Nr 09 17 december 2014

Page 17

sleutelfiguur

Ashraf Hachhouch Een reorganisatie zette Aard- en Levenswetenschappen dit jaar op zijn kop. Derdejaars gezondheid en leven Ashraf Hachhouch (21) is lid van de facultaire studentenraad. Door Floor Bal Foto Jordi Huisman

Nee, ik heb niet met mijn slaapzak in de kerkzaal gelegen. Een bezetting is niet mijn stijl. Tijdens een reis naar Palestina heb ik geleerd dat ergens tegenaan schoppen verleidelijk kan zijn, maar dat de enige manier om echt een substantiële verandering te bewerkstelligen de dialoog is.

In aanloop naar mijn raadsjaar hoorde ik steeds meer geluiden van studenten die ontevreden waren. Tijdens een overleg moest een studente huilen omdat ze niet wist wat de toekomst van haar studie was. Je moet een koele kikker zijn als dat je niet raakt. Ook al zit ik niet bij de getroffen studie, mijn hart ging vanzelf meedoen. Het was de afgelopen maanden een hectische maar bijzondere periode. Dit raadsjaar is echt op topniveau, ik heb het hele spel met de onderdeelcommissie en de ondernemingsraad gespeeld. Bij een rustige faculteit was ik misschien na een paar discussies over het onderwijsreglement weer naar huis gegaan. Nu heb ik een hele reorganisatie meegemaakt. Ik denk dat als we hier straks helemaal doorheen zijn, er een fatsoenlijke faculteit staat. Met een structuur waarmee men de komende jaren weer kan doorgaan. Als ik straks in juli terugkijk, is het waarschijnlijk zwaar geweest. Maar heb ik wel veel geleerd.

ADVALVAS

nr 9 — 17 december 2014

17


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.