Page 10

PPE: nieuwe bachelor

‘Het is geen economie light’ Volgend studiejaar heeft de VU een nieuwe opleiding die de volgende generatie staatshoofden gaat leveren. Althans, dat is de ambitie.

in september 2016, van start. Maar is PPE echt zo uniek in Nederland? De RijksuniDOOR PETER BREEDVELD versiteit Groningen heeft ook een opleiFOTO PETER VALCKX ding PPE en de UvA een opleiding PPLE. Ook Utrecht is bezig met de voorbereian de VU gonst het al meer ding voor een nieuwe PPE-opleiding. Dus hoezo uniek? dan een jaar over de nieuwe bacheloropleiding PPE, “Niet om die andere opleidingen te diskwalificeren”, zegt opleidingsdirecteur wat staat voor philosophy, Martin van Hees, “maar ze zijn niet de politics and economics. In klassieke PPE-opleiding zoals die aan de de Angelsaksische wereld al honderd jaar een begrip, universiteit van Oxford is ontwikkeld. PPE in Groningen is geen zelfstandige op het Europese vasteland nauwelijks opleiding, de opleiding PPLE van de UvA bekend. De VU is er ontzettend trots op: is iets anders: politics, psychology, law “belangrijke wereldleiders hebben PPE and economics.” gedaan”; “hiermee zetten we geestesweEr is een kleine universiteit in Rome die tenschappen terug op de kaart”; “uniek PPE heeft, en een particuliere universiteit in Nederland”; “Gerrit Zalm, Herman van in Duitsland, maar de VU Rompuy in de adviesraad” is de eerste gróte univeren “hiermee loopt de VU siteit, zegt Van Hees, die voorop.” ‘Hoeveel het originele, Engelstalige, In januari kreeg de VU waarde hebben ambachtelijk in Oxford eindelijk het groene licht economische vervaardigde kwaliteitsvoor de nieuwe opleiding modellen product in Nederland die volledig Engelstalig eigenlijk?’ aanbiedt. wordt, en ondergebracht Het is inderdaad zo dat in een eigen college – het PPE in Engeland hofleveJohn Stuart Mill College rancier is van de huidige – waar alleen de beste generatie staatsmannen. studenten worden toegelaten en waarvoor het collegegeld twee keer Toen David Cameron in 2010 aantrad als premier, zaten in zijn kabinet zes miniszo hoog is als voor andere opleidingen. ters die PPE hadden gedaan. De BBC PPE gaat in het nieuwe collegejaar, dus

A 10

publiceerde toen een artikel: ‘Why does PPE rule Britain?’ Politicus als ambachtsman Maar wat ís PPE precies? Brede bacheloropleidingen zijn niet nieuw, wat maakt het samenvoegen van filosofie, politicologie en economie zo bijzonder? Van Hees: “PPE is multidisciplinair, maar vooral ook interdisciplinair. Wij leiden mensen op die maatschappelijke vraagstukken bekijken vanuit meerdere disciplines. Een econoom kan zich bij economische kwesties niet beperken tot de economie alleen. Hij moet de politieke context meenemen, rekening houden met ethische aspecten, zijn vak benaderen vanuit wetenschapsfilosofische uitgangspunten: hoeveel waarde hebben economische modellen eigenlijk?” “Dito voor de politicologen. Die redden het niet met alleen hun kennis van machtsprocessen, ze moeten de economische dimensie kennen en een ideehistorische achtergrond hebben.” En we moeten af van het idee dat filosofen, aldus Van Hees, vanuit hun ivoren toren hun briljante inzichten op het volk laten neerdalen. Van Hees is zelf filosoof, hoogleraar ethiek, en hij bekijkt begrippen als verantwoordelijkheid, vrijheid en kwaliteit van leven in economische termen:

nr 16 — 28 april 2016

ADVALVAS

Nr 16 28 april 2016  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.

Nr 16 28 april 2016  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.