Page 20

Masterscriptiepunten

De scriptie is het sluitstuk van je masteropleiding, waarmee je bewijst dat je het niveau aankunt. Maar wat blijkt? De ene scriptie mag veel kleiner zijn dan de andere.

Hier een paar weken, daar een half jaar ploeteren DOOR Michelle van Viersen en Bas Belleman/HOP

D

e ene student werkt maandenlang aan zijn scriptie, terwijl de andere student in een paar weken klaar is. Aan sommige universiteiten moet je die scriptie verdedigen, aan de andere hoeft dat niet. Uit een steekproef van het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP) blijkt dat de eisen aan scripties enorm verschillen. Neem een masteropleiding als Europese studies. Je leert van alles over het ontstaan van de Europese Unie, de politieke belangen van de lidstaten en nog veel meer. En dan komt de scriptie. Wat is die waard? Dat hangt ervan af waar je studeert. In Maastricht krijg je er 12 van de 60 studiepunten voor. Je zou dus in pakweg twee maanden klaar moeten zijn. Heel anders dan in Twente, waar ze bijna de halve master ervoor vrijmaken: 25 ECTS. Waar komen zulke verschillen vandaan? Je moet bij het schrijven van een scriptie zelfstandig worden, zegt opleidingscoördinator Martin de Nobel van de Twentse opleidingen in public administration en European studies. Daarom moet de

20

tutorgroepen. Zelfstandigheid hoeven masterscriptie European studies wel onze studenten niet pas in hun scriptie te enige omvang hebben, vindt hij, en verwerven. Verder werken we in de voorbedraagt het aantal studiepunten 25 bereidende vakken naar de scriptie toe. ECTS, plus 5 punten voor het vak acadeDaarin word je heus niet aan het handje mic research. genomen.” “Het gaat erom dat je ergens induikt en dat je je de kennis eigen maakt om beter tot het onderwerp door te dringen”, stelt Kleine scripties bij rechten De Nobel. “Wij vinden dat je daar echt Bij juridische studies is een kleine scripwat tijd voor nodig hebt. Bovendien kun tie heel gewoon. Neem de masteropleije met deze studie niet zeggen: je wordt ding arbeidsrecht. Voor een scriptie zijn ambtenaar, ondernemer of consultant. 10 studiepunten wel genoeg, vinden de Nee, het vliegt alle kanten arbeidsjuristen in Rotterop. Daarom moeten we dam en Leiden. In Groninzorgen dat de studengen krijg je bijna twee keer Een scriptie ten die zelfstandigheid zo lang de tijd: 18 studieschrijven is een verwerven, en wij denken punten. goede manier om dat de scriptie een goede “Het klinkt relatief klein, zelfstandigheid te manier hiervoor is.” die 10 ECTS”, geeft Maarverwerven Een grotere scriptie heeft ten Verbrugh toe. Hij is nog een voordeel: de opleidingsdirecteur van studenten hebben dan de de masteropleidingen mogelijkheid om bijvoorrechtsgeleerdheid aan de beeld in het buitenland of met een stage Erasmus Universiteit Rotterdam. “Maar af te studeren. “Daarom spelen we het er wordt meer tijd aan besteed dan de 280 liefst een heel semester vrij, en dan kom uur die ervoor staan.” je automatisch uit op een omvang van Hoe kan dat dan? “In het verleden kon je zo’n 30 EC.” lang over je master doen, jarenlang zelfs”, Waarom Maastricht dan zo weinig legt Verbrugh uit. “Dat kan nu niet meer, punten aan de scriptie toekent? Die zelfhet is niet wenselijk. Daarom willen we standigheid zit in het hele Maastrichtse dat studenten hun probleemstelling al onderwijs verweven, antwoordt een eerder formuleren, al staan daar formeel woordvoerder. “We werken hier met geen studiepunten tegenover. En als die probleemgestuurd onderwijs in kleine probleemstelling er eenmaal is, dán kun

nr 17 — 9 mei 2018

ADVALVAS

Profile for Advalvas

Nr 17 9 mei 2018  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week

Nr 17 9 mei 2018  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week

Profile for advalvas