Adventnyt 1 2018

Page 1

I dette nummer ... Kom til årsmøde

Janet fortæller...

Relationelt bibelstudie

Glæd dig til programmet, markedsdagen, hvor du kan sælge ting og sager til gavn for børn i Uganda og oplev glæden ved at være sammen. Vi vil særligt være sammen om ”Frihed i hvilen“, årsmødets tema.

... om hendes erfaringer med at være makker med Gud. Og det er ikke småting for Gud ledte hende til ting, som hun slet ikke troede, hun kunne... Der er masser af inspiration til dig og din menighed!

Måske er det lige denne ”opskrift“, som du kan bruge til en gruppe, der sammen ønsker at vokse sammen med Gud. Det er en fin ramme for både fællesskab, og at Bibelen og troen relateres til hverdagen.

08

16

24

Nr. 1 · februar 2018

FOTO: ÅRSMØDE PÅ HIMMERLANDSGÅRDEN 2017

Adventnyt

MAKKER MED GUD SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKENS MEDLEMSBLAD


Åbningstider: Man-tors kl. 10-16 Formand Thomas Müller (Mission, Strategi) Næstformand Marianne Dyrud Kolkmann (Ungdom)

Kontaktinformation

Concordiavej 16 · 2850 Nærum Tlf. 4558 7777 Bank: Handelsbanken 0890 0001069302 www.adventist.dk · info@adventist.dk

Leder

Makker med

GUD

Af: Line Nielsen, redaktør / Foto: thinkstockphotos.com

Tlf. 4558 7771

Tlf. 4558 7772

Jeg står i vores køkken. Jeg har et par feriedage og er alene hjemme. Jeg har netop spist morgenmad og tænker, at det ikke kan passe, at jeg skal have mindre motion på en feriedag,

Økonomichef Jan Arne Nielsen (Kristen forvaltning, Tlf. 4558 7773 Hjælpeaktion, Dansk Bogforlag)

end jeg får de dage, hvor jeg tager af sted på arbejde og cykler til stationen.

Afdelinger Mads Kivikoski (Spejder)

Tlf. 5136 0405

Anne-May Müller (Familie, Børn)

Tlf. 4558 7789

EN FJERLET TANKE

Bjørn Espen Holtse (Teen)

Tlf. 2986 6829

Henrik Jørgensen (Strategiopfølgning, K-skolen, Sabbatsskole, Skole)

Tlf. 5060 7615

Jan-Gunnar Wold (Medie & Kommunikation)

Tlf. 4092 1032

Så jeg begynder at overveje min lille gåtur. Bare kvarteret rundt. Og så er det, som om en tanke så let som en fjer passerer i mit sind: Og så kan det også være, at jeg møder Fru F. Men med det samme er tanken væk igen, som om den aldrig har været der.

Lisbeth Nielsen (Women’s ministries) Tlf. 5126 0224 Lasse Bech (Religionsfrihed)

Tlf. 2152 6789

Adra Danmark Concordiavej 16 · 2850 Nærum www.adra.dk Generalsekretær: Jens Vesterager

Tlf. 4558 7700

Tlf. 4558 7702

Dansk Bogforlag Concordiavej 16 · 2850 Nærum www.danskbogforlag.dk

Tlf. 4558 7792

Korrespondanceskolen Concordiavej 16 · 2850 Nærum Giro: 902 5669 www.kskolen.dk

Tlf. 4558 7770

Vejlefjordskolen 8721 Daugård www.vejlefjordskolen.dk Rektor: Holger Daugaard

Tlf. 7589 5202

Hasda Vejlefjordskolen · 8721 Daugård www.hasda.dk Arkivleder: Preben Jalving

GUD HAR GANG I NOGET Men fjeren bliver til virkelighed, for da jeg kommer til huset, hvor Fru F bor, så kommer hun netop ud, og jeg husker fjer-tanken og ved med det samme, at Gud har gang i noget. Fru F er blevet enke ca. 8 mdr. tidligere. Det er svært. Jeg har bedt for hende, gjort nogle småting for at vise omsorg, og denne morgen havde Gud så et lille møde for os. Vi går turen sammen hen til vores hus, står og snakker en stund på gaden, og slutter så samtalen med et knus og en aftale om et besøg, hvor jeg skal give hende et Adventnyt – for der er nogle fine artikler om sorg, som hun er interesseret i (december 2017). Jeg går ind i huset fyldt af jublende glæde og stor ydmyghed. Glæde over at være blevet brugt overfor et andet menneske. Stor ydmyghed over at få lov at være makker med Gud.

Tlf. 7641 3132

MAKKER PÅ MANGE MÅDER Tlf. 2386 6514

Himmerlandsgården Als Oddevej 71 Helberskov · 9560 Hadsund www.himmerlandsgaarden.dk

Tlf. 9858 1121

Plejecenter Solbakken Frederiksborg Allé 23 8920 Randers NV www.solbakken.randers.dk Leder: Caroline Lundqvist

Tlf. 8911 1300

Plejecenter Søndervang Rådhusvej 1 · 4640 Faxe www.sondervang.dk Leder: Niclas Fuglø

Tlf. 5676 1600

For mig er det en måde at være makker med Gud på, når jeg oplever, at han har tanker og planer for mig, som jeg ikke selv har tænkt eller planlagt. Eller når jeg får lov at dele ham eller hans omsorg med et andet menneske. Ja, at jeg får lov til at leve for noget, der er større. Det er ikke mig, som gør det – det er ham, men han vil gerne have mig med, og jeg elsker at være med! Vi kan være makkere med Gud på mange måder og om mange ting. Gud ønsker at være sammen med os om alt i vores liv. Og han ønsker at bruge hver eneste af os til at dele ham med andre. Hav et velsignet makkerskab med Gud i 2018!

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018

Line Nielsen redaktør for Adventnyt adventnyt@adventist.dk


Indhold

Indhold

3

Nr. 1 · februar 2018 04 Året der gik 05 Frihed i hvilen 06 Rundt omkring 08 Årsmøde 12 Gud arbejder omkring dig 13 Så et frø

07

08

14 Helligånden ruster os med gode gaver 16 Makker med Gud? 18 At kende Gud 20 Han er stærk, når jeg er svag 21

Nyt Fokus

24 Relationelt bibelstudie 26 ADRA 28 Vejlefjordskolen

14

36

29 Arrangementer og annoncer 32 Tillykke 34 Vi mindes 36 Børnesiden

12-27 Tema: Makker med Gud Det sker, når du samarbejder med Gud for at række ud til andre. Og du behøver ikke at være nervøs – for det er ikke noget, der sker i din egen kraft – Gud giver dig sin styrke. Det vidnesbyrd går igen i artiklerne.

38 Forvaltningstanke 39 Kollekt / kalender 40 Årsmødetilmelding

Læs dem med en bøn om, at Gud må inspirere dig i jeres makkerskab!

adventist.dk/abonner

Nr. 1 · februar 2018 Adventnyt Syvende Dags Adventistkirkens medlemsblad Redaktør: Line Nielsen +45 2125 1162 adventnyt@adventist.dk Adventnytråd: Alexander Jensen Birthe Svendsen Line Nielsen Pernille Præstiin Larsen Peter Larsen Robert Svendsen

Grafisk opsætning: Bente Skov Schledermann Tryk: Strandbygaard Grafisk A/S Oplag: 2.000 stk. Webudgave: www.adventnyt.dk Lydudgave: +45 4558 7792 margit.waern @adventist.dk

Abonnementspriser: Danmark, Grønland og Færøerne: Gratis Øvrige udland: 300,Adresseændringer meldes til Unionskontoret, tlf. 4558 7777, info@adventist.dk Kommende Adventnyt: Nr. 2 udkommer uge 15 Tema: Tjenere Deadline: 26.02.2018 Nr. 3 udkommer uge 25 Tema: Sabbatten Deadline: 14.05.2018

SABBATONLINE hver fredag

ADVENTNYT ONLINE midt i måneden Materiale til nyhedsbrevet sendes til: adventnytonline@ adventist.dk

NETANDAGT hver morgen

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018


4

Unionen

Året der gik

året der kommer

Tekst: Thomas Müller / Foto: Arkiv

2017 er nu historie, og vi kan reflektere over, hvad vi nåede. Vi har på forskellig vis arbejdet med de tre strategiske temaer 1) formidling 2) forvaltning og 3) fælles-

udtrykt interesse for den type arbejde, og det er med en vis stolthed på kirkens vegne, at jeg fortæller, at vi er ved at åbne den fjerde butik. Tak til alle i Ikast-området, som de seneste måneder har arbejdet hårdt med at gøre butikken klar til åbning.

skab, og jeg vil her dele nogle af de ting, som vi har gjort.

E

n gruppe på 8-9 præster har haft særligt fokus på Åbenbaringen. Hver mandag morgen i 12 uger mødtes vi til en videokonference på Skype, hvor vi op til hvert møde havde læst ét kapitel i en ny bog om Åbenbaringen. Dette gav anledning til en god udveksling og er endda blevet til 10 prædikener, der skal indspilles. I de første måneder besøgte ledelsen en del menigheder i Jylland og på Fyn til regionale samlinger, hvor Unionens strategi med føromtalte tre punkter blev præsenteret. Møder på Sjælland følger dette forår. I april måned havde vi besøg to dage af en gruppe præster fra Australien og New Zealand, som var rundt i Europa og besøge innovative missionsinitiativer, hvor HappyHand var på deres ønskeseddel. Også i vores egen division har vores nabolande

Thomas Müller er formand for Syvende Dags Adventistkirken i Danmark og leder af kirkens Mission og Strategi.

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018

Midt på året afviklede kirken tre vellykkede sommerlejre for børn, teenagere og spejdere. Jeg har børn i alle kategorier og har dermed førstehånds information. Tak til alle ledere og frivillige, som endnu engang gav vores børn og unge uforglemmelige oplevelser, de tager med sig gennem hele livet. Sommeren sluttede med den fjerde store ’lejr’, som var ungdomskongressen i Valencia med over 80 danske unge. Som formand for ADRAs bestyrelse var jeg med i processen med at ansætte Jens Vesterager til generalsekretær fra 1. februar. Jens har taget godt fat fra start, og et af hans fokusområder er at sikre de nære bånd til kirkens bagland, og han har allerede været synlig i mange menigheder. I løbet af efteråret har Jan-Gunnar Wold haft et særligt fokus på kommunikation i flere menigheder og har samlet de folk, der arbejder med live streaming af gudstjenester. Det er vores ønske, at endnu et par menigheder streamer, så små menigheder uden prædikant kan koble sig op på denne måde til en gudstjeneste. I efteråret blev 500 året for reformationen markeret med de to reformati-

onsmagasiner ”Modlys“, som flittigt er blevet brugt og delt ud. Sidst i efteråret afviklede vi et nyt initiativ med en ”Samtale og dialog“-dag. Ledelsen og ca. 80 personer fra det meste af landet stillede op en lang søndag til debat og spørgsmål omkring vores tro og hverdag. Vi havde en åbenhjertig og god diskussion. Mange fandt ud af, at der er langt mere, der samler os, end som skiller os. Ved mødet holdt Reimar Vetne, ungdomspræst i Aalborg, et kort indlæg om de tre engles budskaber, og vi kommer til at høre meget mere til ham i år. Fra 1. januar 2018 holdt Daniel Villa Henriksen som præst. Vi takker Daniel for hans indsats i Århus, Vejle og Aalborg og ønsker Guds velsignelse over de nye udfordringer, han skal i gang med. Vi har har værdsat samarbejdet! For 2018 fastholder vi de tre strategiske fokusområder: 1) formidling, 2) forvaltning og 3) fællesskab sammen med temaet: ”Frihed i hvilen“. Året skal have et sabbatsfokus, og vi opmuntrer menigheder og medlemmer til at være kreative i formidlingen af hvilen til andre. Ikke alle aktiviteter er nævnt her, men tak til alle menigheder og medlemmer for jeres engagement i 2017. Der er mange små tandhjul, der skal køre, før maskinen ruller.

Må Gud velsigne det nye år for os alle – rigtig godt nytår!

F


Klumme

5

Frihed i hvilen

Tekst: Thomas Müller / Foto: thinkstockphotos.com

KUREN MOD VINTERTRÆTHED Nu må du ikke tro, at jeg læser Alt for damerne, men en klumme fangede alligevel min opmærksomhed. Jeg abonnerer på en nyhedsovervågningstjeneste, så hver gang et bestemt nøgleord nævnes i et medie, får jeg besked. Her til morgen var det så en artikel i Alt for damerne, der dukkede op, fordi ét af nøgleordene, jeg følger med på, er ”sabbat“.

menigheder og medlemmer til at bruge dette tema til de aktiviteter, der planlægges. Årsmødet i foråret kommer til at have samme tema, og vi arbejder på at udvikle forskellige ressourcer.

SABBATSSKATTEN Radioværten, Iben Maria Zeuthen, skrev en klumme om ”… kuren mod vintertræthed“ (12. januar 2018), hvor hun bl.a. citerer en jødisk antropolog, som mener, ”at det at hvile sig bør være en disciplin, som man skal øve sig på,“ og videre, at hvile handler om at slippe dig selv og gøre og være noget for andre. Hun siger: ”At man rent faktisk kan fi nde hvile og ro i samvær. For i disse egotider er det nok det argument, der hjælper fællesskabet mest effektivt.“

Jeg glæder mig over, at Syvende Dags Adventistkirken har noget helt unikt at byde ind med her, som mennesker i dag længes efter.

Hvile og kuren mod ensomhed. Missionsrådet har sammen med ledelsen foreslået et samlende tema for 2018: ”Frihed i hvilen“, hvor vi opfordrer

Nogle gange sammenligner jeg sabbatten med den første del af den skjulte skat, som Jesus omtaler i Matt 13,44: ”Himmeriget ligner en skat skjult i en mark, en mand fandt den, men holdt det skjult …“ Så går han efterfølgende ud og sælger alt, hvad han ejer, for at erhverve skatten. Jeg tror, sabbatten er som en skjult skat for os … enten har vi ikke opdaget velsignelsen ved den, eller også holder vi velsignelsen ”skjult“ for os selv og deler den ikke med andre.

DEL SKATTEN Mit svar er at gøre dem interesseret i velsignelserne ved at hvile. Tid til refleksion og eftertænksomhed er en mangelvare i de fleste menneskers liv. Hvile er for mig, som Zeuthen skriver, en dag hvor jeg er sammen med ligesindede, hvor jeg kan opleve et netværk og et fællesskab, hvor jeg kan puste ud, være noget for andre og fi nde ny energi til en ny uge.

Lad os ikke holde skatten skjult, men slip kreativiteten løs, så vi i 2018 kan hjælpe andre med at finde frihed i hvilen – først fysisk og dernæst åndeligt.

Det er min vision for 2018, at sabbattens velsignelse vil blive kendt langt omkring i vores netværk. Som syvendedags adventister, sætter vi Bibelens ord højt, og derfor har vi fremhævet sabbatten som ugens sande hviledag. Det står vi fortsat ved. Vi har været dygtige til at fremholde beviserne for den sande hviledag, men det er få danskere, der som deres første kontakt med adventister er interesseret i beviser. Deres spørgsmål er: HVORFOR? … og hvad vil du så svare?

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018


6

Rundt omkring

Pop Up restaurant Tekst: Lory Maranan / Foto: Kesha Casuncad

F

redag aften den 29. oktober 2017 havde de unge i den internationale kirke i København (ICC) arrangeret en ”Pop Up Restaurant“ som udadvendt aktivitet. Restauranten var iværksat af kokken Larry Idowu og nogle af medlemmerne fra ICC. Teamet lavede en sund seks retters menu, som nok kunne stimulere alle sanser. Hovedformålet med begivenheden var at vise de besøgende, at sund mad smager lækkert! Sådan en missionsaktivitet har stor fokus på sundhed. Vi tror på, at vores krop er en gave fra Gud, og at Helligånden tager bolig i kroppen. ”Enten I altså spiser eller drikker, eller hvad I end gør, skal I gøre alt til Guds ære“ (1 Kor 10,31). De unge i ICC ser frem til at fortsætte med sundhedsevangelisme og er allerede i gang med at planlægge en anden Pop Up aktivitet, som skal finde sted i 2018.

Dora Done, en af deltagerne, sagde: Pop Up restauranten var virkelig en god oplevelse. Jeg var med på serveringsholdet og kunne høre folk tale om, hvor god maden var. Jeg var glad for, at en vegansk menu kunne møde deres behov for god mad, mere end de forventede. Jeg takker Gud for den positive feedback fra deltagerne. Som et team var vi gode til at hjælpe hin-anden både med for-beredelserne og afviklingen. Jeg kunne godt føle mig lidt overvældet over at skulle være med i betjeningen, da jeg

ikke havde nogen særlig erfaring, erfaring men alle var gode til at hjælpe. Du kan læse mere om Pop Up restauranten på www.larrythechef.com

På venskabsmission i vores landsby Tekst: Sven Hagen Jensen / Foto: Nabo i landsbyen Hald

V

i bor i en lille landsby, Hald, uden for Skive i Midtjylland. Da vi kom hertil for 10 år siden, blev vi modtaget med en velkomstkurv fra borgerforeningen og kom hurtigt til at

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018

kende de nærmeste naboer. Men ellers har bekendtskabskredsen begrænset sig til nogle ganske få i nærområdet, da vi har haft travlt med arbejdet for kirken andre steder. Ingelis mente, at det burde der laves om på. Så hun gik i gang her sidst på året 2017 med at besøge de 434 indbyggere i ca. 150 husstande i Hald med reformationsmagasinerne ”Modlys“. ”Jeg kommer med en gave til jer!“ – og så var dørene åbne de fleste steder. Det er blevet til mange positive samtaler og nye bekendtskaber. Den gamle købmandsfrue var ivrig efter at invitere indenfor og vise rundt, og Ingelis fandt ud af, at her kunne vi leje nogle værelser, når vi har mange gæster. En sabbats eftermiddag midt i december var Ingelis ude ved dørene igen. Efter at hun havde

besøgt nogle hjem og var på vej tilbage, kom en lille rød bil kørende bag ved hende og sagtnede farten. ”Nej“, tænkte hun, ”det er nok en, der ikke ønsker magasinerne alligevel.“ Men en ung dame sprang ud af bilen med et stort smil og rakte Ingelis en æske Toblerone chokolade. ”Den skal du have. For når folk ringer på vores dør, er vi vant til, at de kommer for at spørge om penge, men du kom med en gave. Det siger vi tusind tak for.“ – ”Må jeg have lov at tage et billede, så min mand tror på min historie, når jeg kommer hjem?“ spurgte Ingelis. – Man kan få mange gode oplevelser og knytte nye venskaber, hvis man vil tage tid til at blive kendt med sine naboer i den landsby eller det område, hvor man bor.


Rundt omkring

7

Landet rundt

”Reformationen“ i Odense Tekst: Birthe Svendsen / Foto: Ingmar Svendsen

S

abbatten den 11. november blev Luthers reformation mindet og fejret i Odense. Orkestret og kammerkoret Adventklang var på turné, og de kom til Odense lørdag aften. Programmet bestod af salmer og musik med tilknytning til Martin Luther. Kirken var fuld. Tilhørerne fi k ikke bare sang og musik fra Luthers tid, men kor og orkester førte også Luthers tanker frem til vores egen tid. Ligesom fællessang på eget sprog betød meget for Martin Luther, var programmet krydret med fællessange af gammel og ny dato på dansk. Tilhørerne gik fra kirken lørdag aften en god oplevelse rigere, mens kor og orkester blev og overnattede, før de rejste videre til Nærum, hvor de skulle være søndag. Tak for en dejlig aften.

Aftenkirke i Randers Adventkirke Tekst: Doris Jørgensen / Foto: Evald Dittmer

D

en anden fredag i hver måned har vi i Randers menighed aftenkirke. Vi har pyntet kirken til anledningen, så den er særlig hyggelig. Størstedelen af programmet er musik – både fællessang og fremført musik – sidstnævnte med tak til hjælp fra andre menigheder. Til hvert program hører også ”dagens tanke“ med fokus på Jesus, bøn, yndlingsvers fra Bibelen eller et digt. Det hele afsluttes med en servering i kirkens sidelokale. Vores aftenkirke er støttet af Kehapfonden som et initiativ, hvor vi gerne vil præsentere kirken som et åbent og rart sted at komme og skabe kontakt til mennesker i Randers og omegn. Så hver gang har vi en beskrivelse af månedens gæster i de lokale aviser, og der bliver uddelt ca. 300 invitationer sammen med bladet Nyt Fokus. Hele ugen før er der opsat bannere på kirken, som kan ses af forbipasserende. Indtil nu har der været gæster i kirken næsten hver gang. Det har varieret

mellem 1 og 25 personer. Samtidigt giver det anledning til at menighedens egne medlemmer kan deltage aktivt på forskellige måder. Sidste gang var den 12. januar, hvor vi bl.a. havde besøg af Aoi Tomioka på 16 år, der nu studerer violin på Aarhus Musikkonservatorium. Hun har tidligere studeret både i USA og i Tyskland. Det var en ren nydelse at lytte til. Lillesøster Miyobi Tomioka

er 7 år, og hun viste også sit talent og åbnede aftenen med et solostykke på sin lille violin. Pigerne blev akkompagneret af Knud Svendsen.

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018


SYVENDE E DAGS ADVENTISTKIRKENS V S

Å R S M Ø D E 2 01 8 1

2

3

4

5

6

7

Frihed

i hvilen

8

Årsmøde

Tekst: Marianne Kolkmann / Foto: Xxxx

Se programmet r og g følg med på aarsmode.adventist.dk a v Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018


Årsmøde

Velkommen til en højtid på Himmerlandsgården, hvor vi glæder os til igen at være sammen til et åndeligt højdepunkt. Årets tema er centralt for vores liv og vores menigheder. I en verden som snurrer stadig hurtigere, ser vi tydeligt Guds godhed i sabbattens hvile med dens frihed til at være sammen med Gud og hinanden. Sæt tiden af så vi sammen kan have fokus på den hvile, fest og velsignelse sabbatten er for os.

ARNE KRISTIAN ANDERSEN er taler ved aftenmøderne. Han arbejder som præst i Bergen og har i mange år før det været præst i Lofoten. Han har arbejdet med menighedsplantning, små og store menigheder, og i tillæg er han en dygtig musiker. Musikken har ført ham i kontakt med mange mennesker, og i kirken i Lofoten var de årlige julekoncerter til fordel for ADRA velbesøgt af lokalsamfundet. Arne Kristian er gift med Anne Beate, og de har to døtre. CONRAD VINE er taler ved morgenmøderne. Han voksede op i en præstefamilie sammen med sin tvillingebror og to søstre. De har boet mange forskellige steder i England. I 1995 tog han en business management grad og fik arbejde i det engelske sundhedssystem. Gud ledte ham til ADRA i 1996; her arbejdede han i forskellige roller verden over indtil 2002, hvor han tog en præsteuddannelse på Newbold. Herefter har han sammen med sin kone, Luda, arbejdet som præst i London – efterfølgende har de arbejdet både i Mellemøsten og USA. Siden 2011 har han været præsident for Adventist Frontier Missions. Luda og Conrad ser deres ægteskab som en Guds velsignelse. De har to børn, David og Christina. Conrad brænder for at hjælpe andre mennesker til at finde friheden i Jesus, specielt igennem sabbattens timer. MARJUKKA OSTROVLJANOVIC er taler for de unge. Hun er opvokset i Finland omgivet af søer og skove. Igennem sit teologistudie var hun særligt betaget af hebraisk og fortællingerne i Det gamle Testamente. Når hun oversatte og studerede Det gamle Testamente på hebraisk blev det for hende en måde, hvorpå hun lærte mere om Gud, hans plan og hans vilje. Gennem hendes intense studie af Guds ord voksede hendes ønske om at dele sin egen rejse igennem opdagelser af mærkelige, opløftende, opmuntrende, besynderlige og forvandlende tekster i Bibelen. Det førte til, at hun lavede en Vlog www.thetreasurehunt.de (Skattejagten). Marjukka arbejder som præst i Barvaria, Sydtyskland. Hun er gift med Mike, som også er præst, og de har to børn.

ONSDAG 9. MAJ 18.00

Aftensmad

19.30

Aftenmøde – Arne Kristian Andersen

21.30

Servering / Café After Dark

7.45

Morgenandagt

TORSDAG 10. MAJ 8.00

Morgenmad

9.30

Morgenmøde – Conrad Vine

11.00

Kurser

12.30

Middagsmad

14.30

Kurser

16.00

ADRA program og repræsentantskabsmøde

18.00

Aftensmad

19.30

Aftenmøde – Arne Kristian Andersen

21.00

Servering / Café After Dark

21.15

Generalforsamling HappyHand

7.45

Morgenandagt

FREDAG 11. MAJ 8.00

Morgenmad

8.30

Generalforsamling Seniorforeningen

9.30

Morgenmøde – Conrad Vine

11.00

Kurser

12.30

Middagsmad

14.00

Kurser

15.30

Markedsdag. Indtægten går til ADRA

17.30

Grillfest for campisterne

18.00

Aftensmad

19.30

Aftenmøde – Arne Kristian Andersen

21.00

Servering / Café After Dark

HOVEDPROGRAM

Tekst: Marianne D. Kolkmann / Foto: thinkstockphotos.com, ADRA, Jens Morten Øster

9

SABBAT 12. MAJ 7.45

Morgenandagt

8.00

Morgenmad

9.30

Bibelstudium

11.00

Gudstjeneste Conrad Vine

12.30

Middagsmad

16.00

Musikprogram

18.00

Aftensmad

19.30

Reklamer

20.00

Fællesskabsaften: Andagt v. Arne Kristian Andersen. Hygge på bålpladsen

21.00

Servering / Café After Dark

7.45

Morgenandagt

SØNDAG 13. MAJ 8.00

Morgenmad

9.30

Kurser

12.00

Frokost Fælles oprydning

Adventnyt · Nr. 1 · februar feb bruar 2018


10

Årsmøde

ONSDAG 9. MAJ 19.30

Møde i det store telt med Arne Kristian Andersen

BØRNENES ÅRSMØDE

21.00

Hygge i ungdomsteltet med café og andagt med Marjukka Ostrovljanovic (på engelsk)

Også i år bliver der super spændende programmer for børn i alle aldre hver dag. Der bliver musik, legestue, børnemøder, kreativt værksted, leg, sport og meget mere.

TORSDAG 10. MAJ 09.30

17+ møde i ungdomsteltet med Marjukka Ostrovljanovic (på engelsk)

10.00

TEEN-møde

11.00

Kurser

14.30

Kurser

16.00

ADRA program og repræsentantskabsmøde

19.30

Møde i det store telt med Arne Kristian Andersen

21.00

Hygge i ungdomsteltet med café og andagt med Marjukka Ostrovljanovic (på engelsk)

09.30

17+ møde i ungdomsteltet med Marjukka Ostrovljanovic (på engelsk)

10.00

TEEN-møde

11.00

Kurser

MØDER FOR DE UNGE

FREDAG 11. MAJ

14.00

Kurser

15.30

Markedsdag. Indtægten går til ADRA

17.30

Grillfest for campisterne

19.30

Møde i det store telt med Arne Kristian Andersen

21.00

Lovsangsaften og andagt med Marjukka Ostrovljanovic (på engelsk)

10.00

TEEN bibelstudium

SABBAT 12. MAJ 17+ Bibelstudium med Marjukka Ostrovljanovic (på engelsk)

11.00

Gudstjeneste i det store telt med Conrad Vine

16.00

Musikprogram

19.30

Reklamer

20.00

Fællesskabsaften: Andagt v. Arne Kristian Andersen i det store telt efterfulgt af hygge ved langbålet på bålpladsen

21.30

Hygge og café i ungdomsteltet

09.30

Kurser

SØNDAG 13. MAJ

Oprydning!

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018

Hold øje med årsmødehjemmesiden: aarsmode.adventist.dk


Årsmøde

11

MARKEDSDAG Fredag den 11. maj kl. 15-17 Indtægten går ubeskåret til årets ungdomsafdelings-/ADRAprojekt i Karamoja, Uganda. Tag et bord med til dine salgsvarer og det, du ellers behøver. Du kan leje et bord for 35 kr. Skal du bruge strøm til dine aktiviteter, giv besked inden markedsdagen. Aftal med Peter Bo Bohsen, peterbo@camporee.dk Alle opfordres til at komme med noget, som kan sælges. Indtægten går ubeskåret til årets ungdomsafdelings-/ADRA projekt:

BYG EN BØRNEHAVE I KARAMOJA Karamoja er et af verdens fattigste områder. Over 60 % af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen. Der har været årelange uroligheder og krig i regionen og klimaforandringer mærkes i form af tilbagevendende tørkeperioder. Der er kamp om ressourcerne, især mødre og de yngste børn er udsatte. Over 80 % af børnene i Karamoja får ikke den rigtige ernæring eller mad nok. De klarer sig ofte dårligt i skolen, hvis de overhovedet kommer i skole. Men karamojongerne er et stolt folk med stor overlevelsesvilje og et stærkt ønske om at blive og opbygge deres region. En lille gruppe syvendedags adventister fra Karamoja ønsker at etablere en børnehave, som skal give nogle af de yngste mulighed for at gå en mere sund og tryg fremtid i møde med bedre chancer for at komme i skole. Den lokale kirke stiller et stykke land til rådighed, hvor der kan bygges, men de mangler midler til at finansiere bygningen. Med støtte fra bl.a. de indsamlede midler på markedsdagen vil der blive bygget et børnecenter/børnehave på kirkens land, som om sabbatten kan bruges som kirkebygning. Både den lokale adventistkirke og lokalsamfundet vil være involveret i etableringen og den daglige drift. Der vil blive opkrævet et brugergebyr til at dække de nødvendige driftsomkostninger. I samarbejde med lokale unge fra Adventistkirken i Uganda vil en gruppe af unge fra Danmark og Norge rejse til Karamoja for at deltage i konstruktionsarbejdet. De vil i tillæg få en større indsigt og forståelse for, hvad det vil sige at leve i et af verdens fattigste områder. EKSEMPLER PÅ MARKEDSBODER: • Gårdprodukter • Ansigtsmaling • Massage • Hundeløb • Vask/støvsugning af biler • Ridning • Vandballon kast • Gæt hvor mange sten / • Flødebollemaskine m&m’s i krukken • Kager/vafler/cookies Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018


12

Tema: Makker med Gud

Gud arbejder omkring dig

Er du klar over, hvor meget Gud er en del af de ting, der foregår omkring dig? Hvis ikke, så har du det måske på samme måde som jeg. Det er svært at gennemskue, hvordan Gud arbejder. Men af og til får vi et glimt, som fortæller os, at han er langt mere aktiv, end vi lægger mærke til. Tekst: Torben Rasmussen / Foto: thinkstockphotos.com

BIBELHISTORIER OM EN AKTIV GUD Et af disse glimt fi k jeg på Teencamp på Himmerlandsgården i sommers. Og egentlig burde det slet ikke overraske mig. Jeg havde som taler medbragt en hel palet af historier fra Bibelen, der netop understreger den pointe, at Gud virker mere aktivt omkring os, end vi ofte opdager. Hvordan vil du fx ellers forklare, at de israelitiske spejdere dumpede ind hos en kvinde i Jeriko, som var ivrig efter at søge beskyttelse hos deres Gud? Eller historien om Gideon, der igen og igen fi k vist, at Gud nok skulle være med ham, selv om han oplevede at blive begrænset i at skaffe resurser nok til den opgave, Gud havde givet ham?

LUK JERES ØJNE OP Der er ikke stor forskel på os og de unge mænd, der fulgtes med Jesus, da de fi k klar besked om, at de skulle se lidt nærmere på deres omgivelser i landsbyen Sykar: “Luk jeres øjne op, se ud over

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018

markerne, de er hvide til høst“ (Joh 4,35). Jesus talte ikke om landbrug den dag – men om mennesker!

På Teencampen var det mig, der skulle få lov til at se, hvor meget Gud arbejder med alle slags mennesker uanset alder og livssituation. Jeg fik åbnet mine øjne for, at vi ikke skal gå og gemme os for hinanden i kirken og i samfundet, men at rigtig mange af os går rundt med de samme tanker og spørgsmål uden at dele dem med hinanden, fordi vi tror, at vi er adskilt af alder, interesser og kultur. Jesu ord til sine disciple er mere virkelige i vores hverdag, end vi ofte opdager, og alt, hvad vi behøver at gøre, er at sige hej til et andet menneske og spørge ind til, hvordan Gud er en del af det menneskes liv.

Det er vigtigt, at vi husker det over for de unge, der kommer i vores menigheder, men i virkeligheden er det et vilkår, der gælder i alle relationer. Se dig omkring.

Der er så mange muligheder også for dig til at være med i Guds verden. Del dine tanker med andre – og du vil opdage Guds aktiviteter endnu mere!

Torben Rasmussen er gift med Gabrielle og far til Lauge. Er lærer på Vejlefjordskolen. Har det allerbedst, når der kan blive tid til at spille musik eller lave aktiviteter i naturen, der involverer bål, kajak eller mountainbike. Tør du spørge – er han klar til en lang snak om bibelhistorier.


Tema: Makker med Gud · Interview

Claus deler gerne sin tro med andre. Han kan med Paulus sige: ”For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først og for græker“ (Rom 1,16).

13

Så et

FRØ

Tekst: Interview med Claus Nicolaisen ved Line Nielsen / Foto: thinkstockphotos.com

DET ER IKKE BARE NEMT

holde prædikener eller tage en sabbatskoleklasse.

”Gud bruger os hele tiden,“ fortæller Claus. ”Personligt mærker jeg ham på mange måder, også når jeg ikke er i min comfortzone. For det at dele Gud med andre er ikke bare nemt. For eksempel kan det være allersværest at dele Gud med dem, som er tættest på – naboer og familie. Og faktisk kan man være virkelig træt, efter at Gud har brugt en. Det er ligesom alle andre steder i livet, hvor vi gerne vil gøre en forskel, så kræver det også noget af en at dele Gud. Og man bliver træt.

ALDRIG ALENE Men når man deler Gud, så er man aldrig alene.

Nogle gange, i situationer, hvor man ellers føler sig meget alene, så er Gud virkelig tæt på. Også nogle gange med humor, hvis man kan sige det sådan. Jeg kan i al fald godt komme til at smile over den måde, som Gud pludselig viser mig på, at han er nær. Der er heller ikke noget bedre, end

Og ens egen tro vokser meget, når man selv deler den med andre. Når man selv forbereder sig, så er man faktisk den, som får allermest. Og når man selv er sårbar, så kan Gud virkelig vise en, at han er der, og han hjælper en. når man kan hjælpe andre. Det at prøve at dele Gud med en anden, det er det allermest meningsfyldte, fordi man samtidig gør godt for et andet menneske. Selvfølgelig ikke på en måde, hvor vi vælter os ind i andres manglende tro, så det skaber misfornøjelse. Men alle de gange man får lov at så et frø.“ ”For det er det, det handler om,“ siger Claus. ”Jeg har aldrig erfaret, at nogen har truffet et valg om at blive adventist. Det er et svært valg. Men jeg oplever meget, at Gud bruger mig til at så. Såning gennem gademission eller fra dør til dør. Eller ved at dele traktater ud. Som vikar på Vejlefjord blandt eleverne – ja, engang gav en af eleverne i 3. klasse mig en tegning af Jesus. Det er dejligt. Eller igennem opgaver i kirken ved at

ALLE STEDER At dele Gud – det sker alle steder! Og det er noget, vi er fælles om. Vi sår alle sammen noget. Og det samme menneske modtager frø fra flere forskellige mennesker. Og så får vi nogle gange et signal fra Gud om, at han er glad. Vi kan ikke forklare det, men vi ved, at Gud velsigner, at vi sår, og at han tager sig af de mennesker, som tager imod et frø.“ Claus Nicolaisen bor i Kolding og er aktiv i Fredericia menighed. Både i og uden for menigheden forsøger han at bruge de evner, han har som makker med Gud.

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018


14

Tema: Makker med Gud

Helligånden udruster os med

GODE GAVER Tekst: Richard Müller / Foto: thinkstockphotos.com

HELLIGÅNDEN DELER GODE GAVER UD Alt imens Helligåndens fornyelsesproces fortsætter livet igennem, strømmer ”guldregnen“ ned på os fra Gud i form af gode gaver. De er så mangfoldige, at vi ikke kan liste dem alle sammen her. Nogle få vil vi dog nævne. Alle har fået livets gave. Lad os leve livet til Guds ære og til vores medmenneskers bedste. Den, der vil, kan modtage imod troens gave. Med denne gave kan vi vise tillid til Gud, men Helligånden vil også, at vi bruger denne gave, idet vi viser tillid til vores næste og deler troen med vores næste. Vi blev forsonet med Gud på grund af Kristus. Derfor har vi fået forsoningen som gave. Lad os

RICHARD MÜLLER er optaget af Helligåndens betydning og Guds mange gaver til os.

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018

bruge denne gave indenfor menigheden og blandt vores medmennesker generelt. Der er meget brug for denne gave i menigheden og verden i dag. Den største gave, lige efter livets gave, er kærlighedens gave. At komme til tro på Gud er et kærlighedsbevis fra Gud. Kærlighedens gave har jeg fået for at elske både Gud og min næste. Dette inkluderer også min bror og søster i menigheden. Eller hvad med retfærdighedens gave, som vi har modtaget? Gud har erklæret os retfærdige på grund af Kristi liv og død for os. Vi har modtaget Guds retfærdighed som gave for at befri os fra al selvretfærdighed og skaffe retfærdighed i den verden, vi lever i, så langt vores kræfter rækker. Vi har også modtaget håbets gave.

Forestil dig, hvordan Helligånden kan bruge denne gave til at bringe håb til en håbløs verden. Selv evighedens gave har Gud lagt i vores hjerter. Helligånden kan bruge denne gave til at bringe mening og perspektiv til de mennesker, der endnu ikke har modtaget evigheden som gave, og hvis liv synes meningsløst. Sådan kunne vi fortsætte side efter side.

GAVELISTER Der findes nogle lister i Det Nye Testamente, som sættes i forbindelse med Helligåndens gaver. Vi finder dem i Rom 12,3-8; Ef 4,1-16; 1 Pet 4,7-11 og 1 Kor 12-14. Disse tekstafsnit indeholder ikke alle gaver. De er et udpluk af Guds, Kristi og Helligåndens gaver. Guds resurser


Tema: Makker med Gud

15

For i det hele taget at kunne samarbejde med Gud i tjenesten for andre – så har vi brug for Guds gaver i vores liv...

ordene: ”Ud fra ham [Kristus] føjes hele legemet sammen og holdes sammen, idet hvert enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt, så legemet vokser og opbygges i kærlighed“ (vers 16). Er dette også dit største formål med den gave, du har fået?

GAVER TIL FÆLLES GAVN er uudtømmelige. Men i nævnte tekster finder vi vigtig viden om, hvorfor Gud vil give os disse gaver.

Den anden tekst finder vi i 1 Kor 12: ”Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn“ (vers 7).

GAVER FOR FÆLLESSKABETS SKYLD

Alle gaver er givet, så Helligånden kan udruste os til at tjene vores medmennesker, for fællesskabets skyld, for kirkens skyld. Lad os se på to tekster for at tydeliggøre dette: ”Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde“ (Ef 4,11-13). Læg mærke til sætningen: ”for at udruste de hellige til at gøre tjeneste.“ Kristi legeme, kirken, skal bygges op, ikke splittes, ikke rives ned. ”Enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn“ skal være målet. Hele tekstafsnittet slutter med

Ligesom legemet er sammensat af forskellige kropsdele, hvor alle har deres vigtige funktion, således skal vi også i kirken arbejde harmonisk sammen i kærlighed til hinanden.

Helligånden deler sine gode gaver ud til fælles gavn, som er meget betydningsfuldt, når vi taler om udrustning. Det drejer sig ikke primært om mig, men om min næste, som jeg får lov til at tjene. I den såkaldte postmoderne kultur, står jeg’et i centrum. Men fokus må i stedet være på den anden, der har brug for mig, enten i hjemmet, i familien, i menigheden eller blandt vores medmennesker generelt.

HELLIGÅNDEN ØNSKER TROENS ENHED Desuden finder vi i Paulus’ tekst til Korinterne endnu en pointe: Enhed i menigheden, det vil sige fællesskab, ikke strid og splittelse. Paulus bruger den treenige Gud som et eksempel for os: ”Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle“ (1 Kor 12,4-6). Dernæst taler Paulus om vigtigheden og nødvendigheden af alle de forskellige gaver.

Desværre oplever vi ofte, at kærlighedens gave er gået tabt. Man angriber verbalt hinanden og kommer med falske beskyldninger, man mistænkeliggør hinanden og skaber derved en dårlig stemning i menigheden, endda splittelse. Men Helligånden har givet gaverne til gavn for menigheden og til gavn for vores medmennesker.

HELLIGÅNDENS MEST VIDUNDERLIGE GAVE SKAL ”PAKKES UD“ Paulus taler i Galaterbrevet (6,22-23) om denne gave som ”Åndens frugt“: ”Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse.“ Frugten, virket i os af Gud, er den mest kostbare gave, som vi kan få. Lad os være villige til at tage imod denne mest dyrebare gave der findes. Det mest fantastiske med denne gave, som med alle øvrige gaver, der kommer ovenfra, er, at vi måå bede om den dagligt og dagligt igt modtage den på ny. Og Gud giver os gerne sine gaver dagligt – hele livet igennem!

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018


16

Tema: Makker med Gud

Makker

med Gud? Tekst: Janet Schibstad / Foto: thinkstockphotos.com

Tænk, at han ønsker at være makker med mig! En helt utrolig tanke. Jeg synes, det er meget spændende at være makker med Gud. Det giver de mest fantastiske oplevelser her i livet.

MAKKER MED GUD – HVORDAN? Hvad vil det så sige? For mig er det at være tæt på Gud. Min opgave er at holde mig tæt til Jesus. Læse i Guds ord hver dag og bede om hans vejledning. Så har jeg oplevet, at Gud sender mennesker på min vej, som jeg får mulighed for at fortælle om ham. Og jeg erfarer, at Helligånden vejleder mig gennem dagen til hvad, jeg skal gøre. Hvordan gør han så det?

Min oplevelse er, at jeg får en kraftig indskydelse til at tale til en person eller gøre noget for en person.

Janet Schibstad er gift med Steen og mor til to voksne børn. Hun brænder for at blive brugt af Gud i sin dagligdag.

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018

Hvis jeg handler på denne indskydelse, får jeg ofte en meget positiv reaktion, hvor jeg får mulighed for at dele min tro på en naturlig måde. Det er fantastisk hver gang med det makkerskab med Gud! Jeg har også prøvet at handle uden denne indskydelse. Fx har jeg delt noget om Gud, hvortil personen siger noget a la: ”Hvorfor siger du det, du ved da, at det ikke interesserer mig.“ Men nogle gange er jeg utålmodig og vil gerne hjælpe Gud. Men det skal jeg ikke. Jeg

skal hellere fordybe mig i Bibelen og bede, og så kommer anledningerne.

GUD LÆRTE MIG DET Jeg er opvokset adventist og altid haft det fi nt med at være indenfor kirkens rammer. Fundet fred og tryghed her.

Men min tro blev først levende, da jeg begyndte at dele den med andre. Jeg har altid været den lidt stille type, der ikke bare går hen og taler til folk, jeg ikke kender så godt. Så egentlig tænkte jeg, at gaven til at evangelisere ikke var en gave, som jeg havde fået. Men Gud ville det anderledes.

FRA NEW AGE TIL DÅB For år tilbage spillede jeg badminton. Vi var 4 piger, der kendte hinanden lidt fra vores børns skole. Vi spillede en gang om ugen, fik motion og snakkede. Vi tog på en årlig campingtur med mænd og børn. Derved blev vi mere kendt med hinanden. En af pigerne var søgende, og hun var optaget af New Age tanker. Vi havde nogle snakke om Gud, tro, det onde osv. På et tidspunkt fik jeg en indskydelse til at sige til hende: ”Hvis du vil læse i Bibelen med mig, får du en gratis bibel.“ Hun sagde ja. Vi læste sammen en gang om ugen i en periode. Det endte med, at hun blev døbt og optaget i menigheden.


Tema: Makker med Gud

FRA PRÆSTATIONSANGST TIL GUDS GAVE En anden gang kom en patient og spurgte ind til, hvad jeg troede på (vi havde kristen litteratur i venteværelset). Vi fik en god snak hver gang . Han spurgte, om han ikke måtte være med i min bibelstudiegruppe. Da fik jeg præstationsangst - han var psykolog og meget intellektuel. Jeg sagde til Gud: ”Det kan jeg ikke.“ Men jeg fik ikke fred. Så vi dannede en gruppe, hvor jeg også fik min mand med. Vi havde nogle meget spændende studier og samtaler. Når vi ikke kunne svare på spørgsmålene, skrev vi dem ned og fik så vores præst ud for at hjælpe med at svare på dem.

17

Ideer fra Nykøbing Falster menighed, som du måske kan bruge... Vi tror på venskabsevangelisme. Vi blander os med mennesker omkring os og deler på en naturlig måde vores tro og liv med dem. Og så har vi aktiviteter, som vi kan invitere dem med til i menigheden.

Pigeklub I pigeklubben tager vi vores veninder med til diverse sociale aktiviteter. Ofte er vi halvt fra menigheden og halvt udefra. Alle synes, der er en god stemning i gruppen, og alle føler sig tilpas. Det er et dejligt fællesskab. Når vi så er kommet til at kende hinanden på kryds og tværs, er det meget nemmere at invitere dem med til aktiviteter i kirken.

Vegetarisk madklub Vi har en vegetarisk madklub, hvor vi mødes i vinterhalvåret i et skolekøkken og laver mad sammen.

Bogbod

Jeg havde aldrig troet, at Gud ville bruge mig på den måde. Han gav mig gaven, og nu brænder jeg for det.

Nogle fra menigheden står hver onsdag med en bod på torvet med bøger og møder mennesker der.

Åben dør gudstjenester Det er gudstjenester for kirkefremmede. Fx musikgudstjenester, julegudstjeneste, forårsgudstjeneste. Bagefter har vi altid fællesspisning, hvor vi kan snakke sammen. Jeg har 10-12 personer, som jeg inviterer hver gang, og ofte kommer 3-4 af dem. Men de er alle positive, når de får en invitation.

OMVENDELSE TIL JESUS Jeg får mulighed for at føre mennesker til Jesus ved at studere og bede med dem. Og her er det så godt at være makker med Gud. For det er kun ham, der kan omvende hjerter, så folk overgiver sig til ham og ønsker at leve i et fællesskab med ham. Skridtet – at lade sig døbe og evt. blive adventist – tager tid. Jeg er glad for min makker, for det overlader jeg helt til ham. Selvom jeg gerne ville opleve mere dåb og optagelse i menigheden, så sker det ikke så ofte.

Cellegruppe De sidste 10 år har vi kørt en ugentlig cellegruppe. Vi starter med at spise sammen, så læser vi i Guds ord, deler liv og har en bønnestund sammen. Vi har hele tiden været 4-6 i gruppen, heraf er 2 fra menigheden. Det er et stærkt fællesskab, hvor vi kommer meget tæt på hinanden. Det er spændende at se, hvordan troen udvikler sig hos den enkelte. Jeg har lært meget af de ”nye“ i troen. Deres enkle tilgang til den. Og det mest fantastiske er, når et menneske overgiver sig til Gud.

Men det, jeg kan, er at dele min tro og takke Gud for, at han giver mig kraft og vejledning til at dele ham - og så gør han resten på sin måde og til sin tid .

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018


18

Tema: Makker med Gud · Interview

Makker med Gud i dagligdagen

At kende Gud Tekst: Line Nielsen – interview med Ejvind Kjøller / Illustration: thinkstockphotos.com

E

jvind har hele sit liv søgt at lære Gud bedre at kende. Han har siden barndommen været i menigheden og har flere gange hørt præster sige: ”Du skal forandre din karakter, så den ligner Jesu karakter, det er din adgangsbillet til himlen.“ ”Men hvordan skulle det dog ske,“ spurgte Ejvind sig selv, for det så ganske umuligt ud. Alligevel tænkte han, at der måtte være en løsning – og samtidig har det undret ham, hvorfor han ventede så længe med at fi nde ud af, hvad løsningen er… Men så fik han øjnene op for det, Jesus siger: ”Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem“ (Joh 17,22). ”Guds herlighed afspejler, hvem han er, hans karakter. Og når vi får hans herlighed, så er det hans karakter, vi får som gave. Ikke noget som vi selv skal ase og mase med for at opnå. Da det gik op for mig, blev jeg bare så glad og lykkelig,“ fortæller han med glæde i stemmen.

I DET DAGLIGE LIV ”Og det er det samme med den kristne frugt,“ hører jeg Ejvind fortælle. ”Nogen tror,“ siger han, ”at den kristne frugt betyder, at vi skal ud med traktater og bøger (ikke at det er forkert at gøre det). Men at vi selv skal ase og mase? I virkeligheden handler det om vores daglige liv. Hvis vores daglige liv ikke er nært forbundet med Gud, kan vi dele ud og banke på døre i en uendelighed – og det vil ingen forskel gøre. Vi er makkere med Gud i vores daglige, almindelige liv, og således drages andre til Kristus – det er frugten helt naturligt.“

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018

GUD GØR EN FORSKEL Der er en anden historie om at ase og mase, som har gjort indtryk på Ejvind. Han fortæller om en ven, som var præst i Schweiz. ”Han fortalte mig, at han virkelig var i tvivl om, hvorvidt han var kommet på den rigtige hylde. Selv om han asede og masede, skete der ingenting. Så en dag spurgte en mand, han havde fået kontakt med, om han ville med til et møde i en frikirke. Nølende gik han med. Præsten i den anden kirke talte om mission, lige præcis som vi gør det i vores kirke. Han sluttede af med at sige:

'En ting må vi altid være klar over – hvis vores eget personlige gudsforhold ikke er i orden, kan vi ase og mase, så meget vi vil, der kommer ikke noget ud af det.' Det ramte min ven, Mario, lige i hjertet. Lige på stedet erkendte han, at der var noget, han skulle hjem og mødes med Gud om alene i lønkammeret. Det forandrede situationen. Før var det altid Mario, der løb, uden at folk ville høre om Gud. Nu kom de i stedet til ham. Hans menighed var meget lille – og ikke noget at invitere andre ind til. Selv om en mand, han havde kontakt med, ønskede at komme med i kirke, syntes min ven, at det var så usselt i menighe-


Tema: Makker med Gud · Interview

19

”Jo mere menneskene lærer om Gud, jo større beundring får de for hans karakter.“ (Ellen White, Mod en bedre fremtid, s. 550). Dette er et citat, som Ejvind Kjøller holder utrolig meget af.

den, at han ikke kunne tage ham med. Efter at manden havde spurgt tre gange om at komme med – uden at det var blevet til noget – gik denne mand ham på klingen. Mario fortalte, at menighedens forhold var så usle, at man ikke kunne invitere gæster. Manden foreslog, at de kunne bede for menigheden. Det gjorde de. Faktisk kom menigheden helt ned på 2 medlemmer, idet 2 døde og to flyttede. Det var småt. Men den forandring, der skete i Marios lønkammer, ændrede det hele, og folk kom af sig selv for at få svar på deres spørgsmål. Fem år efter var der mere end 60 medlemmer, og de måtte dele menigheden.“ Ja, sådan er det at være makker med Gud, tænker jeg, da Ejvind fortalte denne beretning. Det er, fordi Gud er med, at det gør en forskel! Også selvom det ser umuligt ud.

FORTÆL DET TIL ANDRE Ejvind har mange erfaringer med Gud. Selv om han er mangelfuld og ufuldkommen, som han siger, så har han altid stræbt efter en nær forbindelse med Gud. Han har oplevet Gud på forunderlige måder. ”Engang for mange år siden, da jeg var elev i missionsklassen, var jeg på lejrskole sammen med missionsklassen gennem Sønderjylland og ned til Hamborg. Sabbats eftermiddag var vi på tur i Hamborg sammen med Hamborg menigheds unge. Jeg var ikke god til tysk, men jeg havde en tolk med i bilen. På vejen tilbage mistede jeg kontakten med kortegen.

Men da vi var på vej tilbage til vandrehjemmet, hvor vi boede, så det gjorde ikke noget. Efter at have sat eleverne af, kørte jeg hen og parkerede på en stor parkeringsplads i nærheden af vandrehjemmet. Jeg gik rundt om bilen for at se, om den var låst og ser så en stor mand komme hen imod mig. Han begyndte at tale tysk til mig, og jeg signalerede, at jeg ikke forstod. Derefter talte han svensk. Han var svensk sømand. På parkeringspladsen holdt de danske og tyske biler blandet. Han spurgte mig: ’Hvorfor tyskere og danskere ikke kunne holde fred med hinanden?’ Han bad mig om ikke at tænke på krigen. Jeg svarede: ’Når du sejler rundt som sømand, kan du møde mange, der er mine venner. Vi har det sådan, at vi holder andagt morgen og aften og beder Gud om at lede os og tage vare på os, og han leder aldrig sådan, at vi kommer på tværs af hinanden. Men de, som ikke tager Gud med, kommer ofte på tværs af hinanden, så der opstår strid og ufred.’ Sømanden rakte mig sin hånd og sagde: ’Rejs hjem til Danmark og fortæl dem derhjemme, hvordan man holder fred med hinanden.’ Så gik han. Da jeg et øjeblik efter kiggede efter ham, var han væk. Om det var en engel, ved jeg ikke, men jeg ved, at jeg oplevede det som Guds kald i mit hjerte. Det gjorde stort indtryk på mig.“

LYSGLIMT FRA VORHERRE Guds kald til Ejvind, om at de to skulle være makkere i livet, har givet mange glimt af Gud. Han har siden drengeårene været aktiv i menigheden. I 17 år var

Ejvind leder af Radio Vejle og havde aftenandagten hver aften i disse år. Og nu tager han en eller to gange om måneden sabbatskolelektien i sin hjemmenighed i Randers. Og om det er det ene eller det andet, han er aktiv med, kommer der glimt efter glimt af Guds tilstedeværelse.

Makker med Gud. Jeg spørger Ejvind, hvad det udtryk siger ham. ”Når vi stræber efter at kende Gud mere og mere,“ svarer han, ”så sker det i et fællesskab med ham, så er vi makkere med ham.“ Samtalen er slut. Det var som at være i et lysglimt fra Vorherre. Det er utrolig skønt, når vi deler livet med Gud med hinanden. Som makkere med ham og makkere med hinanden om noget, der er meget stort!

Ejvind Kjøller er 89 år gammel og bor på Randers plejehjem pga. dårligt syn. Ejvind er aktiv og brænder for at tjene Gud i sine aktiviteter.

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018


20

Tema: Makker med Gud

”Han er stærk, når jeg er svag hjælper mig at holde fast, når det stormer, når det stormer, når det stormer overalt.“ Tekst: Freja Skindhøj Christensen

D

enne dejlige børnesang har jeg altid godt kunne lide, men da jeg for et par måneder siden, mødte mit livs hidtil største storm, fi k den i særdeleshed fornyet betydning for mig og min vandring med Gud.

MIN BARNDOMSTEOLOGI MÅTTE REVURDERES Jeg er vokset op i en indremissionsk familie med forældre, for hvem troen på Gud altid har haft en central plads, og som har lært mig mange vigtige ting om Gud og hans ord. Efter adskillige års skolegang på Vejlefjordskolen, hvor jeg blev kendt med Adventistkirkens tro, blev jeg dog klar over, at der var nogle ting i min barndomsteologi, jeg måtte revurdere. Jeg gik derfor i gang med at studere forskellige uoverensstemmelsespunkter, men denne proces syntes dog ofte utrolig tung og uoverskuelig. Jeg overmandedes til tider af tanken om, hvordan jeg – lille Freja med så begrænset en indsigt og dømmekraft – skulle kunne vurdere, hvad der var sandt og falsk i junglen af teologiske fortolkninger. Jeg frygtede for at komme på vildspor.

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018

Men midt i mit store fokus på min egen uformåenhed mindede Gud mig igen og igen om, at jeg aldrig behøver at være alene om noget, men at vi kæmper kampen sammen som et makkerpar. JEG MÅTTE FÆSTNE BLIKKET PÅ HAM Han lærte mig, at jeg måtte overgive kontrollen til ham, fjerne mit fokus fra mig selv og fæstne blikket på ham, som er vejen, sandheden og livet. Ydermere viste han mig, at han ønskede at forvandle mit hjerte og gøre mig i stand til at granske hans ord med oprigtighed og ydmyghed. Dette gav mig altid stor trøst og fornyet gejst for studierne, og jeg frygtede ikke mere, for selve universets skaber ønskede jo at tage mig ved hånden og føre mig ad rette stier (Sl 23,3).

GUD SVIGTEDE MIG ALDRIG Gud underviste mig i sin stille sagte susen, i det tempo jeg kunne klare, og jeg

blev overbevist om, at jeg måtte tilslutte mig Adventistkirken og blive døbt. Men så brød stormen for alvor løs. Selvom en del af mine nærmeste var glade for, at jeg trods alt fulgte min overbevisning, betragtede mange min beslutning med stor bekymring og uforståenhed. Jeg blev mødt med mange anklager, hån og tårer, hvilket berørte mig dybt. Atter tvang min egen uformåenhed og magtesløshed mig ned på knæ foran Gud. Men som den fantastiske ven han er, rejste han mig op, fyldte mig med glæde og ro og hjalp mig til at holde fast. Gud svigtede mig aldrig, og jeg erfarede, hvordan han altid hjalp mig igennem det, som var svært. Dog tillod han også, at jeg kom ud i situationer, hvor jeg ikke kunne bunde og følte mig meget magtesløs, for i sin godhed at tydeliggøre for mig, hvor fuldstændig afhængig jeg er af ham og for at lære mig at gøre ham til min styrke i min egen svaghed.

Freja Skindhøj Christensen blev adventist sidste forår og døbt den 1. juli. Nu arbejder hun som bibelarbejder i adventistkirken i København.


Tema: Makker med Gud

21

nytfokus SÅDAN BEGYNDTE NYT FOKUS I ”Arbejdsgruppen for små menigheder“, som blev nedsat af unionsbestyrelsen sidst på året i 2013, opstod idéen med et missionsblad med korte letlæselige evangeliske artikler. Bent Nielsen og Sven Hagen Jensen fik til opgave at arbejde videre med konceptet og udarbejdede forslag til bladets indhold og en slagplan for uddeling og besøg. I første omgang søgte vi økonomisk støtte fra Kehapfonden og Unionen til 10 blade, som skulle prøves af i et pilotprojekt i Horsens, Hjørring, Holstebro og Tórshavn. Formålet var at skaffe personlige kontakter, som siden kunne lede til bibelstudier. Det første blad udkom i september 2014 og blev starten på et større projekt, hvor flere menigheder sluttede sig til, og 30 numre af Nyt Fokus i alt er blevet udgivet over en 3-årig periode.

Vi deler

Guds ord Tekst: Bent Nielsen og Sven Hagen Jensen / Foto: Sven Hagen Jensen, Asbjørn Grarup

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018


22

Tema: Makker med Gud

Hassan, Helen og Hanna fra Holbæk.

Jørgen fra Struer. Anette Falk.

SÅDAN GÅR DET NU

uden at hun havde fundet vores kirke. BLADET BLIVER MODTAGET På nuværende tidspunkt er der trykt ca. En anden skrev en mail og takkede for MED GLÆDE 240.000 blade. Heraf er de fleste, men ”de dejlige blade“ og oplyste os om, at Hanne Schantz fortæller: Det er med stor ikke alle, uddelt, eftersom de 15 me- hun flyttede til en ny adresse. Et tredje glæde, jeg deler Nyt Fokus ud i Købennigheder og nogle privatpersoner, som sted blev det til et godt besøg med op- havn. Jeg har to distrikter på Frederiksdeltager, er begyndt på forskellige tids- muntring og bøn for en syg mand. Ved berg, et i Valby og et på Amager. Nyt Fopunkter. Efter at have modtaget de før- et besøg med Nyt Fokus nr. 30 og de to kus er et præsentabelt blad med dejlige ste 3-5 blade er folk blevet spurgt, om reformationshæfter ’Modlys’, fortalte artikler, der fortæller om adventisternes de kunne tænke sig at modtage Nyt Fo- en mor, at hun gerne ville begynde at tro og lære på en kærlig, ren og letfatkus regelmæssigt hver måned, og 3100 komme i vores kirke. telig måde for mennesker, der måske har i første omgang svaret ja. Med uddeikke har det nære forhold til Gud. Blalingen af det sidste blad ringer vi på og det bliver bliv modtaget med glæde. Specielt tilbyder bogen Historien om Jesuss eller har jeg haft en god oplevelse på Fredeandre gode bøger og hæfter. riksberg, hvor en datter fortalte mig, riksberg I dag er der ca. 2.500, som får blahvordan bladet har været en stor trøst hvord ”Ethvert menneske, det en gang om måneden. 80 pererfor hendes mor, som lige er blevet i hvis hjerte Kristus bor, enhver, soner var med til at dele ud til att enke. en begynde med, nu er der ca. 50, som vil give bevis på hans kærlighed til der tager del i dette missionsHanne Schantz er glad for at gå ud verden, arbejder sammen med Gud på arbejde. En af uddelerne er med Nyt Fokus, så de kære købenmenneskehedens velsignelse. Når han fra tidligere discjockey Jørgen fra havnere har en chance for at lære Struer, som er en ven af menigJesus at kende. Frelseren modtager nåde for at give heden og besøger i sit eget den videre til andre, strømmer det nabolag (se billede). NOGLE VIL IKKE RYKKES UD

åndelige liv frem fra hele DER SKABES KONTAKT Gode kontakter skabes. I Holstetebro fandt vi et menighedsmedlem dlem fra Congo, som har boet i byen i 10 år,

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018

hans væsen.“ Mesterens efterfølgere s. 13

A DERES KOMFORTZONE AF Ve Verner Jensen fortæller: Jeg er blevet færdig færd med at besøge hjemmene i Mejdal Mejda og Holstebro med Nyt Fokus bladene. Jeg traf i dag på to nye tilflytbladene


Tema: Makker med Gud

Verner Jensen.

tere, unge koner. De var meget høflige og flinke, men havde ingen interesse i kristendom. Jeg vil generelt tro, at kvinderne er ca. 15-20 % mere interesserede end mændene. I de næsten 3 år jeg har besøgt hjemmene i henholdsvis Mejdal og Holstebro med Nyt Fokus, har jeg fået nogle enkelte gode samtaler med beboerne i Mejdal. Det var alle voksne mennesker, og de troede på Gud, sagde de, men der var ikke en glødende interesse for kristendommen, for de ville nok ikke rykkes ud af deres komfortzone?! Men jeg tror alligevel, at vi skal møde dem – for Jesus kommer snart igen! Vi må bede for dem. Verner Jensen er 80 år og kommer fra Holstebro menighed. Han vil gerne nå ud til mennesker, så de kan tage imod Jesus, inden han kommer igen.

TEENAGERE SOM FORTALERE Anette Falk fortæller: Jeg kaster mit blik på den næste postkasse og konstaterer, at det må være en enlig mor med to børn, der bor i villaen. Som min sædvane er, beder jeg om, at Gud må velsigne dette hjem og lede dem hjem til sig.

Da døren går op, rækker jeg Nyt Fokus bladet frem med den sædvanlige præsentation. Kvinden i døren nøler lidt, modviljen står i hendes øjne, og på læberne glider ordet Neeej langsomt ud. Min vurdering kommer i samme sekund, at her vil de ikke have bladet. Nu gælder det om at efterlade hjemmet med en opmuntring, Guds velsignelse og en forsikring om, at jeg ikke vil forstyrre dem mere. Pludselig står der to teenagere på hver sin side af deres mor og beder om at få lov til at modtage bladet. Derpå henvender de sig til mig og forsikrer mig om, hvor glade de var for de to første numre. Moderen vender og drejer bladet, idet hun spørger den yngste, om det var det blad, de havde talt om? De unge teenagere nikker ivrigt og taler i munden på hinanden. ”Ja! Så må vi hellere fremover modtage Nyt Fokus, men hvor meget koster det?“ For når det er et blad med så meget kvalitet, kan det jo ikke passe, at jeg havde sagt, at det var gratis. Da jeg endelig går til næste hus, må jeg endnu engang bede Gud om tilgivelse for, at jeg har taget fejl. Samtidig takkede jeg Gud, fordi han igen havde rørt ved menneskers hjerter. Allans og min uddeling af Nyt Fokus i Vrå til de 600 husstande gik over al forventning. Der er 85, der ønsker fortsat at modtage bladet. Jeg takker Gud for det arbejde, han gør. For når jeg er villig til at gå, får jeg også del i de velsignelser og erfaringer, som Gud har tiltænkt alle kristne. Det kan være vanskeligt at være en af Guds medarbejdere og kaste sig helt i Guds arme og i tillid gå/handle/ikke handle og fuldt ud stole på og adlyde ham. Men ved at forsøge at gøre det oplever jeg, at Gud beriger mit liv!! Anette Falk har let ved at være glad, fordi Gud har velsignet hende med en kærlig familie, der prioriterer fællesskab frem for jordisk gods.

VIL DU VÆRE MED? Line Nielsen fortæller: Jeg var til Regionsmøde en aften i Odense, og som et af indslagene fortalte Bent Nielsen om projekt Nyt Fokus. Det tiltalte mig på

23

en måde, og måske kunne jeg dele det med 3-4 naboer på min gade, tænkte jeg. Men hele gaden? Næh, det føles altså lidt for anmassende. Jeg har rigtignok delt traktater ud i de snart 20 år, vi har boet her – men altid meget diskret, så folk ikke skulle føle sig presset af min tilstedeværelse. Men mine tanker stoppede ikke. Altså, Line, du har altid forestillet dig, at du skulle vidne for dine naboer. Hvornår skal det egentlig være, lød spørgsmålet inde i mit hoved. Var det Gud, som inviterede mig til et makkerskab om et nyt projekt? Ok, Gud, sagde jeg til ham, hvis du vil, at jeg skal gå med Nyt Fokus i min gade, så må du gøre mig tilpas med det. Og det gjorde han! Indeni mig! Så nu går jeg med Nyt Fokus i min gade. Jeg glæder mig over at lægge denne lille velsignede hilsen i deres postkasser. Hver eneste gang beder jeg om, at Gud må bruge det til at gøre en forskel i deres liv.

Hvad med dig? Bliver du inspireret til at gøre noget, du ikke har gjort før? Om du har lyst at være med til at dele Nyt Fokus ud, så tag kontakt med din pastor, som vil kontakte Bent eller Sven.

Vi fik hjælp fra Kehapfonden Bladmissionsprojektet blev muligt, fordi vi fik hjælp fra Kehapfonden. Du kan også realisere dit missionsprojekt, hvis du (din gruppe) vil sende en ansøgning ind, som følger fondens retningslinjer. Det er ikke så svært. Begrund din ansøgning med gode argumenter for, hvorfor du brænder for dit projekt. Små eller store projekter, lad der komme flere gode missionsinitiativer fra græsrødderne. Vil du vide mere om Kehapfonden så se på www.kehap.dk Næste ansøgningsfrist er 6. juni 2018.

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018


24

Tema: Makker med Gud

Som præst har jeg flere gange set, at det fungerer godt med små, nære grupper, som studerer Bibelen sammen. Smågrupper tilbyder fællesskab og et trygt sted, hvor man kan dele sin tro og relatere den til dagligdagen i et inkluderende fællesskab, og hvor man bliver set og værdsat. Nogle grupper, som jeg har været en del af, har igennem flere år brugt strukturen, som jeg vil beskrive i det efterfølgende – og selv igennem flere år har det fungeret rigtig godt.

Relationelt bibelstudie

Marianne Dyrud Kolkmann er næstformand for Syvende Dags Adventistkirken i Danmark.

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018


Tema: Makker med Gud

25

Relationer er en af de faktorer, som tiltrækker os i menigheden i tillæg til troen.

Tekst: Marianne D. Kolkmann / Foto: thinkstockphotos.com

FÆLLES OG INDIVIDUELT Mange mennesker har en travl hverdag, og derfor har grupperne været fast struktureret med samvær i ca. to timer fra kl. 19.00 til 21.00, så man på forhånd ved, at det ikke er noget, som trækker ud til sent om aftenen. Den første del består i socialisering og med en enkel servering (ikke noget stort måltid, for det skal være enkelt at være vært for gruppen). Imens man spiser, lærer man hinanden bedre at kende og deler fx ting, som er sket siden sidst. Man læser så bibelteksten til den aften. Teksten er valgt af den, som er vært for aftenen, og er et kapitel eller en historie i Bibelen. Man læser den stille hver for sig i fem til ti minutter – og man beder hver for sig, imens der fortsat er stille i gruppen.

GREBET AF TEKSTEN Så tager værten ordet og stiller spørgsmål om følgende: Hvad greb dig i teksten? Er der noget, som du reagerede på? I denne fase er det vigtigt, at alle forstår ”reglerne“ om, at alles tanker og erfaring med teksten får lov til at stå uden at blive kommenteret.

Efter denne del spørger værten, om der er flere tanker eller kommentarer, efter at man har hørt alles input. Så er det tid til bøn, og alle, som har ønske om det, kan være med til at bede.

GØR BIBELSTUDIET PERSONLIGT

STRUKTUR for relationelt bibelstudie Maks. 8 personer i gruppen. Hvert bibelstudie varer ca. to timer. Det er fint at mødes en gang hver anden uge.

Relationelt bibelstudie er et oplæg, som passer i mange sammenhænge i en travl hverdag. Oplægget giver en struktur omkring et relationelt samvær og fungerer optimalt med maks. 8 personer i gruppen.

30 minutter Man mødes, hilser og småsnakker. En beskeden servering, fx noget varmt at drikke og kiks/frugt.

Gennem relationelt bibelstudie har jeg oplevet mennesker, som bestemmer sig for at blive døbt og mange andre positive oplevelser. Det giver noget, når vi er personlige i forhold til det, vi læser i Bibelen.

30-45 minutter Man relaterer sig til den læste tekst. De, som ønsker det, deler tanker, de fik ved at læse teksten – det er også ok at være stille.

10-15 minutter Man læser Bibelen individuelt. Stille tid, hvor alle læser aftenens tekst.

Ingen kommenterer, afbryder eller stiller sig kritiske over for det, som en anden deler. Når alle har delt, spørger værten, om der er flere tanker til teksten. 30 minutter Bøn og afsluttende bemærkninger. Bøn, hvor de, der har lyst, beder.

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018


26

ADRA

Kan man være makker med Gud? Ifølge ordbogen betyder ordet ’makker’ ”en person, som man i bestemte situationer foretager sig noget bestemt med som en arbejdskammerat, holdkammerat el. lign.“

I SAMARBEJDE

MED GUD Gud og jeg er ikke på linje, som ordet ’makker’ måske kan antyde. Gud er vores skaber, far, Herre, dommer, frelser, og jeg Hans skabning, barn og tjener. Jeg er leret, som Han til stadighed former, og det redskab Han bruger til at udbrede sit rige. Men vi arbejder tæt sammen.

Tekst: Jens Vesterager, Generalsekretær / Foto: ADRA

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018


ADRA · Arrangementer og annoncer

ET REDSKAB I GUDS HÅND Moder Teresa beskrev samarbejdet med Gud så smukt i en bøn:

hed og omsorg. Man kan sige, at ADRA er evangeliet i arbejdstøj.

EN FÆLLES VISION OG MISSION

”Lad mig være en lille blyant i Guds skrivende hånd, som sender et kærlighedsbrev til verden.“ Ydmygt bad hun blot om at være en blyant, et redskab i Guds hånd. I samme ånd beskrives den kristne familie i Bibelen som et legeme. Vi er ”lemmer på Kristi legeme“ og udgør sammen en funktionel krop. Ingen lemmer kan undværes, og alle spiller vi en vigtig rolle. Legemet fungerer kun, hvis alle lemmer anerkender hinanden og samarbejder. ADR A og kirken er hinandens ”makkere“. Sammen er vi ”lemmer“ på Kristi legeme. Vi er fælles om at udbrede Guds rige med fred, retfærdig-

For at blive et effektivt redskab bør mit mål være, at Guds planer, drømme og visioner for verden bliver mine; så jeg ser verden som Han ser den; så mit hjerte bliver knust af de ting, der knuser Hans hjerte. Bibelen er fuld af konkrete eksempler på samarbejde mellem Gud og mennesker: Gud havde en plan – som blev implementeret i samarbejde med mennesker. Der var fx Adam, der skulle navngive dyrene og passe Edens have, Noa, der skulle følge Guds anvisning og bygge arken, så dyrene og menneskeheden kunne reddes, og Josef, der skulle opbevare og administrere kornhøsten, så der var nødhjælp til både israelitter, egyptere og de omkringliggende lande osv osv. Jeg ser ADR A som Guds udstrakte arme og hænder på jorden. I ”makkerskab“ med kirken er vi med til at for-

27

midle ”kærlighedsbreve“ fra Gud og udøve kærlighedsgerninger på vegne af ham. Fordi Gud ELSKER verden! Fordi hans hjerte bliver knust af nød, fattigdom, uretfærdighed. Sammen, i makkerskab, katalyserer vi forandringer, som inspirerer, engagerer og bemyndiger mennesker til at overvinde fattigdom, undertrykkelse og uretfærdighed, og hjælpe mennesker i nød. Vi ønsker, at mennesker skal se, høre, opleve og mærke – helt konkret, at der er en Gud, som ELSKER verden. ADRA og kirken er sat i verden for at udbrede Guds rige. Sammen er vi med til at ændre verden – et liv ad gangen.

Jens Vesterager ser det som et privilegie at få lov til at leve evangeliet i praksis gennem arbejdet i ADRA.

ung.adventist.dk · Facebook: Solidaritetstur 2018

Oplev verden Gør en forskel Solidaritetstur 2018

KARAMOJA Ansøgningsfrist 1. marts 16. juli - 5. august 2018

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018


28

Vejlefjordskolen

ELEVER TIL

Godt nytår! Der skal lyde et forsinket, men velment godt nytår til alle skolens venner ude i de danske adventistkirker! Vi er glade for den store opbakning, som menighedsmedlemmer og venner viser os på forskellig vis – ikke mindst ved at sende elever til os!

Tekst: Holger Daugaard / Foto: Vejlefjordskolens arkiv

O

g lige nu er det højsæson for elevrekruttering! Nye efterskoleelever indmeldes løbende, eftersom vi har åbent hus for efterskolen hver måned. For gymnasiet er det primært i den kommende måneds tid, at det er aktuelt. Vi har allerede haft åbent hus i januar for gymnasiet. Og nu kan vi tilbyde så vel den ”gammeldags“ studentereksamen som 2-årig HF.

ELEV-AMBASSADØRER Victoria er en af de elever, som er blevet indskrevet i gymnasiet i 1.g for halvandet års tid siden. Hun kommer fra Juelsminde og havde ikke oprindelig nogen relationer til skolen. Ved deres besøg på skolen var både hun og hendes familie begejstret for det, de så og hørte, og hun blev indmeldt. Hun var i begyndelsen dagelev, men er fra dette skoleår flyttet ind på campus. Hun er rigtig glad for at være hos os og sagde følgende, da vi

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018

spurgte hende om, hvad det bedste er ved Vejlefjordskolen:

”Vejlefjordskolen er et utrolig dejligt sted. Det bedste er helt klart, at man har mulighed for at komme som den, man er. Skolen rummer en masse forskellige mennesker, som får lov at udvikle sig på tusind forskellige måder.“ En flot udtalelse, som er en fin anbefaling! Og som om det ikke var nok, har hun talt så vidt og bredt med sine veninder om skolens mange fordele, og det har nu foreløbig resulteret i, at to af hendes

veninder nu er kommet til – den sidste startede lige efter nytår. Vi må bare sige, at de bedste ambassadører for skolen er elever, der er glade for at være her!

BRUG FOR DIG Jeg håber oprigtigt, at rigtig mange unge fra adventistkirkerne fortsat har lyst til at komme til Vejlefjord – BÅDE for selv at få en oplevelse for livet OG for at gøre en positiv forskel for skolen. Vi har brug for alle unge, der brænder for kirken. Så uanset hvem du er – velkommen til Vejlefjord! Vores næste Åbent hus er søndag den 25. februar kl. 13-15.

Holger Daugaard Holger Daugaard er uddannet biolog og rektor for Vejlefjordskolen. Han holder af at se på fugle og være i naturen.


Vejlefjordskolen · Arrangementer og annoncer

29

DAY OF COMPASSION Slå jer sammen i flere menigheder Arbejd evt. sammen med HappyHand Er der flygtninge i jeres område? Hvad med hospital eller plejehjem? Hvad ville være en god idé, der hvor I er? Deltagerne ved årets nordiske volleystævne som blev holdt på Vejlefjordskolen – en af flere fælles aktiviteter mellem de nordiske adventistgymnasier. De danske piger fik en bronzemedalje.

Nogle af skolens aktiviteter i februar-marts 8.-13. februar Gymnasiet er på skitur i Norge 10.-18. februar Vinterferie 25. februar kl. 13-15 Åbent hus for efterskole- og gymnasieelever

ung.adventist.dk · youth.adventist.org/GYD

Adventistspejdernes

BEDEDAGSLEJR BEDEDAG SLEJR 16.-29. april, Finderup

26. februar-2. marts Inspirationsuge med Melissa Myklebust 2.-4. marts Internationalt fodboldstævne 24. marts-2. april Påskeferie

Tilmeld dig på adventistspejder.dk Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018


30

Arrangementer og annoncer

ADRA Danmark søger passioneret kommunikationschef med ansvar for relations- og policyarbejde Er du en naturlig leder, som evner at skabe relationer, der bærer frugt? Er du passioneret omkring kommunikation, fundraising, fortalervirksomhed og policyarbejde? Vil du være i stand til at styrke ADRA Danmarks profi l overfor vores medlemmer, kirkelige bagland og offentligheden? Hvis svaret er ja, så grib muligheden for at blive ADRA Danmarks nye kommunikationschef. ADRA Danmark søger en kommunikationschef med tiltrædelse 1. august 2018, som skal lede vores kommunikationsafdeling, der på nuværende tidspunkt består af tre medarbejdere. I stillingen som kommunikationschef vil du få 15 engagerede kolleger og arbejdsplads i Nærum. Vi er Adventistkirkens nødhjælps- og udviklingsorganisation og en del af det globale ADRA netværk i 130 lande.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Foreningen for Danske Adventistseniorer fredag d. 11. maj kl. 8.30 i Hovedbygningens mødesal på Himmerlandsgården. Bestyrelsen har, i ønsket om bedre at kunne koordinere sin indsats og planlægning med Adventistkirkens, valgt at søge medlemmernes tilslutning til dette. Dagsorden for denne generalforsamling vil være: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v. Walder Hartmann 3. Regnskab for 2016/2017 fremlægges til godkendelse 4. Forslag til justering af vedtægter 5. Valg af formand 2018/2020 6. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen, 1 suppleant samt 1 revisor 7. Eventuelle forslag, der skal være tilsendt Walder Hartmann pr. post eller mail: walder@hafnet.dk senest 10. maj 2018.

Læs mere på vores hjemmeside adra.dk om stillingen og hvad vi kan tilbyde, samt hvad vi vægter højt. Ansøgningsfristen er 1. april 2018.

På bestyrelsens vegne Walder Hartmann

Vi glæder os til at høre fra dig!

Indkaldelse til generalforsamling Torsdag 10. maj kl. 21.15 på Himmerlandsgården i forbindelse med årsmødet

TEENtalk 6.-8. april Temaweekend om • At være i kontrol • At være kristen • At være "first mover“ Sofasnak og spørgsmål. Hygge og spil. Sport. Bowling. Fritid. Vi ses på Vejlefjordskolen! Se mere på ung.adventist.dk

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018

Har du forslag, som du ønsker drøftet, kan du sende det på mail til hhbestyrelsen@list.adventist.dk eller give det skriftligt til bestyrelsen inden den 15. april 2018. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 4. Indkomne forslag og vedtægtsændringer 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 6. Valg af kasserer. Kan være både professionelle og lægmænd 7. Valg af revisor 8. Evt. (nedsættelse af udvalg/nytilkommet forslag) VÆR VELKOMMEN!


Arrangementer og annoncer

31

KEHAP.DK Kehap-fonden kan søges til projekter i Danmark i overensstemmelse med fondens formål. Fonden prioriterer projekter, der har til formål at skabe vækst og fremgang for Adventistkirken i Danmark. Inspiration til projekter se side 7 og 21-23. Næste deadline for ansøgning om bevillinger er 8. juni 2018.

Prøv Jesus

k [ fo

us

us jes

KORRESPONDANCE

I ]

den Helligån store gerninger og hans

r [ ko

1

I

po res

nda

nce

sko

len

K-skolen

Historien om hans fødsel KORRESPONDANCE

SKOLEN

]

SKOLEN

Müller Udarbejdet af Richard

– der hvor du er ...

1 Helligånden – lektie

Daniels Bog 1. STUDIEBREV

K-skolen giver dig anledning til at fordybe dig i emner om tro og liv, sundhed og livsstil, kultur og samfund. Studer online eller pr. brev – når du vil, og hvor du vil. Prøvetid og landflygtighed

K-skolens kurser tager udgangspunkt i et kristent livssyn og den bibelske fortælling om Gud. Kurserne berører mange af de tanker og spørgsmål, vi reflekterer over i hverdagen:

1

KAPITEL 1

0 24/04/2017 11.10 aniels Bog_lektion 1.indd

1

forældre At være OLLEN FORÆLDRER

u [ st

die

hæf

te

1 ]

• Hvor kommer vi fra? • Livet og døden • Bedre velbefindende fysisk og psykisk

Hvilken forældretype er du? Forstå de forskellige måder,, man kan måder være forældre på Egenomsorg for forældre Konsekvente, omsorgsfulde forældre Varme versus styrke

SKOLEN

KORRESPONDANCE

Sammen om livet GAVE FRA GUD ÆGTESKABET - EN

u [ st

die

bre

] v 9

ARING JOHANNES' ÅBENB Jesu Kristi Åbenbaring u [ st

die

hæf

te

1 ]

2=1 ? Ægteskabets FOKUS Det HOLISTISKE menneske

SKOLEN

KORRESPONDANCE

Mere info og tilmelding:

sundhedsuge.qure.nu Rejsefællesskab på kristent grundlag Uforglemmelige oplevelser

2018

Bestil katalog i dag på 7592 2022 eller se på www.felixrejser.dk

SKOLEN

-18. marts B IB E LS TÆ V NENE 16.

BORNHOLM · TEJN

GÅ RD

Et godt hvil

PÅ HIM ME RLAN DS

UN DE RV ISE RE : Gunnar Pedersen Richard Müller n May-Britt K.K. Jørgense a Nit d aar Kirsten Sønderg

Kostvejledning · Lægefaglige konsultationer · Personligt tilpasset motion · Fysioterapi · Foredrag og undervisning · Plantebaserede måltider

For flere oplysninger se kskolen.dk eller kontakt os på info@kskolen.dk. eller tlf. 4558 7770.

Hvorfor ÆGTESKAB?

KORRESPONDANCE

Med K-skolens oplysnings- og uddannelsesvirksomhed ønsker vi at opmuntre til refleksion over vores værdier – personligt, sundhedsmæssigt og i samfundet.

1.-6. juli 2018 Danhostel, Nymindegab, Vestjylland

ISKK HV ILE ÅN DE LIG OG F YS IS nfoo på r inf m re ingg og me elddin mel Tillm Ti

Dejlig ferielejlighed 100 m fra hyggeligt havnemiljø. Egen parkeringsplads og indgang. Kontakt Flemming Koch på 20 87 02 22 / flemming@odell.dk

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018


32

Vi siger tillykke

Dåb

CHRISTINA CHRI CH RIST STIN INA A MUNKESØ MUNK MU NKES ESØ Ø

JEFFREY ASANTE Jeffrey Asante blev døbt i Rødekro Adventkirke den 20. december 2017 og optaget som medlem i Ribe menighed. Jeffrey kom fra Ghana for at studere økonomi, men pengene slap op, og han kom på Hviding asylcenter. Fra sit hjemland kendte han adventisterne og fi k kontakt med Lis Ambrosen i Ribe menighed, som underviste ham i vores trospunkter. Myndighederne havde meldt, at han skulle rejse tilbage til Ghana, men på hans dåbsdag fi k han brev med tilsagn om forlænget ophold i yderligere 2 år til at arbejde og studere med bopæl i Gentofte. Vi ønsker Jeffrey hjertelig tillykke og Guds velsignelse. Tony Butenko

FLEMMING BACH LAURSEN Sabbatten den 18. november var en skøn dag i Randers Adventkirke, idet Flemming Bach Laursen (til højre) sluttede pagt med Jesus i dåben. Må Gud velsigne Flemming og være med ham på hans fortsatte vandring med Frelseren. John Pedersen

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018

Christina Munkesø blev døbt i Adventistkirken i Aalborg lørdag 2. december. Christina kom hertil fra Sønderborg sammen med sin søn Lukas på 3 år og læser til lærer. Christina var kommet til et sted i livet, hvor hun følte, hun havde brug for Gud. Hendes kæreste Søren, en nydøbt adventist fra Aarhus, ledte hende til Jesus. Christina er begejstret i sin tro og har fundet, hvor spændende livet er med Gud. Michael Jakobsen

Barnevelsignelse


Vi siger tillykke

Fødselsdage Marts 95 ÅR 25. Anna K. Jensen Søndre Ringvej 24, 9300 Sæby

85 ÅR 4. Bodil Maria Lund Lendemosevej 4 A, 116 2850 Nærum 9. Villy Nielsen Mågevej 11, 4130 Viby Sj 24. Ib Børge Nielsen Råsøvej 23, Tybjerg 4160 Herlufmagle

80 ÅR BOBBY BOBBY BOBB Y BO BOVE BOVELL VELL LL O OG G CECILIE KUHR MIKKELSEN

2. Borghild Rasmussen Nordbæksvej 72, 4100 Ringsted

Bobby og Cecilie har i mange år været en del af Cafékirke-familien. Derfor var lørdag den 28. oktober 2017 også noget helt særligt, da de sagde ja til hinanden den glædelige efterårsdag foran rigtig mange venner, familie og bekendte. Vi ønsker, at lidt af den fest og glæde vil følge med i deres liv sammen. Bobby er præst for Battersea og Kennington Community Church i London, Cecelie er voksen- og fastholdelsesvejleder ved EUC Nordvestsjælland, og vi ønsker dem Guds rigeste velsignelser. Robert Fisher

4. Sofie Nielsen Rosenvangs Allé 76, 020031 8260 Viby J

‹ ANABEL INEZA KAMANZI Sabbatten den 25. november 2017 blev Anabel på knap 3 mdr. velsignet i Adventistkirken i Thisted. Her på billedet sammen med forældrene Eric og Jeanette og storebrødrene Mael på sin fars arm og Ariel. Vi ønsker hele familien Guds velsignelse. Sven Hagen Jensen

22. Turid Jensen Eskemosegårds Allé 5 3460 Birkerød 28. Ingrid von Pflugk-Harttung Rougsøvej 304, 8950 Ørsted

75 ÅR 8. Ken Aagaard Jensen Lendumvej 16, Thorshøj 9750 Østervrå 9. Jenieh Safarazian Beringsvænget 48, 1.th. 8700 Horsens 13. Gunnar Pedersen Åvænget 9, Brobyværk, 5672 Broby 17. Hanne Lund Jensen Krügersvej 46, 7000 Fredericia 17. Inge Elise Pedersen Trængstrupvej 37, Sønderup 9541 Suldrup 19. Lissie Margaretha Welling Prinsessegade 2, 0016 8900 Randers C 21. Karin Strandvoll Bek Mindegade 2, st.th., 7100 Vejle

Kære abonnenter. Runde fødselsdage bliver annonceret i Adventnyt, fra du fylder 70 år, hvis vi kender din fødselsdato. Ønsker du ikke din fødselsdag oplyst i Adventnyt, så giv besked senest 3 måneder før til adventnyt@adventist.dk eller ved at ringe til Bente Schledermann, 4558 7752.

70 ÅR 4. Lissy Andreasen Ravsted Hovedgade 81, Ravsted 6372 Bylderup-Bov 16. Gunnar Dahlsgaard Parkvej 12, st.tv. 8300 Odder 22. Niels Bo Egeblad Hulgårdsvej 14 3300 Frederiksværk 31. Kirsten Thomsen Tranevej 75, 8721 Daugård

April 90 ÅR 17. Willy Peter Ipsen Lendemosevej 8, st. 0011 2850 Nærum

85 ÅR 17. Inger Mikkelsen Algade 28 A, 1.tv., 4000 Roskilde

80 ÅR 20. Jens Peter Sørensen Vestergade 75, 7700 Thisted

75 ÅR 3. Mona Alitta Pedersen Ålskovvej 10, 7830 Vinderup 21. Hanna Fabricius Grarup Strandmøllevej 80, 4300 Holbæk 23. Annelise Glistrup Heed Dångeb Sörgårdsvängen 20 SE-36293 Tingsrud, Sverige 23. Dagny Henny Sørensen Boholteparken 30.2 th. 4600 Køge 25. Gerd Solveig Marie Andreasen Sjonarvegen 13 NO-5565 Tysværvåg, Norge

70 ÅR 11. Sigurfrid Olafsdottir Jegård Holmesøvej 9 2660 Brøndby Strand 24. Peter Johannes Eskildsen Assendrup Nørremark 129 7120 Vejle Øst

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018

Tillykke med ...

Bryllup

33


34

Vi mindes

Æret være... INGEBORG LOVISE FALK-NIELSEN

VERNER B. BEK

AASE KOFOED

Ingeborg blev født i Jerslev den 20. januar 1919. Ingeborg voksede op i et adventisthjem, hvor troen blev taget alvorligt. Ingeborg gik 7 år i menighedsskolen i Jerslev og arbejdede derefter i to år med børnepasning hos naboer, men boede hjemme. Da hun rejste hjemmefra, tog hun til Skodsborg Badesanatorium. Hun begyndte som stuepige og kom senere på kontoret, blev receptionist og telefonpasser. I første halvdel af 40’erne blev hun uddannet fysioterapeut. Her mødte hun Arne, og da de var færdiguddannede, giftede de sig den 12. januar 1946. Først virkede de i Malmø et par år, derefter på Skodsborg Badesanatorium. I begyndelsen af 1950 rejste de til Odense, hvor de boede i godt 20 år, hvor Ingeborg arbejde som fysioterapeut, hustru og mor. Her havde de den glæde at få fire børn, Solveig, Erling, Kjeld og Kirsten. I 1970 rejste de til Skodsborg Badesanatorium, hvor Arne skulle være direktør. Nogle år senere til Faxe for som bestyrerpar at opstarte det nye plejehjem, Søndervang. Tilbage igen til Skodsborg indtil de i 1989 valgte pensionisttilværelsen og boede to år i Ølstykke og herfra tog til Moss i Norge, hvor de fortsat virkede som fysioterapeuter ca. 15 år. Omkring 2006 f ly ttede de til Solbakken, Randers. Her mistede Ingeborg Arne for godt fire år siden, og torsdag morgen den 9. november sov hun stille ind i troen på sin frelser. Bisættelsen fandt sted onsdag den 15. november fra Adventkirken i Randers. Nu hviler hun i tillid til, at frelseren kalder hende til sig på den store opstandelsesdag. Æret være Ingeborg Falk-Nielsens minde. John Pedersen

Fredag den 17. november sov Verner Brunsgaard Bek stille ind på det plejecenter i Arvika, Sverige, hvor han tilbragte de sidste måneder. Verner blev 88 år gammel. Verner Bek så dagens lys i nærheden af Holstebro, den 2. juni 1929. Hans talegaver pegede i retning af præst eller foredragsholder, hans fantasi og skrivelyst på forfatter og hans evner til at organisere og inspirere afslørede lederevner. Herudover var han en glad mand, menneskefisker, fredsstifter og optimist. I 2013 deltog Verner i sin afgangsklasses 60 års jubilæum på Vejlefjord. Aktive Seniorer beskrev ham således: ”Verner Bek længtes bare efter at komme ud for at drive mission. Han ville besøge mennesker, sørge for, at de fik god litteratur ind i deres hjem – og han ville advare verden mod alt det, der skulle komme.“ Verner blev gift med norske Reidun, og sammen tog de fat på livet som præstepar i Danmark. Verner har arbejdet både som præst og afdelingsleder. Mange husker endnu hans kampagne for at få alle hjem i Vestdanmark besøgt med adventist-litteratur. Han levede på alle måder op til sin afgangsklasses motto: Verdens nød – vort kald. Reidun og Verner fik børnene John og Alice, der oplevede et harmonisk familieliv, men de mistede deres mor, da de var hhv. 16 og 13 år gamle. De senere år tilbragte Verner Bek på Tenerife, hvor han under pseudonymet Dennis Ameri skrev flere noveller og beretninger. Flere af disse viser mellem linjerne glimt af Verners eget eventyrlige liv. Familie og venner må nu vente på et gensyn, indtil Jesus kommer igen. Æret være Verner Beks minde. Walder Hartmann

Tirsdag den 12. december 2017 sov Aase Kofoed, født Aase Laura Wartou Idorn, efter kort tids sygdom ind på Slagelse Hospital omgivet af den nærmeste familie. Aase blev født i Frederikshavn den 15. februar 1935, tre år senere end hendes bror, Dan, der nu bor i British Columbia, Canada. Familien Idorn flyttede til Odder, hvor Aase boede, indtil hun flyttede til Skodsborg for at uddanne sig til fysioterapeut. Hun mødte sin kommende mand, Verner Kofoed, og i 1956 blev de gift. De fik efterhånden pigerne Mary-Ann, Susan og Lisbeth. Aase og Verner startede deres egen fysioterapiklinik i Maribo på Lolland. De har igennem mange år behandlet mennesker – som ofte gik hjem med mere end bare en behandling. Aase var meget afholdt i Nykøbing Falster menighed, og til sidst også i Ringsted. Mange børn og unge følte sig særlig mødt af Aase, der altid mødte menighedens børn med stor interesse, også efter de var fløjet af reden. Aase gav også med rund hånd sin kærlighed og omsorg til børn, svigerbørn og børnebørn. Som datteren Susan sagde: ”Hun havde en fantastisk evne til at sætte ord på de ’stærke’ ting og var aldrig dømmende over for nogen. Hun havde et stort hjerte for de svage og dem, der trængte til opbakning og støtte.“ Nu hviler Aase indtil Kristi genkomst. Aase var afklaret i sin tro på Jesus, og håbet om en bedre fremtid blev omsat til håb og kærlighed i nutiden. Menighed og familie vil mindes Aase med vemodighed, men også huske et fantastisk positivt og kærligt menneske. Æret være Aase Kofoeds minde. René Bidstrup

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018


Vi mindes

35

Nekr Ne k kro rollog oger

IB ROSWALL JØRGENSEN N

CARL BIRKELUND MOGENSEN

LILA OTTOSEN

Ib Roswall Jørgensen blev efter en morgentur fundet udenfor sin dør på Søndervang den 23. december 2017. Han blev født 30. november 1936 og blev således 81 år. Ib havde kendte problemer med hjertet, men var i et behandlingsforløb. Ib startede som sømand og flyttede senere til Australien, hvor han arbejdede for jernbanen som Cowhand og altmuligmand. Da han siden kom hjem til Danmark, fik han arbejde på Nutana. Her var han i 10 år. Derefter var han i bogbranchen i 10 år. Ib giftede sig med Lizzie Neesgaard Jørgensen den 4. september 1985, og de boede i Højby, inden de i 2016 flyttede til Søndervang. Ib var en stille mand, altid hjælpsom og engageret i menigheden. Ved den seneste andagt på Søndervang blev sangbøgerne ikke uddelt. Det var nemlig Ib, der plejede at tage initiativ til det. Men nu manglede han. Selvom han ikke havde de store armbevægelser, kunne man alligevel godt mærke, når han ikke var til stede. Det er kun et år siden, at Ib mistede sin hustru, Lizzie. Den 31.december 2016 skrev han således på Facebook: ”Jeg så i Lizzies øjne så sent som i går en fuldkommen tillid, fuldkommen kærlighed. Jeg skal aldrig glemme det blik. Sov i fred Lizzie, indtil Jesus kommer i skyerne og tager os hjem til vort evige hjem, hvor vi aldrig skal skilles mere.“ Nu hviler også Ib, indtil Jesus en dag vækker ham til live sammen med sin hustru. Bisættelsen fandt sted fra Faxe Adventistkirke den 8. januar 2018. Æret være Ib Roswall Jørgensens minde. Jan-Gunnar Wold

Nytårsdag 2018 sov Carl Birkelund Mogensen fra Thisted menighed stille ind i døden på Plejecentret Fyrglimt i Hanstholm, 86 år gammel. Carl Mogensen blev født den 26. juni 1931 i Frederiks ved Karup. Han voksede op som den ældste af 9 søskende. Faderen var hedebonde, og familien levede et nøjsomt liv. Carl blev elektriker, men kunne håndtere mange andre håndværk, som kom både ham selv og andre til gode. Han giftede sig med Krista og fik sønnerne Arnold, Tommy, Knud og Reidar. Hans arbejdsliv indbefattede autoværksted i Vallerbæk, arbejde på DAB i Silkeborg, hans eget firma Funder Elektro og arbejde på Papirfabrikken, hvor en arbejdskammerat bragte ham i kontakt med Adventistkirken i Silkeborg. Da Carl og Krista flyttede til Mors, blev kontakten knyttet til Adventistkirken i Thisted, og den 8. september 2003 blev Carl døbt af Roland Laibjørn. Familien fortæller, at da Carl blev troende, skete der en drastisk forandring i hans liv. Han blev mildere og mere taknemmelig. Med sine praktiske færdigheder blev Carl en god hjælp for vores menighed, som han holdt meget af. Hans værksted stod åbent for dem, der havde brug for det. Han havde en positiv tilgang til livet og havde sin faste plads i kirken, så længe helbredet slog til. Han havde en fast tro på Guds løfter og så frem til en plads i Guds rige. B e g r ave ls e n fa ndt ste d f r a Adventistkirken den 5. januar, og han hviler nu på familiegravstedet i Hvidbjerg på Mors til opstandelsens morgen. Æret være Carl Birkelund Mogensens minde. Sven Hagen Jensen

Lila Ottosen fra Nærum menighed døde i sit hjem på Lions Park Plejecenter i Nærum den 5. januar 2018. Lila blev født den 27. april 1924 og blev således næsten 94 år. Lila, født Bacher, voksede op på Amager sammen med sine 3 søskende, Georg, Edward og Karen. Allerede da Lila var 7 år, mistede hun sin far. Blot 10 år senere døde moderen, så Lila oplevede allerede fra barneårene, at livet kan være barskt. Lilas mor og mormor blev adventister, og i samme beslutning fulgte siden Lila og hendes bror Georg, en beslutning, som siden knyttede de to søskende stærkt resten af livet. Lila uddannede sig til ergoterapeut, og med den uddannelse oprettede hun senere beskæftigelsesterapien på Skodsborg Badesanatorium. Siden fulgte andre opgaver på sanatoriet: leder af spisestuen og assistent hos sin bror Georg på inspektørkontoret. De sidste arbejdsår arbejde hun i bookingen af patienter på hospitalsafdelingen. Lila blev i 1963 gift med CarlDavid Ottosen. Carl-David døde i 2006 efter længere tids sygdom. Ved afskeden i Adventkirken i Nærum mindedes vi Lila som et menneske, der efterlod meget smukke spor i sit liv. I familien og blandt mange venner vil hun blive husket for sin store interesse og omsorg, for hjælpsomhed og betænksomhed, for varme og nærvær. Alle følte sig godt tilpas, bemærket og accepteret i hendes selskab. ”Jeg er klar til at møde min Gud,“ sagde Lila til en veninde for nylig, og med de ord kunne vi tage afsked med Lila. Æret være hendes minde. Carl-David Andreasen

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018


36

Børnesiden

FOR

BØ R

Moses

N

– Guds makker

Moses vidste, at han var noget helt særligt. Fra han var helt lille, havde han hørt historierne om, hvordan han var blevet reddet fra at blive kastet i floden. Hvordan Gud havde beskyttet ham i en lille sivkurv på vandet, mens hans søster holdt øje med ham i frygt for, at soldaterne skulle opdage ham. Igen og igen havde hans familie fortalt om den dag, da prinsessen havde fundet ham og gjort ham til sin søn. Tekst: Gabrielle Rasmussen / Foto: thinkstockphotos.com

N

u sad han her i Faraos palads og tænkte på sin familie og alle de andre israelitter, hans folk. Han var sikker på, at Gud havde plantet ham her, og at han, Moses, skulle gøre en forskel for sit folk. Hvorfor havde Gud ellers reddet ham og gjort ham til prins?

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018

FYLDT AF VREDE I dag var han fyldt af harme. Igen og igen havde han set, hvordan egypterne behandlede hans folk, tvang dem til at arbejde til de ikke kunne mere, og hvordan de slog og sparkede dem, der ikke var hurtige nok. Han følte sig så splittet, for her gik han, prins i Faraos hus, men hans hjerte var hos slaverne. De var hans familie. Og alligevel var det så længe siden, at han havde været en del af dem. Nu hørte han jo også til her hos prinsessen, som også var en slags mor for ham. Hun havde lært ham så meget og sørget for den bedste undervisning i alt, hvad en prins havde brug for. Han vidste, hun ikke brød sig om, hvordan Farao behandlede israelitterne, og alligevel gjorde hun intet for at stoppe det. Men hvad gjorde han selv? Ingenting... Han vandrede op og

ned ad gulvet, hvad kunne han gøre? Noget måtte han gøre, det kunne ikke blive ved. Moses forsøgte at få ro på sig selv. Da han var i ro igen, besluttede han at gå ud og se på tvangsarbejdet – måske det ikke var så slemt alligevel.

MORDER Moses gik ud til sine landsmænd for at se på arbejdet. Det var værre, end han huskede, og mens han så til, blev en uskyldig israelit dræbt af en egypter. Moses blev så vred som aldrig før. Han kunne mærke, hvordan hadet bredte sig i ham. Han så sig om til alle sider, og da han ikke kunne se nogen, slog han egypteren ihjel og gemte ham i sandet. Men han havde ikke været alene, der var en, der så ham. Da han den næste dag igen gik ud til dem, så han to israelitter slås. Han prøvede at stoppe ham, der


Børnesiden

havde skylden, men han sagde: ”Hvem er du, at du vil være Herre over os? Vil du måske slå mig ihjel, som du slog egypteren ihjel i går?“ Du kan tro Moses blev bange. Han var nu kendt som morder. Det varede ikke længe, så havde Farao hørt om det og ville slå Moses ihjel, men det lykkedes Moses at flygte fra ham, langt væk fra Egypten til et land der hedder Midjan.

IKKE GLEMT Moses boede så længe i Midjan, at han næsten glemte alt om, at han engang havde været prins. Nu var han klar over, at han slet ikke var noget særligt. Han havde ikke lykkedes i at hjælpe sine landsmænd. Han hørte ikke til i Egypten, og han hørte ikke til hos israelitterne. Men Gud glemte ikke sit folk, han så, hvor svært israelitterne havde det, og han tog sig af dem. Gud havde heller ikke glemt Moses. Nu da Moses ikke længere selv troede, han var noget særligt, så var han det for Gud. Nu hvor Moses ikke var stolt og sikker på sin egen styrke, så kunne Gud bruge ham.

MAKKERE MED GUD

Det var ikke Moses, der skulle redde israelitterne eller kæmpe med Farao, det var Gud. Det eneste, Moses skulle, var at være Guds makker. Så når Gud fortalte Moses noget, så fortalte han det videre til andre. På grund af Guds og Moses’ makkerskab kunne israelitterne flygte fra Egypten og blive et frit folk, som ingen kunne behandle dårligt igen. Gud fortalte Moses, hvordan de skulle leve, så de kunne have det godt, og Moses prøvede at lære folket det. Nogle gange gik det godt, og andre gange gik det slet ikke. Men Gud havde styr på det, og Moses skulle bare holde sig tæt til Gud. Han og Gud var makkere. Vi kan også være makkere med Gud. Vi kan også lytte til Gud og gøre, som han siger, og fortælle det videre til andre. Måske kan du ikke høre hans stemme, som Moses kunne. Men du kan læse eller høre alle historierne om ham fra Bibelen, og du kan bede til ham. Så vil han gøre dig til sin makker. Og når du er makker med Gud, så er du noget særligt – Guds ven.

37

OPGAVE Moses mødte Gud i en brændende busk. Her er en ide til, hvordan du kan lave din egen brændende busk. Du skal bruge: • Et syltetøjsglas • Akrylmaling i f.eks. orange, brun, grøn og gul • En pensel og en køkkensvamp • Et fyrfadslys Sådan gør du Brug svampen til at duppe orange maling på indersiden af glasset Mal brune streger på ydersiden, det er buskens grene Lav det grønne på busken, ved at dyppe svampen i grøn og gul og dup forsigtigt ovenpå grenene Sæt et fyrfadslys i glasset, når malingen er tør.

Du kan læse beretningen i Anden Mosebog kapitel 1-4,17.

Gud kaldte på Moses fra en brændende busk, og det blev begyndelsen på et makkerskab, der varede resten af Moses’ liv. Da Gud kaldte ham, ville han slet ikke gå med, for han var sikker på, at han ikke kunne gøre nogen forskel. Faktisk så skændtes han næsten med Gud. Nej Gud, jeg kan ikke, jeg duer ikke, jeg kan ikke sige de rigtige ting. Sådan blev han ved, indtil Gud sagde: okay, så må din bror tale for dig. Men Gud vidste, at Moses kunne det, han skulle. Gabrielle Rasmussen er gift med Torben og mor til Lauge på 6 år. Hun kommer i Vejlefjord menighed og nyder fællesskabet der. Elsker at være i naturen og at være kreativ.

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018


38

Forvaltning

Er vi skabt til at handle alene? Tekst: Jan Arne og Line Nielsen / Foto: thinkstockphotos.com

Vil det være en god idé, at være makker med Gud i forvaltning – forvaltning af hele livet? Hvorfor egentlig? I skabelsesberetningen, Første Mosebog kapitel 1-2 finder vi en enkel beskrivelse af menneskene: • Vi blev skabt i Guds billede • Vi skulle blive frugtbare og blive flere • Vi skulle underlægge os jorden samt dyrke og vogte haven • Vi blev skabt til at herske over andre skabninger • Vi skulle have jordens planter som føde • Vi begyndte med at hvile • Vi måtte spise af alle træer på nær af træet til kundskab om godt og ondt Alt blev beskrevet som godt. Menneskene beskrives som forvaltere og deltagere i et kreativt og aktivt liv, et balanceret liv liv, et liv, hvor menneskene er ansvarlige ledere over meget og samtidig skulle

FORVALTNING TIENDE 10% tilhører Gud. Hver person har personligt det ansvar og privilegium at returnere Guds tiende til ”forrådshuset“ som udtryk for sit forhold til Ham (3 Mos 27,30). Principper for tiende: Se adventist.dk/adventister/tiende Fradragsmuligheder: Se adventist.dk/adventister/skatteregler eller kontakt Lise Rechter, tlf. 4558 7794. Vær opmærksom på, at betaling med MobilePay ikke kan bruges, hvis du ønsker fradrag.

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018

respektere Guds rolle i lederskabet. Det var et godt liv. Som bekendt gik det ret hurtigt galt for menneskene. De respekterede ikke Guds lederskab. Og hermed blev der faktisk ubalance i alle de andre elementer. Deres herrerolle fik et touch af egoisme og tyranni, deres arbejde blev til besættelse og udpining med stress og udbrændthed til følge, deres hvile blev måske slet ikke – eller den endte i dovenskab, de spiste i øvrigt, som de ville, uden hensyn til jordens og dyrenes ydeevne. Alt andet end et godt liv og heller ikke god forvaltning. Ja, menneskenes egen version af forvaltning kan faktisk ende katastrofalt og skidt – se fx 2 Tim 3, hvor alvoren ved egenrådighedens indflydelse på forvaltning bliver vist som en modsætning til troskaben mod Gud. God forvaltning af livet er ikke noget, vi kan gøre alene, uden at Gud også har sin rette plads. At gå ind i et makkerskab med Gud om livet – det er det første skridt i forhold til god forvaltning. Gud venter på os og glæder sig til at arbejde sammen med os.

TESTAMENTE Et dødsfald kan få ualmindelig stor økonomisk betydning og konsekvens for de efterladte. Derfor er det vigtigt, at man i tide tager beslutning om sine økonomiske og arvemæssige forhold. Det helt centrale i dit testamente vil ofte være fordelingen af din arv. Er der ingen lovmæssige arvinger og ikke oprettet testamente, går arven til staten. Hvis du vil noget andet, må du oprette et testamente, hvori det gøres klart, hvem du ønsker, der skal arve efter dig. Se adventist.dk/adventister/testamente eller kontakt Jan Arne Nielsen, tlf. 4558 7773.


Kollekt og kalender

39

KOLLEKT – 3. MARTS

Det sker ...

Tekst: Jan Arne Nielsen / Foto: ADRA

I

mange menigheder er vi privilegerede ved at have fået nye venner og kirkegængere. Ikke alle kender danske forhold så godt. Derfor samler vi igen i år ind til aktiviteter, som I selv vælger at gennemføre lokalt. I skal blot sende nogle få linjer til os om, hvad I ønsker at lave samt et simpelt budget. Det kunne være til omkostninger forbundet med fx lektiegrupper for børnene, hjælp til voksne med at læse sprog eller gennemføre en uddannelse, aflastning når voksne tager uddannelse, inddragelse af børnene i spejdernes aktiviteter. Menighederne kan gøre en forskel for dem, der ikke har en dansk baggrund – ung som ældre, da dansk og Danmark byder på store udfordringer, når man er kommet hertil. Tak for din gave til integrationsarbejdet.

KOLLEKT – 7. APRIL

Menighedsskolerne Tekst: Jan Arne Nielsen / Foto: Nærum Privatskole

M

enighedsskolerne er med til at give børn og unge en anderledes hverdag. Mellem 3-400 elever møder engagerede lærere og klassekammerater hver dag, hvor undervisningen af nogle timer spænder over flere klassetrin. Som mindre skoler har de en særlig mulighed for nærvær, som adskiller sig fra de større skoler. Og man prioriterer at skabe aktive snitflader mellem skolerne og deres lokalområder. Menighedsskolerne i Danmark giver os kontakt til elever, som ellers ikke ville opleve en tilknytning til Adventistkirken. De kommer fra hjem, hvor forældrene har taget et aktivt valg om at sende børnene til en kristen skole. Skolerne har mange tilbud – også åndelige aktiviteter som andagter, inspirationsuger mv. indenfor skolerammen. Der er skolegudstjenester, hvor hele familien inviteres i kirke. Lad skolerne mærke vores støtte og engagement. Tak for din gave til menighedsskolerne.

FEBRUAR 3. 9. 10. 13..

Kollekt: Digital evangelisme Deadline Adventnytonline 18/30 Dag, Odense Adventnyt 01/februar 2018 udkommer 14. Adventnytonline 26. Deadline Adventnyt 02/april

MARTS 2.-4. Internationalt fodboldstævne, Vejlefjordskolen 03. Kollekt: Integrationsarbejde 4.-10. Adventistkirkens skitur, Norge 9. Deadline Adventnytonline 14. Adventnytonline 16.-18. Bibelstævne, Himmerlandsgården 17. Global Youth Day

APRIL 6.-8. TEENtalk, Vejlefjordskolen 7. Kollekt: Menighedsskolerne 10. Adventnyt 02/april udkommer 13. Deadline Adventnytonline 18. Adventnytonline 26.-29. Bededagslejr, Finderup www.adventist.dk/det-sker

Adventnyt · Nr. 1 · februar 2018

Aktivitetskalender

de Integrationsarbejde


ÅRSMØDETILMELDING

9.-13. MAJ 2018

Navn: Adresse: Postnr. & by: Tlf. / Mobil: E-mail:

Frihed

OVERNATNING Begrænset antal, der tildeles efter først-til-mølle princippet. Din bestilling er bekræftet, når du modtager en faktura på det bestilte.

i hvilen

ANNEX inkl. spisebilletter

SPISEBILLETTER Rettidig bestilling af spisebilletter frem til 3. april. Herefter pålægges 25 kr. pr. måltid. Efter 17. april kan der ikke købes spisebilletter! Vær opmærksom på, at der er grillfest for campisterne fredag aften. Skriv antal spisebilletter

Ons Tors Fre

Lør

Søn

Enkeltværelse:

person (1.965 kr.)

Dobbeltværelse:

personer (1.315 kr. pr. pers.)

3-4 sengsværelse:

personer (1.115 kr. pr. pers.)

heraf børn:

personer (÷300 kr. fra prisen)

BJÆLKEHYTTEN inkl. spisebilletter Enkeltværelse er ikke muligt. Enkeltpersoner bliver indkvarteret med andre af samme køn. 2-3 sengsværelse:

personer (1.115 kr. pr. pers.)

Morgen (voksen kr. 40)

4-6 sengsværelse:

personer (915 kr. pr. pers.)

Middag (voksen kr. 75)

heraf børn:

personer (÷300 kr. fra prisen)

Aften (voksen kr. 70) Morgen (barn/stud. kr. 30)

CAMPINGHYTTE inkl. strøm og bad (1.800 kr. for hele årsmødet)

Middag (barn/stud. kr. 50) Aften (barn/stud. kr. 45)

CAMPINGPLADS inkl. plads, strøm og bad Telt, iglo, kuppel, spidstelt (30 kr. pr. døgn)

Skriv antal – gælder fra onsdag aften til søndag middag Alle måltider (voksen kr. 665) Alle måltider (barn/stud. kr. 450) Barn: 4-12 år. 0-3 år gratis i følge med betalende voksen.

Stort telt, familiedome, villatelt (50 kr. pr. døgn)

Campingvogn (150 kr. pr. døgn) Alm. vogn Ankomst:

Stor vogn (over 6 m) Afrejse:

TILMELDING SENEST 1. APRIL

Online: aarsmode.adventist.dk

Booking af campingplads kan dog ske frem til 30. april.

Pr. post: Adventistkirken, att. Margrethe Hansen Concordiavej 16, 2850 Nærum


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.