ¼ Rom 11,9.10 Israels ulydighed Sl 69,25 ¼ ApG 1,20 Om Judas

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019


18

Tema: Bibelstudie

Hvordan andre

inspirerer

mig i mit bibelstudie

Jeg sad i Pit-Stop, de unges bibelstudiegruppe i Nærum menighed. Vi havde givet hinanden en opgave: Hvis du kunne stille Gud ét spørgsmål, som han SKULLE svare på, hvad ville du så spørge om? En af de unges spørgsmål var: “Hvordan kan jeg lære at elske alle mennesker, ligesom Jesus gjorde?“

Tekst: Arne Elkjær

J

o mere jeg tænker over det, jo klarere bliver det for mig, hvor vigtigt netop det spørgsmål er. At en af de unge i menigheden vælger netop dette spørgsmål, gør mig både stolt og varm om hjertet. Siden den dag er det spørgsmål blevet overskriften på ethvert bibelstudie for mig. Jeg vil gerne lære Jesus bedre at kende, og jeg vil gerne, at det skal få praktiske konsekvenser i mit hverdagsliv. Det er for mig en forsmag på himlen at læse Bjergprædikenen, lignelserne om Guds kærlighed og om næstekærlighed. At læse om hvordan Jesus talte til de fattige, de udstødte og dem som andre foragtede. At læse om hvordan han helbredte de syge og satte de besatte fri. Og når jeg selv oplever noget, der minder om det, kan jeg mærke Jesus er tilstede. For mig er et godt bibelstudie ikke kun at læse i Bibelen, men med Guds hjælp at gå ud og handle på det, jeg læser. Lad mig illustrere det med en lille historie: For nogle år siden var min datter Josefi ne og jeg i Honduras. Vi besøgte et børnehjem, hvor hele vores familie havde arbejdet et år tidligere. Josefi ne og

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019

jeg fi k den fornøjelse at rejse med 17 af børnene op til den caribiske kyst, hvor vi skulle tilbringe en weekend. Det var en stor oplevelse for børnene at se havet og mange andre spændende ting, som de aldrig før havde set og oplevet. Den sidste aften fi k de endda lov til at spise på restaurant. Deres øjne strålede af glæde og begejstring, men i løbet af middagen begyndte de at hviske til hinanden, og pludselig var de mætte allesammen. Vi undrede os meget, for de havde kun spist halvdelen af deres mad, og normalt var der ikke bund i de små maver. Men så gik det op for os, hvad de havde hvisket om. De ønskede brændende, at vi kunne gå ned i parken og dele resterne ud til de fattige.

Jeg glemmer aldrig de strålende glade børneansigter – og de fattiges taknemlighed – da børnene kom med deres madpakker fra restauranten.

Jeg kunne mærke, Jesus var tilstede, og vi fi k alle en lille forsmag på himlen. De fattige børnehjemsbørn lærte mig noget om, hvad der er det vigtigste i livet. Børnene viste os et glimt af Guds kærlighed i deres handling, da de delte deres mad med de (andre) fattige. At have omsorg for vores næste og at elske andre mennesker, som Jesus gjorde det, er et mirakel, som kun Jesus kan skabe gennem os. At blive elsket og at elske andre er det, der giver livet mening. Det er det største på denne jord, og det bliver det største i himlen. Et bibelstudie bliver først et godt bibelstudie, når det fører til praktisk handling i kærlighed til Gud og vores næste.

Arne Elkjær er fysioterapeut og medlem af Nærum menighed.


Tema: Bibelstudie

19

Bibelen har altid været til stede i Carstens liv, og han har oplevet mange former for bibelstudier. Han holder også utrolig meget af at dele den Gud, som han har lært at kende igennem Bibelen.

JESUS

gør en forskel

Tekst: Line Nielsen i interview med Carsten Risager / Foto: iStockphoto.com

S

om barn oplevede jeg de første bibelstudier i vores aftenandagt derhjemme. Hver aften læste vi noget i Bibelen, og vi kom igennem det meste af den. Det har givet mig en virkelig god bibelviden. Og jeg tog det til mig. Åb 21,1-4 gjorde mest indtryk. Jeg forstod det som barn: At en dag, så skal ingen græde mere! Og det har været i mig lige siden. Senere oplevede jeg bibelstudier på Vejlefjord med Paul Birch Petersen. Det var om Daniels Bog og Johannes’ Åbenbaring – forudsigelser og årstal – og det fascinerede mig. I en periode var vi en gruppe unge familier, som mødtes til lørdagsbibelstudier med jævne mellemrum, hvor et bestemt emne var på. Det havde jeg utrolig meget glæde af. Det var så værdifuldt at få de mange input fra de andre. Jeg måtte stort set altid hjem og læse videre på et eller andet, for jeg blev altid så motiveret.

Da jeg var 33 år, skete det helt store. Da deltog jeg i det bibelstudium, som fik min kristendom til at hænge sammen. Det var på Vejlefjord, hvor Gunnar Pedersen havde et studie over Romerbrevet. Jeg kunne nu se sammenhængen

mellem Det gamle og Det nye Testamente. Jeg så den røde tråd, hvordan vordan vi møder en kærlig Gud – også i Det gamle Testamente. Kærligheden og nåden forstod jeg pludselig – så godtt man nu kan som menneske. Frelsesplanen nen hang sammen og retfærdiggørelse ved tro, helliggørelse og herliggørelsee blev en helhed, som gav mening. Her studerede jeg virkelig, hvem jeg troede på, å, og ikke bare hvad jeg troede på. Når jeg ser tilbage, så har jegg værdsat hvert eneste bibelstu-die, og de har alle sammen bi-draget til noget i mit kristenliv. v. I dag kan jeg så faktisk også se tilbage på, at jeg i 26 år har holdt oldt sabbatskoleklasser med de unge ge på Vejlefjord. Det er en gruppe beståestående af unge fra 8. klasse og til 3.g. Nogle har aldrig været i en kirke, rke, mens andre har været igennem m en del hardcore adventist bibelstudier udier allerede. Jeg må inkludere dem,, der ingenting ved og vække deres nysgerrigsgerrighed og interesse. Jeg ønsker, at de skal opleve, at kristendom ikke er en eller anden åndssvag religion, men at det er noget, som kan bruges i dagligdagen. dagen.

Jeg ønsker, at de først og fremmest skal møde de Guds kærlighed – og ikke kke fordømmelse ... Adventnyt · Nr. 2 · april 2019


20

Tema: Bibelstudie

... uanset om vi taler om alkohol, dødsstraf, abort, hvorfor det er godt at holde sabbat, og hvad man kan gøre for at passe på sin familie, for at nævne nogle stykker. Jeg prøver på at fortælle dem, at det er vigtigere, hvem de tror på, end hvad de tror på. Jeg bruger humoren rigtig meget til at åbne op – og så er det oftest med en meget alvorlig afslutning – altså at det her, det er noget, de må tænke over. En af de stærke pointer er, at Gud har opfundet rigtig meget – som mennesker siden hen har ødelagt. Fx sex. Vi taler om, at sex er fantastisk, sjovt og spændende… men at mennesker ofte gør det til noget egoistisk, så det bare bliver noget rigtig skidt. Og vi er nødt til at skelne mellem det gode og det, som er skidt.“ Når Carsten er sammen med de unge, som ikke ved ret meget om Bibelen, så deler han typisk skriftsteder fra Bjergprædikenen, 1 Kor 13 og Åb 21,1-4. Jeg bliver nysgerrig på, hvordan Carsten egentlig selv læser Bibelen. ”Jeg holder meget af at læse de bibelske beretninger. Bare helt simpelt. Og så elsker jeg Bjergprædikenen.

Jeg er en type, som er nødt til at blive mindet om de åndelige ting hele tiden. Ellers bliver jeg for egoistisk, og bliver måske bare optaget af at passe virksomheden og tjene penge.“ Carsten begynder at fortælle om sin egen evne til at tage Bibelen ind. Men så afbryder han sig selv – jeg kan mærke, at nu kommer der noget vigtigt: ”Det her, må du altså virkelig gerne citere mig for,“ siger han, ”jeg er hverken særlig matematisk begavet eller særlig intellektuel. Jeg er en håndværker, som er vældig praktisk begavet, enfoldig,

Carsten er gift med Giske, og de kommer i Vejlefjord menighed. De har tre voksne sønner.

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019

ikke så følelsesladet, og jeg undersøger altid tingene. Men jeg har ikke evnen til at huske det. Alt det med årstal og dyr og sådan noget – jeg kan ikke huske det.

Men jeg har stor glæde af bare at læse de evangeliske beretninger. Og så tænker jeg: ’nøj, det er godt nok fantastisk’. Der er masser af ting, som jeg ikke har svar på – fx lidelse, mirakler, helbredelser – men – jeg er ikke afhængig af, at jeg skal have svarene. Men – jeg kan simpelt hen ikke komme udenom, at Jesus døde og opstod. Og jeg kan tydeligt se kampen mellem det onde og det gode, som det er forklaret i Bibelen. Og så kan jeg se betydningen af sabbatten, hvilket betyder, at jeg er Syvende Dags Adventist.“ Carsten vender tilbage til sin stærke pointe om, hvad han kan og ikke kan: ”Jeg kan ikke lave de der hardcore bibelstudier – for jeg kan ikke huske det. Men – jeg kan få masser ud af Bibelen. Fx Åb 21,1-4 – den forstod jeg, da jeg var 3-4 år – og den har ikke forladt mig siden.“ Vi indledte med en bøn sammen, for at denne artikel må røre nogen. Nu slutter vi af med sammen at reflektere over, at hvordan man har sit bibelstudie er ikke det vigtigste – men det vigtigste er, at hver eneste person fi nder ud af, hvordan de kan møde Jesus og hans kærlighed igennem hans ord.


Tema: Bibelstudie

21

”I begyndelsen var ORDET, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud“ Joh 1,1

... for at kende Ham! Tekst: Line Nielsen / Foto: iStockphoto.com

J

eg læser Bibelen for at møde Ham – Jesus! Når jeg ønsker at høre, hvad han har at sige til mig, så læser jeg i bogen for at lytte.

HVILKEN TYPE ER DU?

Line Nielsen er medlem af Nyborg menighed. Hun brænder for at dele Gud og møde ham bibelstudie, bøn og sang.

Synes du, det er interessant at læse i Bibelen? Har du let ved at ”fi nde ud af“ at læse din bibel? Er du typen, som godt kan lide en plan, som andre har lavet? Laver du dine egne bibelstudier? Jeg er lidt en blanding. Jeg har lavet mange forskellige planer for bibel-

studier, som jeg har holdt. Og jeg har også nydt at følge bibellæsningsplaner, som andre har lavet. For mig er det en passion at have planer, som understøtter min bibellæsning, af den enkle grund, at jeg møder Gud i min bibellæsning.

GUD ER FORUNDERLIG Planen for min bibellæsning gør det nemmere for mig at læse. Min plan indeholder, at jeg har besluttet, hvad jeg læser, eventuelt om jeg kigger efter no-

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019


22

Tema: Bibelstudie

get specielt, om der er noget, jeg noterer undervejs, og evt. noget jeg understreger. Og – så er Gud forunderlig. Jeg oplever, at han taler personligt til mig igennem det, jeg læser. Den del er egentlig meget forventeligt, for jeg tror, at han gør det samme for mig, som han gjorde for disciplene, som sagde:

”Brændte vore hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede Skrifterne for os?“ (Luk 24,32). Det virkelig forunderlige består i, at Gud evner at tale lige ind i de udfordringer, som jeg står i… uanset at jeg bare læser det næste kapitel i min plan – så folder Gud noget ud, som matcher mit liv. Spørg, om jeg priser Gud i de situationer! Jeg bobler nærmest over af glæde!

FIND DET – SAMMEN MED GUD Noget af det, som begejstrer mig meget i min bibellæsning, er alt det, som Gud giver mig – og som jeg fi nder: Fx mønstre, sammenhænge, pointer, livsvisdom. Ingen har

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019

fortalt mig det – men Gud åbnede det for mig, da jeg åbnede hans ord. Noget af det ligger ligesom under overfladen, og det er først efter lidt puslen med teksten, at det træder frem. Det passer meget godt med lignelsen om at søge perler. Og bagefter, så synes jeg, at det er skønt at dele det, jeg har fundet.

GUD, HVAD SKAL JEG LÆSE NU? Jeg plejer at bede Gud om hjælp til at fi nde en plan for mit næste bibelstudie. Forrige gang tænkte jeg faktisk først på, om jeg skulle kigge efter alle bønner i Bibelen, fordi jeg er meget optaget af bøn. Men jeg blev helt træt ved tanken – det var simpelt hen for overvældende og stort. Så er det nok ikke det, tænkte jeg. Det blev så Johannesevangeliet, som Gud og jeg brugte tid på sammen. Ganske langsom læsning, hvor jeg skrev pointerne ned på min iPad. Imens jeg var i gang med det, så dumpede den næste plan nærmest ind ad døren. Jeg fi k en bog fra en veninde, hvor de fleste sider blot består af blanke linjer. Bibelen læses igennem på et år, og forfatteren har lavet en plan for hvordan – samtidig med lidt inspiration histen og pisten, og så linjerne til mine overvejelser. Ovenfor linjerne står der på hver eneste side Guds løfter, så det er det, jeg fokuserer på. Det var virkelig en god gave – som jeg nyder og har god støtte af hver eneste dag i øjeblikket.

JEG MODTAGER – FRA HAM Jeg begynder altid min andagt med bøn.

Jeg er fyldt med forventning og glæder mig til at lære ham bedre at kende. Så jeg takker ham for det, han vil give mig – og jeg beder om hjælp til at lytte. Det er ham, som åbenbarer sig. Gjorde han ikke det, så var der ingenting. Og fordi han gør det, så går jeg fuldstændig fyldt fra min andagt. Ja, og dog… Der var nogle dage her

for nylig, hvor jeg i mit hoved var fyldt med længsel efter mere af Gud. Den var faktisk så stærk, at jeg helt overså, hvad han gav mig. Det var, som om Gud mildt kiggede på mig og sagde: Ja, men er du slet ikke tilfreds med det, jeg giver dig? … Jo, Far, undskyld… det var ikke sådan ment… Efter den episode er jeg mindre fokuseret på mine tanker om, hvad jeg vil have… men mere åben for blot at modtage, hvad han vil give. Det er faktisk utrolig dejligt. Det er som at give lidt slip… og bare være i hans nærhed og få. Og jeg er fyldt med tak til ham for det, han giver mig!

TID OG NÆRHED Jeg har jo bedt om at komme Gud nærmere. Og så kaldte Gud mig til stilhed og ro med ham. Jeg var inde i en fase, hvor alt lige pludselig gik så stærkt. Åh jo, vi var sammen, Gud og jeg, men ikke så meget i stilheden. Jeg tog imod hans invitation – og tænkte efter vores første stille stunder sammen: Det her, det stopper jeg aldrig med igen! Jeg glæder mig hver eneste dag til at stå op til denne stund med ham, til at blive fyldt op af hans nærvær.

FIND DIN STIL – og gør det sammen med Gud! Jeg har skrevet mit vidnesbyrd for at dele min jublende glæde over ham og over tiden med ham – og så for at inspirere dig! Lad intet afholde dig fra at finde den måde, som kan være rammen for dit og hans samvær! Jeg siger dig, intet er større end at opleve, at det bare vokser og vokser. Måske som surdejen i melet – som endte med at gennemsyre det hele!

Tips: Fokusér på noget særligt. Skriv noget ned. Understreg. Bed over det. Del det med andre. Må Gud velsigne dig!


Tema: Bibelstudie

23

Om at

forundres... Præsten og forfatteren Tomas Sjødin skriver: ”Travlheden er de enkle fornøjelsers ærkefjende. Den gør os blind for det nære og snart også for den gave, der bærer det smukke navn forundring.“1

Tekst: Joan Kristensen / Foto: iStockphoto.com

F

orundring! Travlhed gør blind for forundring!

Når man forundres, er det som om et vindue åbnes i sindet, og frisk luft og ilt trænger ind med fornyelse, med en dybere forståelse. Som kristne snakker vi om vigtigheden af bibelstudie. Og dog, på grund af travlhed, kan det let gå hen og blive en overfladisk øvelse uden en egentlig forbindelse til hverdagens udfordringer. Fordi Bibelen ikke er den enkleste bog at give sig i lag med, har de fleste brug for lidt hjælp for at fi nde ned i dybden, ind til det, der skaber mening og forundring. For mange år siden fi k jeg en bibel af en ven, der var udarbejdet med ekstra hjælp til studie. På en enkel og kon-

Joan Kristensen er kapellan på Vejlefjordskolen. Elsker at læse, gå ture med sin hund, invitere og lave mad til venner!

struktiv måde fangede denne bibel min opmærksomhed og fornyede min interesse for bibelstudie. I den findes der for eksempel små sektioner med overskriften: ”Jeg undres“, hvor nutidige og dagligdags udfordringer er fremhævet, og hvad Bibelen har at sige om netop det emne. På andre sider er bestemte ord fra en nedenstående tekst fremhævet og givet ekstra forklaring. Før hver ny bog eller brev er der en beskrivelse af, hvornår bogen blev skrevet, hvem den er skrevet til, hvad den handler om, og hvem der er hovedpersoner i bogen. Det giver et rigtig godt billede af hvilket studie, man nu går ind til. Ved afslutningen af brevet eller bogen er der en beskrivelse af bogens megatemaer, som for eksempel synd, kærlighed, Guds familie, sandhed og falskheder, forsikringer. Disse hjælpesektioner har gjort Bibelen mere nærværende og relevant, har trukket temaer frem, som almindelige mennesker tumler med, og derved åbnet for en mere levende forbindelse til Gud. Nu om dage kan man Google sig til information og få øjeblikkelige svar på næsten alt. Det passer til vores travle hverdag. Men det at leve med korte kolde facts er næsten for trist. Vi har brug

for det at blive forundret, at blive forbavset og overrasket.

Men, som Sjødin skriver videre, så er der meget, der bliver trampet ned af fødder, der løber unødvendigt hurtigt, bl.a. det at finde tid og fred til at finde Bibelens visdom og opleve den livgivende forbindelse til Gud. Vi ved det, vi maser med det, som om det var den sværeste opgave i livet. Egentlig drejer det sig om at prioritere, om at sortere og frasortere, om at stille spørgsmålet: ”Hvad er der for lidt af, og hvad er der for meget af i mit liv?“ Et lille mundheld siger, at vi er vores egen lykkes smed. Det er til tider svært at forstå, tilmed det at fatte, hvad lykken egentlig er. Jeg tror, den ligger gemt i det enkle, det dybe og det nære, der hvor Guds fi nger møder din og du forundres! 1 Tomas Sjödin, Der er så meget vi ikke er nødt til, s. 26

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019


24

Tema: Bibelstudie

Historien om

kobber slangen Når du åbner Bibelen, hvad er så dit mål? Er det for at lytte til, hvad Gud vil sige dig netop denne dag? Tekst: Kasper Struksnes / Foto: iStockphoto.com

G

uds Ord er praktisk og hverdagsrelevant! Men hvordan gør jeg? For det første, så bed om Guds hjælp – og mon ikke den Gud, der ikke bare har inspireret mennesker til at skrive Bibelen, men også har ofret sin søn for os, også vil hjælpe os til at forstå Bibelen? Naturligvis!

Mit forslag er at tage en lille beretning fra Bibelen og dykke dybt ned i den. Læs teksten langsomt, stil en masse spørgsmål (skriv dem evt. ned) og lav simple observationer. Jeg vil give et eksempel på enkelte spørgsmål og observationer fra et studie af historien om kobberslangen (4 Mos 21,4-9).

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019

Spørgsmål: Hvorfor kom der slanger? I teksten er det tydeligt, at de kom som resultat af israelitternes brok til Gud og Moses for deres ledelse og utilfredshed med mannaen. Men når israelitterne erkender, at de har syndet mod Gud, så kommer Gud med en løsning. Hvad siger det om Gud? Selvforskyldte problemer ønsker Gud også at hjælpe os med! Måske jeg står i nogle problemer, jeg selv har rodet mig ud i – men Gud vil alligevel hjælpe mig! Spørgsmål: Hvad gør, at folket går fra at brokke sig til nu at erkende deres synd? Jo, slangerne kom, og de erfarede dermed faren og smerten ved ikke at følge Gud. Det opfordrer til selvrefleksion: Er jeg sommetider som israelitterne, hvor jeg ikke ser mit behov for at komme til Gud og bede ham om hjælp og frelse? Denne tekst viser, at uden Guds konstante hjælp og beskyttelse vil jeg overvindes og dø som resultat af slangens angreb. Hver dag må jeg bede om Guds hjælp, nåde og beskyttelse, for uden ham er jeg ikke i sikkerhed for slangen. Observation: Israelitterne beder om, at Gud må fjerne slangerne. Det gør Gud ikke. Hvad er lærdommen? Gud svarer ikke altid på vores bønner, som vi ønsker det. Men Gud giver et svar og har en løsning på ethvert problem.

Observation: Moses går i forbøn for folket, og Gud svarer – men Gud bruger også Moses til at besvare bønnen. Så Moses’ opgave var ikke færdiggjort, da han havde bedt for folket – han måtte fi nde værktøjskassen frem, bygge en slange og sætte den på en stang som redning for folket. Det lærer mig, at når jeg beder for andre, så er min opgave ikke nødvendigvis færdiggjort – jeg må lytte til Gud og være åben for selv at være en del af Guds plan for at hjælpe den person, jeg beder for.

Så denne gamle beretning er også relevant for mit liv. Og prøv selv med andre beretninger: Bed Gud om hjælp. Stil spørgsmål til teksten. Lav simple observationer, se hvad teksten siger om Gud. Jeg er sikker på, at Gud vil hjælpe og velsigne din læsning af Bibelen.

Kasper Struksnes er 21 år og er lige begyndt at læse Medicin i Odense. Han elsker at studere Bibelen alene eller sammen med andre.

H


Tema: Bibelstudie

25

HÅBET der forvandler os

”Vi har et håb, som sætter os

Tekst: René Bidstrup / Foto: iStockphoto.com

i brand.“ Sådan sang vi ofte,

B

da jeg var lidt yngre.

ibelens håb er ikke udelukkende et håb for fremtiden. Bibelens profetier taler sandhed ind i den virkelighed, vi lever i nu og her. Ofte er Bibelens profetier en sønderrivende analyse af samtidens ofte store sociale uretfærdighed, som Gud kalder os til at vende om fra. Gud kalder os gennem profeterne til at vågne op og til at se klart, hvor kærligheden til Gud og til næsten er fraværende. Og Gud kalder os til, gennem håbet og under hans vejledning ved og i Helligånden, at lade det håb komme til udtryk i vores liv og gerninger, nu og her.

Så hvordan ser et bibelstudie om det bibelske håb ud, hvis og når vi spørger: Hvad og hvordan kalder Gud os – gennem Bibelens tekster om håb – til at leve i nutiden? Hvad gør Bibelens håb ved os – nu?

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019


26

Tema: Bibelstudie

SOM EN FØDENDE KVINDE Læs for eksempel her sammen med mig: ”For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev jo underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det, og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved at hele skabningen endnu sukker og vånder sig sammen“ (Rom 8,19-22). Et af de billeder, Paulus trækker på, er skabningen som en fødende kvinde, der håber på en forløsning. Det forandrer de kristnes syn på jordiske begivenheder. Det giver os en mulighed for at træde et skridt tilbage og se på verden i et andet lys. Ikke-kristne kigger på verden, og alt efter deres ståsted så fordrer det dem til at sige: ”Alt bliver værre og værre“ eller ”det har aldrig været bedre end nu.“

ET NUANCERET SYN PÅ VERDEN Men de kristne er i lyset af håbet i Kristus og hans opstandelse inviteret til at rumme en langt mere nuanceret tilgang til verden, som hverken er naiv

optimistisk eller håbløs pessimistisk. I stedet kan de kristne i Kristus sige: Verdens gang og hændelserne på politiske platforme er et udtryk for, at Guds gode skaberværk er i fødsel. Men der er smerter og ja, voldsomme sammentrækninger, før den nye verden endeligt kommer til syne. Ved at vi kan skue ind i fremtiden – dog lige nu kun som ”i et spejl, i en gåde“ (1 Kor 13,12) ...

... så tilbydes vi, og ved Helligånden styrkes til at blive en velsignelse for mennesker omkring os, midt i en verden, som alt for ofte ikke virker til det bedste for de fleste. Vi kan skue ind og se Guds gode formål og hensigt. Gud er i gang med at forlige den skabning med sig selv, som blev underlagt synden og døden – for synden og døden er besejret.

Men her sker det banebrydende i vores bibelstudier om håbet. Det håb kalder os ikke til at blive verdensfjerne, til at flygte fra verden og isolere os fra al verdens ulykke. Nej, det håb gør os om muligt endnu mere i stand til at bevare jordforbindelsen. Vi kaldes til arbejde for at tage os endnu mere af og nære endnu større kærlighed til den verden, vi lever i, og de mennesker, vi bor ved siden af. Det er jo påfaldende for os at læse, at kort efter, at Paulus har skrevet om skabningen, der sukker og vånder sig, skriver han: “Og også Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke, og han, der ransager hjerterne, ved, hvad Ånden vil, for

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019

den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje“ (Rom 8,26-27) og afslutter kapitlet med en vished om at “hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre“ (Rom 8,38-39).

Det er min oplevelse, at mine studier af Bibelen kalder mig til en endnu større kærlighed og forståelse og omsorg for den verden, som jeg lever i. Så et råd til spørgsmål, der kan stilles, når vi læser bibelske tekster, som jeg også stiller mig selv, er: Hvordan kommer Guds vilje til udtryk her? Hvordan kan dette være med til at udvide mit perspektiv på den verden, jeg lever i? Og dernæst beder jeg: Gud, lad mig ikke tilpasse mig denne verden, heller ikke en religiøs tænkemåde, men forvandl mig, ved at du, Gud, fornyer mit sind, så jeg kan skønne, hvad der er din vilje: det gode, det der behager dig, det fuldkomne. (Rom 12,2).

René Bidstrup er præst for Ringsted og Køge menigheder.


Vejlefjordskolen

27

Tekst og foto: Holger Daugaard

Ny rektor!

NORDISK KORFESTIVAL I weekenden 4.-7. april er Vejlefjordskolen vært for Nordisk Korfestival. Det er en begivenhed, som fi nder sted hvert andet år på skift i de nordiske lande. I år er det Vejlefjordskolens tur til at være vært, og sammen med skolens eget kor deltager kor fra de 3 SDA-søsterskoler fra Norge, Sverige og Finland. Det bliver en forrygende weekend. Korene ankommer torsdag aften og bliver indkvarteret i Vejlefjordskolens undervisningslokaler. Og så går hele fredagen ellers med øvelser, både for korene hver for sig og især for det store fælles kor med over 100 elever. Fredag aften er der koncert i kirken og lørdag formiddag kl. 10.30 musikgudstjeneste – med masser af korsang. Om eftermiddagen går turen til Horsens til weekendens absolutte kulmination – den offentlige koncert lørdag eftermiddag kl. 16 i Klosterkirken.

V

ejlefjordskolens nye rektor er nu udpeget. Det bliver Kay Flinker, som tiltrådte pr 1. april. Kay Flinker er allerede et kendt navn i Adventistkirken, da han var rektor for skolen i 8 år i perioden 20012009. Kay har desuden selv været elev på skolen i sine unge dage, taget sin studentereksamen derfra og siden hen undervist i gymnasieafdelingen. I en periode var han desuden også ansat i skolens kostafdeling. Kay Flinker kommer fra en lektorstilling på Rosborg Gymnasium og HF. Kay har således en solid leder- og undervisningserfaring at trække på, og han kender Vejlefjordskolen indefra. ”Jeg glæder mig som et barn til igen at arbejde sammen med dem, jeg kender fra før, og jeg er spændt på at møde alle de ’nye’ medarbejdere undervejs, sådan lidt mere på tomandshånd,“ sagde Kay Flinker, da han blev præsenteret for medarbejderne. Ved samme lejlighed sagde han endvidere: ”En leder bliver kun en god leder, hvis medarbejderne lægger sig i selen for at gøre ham eller hende til en god leder. En leder skal altid hjælpes til at blive en god leder. En medarbejderstab har hele tiden fingrene i materien og ved, hvor skoen trykker, og også hvor tingene virker. Jeg håber, at I vil hjælpe mig til at blive helt skarp på, hvor tingene virker, og hvor vi skal sætte ind med gode tiltag. Så vil der være mange ting, der lykkes for os.“ Undertegnede forbliver på skolen som lærer og konsulent frem til sommerferien.

AKTIVITETER APRIL-MAJ • 4-7. april: Nordisk korfestival på Vejlefjordskolen • 8. april: Generalforsamling kl. 18.30 • 27. april: Gallafest med 3.g. • 3.-5.maj: Kortur • 14. maj: Intro-aften for alle nye elever • 16. maj: Sidste skoledag for gymnasiet • 24. maj: Sidste skoledag for 9.-10. kl.

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019


28

ADRA

LIGE ‘Hvem passer så dine børn, mens du er væk?’ Det spørgsmål får jeg typisk stillet, når jeg er med ADRA på rejse i Afrika. Til modtagerens ofte store undren og bestyrtelse oplyser jeg, at den opgave ganske fremragende varetages af børnenes fædrene ophav! Tekst: Signe Lund Christensen / Foto: ADRA

K

ønsligestilling er et emne, som opfattes meget forskelligt på tværs af kulturer, religioner, verdensdele, traditioner og familier. Men i min lille familie er far altså akkurat lige så god som mor, når det handler om at drage omsorg for børn.

LIGE MULIGHEDER I ADRAs udviklingsprogrammer er kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene et vigtigt fokusområde. Typisk i samfund, hvor der for nuværende er meget langt mellem de vilkår, mænd og kvinder lever under. Kønsligestilling handler ikke nødvendigvis om, at vi skal behandles ens. Men vi skal behandles lige. Med lige muligheder. Og det er oftest her, at problemerne opstår – fordi mænd og kvinder ikke har lige muligheder. For at tage udgangspunkt i situationen ude i verden først, så har mange kvinder og piger i verden ikke de samme

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019


ADRA

29

muligheder og lige værd muligheder som mænd og drenge – for eksempel for at tage en uddannelse, få et lån i banken, bestemme over eget liv og krop, for at nævne et par oplagte eksempler. Det tager sit udgangspunkt i en opfattelse af, at mænd er mere værd end kvinder, og at kvinder har en bestemt plads i samfundet – typisk i hjemmet. Også herhjemme i Danmark går bølgerne ofte højt i debatter om ligestilling mellem kønnene. Det er et faktum, at kvinder og mænd ikke får lige løn for det samme arbejde. Kvinder får mindre i løn for det samme arbejde. Det er et faktum, at der er færre kvinder på topledelsesposter og bestyrelsesposter end mænd. I den politiske verden er billedet det samme.

RELIGIONENS INDFLYDELSE Vi taler ofte om islam som den kvindeundertrykkende religion og inddrager Saudi-Arabien, burka, niqab og imamer i debatten. Men i kristen sammenhæng hænger køn og kristen tro også uløseligt sammen. Desværre i mange tilfælde ikke for det positive. For eksempel er kvinder også i mange kirkelige sammenhænge ofte forment adgang til fora, hvor vigtige beslutninger træffes. Verden burde se helt anderledes ud. Kirken burde være frontløber for ligestilling mellem kønnene. Alle mennesker er skabt i Guds billede og derfor præcis lige meget værd. Mand såvel som kvinde. Jesus var en radikal fortaler for kvinders rettigheder. Han omgav sig ofte og gerne med dem, som ingen andre ønskede. Han omgav sig ofte med kvinder og behandlede dem som ligeværdi-

ge. Det er et forbillede, vi må huske helt frem til vores moderne verden. Jesus gjorde ikke forskel på, om han hjalp og helbredte mænd og kvinder eller omgav sig med kvinder, der blev betragtet som ’urene’ eller var prostituerede. Tiden var en anden, og Jesus var radikal – vel nærmest rebelsk – i sin måde at behandle alle lige. Det kunne jeg ønske mig, at alle kirker ville efterleve i dag. I Det Ny Testamente og i Paulus’ breve fi nder vi ganske få sætninger om kvinder – for eksempel den meget kendte om, at kvinder skal underordne sig og tie i menigheden (1. Korintherbrev 14,34). Paulus’ ord bliver dog ikke altid læst ind i datidens kontekst og har i vores dage desværre fået større vægt end Jesu konkrete handling. I ADRA er vi begyndt at arbejde en del med at mobilisere og aktivere religiøse ledere. Ikke kun i kampen for ligestilling, men for rettigheder generelt. Hvis præster rundt omkring i verden for eksempel ville bruge deres taletid på prædikestolen til at understrege, at kvinder er lige så meget værd som mænd, så kunne vi for alvor rykke verden. For præster og religiøse ledere har afgørende indflydelse. Uge efter uge taler de direkte til millioner af mennesker og har adgang til at forme deres holdninger og handlinger. Kvinders rettigheder, vold mod kvinder, pigers adgang til uddannelse – for at nævne få eksempler – burde stå højt på agendaen for kirken og dens ledere, hvis vi vil være ægte efterfølgere af Jesus. Dét er udgangspunktet for ADRAs arbejde med piger og kvinders rettigheder.

VI ER IKKE ENS En dag havde jeg taget en bluse med teksten EQUAL på. Min 4-årige datter spurgte mig, hvad der stod, og jeg svarede, at der stod, at piger og drenge er lige seje. Efter lidt tid i tavshed kiggede hun på mig og sagde: ”Nej, mor. Drenge er bare seje på en ANDEN måde.“ Ligestilling handler ikke om, at mænd og kvinder er ens. Vi er ikke ens. Og det er helt i orden. Men vi skal have de samme muligheder for at opnå det, vi ønsker os i tilværelsen. Det er langtfra alle steder i verden, hvor mennesker har mulighed for at opnå alt, hvad de ønsker sig i tilværelsen – men det må ikke være vores køn, der begrænser os. Lige muligheder og lige behandling for mænd og kvinder er indbegrebet af ligestilling. Jeg har fået to piger. Jeg håber, de vil vokse op med overbevisningen om, at de er lige så meget værd som drenge og mænd. At de vil tro på og opleve, at intet begrænses for dem på grund af deres køn – at de får lige muligheder og lige behandling. Fordi vi alle sammen har uendelig værdi – som mennesker – mænd og kvinder.

Signe Lund Christensen er kommunikationschef i ADRA Danmark.

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019


30

Arrangementer og annoncer

Adventistspejdernes

BEDEDAGSLEJR BEDEDAG SLEJR 16.-19. maj, Øst / Vest

BORNELEJR.nu Tilmeld dig på SABUS.dk/spejder

30. JUNI - 7. JULI

CIRKUS KRAMS

påå H Himmerl Himmerlandsgården im mmerlan anddsggåårdden

IMPACT NYBORG 2019 Dato: 14.-21. juli (uge 29) Aktiviteter: livstilsexpo, maddemonstration, bibelstudier, strandtur og naturoplevelser Taler: Kasper Struksnes

30. juli - 6. august 2019 SABUS.dk/spejder camporee.net

Tilmelding og info: adventist.dk/impact

Inspiring Members to Proclaim the Advent of Christ Together

Vækst og fremgang for Adventistkirken i Danmark. Ansøgningsfristen for næste bevillingsrunde er:

ANDEL I SOMMERHUS

2. juni 2019.

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019

BUKETTER TIL ENHVER ANLEDNING DEKORATIONER  KRANSE BÅREBUKETTER  KISTEPYNT

=

Nu har du mulighed for at købe en andel i et stort, dejligt sommerhus i Løkken med 5 to-mands-værelser og 2 store hemse (før 1. maj). Er du interesseret i at høre mere, kan du kontakte Ivan Rechter, 2787 5739.

Trane Blomster

Ved hele begravelser: 18% rabat ved bestilling i butikken

KEHAP.DK

Hobrovej 130 · 8920 Randers NV 86 43 60 44 · traneblomster.dk


Arrangementer og annoncer

.dk

31

FAMILIELEJR

HIMMERLANDSGÅRDEN

Familieweekenden er blevet til familielejr, som foregår i sidste del af efterårsferien. Der bliver masser af tid til at gå på opdagelse i skoven, hygge i legestuen, kreative ting og lege. ONSDAG - FREDAG er der god tid med rammerne til rådighed for et par skønne familiedage. FREDAG - SØNDAG sætter vi fuld fart i programmet med kurser og møder for børn og voksne samt sang og musik.

We are family

Sæt kryds i kalenderen 16.-20. oktober og hold øje med SABUS.dk

One Year in Mission på Newbold College Er du ung og har lyst til et år med fokus på missionsarbejde? Kunne du tænke dig et semester på Newbold til efteråret? Efter 3 måneders undervisning bliver du koblet på et missions- / ADRAprojekt og sendt med i felten, så du kan afprøve det, du har lært, i praksis. Selve kurset og feltarbejdet inkl. mad og ophold er sponsoreret af Adventistkirken. Du står selv for rejseudgifter og lommepenge. Vil du vide mere om, hvad One Year in Mission indebærer, hvad det kræver, og hvordan du søger, så kontakt Marianne på marianne.dyrud@adventist.dk Se også newbold.ac.uk/year-in-mission-and-service

SE PÅ JEESUS SUS O OG G F FÅ Å N NYT YT L LIV IV Impact weekend 3.5. maj taler Jason Harral Gratis deltagelse og spisning Mulighed for overnatning Tilmelding: impact.denmark@gmail.com / Pernille Rasmussen, 61 70 34 61

QURE SUNDHEDSUGE 7.-12. juli 2019 Risinge Herregård, Kerteminde Har du lyst til et sundere liv – fysisk, socialt og mentalt? Deltag i en helhedsorienteret sundhedsuge i dejlige omgivelser med engagerede sundhedsprofessionelle. Du får personlig vejledning og hands-on undervisning i sund livsstil. Der bliver serveret sund og lækker plantebaseret mad. Daglige gåture, hvor alle kan være med. Læs mere og tilmeld dig på:

Aarhus Adventistkirke · Fuglebakkevej 1A · 8210

sundhedsuge.qure.nu

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019


32

Vi siger tillykke

DÅB

BRYLLUP SIGNE KRØLL NIELSEN Signe blev døbt sabbatten den 26. januar i Cafékirken ved en livsbekræftende og smuk gudstjeneste. Med sin indbydende og varme attitude var Signe selv med til at lede dåbsgudstjenesten med sang og musik. Vi i menigheden er inspireret af den glæde, som Signe spreder med sine talenter og iver, og vi er glade for, at vi kunne fejre hendes liv med Jesus ved hendes dåb. Robert Fisher

ANNA REBEKKA FALK Fredag aften den 1. marts var Aarhus Adventkirke rammen omkring en dåbshøjtidelighed. Omgivet af sin nærmeste familie og en lille kreds af venner bekræftede Anna Rebekka Falk sin beslutning om troen på Gud og frelsen i Jesus Kristus. Rebekka slog selv tonerne an med følsom harpemusik som ledsagelse til sangene, vi sang. Rebekka bliver optaget i sin barndomskirke på Bornholm, Tejn menighed. Vi ønsker dig Guds velsignelse i din vandring med Gud og i din musikalske karriere i ventetiden til Jesus kommer igen. Robert Svendsen

LIZ AIDA CASTILLO MEDINA Sabbatten den 23. februar valgte Liz at gå i dåbens vand. Sammen med Liz havde familie, menighed, venner og bekendte en farverig sabbat. Gud blev lovprist på både færøsk, spansk og dansk. Vi ønsker hjerteligt tillykke og Guds rige velsignelse. Allan Falk

ROSEFIL OG EUME Ved deres dåb, den 9. februar, var Rosefi l (Tobey) Acruna og Eume [Yumi] Lanusa meget spændte på at dele noget af deres taknemlighed til Gud og de omstændigheder, der bragte dem til deres beslutning om dåb, med menigheden. Både deres dåb og deres vidnesbyrd var en forkyndelse i sig selv. Der er glæde i International Church hos de unge såvel som gamle, at Rosefi l og Eume er en del af menigheden. Robert Fisher

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019

TRINE OG FLEMMING Den 18. november var kirken i Aarhus fyldt og glæden stor, da Trine Andersen og Flemming Mølgaard gav hinanden deres ”ja” til at dele resten af livet. De er nu Hr. og Fru Mølgaard Andersen har bosat sig i Låsby og nyder livet som ægtefolk. Vi ønsker Guds velsignelse over deres ægteskab, og at de sammen må være et vidnesbyrd om Guds kærlighed. Pernille Rasmussen


Vi siger tillykke

33

MAJ 90 år Henri Normann Pedersen, Hornsyld 15/5

85 år Lilli Nielsen, Nyborg 13/5

80 år Niels Christian Truelsen, Risskov 2/5 Margot Laursen, Nyborg 9/5 Anne-Lise Nielsen, Allinge 10/5 Hans Kjær Lauridsen, Ribe 18/5 Henning Hesselbjerg, Frederiksund 26/5 Jytte Moos-Nielsen, Randers 29/5

½ ANNAELLA

75 år

Sabbatten d. 12. januar var der barnevelsignelse i Randers. Menigheden glædede sig sammen med Wivine og Bosco over Annaella, som blev fremstillet og velsignet. Vi ønsker den lille familie Guds rige velsignelse nu og i fremtiden. John Pedersen

70 år

Inge-Lise Præstiin, Ringsted 2/5 Torben Halfdan Luvin, Vallensbæk Strand 8/5 Bjarne Jensen Flinker, Bording 28/5

Bo Kissum, Brønshøj 5/5 Tove Vang 15/5 Jørn Ingheim, Horsens 26/5 Carsten Thomsen, Hørsholm 27/5

JUNI 90 år

SOFIA, KEVIN OG WILLIAM Sabbatten den 2. marts var der tre børn, der blev velsignet i Østervrå. To dejlige familier bragte deres børn til menigheden for forbøn. Familien Dorina og Daniel Puica med deres to børn Sofia og Kevin. Ligeledes familien Denise og Marius Ciucâ med sønnen William. Det var en frydefuld dag for familierne og menigheden. Vi ønsker dem alle Guds rige velsignelse. Allan Falk

» DAVID Sabbatten den 23. februar blev David Dal velsignet i Adventistkirken Esbjerg. Det var en glædelig dag for forældrene Kham Thian Dal og Huai Dal. Vi ønsker Guds rigeste velsignelse for David og familien. Tony Butenko Kære abonnenter. Runde fødselsdage bliver annonceret i Adventnyt, fra du fylder 70 år, hvis vi kender din fødselsdato. Ønsker du ikke din fødselsdag nævnt, så giv besked senest 3 måneder før til adventnyt@adventist.dk eller ring til Bente Schledermann, 4558 7752.

Hans Jørgen Frederiksen, Ullerslev 26/6

80 år Arne Jarl Sandbeck, Ringsted 15/6 Jens Peter Lauge Giversen, Esbjerg 26/6

75 år Preben Eriksen 6/6 Inge Lis Lund, Brønderslev 14/6 Ralph Burrell, København 14/6 Inge Edson Pedersen, Nærum 21/6 Kaj Aagesen 27/6

70 år Shamim Chouhan, Silkeborg 2/6 Bente Edson, Holte 2/6 Sunneva Gudmundsson, FO-Hoyvik 9/6 Ann-Beth Frederiksen, Holte 23/6 Merethe Jægergaard, Hvidovre 25/6 Vigdis Nicolaisen Andreasen, Kokkedal 28/6

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019

Tillykke med ...

FØDSELSDAGE

BARNEVELSIGNELSE


34

Vi mindes

Æret være... HALLGERÐ POULINA KALLSOY SIVERTSEN

HARRIET (RITA) MARGUERITE LUND

Den 14. januar sov Hallgerð efter et langt og virksomt liv stille ind i døden. Hallgerð voksede op i Gjógv som nummer tre i en stor børneflok. Fra faderen, som var både skolelærer og degn, arvede Hallgerð interessen for at tilegne sig viden. Som den ældste pige i søskendeflokken måtte hun tidligt hjælpe til med hjemmets opgaver. Hallgerð rejste under krigen til Island, hvor hun blev gift med John Sivertsen, der også var vokset op i Gjógv. De første to sønner, Kristin og Jónas kom til verden på Island, og Trúgve, Arnbjørn, Heini og Johan fulgte efter på Færøerne. I begyndelsen af halvtredserne blev Hallgerð og John Syvende Dags Adventister, og var resten af deres liv solide støtter i menigheden. For Hallgerð bød livet på mange udfordringer, men det, der kendetegnede hende, var en utrættelig evne til ved Guds hjælp at genskabe det tabte. Efter at have født 5 børn gik Hallgerð på seminariet og blev i 1966 Adventistskolens første skoleleder i Torshavn. Hallgerð var foretagsom livet igennem, og Gud velsignede hendes ihærdighed. Oversættelsen af Venner For Livet og Vejen til Kristus til færøsk, som hun foretog, er til stor velsignelse for mange. Hallgerð levede i tillid til, at Johannes’ ord: Og eg sá nýggjan himmal og nýggja jørð, vil gå i opfyldelse. Æret være Hallgerð Sivertsens minde. Allan Falk

Mandag 28. januar døde Harriet Marguerita Lund i sit hjem, 93 år gammel. Hun blev født i København 7. maj 1926 af en ganske ung mor. Det blev hurtigt bestemt, at de bedste rammer for opvæksten ville være hos bedsteforældrene i Kolding, men med god kontakt til moren. I skolen var Rita flittig, og veninder og kammerater var ofte genstand for hendes omsorg og retfærdighedssans. Efter et år på Vejlefjordskolen uddannede hun sig til barneplejerske på et børnehjem i Skodsborg. Der var meget musik i barndomshjemmet og Rita fik lært at spille på orgel, som menigheden (Kolding) siden havde stor glæde af. Den 1. april 1942, lige før sin 14 års fødselsdag, blev hun døbt af pastor Thorvald Kristensen. Tvivl ved både Gud og Bibelen ligger i tiden, men ikke for Rita. Der står jo skrevet, sagde hun – og så var det Bibelen og Guds bud, vi skulle tro og adlyde. Senere blev moren gift og flyttede til Kolding, og Rita blev storesøster til Ragnhild og Lis. Selv blev Rita gift med Verner og fi k datteren Karin og senere sønnen Svend Erik. Samme livsværdier, som hun selv hyldede – retfærdighedssans, om ikke at misunde, at Gud er kærlighed og tilgivelse – skulle børnene også lære. Livet var ikke kun dansen på roser. Søsteren Lis’ alt for tidlige død og sønnens død for 4 år siden tog hårdt på hende, og selv var hun de senere år plaget af sygdom. Men aldrig svigtede hendes tro på Guds løfter om den sejrskrans, Gud engang vil give hende i opstandelsen. Fred være over Ritas minde! Robert Svendsen

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019

ELLA MARGRETHE C LUND Fredag morgen den 22. februar 2019 sov Ella Lund, født Øster, stille ind i sit hjem på Solbakken. Ella Lund blev født i Kenya, på Kendu hospital den 25. juni 1928, som barn af Ida og Jakob Øster. Efter nogle få år i Tanganjika kom familien til Danmark for senere i 1942 at bo i Randers. Her sluttede hun sin skolegang med studentereksamen i 1948. Hun fi k et stipendium til USA, og da hun havde behov for penge til at leve for derovre, tog hun imod et vikarjob på Jerslev menighedsskole. Det, som blot skulle have været for en kortere tid, endte med, at Jerslev blev hendes blivende sted. Ella arbejdede på den lille menighedsskole 1948-51 og 1958-63 og ind imellem på Hjørring Private Realskole. Hun afsluttede sin læreruddannelse på Hjørring Seminarium i 1967. Herefter var hun ansat på Handelsskolen i Frederikshavn indtil pensionen i 1996. Ella blev gift med gårdejer Christian Lund den 16. maj 1950. De var gift i næsten 65 år, indtil Christian sov ind ca. 1½ måned før, de kunne fejre krondiamantbryllup. De havde den glæde at få tre børn, Per, Niels Jacob og Margrethe. Ella blev døbt af Thorvald Kristensen den 11. august 1945. Hun har hele livet været aktiv i menigheden med forskellige opgaver. Hendes sidste opgave var som forstander, hvor jeg husker hende som en dedikeret medarbejder. Nu hviler hun i tillid til, at Kristus kalder hende til sig på Den store Opstandelsesdag. Ære være Ella Margrethe Lunds minde. John Pedersen


Vi mindes

35

Nekrologer

HENNING JACOBSEN

KAY STØTT

Henning Jacobsen sov stille ind i sit hjem i Tilst den 25. februar efter et længere sygdomsforløb. Henning Jacobsen blev født på Fyn den 13. september 1923. Forældrene, Rasmus og Anne Marie, tilhørte adventisternes menighed i Odense, og Henning tog senere selv beslutning om at lade sig døbe. Da skolegangen var omme, søgte han til Frydenstrand i Frederikshavn for at uddanne sig til gartner. Vidnesbyrdene fra både læreplads og teknisk skole fortæller om en flittig og interesseret ung mand. Efter Frydenstrand virkede han en tid som gartner i Nærum området og siden på Vejlefjord. Da Henning blev ansat som gartner ved Vejlefjordskolen, opdagede man hurtigt hans evne til også at formidle evangeliet til både unge og voksne. Han blev opfordret til at uddanne sig til prædikant, og fra 1952 har han tjent Adventistkirken som sådan. Henning nåede at være gift i 74 år. Først med Ellis, der døde i 1977 og blev mor til børnene Flemming, Else, Henrik og Anne Marie. Siden fra 1978 med Mary, der til det sidste omsorgsfuldt plejede og passede ham på hans sygeleje i hjemmet. Henning Jacobsen har været præst for adskillige menigheder rundt om i Danmark, han har været ungdomsleder i Vestdanmark og i Vestnordisk Union og også været formand i både Øst- og Vestdanmark. Bisættelsen fandt sted fra Vejlefjordkirken den 4. marts. Han vil blive savnet af ægtefællen Mary, der fi k 41 år sammen med ham – af børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn – og naturligvis familie og venner. Æret være Henning Jacobsens minde. Walder Hartmann

Kay Støtt sov stille ind søndag morgen den 10. marts i sit hjem på Solbakken Randers, 94 år gammel. Det var godt 14 dage efter, de flyttede til Solbakken. Han blev født den 27. juni 1924 i Skagen i et adventisthjem. Han lærte malerfaget, fi k en mellemskoleeksamen, og herefter præliminæreksamen og prædikanteksamen på Vejlefjordskolen. Kay blev døbt af Thorvald Kristensen den 16. maj 1942. Han arbejdede som lærer på menighedsskolen i Jerslev i 1946-48. Senere blev han bibelarbejder for I.W. Christiansen med virke i Løgstør. Kay mødte Anna Lund, og den 26. maj 1952 blev de gift. De fi k tre børn: Ole, Vibeke og Inge, som så har givet dem svigerbørn, børnebørn og oldebørn. Kay og Anna har virket som præstepar mange steder: Thisted, Silkeborg og senere Århus. En tid havde han som afdelingssekretær ansvaret for ungdomsarbejdet i Vestdansk Konferens og senere i den tidligere Vestnordiske Union. Så blev han hjemmemissionssekretær i Vestdansk Konferens og derefter formand for Østdansk konferens. De sidste år af prædikantgerningen blev til to år i Randers og ligeledes et par år i Østervrå, inden Anna og Kay 1. januar 1990 flyttede til Roskilde. Kay Støtt var en seriøs og alvorlig forkynder. Han mødte mennesker i deres dagligdag, vandt deres tillid og viste dem hen til Jesus. Begravelsen fandt sted mandag den 18. marts fra Adventkirken i Randers. Nu hviler han på Vestre Kirkegård til den dag, han skal få lov til at se Jesus, når han kommer igen. Vi lyser fred over Kay Støtts minde. John Pedersen

"Sælges ikke to spurve for en skilling? Og ikke én af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med den. Men på jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange spurve.“ Matt 10,29-31

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019


36

Børnesiden

FOR

BØ R N

Bibelen bogen om Gud! Tekst og foto: Anna Falk

V

idste du godt, at ordet bibel betyder bog? Så når der bliver sagt, at vi skal læse fra Bibelen, betyder det, at vi skal læse fra ”bogen“. Bibelen er ikke en hvilken som helst bog. Det er ”bogen“, en bog om universets hersker og hvordan han vil bekæmpe det onde og redde Jesu venner. Hvordan Gud vil omskabe denne jord, hvor Jesu venner kan bo, uden at der er nogen der mobber, udnytter, slår, lyver, taler ondt om hinanden osv. Bibelen er en af Guds måder at tale til os på. Vi kan ikke sætte os i sofaen og se og snakke med Gud, sådan som vi kan med vores forældre. Gud snakker til os gennem det, han har skrevet i Bibelen, og vi taler med Gud ved at bede til ham.

LÆR JESUS AT KENDE Der er mange måder at lære Jesus at kende på, heldigvis! Tænk om det kun var ved at læse i Bibelen, hvad skulle man så gøre, hvis man ikke kunnee læse endnu, eller hviss

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019

at læse var noget af det værste, man vidste? Kunne man så ikke lære Gud at kende? Jo heldigvis og tak Gud for det! Her er nogle ideer og nogle måder, vi har brugt for at Emilie på 11 år og Cecilie på 8 år kunne lære Gud og Jesus at kende: Da de var babyer og små, sang jeg sange om Jesus for dem, når de skulle sove. Jeg kunne godt blive rigtig træt om aftenen, så træt at jeg ikke kunne læse, fordi øjnene løb i vand. Men synge, det kunne jeg.

Jeg var sød og kærlig overfor Emilie og Cecilie og råbte normalt ikke ad dem. Jeg var tålmodig og kiggede på dem, når de søgte min kontakt, ligesom Jesus, da mødrene bar deres børn hen til Jesus, da han gik her på jorden. I kan læse om det i bogen Jesu liv side 446-450.1 Det er nemlig sådan, at mennesker godt kan lære Gud at kende, ved at vi viser dem Jesu karakter, det vil sige, at vi beder Jesus om at hjælpe os til at være venlige, tålmodige og hjælpsomme, ligesom han var, da han var her på jorden.


Børnesiden

37

Vores helt egen

BØRNEBIBEL Da pigerne var blevet lidt større og gik i børnehave, lavede vi vores egen børnebibel, som vi læste sammen om morgenen, når vi spiste morgenmad. Jeg valgte nogle tekster fra Bibelen, som jeg syntes var gode for pigerne at lære, og dem skrev jeg ned i en bog, for at det blev lettere lige at få fat i dem, når vi sad ved bordet. Jeg læste så en sætning, og Emilie og Cecilie gentog den. Det endte med, at de kunne alle versene udenad og selv valgte, hvilket vers vi skulle læse sammen. Den brugte vi meget! Børn elsker og har brug for gentagelser (heldigvis ☺). Der gik ikke lang tid, så havde Emilie tegnet tegninger til versene. Som mor elsker jeg den bog! Der er gode minder i den.

TEGNINGER Noget andet vi bruger meget hjemme hos os er, at pigerne tegner, mens vi læser for dem. Vi læser meget i Fra Bibelens skatkammer2, fordi bibelhistorierne er så godt beskrevet i dem. (Det skal dog siges, at jeg laver meget om på sproget i dem, da det ellers ville være næsten umuligt for dem at forstå). Når de tegner, er det nogle gange frihåndstegning, andre gange får de en specifi k tegneopgave. Cecilie er glad for at fingerstrikke og sidder med det, mens vi læser. For nogle børn er det lettere at koncentrere sig eller lytte, når hænderne er beskæftiget med noget. Nogle gange gælder det også for benene, at det er lettere at lytte, når de får lov til at stikke op i vejret. Jeg har lagt større vægt på, at de lytter, end at de sidder stille, for de to ting behøver absolut ikke altid at hænge sammen.

TIL FORÆLDRE Som forældre kan det være frustrerende og føles ikke altid som om de forsøg, man gør, batter noget. Men når man så overhører, hvordan ens børn trækker bordbøn og andagt og kirkegang med ind i deres lege, bliver man bare så hjertens glad og tænker, at der så alligevel må sive lidt ind. Jeg læste fra bogen Jesu liv side 448: ”På denne måde bliver det kristne hjem en skole, hvor forældrene fungerer som hjælpelærere, mens Kristus selv er den øverste lærer.“ Tak Gud for det, samt for den Hellige Ånd der arbejder i deres hjerte og sind!

1 Ellen G White, Jesu liv, Dansk Bogforlag 2013 2 Arthur S. Maxwell, Fra Bibelens Skatkammer, Dansk Bogforlag

De vers jeg havde valgt til vores lille børnebibel var: Sl 23,1-4; Joh 3,16-17; Fil 4,4-7; Matt 5,14-16; Matt 6,9-13; Sl 62,6-8; Matt 7,12; Ord 17,1.

Anna Falk er gift med Caleb og mor til to piger på 8 og 11 år. Hun er glad for de bibelske historier.

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019


38

Forvaltning

Guds herlighed – og din tjeneste Tekst: Jan Arne Nielsen / Foto: iStockphoto.com

M

oses mødte Gud i den brændende busk. Et fantastisk syn. En stærk oplevelse. Han mødte Gud! Og Gud talte til ham (2 Mos 3,1-10). Esajas så Herren sidde på en ophøjet trone i templet. Hans slæb fyldte templet. Der var engle omkring ham, som udråbte, hvor hellig og herlig Hærskarers Herre er. Tænk, han kom ind i selveste tronsalen – og der mødte han Gud! (Es 6,1-8). Paulus mødte Gud i et stærkt lys fra himlen. Han hørte Guds stemme. Nu vidste han, at Jesus var Gud! Tænk, hvilken vidunderlig åbenbaring (ApG 22,6-21). Skønne herlighedsåbenbaringer af Gud! Gud, der viser, hvem han selv er. Og ingen af beretningerne slutter der. Til dem alle fulgte et kald fra Gud, om at de skulle tjene andre. Gud havde set og hørt sit folks lidelse i Egypten – og nu ville han sende Moses, for at føre israelitterne ud. Esajas blev sendt til Israels folk med et budskab fra Herren med invitation til omvendelse og frelse. Og Paulus blev sendt til hedningefolkene lagt borte med budskabet om Jesus Kristus, verdens frelser. Alle så de Guds herlighed – ikke bare for deres egen skyld – men som et kald til tjeneste. Kaldet til tjeneste - det rækker ud til os alle. Det er forvaltning. Forvaltning af det, som Gud har givet os - så det bliver til velsignelse for andre. Så bliver vores liv til hans ære – så forherliges Gud gennem vores tjeneste. Hans herlighed – vores inspiration – vores tjeneste – til hans ære og forherligelse. Må Gud velsigne din tjeneste!

FORVALTNING TIENDE 10% tilhører Gud. Hver person har personligt det ansvar og privilegium at returnere Guds tiende til ”forrådshuset“ som udtryk for sit forhold til Ham (3 Mos 27,30).

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019

Fradragsmuligheder: Kontakt Lise Rechter, tlf. 4558 7794. Vær opmærksom på, at betaling med MobilePay ikke kan bruges, hvis du ønsker fradrag.

TESTAMENTE Et dødsfald kan få ualmindelig stor økonomisk betydning og konsekvens for de efterladte. Derfor er det vigtigt, at man i tide tager beslutning om sine økonomiske og arvemæssige forhold.

Jan Arne Nielsen er Unionens økonomichef. Han bor i Nyborg med sin hustru, Line, og er medlem af menigheden der.

Det helt centrale i dit testamente vil ofte være fordelingen af din arv. Er der ingen lovmæssige arvinger og ikke oprettet testamente, går arven til staten. Hvis du vil noget andet, må du oprette et testamente, hvori det gøres klart, hvem du ønsker, der skal arve efter dig. Se adventist.dk/faelles/saadan-kan-dustoette/donationer-og-testamenter eller kontakt Jan Arne Nielsen, tlf. 4558 7773.


Kollekt og kalender

39

KOLLEKT – 4. MAJ Aktivitetskalender

Historien om os selv Tekst: Thomas Müller / Foto: telltheworld.adventist.org

I

løbet af foråret bliver vi færdige med at tekste filmen: ”Tell the World“, som fortæller historien om vores kirkesamfunds første år. Det er vigtigt for os at forstå, hvor vi kommer fra og give vores børn og unge mulighed for at forstå vores historie, men endnu vigtigere, gtigere at vi forstår den tid, vi lever i, og hvordan troen udspiller sig i hverdagen. Med nye historier og præsentationer af, hvordan kirken så ser ud i dag, vil kommunikations- og medieafdelingen udvikle små videopræsentationer, som fortæller om, hvem adventisterne er, og hvilke værdier, der er vigtige for os. Disse videopræsentationer skal blandt andet bruges på hjemmesiden og de sociale medier, og i HappyHand butikkerne har man efterlyst korte videohistorier, der præsenterer vores kirke. Tak for din gave til udvikling af disse ressourcer.

KOLLEKT – 1. JUNI

Årsmødegaven Tekst: Thomas Müller

V

i er i fuld sving med et sabbatsmagasin, som udkommer til efteråret. Sabbatsmagasinet skal præsentere noget meget vigtigt for os som adventister: Den ugentlige hviledag, hvor vi på en særlig måde oplever og udvikler relationen til Gud. Reimar Vetne omtalte det ved sidste årsmøde som ”hellig hygge“. Det er denne stemning, vi gerne vil præsentere i bladet og beskrive de velsignelser og det privilegium, det er for os med en ugentlig rytme, hvor fællesskab med Gud er en vigtig del af ligningen. I forbindelse med udgivelsen af magasinet inviterer vi hver menighed til at planlægge aktiviteter, møder og programmer, hvor sabbatshyggen kan deles med andre. Disse aktiviteter vil blive støttet økonomisk af årsmødekollekten, og vi ser frem til mange kreative indslag til, hvordan vi kan være med til at forkynde velsignelsen ved sabbatten.

DET SKER ... APRIL 6. Kollekt: Menighedsskolerne 7. Adventnyt 02 april udkommer 7. SABUS repræsentantskabsmøde, Odense 28.-29. DDU bestyrelsesmøde 29. Deadline Adventnyt 03 juni

MAJ 4. Kollekt: Årstema 16.-19. Bededagslejr, Finderup 26.-29. Arbejdslejr, Himmerlandsgården 29. maj - 2. juni Årsmøde, Himmerlandsgården

JUNI 1. Kollekt: Årsmødegaven 16. Adventnyt 03 juni udkommer 17. Deadline Adventnyt 04 august 30. juni - 7. juli Børnelejr, Himmerlandsgården adventist.dk/kalender

Du kan anvende Adventistkirkens MobilePay 45 084 til kollekter beskrevet på denne side. Anfør kollektens formål i tekstfeltet. Hvis du ønsker at opnå fradrag for gaven, kan du ikke bruge MobilePay, men benyt i stedet en almindelig bankoverførsel til konto nr.0890 0001069302

Har du set det nye adventist.dk? Vores hjemmeside er lavet med tanke på at være kirkens vindue ud mod verden. Vi ønsker at møde mennesker i øjenhøjde og vise, at vi er på livsrejse sammen. Vi ønsker at byde velkommen til et positivt troens fællesskab, hvor glæde og håb er bærende elementer. Du vil stadig finde de praktiske informationer og resurser, du har brug for. Og som noget nyt, vil der løbende blive opdateret med blogindlæg og tema-artikler. Vi vil gerne invitere dig til at kigge indenfor på det nye adventist.dk

Adventnyt · Nr. 2 · april 2019


Klumme

”For I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus“ (Gal 3,26-28).

PÅ VEJ TIL FRIHEDEN The Underground Railway Tekst og foto: Thomas Müller

I

efteråret var jeg i Battle Creek, Michigan og så stedet, hvor Syvende Dags Adventistkirken blev oprettet. Foruden de mange historiske mindesmærker fra adventister, gjorde en store bronzeskultur, kaldet ”The Underground Railway“ (undergrunds-jernbanen), placeret i W.K. Kelloggs have, et stort indtryk.

SLAVER TIL FRIHED Denne kæmpe skulptur fortæller historien om de modige mennesker, der under borgerkrigen i USA hjalp sorte slaver til friheden i Canada. Undergrunds-jernbanen var ikke synlig eller havde skinner, men var hemmelige ruter, der var etableret med symboler og lys, så de flygtende slaver kunne fi nde vej til borgere, der var villige til at huse dem i lader, udhuse, kældre og kirker. Plantageejerne fra syd sendte slavefangere til nordstaterne for at hjembringe ”deres ejendom“, men i staten Michigan (sidste stat inden Canada), var man generelt venligtsindede og hjalp gerne slaverne over grænsen til Canada. I 1850 vedtog den amerikanske regering en lov, der forbød borgere at hjælpe flygtende slaver, men alligevel valgte et stort antal ”konduktører“ (det kaldte man hjælpsomme personer på ruten) at risikere bødestraf og fængsel for at hjælpe de sorte slaver til friheden.

En af disse ruter gik netop gennem Battle Creek, og mange af de første adventister var involveret i at hjælpe slaver. Man arbejdede sammen på tværs af kirkeskel for at hjælpe de trængende.

LIGE I KRISTUS Når mennesker er i nød, bliver forskellene imellem os brudt ned, og så kommer det pludselig ikke an på, hvilket socialt lag du kommer fra, hvilken accent du taler med, eller hvilken kirke du kommer fra, så er der noget langt større på spil: At give mennesker deres frihed og hjælpe dem til et bedre liv. Hvert eneste menneske er skabt med en værdighed, som vi skylder hinanden at respektere. Alle mennesker er skabt til at være frie væsener. For os, der lever i trygge lille Danmark, synes det uendelig fjernt og langt væk, men det er kun 150 år siden. Det er godt at dykke ned i historien og forstå, hvor vi kommer fra og dermed kunne være taknemmelig over den frihed, de fleste af os i dag nyder. Paulus siger, at i Kristus er vi alle lige – om du er jøde eller græker, sort eller hvid, høj eller lav, rig eller fattig, mand eller kvinde – alle er vi én i Kristus, og alle fortjener at blive mødt med værdighed og respekt.

Thomas Müller er formand for Syvende Dags Adventistkirken i Danmark og leder af kirkens Mission og Strategi.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.