Adventnyt 2019-1

Page 1

I dette nummer ... Nyt mod som svar på bøn

Bønnesvar uden bøn

Bønnetræ og bønnesvar

Duede han eller duede han ikke? Han var i al fald kommet mega dårligt fra start. Lige der kom Gud til Søren. Gud talte til Sørens hjerte og fortalte ham, at der var en vej frem.

Han forsøgte selv. Men det lykkedes ikke. Så Torben tænkte, at han hellere måtte bede til Gud, som trods alt har styr på det. Men inden han nåede at bede, gav Gud ham svaret.

Vanda oplevede forunderlige bønnesvar som barn. Nu vil hun, at hendes børn også skal være bevidste om Guds nærvær og svar på bøn. Så de har lavet et bønnetræ. Læs her om besvarede bønner.

13

19

27

Nr. 1 · februar 2019

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM

Adventnyt

TEMA: BØN SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKENS MEDLEMSBLAD


Kontaktinformation

Concordiavej 16 · 2850 Nærum Tlf. 4558 7777 Bank: 0890 0001069302 www.adventist.dk · info@adventist.dk

Leder

Skal vi bede SAMMEN?

Åbningstider: Man-tors kl. 10-16 Formand Thomas Müller (Mission, Strategi)

Tlf. 4558 7771

Tekst: Line Nielsen, redaktør / Foto: iStockphoto.dk

Næstformand Marianne Dyrud (Ungdom)

Tlf. 4558 7772

B

Økonomichef Jan Arne Nielsen (Kristen forvaltning, Tlf. 4558 7773 Hjælpeaktion, Dansk Bogforlag) Afdelinger Mads Kivikoski (Spejder)

Tlf. 5136 0405

Anne-May Müller (Familie, Børn)

Tlf. 4558 7789

Bjørn Espen Holtse (Teen)

Tlf. 2986 6829

Henrik Jørgensen (Strategiopfølgning, K-skolen, Sabbatsskole, Skole)

Tlf. 5060 7615

Jan-Gunnar Wold (Medie & Kommunikation)

Tlf. 4092 1032

Lisbeth Nielsen (Women’s Ministries) Tlf. 5126 0224 Lasse Bech (Religionsfrihed)

Tlf. 2152 6789

Milan Pavlovic (AHA)

Tlf. 2442 2275

ADRA Danmark Concordiavej 16 · 2850 Nærum www.adra.dk Generalsekretær: Jens Vesterager

Tlf. 4558 7700

Tlf. 4558 7702

Dansk Bogforlag Concordiavej 16 · 2850 Nærum www.danskbogforlag.dk

Tlf. 4558 7792

Korrespondanceskolen Concordiavej 16 · 2850 Nærum Bank: 0890 0001069965 www.kskolen.dk

Tlf. 4558 7770

Vejlefjordskolen 8721 Daugård www.vejlefjordskolen.dk Rektor: Holger Daugaard

Tlf. 7589 5202

Hasda Vejlefjordskolen · 8721 Daugård www.hasda.dk Arkivleder: Preben Jalving

Tlf. 7641 3132

øn kan være så enkel og på samme tid alligevel så krævende. Enkel – fordi det er muligt alle steder, og man kan bare sige alt til Gud. Og krævende – fordi det godt kan kræve noget af en at stoppe op for at bede – det kan være nemmere bare at gøre alle vores ting.

Men jeg kan godt lide formuleringen: Vi beder ikke blot for indsatsen – bøn er indsatsen. For beder vi ikke – så er der slet ingen ting. Vores ting er nemlig ikke det, som gør forskellen. Her i efteråret svarede Gud på min bøn om mere nærhed med ham, ved at en gammel benskade brød op, og jeg måtte holde mig i mere ro og blandt andet fi k mere tid til min morgenandagt og morgenbøn. Bortset fra benet, så var det vidunderligt. Jeg nød i den grad stilheden og nærheden med Gud, så jeg tænkte og besluttede: nu stopper jeg ikke med det igen – jeg vil ikke gå ned af bjerget – jeg vil gå længere op til Gud. Jeg har også bedt Gud om nogen at bede sammen med… er det mon dig? Det sker ofte, at jeg beder sammen med nogen. Nogen, jeg måske bare snakker med, hvor vi bliver enige om, at vi gerne vil bede sammen for det, vi talte om. Andre, hvor vi beder regelmæssigt sammen. Tænk lige på hvad der skete, efter disciplene: ”alle i enighed [holdt] fast ved bønnen, sammen med kvinderne og Jesu mor Maria og hans brødre“ (ApG 1,14). Så – jeg spørger igen – skal vi bede sammen! Seriøst – nu ses vi snart til årsmøde – sig til, hvis vi skal bede sammen. Men spørg også nogle andre. Brug anledningen til at holde fast i bønnen! Til at søge og prise Gud sammen! Til i fællesskab at gå højere op ad bjerget… … Hvad kan der dog ikke ske, hvis vi beder endnu mere sammen…?

Tlf. 2386 6514

Himmerlandsgården Als Oddevej 71 Helberskov · 9560 Hadsund www.himmerlandsgaarden.dk

Tlf. 9858 1121

Plejecenter Solbakken Frederiksborg Allé 23 8920 Randers NV www.solbakken.randers.dk Leder: Claus Mester Christensen

Tlf. 8911 1300

Plejecenter Søndervang Rådhusvej 1 · 4640 Faxe www.sondervang.dk Leder: Niclas Fuglø

Tlf. 5676 1600

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019

Line Nielsen er ansvarshavende redaktør for Adventnyt. adventnyt@adventnyt.dk


Indhold

Indhold 05

09

18

36

13-28 Tema: Bøn Hvis jeg spurgte dig om at dele noget om bøn, som betyder noget for dig – hvad ville du så sige? Læs i dette blad en masse dejlige tanker og erfaringer om bøn. Vi er fælles i bøn – og Gud velsigner os! Del dine bønneerfaringer med en anden...

Syvende Dags Adventistkirkens medlemsblad Redaktør: Line Nielsen +45 2125 1162 adventnyt@adventist.dk Adventnytråd: Birthe Svendsen Line Nielsen Pernille Præstiin Larsen Peter Larsen Robert Svendsen

Grafisk opsætning: Bente Skov Schledermann Tryk: Strandbygaard Grafisk A/S Oplag: 2.025 stk. Webudgave: www.adventnyt.dk Lydudgave: +45 4558 7792 margit.waern @adventist.dk

Nr. 1 · februar 2019 04 07 09 13 14 14 15 16 18 19 19 20 21 21 22 22 23 24 24 25 25 26 26 27 28 29 32 34 36 38 39 40

Rundt omkring Unionen – formandens nytårshilsen Årsmøde 2019 Nyt mod som svar på bøn Bøn i hverdagen Hvad betyder bøn for mig? Bøn dagligt Lær os at bede Svar på bøn Bønnesvar uden bøn Bøn og kærlighed I bøn får jeg styrke fra ham Bøn – gør det igen Bed, så skal der gives jer Hvad er bøn for mig? Aftenbøn Livets bønner Bøn når jeg mangler ord Bøn er overgivelse til Guds indgriben Det har udviklet sig Hvordan Gud besvarer bønner En overvældende magt 24/7 Bønnetræ og bønnesvar Bøn og forbøn Arrangementer og annoncer Vi siger tillykke Vi mindes Børnesiden Vejlefjordskolen Kollekt og kalender Årsmødetilmelding

adventist.dk/abonner

Nr. 1 · februar 2019 Adventnyt

3

Abonnementspriser: Danmark, Grønland og Færøerne: Gratis Øvrige udland: 300,Adresseændringer meldes til Unionskontoret, tlf. 4558 7777, info@adventist.dk Kommende Adventnyt: Nr. 2 udk. 7. april 2019 Tema: Bibelstudie Deadline: 4. marts

SABBATONLINE hver torsdag aften

NETANDAGT hver morgen – Reindar Bruinsma trækker livsdom ud af bibelske personers liv. Lad dig inspirere.

Nr. 3 udk. 16. juni 2019 Deadline: 29. april

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019


4

Rundt omkring

Hilsen fra HappyHand i Vejle Tekst og foto: Lise Westing

O

ver butiksdisken står teksten: ”Må Gud, vor far give dig nåde og fred.“ På andre vægge og hylder står bl.a. tekster som: ”Venlighed er kærlighedens småmønter“, ”Sand kærlighed begynder der, hvor der ikke ventes gengæld“ og ”Gud er kærlighed“. Har du en opslagstavle, så ved du, at inden længe ser man ikke de meddelelser, der hænger på den. Det samme skulle også ske hos os i butikken, da mange af kunderne besøger os jævnligt og ser vores tekster. Men her sker det modsatte. Kunderne orienterer sig i butikken, kommenterer og ikke sjældent er det tydeligt, at der sker noget hos den enkelte. Teksten over disken: ”Må Gud, vor far, give dig nåde og fred“ får hyppigt en positiv reaktion frem hos kunderne. Teksterne sammen med de frivilliges imødekommenhed og signaler om, at jeg vil dig det godt, medvirker til andet end ligegyldighed. Der bliver kommenteret på disse tekster, og nogle ønsker at købe de billeder, teksterne er sat ind i. Jeg vil gerne lytte til dig. Sæt dig hen i sofaen og lad roen falde over dig. Det rører ved folks hjerter, og hyppigt kan man ligefrem se, hvordan en refleksion begynder. Samtalerne med kunder er meget forskelligartede. ”Jeg vil gerne sidde her og få ro efter en samtale, jeg har haft med en psykolog om flugt og vold. Kan jeg sidde her uden, at vi snakker sammen?“ Eller personen, der siger: ”Jeg er så vred på min læge, og jeg er så dårlig, hvad skal jeg gøre?“ Samtalen ender med, at lægen bliver kontaktet igen og tingene

falder til ro. Eller bare: ”I er så venlige og her er så hyggeligt.“

Det er et privilegium at få lov til at være med i et af Guds missionsprojekter. Den opgave er vedvarende. Den ophører ikke efter en weekend eller en hjælpeaktions indsats. En opgave, hvor de menneskelige relationer er i højsæde. Et missionsarbejde, vi deltager i, fordi Gud har rørt ved vores hjerter. Gruppen af frivillige, der trofast lægger deres kræfter i dette missionsarbejde, gør det, fordi Gud er med os og giver os kræfterne til det. I september fi k vi den glæde i Vejle, at Eduardo Folster, præst i Vejle, nu er tilstede i butikken hver torsdag eftermiddag. Vi er glade for dette nye tiltag for bedre at kunne skabe gode relationer med kunderne. I Vejle så vi meget gerne mange flere frivillige. Der er plads til mange flere til alle mulige forskellige opgaver og på alle mulige tidspunkter af døgnet. Vi beder til, at Gud rører ved flere hjerter, så hans ord kan lyde til mange flere.

”Glæden er som et lys – tænder du det for andre, falder dets skin tilbage på dig selv!“ (Carit Etlar)

Læs mere om HappyHands arbejde på happyhand.org – her finder du også kontaktoplysninger på butikslederne, hvis du har lyst til at hjælpe til.

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019


Rundt omkring

5

Landet rundt

Støttekoncert for sultende i Yemen Tekst og foto: Anne-May Müller

L

ørdag den 15. december havde Cafékirken inviteret venner og bekendte til den årlige støttekoncert. I år havde vi besøg af Hanne Vinsten og Annika Midjord, der med smukke stemmer og enkel guitar sang skønne julesange for os – nogle af de gode gamle kendte og et par nye egne kompositioner. Jens Vesterager fra ADRA Danmark fortalte om sultkatastrofen i Yemen, og hvordan vi som medmennesker har et ansvar for dem, der har det svært. For kun 850 kr. kan man give mad til en familie i en hel måned. Efter koncerten var der godt gang i salget af de lækreste julekager og gløgg m.m., så vi kunne give endnu flere penge. Hanne Vinsten havde også taget nogle af sine CD’er med, som hun donerede og solgte til fordel for indsamlingen. Kirkens børn var dybt engagerede. De havde taget legetøj, bøger og tøj med, som de ikke brugte mere, og solgte videre uden fortjene-

ste for at hjælpe børn i nød. Børnene alene indsamlede over 1000 kr. Der blev rakt dybt i lommerne, for vi fi k samlet over 14.000 kr. ind, som nu sikrer mad til 24 familier! Vi kan kun anbefale at lave arrangementer af den slags – fordi det engagerer både børn og voksne i at gøre en forskel i en verden, der lider. Men også fordi det giver anledning til at invitere venner og bekendte med i kirken til et dejligt julearrangement, der viser, at vi ikke kun holder os for os selv, men at vi tager verden omkring os alvorligt og ønsker at være vores ansvar bevidst som næstekærlige mennesker.

Julegudstjeneste i Thisted menighed Tekst: Michala Faber / Foto: Orla Jepsen

D

a jeg kiggede ind i kirkesalen sabbatsmorgen den 15. december, havde jeg en særlig følelse – en blanding af spænding og vældig nervøsitet: ”Hvordan mon der er pyntet op? Er der mad nok, til alle der kommer? Hvem mon Gud sender til vores kirke i dag?“ Det bedste af det hele var den lille flok af unge mennesker fra forskellige steder i Danmark, som fulgte efter mig ind i salen – mine venner, som havde sagt ja til at hjælpe – og Anna Maries ansigt, da hun skulle sige godmorgen til hver og en af dem, mens deres julesang fyldte vores lille kirkerum.

Jeg er meget taknemmelig over, hvordan Gud velsignede vores julegudstjeneste. Der kom naboer, venner og bekendte. Kasper Struksnes havde juleprædikenen og mindede os om, at Jesus ikke bare kom herned som barn og var blandt mennesker i 30 år, men har bundet sig selv til menneskeheden som vores frelser og bror i al evighed. Efter julemiddagen havde vi en dejlig sangstund, og Flemming Pedersen sluttede af med andagt og bøn. De fleste af os havde lidt svært ved at forlade kirken den eftermiddag. Gud er så god mod os.

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019


6

Rundt omkring

Landet rundt

Velsignede 10 dage med bøn Tekst og foto: Sven Hagen Jensen

F

lere menigheder tog opfordringen op fra Generalkonferensen og Unionen om at samles til samtale og bøn fra 9.-19. januar. De 10 korte læsninger var lette at relatere til og inspirerede til en dybere erfaring med Gud. Når vi beder for hinanden, vores menighed, ledelsen, gæsterne, der kommer i kirken, og dem, vi har en speciel byrde for, så styrkes sammenhold og missionsiver. Vi oplevede også bønhørelse og kunne takke Gud for hans godhed og barmhjertighed. Ikke alle kunne være med til fælles sammenkomster, men benyttede sig

af læsningerne derhjemme. Vi takker kommunikationsafdelingen for at lægge materialerne ud på Adventistkirkens hjemmeside, også med links til 15 andre sprog. I Holstebro og Viborg, hvor bønnefællesskabet er afbilledet her, var vi i stand til at samles nogle få gange – og ellers bruge materialerne og bede derhjemme. De 10 dage med bøn har været en tilbagevendende verdensomspændende begivenhed siden januar 2013, og vi takker Gud for de velsignelser, det bringer.

Bevillinger fra KEHAP i 2018 Tekst: Lehnart Falk

B

estyrelsen i Karen Elisa og Hans Anton Pedersens Fond (KEHAP) glæder sig over at have bevilget 510.790 kr. i 2018. Der var flere helt nye tiltag og ideer imellem ansøgningerne, bl.a. et 3 mdr. pilotprojekt på Nordgården ved Dalby, Sjælland, hvor man forsøgte at nå mennesker gennem socialt arbejde. Mellem de 12 ansøgninger, vi fi k i 2018, var der flere, der handlede om

Vækst og fremgang for Adventistkirken i Danmark. Ansøgningsfrist for næste bevillingsrunde er 2. juni 2019

KEHAP.DK Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019

styrkelse af menighedernes streaming og kommunikationsmuligheder. Silkeborg, igangsat af KEHAP, har streamet i flere år. De fi k yderligere 44.000 kr. Østervrå menighed fi k 38.690 kr., og Herning fi k 100.000 kr. til et helt nyt tiltag. Randers fi k 13.700 kr. til at forbedre lyden ved deres aftenkirke programmer, som nu kører på andet år. Alt dette betyder, at vores menigheder efterhånden har gode platforme og nye muligheder for at bringe evangeliet om Riget ud til interesserede. Det glæder vi os over, men vil gerne minde om, at disse platforme ikke er bedre end kendskabet til dem, og det materiale der lægges op på dem. Antallet af brugere skal retfærdiggøre deres eksistens. Vores gademissionærer har været ivrige ansøgere. Samlet har de søgt om 625.000 kr., og der gøres et stort arbejde på gaden. Men når det drejer sig om bogudgivelser af Ellen Whites bøger, holder KEHAP sig til Generelkonferensens policy, der siger, at i lande

hvor Adventistkirken har et forlag, er det forlaget, der udgiver hendes bøger. Et godt nyt tiltag er udviklingen af et nyt undervisningsmateriale til skolernes ældre klassetrin, som fi k 130.000. Materialet vil fokusere på hviledagens betydning for os mennesker. I Nakskov fi k de 20.000 kr. til deltagelse i lokale arrangementer, og IMPACT fi k 35.000 kr. til unges arbejde med mission i sommerferien på Vestsjælland. KEHAP har fået ny bestyrelse. Det er bestyrelsens ønske at give flere bevillinger, og at de flyder endnu lettere fremover. Den vil fastholde to årlige bevillingsmøder, men også i specielle tilfælde behandle ansøgninger udenfor disse tidspunkter. Der er stadig rigtig mange penge til rådighed, derfor glæder vi os til også at få jeres ansøgning. Husk at gå sammen om projekter fremfor at søge som enkeltperson. Du kan finde fondens formål og retningslinjer på vores hjemmeside – kehap.dk


Unionen

7

For nogle uger siden sagde vi farvel til 2018. Sidste år er nu historie, og vi siger velkommen til 2019. Mange oplevelserer lagret i hjernen i det forgangne år, og nye oplevelser ligger og venter på os.

Formandens NYTÅRSHILSEN 20182019 Tekst: Thomas Müller / Foto: iStockphoto.com

F

or min familie og jeg har det været et velsignet år med sundhed og et godt helbred – og endnu et år, hvor jeg har oplevet Guds indgriben, hans nærvær og omsorg.

2018 – ET VELSIGNET ÅR For Adventistkirken i Danmark har det været et velsignet år – særdeles velsignet. Nye medlemmer har sluttet sig til vores fællesskab, møder og programmer og aktiviteter har fået os i berøring med venner udenfor kirken, der endnu ikke har mødt Jesus som ven og frelser. Men særligt på et område er vi blevet velsignet. Det er på den økonomiske side. I fællesskab har vi siden 2010 lykkedes at barbere vores pensionsgæld ned til 33 mio. kr. Som omtalt ved årsmødet i maj og senere i Adventnyt har nogle medlemmer af kirken givet 24,5 mio. kr. til nedbringelse af gælden. Det ændrer markant på vores daglige drift, hvor vi sparer væsentlige beløb på renter og afdrag. Da økonomichefen og jeg fi k beskeden, var det svært at finde ord og svært

at forstå, da denne pensionsgæld har ligget som en tung mørk sky hen over os. Skyen er ikke væk, men lettet, og vi kan begynde at se den blå himmel og begynde at tænke på at udvikle kirken og investere i unge mennesker og nye projekter. Også i denne nytårshilsen skal der lyde en stor tak til giverne af gaven, som har ønsket at forblive anonyme. Det er fantastisk at opleve, at medlemmer ønsker at ære Gud med deres ressourcer. Der er to spørgsmål, jeg og ledelsen har grublet over: ”Hvad ønsker Gud at sige til os med denne pengegave?“, og ”hvordan kan vi bruge den til at mobilisere medlemmer?“

MENNESKER Kirken består af mennesker – kirken består af dig og mig – og før vi beslutter os for, at der skal ske en forandring, så sker den ikke. Den forandring, der skal ske, må bæres af en indre længsel efter, at Guds rige må vokse. En indre længsel efter at vi hver især kommer nærmere Gud. Derfor kommer vi som noget af

det første til at oversætte bogen “Following Jesus“ (at følge Jesus). Den indeholder 50 korte afsnit, som gennemgår Jesu liv og udfordrer os til at følge i hans fodspor. Bogen egner sig til familieandagter og små studiegrupper i menigheden. Et andet projekt, vi er gået i gang med, er oversættelsen af fi lmen “Tell the World“, som er en to timers spillefi lm delt op i seks afsnit, der fortæller historien om, hvordan Syvende Dags Adventistkirken opstod. Filmen giver et godt indblik i adventist-historien og vil være en stor hjælp for vores børn og unge, så de kan værdsætte, hvor vi kommer fra, og hvor vi er på vej hen. I 2019 udkommer sabbatsmagasinet, som vi i efteråret har arbejdet på. Pakket ind i et præsentabelt design vil dette

Thomas Müller er formand for Syvende Dags Adventistkirken i Danmark og leder af kirkens Mission og Strategi.

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019


Unionen

magasin inspirere venner uden for kirken til at følge en ugentlig rytme, hvor ro, hvile og familietid bliver prioriteret, og en anledning for os som adventister at tale om et af vores centrale trospunkter – en velsignelse vi har fået for at dele med andre og ikke beholde for os selv.

MISSION I 2019 kommer vi til at fokusere på mission, og hvordan den lokale menighed kan blive et center i lokalområdet, som gør en forskel for vores venner udenfor kirken. De fleste forandringer sker med små skridt, og et af disse skridt vil være at styrke forstandere og ledere i menigheden. Det vigtigste arbejde er i den lokale menighed, og fra Unionens side vil vi gøre, hvad vi kan for at støtte op om dette arbejde. En måde at styrke det lokale arbejde er at støtte de mange lægprædikanter, som trofast uge efter uge hjælper med at prædike. Tak for den store indsats, der allerede gøres her.

PRÆSTE-TEAMET I løbet af sommeren kommer Bjørn Ottesen og Thomas Rasmussen hjem. Bjørn får ansvar for prædikantafdelingen og Horsens menighed og Thomas skal være præst i Århus. Vi glæder os til at styrke præste-teamet med to kendte medarbejdere.

TILLID Nytårsaften berørte Dronningen et af de temaer, ledelsen på det seneste også har fokuseret på, nemlig tillid. Hun sagde:

anden. Vel kan vi være uenige. Det skal man have lov til. Det hører med til at tænke over tingene og at danne sig en mening. Men vi skal altid lytte til hinanden og prøve at forstå hinanden … Vores fælles styrke næres ved, at vi har respekt for vore medmennesker og viser tillid til hinanden, for vi har alle et ansvar for fællesskabet. Det er selve vort samfunds rødder.“ Her er det fundamentale kristne principper, hun taler om, og det minder mig om Johannesevangeliet, hvor Jesus siger: ”Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre“ (Joh 15,5).

Det er min bøn og mit ønske for Adventistkirken i Danmark i 2019, at vi i fællesskab må bære megen frugt, at vi må vokse i Kristus, at vi må indse vores afhængighed af ham og lade ham forvandle os og fylde os. Lad os mødes ”menneske til menneske“ og hjælpe hinanden i fællesskab med at dele troen til vores venner udenfor kirken. Må Gud velsigne dig og din familie. Må Gud velsigne vores menigheder og vores opgave. Godt Nytår!

”Det øger tilliden, når vi mødes menneske til menneske og taler med hin-

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019

ILLUSTRATION ISTOCKPHOTO COM

8


Årsmøde 2019

9

ÅRSMØDE PÅ HIMMERLANDSGÅRDEN 29. maj til 2. juni 2019 Syvende Dags Adventistkirkens medlemmer er ofte beskrevet som mennesker, der venter – med fokus på ham, vi venter på, Jesus Kristus. Ved årsmødet retter vi blikket mod ventetiden, og hvad den kan fyldes med. Hvordan ser en helårs adventstid ud? Vi har ingen adventskalender med låger, som skal åbnes. Men stadig venter vi…

ILLUSTRATION: ISTOCKPHOTO.COM

...mens vi venter

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019


10

Årsmøde 2019

...mens vi venter

VELKOMMEN til endnu en højtid på Himmerlandsgården, hvor vi glæder os til at være sammen som menighedsfamilie – børn, unge og voksne. Temaet for dette årsmøde er MENS VI VENTER.

Mere fællesskab på tværs Formiddagene vil i år have fælles program for unge og voksne i det store telt. Vi begynder med et morgenmøde, som præsenterer dagens tema. Næste programpunkt er tre korte oplæg, ”SmallTalks“, som vil udfordre og inspirere os med praktiske input. Resten af formiddagen er sat af til samtale i mindre grupper omkring de borde, der vil være opstillet i teltet. Glæd jer til en spændende og lidt anderledes erfaring i år. Eftermiddagen byder på kurser og workshops, som vi håber rigtig mange vil deltage i – både unge og voksne. Kursusprogrammet er endnu ikke helt fastlagt, men vi håber, at du finder emner, der kan velsigne og inspirere dig, netop der hvor du er i dit liv lige nu.

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019

CHRISTIAN ARILDSEN er taler om aftenen i ungdomsteltet. Christian kommer fra Norge og fik sin bachelor i teologi fra Newbold College i England. For tiden arbejder han som præst i Fredrikstad og Moss menigheder og elsker sit arbejde. Christian var tidligere ateist, men nu synes han, at det er fantastisk at hjælpe mennesker med at finde Jesus. Hans drøm er, at så mange som muligt skal få den oplevelse. OLIVE HEMMINGS er taler i det store telt. Olive Hemmings underviser på Washington Adventist University bl.a. i Ny Testamente, Græsk, verdensreligioner, dogmatik samt i social, bibelsk og teologisk etik. Hun er meget optaget af at skrive om aktuelle etiske emner, der berører kirken og samfundet. Hun har været ledende blandt de adventistforskere på verdensplan, som beskæftiger sig med religion og teologi. Olive er gift med Charles Kuuku Paintsil, og sammen har de tre børn. LAURENCE TURNER er taler i det store telt. Han har i 20 år undervist på Newbold College særligt i Det gamle Testamente, og i 10 år var han leder for afdelingen for teologiske studier der. Han har også undervist på Avondale College i Australien og været præst i England. Han har skrevet flere bøger om gammeltestamentlige emner og været medredaktør på en prisvindende bog om bibelsk prædikekunst. Laurence er gift med Anne, og de har to børn og syv børnebørn.


Årsmøde 2019

11

PROGRAM FOR UNGE OG VOKSNE ONSDAG 18.00 19.30 21.00

Aftensmad Aftenmøde i det store telt Servering / Café After Dark

TORSDAG Morgenløb Morgenbøn i konferenceværelset Morgenandagt ved flagstangen Morgenmad Morgenmøde i det store telt ”SmallTalks“ i det store telt Middagsmad Kurser ADRA-program og repræsentantskabsmøde Aftensmad Aftenmøde i det store telt / ungdomsteltet Servering / Café After Dark HappyHand Generalforsamling

FREDAG 7.00 7.15 7.45 8.00 9.30 11.00 12.30 14.00 15.30 17.30 18.00 19.30 21.00

Morgenløb Morgenbøn i konferenceværelset Morgenandagt Morgenmad Morgenmøde i det store telt ”SmallTalks“ i det store telt Middagsmad Kurser Markedsdag – indtægt til ADRA Grillfest for campisterne Aftensmad Aftenmøde i det store telt / ungdomsteltet Servering / Café After Dark

SABBAT 7.15 7.45 8.00 9.30 11.00 12.30 16.00 18.00 19.30 20.00 21.00

Morgenbøn i konferenceværelset Morgenandagt Morgenmad Bibelstudium Gudstjeneste i det store telt Middagsmad Ønskekoncert i det store telt Aftensmad Reklameblok Ungdomsaften Servering / Café After Dark

SØNDAG 7.00 7.15 7.45 8.00 9.30 12.00

Morgenløb Morgenbøn i konferenceværelset Morgenandagt Morgenmad Kurser Frokost Oprydning

årsmøde for FOTO: ISTOCKPHOTO.COM

7.00 7.15 7.45 8.00 9.30 11.00 12.30 14.30 16.00 18.00 19.30 21.00 21.15

teen Du kan godt begynde at glæde dig til et fedt årsmøde med dine venner! Vi udvider det særlige teentelt i i år, så der er plads til endnu flere, med endnu flere muligheder. Det bliver altså et rigtig fedt chill-out sted, hvor du kan slappe af, hygge dig og føle dig hjemme med dine venner eller komme og møde nogle nye! Der bliver servering om aftenen og mulighed for at spille spil. Der vil også være en filmaften. Om dagen vil du bl.a. kunne benytte den oppustelige bane til forskellige aktiviteter. Kom og vær med til endnu et fedt årsmøde med en masse gode oplevelser! Jeg hører også meget gerne fra dig, hvis du har nogle ønsker eller gode idéer. Bjørn Espen Holtse

børn Der er gang i en masse spændende planer for børnenes årsmøde også! Vores tema bliver”Med Gud på rejsen“ og glæder os til at invitere en masse børn i alderen 0-12 år på alderssvarende programmer. Der bliver sang, musik, rytmik, kreative aktiviteter, lege, sport og møder, som er med til at give alle børn en super oplevelse af at være på årsmøde. Det er dejligt at opleve, at der kommer flere og flere børn til årsmødet, så tak til jer, der tager venners børn og børnebørn med – og tak til jer, der prioriterer at komme med jeres børn til årsmøde. Vi vil gøre vores til, at det også i år bliver helt fantastisk at være barn til årsmødet! Anne-May Müller Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019


12

Årsmøde 2019

...mens vi venter

Markedsdag for ADRA

Arbejdslejr 26.-29. maj

Foto: Jens Morten Øster

Holder du af Himmerlandsgården?

Alle opfordres til at komme med

Holder du af kirkeligt fælleskab?

noget, som kan sælges til markeds-

Holder du af natur?

dagen fredag eftermiddag. Tag et

Holder du at af ”løfte i flok“?

bord med til dine salgsvarer og det,

Holder du af årsmøde?

du ellers behøver. Du kan også leje et bord for 35 kr. Skal du bruge strøm

Hvert år samles omkring 60 menne-

til dine aktiviteter, gives besked til

sker til arbejdslejr før årsmødet.

Peter Bo inden markedsdagen

Sammen arbejder vi hen imod, at over

(peterbo@camporee.dk)

1000 adventister kan samles til

Indtægten fra markedsdagen går ubeskåret til årets ADRA-projekt, som vi har flere oplysninger om i næste nummer af Adventnyt. EKSEMPLER PÅ MARKEDSBODER • Ridetur • Kager/vafler/cookies • Gårdprodukter • Massage

5 fantastiske dage på årsmøde. Har du lyst til at hjælpe til med det, så tag med på vores arbejdslejr. Da vi ved, at alle er gode til et eller andet, har vi nemlig brug for dig. Der er så mange ting, der skal laves – bl.a. gennemgå alle værelser, feje, rydde op, ordne fliser og buske. Hejse flag. Slå søm i, klippe græs, sætte telte op, trække kabler og meget andet.

• Vask/støvsugning af biler

Kan du kun komme en enkelt dag eller

• Klippesalon

to, vil det også være en enorm hjælp.

• Candyfloss

Jeg håber vi ses.

• Salg af kunstværker • Brugskunst • Genbrugsvarer

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019

Peter Bo Bohsen Tilmelding på adventist.dk


Tema: Bøn

13

Nyt mod som svar på bøn Tekst: Søren Pedersen / Foto: iStockphoto.com

D

a jeg for over 20 år siden var færdiguddannet som lærer, vidste jeg alt – i teorien, sådan da! Nu er teoribøger én ting og levende børn noget andet. Jeg kom – for at sige det lige ud – ikke særligt godt fra start som lærer. Lavede stort set alle de pædagogiske fejl, man kunne! Samtidig havde jeg også nogle personlige problemer, jeg gik og tumlede med, hvilket ikke gjorde situationen bedre. Hvad skulle jeg gøre? Skulle jeg tro på det, jeg hørte nogle hviske i krogene, at jeg ikke duede som lærer, eller skulle jeg forsøge et andet sted? Jeg tumlede med disse tanker i flere måneder, bad til Gud om hjælp og rådførte mig med nogle få personer. En dag, hvor jeg var rigtig langt nede, læste jeg Es 41,10:

”Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig, min sejrrige hånd holder dig fast.“

Normalt er jeg noget tilbageholdende med at tolke skriftsteder som direkte tale til mig, men dette vers gik lige i hjertet på mig. Gud ville hjælpe mig. Det hele var ikke håbløst, men vejen gik bare noget anderledes, end jeg havde forestillet mig. Efter en måneds vellykket vikariat på en skole i nabolaget, fi k jeg en fast stilling på en velfungerende folkeskole i Sønderjylland. Og der blev jeg lærer! Seks gode år blev det til, så åbnede muligheden sig for at arbejde på en af vores skoler på Sjælland.

Jeg følte og tror stadig, at Gud ledte mig til disse vers for at give mig nyt mod, og jeg er siden ofte vendt tilbage til dem for at få nyt mod.

Søren Pedersen er 50 år, lærer på Ringsted Privatskole og forstander i Ringsted menighed.

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019


14

Tema: Bøn

Bøn i HVERDAGEN Tekst: Ida Ny Frederiksen / Foto: iStockphoto.com

B

øn er desværre en af de ting, jeg ofte skal mindes om at gøre – ligesom at ringe til mine forældre. Heldigvis har jeg to daglige cykelture, henholdsvis til og fra arbejde, hvor jeg altid inspireres til bøn. Det tager ikke mere end fem minutter på min cykel, før jeg kommer i tanker om, hvor fantastisk Gud er, og hvor meget han er i stand til. Jeg føler altid en overvældende glæde, når røde blade blæser ned på mig, eller når jeg cykler gennem en vandpyt, eller blot når en billist, der garanteret har mere travlt end jeg, tager sig tid til at holde for mig med et smil. Disse små ting sætter en kædereaktion af tanker i gang om, hvor meget jeg er taknemmelig for, og at det er Gud, jeg må takke. Pludselig bliver jeg taknemmelig for ting, jeg aldrig har tænkt over før! Mit halstørklæde – så jeg faktisk kan nyde efterårskulden. Mit arbejde – så jeg faktisk har noget at cykle hen

til. Min cykel – så jeg slipper for at betale for den offentlige transport. Herefter rammes jeg altid af en smule skyldfølelse over for alle dem, der ikke kan nyde glæden af en cykeltur eller efterårskulden, fordi de ingen handsker har. Dog er det en af de mange ting, jeg kan tale med Gud om i bøn.

Jeg føler mig aldrig mere taknemmelig og elsket, end når jeg er i en samtale med Gud. Nu mangler jeg bare at fi nde inspiration til at ringe til mine forældre...

Ida Ny Frederiksen er 19 år og er flyttet til Sjælland for at læse medicin til februar.

Hvad betyder bøn for MIG? Tekst: Sarah Frejlev Rytman

D

a jeg først blev spurgt om at skrive, hvad bøn betyder for mig, tænkte jeg ved mig selv: ”Den opgave er hurtigt løst.“ Men som ugerne gik, begyndte jeg at tænke meget over opgaven. Det gik op for mig, hvor svært det er at udtrykke følelser på skrift – for mig er bøn nemlig et lidt personligt og følsomt emne. Det er igennem bønnen, jeg udtrykker mine dybeste følelser overfor Gud.

Sarah Frejlev Rytman er 23 år. Hun studerer Dansk på SDU og bor i København.

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019

Hvad end det er glæde, sorg, taknemmelighed eller bekymring, så er det ofte der, jeg deler mine inderste tanker, og der ved jeg, at Gud hører mig. Der er et vers i Bibelen, som betyder noget særligt for mig, og som jeg gerne vil dele. Det har fulgt mig tæt, siden den dag jeg blev døbt, og er blevet et af mine yndlingsvers. Det er fra Johannes’ Åbenbaring kap. 21, vers 4, og lyder således: ”Han vil tørre hver en tåre af deres kind, og der skal ikke længere være død eller sorg, skrig eller smerte. Alt det

gamle er forbi.“ I rigtig mange svære situationer har dette vers hjulpet mig til trøst og håb, og derfor betyder det så ufatteligt meget for mig. Jeg synes, at verset vidner om en Gud, der ønsker at være der for mig, selv i de sværeste situationer. Ligesom jeg beder til Gud i de hårde stunder, føler jeg, at det er lige så vigtigt at bede til Gud i de glade stunder. Jeg har en ven i Gud, som altid græder med mig, når jeg er ked af det, eller glædes med mig, når jeg har oplevet noget fantastisk, og jeg oplever en helt særlig fred og ro i bønnen, som jeg ikke fi nder andre steder. Derfor betyder bøn alt for mig.


Tema: Bøn

Bøn dagligt

Bøn er at tale som ven til ven

Tekst og foto: Elsebeth Nielsen Butenko

Tekst: Paul Petersen

O

Bøn er ikke en gerning, der virker,

fte synes mine ord så fattige, jeg har svært ved at få udtrykt og sagt det, jeg gerne vil sige til Gud, men at bede gennem skriftsteder fra Bibelen betyder meget for mig. Ez 36,25-27 er næsten blevet min daglige bøn, og jeg takker Gud for hans løfter om alt det, han vil gøre i mit (og dit) liv. Det er Gud, der er den aktive – det er Gud, der GØR det! ”Jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene ... jeg giver jer et nyt hjerte, og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud.“ Hvilke gaver! Med disse løfter kan jeg i tro gå dagen i møde.

Bøn er blevet mere et samvær med Gud, og stadig må jeg kæmpe med ikke at mase på med mine egne behov og ønsker først, men at jeg lytter til, hvad Gud ønsker at fortælle MIG igennem sit Ord. Med en bøn om, at Gud vil åbne sit ord for mig og åbne mit hjerte for, hvad han har at sige MIG, går jeg langsomt og systematisk igennem evangelierne om morgenen. Jeg læser kun nogle få vers afhængig af det, som lige griber mig, jeg gentager og læser de samme vers flere gange og beder Gud åbne mit hjerte for, hvad han vil sige mig, lære mig, irettesætte mig for, indbyde mig til … I en notesbog skriver jeg (og det hjælper med at holde mig vågen, og at tankerne ikke pludselig er et helt andet sted…) med rødt uddrag fra teksten, som særligt har talt til mig. Jeg lægger det frem for Gud og skriver min bøn, som er min respons til Gud over, hvad han har sagt til mig. Herefter er jeg parat til at komme frem med min ønske- bedeliste til Gud.

15

fordi man udtaler de rigtige ord, eller fordi man bruger en masse ord. Jesus siger: ”Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord“ (Matt 6,7). Bøn er hverken automatik eller magi, men en del af en samtale, hvor man ”udøser sit hjerte til Gud som til en ven“ (Ellen White, Vejen til Kristus, s. 93).

Klager modtages også Tekst: Paul Petersen

”Hvor længe, Herre, skal jeg råbe om hjælp, uden at du hører, skrige til dig om vold, uden at du frelser?“ (Hab 1,1). Bibelen er fuld af klager til Gud. ”Hvor længe?“, råber salmister og profeter (Sl 13,2-3; Dan 8,13; 12,6), og udtrykker deres stærke følelser, også når de er utilfredse med Gud. Tæller man efter, indeholder Bibelen lige så mange klager som lovsange – klager, som er inspirerede af Helligånden, og som Gud fuldt accepterer, at vi udtrykker. Gud vil hellere, at vi deler vores følelser med ham, end at vi slet ikke beder til ham. Så vær ikke tavs, når du er i nød eller føler livet går dig imod. Tal til ham. Han lytter. Han forstår. Og i

Elsebeth Nielsen Butenko er pensioneret fysioterapeut. Hun hjælper i bibel- og litteraturarbejdet. Elsebeth er gift med Tony Butenko, der er præst i Sønderjylland.

selve samværet og samtalen med ham gemmes store velsignelser.

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019


16

Tema: Bøn

Analyse af Matt 6,9-13: Herrens Bøn, Fadervor

LÆR OS at bede... Tekst: Paul Birch Petersen / Foto: iStockphoto.com

B

ibelens bønner er en del af kommunikationen mellem Gud og mennesker. Også Herrens bøn hører til en sådan guddommelig-menneskelig samtale. Lukas fortæller, at Jesus lærte os denne bøn som et svar på disciplenes opfordring: ”Herre, lær os at bede!“ (Luk 11,1). Disciplene havde set Jesus bede. Hans eksempel inspirerede dem. Jesus gør det i sin indledning til bønnen klart, at ...

... ægte bøn udtrykker et personligt forhold til Gud ... ... (Matt 6,5-8). Han advarer i særlig grad mod hyklerisk religiøs formalisme og mod den tro, at mængden af ord på en eller anden magisk måde har en effekt i sig selv. Når vi beder, må vi gøre det i tillid til Guds gode vilje, ikke for at vinde ham over på vores side. Selve bønnen er derfor kort, og Jesus tiltaler Gud med det meget personlige ”Vor Fa-

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019

der“, en tiltale, som Jesus brugte på en ny og enestående måde

– alene i Johannesevangeliet taler Jesus fx til Gud som sin Fader mere end 100 gange, hvor Gud i Det Gamle Testamente kun er omtalt som Fader 18 gange. Fadervor er enkelt opbygget. Efter den korte henvendelse til Gud som ”Vor Fader“ indeholder den 2 x 3 specifi kke bønner. De første tre drejer sig om Gud, som dermed er sat i centrum.

Guds rige og hans vilje er langt vigtigere end vores personlige bekymringer.


Tema: Bøn

Element af bønnen

Tekst

Kort kommentar

Tiltale med beskrivelse

Vor Fader, du som er i himlene!

Gud er alles far, ikke bare min. Som far i himlen har han omsorg for alle mennesker, uden personsanseelse.

Bønner for Gud

Helliget blive dit navn,

Det er ikke altid Guds vilje, der sker på jorden nu. Bønnen sigter derfor mod fremtiden.

komme dit rige,

17

ske din vilje, som i himlen således også på jorden; Bønner for os

giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,

Vi beder ikke for retten til materialistisk overflod, men for det nødvendige, og vores bøn må være knyttet til barmhjertighed mod andre mennesker.

og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde.

Fristelse eller prøvelse kan være Guds middel til at åbne mine øjne for min synd og ondskab, men hvis Gud fjerner det onde fra mit hjerte, vil sådanne prøvelser ikke være nødvendige.

Motivation: hermed menes den del, hvor Gud motiveres til at gribe ind og opfylde den bedendes specifikke bøn

For dit er Riget og magten og æren i evighed!

Den troende må komme til Gud i ydmyghed og erkende, at Gud alene er Herre, og at Guds rige vil bestå for altid.

Afslutning

Amen.

Den anden gruppe beskæftiger sig med afgørende spørgsmål i menneskelivet, vores grundlæggende fysiske behov, vores medmenneskelige forhold og vores personlige karakterudvikling. Selv om disse tre bønner har at gøre med vores personlige tilværelse, er de ikke selvisk orienterede. At tilgive andre bliver grundlaget for vores sociale liv og en betingelse for at bevare vores forhold til Gud, og det er da også denne del af Fadervor, som Jesus efterfølgende understreger ved yderligere kommentar (Matt 6,14). Den sidste bøn i denne trio er en appel til Gud om at befri os fra det onde, ikke fra tragedier, sygdom eller uheldige situationer i livet, men fra det eller den onde selv, fra egoisme eller stolthed, som fortærer selve vores eksistens. Denne bøn misforstås ofte på grund af uvidenhed om den hebraiske/aramæiske, poetiske parallel, der ligger bag bønnens form.

Pointen er, at vi kan undgå ”fristelse“ i betydningen ”prøvelse“ , hvis det lykkes for Gud at rive det ondes rod ud af vores hjerter uden at måtte ty til stærkere metoder (på græsk dækker ordet ”peirasmos“ begge disse betydninger).

Mange bibelske bønner indeholder, hvad der betegnes med motivation, det vil sige en sætning eller to, som søger at motivere Gud til netop at gribe ind og opfylde denne specifi kke bøn, som fx udtrykket ”for dit navns skyld“ (Sl 79,9) eller Daniels henvisning i Dan 9,19 til, at Jerusalem er Guds by og Israels hans ejendom: ”for dit navn er udråbt over din by og dit folk.“ I Fadervor motiveres Gud ved sætningen: ”for dit er Riget og magten og æren i evighed!“ Guds op-

rettelse af sit rige, og Guds udrensning af det onde er baseret på, at han er altets skaber og ejer. I modsætning til de fleste bibelske bønner placerer Jesus denne motivation for Fadervors seks anmodninger til sidst. Derved opnår han, at bønnen afsluttes med en stemning af lovprisning og med håbet om, at Guds rige vil blive virkeliggjort. Denne sidste sætning afspejler også Davids bøn i 1 Krøn 29,1011 og bekræfter dermed forventningen om Messias, den ideelle Davidskonge, som en dag vil oprette Guds evige rige.

Paul Petersen er præst i København og Holbæk. Paul har skrevet en afhandling om bønner i Daniels Bog, han har udviklet et kursus i bibelske bønner for Andrews University og holdt kampagner og kurser med bøn som hovedemne fra New Zealand til Fiji og fra Australien til USA.

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019


18

Tema: Bøn

SVAR

på bøn

Tekst: Obediah Anyaogu / Foto: iStockphoto.com

J

eg har oplevet bønnesvar flere gange, og jeg vil gerne dele en af dem med jer. I 1992 havde vores ”husmøde“-gruppe i Nigeria fået ansvar for at besøge nogle af hjemmene i en landsby, hvor vores kirke i Port Harcout holdt evangeliske møder.

I et af hjemmene mødte vi en ældre dame, som var hjælpeløs og lam. Da hun ikke havde mad, sørgede vi for noget mad til hende og bad for hende. Men hun ønskede at kunne kom med til kirken og klagede over, at hun ikke havde nogen, der kunne tage sig af hende. Hun var interesseret i budskabet, og vi spurgte hende, om hun kunne tro på, at Gud kunne gøre det muligt for hende.

Hendes svar var, at hun ville komme til vores kirke, hvis hun kunne gå dertil. Min broder i troen, min kone og jeg tog udfordringen op i tillid til Gud, som kan alt, og svarede hende, at hun ville selv gå til kirken den følgende sabbat, bare hun troede på Gud. Vi ville komme om sabbatten og tage hende med til kirken. Da vi kom hjem, besluttede vi os for at faste og bede for denne kvinde. Vi bad Gud om at vise godhed og kærlighed til kvinden og derved vise landsbyen, at det er godt at tro på Herrens løfter. Til vores store glæde, da vi kom om sabbatten for at hente hende til kirken, var hun allerede gået derhen selv og næsten hele landsbyen med hende i forundring. Ved afslutningen af den evangeliske kampagne blev hun døbt sammen med mange andre fra landsbyen. Jeg så, at Gud også kan bruge en synder som mig i hans værk. Han er den samme Gud, som var med Peter, Paulus og de andre apostle. Han kan også bruge dig.

Obediah Anyaogu er forstander i Holbæk menighed.

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019


Tema: Bøn

19

Bønnesvar

uden bøn! Tekst: Torben Rolandsen / Foto: iStockphoto.com

E

r det muligt at få svar på bøn uden at have bedt? Jeg vil sige JA. Det er sket for mig. Jeg var i byen for at handle, og jeg var på cykel. Jeg låste min cykel fast til et skilt og gik derefter i forskellige forretninger for at ordne de ærinder, jeg havde. Da jeg var færdig, gik jeg tilbage til min cykel for at køre hjem igen. Jeg kommer hen til cyklen og stikker hånden i lommen for at tage cykelnøglen op, men der er ingen nøgle. I stedet

Torben Rolandsen er aktiv i Nyborg menighed sammen med sin kone Nadja og børnene Christian (6) og Janne (4).

for er der et hul i min lomme. Jeg står lidt og tænker, om jeg skal gå hjem og hente ekstranøglen, eller om jeg skulle gå den runde, jeg lige havde gået. Jeg valgte det sidste og begyndte at gå med blikket rettet nedad for at se, om jeg kunne fi nde nøglen. Jeg gik hele ruten igennem, dog gik jeg ikke ind i de forretninger, jeg havde været i. Da jeg nærmer mig min cykel igen, har jeg stadig ikke fundet nøglen. Jeg standser på den modsatte side af den vej, hvor min cykel står, og kigger over på den. Da tænker jeg, at det bedste nok ville være at spørge min Gud om hjælp, han kan – trods alt – og han har styr på alle ting.

Jeg vender blikket nedad for at bede ham om hjælp, men inden jeg overhovedet får sagt noget som helst, falder mit blik på min cykelnøgle, som ligger lige foran mine fødder, nede mellem nogle brosten. Taknemmelig samler jeg min nøgle op og kan nu cykle hjem igen. Jeg nåede ikke engang at spørge om hjælp, før han hjalp mig. Hvilken vidunderlig Gud vi elsker og tilhører!

Bøn og kærlighed Tekst: Hanne Essendrop

J

eg mærker, at Gud er med mig hver dag. Jeg bor alene, fordi jeg har mistet min mand. Alligevel føler jeg mig ikke alene, fordi jeg mærker, at Gud er med mig i min hverdag.

Det sker, at jeg går og småsnakker med Gud – at han må være med mig i det, jeg foretager mig. Jeg beder også for mine kære, menigheden og mine venner. Jeg takker Gud for den evige

kærlighed, som han elsker os med – og at han sætter os i stand til at elske, fordi han elskede os først. (Jer 31,3; 1 Joh 4,19). Der er så mange beretninger i Bibelen, der handler om bøn. Jeg bliver betaget af fx Hannas bøn om at få et barn. Og det fi k hun! Og så var hun sandelig klar til at give ham tilbage til templet – formodentlig har han ikke engang været særlig stor. Det er meget stort. Bibelen siger, at ”Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden“ (1 Kor 13,13). Beretningen om Hanna fortæller mig, at hendes kærlighed til Gud var større end til

noget andet. Jeg betages af det og tænker, at det er, når vi bruger tid sammen med Gud i bøn og igennem hans ord, at hans kærlighed i os vokser. Både kærligheden til Gud og til vores medmennesker!

Hanne Essendrop er medlem af Slagelse menighed.

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019


20

Tema: Bøn

I bøn får jeg

STYRKE FRA HAM Tekst: Anita Thortzen / Foto: iStockphoto.com

V

ar den god nok? Var den lang nok? Fik jeg de ”rigtige“ ting med? Havde jeg bedt inderligt nok? Det var spørgsmål, der fyldte for mig, da jeg var teenager. Jeg ville gerne være en god kristen, og jeg så på bøn lidt som et måleredskab for mit forhold til Gud. Hvis jeg gjorde det ofte nok og på den rigtige måde, så lå jeg i den gode ende af skalaen, og Gud kunne være stolt og tilfreds med mig.

I dag, hvor jeg har rundet de 30, har jeg et helt andet forhold til bøn. Bøn er ikke længere Guds måleinstrument, hvormed han holder øje med mig. Nej, Gud har givet mig bønnen i gave, den er et redskab, som jeg kan bruge. Når jeg gennem bøn taler med Gud om mine problemer og udfordringer, hjælper han mig med at få orden i mine prioriteringer og fi nde frem til, hvad der virkelig betyder noget. Han kan give

Gud har givet mig bønnen i gave, den er et redskab, som jeg kan bruge.

Anita Thortzen er gift med Joachim og mor til Jacob og Rebecca. Hun er læge på barsel, bor i Aabenraa og kommer i Rødekro kirke.

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019

mig ro til at arbejde der, hvor han ønsker det, i stedet for at bruge kræfter og energi på at forsøge at leve op til ”verdens“ forventninger. Jeg forventer ikke mirakler, eller at Gud vil ordne mine problemer for mig. Men jeg ved af erfaring, at Gud taler til mig, skubber mig i den rigtige retning og giver mig fred indeni, så jeg kan gå fra bønnen vidende, at det hele hviler trygt i hans hænder. Gud har lovet, at han kommer og henter mig en dag, og at vi skal tilbringe evigheden sammen. Men han har ikke lovet, at ventetiden vil være nem – derfor har han givet mig bønnen, så jeg kan fi nde styrke hos ham. ”Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen“ (Rom 12,12).


Tema: Bøn

21

Bøn – gør det igen Tekst: Heidi Rasmussen / Foto: iStockphoto.com

I

mit liv har jeg desværre oplevet i perioder at være foruden bøn. Dagene går og kalenderen er fyldt op – hvordan skal jeg lige prioritere dét at bede, og hvad giver det mig egentlig? Måske er der nogen, som nikker genkendende til de tanker? Deri ligger problemet, tror jeg, for hvorfor skal jeg tænke på bøn som noget, jeg skal huske, eller at bønnen skal være på en bestemt måde, for at den er gavnlig for mig eller andre? Ofte tænker jeg i hvert fald for meget over alle mulige unødvendige ting og glemmer, at bøn til Gud er lidt ligesom at snakke med den, du bedst kan lide i hele verden – din kæreste, dine forældre eller din bedste ven.

Nogle gange har jeg ikke holdt kontakten med Gud, og mærkeligt nok kan det blive lidt akavet eller påtvunget at begynde igen. For selvom mange beskriver dét at bede som det mest naturlige, så vil jeg hive det vers frem, som nok har betydet mest for mig for at komme i gang igen:

"Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt. Hav ham i tankerne på alle dine veje og han vil jævne dine stier“ Ordsp 3,4-5.

Her er kernen for mig, at bøn til Gud er at have ham i tankerne, ikke at ”overtænke“ og komplicere det at bede, men at værdsætte tiden med ham. Min opfordring er, at selvom hverdagen er travl, så giv ikke op i forhold til bøn, men stol på ham og begynd igen.

Heidi Elizabeth Rasmussen er 28 år. Hun arbejder som pædagog i børnehaven på Vejlefjord og er i øvrigt frivillig i HappyHand i Vejle.

”Bed, så skal der gives jer“* Bøn er en samtale med Gud. Hvis man har prøvet at bruge en telefon, ved man, hvordan det fungerer – nemlig at for-

Jeg har lært, at Gud hører os i alle ting, og det stolede jeg på. Jeg faldt på knæ og bad inderligt om, at jeg måtte nå at sige farvel til min morfar. Jeg ved, at det er muligt for dig, bad jeg til Gud.

bindelsen skal være der. Det er en erfaring, man skal have. Jo oftere, man har en samtale i bøn, jo bedre, og man bliver mere fortrolig med det. Tekst: Jørgen Reuter

D

a jeg var 10 år gammel, havde jeg min første større erfaring med bøn til Gud. Min elskede morfar var ved at dø. Da jeg kom til ham, sagde lægen, at det var slut.

Kort efter lukkede han øjnene op, og hans hånd aede mit hoved, så var det slut. Gud havde besvaret min bøn. Denne oplevelse med bøn har præget hele mit liv. Bøn er en samtale med Gud, og derved lærer man ham bedre at kende. Jeg var selv døden nær efter en brandulyk-

ke i 1999. Jeg troede virkelig ikke, at jeg ville overleve. Men også her hørte Gud min bøn om hjælp. I et splitsekund fi k jeg en indskydelse til at hoppe i en fiskedam, hvilket slukkede ilden. Jeg er ikke i tvivl om, at indskydelsen var fra Gud. For mig er det vigtigt at have den “daglige samtale“ med Gud hver eneste dag! * Lukasevangeliet 11,9

Jørgen Reuter og hans kone, Britta, tilhører Odense menighed, hvor de begge er meget engageret med ADRA projekter.

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019


22

Tema: Bøn

Hvad er

BØN

for mig?

Tekst: Peter Faber / Foto: iStockphoto.com

J

eg kan huske tilbage til den tid, hvor jeg lige var blevet døbt. Det er godt nok snart 30 år siden (marts 1989), men alligevel står det mig meget klart. Bøn havde jeg både læst om og fået fortalt, var noget, der foregik i lønkammeret. Lønkammeret? Ordet er vel knapt kendt i dag, men slår man det op i Den Danske Ordbog, står der under betydning: privat værelse eller sted, hvor man kan være alene og uforstyrret. I de sidste 30 år har jeg bedt mange gange, men det har ikke altid foregået i et specielt værelse eller alene og uforstyrret. Jeg har bedt sammen med min hustru, sammen med mine børn, sammen med min menighed, men jeg har oftest bedt alene. Og mange gange på en måske for mange mennesker uformel måde. I føromtalte ordbog står der i én af definitionerne på bøn: indtrængende og ydmyg koncentreret henvendelse til en gud. Når jeg er kommet frem for Gud i bøn, har det altid været med den ydmyge overbevisning, at Gud er alle tings ophav. Ham, der er grunden til, at jeg eksisterer. Og jeg har bedt, når jeg har kørt i bil (i alle årene har jeg haft langt til arbejde), når jeg har været ude at løbe, alle steder, hvor jeg har følt, at der var et behov for en samtale med Skaberen. I Lukas 21,36 (Bibelen på hverdagsdansk) står der: ”Vær altid på vagt og bed om, at I ikke bliver løbet over ende af alt det, der skal ske, men at I kan stå frem foran Menneskesønnen med frimodighed.“

Peter Faber er uddannet civilingeniør i elektronik og arbejder som underviser hos Teknologisk Videncenter, Mercantec, Viborg. Han er gift med Hanneke van Amstel, og begge tilhører Vejle Menighed. I kirken er han sabbatsskolelærer og koordinator for samme.

Gud er min Far, og derfor må jeg kunne tale med ham, som jeg gjorde til min jordiske far. Når jeg er glad, når jeg er bekymret, når jeg, eller én jeg holder af, er syg, eller af anden grund har et behov, hvor Gud kan gøre en forskel.

Det vigtige er at tale med Gud. Der findes kun én måde til dette: Bøn.

AFTENBØN Tekst: Marion Boilesen

Marion Boilesen bor i Daugård med sin mand og søn. De kommer i Vejlefjord menighed. Til dagligt arbejder Marion som tandplejer på den kommunale tandreguleringsklinik i Vejle.

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019

J

eg holder som regel aftenbøn, og når jeg ikke kan falde i søvn, bruger jeg gerne ekstra tid på min aftenbøn. Jeg holder bønnen for mig selv inde i hovedet. Det hjælper mig til at få styr på mine tanker, holde fokus på de positive ting i min hverdag samt at håndtere mine bekymringer. Specielt hvis jeg er stresset, nervøs eller forventningsfuld, kan det være svært at falde helt til ro. Jeg deler mine byrder med Jesus og beder ham passe på mig, så jeg igen kan sove trygt. Indimellem falder jeg i søvn, før jeg når at sige “Amen!“.


Tema: Bøn

23

Livets bønner

Bøn bringer ikke succes, men mod

Tekst: Nils Rechter

Tekst: Paul Petersen

S

iden jeg var barn har bøn været en naturlig del af min hverdag, men ikke altid lige vigtig. Morgenbøn, bordbøn, aftenbøn, kirkebøn. Talte bønner, tænkte bønner, alene-bønner, bønner med andre. Takkebøn, bøn for andre, bøn om tilgivelse, råb til Gud om sorger og bekymringer.

En af Bibelens mest overraskende

Da børnene var små, var der flere bønner, der blev talt end bare tænkt, og som årene er gået, har bønnen ændret sig. Det er, som om man har sagt til Gud, hvad man mener, og ofte bare siger det samme dag efter dag, år ud og år ind. Når tilliden til Gud er der, er der jo ikke så meget at sige. Så bliver tak for livet og bøn for børn og familie det, der fylder mest.

og råbte i bøn til Gud. Men den bad

Selv når livet giver udfordringer og sorger, kan bønnen til Gud blive kort og uden ord, men den hjælper mig til at holde fast i troen. Bøn for andre – for en verden med krig, uretfærdighed og udnyttelse af de svage – bliver mest nærværende, når vi selv er tæt på ulykken eller nøden.

Stilhed i naturen eller på cykel til arbejde er for mig ofte anledningen til bøn til Gud om taknemlighed for livet og for en Gud, som elsker og velsigner mig. Min aftenbøn bliver ofte blot tanker fra sangen: ”Her, mens alt er stille, bier jeg på dig, Herre, om du ville tale nu til mig. Mens du fra det høje gennemskuer mig, vil jeg stille bøje hjertets knæ for dig!“ – Jeg ”synger“ den uden lyd i visheden om, at Gud er der, og at han giver mig fred.

bønner finder vi i ApG 4,24-30. Den nyskabte kristne menighed stod over for den første forfølgelse ikke om befrielse fra forfølgelse, ikke om frihed fra fattigdom og ulykke – men om mod til trofast og frimodigt at forkynde evangeliet, altså at udføre den opgave, Gud har givet den, koste hvad det ville.

Tak skaber fred i sindet Tekst: Paul Petersen

Paulus kendte ”både at være mæt og at sulte, både at have overflod og at lide mangel“ (Fil 4,12). Men hvordan end situationen var, havde han erfaret betydningen af at bede til Gud med taknemmelighed. ”Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus“ (Fil 4,4-7). Tak er et udtryk for tillid. At takke midt i prøvelser styrker tilliden til Guds ledelse og giver fred i sindet.

Nils Rechter er administrationschef for ADRA Danmark på deltid og en af menighedslederne i Nærum menighed.

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019


24

Tema: Bøn

Bøn når jeg mangler ord Tekst: Daniel Birch / Foto: iStockphoto.com

D

et kan virke let nok – i hvert fald for mig – at tale om bøn, når det hele bare fungerer, og mit åndelige liv kører på skinner. Virkeligheden er anderledes, og hvis jeg skal være ærlig, synes jeg faktisk, at dét med bøn kan være ganske svært. Når livet af og til gør ondt, falder ordene endnu sværere. Hvad gør man så?

Jeg har fundet en enorm opmuntring i at låne andres ord gennem at bruge salmebogen til at bede. For mig rammer det netop mit behov for en kombination af poesi, følelser, struktur og oprigtighed. Kan jeg ikke selv sige andet, kan jeg lade andres ord

blive mine ord – og ikke blot opnå en opmuntring derved, men faktisk sætte ord på nogle af mine egne tanker og følelser over for Gud. Blandt de mest ekstreme eksempler mindes jeg en aften for en del år siden, på et hotelværelse langt hjemmefra, hvor jeg i desperation blot kunne udbryde: ”Hør min bøn, o Fader milde, før jeg nu til ro skal gå!“. Jeg faldt i søvn den aften, og det var ingen selvfølge. Så opgivende behøver det heldigvis ikke altid være. Men eksemplerne bliver nemt følelsesladede, måske fordi det netop er i de følelsesladede situationer, at behovet for hjælp føles stærkest: ”Und mig en plads ved nadverbordet, længst borte, når jeg blot er med...“ (fra: ”Jeg kommer, Herre, til dit alter“). Jeg er ikke gammel nok til at have lært salmevers i skolen. Men jeg er

enormt taknemmelig for de vers, jeg har fået med mig, og som er med til at bære mig igennem situationer, hvor jeg selv mangler ord. Ja, jeg tror på korsets gåde, gør det, Frelser, af din nåde: Stå mig bi, når fjenden frister! Ræk mig hånd, når øjet brister! Sig: Vi går til Paradis! Jeg kunne ikke selv sige det bedre. Men det bliver ikke mindre dybfølt af den grund.

Daniel Birch holder af at bladre i kort, leksika og salmebøger. Har dog også en familie, et job og et relativt almindeligt liv.

Bøn er overgivelse til Guds indgriben Tekst: Ingo Rose / Foto: iStockphoto.com

V

i fi nder et udgangspunkt for bøn i Matt 6,9: ”Fadervor“. Vi har en far, som vi kan fi nde ly hos. Gud er vores far. ”Du som er i himlene“. Han står over os i alt – åndeligt, moralsk og i sin magt og herlighed. ”Helliget blive dit navn“. Han bliver særlig for os, vores længsel efter samvær med Gud vokser, og hans guddommelige sind kommer ind i vores hjerter og tanker. Gud ønsker at blive set som den, han er: Den retfærdige, omsorgsfulde, hellige skaber af universet. Før vi kan leve sammen i fred, må vores synd tilgives ”som også vi forlader vore skyldnere“. Jesus beder: ”Dog ikke, som jeg vil, men som du vil“ (Matt 26,39). Jesu overgivelse leder os til sand erkendelse

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019

af, hvordan vi er, og hvorfor vi handler, som vi gør. ”Mod dig alene har jeg syndet, jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne; så er du retfærdig, når du anklager, og ren, når du dømmer“ (Sl 51,6. 1931 oversættelse). ”Mod dig har jeg syndet, mod dig alene, og gjort, hvad i dine øjne er ondt, at du må få ret, når du taler, stå ren, når du dømmer.“ Så længe jeg gør krav på min egen ret, tager jeg rettigheden fra Jesus til at dømme retfærdigt. Jeg stiller spørgsmålstegn ved Guds sandhed og godhed. – ”Aldeles ikke! Gud må være sanddru“ (Rom 3,4). Og fordi han er god (Sl 4,4), vil han os kun det bedste – og ”Guds godhed vil føre dig til omvendelse“ (Rom 2,4). Vi må blive forandret i vores sind. I bøn overgiver vi Gud rettig-

heden til at gribe ind i vores liv. Vores indre menneske fornys dag for dag under Helligåndens ledelse (2 Kor 4,16), ”indtil vi alle når frem til at være ét i troen på og erkendelsen af Guds Søn, til mands modenhed og det mål af vækst, da vi kan rumme Kristi fylde“ (Ef 4,13. 1948 oversættelse).

Ingo Rose er medlem af Herning Adventistkirke.


Tema: Bøn

25

Det har udviklet sig Tekst: Dennis Møller

B

øn er for min del noget, jeg er vokset op med som en naturlig del af hverdagen. Det var ligeså normalt at bede en bøn som at spise. Bøn er vores kommunikation med vores himmelske far. At bøn har indflydelse, har jeg været opmærksom på hele tiden. Jeg bad, når jeg havde noget på hjertet, en udfordring eller brug for støtte.

Før i tiden bad jeg ikke, før jeg skulle til en eksamen, da jeg så dette som snyd ved at få hjælp udefra, denne opfattelse har jeg dog ændret siden.

Vores bøn er for at ære Gud og holde kontakten med ham ved lige, ligesom vi holder kontakt og kommunikation med vores ægtefælle, familie og venner. Bøn er stedet, hvor jeg kan give udtryk for mine følelser til Gud, hvor jeg kan fortælle om mine oplevelser, hvor jeg kan bede om, at han er med i alt, hvad der foregår. Bøn har for mig udviklet sig meget det sidste halve års tid. Det, der virkelig fi k det til at flytte sig, var, efter jeg havde lyttet til en prædikenserie på YouTube med pastor Pavel Goia. (Søg på ”One Miracle After Another Lecture Series“ på YouTube. Der er 7 afsnit). Bøn er vores fundament for at have kontakten til Gud på plads i løbet af dagen. Bibelen siger det meget direkte

i 1 Thess 5,17: “bed uophørligt“. Jesus brugte også lange stunder i bøn, og hvis han havde brug for dette, hvor meget mere har vi så ikke også brug for det? På baggrund af dette har vi startet en bønnegruppe i Køge menighed, hvor vi er en lille gruppe, der mødes hver uge til bøn, hvor vi beder for kirken, dens medlemmer og naboer. Vi håber, at dette kan bringe velsignelse til kirken, dens medlemmer og kirkens nærområde.

Dennis Møller er for nyligt blevet gift med Elena, og de er i gang med at lægge fundamentet for deres familie.

Hvordan Gud besvarer bønner Tekst: Inge Lis Ambrosen

I

Matt 7,7 står der: ”Bed, så skal der gives jer.“ Bibelen giver os trøstende og opmuntrende ord. Når vi beder Gud om noget, som vi har brug for hjælp til, så har vi mange gange selv udtænkt løsningen – også selvom vi beder i Jesus navn.

Dog må vi nogle gange erfare, at udfordringen nok bliver løst, men ikke altid, som vi havde tænkt eller med det samme. Gud har styr på alt her i livet, så han leder os, og mange gange bærer han os igennem prøvelserne.

Vi har igennem mange år stået på gaden i Ribe, Esbjerg, Tønder og Åbenrå på fredage, hvor vi giver bøger gratis til mennesker. Når vi har fyldt bilen, beder vi til Gud om, at han vil beskytte os på de farlige veje, at han vil lede mennesker til bordene, at Helligånden vil tale igennem os, når vi taler med mennesker, og om at han vil holde regnen tilbage. Det betyder ikke, at vi skal køre uforsigtigt, eller at vi ikke har kontrolleret vejrudsigten, og vi har gennemsigtige plastikduge, vi lægger over bøgerne, hvis der skulle komme en byge. Vi har oplevet flere gange, når vi har pakket bilen og er færdige, at regnen styrter ned. En gang regnede det så kraftigt, at vi blev enige om at pakke sammen. Jeg måtte så holde på dugene, mens alle bø-

ger blev fjernet en stak ad gangen. Vi blev begge våde, men det blev bøgerne ikke. Da vi kom hjem, takkede vi Gud for det, ligesom vi bad om, at Helligånden ville tale til de mennesker, der havde fået bøger. Sådan beder vi, hver gang vi kommer hjem. Jeg tror på bøn, og at vi må vente tålmodigt på svar. I Rom 8,28 står der: ”Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud.“

Inge Lis Ambrosen har arbejdet i Ribe området som hjemmesygeplejerske i over 20 år og blev pensionist i 2012. De har haft gademission siden 2009 i de nævnte byer.

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019


26

Tema: Bøn

En overvældende magt Tekst: Villy Adolfsson / Foto: iStockphoto.com

V

i læser i Salmernes Bog 55,17: ”Jeg vil råbe til min Gud, og Herren vil redde mig. Morgen, middag og aften vil jeg klage min nød, og han vil høre min bøn.“* Kong David erfarede i meget høj grad, at Gud ikke kun lyttede til hans bønner, men også svarede på dem. Han bad om tilgivelse: ”Vær mig nådig, oh, Gud og tilgiv mig“ (Sl 51,1), og vers 12: ”Giv mig et rent hjerte, oh, Gud, og skab en ny ånd i mit indre.“

Bønnens magt er overvældende. Der er intet Satan frygter mere, end når vi beder oprigtigt til Gud.

24/7

Det får ham endda til at skælve, fordi han ved, han er magtesløs mod enhver, som oprigtigt klynger sig til Gud. Vi læser i Jakobs brev 4,7: ”Altså skal I underordne jer Guds vilje. Hold stand over for Djævelen, så går han sin vej.“ Der er så mange vidunderlige løfter i Guds ord om, hvordan Gud er parat til at besvare vores bønner. Jesus siger til hver enkelt af os, ”Bed så skal I få. Søg, så skal I fi nde. Bank på, så vil døren blive lukket op for jer. Enhver, som beder, får; den, der søger, finder; og døren lukkes op for den, der banker på“ (Luk 11,9-10). Vi tror, at Gud er almægtig, og at alt, han siger, er sandhed, så burde vi ikke tro fuldt og helt på Jesu løfte om bønhørelse? I forlængelse af sit løfte siger Jesus

i vers 13: ”… hvor meget mere skulle så ikke jeres himmelske Far give Helligånden til dem, der beder ham om det?!“ Hvorfor blev Helligånden udgydt over disciplene 10 dage efter, at Jesus blev taget op til himlen? Fordi ”De mødtes ofte for i fællesskab at bede til Gud“ (ApG 1,14). Paulus siger “…lad jer fylde af Helligånden“ Ef 5,18. Det er Guds velsignelse til hver enkelt af os.

Bøn er for mig en måde, hvorpå jeg kan overlade mine tanker til en, som er større end mig, og som forstår mig bedre end nogen anden.

tror virkelig, at Gud giver mig en meget stærk følelse af tryghed, hvis jeg bare tør give mig fuldt ud. Det vigtigste er, at jeg kan bede om hvad som helst og i alle situationer. Gud er nemlig åben for mine problemer 24 timer i døgnet alle ugens syv dage, og selvom mine bønner ikke altid går i opfyldelse, så har jeg tillid til, at Guds vilje er det bedste for mig.

Tekst: Stefan Carius Larsen

N

år jeg beder en bøn om aftenen, som jeg oftest gør, består bønnen for det meste af tre hovedelementer, taknemmelighed, englevagt, bekymringer. For mig er det meget betydningsfuldt at være taknemmelig for venner, familie og alle de materielle goder, jeg har.

Stefan Carius Larsen læser geofysik og rumteknologi på DTU og er medlem af Nærum menighed, hvor han er engageret i Pitstop (de unges bibelstudiegruppe) og lovsang.

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019

Jeg føler, at mine bønner plejer at blive hørt på en eller anden måde og bliver også oftest besvaret, dog aldrig som jeg selv forestiller mig det. Og på denne måde viser det sig, at jeg har gået rundt og været bekymret i lang tid, selvom det ikke har været nødvendigt. Bekymringerne er ofte meget værre end selve konfrontationen, som jeg bekymrede mig om, fordi jeg lader tankerne flyde og ikke stoler nok på, at Gud har styr på situationen for mig. Det kan nemlig være svært at overlade styringen til Gud, fordi jeg tror, jeg kan selv. Jeg

* Alle bibeltekster er fra Bibelen på Hverdagsdansk

Villy Adolfsson er pensioneret gartner, har i mange år arbejdet på Skodsborg Kur Hotel. Har tidligere taget B.A fra Newbold College.

Jeg affinder mig med, at Guds plan helt sikkert er meget større, end hvad jeg kan forstå, og derfor stoler jeg på, at han har styr på det.


Tema: Bøn

BØNNE

og bønne

27

TRÆ

svar

Tekst og foto: Vanda Præstiin

B

øn har været en del af mit liv, så længe jeg kan huske. Jeg voksede op som missionærbarn. Hver aften holdt vi aftenandagt, hvor min far læste en tekst, og vi bad sammen, uanset hvor vi var i verden. Som 14-årig boede jeg i Elfenbenskysten og gik på en skole, hvor der var krav om skolegang hver lørdag. I den situation oplevede jeg, hvad bøn kan gøre. Hele kirken bad for mig, at jeg måtte få lov til at fortsætte som elev på skolen, men at jeg måtte slippe for skolegang om lørdagen. Gud besvarede vores bøn. Skolens leder lavede en usædvanlig undtagelse i mit tilfælde.

Som den eneste klasse på skolen fik vi ekstra timer hver tirsdag eftermiddag og kunne dermed holde fri alle lørdage.

jen er åben 24/7, bare vi husker at ringe op. For to år siden begyndte vi med et “bønnetræ“. Vi samlede nogle grene i skoven og satte dem i en vase. Hver morgen til morgenandagt skrev vi bønner og forbønner, som vi måtte have, op på små hvide papirblade og klistrede dem på grenene. Når vi fik positivt svar på vores bøn, ændrede vi farve på bladet, og så blev det til et blåt blad. Hvis det var et negativ svar, så blev bladet rødt.

Efter et år var vores bønnetræ fuldt af blå blade og kun 2 røde blade. Det var en fantastisk oplevelse at se, hvordan det bønnetræ påvirkede vores åndelige liv. Efeserbrevet 6,18 minder os om, at ”Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i Ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige.“

Vi var 32 i klassen ud af 2000 elever på skolen. Jeg oplevede, at bøn kan være et mægtigt våben.

FLEST POSITIVE BØNNESVAR Som mor ønsker jeg, at mine børn også skal opleve, at bøn er livslinjen mellem Gud og os. Gud er der altid for os. Lin-

Vanda Præstiin hjemmeunderviser sine børn på 9 og 13 år. Hun elsker at gå tur i naturen og at læse.

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019


28

Tema: Bøn

Tag tid til at takke Tekst: Paul Petersen

”Da blev hemmeligheden åbenbaret for Daniel i et nattesyn, og Daniel priste himlens Gud. Han sagde: Lovet være Guds navn fra evighed til evighed, ham tilhører visdommen og styrken“ (Dan 2,19-20). Daniels situation var kritisk. Hans og hans venners liv var truet af en sårbar og utilregnelig monark. Men da Gud gav ham den løsning, der kunne redde hans liv, skyndte han sig ikke til kong Nebukadnesar, men tog først tid til at standse op, til at bede og sige tak. Den tid er aldrig spildt, heller ikke for dig og mig.

Tal i dit dagligsprog Tekst: Paul Petersen

På grund af oversættelser fra en anden kultur og gammeldags sprogbrug tror vi ofte, at bibelske bønner er talt i et særligt sprog. Sådan er det slet ikke. Når Daniel eller salmisterne udtrykker deres tak til Gud ved at sige: ”Lovet være Guds navn fra evighed til evighed“

Bøn og forbøn Tekst: Rose Frederiksen / Foto: iStockphoto.com

F

or mig er bøn noget, som sker hele tiden. Jeg har en ”bønne-dagbog“ med en liste over forskellige bønne-emner og personer, jeg skal huske at bede for fordelt over hele ugen. På den måde dækker jeg alt og alle. Med så meget at bede for, så beder jeg ikke kun i min morgen- eller aftenandagt, men benytter alle lejligheder. Når jeg tænker på nogen eller noget, beder jeg for den pågældende person eller situation med det samme – når jeg pendler til og fra arbejde, når jeg vågner om natten, inden jeg falder i søvn igen osv. Jeg ved, at Guds timing altid er den bedste, selvom det nogle gange virker som om, det tager lang tid. Det gjorde det, da jeg manglede arbejde og kæmpede med regninger og advarsler om at blive smidt ud af lejligheden. Jer 29,11-12: ”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer.“

Oh yeah, han lytter, og når han svarer, er det al ventetiden værd. Det handler om at bevare troen, selvom man er presset. Og ikke kun at bede for sig selv, men også for sine medmennesker. Alle bærer rundt på udfordringer, de ikke engang kan dele med andre. En lille bøn for vores medmennesker kan være med til at mindske deres byrde. Vi har alle brug for det. Ligesom med Moses så kan vores hænder være tunge, og vi har brug for en anden, der kan hjælpe os med at holde dem oppe i luften. Det gjorde Aron og Hur for Moses, og sådan sejrede de over amalekitterne. (2 Mos 17,8-12).

Ved at gå i forbøn for andre vil vi ikke kun vinde over fjenden og styrke hinanden, men vi får ubegrænsede velsignelser (Jobs bog 42,10).

(Dan 2,20) eller bare ”lovet (eller egentlig ”velsignet“) være Gud“ som i ”Lovet være Herren, for han har hørt min tryglen“ (Sl 28,6, sml. Sl 31,21; 72,18 m.fl.), stammer vendingen fra hverdagssproget, fra den måde, hvorpå man også dagligt talte til hinanden. Du kan tale til Gud med dine egne ord, ligegyldigt, om du er veltalende eller har svært ved at finde de rette ord. Gud forstår og lytter villigt.

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019

Rose Frederiksen er mor til tre fantastiske unger. Hun arbejder med IT. Rose bor i Lyngby og kommer i den Internationale menighed i København.


Arrangementer g ogg annoncer

29

Adventistspejdernes

F BEDEDAGSLEJR BEDEDAGSLEJR 16.-19. maj, Finderup

INTERNATIONAL FODBOLD TURNERING Tilmeld dig på adventistspejder.dk

Vejlefjordskolen 1.-3. marts 2019 fodbold.vejlefjordskolen.dk

BETHE

SERMON

MAR2019 16 GLOBAL YOUTH DAY #GYD19

#GYD19

30. juli - 6. august 2019 adventistspejder.dk camporee.net

PLADS TIL AT VÆRE DIG SELV PLADS TIL NYE VENNER PLADS TIL AT MØDE JESUS PLADS TIL SPØRGSMÅL PLADS TIL AT VÆRE SKØR PLADS TIL AT VÆRE FORSIGTIG PLADS TIL LEG OG HYGGE PLADS TIL ALVOR PLADS TIL AT GRINE PLADS TIL AT GRÆDE PLADS TIL NYE PLADS TIL GENGANGERE PLADS TIL DET KENDTE PLADS TIL NOGET NYT DER ER PLADS TIL AT FORSØGE PLADS TIL AT FEJLE

TEENCAMP – HER ER DER PLADS HIMMERLANDSGÅRDEN 7.-14. JULI

HVORDAN VIL DU VÆRE DAGENS PRÆDIKEN 16. MARTS 2019? ung.adventist.dk youth.adventist.org/GYD

IMPACT NYBORG 2019 Dato: 14.-21. juli (uge 29) Aktiviteter: livstilsexpo, maddemonstration, bibelstudier, strandtur og naturoplevelser Taler: Kasper Struksnes

Tilmelding og info: adventist.dk/impact

Inspiring Members to Proclaim the Advent of Christ Together

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019


30

Arrangementer og annoncer

FAMILIELEJR

– årets nyhed fra familieafdelingen

Aftenkirke i Randers Fredag 8. marts kl. 19.00

Flere børnefamilier har efterspurgt en længere familieweekend. Det bliver sidste del af efterårsferien – med masser af tid til at gå på opdagelse i skoven, hygge i legestuen, kreative ting og lege. ONSDAG - FREDAG er der en del fritid med rammerne til rådighed for et par skønne familiedage.

Koncert med ”Evangeliets Gyldne Sange“ – et fælleskirkeligt kor fra Brønderslev-egnen. Koret synger primært gamle evangeliske sange, akkompagneret af klaver, saxofon, violin, harmonika, guitar og banjo.

FREDAG - SØNDAG sætter vi fuld fart i programmet med kurser og møder for både børn og voksne samt sang og musik. Sæt allerede nu kryds i familiens kalender 16.-20. oktober, så I sikrer, at I kan være med! Mere info kommer på familie.adventist.dk

ADVENTKIRKEN Frederiksborg Allé 25 · Randers NV

FLYTTER DU? Giv besked på info@adventist.dk / tlf. 4558 7777

Generalforsamling på Vejlefjordskolen 8. april 2019 kl. 18.30-20 i skolens aula TRONDHEIM

søger voluntører Adventistkirken i Trondheim og Nidelven skole søger volontører til skoleåret 2019/2020 med ca. 30 % stilling på Nidelven skole (adventist børneskole) og ca. 70 % stilling i menigheden. Menighedens primære fokus er på børn, unge og studerende.

Tilrejsende er velkomne til at spise aftensmad med skolens elever, hvis man tilmelder sig senest 1. april på tlf. 7589 5202. Den indbudte skolekreds er myndige personer, der har eller har haft børn på Vejlefjordskolen, eller som tidligere selv har været elever på skolen, samt fastansatte medarbejdere. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v. formanden 3. Rektors beretning 4. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til orientering 5. Indkomne forslag 6. Valg til bestyrelsen – ulige år 7. Eventuelt

Kontakt: Arne Bredesen (præst): (+47)95499392 arne.bredesen@adventist.no

Bestyrelsens medlemmer p.t. er følgende: Ole Kramer (formand), Arn Bjørnsfeldt (næstformand), Carsten Risager, Nille Frederiksen, Gitte Bahn Hansen, Nina Klokkervoll, Mikael Lundqvist, Kristinn Odinsson, Anders Midtiby.

eller

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag og sagspapirer kan i øvrigt fås fra skolen senest 1 uge før generalforsamlingen.

Armina Catargiu (rektor): (+47)94484505 rektor@nidelvenskole.no Ansøgning snartest muligt!

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019

Med venlig hilsen og vel mødt. Holger Daugaard, rektor


Arrangementer og annoncer

SUND FORNUFT Hvordan biologien bekræfter vores intuition om design af livet

af Douglas Axe Douglas Axe er molekylærbiolog og har især forsket i proteiner. Denne forskning har overbevist ham om, at darwinismens bestræbelser på at komme med simple forklaringer på proteiners oprindelse er forgæves og dømt til at mislykkes. Forfatteren har måttet forlade sin forskerstilling, fordi han er åben over for, at Intelligent Design er den bedste forklaringsmodel på naturens kompleksitet. Han har den holdning, at hvis noget ser ud til at være designet, så er det fordi, det er designet! Bogen er fyldt med gode eksempler på hans pointe, og den er skrevet, så den kan læses af både læg og lærd. Bogen henvender sig til troende så vel som tvivlere i en ydmyg og ikkenedladende stil og er bestemt værd at læse. Prisen er 199 kr. plus forsendelse og kan bestilles via Origo / Holger Daugaard, Tranevej 21, 8721 Daugård eller på abonnement@skabelse.dk

31

Bibelstævne 29.-31. marts på Himmerlandsgården

Bibelens bønner kan blive dine bønner Spændende vinkler på Bibelens bønner i ord, reflektion, sang og musik.

Taler Paul Birch Petersen Tilmelding senest 15. marts på

kskolen.dk

BORNELEJR.nu 30. JJUNI - 7. JJULI PÅ HIMMERLANDSGÅRDEN

Vi planter håb og høster udvikling

BLIV FAST BIDRAGSYDER adra.dk > STØT > Fast bidrag • send en e-mail på info@adra.dk • ring til os på 4558 7700

adra.dk

CIRKUS KRAMS

KÆRLIGHED RESPEKT ANERKENDELSE MANGFOLDIGHED SAMMENHOLD

Join us for an all-inclusive 10-day British Culture Study Tour. Se mere på newbold.ac.uk/study-tour

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019


32

Vi siger tillykke

DÅB

BARNEVELSIGNELSE BOAZ Sabbatten den 24. november var en festdag i Øster Vrå, idet lille Boaz blev velsignet. Forældrene Maria og Eddy Man, plus både hollandsk og dansk familie glædede sig sammen med menigheden. Må Gud være med familien. Allan Falk

JOHAN JØRGENSEN

JOANNA

Fredag aften den 14. september var fantastisk, da Johan Jørgensen valgte at blive at blive døbt i Århus Bugt ved den uendelige bro. Helt efter Johans ønske var aftenen fuld af musik, sang og natur, først i Århus Adventistkirke og efterfølgende på stranden. Næste formiddag til gudstjenesten blev Johan optaget i Århus menighed, hvor han også lige har fået et kollegieværelse. Hjertelig tillykke og Guds rige velsignelse. Michael Bidstrup

Sabbatten den 22. december blev Joanna Ndayambaje velsignet i Adventistkirken Rødekro. Det var en glædelig dag for forældrene Eric Ndayambaje og Yvonne Nyirakanyana, deres to børn og familien. Vi ønsker Guds rigeste velsignelse for Joanna og familien. Tony Butenko

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019

‹ KASPER OG FREDERIK

› LAURA OG CASPER

D 24. november blev der holdt Den barnevelsignelse i Vejlefjordkirken. b Menigheden og de mange fremmødM tte familiemedlemmer og venner kunne glæde sig sammen med Heidi k og Emil Nielsen, der stod frem med o deres to drenge for at få menighed dens forbøn og Guds velsignelse. Vi d ønsker tillykke. ø Lasse Bech L

Laura Reiter blev viet til Casper Resenbro den 26. maj 2018 i Kastelskirken i København på den smukkeste sommerdag omgivet af masser af venner og familie. Laura er serviceøkonom og Casper økonom. Parret bor i Gentofte. Vi i Cafékirken ønsker jer Guds rige velsignelse. Anne-May Müller


Vi siger tillykke

Tillykke med ...

BRYLLUP

33

FØDSELSDAGE MARTS

APRIL

95 år

95 år

Gudrun Kirsten Wulffeld, Helsingør 1/3 Johannes Andreas Ibsen, Faxe 5/3

Gerda Marie Routhe, Nærum 30/4

85 år Niels Erik Christensen, Aabybro 24/4

85 år Erna Else Caspersen, Faxe 14/3 Astrid Falk, Allinge 27/3

80 år Kirsten Ruth Bek, Aalborg 17/3 Flemming Olskær Larsen, Roskilde 27/3

PERNILLE OG DANIEL

70 år

Den 1. december 2018 var en festlig dag i Cafekirken, hvor Pernille Kuhr Mikkelsen og Daniel Larsen gav hinanden deres ja og blev viet. Familie, venner og bekendte, kunne bevidne begivenheden og glæde sig sammen med brudeparret. Pernille arbejder som tandlæge og Daniel arbejder for politiet. De har bosat sig i Valby, og vi ønsker dem Guds rige velsignelse. Lasse Bech

Ruth Lindskog, Thisted 4/3 Hanne Krøll, Faxe Ladeplads 8/3 Allan Birch Petersen, Taastrup 8/3 Elisabeth Bøhss, Lindholm 20/3 Ethel Wærn, Daugaard 21/3 Inger Marie Jessen Flindt, Brøndby Strand 25/3

80 år Hanne Essendrop, Sorø 5/4 Doris Ane Pedersen, Køge 7/4 Kaj Rasmussen, Ringsted 13/4 Ole Marinus Pedersen, Daugård 27/4

75 år Dagny Mahler, Lanzarote 7/4 Lillian Pajunen, Ydre 9/4 Ruth Overgaard, Horsens 18/4 Kjeld Lund, Holstebro 24/4 Lisbeth Krog Pedersen, Broby 26/4

70 år Gunner Rhiger, Østervrå 7/4 Mie Christensen, Lynge 8/4 Irene Johansson, Skodsborg 17/4 Birgitte Petersen, Fredericia 17/4 Jonas Johnsson, Kollafjørdur 20/4 Solveig Tafteberg Odu, Tromsø 29/4

Kære abonnenter. Runde fødselsdage bliver annonceret i Adventnyt, fra du fylder 70 år, hvis vi kender din fødselsdato. Ønsker du ikke din fødselsdag nævnt, så giv besked senest 3 måneder før til adventnyt@adventist.dk eller ring til Bente Schledermann, 4558 7752.

› TERESE OG MATHIAS Den 27. oktober 2018, lagde Adventistkirken i Roskilde rammerne til et smukt bryllup. Terese Sørensen og Mathias Visti Pedersen sagde ja og forseglede deres beslutning foran en fyldt kirke med venner og familie. Til dagligt læser Terese økonomi og Mathias er bankrådgiver og parret bor i Roskilde. Tillykke med brylluppet og vi ønsker dem Guds velsignelse i livet sammen. Thomas Müller

Adventnyt Ad t t · Nr. N 1 · februar f b 2019


34

Vi mindes

Æret være... ERIK ROBERT BYTINSKY

HUGO W. CHRISTIANSEN

Torsdag den 22. november 2018 sov Erik Robert Bytinsky ind i hjemmet i Nakskov, 85 år gammel. Erik blev født på Frederiksberg i København den 5. juli i 1933. Han voksede op i Herlev sammen med en hårdtarbejdende far og en travl mor. Som ung kom han i lære som maskinarbejder og værktøjsmager i jernog metalfaget i København. Han mente, at det var den mest interessante branche og levevej. Han blev døbt 8. maj 1965 af pastor H.J. Schantz og tilsluttede sig Nærum menighed. Erik indgik ægteskab med Britta Egeriis fra Nakskov i 1984. Dette ægteskab varede således i 34 gode år. I løbet af 1980erne blev Erik uddannet som klaverstemmer, som han praktiserede til det sidste. Både som ægtemand og far var han meget venlig, tålmodig, sympatisk og hjælpsom. Denne positive attitude spredte sig som ringe i vandet langt ud over familiegrænsen. I bogens verden gjorde Erik sig også gældende. Her er døtrenes vidnesbyrd om deres far: ”Han var en bogorm! Vi fandt ham ofte med hovedet i en bog i lænestolen. Han mediterede meget over det, han havde læst. Far var en meget klog og fi losoferende mand, der hvilede i sig selv. Guds Ord var fars store støtte i livet. Han delte gerne Ordet med andre!“ Erik efterlader sig hustruen Britta, døtrene Charlotte og Marianna, svigersønnerne og familien. Erik blev begravet på Nakskov kirkegård den 3. december i 2018 med et stort følge. Vi ser frem til opstandelsens lyse morgen! Æret være Eriks minde iblandt os! Ib Melkersen

Søndag den 2. december 2018 sov Hugo W. Christiansen fra Tennessee, USA stille ind – 89 år gammel. Hugo blev født den 6. marts 1929 i København, som søn af pastor J.W. Christiansen og fru Thea. Han lærte Adventbudskabet at kende som en naturlig del af sin opdragelse, og dette kom til at præge hans tilværelse helt til det sidste. Som ung drog Hugo til Newbold for at påbegynde uddannelse. Her traf han den unge Muriel, som han blev gift med. I 1952-53 var de et enkelt skoleår præceptorpar på Vejlefjordskolen, og bl.a. undertegnede blev en del af den gruppe venner, som siden fulgte dem på afstand, da de sommeren 1953 drog til Chattanooga i Tennessee for at studere historie og religion ved Southern Missionary College. Efter endt uddannelse blev Hugo Christiansen ansat som bibliotekar ved et af verdens mest omfattende biblioteker – Library of Congress i Washington DC. Her kom han til at virke i 31 år, indtil han som pensionist igen slog sig ned i Tennessee. Både gennem tiden i Washington DC og som pensionist var Hugo aktiv i sine menigheder; både som menighedsforstander, menighedstjener, eller hvor der var brug for ham. Hugo W. Christiansen vil blive savnet af menighedsfæller og venner, men naturligvis mest af sine efterladte – Lynda Smith med ægtefællen Paul, Leif Christiansen og hustru Sharon, samt de 6 børnebørn med familier – hvoraf 10 oldebørn. Mindehøjtideligheden fandt sted den 8. december i McDonald Road SDA church i Tennessee. Æret være Hugo W. Christiansens minde. Walder Hartmann

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019

RENE RENO DAN KUHR MIKKELSEN Tidligt tirsdag morgen den 13. november sov Reno Kuhr Mikkelsen ind i troen på sin frelser på Randers Centralsygehus. Han blev bisat fra Randers Adventkirke den 22. november. Reno blev født den 4. september 1950. Forældrene var Anne Lise og Johannes Kuhr Mikkelsen, som drev et landbrug nær Fårup. Senere flyttede de til Vejle. Tiden i folkeskolen var ikke nogen lykke for ham pga. mobning, bl.a. fordi han ikke kom i skole om sabbatten. Forældrene lod ham så komme på Vejlefjord. Her fi k han realeksamen, og han blev døbt den 2. april 1966 af pastor Kaj Pedersen. Familien flyttede til Gjessing ved Auning, og herfra tog han turen til Grenå for at få sin HF eksamen. Senere et år på Newbold College i England, og derefter på universitetet. Mens han læste i København, arbejdede han en tid på Skodsborg Badesanatorium og en tid også som lærer på Nærum Privatskole. På universitetet læste han idehistorie og fi losofi og gennemførte 1. del; men hans hovedstudium var teologi, hvor han nåede så langt, at han blot manglede at skrive sin afhandling. Da han var 23 år, begyndte sygdommen, som kom til at mærke hans liv. I sygdomsperioden boede han i Århus, indtil søsteren Annette for ca. 10 år siden fi k ham i en beskyttet bolig på Solbakken. Så meget som kræfterne tillod, kom han i menigheden. Men så kom også dagen, hvor Renos lys brændte ned. Nu hviler han, indtil Herren kommer. Vi lyser fred over Renos minde. John Pedersen


Vi mindes · Forvaltning

Nekrologer

Opstandne Herre, du vil gå med os til verdens ende. Hvor du går hen, skal dine små dit fodspor se og kende. Du går forud for os til Gud, dér vil du, dine kære skal altid hos dig være.

SIGRID FUGLØ

Men, Herre, du ved selv, hvor trangt det er med hjertefreden, når vi kan mærke, der er langt herfra til evigheden, når dine spor, dit eget ord, blir visket ud i sandet, og vejen blir forbandet. Til Emmaus går vejen tit i følgeskab med sorgen. I mørket går vi skridt for skridt, der er så langt til morgen! Klar op vort mod, lys for vor fod, stå op, gå os i møde, stå op for os af døde! Opstandne Herre, hos os bliv, når dagen er til ende, lad ordet om et evigt liv i vore hjerter brænde! Den blinde ser, den bange ler, når brødet med dig brydes, vi kender dig – og frydes.

ILLUSTRATION: ISTOCKPHOTO.COM

Sigrid Fuglø fra Faxe menighed sov ind i sit hjem på Søndervang den 16. december 2018, 103 år gammel. Sigrid blev født Joensen den 10. august 1915 i Vidareidi på Færøerne, hvor hun voksede op i en søskendeflok på syv. Sigrids far, Joannes Joensen, gav det løfte til Gud under en voldsom storm på havet mellem Færøerne og Island, at om han kom levende gennem stormen, skulle Gud altid være hans Gud. Og sådan gik det. Han blev reddet i land på Island, hvor han mødte en adventistfamilie, og selv blev han adventist i 1922. Løftet på havet kom også til at gælde for Sigrid. Også for hende var Gud hendes Gud. Som ung flyttede Sigrid til Danmark, hvor hun blev gift med Jens Elenius Fuglø, også fra Vidareidi. De slog sig ned i Skodsborg, og siden Nærum, hvor Sigrid var en flittig og dygtig husmor for familien. Sigrid og Jens fi k tre børn, Amy, Thorleif og Juliane. Da alder og svigtende helbred tappede på kræfterne, flyttede Sigrid og Jens til Søndervang, hvor Jens døde i 2001. De seneste år var for Sigrid meget præget af demens, en sygdom som dog aldrig tog det lyse sind og gode humør fra hende. Sigrid mødte den store sorg, at hun i 2009 mistede datteren Juliane og i 2017 datteren Amy. Urimeligt og dog nådigt blev sorgen og smerten ved disse tab mildnet derved, at tanken på grund af demens ikke rigtigt kunne holde fast i sorgens virkelighed. Nu hviler Sigrid indtil opstandelsen og gensynet. Æret være Sigrid Fugløs minde. Carl-David Andreasen

35

Johannes Johansen

FORVALTNING TIENDE 10% tilhører Gud. Hver person har personligt det ansvar og privilegium at returnere Guds tiende til ”forrådshuset“ som udtryk for sit forhold til Ham (3 Mos 27,30). Principper for tiende: Se adventist.dk/adventister/tiende Fradragsmuligheder: Se adventist.dk/adventister/skatteregler eller kontakt Lise Rechter, tlf. 4558 7794. Vær opmærksom på, at betaling med MobilePay ikke kan bruges, hvis du ønsker fradrag.

TESTAMENTE Et dødsfald kan få ualmindelig stor økonomisk betydning og konsekvens for de efterladte. Derfor er det vigtigt, at man i tide tager beslutning om sine økonomiske og arvemæssige forhold. Det helt centrale i dit testamente vil ofte være fordelingen af din arv. Er der ingen lovmæssige arvinger og ikke oprettet testamente, går arven til staten. Hvis du vil noget andet, må du oprette et testamente, hvori det gøres klart, hvem du ønsker, der skal arve efter dig. Se adventist.dk/adventister/testamente eller kontakt Jan Arne Nielsen, tlf. 4558 7773.

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019


36

Børnesiden

FOR

BØ R

Man kan bede om mange ting

N

Tekst: Nette Oliver / Foto: iStockphoto.com

Har du nogensinde virkelig ønsket dig en

HANNAS BØN

bestemt ting, eller at tingene gik eller var på

Men Hanna rejste sig efter måltidet for at bede til Herren i templet. Hanna var så ked af det og fortvivlet, at hun bad til Herren og aflagde det løfte, mens hun græd højt: ”Herre, hvis du ikke glemmer mig, men giver mig en søn, vil jeg overlade ham til dig hele hans liv.“

en bestemt måde? Det har jeg mange gange. Nogle gange har det været nemmere at få mit ønske opfyldt end andre gange. De nemmere ønsker kunne måske opfyldes ved at bede min mor og far, om jeg fx kunne få det sidste nye legetøj.

D

et er lidt sværere, hvis du skal bede flere om hjælp og håbe på, at flere ting går op, for at du kan få det, du ønsker dig. Det kan være, du ønsker at gøre det godt i skolen til prøven, så du får en god karakter, så du kan få en god eksamen. Eller at du måske gerne vil være god i børnehaven til at være gode venner med børnene dernede, og så er der bare en, som ikke er sød mod dig. Det kan godt være en af de svære.

HANNAS PROBLEM I Bibelen kan vi læse historien om Hanna, der ikke kunne få børn. Hun havde virkelig brug for, at Gud hjalp hende. Og Gud svarede hende! Nu skal du bare høre. (Og du fi nder beretningen i 1 Sam 1). I Ramatajim i Efraims bjergland boede en mand, som hed Elkana. Han havde to koner; den ene hed Hanna, den anden Peninna. Peninna mobbede Hanna hele tiden, fordi Hanna ikke havde nogen børn, og hun selv havde mange børn. Elkana elskede dog Hanna meget højt, selvom hun ikke havde børn. Hvert år rejste de hjemmefra for at ofre til Herren i byen Shilo. Da de engang var dér, lagde Elkana mærke til, at hans elskede Hanna var meget ked af det. Han sagde til hende: ”Græd ikke, Hanna. Du har jo mig, og jeg elsker dig. Er jeg ikke mere værd end 10 sønner.“

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019

I lang tid bad hun, og imens sad præsten Eli og kiggede på hende. Hanna bad indeni, så ingen kunne høre, hvad hun sagde, hvilket nok så lidt mærkeligt ud, når hun samtidig græd højt og bevægede sine læber. Derfor spurgte Eli hende: ”Hvor længe vil du være sådan? Er du fuld!“ Men Hanna svarede: ”Nej, herre, jeg er kun en grædende kvinde, som udøste mit hjerte for Herrens ansigt. Du må ikke anse mig for et slet menneske, for det er ud af min store sorg og fortvivlelse, jeg hele tiden har talt.“ Da sagde Eli: ”Gå med fred; Israels Gud vil give dig, hvad du har bedt ham om.“ Hun sagde: ”Gid jeg må bevare din velvilje, herre!“ og gik så sin vej.

GUDS SVAR TIL HANNA Hun begyndte igen at spise og så ikke længere bedrøvet ud. Tidligt næste morgen tilbad de Herren og vendte så hjem. Hanna blev gravid og fødte en søn, før året var omme, og hun kaldte ham Samuel. ”For jeg har bedt Herren om ham,“ sagde hun. Der gik nogen tid, mens Samuel voksede op. Mens han stadig var en meget lille dreng, kom tiden, hvor de skulle til Shilo for at ofre. Her tog Hanna Samuel med op til Herrens tempel i Shilo sammen med en treårig tyr, en efa mel og en krukke vin. De slagtede tyren og førte drengen hen til Eli, og Hanna sagde: ”Hør mig, herre! Så sandt du lever, herre: Jeg er den kvinde, der stod her hos dig og bad til Herren. Jeg bad om denne dreng, og Herren gav mig, hvad jeg bad ham om. Nu overgiver jeg ham til Herren; hele sit liv skal han tilhøre Herren.“ Og de tilbad Herren der.

BØN PÅ FORSKELLIGE MÅDER Dette var en historie, hvor Hanna bad om noget meget stort,


Børnesiden

37

og Gud svarede hende. Men det er ikke kun store ting, som vi kan bede Gud om hjælp til. Man kan bede Gud om selv de mindste ting, og så vil han høre vores bøn. Man kan bede på mange måder. Nogle folder hænderne og lukker øjnene og snakker med Gud. Nogle snakker indeni, ligesom Hanna gjorde. Der er også nogle, der knæler og beder – ja der er mange måder. Måske du har din helt egen måde at bede til Gud på, og det er Gud glad for. Han hører dig, men måske svarer han dig ikke på samme måde, som du havde tænkt, han ville svare dig.

AT SNAKKE MED SIN BEDSTE VEN At bede til Gud er faktisk som at snakke med sin bedste ven. Du kan snakke med ham om alt, men han er der bare ikke som person. Men det fedeste ved det er, at han er din bedste ven og bare er der, når du har brug for det. Det, du bare skal gøre, er at sige Kære Gud, hej Gud eller bare begynde at snakke med ham. Man kan gøre forskellige ting for at øve sig i at bede. Se bare her: 1 Skriv de ting som du gerne vil bede for ned på et stykke papir, og så kan du bede efter ordene. Du kan evt. gemme papiret og se, hvordan Gud så svarer på, hvad du har bedt om. 2 Sammen med dine venner kan I prøve at lade en sige en lille bøn indeni og kun bevæge læberne uden lyd ligesom Hanna, og så kan de andre gætte på, hvad der blev bedt om. 3 I kan også sidde sammen i familien, inden I skal bede og sige højt, hvad I gerne vil fortælle Gud. Vælg fx noget godt, noget du er ked af, og noget du ønsker. Husk der er ikke noget, som er rigtigt eller forkert. Gud hører gerne det hele. Du kan selv fi nde på flere måder at bede på. Gud er parat til at høre fra sin bedste ven – dig.

Nette Oliver kommer i Cafekirken og har børnekirke med de små derinde, hvor de godt kan lide at snakke om Gud og det at bede.

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019


38

Vejlefjordskolen

VEJLEFJORD

har brug for dine penge – eller din arbejdskraft! Tekst og foto: Pia Fisher

Vejlefjordskolen mangler elever – faktisk er der ingen af os, der kan huske, hvornår der sidst har været så få piger i pigebygningen. Vi er så få piger, at hele øverste etage er tom. Det giver os mulighed for at renovere den øverste gang, som sikkert ikke er blevet renoveret siden pigebygningen blev bygget – det ser i hvert fald ikke sådan ud. Men når der ikke er mange piger, så er der heller ikke mange penge. Det er en dårlig kombination. Lige når vi har mulighed for at renovere, så har vi ingen penge. Derfor spørger vi om jeres hjælp! At renovere og møblere et værelse koster 35.000 kr. og vi har 11 værelser på gangen. Dette kan gøres noget billigere, hvis der sidder en elektriker, VVS-mand eller tømrer derude, som gerne vil give

Pia Fisher er leder af kostafdelingen og viceforstander på Vejlefjordskolen.

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019

en hånd med. Materialerne koster selvfølgelig det samme, men vi kan spare noget, hvis vi får hjælp. Vi elsker vores skole og vil gerne skabe de bedst mulige rammer for vores unge. Det er ingen hemmelighed, at værelser, der er bygget i 50’erne, og som efterfølgende er malet et utal af gange, ikke appellerer til nutidens unge mennesker.

HVORDAN KAN DU SÅ HJÆLPE? • Du kan komme og yde noget arbejdskraft • Du kan støtte med et beløb • Du kan være nostalgisk og betale for dit gamle værelse • Du kan betale for det hele Der er mange muligheder, så hold dig ikke tilbage. Du kan såmænd få opkaldt dit gamle værelse efter dig, hvis du bare betaler! Vi glæder os til at høre fra dig – ring til 7641 3126 eller send en mail til pf@vejlefjordskolen.dk

KOMMENDE AKTIVITETER • 3. februar: Forældresamtaler for gymnasieelever • 3.-8. februar: Efterskolen på skitur i Norge • 9.-17. februar: Vinterferie • 24. februar kl. 13-15: Åbent hus for gymnasiet/HF • 25. februar - 2. marts: Inspirationsuge med Simon Martin • 1.-3. marts: International fodboldturnering • 8.-11. marts: Forlænget weekend. Gymnasiet på skitur • 17. marts: Forældresamtaler for efterskoleelever • 23. marts: Forårskoncert • 4.-8. april: Nordisk korfestival på Vejlefjordskolen


Kollekt og kalender

39

KOLLEKT – 2. MARTS

DET SKER ...

Tekst: Jan Arne Nielsen / Foto: iStockphoto.com

D

et er ikke bare nemt at komme hertil fra et land, som er meget anderledes end vores. Vi er privilegerede ved, at vores menigheder er vokset med søskende fra andre lande. Som menighed kan vi måske gøre en forskel for dem, som har brug for en særlig støtte. Det kan fx være lektiegrupper for børnene, hjælp til voksne med at læse sprog eller gennemføre en uddannelse, aflastning når voksne tager uddannelse, inddragelse af børnene i spejdernes aktiviteter. Nogle aktiviteter koster. Derfor samler vi igen i år ind til aktiviteter, som I vælger lokalt. I skal blot sende nogle få linjer til os om, hvad I ønsker at lave og et simpelt budget. Tak for din gave til integrationsarbejdet.

KOLLEKT – 6. APRIL

Menighedsskolerne Tekst: Jan Arne Nielsen / Foto: Svanevej Privatskole

V

ores menighedsskoler har altid været et sted, hvor børnene oplever andagter, inspirationsuger og skolegudstjenester. Vi har i alt mellem 3-400 elever. Nogle af eleverne kommer fra hjem, som ellers ikke ville opleve en tilknytning til Adventistkirken. I deres hjem har forældrene aktivt taget stilling til, at de ønsker at børnene går på en kristen skole. De bliver inviteret med til fx skolegudstjenesterne, som på den måde rækker ud til hele familien. Som mindre skole har de også mulighed for et nærvær, som adskiller sig fra større skoler. Vi har engagerede lærere, som gør undervisningen spændende. Og du har mulighed for at vise din støtte og engagement ved at give en gave til menighedsskolerne. Det er en gave, som gør en forskel! Tak for din gave til menighedsskolerne.

MARTS 2. Kollekt: Integrationsarbejde 1.-3. International fodboldturnering, Vejlefjordskolen 4. Deadline Adventnyt 02 april 16. Global Youth Day 29.-31. Bibelstævne, Himmerlandsgården

APRIL 6. Kollekt: Menighedsskolerne 7. Adventnyt 02 april udkommer 7. SABUS repræsentantskabsmøde, Odense 28.-29. DDU bestyrelsesmøde 29. Deadline Adventnyt 03 juni

MAJ 4. Kollekt: Årstema 16.-19. Bededagslejr, Finderup 26.-29. Arbejdslejr, Himmerlandsgården 29. maj - 2. juni Årsmøde, Himmerlandsgården www.adventist.dk/det-sker

Du kan anvende d Ad Adventi t ist kiirkens M Mobi billleP Pay 45 084 til kollekter beskrevet på denne side. Anfør kollektens formål i tekstfeltet. Hvis du ønsker at opnå fradrag for gaven, kan du ikke bruge MobilePay, men benyt i stedet en almindelig bankoverførsel til konto nr.0890 0001069302

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2019

Aktivitetskalender

Integrationsarbejde


ÅRSMØDE PÅ HIMMERLANDSGÅRDEN 29. MAJ - 2. JUNI 2019

Book online på aarsmode.adventist.dk Navn: Adresse: Postnr. & by: E-mail:

Tlf. / Mobil:

JA, jeg giver samtykke til, at oplysninger anvendes til at ekspedere årsmødetilmeldingen. Oplysninger bruges udelukkende til dette formål, hvorefter de slettes. Du har ret til at trække samtykket tilbage. Uden samtykke registreres tilmeldingen ikke.

OVERNATNING

SPISEBILLETTER

Begrænset plads – der tildeles efter først-til-mølle princippet. Din bestilling er bekræftet, når du modtager en faktura på det bestilte.

Rettidig bestilling af spisebilletter frem til 3. maj. Herefter pålægges 25 kr. pr. måltid. Efter 15. maj kan der ikke købes spisebilletter.

ANNEX inkl. spisebilletter

Vær opmærksom på, at der er grillfest for campisterne fredag aften.

Enkeltværelse:

person (2.050 kr.)

Dobbeltværelse:

personer (1.375 kr. pr. pers.)

3-4 sengsværelse:

personer (1.165 kr. pr. pers.)

heraf børn:

personer (rabat: 300 kr. pr. barn)

Skriv antal spisebilletter

Ons Tors Fre

Lør

Søn

Morgen (voksen kr. 40) Middag (voksen kr. 80) Aften (voksen kr. 75)

BJÆLKEHYTTEN inkl. spisebilletter Enkeltværelse er ikke muligt. Enkeltpersoner bliver indkvarteret med andre af samme køn. 2-3 sengsværelse:

personer (1.165 kr. pr. pers.)

4-6 sengsværelse:

personer (950 kr. pr. pers.)

heraf børn:

personer (rabat: 300 kr. pr. barn)

Morgen (barn/stud. kr. 30) Middag (barn/stud. kr. 55) Aften (barn/stud. kr. 50) Skriv antal – gælder fra onsdag aften til søndag middag Alle måltider (voksen kr. 695)

CAMPINGHYTTE inkl. strøm og bad

Alle måltider (barn/stud. kr. 475)

(1.890 kr. for hele årsmødet)

Barn: 4-12 år. 0-3 år gratis ifølge med betalende voksen.

CAMPINGPLADS inkl. plads, strøm og bad Telt, iglo, kuppel, spidstelt (30 kr. pr. døgn) Stort telt, familiedome, villatelt (55 kr. pr. døgn)

Campingvogn (155 kr. pr. døgn) Alm. vogn Ankomst:

Stor vogn (over 6 m) Afrejse:

TILMELDING SENEST 3. MAJ (åbner 1. marts 2019) Booking af campingplads kan dog ske frem til 20. maj.

Book online på aarsmode.adventist.dk Alternativt send udfyldt kupon til: Adventistkirken, att. Margit Wærn, Concordiavej 16, 2850 Nærum


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.