Nr 09 17 december 2014

Page 11

sleutelfiguur

Sophia Salem Derdejaars rechten Sophia Salem (20) ging als vicevoorzitter namens studentenbond SRVU naar de landelijke studentendemonstratie tegen het leenstelsel. Tekst Floor Bal Foto Marieke Wijntjes

Als oudere familieleden horen dat ik bij een studentenbond zit, zijn ze altijd verbaasd. Maar de tijd van harde acties is voorbij. Naar protesten gaan we niet meer in ons nakie. Dat past ook niet bij mij, ik sta niet vooraan met een spandoek. Eigenlijk ben ik een saaie actievoerder.

Vanuit de VU gingen er ongeveer vijftig studenten naar Den Haag. Om die bij elkaar te krijgen, hebben we oproepjes op sociale media geplaatst, posters verspreid en praatjes tijdens colleges gehouden. Het was vooral een kwestie van veel bellen en mailen. Het nieuwe leenstelsel vind ik heel vervelend voor de studenten die nu gaan studeren. Ik ben bang dat het mensen tegenhoudt om door te leren. Niemand wil na zijn afstuderen met een studieschuld beginnen. En je kunt bijna niet meer anders. Als je een diploma wilt halen en je niet zo veel geld hebt, kun je alleen maar lenen. Het is niet mijn aard om boos te worden, met praten bereik je meer. Gelukkig verliep de demonstratie op een volwassen manier. De landelijke studentenvakbond had de politie gevraagd aanwezig te zijn. Als je een nette demonstratie wil hebben, moet die erbij zijn. Ook hadden we een eigen ordedienst gevormd. Maar die was niet nodig, het ging allemaal op een normale manier. Er waren geen relletjes, het was heel keurig allemaal.

ADVALVAS

nr 9 — 17 december 2014

11


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.