Nr 19 13 juni 2018

Page 26

Bachelormodule

Nouri Mabrouk (r) pitchte het Broader Mind-project bij de openbare presentatie van VU-voorzitter Mirjam van Praag

Nieuw geestverruimend programma Samen met de Bildung Academie gaat de VU een onderwijsprogramma ontwikkelen voor bachelorstudenten onder de naam A Broader Mind.

26

DOOR DIRK DE HOOG Foto Yvonne Compier

I

n januari 2019 start de pilot Broader Mind met 500 eerstejaars, verdeeld over drie faculteiten. Als het experiment slaagt, zullen alle bachelorstudenten elk studiejaar een module volgen. Die vergt zo’n 40 uur, deels zelfstudie via mooc’s (massive open online course) en deels in werkgroepen. “We gaan het zelf doen. We bouwen dit programma samen van onderaf op”, zegt Kas Houthuijs, juniordocent biomedische wetenschappen, op de startbijeenkomst

van het Broader Mind-project op 16 mei. Dit project wil zowel inhoudelijk als qua vorm vernieuwend zijn. Studenten moeten in hoge mate zelf hun onderwijs maken, weliswaar begeleid door docenten, maar juist ook door mensen buiten de universiteit: mensen uit de praktijk en kunstenaars. “Het gaat er tenslotte om hun blikveld te verruimen. We zijn niet bang om van gebaande paden af te wijken”, zegt Houthuijs. Hij benadrukt het doel om studenten de maatschappij in te sturen en geeft dit voorbeeld: “Veel vluchtelingen met een verblijfstatus kunnen vaak weinig doen met hun opgedane kennis en vaardigheden, mede door een gebrek aan een sociaal netwerk. We zouden kunnen kijken of

nr 19 — 13 juni 2018

ADVALVAS


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.