__MAIN_TEXT__

Page 22

VU 136 jaar

mensen gaat zonder geld, macht en connecties. Patiënten bijvoorbeeld, of leden van een minderheidsgroep. “De maatschappelijke relevantie van onderzoek kun je op veel manieren uitleggen, maar de vraag aan wie de kennis ten goede komt, is essentieel. Iets kan maatschappelijk relevant zijn als het goed is voor de industrie, maar die is doorgaans prima zelf in staat om haar zaakjes te regelen. Dus dat is níet het soort innovatieprocessen waarop wij ons richten”, zegt Broerse. Veel innovaties komen juist niet ten goede aan de zwakkere groepen in de samenleving, maar vergroten de kloof tussen arm en rijk, zoals in het voorbeeld van de mais. Broerse: “Dat geldt voor veel landbouwinnovaties in ontwikkelingslanden. Het verschil wordt groter tussen de groep die de technologie wel kan betalen en de groep die dat niet kan. Als onderzoeker werk je daar soms onbewust aan mee.” Verschillen tussen arm en rijk zijn echt niet alleen iets van ontwikkelingslanden. “Wij denken vaak dat in Nederland iedereen gelijke kansen heeft, maar mensen met hogere inkomens worden zo’n acht jaar ouder; het verschil in gezonde levensjaren is zelfs bijna achttien jaar. Dat is een enorm verschil.”

ervaringen en mening over wat er zou moeten veranderen, te bevragen. Nadat verschillende groepen apart bevraagd zijn, worden de vraagstukken in een gemengde dialoog bediscussieerd. Dat laatste vraagt grote zorgvuldigheid. Broerse: “Ongelijkheid is vaak iets heel subtiels en zit in kleine dingen. Taalgebruik van artsen en wetenschappers bijvoorbeeld, die spreken vaak in de wijvorm, wij hebben dit en dit onderzocht. Ze praten alsof ze hun hele beroepsgroep achter zich hebben. Als patiënten aan het woord zijn, spreken die vaak vanuit zichzelf: ik ervaar dit. Alleen al dat verschil maakt het verhaal van patiënten particulier en geeft het minder autoriteit, terwijl het goed zou kunnen dat ze iets beschrijven dat bij veel meer patiënten speelt.”

Ongezonde smoothies

De benadering die Broerse voorstaat vergt openheid, geduld en empathie van de onderzoeker, niet iedereen is daarvoor geschikt. “Maar wij vinden wel dat elke Campagnes werken niet wetenschapper zich hier Maar hoe bereik je dat je onderzoek echt tenminste bewust van bijdraagt aan het verkleinen van dit moet zijn. Daarom zou verschil in plaats van het te vergroten? 'Denk niet als dit onderwerp moeten Dat is nog niet zo gemakkelijk. Broerse en onderzoeker dat terugkomen in elke studie. haar collega’s zijn op zoek naar manieren jij wel weet wat Daarin kan de VU haar om zwakkere groepen vanaf het begin belangrijk is' maatschappelijke verantte betrekken bij het onderzoek. Dus niet woordelijkheid nemen.” een zoveelste informatiecampagne over Zo’n inclusief proces gezond eten uitstorten over groepen die plaatst onderzoekers door experts als te dik worden bestemook weer voor nieuwe peld (allochtonen, vmbo-scholieren, dilemma’s. Broerse noemt bouwvakkers), maar met deze mensen het voorbeeld van een in gesprek gaan over hoe zij zelf hun collega die met vmbo-leerlingen werkt gezondheid ervaren en wat voor hun relevante vragen rond het thema gezondheid: “Die meiden op dit gebied zijn. “Die campagnes werken niet”, zegt wilden heel graag een glossy maken Broerse, “richtlijnen zaaien vooral verwarring. Een half uur matig intensief bewegen, weet jij wat dat is? En moet en daar informatie over gezondheid in verpakken, op zich een prima idee. Maar dat achter elkaar zijn, of is drie keer tien minuten ook ze hadden ook recepten opgenomen voor goed?” smoothies die nou niet bepaald gezond waren. Wat doe je dan? Ga je als expert Het autoritaire wij versus het particuliere ik met het vingertje omhoog, of laat je het Geen bevoogdende campagnes meer dus, maar in gaan? Er is geen goed antwoord, het samenspraak met belanghebbenden de relevante maakt uit hoe je het aanpakt.” Precies die onderzoeksvragen formuleren. Broerse noemt dit een complexiteit maakt het vakgebied van inclusief proces. Hoe je dat het best doet, blijft zoeken, Broerse zo interessant. al zijn er wel technieken. Broerse en haar collega’s lenen inzichten uit de antropologie om mensen op een open, niet-moraliserende manier te benaderen. Niet denken De dieslezing van hoogleraar Broerse vindt plaats op dat jij als onderzoeker weet wat belangrijk is, maar echt donderdag 20 oktober om 15 uur in de VU-aula. Het luisteren, en proberen om mensen gestructureerd hun thema is: een leven lang gezond.

22

nr 4 — 12 oktober

ADVALVAS

Profile for Advalvas

Nr 04 12 oktober 2016  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.

Nr 04 12 oktober 2016  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.

Profile for advalvas