Nr 08 16 december 2015

Page 16

Schrijvershuisbezoek

Vrije Schrijver Niña Weijers gaat met studenten naar Maartje Wortel. ‘Ik schrijf omdat het nog niet gelukt is: dat wat ik wil zeggen.’

Maartje Wortel voelt zich nog een kind DOOR WIN CASTERMANS FOTO's MARTIJN GIJSBERTSEN

D

erdejaarsstudenten van alle faculteiten binnen en buiten de VU kunnen de minor ‘Aan de slag met literatuur’ volgen. Met als krent in de pap: het huisbezoek aan vier schrijvers. Het college dat voorafgaat aan het huisbezoek bij auteur Maartje Wortel begint in het Witsenhuis in Oost. Op de bovenste etage woont namelijk Vrije Schrijver Niña Weijers. Een uitzonderlijk brede, lichte etage voor Amsterdamse begrippen. In deze omgekeerde pijpenla kijkt zij uit op de toppen van de bomen in het Oosterpark. “Dit huis is vernoemd naar de schilder Willem Witsen. Het ontleent zijn bekendheid aan de gastvrijheid die Witsen verleende aan de Tachtigers. Volgens de wens van de weduwe van Witsen wonen hier sinds 1943 Nederlandse letterkundigen, onder wie Margo Minco, Bert Voeten, Thomas Rosenboom, Jan Kal en sinds deze zomer heb ik het geluk om hier te wonen”, vertelt Weijers

16

aan de studenten. Op de schouw hangt een sfeervolle zwart-witfoto van Minco en Voeten die op de brede dakgoot gehurkt zitten; zij hebben hier twintig jaar gewoond. Rosenboom moest eerder vertrekken wegens het enorme succes van Publieke Werken. En Weijers mag hier vijf jaar lang gratis wonen. Op deze bijzondere etage houdt een studente een referaat over de roman IJstijd van Maartje Wortel, die centraal staat bij het bezoek aan de auteur. Haar analysepunten zijn elke keer weer aanleiding voor levendige gesprekken. Zij moet steeds weer het volgende punt aankaarten, anders krijgt ze het niet af in anderhalf uur. Weijers complimenteert na afloop deze dertien studenten voor hun ingeleverde opdrachten, het referaat en de voorgestelde vragen. “Stel ze vooral!” moedigt ze aan. Na dit college loopt de groep door het Oosterpark naar een studentenhuisachtig pand waar Wortel woont. Een groot contrast met het Witsenhuis. In een kleine kamer vol

boeken installeren Weijers en Wortel zich op de bank en Weijers geeft groen licht voor het afvuren van de vragen over IJstijd. Deze roman uit 2014 gaat over de liefde tussen James Dillard, een dertiger, en de jongere Marie. Dillard woont in hotels, bestelt Franse kazen en dure wijnen en gaat soms met een meisje naar bed. Maar met Marie is het anders. Voor het eerst heeft hij het idee dat er echt iets van hem gevraagd wordt. Twee verloren figuren “Hoe kom je nu aan zo’n personage als James Dillard?” vraagt een studente. Wortel: “Ik ken hem echt, ik leerde hem

nr 8 — 16 december 2015

ADVALVAS


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.