Nr 12 12 februari 2014

Page 21

Antjie Krog

cultuur

‘Jullie zullen verrotten als je zo in jezelf gekeerd blijft’

Waarom wordt de ZuidAfrikaanse dichter Antjie Krog wanhopig van onze multiculturele samenleving? Een interview. DOOR PETER BREEDVELD

ADVALVAS

nr 12 — 12 februari 2014

D

e dichter Antjie Krog stelde één voorwaarde toen ze onlangs aan de VU een lezing en interviews kwam geven: een paar uur vrij om stripboeken te kopen in stripwinkel Lambiek aan de Kerkstraat. Stapels strips heeft ze er gekocht die ze in Zuid-Afrika niet kan krijgen, vertelt ze. “Heb je weleens van Alison Bechdel gehoord?” Als ze hoort dat haar interviewer minstens zo’n stripfanaat is, wil ze tips uitwisselen. “Ken je het ZuidAfrikaanse blad Bitterkomix?” Krog is veel frivoler dan haar strenge voorkomen, een beetje gereformeerd wel, een beetje stug, zoals ook sommige van haar gedichten, doet vermoeden. Ze heeft een donker gevoel voor humor, om niet te zeggen zwart. Als we komen te spreken over de Zwarte-Piet-discussie, zegt ze: “Weet je wat jullie zouden moeten doen? Je zou Zwarte Piet Nelson Mandela moeten noemen. Kijken wat er dán gebeurt.” “O”, antwoord ik, “way ahead of you. Op de dag dat Mandela overleed, meldde een GroenLinks-politicus dat de Hoofdpiet dood was.” Krog gelooft het niet. Haar mond valt open. Ze is even stil. “Ik zou liever

21


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.