2017 02 adventnyt

Page 1

I dette nummer ... Skrøbelig verden – sikkert ståsted

Sammen med Jesus i centrum

Vejen til Kristus

Jubi – så er der årsmøde på Himmerlandsgården. Du kan læse om, hvad der sker. Og du får inspiration til, hvordan du kan være med til at skabe markedsdagen...

Hvad er bedre til at holde os sammen, end det fælles håb vi har? Med Jesus som centrum kan vi leve det fællesskab, hvor andre vil møde Jesus. Det er vigtigere, end at kigge indad...

125 år! Og stadig en perle. ”Kristus forbinder det faldne menneske i dets svaghed med kilden til uendelig styrke.“ Når vi går vejen til Kristus – så har vi virkelig erfaringer at dele...

8

14

26

Adventnyt Nr. 2 · april 2017

TEMA: SAMMEN SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKENS MEDLEMSBLAD


Kontaktinformation

Concordiavej 16 · 2850 Nærum Tlf.: 4558 7777 Bank: Handelsbanken 0890 0001069302 www.adventist.dk · info@adventist.dk

Leder

Vi fester

Åbningstider: Man-tors kl. 10-16 Formand Thomas Müller (Mission, Strategi) Næstformand Marianne Dyrud Kolkmann (Ungdom)

Af: Line Nielsen, redaktør / Foto: thinkstockphotos.com

Tlf. 4558 7771

Tlf. 4558 7772

Økonomichef Jan Arne Nielsen (Kristen forvaltning, Tlf. 4558 7773 Hjælpeaktion, Dansk Bogforlag) Afdelinger Mads Kivikoski (Spejder)

Tlf. 5136 0405

Anne-May Müller (Familie, Børn)

Tlf. 4558 7789

Bjørn Espen Holtse (Teen)

Tlf. 2986 6829

Henrik Jørgensen (Strategiopfølgning, K-skolen, Sabbatsskole, Skole)

Tlf. 5060 7615

Jan-Gunnar Wold (Medie & Kommunikation)

Tlf. 4092 1032

Lisbeth Nielsen (Women’s ministries) Tlf. 5126 0224 Lasse Bech (Religionsfrihed) Adra Danmark Concordiavej 16 · 2850 Nærum Tlf.: 4558 7700 · Fax 4558 7701 www.adra.dk Generalsekretær: Jens Vesterager

SAMMEN

Tlf. 2152 6789

Tlf. 4558 7702

Dansk Bogforlag Concordiavej 16 · 2850 Nærum Ekspedition: Tlf.: 4558 7758 www.danskbogforlag.dk Korrespondanceskolen Concordiavej 16 · 2850 Nærum Tlf. 4558 7770 · Giro: 902 5669 www.kskolen.dk Vejlefjordskolen 8721 Daugård Tlf. 7589 5202 · Fax 7589 5204 www.vejlefjordskolen.dk Rektor: Holger Daugaard

Tlf. 7641 3132

Hasda Vejlefjordskolen · 8721 Daugård www.hasda.dk Arkivleder: Preben Jalving

Tlf. 2386 6514

Himmerlandsgården Als Oddevej 71 · Helberskov · 9560 Hadsund Tlf. 9858 1121 www.himmerlandsgaarden.dk

D

et er ikke godt, at mennesket er alene,“ sagde Gud (1 Mos 2,18). Alt andet ved skabelsen havde ellers kun været godt. Men her pointerede Gud, at hvis det hele fortsat skulle være godt, så skulle mennesker være sammen med hinanden. Derfor skabte Gud ikke blot et menneske, han skabte mennesker. Mennesker, som skulle blive til flere mennesker. Mennesker, som skulle støtte hinanden, for ”hvordan får man varmen, når man er alene?“ Men ”når to ligger sammen, kan de holde varmen.“ Og ”den, der er alene, tvinges i knæ, men to kan holde stand.“ Og så fortsætter teksten med ordene: ”Tretvundet snor brister ikke så let.“ (Præd 4,11-12). Den tredje i fællesskabet – det er Gud. Når Gud er en del af fællesskabet, er fællesskabet mellem mennesker stærkere. Når mennesker står sammen med Gud og med hinanden, så er der virkelig styrke. Sammen med Gud. Fællesskabet med ham, det har vi både individuelt og kollektivt. Individuelt må vi kende vores Gud og frelser for at kunne dele ham med andre. Jesus søgte dagligt fællesskabet med sin far, bare de to. Der blev han fyldt op og hentede sin styrke til at være den, han var, i fællesskabet med mennesker.

Kollektivt, så indbyder Gud os til fest. Hele kapitel 23 i Tredje Mosebog handler om fester: ”Dette er mine fester, Herrens fester, som I skal udråbe som hellige festforsamlinger“ (vers 2). Den første, han nævner, det er den ugentlige sabbat. Og tre gange om året skulle hele folket samles: ”ved de usyrede brøds fest, ved ugefesten og ved løvhyttefesten“ (5 Mos 16,16). Nu er det snart årsmøde, og det er jo en fest, for vi er sammen med Gud og med hinanden. Et stort fællesskab som Gud velsigner. Han ved, at vi har brug for at opleve det fællesskab, for han har skabt os sådan. Og ingen i hans menighed lever for sig selv, alle har vi fået noget, for at vi kan dele det med hinanden. Så når vi deltager i fællesskabet, så gør vi det ikke kun for vores egen skyld, vi gør det også for de andres skyld. For at vi kan bidrage til, at en anden ”får varmen“, for at vi ved vores engagement kan modvirke, at en anden ”tvinges i knæ“. ”Tretvundet snor brister ikke så let.“ Forbered dig til årsmødet ved at søge din Gud, bare du og ham. Forbered dig til årsmødet ved at engagere dig i dit lokale fællesskab. Kom til årsmødet – sammen med din Gud og sammen med dine trosfæller. Og har du ikke mulighed for at komme – så bed for fællesskabet mellem Gud og mennesker, og for fællesskabet mellem menneske og menneske. Lad os feste sammen med Herren!

Plejecenter Solbakken Frederiksborg Allé 23 · 8920 Randers NV Tlf. 8911 1300 · Fax 8911 1301 www.solbakken.randers.dk Leder: Caroline Lundqvist Plejecenter Søndervang Rådhusvej 1 · 4640 Faxe Tlf. 5676 1600 · Fax 5676 1610 Leder: Niclas Fuglø

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017

Line Nielsen redaktør for Adventnyt adventnyt@adventist.dk


Indhold

Indhold

3

Nr. 2 · april 2017 04 Klumme 05 Rundt omkring 08 Årsmøde 12 Lignelsen om bladene i andedammen 14 Sammen med Jesus i centrum 16 Sammen med Jesus hele livet

06

10

17 Med længsel 18 Tilbageblik på et liv delt med min frelser 20 Hans hænder 21 Tid til svar 22 HappyHand 24 ADRA 25 Vejlefjordskolen 26 Vejen til Kristus 1892-2017

22

36

27 Vi mindes 30 Tillykke 32 Børnesiden 34 Reformationen – den oprørske munk

14-21 Tema: Sammen

35 Forvaltning

Nu skal vi igen være sammen til årsmøde – og en af grundene til, at det er dejligt at være sammen, det er, at vi har erfaringer og livshistorier, som vi deler med hinanden. Men der er også beretninger, som du kan læse i dette blad. Om nærhed med Jesus, om bønnesvar og om det virkeligt vigtige at være sammen om.

Syvende Dags Adventistkirkens medlemsblad Redaktør: Line Nielsen +45 2125 1162 adventnyt@adventist.dk Adventnytråd: Alexander Jensen Birthe Svendsen Line Nielsen Pernille Præstin Larsen Peter Larsen Robert Svendsen

38 Kollekt og kalender 40 Årsmøde tilmelding

adventist.dk/abonner

Nr. 2 · april 2017 Adventnyt

36 Annoncer

Grafisk opsætning: Bente Skov Schledermann Tryk: Strandbygaard Grafisk A/S Oplag: 2.000 stk. Webudgave: www.adventnyt.dk Lydudgave: +45 4558 7794 marianne.kjoller@adventist.dk

Abonnementspriser: Danmark, Grønland, Færøerne: Gratis Øvrige udland: 300,Forsidefoto: Anne-May Müller Familieweekend på Himmerlandsgården, 2016 Næste nummer: Deadline: 24.4.2017 Udkommer: 7.6.2017 Tema: Grebet af Jesus

SABBATONLINE hver fredag

ADVENTNYT ONLINE midt i måneden Materiale til nyhedsbrevet sendes til: adventnytonline@adventist.dk

NETANDAGT hver morgen

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017


4

Klumme

OPRØRET i pottemagerværkstedet Tekst: Marianne Dyrud Kolkmann / Illustration: thinkstockphotos.com

H

ar du nogensinde tænkt tanken: Hvem har ret, jeg eller Gud? Hvem ved bedst, jeg eller Gud? Vi er så vant til at tænke, at vi hver især ved, hvad der er bedst for os selv og ikke mindst for andre. Når vi kigger i Det Gamle Testamente, ser vi, at denne tanke ikke er ny. Esajas viser os et godt billede af dette i Esajas 45,9-12: ”Ve den, der anklager ham, som dannede ham, et potteskår blandt skår af ler. Kan leret sige til ham, der former det: Hvad er det, du laver? Kan dit værk sige: Han har ingen hænder? Ve den, der siger til sin far: Hvad er det, du avler? og til kvinden: Hvad er det, du føder? Dette siger Herren, Israels Hellige, som dannede det: Kræver I mig til regnskab for mine sønner? Giver I mig besked om mine hænders værk? Det er mig, der har frembragt jorden og skabt menneskene på den. Mine hænder har spændt himlen ud, og jeg befaler over hele dens hær.“ Kan du forestille dig et oprør i pottemagerværkstedet? Sikke et syn: lerkrukker i alle varianter og faconer på kampmarch, ”for vi ved bedre end pottemageren.“ Vi vil bestemme farver, glasur og hvilken funktion, den enkelte krukke skal have, ellers strejker vi. Unægtelig en lidt speciel tanke. Døde ting som gør

Marianne Dyrud Kolkmann er næstformand for Syvende Dags Adventistkirken i Danmark.

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017

oprør mod en levende skaber. Jord på krigsstien: De har vist helt glemt, at deres eksistens er givet af pottemageren. Uden ham, ingen krukker. Lerkrukker som prøver at lege Gud og siger ”hvad er det, du gør“ ... Mennesket som går i strid mod sin skaber. Og det er desværre ikke ualmindeligt. Jeg ved, at jeg til tider stiller Gud spørgsmålet: Hvad er det egentlig, du har gang i? Har du fuld kontrol Gud? Vi har ofte mistet fokus på menneskeværdien, som kun kommer fra ham, som har skabt. Bare se på den menneskelige kunstner: Visse kunstnere får utrolig meget for deres billeder, fordi de har et talent. Men det er mere end et almindeligt kunstnertalent, Esajas taler om.

VÆRDI Tænk om vi kunne se mere værdi i det, som Gud ser har værdi. I vores medmennesker, vores relationer, vores jordklode, naturen, relationen til Gud. Vi ser desværre ofte ikke værdi af det, han har skabt, hverken i os selv eller andre – tragisk nok. Der er vel ingen af os, som vil spørge nogen: Hvad er det for nogen børn du får, eller hvad er det, du føder? I en verden, hvor Gud er blevet reduceret til en tradition og til et kulturafhængigt fænomen, ser vi ham ikke, som han er: skaber, almægtig, den som ved alle ting. Vi har reduceret værdien (i vores menneskelige øjne) af os selv som mennesker. For hvad er et liv egentlig værd? På dit køleskab har du måske tegninger fra børn, naboer og andre, og der er ingen af os, som har tænkt os at sætte

kunstnerens intensioner i tvivl. Vi ved, at det har værdi, fordi vi kender kunstneren. Hvordan er det med os? Kender vi kunstneren bag alt det skabte omkring os, ja bag os selv? Måske har vi nogle gange stået foran spejlet og undret os over, hvorfor akkurat den næse er havnet på mig, eller hvorfor jeg har min fars hage, osv. Gud så, at alt var godt, da han skabte os og alt omkring os. Der var en hensigt med det hele. Pottemageren så en funktion for alle krukkerne. De skulle bruges til lidt forskellige ting. Kærlige hænder havde formet dem, og han havde tænkt nøje over hver del. Oprøret i pottemagerværkstedet har noget med værdi, eller rettere sagt mangel på værdi, at gøre. Hvad ville du sige, om trøjen, som du var ved at strikke, eller kludetæppet, som du var ved at sy eller fuglehuset, du snedkererede på, havde fået stemme en dag og sagde, at du ikke gjorde jobbet godt nok? Gud skabte os, som vi skulle være, men vi gør så mange mærkelige ting. Hele Esajas' Bog er skrevet med fokus på Gud som skaber. En Gud, som så gerne vil, at skaberværket må komme til fornuft og se, at han vil os det godt! Han, som har det hele overblik lige fra skabelsens morgen til langt ind i evigheden, og som har givet os værdi og ønsker det bedste for os.


Rundt omkring

5

Tekst: Sven Hagen Jensen og Tina Flinker / Foto: Carsten Hansen

T

ina Drescher Flinker glæder sig over at besøge med bladet Nyt Fokus i Horsens og Stensballe. I december måned fik alle bladkontakterne tilbudt en gavebog. Her er et udpluk af de erfaringer, der blev delt ved gudstjenesten i Horsens den 10. december 2016. Jeg bankede på døren, og en venlig frue åbnede. Da jeg fortalte mit ærinde, smilede hun og sagde begejstret: ”Min mand og jeg er taknemmelig for dette blad, vi læser alt i det. Det er nogle dygtige skribenter, som skriver i et nutidigt og forståeligt sprog.“ Vores samtale fortsatte med personlige erfaringer og verdens tilstand. De fik to bøger, Jesu liv og Den store strid. Så spurgte hun, om vi havde noget materiale til børn, for hun ville gerne give sine børnebørn muligheden for at lære Jesus at kende. Jeg henviste hende til Dansk Bogforlag. Jeg gik til en ny hustand, ringede på døren og præsenterede mig. Endelig var der nogen hjemme. Det var fjerde gang, jeg havde været ved døren. Samtalen var kort, da de ikke længere ønskede at modtage bladet. På vej ud af bygningen var der en kvinde, der råbte: ”Du kan da

ikke gå herfra uden at komme af med dine bøger.“ Jeg vendte mig forbavset om og tog imod hendes invitation. Hun fortalte, at de var nye tilflyttere og tog glædeligt imod Nyt Fokus og bogen Den store strid. Hun var meget optaget af reformationen og fortalte, at hun var beslægtet med Martin Luther. I et lille rækkehus sagde damen: ”Jeg læser med begejstring alt, hvad der står i jeres blade, men jeg kommer aldrig hen i jeres kirke.“ Vi havde en god samtale, og jeg tilbød hende en boggave. Det var lidt svært for hende at bestemme sig, da begge bøger interesserede hende. Det endte med, at hun fik begge to. ”Er du sikker på, at jeg ikke skal betale for dem? – Jamen, så tak da, nu har jeg allerede fået to julegaver.“ Vi gav hinanden hånden og ønskede en glædelig jul. Fredag aften den 9. december blev jeg ringet op af en meget taknemmelig dame. Hun var meget hjemmefra på grund af den lange afstand til arbejdet. Derfor havde det ikke været muligt for mig at træffe hende hjemme. Så jeg havde tidligere på dagen lagt det nyeste nummer af bladet Nyt Fokus, bogen Jesu liv og en personlig hilsen i hendes

postkasse. Hun fortalte, at hun havde været troende hele sit liv. Bladet Nyt Fokus havde fået hende til at overveje at flytte kirke. ”Hvis jeg skal blive adventist en dag, bliver jeg nødt til at undersøge jeres tro og lære lidt mere grundigt.“ Jeg anbefalede hende at høre Doug Batchelor på Amazing Facts og lyttilgud.dk. Inden vi sluttede samtalen, sagde hun, at hun ville kontakte mig, når hun havde læst Jesu liv færdig. Nok er det et stort arbejde at gå fra dør til dør, men man bliver opmuntret og velsignet, når man møder sådanne glade og taknemmelige mennesker. Jeg kan kun varmt anbefale dig at tage del i kirkens missionsarbejde. Der er også brug for dine forbønner, at folk, som vi møder, må blive berørt af Helligånden og omvende sig til Jesus.

Afsked med generalsekretær Lehnart Falk Tekst: Bjørn Krøll / Foto: Jacob Nue Sønderstrup

M

andag den 6. februar blev der afholdt afskedsreception for Lehnart Falk, som i 11 år har været generalsekretær for ADRA danmark. Der var mange taler og hilsener fra ADRAs store netværk, og Lehnart blev rost for den store indflydelse, han har haft både for ADRA Danmark, men også for hele ADRA netværket. Han har været med til at skabe forandring som en både handlekraftig og markant person. ”Du er ikke noget dusinmenne-

ske,“ som Thomas Müller fremhævede, og ”du har betydet rigtig meget for arbejdet med retfærdighed og ligestilling for hele netværket,“ som ADRA Internationals generalsekretær Jonathan Duffy sagde. ”Vi kommer til at savne din erfaring og aktive indsats. Du har været med til at forandre og gå foran, og man var aldrig i tvivl om, at du var til stede og skubbede på.“ Lehnart trækker sig tilbage til sin fødeø og by Tejn, hvor han ikke kom-

mer til at ligge på den lade side. Han er jo både fisker, tømrer, psykolog og præst og har stor erfaring fra sit arbejde med nødhjælp og udvikling, og det er nok ikke det sidste, vi hører til ham. Vi ønsker ham Guds rige velsignelse med pensionisttilværelsen.

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017

Landet rundt

Gode besøg med Nyt Fokus i Horsens


6

Rundt omkring

Evangeliet prædiket til en pakket kirke Tekst: Henrik Jørgensen / Foto: Jens Morten Øster

V

ed gudstjenesten lørdag den 11. februar 2017 var Adventistkirken i Roskilde fyldt til bristepunktet. Det var Roskilde Private Skole, der afholdt sin årlige gudstjeneste. Længe før gudstjenesten begyndte, strømmede elever, lærere, forældre, bedsteforældre, pårørende og menighedens medlemmer ind i kirken for at sikre sig en plads. Da der blev budt velkommen af menighedens leder, Pernille Præstiin Larsen, var der ikke en ledig plads i kirken. De der kom lidt sent kunne så følge gudstjenesten fra Café Clara i kirkens krypt, hvor den blev transmitteret. Over 250 var tilstede den sabbat. Under ledelse af Lone Mayntzhusen, skoleleder, opførte skolens 100 elever og lærere en medrivende og rørende musical, der fokuserede på fortællingen om Jonas. Med udgangspunkt i Jesu samtale med de skriftkloge, der forlangte et tegn, blev forsamlingen taget med på

rejsen fra Jafo mod Tarshish til Nineve. Vi blev taget med ombord på skibet, mødte hvalen og så Jonas blive kaste op på stranden. I Nineve fulgte man den urolige Jonas, der endte med at blive skuffet over Guds nådige behandling af befolkningen i byen. I musicalens klimaks blev man taget tilbage til Jesu opstandelse efter tre dage i graven. Gennem sang, musik og dialog blev tilhørerne mindet om det klare evangelium om Guds kærlighed, barmhjertighed, tålmodighed og ønske om frelse. I Roskilde er vi så velsignet med en meget eftersøgt skole i rivende udvikling, som bliver ledt af en gruppe engagerede lærere, som ser et formål ved at give eleverne en kristen

uddannelse baseret på kristne værdier og holdninger. Det kommer til udtryk i hverdagen på skolen, hvor næstekærlighed og medansvar er i fokus, og ikke mindst ved gudstjenesten den 11. februar 2017.

Østervrå sender budskabet ud Ø Tekst: Andreas Müller / Foto: Finn Nielsen Te

F

or over et år siden røg det gamle tekniker-hjørne ud, og et nyt bord blev bygget bagest i kirken. Der skulle endnu en skærm til for at sætte video sammen fra de tre kameraer, der var blevet indkøbt til kirken. Det kræver vedholdende arbejde fra menighedens unge, der oftest bemander udstyret. Og mødelederen må hoppe ned under præ-

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017

dikenen for ikke at få sit opmærksomd me ansigt med i billedet. Og talerne må m indrette sig efter, at det ikke kun er ”os in sselv“, vi taler til! Hver uge ser 10-20 med direkte, og omkring 20 ser bagefter prædikenen o på p YouTube. Det tidobles de gange, den d bliver delt på Facebook. Det er nu meget pænt for en menighed, hvor der m sidder 70 i salen. sid

Vi kender i sagens natur ikke alle, der ser med. Vi kender til nogle, der ikke kan komme til møde selv – og også nogle nysgerrige venner og bekendte, der vil se, hvad der foregår. Du er også velkommen til gudstjeneste i Østervrå. Hvis det ikke lader sig gøre i kød og blod, så bag skærmen.

Hver sabbat streames gudstjensten kl. 11.10 på: ostervraa.adventistkirke.dk/live-stream Arkivet med prædikener på youtube kan ses på: adventist.dk/ostervra


Rundt omkring

7

Tekst og foto: Jill Rasmussen

D

et var koldt udenfor den 13.15. januar, men indenfor på Hvidekilde var der mødt 50 kvinder op med varme hjerter. Susanne Wiik Kalvåg holdt de åndelige møder fredag aften og om sabbatten. Hun havde en grundig gennemgang om stress. Hun mindede os om eksempler i Bibelen, hvor Gud gang på gang har vist sit folk, hvor stor en gave sabbatten er. Susanne fortalte også, hvordan ”ægte hvile og fred sker i vores kærlighedsrelation med Gud.“ Smuk musik, bibelvers og bøn blev også taget i brug i hendes fortælling om Helligånden. Der var ikke kun tid til at sidde til møder; Edith Wiik tog os trygt og roligt igennem en omgang bevægelse før hvert møde. Vejret om sabbatten var perfekt til en gåtur. Om aftenen ledte Pia Lindquist an med festlig musik og bevægelse efter festmiddagen! Der var

brug for bevægelse, for hele weekenden var vi forkælet med lækker mad forberedt af Per Nielsens team. Fem friske unge kvinder stod for opvask og servering, så vi kunne virkelig nyde tiden omkring måltiderne. Om søndagen var der tid til at ”pleje os selv“ inden vi sluttede med en inspirerende andagt ved Lisbeth Nielsen, den nye afdelingsleder for ”Women’s Ministries“. Jeg bliver altid inspireret af disse weekender – alle kvinderne kommer med positive indstillinger, villige hænder og åbne hjerter. Tak fordi I kom! Jeg er også meget taknemlig for alle dem, som gør de ting, som ikke bliver set: Kvinden som lavede bål i pejsen, kvinden som tændte stearinlysene, kvinden som lyttede til en anden kvinde, som havde brug for at snakke, kvinden som vaskede op, før vi andre var stået op osv. Til sidst vil jeg gerne udtrykke min taknemlighed til Joan Kristensen, som

har hjulpet de sidste mange år med planlægning og udførelse af kvindeweekender, altid med en sang i hjertet og et smil på læberne. Jeg glæder mig allerede til den næste kvindeweekend på Himmerlandsgården under Lisbeth Nielsens ledelse!

18-30 weekend: Social Retfærdighed Tekst: Christian Rechter / Foto: Jan Arne Nielsen

H

vordan forholder man sig som kristen til at leve i en verden, hvor fordeling af resurser og muligheder er ufattelig skæv? Hvordan adskiller kristne værdier sig fra humanistiske værdier med hensyn til denne sociale ubalance? Hvor kan vi som kristne finde inspiration, og hvordan kan vi gøre helt praktisk? Dette er et udpluk af de temaer og spørgsmål, som ca. 40 unge fra hele landet var samlet omkring d. 17.-18. februar i Nærum kirke. Programmet startede fredag aften med aftensmad og sluttede et døgn senere. René Bidstrup og Tom de Bruin fra Newbold skød dis-

kussi-

onerne i gang med oplæg som ”Kristne kerneværdier vs. Pladderhumanisme“ og ”Den historiske Jesus som en figur af social retfærdighed“. Lørdag eftermiddag gav ADRA Danmark et indblik i deres tilgang til at reducere social ulighed og uretfærdighed. Som deltager blev man udfordret på den praktiske del af kristendommen. For mig var det en vigtig påmindelse, at ens tro bør have både et praktisk og et

teoretisk etisk ben at stå på. Det var også meget inspirerende at diskutere problematikkerne om social uretfærdighed, og især hvordan Jesus tacklede dem, da han gik på jorden. Tak for en spændende og ikke mindst hyggelig weekend!

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017

Landet rundt

Kvindeweekend på Hvidekilde


8

Årsmøde 2017

Årsmøde på Himmerlandsgården 24.-28. maj 2017 TALER VED MORGENMØDERNE i mødeteltet VELKOMMEN til en højtid på Himmerlandsgården, hvor vi glæder os til igen at være sammen som menighedsfamilie til et åndeligt højdepunkt. Temaet for dette årsmøde er:

Mervi Kalmus arbejder som afdelingsleder for uddannelse, sabbatskole og personlig vidnetjeneste i Estland. Hun har en MA i teologi fra Newbold College, nytestamentlige studier og en baggrund med en MA i sprogvidenskab fra Estland.

Skrøbelig verden – sikkert ståsted. I en usikker verden, som den vi lever i, er det godt at vide, at der findes et sikkert ståsted hos Gud og i hans ord. I vores og denne verdens skrøbelighed kan vi stole på, at Gud stadig vil hjælpe mennesker til at finde mening og en klippe at holde fast i – Jesus Kristus. Årsmøde er et højdepunkt for børn, unge og voksne. Om sabbatten har vi i år valgt at have en fælles gudstjeneste kl. 11.00, hvor ALLE er samlet

TALER VED AFTENMØDERNE OG DÅBSGUDSTJENESTEN i mødeteltet Bill Knott har siden 2007 arbejdet som redaktør for Adventistkirkens verdensomspændende blade: Adventist Review og Adventist World. Han har en MDiv fra Andrews University og en doktorgrad i amerikansk religiøs historie fra George Washington universitetet. Han er gift med Debby og har to sønner, Evan og Brady. Bill Knott kommer til at tale over temaet: ”Den blide helbreder – at finde mening i en verden der er gået fra hinanden.“

i det store telt. Der er planlagt et særligt program, der henvender sig

TALER I UNGDOMSTELTET

til både store og små. Vi tror, I vil sætte

Matthew Gamble er præst i Elmshaven Syvende Dags Adventistkirken i Californien, USA. Han har en BA og en MA i teologi fra Andrews University og en doktorgrad i ”Ministry“, hvor hans speciale er at se, hvordan vi kan kommunikere effektivt som kristne i en postmoderne kultur. Han er gift med Susan og har en datter, Marie. Matthew Gamble kommer til at prædike om ”Recovery“, vejen ud af afhængighed.

pris på de mange indslag, nyde sang og musik og blive styrkede i troen. Sabbats eftermiddag kl. 15.30 er der dåbsgudstjeneste, som vil minde mere om den højtidsgudstjeneste, der plejer at være om formiddagen.

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017


Årsmøde 2017

9

ONSDAG 24. maj 18.00

Aftensmad

19.30

Aftenmøde – Bill Knott

21.30

Servering spisestuen/dagligstuen

7.45

Morgenandagt

8.00

Morgenmad

9.25

”Kom i gang“

TORSDAG 25. maj

Morgenmøde – Mervi Kalmus Kurser

12.30

Middagsmad

14.30

18.00

Kurser ADRA program og repræsentantskabsmøde Aftensmad

16.00

19.30

Aftenmøde – Bill Knott

REFORMATIONSRELATEREDE TEMAER:

21.00

Servering / Café After Dark

• Hvad skete 31. oktober 2016 (Malmø)

21.15

Generalforsamling HappyHand

– Reformation nu? v. Sven Hagen Jensen • Reformation og religionsfrihed – v. Lasse Bech ANDRE TEMAER: • Prædikenteknik – hvordan holder man en god prædiken? v. Mervi Kalmus

FREDAG 26. maj 7.45

Morgenandagt

8.00

Morgenmad

9.25

”Kom i gang“

9.30

Morgenmøde – Mervi Kalmus

11.00

Kurser

12.30

Middagsmad

14.00

17.00

Kurser Markedsdag Indtægten går til ADRA Grillfest på campingpladsen

Hvilke ”teser“ skal gælde i Syvende Dags Adventist-

18.00

Aftensmad

kirkens børne-, ungdoms- og spejderarbejde?

19.30

Aftenmøde – Bill Knott

v. Mads Kivikoski og Bjørn Espen Holtse (torsdag)

21.00

Servering / Café After Dark

• Trygge familier, trygge menigheder: Hvordan gør vi

7.45

Morgenandagt

vores børn, forældre og unge opmærksomme på gode

8.00

Morgenmad

grænser og forhåndsregler i forhold til seksuelle over-

9.30

Bibelstudium

greb? v. Anne-May Müller og Marianne Dyrud Kolkmann

11.00

Fælles gudstjeneste for alle

12.30

Middagsmad

14.30

Musikprogram

15.30

Dåbsgudstjeneste – Bill Knott

18.00

Aftensmad

19.30

Reklamer

• Brainstorming: Hvad er vigtigt for vores unge/teenagere/ børn/familier og spejderarbejde? ”SABUS-teserne“:

15.00

SABBAT 27. maj

(fredag) • Kursus v. Bill Knott • Hvordan engagerer vi de unge i menigheden?

20.00

Ungdomsmøde for alle

21.00

Servering / Café After Dark

7.45

Morgenandagt

afhængighed er meget mere almindeligt, end det vi

8.00

Morgenmad

forestiller os. Hvordan kan vi snakke om det på en

9.30

Kurser

fornuftig måde og give hjælp til at komme ud af denne

12.00

Frokost

v. Matthew Gamble

SØNDAG 28. maj

• Afhængighed kan være meget forskellig. Pornografi-

og andre typer afhængighed? v. Matthew Gamble

Fælles oprydning

HOVEDPROGRAM FOR DE VOKSNE

KURSER under årsmødet

9.30 11.00

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017


10

Årsmøde 2017

PROGRAM FOR DE UNGE

ONSDAG 19.30

Fælles aftenmøde i det store telt med Bill Knott

21.00

Hygge i ungdomsteltet med café og andagt med Matthew Gamble (på engelsk) TORSDAG

09.30

17+ møde i ungdomsteltet med Matthew Gamble

10.00

TEEN-møde i Bjælkehytten med Robert Fisher

11.00

Kurser

14.30

Kurser

16.00

ADRA program og repræsentantskabsmøde

19.30

Aftenmøde i det store telt med Bill Knott

21.00

Hygge i ungdomsteltet med café og andagt med Matthew Gamble (på engelsk)

09.30

17+ møde i ungdomsteltet med Matthew Gamble

10.00

TEEN-møde i Bjælkehytten med Robert Fisher

11.00

Kurser

14.00

Kurser

15.00

Markedsdag Indtægten går til ADRA

HEJ ALLE BØRN! Årsmøde er bare det bedste! For der er masser af legekammerater, sjove steder at lege udenfor, spændende møder, sang og musik og kreative aktiviteter. Og så får man tilmed lært mere om Jesus. For de mindste børn (0-4 år) er der rytmik hver morgen, inden der er historietime. Og så er det rigtig hyggeligt at være med far, mor, eller en bedsteforælder i legestuen oppe i dagligstuen i hovedbygningen – eller ude i den kæmpe store sandkasse ved Bjælkehytten.

FREDAG

17.00

Grillfest på campingpladsen

19.30

Aftenmøde i det store telt med Bill Knott

21.00

Lovsangsaften i ungdomsteltet og andagt med Matthew Gamble (på engelsk)

10.00

TEEN bibelstudium i Bjælkehytten

SABBAT 18/30 bibelstudium i ungdomsteltet med Matthew Gamble (på engelsk) 11.00

Fælles gudstjeneste i det store telt for alle

12.30

Middagsmad

14.30

Musikprogram

15.30

Dåbsgudstjeneste i det store telt med Bill Knott

18.00

Aftensmad

19.30

Reklamer

20.00

Ungdomsmøde for alle

21.30

Hygge, café og bål i og ved ungdomsteltet SØNDAG

09.30

Kursus Fælles oprydning og nedtagning af ungdomsteltet

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017

MARKEDSDAG I forbindelse med årsmødet på Himmerlandsgården den 24.-28. maj har vi et nyt programpunkt. Fredag den 26. maj kl. 15-17 afholder vi markedsdag. Konceptet er taget fra spejdernes internationale camporee samt sommerstævnet i Norge. Hav et bord med til dine salgsvarer og det du ellers behøver. Har du behov for at leje bord, kan det aftales for 35 kr. Skal du bage vafler, lave smoothies eller andet, som kræver strøm, så giv Peter Bo Bohsen besked inden markedsdagen. Alle opfordres til at komme med noget, som kan sælges. Indtægten går ubeskåret til projektet: Hjælp sultne børn i Uganda. ADRA hjælper børnefamilier i Karamoja til et bedre liv!


Årsmøde 2017

For de større børn (4-8 år og 8-12 år) er der fælles sang i mødelokalet i hovedbygningen, hvor vi også hver dag skal høre en munkehistorie, inden vi skal til børnemøde i forskellige aldersgrupper. Bagefter er der sjov og leg og sport udenfor på græsplænen. Hver eftermiddag bliver der kreative hobbyaktiviteter for dem, der hellere vil det, end at lege ude på det store område, der er omkring Himmerlandsgården. Fredag eftermiddag bliver der en spændende markedsdag, hvor du kan sælge ting. Måske kan du nå at lave noget hjemmefra, ellers kan du male sten eller lave noget andet i hobbyværkstedet på Himmerlandsgården, som du kan sælge. På den måde kan du være med til at hjælpe sultne og fattige børn i Uganda. Tænk allerede nu på, hvad din familie eller din bibelklub kan gøre til markedsdagen.

Der kommer typisk 8-900 personer til årsmøde (lidt flere om sabbatten). Vær med til at skabe en hyggelig og social eftermiddag – samtidig med, at du gavner en god sag. Hvis du ønsker en stand på markedspladsen, så send en e-mail til peterbo@camporee.dk med informationer om antal stande, antal strømudtag og til hvilke apparater samt antal borde, du ønsker at leje for 35 kr. pr. bord (60x200 cm). Beløbet indbetales på Danske Bank: 95214546447782. Kontakt gerne Peter Bo, hvis du har spørgsmål: peterbo@camporee.dk / telefon +45 6060 7788

11

Sabbatten er jo altid en helt særlig dag! Efter der har været bibelklub, skal vi ALLE SAMMEN over i det store mødetelt til en fællesgudstjeneste, hvor der bestemt også bliver noget for børnene. Om eftermiddagen er der igen hobbyaktiviteter ovenpå i Bjælkehytten. Søndag er de fleste ved at pakke sammen og gøre klar til at køre hjem, men der bliver legestue for de mindste børn og leg og sport på græsplænen. Har du spørgsmål eller idéer, så kontakt anne-may.muller@adventist.dk / 2972 9780.

Eksempler på aktiviteter / ideer til produkter: • Ansigtsmaling • Hundeløb • Ridning • Gademusikanter • Håndarbejde/hjemmestrik • Gæt hvor mange sten/M&M’s i glasset • Kager/vafler/småkager til salg • Gårdprodukter – mel, frugt, grønsager etc. • Massage • Portrættegning • Vask/støvsugning af biler • Vandballon kast • Flødebollemaskiner • Find selv på mere...

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017


12

Fra ledelsen

Lignelsen om bladene i andedammen

En fælles mosaik Tekst: Thomas Müller / Illustration: thinkstockphotos.com

E

n smuk efterårsdag, hvor vinden blæste, dryssede de smukkeste blade ned i andedammen. Herren i huset havde sammen med hele familien sommeren igennem flittigt vandet træerne dagligt for at være klar til den store dag, hvor efterårets mosaik af blade skulle samles i andedammen og vises frem. Alle træerne havde fået næring fra det samme forrådskammer. Nu var tiden kommet, hvor frugten af den fælles indsats skulle vise sig. Brune, orange, røde og gule blade i alle de smukkeste nuancer dryssede ned fra træerne og dannede de skønneste mønstre i tæppet af bladene, der nu dækkede andedammen. Men ét afsides stående træ, der havde fået vand fra en anden kilde, tabte også sine blade og blandede sig med den i forvejen smukke mosaik af blade. Det opmærksomme øje så straks, at mønsteret ikke passede sammen, og mosaikken mistede sin skønhed. Bladene fra det ene træ havde udviklet sig anderledes og passede bare ikke sammen med de andre. Da den store dag kom, hvor mosaikken skulle fremvises for godsejeren, rådede godsejeren familien til at drage flere af de omkringliggende træer med ind i fællesskabet, således at de blev næret af det samme forrådskammer, så næste års mosaik kunne blive endnu smukkere og indtryksfuldt.

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017

SAMMEN OM RESSOURCERNE Gud har kaldet os til at være forvaltere af hans ressourcer. For os, der lever i denne del af verden, har han lagt alt tilrette foran vores fødder. Vi nærmest snubler over de ressourcer, vi har tilgængelige. Om det er mentale ressourcer, naturlige ressourcer, tidsressourcer eller økonomiske ressourcer må de fleste af os betragtes som mennesker med overflod. Men alt sammen tilhører Gud. ”Himlen og himlenes himmel og jorden med alt, hvad der er på den, tilhører Herren din Gud“ (5 Mos 10,14), og af det, som tilhører Gud, råder han os til at give en tiendedel tilbage til ham. Ikke alene er det et råd, det er en udfordring og et håndgribeligt udtryk for din tro: ”Bring hele jeres tiende til forrådskammeret, så der kan være føde i mit hus. Sæt mig på en prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer og udøser velsignelse uden mål over jer“ (Mal 3,10). Når træerne får næring af det samme forrådskammer dannes tiltrækkende mønstre, og vi drages af den fælles skønhed.

Når vi står sammen om det fælles forrådskammer, har Gud sagt, at vi skal sætte ham på prøve, om ikke han velsigner os.

FORVALTNING ER ET STRATEGISK FOKUS I denne periode er der et strategisk fokus på tre områder: formidling, forvaltning og fællesskab. Denne artikel handler om forvaltning, og hvad der sker, når vi er sammen om at støtte det arbejde, Gud har kaldet os til at udføre. Der ligger ikke en automatik i Guds løfte. Det er ikke en ligning, hvor ”tiende til Gud = et liv i overflod for mig.“ Men Gud lover rigtig nok at velsigne dig. I det følgende vers i Malakias skriver han: ”Jeg skræmmer æderne, så de ikke ødelægger jordens afgrøde for jer, og vinstokken ikke slår fejl på marken, siger Hærskarers Herre. Da skal alle folkene prise jer lykkelige, fordi I har et dejligt land, siger Hærskarers Herre.“ Så han lægger nogle omstændigheder tilrette for os, hvor han lover at velsigne os, endda så udpræget, at andre folk skal se det og prise os lykkelige. Fremgangsteologien siger, at Gud vil gøre dig rig og velhavende som et tegn på hans velsignelse. Adventister tror ikke, at Gud fjerner alle syndens konsekvenser, men tror, at Gud vil velsigne dig – på en sådan måde, at pengene rækker, og Gud hjælper dig med at få tingene til at fungere. Men disse linjer skrives også for at illustrere, hvad der sker, når vi hver især selv vælger, hvor vores tiende skal gå.


Fra ledelsen

FORVALTNING MED ANSVAR OVER FOR GENERALFORSAMLINGEN Siden du læser disse linjer i Adventnyt, er der stor sandsynlighed for, at du på et tidspunkt har valgt at være en del af dette fællesskab – det er jeg rigtig glad for. Kirken er jo bygget op på en sådan måde, at én person ikke kan bestemme og bruge penge. Det er en bestyrelse, der i fællesskab træffer beslutninger, og som forvalter det ansvar, generalforsamlingen (som du har været med til at udpege) har pålagt dem. Ledelsen af kirken, bestående af formand, næstformand og økonomichef, er ansvarlige over for unionsbestyrelsen. Så du ser – der er indbygget en del mekanismer for at sikre den demokratiske proces, og at ledelsen af kirken sker i fællesskab og ikke som solospillere eller endnu værre som diktatorer. Adventistkirken tror på et tjenende lederskab. Det kræver naturligvis, at ledelsen og unionsbestyrelsen lever op til deres ansvar og er den tillid værdig, der er vist dem. En opgave og et ansvar der til tider kan føles tungt og overvældende, men når vi er sammen om at bære det, går det meget bedre. Selvom det ikke er et medlemskrav, giver det sig selv, at når man nyder godt af fællesskabets aktiviteter, er der også en forventning til, at man er solidarisk med fællesskabet.

UAFHÆNGIGE TIENDEMODTAGERE Nogle gange hører vi om medlemmer, der af den ene eller anden årsag vælger at give deres tiende til anden side, og nogle som selv vælger at forvalte den. Adventistkirken har ikke gjort tiende til et medlemskrav – det er en sag mellem dig og Gud. Til forskel fra den etablerede

kirke, hvor regnskaberne er åbne, hvor man kan henvende sig til en ledelse eller bestyrelse, er det straks vanskeligere med nogle mindre grupper eller enkeltpersoner, som modtager tiende. Jeg stiller ikke spørgsmål ved motivet eller formålet, pengene bruges til, men stiller spørgsmål til, hvem de er ansvarlige overfor. Hvem kræver disse personer eller grupper til regnskab? Det er for skrøbeligt og usikkert, og jeg mener ikke, det er den model, Gud viser os i Bibelen. Det er derfor Adventistkirken i Danmark ikke støtter uafhængige initiativer eller ønsker at samarbejde med personer eller grupper, der åbenlyst tager imod tiende. Der er en årsag til, hvorfor de har valgt at stå uden for den model, kirken igennem mange år har opbygget – nogle gange er det utilfredshed med beslutninger og valg af prioriteringer, mens det andre gange er fordi, disse personer har svært ved at samarbejde og indgå i en struktur med et tjenende lederskab, hvor beslutninger bliver truffet i fællesskab. Ja, til tider er arbejdsgangene lidt langsommere og kan være lidt mere besværlige, men det sikrer trods alt, at det ikke er enkeltpersoner, eller en lille gruppe der træffer beslutninger om, hvordan midlerne skal bruges. Under de givne omstændigheder, hvor et teokrati ikke er muligt, er det nok den bedste løsning. Det tjener ikke Guds sag selv at forvalte sine midler – det bliver du opfordret til at overlade til Gud. De personer, han så har til at hjælpe sig med at forvalte de midler, må varetage det hellige ansvar, de har påtaget sig.

13

VI STÅR SAMMEN SOM EN FLOT MOSAIK Med disse linjer vil jeg blot appellere til, at vi står sammen om den fælles udfordring, der ligger foran os: at forkynde de tre engles budskaber for verden omkring os. Har du idéer til udgivelser, projekter eller andet, du er blevet fristet til at kanalisere Guds tiende til, så gå til din menighed eller præst og lad fællesskabet i menigheden blive smittet med din idé og entusiasme, så idéen kan udvikle sig og blive endnu større til Guds ære. Det hører naturligvis også med til billedet, at ”fællesskabet“ engang imellem ikke ser lys i alle idéer, projekter og udgivelser, men også dette kan være et Gudgivent filter til kirkens bedste. Når vi står sammen, vil resultatet af vores fælles indsats være en flot mosaik til Guds ære.

Tak for den tillid du hver måned udviser til Gud, når du returnerer en tiendedel af, hvad han har sat dig til at forvalte. Som forvaltere af de midler lover vi på bedste vis at gøre det til Guds ære og menneskers frelse.

Thomas Müller er formand for Syvende Dags Adventistkirken i Danmark og leder af kirkens Mission og Strategi.

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017


14

Tema: Sammen

Sammen med

Jesus i centrum

Tekst: Daniel Villa Henriksen / Illustration: thinkstockphotos.com

HVORDAN BLIVER JEG KRISTEN? En dag var jeg i gang med at skifte et skilt uden for en af vores kirker, og en mand kom hen til mig og spurgte: ”Hvordan kan jeg blive kristen? Jeg er muslim, men kan ikke lide, hvad muslimerne gør i Guds navn, og jeg har fundet, at kristendommen giver mere mening for mig.“ Jeg havde slet ikke forventet spørgsmålet, så jeg svarede det første, som faldt mig ind: ”Så skal du være en efterfølger af Jesus.“ Det næste spørgsmål var endnu mere forvirrende for mig, for han spurgte: ”Ok, men hvilken kristen retning skal jeg være med i? Hvorfor har I så mange retninger, hvis alt det, der skal til, er at følge Jesus?“ Jeg kunne ikke sige andet, end at jeg var enig med ham. Vi snakkede ti minutter mere, og så skulle han videre. Jeg inviterede ham til at komme en anden dag, men har ikke set ham igen…

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017

Dette ”tilfældige“ møde har sat nogle tanker i gang i mig, som jeg gerne vil dele med jer. Da jeg talte med ham, var jeg næsten bange for at invitere ham med i kirke. Og det er noget, som sker næsten hver gang, jeg snakker med nogen, som ikke kender os. Jeg er bange, fordi jeg ikke ved, hvem der prædiker den dag, de kommer. Eller hvem de kommer til at snakke med i kirken. Eller hvad nu, hvis de hører noget sagt i vores kirkes navn, som går imod, hvad vi tror på?

GJORT I KRISTI NAVN Hvis vi kigger på historien og alt det, som er blevet gjort i Kristi navn, og også på ting som mennesker, der erklærer sig som kristne, gør i dag, så finder vi ting, som går fuldstændig imod, hvad vi læser i Bibelen. Fx racistiske beskyldninger, en religionsfrihed, der kun er for os selv og meget andet. Vi kan også høre, at der bli-

ver sagt i vores kirker, at ”jeg er fuldkommen“ (lig med at jeg ikke synder længere), eller at jeg er frelst (lig med ”en gang frelst altid frelst“), eller at selvom jeg har eller har haft synder, så dækker Jesus over dem, men andre – de skal dø. For mange mennesker og måske os selv nogle gange, så har det at være kristen ikke længere noget at gøre med at være ydmyg, tilgivende, pacifist, med et hjerte til at tjene, med medfølelse, med barmhjertighed. For mange kræver det at være kristen ikke længere, at vi kigger på Jesus. Med alle de forhold, så synes jeg nogen gange, at det er svært at erklære åbent, at jeg er kristen. Og det gør mig ked af det, fordi i den tid, vi lever i, er det vigtigere end nogensinde før, at vi tør sige, hvor vi står, og at vi kan være en stemme, der kalder andre til Jesus.


Tema: Sammen

15

Hvis vi har andre ting, som fylder mere i vores liv eller kirker end det, han har gjort, gør og kommer til at gøre, så har vi et problem – og så spilder vi vores tid.

JEG NÆGTER AT VÆRE UDEN JESUS Ja, jeg er kristen! Men der er en slags ”kristen”, som jeg nægter at være: • Jeg nægter at være en kristen, som lever i frygt for mennesker som taler, tilbeder eller ser anderledes ud, end jeg gør. • Jeg nægter at være en, som tror, at Gud velsigner mig mere, end han elsker verden. • Jeg nægter at være en, som bruger Bibelen til at foregive individuelle eller systematiske fordomme, racisme eller sexisme. • Jeg nægter at være en, som har et stærkere troskab over for et flag, et land eller et politisk parti, end troskaben over for at ligne Jesus. • Jeg nægter at være en, som ikke kan se Guds billede i alle mennesker omkring mig. • Og det vigtigste, jeg nægter at være en kristen, som mangler Jesu karakter, hans ydmyghed, hans medfølelse, hans mildhed med menneskers sår, hans opmærksomhed for de svage, hans klare udtryk af Guds kærlighed. • Jeg er stadig en kristen, men jeg nægter at være uden Jesus.

JESUS HOLDER OS SAMMEN Jesus er og burde være det, som holder os sammen. Han er centrum i vores budskab. Hvis vi har andre ting, som fylder

mere i vores liv eller kirker end det, han har gjort, gør og kommer til at gøre, så har vi et problem – og så spilder vi vores tid. Det er kun ham, som kan ændre liv. Han er den eneste, som er i stand til at frelse os. Han er den eneste, som har lovet at komme for at hente os. Jesus i centrum, det er det, det drejer sig om. Det er hele ideen med vores fællesskab. Det er ham, som bringer os sammen med alle vores forskellige kulturer og indgangsvinkler til Bibelen. Og hvis det er Jesus, vi hænger ved, som det eneste svar for menneskeheden og for verden, så er vi på den rigtige side.

FULD AF JESUS – I MISSION FOR ANDRE Vi lever i en tid, hvor vi ikke bare kan sidde i vores kirker: Vi skal fortælle verden, at der findes en anden type kristen. En kristen, som kigger på Bibelen som en lygte for vores fødder og et lys på vores sti. En kristen, som kender Jesu løfte om, at han vil komme og hente os og ved, at dette er den eneste løsning for den verden, vi lever i. Hvad er bedre til at holde os sammen, end det fælles håb vi har? I lang tid har vi kigget indad, og vi har kæmpet for de mærkesager, som passede bedre ind i vores forståelse eller vores kultur – og det er fint, fordi det udvikler vores kirke til at være et bedre sted for alle. Men det har også været et udgangspunkt for en splittelse, som vi, efter min mening, skal se bort fra, fordi missionen for andre er vigtigere. Det er missionen, for at andre skal komme til at kende Jesus, for at give dem et nyt håb. Det er, at vi lever et liv fuld af Jesus på mange forskellige måder, men hvor alle kan se, at vi ikke er alene, fordi

vi er fyldt af ham. Det er, at alt, det vi gør, har en mening, og at vi er elskelige, når vi taler, skriver eller møder andre. ”Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden“ (Joh 13,35).

JESUS SOM CENTRUM Jeg kæmper stadig med frygten, når jeg møder de mennesker, som søger. Men jeg har lært at lægge det fra mig, for jeg må stole på, at den samme Ånd, som har ført dem hen til mig og til vores kirker, leder dem hele vejen til Guds rige. Jeg stoler på eller endnu stærkere: Jeg ved, at Jesus, Gud, er større og stærkere end alt andet, og derfor frygter jeg ikke for de ting, som sker omkring os, for han giver os kræfter og hjælper os i alle de situationer, vi havner i.

Hvis vi har Jesus som vores centrum, som vores forbillede i at vise kærlighed, som grundlaget for vores livssyn, så kan vi leve det liv, som Gud ønsker for os i vores fællesskaber og i vores kirker.

DANIEL VILLA HENRIKSEN er gift med Ianire og far til Niklas og Ibai. Han elsker mennesker, natur og sport. Daniel arbejder som præst på deltid i Århus cafékirke, Vejle og Aalborg.

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017


16

Tema: Sammen

SAMMEN MED JESUS

HELE LIVET

Tekst: Birgit Bjørnskov / Foto: Privat

I

hele mit 70 år lange liv har jeg været ”sammen med Jesus“, eller i hvert fald så længe, jeg kan huske. Min mor lærte mig, at Jesus er min ven, og at jeg altid kan stole på ham. Men de noget turbulente forhold, jeg voksede op under, i en delvis dysfunktionel familie, gjorde mig meget usikker på mig selv og på fremtiden, og det har gjort livet noget besværligt for mig. Som ung var jeg meget modløs og bange, og jeg havde ringe tro på, at mit liv skulle blive godt. Heldigvis lærte jeg tidligt at læse i Bibelen, hvilket blev en stor trøst og hjælp for mig. I Esajas 41,10.13 står der: ”Frygt ikke, for jeg er med dig, vær ej rådvild, thi jeg er din Gud! Med min retfærds højre styrker, ja hjælper, ja støtter jeg dig … Thi jeg, som er HERREN din Gud, jeg griber din hånd, siger til dig: Frygt kun ikke, jeg er din hjælper.“ (1931 oversættelsen, som brugte ord, der lige talte trøst ind i mit hjerte dengang). Alt dette har Jesus opfyldt for mig, og han har udvirket utallige mirakler i mit liv. Jeg vil nævne nogle af dem. Jesus fandt min ægtemand Ib til mig i den anden ende af landet. Ved at lære mig at kende fik han lyst til at blive adventist igen.

Birgit Bjørnskov er pensioneret menighedsskolelærer, men underviser stadig i sabbatskolen, og hun deltager i en bibelstudiegruppe i hendes hjem. Jesus er hendes bedste ven, som hun taler med dagen igennem om stort og småt.

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017

Ib gav mig mulighed for at læse til lærer, og efter endt uddannelse blev jeg ansat på menighedsskolen i Roskilde. Der fik jeg det privilegium bl.a. at blive bibellærer for utallige børn igennem 29 år. Jeg elskede børnene og lærte dem at bede til Jesus og læse i Bibelen. Og jeg glæder mig til at møde mange af dem i Himmelen engang, selv om en stor del af dem ikke kom fra kristne hjem. Efter 14 års barnløst ægteskab hørte Gud mine mange bønner og sendte os de 2 mest vidunderlige gaver i vores liv: Jens Christian og Tina Maria. Jesus har båret mig oppe og hjulpet mig igennem alt, hvad der har været og stadig er svært i mit liv, også da jeg for 3 år siden mistede min bedste jordiske ven, min elskede mand, efter et kort og hektisk sygdomsforløb. Midt i sorgen mærkede jeg Guds milde og blide omsorg formidlet gennem kære trossøskende fra Roskilde og Holbæk menigheder samt fra min trofaste søn, som altid er der for mig og hjælper mig på alle måder. ”Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og

Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus“ (Fil 4,6-7). At ville være sammen med Jesus vælger vi selv. Men Satan prøver alt for at ødelægge den tætte relation til Gud, og jeg har igennem livet været udsat for adskillige Jobs-prøvelser, som har gjort mig modløs og fortvivlet. Men hver gang oplever jeg samtidig, at Jesus holder godt fast i min hånd, og at han ALDRIG vil slippe mig og ALDRIG forlade mig. ”Tak, kære Jesus, fordi jeg altid må være sammen med dig i bønnen og i bibellæsningen.

Tak for din frelse, der giver mig lov til at være sammen med dig i evighedernes evigheder. Det glæder jeg mig til. Amen.“


Tema: Sammen

17

Med længsel Tekst: Mette Krøll Nielsen / Foto: Signe Krøll Nielsen

J

eg husker første gang, jeg hørte lovsangen: ”Open the eyes of my heart Lord … I want to see you …“ Ordene gjorde et dybt indtryk på mig. De udtrykte en bøn, en længsel, som jeg selv bar, uden selv at have sat ord på den. Den genkendelighed i mit indre gjorde godt, og den vækkede en nysgerrighed efter at kende mere til og fokusere mere på, hvad det indre menneske er, der, hvor mit øje havde brug for bedre at kunne se, ikke hvad som helst, men se Herren. Jeg fandt ud af, at selv Paulus genkendte den længsel . I 1 Kor 13,12 står der: ”Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt.“ Disciplene derimod, øjenvidnerne, de levede sammen med ham, rørte ved ham, spiste med ham, hørte hans stemme, mærkede hans passion for menneskene – den betingelsesløse kærlighed som strømmede ud fra ham. Jeg mærker, hvor stor forskellen må have været mellem dem og os – og dog er jeg klar over, at han er i stand til at lade mig se ham på trods af hans usynlige væsen. Når jeg møder ham gennem øjenvidnernes fortællinger både alene eller i fællesskabet i min kirke, så ved jeg, at han ikke har overladt mig til at måtte nøjes med et dårligere billede af ham end alle dem, som levede før mig.

HELLIGÅNDEN LEVENDEGØR Han efterlod ikke disciplene, den nystartede Jesus-bevægelse, menneskeheden gennem tiderne frem til i dag – han er her stadig ved sin Hellige Ånd. Derfor er vi i stand til at ”se, opleve og erfare“

ham endnu. Hans Ånd levendegør øjenvidnernes fortællinger, som havde vi selv været til stede og oplevet det. Det er dyrebare øjeblikke, hvor man ikke generes af den usynlige barriere, men ved, at han er til stede. En helt anden kendsgerning, som Paulus også gør opmærksom på, er, at vi mennesker ikke af os selv har den længsel eller bøn på læben, som sangen giver udtryk for. Han skriver direkte, at ingen af sig selv søger ham. Det giver mig en stor ydmyghed at vide, at hver gang jeg møder mennesker, for hvem Gud er betydningsfuld, så er det på grund af hans virke og arbejde. Det har gjort mig nysgerrig efter at få ham at se gennem hans arbejde i mennesker, jeg møder i hverdagen. Hver gang et medmenneske giver udtryk for et ønske, en interesse for, en spirende tro, glæde over noget, der har med Gud at gøre, da ved jeg, at her er Gud på arbejde. Jeg opfatter det næsten, som om han igen prøver at lade mig se ham og på en måde inviterer mig til at se, hvad han gør, og at han arbejder med mennesker lige der, hvor jeg færdes i hverdagen.

GUDS ARBEJDE OG MIT ARBEJDE At blive gjort opmærksom på, hvor vigtigt det er at skelne mellem, hvad der er Guds arbejde, og hvad der er mit, er en øjenåbner for mig. Det er Guds arbejde at overbevise et menneske og lede til at ændre mening eller holdning og dermed ændre retning i sit liv. Derfor skal jeg stole på ham og slippe for at tro, jeg er Gud. Jeg behøver ikke bruge slående argumenter og kende alle

de rigtige skrift-steder. Derimod d kan jeg fortællee om min egen n personlige rela-tion til den Gud, d, jeg kender, ogg invitere andre til selv at prøve ham af. Oplevelser som dette er til stor inspiration for mig.

Der er mennesker, jeg aldrig glemmer, og deres historier bekræfter, hvem Gud er. At han hele tiden arbejder med os mennesker for om muligt at fange vores opmærksomhed, vinde vores tillid og overbevise os om, hvem han er. Jeg læner mig op af ham, min Gud, for hvem intet er for småt og intet for stort til, at han vil involvere sig, når jeg beder ham om det. Han har allerede gjort det, der skal til, for at jeg en dag skal se ham ansigt til ansigt, ikke længere i et spejl og i en gåde. Indtil da, vil jeg være afhængig af hans Ånd til at bønhøre ordene i sangen: ”Open the eyes of my heart Lord … I want to see you …“

Mette Krøll Nielsen kommer i Face Out menighed i Haslev, og hun arbejder som fysioterapeut.

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017


18

Tema: Sammen

TILBAGEBLIK PÅ

et liv delt med min frelser Bønnesvar til en lille bitte pige

Tekst: Lena Grønbech Hansen / Foto: thinkstockphotos.com

J

eg voksede op hos kristne forældre, som dog ikke var adventister. Men fra jeg var en lille bitte pige, lærte min mor mig Jesus at kende på en måde, så jeg troede på, at Jesus var til stede hos mig. Så derfor har jeg hele mit liv oplevet så mange vidunderlige bønhørelser. Som lille var noget af det første, jeg kan huske, at jeg gik til min mor og spurgte, om hun havde en elastik. ”Nej,“ sagde min mor, ”det mener jeg ikke.“ Så gik jeg væk for at folde mine hænder og bede Gud om hjælp. Det vidste min mor, og hun fortalte mig senere, at hun sagde til Gud: ”Nu er det din opgave, Gud, Lena tror, hun kan finde en, så du må ikke skuffe hende.“ Efter et stykke tid blev jeg ledt ind i stuen, og bag et gardin lå der en elastik. Jeg skyndte mig ind til min mor og jublede og strålede:

”Gud fandt den til mig!“ Så takkede vi Gud for dette lille mirakel. En anden gang skulle min bror på arbejde tidligt om morgenen. Det var vinter, og han skulle køre på knallert. Han havde nogle luffer, som skulle sidde på styret, men han kunne ikke finde dem. Jeg syntes, det var synd for ham, så jeg bad til Jesus om hjælp til at finde dem. Efter en stund fik jeg en indskydelse til at kigge

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017

i skunken på loftet, og tænk, der lå de. Så løb jeg ned af trappen og råbte: ”Jesus viste mig, hvor de var!“ Endnu engang fantastisk. Troen på en levende Gud blev styrket på ny.

GUDS LEDELSE Min mor begyndte at gå til adventistmøder og fik bibelstudier hjemme, og der deltog jeg. Jeg syntes, det var interessant, så jeg begyndte at gå med min mor i kirke om lørdagen. Min far og ene bror blev derhjemme. Men både min søster og den anden bror fandt Gud og blev adventister senere. Jeg blev tilskyndet til at komme til Vejlefjord. Vi var ikke velhavende, men da mine forældre blev skilt, og huset blev solgt, ville min mor hjælpe mig med midler, og så havde jeg selv dobbelt-pligt og arbejdede for nogle af lærerne. Så ved fælles hjælp kom jeg derover i ungdomsskolen.

SENDT TIL EN GAMMEL DAME Som 16-17 årig og ny-døbt skulle vi i ”Hjælpeaktion“, husker jeg. Vi var nogle piger, som kørte med Sigvald Christensen. Vi blev sat af i en lille by, og så gik jeg fra dør til dør og fik ikke én krone hele formiddagen. Jeg var selvfølgelig temmelig trist til mode. Sigvald Christensen kom tilbage til os ved middagstid, og vi spiste vores madpakker i bilen. Derefter skulle vi i gang igen, og vi kørte


Tema: Sammen

mod den samme by igen. Men pludselig vendte han bilen og sagde, at han ville køre mig til en anden by, og jeg blev sat af der. Så begyndte jeg igen med bankende hjerte og langsomme skridt at gå fra dør til dør. Jeg kom til et gammelt faldefærdigt hus og tænkte: ”De giver sikkert ikke noget,“ – og så gik jeg forbi. Men jeg følte, at jeg skulle gå tilbage, og det gjorde jeg så. Jeg bankede på, men ingen svarede, så jeg gik bare ind, og der sad en ældre, syg kvinde. Vi hilste på hinanden, og jeg fortalte mit ærinde, og som jeg havde gættet, havde hun ingen penge. Gennem den følgende samtale fortalte den ældre, søde dame, at hun troede på Gud, og at hun havde bedt Gud – jeg tror, hun sagde 3-4 år – om at sende et menneske. Hun læste i Bibelen og ventede på, at Gud ville sende et menneske til hende. Ja, Guds veje er uransagelige. Så jeg skulle gå en hel formiddag uden en krone, så jeg kunne sendes af sted til hende om eftermiddagen. Det var fantastisk, men det slutter ikke her. Det videre forløb blev, at den lokale præst besøgte hende, og ja, du læser rigtigt nu, den søde gudhengivende gamle dame, som var over 90 år tog imod evangeliet om en vidunderlig frelser. Hun blev døbt i Vejle kirken, og jeg var selv til stede. Det var en minderig dag. Ikke længe efter døde hun. Jeg ser frem til at møde denne søgende og troende kvinde på den nye jord, og jeg siger tak til Gud, at det blev mig, der fik denne helt specielle oplevelse og igen blev bekræftet i, at

Gud lever og har omsorg for os små mennesker. TILLID TIL JESUS OG EN SKILDPADDE Senere i mit liv fik jeg lov at møde min elskede mand, som heldigvis også havde valgt Kristus. Vi blev gift og har fået tre

dejlige børn, først en pige og to drenge. Sikke en lykke. Jeg har selvfølgelig prøvet at vise mine børn, at det er fantastisk at have tillid til Gud og Jesus i dagligdagen. I store såvel som i små ting. En speciel episode husker jeg tydeligt, og det tror jeg også mine børn gør og nogle nabobørn, som var her. Det var sådan, at vi havde en skildpadde, som gik ude i en sandkasse. Mens jeg havde været på arbejde, var den forsvundet, så da jeg kom hjem, kom børnene løbende og råbte: ”Mor, Fido er løbet væk,“ og de var helt grædefærdige. Så samlede jeg børnene i stuen, og vi knælede ned og bad Jesus om hjælp til at finde Fido igen. Og herefter måtte vi vente på, at Guds time kom. I mellemtiden satte jeg et stykke i avisen om, at vi savnede en skildpadde. Hver aften, når vi bad aftenbøn, blev Fido lagt frem for Vor Herre, og hver aften sagde børnene: ”Heller ikke i dag har Gud svaret.“ Og sådan gik der næsten en uge. Den følgende søndag bankede en mand på mit køkkenvindue. Han kom ind og spurgte, om vi savnede en skildpadde, for han havde fundet skildpadden, og den var nu ude i hans bil. Jeg løb straks derud, og tænk, det var lille Fido. Og her vil jeg indskyde, at jeg stadig kan føle den store overvældelse af Guds storhed og ømhed, som han har for os små væsener, som har tillid til ham. I kan tro der blev glæde og taknemmelighed i det lille hjem. Efter en uge besvarede Gud vores bøn, og igen knælede vi ned, og med tårerne løbende ned af kinderne, takkede vi for det store bønnesvar, vi oplevede.

19

REDDET FRA AFGRUNDEN Når jeg skriver dette går mine tanker tilbage igen. Jeg har så mange gange fået svar på bøn, men jeg må begrænse mig. Men en sidste oplevelse vil jeg fortælle. Mine forældre var lige blevet skilt, og jeg rejste hjem til min far og bror og passede hus. Jeg tog arbejde på en fabrik. En dag på arbejdet gik jeg og pakkede kasser, som var på en vogn, jeg skubbede foran mig. Det var 1. etage, jeg gik på, og midt i hallen var der en åbning ned til underetagen, hvor man kunne sænke varer ned. Jeg går deroppe med vognen og går i mine egne tanker og har flyttet foden til næste skridt. Jeg føler en hånd på min skulder og standser op og ser forskrækket ned til underetagen og opdager, at mit næste skridt var til ”afgrunden“, så der takkede jeg Vor Herre for, at han skånede mig, og dengang havde jeg jo ikke engang bedt. Det var voldsomt.

Jeg tror, det var en Guds engel, der beskyttede mig. GUDS STORHED Jeg har streget så mange steder under i min bibel med Guds løfter. ”De, der stoler på Herren, er som Zions bjerg, der aldrig i evighed rokkes“ og ”Smag og se, at Herren er god, salig den mand, der lider på ham“ (Sl 125,1; 34,9, 1931-oversættelsen). Jeg takker min frelser for hver en episode, som har farvet mit indholdsrige liv sammen med Gud. Og jeg håber, at I, kære læsere, må blive velsignet ved at læse om Guds storhed og den tillid, vi kan have til ham. Må Gud velsigne jer.

Lena Grønbech Hansen lever dagligt sit liv med Jesus, og hun mærker igen og igen, at han er hende nær, og at han opfylder sine løfter.

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017


20

Tema: Sammen

Jeg husker, at jeg som barn beundrede mine forældres hænder og syntes, det var pæne hænder. Det er ikke sikkert, andre ville synes det samme, men for mig var de et symbol på kærlighed og tryghed.

Sammen med Jesus – jeg betragter

HANS HÆNDER Tekst: Joachim Broegaard

H

vis dit udsyn til en anden person er begrænset, sådan at du kun ser hænderne, kan du alligevel få et indblik i, hvem vedkommende er. Er der mad på fingrene, er det højst sandsynligt en person fra en kultur, hvor man bruger hænderne som et redskab til at få maden i munden, med mindre hænderne tilhører et lille barn. Hænder kan også give information om en persons status, fx hvis de bærer en dyr ring. Neglene, især blandt kvinder, giver en idé om, hvor meget udseendet betyder for dem. En knyttet næve tyder på vrede eller anspændthed. Barnets lille hånd i faderens hånd viser tillid til en tryg hånd. Nogle hænder giver hele tiden, mens andre hele tiden tager til sig selv. Andre hænder viser tegn på sygdom, og igen andre holder objekter, der skal bruges til at helbrede, fx kirurgen med skalpellen. Endelig kan foldede hænder være tegn på et personligt kendskab til Gud gennem bøn. Jesu hænder beskrives i ordet som ufatJoachim Broegaard Joachim Broegaard interesserer sig for videnskab, der bekræfter Guds eksistens. Til daglig er han beskæftiget med at lære om Skaberens mesterværk – mennesket – idet han læser medicin.

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017

teligt stærke og beskyttende.1 Hans hænder søger og finder det fortabte, både sølvmønten, fåret og mennesket.2 De er udstrakt for at velsigne3, belære4 og tugte som en kærlig far5. Guds hænder er parate til at hjælpe6 og helbrede7. I hans hænder finder vi tilgivelse8 og barmhjertighed9. Guds hænder skaber10, besejrer fjender11, vejleder og beskytter12 – er hænder der skaber13. Hans udstrakte hænder er et tegn på tålmodighed14 og tryghed15. Det er hænder, der giver16 og hænder, der bærer den svage17. Guds hænder udviser ydmyghed18, men er også rede til afsige dom19 og besejre fjenden20. Han viser uendelig omsorg og kærlighed, når han med foldede hænder går i forbøn21 for os. Gud bærer os alle i sin hånd22 og vores livsløb er i hans hænder23. Der er kraft og styrke i Jesu hænder24 til ”helt og fuldt at frelse dem, som kommer til Gud ved ham“25. I Jeremias 18,1-6 sammenlignes skaberen med pottemageren, der med nøjagtighed danner leret, os, i sin hånd. Når det ikke lykkes første gang, forsøger han igen. Hvilken tålmodighed! I Esajas 49,16 står der, at jeg er tegnet i Jesu hænder! Blandt nogle kulturer er det brugt at male symboler på huden og endda at lave ar i huden ved at skære eller brænde mønstre eller symboler.

Forskellen er, at maling kan vaskes eller slides af, men arrene bliver for livstid. Gennem Jesu død på korset er vi skrevet i selve Guds hænder for al evighed – han glemmer os aldrig! Når jeg føler glæde og taknemmelighed, lægger jeg det i hans hænder. I stunder, hvor tingene bliver for tunge selv at bære, lægger jeg min synd, mine problemer, sorger, skuffelser og prøvelser i hans hænder. Og i Guds hænder lægger jeg trygt min familie, mine venner, min menighed – og mig selv. Det er sådanne hænder, jeg mere end noget andet har brug for i mit liv. Og det undrer mig, hvordan jeg gang på gang river mig selv ud af hans hænder og går mine egne veje. Jeg betragter hans hænder – de er større, stærkere, tryggere og smukkere end nogen andre hænder, jeg kender.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Es 41,10 Luk 15 Mark 10,14-16 2 Mos 31,18 Hebr 13,5.6.10; 5 Mos 8,5 Es 41,12.13 Luk 4,40 Mika 7,18.19 Åb 21,4 Sl 102,25 Sl 98,1 Sl 139,9.10 Es 41,20; Sl 102,26

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Rom 19,21 Luk 26,43 Matt 26,26 Sl 37,23.24 (eng. NRSV) Joh 13,1-5 Dan 5,22-28 2 Mos 15,6 Joh 17,20; Hebr 7,25 5 Mos 33,3 Sl 31,16 Hab 3,4 (eng. NRSV) Hebr 7,25


Tema: Sammen

21

TID TIL SVAR sammen med Jesus

Tekst: Jonatan Pavlovic

S

om menneske i en moderne og pulserende verden går alting meget hurtigt. Informationer, nyheder og beskeder bliver sendt, modtaget og besvaret på få sekunder. Intet menneske er længere væk, end at en enkelt besked eller et enkelt telefonopkald kan nå dem. Vi lever i en virkelighed, hvor vi alle er tæt forbundet, og aldrig før har det været så let at være i kontakt med hinanden.

gange er han utrolig hurtig og svarer nærmest før, man har bedt, men ofte må man vente. Vente på, at han på sin egen forunderlige måde får alle brikkerne til at falde på plads, før man ser, hvor tydeligt et svar han giver. Eller vente på, at det, man bad om, måske slet ikke er relevant mere, i kraft af at problemet ikke eksisterer længere. Hvad end der er løsningen, kommer svaret på bønnen ofte efter tid.

Dette vers, og mange som er dets lige, slår mig altid på et tidspunkt i denne vente- og nervøsitetens tid. Det er, som om Gud siger til mig:

SVAR NU

JEG VENTER

Som ung i en sådan verden tager man øjeblikkelige svar for givet. Jeg kan skrive ud til min studiegruppe på universitetet, og i løbet af få øjeblikke har vi aftalt, hvor og hvornår vi mødes, hvad vi skal lave, og hvem der har kage med. Jeg kan også på et par sekunder på internettet finde informationer om alt mellem himmel og jord, se nyheder imens de sker og følge med i alle mine venners liv på de sociale medier. Det hele sker her og nu, og man må om noget sige, at vi i sandhed lever i nuet. Gamle nyheder er ikke længere begivenheder, der skete for en uge siden. Gamle nyheder er ting, der skete for 1 time siden. Tilvænningen, man har gjort sig, er derfor, at det øjeblikkelige er forventeligt. Jeg forventer, at der hurtigt kommer direkte svar, information skal være tilgængeligt for mig her og nu, og ventetid er spildtid, tid man kunne have brugt meget mere effektivt, og tid som egentligt bare bremser mit liv. Netop derfor er det svært at vente på et svar, når det på næsten alle andre områder kommer øjeblikkeligt. Dog er det ofte sådan med Jesus. Nogle

Livet som studerende er til tider ret hektisk. Der er afleveringer, projekter, fremlæggelser og en hel masse læsning trukket ned over en i forvejen alt for kort uge. Ud over dette så er der også eksaminerne. Til disse skal der præsteres, så man kan blive evaluret og til sidst bedømt. Det kræver koncentration, ugers forberedelse og selvdisciplin at forberede sig, og det er netop i denne tid, at det ville være rart med et helt direkte og øjeblikkeligt svar fra Gud om, at den eksamen består man. I tiden op til en eksamen beder jeg Gud om at lade mig få visdom, så jeg kan bestå. Jeg beder samtidig også om, at hans vilje må ske, hvad end den er, og så venter jeg. I den ventetid beder jeg flere gange denne bøn. Det er ikke, fordi jeg tror, at Gud ikke hørte den første gang, men på et tidspunkt, midt i nervøsiteten for om man nu har forberedt sig nok, og om man nu består eller ej, kommer jeg altid i tanke om den samme ting. Det beskrives bedst af verset i Matt 6,26: ”Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de?“

Jeg glemmer desværre, at han faktisk har været med mig igennem alle tidligere eksaminer, og at han nok skal være med mig i denne her også.

”Hvor blind er du lige? Har jeg ikke været med dig indtil nu?“

For mig er denne erkendelse et svar på min bøn. Ikke et svar, der kommer her og nu, men et svar, der i kraft af at der går tid, giver mig forvisning om, at Gud stadig er med mig. Et svar, som, hvis havde jeg fået det her og nu, ikke havde givet mig samme tiltro til, at Gud, også denne gang, er med mig.

Jonatan Pavlovic læser forsikringsmatematik på 2. år ved Københavns Universitet. Når der ikke studeres, nyder han at spille musik på alt med tangenter.

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017


22

HappyHand

LAD OS SAMMEN GØRE GODT FOR ANDRE Hvorfor bruger vi tid, energi og kræfter på at sælge brugt tøj, ting og sager? Vi oplever, at HappyHand gør en stor forskel i og uden for Adventistkirken. Vi mener, at det er vores kristne ansvar at gøre livet bedre for andre. Tekst: Berit Elkjær, Lotte Rechter, Lise Westing / Foto: Per Arild Struksnes. HappyHands arkiv

EN SNAVSET DRENG… I et af verdens fattige lande skifter storbyens lyskryds til rødt. Bilerne bremser op og imellem dem løber en lille snavset dreng. Han rækker en tiggende hånd ud mod din bil. I hans bedrøvede øjne ser du desperation, og midt i den fornemmer du, at han er på jagt efter penge til den næste rus af lim på flugt fra virkeligheden. De penge, du har samlet ind i HappyHand, kan måske ændre hans liv…

EN ENLIG MOR… I en lille fattig landsby sidder en enlig mor med tre små børn. I morens øjne ser du desperation blandet med frygten for endnu en dag, hvor børnene og hun selv må gå sultne og forfrosne i seng – i en seng lavet af papkasser på et koldt jordgulv. De penge, du har samlet ind i HappyHand, kan måske hjælpe den mor og de børn…

EN BEDSTEMOR OG EN MOR… I en flygtningelejr ankommer en bedstemor og en mor med fire børn. Faren er dræbt i krigen. I måneder er de vågnet op til lyden af bomber i det fjerne, til nye dage med ny frygt for deres liv. De sørger over tabet af faren, men dine penge, samlet ind

i HappyHand, kan give dem et trygt sted at sove og måske en ny fremtid…

KURT… I storbyens januarkulde møder du Kurt. Han er uden overtøj og hans hænder er hævede og røde grænsende til det blålige. I hans øjne ser du også desperation. Han er forladt af konen og børnene, fyret fra sit arbejde og har mistet villa, Volvo og vovhund. Det er lørdag aften, og han venter på dig. Du er hans uges lyspunkt. Han ved, at du mætter hans mave med en madpakke, varmer hans skuldre med en jakke og hans hænder med nye varme vanter…

EN DAME… I en HappyHand butik sidder en lille indskrumpen og meget speciel dame. Ingen i hendes opgang bryder sig om hende – hun betragtes som mærkelig. Men hver dag får hun lov at sidde i sofahjørnet i HappyHand og finde fred. Hun bliver talt med og lyttet til – og hun bliver set. Det er dagens højdepunkt, det er der, hun lever….

EN FRIVILLIG… I HappyHand står en frivillig i kassen og lytter til en kunde. Kunden fortæller: ”HappyHand er en fantastisk genbrugsbutik. Her er så mange spændende ting, men her er også sådan en dejlig stemning og så mange søde mennesker. Hvad er det nu for en kirke, der står bag dette?“ Du får lov at præsentere din tro som meningsfuld og næstekærlig…

EN MAND… I kirken sidder en meget specielt udseende mand. Han er mærkelig klædt, og han lugter lidt af alkohol. Men han kommer, fordi han i HappyHand har mødt nogle mennesker, han respekterer og holder af. Han vil gerne komme i deres kirke…

GENBRUG I vores del af verden belaster vi miljøet, fordi vi køber i overmål og smider det meste ud igen. I HappyHand sørger vi for, at tøj og ting bliver genbrugt. Derigennem er vi med til at skåne miljøet, samtidig med at vi samler penge ind til de fattige, og samtidig med at vi fortæller vores medmennesker, hvem adventisterne er…

LIV ÆNDRES Berit Elkjær, Lotte Rechter og Lise Westing har været med til at starte HappyHand butikker i København, Aalborg og Vejle.

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017

Kære ven i kirken. Ovenstående små historier er baseret på alvorlige hændelser fra det virkelige liv. I HappyHand vil vi gerne ændre livet for nogle af de mennesker, vi har fortalt om i de historier. Vi vil gerne gøre verden til et lidt bedre sted,


HappyHand

23

hvor vi ikke er ligeglade med hinanden. HappyHand giver mening på så mange måder. Vi – du og jeg – er så privilegerede. Det kunne være dig og mig, der voksede op i krig og fattigdom. Men vi kan gå i seng med mætte maver uden at fryse, og vi lever i tryghed uden lyden af bomber i det fjerne. Vi er så super privilegerede – og det giver os et ansvar. Vi må hjælpe andre, hvor vi kan. Vi må lade andre mærke, at vi som kristne følger i Jesu fodspor og er der for de svage, fattige og udsatte i samfundet. Derfor arbejder vi i HappyHand.

TAK TIL GUD FOR HJÆLPENDE HÆNDER Vi takker Gud for alle de næstekærlige mennesker, der giver tid og kræfter til dette arbejde. Som oftest er det et sjovt arbejde, men ikke altid. Det er også hårdt arbejde på solskinsdage, hvor haven kalder, eller vinterdage, hvor den varme sofa og en god bog frister. Men HappyHand er et sted, hvor du giver din tid og energi som en gave til ensomme og fattige. Det er et sted, hvor du vender din opmærksomhed væk fra dig selv og dine egne behov og i stedet opfylder andres behov. Vi takker Gud for HappyHand. Det går godt i de tre butikker. Vi håber I vil være med til at åbne flere butikker, som bliver perlerækker, der stråler og skinner for vores kirke. Vi takker Gud, fordi vi får lov at gøre en forskel, fordi han giver os kræfter til det. Vi takker Gud for fællesskabet i HappyHand, fordi det binder os sammen som mennesker på trods af ideologiske forskelle. Det er så fantastisk at arbejde i HappyHand. Vi har stadig brug for flere hjælpere. Flere mennesker, der vil løsrive noget tid og give tiden som en gave. Vi behøver flere næstekærlige skuldre, der vil hjælpe med at bære. Det vil betyde meget for os, hvis flere vil komme til butikkerne og tilbyde os hjælp. Vi bliver meget glade.

VI STØTTER ANDRE I HappyHand samler vi hvert år penge ind, som gives til fattige, trængende og nødlidende. Vi støtter også åbning af nye butikker og sociale projekter i din by og i din menighed. Tænk gerne igennem, om vi skal støtte dig og din menighed. Måske har I mulighed for at åbne en HappyHand? Eller hvad med et værested for ensomme og hjemløse? Kunne det ikke være fantastisk, hvis dit menighedslokale kunne bruges som værested i løbet af ugen? Tænk over, om din menighed kan være med til at lindre fattigdom og ensomhed. Tænk ud af boksen – og søg penge hos HappyHand. Vi vil meget gerne

TAK Til sidst skal lyde endnu et stort og af hjertet tak til alle jer, der hjælper og støtter på forskellige måder. Tak for kræfter lagt i dette arbejde, tak for fine ting, tøj og møbler givet til butikken – tak fordi du beder for os.

støtte jer!

DU KAN VÆRE MED TIL AT STØTTE HAPPYHAND Meld dig ind som medlem eller støt via MobilePay på 7178 3014. Læs mere på happyhand.org

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017


24

ADRA

ADRA TÆNDER

Religionens rolle anerkendes i ny strategi Danida har netop udsendt en ny strategi, hvor religion for første gang optræder som et vigtigt element.

Tekst: Bjørn Krøll / Foto: ADRA, Caritas, Danmission Te

ADRA Danmark glæder sig over, at der i strategien står, at: ”Danmark anerkender den rolle, som religiøse ledere og trosbaserede organisationer spiller for mange samfunds udvikling, herunder i forhold til at fremme dialog, fred og forsoning. Det gælder også muligheden for at håndtere værdimæssige og religiøse udfordringer for eksempel i forhold til ligestilling.“ Jann Sjursen, som er generalsekretær for Caritas glæder sig over, at: ”religiøse ledere og trosbaserede organisationers betydning har fundet vej til strategien. Det er en afgørende forudsætning for at forstå konteksten i mange af de udviklingslande, Danmark arbejder i og støtter.“ Danmissions generalsekretær Jørgen Skov Sørensen glæder sig over, at: ”strategien dermed bekræfter, at religion er en vigtig del af løsningen, når vi arbejder for at forebygge ekstremisme og løse konflikter.“ Danida skærer ned i antallet af rammeorganisationer fra 24 til 14. Men med Danidas nye strategi, er ADRA optimistisk med henblik på at få tildelt en ramme igen, da vi opfylder de krav Danida stiller for at kunne få en rammeaftale med regeringen. ADRA har et verdensomspændende netværk med gode lokale medarbejdere, som kender forholdene i landene, de er i. Vi arbejder med børn og unge og lokale grupper. Vi har en Businessafdeling – alt sammen noget, som Danida vægter.

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017

HÅB Å Mary Nyirandaruhutse blev offer for vold, da en bande brød ind i familiens hus, stjal alt af værdi og voldtog hende. Da hun senere blev gravid, viste det sig, at hun var smittet med HIV. Efter det blev Marys liv en nedadgående spiral. HUN FØLTE SIG FORDØMT OG MEGET ENSOM. Ingen ville have noget med hende at gøre, både fordi hun var blevet voldtaget og fordi hun var HIV smittet. Samtidig var hun sikker på, at sygdommen ville slå hende ihjel. MEN HÅBET BLEV TÆNDT hos Mary, da hun blev tilbudt at deltage i et ADRA-kursus for hiv-smittede, og det kom til at ændre hendes liv radikalt. Hun blev medlem af et kooperativ, der startede op som en del af ADRAs program, og her fik hun sin værdi som menneske tilbage Hun lærte, hvordan hun kunne forblive sund på trods af sin sygdom, og for første gang i flere år følte hun sig fri. Kooperativet hjalp hende til et trygt liv. Først sørgede medlemmerne for, at hun fik en ged. Senere blev hun tilbudt et lån, der tillod hende at starte sin egen lille virksomhed. Nu har familien en sikker indkomst, og Marys børn risikerer ikke at miste hende alt for tidligt til sygdommen. Livet er blevet meget bedre og lykkeligere for hele familien. Gennem ADRA har Mary fået hjælp til at finde styrke og få troen på livet igen.


Vejlefjordskolen

25

Sidste nyt fra

Tekst: Holger Daugaard / Foto: Kasper Struksnes

INSPIRATIONSUGE!

ÅRSMØDE!

Kärt Lazic fra Newbold College var gæstetaler ved forårets inspirationsuge. Hun er en spændende og levende taler, der samtidig er meget musikalsk – så det var en inspirerende uge, hvor mange tog nye beslutninger. Tak for en god uge!

Mange elever glæder sig til at være en del af fællesskabet, når de snart tager med til årsmøde på Himmerlandsgården. Skolen har valgt at prioritere, at alle elever, der ønsker det, kan komme med til årsmødet gratis. Vi tror, det er en investering, der er givet godt ud.

Hvad sker der i nær fremtid? SKOLENS FORÅRSKONCERT – 1. APRIL Årets forårskoncert afholdes 1. april. Som altid et tilløbsstykke – og et startskud på foråret. Der vil også være en kunstudstilling af elevernes arbejder. Alle er velkomne!

CAMBRIDGE ENGLISH! Skolens bestyrelse og ledelse har besluttet at oprette Cambridge English på skolen fra næste skoleår. Det bliver både i grund/ efterskolen og i gymnasiet for de elever, der ønsker det og gerne vil sikre sig ekstra kompetencer. Et bevis for gennemført Cambridge English kan bruges i mange sammenhænge i udlandet, fordi det er et internationalt anerkendt koncept.

SKOLENS GENERALFORSAMLING – 24. APRIL Vi afholder i år skolens generalforsamling mandag den 24. april kl. 18.30. Generalforsamlingen er en god anledning til at høre nyt fra skolens virksomhed og gøre sin indflydelse gældende. I år er der valg til bestyrelsen. Alle er velkomne – vi håber mange kommer og hører om skolens liv og virke.

Holger Daugaard Holger Daugaard er biolog og rektor for Vejlefjordskolen. I sin sparsomme fritid dyrker han sin interesse for fugle og natur. rektor@vejlefjordskolen.dk

NOGLE AF VEJLEFJORDSKOLENS AKTIVITETER I APRIL-MAJ 2017: 1. april 2. april 20.-23. april 24. april 29. april 2.-10. maj 10. maj 16. maj 24.-28. maj

Forårskoncert kl 19.30 Forældresamtaler for gymnasiet Nordisk korfestival i Finland Generalforsamling kl. 18.30 Gallafest med 3.g Folkeskolens afgangsprøver Intro-aften for alle nye elever Sidste skoledag for gymnasiet Årsmøde

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017


26

Vejen til Kristus – 125 års jubilæum

VEJEN TIL KRISTUS 1892-2017

OM BOGEN Ellen Whites mest trykte og oversatte bog er den lille perle: ”Vejen

Vejen til Kristus af Ellen White blev trykt første gang for 125 år siden. Hun skildrer på en varm og praktisk måde Jesus og livet med ham. Det er en bog, som rører hjerter. Læs den selv – igen og igen.

til Kristus“. Efter Generalkonferencen i 1888 havde man et fornyet fokus på retfærdiggørelse ved tro, og en gruppe præster spurgte Ellen White, om hun ville skrive

Tekst: Line Nielsen

en lille Kristus-centreret bog på

SAMMEN MED KRISTUS Jesus ønsker at være sammen med os – og han kalder os på vejen til ham. Er vi ikke sammen med ham, har vi ikke noget at være sammen med hinanden om. Kender vi ikke vejen til ham, har vi ikke noget at dele med andre. Vælger vi ikke vejen med ham, har vi ikke noget evigt liv hverken sammen med ham eller med hinanden. Så at kende vejen til Kristus det betyder alt. Den første sætning i bogen lyder: ”Både naturen og Bibelen fortæller om Guds kærlighed.“ Og hun siger videre i næste afsnit: ”Det er overtrædelse af Guds lov – loven om kærlighed – som har ført lidelse og død med sig. På trods af dette finder vi tegn på Guds kærlighed midt i den lidelse, som er et resultat af synden.“ (Vejen til Kristus s. 7-8). Guds kærlighed

er helt central i bogen. Noget er nemmere at forstå, noget er vanskeligere – og hun udfolder begge dele for læseren. Frelsens budskab kommer klart frem: ”Det var for at frelse os, at Jesus levede, led og døde“ (s. 12). Af erfaring ved hun, at det gør noget ved os, når det budskab rører vores hjerter. Hun siger: ”Læg mærke til ham i ørkenen, i Getsemane, på korset!“ (s. 12), hvorefter hun beskriver, at dette store offer blev givet, fordi Gud elsker os så uendelig højt. Hun ved, at intet menneske kan frelse sig selv, og som en stor opmuntring læser vi: ”Kristus forbinder det faldne menneske i dets svaghed og hjælpeløshed med kilden til uendelig styrke“ (s. 20). Gå din vej sammen med Kristus!

baggrund af en række artikler, som hun allerede havde skrevet. Bogen skulle bruges af evangelister og til salg i boghandelen. Ellen Whites sekretær, Marian Davis, fandt artikler, udsnit fra allerede trykte bøger, personlige breve og ikke trykte manuskripter frem. Nogle gange tilføjede Ellen White noget til det skrevne, og andre ting skrev hun om, så det passede bogform. Da bogen i 1893 blev trykt fra et engelsk trykkeri, tilføjede Ellen White det første kapitel: ”Guds kærlighed til menneskene“, så der kunne opnås britisk copyright på bogen.

istus

Vejen til Kr

Der er ikke noget præcist tal

Ellen White

for, hvor mange eksemplarer, der Vejen til Kr

istus

er blevet solgt, eller hvor mange sprog ”Vejen til Kristus“ er blevet

JUBILÆUMSTILBUD

oversat til. Ellen G. White Estate er vidende om, at den er oversat ttil mere end 165 sprog.

Vejen til Kristus – 125 år og stadig aktuel

((Skrevet på baggrund af ”Steps

25-

Bogen kan bestilles via Dansk Bogforlags ags Kr. (ekskl. forsendelse) hjemmeside med forsendelse direkte til dig. ig. Hvis du bestiller ved at sende en mail til ekspedition@danskbogforlag og nævner, at der kan leveres i din lokale menighed, vil der være en væsentlig besparelse på forsendelsesomkostningerne.

tto Christ at 125“, af James R. Nix, ssom er leder af Ellen G. White Estate. www.ellenwhite.org/ E node/1556428/#document) n STUDÉR VEJEN TIL KRISTUS S På www.ellenwhite.org/content/ article/125-years-steps-christ Findes forskelligt studiemateriale til Vejen til Kristus og andre informationer i anledning af 125

Concordiavej 16 C · 2850 Nærum · Tlf. 4558 7758 · danskbogforlag.dk

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017

året for bogens første udgivelse.


Vi mindes

27

Nekrologer

Æret være... SYLVIA RISAGER

TOM BÜLOW RØNMAN

CARL OTTO SØRENSEN

Sabbatsmorgen den 7. januar sov Sylvia Sort Risager ind efter et enkelt døgn på hospice, 81 år gammel. Sylvia tilhørte Vejlefjord menighed. Sylvia blev født og voksede op på en gård i nærheden af Jerslev. Søskendeflokken bestod af 7 søstre. I 1962 flyttede familien til egnen omkring Vejlefjord for at børnene kunne nyde godt af en opvækst og skolegang i et kristent miljø. Så længe kræfterne og psyken slog til, var Sylvia en aktiv og udadvendt deltager i menighedslivet. Hendes gæstfrihed og kreativitet holdt helt til det sidste, og hendes trofasthed mod Gud og Guds ord prægede hele hendes tilværelse. Hun havde en klippefast overbevisning om, at hun endnu havde det bedste tilbage. Begravelsen foregik fra Vejlefjordkirken torsdag den 12. januar. Familiemedlemmer, menighedsfæller og gode venner lyttede til løfterne fra Johannesevangeliet 10: ”Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig og jeg giver dem evigt liv … Ingen skal rive dem ud af min hånd.“ Nu hviler Sylvia på Daugård Kirkegård, indtil Jesus kommer for at vække de døde til et evigt liv, hvor hans efterfølgere skal opleve et fællesskab uden frygt for sygdom og død. Indtil da – æret være Sylvia Sort Risagers minde. Walder Hartmann

Mandag den 16. januar blev Tom Bülow Rønman bisat fra Køge Adventistkirke. Tom blev født den 22. september 1950 i Lyngby og sov ind på Rigshospitalet onsdag den 11. januar 2017. Tom efterlader sig to brødre og 4 børn fra et tidligere ægteskab. Tom Bülow Rønman lærte Adventistkirken at kende sidst i 1980’erne, da en gruppe mødtes i Ishøj og Hundige-området. Tom blev en del af den menighedsplantning, der blev etableret i Hundige efter Mark Finley kampagnen i Ishøj. Han blev døbt af Paul Birch Petersen i september 1992 og optaget i Køge menighed. Toms sidste år blev præget af sygdom og Toms kontakt til menigheden blev mindre aktiv og af en mere sporadisk karakter. Alligevel var det familiens ønske, at bisættelsen skulle foregå fra Adventistkirken i Køge, da Toms bedste år af et vanskeligt liv var, mens Tom også var aktiv i menigheden. Tom sov ind på Rigshospitalet og fik fred og i troen på, at Gud er en kærlig og omsorgsfuld far, også for dem, hvor livet ikke altid lykkes, håber vi på at se Tom igen på opstandelsesdagen. Æret være Toms minde. René Bidstrup

Nyborg menighed har mistet sit ældste medlem, idet Carl Otto Sørensen er sovet ind, 95 år gammel. Carl stammede fra Jerslev, hvor han gennem familien Lund fik den første berøring med adventbudskabet. Han blev døbt den 2. april 1943 af pastor Thorvald Kristensen og nåede således at tilhøre vort samfund i 73 år. Carl ejede Strandgården i Tårup. På grund af beliggenheden ud til Storebælt kom han ind på at bygge og sælge sommerhuse og byggegrunde, hvilket blev til noget af en guldgrube. Men han var særdeles gavmild. Det var en lys og glad kristendom, Carl praktiserede. Han var en af Nyborg menigheds støtter, ikke mindst da Adventkirken blev bygget. Han har fungeret som forstander og som menighedens kasserer. Sorger mødte han flere gange. Først da hans elskede datter, Connie, døde i 1986, og igen i 1996, da hans første hustru, Ellen, sov ind efter lang tids svaghed, og senere igen, da Carls anden hustru, som også hed Ellen, måtte bukke under for sygdom, men som han sagde: ”Vi fik dog 12 lykkelige år sammen.“ Carl efterlader sin datter og svigersøn, Anita og Terje Solberg i Norge, og deres familie, samt sin anden hustrus børn, Pernille, Mogens og Flemming og deres familier. Begravelsen fandt sted den 16. januar fra Adventkirken i Nyborg, ja hvor Terje Solberg udtalte smukke hv mindeord om sin svigerfar. Carl hvim ler nu på Nyborg Gamle Kirkegård. Vi le er taknemmelige for, hvad han gav, og ser frem til opstandelsen. se Æret være Carl Otto Sørensens minde! m Aage Andersen

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017


28

Vi mindes

Æret være... EMMY LEISNER ANDREASEN

KAJ THOMSEN

MAI-BRITT LORENTSEN HILT

Emmy Leisner Andreasen fra Faxe menighed døde i sit hjem den 22. januar 2017. Emmy blev født den 21. juli 1918 i Nørresundby. Allerede da hun var 2 år, mistede hun sin mor, hvorefter hun kom i pleje hos en faster og onkel i Horsens. Da Emmy var 12 år, blev plejeforældrene adventister, og selv blev Emmy døbt, da hun var 14 år. I Horsens kom Emmy i lære på lysbadeanstalten i byen, hvor hun også mødte sin kommende mand, Josva Andreasen fra Fredensborg. I 1937 blev Emmy og Josva gift, og de slog sig ned i Vordingborg, hvor de oprettede en klinik for fysioterapi. Her voksede familien til 4 med børnene Anette og Keld. Familien fik den tunge oplevelse af en skilsmisse, hvorefter Emmy åbnede klinik i Sorø. Efter nogle år flyttede Emmy til Juelsminde, derefter til Roskilde og igen tilbage til Juelsminde. I 2004 flyttede Emmy i en ældrebolig ved Søndervang i Faxe. Gennem Anettes og Kelds familier voksede familien med 6 børnebørn og 14 oldebørn, og alle var hver dag i Emmys tanker, og mens helbredet var til det, tog Emmy gerne på familiebesøg i Norge, Frankrig og Madagaskar, hvor familien havde deres gerning. Gennem alle årene og i alle livets vilkår var tilliden til Gud Emmys stadige holdepunkt, og hun delte ofte og gerne med andre ord fra Bibelen, som havde hjulpet hende selv. Sådanne ord havde vi taget med i kirken, da vi sagde farvel til Emmy. Æret være Emmy Andreasens minde. Carl-David Andreasen

Kaj Thomsen blev født 10. januar 1922 i Aalborg, hvor han voksede op sammen med tre søstre. Han kom i skrædderlære hos en skrædder, der sympatiserede med adventisterne, og 21. juni 1940 blev Kaj døbt af H. Muderspach. Den troens flamme brændte i ham lige til han døde på Esbjerg sygehus 23. januar 2017. Under krigen arbejdede Kaj som fremgangsrig kolportør. Senere kom han til Vejlefjordskolen for at læse til præst. På skolen mødte han Ingrid Højsgård. De blev gift og fik børnene Carsten og Lisa. Han blev ordineret som præst i 1951. I årene herefter arbejdede han som præst flere steder i Jylland, herunder i hans barndomsby, Aalborg og i Odense, hvor offentlige møder tiltrak mange mennesker. Kaj var en energisk og ivrig evangelist. Ulykkeligvis blev Ingrid og Kaj skilt. Kaj kastede sig da over lærergerningen, og i den sammenhæng mødte han Hjørdis Jessen. De stiftede hjem på Glumsø Realskole ved Næstved og fik sønnen Peter. De kom til Esbjerg realskole i 1961, hvor de tilbragte mere end 40 lykkelige år. Børn, børnebørn og oldebørn oplevede Kaj som en omsorgsfuld og imødekommende ”far“. Da Hjørdis blev alvorligt syg i 2004 mærkede også hun hans kærlige omsorg. Kollegerne fra Esbjerg Realskole mindes Kaj med hans lyse sind og munterhed. På sygehuset i Esbjerg delte vi dyrebare tekster fra Bibelen, som Kaj citerede udenad. Carsten spillede på klaver, Lisa og Peter samt venner sang nogle salmer ved hans sengeleje. En tjener i Guds sag døde med fred i sit hjerte. Æret være hans minde. Tue Westing

Den 4. februar 2017 døde Mai-Britt 54 år gammel. Mai-Britt blev født i Australien og voksede op i en tryg familie, hvor troen på Gud var en naturlig del af hverdagen. Som 14-årig var det Walder Hartmanns forret at opleve, at hun bekendte sin tro og blev døbt. Hendes store glæde i livet var sang og musik. Som elev på Vejlefjordskolen fik hun lov til at folde sig ud som solist i koret og senere i studietiden med Sanctus-koret. Hun uddannede sig til fysioterapeut og dannede sin egen familie med ægtemanden Kenneth. De fik børnene Simone, Marcus og Andreas. Mai-Britt huskes af veninderne som en trofast ven og af børnene, som en omsorgsfuld mor, der gjorde, hvad hun kunne, for at give dem gode oplevelser. De senere år havde Mai-Britt sine kampe og udfordringer, som tog hårdt på hende. Hun havde sine tanker at kæmpe med og sin måde at holde dem på afstand. Mindetalen tog udgangspunkt i visheden om, at Mai-Britt var et elsket Guds barn, og der blev læst flittigt fra Romerbrevet kapitel 8, hvor Paulus minder os om, at der ikke er fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Netop her gav Mai-Britt aldrig slip. Troen på noget bedre, på et liv efter døden, på Jesus som frelser. ”Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende … kan skille os fra Guds kærlighed.“ Æret være Mai-Britts minde. Thomas Müller

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017


Vi mindes

29

Nekrologer

LEA JACOBSEN

KAREN MARGRETHE SLOT

LARS BASTRUP JEPPESEN

Søndag den 5. februar sov Lea stille ind i sit hjem ved Skålefjorden. Lea blev født den 14. april 1923. Hun var den ældste af Augusta og Per Jacobsens 6 børn. Som 9-årig mistede hun sin far i et skibsforlis, og selv som gammel savnede hun ham. Som ung tjente hun som pige i huset, indtil hun den 24. april 1948 blev gift med Richard Jacobsen. Efterhånden fyldtes deres hjem med 8 børn. Lea holdt sit hjem pænt og velfungerende, selvom midlerne ofte var små. Harmonien blev dog afbrudt, da Richard døde kun 63 år gammel og blev lagt til hvile på sin egen fødselsdag. Siden fik Lea muligheden for at undervise på Adventistskolen i Tórshavn. Lea elskede denne tid som støttelærer for børn med særlige behov og som håndarbejdslærer. Det var, som om hun endelig havde fundet sin rette hylde. Lea var glad for at læse, og det var da også læsningen af Den Store Strid, der var medvirkende til, at hun blev syvendedags adventist. Hun elskede at læse i Bibelen, og det var tungt for hende, da synet ikke længere tillod hende denne glæde. Lea havde et nært forhold til sin frelser. Hun led ikke af sygdom i sin alderdom, men langsomt blev kræfterne mindre. Lea efterlader sig en stor familie, som hun ser frem til at møde igen, når Gud kalder hende frem fra graven. Lea havde fred med sin Gud og så frem til det evige liv. Æret være Lea Jacobsens minde. Allan Falk

Karen Margrethe Slot er stille sovet ind i troen på sin Frelser på plejecentret Solbakken den 9. februar og blev bisat fra Randers Adventkirke den 16. februar. Karen blev født i Vendsyssel i Skæve sogn den 22. juni 1923. Her voksede hun op i et kristent hjem og var flittig og hjælpsom. Hænderne sad på hende som de skulle, og med hendes dygtighed var hun en skattet medhjælper. Karen mødte Alfred Nielsen, som hun giftede sig med i 1944. Hun blev døbt af pastor I.W. Christiansen og optaget i Østervrå SDA menighed den 24. maj 1948. Karen og Alfred boede mest i Vendsyssel, bl.a. drev de plejehjemmet Stenskilde, og før det boede de en tid ved Karlebo, Sjælland. De fik 7 børn. Efter 49 års ægteskab blev Karen enke, men hun havde deres 7 børn med deres familier. En tid var hun alene, men i slutningen af 1997 blev hun og Anders Slot gift. De flyttede til Solbakken i 2005, men siden 2009 var Karen alene igen. Hun var altid at finde til andagter på hjemmet og til gudstjeneste i kirken. Hun elskede sine børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn, sin Frelser og adventmenigheden. Nu sover hun trygt indtil Livgiveren kalder hende til sig på den store opstandelsesdag. Æret være Karen Margrethe Slots minde. John Pedersen

Lars Bastrup Jeppesen åndede stille ud på Arresødal Hospice den 11. februar 2017. Lars var eneste barn af Margit og Arne Jeppesen, født den 11. september 1954 i København. Det var i Adventkirken på Svanevej, at de første frø blev sået til den tro, der senere skulle vokse sig stærk og dyb. Lars blev døbt af Gunnar Dam Asholm på Vejlefjordskolen den 14. december 1968. Efter en skilsmisse og nogle år væk fra troen, blev den igen vakt til live, og Lars blev aktiv på Svanevej, hvor han mødte Janet (f. Kristensen), som han giftede sig med. Lars og Janet var med til at stifte Lyngby menighed og var aktive der i mange år, indtil de flyttede deres medlemskab til Cafékirken. Der vil vi savne Lars, som var en varm og samlende person, der elskede forbønstjenesten, og som ofte styrede lydanlægget. For Lars var troen ikke kompliceret, overfladisk eller besværlig, men ligetil, dyb og klippefast. Det var Lars’ inderlige ønske, at alle omkring ham skulle få lov til at opleve den glæde, der er i at tro på en kærlig Gud, der elsker os på trods af vores synd. Derfor havde Lars også selv valgt flere bibeltekster, der netop fremhævede dette, til bisættelsen fra Nærum Adventistkirke den 19. februar 2017. Lars efterlader sig et stort savn hos mange, men især hos sin mor, Margit, sin kone Janet, sine fire børn, Allan, Jan, Nette og Timo med familier samt fem børnebørn. Vi glæder os til gensynet med Lars. Anne-May Müller

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017


30

Vi siger tillykke

Dåb & optagelse

SOFIE OLESEN blev døbt i Cafékirken København den 4. februar. Sikke en festdag med kirken fyldt godt op af gamle klassekammerater, venner, gæster og menighed. Sangen og musikken fyldte meget, og vi nød godt af alle de talenter, der var samlet. Sofie gav et smukt vidnesbyrd om, at hendes tro på Jesus Kristus som Guds søn blev vækket, da hun kom på Vejlefjordskolen, hvor hun var omgivet af kristne venner og lærere, der villigt svarede på hendes mange spørgsmål og hjalp hendes nysgerrighed på Bibelen. Sofie har nu valgt at tage skridtet fuldt ud. Vi glæder os over at have hende som en aktiv og positiv del af Cafékirken. Må Gud rigt velsigne dig, Sofie! Anne-May Müller

SØREN KJÆRSGAARD JESPERSEN Det var med glæde, at vi sabbatten den 18. februar kunne optage Søren Kjærsgaard Jespersen i Thisted menighed på bekendelse af hans tro. Efter at have studeret sin bibel og gennem mange år søgt et menighedsfællesskab, der stemte overens med hans overbevisning, kunne han udtrykke med fast overbevisning: ”Nu kan jeg mærke, at jeg er kommet hjem!“ Vi ønsker hjertelig tillykke og Guds velsignelse. Sven Hagen Jensen

Barnevelsignelse

MILAS OG LEANDER M S Sabbatten den 14. januar havde vi i Aarhus menighed den dejlige opleA vvelse, at Milas på 2 år og Leander på 4 år blev barnevelsignet. Vi mindede hinanden om Guds kærlighed til h både små og store. Med støtte fra b menigheden er det Pia Olesens m opgave som mor at vise de to ”guldo klumper“ Guds kærlighed og vejen k ffrem mod Guds rige. Robert Svendsen R

ARNOLD GWIZA KABENGERA blev født den 21. december 2016 og velsignet i kirken i Viborg sabbatten den 4. marts 2017. Her på billedet på sin fars, Denis’, arm og sammen med sin mor, Esperance, og storebror, Ivan. Vi ønsker Arnold og hans familie alt godt med Guds rige velsignelse. Sven Hagen Jensen

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017

SARAH Sarah Spanggaard Joensen blev født hjemme i Gjern den 8. januar 2017. Hun vejede 3.800 gram og var 54 cm lang. Storebror Noah er stolt og meget glad for sin lillesøster. Vi ønsker forældrene Charlotte og Andreas hjerteligt tillykke og Guds velsignelse. Lisbeth Nielsen


Vi siger tillykke

31

April 90 ÅR 22. Vera Callesen Næstvedvej 221 B, 4100 Ringsted

85 ÅR 6. Aage Jensen Eskemosegårds Allé 5 3460 Birkerød

ANDREAS MADSEN Den 25. februar 2017 blev Andreas Madsen fra egnen ved Nykøbing Sjælland døbt i Køge Adventkirke efter godt et halvt års studier af adventisternes tro. Andreas blev optaget i Unionsmenigheden, da han om nogle uger forlader landet for at blive gift med en sygeplejerske fra Indonesien. Inden sin dåb sagde Andreas: ”Jeg glæder mig til dåben, som et barn glæder sig til jul.“ Hvilket vidnesbyrd! Tillykke med dåben og Guds velsignelse fremover. Richard Müller

9. Karen Pedersen Langdalsvænget 35, 8600 Silkeborg

75 ÅR 10. Keld Andreasen Norge

18. Stinne Jensen Skolegade 17-19, 9632 Møldrup

14. Kurt Husted Elmelyparken 3C, 1.mf. 2680 Solrød Strand

23. Kirsten Harritz Bek Søborg Hovedgade 44, 4.tv. 2860 Søborg

17. Ena Hagen Ågerupvej 22, 4000 Roskilde

30. Solvejg Andersen Mejerigaten 26, NO-4340 Bryne

80 ÅR 17. John Overgaard Østergade 39 A, st. 05 8700 Horsens

75 ÅR 15. Carl Salqvist Gedservej 176, 1. th. 4800 Nykøbing F 16. Tove Munk Åstedvej 10, 7870 Roslev 22. Allan Møller Buen 43, 4140 Borup

RETTELSE Hendes rigtige navn er Elina Gille – beklager stavefejlen, men ønsker stadig rigtig stort tillykke! Sven Hagen Jensen

80 ÅR

70 ÅR

18. Ditte Lovmand Trompetvej 20, 4700 Næstved 23. Inger Breintenkamp Lilletoften 103, 1.tv. 2740 Skovlunde 24. Kirsten Ravnkilde Mariehøjvej 1, st.th. 2850 Nærum 26. Anny Andersen Madsen Ceresvej 18, 7100 Vejle

70 ÅR 7. Kirsten Præstiin Birkevænget 3 7130 Juelsminde 14. Britta Bytinsky Teglværksvej 29 4900 Nakskov 20. Else Jørgensen Rønnedevej 29 C, 4640 Faxe

7. Inge Lis Ambrosen Sct. Laurentii Gade 15, 6760 Ribe

Maj 95 ÅR 22. Ane Haulrich Møllevang 12, 0009 6534 Agerskov

90 ÅR 5. Karen Marie Pedersen Øde Hastrupvej 90 4000 Roskilde

Kære abonnenter Runde fødselsdage bliver annonceret i Adventnyt, fra du fylder 70 år, hvis vi kender din fødselsdato. Ønsker du ikke din fødselsdag oplyst i Adventnyt, så giv besked senest 3 måneder før til adventnyt@adventist.dk eller ved at ringe til Marianne Kjøller, 4558 7794.

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017

Tillykke med ...

Fødselsdage


32

Børnesiden

FOR

BØ R

N

Sammen om en ny begyndelse Idé til børnesiden: Nadja Rolandsen / Illustration: thinkstockphotos.com

Da Jesus blev voksen, begyndte han at undervise mennesker om Gud. Han talte om himlen. Og han helbredte syge. Der var tolv unge mænd, som fulgtes sammen med ham. De blev kaldt disciple. De var sammen med Jesus, fordi Gud havde lagt det i deres hjerter. Så da Jesus spurgte dem om at være sammen med ham, så havde de sagt ”ja“ (på nær en, og det var Judas, men det er en anden historie).

DISCIPLENE VAR SAMMEN MED JESUS Og disciplene var virkelig sammen med Jesus. Altid. De var sammen, når de gik turene fra by til by. De overnattede det samme sted. De var sammen, når de spiste, og når de vaskede deres tøj. De var sammen med Jesus, når Jesus talte, eller når Jesus helbredte. De var sammen med Jesus, når de slappede af – og når så alle mulige spørgsmål om Gud og om himlen og om noget Jesus havde sagt dukke-

Nadja Rolandsen er mor til to, som hun er glad for at gå hjemme med i øjeblikket. I Nyborg menighed er hun aktiv med spil og børnesabbatskolen.

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017

de op i deres tanker, så kunne de spørge Jesus om det. Det var faktisk ret fantastisk at være sammen med Jesus. Han kunne fortælle på en gribende måde, som ingen andre kunne. Og folk blev så utrolig glade, når Jesus helbredte dem. De allerfleste håbede på, at Jesus ville blive konge en dag. Det gjorde disciplene også. Og disciplene drømte om, at de så ville få nogle gode jobs i det nye kongerige.

JESUS DØDE Men så kom den påske, det år, hvor alting ændrede sig. Jesus døde på et kors. Jesus vidste godt, at han skulle dø, for det havde Gud fortalt ham. Og Jesus havde også forsøgt at fortælle disciplene det, men det brød de sig ikke om at høre. De ville bare være sammen med Jesus altid, og de ønskede, at Jesus skulle lave sit kongerige nu. De forstod slet ikke, at Jesus ville blive rigtig konge en dag i et helt nyt og meget bedre rige, hvor alt bare ville være godt. Og de havde heller ikke forstået, at Jesus måtte dø, ligesom mange påskelam tidligere var døde for at tage menneskers forkerte tanker og handlinger væk. At Jesus døde gjorde, at mennesker kunne slippe for at dø for altid, fordi de havde gjort

noget forkert over for Gud og over for hinanden. Jesus tog den straf, som mennesker ellers skulle have taget, for at alle mennesker, der tror på Jesus, kan være sammen med Jesus altid, uden nogensinde at skulle dø. Men det varede noget tid, før disciplene forstod dette. Så derfor var de rigtig, rigtig kede af det, den dag Jesus hang på korset og døde. De kunne slet ikke klare at være der, så de flygtede. De var bare så bange og så kede af det. Jesus døde om fredagen og blev begravet om fredagen. Så om sabbatten lå Jesus i graven. Det var en meget trist sabbat. De plejede jo at være sammen med Jesus, men nu var han død.

JESUS STOD OP AF GRAVEN Søndag morgen ville nogle kvinder ud for at se til graven. De ville smøre noget salve, som duftede godt, på Jesu døde krop. Men så var den døde Jesus der slet ikke! Han var blevet levende igen og var stået op af graven. En engel fortalte dem, at det var sådan. Det var rigtignok en helt ny begyndelse! Nu kunne både kvinderne og disciplene være sammen med Jesus igen! Og disciplene mødte Jesus igen og var glade for at se ham. Og Jesus fortalte dem, at de skulle fortælle hele verden


Børnesiden

33

Farvelæg billedet

om Jesus, og om hvor fantastisk det er at være sammen med Jesus. Så mange andre mennesker kunne få en ny begyndelse i deres liv sammen med Jesus.

PÅSKE OG NYT LIV Nu, hvor det er forår og påske, så er der rigtig meget, der minder os om nyt liv. Du har måske set blomster i haven, som er kommet op og blomstrer igen, efter at de har ligget nede i jorden helt stille, nærmest som om de ikke levede. Det er også på denne årstid, at der kommer nye lam – nogle af dem kalder vi påskelam. Og så har vi fundet på at lave påskeæg. Påskeæggene kan minde os om, at ud af et almindeligt æg kommer der små kyllinger, som begynder på deres liv. Så du kan finde rigtig mange ting, som kan minde dig om nyt liv, og at Jesus døde en påske og så opstod for at give os alle sammen nyt liv! Det er rigtig dejligt, at han gjorde det, for det betyder, at vi en dag kan være sammen med ham – altid – og at vi mennesker kan være sammen med hinanden uden at blive gamle og dø. Det rigtige nye liv, som Jesus vil give os en dag – det er et evigt liv – så det stopper aldrig – og derfor kan vi altid være sammen.

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017


34

Reformationen

REFORMATIONEN

Den oprørske munk Tekst: Thomas Müller / Foto: thinkstockphotos.com

G

ennem Helligåndens indflydelse satte Martin Luther verden på den anden ende – i hvert fald i Europa, men hans indflydelse strakte sige hurtigt over verdenshavene. Som bekendt er det i år 500 år siden, han slog sine teser op på kirkedøren – teser, som har forandret verdensbilledet for mange og givet os friheden til selv at vælge vores tro.

Adventister ser sig selv som en del af den proces, reformatorerne satte i gang, og selv 500 år efter lever reformationens ånd stadig videre. Som kirke vil vi gerne være med til at markere reformationsjubilæet til efteråret og har besluttet at udgive to hæfter, som medlemmer kan bruge til uddeling.

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017

MATERIALE OM REFORMATIONEN I det første hæfte vil vi genoptrykke kapitel syv fra bogen: Mod en Bedre Fremtid, der handler om Luther, hans opvækst, uddannelse og senere hans kvaler ved den katolske kirkes lære, som han vælger at forlade. I dette hæfte vil der være en introduktion til hele bogen og en beskrivelse af den større sammenhæng og den tid, bogen er skrevet i. Bagest vil der være mulighed for at rekvirere hele bogen, link til at downloade bogen som ebog eller lytte til den som lydbog. Ved at give mulighed for at få Mod en Bedre Fremtid på forskellige måder håber vi, at bogen vil nå ud til flere. Det andet hæfte kommer blandt andet ttil at indeholde fem artikler skrevet af vores præster med forskellige vinkler på, hvad Adventistkirkens vin bidrag til reformationen er i dag. Igen et hæfte, hæft vi mener, vil være meget relevant relevan at distribuere til venner, bekendte, bekend gademission og andre, du er i kontakt med. kon I tillæg tillæ arbejder Divisionen med at udarbejde 10 videoklip, de vil filme i udarbe Tyskland. Tysklan Vi glæder os til at se, hvordan de kan bruges i en dansk sammenhæng. hæng Der er yderligere et par idéer i sk skuffen, vi håber kan realiseres. De to hæfter, forventer vi, er klar, D så s vi kan præsentere dem til årsmødet på Himmerlandsgården m i slutningen af maj.

BRUG MATERIALET Med reference til artiklen: ”Lignelsen om bladene i andedammen“, som du kan læse andetsteds i bladet, vil jeg opfordre dig til at bakke op om de fælles udgivelser, vi laver. Snak i missionsgruppen eller i menighedsbestyrelsen om, hvordan jeres menighed til efteråret kan være med til at markere 500 året for reformationens begyndelse. Hvordan kan vi i dag gøre reformationen relevant for vores venner og kolleger? Lad os være frimodige og ikke holde os tilbage. Følger man bare lidt med i nyhederne i øjeblikket, kan man ikke undlade at lægge mærke til, at nogle af de scenarier, vi tror, skal ske før Jesu genkomst, er ved at blive støbt og lagt til rette. Vi må være omhyggelige med ikke at sprede frygt, for frygt findes ikke hos Gud. Johannes siger det på denne måde: ”Deri er kærligheden fuldendt i os: at vi har frimodighed på dommens dag; for som han er, er også vi i denne verden. Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten, for frygt er forbundet med straf, og den, der nærer frygt, er ikke fuldendt i kærligheden“ (1 Joh 4,17-18). Vi går ikke på kompromis med vores budskab ved at sikre, at mennesker får ”frimodighed på dommens dag“, men for at få denne frimodighed, må de lære Jesus Kristus at kende og forstå, hvad han har gjort på korset for os. Den frimodighed fandt Luther, da han lærte Jesus Kristus at kende – og det er frimodigheden i Kristus, som ændrer verden.


Forvaltning

35

Brug de gaver, du har fået

TALENTER bruger vi sammen Tekst: Line Nielsen / Foto: thinkstockphotos.com

H

ar du talent? Jeg læste for nylig om en engelsk undersøgelse af en gruppe femteklasses elever. De var igennem en test. Til halvdelen af dem sagde man, at de havde klaret sig godt, fordi de havde talent. Til den anden halvdel sagde man, at de havde klaret sig godt, fordi de havde været flittige. Herefter fulgte flere tests. Det viste sig, at de ”flittige“ klarede sig bedre end de ”talentfulde“. De flittige blev bekræftet i, at deres indsats gjorde en forskel – og at det virkede, når de lagde kræfterne i. De talentfulde blev bange for, om deres talent slog til – og så gjorde de det faktisk dårligere.

I LIGNELSEN OM talenterne roses tjenerne for deres troskab – altså at de har gjort noget, med det de fik. For deres flid og ihærdighed. Det handler ikke om, hvor meget de havde i udgangspunktet,

FORVALTNING TIENDE 10% tilhører Gud Hver person har personligt det ansvar og privilegium at returnere Guds tiende til ”forrådshuset“ som udtryk for sit forhold til Ham (3 Mos 27,30). Principper for tiende: Se adventist.dk/adventister/tiende Fradragsmuligheder: Se adventist.dk/adventister/skatteregler eller kontakt Marianne Kjøller, tlf. 4558 7794.

eller om hvor meget de havde til slut. Det eneste alvorlige var, hvis tjeneren ikke brugte det, han havde fået. Hvis han var bange for, at det, han gjorde, ikke ville være godt nok – og så i stedet lod helt være – så var det skidt. Men faktisk så Gud lige igennem ham og accepterede slet ikke den dårlige undskyldning. Gud vidste, at det var dovenskab, som var den egentlige årsag. Tjeneren havde ikke orket at forsøge, og dermed havde han aldrig fået den erfaring, at hans indsats gjorde en forskel. (Matt 25,14-30). Når vi gør en indsats, så gør det en forskel. Ikke kun for os selv, men for andre. De talenter og nådegaver som Gud giver os, de er givet ”til fælles gavn“ (1 Kor 12,7). Og i menigheden er vi forbundet som et legeme. Ingen kan alt, men alle kan noget. Alle har vi en værdifuld rolle med det, vi hver især kan - og det vil være et tab for menigheden, hvis talenterne

ikke bliver brugt til gavn for fællesskabet. (1 Kor 12). Og det vil faktisk også være et tab for os selv. Gud beder os om at bringe vores tiende til hans hus, og han føjer en særlig velsignelse til: ”Bring hele jeres tiende til forrådskammeret, så der kan være føde i mit hus. Sæt mig på prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer og udøser velsignelse uden mål over jer, siger Hærskarers Herre“ (Mal 3,10). Når vi viser troskab over for Guds hus, over for fællesskabet, så velsigner Gud os på en særlig måde. Troskab over for Gud og over for hans menighed. Vi er alle indbudt til at ”gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op.“ (Ef 4,12). Når vi sammen bygger op med det, som vi hver især har fået, så vil vi ”rumme Kristi fylde“ (vers 13), og så vil vi gøre en forskel i verden, fordi mennesker vil se ham i os.

TESTAMENTE Et dødsfald kan få ualmindelig stor økonomisk betydning og konsekvens for de efterladte. Derfor er det vigtigt, at man i tide tager beslutning om sine økonomiske og arvemæssige forhold. Det helt centrale i dit testamente vil ofte være fordelingen af din arv. Er der ingen lovmæssige arvinger og ikke oprettet testamente, går arven til staten. Hvis du vil noget andet, må du oprette et testamente, hvori det gøres klart, hvem du ønsker, der skal arve efter dig. Se adventist.dk/adventister/testamente eller kontakt Jan Arne Nielsen, tlf. 4558 7773.

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017


36

Annoncer

BØRNELEJR

på Himmerlandsgården

25. juni - 2. juli e rundt på 7 d a g Jo r d en

Teencamp

på Himmerlandsgården Vi udforsker temaet:

Høj på livet F LY

HIGH

Er du mellem 13-18 år? Masser af sjove og udfordrende aktiviteter Tid til hygge og gode snakke Kom og vær sammen med dine venner!

Årets festligste uge for alle børn 7-12 år! nye venner · aktiviteter · sketch · strandtur sang · bål · bibelhistorier · fest · fjerne lande Mere info og tilmelding på børnelejr.nu

3.-9. juli

Taler: Torben Rasmussen

Tilmelding og info: ung.adventist.dk

/wellness · Madlavning

MTB · Fisketur · Badeland

Sæt KRYDS I KALENDEREN – mere info i næste Adventnyt 29. september - 1. oktober: FAMILIEWEEKEND på Himmerlandsgården. Taler: Karen Holford 12.-14. januar 2018: PARWEEKEND på Hvidekilde. Talere: Gry og Victor Marley

Trane Blomster

BORNHOLM · TEJN

BUKETTER TIL ENHVER ANLEDNING DEKORATIONER · KRANSE BÅREBUKETTER · KISTEPYNT

=

Ved hele begravelser: 18% rabat ved bestilling i butikken Dejlig ferielejlighed 100 m fra hyggeligt havnemiljø. Egen parkeringsplads og indgang. Hobrovej 130 · 8920 Randers NV 86 43 60 44 · traneblomster.dk

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017

Kontakt Flemming Koch på 20 87 02 22 / flemming@odell.dk

KEHAP-FONDEN Der kan søges om bevilling til konkrete projekter i Danmark, der har målbare målsætninger i overensstemmelse med fondens formål. Fonden prioriterer projekter, der har til formål at skabe vækst og fremgang for Adventistkirken i Danmark. Deadlines for ansøgning om bevillinger: 2. juni og 26. november 2017.


Annoncer

ADVENTISTSPEJDERNE PRÆSENTERER

Spejderlejr 2017 23.-30 juli på Himmerlandsgården

37

Journey The

AYC 2017

AUGUST 1-5 VALENCIA | SPAIN

2017

ROBIN HOOD European Adventist Youth Congress Få opholdet betalt. Sørg selv for rejsen.

Tilmelding senest 25. maj 2017 på ung.adventist.dk Velkommen til en helt unik oplevelse for livet

Se mere på adventiststejder.dk

FAMILIECAMPING 19.-23. JULI Har du lyst til en afslappet uge med familie og venner? Så tag med på familiecamping på Himmerlandsgården. Opholdet er gratis. Du står for campingvogn / telt og mad. Vi stiller hoppeborg og andre børneaktiviteter til rådighed. Vi forventer kun 1-2 timers hjælp i løbet af dagene til at gøre klar til spejderlejren.

HIMMERLANDSGÅRDENS FAMILIECAMPING 2017

INDKALDELSE TIL ADRAS GENERALFORSAMLING Torsdag 25. maj kl. 16.00-17.45 i det store mødetelt Himmerlandsgården på Himmerlandsgård Alle er velkomne til at komme og være med til et spændende og alsidigt program, hvor du kan få et indblik bliver udført i lik i det store arbejde der blive Adventistkirkens ventistkirkens hjælpearbejde. Forslag som ønskes behandlet skal vvære bestyrelsen i hænde generalforsamlingen. ænde senest 10 dage før generalfo Tlf. 4558 7700 · info@adra.dk ADRA Danmark · Concordiavej 16 · 2850 Nærum

Tilmelding: adventistspejder.dk Adventnyt · Nr. 2 · april 2017


38

Annoncer · Kollekt

KOLLEKT – 1. APRIL

Menighedsskolerne Tekst: Jan Arne Nielsen / Foto: Svanevej Privatskole. Ringsted Private Skole

V

VEJLEFJORDSKOLEN INDBYDER TIL GENERALFORSAMLING Mandag den 24. april 2017 kl. 18.30-20 i skolens aula Tilrejsende er velkomne til at spise aftensmad sammen med skolens elever inden generalforsamlingen, hvis man tilmelder sig senest 15. april på tlf. 7589 5202. Den indbudte skolekreds er myndige personer, der har eller har haft børn på Vejlefjordskolen, eller som tidligere selv har været elever på skolen samt fastansatte medarbejdere.

ores menighedsskoler tjener som en naturlig og aktiv snitflade mellem lokalsamfund og kirke. De har en vigtig mission i at formidle muligheden for at leve sit liv sammen med Jesus. Tak for din gave til dette arbejde den 1. april. Igennem menighedsskolerne i Danmark har vi kontakt til 300-400 elever, som ikke ellers har tilknytning til Adventistkirken. De kommer fra hjem, hvor forældrene har taget et aktivt valg om at sende børnene til en kristen skole. Børnene oplever forskellige åndelige aktiviteter på vores skoler. Fx andagter og inspirationsuger indenfor skolerammen, og skolegudstjenester hvor hele familien inviteres i kirke. Du kan på Rundt omkring siderne læse om sådan en dejlig sabbat i Roskilde, hvor det var beretningen om Jonas, som på en gribende måde blev fremført af eleverne ved en skolegudstjeneste..

Dagsorden: 1. 2. 3. 4.

Valg af dirigent Bestyrelsens beretning v. formanden Rektors beretning Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til orientering 5. Indkomne forslag 6. Valg til bestyrelsen 7. Eventuelt Bestyrelsens medlemmer p.t. er følgende: Arn Bjørnsfeldt (formand), Ole Kramer (næstformand), Carsten Risager (næstformand), Poul Spanggaard, Gitte Bahn Hansen, Lilli Faber, Hans Christian Schmidt, Ann-Mari Eskildsen og Nina Klokkervoll. På valg er denne gang: Lilli Faber, Hans Chr. Schmidt og Gitte Bahn Hansen. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag og sagspapirer kan i øvrigt fås fra skolen senest 1 uge før generalforsamlingen. Med venlig hilsen og vel mødt. Holger Daugaard, rektor

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017

GENERALFORSAMLING Hermed indkaldes til HappyHands generalforsamling, der afholdes under Adventistkirkens årsmøde på Himmerlandsgården. Torsdag den 25. maj 2016 kl. 21.15 ALLE er velkomne!


Kollekt og kalender

39

KOLLEKT – 27. MAJ

Årsmødegave til K-skolen

Danske salmer N. F. S. GRUNDTVIG · DEL

1

i [ stud

ebrev

7 ]

GIV TROEN EN CHANCE

Der er fremti d i at være en kristen

Tekst: Henrik Jørgensen

hæ [ studie

I

1947 blev Korrespondanceskolen (K-skolen) grundlagt, og i de 70 år siden opstarten har tusinder af elever nydt godt af skolens kurser. Hundredvis af mennesker har fået et møde med Gud og tilsluttet sig Adventistkirken. K-skolens oplysnings- og uddannelsesvirksomhed har til hensigt at udbrede viden om og forståelse for Adventistkirkens værdier og tro. Skolens udvalg af 21 kurser berører mange af de tanker og spørgsmål, som mennesker grubler over i hverdagen – alle med udgangspunkt i Bibelen. K-skolen henvender sig til de mange, der foretrækker at studere hjemme. Skiftende arbejdstider og hjemlige forpligtelser gør det lettere at studere pr. brev eller online. Vi møder folk, hvor de er, og gennem kursusmateriale online eller per brev giver det mennesker anledningen til et møde med Gud.

fte 19 ]

PAULUS TARS US E FRA EREN ERE E ER AGER MA MAG ELTM TELT

Sammen

om livet

KORRESPO RESPOND ESPONDA NDANCE ANCE A

E FRA GUD EN GAV ABET -

ÆGTESK

t [ s

ud

ieb

re

SKOLEN S SKOLE

] v 9

Det kristne håb bygger ikke kun b på Jesu første komme Je , men også på hans andet komme .

At være forældre FORÆLDRE

ROLLEN

KORRESP ESPO PON NDAN DANCE CE e [ studiehæft

1 ]

SKOLEN

Hvorfor H ESKAB? GTES ÆGT ÆG Æ 2=1 ? etss abet skab gtesk g Ægte Æ FOKUS E SKE TISK ISTI HOLIS HO et HOL Det D De e mennesk

E NCE ANC DAN PONDA KORRES

Hvilken foræ ldretype er du? Forstå de forskellige måder, r, man være foræl kan dre på rg for foræl dre Konsekvent e, omsorgsfulde foræl dre Varme versu s styrke

SKOLEN

Egenomso

KORRESPO

NDANCE

SKOLEN

I 2017 kan K-skolen så fejre 70 års jubilæum. Det vil vi gerne gøre med:

2. Lancering af en ny og tidssvarende hjemmeside med online kurser og tilhørende database. 3. Oprettelse af en Facebookside. 4. Udvikling af et samarbejde med menigheder om geografisk målrettede Facebook kampagner 5. Et relanceret kursus i Johannes’ Åbenbaring. Dette er det ældste kursus, vi har i skolens portefølje, oprindeligt udarbejdet af pastor Jens Madsen. Det er vores drøm at få kurset opdateret med nyt layout, så det virker nutidigt og attraktivt. 6. Lancering af et kursus om reformationen Danmark er et højskole- og aftenskoleland, hvor befolkningen udvikler og uddanner sig livet igennem. Vi tror på, at K-skolen har en fremtid i Danmark. Men K-skolen har brug for at forny sig og følge med i den digitale tidsalder. Med støtte fra årsmødegaven vil vi arbejde for, at K-skolen fortsat er på banen til gavn for mennesker, der ønsker at fordybe sig i livets vigtige spørgsmål. På forhånd tak for en god gave!

Årsmødets ungdomskollekt Tekst: Marianne Dyrud Kolkmann

I

år vil ungdomskollekten ved årsmødet gå til et særligt projekt. Vi har besluttet at sponsorere vores unge, som ønsker at deltage i den europæiske ungdomskongres i Valencia den 1.-5. august. Vi ser det som en vigtig ting at få mulighed for at opleve det internationale aspekt af at være adventist, møde Jesus ved at blive inspireret af gode talere, opleve den sociale og kulturelle mangfoldighed i de to europæiske divisioner og skabe gode relationer, som vil vare livet ud og ind i evigheden. Ungdomsafdelingen ønsker, at så mange som muligt kan komme med til Spanien og opleve årets højdepunkt for adventistunge i hele Europa. Tak for jeres gave.

Det sker ... APRIL 31.-02. Bibelstævne. Himmerlandsgården 01. Kollekt: Menighedsskolerne 02. Spejdernes generalforsamling. Odense 14. Deadline Adventnytonline 19. Adventnytonline 24. Deadline Adventnyt 03/juni 30. DDU bestyrelsesmøde

MAJ 01. DDU bestyrelsesmøde 11.-14. Bededagslejr. Finderup 12. Deadline Adventnytonline 17. Adventnytonline 24.-28. Årsmøde. Himmerlandsgården 27. Kollekt: Årsmødegaven

JUNI 02. Deadline Adventnyt 04/august 03. Kollekt: Digital evangelisme 09. Deadline Adventnytonline 12. DDU bestyrelsesmøde 14. Adventnytonline 22.-25. Master Guide Camp. Norge 25.-02. Børnelejr. Himmerlandsgården www.adventist.dk/det-sker

Adventnyt · Nr. 2 · april 2017

Aktivitetskalender

1. En revideret vision, formål og afklaret mission for skolen


Tilmelding

ÅRSMØDE · Himmerlandsgården · 24.-28. maj 2017 Navn: Adresse: Postnr. & by: Tlf. / Mobil: E-mail:

OVERNATNING Begrænset antal, der tildeles efter først-til-mølle princippet. Din bestilling er bekræftet, når du modtager en faktura på det bestilte.

ANNEX inkl. spisebilletter Enkeltværelse:

person (1.965 kr.)

Dobbeltværelse:

personer (1.315 kr. pr. pers.)

3-4 sengsværelse:

personer (1.115 kr. pr. pers.)

SPISEBILLETTER

heraf børn (÷300 kr. fra ovenstående)

Rettidig bestilling af spisebilletter frem til 17. april. Herefter pålægges 25 kr. pr. måltid. Efter 1. maj kan der ikke købes billetter!

BJÆLKEHYTTEN inkl. spisebilletter

Vær opmærksom på, at der er grillfest på campingpladsen fredag aften.

Enkeltværelse er ikke muligt. Enkeltpersoner bliver indkvarteret med andre af samme køn

SKRIV ANTAL

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

antal

2-3 sengsværelse (1.115 kr. pr. pers.):

personer

Morgenmad (voksen, 40 kr.)

4-6 sengsværelse (915 kr. pr. pers.):

personer

Middagsmad (voksen, 75 kr.)

heraf børn (÷ 300 kr. fra ovenstående):

personer

Aftensmad (voksen, 70 kr.) Morgenmad (barn, 30 kr.)

CAMPINGHYTTE 1.800 kr. for hele årsmødet

Middagsmad (barn 4-12 år, 50 kr.) Aftensmad (barn 4-12 år, 45 kr.)

CAMPINGPLADS inkl. plads, strøm og bad Telt, iglo, kuppel, spidstelt (30 kr. pr. døgn)

SKRIV ANTAL

Alle måltider (voksen, 665 kr.) Alle måltider (barn, 450 kr.) Børn 0-3 år er gratis i følge med betalende voksen.

Stort telt, familiedome, villatelt (50 kr. pr. døgn) Campingvogn (150 kr. pr. døgn) Alm. vogn Ankomst:

Stor vogn (over 6 meter) Afrejse:

TILMELDING SENEST 17. APRIL

Online: adventist.dk/aarsmode

Booking af campingplads kan dog ske frem til 15. maj.

Pr. post: Adventistkirken, att. Margrethe Hansen Concordiavej 16, 2850 Nærum


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.