Nr 8 6 december 2017

Page 10

Personeelsbeleid

Beoordelingsgesprekken kosten de VU en andere bedrijven miljoenen en leveren niks op. Hoog tijd om er gewoon mee op te houden, vindt arbeidspsycholoog Kilian Wawoe.

Miljoenen besparen? Schaf dat beoordelingsgesprek af! Door Welmoed Visser Foto Yvonne Compier

Ik ben op de VU nog nooit iemand tegengekomen die uitkijkt naar zijn of haar beoordelingsgesprek. Iedereen heeft er een hekel aan. Leidinggevenden nog wel het meest. Die worden gek van al die formulieren die ze moeten invullen. En wat erger is: zo’n gesprek is volstrekt nutteloos.” Uit het onderzoek waaraan Kilian Wawoe de afgelopen zes jaar werkte, blijkt dat mensen gemiddeld zelfs ietsje slechter gaan presteren door hun functioneringsgesprek omdat ze er somberder uitkomen dan ze eringaan. De boodschap van de arbeidspsycholoog is duidelijk: het beoordelingsgesprek in zijn huidige vorm dient nergens toe, kost een hoop tijd en geld en moet daarom worden afgeschaft. Wawoe rekent het even na voor de VU: 3500 medewerkers hebben elk jaar zo’n gesprek met hun leidinggevende. Het gesprek zelf kost een uur en de voorbereiding en nasleep kosten minstens twee uur. Wat dus neerkomt op zes uur per gevoerd beoordelingsgesprek. Dan is er de dienst HRM-A&M die het hele proces in goede banen moet leiden,

10

de dienst Informatietechnologie die fair proces waarbij de inhoud vooropmoet zorgen dat de digitale formulieren staat. Maar als het over iemands overige werken en al die secretaresses die iederfunctioneren gaat, wordt het ineens heel een achter de vodden moeten zitten. Al stil. En dat zou moeten veranderen.” met al schat Wawoe dat beoordelingsgesprekken de VU jaarlijks zo’n twee Mensen gaan voortdurend weg miljoen euro kosten. Weggegooid geld, Hoe moet het dan wel? In het bedrijfsvindt hij. leven worden beoordelingsgesprekken Maar is het dan niet zinvol dat je eens steeds vaker vervangen door doorlopende in de zoveel tijd een gesprek hebt met feedback. Medewerker en leidinggevende je leidinggevende over hoe het gaat op komen vaker samen voor een echt feedje werk? “Dat is zeker zinvol”, beaamt backgesprek, zonder verplichte lijstjes die Wawoe, “en precies dat de werkelijkheid geweld gesprek wordt veel te aandoen. Ook op de VU weinig gevoerd, maar dat zou dat goed zijn, denkt Het zou veel beter los je niet op met een jaarWawoe. Neem de onderzijn als je na elk lijks beoordelingsgesprek, wijsevaluaties. Na elk vak vak even met je waarna je even een paar vullen studenten zo’n leidinggevende zou evaluatie in, maar je moet hokjes invult en dan weer praten verder gaat als altijd.” wel heel beroerd scoren wil een leidinggevende daar ooit nog op terugkoWel inhoudelijke men. Wawoe, die zelf troufeedback wens altijd goede onderIn organisaties waar wijsbeoordelingen krijgt professionals werken, en in 2014 zelfs werd uitgeroepen tot zoals wetenschappers of artsen, is iets docent van het jaar: “Het zou veel beter geks aan de hand, stelt Wawoe: “We zijn zijn als je na elk vak even met je leidingheel goed in het geven van inhoudelijke gevende zou praten om te kijken hoe het feedback. Daar bestaat een groot deel echt is gegaan. Waar liep je tegenaan? Wat van ons wetenschappelijke werk zelfs uit: ging goed? Wat ging minder goed? Had je peer-reviews schrijven, opponent zijn bij meer ondersteuning nodig?” promoties, onderlinge discussies voeren. En zo zou je eigenlijk alles wat met het Wetenschappers sparen elkaar niet, maar arbeidsproces te maken heeft moeten het is – uitzonderingen daargelaten – een

nr 8 — 6 december 2017

ADVALVAS


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.